Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Het einde komt in zicht; in vier jaar zijn meer dan negenduizend akten verwerkt tot leesbare, doorzoekbare en sorteerbare informatie.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ra  Re  Ri  Ro  Ru  Ry  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
ALTENA, R. R. H. Altena advocaat Hofstraat 5 1794 264 223r
BAKKER, R. R. Backer actuarius en advocaat vacatien en verteringen wegens strijk-en verhooggelden Kleine Bredeplaats 3 1737 249 184r
BAKKER, R. R. Bakker oud secretaris verpachter grond Spinhuisstraat 1 1727 247 42r
BLOK, R. R. Blok naastligger ten zuiden Noorderhaven ZZ 1782 260 314v
DREYER, R. juffrouw R. Dreyer naastligger ten oosten Rommelhaven 8 1783 261 69v
FONTEIN, R. R. G. Fontein Zuiderstraat 1706 244 324ar
FONTEIN, R. R. C. Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven 6 1711 245 145r
GERBRANDA, R. R. Gerbranda naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 10 1766 256 210r
GERROLTSMA, R. de weduwe van burgemeester R. Geroltsma naastligger ten oosten Zuiderstraat 1700 244 82v
NAUTA, R. wijlen R. Nauta Zuiderhaven ZZ 1786 262 104v
NAUTA, R. R. Nauta advocaat Hof van Friesland Zoutsloot ZZ 1792 264 69v
NAUTA, R. de weduwe van R. Nauta naastligger ten westen Voorstraat 52oost 1803 266 295v
ROVEL, R. R. Rovel koper provisioneel Karremanstraat 13 1735 249 3va
ROVEL, R. R. Rovel koper provisioneel Karremanstraat 13 1735 249 3va
ROVEL, R. R. Rovel koopman koper provisioneel Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
RIJPMA, R. hr. R. Rypema, c.s. naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 7 1765 256 105r
SMID, R. R. Smitt secretaris van de Grietenij Barradeel verkoper Noordijs OZ 1787 262 191v
VEENSTRA, R. R. Veenstra koper huis Rozengracht 7 1810 269 25v
VEENSTRA, R. R. Veenstra naastligger ten oosten Rozengracht 7 1810 269 25v
VEENSTRA, R. R. Veenstra naastligger ten noorden Rozengracht 7 1810 269 25v
BLOEMBERG, R. SIERKS R. Sierx Blomberg koopman eerdere bewoner Zoutsloot 100 1808 268 31v
ANNES, REPKE Rebbe Annes naastligger ten oosten Lanen 21 1668 239 141v
ANNES, REPKE Rebbe Annes verkoper Lanen 23 1669 239 202v
ANNES, REPKE Rebbe Annes naastligger ten oosten Lanen 21 1668 239 21va
FABER, REBEKKA Rebecca Faber verkoper Brouwersstraat 15 1695 243 135r
FABER, REBEKKA Rebecca Faber verkoper Brouwersstraat 17 1695 243 135v
FABER, REBEKKA Rebecca Faber verkoper Brouwersstraat 19 1695 243 136r
, REBEKKA Rebecca Heisings, burger Rozengracht 23 1765 256 99v
, REBEKKA Rebecca Heislings, burgerse Rozengracht NZ 1757 254 95r
HENDRIKS, REBEKKA Rebecca Hendriks Lammert Warndersteeg 1781 260 91r
HENDRIKS, REBEKKA wijlen Rebecca Hendriks Grote Kerkstraat 41 1783 261 42v
ISAAKS, REBEKKA Rebecca Isacs Heiligeweg 13 1776 259 14v
ROELOFS, REBEKKA Rebecca Roelofs verkoper Both Apothekerstraat OZ 1666 239 60r
WIEBES, REBEKKA Rebecca Wybes Karremanstraat WZ 1778 259 108r
WIEBES, REBEKKA Rebecca Wybes kopers Karremanstraat 15 1782 260 272r
WIEBES, REBEKKA Rebecka Wybes verkoper van 1/3 Zoutsloot OZ 1804 267 58v
WIEBES, REBEKKA Rebekka Wybes Karremanstraat WZ 1805 267 181v
HUBERTS, REGINA wijlen Regina Hubert (dochter van Regina Zijlstra) Brouwersstraat 8 1807 268 14r
HUBERTS, REGINA wijlen Regina Hubert Lanen 93 1807 268 17r
VOS, REGINA minderjarige Regina van Vos Noorderhaven 33 1801 266 33v
ZIJLSTRA, REGINA Regina Zijlstra verkoper (verkoopt als grootmoeder en geautoriseerd voogd van haar drie te noemen kleinkin) Brouwersstraat 8 1807 268 14r
ZIJLSTRA, REGINA Regina Zijlstra verkoper Lanen 93 1807 268 17r
JANS, REGINA Regina Jans , c.s. huurder van een gedeelte van het huis Kerkpoortstraat 55 1754 253 184v
JANS, REGINA Regina Jans huurder Romastraat 29 1767 256 258v
PIETERS, REGINA Regina Pieters verkoper van 1/2 Oosterbolwerk 1762 255 147r
BRAAM, Regneerus Braam advocaat Hof van Friesland en secretaris van Barradeel verkoper van 1/2 Voorstraat 36 1734 248 299v
BRAAM, REGNERUS dr. Regnerus Braam secretaris van Barradeel koper van 1/2 Voorstraat 36 1730 247 339r
BRAAM, REGNERUS Regnerus Braam secretaris van Barradeel verkoper Zoutsloot ZZ 1732 248 142v
BRAAM, REGNERUS Regnerus Braam, JUD secretaris van Barradeel Heiligeweg 7 1735 249 23ar
BRAAM, REGNERUS Regnerus Braam secretaris Noordijs 1 1738 249 352v
BRAAM, REGNERUS dr. Regnerus Braam secretaris verkoper en De 3 gecommitteerden krijgen de koopschat uitbetaald Rommelhaven 1 1738 249 354r
BRAAM, REGNERUS Regnerus Braem secretaris en ontvanger der boelgoeden van Barnadeel tot Sexbierum verkoper van 1/16 Droogstraat NZ 1728 247 143r
BRAAM, REGNERUS Regnerus Braem secretaris van Barradiel verkoper van 1/12 Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
BRAAM, REGNERUS Regnerus Braem naastligger ten westen Zoutsloot 1731 247 383v
BRAAM, REGNERUS Regnerus Braem, JUD secretaris van Barradeel verkoper Zoutsloot 1731 247 383v
BRAAM, REGNERUS heer secretaris Regnerus Braem naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1732 248 90r
BRAAM, REGNERUS Regnerus Braem secretaris van Barradeel Zoutsloot NZ 1732 248 148v
BRAAM, REGNERUS dr. Regnerus Braem secretaris van Barradeel verkoper Voorstraat NZ 1742 250 275v
HEMMINGA, REGNERUS erven v wijlen Regnerus Hemminga verkoper Voorstraat 57 1722 246 139r
, REGNERUS ds. Regnerus Lollides, q.q. verkoper ten zuiden van Harlingen 1671 240 7ra
, REGNERUS ds. Regnerus Lollides, q.q. verkoper Westerkerklaan 1671 240 7ra
REEN, REGNERUS ds. Regnerus Reen predikant verkoper Noorderhaven ZZ 1671 240 7ra
, REGNERUS Regnerus Templar verkoper Kerkpoort (gebied) 1660 238 38r
, REGNERUS Regnerus Templar apotheker verkoper Hofstraat 1660 238 48v
, REGNERUS Regnerus Templar naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1662 238 148r
, REGNERUS Regnerus Templar naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1662 238 148r
, REGNERUS Regnerus Templar verkoper Noorderhaven 1665 239 24r
, REGNERUS Regnerus Templar verkoper Voorstraat 49 1666 239 40r
, REGNERUS Regnerus Templar apotheker verkoper Schritsen 48 1666 239 41r
, REGNERUS Regnerus Templar verkoper Kleine Bredeplaats 4 1666 239 55r
, REGNERUS Regnerus Templar naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1666 239 55v
, REGNERUS Regnerus Templar naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1666 239 55v
WYBRANDA, REGNERUS dr. Regnerus Wybranda verkoper Noorderhaven 102 1649 236 69v
, dr. Regnerus Wybranda* verkoper Noorderhaven 98 1648 236 30v
FRANSES, Regstje Fransen Sint Jacobstraat 14 1797 265 33r
SIEMENS, RICHT erven van Regt Simons naastligger ten oosten Hofstraat NZ 1757 254 54v
SIEMENS, RICHT wijlen Regt Symons Hofstraat NZ 1766 256 184r
WALINGS, RICHT Regt Walings , c.u. mr. kuiper huurder Heiligeweg 36 1793 264 108v
TJEERDS, REIMER Reimer Tjeerds naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1701 244 137r
TJEERDS, REIMER Reimer Tjeerdts mr. zeilmaker naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1699 244 5v
ISAAKS, Reimerich Isaax naastligger ten zuiden Lanen NZ 1642 234 166r
, REIN Rein , c.s. mr. bontwever huurder Kerkpoortstraat NZ 1747 251 191v
, REIN Rein naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1753 253 66r
BROUWER, REIN Rein H. Brouwer naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 11 1754 253 146r
BROUWER, REIN wijlen Rein Brouwer Kerkpoortstraat NZ 1766 256 154v
BROUWER, REIN wijlen Rein Brouwer Kerkpoortstraat 9 1766 256 156v
BROUWER, REIN Rein Brouwer naastligger ten westen Voorstraat 6 1778 259 98r
BROUWER, REIN vroedsman Rein Brouwer mr. bakker Hoogstraat 23 1781 260 312r
BROUWER, REIN Rein Brouwer eerdere bewoner Voorstraat 4 1784 261 219v
BROUWER, REIN Rein Brouwer mr. bakker verkoper Voorstraat 4 1784 261 219v
, REIN Rein Dhaman mr. zadelmaker koper huis Scheerstraat 3 de Scheer 1805 267 174v
, REIN Rein Dhaman zadelmaker naastligger ten oosten Scheerstraat 1 1806 267 266v
FABER, REIN Rein H. Faber mr. ijzersmid koper huis en weefwinkel Droogstraat NZ 1777 259 89v
FABER, REIN vroedsman Rein H. Faber mr. ijzersmid koper huis Achterstraat 1782 261 8v
FABER, REIN Rein H. Faber naastligger ten westen Noorderhaven 80 1783 261 102v
FABER, REIN vroedsman Rein Faber naastligger ten noorden Noorderhaven NZ 1785 261 311v
FABER, REIN vroedsman Rein Faber verkoper van 1/6 Schritsen 67 1787 262 214r
FABER, REIN Rein Faber naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1789 263 172r
FABER, REIN vroedsman Rein Faber naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1790 263 182v
FABER, REIN vroedsman Rein Faber naastligger ten oosten Bildtstraat 21 1794 264 196v
FABER, REIN vroedsman Rein Faber verkoper Bildtstraat 20 1794 264 205v
FABER, REIN vroedsman Rein Faber verkoper Bargebuurt WZ 1794 264 207v
FABER, REIN vroedsman Rein Faber verkoper Zoutsloot ZZ 1794 264 209r
FABER, REIN Rein Faber, c.s. naastligger ten noorden Noorderhaven NZ 1794 264 227r
FABER, REIN vroedsman Rein Faber verkoper Noorderhaven NZ 1794 264 227r
FABER, REIN de erven van oud vroedsman Rein H. Faber mr. ijzersmid Droogstraat 37 1800 265 223r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda koopman en fabrikeur Heiligeweg NZ 1756 254 31v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda koper huis Heiligeweg 21 1765 256 132v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 22 1766 256 175r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 22 1766 256 175r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda Grote Kerkstraat 38achter 1767 257 13r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda Tiepelsteeg 1767 257 13r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda oud mr. bakker Heiligeweg 23 1768 257 74v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda verkoper Heiligeweg 21 1770 257 148v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda koopman koper 1/2 woning Both Apothekerstraat 9 1770 257 155v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda koopman verkoper Grote Kerkstraat 12 1771 257 205v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda koopman verkoper Tiepelsteeg 1771 257 206v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 24 1771 257 207r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda koopman verkoper Grote Kerkstraat 24 1771 257 207r
GERBRANDA, REIN de verkoper Rein Gerbranda mr. bakker naastligger ten westen Heiligeweg 19 1773 258 118r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda mr. bakker verkoper Heiligeweg 19 1773 258 118r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda mr. bakker naastligger ten westen Heiligeweg 19 1774 258 181r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda naastligger ten oosten Heiligeweg 15 1776 258 249r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda mr. bakker verkoper Heiligeweg 17 1778 259 126r
, REIN Rein Gerbrande mr. bakker verkoper Heiligeweg 25 1773 258 122v
MIEDEMA, REIN Rein Miedema strandmeester Tiepelsteeg 1797 265 19v
MIEDEMA, REIN Rein Miedema strandmeester koper Zuiderstraat 10 1800 265 262r
MIEDEMA, REIN Rein Miedema strandmeester verkoper Zuiderstraat ZZ 1803 267 5r
MIEDEMA, REIN Rein Miedema strandmeester koper huizen Weverstraat 6 1810 269 75v
MIEDEMA, REIN Rein Miedema verkoper Zuiderhaven 61 1810 269 89r
MIEDEMA, REIN Rein Miedema koopman Schritsen 7 1810 269 102r
, REIN Rein Roozema strandmeester huurder Zuiderhaven 36 1785 261 269v
ROSEMA, REIN Rein Rosema strandmeester geniaarde koper Zuiderhaven 50 1792 264 1r
, REIN erven van vroedsman Rein Sibada naastligger ten zuiden Noordijs 4 1756 254 27r
, REIN de erven van Rein Sibeda naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg OZ 1777 259 81v
, REIN Rein Sickesma verkoper Vijverstraat NZ 1720 246 79v
SMID, REIN Rein Smidt secretaris van Barradeel geauthoriseerde curator en Nieuwstraat 22 1782 260 290r
SMID, REIN Rein Smit secretaris van Barradeel onbekend 1770 257 167r
SMID, REIN Rein Smit naastligger ten westen Scheerstraat 4 1771 257 243v
SMID, REIN Rein Smit secretaris van Barradeel verkoper Grote Bredeplaats 6b 1779 259 190r
SMID, REIN Rein Smit secretaris van Barradeel geauthoriseerde curator en Noorderhaven 88 1782 260 246r
SMID, REIN Rein Smit naastligger ten oosten Noorderhaven 31 1788 262 259v
SMID, REIN Rein Smit naastligger ten noorden Noorderhaven 31 1788 262 259v
SMID, REIN Rein Smit secretaris van Barradeel Droogstraat 1789 263 77v
SMID, REIN Rein Smit secretaris en boelontvanger van Barradeel koper huis Noorderhaven 35 1795 264 301r
SMID, REIN Rein Smit secretaris en boelontvanger van Barradeel naastligger ten westen (is koper) Noorderhaven 35 1795 264 301r
SMID, REIN Rein Smit oud secretaris van Barradeel Noorderhaven 35 1797 265 63r
SMID, REIN Rein Smit oud secretaris van Barradeel Droogstraat NZ 1797 265 66v
SMID, REIN Rein Smit oud secretaris (van Barradeel) Noorderhaven 33 1798 265 73v
SMID, REIN Rein Smith secretaris naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1788 263 17r
SMIDS, REIN Rein Smits secretaris van Barradeel curator Franekereind 2 1783 261 49r
SMID, REIN Rein Smitt secretaris van Barradeel koper huis met de Vergulde Scheer in de gevel Scheerstraat 3 de vergulde scheer 1783 261 10v
SMID, REIN Rein Smitt secretaris van Barradeel verkoper Scheerstraat 3 1783 261 92r
SMID, REIN Rein Smitt secretaris van Barradeel verkoper Scheerstraat 2 1789 263 101r
ZWAAL, REIN Rein Swaal naastligger ten westen Grote Bredeplaats ZZ 1754 253 160v
ZWAAL, REIN Rein Swaal naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6a 1755 253 208v
ZWAAL, REIN wijlen Rein Swaal Grote Bredeplaats 6b 1779 259 190r
, REIN Rein Swael kapitein naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6a 1752 252 229r
, REIN Rein Swael naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6a 1761 255 102r
, REIN de verkoopers en de weduwe van Rein Swael naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6a 1771 257 225r
, REIN vroedsman Rein Sybeda koopman koper kamer Vioolsteeg 1742 250 279v
, REIN vroedsman Rein Sybeda gleibakker huis en stokerij (er is nog sprake van kamers bij de stokerij aan de Carl Visschersteeg, eigenaar ) Brouwersstraat 8 1743 250 289v
, REIN vroedsman Rein Sybeda bieder ? huis, hof, paardenstal en wagenhuis Voorstraat 87 1741 250 8ra
, REIN vroedsman Rein Sybeda naastligger ten zuiden Brouwersstraat 4 1744 251 48v
, REIN de erven van vroedsman Rein Sybeda naastligger ten zuiden Schritsen 62 1750 252 98r
, REIN erven van vroedsman Rein Sybeda naastligger ten zuiden Brouwersstraat 4 1759 254 186v
, REIN de erven van Rein Sybeda naastligger ten zuiden Schritsen 62 1764 256 86v
WIJNGAARDEN, REIN Rein Wijngaarden verkoper Kerkpoortstraat 1668 239 30va
WIJNGAARD, REIN Rein Wijngaerden apotheker verkoper Kerkpoortstraat 27 1669 239 196v
WIJNGAARDEN, REIN Rein Wijngaerden apotheker verkoper Kerkpoortstraat 27 1669 239 196v
, REIN de erven van Rein Zybeda naastligger ten zuiden Schritsen 62 1798 265 121r
AGES, REIN Rein Ages koper huis Kleine Kerkstraat 18 1811 269 145r
ARENDS, REIN Rein Anes naastligger ten westen Rommelhaven 10 1729 247 235v
ZWAAL, REIN ARENDS Rein Anes Swaal Rommelhaven 8 1730 247 345r
ARENDS, REIN Rein Anes Swael, burger koper huis Sint Jacobstraat OZ 1732 248 139r
ANNES, REIN Rein Annes mr. scheepstimmerman koper huis Lanen 13 1775 258 205v
ANNES, REIN Rein Annes naastligger ten oosten Schritsen 2 1783 261 60r
ANNES, REIN Rein Annes assistent provoost bij de Admiraliteit verkoper Lanen 13 1783 261 73r
ZWAAL, REIN ANNES Rein Annes Swaal huurder Bildtstraat 17 1732 248 155r
BERENDS, REIN Rein Beerents , c.u. huurder Zoutsloot 1796 264 343v
DOUWES, REIN de erven van Rein Douwes verkoper van 1/2 Lanen ZZ 1703 244 355r
DOUWES, REIN Rein Douwes Vettervogel, c.u. huurder Bildtstraat 18 1800 265 249v
VETTEVOGEL, REIN DOUWES Rein Douwes Vettevogel, c.u. huurder Bildtstraat 18 1796 264 338v
EEDES, REIN Rein Edes , c.u. verkoper Zoutsloot 1633 233 111v
FLORIS, REIN Rein Floris , c.u. en c.s. huurder Zoutsloot NZ 1802 266 153r
FLORIS, REIN Rein Floris naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40oost 1804 267 89r
FLORIS, REIN Rein Floris naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40oost 1805 267 141r
FOLKES, REIN de erven van vroedsman Rein Folckes naastligger ten westen Zuiderhaven 2 1670 240 27r
, REIN Rein Gerbrandes verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9 1779 259 216v
BROUWER, REIN Rein Hendks. Brouwer Kerkpoortstraat 25 1766 256 181v
BROUWER, REIN Rein Hendks. Brouwer Havenplein 18a 1766 256 226r
HENDRIKS, REIN Rein Hendriks brouwer koper huis en bakkerij Voorstraat 4 1775 258 233v
BROUWER, REIN HENDRIKS kleinzoon Rein Hendriks Brouwer verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 7 1765 256 105r
