Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Het einde komt in zicht; in vier jaar zijn meer dan negenduizend akten verwerkt tot leesbare, doorzoekbare en sorteerbare informatie.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Va  Ve  Vi  Vo  Vu  Vy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
PLAATS, V. de heer V. van der Plaats naastligger ten westen Brouwersstraat 28 1788 262 262v
PLAATS, V. V. van der Plaats verkoper Nieuwstraat 40 1804 267 27r
KARSTES, VALENTIJN Valentijn Carstes , c.u. koper kamer Nieuwstraat WZ 1648 236 52r
SLOTHOUWER, VALENTIJN Valentinus Slothouwer rector der Latijnse Scholen Hoogstraat 1 1806 267 262v
SLOTHOUWER, VALENTIJN Valentinus Slothouwer rector der Latijnse Scholen Zoutsloot 86 1806 267 264r
SLOTHOUWER, VALENTIJN Valentinus Slothouwer rector der Latijnse Scholen Droogstraat NZ 1806 267 271r
KAMMINGA, VALERIUS de hoogwelgeboren heer jr. Valerius van Kamminga luitenant generaal koper huis Zuiderhaven 75 1749 251 273v
KAMMINGA, VALERIUS de hoogwelgeboren heer jr. Valerius van Kamminga luitenant generaal naastligger ten oosten Zuiderhaven 75 1749 251 273v
KAMMINGA, VALERIUS de hoogwelgeboren heer jr. Valerius van Kamminga luitenant generaal naastligger ten noorden Zuiderhaven 75 1749 251 273v
HANSES, VICTOR Victoor Hansen verkoper Hofstraat 19 1718 246 11r
HEINSIUS, VINCENT oud burgemeester dr. Vincent Heinsius verkoper Heiligeweg 30 1721 246 122r
HEINSIUS, VINCENT burgemeester Vincent Heinsius naastligger ten noorden Lanen 45 1732 248 174v
HEINSIUS, VINCENT oud burgemeester Vincent Heinsius, c.f. naastligger ten noorden Lanen 45 1734 248 351r
HEINSIUS, VINCENT oud burgemeester dr. Vincent Heinsius verkoper Franekereind 23oost 1739 250 18r
HEINSIUS, VINCENT oud burgemeester Vincent Heinsius verkoper van 2000/11450 Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
HEINSIUS, VINCENT de heer Vincent Heinsius onbekend 1740 250 110v
HEINSIUS, VINCENT de heer Vincent Heinsius onbekend 1740 250 110v
HEINSIUS, VINCENT huis en tuintje door de heer Vincent Heinsius naastligger ten zuiden Voorstraat 42 1742 250 244v
HEINSIUS, VINCENT oud burgemeester Vincent Heinsius, JUD verkoper Voorstraat 42 1742 250 244v
HEINSIUS, VINCENT oud burgemeester Vincent Heinsius, JUD verkoper Voorstraat 40 1742 250 258v
HEINSIUS, VINCENT oud burgemeester Vincent Heinsius, JUD verkoper Zuiderhaven 11 1742 250 260r
HEINSIUS, VINCENT oud burgemeester Vincent Heinsius, JUD verkoper Grote Bredeplaats 7 1742 250 261r
HEINSIUS, burgemeester Vincenth Heinsius verkoper Kerkpoortstraat 31 1733 248 189v
HEINSIUS, VINCENT dr. Vincentius Heinsius advocaat Hof van Friesland Schritsen NZ 1694 243 109v
HEINSIUS, VINCENT Vincentius Heinsius verkoper Kerkpoort (gebied) 1716 245 267r
RENGERS, VITUS Vitus Ringers predikant tot Ried verkoper Brouwersstraat 4 1689 242 271v
RENGERS, VITUS ds. Vitus Ringers predikant verkoper Schritsen 54 1692 243 12v
VIERSEN, Vlekien van Vierssen onbekend 1658 237 173ar
, Dr. Vobiscus Ackers Rozengracht 1708 245 70v
HENDRIKS, FOKELTJE Vokeltje Hendriks Sint Jacobstraat 13 1811 269 137r
, FOLKERT Volkert slotmaker naastligger ten zuiden Lanen 93 1798 265 68r
GRATEMA, FOLKERT Volkert Gratama naastligger ten oosten Rapenburg 1731 248 53v
GRATEMA, FOLKERT Volkert Gratama naastligger ten noorden Rapenburg 1731 248 53v
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats koper huis Zuiderhaven 79 1778 259 118v
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats naastligger ten westen Sint Jacobstraat 14 1781 260 148r
PLAATS, FOLKERT Heer Volkert van der Plaats boekhandelaar Weverstraat NZ 1791 263 360r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats Weverstraat NZ 1791 263 360r
PLAATS, FOLKERT Heer Volkert van der Plaats boekhandelaar Weverstraat NZ 1791 263 360r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats Weverstraat NZ 1791 263 360r
PLAATS, FOLKERT Heer Volkert van der Plaats boekhandelaar Weverstraat NZ 1791 263 360r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats Weverstraat NZ 1791 263 360r
PLAATS, FOLKERT Heer Volkert van der Plaats boekhandelaar Weverstraat NZ 1791 263 360r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats Weverstraat NZ 1791 263 360r
PLAATS, FOLKERT Heer Volkert van der Plaats boekhandelaar Weverstraat NZ 1791 263 360r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats Weverstraat NZ 1791 263 360r
