Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Het einde komt in zicht; in vier jaar zijn meer dan negenduizend akten verwerkt tot leesbare, doorzoekbare en sorteerbare informatie.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Pa  Pe  Pi  Po  Pu  Py  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
AKKERSLOOT, P. P. Ackersloot koopman naastligger ten oosten Hoogstraat 1 1701 244 90r
AMELANDER, P. de vrouw van P. Amelander huurder Franekereind 40 1808 268 145r
ARUM, P. P. van Arum naastligger ten westen Grote Bredeplaats 11 1785 262 45r
ARUM, P. P. van Arum koopman mede eigenaar Noorderhaven 31 1786 262 106r
ARUM, P. P. van Arum koopman naastligger ten zuiden Noorderhaven 12 1788 262 269r
ARUM, P. P. van Arum koopman naastligger ten zuiden Noorderhaven 12 1789 263 169r
ASMUS, P. de weduwe van P. Asmus naastligger ten noorden Brouwersstraat 12 1788 262 276v
BAKKER, P. de weduwe van P. C. Bakker naastligger ten westen Grote Bredeplaats 5west 1810 268 360v
, P. P. F. Battaardt eerste luitenant Noorderhaven 26 1806 267 282v
, P. luitenant P. F. Battard verkoper Zuiderhaven 77west 1809 268 240v
BELIDA, P. burgemeester P. Belida naastligger ten westen Voorstraat 28 1700 244 68v
BOER, P. P. de Boer naastligger ten noorden Anjelierstraat 39 1809 268 266r
BOER, P. P. de Boer naastligger ten noorden Anjelierstraat 41 1809 268 266r
BOS, P. P. Bos, c.u. hovenier huurder voorste gedeelte Weverstraat 1806 267 285v
BOURBOOM, P. P. Bourbon prucureur generaal request om onder curatelestelling van onbekend 1764 256 44v
, P. burgemeester P. Bretton naastligger ten zuiden Noorderhaven 24 1741 250 148v
BRUIN, P. P. de Bruin naastligger ten westen Noorderhaven 66 1767 257 11r
, P. wijlen burgerhopman P. G. Clamstra Scheerstraat 11 1777 259 80v
, P. de weduwe van P. Clamstra naastligger ten oosten Scheerstraat 9 1786 262 56r
, P. de weduwe van P. Clamstra naastligger ten noorden Scheerstraat 9 1786 262 56r
, P. P. J. Coulbaud kleermaker naastligger ten oosten Zuiderhaven 71 1804 267 45r
COUPERUS, P. burgemeester P. Couperus naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1784 261 258r
COUPERUS, P. dr. P. Couperus naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1785 262 19r
KET, P. Commissaris P. Deketh huurder Zuiderhaven 52 1791 263 292r
KET, P. P. Deketh naastligger ten zuiden Raamstraat WZ 1807 267 305v
KET, P. de Heer P. Deketh naastligger ten zuiden Schritsen 44 1807 268 13r
KET, P. de Heer P. Deketh naastligger ten westen Schritsen 44 1807 268 13r
, P. P. Deketh [staat: de Keth] naastligger ten zuiden Schritsen 42 1810 269 48v
, P. P. Deketh [staat: de Keth] naastligger ten westen Schritsen 42 1810 269 48v
GAAIKEMA, P. P. Gaikema naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1804 267 91r
GELINDE, P. P. Gelinde koopman naastligger ten noorden Rozengracht 1738 249 349r
HANNEMA, P. P. Hannema koopman naastligger ten noorden Lanen 79 1784 261 141r
HANNEMA, P. P. Hannema naastligger ten westen Droogstraat 1789 263 77v
HANNEMA, P. P. Hannema naastligger ten noorden Lanen 77 1790 263 281r
HANNEMA, P. P. Hannema naastligger ten noorden Lanen NZ 1792 264 73r
HANNEMA, P. P. S. Hannema, n.u. naastligger ten noorden Vioolsteeg 1804 267 37r
HANNEMA, P. P. Hannema naastligger ten noorden Lanen 29 1804 267 92v
HANNEMA, P. de weduwe van P. Hannema naastligger ten noorden Lanen 71 1805 267 151v
HOOGSTRA, P. de weduwe van P. Hogstra naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1805 267 184v
HUIDEKOPER, P. P. Huidekooper naastligger ten noorden Noordijs WZ 1794 264 193v
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper koopman huurder kelder Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper naastligger ten westen Noordijs WZ 1782 260 254r
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper naastligger ten zuiden Rommelhaven 26b 1783 261 71v
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper naastligger ten westen Rommelhaven 26b 1783 261 71v
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper naastligger ten zuiden Rommelhaven 28 1784 261 143r
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper naastligger Havenplein 1784 261 144r
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 79 1785 261 311v
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper verkoper van 1/8 Noorderhaven NZ 1785 261 311v
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper verkoper Noorderhaven NZ 1785 261 311v
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper verkoper van 1/8 Noorderhaven NZ 1785 261 311v
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper verkoper van 1/8 Noorderhaven NZ 1785 261 311v
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper verkoper van 1/8 Droogstraat NZ 1785 261 311v
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper (procuratie van 1785) Zoutsloot ZZ 1785 262 44r
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper naastligger ten zuiden Rommelhaven ZZ 1786 262 63r
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper naastligger ten westen Rommelhaven ZZ 1786 262 63r
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1791 263 293v
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper naastligger ten westen Noordijs 1793 264 161r
HUIDEKOPER, P. Comptoir en pakhuis van P. Huidekoper naastligger ten noorden onbekend 1797 265 30r
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1802 266 88r
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper naastligger ten oosten Zuiderstraat NZ 1803 266 235r
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper naastligger ten noorden Zuiderstraat NZ 1803 266 235r
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper naastligger ten zuiden Dalpad 7 1808 268 135v
HUIDEKOPER, P. de heer P. Huidekoper naastligger ten zuiden Dalpad 7 1810 268 332r
, P. P. Hulzenbeek knoopmaker huurder Noordijs OZ 1796 265 312r
KET, P. de heer P. de Keth naastligger ten westen Zuiderhaven 71a 1804 267 95r
, P. P. Lacquart Heiligeweg 25 1803 266 293r
, P. P. Lacquert naastligger ten westen Grote Kerkstraat 21 1803 266 255v
LANTING, P. P. Lanting naastligger ten oosten Voorstraat 76 1783 261 39v
LANTING, P. P. Lanting verkoper Zoutsloot 86 1786 262 69r
LANTING, P. P. Lanting naastligger ten zuiden Achterstraat 1788 263 43v
LANTING, P. P. Lanting naastligger ten zuiden Achterstraat 1793 264 102v
, P. P. C. Lanzenberg naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1804 267 78r
LAQUART, P. P. Laquaart naastligger ten westen Grote Kerkstraat 21 1799 265 197v
LAQUART, P. P. Laquart naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19 1778 259 99v
LAQUART, P. P. Laquart naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
LAQUART, P. P. Laquart naastligger ten westen Heiligeweg 27 1808 268 52r
, P. P. Lenrius oud chirurgijn eigenaar van 1/2 ten zuiden van Harlingen ZZ 1788 263 34v
, P. P. Lensius mr. chirurgijn verkoper Havenplein ZZ 1782 260 256v
MENALDA, P. P. Menalda naastligger ten zuiden Schritsen 12 1783 261 68v
MENALDA, P. P. Menalda naastligger ten zuiden Brouwersstraat 24 1800 265 264r
OOLGAARD, P. de erven van P. Ohlgard naastligger ten oosten Vijverstraat 6 1805 267 133r
PEAUX, P. vroedsman P. Peaux huurder van een gedeelte van de begane grond Prinsenstraat 2 1787 262 184r
PEAUX, P. de weduwe van P. Peaux, en zoon naastligger ten zuiden Prinsenstraat 6 1804 267 72v
PEAUX, P. de weduwe van P. Peaux, en zoon naastligger ten westen Prinsenstraat 6 1804 267 72v
PEAUX, P. P. Peaux koopman naastligger ten oosten Voorstraat 63 1807 267 331v
PEAUX, P. P. Peaux koopman naastligger ten noorden Voorstraat 63 1807 267 331v
PEAUX, P. P. Peaux naastligger ten westen Droogstraat NZ 1807 267 356r
RODENHUIS, P. P. Rodenhuis verkopers van 1/2 Noorderhaven 15 1804 267 63v
RODENHUIS, P. P. Rodenhuis verkoper Lanen 9 1810 269 22v
RODENHUIS, P. P. Rodenhuis verkoper Drie Roemerssteeg OZ 1810 269 22v
SCHELTEMA, P. wijlen P. Scheltema Noorderhaven 88 1782 260 246r
SCHELTEMA, P. wijlen P. Scheltema Nieuwstraat 22 1782 260 290r
SCHELTINGA, P. P. van Scheltinga gebruiker Grote Ossenmarkt 2 1773 258 112v
SCHELWALD, P. P. Schelwald, c.u. naastligger ten westen Schritsen 43 1789 263 73v
SCHRIK, P. de weduwe van P. Schrik naastligger ten westen Lanen NZ 1792 264 73r
STAMBKE, P. P. Stambke naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1777 259 29v
STAMBKE, P. P. Stambke naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ 1777 259 29v
STINSTRA, P. P. Stinstra leraar der doopsgezinde gemeente te Franeker Hofstraat ZZ 1793 264 156r
STRATEN, P. wijlen P. van der Straaten convooimeester Grote Bredeplaats 8 1805 267 136r
STRATEN, P. P. van der Straten ontvanger convooien en licenten bij de Admiraliteit koper dubbel huis bestaande uit drie apart aangekochte percelen Grote Bredeplaats ZZ 1780 259 231r
STRATEN, P. P. van der Straten naastligger ten noorden Vijver 1780 259 286ar
STROBAND, P. P. Stroband, c.u. huurder Havenplein 14 1806 267 219v
, P. P. Strooband naastligger ten zuiden Noorderhaven 82 1781 260 149v
TETRODE, P. P. Tetrode naastligger ten westen Rozengracht 18 1780 259 271v
TETRODE, P. P. Tetrode naastligger ten oosten Rozengracht ZZ 1781 260 112r
TETRODE, P. P. Tetrode naastligger ten westen Rozengracht 40 1782 260 281r
TETRODE, P. P. Tetrode naastligger ten westen Rozengracht 1786 262 49v
TETRODE, P. P. Tetrode naastligger ten noorden Rozengracht 1786 262 49v
TETRODE, P. P. Tetrode verpachter grond Fabrieksstraat 26 1786 262 121v
TETRODE, P. de heer P. Tetrode naastligger ten westen Wasbleek 1787 262 195r
TETRODE, P. de heer P. Tetrode naastligger ten noorden Wasbleek 1787 262 195r
TETRODE, P. P. Tetrode naastligger ten noorden Lanen 35 1788 262 267r
TETRODE, P. P. Tetrode verpachter grond Moriaanstraat 1789 263 70v
TETRODE, P. P. Tetrode koopman Hoogstraat 17 1792 264 37r
TETRODE, P. P. Tetrode koopman Hoogstraat 15 1792 264 37r
TETRODE, P. P. Tetrode koopman Droogstraat 20 1792 264 37r
TETRODE, P. P. Tetrode huurder Voorstraat 60 1792 264 58r
TETRODE, P. P. Tetrode , c.s. huurder Droogstraat ZZ 1793 264 76v
TETRODE, P. P. Tetrode koopman koper door niaar plek grond (voor twee percelen) Zuiderhaven 49 1793 264 95v
TETRODE, P. P. Tetrode koopman koper door niaar huis en erf (voor twee percelen) Grote Ossenmarkt 14 1793 264 95v
TETRODE, P. P. Tetrode naastligger ten oosten Raamstraat 1 1794 264 163v
TETRODE, P. P. Tetrode, c.s. naastligger ten westen Zuiderhaven 53 1801 266 47v
TETRODE, P. P. Tetrode naastligger ten westen Zuiderhaven 53 1802 266 101r
TETRODE, P. wijlen P. Tetrode verkoper Anjelierstraat 29 1808 268 120v
TETRODE, P. P. Tetrode naastligger ten oosten Liemendijk 4 1809 268 326r
TETRODE, P. P. Tetrode naastligger ten oosten Liemendijk 6 1809 268 326r
TETRODE, P. de weduwe van P. Tetrode naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 12 1810 268 349v
TETRODE, P. de weduwe van P. Tetrode naastligger ten oosten Zuiderhaven 61 1810 269 89r
, P. P. Tjallingi naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 25 1811 269 149v
VETTEVOGEL, P. P. Vettevogel naastligger ten zuiden Brouwersstraat 11 1779 259 228v
VETTEVOGEL, P. P. Vettevogel naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 8 1788 263 58r
VRIES, P. P. de Vries koopman naastligger ten westen Hoogstraat 15 1782 260 297v
WATERMAN, P. wijlen P. Waterman schipper was bewoner Zeilmakersstraat OZ 1781 260 144r
WATERMAN, P. wijlen P. Waterman Zeilmakersstraat OZ 1781 260 144r
WELLINGA, P. P. Wellinga koperslager naastligger ten noorden Zuiderhaven 23 1804 267 12v
WELLINGA, P. P. Wellinga koperslager naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19zuid 1810 268 347r
WIJDENBRUG, P. P. B. van Wijdenbrug ontvanger van de Admiraliteit koper door niaar 1/3 huis (1/4 en 1/12) Steenhouwersstraat 2 1732 248 82v
WIJDENBRUG, P. de heer P. B. van Wijdenbrug ontvanger-generaal verpachter grond onbekend 1741 250 205r
WIJDENBRUG, P. de heer P. B. van Wijdenbrug ontvanger-generaal naastligger ten noorden onbekend 1741 250 205r
WIJDENBRUG, P. Heer P. B. van Wijdenbrugh naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1763 256 4r
FOLKERTS, P. P. Folkers koper huis Droogstraat 61 1810 269 62v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 79 1785 261 311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 79 1785 261 311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven NZ 1785 261 311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven NZ 1785 261 311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven NZ 1785 261 311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven NZ 1785 261 311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper van 1/8 Droogstraat NZ 1785 261 311v
BAUKES, PAULUS Paals Bauckes verwandelaar ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
BAUKES, PAULUS Paals Bauckes , burger brouwer en tichelaar aanhandelaar 1/4 tichelwerk, huis, loods en steenplaatsen ten oosten van Harlingen 1659 237 219v
BAUKES, PAULUS Paals Baukes Hoogstraat 1641 234 157v
FABER, PABE Pabe Faber mr. bakker koper huis en bakkerij Grote Ossenmarkt 21 1798 265 118r
FABER, PABE Pabe O. Faber verkoper Grote Ossenmarkt 21 1801 266 42v
JANS, PABE Pabe Jansen , c.u. verkoper Kromme Elleboogsteeg OZ 1657 237 102v
HELM, PABE Pabe Jielders van der Helm verkoper Schritsen 66 1786 262 124v
HELM, PABE JILLERTS Pabe Jillerts van der Helm huistimmerman koper huis Schritsen 66 1783 261 33r
JARICHS, PABE wijlen Paebe Jarigs Grote Kerkstraat 37 1736 249 125v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes verkoper Zuiderhaven ZZ 1648 236 27v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes , burger tigcheler verkoper Rommelhaven 13 1658 237 151r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes , burger brouwer koper 1/3 huis met plaats Kerkpoortstraat NZ 1659 237 192r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes , burger brouwer koper en huurder 1/2 tichelwerk met ovens, loodsen, huis en plaatsen ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes verpachter grond Lanen 43 1661 238 84r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes brouwer naastligger ten noorden Heiligeweg 38 1661 238 90v
BAUKES, PAULUS brouwerij van Pals Bauckes naastligger ten zuiden Kruisstraat NZ 1662 238 125r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes , burger brouwer koper huis, plaats en loods erachter en een vrije uit- en ingang zuidwaarts door de st (toehaak) Noorderhaven 66 Het Haentie 1662 238 136v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes , burger brouwer verkoper Hofstraat 18 1662 238 137r
BAUKES, PAULUS de hovinge van Pals Bauckes naastligger ten oosten Rozengracht 38 1662 238 138v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat NZ 1662 238 157r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat NZ 1662 238 157r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes , burger tichelaar verkoper Lammert Warndersteeg 1663 238 190r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes , burger tichelaar verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1663 238 198r
BAUKES, PAULUS huis en brouwerij van Pals Bauckes naastligger Grote Kerkstraat NZ 1664 238 209r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes verkoper Grote Kerkstraat NZ 1664 238 209r
BAUKES, PAULUS huis genaamd 't Haantje van Pals Bauckes naastligger ten oosten Noorderhaven 64 't Haantje 1664 238 209v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes verkoper Kerkpoort (gebied) 1664 238 212r
BAUKES, PAULUS 3 kamers van Pals Bauckes naastligger ten zuiden Rozengracht NZ 1664 238 212v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes verkoper Rozengracht NZ 1664 238 212v
BAUKES, PAULUS een kamer en de voormalige hovinge van Pals Bauckes naastligger ten oosten Wasbleek 1664 238 215r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes naastligger ten oosten Rozengracht 23 1664 238 23av
BAUKES, PAULUS de verkochte landen van Pals Bauckes naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1664 239 1r
BAUKES, PAULUS de vader van de kopers Pals Bauckes verkoper ten zuiden van Harlingen 1664 239 1r
BAUKES, PAULUS de verkochte hof van Pals Bauckes naastligger ten noorden Rozengracht 1665 239 2v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes verkoper Rozengracht 1665 239 2v
