Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Het einde komt in zicht; in vier jaar zijn meer dan negenduizend akten verwerkt tot leesbare, doorzoekbare en sorteerbare informatie.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ea  Ee  Ei  Eo  Eu  Ey  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
AKKRINGA, E. de erven van de weduwe van E. Ackringa naastligger ten noorden 't Poortje 11 1802 266 170v
AKKRINGA, E. als gebruiker E. Akkringa naastligger ten zuiden Bildtstraat 18 1802 266 142r
BAARDA, E. E. Baarda mr. bakker koper huis Zuiderhaven 99 1799 265 200r
BAARDA, E. E. Barda mr. bakker naastligger ten oosten Zuiderhaven 99 1799 265 200r
BEIMA, E. E. M. van Beima naastligger ten oosten Zuiderhaven 50 1790 263 223v
BEIMA, E. E. M. van Beima naastligger ten oosten Zuiderhaven 50 1792 264 1r
BEVA, E. wijlen E. Beva Zuiderpoort (gebied) 1790 263 261r
BEVA, E. de weduwe van E. Beva naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
BONNEMA, E. E. Bonnema naastligger ten zuiden Noordijs 5 1804 267 93v
KET, E. de heer E. Deketh naastligger ten westen Schritsen 44 1783 261 84r
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenroth Grote Kerkstraat 40west 1775 258 241v
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenroth naastligger ten westen Kruisstraat 6 1788 263 7r
HARKEROTH, E. Dr. E. F. Harkenroth naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 27 1790 263 187v
HARKEROTH, E. Dr. E. F. Harkenroth naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 25 1796 265 2r
HARKEROTH, E. ds. E. F. Harkenroth naastligger ten noorden Heiligeweg 38 1796 265 4r
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenroth naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 27 1802 266 71v
HARKEROTH, E. mr. E. F. Harkenroth naastligger ten noorden Heiligeweg 38 1807 267 327v
HARKEROTH, E. mr. E. Harkenroth naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 25 1807 267 327v
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenroth advocaat Hof van Friesland Heiligeweg 40 1808 268 81r
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenroth advocaat Hof van Friesland verkoper Heiligeweg 40 1808 268 81r
MENALDA, E. wijlen E. J. Menalda Franekereind 40 1777 259 58r
NIEUWENHUIS, E. de heer E. Nieuwenhuis naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 12 1763 255 247v
OOSTERBAAN, E. vroedsman E. A. Oosterbaan verkoper Noorderhaven ZZ 1708 245 75r
OOSTERBAAN, E. de weduwe van E. Oosterbaan naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1774 258 187v
OOSTERBAAN, E. wijlen E. C. Oosterbaen verkoper Kruisstraat 8 1728 247 74v
, E. wijlen E. A. Travaille Grote Bredeplaats 4 1777 259 46r
, E. wijlen E. Travaille Hoogstraat 53 1778 259 93r
WIJNALDA, E. de weduwe van E. Wijnalda naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 16 1804 267 55r
BEIMA, E. M. E. M. van Beyma naastligger ten westen Zuiderhaven 54 1786 262 66r
BEIMA, E. M. E. M. van Beyma naastligger ten westen Spinstraat 7 1786 262 72v
DOUWES, EEBE wijlen vroedsman Eabe Douwes Brouwersstraat 13 1684 242 14v
JONG, EESGE DIRKS Easge Dirks de Jong naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1770 257 153r
EBINGA, EEBE Ebbe Ebbinga juwelier verkoper Droogstraat 1726 246 270v
DOUWES, EEBE de weudwe van vroedsman Ebbe Douwes naastligger ten westen Droogstraat NZ 1687 242 193v
RINSES, EEBE wijlen Ebbe Rinzes , burger Droogstraat ZZ 1727 247 54r
SIEBES, EEBE Ebbe Sybes mr. kompasmaker naastligger ten westen Rommelhaven ZZ 1722 246 139v
JELTES, EEBE Ebe Jeltes ontvanger te Sexbierum verkoper en curator huis Zoutsloot 1681 241 32va
JELTES, EEBE Ebe Jeltes verkoper en curator Zuiderhaven ZZ 1681 241 38va
PIETERS, EEBE als huurder Ebe Pieters naastligger ten zuiden Raadhuissteeg 1 1681 241 40va
PIETERS, EEBE Ebe Pytters naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1683 241 249r
SIEBRENS, IEBELE de weduwe van Ebel Sibrants naastligger ten noorden 1640 234 101r
HUBERTS, EVERT Ebert Huiberts naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1787 262 232v
FRIESEMAN, EKKE wijlen Ecco Frieseman Kleine Kerkstraat 12 1783 261 39r
FRIESEMAN, EKKE wijlen Ecco Frieseman koopman Voorstraat 76 1783 261 39v
, EKKE Ecco Friesman koopman koper onbekend 1776 259 6r
FRIESEMAN, EKKE Ecko Frieseman koopman Romastraat ZZ 1774 258 147v
WILLEMS, IEKE hopman Eco Willems , c.u. koper huis Nieuwstraat 50 1687 242 206v
WILLEMS, IEKE hopman Eco Willems koper door niaar huis geschikt voor twee woningen Nieuwstraat 48 1689 242 284v
WILLEMS, IEKE de weduwe van Eco Willems verkoper van 1/4 (voor zichzelf en voor haar minderjarige kinderen) Droogstraat NZ 1693 243 42v
WILLEMS, IEKE de weduwe van hopman Eco Willems , pro se et n.l. verkoper Nieuwstraat 50 1693 243 47r
WILLEMS, IEKE de weduwe van hopman Eco Willems , pro se et n.l. verkoper Nieuwstraat 48 1693 243 47v
EKEMA, IEKE WILLEMS hopman Eco Willems Ecoma Franekereind 27 1692 243 2va
EKEMA, IEKE WILLEMS hopman Eco Willems Ecoma Franekereind 27 1692 243 2va
EKEMA, IEKE WILLEMS hopman Eco Willems Ecoma Franekereind 27 1692 243 2va
EKEMA, IEKE WILLEMS hopman Eco Willems Ecoma Franekereind 27 1692 243 2va
AUKES, EEDE het huis en tuin van Ede Auckes naastligger ten zuiden Herenwaltje 1648 236 33r
AUKES, EEDE Ede Auckes naastligger ten oosten Achterstraat 1660 238 67r
AUKES, EEDE Ede Auckes , c.u. verkoper Achterstraat 1660 238 67r
HOMMES, EEDE Ede Hommes mr. smid huurder Zuiderhaven NZ 1695 243 132v
JANS, EEDE wijlen Ede Jans onbekend 1694 243 81v
JELLES, EEDE Ede Jelles huisman verkoper Noorderhaven ZZ 1710 245 137v
JELLES, EEDE Ede Jellis Grote Bredeplaats 2 1684 242 35r
FEITEMA, EEDE SIEBRENS Ede Sibrans Feitama koper onbekend 1633 233 102v
SIEBRENS, EEDE Ede Sybrandts Feytema , q.q. koper kamer Sint Christoffelsteeg WZ 1633 233 107v
BANGA, EDGER de weduwe van Edger Banga naastligger ten zuiden Noordijs OZ 1661 238 91v
KORNELIS, EDGER Edger Cornelis , c.u. kooltjer koper huis Grote Bredeplaats 10 1715 245 235r
KORNELIS, EDGER Edger Cornelis , c.u. kooltjer verkoper 1718 246 31v
KORNELIS, EDGER Edger Cornelis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8b 1723 246 165r
KORNELIS, EDGER hof Edger Cornelis naastligger ten westen Liemendijk 1731 248 51v
KORNELIS, EDGER hof Edger Cornelis naastligger ten noorden Liemendijk 1731 248 51v
DIRKS, EDGER Edger Dirks naastligger ten noorden Grote Bredeplaats NZ 1769 257 114v
DOUWES, EDGER Edger Douwes naastligger ten westen Schritsen NZ 1648 236 19r
DOUWES, EDGER op de Schritsen het huis van Edger Douwes schipper (groot-) naastligger ten oosten Lanen 38 1663 238 200v
DOUWES, EDGER Edger Douwes naastligger ten zuiden Lanen 40 1665 239 27v
DOUWES, EDGER op de Schritsen: Edger Douwes naastligger ten oosten Lanen 38 1667 239 91r
DOUWES, EDGER Edger Douwes naastligger ten oosten Schritsen 1668 239 154r
DOUWES, EDGER Edger Douwes naastligger ten oosten Schritsen NZ 1676 240 219v
DOUWES, EDGER de gezamenlijke erven van Edger Douwes schipper (groot-) verkoper Schritsen 1681 241 135r
DOUWES, EDGER de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Edger Douwes verkoper Schritsen NZ 1681 241 140r
DOUWES, EDGER Edger Douwes naastligger ten oosten Schritsen NZ 1685 242 68v
DOUWES, EDGER de erven van Edger Douwes naastligger ten westen Schritsen NZ 1688 242 255v
FEDDES, EDGER drie nagelaten weeskinderen van Edger Feddes , c.u. verkoper Franekereind NZ 1671 240 8va
BANGA, EDGER FEDDES sterfhuis van de weduwe van Edger Feddes Banga eerdere bewoner Noordijs 27 1667 239 18ra
BANGA, EDGER FEDDES de erven van de weduwe van Edger Feddes Banga verkoper Noordijs 27 1667 239 18ra
BANGA, EDGER FEDDES de erven van de weduwe van Edger Feddes Banga verkoper Romastraat NZ 1667 239 18ra
BANGA, EDGER FEDDES de erven van de weduwe van Edger Feddes Banga verkoper Romastraat NZ 1667 239 18ra
BANGA, EDGER FEDDES de nagelaten kinderen van Edger Feddes Banga verkoper ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
BANGA, EDGER FEDDES de nagelaten kinderen van Edger Feddes Banga verkoper ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
REINALDA, EEDE de gortmakerij van vroedsman Edo Reynalda naastligger ten zuiden Franekereind 6 1684 242 23r
WYNIA, EEDE rentmeester Edo Winia Kleine Bredeplaats WZ 1672 240 12va
WYNIA, EEDE wijlen burgemeester Edo Winia Lanen 37 1685 242 80r
WYNIA, EEDE Edo Wynia rentmeester koper 8 einsen land (voor het merendeel de kopers wel bekend) ten noorden van Harlingen 1667 239 99r
KOOLHART, EEDE HIELKES de weduwe van Edo Hylckes Coolhart kapitein bewoner Weeshuisstraat NZ 1679 241 40v
REINALDA, EEDE JAKOBS gemeensman Edo Jacobs Reynalda naastligger ten oosten Heiligeweg 66 1686 242 157v
REINALDA, EEDE JAKOBS gemeensman Edo Jacobs Reynalda naastligger ten zuiden Heiligeweg 66 1686 242 157v
REINALDA, EEDE JAKOBS gemeensman Edo Jacobs Reynalda, c.u. verkoper Nieuwstraat 40 1693 243 36r
REINALDA, EEDE JAKOBS gemeensman Edo Jacobus Reynalda naastligger ten oosten Heiligeweg 66 1698 243 385r
REINALDA, EEDE JAKOBS gemeensman Edo Jacobus Reynalda naastligger ten zuiden Heiligeweg 66 1698 243 385r
WYNIA, EEDE REINS burgervaandrig Edo Reins Winia koper lege plaats grootte ca. 8 voeten Rozengracht 40 1664 238 227r
WYNIA, EEDE REINS de hof van Edo Reins Winia naastligger ten zuiden Rozengracht 40 1664 238 227r
WYNIA, EEDE REINS burgervaandrig Edo Reins Winia rentmeester koper 1/2 van 1 pondemaat 4 einsen kooltjer land (in een stuk van 8 pm waarvan het merendeel toebehoort aan de heer dr. Jacobus Hi) noordoost van Harlingen 1665 239 18r
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Winia rentmeester naastligger noordoost van Harlingen 1665 239 18r
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Winia rentmeester huurder Voorstraat 13 1668 239 128r
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Winia rentmeester koper huis,voor- en achter- Noorderhaven NZ 1668 239 135v
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Wynia koopman koper hovinge onbekend 1659 237 191v
WYNIA, EEDE REINS burgemeester Edo Reyns Winia koper 1/2 huis en gorthuis daarachter Kleine Bredeplaats WZ 1674 240 156r
WYNIA, EEDE REINS burgemeester Edo Reyns Winia verkoper Kleine Bredeplaats WZ 1674 240 157r
WYNIA, EEDE REINS burgemeester Edo Reyns Winia koper huis met plaat, put en bak Lanen 39 1674 240 158r
WYNIA, EEDE REINS wijlen regerend burgemeester Edo Reyns Winia Noorderhaven NZ 1682 241 59va
WYNIA, EEDE REINS Ole burgemeester Edo Reyns Wynia verkoper Kerkpoort (gebied) 1675 240 196r
WYNIA, EEDE REINS oud burgemeester Edo Reyns Wynia verkoper Lanen 39 1675 240 209r
TEEKES, EEDE de weduwe van vroedsman Edo Taeckes naastligger ten zuidwesten Franekerpoort (gebied) 1675 240 184v
TEEKES, EEDE het huis van de weduwe van Edo Taeckes naastligger ten westen Scheerstraat 11 1675 240 210r
TEEKES, EEDE vroedsman Edo Taeckes naastligger ten westen Noordijs 1677 240 38ra
TEEKES, EEDE de weduwe van Edo Taeckes naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1681 241 175v
LIEUWES, EESGE de weduwe van Edsge Lieuwes naastligger ten westen Rozengracht 10 1720 246 66v
LIEUWES, EESGE weduwe van Edsge Lieuwes naastligger ten westen Rozengracht 1725 246 215r
BAKKER, EDGER Edsger Bakker huurder Noorderhaven 10 1782 260 273r
BAKKER, EDGER Edsger Bakker naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1782 260 273r
HAAN, EDGER de weduwe van Edsger de Haan naastligger ten oosten Vismarkt 1 1765 256 139v
HAAN, Edsger de Haen naastligger ten oosten Vismarkt 1 1759 254 222v
KORNELIS, EDGER Edsger Cornelis naastligger ten noorden Vijverstraat NZ 1732 248 132v
KORNELIS, EDGER Edsger Cornelis naastligger ten westen Liemendijk NZ 1733 248 243r
KORNELIS, EDGER Edsger Cornelis naastligger ten noorden Liemendijk NZ 1733 248 243r
KORNELIS, EDGER Edsger Cornelis naastligger ten noorden Vijverstraat NZ 1734 248 296r
KORNELIS, EDGER Edsger Cornelis kooltjer huurder Liemendijk 1740 250 85r
KORNELIS, EDGER de erven van Edsger Cornelis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats ZZ 1754 253 160v
DIRKS, EDGER Edsger Dirks naastligger ten noorden Grote Bredeplaats NZ 1774 258 173r
HAAN, EDGER HIELKES Edsger Hyltjes de Haan schipper koper huis Noorderhaven 42 1754 253 147r
HAAN, EDGER HIELKES de erven van Edsger Hyltjes de Haan naastligger ten westen Noorderhaven 44 1772 258 14v
HAAN, EDGER HIELKES de erven van Edsger Hyltjes de Haan naastligger ten westen Noorderhaven 44 1772 258 26v
TIETES, EDGER de weduwe van Edsger Tytes huurder Grote Kerkstraat 23achter 1778 259 112r
TIETES, EDGER Edsger Tyttes huurder beneden Scheerstraat NZ 1763 255 233v
BEIMA, EDWARD vroedsman Eduard van Beyma naastligger ten westen Zuiderhaven 54 1785 262 33r
BEIMA, EDWARD oud gedeputeerde Staat van Friesland Eduard Marius van Beyma verkoper Zuiderhaven 52 1791 263 292r
KEIZER, EDWARD Eduard Keizer gecommitteerd koper Grote Ossenmarkt 17 1801 266 6v
KEIZER, EDWARD Eduard Keyser koper huis met hof ten oosten Rozengracht NZ 1802 266 130r
KEIZER, EDWARD wijlen Eduard Keyser Rozengracht 7 1809 268 274v
NAUTA, EDWER Eduarda Nauta crediteur Voorstraat 67 1720 246 72v
NAUTA, EDWER Eduarda Nauta verkoper Voorstraat 2 1721 246 122v
NAUTA, EDWER Eduarda Nauta koper zoutkeet Scheffersplein 25 1778 259 113v
NAUTA, Vrouw Eduarde Nauta verkoper Zoutsloot ZZ 1771 257 197v
BEIMA, EDWARD Eduart Marius van Beyma rekenmeester der provincie koper huis Zuiderhaven 52 1785 261 259r
, Eduwert Feytema verkoper van 1/2 Voorstraat 71 1681 241 171v
DOUWES, EEBE de weduwe van vroedsman Eebe Douwes naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1683 242 8r
ABES, IEKE Eecke Abbes , c.u. koper huis Kerkpoort (gebied) 1648 236 44r
ABES, IEKE de weduwe van Eecke Abbes naastligger ten zuiden Hofstraat 18 1662 238 137r
JANS, IEKE Eecke Jans kleermaker naastligger ten oosten Lanen ZZ 1680 241 23ra
JANS, IEKE Eecke Jans mr. bakker naastligger ten noorden Brouwersstraat WZ 1726 246 278v
WILLEMS, IEKE Eecke Willems koper van 1/12 Brouwersstraat OZ 1674 240 162r
WILLEMS, IEKE Eecke Willems koper van 1/12 Brouwersstraat OZ 1674 240 162r
WILLEMS, IEKE Eecke Willems koper provisioneel huis Franekereind 38 1680 241 26va
GRATES, EEDE de erven van Eede Grettes naastligger ten westen Grote Kerkstraat ZZ 1633 233 117v
TEEKES, EEDE de weduwe van Eede Taekes naastligger ten westen Scheerstraat 11 1678 241 16v
HETTINGA, IEFKE Eefke van Hettinga naastligger ten zuiden Voorstraat 2 1687 242 187r
DOUWES, IEFKE Eefke Douwes verkoper van 1/3 Zuiderhaven 95 1729 247 254v
, IEKE Eeke huurder Sint Odolphisteeg 2 1745 251 65v
IJSENBEEK, EELKJE Eeke IJsenbeek Noordijs WZ 1805 267 124r
MENALDA, IEKE Eeke Menalda koopman Brouwersstraat 35 1764 256 85r
MENALDA, IEKE Eeke Menalda, c.s. naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 18 1769 257 108r
MENALDA, IEKE Eeke Menalda oud mr. bakker en koopman koper woning en weefwinkel Oosterbolwerk 1769 257 144r
MENALDA, IEKE Eeke Menalda oud mr. bakker koper woning Franekerpoort (gebied) 1770 257 175v
MENALDA, IEKE Eeke Menalda naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1771 257 221v
MENALDA, IEKE Eeke Menalda naastligger ten oosten Lanen 41 1773 258 121v
MENALDA, IEKE Eeke Menalda naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1774 258 170v
WILDSCHUT, EELKJE wijlen Eeke Wildschut huurder Grote Bredeplaats 6b 1779 259 190r
WILDSCHUT, EELKJE Eeke Wildschut verkoper Grote Bredeplaats 6b 1779 259 190r
WILDSCHUT, EELKJE Eeke Wildschut verkoper Voorstraat 47 1787 262 212v
WILDSCHUT, EELKJE Eeke Wildschut verkoper van 1/3 Voorstraat 28 1790 263 219r
WOUTERS, EELKJE Eeke Wouters Kerkpoort (gebied) 1791 263 294v
ABES, IEKE gemeensman Eeke Abbes brouwer koper hof Rapenburg 1659 237 208v
ABES, IEKE de mouterij van de weduwe van Eeke Abbes naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1663 238 180r
BAUKES, EELKJE Eeke Baukes Zeilmakersstraat 21 1762 255 123v
BAUKES, IEKE Eeke Baukes Zeilmakersstraat 1777 259 48v
