Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Het einde komt in zicht; in vier jaar zijn meer dan negenduizend akten verwerkt tot leesbare, doorzoekbare en sorteerbare informatie.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Wa  We  Wi  Wo  Wu  Wy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
PLETTENBERG, H. W. H. W. van Plettenberg naastligger ten oosten Nieuweburen 13 1782 260 230r
HANEKUIK, JAKOB W. Jacob W. Hanekuik koper provisioneel huis Nieuwstraat 14 1772 258 2ar
WALINGS, TETJE Tetje Waalings Lanen 38 1784 261 137r
WABES, ANTJE Antie Wabbes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 18 1641 234 159v
WABES, GERRIT Gerrit Wabbes , burger koper door niaar van 1/2 huis Sint Jacobstraat 1648 236 55r
WABES, HESSEL Hessel Wabbes , c.u. verkoper Grote Kerkstraat 28 1672 240 98r
WABES, HESSEL Hessel Wabbes , burger Schritsen ZZ 1673 240 120v
WABES, IEGE Ige Wabbes verkoper Sint Jacobstraat 1648 236 55r
WABES, ANTJE Antie Wabes eigenaar Voorstraat 67 1677 241 2v
WABES, ANSKE Antke Wabes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 1633 233 126r
WABES, HESSEL Hessel Wabes koper huis en tuintje Heiligeweg 12 1671 240 33v
WABES, HESSEL Hessel Wabes koper door niaar huis en een vrije steeg Heiligeweg ZZ 1672 240 109r
WABES, SIETSKE Sytske Wabes naastligger ten westen Achterstraat 1651 236 146v
GRAUDA, MAAIKE WALINGS Mayke Walinghs Grauda Voorstraat 10 1684 242 28r
WALINGS, PIETER wijlen Pieter Walinghs Lammert Warndersteeg 1663 238 190r
WALINGS, ANTJE Antje Walings naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1797 265 55v
WALINGS, ANTJE wijlen Antje Walings Tuinsteeg 4 1809 268 195v
WALINGS, ANTJE Antje Walings naastligger ten zuiden Hoogstraat 40 1810 269 46r
FABER, ANTJE WALINGS Antje Walings Faber Franekerpoort (gebied) 1796 264 317v
WALINGS, BINKE Bente Walings huisman verkoper van 1/5 Karremanstraat 1738 249 232v
WALINGS, BINKE Bente Walings huisman verkoper van 1/5 Karremanstraat ZZ 1738 249 260v
WALINGS, BINKE Bente Walings huisman verkoper van 1/5 Noorderhaven 85 1738 249 283r
WALINGS, ELBRICHJE Elbrigjen Walings verkoper Voorstraat 12 1738 249 21va
WALINGS, ELBRICHJE Elbrigjen Walings Voorstraat 12 1739 250 3ra
WALINGS, JAN het huis van Jan Walings naastligger ten westen Rozengracht 50 1648 236 13v
WALINGS, JAN Jan Walings , c.s. huurder onbekend 1665 239 13r
WALINGS, JAN Jan Walings bakker huurder Zuiderstraat 31 1804 267 32r
FABER, JAN WALINGS Jan Walings Faber mr. broodbakker Tuinsteeg 4 1809 268 195v
WALINGS, LIEPKJE Lupkjen Walings verkoper Hofstraat NZ 1766 256 184r
WALINGS, MARIA Marijke Walings verkoper Voorstraat 12 1739 250 38v
WALINGS, MAAIKE Maycke Walings verkoperse Voorstraat 10 1685 242 101v
WALINGS, PIETER wijlen Pieter Walings Kruisstraat NZ 1663 238 193r
WALINGS, PIETER Piter Walings , c.u. zoutzieder koper door niaar zoutkeet met gereedschappen Scheffersplein 27 1646 235 204r
WALINGS, PIETER Het hof van Pytter Walings naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1650 236 123v
WALINGS, PIETER de erven van Pytter Walings naastligger ten noorden Heiligeweg 52 1667 239 82v
WALINGS, PIETER de erven van Pytter Walings naastligger ten oosten Heiligeweg 56 1667 239 95r
WALINGS, PIETER de erven van Pytter Walings naastligger ten zuiden Heiligeweg 56 1667 239 95r
WALINGS, PIETER wijlen Pytter Walings onbekend 1671 240 54r
WALINGS, RICHT Regt Walings , c.u. mr. kuiper huurder Heiligeweg 36 1793 264 108v
WALINGS, RIENK Rients Walings huurder Lanen 4 1808 268 166v
WALINGS, TETJE Tettje Walings Lanen ZZ 1790 263 264r
HETTEMA, HIELKJE WALLES Hike Walles Hettema Zuiderstraat 20 1787 262 193r
OPPEDIJK, JAN WALLES zijn ouders Jan Walles Oppedijk Brouwersstraat 23 1798 265 111r
WALKES, PIETJE Pyttje Waltes verkoper Zoutsloot NZ 1763 255 257v
WALKES, TIETJE Titje Waltes brouwer kopers Franekerpoort (gebied) 1786 262 84r
WALKES, TIETJE Tytje Waltes Sint Jacobstraat 2 1781 260 93v
, IEPKJE Jepke Waltus Bildtstraat 14 1756 254 32v
WARNERS, HARMEN Harmen Wanders huurder huis William Boothstraat OZ 1758 254 265r
WARNERS, HARMEN Harmen Wanders bewoner William Boothstraat OZ 1758 254 266v
WABES, LIEUWE Leuue Wapckes huurder Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
WARNERS, MAAIKE Maycke Warnaers Zoutsloot NZ 1634 233 133v
, PIETER Pieter Warnder naastligger ten zuiden Heiligeweg 28 1805 267 167r
WARNERS, BOTE Bottie Warnders huurder achter Droogstraat NZ 1777 259 77v
WARNERS, HARMEN Harmen Warnders eigenaar van 1/2 Zoutsloot ZZ 1745 251 68v
WARNERS, HARMEN Harmen Warnders huurder Zoutsloot 1752 252 232v
WARNERS, HARMEN de crediteuren van de verlaten boedel van Harmen Warnders bontwever verkoper van 1/2 Zoutsloot 1752 252 232v
WARNERS, HENDRIK Hendrik Warnders huistimmerman koper huis Heiligeweg 54 1791 263 308v
WARNERS, NEELTJE Neeltie Warnders naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 17 1778 259 122r
WARNERS, PIETER Pieter Warnders , c.u. huurder Heiligeweg 26 1791 263 319r
WARNERS, PIETER Pieter Warnders metselaar koper huis Heiligeweg 26 1799 265 196r
WARNERS, PIETER Pieter Warnders metselaar eerdere huurder Heiligeweg 26 1799 265 196r
WARNERS, PIETER Pieter Warnders naastligger ten oosten Heiligeweg 24 1805 267 180r
WARNERS, PIETER Pieter Warnders Liemendijk 1806 267 246r
WARNERS, PIETER Pieter Warnders Zoutsloot ZZ 1806 267 247r
WARNERS, PIETER Pieter Warnders 1806 267 248v
WARNERS, PIETER Pieter Warnders naastligger ten oosten Molenpad 16 1809 268 242v
WARNERS, PIETER Pieter Warnders naastligger ten oosten Molenpad 14 1809 268 242v
WARNERS, PIETER Pieter Warnders naastligger ten oosten Heiligeweg 24 1810 269 51r
WARNERS, PIETER Pieter Warnders koopman naastligger ten westen Heiligeweg 28 1810 269 52r
WARNERS, PIETER wijlen Pieter Warnders Anjelierstraat 15 1811 269 152v
WARNERS, PIETJE Pietje Warnders huurder westelijkste woning aan het Bolwerk Bildtpoort (gebied) 1786 262 79v
WARNERS, PIETJE Pyttje Warnders Zoutsloot NZ 1762 255 150v
WARNERS, SIKKE Sikke Warnders meesterknecht huurder Gardenierstraat 4 1791 263 355r
WARNERS, AREND weduwe van Aernt Warners naastligger ten zuidwesten Franekerpoort (gebied) 1659 237 194r
WARNERS, FOEKE Foeke Warners zeevarend gezel verkoper Rozengracht 30 1687 242 209r
WARNERS, FOEKE Foeke Warners zeevarend gezel koper huis Rozengracht 30 1687 242 209r
WARNERS, GERRIT Gerrit Warners , c.u. Grote Ossenmarkt 11 1715 245 243v
WARNERS, HANS bewoonde huis van Hans Warners naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1731 248 39v
WARNERS, HANS Hans Warners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 56 1735 249 37v
WARNERS, HARMEN Harmen Warners , c.u. eigenaar van 1/2 (en bewoner van zijn helft) Zoutsloot ZZ 1741 250 151v
WARNERS, HARMEN het huis bewoond door Harmen Warners naastligger ten oosten Zoutsloot 1752 253 26v
WARNERS, HENDRIK Hendrik Warners huurder (per week) Franekerpoort (gebied) 1735 249 92v
WARNERS, LAMMERT Lambart Warners naastligger ten oosten Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
WARNERS, LAMMERT de keet van de oud hopman Lambart Warners naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 3 1641 234 149r
WARNERS, keet van wijlen Lamnert Warners naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1 1647 235 250r
