Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Het einde komt in zicht; in vier jaar zijn meer dan negenduizend akten verwerkt tot leesbare, doorzoekbare en sorteerbare informatie.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Aa  Ae  Ai  Ao  Au  Ay  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
A. vroedsman A. Zeestra naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1702 244 167ar
A. de weduwe en erven van de vroedsman A. E. Zeestra Zuiderplein 1 1710 245 132r
A. burgemeester A. Roosen naastligger ten noorden Gardenierstraat 1 1750 252 87r
A. de weduwe van A. Noordga naastligger ten westen Brouwersstraat 12 1773 258 68v
A. A. van Urk Grote Bredeplaats 17 1778 259 122r
A. A. van Ziegen koopman naastligger ten westen Lanen 81 1782 260 304v
A. A. van Ziegen koopman naastligger ten noorden Lanen 81 1782 260 304v
A. A. R. van Dalzen notaris naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1784 261 225r
A. vroedsman A. Mokkema naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 21 1788 262 241v
A. A. Fabes naastligger ten westen Zoutsloot 106 1788 263 60r
A. A. Oendstra Hofstraat 33 1790 263 276v
A. A. Detelmeyer koopman verkoper Noorderhaven 114 1795 264 238r
A. A. Terwogt naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 4 1809 268 186r
A. A. Terwogt naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 4 1809 268 186r
A. ADIUS secretaris A. Adius verpachter grond 1659 237 180r
A. ADIUS secretaris A. Adius naastligger ten noorden 1659 237 180r
A. BAKKER A. W. Bakker naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 6 1779 259 201v
A. BLOK de heer A. Blok naastligger ten westen Voorstraat 97 1780 259 297v
A. BLOK de heer A. Blok naastligger ten noorden Voorstraat 97 1780 259 297v
A. BOLMAN A. Bolman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 54 1788 263 63v
A. BOLMAN A. Bolman naastligger ten oosten Lanen 78 1792 264 59r
A. BOLMAN A. Bolman koper woning Zoutsloot NZ 1797 265 14r
A. BOLMAN A. Bolman naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 7 1799 265 192r
A. BOLMAN A. Bolman verkoper Lanen 27 1803 266 195v
A. BOLMAN A. Bolman koopman naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1803 267 2v
A. BOLMAN A. Bolman koopman naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 53 1804 267 66r
A. BOLMAN A. Bolman koopman naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1805 267 148r
A. BOLMAN A. Bolman koopman naastligger ten westen Molenpad ZZ 1806 267 272r
A. BONTEKOE de weduwe van A. Bontekoe naastligger ten westen Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
A. BONTEKOE de weduwe van A. Bontekoe naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
A. BONTEKOE de erven van A. Bontekoe naastligger ten westen Sint Jacobstraat 6 1791 263 287v
A. BONTEKOE de erven van A. Bontekoe naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 6 1791 263 287v
A. CONRADI A. J. Conradi secretaris koper huis, tuin, stal, wagenhuis en knechtswoning of washuis Zuiderhaven ZZ 1786 262 104v
A. CONRADI A. J. Conradi naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1786 262 104v
A. CONRADI de heer A. J. Conradi advocaat en secretaris koper huis (korte beschrijving van het verkochte) Noorderhaven NZ 1787 262 159r
A. CONRADI A. J. Conradi secretaris verkoper Noorderhaven 41 1787 262 187r
A. CONRADI A. J. Conradi naastligger ten westen Zuiderhaven 50 1790 263 223v
A. CONRADI A. J. Conradi secretaris koper door niaar huis Zuiderhaven 50 1792 264 1r
A. CONRADI A. J. Conradi secretaris naastligger ten westen Zuiderhaven 50 1792 264 1r
A. CONRADI oud secretaris mr. A. J. Conradi naastligger ten oosten Zuiderhaven 38 1801 265 281v
A. CONRADI A. J. Conradi oud secretaris koper huis Weeshuisstraat NZ 1802 266 50v
A. CONRADI de heer A. J. Conradi naastligger ten westen Zuiderhaven 4 1802 266 68v
A. CONRADI de heer A. J. Conradi naastligger ten noorden Zuiderhaven 4 1802 266 68v
A. CONRADI de heer A. J. Conradi naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
A. CONRADI oud secretaris mr. A. J. Conradi huurder Moriaanstraat NZ 1802 266 147r
A. CONRADI de heer A. J. Conradi huurder Moriaanstraat NZ 1802 266 159r
A. CONRADI A. J. Conradi secretaris koper huis en weefwinkel Rapenburg NZ 1804 267 56r
A. CONRADI A. J. Conradi naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1804 267 56r
A. CONRADI A. J. Conradi naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 12 1810 268 349v
A. DALFSEN A. R. van Dalsen notaris Kerkpoortstraat 1777 259 43v
A. DALFSEN A. R. van Dalsen , c.u. naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1778 259 115v
A. DALFSEN A. R. van Dalsen , c.u. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1778 259 115v
A. DALFSEN A. R. van Dalsen naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1778 259 157v
A. DALFSEN A. R. van Dalsen naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1778 259 157v
A. DALFSEN A. R. van Dalsen, n.u. naastligger ten noorden Lanen 31 1779 259 209v
A. DALFSEN A. R. van Dalsen notaris naastligger ten westen Noorderhaven ZZ 1780 259 280r
A. DALFSEN A. R. van Dalsen publieq notaris ? Hofstraat NZ 1783 261 17r
A. DALFSEN A. R. van Dalsen notaris naastligger ten oosten Droogstraat 1789 263 77v
A. DALFSEN A. R. van Dalsen naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1807 267 303v
A. FABER A. L. Faber naastligger ten noorden Zuiderhaven 4 1793 264 79v
A. FABER A. J. Faber Noorderhaven 70 1808 268 89v
A. FINK A. Vink naastligger ten westen Spijkerboor (gebied) 1763 255 222v
A. HAARSMA A. van Haersma voormalig bewoner Voorstraat 43 1734 249 1r
A. HAARSMA de heer A. Haersma oud kapitein naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1742 250 213r
A. HAAS majoor A. de Haas naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1755 253 205r
A. HAAS A. de Haas naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1755 253 205r
A. HAAS wijlen wed. A. de Haas huurder Raamstraat 8 1788 263 22v
A. IDSINGA A. van Idsinga secretaris huurder Zuiderhaven 73oost 1699 243 397v
A. JACOBIDES oud burgemeester A. Jacobides naastligger ten oosten Kruisstraat 10 1706 244 343r
A. JACOBIDES oud burgemeester A. Jacobides verkoper Sint Christoffelsteeg 6 1715 245 249v
A. JONG A. de Jong verkoper Noorderhaven 11 1809 268 203r
A. MOCKEMA A. Moccama naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 9achter 1782 260 182r
A. MOCKEMA vroedsman A. A. Mockema, c.s. naastligger ten oosten Noordijs 1793 264 161r
A. MOUTER A. Mouter moeder Noorderhaven NZ 1784 261 258r
A. OENSTRA A. Oenstra stadsbode Schritsen 50achter 1790 263 213r
A. OOSTENDORP A. Oostendorp naastligger ten oosten Lanen 19 1808 268 50v
A. OOSTENDORP A. Oostendorp naastligger ten zuiden Nieuwstraat 54 1810 269 83r
A. OOSTERBAAN de weduwe van A. Oosterbaan naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1803 266 230v
A. OOSTERBAAN wijlen A. Oosterbaan Gardenierstraat 1804 267 17v
A. OSINGA oud burgemeester A. Osinga naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 17 1773 258 4r
A. OSINGA A. Osinga naastligger ten zuiden Moriaanstraat 1775 258 207v
A. OVERDIJK A. Overdijk naastligger ten zuiden Bargebuurt 4 1808 268 177v
A. REINALDA de weduwe van A. Reinalda naastligger ten oosten Rommelhaven 26b 1783 261 71v
A. RING Dr. A. van Ringh koopman koper huis Gardenierstraat 1789 263 71v
A. RING A. van Ring medicinae doctor verkoper Oosterbolwerk 1798 265 94r
A. RING dr. A. van Ringh koper huis en houtschuur Zuiderhaven 52 1799 265 133v
A. RING dr. A. van Ringh naastligger ten oosten Voorstraat 63 1801 266 22v
A. RING dr. A. van Ringh naastligger ten noorden Voorstraat 63 1801 266 22v
A. RING dr. A. van Ringh naastligger ten westen Voorstraat 67 1804 267 96r
A. RING dr. A. van Ring naastligger ten noorden Spinstraat 11 1808 268 29v
A. ROOK de heer A. de Rook naastligger ten oosten Noorderhaven 100 1803 266 250r
A. ROOK de heer A. de Roock naastligger ten oosten Voorstraat 55 1804 267 29r
A. ROOK de heer A. de Roock naastligger ten noorden Voorstraat 55 1804 267 29r
A. ROOK A. de Roock, nom. liberorum equipagemeester naastligger ten noorden Voorstraat 57 1804 267 30v
A. ROSEN de weduwe van burgemeester A. Rosen reversaalhouder Heiligeweg 8 1761 255 65r
A. ROSEN de weduwe van burgemeester A. Rosen naastligger ten oosten Heiligeweg 8 1761 255 65r
A. SCHELTINGA A. Scheltinga naastligger ten zuiden onbekend 1774 258 146r
A. SCHELTINGA de heer A. Scheltinga naastligger ten oosten Nieuweburen 11 1781 260 97v
A. SCHELTINGA A. Scheltinga naastligger ten oosten Hoogstraat 4 1787 262 309v
A. TABES de heer A. L. Tabes naastligger ten noorden Voorstraat 101 1787 262 215r
A. TADEMA A. Tadema naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 11 1809 268 243v
A. TADEMA A. J. Tadema naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 13 1811 269 137r
A. VEEN A. van der Veen naastligger ten noorden Schritsen 53 1810 269 115r
A. WESTENDORP A. Westendorp mr. bakker naastligger ten oosten Voorstraat 5 1783 261 62r
A. WIJDENBRUG hof van A. Widenbrugh ontvanger naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 4 1700 244 79r
A. WIJDENBRUG de weduwe van A. van Wijdenbrugh naastligger ten noorden onbekend 1733 248 202r
A. WIJDENBRUG de weduwe van A. van Wijdenbrugh verpachter grond onbekend 1733 248 202r
A. WIJNGAARDEN de ervan van A. Wijngaarden naastligger ten zuiden Lanen 34 1799 265 183v
A. WIJNGAARDEN de erven van vroedsman A. Wijngaarden naastligger ten westen Schritsen 29 1802 266 105r
A. WIJNGAARDEN de erven van vroedsman A. Wijngaarden naastligger ten noorden Schritsen 29 1802 266 105r
A. WYBENGA de erven van A. Wybenga naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1782 260 251r
A. WYBENGA de erven van A. Wybenga naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1782 260 251r
A. WYBENGA de weduwe van A. Wybenga naastligger ten westen Voorstraat 49 1783 261 82r
A. WYBENGA de weduwe van A. Wiebinga naastligger ten westen Rozengracht 37 1787 262 162v
A. WYBENGA A. Wybenga Voorstraat 28 1790 263 219r
A. DOEDES de erven van A. Doedes naastligger ten westen Franekereind 34 1781 260 123v
A. MEINTES A. R. Mentes , c.u. naastligger ten westen Zuiderhaven 73 1793 264 91r
A. R. A. R. van Dalzen naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1786 262 57r
A. R. A. R. van Dalzen naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1786 262 84r
A. R. DALFSEN A. R. van Dalsen naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1786 262 79v
AAFKE Aafke huurder bovenhuis Vismarkt 4 1758 254 145v
AAFKE Aafke huurder Vijverstraat 13 1795 264 295v
AAFKE Aafke huurder Vijverstraat 15 1795 264 295v
AAFKE Aeffke van Cronenburch bewoner Voorstraat ZZ 1634 233 131r
AAFKE Aeffke Ysax Zuiderhaven ZZ 1694 243 77v
AAFKE ALGERA Aafke Algera Heiligeweg 40 1666 239 49r
AAFKE ALTENA Aafke J. Altena koper van 1/3 huis Lanen 39 1809 268 222r
AAFKE ATTEMA Aafke Attema verkoper Klaverbladstraat 14 1810 268 334v
AAFKE BIERMA Aafke Bierma Voorstraat 10 1738 249 345r
AAFKE BIERMA Aafke Bierma Sint Odolphisteeg 2 1745 251 65v
AAFKE BIERMA vrouw Aafke Bierma verkoper Rozengracht 14 1765 256 126v
AAFKE BIERMA Aefke Bierma Voorstraat 95 1756 253 265r
AAFKE BONTEKOE Aefke Jetsus Bontekoe verkoper van 1/2 Schritsen 1 1761 255 63r
AAFKE BROUWER Aafke Beert Brouwer verkoper Grote Kerkstraat 21 1787 262 220v
AAFKE HETTINGA Aefke Hettinga verkoper Rozengracht ZZ 1686 242 150r
AAFKE HETTINGA Aefke van Hettinga verkoper Kleine Bredeplaats 1 1686 242 159v
AAFKE HETTINGA Aefke van Hettinga verkoper Lanen OZ 1687 242 195v
AAFKE HIBMA Aafke Hibma koper huis Noordijs 5 1804 267 93v
AAFKE JACOBS Aefke Jacobs verkoper Zuiderplein 1720 246 79r
AAFKE KOK Aafke de Kok kopers Grote Bredeplaats 11 1785 262 45r
AAFKE OVERDIJK Aafke Overdijk Kleine Bredeplaats 23 1800 265 254r
AAFKE OVERDIJK Aafke Overdijk Vijver 1802 266 157v
AAFKE OVERDIJK Aafke Overdijk Lanen 3 1805 267 123r
AAFKE OVERDIJK Aafke Overdijk Lanen 3 1805 267 123r
AAFKE OVERDIJK Aafke Overdijk Hondenstraat 3 1805 267 162v
AAFKE RINSMA Aafke Rinsma Droogstraat 83 1810 269 7v
AAFKE SALVERDA wijlen Aafke L. Salverda verkoper Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
AAFKE SALVERDA wijlen Aafke L. Salverda verkoper Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
AAFKE SALVERDA wijlen Aafke L. Salverda verkoper Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
AAFKE STEFANUS Aafke T. Stephani Noorderhaven 44 1772 258 14v
AAFKE STEFANUS Aafke Stephani Voorstraat 26 1777 259 38r
AAFKE STEFANUS Aafke Stephani ten oosten van Harlingen 1783 261 106r
AAFKE STEFANUS Aafke Stephany, burger ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
AAFKE STEFANUS Aafken T. Stephani verkoper Noorderhaven 31 1771 257 226r
AAFKE STEFANUS Aafken T. Stephani verkoper Droogstraat NZ 1771 257 227v
AAFKE STEFANUS Aafken T. Stephani verkoper Droogstraat NZ 1771 257 227v
AAFKE STEFANUS Aafken T. Stephani verkoper Droogstraat 1 1771 257 229r
AAFKE STEFANUS Aafken T. Stephani verkoper Zoutsloot 21 1771 257 230r
AAFKE SWERMS Aafke Swerms, c.s. huurder Zuiderhaven 36 1755 253 232v
AAFKE TALMA Aafke Talma verkoper Voorstraat 60 1792 264 58r
AAFKE TALMA mejuffrouw Aafke Talma koper door niaar knechtswoning Lanen 81achter 1794 264 189r
AAFKE TOLMAN Aafke Talman Grote Kerkstraat 20 1799 265 170v
AAFKE TOLSMA Aefke Tolsma Zuiderhaven 46 1728 247 200r
AAFKE TOLSMA Aefke Tolsma Zuiderhaven 48 1740 250 120v
AAFKE VOSMA Aafje Vosma koper huis Grote Bredeplaats 18 1747 251 204r
AAFKE VOSMA Aefjen Vosma verkoper Grote Bredeplaats 8b 1723 246 165r
AAFKE VOSMA Aefjen Vosma, burger verkoper Noorderhaven NZ 1747 251 199r
AAFKE ZANDSTRA Aafke Sanstra Zuiderhaven 59 1689 242 279v
AAFKE ZANDSTRA Aafke Sanstra Zuiderhaven 1689 242 280r
AAFKE ZANDSTRA Aefke Sanstra naastligger ten westen Kruisstraat 1726 246 256v
AAFKE ZANDSTRA de erven van Aefke Sandstra naastligger ten oosten Kruisstraat 8 1728 247 74v
AAFKE ALEFS Aefke Aleffs naastligger ten westen Weverstraat 1663 238 192r
AAFKE ARJENS ALTENA Aefke Arjens Altena Noorderhaven ZZ 1700 244 49r
AAFKE BARTELDS Aefke Bartels Heiligeweg 26 1729 247 248v
AAFKE BEERTS BROUWER Aafke Beerts Brouwer verkoper Wasbleek 1779 259 159r
AAFKE BEERTS BROUWER Aafke Beerts Brouwer naastligger ten zuiden Brouwersstraat 16 1789 263 157v
AAFKE BEERTS BROUWER Aafke Beerts Brouwer verkoper Brouwersstraat 16 1789 263 157v
