Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Het einde komt in zicht; in vier jaar zijn meer dan negenduizend akten verwerkt tot leesbare, doorzoekbare en sorteerbare informatie.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Na  Ne  Ni  No  Nu  Ny  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
, N. N. N. naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 1633 233 122r
, N. N. N. naastligger ten westen Grote Kerkstraat 1633 233 123r
, N. N. N. naastligger ten noorden Noorderhaven 98 1648 236 30v
, N. N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1649 236 85v
, N. N. N. Noorderhaven 40 1660 238 18v
, N. N. N. mesmaker huurder (ontvangt van de kopers 1 zilveren ducaton?) Kleine Bredeplaats WZ 1660 238 46v
, N. N. N. korfmaker huurder Sint Jacobstraat 1659 238 2ar
, N. N. N. Karremanstraat 1663 238 19ar
, N. N. N. naastligger ten noorden Rozengracht ZZ 1668 239 24ra
, N. N. N. gortmaker naastligger ten zuiden William Boothstraat 3 1670 240 10r
, N. N. N. naastligger ten zuiden Kruisstraat 1670 240 31r
, N. N. N. naastligger ten westen Sint Jacobstraat 4 1675 240 20va
, N. N. N. verkoper Raadhuissteeg 1 1681 241 40va
, N. N. N. naastligger ten zuiden Schritsen 50 1684 242 44v
, N. N. N. havenmeester naastligger ten noorden Lanen ZZ 1695 243 129v
, N. N. N. , burger Tiepelsteeg 1706 245 5v
, N. N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1716 245 272v
, N. N. N. Weeshuisstraat 1731 248 52v
, N. N. N. stadsbouwmeester naastligger ten westen Noorderhaven 74 1741 250 157v
, N. N. N. mr. bontwever naastligger ten zuiden Zoutsloot 30 1745 251 98v
, N. N. N. wever naastligger ten zuiden Zoutsloot 30 1746 251 115r
, N. N. N. Kerkpoortstraat 1747 251 195r
, N. minderjarige N. N. bontwever Heiligeweg NZ 1756 254 31v
, N. N. N. Molenpad 1757 254 109r
, N. N. N. , c.u. militaire schoenmaker huurder Schritsen 60 1758 254 117r
, N. N. N. huurder boven oost (per week) Grote Kerkstraat 44 1778 259 126v
, N. N. N. militair huurder Droogstraat 1783 261 25r
, N. N. N. naastligger ten oosten Weverstraat 1795 264 298r
, N. N. N. koper provisioneel huis (geboden op de zitdag van de brandende kaarse) Schritsen 17 1792 264 354r
, N. N. N. , c.u. mr. schoenmaker huurder Bildtstraat 24 1803 266 176v
, N. N. N. Romastraat ZZ 1803 266 302r
, N. N. N. koopman (joods -) naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23 1804 267 12v
, N. N. N. naastligger ten westen Havenplein ZZ 1806 267 288v
, N. wijlen N. N. Zuiderhaven 97 1810 269 32r
GRETTINGA, N. N. N. Grettinga bouwmeester naastligger ten zuiden Lanen 42 1707 245 33v
JELGERSMA, N. N. Jelgersma naastligger ten zuiden Lanen 48 1808 268 76r
LOON, N. dr. N. van Loon huurder Zuiderhaven ZZ 1782 260 169v
LOON, N. de erven van dr. N. van Loon naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1786 262 104v
SIDERIUS, N. weduwe N. N. Siderius naastligger ten noorden Hofstraat 17 1757 254 100v
SMAL, N. N. Smal, c.u. huurder achterkamer Zoutsloot 1805 267 156r
SMIDS, N. N. N. Smiths naastligger ten oosten Prinsenstraat WZ 1758 254 178r
, N. oud vaandrig N. N. Stanzen verkoper Kerkpoortstraat 1717 245 295r
WENNEKES, N. N. Wennekes, n.u. naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1800 265 275v
, NAMKE Namkjen Algra van Fontein verkoper van 1/4 Zuiderhaven 39 1771 257 192v
, NAMKE Namkjen Algra van Fontein verkoper van 1/4 onbekend 1771 257 192v
, NAMKE Namkjen Algra van Fontein verkoper van 1/4 onbekend 1771 257 192v
, NAMKE Namkjen Algra van Fonteyn Grote Ossenmarkt 6 1772 258 6r
OTTES, NAMKE Nampkjen Ottes verkoper Zoutsloot 1757 254 53v
GOOITSENS, NANKE Nanck Goyties Lanen NZ 1634 233 134r
GERRITS, NANKE Nancke Gerryts Heiligeweg 46 1780 259 286v
IEPES, NANKE Nancke Ypes verkoper van 1/2 Noorderhaven ZZ 1700 244 49r
JOUKES, NANKE Nanke Joukes Both Apothekerstraat OZ 1707 245 17r
JOUKES, NANKE Nanke Joukes , burger ten oosten van Harlingen NZ 1707 245 17v
IEPES, NANKE Nanke Ypes Heiligeweg NZ 1700 244 51r
, NANNE Nanne Cruyseboer naastligger ten oosten Weverstraat 1667 239 111r
, NANNE weduwe van Nanne Kruissebroer naastligger ten oosten Weverstraat 1659 237 217r
, NANNE Nanne van Pelsen naastligger ten zuiden Rapenburg 1657 237 135r
KLASES, NANNE Nanne Claesen , burger lichterman koper kamer en loods uin de dubbekle regel zogenaamd Lombardstraat 1688 242 234r
KLASES, NANNE Nanne Claeses , burger lichterman koper kamer onbekend 1688 242 218r
KLASES, NANNE Nanne Claessen koper kamer Rapenburg ZZ 1687 242 182r
KLASES, NANNE Nanne Claessen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat OZ 1693 243 46v
KLASES, NANNE Nanne Clases naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1727 247 8v
DRIJFHOUT, NANNE DIRKS Nanne Dirks Drijfhout koopman Voorstraat 81 1774 258 162v
DRIJFHOUT, NANNE DIRKS Nanne Dirks Drijfhout koopman Voorstraat 79 1774 258 162v
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes gerechtsbode naastligger ten westen Rapenburg 1647 235 244v
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes gerechtsbode koper 5 pm vergraven land ten oosten van Harlingen 1647 235 259r
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes gerechtsbode naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1647 235 267r
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes verkoper onbekend 1648 236 45v
HIDDES, NANNE hovinge van Nanne Hiddes naastligger ten oosten Rapenburg 1658 237 178v