BROUWER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Brouwer Kerkpoortstraat NZ 1766 256 154v
BROUWER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Brouwer verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 9 1766 256 156v
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber ijzersmid koper door niaar huis Kleine Bredeplaats 23 1772 258 41v
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid verkoper Kleine Bredeplaats OZ 1775 258 239r
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid koper huis Zoutsloot NZ 1777 259 40v
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid koper huis Kerkpoortstraat 1777 259 43v
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid koper huis Grote Ossenmarkt 10 1777 259 84r
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid verkoper Hofstraat NZ 1779 259 226r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper huis Spijkerboor (gebied) 1780 259 289v
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid verkoper Vijverstraat 28 1781 260 7r
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid verkoper Vijverstraat 30 1781 260 8r
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid verkoper Oosterbolwerk 1781 260 9r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper van 1/2 Spijkerboor (gebied) ZZ 1781 260 31r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper huis Kerkpoortstraat 1 1781 260 142r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper Zoutsloot 115 1782 260 177v
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper Rommelhaven ZZ 1782 260 178v
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper huis en tuintje Noorderhaven 76 1782 260 200v
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber mr. grofsmid geniaarde koper Nieuwstraat 22 1782 260 290r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper van 1/3 jeneverstokerij Rommelhaven 26b 1783 261 71v
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber, burger koper huis Schritsen 67 1783 261 100r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper Noorderhaven 76 1783 261 115r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 1 1783 261 124r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper huis Bargebuurt WZ 1784 261 133r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber mr. grofsmid koper huis en bakkerij Zoutsloot NZ 1784 261 182r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper Rommelhaven ZZ 1786 262 63r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper huis, hof en tuin Zoutsloot ZZ 1787 262 177v
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper Achterstraat 1788 263 43v
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper Zoutsloot NZ 1788 263 45r
FABER, REIN HENDRIKS de erven van oud vroedsman Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid Bildtstraat 23 1800 265 220v
HENDRIKS, REIN Rein Hendrix naastligger ten noorden Bildtstraat 25 1720 246 74r
HOITES, REIN Rein Hoites oud waagmeester naastligger ten zuiden 1760 255 38r
BROUWER, REIN HOITES Rein Hoites Brouwer koper woning Kerkpoortstraat 21 1763 255 224v
BROUWER, REIN HOITES Rein Hoites Brouwer naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 21 1763 255 224v
BROUWER, REIN HOITES wijlen Rein Hoites Brouwer oud waagmeester Kleine Bredeplaats 7 1765 256 105r
BROUWER, REIN HOITES Rein Hoytes Brouwer koper huis Havenplein 18a 1745 251 79v
BROUWER, REIN HOITES Rein Hoytes Brouwer naastligger ten oosten Havenplein 18 1763 255 227r
RUITER, REIN IEDES Rein Iedes de Ruiter verkoper Brouwersstraat 15 1801 265 287v
JANS, REIN Rein Jans , burger leerlooiersknecht koper huis Romastraat ZZ 1752 252 213r
JANS, REIN wijlen Rein Jans Romastraat ZZ 1764 256 21r
JANS, REIN Rein Jansen verkoper Nieuwstraat OZ 1699 244 14v
JANS, REIN Rein Jansen sleeper koper huis en wagenhuis Sint Jacobstraat 2 1759 254 182r
JANS, REIN Rein Jansen sleper koper huis en schuur ten zuiden van Harlingen 1764 256 46r
JANS, REIN Rein Jansen Simon Vestdijksingel 2 1789 263 115r
RUITER, REIN JANS Rein Jansen Ruiter, burger schipper (wijd-) koper huis, loods en plaats Zeilmakersstraat 1670 240 21v
LOURENS, REIN wijlen Rein Lauwrens Romastraat 27 1732 248 72v
LOLKES, REIN mede vroedschap Rein Lolkes koper lege plaats van 46 x 22 voet met nog een plaats westwaarts van 20 x 18 voet Weeshuisstraat 1663 238 186v
LOLKES, REIN vroedsman Rein Lolkes curator Kerkpad WZ 1665 239 4va
LOLKES, REIN wijlen vroedsman Rein Lolkes Weeshuisstraat 1693 243 63r
LOLKES, REIN de weduwe van Rein Lolkes eigenaar onbekend 1699 244 9r
LOUWS, REIN Rein Louws naastligger ten oosten Heiligeweg 9 1665 239 31v
LOUWS, REIN de weduwe van Rein Louws naastligger ten oosten Heiligeweg 9 1670 240 27v
PIETERS, REIN Rein Pyters Boscack, burger koper woning Kerkpoortstraat 1695 243 142v
PIETERS, REIN Rein Pyters Boscack, burger c.u. naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1695 243 142v
HAAN, REIN PIETERS Rein Pytters de Haen koper 1/2 huis Schritsen 1b 1657 237 104r
HAAN, REIN PIETERS Rein Pytters de Haen, c.u. huurder Schritsen 1b 1657 237 104r
HAAN, REIN PIETERS Rein Pytters de Haen, burger koper van 1/2 huis met kelder eronder en woningen erachter Voorstraat 3 1658 237 153r
REINS, REIN Rein Reinsen , c.u. koper huis Vijver OZ 1651 236 156r
WIJNGAARDEN, REIN RIEMERS Rein Riemers Wijngaarden verkoper Kerkpoortstraat 1668 239 22ra
WIJNGAARDEN, REIN RIEMERS Rein Riemers Wijngaarden verkoper Kerkpoortstraat 1668 239 28va
SIKKES, REIN Rein Sickes koopman koper van 1/2 Bildtstraat 3 1695 243 122r
SIKKES, REIN Rein Sickes koopman huurder Noordijs OZ 1697 243 7va
SIKKES, REIN burgemeester Rein Sickes naastligger ten oosten Noordijs 1 1723 246 161v
MENALDA, REIN SIKKES Oud burgemr.en Raad Rein Sickes Menalda, c.u. koper huis Scheerstraat ZZ 1714 245 228r
MENALDA, REIN SIKKES burgemr. Rein Sickes Menalda, c.u. naastligger ten oosten Scheerstraat ZZ 1714 245 230v
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda, c.u. koper pakhuis Voorstraat 97achter 1721 246 94r
MENALDA, REIN SIKKES Rein Sickes Menalda geweigerde niaarnemer William Boothstraat WZ 1722 246 150r
MENALDA, REIN SIKKES Rein Sickes Menalda naastligger ten westen William Boothstraat WZ 1722 246 150r
MENALDA, REIN SIKKES oud burgemeester Rein Sickes Menalda huurder zolders Noorderhaven 68 1723 246 177r
MENALDA, REIN SIKKES Rein Sickes Menalda naastligger ten westen William Boothstraat WZ 1724 246 196v
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda koper huis CA Prinsenstraat 4 1725 246 246r
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda naastligger ten zuiden Prinsenstraat 2 1742 250 272v
SIKKES, REIN Rein Sikkes koopman koper 1/2 huis Noordijs 5 1700 244 72v
SIKKES, REIN de koper Rein Sikkes koopman eigenaar van 1/2 Noordijs 5 1700 244 72v
MENALDA, REIN SIKKES de weduwe van burgemeester Rein Sikkes Menalda naastligger ten westen Noordijs WZ 1735 249 87r
SIEBES, REIN Rein Sybes koper huis en tuin Schritsen NZ 1718 246 30v
SIEBES, REIN het tuintje van Rein Sybes naastligger ten westen Moriaanstraat ZZ 1720 246 73v
SIEBES, REIN Rein Sybes koopman verkoper 1/3 Heiligeweg 12 1724 246 212v
SIEBES, REIN Rein Sybes , burger koper huis Drie Roemerssteeg 3 1732 248 73v
SIEBES, REIN Rein Sybes , burger verkoper Schritsen NZ 1732 248 73v
KIMSTRA, REIN SIETSES burgemeester Rein Sydtses Kimstra ?curator Grote Kerkstraat 35 1696 243 260r
SIETSES, REIN de weduwe van Br. Rein Sytses naastligger ten noorden Franekereind 15 1717 245 301v
KIMSTRA, REIN SIETSES wijlen burgemeester Rein Sytses Kimstra Heiligeweg 7 1708 245 43v
KIMSTRA, REIN SIETSES wijlen oud burgemeester Rein Sytses Kimstra Lammert Warndersteeg 1722 246 126v
WYNIA, REIN SIETSES Rein Sytses Winia mr. koperslager verkoper Voorstraat 30 1753 253 53v
WYNIA, REIN SIETSES Rein Sytses Winia mr. koperslager verkoper Voorstraat 30achter 1753 253 56v
WYNIA, REIN SIETSES Rein Sytses Winia mr. koperslager verkoper Noorderhaven 85 1753 253 58v
WYNIA, REIN SIETSES Rein Sytses Winia mr. koperslager verkoper Kerkpoortstraat 31 1753 253 60v
KIMSTRA, REIN SIETSES wijlen oud burgemeester Rein Sytzes Kimstra Noordijs 23 1721 246 110r
SIETSES, REIN Rein Sytzes Kuurstra koper huis, kamer en loodsje Grote Bredeplaats 18 1701 244 350r
TJALLINGS, REIN Rein Tiallinghs , c.u. verpachter grond Noordijs WZ 1669 239 189v
TJALLINGS, REIN Rein Tjallinghs eigenaar van 1/2 Voorstraat NZ 1668 239 141r
TJALLINGS, REIN Rein Tjallinghs bewoner Voorstraat NZ 1668 239 141r
TJEERDS, REIN Rein Tjeerds , burger turfdrager koper huis met tuin Kerkpoortstraat 1758 254 121v
TJEERDS, REIN Rein Tjeerds turfdrager koper huis en tuin Kerkpoortstraat 1762 255 142r
TJEERDS, REIN Rein Tjeerds , c.u. eigenaar en bewoner Kerkpad WZ 1782 260 195r
TJEERDS, REIN Rein Tjeerds koren- en turfdrager Kerkpad WZ 1782 260 195r
ULBES, REIN Rein Ulbes , c.u. verkoper Franekereind 19 1667 239 113v
OEPKES, REIN Rein Upckes naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1659 237 189v
OEPKES, REIN Rein Upkes naastligger (medegebruiker van de put) Lombardstraat 1662 238 136r
OEPKES, REIN Rein Upkes koper van 1/2 Lanen ZZ 1668 239 139v
OEPKES, REIN wijlen Rein Upkes Scheerstraat ZZ 1685 242 70r
WORPS, REIN Rein Werps blokmaker Zoutsloot ZZ 1699 244 15v
WOPKES, REIN Rein Wopckes verkoper Zoutsloot 1659 237 193v
JONG, REIN WIEBES Rein Wybes de Jong oud houtzaagmolenaar en koopman koper huis Grote Bredeplaats 9 1802 266 164v
WIEPKES, REIN Rein Wypkes , burger koper huis Zoutsloot NZ 1671 240 66r
IEDES, REIN Rein Ydes naastligger ten noorden Brouwersstraat 17 1781 260 65v
IEDES, REIN Rein Yedes , burger scheepstimmerman koper huis Brouwersstraat 15 1762 255 160r
IEDES, REIN Rein Yedes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 13 1768 257 38r
IEDES, REIN Rein Yedes binnenvader in het Gereformeerde Armenhuis verkoper van 1/3 Schritsen 61 1771 257 196v
SIETSES, REIN Rein Zytses apotheker curator Hoogstraat 1694 243 4ra
ALTENA, REINER wijlen dr. Reinardus Hessel van Altena advocaat Hof van Friesland Hofstraat 5 1796 264 349r
, REINER Reinder Croonenburg huurder Hofstraat 3 1809 268 306v
FONTEIN, REINER Reinder Fontein koopman naastligger ten zuiden Franekereind 16 1739 250 35v
FONTEIN, REINER de zoutkeet van Reinder Fontein, c.s. koopman naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 3 1739 250 73v
, REINER oud raadsman Reinder Fontein van Reidsma verkoper van 1/4 Zuiderhaven 39 1771 257 192v
, REINER oud raadsman Reinder Fontein van Reidsma verkoper van 1/4 onbekend 1771 257 192v
, REINER oud raadsman Reinder Fontein van Reidsma verkoper van 1/4 onbekend 1771 257 192v
GROOT, REINER Reinder de Groot briefbesteller koper van 1/2 Rommelhaven 20achter 1792 264 62r
GROOT, REINER Reinder de Groot naastligger ten oosten Lanen 4 1808 268 166v
IJSENBEEK, REINER Reinder IJsenbeek Nieuwstraat 22 1782 260 290r
IJSENBEEK, REINER wijlen Reinder D. IJsenbeek cementmaler en koopman in kalk en steen Lanen 9 1784 261 183v
IJSENBEEK, REINER wijlen Reinder D. IJsenbeek cementmaler en koopman in kalk en steen Lanen 9 1784 261 183v
IJSENBEEK, REINER wijlen Reinder D. IJsenbeek cementmaler en koopman in kalk en steen Lanen 9 1784 261 183v
, REINER Reinder Seylmaker naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1764 256 51r
ZWAAL, REINER Reinder Swaal naastligger ten noorden Sint Jacobstraat OZ 1733 248 263v
SWART, REINER Reinder Swart naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1787 262 196r
SWART, REINER Reinder Swart schipper op Amsterdam (beurt-) Rommelhaven 11 1799 265 129r
SWART, REINER Reinder A. Swart naastligger ten noorden Bargebuurt 20 1809 268 201r
VEEN, REINER Reinder van der Veen mr. blauwverver koper huis en tuin Lanen 64 1793 264 78r
VEEN, REINER Reinder van der Veen huurder Lanen 64 1793 264 78r
VEEN, REINER Reinder van der Veen blauwverver koper huis Lanen 64 1804 267 105v
, REINER Reinder Ysenbeek Noorderhaven 88 1782 260 246r
ZEILMAKER, REINER de erven van Reinder J. Zeilemaker koopman naastligger ten westen Noorderhaven 87 1789 263 67r
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeilmaker naastligger ten zuiden Hoogstraat 53 1778 259 93r
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeilmaker huis Bildtpoort (gebied) 1785 261 288r
ZEILMAKER, REINER Reinder J. Zeilmaker koopman (was een broer en oom ) Noorderhaven 13 1793 264 99v
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeylemaker naastligger ten westen onbekend 1775 258 203v
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeylmaker naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1764 256 70v
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeylmaker naastligger ten noorden Achterstraat NZ 1766 256 217r
SWART, REINER Reinder Zwart naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1789 263 132v
SWART, REINER Reinder A. Zwart naastligger ten noorden Zeilmakersstraat WZ 1802 266 62r
SWART, REINER Reinder Zwart schipper naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1807 267 337v
SWART, REINER Reinder A. Zwart naastligger ten westen Zoutsloot 47 1808 268 62r
SWART, REINER Reinder A. Zwart naastligger ten westen Zoutsloot 47 1809 268 216r
ANDRIES, REINER Reinder Andries mr. grofsmid Noorderhaven 105 1765 256 120v
SWART, REINER ARJENS Reinder Arjens Zwart schipper (wijd-) koper huis en tuintje Zoutsloot NZ 1783 261 85r
SWART, REINER ARJENS Reinder Arjens Zwart huurder huur Zoutsloot NZ 1783 261 85r
BERENDS, REINER de weduwe van Reinder Beerends huurder Vijverstraat 11 1808 268 75r
FONTEIN, REINER KLASES Reinder Clasen Fontein verkoper Brouwersstraat WZ 1703 244 194r
FONTEIN, REINER KLASES Reinder Clasens Fontein koopman verkoper Vijverstraat NZ 1703 244 190v
KORNELIS, REINER als alimentatoris van de weeskinderen van wijlen Reinder Cornelis kok op het Prinsenjacht verkoper Grote Ossenmarkt 12 1727 246 301V
KORNELIS, REINER wijlen Reinder Cornelis Zuiderstraat 17 1733 248 208r
IJSENBEEK, REINER DIRKS wijlen Reinder Dirks IJsenbeek Lanen 9 1784 261 183v
IJSENBEEK, REINER DIRKS wijlen Reinder Dirks IJsenbeek Lanen 9 1784 261 183v
GOVERTS, REINER Reinder Goverds naastligger ten oosten Droogstraat 59 1776 258 247v
GOVERTS, REINER Reinder Goverts naastligger ten oosten Droogstraat 59 1768 257 72r
GOVERTS, REINER Reinder Goverts naastligger ten oosten Droogstraat 59 1783 261 45v
GOVERTS, REINER wijlen Reinder Goverts Droogstraat 61 1785 261 277r
GOVERTS, REINER de weduwe van Reinder Goverts huurder Moriaanstraat 1791 263 317v
HARMENS, REINER Reinder Harmens mr. ijzersmid koper huis, smidse, loods, plaatsje en schuurtje Lombardstraat 1699 244 28r
HARMENS, REINER Reinder Harmens , c.u. huurder Lombardstraat 1699 244 28r
IJSBRANDS, REINER Reinder IJsbrands verkoper Grote Ossenmarkt 1 1720 246 87v
IJSBRANDS, REINER Reinder IJsbrands , burger mr. tingieter erflater Lanen 87 1730 247 316r
JAKOBS, REINER Reinder Jacobs , burger mr. bakker Franekerpoort (gebied) 1688 242 254r
JANS, REINER Reinder Jans naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1746 251 119r
JANS, REINER Reinder Jans zeilmaker en koopman koper huis Zoutsloot ZZ 1770 257 165v
JANS, REINER Reinder Jans zeilmaker naastligger ten westen Noorderhaven 31 1771 257 226r
JANS, REINER Reinder Jans naastligger ten westen Franekereind 29 1781 260 46r
JANS, REINER Reinder Jans koper 1/4 huis Kerkpoortstraat NZ 1788 262 266r
PERK, REINER JANS Reinder Jans Park varensgezel koper huis Zoutsloot 47 1809 268 216r
JANS, REINER Reinder Jansen zeilmaker huurder Franekerpoort (gebied) 1764 256 31v
JANS, REINER Reinder Jansen zeilmaker huurder Bildtpoort (gebied) 1781 260 72v
JANS, REINER Reinder Jansen zeilmakersknecht koper stalling en wagenhuis Zoutsloot ZZ 1785 262 44r
GROOT, REINER JANS Reinder Jansen de Groot mr. metselaar verkoper van 1/2 Lanen NZ 1750 252 101v
KROON, REINER JANS Reinder Jansen Kroon naastligger ten noorden Weeshuisstraat 1726 246 249v
ZEILMAKER, REINER JANS de erven van Reinder Jansen Zeilmaker naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1786 262 95v
ZEILMAKER, REINER JANS de ervan van Reinder Jansen Zeilmaker naastligger ten noorden Noorderhaven NZ 1786 262 95v
ZEILMAKER, REINER JANS de erven van Reinder Jansen Zeilmaker verkoper van 1/2 Franekereind 29west 1801 266 18r
JANS, REINER Reinder Janzen zeilmaker huurder ([bedrag niet vermeld]) onbekend 1770 257 167r
BUWALDA, REINER JOUWERTS Reinder Jouwerts Buwalda koper huis met herberg, stalling en wagenhuis Hoogstraat 53 1810 269 42v
OUTGERS, REINER Reinder Outgers naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 12 1727 246 301V
PIETERS, REINER Reinder Pieters naastligger ten oosten Schritsen ZZ 1666 239 38v
PIETERS, REINER Reinder Pieters naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1666 239 38v
