Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Het einde komt in zicht; in vier jaar zijn meer dan negenduizend akten verwerkt tot leesbare, doorzoekbare en sorteerbare informatie.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ca  Ce  Ci  Co  Cu  Cy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
AARDENBURG, C. C. Aardenburg naastligger ten westen Hofstraat 20 1764 256 81r
AARDENBURG, C. vroedsman C. Aardenburg, i.c. naastligger ten westen Rozengracht NZ 1768 257 43r
AARDENBURG, C. oud burgemeester C. Aardenburg, c.u. naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1778 259 146v
AARDENBURG, C. C. Aardenburg naastligger ten oosten Lanen 30 1782 260 267r
AARDENBURG, C. oud burgemeester C. Aardenburg naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1786 262 96v
AARDENBURG, C. oud burgemeester C. Aardenburg naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1786 262 96v
AARDENBURG, C. oud burgemeester C. Aardenburg naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1786 262 96v
BAKKER, C. C. Bakker naastligger ten zuiden Noorderhaven 100 1803 266 250r
BAKKER, C. de weduwe van C. Bakker naastligger ten westen Voorstraat 55 1804 267 29r
BAKKER, C. de weduwe van C. Bakker naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 12 1810 268 349v
BAKKER, C. wijlen C. Bakker Heiligeweg 36 1810 269 108r
BEIMA, C. de heer C. van Beima naastligger ten oosten Zuiderhaven 52 1747 251 171v
BLOK, C. burgemeester C. Blok koper huis en pakhuis Lanen 25 1809 268 291v
BLOK, C. burgemeester C. Blok koper huis en pakhuis Lanen 27 1809 268 291v
BLOK, C. burgemeester C. Blok naastligger ten westen Lanen 25 1809 268 291v
BLOK, C. burgemeester C. Blok naastligger ten westen Lanen 27 1809 268 291v
BRUINING, C. C. Bruining, c.u. huurder Weeshuisstraat 1790 263 211v
DUMAN, C. C. Duman mr. schoenmaker naastligger ten westen Grote Bredeplaats 22 1805 267 180v
DUMAN, C. C. Duman schoenmaker naastligger ten westen Grote Bredeplaats 22 1808 268 173r
ENGELEN, C. ds. C. van Engelen, c.u. predikant huurder Noordijs 23 1757 254 75v
GROOT, C. de weduwe van C. de Groot naastligger ten westen Voorstraat 6 1802 266 54v
GROOT, C. de weduwe van C. de Groot naastligger ten westen Voorstraat 6 1805 267 128r
HEINS, C. vroedsman C. Heins naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31oost 1783 261 67v
, C. C. Jelbema landmeter heeft gemeten: greidland 5 pm, 11 einsen en 3 roeden ten oosten van Harlingen 1732 248 167r
JONKER, C. C. Jonker koopman naastligger ten westen Hofstraat 21 1808 268 176r
JONKER, C. C. Jonker koopman naastligger ten noorden Hofstraat 21 1808 268 176r
JONKER, C. C. A. Jonker naastligger ten zuiden Romastraat 4 1809 268 278v
JONKER, C. C. A. Jonker naastligger ten zuiden Romastraat 4 1810 269 81r
LANTING, C. de erven van burgemeester C. Lanting naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 5 1782 260 260r
LANTING, C. de erven van burgemeester C. Lanting naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 5 1782 260 260r
, C. C. de Meulenmeester Schritsen 50 1803 266 219r
, C. C. de Meulenmeester Schritsen 50achter 1803 266 219r
, C. C. de Meulenmeester Schritsen 54 1803 266 226v
, C. C. de Meulenmeester Ooievaarsteeg 1803 266 228r
, C. C. de Meulenmeester Bargebuurtspoortje 1803 266 236r
, C. C. de Meulenmeester Noorderhaven 100 1803 266 250r
MOLLEMA, C. C. Mollema koopman naastligger ten noorden Lanen 1807 267 292r
MOLLEMA, C. C. Mollema naastligger ten westen Voorstraat 54 1807 267 347r
NAUTA, C. het pakhuis van wed. C. Nauta naastligger ten oosten Voorstraat 28 1765 256 123v
SYVERDA, C. dr. C. Sivarda naastligger ten oosten Grote Bredeplaats NZ 1772 258 1ar
TIMMERMAN, C. de weduwe van C. J. Timmerman naastligger ten westen Noorderhaven 92 1765 256 100v
VEERSMA, C. Oud burgemeester C. Veersma naastligger ten westen en Rommelhaven NZ 1737 249 177v
ZIJLSTRA, C. C. Zijlstra naastligger ten westen Weeshuisstraat 1786 262 53r
ZIJLSTRA, C. C. Zijlstra havenmeester naastligger ten westen Havenplein 26 1786 262 93v
ZIJLSTRA, C. C. D. Zijlstra havenmeester huurder van een gedeelte van de begane grond Prinsenstraat 2 1787 262 184r
ZIJLSTRA, C. C. D. Zijlstra naastligger ten oosten Voorstraat 6 1788 263 21r
ZIJLSTRA, C. curator C. D. Zijlstra Vijverstraat NZ 1793 264 157v
ZIJLSTRA, C. C. D. Zijlstra naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 3 1807 267 335v
ZIJLSTRA, C. de Heer C. D. Zijlstra schepen der Stad Schritsen 54 1808 268 65v
ZIJLSTRA, C. schepen C. D. Zijlstra naastligger ten noorden 't Poortje 5 1810 269 39r
ABES, C. C. Abbes verkoper Noorderhaven 112 1802 266 143v
TEEKES, C. C. Taekes koper provisioneel huis Sint Jacobstraat 17 1773 258 4r
FISCHER, KAREL de erfgenamen van Caarl Fischer naastligger ten westen Brouwersstraat 1660 238 59r
ZEEMAN, CATHARINA Caatje F. Zeeman, ongehuwde oude dochter koper dubbelhuis Weeshuisstraat 1790 263 211v
ZEEMAN, CATHARINA Caatje F. Zeeman huurder Weeshuisstraat 1790 263 211v
KLASES, CATHARINA Caatje Claeses Zoutsloot ZZ 1754 253 179r
LINT, CATHARINA HENDRIKS wijlen Caatje Hendriks van Lint Zoutsloot NZ 1790 263 272v
RUDOLFS, CATHARINA Caatje Rudolf Zoutsloot 38 1810 269 107r
, KAREL de kamer van Caerle Feiskers naastligger ten westen Brouwersstraat 1667 239 110r
ANTONIUS, CATHARINA Caetje Antony , c.m. huurder Hoogstraat 43 1743 251 17r
ANTONIUS, CATHARINA Caetje Antony , c.m. verkoper Hoogstraat 43 1743 251 17r
, Caio Slaapcool, burger herbergier koper huis en herberg Voorstraat 36 het Hof van Friesland 1734 248 299v
STRATEN, KEIMPE Campegius Cornelius van der Straaten commies ter recherche verkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 8 1805 267 136r
PIETERS, Camt Pieters scheepstimmerman koper huis Zoutsloot 78 1795 264 240r
ARJENS, Capijntie Arjens verkoper Voorstraat 81 1706 244 312v
, KAREL het huis gekocht door Carel van Deinse naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 31 1706 244 315r
, KAREL Carel van Deinse, c.u. verkoper Kerkpoortstraat 1711 245 163v
, KAREL Carel van Deynse trekwerker koper huis Kerkpoortstraat 31 1706 244 322v
, KAREL Carel le [sta Febre koopman Zuiderhaven 36 1668 239 159v
, KAREL Carel Christiaan Nippold verkoper Voorstraat 24 1808 268 126r
, KAREL Carel Christiaan Nippoldt koper huis en tuin Voorstraat 24 1807 267 346r
, KAREL Carel Hendrik Roëser trompetter op het Admiraliteitsjacht koper huis Lanen 36 1794 264 212r
ROEST, KAREL Carel Marcus Roest oud kapitein lands infanterie Grote Bredeplaats 8 1805 267 136r
, KAREL Carel Hendrik Roezer verkoper Lanen 36 1799 265 182v
VISSER, KAREL de erven van Carel Visscher naastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ 1680 241 78v
, KAREL Carel Wilhelm koper kamer Herenwaltje 1648 236 33r
CHRISTIAANS, KAREL Carel Christiaans koper van 1/3 Zuiderhaven 32 1800 265 257v
CHRISTIAANS, KAREL Carel Christiaans verkoper van 1/3 Zuiderhaven 34 1801 265 290v
CHRISTIAANS, KAREL Carel Christiaans verkoper Zuiderhaven 30 1801 265 294v
KLASES, KAREL Carel Claesen zeevarende Noorderhaven 31 1698 243 354v
BOUWMAN, KAREL HANSES Carel Hanzen Bouman verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
BOUWMAN, KAREL HANSES Carel Hanzen Bouwman verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
JANS, KAREL Carel Jans scheepstimmerman koper huis Schritsen 2 1809 268 251v
MEINERTS, KAREL Carel Meinerts mr. schoenmaker verkoper Franekerpoort (gebied) 1667 239 120r
WILLEMS, KAREL wijlen Carl Willems onbekend 1680 241 67v
WILLEMS, KAREL de weduwe van Carl Willems naastligger ten oosten onbekend 1680 241 91v
WILLEMS, KAREL de weduwe van Carl Willems verkoper onbekend 1680 241 91v
HAAS, KARELTJE Carolina de Haas Bargebuurt 1787 262 226v
HAAS, KARELTJE wijlen Carolina de Haas Bargebuurt 1789 263 173v
HAAS, KARELTJE wijlen Carolina de Haas Zoutsloot ZZ 1789 263 175v
HAAS, KARELTJE CHRISTOFFELS Carolina Christoffels de Haas Zoutsloot 1782 260 181r
HAAS, KARELTJE CHRISTOFFELS Carolina Christoffels de Haas Zoutsloot NZ 1788 262 303v
KOETS, KAREL Carolus Kutsch predikant verkoper van 1/12 Grote Bredeplaats 18 1747 251 204r
KOETS, KAREL Carolus Kutsch predikant verkoper van 1/12 Grote Bredeplaats 20 1747 251 205r
KARELS, KAREL wijlen Carolus Carolus Rommelhaven ZZ 1647 235 246v
, KARST Carst schuitvaarder naastligger ten oosten Achterstraat 1666 239 42r
ROS, KARST oud burgemeester Carst Ros mr. zilversmid Zuiderstraat NZ 1749 252 8r
KARSTES, KARST erfgenaam Carst Carsten Hoogstraat 1 1701 244 90r
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros, c.u. kapitein koper huis Zuiderhaven 25 1692 243 14v
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros kapitein naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros, c.u. kapitein koper woning Zuiderhaven 23achter 1694 243 83r
ROS, KARST KARSTES de koper Carst Carsten Ros, c.u. kapitein naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23achter 1694 243 83r
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros Hoogstraat 1 1701 244 90r
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros mr. zilversmid verkoper Zuiderhaven 25 1716 245 257v
DOOITSES, KARST Carst Dooytzes eigenaar en bewoner Rommelhaven ZZ 1782 260 178v
DOOITSES, KARST wijlen Carst Dooytzes mr. ijzersmid Rommelhaven ZZ 1782 260 178v
FOKKES, KARST Carst Fockes huisman Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v
HANSES, KARST Carst Hanzen , c.s. naastligger ten westen Zuiderhaven 36 1755 253 232v
LAMMERTS, KARST Carst Lammerts soldaat naastligger ten zuiden Weverstraat 1684 242 38r
LAMMERTS, KARST Carst Lammerts naastligger ten zuiden diaconiehuis Weverstraat ZZ 1687 242 167v
LOURENS, KARST Carst Lourens , c.u. verkoper Karremanstraat 24 1641 234 150r
MEINERTS, KARST het perk van Carst Meinders naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1662 238 141r
MEINERTS, KARST Carst Meinerts naastligger ten westen Zoutsloot 1667 239 99ar
MEINERTS, KARST Carst Meynerts koper 1/2 schoenmakersperk met bouuinge, hof, kuipen en bakken onbekend 1657 237 136v
MEINERTS, KARST het gewezen perk van Carst Meynerts naastligger ten westen Zoutsloot OZ 1676 240 218v
PAULUS, KARST Carst Palses Romastraat 1658 237 179v
PIETERS, KARST Carst Pieters koper van 1/2 huis genaamd De Vergulde Sleutel met hofke en terzijde 3 aparte kamers op fraaie Hoogstraat 1 de Vergulde Sleutel 1658 237 175av
PIETERS, KARST Carst Pieters , burger koper huis met een hofje erachter en een vrije uit- en ingang in de St. Jacobstraat me Hoogstraat 1 de Vergulde Sleutel 1661 238 100v
PIETERS, KARST Carst Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 1 1664 238 236v
PIETERS, KARST Carst Pieters scheepstimmerman koper huis Lanen 50 1783 261 22r
PIETERS, KARST vrijgezel Carst Pieters verkoper Rommelhaven 11 1799 265 129r
PIETERS, KARST Carst Pieters scheepstimmerman verkoper Zoutsloot 78 1801 265 283v
PIETERS, KARST Carst Piters koper kamer Hoogstraat 1 1642 234 170v
PIETERS, KARST Carst Piters , c.u. naastligger ten oosten Hoogstraat 1 1642 234 170v
PIETERS, KARST wijlen Carst Pyters Sint Jacobstraat OZ 1673 240 123r
PIETERS, KARST Carst Pytters , c.u. verkoper Noorderhaven 10 1657 237 132v
PIETERS, KARST Carst Pytters , c.soc. geniaarde koper Nieuwstraat 64 1658 237 143r
OEBELES, KARST Carst Ubles , c.u. koper huis Rapenburg NZ 1661 238 96v
WILLEMS, KARST Carst Willems , c.u. geniaarde koper Franekereind 29 1647 235 263v
WILLEMS, KARST Carst Willems koper 1/2 huis Franekereind NZ 1647 235 264r
WILLEMS, KARST Carst Willems timmerknecht kopers half huis en groot erf Noorderhaven NZ 1776 258 249v
WILLEMS, KARST de weduwe van Carst Willems huurder Noorderhaven 17 1784 261 165v
LAMMERTS, KARST soldaat Carsten Lammerts naastligger ten zuiden Weverstraat 1659 237 217r
LAMMERTS, KARST Carsten Lammerts soldaat naastligger ten zuiden Weverstraat 1667 239 111r
BROUWER, HEINS Cartharina Heins Brouwer Heiligeweg 16 1782 260 208r
GROEN, KASPER Caspar Groen bontwever koper huis Kerkpoortstraat 1706 244 335r
, KASPER Caspar Rehage, c.u. verkoper Romastraat 1650 236 132v
, KASPER Caspar Rivëe huurder Grote Kerkstraat 25 1772 258 10r
RIVE, KASPER de weduwe van Caspar Rive huurder van 1/2 Grote Kerkstraat 25 1783 261 93r
, KASPER Caspar Roer, c.u. distillateur huurder Sint Christoffelsteeg 1698 243 340v
CHRISTIAANS, KASPER hypothecaire crediteuren van wijlen Caspar Christiaens mr. bontwever verkoper Molenpad 1749 252 35r
DIRKS, KASPER Caspar Dirks mr. bontwever huurder Grote Kerkstraat NZ 1734 248 331r
BERG, KASPER Casparus van den Berg huurder Zuiderhaven 27 1781 260 17v
BERG, KASPER Casparus van der Berg huurder huur Schritsen 2 1783 261 60r
, KASPER Casparus Brinckman koopman koper huis CA William Boothstraat OZ 1723 246 174v
BRINKMAN, KASPER Vaandrig Casparus Brinkman, burger koper pan- en estrikwerk met de bloks, molen. Ledige plaats, belvederre off somerhuis Zoutsloot 115 1716 245 262r
BRINKMAN, KASPER Casparus Brinkman mr. pan- en estrikbakker koper huis CA Noorderhaven 113 1723 246 187r
BRINKMAN, KASPER Casparus Brinkman pan- en estrikbakker koper Zoutsloot 1724 246 200v
BRINKMAN, KASPER oud burgervaandrig Casparus Brinkman verkoper Noorderhaven 113 1731 248 29r
BRINKMAN, KASPER oud burgervaandrig Casparus Brinkman verkoper Zoutsloot 115 1731 248 35r
BRINKMAN, KASPER Casparus Brinkman, oud burger vaandrig verkoper onbekend 1732 248 96r
BRINKMAN, KASPER Casparus Brinkman koopman koper huis Vismarkt 1 1735 249 76v
BRINKMAN, KASPER wijlen Casparus Brinkman koopman Vismarkt 1 1739 250 43v
BRINKMAN, KASPER wijlen Casparus Brinkman koopman Vismarkt 1 1739 250 43v
BRUIN, KASPER het zomerhuis van Casparus de Bruyn kapitein gewaldige naastligger ten oosten Schritsen 28 1699 243 393r
BRUIN, KASPER de hof van Casparus de Bruyn kapitein gewaldige naastligger ten zuiden Schritsen 28 1699 243 393r
, KASPER Casper distillateur naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1701 244 122r
, KASPER Casper distillateur naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1701 244 122r
BRUIN, KASPER Casper de Bruyn kapitein gewaldige naastligger ten westen Schritsen 28 1697 243 276v
, KASPER Casper Dillard huurder Nieuwstraat 14 1779 259 198r
, KASPER Casper Dillard huurder Nieuwstraat WZ 1779 259 198r
, KASPER Casper Freunink huurder noordelijke benedenkamer Franekerpoort (gebied) 1764 256 51r
, KASPER Casper Freunink, c.u. huurder oostelijke woning Liemendijk NZ 1767 256 261r
HAAS, KASPER Casper de Haas, burger koper huis en tapperij Zuiderhaven 95 1733 248 214r
HAAS, KASPER wijlen Casper de Haas Prinsensteeg 1 1762 255 152v
, KASPER de weduwe van Casper Hoojbergen huurder Wortelstraat ZZ 1776 259 4v
MEER, KASPER Casper ter Meer verkoper van 1/10 Hofstraat 47 1752 252 209r
, KASPER Casper Reou distillateur naastligger ten westen Achterstraat NZ 1700 244 78r
, KASPER Casper Reou distillateur naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1700 244 79v
, KASPER Casper Reou distillateur naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1700 244 79v
RIVE, KASPER de weduwe van Casper Rive huurder (per week) Grote Kerkstraat 31oost 1784 261 169r
, KASPER Casper Roer distillateur koper huis, mouterij en stokerij Bildtpoort (gebied) 1698 243 387v
BARTELDS, KASPER Casper Bartels Schritsen NZ 1729 247 286v
KASPERS, KASPER Casper Caspers bontwever koper huis Lammert Warndersteeg 1729 247 244r
KASPERS, KASPER Casper Caspers mr. bontwever koper 3/4 huis Hofstraat NZ 1745 251 109r
KASPERS, KASPER Casper Caspers mr. bontwever verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1747 251 193v
KASPERS, KASPER Casper Caspers bontwever Hofstraat 47 1752 252 209r
KASPERS, KASPER wijlen Casper Caspers Hofstraat 47 1752 252 209r
KLASES, KASPER Casper Claasen , burger karman koper huis Kerkpoort (gebied) 1695 243 176v
DIRKS, KASPER Casper Dirks , c.u. huurder Sint Jacobstraat 6 1731 248 8v
DIRKS, KASPER Casper Dirks huurder Romastraat 27 1737 249 158v
DIRKS, KASPER Casper Dirks mr. bontwever Romastraat 27 1737 249 158v
DIRKS, KASPER Casper Dirx mr. bontwever koper huis Romastraat 27 1733 248 238r
DIRKS, KASPER Casper Dirx naastligger ten westen Romastraat 25 1749 252 38r
DIRKS, KASPER Casper Dirx verkoper Romastraat 25 1749 252 38r
HENDRIKS, KASPER meerderjarige vrijgezel Casper Hendriks bontwever verkoper van 1/4 Hofstraat NZ 1745 251 109r
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks naastligger ten noorden Romastraat 1749 251 259v
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks naastligger ten noorden Kerkpad 16 1750 252 67r
