Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Het einde komt in zicht; in vier jaar zijn meer dan negenduizend akten verwerkt tot leesbare, doorzoekbare en sorteerbare informatie.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ia  Ie  Ii  Io  Iu  Iy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
MEINERTS, IEBE het andere nieuwe huis van Ibe Meynerts naastligger ten zuidwesten Zuiderstraat 33 1648 236 21r
FOKKES, IEBELTJE Ibel Fockes , c.s. verkoper Brouwersstraat 1667 239 110r
FOKKES, IEBELTJE Ibel Fockes naastligger ten zuiden Noorderhaven 16 1671 240 49r
FOKKES, Ibel Fockes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 11 1671 240 60v
JELLES, IEBELTJE Ibel Jelles koper hovinge en zomerhuisje met bomen en planten en tevens met een vrije eigen steeg (plus 5 ducaten voor verkopers kinderen) Wasbleek 1664 238 215r
MEINERTS, IEBELTJE Ibel Meinerts verkoper Liemendijk 1660 238 37r
FOKKES, IEBELTJE Ibeltje Fockes verkoper van 1/6 Voorstraat 1 1698 243 391v
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ibeltje Harmens Nauta verkoper Lanen 80 1720 246 83r
NAUTA, HARMENS Ibeltje Harmens Nauta, c.m. verkoper Zuiderhaven ZZ 1722 246 134r
, IETJE Ida van Cuiklenburg verkoper voorkinderen Voorstraat 58 1729 247 276r
, IETJE Ida van Kyll koper provisioneel hof met bomen, planten een een belv?d?re Zuiderhaven ZZ 1668 239 25ra
, IETJE Ida van Quiklenburg, c.m. Kerkpoortstraat 1708 245 47v
, IETJE Ida van Quiklenburg verkoper Vismarkt 1 1729 247 277r
JANS, IETJE Ida Jans Grote Bredeplaats 16 1803 266 180r
JANS, IETJE Ida Jans Grote Bredeplaats 16 1806 267 209v
PIETERS, IETJE Ida Pytters , burger Rapenburg 1647 236 3r
, IEDE Ide gardenier naastligger ten oosten onbekend 1649 236 61r
AUKES, IEDE Ide Auckes , c.u. gardenier koper lege plaats Zoutsloot NZ 1646 235 210v
FLORIS, IEDE Ide Floris naastligger ten zuiden Raamstraat 8 1774 258 134r
FOKKES, IEDE Ide Fokkes naastligger ten oosten Kruisstraat ZZ 1642 234 169r
FOKKES, IEDE ide Fokkes naastligger ten zuiden Kruisstraat ZZ 1642 234 169r
HEMMES, IEDE de smitte van Ide Hemmes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1720 246 78r
HEMMES, IEDE smidse van Ide Hemmes naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1720 246 84r
JAKOBS, IEDE Ide Jacobs koper schuur en gortmolen Bildtpoort (gebied) 1668 239 152r
JAKOBS, IEDE Ide Jacobs gortmaker verkoper Bildtpoort (gebied) 1669 239 194r
PIETERS, IEDE Ide Pieters naastligger ten noorden Bargebuurt WZ 1774 258 172r
TEEKES, IEDE Ide Teeckes , c.u. koper huis en plaats Scheerstraat 2 de Metselaer 1660 238 17r
TJALLINGS, IEDE Ide Tiallings koper 3 kamers onbekend 1661 238 89v
RINTJES, Ides Rinties , c.u. huurder Hofstraat 1672 240 97r
FEDDES, EDGER Idger Feddes naastligger ten oosten Lanen 38 1647 235 249v
ALLERTS, IDS Ids Allerds leraar doopsgezinde gemeenschap verkoper Zoutsloot NZ 1759 254 214v
DIRKS, IDS vrijgezel Ids Dirks molenaarsknecht koper 1/2 wind rogge- en weitmolen Bildtpoort (gebied) de Bildtpoortsmolen 1786 262 139r
MONSMA, IDS DIRKS Ids Dirks Monsma rogmolenaar koper huis Bildtstraat OZ 1787 262 216r
MONSMA, IDS DIRKS wijlen Ids Dirks Monsma Bildtstraat 9 1798 265 81v
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 36achter 1700 244 48r
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 36achter 1700 244 48r
FOKKES, IDS Ids Fockes molenaar onbekend 1701 244 119v
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31oost 1714 245 225r
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 31oost 1714 245 225r
FOKKES, IDS de hof van Ids Fockes , c.s. naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ 1716 245 270r
IENSES, IDS Het huis van Ids Inses naastligger ten noorden Noorderhaven NZ 1650 236 111r
TEEKES, IDS Ids Teckes naastligger ten westen Grote Kerkstraat NZ 1640 234 111r
HETTINGA, IDSERT verkoper Idsaert van Hettinga naastligger ten oosten Lanen NZ 1647 235 249r
HETTINGA, IDSERT Idsaert van Hettinga verkoper Lanen NZ 1647 235 249r
HETTINGA, IDSERT gedeputeerde Idsaert Hettinga naastligger ten oosten Lanen 1647 235 267v
HETTINGA, IDSERT het tichelwerk en land van Idsart van Hettinga naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1640 234 114r
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettinga naastligger ten westen onbekend 1642 234 173v
HETTINGA, IDSERT Idsart Hettinga naastligger ten westen onbekend 1642 234 173v
HETTINGA, IDSERT Idsart Hettinga naastligger ten oosten onbekend 1642 234 173v
HETTINGA, IDSERT Idsart Hettinga naastligger ten zuiden van Harlingen 1664 238 208r
HETTINGA, IDSERT Idsart Hittinga naastligger ten oosten onbekend 1642 234 173v
HETTINGA, IDSERT Idsart Hittinga naastligger ten zuiden van Harlingen 1666 239 10ra
HETTINGA, Idseart van Hettinga, c.s. gedeputeerde der Vijf Delen Dijckagie koper kamer met tuin Peterseliestraat ZZ 1647 235 267r
HETTINGA, Idserdt van Hettinga koper land met huis, hooiberg en hiem onbekend 1633 233 102v
HETTINGA, IDSERT de erfgenamen van Idsert Hettinga verpachter grond Oosterkeetstraat 1661 238 118r
HETTINGA, IDSERT de erfgenamen van Idsert Hettinga naastligger ten noorden Lanen 1669 239 188v
HETTINGA, IDSERT het land van Idsert Hettinga naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
STAPERT, IDSKE Idske Stapert Bildtpoort (gebied) 1749 251 285v
WIARDA, IDSKE Idske Wiarda Voorstraat 35 1779 259 183r
WIARDA, IDSKE Idske Wiarda verkoper Bargebuurt 1808 268 55v
WIARDA, IDSKE Idske Wiarda verkoper Achterstraat 7 1809 268 265r
WIARDA, IDSKE Idske Wiarda verkoper Anjelierstraat 6 1809 268 265r
AUKES, IDSKE Idske Auckes verkoper voor haar zelf en als moeder en voorstanderse over haar kinderen Grachtswalplein 1686 242 153r
DIRKS, IDSKE Idske Dirks Voorstraat 90 1798 265 112v
GATSES, IDSKE Idske Gatses naastligger ten oosten Rommelhaven 24 1718 246 6r
GATSES, IDSKE Idske Gatses verkoper Gardenierstraat ZZ 1718 246 25r