HIDDES, NANNE de hovinge van wijlen Nanne Hiddes naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1664 238 221v
HIDDES, NANNE de erfgenaam van Nanne Hiddes naastligger ten oosten Voorstraat 18 1664 238 241v
HIDDES, NANNE de erfgenaam van Nanne Hiddes naastligger ten zuiden Voorstraat 18 1664 238 241v
HIDDES, NANNE de kamer van wijlen Nanne Hiddes naastligger ten zuiden Voorstraat NZ 1663 238 21av
HIDDES, NANNE de curatoren van het nagelaten weeskind van Nanne Hiddes verkoper Rapenburg 1664 238 28ar
HIDDES, NANNE het nagelaten kind van Nanne Hiddes verkoper Grote Kerkstraat NZ 1665 239 4ra
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes naastligger ten oosten Voorstraat 48 1668 239 23ra
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes naastligger ten zuiden Voorstraat 48 1668 239 23ra
HIDDES, NANNE de nagelaten kamer van Nanne Hiddes naastligger ten zuiden Voorstraat 89 1676 240 239v
GRETTINGA, NANNE HIDDES Nanne Hiddes Grettinga naastligger ten westen Voorstraat 52 1659 237 208r
GRETTINGA, NANNE HIDDES Nanne Hiddes Grettinga naastligger ten westen Voorstraat 52 1659 237 208r
GRETTINGA, NANNE HIDDES Nanne Hiddes Grettinga, burger tichelaar koper Moriaanstraat 3 1659 238 1r
GRETTINGA, NANNE HIDDES de kamers en hof van Nanne Hiddes Grettinga naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1660 238 53r
GRETTINGA, NANNE HIDDES het nagelaten weeskind van wijlen Nanne Hiddes Grettinga verkoper Voorstraat 50 1670 239 41va
HIDDES, NANNE Nanne Hyddes , c.u. gerechtsbode koper twee nieuwe kamers met prieel, hof, bomen en planten Rapenburg 1646 235 201v
JANS, NANNE hopman Nanne Jans verkoper Zoutsloot NZ 1641 234 141v
JANS, NANNE wijlen Nanne Jans naastligger ten westen Hoogstraat NZ 1665 239 11v
JANS, NANNE Nanne Jansen smid naastligger ten oosten onbekend 1641 234 133r
JANS, NANNE Nanne Jansen smid naastligger ten oosten onbekend 1641 234 136v
JANS, NANNE Nanne Jansen smid verkoper Zoutsloot ZZ 1648 236 29r
JANS, NANNE Nanne Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 1648 236 43v
JANS, NANNE Nanne Jansen smid naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1650 236 127v
JANS, NANNE de weduwe van Nanne Jansen naastligger Franekerpoort (gebied) 1659 237 189v
FABER, NANNE JANS de kinderen en erfgenamen van de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Hoogstraat NZ 1666 239 6va
FABER, NANNE JANS de kinderen en erfgenamen van de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Hoogstraat 30 1666 239 7ra
FABER, NANNE JANS de tuin van de erven van Nanne Jansen Faber, c.u. naastligger ten noorden Hoogstraat NZ 1666 239 7ra
FABER, NANNE JANS de kinderen en erfgenamen van de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Hoogstraat NZ 1666 239 7ra
FABER, NANNE JANS de kinderen en erfgenamen van de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Hoogstraat 1666 239 7va
FABER, NANNE JANS de kinderen en erfgenamen van de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Droogstraat 1666 239 7va
FABER, NANNE JANS de kinderen en erfgenamen van de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Noorderhaven 34 1666 239 7va
FABER, NANNE JANS de kinderen en erfgenamen van de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Rinnertspijp 1666 239 8ra
KEIMPES, NANNE Nanne Keimpes mr. kistmaker verkoper Grote Bredeplaats 11 1671 240 60v
KEIMPES, NANNE Nanne Keympes , burger c.u. mr. kistmaker koper van 1/6 huis Noorderhaven 12 1649 236 77r
KEIMPES, NANNE Nanne Keympes , c.u. mr. kistmaker verkoper Noorderhaven 12 1649 236 77v
KEIMPES, NANNE Nanne Keympes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 9 1671 240 49v
LIEUWES, NANNE wijlen Nanne Lieuues Weverstraat ZZ 1660 238 40r
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuwes naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 1646 235 233r
LIEUWES, NANNE Nanne Liuwes , burger verkoper Sint Christoffelsteeg WZ 1634 233 133v
LUITJENS, NANNE Nanne Luytiens naastligger ten oosten Hofstraat NZ 1633 233 109r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten noorden Franekereind 25 1633 233 100r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten noorden Franekereind 25 1633 233 117r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten noorden Franekereind 25 1641 234 145v
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten noorden Nieuwstraat 62 1641 234 147r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers boomsluiter naastligger ten noorden Nieuwstraat 64 1646 235 241r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten zuiden Nieuwstraat 58 1647 235 244r
MELCHERTS, NANNE de erven van Nanne Melchers naastligger ten noorden Nieuwstraat 64 1658 237 143r
OENES, NANNE mr. Nanne Oenes koper huis met plaatske met een vrije steeg ten westen Nieuwstraat 1633 233 114v
PIETERS, NANNE Nanne Pyters , c.s. huurder kamer Voorstraat 87 1694 243 73r
RINSES, NANNE wijlen Nanne Rinses kuiper Grote Bredeplaats ZZ 1642 234 172v
, NANNE weduwe van Nanne Vinses naastligger ten westen Vijverstraat NZ 1658 237 178r
WILLEMS, NANNE de weduwe van Nanne Willems verpachter grond (gekocht van de Weesvoogden en de huiszittende armen) Lanen 1640 234 115r
WILLEMS, NANNE Nanne Willems mr. wever koper stalling en tuintje Molenpad 1724 246 202v
ATSES, NANKE Nanneke Atses Sint Jacobstraat 15 1660 238 38v
JOHANNES, NANKE Nanneke Joannes verkoper Heiligeweg NZ 1685 242 89r
JOHANNES, NANKE Nanneke Joannes verkoper Heiligeweg 8 1685 242 89v