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks bontwever verkoper van 1/10 Hofstraat 47 1752 252 209r
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks bontwever verkoper van 2/8 Kerkpoortstraat 1762 255 135v
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks mr. bontwever verkoper Kerkpad WZ 1762 255 161r
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks mr. bontwever huurder Rozengracht NZ 1763 255 210v
JANS, KASPER Casper Jans verkoper van 1/4 Hofstraat NZ 1745 251 109r
ROMMERTS, KASPER de weduwe van Casper Rombartus huurder kamer 2 Rozengracht ZZ 1781 260 80r
HASELAAR, Cataharina Haselaar Noorderhaven 77 1731 248 46r
BOIS, CATHARINA Catalina de Bois naastligger ten oosten Havenplein NZ 1667 239 106r
BOIS, CATHARINA de erven van Catalina de Bois naastligger ten oosten Zuiderhaven 99 1686 242 128v
BOIS, CATHARINA de erven van Catalina de Bois naastligger ten noorden Rozengracht ZZ 1686 242 150r
BOIS, CATHARINA de erven van Catalina du Bois naastligger ten oosten Zuiderhaven 99 1687 242 172v
BOYS, de kamers van Catalina du Boys, c.soc. naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1676 240 35ra
DUBOIS, CATHARINA Catalina Dubois naastligger ten westen Zuiderstraat ZZ 1668 239 174r
DUBOIS, CATHARINA Catalina Dubois naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1670 240 9v
EISMA, CATHARINA Catalina Eysma verkoper van 1/2 Voorstraat 69 1701 244 89r
EISMA, CATHARINA Catalina Eysma verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 18 1701 244 91v
BOYS, CATHARINA JANS Catalina Jans du Boys verkoper Grote Bredeplaats NZ 1642 234 167v
JANS, Cataline Jans naastligger ten westen Grote Kerkstraat ZZ 1641 234 137v
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaar verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 44 1737 249 217v
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaar verkoper van 1/3 Voorstraat 28 1738 249 221v
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaar naastligger ten noorden Wasbleek NZ 1738 249 287r
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaar verkoper van 1/3 Wasbleek NZ 1738 249 287r
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaer Noorderhaven 96 1749 251 276r
MUNNIKHUIS, CATHARINA Catarina Munnikhuis koper huis Hondenstraat 14 1738 249 220v
MUNNIKHUIS, CATHARINA Catarina Munnikhuis naastligger ten oosten Hondenstraat 14 1738 249 220v
VIERSEN, CATHARINA Catarine van Viersen Noorderhaven 62 1710 245 102v
JANS, CATHARINA Cataryna Jansen , burger Zuiderhaven ZZ 1743 251 24v
EISMA, CATHARINA Catelina Eisma verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat WZ 1709 245 95r
BOIS, CATHARINA de kamer van Cathalina du Bois naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1669 239 186r
BOYS, CATHARINA Cathalina du Boys Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
DUBOIS, CATHARINA de erven van Cathalina Dubois naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ 1682 241 212v
EISMA, CATHARINA Cathalina Eysma verkoper andere helft Gardenierstraat NZ 1700 244 86r
JANS, CATHARINA Cathalina Jans naastligger ten oosten Lanen 91 1659 238 5r
, CATHARINA Catharina Aberkromme Schritsen 35 1723 246 184v
, CATHARINA Catharina Aberkromme Schritsen 35 1724 246 192r
ALEMA, CATHARINA Catharina van Alema verkoper Noorderhaven 43 1789 263 110r
ALEMA, CATHARINA Catharina van Alema verkoper Scheffersplein 25 1789 263 117v
ALEMA, CATHARINA Catharina van Alema verkoper Ooievaarsteeg 1789 263 120v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Kerkpoortstraat 23 1781 260 64r
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Brouwersstraat 17 1781 260 65v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Nieuwstraat WZ 1781 260 74v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Hofstraat ZZ 1781 260 77r
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Romastraat 29 1781 260 83v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Tiepelsteeg 1781 260 85r
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Nieuwstraat 22 1781 260 88v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Hofstraat ZZ 1781 260 103v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Moriaanstraat 1781 260 108r
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Brouwersstraat 19 1781 260 160r
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Rapenburg ZZ 1782 260 188v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Rapenburg 1793 264 359r
BRUINING, CATHARINA Catharina Bruining Grote Kerkstraat 25 1803 266 243v
BRUINING, CATHARINA Catharina Bruining Grote Kerkstraat 25 1803 266 243v
BRUINING, CATHARINA Catharina Bruining Heiligeweg 38 1807 267 327v
BRUINING, CATHARINA Catharina Bruining Grote Kerkstraat 25 1807 267 327v
, CATHARINA Catharina Bruinsfeldt koper huis, hof en 2 kamers daarachter Voorstraat 28 1700 244 68v
, CATHARINA Catharina Bruinsfeldt naastligger ten zuiden Voorstraat 28 1700 244 68v
BRUINSVELD, CATHARINA Catharina Bruinsvelt naastligger ten westen Spijkerboor (gebied) 1693 243 68v
BRUINSVELD, CATHARINA de erven van Catharina Bruinsvelt naastligger ten oosten Lanen 23 1708 245 43r
BRUINSVELD, CATHARINA Catharina Bruynsvelt, burger koper huis Lanen 25 1694 243 100v
, CATHARINA Catharina de Court Peterseliestraat 1709 245 85v
, CATHARINA Catharina de Court Grote Bredeplaats NZ 1719 246 57v
, CATHARINA Catharina de Court Zuiderhaven 30 1735 249 49r
, CATHARINA Catharina de Court Grote Bredeplaats 3 1736 249 147v
CUP, CATHARINA Catharina Cup Lanen 64 1793 264 78r
KET, CATHARINA Catharina Deketh koper Hondenstraat 12 1808 268 116v
KET, CATHARINA Catharina Deketh koper Vijver 1 1808 268 116v
KET, CATHARINA Catharina Deketh koper Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
DOMA, CATHARINA Catharina van Doma Voorstraat 47 1687 242 208v
, CATHARINA Catharina van Dors Noorderhaven 100 1651 236 160r
DUBOIS, CATHARINA de erven van Catharina Dubois naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ 1682 241 215r
DUBOIS, CATHARINA de erven van wijlen Catharina Dubois naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1682 241 222v
EELKEMA, CATHARINA Catharina van Eelcoma verkoper van 2/8 Noordijs OZ 1692 243 1r
, CATHARINA wijlen Catharina van Eelkoma Zoutsloot OZ 1706 245 5r
, CATHARINA Catharina van Elcoma naastligger ten oosten Noorderhaven 47 1695 243 172r
FEITEMA, CATHARINA Catharina Feitema Noordijs OZ 1787 262 191v
, CATHARINA Catharina Feytama koper 1/2 pakhuis Noorderhaven 106 1795 264 234v
VRIES, CATHARINA juffrouw Catharina de Fries Vijverstraat ZZ 1668 239 32va
, CATHARINA juffrouw Catharina de* Fries* Vijverstraat ZZ 1668 239 32ra
GRATEMA, CATHARINA juffrouw Catharina Gratama koper door niaar huis Franekereind 3 1777 259 30r
GRATEMA, CATHARINA Catharina Gratama verkoper Franekereind NZ 1801 265 279v
GRATEMA, CATHARINA Catharina Gratama naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1803 266 200v
GRATEMA, CATHARINA Catharina Gratama verkoper Ooievaarsteeg 1803 266 200v
GROEN, CATHARINA Catharina Groen Kerkpoortstraat 1754 253 153v
HAAN, CATHARINA Catharina Maria de Haan Voorstraat 60 1792 264 58r
HAAR, CATHARINA Catharina Wilhelmina van der Haar Zuiderhaven 48 1782 260 279r
HAAS, CATHARINA Catharina de Haas verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 157v
HAAS, CATHARINA Catharina de Haas verkoper Rommelhaven 26b 1766 256 158v
HAAS, CATHARINA Catharina de Haas verkoper Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
HAAS, CATHARINA Catharina de Haas verkoper Kleine Bredeplaats WZ 1766 256 203r
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaar onbekend 1731 248 17r
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaar verkoper Spijkerboor (gebied) 1763 255 237r
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaer koper Huis, in gevelsteen Zwart Kruis Lanen 87 1730 247 316r
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaer verwandelaar Hofstraat 16 1732 248 150r
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaer verwandelaar Rozengracht 1732 248 150r
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaer verkoper van 1/2 Rozengracht 38 1733 248 193r
, CATHARINA bejaarde en ongehuwde juffrouw Catharina Hilma verkoper Romastraat 1749 251 259v
, CATHARINA juffrouw Catharina Hilma huurder Lanen 39 1752 253 5v
JORNA, CATHARINA Catharina Jorna Noorderhaven 64 1756 254 36r
JORNA, CATHARINA juffrouw Catharina Jorna Noorderhaven 52 1767 257 30r
KLEIN, CATHARINA Catharina Klein verkoper van 1/10 Noorderhaven 46 1741 250 183r
KLEIN, CATHARINA Catharina Klein verkoper van 1/5 Simon Stijlstraat 7 1749 251 7va
, CATHARINA Catharina Leusing koper paardenstallen, koets, huis en wagenhuis Hofstraat 1756 254 20v
, CATHARINA Catharina Leusing, c.u. naastligger ten westen Hofstraat 1756 254 20v
, CATHARINA Catharina Elysabeth Leydegemans verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 1 1767 257 17r
, CATHARINA Catharina Elysabeth Leydegemans Sint Jacobstraat 1 1767 257 17r
, CATHARINA Catharina Elysabeth Leydemans Sint Jacobstraat 1 1763 255 179v
LINT, CATHARINA Catharina van Lint Lanen 2 1787 262 209v
, CATHARINA Catharina Ludsing, burger Hofstraat 18 1730 247 340v
MEILSMA, CATHARINA Catharina Meilsma verkoper Noorderhaven 22 1731 248 68r
MELLINGA, CATHARINA Vrouwe Catharina van Mellinga verkoper noordoost van Harlingen 1677 240 264v
METS, CATHARINA ongehuwde dochter Catharina Metz verkoper Heiligeweg 48 1696 243 187v
MEILSMA, CATHARINA Catharina Meylsma Noorderhaven 22 1700 244 83r
MULLER, Catharina Muller naastligger ten westen Romastraat ZZ 1803 266 302r
MUNNIKHUIS, CATHARINA Catharina Munnikhuis verkoper Schritsen 60 1735 249 90v
MUNNIKHUIS, CATHARINA Catharina Munnikhuys verkoper Noorderhaven NZ 1728 247 101r
MUNNIKHUIS, CATHARINA hun moeder Catharina Munnikhuys Kleine Bredeplaats 14 1745 251 102v
, CATHARINA vrouw Catharina Maria Pauwels verkoper Hoogstraat 1751 252 146v
, CATHARINA Catharina Maria Pauwels koper huis en grote hof met zomerhuis (Plus 11 termijnen van 100 CG jaarlijks aan de houder van de reversaelbrief de ko) Kerkpad 16 1751 252 168v
, CATHARINA mevrouw Catharina Maria Pauwels verkoper Zoutsloot 119 1753 253 73v
, CATHARINA vrouw Catharina Maria Pauwels verkoper Voorstraat 44 1753 253 92r
, CATHARINA vrouw Catharina Maria Pauwels verkoper Grote Kerkstraat 37 1753 253 128v
, CATHARINA vrouw Catharina Maria Pauwels verkoper Zuidoostersingel 1 1755 253 198v
, CATHARINA vrouw Catharina Maria Pouwels verkoper Kerkpad WZ 1753 253 111r
, CATHARINA vrouw Catharina Maria Pouwels verkoper Zuiderpoort (gebied) 1753 253 112v
, CATHARINA vrouw Catharina Maria Pouwels verkoper Hoogstraat 53 1753 253 113v
, CATHARINA Catharina Rut Karremanstraat WZ 1795 264 247v
ZONDAG, CATHARINA Catharina Sondag naastligger ten ? Zuiderhaven 18 1782 260 241r
ZONDAG, CATHARINA Catharina Sondag verkopers Zuiderhaven 18 1782 260 241r
SOPINGIUS, CATHARINA Catharina Sopingius verkoper Bildtstraat 11 1784 261 207v
SOPINGIUS, CATHARINA Catharina Sopingius verkoper Bildtstraat WZ 1784 261 207v
STANSIUS, CATHARINA Catharina Stantius verkoper Noorderhaven 88oost 1734 248 347v
STANSIUS, CATHARINA Catharina Stantius verkoper van 1/3 Voorstraat 43 1734 249 1r
STINSTRA, CATHARINA Catharina Stinstra verkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 1782 261 1r
STINSTRA, CATHARINA Catharina Stinstra verkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 1782 261 1r
STINSTRA, CATHARINA Catharina Stinstra koper pakhuis Noorderhaven 106 1784 261 197v
STINSTRA, CATHARINA Catharina Stinstra verkoper Zuiderhaven 50 1790 263 223v
SWART, CATHARINA Catharina Swart Brouwersstraat 12zuid 1713 245 199r
VRIES, CATHARINA Catharina de Vries, burger Noorderhaven 108 1662 238 144r
VRIES, CATHARINA wijlen juffrouw Catharina de Vries Vijverstraat ZZ 1672 240 16ra
VRIES, CATHARINA wijlen Catharina de Vries onbekend 1685 242 96r
, CATHARINA Catharina Westeruydt verkoper Sint Jacobstraat 14 1734 248 310r
WINTER, CATHARINA meerderjarige ongehuwde dochter Catharina Magdalena Winter medeverkoper Voorstraat 63 1739 250 55r
WINTER, CATHARINA meerderjarige ongehuwde dochter Catharina Magdalena Winter medeverkoper Voorstraat NZ 1739 250 56v
WINTER, CATHARINA meerderjarige ongehuwde dochter Catharina Magdalena Winter medeverkoper Schritsen 2 1739 250 59v
WINTER, CATHARINA meerderjarige ongehuwde dochter Catharina Magdalena Winter medeverkoper onbekend 1739 250 64r
, CATHARINA Catharina Zondag verkoper Zuiderhaven 18 1783 261 64v
ANDRIES, CATHARINA Catharina Andreus Reigert Lanen 39 1805 267 141v
GERRITS, CATHARINA Catharina Gerrits koper huis en weefwinkel (kopers waren huurders) Kerkpoortstraat NZ de Olde Hilbrand 1772 258 36v
GERRITS, CATHARINA Catharina Gerryts verkoper van 1/2 Oosterbolwerk 1762 255 147r
GERRITS, CATHARINA wijlen Catharina Gerryts verkoper Nieuwstraat 1795 264 290v
GERRITS, CATHARINA wijlen Catharina Gerryts verkoper Kerkpoortstraat NZ 1795 264 292v
BROUWER, CATHARINA HEINS Catharina Heins Brouwer Schritsen 17 1798 261 198v
HENDRIKS, CATHARINA Catharina Hendrickx Zuiderhaven 1646 235 230r
JANS, CATHARINA Catharina Jans verkoper van 1/6 Zoutsloot ZZ 1741 250 151v
JANS, CATHARINA Catharina Jans Voorstraat 23 1782 260 196r
JANS, CATHARINA Catharina Jans Oosterbolwerk 1784 261 154v
JANS, CATHARINA Catharina Jans Voorstraat 23 1803 266 256v
JANS, CATHARINA Catharina Jans Moriaanstraat ZZ 1803 266 262r
JANS, CATHARINA Catharina Jans Cloostra Noorderhaven 37 1779 259 206r
JELLES, CATHARINA Catharina Jelles Zoutsloot 51 1807 268 4r
MARCUS, CATHARINA Catharina Merkes verkoper Kerkpoortstraat 18 1732 248 166r
HAAS, CATHARINA SIEMENS Catharina Symons de Haes verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
HAAS, CATHARINA SIEMENS Catharina Symons de Haes verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
TJALLINGS, CATHARINA Catharina Tjallings Bildtstraat 4 1770 257 157r
TJALLINGS, CATHARINA Catharina Tjallings Sopingjus winkelier Bildtstraat 11 1764 256 33v
TJEERDS, CATHARINA Catharina Tjeerds , meerderjarige vrijster verkoper Hofstraat 65 1764 256 63v
DIRKS, CATHARINA Catharine Dirks Schouwburg koper huis Kleine Kerkstraat 6 1779 259 201v
, CATHARINA de geabandonneerde boedel van wijlen Catie van Lindt Schritsen 62 1798 265 121r
, CATHARINA de geabandonneerde boedel van Catie van Lindt Gardenierstraat 1 1798 265 123r
, CATHARINA de geabandonneerde boedel van Catie van Lindt Lanen 2 1799 265 131r
LINT, CATHARINA Catie van Lint Zoutsloot NZ 1799 265 204r
KLASES, CATHARINA Catie Clases , burger Zoutsloot ZZ 1734 248 333v
BOYS, de erven van Catilina du Boys naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r
KRAMER, CATHARINA Catrina Cramer Zuiderstraat 9 1779 259 180r
, CATHARINA wijlen Catrina van Eelkoma verkoper Noorderhaven 49 1707 245 10r
HASELAAR, CATHARINA Catrina Haselaer verkoper van 1/2 Voorstraat 58 1729 247 276r
, CATHARINA Catrina Hilma koper huis, hoving, tuinhuis en bleekveld Romastraat NZ 1737 249 195r
GEIS, CATHARINA Catrine Geis verkoper van 1/4 Bildtstraat 19 1810 268 351r
, Cattraryna Sopinius Zoutsloot 41 1767 256 236r
, KAJE Caye Slaapkool bewoner Voorstraat 36 1730 247 339r
, KAJE Caye Slaapkool herbergier koper van 1/2 10783/11450 huis (Opm: totaal van 12583 aandelen (i.p.v. 10783)?) Simon Stijlstraat 2 de Lutherse kerk 1739 250 39v
, KAJE wijlen Caye Slaapkool Voorstraat 36 1764 256 75r
, KAJE wijlen Caye Slaapkool Lanen 86 1771 257 222r
, KAJE de weduwe van Caye Slaapkool huurder Voorstraat 36 1772 258 31v
DOUWES, KEIMPE Ceimpe Douwes naastligger ten oosten Noorderhaven 56 1749 252 16v
VLASBLOEM, KEIMPE DOUWES Ceimpe Douwes Vlasbloem naastligger ten oosten Noorderhaven 56 1760 254 260r
HOITES, KEIMPE Ceimpe Hoytes naastligger ten zuiden Lanen 64 1765 256 134v
JOHANNES, KEIMPE Ceimpe Johannes , e.a. huurder Zeilmakersstraat 1743 251 21r
IEPES, SINT Cent Yppes naastligger ten oosten Rozengracht 23 1742 250 278v
JOHANNES, KEIMPE Ceympe Johannes , burger scheepstimmerman verkoper Zoutsloot NZ 1767 257 29r
, KAREL Charles de Meulemeester koper huis, bakkerij met de tuin daar bezijden ((of 576:00:00 GG)) Lanen 46 1797 265 42v
, KAREL Charles de Meulemeester verkoper Lanen 46 1798 265 107r
TJEERDS, CATHARINA Chatharina Tjeerds , meerderjarige vrijster verkoper Hofstraat 65 1765 256 96r
, C. Chr. Rex notaris bewoner Noorderhaven 88west 1675 240 26va
, CHRISTIAAN Christ Charpentier mr. pruikmaker verkoper Lanen 64 1752 253 22r