GERBENS, IDSKE Idske Gerbens Franekereind 25 1633 233 117r
HERES, IDSKE Idske Heeres , burger Spijkerboor (gebied) ZZ 1695 243 176r
HERES, IDSKE Idske Heeres koper huis (Huur: 35 GG p.jr.) Karremanstraat WZ 1788 262 253v
HERES, IDSKE wijlen Idske Heeres Karremanstraat WZ 1795 264 247v
HILLES, IDSKE Idske Hilles kopers Zeilmakersstraat 1785 262 39r
HILLES, IDSKE Idske Hilles Noorderhaven 97 1790 263 259v
JANS, IDSKE Idske Jans Romastraat ZZ 1725 246 230r
LIEUWES, IDSKE Idske Lieuwes Hofstraat 16 1699 244 20r
TEUNIS, IDSKE Het hof van Idske Teunis naastligger ten zuiden Droogstraat 1650 236 115v
TEUNIS, IDS het vrijthof van Idske Teunis , c.s. naastligger ten zuiden Droogstraat 1662 238 137v
TEUNIS, IDSKE Idske Teunis Wrijthoff verkoper (zie alle Friezen: Wrijthoff(?) en vgl. naastligger ten Westen) Droogstraat NZ 1663 238 185r
TJEERDS, IDSKE Idske Tjeerds Hoogstraat 53 1753 253 113v
WILLEMS, IDSKE Idske Willems verkoper Zuiderhaven 65 1699 244 25v
JELGERSMA, IDSKE WILTS Idske Wiltetus Jelgersma koper hof Zuiderpoort (gebied) 1712 245 185r
JELGERSMA, IDSKE WILTS de tuin van Idske Wiltetus Jelgersma naastligger ten oosten onbekend 1724 246 189r
AARTS, IETJE Idtie Aerts Romastraat NZ 1633 233 112r
FOPPES, IETJE Idtie Foppes Hoogstraat 1 1642 234 170v
GEERTS, IETJE Idtie Geerts , burger Schritsen NZ 1641 234 158r
ENNES, IETJE Idtie Innes verkoper Kleine Kerkstraat 1659 237 221r
JOHANNES, IETJE Idtie Joannis Heiligeweg 52 1667 239 82v
RUURDS, IETJE Idtie Rioerdts koper huis Romastraat NZ 1657 237 137r
JENTJES, IETJE Idtje Jenties koper woning Achterstraat ZZ 1711 245 153r
FOKKES, IDS Idts Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40west 1697 243 282r
FOEKES, IDS Idts Foeckes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat ZZ 1633 233 122r
JANS, IDS Idts Jans Zuiderstraat 1633 233 125r
HILLES, IDSKE Idtske Hilles , burgerse kopers Noorderhaven 97 1775 258 195r
JELTES, IDSKE Idtske Jeltes verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 29 1695 243 5va
SCHELTES, IDSKE Idtske Scheltes Zoutsloot NZ 1737 249 219r
TJEERDS, IDSKE Idtske Tjeerds Nieuwstraat WZ 1751 252 137v
MURRAY, IDSERTJE Idzarda Murray Heiligeweg 9 1766 256 205v
MURRAY, IDSERTJE Idzarda van Murray Heiligeweg 9 1771 257 214r
IEBES, IEBE Iebe Iebes , burger koper huis (N.B. In de marge: 235 GG) Heiligeweg 19 1642 234 164v
, IEDE Iede Feytama, burger c.s. koper huis met een grote hovinge ten oosten en nog een kamer met een prieel erachter onbekend 1641 234 145r
AUKES, IEDE Iede Auckes gardenier verkoper Zoutsloot NZ 1663 238 170r
GERLOFS, IEDE Iede Gerloffs naastligger ten oosten Voorstraat ZZ 1641 234 135r
HANSES, IEDE Iede Hansen , c.u. burgers koper 3/4 huis Sint Odolphisteeg 4 1658 237 142r
HANSES, IEDE Iede Hansen naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg WZ 1658 237 156r
PIETERS, IEDE Iede Pytters mr. huistimmerman verkoper Nieuwstraat 38 1684 242 58v
RIENKS, IEDE de erfgenamen van Iede Rienx gortmaker verkoper Schritsen 52 1667 239 73r
TEEKES, IEDE Iede Tekes kooltjer koper huis met plaats en tuin of hofke met boemen en planten met daarin een eigen stee Hoogstraat NZ 1668 239 136v
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds kaaskoper koper kamer, weefwinkel en loots Achterstraat 1774 258 144v
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds koopman naastligger ten noorden Heiligeweg 19 1774 258 181r
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds koopman naastligger ten oosten Heiligeweg 19 1774 258 181r
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds koopman verkoper Heiligeweg 19 1774 258 181r
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds kaaskoper koper huis en weefwinkel Moriaanstraat 1776 258 244v
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23achter 1776 258 245v
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23achter 1776 258 245v
, IETJE Iedtie Andries* bewoner Kleine Kerkstraat 1648 236 54v
JANS, IETJE Iedtie Jans Liemendijk 1696 243 192v
PIETERS, IEKE Ieke Pyters , burger c.u. koper hovinge met bomen, planten en prieel Zoutsloot 1648 236 47v
GROOT, IEME Ieme de Groot naastligger ten zuiden Spekmarkt 2 1795 264 274v
GROOT, IEME Ieme de Groot naastligger ten westen Spekmarkt 2 1795 264 274v
BARTELDS, IEME Ieme Bartels verkoper Kerkpoortstraat NZ 1666 239 56v
DIRKS, IEME Ieme Dirckx , burger koper hovinge met bomen, bloemen en planten Achterstraat 1646 235 231r
DIRKS, IEME Ieme Dirx , c.u. verkoper Rommelhaven 15 1650 236 122r
JAKOBS, IEME Ieme Jacobs molenaar naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1667 239 98r
JAKOBS, IEME Ieme Jacobs molenaar verkoper Kerkpoort (gebied) 1682 241 203r
STEENSMA, Ienkjen Steensma Noorderhaven NZ 1799 265 132r
STEENSMA, Ienkjen Steensma Noorderhaven NZ 1799 265 132r
BERENDS, IEPE Iepe Beerns kuiper koper van 1/4 Franekereind 30 1640 234 111v
BARTELDS, JETSKE Ietske Bartles naastligger ten oosten Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
BARTELDS, JETSKE Ietske Bartles verkoper van 1/2 Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
IENSES, JETSKE Ietske Inses Lombardstraat 1650 236 116r
JANS, JETSKE Ietske Jans , burger Grote Kerkstraat 2 1728 247 213v
PIETERS, JETSKE Ietske Pytters Heiligeweg 68 1725 246 236r
GALEMA, IEGE Ige van Galama Kerkpoortstraat 25 1684 242 53r
HAARSMA, IEGE GERBENS Ige Gerbens Haarsma verpachter grond Noordijs 5 1662 238 119v
HAARSMA, IEGE GERBENS Ige Gerbens Haarsma verkoper Noordijs 5 1662 238 119v
JAARSMA, IEGE GERBENS Ige Gerbens Jaersma verkoper (uitdager en winnaar is Hendrick Mouts) Zoutsloot 1662 238 15av
GERBENS, IEGE Ige Gerbrandts , burger verkoper Grote Kerkstraat NZ 1657 237 140r
STOFFELS, IEGE woning vd vrouw van Ige Stoffels naastligger ten oosten Hondenstraat ZZ 1657 237 115r
STOFFELS, IEGE Ige Stoffels naastligger ten westen Vijver 2 1659 237 205v
WABES, IEGE Ige Wabbes verkoper Sint Jacobstraat 1648 236 55r
