Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Het einde komt in zicht; in vier jaar zijn meer dan negenduizend akten verwerkt tot leesbare, doorzoekbare en sorteerbare informatie.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Aa  Ae  Ai  Ao  Au  Ay  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
ADIUS, A. secretaris A. Adius verpachter grond 1659 237 180r
ADIUS, A. secretaris A. Adius naastligger ten noorden 1659 237 180r
BAKKER, A. A. W. Bakker naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 6 1779 259 201v
BLOK, A. de heer A. Blok naastligger ten westen Voorstraat 97 1780 259 297v
BLOK, A. de heer A. Blok naastligger ten noorden Voorstraat 97 1780 259 297v
BOLMAN, A. A. Bolman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 54 1788 263 63v
BOLMAN, A. A. Bolman naastligger ten oosten Lanen 78 1792 264 59r
BOLMAN, A. A. Bolman koper woning Zoutsloot NZ 1797 265 14r
BOLMAN, A. A. Bolman naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 7 1799 265 192r
BOLMAN, A. A. Bolman verkoper Lanen 27 1803 266 195v
BOLMAN, A. A. Bolman koopman naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1803 267 2v
BOLMAN, A. A. Bolman koopman naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 53 1804 267 66r
BOLMAN, A. A. Bolman koopman naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1805 267 148r
BOLMAN, A. A. Bolman koopman naastligger ten westen Molenpad ZZ 1806 267 272r
BONTEKOE, A. de weduwe van A. Bontekoe naastligger ten westen Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
BONTEKOE, A. de weduwe van A. Bontekoe naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
BONTEKOE, A. de erven van A. Bontekoe naastligger ten westen Sint Jacobstraat 6 1791 263 287v
BONTEKOE, A. de erven van A. Bontekoe naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 6 1791 263 287v
CONRADI, A. A. J. Conradi secretaris koper huis, tuin, stal, wagenhuis en knechtswoning of washuis Zuiderhaven ZZ 1786 262 104v
CONRADI, A. A. J. Conradi naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1786 262 104v
CONRADI, A. de heer A. J. Conradi advocaat en secretaris koper huis (korte beschrijving van het verkochte) Noorderhaven NZ 1787 262 159r
CONRADI, A. A. J. Conradi secretaris verkoper Noorderhaven 41 1787 262 187r
CONRADI, A. A. J. Conradi naastligger ten westen Zuiderhaven 50 1790 263 223v
CONRADI, A. A. J. Conradi secretaris koper door niaar huis Zuiderhaven 50 1792 264 1r
CONRADI, A. A. J. Conradi secretaris naastligger ten westen Zuiderhaven 50 1792 264 1r
CONRADI, A. oud secretaris mr. A. J. Conradi naastligger ten oosten Zuiderhaven 38 1801 265 281v
CONRADI, A. A. J. Conradi oud secretaris koper huis Weeshuisstraat NZ 1802 266 50v
CONRADI, A. de heer A. J. Conradi naastligger ten westen Zuiderhaven 4 1802 266 68v
CONRADI, A. de heer A. J. Conradi naastligger ten noorden Zuiderhaven 4 1802 266 68v
CONRADI, A. de heer A. J. Conradi naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
CONRADI, A. oud secretaris mr. A. J. Conradi huurder Moriaanstraat NZ 1802 266 147r
CONRADI, A. de heer A. J. Conradi huurder Moriaanstraat NZ 1802 266 159r
CONRADI, A. A. J. Conradi secretaris koper huis en weefwinkel Rapenburg NZ 1804 267 56r
CONRADI, A. A. J. Conradi naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1804 267 56r
CONRADI, A. A. J. Conradi naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 12 1810 268 349v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen notaris Kerkpoortstraat 1777 259 43v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen , c.u. naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1778 259 115v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen , c.u. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1778 259 115v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1778 259 157v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1778 259 157v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen, n.u. naastligger ten noorden Lanen 31 1779 259 209v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen notaris naastligger ten westen Noorderhaven ZZ 1780 259 280r
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen publieq notaris ? Hofstraat NZ 1783 261 17r
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen notaris naastligger ten oosten Droogstraat 1789 263 77v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1807 267 303v
, A. A. R. van Dalzen notaris naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1784 261 225r
, A. A. Detelmeyer koopman verkoper Noorderhaven 114 1795 264 238r
FABER, A. A. L. Faber naastligger ten noorden Zuiderhaven 4 1793 264 79v
FABER, A. A. J. Faber Noorderhaven 70 1808 268 89v
, A. A. Fabes naastligger ten westen Zoutsloot 106 1788 263 60r
HAAS, A. majoor A. de Haas naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1755 253 205r
HAAS, A. A. de Haas naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1755 253 205r
HAAS, A. wijlen wed. A. de Haas huurder Raamstraat 8 1788 263 22v
HAARSMA, A. A. van Haersma voormalig bewoner Voorstraat 43 1734 249 1r
HAARSMA, A. de heer A. Haersma oud kapitein naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1742 250 213r
IDSINGA, A. A. van Idsinga secretaris huurder Zuiderhaven 73oost 1699 243 397v
JACOBIDES, A. oud burgemeester A. Jacobides naastligger ten oosten Kruisstraat 10 1706 244 343r
JACOBIDES, A. oud burgemeester A. Jacobides verkoper Sint Christoffelsteeg 6 1715 245 249v
JONG, A. A. de Jong verkoper Noorderhaven 11 1809 268 203r
MOCKEMA, A. A. Moccama naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 9achter 1782 260 182r
MOCKEMA, A. vroedsman A. A. Mockema, c.s. naastligger ten oosten Noordijs 1793 264 161r
, A. vroedsman A. Mokkema naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 21 1788 262 241v
MOUTER, A. A. Mouter moeder Noorderhaven NZ 1784 261 258r
, A. de weduwe van A. Noordga naastligger ten westen Brouwersstraat 12 1773 258 68v
, A. A. Oendstra Hofstraat 33 1790 263 276v
OENSTRA, A. A. Oenstra stadsbode Schritsen 50achter 1790 263 213r
OOSTENDORP, A. A. Oostendorp naastligger ten oosten Lanen 19 1808 268 50v
OOSTENDORP, A. A. Oostendorp naastligger ten zuiden Nieuwstraat 54 1810 269 83r
OOSTERBAAN, A. de weduwe van A. Oosterbaan naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1803 266 230v
OOSTERBAAN, A. wijlen A. Oosterbaan Gardenierstraat 1804 267 17v
OSINGA, A. oud burgemeester A. Osinga naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 17 1773 258 4r
OSINGA, A. A. Osinga naastligger ten zuiden Moriaanstraat 1775 258 207v
OVERDIJK, A. A. Overdijk naastligger ten zuiden Bargebuurt 4 1808 268 177v
REINALDA, A. de weduwe van A. Reinalda naastligger ten oosten Rommelhaven 26b 1783 261 71v
RING, A. A. van Ring medicinae doctor verkoper Oosterbolwerk 1798 265 94r
RING, A. dr. A. van Ring naastligger ten noorden Spinstraat 11 1808 268 29v
RING, A. Dr. A. van Ringh koopman koper huis Gardenierstraat 1789 263 71v
RING, A. dr. A. van Ringh koper huis en houtschuur Zuiderhaven 52 1799 265 133v
RING, A. dr. A. van Ringh naastligger ten oosten Voorstraat 63 1801 266 22v
RING, A. dr. A. van Ringh naastligger ten noorden Voorstraat 63 1801 266 22v
RING, A. dr. A. van Ringh naastligger ten westen Voorstraat 67 1804 267 96r
ROOK, A. de heer A. de Roock naastligger ten oosten Voorstraat 55 1804 267 29r
ROOK, A. de heer A. de Roock naastligger ten noorden Voorstraat 55 1804 267 29r
ROOK, A. A. de Roock, nom. liberorum equipagemeester naastligger ten noorden Voorstraat 57 1804 267 30v
ROOK, A. de heer A. de Rook naastligger ten oosten Noorderhaven 100 1803 266 250r
, A. burgemeester A. Roosen naastligger ten noorden Gardenierstraat 1 1750 252 87r
ROSEN, A. de weduwe van burgemeester A. Rosen reversaalhouder Heiligeweg 8 1761 255 65r
ROSEN, A. de weduwe van burgemeester A. Rosen naastligger ten oosten Heiligeweg 8 1761 255 65r
SCHELTINGA, A. A. Scheltinga naastligger ten zuiden onbekend 1774 258 146r
SCHELTINGA, A. de heer A. Scheltinga naastligger ten oosten Nieuweburen 11 1781 260 97v
SCHELTINGA, A. A. Scheltinga naastligger ten oosten Hoogstraat 4 1787 262 309v
TABES, A. de heer A. L. Tabes naastligger ten noorden Voorstraat 101 1787 262 215r
TADEMA, A. A. Tadema naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 11 1809 268 243v
TADEMA, A. A. J. Tadema naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 13 1811 269 137r
, A. A. Terwogt naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 4 1809 268 186r
, A. A. Terwogt naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 4 1809 268 186r
, A. A. van Urk Grote Bredeplaats 17 1778 259 122r
VEEN, A. A. van der Veen naastligger ten noorden Schritsen 53 1810 269 115r
FINK, A. A. Vink naastligger ten westen Spijkerboor (gebied) 1763 255 222v
WESTENDORP, A. A. Westendorp mr. bakker naastligger ten oosten Voorstraat 5 1783 261 62r
WIJDENBRUG, A. hof van A. Widenbrugh ontvanger naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 4 1700 244 79r
WYBENGA, A. de weduwe van A. Wiebinga naastligger ten westen Rozengracht 37 1787 262 162v
WIJDENBRUG, A. de weduwe van A. van Wijdenbrugh naastligger ten noorden onbekend 1733 248 202r
WIJDENBRUG, A. de weduwe van A. van Wijdenbrugh verpachter grond onbekend 1733 248 202r
WIJNGAARDEN, A. de ervan van A. Wijngaarden naastligger ten zuiden Lanen 34 1799 265 183v
WIJNGAARDEN, A. de erven van vroedsman A. Wijngaarden naastligger ten westen Schritsen 29 1802 266 105r
WIJNGAARDEN, A. de erven van vroedsman A. Wijngaarden naastligger ten noorden Schritsen 29 1802 266 105r
WYBENGA, A. de erven van A. Wybenga naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1782 260 251r
WYBENGA, A. de erven van A. Wybenga naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1782 260 251r
WYBENGA, A. de weduwe van A. Wybenga naastligger ten westen Voorstraat 49 1783 261 82r
WYBENGA, A. A. Wybenga Voorstraat 28 1790 263 219r
, A. vroedsman A. Zeestra naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1702 244 167ar
, A. de weduwe en erven van de vroedsman A. E. Zeestra Zuiderplein 1 1710 245 132r
, A. A. van Ziegen koopman naastligger ten westen Lanen 81 1782 260 304v
, A. A. van Ziegen koopman naastligger ten noorden Lanen 81 1782 260 304v
DOEDES, A. de erven van A. Doedes naastligger ten westen Franekereind 34 1781 260 123v
MEINTES, A. A. R. Mentes , c.u. naastligger ten westen Zuiderhaven 73 1793 264 91r
DALFSEN, A. R. A. R. van Dalsen naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1786 262 79v
R., A. A. R. van Dalzen naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1786 262 57r
R., A. A. R. van Dalzen naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1786 262 84r
, de erven van A. en S. Roerich, c.s. naastligger ten westen Hoogstraat 10 1808 268 98r
NAUTA, A? Nauta verkoper Zoutsloot 1777 259 63r
JANS, AAGJE Aachjen Jans koper woning Romastraat ZZ 1749 252 3v
JANS, AAGJE Aachjen Jans Bullart verkoper Brouwersstraat 8 1739 250 4r
JAKOBS, Aaeble Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r
JAKOBS, Aaeble Jacobs Beytzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r
HENDRIKS, AART Aaert Hendricks naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 4 1682 241 233v
JANS, AAFKE Aaffke Jans , burger onbekend 1664 238 204r
JANS, AAFKE Aaffke Jans , burger Grote Kerkstraat 38 1664 238 238v
MICHIELS, AAFKE Aaffke Michiels Noorderhaven 34 1669 239 190r
HUBERTS, Aaffken Huyberts Grote Ossenmarkt 8 1733 248 245r
VOSMA, AAFKE Aafje Vosma koper huis Grote Bredeplaats 18 1747 251 204r
, AAFKE Aafke huurder bovenhuis Vismarkt 4 1758 254 145v
, AAFKE Aafke huurder Vijverstraat 13 1795 264 295v
, AAFKE Aafke huurder Vijverstraat 15 1795 264 295v
ALGERA, AAFKE Aafke Algera Heiligeweg 40 1666 239 49r
ALTENA, AAFKE Aafke J. Altena koper van 1/3 huis Lanen 39 1809 268 222r
ATTEMA, AAFKE Aafke Attema verkoper Klaverbladstraat 14 1810 268 334v
BIERMA, AAFKE Aafke Bierma Voorstraat 10 1738 249 345r
BIERMA, AAFKE Aafke Bierma Sint Odolphisteeg 2 1745 251 65v
BIERMA, AAFKE vrouw Aafke Bierma verkoper Rozengracht 14 1765 256 126v
HIBMA, AAFKE Aafke Hibma koper huis Noordijs 5 1804 267 93v
KOK, AAFKE Aafke de Kok kopers Grote Bredeplaats 11 1785 262 45r
OVERDIJK, AAFKE Aafke Overdijk Kleine Bredeplaats 23 1800 265 254r
OVERDIJK, AAFKE Aafke Overdijk Vijver 1802 266 157v
OVERDIJK, AAFKE Aafke Overdijk Lanen 3 1805 267 123r
OVERDIJK, AAFKE Aafke Overdijk Lanen 3 1805 267 123r
OVERDIJK, AAFKE Aafke Overdijk Hondenstraat 3 1805 267 162v
RINSMA, AAFKE Aafke Rinsma Droogstraat 83 1810 269 7v
SALVERDA, AAFKE wijlen Aafke L. Salverda verkoper Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
SALVERDA, AAFKE wijlen Aafke L. Salverda verkoper Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
SALVERDA, AAFKE wijlen Aafke L. Salverda verkoper Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
ZANDSTRA, AAFKE Aafke Sanstra Zuiderhaven 59 1689 242 279v
ZANDSTRA, AAFKE Aafke Sanstra Zuiderhaven 1689 242 280r
STEFANUS, AAFKE Aafke T. Stephani Noorderhaven 44 1772 258 14v
STEFANUS, AAFKE Aafke Stephani Voorstraat 26 1777 259 38r
STEFANUS, AAFKE Aafke Stephani ten oosten van Harlingen 1783 261 106r
STEFANUS, AAFKE Aafke Stephany, burger ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
SWERMS, AAFKE Aafke Swerms, c.s. huurder Zuiderhaven 36 1755 253 232v
TALMA, AAFKE Aafke Talma verkoper Voorstraat 60 1792 264 58r
TALMA, AAFKE mejuffrouw Aafke Talma koper door niaar knechtswoning Lanen 81achter 1794 264 189r
TOLMAN, AAFKE Aafke Talman Grote Kerkstraat 20 1799 265 170v
BROUWER, AAFKE Aafke Beert Brouwer verkoper Grote Kerkstraat 21 1787 262 220v
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwer verkoper Wasbleek 1779 259 159r
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwer naastligger ten zuiden Brouwersstraat 16 1789 263 157v
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwer verkoper Brouwersstraat 16 1789 263 157v
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwer naastligger ten noorden Brouwersstraat 18 1789 263 159r
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwer verkoper Brouwersstraat 18 1789 263 159r
BOUWES, AAFKE Aafke Bouwes Rozenstraat 1798 265 79r
KLASES, AAFKE Aafke Clases , burger Lombardstraat ZZ 1731 247 374r
WIJNGAARDEN, AAFKE KLASES Aafke Clases Wijngaarden (voogd en voorstander) Lanen 43 1792 264 18v
KORNELIS, AAFKE Aafke Corneelis verkoper van 1/2 Romastraat 1 1752 253 21r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis Both Apothekerstraat 9 1731 248 16r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis verkoper van 1/2 Gardenierstraat 2 1752 253 9v
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis verkoper van 1/2 Romastraat ZZ 1752 253 19v
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis koper 1/2 huis (heeft een achteruitgang in de Both Apothekerstraat) met hof of tuin en Gardenierstraat ZZ 1752 253 29v
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis eigenaar van 1/2 Gardenierstraat ZZ 1752 253 29v