WARNERS, LIJSBET Lijsbeth Warners verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
WARNERS, LIJSBET Lijsbeth Warners verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
WARNERS, LIJSBET Lijsbeth Warners verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
WARNERS, MAAIKE Maycke Warners Lanen 2 1656 237 101r
WARNERS, MAAIKE Maycke Warners Lanen 83 1656 237 102r
WARNERS, MAAIKE erven van wijlen Maycke Warners verkoper Schritsen 1b 1657 237 104r
WARNERS, MAAIKE erven van wijlen Maycke Warners verkoper Brouwersstraat 28 1657 237 104v
WARNERS, MAAIKE erven van wijlen Maycke Warners verkoper Zuiderhaven 57 1657 237 105r
WARNERS, PIETJE Pytie Warners Karremanstraat NZ 1733 248 211r
WARNERS, RINSKE Rinske Warners Tiepelsteeg 1767 256 249r
WARNERS, RINSKE Rinske Warners Tiepelsteeg OZ 1787 262 313r
BAKKER, ARJEN WATSES Adriaan Watses Backer mr. bakker verkoper Voorstraat NZ 1740 250 108v
WATSES, ARJEN Arien Watses bakker naastligger ten oosten Hofstraat 1658 237 170ar
WATSES, ARJEN Arien Watses , c.u. bakker verkoper Hofstraat 1660 238 29r
WATSES, ARJEN de erven van Arien Watses naastligger ten oosten Peterseliestraat 1669 239 192v
WATSES, ARJEN de erven van Arien Watses naastligger ten oosten Peterseliestraat 1674 240 131v
WATSES, ARJEN Arjen Watses , c.u. koper huis met plaats en loods met een vrije uitgang ten noorden en ook nog een kamer Heiligeweg ZZ 1664 238 224r
WATSES, HENDRIK Hendrick Watses naastligger ten zuiden Kleine Ossenmarkt 4 1657 237 116v
WATSES, JELTE Jelte Watses verkoper van 2/3 Grote Kerkstraat 29 1695 243 5va
WATSES, SIKKE wijlen Sicke Watses Droogstraat NZ 1640 234 112v
WATSES, Stellanus Watses , c.u. verkoper Kleine Kerkstraat WZ 1641 234 131v
WATSES, WATSE Watse Watses koper kamer Ooievaarsteeg 1648 236 52v
WATSES, WIETSKE Wijtske Watses Schritsen NZ 1726 246 286v
WATSES, WIETSKE Wytske Watses Schritsen NZ 1709 245 80r
WATSES, IEMKJE Ympk Watses verkoper onbekend 1642 234 177v
WATSES, AGE Age Watzes , c.u. huurder Grote Kerkstraat 2 1783 261 20r
WATSES, AGE Age Watzes schoenmakersbaas huurder beneden Grote Kerkstraat 42 1785 261 285r
WATSES, BARTELD Bartle Watzes , c.u. huurder Grote Kerkstraat 25 1809 268 206r
WATSES, KORNELIS wijlen Cornelis Watzes kastelein Zoutsloot NZ 1790 263 251v
WATSES, PIETER wijlen Pytter Watzes Zuiderpoort (gebied) 1675 240 195v
WATSES, RUURD Ruyrdt Watzes verkoper Schritsen 1661 238 86r
WATSES, STIJNTJE Styntje Watzes huurder boven 't Poortje 7 1790 263 222r
STEENSMA, LOLLE Lolle Wbes Steensma, burger mr. brouwer koper huis of stallinge Lanen 83 1758 254 120v
, JAN Jan Weiners , c.s. naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
WIEPKES, LIEUWE Lieuwe Wepkes naastligger ten oosten Hofstraat 1 1667 239 17va
WIEPKES, LIEUWE wijlen Lieuwe Wepkes Kromme Elleboogsteeg 1677 240 272v
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van Lammert Werners naastligger ten zuiden Lanen NZ 1663 238 161v
WORPS, AUKJE Akke Werps Lanen 40 1751 252 175r
WORPS, ARJEN Arrien Werps naastligger ten noorden Grote Kerkstraat NZ 1633 233 110v
WORPS, AATJE Attie Werps Hoogstraat 4 1756 253 268r
WORPS, AATJE Attje Werps koper 1/2 woning 't Poortje 9 1756 253 262r
WORPS, AATJE Attje Werps verkoper 't Poortje 9 1757 254 114v
WORPS, BASTIAAN de weduwe van Bastiaan Werps Sint Odolphisteeg WZ 1758 254 164r
WORPS, HARMEN Harmen Werps als man en voogd van Vijverstraat NZ 1681 241 44ra
WORPS, HARMEN Harmen Werps tabakspijpmaker naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1686 242 109r
WORPS, HARMEN Harmen Werps mr. tabakpijpmaker naastligger ten westen Weverstraat 1699 244 18r
WORPS, HARMEN Harmen Werps pijpenmaker 1707 245 27r
WORPS, HARMEN wijlen Harmen Werps Kerkpoortstraat 1723 246 179v
WORPS, HEIN Heyn Werps verkoper Carl Visschersteeg OZ 1680 241 78v
WORPS, LOUIS Lovys Werps verkoper Carl Visschersteeg OZ 1680 241 78v
WORPS, REIN Rein Werps blokmaker Zoutsloot ZZ 1699 244 15v
WORPS, Tiaedtske Werps , burger koper kamer onbekend 1641 234 153r
WORPS, TJITSKE Tjiedske Werps , burgerse koper woning Nieuwstraat 64 1705 244 306r
WORPS, TJITSKE Tjitske Werps Zuiderpoort (gebied) 1702 244 161v
WORPS, TRIJNTJE Trijntie Werps verkoper Zuiderpoort (gebied) 1737 249 160r
WORPS, TRIJNTJE Trijntje Werps verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg WZ 1758 254 164r
WORPS, TRIJNTJE Tryntje Werps , burgerse Hoogstraat 18 1758 254 131r
, TEUNIS Teunis Weslings koper woning Tiepelsteeg 1739 250 63r
WESSELS, ANTJE Anke Wessels , c.s. naastligger ten westen Lanen 62 1788 263 15r
WESSELS, ANTJE Antje Wessels naastligger ten zuiden Lanen 60 1788 263 31v
WESSELS, ANTJE Antje Wessels naastligger ten zuiden Lanen 60 1791 263 304r
WESSELS, ANTJE Antje Wessels Lanen 60 1807 267 340v
WESSELS, ANTJE Antje Wessels naastligger ten zuiden Lanen 60 1807 267 340v
WESSELS, HENDRIK Hendrick Wessels verkoper Karremanstraat 1682 241 203v
WESSELS, HENDRIK Hendrick Wessels koper finaal huis Rommelhaven 1682 241 48ra
WESSELS, HENDRIK Hendrick Wessels naastligger ten noorden Rommelhaven 1 1694 243 96v
WESSELS, HENDRIK Hendrick Wessels naastligger ten zuiden Rommelhaven NZ 1710 245 138r
WESSELS, HENDRIK Hendrik Wessels naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat OZ 1696 243 203r
WESSELS, JAKOB Jacob Wessels schipper (wijd-) koper huis (en 1 ducaat) Grote Bredeplaats 23 1722 246 134v
WESSELS, JAKOB Jacob Wessels , n.u. naastligger ten zuiden Schritsen 62 1730 247 342r
WESSELS, JAKOB Jacob Wessels , n.u. naastligger ten westen Schritsen 62 1730 247 342r
SLUIS, JAKOB WESSELS Jacob Wessels Sluis, burger schipper (wijd-) aanhandelaar huis 1 Grote Bredeplaats 22 1729 247 247r
SLUIS, JAKOB WESSELS Jacob Wessels Sluis, burger schipper (wijd-) verwandelaar Grote Bredeplaats 23 1729 247 247r
SLUIS, JAKOB WESSELS Jacob Wessels Sluis oud schipper op Amsterdam (beurt-) verkoper Grote Bredeplaats 22 1735 249 91v
WESSELS, JAN Jan Wessels naastligger ten zuiden Nieuwstraat 22 1793 264 136v
WESSELS, SIEMEN Simon Wessels naastligger ten noorden Karremanstraat 1708 245 41v
WESSELS, SIEMEN Simon Wessels naastligger ten westen Zoutsloot 1708 245 49r
WESSELS, SIEMEN Simon Wessels naastligger ten noorden Karremanstraat 1710 245 118r
WESSELS, SIEMEN Symen Wessels naastligger ten noorden Karremanstraat 1699 244 23v
WESSELS, TEUNIS Teunis Wessels mr. wever naastligger ten westen Heiligeweg 28 1736 249 151r
WESSELS, WIETSE Wytse Wessels , c.u. huurder Vijver WZ 1726 246 272v
ALTENA, HENDRIK WIERDS Hendricus Wiardus van Altena grietman van Tietjerksteradeel Voorstraat 41 1764 256 54r
ALTENA, HENDRIK WIERDS grietman Hendricus Wiardus van Altena Voorstraat 41 1766 256 197v
ALTENA, HENDRIK WIERDS grietman Hendricus Wiardus van Altena Voorstraat 41 1766 256 199v
WIEBES, BALT Baltus Wibes , c.u. verkoper Heiligeweg 19 1642 234 164v
WIEBES, THOMAS Tomas Wibes , burger koopman koper 1/24 huis Kleine Bredeplaats 7 1641 234 156v
WIEBES, WIEGER wijlen Wiger Wibes Rinnertspijp 1642 234 168r
WIEBRENS, SJOUKJE Siouckje Wibrandi Sint Odolphisteeg WZ 1685 242 101r
WIEBRENS, PIETER oud burgemeester Pieter Wibrandts koper hof met prieel, bomen, kruiden en planten Tiepelsteeg 1665 239 16v
WIEBRENS, BIENING Biene Wibrants naastligger ten noorden Zuiderstraat 1641 234 153v
WIEBRENS, PIETER Pieter Wibrants , c.s. verkoper Franekerpoort (gebied) 1660 238 68v