PIETERS, REINER Reinder Pieters , burger mr. timmerman koper pothuis, loods Schritsen 56 1730 247 299r
PIETERS, REINER Reinder Pieters koopman presiderend voogd huiszittende armen, met 3 leden Franekereind ZZ 1738 249 357r
PIETERS, REINER de weduwe van Reinder Pieters naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 4 1739 250 72v
PIETERS, REINER Reinder Pieters huistimmerman koper huis onbekend ZZ 1772 258 28v
PIETERS, REINER Reinder Pieters , burger mr. huistimmerman verkoper Noorderhaven 16 1775 258 225r
PIETERS, REINER Reinder Pieters mr. huistimmerman koper huis Kleine Bredeplaats OZ 1775 258 239r
PIETERS, REINER Reinder Pieters naastligger ten noorden Lanen 3 1783 261 47v
PIETERS, REINER Reinder Pieters naastligger ten zuiden Nieuwstraat 33 1784 261 238v
PIETERS, REINER Reinder Pieters mr. timmerman verkoper Kleine Bredeplaats 23 1787 262 230v
PIETERS, REINER Reinder Pieters mr. timmerman huurder Nieuwstraat 35 1792 264 45v
PIETERS, REINER Reinder Pieters huurder Franekereind ZZ 1794 264 226r
KRONENBURG, REINER PIETERS Reinder Pieters Kronenburg mr. huistimmerman koper dwarshuis en tuin (jaarlijkse lijfrente) Nieuwstraat 35 1782 260 221r
TADEMA, REINER PIETERS wijlen Reinder Pieters Tadema Bildtstraat 12 1773 258 86r
TADEMA, REINER PIETERS wijlen Reinder Pieters Tadema Bildtstraat 12 1773 258 86r
PIETERS, REINER Reinder Pietersz mr. huistimmerman verkoper Schritsen 56oost 1773 258 69v
PIETERS, REINER de weduwe van Reinder Pyters naastligger ten zuiden Voorstraat 74 1752 252 183r
PIETERS, REINER Reinder Pyters koopman koper 1/2 rogge- en windmolen onbekend de Bildpoortsmolen 1753 253 105v
PIETERS, REINER Reinder Pyters , c.s. naastligger ten zuiden Wasbleek WZ 1755 253 226r
PIETERS, REINER Reinder Pyters , c.s. naastligger ten noorden Wasbleek WZ 1755 253 226r
PIETERS, REINER Reinder Pyters koopman verkoper onbekend 1757 254 110r
PIETERS, REINER Reinder Pyters eigenaar van 1/4 onbekend 1758 254 136r
PIETERS, REINER Reinder Pyters koopman verkoper Wasbleek 1759 254 201v
PIETERS, REINER Reinder Pyters huistimmerman verkoper Both Apothekerstraat 3 1772 258 24r
PIETERS, REINER Reinder Pyters , burger mr. huistimmerman koper huis Noorderhaven 16 1773 258 108r
PIETERS, REINER Reinder Pyters mr. huistimmerman verkoper Kleine Kerkstraat 2 1773 258 115v
PIETERS, REINER de weduwe van Reinder Pytters naastligger ten zuiden Schritsen 56 1736 249 130v
MENALDA, REINER SIKKES de weduwe van Reinder Sickes Menalda naastligger ten oosten Noordijs 1 1737 249 180r
MENALDA, REINER SIKKES wijlen burgemeester Reinder Sickes Menalda Voorstraat 97 1737 249 187v
SIEBES, REINER Reinder Sybes naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1726 246 290r
SIEBES, REINER Reinder Sybes naastligger ten zuiden Drie Roemerssteeg 5 1734 248 324r
SIEBES, REINER de weduwe van Reinder Sybes naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg 3 1737 249 159v
WIEBES, REINER Reinder Wybes naastligger ten zuiden onbekend 1722 246 146v
, REINER Reiner smid naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1707 245 26v
BRAAM, REINER Reiner Braem secretaris naastligger ten westen Voorstraat 24 1732 248 151v
FONTEIN, REINER Reiner Fontein koper provisioneel huis Zuiderhaven ZZ 1680 241 20va
FONTEIN, REINER Reiner C. Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven 6 1714 245 221r
FONTEIN, REINER Reiner Fontein koopman naastligger ten zuiden Schritsen 52 1717 245 300r
FONTEIN, REINER Reiner Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven 73oost 1720 246 77v
FONTEIN, REINER Reiner Fontein erflater Rozengracht NZ 1729 247 251v
FONTEIN, REINER Reiner Fontein koopman verkoper Lammert Warndersteeg 1 1741 250 161r
FONTEIN, REINER Reiner Fontein koopman aanhandelaar 61,5 pm land met daarop huis, schuur en hof onbekend 1741 250 161r
FONTEIN, REINER Reiner Fonteyn naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1680 241 20va
LONGERHOUW, REINER het huis van gemeensman Reiner Longerhouw naastligger ten oosten Schritsen 3 1675 240 176v
, REINER Reiner Outgerd, c.u. koper timmerhuis dwarshelling gereedschap Zuiderhaven 43 1718 246 22r
, REINER Reiner Outgerd naastligger ten oosten Zuiderhaven 43 1718 246 22r
, REINER Reiner Seylmaker, c.s. naastligger ten westen onbekend 1760 255 2v
, REINER hof van Reiner Templaer naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1661 238 90r
, REINER Reiner Templaer verkoper Kerkpoort (gebied) 1680 241 86v
, REINER Reiner Templaer naastligger ten oosten Havenpoort 1680 241 88v
, REINER Reiner Templaer naastligger ten oosten Voorstraat 30 1680 241 89r
, REINER Reiner Templar koper 1/2 huis Grote Kerkstraat 19 1658 237 155v
, REINER Reiner Templar curator Rozengracht 38 1660 238 58r
, REINER Reiner Templar, c.u. naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1660 238 69v
, REINER Reiner Templar, c.u. naastligger ten westen Kerkpoortstraat ZZ 1660 238 69v
, REINER Reiner Templar, c.u. naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ 1660 238 69v
, REINER Reiner Templar, c.u. verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1660 238 69v
, REINER Reiner Templar naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 4 1662 238 122v
, REINER Reiner Templar naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 4 1662 238 149v
, REINER Reiner Templar, q.q. triumphant onbekend 1660 238 6av
, REINER Reiner Templar naastligger ten westen Noorderhaven 44 1665 239 5v
, REINER huis en hof van Reiner Templar naastligger ten zuiden Kerkpoort (gebied) 1666 239 60v
, REINER huis en hof van Reiner Templar naastligger ten westen Kerkpoort (gebied) 1666 239 60v
, REINER huis en hof van Reiner Templar naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied) 1666 239 60v
, REINER Reiner Templar, burger apotheker koper huis met een vrije in- en uitgang in de St. Odolphisteeg Voorstraat 32 1669 239 208v
, REINER wijlen Reiner Templar Sint Odolphisteeg 2 1697 243 268r
, REINER Reiner Templer naastligger ten zuiden Kerkpoort (gebied) 1668 239 160v
, REINER Reiner Templer naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied) 1668 239 160v
, REINER erfgenaam van zijn ouders Reiner Templer verkoper Hofstraat ZZ 1669 239 188r
WIJNGAARD, REINER burger vaandrig Reiner Wijngaerden, burger mr. bakker koper huis + losse goederen Zuiderpoort (gebied) 1729 247 280r
WIJNGAARDEN, REINER burger vaandrig Reiner Wijngaerden, burger mr. bakker koper huis + losse goederen Zuiderpoort (gebied) 1729 247 280r
ARJENS, REINER Reiner Ariens koper kamer Zoutsloot NZ 1663 238 21av
ARJENS, REINER Reiner Ariens naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1667 239 111v
ARJENS, REINER Reiner Arjens eigenaar van 2/3 Zoutsloot NZ 1667 239 111v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claas Fontein koopman naastligger ten oosten Rozengracht 40 1699 244 8v
KLASES, REINER het land gebruikt door Reiner Claes naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1651 236 167r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claesen Fontein koper 1/2 hof en kamertje Zuiderhaven ZZ 1673 240 126r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claesen Fontein eigenaar van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1673 240 126r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claesen Fontein, sr naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1726 246 251v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claesen Fontein naastligger ten oosten Spinstraat 1726 246 254r
FONTEIN, REINER KLASES hof van Reiner Claessen Fontein naastligger ten noorden Raamstraat 8 1702 244 173v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claessen Fontein koopman naastligger ten oosten onbekend 1709 245 83v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claessen Fontein koopman naastligger ten westen Zuiderhaven 73oost 1710 245 105r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claessen Fontein naastligger ten oosten Havenplein 18a 1716 245 271v
FONTEIN, REINER KLASES de hof van Reiner Claessen Fontein naastligger ten noorden Raamstraat 6zuid 1717 245 300v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fontein koper grondpacht 12-00-00 CG ((betreft een ledige plaats waar voorheen een timmerbedrijf is geweest)) Zuiderhaven 18 1707 245 27v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fontein koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1724 246 211r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fontein naastligger ten oosten Weeshuisstraat 1726 246 249v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fontein naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 1726 246 249v
KLASES, REINER de huisinge van Reiner Clases , c.s. naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1716 245 266v
FONTEIN, REINER KLASES als bewoner Reiner Clases Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven 73oost 1699 243 397v
KORNELIS, REINER Reiner Cornelis , c.u. koper huis Vijver OZ 1718 246 20r
KORNELIS, REINER Reiner Cornelis naastligger ten zuiden Vijverstraat OZ 1719 246 54r
KORNELIS, REINER Reiner Cornelis verkoper (verkoper voor zichzelf en als vader en wettige voorstander van dochter Trijntie ) Vijver OZ 1723 246 174r
FONTEIN, REINER DIRKS Reiner Dirks Fontein koopman verkoper Noordijs WZ 1735 249 102r
DIRKS, REINER Reiner Dirx Grote Bredeplaats 12 1698 243 339r
EELKES, REINER Reiner Eelkes mr. metselaar huurder en bewoner Kleine Kerkstraat 9 1706 245 1v
GERBENS, REINER Reiner Gerbens koper van 1/4 Hoogstraat 47 1679 241 39r
GERBENS, REINER Reiner Gerbens metselaar kopers onbekend 1680 241 91v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein koopman naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1698 243 347r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper Havenplein 18a 1702 244 155v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper Havenplein 18 1702 244 156v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS hof van Reiner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Zoutsloot 1702 244 157v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper Zoutsloot 1702 244 157v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS hof van Reiner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Herenwaltje 1702 244 158r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper Herenwaltje 1702 244 158r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS kamer en hof van Reiner Gijsberts Fontein , c.u. naastligger ten westen Droogstraat 1702 244 158v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS kamer en hof van Reiner Gijsberts Fontein , c.u. naastligger ten noorden Droogstraat 1702 244 158v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper Droogstraat 1702 244 158v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS hof van Reiner Gijsberts Fontein naastligger ten zuiden onbekend 1702 244 187r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein Zuiderhaven 50 1706 244 321r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper Franekerpoort (gebied) 1706 244 322r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein Zuiderhaven 18 1707 245 27v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS kinderen van Reiner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven 37 1726 246 260v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS wijlen burgemeester Jan Everts Bijenkorff Reiner Gijsberts Fonteyn, burger koper kamer Zoutsloot ZZ 1681 241 162r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fonteyn naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1681 241 162r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fonteyn naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1681 241 162r
HARMENS, REINER Reiner Harmens mr. ijzersmid koper door niaar huis en pakhuis Lombardstraat 1717 245 279v
HARMENS, REINER Reiner Harmens verkoper Nieuwstraat 50 1718 246 16r
HARMENS, REINER Reiner Harmens ijzersmid naastligger ten westen Lombardstraat 1725 246 215v
HARMENS, REINER Reiner Harmens ijzersmid naastligger ten noorden Lombardstraat 1725 246 215v
HARMENS, REINER Reiner Harmens ijzersmid verkoper Lombardstraat 1725 246 215v
HARMENS, REINER wijlen Reiner Harmens , burger schipper (trekveer-) onbekend 1730 247 341v
HERES, REINER Reiner Heeres naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1663 238 16ar
HENDRIKS, REINER wijlen Reiner Hendricks Bargebuurt WZ 1712 245 182v
HENDRIKS, REINER de hof van wijlen Reiner Hendricx naastligger ten noorden Vijver WZ 1662 238 155r
HENDRIKS, REINER Reiner Hendrix huurder Lanen NZ 1698 243 371r
RING, REINER HENDRIKS Reiner Hendrix de Ring, burger mr. metselaar verkoper van 1/2 Lanen NZ 1698 243 371r
HUBERTS, REINER de weduwe en erven van wijlen Reiner Huberts naastligger ten noorden Voorstraat 7 1715 245 234v
HUBERTS, REINER Reiner Huiberts bakker curator Franekereind 14 1668 239 26ra
HUBERTS, REINER Reiner Huiberts naastligger ten oosten Noorderhaven 42 1685 242 95r
HUBERTS, REINER weduwe van Reiner Huiberts naastligger ten westen Noorderhaven 46 1702 244 144v
HUBERTS, REINER de weduwe van Reiner Huiberts naastligger ten westen Noorderhaven 46 1706 245 2v
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrands , c.u. mr. tingieter verkoper van 5/16 Lanen NZ 1718 246 32v
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts mr. tinnegieter bewoner Lanen 82 1712 245 315v
JAKOBS, REINER Reiner Jacobs bakker naastligger ten westen Zoutsloot 1682 241 209r
JAKOBS, REINER Reiner Jacobs Hoogstraat 9 1745 251 92v
JAKOBS, REINER Reiner Jacobs Hoogstraat 7 1745 251 95v
JANS, REINER Reiner Jans mr. gortmaker verkoper Lanen ZZ 1702 244 154v
JANS, REINER Reiner Jansen , burger koper hof met groot prieel of zomerhuis Rozengracht NZ 1678 241 19r
JANS, REINER Reiner Jansen , burger koopman koper voorste oud stuk van 's Lands Lijnbaan bij 85 voeten Bildtstraat WZ 1680 241 116v
JANS, REINER Reiner Jansen , burger winkelier verkoper Wasbleek 1680 241 118v
JANS, REINER Reiner Jansen , burger vetermaker koper huis Zuiderhaven 18 1681 241 141v
JANS, REINER plaatske van Reiner Jansen naastligger ten zuiden 1685 242 94r
JANS, REINER Reiner Jansen zeilmaker naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1694 243 89r
JANS, REINER Reiner Jansen , burger zeilmaker verkoper Zuiderhaven 18 1696 243 235r
JANS, REINER de crediteuren van Reiner Jansen zeilmaker verkoper Zoutsloot ZZ 1697 243 285r
JANS, REINER Reiner Jansen , c.u. huurder Noorderhaven 29 1697 243 287v
JANS, REINER de crediteuren van Reiner Jansen zeilmaker verkoper Noorderhaven 29 1697 243 287v
JANS, REINER de crediteuren van Reiner Jansen zeilmaker verkoper Zoutsloot ZZ 1697 243 290r
JANS, REINER Reiner Jansen naastligger ten zuiden Zuiderhaven 2 1733 248 254r
JANS, REINER Reiner Jansen mr. bontwever naastligger ten zuiden en Nieuwstraat 20 1737 249 199v
JANS, REINER Reiner Jansen mr. bontwever verkoper Nieuwstraat 20 1737 249 199v
JANS, REINER Reiner Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 26 1737 249 204r
JANS, REINER Reiner Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 18 1742 250 224r
KROON, REINER JANS de weduwe van Reiner Jansen Croon naastligger ten zuiden Zuiderhaven 2 1752 252 187v
KROON, REINER JANS wijlen Reiner Jansen Croon oud fabrikeur Grote Bredeplaats 4 1752 252 201r
KROON, REINER JANS wijlen Reiner Jansen Croon oud fabrikeur Weeshuisstraat 1753 253 47v
ZEILMAKER, REINER JANS Reiner Jansen Zeilmaker naastligger ten oosten Hoogstraat 51 1785 261 281r
JETSES, REINER vrijgezel Reiner Jetses verkoper Both Apothekerstraat 1667 239 85v
WIJNGAARD, REINER JURJENS de voormalige hof van Reiner Jurjens Wijngaerden naastligger ten westen Weverstraat 1667 239 102r
WIJNGAARDEN, REINER JURJENS de voormalige hof van Reiner Jurjens Wijngaerden naastligger ten westen Weverstraat 1667 239 102r
LOLKES, REINER het huis van de weduwe van Reiner Lolckes verpachter grond 1681 241 41va1
LOUWS, REINER Reiner Lous naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1661 238 77v
LOUWS, REINER Reiner Louws , burger koper huis met plaatsje en loods Heiligeweg 11 1662 238 123r
OUTGERS, REINER Reiner Outgers koper de geregte helft van drie hellingen met een randhelling, half timmerhuis en twee (Over 3 jaar + per jaar 100 GG) ten oosten van Harlingen NZ 1706 244 345r
OUTGERS, REINER Reiner Outgers eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen NZ 1707 245 17v
OUTGERS, REINER Reiner Outgers , c.u. verkoper ten oosten van Harlingen 1711 245 160v
OUTGERS, REINER Reiner Outgers , c.u. koper huis Zuiderhaven 45 1718 246 18v
PIETERS, REINER Reiner Pieters schoenmaker verkoper van 1/8 Grote Bredeplaats 1659 237 190r
PIETERS, REINER Reiner Pieters naastligger ten oosten Schritsen ZZ 1669 239 34va