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis verkoper van 1/2 onbekend 1753 253 85r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis verkoper Both Apothekerstraat 5 1753 253 90r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis , burgerse Hofstraat NZ 1757 254 54v
KORNELIS, AAFKE wijlen Aafke Cornelis Gardenierstraat 4 1778 259 133r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis Droogstraat 1803 266 245r
DOUWES, AAFKE Aafke Douwes verkoper van 1/2 Romastraat ZZ 1752 253 19v
DOUWES, AAFKE Aafke Douwes verkoper van 1/2 Romastraat 1 1752 253 21r
DOUWES, AAFKE Aafke Douwes verkoper Gardenierstraat ZZ 1752 253 29v
DOUWES, AAFKE Aafke Douwes verkoper van 1/2 onbekend 1753 253 85r
EELKES, AAFKE Aafke Eeltjes bewoner Lammert Warndersteeg OZ 1781 260 139r
FOEKES, AAFKE Aafke Foekes huurder Zoutsloot ZZ 1740 250 132r
FRANSES, AAFKE Aafke Fransen Zuiderstraat ZZ 1770 257 168r
GERBENS, AAFKE Aafke Gerbens , burger Liemendijk ZZ 1737 249 171v
GERBENS, AAFKE Aafke Gerbens Liemendijk 1738 249 342r
GERBENS, AAFKE Aafke Gerbens , burger Noordijs OZ 1739 250 42v
GERBENS, AAFKE Aafke Gerbens Hoogstraat 11 1739 250 68v
GERBENS, AAFKE wijlen Aafke Gerbens verkoper Achterstraat NZ 1754 253 180r
GERBENS, AAFKE Aafke Gerbens verkoper Kleine Kerkstraat 3 1755 253 208r
GERRITS, AAFKE Aafke Gerrits verkoper van 1/3 Lanen 93 1740 250 90r
GIJSBERTS, AAFKE Aafke Gieses Schritsen 18 1781 260 102r
BROOS, AAFKE HARMENS Aafke Harmanus Broos Voorstraat 13 1795 264 280r
HARMENS, AAFKE Aafke Harmens Noorderhaven 82 1781 260 149v
HENDRIKS, AAFKE Aafke Hendriks huurder Wortelstraat NZ 1767 256 239r
HENDRIKS, AAFKE Aafke Hendriks koper Kleine Bredeplaats 15 1782 261 7r
HENDRIKS, AAFKE Aafke Hendriks koper Nieuwstraat 64 1783 261 97r
HENDRIKS, AAFKE wijlen Aafke Hendriks Nieuwstraat 64 1786 262 60v
WASSENAAR, AAFKE HENDRIKS Aafke Hendriks Wassenaar verkoper Voorstraat 35 1769 257 107r
HUBERTS, AAFKE Aafke Huberts verkoper Heiligeweg 11 1754 253 133v
HUBERTS, AAFKE Aafke Huberts verkoper Spekmarkt 2 1754 253 134v
HUBERTS, AAFKE Aafke Huiberts naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 10 1739 250 66r
HUBERTS, AAFKE Aafke Huiberts verkoper van 13/16 Grote Ossenmarkt 10 1739 250 66r
JAKOBS, AAFKE Aafke Jacobs verkoper van 7/24 Romastraat 27 1737 249 158v
JANS, AAFKE Aafke Jans , burger Zoutsloot 21 1740 250 111v
JURJENS, AAFKE Aafke Jurjens naastligger ten westen Grutterstraat 1732 248 129r
JURJENS, AAFKE Aafke Jurjens (Aafke Jurjens trekt dit van Johannes Potkast) Grutterstraat 1732 248 129r
JURJENS, AAFKE Aafke Jurjens , burger heeft cessie verleend Grutterstraat 1732 248 129r
SALVERDA, AAFKE LAMMERTS Aafke Lammerts Salverda, burgerse Lanen 83 1758 254 120v
POPPES, AAFKE Aafke Poppes verkoper Noorderhaven 25 1727 247 11v
FONTEIN, AAFKE REINERS weduwe Aafke Reinders Fontein naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1725 246 224v
FONTEIN, AAFKE REINERS weduwe Aafke Reinders Fontein verkoper (voor haarzelf en als moeder en wettige voorstander v haar minderjarige dochter) Noorderhaven NZ 1725 246 224v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reiners Fontein, burger Noorderhaven 61 1709 245 100r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reiners Fontein Bildtpoort (gebied) 1714 245 210r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reiners Fontein, burger verkoper van 1/2 Voorstraat 36 1734 248 299v
SIEBRENS, AAFKE Aafke Sibrens , burger Heiligeweg 1a 1660 238 62v
BROUWER, AAFKE SIKKES Aafke Sikkes Brouwer Franekereind 19 1809 268 298v
SJOERDS, AAFKE Aafke Sjoerds , burger koper huis en erf Kleine Bredeplaats 11 1754 253 146r
SIEBRENS, AAFKE Aafke Syberens Nieuwstraat 34 1740 250 129v
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talma Bildtpoort (gebied) 1767 257 25r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talma Bargebuurt OZ 1767 257 26r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talma Noorderhaven 34 1767 257 27r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talma Kerkpoort (gebied) 1767 257 28r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talma Nieuwstraat 10 1769 257 109r
SIEBRENS, AAFKE Aafke Sybrens Nieuwstraat 34 1758 254 124r
JONKMAN, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrens Jonkman verkoper Nieuwstraat 1721 246 106v
TJERKS, AAFKE Aafke Tiercx Noorderhaven NZ 1658 237 177v
MEULEN, AAFKE TJEBBES wijlen Aafke Tjebbes van der Meulen Hoogstraat 10 1768 257 253v
IEBES, AAFKE wijlen Aafke Ybs Zuiderhaven 6 1730 247 11ra
STEFANUS, AAFKE Aafken T. Stephani verkoper Noorderhaven 31 1771 257 226r
STEFANUS, AAFKE Aafken T. Stephani verkoper Droogstraat NZ 1771 257 227v
STEFANUS, AAFKE Aafken T. Stephani verkoper Droogstraat NZ 1771 257 227v
STEFANUS, AAFKE Aafken T. Stephani verkoper Droogstraat 1 1771 257 229r
STEFANUS, AAFKE Aafken T. Stephani verkoper Zoutsloot 21 1771 257 230r
KLASES, AGE Aage Claasen koper huis en herberg Franekereind 23 de Ooievaar 1795 264 273r
HILLES, AGE Aage Hilles , burger koper huis met een potkast ten noorden Zuiderhaven 15 1665 239 4r
JEENS, AGE Aage Jaenes naastligger ten oosten Karremanstraat 1746 251 122v
, AAGJE Aaghjen Templar verkoper onbekend 1667 239 19va
, AAGJE Aagje Breton koper zoutkeet, turfschuur ten oosten van Harlingen 1776 259 8v
, AAGJE Aagje Breton kopers Grote Bredeplaats ZZ 1786 262 59v
, AAGJE Aagje Bretton verkoper Noorderhaven 62 1772 258 20v
, AAGJE Aagje Bretton verkoper van 3/8 Romastraat 1780 259 290v
, AAGJE Aagje Bretton verkoper Noorderhaven NZ 1783 261 50v
HANEKUIK, AAGJE Aagje Hanekuik Schritsen 35 1777 259 86r
HANEKUIK, AAGJE Aagje Hanekuik Vismarkt 1 1788 262 249r
HANEKUIK, AAGJE Aagje Hanekuik verkoper Noordergrachtswal 57 1808 268 53v
BOUWES, AAGJE Aagje Bouwes , burger Voorstraat 1 1747 251 189v
HANEKUIK, AAGJE HIELKES meerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuik Franekereind ZZ 1769 257 131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKES meerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuik Franekereind ZZ 1769 257 131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKES meerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuik Franekereind ZZ 1769 257 131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKES meerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuik Franekereind ZZ 1769 257 131v
RUTGERS, AAGJE Aagje Rutgers verkoper Rapenburg NZ 1792 264 64v
RUTGERS, AAGJE Aagje Ruts verkoper van 2/6 Hofstraat 1784 261 255r
, AAGJE Aagjen Bretton Noorderhaven 62 1771 257 222v
HANEKUIK, AAGJE Aagjen Hanekuik ten oosten van Harlingen 1767 256 247r
ANDRIES, AAGJE Aagjen Andries Zuiderhaven 18 1731 248 21v
HANEKUIK, AAGJE HIELKES Aagjen Hylkes Hanekuik Kruisstraat 6 1767 256 252r
HANEKUIK, AAGJE HIELKES Aagjen Hylkes Hanekuik Zuiderhaven 61 1767 256 254v
HANEKUIK, AAGJE HIELKES Aagjen Hylkes Hanekuik Zoutsloot NZ 1767 256 256r
HANEKUIK, AAGJE HIELKES Aagjen Hylkes Hanekuik Kruisstraat NZ 1767 256 257r
JANS, AAGJE Aagjen Jans verkoper Noorderhaven 41 1737 249 198r
JANS, AAGJE de erven van Aagjen Jans verkoper Romastraat ZZ 1753 253 66r
, Aagniet Jogchaminne , burger Bargebuurt 1752 252 181r
HANEKUIK, AAGJE Aagtje Hanekuik Noordijs 5 1804 267 93v
JAKOBS, AAKJE Aak Jacobs verkoper van 1/3 Lanen 31 1779 259 209v
HOUTKOPER, AAKJE JAKOBS Aak Jacobs Houtkoper Hoogstraat 1 1781 260 154v
HOUTKOPER, AKE JAKOBS Aake Jacobs Houtkoper Noorderhaven 76 1783 261 115r
HOUTKOPER, AAKJE JAKOBS Aake Jacobs Houtkoper Noorderhaven 76 1791 263 330v
PIETERS, AKE de kinderen van wijlen Aake Pieters Brouwersstraat 3 1785 261 271v
EELKEMA, AALTJE Aaltie van Eelcoma verkoper van 3/8 Noordijs OZ 1692 243 1r
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrants onbekend 1660 238 49r
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrants Midlumerlaan 1660 238 49v
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrants aanhandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrants aanhandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrants verwandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrants verwandelaar 1660 238 55v
KAMPEN, AALTJE Aaltie van Kampen, burger koper huis Hofstraat NZ 1732 248 89v
LAQUART, AALTJE ALLERTS Aaltie Allerts Laquert verkoper van 21/72 Zuiderhaven 91 1709 245 78r
ANDRIES, AALTJE Aaltie Anderies verkoper Rozengracht 6 1738 249 351r
ANDRIES, AALTJE Aaltie Anderies Raamstraat 3 1739 250 33v
ANDRIES, AALTJE Aaltie Anderys koper van een hier niet gespecificeerd deel huis Simon Stijlstraat 2 de Lutherse Kerk 1739 250 28v
ANDRIES, AALTJE Aaltie Anderys verkoper van 6283/11450 Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
ANDRIES, AALTJE Aaltie Andrys verkoper Noorderhaven ZZ 1737 249 217r
ANDRIES, AALTJE Aaltie Andrys koper portie aandelen in een huis Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
AUKES, AALTJE Aaltie Aukes verkoper Voorstraat 67 1720 246 72v
BERENDS, AALTJE Aaltie Beernds Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v
BOK, AALTJE KLASES Aaltie Clases Bock Bargebuurt 1760 255 30v
KORNELIS, AALTJE weduwe Aaltie Cornelis verkoper Noordijs OZ 1721 246 97v
DIRKS, AALTJE Aaltie Dirks verkoper van 1/4 Franekerpoort (gebied) 1732 248 91r
DIRKS, AALTJE wijlen Aaltie Dirkx Karremanstraat OZ 1732 248 113r
DIRKS, AALTJE wijlen Aaltie Dirkx Karremanstraat OZ 1732 248 113r
DIRKS, AALTJE Aaltie Dirx , burger verkoper Nieuwstraat 52 1696 243 261r
DOEKES, AALTJE Aaltie Doekes verkoper Voorstraat 57 1740 250 98r
DOUWES, AALTJE Aaltie Douwes Schritsen 28 1738 249 266r
FOKKES, AALTJE Aaltie Fockes verkoper Zoutsloot NZ 1747 251 183v
FOPPES, AALTJE Aaltie Foppes , meerderjarige dochter verkoper van 1/10 Noordijs 5 1683 241 244r
FRANSES, AALTJE Aaltie Fransen Hoogstraat 19 1740 250 80v
FRANSES, AALTJE Aaltie Fransen verkoper Zoutsloot 1753 253 104v
GJALTS, AALTJE Aaltie Gjalts Schritsen 37 1811 269 127r
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hilbrants Midlumerlaan 1661 238 88r
HOTSES, AALTJE Aaltie Hotses , burger koper door niaar bouwland 1 pm, 9 einsen, 4 penningen, 3 roeden en 3 voeten met daarop een huisje ((per pm)) noordoost van Harlingen 1660 238 48r
HOTSES, AALTJE de weduwe Aaltie Hotses , burger naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1660 238 48r
HOTSES, AALTJE de weduwe Aaltie Hotses , burger naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1660 238 48r
HOTSES, AALTJE de weduwe Aaltie Hotses , burger naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1660 238 48r
JAKOBS, AALTJE Aaltie Jacobs Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v
JANS, AALTJE Aaltie Jans naastligger ten oosten Romastraat 27 1737 249 158v
JANS, AALTJE Aaltie Jans verkoper en Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
JANS, AALTJE Aaltie Jans naastligger ten oosten Romastraat 27 1738 249 227r
JANS, AALTJE Aaltie Jans verkoper Vijver 8 1739 250 18v
JANS, AALTJE Aaltie Jans Bostijn huurder en koper huis Romastraat 29 1738 249 232r
JANS, AALTJE Aaltie Jans Bostijn naastligger ten westen Romastraat 29 1738 249 232r
JANS, AALTJE Aaltie Jansen Zuiderhaven 18 1696 243 253v
JELLES, AALTJE Aaltie Jelles verkoper Zoutsloot ZZ 1681 241 161r
JETSES, AALTJE Aaltie Jetses verkoper Zoutsloot 47 1719 246 49r
OEPKES, AALTJE Aaltie Oepkes Kerkpoortstraat NZ 1747 251 191v
OEPKES, AALTJE Aaltie Oepkes Nieuwstraat 46 1747 251 198r
SIEBRENS, AALTJE wijlen Aaltie Sybrens Franekereind 36 1680 241 25ra
SIEBRENS, AALTJE wijlen Aaltie Sybrens Franekereind ZZ 1680 241 25ra
SIEBRENS, AALTJE wijlen Aaltie Sybrens Franekereind ZZ 1680 241 25ra
SIEBRENS, AALTJE wijlen Aaltie Sybrens Franekereind 26 1680 241 25ra
SIEBRENS, AALTJE wijlen Aaltie Sybrens Franekereind ZZ 1680 241 25ra
SIEBRENS, AALTJE wijlen Aaltie Sybrens Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
SIEBRENS, AALTJE wijlen Aaltie Sybrens Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
SIEBRENS, AALTJE wijlen Aaltie Sybrens Franekereind ZZ 1680 241 25ra
SIEBRENS, AALTJE wijlen Aaltie Sybrens Franekereind 40 1680 241 25ra
SIEBRENS, AALTJE wijlen Aaltie Sybrens Franekereind ZZ 1680 241 25ra
SIEBRENS, AALTJE wijlen Aaltie Sybrens Franekereind ZZ 1680 241 25ra
SIEBRENS, AALTJE wijlen Aaltie Sybrens Franekereind ZZ 1680 241 25ra
SIEBRENS, AALTJE wijlen Aaltie Sybrens Franekereind 32 1680 241 25ra
SIEBRENS, AALTJE wijlen Aaltie Sybrens 1680 241 25ra1
SIEBRENS, AALTJE wijlen Aaltie Sybrens 1680 241 25ra1
SIEBRENS, AALTJE wijlen Aaltie Sybrens 1680 241 25ra1
SIEBRENS, AALTJE wijlen Aaltie Sybrens 1680 241 25ra1
TEEDES, AALTJE Aaltie Taedes Kerkpad WZ 1741 250 193r
, AALTJE Aaltje turfmeetster huurder Bargebuurtspoortje WZ 1785 261 290r
, AALTJE Aaltje Achterstraat NZ 1799 265 180v
BIERMA, AALTJE Aaltje Bierma Voorstraat 14 1759 254 219r
DALFSEN, AALTJE Aaltje van Dalsen Bildtpoort (gebied) 1787 262 196r
DALFSEN, AALTJE Aaltje van Dalsen Nieuwstraat 35 1792 264 45v
DALFSEN, AALTJE wijlen Aaltje van Dalsen Lanen 91 1793 264 127v
, AALTJE Aaltje van Dalzen kopers Noorderhaven 24 1782 260 244r
, AALTJE Aaltje van Dalzen Noorderhaven 24 1784 261 200r
, AALTJE Aaltje van Dalzen Lanen 91 1789 263 146v
DONKER, AALTJE Aaltje Donker Droogstraat ZZ 1751 252 177v
ELGERSMA, AALTJE Aaltje Elgersma verkoper Wasbleek 1759 254 233v
ELGERSMA, AALTJE Aaltje Elgersma Bildtstraat 21 1769 257 141r
, AALTJE Aaltje Fontein van Reidsma verkoper van 1/4 Zuiderhaven 39 1771 257 192v
, AALTJE Aaltje Fontein van Reidsma verkoper van 1/4 onbekend 1771 257 192v
, AALTJE Aaltje Fontein van Reidsma verkoper van 1/4 onbekend 1771 257 192v
, AALTJE Aaltje Fontein van Reydsma Grote Ossenmarkt 6 1772 258 6r
FRANSEN, AALTJE Aaltje Fransen Molenpad 1 1810 269 68r
FRANSEN, AALTJE Aaltje Fransen Moriaanstraat 12 1810 269 70v
FRANSEN, AALTJE Aaltje Franzen melktapper Weverstraat 1789 263 130r
MENALDA, AALTJE Aaltje Menalda verkoper van 1/4 Voorstraat 97 1737 249 187v
MENALDA, AALTJE vrouw Aaltje Menalda verkoper Bildtstraat 3 1755 253 201r
MENALDA, AALTJE Aaltje Menalda verkoper Prinsenstraat 4 1761 255 83v
MENALDA, AALTJE Aaltje Menalda verkoper Noordijs 5 1774 258 137v
MULDER, AALTJE Aaltje Mulder Voorstraat 70 1784 261 193r
NAUTA, AALTJE Aaltje Nauta verkoper Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
NAUTA, AALTJE Aaltje Nauta verkoper Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
NOREL, AALTJE meerderjarige vrijster Aaltje Norel koper van 1/2 huis Heiligeweg 3 1786 262 128r
NOREL, AALTJE Aaltje Norel naastligger ten oosten Lanen 86 1787 262 174v
NOREL, EELSE Aaltje Norel naastligger ten zuiden Lanen 91 1789 263 146v
OOSTERVELD, AALTJE Aaltje Oosterveld koper huis Hoogstraat 28 1767 256 245v
OOSTERVELD, AALTJE Aaltje Oosterveld verkoper Hoogstraat 28 1769 257 113v
REUS, AALTJE Aaltje Reus Voorstraat 19 1797 265 21v
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stok verkoper Vijverstraat 30 1808 268 156r
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stok verkoper Vijverstraat 28 1808 268 156r
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stok verkoper Bargebuurt 26 1808 268 174v
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stok verkoper Hofstraat 21 1808 268 176r