BINKES, EELKJE Eeke Bentes verkoper van 1/6 Schritsen NZ 1723 246 186r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeek verkoper Weeshuisstraat 1786 262 53r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeek verkoper Weeshuisstraat 1791 263 290v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeek verkoper Voorstraat 101 1793 264 88r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeek naastligger ten noorden Voorstraat 97 1802 266 149v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeek verkoper Voorstraat 97 1802 266 149v
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eeke Eelkes Wildschut verkoper van 1/4 Noordijs 1751 252 178v
GERRITS, EELKJE Eeke Gerryts Rapenburg 1756 254 26v
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar koper van 1/8 Rapenburg 1729 247 269v
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar koper van 1/8 Weverstraat 1729 247 270v
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar verkoper onbekend 1730 247 327v
IDSES, IEKE Eeke Idses mr. molenaar koper 1/2 wind rogge- en weitmolen met woonhuis, paardenstal en tuintje onbekend de Noordermolen 1753 253 52v
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar koper Wasbleek 1755 253 210r
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar eigenaar van 1/2 Wasbleek 1755 253 210r
IDSES, IEKE Eeke Idses eigenaar van 1/2 onbekend 1758 254 136r
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar verkoper onbekend 1758 254 136r
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar verkoper onbekend 1758 254 159r
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar verkoper Rozengracht ZZ 1758 254 159r
IDSES, EELKJE Eeke Idses koper huis Wasbleek 1759 254 201v
JANS, IEKE Eeke Jans snijder naastligger ten oosten Lanen ZZ 1669 239 34va
JANS, IEKE Eeke Jans mr. bakker verkoper Lanen ZZ 1726 246 290r
JANS, IEKE Eeke Jans mr. bakker verkoper Schritsen 5 1733 248 217r
JANS, IEKE Eeke Jans verkoper van 1/2 Molenpad 1 1750 252 57v
JANS, EELKJE Eeke Jans Brouwersstraat 19 1793 264 155r
JANS, IEKE Eeke Jans Manolda oud mr. bakker koper huis Grote Ossenmarkt 16achter 1757 254 90r
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1749 252 29r
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda mr. kleinbakker koper huis en hof Franekereind 40 1750 252 83r
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1753 253 38v
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 55 1754 253 183r
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 55 1758 254 154v
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1763 255 192v
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda koopman koper huis Weverstraat ZZ 1765 256 90v
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda koopman koper grote tuin Weverstraat OZ 1766 256 182v
MENALDA, IEKE JANS de tuin van Eeke Jans Menalda naastligger ten oosten Weverstraat OZ 1766 256 182v
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda oud mr. bakker koper woning Kleine Kerkstraat 16 1766 256 193r
JANS, EELKJE Eeke Jans Proosterbeek Schritsen 17 1792 264 354r
JANS, IEKE Eeke Jansen , burger c.u. mr. kleermaker koper huis met een lege plaats erachter een een vrije uitgang naar de Schritsen (een protest aangetekend) Lanen ZZ 1661 238 110r
JANS, IEKE Eeke Jansen mr. bakker koper keuken Brouwersstraat 1731 248 6v
JANS, IEKE Eeke Jansen Menolda verkoper Brouwersstraat WZ 1725 246 223r
, IEKE Eeke Joses? molenaar koper 1/2 wind rogge- en weitmolen met huis, schuur, etc. Wasbleek de Kerkpoortsmolen 1751 252 133r
PIETERS, EELKJE Eeke Pyters huurder (huurder benedenhuis) Prinsenstraat WZ 1758 254 178r
PIETERS, EELKJE Eeke Pyters naastligger ten westen Prinsenstraat WZ 1758 254 178r
WILDSCHUT, IEKE SEERPS Eeke Seerps Wildschut oud fabrikant naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ 1766 256 185v
SIKKES, EELKJE Eeke Sikkes Rinnertspijp WZ 1770 257 151v
SJOERDS, IEKE Eeke Sjoerds , burger gleibakker Heiligeweg 44 1732 248 79r
WILLEMS, EELKJE Eeke Willems naastligger ten oosten Franekereind 36 1682 241 60va
WILLEMS, EELKJE de dwarskamer van Eeke Willems naastligger ten oosten Brouwersstraat 7 1684 242 20v
WILLEMS, IEKE Eeke Willems huurder Brouwersstraat 7 1684 242 20v
WILLEMS, IEKE Eeke Willems , burger herbergier koper tuin en hof (zilveren ducaten en 1 rijksdaalder) Franekereind 40 1684 242 30r
WILLEMS, IEKE Eeke Willems , burger herbergier naastligger ten westen Franekereind 40 1684 242 30r
IDSES, IEKE Eeke Ydses molenaar verkoper onbekend 1753 253 103r
IENTES, EELKJE Eeke Yntes Schritsen 23 1808 268 85r
, EELKJE sterfhuis van Eelck turfmeetster naastligger ten zuiden (scharenslijpersweduwe) Ooievaarsteeg WZ 1668 239 139r
, EELKJE de scheerslijpersweduwe Eelck naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1668 239 161r
, EELKJE de scheerslijpersweduwe Eelck naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1668 239 161r
, EELKE de weduwe van Eelck scheerslijper naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1676 240 230r
, EELKE de weduwe van Eelck scheerslijper naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1676 240 230r
ARJENS, EELKJE Eelck Arjens verkoper Nieuwstraat 1675 240 208r
DIRKS, EELKJE eelck Dirx , burger Zoutsloot NZ 1671 240 66r
EELKES, EELKJE Eelck Eelckes , c.soc. koper huis en plaats ten noorden daarvan Rozengracht 37 1651 236 147r
EELKES, EELKE Eelck Elkes verkoper Hofstraat NZ 1657 237 122av
HANSES, EELKJE Eelck Hanses , burgerse koper huis Romastraat 1648 236 24v
JANS, EELKJE weduwe Eelck Jans naastligger ten westen (scharenslijpersweduwe) Ooievaarsteeg WZ 1668 239 139r
JANS, EELKE Eelck Jans koper 1/2 huis Ooievaarsteeg 1668 239 144r
ABES, EELKE Eelcke Abbes , burger koper plaats Rozenstraat 1648 236 28v
BOKKES, EELKE Eelcke Bockes bewoner Zoutsloot 1681 241 130r
DIRKS, EELKE Eelcke Dirk , c.u. koopman koper woning Lanen NZ 1718 246 32v
DIRKS, EELKE Eelcke Dirk , c.u. koopman naastligger ten oosten Lanen NZ 1718 246 32v
DIRKS, EELKE Eelcke Dirk , c.u. koopman naastligger ten zuiden Lanen NZ 1718 246 32v
DOUWES, EELKE Eelcke Douwes koopman verkoper Zoutsloot ZZ 1713 245 192v
DOUWES, EELKE Eelcke Douwes , c.u. koopman koper 1/8 huis Kleine Bredeplaats 21 1718 246 23v
DOUWES, EELKE Eelcke Douwes naastligger ten zuiden Vismarkt WZ 1719 246 48v
DOUWES, EELKE Eelcke Douwes naastligger ten westen Vismarkt WZ 1719 246 48v
HANSES, EELKJE Eelcke Hansens Scheffersplein 1658 237 169v
JANS, EELKJE wijlen Eelcke Jans , burgerse moeder van de verkoper Nieuwstraat 1682 241 226r
JANS, EELKJE wijlen Eelcke Jansen William Boothstraat OZ 1682 241 208v
JETSES, EELKE Eelcke Jetses , c.u. koper woning de Foek genaamd Bildtpoort (gebied) 1712 245 182av
JETSES, EELKE Eelcke Jetses zeevarende verkoper Bildtpoort (gebied) 1717 245 280v
LIEUWES, EELKE Eelcke Lieuwes , c.u. timmerman koper huis Woudemansteeg 2 1680 241 87r
LIEUWES, EELKE Eelcke Lieuwes mr. scheepstimmerman koper huis Schritsen NZ 1681 241 140r
LIEUWES, EELKE Eelcke Lieuwes koper huis bestaande uit 2 separate woningen Kleine Bredeplaats WZ 1695 243 156v
LIEUWES, EELKE Eelcke Lieuwes lakenkoper naastligger ten zuiden Heiligeweg 19 1697 243 278r
PIERS, EELKE Eelcke Piers , c.u. koper gleibakkerij Grote Ossenmarkt 2 1712 245 180v
PIERS, EELKE Eelcke Piers , c.u. koper gleibakkerij Zuiderhaven 33 1712 245 180v
PIERS, EELKE Eelcke Piers verkoper Lanen ZZ 1719 246 57r
EELKEMA, EELKE Eelcke Rinkerts Eelcoma koopman sterkt voor zoveel nodig de verkopers Franekereind 38 1680 241 26va
RINNERTS, EELKE vier kamers van Eelcke Rinners naastligger ten westen Noordijs 1659 237 190v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnert koper 4 kamers Noordijs OZ 1659 237 185r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts , c.u.;burgers koper huis, genaamd het Spijkerboor Zuiderhaven 18 1650 236 117r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1659 237 181v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koper 1/4 huis met plaatske onbekend 1659 237 185r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts naastligger ten westen onbekend 1659 237 191r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts , burger c.u. koopman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1659 237 209v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts , burger c.u. verkoper Zuiderhaven 18 1659 237 209v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts naastligger ten westen Lombardstraat 1662 238 136r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts , burger koopman koper 1/2 hof met bomen en planten onbekend 1667 239 99av
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts , burger koopman koper lege plaats Weverstraat 1676 240 213v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koopman naastligger ten zuiden Noordijs 1679 241 29r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts gelastigde van de ervan van de heer Lanen NZ 1680 241 69v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts gelastigde van de ervan van de heer Lanen NZ 1680 241 70r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts naastligger ten zuiden Noordijs OZ 1679 241 6ra
EELKEMA, EELKE RINNERTS de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Eelcke Rinnerts Eelcoma koopman koper lands kruithuis of magazijn van buspulver ten oosten van Harlingen 1681 241 171r
EELKEMA, EELKE RINNERTS wijlen Eelcke Rinnerts Eelcoma koopman had het kruithuis al eerder gekocht van de Raden ter Admiraliteit te Harlingen ten oosten van Harlingen 1681 241 171r
GERLSMA, EELKE SJOUKES Eelcke Sjoukes Gerlsma koopman verkoper van 1/2 Rommelhaven 15 1713 245 198r
, EELKJE Eelckien Heemtra Zuiderhaven 8 1658 237 157v
AGES, EELKJE Eelckien Ages verkopers Droogstraat 1679 241 37v
GERRITS, EELKJE jonge dochter Eelckien Gerryts , burger koper Lanen NZ 1667 239 120v
JAKOBS, EELKJE Eelckien Jacobs Vijver WZ 1699 243 393v
PIETERS, EELKJE Eelckjen Pieters Voorstraat 6 1710 245 132v
SIETSES, EELKJE Eelckjen Sytses , burgerse Franekereind 17 1686 242 115r
ADEMA, EELKE vroedsman Eelco Adema Hoogstraat 7 1749 252 2v
SCHELTINGA, EELKE Eelco Scheltinga executeur testamentair Zuiderhaven 55 1720 246 81r
SURINGAR, EELKE wijlen de heer Eelco Ignatius Suringar Weverstraat 1747 251 203r
VRIES, EELKE Eelco de Vries koper Vijverstraat 20 1794 264 203r
VRIES, EELKE en Eelco de Vries Vijverstraat 20 1794 264 203r
, EELKE de tuin van dr. Eelco Ignatius a Zuringar naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ 1723 246 162v
, EELKE de kamer van dr. Eelco Ignatius a Zuringar naastligger ten westen Weverstraat ZZ 1723 246 162v
, EELKE dr. Eelco Zuringar naastligger ten noorden Noordijs 23 1727 246 302v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelco Dirx Wildschut koopman verkoper (zelf eigenaar voor ? deel) Noordijs 1 1731 248 36r
DOUWES, EELKE het huis van Eelco Douwes Buttercoper naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1717 245 286v
, EELKE wijlen dr. Eelco Ignatius a Suiringar jurist en advocaat voor het Hof van Friesland Noordijs 23 1731 248 15v
, EELKE wijlen oud burgerkolonel dr. Eelco Ignatius a Suiringar jurist en advocaat voor het Hof van Friesland onbekend 1731 248 17r
SURINGAR, EELKE Eelco Ignatius a Suringar naastligger ten noorden William Boothstraat OZ 1723 246 174v
JOCHEMS, EELKE Eelco Jochums Noorderhaven 44 1731 248 64r
RINNERTS, EELKE Eelco Rinnerts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1667 239 108r
RINNERTS, EELKE Eelco Rinnerts naastligger ten noorden Noordijs 19 1669 239 179r
RINNERTS, EELKE Eelco Rinnerts koper 1/2 hof met een vrije uit- en ingang in de Weverstraat onbekend 1667 239 19va
RINNERTS, EELKE het huis en de mouterij van Eelco Rinnerts naastligger ten noorden Noordijs 19 1672 240 86v
RINNERTS, EELKE de hof van Eelco Rinnerts naastligger ten noorden Kerkpad 1672 240 89r
RINNERTS, EELKE Eelco Rinnerts verkoper Voorstraat 40 1672 240 110r
RINNERTS, EELKE de hof van Eelco Rinnerts koopman naastligger ten westen Weverstraat 1672 240 12va
EELKEMA, EELKE RINNERTS Eelco Rinnerts Eelcoma eigenaar andere helft der molen, samen met ten zuiden van Harlingen 1679 241 49r
RINNERTS, EELKE Eelco Rinnertz naastligger ten zuiden Noordijs 23 1668 239 140r
EELKEMA, EELKE RUURDS Eelco Ruurts Eelcoma naastligger ten zuiden onbekend 1677 241 1v
DOUWES, ELING als huurder de weduwe van Eelingh Douwes naastligger ten oosten Noorderhaven 68 1692 243 7v
AGES, EELKJE Eelk Ages Droogstraat ZZ 1665 239 32v
JOHANNES, EELKJE Eelk Joannis verkoper van 1/2 onbekend 1672 240 80r
LEIENAAR, EELKE Eelke Leyenaar naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1807 267 337v
LEIENAAR, EELKE Eelke Leyenaar commandeur aan het lands magazijn koper huis Schritsen 17 1808 268 72r
LEIENAAR, EELKE Eelke Leyenaar naastligger ten westen Jekelsteeg 2 1809 268 248r
LEIENAAR, EELKE Eelke Leyenaar naastligger ten westen Schritsen 19 1809 268 249v
POST, EELKE curator Eelke van der Post verkoper Hoogstraat 39 1794 264 174v
POST, EELKE Eelke van der Post kastelein koper wagenhuis Nieuwstraat WZ 1794 264 200v
POST, EELKE Eelke van der Post Hoogstraat 53 1799 265 148r
POST, EELKE Eelke van der Post verkoper Franekerpoort (gebied) 1799 265 151r
, EELKE Eelke Travaile naastligger ten zuiden Noorderhaven 68 1755 253 231v
WILDSCHUT, EELKE Eelke Wildschut koopman naastligger ten oosten Voorstraat 52west 1754 253 191v
WILDSCHUT, EELKE Eelke Wildschut koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 52west 1754 253 191v
WILDSCHUT, EELKE Eelke Wildschut naastligger ten oosten onbekend 1768 257 88r
AUKES, EELKE Eelke Aukes , c.u. naastligger ten westen Hoogstraat 30 1695 243 124r
BERNARDUS, EELKE Eelke Bernardus , c.s. huurder Lanen 48 1742 250 266r
BERNARDUS, EELKE Eelke Bernardus , c.u. huurder Kromme Elleboogsteeg 1757 254 53r
BERNARDUS, EELKE Eelke Bernardus , burger koper huis en tapperij Vioolsteeg 1760 254 259v
BERNARDUS, EELKE Eelke Bernardus bontwever verkoper Vioolsteeg 1763 255 221v
DIRKS, EELKE Eelke Dircks koopman koper 1/3 huis Noordijs 1 1723 246 161v
DIRKS, EELKE Eelke Dircks koopman eigenaar van 1/3 Noordijs 1 1723 246 161v
DIRKS, EELKE Eelke Dirks koopman geniaarde koper onbekend 1726 246 261v
DIRKS, EELKE de [geniaarde] kopers Eelke Dirks , c.u. koopman naastligger ten oosten onbekend 1726 246 261v
DIRKS, EELKE Eelke Dirks , burger koper huis Karremanstraat WZ 1729 247 283v
DIRKS, EELKE Eelke Dirks koopman Voorstraat 73 1729 247 285v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut, burger koopman en fabrikant koper huis Franekereind 1733 248 185v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut, burger koper kamer Lanen NZ 1738 249 278r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut, burger naastligger ten oosten Lanen NZ 1738 249 278r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut, burger naastligger ten zuiden Lanen NZ 1738 249 278r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut, burger naastligger ten noorden Lanen NZ 1738 249 278r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut koopman (houder van het Reversaelbrief) Droogstraat NZ 1753 253 40r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut koopman naastligger ten oosten Voorstraat 52west 1757 254 96v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 52west 1757 254 96v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut koopman naastligger ten oosten Voorstraat ZZ 1758 254 118r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut koopman naastligger ten zuiden Voorstraat ZZ 1758 254 118r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut, n.u. koopman Hofstraat ZZ 1765 256 128v
DIRKS, EELKE Eelke Dirx koopman naastligger ten westen Voorstraat ZZ 1729 247 279r
DIRKS, EELKE Eelke Dirx fabrikant en koopman naastligger ten oosten Voorstraat 52west 1730 247 353r
DIRKS, EELKE Eelke Dirx fabrikant en koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 52west 1730 247 353r
