Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Het einde komt in zicht; in vier jaar zijn meer dan negenduizend akten verwerkt tot leesbare, doorzoekbare en sorteerbare informatie.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Oa  Oe  Oi  Oo  Ou  Oy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
BELIDA, O. het huis waar Almenum uithangt van O. Belida rector naastligger ten noorden Rozengracht 23 Almenum 1664 238 23av
BONNEMA, O. O. Bonnema koopman naastligger ten westen Zoutsloot 108 1797 265 15r
KAMMEN, O. O. van Cammen naastligger ten oosten Herenwaltje 19 1780 259 263r
, O. dr. O. Luydinga naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat WZ 1685 242 77v
OVERDIJK, O. O. Overdijk naastligger ten westen Noorderhaven 18 1808 268 115v
, OBBE Obbe hoedemaker naastligger ten noorden Lanen NZ 1731 248 31v
EVERTS, OBBE Obbe Everts huurder achterhuis Voorstraat 30 1785 262 40r
EVERTS, OBBE Obbe Everts Wynalda verkoper Noorderhaven 107 1782 260 315v
EVERTS, OBBE Obbe Everts Wynalda huurder Noorderhaven 107 1782 260 315v
EVERTS, OBBE Obbe Everts Wynalda verkoper Noorderhaven 107 1782 260 315v
EVERTS, OBBE Obbe Everts Wynalda verkoper Noorderhaven 107 1782 260 315v
, OBBE Obbe Geertien naastligger ten zuiden Zuiderstraat 1633 233 125r
, OBBE Obbe Geertien naastligger ten westen Zuiderstraat 1633 233 125r
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten oosten Rozengracht 40 1659 237 200v
HANSES, OBBE het koolstek en het gebouw daarop staand van de erfgenamen van Obbe Hansen , c.u. naastligger ten westen Noorderhaven 61 1665 239 2va
HANSES, OBBE de erfgenamen van Obbe Hansen verkoper Noorderhaven 61 1665 239 2va
HANSES, OBBE het hoekhuis van de erfgenamen van Obbe Hansen , c.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 59 1665 239 2va
HANSES, OBBE de erfgenamen van Obbe Hansen verkoper Noorderhaven 59 1665 239 2va
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten oosten Nutstraat 1684 242 57r
HANSES, OBBE Obbe Hansen schipper (wijd-) naastligger ten zuiden Vijver 2 1686 242 127v
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ 1693 243 40v
HANSES, OBBE Obbe Hansen schipper (wijd-) naastligger ten noorden Vijver 6 1695 243 167r
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1698 243 389r
HANSES, OBBE Obbe Hansen schipper naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1699 244 14r
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bock, burger schipper (groot-) koper huis Vijver 4 1679 241 33r
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bock naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1694 243 89r
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen Bock, burger schipper (grootveer-) Lanen 74 1697 243 265r
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bock schipper en koopman (grootveer-) verkoper Zuiderpoort (gebied) 1702 244 164r
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen Bok naastligger ten zuiden Hondenstraat NZ 1712 245 177v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bok naastligger ten zuiden Vijver 2 1716 245 261v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bok naastligger ten westen Vijver 2 1716 245 261v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bok verkoper Vijver 4 1722 246 128v
HANSES, OBBE de weduwe en kinderen van Obbe Hanses naastligger ten westen Rozengracht 40 1648 236 9v
HANSES, OBBE Obbe Hanses schipper (wijd-) naastligger ten oosten Zuiderhaven 13 1680 241 80v
HANSES, OBBE huis genaamd de Valck Obbe Hanses schipper (wijd-) koper huis Zuiderpoort (gebied) 1683 241 235v
HANSES, OBBE Obbe Hanssen naastligger ten oosten Rozengracht 1634 233 135r
HENDRIKS, OBBE Obbe Hendriks mr. hoedenmaker naastligger ten noorden Lanen NZ 1740 250 86r
HENDRIKS, OBBE Obbe Hendriks naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 4 1762 255 177v
HENDRIKS, OBBE Obbe Hendriks naastligger ten noorden Zuiderhaven 61 1767 256 254v
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obbe Hendriks Rademaker mr. horlogemaker en ijzerkramer koper door niaar huis en tuin Voorstraat 32 1751 252 159r
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obbe Hendriks Rademaker naastligger ten oosten Voorstraat 30 1753 253 53v
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obbe Hendriks Rademaker naastligger ten oosten Voorstraat 30achter 1753 253 56v
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obbe Hendriks Rademaker naastligger ten westen Sint Odolphisteeg WZ 1768 257 94v
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obbe Hendriks Rademaker naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1768 257 94v
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obbe Hendriks Rademaker , burger verkoper Voorstraat 32 1778 259 151v
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obbe Hendriks Rademaker , burger verkoper Sint Odolphisteeg 2 1778 259 151v
HENDRIKS, OBBE Obbe Hendriks Raedemaeker verkoper Schritsen 18 1776 258 264v