NANNES, NANKE Nanneke Nannings Droogstraat 1684 242 25v
NANNES, NANKE Nanneke Nannings Wortelstraat 1 1684 242 26r
, NANNE oud burgervaandrig Nanning Stansen mr. brouwer koper huis genaamd de Witte Trompet Kerkpoortstraat 25 1714 245 220r
ARENDS, NANNE de weduwe van Nanning Aarnts naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1662 238 141r
ARENDS, NANNE huis (4) van de weduwe van Nanning Aernts grondpacht onbekend 1663 238 189v
KORNELIS, NANNE Nanning Cornelis naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1730 247 359r
KORNELIS, NANNE Nanning Cornelis naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1732 248 70v
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks naastligger ten noorden Karremanstraat 1742 250 268r
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks , burger schipper (schuit-) koper huis en tuintje Zoutsloot NZ 1748 251 239v
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks schipper (schuit-) verkoper (Verkoper moet t.b.v.de minderjarige kinderen van Sipke Saekes 120-4-0 CG (met in) Zoutsloot NZ 1749 251 252r
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks schipper koper huis Zoutsloot 96 1750 252 97r
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks naastligger ten zuiden Karremanstraat 21 1752 252 217v
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks Zoutsloot 96 1760 254 254r
HENDRIKS, NANNE de erven van Nanning Hendriksen verkopers Karremanstraat 25 1760 254 256r
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendrix naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1732 248 113r
PIETERS, NANNE Nanning Pytters koper woning Kerkpoortstraat 1701 244 102v
TJEERDS, NANNE de weduwe van Nanning Tieerds naastligger ten westen Droogstraat 1662 238 137v
TIJSES, NANNE wijlen Nanning Tijsen Scheerstraat ZZ 1736 249 114r
TIJSES, NANNE Nanning Tijssen , burger koper huis Scheerstraat 6 1729 247 290r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1709 245 100v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1714 245 211v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems verkoper Nieuwstraat OZ 1715 245 244r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems geniaarde koper Nieuwstraat WZ 1719 246 35v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1721 246 109v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems koper huis Moriaanstraat NZ 1731 247 381r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten zuiden Moriaanstraat NZ 1731 247 381r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten westen Moriaanstraat NZ 1731 247 381r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems , burger mr. bontwever koper tuin Molenpad 1735 249 41v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems , burger mr. bontwever verkoper Moriaanstraat NZ 1735 249 45r
WILLEMS, NANNE burgersergeant Nanning Willems naastligger ten oosten Molenpad NZ 1736 249 144v
WILLEMS, NANNE burgersergeant Nanning Willems koper huis, voorste gedeelte Moriaanstraat ZZ 1736 249 152r
WILLEMS, NANNE de koper Nanning Willems naastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ 1736 249 152r
WILLEMS, NANNE burgersergeant Nanning Willems naastligger ten oosten Molenpad NZ 1737 249 196r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems mr. bontwever koper woning Moriaanstraat 1740 250 94r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems , c.u. mr. bontwever naastligger ten oosten Moriaanstraat 1740 250 94r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems , c.u. mr. bontwever naastligger ten zuiden Moriaanstraat 1740 250 94r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems , c.u. mr. bontwever naastligger ten noorden Moriaanstraat 1740 250 94r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1744 251 35v
, NANNE Nanningh , c.s. sleefmaker huurder Sint Jacobstraat OZ 1693 243 61v
, NANNE Nanningh sleefmaker naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1715 245 244v
, NANNE Nanningh sleefmaker naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1715 245 244v
, NANNE Nanningh Stansen mr. brouwer naastligger ten oosten Bildtstraat 15 1715 245 240r
HENDRIKS, NANNE Nanningh Hendrix koper huis Droogstraat 1723 246 158r
RIENKS, NANNE Nanningh Riencks , burger sleefmaker koper huis Rapenburg ZZ 1694 243 81r
RINSES, NANNE de weduwe van Nanningh Rinses naastligger ten westen Grote Bredeplaats 22 1650 236 140v
TJEERDS, NANNE Nanningh Tieerds koper kamer, loods en plaats erachter Droogstraat 100 1660 238 30v
WILLEMS, NANNE de erven van Nanningh Willems naastligger ten noorden Kerkpad WZ 1669 239 37va
WILLEMS, Nannings Willems koper huis Nieuwstraat OZ 1702 244 154r
, Nanningus Stansen mr. brouwer verkoper van 1/5 Vijverstraat NZ 1695 243 137v
, de erven van Nanningus Stansen eigenaar van 1/2 van 5/12 William Boothstraat WZ 1722 246 150r
, haar broeder Nanningus Stansen William Boothstraat WZ 1723 246 171v
, Nanningus Stansen erflater Noorderhoofd 1 1729 247 253v
, NATHANAEL Nathan Eliasar huurder van 1/2 Grote Kerkstraat 25 1783 261 93r
, NATHANAEL Nathan Levy naastligger ten zuiden Noorderhaven 90 1755 253 245r
, NATHANAEL Nathan Levy koopman (joods -) koper huis Voorstraat 45 1755 253 246r
, NATHANAEL Nathan Levy koopman koper deftig huis Kerkpoortstraat 1756 254 30v
, NATHANAEL Nathan Levy, c.u. huurder Kerkpoortstraat 1756 254 30v
, NATHANAEL Nathan Eleasar huurder bendengedeelte Heiligeweg 11 1799 265 163r