AAFKE BEERTS BROUWER Aafke Beerts Brouwer naastligger ten noorden Brouwersstraat 18 1789 263 159r
AAFKE BEERTS BROUWER Aafke Beerts Brouwer verkoper Brouwersstraat 18 1789 263 159r
AAFKE BEERTS BROUWER Aefke Beerts Brouwer naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23 1785 262 11r
AAFKE BEERTS BROUWER Aefke Beerts Brouwer verkoper Grote Kerkstraat 23 1785 262 11r
AAFKE BOUWES Aafke Bouwes Rozenstraat 1798 265 79r
AAFKE DOUWES Aafke Douwes verkoper van 1/2 Romastraat ZZ 1752 253 19v
AAFKE DOUWES Aafke Douwes verkoper van 1/2 Romastraat 1 1752 253 21r
AAFKE DOUWES Aafke Douwes verkoper Gardenierstraat ZZ 1752 253 29v
AAFKE DOUWES Aafke Douwes verkoper van 1/2 onbekend 1753 253 85r
AAFKE DOUWES Aefke Douwes verkoper van 1/2 Gardenierstraat 2 1752 253 9v
AAFKE EELKES Aafke Eeltjes bewoner Lammert Warndersteeg OZ 1781 260 139r
AAFKE EVERTS Aefke Everts verkoper van 1/12 Zuiderstraat 27 1728 247 73r
AAFKE FEIKES Aefke Feikes Voorstraat 58achter 1717 245 298r
AAFKE FEIKES Aefke Feikes Vijverstraat 26 1749 251 271v
AAFKE FOEKES Aafke Foekes huurder Zoutsloot ZZ 1740 250 132r
AAFKE FOEKES Aeffke Foeckes , cum patre koper huis Zoutsloot ZZ 1716 245 258v
AAFKE FRANSES Aafke Fransen Zuiderstraat ZZ 1770 257 168r
AAFKE FRANSES wijlen Aeffke Frans Lanen 83 1683 242 1r
AAFKE GERBENS Aafke Gerbens , burger Liemendijk ZZ 1737 249 171v
AAFKE GERBENS Aafke Gerbens Liemendijk 1738 249 342r
AAFKE GERBENS Aafke Gerbens , burger Noordijs OZ 1739 250 42v
AAFKE GERBENS Aafke Gerbens Hoogstraat 11 1739 250 68v
AAFKE GERBENS wijlen Aafke Gerbens verkoper Achterstraat NZ 1754 253 180r
AAFKE GERBENS Aafke Gerbens verkoper Kleine Kerkstraat 3 1755 253 208r
AAFKE GERBENS Aefke Gerbens Hoogstraat NZ 1731 248 25v
AAFKE GERBENS Aefke Gerbens , burger Noordijs OZ 1734 248 290r
AAFKE GERBENS Aefke Gerbens Hoogstraat NZ 1734 248 326r
AAFKE GERBENS Aefke Gerbens Hoogstraat 31 1734 248 338v
AAFKE GERBENS Aefke Gerbens , burger Kleine Kerkstraat 3 1736 249 116r
AAFKE GERBENS Aefke Gerbens Karremanstraat 1746 251 122v
AAFKE GERBENS Aefke Gerbens Franekereind 24 1749 252 33r
AAFKE GERBENS Aefke Gerbens koper huis Voorstraat 90 1754 253 177r
AAFKE GERRITS Aafke Gerrits verkoper van 1/3 Lanen 93 1740 250 90r
AAFKE GERRITS Aefke Gerryts , burger Noorderhaven 66 1733 248 178v
AAFKE GERRITS Aefke Gerryts Kleine Kerkstraat 1 1736 249 110v
AAFKE GERRITS Aefke Gerryts , burger verkoper Noorderhaven 66 1752 252 180r
AAFKE GIJSBERTS Aafke Gieses Schritsen 18 1781 260 102r
AAFKE GIJSBERTS Aefke Gijsberts verkoper Vijverstraat 26 1749 251 271v
AAFKE HANSES huis genaamd de Hoge Tinne Aefke Hanses koper huis Prinsenstraat 2 1681 241 139r
AAFKE HARKES Aeff Harckes naastligger ten noorden Lombardstraat 1648 236 17r
AAFKE HARMENS Aafke Harmens Noorderhaven 82 1781 260 149v
AAFKE HARMENS Aefke Harmens , burger verkoper Vianen 1727 247 24v
AAFKE HARMENS Aefke Harmens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1728 247 92r
AAFKE HARMENS Aefke Harmens , burger koper en bewoner woning Tiepelsteeg WZ 1728 247 103v
AAFKE HARMENS BROOS Aafke Harmanus Broos Voorstraat 13 1795 264 280r
AAFKE HEINS een nagelaten weeskind van Aeff Heins turfwerkster verkoper Peterseliestraat ZZ 1670 240 4ra
AAFKE HENDRIKS Aafke Hendriks huurder Wortelstraat NZ 1767 256 239r
AAFKE HENDRIKS Aafke Hendriks koper Kleine Bredeplaats 15 1782 261 7r
AAFKE HENDRIKS Aafke Hendriks koper Nieuwstraat 64 1783 261 97r
AAFKE HENDRIKS wijlen Aafke Hendriks Nieuwstraat 64 1786 262 60v
AAFKE HENDRIKS Aefke Hendriks Hofstraat 47 1752 252 209r
AAFKE HENDRIKS WASSENAAR Aafke Hendriks Wassenaar verkoper Voorstraat 35 1769 257 107r
AAFKE HERES Aeffke Heres Heiligeweg 22 1707 245 33r
AAFKE HERES Aefke Heeres verkoper Heiligeweg 22 1723 246 159v
AAFKE HESSELS Aeffke Hessels naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1650 236 112V
AAFKE HIDDES Aefke Hiddes verkoper Scheffersplein WZ 1633 233 124r
AAFKE HILLEBRANDS Aefke Hilbrants , burger Zeilmakersstraat 16 1693 243 65v
AAFKE HILLEBRANDS Aefke Hillebrands , burger Moriaanstraat 1 1696 243 242r
AAFKE HUBERTS Aafke Huiberts naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 10 1739 250 66r
AAFKE HUBERTS Aafke Huiberts verkoper van 13/16 Grote Ossenmarkt 10 1739 250 66r
AAFKE HUBERTS Aafke Huberts verkoper Heiligeweg 11 1754 253 133v
AAFKE HUBERTS Aafke Huberts verkoper Spekmarkt 2 1754 253 134v
AAFKE HUBERTS Aefke Huiberts , burger Grote Kerkstraat 14 1728 247 71r
AAFKE HUBERTS Aefke Huyberts Zoutsloot 1732 248 94r
AAFKE HUBERTS Aefke Huyberts Noordijs WZ 1736 249 118r
AAFKE HUBERTS Aefke Huberts verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 8 1745 251 108r
AAFKE IEBES wijlen Aafke Ybs Zuiderhaven 6 1730 247 11ra
AAFKE IEPES Aefke Yppes koper huis Weeshuisstraat NZ 1728 247 195v
AAFKE IEPES Aefke Yepes naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 1728 247 201v
AAFKE ISAAKS Aefke Ysaks naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1725 246 218v
AAFKE ISAAKS Aefke Ysacks naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1729 247 221r
AAFKE JAKOBS Aafke Jacobs verkoper van 7/24 Romastraat 27 1737 249 158v
AAFKE JAKOBS Aeffke Jacobs Gardenierstraat 2 1705 244 304v
AAFKE JAKOBS Aeffke Jacobs , burger Kerkpad 1 1707 245 18v
AAFKE JAKOBS Aeffke Jacobs Kerkpad 1 1710 245 105v
AAFKE JAKOBS Aefke Jacobs Both Apothekerstraat OZ 1701 244 121v
AAFKE JAKOBS Aefke Jacobs Gardenierstraat 2 1701 244 133v
AAFKE JAKOBS Aefke Jacobs Grote Kerkstraat 18 1702 244 170v
AAFKE JAKOBS wijlen Aefke Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 18 1720 246 87r
AAFKE JANS Aaffke Jans , burger onbekend 1664 238 204r
AAFKE JANS Aaffke Jans , burger Grote Kerkstraat 38 1664 238 238v
AAFKE JANS Aafke Jans , burger Zoutsloot 21 1740 250 111v
AAFKE JANS Aefke Jans Gardenierstraat 1658 237 141v
AAFKE JANS Aefke Jans naastligger ten oosten Grote Kerkstraat ZZ 1686 242 117v
AAFKE JANS Aefke Jans naastligger ten westen Grote Kerkstraat ZZ 1686 242 117v
AAFKE JANS Aefke Jans verkoper Zoutsloot 21 1751 252 144r
AAFKE JELLES Aeffke Jelles Herenknechtenkamerstraat OZ 1685 242 98v
AAFKE JELLES Aefke Jelles Hofstraat ZZ 1663 238 176r
AAFKE JELLES Aefke Jelles Nieuwstraat WZ 1663 238 195v
AAFKE JELLES Afke Jelles naastligger ten westen Vijverstraat ZZ 1720 246 71v
AAFKE JETSES Aefke Jetses Lanen 64 1731 248 28v
AAFKE JETSES BONTEKOE Aefke Jetses Bontekoe verkoper Lanen 64 1742 250 276v
AAFKE JETSES BONTEKOE Aefke Jetses Bontekoe verkoper van 1/2 Schritsen 3 1760 255 17r
AAFKE JOHANNES VOSMA Aefjen Johannes Vosma, burger verkoper Lanen 58 1742 250 207v
AAFKE JURJENS Aafke Jurjens naastligger ten westen Grutterstraat 1732 248 129r
AAFKE JURJENS Aafke Jurjens (Aafke Jurjens trekt dit van Johannes Potkast) Grutterstraat 1732 248 129r
AAFKE JURJENS Aafke Jurjens , burger heeft cessie verleend Grutterstraat 1732 248 129r
AAFKE JURJENS Aefke Jurjens , burger heeft cessie verleend aan de verkopers Zuiderhaven ZZ 1732 248 131r
AAFKE JURJENS Aefke Jurjens , burger koper huis Vijverstraat NZ 1732 248 132v
AAFKE JURJENS Aefke Jurjens naastligger ten westen Vijverstraat NZ 1732 248 132v
AAFKE JURJENS Aefke Jurjens , burger heeft cessie verleend aan de verkopers Vijverstraat NZ 1732 248 132v
AAFKE KEIMPES Aefke Keimpes Gardenierstraat NZ 1712 245 184v
AAFKE KLASES Aafke Clases , burger Lombardstraat ZZ 1731 247 374r
AAFKE KLASES Aefke Clases Noorderhaven 100 1670 240 22av
AAFKE KLASES Aefke Claeses verkoper Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v
AAFKE KLASES WIJNGAARDEN Aafke Clases Wijngaarden (voogd en voorstander) Lanen 43 1792 264 18v
AAFKE KORNELIS Aafke Cornelis Both Apothekerstraat 9 1731 248 16r
AAFKE KORNELIS Aafke Cornelis verkoper van 1/2 Gardenierstraat 2 1752 253 9v
AAFKE KORNELIS Aafke Cornelis verkoper van 1/2 Romastraat ZZ 1752 253 19v
AAFKE KORNELIS Aafke Corneelis verkoper van 1/2 Romastraat 1 1752 253 21r
AAFKE KORNELIS Aafke Cornelis koper 1/2 huis (heeft een achteruitgang in de Both Apothekerstraat) met hof of tuin en Gardenierstraat ZZ 1752 253 29v
AAFKE KORNELIS Aafke Cornelis eigenaar van 1/2 Gardenierstraat ZZ 1752 253 29v
AAFKE KORNELIS Aafke Cornelis verkoper van 1/2 onbekend 1753 253 85r
AAFKE KORNELIS Aafke Cornelis verkoper Both Apothekerstraat 5 1753 253 90r
AAFKE KORNELIS Aafke Cornelis , burgerse Hofstraat NZ 1757 254 54v
AAFKE KORNELIS wijlen Aafke Cornelis Gardenierstraat 4 1778 259 133r
AAFKE KORNELIS Aafke Cornelis Droogstraat 1803 266 245r
AAFKE KORNELIS Aeffke Cornelis Romastraat ZZ 1697 243 305r
AAFKE KORNELIS Aeffke Cornelis Gardenierstraat 2 1716 245 259v
AAFKE KORNELIS Aefke Cornelis koper door niaar huis Romastraat 1 1706 244 334r
AAFKE KORNELIS wijlen Aefke Cornelis Hofstraat NZ 1766 256 219r
AAFKE LAMMERTS SALVERDA Aafke Lammerts Salverda, burgerse Lanen 83 1758 254 120v
AAFKE LIEUWES Aefcke Lieuwes verkoper van 1/10 Zoutsloot ZZ 1666 239 51r
AAFKE LUITJENS WIJNGAARDEN Aefke Luitjens Wijngaarden verkoper Hofstraat 16 1701 244 110r
AAFKE MARTENS Aeffke Martens Voorstraat 5 1633 233 124v
AAFKE MEINERTS de erven van Aeffke Meinderts naastligger ten zuiden Bildtstraat 3 1695 243 122r
AAFKE MEINERTS Aeffke Meinderts Hoogstraat NZ 1696 243 241r
AAFKE MEINERTS de erven van Aefke Meynerts naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) OZ 1693 243 48r
AAFKE MICHIELS Aaffke Michiels Noorderhaven 34 1669 239 190r
AAFKE MICHIELS Aeffke Michiels Kerkpoort (gebied) 1660 238 38r
AAFKE NANNES Aefke Nannings huurder Heiligeweg 54 1736 249 108r
AAFKE OEDSES Aefke Oedses naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1683 241 240v
AAFKE PAULUS Aeffke Poulus koper huis met een tuin Grote Kerkstraat 32 1710 245 135v
AAFKE PIETERS Aeff Pyters Achterstraat 1648 236 37v
AAFKE PIETERS Aeff Pyters Achterstraat 1648 236 37v
AAFKE PIETERS Aefke Pieters Kerkpoortstraat 1675 240 179r
AAFKE PIETERS Aefke Pytters , burgerse Lanen 23 1686 242 116v
AAFKE POPPES Aafke Poppes verkoper Noorderhaven 25 1727 247 11v
AAFKE POPPES Aeffke Poppes verkoper Bildtpoort (gebied) 1649 236 74r
AAFKE REINERS FONTEIN Aafke Reiners Fontein, burger Noorderhaven 61 1709 245 100r
AAFKE REINERS FONTEIN Aafke Reiners Fontein Bildtpoort (gebied) 1714 245 210r
AAFKE REINERS FONTEIN weduwe Aafke Reinders Fontein naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1725 246 224v
AAFKE REINERS FONTEIN weduwe Aafke Reinders Fontein verkoper (voor haarzelf en als moeder en wettige voorstander v haar minderjarige dochter) Noorderhaven NZ 1725 246 224v
AAFKE REINERS FONTEIN Aafke Reiners Fontein, burger verkoper van 1/2 Voorstraat 36 1734 248 299v
AAFKE REINERS FONTEIN Aefke Reiners Fontein verkoper Voorstraat 66 1713 245 188r
AAFKE REINERS FONTEIN Aefke Reiners Fontein Zoutsloot NZ 1714 245 213v
AAFKE REINERS FONTEIN Aefke Reiners Fontein Zoutsloot NZ 1714 245 213v
AAFKE REINERS FONTEIN Aefke Reyners Fontein verkoper van 1/12 Rozengracht NZ 1729 247 251v
AAFKE REINERS FONTEIN Aefke Reiners Fontein koper van 1/2 huis en tuin, uithangbord Hof van Friesland Voorstraat 36 1730 247 339r
AAFKE REINERS FONTEIN Aefke Reiners Fontein koper huis, tuin, stalling en wagenhuis Voorstraat 20 1731 247 386r
AAFKE REINERS FONTEIN Aefke Reyners Fontein verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ 1732 248 148v
AAFKE REINERS FONTEIN Aefke Reyners Fontein gebruiker graanzolders Zuiderhaven 2 1733 248 254r
AAFKE REINERS FONTEIN Aefke Reiners Fontein verpachter grond Brouwersstraat 18 1742 250 227r
AAFKE REINS Aeffke Reins , burger Hofstraat 17 1706 245 1r
AAFKE RUURDS zijn 1e vrouw Aefke Ruirds Grote Kerkstraat 26 1745 251 71v
AAFKE SEERPS Aeffke Seerps verkoper Rapenburg ZZ 1668 239 22va
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 25 1692 243 14v
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Vijverstraat 4 1692 243 16r
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Schritsen NZ 1692 243 16v
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Hofstraat 17 1692 243 17v
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Hofstraat NZ 1692 243 18v
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Hofstraat NZ 1692 243 19r
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Hofstraat 19 1692 243 19v
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Hofstraat NZ 1692 243 20r
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Romastraat NZ 1692 243 20v
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper onbekend 1692 243 21r
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Molenpad 1692 243 21v
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Lanen 51 1692 243 22r
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderstraat WZ 1692 243 22v
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 23r
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 23v
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 24r
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 25r
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 14 1693 243 37v
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Romastraat 6 1693 243 45v
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
AAFKE SIEBRENS Aafke Sibrens , burger Heiligeweg 1a 1660 238 62v
AAFKE SIEBRENS Aafke Syberens Nieuwstraat 34 1740 250 129v
AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrens Nieuwstraat 34 1758 254 124r
AAFKE SIEBRENS Aefke Sibrens Zoutsloot 1659 237 210v
AAFKE SIEBRENS Aefke Syberens Grote Bredeplaats 6b 1725 246 240r
AAFKE SIEBRENS JONKMAN Aafke Sybrens Jonkman verkoper Nieuwstraat 1721 246 106v
AAFKE SIEBRENS TALMA Aafke Sybrands Talma Bildtpoort (gebied) 1767 257 25r
AAFKE SIEBRENS TALMA Aafke Sybrands Talma Bargebuurt OZ 1767 257 26r
AAFKE SIEBRENS TALMA Aafke Sybrands Talma Noorderhaven 34 1767 257 27r
AAFKE SIEBRENS TALMA Aafke Sybrands Talma Kerkpoort (gebied) 1767 257 28r
AAFKE SIEBRENS TALMA Aafke Sybrands Talma Nieuwstraat 10 1769 257 109r
AAFKE SIEMENS Aefke Simens naastligger ten zuiden Heiligeweg ZZ 1720 246 76r
AAFKE SIKKES BROUWER Aafke Sikkes Brouwer Franekereind 19 1809 268 298v
AAFKE SIPKES Aefke Sipkes verkoper Zoutsloot 1651 236 153v
AAFKE SJOERDS Aafke Sjoerds , burger koper huis en erf Kleine Bredeplaats 11 1754 253 146r
AAFKE SJOERDS Aeffke Sioerts Sint Jacobstraat 1689 242 281r
AAFKE SJOERDS Aeffke Sioerds Grote Bredeplaats 13 1716 245 256v
AAFKE SJOERDS BIERMA Aefke Sjoerds Bierma verkoper Voorstraat 93 1750 252 82r