HENDRIKS, OBBE Obbe Hendriks Raedemaker naastligger ten westen Sint Odolphisteeg WZ 1762 255 166v
, OBBE Obbe Hendriks* hoedenmaker naastligger ten noorden Lanen NZ 1728 247 115r
JAKOBS, OBBE Obbe Jacobs stoeldraaier huurder Sint Jacobstraat 12 1687 242 171r
JAKOBS, OBBE Obbe Jacobs mr. stoeldraaier koper huis Kleine Bredeplaats 17 1701 244 138r
JAKOBS, OBBE Obbe Jacobs naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 15 1710 245 107v
JAKOBS, OBBE Obbe Jacobs verkoper van 1/6 Heiligeweg 32 1718 246 4r
JAKOBS, OBBE Obbe Jacobs naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 19 1727 246 310r
JANS, OBBE weduwe van wijlen Obbe Jansen naastligger ten zuiden Brouwersstraat 28 1657 237 104v
JANS, OBBE wijlen Obbe Jansen Rozengracht 38 1659 237 186r
JANS, OBBE huurder Obbe Jansen schipper (wijd-) naastligger ten zuiden Vijver 2 1685 242 73r
OBBES, OBBE Obbe Obbes naastligger ten westen Lanen 21 1649 236 71v
OBBES, OBBE Obbe Obbes naastligger ten westen Lanen NZ 1662 238 142r
IEPES, OBBE Obbe Ypes mr. horlogemaker koper huis Kleine Bredeplaats 23 1719 246 35r
IEPES, OBBE Obbe Ypes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
IEPES, OBBE Obbe Ypes mr. hoedenmaker naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 25 1740 250 131r
IEPES, OBBE Obbe Ypes mr. hoedenmaker huurder Kleine Ossenmarkt 3 1756 254 51v
IEPES, OBBE Obbe Ypes hoedenmaker Kleine Ossenmarkt 3 1756 254 51v
IEPES, OBBE Obbe Yppes mr. hoedemaker Zuiderhaven 23 1731 248 65r
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obe Hendriks Rademaker naastligger ten westen Sint Odolphisteeg WZ 1758 254 164r
SIEBES, OBBE Obe Sybes mr. kompasmaker verpachter grond Heiligeweg 26 1729 247 248v
, OKKE Ocke steenvoerder naastligger ten oosten Hoogstraat 1668 239 176r
, OKKE Ocke naastligger ten noorden Bargebuurt 1730 247 330r
STOK, OKKE Ocke van der Stok naastligger ten zuiden Drie Roemerssteeg 3 1795 264 263r
STOK, OKKE Ocke van der Stok naastligger ten zuiden 't Poortje 11 1802 266 170v
STOK, OKKE Ocke van der Stok verkoper Drie Roemerssteeg OZ 1805 267 166r
STOK, OKKE Ocke van der Stok verkoper Hofstraat NZ 1805 267 168r
BOUWES, OKKE wijlen Ocke Bouwes Noordijs 1 1763 256 15v
BOUWES, OKKE wijlen Ocke Bouwes Noordijs 1 1765 256 129v
BOUWES, OKKE wijlen Ocke Bouwes Rommelhaven 11 1765 256 130v
DOEDES, OKKE Ocke Doedes naastligger ten noorden Bargebuurt WZ 1732 248 141r
HESSELS, OKKE Ocke Hessels , burger koper kamer Peterseliestraat WZ 1687 242 196r
JARICHS, OKKE Ocke Jarigs varensgezel Schritsen 8 1739 250 13v
JARICHS, OKKE Ocke Jarigs scheepstimmerman koper huis Zeilmakersstraat OZ 1747 251 202r
JARICHS, OKKE Ocke Jarigs naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat OZ 1756 253 258v
JARICHS, OKKE Ocke Jarigs naastligger ten zuiden Bargebuurt OZ 1760 255 3v
JARICHS, OKKE Ocke Jarigs verkoper Zeepziedersstraat 1774 258 159v
JENTJES, OKKE wijlen Ocke Jenties Sint Odolphisteeg 1680 241 75r
STOK, OKKE JURJENS Ocke Jurjens van der Stok verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 31oost 1784 261 169r
STOK, OKKE JURJENS Ocke Jurjens van der Stok verkoper van 1/2 Wasbleek 1784 261 175v
STOK, OKKE JURJENS Ocke Jurjens van der Stok koopman koper huis Bargebuurtspoortje WZ 1785 261 290r
STOK, OKKE JURJENS Ocke Jurjens van der Stok koper huis Lanen 9 1788 262 271v
STOK, OKKE JURJENS Ocke Jurjens van der Stok koopman koper Havenplein 8 1791 263 321r
MARTENS, OKKE Ocke Martens mr. scheepstimmerman verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, OKKE Ocke Martens mr. scheepstimmerman verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, OKKE Ocke Martens mr. scheepstimmerman verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, OKKE Ocke Martens koper provisioneel ledige plaats van 24 x 129 voet, eertijds een werf Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, OKKE Ocke Martens mr. scheepstimmerman verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, OKKE Ocke Martens koper provisioneel ledige plaats van 79 x 124 voet, eertijds een timmerwerf Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, OKKE Ocke Martens mr. scheepstimmerman verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, OKKE Ocke Martens mr. scheepstimmerman verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, OKKE als bewoner Ocke Martens naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1686 242 107r
MARTENS, OKKE Ocke Martens gebruiker onbekend 1688 242 248v
PIETERS, OKKE Ocke Pyters , burger Vioolsteeg 1646 235 221v
TIETES, OKKE Ocke Tytes , burger geniaarde koper Lanen 9oost 1698 243 342v
HESSELS, OKKE Ocker Hessels naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1693 243 50av
ALBERTS, OKJE Ockien Alberts verwandelaarse Kerkpoortstraat 1733 248 194v
ALBERTS, OKJE Ockien Alberts naastligger ten zuiden Heiligeweg 8 1733 248 202v
GERRITS, Odilla Gerryts koper 1/4 huis Grote Kerkstraat 35 1762 255 157r
GERRITS, Odilla Gerryts , c.m. eigenaar van 3/4 Grote Kerkstraat 35 1762 255 157r