BAUKES, PAULUS Pals Baukes brouwer en tichelaar geniaarde koper onbekend 1662 238 159r
BAUKES, PAULUS Pals Baukes naastligger ten westen Rozengracht NZ 1663 238 180r
BOKKES, PAULUS Pals Bockes koper woning Sint Odolphisteeg 12 1739 250 7v
BOKKES, PAULUS Pals Bokkes , c.u. huurder boven Voorstraat 10 1739 250 10v
KARSTES, PAULUS Pals Carstens turfdrager verkoper Romastraat NZ 1680 241 68r
DOUWES, PAULUS Pals Douues verkoper van 1/6 ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
PIEBES, PAULUS wijlen Pals Pybes Snakkerburen (gebied) 1650 236 121r
SJOERDS, PAULUS Pals Sioerds bewoner Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
BAUKES, Palse Bauckes tichelaar verkoper Noorderhaven 66 1665 239 1v
WOLF, PASSCHIER Passchier de Wolff verkoper Romastraat NZ 1633 233 112r
BEVA, PAULUS Paulus Beva mr. pruikmaker koper 1/2 huis en smederij Franekerpoort (gebied) 1784 261 142r
BOER, PAULUS Paulus G. de Boer koper wagen en zomerhuis en woningen Zoutsloot 86 1790 263 214v
BOER, PAULUS Paulus de Boer koopman koper huis Achterstraat 1793 264 102v
BOER, PAULUS Paulus de Boer koopman naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1794 264 214r
BOER, PAULUS Paulus de Boer koopman naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1794 264 217r
BOER, PAULUS Paulus de Boer koopman en pannenbakker kopers Zoutsloot NZ 1794 264 224r
BOER, PAULUS Paulus de Boer naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1794 264 224r
BOER, PAULUS Paulus de Boer koopman koper tuin Achterstraat NZ 1795 264 278r
BOER, PAULUS Paulus de Boer kopers Liemendijk ZZ 1799 265 161v
BOER, PAULUS raadslid Paulus de Boer koper huis Zoutsloot WZ 1800 265 269r
BOER, PAULUS Paulus de Boer naastligger ten noorden Zoutsloot 94 1803 266 239r
BOER, PAULUS lid van het Gemeentebestuur Paulus de Boer koper 2 huizen aan en naast elkaar Zoutsloot 1805 267 156r
BOER, PAULUS Paulus de Boer naastligger ten noorden Zoutsloot 1805 267 156r
BOER, PAULUS Paulus G. de Boer koper van 1/6 Zoutsloot ZZ 1806 267 273v
BOER, PAULUS Paulus G. de Boer koopman Zoutsloot ZZ 1807 267 303v
BOER, PAULUS wethouder Paulus G. de Boer koopman koper huis Zoutsloot 78 1808 268 92r
BOER, PAULUS wethouder Paulus G. de Boer koopman koper gebouw als oliemolen gebruikt Zoutsloot 84 1808 268 127r
BOER, PAULUS Paulus G. de Boer naastligger ten westen Zoutsloot 84 1808 268 127r
BOER, PAULUS wethouder Paulus de Boer koper 2 huizen Droogstraat 83 1809 268 316v
BOER, PAULUS wethouder Paulus de Boer koper 2 huizen Heerensteeg 10 1809 268 316v
BOER, PAULUS wethouder Paulus G. de Boer verkoper Droogstraat 83 1810 269 7v
BOER, PAULUS mede-wethouder Paulus G. de Boer verkoper Zoutsloot 92 1810 269 9r
BOER, PAULUS wethouder Paulus de Boer verkoper Franekereind 23 1810 269 59v
BOER, PAULUS wethouder Paulus de Boer verkoper Weverstraat 6 1810 269 75v
BOER, PAULUS wethouder Paulus de Boer verkoper Herenwaltje 5 1810 269 85r
BONTEKOE, PAULUS dr. Paulus Bontekoe convoymr. verkoper Bildtstraat 1674 240 137r
BONTEKOE, PAULUS de boedelredders van dr. Paulus Bontekoe verkoper Voorstraat NZ 1674 240 138v
BONTEKOE, PAULUS de boedelredders van dr. Paulus Bontekoe verkoper Zuiderhaven 99 1674 240 140r
BONTEKOE, PAULUS de boedelredders van dr. Paulus Bontekoe verkoper Prinsenstraat 6 1674 240 141r
BONTEKOE, PAULUS de boedelredders van Paulus Bontekoe verkoper Zuiderhaven ZZ 1674 240 141v
, PAULUS Paulus van Gelein curator Leerlooierssteeg WZ 1801 266 21r
GEMMENICH, PAULUS Paulus Gemmenich secretaris naastligger ten zuiden Steenhouwersstraat 4 1682 241 233v
GEMMENICH, PAULUS Paulus Gemmenich secretaris naastligger ten westen Steenhouwersstraat 4 1682 241 233v
GEMMENICH, PAULUS Paulus Jacob van Ghemmenich sekretaris van het College ter Admiraliteit koper twee huisen Rozengracht 40 1680 241 116r
LANSENBERG, PAULUS Paulus Lansenberg mr. bakker verkoper Schritsen 50achter 1790 263 213r
LANSENBERG, PAULUS Paulus Jan Lansenberg mr. bakker koper huis met bakkerij Kerkpoortstraat 53 1804 267 66r
, PAULUS wijlen Paulus Olpherts (volgens Tresoar: Paulus Wolferts ?) Grote Bredeplaats 6a 1783 261 79v
, PAULUS wijlen Paulus Schrans Kleine Bredeplaats 4 1805 267 175r
, PAULUS wijlen Paulus Schrant Kleine Bredeplaats 4 1804 267 40r
STROBAND, PAULUS Paulus Stroband makelaar verkoper Voorstraat 37 1800 265 268r
, PAULUS Paulus Strooband mr. koekbakker koper huis en bakkerij Voorstraat 37 1780 259 274r
THIELE, PAULUS Paulus van Thiele koper huis Wasbleek 1795 264 281r
WELLINGA, PAULUS mede raad der stad Paulus Wellinga verkoper Lanen 73 1802 266 122r
, PAULUS de hof van burgemeester Paulus Wiltfang naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1666 239 54v
, PAULUS oud burgemeester Paulus Wiltfangh verkoper Vismarkt 1 1666 239 44r
, PAULUS burgemeester Paulus Wiltfangh commissaris Havenplein 1665 239 1ra
, PAULUS oud burgemeester Paulus Wiltfangh verkoper Rozengracht 21 1672 240 111r
, PAULUS oud burgemeester Paulus Wiltfangh verkoper Rozengracht 40 1672 240 111v
, PAULUS oud burgemeester Paulus Wiltfangh verkoper Rozengracht 40 1672 240 112r
, PAULUS oud burgemeester Paulus Wiltfangh verkoper Rozengracht 40 1672 240 112v
, PAULUS oud burgemeester Paulus Wiltfangh verkoper Rozengracht 19 1676 240 214v
, PAULUS oud burgemeester Paulus Wiltvangh verkoper Rapenburg ZZ 1676 240 238v
ALLERTS, PAULUS Paulus Allards koper huis Schritsen 25 1801 265 293r
ALLERTS, PAULUS Paulus Allards naastligger ten oosten Schritsen 23 1808 268 85r
ALLES, PAULUS Paulus Alles naastligger ten oosten Schritsen 23 1803 266 289r
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks mr. huistimmerman koper 1/4 huis Schritsen 50achter 1736 249 120r
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks mr. timmerman koper huis Heiligeweg 6 1752 252 219v
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks mr. timmerman naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 37 1753 253 128v
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks naastligger ten oosten Heiligeweg 4 1758 254 151r
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks timmerman naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 14 1758 254 168v
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks mr. timmerman koper door niaar huis, stalling, wagenhuis en tuintje Raamstraat 3 1763 255 252r
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks , burger mr. timmerman koper huis, houtstek, tuin en zomerhuis Rozengracht 14 1765 256 126v
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 37 1766 256 155v
JANS, PAULUS de weduwe van Paulus Jans naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 1762 255 169v
JANS, PAULUS de weduwe van Paulus Jans naastligger ten noorden Zoutsloot 21 1763 255 254v
LANSENBERG, PAULUS JANS Paulus Jans Lansenberg bakker verkoper Kerkpoortstraat NZ 1805 267 148r
JANS, PAULUS de hovinge van burgemeester Paulus Jansen naastligger ten noorden Vijverstraat NZ 1640 234 117v
JANS, PAULUS de hovinge van burgemeester Paulus Jansen naastligger ten noorden Vijverstraat NZ 1640 234 117v
JANS, PAULUS onlangs verkochte hovinge van burgemeester Paulus Jansen naastligger ten westen Vijver WZ 1641 234 146r
JANS, PAULUS burgemeester Paulus Jansen , c.u. verkoper Vijver WZ 1641 234 146r
JANS, PAULUS Paulus Jansen zeilmaker verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1727 246 306r
JANS, PAULUS de weduwe van Paulus Jansen huurder Bargebuurtspoortje WZ 1764 256 62v
ENNEMA, PAULUS JANS burgemeester Paulus Jansen Ennema, c.u. koper zoutkeet Nieuwstraat 40 1642 234 174v
ENNEMA, PAULUS JANS de erven van burgemeester Paulus Jansen Innema naastligger ten noorden Zuiderhaven 13 1667 239 95v
JANS, PAULUS oud burgemeester Paulus Jansen Wildvang koper huis genaamd Enchuysen Rozengracht 21 Enchuysen 1669 239 204v
JANS, PAULUS oud burgemeester Paulus Jansen Wiltfangh koper huis Rozengracht 23 1668 239 173v
JANS, PAULUS oud burgemeester Paulus Jansen Wiltfangh verkoper Rapenburg 1672 240 91v
OLFERTS, PAULUS wijlen Paulus Olpherts Grote Bredeplaats ZZ 1786 262 59v
, Pauuels Wiltzang koper woning en schuur onbekend 1659 237 214r
, PAULUS wijlen mr. Pauwels Noorderhaven 38 1695 243 179r
, oud Burgemr. Pauws Haringen Rozengracht 1708 245 70v
NAUTA, PIEKJE Peekjen Nauta Weverstraat 1712 245 165r
JANS, PIERKJE Peerck Jans verkoper van 1/2 onbekend 1641 234 145r
NAUTA, Peerkien Nauta naastligger ten westen Weverstraat 1733 248 258v
NAUTA, Peerkien Nauta verkoper Weverstraat 1733 248 258v
NAUTA, PIERKJE Peerkjen Nauta naastligger ten westen onbekend 1726 246 296r
NAUTA, PIERKJE Peerkjen Nauta naastligger ten westen onbekend 1726 246 296r
NAUTA, PIERKJE Peerkjen Nauta naastligger ten westen onbekend 1726 246 296r
NAUTA, PIERKJE Peerkjen Nauta naastligger ten westen onbekend 1726 246 296r
NAUTA, PIERKJE Peerkjen Nauta onbekend 1726 246 296r
NAUTA, PIERKJE Peerkjen Nauta Moriaanstraat 1726 246 297r
NAUTA, PIERKJE Peerkjen Nauta Moriaanstraat 1726 246 297r
NAUTA, PIERKJE Peerkjen Nauta Moriaanstraat 1726 246 297r
NAUTA, PIERKJE Peerkjen Nauta verkoper onbekend 1736 249 121v
SCHELTINGA, de heer Peerus van Scheltinga ontvanger der convooien en licenten koper huis Heiligeweg 60zuid 1767 257 12r
PIETERS, PELGRIM Pelgrim Pytters huurder Kerkpoortstraat 1699 243 402r
ALEFS, PELGRIM Pelgrum Alefs , c.u. verkoper Kerkpoortstraat NZ 1694 243 95r
BONNES, Perkie Bonnes koopvrouw Grote Kerkstraat 23achter 1778 259 112r
, PIERKJE Perkje B. Zeefsma verkoper Voorstraat 73 1801 266 46r
BONNES, PIERKJE Perkje Bonnes Voorstraat 71 1771 257 209v
BONSES, PIERKJE Perkje Bontes verkoper Grote Kerkstraat 29 1781 260 114v
NAUTA, PIERKJE Perkjen Nauta verkoper van 2/54 Grachtswalplein 1729 247 263v
NAUTA, PIERKJE Perkjen Nauta, wegens een oude reversaalbrief verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg OZ 1739 250 31r
EEBES, PIETER Peter Aebes , burger verkoper Kruisstraat ZZ 1642 234 169r
EEBES, PIETER Peter Aebes koopman Brouwersstraat 25 1646 235 220v
KLASES, PIETER Peter Clasen verkoper Franekerpoort (gebied) 1659 237 194r
REITSMA, PIETER HOITES het pakhuis van wijlen vroedsman Peter Hoytes Reidsma naastligger ten oosten Franekereind 30 1739 250 32r
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven NZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven NZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Schritsen NZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Schritsen NZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven NZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven NZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven NZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven NZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
JAKOBS, PIETER wijlen Peter Jacobs Zuiderhaven NZ 1640 234 120v
JAKOBS, PIETER wijlen Peter Jacobs Schritsen NZ 1640 234 120v
JAKOBS, PIETER wijlen Peter Jacobs Zuiderhaven NZ 1640 234 120v
JAKOBS, PIETER wijlen Peter Jacobs Zuiderhaven NZ 1640 234 120v
JAKOBS, PIETER wijlen Peter Jacobs Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
JAKOBS, PIETER wijlen Peter Jacobs Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
JAKOBS, PIETER wijlen Peter Jacobs Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
PIPHRON, PIETER JORIS Peter Joris Piphron verkoper Nieuwstraat 1641 234 154r
PIETERS, PIETER Peter Peters Cantie, c.u. verkoper Sint Odolphisteeg 4 1641 234 123v
COUPERUS, PETRUS oud burgemeester Peterus Couperus medicinae doctor koper huis, hoving en achterhuis Noorderhaven NZ 1784 261 225r
MEILSMA, PETRUS Domini Petri Meilsma naastligger ten westen Voorstraat 49 1659 237 189r
, PETRONELLA Petronella Bloemink, burger winkelier Voorstraat 27 1746 251 126r
, PETRONELLA Petronella Chamain verkopers Achterstraat 1776 258 250r
, PETRONELLA Petronella Chamein Liemendijk NZ 1769 257 102r
, PETRONELLA Petronella Chamin Karremanstraat WZ 1771 257 202v
, PETRONELLA 1e echtgenote ? Petronella Chamin Karremanstraat WZ 1788 262 251r
, PETRONELLA 1e echtgenote ? Petronella Chamin Karremanstraat WZ 1788 262 253v
, PETRONELLA 1e echtgenote ? Petronella Chamin Karremanstraat WZ 1788 262 255r
, PETRONELLA 1e echtgenote ? Petronella Chamin Karremanstraat WZ 1788 262 256v
, PETRONELLA 1e echtgenote ? Petronella Chamin Zoutsloot NZ 1788 262 258r
, Petronella Chamin Karremanstraat 1788 263 1r
, PETRONELLA Petronella Chemains kopers Zoutsloot 69 1774 258 184r
, PETRONELLA Petronella Chemingh Achterstraat 1765 256 107r
DAM, PETRONELLA Petronella van Dam Lanen 38 1808 268 44v
, PETRONELLA Petronella Dodenhuizen verkoper Voorstraat 31 1793 264 86r
GREIDANUS, PETRONELLA Petronella Greidanus verkoper van 1/2 Voorstraat 13 1788 263 46r
GREIDANUS, PETRONELLA Petronella Greidanus verkoper van 1/8 Rozengracht 4 1809 268 277r
IDSINGA, PETRONELLA vrouw Petronella van Idsinga verkoper Spinhuisstraat 4 1746 251 153r
MUNTER, PETRONELLA Petronella Munter Voorstraat 45 1740 250 89r
MUNTER, PETRONELLA Petronella Munter verkoper van 3/8 Voorstraat 45 1740 250 89r
MUNTER, PETRONELLA Petronella Munter Noorderhaven 90 1755 253 245r
MUNTER, PETRONELLA Petronella Munter Voorstraat 45 1755 253 246r
MUNTER, PETRONELLA Petronella Munter koper huis en tuintje Zuiderhaven 69 1783 261 99r
RINSMA, PETRONELLA Petronella Rinsma verkoper van 1/4 Rozengracht 50 1788 262 285v
RINSMA, PETRONELLA Petronella Rinsma verkoper van 1/4 Voorstraat 66 1788 262 297r
, PETRONELLA Petronella Schemink winkelier Droogstraat NZ 1772 258 12r
, PETRONELLA Petronella Schemink winkelier Liemendijk NZ 1772 258 35v
, PETRONELLA Petronella Schemink winkelier Liemendijk NZ 1772 258 35v
, PETRONELLA Petronella Schemink Droogstraat NZ 1777 259 89v
, PETRONELLA Petronella Stansen Rozengracht 20 1706 244 338v
TETRODE, PETRONELLA Petronella Maria van Tetrode Noordijs WZ 1793 264 125r
, PETRONELLA Petronella Valerii Brouwersstraat 13 1672 240 77r
WINTER, PETRONELLA Petronella Catharina Winter verkoper Voorstraat 63 1739 250 55r
WINTER, PETRONELLA Petronella Catharina Winter verkoper Voorstraat NZ 1739 250 56v
WINTER, PETRONELLA Petronella Catharina Winter verkoper Schritsen 2 1739 250 59v
WINTER, PETRONELLA Petronella Catharina Winter verkoper onbekend 1739 250 64r
WINTER, PETRONELLA Petronella Catharina Winter verkoper Simon Stijlstraat 5 1759 254 216v
WOLDE, PETRONELLA Petronella van der Wolde verkoper van 1/4 Bildtpoort (gebied) 1749 251 285v
WOLDE, PETRONELLA Petronella van der Wolde huurder Hoogstraat NZ 1758 254 166r
, PETRONELLA Petronella van der Wolt, meerderjarige ongehuwde juffer verkoper van 1/2 Hofstraat 17 1730 247 351v
ALBERTS, PETRONELLA Petronella Alberts huurder Bargebuurt 1791 263 305r
BONSES, PETRONELLA Petronella Bontes verkoper Grote Kerkstraat 29 1781 260 114v
TETRODE, PETRONELLA Petronelle Maria Tetrode Noordijs OZ 1781 260 92r
BROUWER, PETRUS Petrus Brouwer predikant Grote Bredeplaats 18 1747 251 204r
BROUWER, PETRUS Petrus Brouwer predikant Grote Bredeplaats 20 1747 251 205r
CAMPER, PETRUS Petrus Camper hoogleraar in de geneeskunde Hofstraat NZ 1757 254 78v
CAMPER, PETRUS professor honorius Petrus Camper verkoper onbekend 1781 260 63r
KET, PETRUS Petrus Everhardus Deketh koper Hondenstraat 12 1808 268 116v
KET, PETRUS Petrus Everhardus Deketh koper Vijver 1 1808 268 116v
KET, PETRUS Petrus Everhardus Deketh koper Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
KET, PETRUS mr. Petrus Deketh ontvanger curator Hondenstraat 12 1808 268 116v
KET, PETRUS mr. Petrus Deketh ontvanger curator Vijver 1 1808 268 116v
KET, PETRUS mr. Petrus Deketh ontvanger curator Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
FERWERDA, PETRUS Petrus Ferwerda huurder Voorstraat 40 1742 250 258v
FERWERDA, PETRUS Petrus Ferwerda, n.u. naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 2 1745 251 65v
FERWERDA, PETRUS Petrus Ferwerda, n.u. en c.s. naastligger ten noorden Zuiderhaven 71a 1747 251 200r
FERWERDA, PETRUS Petrus Ferwerda koffieschenker Droogstraat NZ 1749 252 15v
FERWERDA, PETRUS Petrus Ferwerda koffieschenker Voorstraat 32 1751 252 159r
FERWERDA, PETRUS Petrus Ferwerda koffieschenker Sint Odolphisteeg WZ 1751 252 159r
FIKKENS, PETRUS ds. Petrus van Fikkens verkoper (tevens procuratie hebbende over de kinderen/erfgenamen van Wopke Buma ) Rozengracht NZ 1778 259 146v