GERBENS, IEGE Igge Gerbens , burger koopman koper 1/6 huis, loods en plaats Grote Kerkstraat 41 1658 237 160r
GERBENS, IEGE Igge Gerbens , burger koopman koper 1/4 huis, loods en plaats Grote Kerkstraat 41 1658 237 160v
GERBENS, IEGE Ighe Gerbens verkoper William Boothstraat 117 1663 238 193v
GEERMANS, IGNATIUS Ignatius Hendrikus Geermans (minderjarig) Brouwersstraat 8 1807 268 14r
GEERMANS, IGNATIUS Ignatius Hendrikus Geermans Lanen 93 1807 268 17r
HUBERTS, IGNATIUS wijlen Ignatius Hubert ritmeester Brouwersstraat 8 1807 268 14r
HUBERTS, IGNATIUS wijlen Ignatius Hubert ritmeester Lanen 93 1807 268 17r
GALEMA, IEGE Igo van Galama Kerkpoortstraat NZ 1687 242 189v
OLFERTS, IEDE Iide Olferts , c.u. verkoper Karremanstraat 1648 236 11r
ROMMERTS, Iietske Rommerts verkoper van 1/2 Hofstraat NZ 1779 259 200v
ROMMERTS, Iietske Rommerts verkoper van 1/2 Hofstraat NZ 1779 259 200v
STOFFELS, IEGE Iige Stoffels , burger c.u. koper 1/2 huis Hondenstraat ZZ 1657 237 115r
ARENDS, Iisbrandt Aerns , burger c.u. schipper (grootveer-) koper huis Noorderhaven 52 1656 237 101v
, wijlen Iisbrandt Iisbrandts schipper (groot-) Droogstraat 1657 237 137v
, Iisbrandt Veltes , n.u. naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg OZ 1719 246 56r
SIEBRENS, IETJE IJdtie Sybrens Rinnertspijp 2 1725 246 224r
, IJSBRAND IJsbrand timmerman naastligger ten noorden Zoutsloot 1807 267 318v
GONGGRIJP, IJSBRAND IJsbrand Gonggrijp oud bakker huurder Zoutsloot 78 1782 260 202r
GONGGRIJP, IJSBRAND IJsbrand Gonggrijp huurder onderste gedeelte Lammert Warndersteeg WZ 1784 261 134r
, IJSBRAND het huis van IJsbrand Heyns koopman naastligger ten zuiden onbekend de nieuwe Pinas 1695 243 160v
, IJSBRAND IJsbrand Heyns koopman naastligger ten westen onbekend 1695 243 160v
HORNSTRA, IJSBRAND IJsbrand Hornstra schipper naastligger ten westen Noorderhaven 44 1741 250 175v
TIMMERMAN, IJSBRAND IJsbrand Timmerman naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1802 266 82r
ARENDS, IJSBRAND de erven van IJsbrand Aernts naastligger ten westen Weverstraat ZZ 1671 240 5ra
KORNELIS, IJSBRAND IJsbrand Corneelis varenspersoon verkoper Bargebuurt WZ 1751 252 125v
KORNELIS, IJSBRAND IJsbrand Cornelis huurder Heiligeweg 56 1734 248 343ar
KORNELIS, IJSBRAND de erven van IJsbrand Cornelis naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg OZ 1753 253 107r
KORNELIS, IJSBRAND de erven van IJsbrand Cornelis naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg OZ 1755 253 209r
KORNELIS, IJSBRAND de erven van IJsbrand Cornelis naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg OZ 1765 256 102v
DIRKS, IJSBRAND wijlen IJsbrand Dirks mr. kleermaker Lanen 48 1744 251 29r
DIRKS, IJSBRAND IJsbrand Dirks koopman verkoper (de kooplieden zijn woonachtig te Harlingen resp. te Makkum) Grote Kerkstraat 40 1751 252 142r
DIRKS, IJSBRAND wijlen IJsbrand Dirks Moriaanstraat 1804 267 47r
DIRKS, IJSBRAND IJsbrand Dirx verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r
DIRKS, IJSBRAND IJsbrand Dirx , e.a. naastligger ten westen Grote Kerkstraat 19 1695 243 146r
DIRKS, IJSBRAND IJsbrand Dirx verkoper Grote Kerkstraat 19 1695 243 146r
HARMENS, IJSBRAND wijlen IJsbrand Harmens Hofstraat NZ 1773 258 111v
, IJSBRAND IJsbrand Heytes koopman verkoper Vijverstraat NZ 1720 246 79v
HOITES, IJSBRAND IJsbrand Hoytes van Buixen koopman en ontvanger van't Nieuwe Bild Voorstraat 27 1730 247 314v
JANS, IJSBRAND IJsbrand Jansen timmerman geniaarde koper Schritsen 16 1721 246 125v
JANS, IJSBRAND IJsbrand Jansen , burger timmerman koper Vijver WZ 1725 246 232r
JANS, IJSBRAND IJsbrand Jansen naastligger ten noorden Vijver 12 1734 248 318r
JANS, IJSBRAND IJsbrand Jansen verkoper Vijver 10 1749 252 12v
HEINS, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Heins wijnhandelaar kopers Lanen NZ 1679 241 57r
HEINS, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Heins naastligger ten noorden Lanen NZ 1679 241 57r
HEINS, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Heins koopman naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 27 1683 242 5v
HEINS, IJSBRAND JOOSTES dr. IJsbrand Joosten Heins wijnkoper koper door niaar kamer Lanen 51 1692 243 22r
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heyns koopman koper van 1/4 Lanen 1677 240 254r
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heyns koopman Lanen 1677 240 254r
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heyns koopman Lanen 1677 240 254v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heyns, burger koopman kopers onbekend 1681 241 167v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heyns naastligger ten oosten onbekend 1681 241 167v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heyns naastligger ten westen onbekend 1681 241 167v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heyns naastligger ten oosten Franekereind 23west 1684 242 13r
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joostes Heyns, burger koopman kopers Heiligeweg 30 1680 241 87v
REINERS, IJSBRAND IJsbrand Reinder verkoper van 7/16 Lanen 87 1730 247 316r
SIERKS, IJSBRAND IJsbrand Sierks naastligger ten westen Noorderhaven 44 1745 251 82r
HORNSTRA, IJSBRAND SIERKS IJsbrand Sierks Hornstra mr. bakker verkoper van 1/4 Voorstraat 57 1740 250 82r
HORNSTRA, IJSBRAND SIERKS wijlen IJsbrand Sierks Hornstra Noorderhaven 42 1749 252 32r
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas koopman koper door niaar huis Scheerstraat 3 de Vergulde Scheer 1733 248 273v
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas naastligger ten westen Scheerstraat 5 1738 249 279r
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas verkoper Scheerstraat 3 1746 251 159r
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas , c.u. huurder Lanen 43 1777 259 59r
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Tomas Hofstraat 18 1727 247 va