WIEBRENS, PIETER oud burgemeester Pieter Wibrants verkoper ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
WIEBRENS, SIEMEN het land van het weeskind van Symen Wibrants naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v
WIEBRENS, SIEMEN het land van het weeskind van Symen Wibrants naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v
WIEBRENS, SIEMEN het weeskind van Symen Wibrants verkoper ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v
WIEBRENS, ANTJE wijlen Antie Wibrens Schritsen ZZ 1712 245 178v
WIEBRENS, PIETER Piter Wibrens , c.u. koper 3/5 huis Voorstraat ZZ 1641 234 135r
WIEGERS, GRIETJE Grietje Wichers verkoper Kleine Ossenmarkt 2 1809 268 233r
, RUURD Ruirdt Widdes , c.soc. naastligger ten oosten Karremanstraat WZ 1673 240 121v
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wieberens arbeider verkoper Gardenierstraat 1 1765 256 94r
WIEBES, AATJE Attie Wiebes huurder Liemendijk 1766 256 217r
WIEBES, DIEUWKE Dieucke Wiebes Hofstraat 1667 239 115v
VLIET, DIRK WIEBES Dirk Wiebes Vliet naastligger ten westen Grote Kerkstraat 39 1801 265 297v
STEENSMA, LOLLE WIEBES wijlen burgemeester Lolle Wiebes Steensma verkoper Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
STEENSMA, LOLLE WIEBES wijlen burgemeester Lolle Wiebes Steensma verkoper Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
STEENSMA, LOLLE WIEBES wijlen burgemeester Lolle Wiebes Steensma verkoper Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
WIEGERS, ANTJE Antje Wiegers Carl Visschersteeg WZ 1788 262 270v
WIEGERS, ANTJE Antje Wiegers Carl Visschersteeg 1790 263 191v
WIEGERS, KORNELIS Cornelis Wiegers bontwever Noorderhaven ZZ 1778 259 143v
WIEGERS, DOETJE Doedtje Wiegers Bildtpoort (gebied) 1784 261 149r
WIEGERS, DOETJE Doetje Wiegers verkoper Bildtpoort (gebied) 1795 264 254r
WIEGERS, DOETJE Doettje Wiegers Bildtstraat 16 1772 258 27v
WIEGERS, DOETJE Dutje Wiegers Zoutsloot NZ 1788 262 303v
MOCKEMA, WIEGERS Fijtje Wiegers Mockema verkoper Hofstraat ZZ 1729 247 287r
WIEGERS, GEESKE Geeske Wiegers Bildtstraat 21 1794 264 196v
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers wolkammer en koopman koper woning Anjelierstraat ZZ 1759 254 196r
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers naastligger ten westen Karremanstraat 1759 254 209r
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers naastligger ten westen Noorderhaven 52 1767 257 30r
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers naastligger ten oosten Droogstraat 1775 258 212v
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1775 258 232v
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers naastligger ten westen Karremanstraat WZ 1778 259 108r
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1779 259 171r
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers , c.s. naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1780 259 280r
WIEGERS, GERLOF de erven van Gerlof Wiegers naastligger ten noorden Voorstraat 5 1783 261 62r
WIEGERS, GERLOF de weduwe van Gerlof Wiegers naastligger ten oosten Achterstraat 1783 261 64r
WIEGERS, GERLOF de weduwe van Gerlof Wiegers naastligger ten zuiden Bildtstraat 3 1784 261 135r
WIEGERS, GERLOF de erven van Gerlof Wiegers naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1784 261 182r
WIEGERS, GERLOF de erven van Gerlof Wiegers naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1788 263 45r
BAKKER, GERLOF WIEGERS wijlen Gerlof Wiegers Backer koopman Rinnertspijp 4 1784 261 173v
BAKKER, GERLOF WIEGERS de weduwe van Gerlof Wiegers Backer naastligger ten noorden Voorstraat 9 1789 263 87v
BAKKER, GERLOF WIEGERS Gerlof Wiegers Bakker naastligger ten noorden Voorstraat 9 1777 259 62v
WIEGERS, HARING Haring Wiegers varenspersoon koper huis Bildtstraat 14 1781 260 11r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers turfdrager koper huis Droogstraat ZZ 1787 262 175v
WIEGERS, HARING Haring Wiegers verkoper Rapenburg NZ 1802 266 99r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers verkoper Kerkpoortstraat WZ 1802 266 100r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers verkoper Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers naastligger ten westen Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers verkoper Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
WIEGERS, JARICH Jarig Wiegers koopman naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 6 1701 244 129r
WIEGERS, JETSKE Jetske Wiegers koper huis (kopers zijn erfgenamen van Astrid Gerryts) Noorderhaven ZZ 1778 259 143v
WIEGERS, PIETER wijlen Pieter Wiegers Grote Bredeplaats 9 1731 247 384r
WIEGERS, SIPKE Sipke Wiegers Zuiderhaven 6 1758 254 144v
WIEGERS, WIETSKE Wytske Wiegers Bildtpoort (gebied) 1793 264 360r
BAKKER, ALBERT WIEMERS vroedsman Albert Wiemers Bakker huurder Kleine Kerkstraat 1 1789 263 93r
, RUURD Ruird Wierdes , c.s. naastligger ten oosten Karremanstraat 1663 238 19ar
WIERDS, KLAAS Claas Wierds schipper (schuit-) koper huis Prinsenstraat 6 1806 267 255v
WIERDS, JAKOB Jacob Wierds Franekereind 30 1739 250 32r
WIERDS, WIENSEN Wijnsen Wierds koper 1/4 huis Zuiderhaven 65 1717 245 298v
, EVA Eva Wieroos Voorstraat 10 1684 242 28r
, GEERTRUIDA Geertruyt Wieroos verkoper Voorstraat 10 1684 242 28r
, HENDRIK Hendrick Wieroos Voorstraat 10 1684 242 28r
WIERDS, SIPKE Sipcke Wierts bewoner kamer Zuiderhaven ZZ 1634 233 131r
WIERDS, WIENSEN Wijntien Wierts verkoper Zuiderhaven 65 1725 246 214v
, HENDRIK op de Schritsen: de erven van Hendrik Wigbolt naastligger ten westen Lanen 38 1667 239 91r
, RINSE erven van wijlen Rinse Wigbolt verkoper Zuiderhaven ZZ 1657 237 103r
WIGBOLDS, ANTJE de erfgenamen van Antje Wigbolts naastligger ten westen Schritsen 1668 239 154r
WIGBOLDS, HENDRIK op de Schritsen de erfgenamen van Hendrik Wigbolts naastligger ten westen Lanen 38 1663 238 200v
WIGBOLDS, RINSE Rinse Wigbolts , burger c.u. koper huis, mouterij, eesthuis en lege plaats Zuiderhaven ZZ 1650 236 134v
WIEGERS, TJEERD Tjeerd Wiggers , burger koper 3/4 huis Kerkpoort (gebied) 1673 240 124r
WIEGERS, TJEERD Tjeerd Wiggers , burger koper 1/4 huis Kerkpoort (gebied) 1673 240 124v
WIEGERS, TJEERD Tjeerd Wiggers naastligger ten oosten Weverstraat 1681 241 145r
WIEGERS, TJEERD de erven van Tjeerd Wiggers naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 38 1689 242 282r
WIEGERS, GRIETJE meerderjarige dochter Grietje Wiggerts koper huis Kleine Ossenmarkt 2 1792 264 57r
WIEGERS, JAN Jan Wiggerts naastligger ten westen Weverstraat 1648 236 32v
WIEGERS, TEUNTJE Teuntie Wiggerts Rapenburg 1684 242 37v
WIEGERS, TJEERD Tjeerd Wiggerts naastligger ten oosten Kerkpoort (gebied) 1680 241 86v
WIEGERS, TJEERD Tjeerd Wiggerts naastligger ten zuiden Kerkpoort (gebied) 1687 242 174v
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltie Wigges , burger Zoutsloot 7 1694 243 96r
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltie Wigges verkoper Vijverstraat 4 1696 243 233v
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltie Wigges Zuiderhaven 18 1697 243 315v
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltie Wigges verkoper Zuiderhaven 36 1699 244 2v
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltie Wigges Zoutsloot 7 1699 244 3r