SCHREUDER, Christ. Schreuder (eerder te Harlingen) Voorstraat 27 1797 265 12v
, CHRISTIAAN Christiaan huurder Bildtstraat 17 1755 253 235v
, CHRISTIAAN Christiaan , c.u. wolkammer huurder Heiligeweg 34 1778 259 148r
, CHRISTIAAN Christiaan Bessing, c.u. mr. kleermaker huurder Franekereind 2 1761 255 111r
, CHRISTIAAN Christiaan Boormeester huurder Grote Kerkstraat 42 1784 261 140r
, CHRISTIAAN Christiaan Boormeester steenhouwer koper door niaar huis gebruikt als steenhouwerswinkel Heiligeweg 34 1788 263 24r
, CHRISTIAAN Christiaan Boormeester mr. steenhouwer Heiligeweg 36 1793 264 108v
, CHRISTIAAN Christiaan Boormeester mr. steenhouwer verkoper Heiligeweg 36 1798 265 70v
, CHRISTIAAN Christiaan Bormeester huurder Heiligeweg 34 1798 265 80v
, CHRISTIAAN Christiaan Bormeester verkoper Heiligeweg 34 1798 265 80v
BRUINING, CHRISTIAAN Christiaan Bruining, c.u. huurder van het beneden gedeelte Drie Roemerssteeg 3 1795 264 263r
BOERMAN, CHRISTIAAN Christiaan Burman kastelein in de Gouden Leeuw koper paardestalling en wagenhuis Zeilmakersstraat WZ de Gouden Leeuw 1776 259 4r
BOERMAN, CHRISTIAAN Christiaan Burman naastligger ten westen Voorstraat 29 1776 259 7r
BOERMAN, CHRISTIAAN Christiaan Burman kastelein verkoper Bildtstraat 9 1783 261 2ra
BOERMAN, CHRISTIAAN Christiaan Burman kastelein Bildtstraat 9 1783 261 2ra
, CHRISTIAAN Christiaan Burmeester, c.u. huurder 1 kamer Romastraat 27 1802 266 137r
, CHRISTIAAN Christiaan Kleydeiter verkoper Both Apothekerstraat 15noord 1774 258 155v
, CHRISTIAAN Christiaan Röser trompetter op het Admiraliteitsjacht verkoper Both Apothekerstraat OZ 1789 263 121v
, CHRISTIAAN Christiaan Reuser trompetter op het Admiraliteitsjacht koper huis en achterkamer of weefwinkel Both Apothekerstraat OZ 1787 262 176v
, CHRISTIAAN Christiaan Soldan, c.u. sergeant huurder Zoutsloot NZ 1793 264 143v
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels matroos op het Admiraliteitsjacht koper huis Vijverstraat 12 1778 259 132r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels kok op het Statenjacht koper huis Vijverstraat 24 1787 262 204v
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels kok op het Statenjacht koper huis, tuin en bleekveld Vijverstraat ZZ 1790 263 210r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels , c.u. naastligger ten westen Vijverstraat ZZ 1790 263 210r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels varende op het Statenjacht Achterstraat 1794 264 173v
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 20 1794 264 203r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 20 1803 266 303r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten zuiden Vijverstraat ZZ 1805 267 158r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat ZZ 1805 267 158r
KLASES, CHRISTIAAN wijlen Christiaan Claases sleper Nieuwstraat 10 1750 252 87v
KLASES, CHRISTIAAN Christiaan Claeses , burger koper stal Nieuwstraat 10 1728 247 107r
KLASES, CHRISTIAAN Christiaan Clases , n.u. naastligger ten oosten Vijverstraat 13 1740 250 112r
KLASES, CHRISTIAAN wijlen Christiaan Clases sleper Rommelhaven 1755 253 217v
KLASES, CHRISTIAAN wijlen Christiaan Clases Sint Jacobstraat 1 1763 255 179v
DIRKS, CHRISTIAAN Christiaan Dirks naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 5 1743 251 27r
HANSES, CHRISTIAAN Christiaan Hansen varensgezel koper huis Zoutsloot NZ 1802 266 70v
JANS, CHRISTIAAN Christiaan Jansen mr. kleermaker huurder Bildtstraat 17 1756 253 267r
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaan Jurriens , c.soc. Zuiderhaven ZZ 1674 240 150v
PIETERS, CHRISTIAAN Christiaan Pieters , c.s. huurder Noorderhaven 9 1808 268 84r
PIETERS, CHRISTIAAN Christiaan Pieters scheepstimmerman koper huis Schritsen 23 1808 268 85r
, CHRISTIAAN Christiaen Temmer pruikenmaker naastligger ten oosten Lanen 62 1752 252 206v
BERENDS, CHRISTIAAN Christiaen Beerns huurder Zuiderhaven 13 1680 241 80v
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaen Christoffels koper huis en kamer erachter Brouwersstraat WZ 1641 234 125r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaen Christoffels bakker naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1647 235 243r
DIRKS, CHRISTIAAN Christiaen Dirks , burger mr. ijzersmid huurder en koper helft van een huis Sint Jacobstraat 15 1735 249 30r
FRANSES, CHRISTIAAN Christiaen Fransen , burger koper woning met de plaats erachter (Plu 2 zilveren ducatons) Lombardstraat 1662 238 136r
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS wijlen Christiaen Jacob van der Voorda Schritsen 1633 233 118v
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS de weeskinderen van Christiaen Jacobs van der Voorda verkoper van 1/8 Schritsen 1633 233 127v
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaen Juriens naastligger ten westen Schritsen 54 1660 238 16v
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaen Juriens naastligger ten westen Schritsen ZZ 1659 238 2ar
TIJSES, CHRISTIAAN Christiaen Thijsens Scheerstraat NZ 1700 244 45v
BOERMAN, CHRISTIAAN Christian Burman, burger winkelier koper huis Voorstraat 27 1746 251 126r
BEEK, CHRISTINA Christina W. Beek Voorstraat 37 1780 259 274r
, CHRISTINA Christina Briel kopers Grote Ossenmarkt 1a 1782 260 227v
, CHRISTINA Christina Briel verkoper van 1/4 Lanen 40 1790 263 208v
, CHRISTINA Christina Briels, burger Franekereind 2 1783 261 49r
, CHRISTINA Christina Briels Nieuwstraat 38 1783 261 121r
, CHRISTINA Christina Brouwenstein huurder deel in gebruik als herberg Vijverstraat 20 1803 266 303r
FORMHOLT, CHRISTINA Christina Formholt Noorderhaven 104 1695 243 134r
FORMHOLT, CHRISTINA Christina Formholt Voorstraat 57 1695 243 144v
VULSMA, CHRISTINA minderjarige Christina Fulsma verkoper Tuinsteeg 4 1809 268 195v
, CHRISTINA Christina Horrius? Zuiderstraat 7 1777 259 73r
HUIDEKOPER, CHRISTINA Christina Huidekoper verkoper Voorstraat 74 1752 252 183r
HUIDEKOPER, CHRISTINA Christina Huidekoper verkoper Simon Stijlstraat 1 1752 252 184r
HUIDEKOPER, CHRISTINA Christina Huidekoper verkoper Nieuwstraat 1752 252 185r
HUIDEKOPER, CHRISTINA Christina Huidekoper verkoper Kleine Kerkstraat 14 1752 252 185v
HUIDEKOPER, CHRISTINA Christina Huidekoper verkoper William Boothstraat 1 1752 252 186v
, CHRISTINA Christina Morrouw Zuiderstraat 7 1781 260 122r
, CHRISTINA Christina Morrouw Zuiderstraat 7 1781 260 122r
OLIVIER, CHRISTINA Christina Olivier verkopers Voorstraat 28 1682 241 186r
, CHRISTINA Christina Reynders Grote Kerkstraat 30 1795 264 236v
, CHRISTINA Christina Rogeau verkoper Zuiderhaven 54 1658 237 174r
STEIN, CHRISTINA Christina Philippina Char Steins Weverstraat ZZ 1766 256 185v
VEER, CHRISTINA Christina de Veer verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1783 261 94r
VEER, CHRISTINA Christina de Veer verkoper Lanen 18 1783 261 104v
VEER, CHRISTINA Christina de Veer verkoper Kroonsteeg 1 1783 261 104v
VEER, CHRISTINA Christina de Veer verkoper Lammert Warndersteeg 1784 261 224r
VEER, CHRISTINA de weduwe Christina de Veer naastligger ten oosten Karremanstraat 21 1787 262 223v
VEER, CHRISTINA Christina de Veer verkoper Karremanstraat 21 1787 262 223v
VEER, CHRISTINA Christina de Veer verkoper Moriaanstraat NZ 1788 262 248r
VEER, CHRISTINA Christina de Veer verkoper Heiligeweg 17 1788 262 261r
VEER, CHRISTINA Christina Iman de Veer koper zomerhuis Zuiderpoort (gebied) 1790 263 261r
VEER, CHRISTINA wijlen Christina J. de Veer Zoutsloot 49 1804 267 50r
BERENDS, CHRISTINA Christina Baarnds Hofstraat NZ 1776 259 2v
IEMES, CHRISTINA Christina Imans verkoper Achterstraat 1796 264 337v
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veer verkoper Zoutsloot ZZ 1796 264 340v
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veer verkoper Zuiderpoort (gebied) 1796 264 342r
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veer Grote Kerkstraat 40oost 1804 267 89r
JAKOBS, CHRISTINA Christina Jacoba Jacobs verkoper van 1/6 Schritsen 66 1770 257 163r
JANS, CHRISTINA Christina Jans Schritsen 63 1780 259 291v
VEER, CHRISTINA Christine Ymans de Veer Voorstraat 87 1771 257 184r
, CHRISTOFFEL Christoffel glazenmaker naastligger ten westen Karremanstraat 1658 237 168av
, CHRISTOFFEL Christoffel , c.u. glazenmaker verkoper Karremanstraat 1658 237 168av
BAKKER, CHRISTOFFEL Christoffel Bakker militair huurder achterboven (p. week) Havenplein 8 1791 263 299r
BOS, CHRISTOFFEL Christoffel Bos garentwijnder verkoper van 1/3 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r
BOS, CHRISTOFFEL Christoffel Bos garentwijnder verkoper van 1/3 van 1/2 Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
BOS, CHRISTOFFEL Christoffel Bos garentwijnder verkoper van 1/3 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r
BOS, CHRISTOFFEL Christoffel Bos garentwijnder verkoper van 1/3 van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
BOS, CHRISTOFFEL Christoffel Bos garentwijnder verkoper van 1/3 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haas leerlooier koper huis en tuin Rozengracht 16 1788 262 295v
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haas leerlooier koper leerlooierij en drogerij Rozengracht ZZ 1788 262 305r
HAAS, CHRISTOFFEL het onlangs gekochte pand van Christoffel de Haas leerlooier naastligger ten oosten Rozengracht ZZ 1788 262 305r
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haas koopman en fabrikant Bargebuurt 1789 263 173v
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haas koopman en leerlooyer Zoutsloot ZZ 1789 263 175v
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haas naastligger ten noorden Wasbleek 1789 263 376r
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haas naastligger ten westen Wasbleek 7 1808 268 80r
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel A. de Haas koper huis Hofstraat 15 de Fontein 1808 268 151r
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel A. de Haas huurder Hofstraat 15 1808 268 151r
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haas koper Huis Hofstraat 13 1809 268 230r
, CHRISTOFFEL Christoffel Hempel huurder Grote Bredeplaats 7 1742 250 261r
, CHRISTOFFEL Christoffel Hempel, c.u. huurder Rinnertspijp WZ 1739 250 3va
, CHRISTOFFEL Christoffel Hempel, c.u. huurder Grote Bredeplaats 7 1762 255 143v
KLEIN, CHRISTOFFEL Christoffel Klein koper huis Kerkpoortstraat de Prins 1803 266 194v
, CHRISTOFFEL Christoffel Middaghten schout bij nacht lasthebbende van Zuiderhaven 65 1721 246 102v
, CHRISTOFFEL Christoffel Middaghten schout bij nacht v h college v d admiraliteit van Friesland verkoper Rozengracht NZ 1721 246 117r
, CHRISTOFFEL Schoutbinagt Christoffel Middagten verkoper Noorderhaven 65 1714 245 216r
SCHREUDER, CHRISTOFFEL de erven van Christoffel Schreuder huurder Lanen 46 1810 269 49v
CHRISTIAANS, CHRISTOFFEL Christoffel Christiaens naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1749 251 261v
, Christofffel Charpentier mr. pruikmaker koper huis Lanen 64 1742 250 276v
DIRKS, Christyaan Dirks naastligger ten noorden Sint Jacobstraat OZ 1756 254 29v
VEER, CHRISTINA Christyna Ymans de Veer, burger Voorstraat 87 1765 256 113r
, CHRISTOFFEL Chrystoffel soldaat naastligger ten noorden Karremanstraat 1648 236 11r
IDSINGA, Juffrouw Cilia van Idsinga verkoper Noorderhaven ZZ 1714 245 228v
GEERMANS, CYPRIANUS Ciprianus Regnaldus Geermans (minderjarig) Brouwersstraat 8 1807 268 14r
GEERMANS, CYPRIANUS Ciprianus Regnaldus Geermans Lanen 93 1807 268 17r
, wijlen Cl. Steenveld Rozenstraat 1798 265 83r
SIEMENS, Cl. Simons naastligger ten westen Voorstraat 50 1800 265 248v
JANS, KLAARTJE Claartje Jans , burger Bildtstraat 9 1752 252 199v
, KLAAS Claas poortsluiter naastligger ten zuiden Nieuwstraat 58 1661 238 113r
, KLAAS Claas poortsluiter naastligger ten zuiden Nieuwstraat 58 1665 239 28r
, KLAAS de kamer van Claas schuitvoerder naastligger ten westen Vijver 6 1695 243 167r
, KLAAS de erfgenamen van Claas schipper (schuit-) naastligger ten oosten Vijverstraat 4 1697 243 309r
, KLAAS het huis van Claas naastligger ten oosten Rommelhaven ZZ 1715 245 238r
, KLAAS Claas sleefmaker naastligger ten westen Gardenierstraat 1738 249 226v
, KLAAS Claas , c.u. huurder Gardenierstraat ZZ 1768 257 58r
, KLAAS Claas uitdrager huurder Rozengracht 1786 262 49v
, KLAAS Claas steenvoerder huurder achter Lanen 36 1799 265 182v
AKKER, KLAAS Claas Acker mr. chirurgijn koper 1/6 van 2 kamers Droogstraat 1688 242 255r
AKKER, KLAAS Claas Acker mr. chirurgijn koper huis Noorderhaven 42 1688 242 256v
BEER, KLAAS Claas de Beer, c.u. huurder voorste gedeelte huur Weeshuisstraat NZ 1786 262 109v
, KLAAS de erven van Claas Borgers naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat OZ 1704 244 356r
BRAAM, KLAAS Claas Braam ontvanger naastligger ten noorden Schritsen 5 1730 247 331r
BRAAM, KLAAS Claas Braam koopman naastligger ten oosten Drie Roemerssteeg 3 1732 248 73v
BRAAM, KLAAS Claas Braam naastligger ten westen Lanen 16 1737 249 210r
BRAAM, KLAAS Claas Braam naastligger ten noorden Lanen 15 1738 249 224r
BRAAM, KLAAS Claas Braam koopman koper en als vader en voorstander van zijn kind huis Drie Roemerssteeg OZ 1738 249 225r
BRAAM, KLAAS Claas Braam, n.f. naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg OZ 1738 249 225r
BRAAM, KLAAS Claas Braam, n.f. naastligger ten oosten Drie Roemerssteeg OZ 1738 249 225r
BRAAM, KLAAS de heer Claas Braam ontvanger en koopman koper 5/6 van 1/2 huis Voorstraat 12 1739 250 38v
BRAAM, KLAAS Claas Braam ontvanger en koopman eigenaar van 1/6 Voorstraat 12 1739 250 38v
BRAAM, KLAAS Claas Braam naastligger ten westen Lanen 16 1745 251 3ra
, KLAAS Claas Bretton naastligger ten zuiden Vismarkt 1 1735 249 76v
, KLAAS Claas Bretton naastligger ten oosten Lanen 12 1752 253 12v
, KLAAS Claas Bretton naastligger ten oosten Lanen 12 1754 253 190r
, KLAAS Claas Bretton naastligger ten oosten Lanen 12 1755 253 204v
, KLAAS Claas Bretton, n.u. naastligger ten oosten Voorstraat 76 1755 253 211v
, KLAAS Claas Bretton, n.u. naastligger ten zuiden Voorstraat 76 1755 253 211v
, KLAAS de weduwe van Claas Bretton naastligger ten oosten Voorstraat 76 1766 256 211r
, KLAAS de weduwe van Claas Bretton naastligger ten zuiden Voorstraat 76 1766 256 211r
, KLAAS Claas Britton mr. hoedenmaker naastligger ten zuiden Vismarkt 1 1739 250 43v
BRUG, KLAAS oud burgemeester Claas van der Brug koopman Franekereind 12 1750 252 75v
BRUG, KLAAS oud burgemeester Claas van der Brug, nom. liberorum naastligger ten oosten Franekereind 10 1750 252 86r
, KLAAS de stal van de weduwe van Claas Buiske naastligger ten oosten Nieuwstraat 1689 242 297v
, KLAAS Claas Burger verpachter grond Weverstraat 1666 239 61r
, KLAAS Claas Burger naastligger ten noorden Weverstraat 1666 239 61r
, KLAAS Claas Burger naastligger ten westen Rozengracht NZ 1667 239 90v
, KLAAS Claas Burger naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1667 239 90v
, KLAAS Claas Burger koper huis William Boothstraat 1667 239 104r
, KLAAS Claas Burger naastligger ten westen Voorstraat NZ 1668 239 141r
, KLAAS Claas Burger naastligger ten oosten Romastraat NZ 1667 239 18ra
, KLAAS erven van Claas Burger naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1684 242 44r
, KLAAS Claas Burgerhoff, c.s. huurder Zoutsloot 67 1808 268 43v
KOSTER, KLAAS Claas Coster mr. slager verkoper Brouwersstraat 20 1799 265 142r
, KLAAS Claas Crats naastligger ten westen Romastraat ZZ 1660 238 60v
KUIPER, haar minderjarige kinderen bij wijlen Claas Cuiper mr. bakker Lanen 2 1785 261 4va
, KLAAS Claas Damser mr. metselaar verkoper Bildtstraat 16 1762 255 119v
DANSER, KLAAS Claas Danser naastligger ten westen Bildtstraat 14 1756 254 32v
DROST, KLAAS de erven van Claas Drost naastligger ten noorden Zoutsloot 1708 245 49r
ELGERSMA, KLAAS Claas Elgersma verkoper Wasbleek 1759 254 233v
VISSER, KLAAS Claas Fisscher verkoper onbekend 1667 239 72r
FONTEIN, KLAAS het pakhuis van Claas Fontein naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1663 238 164v
FONTEIN, KLAAS de hof van Claas Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven 46 1668 239 150v
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1740 250 132r
FONTEIN, KLAAS de heer Claas Fontein, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 73 1748 251 213r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein curator Grote Bredeplaats 4 1752 252 201r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein koper huis Drie Roemerssteeg 5 1752 253 15v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein curator Weeshuisstraat 1753 253 47v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein Zoutsloot NZ 1755 253 236r