PLAATS, FOLKERT Heer Volkert van der Plaats boekhandelaar Noordijs OZ 1791 263 364r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats Noordijs OZ 1791 263 364r
PLAATS, FOLKERT Heer Volkert van der Plaats boekhandelaar Zoutsloot 1791 263 366v
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats Zoutsloot 1791 263 366v
PLAATS, FOLKERT Heer Volkert van der Plaats boekhandelaar Zuiderhaven 18 1791 263 369r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats Zuiderhaven 18 1791 263 369r
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaats boekhandelaar Lanen 71 1791 263 370ar
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats Lanen 71 1791 263 370ar
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats boekverkoper Nieuwstraat 40 1801 266 1r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats verkoper Zuiderhaven 79 1803 266 230v
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats verkoper van 3/9 Voorstraat 55 1804 267 29r
ATES, FOLKERT Volkert Ates scheepstimmerman koper huis Schritsen ZZ 1786 262 86r
PIETERS, FOLKERT Volkert Pieters koopman koper van 1/4 Zuiderhaven 18 1734 248 307r
PIETERS, FOLKERT Volkert Pieters koopman naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1734 248 307r
PIETERS, FOLKERT Volkert Pieters koopman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1734 248 307r
PIETERS, FOLKERT de weduwe van Volkert Pieters naastligger ten oosten Zuiderstraat 1776 258 251v
PIETERS, FOLKERT de erven en weduwe van Volkert Pieters naastligger ten oosten Zuiderstraat 20 1787 262 193r
PIETERS, FOLKERT wijlen Volkert Pieters Schellingwoud Zuidersteeg 1 1800 265 261r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Volkert Pieters Schellingwouw Zuiderhaven 32 1800 265 257v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Volkert Pieters Schellingwouw Zuiderhaven 36west 1800 265 259r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de verkoper wijlen Volkert Pieters Schellingwouw, c.u. naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1800 265 260r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de verkoper wijlen Volkert Pieters Schellingwouw, c.u. naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1800 265 260r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Volkert Pieters Schellingwouw Zuiderhaven 18 1800 265 260r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Volkert Pieters Schellingwouw Zuiderstraat 10 1800 265 262r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Volkert Pieters Schellingwouw Rozengracht ZZ 1800 265 263r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Volkert Pieters Schellingwouw Brouwersstraat 24 1800 265 264r
REITSMA, FOLKERT SIEBRENS Volkert Sibrandus Reidsma verkoper (? deel, erfgenaam ex testamento wijlen Elisabeth Jans, weduwe van Sibren Reidsma) Lanen 85 1800 265 214v
ULBES, FOSKE Voske Ulbes , burger Noorderhaven ZZ 1754 253 166v
WIETSES, FOSKE Voske Wytses , burgerse verkoper Scheerstraat 3 1707 245 25r
WIETSES, Voske Wytzes naastligger ten oosten Herenwaltje OZ 1701 244 105r
KLASES, FROUKJE Vrouck Clases winkelier huurder Grote Kerkstraat 20 1685 242 65v
SIEMENS, FROUKJE Vrouck Simens naastligger ten noorden Vioolsteeg 1723 246 163v
, FROUKJE als bewoner Vrouckjen Rienxma, cum sorore naastligger ten oosten Voorstraat 30 1687 242 185r
SIKKES, FROUKJE Vroukien Sickes , burger Bildtstraat 5 1732 248 135r
FEIKES, FROUKJE Vroukje Feikes naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 1782 260 215r
LIEUWES, FROUKJE Vroukje Lieuwes Moriaanstraat 9 1784 261 163v
LIEUWES, FROUKJE Vroukje Lieuwes Moriaanstraat 9 1784 261 163v
LIEUWES, FROUKJE Vrouwkje Lieuwes Moriaanstraat 7 1784 261 162r
LIEUWES, FROUKJE Vrouwkje Lieuwes Moriaanstraat 7 1784 261 162r
SINTS, FROUKJE onmondig kind Vrouwkje Sentjes verkoper Zuiderstraat 18 1801 266 25r
TJEERDS, FROUKJE Vrouwkje Tjeerds Zoutsloot ZZ 1803 266 214r
JANS, FROUKJE Vrouwkjen Jans koper door niaar huis Grote Bredeplaats 10 1776 259 11v
SJOERDS, FROUKJE Vrouwtie Siewerts verkoper van 1/9 Rozengracht NZ 1696 243 223r
JELGERSMA, Vulthetus Jelgersma, c.u. apotheker verkoper Gardenierstraat 2 1664 238 240v
JELGERSMA, Vulthetus Jelgersma naastligger ten zuiden Noorderhaven 48 1665 239 26v