DIRKS, EELKE Eelke Dirx fabrikant en koopman verkoper Voorstraat 52west 1730 247 353r
DOUWES, EELKE Eelke Douwes butterkoper koper gorthuis met 3 fraaie graanzolders Rinnertspijp 1 1702 244 185r
DOUWES, EELKE mr. gortmaker Eelke Douwes koper huis Grote Bredeplaats 35 1708 245 65v
DOUWES, EELKE Eelke Douwes naastligger ten noorden (zijn de kopers) Grote Bredeplaats 35 1708 245 65v
DOUWES, EELKE Eelke Douwes Noorderhaven 44 1717 245 291r
DOUWES, EELKE Eelke Douwes , c.s. naastligger ten westen Noorderhaven 46 1722 246 133v
DOUWES, EELKE de weduwe van Eelke Douwes naastligger ten westen Noorderhaven 32 1727 247 55v
DOUWES, EELKE de weduwe en erven van Eelke Douwes koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 60 1728 247 72r
DOUWES, EELKE gorthuis Eelke Douwes naastligger ten westen Vismarkt 2 1728 247 93v
DOUWES, EELKE het gorthuis van de erven Eelke Douwes naastligger ten westen Vismarkt 4 1735 249 26r
DOUWES, EELKE het gorthuis van de erven Eelke Douwes naastligger ten zuiden Vismarkt 4 1735 249 26r
DOUWES, EELKE de erven van Eelke Douwes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats NZ 1737 249 164r
DOUWES, EELKE de erven van Eelke Douwes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 33 1737 249 203r
DOUWES, EELKE de erven van Eelke Douwes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats NZ 1741 250 143v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS wijlen Eelke Durks Wildschut koopman Franekereind 25 1772 258 61r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS wijlen Eelke Durks Wildschut koopman Franekereind 29oost 1772 258 65r
HEINS, EELKE Eelke Heins wever huurder Romastraat NZ 1692 243 20v
IEPES, EELKE de weduwe en erfgenamen van Eelke Ipes naastligger ten noorden Brouwersstraat OZ 1641 234 160v
JAKOBS, EELKE Eelke Jacobs verkoper van 1/6 Noorderhaven ZZ 1698 243 360v
JANS, EELKE Eelke Jans , ongehuwde jongman koper huis, herberg en staln Hoogstraat 51 het Wapen van Harlingen 1785 261 281r
LEIENAAR, EELKE JANS Eelke Jans Leyenaar koper huis Achterstraat 1799 265 133r
LEIENAAR, EELKE JANS Eelke Jans Leyenaar verkoper Achterstraat 1804 267 106v
JANS, EELKE Eelke Jans Menolda, cum curatoribus koper huis (5 zilveren lepels) Brouwersstraat WZ 1721 246 105r
POST, EELKE JANS Eelke Jans van der Post kastelein koper huis Hoogstraat 53 1788 262 307v
POST, EELKE JANS Eelke Jans van der Post, c.u. kastelein naastligger ten zuiden Hoogstraat 53 1788 262 307v
JELLES, EELKE Eelke Jelles huistimmerman koper huis Zoutsloot NZ 1740 250 139v
JELLES, EELKE Eelke Jelles mr. timmerman koper ? huis en tuintje Zuiderhaven 36 1747 251 192v
JELLES, EELKE Eelke Jelles naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1750 252 96r
JELLES, EELKE Eelke Jelles mr. timmerman koper deftig huis Kleine Ossenmarkt 3 1756 254 51v
JELLES, EELKE Eelke Jelles naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 25 1758 254 165r
JELLES, EELKE Eelke Jelles mr. huistimmerman verkoper Nutstraat 2 1761 255 107v
JELLES, EELKE Eelke Jelles mr. huistimmerman koper pakhuis Grote Ossenmarkt 2 1761 255 114r
JELLES, EELKE Eelke Jelles naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1762 255 150v
JELLES, EELKE Eelke Jelles naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 25 1763 255 187v
JELLES, EELKE Eelke Jelles naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1763 255 257v
JELLES, EELKE Eelke Jelles naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 25 1765 256 127v
JELLES, EELKE Eelke Jelles stadsbouwmeester verkoper Zoutsloot NZ 1770 257 175r
JELLES, EELKE Eelke Jelles stadsbouwmeester verkoper Kleine Bredeplaats 23 1772 258 41v
JELLES, EELKE Eelke Jelles bouwmeester (stads-) verkoper Grote Ossenmarkt 2 1773 258 112v
JELTES, EELKE Eelke Jeltes , c.u. kamer Droogstraat ZZ 1720 246 80r
JETSES, EELKE Eelke Jetses , c.u. geniaarde koper Hoogstraat 22 1717 245 308r
JETSES, EELKE Eelke Jetses geniaarde koper Hoogstraat ZZ 1719 246 53v
JETSES, EELKE Eelke Jetses verkoper Lombardstraat 1722 246 141v
JETSES, EELKE Eelke Jetses koper kamer Franekerpoort (gebied) 1723 246 164v
JETSES, EELKE Eelke Jetzes , burger verkoper Franekerpoort (gebied) 1727 247 6v
JOCHEMS, EELKE Eelke Jocchums boterkoper verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
HANNEMA, EELKE JOCHEMS Eelke Jochems Hannema, burger verkoper onbekend 1744 251 36v
JOCHEMS, EELKE Eelke Jochums Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
JOCHEMS, EELKE meerderjarige vrijgezel Eelke Jochums verkoper (met behoud van het recht van terugkoop voor een periode van vijf jaar) Noorderhaven NZ 1741 250 163v
HANNEMA, EELKE JOCHEMS wijlen Eelke Jochums Hannema Wasbleek 1748 251 225v
JOCHEMS, EELKE meerderjarige vrijgezel Eelke Jogchums koper huis en tapperij Wasbleek Pasveer 1741 250 187v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes , burger koper huis Schritsen 39 1662 238 147v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes timmerman naastligger ten oosten Schritsen NZ 1688 242 251v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes , burger koper woning Schritsen NZ 1692 243 16v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes naastligger ten westen Schritsen NZ 1694 243 105v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes , c.u. verkoper onbekend 1695 243 145v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes naastligger ten oosten Lanen 44achter 1702 244 139v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes naastligger ten zuiden Lanen 46 1702 244 159r
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes winkelier voorstander Gardenierstraat ZZ 1703 245 6r
PIERS, EELKE Eelke Peers verkoper Zuiderhaven 37 1726 246 260v
PIERS, EELKE Eelke Piers huurder Zuiderhaven 18 1706 244 332v
PIERS, EELKE Eelke Piers verkoper Bildtstraat 13 1719 246 55r
PIETERS, EELKE de nagelaten minderjarige Eelke Pieters Rapenburg 1763 255 265r
PIETERS, EELKE Eelke Pytters rogverschieter Lanen 66 1739 250 6r
REMMERTS, EELKE de erven van Eelke Rimmerts koopman naastligger ten oosten Scheerstraat ZZ 1694 243 117v
REMMERTS, EELKE de erven van Eelke Rimmerts koopman naastligger ten zuiden Scheerstraat ZZ 1694 243 117v
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts , c.soc. koper erf met daarop gebouwd een woning Zuiderhaven 18 1650 236 118r
RINNERTS, EELKE De erven van Eelke Rinnerts naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1650 236 120r
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts naastligger ten westen onbekend 1664 238 214r
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts , c.u. koper huis Noordijs OZ 1665 239 12r
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts koopman curator Rapenburg ZZ 1669 239 35ra
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts koopman naastligger ten westen Weverstraat 1675 240 205r
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts koopman naastligger ten noorden Weverstraat 1675 240 205r
RINNERTS, EELKE de erven van Eelke Rinnerts naastligger ten zuiden Noordijs 19 1700 244 64v
RINNERTS, EELKE erven van Eelke Rinnerts naastligger ten zuiden Noordijs 19 1702 244 182v
RINSES, EELKE Eelke Rinses koper huis Bildtstraat 18 1802 266 142r
RINSES, EELKE Eelke Rinses verkoper Bildtstraat 18 1804 267 8v
GERLSMA, EELKE SJOUKES Eelke Sjoukes Gerlsma Hoogstraat ZZ 1710 245 103r
SIEBRENS, EELKE wijlen Eelke Sybrandts schipper (wijd-) Vijver OZ 1687 242 200r
BINKES, EELKE Eelken Bentes , burger naastligger ten zuiden Nieuwstraat 31 1728 247 68r
BINKES, EELKE Eelken Bentes verkoper Nieuwstraat 31 1728 247 68r
ZEEMAN, EELKJE Eelkie Zeeman verkoper van 1/3 Zuiderhaven NZ 1776 259 10v
ANDRIES, EELKJE Eelkien Andries Zoutsloot 1697 243 328v
KORNELIS, EELKJE wijlen Eelkien Cornelis Hoogstraat 1 1733 248 235r
KORNELIS, EELKJE Eelkien Cornelis Rozengracht 16 1733 248 262v
PIETERS, EELKJE Eelkien Pieters , burger Zuiderhaven 95 1733 248 214r
WILLEMS, EELKJE Eelkien Willems Nieuwstraat 10 1750 252 87v
ZEEMAN, EELKJE Eelkje J. Zeeman Grote Bredeplaats 8b 1780 259 268v
ZEEMAN, EELKJE Eelkje J. Zeeman Grote Bredeplaats 8b 1780 259 268v
BAUKES, EELKJE Eelkje Baukes Noorderhaven 3 1793 264 84r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eelkje Bentes IJsenbeek koper huis Noordijs 12 1795 264 266v
BLOK, EELKJE KORNELIS meerderjarig vrijster Eelkje Cornelis Blok verkoper Bildtstraat 14 1780 259 270v
ZEEMAN, EELKJE JOOSTES Eelkje Joosten Zeeman koper huis en brouwerij Brouwersstraat 16 1783 261 35r
MINNES, EELKJE Eelkje Minnes Both Apothekerstraat 9 1731 248 16r
TEUNIS, EELKJE Eelkje Teunis Scheerstraat 7 1781 260 25v
TEUNIS, EELKJE Eelkje Teunis Hoogstraat 41 1781 260 36v
TEUNIS, EELKJE wijlen Eelkje Teunis Hoogstraat 41 1791 263 313r
ZEEMAN, EELKJE Eelkjen Zeeman Voorstraat NZ 1780 259 259v
BINKES, EELKJE Eelkjen Bentes Nieuwstraat 31 1725 246 214r
BINKES, EELKJE Eelkjen Bentes Nieuwstraat 33 1725 246 214r
BINKES, EELKJE Eelkjen Bentes koper huis CA Zoutsloot 1725 246 231v
BINKES, EELKJE Eelkjen Bentes , burger verkoper Nieuwstraat 33 1728 247 108r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eelkjen Bentes IJsenbeek Voorstraat 97 1780 259 297v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eelkjen Bentes IJsenbeek koper huis Voorstraat 101 1787 262 215r
BINKES, EELKJE wijlen Eelkjen Bentjes Noordijs 1751 252 178v
KORNELIS, EELKJE Eelkjen Cornelis , burger Zuiderpoort (gebied) 1727 247 50v
KORNELIS, EELKJE Eelkjen Cornelis , burger Zuiderhaven 18 1729 247 221r
KORNELIS, EELKJE Eelkjen Cornelis , burger Noorderhaven 26 1730 247 329r
KORNELIS, EELKJE Eelkjen Cornelis , burger Noorderhaven 74 1731 247 371v
KORNELIS, EELKJE wijlen Eelkjen Cornelis Noorderhaven 74 1741 250 157v
WIJNGAARDEN, EELKJE KORNELIS Eelkjen Cornelis Wijngaarden , jongedochter verkoper ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
WIJNGAARDEN, EELKJE KORNELIS Eelkjen Cornelis Wijngaarden Noordergrachtswal 1762 255 127v
KORNELIS, EELKJE Eelkjen Cornelisz verkoper Prinsenstraat 4 1725 246 246r
DOUWES, EELKJE Eelkjen Douwes Lanen NZ 1743 251 3r
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eelkjen Eelkes Wildschut Voorstraat 28 1738 249 221v
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eelkjen Eelkes Wildschut naastligger ten oosten Voorstraat 28 1738 249 221v
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eelkjen Eelkes Wildschut verkoper Voorstraat 28 1765 256 123v
EVERTS, EELKJE Eelkjen Eeverts , burger Spijkerboor (gebied) 1693 243 68v
EVERTS, EELKJE Eelkjen Ewerts ten oosten van Harlingen NZ 1706 244 345r
HARKES, EELKJE Eelkjen Harkes Sint Christoffelsteeg WZ 1728 247 144r
JANS, EELKJE Eelkjen Jans verkoper van 1/2 Weverstraat NZ 1727 247 1r
JOBS, EELKJE Eelkjen Jobs verkoper Karremanstraat WZ 1747 251 177r
JOOSTES, EELKJE Eelkjen Joosten verkoper van 1/3 Rommelhaven 2 1727 247 44v
LEEMAN, EELKJE JOOSTES Eelkjen Joosten Leeman verkoper Voorstraat NZ 1783 261 30r
ZEEMAN, EELKJE JOOSTES Eelkjen Joosten Zeeman verkoper Grote Bredeplaats 15 1781 260 116r
ZEEMAN, EELKJE JOOSTES Eelkjen Joosten Zeeman Brouwersstraat 22 1792 264 8r
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes Rozengracht ZZ 1694 243 78v
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes Oosterkeetstraat OZ 1720 246 73r
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes Romastraat ZZ 1725 246 230r
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes , burger Romastraat 13 1729 247 236r
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes Romastraat 13 1732 248 72r
PIETERS, EELKJE Eelkjen Pieters Prinsensteeg 1 1762 255 152v
PIETERS, EELKJE Eelkjen Pyter Kromme Elleboogsteeg WZ 1729 247 218v
PIETERS, EELKJE Eelkjen Pyters herbergierse naastligger ten westen Prinsensteeg 3 1761 255 71v
PIETERS, EELKJE Eelkjen Pyters herbergierse verkoper Prinsensteeg 3 1761 255 71v
ROBERTS, EELKJE Eelkjen Roberts Molenpad 1 1750 252 57v
SIKKES, EELKJE Eelkjen Sickes , c.s. huurder bovenste deel Bildtstraat 9 1752 252 199v
SIKKES, EELKJE Eelkjen Sickes , c.s. huurder kelder huur p.wk. Bildtstraat 9 1752 252 199v
SIKKES, EELKJE Eelkjen Sikkes verkoper Rinnertspijp WZ 1795 264 244v
SJOUKES, EELKJE Eelkjen Sjoukes Hofstraat 19 1718 246 11r
TEUNIS, EELKJE Eelkjen Theunis , burgerse Grote Ossenmarkt 2 1775 258 201v
TJEERDS, EELKJE Eelkjen Tjeerds verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat WZ 1695 243 120r
WILLEMS, EELKJE Eelkjen Willems , burger Nieuwstraat 10 1755 253 243v
MINNES, EELKJE Eelkjes Minnes Rozengracht 20 1706 244 338v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelko Dirks Wiltschut koopman koper hoving en zomerhuis Weverstraat NZ 1735 249 51r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelko Dirks Wiltschut koopman naastligger ten oosten Weverstraat NZ 1735 249 51r
DOUWES, EELKE de erven van Eelko Douwes naastligger ten oosten Noorderhaven 32 1742 250 241r
EELKEMA, EELKE RINNERTS Eelko Rinnerts Eelcoma verkoper Voorstraat 40 1671 240 66v
, EELKE Eeltie Travaille koopman Vioolsteeg OZ 1776 259 19v
, EELKJE Eeltie Travaillie winkelierse koper 1/2 nieuw huis en bleekveld Franekerpoort (gebied) 1764 256 70v
AUKES, EELKE Eeltie Aukes Travaile naastligger ten westen Vijver WZ 1752 252 230v
AUKES, EELKE Eeltie Aukes Travaile naastligger ten noorden Vijver WZ 1752 252 230v
AUKES, EELKE Eeltie Aukes Travailje verkoper Hoogstraat 21 1776 258 262r
AUKES, EELKE Eeltie Aukes Travaille, c.u. koopman naastligger ten westen Grote Bredeplaats 8b 1760 255 39r
AUKES, EELKE Eeltie Aukes Travaille koopman verkoper Grote Bredeplaats 8b 1760 255 39r
AUKES, EELKE Eeltie Aukes Travaille verkoper Grote Kerkstraat 40west 1776 258 258r
KORNELIS, EELKE Eeltie Cornelis bewoner Brouwersstraat 8 1799 265 186r
KORNELIS, EELKE Eeltie Cornelis mr. wolkammer Brouwersstraat 8 1799 265 186r
EVERTS, EELKE Eeltie Everts , c.u. huurder Grote Kerkstraat 41 1776 259 22v
KEIMPES, EELKE Eeltie Keimpes Tiepelsteeg 1715 245 235v
RINSES, EELKE Eeltie Rinses naastligger ten westen Droogstraat NZ 1746 251 123v
, EELKE Eeltje panbakker huurder boven Hoogstraat 28 1765 256 121r
BONNEMA, EELKE Eeltje Bonnema koopman koper pakhuis Noordijs 7 1794 264 211r
BONNEMA, EELKE Eeltje H. Bonnema koopman koper huis Bildtstraat 16 1805 267 116v
HOVENIER, EELKE de erven van Eeltje Hovenier naastligger ten westen Droogstraat NZ 1783 261 109v
JONG, EELKE Eeltje de Jong naastligger ten oosten Havenplein 14 1798 265 103r
, EELKE Eeltje Traillie naastligger ten zuiden Voorstraat 83 1766 256 189r
, EELKE Eeltje Travaile koopman koper provisioneel Zuiderhaven 17 1751 252 243r
, EELKE Eeltje Travaile naastligger ten noorden Romastraat 1 1752 253 21r
, EELKE Eeltje Travaile naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 6 1753 253 101r
, EELKE Eeltje Travaile koopman koper huis met tuin, stal en wagenhuis Grote Bredeplaats ZZ 1754 253 160v
, EELKE Eeltje Travaile naastligger ten oosten Noorderhaven 68 1755 253 231v
, EELKE Eeltje Travaile naastligger ten westen Grote Bredeplaats 10 1757 254 81r
, EELKE Eeltje Travaile naastligger ten westen Rozengracht NZ 1763 255 184r
, EELKE Eeltje Travaile naastligger ten westen Rozengracht NZ 1763 255 210v
, EELKE huis gekocht door Eeltje Travailje, c.s. naastligger ten oosten Zoutsloot 1757 254 87r
, EELKE Eeltje Travailje koopman koper woning Zoutsloot NZ 1757 254 107v
, EELKE Eeltje Travailje koopman geniaarde koper Grote Kerkstraat 33 1760 255 44v
, EELKE Eeltje Travailje naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6a 1761 255 102r
, EELKE Eeltje Travailje koopman koper huis en tuin Rozengracht NZ 1763 255 218v
, EELKE Eeltje Travailje koopman koper Spijkerboor (gebied) 1763 255 237r
, EELKE Eeltje Travaille koopman verkoper van 1/2 Zuiderhaven 6 1758 254 144v
, EELKE Eeltje Travaille naastligger ten westen Romastraat ZZ 1758 254 158v
, EELKE Eeltje Travaille naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1770 257 175v