, PETRUS Petrus Geesdorp, c.u. verkoper Weverstraat 1642 234 178r
GELINDE, PETRUS monsieur Petrus Gelinde koper huis en gleibakkerij Schritsen 50 1721 246 95v
GENT, PETRUS Petrus van Gent mr. gortmaker koper huis, gortmakerij en stal Voorstraat 70 1767 256 231r
GENT, PETRUS Petrus van Gent, burger mr. gortmaker verkoper Voorstraat 70 1771 257 210v
GOSLINGA, PETRUS Petrus Gosliga, JUD advocaat Hof van Friesland testamentaire administrator over de nagelaten goederen van Brouwersstraat 5 1782 260 223r
GREIDANUS, PETRUS Petrus Greidanus preceptor koper huis en tuin Grote Bredeplaats 6a 1798 265 109v
GREIDANUS, PETRUS Petrus Greidanus rector der Latijnse Scholen koper huis Grote Bredeplaats 6b 1806 267 205r
GREIDANUS, PETRUS Petrus Greidanus rector der Latijnse Scholen naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6b 1806 267 205r
GREIDANUS, PETRUS Petrus Greidanus rector der Latijnse Scholen naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 6b 1806 267 205r
GREIDANUS, PETRUS Petrus Greidanus conrector verkoper van 1/4 Rozengracht 4 1809 268 277r
KET, PETRUS Petrus de Keth ontvanger v.d. Convooyen en licenten koper huis en tuin Zuiderhaven 71a 1805 267 138v
KET, PETRUS Petrus de Keth naastligger ten westen Zuiderhaven 71a 1805 267 138v
, PETRUS Petrus de Keth [staat: Deketh] ontvanger der convooien en licenten verkoper Schritsen 44 1807 267 299v
LAQUART, PETRUS Petrus Laquaart Voorstraat 84 1779 259 202v
LAQUART, PETRUS Petrus Laquaart Voorstraat 84 1779 259 202v
, PETRUS Petrus Lenzius mr. chirurgijn Lanen 13 1775 258 205v
MARNSTRA, PETRUS Petrus Marnstra procureur postulant koper huis Droogstraat ZZ 1751 252 177v
MEILSMA, PETRUS Petrus Meylsma verkoper Zoutsloot 1648 236 47v
MEILSMA, PETRUS ds. Petrus Meylsma verkoper Voorstraat 47 1659 237 184r
MEILSMA, PETRUS ds. Petrus Meylsma predikant verkoper Zuiderhaven 33 1674 240 165r
MOL, PETRUS Petrus Mol predikant Noorderhaven 77 1731 248 46r
PALUDANUS, PETRUS Petrus Paludanus Brouwersstraat 13 1684 242 14v
FELTEN, PETRUS dr. Petrus Phelten eerdere eigenaar ten zuiden van Harlingen 1664 239 1r
PIERSMA, PETRUS dr. Petrus Piersma, JUD advocaat Hof van Friesland verkoper Heiligeweg 62 1698 243 381v
REDDING, PETRUS ds. Petrus Regnerus Reddingius geniaarde koper Rozengracht NZ 1726 246 251r
REDDING, PETRUS ds. Petrus Reddinguis Rozengracht 1728 247 126v
RINIA, PETRUS Petrus Renia Voorstraat NZ 1675 240 26ra
ROSEMA, PETRUS Petrus van Rosema verkoper Voorstraat 47 1687 242 208v
SCHAAF, PETRUS Petrus Schaaff medicinae doctor verkoper Nieuwstraat 40 1701 244 122v
, PETRUS dr. Petrus Schaef naastligger ten noorden Nieuwstraat 42 1699 244 21r
, PETRUS Petrus Schaeff medicinae doctor koper door niaar 1/3 zoutkeet en 1/2 huis of schuur ten noorden (plus 1 gouden ducaat) Nieuwstraat 40 1695 243 147v
SCHELTEMA, PETRUS Petrus Scheltema, burger gerechtsbode koper huis Schritsen 5 1733 248 217r
, PETRUS wijlen dr. Petrus Sibeda medicus ten oosten van Harlingen 1746 251 128r
STEENSMA, PETRUS Petrus Steensma predikant verkopers Rommelhaven 1775 258 210v
STELLINGWERF, PETRUS sr. Petrus Stellingwerf koopman koper huis CA Jan Ruurdstraat 3 1727 246 306av
, PETRUS wijlen ds. Petrus Theodori predikant Kromme Elleboogsteeg WZ 1692 243 11r
TJALLINGII, PETRUS Petrus Tjallingii eerste klerk bij de Admiraliteit Amsterdam verkoper Scheffersplein 27 1781 260 47v
ADAM, PETRUS ARJENS Petrus Adriani de Adam verkoper Zuiderhaven 71a 1735 249 50r
ARJENS, PETRUS Petrus Adrianus , meerderjarige vrijgezel verkoper 1/2 Franekereind 14 1726 246 271v
AMELANDER, PETRUS ANNES Petrus Anneus Amelander koper huis en tuin Rozengracht 4 1809 268 277r
SYBESMA, PETRUS Petrus Heromi Sybersma naastligger ten westen Achterstraat 1646 235 236v
SYBESMA, PETRUS JEROENS Petrus Heronimus Sibersma, burger apotheker koper huis Heiligeweg 8 1647 235 245r
MARTENS, FEIKJE Pey Martens , burger Brouwersstraat 20 1666 239 35r
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Ph. Hanekuik koopman Schritsen 17 1768 257 57r
OOLGAARD, FILIPPUS Ph. Oolgard naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 9 1785 262 20r
SWART, FILIPPUS de weduwe van Ph. Swart naastligger ten westen Heiligeweg 9 1783 261 11v
, FILIPPUS Philip huurder Kerkpad 16 1763 255 220v
, FILIPPUS Philip , c.u. bontwever huurder Rozenstraat 2 1764 256 34v
BEEM, FILIPPUS Philip Willem Beem commies der Convooien en Licenten koper huis Havenplein 18a 1742 250 263v
BEEM, FILIPPUS Philip Willem Beem commies ter recherche verkoper Havenplein 18a 1745 251 79v
, FILIPPUS de weduwe van Philip Gauda naastligger ten zuiden Rommelhaven 20 1786 262 309r
, FILIPPUS de weduwe van Philip Gauda verkoper Rommelhaven 20achter 1792 264 62r
, FILIPPUS Philip Gaude bontwever koper huis Vioolsteeg OZ 1765 256 110v
, FILIPPUS Philip Gaude, c.s. huurder Vioolsteeg OZ 1765 256 110v
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Ohlgaard mr. hovenier verkoper Kerkpoortstraat 1791 263 380r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Ohlgard hovenier naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 5 1804 267 98r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Ohlgard verkoper Kleine Bredeplaats 5 1804 267 98r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Olgaard guardenier verkoper Grote Bredeplaats 10 1784 261 250r
, FILIPPUS Philip Oligaart curator Both Apothekerstraat OZ 1781 260 90r
, FILIPPUS Philip Oligart hovenier koper door niaar huis en weefwinkel Grote Ossenmarkt 3 1774 258 133r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgaard naastligger ten westen Vijverstraat 12 1778 259 132r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgaard gardenier koper huis Grote Bredeplaats 10 1782 260 218r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgaard mr. hovenier verkoper Weverstraat ZZ 1789 263 375r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgaardt naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 3 1774 258 133r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgaart hovenier koper huis Kleine Bredeplaats 5 1773 258 99r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgaart hovenier naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 5 1773 258 99r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgard naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 1a 1782 260 227v
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgard hovenier koper huis en tuin Heiligeweg 52 1785 262 25v
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgard naastligger ten oosten Heiligeweg ZZ 1785 262 27r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgard naastligger ten noorden Heiligeweg ZZ 1785 262 27r
IEDES, FILIPPUS de hof van Philip Yedes naastligger ten westen onbekend 1660 238 29v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippes Hanekuik koopman koper 1/2 huis t Stekje genaamd (koper is reeds eigenaar vd andere helft.) Bildtstraat 4 1756 254 18v
ARJENS, FILIPPINA Philippijntje Ariens , burger Voorstraat 7a-oost 1698 243 350r
ARJENS, FILIPPINA Philippina Arjens koper 1/4 dubbel huis Voorstraat 57 1762 255 151v
ARJENS, FILIPPINA Philippina Arjens , c.m. huurder van 1/2 (oost) Voorstraat 57 1762 255 151v
ARJENS, FILIPPINA Philippina Arjens koper 1/4 dubbel huis Voorstraat 57 1762 255 156r
ARJENS, FILIPPINA Philippina Arjens , c.m. eigenaar van 1/4 (oost) Voorstraat 57 1762 255 156r
ARJENS, FILIPPINA Philippina Arjens , c.m. huurder van 1/2 (oost) Voorstraat 57 1762 255 156r
ARJENS, FILIPPINA Philippina Arjens Voorstraat 59 1781 260 50r
FILIPPUS, FILIPPINA Philippina Philippus onbekend 1780 259 292v
FILIPPUS, FILIPPINA Philippina Philippus koper Voorstraat 49 1783 261 82r
FILIPPUS, FILIPPINA Philippina Philippus Rapenburg ZZ 1791 263 373v
LUCAS, Philipps Lucas verkoper Grote Ossenmarkt 11 1715 245 243v
BAKKER, FILIPPUS Philippus Bakker verkoper van 1/6 Noorderhaven 19 1745 251 99v
BELIDA, FILIPPUS Philippus Belida advokaat Hof van Friesland koper huis onbekend 1682 241 177v
BELIDA, FILIPPUS Philippus Belida, JUD burger advokaat Hof van Friesland koper huis Grote Bredeplaats 31 1683 241 251r
BELIDA, FILIPPUS dr. Philippus Belida, burger advocaat Hof van Friesland koper hof Lanen 23 1696 243 231r
BELIDA, FILIPPUS dr. Philippus Belida advocaat Hof van Friesland koper tuintje of hof met bomen en prieel Lanen 23 1696 243 231v
BELIDA, FILIPPUS de hof van dr. Philippus Belida naastligger ten noorden Lanen 23 1698 243 379r
BELIDA, FILIPPUS de hof van burgemeester Philippus Belida naastligger ten zuiden Voorstraat 26 1699 243 401v
BELIDA, FILIPPUS burgemeester Philippus Belida, c.u. huurder Voorstraat 56 1699 244 9v
BELIDA, FILIPPUS burgemeester Philippus Belida koper huis Voorstraat 46 1699 244 24r
BELIDA, FILIPPUS Philippus Belida , c.u. huurder Voorstraat 46 1699 244 24r
BELIDA, FILIPPUS wijlen burgemeester Philippus Belida Voorstraat 46 1707 245 37r
, FILIPPUS de gezworen gemeensman dr. Philippus Belyda, JUD advocaat Hof van Friesland verkoper Grote Bredeplaats 31 1697 243 323v
BOS, FILIPPUS Philippus Bos, burger distillateur koper stal Moriaanstraat NZ 1730 247 361r
BOS, FILIPPUS Philippus Bos naastligger ten westen Lanen 80 1730 247 10ra
BOS, FILIPPUS Philippus Bos naastligger ten noorden Heiligeweg 21 1731 248 66v
BOS, FILIPPUS Philippus Bos distillateur verwandelaar huis (als een toehaak) Both Apothekerstraat 1733 248 194v
BOS, FILIPPUS Philippus Bos, burger distillateur geniaarde koper Heiligeweg 8 1733 248 202v
BOS, FILIPPUS Philippus Bos naastligger ten zuiden Heiligeweg 8 1733 248 261v
BOS, FILIPPUS Philippus Bos naastligger ten zuiden Heiligeweg 8 1734 248 323r
BOS, FILIPPUS Philippus Bos distillateur koper kamer Kerkpoortstraat 1734 248 338r
BOS, FILIPPUS Philippus Bos distillateur naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1734 248 338r
BOS, FILIPPUS Philippus Bos distillateur naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1734 248 338r
BOS, FILIPPUS Philippus Bos distillateur koper hof Kerkpoort (gebied) 1735 249 54r
BOS, FILIPPUS Philippus Bos distillateur naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 1 1736 249 123r
BOS, FILIPPUS Philippus Bos distillateur koper hof Wasbleek 1739 250 14v
BOS, FILIPPUS Philippus Bos naastligger ten noorden Heiligeweg 17 1742 250 236r
BOS, FILIPPUS Philippus Bos naastligger ten noorden Heiligeweg 17 1744 251 33r
BOS, FILIPPUS Philippus Bos naastligger ten westen Moriaanstraat NZ 1754 253 138r
BOS, FILIPPUS Philippus Bos naastligger ten westen Heiligeweg 12 1760 255 35r
BOS, FILIPPUS Philippus Bos naastligger ten zuiden Heiligeweg 8 1761 255 65r
BOS, FILIPPUS de erven van Philippus Bos naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1765 256 137v
BOS, FILIPPUS Philippus Bos Lanen 78 1766 256 145r
BOS, FILIPPUS Philippus Bos Lanen 78 1766 256 145r
BOS, FILIPPUS Philippus Bos Lanen 78 1766 256 145r
BOS, FILIPPUS Philippus Bos Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
BOS, FILIPPUS Philippus Bos Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
BOS, FILIPPUS Philippus Bos Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
BOS, FILIPPUS Philippus Bos eigenaar en bewoner Wasbleek 1766 256 148r
BOS, FILIPPUS Philippus Bos Wasbleek 1766 256 148r
BOS, FILIPPUS Philippus Bos Wasbleek 1766 256 148r
BOS, FILIPPUS Philippus Bos Wasbleek 1766 256 148r
BOS, FILIPPUS Philippus Bos Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
BOS, FILIPPUS Philippus Bos Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
BOS, FILIPPUS Philippus Bos Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
BOS, FILIPPUS Philippus Bos Moriaanstraat 1 1766 256 180r
BOS, FILIPPUS Philippus Bos Moriaanstraat 1 1766 256 180r
BOS, FILIPPUS Philippus Bos Moriaanstraat 1 1766 256 180r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koper van 1/5 Hoogstraat 25 1752 253 25v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koper van 1/5 Hoogstraat 17 1752 253 25v
HANEKUIK, FILIPPUS de erven van Philippus Hanekuik naastligger ten oosten Zoutsloot 85 1754 253 170v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman koper huis en tuintje Zoutsloot WZ het Stekje 1756 253 253v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik naastligger ten oosten Heiligeweg 40 1756 253 255v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman koper timmerhelling, timmerhuis 2 woonhuizen en hof ten oosten van Harlingen 1758 254 137v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman koper huis Kruisstraat 5 1759 254 202v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman koper huis Zuiderhaven 23 1759 254 223v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik naastligger ten oosten Heiligeweg 46 1760 255 21r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman koper huis Zoutsloot NZ 1761 255 93v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik naastligger ten westen Kruisstraat 8 1762 255 123r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik, c.s. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1762 255 150v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik naastligger ten oosten Heiligeweg 40 1762 255 176r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman koper 1/2 timmerhelling, 2 woonhuizen en hof ten oosten van Harlingen NZ 1763 255 208v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen NZ 1763 255 208v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman verkoper Zuiderhaven 23 1763 255 215v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman verkoper Vijver OZ 1763 255 215v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1763 255 240v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik, c.s. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1763 255 257v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman verkoper Hoogstraat 25 1764 256 30r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman verkoper Zoutsloot NZ 1765 256 103v
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuik koopman ten oosten van Harlingen 1767 256 247r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik ten oosten van Harlingen 1767 256 247r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik eigenaar Kruisstraat 6 1767 256 252r
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuik koopman Kruisstraat 6 1767 256 252r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik Kruisstraat 6 1767 256 252r
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuik koopman Zuiderhaven 61 1767 256 254v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik Zuiderhaven 61 1767 256 254v
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuik koopman Zoutsloot NZ 1767 256 256r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik Zoutsloot NZ 1767 256 256r
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuik koopman Kruisstraat NZ 1767 256 257r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik Kruisstraat NZ 1767 256 257r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuyk koopman naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1763 256 4r
, FILIPPUS Philippus Olgaart huurder Schritsen 52 1765 256 122r
, FILIPPUS Philippus Olgard hovenier koper huis en tuin Kleine Bredeplaats 7 1765 256 105r
SWART, FILIPPUS Philippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderij Zuiderhaven 71a 1734 248 332r
SWART, FILIPPUS Philippus Swart voorzanger naastligger ten noorden Zuiderhaven 71a 1734 248 336v
SWART, FILIPPUS Philippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderij Schritsen 52 1734 248 354r
SWART, FILIPPUS Philippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderij 't Poortje 11 1734 249 10v
SWART, FILIPPUS Philippus Swart naastligger ten zuiden Schritsen 48 1750 252 76v
SWART, FILIPPUS Philippus Swart naastligger ten westen Schritsen 48 1750 252 76v
SWART, FILIPPUS Philippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderij koper 3/64 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderij Noorderhaven 79 1751 252 115v
SWART, FILIPPUS Philippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderij koper 3/64 groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij Droogstraat 27 1751 252 115v
SWART, FILIPPUS Philippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderij koper 3/64 huis behorend bij de suikerraffinaderij Noorderhaven 83 1751 252 115v