GERRITS, Odilli Gerryts , c.m. huurder Grote Kerkstraat 35 1764 256 61v
GERRITS, Odilli Gerryts verkoper Grote Kerkstraat 35 1764 256 61v
GOSSES, OEBELE Oebele Gosses mr. timmerman naastligger ten westen Hofstraat NZ 1738 249 356v
GOSSES, OEBELE Oebele Gosses , burger mr. timmerman verkoper Hofstraat 1738 249 270v
GOSSES, OEBELE Oebele Gosses mr. timmerman verkoper Hofstraat NZ 1738 249 289r
BOTES, OEBELE de weduwe van Oeble Botes huurder andere kamer (per week) Droogstraat 37 1737 249 213r
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses mr. timmerman koper huis Kleine Ossenmarkt 3 1735 249 73v
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses mr. timmerman koper huis Hofstraat NZ 1735 249 80v
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses naastligger ten westen Schritsen NZ 1736 249 135v
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses naastligger ten zuiden Lanen 2 1756 254 41r
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses naastligger ten zuiden Lanen 2 1759 254 193v
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1759 254 225v
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses koopman koper woning Gardenierstraat NZ 1759 254 226v
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses naastligger ten zuiden Lanen 2 1759 254 231v
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses houtkoper koper huis Kerkpoortstraat 27 de Zilverberg 1760 255 6v
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses houtkoper koper huis Zuiderpoort (gebied) 1761 255 50v
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses naastligger ten westen Schritsen 1 1761 255 63r
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses koopman verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses koopman naastligger ten oosten Zuidersteeg 1762 255 170v
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses koopman koper provisioneel huis en herberg Grote Bredeplaats NZ 1772 258 1ar
HETTES, OEBELE Oeble Hettes heeft consent en approbatie gegeven aan zijn moeder Hoogstraat 25 1683 241 243r
HETTES, OEBELE Oeble Hettes heeft consent en approbatie gegeven aan zijn moeder Droogstraat ZZ 1683 241 243r
HETTES, OEBELE Oeble Hettes , burger molenaar koper huis Karremanstraat WZ 1708 245 69v
HETTES, OEBELE Oeble Hettes verkoper Karremanstraat 1722 246 135r
GIJSBERTS, OEDS Oedds Gijsberts varensgezel verkoper Hoogstraat 4 1756 253 268r
JANS, OEDS Oedds Jans koper 2 kamers waarvan 1 met een weefwinkel Anjelierstraat 1668 239 138v
SAPES, OEDE Oede Saepes leertouwer naastligger ten westen Kerkpoort (gebied) 1694 243 90v
SAPES, OEDE Oede Saepes , burger mr. leertouwer koper hof met priëel en vrije uitgang ten zuiden Kerkpoort (gebied) NZ 1694 243 108r
SAPES, OEDE Oede Saepes , burger mr. leertouwer naastligger ten westen Kerkpoort (gebied) NZ 1694 243 108r
SAPES, OEDE Oede Saepes leertouwer verkoper Rozengracht 21 1697 243 310r
SAPES, OEDE Oede Sapes , burger koper huis Hofstraat ZZ 1686 242 157r
SAPES, OEDE Oede Sapes , c.u. leertouwer koper 1/2 huis Kerkpoort (gebied) NZ 1692 243 2v
SAPES, OEDE Oede Sapes leertouwer koper 1/2 huis Rozengracht NZ 1692 243 3r
SAPES, OEDE Oede Sapes leertouwer koper woning bestaande uit een beneden en bovenkamer Hofstraat ZZ 1693 243 39r
SAPES, OEDE Oede Sapes naastligger ten westen Kerkpoort (gebied) NZ 1694 243 106v
SAPES, OEDE wijlen Oede Sapes Moriaanstraat ZZ 1707 245 23v
SAPES, OEDE Oede Saves naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1700 244 46r
STOFFELS, OEDE vrijgezel Oede Stoffels Zuiderhaven 18 1692 243 12r
, OEDS de kamer bewoond door Oeds schoenlapper naastligger ten oosten Franekereind 23 1665 239 6v
, OEDS de kamer van Oeds schoenlapper naastligger ten oosten Nieuwstraat OZ 1665 239 1ra
, OEDS Oeds kroder naastligger ten zuiden Franekereind 40 1682 241 44va
, OEDS wijlen Oeds Kroder naastligger ten oosten Weverstraat NZ 1681 241 147r
, OEDS wijlen Oeds Croder naastligger ten oosten Weverstraat 1681 241 157v
FRANSES, OEDS Oeds Fransen mr. smid verkoper Heiligeweg 32 1680 241 62r
GIJSBERTS, OEDS Oeds Gijsberts mr. bontwever koper huis Lanen 40 1751 252 175r
GIJSBERTS, OEDS Oeds Gijsberts , burger varensgezel aanhandelaar huis (krijgt een toehaak van 25 CG en levert in ruil een gangbaar weefgetouw aan de ve) Hoogstraat 4 1755 253 249r
GIJSBERTS, OEDS Oeds Gijsberts , burger varensgezel verkoper Lanen 40 1755 253 249r
GIJSBERTS, OEDS Oeds Gijsberts varensgezel 't Poortje 9 1756 253 262r
GIJSBERTS, OEDS wijlen Oeds Gysberts varend persoon 't Poortje 9 1757 254 114v
JANS, OEDS Oeds Jans , c.u. verkoper Weverstraat 1667 239 114v
JANS, OEDS Oeds Jansen , c.u. koper 2 kamers onder 1 dak Weverstraat het Dorstige Hondje 1662 238 160v
JANS, OEDS Oeds Jansen , c.u. koper kamer Franekereind ZZ 1668 239 129v
JANS, OEDS Oeds Jansen verkoper Weverstraat NZ 1668 239 129v
LOLKES, OEDS Oeds Lolkes verkoper 1/6 (Jelle Claesen rato caverende over Oeds Lolkes) Nieuwstraat 32 1725 246 218r
LOLKES, OEDS Oeds Lolkes naastligger ten westen Weverstraat 1797 265 39r