AAFKE STEFFENS SWERMS Aefke Steevens Swerms verkoper Zuiderhaven 43 1743 251 26r
AAFKE STEFFENS SWERMS Aefke Steevens Swerms, burger verkoper Zuiderhaven 45 1743 251 28r
AAFKE TEUNIS Aeff Teunis naastligger ten westen Droogstraat NZ 1640 234 112v
AAFKE TJEBBES MEULEN wijlen Aafke Tjebbes van der Meulen Hoogstraat 10 1768 257 253v
AAFKE TJEBBES MEULEN Aefke Tjebbes van der Meulen Hoogstraat 10 1753 253 41r
AAFKE TJERKS Aafke Tiercx Noorderhaven NZ 1658 237 177v
AAFKE TJERKS Aeffke Tjerx Kromme Elleboogsteeg 1705 244 306v
AAFKE TJERKS Aeffke Tjerx Kruisstraat 10 1706 244 343r
AAFKE TJERKS Aeffke Tjerx Kruisstraat 10 1706 244 343r
AAFKE TJERKS ZANDSTRA Aefke Tierx Sanstra, burger Weverstraat 1696 243 200r
AAGJE Aaghjen Templar verkoper onbekend 1667 239 19va
AAGJE Aagje Bretton verkoper Noorderhaven 62 1772 258 20v
AAGJE Aagje Breton koper zoutkeet, turfschuur ten oosten van Harlingen 1776 259 8v
AAGJE Aagje Bretton verkoper van 3/8 Romastraat 1780 259 290v
AAGJE Aagje Bretton verkoper Noorderhaven NZ 1783 261 50v
AAGJE Aagje Breton kopers Grote Bredeplaats ZZ 1786 262 59v
AAGJE Aagjen Bretton Noorderhaven 62 1771 257 222v
AAGJE Achtje Bremans verkoper Grote Kerkstraat 18 1665 239 23v
AAGJE Aechien Templars verkoper van 1/2 Rozengracht 38 1660 238 58r
AAGJE Aechien Templar verkoper onbekend 1667 239 99av
AAGJE Aegtie Templer William Boothstraat 1658 237 171ar
AAGJE BREMAN Aechje Breman verkoper Heiligeweg 15 1666 239 41v
AAGJE HANEKUIK Aagje Hanekuik Schritsen 35 1777 259 86r
AAGJE HANEKUIK Aagje Hanekuik Vismarkt 1 1788 262 249r
AAGJE HANEKUIK Aagje Hanekuik verkoper Noordergrachtswal 57 1808 268 53v
AAGJE HANEKUIK Aagjen Hanekuik ten oosten van Harlingen 1767 256 247r
AAGJE HANEKUIK Aagtje Hanekuik Noordijs 5 1804 267 93v
AAGJE WINTER wijlen Aegjen Winter Rommelhaven 1702 244 180v
AAGJE ANDRIES Aagjen Andries Zuiderhaven 18 1731 248 21v
AAGJE ANDRIES Aeghjen Andries , burger ontvanger geld Schritsen ZZ 1729 247 230v
AAGJE BOUWES Aagje Bouwes , burger Voorstraat 1 1747 251 189v
AAGJE DIRKS Aechjen Dircks koper provisioneel huis met een hof en planten Hoogstraat 1694 243 4ra
AAGJE DIRKS Aeghje Dirx Schritsen NZ 1721 246 123v
AAGJE DIRKS SCHIERE Aegjen Dirks Schiere verkoper van 1/3 Zuiderstraat 27 1728 247 73r
AAGJE FRANSES Achtie Fransen Templar Weverstraat 1659 237 199r
AAGJE GERLOFS Aechien Gerlofs , burgerse kopers Rozengracht 20 1681 241 156r
AAGJE GERRITS Aecht Gerrydts Lombardstraat 1633 233 103v
AAGJE HENDRIKS Aechjen Hendricks verkoper van 1/2 Lanen ZZ 1687 242 217v
AAGJE HENDRIKS Aechjen Hendricks , n.l. verkoper Grote Kerkstraat 39 1688 242 225r
AAGJE HENDRIKS Aeghje Hendrix naastligger ten westen Schritsen 65b 1723 246 168r
AAGJE HENDRIKS weduwe Aeghjen Hendrix koper huis tuintje achter Zoutsloot NZ 1721 246 119r
AAGJE HENDRIKS Aegjen Hendrix naastligger ten zuiden Lanen 76 1714 245 202v
AAGJE HENDRIKS Aegjen Hendrix koper huis Schritsen 65 1714 245 203v
AAGJE HENDRIKS Aegjen Hendricks naastligger ten noorden Schritsen 7 1718 246 17r
AAGJE HENDRIKS weduwe Aegjen Hendrix verkoper Zuiderhaven 36 1722 246 131r
AAGJE HENDRIKS Aegjen Hendrix naastligger ten westen Schritsen 65b 1722 246 140r
AAGJE HIELKES HANEKUIK meerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuik Franekereind ZZ 1769 257 131v
AAGJE HIELKES HANEKUIK meerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuik Franekereind ZZ 1769 257 131v
AAGJE HIELKES HANEKUIK meerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuik Franekereind ZZ 1769 257 131v
AAGJE HIELKES HANEKUIK meerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuik Franekereind ZZ 1769 257 131v
AAGJE HIELKES HANEKUIK Aagjen Hylkes Hanekuik Kruisstraat 6 1767 256 252r
AAGJE HIELKES HANEKUIK Aagjen Hylkes Hanekuik Zuiderhaven 61 1767 256 254v
AAGJE HIELKES HANEKUIK Aagjen Hylkes Hanekuik Zoutsloot NZ 1767 256 256r
AAGJE HIELKES HANEKUIK Aagjen Hylkes Hanekuik Kruisstraat NZ 1767 256 257r
AAGJE HILLEBRANDS Aechjen Hillebrands verkoper Voorstraat 46 1699 244 24r
AAGJE HILLEBRANDS Aegien Hillebrands verkoper Noordijs 19 1700 244 64v
AAGJE JANS Aachjen Jans Bullart verkoper Brouwersstraat 8 1739 250 4r
AAGJE JANS Aachjen Jans koper woning Romastraat ZZ 1749 252 3v
AAGJE JANS Aagjen Jans verkoper Noorderhaven 41 1737 249 198r
AAGJE JANS de erven van Aagjen Jans verkoper Romastraat ZZ 1753 253 66r
AAGJE JANS Aechien Jans Karremanstraat 1671 240 62v
AAGJE JANS Aechien Jans verkoper Karremanstraat WZ 1676 240 232v
AAGJE JANS Aegjen Jans Lanen ZZ 1714 245 224r
AAGJE JANS KAT Aegjen Jans Kath verkoper Noorderhaven ZZ 1685 242 87v
AAGJE JELLES Aecht Jelles Grote Bredeplaats 2 1684 242 35r
AAGJE KLASES Acht Clases Achterstraat ZZ 1662 238 151r
AAGJE KLASES Aegie Claesses koper huis Kerkpoortstraat 1670 239 217r
AAGJE KLASES Aegtie Claeses , burgerse koper 1/2 hoekhuis Hofstraat 16 1684 242 50v
AAGJE KLASES Aegtie Claeses verkoper Lanen 3 1684 242 52r
AAGJE MARTENS Aecht Martens kopers Sint Christoffelsteeg 1679 241 26v
AAGJE MARTENS Aeght Martens Nieuwstraat 35 1687 242 216v
AAGJE PIETERS Aegtie Pieters Zeilmakersstraat 1696 243 197r
AAGJE RUTGERS Aagje Ruts verkoper van 2/6 Hofstraat 1784 261 255r
AAGJE RUTGERS Aagje Rutgers verkoper Rapenburg NZ 1792 264 64v
AAGJE SIEBRENS Aegie Sibrands verkoper Nieuwstraat 42 1699 244 21r
AAGJE SIEBRENS Aegien Sybrens , burger Zoutsloot ZZ 1698 243 347r
AAGJE SIEBRENS Aegien Sibrens Kleine Bredeplaats 23 1699 244 34v
AAGJE SIEBRENS de huisinge van Aegjen Sibrens , c.s. naastligger ten oosten Vijverstraat 26 1707 245 21v
AAGJE SIEMENS VRIES Aechtie Symens de Fries verkoper Grote Bredeplaats NZ 1633 233 115r
AAGJE TJEERDS Achien Tjeerdts koper huis en hof (ruim beschreven) Kerkpoortstraat 1675 240 178r
AAGJE TJEERDS Aeghien Tieerdts naastligger ten oosten Voorstraat 43 1659 237 182v
AAGJE WILLEMS Aechien Willems naastligger ten westen Voorstraat 47 1671 240 38v
AAGJE WILLEMS Aechien Willems naastligger ten westen Voorstraat 47 1671 240 5ra
AAGJE WILLEMS Aegh Willems Lanen ZZ 1647 236 3v
AAKJE WASSENAAR Aken Wassenaar Zoutsloot 125 1699 244 16r
AAKJE WASSENAAR Aken Wassenaar Noorderhaven 75 1701 244 112r
AAKJE DIRKS Ake Dirx Bildtpoort (gebied) 1699 243 397r
AAKJE GERLOFS Aeke Gerloffs Voorstraat 17 1683 242 3v
AAKJE HARMENS WASSENAAR Aken Harmens Wassenaar Zoutsloot NZ 1790 263 251v
AAKJE HESSELS Aecke Hessels Voorstraat 14 1700 244 57r
AAKJE HESSELS WASSENAAR Aken Hessels Wassenaar Voorstraat 14 1701 244 118v
AAKJE JAKOBS Aak Jacobs verkoper van 1/3 Lanen 31 1779 259 209v
AAKJE JAKOBS HOUTKOPER Aak Jacobs Houtkoper Hoogstraat 1 1781 260 154v
AAKJE JAKOBS HOUTKOPER Aake Jacobs Houtkoper Noorderhaven 76 1791 263 330v
AAKJE JURJENS Ake Jurjens , meerderjarige vrijster geniaarde koper Lanen ZZ 1732 248 98r
AAKJE REINERS Aeken Reyners 1677 240 270v
AAKJE REINERS Akien Reiners Grote Bredeplaats 14 1658 237 172ar
AAKJE SIERKS Aeke Sierk Zoutsloot NZ 1767 257 24r
AALTJE Aaltje Eercx verkoper Lanen NZ 1663 238 169r
AALTJE Aaltje Buwes ? koper kamer onbekend 1665 239 4ra
AALTJE Aaltje Fontein van Reidsma verkoper van 1/4 Zuiderhaven 39 1771 257 192v
AALTJE Aaltje Fontein van Reidsma verkoper van 1/4 onbekend 1771 257 192v
AALTJE Aaltje Fontein van Reidsma verkoper van 1/4 onbekend 1771 257 192v
AALTJE Aaltje Fontein van Reydsma Grote Ossenmarkt 6 1772 258 6r
AALTJE Aaltje Tjarda verkoper Voorstraat 48 1782 260 163v
AALTJE Aaltje van Dalzen kopers Noorderhaven 24 1782 260 244r
AALTJE Aaltje van Dalzen Noorderhaven 24 1784 261 200r
AALTJE Aaltje turfmeetster huurder Bargebuurtspoortje WZ 1785 261 290r
AALTJE Aaltje van Dalzen Lanen 91 1789 263 146v
AALTJE Aaltje Achterstraat NZ 1799 265 180v
AALTJE Aaltje Wynekes Hofstraat NZ 1801 265 288r
AALTJE Aaltje Wynekes Hofstraat NZ 1801 265 288r
AALTJE Aeltie Verkerck Zuiderhaven 54 1634 233 130r
AALTJE Aeltie melkwijf naastligger ten noorden Zeilmakersstraat WZ 1667 239 74r
AALTJE Aeltie Rubbes verkoper Voorstraat 89 1677 240 266v
AALTJE een weduwe Aeltie naastligger ten zuiden Herenwaltje 15 1687 242 177v
AALTJE Aeltie Swalve, c.s. verkoper Romastraat ZZ 1696 243 225v
AALTJE Aeltie , burger Sint Jacobstraat 12 1698 243 343v
AALTJE Aeltie Gijberts Voorstraat 47 1719 246 36r
AALTJE Aletta Louisa Stamles Kleine Kerkstraat 10 1772 258 25v
AALTJE Aletta Louisa Stamles verkoper Kleine Kerkstraat 10 1805 267 176r
AALTJE Alida van Faessen, burger Lanen 12 1728 247 77r
AALTJE BARTLING wijlen Alida Bartling Kerkpoortstraat 23 1781 260 64r
AALTJE BARTLING wijlen Alida Bartling Brouwersstraat 17 1781 260 65v
AALTJE BARTLING wijlen Alida Bartling Nieuwstraat WZ 1781 260 74v
AALTJE BARTLING wijlen Alida Bartling Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
AALTJE BARTLING wijlen Alida Bartling Hofstraat ZZ 1781 260 77r
AALTJE BARTLING wijlen Alida Bartling Romastraat 29 1781 260 83v
AALTJE BARTLING wijlen Alida Bartling Tiepelsteeg 1781 260 85r
AALTJE BARTLING wijlen Alida Bartling Nieuwstraat 22 1781 260 88v
AALTJE BARTLING wijlen Alida Bartling Hofstraat ZZ 1781 260 103v
AALTJE BARTLING wijlen Alida Bartling Moriaanstraat 1781 260 108r
AALTJE BARTLING wijlen Alida Bartling Brouwersstraat 19 1781 260 160r
AALTJE BARTLING wijlen Alida Bartling Rapenburg ZZ 1782 260 188v
AALTJE BENTFORD bejaarde juffer Aletta Petronella Bentfort verkoper Voorstraat 6 1794 264 168v
AALTJE BENTFORD Alletta Petronella Bentfort, bejaarde juffer koper door niaar huis Voorstraat 6 1788 263 21r
AALTJE BIERMA Aaltje Bierma Voorstraat 14 1759 254 219r
AALTJE BIERMA Alida Bierma verkoper Brouwersstraat WZ 1802 266 151v
AALTJE DALFSEN Aaltje van Dalsen Bildtpoort (gebied) 1787 262 196r
AALTJE DALFSEN Aaltje van Dalsen Nieuwstraat 35 1792 264 45v
AALTJE DALFSEN wijlen Aaltje van Dalsen Lanen 91 1793 264 127v
AALTJE DONKER Aaltje Donker Droogstraat ZZ 1751 252 177v
AALTJE EELKEMA Aaltie van Eelcoma verkoper van 3/8 Noordijs OZ 1692 243 1r
AALTJE ELGERSMA Aaltje Elgersma verkoper Wasbleek 1759 254 233v
AALTJE ELGERSMA Aaltje Elgersma Bildtstraat 21 1769 257 141r
AALTJE FELTEN Aeltie Gerriyts Phelten, burger Noorderhaven 1642 234 163r
AALTJE FRANSEN Aaltje Franzen melktapper Weverstraat 1789 263 130r
AALTJE FRANSEN Aaltje Fransen Molenpad 1 1810 269 68r
AALTJE FRANSEN Aaltje Fransen Moriaanstraat 12 1810 269 70v
AALTJE GEEST Alida van der Geest Romastraat NZ 1752 253 1r
AALTJE GEEST Alida van der Geest verkoper Schritsen 35 1753 253 51r
AALTJE GEEST Alida van der Geest Kleine Bredeplaats 12 1753 253 91v
AALTJE GEEST Alida van der Geest Kleine Bredeplaats 12 1754 253 140r
AALTJE GEEST Alida van der Geest Kleine Bredeplaats 12 1754 253 140r
AALTJE GEEST Alida van der Geest Kleine Bredeplaats 12 1754 253 150v
AALTJE GEEST Alida van der Geest Kleine Bredeplaats 12 1754 253 150v
AALTJE GEEST Alida van der Geest Romastraat 15 1758 254 147r
AALTJE GEEST Alida van der Geest Zuiderhaven 35 1760 255 25v
AALTJE GEEST Alida van der Geest Snakkerburen (gebied) 1762 255 162r
AALTJE GEEST Alida van der Geest koper hof met zomerhuis Fabrieksstraat 28 1762 255 167v
AALTJE GEEST Alida van der Geest Kleine Bredeplaats 12 1763 255 247v
AALTJE GEEST Alida van der Geest Oosterbolwerk 1763 255 249r
AALTJE GEEST Alida van der Geest Zuiderhaven 35 1763 255 250v
AALTJE GEEST Alida van der Geest Raamstraat 3 1763 255 252r
AALTJE GEEST Alida van der Geest Zuiderhaven 31 1763 255 253v
AALTJE GEEST Alida van der Geest Havenplein ZZ 1768 257 58v
AALTJE GEEST Alida van der Geest verkoper Havenplein 10 1773 258 98r
AALTJE HEINS Aleida Heins Rozengracht 7 1810 269 25v
AALTJE HEINS Aleida Heins naastligger ten oosten Rozengracht 7 1810 269 25v
AALTJE HEINS Aleida Heins naastligger ten noorden Rozengracht 7 1810 269 25v
AALTJE HEINS Alida Heins Rozengracht 7 1809 268 274v
AALTJE HILLEBRANDS Aaltie Hillebrants onbekend 1660 238 49r
AALTJE HILLEBRANDS Aaltie Hillebrants Midlumerlaan 1660 238 49v
AALTJE HILLEBRANDS Aaltie Hillebrants aanhandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
AALTJE HILLEBRANDS Aaltie Hillebrants aanhandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
AALTJE HILLEBRANDS Aaltie Hillebrants verwandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
AALTJE HILLEBRANDS Aaltie Hillebrants verwandelaar 1660 238 55v
AALTJE KAMPEN Aaltie van Kampen, burger koper huis Hofstraat NZ 1732 248 89v
AALTJE KERVEL Aletta Margaretha van Kervel Zuiderhaven 8 1793 264 129v
AALTJE KERVEL Aletta Margaretha van Kervel verkoper Zuiderhaven 8 1810 269 35v
AALTJE KOK Aeltie Lollus Cock verkoper 1/4 Schritsen NZ 1726 246 248v
AALTJE LAUTA Aeltie Lauta Franekereind 25 1659 237 194v
AALTJE LAUTA Aeltie van Lauta Rozengracht 42 1659 237 204r
AALTJE LAUTA juffrouw Alathea Lauta verkoper Noorderhaven 34 1659 238 7r
AALTJE LAUTA juffrouw Alathea Lauta verkoper Hofstraat 1659 238 7v
AALTJE LAUTA juffrouw Alathea Lauta naastligger ten noorden Hofstraat 20 1660 238 27v
AALTJE LAUTA juffrouw Alathea Lauta verkoper Hofstraat 20 1660 238 27v
AALTJE LAUTA juffrouw Alathea Lauta verkoper Voorstraat 38 1660 238 50r
AALTJE LAUTA juffrouw Alathea Lauta Noorderhaven 74 1660 238 68r
AALTJE LAUTA juffrouw Alathea Lauta verkoper Voorstraat 25 1662 238 150r
AALTJE MENALDA Aaltje Menalda verkoper van 1/4 Voorstraat 97 1737 249 187v
AALTJE MENALDA vrouw Aaltje Menalda verkoper Bildtstraat 3 1755 253 201r
AALTJE MENALDA Aaltje Menalda verkoper Prinsenstraat 4 1761 255 83v
AALTJE MENALDA Aaltje Menalda verkoper Noordijs 5 1774 258 137v
AALTJE MEULEN Alet van der Meulen apotheker naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1772 258 36v
AALTJE MULDER Aaltje Mulder Voorstraat 70 1784 261 193r
AALTJE NAUTA Aaltje Nauta verkoper Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
AALTJE NAUTA Aaltje Nauta verkoper Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
AALTJE NOREL meerderjarige vrijster Aaltje Norel koper van 1/2 huis Heiligeweg 3 1786 262 128r
AALTJE NOREL Aaltje Norel naastligger ten oosten Lanen 86 1787 262 174v
AALTJE OLDAANS Aeltie Oudaens verkoper van 1/4 Brouwersstraat 9 1677 240 268r
AALTJE OOSTERVELD Aaltje Oosterveld koper huis Hoogstraat 28 1767 256 245v
AALTJE OOSTERVELD Aaltje Oosterveld verkoper Hoogstraat 28 1769 257 113v
AALTJE REUS Aaltje Reus Voorstraat 19 1797 265 21v
AALTJE STEENSMA Aeltie Steensma Noorderhaven NZ 1668 239 135v
AALTJE STOK Aaltje H. van der Stok verkoper Vijverstraat 30 1808 268 156r
AALTJE STOK Aaltje H. van der Stok verkoper Vijverstraat 28 1808 268 156r