SWART, FILIPPUS Philippus Swart, n.u. naastligger ten oosten Schritsen 17 1762 255 159r
SWART, FILIPPUS Philippus Swart koopman verkoper Sint Jacobstraat 1 1763 255 179v
SWART, FILIPPUS Philippus Swart koopman koper van 5/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
SWART, FILIPPUS Philippus Swart koopman koper van 5/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
SWART, FILIPPUS Philippus Swart koopman koper van 5/64 Droogstraat NZ 1763 255 238r
SWART, FILIPPUS Philippus Swart koopman koper van 5/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
SWART, FILIPPUS de weduwe van Philippus Swart naastligger ten westen Heiligeweg 9 1766 256 205v
SWART, FILIPPUS de weduwe van Philippus Swart naastligger ten oosten Schritsen 17 1768 257 57r
SWART, FILIPPUS de weduwe van Philippus Swart naastligger ten westen Heiligeweg 9 1771 257 214r
SWART, FILIPPUS de weduwe van Philippus Swart naastligger ten oosten Schritsen ZZ 1770 257 256r
SWART, FILIPPUS de weduwe van Philippus Swart naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 6 1772 258 2v
SWART, FILIPPUS wijlen Philippus Swart Schritsen 9 1779 259 160r
SWART, FILIPPUS wijlen Philippus Swart koopman Schritsen 46 1783 261 66v
SWART, FILIPPUS wijlen Philippus Swart Noorderhaven 79 1785 261 311v
SWART, FILIPPUS wijlen Philippus Swart Noorderhaven NZ 1785 261 311v
SWART, FILIPPUS wijlen Philippus Swart Noorderhaven NZ 1785 261 311v
SWART, FILIPPUS wijlen Philippus Swart Noorderhaven NZ 1785 261 311v
SWART, FILIPPUS wijlen Philippus Swart Droogstraat NZ 1785 261 311v
VIERSEN, FILIPPUS Philippus van Viersen raad ordinaris Hof van Friesland onbekend 1737 249 167r
SWART, FILIPPUS de verkoperse, de weduwe van Philippus Zwart koopman naastligger ten oosten Schritsen 44 1783 261 84r
SWART, FILIPPUS wijlen Philippus Zwart koopman Schritsen 44 1783 261 84r
BOS, FILIPPUS ANDRIES Philippus Andries Bosch koper huis CA Grote Bredeplaats 6b 1725 246 240v
AUKES, FILIPPUS Philippus Auckes , c.u. koper huis Kruisstraat 3 1666 239 48r
AUKES, FILIPPUS Philippus Auckes , c.u. verkoper Kruisstraat 3 1667 239 115r
AUKES, FILIPPUS Philippus Auckes verkoper Franekereind NZ 1676 240 222v
DANIELS, FILIPPUS Philippus Daniels verkoper Kerkpoort (gebied) 1675 240 205v
HANEKUIK, FILIPPUS HIELKES vrijgezel Philippus Hylkes Hanekuik koper van 1/3 Zoutsloot 86 1741 250 201v
HANEKUIK, FILIPPUS HIELKES vrijgezel Philippus Hylkes Hanekuik koper van 1/3 Zoutsloot NZ 1741 250 201v
IEDES, FILIPPUS Philippus Iedes naastligger ten oosten Zuiderplein 3 1667 239 71r
IEDES, FILIPPUS de hof van Philippus Iedes naastligger ten westen Rozengracht 1668 239 157v
IEDES, FILIPPUS Philippus Iedes naastligger ten oosten Zuiderplein OZ 1667 239 13va
ISAAKS, FILIPPUS Philippus Isacks huurder Sint Jacobstraat 13 1778 259 97r
JANS, FILIPPUS Philippus Jansen lakenbereider koper huis onbekend 1677 240 269r
JOHANNES, FILIPPUS Philippus Johannes koper huis Bildtstraat 21 1794 264 196v
JOHANNES, FILIPPUS Philippus Johannes Bildtstraat 21 1807 267 294v
LEVI, FILIPPUS Philippus Levi huurder Sint Jacobstraat 14 1734 249 17r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koper Franekereind 6 1689 242 263v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koper huis en wagenhuis, zeer geschikt als koemelkerij en als zodanig in gebruik Nieuwstraat 40 1693 243 36r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas , burger koopman aanhandelaar huis, is het middelste van drie Noorderhaven 111 1693 243 57v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas , burger koopman koper huis en het onderhoud en gebruik van de steeg ten noorden William Boothstraat OZ 1694 243 111r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas , burger naastligger ten oosten William Boothstraat OZ 1694 243 111r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas , burger naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ 1694 243 111r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas , burger naastligger ten noorden William Boothstraat OZ 1694 243 111r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas , burger koopman koper Herenwaltje 12 1695 243 127v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas naastligger ten oosten Heiligeweg 68 1698 243 348r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopman naastligger ten noorden Zoutsloot 125 1699 244 16r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopman verkoper Zoutsloot 125 1699 244 16r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopman naastligger ten oosten Heiligeweg 64 1701 244 94v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas naastligger ten oosten Franekereind 4 1701 244 135v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopman Lanen 42 1707 245 33v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopman naastligger ten westen Franekereind 6 1714 245 222v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopman naastligger ten oosten Heiligeweg 68 1725 246 236r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas mr. wolkammer Franekereind 18 1739 250 62r
SALVERDA, FILIPPUS LUCAS Philippus Lucas Salverda Sint Jacobstraat OZ 1733 248 263v
IEDES, FILIPPUS Philippus Ydes Hofstraat ZZ 1673 240 119r
IEDES, FILIPPUS Philippus Ydes verpachter grond Zuiderplein 1674 240 161r
IEDES, FILIPPUS de tuin van Philippus Ydes naastligger ten zuiden Zuiderplein 1674 240 161r
IEDES, FILIPPUS Philippus Ydes verkoper Zuiderplein 1674 240 161r
IEDES, FILIPPUS de hof van wijlen Philippus Yedes onbekend 1683 241 271r
ISAAKS, FILIPPUS Philippus Ysaacs huurder Kleine Kerkstraat 5 1782 260 260r
ISAAKS, FILIPPUS Philippus Ysacks huurder Sint Jacobstraat 12 1754 253 139r
FILIPPUS, Philippyntie Philippus Kleine Kerkstraat 10 1772 258 25v
FONTEIN, FILIPPUS Philips Fontaine, de jonge koopman koper 1/2 huis Lanen 1661 238 101v
FONTEIN, FILIPPUS Philips de la Fontein, de jonge verkoper Lanen ZZ 1665 239 30r
FONTEIN, FILIPPUS Philips de la Fonteyn, de jonge eigenaar van 1/2 Lanen ZZ 1663 238 177r
IEDES, FILIPPUS Philips Ides , c.u. koper lege plaats Rozengracht 1649 236 63v
IEDES, FILIPPUS Philips Ides naastligger ten oosten Rozengracht 1649 236 63v
IEDES, FILIPPUS Philips Ides gardenier naastligger ten oosten Zuiderplein 1650 236 110v
IEDES, FILIPPUS Philips Ides naastligger ten noorden Zuiderplein 1 1658 237 146r
IEDES, FILIPPUS huis van Philips Iedes naastligger ten oosten Rozengracht 1646 235 234v
IEDES, FILIPPUS Philips Iedes , c.u. Rozengracht 1646 235 234v
IEDES, FILIPPUS Philips Iedes koper plaats van 15 voeten Zuiderplein 1647 235 242v
IEDES, FILIPPUS Philips Ydes verkoper Rozengracht 1657 237 114r
IEDES, FILIPPUS Philips Ydes , c.u. koper huis Zuiderplein 1657 237 141r
IEDES, FILIPPUS de hof van Philips Ydes naastligger ten zuiden Rozengracht 1666 239 34v
BOS, FILIPPUS Philipus Bos naastligger ten westen Lanen 80 1759 254 207r
HANEKUIK, Philliphus Hanekuik koopman koper provisioneel huis, tuin en bakkerij Kerkpoortstraat 1757 254 263r
FILIPPUS, FILIPPINA Phillippina Philippus Pirot Grote Bredeplaats NZ 1789 263 65v
HANEKUIK, FILIPPUS Phillippus Hanekuik koopman koper huis Zuiderhaven 61 1757 254 91r
HANEKUIK, FILIPPUS Phillippus Hanekuik naastligger ten zuiden Molenpad 1757 254 109r
BOS, FILIPPUS ANDRIES Phillippus Andries Bosch, c.u. koper huis Lanen 78 1722 246 128r
BOS, FILIPPUS Phillipus Bos naastligger ten westen Grote Kerkstraat 24 1729 247 226r
JANS, Philyppus Jansen naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ 1684 242 38v
STAMBKE, Phliip Stambke, JUD advocaat verkoper (lasthebber van Wopke en Sytse Sibbeles) Hoogstraat 19 1792 264 28v
, FILIPPUS Phylip Oolgaard [staat: Ulygard] hovenier koper huis (Zie DTB : Philippus Jacobi Ohlgaart en Teuntje Johannes Barmont) Vijverstraat 4 1768 257 70v
FILIPPUS, Phylippijntje Philippus , burger Kleine Kerkstraat 10 1766 256 202r
FILIPPUS, Phylippyna Philippus Voorstraat 63 1801 266 22v
SCHELTINGA, Piërius van Scheltinga convooimeester der Convooien en Licenten koper kamer of woninge Grote Ossenmarkt 6 1772 258 6r
SCHELTINGA, Piërius van Scheltinga convooimeester der Convooien en Licenten naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 6 1772 258 6r
SCHELTINGA, Piërius van Scheltinga convooimeester der Convooien en Licenten naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 6 1772 258 6r
ALEWIJNS, PIEBE wijlen Pibe Alewijns Schritsen 36 1665 239 20v
ALEWIJNS, PIEBE wijlen Pibe Alewijns naastligger ten zuiden Schritsen 36 1665 239 20v
SINNEMA, PIEBE HAIES de weduwe van burgemeester Pibe Hajes Sinnema naastligger ten oosten Noorderhaven 108 1662 238 144r
HAIES, PIEBE Pibe Hayes , burger brouwer koper dwarshuis met een uitgaande steeg Noorderhaven 112 1640 234 113v
HAIES, PIEBE Pibe Hayes brouwer naastligger ten westen Noorderhaven 112 1640 234 113v
SINNEMA, PIEBE HAIES de weduwe van Pibe Hayes Sinnema naastligger ten zuiden Hoogstraat 20 1662 238 12av
PIEBES, PIEBE Pibe Pibes verkoper Voorstraat 52 1642 234 162r
WALRICH, PIEBE dr. Pibo Walrich, c.u. huurder Schritsen NZ 1718 246 30v
, PIEBE Pibo Walrigh studiosus te Franeker verkoper 1/6 deel Kleine Bredeplaats WZ 1689 242 294r
ALEWIJNS, PIEBE Pibo Alewijns naastligger ten oosten Schritsen 30 1641 234 134r
POST, PIEBE Piebe Post, c.u. huurder Lanen 82a 1800 265 217v
POST, PIEBE Piebe Post, c.u. huurder Lanen 82a 1800 265 253r
TALMA, PIEBE Piebe Talma, cum sorore huurder Noorderhaven 24 1754 253 141v
AUKES, PIEBE Piebe Auckes , c.u. koper pan- en estrikwerk met diverse gebouwen en gereedschappen Droogstraat 76 1697 243 303r
BROERS, PIEBICHJE Piebe Broers Oosterkeetstraat 6 1670 240 28V
DOUWES, PIEBE Piebe Douwes curator van het nagelaten weeskind van Voorstraat 61 1679 241 16va
HANSES, PIEBE Piebe Hansen zoon van, en sterkt zijn moeder bij de koop Sint Odolphisteeg WZ 1677 241 1r
JAKOBS, PIEBE Piebe Jacobs koper huis CA Rinnertspijp 1726 246 294v
JAKOBS, PIEBE Piebe Jacobs leerlooier huurder William Boothstraat 1 1752 252 186v
PIETERS, PIEBE wijlen Piebe Pieters Gardenierstraat ZZ 1804 267 52v
POSTMA, PIEBE PIETERS Piebe Pieters Postma koper huis Noordijs 10 1801 265 303r
TEUNIS, PIEBE wijlen Piebe Teunis gardenier Droogstraat NZ 1714 245 203r
TJEERDS, PIEBE Piebe Tjeerds turfdrager koper door niaar huis Sint Jacobstraat 14 1781 260 71v
WIETSES, PIEBE Piebe Wytses naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat WZ 1697 243 308r
WIETSES, PIEBE de erven van Piebe Wytses naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 22 1710 245 115r
TALMA, PIEBE WIETSES Piebe Wytses Talma verkoper Voorstraat 87 1741 250 8ra
BAKKER, PIEBE Piebo Backer mr. schoenmaker huurder Zuiderhaven 97 1783 261 125v
BAKKER, PIEBE Piebo Bakker mr. schoenmaker geniaarde koper Zuiderhaven 53 1777 259 66v
BAKKER, PIEBE Piebo Bakker mr. schoenmaker huurder Zuiderhaven 53 1777 259 66v
BAKKER, PIEBE Piebo Bakker mr. schoenmaker koper pakhuis en tuin Zoutsloot NZ 1777 259 75r
BAKKER, PIEBE Piebo Bakker, c.s. mr. schoenmaker huurder Wasbleek 1779 259 159r
BAKKER, PIEBE Piebo Bakker mr. schoenmaker koper pakhuis Bargebuurt 1779 259 166r
BAKKER, PIEBE Piebo Bakker naastligger ten oosten Bargebuurt 1779 259 166r
BAKKER, PIEBE KOENRAADS Piebo Coenraads Bakker mr. schoenmaker verkoper Zoutsloot 1782 260 181r
TJEERDS, PIEBE Piebo Tjeerds turfdrager verkoper Sint Jacobstraat 14 1781 260 148r
DIRKS, PIEKE Piecke Dirks , c.u. huurder Zuiderhaven 37 1752 253 33v
JANS, PIEKE Piecke Jans naastligger ten oosten Schritsen 1647 235 260v
JANS, PIEKE Piecke Jansen naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 20 1646 235 233v
JELTES, PIEKE Piecke Jeltes koper kamer Schritsen 1633 233 116r
SIERKS, PIEKE Piecke Sierx , c.u. koper huis Hoogstraat 21 1667 239 112r
SIERKS, PIEKE Piecke Sierx naastligger ten westen Hoogstraat 1674 240 165v
TJEERDS, PIEKE de weduwe van Piecke Tjeerds eigenaar Grote Ossenmarkt 16 1700 244 53r
WIEBES, Pieecke Wybes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 9 1650 236 120v
HESSELS, PIEKE Pieke Hessels koper huis Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 146r
HOMMES, PIEKE Pieke Hommes , c.u. koper huis Hoogstraat 11 1714 245 204r
HOMMES, PIEKE Pieke Hommes schipper (smak-) verkoper van 1/3 Zoutsloot NZ 1732 248 78v
HOMMES, PIEKE Pieke Hommes naastligger Hoogstraat NZ 1734 248 326r
HOMMES, PIEKE wijlen Pieke Hommes schipper (wijd-) Hoogstraat 11 1739 250 68v
RUURDS, PIEKE wijlen Pieke Ruirds Grote Bredeplaats 9 1731 247 384r
SAKES, PIEKE Pieke Sakes varend persoon geniaarde koper van 1/2 Zuiderhaven 27 1730 247 326v
TJEERDS, PIEKE de weduwe van Pieke Tjeerdts Kerkpoortstraat 1679 241 30r
TJEERDS, PIEKE wijlen Pieke Tjeerdts Schritsen NZ 1681 241 127r
TJEERDS, PIEKE Pieke Tjeerdts , burger schipper (wijd-) Grote Ossenmarkt 10 1688 242 236r
TJEERDS, PIEKE wijlen Pieke Tjeerdts Grote Ossenmarkt 10 1688 242 236r
TJEERDS, PIEKE de erven van Pieke Tjeerdts schipper (wijd-) verkoper Grote Bredeplaats 9 1688 242 237v
TJEERDS, PIEKE wijlen Pieke Tjeerdts Grote Bredeplaats 9 1688 242 237v
ZACHARIAS, PIEKE de weduwe van Pieke Zacharias huurder Franekerpoort (gebied) 1763 256 7r
JANS, Pien Jansen huurder Droogstraat 77 1809 268 311v
PIETERS, Piepie Pieters verkoper onbekend 1741 250 179r
, PIER Pier kuiper naastligger ten oosten Vijver OZ 1651 236 156r
, PIER Pier bakker naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat WZ 1664 238 223r
AKKRINGA, PIER Pier Akkringa naastligger ten oosten Noorderhaven 85 1777 259 91v
AKKRINGA, PIER Pier Akkringa mr. metselaar huurder Kleine Bredeplaats 15 1778 259 96r
AKKRINGA, PIER Pier Akkringa naastligger ten noorden Raamstraat 3 1780 259 296v
BAKKER, PIER Pier E. Bakker naastligger ten oosten Vianen 1786 262 125v
BONTEKOE, PIER de weduwe van Pier Bontekoe huurder 1e bovenkamer (p. week) Rommelhaven 18 1781 260 127r
, PIER oud burgemeester Pier Bretton naastligger ten westen Grote Bredeplaats NZ 1737 249 164r
, PIER burgemeester Pier Bretton naastligger ten westen Grote Bredeplaats NZ 1741 250 143v
, PIER lasthebbenburgemeester Pier Bumans verkoper Bildtstraat 20 1719 246 41r
GLADSMA, PIER Pier Gladsma naastligger ten noorden Karremanstraat 13 1728 247 140r
, PIER Pier Olinius naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1769 257 96v
STELLINGWERF, PIER Pier Stellingwerf tinnegieter Franekereind 19 1749 252 28r
TJALLINGII, PIER Pier Tjallingii huurder huis, blauwververij en drogerij Zoutsloot 1790 263 216v
VEEN, PIER Pier L. van der Veen, en comp. verkoper Achterstraat NZ 1802 266 124v
VEEN, PIER Pier L. van der Veen naastligger ten oosten Lanen 24 1810 269 17r
ABES, PIER Pier Abes arbeider koper weefwinkel en plaats Karremanstraat 1783 261 36v
ABES, PIER Pier Abes sjouwerman verkoper Karremanstraat OZ 1784 261 194v
ABES, PIER Pier Abes naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1787 262 175v
ABES, PIER Pier Abes schipper op Bolsward (snik-) lastgever Hoogstraat 19 1792 264 28v
ABES, PIER Pier Abes naastligger ten westen Schritsen 23 1803 266 289r
ABES, PIER de weduwe van Pier Abes naastligger ten westen Schritsen 23 1808 268 85r
ANDRIES, PIER Pier Andries naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1729 247 262r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsma Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsma twn westen Achterstraat 1725 246 219r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsma verkoper 1/3 Achterstraat 1725 246 219r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsma naastligger ten zuiden Achterstraat 1726 246 263r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsma naastligger ten westen Achterstraat 1726 246 263r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsma naastligger ten noorden Karremanstraat 13 1731 248 24r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glaesema, c.u. naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1711 245 143r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1725 246 247r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma, burger mr. estrikbakker Rapenburg ZZ 1727 247 58v
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma, burger mr. estrikbakker Rozenstraat 2 1727 247 59v