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltie Wigges Noorderhaven ZZ 1708 245 75r
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltje Wigges verkoper Zoutsloot NZ 1708 245 45r
WIEGERS, TJEERD Tieerd Wigges naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1669 239 188r
WIGLES, GERBEN wijlen Gerben Wigles Bildtpoort (gebied) 1770 257 182r
WIGLES, WAPKE Wapke Wigles , burger Lanen 9oost 1698 243 342v
WIEBES, ANTJE Antie Wijbes huurder Noorderhaven 97 1713 245 195v
WIEBES, AUKE Aucke Wijbes Zoutsloot NZ 1715 245 237v
WIEBES, DOEKE Doecke Wijbes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1708 245 69r
WIEBES, GERRIT Erven van Gerrit Wijbes naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1714 245 205r
WIEBES, NEELTJE Neeltje Wijbes Spijkerboor (gebied) 1708 245 48r
WIEBES, SIEDS het huis van Syds Wijbes naastligger ten noorden Spekmarkt 6 1715 245 245r
WIEBRENS, HERE Heere Wijbrandts mr. lijnslager naastligger ten noorden Grote Bredeplaats NZ 1717 245 284r
WIEBRENS, DOETJE Doetie Wijbrants verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ 1684 242 35v
WIEBRENS, Hottie Wijbrants ten zuiden van Harlingen ZZ 1684 242 35v
WIEBRENS, HINNE de weduwe van Henne Wijbrens , c.s. naastligger ten zuiden Voorstraat 70 1715 245 242r
WIEMERS, AUKJE Akke Wijmers verkoper Heiligeweg 2 1776 259 15v
BAKKER, ALBERT WIEMERS vroedsman Albert Wijmers Backer naastligger ten oosten Voorstraat 70 1784 261 193r
BAKKER, ALBERT WIEMERS vroedsman Albert Wijmers Bakker Nieuwstraat 38 1783 261 121r
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wijmers Bakker koopman curator Noordijs 12 1795 264 266v
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wijmers Bakker koopman verkoper Grote Ossenmarkt 15 1800 265 238r
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wijmers Bakker koopman verkoper Rinnertspijp OZ 1800 265 239r
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wijmers Bakker Rommelhaven 28 1800 265 240r
BAKKER, ALBERT WIEMERS oud burgemeester Albert Wijmers Bakker koper 1/3 huis Lanen 85 de Morgenster 1805 267 122r
WIEMERS, SIEBREN Sybren Wijmers , c.u. bewoner onbekend 1771 257 192v
WIJNANDS, ANTJE Antie Wijnands Heiligeweg 28 1724 246 190v
WIJNANDS, ANTJE Antie Wijnands Heiligeweg 28 1724 246 202r
WIJNANDS, ANTJE Antie Wijnands , burger Heiligeweg 21 1731 248 66v
WIJNANDS, ANTJE Antie Wijnants Grote Kerkstraat 18 1720 246 87r
WIJNANDS, ANTJE Antie Wijnants Rommelhaven 1721 246 106r
WIJNANDS, ANTJE Antie Wijnants Noorderhaven ZZ 1725 246 219v
WIJNANDS, ANTJE Antie Wijnants Noorderhaven 102 1727 246 304v
WIJNANDS, ANTJE Antie Wijnants , burger Grote Kerkstraat 23 1727 247 26v
WIJNANDS, ANTJE Antje Wijnants Grote Kerkstraat 18 1726 246 279v
WIJNANDS, ANTJE Antje Wijnants Grote Kerkstraat 18 1726 246 279v
, DOUWE Douwe Wijnerigs naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1680 241 93r
, TETJE wijlen Tettie Wijnes , burgerse moeder van de verkopers Noorderhaven NZ 1681 241 34va
, DIRK Dirk Wijnkes bontwever koper huis Spijkerboor (gebied) ZZ 1765 256 116r
WIJNANDS, WIJNAND Wijnolt Wijnolts sergeant in de compagnie van kapt. Jhr. Johan van Roorda verkoper Zuiderhaven ZZ 1658 237 169ar
WIENSENS, WIERD Wierd Wijnsens huurder Zoutsloot 119 1753 253 73v
WIENSENS, ALEF Aleff Wijnties schipper (veer-) Grote Bredeplaats 27 1678 241 21r
WIENSENS, ALEF Aleff Wijnties schipper (wijd-) verkoper Zoutsloot NZ 1681 241 130v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wijnties naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 17 1657 237 110v
WIENSENS, PIETJE Pyttie Wijnties , burger Romastraat ZZ 1670 240 31v
WIENSENS, IJSBRAND de erven van Ysbrand Wijnties naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 25 1671 240 39r
WIENSENS, IJSBRAND de weduwe van Ysbrand Wijnties naastligger ten noorden Voorstraat 75 1677 240 258r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrandt Wijntjes eerder koper schuur bij de molen onbekend 1737 249 178v
WILLEMS, FROUKJE Frouckien Wilhelmi , burgerse kopers Grote Bredeplaats 35 1682 241 217r
WILLEMS, FROUKJE Frouckien Wilhelmi , burgerse kopers Noorderhaven 95 1683 241 239v
WILLEMS, HENDRIK Hendrik Wilhelmus huurder Zoutsloot NZ 1797 265 14r
WILLEMS, HESTER Hester Wilhelmus van Kastel verkoper Brouwersstraat 1 1760 255 4v
WILKES, ANTJE Antie Wilkes onbekend 1633 233 101v
WILKES, HENDRIK Hindrick Wilkes huurder bovenste gedeelte Sint Jacobstraat 14 1734 248 310r
WILLEMS, BAUKJE Baukjen Willem verkoper Zuiderpoort (gebied) 1771 257 203r
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems Noordijs 10 1753 253 89r
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems koper huis Wortelstraat 1774 258 141v
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems kopers Zeilmakersstraat WZ 1774 258 142v
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems verkoper Wortelstraat ZZ 1779 259 175r
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems huurder (per week) Hoogstraat ZZ 1802 266 154v
WILLEMS, AART Aart Willems koper huis, schuur of gorthuis, mosterdmolen Karremanstraat WZ 1673 240 121v
WILLEMS, Abijgeltje Willems verkoper Weverstraat 1752 252 226r
WILLEMS, ABRAHAM Abraham Willems koper huis en brouwerij met aandeel in de brouwersvijver Brouwersstraat 22 1803 266 182r
WILLEMS, ABRAHAM Abraham Willems naastligger ten noorden Zuiderhaven 79 1803 266 230v
WILLEMS, ABRAHAM Abraham Willems naastligger ten noorden Zuiderhaven 79 1806 267 191r
WILLEMS, ABRAHAM Abraham Willems naastligger ten zuiden Brouwersstraat 18 1810 268 356v
WILLEMS, AUKJE Acke Willems Grote Kerkstraat 15 1766 256 225r
WILLEMS, AAGJE Aechien Willems naastligger ten westen Voorstraat 47 1671 240 38v
WILLEMS, AAGJE Aechien Willems naastligger ten westen Voorstraat 47 1671 240 5ra
WILLEMS, IEKE Aecke Willems koper provisioneel huis Franekereind 27 1675 240 26va
WILLEMS, AAGJE Aegh Willems Lanen ZZ 1647 236 3v
WILLEMS, AALTJE Aeltie Willems , burger Noordijs WZ 1735 249 102r
WILLEMS, AALTJE Aeltje Willems , burger Ooievaarsteeg OZ 1731 247 381v
WILLEMS, AART Aert Willems gortmaker koper hoekhuis Karremanstraat 19 1682 241 202v
WILLEMS, AART wijlen Aert Willems , burger mr. gortmaker Karremanstraat 1683 241 63va
WILLEMS, AUKJE Akke Willems Grote Kerkstraat 15 1770 257 149v
WILLEMS, ALBERTJE Albertje Willems naastligger ten noorden Lanen NZ 1745 251 97v
WILLEMS, ANDRIES Andries Willems verkoper Bildtpoort (gebied) 1712 245 179v
WILLEMS, ANDRIES wijlen Andrijs Willems huurder Liemendijk 1731 248 51v
WILLEMS, ANTONIUS Anthony Willems , c.u. timmerman huurder Zuiderhaven 36 1782 261 7v
WILLEMS, ANTONIUS Anthoon Willems huurder Grote Kerkstraat 25 1807 267 327v
WILLEMS, ANTJE Antje Willems Nieuwstraat 34 1664 238 229r
WILLEMS, ANTJE Antje Willems Zuiderhaven 36 1755 253 232v
WILLEMS, ANTJE Antje Willems Zuiderhaven 36 1766 256 170r
WILLEMS, ANTJE Antje Willems koper Rapenburg ZZ 1778 259 147v
WILLEMS, ANTJE Antje Willems verkoper van 1/2 Rapenburg ZZ 1778 259 147v
WILLEMS, ANTJE Antje Willems Kleine Bredeplaats 17 1785 261 296r
WILLEMS, ANTJE Antje Willems Brouwersstraat 3 1797 265 27r
WILLEMS, ANTJE Antje Willems Voorstraat 75 1798 265 92v
MOUTER, ANTJE WILLEMS Antje Willems Mouter verkoper van 1/8 Rozengracht 2 1753 253 119r