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stok verkoper Bargebuurt 4 1808 268 177v
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stok verkoper Lanen 37 1808 268 179r
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stok verkoper Romastraat 1808 268 180v
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stok verkoper Schritsen 26 1808 268 182r
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stok verkoper Kleine Bredeplaats 15 1808 268 183v
STOK, AALTJE Aaltje van der Stok verkoper van 1/4 Dijkswal 10 1809 268 212r
, AALTJE Aaltje Tjarda verkoper Voorstraat 48 1782 260 163v
VRIES, AALTJE Aaltje de Vries Tiepelsteeg 1797 265 19v
VRIES, AALTJE Aaltje de Vries Tiepelsteeg 1797 265 19v
WIJNSMA, AALTJE bejaarde vrijster Aaltje T. Wijnsma Hoogstraat 21 1808 268 168r
WYBENGA, AALTJE Aaltje Wybenga huisvrouw verkoper Hofstraat ZZ 1793 264 156r
WYBENGA, AALTJE Aaltje Wybenga verkoper Noorderhaven 95 1800 265 230r
ZIJLSTRA, AALTJE Aaltje Zijlstra (door de eigenaar te betalen aan) Kerkpoortstraat 1785 261 267v
ENS, AALTJE AGES Aaltje Aeges Ens onbekend 1664 238 204r
ALBERTS, AALTJE Aaltje Albarts verkoper Achterstraat NZ 1665 239 3r
AUGUSTINUS, AALTJE Aaltje Augustinus Zuiderhaven 48 1664 238 239r
BERENDS, AALTJE Aaltje Beernds koper huis Nieuwstraat 34 1772 258 60r
, AALTJE Aaltje Buwes ? koper kamer onbekend 1665 239 4ra
KLASES, EELSE weduwe Aaltje Claeses Zoutsloot 1757 254 87r
KLASES, AALTJE Aaltje Clases Zeilmakersstraat 1664 238 230v
KLASES, AALTJE weduwe Aaltje Clases huurder Zoutsloot NZ 1757 254 107v
KLASES, AALTJE weduwe Aaltje Clases Zoutsloot NZ 1757 254 107v
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Blok Bildtstraat 14 1780 259 270v
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Blok kopers Heiligeweg 3 1782 260 222r
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Blok kopers Lanen 93 1782 260 306r
DIRKS, AALTJE Aaltje Dirks Lanen 45 1663 238 178r
DIRKS, AALTJE Aaltje Dirx Grote Kerkstraat NZ 1665 239 4ra
DOUWES, AALTJE Aaltje Douwes Zuiderhaven 17 1784 261 146r
DOUWES, AALTJE Aaltje Douwes verkoper Franekereind NZ 1805 267 108r
JONG, AALTJE DOUWES Aaltje Douwes de Jong naastligger ten oosten (verkoper) Noorderhaven 9 1808 268 84r
JONG, AALTJE DOUWES Aaltje Douwes de Jong verkoper Noorderhaven 9 1808 268 84r
, AALTJE Aaltje Eercx verkoper Lanen NZ 1663 238 169r
EERKES, AALTJE Aaltje Eerks verkoper Lanen NZ 1663 238 168v
EERKES, AALTJE Aaltje Eerks Kerkpoort (gebied) 1761 255 56r
FOKKES, AALTJE Aaltje Fokkes Ooievaarsteeg 9 1809 268 325r
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen Hoogstraat 19 1753 253 103v
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen huurder Kleine Ossenmarkt 6 1783 261 54v
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen Molenpad 1 1784 261 243v
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen Moriaanstraat ZZ 1803 266 262r
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen Moriaanstraat ZZ 1803 266 262r
FRANSES, AALTJE Aaltje Franzen Molenpad 5 1810 269 73r
FREERKS, AALTJE Aaltje Freerks Schritsen 55achter 1810 269 29r
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerrits Noorderhaven 114 1731 248 55r
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerrits , burgerse Voorstraat ZZ 1758 254 118r
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerrits Zuiderpoort (gebied) 1789 263 90v
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerrits Hoogstraat 38 1809 268 280r
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerryts Lanen 36 1782 260 191v
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerryts verkoper Romastraat 35 1783 261 46v
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerryts Zuiderpoort (gebied) ZZ 1801 265 284r
HANSES, AALTJE Aaltje Hanses , burger Vijverstraat 5 1758 254 163r
HANSES, AALTJE Aaltje Hanses erflater Grote Bredeplaats 11 1759 254 218r
HANSES, AALTJE wijlen Aaltje Hanses Noorderhaven ZZ 1759 254 218ar
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes Schritsen 26 1758 254 150r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes Brouwersstraat 35 1764 256 85r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes Hoogstraat 28 1765 256 121r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes Schritsen 52 1765 256 122r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes Voorstraat 16 1766 256 179r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes Voorstraat 76 1766 256 211r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes Havenplein 18a 1766 256 226r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes Hoogstraat 28 1767 256 245v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes Schritsen 52 1767 256 260v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes Voorstraat 16 1768 257 38v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes Voorstraat 16 1768 257 38v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes Havenplein ZZ 1768 257 58v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes Hofstraat NZ 1768 257 68v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes Voorstraat 16 1769 257 111r
HARKES, AALTJE wijlen Aaltje Harkes Hofstraat 1784 261 181r
HARMENS, AALTJE Aaltje Harmens verkoper Sint Odolphisteeg OZ 1689 242 272r
HARMENS, AALTJE de nagelaten kinderen van Aaltje Harmens Kerkpoortstraat 1761 255 46r
HARMENS, AALTJE Aaltje Harmens Kerkpoortstraat 1761 255 46r
HENDRIKS, AALTJE Aaltje Hendriks koper 1/2 schoenmakersperk Kerkpoort (gebied) 1748 251 216r
HENDRIKS, AALTJE Aaltje Hendriks huurder Molenpad 1757 254 64r
HENDRIKS, AALTJE Aaltje Hendriks koopvrouw verkoper van 1/3 Zoutsloot NZ 1759 254 245v
HENDRIKS, AALTJE Aaltje Hendriks verkoper van 1/4 Kleine Kerkstraat 10 1764 256 50r
HUBERTS, AALTJE Aaltje Huiberts , burger Grote Bredeplaats 6a 1755 253 208v
HUBERTS, AALTJE Aaltje Huiberts verkoper Zoutsloot ZZ 1756 253 252r
HUBERTS, AALTJE Aaltje Huiberts verkoper Grote Bredeplaats 6a 1761 255 102r
KAMMINGA, AALTJE HIELKES Aaltje Hylkes Camminga verkoper Hofstraat 27 1781 260 78v
KAMMINGA, AALTJE HIELKES Aaltje Hylkes Camminga verkoper Rozengracht ZZ 1781 260 80r
KAMMINGA, AALTJE HIELKES Aaltje Hylkes Camminga verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1781 260 81v
JAKOBS, AALTJE Aaltje Jacobs verkoper Droogstraat NZ 1662 238 135r
JANS, AALTJE Aaltje Jans Voorstraat 17 1664 238 239v
JANS, AALTJE Aaltje Jans , burgerse kopers Kerkpad WZ 1682 241 213v
JANS, AALTJE Aaltje Jans weduwe van Kleine Kerkstraat 18 1731 248 41v
JANS, AALTJE Aaltje Jans verkoper Sint Jacobstraat 2 1754 253 130r
JANS, AALTJE Aaltje Jans huurder Kleine Kerkstraat 5 1772 258 53v
JANS, AALTJE Aaltje Jans eigenaar en bewoner Kerkpoortstraat 55 1781 260 113r
JANS, AALTJE Aaltje Jans verkoper Franekereind 27 1784 261 251r
JONGEMA, AALTJE JANS Aaltje Jans Jongma, burger Grote Bredeplaats 22 1762 255 154v
KRONENBURG, AALTJE JANS Aaltje Jans Kroonenburg koper 1/2 huis Rozenstraat 1798 265 83r
KRONENBURG, AALTJE JANS Aaltje Jans Kroonenburg huurder het hele huis voor haar bakkerij Rozenstraat 1798 265 83r
KRONENBURG, AALTJE JANS Aaltje Jans Kroonenburg naastligger ten zuiden Rozenstraat 1798 265 83r
KRONENBURG, AALTJE JANS Aaltje Jans Kroonenburg naastligger ten noorden Rozenstraat 1798 265 83r
JILLES, AALTJE Aaltje Jielles Zoutsloot ZZ 1759 254 205v
JILLES, AALTJE Aaltje Jiellis , burgerse verkopers Zoutsloot ZZ 1774 258 140v
JOHANNES, AALTJE Aaltje Johannes verkoper van 1/48 Karremanstraat 23 1760 254 255r
JOHANNES, AALTJE Aaltje Johannes Brouwersstraat OZ 1765 256 266v
JOHANNES, AALTJE Aaltje Johannes Romastraat 25 1810 269 18r
LIEUWES, AALTJE Aaltje Lieuwes verkoper Gardenierstraat ZZ 1761 255 76r
MARTENS, AALTJE Aaltje Martens verkoper van 1/2 Zoutsloot 98 1781 260 13r
MEINERTS, AALTJE Aaltje Meinerts verkoper Nieuwstraat 16 1753 253 63v
MINNES, AALTJE Aaltje Minnes winkelierse koper huis, loods en plaats Lanen ZZ Jerusalem 1753 253 115v
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters kopers Scheffersplein 1775 258 214r
PIETERS, AALTJE meerderjarige vrijster Aaltje Pieters verkoper van 1/3 Voorstraat 101 1781 260 70v
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters kopers Zuiderhaven 33 1785 262 36r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 30 1801 265 306r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters Noorderhaven 96 1801 265 308r
PIETERS, AALTJE wijlen Aaltje Pieters verkoper Zuiderhaven 33 1809 268 253r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 30 1810 269 64v
PIETERS, AALTJE Aaltje Pyters Zeilmakersstraat OZ 1758 254 153r
ROORDA, AALTJE PIETERS Aaltje Pyters Roorda verkoper van 1/9 Noorderhaven 6 1759 254 194v
ROORDA, AALTJE PIETERS Aaltje Pyters Roorda verkoper van 1/9 Noorderhaven 8 1759 254 196v
ROORDA, AALTJE PIETERS Aaltje Pytters Roorda verkoper Zuiderhaven 17 1741 250 6ra
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baard verkoper van 1/64 Droogstraat NZ 1763 255 238r
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
WYNIA, AALTJE REINS jongedochter Aaltje Reins Winia koper noordoost van Harlingen 1665 239 18r
RINTJES, AALTJE Aaltje Rintjes Lanen 34 1778 259 150v
SAKES, AALTJE Aaltje Sakes Zoutsloot NZ 1755 253 233v
REITSMA, AALTJE SIEBRENS Aaltje Sibrandus Reidsma verkoper (? deel, erfgenaam ex testamento wijlen Elisabeth Jans, weduwe van Sibren Reidsma) Lanen 85 1800 265 214v
SJOERDS, AALTJE Aaltje Sjoerdts Klempenhoff Zuiderhaven 59 1689 242 279v
SJOERDS, AALTJE Aaltje Sjoerdts Klempenhoff Zuiderhaven 1689 242 280r
BONTEKOE, AALTJE STITTERTS Aaltje Stitters Bontekoe koper door niaar huis Hoogstraat 18 1782 260 302v
STITTERTS, AALTJE Aaltje Stitterts Lanen 7 1763 255 217v
BONTEKOE, AALTJE STITTERTS Aaltje Stitterts Bontekoe verkoper Hoogstraat 18 1787 262 211v
BONTEKOE, AALTJE STITTERTS Aaltje Stitterts Bontekoe verkoper Brouwersstraat 3 1788 263 2v
GROOT, AALTJE SIEBRENS Aaltje Sybrens de Groot Havenplein ZZ 1806 267 252r
SIEMENS, AALTJE Aaltje Symons verkoper Zoutsloot 52 1762 255 134v
TEUNIS, AALTJE Aaltje Teunis koper huis Rozemarijnstraat OZ 1753 253 126v
TEUNIS, AALTJE Aaltje Teunis verkoper Rozemarijnstraat OZ 1766 256 208r
TEUNIS, AALTJE Aaltje Teunis eiser Franekerpoort (gebied) 1784 261 142r
TEUNIS, AALTJE Aaltje Theunis verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1777 259 82v
TEUNIS, AALTJE Aaltje Theunis verkoper Ooievaarsteeg 7 1792 264 19v
TJERKS, EELSE Aaltje Tjerks naastligger ten zuiden Molenpad 1757 254 64r
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems Noordijs 10 1753 253 89r
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems koper huis Wortelstraat 1774 258 141v
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems kopers Zeilmakersstraat WZ 1774 258 142v
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems verkoper Wortelstraat ZZ 1779 259 175r
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems huurder (per week) Hoogstraat ZZ 1802 266 154v
WIEBES, AALTJE Aaltje Wybes , burger Lanen 36 1760 255 12v
WIEBES, AALTJE Aaltje Wybes eigenaar en bewoner voorwoning Lanen 36 1782 260 191v
WIEBES, AALTJE Aaltje Wybes verkoper Lanen 36 1782 260 191v
, AALTJE Aaltje Wynekes Hofstraat NZ 1801 265 288r
, AALTJE Aaltje Wynekes Hofstraat NZ 1801 265 288r
SIETSES, AALTJE Aaltje Zytses Lammert Warndersteeg WZ 1805 267 150r
JANS, AALTJE Aaltjen Jans Kerkpoortstraat 55 1781 260 113r
JANS, AALTJE Aaltjen Jans Rapenburg NZ 1781 260 113r
DOOITSES, AREND Aane Dooitses mr. bontwever koper huis Liemendijk ZZ 1777 259 29v
DOOITSES, AREND wijlen Aane Dooytzes bontwever Liemendijk 1783 261 52r
EEUWES, AREND Aane Ieves koper huis Liemendijk 1783 261 52r
JANS, AREND Aane Jans naastligger ten zuiden Rozenstraat 2 1748 251 221v
JANS, Aanneke Jans , e.a. naastligger ten zuiden Vijverstraat 20 1777 259 68v
, AREND Aarnt wever naastligger ten oosten Achterstraat 1688 242 240v
NIEUWENHUIS, AREND Aarnt Nieuwenhuis strandmeester koper huis Zuiderhaven 18 1698 243 389r
HANSES, AREND Aarnt Hansen naastligger ten noorden Achterstraat ZZ 1689 242 286v
IJSBRANDS, AREND het huis van de erven van Aarnt Isbrants naastligger ten oosten Havenplein NZ 1641 234 148v
IJSBRANDS, AREND het huis van de erven van Aarnt Isbrants naastligger ten noorden Havenplein NZ 1641 234 148v
KOEDIJK, AREND NANNES het nieuw gebouwde huis van Aarnt Nanninghs Koedijk, c.u. naastligger ten oosten Zuiderhaven 15 1665 239 4r
KOEDIJK, AREND NANNES Aarnt Nanninghs Koedijk, burger verkoper Zuiderhaven 15 1665 239 4r
SIPKES, AREND Aarnt Sipkes koper 1/2 kamer onbekend 1661 238 81r
SIPKES, AREND Aarnt Sipkes koper 1/2 kamer onbekend 1661 238 8av
JAKOBS, AARON Aaron Jacobs Grote Kerkstraat 25 1796 265 2r
JACOBIDES, AART burgemeester Aart Jacobides verkoper Kleine Bredeplaats 5 1710 245 130r
KLASES, AART Aart Clasen naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1662 238 135r
HENDRIKS, AART Aart Hendricks , c.u. mr. schilder koper huis Brouwersstraat 14 1712 245 180r
HENDRIKS, AART Aart Hendricks mr. schilder naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid 1713 245 199r
HESSELS, AART Aart Hessels mr. wieldraaier verkoper Kleine Kerkstraat 4 1739 250 72v
JAKOBS, AART Aart Jacobs , burger mr. chirurgijn koper huis Vijver OZ 1687 242 200r
JAKOBS, AART vroedsman Aart Jacobs naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 3 1695 243 161v
JAKOBS, AART vroedsman Aart Jacobs naastligger ten westen Vijver 6 1695 243 167r
JOHANNES, AART de hof van de weduwe van Aart Joannis naastligger ten oosten Liemendijk 1660 238 20v
JOHANNES, AART de erfgenamen van Aart Joannis naastligger ten westen Lanen NZ 1668 239 21va
WILLEMS, AART Aart Willems koper huis, schuur of gorthuis, mosterdmolen Karremanstraat WZ 1673 240 121v
JARICHS, AARTJE Aartje Jarighs verkopers Rozengracht 1681 241 173r
BOTES, ATE Aate Bottes koper huis met mouterij en brouwerij erachter en een loods en lege plaats ten oosten Rozengracht 23 1664 238 23av
BOTES, ATE de crediteuren van Aate Bottes , c.u. verkoper Hofstraat ZZ 1666 239 55v
JAKOBS, ATE Aate Jacobs schipper op Leeuwarden naastligger ten oosten Franekereind 26 1669 239 36ra
WIARDA, Ab. Wiarda secretaris van Baarderadeel geniaarde koper Grote Bredeplaats 8a 1773 258 127r
EKEMA, ABE Abbas Ecoma gerechtsbode koper 8/10 huis Noordijs 5 1683 241 244r
EKEMA, ABE Abbas Ecoma gerechtsbode te harlingen koper provisioneel 2/10 huis Noordijs 1683 241 66va
EKEMA, ABE Abbas Ecoma naastligger ten noorden Noordijs OZ 1687 242 165r
LUDINGA, ABE ds. Abbas Ludinga predikant te Foudgum verkoper Gardenierstraat ZZ 1695 243 149v
, ABE de weduwe van Abbe smid naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1699 243 400r
SMID, ABE Abbe Smit naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 19 1782 260 257v
SMID, ABE Abbe Smit koopman Grote Kerkstraat 23 1785 262 11r
SMID, ABE Abbe Smit koopman Grote Kerkstraat 23 1785 262 11r
SMID, ABE Abbe Smit koopman Grote Kerkstraat 21 1787 262 220v
SMID, ABE Abbe Smitt naastligger ten noorden Brouwersstraat 16 1783 261 35r
SMID, ABE Abbe Smitt koopman Zuiderstraat 1785 262 46r