LOLKES, OEDS Oeds Lolkes naastligger ten oosten Klaverbladstraat 1 1799 265 185r
LOLKES, OEDS Oeds Lolkes naastligger ten oosten Weverstraat 1804 267 15r
LOLKES, OEDS Oeds Lolkes naastligger ten oosten Weverstraat 1804 267 15r
LOLKES, OEDS de erven van Oeds Lolkes naastligger ten westen Weverstraat ZZ 1804 267 53r
LOLKES, OEDS Oeds Lolkes huistimmerman Weverstraat 1806 267 285v
PIETERS, OEDS Oeds Pyters timmerman geniaarde koper Hofstraat ZZ 1663 238 176r
PIETERS, OEDS Oeds Pytters koper huis, loods en plaatske Nieuwstraat WZ 1663 238 195v
SAPES, OEDS Oeds Sapes leertouwer naastligger ten oosten Hofstraat NZ 1696 243 199v
WIEBES, OEDS Oeds Wybes , burger c.u. koper huis Droogstraat 1661 238 102v
WIEBES, OEDS Oeds Wybes , c.u. verkoper Wortelstraat ZZ 1665 239 11r
WIEBES, OEDS Oeds Wybes koper kamer Lombardstraat 1668 239 166v
SIKKES, OEDSKE Oedske Sickes , c.u. verkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 1634 233 134v
FRANSES, OEDS Oedts Fransen mr. smid koper huis Heiligeweg 32 1670 239 219r
JANS, OEDS Oedts Jans koper provisioneel en finaal kamer Franekereind ZZ 1665 239 2ra
VEENSTRA, OEGE Oege Feenstra mr. gortmaker koper huis, tuin met agterwoninge Hoogstraat 23 de Rode Ploeg 1772 258 47r
VEENSTRA, OEGE Oege Feenstra naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1776 258 262r
VEENSTRA, OEGE vroedsman Oege Feenstra naastligger ten westen Hoogstraat 25 1782 260 236r
VEENSTRA, OEGE de minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Oege Feenstra grutter verkoper Hoogstraat 23 1781 260 312r
VEENSTRA, OEGE Oege Veenstra naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1782 260 207r
KLASES, OEGE Oege Clases verkoper van 1/18 William Boothstraat 27 1676 240 222r
HAITES, OEGE wijlen Oege Haytes William Boothstraat 27 1676 240 222r
JOHANNES, OEGE Oege Johannis , c.u. huurder ([bedrag niet vermeld]) Lanen 23 1708 245 43r
KROON, OEGE REINERS Oege Reiners Croon oud fabrikeur mede verkoper ? Grote Bredeplaats 4 1752 252 201r
KROON, OEGE REINERS Oege Reiners Croon oud fabrikeur verkoper Weeshuisstraat 1753 253 47v
ROELOFS, OEGE Oege Roelofs Voorstraat ZZ 1792 264 358r
DOEDES, OEKE Oeke Doedes koper huis Bargebuurt WZ 1730 247 319v
, OENE Oene wever naastligger ten oosten Rapenburg 1650 236 129v
KUIPER, OENE Oene Kuiper huurder Noorderhaven NZ 1732 248 84r
DOUWES, OENE Oene Douwes voerman naastligger ten zuiden Rommelhaven 2 1680 241 77v
EEUWES, OENE Oene Eues , burger koper huis Schritsen NZ 1641 234 158r
EEUWES, OENE Mr. Oene Euues , c.u. verkoper Schritsen NZ 1649 236 70v
EEUWES, OENE Oene Eves , c.u. koper 2 kamers Rapenburg 1649 236 68r
FOKKES, OENE Oene Fokkes koper 2 nieuw getimmerde woonkamers Nieuwstraat 14 1781 260 12r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r
FOKKES, OENE Oene Fokkes koper huis Noorderhaven 98 1787 262 225v
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 10 1788 263 28r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg OZ 1799 265 172r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg OZ 1799 265 173r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten noorden Noorderhaven 96 1801 265 308r
FOKKES, OENE Oene Fokkes mr. kuiper koper 2 kamers of woning naast elkaar Noorderhaven 98 1801 266 31v
FOKKES, OENE Oene Fokkes mr. kuiper naastligger ten noorden Noorderhaven 98 1801 266 31v
KAMMEN, OENE GOSSES Oene Gosses van Kammen koopman koper huis genaamd de Vergulden Scheer, en blauwververij Scheerstraat 3 de Vergulde Scheer 1776 258 253v
KAMMEN, OENE GOSSES Oene Gosses van Kammen koopman verkoper Scheerstraat 3 1783 261 10v
, OENE Oene Gravius Zoutsloot ZZ 1666 239 51r
HARTS, OENE Oene Hardus koper kamer onbekend 1647 235 259v
JANS, OENE Oene Jans naastligger ten zuiden Rozenstraat 1746 251 134v
KARSTES, OENE Oene Karstes verkoper Kerkpoortstraat 1664 238 220r
OEDSES, OENE Oene Oedses koopman Zuiderhaven 55 1754 253 183r
PIETERS, OENE Oene Pieters naastligger ten noorden Brouwersstraat 9 1699 244 4r
PIETERS, OENE Oene Pytters schipper (wijd-) naastligger ten noorden Brouwersstraat 9 1699 244 29r
ZIJLSTRA, MINNES Oepje Minnes Zijlstra zeilmaker Zuiderhaven 19zuid 1794 264 198r
, OEPKE Oepke stoker naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1695 243 180v
GARDENIER, OEPKE Oepke Gardenier naastligger ten westen Molenpad 1722 246 135v
, OEPKE Oepke Gardeniers naastligger ten oosten Molenpad NZ 1729 247 273v
HOVENIER, OEPKE de erven van Oepke Hovenier naastligger ten westen Molenpad 1733 248 277v
, OEPKE erven Oepke Hoveniers naastligger ten westen Molenpad NZ 1730 247 303v
, OEPKE de erven van Oepke Hoveniers naastligger ten westen Molenpad 1735 249 41v
ZEILSTRA, OEPKE Oepke Zeilstra naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19noord 1789 263 148r
ZOMER, OEPKE Oepke Zomer huurder Kruisstraat 3 1808 268 124r
ZOMER, OEPKE Oepke Zomer huurder Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
KLASES, OEPKE Oepke Clases huurder 3 Noorderhaven 26 1730 247 329r
DOEKES, OEPKE Oepke Doekes verkoper Noorderhaven ZZ 1730 247 298v