MOUTER, ANTJE WILLEMS Antje Willems Mouter verkoper van 1/8 Noorderhaven 39 1753 253 120r
MOUTER, ANTJE WILLEMS Antje Willems Mouter verkoper van 1/8 Noorderhaven 39 1753 253 121r
MOUTER, ANTJE WILLEMS Antje Willems Mouter verkoper van 1/8 onbekend 1753 253 122r
WILLEMS, BEREND wijlen Barent Willems Rozengracht 1688 242 234v
WILLEMS, BEREND Barent Willems wever naastligger ten noorden Romastraat 1 1706 244 334r
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems , burger koper huis met loods en een lege plaats ten zuiden Sint Jacobstraat 2 1662 238 139r
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems kuiper naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1671 240 55r
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 2achter 1672 240 83r
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems kuiper naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1679 241 51ar
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems kuiper verkoper Sint Jacobstraat 2 1682 241 195v
HOFMAN, BARTELD WILLEMS Bartel Willems Hofman naastligger ten oosten Rommelhaven ZZ 1680 241 27ra
WILLEMS, BARTELD Bartle Willems verkoper Franekereind NZ 1660 238 67v
WILLEMS, BAUKJE Bauk Willems huurder Zoutsloot 1706 244 335v
WILLEMS, BEREND Beern Willems Noorderhaven 27 1684 242 43r
WILLEMS, BEREND Beern Willems , c.u. turfdrager naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1701 244 133v
WILLEMS, BEREND Beern Willems turfdrager verkoper Gardenierstraat 2 1701 244 133v
WILLEMS, BEREND Beern Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1705 244 304v
WILLEMS, BEREND Beern Willems naastligger ten westen Romastraat ZZ 1707 245 30r
WILLEMS, BEREND Beern Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1716 245 259v
WILLEMS, BEREND de hof van de erven van oud burgemeester Beern Willems naastligger ten westen Romastraat ZZ 1716 245 260r
WILLEMS, BEREND Beern Willems , burger matroos op het Prinsenjacht koper woning Kromme Elleboogsteeg OZ 1729 247 241r
WILLEMS, BEREND Beernt Willems , c.u. koper kamer Both Apothekerstraat 1671 240 62r
WILLEMS, BEREND Beernt Willems naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1680 241 66v
WILLEMS, BEREND Beernt Willems rogverschieter koper huis Romastraat ZZ 1683 241 253r
WILLEMS, BEREND Beernt Willems rogverschieter naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ 1684 242 16v
WILLEMS, BEREND Beernt Willems naastligger ten westen Romastraat ZZ 1695 243 182v
WILLEMS, BEREND Beernt Willems mr. linnenwever naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ 1701 244 121v
WILLEMS, BEITSKE Beitske Willems bewoner om zunst Achterstraat ZZ 1730 247 358v
WILLEMS, BEREND Berent Willems naastligger ten westen Romastraat ZZ 1702 244 164v
WILLEMS, BEREND Berent Willems mr. bontwever koper huis Hoogstraat 47 1713 245 190r
WILLEMS, BEREND Berent Willems naastligger ten oosten Hoogstraat 45 1725 246 237r
WILLEMS, BOUWE Bouwe Willems schipper (schuit-) Voorstraat NZ 1707 245 34r
WILLEMS, BOUWE Bouwe Willems schipper (schuit-) Schoolsteeg 1707 245 35v
WILLEMS, BOUWE Bouwe Willems schipper (schuit-) Schoolsteeg 1707 245 36r
WILLEMS, BOUWE Bouwe Willems Voorstraat 68 1708 245 67v
WILLEMS, BOUWE Bouwe Willems makelaar verkoper Grote Kerkstraat ZZ 1719 246 37r
WILLEMS, BOUWE Bouwe Willems , c.u. makelaar koper huis Schritsen 3 1720 246 65r
WILLEMS, BOUWE Bouwe Willems makelaar naastligger ten zuiden Lanen 6 1728 247 74r
WILLEMS, BOUWE wijlen Bouwe Willems makelaar Schritsen 3 1729 247 219v
WILLEMS, BRECHTJE Brecht Willems Zoutsloot NZ 1675 240 192v
WILLEMS, BRECHTJE Brecht Willems verkoper Zoutsloot 7 1694 243 96r
WILLEMS, BRECHTJE Bregt Willems Gardenierstraat NZ 1673 240 117r
WILLEMS, KAREL wijlen Carl Willems onbekend 1680 241 67v
WILLEMS, KAREL de weduwe van Carl Willems naastligger ten oosten onbekend 1680 241 91v
WILLEMS, KAREL de weduwe van Carl Willems verkoper onbekend 1680 241 91v
WILLEMS, KARST Carst Willems , c.u. geniaarde koper Franekereind 29 1647 235 263v
WILLEMS, KARST Carst Willems koper 1/2 huis Franekereind NZ 1647 235 264r
WILLEMS, KARST Carst Willems timmerknecht kopers half huis en groot erf Noorderhaven NZ 1776 258 249v
WILLEMS, KARST de weduwe van Carst Willems huurder Noorderhaven 17 1784 261 165v
WILLEMS, KLAAS Claas Willems , burger bieder noorder gedeelte van het pakhuis groot 52 x 38 voet Noorderhaven 1662 238 14av
WILLEMS, KLAAS Claas Willems naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 21 1665 239 8v
WILLEMS, KLAAS Claas Willems , burger koper Simon Stijlstraat 2 1666 239 44v
WILLEMS, KLAAS Claas Willems , burger verkoper Kerkpad WZ 1670 239 215v
WILLEMS, KLAAS de woning van Claas Willems , burger naastligger ten zuiden Voorstraat 75 1677 240 258r
WILLEMS, KLAAS Claas Willems koopman naastligger ten westen onbekend 1726 246 261v
WILLEMS, KLAAS Claas Willems koopman naastligger ten westen Voorstraat 52west 1730 247 353r
WILLEMS, KLAAS Claas Willems huurder Nieuwstraat 34 1736 249 133r
WILLEMS, KLAAS Claas Willems Burger bakker en tichelaar koper van 1/2 Lanen 45 1663 238 178r
WILLEMS, KLAAS Claas Willems Burger koper Sint Jacobstraat 4 1664 238 235r
WILLEMS, KLAAS Claas Willems Hoogstraaten koopman Kerkpoort (gebied) 1746 251 124v
WILLEMS, KLAAS Claas Willems Hoogstraeten naastligger ten westen Voorstraat ZZ 1758 254 118r
HOOGSTRATEN, KLAAS WILLEMS de tuin van Claas Willems Hoogstraten naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied) 1760 255 5v
HOOGSTRATEN, KLAAS WILLEMS de weduwe van Claas Willems Hoogstraten naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1763 255 226r
WILLEMS, KLAASKE Claaske Willems Sint Odolphisteeg 12 1739 250 7v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems , burger bakker verkoper Rozenstraat 1646 235 230v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems , c.soc. koper lege huisstede met bomen en planten Zuiderplein 1649 236 73r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems , burger naastligger ten oosten Rozengracht 1650 236 113v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems , burger verkoper Rozengracht 1650 236 113v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems , burger koper kamer Weverstraat 1658 237 163v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems , burger bakker verpachter grond Weverstraat 1658 237 173v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten noorden Weverstraat 1658 237 173v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems , burger bakker verkoper Weverstraat 1658 237 173v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems , burger c.s. verkoper Hofstraat NZ 1660 238 52v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems , burger koper schuur Kruisstraat 1664 238 216r
WILLEMS, KLAAS de kamer van Claes Willems , burger naastligger ten westen Romastraat NZ 1667 239 119r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems , burger koper hof, bomen, planten, wijnstokken, prieel en bellevidere Rapenburg 1672 240 91v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems , burger bakker koper grote koeschuur, paardenstal, 2 aparte kamers of woningen met meer onr.zaken Lammert Warndersteeg 1672 240 92r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems , burger verkoper William Boothstraat 27 1672 240 108r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems , burger c.soc. naastligger ten oosten Voorstraat 58achter 1674 240 136v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems , burger koper 1/3 huis Kleine Bredeplaats 2 1675 240 185r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems , burger verkoper Weverstraat 1676 240 213v