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein naastligger ten oosten Noorderhaven 69 1752 253 272r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein curator Noorderhaven 69 1752 253 272r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein verkoper in naam van Wasbleek 1759 254 233v
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg OZ 1768 257 76v
FONTEIN, KLAAS de heer Claas Fontein naastligger ten oosten Noorderhaven 69 1768 257 90v
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1777 259 77v
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein verkoper Drie Roemerssteeg 5 1782 260 168v
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein naastligger ten westen Droogstraat 1783 261 25r
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein Noorderhaven NZ 1784 261 225r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein Noorderhaven 79 1785 261 311v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein Noorderhaven NZ 1785 261 311v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein Noorderhaven NZ 1785 261 311v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein Noorderhaven NZ 1785 261 311v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein Droogstraat NZ 1785 261 311v
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein Droogstraat NZ 1785 262 12r
FONTEIN, KLAAS erfgezetene Claas Fontein Noorderhaven 71 1787 262 235v
FONTEIN, KLAAS wijlen Claas Fontein Droogstraat NZ 1789 263 172r
FONTEIN, KLAAS de erven van Claas Fontein naastligger ten westen Droogstraat NZ 1790 263 182v
GORTER, KLAAS Claas Gorter naastligger ten westen Scheerstraat 4 1802 266 60r
GORTER, KLAAS de erven van Claas Gorter naastligger ten westen Scheerstraat 4 1808 268 32r
HOUKEMA, KLAAS burgerhopman Claas Haukema verkoper Kleine Bredeplaats 4 1740 250 142v
HOUKEMA, KLAAS burgerhopman Claas Haukema, burger koper huis en hof Noorderhaven 65 1746 251 116r
HEREMA, KLAAS de weduwe van Claas Heerema naastligger ten westen Zuiderhaven 2 1733 248 254r
HEINS, KLAAS Claas Heins apotheker koper huis Hoogstraat 6 1763 255 191v
HEINS, KLAAS Claas Heins apotheker verkoper Hoogstraat 6 1763 255 200v
HEINS, KLAAS Claas Heins naastligger ten zuiden Hondenstraat 8 1765 256 112v
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heins verkoper Rommelhaven 10 1773 258 91v
HEINS, KLAAS Claas Heins naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1781 260 81v
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heins naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 29 1781 260 114v
HEINS, KLAAS Claas Heins naastligger ten westen Vijver 12 1782 260 183r
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heins verkoper Vijver OZ 1783 261 22v
HEINS, KLAAS Claas Heins naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1783 261 94r
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heins naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat OZ 1784 261 166v
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heins naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat OZ 1784 261 166v
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heins naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat OZ 1784 261 166v
HEINS, KLAAS Claas Heins naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31oost 1784 261 169r
HEINS, KLAAS Claas Heins naastligger ten noorden Vijverstraat 19 1784 261 177v
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heins naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1785 261 278r
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heins naastligger ten zuiden Hondenstraat 8 1790 263 205v
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heins naastligger ten noorden Vijverstraat 7 1792 264 3r
HEINS, KLAAS Claas Heins verkoper (curator van Marijke Fokkes Faber) Kerkpoortstraat 1792 264 17r
HEINS, KLAAS gecommitteerde vroedschap Claas Heins Franekereind 4 1792 264 49v
HEINS, KLAAS de tuin van de weduwe van Claas Heins naastligger ten westen Vijver 8 1808 268 66v
HEINS, KLAAS de tuin van de weduwe van Claas Heins naastligger ten westen Vijver 10 1808 268 67v
HEINS, KLAAS de weduwe van Claas Heins naastligger ten zuiden Vijver 4 1808 268 133r
HEINS, KLAAS wijlen Claas Heins Anjelierstraat 39 1809 268 266r
HEINS, KLAAS wijlen Claas Heins Anjelierstraat 41 1809 268 266r
HEINS, KLAAS wijlen Claas Heins verkoper Grote Kerkstraat 31west 1809 268 271r
, KLAAS de weduwe van Claas Heyns naastligger ten noorden Vijverstraat 9 1801 266 13v
, KLAAS de weduwe van Claas Heyns naastligger ten zuiden Hondenstraat 8 1801 266 32v
, KLAAS de weduwe van Claas Heyns naastligger ten zuiden Vijver 4 1802 266 166r
, KLAAS de weduwe van Claas Hindelopen naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1737 249 171v
, KLAAS Claas Hoffius hoedenmaker verkoper van 1/8 Voorstraat 3 1810 269 112v
HOOGSTRATEN, KLAAS de erven van Claas Hoogstraten naastligger ten noorden Rozengracht 37 1763 255 203r
, KLAAS wijlen Claas Houten? koopman Drie Roemerssteeg 3 1795 264 263r
, KLAAS Claas IJsenbeeck mr. timmerman naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 5 1694 243 80r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJsenbeek koper huis, tuin, brouwerij, tapperij, koeien- en paardenstalling Hoogstraat 27 1779 259 160v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJsenbeek naastligger ten westen Achterstraat 1788 263 43v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJsenbeek naastligger ten zuiden Rozengracht 1805 267 125r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJsenbeek koopman verkoper Zoutsloot ZZ 1807 267 303v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek naastligger ten westen Achterstraat 1793 264 102v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek koopman aanhandelaar pan- en estrikwerk Zoutsloot NZ 1794 264 214r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek koopman aanhandelaar pan- en estrikwerk Zoutsloot NZ 1794 264 217r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek koopman naastligger ten zuiden onbekend 1797 265 41r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek huurder (per jaar) 1805 267 178r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek koopman koper huis Wasbleek WZ 1806 267 208v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek koopman naastligger ten noorden Wasbleek WZ 1806 267 208v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek koper van 1/6 Zoutsloot ZZ 1806 267 273v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek koopman koper huis en hoving Nieuweburen 25 het Pasveer 1809 268 257v
KELDER, KLAAS de weduwe van Claas Kelder naastligger ten westen Karremanstraat 1708 245 54r
LANTING, KLAAS de weduwe van burgemeester Claas Lanting naastligger ten oosten Voorstraat 76 1780 259 286av
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra naastligger ten westen Franekereind 27 1740 250 134r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra naastligger ten noorden Franekereind 27 1740 250 134r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra koopman huis Nieuwstraat 46 1749 252 9r
LEISTRA, KLAAS gezworen gemeensman Claas Leistra verkoper Brouwersstraat 16 1749 252 17v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra verkoper en executeur Heiligeweg 20 1759 254 239v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra naastligger ten noorden Romastraat 13 1760 254 252v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra naastligger ten noorden Romastraat 13 1761 255 75r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra naastligger ten noorden Romastraat 13 1761 255 84v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra koopman koper Franekereind 2 1761 255 111r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1762 255 157r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra verkoper Gardenierstraat 8 1763 255 194r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra koper provisioneel huis, pakhuis met 2 graanzolders en achterkamer Franekereind 20 1765 256 264r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra verkoper Franekereind 20 1769 257 126v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leystra verkoper Nieuwstraat 34 1758 254 124r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leystra koopman pakhuis / gortmakerij Kruisstraat 1759 254 248v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leystra naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1764 256 61v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leystra koopman verkoper Kerkpoortstraat 1766 256 224r
LEISTRA, KLAAS Claas Leystra, c.s. naastligger ten noorden Heiligeweg 70 1767 257 252r
LEISTRA, KLAAS wijlen vroedsman Claas Leystra Nieuwstraat 62 1774 258 144r
LEISTRA, KLAAS wijlen vroedsman Claas Leystra Nieuwstraat 62 1774 258 144r
LEISTRA, KLAAS Claas Leystra Franekereind 2 1783 261 49r
MAHIU, KLAAS Claas R. Mahui koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 19 1745 251 99v
NAUTA, KLAAS Claas Nauta koopman en distillateur koper huis Drie Roemerssteeg OZ 1752 253 14r
NAUTA, KLAAS Claas Nauta koopman en distillateur geniaarde koper Drie Roemerssteeg 5 1752 253 15v
NAUTA, KLAAS de weduwe van Claas Nauta naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1763 255 220av
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nauta Sint Odolphisteeg WZ 1763 255 266r
NAUTA, KLAAS de weduwe van Claas Nauta distillateurse huurder Voorstraat 41 1764 256 54r
NAUTA, KLAAS de weduwe van Claas Nauta naastligger ten zuiden Drie Roemerssteeg OZ 1768 257 76v
NAUTA, KLAAS de weduwe van Claas Nauta naastligger ten westen Voorstraat 32 1778 259 151v
NAUTA, KLAAS de weduwe van Claas Nauta naastligger ten noorden Voorstraat 30achter 1779 259 168v
NAUTA, KLAAS de weduwe van Claas Nauta naastligger ten noorden Voorstraat 30 1780 259 238v
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nauta Schritsen 58 1782 260 167r
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nauta Grote Bredeplaats 6a 1782 260 275r
NAUTA, KLAAS wijlen Claas J. Nauta koopman Grote Bredeplaats 6a 1783 261 79v
NAUTA, KLAAS de weduwe van Claas Nauta naastligger ten westen Hondenstraat ZZ 1784 261 191v
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nauta koopman Voorstraat 30 1785 262 40r
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nauta koopman Hondenstraat 4 1790 263 275v
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nauta koopman Voorstraat 22 1795 264 271v
NIEUWENHUIS, KLAAS Claas Nieuwenhuis , c.u. huurder boven Lanen 78 1792 264 59r
NOREL, KLAAS Claas Norel, c.s. huurder Voorstraat 16 1766 256 179r
NOREL, KLAAS mr. Claas Norel, c.s. huurder Voorstraat 16 1768 257 38v
OEVER, KLAAS Claas van den Oever koper huis en tuintje Vijver 4 1808 268 133r
OOSTERBAAN, KLAAS Claas E. Oosterbaan naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1745 251 68v
OOSTERBAAN, KLAAS Claas E. Oosterbaan naastligger ten westen Noorderhaven 69 1752 253 272r
OOSTERBAAN, KLAAS Claas Oosterbaan koopman naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 21 1762 255 123v
OOSTERBAAN, KLAAS Claas Oosterbaan, cum sorore naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1789 263 175v
OOSTERBAAN, KLAAS Claas Oosterbaan naastligger ten westen Noorderhaven 69 1808 268 158v
PIJPER, KLAAS Claas Pieper zoutdrager koper hof, tuin en zomerhuis (voor twee percelen) Weverstraat 1804 267 15r
PIJPER, KLAAS Claas Pieper zoutdrager koper huis (voor twee percelen) Weverstraat 1804 267 15r
PIJPER, KLAAS Claas Pieper naastligger ten westen Weverstraat 6 1810 269 75v
PLANTINGA, KLAAS Claas Plantinga voormalig bewoner Franekereind 34 1799 265 164r
POORT, KLAAS Claas Poort mr. chirurgijn verkoper van 1/2 Rommelhaven 10 1766 256 169v
POORT, KLAAS mr. Claas Poort naastligger ten westen Kruisstraat NZ 1767 256 257r
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poort verkoper Nieuwstraat 14 1779 259 198r
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poort verkoper Nieuwstraat WZ 1779 259 198r
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poort chirurgijn naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1782 260 187v
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poort chirurgijn verkoper Heiligeweg 48 1782 260 192v
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poort chirurgijn koper door niaar huis en weefwinkel Droogstraat ZZ 1782 260 207r
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poort mr. chirurgijn Hoogstraat 23 1781 260 312r
POORT, KLAAS Claas Poort naastligger ten oosten Kruisstraat 10 1782 261 4r
POSTHUMUS, KLAAS Claas Posthumus mr. loodgieter koper huis Zoutsloot NZ 1788 263 45r
POT, KLAAS Claas Poth naastligger ten zuiden Bargebuurt 1733 248 216r
, KLAAS Claas Roodtje naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1805 267 150r
, KLAAS Claas Roodtje koemelker koper huis, wagenhuis, koemelkerij en grond ten zuiden Scheffersplein 1 1810 269 44r
ZANDSTRA, KLAAS wijlen burgemeester Claas Sanstra Zuiderhaven ZZ 1668 239 25ra
ZANDSTRA, KLAAS wijlen burgemeester Claas Sanstra verkoper Zuiderhaven ZZ 1668 239 25ra
ZANDSTRA, KLAAS wijlen burgemeester Claas Sanstra verkoper Grote Ossenmarkt 18 1668 239 25ra
, KLAAS wijlen Claas Schoegster schipper (wijd-) Bargebuurt 1695 243 177r
STEEN, KLAAS de erven van Claas Steen naastligger ten oosten Hofstraat 16 1809 268 301r
, KLAAS de weduwe van Claas Steenfeld naastligger ten noorden Rozenstraat 1798 265 79r
, KLAAS Claas Steenveld naastligger ten oosten Hofstraat 1785 262 47v
, KLAAS Claas Steenveld naastligger ten noorden Hofstraat 16 1793 264 97r
, KLAAS Claas Tobias schipper (schuit-) koper huis Grote Ossenmarkt 1a 1796 264 331r
VALKEN, KLAAS de hof van Claas Valken naastligger ten westen Hoogstraat 1666 239 7va
VELSEN, KLAAS Claas van Velsen naastligger ten westen Karremanstraat WZ 1759 254 230r
VELSEN, KLAAS vroedsman Claas van Velsen bewoner Noordijs 1 1763 256 15v
VELSEN, KLAAS vroedsman Claas van Velsen mr. bakker verkoper Noordijs 1 1763 256 15v
VELSEN, KLAAS Claas van Velzen naastligger ten westen Karremanstraat 1758 254 168r
VELSEN, KLAAS Claas van Velzen mr. bakker koper huis met bakkerij Noordijs 1 1758 254 171v
VELSEN, KLAAS vroedsman Claas van Velzen naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 1762 255 169v
VELSEN, KLAAS vroedsman Claas van Velzen verkoper Zoutsloot 21 1763 255 254v
VELSEN, KLAAS vroedsman Claas van Velzen verkoper Bildtpoort (gebied) 1763 255 255v
VELSEN, KLAAS Claas van Velzen, c.u. Noordijs 1 1763 256 15v
VISSER, KLAAS Claas Visscher naastligger ten westen Vioolsteeg 1665 239 9v
VISSER, KLAAS Claas Visscher naastligger ten westen Rommelhaven 10 1666 239 50v
VLIE, KLAAS Claas van 't Vlie huurder Gardenierstraat NZ 1783 261 83r
, KLAAS de weduwe van Claas Vlielander huurder Gardenierstraat NZ 1801 265 309r
VRIES, KLAAS Claas de Vries koopman geniaarde koper Voorstraat 30 1785 262 40r
VRIES, KLAAS Claas de Vries koopman koper huis Hoogstraat NZ 1786 262 64r
VRIES, KLAAS Claas de Vries naastligger ten westen Hoogstraat 15 1792 264 37r
VRIES, KLAAS Claas de Vries naastligger ten oosten Hoogstraat 11 1793 264 118v
VRIES, KLAAS Claas de Vries huurder achterste deel Hoogstraat 9 1794 264 189r
VRIJBURG, KLAAS de vrouw van Claas Vrijburg naastligger ten oosten Zoutsloot 49 1796 265 7r
WIJNGAARDEN, KLAAS Claas Wijngaarden naastligger ten noorden Voorstraat 33 1762 255 172r
WIJNGAARDEN, KLAAS vroedsman Claas Wijngaarden naastligger ten westen Lanen 45 1779 259 193v
WILDE, KLAAS Claas de Wilde huurder Bargebuurt OZ 1767 256 259v
WIND, KLAAS de vrouw van ? Claas voor de Wind, c.s. huurder Hondenstraat ZZ 1747 251 201r
ABRAHAMS, KLAAS Claas Abrahams mr. kuiper Brouwersstraat 19 1737 249 166r
ALBERTS, KLAAS Claas Alberts huurder Rapenburg ZZ 1808 268 123v
ANDRIES, KLAAS Claas Andries , burger koopman koper huis en bakkerij Zuiderhaven 99 1686 242 128v
ANNES, KLAAS Claas Anjes huurder bovenaan Havenplein 26 1786 262 93v
ANNES, KLAAS Claas Anjus , c.s. bewoner Kleine Ossenmarkt 2 1772 258 49r
ANNES, KLAAS Claas Annes koper provisioneel huis en schuur Rapenburg ZZ 1669 239 35ra
ANNES, KLAAS Claas Annes , c.u. mr. metselaar koper woning Lanen 86 1714 245 216v