JANS, OEPKE Oepke Jans , burger koper kamer Ooievaarsteeg WZ 1685 242 99v
JANS, OEPKE Oepke Jans , burger koper Nieuwstraat 50 1693 243 47r
JANS, OEPKE Oepke Jans distillateur koper 1/2 huis met daarachter een tuintje Franekereind 1700 244 60v
JANS, OEPKE Oepke Jansen koper huis Nieuwstraat 56 1682 241 184r
JANS, OEPKE Oepke Jansen distillateur koper 1/2 kamer Nieuwstraat 50 1700 244 60v
JANS, OEPKE Oepke Jansen , c.u. pannenbakker koper huis Rapenburg NZ 1721 246 108v
MEINERTS, OEPKE Oepke Meynderts schipper (pot-) koper huis Vijverstraat 1680 241 80r
MEINERTS, OEPKE Oepke Meynerts Vijver WZ 1684 242 47v
ZEILSTRA, OEPKE MINNES Oepke Minnes Zeilstra mr. zeilmaker kopers Zuiderhaven 19zuid 1782 260 278r
RINSES, OEPKE Oepke Rinses , c.u. naastligger ten noorden Rommelhaven NZ 1697 243 297r
RINSES, OEPKE Oepke Rinses , burger koopman koper huis met een tuintje terzijde Hoogstraat ZZ 1697 243 300r
RINSES, OEPKE Oepke Rinses koper Zuiderhaven 18 1699 244 19r
RINSES, OEPKE Oepke Rinses , burger geniaarde koper Sint Jacobstraat 4 1708 245 63v
SIEBES, OEPKE Oepke Sybes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 53 1697 243 266r
JANS, OEDS Oets Jans koper kamer Rapenburg ZZ 1673 240 121r
SJOERDS, OFFE Offke Sjoerds schoolmeester geniaarde koper Lanen 44achter 1702 244 139v
ALBERTS, OKJE Okjen Alberts verkoper Kerkpoortstraat 1734 248 338r
STOK, OKKE Okke van der Stok koopman koper Brouwersstraat 12 1788 262 276v
STOK, OKKE Okke van der Stok koopman verkoper Rommelhaven 15 1796 265 10r
STOK, OKKE Okke van der Stok naastligger ten oosten Hofstraat NZ 1803 266 188v
STOK, OKKE Okke J. van der Stok verkoper van 1/2 't Poortje 13 1805 267 112v
STOK, OKKE Okke J. van der Stok verkoper Bargebuurtspoortje 1805 267 169v
STOK, OKKE Okke van der Stok verkoper Brouwersstraat 12 1805 267 170v
STOK, OKKE Okke van der Stok, c.u. naastligger ten noorden Lanen 9 1806 267 211v
STOK, OKKE Okke van der Stok verkoper Lanen 9 1806 267 211v
STOK, OKKE Okke van der Stok naastligger ten zuiden Drie Roemerssteeg OZ 1806 267 213v
STOK, OKKE Okke van der Stok, c.u. naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg OZ 1806 267 213v
STOK, OKKE Okke van der Stok verkoper Drie Roemerssteeg OZ 1806 267 213v
JARICHS, OKKE Okke Jarigs naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat OZ 1767 256 234v
STOK, OKKE JURJENS Okke Jurjen van der Stok cementmolenaar verkoper Hofstraat 1784 261 181r
JURJENS, OKKE Okke Jurjens cementmolenaar verkoper Schritsen 12 1784 261 165r
JURJENS, OKKE Okke Jurjens koopman verkoper Havenplein 8 1794 264 176v
STOK, OKKE JURJENS Okke Jurjens van der Stok verkoper van 1/2 Kruisstraat 3 1784 261 171r
STOK, OKKE JURJENS Okke Jurjens van der Stok verkoper van 1/2 Nieuwstraat WZ 1784 261 212v
STOK, OKKE JURJENS Okke Jurjens van der Stok cementmaler Franekerpoort (gebied) 1786 262 84r
EVERTS, OLFERT Olfert Everts , burger mr. bakker koper 2/3 huis Heiligeweg 4 1739 250 77v
EVERTS, OLFERT Olfert Everts , c.u. koper 1/3 huis Heiligeweg 4 1739 250 4va
AGES, OLIVIER de weduwe van Olivier Ages , c.s. bewoner Zoutsloot 1682 241 48va
FRANSEN, de weduwe van Olke Fransen huurder Zuiderstraat 25 1809 268 284v
BELIDA, Olphardius Belida rector koper huis (een protest aangetekend) Noorderhaven 74 1660 238 68r
BELIDA, OLFERT rector Olphardus Belida naastligger ten oosten Lanen 37 1658 237 147r
BELIDA, OLFERT Olphardus Belida rector naastligger ten oosten Lanen 37 1658 237 174ar
BELIDA, OLFERT rector Olphardus Belida koper huis Franekereind 25 1659 237 194v
BELIDA, OLFERT rector Olphardus Belida koper huis waar het Haentje op de Stock staat Noorderhaven 66 het Haantje 1659 237 195r
BELIDA, OLFERT de gemeensman Olphardus Belida naastligger ten oosten Voorstraat 29 1660 238 54v
BELIDA, OLFERT Olphardus Belida, c.u. verkoper Lanen 39 1661 238 78r
BELIDA, OLFERT Olphardus Belida rector naastligger ten oosten Lanen 37 1661 238 112v
BELIDA, OLFERT rector Olphardus Belida verkoper Noorderhaven 66 1662 238 136v
BELIDA, OLFERT rector Olphardus Belida, c.u. koper huis (en ontvangt een toehaak van 250 GG) Hofstraat 18 1662 238 137r
BELIDA, OLFERT gemeensman Olphardus Belida schoolrector verkoper Franekereind 25 1663 238 175v
BELIDA, OLFERT Olphardus Belida rector verkoper Noorderhaven 74 1664 238 226r
BELIDA, OLFERT Olphardus Belida rector latijnse school curator Brouwersstraat 1667 239 21ra
EVERTS, OLFERT Olphert Everts mr. bakker naastligger ten zuiden Heiligeweg 6 1743 251 13r
EVERTS, OLFERT Olphert Everts mr. bakker naastligger ten westen Heiligeweg 6 1743 251 13r
EVERTS, OLFERT Olphert Everts mr. bakker naastligger ten zuiden Heiligeweg 6 1743 251 1ra
EVERTS, OLFERT Olphert Everts mr. bakker naastligger ten westen Heiligeweg 6 1743 251 1ra
EVERTS, OLFERT Olphert Everts mr. bakker naastligger ten zuiden Heiligeweg 6 1752 252 219v
EVERTS, OLFERT Olphert Everts mr. bakker naastligger ten westen Heiligeweg 6 1752 252 219v
EVERTS, OLFERT Olphert Everts mr. bakker verkoper Heiligeweg 4 1754 253 181r