PIETERS, REINER Reiner Pieters naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1669 239 34va
PIETERS, REINER Reiner Pieters eigenaar onbekend 1699 244 9r
PIETERS, REINER Reiner Pieters mr. timmerman naastligger ten oosten Voorstraat 72 1726 246 292v
PIETERS, REINER Reiner Pieters koopman koper dwarshuis Romastraat 27 1737 249 158v
PIETERS, REINER Reiner Pieters koopman koper 1/2 wind roggemolen en 1/12 huis en verdere toebehoren onbekend de Noordermolen 1753 253 90v
PIETERS, REINER Reiner Pieters koopman koper 1/4 rogge- en windmolen en 1/4 huis bij het Bolwerk op de hoek van de Karremanst onbekend de Noordermolen 1753 253 103r
PIETERS, REINER Reiner Pyters koopman koper 1/2 wind rogge- en weitmolen met toebehoren, huis, schuur en stal Wasbleek de Kerkpoortsmolen 1755 253 210r
PIETERS, REINER Reiner Pytters verkoper en Romastraat 27 1738 249 227r
PIETERS, REINER Reiner Pytters koopman koper huis Noorderhaven 34 1743 251 22r
PIETERS, REINER wijlen Reiner Pytters Heiligeweg 38 1744 251 37v
PIETERS, REINER wijlen Reiner Pytters Zeilmakersstraat WZ 1744 251 37v
PIETERS, REINER Reiner Pytters koopman koper huis Sint Odolphisteeg WZ 1746 251 154r
FONTEIN, REINER PIETERS Reiner Pytters Fontein koopman naastligger ten oosten Herenwaltje OZ 1686 242 109v
WIJNGAARDEN, REINER REINERS de hof van Reiner Reiners Wijngaarden naastligger ten zuiden Weverstraat 1669 238 26ar
MENALDA, REINER SIKKES de weduwe van Reiner Sikkes Menalda naastligger ten noorden Bildtstraat 5 1741 250 189r
TJEERDS, REINER Reiner Tieerds mr. zeilmaker naastligger ten oosten Noorderhaven 31 1698 243 354v
TJEERDS, REINER Reiner Tieerdts zeilmaker naastligger ten zuiden Noorderhaven 29 1711 245 153v
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds , burger mr. zeilmaker koper huis Noorderhaven 29 1697 243 287v
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds , c.u. mr. zeilmaker naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1697 243 290r
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds mr. zeilmaker naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1702 244 165r
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds zeilmaker naastligger ten westen Noorderhaven 31 1707 245 15r
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1721 246 119v
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds naastligger ten zuiden Moriaanstraat 1722 246 132v
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds mr. zeilmaker verkoper van 1/3 Schritsen NZ 1723 246 186r
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1725 246 223v
OEPKES, REINER Reiner Upkes koper kamer nr.10 Zoutsloot 1660 238 7ar
WIEBES, REINER Reiner Wybes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 6 1735 249 31r
, Reiner/Rignerus Templer naastligger ten westen Kerkpoort (gebied) 1668 239 160v
KOETS, REINER dr. Reinhard Kutsch Lombardstraat 4 1702 244 354r
, REINER Reinier sleper Voorstraat 87 1758 254 156v
BLOK, REINER Reinier Blok Romastraat NZ 1737 249 195r
BLOK, REINER Reinier Blok koopman Zuiderhaven 55 1740 250 91r
BLOK, REINER Reinier Blok koopman Zuiderhaven 57 1740 250 92r
LONGERHOUW, REINER vroedsman Reinier Longerhouw verkoper Schritsen 5 1678 241 13r
WIJNGAARD, REINER Reinier Wijngaerden verkoper Grote Kerkstraat 12 1670 239 216v
WIJNGAARDEN, REINER Reinier Wijngaerden verkoper Grote Kerkstraat 12 1670 239 216v
WIJNGAARD, REINER Reinier Wijngaerden verkoper Kerkpoortstraat 27a 1670 240 6v
WIJNGAARDEN, REINER Reinier Wijngaerden verkoper Kerkpoortstraat 27a 1670 240 6v
DANIELS, REINER Reinier Daniels , c.u. verkoper Lammert Warndersteeg 1718 246 20v
FONTEIN, REINER DIRKS Reinier Dirks Fontein naastligger ten zuiden Noordijs WZ 1735 249 87r
DIRKS, REINER Reinier Dirxen naastligger ten noorden Schritsen 18 1722 246 148r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reinier Gijsberts Fontein naastligger ten westen verkogte hof van Zoutsloot 1706 244 331v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reinier Gijsberts Fontein verkoper Zoutsloot 1706 244 331v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reinier Gijsberts Fontein Zuiderhaven 18 1706 244 332v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS gesterkt door Reinier Gijsberts Fontein verkoper Lanen 80 1720 246 83r
HARMENS, REINER wijlen Reinier Harmensen kuiper Sint Jacobstraat 4 1664 238 235r
HANEKUIK, REINER HIELKES Reinier Hylckes Hanekuik Zuiderhaven 18 1731 248 11v
TJEERDS, REINER de erven van Reinier Tjeerds naastligger ten westen Noorderhaven 31 1736 249 129v
SIEBES, REINTJE Reinkje Sybes verkoper 1/3 Heiligeweg 12 1724 246 212v
, REINER Reinner Templar naastligger ten oosten Hofstraat 1659 238 7v
, REINER Reinner Templar naastligger ten zuiden Hofstraat 1659 238 7v
MEILSMA, REINOU Reinnoutie Meilsma Lanen 23 1696 243 231v
LIEUWES, REINOU Reinofke Lieuwes Noorderhaven 110 1801 266 37v
LIEUWES, REINOU Reinofke Lieuwes Noorderhaven 110 1801 266 37v
GERRITS, REINOU Reinouke Gerrits Bargebuurt WZ 1730 247 319v
LIEUWES, REINOU Reinouke Lieuwes Sint Jacobstraat 4 1800 265 265r
MINNES, REINOU Reinouke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18a 1742 250 263v
MINNES, REINOU Reinouke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18a 1745 251 79v
MINNES, Reinouke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18a 1766 256 226r
MINNES, REINOU Reinouke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein ZZ 1768 257 58v
BLOK, REINOU MINNES Reinouke Minnes Blok, burger koper huis Droogstraat ZZ 1765 256 144r
TEUNIS, REINOU meerderjarige vrijster Reinouke Teunis verkoper van 1/12 Lanen 89 1739 250 36r
JAKOBS, REINER Reinout Jacobs zeevarende verkoper Kerkpoortstraat 1709 245 96v
MEILSMA, REINOU Reinoutie Meilsma, burger Lanen 23 1696 243 231r
MEILSMA, REINOU Reinoutje Meilsma, burgerse verkoper Voorstraat 46 1707 245 37r
MINNES, REINOU Reinouwke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 10 1773 258 98r
BLOK, REINOU MINNES Reinouwke Minnes Blok Hoogstraat 41 1781 260 36v
BLOK, REINOU MINNES Reinouwke Minnes Blok William Boothstraat 3 1781 260 38r
BLOK, REINOU MINNES de erven van Reinouwke Minnes Blok naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1781 260 43v
TEUNIS, REINOU Reinouwke Theunis verkoper van 1/3 Lanen NZ 1745 251 97v
SAPES, RINSKE Reinsch Sapes , burgerse kopers Rozenstraat 1682 241 206v
TEEKES, RINSKE Reinsch Tekes verkoper Nieuwstraat OZ 1661 238 117v
IEPES, RINSKE Reinschjen Yppes , burger Bargebuurt WZ 1752 252 235r
, RINSKE weduwe Reinsk naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1663 238 17av
, RINSKE een weduwe Reinsk naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1665 239 3v
, RINSKE Reinsk Japes ten oosten van Harlingen 1706 244 342v
SAPES, RINSKE Reinsk Sapes ten oosten van Harlingen NZ 1707 245 17v
DONKER, RINSKE HENDRIKS Reinske Hendrix Donker verkoper Grote Ossenmarkt 1 1720 246 87v
RIENKS, RINSKE Reinske Rinkes onbekend 1722 246 146v
ANDRIES, RINSKE Reinskien Andries Brouwersstraat 19 1685 242 91r
ANDRIES, RINSKE Reinskien Andrys verkoper van 1/15 Hondenstraat 14 1738 249 220v
HENDRIKS, RINSKE Reinskien Hendriks Karremanstraat 1697 243 330r
DIRKS, RINSKE Reinskje Dirks Both Apothekerstraat OZ 1754 253 171r
HENDRIKS, RINSKE Reinskje Hendriks Bildtpoort (gebied) 1757 254 80r
FEKKES, RINSKE Reinskjen Feckes , burger Heiligeweg 19 1697 243 278r
VOS, RINTJE Reintien de Vos naastligger ten westen Lanen 86 1667 239 112v
ROMKES, RINTJE Reintien Romckes verkoper van 5/16 Zoutsloot 1659 237 210v
VOS, RINTJE ROMKES Reintien Romckes de Vos naastligger ten westen Lanen 86 1672 240 105r
VOS, RINTJE ROMKES Reintien Romckes de Vos verkoper Lanen ZZ 1672 240 16va
VOS, REINTJE ROMKES Reintien Romckes de Vos naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 1682 241 194v
VOS, REINTJE ROMKES Reintien Romckes de Vos naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 1682 241 194v
ROMKES, RINTJE de weduwe van Reintien Romkes naastligger ten oosten Heiligeweg 8 1700 244 67r
ROMKES, RINTJE de weduwe van Reintien Romkes naastligger ten westen Heiligeweg 14 1710 245 129r
VOS, RINTJE ROMKES Reintien Romkes de Vos, burger mr. kleermaker koper huis met een vrije steeg ten westen Heiligeweg 1a 1660 238 62v
VOS, RINTJE ROMKES Reintien Romkes de Vos, burger mr. kleermaker naastligger ten noorden Heiligeweg 1a 1660 238 62v
VOS, RINTJE ROMKES Reintien Rompkes de Vos naastligger ten noorden Heiligeweg 1a 1663 238 184r
VOS, RINTJE ROMKES Reintien Rompkes de Vos verkoper Heiligeweg 1a 1663 238 184r
ROMKES, RINTJE Reintjen Romkes Hofstraat 47 1689 242 274r
VOS, RINTJE ROMKES wijlen Reintjen Romkes de Vos mr. kleermaker Schritsen 1689 242 293r
GOSSES, REINOU Reinu Gosses Heiligeweg 64 1671 240 5ra
TIJSES, REINOU Reinu Tijssen Zuiderhaven ZZ 1667 239 88r
TIJSES, REINOU Reinu Tijsses , burger Voorstraat 90 1667 239 84r
ALLERTS, REINOU Reinuke Allerds verkoper 1/18 Zuiderhaven 18 1725 246 218v
DIRKS, REINOU Reinuke Dirks verkoper Heiligeweg 68 1725 246 236r
TIJSES, REINOU Reinuke Thijssen 1670 240 17v
TIJSES, REINOU Reinuke Thijssen 1670 240 17v
TJERKS, REINOU Reinuke Tjerx Lanen 46 1702 244 159r
DIRKS, REINOU Reinuwke Dirx verkoper Brouwersstraat 11 1725 246 235v
LIEKELES, REITSE Reitse Lykles koper huis, plaats, paardestal Zuiderpoort (gebied) ZZ 1719 246 51r
MAHIU, REIER ARJENS Rejer Arjens Mahui koopman verkoper Zuiderhaven 19zuid 1715 245 251r
MAHIU, REIER ARJENS Rejer Arjens Mahui koper provisioneel stuk landt plm. 1 pondemaat met een huis, hof, schuir en beide drooghuisen ten oosten van Harlingen 1712 245 317r
POPTA, REMMERT Rembartus Popta verkoper van 1/2 Zuiderhaven 71 1641 234 139v
POPTA, REMMERT Hopman Rembartus Popta, c.f. koper kamer Hofstraat 1649 236 58v
POPTA, REMMERT Hopman Rembartus Popta, c.f. naastligger ten oosten Hofstraat 1649 236 58v
POPTA, REMMERT Rembartus Popta, c.f. naastligger ten zuiden Hofstraat 1649 236 58v
HENDRIKS, REMMERT Rembert Hendricx , c.u. naastligger ten westen Lanen 43 1661 238 84r
HENDRIKS, REMMERT Rembert Hendricx , c.u. verkoper Lanen 43 1661 238 84r
VIERSEN, REMMERT Regerend burgemeester te Sloten Rembertus van Viersen verkoper ten zuiden van Harlingen 1683 241 249r
, Rembolt Cruwel koopman koper huis Rozengracht 23 1685 242 88v
KOMST, REMKE Remke Komst koper huis, herberg en kolfbaan Rozengracht 37 het Hof van Friesland 1809 268 236v
KOMST, REMKE Remke Komst koper huis, herberg en kolfbaan Kerkpoortstraat 24 het Hof van Friesland 1809 268 236v
WOPKES, REMKE Remke Wopkes koper huis (CG 300 direct; CG 700 in leen voor 1 rijksdaalder per honderd CG) Lanen 37 1785 262 22r
WOPKES, REMKE Remke Wopkes naastligger ten oosten Lanen 29 1788 262 275r
WOPKES, REMKE vader in het armenhuis Remke Wopkes verkoper Sint Odolphisteeg 22 1788 262 291v
WOPKES, REMKE vader in het armenhuis Remke Wopkes verkoper Lanen 37 1788 262 293r
HUBERTS, REMMERT Remmer Huybers mr. pottenbakker naastligger ten zuiden Heiligeweg 70 1729 247 252r
, Remmerich Isax , burger koper huis met bleekveld of plaats ten zuiden Weverstraat 1642 234 178r
JURJENS, de weduwe van Remmeris Juriens verkoper Grote Kerkstraat ZZ 1641 234 137v
KLASES, REMMERT Remmert Claessen , c.soc. verkoper Kleine Kerkstraat WZ 1634 233 133r
KLASES, REMMERT Remmert Clasen Sint Jacobstraat 1633 233 126r
HENDRIKS, REMMERT Remmert Hendrickx naastligger ten noorden onbekend 1647 235 259v
HENDRIKS, REMMERT Remmert Hendricx boendermaker naastligger ten westen Lanen NZ 1659 238 11r
HENDRIKS, REMMERT Remmert Hendricx boendermaker naastligger ten noorden Lanen NZ 1659 238 11r
HOMMES, REMMERT Remmert Hommes verkoper Drie Roemerssteeg OZ 1648 236 44v
HUBERTS, REMMERT Remmert Huiberts pottenbakker koper huis CA (en 1 zilveren ducaton) Heiligeweg 68 1725 246 236r
JANS, REMMERT Remmert Jansen lakenbereider verkoper (met toestemming van zijn kinderen) Lanen 41 1719 246 35v
LUITJENS, REMMERT Remmert Luitiens , c.u. koper woning of kamer Bargebuurt WZ 1716 245 269v
LUITJENS, REMMERT Remmert Luitiens , c.u. turfdrager koper huis Lammert Warndersteeg WZ 1721 246 94v
LUITJENS, REMMERT Remmert Luitiens , c.u. turfdrager koper dwarshuis Vianen ZZ 1721 246 102r
LUITJENS, REMMERT Remmert Luitjens naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ 1730 247 319v
LUITJENS, REMMERT Remmert Luitjens , burger verkoper Bargebuurt 1730 247 330r
ROMMERTS, REMMERT Remmert Rommerts , c.u. turfdrager eerdere huurder Noordijs 1694 243 75v
TEUNIS, REMMERT wijlen Remmert Theunis Noorderhaven ZZ 1778 259 143v
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems , c.u. koper 1/2 huis Brouwersstraat 28 1657 237 104v
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems , c.u. koper huis Noorderhaven 11 1657 237 119v
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems , c.u. verkoper Noorderhaven NZ 1668 239 173r
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems pottenbakker verkoper Zoutsloot ZZ 1674 240 130v
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems pottenbakker naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1686 242 122r
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems verkoper William Boothstraat 1694 243 104v
WILLEMS, REMMERT wijlen Remmert Willems Zoutsloot 1715 245 319r
ALTENA, REINER curator Renardus Hessel van Altena advocaat en notaris verkoper ten oosten van Harlingen 1794 264 179v
ALTENA, REINER Renardus Hessel van Altena advocaat en notaris verkoper Noordijs WZ 1794 264 193v
ALTENA, REINER Renardus Hessel van Altena advocaat en notaris verkoper Brouwersstraat 8 1794 264 195r
JAKOBS, RINSKE Rensck Jacobs Karremanstraat WZ 1659 237 196r
REIDHORST, RINSKE Renske Reidhorst Franekereind 40 1777 259 58r
DOUWES, RINSKE Renske Douwes recht van uitkoop overgedaan op Fongerke Arjens van Heemert Zuiderhaven 71a 1738 249 257r
ROELOFS, RINSE Renze Roelofs , burger koper huis Droogstraat 1688 242 219r
WIEBES, Reth Wybes houtmolenaar Voorstraat 62 1766 256 176r
ARJENS, REIER Reyer Arjens koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 6 1702 244 166r
ARJENS, REIER Reyer Arjens koopman gecommitteerde crediteur Vioolsteeg OZ 1728 247 99r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu koopman ten zuiden van Harlingen 1687 242 175v
MAHIU, REIER ARJENS gecommitteerde crediteuren Reyer Arjens Mahiu Noorderhaven 72 1687 242 207r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu koopman Brouwersstraat OZ 1702 244 148v
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu Voorstraat 56 1712 245 176r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu, burger Zuiderpoort (gebied) 1712 245 185r
MAHIU, REIER ARJENS pakhuis van Reyer Arjens Mahiu koopman naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1726 246 265r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu koopman Kruisstraat 8 1728 247 74v
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahu koopman Zuiderhaven 6 1727 247 18r
MAHIU, REIER ARJENS de hof van Reyer Arjens Mahui naastligger ten oosten Droogstraat 1684 242 42v
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui naastligger ten oosten tuin van Droogstraat 1689 242 287r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui verkoper Zoutsloot ZZ 1699 244 17r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper onbekend 1699 244 31r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper Kleine Kerkstraat 18 1702 244 160v
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui verkoper Zuiderpoort (gebied) 1702 244 161v
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman (het recht van cessie en abandon verkregen hebbende door een akte van 01-08-1699) Kleine Bredeplaats 2 1706 244 312r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman crediteur Voorstraat 87 1728 247 131v
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper Voorstraat 87 1728 247 132v
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman crediteur Rapenburg NZ 1728 247 134r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman crediteur Voorstraat 83 1728 247 135v
KLASES, REIER Reyer Clasen , burger verkoper Lanen 45 1663 238 178r
KLASES, REIER Reyer Clasen gleibakker naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1663 238 198r
KLASES, REIER Reyer Clases , c.u. blokmaker en schipper op Franeker verkoper Havenplein 1659 237 211v
GOSSES, REIER Reyer Gosses koper huis Havenplein 1784 261 144r
GOSSES, REIER Reyer Gosses scheepstimmerbaas koper huis Lanen 5 1799 265 166r
GOSSES, REIER wijlen Reyer Gosses verkoper Lanen 5 1802 266 52v
GOSSES, REIER wijlen Reyer Gosses verkoper Havenplein ZZ 1802 266 53v
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs verkoper Kruisstraat 1660 238 36r
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs koper lege plaats in gebruik als ruischerne Kruisstraat NZ 1660 238 36v