SMID, ABE Abbe Smitt koopman huis Hoogstraat 16 1787 262 181r
SMID, ABE Abbe Smitt koopman Brouwersstraat 16 1789 263 157v
SMID, ABE Abbe Smitt koopman Brouwersstraat 16 1789 263 157v
SMID, ABE Abbe Smitt koopman Brouwersstraat 18 1789 263 159r
SMID, ABE Abbe Smitt koopman Brouwersstraat 18 1789 263 159r
AKES, ABE Abbe Aekes verkoper Lanen ZZ 1669 239 35ra
AUKES, ABE huurder van de woning Abbe Aukes naastligger ten zuiden Noorderhaven 104 1695 243 134r
AUKES, ABE de woning van Abbe Aukes naastligger ten zuiden Noorderhaven 104 1695 243 134r
AUKES, ABE gesterkt met schoonvader Abbe Aukes Romastraat 1 1706 244 334r
KOENRAADS, ABE het panwerk van Abbe Coenraets naastligger ten oosten Rozengracht ZZ 1634 233 139r
KORNELIS, ABE Abbe Cornelis naastligger ten zuiden onbekend 1754 253 188r
DIRKS, ABE Abbe Dirx naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied) 1660 238 63r
DOUWES, ABE Abbe Douwes , burger rogverschieter koper 5/6 dubbele woning Hofstraat 1681 241 155v
DOUWES, ABE Abbe Douwes , burger rogverschieter erfgenaam en eigenaar van de overige 1/6 part Hofstraat 1681 241 155v
DOUWES, ABE Abbe Douwes rogverschieter verkoper Hofstraat NZ 1681 241 158v
DOUWES, ABE Abbe Douwes naastligger ten oosten Hofstraat 15 1707 245 9r
DOUWES, ABE de weduwe van Abbe Douwes grondpacht (te betalen aan de kopers) Hofstraat 17 1733 248 265r
IEKES, ABE de weduwe van Abbe Eekes naastligger ten westen Noordijs 1692 243 1v
FEITES, ABE Abbe Feites , burger schipper (wijd-) Noordijs OZ 1697 243 318v
FEITES, ABE Abbe Feites , burger schipper (wijd-) Noordijs OZ 1697 243 7va
FEITES, ABE de weduwe van Abbe Feites naastligger ten oosten Schritsen 8 1709 245 81r
FEITES, ABE wijlen Abbe Feites Schritsen 14 1709 245 84r
FEITES, ABE wijlen Abbe Feites Schritsen 14 1709 245 84r
FEITES, ABE wijlen Abbe Feites Schritsen 14 1709 245 84r
FEITES, ABE wijlen Abbe Feites schipper (wijd-) Schritsen ZZ 1709 245 96r
FEITES, ABE wijlen Abbe Feites schipper (wijd-) Schritsen 12 1709 245 98v
FEITES, ABE wijlen Abbe Feites schipper (wijd-) Schritsen 12 1709 245 98v
FEITES, ABE wijlen Abbe Feites Schritsen 10 1710 245 108v
FEITES, ABE de minderjarige kinderen van Abbe Feytes schipper (wijd-) verkoper van 1/4 Franekereind 30 1693 243 27r
FEITES, ABE Abbe Feytes schipper (wijd-) naastligger ten oosten Rommelhaven 2 1699 243 403r
HARINGS, ABE wijlen Abbe Harings onbekend 1649 236 96v
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs smid naastligger ten zuiden Bildtstraat OZ 1659 238 10r
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs mr. smid koper huis Achterstraat NZ 1684 242 21r
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs mr. smid koper huis Achterstraat 83 1684 242 21v
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1738 249 231r
JAKOBS, ABE de erven van Abbe Jacobs naastligger ten noorden Zuiderstraat 1751 252 131v
JANS, ABE Abbe Jans , burger turfdrager koper huis Sint Jacobstraat 14 1734 249 17r
JANS, ABE Abbe Jans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 12 1754 253 139r
JANS, ABE Abbe Jansen naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 12 1743 251 19r
JANS, ABE Abbe Jansen naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 16 1750 252 59v
JANS, ABE Abbe Jansen turfdrager Zoutsloot 1752 253 26v
JANS, ABE Abbe Jansen winkelier en turfdrager koper 1/2 huis Noorderhaven 112 1756 254 11v
JANS, ABE Abbe Jansen , c.u. winkelier en turfdrager eigenaar van 1/2 Noorderhaven 112 1756 254 11v
JANS, ABE Abbe Jansen naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 12 1760 255 22r
JANS, ABE Abbe Jansen binnenvader in het Diaconiehuis koper woning Bargebuurt WZ 1765 256 104v
JANS, ABE Abbe Jansen naastligger ten noorden Bargebuurt 1766 256 154r
HILVERDA, ABE JANS Abbe Jansen Hilwerda mr. bakker koper hof met bomen, en planten Oosterbolwerk 1784 261 154v
JANS, ABE Abbe Janzen , burger koper 1/2 huis Noorderhaven 112 1755 253 229r
LUITJENS, ABE Abbe Luitjens verkoper Heiligeweg NZ 1666 239 62v
LUCAS, ABE Abbe Luyckes naastligger ten westen Franekereind 19 1664 238 231r
RINSES, ABE Abbe Rinses , c.u. kuiper koper huis genaamd het Vergulde Radt Brouwersstraat 21 1675 240 182r
RINSES, ABE de weduwe van wijlen Abbe Rinses kuiper verkoper Brouwersstraat 21 1682 241 199v
RINSES, ABE de kamer van Abbe Rinses naastligger ten oosten Spijkerboor (gebied) ZZ 1693 243 64r
RINSES, ABE de kamer van Abbe Rinses naastligger ten oosten Spijkerboor (gebied) 1693 243 68v
RINSES, ABE Abbe Rinses , burger mr. scheepstimmerman Spijkerboor (gebied) 1699 243 396r
RINSES, ABE Abbe Rinses scheepstimmerman verkoper Zuiderhaven 18 1699 244 19r
RINSES, ABE Abbe Rinses Zuiderhaven 18 1711 245 139r
RINSES, ABE Abbe Rinses , burger mr. scheepstimmerman verkoper Zuiderhaven ZZ 1716 245 277r
RINSES, ABE Abbe Rinses koper huis Brouwersstraat 12noord 1720 246 86r
RINSES, ABE Abbe Rinses mr. kuiper naastligger ten westen Noorderhaven 114 1731 248 55r
RINSES, ABE de erven van Abbe Rinses naastligger ten noorden Brouwersstraat 14 1743 250 300r
RINSES, ABE de weduwe van Abbe Rinses huurder Franekereind 4 1751 252 111r
RINSES, ABE de erven van Abbe Rinses naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid 1754 253 158r
RINSES, ABE wijlen Abbe Rinses kuiper Noorderhaven 112 1755 253 229r
RINSES, ABE de weduwe van Abbe Rinses , c.s. huurder Scheerstraat 1 1757 254 92r
SEERPS, ABE Abbe Seerps koper 2 kamers Liemendijk 1682 241 232r
SEERPS, ABE Abbe Seerps , burger c.u. kooltjer koper huis, paardenstal, loods en plaats Droogstraat ZZ 1683 242 8r
SEERPS, ABE Abbe Seerps Vijverstraat NZ 1685 242 64v
SEERPS, ABE Abbe Seerps , burger koopman verkoper Liemendijk NZ 1694 243 102v
SEERPS, ABE Abbe Seerps koopman naastligger ten westen Grote Bredeplaats ZZ 1696 243 250v
SEERPS, ABE Abbe Seerps koopman verkoper Grote Bredeplaats ZZ 1698 243 368v
SEERPS, ABE Abbe Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 3 1700 244 54v
HILVERDA, ABE Abe Hilverda koopman verkoper Drie Roemerssteeg 3 1795 264 263r
HILVERDA, ABE Abe Hilverda koopman Voorstraat 22 1795 264 271v
HILVERDA, ABE Abe Hilwerda naastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ 1788 263 6r
HILVERDA, ABE Abe Hilwerda naastligger ten westen Noorderhaven 68 1790 263 224v
, ABE Abe Hiverda mr. bakker naastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ 1784 261 242v
, ABE Abe Hiverda mr. bakker naastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ 1784 261 242v
, ABE Abe Lenses Zoutsloot 94 1767 257 31v
DIRKS, ABE Abe Dircx , c.u. koper twee kamers Kerkpoortstraat 1660 238 15v
DIRKS, ABE Abe Dircx verkoper Kerkpoortstraat OZ 1666 239 42v
DOUWES, ABE burgervaandrig Abe Douwes koopman Hoogstraat NZ 1676 240 224r
DOUWES, ABE burgervaandrig Abe Douwes , burger koopman Droogstraat NZ 1676 240 225r
DOUWES, ABE wijlen Abe Douwes Hoogstraat 7 1686 242 106r
DOUWES, ABE wijlen Abe Douwes Hoogstraat 7 1686 242 106r
DOUWES, ABE Abe Douwes , c.u. koper kamer Hofstraat NZ 1692 243 19r
DOUWES, ABE de schuur van de weduwe van Abe Douwes naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1693 243 42v
DOUWES, ABE wijlen vroedsman Abe Douwes koopman Hoogstraat 7 1702 244 188v
DOUWES, ABE Abe Douwes Hoogstraat 7 1702 244 188v
DOUWES, ABE vroedsman Abe Douwes koopman Hoogstraat 9 1702 244 189r
DOUWES, ABE Abe Douwes Hoogstraat 9 1702 244 189r
ERNSTES, ABE Abe Ernstes koper woning Zoutsloot NZ 1716 245 272v
HARMENS, ABE wijlen Abe Harmens Lammert Warndersteeg OZ 1781 260 139r
HARMENS, ABE de weduwe van Abe Harmens huurder Achterstraat 1782 260 310r
HIELKES, ABE Abe Hylkes koopman Bargebuurtspoortje 1782 260 215r
HIELKES, ABE Abe Hylkes koopman Kerkpoort (gebied) 1782 260 216r
HIELKES, ABE Abe Hylkes koopman Herenknechtenkamerstraat 19 1782 260 248r
HIELKES, ABE Abe Hylkes huisman koper wagenhuis Nieuwstraat WZ 1783 261 25v
HIELKES, ABE wijlen Abe Hylkes Nieuwstraat WZ 1787 262 151r
HIELKES, ABE huisman Abe Hyltjes koper huis Noordijs WZ 1764 256 19v
HUISMAN, ABE HIELKES Abe Hyltjes Huisman verkoper Noordijs WZ 1777 259 72r
JAKOBS, ABE Abe Jacobs smid naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1662 238 138r
JAKOBS, ABE Abe Jacobs naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1664 238 204v
JAKOBS, ABE de smitte van Abe Jacobs smid naastligger ten oosten Achterstraat 1686 242 113v
JAKOBS, ABE Abe Jacobs mr. ijzersmid koper huis + smidse CA Zuiderstraat 1724 246 190r
JAKOBS, ABE huur betalen aan Abe Jacobs huur Zuiderstraat 31 1724 246 198v
JAKOBS, ABE Abe Jacobs naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1736 249 137r
JAKOBS, ABE Abe Jacops , c.u. koper huis Bildtstraat 19 1649 236 99r
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilverda mr. bakker koper huis Moriaanstraat ZZ 1789 263 72v
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerda mr. bakker koper Voorstraat 23 1782 260 196r
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerda huurder Voorstraat 23 1782 260 196r
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerda mr. bakker verkoper Voorstraat 23 1803 266 256v
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerda mr. bakker verkoper Moriaanstraat ZZ 1803 266 262r
JANS, ABE Abe Jansen huurder Sint Jacobstraat OZ 1733 248 263v
JELTES, ABE Abe Jeltes meester bakker en ontvanger verkoper Heiligeweg ZZ 1671 240 8va
JOHANNES, ABE Abe Johannes huurder van 1/2 huur Grote Kerkstraat 25 1802 266 127r
JOHANNES, ABE Abe Johannes , c.u. huurder gedeelte Grote Kerkstraat 25 1803 266 243v
LINSES, ABE Abe Lenses naastligger ten noorden Zoutsloot 96 1760 254 254r
LINSES, ABE Abe Lenses naastligger ten zuiden Zoutsloot 94 1762 255 141r
LINSES, ABE Abe Lensis , c.s. naastligger ten noorden Zoutsloot 96 1750 252 97r
LUITJENS, ABE Abe Luytjens naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ 1665 239 23r
MINNES, ABE wijlen Abe Minnes Bargebuurtspoortje WZ 1761 255 48v
MINNES, ABE wijlen Abe Minnes Bargebuurt WZ 1780 259 242v
MINNES, ABE wijlen Abe Minnes Nieuwstraat 14 1781 260 12r
PIETERS, ABE de stal van Abe Pieters koopman naastligger ten oosten Molenpad ZZ 1675 240 170v
PIETERS, ABE Abe Pieters koopman verkoper en curator van de kinderen Noorderhaven 104 1681 241 39va
PIETERS, ABE de erven van Abe Pyters koopman naastligger ten zuiden Noordijs 4 1693 243 54r
PIETERS, ABE Abe Pytters verkoper van 1/3 Droogstraat ZZ 1673 240 114r
RITSKES, ABE Abe Ritskes , burger curator Schritsen 1661 238 104v
SEERPS, ABE Abe Serps , c.u. cooltjer koper huis Schritsen ZZ 1688 242 241v
SIEBES, ABE Abe Sybes naastligger ten westen Rommelhaven ZZ 1715 245 238r
SIEBES, ABE Abe Sybes naastligger ten noorden Vioolsteeg OZ 1729 247 283r
SIEBES, ABE Abe Sybes mr. kompasmaker verkoper van 1/4 Zuiderhaven 27 1730 247 326v
, ABEL Abel Griet uitdrager bewoner Hoogstraat NZ 1684 242 55v
BOLHUIS, ABEL Abel Bolhuis Franekerpoort (gebied) 1799 265 151r
, ABEL Abel Bolhuys Hoogstraat 53 1799 265 148r
JONG, ABEL Abel M. de Jong scheepstimmerbaas verkoper van 2/4 Zuiderhaven 18 1802 266 88r
DIRKS, ABEL Abel Dirks mr. schoenmaker verkoper van 1/3 Heiligeweg 38 1761 255 77r
DIRKS, ABEL Abel Dirks mr. schoenmaker verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 1761 255 98r
DIRKS, ABEL Abel Dirks mr. schoenmaker verkoper van 1/3 Bargebuurt 1761 255 99r
DIRKS, ABEL wijlen Abel Dirks schoenmaker Grote Kerkstraat 15 1766 256 225r
HARMENS, ABEL Abel Harmens mr. korfmaker koper Bildtstraat 15 1732 248 124v
HENDRIKS, ABEL Abel Hendriks koper huis Schritsen 18 1810 268 358v
HENDRIKS, ABEL Abel Hendriks naastligger ten zuiden Schritsen 22 1810 269 2r
LUITJENS, ABEL Abel Luitiens koper kamer nr.5 Zoutsloot 1660 238 7ar
LUITJENS, ABEL de weudwe van Abel Luitiens koper provisioneel Rommelhaven 1682 241 48ra
JONG, ABEL MEINERTS Abel Meinderts de Jong scheepstimmerman koper 1/4 timmerwerf, loods, timmerschuur, scheepshelling, woonhuis en stal Zuiderhaven 18 1800 265 222r
JONG, ABEL MEINERTS Abel Meinderts de Jong scheepstimmerman koper 1/4 timmerwerf loods, timmerschuur, scheepshelling, woonhuis stal Zuiderhaven 18 1800 265 241r
JONG, ABEL MEINERTS Abel Meinderts de Jong eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 18 1800 265 241r
WIERDSMA, ABEL Abelius Wierdsma naastligger ten zuiden Brouwersstraat 5 1782 260 223r
WIERDSMA, ABEL Abelius Wierdsma naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 3 1792 264 44v
WIERSMA, ABEL Abelius Wiersma naastligger ten noorden Brouwersstraat 9 1786 262 115r
JOHANNES, ABELTJE Abeltje Johannes Grote Bredeplaats 27 1744 251 39v
JENTJEMA, ABEL Abelus Jentiema, burger kapitein geniaarde koper Grote Kerkstraat 10 1679 241 27v
JENTJEMA, ABEL Abelus Jentiema kapitein bewoner Zuiderhaven 71a 1682 241 185r
WIERDSMA, ABEL Abelus Wierdsma, n.u. naastligger ten zuiden Brouwersstraat 5 1791 263 348v
PIETERS, ABIGAEL Abigail Pytters Grote Kerkstraat 20 1703 244 196v
WILLEMS, Abijgeltje Willems verkoper Weverstraat 1752 252 226r
JAKOBS, ABEL Able Jacobs Beytsegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
JAKOBS, ABEL Able Jacobs Beytzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
, ABRAHAM het huis van Abraham schoenlapper naastligger ten noorden Hofstraat 33 1672 240 82r
, ABRAHAM het huis van Abraham schoenlapper naastligger ten noorden Hofstraat 33 1672 240 94r
ALEMA, ABRAHAM Abraham Alema zilversmid koper huis de Kartouw Lanen 80 1720 246 83r
ALEMA, ABRAHAM Abraham Alema naastligger ten oosten Lanen 78 1722 246 128r
ALEMA, ABRAHAM Abraham van Alema verkoper Lanen 80 1730 247 10ra
, ABRAHAM Abraham Alenia koper huis bomen planten zomerhuis Rozengracht NZ 1721 246 117r
BONTEKOE, ABRAHAM de hovinge van burgemeester Abraham Bontekoe naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1658 237 169ar
BONTEKOE, ABRAHAM burgemeester Abraham Bontekoe naastligger ten oosten Rozengracht 38 1659 237 186r
BONTEKOE, ABRAHAM de erfgenamen van Abraham Pytter Bontekoe naastligger ten zuiden Rommelhaven 1660 238 5av
BONTEKOE, ABRAHAM nagelaten weeskinderen van burgemeester Abraham Pytter Bontekoe verkoper Rommelhaven 1660 238 5av
BONTEKOE, ABRAHAM nagelaten weeskinderen van burgemeester Abraham Pytter Bontekoe verkoper Rommelhaven 1660 238 5av
BONTEKOE, ABRAHAM de erven van burgemeester Abraham Bontekoe naastligger ten westen Voorstraat NZ 1667 239 114r
BOUT, ABRAHAM Abraham Bout koper huis Spekmarkt 1 1772 258 29v
BOUT, ABRAHAM Abraham Bout kolvemaker en koopman verkoper Spekmarkt 1 1772 258 44r
KOOIMAN, ABRAHAM Abraham Coymans notaris Zuiderhaven 95 1765 256 106v
FABER, ABRAHAM Abraham Faber bieder woning en weefwinkel Zoutsloot NZ 1779 259 305v
, ABRAHAM Abraham van der Fuyck mr. zilversmid naastligger ten westen Grote Bredeplaats 17 1684 242 57v
, ABRAHAM Abraham van der Fuyck mr. zilversmid naastligger ten westen Grote Bredeplaats 17achter 1685 242 79r
, ABRAHAM Abraham van der Fuyck mr. zilversmid verkoper Grote Bredeplaats 15 1686 242 120v
, ABRAHAM het huis van Abraham Groenewoldt, c.u. naastligger ten westen Zuiderhaven 54 1658 237 174r