SJOERDS, OLFERT Olphert Sjoerds bontwever koper door niaar huis Grote Kerkstraat 33 1760 255 44v
SJOERDS, OLFERT Olphert Sjoerds naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31west 1764 256 40v
SJOERDS, OLFERT Olphert Sjoerds naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35 1772 257 250v
SJOERDS, OLFERT Olphert Sjoerds naastligger ten westen Grote Kerkstraat 33 1779 259 162r
GERRITS, OENE One Gerrits mr. bontwerker koper kamer en plaats Franekerpoort (gebied) 1718 246 21v
ALEFS, Orsel Aleffs naastligger ten zuiden Weverstraat 1667 239 102r
ALEFS, ORSELTJE jongedochter Orseltie Aleffs verkoper Moriaanstraat 1669 239 196r
SIEBRENS, ORSELTJE Orseltie Sybrens verkoper Hofstraat 19 1689 242 285v
SIEBRENS, ORSELTJE Orseltie Sybrens Rommelhaven NZ 1698 243 374r
HENDRIKS, ORSELTJE Orseltje Hendriks verkoper van 1/3 Hofstraat 65 1753 253 76v
HENDRIKS, Orsul Hendricx naastligger ten zuiden Weverstraat 1661 238 80v
HENDRIKS, ORSELTJE de erfgenamen van Orsul Hendrix naastligger ten oosten Schritsen 28 1665 239 19v
HENDRIKS, ORSELTJE de erfgenamen van Orsul Hendrix naastligger ten zuiden Schritsen 28 1665 239 19v
JANS, ORSELTJE wijlen Orsul Jans Droogstraat NZ 1672 240 11va
HENDRIKS, ORSELTJE Orsull Hendriks naastligger ten zuiden Weverstraat 1664 238 237v
ALEFS, Orsultie Alifs verkoper onbekend 1667 239 88v
HENDRIKS, Orzul Hendricx naastligger ten zuiden Oosterbolwerk 1661 238 8av
KNIJFF, OTTE oud burgemeester Otte Knijf naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35 1697 243 325r
KNIJFF, OTTE het huis van de oud burgemeester Otte Knijff naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35 1693 243 50r
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijk naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) ZZ 1790 263 271r
OVERDIJK, OTTE Otte A. Overdijk naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1795 264 254r
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijk naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1797 265 14r
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijk naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ 1802 266 106v
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijk naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 13 1802 266 148r
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijk naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ 1805 267 130r
OVERDIJK, OTTE Otte A. Overdijk naastligger ten zuiden Bargebuurt 1808 268 55v
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijk naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1808 268 73r
OVERDIJK, OTTE Otte A. Overdijk verkoper Noorderhaven 18 1808 268 115v
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijk naastligger ten zuiden Dijkswal 10 1809 268 212r
OVERDIJK, OTTE Otte A. Overdijk naastligger ten zuiden Bargebuurt 1810 268 333v
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijk naastligger ten zuiden Dijkswal 4 1810 269 10r
SALVERDA, OTTE Otte S. Salverda koopman naastligger ten westen Voorstraat 87 1741 250 8ra
SALVERDA, OTTE Otte Salverda naastligger ten oosten Sint Jacobstraat OZ 1768 257 95v
SALVERDA, OTTE Otte Salverda naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 15 1769 257 116v
SALVERDA, OTTE wijlen Otte S. Salverda koopman Sint Jacobstraat OZ 1783 261 21r
AUKES, OTTE haar wijlen vader Otte Auckes erflater Hoogstraat 45 1706 244 316r
AUKES, OTTE Otte Auckes naastligger ten oosten Bildtstraat 11 1714 245 205v
AUKES, OTTE Otte Auckes , burger schipper (wijd-) gecommitteerde uit de geabandonneerde boedel Noorderhoofd 1 1733 248 225v
MONSMA, OTTE AUKES Otte Auckes Monsma koper huis met een loods, plaats en tuintje Nieuwstraat OZ 1697 243 273r
MONSMA, OTTE AUKES Otte Auckes Monsma koper huis met schoenlappershuisje ter zijde Hoogstraat 45 1702 244 146v
AUKES, OTTE Otte Auckes Overdijck naastligger ten oosten Bildtstraat 9 1752 252 199v
AUKES, OTTE Otte Aukes Nieuwstraat OZ 1706 244 329v
AUKES, OTTE Otte Aukes Grote Bredeplaats 27 1721 246 113r
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1729 247 257v
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten oosten Bildtstraat OZ 1730 247 369v
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten oosten Bildtstraat 5 1732 248 135r
AUKES, OTTE Otte Aukes , burger schipper (wijd-) boedelredder Lanen 15 1733 248 205r
AUKES, OTTE Otte Aukes , burger schipper (wijd-) gecommitteerde Noorderhaven 33 1733 248 209v
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats NZ 1737 249 164r
AUKES, OTTE Otte Aukes schipper (wijd-) verkoper van 1/2 Droogstraat 1738 249 229r
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten oosten Bildtstraat 11 1738 249 271v
AUKES, OTTE Otte Aukes , c.s. naastligger ten oosten Grote Bredeplaats NZ 1741 250 143v
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten oosten Bildtstraat 5 1741 250 189r
AUKES, OTTE Otte Aukes schipper (beurt-) Grote Bredeplaats 27 1744 251 39v
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1744 251 46v