ARJENS, KLAAS de weduwe van Claas Arjens naastligger ten noorden Franekereind 23 1665 239 6v
ARJENS, KLAAS de weduwe van Claas Arjens naastligger ten westen Noorderhaven 92 1765 256 100v
SMID, KLAAS ARJENS Claas Arjens Smid schipper koper huis (jaarlijkse lijfrente) Noorderhaven 90 1761 255 73v
SMID, KLAAS ARJENS wijlen Claas Arjens Smit Noorderhaven ZZ 1764 256 69v
, KLAAS de weduwe van Claas Arrjans naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1665 239 1ra
ATSES, KLAAS Claas Atses , burger koper huis Grote Bredeplaats 2 1662 238 128v
NOPPEN, KLAAS ATSES Claas Atzes Noppen bakker verkoper Grote Bredeplaats 2 1665 239 29r
AUKES, KLAAS de weduwe van vaandrig Claas Auckes , c.s. huurder Sint Odolphisteeg WZ 1685 242 101r
HAAN, KLAAS AUKES Claas Aukes de Haan, c.u. schipper huurder Voorstraat 48 1792 264 2r
BAUKES, KLAAS Claas Bauckes mr. kuiper koper huis Bildtstraat 1674 240 137r
BAUKES, KLAAS Claas Baukes mr. bakker koper huis Heiligeweg 4 1784 261 252r
BAUKES, KLAAS Claas Baukes mr. bakker naastligger ten oosten Heiligeweg 2 1786 262 134r
BAUKES, KLAAS Claas Baukes naastligger ten oosten Heiligeweg 2 1793 264 135v
BERENDS, KLAAS Claas Berends , c.u. huurder Achterstraat 1788 263 43v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans , c.s. huurder Voorstraat 2 1757 254 94r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans huurder Voorstraat 2 1758 254 147v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans , c.u. mr. kleermaker huurder Voorstraat 2 1766 256 198v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans mr. kleermaker Lanen 79 1767 257 20v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans koper huis onbekend 1767 257 33r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat OZ 1768 257 95v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 15 1769 257 116v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans koper huis en weefwinkel Wortelstraat ZZ 1776 259 4v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 13 1778 259 97r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans mr. kleermaker naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat OZ 1783 261 21r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 15 1787 262 186r
CHRISTIAANS, KLAAS wijlen Claas Christiaans Wortelstraat ZZ 1807 267 307r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans Sint Jacobstraat 11 1807 267 307v
CHRISTIAANS, KLAAS wijlen Claas Christiaens Kerkpoortstraat 1734 248 320v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaens bewoner Voorstraat 2 1759 254 230r
KLASES, KLAAS Claas Claasen naastligger ten oosten Romastraat NZ 1660 238 45v
KLASES, KLAAS wijlen Claas Claasen Karremanstraat 1 1740 250 102v
KLASES, KLAAS Claas Claasen mr. bontwever verkoper Nieuwstraat 7 1751 252 105v
KLASES, KLAAS Claas Claasen eigenaar van en wonende beneden Lanen 48 1773 258 125v
KLASES, KLAAS Claas Claasen metselaar Lanen 48 1773 258 125v
KLASES, KLAAS Claas Claasen , c.u. huurder Oosterbolwerk 1777 259 57r
JONG, KLAAS KLASES Claas Claasen de Jong mr. schoenmaker koper huis Bildtstraat 21 1776 258 247r
JONG, KLAAS KLASES wijlen Claas Claasen de Jong Bildtstraat 21 1794 264 196v
KLASES, KLAAS Claas Claasens Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
KLASES, KLAAS Claas Claassen , burger bontwever verkoper Havenplein ZZ 1734 248 303r
POSTMA, KLAAS KLASES Claas Claazes Postma mr. leidekker koper huis Sint Odolphisteeg 11 1797 265 62r
KLASES, KLAAS Claas Claesen naastligger ten westen Droogstraat NZ 1777 259 89v
KLASES, KLAAS de weduwe en erfgenamen van Claas Clasen verkoper Noorderhaven 40 1660 238 18v
KLASES, KLAAS de weduwe van Claas Clasen verkoper Sint Jacobstraat WZ 1660 238 19r
KLASES, KLAAS de curatoren over de 3 nagelaten weeskinderen van Claas Clasen verkoper Noorderhaven 40 1659 238 2ar
KLASES, KLAAS de curatoren over de 3 nagelaten weeskinderen van Claas Clasen verkoper Sint Jacobstraat 1659 238 2ar
KLASES, KLAAS Claas Clasen naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1666 239 58r
KLASES, KLAAS de uitgang van het perceel van Claas Clasen naastligger ten zuiden Franekereind 14 1668 239 26ra
KLASES, KLAAS Claas Clasen naastligger ten westen Franekereind 14 1668 239 26ra
KLASES, KLAAS vrijgezel Claas Clasen verkoper Brouwersstraat 19 1737 249 166r
KLASES, KLAAS wijlen Claas Clasen Jonas, de oude Vijverstraat NZ 1666 239 56r
KORNELIS, KLAAS Claas Cornelis Simon Stijlstraat 2 1739 250 28v
KORNELIS, KLAAS de weduwe van Claas Cornelis naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1739 250 47r
KORNELIS, KLAAS wijlen Claas Cornelis mr. kuiper Zoutsloot NZ 1739 250 47r
KORNELIS, KLAAS Claas Cornelis mr. bontwever verkoper Carl Visschersteeg 1757 254 55v
CHRISTIAANS, KLAAS wijlen Claas Cristiaans Sint Jacobstraat 1 1740 250 137v
CHRISTIAANS, KLAAS wijlen Claas Cristiaans Kerkpoortstraat 31 1740 250 138v
DIRKS, KLAAS Claas Dirks naastligger ten zuiden Havenplein 1665 239 1ra
DIRKS, KLAAS Claas Dirks Ooievaarsteeg 1783 261 15r
DIRKS, KLAAS Claas Dirks varenspersoon verkoper Lanen 43 1792 264 18v
DIRKS, KLAAS Claas Dirks varensgezel koper huis Lanen NZ 1798 265 96v
DIRKS, KLAAS de erven van Claas Dirks naastligger ten oosten Lanen 41 1809 268 202r
DIRKS, KLAAS Claas Dirks molenaarsarbeider koper huis Lanen 24 1810 269 17r
BILKER, KLAAS DIRKS Claas Dirks Bilker Zuiderhaven 1666 239 50r
DIRKS, KLAAS Claas Dirx naastligger ten noorden Weeshuisstraat 5 1663 238 172r
DIRKS, KLAAS Claas Dirx , c.u. huurder achterboven Zuiderhaven 17 1745 251 64r
DIRKS, KLAAS Claas Dirx Bilkert naastligger ten zuiden Havenplein 20 1686 242 127r
FONTEIN, KLAAS DIRKS Claas Dirx Fontein Noorderhaven 99 1733 248 256v
DOEDES, KLAAS de weeskinderen van Claas Doedes koper 1/5 huis en 2 kamers erachter (kopers bezitten reeds de overige delen) Schritsen 1661 238 104v
DOEDES, KLAAS het huis van wijlen Claas Doedes naastligger ten westen Lanen NZ 1665 239 9r
DOEDES, KLAAS erven van Claas Doedes naastligger ten westen Lanen 3 1684 242 52r
DOEDES, KLAAS Claas Doedes mr. schoenmaker koper huis met nog een kamer erachter in de Carel Visschersteeg Brouwersstraat 16 1749 252 17v
DOEDES, KLAAS Claas Doedes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid 1754 253 158r
DOEDES, KLAAS Claas Doedes naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ 1765 256 90v
DOEDES, KLAAS Claas Doedes naastligger ten westen Weverstraat ZZ 1765 256 90v
DOEDES, KLAAS wijlen huisman Claas Doedes Weverstraat OZ 1766 256 182v
DOEDES, KLAAS wijlen Claas Doedes koopman Weverstraat OZ 1766 256 183r
DOEDES, KLAAS de erven van Claas Doedes naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 18 1769 257 108r
DOEDES, KLAAS de erven van Claas Doedes naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 12 1773 258 94r
DOEDES, KLAAS de erven van Claas Doedes naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 12 1773 258 94r
DOEDES, KLAAS Claas Doedes mr. scheepstimmerman koper huis Wasbleek Pasveer 1784 261 175v
DOEDES, KLAAS de weduwe van Claas Doedes naastligger ten oosten Zuiderhaven 36west 1800 265 259r
DOEDES, KLAAS de weduwe van Claas Doedes naastligger ten westen Nutstraat 2achter 1803 266 260r
DOUWES, KLAAS stal erven Claas Douwes naastligger ten westen Hoogstraat NZ 1731 248 5r
DOUWES, KLAAS stal erven Claas Douwes naastligger ten noorden Hoogstraat NZ 1731 248 5r
DOUWES, KLAAS kleinkinderen van Claas Douwes naastligger ten westen Wasbleek 1758 254 135r
DOUWES, KLAAS wijlen Claas Douwes Falkens mr. brouwer Voorstraat 20 1730 247 365v
DOUWES, KLAAS wijlen Claas Douwes Falkens Voorstraat 20 1731 247 386r
DOUWES, KLAAS de weduwe van Claas Douwes Falkens naastligger ten oosten Hoogstraat NZ 1739 250 79v
DOUWES, KLAAS Claas Douwes Falkens naastligger ten oosten Hoogstraat NZ 1744 251 51v
DIRKS, KLAAS Claas Durks , c.u. huurder Karremanstraat OZ 1778 259 140v
BOER, KLAAS EEDES Claas Eedes de Boer mr. huistimmerman Grote Ossenmarkt 15 1753 253 64v
ENGELS, KLAAS Claas Engels naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 77 1714 245 215v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan koopman curator van Voorstraat 87 1731 248 18v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1732 248 108v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan verkoper van 1/2 Zuiderhaven 18 1732 248 108v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan tutor over Zuiderhaven 18 1732 248 109v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan curator van de nagelaten kinderen van Zuiderhaven 18 1732 248 110v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1741 250 151v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Noorderhaven 65 1741 250 152v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten westen Droogstraat 25 1747 251 182r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS de tuin van Claas Everts Oosterbaan koopman naastligger ten oosten Zeilmakersstraat OZ 1747 251 202r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Noorderhaven 65 1752 252 214v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten zuiden Zoutsloot 1752 252 232v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Zeilmakersstraat OZ 1758 254 153r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Evertz Oosterbaan, n.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 65 1739 250 41v
FEDDES, KLAAS wijlen Claas Feddes , burger Zoutsloot NZ 1730 247 335r
FEIKES, KLAAS Claas Feickes , c.u. gortmaker koper huis Heiligeweg 56 1667 239 95r
FEIES, KLAAS Claas Feyes naastligger ten oosten Droogstraat 1738 249 229r
FOEKES, KLAAS de weduwe van Claas Foekes naastligger Hofstraat 17 1768 257 52r
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts mr. metselaar koper huis Zoutstraat 3 1762 255 171v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten noorden Bargebuurt WZ 1769 257 121v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten zuiden Weverstraat 1775 258 200v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten westen Franekereind NZ 1779 259 165r
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts koper huis Bildtpoort (gebied) 1779 259 168r
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1779 259 168r
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten noorden Bargebuurt WZ 1780 259 242v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1783 261 90v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1783 261 90v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1783 261 90v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1783 261 90v
FOLKERTS, KLAAS de erven van hun oom Claas Folkerts mr. metselaar Bildtpoort (gebied) 1787 262 196r
FOLKERTS, KLAAS de erven van hun oom Claas Folkerts mr. metselaar Bargebuurt 1787 262 197v
FOLKERTS, KLAAS de erven van hun oom Claas Folkerts mr. metselaar Bargebuurt 1787 262 198v
FOLKERTS, KLAAS de erven van hun oom Claas Folkerts mr. metselaar Achterstraat 1787 262 199v
FOLKERTS, KLAAS de erven van hun oom Claas Folkerts mr. metselaar Achterstraat 1787 262 201r
FOLKERTS, KLAAS de erven van hun oom Claas Folkerts mr. metselaar Achterstraat 1787 262 202v
FOLKERTS, KLAAS de erven van hun oom Claas Folkerts mr. metselaar Weverstraat 1787 262 203v
FOLKERTS, KLAAS meerderjarig vrijgezel Claas Folkerts koper huis Kerkpoortstraat 1793 264 145r
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 39 1793 264 146v
FOPPES, KLAAS de woning gekocht door Claas Foppes naastligger ten zuiden Vijver 8 1808 268 66v
FRANSES, KLAAS Claas Fransen naastligger ten oosten Rapenburg OZ 1658 237 170r
FRANSES, KLAAS Claas Fransen koper kamer Sint Odolphisteeg 1680 241 74v
FRANSES, KLAAS Claas Fransen naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 1680 241 75r
FRANSES, KLAAS Claas Fransen , c.s. huurder Lammert Warndersteeg 10 1746 251 117v
FRANSES, KLAAS Claas Fransen bontwever verkoper Kerkpoortstraat 21 1763 255 224v
FRANSES, KLAAS Claas Fransen huurder noord boven Franekerpoort (gebied) 1764 256 70v
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscher, burger koper hovinge Weverstraat 1659 237 217r
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscher, burger c.u. koper nieuw huis en mouterij Noordijs 5 1662 238 119v
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscher, burger koopman koper huis en plaats of achteruit Havenplein 10 1664 238 203r
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscher, c.u. verpachter grond Noordijs 5 1664 238 213v
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscher verkoper Noordijs 5 1664 238 213v
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscher, burger koper huis, loods, plaats en bierkelder Noorderhaven 66 de Oude Haan 1665 239 1v
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscher naastligger ten noorden Rommelhaven ZZ 1666 239 39v
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscher naastligger ten oosten Rommelhaven ZZ 1669 239 203v
BRAAM, KLAAS de hof van Claas Freeercx Braam naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1668 239 25ra
BRAAM, KLAAS FREERKS het pakhuis van de erven van Claas Freercks Braam naastligger ten oosten onbekend 1694 243 88v
BRAAM, KLAAS FREERKS het pakhuis van de erven van Claas Freercks Braam naastligger ten noorden onbekend 1694 243 88v
BRAAM, KLAAS FREERKS huis, mouterij, turfhuis en loods van Claas Freercx Braem naastligger Voorstraat 12achter 1662 238 152v
FREERKS, KLAAS Claas Freerks houtmolenaar koper huis (? met een vrij in- en uitgang in de steeg naar achteren lopende tot in de Molens) Brouwersstraat 21 1745 251 57r
FREERKS, KLAAS Claas Freerks naastligger ten westen Both Apothekerstraat WZ 1747 251 181r
FREERKS, KLAAS Claas Freerks naastligger ten oosten Brouwersstraat 21 1756 254 42v
FREERKS, KLAAS Claas Freerks houtmolenaar verkoper Brouwersstraat 21 1756 254 42v
FREERKS, KLAAS Claas Freerks houtmolenaar verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1762 255 136v
FREERKS, KLAAS de erven van Claas Freerks verkoper Zuiderpoort (gebied) ZZ 1786 262 116r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claas Freerks Braam koopman koper hoekhuis met loods en plaats en 2 opkamers met een aparte uit- en ingang Rozengracht 21 1661 238 87r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claas Freerks Braam koper finaal hoekhuis Noorderhaven 61 1665 239 2va
BRAAM, KLAAS FREERKS Claas Freerks Braam koper finaal koolstek ca. 34 x 39 voet en het gebouw daarop Noorderhaven 59 1665 239 2va
BRAAM, KLAAS FREERKS Claas Freerx Braem, burger koopman koper grondpacht 8-00-00 CG (voor vier grondpachten in deze akte) Brouwersstraat 1675 240 193r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claas Freerx Braem, burger koopman koper grondpacht 6-00-00 CG (voor vier grondpachten in deze akte) Noorderhaven 1675 240 193r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claas Freerx Braem, burger koopman koper grondpacht 6-00-00 CG (voor vier grondpachten in deze akte) Noorderhaven 1675 240 193r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claas Freerx Braem, burger koopman koper grondpacht 0-10-08 CG (voor vier grondpachten in deze akte) Voorstraat ZZ 1675 240 193r
GEERTS, KLAAS Claas Geerts bieder kamer nr. 4 1660 238 7ar1
GEERTS, KLAAS Claas Geerts bieder kamer nr.5 1660 238 7ar1
GEERTS, KLAAS wijlen Claas Geerts Karremanstraat WZ 1708 245 69v
GEERTS, KLAAS wijlen Claas Geerts Karremanstraat WZ 1708 245 69v
GERBENS, KLAAS Claas Gerbens naastligger ten noorden Karremanstraat 1740 250 109v
GERBENS, KLAAS wijlen Claas Gerbens huurder Karremanstraat 1758 254 168r
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits verkoper van 1/3 Tiepelsteeg 1730 247 337v
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits , burger pannebakker huurder en koper huis Bargebuurt OZ 1736 249 110r
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits naastligger ten zuiden Bargebuurt OZ 1738 249 285r
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits naastligger ten oosten Heiligeweg 4 1739 250 77v
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits naastligger ten noorden Bargebuurt 1741 250 150v
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits naastligger ten noorden Bargebuurt 1741 250 150v
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits naastligger ten oosten Heiligeweg 4 1739 250 4va