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs naastligger ten westen Kruisstraat NZ 1660 238 36v
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs gleibakker naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1660 238 51v
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs gleibakker verkoper onbekend 1663 238 189r
JAKOBS, REIER wijlen Reyer Jacobs ten zuiden van Harlingen 1676 240 232r
BAKKER, REIER JAKOBS Reyer Jacobs Backer naastligger ten westen Zoutsloot 1681 241 124v
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs Braeff, c.u. verkoper Kruisstraat 1664 238 216r
JAKOBS, REIER Reyer Jacobsen Braaff verkoper Kruisstraat NZ 1663 238 193r
JANS, REIER wijlen Reyer Jansen Tiepelsteeg 1746 251 161r
, REIER Reyer Telckes Grote Kerkstraat NZ 1685 242 62r
, REIER Reyer Telckes Grote Kerkstraat NZ 1685 242 62r
FABER, REIN Reyn Faber naastligger ten zuiden Bildtstraat 18 1785 262 18r
FABER, REIN Reyn Faber mr. grofsmid koper huis Bargebuurtspoortje WZ 1799 265 141r
RUITER, REINTJE de weduwe van Reyn Ruyter naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1685 242 74v
, REIN Reyn Swael kapitein koper provisioneel huis Grote Bredeplaats 6b de Pauw 1744 251 2ra
, REIN de erven van Reyn Sybeda naastligger ten zuiden Schritsen 62 1753 253 37v
WIJNGAARD, REIN Reyn Wijngaerden naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1669 239 212v
WIJNGAARDEN, REIN Reyn Wijngaerden naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1669 239 212v
WIJNGAARD, REIN Reyn Wijngaerden naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1669 239 212v
WIJNGAARDEN, REIN Reyn Wijngaerden naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1669 239 212v
ARENDS, REIN Reyn Anes naastligger ten westen Vioolsteeg 1730 247 313v
ANNES, REIN Reyn Annes Schritsen 4 1800 265 218v
KORNELIS, REIN Reyn Cornelis , c.u. koper kamer Kerkpoortstraat NZ 1647 235 252v
DOUWES, REIN Reyn Douwes klompmaker koper huis Lanen ZZ 1687 242 181r
FLORIS, REIN Reyn Floris koper huis en tuintje Kerkpoortstraat 1802 266 167r
FOKKES, REIN weduwe van vroedsman Reyn Fokkes eigenaar huis en houtmolen 1688 242 243r
JAKOBS, REIN Reyn Jacobs verkoper Schritsen ZZ 1641 234 126v
JANS, REIN Reyn Jans Noorderhaven NZ 1727 247 31r
LOLKES, REIN Reyn Lolckes koper grote schuur met wooning Grote Ossenmarkt NZ 1658 237 146v
LOLKES, REIN wijlen vroedsman Reyn Lolckes Havenplein 1680 241 68v
LOLKES, REIN de weduwe van vroedsman Reyn Lolckes naastligger ten noorden Lanen NZ 1680 241 69v
LOLKES, REIN wijlen Reyn Lolckes ten zuiden van Harlingen 1680 241 96r
LOUWS, REIN Reyn Lous , c.u. mr. ijzersmid koper huis en houtstek Zuiderpoort (gebied) 1664 238 218r
LOUWS, REIN Reyn Lous , c.u. mr. ijzersmid huurder Zuiderpoort (gebied) 1664 238 218r
LOUWS, REIN de weduwe van Reyn Louws naastligger ten oosten Heiligeweg 9 1679 241 52r
LOUWS, REIN de weduwe van Reyn Louws naastligger ten oosten Heiligeweg NZ 1679 241 52r
PIETERS, REIN Reyn Pieters voerman huidige man van de verkoper Zuiderpoort (gebied) 1680 241 28va
REINS, REIN de erven van Reyn Reyns verkoper Schritsen 11 1675 240 188v
MENALDA, REIN SIKKES wijlen Reyn Sickes Menalda Voorstraat 27 1730 247 314v
SIERKS, REIN Reyn Sierx , e.a. wagenaar bewoner Hoogstraat 53 1677 240 256r
MENALDA, REIN SIKKES wijlen burgemeester Reyn Sikkes Menalda, burger Noordijs 1 1728 247 65v
SIEBES, REIN Reyn Sybes , burger koper huis (uitgebreide akte) Noorderhaven 19 1728 247 206v
SIETSES, REIN Reyn Sytses Wasbleek 1681 241 143v
SIETSES, REIN Reyn Sytses apotheker naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1681 241 171r
SIETSES, REIN Reyn Sytses koper provisioneel huis Noordijs OZ 1679 241 6ra
TEEKES, REIN Reyn Teeckes gardeniersgezel verkoper Lombardstraat 1683 241 247v
TJALLINGS, REIN de erven van Reyn Tjallings , c.soc. naastligger ten westen Voorstraat 75 1676 240 215r
ULBES, REIN Reyn Ulbes koper huis met bakkerij en plaats Franekereind 19 1664 238 231r
OEPKES, REIN wijlen Reyn Upkes Lanen ZZ 1683 241 238r
OEPKES, REIN wijlen Reyn Upkes Zoutsloot NZ 1685 242 79v
JONG, REIN WIEBES Reyn Wybes de Jong koopman naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 7 1802 266 173r
JONG, REIN WIEBES Reyn Wybes de Jong koopman naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 7 1802 266 173r
SIERKS, REIN Reyn Zierx verkoper Rommelhaven ZZ 1669 239 203v
FONTEIN, REINER de weduwe van Reynder Fontein naastligger ten noorden Herenwaltje OZ 1693 243 48v
, REINER oud raadsman van Harlingen Reynder Fontein van Reydsma verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6 1772 258 6r
JANS, REINER Reynder Jansen zeilmaker koper van 1/2 lijnbaan, teerhuis, knechtswoning Franekerpoort (gebied) 1759 254 237v
PIETERS, REINER Reynder Pyters verkoper Lanen NZ 1727 247 23r
PIETERS, REINER Reynder Pyters naastligger ten noorden Bildtstraat 14 1756 254 32v
PIETERS, REINER Reynder Pytters koopman en winkelier koper huis Bildtstraat 16 1762 255 119v
, REINER De erven van Reyner kistenmaker verkoper Zuiderhaven 18 1650 236 112V
, REINER De erven van Reyner kistenmaker naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1650 236 131v
, REINER Reyner hoosbreider naastligger ten zuiden Bildtstraat 18 1687 242 173r
FONTEIN, REINER Reyner Fontein naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen ZZ 1684 242 35v
FONTEIN, REINER Reyner Fontein naastligger ten noorden Herenwaltje OZ 1693 243 14r
FONTEIN, REINER de erven van Reyner Fontein naastligger ten westen Zoutsloot 1694 243 91r
FONTEIN, REINER de erven van Reyner Fontein naastligger ten westen Zoutsloot 1694 243 107r
FONTEIN, REINER Reyner Fontein naastligger ten oosten onbekend 1695 243 150r
FONTEIN, REINER Reyner Fontein naastligger ten westen onbekend 1695 243 150r
FONTEIN, REINER Reyner Fontein naastligger ten noorden onbekend 1695 243 150r
FONTEIN, REINER Reyner Gijsberts Fontein verkoper Lanen NZ 1701 244 139r
FONTEIN, REINER Reyner Fontein erflater Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
FONTEIN, REINER Reyner Fonteyn, burger koper huis Zuiderhaven 73west 1678 241 5r
FONTEIN, REINER de hof van Reyner Fonteyn naastligger ten westen Zoutsloot 1682 241 46va
, REINER Reyner Templaer naastligger ten oosten Hofstraat 20 1660 238 27v
, REINER Reyner Templaer verkoper ten noorden van Harlingen 1672 240 84v
, REINER Reyner Templaer verkoper Franekereind 1673 240 128v
, REINER Reyner Templar verkoper Grote Kerkstraat NZ 1660 238 39v
, REINER Reyner Templar naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19 1675 240 207v
, REINER de erven van Reyner Templar naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 6 1682 241 184v
, REINER de erven van Reyner Templar naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 6 1682 241 184v
, REINER het huis van wijlen Reyner Templar naastligger ten oosten Voorstraat 30 1687 242 185r
, REINER Reyner Templar eerdere eigenaar Kerkpoortstraat 38 1689 242 282r
, REINER Reyner Templer apotheker verkoper Voorstraat 80 1669 239 207r
ARJENS, REINER Reyner Aerjens verkoper Achterstraat 1648 236 37v
ARJENS, REINER Reyner Ariens verkoper Zoutsloot NZ 1671 240 63r
ARJENS, REINER de crediteuren van wijlen? Reyner Arjens verkoper Zoutsloot 1697 243 286v
ARJENS, REINER Reyner Aryans koper huis met loods en klein plaatske Noorderhaven NZ 1634 233 137r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fontein koopman Kerkpoort (gebied) 1688 242 258r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fontein koopman Kerkpoort (gebied) 1688 242 258r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fontein koopman Kerkpoort (gebied) 1688 242 258r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fontein, burger koopman koper hof met bomen, zomerhuis en prieel (Met een dubbele ducaat) Zuiderhaven 6 1693 243 50ar
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fontein, burger koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 6 1693 243 50ar
KLASES, REINER Reyner Claassen Fontein, sr.? naastligger ten westen Zuiderhaven 48 1698 243 356v
KLASES, REINER Reyner Claesen koper door niaar van 1/2 Sint Jacobstraat 4 1634 233 130v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesen Fontein verkoper Noorderhaven NZ 1684 242 27v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesen Fontein verkoper Rozengracht NZ 1692 243 3r
FONTEIN, REINER KLASES de erven van Reyner Claesen Fontein verkoper Weeshuisstraat NZ 1728 247 195v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesen Fonteyn naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1683 241 255r
FONTEIN, REINER KLASES zijn broeder Reyner Claeses Fonteyn koper Zuiderhaven ZZ 1674 240 158v
FONTEIN, REINER KLASES grondpacht uit de hof van Reyner Claeses Fonteyn Zuiderhaven ZZ 1674 240 158v
FONTEIN, REINER KLASES zijn broeder Reyner Claeses Fonteyn Zuiderhaven ZZ 1674 240 159v
KLASES, REINER Reyner Claessen naastligger ten oosten Lanen NZ 1659 238 11r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein, burger koper kamer, loods en lege plek Zuiderhaven ZZ 1694 243 77v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1694 243 77v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1694 243 77v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein koopman koper van 1/3 onbekend 1695 243 150r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein koopman koper kamer met een loods en een tuintje erachter onbekend 1695 243 150v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein koopman verpachter grond onbekend 1695 243 150v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein koopman naastligger ten oosten onbekend 1695 243 150v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein koopman naastligger ten noorden onbekend 1695 243 150v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteyn, burger koopman koper hof met bomen Raamstraat 6noord 1685 242 74r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteyn naastligger ten zuiden Raamstraat 5 1697 243 279r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteyn naastligger ten zuiden Schritsen 48 1697 243 294r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesses Fontein koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 6 1687 242 188v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesses Fontein, burger koopman koper huis Lanen OZ 1687 242 195v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Clasen Fontein verkoper Raamstraat 6noord 1685 242 78r
FONTEIN, REINER KLASES de erven van Reyner Clasen Fontein naastligger ten oosten Spinhuisstraat 1 1727 247 42r
FONTEIN, REINER KLASES de erven van de weduwe van Reyner Clasen Fontein verkoper Zuiderhaven 73west 1728 247 148v
FONTEIN, REINER KLASES de erven van Reyner Clasen Fontein verkoper Raamstraat WZ 1728 247 149v
FONTEIN, REINER KLASES de erven van Reyner Clasen Fontein verkoper Zuiderhaven 44 1728 247 197v
FONTEIN, REINER KLASES de erven van Reyner Clasen Fontein verkoper Lanen 1728 247 199r
FONTEIN, REINER KLASES de erven van Reyner Clasen Fontein verkoper Zuiderhaven 46 1728 247 200r
FONTEIN, REINER KLASES de erven van Reyner Clasen Fontein verkoper Weeshuisstraat 1728 247 201v
FONTEIN, REINER KLASES de erven van Reyner Clasen Fonteyn verkoper Havenplein 10 1728 247 196v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Clases Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1696 243 188r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Classen Fontein naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 1698 243 375r
KORNELIS, REINER Reyner Cornelis kok op het Prinsenjacht koper huis Grote Ossenmarkt 12 1724 246 197v
DIRKS, REINER wijlen Reyner Dirks Schritsen 22 1731 248 39r
DIRKS, REINER Reyner Dirx , c.u. mr. bontwerker koper dwarshuis Schritsen 22 1721 246 109r
DOUWES, REINER Reyner Douues naastligger ten oosten Franekereind 30 1640 234 111v
DOUWES, REINER het huis van wijlen Reyner Douues naastligger ten oosten Franekereind 30 1660 238 37v
DOUWES, REINER Reyner Douwes naastligger ten oosten Franekereind 30 1661 238 99r
EELKES, REINER Reyner Eelckes , burger mr. metselaar koper huis Nieuwstraat WZ 1686 242 156v
EELKES, REINER Reyner Eelkes , c.u. keurmeester van 't seildoek verkoper Zoutsloot NZ 1642 234 167r
EELKES, REINER Reyner Eelkes , burger mr. metselaar verkoper Nieuwstraat WZ 1696 243 236r
GERBENS, REINER Reyner Gerbens verkoper van 1/4 Hoogstraat 47 1681 241 172r
GERBENS, REINER Reyner Gerbens Grote Bredeplaats 2 1684 242 29r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS curator Reyner Gijsberts Fontein verkoper van 1/10 Noorderhaven NZ 1684 242 27v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten zuiden zoutkeet van Zoutsloot 123 1687 242 212v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein, burger koopman koper 2 kamers onbekend 1692 243 21r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de hof en kamer van Reyner Gijsberts Fontein, burger koopman naastligger ten westen onbekend 1692 243 21r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de hof en kamer van Reyner Gijsberts Fontein, burger koopman naastligger ten noorden onbekend 1692 243 21r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein, c.u. naastligger ten noorden William Boothstraat OZ 1693 243 52v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein verkoper William Boothstraat OZ 1693 243 52v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein verkoper William Boothstraat OZ 1693 243 52v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Herenwaltje OZ 1693 243 55v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten zuiden Herenwaltje OZ 1693 243 55v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten noorden Herenwaltje OZ 1693 243 55v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Herenwaltje OZ 1694 243 95v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten zuiden Herenwaltje OZ 1694 243 95v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten noorden Herenwaltje OZ 1694 243 95v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein koopman naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1696 243 197r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Herenwaltje OZ 1698 243 336r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten noorden Herenwaltje OZ 1698 243 336r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven 48 1698 243 356v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS dr. Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Herenwaltje OZ 1698 243 369v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS dr. Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten zuiden Herenwaltje OZ 1698 243 369v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS dr. Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten noorden Herenwaltje OZ 1698 243 369v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS hof van Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Herenwaltje OZ 1702 244 141r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein verkoper Herenwaltje OZ 1702 244 141r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de kinderen van Reyner Gijsberts Fontein verpachter grond Zuiderhaven 18 1734 248 307r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteyn koper huis Zoutsloot 1681 241 129v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteyn, burger koopman koper huis Zoutsloot 1682 241 230v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteyn, burger koopman koper huis Zoutsloot 1682 241 230v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteyn koper door niaar huis Wortelstraat 1 1684 242 26r
HARMENS, REINER Reyner Harmens mr. ijzersmid verkoper Lombardstraat 1726 246 259r
HENDRIKS, REINER hof en plaats van Reyner Hendrix naastligger ten oosten Vijverstraat ZZ 1641 234 133v
HENDRIKS, REINER hof en plaats van Reyner Hendrix naastligger ten zuiden Vijverstraat ZZ 1641 234 133v
HENDRIKS, REINER Reyner Hendrix , burger c.u. brouwer verkoper Hoogstraat ZZ 1642 234 161v
HENDRIKS, REINER Reyner Hendrix koper kamer en loods Kerkpoortstraat 1675 240 179r
HENDRIKS, REINER Reyner Hendrix metselaar verkoper Kerkpoortstraat 1680 241 115v
RING, REINER HENDRIKS Reyner Hendrix de Ringh, burger koper huis Lanen 23 1686 242 116v
HENDRIKS, REINER Reyner Hendrixs mr. metselaar geniaarde koper Grote Kerkstraat 20 1685 242 65v
HUBERTS, REINER Reyner Huiberts mr. bakker bewoner Noorderhaven 44 1674 240 164v
HUBERTS, REINER Reyner Huyberts gezworen makelaar bewoner Noorderhaven 44 1680 241 115r
HUBERTS, REINER Reyner Huyberts bakker en gezworen makelaar koper huis Noorderhaven 44 1681 241 144r
HUBERTS, REINER Reyner Huyberts stadsmakelaar verkoper van 1/10 Noorderhaven NZ 1678 241 5ra