LEVI, NATHANAEL Nathan Levi naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 38 1758 254 176r
LEVI, NATHANAEL Nathan Levi koopman (joods -) verkoper Grote Kerkstraat 40west 1775 258 241v
, Nathaniël Cromhuisen, c.u. geniaarde koper Lanen 23 1711 245 161v
, NATHANAEL substituutmajoor Nathaniel Cromhuisen executeur koper huis met stallinge Voorstraat 57 1714 245 213r
ABES, NEELTJE Neel Abbes , burger William Boothstraat 1661 238 104r
JAKOBS, NEELTJE weduwe Neel Jacobs , burger verkoper Kleine Bredeplaats 7 1641 234 156v
SIEMENS, NEELTJE Neel Simens , burger geniaarde koper Sint Jacobstraat 18 1641 234 159v
, NEELTJE Neeltie geniaarde koper Lanen 42 1649 236 84r
, NEELTJE gebruik van de steeg volgens servituut van 19-08-1603 met Neeltie Grote Bredeplaats 27 1678 241 21r
, NEELTJE Neeltie Ackers Rozengracht 1708 245 70v
HERES, NEELTJE Neeltie Heeres naastligger ten westen Grote Ossenmarkt NZ 1703 244 199v
HIBMA, NEELTJE Neeltie Hibma, burger Zoutsloot 86 1741 250 201v
HIBMA, NEELTJE Neeltie Hibma, burger Zoutsloot NZ 1741 250 201v
, NEELTJE Gezamenlijke ervan van wijlen Neeltie ????? verkoper Noorderhaven 29 1711 245 153v
ABES, NEELTJE Neeltie Abbes William Boothstraat 1666 239 8va
ARJENS, NEELTJE Neeltie Ariens verkoper Sint Odolphisteeg WZ 1674 240 138r
ARJENS, NEELTJE Neeltie Ariens Brouwersstraat OZ 1674 240 162r
ARJENS, NEELTJE Neeltie Ariens Brouwersstraat OZ 1674 240 162r
BERENDS, NEELTJE Neeltie Berents Molenpad NZ 1737 249 196r
, NEELTJE weduwe Neeltie Bevints verkoper Zoutsloot NZ 1724 246 193r
BOUWES, Neeltie Buwis naastligger ten zuiden Franekereind ZZ 1633 233 106r
KLASES, NEELTJE wijlen Neeltie Claeses Grote Kerkstraat 19 1678 241 17r
KLASES, NEELTJE Neeltie Claeses Hofstraat ZZ 1720 246 67v
KLASES, NEELTJE Neeltie Clases Vijver OZ 1715 245 254r
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis koper door niaar huis Grote Bredeplaats ZZ 1642 234 172v
KORNELIS, NEELTJE wijlen Neeltie Cornelis Herenknechtenkamerstraat OZ 1685 242 98v
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper van 1/2 Rozengracht 22 1715 245 241r
ROORDA, NEELTJE DIRKS Neeltie Dircks Roorda, burger Kerkpoort (gebied) 1694 243 90v
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircx koper dwarshuis met een huis erachter voorheen gebruikt als haringhang Rozengracht 1664 238 207r
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirks , burger Herenwaltje OZ 1698 243 369v
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirks naastligger ten noorden Lanen NZ 1713 245 201v
ROORDA, NEELTJE DIRKS Neeltie Dirks Roorda Hofstraat 16 1697 243 326r
DIRKS, NEELTJE de erfgenamen van Neeltie Dirx Hoogstraat 1641 234 157v
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirx verkoper Liemendijk 1684 242 24v
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirx Vioolsteeg 1695 243 154r
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirx Hofstraat 16 1698 243 363r
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirx naastligger ten noorden Lanen 23 1700 244 75r
DOEDES, NEELTJE Neeltie Doedes Moriaanstraat 1711 245 154v
EVERTS, NEELTJE Neeltie Everts verkoper van 1/12 Zuiderstraat 27 1728 247 73r
EVERTS, NEELTJE Neeltie Everts verkoper van 1/4 Lanen 13 1747 251 188v
FOLKERTS, NEELTJE Neeltie Folkerts naastligger ten zuiden Brouwersstraat WZ 1725 246 234r
GEERTS, NEELTJE Neeltie Geerts Achterstraat NZ 1711 245 146r
GERRITS, NEELTJE Neeltie Gerrits Droogstraat NZ 1696 243 259r
GERRITS, NEELTJE Neeltie Gerrits Bildtpoort (gebied) 1698 243 387v
HERES, NEELTJE een mande muir gemeen met Neeltie Heeres naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 3 1670 240 1v
HESSELS, NEELTJE de kamer van Neeltie Hessels naastligger ten oosten Hofstraat 19 1692 243 19v
HESSELS, NEELTJE de kamer van Neeltie Hessels naastligger ten westen Hofstraat NZ 1692 243 20r
HESSELS, NEELTJE de kamer van Neeltie Hessels naastligger ten westen Hofstraat NZ 1693 243 49r
HESSELS, NEELTJE de kamer bewoont door Neeltie Hessels naastligger ten oosten Hofstraat NZ 1693 243 69r
JAKOBS, NEELTJE Neeltie Jacobs , minderjarige jongedochter verkoper Nieuwstraat OZ 1686 242 121r
JAKOBS, NEELTJE Neeltie Jacobus Karremanstraat 1739 250 61r
JANS, NEELTJE Neeltie Jans verkoper Nieuwstraat WZ 1648 236 52r
JANS, NEELTJE Neeltie Jans naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1648 236 52v
JANS, NEELTJE Neeltie Jans verkoper Ooievaarsteeg 1648 236 52v
JANS, NEELTJE Neeltie Jans onbekend 1660 238 41r
JANS, NEELTJE Neeltie Jans Karremanstraat 20 1670 240 15r
JANS, NEELTJE Neeltie Jans verkoper Zuiderpoort (gebied) 1680 241 93r
JANS, NEELTJE wijlen Neeltie Jans bestemoeder Zuiderpoort (gebied) 1680 241 28va
JANS, NEELTJE wijlen Neeltie Jans bestemoeder Zuiderpoort (gebied) 1680 241 28va
JANS, NEELTJE Neeltie Jans verkoper Gardenierstraat NZ 1712 245 184v
JANS, NEELTJE Neeltie Jans verkoper van 1/2 Rozengracht 22 1715 245 241r
JANS, NEELTJE Neeltie Jans naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat 1726 246 256r
JANS, NEELTJE Neeltie Jans Zoutsloot ZZ 1733 248 281r
JANS, NEELTJE Neeltie Jans naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat 1752 252 230r
JOHANNES, NEELTJE Neeltie Johannes Voorstraat 81 1725 246 217r
JOHANNES, NEELTJE Neeltie Johannes Voorstraat 81 1725 246 217r
JOHANNES, NEELTJE Neeltie Johannes Bildtstraat 17 1732 248 155r
JORIS, NEELTJE Neeltie Joris koper kamer Romastraat NZ 1671 240 68v