BRAAM, KLAAS GERRITS Claas Gerrits Braam verpachter grond Zoutsloot ZZ 1661 238 89r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claas Gerrits Braam naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1665 239 30r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claas Gerrits Braam naastligger ten oosten Voorstraat ZZ 1667 239 97r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claas Gerrits Braam naastligger ten zuiden Voorstraat ZZ 1667 239 97r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claas Gerrits Braam verkoper Voorstraat ZZ 1667 239 97r
SCHIERE, KLAAS GERRITS wijlen Claas Gerrits Schiere Noorderhaven NZ 1661 238 75v
SLOTEN, KLAAS GERRITS burgemeester Claas Gerrits van Slooten koper door niaar huis, noordelijk gedeelte Kleine Kerkstraat 1 1736 249 110v
GERRITS, KLAAS Claas Gerryts naastligger ten noorden Bargebuurt 1684 242 51v
GERRITS, KLAAS Claas Gerryts schipper en winkelier (trek-) verkoper van 1/3 en Lanen NZ 1738 249 278r
BUIS, KLAAS GERRITS wijlen Claas Gerryts Buys Achterstraat NZ 1683 242 10r
SLOTEN, KLAAS GERRITS burgemeester Claas Gerryts van Sloten naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 5 1736 249 153r
SLOTEN, KLAAS GERRITS oud burgemeester Claas Gerryts van Sloten verkoper Schritsen NZ 1738 249 355v
GOOITSENS, KLAAS de weduwe van Claas Goikes naastligger ten oosten Voorstraat 36 1730 247 339r
GOOITSENS, KLAAS Claas Goikes naastligger ten zuiden Voorstraat 36 1730 247 339r
HARINGS, KLAAS Claas Haarings scheepstimmerman koper hof en zomerhuis of woonkamer Brouwersstraat 37 1767 256 253r
HAITSES, KLAAS de weduwe van Claas Haitses naastligger ten noorden William Boothstraat 117 1663 238 193v
HANSES, KLAAS Claas Hansen schipper (kof-) koper huis en steede Nieuwstraat 1778 259 113r
HANSES, KLAAS Claas Hansen schipper (kof-) koper door niaar dwarshuis en bleekveld Vijverstraat 6 1779 259 178r
HANSES, KLAAS de weduwe van Claas Hansen naastligger ten oosten Zuiderhaven 27 1781 260 17v
HANSES, KLAAS wijlen Claas Hansen schipper (kof-) Vijverstraat 4 1782 260 210r
HANSES, KLAAS de weduwe van Claas Hansen naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 1a 1782 260 227v
HANSES, KLAAS wijlen Claas Hansen Vijverstraat 4 1781 260 314r
HANSES, KLAAS de weduwe van Claas Hansen naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 1a 1805 267 109v
HANSES, KLAAS wijlen Claas Hansen verkoper Vijverstraat 6 1805 267 133r
HARINGS, KLAAS Claas Harings Weeshuisstraat 17 1766 256 195r
HARMENS, KLAAS vrijgezel Claas Harmens bontwever koper 2 kamers waarvan 1 als weefwinkel Zoutsloot 1732 248 76r
HARMENS, KLAAS vrijgezel Claas Harmens bontwever koper hovinge Zoutsloot 1732 248 76r
HARMENS, KLAAS Claas Harmens mr. bontwever verkoper Zoutsloot ZZ 1737 249 204v
HARMENS, KLAAS de nagelaten kinderen van Claas Harmens mr. bontwever verkoper Zoutsloot 80 1750 252 73v
HARMENS, KLAAS de nagelaten kinderen van Claas Harmens mr. bontwever verkoper Zoutsloot 1750 252 73v
HARMENS, KLAAS Claas Harmens koemelker geniaarde koper Grote Kerkstraat 33 1804 267 14r
HAIES, KLAAS de weduwe van Claas Hayes naastligger ten zuiden onbekend 1726 246 261v
HAITSES, KLAAS Claas Haytses naastligger ten noorden William Boothstraat OZ 1665 239 21v
HEINS, KLAAS de erven van Claas Heins naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg WZ 1733 248 259r
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heins onbekend 1774 258 146r
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heins naastligger ten oosten Achterstraat 1776 258 250r
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heins verkoper Hofstraat 1780 259 282v
HEINS, KLAAS Claas Heins koper provisioneel timmerhelling, grote schuur en huis Zoutsloot NZ 1779 259 305v
HEINS, KLAAS Claas Heins naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1782 260 248r
HEINS, KLAAS Gesworen gemeensman Claas Heins apotheker verkoper Achterstraat 1784 261 213v
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendricx huurder van 1 kamer Weverstraat 1661 238 80v
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendricx huurder Oosterbolwerk 1661 238 8av
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendriks schipper op Franeker (trekveer-) koper huis Zoutsloot NZ 1767 256 256r
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendriks naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1768 257 81r
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendriks mr. horlogemaker geniaarde koper Voorstraat 48 1782 260 163v
HENDRIKS, KLAAS wijlen Claas Hendriks mr. bakker en trekveerschipper Zoutsloot NZ 1790 263 378v
HENDRIKS, de weduwe van Claas Hendriks huurder Sint Odolphisteeg 11 1797 265 62r
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendriks mr. uurwerkmaker koper huis (voor twee percelen) Voorstraat 93 de Bril 1802 266 86v
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendriks mr. uurwerkmaker koper huis achter de Bril (voor twee percelen) Voorstraat 93 de Bril 1802 266 86v
WIELEN, KLAAS HENDRIKS Claas Hendriks van Wielen mr. horlogemaker koper huis Bargebuurt OZ 1806 267 211r
, KLAAS Claas Herckes* gortmaker naastligger ten westen Droogstraat NZ 1666 239 53v
, KLAAS Claas Herckes* gortmaker naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1666 239 53v
HERES, KLAAS de weduwe Claas Herres , c.u. naastligger ten westen Bargebuurt 1787 262 226v
HERES, KLAAS de weduwe van Claas Herres , c.s. naastligger ten westen Bargebuurt 1789 263 173v
HESSELS, KLAAS Claas Hessels gleibakker verkoper van 1/2 Hoogstraat 15 1730 247 340r
HILDERTS, KLAAS vrijgezel Claas Hillerts verkoper Brouwersstraat 2 1666 239 52r
HILLES, KLAAS Claas Hilles huurder Franekereind ZZ 1769 257 131v
HUBERTS, KLAAS Claas Huiberts , c.s. verkoper Romastraat 1667 239 67r
HUBERTS, KLAAS Claas Huyberts gecommitteerden van de Heiligeweg NZ 1679 241 31v
HUBERTS, KLAAS Claas Huyberts gecommitteerden van de Ooievaarsteeg 1679 241 32r
HUBERTS, KLAAS Claas Huyberts gelastigden van onbekend 1679 241 32v
HIELKES, KLAAS Claas Hylkes naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 9 1731 248 16r
HIELKES, KLAAS wijlen Claas Hylkes Zuiderpoort (gebied) NZ 1738 249 339r
HIELKES, KLAAS Claas Hylkes huurder Lanen 18 1783 261 104v
JARICHS, KLAAS Claas Jaarigs Bretton mr. hoedenmaker verkoper Voorstraat 1 1747 251 189v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs , burger bakkersgezel koper huis of woning Nieuwstraat OZ 1697 243 280r
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs , burger metselaar koper woning en erf Hofstraat NZ 1731 247 389r
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs houtkoper koper huis en zomerkeuken Noorderhaven 57 1731 248 43v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs , c.u. houtkoper naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1731 248 44v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs metselaar Nieuwstraat 30 1738 249 335v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs metselaar curator van Nieuwstraat 30 1738 249 18va
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs metselaar curator van Nieuwstraat 30 1738 249 19ra
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs mr. metselaar verkoper Ooievaarsteeg 11 1740 250 131v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs , c.u. huurder Heiligeweg 58 1776 259 1r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Braam koopman naastligger ten noorden Schritsen 5 1731 248 56v
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Braam koopman naastligger ten noorden Schritsen 5 1733 248 217r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Braam koopman huis Drie Roemerssteeg 3 1737 249 159v
HOUTKOPER, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Houtkoper schipper (wijd-) verkoper Noorderhaven 57 1776 258 252v
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nauta naastligger ten westen Hoogstraat NZ 1757 254 95v
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nauta naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1758 254 147v
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nauta naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1758 254 147v
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nauta mr. brouwer aanhandelaar Hoogstraat 27 1759 254 203r
JANS, KLAAS Claas Jans koopman en gortmaker verkoper van 1/5 Kleine Bredeplaats 3 1737 249 184r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker koper tuin met 2 zomerhuizen, stal en wagenhuis Rozengracht 37 1774 258 131r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker naastligger ten zuiden Rozengracht 37 1777 259 47v
JANS, KLAAS Claas Jans , c.u. naastligger ten westen Rozengracht 37 1777 259 47v
JANS, KLAAS Claas Jans , c.u. Rozengracht 37 1777 259 47v
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker verkoper Rozengracht 37 1777 259 47v
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten noorden Rozengracht 37 1779 259 182r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker verkoper Kerkpoort (gebied) 1783 261 125r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker koper hof met zomerhuis en vruchtbomen (jaarlijkse lijfrente) Moriaanstraat NZ 1788 262 248r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker naastligger ten westen Moriaanstraat NZ 1788 262 248r
JANS, KLAAS de weduwe van Claas Jans huurder Bildtstraat 4 1788 263 55v
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten westen Moriaanstraat 1789 263 92r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker koper door niaar huis Franekereind ZZ 1793 264 148r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten westen Franekereind ZZ 1793 264 148r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten westen Franekereind ZZ 1794 264 226r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker verkoper Franekereind ZZ 1794 264 226r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker koper huis Fabrieksstraat WZ 1794 264 233r
JANS, KLAAS tuin en zomerhuis van Claas Jans naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1794 264 233r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten zuiden Weverstraat 1795 264 298r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker naastligger ten zuiden Moriaanstraat 1796 264 327v
JANS, KLAAS tuin en zomerhuis van Claas Jans mr. bakker naastligger ten westen Oosterbolwerk 1796 264 332v
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker verkoper Oosterbolwerk 1796 264 332v
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker naastligger ten zuiden Oosterbolwerk 1798 265 94r
JANS, KLAAS Claas Jans , c.u. huurder Noorderhaven 2 1800 265 228r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker koper huis en plekje grond Moriaanstraat NZ 1802 266 146r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ 1802 266 146r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ 1802 266 147r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker naastligger ten westen Moriaanstraat NZ 1802 266 147r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ 1802 266 147r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1803 266 185r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1803 266 185r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten oosten Heiligeweg 19 1803 266 254r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten noorden Heiligeweg 19 1803 266 254r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker verkoper Zoutsloot 49 1804 267 50r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker verkoper Grote Kerkstraat 40oost 1804 267 89r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1806 267 229v
PLANTINGA, KLAAS JANS Claas Jans Plantinga koper 1/2 huis Franekereind 34 1796 264 306v
VRIES, KLAAS JANS Claas Jans de Vries houtmolenaar Havenplein 26 1786 262 93v
JANS, KLAAS Claas Jans Weydeman Noorderhaven NZ 1787 262 159r
JANS, KLAAS Claas Jans Weydeman Grote Kerkstraat 10 1787 262 161r
JANS, KLAAS Claas Jansen verkoper Romastraat NZ 1660 238 45v
JANS, KLAAS Claas Jansen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1665 239 3va
JANS, KLAAS Claas Jansen pannebakker naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1669 239 35ra
JANS, KLAAS Claas Jansen schipper (kaag-) koper kamer Herenknechtenkamerstraat OZ 1685 242 98v
JANS, KLAAS Claas Jansen , c.u. koper huis Lanen 74 1712 245 164r
JANS, KLAAS Claas Jansen mr. scheepstimmerman koper door niaar huis en plaats Schritsen 63 1718 246 9v
JANS, KLAAS Claas Jansen naastligger ten oosten Ooievaarsteeg OZ 1731 247 381v
JANS, KLAAS Claas Jansen mr. gortmaker verkoper van 1/4 Noorderhaven 57 1731 248 43v
JANS, KLAAS Claas Jansen mr. gortmaker verkoper van 1/2 Droogstraat ZZ 1731 248 44v
JANS, KLAAS Claas Jansen bontwever huurder Karremanstraat 13 1735 249 3va
JANS, KLAAS huisman Claas Jansen Lanen 93 1740 250 90r
JANS, KLAAS Claas Jansen , burger gleibakker verkoper Nieuwstraat 46 1740 250 128v
JANS, KLAAS Claas Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 25 1748 251 236r
JANS, KLAAS Claas Jansen schipper (schuit-) verkopers Karremanstraat 1774 258 179v
JANS, KLAAS Claas Jansen , c.u. naastligger ten zuiden Kerkpoort (gebied) 1779 259 204v
JANS, KLAAS Claas Jansen , c.u. naastligger ten westen Kerkpoort (gebied) 1779 259 204v
JANS, KLAAS Claas Jansen , c.u. naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied) 1779 259 204v
FABER, KLAAS JANS mede vroedschap Claas Jansen Faber, c.u. koper tichelwerk met 3 1/2 pm land met daarop o.m.een loods en huis ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claas Jansen Faber verkoper ten zuiden van Harlingen 1663 238 202v
FABER, KLAAS JANS de hovinge van Claas Jansen Faber naastligger ten westen Rozengracht NZ 1664 238 212v
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claas Jansen Faber, c.u. verkoper Wasbleek 1664 238 215r
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claas Jansen Faber, c.u. verkoper Rapenburg ZZ 1664 238 221v
FABER, KLAAS JANS Claas Jansen Faber naastligger ten westen Rozengracht 1665 239 2v
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claas Jansen Faber, burger koper hof of tuin met bomen en planten met een zomerhuis en vijvers met een stenen kan 1667 239 91v
FABER, KLAAS JANS mede vroedsman Claas Jansen Faber koper tichelwerk met huis en loodsen staande op een derde half pondemaat land ten zuiden van Harlingen 1667 239 125v
SPITS, KLAAS JANS Claas Jansen Spits, c.u. bakker verkoper Vijver 2 1661 238 113v
WILDE, KLAAS JANS Claas Jansen de Wilde huurder Droogstraat 1738 249 229r
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claas Janses Faber koper huis of stal Lombardstraat 1684 242 52v
JARICHS, KLAAS Claas Jarighs Britton mr. hoedenmaker koper huis Voorstraat 1 1731 247 375v
JOHANNES, KLAAS Claas Joannes scheepstimmerman naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1674 240 146r
JOHANNES, KLAAS Claas Johannes schoolmeester geniaarde koper Heiligeweg 27 1759 254 250v
JOHANNES, KLAAS wijlen Claas Johannes Vijverstraat 7 1792 264 3r
GORTER, KLAAS JOHANNES Claas Johannes Gorter voorman koper wagenhuis en stalling Scheerstraat 2 1789 263 101r
JOHANNES, KLAAS Claas Johannis , burger c.u. scheepstimmerman koper huis met een klein tuintje erachter Romastraat 1693 243 70r
JONAS, KLAAS het voormalige tichelwerk van Claas Jonas naastligger ten zuiden van Harlingen 1666 239 10ra
JONAS, KLAAS Claas Jonas 1e bieder Lanen ZZ 1669 239 35ra
JOOSTES, KLAAS Claas Joosten naastligger ten westen Hoogstraat 26 1749 251 251r
JOOSTES, KLAAS Claas Joosten naastligger ten westen Hoogstraat 26 1749 252 18v
JOOSTES, KLAAS Claas Joosten naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1762 255 130r
JOOSTES, KLAAS Claas Joosten naastligger ten noorden Scheerstraat NZ 1763 255 233v
JOOSTES, KLAAS Claas Joosten naastligger ten westen Hoogstraat 28 1765 256 121r
JOOSTES, KLAAS Claas Joosten naastligger ten westen Hoogstraat 28 1767 256 245v
JOOSTES, KLAAS de erven van Claas Joosten naastligger ten westen Hoogstraat 28 1769 257 113v
JOOSTES, KLAAS Claas Joosten naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1776 258 253v
JOOSTES, KLAAS de erven van Claas Joostens naastligger ten westen Hoogstraat 28 1773 258 119v
JOUKES, KLAAS Claas Joukes onbekend 1710 245 124v
JOUKES, KLAAS Claas Joukes onbekend 1710 245 124v
FONTEIN, KLAAS JURJENS de hovinge van Claas Jurjens Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven 46 1662 238 159v
FONTEIN, KLAAS JURJENS de hof van Claas Jurjens Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1669 239 33va
DJURRES, KLAAS Claas Jurres mr. verver koper huis Schritsen 5 1800 265 216r