HUBERTS, REINER Reyner Huyberts stadsmakelaar curator van het nagelaten weeskind van Noorderhaven NZ 1678 241 5ra
HUBERTS, REINER Reyner Huyberts curator Noorderhaven NZ 1678 241 5ra
HUBERTS, REINER wijlen Reyner Huyberts stadsmakelaar Grachtswalplein 1686 242 153r
HUBERTS, REINER de weduwe van Reyner Huyberts makelaar (stads-) naastligger ten oosten Noorderhaven 42 1688 242 256v
IEDES, REINER wijlen Reyner Iedes Voorstraat 14 1642 234 175r
, REINER Reyner IJsbrands* tinnegieter naastligger ten westen Grote Kerkstraat 2 1728 247 213v
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs mr. bakker koper provisioneel huis Zoutsloot 1678 241 1ra
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs baker naastligger ten westen Zoutsloot 43 1686 242 158v
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs mr. bakker Bildtpoort (gebied) 1689 242 278r
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs mr. bakker Droogstraat 22 1689 242 279r
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs mr. bakker koper door niaar huis Bildtpoort (gebied) 1696 243 252v
JANS, REINER Reyner Jansen , c.u. koper huis en schuur Zuiderplein 3 1651 236 174r
JANS, REINER Reyner Jansen koemelker verkoper Zuiderplein 1 1658 237 146r
JANS, REINER Reyner Jansen verkoper Rozengracht NZ 1680 241 99v
JANS, REINER Reyner Jansen vetermaker verkoper Zuiderhaven 18 1684 242 19r
JANS, REINER Reyner Jansen vetermaker verkoper onbekend 1684 242 55r
JANS, REINER Reyner Jansen vetermaker verkoper kamer onbekend 1685 242 95v
JANS, REINER Reyner Jansen , burger vetermaker koper tuin Wasbleek 1689 242 280v
JANS, REINER Reyner Jansen mr. zeilmaker koper 1/2 woning onbekend 1693 243 49v
JANS, REINER Reyner Jansen mr. zeilmaker eigenaar van 1/2 onbekend 1693 243 49v
JANS, REINER het tuintje van Reyner Jansen naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1694 243 93r
JANS, REINER Reyner Jansen mr. bakker naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1696 243 252v
JANS, REINER Reyner Jansen schipper (kof-) verkoper van 1/3 Heiligeweg 58 1699 243 403r
JANS, REINER Reyner Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 18 1736 249 123v
LOLKES, REINER de weduwe van Reyner Lolkes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 25 1687 242 175r
LOUWS, REINER de weduwe van Reyner Louws naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 10 1679 241 27v
OEPKES, REINER Reyner Oepkes kapitein van de schuitevaarders koper huis Zoutsloot NZ 1689 242 286r
OUTGERS, REINER Reyner Outgers verkoper Zoutsloot NZ 1676 240 221v
OUTGERS, REINER Reyner Outgers , burger mr. scheepstimmerman koper kamer met een loods erachter Spijkerboor (gebied) 1693 243 68v
OUTGERS, REINER Reyner Outgers naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 12 1724 246 197v
OUTGERS, REINER Reyner Outgers naastligger ten westen Zuiderhaven 47 1728 247 67r
OUTGERS, REINER de erven van Reyner Outgers naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 12 1732 248 127v
PIETERS, REINER Reyner Pieters naastligger ten oosten Schritsen ZZ 1673 240 120v
PIETERS, REINER Reyner Pieters naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1673 240 120v
PIETERS, REINER het huis van Reyner Pyters grondpacht 01-02-00 CG Lombardstraat 4 1681 241 41va
PIETERS, REINER Reyner Pyters naastligger ten oosten Schritsen 1689 242 293r
PIETERS, REINER Reyner Pyters naastligger ten zuiden Schritsen 1689 242 293r
PIETERS, REINER Reyner Pyters naastligger ten noorden Bargebuurt 1729 247 231v
PIETERS, REINER Reyner Pytters naastligger ten oosten Schritsen ZZ 1673 240 17ra
PIETERS, REINER Reyner Pytters naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1673 240 17ra
PIETERS, REINER Reyner Pytters , burger herbergier koper huis Kerkpoortstraat 1686 242 121v
REINS, REINER de weduwe van Reyner Reynsens naastligger ten oosten Schritsen 7 1661 238 108r
SIERKS, REINER Reyner Sierx voerman huurder Franekerpoort (gebied) 1687 242 166v
SIEBES, REINER Reyner Sybes mr. hoosbreyder koper kamer of woning Bargebuurt 1684 242 53v
SIEDSES, REINER Reyner Sydses Rommelhaven 3b 1633 233 123v
TJEERDS, REINER Reyner Tjeerds mr. zeilmaker verkoper Noorderhaven NZ 1696 243 254v
TJEERDS, REINER Reyner Tjeerds zeilmaker naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1697 243 285r
TJEERDS, REINER Reyner Tjeerds mr. zeilmaker naastligger ten oosten Noorderhaven 25 1727 247 11v
TJEERDS, REINER Reyner Tjeerdts mr. zeilmaker koper huis met een plaats en tuintje erachter en een vrije in- en uitgang in de Droogs (is tevens curator van Arjaentie Jacobs) Noorderhaven 67 1693 243 32v
TJEERDS, REINER het voorgaande perceel (zie akte 243-0033/32v) van Reyner Tjeerdts mr. zeilmaker naastligger ten zuiden (is tevens curator van Arjaentie Jacobs) Noorderhaven 67 1693 243 33r
TJEERDS, REINER Reyner Tjeerdts mr. zilversmid naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1695 243 136v
WIEBES, REINER Reyner Wybes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 1700 244 42v
WIEBES, REINER Reyner Wybes , burger apotheker koper huis Kleine Bredeplaats WZ 1728 247 215v
WIEBES, REINER Reyner Wybes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats WZ 1728 247 215v
WIJNGAARDEN, REINER Reynier Wijngaarden verkoper Weverstraat 1671 240 50r
FONTEIN, REINER KLASES Reynier Claassen Fontein, burger koopman verkoper van 1/3 Franekereind 17 1686 242 115r
DANIELS, REINER Reynier Daniels gleibakker verkoper (administrator over Lydia Gerrits) Lammert Warndersteeg WZ 1723 246 173r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de hof van Reynier Gijsberts Fontein koopman naastligger ten noorden onbekend 1696 243 198v
TJEERDS, REINER Reynier Tjeerdts , burger mr. zeilmaker koper huis (En 1 dukaat voor verkopers vrouw) Noorderhaven 11 1685 242 103v
MEILSMA, REINOU Reynouke Meylsma Voorstraat 35 1685 242 85v
MEILSMA, REINOU Reynouke Meylsma Liemendijk 1685 242 86v
ANDRIES, Reynschien Andries , burger Voorstraat 58achter 1674 240 136v
, RINSKE weduwe Reynsk naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1663 238 171v
FOPPES, Reynsk Foppes naastligger ten oosten Noorderhaven 1651 236 163r
JOHANNES, RINSKE Reynsk Johannis Schritsen 67 1641 234 129v
VOS, RINTJE ROMKES mr. Reyntien Romkes de Vos verkoper Lanen 84 1672 240 82v
PIETERS, REINOU vrijster Reynu Piters koper kamer Herenknechtenkamerstraat OZ 1641 234 151r
MEILSMA, Reynutie Meilsma Voorstraat 46 1699 244 24r
GERLOFS, Riccum Gerloffs verkoper Karremanstraat 1662 238 149r
JAIES, RICHARD Richert Jeyes naastligger ten westen Hofstraat 16 1681 241 126v
BAUKES, RIKSTJE Richtie Bauckes verkoper van 1/2 Lanen ZZ 1703 244 355r
HARMENS, RIKSTJE Richtie Harmens winkelierse koper hoekhuis Zoutsloot NZ 1696 243 191v
VELDHUIS, RIKSTJE Richtje Velthuis (minderjarige dochter ) Noorderhaven 48 1701 244 134r
TJEERDS, RIKSTJE Richtje Tjeerds huurder Schritsen 66 1786 262 124v
WOUTERS, RIKSTJE Richtje Wouters Voorstraat 76 1783 261 39v
WOUTERS, RIKSTJE Richtje Wouters verkoper onbekend 1783 261 89r
ROSEMA, RIJKJE Rickien van Rosema, burger Zuiderhaven 54 1647 235 261r
GERLOFS, Rickum Gerlofs koper huis met een hofke daarachter Bildtstraat WZ 1658 237 161v
JENTJES, RIKSTJE Ricxt Janties , burger Kleine Bredeplaats 15 1668 239 172r
STELLINGWERF, Rie??s ??? Stellingwerf mr. tingieter Grachtswalplein 1729 247 263v
FOLKERTS, RIEMKJE Riemcke Folkerts Romastraat ZZ 1708 245 72v
MEINERTS, RIEMKJE Riemcke Meynerts verkoper Vijver WZ 1684 242 47v
PIETERS, RIEMKJE Riemcke Pytters Lanen 37 1685 242 80r
DIRKS, RIEMKJE Rieme Dirx verkoper Grote Ossenmarkt 27 1640 234 110v
LIEUWES, RIEMER Rieme Lieuwes huurder Sint Odolphisteeg WZ 1709 245 81v
PIETERS, RIEMER Rieme Peters verkoper Kruisstraat ZZ 1642 234 169r
HENDRIKS, RIEMER Riemer Hendriks , c.u. naastligger ten oosten Hoogstraat ZZ 1802 266 154v
HENDRIKS, RIEMER Riemer Hendriks koper huis Lombardstraat NZ 1802 266 156r
HENDRIKS, RIEMER Riemer Hendriks , c.u. huurder huur Hoogstraat 1802 266 160v
HENDRIKS, RIEMER Riemer Hendriks naastligger ten oosten Hoogstraat 1802 266 160v
HENDRIKS, RIEMER Riemer Hendriks koopman verkoper Franekerpoort (gebied) 1803 266 223v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS mede vroedschap en hopman colonel Riemer Jurians Wijngaarden naastligger ten oosten Weverstraat 1660 238 61v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS mede vroedschap en hopman colonel Riemer Jurians Wijngaarden naastligger ten zuiden Weverstraat 1660 238 61v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS mede vroedschap en hopman colonel Riemer Jurians Wijngaarden naastligger ten westen Weverstraat 1660 238 61v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS mede vroedschap en hopman colonel Riemer Jurians Wijngaarden verkoper Weverstraat 1660 238 61v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS gezworen gemeensman Riemer Jurians Wijngaarden verkoper ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
JURJENS, RIEMER Riemer Juriens , c.u. verkoper Peterseliestraat ZZ 1647 235 267r
JURJENS, RIEMER panbakkererij van hopman Riemer Juriens naastligger Rozengracht 40 1660 238 53v
JURJENS, RIEMER de hopman Riemer Juriens naastligger ten noorden Rozengracht 40 1660 238 53v
JURJENS, RIEMER panbakkererij van hopman Riemer Juriens naastligger Rozengracht 38 1660 238 58r
JURJENS, RIEMER de hopman Riemer Juriens naastligger ten noorden Rozengracht 38 1660 238 58r
WIJNGAARD, RIEMER JURJENS hopman Riemer Juriens Wijngaerden koper hof met 2 pri?len Hofstraat 20 1660 238 27v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS hopman Riemer Juriens Wijngaerden koper hof met 2 pri?len Hofstraat 20 1660 238 27v
WIJNGAARD, RIEMER JURJENS Riemer Juriens Wijngaerden, c.u. verkoper Rozengracht 22 1660 238 55r
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS Riemer Juriens Wijngaerden, c.u. verkoper Rozengracht 22 1660 238 55r
JURJENS, RIEMER de erven van Riemer Jurjens naastligger Weverstraat NZ 1667 239 124r
WIJNGAARD, RIEMER JURJENS gemeensman Riemer Jurjens Wijngaerden naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1662 238 145r
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS gemeensman Riemer Jurjens Wijngaerden naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1662 238 145r
WIJNGAARD, RIEMER JURJENS gemeensman Riemer Jurjens Wijngaerden verkoper Kerkpoortstraat 1662 238 145r
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS gemeensman Riemer Jurjens Wijngaerden verkoper Kerkpoortstraat 1662 238 145r
WIJNGAARD, RIEMER JURJENS de erfgenamen van de hopman Riemer Jurjens Wijngaerden naastligger ten zuiden Weverstraat 1668 239 166r
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS de erfgenamen van de hopman Riemer Jurjens Wijngaerden naastligger ten zuiden Weverstraat 1668 239 166r
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS mede gezworen gemeensman Riemer Jurrians Wijngaarden, c.u. koper tichelwerk o.a.met loodsen, huis en ovens (plus aan de vrouw en twee kinderen van de koper elk een dubbele ducaat) noordoost van Harlingen 1661 238 94v
JURJENS, RIEMER de kamer van Riemer Jurrien naastligger ten noorden Lanen NZ 1662 238 142r
WIJNGAARD, RIEMER JURJENS de hof van hopman Riemer Jurriens Wijngaerden naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1658 237 171v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS de hof van hopman Riemer Jurriens Wijngaerden naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1658 237 171v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS huis en hof van de erven van Riemer Jurrjans Wijngaarden naastligger ten westen Weverstraat 1665 239 18v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS het huis van wijlen ? Riemer Jurrjens Wijngaarden naastligger ten oosten Heiligeweg 9 1665 239 31v
TEUNIS, RIEMER vroedsman Riemer Teunis koper schuur Droogstraat ZZ 1663 238 165r
FABER, RIEMER TEUNIS Riemer Teunis Faber verkoper Droogstraat ZZ 1657 237 131r
TEUNIS, RIEMER Riemer Thonis , burger koopman verkoper Hoogstraat 25 1674 240 152r
TEUNIS, RIEMER Riemer Tonis koper 1/2 huis genaamd het Engels huis Zuiderhaven 48 het Engels huis 1664 238 239r
TEUNIS, RIEMER gemeensman Riemer Tonis , c.u. verkoper van 1/2 Zuiderhaven 48 1667 239 123v
, RIEMKJE Riemke Out Lanen 44 1701 244 100r
HAIES, RIEMKJE Riemke Haayes verkoper Grote Ossenmarkt 1a 1801 266 28r
HAIES, RIEMKJE Riemke Haayes verkoper Lanen 63 1809 268 272r
HARINGS, RIEMKJE Riemke Harings kopers Noorderhaven NZ 1776 258 249v
HESSELS, RIEMKJE Riemke Hessels , burgerse Franekereind 1657 237 136r
HESSELS, RIEMKJE Riemke Hessels Voorstraat 78 1709 245 82r
HESSELS, RIEMKJE Riemke Hessels verkoper onbekend 1722 246 133r
JAKOBS, RIEMKJE Riemke Jacobs Hofstraat 27 1781 260 78v
JAKOBS, RIEMKJE wijlen Riemke Jacobs Rozengracht ZZ 1781 260 80r
JAKOBS, RIEMKJE Riemke Jacobs Herenknechtenkamerstraat 19 1781 260 81v
JOHANNES, RIEMKJE Riemke Joannes Sint Christoffelsteeg 1688 242 219v
JOOSTES, RIEMKJE Riemke Joosten naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1752 252 237r
JOOSTES, RIEMKJE Riemke Joosten verkoper Bildtpoort (gebied) 1755 253 207r
JOOSTES, RIEMKJE Riemke Joosten verkoper Liemendijk ZZ 1755 253 207r
JOOSTES, RIEMKJE Riemke Joostes Bildtpoort (gebied) 1744 251 45r
MARTENS, RIEMKJE Riemke Martens verkoper van 1/5 (moeder en voorstander over haar kinderen) Hondenstraat 14 1738 249 220v
OUTGERS, RIEMKJE Riemke Outgers Lanen NZ 1721 246 108r
PIETERS, RIEMKJE Riemke Pieters Lanen 40 1665 239 27v
PIETERS, RIEMKJE Riemke Pyters verkoper Lanen 37 1694 243 116v
, RIEMKJE Riemke Sjierx , burger Zuiderpoort (gebied) 1729 247 280r
DIJKSMA, RIEMKJE SIEBRENS Riemke Sybrens Dijksma Sint Jacobstraat OZ 1793 264 149v
SIEMENS, RIEMKJE Riemke Symens verkoper Karremanstraat 1697 243 330r
SIETSES, RIEMKJE Riemke Sytses , burger Kerkpoortstraat NZ 1734 249 13r
TJERKS, RIEMKJE Riemke Tierks Midlumerlaan 1750 252 80r
WIEBES, RIEMKJE Riemke Wybes verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
WIEBES, RIEMKJE Riemke Wybes verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
WIEBES, RIEMKJE Riemke Wybes Noorderhaven 76 1800 265 224r
TJEPKES, RIEMKJE bejaarde vrijster Riemkjen Tjepkes koper Lanen 13 1747 251 188v
HENDRIKS, RIENK Rien Hendriks , c.u. mr. smid koper huis Bildtstraat 23 1700 244 40v
, RIENK Rienck koordemaker naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 1682 241 194v
, RIENK Rienck molenaar naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1694 243 89r
MOLENAAR, RIENK Rienck Molenaer naastligger ten zuiden Zuiderstraat WZ 1692 243 22v
MOLENAAR, RIENK Rienck Molenaer naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1699 244 14r
ALBERTS, RIENK Rienck Albarts , c.u. verkoper Liemendijk 1666 239 46v
ALBERTS, RIENK Rienck Alberts , c.u. koper huis met plaats + 1/2 steeg Liemendijk 1657 237 135v
HARMENS, RIENK Rienck Harmens naastligger ten westen Schoolsteeg 1667 239 104v
HARMENS, RIENK het huis van verkoper Rienck Harmens , c.u. mr. ijzersmid naastligger ten noorden Nieuwstraat 1711 245 138v
HARMENS, RIENK Rienck Harmens , c.u. mr. ijzersmid verkoper Nieuwstraat 1711 245 138v
HEINS, RIENK Rienck Heins schipper (wijd-) koper woning Vijverstraat 1694 243 75r
HEINS, RIENK Rienck Heins naastligger ten westen Vijverstraat 1694 243 75r
HEINS, RIENK de erven van Rienck Heins naastligger ten noorden Vijver OZ 1715 245 254r
HESSELS, RIENK Rienck Hessels scheepstimmerman verkoper Zuiderhaven ZZ 1694 243 77v
HESSELS, RIENK Rienck Hessels , c.u. huurder Kerkpoort (gebied) 1696 243 195r
HESSELS, RIENK Rienck Hessels , burger mr. scheepstimmerman koper woning Spijkerboor (gebied) 1699 243 396r
HEINS, RIENK Rienck Heyns naastligger ten zuiden Vijver OZ 1683 241 63ra
JAKOBS, RIENK Rienck Jacobs mr. linnenwever bewoner Both Apothekerstraat WZ 1681 241 32va
JANS, RIENK Rienck Jans huurder ten zuiden van Harlingen 1686 242 118r
JANS, RIENK Rienck Janses molenaar verkoper Franekerpoort (gebied) 1684 242 34v
JORRITS, RIENK Rienck Jorrits naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1650 236 105v
JORRITS, RIENK Rienck Jorryts naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1658 237 154v
ROORDA, RIENK PIETERS Rienck Pieters Roorda, burger mr. grofsmid verkoper Zuiderhaven 18 1699 244 10v
POPPES, RIENK Rienck Poppes naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 15 1668 239 172r
ROORDA, RIENK PIETERS Rienck Pytters Roorda koper huis, zeer geschikt als smidse Zuiderhaven 18 1693 243 36v
RUURDS, RIENK Rienck Ruirds , burger koper woning Heiligeweg 8 1662 238 156r
RUURDS, RIENK Rienck Ruirds , burger koper woning Heiligeweg 10 1662 238 156r
RUURDS, RIENK wijlen Rienck Ruyrdts Heiligeweg NZ 1685 242 89r
RUURDS, RIENK wijlen Rienck Ruyrdts koordwerker Heiligeweg NZ 1685 242 89r