GROENEWOUD, ABRAHAM burger hopman Abraham Groenewolt secretaris van de Raad der Admiraliteit verkoper Zuiderhaven 52 1665 239 10r
GROENEWOUD, ABRAHAM burgerhopman Abraham Groenwolt commies bij de Admiraliteit koper huis, hovinge en lege plaats of de huisstede ten westen Zuiderhaven 46 1662 238 159v
GROENEWOUD, ABRAHAM de erfgenamen van de weduwe van Abraham Groenwolt commies naastligger ten westen Zuiderhaven 48 1667 239 123v
GROENEWOUD, ABRAHAM wijlen Abraham Groenwolt commies Zuiderhaven 46 1668 239 150v
GROENEWOUD, ABRAHAM Abraham Groenwolt commies Zuiderhaven ZZ 1669 239 33va
, ABRAHAM Abraham Hazen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 46 1796 264 329r
, ABRAHAM de weduwe van Abraham Israël bewoner Voorstraat 87 1765 256 113r
, ABRAHAM wijlen Abraham Israël Voorstraat 87 1765 256 113r
, ABRAHAM Abraham Israel koopman en winkelier (joods -) koper huis, hof, paardenstal en wagenhuis Voorstraat 87 1758 254 156v
, ABRAHAM Abraham Israel koopman (joods -) verkoper Voorstraat 83 1758 254 162v
, ABRAHAM Abraham Israel koopman Wasbleek 1764 256 39v
, ABRAHAM Abraham Israel koopman Wasbleek 1764 256 42r
, ABRAHAM Abraham Israel koopman Grote Kerkstraat 36 1764 256 43r
, ABRAHAM Abraham Monna bewoner Liemendijk NZ 1772 258 35v
, ABRAHAM burgervaandrig Abraham Roosen mr. reidmaker naastligger ten oosten Heiligeweg 8 1733 248 261v
, ABRAHAM burgervaandrig Abraham Roosen mr. reidmaker verkoper Heiligeweg 8 1733 248 261v
, ABRAHAM burgervaandrig Abraham Roosen naastligger ten oosten Heiligeweg 10 1734 248 308v
, ABRAHAM vroedsman Abraham Roosen naastligger ten oosten Heiligeweg 8 1743 251 23v
, ABRAHAM wijlen burgemeester Abraham Roosen Heiligeweg 12 1760 255 35r
ROSEN, ABRAHAM Abraham Rosen mr. reidemaker koper huis CA tuin erachter Heiligeweg 12 1724 246 212v
ROSEN, ABRAHAM Abraham Rosen verkoper Sint Jacobstraat 6 1731 248 8v
ROSEN, ABRAHAM Vaandrig Abraham Rosen naastligger ten oosten Heiligeweg 8 1733 248 202v
RUITER, ABRAHAM Abraham T. de Ruiter boekbindersknecht koper huis Hondenstraat 10 1802 266 168v
RUITER, ABRAHAM Abraham F. de Ruiter boekbindersknecht verkoper Hondenstraat 10 1804 267 71r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiter boekbindersknecht koper huis Kleine Kerkstraat 16 1805 267 126v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiter boekbinder koper woning Molenpad ZZ 1806 267 272r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiter boekbinder koper woning Molenpad ZZ 1806 267 272r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiter naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1807 267 330v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiter boekbindersknecht koper huis Tiepelplein 1807 267 331r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiter koper huis en tuintje Schritsen 44 1807 268 13r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiter naastligger ten oosten Rapenburg 5 1808 268 20r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiter boekbindersknecht verkoper Wasbleek 7 1808 268 80r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiter boekbinder verkoper Kleine Kerkstraat 16 1809 268 217v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiter koper huis Voorstraat 99 1810 269 3r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiter boekbinder koper huis Schritsen 42 1810 269 48v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiter boekbinder naastligger ten oosten Schritsen 42 1810 269 48v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiter koper huis Borstelsteeg 12 1810 269 100v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiter naastligger ten zuiden Borstelsteeg 12 1810 269 100v
, ABRAHAM Abraham Savoy curator Voorstraat 57 1695 243 144v
, ABRAHAM Abraham Spieringshoek Voorstraat 97 1780 259 297v
, ABRAHAM Abraham Spieringshoek Both Apothekerstraat 8 1782 260 213v
, ABRAHAM Abraham Spieringshoek Brouwersstraat 9 1786 262 115r
, ABRAHAM Abraham Tjallingius lands opzichter huurder Bildtstraat 17 1804 267 67v
VERMEULEN, ABRAHAM de weduwe van Abraham Vermeulen huurder Zuiderstraat 22 1775 258 234r
VERMEULEN, ABRAHAM de weduwe van Abraham Vermeulen, en haar dochters voormalig huurder Zuiderstraat 1776 258 251v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaarden naastligger ten oosten Schritsen 25 1753 253 36r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaarden mr. knoopmaker koper huis Kleine Bredeplaats 16 1753 253 114v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abraham Wijngaarden knoopmaker verkoper Kleine Bredeplaats 16 1760 254 253r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abraham Wijngaarden naastligger ten zuiden Lanen 36 1760 255 12v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abraham Wijngaarden naastligger ten westen Schritsen 29 1763 255 245r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaarden naastligger ten zuiden Weverstraat OZ 1766 256 182v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abraham Wijngaarden koper huis Weverstraat OZ 1766 256 183r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abraham Wijngaarden verkoper Weverstraat 1775 258 200v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaarden naastligger ten zuiden Lanen 34 1778 259 150v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abraham Wijngaarden koper huis Lanen ZZ 1790 263 264r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaarden naastligger ten oosten Lanen 36 1794 264 212r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaarden naastligger ten zuiden Lanen 36 1794 264 212r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM de erven van Abraham Wijngaarden naastligger ten oosten Lanen 36 1799 265 182v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM de ervan van Abraham Wijngaarden naastligger ten zuiden Lanen 36 1799 265 182v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM de erven van Abraham Wijngaarden naastligger ten oosten Schritsen 25 1801 265 293r
WIJNGAARD, ABRAHAM Abraham Wijngaerden naastligger ten zuiden Weverstraat 1769 257 127v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaerden naastligger ten zuiden Weverstraat 1769 257 127v
WIJNGAARD, ABRAHAM Abraham Wijngaerden koper provisioneel huis en hof Sint Jacobstraat 17 1773 258 4r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaerden koper provisioneel huis en hof Sint Jacobstraat 17 1773 258 4r
, ABRAHAM Abraham Ysrael koopman Oosterbolwerk 1764 256 38v
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Albert bontwever koper huis Romastraat NZ 1728 247 116v
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Alberts mr. bontwever koper huis CA Vijverstraat 1725 246 244r
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Alberts schipper (wijd-) koper huis, tuin Zoutsloot NZ 1727 247 7v
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Alberts Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
ASSES, ABRAHAM Abraham Asses huurder Nieuwstraat 62 1804 267 103r
BAUKES, ABRAHAM Abraham Baukes Lanen 56 1728 247 100r
BAUKES, ABRAHAM Abraham Baukes , e.a. huurder Lanen 56 1731 248 10v
WIJNGAARD, ABRAHAM BAUKES Abraham Baukes Wijngaerden, burger mr. knoopmaker koper huis Schritsen 31 1748 251 224v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM BAUKES Abraham Baukes Wijngaerden, burger mr. knoopmaker koper huis Schritsen 31 1748 251 224v
KLASES, ABRAHAM Abraham Claesen verkoper Kleine Kerkstraat WZ 1657 237 134r
KLASES, ABRAHAM Abraham Claessen Rommelhaven 1659 237 204v
KLASES, ABRAHAM Abraham Claessen naastligger ten oosten Rommelhaven 1660 238 5av
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegat houtmolenaar koper huis Romastraat ZZ 1764 256 21r
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegat houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegat houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegat houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegat houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
KORNELIS, ABRAHAM wijlen Abraham Cornelis Beitzegat Romastraat ZZ 1769 257 99r
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beytsegat houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
, ABRAHAM Abraham Elikan verkoper Voorstraat 36 1807 267 336r
, ABRAHAM Abraham Elkan Levy koper huis en herberg Rommelhaven 18 de Aardappelbeurs 1805 267 161v
, ABRAHAM Abraham Elkan Levy koopman verkoper Rommelhaven 18 1805 267 177r
FRANSES, ABRAHAM Abraham Fransen , c.u. huurder Droogstraat ZZ 1673 240 114r
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen bontwever koper huis en weefwinkel Kerkpad 1 1763 255 207v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 46 1768 257 35v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen koper hof met zomerhuis Gardenierstraat ZZ 1778 259 129v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen huurder Rozengracht 18 1780 259 271v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 27 1781 260 9r
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 29 1781 260 83v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 46 1782 260 235r
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 1782 260 307v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 25 1784 261 152v
HANSES, ABRAHAM wijlen Abraham Hanses Kerkpad 1 1786 262 113r
HANSES, ABRAHAM wijlen Abraham Hanses Romastraat 27 1786 262 114r
HANSES, ABRAHAM de weduwe van Abraham Hanzen huurder achterste gedeelte (voor de duur van 5 jaar ten gunste van de verkoper) Grote Kerkstraat 35 1787 262 224v
, ABRAHAM Abraham Israel koopman Grote Kerkstraat 31west 1764 256 40v
JAKOBS, ABRAHAM Abraham Jacobs huurder Rommelhaven 16 1766 256 191r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jans Faber mr. scheepstimmerman koper huis Scheerstraat 10 1772 258 62r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jans Faber mr. scheepstimmerman verkoper Lombardstraat 10 1776 258 242v
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen borg voor de koper Franekerpoort (gebied) 1687 242 183r
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen Hofstraat 19 1689 242 285v
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen , c.u. koopman koper en huurder huis Rommelhaven NZ 1696 243 204r
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen naastligger ten westen Hoogstraat 10 1697 243 275r
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen naastligger ten westen Rommelhaven NZ 1697 243 297r
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen naastligger ten westen Hoogstraat ZZ 1697 243 300r
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen verkoper Rommelhaven NZ 1698 243 374r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faber mr. scheepstimmerman Kerkpoort (gebied) 1779 259 204v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faber mr. scheepstimmerman Kruisstraat 1779 259 215r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faber mr. scheepstimmerman Hofstraat 1780 259 282v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faber naastligger ten noorden* Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faber Rommelhaven 6 1779 259 306v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faber scheepstimmerman verkoper Schritsen 2 1783 261 60r
HOEF, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Hoeff verkoper Brouwersstraat 21 1723 246 168v
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen Middelaer Brouwersstraat 9 1677 240 268r
PIETERS, ABRAHAM Abraham Piters verkoper van 1/4 Droogstraat 1642 234 180v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Piters geniaarde koper Franekereind 23oost 1646 235 216v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pytters , burger apotheker geniaarde koper Franekereind 23oost 1646 235 215v
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS Abraham Pytters Bontekoe, c.u. koper hof met prieel Zuiderhaven ZZ 1657 237 132r
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS wijlen burgemeester Abraham Pytters Bontekoe Rommelhaven 1659 237 204v
TEETSES, ABRAHAM wijlen Abraham Teedzes bleker ten noorden van Harlingen 9 1784 261 226v
TJALLINGS, ABRAHAM Abraham Tjalling mr. schoenmaker Zuiderhaven 31 1757 254 65r
TJALLINGS, ABRAHAM Abraham Tjallings mr. schoenmaker koper huis Hoogstraat 16 1767 257 23r
TJALLINGS, ABRAHAM Abraham Tjallings mr. schoenmaker verkoper Grote Kerkstraat 46 1768 257 35v
TJALLINGS, ABRAHAM Abraham Tjallings , c.u. bewoner (van het voorste gedeelte) Hoogstraat 16 1770 257 173r
TJALLINGS, ABRAHAM Abraham Tjallings mr. schoenmaker Hoogstraat 16 1770 257 173r
WILLEMS, ABRAHAM Abraham Willems koper huis en brouwerij met aandeel in de brouwersvijver Brouwersstraat 22 1803 266 182r
WILLEMS, ABRAHAM Abraham Willems naastligger ten noorden Zuiderhaven 79 1803 266 230v
WILLEMS, ABRAHAM Abraham Willems naastligger ten noorden Zuiderhaven 79 1806 267 191r
WILLEMS, ABRAHAM Abraham Willems naastligger ten zuiden Brouwersstraat 18 1810 268 356v
IEMES, ABRAHAM minderjarige Abraham Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
IEMES, ABRAHAM Abraham Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
, ABRAHAM Abrahamus Wetzensius Grote Kerkstraat 33 1676 240 241v
GROENEWOUD, ABRAHAM Abram Groenewolt commies naastligger ten oosten Rozengracht 1664 238 207r
GROENEWOUD, ABRAHAM Abram Groenewolt commies naastligger ten zuiden Rozengracht 1664 238 207r
GROENEWOUD, ABRAHAM Abram Groenwolt, c.u. ontvanger koper huis en hovinge daarachter Zuiderhaven 50 1650 236 119v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abram Wijngaarden naastligger ten zuiden Lanen 36 1782 260 191v
HANSES, ABRAHAM Abram Hansen naastligger ten noorden Romastraat 25 1782 260 182r
JAKOBS, ABRAHAM Abram Jacobs verkoper Droogstraat 1650 236 133v
PIETERS, ABRAHAM kleine huis van verkoper Abram Pyters , c.u. apotheker naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1646 235 211r
PIETERS, ABRAHAM Abram Pyters , c.u. apotheker verkoper Bildtstraat 21 1646 235 211r
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS Abram Pyters Bontekoe Rozengracht 1650 236 113v
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS Abram Pyters Bontekoe Rozengracht 1650 236 113v
TJEERDS, AAGJE Achien Tjeerdts koper huis en hof (ruim beschreven) Kerkpoortstraat 1675 240 178r
KLASES, AAGJE Acht Clases Achterstraat ZZ 1662 238 151r
FRANSES, AAGJE Achtie Fransen Templar Weverstraat 1659 237 199r
, AAGJE Achtje Bremans verkoper Grote Kerkstraat 18 1665 239 23v
, AUKJE Acke huurder Vijver WZ 1752 252 230v
ABES, AUKJE de weduwe Acke Abbes naastligger ten oosten Rozengracht 21 1661 238 87r
BOER, AUKJE ANDRIES Acke Andries de Boer Zuiderhaven 24 1766 256 171r
BOER, AUKJE ANDRIES Acke Andrys de Boer, burger Zuiderhaven ZZ 1733 248 183v
DOEKES, AUKJE Acke Doekes onbekend 1768 257 88r
EVERTS, AUKJE Acke Everts Achterstraat 1666 239 42r
EVERTS, AUKJE Acke Ewerts Bildtpoort (gebied) 1661 238 101r
FEDDES, AUKJE Acke Feddes kopers Schritsen ZZ 1786 262 77r
GERBENS, AUKJE Acke Gerbens verkoper van 1/3 Noorderhaven 34 1738 249 281v
GERRITS, AUKJE Acke Gerrits naastligger ten noorden Vijverstraat 11 1695 243 152r