DJURRES, KLAAS Claas Jurres naastligger ten oosten Schritsen 3 1803 266 208r
DJURRES, KLAAS Claas Jurres naastligger ten westen Schritsen 7 1810 269 102r
LOURENS, KLAAS Claas Lourens naastligger ten westen Lanen 78 1792 264 59r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Coster koper huis Schritsen 1774 258 157v
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Coster naastligger ten oosten Lanen 76 1782 260 288r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Coster mr. slager koper huis Brouwersstraat 18 1789 263 159r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Coster mr. slager verkoper Hoogstraat 41 1791 263 313r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Coster, c.u. naastligger ten noorden Brouwersstraat 22 1792 264 8r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Coster mr. slager koper huis, stalling en wagenhuis Steenhouwersstraat 4 1799 265 160r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Koster mr. slager koper huis Lanen 76a 1780 259 257r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Koster mr. slager naastligger ten zuiden Lanen 76a 1780 259 257r
LOURENS, KLAAS Claas Louwrens koster naastligger ten oosten Lanen 76 1790 263 268r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Louwrens Coster mr. slager Sint Jacobstraat 3 1801 266 44v
MARTENS, KLAAS huisman Claas Martens koper huis of herberg Zuiderhaven 91 de Drie Hoefijzers 1748 251 214r
MARTENS, KLAAS wijlen Claas Martens Zuiderhaven 91 1774 258 176r
MATTEUS, KLAAS Claas Mattheus , burger koper huis Romastraat 13 1732 248 72r
MATTEUS, KLAAS wijlen Claas Mattheus Romastraat 13 1750 252 91v
MELIS, KLAAS Claas Melis matroos ter zee verkopers van 3/4 (uitlandig) Vioolsteeg 1733 248 233v
MEIES, KLAAS Claas Meyes , burger mr. kuiper koper huis Brouwersstraat 19 1696 243 213v
MINNES, KLAAS Claas Minnes blokmaker naastligger ten oosten Havenplein 10 1664 238 203r
MINNES, KLAAS Claas Minnes , burger c.u. koper 6/8 huis Lanen 46 1665 239 4v
MINNES, KLAAS Claas Minnes naastligger ten noorden Havenplein 1665 239 1ra
MINNES, KLAAS Claas Minnes koper 1/8 huis Lanen 44 1665 239 3ra
MINNES, KLAAS Claas Minnes verkoper onbekend 1726 246 259v
BLOK, KLAAS MINNES Claas Minnes Blok, burger koopman koper huis Noorderhaven 74 Bremen 1741 250 157v
BLOK, KLAAS MINNES Claas Minnes Blok fabrikant en koopman verkoper Noorderhaven 74 1741 250 172v
BLOK, KLAAS MINNES Claas Minnes Blok koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 91 1748 251 214r
BLOK, KLAAS MINNES Claas Minnes Blok naastligger ten westen Zuiderhaven 95 1765 256 106v
OTTES, KLAAS Claas Ottes naastligger ten westen Zoutsloot 45 1755 253 199r
OTTES, KLAAS Claas Ottes verkoper van 1/4 Zoutsloot 45 1755 253 199r
OTTES, KLAAS Claas Ottes naastligger ten oosten Bildtstraat 3 1755 253 201r
OTTES, KLAAS Claas Ottes naastligger ten westen Zoutsloot 45 1761 255 57v
OTTES, KLAAS Claas Ottes naastligger ten oosten Bildtstraat 11 1764 256 33v
OVERDIJK, KLAAS OTTES Claas Ottes Overdijk oud schipper naastligger ten oosten Zoutsloot 43 1771 257 186r
OVERDIJK, KLAAS OTTES Claas Ottes Overdijk oud schipper verkoper Zoutsloot 43 1771 257 186r
OVERDIJK, KLAAS OTTES de weduwe van Claas Ottes Overdijk naastligger ten oosten Zoutsloot 43 1784 261 131r
OVERDIJK, KLAAS OTTES wijlen Claas Ottes Overdijk, c.u. Zoutsloot 45 1796 265 6r
PIETERS, KLAAS het nagelaten weeskind van Claas Pieters verkoper Sint Jacobstraat 1665 239 3ra
PIETERS, KLAAS huisman Claas Pieters koper huis Grote Kerkstraat NZ 1696 243 196v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters koper Franekereind 25 1731 248 1r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. ijzersmid verkoper van 2/6 Molenpad NZ 1736 249 144v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. ijzersmid curator Molenpad NZ 1736 249 144v
PIETERS, KLAAS het meerderjarige dochtertje van wijlen Claas Pieters mr. ijzersmid Noorderhaven 72 1737 249 17va
PIETERS, KLAAS het meerderjarige dochtertje van wijlen Claas Pieters mr. ijzersmid Noorderhaven 72 1737 249 18ra
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar koper Lammert Warndersteeg WZ 1777 259 82v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar koper door niaar huis met weefwinkel en 2 woningen Karremanstraat OZ 1778 259 94r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar koper tuin, zomerhuis en 4 woningen Rozengracht ZZ 1781 260 80r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten noorden Rinnertspijp 1 1781 260 106r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar verkoper Zoutsloot NZ 1781 260 107r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar verkoper Karremanstraat 15 1782 260 272r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters metselaar kopers Zuiderhaven 54 1786 262 66r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Droogstraat NZ 1787 262 232v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar koper huis Romastraat 25 1788 262 243v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1788 263 19v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar verkoper Zuiderhaven 54 1788 263 63v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Droogstraat NZ 1790 263 229r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar koper Hoogstraat 26 1791 263 327v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Romastraat 27 1796 264 351v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Romastraat 27 1802 266 137r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters koopman verkoper van 1/6 Hoogstraat 26 1804 267 107r
PIETERS, KLAAS wijlen Claas Pieters Havenplein 18 1808 268 38r
PIETERS, KLAAS wijlen Claas Pieters Romastraat 25 1810 269 18r
PIETERS, KLAAS wijlen Claas Pieters Liemendijk 34 1810 269 19v
PIETERS, KLAAS wijlen Claas Pieters Achterstraat 9 1810 269 66r
BRUG, KLAAS PIETERS oud burgemeester Claas Pieters van der Brug verpachter grond (wegens zijn voorkinderen) Nieuwstraat 50 1748 251 245v
PIETERS, KLAAS de weduwe van Claas Pieters Vrijmoed huurder Zoutsloot ZZ 1764 256 24r
PIETERS, KLAAS Claas Pytters mr. ijzersmid verkoper van 1/6 Hoogstraat 30 1736 249 143r
PIETERS, KLAAS Claas Pytters verkoper van 1/6 Hoogstraat 30 1736 249 143r
PIETERS, KLAAS Claas Pytters mr. ijzersmid verkoper van 2/6 Vioolsteeg WZ 1736 249 146v
PIETERS, KLAAS Claas Pytters mr. ijzersmid curator Vioolsteeg WZ 1736 249 146v
REINERS, KLAAS huisman Claas Reinder koper 1/4 dubbel huis Voorstraat 62 1749 252 5r
REINERS, KLAAS Claas Reinder eigenaar van 1/2 Voorstraat 62 1749 252 5r
REINERS, KLAAS huisman Claas Reinders eigenaar van 1/2 Voorstraat 62 1745 251 59v
REINERS, KLAAS huisman Claas Reiners , q.q. verkoper Voorstraat 1 1731 247 375v
REINERS, KLAAS huisman Claas Reiners verkoper Weverstraat ZZ 1731 247 376v
REINERS, KLAAS Claas Reiners naastligger ten zuiden Drie Roemerssteeg 3 1737 249 159v
REINERS, KLAAS huisman Claas Reiners verkoper Drie Roemerssteeg OZ 1738 249 225r
REINERS, KLAAS huisman Claas Reiners eigenaar van 1/2 Voorstraat 62 1740 250 107v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahiu naastligger ten westen Noorderhaven 65 1741 250 152v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahiu koopman Noorderhaven 101 1752 253 1v
MAHIU, KLAAS REIERS het pakhuis van Claas Reyers Mahui naastligger ten oosten Noorderhaven 99 1733 248 256v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui naastligger ten westen ten oosten van Harlingen NZ 1737 249 157v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui verkoper ten oosten van Harlingen NZ 1737 249 157v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui koopman Lanen 16 1737 249 210r
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui, burger koopman koper dwarshuis, hof en achterhuis Noordijs 1 1738 249 352v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui naastligger ten oosten Droogstraat 1739 250 41r
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui naastligger ten westen Noorderhaven 65 1739 250 41v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui koopman naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
REMMERTS, KLAAS de weduwe van Claas Rimmerts naastligger ten westen Weeshuisstraat 1790 263 211v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTS Mede burgemr. Claas Rinnerts Winsma koper 2 kamers Voorstraat 58achter 1711 245 152v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTS Mede burgemr. Claas Rinnerts Winsma naastligger ten noorden Voorstraat 58achter 1711 245 152v
RINTJES, KLAAS Claas Rinties koopman naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ 1686 242 154r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claas Rinties Botsma, burger koopman koper huis Sint Christoffelsteeg WZ 1686 242 116r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claas Rinties Botsma, burger koopman naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ 1686 242 116r
RINTJES, KLAAS Claas Rintjes naastligger ten noorden Achterstraat 9 1810 269 66r
ROBIJNS, KLAAS Claas Robijns naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1707 245 12v
ROELOFS, KLAAS Claas Roeloffs verkoper Both Apothekerstraat OZ 1666 239 60r
ROMKES, KLAAS Claas Romckes , burger schipper (wijd-) koper huis Vijver 2 1686 242 127v
ROMMERTS, KLAAS Claas Rommerts Karremanstraat OZ 1766 256 229r
PLATTE, KLAAS RUURDS Claas Ruirds Platte koper huis met een kamer erachter Zuiderhaven ZZ 1696 243 188r
RUURDS, KLAAS Claas Ruurds , c.u. huurder Zoutsloot ZZ 1763 256 12r
PLATTE, KLAAS RUURDS Claas Ruurds Platte korendrager verkoper Rozengracht 40 1699 244 8v
SCHELTES, KLAAS verkoper Claas Scheltes , c.u. huurder Brouwersstraat 19 1737 249 166r
SCHELTES, KLAAS Claas Scheltis huistimmerman Brouwersstraat 19 1737 249 166r
SIETES, KLAAS Claas Sietes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r
SIMKES, KLAAS Claas Simkes huurder Kerkpoortstraat 1785 261 267v
SIEMENS, KLAAS Claas Simons naastligger ten westen Grote Bredeplaats NZ 1751 252 242r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons naastligger ten westen Grote Bredeplaats NZ 1752 252 244r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons mr. bakker koper woning Molenpad 1757 254 109r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons mr. bakker koper 1/2 wind-en roggemolen onbekend de Noordermolen 1759 254 180v
SIEMENS, KLAAS Claas Simons mr. bakker koper 1/2 huis bestaande uit twee woningen met daartussen een paardenstal onbekend 1759 254 180v
SIEMENS, KLAAS Claas Simons naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1774 258 189v
SIEMENS, KLAAS Claas Simons , c.s. schipper naastligger ten oosten (en medehuurder: Claas Folkerts, mr.metselaar) Zoutsloot NZ 1783 261 85r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons koper huis Karremanstraat 1788 263 1r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1790 263 251v
SIEMENS, KLAAS Claas Simons besteller van het beurtschippersgilde koper huis Bargebuurt 1791 263 305r
SIEMENS, KLAAS bejaarde vrijster Claas Simons besteller van het wijdschippersgilde koper door niaar huis Heiligeweg 27 1791 263 306r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons briefbesteller koper huis Voorstraat 48 1792 264 2r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons briefbesteller koper dubbel huis en hof Rapenburg ZZ 1792 264 5v
SIEMENS, KLAAS Claas Simons koper van 1/2 woning Rommelhaven 20achter 1792 264 62r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons schipper (trekveer-) verkoper Voorstraat 48 1802 266 97v
SJOERDS, KLAAS huisman Claas Sioerds koper huis Zuiderpoort (gebied) 1738 249 231r
SCHRIK, KLAAS SJOERDS wijlen Claas Sioerds Schrik schipper (beurt-) Lanen 16 1737 249 210r
AMELANDER, KLAAS SIPKES Claas Sipkes Amelander naastligger ten westen Hoogstraat NZ 1666 239 7ra
SJOERDS, KLAAS Claas Sjoerds , burger koper huis met plaats en bleekveld Lanen 16 1694 243 85v
SJOERDS, KLAAS huisman Claas Sjoerds verkoper Zuiderstraat 1751 252 131v
SCHELLINGWOU, KLAAS SWIERS wijlen Claas Sweerus Schellingwou boekverkoper bewoner Zuiderhaven 99 1759 254 234v
SIEBRENS, KLAAS Claas Sybrens huurder Wasbleek 1789 263 376r
HOEDJE, KLAAS SIEBRENS Claas Sybrens Hoedtje huistimmerman koper door niaar huis Kleine Bredeplaats 25 1758 254 165r
HOEDJE, KLAAS SIEBRENS Claas Sybrens Hoedtje timmerman verkoper Kleine Bredeplaats 25 1763 255 187v
SIEMENS, KLAAS wijlen Claas Symens mr. bakker Zoutsloot 1762 255 173v
SIEMENS, KLAAS Claas Symens zeeman koper huis Zoutsloot NZ 1768 257 63r
SIEMENS, KLAAS Claas Symons mr. bakker Molenpad 1757 254 64r
SIEMENS, KLAAS wijlen Claas Symons mr. bakker Grote Bredeplaats 13 1763 255 186r
SIEMENS, KLAAS wijlen Claas Symons mr. bakker Zoutsloot NZ 1764 256 79v
SIEMENS, KLAAS Claas Symons briefbesteller koper huis, koek-en kleinbakkerij Noorderhaven 40 1792 264 47v
SIEMENS, KLAAS Claas Symons oud briefbesteller koper huis Vijverstraat 9 1801 266 13v
SIEMENS, KLAAS Claas Symons naastligger ten noorden Heiligeweg 25 1803 266 205r
SIEMENS, KLAAS Claas Symons naastligger ten noorden Heiligeweg 25 1803 266 293r
SIEMENS, KLAAS Claas Symons naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 35 1805 267 173r
SIEMENS, KLAAS Claas Symons oud schipper (beurt-) verkoper Vismarkt 1807 267 315r
SIEMENS, KLAAS wijlen Claas Symons oud schipper Vijver 10 1808 268 67v
SIETSES, KLAAS Claas Sytses , burger schipper (smal-) koper huis met plaats en loods Rommelhaven ZZ 1663 238 169v
SIETSES, KLAAS Claas Sytses graandrager huurder Zoutsloot 1696 243 192r
SIETSES, KLAAS Claas Sytses koopman en bontwever koper 1/3 huis Noorderhaven NZ 1733 248 190v
SIETSES, KLAAS Claas Sytses , burger koopman verkoper van 1/2 Noorderhaven 22 1740 250 135r
HINGST, KLAAS SIETSES Claas Sytses Hingst fabrikant Bargebuurt 1740 250 114r
HINGST, KLAAS SIETSES Claas Sytses Hingst naastligger ten oosten Noorderhaven 91 1766 256 187v
TEEKES, KLAAS Claas Taekes huurder koekenbakkerij Voorstraat 86 1761 255 88r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koekbakker koper huis Voorstraat 64 de Witte Roos 1761 255 91v
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koekbakker naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 3 1762 255 132r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes naastligger ten oosten Voorstraat 62 1764 256 76r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes mr. bakker naastligger ten oosten Voorstraat 62 1766 256 176r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes naastligger ten oosten Voorstraat 62 1767 256 250r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes naastligger ten oosten Voorstraat 62 1769 257 136r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koopman koper 1/2 wind rogge- en weitmolen onbekend de Bildtpoortsmoolen 1771 257 215r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koopman verkoper onbekend 1772 258 24v
TEEKES, KLAAS Claas Taekes mr. suikerbakker koper huis en tuin Franekereind 36 1776 258 263r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koopman verkoper Franekereind 36 1778 259 102r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koopman verkoper Voorstraat 64 1778 259 137v
TEEKES, KLAAS wijlen Claas Taekes koopman Voorstraat 30 1780 259 238v
TEEKES, KLAAS de erven van Claas Taekes naastligger ten zuiden Voorstraat 74 1783 261 29r
TEEKES, KLAAS de erven van Claas Taekes naastligger ten zuiden Voorstraat 74 1786 262 107v
TEEKELES, KLAAS Claas Taekles , c.u. en c.s. huurder Wasbleek 1784 261 175v
TEEKES, KLAAS Claas Takes naastligger ten oosten Voorstraat 62 1776 259 12v
TEEKES, KLAAS Claas Takes , c.s. naastligger ten zuiden Voorstraat 74 1778 259 145v
TEEDES, KLAAS Claas Tedes koper huis Grote Bredeplaats NZ 1662 238 125v
TEEDES, KLAAS Claas Teedes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1665 239 19r
TEEKES, KLAAS Claas Teekes koopman koper huis Kleine Kerkstraat 2 1773 258 115v
THOMAS, KLAAS Claas Thomas naastligger ten westen Grote Bredeplaats 18 1747 251 204r
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Thomas IJsenbeek Grote Bredeplaats 16 1730 247 344r
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Thomas IJsenbeek fabrikant en koopman verkoper van 1/4 Noordijs 1751 252 178v
TJEERDS, KLAAS wijlen Claas Tieerds naastligger ten westen onbekend 1737 249 214r
TIETES, KLAAS Claas Tietes huurder huur Brouwersstraat 9 1786 262 115r
TJEERDS, KLAAS Claas Tjeerds guardenier koper hof en 2 zomerhuizen onbekend 1736 249 121v