AALTJE STOK Aaltje H. van der Stok verkoper Bargebuurt 26 1808 268 174v
AALTJE STOK Aaltje H. van der Stok verkoper Hofstraat 21 1808 268 176r
AALTJE STOK Aaltje H. van der Stok verkoper Bargebuurt 4 1808 268 177v
AALTJE STOK Aaltje H. van der Stok verkoper Lanen 37 1808 268 179r
AALTJE STOK Aaltje H. van der Stok verkoper Romastraat 1808 268 180v
AALTJE STOK Aaltje H. van der Stok verkoper Schritsen 26 1808 268 182r
AALTJE STOK Aaltje H. van der Stok verkoper Kleine Bredeplaats 15 1808 268 183v
AALTJE STOK Aaltje van der Stok verkoper van 1/4 Dijkswal 10 1809 268 212r
AALTJE SWALUE Aeltie Swalue verkoper Noorderhaven NZ 1696 243 258r
AALTJE VIERSEN Aeltie van Viersen verkoper ten oosten van Harlingen 1732 248 167r
AALTJE VIERSEN Alida van Viersen verkoper Noorderhaven 62 1710 245 102v
AALTJE VRIES Aaltje de Vries Tiepelsteeg 1797 265 19v
AALTJE VRIES Aaltje de Vries Tiepelsteeg 1797 265 19v
AALTJE WIJNSMA bejaarde vrijster Aaltje T. Wijnsma Hoogstraat 21 1808 268 168r
AALTJE WIT Aleida de Wit Voorstraat 27 1807 267 351r
AALTJE WYBENGA Aaltje Wybenga huisvrouw verkoper Hofstraat ZZ 1793 264 156r
AALTJE WYBENGA Aaltje Wybenga verkoper Noorderhaven 95 1800 265 230r
AALTJE ZIJLSTRA Aaltje Zijlstra (door de eigenaar te betalen aan) Kerkpoortstraat 1785 261 267v
AALTJE ABELS Aeltie Abeles koper huis Romastraat 13 1705 244 307v
AALTJE ABES Aeltie Abes , burger Zuiderpoort (gebied) 1660 238 21v
AALTJE AGES ENS Aaltje Aeges Ens onbekend 1664 238 204r
AALTJE ALBERTS Aaltje Albarts verkoper Achterstraat NZ 1665 239 3r
AALTJE ALBERTS Aeltie Alberts naastligger ten westen Noorderhaven ZZ 1685 242 87v
AALTJE ALBERTS Aeltje Alberts koper van 7/8 kamer Zoutsloot NZ 1728 247 95v
AALTJE ALLERTS Aeltie Allerts , burger onbekend 1693 243 65r
AALTJE ALLERTS Aeltje Allards verkoper van 1/2 Vijverstraat NZ 1703 244 197v
AALTJE ALLERTS LAQUART Aaltie Allerts Laquert verkoper van 21/72 Zuiderhaven 91 1709 245 78r
AALTJE ANDRIES Aaltie Andrys verkoper Noorderhaven ZZ 1737 249 217r
AALTJE ANDRIES Aaltie Andrys koper portie aandelen in een huis Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
AALTJE ANDRIES Aaltie Anderies verkoper Rozengracht 6 1738 249 351r
AALTJE ANDRIES Aaltie Anderys koper van een hier niet gespecificeerd deel huis Simon Stijlstraat 2 de Lutherse Kerk 1739 250 28v
AALTJE ANDRIES Aaltie Anderies Raamstraat 3 1739 250 33v
AALTJE ANDRIES Aaltie Anderys verkoper van 6283/11450 Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
AALTJE ANDRIES Aeltie Andrys koper 1/2 leerlooierij Rozengracht 22 1731 248 33r
AALTJE ANDRIES Aeltie Andrys verkoper van 2/6 Grote Ossenmarkt 10 1735 249 103v
AALTJE ANDRIES Aeltie Andrys verkoper Rozengracht 6 1748 251 215r
AALTJE ANDRIES Aeltie Andrys verkoper Kerkpoort (gebied) 1748 251 216r
AALTJE ANDRIES Aeltje Andries , burger Raamstraat 3 1728 247 210r
AALTJE ARENDS Aeltie Arents , burger Hoogstraat 30 1677 240 259v
AALTJE ARENDS Aeltie Aerens verkoper Achterstraat NZ 1683 242 10r
AALTJE ARENDS Aeltie Arens verkoper Peterseliestraat 1683 242 10v
AALTJE ARENDS Aeltie Arents , burger verkoper Hoogstraat 30 1695 243 124r
AALTJE ARJENS Aeltie Arjens Zoutsloot 1718 246 23r
AALTJE ARJENS Aeltje Arjens , burger Zoutsloot NZ 1729 247 288r
AALTJE ARJENS Aeltje Arjens Karremanstraat 13 1731 248 24r
AALTJE AUGUSTINUS Aaltje Augustinus Zuiderhaven 48 1664 238 239r
AALTJE AUKES Aaltie Aukes verkoper Voorstraat 67 1720 246 72v
AALTJE AUKES Aeltie Aukes verkoper Moriaanstraat ZZ 1720 246 73v
AALTJE BALTES Aeltie Baltus naastligger ten noorden Peterseliestraat 1648 236 34r
AALTJE BARTELDS Aeltie Bartels Franekereind 19 1667 239 113v
AALTJE BAUKES Aeltien Baukes naastligger ten noorden onbekend 1651 236 150v
AALTJE BERENDS Aaltie Beernds Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v
AALTJE BERENDS Aaltje Beernds koper huis Nieuwstraat 34 1772 258 60r
AALTJE BOKKES ongehuwde dochter Aeltie Bockes koper huis Noorderhaven 72 1696 243 248v
AALTJE BOKKES Aeltje Bockes , ongehuwde bejaarde dochter verkoper Noorderhaven 72 1702 244 169v
AALTJE BOUWES de erven van Aeltie Bouwes naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1674 240 147r
AALTJE BOUWES de erven van Aeltie Bouwes naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1674 240 147r
AALTJE BOUWES de erven van Aeltie Bouwes naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1674 240 147r
AALTJE DIRKS Aaltie Dirx , burger verkoper Nieuwstraat 52 1696 243 261r
AALTJE DIRKS Aaltie Dirks verkoper van 1/4 Franekerpoort (gebied) 1732 248 91r
AALTJE DIRKS wijlen Aaltie Dirkx Karremanstraat OZ 1732 248 113r
AALTJE DIRKS wijlen Aaltie Dirkx Karremanstraat OZ 1732 248 113r
AALTJE DIRKS Aaltje Dirks Lanen 45 1663 238 178r
AALTJE DIRKS Aaltje Dirx Grote Kerkstraat NZ 1665 239 4ra
AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Zuiderhaven ZZ 1659 237 188r
AALTJE DIRKS Aeltie Dircx Franekerpoort (gebied) 1659 237 189v
AALTJE DIRKS Aeltie Dircx Midlumerlaan 1660 238 55v
AALTJE DIRKS Aeltie Dirx , burgerse Nieuwstraat 52 1685 242 76r
AALTJE DIRKS Aeltie Dirks naastligger ten zuiden Hoogstraat 5 1723 246 187v
AALTJE DIRKS HARDERWIJK Aeltie Dirx Harderwijck Lanen ZZ 1675 240 21va
AALTJE DIRKS HARDERWIJK Aeltie Dirx Harderwijck Lanen NZ 1675 240 21va
AALTJE DIRKS HARDERWIJK Aeltie Dirx Harderwijck Grote Kerkstraat NZ 1675 240 21va
AALTJE DIRKS HARDERWIJK Aeltie Dirx Harderwijck Voorstraat 31 1675 240 21va
AALTJE DIRKS HARDERWIJK Aeltie Dirx Harderwijck onbekend 1675 240 21va
AALTJE DOEKES Aaltie Doekes verkoper Voorstraat 57 1740 250 98r
AALTJE DOUWES Aaltie Douwes Schritsen 28 1738 249 266r
AALTJE DOUWES Aaltje Douwes Zuiderhaven 17 1784 261 146r
AALTJE DOUWES Aaltje Douwes verkoper Franekereind NZ 1805 267 108r
AALTJE DOUWES Aeltie Douwes Havenplein 1633 233 119r
AALTJE DOUWES JONG Aaltje Douwes de Jong naastligger ten oosten (verkoper) Noorderhaven 9 1808 268 84r
AALTJE DOUWES JONG Aaltje Douwes de Jong verkoper Noorderhaven 9 1808 268 84r
AALTJE EERKES Aaltje Eerks verkoper Lanen NZ 1663 238 168v
AALTJE EERKES Aaltje Eerks Kerkpoort (gebied) 1761 255 56r
AALTJE EERKES Aeltie Eerx Carl Visschersteeg OZ 1670 240 23v
AALTJE EGBERTS Aeltie Eyberts verkoper Droogstraat ZZ 1720 246 58r
AALTJE EGBERTS Aeltie Eiberts Klinkhoff Brouwersstraat 16 1723 246 155r
AALTJE ENNES Aeltie Innes Zuiderhaven 18 1646 235 204v
AALTJE EVERTS Aeltien Everts Herenwaltje OZ 1696 243 205r
AALTJE EVERTS bejaarde vrijster Alyt Everts verkoper van 3/8 Lanen 13 1747 251 188v
AALTJE FEDDRIKS het nagelaten weeskind van Aeltie Feddricx verkoper Heiligeweg 6 1660 238 4ar
AALTJE FOKKES Aaltie Fockes verkoper Zoutsloot NZ 1747 251 183v
AALTJE FOKKES Aaltje Fokkes Ooievaarsteeg 9 1809 268 325r
AALTJE FOKKES Aeltie Fockes Zoutsloot NZ 1723 246 160v
AALTJE FOKKES Aeltje Fockes , burger Zoutsloot 1730 247 302v
AALTJE FOPPES Aaltie Foppes , meerderjarige dochter verkoper van 1/10 Noordijs 5 1683 241 244r
AALTJE FOPPES Aeltie Foppes verkoper Lanen NZ 1733 248 176v
AALTJE FOPPES Aeltie Foppes verkoper met consent en approbatie van haar dochters Wasbleek 1736 249 112v
AALTJE FRANSES Aaltie Fransen Hoogstraat 19 1740 250 80v
AALTJE FRANSES Aaltie Fransen verkoper Zoutsloot 1753 253 104v
AALTJE FRANSES Aaltje Fransen Hoogstraat 19 1753 253 103v
AALTJE FRANSES Aaltje Fransen huurder Kleine Ossenmarkt 6 1783 261 54v
AALTJE FRANSES Aaltje Fransen Molenpad 1 1784 261 243v
AALTJE FRANSES Aaltje Fransen Moriaanstraat ZZ 1803 266 262r
AALTJE FRANSES Aaltje Fransen Moriaanstraat ZZ 1803 266 262r
AALTJE FRANSES Aaltje Franzen Molenpad 5 1810 269 73r
AALTJE FRANSES Aeltie Fransen Zoutsloot 1667 239 86v
AALTJE FRANSES Aeltie Fransen naastligger ten noorden Zoutsloot 1735 249 58v
AALTJE FRANSES Aeltje Fransen naastligger ten noorden Zoutsloot 23 1736 249 131v
AALTJE FREERKS Aaltje Freerks Schritsen 55achter 1810 269 29r
AALTJE FREERKS SCHELTINGA Aeltje Freerks Scheltinga verkoper Voorstraat 20 1730 247 365v
AALTJE FREERKS SCHELTINGA Aeltje Freerks Scheltinga huur te betalen aan Voorstraat 20 1731 247 386r
AALTJE FREERKS SCHELTINGA Aeltje Freerks Scheltinga verkoper deel weeshuisvijver Simon Stijlstraat 6 1756 254 47v
AALTJE GEERTS Aeltie Geerts , burgerse koper woning Herenwaltje 1677 240 266r
AALTJE GERRITS Aaltje Gerrits Noorderhaven 114 1731 248 55r
AALTJE GERRITS Aaltje Gerrits , burgerse Voorstraat ZZ 1758 254 118r
AALTJE GERRITS Aaltje Gerryts Lanen 36 1782 260 191v
AALTJE GERRITS Aaltje Gerryts verkoper Romastraat 35 1783 261 46v
AALTJE GERRITS Aaltje Gerrits Zuiderpoort (gebied) 1789 263 90v
AALTJE GERRITS Aaltje Gerryts Zuiderpoort (gebied) ZZ 1801 265 284r
AALTJE GERRITS Aaltje Gerrits Hoogstraat 38 1809 268 280r
AALTJE GERRITS meerderjarige vrijster Aeltie Gerrits verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1749 251 260v
AALTJE GERRITS Aeltje Gerrits verkoper van 1/3 Rapenburg ZZ 1743 251 15v
AALTJE GERRITS Aeltje Gerrits Romastraat 35 1769 257 140r
AALTJE GIJSBERTS Aeltie Gijsberts Voorstraat 47 1724 246 204r
AALTJE GJALTS Aaltie Gjalts Schritsen 37 1811 269 127r
AALTJE GOSSES Aeltie Gosses , burger onbekend 1693 243 65r
AALTJE GOSSES de erfgenamen van Altie Gosses naastligger ten noorden Voorstraat 49 1696 243 218r
AALTJE GOSSES de erfgenamen van Altie Gosses verkoper Voorstraat 49 1696 243 218r
AALTJE HAIES Aeltie Haies naastligger ten oosten Lanen 44 1659 237 183v
AALTJE HAIES Aeltie Hayes naastligger ten oosten Lanen 44 1660 238 62r
AALTJE HAIES Aeltie Hayes naastligger ten oosten Lanen 44 1669 239 184r
AALTJE HAIES de erven van Aeltie Hayes naastligger ten noorden Schritsen 63 1678 241 16r
AALTJE HANSES Aaltje Hanses , burger Vijverstraat 5 1758 254 163r
AALTJE HANSES Aaltje Hanses erflater Grote Bredeplaats 11 1759 254 218r
AALTJE HANSES wijlen Aaltje Hanses Noorderhaven ZZ 1759 254 218ar
AALTJE HANSES Aeltie Hanses naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1698 243 345r
AALTJE HANSES Aeltie Hanses Noorderhaven ZZ 1723 246 162r
AALTJE HANSES Aeltje Hanses , burger Noorderhaven 40 1729 247 232r
AALTJE HANSES erven van Aeltje Hansen naastligger ten westen Noorderhaven 16 1759 254 188v
AALTJE HARKES Aaltje Harkes Schritsen 26 1758 254 150r
AALTJE HARKES Aaltje Harkes Brouwersstraat 35 1764 256 85r
AALTJE HARKES Aaltje Harkes Hoogstraat 28 1765 256 121r
AALTJE HARKES Aaltje Harkes Schritsen 52 1765 256 122r
AALTJE HARKES Aaltje Harkes Voorstraat 16 1766 256 179r
AALTJE HARKES Aaltje Harkes Voorstraat 76 1766 256 211r
AALTJE HARKES Aaltje Harkes Havenplein 18a 1766 256 226r
AALTJE HARKES Aaltje Harkes Hoogstraat 28 1767 256 245v
AALTJE HARKES Aaltje Harkes Schritsen 52 1767 256 260v
AALTJE HARKES Aaltje Harkes Voorstraat 16 1768 257 38v
AALTJE HARKES Aaltje Harkes Voorstraat 16 1768 257 38v
AALTJE HARKES Aaltje Harkes Havenplein ZZ 1768 257 58v
AALTJE HARKES Aaltje Harkes Hofstraat NZ 1768 257 68v
AALTJE HARKES Aaltje Harkes Voorstraat 16 1769 257 111r
AALTJE HARKES wijlen Aaltje Harkes Hofstraat 1784 261 181r
AALTJE HARMENS Aaltje Harmens verkoper Sint Odolphisteeg OZ 1689 242 272r
AALTJE HARMENS de nagelaten kinderen van Aaltje Harmens Kerkpoortstraat 1761 255 46r
AALTJE HARMENS Aaltje Harmens Kerkpoortstraat 1761 255 46r
AALTJE HARMENS Aeltie Harmens Kleine Bredeplaats 7 1641 234 156v
AALTJE HARMENS Aeltie Harmens Hoogstraat 1658 237 173av
AALTJE HARMENS Alyt Harmens verkoper van 1/2 Franekerpoort (gebied) 1718 246 21v
AALTJE HATTES Aeltie Hottes naastligger ten westen Noorderhaven 38 1659 237 195v
AALTJE HENDRIKS Aaltje Hendriks koper 1/2 schoenmakersperk Kerkpoort (gebied) 1748 251 216r
AALTJE HENDRIKS Aaltje Hendriks huurder Molenpad 1757 254 64r
AALTJE HENDRIKS Aaltje Hendriks koopvrouw verkoper van 1/3 Zoutsloot NZ 1759 254 245v
AALTJE HENDRIKS Aaltje Hendriks verkoper van 1/4 Kleine Kerkstraat 10 1764 256 50r
AALTJE HENDRIKS Aeltie Hendricks , burgerse kopers Voorstraat 27 1681 241 174r
AALTJE HENDRIKS Aeltie Hendrix Hingevelt Droogstraat 76 1697 243 303r
AALTJE HENDRIKS Aeltie Hendriks Schritsen 56 1731 248 9v
AALTJE HERES Aeltie Heeres naastligger ten westen Heiligeweg 22 1717 245 297r
AALTJE HERES Aeltie Heeres naastligger ten noorden Heiligeweg 22 1717 245 297r
AALTJE HERES Aeltie Heeres verkoper Heiligeweg 22 1717 245 297r
AALTJE HIELKES KAMMINGA Aaltje Hylkes Camminga verkoper Hofstraat 27 1781 260 78v
AALTJE HIELKES KAMMINGA Aaltje Hylkes Camminga verkoper Rozengracht ZZ 1781 260 80r
AALTJE HIELKES KAMMINGA Aaltje Hylkes Camminga verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1781 260 81v
AALTJE HILLEBRANDS Aaltie Hilbrants Midlumerlaan 1661 238 88r
AALTJE HILLEBRANDS Aeltie Hilbrandts noordoost van Harlingen 1661 238 114r
AALTJE HILLEBRANDS de erven van Aeltie Hillebrants naastligger ten zuiden Brouwersstraat OZ 1674 240 162r
AALTJE HILLEBRANDS de nazaten van Aeltie Hillebrandts naastligger ten westen Noorderhaven 90 1680 241 74r
AALTJE HOTSES Aaltie Hotses , burger koper door niaar bouwland 1 pm, 9 einsen, 4 penningen, 3 roeden en 3 voeten met daarop een huisje ((per pm)) noordoost van Harlingen 1660 238 48r
AALTJE HOTSES de weduwe Aaltie Hotses , burger naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1660 238 48r
AALTJE HOTSES de weduwe Aaltie Hotses , burger naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1660 238 48r
AALTJE HOTSES de weduwe Aaltie Hotses , burger naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1660 238 48r
AALTJE HOTSES Aeltie Hotses naastligger ten zuiden onbekend 1660 238 42r
AALTJE HOTSES de erven van wijlen Aeltie Hotses eigenaar van het overige greidland ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
AALTJE HOTSES de erven van Aeltie Hotses naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
AALTJE HOTSES de erven van Aeltie Hotses eigenaar van de rest ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
AALTJE HOTSES de erven van Aeltie Hotses verkoper van 5/8 Scheerstraat 1 1694 243 107v
AALTJE HUBERTS Aaltje Huiberts , burger Grote Bredeplaats 6a 1755 253 208v
AALTJE HUBERTS Aaltje Huiberts verkoper Zoutsloot ZZ 1756 253 252r
AALTJE HUBERTS Aaltje Huiberts verkoper Grote Bredeplaats 6a 1761 255 102r
AALTJE IEBES Aeltie Ybes Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v
AALTJE IEBES weduwe Aeltie Ybes verkoper (voor zichzelf en als moeder en wettige voorstanderse over haar minderjarige kind) Jan Ruurdstraat 3 1727 246 306av
AALTJE JAKOBS Aaltie Jacobs Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v