, EELKE Eeltje Travaille koopman koper woning Ooievaarsteeg 1771 257 221v
, EELKE Eeltje Travaille wegens zeer ongeregelde levenswijze vanwege sterke drank Rommelhaven 7 1776 258 6v
, EELKE Eeltje Travaille koopman verkoper Lanen 31 1772 258 39v
, EELKE Eeltje Travaille naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1772 258 49v
, EELKE Eeltje Travaille koopman verkoper Karremanstraat 1776 258 244r
, EELKE wijlen Eeltje Travaille koopman Schritsen 52 1780 259 299v
, EELKE wijlen Eeltje Travaille Schritsen 52 1780 259 301v
, EELKE Eeltje Travaillie koopman koper groot huis Lanen 31 1766 256 151v
, EELKE Eeltje Travaillie, n.u. naastligger ten westen Schritsen 52 1767 256 260v
, EELKE de Pauw en Eeltje Travaillie naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6a de Pauw 1771 257 225r
, EELKE Eeltje Travalje koopman koper woning Romastraat ZZ 1753 253 62v
, EELKE Eeltje Travaullie koopman koper pakhuis Karremanstraat NZ 1771 257 199v
, EELKE Eeltje Trawalie koopman geniaarde koper van 1/2 Grote Ossenmarkt 2 1773 258 112v
A., EELKE Eeltje A. Travaille, c.u. naastligger ten oosten Voorstraat 81 1774 258 162v
ABES, EELKE Eeltje Abes , c.u. huurder Zoutsloot NZ 1802 266 80v
ABES, EELKE Eeltje Abes , c.u. huurder Zoutsloot NZ 1802 266 90v
ABES, EELKE Eeltje Abes meesterknecht koper huis (in de zeylmakerij van de weduwe van Jan Douwes Zeylmaker) Zoutsloot ZZ 1804 267 97r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes , n.u. naastligger ten westen Schritsen 52 1765 256 122r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes koopman koper huis Grote Kerkstraat 40west 1775 258 241v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaile, burger koopman koper huis Romastraat ZZ 1752 252 191r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaile koopman verkoper Romastraat ZZ 1752 252 213r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaile koopman koper huis Grote Bredeplaats 6a 1752 252 229r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaile koopman koper van 1/2 Weeshuisstraat 1753 253 47v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaile koopman koper kamer en tuintje onbekend 1753 253 85r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaile, burger koopman koper huis Voorstraat 83 1753 253 118r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaile koopman koper van 1/3 Voorstraat 52west 1754 253 191v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaile koopman verkoper Grote Bredeplaats 6a 1755 253 208v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaile koopman koper huis Zuiderpoort (gebied) 1757 254 79r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailje koopman geniaarde koper Noorderhaven 56 1756 254 24r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailje koopman verkoper Romastraat ZZ 1759 254 221v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailje koopman verkoper Grote Bredeplaats 8a 1764 256 35v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaille koopman verkoper Voorstraat 52west 1757 254 96v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaille koopman verkoper Bargebuurt 1760 255 30v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaille koopman Schritsen ZZ 1761 255 59v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaille naastligger ten noorden Lanen 33 1770 257 174r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaille koopman koper huis en weefwinkel Kerkpoortstraat 39 1775 258 197r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaille koopman geniaarde koper Zuiderpoort (gebied) 1775 258 241r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaille koopman verkoper Moriaanstraat 1776 258 244v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaille Voorstraat 83 1781 260 132v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaillie koper huis en tuintje Hoogstraat 21 1770 257 177v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travalje winkelier koper huis, bontreedersfabriek (uitgebreide beschrijving) Grote Bredeplaats 4 1759 254 228r
KLASES, EELKJE Eeltje Clases onbekend ZZ 1710 245 122av
KORNELIS, EELKE Eeltje Cornelis koper huis Brouwersstraat 8 1795 264 258v
DOEDES, EELKE Eeltje Doedes , c.u. huurder Zoutsloot ZZ 1763 255 216v
DOEDES, EELKE Eeltje Doedes huurder Grote Kerkstraat 13 1798 265 122r
EVERTS, EELKE Eeltje Everts huurder Romastraat ZZ 1783 261 118r
GERRITS, EELKE Eeltje Gerrits Franekereind 29 1779 259 177r
GERRITS, EELKE Eeltje Gerryts Franekereind 29oost 1772 258 65r
HOTSES, EELKE Eeltje Hotses huurder (huurder van een huis ) Zoutsloot ZZ 1757 254 60v
JAKOBS, EELKE Eeltje Jacobs huisman Lanen 78 1766 256 145r
JAKOBS, EELKE Eeltje Jacobs huisman Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
JAKOBS, EELKE Eeltje Jacobs huisman Wasbleek 1766 256 148r
JAKOBS, EELKE huisman Eeltje Jacobs huisman Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
JAKOBS, EELKE Eeltje Jacobs huisman Moriaanstraat 1 1766 256 180r
JELLES, EELKE Eeltje Jelles huurder deel Kruisstraat 3 1784 261 171r
JELLES, EELKE Eeltje Jelles hovenier tuin Rozengracht 1786 262 49v
JELLES, EELKE Eeltje Jelles hovenier Wasbleek 1787 262 195r
MEINERTS, EELKE Eeltje Meinderts , c.u. huurder midden beneden Franekerpoort (gebied) 1764 256 70v
PIETERS, EELKE Eeltje Pieters , c.u. huurder voor beneden Vijver OZ 1758 254 143v
PIETERS, EELKE Eeltje Pieters huisman verkoper van 1/3 Voorstraat 101 1781 260 70v
RINSES, EELKE Eeltje Rinses naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1754 253 147v
RINSES, EELKE de weduwe van Eeltje Rinses hovenier naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1772 258 54v
PIETERS, EERKE Eerck Pieters Lanen 87 1676 240 235v
TIJSES, EERKE Eerck Thijssen , burger man en voogd van Nieuwstraat WZ 1683 241 242r
JANS, EERKE Eerk Jansen verver koper huis en achtertuin Zoutsloot NZ 1723 246 160v
JANS, EERKE Eerk Jansen naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1725 246 220v
JANS, EERKE Eerk Jansen , burger varend persoon verkoper Zoutsloot 1730 247 302v
TIJSES, EERKE Eerk Thijssen , burger schipper (schuit-) Scheerstraat 11 1708 245 40v
TIJSES, EERKE de kamer van wijlen Eerk Tijssen naastligger ten noorden Lanen NZ 1663 238 16ar
TIJSES, EERKE Eerk Tijssen Lanen NZ 1663 238 16ar
TIJSES, EERKE Eerk Tijssen Lanen NZ 1663 238 16ar
TIJSES, EERKE wijlen Eerk Tijssen Gardenierstraat 2 1716 245 259v
TIJSES, EERKE Eerk Tijsses Lanen NZ 1663 238 168v
, ERNST Eernst slotmaker naastligger ten westen onbekend 1649 236 72v
, ERNST Eernst Mockama van Haringsma toe Sloo grietman over Baerderadeel koper 2 ledige plaetsen te samen als timmerwerf onbekend 1688 242 248v
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendricks verkoper Nieuwstraat OZ 1649 236 69r
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendrickx verkoper Carl Visschersteeg 1648 236 23r
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendrickx naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1649 236 94v
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendrickx , .u. mr. metselaar koper huis en weefrwinkel Romastraat 1650 236 104v
HENDRIKS, ERNST de kamer van Eernst Hendrix , c.s. naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1651 236 158v
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendrix naastligger ten zuiden WZ 1666 239 43v
TIJSES, ERNST Eernst Tijs verkoper Nieuwstraat OZ 1649 236 57v
BEVA, ERRIT Eert Beva, burger mr. reydemaker koper huis, tuin, paardenstal en wagenhuis Voorstraat 87 1765 256 113r
DIRKS, Eertie Dirx Brouwersstraat WZ 1641 234 125r
ARENDS, EESGE de kamer van Eesche Arents naastligger ten zuiden Franekereind 36 1680 241 25ra
ARENDS, EESGE de kamer van Eesche Arents naastligger ten zuiden Franekereind ZZ 1680 241 25ra
ARENDS, EESGE de kamer van Eesche Arents naastligger ten zuiden Franekereind ZZ 1680 241 25ra
ARENDS, EESGE de kamer van Eesche Arents naastligger ten zuiden Franekereind 26 1680 241 25ra
ARENDS, EESGE de kamer van Eesche Arents naastligger ten zuiden Franekereind ZZ 1680 241 25ra
KUIPER, EESGE JAKOBS Eesge Jacobs Kuiper mr. gortmaker verkoper van 1/3 Havenplein 1785 261 259v
LIEUWES, EESGE Eesge Lieuwes , burger koper woning Rozengracht 30 1694 243 101v
LIEUWES, EESGE de hof van Eesge Lieuwes naastligger ten noorden Rozengracht 30 1694 243 101v
LIEUWES, EESGE Eesge Lieuwes , burger koopman koper mouterij Herenwaltje 12 1695 243 127v
LIEUWES, EESGE Eesge Lieuwes Voorstraat 1 1698 243 391v
LIEUWES, EESGE de mouterij van Eesge Lieuwes , c.s. oosten/zuiden/westen Zoutsloot ZZ 1695 243 6ra
LIEUWES, EESGE de weduwe van Eesge Lieuwes naastligger ten westen Rozengracht ZZ 1715 245 253r
MINNES, EESGE Eesge Minnes timmerman naastligger ten zuiden Nieuwstraat 52 1683 241 273r
MINNES, EESGE Eesge Minnes timmerman naastligger ten westen Nieuwstraat 52 1683 241 273r
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 52 1696 243 261r
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten westen Nieuwstraat 52 1696 243 261r
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1711 245 138v
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten westen Nieuwstraat 1711 245 138v
REINS, EESGE Eesge Reyns naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1633 233 122r
SEERPS, EESGE Eesge Seerps verkoper Kerkpoortstraat 1675 240 185v
TIETES, EESGE Eesge Tietes koper Karremanstraat OZ 1732 248 113r
LIEUWES, EESGE Eesger Lieuwes koopman koper hof Rozengracht 38 1685 242 97r
BROUWER, IESK RUTGERS Eeske Ruths Brouwer Vismarkt 1682 241 58ra
JANS, EETSKE de erven van Eets Jans verkoper Grote Bredeplaats 2 1650 236 109v
JELGERSMA, EETSKE Eetske Jelgersma Moriaanstraat ZZ 1707 245 23v
KLASES, ETJE wijlen Eettje Claases Weverstraat 1767 256 235r
PIERS, EEUWE de erven van Eeuwe Piers naastligger ten oosten Voorstraat 99 1731 248 32r
, EVERT Eevert Hinghst koopman koper tuin met bomen, struiken, etc.met belvedere voorzien van zitplaatsen met uitzich Zuiderhaven 18 1693 243 33v
HINGST, EVERT de uitgang van de hof van Eevert Hingst naastligger ten westen Spijkerboor (gebied) ZZ 1693 243 43v
HINGST, EVERT de uitgang van de hof van Eevert Hingst naastligger ten noorden Spijkerboor (gebied) ZZ 1693 243 43v
ARJENS, EVERT Eevert Arjens naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1687 242 192v
ARJENS, EVERT vroedsman Eevert Arjens , burger koper Zuiderhaven 18 1692 243 23v
ARJENS, EVERT vroedsman Eevert Arjens , n.u. naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1694 243 87v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS Eevert Arjens Oosterbaan verkoper Zuiderhaven ZZ 1687 242 190v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS vroedsman Eevert Arjens Oosterbaen koper pakhuis met een lege plaats erachter Zuiderhaven 14 1693 243 37v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS vroedsman Eevert Arjens Oosterbaen, burger koper 1/2 timmerhelling en huis Zoutsloot 7 1694 243 96r
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS lijnbaan van Eevert Arjens Oosterbaen naastligger ten noorden Zoutsloot 7 1694 243 96r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Claesen Oosterbaen, burger c.u. koopman koper huis, mouterij en drie kamers daaronder Voorstraat 87 1694 243 73r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Claessen Oosterbaen, burger c.u. koper paardenstal of pakhuis Voorstraat 87 1694 243 74v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES huis en mouterij van Eevert Claessen Oosterbaen naastligger ten zuiden Voorstraat 87 1694 243 74v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Claessen Oosterbaen, burger c.u. koper kamer Rommelhaven 18 1694 243 100r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES de kamer van Eevert Claessen Oosterbaen naastligger ten zuiden Rommelhaven 18 1694 243 100r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Claessen Oosterbaen naastligger ten westen Rommelhaven 18 1694 243 100r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Clasen Oosterbaen, burger c.u. koper kamer Vioolsteeg OZ 1694 243 99r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Clasen Oosterbaen naastligger ten westen Vioolsteeg OZ 1694 243 99r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES de kamer welke ook gekocht is door Eevert Clasen Oosterbaen naastligger ten noorden Vioolsteeg OZ 1694 243 99r
JANS, EVERT de hof en kamer of wagenhuis van Eevert Jansen naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1694 243 79r
JANS, EVERT de hof en kamer of wagenhuis van Eevert Jansen naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1694 243 79r
JANS, EVERT Eevert Jansen lijnslager naastligger ten noorden Liemendijk 1698 243 392r
ARJENS, EVERT Eewert Arjens , burger koper tuin en prieel Liemendijk NZ 1687 242 163r
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS Eewert Arjens Oosterbaan koopman en lijnslaeger koper kamer Achterstraat 1688 242 240v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS Eewert Arjens Oosterbaan koopman en lijnslaeger naastligger ten westen Achterstraat 1688 242 240v
KLASES, EVERT Eewert Claesses mr. gortmaker en koopman verkoper Franekerpoort (gebied) 1684 242 51r
JANS, EVERT Eewert Jansen eigenaar lijnbaan bij de Noorder Dwinger Grachtswalplein 1686 242 153r
OOSTERBAAN, EVERT JANS Eewert Jansen Oosterbaan koopman koper 2 lijnbanen, een hof en 2 kamers Achterstraat 1684 242 46v
WIARDI, EGBERT Egbartus Wiardi predikant Rozengracht NZ 1730 247 300v
KLASES, EGBERTJE Egberdina Claases huurder Romastraat 29 1789 263 145r
, EGBERT Egbert Borgers koopman Hofstraat 20 1764 256 81r
, EGBERT mr. Egbert de Gruiter koper hof Kerkpoortstraat 1658 237 171v
, EGBERT Egbert de Gruiter, c.u. mr. chirurgijn verkoper Sint Jacobstraat 12 1659 238 2r
, EGBERT mr. Egbert de Gruiter, c.u. verkoper Weverstraat 1659 238 6r
, EGBERT de erven van Egbert Haerings naastligger ten oosten Lanen 62 1741 250 179v
, EGBERT Egbert Harings koper huis en schuur Weeshuisstraat 1700 244 47v
HEIDKAMP, EGBERT Egbert Heidkamp naastligger ten westen Rozengracht 8 1746 251 148r
MUNTER, EGBERT Egbert Munter verkoper van 1/8 Voorstraat 45 1740 250 89r
KLASES, EGBERT Egbert Claesen , burger wieldraaier verkoper 1650 236 136r
HARINGS, EGBERT Egbert Haring verkoper Grote Kerkstraat 20 1703 244 196v
HARINGS, EGBERT de kinderen van Egbert Harings verkoper Zuiderhaven 1633 233 125v
HARINGS, EGBERT de kinderen van Egbert Harings verkoper Vijverstraat 1633 233 125v
HARINGS, EGBERT Egbert Harings Zoutsloot NZ 1712 245 164v
HARINGS, EGBERT Egbert Harings koopman verkoper Weeshuisstraat 1713 245 192r
HARINGS, EGBERT Egbert Harings verkoper Noorderhaven 1726 246 255v
HARMENS, EGBERT Egbert Harmens , c.u. huurder Vijverstraat NZ 1703 244 190v
JAKOBS, EGBERT vliet van Egbert Jacobs naastligger ten westen Bildtstraat 12 1705 244 302v
JAKOBS, EGBERT vliet van Egbert Jacobs naastligger ten noorden Bildtstraat 12 1705 244 302v
JANS, EGBERT Egbert Jansz , burger verkoper en curator van Tiepelsteeg OZ 1787 262 313r
PIETERS, EGBERT als bewoner Egbert Pieters vetermaker naastligger ten oosten Heiligeweg 4 1681 241 35ra
PIETERS, EGBERT Egbert Pieters Grote Bredeplaats 9 1731 247 384r
PIETERS, EGBERT Egbert Pyters naastligger ten westen Lombardstraat 1722 246 141v
PIETERS, EGBERT weduwe Egbert Pyters naastligger ten oosten Lanen 64 1731 248 28v
PIETERS, EGBERT Egbert Pytters , c.u. mr. schilder koper huis genaamd de Vergulde Engel Voorstraat 29 de Vergulde Engel 1716 245 274r
RIJKS, EGBERT Egbert Rijcx , c.u. verkoper Zoutsloot NZ 1648 236 13r
TEUNIS, EGBERT Egbert Tonis verkoper Hoogstraat 1 1664 238 236v
WILLEMS, EGBERT Egbert Willems verkoper Moriaanstraat ZZ 1657 237 129v
WIARDI, EGBERT JOHANNES dominee Egbertus Johannes Wiardi Kleine Bredeplaats 12 1731 248 69r
JANS, EDGER Egger Jans panbakker Schritsen 49 1774 258 190v
HARINGS, EGBERT Eghbert Harengs naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1725 246 223v