MICHIELS, NEELTJE Neeltie Michiels koper huis met loodske en plaatske Weverstraat NZ 1699 244 26v
MINSES, NEELTJE Neeltie Minses Voorstraat 85 1702 244 147v
MINSES, NEELTJE Neeltie Minses verkoper Karremanstraat NZ 1733 248 211r
PIETERS, NEELTJE Neeltie Pieters , burger Scheerstraat ZZ 1694 243 117v
PIETERS, NEELTJE Neeltie Pieters verkoper van 550/11450 Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
BUTTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltie Pieters Butterkooper, burger Grote Bredeplaats 8b 1760 255 39r
HIBMA, NEELTJE PIETERS Neeltie Pieters Hibma, burger Zoutsloot 86 1740 250 99r
PIETERS, NEELTJE Neeltie Pytters , burgerse kopers Weverstraat NZ 1681 241 159v
REINERS, NEELTJE Neeltie Reiners verkoper Droogstraat NZ 1670 239 220r
REINERS, NEELTJE Neeltie Reiners verkoper ten zuiden van Harlingen WZ 1710 245 112r
REINERS, NEELTJE Neeltie Reiners koper huis Zuiderpoort (gebied) 1710 245 133r
REINERS, NEELTJE Neeltie Reynders Zuiderstraat 25 1727 246 299r
REINERS, NEELTJE Neeltie Reynders mr. scheepstimmerman Zuiderstraat 25 1727 246 299r
REINERS, NEELTJE wijlen Neeltie Reyners Brouwersstraat 1682 241 227r
RIPPERTS, NEELTJE Neeltie Ripperts , burgerse Noorderhaven 110 1683 241 252r
RIPPERTS, NEELTJE Neeltie Ripperts Noorderhaven 108 1698 243 382r
STEFFENS, NEELTJE Neeltie Stevens naastligger ten oosten Rozengracht 38 1685 242 97r
TJALLINGS, NEELTJE Neeltie Tjallinghs erfgenamen en verkopers Hofstraat 1681 241 155v
WARNERS, NEELTJE Neeltie Warnders naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 17 1778 259 122r
WOUTERS, NEELTJE Neeltie Wouters verkoper Rommelhaven 28 1717 245 287v
WIEBES, NEELTJE Neeltie Wybes Schritsen 8 1709 245 81r
WIEBES, NEELTJE Neeltie Wybes Schritsen 8 1710 245 108r
WIEBES, NEELTJE Neeltie Wybes Jan Ruurdstraat 5 1710 245 128r
, NEELTJE Neeltje huurder Noorderhaven 101 1752 253 1v
, NEELTJE Neeltje Beeva Moriaanstraat 10 1751 252 123v
BUTTERKOPER, NEELTJE Neeltje P. Butterkooper Noorderhaven 26 1806 267 282v
BUTTERKOPER, NEELTJE Neeltje Butterkoper bewoner/eigenaar Grote Bredeplaats 8b 1764 256 59v
BUTTERKOPER, NEELTJE Neeltje Butterkoper verkoper Grote Bredeplaats 8b 1764 256 59v
BUTTERKOPER, NEELTJE Neeltje P. Butterkoper Grote Bredeplaats 8b 1780 259 268v
BUTTERKOPER, NEELTJE Neeltje P. Butterkoper Grote Bredeplaats 8b 1780 259 268v
HIBMA, NEELTJE Neeltje Hibma winkelier Kleine Kerkstraat 3 1755 253 208r
, NEELTJE Neeltje van Kastel verkoper Grote Bredeplaats NZ 1772 258 1ar
BAUKES, NEELTJE Neeltje Bauckes huurder Noorderhaven 54 1665 239 26v
BAUKES, NEELTJE ongehuwde dochter Neeltje Baukes verkoper Lanen 15 1787 262 221v
BAUKES, NEELTJE ongehuwde dochter Neeltje Baukes verkoper Grote Kerkstraat 17 1788 262 250r
BAUKES, NEELTJE wijlen Neeltje Baukes voormalig bewoner Schritsen 55 1799 265 157r
BAUKES, NEELTJE wijlen Neeltje Baukes Schritsen 55 1799 265 157r
BAUKES, NEELTJE wijlen Neeltje Baukes voormalig eigenaar Schritsen 55 1799 265 167v
KLASES, NEELTJE Neeltje Claases koper woning WZ 1665 239 25v
KLASES, NEELTJE Neeltje Claeses erflater Weverstraat 1729 247 270v
KLASES, NEELTJE Neeltje Claeses erflater Hofstraat ZZ 1729 247 271v
KLASES, NEELTJE erven Neeltje Claeses verkoper Vijver 7 1729 247 272v
KLASES, NEELTJE erven Neeltje Claeses verkoper Molenpad NZ 1729 247 273v
KLASES, NEELTJE Neeltje Clases Molenpad 1706 244 330v
KORNELIS, NEELTJE Neeltje Cornelis koper kamer Herenknechtenkamerstraat 1664 238 231v
DANIELS, NEELTJE Neeltje Daniels uitdraagster Moriaanstraat 1757 254 78r
DANIELS, NEELTJE Neeltje Daniels huurder Romastraat 27 1781 260 9r
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks , burger Voorstraat 89 1666 239 36r
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks naastligger ten noorden Zuiderhaven 1666 239 50r
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks koper Zuiderhaven 1666 239 50r
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks huurder keukentje Bildtstraat 16 1772 258 27v
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirx onbekend 1702 244 187r
ROORDA, NEELTJE DIRKS Neeltje Dirx Roorda ten noorden van Harlingen 1702 244 179r
EVERTS, NEELTJE Neeltje Everts Hoogstraat 4 1787 262 309v
, NEELTJE weduwe Neeltje Fokerts koper huis CA,voorhuis met kamer ernaast en 2 zolders Brouwersstraat WZ 1726 246 294r
JAGERSMA, NEELTJE FOKKES Neeltje Fokkes Jagersma Noorderhaven 70 1808 268 89v
JAGERSMA, NEELTJE FOKKES wijlen Neeltje Fokkes Jagersma Noorderhaven 70 1809 268 297r
FOLKERTS, NEELTJE weduwe Neeltje Folkerts bewoner Brouwersstraat WZ 1726 246 294r
FOLKERTS, NEELTJE Neeltje Folkerts naastligger ten westen Brouwersstraat WZ 1726 246 294r
FOLKERTS, NEELTJE Neeltje Folkerts naastligger ten noorden Brouwersstraat WZ 1726 246 294r
FRANSES, NEELTJE Neeltje Fransen verkoper Zoutsloot 1767 256 258r
GERRITS, NEELTJE Neeltje Gerrits Noorderhaven 114 1731 248 55r
HERES, NEELTJE Neeltje Heeres Kerkpoort (gebied) NZ 1694 243 108r
HENDRIKS, NEELTJE Neeltje Hendriks koper woning Zoutsloot 94 1762 255 141r
HENDRIKS, NEELTJE Neeltje Hendriks verkoper Karremanstraat 1783 261 36v
HAAN, NEELTJE HIELKES bejaarde vrijster Neeltje Hylkes de Haan verkoper Vijver 4 1772 258 23v
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs huurder Noorderhaven 48 1665 239 26v
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs Kerkpad WZ 1762 255 161r
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs Anjelierstraat NZ 1779 259 181v