RUURDS, RIENK wijlen Rienck Ruyrdts Heiligeweg 8 1685 242 89v
RUURDS, RIENK Rienck Ruyrdts koordwerker Heiligeweg 8 1685 242 89v
OEPKES, RIENK Rienck Upkes , c.u. koper 2 kamers of woning Rozenstraat WZ 1665 239 12v
OEPKES, RIENK de kamers van Rienck Upkes naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1669 239 182v
OEPKES, RIENK Rienck Uupkes , burger leertouwer verkoper Rozenstraat 1682 241 206v
WILLEMS, RIENK Rienck Willems , c.u. schipper (groot-) verkoper Zeilmakersstraat 1671 240 32v
WILLEMS, RIENK Rienck Willems schipper en koopman (groot-) koper huis Hoogstraat 7 1686 242 106r
WILLEMS, RIENK Rienck Willems schipper (groot-) koper hof met zomerhuis en vruchtbomen Liemendijk 1696 243 229r
JOHANNES, RIENK Riencke Joannes koper huis Drie Roemerssteeg 1659 237 184v
JOHANNES, RIENK Rienick Joannis verkoper Drie Roemerssteeg OZ 1684 242 43v
RIENKS, RIENK Rienick Rienicks Franekerpoort (gebied) 1719 246 55v
, RIENK Rienk molenmeester naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1702 244 173r
, RIENK Rienk Botter bewoner Vijver OZ 1651 236 157v
MOLENAAR, RIENK de erven van Rienk Molenaar naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1712 245 185r
POSTHUMUS, RIENK Rienk Posthumus bode bij de Admiraliteit koper huis Grote Bredeplaats 4 1699 244 33v
POSTHUMUS, RIENK Rienk Posthumus bode Admiraliteit koper hof met prieel en belvidere met twee verdiepingen en kelder Zuiderpoort (gebied) 1702 244 173r
POSTHUMUS, RIENK de erven van Rienk Posthumus raden der admiraliteit verkoper Zuiderstraat 1706 244 313v
STOKER, RIENK de weduwe van Rienk Stoker huurder Bargebuurt 20 1809 268 201r
ANSKES, RIENK Rienk Anskes , burger Zuiderpoort (gebied) 1651 236 148v
ANSKES, RIENK Rienk Anskes , burger Zuiderpoort (gebied) 1651 236 148v
ANTONIUS, RIENK Rienk Anthonis mr. bontwever huurder Kerkpoortstraat 49 1774 258 191v
BOKKES, RIENK Rienk Bokkes , thans uitlandig varensgezel Vijverstraat 22 1742 250 267r
DIRKS, RIENK Rienk Dirks schipper (buiten-) koper dwarshuis met groot hof en een tuin Zoutsloot ZZ 1794 264 209r
DIRKS, RIENK huisman Rienk Dirks verkoper Zoutsloot 44 1798 265 101v
DIRKS, RIENK huisman Rienk Dirks verkoper Zoutsloot 46 1798 265 101v
EVERTS, RIENK als meier Rienk Everts huurder onbekend 1642 234 173v
HANSES, RIENK de weduwe van Rienk Hansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1761 255 109v
JONG, RIENK HANSES Rienk Hansen de Jongh Franekereind 29oost 1745 251 62v
HARMENS, RIENK Rienk Harmens naastligger ten noorden onbekend 1671 240 71v
HENDRIKS, RIENK Rienk Hendriks , burger bontwever koper huis, tuin Kerkpoortstraat 1728 247 140v
HENDRIKS, RIENK Rienk Hendriks naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1738 249 266v
ROORDA, RIENK MICHIELS wijlen Rienk Michgiels Roorda Rommelhaven 20 1786 262 309r
ROORDA, RIENK PIETERS Rienk Pytters Roorda smid koper 1/2 huis genaamd de Brandaris Zuiderhaven 17 de Brandaris 1702 244 182r
ROORDA, RIENK PIETERS Rienk Pytters Roorda smid eigenaar van 1/2 Zuiderhaven 17 1702 244 182r
RUURDS, RIENK Rienk Ruierds , burger koper en huurder 1/3 huis met loods en plaats, put en bak Heiligeweg NZ 1666 239 62v
RUURDS, RIENK Rienk Ruirdts koper 2/3 huis Heiligeweg NZ 1666 239 13ra
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds huurder Lanen 46 1798 265 107r
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds huurder kamer 't Poortje 13 1805 267 112v
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknecht Vijverstraat 30 1808 268 156r
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknecht Vijverstraat 28 1808 268 156r
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknecht Bargebuurt 26 1808 268 174v
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknecht Hofstraat 21 1808 268 176r
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknecht Bargebuurt 4 1808 268 177v
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknecht Lanen 37 1808 268 179r
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknecht huurder Romastraat 1808 268 180v
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknecht Romastraat 1808 268 180v
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknecht Schritsen 26 1808 268 182r
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknecht Kleine Bredeplaats 15 1808 268 183v
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds Dijkswal 10 1809 268 212r
TIETES, RIENK Rienk Tytes Zoutsloot NZ 1747 251 183v
WILLEMS, RIENK Rienk Willems koopman naastligger ten zuiden Hoogstraat 7 1702 244 188v
WILLEMS, RIENK Rienk Willems naastligger ten westen Hoogstraat 9 1702 244 189r
WILLEMS, RIENK de erfgenamen van Rienk Willems Aleblas koopman verkoper Liemendijk 1710 245 122r
WIEBES, RIENK Rienk Wybes huurder Schritsen 29 1805 267 132r
HEINS, RIENK Riens Heins , burger mr. schoenmaker koper kamer met portaal onbekend 1735 249 101r
TEEKES, de erven van Riensk Teeckes verkoper Franekerpoort (gebied) 1670 240 13av
HARMENS, RIENK Rient Harmens naastligger ten westen Schoolsteeg WZ 1657 237 128v
WIEBES, RIENK wijlen Rient Wybes Sint Jacobstraat 2 1662 238 139r
JANS, RIENK de weduwe van Rientje Jans naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1765 256 267v
ABES, RIENK de weduwe van Rients Abes huurder gedeelte Ooievaarsteeg 1797 265 18r
HARMENS, RIENK Rients Harmens naastligger ten zuiden Voorstraat 89 1677 240 266v
JANS, RIENK wijlen Rients Jans Zoutsloot NZ 1747 251 183v
JANS, RIENK wijlen Rients Jans Zoutsloot 1752 252 232v
JANS, RIENK de weduwe van Rients Jans naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1756 253 252r
JANS, RIENK wijlen Rients Jans Bargebuurt WZ 1758 254 119v
JANS, RIENK de weduwe van Rients Jans naastligger ten oosten Bargebuurt OZ 1760 255 3v
JANS, RIENK de weduwe van Rients Janz naastligger ten oosten Zeilmakersstraat OZ 1756 253 258v
MICHIELS, RIENK de erven van Rients Michiels naastligger ten oosten Rommelhaven 18 1781 260 127r
RINTJES, RIENK Rients Rintjes koper huis nr. 9 van het klooster Droogstraat 83 1810 269 7v
TJEERDS, RIENK Rients Tjeerds huurder Schritsen 62 1798 265 121r
WALINGS, RIENK Rients Walings huurder Lanen 4 1808 268 166v
ISAAKS, RIENK de weduwe van Rients Yzaks huurder voorboven Lanen NZ 1792 264 73r
DOUWES, Rienx Douues naastligger ten zuiden Karremanstraat 24 1641 234 150r
NANNES, RIENKJE Rienx Nanninghs Nieuwstraat OZ 1688 242 253r
BRAAM, REITSKE JAKOBS weduwe Rietje Jacobs Braem Voorstraat 37 1726 246 253r
, RIKSTJE het nagelaten huis van Right gladster naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 7 1675 240 24ra
HEINS, RIKSTJE Rigstje Heins Schritsen 67 1787 262 214r
HENDRIKS, RIKSTJE Rigstje Hendriks Zuiderhaven 35 1763 255 250v
PIETERS, RIKSTJE Rigstje Pyters Weverstraat 13 1728 247 5ra
KLASES, RIKSTJE Rigtie Klaases Zoutsloot NZ 1777 259 32v
KLASES, RIKSTJE Rigtje Claases Zoutsloot NZ 1802 266 82r
HEINS, RIKSTJE Rigtje Heins Rapenburg ZZ 1769 257 112r
HEINS, RIKSTJE Rigtje Heins verkoper van 1/40 Noorderhaven NZ 1787 262 159r
HEINS, RIKSTJE Rigtje Heins verkoper van 3/9 Grote Kerkstraat 10 1787 262 161r
HEINS, RIKSTJE Rigtje Heins verkoper van 3/9 Grote Bredeplaats 35 1787 262 164r
JAKOBS, RIKSTJE Rigtje Jacobs Vijver 4 1802 266 166r
JAKOBS, RIKSTJE Rigtsie Jacobs , burger verkoper Liemendijk 1766 256 217r
JAKOBS, RIKSTJE Rigtsie Jacobs , burger verkoper Liemendijk 1766 256 217r
JAKOBS, RIKSTJE Rigtsie Jacobs , burger verkoper Liemendijk 1766 256 217r
, RIKSTJE Rigtsje Achterstraat 1749 251 275r
DIRKS, RIKSTJE Rigtsje Dirks koper huis Zuiderstraat ZZ 1744 251 41v
DIRKS, RIKSTJE Rigtsje Dirks Zuiderstraat 8 1749 252 24v
HENDRIKS, RIKSTJE Rigtsje Hendriks verkopers Zuiderhaven 25 1786 262 97v
JETSES, RIKSTJE Rigtsje Jetses huurder Spinstraat 1751 252 167r
DOEKES, de weduwe van Rijchert Doekes huurder westelijk deel (heeft nog recht op 3 huurjaren) Voorstraat 57 1740 250 98r
DOEKES, de weduwe van Rijchert Doekes naastligger ten noorden Voorstraat 57 1740 250 98r
HENDRIKS, RIJK wijlen Rijck Hendricks Franekereind 26 1669 239 36ra
JAKOBS, RIJK de kinderen van Rijck Jacobs papiermaker 1680 241 25ra1
GERRITS, RICHARD Rijckert Gerryts , c.u. koper huis Hofstraat ZZ Almenum 1669 239 187v
JAKOBS, RIJKJE Rijckjen Jacobs Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r
NANNES, RIJKJE Rijckjen Nannings Moriaanstraat ZZ 1720 246 73v
JANS, Rijckland Jans Grote Kerkstraat ZZ 1641 234 137v
HARMENS, RIJK de erven van Rijk Harmens huurders Zuiderpoort (gebied) 1734 249 6v
HARMENS, RIJK wijlen Rijk Harmens Lombardstraat 1742 250 255r
JAIES, RIJK het huis waar Almenum uithangt of de weduwe van Rijke Jeies naastligger ten westen Hofstraat ZZ Almenum 1693 243 39r
DOEKES, RICHARD wijlen Rijkert Doekes Voorstraat 57 1740 250 82r
CHRISTIAANS, RIJKJE Rijkjen Christiaens huurder Noorderhaven 97 1713 245 195v
TJESSEMA, RIJKJE JAKOBS Rijkjen Jacobs Tjesma Noordijs 4 1729 247 238v
TJESSEMA, RIJKJE JAKOBS Rijkjen Jacobs Tjesma Noordijs 4 1729 247 238v
BANGA, REIN JAKOBS erfgenamen van Rijn Jacobs Banga verkoper van 3/8 Franekereind 15 1646 235 207v
GONGGRIJP, oud burgemeester en hopman Rijnjee Gongrijp, burger mr. chirurgijn verkoper Kleine Bredeplaats 1 1728 247 78r
DOUWES, RIJKJE Rikje Douwes Lanen 21 1801 266 19r
EKEMA, RIJKJE KORNELIS Rikjen Cornelis Ekema verkoper Zoutsloot NZ 1781 260 67r
EKEMA, RIJKJE KORNELIS Rikjen Cornelis Ekema verkoper Achterstraat ZZ 1781 260 67r
SIEBES, RIEMKJE Rimkjen Sybes , burger winkelier Grote Kerkstraat 18 1735 249 19r
TJEPKES, RIEMKJE meerderjarige ongehuwde dochter Rimkjen Tjepkes verkoper Lanen 13 1754 253 194r
TEUNIS, REMMERT Rimmer Teunis scheepstimmerman koper huis en pakhuis Noorderhaven 10 1770 257 153r
BERNARDUS, REMMERT Rimmert Bernardus koper huis Zuiderhaven 24 1789 263 100r
BERNARDUS, REMMERT Rimmert Bernardus , c.u. huurder Zuiderhaven 24 1789 263 100r
BERNARDUS, REMMERT wijlen Rimmert Bernardus varensgezel Zuiderhaven 24 1795 264 268v
HUBERTS, REMMERT Rimmert Huberts naastligger ten zuiden Bildtstraat 15 1732 248 124v
HUBERTS, REMMERT Rimmert Huberts pottebakker naastligger ten westen Hoogstraat 53 1732 248 160v
HUBERTS, REMMERT Rimmert Huiberts mr. pottenbakker naastligger ten zuiden Noordijs OZ 1734 248 290r
HUBERTS, REMMERT Rimmert Huiberts naastligger ten zuiden Noordijs OZ 1739 250 42v
HUBERTS, REMMERT Rimmert Huiberts , burger mr. pottenbakker verkoper Hoogstraat 51 1740 250 97r
HUBERTS, REMMERT het huis nagelaten door Rimmert Huiberts naastligger ten noorden Heiligeweg 66 1756 253 253r
HUBERTS, REMMERT Rimmert Huyberts naastligger ten westen Hoogstraat 53 1725 246 222r
HUBERTS, REMMERT Rimmert Huyberts naastligger ten noorden Heiligeweg 66 1737 249 169r
, REMMERT de pottenbakkerij van Rimmert Huyberts* naastligger ten zuiden Hoogstraat 53 1725 246 238r
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luitiens koper huis CA en losse en vaste goederen Noorderhaven NZ 1726 246 277v
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luities bewoner Romastraat 1725 246 245r
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luities verkoper Romastraat 1725 246 245r
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luitjens , burger koper huis Moriaanstraat NZ 1738 249 337v
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luitjens , burger brugman verkoper Noorderhaven NZ 1738 249 291r
LUITJENS, REMMERT wijlen Rimmert Luitjens Moriaanstraat NZ 1754 253 138r
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luitjens koopsom komt ten goede aan Rapenburg ZZ 1759 254 189v
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luitjes brugman Nieuwstraat WZ 1731 248 58v
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luitzens brugman geniaarde koper Gardenierstraat 1738 249 226v
ROMMERTS, REMMERT Rimmert Rommerts huurder Zoutsloot 1701 244 115r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis , burger scheepstimmerman koper huis Rommelhaven ZZ 1753 253 44v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis , c.u. en c.s. huurder Bildtstraat 16 1754 253 145r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis mr. scheepstimmerman koper huis Kerkpoortstraat 55 1754 253 184v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis , c.u. mr. scheepstimmerman naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 55 1754 253 184v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis mr. scheepstimmerman koper huis Rapenburg 1 1754 253 186r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis , c.u. mr. scheepstimmerman naastligger ten westen Rapenburg 1 1754 253 186r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmerman koper woning Herenknechtenkamerstraat OZ 1755 253 203v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmerman koper woning Lanen 62 1755 253 230v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis , burger scheepstimmerman koper huis Zoutsloot 67 1755 253 238v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmerman verkoper Lanen ZZ 1757 254 62v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmerman koper huis Havenplein 16 1765 256 98v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmerman koper woning Karremanstraat OZ 1766 256 229r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1766 256 229r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1766 256 229r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten oosten Karremanstraat 1771 257 249v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten westen Havenplein 18 1774 258 166r
TEUNIS, REMMERT wijlen Rimmert Theunis scheepstimmerbaas Havenplein 16 1774 258 183r
TEUNIS, REMMERT wijlen Rimmert Theunis scheepstimmerbaas Zoutsloot 69 1774 258 184r
TEUNIS, REMMERT wijlen Rimmert Theunis Karremanstraat 1774 258 185r
TEUNIS, REMMERT wijlen Rimmert Theunis scheepstimmerbaas Noorderhoofd 1 1774 258 185v
HUBERTS, Rimmerts Huyberts pottenbakker naastligger ten oosten Hoogstraat 49 1727 247 48v
, RIENK Rinck smid naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1696 243 253v
HOITES, RIENKJE Rinck Hoytes Walpert Zuiderhaven 1650 236 105r
JANS, RIENKJE Rinck Jans verkoper Sint Jacobstraat WZ 1663 238 185v
JELLES, RIENKJE de kinderen en erfgenamen van Rinck Jelles verkoper Noorderhaven 107 1662 238 132r
JORIS, RIENK wijlen Rinck Joris , burger mr. scheepstimmerman Zuiderpoort (gebied) 1733 248 221r
POPPES, RIENK Rinck Poppes naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 15 1672 240 109v
STELLINGWERF, RIENK Rincke Stellingwerff ontvanger Zuiderhaven 18 1725 246 218v
STELLINGWERF, RIENKJE JAKOBS Rincke Jacobs Stellingwerff verkoper Bildtstraat 22 1720 246 63r
JOUKES, RIENKJE Rincke Jouckes verkoper van 1/4 Voorstraat 3 1700 244 54v
STELLINGWERF, RIENK wijlen Rinco Stellingwerf verkoper Steenhouwersstraat 2 1732 248 82v
STELLINGWERF, RIENK Rinco Stellingwerf verkoper van 1/3 van 1/4 part Steenhouwersstraat 2 1732 248 86r
STELLINGWERF, RIENK Rinco Stellingwerf verkoper van 1/3 Zoutsloot ZZ 1732 248 90r
BEER, RINNERT wijlen Rindert de Beer Noorderhaven 3 1804 267 51v
HENDRIKS, RINGER Ringer Hendriks , c.u. huurder bovenkamer Lammert Warndersteeg WZ 1787 262 155r
SIEMENS, Ringke Symons Gardenierstraat ZZ 1705 244 309v
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp mr. bakker huurder Heiligeweg 25 1773 258 122v
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp naastligger ten oosten Achterstraat 1782 260 310r
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp, c.u. huurder Noorderhaven NZ 1783 261 50v
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp koopman verkoper van 1/2 Brouwersstraat 3 1785 261 271v
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp mr. bakker naastligger ten oosten Zoutsloot 77 1787 262 182r
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp mr. bakker naastligger ten westen Zoutsloot 77 1787 262 182r
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp mr. bakker naastligger ten noorden Zoutsloot 77 1787 262 182r
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1787 262 238v
GONGGRIJP, RINIA bakkerij van Rinia Gonggrijp bakker naastligger ten westen Zoutsloot 1790 263 216v
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp, c.u. huurder Zoutsloot 22 1802 266 145r
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp naastligger ten oosten Karremanstraat 11 1808 268 56v
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp naastligger ten oosten Karremanstraat 13 1808 268 56v
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp huurder Zoutsloot 79 1810 268 362r
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp huurder Oosterkeetstraat 11 1810 269 20v
GONGGRIJP, RINIA oud burgemeester en hopman Rinia Gongrijp, c.u. koper tuin en zomerhuis Zoutsloot NZ 1722 246 137v
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gongrijp, c.u. huurder Zoutsloot NZ 1795 264 260r