AALTJE JAKOBS Aaltje Jacobs verkoper Droogstraat NZ 1662 238 135r
AALTJE JAKOBS Aeltie Jacobs Hoogstraat NZ 1633 233 111r
AALTJE JAKOBS Aeltie Jacobs , burgerse Romastraat NZ 1633 233 112r
AALTJE JAKOBS Aeltie Jacobs , burger onbekend 1648 236 14r
AALTJE JAKOBS Aeltie Jacobs , burger onbekend 1648 236 14r
AALTJE JAKOBS Aeltie Jacobs , burger Hoogstraat 17 1698 243 334v
AALTJE JAKOBS Aeltie Jacobs verkoper 1707 245 27r
AALTJE JAKOBS Aeltie Jacobs verkoper Kerkpoortstraat 1723 246 179v
AALTJE JAKOBS Aeltie Jacobs Zoutsloot NZ 1748 251 239v
AALTJE JAKOBS Aeltje Jacobs , burger Zoutsloot 1730 247 302v
AALTJE JANS Aaltie Jansen Zuiderhaven 18 1696 243 253v
AALTJE JANS Aaltie Jans naastligger ten oosten Romastraat 27 1737 249 158v
AALTJE JANS Aaltie Jans verkoper en Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
AALTJE JANS Aaltie Jans naastligger ten oosten Romastraat 27 1738 249 227r
AALTJE JANS Aaltie Jans Bostijn huurder en koper huis Romastraat 29 1738 249 232r
AALTJE JANS Aaltie Jans Bostijn naastligger ten westen Romastraat 29 1738 249 232r
AALTJE JANS Aaltie Jans verkoper Vijver 8 1739 250 18v
AALTJE JANS Aaltje Jans Voorstraat 17 1664 238 239v
AALTJE JANS Aaltje Jans , burgerse kopers Kerkpad WZ 1682 241 213v
AALTJE JANS Aaltje Jans weduwe van Kleine Kerkstraat 18 1731 248 41v
AALTJE JANS Aaltje Jans verkoper Sint Jacobstraat 2 1754 253 130r
AALTJE JANS Aaltje Jans huurder Kleine Kerkstraat 5 1772 258 53v
AALTJE JANS Aaltje Jans eigenaar en bewoner Kerkpoortstraat 55 1781 260 113r
AALTJE JANS Aaltje Jans verkoper Franekereind 27 1784 261 251r
AALTJE JANS Aaltjen Jans Kerkpoortstraat 55 1781 260 113r
AALTJE JANS Aaltjen Jans Rapenburg NZ 1781 260 113r
AALTJE JANS Aeltie Jans naastligger ten oosten Herenwaltje 1634 233 136v
AALTJE JANS Aeltie Jans , burger onbekend 1642 234 180r
AALTJE JANS Aeltie Jans , burgerse Voorstraat 17 1658 237 147v
AALTJE JANS Aeltie Jans , burger koper huis met een loods en hof erachter Nieuwstraat OZ 1661 238 117v
AALTJE JANS Aeltie Jans , burger verkoper Zuiderhaven ZZ 1662 238 129r
AALTJE JANS Aeltie Jans naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat WZ 1669 239 181r
AALTJE JANS Aeltie Jans , burgerse kopers Voorstraat 11 1683 241 272r
AALTJE JANS Aeltie Jans , burgerse Voorstraat 11 1683 241 272r
AALTJE JANS Aeltie Jans , meerderjarige jongedochter verkoper voor haar zelf Noorderhaven NZ 1681 241 34va
AALTJE JANS Aeltie Jans , burger Vijverstraat NZ 1695 243 146v
AALTJE JANS Aeltie Jansen verkoper van 1/7 Grote Ossenmarkt 20 1699 243 396r
AALTJE JANS Aeltie Jans verkoper Vijverstraat NZ 1699 244 11r
AALTJE JANS Aeltie Jans verkoper Voorstraat NZ 1702 244 351v
AALTJE JANS Aeltie Jans naastligger ten noorden onbekend 1724 246 189r
AALTJE JANS Aeltie Jans verkoper van 1/5 Grote Kerkstraat 3 1731 247 382r
AALTJE JANS Aeltje Jans , burger Bargebuurt 1706 244 329r
AALTJE JANS Aeltje Jans verkoper van 1/3 Zuiderhaven ZZ 1728 247 216v
AALTJE JANS Aeltje Jans naastligger ten westen Karremanstraat 1729 247 256v
AALTJE JANS Aeltje Jansen naastligger ten oosten Romastraat NZ 1730 247 311v
AALTJE JANS Aeltje Jans koper 1/2 wind rogge- en weitmolen en woonhuis Zuiderpoort (gebied) de Zuiderpoortsmolen 1746 251 155r
AALTJE JANS Altie Jans Kleine Bredeplaats 3 1695 243 161v
AALTJE JANS JONGEMA Aaltje Jans Jongma, burger Grote Bredeplaats 22 1762 255 154v
AALTJE JANS JONGEMA Aeltie Jans Jongma Grote Bredeplaats 22 1735 249 91v
AALTJE JANS KRONENBURG Aaltje Jans Kroonenburg koper 1/2 huis Rozenstraat 1798 265 83r
AALTJE JANS KRONENBURG Aaltje Jans Kroonenburg huurder het hele huis voor haar bakkerij Rozenstraat 1798 265 83r
AALTJE JANS KRONENBURG Aaltje Jans Kroonenburg naastligger ten zuiden Rozenstraat 1798 265 83r
AALTJE JANS KRONENBURG Aaltje Jans Kroonenburg naastligger ten noorden Rozenstraat 1798 265 83r
AALTJE JANS NAUTA Aeltje Jans Nauta, burger verkoper Zoutsloot 30 1745 251 98v
AALTJE JELLES Aaltie Jelles verkoper Zoutsloot ZZ 1681 241 161r
AALTJE JELLES Aeltie Jelles verkoper Droogstraat NZ 1669 239 197v
AALTJE JELLES Aeltie Jelles , burger Zoutsloot ZZ 1674 240 130v
AALTJE JELLES Aeltie Jelles verkoper Zuiderhaven 18 1684 242 59v
AALTJE JELLES Aeltie Jelles Noorderhaven 12 1688 242 252r
AALTJE JELLES Aeltje Jelles , burger Tiepelsteeg 1746 251 145r
AALTJE JENNES Aeltie Jennes verkoper van 1/2 Noorderhaven 9 1670 240 5r
AALTJE JETSES Aaltie Jetses verkoper Zoutsloot 47 1719 246 49r
AALTJE JETSES Aeltie Jetses , burger Voorstraat 11west 1694 243 115v
AALTJE JETSES Aeltje Jetzes , c.s. bewoner Zuiderhaven 99 1727 247 57v
AALTJE JETSES Aeltje Jetses huurder Zuiderhaven 95 1729 247 254v
AALTJE JILLES Aaltje Jielles Zoutsloot ZZ 1759 254 205v
AALTJE JILLES Aaltje Jiellis , burgerse verkopers Zoutsloot ZZ 1774 258 140v
AALTJE JOHANNES Aaltje Johannes verkoper van 1/48 Karremanstraat 23 1760 254 255r
AALTJE JOHANNES Aaltje Johannes Brouwersstraat OZ 1765 256 266v
AALTJE JOHANNES Aaltje Johannes Romastraat 25 1810 269 18r
AALTJE JOHANNES Aeltie Joannis Hichtumannus verkoper Hoogstraat NZ 1671 240 41v
AALTJE JOHANNES Aeltie Joannis Hechtumannus Brouwersstraat 21 1672 240 107r
AALTJE JOHANNES Aeltie Johannis , burgerse koper kamer Havenplein 20 1686 242 127r
AALTJE JOHANNES Aeltie Johannes verkoper Grote Bredeplaats 7 1723 246 153v
AALTJE JOHANNES Aeltie Johannis , burger Brouwersstraat 33 1735 249 74v
AALTJE JORIS Aeltie Joris verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat NZ 1732 248 92r
AALTJE JORIS Aeltie Joris , burger Lanen ZZ 1734 249 9v
AALTJE JORIS Aeltje Joris verkoper van 1/4 Romastraat 35 1731 247 390r
AALTJE JOUWS Aeltie Jous verkoper Nieuwstraat OZ 1671 240 36r
AALTJE KLASES Aaltje Clases Zeilmakersstraat 1664 238 230v
AALTJE KLASES weduwe Aaltje Clases huurder Zoutsloot NZ 1757 254 107v
AALTJE KLASES weduwe Aaltje Clases Zoutsloot NZ 1757 254 107v
AALTJE KLASES BOK Aaltie Clases Bock Bargebuurt 1760 255 30v
AALTJE KORNELIS weduwe Aaltie Cornelis verkoper Noordijs OZ 1721 246 97v
AALTJE KORNELIS Aeltie Cornelis verkoper Brouwersstraat OZ 1674 240 132r
AALTJE KORNELIS Aeltie Cornelis kopers Noordijs OZ 1679 241 51r
AALTJE KORNELIS Aeltie Cornelis Nieuwstraat 38 1684 242 58v
AALTJE KORNELIS Aeltie Cornelis verkoper Nieuwstraat 38 1715 245 240v
AALTJE KORNELIS Aeltie Cornelis Bildtstraat 25 1720 246 74r
AALTJE KORNELIS BLOK Aaltje Cornelis Blok Bildtstraat 14 1780 259 270v
AALTJE KORNELIS BLOK Aaltje Cornelis Blok kopers Heiligeweg 3 1782 260 222r
AALTJE KORNELIS BLOK Aaltje Cornelis Blok kopers Lanen 93 1782 260 306r
AALTJE LIEUWES Aaltje Lieuwes verkoper Gardenierstraat ZZ 1761 255 76r
AALTJE LOLKES Aeltie Lolkes verkoper van 1/4 Voorstraat 17 1640 234 104v
AALTJE LOLLES KOK Aeltje Lolles Cock verkoper Gardenierstraat 7 1726 246 268v
AALTJE LUBBERTS Aeltie Lubberts , burger Kleine Bredeplaats WZ 1732 248 144r
AALTJE LUBBERTS Aeltie Lubberts , burger Kleine Bredeplaats WZ 1733 248 195v
AALTJE MARTENS Aaltje Martens verkoper van 1/2 Zoutsloot 98 1781 260 13r
AALTJE MARTENS Aeltie Martens onbekend 1688 242 248v
AALTJE MEINERTS Aaltje Meinerts verkoper Nieuwstraat 16 1753 253 63v
AALTJE MEINERTS Aeltie Meynerts koper drie kamers Lanen 1646 235 210r
AALTJE MEINERTS de kopers Aeltie Meynerts naastligger ten zuiden Lanen 1646 235 210r
AALTJE MEINTES Aeltie Meintes Hoogstraat 35 1723 246 176r
AALTJE MICHIELS Aeltie Michiels koper 1/2 pan- en estrikwerk en 1/2 van de kleimolen e.a. werktuig Kerkpoort (gebied) 1668 239 142r
AALTJE MINNES Aaltje Minnes winkelierse koper huis, loods en plaats Lanen ZZ Jerusalem 1753 253 115v
AALTJE OEPKES Aaltie Oepkes Kerkpoortstraat NZ 1747 251 191v
AALTJE OEPKES Aaltie Oepkes Nieuwstraat 46 1747 251 198r
AALTJE PAULUS Aeltje Poulus , burger verkoper Kerkpoortstraat 1729 247 292r
AALTJE PIETERS Aaltje Pyters Zeilmakersstraat OZ 1758 254 153r
AALTJE PIETERS Aaltje Pieters kopers Scheffersplein 1775 258 214r
AALTJE PIETERS meerderjarige vrijster Aaltje Pieters verkoper van 1/3 Voorstraat 101 1781 260 70v
AALTJE PIETERS Aaltje Pieters kopers Zuiderhaven 33 1785 262 36r
AALTJE PIETERS Aaltje Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 30 1801 265 306r
AALTJE PIETERS Aaltje Pieters Noorderhaven 96 1801 265 308r
AALTJE PIETERS wijlen Aaltje Pieters verkoper Zuiderhaven 33 1809 268 253r
AALTJE PIETERS Aaltje Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 30 1810 269 64v
AALTJE PIETERS Aeltie Pieters verkoper van 1/8 Grote Bredeplaats 1659 237 190r
AALTJE PIETERS Aeltie Pytters , burger Grote Ossenmarkt 1670 240 25r
AALTJE PIETERS de erfgenamen van Aeltie Piters naastligger ten oosten Zoutsloot 1681 241 126r
AALTJE PIETERS Aeltie Pytters , burger Kerkpad 1 1698 243 389v
AALTJE PIETERS ADEMA Aeltie Pyters Adama verkoper Lanen 82 1735 249 93v
AALTJE PIETERS ADEMA Aeltie Pieters Adema verkoper Franekereind 19 1749 252 28r
AALTJE PIETERS ADEMA Aeltje Pieters Adema verkoper van 1/18 Grachtswalplein 1729 247 263v
AALTJE PIETERS ROORDA Aaltje Pytters Roorda verkoper Zuiderhaven 17 1741 250 6ra
AALTJE PIETERS ROORDA Aaltje Pyters Roorda verkoper van 1/9 Noorderhaven 6 1759 254 194v
AALTJE PIETERS ROORDA Aaltje Pyters Roorda verkoper van 1/9 Noorderhaven 8 1759 254 196v
AALTJE REINS Aeltie Reins koper huis Hoogstraat 1679 241 43v
AALTJE REINS Aeltie Reins koper huis Hoogstraat 1679 241 43v
AALTJE REINS BAERDT Aaltje Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
AALTJE REINS BAERDT Aaltje Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
AALTJE REINS BAERDT Aaltje Reins Baard verkoper van 1/64 Droogstraat NZ 1763 255 238r
AALTJE REINS BAERDT Aaltje Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
AALTJE REINS WYNIA jongedochter Aaltje Reins Winia koper noordoost van Harlingen 1665 239 18r
AALTJE REINS WYNIA jongedochter Aeltie Reins Wynia ten noorden van Harlingen 1667 239 99r
AALTJE REINS WYNIA Aeltie Reins Wynia naastligger ten oosten Hoogstraat NZ 1685 242 64r
AALTJE REINS WYNIA Aeltie Reyns Wynia verkoper Hoogstraat 7 1686 242 106r
AALTJE RINSES Aeltie Rinses Zuiderhaven 65 1725 246 214v
AALTJE RINSES Aeltie Renses Noorderhaven NZ 1725 246 223v
AALTJE RINTJES Aaltje Rintjes Lanen 34 1778 259 150v
AALTJE RITSKES SJOERDA Aeltie Ritskes Sioorda Zuiderhaven ZZ 1662 238 122r
AALTJE SAKES Aaltje Sakes Zoutsloot NZ 1755 253 233v
AALTJE SAKES Aeltje Saakes verkopers Lanen 21noord 1799 265 168v
AALTJE SIEBRENS wijlen Aaltie Sybrens Franekereind 36 1680 241 25ra
AALTJE SIEBRENS wijlen Aaltie Sybrens Franekereind ZZ 1680 241 25ra
AALTJE SIEBRENS wijlen Aaltie Sybrens Franekereind ZZ 1680 241 25ra
AALTJE SIEBRENS wijlen Aaltie Sybrens Franekereind 26 1680 241 25ra
AALTJE SIEBRENS wijlen Aaltie Sybrens Franekereind ZZ 1680 241 25ra
AALTJE SIEBRENS wijlen Aaltie Sybrens Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
AALTJE SIEBRENS wijlen Aaltie Sybrens Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
AALTJE SIEBRENS wijlen Aaltie Sybrens Franekereind ZZ 1680 241 25ra
AALTJE SIEBRENS wijlen Aaltie Sybrens Franekereind 40 1680 241 25ra
AALTJE SIEBRENS wijlen Aaltie Sybrens Franekereind ZZ 1680 241 25ra
AALTJE SIEBRENS wijlen Aaltie Sybrens Franekereind ZZ 1680 241 25ra
AALTJE SIEBRENS wijlen Aaltie Sybrens Franekereind ZZ 1680 241 25ra
AALTJE SIEBRENS wijlen Aaltie Sybrens Franekereind 32 1680 241 25ra
AALTJE SIEBRENS wijlen Aaltie Sybrens 1680 241 25ra1
AALTJE SIEBRENS wijlen Aaltie Sybrens 1680 241 25ra1
AALTJE SIEBRENS wijlen Aaltie Sybrens 1680 241 25ra1
AALTJE SIEBRENS wijlen Aaltie Sybrens 1680 241 25ra1
AALTJE SIEBRENS GROOT Aaltje Sybrens de Groot Havenplein ZZ 1806 267 252r
AALTJE SIEBRENS REITSMA Aaltje Sibrandus Reidsma verkoper (? deel, erfgenaam ex testamento wijlen Elisabeth Jans, weduwe van Sibren Reidsma) Lanen 85 1800 265 214v
AALTJE SIEMENS Aaltje Symons verkoper Zoutsloot 52 1762 255 134v
AALTJE SIEMENS Aeltie Simens , burger koper huis, loods en plaats daarachter Voorstraat 58 de Vergulden Eenhoorn 1641 234 150v
AALTJE SIEMENS Aeltie Symens Kerkpoort (gebied) 1699 243 401r
AALTJE SIEMENS Aeltie Symens verkoper (gesterkt voor haar zelf en broer) Voorstraat 82 1722 246 142v
AALTJE SIEMENS Aleida Simons Hofstraat NZ 1777 259 27v
AALTJE SIEMENS HEINS Alida Simons Heins kopers Hofstraat 1774 258 194r
AALTJE SIETSES Aaltje Zytses Lammert Warndersteeg WZ 1805 267 150r
AALTJE SJOERDS Aaltje Sjoerdts Klempenhoff Zuiderhaven 59 1689 242 279v
AALTJE SJOERDS Aaltje Sjoerdts Klempenhoff Zuiderhaven 1689 242 280r
AALTJE SJOERDS Aeltie Sjoerdts Zuiderhaven ZZ 1676 240 245v
AALTJE SJOERDS BIERMA Aeltie Sioerds Bierma verkoper van 3/8 Scheerstraat 11 1737 249 216r
AALTJE STITTERTS Aaltje Stitterts Lanen 7 1763 255 217v
AALTJE STITTERTS BONTEKOE Aaltje Stitters Bontekoe koper door niaar huis Hoogstraat 18 1782 260 302v
AALTJE STITTERTS BONTEKOE Aaltje Stitterts Bontekoe verkoper Hoogstraat 18 1787 262 211v
AALTJE STITTERTS BONTEKOE Aaltje Stitterts Bontekoe verkoper Brouwersstraat 3 1788 263 2v
AALTJE STOFFELS Aeltie Stoffels naastligger ten westen Vijverstraat 1657 237 103v
AALTJE STOFFELS het huis in de Vijverstraat van de erven van Aeltie Stoffels naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 14 1658 237 172ar
AALTJE STOFFELS de erven van Aeltie Stoffels naastligger ten westen Grote Bredeplaats 20 1662 238 140v
AALTJE STOFFELS de erfgenamen van Aeltie Stoffels verkoper Vijverstraat 1662 238 14ar
AALTJE STOFFELS Aeltje Stoffels verkoper Scheerstraat 6 1729 247 290r
AALTJE TEEDES Aaltie Taedes Kerkpad WZ 1741 250 193r
AALTJE TEEDES Aeltie Taedes Rozengracht 20 1742 250 273v
AALTJE TEEKES Alyt Taeckes , burger Rozengracht 1646 235 234v
AALTJE TEUNIS Aaltje Teunis koper huis Rozemarijnstraat OZ 1753 253 126v
AALTJE TEUNIS Aaltje Teunis verkoper Rozemarijnstraat OZ 1766 256 208r
AALTJE TEUNIS Aaltje Theunis verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1777 259 82v
AALTJE TEUNIS Aaltje Teunis eiser Franekerpoort (gebied) 1784 261 142r
AALTJE TEUNIS Aaltje Theunis verkoper Ooievaarsteeg 7 1792 264 19v
AALTJE TEUNIS Aeltje Teunis Nieuwstraat OZ 1769 257 130v
AALTJE THOMAS GONGGRIJP Aeltje Thomas Gongrijp verkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 30 1729 247 294v
AALTJE THOMAS OVERHART Aeltje Thomas Overhart verkoper van 1/2 Hoogstraat 10 1729 247 268r
AALTJE TJEERDS Aeltie Tjeerds Schritsen 63 1706 244 337v
AALTJE TJEERDS Aeltie Tjeerds verkoper van 1/6 Schritsen NZ 1723 246 186r