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma, burger mr. estrikbakker koper grond (Lengte OW: 18 voet, breedte NZ: 14 voet) Schritsen 36 1728 247 208r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten oosten Schritsen 36 1728 247 208r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten noorden Schritsen 36 1728 247 208r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma koper grond lengte OW:18 houtvoeten, breedte NZ: 14 houtvoeten Karremanstraat 13 1729 247 234r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten oosten Karremanstraat 13 1729 247 234r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten westen Karremanstraat 13 1729 247 234r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten noorden Karremanstraat 13 1729 247 234r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1729 247 261v
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1729 247 288r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1730 247 358v
ANDRIES, PIER wijlen Pier Andries Glatsma estrikbakker onbekend 1753 253 80v
ANDRIES, PIER Pier Andrys naastligger ten zuiden Liemendijk 1735 249 18r
ANDRIES, PIER de weduwe van Pier Andrys bewoner Karremanstraat 13 1735 249 3va
ANDRIES, PIER de weduwe van Pier Andrys gebruiker Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
ANDRIES, PIER de weduwe van Pier Andrys bewoner Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
GLADSMA, PIER ANDRIES wijlen Pier Andrys Gladsma Karremanstraat 1735 249 81v
GLADSMA, PIER ANDRIES wijlen Pier Andrys Gladsma estrikbakker Karremanstraat 13 1735 249 3va
GLADSMA, PIER ANDRIES wijlen Pier Andrys Gladsma estrikbakker Karremanstraat 13 1735 249 3va
GLADSMA, PIER ANDRIES wijlen Pier Andrys Gladsma Karremanstraat 13 1735 249 3va
GLADSMA, PIER ANDRIES wijlen Pier Andrys Gladsma Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
GLADSMA, PIER ANDRIES wijlen Pier Andrys Gladsma estrikbakker Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
ANDRIES, PIER Pier Andrys Glasema estrikbakker Zoutsloot ZZ 1735 249 59v
ANDRIES, PIER Pier Andrys Glatsma naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1732 248 106v
ANDRIES, PIER Pier Andrys Glatsma naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1732 248 106v
ANNES, PIER de erven van Pier Annes naastligger ten oosten Zoutsloot 1651 236 153v
ANNES, PIER de ervan van Pier Annes naastligger ten noorden Zoutsloot 1651 236 153v
REEN, PIER ANNES oud burgerhopman Pier Annes Reen, burger koper huis Noorderhaven 1642 234 163r
, PIER de kamers van Pier Arckes naastligger ten westen (van de gorterij) Kleine Bredeplaats WZ 1672 240 12va
AUKES, PIER de kamers ten westen van de gorterij van Pier Auckes naastligger ten westen Kleine Bredeplaats WZ 1674 240 156r
AUKES, PIER de kamers ten westen van de gorterij van Pier Auckes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats WZ 1674 240 156r
AUKES, PIER de kamers ten westen van de gorterij van Pier Auckes naastligger ten westen Kleine Bredeplaats WZ 1674 240 157r
AUKES, PIER de kamers ten westen van de gorterij van Pier Auckes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats WZ 1674 240 157r
BAUKES, PIER Pier Baukes naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg 1720 246 84v
, PIER de kamer van Mayke Pier Dircxes naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1641 234 155r
DIRKS, PIER Pier Dirks , c.u. huurder Droogstraat NZ 1700 244 75v
EELKES, PIER Pier Eelkes mr. bakker verkoper Kleine Bredeplaats 25 1740 250 131r
EELKES, PIER Pier Eelkes mr. kleinbakker koper huis Noorderhaven 46 1741 250 183r
EELKES, PIER Pier Eelkes mr. bakker Kleine Ossenmarkt 3 1750 252 99r
EELKES, PIER Pier Eelkes , n.u. naastligger ten oosten Schritsen 17 1751 252 166r
EELKES, PIER Pier Eelkes mr. bakker Lanen 2 1756 254 41r
EELKES, PIER Pier Eelkes Grote Ossenmarkt 16achter 1757 254 90r
EELKES, PIER Pier Eelkes Zuiderhaven 61 1757 254 91r
EELKES, PIER Pier Eelkes Scheerstraat 1 1757 254 92r
EELKES, PIER Pier Eelkes Heiligeweg 34 1757 254 93r
EELKES, PIER Pier Eelkes Voorstraat 2 1757 254 94r
EELKES, PIER Pier Eelkes naastligger ten oosten Vijverstraat 30 1771 257 236r
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker en koopman Kleine Ossenmarkt 2 1772 258 49r
EELKES, PIER Pier Eelkes naastligger ten zuiden Lanen 28 1774 258 168v
EELKES, PIER Pier Eelkes naastligger ten zuiden Lanen 28 1778 259 125r
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1782 260 170v
EELKES, PIER Pier Eelkes , c.s. bakker naastligger ten zuiden Spijkerboor (gebied) ZZ 1782 260 174v
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker verkoper Spijkerboor (gebied) ZZ 1782 260 175v
EELKES, PIER Pier Eelkes naastligger ten oosten Schritsen 17 1784 261 198v
EELKES, PIERKJE de weduwe van Pier Eelkes naastligger ten oosten Schritsen 17 1789 263 102r
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Backer naastligger ten oosten Schritsen 17 1759 254 243r
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker koopman erflater van 1/2 Zuiderhaven 99 1759 254 234v
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker koopman verkoper Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker naastligger Romastraat 1781 260 138r
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker koopman Voorstraat 5 1782 260 309r
BAKKER, PIER EELKES de weduwe van Pier Eelkes Bakker naastligger ten oosten Schritsen 17 1792 264 354r
HEEMSTRA, PIER FOEKES erven van oud burgemeester Pier Foeckes Heemstra, c.u. verkoper Zuiderhaven 6 1658 237 157r
FREERKS, PIER Pier Freerks timmerknecht koper huis en tuin Heiligeweg 14 1791 263 353v
FREERKS, PIER Pier Freerks , c.u. naastligger ten westen Heiligeweg 16 1793 264 159r
FREERKS, PIER Pier Freerks huistimmerman Raamstraat 3 1801 265 292r
FREERKS, PIER Pier Freerks huistimmerman Schritsen 25 1801 265 293r
FREERKS, PIER Pier Freerks huistimmerman Lanen 22 1801 266 9r
FREERKS, PIER wijlen Pier Freerks Heiligeweg 14 1803 266 267r
FREERKS, PIER Pier Freerks Freerks timmerknecht Schritsen NZ 1796 264 318v
, PIER Pier Freerks* naastligger ten noorden Gardenierstraat 1792 264 46v
HAIES, PIER Pier Haies koper kamer Romastraat NZ 1667 239 18ra
HAIES, PIER Pier Haies naastligger ten zuiden Heiligeweg 14 1710 245 129r
HAIES, PIER Pier Hajes huurder Franekereind 24 1696 243 188v
HANSES, PIER wijlen Pier Hansen Sint Jacobstraat 1664 238 233v
HANSES, PIER wijlen Pier Hansen Achterstraat 1667 239 86r
HARKES, PIER Pier Harkes mr. bontwever verkoper Lanen 72 1753 253 123r
HAIES, PIER Pier Hayes verkoper Romastraat NZ 1671 240 68v
HAIES, PIER Pier Hayes , burger koper huis Gardenierstraat NZ 1673 240 117r
HAIES, PIER Pier Hayes naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1705 244 309v
HEINS, PIER Pier Heins mr. brouwer naastligger ten noorden Gardenierstraat 5 1733 248 280r
HEINS, PIER Pier Heins verkoper Gardenierstraat 5 1733 248 280r
HEINS, PIER Pier Heins mr. brouwer koper tuin en zomerhuis Peterseliestraat 1738 249 258r
HEINS, PIER Pier Heins mr. brouwer naastligger ten westen Peterseliestraat 1738 249 258r
HEINS, PIER het wagenhuis van Pier Heins naastligger ten zuiden Heiligeweg 20 1748 251 228ar
HEINS, PIER Pier Heins verkoper deel weeshuisvijver Simon Stijlstraat 6 1756 254 47v
HOITES, PIER Pier Hoytes onbekend 1633 233 114r
HOITES, PIER de erven van Pier Hoytes naastligger ten westen Schritsen 30 1641 234 134r
JARICHS, PIER burgemeester Pier Jaarigs Betton huis Vijverstraat ZZ 1732 248 5ra
JANS, PIER Pier Jans verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1712 245 172v
JANS, PIER Pier Jans mr. wagenmaker koper huis Hoogstraat 14 1776 259 3v
JANS, PIER Pier Jans huurder Rinnertspijp 4 1784 261 173v
JANS, PIER Pier Jans wagenaar huurder Nieuwstraat WZ 1787 262 151r
JANS, PIER Pier Jans naastligger ten westen Hoogstraat 16 1787 262 181r
JANS, PIER Pier Jans , c.u. mr. wagenmaker huurder Hoogstraat 14 1787 262 183r
JANS, PIER wijlen Pier Jans mr. wagenmaker verkoper Hoogstraat 14 1787 262 183r
JANS, PIER Pier Jans mr. scheepstimmerman koper huis Schritsen 13 1808 268 138v
JENTJES, PIER Pier Janties , burger c.u. brouwer koper huis Heiligeweg 22 1661 238 94r
JENTJES, PIER Pier Janties , burger brouwer koper grondpacht 50 st Heiligeweg 16 1667 239 71v
JENTJES, PIER de brouwerij van Pier Janties , burger brouwer verpachter grond Heiligeweg 16 1667 239 71v
JENTJES, PIER kamer naast de brouwerij van Pier Janties , burger brouwer grondpacht verschuldigd aan dit huis Heiligeweg 16 1667 239 71v
JENTJES, PIER Pier Janties brouwer naastligger ten oosten Heiligeweg 14 1667 239 13va
JENTJES, PIER Pier Janties koper grondpacht Heiligeweg 16 1667 239 15va
JENTJES, PIER de brouwerij van Pier Janties verpachter grond Heiligeweg 16 1667 239 15va
JENTJES, PIER wijlen Pier Janties Noordijs 1683 241 245v
JENTJES, PIER de weduwe van Pier Janties naastligger ten westen kamer van Brouwersstraat 4 1689 242 271v
JARICHS, PIER Pier Jarigs , c.u. koper huis Grote Bredeplaats 22 1719 246 36v
JARICHS, PIER Pier Jarigs verkoper Ooievaarsteeg OZ 1719 246 40v
JARICHS, PIER burgemeester Pier Jarigs Bretton, burger verwandelaar Grote Bredeplaats 22 1729 247 247r
JARICHS, PIER burgemeester Pier Jarigs Bretton, burger aanhandelaar huis Grote Bredeplaats 23 de Dolphijn 1729 247 247r
JARICHS, PIER oud burgemeester Pier Jarigs Bretton naastligger ten zuiden Noorderhaven 26 1730 247 329r
JARICHS, PIER Pier Jarigs Bretton verkoper Bildtstraat 1 1728 247 3va
JARICHS, PIER burgemeester Pier Jarigs Bretton koper door niaar huis en erf Kleine Bredeplaats 9 1731 248 62r
JARICHS, PIER burgemeester Pier Jarigs Bretton curator van Vijverstraat ZZ 1733 248 182v
JOHANNES, PIER Pier Johannes verkoper Nieuwstraat 1778 259 113r
LASES, PIER Pier Laessen , c.s. schipper (wijd-) huurder Lanen ZZ 1695 243 129v
LASES, PIER de weduwe van Pier Laessen naastligger ten westen Lanen ZZ 1710 245 137r
LASES, PIER de weduwe van Pier Laessen naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 27 1716 245 257r
LASES, PIER de erven van Pier Lasen naastligger ten noorden Lanen ZZ 1712 245 172r
, PIER de erven van Pier Lasens naastligger ten noorden Lanen ZZ 1714 245 224r
MARKS, PIER Pier Mercks naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 15 1633 233 102r
MARKS, PIER Pier Mercks naastligger ten zuiden onbekend 1647 236 2r
MARCUS, PIER Pier Mercx naastligger ten noorden* Grote Kerkstraat 15 1633 233 105r
MICHIELS, PIER Pier Michiels herbergier Zuiderhaven 91 1774 258 176r
STELLINGWERF, PIER PIERS Pier Piers Stellingwerff mr. tinnegieter Lanen 82 1735 249 93v
PIERS, PIER Pier Piersen koper huis Zoutsloot 1649 236 79r
PIERS, PIER de erven van Pier Piersen naastligger ten oosten Vijverstraat 1660 238 19v
PIERS, PIER Pier Piersen estrikbakker koper leeg plaatske of tuin Achterstraat 1660 238 67r
PIERS, PIER Pier Piersen estrikbakker naastligger ten zuiden Achterstraat 1660 238 67r
PIERS, PIER Pier Piersen , c.u. pottebakker koper huis Franekereind NZ 1660 238 67v
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1663 238 170r
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2 1665 239 29r
PIERS, PIER Pier Piersen , burger koper hang Liemendijk 1675 240 203r
PIERS, PIER de estrik- en pottenbakkerij van Pier Piersen , burger naastligger ten westen Liemendijk 1675 240 203r
PIERS, PIER Pier Piersen , c.u. pottenbakker koper huis, loods en plaats Herenwaltje 1675 240 213r
PIERS, PIER Pier Piersen , c.u. pottenbakker naastligger ten westen Herenwaltje 1675 240 213r
PIERS, PIER Pier Piersen pottenbakker naastligger ten westen Franekereind NZ 1676 240 222v
PIERS, PIER Pier Piersen pottenbakker naastligger ten westen Franekereind NZ 1676 240 229r
PIERS, PIER wijlen Pier Piersen , burger pottenbakker Zoutsloot 1683 241 270r
PIERS, PIER Pier Piersen estrikbakker door hem gekochte hoving houdt het recht van waterlossing Liemendijk 1681 241 30ra
PIERS, PIER wijlen Pier Piersen Schritsen 64 1687 242 201v
PIERS, PIER wijlen Pier Piersen Zoutsloot NZ 1688 242 239v
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1688 242 239v
PIERS, PIER het erf van Pier Piersen estrikbakker naastligger Liemendijk 1696 243 229r
, PIER het huis van wijlen Pier Piersens naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2 1662 238 128v
, PIER het pothuis van Pier Piersens naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1665 239 24v
, PIER wijlen Pier Piersens naastligger ten oosten Vijver OZ 1681 241 159r
, PIER de weduwe van Pier Piersens naastligger ten oosten Voorstraat NZ 1681 241 30ra
, PIER wijlen Pier Pierses Schritsen 64 1687 242 201v
PIETERS, PIER Pier Pytters Droogstraat 1684 242 25v
PIETERS, PIER Pier Pytters Wortelstraat 1 1684 242 26r
REITSES, PIER wijlen Pier Reidzes Scheerstraat 1 1781 260 14r
REITSES, PIER de weduwe van Pier Reitses naastligger ten zuiden Herenwaltje 19 1780 259 263r
REITSES, PIER Pier Reitzes schilderaar koper huis Scheerstraat 1 1771 257 186v
RUTGERS, PIER Pier Rutgers , burger metselaar geniaarde koper Kleine Bredeplaats 25 1758 254 165r
RUTGERS, PIER Pier Rutgers naastligger ten noorden Raamstraat 3 1763 255 252r
RUTGERS, PIER Pier Rutgers naastligger ten noorden Raamstraat 3 1761 255 264r
RUTGERS, PIER Pier Rutgers mr. metselaar verkoper van 1/2 onbekend 1767 257 33r
RUTGERS, PIER Pier Rutgers naastligger ten noorden Raamstraat 3achter 1774 258 132r
RUTGERS, PIER Pier Rutgers naastligger ten noorden Raamstraat 3 1777 259 65r
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Ackringa mr. metselaar verkoper 't Poortje 11 1771 257 244v
AKKRINGA, PIER RUTGERS wijlen Pier Rutgers Ackringa Noorderhaven 87 1789 263 67r
AKKRINGA, PIER RUTGERS de erven van Pier Rutgers Akkeringa naastligger ten westen Havenplein 1785 261 259v
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Akkringa naastligger ten oosten Noorderhaven 85 1779 259 167v
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Akkringa mr. metselaar koper huis Noorderhaven 85 de Drie Kaarsen 1780 259 284v
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Akkringa mr. metselaar naastligger ten oosten Noorderhaven 85 1780 259 284v
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Akkringa mr. metselaar Lanen NZ 1779 259 303r
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Akkringa mr. metselaar Lanen NZ 1779 259 303r
AKKRINGA, PIER RUTGERS de weduwe van Pier Rutgers Akkringa naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1785 261 311v
RUURDS, PIER Pier Ruurds Franekereind 29oost 1772 258 65r
RUURDS, PIER Pier Ruurds koopman verkoper van 1/3 Franekereind 29 1779 259 177r
SIEBRENS, PIER Pier Sibrens bakker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat WZ 1658 237 142v
SIERKS, PIER Pier Siercx Pothondjessteeg 1659 237 218r
WOUTERS, PIER Pier Wouters naastligger ten noorden Zuiderhaven 73west 1728 247 148v
WOUTERS, PIER Pier Wouters , n.u. schipper naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1728 247 210r
WOUTERS, PIER Pier Wouters naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1739 250 33v
WOUTERS, PIER Pier Wouters naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1751 252 173r
AUKES, PIERKJE Piercke Auckes , burger Both Apothekerstraat WZ 1660 238 56r
HEEMSTRA, PIER Pierius Heemstra commies generaal der convooien en licenten verkoper Voorstraat NZ 1663 238 167r
HEEMSTRA, PIER de heer Pierius Heemstra commies generaal koper 1/2 huis met plaats, bleekveld en hof en een vrije uit- en ingang in de straat v Zuiderhaven 46 1668 239 150v
HEEMSTRA, PIER Pierius Heemstra commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit koper door niaar stuk land groot 6 pondemaat onbekend 1668 239 169v
HEEMSTRA, PIER Pierius Heemstra commies generaal koper provisioneel huis met plaats, hof en paardestal en een vrije uitgang in de straat aan de Lang Zuiderhaven ZZ het Engels huis 1669 239 33va
HEEMSTRA, PIER wijlen Pierius Heemstra commies-generaal der convooien en licenten verkoper aan Thijs Jansen en Jan Reyers ten zuiden van Harlingen 1680 241 104r
HEEMSTRA, PIER wijlen Pierius Heemstra commies-generaal der convooien en licenten Zuiderhaven ZZ 1680 241 20va
SCHELTINGA, PIER de heer Pierius van Scheltinga convooimeester koper dubbel huis [39/41] ((voor 3 percelen)) Zuiderhaven 39 1771 257 192v
SCHELTINGA, PIER de heer Pierius van Scheltinga convooimeester koper ruime onderkamer ((voor 3 percelen)) onbekend 1771 257 192v