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs Kerkpoortstraat 2 1786 262 123v
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs Kerkpoortstraat 37 1787 262 217v
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs Noorderhaven 13 1793 264 99v
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs Noorderhaven NZ 1795 264 296v
JANS, NEELTJE Neeltje Jans , burgerse koper kamer Zuiderhaven 18 1650 236 131v
JANS, NEELTJE Neeltje Jans Gardenierstraat NZ 1702 244 190r
JANS, NEELTJE Neeltje Jans verkoper Vijver 1749 252 23v
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles Heiligeweg 22 1752 253 30v
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles , burgerse Heiligeweg 34 1757 254 93r
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v
JELLES, NEELTJE de weduwe van Neeltje Jelles naastligger ten oosten Heiligeweg 32 1777 259 49r
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles verkoper Heiligeweg 32 1777 259 49r
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles verkoper Nieuwstraat 1777 259 50r
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles verkoper Heiligeweg 22 1777 259 51r
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles verkoper Grote Kerkstraat 44 1778 259 126v
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles verkoper Heiligeweg 34 1778 259 148r
JOHANNES, NEELTJE Neeltje Johannes verkoper Bildtstraat 9 1752 252 199v
JOHANNES, NEELTJE Neeltje Johannis verkoper (heeft het verdere recht door uitkoop verkregen) Bildtstraat 17 1755 253 235v
JURJENS, NEELTJE Neeltje Jurjens verkoper onbekend 1702 244 187r
JURJENS, NEELTJE Neeltje Jurjens Hoogstraat 41 1791 263 313r
MARTENS, NEELTJE Neeltje Martens koper huis Carl Visschersteeg 1790 263 191v
MARTENS, NEELTJE Neeltje Martens Lanen NZ 1792 264 73r
MARTENS, NEELTJE Neeltje Martens verkoper Carl Visschersteeg WZ 1798 265 114r
MINNES, NEELTJE Neeltje Minnes Grote Bredeplaats 19 1780 259 300v
OTTES, NEELTJE Neeltje Ottes Achterstraat NZ 1754 253 180r
OTTES, NEELTJE Neeltje Ottes Zoutsloot 45 1755 253 199r
OTTES, NEELTJE Neeltje Ottes Zoutsloot 45 1755 253 199r
PIETERS, NEELTJE Neeltje Pieters verkoper Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
BOTERKOPER, NEELTJE PIETERS wijlen Neeltje Pieters Boterkoper Noorderhaven 15 1804 267 63v
BOTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltje Pieters Boterkoper Zuiderhaven 77west 1804 267 101v
BUTTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltje Pieters Butterkooper verkoper Noorderhaven 28 1756 254 6r
BUTTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltje Pieters Butterkoper verkoper Grote Bredeplaats 35 1758 254 139r
BOTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltje Pyters Boterkoper naastligger ten oosten Rinnertspijp OZ 1754 253 172r
BOTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltje Pyters Boterkoper verkoper Rinnertspijp OZ 1754 253 172r
PIETERS, NEELTJE Neeltje Pyters Butterkoop, burger Noorderhaven 15 1765 256 109r
BUTTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltje Pyters Butterkoper verkoper van 1/4 Karremanstraat OZ 1766 256 229r
REINERS, NEELTJE Neeltje Reinders ten zuiden van Harlingen 1703 244 192r
BAKKER, NEELTJE REINERS Neeltje Reinders Bakker koper huis Vijverstraat 7 1809 268 305v
BONTEKOE, NEELTJE STITTERTS Neeltje Stitters Bontekoe Brouwersstraat 3 1788 263 2v
BONTEKOE, NEELTJE STITTERTS Neeltje Stitterts Bontekoe koper huis Brouwersstraat 3 het Bolswarder Veer 1785 261 271v
TJAMMES, NEELTJE Neeltje Tjamkes Zoutsloot NZ 1663 238 16ar
TJEBBES, NEELTJE Neeltje Tjebbes wolnaaister huurder Voorstraat NZ 1752 253 34v
TJEERDS, NEELTJE Neeltje Tjeerds winkelier Heiligeweg 6 1726 246 291v
TJERKS, NEELTJE Neeltje Tjerks huurder Oosterkeetstraat 5 1806 267 204r
WIEBES, NEELTJE Neeltje Wijbes Spijkerboor (gebied) 1708 245 48r
WILLEMS, NEELTJE Neeltje Willems Both Apothekerstraat WZ 1689 242 277r
WILLEMS, NEELTJE Neeltje Willems verkoper huisvrouw van Rinnertspijp 1 1702 244 185r
WILLEMS, NEELTJE Neeltje Willems Lanen ZZ 1703 244 355r
WOPKES, NEELTJE Neeltje Wopkes , burgerse Zeilmakersstraat OZ 1758 254 153r
WOPKES, NEELTJE Neeltje Wopkes Zeilmakersstraat OZ 1781 260 144r
WOUTERS, NEELTJE de erfgenamen van Neeltje Wouters Noordijs WZ 1668 239 25va
WIETSES, NEELTJE Neeltje Wytses Grote Kerkstraat 15 1766 256 225r
ROELOFS, NANKE Neinke Roelofs verkoper van 1/3 Rapenburg ZZ 1808 268 123v
ROELOFS, NANKE Neinke Roelofs verkoper van 1/3 Kruisstraat 3 1808 268 124r
ROELOFS, NANKE Neinke Roelofs verkoper van 1/3 Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
MOUTER, NANKE WILLEMS Neinke Willems Mouter, burger Zoutsloot 86 1740 250 99r
BERENDS, NEELTJE Neltje Beernds naastligger ten zuiden Nieuwstraat 31 1770 257 178v
HOTSMA, NANKE Nencke Hatsma verkoper Hoogstraat 45 1702 244 146v
MOUTER, NANKE WILLEMS Nencke Willems Mouter Zoutsloot 115 1731 248 35r
HOTSMA, NANKE Nenke Hatsma Scheffersplein OZ 1697 243 311v
, NANKE weduwe Nenke Hatsma verkoper Rommelhaven 1722 246 137r
FREERKS, NANNE huis genaamd de Drie Weiten Bollen Nenne Freerx verkoper van 1/2 Hoogstraat 1680 241 29va
MOUTER, Neynke Mouter Noorderhaven 39 1753 253 120r
MOUTER, Neynke Mouter Noorderhaven 39 1753 253 121r
MOUTER, Neynke Mouter onbekend 1753 253 122r
NAUTA, burgervaandrig Nichiel Nauta Grote Ossenmarkt 1a 1782 260 227v
NAUTA, burgervaandrig Nichiel Nauta Grote Ossenmarkt 1a 1782 260 227v