HARINGS, EGBERT Eibert Harings naastligger ten oosten Noorderhaven 5 1721 246 121v
HARRITS, EGBERT Eibert Harrits turfdrager verkoper van 1/2 Gardenierstraat 6 1780 260 1r
HARRITS, EGBERT wijlen Eibert Harrits voormalig bewoner Rozengracht 40 1782 260 281r
HARRITS, EGBERT wijlen Eibert Harrits turfdrager Rozengracht 40 1782 260 281r
HARRITS, EGBERT Eibert Harryts turfdrager verkoper Both Apothekerstraat 9 1770 257 155v
HARRITS, EGBERT Eibert Harryts naastligger ten oosten Gardenierstraat 4 1778 259 133r
HENDRIKS, EGBERT Eibert Hendriks scheepstimmerman koper woning Bargebuurtspoortje WZ 1771 257 224r
JANS, EGBERT Eibert Jansen curator Grote Kerkstraat 29 1695 243 5va
JANS, EGBERT wijlen Eibert Jansen naastligger ten westen Karremanstraat 1725 246 235r
JANS, EGBERT wijlen Eibert Jansen Karremanstraat 1725 246 235r
JANS, wijlen Eibert Jansen Bildtstraat 1 1728 247 3va
PIETERS, EGBERT Eibert Pieters , burger mr. schilderaar koper hof met vrugtdragende bomen en een wijnstok Achterstraat NZ 1709 245 85r
PIETERS, EGBERT Eibert Pieters mr. schilderaar verkoper Karremanstraat 1710 245 120r
PIETERS, EGBERT Eibert Pieters verkoper Grote Bredeplaats NZ 1719 246 57v
PIETERS, EGBERT Eibert Pyters naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1720 246 80r
WILLEMS, EGBERT Eibert Willems , c.u. verkoper Nieuwstraat 38 1662 238 155v
JURJENS, EILERT Eildert Jurjens schippersknecht (wijd-) verkoper Bildtstraat 16 1763 255 261r
FABER, EILE Eile Faber koopman koper huis Kleine Kerkstraat 7 1797 265 54v
FABER, EILE Eile Faber Kleine Kerkstraat 7 1799 265 192r
EILES, EILE Eile Eiles koemelker geniaarde koper Grote Kerkstraat 33 1722 246 151v
KLASES, EILERT wijlen Eilerd Clases huurder Hofstraat ZZ 1782 260 251r
OLTHOF, EILERT Eilert Olthof, c.s. naastligger ten oosten Kruisstraat 6 1768 257 89r
JURJENS, EILERT Eilert Jurjens koper huis Bildtstraat 16 1754 253 145r
JURJENS, EILERT Eilert Jurjens Lanen 85 1800 265 214v
TJEERDS, EILERT Eilert Tieerds Grote Kerkstraat 19 1716 245 277v
HENDRIKS, Eillart Hendriks winkelier koper huis Noorderhaven ZZ 1754 253 166v
FREERKS, EISE Eise Freerks naastligger ten noorden Heiligeweg 36 1805 267 137v
FREERKS, EISE Eise Freerks naastligger ten noorden Heiligeweg 36 1810 269 108r
, EISE Eise Freerks* mr. schoenmaker naastligger ten noorden Heiligeweg 36 1793 264 108v
GEERTS, EISE Eise Geerts , n.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 24 1779 259 222v
TIEMENS, EISE wijlen Eise Timens Sint Odolphisteeg WZ 1718 246 27v
OEPKES, EISKE Eisjen Oepkes , burger Carl Visschersteeg 1742 250 221v
KLASES, EISKE Eiskje Claasen Franekereind 2 1808 268 95v
, Ejudith Eleasar kopers Lanen 76 1776 258 255v
, EELKJE Eke Boontjes huurder Lanen 43 1701 244 104r
, EELKJE Eke Boontjes Lanen 43 1701 244 104r
IJSENBEEK, EELKJE Eke IJsenbeek koper Kleine Kerkstraat 12 1783 261 39r
MENALDA, IEKE Eke Menalda koopman naastligger ten zuiden Brouwersstraat 26 1766 256 152v
MENALDA, IEKE de tuin van Eke Menalda naastligger ten noorden Weverstraat OZ 1766 256 183r
MENALDA, IEKE Eke Menalda verkoper Weverstraat 1769 257 127v
WILDSCHUT, EELKJE wijlen Eke Wildschut verkoper Noorderhaven 95 1800 265 230r
ABES, IEKE Eke Abbes , burger c.u. koper brouwerij en mouterij Rozenstraat OZ 1648 236 9r
ABES, IEKE de weduwe van Eke Abbes brouwer naastligger ten oosten Rapenburg 1662 238 121r
ABES, IEKE huis en brouwerij van wijlen de gemeensman Eke Abbes naastligger ten westen Kerkpoort (gebied) 1664 238 212r
ABES, IEKE huis en brouwerij van wijlen de gemeensman Eke Abbes naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied) 1664 238 212r
EDGERS, IEKE Eke Edgers , c.m. en c.s. Noordijs 23 1714 245 217v
EDGERS, IEKE Eke Edgers , c.m. en c.s. verkoper Noordijs 23 1714 245 217v
JANS, IEKE Eke Jans mr. bakker koper huis en tuin Schritsen 5 1731 248 56v
JANS, IEKE Eke Jans mr. bakker koper huis Zuiderhaven 57 1740 250 92r
MENALDA, IEKE JANS Eke Jans Menalda mr. bakker koper huis Lanen 43 1739 250 67v
MENALDA, IEKE JANS Eke Jans Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1766 256 164v
JANS, IEKE Eke Jans Menolda, burger mr. bakker koper koolstek Zuiderhaven 79a 1735 249 48r
JANS, IEKE Eke Jans Menolda, burger mr. bakker naastligger ten oosten Zuiderhaven 79a 1735 249 48r
JANS, IEKE Eke Jans Menolda, burger mr. bakker naastligger ten noorden Zuiderhaven 79a 1735 249 48r
JANS, EELKJE Eke Jans Proosterbeek Heiligeweg 58 1792 264 354r
JANS, IEKE Eke Jansen kleermaker bieder huis Lanen ZZ 1662 238 13av
JANS, IEKE Eke Jansen mr. bakker koper dubbel huis met weefwinkel, grote plaats en bleekveld Grote Kerkstraat 44 1737 249 217v
JANS, EELKJE wijlen Eke Jansen Brouwersstraat 19 1797 265 11v
TJEERDS, IEKE Eke Tjeerds verkoper Kerkpoort (gebied) 1731 248 27r
WILLEMS, IEKE hopman Eke Willems verkoper Franekereind 38 1686 242 114v
WILLEMS, IEKE Hopman Eke Willems naastligger ten westen Droogstraat NZ 1687 242 193v
FRIESEMAN, EKKE Ekke Frieseman koopman Zoutsloot ZZ 1773 258 101r
, EKKE Ekke Fryseman geniaarde koper Voorstraat 4 1757 254 105r
FRIESEMAN, EKKE Ekko Frieseman koopman Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 157v
FRIESEMAN, EKKE Ekko Frieseman koopman Rommelhaven 26b 1766 256 158v
FRIESEMAN, EKKE Ekko Frieseman koopman Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
FRIESEMAN, EKKE Ekko Frieseman koopman Kleine Bredeplaats WZ 1766 256 203r
FRIESEMAN, EKKE Ekko Frieseman koopman koper huis en tuintje Voorstraat 35 1769 257 107r
FRIESEMAN, EKKE Ekko Frieseman koper huis Kleine Kerkstraat 12 1773 258 94r
FRIESEMAN, EKKE Ekko Frieseman koopman Kleine Kerkstraat 12 1773 258 94r
FRIESEMAN, EKKE Ekko Frieseman koopman Grote Kerkstraat 10 1773 258 95r
FRIESEMAN, EKKE Ekko Frieseman koopman Zoutsloot NZ 1773 258 97r
FRIESEMAN, EKKE Ekko Frieseman koopman Droogstraat NZ 1773 258 101r
FRIESEMAN, EKKE Ekko Frieseman verkoper Voorstraat 35 1779 259 183r
, EKKE Ekko Vrieseman koopman koper huis (maar nu te Harlingen) Voorstraat 76 1780 259 286av
AKKER, ELBERT Elbert Acker koopman bewoner Noorderhaven 80 1687 242 176r
AKKER, ELBERT de crediteuren van Elbert Acker verkoper Noorderhaven 80 1687 242 176r
FREERKS, ELBERT Elbert Freercx huistimmerman huurder Herenwaltje 15 1687 242 177v
PIETERS, ELBRICHJE Elbregie Pytters Lanen 64 1752 253 22r
EEDES, ELBRICHJE jongedochter Elbrich Edes verkoper onbekend 1694 243 81v
TJEERDS, ELBRICHJE Elbrich Tieerds , burger Bildtstraat WZ 1662 238 120v
, ELBRICHJE Elbrichje Saeses Franekerpoort (gebied) 1688 242 254r
PIETERS, ELBRICHJE Elbrigje Pieters verkoper Lanen 91 1789 263 146v
KLAVER, ELBRICHJE PIETERS Elbrigje Pieters Claver verkoper van 1/4 Nieuwstraat 21 1784 261 132r
PIETERS, ELBRICHJE Elbrigjen Pytters Lanen 64 1742 250 276v
WALINGS, ELBRICHJE Elbrigjen Walings verkoper Voorstraat 12 1738 249 21va
WALINGS, ELBRICHJE Elbrigjen Walings Voorstraat 12 1739 250 3ra
SURINGAR, EELKE burgerhopman dr. Elco Ignatius Suringar zoutzieder verkoper van 1/2 Noordijs OZ 1716 245 276r
WILDSCHUT, EELKE Elco Drirx Wildschut, burger Hofstraat 1733 248 196v
AKKER, EILERT de crediteuren van Eldert Acker verkoper Rapenburg ZZ 1687 242 177r
JURJENS, EILERT wijlen Eldert Jurjens Hofstraat NZ 1779 259 200v
JURJENS, EILERT wijlen Eldert Jurjens Hofstraat NZ 1779 259 200v
JAKOBS, Elfke Jacobs huurder Brouwersstraat 22 1729 247 246r
WIJGA, ELIAS Eli Wijga naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 17 1809 268 327v
, ELIAS het huis van Ds. Elias Hanonides naastligger ten zuiden Bildtstraat WZ 1671 240 42r
, ELIAS Elias de Jode winkelier huurder Grote Bredeplaats 3 1736 249 147v
BIJLSMA, ELIAS GERRITS Elias Gerrits Bijlsma mr. blikslager koper huis Sint Jacobstraat 14 1797 265 33r
HENDRIKS, ELIAS Elias Hendriks naastligger ten westen Hoogstraat 27 1788 262 273r
HENDRIKS, ELIAS Elias Hendriks , c.u. huurder voorbeneden (p. week) Havenplein 8 1791 263 299r
JEENS, ELIAS Elias Jaenes bewoner Hoogstraat 22 1733 248 272v
ARJENS, ELIAS Elias Janes varend peroon Weverstraat 1730 247 351r
JANS, ELIAS Elias Jansen Wiertsma verkoper Zoutsloot ZZ 1725 246 242v
MICHIELS, ELIAS Elias Michiels verkoper Kerkpoort (gebied) 1663 238 20ar
MICHIELS, ELIAS Elias Michiels verkoper Grote Kerkstraat 1663 238 20ar
MICHIELS, ELIAS Elias Michiels verkoper Weverstraat 1663 238 20ar
MICHIELS, ELIAS Elias Michiels verkoper Weverstraat 1663 238 20ar
TJEERDS, ELIAS Elias Tieerds huurder Gardenierstraat 5 1733 248 280r
TJEERDS, ELIAS Elias Tieerds koper huis Kerkpoortstraat 1734 248 325r
BRAAM, LIJSBET KLASES Elijsabeth Claeses Braem verkoper van 1/12 Lanen NZ 1743 251 3r
, Elikan Isaack Levy verkoper Voorstraat 36 1807 267 336r
DOUWES, ELING Eling Douwes schipper (groot-) koper huis Schritsen NZ 1681 241 127r
DOUWES, ELING Elingh Douwes naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1682 241 219v
, LIJSBET Elisabet Conings onbekend 1663 238 183v
ROORDA, LIJSBET Elisabet Roda Voorstraat 58 1711 245 146v
ROORDA, LIJSBET Elisabet Roorda naastligger ten zuiden Noorderhaven 62 1710 245 102v
KORNELIS, LIJSBET Elisabet Cornelis van der Brugh verkoper Grote Ossenmarkt 18 1734 248 346r
KORNELIS, LIJSBET Elisabet Cornelis Vinkelbos, burger Bildtstraat 21 1737 249 215r
JANS, LIJSBET Elisabet Jans , burger Voorstraat 56 1651 236 172r
SCHIERE, LIJSBET JANS Elisabet Jans Schiere koper 1/6 zoutkeet Ooievaarsteeg WZ 1733 248 203r
SCHIERE, LIJSBET JANS Elisabet Jans Schiere eigenaar van 5/6 Ooievaarsteeg WZ 1733 248 203r
ANDREAE, LIJSBET Elisabeth Andrae Bildtstraat 20 1810 269 26v
ANDREAE, LIJSBET Elisabeth Andrae huurder Bildtstraat 20 1810 269 26v
BACHUM, LIJSBET Elisabeth van Bacchum Noorderhaven 26 1798 265 69r
BACHUM, LIJSBET Elisabeth van Bachum naastligger ten zuiden Noorderhaven 26 1801 266 41r
BACHUM, LIJSBET Elisabeth van Bachum verkoper Noorderhaven 26 1801 266 41r
BAKKER, LIJSBET Elisabeth Bakker uitdraagster koper huis Heiligeweg 36 1805 267 137v
BAKKER, LIJSBET Elisabeth Bakker Voorstraat 32 1809 268 189v
BAKKER, LIJSBET Elisabeth T. Bakker verkoper Zuiderstraat 16 1809 268 207v
BARTLING, LIJSBET Elisabeth Bartling Grote Kerkstraat 40oost 1805 267 141r
BARTLING, LIJSBET Elisabeth Bartling Voorstraat 64 1807 267 311r
BINKSMA, LIJSBET Elisabeth Binksma verkoper van 1/3 Schritsen 50 1803 266 219r
BINKSMA, LIJSBET Elisabeth Binksma verkoper van 1/3 Schritsen 50achter 1803 266 219r
BINKSMA, LIJSBET Elisabeth Binksma verkoper van 1/3 Schritsen 54 1803 266 226v
BINKSMA, LIJSBET Elisabeth Binksma verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 1803 266 228r
BINKSMA, LIJSBET Elisabeth Binksma verkoper van 1/3 Bargebuurtspoortje 1803 266 236r
BINKSMA, LIJSBET Elisabeth Binksma verkoper van 1/3 Noorderhaven 100 1803 266 250r
BOELENS, LIJSBET Elisabeth Boelen verkoper Voorstraat 27 1746 251 126r
, LIJSBET juffrouw Elisabeth Bonkamp koper huis en hof Noorderhaven 73 1748 251 213r
, LIJSBET juffrouw Elisabeth Bonkamp naastligger ten oosten Noorderhaven 73 1748 251 213r
, LIJSBET Elisabeth Bonkamp Noorderhaven 73 1784 261 248r
BOTSMA, LIJSBET weduwe Elisabeth Botsma naastligger ten zuiden Noordijs OZ 1726 246 273v
BOTSMA, LIJSBET Elisabeth Botsma, burger koper molen, houthuis Lombardstraat ZZ 1728 247 96v
BRAAK, LIJSBET Elisabeth van Braak verkoper Rinnertspijp 1753 253 65v
BRAAK, LIJSBET Elisabeth Braak verkoper Achterstraat NZ 1765 256 138v
BRAAK, LIJSBET Elisabeth Braak, burger Vismarkt 1 1765 256 139v
BRAAM, LIJSBET Elisabeth Braam verkoper Rommelhaven 1755 253 217v
KAMPEN, LIJSBET Elisabeth Campen mr. schoenmaker koper door niaar pakhuis Zuiderhaven 53 1777 259 66v
, LIJSBET Elisabeth Clamstra Noorderhaven 34 1777 259 69v
, LIJSBET Elisabeth van Gerritsheim Schritsen 52 1767 256 260v
HANNEMA, LIJSBET minderjarige Elisabeth Hannema verkoper van 1/2 noordoost van Harlingen 1808 268 103r
HOORNSTRA, LIJSBET Elisabeth Hoornstra Voorstraat 46 1784 261 148r
HOORNSTRA, LIJSBET Elisabeth Hoornstra verkoper Voorstraat 46 1797 265 38r
HUIDEKOPER, LIJSBET Elisabeth Huidekoper verkoper Noorderhaven 79 1785 261 311v
HUIDEKOPER, LIJSBET Elisabeth Huidekoper verkoper Noorderhaven NZ 1785 261 311v
HUIDEKOPER, LIJSBET Elisabeth Huidekoper verkoper van 1/8 Noorderhaven NZ 1785 261 311v
HUIDEKOPER, LIJSBET Elisabeth Huidekoper verkoper Noorderhaven NZ 1785 261 311v
HUIDEKOPER, LIJSBET Elisabeth Huidekoper verkoper Droogstraat NZ 1785 261 311v
HUIDEKOPER, LIJSBET Elisabeth Huidekoper huurder Noordijs 19 1794 264 181r
, LIJSBET Elisabeth Huiselaar Hofstraat 1790 263 204r
JELGERHUIS, LIJSBET Elisabeth Jelgerhuis Voorstraat 48 1802 266 97v
JELGERHUIS, LIJSBET Elisabeth Jelgerhuis Voorstraat 48 1802 266 97v
, LIJSBET Elisabeth Keunings Both Apothekerstraat OZ 1755 253 219v
KIESTRA, LIJSBET Elisabeth Kiestra Voorstraat 56west 1694 243 105r
KLEIN, LIJSBET Elisabeth Klein verkoper van 1/10 Noorderhaven 46 1741 250 183r
KLEIN, LIJSBET Elisabeth Klein verkoper van 1/5 Simon Stijlstraat 7 1749 251 7va
KLEIN, LIJSBET Elisabeth Klein kopers Sint Odolphisteeg WZ 1782 260 282r
KLINKEN, LIJSBET Elisabeth van Klinken huurder Borstelsteeg 1 1810 268 341r
, LIJSBET Elisabeth de Maber, burger Sint Odolphisteeg 6 1694 243 117r
, LIJSBET Elisabeth de Mabes Sint Odolphisteeg 6 1707 245 29v
MIDDACHTEN, LIJSBET Elisabeth Middachten verkoper Fabrieksstraat 28 1682 241 204r
MOLENAAR, LIJSBET Elisabeth Molenaar Zuiderhaven 21 1802 266 104r
MOLENAAR, LIJSBET wijlen Elisabeth Molenaar Zuiderhaven 97 1810 269 32r
MOLLEMA, LIJSBET Elisabeth Mollema koper 25/32 huis en pakhuis (koper bezit reeds 7/32 deel) Zuiderhaven 53 1801 266 47v
MOLLEMA, LIJSBET Elisabeth Mollema eigenaar van 7/32 Zuiderhaven 53 1801 266 47v
MOLLEMA, LIJSBET Elisabeth Mollema verkoper Zuiderhaven 53 1802 266 101r
MOLLEMA, LIJSBET Elisabeth Mollema Voorstraat 16 1805 267 132ar
MULDER, LIJSBET Elisabeth Mulder Grote Bredeplaats 18 1777 259 79r
MULLER, LIJSBET Elisabeth Muller koper Grote Kerkstraat 25 1783 261 93r
MULLER, LIJSBET Elisabeth Muller Grote Kerkstraat 31oost 1784 261 169r
, LIJSBET Elisabeth Piekinga Noordijs 12 1795 264 266v
RINIA, LIJSBET Elisabeth Renia Voorstraat NZ 1675 240 26ra
ROORDA, LIJSBET een gouden ducaat voor de dochter van Elisabeth Roorda toehaak Voorstraat 28 1700 244 68v
ROORDA, LIJSBET Elisabeth Roorda verkoper Voorstraat 28 1700 244 68v
ROORDA, LIJSBET Elisabeth Roorda verkoper Voorstraat 28 1700 244 68v
ROORDA, LIJSBET Elisabeth Roorda verkoper Voorstraat 28 1700 244 68v
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltema verkoper van 2/6 Noorderhaven NZ 1784 261 225r
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltema verkoper van 2/6 haar aandeel als erfgenaam van Jan Pieters Oldaans, met Dirk Fontein, samen 1/8 Noorderhaven 79 1785 261 311v
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltema verkoper van 2/6 haar aandeel als erfgenaam van Jan Pieters Oldaans, met Dirk Fontein, samen 1/8 Noorderhaven NZ 1785 261 311v
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltema verkoper van 2/6 haar aandeel als erfgenaam van Jan Pieters Oldaans, met Dirk Fontein, samen 1/8 Noorderhaven NZ 1785 261 311v
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltema verkoper van 2/6 haar aandeel als erfgenaam van Jan Pieter Oldaans, met Dirk Fontein, samen 1/8 d Noorderhaven NZ 1785 261 311v
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltema verkoper van 2/6 haar aandeel als erfgenaam van Jan Pieters Oldaans, met Dirk Fontein, samen 1/8 Droogstraat NZ 1785 261 311v
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltema verkoper van 1/3 van 1/2 Droogstraat NZ 1785 262 12r
SCHRADER, LIJSBET wijlen Elisabeth Schraader verkoper Zuiderhaven 2 1779 259 207v
SIKKEMA, LIJSBET Elisabeth Siccama Drie Roemerssteeg 5 1782 260 168v
SIKKEMA, LIJSBET Elisabeth Siccema Drie Roemerssteeg 3 1789 263 113v
, LIJSBET Elisabeth Soomers naastligger ten oosten Drie Roemerssteeg 1 1805 267 117v
, LIJSBET Elisabeth Soomers naastligger ten zuiden Drie Roemerssteeg 1 1805 267 117v