AALTJE WIEBES Aaltje Wybes , burger Lanen 36 1760 255 12v
AALTJE WIEBES Aaltje Wybes eigenaar en bewoner voorwoning Lanen 36 1782 260 191v
AALTJE WIEBES Aaltje Wybes verkoper Lanen 36 1782 260 191v
AALTJE WIETSES de kamer van Aeltje Wytses naastligger ten westen Zoutsloot 1651 236 152r
AALTJE WILLEMS Aaltje Willems Noordijs 10 1753 253 89r
AALTJE WILLEMS Aaltje Willems koper huis Wortelstraat 1774 258 141v
AALTJE WILLEMS Aaltje Willems kopers Zeilmakersstraat WZ 1774 258 142v
AALTJE WILLEMS Aaltje Willems verkoper Wortelstraat ZZ 1779 259 175r
AALTJE WILLEMS Aaltje Willems huurder (per week) Hoogstraat ZZ 1802 266 154v
AALTJE WILLEMS Aeltie Willems , burger Noordijs WZ 1735 249 102r
AALTJE WILLEMS Aeltje Willems , burger Ooievaarsteeg OZ 1731 247 381v
AARON JAKOBS Aaron Jacobs Grote Kerkstraat 25 1796 265 2r
AART Aert gortmaker naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1676 240 219r
AART Aert gortmaker naastligger ten noorden Droogstraat 1679 241 37v
AART Aert gortmaker naastligger ten westen Droogstraat 1679 241 37v
AART JACOBIDES burgemeester Aart Jacobides verkoper Kleine Bredeplaats 5 1710 245 130r
AART JACOBIDES oud-burgemeester Aert Jacobides verkoper Vijver OZ 1715 245 254r
AART HENDRIKS Aaert Hendricks naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 4 1682 241 233v
AART HENDRIKS Aart Hendricks , c.u. mr. schilder koper huis Brouwersstraat 14 1712 245 180r
AART HENDRIKS Aart Hendricks mr. schilder naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid 1713 245 199r
AART HENDRIKS Aert Hendrix , burger c.u. mr. schilder geniaarde en huurder Steenhouwersstraat OZ 1696 243 220v
AART HESSELS Aart Hessels mr. wieldraaier verkoper Kleine Kerkstraat 4 1739 250 72v
AART HESSELS Aert Hessels , burger mr. wieldraayer verkoper Kleine Kerkstraat 8 1735 249 27v
AART JAKOBS Aart Jacobs , burger mr. chirurgijn koper huis Vijver OZ 1687 242 200r
AART JAKOBS vroedsman Aart Jacobs naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 3 1695 243 161v
AART JAKOBS vroedsman Aart Jacobs naastligger ten westen Vijver 6 1695 243 167r
AART JAKOBS Aert Jacobs mr. chirurgijn koper half huis Vijver OZ 1682 241 224v
AART JAKOBS Aert Jacobs mr. chirurgijn koper huis Kleine Bredeplaats 5 1686 242 105v
AART JAKOBS vroedsman Aert Jacobs naastligger ten zuiden Vijverstraat 1694 243 75r
AART JAKOBS vroedsman Aert Jacobs naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 3 1695 243 145r
AART JANS Aet Jansen Hofstraat 31 1670 240 12ar
AART JOHANNES de hof van de weduwe van Aart Joannis naastligger ten oosten Liemendijk 1660 238 20v
AART JOHANNES de erfgenamen van Aart Joannis naastligger ten westen Lanen NZ 1668 239 21va
AART JOHANNES Aert Joannes naastligger ten westen Lanen NZ 1647 235 249r
AART JOHANNES huis van Aert Johannes naastligger ten westen Lanen 1647 235 267v
AART JOHANNES de erfgenamen van Aert Johannes naastligger ten westen Voorstraat 59 1659 238 9r
AART JOHANNES de erven van Aert Joannis naastligger ten westen Voorstraat NZ 1671 240 7ra
AART JOHANNES Aet Johannes , burger koopman Zoutsloot 1648 236 22r
AART KLASES Aart Clasen naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1662 238 135r
AART KLASES Aert Claesen , burger c.u. gortmaker koper huis met schuur Karremanstraat 27 1659 237 212r
AART KLASES Aert Clasen verkoper Karremanstraat 1663 238 19ar
AART KLASES wijlen Aert Claessen Droogstraat NZ 1672 240 11va
AART KLASES wijlen Aert Claessen Droogstraat NZ 1672 240 11va
AART WILLEMS Aart Willems koper huis, schuur of gorthuis, mosterdmolen Karremanstraat WZ 1673 240 121v
AART WILLEMS Aert Willems gortmaker koper hoekhuis Karremanstraat 19 1682 241 202v
AART WILLEMS wijlen Aert Willems , burger mr. gortmaker Karremanstraat 1683 241 63va
AARTJE JARICHS Aartje Jarighs verkopers Rozengracht 1681 241 173r
AARTJE RIENKS Aertie Rienx , burger Zuiderhaven 13 1696 243 195v
AATJE MEULEN Atje J. van der Meulen Raamstraat WZ 1807 267 305v
AATJE MEULEN Attje van der Meulen Schritsen 44 1795 264 282r
AATJE POPTA Attie Popta naastligger ten noorden Zuiderhaven 69 1720 246 66r
AATJE POPTA Attie Popta verkoper Zuiderhaven 69 1720 246 66r
AATJE POPTA Attie Popta, c.s. verkoper Zuiderhaven 69 1720 246 72r
AATJE POPTA Attje Popta Zuiderplein 1 1710 245 132r
AATJE SALVERDA Atje Salverda verkoper Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
AATJE SALVERDA Atje Salverda verkoper Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
AATJE SALVERDA Atje Salverda verkoper Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
AATJE TJALLINGII Attia Tjallingii verkoper Scheffersplein 27 1781 260 47v
AATJE WETSENS Attie Jellles Wetsens erfgenaam van Droogstraat 1683 241 69va
AATJE AGES Attie Ages Hoogstraat 45 1767 257 33v
AATJE AGES Attje Ages Hoogstraat 4 1751 252 134v
AATJE AGES Attje Ages verkoper Hoogstraat 28 1751 252 135v
AATJE AGES Attje Ages , burger Hoogstraat 4 1755 253 249r
AATJE AGES Attje Ages , burger Lanen 40 1755 253 249r
AATJE AGES Attje Ages Lanen 40 1758 254 177r
AATJE AGES Attje Ages verkoper Hoogstraat 45 1787 262 229r
AATJE ALBERTS jonge dochter Attje Albarts verkoper van 1/6 Sint Jacobstraat 4 1664 238 235r
AATJE ANNES Attie Annes Voorstraat 5 1701 244 97v
AATJE ANNES weduwe Attie Annes verkoper Moriaanstraat 1722 246 132v
AATJE AUKES Attie Aukes verkoper Heiligeweg 52 1667 239 82v
AATJE BAUKES Attie Baukes naastligger ten westen Lanen ZZ 1720 246 60v
AATJE BAUKES Attie Baukes , burger verkoper Lanen 56 1728 247 100r
AATJE BOUWES Attie Bouwes Gardenierstraat 1 1761 255 69v
AATJE BOUWES wijlen Attje Bouwes Gardenierstraat 1 1765 256 94r
AATJE DIRKS Attje Dirks verkoper Hoogstraat 40 1810 269 46r
AATJE DIRKS Attje Dirks verkoper Hoogstraat 40 1810 269 46r
AATJE DOEIES Attie Doyes , burger Zuiderhaven 18 1672 240 99v
AATJE DOUWES LAM Attje Douwes Lam Voorstraat 13 1795 264 280r
AATJE FONGERS Attie Fongers Bargebuurt WZ 1670 240 13v
AATJE FONGERS Attie Fongers verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ 1680 241 111r
AATJE FONGERS Attie Fongers huurder Grote Bredeplaats 18 1701 244 350r
AATJE GERBENS meerderjarige ongehuwde dochter Attje Gerbens verkoper van 1/4 Tiepelsteeg 1761 255 106r
AATJE GERBENS meerderjarige ongehuwde dochter Attje Gerbens verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ 1761 255 109v
AATJE GERBENS meerderjarige ongehuwde dochter Attje Gerbens verkoper van 1/4 Franekereind 2 1761 255 111r
AATJE GERRITS Attie Gerryts verkoper Franekereind 1657 237 106v
AATJE HANSES wijlen Attie Hanses Nieuwstraat 1633 233 114v
AATJE HEIES wijlen Attje Heyes Schrale Voorstraat 45 1780 259 276r
AATJE HESSELS Attie Hessels verkoper Liemendijk 1675 240 203r
AATJE HESSELS wijlen Attie Hessels moeder van de verkopers Liemendijk 1681 241 30ra
AATJE HESSELS Attje Hessels Achterstraat NZ 1675 240 197r
AATJE IEDES Attie Yedes naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1737 249 190v
AATJE IEDES Attje Yedes verkoper Zuiderhaven 30 1758 254 179r
AATJE JAKOBS de weduwe van Ate Jacobs naastligger ten oosten Franekereind 26 1684 242 31v
AATJE JAKOBS de weduwe Atie Jacobs naastligger ten westen Droogstraat 1641 234 139r
AATJE JAKOBS Atie Jacobs verkoper Droogstraat 1641 234 139r
AATJE JELLES WETSENS Attie Jelles Wetsens erfgenaam van Hoogstraat 1683 241 68va
AATJE LIEUWES Attie Lieuwes verkoper Bargebuurt WZ 1716 245 269v
AATJE LIEUWES Attie Lieuwes koper kamer Herenknechtenkamerstraat OZ 1719 246 47r
AATJE LIEUWES Attie Lieuwes verkopeer Herenknechtenkamerstraat 1726 246 256r
AATJE MARTENS Aettje Martens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats WZ 1744 251 38v
AATJE MARTENS Attie Martens , burger onbekend 1735 249 62r
AATJE MARTENS Attie Martens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 18 1739 250 24v
AATJE MARTENS Attje Martens verkoper Zoutsloot 83 1751 252 157r
AATJE MARTENS Attje Martens Hofstraat NZ 1756 253 256v
AATJE OEPKES Attie Oepkes Franekereind 14 1726 246 271v
AATJE OEPKES Attie Oepkes Franekereind 14 1726 246 271v
AATJE OEPKES Attie Oepkes , burger Nieuwstraat 66 1732 248 164r
AATJE OEPKES Attie Oepkes , burger Kerkpoortstraat NZ 1734 249 13r
AATJE OEPKES Attie Oepkes Nieuwstraat 66 1735 249 79v
AATJE OEPKES Attie Oepkes Heiligeweg 54 1736 249 108r
AATJE OEPKES Attie Oepkes , burger Franekereind 18 1739 250 62r
AATJE OEPKES Attie Oepkes Kerkpoortstraat 1740 250 118r
AATJE OEPKES Attie Oepkes Hoogstraat 32 1740 250 125v
AATJE OEPKES Attie Oepkes Nieuwstraat 46 1740 250 128v
AATJE OEPKES Attje Oepkes , burger onbekend 1755 253 197v
AATJE PIETERS Attie Pieters Zuiderhaven NZ 1674 240 163r
AATJE PIETERS Attie Pieters onbekend 1674 240 164r
AATJE PIETERS het verkochte huis van Attie Pieters naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 2 1675 240 180r
AATJE PIETERS Attie Pieters Grote Ossenmarkt 2 1675 240 180r
AATJE PIETERS de erfgenamen van Attie Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 1681 241 176r
AATJE PIETERS de erfgenamen van Attie Pieters verkopers Zoutsloot 1681 241 176r
AATJE PIETERS Attje Pyters Nieuwstraat 46 1650 236 142r
AATJE PIETERS Attje Pyters , burgerse Carl Visschersteeg 1757 254 55v
AATJE PIETERS ADAM Attie Pieters de Adam, burger 1677 240 270v
AATJE PIETERS ADAM Attie Pieters de Adam, burgerse kopers Weeshuisstraat NZ 1679 241 40v
AATJE PIETERS ADAM Attie Pieters Adam, burgerse kopers onbekend 1679 241 41v
AATJE PIETERS ADAM Attie Pytters de Adam, burgerse kopers Brouwersstraat WZ 1683 241 272v
AATJE PIETERS ADAM Attie Pytters de Adam Havenplein ZZ 1684 242 56r
AATJE PIETERS ADAM Attie Pieters de Adam koper door niaar 1/2 huis met een tuintje erachter Franekereind 12 1695 243 168v
AATJE PIETERS ADAM Attje Pytters de Adam Franekereind 12 1706 244 327v
AATJE PIETERS ADAM Attje Pytters de Adam Franekereind 12 1706 244 327v
AATJE RUURDS BONTEKOE bejaarde vrijster Attie Ruirds Bontekoe Kerkpoortstraat 55 1754 253 184v
AATJE RUURDS BONTEKOE bejaarde vrijster Attie Ruirds Bontekoe Rapenburg 1 1754 253 186r
AATJE RUURDS BONTEKOE Attje Ruirds Bontekoe Zuiderhaven 36 1755 253 232v
AATJE SAKES Attie Sakes onbekend 1648 236 11v
AATJE SEERPS Attie Seerps Liemendijk NZ 1658 237 174v
AATJE SEERPS Attie Seerps Noorderhaven NZ 1658 237 169av
AATJE SEERPS Attie Seerps gebruiker van de tuin van Pyter Tames Zoutsloot NZ 1681 241 130v
AATJE SEERPS Attie Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 27 1681 241 174r
AATJE SIEBES Attje Sybes verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ 1667 239 77v
AATJE SIERKS Attje Sierks verkoper van 1/4 Herenwaltje 19 1807 267 310r
AATJE SIPKES Atje Sipkes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1708 245 55r
AATJE SJOERDS Attje Sjoerds huurder Bargebuurt WZ 1769 257 121v
AATJE STEFFENS Attie Steffens Kerkpad 1 1710 245 105v
AATJE STEFFENS Attie Steffens Hofstraat NZ 1715 245 255v
AATJE STEFFENS Attie Steffens Hofstraat ZZ 1723 246 165v
AATJE STEFFENS Attje Steffens , burger Kerkpad 32 1707 245 32r
AATJE SWIERS meerderjarige ongehuwde dochter Attie Sweerdts verkoper van 1/10 Noorderhaven NZ 1695 243 136v
AATJE TEUNIS Attie Teunis Brouwersstraat 12zuid 1713 245 199r
AATJE TJERKS Attie Tjercks Noorderhaven 73 1709 245 101r
AATJE TJERKS Attie Tjerks Noorderhaven 73 1748 251 213r
AATJE WIEBES Attie Wiebes huurder Liemendijk 1766 256 217r
AATJE WIETSES Attie Wytses naastligger ten noorden Droogstraat 1650 236 115v
AATJE WIETSES Attie Wytses naastligger ten westen Droogstraat 1657 237 137v
AATJE WIETSES Attie Wytses verkoper van 1/3 Zoutsloot ZZ 1699 244 15v
AATJE WORPS Attie Werps Hoogstraat 4 1756 253 268r
AATJE WORPS Attje Worps , burger Hoogstraat 4 1755 253 249r
AATJE WORPS Attje Worps , burger Lanen 40 1755 253 249r
AATJE WORPS Attje Werps koper 1/2 woning 't Poortje 9 1756 253 262r
AATJE WORPS Attje Werps verkoper 't Poortje 9 1757 254 114v
ABE de weduwe van Abbe smid naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1699 243 400r
ABE Abe Lenses Zoutsloot 94 1767 257 31v
ABE Abe Hiverda mr. bakker naastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ 1784 261 242v
ABE Abe Hiverda mr. bakker naastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ 1784 261 242v
ABE EKEMA Abbas Ecoma gerechtsbode koper 8/10 huis Noordijs 5 1683 241 244r
ABE EKEMA Abbas Ecoma gerechtsbode te harlingen koper provisioneel 2/10 huis Noordijs 1683 241 66va
ABE EKEMA Abbas Ecoma naastligger ten noorden Noordijs OZ 1687 242 165r
ABE HILVERDA Abe Hilwerda naastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ 1788 263 6r
ABE HILVERDA Abe Hilwerda naastligger ten westen Noorderhaven 68 1790 263 224v
ABE HILVERDA Abe Hilverda koopman verkoper Drie Roemerssteeg 3 1795 264 263r
ABE HILVERDA Abe Hilverda koopman Voorstraat 22 1795 264 271v
ABE LUDINGA ds. Abbas Ludinga predikant te Foudgum verkoper Gardenierstraat ZZ 1695 243 149v
ABE SMID Abbe Smit naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 19 1782 260 257v
ABE SMID Abbe Smitt naastligger ten noorden Brouwersstraat 16 1783 261 35r
ABE SMID Abbe Smit koopman Grote Kerkstraat 23 1785 262 11r
ABE SMID Abbe Smit koopman Grote Kerkstraat 23 1785 262 11r
ABE SMID Abbe Smitt koopman Zuiderstraat 1785 262 46r
ABE SMID Abbe Smitt koopman huis Hoogstraat 16 1787 262 181r
ABE SMID Abbe Smit koopman Grote Kerkstraat 21 1787 262 220v
ABE SMID Abbe Smitt koopman Brouwersstraat 16 1789 263 157v
ABE SMID Abbe Smitt koopman Brouwersstraat 16 1789 263 157v
ABE SMID Abbe Smitt koopman Brouwersstraat 18 1789 263 159r
ABE SMID Abbe Smitt koopman Brouwersstraat 18 1789 263 159r
ABE AKES Abbe Aekes verkoper Lanen ZZ 1669 239 35ra
ABE AUKES huurder van de woning Abbe Aukes naastligger ten zuiden Noorderhaven 104 1695 243 134r
ABE AUKES de woning van Abbe Aukes naastligger ten zuiden Noorderhaven 104 1695 243 134r
ABE AUKES gesterkt met schoonvader Abbe Aukes Romastraat 1 1706 244 334r
ABE DIRKS Abbe Dirx naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied) 1660 238 63r
ABE DIRKS Abe Dircx , c.u. koper twee kamers Kerkpoortstraat 1660 238 15v
ABE DIRKS Abe Dircx verkoper Kerkpoortstraat OZ 1666 239 42v
ABE DOUWES Abbe Douwes , burger rogverschieter koper 5/6 dubbele woning Hofstraat 1681 241 155v
ABE DOUWES Abbe Douwes , burger rogverschieter erfgenaam en eigenaar van de overige 1/6 part Hofstraat 1681 241 155v
ABE DOUWES Abbe Douwes rogverschieter verkoper Hofstraat NZ 1681 241 158v
ABE DOUWES Abbe Douwes naastligger ten oosten Hofstraat 15 1707 245 9r