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten westen Zoutsloot 47 1748 251 243r
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1749 252 39r
AUKES, OTTE Otte Aukes , c.u. Zoutsloot 45 1755 253 199r
AUKES, OTTE Otte Aukes blokmaker koper huis Noorderhaven 16 1775 258 225r
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 13 1782 260 268r
AUKES, OTTE Otte Aukes Overdijck naastligger ten oosten Bildtstraat 11 1752 253 8r
OVERDIJK, OTTE AUKES Otte Aukes Overdijk naastligger ten westen Grote Bredeplaats 29 1753 253 67r
OVERDIJK, OTTE AUKES Otte Aukes Overdijk mr. blokmaker koper perk en Looierij Bargebuurt 1789 263 173v
OVERDIJK, OTTE AUKES Otte Aukes Overdijk mr. blokmaker Havenplein ZZ 1806 267 252r
OVERDIJK, OTTE AUKES Otte Aukes Overdijk mr. blokmaker verkoper Noorderhaven 16 1809 268 218v
KASPERS, OTTE Otte Caspers mr. metselaar koper huis en plaats Schritsen 3 1675 240 176v
DOEKES, OTTE Otte Doeckes , burger koper 1/2 huis Lanen 83 1656 237 102r
DOEKES, OTTE Otte Doeckes koper huis Zoutsloot ZZ 1657 237 109v
DOEKES, OTTE Otte Doeckes naastligger ten noorden onbekend 1658 237 143v
DOUWES, OTTE de erfgenamen van Otte Douues naastligger ten zuiden Zoutsloot 1659 238 13v
DOUWES, OTTE de erfgenamen van Otte Douues naastligger ten zuiden Zoutsloot 1660 238 25r
DOUWES, OTTE de erven van Otte Douwes naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1659 237 189v
DOUWES, OTTE de erven van Otte Douwes naastligger ten zuiden Zoutsloot 1659 237 193v
EGBERTS, OTTE Otte Egberts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1664 238 220r
EGBERTS, OTTE Otte Egberts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1665 239 22v
GEERTS, OTTE Otte Geerdts schipper (smal-) naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1688 242 241v
GERRITS, OTTE wijlen Otte Gerrits Franekerpoort (gebied) 1719 246 55v
HETTES, OTTE Otte Hettes Franekereind 30 1739 250 32r
HIDDES, OTTE Otte Hiddes verkoper Havenplein 1633 233 119r
IENTES, OTTE Otte Intes naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1667 239 83v
JAKOBS, OTTE Otte Jacobs naastligger ten westen Schritsen ZZ 1768 257 93v
JAKOBS, OTTE Otte Jacobs schippersknecht (beurt-) verkoper Schritsen 22 1783 261 76v
JAKOBS, OTTE Otte Jacobs , c.u. huurder Zeepziedersstraat 3 1804 267 57r
JANS, OTTE Otte Jans oud schipper koper huis Lammert Warndersteeg WZ 1769 257 100r
JELLES, OTJE Otte Jelles verkoper van 1/8 Zoutsloot 45 1755 253 199r
JETSES, OTTE Otte Jetses scheepstimmerman verkoper Noordijs 1683 241 245v
JETSES, OTTE Otte Jetses , burger mr. scheepstimmerman verkoper Spijkerboor (gebied) ZZ 1693 243 64r
JETSES, OTTE wijlen Otte Jetses Lanen 41 1733 248 228r
JETSES, OTTE Otte Jetzes , c.u. koper huis Noordijs WZ 1669 239 189v
JOHANNES, OTTE vroedsman Otte Johannes koper door niaar huis Heiligeweg 54 1736 249 108r
JOHANNES, OTTE Otte Johannes naastligger ten oosten Zuiderhaven 52 1747 251 171v
JORIS, OTTE Otte Joris , c.u. schipper (schuit-) koper huis Zeilmakersstraat 1710 245 123r
JORIS, OTTE Otte Joris naastligger ten oosten Hondenstraat ZZ 1747 251 201r
HAAN, OTTE JORIS Otte Joris de Haan, burger schipper (smak-) verkoper Bargebuurt 1733 248 216r
HAAN, OTTE JORIS Otte Joris de Haen schipper koper huis Vijver 2 1732 248 170v
JURJENS, OTTE Otte Juriens , burger mr. hoosbreider koper huis of woning Sint Jacobstraat 12 1698 243 343v
JURJENS, OTTE Otte Jurjens , burger koopman koper door niaar huis Lombardstraat 1726 246 284v
JURJENS, OTTE wijlen Otte Jurjens vorig bewoner Franekerpoort (gebied) 1733 248 198v
JURJENS, OTTE Otte Jurjens , burger garenhandelaar Franekerpoort (gebied) 1733 248 198v
JURJENS, OTTE Otte Jurjens , burger garenhandelaar Sint Jacobstraat 12 1733 248 200r
LUBBERTS, OTTE Otte Lubberts bakker koper huis en bakkerij Voorstraat 23 1803 266 256v
RUURDS, OTTE burgemeester Otte Ruyrts verkoper Grote Kerkstraat NZ 1688 242 235v
SALVERDA, OTTE S. Otte S. Salverda naastligger ten oosten Voorstraat 79 1774 258 162v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sibes Salverda koopman koper dwarshuis Romastraat 27 1738 249 227r
SIEBRENS, OTTE Otte Sybers mr. wolkammer naastligger ten westen Karremanstraat WZ 1729 247 283v
SIEBES, OTTE Otte Sybes naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 15 1735 249 30r
SIEBES, OTTE Otte Sybes mr. wolkammer verkoper van 1/4 Franekereind 18 1739 250 62r
SIEBES, OTTE Otte Sybes naastligger ten oosten Romastraat 25 1749 252 38r
SIEBES, OTTE Otte Sybes naastligger ten westen Romastraat 29 1750 252 71r
SIEBES, OTTE Otte Sybes naastligger ten oosten Sint Jacobstraat OZ 1757 254 56r