TJEERDS, KLAAS Claas Tjeerds huurder Grote Kerkstraat 37 1736 249 125v
TJEERDS, KLAAS wijlen Claas Tjeerds gardenier onbekend 1739 250 78v
TJERKS, KLAAS Claas Tjerks arbeider verkoper Kerkpoortstraat 1762 255 142r
TJERKS, KLAAS Claas Tjerks arbeider verkoper van 1/2 Rozengracht 37 1763 255 203r
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Tomas IJzenbeek, c.s. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1750 252 96r
TIETES, KLAAS Claas Tytes huurder Karremanstraat 1784 261 170r
, KLAAS erven Claas Upkes* naastligger ten oosten Schritsen 61 1731 248 53r
FOLKERTS, KLAAS Claas Volkerts mr. metselaar koper tuin Zoutsloot NZ 1775 258 231r
WIERDS, KLAAS Claas Wierds schipper (schuit-) koper huis Prinsenstraat 6 1806 267 255v
WILLEMS, KLAAS Claas Willems , burger bieder noorder gedeelte van het pakhuis groot 52 x 38 voet Noorderhaven 1662 238 14av
WILLEMS, KLAAS Claas Willems naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 21 1665 239 8v
WILLEMS, KLAAS Claas Willems , burger koper Simon Stijlstraat 2 1666 239 44v
WILLEMS, KLAAS Claas Willems , burger verkoper Kerkpad WZ 1670 239 215v
WILLEMS, KLAAS de woning van Claas Willems , burger naastligger ten zuiden Voorstraat 75 1677 240 258r
WILLEMS, KLAAS Claas Willems koopman naastligger ten westen onbekend 1726 246 261v
WILLEMS, KLAAS Claas Willems koopman naastligger ten westen Voorstraat 52west 1730 247 353r
WILLEMS, KLAAS Claas Willems huurder Nieuwstraat 34 1736 249 133r
WILLEMS, KLAAS Claas Willems Burger bakker en tichelaar koper van 1/2 Lanen 45 1663 238 178r
WILLEMS, KLAAS Claas Willems Burger koper Sint Jacobstraat 4 1664 238 235r
WILLEMS, KLAAS Claas Willems Hoogstraaten koopman Kerkpoort (gebied) 1746 251 124v
WILLEMS, KLAAS Claas Willems Hoogstraeten naastligger ten westen Voorstraat ZZ 1758 254 118r
HOOGSTRATEN, KLAAS WILLEMS de tuin van Claas Willems Hoogstraten naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied) 1760 255 5v
HOOGSTRATEN, KLAAS WILLEMS de weduwe van Claas Willems Hoogstraten naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1763 255 226r
WOPKES, KLAAS Claas Wopckes , burger verkoper Romastraat NZ 1666 239 43r
WOPKES, KLAAS Claas Wopckes , burger verkoper WZ 1666 239 43v
WOPKES, KLAAS Claas Wopckes , burger bakker koper Vismarkt 1 1666 239 44r
WOPKES, KLAAS Claas Wopkes curator Vismarkt 1 1669 239 40va
WOPKES, KLAAS Claas Wopkes naastligger ten noorden Scheerstraat 5 1738 249 279r
WOPKES, KLAAS de weduwe van Claas Wopkes naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1754 253 179r
WIEBES, KLAAS Claas Wybes schoenlapper koper Hoogstraat 26 1791 263 327v
WIEBES, KLAAS Claas Wybes , c.u. en c.s. bewoner Lanen 21noord 1794 264 171v
WIEBES, KLAAS Claas Wybes , c.u. huurder (per week) 1802 266 107v
WIEBES, KLAAS Claas Wybes schoenmaker verkoper van 1/3 Zoutsloot OZ 1804 267 58v
WIEBES, KLAAS Claas Wybes koopman verkoper van 1/6 Hoogstraat 26 1804 267 107r
WIEBES, KLAAS Claas Wybes naastligger ten oosten Zoutsloot 1807 267 318v
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDES Claas Yedes Wijngaarden schrijf- en rekenmeester koper huis en tuintje Noorderhaven 76 1755 253 229v
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDES Claas Yedes Wijngaarden koper huis Lanen 43 1777 259 59r
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDES wijlen vroedsman Claas Yedes Wijngaarden Noorderhaven 76 1782 260 200v
IEKES, KLAAS Claas Ykes mr. bakker naastligger ten oosten Vijver OZ 1793 264 162r
IEKES, KLAAS de erven van Claas Ykes naastligger ten oosten Vijver OZ 1801 266 10r
WIJGA, KLAAS IEKES Claas Ykes Wijga huurder Lanen 46 1788 262 301r
IEPES, KLAAS Claas Ypes naastligger ten oosten Hofstraat 1668 239 27ra
IEPES, KLAAS Claas Ypes naastligger ten noorden Franekereind NZ 1708 245 63r
KAMP, KLAASKE de kinderen van wijlen Claasje Camp verkoper Sint Odolphisteeg 2 1697 243 268r
KAMP, KLAASKE Claasjen Camp, burger Voorstraat 32 1669 239 208v
, KLAASKE Claaske huurder Zuiderpoort (gebied) 1737 249 160r
BIERMA, KLAASKE Claaske Bierma verkoper (ongehuwd, meerderjarig) Zuiderhaven 99 1799 265 200r
BONER, KLAASKE Claaske Boners Brouwersstraat OZ 1663 238 22av
, de erven van Claaske Hagens, c.soc. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
VETTEVOGEL, KLAASKE Claaske Vettevogel kopers Hoogstraat 1 1782 260 204r
VETTEVOGEL, KLAASKE Claaske Vettevogel koper stalling en wagenhuis Droogstraat NZ 1785 262 12r
ZEILMAKER, KLAASKE Claaske Zeilmaker Brouwersstraat 23 1799 265 143r
ZEILMAKER, KLAASKE Claaske Zeilmaker Brouwersstraat 23 1799 265 143r
ALBERTS, KLAASKE Claaske Alberts Kleine Bredeplaats WZ 1689 242 294r
ANNES, KLAASKE Claaske Annes Huydekoper, burger Lanen 85 1730 247 348r
KLASES, KLAASKE Claaske Claases huurder achterkamer Droogstraat 51 1801 266 11r
KLASES, KLAASKE Claaske Claases Heiligeweg 19 1803 266 254r
KLASES, KLAASKE Claaske Claases Heiligeweg 19 1803 266 254r
KLASES, KLAASKE Claaske Clases , burger verkoper Vianen ZZ 1766 256 172r
FEKKES, KLAASKE Claaske Fekkes Wolkama, burger Bargebuurt 1665 239 8r
FRANSES, Claaske Fransen huurder weefwinkel Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v
FREERKS, KLAASKE Claaske Freerks verkoper Hoogstraat 4 1781 260 150v
GOSSES, KLAASKE Claaske Gosses Droogstraat NZ 1746 251 123v
REINALDA, KLAASKE GOSSES Claaske Gosses Reinalda Hoogstraat 14 1807 267 333v
HARMENS, KLAASKE Claaske Harmens , meerderjarige vrijster verkoper Hofstraat 65 1764 256 63v
HARMENS, KLAASKE Claaske Harmens verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1771 257 190v
JAKOBS, KLAASKE Claaske Jacobs verkoper Rozengracht 42 1680 241 117v
JANS, KLAASKE Claaske Jans Heiligeweg 54 1736 249 108r
JANS, KLAASKE Claaske Jans Prinsensteeg 3 1779 259 219r
JANS, KLAASKE Claaske Jans verkopers Prinsensteeg 3 1782 260 241v
JANS, KLAASKE Claaske Jans verkoper van 1/4 Nieuwstraat 21 1784 261 132r
LOLLES, KLAASKE Claaske Lolles koper huis Kerkpoortstraat 31 1808 268 47v
MARTENS, KLAASKE Claaske Martens , meerderjarige vrijster verkoper Hofstraat 65 1765 256 96r
MINNES, KLAASKE Claaske Minnes naastligger ten zuiden onbekend 1738 249 265r
OKKES, KLAASKE Claaske Ockes verkoper Franekereind 29oost 1738 249 350r
OEDSES, KLAASKE Claaske Oedses , burger verkoper Hofstraat 59 1741 250 166r
PIETERS, KLAASKE Claaske Pieters Kerkpad WZ 1733 248 249v
SIETSES, KLAASKE Claaske Sytses herbergierse Karremanstraat NZ 1736 249 148v
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claaske Thomas Wijngaarden verkoper Voorstraat NZ 1739 250 29v
WILLEMS, KLAASKE Claaske Willems Sint Odolphisteeg 12 1739 250 7v
JANS, Claera Jans Karremanstraat 1748 251 241r
MEINERTS, KLAARTJE Claertie Meynerts verkoper als mede-erfgenaam voor de ene helft Zoutsloot 1682 241 234v
, KLAAS Claes wever naastligger ten oosten Karremanstraat 1648 236 11r
, KLAAS Claes timmerman naastligger ten noorden onbekend 1649 236 60v
, KLAAS Het huis van Claes leertouwer naastligger ten oosten Hoogstraat 1650 236 138v
, KLAAS als gebruiker Claes stoeldraaier naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat WZ 1657 237 134r
, KLAAS Claes poortsluiter naastligger ten zuiden Nieuwstraat 58 1660 238 23r
, KLAAS Claes poortsluiter naastligger ten zuiden Nieuwstraat 58 1659 238 2ar
, KLAAS de tuinen van Claes , de jonge mr. smid naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1668 239 164v
, KLAAS Claes , burger naastligger ten noorden Weverstraat 1672 240 12va
, KLAAS de weduwe van wijlen Claes kooltjer naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1682 241 178r
, KLAAS Claes slachter naastligger ten oosten Lombardstraat 1683 241 247v
, KLAAS Claes schipper (schuit-) naastligger ten oosten Vijverstraat 4 1692 243 16r
, KLAAS Claes briefbesteller naastligger ten zuiden Lanen 74 1712 245 164r
, KLAAS het huis van Claes gleibakker naastligger ten zuiden Nieuwstraat 46 1714 245 225v
, KLAAS Claes schipper (trek-) naastligger ten noorden William Boothstraat WZ 1716 245 256r
AKKER, KLAAS Claes Acker koper 1/4 van 62 GG eeuwige jaarlijkse grondpacht 1688 242 243r
AKKER, KLAAS de tuin van dr. Claes Acker naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1696 243 221r
, KLAAS de tuin van dr. Claes Ackers naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1694 243 78r
, KLAAS eigenaars van het huis van wijlen Claes Arquens naastligger Voorstraat NZ 1660 238 40v
BAKKER, KLAAS Claes Backer koper kamer Rapenburg ZZ 1661 238 92v
BOTSMA, KLAAS Claes Botsma koopman gebruiker ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
BRAAM, KLAAS Claes Braam koopman naastligger ten noorden Schritsen 5 1746 251 133r
BRAAM, KLAAS Claes Braem naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1658 237 157r
BRAAM, KLAAS Claes Braem naastligger ten zuiden Zuiderhaven 8 1658 237 157v
BRAAM, KLAAS Claes Braem naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1670 240 1r
BRAAM, KLAAS Claes Braem, minderjarig Voorstraat 37 1726 246 253r
BRAAM, KLAAS Claes Braem koopman verkoper van 1/4 Droogstraat NZ 1728 247 143r
BRAAM, KLAAS Claes Braem verkoper van 1/12 Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
BRAAM, KLAAS Claes Braem koopman naastligger ten noorden Lanen 15 1733 248 205r
BRAAM, KLAAS Claes Braem koopman curator Voorstraat 61 1741 250 197v
BRAAM, KLAAS Claes Braem ontvanger te Midlum en koopman verkoper Voorstraat NZ 1742 250 275v
, KLAAS Claes Bretton mr. hoedenmaker koper provisioneel huis en tuintje Lanen 16 1745 251 3ra
, KLAAS burgemeester Claes van der Brugh naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 14 1745 251 102v
, KLAAS burgemeester Claes van der Brugh Kleine Bredeplaats 14 1745 251 102v
BUIS, KLAAS de weduwe van Claes Buis naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1686 242 105r
, KLAAS Claes Burger naastligger ten noorden Vijver WZ 1659 238 4r
, KLAAS Claes Burger naastligger ten noorden Weverstraat 1668 239 163v
, KLAAS Claes Burger naastligger ten westen Romastraat NZ 1669 239 192r
, KLAAS het huisje genaamd de Paussteert van Claes Burger Grote Bredeplaats 6west 1671 240 64v
, KLAAS Claes Burger naastligger ten oosten Romastraat NZ 1671 240 68v
, KLAAS het achterhuis en plaats van Claes Burger naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1671 240 75v
, KLAAS Claes Burger, c.soc. naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 2achter 1672 240 83r
, KLAAS Claes Burger naastligger ten westen Hofstraat 16 1674 240 160r
, KLAAS het hof en uitgang van Claes Burger naastligger ten westen Rozengracht NZ 1675 240 186r
, KLAAS Claes Burger naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1675 240 186r
, KLAAS de kamer van Claes Burger naastligger ten oosten Romastraat 1675 240 194v
, KLAAS Claes Burger verpachter grond Weverstraat 1675 240 205r
, KLAAS Claes Burger, c.soc. naastligger ten noorden Scheerstraat 11 1675 240 210r
, KLAAS Claes Burger naastligger ten oosten Sint Jacobstraat OZ 1677 240 37va
, KLAAS Claes Burger naastligger ten noorden Scheerstraat 11 1678 241 16v
, KLAAS Claes Burger naastligger ten westen Rozengracht NZ 1678 241 19r
, KLAAS Claes Burger naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1678 241 19r
, KLAAS de erven van wijlen Claes Burger naastligger ten westen Hofstraat 16 1682 241 234r
, KLAAS de erven van wijlen Claes Burger naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1683 241 260r
, KLAAS erven van Claes Burger naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r
, KLAAS Claes Burger eigenaar huis Sint Jacobstraat OZ 1693 243 61v
BURGERS, KLAAS de erven van Claes Burgers naastligger ten westen Rozengracht NZ 1680 241 99v
BURGERS, KLAAS de erven van Claes Burgers naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1680 241 99v
BURGERS, KLAAS de erven van Claes Burgers naastligger ten westen Rozengracht NZ 1680 241 112r
BURGERS, KLAAS de erven van Claes Burgers naastligger ten westen Noorderhaven 44 1680 241 115r
BURGERS, KLAAS de hof van Claes Burgers naastligger ten westen Rozengracht NZ 1693 243 25v
, KLAAS de kamer van Claes Buyske naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1682 241 188v
, KLAAS Claes Buyske naastligger ten oosten Lombardstraat 1685 242 72r
, KLAAS Claes Cras verkoper Romastraat ZZ 1670 240 31v
, KLAAS Claes Crats, burger c.u. koper kamer Romastraat 1650 236 134r
EELKEMA, KLAAS Claes Eelcoma naastligger ten westen William Boothstraat 1682 241 228v
, KLAAS Claes Evema huurder Voorstraat 47 1724 246 204r
FABER, KLAAS vroedsman Claes Faber naastligger ten oosten Rapenburg 1664 238 28ar
FABER, KLAAS Gemeensman Claes Faber voormalig eigenaar en gebruiker der hof Wasbleek 1680 241 103v
FABER, KLAAS Claes Faber verkoper Wasbleek 1680 241 103v
, KLAAS hopman Claes Falcken naastligger ten westen Hoogstraat NZ 1667 239 121av
, KLAAS hopman Claes Falcken naastligger ten noorden Hoogstraat NZ 1667 239 121av
, KLAAS burger hopman Claes Falcken koper kamer met de hof ten zuiden en ervoor Droogstraat 1668 239 132r
, KLAAS burger hopman Claes Falcken naastligger ten westen Droogstraat 1668 239 132r
VISSER, KLAAS de kamer van Claes Fisscher naastligger ten westen Molenpad ZZ 1675 240 171r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claes Fontein koper huis Bildtstraat 21 1752 253 7r
FONTEIN, KLAAS Claes Fontein naastligger ten westen Droogstraat NZ 1753 253 40r
FONTEIN, KLAAS [als bewoner?] Claes Fontein, c.s. naastligger ten westen Voorstraat 14 1753 253 97v
FONTEIN, KLAAS [als bewoner?] Claes Fontein naastligger ten westen Voorstraat 14 1759 254 219r
FONTEIN, KLAAS Claes Fontein naastligger ten zuiden Bildtstraat 19 1769 257 138r
FONTEIN, KLAAS erfgezeeten Claes Fontein verkoper Bildtstraat 21 1769 257 141r
FRANSEN, KLAAS Claes Fransen, c.u. bontwever huurder Oosterbolwerk 1769 257 144r
GROENEWOUD, KLAAS meerderjarig vrijgezel Claes Groenewold verkoper van 1/5 Schritsen 25 1753 253 36r
GROENEWOUD, KLAAS meerderjarig vrijgezel Claes Groenewold verkoper van 1/5 Grote Bredeplaats NZ 1753 253 68r
GROENEWOUD, KLAAS meerderjarig vrijgezel Claes Groenewold verkoper van 1/5 ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
, KLAAS Claes Haeringga verkoper Kerkpoortstraat NZ 1683 241 248v
HOUKEMA, KLAAS burgervaandrig Claes Haukema winkelier koper huis Kleine Bredeplaats 4 1735 249 28v
, KLAAS wijlen Claes Haukema? Noorderhaven 65 1752 252 214v
HEERMA, KLAAS de weduwe van Claes Heerma naastligger ten westen Weeshuisstraat 1728 247 201v
HEREMA, KLAAS de weduwe van Claes Herema huurder Havenplein 10 1735 249 89v
, KLAAS Claes Hindeloopen koopman koper pakhuis CA Zuiderhaven 37 1727 246 303v
, KLAAS Claes Hindeloopen koopman huurder Zuiderhaven 37 1727 246 303v
, KLAAS wijlen Claes Hindeloopen koopman Voorstraat 42 1743 250 280r
, KLAAS Claes Hindelopen koopman Sint Odolphisteeg OZ 1725 246 230v
, KLAAS wijlen Claes Hindelopen koopman Droogstraat NZ 1728 247 143r
, KLAAS wijlen Claes Hindelopen Havenplein 10 1735 249 89v
HINLOPEN, KLAAS wijlen Claes Hinloopen, burger Zuiderhaven 37 1729 247 295v
HOOGSTRATEN, KLAAS Claes Willem Hoogstraten Rapenburg ZZ 1759 254 189v
HOOGSTRATEN, KLAAS de erven van Claes Hoogstraten naastligger ten noorden Rozengracht 37 1770 257 165r
, KLAAS Claes IJsenbeeck mr. timmerman naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 5 1694 243 80r
IJSENBEEK, KLAAS weduwe van Claes IJsenbeek naastligger ten oosten Vijverstraat ZZ 1702 244 178r
IJSENBEEK, KLAAS weduwe van Claes IJsenbeek naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt NZ 1703 244 199v
IJSENBEEK, KLAAS Claes IJsenbeek koopman naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 14 1732 248 145v
, KLAAS verkoper Claes Jonas naastligger ten westen Vijverstraat 1646 235 223r
KAT, KLAAS de kamer van Claes Kat verpachter grond Romastraat ZZ 1670 239 218v
KNOOP, KLAAS weduwe van Claes Knoop naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1732 248 91r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claes Leistra koopman naastligger ten westen Nieuwstraat 62 1770 257 145ar
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claes Leistra koopman verkoper Nieuwstraat 62 1770 257 145ar
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claes Leistra naastligger ten zuiden Rinnertspijp WZ 1770 257 151v
LEISTRA, KLAAS de erven van Claes Leistra naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1772 258 19r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claes Leystra koopman