ABE DOUWES de weduwe van Abbe Douwes grondpacht (te betalen aan de kopers) Hofstraat 17 1733 248 265r
ABE DOUWES burgervaandrig Abe Douwes koopman Hoogstraat NZ 1676 240 224r
ABE DOUWES burgervaandrig Abe Douwes , burger koopman Droogstraat NZ 1676 240 225r
ABE DOUWES wijlen Abe Douwes Hoogstraat 7 1686 242 106r
ABE DOUWES wijlen Abe Douwes Hoogstraat 7 1686 242 106r
ABE DOUWES Abe Douwes , c.u. koper kamer Hofstraat NZ 1692 243 19r
ABE DOUWES de schuur van de weduwe van Abe Douwes naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1693 243 42v
ABE DOUWES wijlen vroedsman Abe Douwes koopman Hoogstraat 7 1702 244 188v
ABE DOUWES Abe Douwes Hoogstraat 7 1702 244 188v
ABE DOUWES vroedsman Abe Douwes koopman Hoogstraat 9 1702 244 189r
ABE DOUWES Abe Douwes Hoogstraat 9 1702 244 189r
ABE ERNSTES Abe Ernstes koper woning Zoutsloot NZ 1716 245 272v
ABE FEITES de minderjarige kinderen van Abbe Feytes schipper (wijd-) verkoper van 1/4 Franekereind 30 1693 243 27r
ABE FEITES Abbe Feites , burger schipper (wijd-) Noordijs OZ 1697 243 318v
ABE FEITES Abbe Feytes schipper (wijd-) naastligger ten oosten Rommelhaven 2 1699 243 403r
ABE FEITES Abbe Feites , burger schipper (wijd-) Noordijs OZ 1697 243 7va
ABE FEITES de weduwe van Abbe Feites naastligger ten oosten Schritsen 8 1709 245 81r
ABE FEITES wijlen Abbe Feites Schritsen 14 1709 245 84r
ABE FEITES wijlen Abbe Feites Schritsen 14 1709 245 84r
ABE FEITES wijlen Abbe Feites Schritsen 14 1709 245 84r
ABE FEITES wijlen Abbe Feites schipper (wijd-) Schritsen ZZ 1709 245 96r
ABE FEITES wijlen Abbe Feites schipper (wijd-) Schritsen 12 1709 245 98v
ABE FEITES wijlen Abbe Feites schipper (wijd-) Schritsen 12 1709 245 98v
ABE FEITES wijlen Abbe Feites Schritsen 10 1710 245 108v
ABE HARINGS wijlen Abbe Harings onbekend 1649 236 96v
ABE HARMENS wijlen Abe Harmens Lammert Warndersteeg OZ 1781 260 139r
ABE HARMENS de weduwe van Abe Harmens huurder Achterstraat 1782 260 310r
ABE HIELKES huisman Abe Hyltjes koper huis Noordijs WZ 1764 256 19v
ABE HIELKES Abe Hylkes koopman Bargebuurtspoortje 1782 260 215r
ABE HIELKES Abe Hylkes koopman Kerkpoort (gebied) 1782 260 216r
ABE HIELKES Abe Hylkes koopman Herenknechtenkamerstraat 19 1782 260 248r
ABE HIELKES Abe Hylkes huisman koper wagenhuis Nieuwstraat WZ 1783 261 25v
ABE HIELKES wijlen Abe Hylkes Nieuwstraat WZ 1787 262 151r
ABE HIELKES HUISMAN Abe Hyltjes Huisman verkoper Noordijs WZ 1777 259 72r
ABE IEKES de weduwe van Abbe Eekes naastligger ten westen Noordijs 1692 243 1v
ABE JAKOBS Abbe Jacobs smid naastligger ten zuiden Bildtstraat OZ 1659 238 10r
ABE JAKOBS Abbe Jacobs mr. smid koper huis Achterstraat NZ 1684 242 21r
ABE JAKOBS Abbe Jacobs mr. smid koper huis Achterstraat 83 1684 242 21v
ABE JAKOBS Abbe Jacobs naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1738 249 231r
ABE JAKOBS de erven van Abbe Jacobs naastligger ten noorden Zuiderstraat 1751 252 131v
ABE JAKOBS Abe Jacops , c.u. koper huis Bildtstraat 19 1649 236 99r
ABE JAKOBS Abe Jacobs smid naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1662 238 138r
ABE JAKOBS Abe Jacobs naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1664 238 204v
ABE JAKOBS de smitte van Abe Jacobs smid naastligger ten oosten Achterstraat 1686 242 113v
ABE JAKOBS Abe Jacobs mr. ijzersmid koper huis + smidse CA Zuiderstraat 1724 246 190r
ABE JAKOBS huur betalen aan Abe Jacobs huur Zuiderstraat 31 1724 246 198v
ABE JAKOBS Abe Jacobs naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1736 249 137r
ABE JANS Abbe Jans , burger turfdrager koper huis Sint Jacobstraat 14 1734 249 17r
ABE JANS Abbe Jansen naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 12 1743 251 19r
ABE JANS Abbe Jansen naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 16 1750 252 59v
ABE JANS Abbe Jansen turfdrager Zoutsloot 1752 253 26v
ABE JANS Abbe Jans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 12 1754 253 139r
ABE JANS Abbe Janzen , burger koper 1/2 huis Noorderhaven 112 1755 253 229r
ABE JANS Abbe Jansen winkelier en turfdrager koper 1/2 huis Noorderhaven 112 1756 254 11v
ABE JANS Abbe Jansen , c.u. winkelier en turfdrager eigenaar van 1/2 Noorderhaven 112 1756 254 11v
ABE JANS Abbe Jansen naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 12 1760 255 22r
ABE JANS Abbe Jansen binnenvader in het Diaconiehuis koper woning Bargebuurt WZ 1765 256 104v
ABE JANS Abbe Jansen naastligger ten noorden Bargebuurt 1766 256 154r
ABE JANS Abe Jansen huurder Sint Jacobstraat OZ 1733 248 263v
ABE JANS HILVERDA Abbe Jansen Hilwerda mr. bakker koper hof met bomen, en planten Oosterbolwerk 1784 261 154v
ABE JANS HILVERDA Abe Jans Hilwerda mr. bakker koper Voorstraat 23 1782 260 196r
ABE JANS HILVERDA Abe Jans Hilwerda huurder Voorstraat 23 1782 260 196r
ABE JANS HILVERDA Abe Jans Hilverda mr. bakker koper huis Moriaanstraat ZZ 1789 263 72v
ABE JANS HILVERDA Abe Jans Hilwerda mr. bakker verkoper Voorstraat 23 1803 266 256v
ABE JANS HILVERDA Abe Jans Hilwerda mr. bakker verkoper Moriaanstraat ZZ 1803 266 262r
ABE JELTES Abe Jeltes meester bakker en ontvanger verkoper Heiligeweg ZZ 1671 240 8va
ABE JOHANNES Abe Johannes huurder van 1/2 huur Grote Kerkstraat 25 1802 266 127r
ABE JOHANNES Abe Johannes , c.u. huurder gedeelte Grote Kerkstraat 25 1803 266 243v
ABE KOENRAADS het panwerk van Abbe Coenraets naastligger ten oosten Rozengracht ZZ 1634 233 139r
ABE KORNELIS Abbe Cornelis naastligger ten zuiden onbekend 1754 253 188r
ABE LINSES Abe Lensis , c.s. naastligger ten noorden Zoutsloot 96 1750 252 97r
ABE LINSES Abe Lenses naastligger ten noorden Zoutsloot 96 1760 254 254r
ABE LINSES Abe Lenses naastligger ten zuiden Zoutsloot 94 1762 255 141r
ABE LUCAS Abbe Luyckes naastligger ten westen Franekereind 19 1664 238 231r
ABE LUITJENS Abbe Luitjens verkoper Heiligeweg NZ 1666 239 62v
ABE LUITJENS Abe Luytjens naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ 1665 239 23r
ABE MINNES wijlen Abe Minnes Bargebuurtspoortje WZ 1761 255 48v
ABE MINNES wijlen Abe Minnes Bargebuurt WZ 1780 259 242v
ABE MINNES wijlen Abe Minnes Nieuwstraat 14 1781 260 12r
ABE PIETERS Abe Pytters verkoper van 1/3 Droogstraat ZZ 1673 240 114r
ABE PIETERS de stal van Abe Pieters koopman naastligger ten oosten Molenpad ZZ 1675 240 170v
ABE PIETERS Abe Pieters koopman verkoper en curator van de kinderen Noorderhaven 104 1681 241 39va
ABE PIETERS de erven van Abe Pyters koopman naastligger ten zuiden Noordijs 4 1693 243 54r
ABE RINSES Abbe Rinses , c.u. kuiper koper huis genaamd het Vergulde Radt Brouwersstraat 21 1675 240 182r
ABE RINSES de weduwe van wijlen Abbe Rinses kuiper verkoper Brouwersstraat 21 1682 241 199v
ABE RINSES de kamer van Abbe Rinses naastligger ten oosten Spijkerboor (gebied) ZZ 1693 243 64r
ABE RINSES de kamer van Abbe Rinses naastligger ten oosten Spijkerboor (gebied) 1693 243 68v
ABE RINSES Abbe Rinses , burger mr. scheepstimmerman Spijkerboor (gebied) 1699 243 396r
ABE RINSES Abbe Rinses scheepstimmerman verkoper Zuiderhaven 18 1699 244 19r
ABE RINSES Abbe Rinses Zuiderhaven 18 1711 245 139r
ABE RINSES Abbe Rinses , burger mr. scheepstimmerman verkoper Zuiderhaven ZZ 1716 245 277r
ABE RINSES Abbe Rinses koper huis Brouwersstraat 12noord 1720 246 86r
ABE RINSES Abbe Rinses mr. kuiper naastligger ten westen Noorderhaven 114 1731 248 55r
ABE RINSES de erven van Abbe Rinses naastligger ten noorden Brouwersstraat 14 1743 250 300r
ABE RINSES de weduwe van Abbe Rinses huurder Franekereind 4 1751 252 111r
ABE RINSES de erven van Abbe Rinses naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid 1754 253 158r
ABE RINSES wijlen Abbe Rinses kuiper Noorderhaven 112 1755 253 229r
ABE RINSES de weduwe van Abbe Rinses , c.s. huurder Scheerstraat 1 1757 254 92r
ABE RITSKES Abe Ritskes , burger curator Schritsen 1661 238 104v
ABE SEERPS Abbe Seerps koper 2 kamers Liemendijk 1682 241 232r
ABE SEERPS Abbe Seerps , burger c.u. kooltjer koper huis, paardenstal, loods en plaats Droogstraat ZZ 1683 242 8r
ABE SEERPS Abbe Seerps Vijverstraat NZ 1685 242 64v
ABE SEERPS Abbe Seerps , burger koopman verkoper Liemendijk NZ 1694 243 102v
ABE SEERPS Abbe Seerps koopman naastligger ten westen Grote Bredeplaats ZZ 1696 243 250v
ABE SEERPS Abbe Seerps koopman verkoper Grote Bredeplaats ZZ 1698 243 368v
ABE SEERPS Abbe Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 3 1700 244 54v
ABE SEERPS Abe Serps , c.u. cooltjer koper huis Schritsen ZZ 1688 242 241v
ABE SIEBES Abe Sybes naastligger ten westen Rommelhaven ZZ 1715 245 238r
ABE SIEBES Abe Sybes naastligger ten noorden Vioolsteeg OZ 1729 247 283r
ABE SIEBES Abe Sybes mr. kompasmaker verkoper van 1/4 Zuiderhaven 27 1730 247 326v
ABEL Abel Griet uitdrager bewoner Hoogstraat NZ 1684 242 55v
ABEL Abel Bolhuys Hoogstraat 53 1799 265 148r
ABEL BOLHUIS Abel Bolhuis Franekerpoort (gebied) 1799 265 151r
ABEL JENTJEMA Abelus Jentiema, burger kapitein geniaarde koper Grote Kerkstraat 10 1679 241 27v
ABEL JENTJEMA Abelus Jentiema kapitein bewoner Zuiderhaven 71a 1682 241 185r
ABEL JONG Abel M. de Jong scheepstimmerbaas verkoper van 2/4 Zuiderhaven 18 1802 266 88r
ABEL WIERDSMA Abelius Wierdsma naastligger ten zuiden Brouwersstraat 5 1782 260 223r
ABEL WIERDSMA Abelius Wierdsma naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 3 1792 264 44v
ABEL WIERDSMA Abelus Wierdsma, n.u. naastligger ten zuiden Brouwersstraat 5 1791 263 348v
ABEL WIERSMA Abelius Wiersma naastligger ten noorden Brouwersstraat 9 1786 262 115r
ABEL DIRKS Abel Dirks mr. schoenmaker verkoper van 1/3 Heiligeweg 38 1761 255 77r
ABEL DIRKS Abel Dirks mr. schoenmaker verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 1761 255 98r
ABEL DIRKS Abel Dirks mr. schoenmaker verkoper van 1/3 Bargebuurt 1761 255 99r
ABEL DIRKS wijlen Abel Dirks schoenmaker Grote Kerkstraat 15 1766 256 225r
ABEL HARMENS Abel Harmens mr. korfmaker koper Bildtstraat 15 1732 248 124v
ABEL HENDRIKS Abel Hendriks koper huis Schritsen 18 1810 268 358v
ABEL HENDRIKS Abel Hendriks naastligger ten zuiden Schritsen 22 1810 269 2r
ABEL JAKOBS Able Jacobs Beytzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
ABEL JAKOBS Able Jacobs Beytsegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
ABEL LUITJENS Abel Luitiens koper kamer nr.5 Zoutsloot 1660 238 7ar
ABEL LUITJENS de weudwe van Abel Luitiens koper provisioneel Rommelhaven 1682 241 48ra
ABEL MEINERTS JONG Abel Meinderts de Jong scheepstimmerman koper 1/4 timmerwerf, loods, timmerschuur, scheepshelling, woonhuis en stal Zuiderhaven 18 1800 265 222r
ABEL MEINERTS JONG Abel Meinderts de Jong scheepstimmerman koper 1/4 timmerwerf loods, timmerschuur, scheepshelling, woonhuis stal Zuiderhaven 18 1800 265 241r
ABEL MEINERTS JONG Abel Meinderts de Jong eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 18 1800 265 241r
ABELTJE JOHANNES Abeltje Johannes Grote Bredeplaats 27 1744 251 39v
ABIGAEL PIETERS Abigail Pytters Grote Kerkstraat 20 1703 244 196v
ABRAHAM het huis van Abraham Groenewoldt, c.u. naastligger ten westen Zuiderhaven 54 1658 237 174r
ABRAHAM het huis van Abraham schoenlapper naastligger ten noorden Hofstraat 33 1672 240 82r
ABRAHAM het huis van Abraham schoenlapper naastligger ten noorden Hofstraat 33 1672 240 94r
ABRAHAM Abraham van der Fuyck mr. zilversmid naastligger ten westen Grote Bredeplaats 17 1684 242 57v
ABRAHAM Abraham van der Fuyck mr. zilversmid naastligger ten westen Grote Bredeplaats 17achter 1685 242 79r
ABRAHAM Abraham van der Fuyck mr. zilversmid verkoper Grote Bredeplaats 15 1686 242 120v
ABRAHAM Abraham Savoy curator Voorstraat 57 1695 243 144v
ABRAHAM Abraham Alenia koper huis bomen planten zomerhuis Rozengracht NZ 1721 246 117r
ABRAHAM burgervaandrig Abraham Roosen mr. reidmaker naastligger ten oosten Heiligeweg 8 1733 248 261v
ABRAHAM burgervaandrig Abraham Roosen mr. reidmaker verkoper Heiligeweg 8 1733 248 261v
ABRAHAM burgervaandrig Abraham Roosen naastligger ten oosten Heiligeweg 10 1734 248 308v
ABRAHAM vroedsman Abraham Roosen naastligger ten oosten Heiligeweg 8 1743 251 23v
ABRAHAM Abraham Israel koopman en winkelier (joods -) koper huis, hof, paardenstal en wagenhuis Voorstraat 87 1758 254 156v
ABRAHAM Abraham Israel koopman (joods -) verkoper Voorstraat 83 1758 254 162v
ABRAHAM wijlen burgemeester Abraham Roosen Heiligeweg 12 1760 255 35r
ABRAHAM Abraham Ysrael koopman Oosterbolwerk 1764 256 38v
ABRAHAM Abraham Israel koopman Wasbleek 1764 256 39v
ABRAHAM Abraham Israel koopman Grote Kerkstraat 31west 1764 256 40v
ABRAHAM Abraham Israel koopman Wasbleek 1764 256 42r
ABRAHAM Abraham Israel koopman Grote Kerkstraat 36 1764 256 43r
ABRAHAM de weduwe van Abraham Israël bewoner Voorstraat 87 1765 256 113r
ABRAHAM wijlen Abraham Israël Voorstraat 87 1765 256 113r
ABRAHAM Abraham Monna bewoner Liemendijk NZ 1772 258 35v
ABRAHAM Abraham Spieringshoek Voorstraat 97 1780 259 297v
ABRAHAM Abraham Spieringshoek Both Apothekerstraat 8 1782 260 213v
ABRAHAM Abraham Spieringshoek Brouwersstraat 9 1786 262 115r
ABRAHAM Abraham Hazen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 46 1796 264 329r
ABRAHAM Abraham Tjallingius lands opzichter huurder Bildtstraat 17 1804 267 67v
ABRAHAM Abraham Elkan Levy koper huis en herberg Rommelhaven 18 de Aardappelbeurs 1805 267 161v
ABRAHAM Abraham Elkan Levy koopman verkoper Rommelhaven 18 1805 267 177r
ABRAHAM Abraham Elikan verkoper Voorstraat 36 1807 267 336r
ABRAHAM Abrahamus Wetzensius Grote Kerkstraat 33 1676 240 241v
ABRAHAM ALEMA Abraham Alema zilversmid koper huis de Kartouw Lanen 80 1720 246 83r
ABRAHAM ALEMA Abraham Alema naastligger ten oosten Lanen 78 1722 246 128r
ABRAHAM ALEMA Abraham van Alema verkoper Lanen 80 1730 247 10ra
ABRAHAM BONTEKOE de hovinge van burgemeester Abraham Bontekoe naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1658 237 169ar
ABRAHAM BONTEKOE burgemeester Abraham Bontekoe naastligger ten oosten Rozengracht 38 1659 237 186r
ABRAHAM BONTEKOE de erfgenamen van Abraham Pytter Bontekoe naastligger ten zuiden Rommelhaven 1660 238 5av
ABRAHAM BONTEKOE nagelaten weeskinderen van burgemeester Abraham Pytter Bontekoe verkoper Rommelhaven 1660 238 5av
ABRAHAM BONTEKOE nagelaten weeskinderen van burgemeester Abraham Pytter Bontekoe verkoper Rommelhaven 1660 238 5av
ABRAHAM BONTEKOE de erven van burgemeester Abraham Bontekoe naastligger ten westen Voorstraat NZ 1667 239 114r