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Tomas , c.u. huurder Bildtstraat 21 1752 253 7r
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems , c.u. huurder Droogstraat NZ 1787 262 232v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems koper huis Karremanstraat WZ 1788 262 256v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems naastligger ten zuiden Karremanstraat WZ 1805 267 181v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems naastligger ten westen Hofstraat 3 1809 268 306v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems naastligger ten westen Hofstraat 3 1811 269 122v
BROUWER, IJSBRAND WILLEMS IJsbrand Willems Brouwer huistimmerknecht verkoper Hofstraat 1 1809 268 267r
WIETSES, IJSBRAND IJsbrand Wytzes verversknecht koper kamer of woning Gardenierstraat ZZ 1802 266 114v
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes mr. ijzersmid naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1752 252 208r
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes ijzersmid Hofstraat NZ 1755 253 250r
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes mr. ijzersmid naastligger ten noorden Zuiderstraat 31 1756 254 37v
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes naastligger ten noorden Zuiderstraat NZ 1760 254 257r
IESES, IJSBRAND IJsbrand Yses mr. ijzersmid huis en smederij (laatste bewoner) Zuiderstraat NZ 1771 257 258r
HEINS, IJSBRAND IJsbrandt Heins naastligger ten noorden Lanen NZ 1712 245 168v
, IJSBRAND IJsbrandt Heyns, burger wijnhandelaar kopers Franekereind 23oost 1683 241 269r
, IJSBRAND huis genaamd de oyevaer van IJsbrandt Heyns naastligger ten oosten Franekereind 23west 1687 242 167r
ARENDS, IJSBRAND IJsbrandt Aarnts naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1662 238 126r
DIRKS, IJSBRAND IJsbrandt Dirx mr. smid Rapenburg 1684 242 37v
DIRKS, IJSBRAND IJsbrandt Dirx zoon en erfgenaam van zijn ouders Zuiderhaven ZZ 1687 242 194v
HEINS, IJSBRAND IJsbrandt Heyns koper nieuwe schuur en stal Kerkpoortstraat 1668 239 22ra
JANS, IJSBRAND IJsbrandt Jans naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat ZZ 1686 242 117v
HEINS, IJSBRAND JOOSTES de schuur van IJsbrandt Joosten Heins koopman naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 27 1669 239 196v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrandt Joosten Heyns, burger koopman geniaarde koper Zuiderhaven 61 1669 239 212r
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrandt Joosten Heyns koopman Voorstraat 40 1682 241 220v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrandt Joosten Heyns koopman naastligger ten oosten Voorstraat 40 1682 241 220v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrandt Joosten Heyns koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 40 1682 241 220v
KARSTES, IJSBRAND de erfgenamen van IJsbrandt Karstes naastligger ten noorden 't Poortje 1699 243 400v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrandt Wijntjes eerder koper schuur bij de molen onbekend 1737 249 178v
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen 1659 237 219v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris van de prov.rekenkamer Noorderhaven 34 1659 238 7r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris van de prov.rekenkamer Hofstraat 1659 238 7v
VIERSEN, IJSBRAND de heer IJsbrandus van Viersen secretaris Hofstraat 20 1660 238 27v
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen advocaat Hof van Friesland, secretaris prov. rekenkamer koper bouwland ca. 4 pm ((per pm)) ten zuiden van Harlingen ZZ 1660 238 44r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris naastligger ten westen Hofstraat 1660 238 48v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris van de provinciale rekenkamer Voorstraat 38 1660 238 50r
VIERSEN, IJSBRAND dr. Ijsbrandus van Viersen secretaris van de rekenkamer naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
VIERSEN, IJSBRAND dr. Ijsbrandus van Viersen secretaris van de rekenkamer naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
VIERSEN, IJSBRAND dr. Ijsbrandus van Viersen, c.u. secretaris van de rekenkamer verkoper ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
VIERSEN, IJSBRAND dr. Ijsbrandus van Viersen, c.u. secretaris van de rekenkamer verkoper Noorderhaven 74 1660 238 68r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen, n.u. naastligger ten noorden Voorstraat 19 1661 238 83r
VIERSEN, IJSBRAND dr. Ijsbrandus van Viersen, c.u. secretaris van de rekenkamer verkoper noordoost van Harlingen 1661 238 94v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. Ijsbrandus van Viersen secretaris van de prov. rekenkamer naastligger ten oosten Noorderhaven 66 1662 238 136v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. Ijsbrandus van Viersen secretaris van de prov. rekenkamer naastligger ten westen Noorderhaven 66 1662 238 136v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. Ijsbrandus van Viersen secretaris van de prov. rekenkamer Voorstraat 25 1662 238 150r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen, nomine uxoris secretaris van de rekenkamer verkoper Hofstraat ZZ 1663 238 176r
VIERSEN, IJSBRAND het land van de heer IJsbrandus van Viersen naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1668 239 148r
WIENSENS, IJSBRAND de weduwe van IJsbrandus Wyntjes naastligger ten oosten onbekend 1664 238 214r
WIENSENS, IJSBRAND de weduwe van IJsbrandus Wyntjes verkoper van 1/2 onbekend 1664 238 214r
VELSEN, IJSBRAND IJsbrant van Velsen naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg OZ 1737 249 191v
ARENDS, IJSBRAND IJsbrant Aerns , c.u. verkoper Noorderhaven 52 1662 238 148v
JANS, IJSBRAND IJsbrant Jansen naastligger ten zuiden Vijver WZ 1726 246 272v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrant Joosten Heyns, burger wijnkoper kopers Lanen 45 1682 241 219r