GOIES, AUKJE Acke Goyes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 2 1684 242 33v
MELLES, AUKJE Acke Melles naastligger ten noorden Vioolsteeg WZ 1736 249 146v
MELLES, AUKJE Acke Melles naastligger ten oosten Rommelhaven 8 1749 251 280r
PIETERS, AUKJE Acke Pieters , oude vrijster verkoper van 1/3 Rommelhaven 24a 1729 247 232v
PIETERS, AUKJE wijlen Acke Pieters Schritsen 50achter 1736 249 12va
PIETERS, AUKJE Acke Pieters Rommelhaven ZZ 1755 253 202r
PIETERS, AUKJE Acke Pyters Zoutsloot 1758 254 175v
SIEBRENS, AUKJE Acke Sybrens verkoper Schritsen 50achter 1736 249 120r
SIEDSES, AUKJE Acke Sydses verkoper Vijver WZ 1752 252 230v
SIETSES, AUKJE Acke Sytses verkoper van 2/9 Rommelhaven 24a 1729 247 232v
SIETSES, AUKJE Acke Sytses , burger Noorderhaven 22 1731 248 68r
SIETSES, AUKJE Acke Sytses verkoper van 1/2 Noorderhaven 22 1740 250 135r
SIETSES, AUKJE Acke Sytses verkoper Grote Bredeplaats 6a 1752 252 229r
SIETSES, AUKJE Acke Sytses verkoper Herenknechtenkamerstraat 1752 252 230r
SIETSES, AUKJE Acke Sytses verkoper Hondenstraat 4 1752 252 231v
SIETSES, AUKJE Acke Sytses verkoper Vijver 6 1752 252 234r
TOBIAS, AUKJE Acke Tobias huurder Tiepelsteeg 1767 257 13r
WILLEMS, AUKJE Acke Willems Grote Kerkstraat 15 1766 256 225r
BONTEKOE, ADAM Adam Bontekoe koper huis en cementmakerij (voor twee percelen in deze akte) Sint Jacobstraat 4 1786 262 103r
BONTEKOE, ADAM Adam Bontekoe koper 1/4 huis (voor twee percelen in deze akte) Sint Jacobstraat 6 1786 262 103r
DIEMER, ADAM Adam Dimmer huurder Gardenierstraat 1804 267 17v
GIPSON, ADAM de hovinge van burgemeester Adam Gipson naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1662 238 151r
GIPSON, ADAM burgemeester Adam Gipson koper 1/2 huis en hovinge (andere helft van het huis zie akte folio 77) Zoutsloot 1661 238 8av
GOSLINGS, ADAM Adam Goslings verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg WZ 1730 247 312r
, ADAM Adam Hargtogh mr. slager huurder Noorderhaven 108 1801 265 299v
HERTOG, ADAM Adam Hartog mr. slager huurder Voorstraat 30 1806 267 256v
HELBACH, ADAM Adam Coenraad Helbach luitenant in het regiment van generaal majoor Van Brakell koper Zuiderhaven 25 1794 264 170v
HELBACH, ADAM Adam Coenraad Helbach oud luitenant in dienst van de staat verkoper Zuiderhaven 25 1801 266 44r
LENTS, ADAM Adam Lens naastligger ten noorden Lanen 39 1805 267 141v
LENTS, ADAM Adam Lents naastligger ten noorden Lanen 35oost 1801 266 3r
LENTS, ADAM Adam Lentz, c.u. mr. verver en glasmaker huurder Lanen 37 1785 262 22r
LENTS, ADAM Adam Lentz mr. verver en glasmaker koper huis en tuin Sint Odolphisteeg 22 1788 262 291v
LENTS, ADAM Adam Lentz naastligger ten noorden (? NB. vorige eigenaar : Remke Wopkes) Lanen 37 1788 262 293r
LENTS, ADAM Adam Lentz mr. verver naastligger ten noorden Lanen 35oost 1795 264 294r
LENTS, ADAM Adam Lentz naastligger ten noorden Lanen 39 1804 267 9v
LENTS, ADAM Adam Lentz naastligger ten oosten Lanen 29 1804 267 92v
LENTS, ADAM Adam Lentz naastligger ten noorden Lanen 39 1808 268 112r
LENTS, ADAM Adam Lentz naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 18 1808 268 128r
, ADAM Adam Roerich, c.u. kok op het Admiraliteitsjacht geniaarde koper Voorstraat 41 1764 256 54r
, ADAM [geniaarde koper] Adam Roerich naastligger ten oosten Voorstraat 39 1764 256 57r
, ADAM Adam Roerich naastligger ten noorden Voorstraat 39 1764 256 57r
, ADAM Adam Roerich geniaarde koper Voorstraat 36 1764 256 75r
, ADAM Adam Roerich koper huis Voorstraat 39 1766 256 161r
, ADAM Adam Roerich kok op het Admiraliteitsjacht koper huis Voorstraat 41 1766 256 197v
, ADAM Adam Roerich huurder Voorstraat 41 1766 256 197v
, ADAM Adam Roerich naastligger ten westen Voorstraat 41 1766 256 197v
, ADAM Adam Roerich kok op het Admiraliteitsjacht koper huis Voorstraat 41 1766 256 199v
, ADAM Adam Roerich huurder Voorstraat 41 1766 256 199v
, ADAM Adam Roerich naastligger ten westen Voorstraat 41 1766 256 199v
, ADAM Adam Roerich kok Vijverstraat NZ 1769 257 115v
, ADAM Adam Roerich koper huis Voorstraat 31 1776 258 248r
, ADAM Adam Roerich kastelein in het Herenlogement koper huis Rozemarijnstraat 3 het Herenlogement 1777 259 53r
, ADAM Adam Roerich kastelein koper huis met achtererf (castelein in het Heerenlogement ) Noorderhaven 64 1778 259 153r
, ADAM Adam Roerich, burger koper huis en weefwinkel Both Apothekerstraat 15zuid 1780 259 288v
, ADAM Adam Roerich geniaarde koper Sint Odolphisteeg 4 1781 260 35v
, ADAM Adam Stark koper huis Heiligeweg 68 1810 269 66v
, ADAM Adam Stark huurder Heiligeweg 68 1810 269 66v
STERK, ADAM Adam Sterk, c.u. huurder voorkamer Zoutsloot 1805 267 156r
STERK, ADAM Adam Sterk apothekersknecht koper huis Spekmarkt 1 1806 267 284v
STERK, ADAM Adam Sterk apothekersknecht verkoper Spekmarkt 1 1809 268 210v
, ADAM Adam Strats huurder beneden Kroonsteeg 5 1765 256 141v
, ADAM Adam Terwogt Franse schoolhouder koper huis Voorstraat 32 1809 268 189v
, ADAM Adam van Urk naastligger ten zuiden Noorderhaven 22 1767 257 15r
, ADAM Adam Veelink hofmeester van het Admiraliteitsjacht koper huis en tuintje Schritsen 35 1753 253 51r
, ADAM Adam Veelink hofmeester van het Admiraliteitsjacht verkoper Schritsen 35 1761 255 47v
, ADAM Adam ter Wogt Zuiderstraat 16 1809 268 207v
GOSLINGS, ADAM Adam Goslings naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v
GOSLINGS, ADAM Adam Goslings metselaar koper huis Lammert Warndersteeg WZ 1741 250 185r
GOSLINGS, ADAM Adam Goslings naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1742 250 239v
GOSLINGS, ADAM Adam Goslings , c.s. naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 37 1753 253 128v
GOSLINGS, ADAM de weduwe van Adam Goslings , c.s. naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 37 1766 256 155v
GOSLINGS, ADAM wijlen Adam Goslings metselaar Lammert Warndersteeg WZ 1769 257 100r
, ADAM Adam Hartog slager (joods -) koper huis Noorderhaven 8 1807 267 352r
HECTORS, ADAM wijlen Adam Hector onbekend 1684 242 41v
, ADAM Adam Hendrikcks , c.u. verkoper Romastraat 1664 238 222r
GIPSON, ADAM JANS Adam Jansen Gipson naastligger ten westen Noorderhaven 52 1656 237 101v
GIPSON, ADAM JANS Adam Jansen Gipson verkoper Noorderhaven ZZ 1662 238 126r
GIPSON, ADAM JANS huis en hovinge van burgemeester Adam Jansen Gipson naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1663 238 16ar
GIPSON, ADAM JANS huis en hovinge van burgemeester Adam Jansen Gipson naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1663 238 16ar
SJOERDS, ADAM Adam Sjoerds mr. metselaar koper Tiepelsteeg 1758 254 132r
SJOERDS, ADAM Adam Sjoerds koper woning Sint Odolphisteeg WZ 1763 255 220av
SJOERDS, ADAM Adam Sjoerds naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg WZ 1763 255 234v
SJOERDS, ADAM Adam Sjoerds naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg WZ 1763 255 266r
SJOERDS, ADAM de weduwe van Adam Sjoerds naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg WZ 1769 257 135r
STITTERTS, ADAM Adam Stitters , c.s. naastligger ten oosten Achterstraat 1699 244 1v
BONTEKOE, ADAM STITTERTS wijlen Adam Stitters Bontekoe Sint Jacobstraat 4 1792 264 355v
STITTERTS, ADAM Adam Stitterts naastligger ten zuiden Achterstraat 1688 242 240v
STITTERTS, ADAM wijlen Adam Stitterts naastligger ten noorden onbekend 1724 246 189r
BONTEKOE, ADAM STITTERTS Adam Stitterts Bontekoe mr. huistimmerman koper huis (in gebruik als timmerwinkel) Romastraat 35 1783 261 46v
GIPSON, JANS de hof van burgemeester Adama Jansen Gipson naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1662 238 151v
ADIUS, EDGER de heer dr. Adigerus Adius secretaris van het college der Admiraliteit naastligger ten oosten Zuiderhaven 52 1665 239 10r
ADIUS, EDGER de heer Adigerus Adius convooimeester huurder Noorderhaven NZ 1696 243 258r
ADIUS, EDGER wijlen de heer Adigerus Adius verkoper Zuiderhaven 54 1698 243 352v
ATSES, EDGER dr. Adigerus Adius secretaris Admiraliteit koper huis, schuur, hof en kamer en hof ten oosten en zuiden Zuiderhaven 54 1658 237 174r
IDSINGA, ADOLF Adolff van Idsinga raad fiscaal der Admiraliteit koper huis, stal en hof Zuiderhaven 54 1698 243 352v
HERTOG, ADOLF Adolph A. Hartog huurder Schritsen 53 1810 269 115r
RUTGERS, ADOLF wijlen Adolph Rutgerus Voorstraat 34 1785 262 48v
, ARJEN Adriaan naastligger ten oosten Hofstraat 1688 242 257v
AA, ARJEN Vrijheer van Cronenburgh Loenen Grijsoord Adriaan Wittert van der Aa verkoper ten oosten van Harlingen 1710 245 125r
, ARJEN de weduwe van Adriaan Majoor naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1709 245 96v
WITTERT VAN DER AA, ARJEN Adriaan Wittert van der Aa, heer van Cronenburgh, Loenen, verkoper Lanen NZ 1712 245 168v
ALLERTS, ARJEN Adriaan Allerds bontwever verkoper Achterstraat 1726 246 263r
GERRITS, ARJEN Adriaan Gerryts hozensnijder koper pakhuis met plaatske ten noorden onbekend 1685 242 95v
BAKKER, ARJEN WATSES Adriaan Watses Backer mr. bakker verkoper Voorstraat NZ 1740 250 108v
LEI, ARJAANTJE Adriaantie van der Ley verkoper van 4/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
LEI, ARJAANTJE Adriaantie van der Ley verkoper van 4/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
LEI, ARJAANTJE Adriaantie van der Ley verkoper van 4/64 Droogstraat NZ 1763 255 238r
LEI, ARJAANTJE Adriaantie van der Ley verkoper van 4/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
PIETERS, ARJAANTJE Adriaantie Pieters , burger Simon Stijlstraat 2 1661 238 83v
ABITS, Adriaantje Abitsch Noorderhaven 36 1781 260 100v
ABITS, Adriaantje Abitsch Rinnertspijp 1 1781 260 106r
ABITS, Adriaantje Abitsch Voorstraat 11oost 1781 260 109v
ABITS, Adriaantje Abitsch Noorderhaven 54 1781 260 109v
ABITS, Adriaantje Abitsch Voorstraat 11west 1781 260 109v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz Rozengracht 28 1781 260 57v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz (volgens DTB-boek: Abitzch) Rozengracht NZ 1781 260 57v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz Wasbleek WZ 1781 260 57v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz Wasbleek WZ 1781 260 57v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz Wasbleek WZ 1781 260 57v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz Nieuweburen 11 1781 260 97v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz Zuiderstraat 1781 260 99r
, ARJAANTJE Adriaantje Kup Zuiderhaven 97 1810 269 32r
LEI, ARJAANTJE wijlen Adriaantje van der Ley Schritsen 3 1803 266 208r
LEI, ARJAANTJE Adriaantje van der Ley Karremanstraat 23 1803 266 210v
LEI, ARJAANTJE Adriaantje van der Ley Wortelstraat ZZ 1803 266 212r
LEI, ARJAANTJE Adriaantje van der Ley Wortelstraat ZZ 1803 266 212r
, ARJAANTJE Adriaantje Ghijses eerdere eigenaar Rozengracht 42 1667 239 102v
, ARJEN Adriaen Majeur koper huis Hofstraat 1682 241 193v
, ARJEN de weduwe van Adriaen Majoor naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1713 245 188v
, ARJEN de erven van Adriaen Majoor naastligger ten oosten Hofstraat NZ 1718 246 33r
SCHAFT, ARJEN de erven van de weduwe van Adriaen Schaft naastligger ten westen Voorstraat 12 1634 233 138r
, ARJEN Adriaen Wittert van de Aa geniaarde koper Voorstraat 40 1682 241 220v
VELDE, ARJEN JANS Adriaen Jansen van der Velde, c.u. koper huis Achterstraat 1661 238 116v
BLOK, ARJEN TEUNIS Adriaen Teunis Blok koopman geniaarde koper Kleine Bredeplaats 9 1731 248 62r
ANDRINGA, ARJAANTJE Adriana van Andringa koper huis Zuiderstraat 25 1774 258 169v
ANDRINGA, ARJAANTJE Adriana van Andringa geniaarde koper Vijverstraat 6 1779 259 178r
ANDRINGA, ARJAANTJE Adriana van Andringa verkoper Zuiderstraat NZ 1803 266 235r
KUIK, ARJAANTJE Adriana Cuyk Brouwersstraat 14 1743 250 300r
KUIK, ARJAANTJE Adriana Kuik, burger Carl Visschersteeg 1742 250 226v
KUIK, ARJAANTJE Adriana Kuik Brouwersstraat 12zuid 1754 253 158r
KUIK, ARJAANTJE Adriana Kuik verkoper van 1/2 Rozengracht 12 1754 253 173r
KUIK, ARJAANTJE Adriana Kuik verkoper van 1/2 Rozengracht 10 1755 253 216r
, ARJAANTJE juffrouw Adriana Langriet verkoper Voorstraat ZZ 1672 240 81r
, ARJAANTJE juffrouw Adriana Langriet verkoper Hofstraat 33 1672 240 94r
, ARJAANTJE Adriana Langriet naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ 1675 240 206r
, ARJAANTJE Adriana Langriet verkoper Sint Christoffelsteeg WZ 1675 240 207r
, ARJAANTJE Adriana Stancius naastligger ten zuiden Noorderhaven 90 1724 246 210v
, ARJAANTJE Adriana Stancius naastligger ten westen Noorderhaven 90 1724 246 210v
STANSIUS, ARJAANTJE de landen van vrouw Adriana Stansius naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1712 245 317r
STANSIUS, ARJAANTJE juffrouw Adriana Stansius koper loodsje onbekend 1718 246 11v
STANSIUS, ARJAANTJE de tuin van weduwe Adriana Stansius naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1721 246 117r
FEUGEN, ARJAANTJE juffrouw Adriana Cornelia Voegen, burger Zoutsloot 1754 253 169r
FEUGEN, ARJAANTJE Adriana Cornelia Voegen Zoutsloot 1757 254 111r
VROOM, ARJAANTJE Adriana Vroom verkoper 1663 238 197r
VROOM, ARJAANTJE juffrouw Adriana Vroom verkoper van 1/2 (huwelijk: zie: Alle friezen) Rozengracht 42 1667 239 102v
HERINGA, ARJEN dr. Adrianus Heeringa koper van 1/3 Zuiderhaven 38 1764 256 85v
HERINGA, ARJEN Adrianus van Heeringa medicinae doctor verkoper Zuiderhaven 38 1778 259 149r
HERINGA, ARJEN dr. Adrianus Heringa koper Zuiderhaven ZZ 1762 255 157v
HERINGA, ARJEN wijlen dr. Adrianus Heringa medicus Zuiderhaven ZZ 1781 260 21v
SLOTEN, ARJEN Adrianus van Slooten predikant verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 14 1745 251 102v
SLOTEN, ARJEN ds. Adrianus van Slooten predikant verkoper van 1/2 Hondenstraat 14 1761 255 90v
WITTERT, Adrien Wittert naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1681 241 171r
SIKKES, de weduwe van Adtie Johannes Sickes naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1648 236 51r
GERRITS, ATSE Adtse Gerrits , c.u. koper huis Hofstraat 1661 238 76r
HIDDES, ATSE Adze Hiddes naastligger ten noorden Karremanstraat WZ 1788 262 255r
HIDDES, ATSE Adze Hiddes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1802 266 82r
HIDDES, ATSE Adze Hiddes metselaar verkoper Zoutsloot 1807 267 318v
DOUWES, EEBE wijlen Aebe Douwes Hoogstraat NZ 1693 243 38v
HESSELS, EEBE Aebe Hessels , c.u.;burgers Zuiderhaven 18 1650 236 138r
JANS, EEBE Aebe Jansen schipper (wijd-) huurder Vijver 2 1685 242 73r
LUCAS, EEBE Aebe Lucas naastligger ten westen Franekereind 19 1667 239 113v
PIETERS, EEBE Aebe Pieters naastligger ten noorden Noordijs WZ 1661 238 85v
PIETERS, EEBE AEbe Pieters koopman naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1686 242 118r
PIETERS, EEBE Aebe Piters , burger verkoper Kruisstraat ZZ 1642 234 169r
SIEBES, EEBE Aebe Sybes naastligger ten noorden Vioolsteeg 1742 250 265r
WILKES, IEBELE Aebele Wiltjes , c.u. huurder Rozenstraat 1 1793 264 131v
DIRKS, Aebert Dirks bontwever koper huis Moriaanstraat ZZ 1771 257 195v
JAKOBS, IEBELE Aeble Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
, AAGJE Aechien Templar verkoper onbekend 1667 239 99av