, RINIA oud hopman Rinia Gongrijp naastligger ten zuiden Voorstraat 2 1721 246 122v
GONGGRIJP, RINIA JOOSTES Rinia Joosten Gonggrijp mr. bakker Voorstraat 37 1780 259 274r
GONGGRIJP, RINIA JOOSTES Rinia Joosten Gonggrijp mr. bakker verkoper van 1/2 Nieuwstraat 1780 259 278r
GONGGRIJP, RINIA JOOSTES Rinia Joosten Gonggrijp mr. bakker verkoper van 1/2 Havenplein 3 1780 259 279r
GONGGRIJP, RINIA JOOSTES Rinia Joosten Gonggrijp Zoutsloot NZ 1790 263 251v
GONGGRIJP, Hopman Rinina Gonggrijp, c.u. koper huis Kleine Bredeplaats 1 1712 245 171r
BARTELDS, RIENKJE Rink Bartels Heiligeweg 15 1666 239 41v
OBBES, RIENK de weduwe van Rink Obbes , c.s. huurder Brouwersstraat 13 1768 257 38r
SIEBRENS, RIENKJE Rink Sybrens Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r
TJEERDS, RIENK de weduwe van Rink Tiaerds verkoper 1640 234 101r
BAKKER, RIENK Rinke Backer koopman Droogstraat NZ 1783 261 109v
BAKKER, RIENK Rinke Backer koopman Bildtpoort (gebied) 1783 261 110v
BAKKER, RIENK Rinke Backer koopman Bildtpoort (gebied) 1783 261 113r
BAKKER, RIENK Rinke Bakker Kleine Bredeplaats 15 1778 259 96r
BAKKER, RIENK Rinke Bakker Sint Jacobstraat 13 1778 259 97r
BAKKER, RIENK Rinke Bakker koopman Bildtpoort (gebied) 1783 261 114r
BAKKER, RIENK Rinke Bakker naastligger ten oosten Noordijs OZ 1791 263 364r
BAKKER, RIENK Rinke Bakker naastligger ten oosten Noordijs 7 1792 264 14r
BAKKER, RIENK Rinke C. Bakker koopman naastligger ten oosten Noordijs 7 1794 264 211r
BAKKER, RIENK Rinke J. Bakker koopman verkoper Scheerstraat 3 1805 267 174v
MOLENAAR, RIENK de erven van Rinke Molenaer naastligger ten westen Zuiderstraat 1706 244 313v
STELLINGWERF, RIENK Rinke Stellingwerf ontvanger koper 1/4 en 1/12 huis Steenhouwersstraat 2 1727 247 2r
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Backer naastligger ten zuiden Hoogstraat 30 1781 260 32v
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Backer koopman in bonten verkoper Zoutsloot 1785 262 5r
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker koopman verkoper (Diaken Doopsgez. Gemeente) Lanen NZ 1776 259 22r
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker koopman koper huis Scheerstraat 3 de Scheer 1783 261 92r
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker koopman naastligger ten zuiden Zoutsloot 106 1788 263 60r
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker verkoper Zoutsloot 106 1788 263 60r
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker koopman verkoper Zoutsloot 108 1797 265 15r
, RIENK wijlen Rinke Geeres , burger Rommelhaven 15 1729 247 241v
HERES, RIENK Rinke Heeres , c.u. koopman koper huis (waaraan de Rode Leeuw in de gevel staat) Rommelhaven 15 1713 245 198r
HERES, RIENK Rinke Heeres koopman kopers Sint Jacobstraat OZ 1733 248 263v
HERES, RIENK Rinke Heeres koopman naastligger ten oosten Sint Jacobstraat OZ 1733 248 263v
HERES, RIENK de weduwe van Rinke Heres huurder woning Rommelhaven 15 1734 249 11v
PIETERS, RIENK Rinke Pyters naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1753 253 112v
WIEBRENS, RIENK Rinke Wybrens Rapenburg 1785 261 268v
BOKKES, RIENKJE Rinkje Bokkes verkoper Lanen 13 1795 264 299v
SAPES, RIENKJE Rinkjen Sapes , burger Nieuwstraat 58 1665 239 28r
OEDSES, RINNERT burgemeester Rinnerdt Oedses verkoper Noorderhaven ZZ 1633 233 104r
BEER, RINNERT Rinnert de Beer, c.u. huurder Grote Bredeplaats 35 1758 254 139r
BEER, RINNERT Rinnert de Beer schipper (wijd-) koper huis Zeilmakersstraat 21 1762 255 123v
BEER, RINNERT Rinnert de Beer schipper op het Prinsenbuitenjacht koper Zeilmakersstraat 1777 259 48v
BEER, RINNERT Rinnert de Beer panbakker koper huis Lammert Warndersteeg 1784 261 224r
BEER, RINNERT Rinnert de Beer Hoogstraat 51 1785 261 281r
BEER, RINNERT Rinnert de Beer schipper huurder Noorderhaven 13 1793 264 99v
BEER, RINNERT Rinnert de Beer naastligger ten oosten Noorderhaven 1 1797 265 59r
EELKEMA, RINNERT de erven van wijlen Rinnert Eelcoma naastligger ten noorden William Boothstraat 1682 241 228v
HEIMANS, RINNERT Rinnert Heimans medicinae doctor Grote Bredeplaats 4 1759 254 228r
HEIMANS, RINNERT Rinnert Heimans medicinae doctor Voorstraat 40 1789 263 177r
ARENDS, RINNERT Rinnert Aernts bakker koper van 1/2 Schritsen NZ 1671 240 38r
ARENDS, RINNERT Rinnert Aernts bakker Schritsen NZ 1671 240 38r
WIJNSMA, RINNERT ARENDS oud burgemeester en gemeensman Rinnert Aernts Wijnsma verkoper 1/15 deel onbekend 1689 242 292v
ARENDS, RINNERT Rinnert Arents , burger koekbakker koper huis Voorstraat 58 1667 239 84v
ARENDS, RINNERT Vroedsman Rinnert Arents koper Grondpacht 2-2-0 onbekend 1679 241 54v
WIJNSMA, RINNERT ARENDS oud burgemeester Rinnert Arents Wijnsma koper 1/12 van 1/2 molen Noordergrachtswal 1686 242 151r
, RINNERT Rinnert Arents* koekbakker naastligger ten noorden (Arents: zie akte: 0239-0085/84V) Sint Christoffelsteeg OZ 1667 239 85r
BEER, RINNERT KLASES Rinnert Clases de Beer verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1787 262 155r
KORNELIS, RINNERT hypothecaire crediteur van wijlen Rinnert Cornelis verkoper Karremanstraat 1739 250 61r
EELKES, RINNERT het huis van Rinnert Eelckes , c.soc. naastligger ten zuiden Noordijs WZ 1677 240 248r
EELKES, RINNERT Rinnert Eelckes , n.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 47 1677 240 271v
EELKES, RINNERT Rinnert Eelckes , n.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 47 1677 240 272r
EELKES, RINNERT Rinnert Eelckes naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1679 241 35v
EELKES, RINNERT Rinnert Eelckes naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1678 241 5ra
EELKEMA, RINNERT EELKES wijlen Rinnert Eelckes Eelcoma verkoper Moriaanstraat 1683 241 241v
, RINNERT Rinnert Eelcoma naastligger ten noorden Noordijs 5 1672 240 98v
EELKEMA, RINNERT EELKES wijlen Rinnert Eelkes Eelcoma koopman Noordijs WZ 1683 241 65va
BEER, RINNERT GEERTS Rinnert Geerts de Beer kapitein op het Statenjacht koper huis Noorderhaven 3 1793 264 84r
HARMENS, RINNERT wijlen Rinnert Harmens Bildtstraat WZ 1680 241 116v
SLOTEN, RINNERT HERES Rinnert Heeres van Slooten schipper koper door niaar huis Schritsen 60 1735 249 90v
HUBERTS, RINNERT Rinnert Huyberts mr. pottenbakker Bildtstraat 17 1732 248 155r
JOHANNES, RINNERT Rinnert Johannes naastligger ten westen Vijverstraat 6 1806 267 196r
JOHANNES, RINNERT Rinnert Johannes koper huis Grote Ossenmarkt 1a 1806 267 197r
LUITJENS, RINNERT wijlen Rinnert Luitjens oud brugman Zuiderhaven 18 1760 255 43r
OEDSES, RINNERT burgemeester Rinnert Oedses verkoper onbekend 1633 233 113v
OEDSES, RINNERT burgemeester Rinnert Oedses naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
OEDSES, RINNERT burgemeester Rinnert Oedses naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
OEDSES, RINNERT burgemeester Rinnert Oedses , c.u. verkoper Voorstraat 62 1642 234 169v
OEDSES, RINNERT Rinnert Oedses , c.u. verkoper Droogstraat 1650 236 115v
PIERS, RINNERT de weduwe van Rinnert Piers naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1665 239 24v
RINNERTS, RINNERT Rinnert Rinnerts , c.u. verkoper voor de 1/2 Vijverstraat 1651 236 157v
RINNERTS, RINNERT Rinnert Rinnerts , c.u. verkoper voor de 1/2 Vijver OZ 1651 236 157v
WIEBRENS, RINNERT Rinnert Wybrens koopman koper huis Kruisstraat 10 de Witte Gevel 1728 247 102v
GERRITS, RINNERTJE huisman Rinnigje Gerryts kopers Hoogstraat NZ 1775 258 208v
ABES, RINSE de weduwe van Rins Abbes naastligger ten oosten Franekereind 2 1734 249 16r
LAMMERTS, RINSKE Rins Lammerts verkoper voor 1/3 Kerkpad WZ 1651 236 171r
MINNES, RINSKE Rins Minnes , burger Zuiderpoort (gebied) 1651 236 148v
OEGES, RINSKE de kamer van Rins Oeges naastligger ten zuiden Lanen 44 1665 239 5r
OEGES, RINSE Rins Oeges naastligger ten zuiden Lanen 44 1685 242 70v
IEDES, RINSKE Rinscke Ydes Grote Ossenmarkt 20 1699 243 396r
, RINSE de erfgenamen van Rinse kuiper naastligger ten westen Grote Bredeplaats ZZ 1642 234 172v
BERGUM, RINSE de erven van Rinse van Bergum naastligger ten zuiden Schritsen 66 1802 266 172v
BERGUM, RINSE de erven van Rinse van Bergum naastligger ten noorden Brouwersstraat 8 1807 268 14r
ABES, RINSE Rinse Abbes , c.u. koper huis waar de Drie Zakkendragers uithangt Sint Odolphisteeg OZ de Drie Zakkendragers 1658 237 177r
ABES, RINSE Rinse Abbes naastligger ten westen Voorstraat 38 1661 238 71v
ABES, RINSE Rinse Abbes koper huis (plus een Rijksdaalder) Bildtstraat 17 1664 238 204v
ABES, RINSE Rinse Abbes naastligger ten noorden voor deze bewoont door Abbe Jacobs als eigenaar en nu door Romcke Douwes, mr.smi Bildtstraat OZ 1676 240 229v
ABES, RINSE Rinse Abbes rogmeter verkoper Vianen 1679 241 43r
ABES, RINSE Rinse Abbes rogmeter naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg OZ 1681 241 136v
ABES, RINSE de erven van wijlen Rinse Abbes rogmeter naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg OZ 1682 241 198v
ABES, RINSE wijlen Rinse Abbes Sint Odolphisteeg OZ 1683 241 267r
ABES, RINSE de weduwe van Rinse Abbes naastligger ten zuiden Bildtstraat 1689 242 276r
ABES, RINSE Rinse Abbes mr. kuiper koper huis Franekereind 4 1701 244 135v
ABES, RINSE Rinse Abbes , burger mr. kuiper Hoogstraat 32 1712 245 185v
ABES, RINSE Rinse Abbes naastligger ten oosten Noordijs 1714 245 223v
ABES, RINSE Rinse Abbes naastligger Heiligeweg 70 1720 246 63v
ABES, RINSE Rinse Abbes huurder Gardenierstraat 1727 247 47v
ABES, RINSE Rinse Abbes mr. kuiper naastligger ten oosten Franekereind 2 1728 247 125v
ABES, RINSE wijlen Rinse Abbes mr. kuiper Heiligeweg 36 1730 247 308v
ABES, RINSE Rinse Abbes overleden Noordijs OZ 1734 248 290r
ABES, RINSE de weduwe van Rinse Abbes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 26 1745 251 71v
ABES, RINSE de weduwe van Rinse Abbes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 26 1750 252 96ar
ABES, RINSE wijlen Rinse Abbes Franekereind 4 1751 252 111r
, RINSE de schuur van Rinse Abbes* kuiper naastligger ten zuiden Hoogstraat ZZ 1706 244 320r
, RINSE Rinse Abbes* kuiper naastligger ten westen Hoogstraat ZZ 1706 244 320r
ABES, RINSE de weduwe van wijlen Rinse Abes naastligger ten noorden Bildtstraat OZ 1683 241 257r
ABES, RINSE Rinse Abes Scheerstraat ZZ 1685 242 70r
BONNES, RINSE Rinse Bonnes naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1699 243 400r
BONNES, RINSE Rinse Bonnes schipper (schuit-) koper kamer Achterstraat ZZ 1699 243 400r
BONNES, RINSE Rinse Bonnes , burger koper huis (bestaande in twee woningn) Karremanstraat 1708 245 54r
BONNES, RINSE Rinse Bonnes verkoper Achterstraat ZZ 1719 246 53r
BONNES, RINSE Rinse Bonnes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1722 246 137v
BONNES, RINSE Rinse Bonnes naastligger ten zuiden Karremanstraat 1726 246 258r
BONNES, RINSE Rinse Bonnes naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1728 247 127v
BOUWES, RINSE Rinse Bouwes schipper (wijd-) naastligger ten noorden Liemendijk 1714 245 214v
KARSTES, RINSE Rinse Carstes , burger mr. kuiper koper huis Bildtpoort (gebied) 1651 236 169r
DOUWES, RINSE Rinse Douwes gleibakker Sint Jacobstraat OZ 1757 254 56r
ERRITS, RINSE Rinse Erryts van Berghen kastelein in Roma koper huis Nieuwstraat 21 Rome 1784 261 132r
GERRITS, RINSE Rinse Gerryts huurder Hoogstraat 35 1808 268 40v
GERRITS, RINSE Rinse Gerryts verkoper van 1/3 Bildtstraat 15 1808 268 42v
HARMENS, RINSE Rinse Harmens Picquer Nieuwstraat 21 1784 261 132r
HUBERTS, RINSE Rinse Huyberts koper finaal 1/3 pottenbakkerij William Boothstraat OZ 1682 241 53va
JELLES, RINSE Rinse Jelles verkoper Nieuwstraat WZ 1804 267 91r
JELTES, RINSE Rinse Jeltes naastligger ten oosten Voorstraat 1633 233 121r
JETSES, RINSE Rinse Jetses , burger c.u. koopman koper huis met een plaats erachter en een houtstek of schuur aan de oostkant en een ho Zuiderhaven 24 1668 239 178v
JETSES, RINSE Rinse Jetses naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
JETSES, RINSE Rinse Jetses naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
JETSES, RINSE Rinse Jetses verkopers Gardenierstraat 1682 241 194r
JETSES, RINSE Rinse Jetses verkopers Both Apothekerstraat 1682 241 194v
JETSES, RINSE wijlen Rinse Jetses koopman Brouwersstraat 16 1685 242 67r
JETSES, RINSE wijlen Rinse Jetses , burger koopman Brouwersstraat 16 1689 242 272v
ROORDA, RINSE JETSES Rinse Jetses Roorda koopman naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1680 241 76r
ROORDA, RINSE JETSES Rinse Jetses Roorda, burger koopman koper woning Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r
ROORDA, RINSE JETSES Rinse Jetses Roorda koopman naastligger ten westen huis van onbekend 1688 242 248v
ROORDA, RINSE JETSES wijlen Rinse Jetses Roorda Noorderhaven 39 1702 244 162r
GJALTS, RINSE Rinse Jolties , c.u. koper kamer, loods en tuin Romastraat NZ 1675 240 210v
GJALTS, RINSE de tuin van Rinse Jolties , c.u. naastligger ten westen Romastraat NZ 1675 240 210v
GJALTS, RINSE wijlen Rinse Jolts timmerman verkoper Romastraat 1682 241 183r
GJALTS, RINSE het huis van Rinse Jolts grondpacht 00-15-00 CG 1681 241 41va2
GJALTS, RINSE Rinse Jolts eigenaar onbekend 1699 244 9r
LIEUWES, RINSE Rinse Lieuwes zeilmaker verkoper van 1/10 Zoutsloot ZZ 1666 239 51r
LOLKES, RINSKE Rinse Lolkes , burger Heiligeweg 19 1642 234 164v
, RINSE Rinse Meiderts naastligger ten westen Vijverstraat 1725 246 244r
MEINERTS, RINSE Rinse Meinerts naastligger ten zuiden Spijkerboor (gebied) ZZ 1698 243 351r
MEINERTS, RINSE Rinse Meynderts naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1687 242 198v
NANNES, RINSE wijlen Rinse Nannes kuiper Noorderhaven NZ 1642 234 166v
PIETERS, RINSE Rinse Pieters , burger mr. timmerman koper huis Zuiderpoort (gebied) 1734 249 6v
PIETERS, RINSE Rinse Pieters scheepstimmerman verkoper (scheepstimmerman varende op het admiraliteitsjacht) Zuiderstraat ZZ 1759 254 185v
BOER, RINSE PIETERS wijlen Rinse Pieters de Boer scheepstimmerman Zuiderstraat 1768 257 86r
PIETERS, RINSE Rinse Pyters naastligger ten westen Zoutsloot 1634 233 132v
PIETERS, RINSE de weduwe en de erven van Rinse Pyters naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 1649 236 55v
PIETERS, RINSE Rinse Pyters naastligger ten oosten Zuiderstraat NZ 1757 254 77r
BOER, RINSE PIETERS Rinse Pyters de Boer koper provisioneel huis en voormalige bakkerij Zuiderstraat NZ 1752 253 271r
PIETERS, RINSE Rinse Pytters verkoper van 1/6 voor hem zelf Brouwersstraat WZ 1682 241 62va
PIETERS, RINSE Rinse Pytters verkoper van 1/6 Brouwersstraat WZ 1682 241 62va
RINTJES, RINSE Rinse Rinties verkoper van 1/4 Voorstraat ZZ 1641 234 159r
RINTJES, RINSE Rinse Rinties verkoper van 1/4 Voorstraat ZZ 1641 234 159r
SIEBRENS, RINSE Rinse Sibrands naastligger ten oosten Noorderhaven 56achter 1800 265 211v
SIEBRENS, RINSE Rinse Sibrands schipper op Medemblik verkoper Noorderhaven 56achter 1800 265 211v
SIEMENS, RINSE Rinse Simens , c.u. koper huis Franekereind 26 1715 245 246r
SIEBRENS, RINSE Rinse Sybrandus schipper op Medemblik koper huis (voor twee percelen) Noorderhaven 58 1799 265 189r
SIEBRENS, RINSE Rinse Sybrandus schipper op Medemblik koper kamer (voor twee percelen) Noorderhaven 58achter 1799 265 189r
SIEMENS, RINSE Rinse Symens schipper (schuit-) verkoper Franekereind 26 1716 245 263r
TJEPKES, RINSE Rinse Tjepkes , c.u. huurder Grote Kerkstraat 23achter 1742 250 257r
TJEPKES, RINSE Rinse Tjepkes , burger koper huis Grote Kerkstraat 23achter 1744 251 50v
TJEPKES, RINSE Rinse Tjepkes naastligger ten zuiden Heiligeweg 21 1756 254 33v
TJEPKES, RINSE Rinse Tjepkes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23 1759 254 184r
, RINSE erven van wijlen Rinse Wigbolt verkoper Zuiderhaven ZZ 1657 237 103r
WIGBOLDS, RINSE Rinse Wigbolts , burger c.u. koper huis, mouterij, eesthuis en lege plaats Zuiderhaven ZZ 1650 236 134v
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes turfdrager koper huis Zoutsloot 83 1751 252 157r
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes , c.u. huurder Zoutsloot 1753 253 117v
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes naastligger ten westen Zoutsloot 85 1754 253 170v
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes schipper (trekveer-) verkoper Vijver 6 1755 253 206v
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes schipper (trekveer-) verkoper Zoutsloot NZ 1755 253 225r
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes schipper (trekveer-) koper provisioneel Vijver 6 1754 253 274r
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes schipper (trekveer-) koper huis en tuin Zoutsloot NZ 1759 254 236v
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes verkoper Zoutsloot 1762 255 173v
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes bierdrager koper huis