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrant Joosten Heyns naastligger ten zuiden Noorderhaven 10 1687 242 162r
HEINS, IJSBRAND JOOSTES IJsbrant Joostes Heins koper Lanen NZ 1659 238 13r
HEINS, IJSBRAND JOOSTES IJsbrant Joostes Heins koper Lanen NZ 1659 238 13r
MEINERTS, IJSBRAND IJsbrant Meinerts , c.u. koper huis met een steeg te westen Liemendijk 1660 238 26r
MEINERTS, IJSBRAND IJsbrant Meinerts verkoper Liemendijk 1666 239 63r
PIETERS, IJSBRAND wijlen IJsbrant Pieters Schritsen 50 1720 246 69v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wynties naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1667 239 72v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes , burger koper huis Lombardstraat 4 1660 238 44v
WIENSENS, IJSBRAND wijlen Ijsbrant Wyntjes Rapenburg ZZ 1663 238 162v
WIENSENS, IJSBRAND wijlen Ijsbrant Wyntjes Bildtpoort (gebied) ZZ 1663 238 168r
WIENSENS, IJSBRAND wijlen IJsbrant Wyntjes Sint Jacobstraat OZ 1667 239 107r
WIENSENS, IJSBRAND de erfgenamen van IJsbrant Wyntjes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1682 241 182v
JANS, IJSBRAND IJsebrand Jansen naastligger ten zuiden Vijver 8 1739 250 18v
JAKOBS, IJwe Jacobs naastligger ten westen Heiligeweg 12 1724 246 212v
, IEMKJE Imck naastligger ten zuiden Heiligeweg 34 1649 236 67r
, IEMKJE Imck naastligger ten noordoosten Heiligeweg 24 1657 237 127v
BARTELDS, Imck Bartels naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1671 240 59v
HAKES, IEMKJE Imck Hackes Heiligeweg ZZ 1664 238 224r
HESSELS, IEMKJE Imck Hessels , burger koper huis (tee kamers), loods en plaats Zoutsloot 1659 238 13v
HESSELS, IEMKJE bewoner Imck Hessels eigenaar van 1/2 Noorderhaven ZZ 1668 239 144v
HILLEBRANDS, IEMKJE Imck Hilbrandts koper door niaar huis Voorstraat ZZ 1667 239 124v
UILKES, Imck Uilkes naastligger ten zuiden Vijver OZ 1671 240 65v
UILKES, Imck Uilkes naastligger ten zuiden Vijver OZ 1671 240 10va
BELIDA, IEMKJE Imcke Belida Brouwersstraat 1667 239 21ra
DOEDES, IEMKE Imcke Doedes verkoper Kerkpoortstraat 1649 236 62r
EGBERTS, IEMKJE Imckien Egberts , burger Noorderhaven 52 1667 239 83r
BRUINSMA, IEMKJE Imckjen Bruynsma Voorstraat 50 1692 243 1ra
AGES, IEME Ime Ages koper huis Hofstraat 1668 239 145r
AGES, IEME Ime Ages koper 1/4 huis Zuiderpoort (gebied) 1668 239 145v
DIRKS, IEME huis van Ime Dirckx naastligger ten zuiden onbekend 1646 235 214v
GOEDE, IEME HERES Ime Heeres de Goede, c.u. koper huis Voorstraat 59 1659 238 9r
GOEDE, IEME HERES Ime Heeres de Goede, c.u. koper stal met plaats en tuin daarachter Vijverstraat ZZ 1668 239 155v
JAKOBS, IEME de molen van Ime Jacobs naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1669 239 194r
PIETERS, IEME Ime Pytters , burger mr. glasmaker koper huis met een zomerkeuken en loods, plaats en een vrije uitgang naar de Schritsen Lanen 44 1660 238 62r
IEPES, IEME de brouwerij van Ime Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 17 1664 238 204v
IEPES, IEME Ime Yppes , burger brouwer koper huis Zoutsloot ZZ 1661 238 89r
IEPES, IEME Ime Yppes , burger brouwer naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1661 238 89r
IJSENBEEK, THOMAS Imettie Thomas IJsenbeek naastligger ten zuiden Noorderhaven ZZ 1755 253 214r
BARTELDS, IEMKJE Imk Bartels , burger koper huis Wortelstraat ZZ 1665 239 11r
, IEMKJE Imke meedbrenger naastligger ten oosten Karremanstraat 1695 243 186r
KLASES, IEMKJE Imke Clases Brouwersstraat 9 1722 246 149v
DOEDES, IEMKE Imke Doedes verkoper Kerkpoort (gebied) 1649 236 64r
ENGELS, IEMKJE wijlen Imke Engeles Kerkpoortstraat 1738 249 267v
HENDRIKS, IEMKJE bejaard vrijster Imke Hendriks koper huis Sint Jacobstraat 19 1809 268 238v
PIETERS, IEMKJE Imke Pieters , burger Gardenierstraat ZZ 1731 247 387v
PIETERS, IEMKJE Imke Pytters , burger Gardenierstraat ZZ 1738 250 2r
DOUWES, IEMKJE Imkien Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Hoogstraat 53 1732 248 160v
, IEMKJE Imkje Builard naastligger ten zuiden Bildtstraat 13 1770 257 161r
ARJENS, IEMKJE Imkjen Adriaans Nieuwstraat 35 1754 253 188v
DIRKS, IEMKJE Imkjen Dirks huurder Rapenburg 1731 248 53v
FOPPES, IEMKJE Imkjen Foppes , burger Voorstraat NZ 1695 243 119r
PIEBES, IEMKJE Imkjen Piebes , burger Zoutsloot 106 1728 247 90v
PIEBES, IEMKJE Imkjen Piebes , burger Zoutsloot 106 1728 247 90v
GERRITS, IEME Imme Gerrits van Langerack, burger schoenmaker verkoper Rinnertspijp 1709 245 84v
GERRITS, IEME Imme Gerryts mr. schoenmaker naastligger ten zuiden Lanen 23 1685 242 88r
YNTEMA, IEMKJE Immetie Intema koper huis Lanen 74 1718 246 14v
KLASES, IEMKJE Immetie Claeses Nieuwstraat OZ 1705 244 310v
PIERS, IEMKJE Immetie Piers Zuiderstraat 5 1777 259 52v
YNTEMA, IEMKJE Immetje Yntema naastligger ten oosten Schritsen 59 1720 246 59v
KLASES, IEMKJE Immetje Clases Nieuwstraat OZ 1706 244 329v
KLASES, IEMKJE Immetje Clases Nieuwstraat OZ 1706 244 329v
PIERS, IEMKJE Immetje Piers verkopers Zuiderpoort (gebied) 1782 260 284r
IJSENBEEK, IEMKJE THOMAS meerderjarig jonge dochter Immetje Thomas IJsenbeek verkoper van 1/4 Noordijs 1751 252 178v
, IEMKJE Impck naastligger ten westen Heiligeweg 34 1659 238 1v
, IEMKJE Impck naastligger ten noordoosten Heiligeweg 24 1669 239 198r
REINS, IEMKJE Impck Reyns Kleine Kerkstraat WZ 1634 233 133r
FOPPES, Impckjen Foppes Romastraat ZZ 1694 243 77r
FOPPES, Impckjen Foppes Voorstraat 49 1696 243 218r
DOUWES, IEMKJE Impjen Douwes verkoper Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
, IEMKJE Impk verkoper Weverstraat 1675 240 169v
BARTELDS, IEMKJE Impk Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot 1668 239 167v
, IEMKE Impke meedbrenger Karremanstraat OZ 1694 243 80v
DOEDES, IEMKE Impke Doedes naastligger ten westen Rozenstraat 1660 238 21r
DOEDES, IEMKE Impke Doedes naastligger ten noorden Rozenstraat 1660 238 21r
JANS, jongedochter Impktien ? Jans verkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 29 1698 243 390v
HILLEBRANDS, IENTE Incke Hillebrants Midlumerlaan 1660 238 55v