GERLOFS, AAGJE Aechien Gerlofs , burgerse kopers Rozengracht 20 1681 241 156r
JANS, AAGJE Aechien Jans Karremanstraat 1671 240 62v
JANS, AAGJE Aechien Jans verkoper Karremanstraat WZ 1676 240 232v
, AAGJE Aechien Templars verkoper van 1/2 Rozengracht 38 1660 238 58r
WILLEMS, AAGJE Aechien Willems naastligger ten westen Voorstraat 47 1671 240 38v
WILLEMS, AAGJE Aechien Willems naastligger ten westen Voorstraat 47 1671 240 5ra
BREMAN, AAGJE Aechje Breman verkoper Heiligeweg 15 1666 239 41v
DIRKS, AAGJE Aechjen Dircks koper provisioneel huis met een hof en planten Hoogstraat 1694 243 4ra
HENDRIKS, AAGJE Aechjen Hendricks verkoper van 1/2 Lanen ZZ 1687 242 217v
HENDRIKS, AAGJE Aechjen Hendricks , n.l. verkoper Grote Kerkstraat 39 1688 242 225r
HILLEBRANDS, AAGJE Aechjen Hillebrands verkoper Voorstraat 46 1699 244 24r
GERRITS, AAGJE Aecht Gerrydts Lombardstraat 1633 233 103v
JELLES, AAGJE Aecht Jelles Grote Bredeplaats 2 1684 242 35r
MARTENS, AAGJE Aecht Martens kopers Sint Christoffelsteeg 1679 241 26v
VRIES, AAGJE SIEMENS Aechtie Symens de Fries verkoper Grote Bredeplaats NZ 1633 233 115r
HESSELS, AAKJE Aecke Hessels Voorstraat 14 1700 244 57r
WILLEMS, IEKE Aecke Willems koper provisioneel huis Franekereind 27 1675 240 26va
EEDES, Aeckhien Edes , burgerse kopers Lanen ZZ 1681 241 142v
BRUG, Aeddo van der Brug koopman en fabrikant koper huis, hof met zomerhuis en blauwververij Zoutsloot NZ 1766 256 177v
BAKKER, EEDE de erven van Aede Bakker naastligger ten oosten Lanen ZZ 1676 240 216r
SAPES, EEDE Aede Sapes naastligger ten westen Hofstraat 47 1689 242 274r
SAPES, EEDE wijlen kind van Aede Sapes Lanen 83 1718 246 5r
TJALLINGS, EEDE Aede Tiallinghs voerman verkoper Zoutsloot NZ 1658 237 164r
TJALLINGS, EEDE Aede Tiallinghs , burger koper Weverstraat 1661 238 80v
TJALLINGS, EEDE de erfgenamen van Aede Tjallings verkoper Weverstraat 1664 238 237v
TJALLINGS, Aede???? Tiallings Oosterbolwerk 1661 238 8av
DOUWES, EDGER Aedger Douues , burger koper huis, loods en plaats Noorderhaven 107 1641 234 158v
KORNELIS, EDSE AEdse Cornelis , burger bootsgezel koper kamer (toe te betalen aan Jacob Hiddes en Trientie Harmens) Lanen 3 1685 242 104r
KORNELIS, EDSE AEdse Cornelis , burger bootsgezel verkoper ten oosten van Harlingen 1685 242 104r
LIEUWES, AAFKE Aefcke Lieuwes verkoper van 1/10 Zoutsloot ZZ 1666 239 51r
HARKES, AAFKE Aeff Harckes naastligger ten noorden Lombardstraat 1648 236 17r
HEINS, AAFKE een nagelaten weeskind van Aeff Heins turfwerkster verkoper Peterseliestraat ZZ 1670 240 4ra
PIETERS, AAFKE Aeff Pyters Achterstraat 1648 236 37v
PIETERS, AAFKE Aeff Pyters Achterstraat 1648 236 37v
TEUNIS, AAFKE Aeff Teunis naastligger ten westen Droogstraat NZ 1640 234 112v
, AAFKE Aeffke van Cronenburch bewoner Voorstraat ZZ 1634 233 131r
KORNELIS, AAFKE Aeffke Cornelis Romastraat ZZ 1697 243 305r
KORNELIS, AAFKE Aeffke Cornelis Gardenierstraat 2 1716 245 259v
FOEKES, AAFKE Aeffke Foeckes , cum patre koper huis Zoutsloot ZZ 1716 245 258v
FRANSES, AAFKE wijlen Aeffke Frans Lanen 83 1683 242 1r
HERES, AAFKE Aeffke Heres Heiligeweg 22 1707 245 33r
HESSELS, AAFKE Aeffke Hessels naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1650 236 112V
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs Gardenierstraat 2 1705 244 304v
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs , burger Kerkpad 1 1707 245 18v
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs Kerkpad 1 1710 245 105v
JELLES, AAFKE Aeffke Jelles Herenknechtenkamerstraat OZ 1685 242 98v
MARTENS, AAFKE Aeffke Martens Voorstraat 5 1633 233 124v
MEINERTS, AAFKE de erven van Aeffke Meinderts naastligger ten zuiden Bildtstraat 3 1695 243 122r
MEINERTS, AAFKE Aeffke Meinderts Hoogstraat NZ 1696 243 241r
MICHIELS, AAFKE Aeffke Michiels Kerkpoort (gebied) 1660 238 38r
POPPES, AAFKE Aeffke Poppes verkoper Bildtpoort (gebied) 1649 236 74r
PAULUS, AAFKE Aeffke Poulus koper huis met een tuin Grote Kerkstraat 32 1710 245 135v
REINS, AAFKE Aeffke Reins , burger Hofstraat 17 1706 245 1r
SEERPS, AAFKE Aeffke Seerps verkoper Rapenburg ZZ 1668 239 22va
SJOERDS, AAFKE Aeffke Sioerds Grote Bredeplaats 13 1716 245 256v
SJOERDS, AAFKE Aeffke Sioerts Sint Jacobstraat 1689 242 281r
TJERKS, AAFKE Aeffke Tjerx Kromme Elleboogsteeg 1705 244 306v
TJERKS, AAFKE Aeffke Tjerx Kruisstraat 10 1706 244 343r
TJERKS, AAFKE Aeffke Tjerx Kruisstraat 10 1706 244 343r
, AAFKE Aeffke Ysax Zuiderhaven ZZ 1694 243 77v
VOSMA, AAFKE Aefjen Vosma verkoper Grote Bredeplaats 8b 1723 246 165r
VOSMA, AAFKE Aefjen Vosma, burger verkoper Noorderhaven NZ 1747 251 199r
VOSMA, AAFKE JOHANNES Aefjen Johannes Vosma, burger verkoper Lanen 58 1742 250 207v
BIERMA, AAFKE Aefke Bierma Voorstraat 95 1756 253 265r
HETTINGA, AAFKE Aefke Hettinga verkoper Rozengracht ZZ 1686 242 150r
HETTINGA, AAFKE Aefke van Hettinga verkoper Kleine Bredeplaats 1 1686 242 159v
HETTINGA, AAFKE Aefke van Hettinga verkoper Lanen OZ 1687 242 195v
JACOBS, AAFKE Aefke Jacobs verkoper Zuiderplein 1720 246 79r
ZANDSTRA, AAFKE de erven van Aefke Sandstra naastligger ten oosten Kruisstraat 8 1728 247 74v
ZANDSTRA, AAFKE Aefke Sanstra naastligger ten westen Kruisstraat 1726 246 256v
TOLSMA, AAFKE Aefke Tolsma Zuiderhaven 46 1728 247 200r
TOLSMA, AAFKE Aefke Tolsma Zuiderhaven 48 1740 250 120v
ALEFS, AAFKE Aefke Aleffs naastligger ten westen Weverstraat 1663 238 192r
ALTENA, AAFKE ARJENS Aefke Arjens Altena Noorderhaven ZZ 1700 244 49r
BARTELDS, AAFKE Aefke Bartels Heiligeweg 26 1729 247 248v
BROUWER, AAFKE BEERTS Aefke Beerts Brouwer naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23 1785 262 11r
BROUWER, AAFKE BEERTS Aefke Beerts Brouwer verkoper Grote Kerkstraat 23 1785 262 11r
KLASES, AAFKE Aefke Claeses verkoper Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v
KLASES, AAFKE Aefke Clases Noorderhaven 100 1670 240 22av
KORNELIS, AAFKE Aefke Cornelis koper door niaar huis Romastraat 1 1706 244 334r
KORNELIS, AAFKE wijlen Aefke Cornelis Hofstraat NZ 1766 256 219r
DOUWES, AAFKE Aefke Douwes verkoper van 1/2 Gardenierstraat 2 1752 253 9v
EVERTS, AAFKE Aefke Everts verkoper van 1/12 Zuiderstraat 27 1728 247 73r
FEIKES, AAFKE Aefke Feikes Voorstraat 58achter 1717 245 298r
FEIKES, AAFKE Aefke Feikes Vijverstraat 26 1749 251 271v
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens Hoogstraat NZ 1731 248 25v
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens , burger Noordijs OZ 1734 248 290r
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens Hoogstraat NZ 1734 248 326r
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens Hoogstraat 31 1734 248 338v
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens , burger Kleine Kerkstraat 3 1736 249 116r
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens Karremanstraat 1746 251 122v
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens Franekereind 24 1749 252 33r
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens koper huis Voorstraat 90 1754 253 177r
GERRITS, AAFKE Aefke Gerryts , burger Noorderhaven 66 1733 248 178v
GERRITS, AAFKE Aefke Gerryts Kleine Kerkstraat 1 1736 249 110v
GERRITS, AAFKE Aefke Gerryts , burger verkoper Noorderhaven 66 1752 252 180r
GIJSBERTS, AAFKE Aefke Gijsberts verkoper Vijverstraat 26 1749 251 271v
HANSES, AAFKE huis genaamd de Hoge Tinne Aefke Hanses koper huis Prinsenstraat 2 1681 241 139r
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens , burger verkoper Vianen 1727 247 24v
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1728 247 92r
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens , burger koper en bewoner woning Tiepelsteeg WZ 1728 247 103v
HERES, AAFKE Aefke Heeres verkoper Heiligeweg 22 1723 246 159v
HENDRIKS, AAFKE Aefke Hendriks Hofstraat 47 1752 252 209r
HIDDES, AAFKE Aefke Hiddes verkoper Scheffersplein WZ 1633 233 124r
HILLEBRANDS, AAFKE Aefke Hilbrants , burger Zeilmakersstraat 16 1693 243 65v
HILLEBRANDS, AAFKE Aefke Hillebrands , burger Moriaanstraat 1 1696 243 242r
HUBERTS, AAFKE Aefke Huberts verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 8 1745 251 108r
HUBERTS, AAFKE Aefke Huiberts , burger Grote Kerkstraat 14 1728 247 71r
HUBERTS, AAFKE Aefke Huyberts Zoutsloot 1732 248 94r
HUBERTS, AAFKE Aefke Huyberts Noordijs WZ 1736 249 118r
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs Both Apothekerstraat OZ 1701 244 121v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs Gardenierstraat 2 1701 244 133v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs Grote Kerkstraat 18 1702 244 170v
JAKOBS, AAFKE wijlen Aefke Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 18 1720 246 87r
JANS, AAFKE Aefke Jans Gardenierstraat 1658 237 141v
JANS, AAFKE Aefke Jans naastligger ten oosten Grote Kerkstraat ZZ 1686 242 117v
JANS, AAFKE Aefke Jans naastligger ten westen Grote Kerkstraat ZZ 1686 242 117v
JANS, AAFKE Aefke Jans verkoper Zoutsloot 21 1751 252 144r
JELLES, AAFKE Aefke Jelles Hofstraat ZZ 1663 238 176r
JELLES, AAFKE Aefke Jelles Nieuwstraat WZ 1663 238 195v
JETSES, AAFKE Aefke Jetses Lanen 64 1731 248 28v
BONTEKOE, AAFKE JETSES Aefke Jetses Bontekoe verkoper Lanen 64 1742 250 276v
BONTEKOE, AAFKE JETSES Aefke Jetses Bontekoe verkoper van 1/2 Schritsen 3 1760 255 17r
BONTEKOE, AAFKE Aefke Jetsus Bontekoe verkoper van 1/2 Schritsen 1 1761 255 63r
JURJENS, AAFKE Aefke Jurjens , burger heeft cessie verleend aan de verkopers Zuiderhaven ZZ 1732 248 131r
JURJENS, AAFKE Aefke Jurjens , burger koper huis Vijverstraat NZ 1732 248 132v
JURJENS, AAFKE Aefke Jurjens naastligger ten westen Vijverstraat NZ 1732 248 132v
JURJENS, AAFKE Aefke Jurjens , burger heeft cessie verleend aan de verkopers Vijverstraat NZ 1732 248 132v
KEIMPES, AAFKE Aefke Keimpes Gardenierstraat NZ 1712 245 184v
WIJNGAARDEN, AAFKE LUITJENS Aefke Luitjens Wijngaarden verkoper Hofstraat 16 1701 244 110r
MEINERTS, AAFKE de erven van Aefke Meynerts naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) OZ 1693 243 48r
NANNES, AAFKE Aefke Nannings huurder Heiligeweg 54 1736 249 108r
OEDSES, AAFKE Aefke Oedses naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1683 241 240v
PIETERS, AAFKE Aefke Pieters Kerkpoortstraat 1675 240 179r
PIETERS, AAFKE Aefke Pytters , burgerse Lanen 23 1686 242 116v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fontein verkoper Voorstraat 66 1713 245 188r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fontein Zoutsloot NZ 1714 245 213v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fontein Zoutsloot NZ 1714 245 213v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fontein koper van 1/2 huis en tuin, uithangbord Hof van Friesland Voorstraat 36 1730 247 339r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fontein koper huis, tuin, stalling en wagenhuis Voorstraat 20 1731 247 386r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fontein verpachter grond Brouwersstraat 18 1742 250 227r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fontein verkoper van 1/12 Rozengracht NZ 1729 247 251v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fontein verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ 1732 248 148v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fontein gebruiker graanzolders Zuiderhaven 2 1733 248 254r
RUURDS, AAFKE zijn 1e vrouw Aefke Ruirds Grote Kerkstraat 26 1745 251 71v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 25 1692 243 14v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Vijverstraat 4 1692 243 16r
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Schritsen NZ 1692 243 16v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Hofstraat 17 1692 243 17v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Hofstraat NZ 1692 243 18v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Hofstraat NZ 1692 243 19r
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Hofstraat 19 1692 243 19v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Hofstraat NZ 1692 243 20r
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Romastraat NZ 1692 243 20v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper onbekend 1692 243 21r
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Molenpad 1692 243 21v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Lanen 51 1692 243 22r
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderstraat WZ 1692 243 22v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 23r
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 23v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 24r
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 25r
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 14 1693 243 37v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Romastraat 6 1693 243 45v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
SIEBRENS, AAFKE Aefke Sibrens Zoutsloot 1659 237 210v
SIEMENS, AAFKE Aefke Simens naastligger ten zuiden Heiligeweg ZZ 1720 246 76r
SIPKES, AAFKE Aefke Sipkes verkoper Zoutsloot 1651 236 153v
BIERMA, AAFKE SJOERDS Aefke Sjoerds Bierma verkoper Voorstraat 93 1750 252 82r
SWERMS, AAFKE STEFFENS Aefke Steevens Swerms verkoper Zuiderhaven 43 1743 251 26r
SWERMS, AAFKE STEFFENS Aefke Steevens Swerms, burger verkoper Zuiderhaven 45 1743 251 28r
SIEBRENS, AAFKE Aefke Syberens Grote Bredeplaats 6b 1725 246 240r
ZANDSTRA, AAFKE TJERKS Aefke Tierx Sanstra, burger Weverstraat 1696 243 200r
MEULEN, AAFKE TJEBBES Aefke Tjebbes van der Meulen Hoogstraat 10 1753 253 41r
IEPES, AAFKE Aefke Yepes naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 1728 247 201v
IEPES, AAFKE Aefke Yppes koper huis Weeshuisstraat NZ 1728 247 195v
ISAAKS, AAFKE Aefke Ysacks naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1729 247 221r
ISAAKS, AAFKE Aefke Ysaks naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1725 246 218v
AGEMA, AGE Aege Agema naastligger ten noorden Heiligeweg 20 1764 256 18v
REINALDA, AGE Aege Reinalda koopman koper land en huis (Plus 3 gouden ducaten) Zuidoostersingel 1 het Kruidhuis 1755 253 198v
DIRKS, AGE Aege Dirks , burger mr. koordewerker koper huis Heiligeweg 13 1734 248 291v
HEMMES, AGE de weduwe van Aege Hemmes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 2achter 1672 240 83r
JEENS, AGE Aege Jaenes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 23 1729 247 289v
JEENS, AGE Aege Jaenes mr. bontwever koper 3/4 woning (erft het andere 1/4 en is tevens bewoner) Karremanstraat 1742 250 269r
JEENS, AGE Aege Jaenes mr. bontwever eigenaar van 1/4 Karremanstraat 1742 250 269r
JEENS, AGE Aege Jaenes bontwever verkoper Karremanstraat 1753 253 72v
JEENS, AGE Aege Jaens naastligger ten noorden Nieuwstraat 40 1727 246 300r
JANS, AGE Aege Jansen naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 23 1730 247 357r
STOFFELS, AGE Aege Stoffels scheepstimmerman verkoper Hofstraat NZ 1695 243 175r
WIEBES, AGE Aege Wybes mr. bakker huurder Grote Kerkstraat 37 1736 249 125v
IJSBRANDS, EDGER Aeger Isbrandts koper huis, loods en plaats Liemendijk 1646 235 202v
WILLEMS, AAGJE Aegh Willems Lanen ZZ 1647 236 3v
TJEERDS, AAGJE Aeghien Tieerdts naastligger ten oosten Voorstraat 43 1659 237 182v