ABRAHAM BOUT Abraham Bout koper huis Spekmarkt 1 1772 258 29v
ABRAHAM BOUT Abraham Bout kolvemaker en koopman verkoper Spekmarkt 1 1772 258 44r
ABRAHAM FABER Abraham Faber bieder woning en weefwinkel Zoutsloot NZ 1779 259 305v
ABRAHAM GROENEWOUD burgerhopman Abraham Groenwolt commies bij de Admiraliteit koper huis, hovinge en lege plaats of de huisstede ten westen Zuiderhaven 46 1662 238 159v
ABRAHAM GROENEWOUD burger hopman Abraham Groenewolt secretaris van de Raad der Admiraliteit verkoper Zuiderhaven 52 1665 239 10r
ABRAHAM GROENEWOUD de erfgenamen van de weduwe van Abraham Groenwolt commies naastligger ten westen Zuiderhaven 48 1667 239 123v
ABRAHAM GROENEWOUD wijlen Abraham Groenwolt commies Zuiderhaven 46 1668 239 150v
ABRAHAM GROENEWOUD Abraham Groenwolt commies Zuiderhaven ZZ 1669 239 33va
ABRAHAM GROENEWOUD Abram Groenwolt, c.u. ontvanger koper huis en hovinge daarachter Zuiderhaven 50 1650 236 119v
ABRAHAM GROENEWOUD Abram Groenewolt commies naastligger ten oosten Rozengracht 1664 238 207r
ABRAHAM GROENEWOUD Abram Groenewolt commies naastligger ten zuiden Rozengracht 1664 238 207r
ABRAHAM KOOIMAN Abraham Coymans notaris Zuiderhaven 95 1765 256 106v
ABRAHAM ROSEN Abraham Rosen mr. reidemaker koper huis CA tuin erachter Heiligeweg 12 1724 246 212v
ABRAHAM ROSEN Abraham Rosen verkoper Sint Jacobstraat 6 1731 248 8v
ABRAHAM ROSEN Vaandrig Abraham Rosen naastligger ten oosten Heiligeweg 8 1733 248 202v
ABRAHAM RUITER Abraham T. de Ruiter boekbindersknecht koper huis Hondenstraat 10 1802 266 168v
ABRAHAM RUITER Abraham F. de Ruiter boekbindersknecht verkoper Hondenstraat 10 1804 267 71r
ABRAHAM RUITER Abraham de Ruiter boekbindersknecht koper huis Kleine Kerkstraat 16 1805 267 126v
ABRAHAM RUITER Abraham de Ruiter boekbinder koper woning Molenpad ZZ 1806 267 272r
ABRAHAM RUITER Abraham de Ruiter boekbinder koper woning Molenpad ZZ 1806 267 272r
ABRAHAM RUITER Abraham de Ruiter naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1807 267 330v
ABRAHAM RUITER Abraham de Ruiter boekbindersknecht koper huis Tiepelplein 1807 267 331r
ABRAHAM RUITER Abraham de Ruiter koper huis en tuintje Schritsen 44 1807 268 13r
ABRAHAM RUITER Abraham de Ruiter naastligger ten oosten Rapenburg 5 1808 268 20r
ABRAHAM RUITER Abraham de Ruiter boekbindersknecht verkoper Wasbleek 7 1808 268 80r
ABRAHAM RUITER Abraham de Ruiter boekbinder verkoper Kleine Kerkstraat 16 1809 268 217v
ABRAHAM RUITER Abraham de Ruiter koper huis Voorstraat 99 1810 269 3r
ABRAHAM RUITER Abraham de Ruiter boekbinder koper huis Schritsen 42 1810 269 48v
ABRAHAM RUITER Abraham de Ruiter boekbinder naastligger ten oosten Schritsen 42 1810 269 48v
ABRAHAM RUITER Abraham de Ruiter koper huis Borstelsteeg 12 1810 269 100v
ABRAHAM RUITER Abraham de Ruiter naastligger ten zuiden Borstelsteeg 12 1810 269 100v
ABRAHAM VERMEULEN de weduwe van Abraham Vermeulen huurder Zuiderstraat 22 1775 258 234r
ABRAHAM VERMEULEN de weduwe van Abraham Vermeulen, en haar dochters voormalig huurder Zuiderstraat 1776 258 251v
ABRAHAM WIJNGAARD Abraham Wijngaerden naastligger ten zuiden Weverstraat 1769 257 127v
ABRAHAM WIJNGAARD Abraham Wijngaerden koper provisioneel huis en hof Sint Jacobstraat 17 1773 258 4r
ABRAHAM WIJNGAARDEN Abraham Wijngaarden naastligger ten oosten Schritsen 25 1753 253 36r
ABRAHAM WIJNGAARDEN Abraham Wijngaarden mr. knoopmaker koper huis Kleine Bredeplaats 16 1753 253 114v
ABRAHAM WIJNGAARDEN vroedsman Abraham Wijngaarden knoopmaker verkoper Kleine Bredeplaats 16 1760 254 253r
ABRAHAM WIJNGAARDEN vroedsman Abraham Wijngaarden naastligger ten zuiden Lanen 36 1760 255 12v
ABRAHAM WIJNGAARDEN vroedsman Abraham Wijngaarden naastligger ten westen Schritsen 29 1763 255 245r
ABRAHAM WIJNGAARDEN Abraham Wijngaarden naastligger ten zuiden Weverstraat OZ 1766 256 182v
ABRAHAM WIJNGAARDEN vroedsman Abraham Wijngaarden koper huis Weverstraat OZ 1766 256 183r
ABRAHAM WIJNGAARDEN Abraham Wijngaerden naastligger ten zuiden Weverstraat 1769 257 127v
ABRAHAM WIJNGAARDEN Abraham Wijngaerden koper provisioneel huis en hof Sint Jacobstraat 17 1773 258 4r
ABRAHAM WIJNGAARDEN vroedsman Abraham Wijngaarden verkoper Weverstraat 1775 258 200v
ABRAHAM WIJNGAARDEN Abraham Wijngaarden naastligger ten zuiden Lanen 34 1778 259 150v
ABRAHAM WIJNGAARDEN vroedsman Abraham Wijngaarden koper huis Lanen ZZ 1790 263 264r
ABRAHAM WIJNGAARDEN Abraham Wijngaarden naastligger ten oosten Lanen 36 1794 264 212r
ABRAHAM WIJNGAARDEN Abraham Wijngaarden naastligger ten zuiden Lanen 36 1794 264 212r
ABRAHAM WIJNGAARDEN de erven van Abraham Wijngaarden naastligger ten oosten Lanen 36 1799 265 182v
ABRAHAM WIJNGAARDEN de ervan van Abraham Wijngaarden naastligger ten zuiden Lanen 36 1799 265 182v
ABRAHAM WIJNGAARDEN de erven van Abraham Wijngaarden naastligger ten oosten Schritsen 25 1801 265 293r
ABRAHAM WIJNGAARDEN vroedsman Abram Wijngaarden naastligger ten zuiden Lanen 36 1782 260 191v
ABRAHAM ALBERTS Abraham Alberts mr. bontwever koper huis CA Vijverstraat 1725 246 244r
ABRAHAM ALBERTS Abraham Alberts schipper (wijd-) koper huis, tuin Zoutsloot NZ 1727 247 7v
ABRAHAM ALBERTS Abraham Albert bontwever koper huis Romastraat NZ 1728 247 116v
ABRAHAM ALBERTS Abraham Alberts Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
ABRAHAM ASSES Abraham Asses huurder Nieuwstraat 62 1804 267 103r
ABRAHAM BAUKES Abraham Baukes Lanen 56 1728 247 100r
ABRAHAM BAUKES Abraham Baukes , e.a. huurder Lanen 56 1731 248 10v
ABRAHAM BAUKES WIJNGAARD Abraham Baukes Wijngaerden, burger mr. knoopmaker koper huis Schritsen 31 1748 251 224v
ABRAHAM BAUKES WIJNGAARDEN Abraham Baukes Wijngaerden, burger mr. knoopmaker koper huis Schritsen 31 1748 251 224v
ABRAHAM FRANSES Abraham Fransen , c.u. huurder Droogstraat ZZ 1673 240 114r
ABRAHAM HANSES Abraham Hansen bontwever koper huis en weefwinkel Kerkpad 1 1763 255 207v
ABRAHAM HANSES Abraham Hansen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 46 1768 257 35v
ABRAHAM HANSES Abraham Hansen koper hof met zomerhuis Gardenierstraat ZZ 1778 259 129v
ABRAHAM HANSES Abraham Hansen huurder Rozengracht 18 1780 259 271v
ABRAHAM HANSES Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 27 1781 260 9r
ABRAHAM HANSES Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 29 1781 260 83v
ABRAHAM HANSES Abraham Hansen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 46 1782 260 235r
ABRAHAM HANSES Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 1782 260 307v
ABRAHAM HANSES Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 25 1784 261 152v
ABRAHAM HANSES wijlen Abraham Hanses Kerkpad 1 1786 262 113r
ABRAHAM HANSES wijlen Abraham Hanses Romastraat 27 1786 262 114r
ABRAHAM HANSES de weduwe van Abraham Hanzen huurder achterste gedeelte (voor de duur van 5 jaar ten gunste van de verkoper) Grote Kerkstraat 35 1787 262 224v
ABRAHAM HANSES Abram Hansen naastligger ten noorden Romastraat 25 1782 260 182r
ABRAHAM IEMES minderjarige Abraham Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
ABRAHAM IEMES Abraham Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
ABRAHAM JAKOBS Abraham Jacobs huurder Rommelhaven 16 1766 256 191r
ABRAHAM JAKOBS Abram Jacobs verkoper Droogstraat 1650 236 133v
ABRAHAM JANS Abraham Jansen Middelaer Brouwersstraat 9 1677 240 268r
ABRAHAM JANS Abraham Jansen borg voor de koper Franekerpoort (gebied) 1687 242 183r
ABRAHAM JANS Abraham Jansen Hofstraat 19 1689 242 285v
ABRAHAM JANS Abraham Jansen , c.u. koopman koper en huurder huis Rommelhaven NZ 1696 243 204r
ABRAHAM JANS Abraham Jansen naastligger ten westen Hoogstraat 10 1697 243 275r
ABRAHAM JANS Abraham Jansen naastligger ten westen Rommelhaven NZ 1697 243 297r
ABRAHAM JANS Abraham Jansen naastligger ten westen Hoogstraat ZZ 1697 243 300r
ABRAHAM JANS Abraham Jansen verkoper Rommelhaven NZ 1698 243 374r
ABRAHAM JANS FABER Abraham Jans Faber mr. scheepstimmerman koper huis Scheerstraat 10 1772 258 62r
ABRAHAM JANS FABER Abraham Jans Faber mr. scheepstimmerman verkoper Lombardstraat 10 1776 258 242v
ABRAHAM JANS FABER Abraham Jansen Faber mr. scheepstimmerman Kerkpoort (gebied) 1779 259 204v
ABRAHAM JANS FABER Abraham Jansen Faber mr. scheepstimmerman Kruisstraat 1779 259 215r
ABRAHAM JANS FABER Abraham Jansen Faber mr. scheepstimmerman Hofstraat 1780 259 282v
ABRAHAM JANS FABER Abraham Jansen Faber naastligger ten noorden* Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r
ABRAHAM JANS FABER Abraham Jansen Faber Rommelhaven 6 1779 259 306v
ABRAHAM JANS FABER Abraham Jansen Faber scheepstimmerman verkoper Schritsen 2 1783 261 60r
ABRAHAM JANS HOEF Abraham Jansen Hoeff verkoper Brouwersstraat 21 1723 246 168v
ABRAHAM KLASES Abraham Claesen verkoper Kleine Kerkstraat WZ 1657 237 134r
ABRAHAM KLASES Abraham Claessen Rommelhaven 1659 237 204v
ABRAHAM KLASES Abraham Claessen naastligger ten oosten Rommelhaven 1660 238 5av
ABRAHAM KORNELIS Abraham Cornelis Beitzegat houtmolenaar koper huis Romastraat ZZ 1764 256 21r
ABRAHAM KORNELIS Abraham Cornelis Beitzegat houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r
ABRAHAM KORNELIS Abraham Cornelis Beitzegat houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
ABRAHAM KORNELIS Abraham Cornelis Beitzegat houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r
ABRAHAM KORNELIS Abraham Cornelis Beytsegat houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
ABRAHAM KORNELIS Abraham Cornelis Beitzegat houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
ABRAHAM KORNELIS wijlen Abraham Cornelis Beitzegat Romastraat ZZ 1769 257 99r
ABRAHAM PIETERS Abraham Piters verkoper van 1/4 Droogstraat 1642 234 180v
ABRAHAM PIETERS Abraham Pytters , burger apotheker geniaarde koper Franekereind 23oost 1646 235 215v
ABRAHAM PIETERS Abraham Piters geniaarde koper Franekereind 23oost 1646 235 216v
ABRAHAM PIETERS kleine huis van verkoper Abram Pyters , c.u. apotheker naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1646 235 211r
ABRAHAM PIETERS Abram Pyters , c.u. apotheker verkoper Bildtstraat 21 1646 235 211r
ABRAHAM PIETERS BONTEKOE Abraham Pytters Bontekoe, c.u. koper hof met prieel Zuiderhaven ZZ 1657 237 132r
ABRAHAM PIETERS BONTEKOE wijlen burgemeester Abraham Pytters Bontekoe Rommelhaven 1659 237 204v
ABRAHAM PIETERS BONTEKOE Abram Pyters Bontekoe Rozengracht 1650 236 113v
ABRAHAM PIETERS BONTEKOE Abram Pyters Bontekoe Rozengracht 1650 236 113v
ABRAHAM TEETSES wijlen Abraham Teedzes bleker ten noorden van Harlingen 9 1784 261 226v
ABRAHAM TJALLINGS Abraham Tjalling mr. schoenmaker Zuiderhaven 31 1757 254 65r
ABRAHAM TJALLINGS Abraham Tjallings mr. schoenmaker koper huis Hoogstraat 16 1767 257 23r
ABRAHAM TJALLINGS Abraham Tjallings mr. schoenmaker verkoper Grote Kerkstraat 46 1768 257 35v
ABRAHAM TJALLINGS Abraham Tjallings , c.u. bewoner (van het voorste gedeelte) Hoogstraat 16 1770 257 173r
ABRAHAM TJALLINGS Abraham Tjallings mr. schoenmaker Hoogstraat 16 1770 257 173r
ABRAHAM WILLEMS Abraham Willems koper huis en brouwerij met aandeel in de brouwersvijver Brouwersstraat 22 1803 266 182r
ABRAHAM WILLEMS Abraham Willems naastligger ten noorden Zuiderhaven 79 1803 266 230v
ABRAHAM WILLEMS Abraham Willems naastligger ten noorden Zuiderhaven 79 1806 267 191r
ABRAHAM WILLEMS Abraham Willems naastligger ten zuiden Brouwersstraat 18 1810 268 356v
ADAM Adam Hendrikcks , c.u. verkoper Romastraat 1664 238 222r
ADAM Adam Veelink hofmeester van het Admiraliteitsjacht koper huis en tuintje Schritsen 35 1753 253 51r
ADAM Adam Veelink hofmeester van het Admiraliteitsjacht verkoper Schritsen 35 1761 255 47v
ADAM Adam Roerich, c.u. kok op het Admiraliteitsjacht geniaarde koper Voorstraat 41 1764 256 54r
ADAM [geniaarde koper] Adam Roerich naastligger ten oosten Voorstraat 39 1764 256 57r
ADAM Adam Roerich naastligger ten noorden Voorstraat 39 1764 256 57r
ADAM Adam Roerich geniaarde koper Voorstraat 36 1764 256 75r
ADAM Adam Strats huurder beneden Kroonsteeg 5 1765 256 141v
ADAM Adam Roerich koper huis Voorstraat 39 1766 256 161r
ADAM Adam Roerich kok op het Admiraliteitsjacht koper huis Voorstraat 41 1766 256 197v
ADAM Adam Roerich huurder Voorstraat 41 1766 256 197v
ADAM Adam Roerich naastligger ten westen Voorstraat 41 1766 256 197v
ADAM Adam Roerich kok op het Admiraliteitsjacht koper huis Voorstraat 41 1766 256 199v
ADAM Adam Roerich huurder Voorstraat 41 1766 256 199v
ADAM Adam Roerich naastligger ten westen Voorstraat 41 1766 256 199v
ADAM Adam van Urk naastligger ten zuiden Noorderhaven 22 1767 257 15r
ADAM Adam Roerich kok Vijverstraat NZ 1769 257 115v
ADAM Adam Roerich koper huis Voorstraat 31 1776 258 248r
ADAM Adam Roerich kastelein in het Herenlogement koper huis Rozemarijnstraat 3 het Herenlogement 1777 259 53r
ADAM Adam Roerich kastelein koper huis met achtererf (castelein in het Heerenlogement ) Noorderhaven 64 1778 259 153r
ADAM Adam Roerich, burger koper huis en weefwinkel Both Apothekerstraat 15zuid 1780 259 288v
ADAM Adam Roerich geniaarde koper Sint Odolphisteeg 4 1781 260 35v
ADAM Adam Hargtogh mr. slager huurder Noorderhaven 108 1801 265 299v
ADAM Adam Hartog slager (joods -) koper huis Noorderhaven 8 1807 267 352r
ADAM Adam Terwogt Franse schoolhouder koper huis Voorstraat 32 1809 268 189v
ADAM Adam ter Wogt Zuiderstraat 16 1809 268 207v
ADAM Adam Stark koper huis Heiligeweg 68 1810 269 66v
ADAM Adam Stark huurder Heiligeweg 68 1810 269 66v
ADAM BONTEKOE Adam Bontekoe koper huis en cementmakerij (voor twee percelen in deze akte) Sint Jacobstraat 4 1786 262 103r
ADAM BONTEKOE Adam Bontekoe koper 1/4 huis (voor twee percelen in deze akte) Sint Jacobstraat 6 1786 262 103r
ADAM DIEMER Adam Dimmer huurder Gardenierstraat 1804 267 17v
ADAM GIPSON de hovinge van burgemeester Adam Gipson naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1662 238 151r
ADAM GIPSON burgemeester Adam Gipson koper 1/2 huis en hovinge (andere helft van het huis zie akte folio 77) Zoutsloot 1661 238 8av
ADAM GOSLINGS Adam Goslings verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg WZ 1730 247 312r
ADAM HELBACH Adam Coenraad Helbach luitenant in het regiment van generaal majoor Van Brakell koper Zuiderhaven 25 1794 264 170v
ADAM HELBACH Adam Coenraad Helbach oud luitenant in dienst van de staat verkoper Zuiderhaven 25 1801 266 44r
ADAM HERTOG Adam Hartog mr. slager huurder Voorstraat 30 1806 267 256v
ADAM LENTS Adam Lentz, c.u. mr. verver en glasmaker huurder Lanen 37 1785 262 22r
ADAM LENTS Adam Lentz mr. verver