SCHELTINGA, PIER de heer Pierius van Scheltinga convooimeester koper bovenkamer ((voor 3 percelen)) onbekend 1771 257 192v
SCHELTINGA, PIER Pierius van Scheltinga ontvanger der convoyen en licenten verkoper Heiligeweg 60zuid 1772 258 5r
SCHELTINGA, PIER Pierius van Scheltinga naastligger ten westen Zuiderhaven 45 1775 258 237r
AUKES, PIER Pierius Auckes houdt vrij in- en uitgang aan de steeg Kleine Bredeplaats 16 1681 241 131r
, PIER Pierius Reidsgers naastligger ten westen Scheerstraat 3 1776 258 253v
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Noorderhaven NZ 1661 238 8av
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Weverstraat 1661 238 8av
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Droogstraat 1661 238 8av
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Zoutsloot 1661 238 8av
REEN, PIER ????de erven van??? Pierke Rheen naastligger ten oosten Karremanstraat 1661 238 8av
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Karremanstraat 1661 238 8av
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Liemendijk 1661 238 8av
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Liemendijk 1661 238 8av
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Oosterbolwerk 1661 238 8av
REEN, PIER ????de erven van??? Pierke Rheen naastligger ten oosten onbekend 1661 238 8av
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper onbekend 1661 238 8av
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Oosterbolwerk 1661 238 8av
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Kerkpoortstraat 1661 238 8av
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper 1661 238 8av1
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper 1661 238 8av1
AUKES, PIERKJE Pierke Auckes Kerkpoortstraat NZ 1662 238 143r
AUKES, PIERKJE Pierke Aukes Moriaanstraat ZZ 1661 238 105r
BONNES, PIERKJE Pierkje Bonnes Leefsma koper door niaar huis Schritsen 43 1789 263 73v
GERBENS, PIERKJE Pierkje Gerbens Rinket Voorstraat 49 1783 261 82r
NAUTA, Pierkjien Nauta Zoutsloot 1715 245 319r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux koper huis Drie Roemerssteeg 1 1774 258 154v
PEAUX, PIER Pierre Peaux naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg 1 1774 258 154v
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux koper huis Drie Roemerssteeg 5 1782 260 168v
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux Noorderhaven 88 1782 260 246r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux Nieuwstraat 22 1782 260 290r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux Nieuwstraat 22 1782 260 290r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux huurder beneden Prinsenstraat 2 1784 261 222r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux naastligger ten oosten Zuiderhaven 99 1784 261 226r
PEAUX, PIER Pierre Peaux Franekerpoort (gebied) 1786 262 84r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux verkoper Lanen 80 1789 263 80v
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux koper huis Drie Roemerssteeg 3 1789 263 113v
PEAUX, PIER Pierre Peaux, c.u. naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg 3 1789 263 113v
PEAUX, PIER Pierre Peaux, c.u. naastligger ten zuiden Drie Roemerssteeg 3 1789 263 113v
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux verkoper van 1/4 Zuiderhaven 77oost 1794 264 229r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux verkoper van 1/4 Zuiderhaven 77west 1795 264 284v
PEAUX, PIER Pierre Peaux koopman verkoper Grote Ossenmarkt 15 1800 265 238r
PEAUX, PIER Pierre Peaux koopman verkoper Rinnertspijp OZ 1800 265 239r
PEAUX, PIER Pierre Peaux Rommelhaven 28 1800 265 240r
VEEN, PIER LAMMERTS Pierre Lammerts van der Veen koper tuin, tuinkamer en zomerhuis Achterstraat NZ 1799 265 180v
FOKKES, PIERKJE Piertje Fockes Bildtpoort (gebied) 1757 254 80r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit naastligger ten noorden Zuiderhaven 39 1786 262 101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit verkoper Zuiderhaven 39 1786 262 101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 6 1786 262 101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 6 1786 262 101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 6 1786 262 101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit verkoper Grote Ossenmarkt 6 1786 262 101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 8 1786 262 101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 8 1786 262 101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit verkoper Grote Ossenmarkt 8 1786 262 101r
ABES, PIER Pierus Abes naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1786 262 112r
HEILIGER, PIETER Piet Heiliger huurder Spijkerboor (gebied) ZZ 1782 260 175v
KUMMEL, PIETER de weduwe van Piet Kummel huurder (per week) Rapenburg ZZ 1808 268 63v
, PIETER Pieter smid naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 36 1661 238 99v
, PIETER Pieter smid naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 36 1662 238 131r
, PIETER commandeur Pieter knoopmaker huurder Simon Stijlstraat 6 1664 238 228r
, PIETER Pieter knoopmaker naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 6 1666 239 52v
, PIETER het huis van Pieter timmerman naastligger ten noorden Nieuwstraat 40 1671 240 35v
, PIETER het huis van de erven van Pieter pannenbakker naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1677 240 260v
, PIETER Pieter Droogstraat NZ 1672 240 11va
, PIETER erfgenamen van Pieter pannenbakker naastligger ten westen Zoutsloot OZ 1685 242 91v
, PIETER de erven van Pieter timmerman naastligger ten westen Hofstraat 16 1693 243 60v
, PIETER Pieter turfdrager naastligger ten westen Hofstraat NZ 1695 243 130v
, PIETER Pieter gleibakker naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r
, PIETER de weduwe van Pieter gleibakker huurder achterkamer Lanen 40 1790 263 208v
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Ackersloot naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1683 241 257v
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Ackersloot naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1683 241 257v
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Ackersloot, c.s. naastligger ten noorden Rommelhaven 15 1693 243 31r
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Ackersloot, c.s. naastligger ten noorden Rommelhaven 15 1696 243 194r
AKKERSLOOT, PIETER Erven van Pieter Ackersloot naastligger ten noorden Rommelhaven 15 1713 245 198r
ADAM, PIETER Pieter de Adam naastligger ten westen Zuiderhaven 71a 1734 248 332r
ADAM, PIETER Pieter de Adam naastligger Zuiderhaven 71a 1734 248 336v
ADAM, PIETER Pieter de Adam naastligger ten oosten Voorstraat 5 1747 251 206v
ADAM, PIETER Pieter de Adam naastligger ten noorden Voorstraat 5 1747 251 206v
ADEMA, PIETER het huis de Grauwe kat van Pieter Adama naastligger ten noorden Lanen 82a 1717 245 294r
ADEMA, PIETER Pieter Adama naastligger ten westen Franekereind 21 1726 246 255r
ADEMA, PIETER Pieter Adama naastligger ten noorden Franekereind 21 1726 246 255r
ADEMA, PIETER Pieter Adema mr. bakker naastligger ten oosten Franekereind 17 1728 247 2ra
ADEMA, PIETER Pieter Adema mr. bakker naastligger ten noorden Franekereind 17 1728 247 2ra
ADMIRAAL, PIETER Pieter Admiraal naastligger ten westen Liemendijk 1738 249 342r
, PIETER Pieter Akersloot koopman naastligger ten oosten Hoogstraat 1 1708 245 312r
AKKERMAN, PIETER Pieter Akkerman koper hof en 2 woonkamers Nieuwstraat WZ 1806 267 229v
AKKERMAN, PIETER Pieter Akkerman naastligger ten noorden Moriaanstraat 3 1808 268 142r
AKKERMAN, PIETER Pieter Akkerman koper tuin, pakhuis en zomerhuis Kerkpoortstraat 31 de Zilverberg en de Rode Deuren 1810 268 344v
AKKERMAN, PIETER Pieter Akkerman naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 31 1810 268 344v
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Akkersloot naastligger ten oosten Hoogstraat 1 1661 238 100v
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Akkerslooth, burger koopman aanhandelaar 1/2 huis en schuur en de helft van 6 pm land ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Akkerslooth eigenaar van 1/4 ten oosten van Harlingen 1659 237 219v
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Akkerslooth verwandelaar ten oosten van Harlingen 1659 237 219v
AKKERSLOOT, PIETER de vrouw van Pieter Akkerslooth naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1660 238 33v
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Akkerslooth naastligger ten oosten Hoogstraat 1 1664 238 236v
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts mr. kuiper verkoper Rapenburg ZZ 1791 263 373v
ARUM, PIETER Pieter van Arum koopman verkoper Lanen 5 1761 255 108v
ARUM, PIETER Pieter van Arum koopman Noorderhaven 31 1771 257 226r
ARUM, PIETER Pieter van Arum koopman koper huis en tuin Grote Bredeplaats NZ 1775 258 173r
ARUM, PIETER Pieter van Arum koopman verkoper Prinsenstraat 4 1778 259 119v
ARUM, PIETER Pieter van Arum koopman verkoper Noorderhoofd 1 1778 259 119v
ARUM, PIETER Pieter van Arum koopman verkoper Noorderhoofd 1 1778 259 121r
ARUM, PIETER Pieter van Arum verkoper van 1/2 Noorderhaven 31 1788 262 259v
ARUM, PIETER Pieter van Arum koopman verkoper Noorderhaven 3 1793 264 84r
ARUM, PIETER Pieter van Arum naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 7 1794 264 177v
ARUM, PIETER minderjarige kinderen van Pieter van Arum koopman Grote Bredeplaats 9 1802 266 164v
ARUM, PIETER de twee minderjarige kinderen van Pieter van Arum koopman Grote Bredeplaats 7 1802 266 173r
ASMUS, PIETER Pieter Asmus naastligger ten noorden Rinnertspijp WZ 1770 257 151v
ASMUS, PIETER Pieter Asmus, c.u. huurder Zuiderhaven 4 1773 258 67v
ASMUS, PIETER wijlen Pieter Asmus schipper (groot-) Brouwersstraat 10 1790 263 228r
ASMUS, PIETER wijlen Pieter Asmus Schritsen ZZ 1794 264 169v
ASMUS, PIETER wijlen Pieter Asmus scheepscapitein onbekend 1797 265 40r
BAKKER, PIETER de erven van Pieter Backer naastligger ten westen Havenplein ZZ 1734 248 303r
BAKKER, PIETER Pieter Backer huurder Voorstraat 62 1769 257 136r
BAKKER, PIETER Pieter Backer huurder 1e gedeelte Voorstraat 62 1776 259 12v
BAKKER, PIETER Pieter Backer huurder Simon Stijlstraat 3 1785 261 266v
BAKKER, PIETER Pieter Backer uitdragers koper huis met bleekveld onbekend 1790 263 284r
BAKKER, PIETER Pieter Bakker timmermansknecht koper huis Sint Odolphisteeg WZ 1799 265 169v
BAKKER, PIETER wijlen Pieter Bakker uitdrager Grote Kerkstraat 33 1804 267 14r
BAKKER, PIETER de weduwe van Pieter Bakker naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 1 1808 268 54v
BAKKER, PIETER Pieter Bakker naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 18 1808 268 128r
, PIETER luitenant bij de Infanterie Pieter Franciscus Batta Noorderhaven 15 1804 267 63v
BEIDSCHAT, PIETER Pieter Corn. Beidschat ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
BISSCHOP, PIETER Pieter Bisschop bontwever koper huis en weefwinkel Gardenierstraat 1773 258 116r
BLOEM, PIETER stadstamboer Pieter Blom mr. verwer verkoper Voorstraat 45 1780 259 276r
, PIETER Pieter Bolties, c.u. schipper op het transportjagt van de Admiraliteit in Frieslandt koper huis Zuiderhaven 53 1718 245 310r
, PIETER Pieter Bonné koopman executeur Voorstraat 42 1742 250 244v
, PIETER Pieter Bosschop naastligger ten noorden (volgens DTB-boek: Bisschop) Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
, PIETER Pieter Joseph Bottemanne mr. steenhouwer koper huis Heiligeweg 36 1798 265 70v
, PIETER Pieter Jozeph Bottemanne koper steenhouwerij Heiligeweg 34 1798 265 80v
, PIETER wijlen Pieter Joseph Bottemanne Heiligeweg 36 1803 266 277r
, PIETER wijlen Pieter van der Brugh huurder Heiligeweg 8 1774 258 193r
BRUIN, PIETER Pieter Bruin naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1761 255 76r
BRUIN, PIETER vroedsman Pieter de Bruin verkoper Gardenierstraat NZ 1763 256 2r
BRUIN, PIETER vroedsman Pieter de Bruin naastligger ten westen Noorderhaven 66 1764 256 88v
BRUIN, PIETER de weduwe van Pieter de Bruin naastligger ten oosten Noorderhaven 62 1771 257 222v
, PIETER Pieter Burghoff, c.u. huurder huis 1 Wasbleek 1799 265 145r
KAMPEN, PIETER Pieter van Campen naastligger ten zuiden Zoutsloot 78 1795 264 240r
KAMSTRA, PIETER de weduwe van Pieter Camstra, c.s. naastligger ten oosten Noorderhaven 96 1779 259 192r
, PIETER burgerhopman Pieter Clamstra Noorderhaven 98achter 1766 256 185r
, PIETER Pieter Clamstra naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ 1768 257 41r
, PIETER burgerhopman Pieter Clamstra koper woning Wortelstraat NZ 1769 257 104v
, PIETER Pieter Clamstra naastligger ten westen Wortelstraat NZ 1769 257 104v
, PIETER wijlen burgerhopman Pieter Clamstra fabrikant Kerkpoortstraat 1771 257 194v
, PIETER Pieter Clamstra naastligger ten oosten Noorderhaven 96 1771 257 247r
, PIETER wijlen Pieter Clamstra Kerkpoortstraat 1773 258 83r
, PIETER de weduwe van Pieter Clamstra naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ 1783 261 128v
, PIETER wijlen Pieter Clamstra Noorderhaven 98 1787 262 225v
, PIETER Pieter G. Clamstra naastligger ten oosten Hoogstraat 31 1793 264 121r
KLERK, PIETER Pieter de Clercq, jr. Noorderhaven 106 1784 261 197v
, PIETER Pieter Clijfoet naastligger ten oosten Droogstraat 1641 234 128r
, PIETER wijlen Pieter Corporaal onbekend 1692 243 21r
, PIETER Pieter Joseph Coulbaut mr. kleermaker geniaarde koper Voorstraat 6 1788 263 21r
, PIETER Pieter Joseph Coulbaut, c.u. huurder Voorstraat 6 1788 263 21r
, PIETER Pieter Joseph Coulbaut mr. kleermaker koper huis Zuiderhaven 71a 1788 263 49v
, PIETER Pieter Embdenaar schrijver aan het comptoir van de losrenten te Leeuwarden verkoper Bildtstraat 17 1804 267 67v
, PIETER Pieter Farijn naastligger ten noorden Rozengracht 42 1680 241 117v
, PIETER Pieter Farrijn, burger winkelier koper kamer Gardenierstraat ZZ 1694 243 112v
, PIETER Pieter Farrijn, e.a. naastligger ten oosten Franekereind 25 1696 243 190v
, PIETER Pieter Farrijn, burger koper woning Scheffersplein 1697 243 262r
, PIETER Pieter Farrijn, burger winkelier verkoper Scheffersplein 1698 243 338r
, PIETER Pieter Farrijn, burger winkelier verkoper Hofstraat NZ 1698 243 354r
, PIETER de kamer van Pieter Farrijn naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
FEITEMA, PIETER Pieter Feitema, n.u. verkoper Rommelhaven 24 1718 246 6r
FEITEMA, PIETER wijlen Pieter Feitema, burger koopman Lombardstraat ZZ 1728 247 96v
FEITEMA, PIETER Pieter Feitema mr. glijbakker Grachtswalplein 1729 247 263v
FEITEMA, PIETER de erven van Pieter Feitema koopman naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 4 1735 249 28v
FEITEMA, PIETER de erven van Pieter Feitema naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 6 1735 249 31r
FERWERDA, PIETER Pieter Ferwerda Voorstraat 12 1739 250 3ra
, PIETER Pieter Feytema koopman naastligger ten noorden Lanen NZ 1727 247 10r
, PIETER wijlen Pieter Feytema, burger koopman gedeelte woning Voorstraat ZZ 1729 247 279r
, PIETER de erven van Pieter Feytema koopman naastligger ten noorden Lanen NZ 1743 251 3r
, PIETER Pieter Feytema verkoper Heiligeweg 1oost 1802 266 126r
, PIETER Pieter Feytema, burger verkoper Zoutsloot 22 1802 266 145r
, PIETER de weduwe van Pieter Feytema huurder Hoogstraat 5 1805 267 118v
FOEKENS, PIETER Pieter Foekens klerk ter secretarie van Westdongeradeel koper huis, stal en wagenhuis Lanen 71 1791 263 370ar
FONTEIN, PIETER Pieter Fontein, c.u. verkoper Zuiderpoort (gebied) 1660 238 21v
GAARMAN, PIETER Pieter Gaarman herbergier koper huis Heiligeweg 36 1661 238 99v
GAARMAN, PIETER Pieter Gaarman koper kamer nr.4 Zoutsloot 1660 238 7ar
GAARMAN, PIETER Pieter Gaarman koper kamer nr.4 Zoutsloot 1660 238 7ar
GAARMAN, PIETER Pieter Gaarman koper kamer nr.4 Zoutsloot 1660 238 7ar
GAAIKEMA, PIETER Pieter Gaikema timmermansknecht verkoper (houder van het reversaal) Nieuwstraat 32 1788 262 265r
GALEMA, PIETER Pieter D. Galema koper weiland 2 1/2 pm onbekend het Kooltjersland 1799 265 146r
GALEMA, PIETER Pieter D. Galema naastligger ten zuiden onbekend 1799 265 146r
GAAIKEMA, PIETER wijlen Pieter Gaykema verkoper Nieuwstraat WZ 1806 267 242v
GAAIKEMA, PIETER wijlen Pieter Gaykema verkoper Nieuwstraat 48 1806 267 244r
GELINDE, PIETER Pieter Gelinda koopman verkoper (Hypothecaire en geregistreerde crediteur van Lourens Jansen Clinchamer en Maicke) Kruisstraat 1726 246 256v