WILLEMS, KLAAS het hof van Claes Willems , burger naastligger ten westen Rozengracht NZ 1673 240 17va
WILLEMS, KLAAS de hof van Claes Willems , burger naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1673 240 17va
WILLEMS, KLAAS wijlen Claes Willems Zoutsloot 1680 241 85r
WILLEMS, KLAAS wijlen Claes Willems , burger betreft de grondpacht van zijn huis grondpacht 02-02-00 CG Voorstraat 71 1681 241 171v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verkoper en curator Karremanstraat 1683 241 63va
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten oosten Hoogstraat 11 1714 245 204r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koopman naastligger ten westen Hoogstraat 14 1720 246 67r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems , c.u. koopman koper 1/3 huis Noorderhaven ZZ 1720 246 74v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koopman naastligger ten westen Hoogstraat NZ 1721 246 101v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1723 246 155v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1723 246 155v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koper huis met achtertuin Voorstraat 50 1723 246 156r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten oosten Droogstraat 1725 246 229r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten zuiden Droogstraat 1725 246 229r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten oosten Droogstraat 1725 246 231r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten zuiden Droogstraat 1725 246 231r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koopman naastligger ten westen Hoogstraat 1725 246 239v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems , burger koopman verkoper van 1/3 Rommelhaven 2 1727 247 44v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koopman naastligger ten oosten Hoogstraat 10 1729 247 268r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten westen Hoogstraat 15 1730 247 340r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems lakenkoper verkoper Hoogstraat NZ 1731 248 25v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burger, c.u. koper kamer Weverstraat 1650 236 122v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burger koper 2 kamers of dwarshuis Romastraat NZ 1667 239 119r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burger naastligger ten westen Hofstraat 16 1669 239 191v
WILLEMS, KLAAS de hof en uitgang van Claes Willems Burger naastligger ten westen Rozengracht NZ 1671 240 43r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burger naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1671 240 43r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burger koper 1/4 huis genaamd de Swarte Ruiter Sint Jacobstraat 4 1671 240 55r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burger eigenaar van 1/4 Sint Jacobstraat 4 1671 240 55r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burger koper welgelegen ledige plaats Voorstraat 26achter 1672 240 85v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burger naastligger ten westen Noorderhaven 44 1674 240 164v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burger, burger verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 4 1675 240 20va
WILLEMS, KLAAS de erfgenamen van Claes Willems Burger naastligger ten zuiden Rommelhaven ZZ 1680 241 27ra
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Hoogstraeten koopman verkoper Hoogstraat 12 1735 249 40v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Hoogstraeten koopman naastligger ten westen Voorstraat 52west 1754 253 191v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Hoogstraeten naastligger ten westen Voorstraat 52west 1757 254 96v
HOOGSTRATEN, KLAAS WILLEMS Claes Willems Hoogstraten verkoper Zuiderhaven 18 1760 255 43r
WILLEMS, KLAASKE Claeske Willems kopers Sint Odolphisteeg 6 1682 241 184v
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey verkoper (mede-erfgenaam van haar vader) Grote Kerkstraat 44 1680 241 106r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey geauthoriseerde curator van mede-erfgenaam Grote Kerkstraat 44 1680 241 106r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey verkoper (Mede-erfgenaam van haar vader) onbekend 1680 241 107r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey geauthoriseerde curator van mede-erfgenaam onbekend 1680 241 107r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 42 1680 241 108r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey verkoper (Mede-erfgenaam van haar vader) Grote Kerkstraat 42 1680 241 108r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey geauthoriseerde curator van Grote Kerkstraat 42 1680 241 108r
WILLEMS, KOENRAAD Coene Willems koper van 3/4 Sint Jacobstraat 6 1708 245 73r
WILLEMS, KOENRAAD Coene Willems naastligger ten westen Zuiderhaven 2 1752 252 187v
WILLEMS, KOENRAAD Coene Willems naastligger ten westen Zuiderhaven 4 1762 255 116r
WILLEMS, KOENRAAD Coene Willems naastligger ten westen Zuiderhaven 2 1762 255 124v
WILLEMS, KOENRAAD de weduwe van Coene Willems naastligger ten oosten Havenplein 18a 1766 256 226r
WILLEMS, KOENRAAD de weduwe van Coene Willems naastligger ten westen Zuiderhaven 4 1771 257 201v
WILLEMS, KOENRAAD wijlen Coenraad Willems Sint Jacobstraat 6 1731 248 8v
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakker koopman in ijzer verkoper Tiepelsteeg 1797 265 19v
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakker koopman koper zoutkeet met pan, zelhuis, dennen, turfschuur, stal, wagenhuis, beide woonkamers ten oosten van Harlingen 1800 265 208r
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakker koopman verkoper Zuiderhaven 61 1810 269 89r
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakker koopman verkoper Schritsen 7 1810 269 102r
WILLEMS, KORNELISKE Cornelia Willems huurder Hofstraat 1681 241 155v
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems , burger schipper (wijd-) koper kamer Grote Ossenmarkt NZ 1679 241 47v
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 19 1682 241 195r
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems , burger schipper (wijd-) onbekend 1686 242 149r
WILLEMS, KORNELIS wed. van Cornelis Willems naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 19 1689 242 269r
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems , burger koper huis Voorstraat 11west 1694 243 115v
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems , c.u./a.s. tichelaar huurder Herenwaltje OZ 1698 243 369v
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems verkoper van 1/3 Hoogstraat 1694 243 4ra
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems stadsdrukker naastligger ten oosten Voorstraat NZ 1701 244 351v
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems stadsdrukker verpachter grond Voorstraat NZ 1702 244 351v
DUITS, KORNELIS WILLEMS Cornelis Willems Duyts, burger schipper (wijd-) Rapenburg NZ 1686 242 150v