TJEERDS, Inderen Tieerdts , c.u. koper huis Grote Ossenmarkt NZ 1659 238 12r
, ENNE Inne Tiaerdtsen naastligger ten westen Scheerstraat 3 1658 237 159v
DIRKS, ENNE Inne Dirckx , burger c.u. koper schuur of paardenstal Rozengracht 40 1648 236 26v
DIRKS, ENNE Inne Dirckx verkoper Kerkpoortstraat NZ 1649 236 64v
IEPES, ENNE Inne Epes koper huis, brouwerij, mouterij en bierkamer ten oosten van de brouwerij staand onbekend 1650 236 141r
GERRITS, ENNE Inne Gerrits naastligger ten oosten perk van Grote Bredeplaats 1689 242 295v
GERRITS, ENNE Inne Gerrits mr. schoenmaker verkoper Zoutsloot 1692 243 9v
GERRITS, ENNE Inne Gerrits , burger mr. schoenmaker verkoper Rozengracht 30 1695 243 174v
GERRITS, ENNE Inne Gerryts , burger mr. schoenmaker koper schoenmakersperk met daarbij een lege plaats Zoutsloot NZ 1667 239 116r
GERRITS, ENNE Inne Gerryts mr. schoenmaker verkoper Brouwersstraat 2 1683 242 9r
HIDDES, ENNE Inne Hiddes naastligger ten oosten Lanen 76 1714 245 202v
HIDDES, ENNE [als huurder] Inne Hiddes naastligger ten oosten Schritsen 65 1714 245 203v
HIDDES, ENNE Inne Hiddes koopman koper 1/2 huis Voorstraat 81 1724 246 208r
HIDDES, ENNE Inne Hiddes naastligger ten westen Voorstraat 81 1725 246 217r
HIDDES, ENNE Inne Hiddes naastligger ten noorden Voorstraat 81 1725 246 217r
HIDDES, ENNE Inne Hiddes koopman eigenaar andere 1/2 Voorstraat NZ 1725 246 244v
HIDDES, ENNE Inne Hiddes naastligger ten westen Voorstraat NZ 1725 246 244v
HIDDES, ENNE Inne Hiddes naastligger ten noorden Voorstraat NZ 1725 246 244v
VRIES, ENNE HIDDES Inne Hiddes de Vries, c.u. koper 5/12 huis Schritsen 65b 1722 246 140r
VRIES, ENNE HIDDES Inne Hiddes de Vries, c.u. bewoner Schritsen 65b 1722 246 140r
VRIES, ENNE HIDDES burgemeester Inne Hiddes de Vries koopman koper 1/2 huis CA Schritsen 65b 1723 246 168r
VRIES, ENNE HIDDES Inne Hiddes de Vries koopman naastligger ten westen Voorstraat NZ 1727 246 308r
VRIES, ENNE HIDDES Inne Hiddes de Vries koopman naastligger ten noorden Voorstraat NZ 1727 246 308r
VRIES, ENNE HIDDES Inne Hiddes de Vries naastligger ten oosten Schritsen ZZ 1729 247 230v
JANS, ENNE Inne Jansen schoenmaker naastligger ten oosten Schritsen ZZ 1673 240 123v
JANS, ENNE Inne Jansen schoenmaker naastligger ten oosten Schritsen ZZ 1674 240 166r
MINNES, ENNE Inne Minnes verkoper Noorderhaven ZZ 1723 246 162r
MINNES, ENNE Inne Minnes , burger wijnhandelaar koper huis Noorderhaven 40 1729 247 232r
MINNES, ENNE Inne Minnes wijnhandelaar koper huis en erf Noorderhaven 14 1731 248 63r
MINNES, ENNE Inne Minnes naastligger ten zuiden (kopers) Noorderhaven 14 1731 248 63r
MINNES, ENNE de weduwe van Inne Minnes naastligger ten oosten Vijverstraat 5 1756 254 22v
MINNES, ENNE de weduwe van Inne Minnes naastligger ten noorden Vijverstraat 5 1756 254 22v
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerds , c.u. koper hoekhuis genaamd de Rode Leeuw Rommelhaven 15 1650 236 122r
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdsen verkoper onbekend 1641 234 136v
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdts houtkapper naastligger ten oosten Hoogstraat ZZ 1646 235 214r
TJEERDS, ENNE Inne Tieerds verkoper Rommelhaven 15 1662 238 127r
TJEERDS, ENNE Inne Tieerds verkoper Rommelhaven 15 1662 238 127r
TJEERDS, ENNE Inne Tieerdts naastligger ten westen Hoogstraat 20 1657 237 109r
TJEERDS, ENNE Inne Tierds naastligger ten oosten Rommelhaven 15 1646 235 216r
TJEERDS, ENNE Inne Tjeerds naastligger ten westen Hoogstraat 20 1662 238 12av
SLOTEN, wijlen Ins ? Fedde van Sloten Bildtstraat 24 1725 246 221v
SLOTEN, wijlen Ins ? Fedde van Sloten Bildtstraat 24 1725 246 221v
SJOUKES, Inschkje Sjouwkes huurder en koper Scheerstraat 9 1784 261 204r
ALEFS, IENSKE de kamer van Inscke Alifs naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1667 239 83v
SJOUKES, Insckje Sjoukes verkopers Scheerstraat 9 1786 262 56r
DOUWES, IENSE de weduwe van Inse Douwes naastligger ten westen Lombardstraat 1649 236 97r
DOUWES, IENSE Inse Douwes Scheerstraat 10 1651 236 159v
SALVERDA, IENSKE THOMAS Inske Tomas Salverda Hoogstraat 1 1658 237 175av
, IENTE Inte glasmaker naastligger ten noorden Schritsen 61 1665 239 28v
NAUTA, IENTE Inte Nauta bode bij de gedep. Staten van Friesland Bildtpoort (gebied) 1696 243 189v
ANDRIES, IENTE Inte Andries koordemaker naastligger onbekend 1646 235 237r
PIETERS, IENTE Inte Pytters koper provisioneel huis met vier apart verhuurde kamers Lammert Warndersteeg 5 1670 240 2ra
SIEBOUTS, IENTE Inte Sybolt verkoper Achterstraat 1646 235 213v
TJEPKES, IENTE Inte Tiepckes , c.u. verkoper Zuiderhaven 33 1646 235 202r
HANSES, IENTJE Intie Hanses Nieuwstraat 58 1665 239 28r
HANSES, IENTJE Intje Hanses Nieuwstraat 58 1661 238 113r
BONNEMA, IEPE Ipe Bonnema naastligger ten oosten Zuiderplein 1 1658 237 146r
, IEPE Ipe Cuiper? kuiper naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1663 238 196v
BERENDS, IEPE Ipe Beerns naastligger ten oosten Voorstraat 58 1641 234 150v
BERENDS, IEPE burgervaandrig Ipe Beerns mr. kuiper koper huis waar het Raad van Avonturen uithangt, plaats en tuin Kerkpoortstraat NZ Rad van Avontuur 1646 235 201r
BERENDS, IEPE Ipe Beerns , burger koper huis met een schuur daarachter Franekereind 1648 236 16r
BERENDS, IEPE de erfgenamen van Ipe Beerns naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 18 1665 239 23v
BERENDS, IEPE de plaats van wijlen Ipe Beerns naastligger ten westen Kerkpad WZ 1667 239 72v
BERENDS, IEPE vaandrig Ipe Beernts verkoper Franekereind 29 1650 236 128v
HESSELS, IEPE Ipe Hessels naastligger ten zuiden Hoogstraat 2 1717 245 280r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmerman koper door niaar looierij of perk Raamstraat 5 1649 236 89r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts mr.timmerman Zuiderhaven 71a 1650 236 130v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts verpachter grond Zuiderhaven 65 1663 238 200r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts verkoper Lanen 1647 235 267v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts , burger c.u. mr. timmerman koper ledige plaats Zuiderstraat 33 1647 235 268r