GELINDE, PIETER Pieter Gelinda, burger koopman verwandelaar huis (als een toehaak) Hoogstraat 1 1733 248 235r
GELINDE, PIETER Pieter Gelinda koopman koper huis Hoogstraat 1 1733 248 252v
GELINDE, PIETER Pieter Gelinda koper huis, tuin en ververij Rozengracht 16 1733 248 262v
GELINDE, PIETER Pieter Gelinda koopman naastligger ten westen Zuiderhaven 79a 1735 249 48r
GELINDE, PIETER Pieter Gelinda koopman naastligger ten noorden Zuiderhaven 79a 1735 249 48r
GELINDE, PIETER Pieter Gelinda koopman naastligger ten noorden Schritsen 50achter 1736 249 120r
GELINDE, PIETER Pieter Gelinda koopman naastligger ten noorden Schritsen 50achter 1736 249 12va
GELINDE, PIETER Pieter Gelinda huurder Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
GELINDE, PIETER Pieter Gelinde, c.u. koper huis met een tuintie daaragter Hoogstraat 1 1713 245 199v
GELINDE, PIETER Pieter Gelinde koopman naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1730 247 354v
GELINDE, PIETER Pieter Gelinde koopman diakoon van Liemendijk 1738 249 342r
GELINDE, PIETER Pieter Gelinde koopman diakoon van de Rapenburg ZZ 1738 249 262r
GELINDE, PIETER Pieter Gelinde koopman naastligger ten noorden Rozengracht ZZ 1744 251 30v
GELINDE, PIETER Pieter Gelinde naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1805 267 184v
GELINDE, PIETER Pieter Gelinde melktapper koper huis en voormalige grutterij onbekend 1806 267 226r
GELINDE, PIETER Pieter Gelinde schipper (trekveer-) koper huis en logement Franekereind 27 de Stad Groningen 1808 268 129r
GELINDE, PIETER Pieter Gelinde verkoper Rozenstraat 3 1809 268 209r
GELINDE, PIETER Pieter Gelinde kastelein koper 1/2 huis Both Apothekerstraat 15 1810 269 24v
, PIETER Pieter Gelinde [staat: Glinda] verkoper van 1/3 Zuiderhaven 79 1749 252 29r
, PIETER Pieter Gelinde [staat: Glinda], de oude Zuiderhaven 79 1749 252 29r
GENT, PIETER Pieter van Gent koopman en mr. gortmaker verkoper Hofstraat 20 1764 256 81r
GENT, PIETER Pieter van Gent koopman en mr. gortmaker verkoper Hofstraat 18 1764 256 81v
, PIETER de erven van Pieter Gerbals naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1733 248 215r
GRAAF, PIETER Pieter Graaff Romastraat ZZ 1711 245 161r
GRAAF, PIETER Pieter Graeff verkoper Schritsen 4 1716 245 272r
GRAUDA, PIETER Pieter Grauda koopman gebruiker ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
, PIETER mr. Pieter Jacobus Guépin curator Leerlooierssteeg WZ 1801 266 21r
GUNTER, PIETER Pieter Gunter, burger koper huis/ brouwerij/ loodsen Grote Bredeplaats 14 1759 254 212r
GUNTER, PIETER Pieter Gunter naastligger ten noorden Hondenstraat 5 1773 258 66r
GUNTER, PIETER Pieter Gunter naastligger ten oosten Hondenstraat 3 1777 259 28v
GUNTER, PIETER Pieter Gunter mr. brouwer verkoper Grote Bredeplaats 14 1778 259 124r
HALMA, PIETER Pieter Halma huurder Bildtstraat 13 1770 257 161r
HALMA, PIETER Pieter Halma mr. bakker koper pakhuis Karremanstraat 1776 258 244r
HALMA, PIETER Pieter Halma mr. bakker koper Bildtstraat 18 1785 262 18r
HALMA, PIETER Pieter Halma mr. bakker koper huis en bakkerij (bezwaard met 10 huurjaren tot mei 1797 voor 83 Cg en 3 stuivers p.jr.) Bildtstraat 13 1787 262 234r
HALMA, PIETER Pieter Halma naastligger ten noorden Bildtstraat 20 1794 264 205v
HALMA, PIETER Pieter Halma mr. bakker verkoper Bildtstraat 13 1796 264 336r
HALMA, PIETER Pieter Halma mr. bakker verkoper Bildtstraat 18 1796 264 338v
HALMA, PIETER Pieter Halma, burger mr. bakker verkoper Achterstraat 5 1797 265 50v
HANEKUIK, PIETER Pieter Hanekuik koper huis en pakhuis erachter Noorderhaven 39 1781 260 20v
HANEKUIK, PIETER Pieter J. Hanekuik koopman koper staling en wagenhuis Zeepziedersstraat 2 1785 261 293r
HANEKUIK, PIETER Pieter J. Hanekuik verkoper Heiligeweg 2 1786 262 134r
HANEKUIK, PIETER Pieter J. Hanekuik Brouwersstraat 1 1786 262 136r
HANEKUIK, PIETER Pieter Hanekuik koopman naastligger ten oosten (alsmede: Andries van Ziegen ten oosten) Droogstraat NZ 1786 262 145r
HANEKUIK, PIETER Pieter J. Hanekuik naastligger ten zuiden Bargebuurt 1791 263 285r
HANEKUIK, PIETER Pieter Hanekuik verkoper van 1/6 Noordijs 5 1804 267 93v
HANEKUIK, PIETER Pieter J. Hanekuik koopman verkoper Droogstraat NZ 1807 267 354r
HANEKUIK, PIETER Pieter Hanekuyk naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1802 266 124v
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema koopman en steenbakker verkoper van 1/6 Grote Bredeplaats 26 1749 251 263v
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema koopman verkoper Sint Odolphisteeg OZ 1765 256 102v
HANNEMA, PIETER mouterij van Pieter Hannema naastligger ten noorden Lanen 79 1767 257 20v
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema naastligger ten noorden Voorstraat 31 1776 258 248r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema koopman koper dubbele woning Lanen NZ 1776 259 22r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema naastligger ten noorden Lanen NZ 1776 259 22r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema koopman verkoper Zoutsloot NZ 1780 259 232v
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema verkoper en curator van Raamstraat 5 1781 260 53r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema koopman koper huis Sint Christoffelsteeg 6 1781 260 96r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema naastligger ten westen Noorderhaven 76 1782 260 200v
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema naastligger ten westen Noorderhaven 76 1783 261 115r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema koper door niaar pakhuis Scheffersplein 29 1785 262 28r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema naastligger ten noorden Lanen 79 1787 262 231v
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema naastligger ten zuiden Scheffersplein 25 1789 263 117v
HANNEMA, PIETER Pieter J. Hannema Voorstraat 28 1790 263 219r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema naastligger ten noorden Lanen 81achter 1794 264 189r
HANNEMA, PIETER Pieter Johannes Hannema koopman verkoper Sint Christoffelsteeg 1795 264 270r
HANNEMA, PIETER de erven van Pieter Hannema naastligger ten oosten Voorstraat 52oost 1803 266 295v
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter Hannema Noorderhaven 74 1806 267 192ar
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter Johannes Hannema Voorstraat 30 1806 267 256v
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter Jacobina Hannema Lanen 1807 267 292r
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter S. Hannema verkoper Comediesteeg WZ 1807 267 345r
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter Hannema verkoper Voorstraat 54 1807 267 347r
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter Hannema verkoper Comediesteeg 2 1807 267 347r
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter Hannema verkoper Comediesteeg WZ 1807 267 347r
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter J. Hannema verkoper Voorstraat 12 1807 267 350r
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter J. Hannema verkoper Comediesteeg 1 1807 267 353r
HEINS, PIETER wijlen Pieter Heins Lanen 39 1804 267 9v
HOOGSTRA, PIETER Pieter Hogstra naastligger ten westen Rozengracht NZ 1799 265 207r
HOOGSTRA, PIETER wijlen Pieter Hogstra Rozengracht NZ 1808 268 172r
HOOGSTRA, PIETER wijlen Pieter Hoogstra verkoper van 1/2 Rozengracht NZ 1805 267 143v
HOOGSTRA, PIETER wijlen Pieter Hoogstra verkoper van 1/2 Rozengracht NZ 1805 267 143v
HOOGSTRA, PIETER wijlen Pieter Hoogstra verkoper van 1/2 Rozenstraat OZ 1805 267 143v
HOOGSTRA, PIETER de weduwe van Pieter Hoogstra naastligger ten oosten onbekend 1806 267 226r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekooper koopman koper van 8/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekooper koopman koper van 8/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekooper koopman koper van 8/64 Droogstraat NZ 1763 255 238r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekooper koopman koper van 8/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekooper koopman verkoper Grote Kerkstraat 35 1772 257 250v
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekooper koopman koper door niaar huis en pakhuis, voormalige zeepziederij Noordijs WZ 1782 260 254r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekooper Schritsen 3 1803 266 208r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekooper verkoper Karremanstraat 23 1803 266 210v
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekooper naastligger ten westen Zuiderstraat 31 1806 267 223v
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekooper verkoper op 5 jaar redemptie Zuiderstraat 31 1806 267 223v
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper koopman verkoper Zoutsloot NZ 1770 257 181r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper verkoper Bildtpoort (gebied) 1770 257 182r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper koopman wegens de gezamenljke eigenaren van de oude suikerrafineerderi koper huis Zoutsloot ZZ 1773 258 92v
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper Grote Werf 2werf 1775 258 216v
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper Nutstraat 1oost 1775 258 216v
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper Nutstraat 1west 1775 258 216v
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper Grote Werf 2 1775 258 216v
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1778 259 110r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper koopman koper 2 pakhuizen, knechtswoning, woonkamer etc. Zuiderhaven 18 1781 260 61r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper naastligger ten zuiden Zuiderhaven 38 1781 260 68v
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper koopman Noorderhaven 88 1782 260 246r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper koopman Noorderhaven 88 1782 260 246r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper koopman Nieuwstraat 22 1782 260 290r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper koopman Nieuwstraat 22 1782 260 290r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper koopman Nieuwstraat 22 1782 260 290r
HUIDEKOPER, PIETER de heer Pieter Huidekoper koopman koper huis Zuiderhaven 18 1783 261 64v
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper koopman verkoper Zuiderhaven 18 1783 261 77v
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper koopman verkoper Zuiderhaven ZZ 1783 261 77v
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper koopman verkoper Zuiderhaven ZZ 1783 261 77v
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper koopman verkoper Zuiderhaven ZZ 1783 261 77v
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper koopman verkoper Zuiderhaven ZZ 1783 261 77v
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper koopman huurder benedengedeelte Noorderhaven 106 1784 261 197v
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1784 261 206v
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper verkoper van 1/2 Noorderhaven NZ 1784 261 225r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper Noorderhaven NZ 1784 261 225r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper koopman Droogstraat NZ 1785 262 12r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper koopman verkoper van 1/2 Voorstraat 91 1785 262 23v
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper koopman verkoper van 1/2 Voorstraat 93achter 1785 262 23v
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper koopman Heiligeweg 52 1785 262 25v
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper koopman verkoper van 1/2 Heiligeweg ZZ 1785 262 27r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper koopman verkoper van 1/2 Scheffersplein 29 1785 262 28r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper koopman verkoper van 1/2 Voorstraat 93 1785 262 30r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper koopman verkoper van 1/2 Voorstraat 93 1785 262 30r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper koopman verkoper van 1/2 Voorstraat 89 1785 262 31v
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper verkoper Noorderhaven 23 1786 262 71r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper koopman Franekerpoort (gebied) 1786 262 84r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper koopman Franekerpoort (gebied) 1786 262 84r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper koopman Droogstraat NZ 1786 262 99r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper koopman Hoogstraat 15 1786 262 99r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper koopman Hoogstraat 17 1786 262 99r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper koopman koper koopmanshuis en pakhuis Noordijs 4 1788 263 29v
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper verkoper Droogstraat NZ 1788 263 39r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper naastligger ten zuiden Havenplein ZZ 1802 266 53v
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper verkoper Wortelstraat ZZ 1803 266 212r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper verkoper Wortelstraat ZZ 1803 266 212r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper naastligger ten zuiden Westerstraat 1 1809 268 290r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper naastligger ten zuiden Zuiderhaven 16 1809 268 290r
HULST, PIETER Pieter van der Hulst Franekerpoort (gebied) 1733 248 198v
HULST, PIETER Pieter van der Hulst voogd Sint Jacobstraat 12 1733 248 200r
, PIETER Pieter Hulstcamp mr. zadelmaker verkoper Hoogstraat 1 1708 245 312r
JONG, PIETER Pieter K. de Jong naastligger ten noorden Nutstraat 2 1761 255 107v
KAMPEN, PIETER Pieter van Kampen naastligger ten zuiden Zoutsloot 78 1801 265 283v
KEIZER, PIETER Pieter Keizer mr. schoenmaker koper huis Hofstraat 4 1810 269 96r
KIEWIET, PIETER wijlen Pieter Kievit naastligger ten oosten Heiligeweg 8 1774 258 193r
KIEWIET, PIETER Pieter Kievyt naastligger ten zuiden Heiligeweg 16 1791 263 302r
KIEWIET, PIETER Pieter Kievyt naastligger ten westen Heiligeweg 16 1791 263 302r
KINGMA, PIETER Pieter Durk Kingma huurder Voorstraat 13 1795 264 280r
KLEIN, PIETER wijlen Pieter Kleyn Noorderhaven 96 1801 265 308r
KLINKHAMER, PIETER Pieter Klinckhamer mr. zilversmid bewoner Voorstraat 1681 241 170v
KLINKHAMER, PIETER gemeensman Pieter Klinkhamer naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1698 243 377v
KNOOP, PIETER Pieter Knoop naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1758 254 121v
KNOOP, PIETER de erven van Pieter Knoop naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat WZ 1763 255 243v
KUIPER, PIETER Pieter Kuiper naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ 1778 259 136v
LANTING, PIETER Pieter Lanting koper huis en weefwinkel Achterstraat 1785 261 282r
LANTING, PIETER Pieter Lanting naastligger ten zuiden Achterstraat 1785 261 282r
LANTING, PIETER Pieter Lanting koper 1/2 huis Zoutsloot NZ 1785 261 283r
LANTING, PIETER Pieter Lanting verkoper van 1/2 Liemendijk 1785 261 308r
LANTING, PIETER Pieter Lanting naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 1 1789 263 93r
LANTING, PIETER Pieter Lanting naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 1 1789 263 93r
LANTING, PIETER Pieter K. Lanting koopman verkoper Voorstraat 78 1789 263 167v
LANTING, PIETER Pieter Lanting, c.s. huurder Noordijs 12 1795 264 266v
LANTING, PIETER Pieter Lanting oud koopman verkoper Zoutsloot 1805 267 156r
LANTING, PIETER Pieter Lanting, c.s. huurder Noordijs 1 1808 268 164r
LAQUART, PIETER Pieter Laquaart naastligger ten zuiden Voorstraat 82 1771 257 217v
LAQUART, PIETER Pieter Laquaart naastligger ten westen Voorstraat 82 1771 257 217v
LAQUART, PIETER Pieter Laquart naastligger ten westen Heiligeweg 23 1768 257 74v
LAQUART, PIETER Pieter Laquart naastligger ten zuiden Voorstraat 82 1776 259 18v
LAQUART, PIETER Pieter Laquart naastligger ten westen Voorstraat 82 1776 259 18v
LAQUART, PIETER Pieter Laquart Voorstraat 78 1789 263 167v
LAQUART, PIETER Pieter Laquart naastligger ten zuiden Voorstraat 84 1807 267 334v