DIRKS, AAGJE Aeghje Dirx Schritsen NZ 1721 246 123v
HENDRIKS, AAGJE Aeghje Hendrix naastligger ten westen Schritsen 65b 1723 246 168r
ANDRIES, AAGJE Aeghjen Andries , burger ontvanger geld Schritsen ZZ 1729 247 230v
HENDRIKS, AAGJE weduwe Aeghjen Hendrix koper huis tuintje achter Zoutsloot NZ 1721 246 119r
HENDRIKS, Aeght Hendrix koper huis Lombardstraat 1722 246 141v
MARTENS, AAGJE Aeght Martens Nieuwstraat 35 1687 242 216v
KLASES, AAGJE Aegie Claesses koper huis Kerkpoortstraat 1670 239 217r
SIEBRENS, AAGJE Aegie Sibrands verkoper Nieuwstraat 42 1699 244 21r
HILLEBRANDS, AAGJE Aegien Hillebrands verkoper Noordijs 19 1700 244 64v
SIEBRENS, AAGJE Aegien Sibrens Kleine Bredeplaats 23 1699 244 34v
SIEBRENS, AAGJE Aegien Sybrens , burger Zoutsloot ZZ 1698 243 347r
WINTER, AAGJE wijlen Aegjen Winter Rommelhaven 1702 244 180v
SCHIERE, AAGJE DIRKS Aegjen Dirks Schiere verkoper van 1/3 Zuiderstraat 27 1728 247 73r
HENDRIKS, AAGJE Aegjen Hendricks naastligger ten noorden Schritsen 7 1718 246 17r
HENDRIKS, AAGJE Aegjen Hendrix naastligger ten zuiden Lanen 76 1714 245 202v
HENDRIKS, AAGJE Aegjen Hendrix koper huis Schritsen 65 1714 245 203v
HENDRIKS, AAGJE weduwe Aegjen Hendrix verkoper Zuiderhaven 36 1722 246 131r
HENDRIKS, AAGJE Aegjen Hendrix naastligger ten westen Schritsen 65b 1722 246 140r
JANS, AAGJE Aegjen Jans Lanen ZZ 1714 245 224r
KAT, AAGJE JANS Aegjen Jans Kath verkoper Noorderhaven ZZ 1685 242 87v
SIEBRENS, AAGJE de huisinge van Aegjen Sibrens , c.s. naastligger ten oosten Vijverstraat 26 1707 245 21v
, AAGJE Aegtie Templer William Boothstraat 1658 237 171ar
KLASES, AAGJE Aegtie Claeses , burgerse koper 1/2 hoekhuis Hofstraat 16 1684 242 50v
KLASES, AAGJE Aegtie Claeses verkoper Lanen 3 1684 242 52r
PIETERS, AAGJE Aegtie Pieters Zeilmakersstraat 1696 243 197r
HENDRIKS, Aegtjen Hendriks koper huis Zuiderhaven 36 1717 245 290r
MARTENS, Aeht Martens Sint Christoffelsteeg 1688 242 219v
ABES, AKE weduwe en erfgenamen van de gemeensman Aeke Abbes verkoper Rapenburg 1664 238 221r
ABES, AKE de twee nagelaten kinderen van de gezworen gemeensman Aeke Abbes verkoper van 1/2 Rozengracht 23 1664 238 23av
ABES, AKE de nagelaten kinderen van de gemeensman Aeke Abbes verkoper van 1/2 Rapenburg NZ 1669 238 25av
GERLOFS, AAKJE Aeke Gerloffs Voorstraat 17 1683 242 3v
SIERKS, AAKJE Aeke Sierk Zoutsloot NZ 1767 257 24r
TOBIAS, AKE Aeke Tobias huurder Drie Roemerssteeg 7 1752 253 17r
REINERS, AAKJE Aeken Reyners 1677 240 270v
ANDRIES, OUTGER Aelger Aendries naastligger ten noorden Brouwersstraat 7 1684 242 20v
STEENSMA, Aeline Steensma huurder Lanen 37 1685 242 80r
GERRITS, Aelleff Gerryts pottenbakker naastligger ten oosten Schritsen ZZ 1685 242 104v
KLASES, EELSE Aelsen Claesen bleker gebruiker van de grond ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten westen onbekend 1682 241 230r
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten oosten onbekend 1682 241 230r
KLASES, EELSE Aelsen Claesen bleker verkoper Nieuwstraat WZ 1683 241 240v
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KLASES, EELSE Aelsen Claessen , c.u. koper huis (En tegen betaling van: 1 schuit met mast en wicht, nieuw zeil van 6 ellen harlin) Nieuwstraat WZ 1661 238 93r
KLASES, EELSE Aelsen Claessen gebruiker van 2 pm ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KLASES, EELSE Aelsen Claessen naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KLASES, EELSE Aelsen Clasen bleker gebruiker van het geheel ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, AALTJE Aeltie melkwijf naastligger ten noorden Zeilmakersstraat WZ 1667 239 74r
, AALTJE een weduwe Aeltie naastligger ten zuiden Herenwaltje 15 1687 242 177v
, AALTJE Aeltie , burger Sint Jacobstraat 12 1698 243 343v
LAUTA, AALTJE Aeltie Lauta Franekereind 25 1659 237 194v
LAUTA, AALTJE Aeltie van Lauta Rozengracht 42 1659 237 204r
OLDAANS, AALTJE Aeltie Oudaens verkoper van 1/4 Brouwersstraat 9 1677 240 268r
STEENSMA, AALTJE Aeltie Steensma Noorderhaven NZ 1668 239 135v
SWALUE, AALTJE Aeltie Swalue verkoper Noorderhaven NZ 1696 243 258r
, AALTJE Aeltie Swalve, c.s. verkoper Romastraat ZZ 1696 243 225v
VIERSEN, AALTJE Aeltie van Viersen verkoper ten oosten van Harlingen 1732 248 167r
ABELS, AALTJE Aeltie Abeles koper huis Romastraat 13 1705 244 307v
ABES, AALTJE Aeltie Abes , burger Zuiderpoort (gebied) 1660 238 21v
ARENDS, AALTJE Aeltie Aerens verkoper Achterstraat NZ 1683 242 10r
ALBERTS, AALTJE Aeltie Alberts naastligger ten westen Noorderhaven ZZ 1685 242 87v
ALLERTS, AALTJE Aeltie Allerts , burger onbekend 1693 243 65r
ANDRIES, AALTJE Aeltie Andrys koper 1/2 leerlooierij Rozengracht 22 1731 248 33r
ANDRIES, AALTJE Aeltie Andrys verkoper van 2/6 Grote Ossenmarkt 10 1735 249 103v
ANDRIES, AALTJE Aeltie Andrys verkoper Rozengracht 6 1748 251 215r
ANDRIES, AALTJE Aeltie Andrys verkoper Kerkpoort (gebied) 1748 251 216r
ARENDS, AALTJE Aeltie Arens verkoper Peterseliestraat 1683 242 10v
ARENDS, AALTJE Aeltie Arents , burger Hoogstraat 30 1677 240 259v
ARENDS, AALTJE Aeltie Arents , burger verkoper Hoogstraat 30 1695 243 124r
ARJENS, AALTJE Aeltie Arjens Zoutsloot 1718 246 23r
AUKES, AALTJE Aeltie Aukes verkoper Moriaanstraat ZZ 1720 246 73v
BALTES, AALTJE Aeltie Baltus naastligger ten noorden Peterseliestraat 1648 236 34r
BARTELDS, AALTJE Aeltie Bartels Franekereind 19 1667 239 113v
BOKKES, AALTJE ongehuwde dochter Aeltie Bockes koper huis Noorderhaven 72 1696 243 248v
BOUWES, AALTJE de erven van Aeltie Bouwes naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1674 240 147r
BOUWES, AALTJE de erven van Aeltie Bouwes naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1674 240 147r
BOUWES, AALTJE de erven van Aeltie Bouwes naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1674 240 147r
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis verkoper Brouwersstraat OZ 1674 240 132r
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis kopers Noordijs OZ 1679 241 51r
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis Nieuwstraat 38 1684 242 58v
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis verkoper Nieuwstraat 38 1715 245 240v
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis Bildtstraat 25 1720 246 74r
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircx Franekerpoort (gebied) 1659 237 189v
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircx Midlumerlaan 1660 238 55v
DIRKS, AALTJE Aeltie Dirks naastligger ten zuiden Hoogstraat 5 1723 246 187v
DIRKS, AALTJE Aeltie Dirx Zuiderhaven ZZ 1659 237 188r
DIRKS, AALTJE Aeltie Dirx , burgerse Nieuwstraat 52 1685 242 76r
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijck Lanen ZZ 1675 240 21va
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijck Lanen NZ 1675 240 21va
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijck Grote Kerkstraat NZ 1675 240 21va
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijck Voorstraat 31 1675 240 21va
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijck onbekend 1675 240 21va
DOUWES, AALTJE Aeltie Douwes Havenplein 1633 233 119r
EERKES, AALTJE Aeltie Eerx Carl Visschersteeg OZ 1670 240 23v
EGBERTS, AALTJE Aeltie Eiberts Klinkhoff Brouwersstraat 16 1723 246 155r
EGBERTS, AALTJE Aeltie Eyberts verkoper Droogstraat ZZ 1720 246 58r
FEDDRIKS, AALTJE het nagelaten weeskind van Aeltie Feddricx verkoper Heiligeweg 6 1660 238 4ar
FOKKES, AALTJE Aeltie Fockes Zoutsloot NZ 1723 246 160v
FOPPES, AALTJE Aeltie Foppes verkoper Lanen NZ 1733 248 176v
FOPPES, AALTJE Aeltie Foppes verkoper met consent en approbatie van haar dochters Wasbleek 1736 249 112v
FRANSES, AALTJE Aeltie Fransen Zoutsloot 1667 239 86v
FRANSES, AALTJE Aeltie Fransen naastligger ten noorden Zoutsloot 1735 249 58v
GEERTS, AALTJE Aeltie Geerts , burgerse koper woning Herenwaltje 1677 240 266r
GERRITS, AALTJE meerderjarige vrijster Aeltie Gerrits verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1749 251 260v
FELTEN, AALTJE Aeltie Gerriyts Phelten, burger Noorderhaven 1642 234 163r
, AALTJE Aeltie Gijberts Voorstraat 47 1719 246 36r
GIJSBERTS, AALTJE Aeltie Gijsberts Voorstraat 47 1724 246 204r
GOSSES, AALTJE Aeltie Gosses , burger onbekend 1693 243 65r
HAIES, AALTJE Aeltie Haies naastligger ten oosten Lanen 44 1659 237 183v
HANSES, AALTJE Aeltie Hanses naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1698 243 345r
HANSES, AALTJE Aeltie Hanses Noorderhaven ZZ 1723 246 162r
HARMENS, AALTJE Aeltie Harmens Kleine Bredeplaats 7 1641 234 156v
HARMENS, AALTJE Aeltie Harmens Hoogstraat 1658 237 173av
HAIES, AALTJE Aeltie Hayes naastligger ten oosten Lanen 44 1660 238 62r
HAIES, AALTJE Aeltie Hayes naastligger ten oosten Lanen 44 1669 239 184r
HAIES, AALTJE de erven van Aeltie Hayes naastligger ten noorden Schritsen 63 1678 241 16r
HERES, AALTJE Aeltie Heeres naastligger ten westen Heiligeweg 22 1717 245 297r
HERES, AALTJE Aeltie Heeres naastligger ten noorden Heiligeweg 22 1717 245 297r
HERES, AALTJE Aeltie Heeres verkoper Heiligeweg 22 1717 245 297r
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendricks , burgerse kopers Voorstraat 27 1681 241 174r
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendriks Schritsen 56 1731 248 9v
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendrix Hingevelt Droogstraat 76 1697 243 303r
HILLEBRANDS, AALTJE Aeltie Hilbrandts noordoost van Harlingen 1661 238 114r
HILLEBRANDS, AALTJE de nazaten van Aeltie Hillebrandts naastligger ten westen Noorderhaven 90 1680 241 74r
HILLEBRANDS, AALTJE de erven van Aeltie Hillebrants naastligger ten zuiden Brouwersstraat OZ 1674 240 162r
HOTSES, AALTJE Aeltie Hotses naastligger ten zuiden onbekend 1660 238 42r
HOTSES, AALTJE de erven van wijlen Aeltie Hotses eigenaar van het overige greidland ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
HOTSES, AALTJE de erven van Aeltie Hotses naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
HOTSES, AALTJE de erven van Aeltie Hotses eigenaar van de rest ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
HOTSES, AALTJE de erven van Aeltie Hotses verkoper van 5/8 Scheerstraat 1 1694 243 107v
HATTES, AALTJE Aeltie Hottes naastligger ten westen Noorderhaven 38 1659 237 195v
ENNES, AALTJE Aeltie Innes Zuiderhaven 18 1646 235 204v
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs Hoogstraat NZ 1633 233 111r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs , burgerse Romastraat NZ 1633 233 112r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs , burger onbekend 1648 236 14r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs , burger onbekend 1648 236 14r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs , burger Hoogstraat 17 1698 243 334v
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs verkoper 1707 245 27r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs verkoper Kerkpoortstraat 1723 246 179v
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs Zoutsloot NZ 1748 251 239v
JANS, AALTJE Aeltie Jans naastligger ten oosten Herenwaltje 1634 233 136v
JANS, AALTJE Aeltie Jans , burger onbekend 1642 234 180r
JANS, AALTJE Aeltie Jans , burgerse Voorstraat 17 1658 237 147v
JANS, AALTJE Aeltie Jans , burger koper huis met een loods en hof erachter Nieuwstraat OZ 1661 238 117v
JANS, AALTJE Aeltie Jans , burger verkoper Zuiderhaven ZZ 1662 238 129r
JANS, AALTJE Aeltie Jans naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat WZ 1669 239 181r
JANS, AALTJE Aeltie Jans , burgerse kopers Voorstraat 11 1683 241 272r
JANS, AALTJE Aeltie Jans , burgerse Voorstraat 11 1683 241 272r
JANS, AALTJE Aeltie Jans , meerderjarige jongedochter verkoper voor haar zelf Noorderhaven NZ 1681 241 34va
JANS, AALTJE Aeltie Jans , burger Vijverstraat NZ 1695 243 146v
JANS, AALTJE Aeltie Jans verkoper Vijverstraat NZ 1699 244 11r
JANS, AALTJE Aeltie Jans verkoper Voorstraat NZ 1702 244 351v
JANS, AALTJE Aeltie Jans naastligger ten noorden onbekend 1724 246 189r
JANS, AALTJE Aeltie Jans verkoper van 1/5 Grote Kerkstraat 3 1731 247 382r
JONGEMA, AALTJE JANS Aeltie Jans Jongma Grote Bredeplaats 22 1735 249 91v
JANS, AALTJE Aeltie Jansen verkoper van 1/7 Grote Ossenmarkt 20 1699 243 396r
JELLES, AALTJE Aeltie Jelles verkoper Droogstraat NZ 1669 239 197v
JELLES, AALTJE Aeltie Jelles , burger Zoutsloot ZZ 1674 240 130v
JELLES, AALTJE Aeltie Jelles verkoper Zuiderhaven 18 1684 242 59v
JELLES, AALTJE Aeltie Jelles Noorderhaven 12 1688 242 252r
JENNES, AALTJE Aeltie Jennes verkoper van 1/2 Noorderhaven 9 1670 240 5r
JETSES, AALTJE Aeltie Jetses , burger Voorstraat 11west 1694 243 115v
JOHANNES, AALTJE Aeltie Joannis Hechtumannus Brouwersstraat 21 1672 240 107r
JOHANNES, AALTJE Aeltie Joannis Hichtumannus verkoper Hoogstraat NZ 1671 240 41v
JOHANNES, AALTJE Aeltie Johannes verkoper Grote Bredeplaats 7 1723 246 153v
JOHANNES, AALTJE Aeltie Johannis , burgerse koper kamer Havenplein 20 1686 242 127r
JOHANNES, AALTJE Aeltie Johannis , burger Brouwersstraat 33 1735 249 74v
JORIS, AALTJE Aeltie Joris verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat NZ 1732 248 92r
JORIS, AALTJE Aeltie Joris , burger Lanen ZZ 1734 249 9v
JOUWS, AALTJE Aeltie Jous verkoper Nieuwstraat OZ 1671 240 36r
LOLKES, AALTJE Aeltie Lolkes verkoper van 1/4 Voorstraat 17 1640 234 104v
KOK, AALTJE Aeltie Lollus Cock verkoper 1/4 Schritsen NZ 1726 246 248v
LUBBERTS, AALTJE Aeltie Lubberts , burger Kleine Bredeplaats WZ 1732 248 144r
LUBBERTS, AALTJE Aeltie Lubberts , burger Kleine Bredeplaats WZ 1733 248 195v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens onbekend 1688 242 248v
MEINTES, AALTJE Aeltie Meintes Hoogstraat 35 1723 246 176r
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meynerts koper drie kamers Lanen 1646 235 210r
MEINERTS, AALTJE de kopers Aeltie Meynerts naastligger ten zuiden Lanen 1646 235 210r
MICHIELS, AALTJE Aeltie Michiels koper 1/2 pan- en estrikwerk en 1/2 van de kleimolen e.a. werktuig Kerkpoort (gebied) 1668 239 142r
PIETERS, AALTJE Aeltie Pieters verkoper van 1/8 Grote Bredeplaats 1659 237 190r
ADEMA, AALTJE PIETERS Aeltie Pieters Adema verkoper Franekereind 19 1749 252 28r
PIETERS, AALTJE de erfgenamen van Aeltie Piters naastligger ten oosten Zoutsloot 1681 241 126r
ADEMA, AALTJE PIETERS Aeltie Pyters Adama verkoper Lanen 82 1735 249 93v
PIETERS, AALTJE Aeltie Pytters , burger Grote Ossenmarkt 1670 240 25r
PIETERS, AALTJE Aeltie Pytters , burger Kerkpad 1 1698 243 389v
REINS, AALTJE Aeltie Reins koper huis Hoogstraat 1679 241 43v
REINS, AALTJE Aeltie Reins koper huis Hoogstraat 1679 241 43v
WYNIA, AALTJE REINS jongedochter Aeltie Reins Wynia ten noorden van Harlingen 1667 239 99r
WYNIA, AALTJE REINS Aeltie Reins Wynia naastligger ten oosten Hoogstraat NZ 1685 242 64r
RINSES, AALTJE Aeltie Renses Noorderhaven NZ 1725 246 223v
WYNIA, AALTJE REINS Aeltie Reyns Wynia verkoper Hoogstraat 7 1686 242 106r
RINSES, AALTJE Aeltie Rinses Zuiderhaven 65 1725 246 214v
RITSKES, EELSE de zoon van Aeltie Ritskes verkoper onbekend 1687 242 179v
SJOERDA, AALTJE RITSKES Aeltie Ritskes Sioorda Zuiderhaven ZZ 1662 238 122r
, AALTJE Aeltie Rubbes verkoper