MEINERTS, IEPE de lege plaats van Ipe Meynerts naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1648 236 21v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts naastligger ten zuiden Schritsen 54 1650 236 126r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts , c.u. mr. timmerman koper lege plaats Nieuwstraat 1650 236 127r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts naastligger ten noorden Vijver OZ 1651 236 156r
PIETERS, IEPE Ipe Pieters , burger zeevarende koper tuin met een zomerhuis en vruchtdragende bomen en planten Weverstraat 1698 243 335v
SIJES, IEPE Ipe Sijes , c.u. koper huis Noorderhaven 38 1659 237 195v
SIJES, IEPE Ipe Sijes naastligger ten westen Noorderhaven 100 1667 239 15va
TJEPKES, IEPE de erven van Ipe Tiepckes naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 1659 237 190r
TJEPKES, IEPE erven van Ipe Tiepkes naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 1658 237 156v
WOUTERS, IEPE de hovinge van de erfgenamen van Ipe Wouters naastligger ten westen Franekereind 30 1640 234 111v
JELLES, IEPKE de weduwe van Ipke Jelles naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ 1669 239 210v
JELLES, IEPKJE Ipke Jelles naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1677 241 1r
JUCKEMA, IEPE Ippe Juckema bode bij de Admiraliteit naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1667 239 21ra
MEINERTS, IEPE Ippe Meynerts , burger c.u. mr. timmerman koper ledige plaats Lanen NZ 1647 235 249r
TIJSES, IEPE Ippe Tijssen verkoper Rozengracht 1646 235 234v
GROENEWOUD, ISAAK Isaac Groenwolt kapitein curator Zuiderhaven ZZ 1669 239 33va
RUT, ISAAK Isaac van Ruth ijkmeester bij de Admiraliteit koper door niaar hof en tuinhuis Franekereind 25 1783 261 16r
RUT, ISAAK Isaac van Ruth naastligger ten noorden Franekereind 25 1783 261 16r
RUT, ISAAK de heer Isaac van Ruth, c.s. naastligger ten oosten Weverstraat ZZ 1789 263 375r
RUT, ISAAK Isaac van Ruth verkoper Weverstraat 1797 265 39r
ABRAHAMS, ISAAK Isaac Abrahams koopman (joods -) koper huis Lanen 76 1776 258 255v
ABRAHAMS, ISAAK Isaac Abrahams koopman (joods -) verkoper Lanen 76 1782 260 288r
HENDRIKS, ISAAK Isaac Hendrix , c.u. koper huis Kerkpoortstraat 1709 245 96v
HENDRIKS, ISAAK Isaac Hendrix bontwever verkoper Kerkpoortstraat NZ 1713 245 188v
JAKOBS, ISAAK Isaac Jacobs stadsmeter Nieuwstraat WZ 1686 242 105r
JANS, ISAAK Isaac Jans naastligger ten westen Hoogstraat 31 1774 258 175r
JANS, ISAAK Isaac Jans naastligger ten westen Hoogstraat 31 1775 258 232r
JANS, ISAAK Isaac Jans naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1775 258 236r
JANS, ISAAK Isaac Jans naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1779 259 160v
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmerman koper van 1/4 Zuiderhaven 18 1802 266 88r
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmerman huurder Zuiderhaven 18 1802 266 88r
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmerman koper van 3/4 timmerwerf, schuur, loods, scheepshelling, woning, stallen Westerstraat 1 1809 268 290r
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmerman koper van 3/4 timmerwerf, schuur, loods, scheepshelling, woning, stallen Zuiderhaven 16 1809 268 290r
WILLEMS, ISAAK Isaac Willems naastligger ten zuiden Noorderhaven ZZ 1710 245 104v
CODDE, ISAAK Isaack Codde koper door niaar woning met plaats en klein hof Kerkpad WZ 1666 239 37r
FABER, ISAAK Isaack Faber naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1794 264 220r
FOKKES, ISAAK Isaack Fokkes , c.u. en c.s. mr. wever huurder Zoutsloot NZ 1751 252 115r
FABER, ISAAK Isaak Faber naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1801 265 278r
, ISAAK Isaak Roosen koopman verkoper Scheffersplein OZ 1741 250 170v
FABER, ISAAK JANS Isaak Jans Faber verkoper (curator van Marijke Fokkes Faber) Kerkpoortstraat 1792 264 17r
, ISAAK Isaak Roosen verkoper van 1/2 Zoutsloot 1732 248 77r
HOORN, ISABELLA de erven van Isabella van Hoorn verpachter grond Lanen ZZ 1700 244 59v
STINSTRA, ISABELLA Isabella Stinstra verkoper Noorderhaven 106 1784 261 197v
JOOSTEN, ISAAK Isac Joosten naastligger ten westen Lanen 76a 1780 259 257r
RUT, ISAAK Isac van Ruth naastligger ten noorden Franekereind 29 1779 259 177r
CODDE, ISAAK Isack Codde, burger koper 2 kamers met een lege plaats Kerkpad WZ 1667 239 113r
FABER, ISAAK Isack Faber naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1804 267 42r
GROENEWOUD, ISAAK Isack Groenewolt koper onbekend 1660 238 29v
GROENEWOUD, ISAAK Isack Groenewout kapitein koper kamer onbekend 1669 239 193r
GROENEWOUD, ISAAK Isack Groenewout koper huis Grote Bredeplaats 21 1669 239 195v
GROENEWOUD, ISAAK Isack Groenwolt, c.u.;burgers koper erf en gebouw, bomen en planten daarop Zuiderhaven 18 1650 236 138r
, ISAAK wijlen Isack Roozen Zoutsloot ZZ 1773 258 92v
JANS, ISAAK het huis nagelaten door Isack Jans naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1634 233 138v
VERHAGEN, ISAAK PIETERS Isack Pyters Verhagen, c.u. koper huis Grote Bredeplaats 1649 236 96r
CODDE, wijlen Isaeck Codde kapitein Kerkpoortstraat OZ 1672 240 90v
GROENEWOUD, ISAAK Isak Groenwolt verkoper Rozengracht 1668 239 157v
RUT, ISAAK Isak van Ruth naastligger ten noorden Franekereind NZ 1778 259 127v
WILLEMS, ISAAK Isak Willems , c.u. koper van 1/4 huis Sint Jacobstraat 6 1708 245 73r
IJSBRANDS, IJSBRAND Isbran Isbrants schipper (groot-) koper huis, loods en plaats Bildtstraat 16 1647 235 246r
MEINERTS, IJSBRAND Isbrand Meinerts verkoper 1669 239 203r
WIENSENS, IJSBRAND de kamers van Isbrand Wynties , c.soc. naastligger ten noorden Weverstraat 1659 237 199r