LAQUART, PIETER Pieter Laquart naastligger ten oosten Voorstraat 78 1808 268 27r
LEISTRA, PIETER Pieter Leistra naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1782 261 2r
LEISTRA, PIETER Pieter Leistra huisman verkoper Kruisstraat 1783 261 116r
LEISTRA, PIETER Pieter Leistra huisman verkoper Carl Visschersteeg 10 1783 261 117r
LEISTRA, PIETER Pieter Leistra huisman verkoper van 1/3 Gardenierstraat 1792 264 46v
LEISTRA, PIETER Pieter Leistra verkoper Nieuwstraat 46 1804 267 86r
, PIETER Pieter Lensius mr. chirurgijn verkoper en curator Sint Jacobstraat 13 1781 260 52r
, PIETER Pieter Lensius mr. chirurgijn koper van 1/4 1/2 huis Noorderhaven 23 1786 262 71r
, PIETER Pieter Lensius koper huis met twee daarachter staande houtschuren Noorderhaven 35 1786 262 140v
, PIETER Pieter Lensius, jr. huurder Noorderhaven 23 1787 262 167r
, PIETER Pieter Lensius mr. chirurgijn verkoper Noorderhaven 23 1787 262 167r
, PIETER Pieter Lensius koopman naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1787 262 168v
, PIETER Pieter Lensius verkoper Noorderhaven 35 1795 264 301r
, PIETER Pieter Lensius lands schrijver huurder Zuiderhaven 77west 1804 267 101v
, PIETER Pieter Lenzius naastligger ten westen Hoogstraat 27 1788 262 273r
, PIETER Pieter Lenzius koopman verkoper Hoogstraat 7 1788 262 278r
, PIETER Pieter Lenzius mr. chirurgijn Hoogstraat 7 1788 262 278r
, PIETER Pieter Lenzius verkoper Herenwaltje 9 1789 263 86r
, PIETER Pieter Lenzius koopman verkoper Noorderhaven NZ 1790 263 265v
, PIETER Pieter Lenzius koopman verkoper Bargebuurt 1791 263 305r
, PIETER Pieter Lenzius koopman verkoper Hoogstraat 26 1791 263 327v
, PIETER Pieter Lenzius koopman verkoper Gardenierstraat 12 1791 263 329r
, PIETER Pieter Lenzuis mr. chirurgijn koper huis en tuin Hoogstraat 7 1754 253 168r
LEISTRA, PIETER Pieter Leystra huisman verkoper Grote Bredeplaats 31 1783 261 119r
LEISTRA, PIETER Pieter Leystra naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1784 261 159r
LEISTRA, PIETER Pieter C. Leystra, thans uitlandig verkoper Nieuwstraat 62 1804 267 103r
, PIETER Pieter Lezius mr. chirurgijn Herenwaltje 9 1789 263 86r
LOHMAN, PIETER Pieter Loman, c.u. huurder Voorstraat 81 1766 256 190r
MARNSTRA, PIETER Pieter Marnstra Zoutsloot ZZ 1708 245 73v
, PIETER wijlen Pieter Matack kapitein onder de artilleristen in dienst van de staat Noorderhaven 43 1789 263 110r
, PIETER Pieter Meetie naastligger ten oosten Zuiderstraat 8 1749 252 24v
MEULEN, PIETER Pieter P. van der Meulen koper huis en tuin Schritsen 52 1779 259 180v
, PIETER wijlen Pieter Minks Zoutsloot NZ 1731 248 50r
, PIETER de woning van Pieter Molentie naastligger ten noorden Both Apothekerstraat WZ 1660 238 56r
, PIETER de woning van Pieter Molentie naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 18 1675 240 181v
, PIETER Pieter Molentje verkoper Fabrieksstraat 1664 238 211v
OLDAANS, PIETER burgemeester Pieter Oldaens koper provisioneel huis genaamd de Nieuwe Pinas Zuiderhaven 99 de Nieuwe Pinas 1682 241 44va
OLDAANS, PIETER Pieter Oldaens koopman Zoutsloot NZ 1714 245 213v
OLDAANS, PIETER het huis genaamd de Swarte Raven Pieter J. Oldaens naastligger ten oosten Rommelhaven 24a de Swarte Raven 1729 247 232v
PAS, PIETER de weduwe van Pieter Pas huurder zuidelijke benedenkamer Franekerpoort (gebied) 1764 256 51r
PIPHRON, PIETER Pieter Piphron naastligger ten oosten Voorstraat 35 1660 238 63v
PIPHRON, PIETER Pieter Piphron naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1663 238 180r
, PIETER Pieter Pivet koopman verkoper Voorstraat 67 1725 246 227v
PLAS, PIETER Pieter Plas bontwerker naastligger ten oosten Gardenierstraat 1718 246 20ar
PLAS, PIETER Pieter Plas, c.u. en c.s. huurder Wasbleek 1769 257 97v
POST, PIETER Pieter Post kunstschilder huurder Voorstraat NZ 1783 261 80v
POST, PIETER Pieter Post mr. schilder koper huis Voorstraat 19 1797 265 21v
POST, PIETER Pieter Post mr. verver naastligger ten oosten Voorstraat 17 1799 265 193v
POST, PIETER Pieter Post huurder Havenplein 16 1801 266 16r
POSTMA, PIETER Pieter Postma verkoper Voorstraat 19 1801 265 297r
PRINS, PIETER Pieter Prins, c.u. huurder Hoogstraat 18 1787 262 211v
, PIETER Pieter Rausen, burger mr. kleermaker koper huis Kleine Bredeplaats 16 1783 261 98r
, PIETER Pieter Raussen , c.u. huurder Grote Kerkstraat 19 1778 259 99v
REEK, PIETER Pieter de Reek koper huis (Woonde zelf in dit huis) Zuiderhaven 18 1715 245 252r
REIDEMA, PIETER Pieter Reidema notaris koper huis Gardenierstraat 8 1748 251 231r
RIJKE, PIETER Pieter Rijke Zuiderhaven 18 1717 245 283r
RIJKE, PIETER wijlen Pieter Rijke, burger onbekend 1730 247 343v
RODENHUIS, PIETER Pieter Rodenhuis koper Lanen 9 1806 267 211v
RODENHUIS, PIETER Pieter Rodenhuis koper Drie Roemerssteeg OZ 1806 267 213v
ROORDA, PIETER Pieter Roorda stads smid naastligger ten noorden Liemendijk ZZ 1679 241 42v
ROORDA, PIETER Pieter Roorda naastligger ten westen Hoogstraat 1698 243 333v
ROORDA, PIETER Pieter Roorda naastligger ten noorden Zuiderhaven 19noord 1724 246 213r
ROORDA, PIETER Pieter Roorda, c.u. en c.s. huurder Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v
ROOS, PIETER Pieter Roose koopman verkoper Voorstraat 69 1737 249 200v
, PIETER Pieter Roosen mr. kleermaker koper huis en stal Sint Jacobstraat 1 1763 255 179v
ROSEE, PIETER Pieter Rozee koopman verpachter grond Grote Bredeplaats 16 1730 247 344r
SCHELLINGWOU, PIETER Pieter Schellingwouw verkoper Zuiderhaven 30 1775 258 213v
SCHELLINGWOU, PIETER Pieter Schellingwouw verkoper Zuiderhaven 30 1775 258 213v
SCHELLINGWOU, PIETER Pieter Schellingwouw verkoper Zuiderhaven 30 1775 258 213v
SCHELLINGWOU, PIETER Pieter Schellingwouw verkoper Zuiderhaven 30 1775 258 213v
SCHELTEMA, PIETER de verkoper Pieter Scheltema naastligger ten noorden Raamstraat 3 1728 247 210r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema gerechtsbode verkoper van 1/2 Raamstraat 3 1728 247 210r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema gerechtsbode verkoper van 1/4 Schritsen 5 1730 247 331r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema koopman koper Noorderhaven 90 1735 249 85r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema koopman geniaarde koper Heiligeweg 66 1737 249 169r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema koper 1/3 grondpacht Hoogstraat 40 1737 249 169r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema koopman Hoogstraat 23 1738 249 336r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema koopman verkoper Noorderhaven 90 1738 249 292r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema, burger koopman koper estrikwerk, knechtswoning, land, huis, huis met weefwinkel Rozengracht 40 1739 250 16r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema, burger koopman koper estrikwerk, knechtswoning, land, huis, huis met weefwinkel Rozengracht NZ 1739 250 16r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema, burger koopman koper estrikwerk, knechtswoning, land, huis, huis met weefwinkel Rozenstraat 1739 250 16r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema koopman naastligger ten westen onbekend 1741 250 179r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema pan- en estrikbakker Zuiderhaven 36 1742 250 223r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema koopman naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt NZ 1748 251 247v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema winkelier verkoper van 1/5 Schritsen 25 1753 253 36r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema winkelier verkoper van 1/5 Grote Bredeplaats NZ 1753 253 68r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema winkelier verkoper van 1/5 ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema naastligger ten oosten onbekend 1753 253 80v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema naastligger ten zuiden onbekend 1753 253 80v
SCHELTEMA, PIETER de cementmakerij van Pieter Scheltema, nom. liberorum naastligger ten westen Rozengracht NZ 1754 253 135v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema, burger herbergier verkoper Bildtstraat 4 1756 254 18v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema, burger herbergier koper 1/2 huis en herberg Noorderhaven 88 Benthem 1762 255 164r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema herbergier verkoper Rozengracht NZ 1763 255 184r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema herbergier verkoper Rozengracht NZ 1763 255 218v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema herbergier koper huis Vioolsteeg 1763 255 221v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1770 257 175v
SCHELTEMA, PIETER de weduwe van Pieter Scheltema naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1773 258 71v
SCHELTEMA, PIETER de weduwe van Pieter Scheltema naastligger ten oosten Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
SCHELTEMA, PIETER wijlen Pieter Scheltema Nieuwstraat 22 1781 260 88v
SCHELTEMA, PIETER wijlen Pieter Scheltema Noorderhaven 88 1782 260 246r
SCHELTEMA, PIETER de erven van de weduwe van Pieter Scheltema naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1785 261 299r
SCHUIT, PIETER Pieter Schuit naastligger ten westen Zuiderhaven 77oost 1794 264 229r
SCHUIT, PIETER Pieter Schuit scheepstimmerbaas bij de Admiraliteit koper huis Zuiderhaven 77west 1795 264 284v
SCHUIT, PIETER Pieter Schuit Zuiderhaven 77west 1801 265 302r
, PIETER Pieter Sensius mr. chirurgijn verkoper Heiligeweg 36 1782 260 164v
SJOERDS, PIETER Pieter Foeke Sjoerds procureur verkoper Lanen 71 1805 267 151v
, PIETER Pieter Sloote mr. bontwever verkoper Kerkpoortstraat 49 1774 258 191v
, PIETER Pieter Sloote huurder onbekend 1781 260 33v
SLOTEN, PIETER Pieter van Sloten naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 17 1773 258 4r
SLOTERDIJK, PIETER oude Pieter Sloterdijk naastligger ten noorden Voorstraat 47 1719 246 36r
SLUIS, PIETER curator Pieter M. van der Sluis Luitenant verkoper Havenplein ZZ 1794 264 192v
, PIETER Pieter Somers naastligger ten zuiden Drie Roemerssteeg 5 1782 260 168v
, PIETER Pieter Sonderlant naastligger ten westen Lanen 42 1659 238 2v
, PIETER Pieter Sonderlant naastligger ten oosten Lanen 38 1663 238 200v
, PIETER Pieter Sonderlant naastligger ten westen 1659 238 3aar
, PIETER Pieter Steinfordt bode bij de Admiraliteit koper huis en tuintje Havenplein 16 1774 258 183r
STEINFOORTE, PIETER Pieter Steinfort Kerkpoortstraat 1785 261 267v
, PIETER Pieter Steinfurth bode bij de admiraliteit koper huis Kerkpoort (gebied) 1782 261 3r
, PIETER Pieter Steinfurth naastligger ten westen Havenplein ZZ 1786 262 133r
STELLINGWERF, PIETER Pieter Stellingwerf naastligger ten oosten Bildtstraat 21 1727 247 55r
STELLINGWERF, PIETER de erven van Pieter Stellingwerf naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1734 248 329r
STELLINGWERF, PIETER de erven van Pieter Stellingwerf naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1738 249 288r
STINSTRA, PIETER Ds. Pieter Stinstra leraar der Doopsgezinden te Franeker verkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 1782 261 1r
STINSTRA, PIETER Ds. Pieter Stinstra leraar der Doopsgezinden te Franeker verkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 1782 261 1r
STINSTRA, PIETER Pieter Stinstra predikant (doopsgezind) verkoper van 1/3 Noorderhaven NZ 1784 261 258r
STINSTRA, PIETER Pieter Stinstra predikant (doopsgezind) verkoper van 1/3 Droogstraat 11 1785 262 13r
STINSTRA, PIETER ds. Pieter Stinstra predikant (doopsgezind) verkoper Zuiderhaven 50 1790 263 223v
STINSTRA, PIETER Pieter Stinstra leraar der doopsgezinde gemeente te Franeker Noorderhaven 95 1800 265 230r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman koper huis, tuin en houtstek Rozengracht 14 1774 258 151v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman verkoper Noorderhaven 97 1775 258 195r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman geniaarde koper Rozengracht 10 1776 259 13v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode naastligger ten zuiden Voorstraat 30 1780 259 238v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode, en comp. huurder Zuiderhaven 38 1781 260 68v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman naastligger ten westen Rozengracht ZZ 1781 260 95r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman verkoper Rozengracht ZZ 1781 260 95r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman koper Hoogstraat 17 1781 260 141r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman Rozengracht 28 1781 260 145r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman Wasbleek ZZ 1781 260 145r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman Wasbleekstraat WZ 1781 260 145r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman Wasbleekstraat WZ 1781 260 145r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman Wasbleekstraat WZ 1781 260 145r
TETRODE, PIETER de heer Pieter Tetrode Noorderhaven 56 1781 260 157r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman koper pakhuis, kelder, huis en tuin Hoogstraat 15 1782 260 297v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman naastligger ten oosten Hoogstraat 15 1782 260 297v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman Rapenburg 1785 261 300r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman Molenpad 18 1785 261 301r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman Molenpad 16 1785 261 302r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman Molenpad 14 1785 261 305r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman Rapenburg 1785 261 307r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman Rapenburg NZ 1785 262 1r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman Rapenburg NZ 1785 262 2r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode, c.s. naastligger ten oosten Hoogstraat NZ 1785 262 6r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koper zoutkeet William Boothstraat 1786 262 87r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman Voorstraat 16 1786 262 94v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman verkoper van 1/3 Droogstraat NZ 1786 262 99r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman verkoper van 1/3 Hoogstraat 15 1786 262 99r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman verkoper van 1/3 Hoogstraat 17 1786 262 99r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode verkoper Lanen 29 1788 262 275r
TETRODE, PIETER huis en leerlooierij van Pieter Tetrode koopman naastligger ten westen Rozengracht 20 1788 262 290r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman verkoper Rozengracht 20 1788 262 290r
TETRODE, PIETER de leerlooierij van Pieter Tetrode koopman naastligger ten westen Rozengracht 16 1788 262 295v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman verkoper Rozengracht 16 1788 262 295v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode verkoper Rozengracht ZZ 1788 262 305r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman verkoper Rozengracht ZZ 1788 262 306v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman koper huis en pakhuis Noorderhaven 93 1788 263 47v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode huurder pakhuis Noorderhaven 93 1788 263 47v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman verkoper Noorderhaven 93 1789 263 78v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode naastligger ten noorden Scheffersplein 25 1789 263 117v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman koper dubbelhuis en tuin Zuiderhaven 73 1793 264 91r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman koper pakhuis Raamstraat 3 1801 265 292r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman koper huis Leerlooierssteeg WZ 1801 266 21r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman naastligger ten westen Leerlooierssteeg WZ 1801 266 21r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman naastligger ten noorden Leerlooierssteeg WZ 1801 266 21r
TETRODE, PIETJE wijlen Pieter Tetrode Raamstraat WZ 1807 267 300v
TETRODE, PIETER de weduwe van Pieter Tetrode naastligger ten zuiden Schritsen 50achter 1808 268 22v
THIJSSEN, PIETER Pieter Thijssen naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18