ALTENA, NICOLAAS Nicolaas van Altena commies van de lands gemene middelen koper door niaar huis Voorstraat 41 1764 256 54r
ALTENA, NICOLAAS Heer Nicolaas van Altena commies van de lands gemene middelen verkoper Voorstraat 41 1766 256 197v
ALTENA, NICOLAAS Heer Nicolaas van Altena commies van de lands gemene middelen verkoper Voorstraat 41 1766 256 199v
BLOEMBERG, NICOLAAS Nicolaas Blomberg predikant verkoper Zoutsloot 100 1808 268 31v
BLOEMBERG, NICOLAAS Nicolaas Blomberg predikant verkoper Scheerstraat 4 1808 268 32r
BOLT, NICOLAAS Nicolaas Bolt drogist huurder Franekereind NZ 1801 265 279v
, NICOLAAS Nicolaas Burgaarden, c.u. huurder Leerlooierssteeg WZ 1801 266 21r
, NICOLAAS wijlen Nicolaas van Burgaarden Kerkpoortstraat 31 1808 268 47v
KAT, NICOLAAS Nicolaas Cath naastligger ten westen Franekereind 12 1750 252 75v
KAT, NICOLAAS Nicolaas Cath koopman koper 1/2 huis Franekereind 10 1750 252 86r
, NICOLAAS Nicolaas Gerdner militair sergeant huurder (zo lang hij garnizoen houdt in Harlingen) Rinnertspijp OZ 1800 265 239r
KAT, NICOLAAS de heer Nicolaas Kath koopman verkoper Franekereind 10 1750 252 103r
LOON, NICOLAAS dr. Nicolaas van Loon Zuiderhaven 18 1778 259 110r
LOON, NICOLAAS dr. Nicolaas van Loon verkoper Zuiderhaven 18 1784 261 206v
LOON, NICOLAAS Dr. Nicolaas Loon Zuiderhaven 38 1801 265 281v
POSTMA, NICOLAAS Nicolaas Postma koper huis Grote Kerkstraat 44 1785 261 284r
POSTMA, NICOLAAS Nicolaas Postma naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 42 1785 261 285r
POSTMA, NICOLAAS Nicolaas Postma verkoper Grote Kerkstraat 44 1797 265 49v
ZOMER, NICOLAAS de weduwe van Nicolaas Zomer huurder bovenkamer Voorstraat 81 1766 256 186v
VULSMA, NICOLAAS HENDRIKS Nicolaas Hendriks Vulsma oud turfdrager koper huis Heiligeweg 50 1810 269 87r
JARICHS, NICOLAAS Nicolaas Jarichs huurder Zuiderplein OZ 1700 244 70r
SCHENKIUS, NICOLAAS PIETERS Nicolaas Pieters Schenkius koper huis Voorstraat 46 1800 265 272v
BONKAMP, NICOLAAS Nicolaes Boncamp, burger koper huis, hof met vruchtbomen, oud pakhuis met zolderkamer Voorstraat 14 1700 244 57r
AKKER, NICOLAAS dr. Nicolaus Acker naastligger ten zuiden Lanen 50 1694 243 118r
AKKER, NICOLAAS dr. Nicolaus Acker, burger medicinae doctor koper pan- en estrikwerk (Plus 7 zilveren lepels; zie DTB: huwelijk van Claes Wopkes Acker en Grytie Reyer) Moriaanstraat 1 1696 243 242r
AKKER, NICOLAAS de tuin van dr. Nicolaus Acker naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1699 244 17r
AKKER, NICOLAAS dr. Nicolaus Akker, burger medicinae doctor koper huis met een tuintje erachter Schritsen 41 1694 243 93v
AKKER, NICOLAAS Nicolaus Akker medicinae doctor naastligger ten zuiden Lanen 48 1696 243 209r
AKKER, NICOLAAS Nicolaus Akker, burger medicinae doctor koper Lanen 50 1698 243 370v
AKKER, NICOLAAS Nicolaus Akker, c.u. naastligger ten zuiden Lanen 50 1698 243 370v
AKKER, NICOLAAS Dr. Nicolaus Akker medicus Noorderhaven NZ 1702 244 167v
AKKER, NICOLAAS Nicolaus Akker medicinae doctor Droogstraat 1705 244 300v
, NICOLAAS doc.? Nicolaus Arckenbout koper 1/2 huis met kamers erachter en een tuin met prieel en bomen Heiligeweg 14 1667 239 70r
, NICOLAAS dr. Nicolaus Arckenbout koper 1/2 huis en kamer met een hof, prieel en bomen Heiligeweg 14 1667 239 13va
BONKAMP, NICOLAAS Nicolaus Boncamp koper zoutkeet met 2 huizen Zoutsloot 125 1699 244 16r
BONKAMP, NICOLAAS Nicolaus Boncamp koopman koper huis, plaats en tuintje Noorderhaven 75 1701 244 112r
BONKAMP, NICOLAAS Nicolaus Boncamp verkoper Voorstraat 14 1701 244 118v
BONKAMP, NICOLAAS Nicolaus Boncamp equipagemeester verkoper Zuiderhaven 6 1727 247 18r
BRAAM, NICOLAAS Nicolaus Bramius, burger apotecarius koper huis en lege plaats meet een loods daarachter en een vrij uitgang terzijde naar Nieuwstraat 1650 236 127v
BRAAM, NICOLAAS Nicolaus Gerardi Bramius, burger apotheker koper huis Lanen NZ 1659 237 192v
BRAAM, NICOLAAS Nicolaus Gerardi Bramius, burger apotheker naastligger ten oosten Lanen NZ 1659 237 192v
, NICOLAAS Dr. Nicolaus Dionisius verkoper Peterseliestraat ZZ 1647 235 267r
DUBLINGA, NICOLAAS ds. Nicolaus Dublinga predikant verkoper Lanen 83 1718 246 5r
, NICOLAAS Dr. Nicolaus Dyonisius, burger koper hovinge met prieel Rapenburg 1646 235 231v
ELGERSMA, NICOLAAS burgemeester Nicolaus Elgersma Zuiderhaven 39 1771 257 192v
ELGERSMA, NICOLAAS burgemeester Nicolaus Elgersma onbekend 1771 257 192v
ELGERSMA, NICOLAAS burgemeester Nicolaus Elgersma onbekend 1771 257 192v
ELGERSMA, NICOLAAS Nicolaus Elgersma notaris Grote Ossenmarkt 6 1772 258 6r
KLOPPER, NICOLAAS ds. Nicolaus Klopper huurder (leraar der doopsgezinden ) Zuiderhaven 79 1778 259 118v
LOON, NICOLAAS Nicolaus van Loon Zuiderhaven 38 1778 259 149r
LOON, NICOLAAS dr. Nicolaus van Loon Zuiderhaven 38 1779 259 189v
LOON, NICOLAAS dr. Nicolaus van Loon eigenaar van 1/3 Zuiderhaven 38 1779 259 189v
LOON, NICOLAAS Nicolaus van Loon koopman koper 1/2 timmerwerf, timmerschuur of loods, knechtenwoning Zuiderhaven 38 1781 260 68v
LOON, NICOLAAS Nicolaus van Loon koopman eigenaar van 1/2 Zuiderhaven 38 1781 260 68v
LOON, NICOLAAS Nicolaus van Loon koopman koper 1/2 van een huis, 2 houtschuren, hof, wagenhuis en paardenstal Zuiderhaven 38 1781 260 69v
LOON, NICOLAAS Nicolaus van Loon koopman eigenaar van 1/2 Zuiderhaven 38 1781 260 69v
LOON, NICOLAAS Nicolaus van Loon, JUD advocaat Hof van Friesland verkoper Nieuweburen 13 1782 260 230r
RINIA, NICOLAAS Nicolaus Renia Voorstraat NZ 1675 240 26ra
REID, NICOLAAS Nicolaus Reyde koper huis onbekend 1646 235 237r