JELLEMA, KORNELIS WILLEMS Cornelis Willems Jellema, c.u. koper en huurder 1/2 huis (Plus 1 gouden ducaton) Voorstraat 49 1666 239 40r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerman koper huis Noorderhaven 17 1782 260 299r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerman verkoper Noorderhaven 17 1792 264 26v
WILLEMS, DAVID David Willems koper huis Lanen 21 1792 264 55v
WILLEMS, DAVID David Willems naastligger ten zuiden Lanen 21noord 1794 264 171v
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerman koper woninge Lanen 21noord 1795 264 249r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerman naastligger ten zuiden Lanen 21noord 1795 264 249r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerman koper huis Hoogstraat 22 het Holderhuis 1798 265 108v
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerbaas naastligger ten zuiden Lanen 21noord 1799 265 168v
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerbaas verkoper Lanen 21noord 1799 265 168v
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerman verkoper Hoogstraat 22 1801 265 281r
WILLEMS, DAVID David Willems mr. scheepstimmerman koper huis Lanen 35oost 1801 266 3r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerman verkoper Lanen 21 1801 266 19r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerman verkoper Lanen 35oost 1808 268 113r
WILLEMS, DAVID David Willems huistimmerman verkoper Zoutsloot 71 1810 269 16r
WILLEMS, DAVID David Willems huistimmerman verkoper Lanen 21noord 1810 269 35r
WILLEMS, DIEUWKE Dieucke Willems koper door niaar huis, loods en plaats Hoogstraat ZZ 1719 246 53v
WILLEMS, DIEUWKE Dieuke Willems , burger Hoogstraat 30 1695 243 124r
WILLEMS, DIEUWKE het huis van Dieuke Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1710 245 124r
WILLEMS, DIEUWKE de tuin van Dieuke Willems naastligger ten westen Nieuwstraat 1710 245 124r
WILLEMS, DIEUWKE Dieuke Willems verkoper Nieuwstraat 1710 245 124r
WILLEMS, DIEUWKE de tuin van Dieuke Willems naastligger ten westen Nieuwstraat WZ 1711 245 149v
WILLEMS, DIEUWKE Dieuke Willems verkoper Nieuwstraat WZ 1711 245 149v
WILLEMS, DIRK Dirck Willems mr. bakker verkoper en curator Karremanstraat 1683 241 63va
WILLEMS, DIRK Dirk Willems koper huis en grutterij Voorstraat 70 1784 261 193r
WILLEMS, IEKE hopman Eco Willems , c.u. koper huis Nieuwstraat 50 1687 242 206v
WILLEMS, IEKE hopman Eco Willems koper door niaar huis geschikt voor twee woningen Nieuwstraat 48 1689 242 284v
WILLEMS, IEKE de weduwe van Eco Willems verkoper van 1/4 (voor zichzelf en voor haar minderjarige kinderen) Droogstraat NZ 1693 243 42v
WILLEMS, IEKE de weduwe van hopman Eco Willems , pro se et n.l. verkoper Nieuwstraat 50 1693 243 47r
WILLEMS, IEKE de weduwe van hopman Eco Willems , pro se et n.l. verkoper Nieuwstraat 48 1693 243 47v
EKEMA, IEKE WILLEMS hopman Eco Willems Ecoma Franekereind 27 1692 243 2va
EKEMA, IEKE WILLEMS hopman Eco Willems Ecoma Franekereind 27 1692 243 2va
EKEMA, IEKE WILLEMS hopman Eco Willems Ecoma Franekereind 27 1692 243 2va
EKEMA, IEKE WILLEMS hopman Eco Willems Ecoma Franekereind 27 1692 243 2va
WILLEMS, IEKE Eecke Willems koper van 1/12 Brouwersstraat OZ 1674 240 162r
WILLEMS, IEKE Eecke Willems koper van 1/12 Brouwersstraat OZ 1674 240 162r
WILLEMS, IEKE Eecke Willems koper provisioneel huis Franekereind 38 1680 241 26va
WILLEMS, EELKJE Eeke Willems naastligger ten oosten Franekereind 36 1682 241 60va
WILLEMS, EELKJE de dwarskamer van Eeke Willems naastligger ten oosten Brouwersstraat 7 1684 242 20v
WILLEMS, IEKE Eeke Willems huurder Brouwersstraat 7 1684 242 20v
WILLEMS, IEKE Eeke Willems , burger herbergier koper tuin en hof (zilveren ducaten en 1 rijksdaalder) Franekereind 40 1684 242 30r
WILLEMS, IEKE Eeke Willems , burger herbergier naastligger ten westen Franekereind 40 1684 242 30r
WILLEMS, EELKJE Eelkien Willems Nieuwstraat 10 1750 252 87v
WILLEMS, EELKJE Eelkjen Willems , burger Nieuwstraat 10 1755 253 243v
WILLEMS, EGBERT Egbert Willems verkoper Moriaanstraat ZZ 1657 237 129v
WILLEMS, EGBERT Eibert Willems , c.u. verkoper Nieuwstraat 38 1662 238 155v
WILLEMS, IEKE hopman Eke Willems verkoper Franekereind 38 1686 242 114v
WILLEMS, IEKE Hopman Eke Willems naastligger ten westen Droogstraat NZ 1687 242 193v
WILLEMS, LIJSBET Elisabeth Willems Lanen 46 1798 265 107r
WILLEMS, LIJSBET Elizabeth Willems Lanen 46 1797 265 42v
WILLEMS, ELSKE Elske Willems Kerkpoortstraat NZ 1702 244 145v
WILLEMS, ELSKE Elske Willems naastligger ten noorden Molenpad NZ 1736 249 144v
WILLEMS, ELSKE Elske Willems naastligger ten noorden Molenpad NZ 1737 249 196r
WILLEMS, ELSKE Elske Willems naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1738 249 266v
WILLEMS, ELSKE Elske Willems Kerkpoortstraat 1744 251 35v
WILLEMS, EVERT Evert Willems , burger mr. bontwever koper huis met een lege plek ernaast Kerkpoortstraat NZ 1746 251 120r
WILLEMS, EVERT Evert Willems naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 27 1760 255 6v
WILLEMS, EVERT Evert Willems naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1763 255 188v
WILLEMS, EVERT Evert Willems naastligger ten noorden Moriaanstraat 1773 258 81r
WILLEMS, EVERT Evert Willems , c.s. naastligger ten westen Kerkpoortstraat 31 1777 259 39r
WILLEMS, EVERT Evert Willems , c.f. naastligger ten westen Kerkpoortstraat 31 1777 259 54r
WILLEMS, EVERT Evert Willems naastligger ten westen Kerkpoortstraat 31 1784 261 230r
WILLEMS, EGBERT Eybert Willems mr. kuiper verkoper Bargebuurt 1684 242 51v
WILLEMS, FEIKE Feike Willems huurder Prinsensteeg 1 1762 255 152v
WILLEMS, FEIKE de weduwe van Feike Willems huurder Zuiderhaven 24 1777 259 33v
WILLEMS, FOEKJE Foeck Willems naastligger ten oosten Karremanstraat 1682 241 198r
WILLEMS, FOLKJE de weduwe van Folkjen Willems Hoogstraat ZZ 1719 246 53v
WILLEMS, FRANS Frans Willems naastligger ten westen Hoogstraat 14 1787 262 183r
WILLEMS, FRANS Frans Willems , c.u. naastligger ten noorden Karremanstraat WZ 1788 262 251r
WILLEMS, FRANS Frans Willems koper van 1/2 huis Karremanstraat WZ 1788 262 255r
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkool koopman koper door niaar huis geschikt als wagenmakerij Hoogstraat 14 1787 262 183r
WILLEMS, Frans Willems Leemkool Heiligeweg 16 1793 264 159r
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkool koopman koper half huis Karremanstraat WZ 1794 264 165v
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkool koper huis, pakhuis, stalling en wagenhuis en kamer Voorstraat 68 1804 267 19v
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkool huurder huur Voorstraat 68 1804 267 19v
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkool koopman naastligger ten oosten Voorstraat 66 1804 267 22r
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkool koper greidland 6 pm 1805 267 178r
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkool koopman executeur testamentair Franekereind 27 1808 268 129r
SLOTERDIJK, FROUKJE WILLEMS Froucktjen Willems Sloterdijk Herenwaltje 12 1699 244 2r
BAKKER, GATSKE WILLEMS ongehuwde dochter Gatske Willems Bakker verkoper (veniam aetatis door het Hof van Friessland verstrekt) Gardenierstraat NZ 1787 262 185r