, LIJSBET Elisabeth Soomers verkoper Drie Roemerssteeg 1 1805 267 117v
STEENSMA, LIJSBET Vrouwe Elisabeth Steensma koper kamer en lege plaats Moriaanstraat 1676 240 223r
STEENSMA, LIJSBET Vrouw Elisabeth Steensma koper kamer Moriaanstraat 1676 240 223v
STEENSMA, LIJSBET het pakhuis van vrouwe Elisabeth Steensma naastligger ten zuiden onbekend 1677 240 269r
STEENSMA, LIJSBET Elisabeth Steensma verkoper Zoutsloot 121 1687 242 214r
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijl Noordijs OZ 1797 265 56v
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijl verkoper Franekereind 1 1797 265 57v
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijl verkoper van 1/3 Karremanstraat 1798 265 115r
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijl verkoper van 1/3 Liemendijk NZ 1798 265 116r
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijl verkoper van 1/3 Liemendijk NZ 1798 265 117r
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijl verkoper van 1/4 Voorstraat 92 1804 267 75r
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijl verkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg 1804 267 79v
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijl verkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg 1804 267 79v
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijl verkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg 1804 267 79v
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijl verkoper van 1/4 Nieuwstraat 19 1804 267 82r
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijl verkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg OZ 1804 267 84r
VERMEERS, LIJSBET meerderjarige juffer en vrijster Elisabeth Vermeersch verkoper van 1/5 Zuiderhaven 69 1739 250 58r
VERMEERS, LIJSBET meerderjarige juffer Elisabeth Vermeersch verkoper van 1/5 Vijverstraat 11 1739 250 74v
WAAL, LIJSBET Elisabeth Frederica van der Waal Zuiderhaven 23 1804 267 12v
WAAL, LIJSBET Elisabeth Frederica van der Waal Zuiderhaven 23 1804 267 12v
WYBENGA, LIJSBET Elisabeth Wybenga huisvrouw Hofstraat ZZ 1793 264 156r
OVERZEE, LIJSBET ANTONIUS Elisabeth Anthony Overzee Noorderhaven 18 1808 268 115v
BERENDS, LIJSBET Elisabeth Beerends huurder Kerkpoortstraat NZ 1807 267 297r
BEITSES, LIJSBET meerderjarige vrijster Elisabeth Betses verkoper Zoutsloot NZ 1755 253 236r
CHRISTOFFELS, LIJSBET Elisabeth Christoffels verkoper Zoutsloot 123 1687 242 212v
BOTSMA, LIJSBET KLASES Elisabeth Claeses Botsma verkoper van 1/2 Franekereind 18 1720 246 61r
KORNELIS, LIJSBET Elisabeth Cornelis Heiligeweg 36 1810 269 108r
MEULEN, LIJSBET KORNELIS Elisabeth Cornelis van der Meulen verkoper Grote Ossenmarkt 16 1806 267 195r
MEULEN, LIJSBET KORNELIS Elisabeth Cornelis van der Meulen Schritsen 49 1810 269 91r
MEULEN, LIJSBET KORNELIS wijlen Elisabeth Cornelis van der Meulen Lanen 54 1810 269 110r
DOUWES, LIJSBET Elisabeth Douwes Voorstraat 66 1804 267 22r
IEKES, LIJSBET Elisabeth Eekes Eekema Voorstraat 16 1766 256 179r
GERRITS, LIJSBET Elisabeth Gerrits verkoper van 1/2 Vijverstraat 20 1803 266 303r
GERRITS, LIJSBET Elisabeth Gerryts koper huis en tuintje Hoogstraat NZ 1783 261 65v
GERRITS, LIJSBET Elisabeth Gerryts Wortelstraat 4 1808 268 40v
GERRITS, LIJSBET wijlen Elisabeth Gerryts verkoper Hoogstraat 35 1808 268 40v
GERRITS, LIJSBET Elisabeth Gerryts verkoper van 1/3 Bildtstraat 15 1808 268 42v
GOSLINGS, LIJSBET Elisabeth Goslings Piekinga Noordijs 12 1792 264 31r
HENDRIKS, LIJSBET Elisabeth Hendriks huurder Liemendijk 34 1810 269 19v
PERSIJN, LIJSBET JANS Elisabeth Jans Persijn koper huis Schritsen 1 1809 268 220r
PERSIJN, LIJSBET JANS Elisabeth Jans Persijn huurderse Schritsen 1 1809 268 220r
LAMMERTS, LIJSBET Elisabeth ? Lammerts verkoper Both Apothekerstraat OZ 1755 253 219v
LUITJENS, LIJSBET Elisabeth Luitjes koper Anjelierstraat 27 1808 268 69v
LUITJENS, LIJSBET Elisabeth Luitjes Lanen 48 1808 268 76r
MICHIELS, LIJSBET Elisabeth Migchiels Karremanstraat WZ 1807 267 333r
WILLEMS, LIJSBET Elisabeth Willems Lanen 46 1798 265 107r
, hypothecaris crediteur van Elisubeth Weidenaer verkoper Noorderhaven 40 1729 247 232r
BONKAMP, LIJSBET Elizabeth Boncamp Noorderhaven 75 1784 261 247v
DIJK, LIJSBET Elizabeth R. van Dijk koper Lanen 35oost 1808 268 113r
KEIMPEMA, LIJSBET Elizabeth Keimpema Zuiderhaven 27 1802 266 122v
KEIMPEMA, LIJSBET Elizabeth Keimpema Vijverstraat 4 1802 266 122v
KLEIN, LIJSBET Elizabeth Klein, burger Sint Odolphisteeg 8 1788 262 288v
MOLENAAR, LIJSBET Elizabeth Molenaar Zuiderhaven 99 1802 266 150v
WYBENGA, LIJSBET Elizabeth Wybenga verkoper Noorderhaven 95 1800 265 230r
NOTA, LIJSBET JANS Elizabeth Jans Nota verkopers Heiligeweg 6 1799 265 153r
LUCAS, LIJSBET Elizabeth Lucas verkoper Lanen 30 1808 268 61r
WILLEMS, LIJSBET Elizabeth Willems Lanen 46 1797 265 42v
, ELKAN Elkan Isack Levy koopman (joods -) koper huis Grote Kerkstraat 15 1795 264 289r
, ELKAN Elkan Levy koopman koper van 1/2 Voorstraat 36 1805 267 113v
, ELKAN Elkan Ysaack Levy naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 9 1809 268 187v
, ELKAN Elkan Levy naastligger ten westen Grote Kerkstraat 17 1809 268 327v
, ELKAN Elkan Ysaak Levy koopman koper van 1/2 huis Voorstraat 36 de Hof van Holland 1805 267 113v
KLASES, ELTJE Elle Claasen huurder bovenkamer (per week) Rozengracht 16 1780 259 271v
HIBBES, EILERT Ellert Hebbes naastligger ten oosten Rapenburg 1649 236 92v
HIBBES, EILERT de kamer van Ellert Hebbes naastligger ten westen Rapenburg NZ 1675 240 173r
HIBBES, EILERT Ellert Hibbes naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1675 240 173v
JANS, EILERT Ellert Jansen naastligger ten noorden Schritsen 43 1646 235 226v
JANS, EILERT wijlen Ellert Jansen Lanen ZZ 1658 237 153v
JANS, EILERT Ellert Jansen huistimmerman Rommelhaven 2 1727 247 44v
JANS, EILERT Ellert Jansen mr. timmerman Lanen 52 1734 249 4r
JANS, EILERT Ellert Jansen naastligger ten oosten 't Poortje 11 1734 249 10v
JANS, EILERT Ellert Jansen naastligger ten zuiden 't Poortje 11 1734 249 10v
JANS, EILERT [als huurder] Ellert Jansen naastligger ten zuiden 't Poortje 13 1737 249 163r
JANS, EILERT Ellert Jansen , c.u. huurder Lanen 7 1743 250 296v
PIETERS, EILERT wijlen Ellert Pyters smid Vijverstraat ZZ 1662 238 150v
, ELSKE Elsa Dorothea Briel verkoper Kerkpoortstraat 1796 264 323v
BRIL, ELSKE Elsa Dorothea Bril verkoper van 1/4 Nieuwstraat 38 1796 264 322r
BRIL, ELSKE Elsa Dorothea Bril verkoper van 1/4 Moriaanstraat 1796 264 327v
BRIL, ELSKE Elsa Dorothea Bril verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 46 1796 264 329r
BRIL, ELSKE Elsa Dorothea Bril verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 1a 1796 264 331r
JAKOBS, Elsabeth??? Jacobs Kerkpoortstraat 1 1663 238 17av
HANSES, ELSKE Elsche Hanses naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1682 241 44va
HERES, ELSKE Elsche Heeres kopers Schritsen 54 1679 241 55v
HARMENS, ELSKE Elscke Harmens naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat WZ 1667 239 74r
HEERKES, ELSKE Else Heerkes rogmolenaar koper rog- en weitmolen en woonhuis onbekend de Noordermolen 1800 265 233v
HEERKES, ELSKE Else Heerkes rogmolenaar koper stal en wagenhuis Karremanstraat 1800 265 236r
HEERKES, EELSE Else Herkes rogmolenaar verkoper onbekend 1802 266 102v
BRINK, ELSKE HENDRIKS Elsie Hendrix ten Brinck, burger verkoper Zuiderpoort (gebied) 1733 248 215r
MICHIELS, ELSKE Elsien Michiels Grote Bredeplaats 31 1697 243 323v
BRINK, ELSKE Elsje ten Brink koper hof met vrugtdragende bomen en planten Zuiderpoort (gebied) 1717 245 299r
SCHAAF, ELSKE Elsje Schaaf naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 4 1740 250 142v
SCHAAF, ELSKE Elsje Schaaf naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 26 1760 254 258v
SCHAAF, ELSKE Elsje Schaaf verkoper Havenplein 18 1763 255 227r
SCHAAF, ELSKE Elsje Schaaf verkoper Lammert Warndersteeg 1763 255 240v
SCHAAF, ELSKE juffrouw Elsje Schaaff verkoper Bildtpoort (gebied) 1767 257 25r
SCHAAF, ELSKE juffrouw Elsje Schaaff verkoper Bargebuurt OZ 1767 257 26r
SCHAAF, ELSKE juffrouw Elsje Schaaff naastligger ten westen Noorderhaven 34 1767 257 27r
SCHAAF, ELSKE juffrouw Elsje Schaaff verkoper Noorderhaven 34 1767 257 27r
SCHAAF, ELSKE juffrouw Elsje Schaaff verkoper Kerkpoort (gebied) 1767 257 28r
, ELSKE de erven van Elsje Schaef, e.a. naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 26 1749 251 263v
STEEN, ELSKE Elsje Steen huurder deel in gebruik als herberg Vijverstraat 20 1803 266 303r
HENDRIKS, ELSKE Elsje Hendrix , burger Kleine Bredeplaats 2 1706 244 312r
HENDRIKS, ELSKE Elsje Hendrix , burger koper door niaar huis Kerkpoortstraat NZ 1732 248 92r
BRINK, ELSKE HENDRIKS weduwe Elsje Hendrix ten Brink koper huis met twee kamers erachter Kleine Bredeplaats 7 1721 246 95r
EVERTS, ELSKE Elsjen Evers Grote Bredeplaats 5west 1801 265 289r
EVERTS, ELSKE Elsjen Everts Grote Bredeplaats 5west 1803 266 233r
, ELSKE Elske , e.a. huurders kelder Hoogstraat 1 1701 244 90r
, ELSKE Elske Romastraat NZ 1763 256 13r
, ELSKE Elske Beerninck Hoogstraat 45 1725 246 237r
BRUINS, ELSKE wijlen Elske Bruins Kerkpoort (gebied) 1782 260 190r
SLOTEN, ELSKE Elske van Slooten verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 14 1745 251 102v
SLOTEN, ELSKE Elske van Slooten Hondenstraat ZZ 1784 261 191v
SLOTEN, ELSKE juffrouw Elske van Sloten verkoper van 1/4 Hondenstraat 12 1754 253 162v
ADAMS, ELSKE Elske Adams Lammert Warndersteeg WZ 1769 257 100r
ARENDS, ELSKE Elske Aernts Voorstraat 67 1658 237 176v
ARENDS, ELSKE Elske Aernts Rozengracht 30 1687 242 210r
BONNEMA, ELSKE ARENDS weduwe Elske Arents Bonnema verkoper Noorderhaven ZZ 1725 246 219v
BONNEMA, ELSKE ARENDS weduwe Elske Arents Bonnema verkoper Noorderhaven 100 1725 246 220r
BERENDS, ELSKE Elske Beerns naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1743 251 5r
BRUINS, ELSKE Elske Bruins onbekend 1770 257 164r
BRUINS, ELSKE Elske Bruins onbekend 1770 257 164r
KORNELIS, ELSKE Elske Cornelis , burgerse Lanen ZZ 1658 237 153v
KORNELIS, ELSKE Elske Cornelis Nieuwstraat OZ 1668 239 175v
DIRKS, ELSKE Elske Dircx , burgerse verkoper Weverstraat 1658 237 175v
GERRITS, ELSKE Elske Gerryts Nieuwstraat 38 1779 259 214r
HANSES, ELSKE Elske Hanses naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1692 243 4v
HARMENS, ELSKE Elske Harmens naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1657 237 124r
HARMENS, ELSKE Elske Harmens naastligger ten zuiden Bargebuurt 1684 242 53v
HARMENS, ELSKE Elske Harmens , burger Noorderhaven 112 1755 253 229r
HARMENS, ELSKE Elske Harmens Noorderhaven 112 1756 254 11v
HENDRIKS, ELSKE Elske Hendriks onbekend 1727 246 298r
HENDRIKS, ELSKE Elske Hendriks Nieuwstraat OZ 1731 248 39v
HENDRIKS, ELSKE Elske Hendriks , burger Nieuwstraat 1735 249 63r
BRINK, ELSKE HENDRIKS Elske Hendrix ten Brink koper huis Kerkpoortstraat 1719 246 50v
HUBERTS, ELSKE de weduwe van Elske Huiberts koper huis Lanen 41 1719 246 35v
HUBERTS, ELSKE Elske Huiberts naastligger ten westen Lanen 43 1739 250 67v
HUBERTS, ELSKE [als bewoner] Elske Huiberts naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 13 1761 255 70v
HUBERTS, ELSKE Elske Huiberts verpachter grond Simon Stijlstraat 3 1762 255 132r
HUBERTS, ELSKE de erven van Elske Huiberts verpachter grond Simon Stijlstraat 3 1780 259 264v
HUBERTS, ELSKE Elske Huyberts , burger Lanen 41 1733 248 228r
JAKOBS, ELSKE Elske Jacobs Franekereind 29oost 1717 245 295v
SLOTEN, ELSKE JEENS Elske Jaenes van Slooten, burger Voorstraat 83 1753 253 118r
SLOTEN, ELSKE JEENS Elske Jaenes van Slooten verkoper Schritsen ZZ 1761 255 59v
SLOTEN, ELSKE JEENS Elske Jaenes van Sloten Grote Bredeplaats 8b 1760 255 39r
ARJENS, ELSKE Elske Janes huurder van 1/2 Voorstraat 57 1744 251 42v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slooten Grote Bredeplaats 8a 1764 256 35v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slooten verkoper Hoogstraat 53 1778 259 93r
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slooten naastligger ten westen Schritsen 52 1779 259 180v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slooten verkoper Schritsen 52 1780 259 299v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slooten verkoper Schritsen 52 1780 259 301v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slooten naastligger ten westen Voorstraat 85 1780 260 2r
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slooten verkoper Voorstraat 83 1781 260 132v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Sloten Schritsen 52 1734 248 354r
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Sloten Grote Bredeplaats ZZ 1754 253 160v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Sloten winkelier Grote Bredeplaats 4 1759 254 228r
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Sloten verkoper Grote Bredeplaats 4 1777 259 46r
JANS, ELSKE Elske Jans koper huis Franekerpoort (gebied) 1650 236 128r
JANS, ELSKE jongedochter Elske Jans huurder Weverstraat NZ 1707 245 22r
JANS, ELSKE Elske Jans Brouwersstraat 21 1724 246 195v
JANS, ELSKE Elske Jans , burger Rapenburg ZZ 1729 247 255v
JANS, ELSKE Elske Jans , burger Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
JANS, ELSKE Elske Jans , burger Tiepelsteeg 1732 248 125v
JANS, ELSKE Elske Jans Kerkpoortstraat 18 1732 248 166r
JANS, ELSKE Elske Jans verkoper Kerkpoortstraat 1760 255 34r
HOEF, ELSKE JANS Elske Jans Hoeff verkoper Brouwersstraat 21 1745 251 57r
HOEF, ELSKE JANS Elske Jansen Hoeff Brouwersstraat 21 1723 246 168v
HARENBERG, ELSKE JOOSTES Elske Joostes Harenberg Herenwaltje 1648 236 33r
, ELSKE Elske Kaerstes , burger Achterstraat 1651 236 146v
MARTENS, ELSKE wijlen Elske Martens Schritsen 66 1770 257 163r
PIETERS, ELSKE Elske Pieters verkoper Achterstraat 1662 238 134v
STOFFELS, ELSKE Elske Stoffels Bildtstraat 23 1697 243 267r
STOFFELS, ELSKE Elske Stoffels , burger Noorderhaven 96 1697 243 327r
WILLEMS, ELSKE Elske Willems Kerkpoortstraat NZ 1702 244 145v
WILLEMS, ELSKE Elske Willems naastligger ten noorden Molenpad NZ 1736 249 144v
WILLEMS, ELSKE Elske Willems naastligger ten noorden Molenpad NZ 1737 249 196r
WILLEMS, ELSKE Elske Willems naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1738 249 266v
WILLEMS, ELSKE Elske Willems Kerkpoortstraat 1744 251 35v
ARENDS, ELSKE Elskien Aernts Heiligeweg ZZ 1646 235 206r
JONG, ELTE Eltje P. de Jong zeilmaker verkoper Havenplein 16 1801 266 16r
BOTSMA, LIJSBET Elysabeth Botsma koper hout- en molenhuis onbekend 1728 247 110v
BOTSMA, LIJSBET Elysabeth Botsma verkoper van 1/18 Grachtswalplein 1729 247 263v
BRAAK, LIJSBET Elysabeth Braak, burger Vismarkt 1 1759 254 222v
BRAAMS, LIJSBET Elysabeth Braams Sint Jacobstraat OZ 1730 247 320r
BAARS, LIJSBET HIDDES Elysabeth Hiddes Baers verkoper van 1/3 Voorstraat 27 1730 247 314v
VRIES, Elysabette de Vries Voorstraat 29 1776 259 7r
, Elza Dorothea Briel verkoper van 1/4 Lanen 23 1796 264 333v
IEPES, IEME wijlen Eme Epes Zoutsloot ZZ 1696 243 238v
HERES, IEME Eme Heeres , burger c.u. kannegieter koper hovinge met prieel en kamer Achterstraat 1659 237 217v
IEPES, IEME Eme Ypes brouwer naastligger ten westen Moriaanstraat ZZ 1669 239 36va
IEPES, IEME Eme Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat OZ 1676 240 229v
IEPES, IEME Eme Ypes brouwer naastligger ten oosten Bildtstraat OZ 1683 241 257r
IEPES, IEME Eme Ypes brouwer naastligger ten oosten Bildtstraat 1680 241 28ra
REINERS, Emerick Reiners naastligger ten zuiden Anjelierstraat 1658 237 175ar
SURINGAR, AMALIA TJEERDS Emilia Tjeerds Suriger verkoper Rozengracht 40 1727 247 4r
JANS, IEMKE Emke Jans zeilmakersknecht verkoper van 1/5 Sint Odolphisteeg WZ 1733 248 259r
IEPES, IEME Emme Ypes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1657 237 122r
EELKES, Emmerich Eelckes , c.u. koper huis Romastraat ZZ 1711 245 161r
HEINS, wijlen Emmerich Heins Kerkpad 1 1680 241 27va
EELKES, EMMERIK Emmerick Eelckes koper huis en erf met een klein tuinte erachter Nieuwstraat 1709 245 100v