VIERSEN, IJSBRAND de heer Isbrandt van Viersen onbekend 1672 240 80r
HEINS, IJSBRAND Isbrandt Heyns koopman Voorstraat 40 1671 240 66v
IJSBRANDS, IJSBRAND Isbrandt Isbrandts Hoogstraat ZZ 1659 238 2ar
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heyns wijnkoper Voorstraat ZZ 1671 240 69v
JOOSTES, IJSBRAND zijn broeder Isbrandt Joosten Heyns wijnkoper Voorstraat ZZ 1671 240 69v
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heyns wijnkoper Lanen 1672 240 93r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heyns wijnkoper Lanen 1672 240 93r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heyns Lanen 1672 240 93r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heyns Voorstraat 40 1672 240 110r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heyns Voorstraat 40 1672 240 110r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heyns Voorstraat 40 1672 240 110r
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters schipper (groot-) Schritsen 60 1711 245 144v
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters schipper (groot-) Schritsen 60 1711 245 144v
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters schipper (groot-) Schritsen 60 1711 245 144v
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters schipper (groot-) Zuiderhaven 6 1711 245 145r
WIENSENS, IJSBRAND de weduwe van Isbrandt Wyntjes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 21 1665 239 8v
VIERSEN, IJSBRAND pensionaris van Leeuwarden en Harlingen Isbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer verkoper Rozengracht 42 1659 237 204r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. Isbrandus van Viersen voormalig eigenaar ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
VIERSEN, IJSBRAND de kinderen van de heer Isbrandus Viersen verpachter grond onbekend 1673 240 128r
, IJSBRAND secretaris Isbrandus van Viersen [staat: Fiersen] secretaris provinciale rekenkamer verkoper Voorstraat 19 1659 237 196v
, IJSBRAND Isbrant Wijnties, c.u. timmerman koper huis, weefwinkel en lege plaats Rapenburg 1650 236 114v
, IJSBRAND Isbrant Wijnties naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1650 236 117r
ARENDS, IJSBRAND Isbrant Aarnts , c.u. koper voor- en achterhuis en plaats met het eigendom van een vrije steeg strekkende na Grote Bredeplaats 13 1641 234 152v
ARENDS, IJSBRAND huis van Isbrant Aernts naastligger ten westen Havenplein NZ 1647 235 245v
FREERKS, IJSBRAND Isbrant Freerckx verkoper Lanen 52 1633 233 127r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrant Joosten Heyns wijnkoper onbekend 1676 240 234r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wijnties naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 17 1657 237 110v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Winties geniaarde koper Carl Visschersteeg 1646 235 221r
JELGERSMA, IESK TEEKES burgervaandrig Iske Taakes Jelgersma koper grondpacht van 4 GG uit 3 huizen Grote Ossenmarkt ZZ 1664 238 241r
BOURBOOM, IESKJE Iskjen Catharina Bourboom Heiligeweg 60zuid 1779 259 211r
KATS, ISRAEL Israel Cats naastligger ten zuiden Hondenstraat 4 1802 266 144r
KATS, ISRAEL Israel Cats naastligger ten zuiden Zuiderhaven 15 1803 266 229v
KATS, ISRAEL Israel Cats, joods slager koper pakhuis Vijverstraat ZZ 1805 267 158r
KATS, ISRAEL Israel Cats naastligger ten zuiden Hondenstraat 4 1807 267 343v
BRINK, Iten Brink verkoper Ooievaarsteeg OZ 1806 267 203r
DIRKS, IETJE Itie Dirx verkoper Voorstraat 14 1642 234 175r
FREERKS, IETJE Itie Freerx , burger verkoper Fabrieksstraat 1641 234 144v
KEIMPES, IETJE Itie Keympes verkoper Zoutsloot 1642 234 179v
JORRITSMA, IDS Its Jorritsma koopman verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 13 1733 248 243v
JORRITSMA, IDS Its Jorritsma koopman verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 11 1733 248 246r
WEIDE, IDS Its van der Weyde koper huis Vijverstraat 6 1806 267 196r
, IDSKE Itske huurder Zoutsloot NZ 1771 257 221r
AARDENBURG, IDSKE Itske Aardenburg koper huis Noordijs 1786 262 52r
AARDENBURG, IDSKE Itske Aardenburg koper 1/2 huis Lanen ZZ 1786 262 52r
AARDENBURG, IDSKE Itske Aardenburg eigenaar van 1/2 Lanen ZZ 1786 262 52r
WIARDA, IDSKE Itske Wiarda verkoper Schritsen 17 1808 268 72r
WIARDA, IDSKE Itske Wiarde verkoper Kerkpoortstraat NZ 1807 267 297r
HILLES, IDSKE Itske Hilles verkoper Zoutsloot 21 1808 268 30v
JAKOBS, IDSKE Itske Jacobs , dochter verkoper Grote Kerkstraat 27 1758 254 264r
JANS, IDSKE Itske Jans verkoper van 1/10 Zuiderhaven 24 1740 250 83r
TEUNIS, IDSKE Itske Teunis Wrijthoff naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1663 238 173r
TEUNIS, IDSKE Itske Tuenis Vrijthoff onbekend 1641 234 128v
MOUTER, IDSKE WILLEMS Itske Willems Mouter verkoper van 1/8 Rozengracht 2 1753 253 119r
MOUTER, IDSKE WILLEMS Itske Willems Mouter verkoper van 1/8 Noorderhaven 39 1753 253 120r
MOUTER, IDSKE WILLEMS Itske Willems Mouter verkoper van 1/8 Noorderhaven 39 1753 253 121r
MOUTER, IDSKE WILLEMS Itske Willems Mouter verkoper van 1/8 onbekend 1753 253 122r
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrants aanhandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrants aanhandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrants verwandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrants verwandelaar 1660 238 55v
DOUWES, IETJE Ittie Douwes , burgerse koper van 1/2 huis en loods Woudemansteeg 1659 237 181r
PIETERS, IETJE Ittie Pitters Nieuwstraat 48 1658 237 176r
ANDRIES, IETJE Ittje Andries verkoper Peterseliestraat 1665 239 13r
KLASES, IETJE Ittje Claeses verkoper van 1/2 Voorstraat 1 1698 243 391v
GEERTS, EEUWE wijlen Ive Geerts Weverstraat NZ 1699 244 26v
WIEBES, oud vaandrig Iyda Wybes bakker erflater Spekmarkt 4 1728 247 212v
WILLEMS, ISAAK Izaak Willems naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 6 1708 245 73r
FABER, ISAAK Izac Faber naastligger ten westen Hoogstraat 31 1793 264 121r