SCHIERE, NICOLAAS een woning van Ds. Nicolaus Schiere predikant naastligger ten noorden Rinnertspijp WZ 1716 245 278r
SCHIERE, NICOLAAS Ds. Nicolaus Schiere predikant verkoper Rinnertspijp WZ 1716 245 278r
SCHIERE, NICOLAAS Ds. Nicolaus Schiere predikant verkoper Grote Bredeplaats NZ 1717 245 284r
SCHIERE, NICOLAAS ds. Nicolaus Schiere predikant Vijverstraat ZZ 1717 245 305r
SCHIERE, NICOLAAS Nicolaus Schiere predikant v Geroformeerde gemeente verkoper Rinnertspijp 1726 246 248r
SCHIERE, NICOLAAS ds. Nicolaus Schiere predikant Grote Bredeplaats NZ 1751 252 242r
SCHIERE, NICOLAAS ds. Nicolaus Schiere predikant Grote Bredeplaats NZ 1752 252 244r
WINSEMIUS, NICOLAAS Nicolaus Winshemius, q.q. bode Hof van Friesland verkoper Sint Jacobstraat 4 1671 240 55r
POSTHUMUS, NICOLAAS EEBES Nicolaus Aebes Posthumus Noorderhaven 111 1693 243 57v
BRAAM, NICOLAAS GERARDUS Nicolaus Gerardi Bramius apotheker koper zoutkeet Lammert Warndersteeg 3 1663 238 174v
JARICHS, NICOLAAS Nicolaus Jarichius Kromme Elleboogsteeg 1689 242 275v
HOTSMA, TRIJNTJE weduwe Nienke Hatsma verkoper Sint Jacobstraat 1 1722 246 136v
GERRITS, NIESKE Niesje Gerryts naastligger ten noorden Vioolsteeg 1735 249 38v
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes koper tuin en zomerhuis ((voor 3 percelen)) Rapenburg 22 1808 268 63v
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes koper huis ((voor 3 percelen)) Rapenburg ZZ 1808 268 63v
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes koper woning ((voor 3 percelen)) Rapenburg ZZ 1808 268 63v
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes naastligger ten zuiden (koper) Rapenburg ZZ 1808 268 63v
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes naastligger ten westen (koper) Rapenburg ZZ 1808 268 63v
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes naastligger ten noorden Rapenburg 18 1809 268 259r
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes verkoper Rapenburg 18 1809 268 259r
TAMMES, NIESKE Niesjen Tammes koper zomerhuis met tuin en woning Noordergrachtswal 57 1808 268 53v
TAMMES, NIESKE Niesjen Tammes herbergierse koper huis Franekereind 21 1808 268 154r
KRIJTENBURG, ARJENS Nieske Arjens Crytenburg verkoper van 1/5 Kerkpad WZ 1700 244 84v
KRIJTENBURG, NIESKE ARJENS Nieske Arjens Crytenburg verkoper van 1/5 Zuiderhaven 77oost 1701 244 127r
KRIJTENBURG, NIESKE ARJENS Nieske Arjens Crytenburgh verkoper van 1/5 Kerkpad 1 1698 243 389v
BERKHUIS, NIESKE BERENDS Nieske Beerns Berkhuis naastligger ten westen Voorstraat NZ 1718 246 5v
BERKHUIS, NIESKE BERENDS Nieske Beerns Berkhuis verkoper Voorstraat NZ 1718 246 5v
DIRKS, NIESKE Nieske Dirx Vijverstraat ZZ 1641 234 133v
DIRKS, NIESKE Nieske Dirx Lanen 87 1676 240 235v
HANSES, NIESKE Nieske Hanses , c.u. Vijverstraat ZZ 1709 245 101v
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/4 Zuiderhaven 27 1781 260 17v
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/2 Romastraat 1781 260 138r
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/3 Vianen 1786 262 125v
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/3 Vianen 1786 262 127r
IEDES, NIESKE Nieske Ides Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
IEDES, NIESKE Nieske Ides Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
JAKOBS, NIESKE Nieske Jacobs Scheerstraat 1 1771 257 186v
JAKOBS, NIESKE Nieske Jacobs verkoper Scheerstraat 1 1781 260 14r
WIERDSMA, NIESKE JANS Nieske Jans Wierdsma Zuiderhaven 46 1662 238 159v
WIERDSMA, NIESKE JANS de kinderen van Nieske Jans Wierdsma verkoper Zuiderhaven ZZ 1669 239 33va
JANS, NIESKE Nieske Jans Wiertsma Zuiderhaven 52 1665 239 10r
JANS, NIESKE Nieske Jans Wiertsma verkoper Zuiderhaven 46 1668 239 150v
JOCHEMS, NIESKE Nieske Jochums Tiepelsteeg 1693 243 50av
KARSTES, NIESKE Nieske Karstens verkoper van 1/3 Tiepelsteeg 1730 247 337v
PIERS, NIESKE Nieske Piers , burger Zoutsloot NZ 1739 250 44v
PIERS, NIESKE Nieske Piers verkoper Zoutsloot NZ 1750 252 96r
RUURDS, NIESKE Nieske Ruyrdts kopers Zoutsloot ZZ 1680 241 97r
SCHELTES, NIESKE Nieske Scheltes verkoper Zuiderstraat 1768 257 86r
POPPES, Nijnnert Poppes koopman naastligger ten westen Zuiderhaven 77oost 1680 241 22ra
STAM, NANKE Ninke Stam Hoogstraat 5 1808 268 48v
KORNELIS, NANKE wijlen Ninke Cornelis Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
BONKAMP, nn Boncamp equipagemeester naastligger ten westen Bildtstraat 24 1725 246 227r
, nn Rinjee strandmeester bewoner huis Bildtstraat 24 1725 246 227r
ANDRIES, nn Andriesz naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1725 246 242r
, Noël Malza bontwever 1766 256 205r
, NOLLE Nolle huurder Hoogstraat 32 1757 254 115v
NOLLIDES, NOLLE de erven van Nolle Nollides naastligger ten westen Weverstraat 1749 251 282v
ANDRIES, NOLLE Nolle Anderys verkoper van 1/6 Nieuwstraat 1739 250 8r
BISSCHOP, NOLLE PIETERS Nolles Pieters Bisschop varensgezel koper huis Hofstraat 16 1809 268 301r
SIKKES, NOLLE Nolles Sickes , burger verkoper Bargebuurt 1766 256 228r
SIKKES, NOLLE Nolles Sickes huurder Zoutsloot 1767 256 258r
IEDES, NOLLE Nolles Ydes zakkendrager Lanen NZ 1745 251 97v
GERRITS, Nuyse Gerrits kopers Vioolsteeg 1733 248 233v
JANS, NICOLAAS Nycolaes Jans huurder Molenpad 1734 248 295r
PIEBES, NIESKE Nyeske Pybes Grote Bredeplaats 22 1650 236 140v
PIETERS, NIESKE Nyeske Pytters naastligger ten zuiden Vijverstraat 4 1696 243 233v
MOUTER, TRIJNTJE Nynke Mouter Rozengracht 2 1753 253 119r