HEINS, EMMERIK zonen van Emmerick Heins Kerkpoortstraat 1647 235 260r
REINERS, EMMERIK Emmerick Reyners , c.u. verkoper Schoolsteeg WZ 1647 235 263r
REINERS, Emmerick Reyners , burgerse koper lege plaats Nieuwstraat 1648 236 41v
REINERS, EMMERIK Emmerick Reyners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1648 236 43v
REINERS, EMMERIK de erfgenamen van Emmerick Reyners mr. metselaar naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1668 239 27va
REINERS, EMMERIK de erfgenamen van Emmerick Reyners mr. metselaar verkoper Nieuwstraat OZ 1668 239 27va
REINERS, EMMERIK de erfgenamen van Emmerick Reyners mr. metselaar naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1668 239 27va
REINERS, EMMERIK de erfgenamen van Emmerick Reyners mr. metselaar verkoper Nieuwstraat OZ 1668 239 27va
KORNELIS, EMMERIK Emmerik Cornelis Schritsen 8 1755 253 225v
EELKES, EMMERIK Emmerik Eelckes (ter zee uitlandig) Nieuwstraat OZ 1714 245 211v
REINERS, EMMERIK Emmerik Reiners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1663 238 178v
YNTEMA, Emmetje Intema verkoper Lanen 74 1729 247 289r
, IEME de erven van Emo Luytjens Aaldricks rector der Latijnse school naastligger ten westen Kerkpoort (gebied) 1688 242 258r
, EMMERIK Emrik metselaar naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1665 239 14r
REINERS, EMMERIK Emrik Reiners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1662 238 121v
BEILANUS, ENTJE juffrouw Ena van Beilanus Zuiderhaven 54 1698 243 352v
PIETERS, ENTJE Ena Pyters Carl Visschersteeg OZ 1731 248 4v
PIETERS, ENTJE Ena Pyters Carl Visschersteeg 1736 249 117r
, EGBERT Engbert naastligger ten noorden Kerkpoortstraat WZ 1763 255 243v
, EGBERT Engbert Borches bontwever Lanen 20 1766 256 207r
, EGBERT Engbert Borgers, n.u. naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1763 256 7r
BRUINING, EGBERT Engbert Bruining, c.u. huurder Rapenburg NZ 1781 260 113r
BRUINING, EGBERT Engbert Bruining huurder west Rapenburg ZZ 1782 260 264r
BURGERS, EGBERT Engbert Burgers Hofstraat 18 1764 256 81v
BURGERS, EGBERT de weduwe van Engbert Burgers naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1784 261 142r
, EGBERT Engbert Burgerts huurder Franekerpoort (gebied) 1766 256 160v
, EGBERT wijlen Engbert Burgerts Nieuwstraat 1780 259 281v
, EGBERT wijlen Engbert Burgerts Nieuwstraat 1780 259 281v
GRAAT, EGBERT Engbert Graad naastligger ten westen Anjelierstraat ZZ 1759 254 196r
, EGBERT wijlen Engbert Graas bontwever Droogstraat 1775 258 212v
, EGBERT Engbert Graes mr. bontwever koper woning en weefwinkel Droogstraat ZZ 1754 253 129r
BRUINS, EGBERT Engbert Bruins huurder Molenpad 18 1785 261 301r
JANS, EGBERT de weduwe van Engbert Jans naastligger ten westen Kerkpad WZ 1770 257 176v
JANS, EGBERT Engbert Jans , c.u. huurder voor Lanen 62 1788 263 15r
POOL, EGBERT JANS Engbert Jansen Pool mr. bontwever koper woning en weefwinkel Vianen 1753 253 86r
, ENGEL Engel houtstapelaar huurder kelder Rommelhaven 1 1694 243 96v
HOPSTRA, ENGEL Engel Hopster naastligger ten oosten Hofstraat NZ 1687 242 164v
KLINKERT, ENGEL Engel Lambertus Klinkert koper 1/3 huis Zoutsloot 41 1742 250 243v
KLINKERT, ENGEL ALBERTS Engel Albertus Klinkert koper 2/3 huis Zoutsloot 41 1742 250 242v
KLINKERT, ENGEL ALBERTS Engel Albertus Klinkert oud opzichter verkoper Zoutsloot 41 1760 254 261v
KORNELIS, ENGEL Engel Cornelis verkoper Hofstraat 12a 1694 243 116r
ENGELEN, ENGEL KORNELIS Engel Cornelis van Engelen bibliothecaris van de Academie te Franeker verkoper Zuiderhaven 65 1695 243 133v
DIRKS, ENGELTJE Engel Dircks verkoper Kromme Elleboogsteeg 1677 240 272v
GERRITS, ENGEL Engel Gerryts , c.u. huurder Bildtpoort (gebied) 1757 254 80r
HARMENS, ENGELTJE Engel Harmens naastligger ten oosten Scheerstraat 7 1695 243 118v
HARMENS, ENGELTJE Engel Harmens verkoper Herenwaltje OZ 1696 243 205r
WIETSES, ENGELTJE Engel Wytses , burger Franekereind 20 1648 236 20v
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poel verkoper Heiligeweg 38 1773 258 88v
POEL, ENGELTJE de weduwe Engeltie van der Poel naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1778 259 94r
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poel verkoper Karremanstraat OZ 1778 259 94r
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poel verkoper (tevens bewoner huis) Karremanstraat OZ 1778 259 95r
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poel naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1778 259 111r
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poel verkoper Achterstraat ZZ 1778 259 111r
BALTES, ENGELTJE Engeltie Balthus , burger Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r
DOEDES, ENGELTJE Engeltie Doedes Moriaanstraat 1711 245 154v
DOEDES, ENGELTJE Engeltie Doedes koper huis Wortelstraat NZ de Leli 1734 248 285v
PIERS, ENGELTJE Engeltie Piers , burger Gardenierstraat NZ 1732 248 154r
PIERS, ENGELTJE Engeltie Piers huurder Karremanstraat 22 1738 249 341r
PIETERS, ENGELTJE Engeltie Pieters , c.m. verkoper Voorstraat 6 1710 245 132v
PIETERS, ENGELTJE Engeltie Pieters Moriaanstraat 1711 245 154v
PIETERS, ENGELTJE wijlen Engeltie Pieters Zeilmakersstraat OZ 1739 250 1ra
ABELS, ENGELTJE hun moeder Engeltje Abels Heiligeweg 38 1744 251 37v
ABELS, ENGELTJE hun moeder Engeltje Abels Zeilmakersstraat WZ 1744 251 37v
BALTES, ENGELTJE Engeltje Baltus Steenhouwersstraat 2 1732 248 86r
DOEDES, ENGELTJE Engeltje Doedens verkoper van 1/8 Rapenburg ZZ 1729 247 274v
DOEDES, ENGELTJE Engeltje Doedes , burger Moriaanstraat 8 1665 239 17v
DOEDES, ENGELTJE Engeltje Doedes verkoper van 1/8 Schritsen 11 1729 247 284r
HENDRIKS, ENGELTJE Engeltje Hendriks Hofstraat ZZ 1763 256 9r
HENDRIKS, ENGELTJE Engeltje Hendriks Karremanstraat WZ 1764 256 37v
HENDRIKS, ENGELTJE Engeltje Hendrix Karremanstraat OZ 1744 251 45v
JAKOBS, ENGELTJE Engeltje Jacobs , burger Bargebuurtspoortje WZ 1730 247 356r
JAKOBS, ENGELTJE Engeltje Jacobs naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 1768 257 79ar
JAKOBS, ENGEL Engeltje Jacobs naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ 1771 257 224r
JANS, ENGELTJE Engeltje Jans Lanen 79 1767 257 20v
PIEKES, ENGELTJE Engeltje Piekes Franekerpoort (gebied) 1763 256 7r
SIKKES, ENGELTJE Engeltje Sickes verkoper Lanen 87 1783 261 4ra
JANS, Enna Jans verkopers Zoutsloot NZ 1775 258 231r
BLOEMBERG, ENNE ds. Enne Blomberg naastligger ten zuiden Hoogstraat ZZ 1802 266 154v
BLOEMBERG, ENNE ds. Enne Blomberg koper huis Hoogstraat 1802 266 160v
VRIES, ENNE Enne de Vries naastligger ten oosten Lanen ZZ 1736 249 129r
WIJGA, ENNE Enne Y. Wijga verkoper Bargebuurt 1806 267 207r
WIJGA, ENNE Enne H. Wijga kleermaker koper Kleine Kerkstraat 7 1809 268 226r
GERRITS, ENNE Enne Gerrits , c.u. schipper verkoper Zeilmakersstraat 1718 246 17v
GERRITS, ENNE wijlen Enne Gerrits winkelier Franekereind ZZ 1738 249 280r
GERRITS, ENNE wijlen Enne Gerrits winkelier Nieuwstraat 66 1738 249 280r
GERRITS, ENNE wijlen Enne Gerryts Nieuwstraat 66 1735 249 79v
HIDDES, ENNE Enne Hiddes koopman koper 1/2 Noorderhaven ZZ 1725 246 219v
VRIES, ENNE HIDDES wijlen Enne Hiddes de Fries koopman Schritsen 65b 1740 250 122v
VRIES, ENNE HIDDES Enne Hiddes de Vries, c.u. koper gleibakkerij Schritsen 50 1718 246 21r
VRIES, ENNE HIDDES Enne Hiddes de Vries, c.u. en c.s. mr. gleibakker verkoper Schritsen 50 1721 246 95v
VRIES, ENNE HIDDES Enne Hiddes Vries naastligger ten westen Noorderhaven 104 1726 246 282r
VRIES, ENNE HIDDES Enne Hiddes de Vries Voorstraat 83 1729 247 278r
VRIES, ENNE HIDDES Enne Hiddes de Vries naastligger ten zuiden Voorstraat 97 1730 247 304v
VRIES, ENNE HIDDES Enne Hiddes de Vries naastligger ten westen Voorstraat 97 1730 247 305v
VRIES, ENNE HIDDES Enne Hiddes de Vries naastligger ten noorden Voorstraat 97 1730 247 305v
VRIES, ENNE HIDDES Enne Hiddes de Vries naastligger ten westen Noorderhaven 104 1732 248 120r
VRIES, ENNE HIDDES Enne Hiddes de Vries, burger koopman verkoper van 1/2 Noorderhaven ZZ 1734 248 341r
VRIES, ENNE HIDDES Enne Hiddes de Vries naastligger ten westen Voorstraat NZ 1739 250 29v
VRIES, ENNE HIDDES Enne Hiddes de Vries naastligger ten noorden Voorstraat NZ 1739 250 29v
WIJGA, ENNE IEKES Enne Ikes Wijga, c.u. huurder eerste woning achter brouwerij Hoogstraat 27 1794 264 220r
IEPES, ENNE de brouwerij van Enne Ipes naastligger ten oosten Bildtstraat OZ 1659 238 10r
JANS, ENTJE Enne Jans verkopers Noorderhaven 40 1775 258 228v
MINNES, ENNE Enne Minnes mr. kuiper naastligger ten noorden Vijverstraat 5 1736 249 119r
MINNES, ENNE Enne Minnes mr. kuiper naastligger ten oosten Vijverstraat 5 1736 249 119r
MINNES, ENNE Enne Minnes mr. kuiper naastligger ten noorden Vijverstraat 5 1737 249 191r
MINNES, ENNE Enne Minnes mr. kuiper naastligger ten oosten Vijverstraat 5 1737 249 191r
MINNES, ENNE Enne Minnes naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat OZ 1741 250 200v
MINNES, ENNE Enne Minnes wijnhandelaar verkoper Karremanstraat 1 1743 251 1r
MINNES, ENNE wijlen Enne Minnes Grote Bredeplaats 11 1759 254 218r
MINNES, ENNE wijlen Enne Minnes Noorderhaven ZZ 1759 254 218ar
MINNES, ENNE Enne Minnes Mosselaar wijnhandelaar koper huis Karremanstraat 1 1740 250 102v
SJOERDS, ENNE Enne Sjoerds , c.u. huurder bovenkamer Lanen NZ 1779 259 303r
, ENNE Enne Tierdss houtkoper naastligger ten oosten Hofstraat 1647 235 243v
WIJGA, ENNE IEKES Enne Ykes Wyga koper van 1/2 stalling ((voor 1/2)) Bargebuurt 1799 265 195r
, ENOCH Enoch van Rippers mr. chirurgijn koper hof mettvruchtdragende bomen, wijnstok en prieel Karremanstraat 1696 243 198r
, ENOCH Enoch van Ripperts , c.u. mr. chirurgijn verkoper van 1/4 Heiligeweg 5 1700 244 71v
, ENOCH Enoch van Ripperts , c.u. mr. chirurgijn koper fraai huis met graanzolders Grote Bredeplaats 35 1701 244 92v
PIETERS, ENOCH Enoch Pieters van Rippers mr. chirurgijn verkoper van 1/12 Carl Visschersteeg OZ 1695 243 185r
PIETERS, ENOCH Enoch Pyters mr. chirurgijn Voorstraat 1 1698 243 391v
, ENOCH Enog van Rippers mr. chirurgijn verkoper Karremanstraat 1708 245 41v
, ENOCH Enog van Rippers chirurgijn en koopman verkoper Grote Bredeplaats 35 1708 245 65v
, ENOCH mr. Enog van Ripperts, c.s. naastligger ten oosten Lanen NZ 1701 244 139r
, ENOCH Enog van Ripperts koopman naastligger ten zuiden Rinnertspijp 1 1702 244 185r
SJOERDS, ENOCH Enog Sioerds , n.u. schipper naastligger ten oosten Voorstraat 99 1739 250 69v
SJOERDS, ENOCH de weduwe van Enog Sjoerds naastligger ten noorden Kleine Ossenmarkt 3 1756 254 51v
SJOERDS, ENOCH Enog Sjoerds van Ripperts, burger schipper (galjoot-) Voorstraat 101 1741 250 195r
, Enogg van Rippers verkoper van 1/6 Brouwersstraat WZ 1708 245 42r
HENDRIKS, EINTE Ente Hendriks bleker huurder (per jaar) Grote Ossenmarkt 17 1800 265 237r
HENDRIKS, EINTE Ente Hendriks , c.u. huurder Schritsen 31 1802 266 105r
HENDRIKS, EINTE Ente Hendriks , c.u. huurder huur Schritsen 31 1802 266 113v
HENDRIKS, EINTE als huurder Ente Hendriks , c.u. naastligger ten westen Schritsen 33 1802 266 117r
BLEKER, EINTE HENDRIKS Ente Hendriks Bleeker huurder Grote Ossenmarkt 17 1801 266 6v
BERENDS, IEPE huis van Epe Beernts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1647 235 252v
BERENDS, IEPE vaandrig Epe Beernts naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1658 237 171v
BERENDS, IEPE vaandrig Epe Beernts naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 2 1661 238 83v
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts , c.u. mr. timmerman verkoper Rapenburg 1647 235 269r
PIETERS, IEPE Epe Pieters Nieuwstraat 1710 245 124r
PIETERS, IEPE Epe Pieters Nieuwstraat 1710 245 124r
PIETERS, IEPE Epe Pieters Nieuwstraat 1710 245 124r
ROELOFS, IEPE Epe Roelofs , c.u. burger koper kamer Schoolsteeg 1658 237 162r
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestra notaris verkoper Zuiderhaven 13 1659 238 4v
KARSTES, IEPKJE Epke Carsten verkoper van 1/3 Hoogstraat 1 1701 244 90r
JANS, IEPKJE Epke Jans verkoper Voorstraat 86 1684 242 49v
SIKKES, IEPKE Epke Sickes naastligger ten oosten Schritsen NZ 1697 243 277r
SIKKES, IEPKJE Epke Sickes koper door niaar huis, hof en keuken met bakoven Lanen ZZ 1702 244 154v
SIKKES, IEPKJE Epke Sickes naastligger ten oosten Lanen ZZ 1702 244 179v
SIKKES, IEPKJE Epke Sickes verkoper Lanen ZZ 1702 244 179v
SIKKES, IEPKE de erven van Epke Sickes naastligger ten oosten Vijverstraat ZZ 1710 245 114r
SIKKES, IEPKE de erven van Epke Sickes naastligger ten zuiden Vijverstraat ZZ 1710 245 114r
SIKKES, IEPKE de erven van Epke Sickes naastligger ten oosten Lanen ZZ 1720 246 60v
BERENDS, IEPE de erven van vaandrig Epo Beernts naastligger ten westen 1669 239 203r
ALLERTS, IEPE Eppe Allerts , burger koper kamer Kerkpad WZ 1682 241 213v
KARSTES, ERASMUS Erasmus Carsten Steenhouwersstraat OZ 1696 243 220v
KARSTES, ERASMUS Erasmus Karstens verkoper Kerkpoort (gebied) 1696 243 195r
HARINGS, Erbert Harings verkoper Tiepelsteeg 1708 245 61v
HAARSMA, EERKE Dr. Ericus Haersma koper grondpacht 07-10-00 CG Weeshuisstraat 1681 241 165v
HENDRIKS, EERKE Erik Hendriks , burger koper dwarshuis met potkas en bierkelder Prinsensteeg ZZ 1700 244 41v
HENDRIKS, EERKE Erik Hendriks , c.u. naastligger ten noorden Zuiderhaven 99 1700 244 43v
JANS, EERKE Erik Jansen naastligger ten westen Schritsen 36 1728 247 208r
JANS, EERKE Erik Jansen naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1729 247 262r
ASSEN, ERNST Ernst van Assen koper ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
ASSEN, ERNST Ernst van Assen eigenaar van 1/3 Bildtpoort (gebied) 1803 266 288r
ASSEN, ERNST Ernst van Assen verkoper ten noorden van Harlingen 1810 269 45r
, ERNST Ernst Augustus Jenths chirurgijn (hoofdchirurgijn van de lijfwacht van de prins van Oranje in Den Haag) Simon Stijlstraat 7 1749 251 267v
WIJDENBRUG, ERNST Heer Ernst Willem van Wijdenbrug raad en advocaat fiscaal van het Ed. Mog. College van de Admiraliteit verkoper van 1/3 Heiligeweg 60noord 1767 256 242r
WIJDENBRUG, ERNST Heer Ernst Willem van Wijdenbrug raad en advocaat fiscaal van het Ed. Mog. College van de Admiraliteit verkoper van 1/3 Kruisstraat NZ 1767 256 242r
WIJDENBRUG, ERNST Heer Ernst Willem van Wijdenbrug raad en advocaat fiscaal van het Ed. Mog. College van de Admiraliteit verkoper van 1/3 Kruisstraat 5 1767 256 244r
WIJDENBRUG, ERNST Ernst Willem van Wijdenbrug advocaat-fiscaal bij de Admiraliteit requireerde Lanen NZ 1782 260 317r
WIJDENBRUG, ERNST de heer Ernst Willem van Wijdenbrugh raad en advocaat fiscaal der Admiraliteit verkoper van 1/3 (tevens grietman van Hemelumer Oldeferd en Noordwolde etc.) Heiligeweg 60zuid 1767 257 12r
WIJDENBRUG, ERNST Ernst Willem van Wijdenbrugh Raad en advokaat bij de Admiraliteit verkoper Zuiderhaven 54 1785 262 33r
HENDRIKS, ERNST Ernst Hendrix koper van 1/3 huis onbekend 1647 236 4r
HUIGS, ERNST de hof van Ernst Huigens naastligger ten noorden Spijkerboor (gebied) 1706 244 317v
JANS, ERNST Ernst Jans huurder Bargebuurt 1761 255 99r
JONG, EESGE DIRKS Esge Dirks de Jong naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1778 259 143v
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes , burger koopman koper kamer met een weefwinkel erachter Rozengracht 30 1695 243 174r
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes , burger c.u. koopman naastligger ten oosten Rozengracht 30 1695 243 174r
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes , burger c.u. koopman naastligger ten noorden Rozengracht 30 1695 243 174r
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes koopman koper kamer met een weefwinkel erachter Rozengracht 30 1695 243 174v
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes , c.u. koopman naastligger ten westen Rozengracht 30 1695 243 174v
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes , c.u. koopman naastligger ten noorden Rozengracht 30 1695 243 174v
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes , c.s. koopman eigenaar van 3/4 Herenwaltje 12 1699 244 2r