SIEBES, OTTE Otte Sybes naastligger ten westen Romastraat 29 1767 256 258v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda verkoper Sint Jacobstraat OZ 1733 248 263v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda, burger mr. wolkammer koper huis Voorstraat 69 1737 249 200v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman koper huis en tuintje Voorstraat 85 1739 250 2v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda mr. wolkammer Voorstraat 62 1745 251 59v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda mr. wolkammer verkoper Nieuwstraat OZ 1745 251 61r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda mr. wolkammer verkoper Franekereind 29oost 1745 251 62v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda mr. wolkammer verkoper Lombardstraat 2 1745 251 69v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda mr. wolkammer en koopman verkoper Grote Kerkstraat 30 1756 254 1r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda, burger mr. wolkammer koper tuin van 48 bij 19 houtvoeten breed Voorstraat 83 1758 254 162v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman William Boothstraat OZ 1758 254 265r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman William Boothstraat OZ 1758 254 265r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 2 1761 255 85v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman verkoper noordoost van Harlingen 1765 256 107v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda naastligger ten westen Voorstraat 87 1765 256 113r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda naastligger ten oosten Romastraat 25 1766 256 150v
SALVERDA, OTTE SIEBES het pakhuis gekocht door Otte Sybes Salverda, c.s. naastligger ten oosten Voorstraat 81 1766 256 186v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koper pakhuis Voorstraat 83 1766 256 189r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda naastligger ten oosten Voorstraat 83 1766 256 189r
SALVERDA, OTTE SIEBES pakhuis Otte Sybes Salverda naastligger ten oosten Voorstraat 81 1766 256 190r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman Karremanstraat OZ 1766 256 229r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda naastligger ten westen Voorstraat 87 1771 257 184r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman Rommelhaven 7 1776 258 6v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman verkoper Romastraat NZ 1773 258 74v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman verkoper Voorstraat 85 1780 260 2r
TEEKES, OTTE Otte Taeckes naastligger ten westen Zoutsloot 1659 237 193v
TJEERDS, OTTE Otte Tieerds naastligger ten zuiden Schritsen 8 1709 245 81r
TJEERDS, OTTE de kamer van Otte Tieerds naastligger ten westen Schritsen 12 1709 245 98v
TJEERDS, OTTE de weduwe van Otte Tieerds naastligger ten zuiden Schritsen 8 1710 245 108r
IEDES, OTJE Ottie Ydes verkoper van 1/3 Rommelhaven 2 1727 247 44v
IEDES, OTJE Ottie Yedes , burger koper hof en zomerhuis Zuiderhaven 30 1735 249 49r
IEDES, OTJE Ottie Yedes naastligger ten westen Zuiderhaven 30 1735 249 49r
JOOSTES, OTJE Ottje Joostes verkoper van 1/8 Rapenburg ZZ 1729 247 274v
IEDES, OTJE Ottje Yedes , burgerse verkoper Zuiderhaven 30 1759 254 198r
KNIJFF, OTTE Otto Knijff mr. hoosbreyder koper huis Grote Kerkstraat 33 1676 240 241v
KNIJFF, OTTE Otto Knijff curator van het derde kind van Noorderhaven NZ 1678 241 5ra
KNIJFF, OTTE Otto Knijff huurder Voorstraat 25 1685 242 83v
KNIJFF, OTTE Otto Knijff, burger koopman koper huis Voorstraat 35 1685 242 85v
, OTTE Burgemeester Otto Kuyf naastligger ten zuiden Noorderhaven 80 1687 242 176r
OVERDIJK, OTTE Otto Overdijk naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 1791 263 309v
, OTTE Otto Titie oud hofmeester koper huis Zuiderhaven 24 1795 264 268v
ALBERTS, OTTE Otto Alberts verkoper en curator van Nieuwstraat OZ 1682 241 47va
AUKES, OTTE Otto Aukes , burger wijdschipper koper door niaar huis Zoutsloot NZ 1731 248 51r
AUKES, OTTE Otto Aukes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1731 248 51r
OVERDIJK, OTTE AUKES Otto Aukes Overdijk naastligger ten oosten Bildtstraat 11 1728 247 124r
DOEKES, OTTE Otto Doeckes , burger c.u. koper huis, lege plaats met bomen en planten Noorderhaven NZ 1648 236 16v
DOEKES, OTTE Otto Doeckes , c.u. verkoper Zuiderplein 1 1649 236 56v
JETSES, OTTE Otto Jetses naastligger ten westen Heiligeweg NZ 1683 241 264v
JETSES, OTTE Otto Jetses , burger mr. scheepstimmerman koper kamer met loods Spijkerboor (gebied) 1683 242 1v
JURJENS, OTTE Otto Jurjens koper dwarshuis Schritsen 22 1731 248 39r
KASPERS, OTTE Otto Kaspers mr. metselaar naastligger ten westen Schritsen 5 1678 241 13r
HUISMAN, OTTE LIEUWES Otto Lieuwes Huysman verkoper van 1/4 Zoutsloot NZ 1728 247 98v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otto Sybes Salverda mr. wolkammer koper huis Noordijs 10 1753 253 89r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otto Sybes Salverda koopman verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg WZ 1769 257 135r
HESSELS, OUTGER Outger Hessels bewoner woning 2 Lanen ZZ 1680 241 23ra
OUTGERS, OUTGER Outger Outgers naastligger ten westen Scheffersplein WZ 1633 233 124r
REINERS, OUTGER Outger Reyners naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1675 240 192v
REINERS, OUTGER Outger Reyners Zoutsloot NZ 1676 240 221v