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes koopman naastligger ten westen onbekend 1700 244 39v
LIEUWES, EESGE de erven van Esge Lieuwes naastligger ten oosten Rozengracht 6 1738 249 351r
MINNES, EESGE Esge Minnes koper huis met een halve dwars en kanthelling ten oosten van Harlingen 1680 241 79v
MINNES, EESGE Esge Minnes scheepstimmerman verkoper ten oosten van Harlingen 1680 241 98v
MINNES, EESGE Esge Minnes timmerman naastligger ten zuiden Nieuwstraat 52 1684 242 30v
MINNES, EESGE Esge Minnes timmerman naastligger ten westen Nieuwstraat 52 1684 242 30v
MINNES, EESGE Esge Minnes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 52 1685 242 76r
MINNES, EESGE Esge Minnes naastligger ten westen Nieuwstraat 52 1685 242 76r
SEERPS, EESGE Esge Seerps verkoper van 1/5 Kleine Bredeplaats 3 1695 243 161v
TIETES, EESGE Esge Tietes bontwever verkoper van 1/2 Karremanstraat 1742 250 268r
LIEUWES, EESGE Esger Lieuwes naastligger ten noorden Rozengracht 38 1685 242 97r
, HESTER Ester Iemans verkoper Sint Odolphisteeg 9 1678 241 8v
BELIDA, ETJE JANS Ettie Jans Belida Zuiderhaven ZZ 1658 237 169ar
TJERKS, ETJE Ettie Tierks Rapenburg ZZ 1737 249 212r
ARENDS, ETJE Ettje Arends koper Franekerpoort (gebied) 1783 261 75r
ARENDS, ETJE Ettje Arends verkoper Droogstraat NZ 1787 262 232v
ARENDS, ETJE Ettje Arends verkoper Hoogstraat 43 1787 262 237r
ARENDS, ETJE Ettje Arends verkoper Kerkpoort (gebied) 1790 263 278r
KLASES, ETJE wijlen Ettje Claases Schritsen 37 1767 256 251r
KLASES, ETJE Ettje Claeses verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 41 1730 247 362v
KLASES, ETJE Ettje Claeses verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 10 1730 247 363v
KLASES, ETJE Ettje Claeses koper van 1/2 1/2 huis Grote Kerkstraat 25 1730 247 364v
KLASES, ETJE Ettje Clases Grote Kerkstraat 25 1767 257 16r
HENDRIKS, ETJE Ettje Hendriks , burger Schritsen 49 1761 255 105v
HENDRIKS, ETJE Ettje Hendriks verkoper Grote Kerkstraat 35 1762 255 157r
JANS, ETJE Ettje Jans Brouwersstraat 10 1806 267 268v
TJERKS, ETJE Ettje Tjerks Bargebuurt 1741 250 150v
TJERKS, ETJE Ettje Tjerks Bargebuurt 1741 250 150v
TJERKS, ETJE Ettje Tjerks Vijverstraat 9 1744 251 49v
TJERKS, ETJE Ettje Tjerxks , burger Zeilmakersstraat OZ 1744 251 41r
FRANKENA, Jfr. Eumira Franckena ten zuiden van Harlingen 1667 239 94r
JOUKES, de weduwe van Euse Joukes huurder Romastraat 25 1782 260 182r
PIERS, EEUWE Euwe Piers koper huis Voorstraat 101 1700 244 45r
OOSTERBAAN, de heer Ev. Oosterbaan advocaat Noorderhaven NZ 1787 262 159r
BESSELING, EVA Eva Besling verkoper Lanen 24 1810 269 17r
DALFSEN, EVA Eva van Dalsen Noorderhaven 31 1806 267 188r
DALFSEN, EVA Eva van Dalsen Noorderhaven 33 1806 267 188r
THEOTARDI, EVA Eva Theotardi Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r
, EVA Eva Vijselaer Nieuwstraat 1684 242 18v
, EVA wijlen Eva Viselaer dochter van de bestevader Kerkpoort (gebied) 1683 241 67va
ALBERTS, EVA Eva Alberts Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 157v
ALBERTS, EVA Eva Alberts Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 173r
ALBERTS, EVA Eva Alberts Lanen 21noord 1766 256 174r
ALBERTS, EVA Eva Alberts Grote Kerkstraat 22 1766 256 175r
ALBERTS, EVA Eva Alberts huurder Lanen 21 1766 256 178r
ALBERTS, EVA Eva Alberts Lanen 21 1766 256 178r
GAUKES, EVA Eva Goukes , burger Nieuwstraat 1650 236 127v
JEDEMA, EVA JELLES Eva Jelles Jeddema, jongedochter koper dubbele woning Hofstraat NZ 1681 241 158v
RINSES, EVA Eva Rinses koper huis, vroeger smederij Zuiderhaven 19zuid 1782 260 278r
RINSES, EVA Eva Rinses verkoper Zuiderhaven 19zuid 1794 264 198r
BURG, EVA ROMMERTS Eva Rommerts van der Burg Grote Kerkstraat NZ 1685 242 62r
BURG, EVA ROMMERTS Eva Rommerts van der Burg Grote Kerkstraat NZ 1685 242 62r
, EVA Eva Wieroos Voorstraat 10 1684 242 28r
KET, EVERT Everardus Deketh vendumeester bij de Admiraliteit verkoper Voorstraat 24 1773 258 89v
KET, EVERT Everardus Deketh vendumeester bij de Admiraliteit verkoper Rommelhaven 10 1773 258 91v
DROGENHAM, EVERT wijlen Everhard Drogenham lakenmeester Kerkpoortstraat 1733 248 250v
KET, EVERT Everhardus Deketh vendumeester Admiraliteit kopers Zuiderhaven 67 1774 258 134r
KET, EVERT de tweede genoemde koper Everhardus Deketh vendumeester Admiraliteit naastligger ten westen Zuiderhaven 67 1774 258 134r
KET, EVERT Everhardus Deketh vendumeester Admiraliteit kopers Raamstraat 8 1774 258 134r
KET, EVERT Everhardus Deketh vendumeester Admiraliteit onbekend 1774 258 146r
KET, EVERT Everhardus Deketh vendumeester bij de Admiraliteit koper huis met achter ruimte/pottebakkerij Schritsen ZZ 1777 259 64r
KET, EVERT Everhardus Deketh naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1777 259 64r
KET, EVERT de verkoper Everhardus Deketh naastligger ten westen Schritsen 60 1788 263 8r
KET, EVERT Everhardus Deketh vendumeester bij de Admiraliteit verkoper Schritsen 60 1788 263 8r
KET, EVERT de verkoper Everhardus Deketh naastligger ten oosten Schritsen ZZ 1788 263 8r
KET, EVERT de verkoper Everhardus Deketh naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1788 263 8r
KET, EVERT Everhardus Deketh vendumeester bij de Admiraliteit verkoper Schritsen ZZ 1788 263 8r
, EVERT Everhardus Deketh [staat: de Keth] vendumeester bij de Admiraliteit koper huis, erf en hof ((voor twee in deze akte verkochte percelen)) Schritsen 36 1784 261 190r
, EVERT Everhardus Deketh [staat: de Keth] vendumeester bij de Admiraliteit koper huis ((voor twee in deze akte verkochte percelen)) Schritsen ZZ 1784 261 190r
, EVERT Everhardus Deketh [staat: de Keth] vendumeester Admiraliteit naastligger ten oosten Schritsen ZZ 1786 262 77r
, EVERT Everhardus Deketh [staat: de Keth] vendumeester Admiraliteit naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1786 262 77r
, EVERT Everhardus Deketh [staat: de Keth] vendumeester Admiraliteit naastligger ten westen Schritsen ZZ 1786 262 77r
, EVERT Everhardus Deketh [staat: de Keth] vendumeester Admiraliteit verkoper Schritsen ZZ 1786 262 77r
DEPPE, EVERT Everhardus Deppe Havenplein 16 1801 266 16r
AKKRINGA, EVERT de weduwe van Evert Akkringa naastligger ten noorden 't Poortje 11 1771 257 244v
AKKRINGA, EVERT Evert Akkringa koper huis en wagenmakerij Bildtstraat 20 1810 269 26v
AKKRINGA, EVERT Evert Akkringa huurder Bildtstraat 20 1810 269 26v
BEVA, EVERT Evert Beva, n.u. naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40 1751 252 142r
BEVA, EVERT Evert Beva mr. reydmaker koper woning Tiepelsteeg 1759 254 227v
BEVA, EVERT Evert Beva koper huis genaamd de Klok Hoogstraat 45 de Klok 1759 254 241v
BEVA, EVERT Evert Beva naastligger ten noorden Karremanstraat 23 1760 254 255r
BEVA, EVERT Evert Beva mr. reidmaker koper huis Grote Ossenmarkt 18 1769 254 267r
BEVA, EVERT Evert Beva mr. reidmaker koper huis Hofstraat 1760 255 16r
BEVA, EVERT Evert Beva mr. reidmaker koper 1/2 huis Sint Jacobstraat 12 1760 255 22r
BEVA, EVERT Evert Beva mr. reidmaker koper huis of woning Bildtpoort (gebied) 1760 255 24v
BEVA, EVERT Evert Beva naastligger ten zuiden Karremanstraat 19 1761 255 51v
BEVA, EVERT Evert Beva reidmaker koper Zuiderhaven 18 1761 255 53r
BEVA, EVERT Evert Beva reidmaker koper huis Zoutsloot 52 1762 255 134v
BEVA, EVERT Evert Beva naastligger ten westen Zoutsloot 52 1762 255 134v
BEVA, EVERT Evert Beva koopman verkoper Zuiderhaven ZZ 1762 255 140r
BEVA, EVERT Evert Beva mr. reidmaker verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1763 255 197v
BEVA, EVERT Evert Beva mr. reidmaker verkoper Grote Ossenmarkt 18 1763 255 260r
BEVA, EVERT Evert Beva naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1765 256 144v
BEVA, EVERT Evert Beva koper Voorstraat 83 1766 256 189r
BEVA, EVERT de woning gekocht door Evert Beva naastligger ten noorden Voorstraat 83 1766 256 189r
BEVA, EVERT pakhuis Evert Beva naastligger ten oosten Voorstraat 81 1766 256 190r
BEVA, EVERT Evert Beva koopman koper woning Rommelhaven 16 1766 256 191r
BEVA, EVERT Evert Beva, c.s. naastligger ten zuiden Rommelhaven 16 1766 256 191r
BEVA, EVERT Evert Beva koopman verkoper Tiepelsteeg 1767 256 249r
BEVA, EVERT Evert Beva koopman verkoper Hoogstraat 45 1767 257 33v
BEVA, EVERT Evert Beva naastligger ten zuiden Zuiderstraat 1768 257 86r
BEVA, EVERT Evert Beva ijzerkoper verkoper Voorstraat 87 1771 257 184r
BEVA, EVERT Evert Beva koopman koper huis Zoutsloot NZ 1771 257 189v
BEVA, EVERT Evert Beva koopman huis Lammert Warndersteeg WZ 1771 257 190v
BEVA, EVERT Evert Beva naastligger ten westen Karremanstraat NZ 1771 257 199v
BEVA, EVERT Evert Beva koopman koper huis Zuiderhaven 23 1771 257 242v
BEVA, EVERT Evert Beva koopman verkoper Sint Jacobstraat 12 1772 258 38v
BEVA, EVERT Evert Beva naastligger ten westen Karremanstraat 1776 258 244r
BEVA, EVERT Evert Beva koopman verkoper Zoutsloot NZ 1777 259 76r
BEVA, EVERT Evert Beva naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1777 259 82v
BEVA, EVERT Evert Beva naastligger ten westen Grote Kerkstraat 44 1778 259 126v
BEVA, EVERT Evert Beva naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1778 259 144v
BEVA, EVERT Evert Beva naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1780 259 237v
BEVA, EVERT Evert Beva koopman koper huis Heiligeweg 17 1780 259 245r
BEVA, EVERT Evert Beva koopman verkoper Hoogstraat 41 1781 260 36v
BEVA, EVERT Evert Beva koopman verkoper William Boothstraat 3 1781 260 38r
BEVA, EVERT Evert Beva bankhouder in de Bank van Lening verkoper Zuiderhaven 23 1781 260 136v
BEVA, EVERT Evert Beva naastligger ten zuiden Zuiderstraat 23 1781 260 156r
BEVA, EVERT Evert Beva koopman verkoper als erfgenamen Droogstraat ZZ 1782 260 207r
BEVA, EVERT Evert Beva bankier koper huis Herenknechtenkamerstraat 19 1782 260 248r
BEVA, EVERT Evert Beva bankier koper huis Lanen 64 1782 260 250r
BEVA, EVERT Evert Beva naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1782 260 266r
BEVA, EVERT Evert Beva naastligger ten oosten Karremanstraat 19 1782 260 285r
BEVA, EVERT Evert Beva naastligger ten zuiden Karremanstraat 19 1782 260 285r
BEVA, EVERT Evert Beva bankhouder koper huis Lanen 18 1782 260 287r
BEVA, EVERT Evert Beva bankhouder naastligger ten westen Lanen 18 1782 260 287r
BEVA, EVERT Evert Beva, burger bankier koper tuin en zomerhuis Fabrieksstraat 28 1782 260 296r
BEVA, EVERT Evert Beva bankier verkoper Zuiderpoort (gebied) 1782 261 2r
BEVA, EVERT Evert Beva bankier verkoper Zuiderpoort (gebied) 1782 261 2r
BEVA, EVERT Evert Beva naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ 1783 261 58r
BEVA, EVERT wijlen Evert Beva bankier Herenknechtenkamerstraat 19 1783 261 94r
BEVA, EVERT wijlen Evert Beva bankier Lanen 18 1783 261 104v
BEVA, EVERT wijlen Evert Beva Kroonsteeg 1 1783 261 104v
BEVA, EVERT wijlen Evert Beva bankier Lammert Warndersteeg 1784 261 224r
BEVA, EVERT de weduwe van Evert Beva naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 26 1786 262 121v
BEVA, EVERT de weduwe van Evert Beva naastligger ten westen Fabrieksstraat 26 1786 262 121v
BEVA, EVERT de weduwe van Evert Beva naastligger ten westen Fabrieksstraat 22 1786 262 122v
BEVA, EVERT wijlen Evert Beva koopman Havenplein ZZ 1786 262 133r
BEVA, EVERT wijlen Evert Beva koopman Karremanstraat 21 1787 262 223v
BEVA, EVERT wijlen Evert Beva bankier Moriaanstraat NZ 1788 262 248r
BEVA, EVERT wijlen Evert Beva koopman Heiligeweg 17 1788 262 261r
BEVA, EVERT wijlen Evert Beva Achterstraat 1796 264 337v
BEVA, EVERT wijlen Evert Beva Zoutsloot ZZ 1796 264 340v
BEVA, EVERT wijlen Evert Beva Zuiderpoort (gebied) 1796 264 342r
BEVA, EVERT wijlen Evert Beva Zoutsloot 49 1804 267 50r
BEVA, EVERT wijlen Evert Beva Grote Kerkstraat 40oost 1804 267 89r
BONER, EVERT Sergeant-majoor Evert Boner, c.u. koper huis, loods, plaats en tuin met bomen en planten en een kamer daarachter (plus 2 gouden rozenobels als geschenk) Brouwersstraat 9 de Blauwe Troffel 1659 238 8v
BONER, EVERT majoor Evert Boner naastligger ten noorden Brouwersstraat 25 1661 238 115r
BONER, EVERT de weduwe en de dochter van majoor Evert Boner verkoper Brouwersstraat 9 1662 238 152r
, EVERT Evert Bouwkneght schipper (beurt-) koper Zuiderhaven 57 1777 259 60r
, EVERT Evert Bouwknegt naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1777 259 76r
, EVERT Evert Bouwknegt schipper naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 3 1791 263 286v
, EVERT Evert Bouwknegt schipper (wijd-) verkoper Zuiderhaven 57 1791 263 336r
, EVERT Evert Bova koopman verkoper Droogstraat NZ 1777 259 77v
GOSLINGS, EVERT Evert Goslings koper huis Sint Odolphisteeg WZ 1762 255 166v
GOSLINGS, EVERT Evert Goslings naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg WZ 1768 257 94v
, EVERT Evert Hanecuik Zuiderhaven 18 1731 248 11v
HANEKUIK, EVERT Evert Hanekuik koopman Voorstraat 85 1739 250 2v
HANEKUIK, EVERT Evert Hanekuik koopman naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1740 250 114v
HANEKUIK, EVERT Evert Hanekuik naastligger ten oosten Zeilmakersstraat OZ 1744 251 41r
HANEKUIK, EVERT Evert Hanekuik naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1749 252 46v
HANEKUIK, EVERT de weduwe van Evert Hanekuik naastligger ten westen Zeilmakersstraat 1754 253 148v
HANEKUIK, EVERT de ververij van wijlen Evert Hanekuik naastligger ten oosten Zoutsloot 1757 254 53v
HANEKUIK, EVERT de weduwe van Evert Hanekuyck naastligger ten westen Zeilmakersstraat 1753 253 94r
HANEKUIK, EVERT Evert Hanekuyk naastligger ten oosten Bargebuurt OZ 1736 249 110r
HANEKUIK, EVERT hof van Evert Hanekuyk naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1743 251 24v
HANEKUIK, EVERT Evert Hanekuyk naastligger ten westen Noorderhaven 49 1752 252 215v
, EVERT de uitgang van de tuin van Evert Hinghst naastligger ten westen Spijkerboor (gebied) 1693 243 62r
, EVERT de uitgang van de tuin van Evert Hinghst koopman naastligger ten noorden Spijkerboor (gebied) 1693 243 62r
HINGST, EVERT Evert Hingst naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1697 243 307r
HINGST, EVERT Evert Hingst naastligger ten oosten Bargebuurt OZ 1709 245 83r
HINGST, EVERT de mouterij van Evert Hingst naastligger ten zuiden Zoutsloot 76 1711 245 145v
HINGST, EVERT de mouterij van Evert Hingst naastligger ten westen Zoutsloot 76 1711 245 145v
HINGST, EVERT Evert Hingst naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1714 245 213v
HINGST, EVERT Evert Hingst koopman koper huis Noorderhaven 65 1714 245 216r
HINGST, EVERT Evert Hingst koopman Noorderhaven NZ 1715 245 231r
HINGST, EVERT Evert Hingst koopman koper ledig plaatske met dak overdekt Spijkerboor (gebied) ZZ 1715 245 248v
HINGST, EVERT het somerhuis van Evert Hingst koopman naastligger ten westen Spijkerboor (gebied) ZZ 1715 245 248v
HINGST, EVERT de hof van Evert Hingst koopman naastligger ten noorden Spijkerboor (gebied) ZZ 1715 245 248v
HINGST, EVERT Evert Hingst, c.u. koopman verkoper Droogstraat NZ 1716 245 264v
HINGST, EVERT Evert Hingst koopman naastligger ten oosten Spijkerboor (gebied) ZZ 1716 245 275v
HINGST, EVERT Evert Hingst koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1717 245 283r
HINGST, EVERT pakhuis van Evert Hingst koopman naastligger ten noorden Voorstraat 61 1727 247 12v
HINGST, EVERT tuin van weduwe Evert Hingst naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1730 247 333r
HINGST, EVERT tuin van weduwe Evert Hingst naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1730 247 333r
HINGST, EVERT wijlen Evert Hingst koopman Zuiderhaven 18 1731 248 11v
, EVERT wijlen Evert Hoogzand Lanen 85 1800 265 214v
KET, EVERT Evert de Keth vendumeester Admiraliteit koper van 1/2 door niaar Schritsen ZZ 1782 260 224r
, EVERT als bewoner mr. Evert Matius naastligger ten westen onbekend 1659 237 185r
, EVERT mr. Evert Matius naastligger ten oosten onbekend 1659 237 191r
, EVERT Evert Morgen naastligger ten westen Hoogstraat 25 1683 241 243r