WILLEMS, GEERTRUIDA Geertruid Willems koper huis Sint Jacobstraat WZ 1709 245 95r
WILLEMS, Geke Willems koper van 1/2 huis Droogstraat NZ 1684 242 12r
WILLEMS, GERLOF Gerlof Willems naastligger ten westen Weverstraat NZ 1681 241 159v
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems koper Lanen 21 1664 238 222v
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems timmerman koper 4 kamers met put, bak en loods Rommelhaven ZZ 1669 239 203v
WILLEMS, GERRIT het huis van Gerrit Willems naastligger ten westen Heiligeweg 5 1671 240 73v
WILLEMS, GERRIT het huis van Gerrit Willems , q.q. naastligger ten westen Heiligeweg 5 1672 240 15ra
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems mr. timmerman verkoper onbekend 1689 242 287v
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems mr. huistimmerman verkoper Voorstraat 12 1694 243 94v
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems , burger koper huis Spekmarkt 6 1715 245 245r
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems koper huis Noorderhaven NZ 1738 249 291r
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems varensgezel koper huis Franekereind 23west de Kleine Ooievaar 1739 250 76v
WILLEMS, Gerrrit Willems naastligger ten zuiden Spekmarkt 4 1723 246 157v
WILLEMS, GERRIT het huis van Gerryt Willems naastligger ten westen Heiligeweg 5 1674 240 149r
WILLEMS, GERRIT het timmermanshuis van Gerryt Willems naastligger ten westen Droogstraat NZ 1676 240 225r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems naastligger ten westen Weverstraat 1680 241 109r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems , burger verkoper als erfgenaam ex testamento van Weverstraat NZ 1681 241 147r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper van 1/2 onbekend 1682 241 177v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper als erfgenaam ex testamento van zijn huisvrouw Schritsen NZ 1682 241 179r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper als erfgenaam ex testamento van zijn huisvrouw Schritsen NZ 1682 241 179v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper als erefgenaam ex testamento van zijn huisvrouw Schritsen NZ 1682 241 180r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems huistimmerman verkoper Sint Odolphisteeg 6 1682 241 184v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper Rommelhaven ZZ 1682 241 186v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper als erfgenaam ex testamento van Lammert Warndersteeg WZ 1683 241 236r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper Scheerstraat ZZ 1684 242 11v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper Droogstraat NZ 1684 242 12r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems , c.s. verkoper Lanen 21noord 1684 242 12v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems , burger huistimmerman verkoper Brouwersstraat 7 1684 242 20v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems schipper (smal-) koper 1/2 huis en asloods daarachter Voorstraat 86 1684 242 49v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems mr. scheepsbouwer verkoper van 1/6 Rapenburg ZZ 1727 247 58v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems mr. scheepsbouwer verkoper van 1/6 Rozenstraat 2 1727 247 59v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems naastligger ten zuiden Spekmarkt 4 1728 247 212v
WILLEMS, GERRIT wijlen Gerryt Willems scheepstimmerman Spekmarkt 6 1753 253 48v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems molenaar naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1756 254 50v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems molenaar verkoper Lanen 53 1766 256 209r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems , c.s. naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ 1767 257 9r
WILLEMS, GERRIT wijlen Gerryt Willems Zuiderpoort (gebied) 1771 257 203r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems , c.u. huurder achterboven Lammert Warndersteeg OZ 1803 266 206v
BUIS, GERRIT WILLEMS Gerryt Willems Buys naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 4 1681 241 127v
WILLEMS, de erven van Ghijs Willems verkoper Weeshuisstraat 5 1663 238 172r
WILLEMS, Ghijs Willems grondpacht kwam af van hem Voorstraat 71 1681 241 171v
WILLEMS, GIJSBERT wijlen Gijs Willems Sint Jacobstraat 17 1657 237 110v
WILLEMS, GIJSBERT de erven van Gijs Willems verpachter grond Zuiderhaven 18 1663 238 163r
WILLEMS, GIJSBERT de erven van Gijs Willems verpachter grond Weeshuisstraat 7 1663 238 163v
WILLEMS, GIJSBERT de erven van Gijs Willems verpachter grond Weeshuisstraat 11 1663 238 164r
WILLEMS, GIJSBERT de erven van Gijs Willems verpachter grond Zuiderhaven 6 1663 238 164v
WILLEMS, GIJSBERT de erven van wijlen Gijs Willems naastligger ten westen Zoutsloot 1682 241 234v
WILLEMS, GIJSBERT de erven van wijlen Gijsbert Willems loods van de koper tegen zijn huis aangebouwd Zoutsloot 1682 241 234v
WILLEMS, GRIETJE Grietje Willems koper Ooievaarsteeg OZ 1719 246 40v
WILLEMS, GRIETJE Grietje Willems , burger verkoper Ooievaarsteeg 23 1729 247 289v
WILLEMS, GRIETJE Grietje Willems verkoper Zuiderstraat 9 1779 259 180r
BAKKER, GRIETJE WILLEMS Grietje Willems Bakker Tiepelsteeg 1797 265 19v
BOER, GRIETJE WILLEMS Grietje Willems de Boer Nieuwstraat 54 1808 268 46v
WILLEMS, GRIETJE Griettie Willems , n.f. naastligger ten zuiden Nieuwstraat 34achter 1723 246 179r
WILLEMS, GRIETJE Gryttie Willems Herenwaltje 1702 244 158r
WILLEMS, Guilleaen Willem Willems mr. linnenwever koper huis 1659 237 180r
WILLEMS, HAANTJE wijlen Haantje Willems Achterstraat ZZ 1711 245 153r
WILLEMS, HAANTJE wijlen Haantje Willems meesterknecht bewoner knechtswoning Franekerpoort (gebied) 1759 254 237v
WILLEMS, HAANTJE Haantje Willems naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1759 254 237v
WILLEMS, HAANTJE Haantje Willems rogmeter en oud baantjer verkoper onbekend 1760 255 2v
WILLEMS, HAANTJE Haantje Willems huurder Hofstraat ZZ 1763 256 9r
WILLEMS, HAANTJE Haentie Willems , burger baantjer koper woning Noordergrachtswal 1742 250 238r
WILLEMS, HARMEN Harman Willems naastligger ten westen Rapenburg NZ 1702 244 187v
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems geniaarde koper Karremanstraat 1722 246 151r
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems geniaarde koper Bargebuurt WZ 1723 246 175v
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems koper huis CA Bildtpoort (gebied) 1723 246 183r
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems werkbaas aan de Trekweg koper kamer Franekerpoort (gebied) 1727 247 6v
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems naastligger ten noorden Zoutsloot 94 1728 247 63v
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1728 247 95v
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems werkbaas aan de Trekweg verkoper Zoutsloot WZ 1729 247 290v
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems trekbaas ad Trekweg koper woning Bargebuurt 1730 247 314r
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems , burger verkoper Bargebuurt 1732 248 153r
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems , burger verkoper Bildtpoort (gebied) 1746 251 151r
WILLEMS, HAIE Haye Willems koper huis Hofstraat 1724 246 191v
WILLEMS, HAIE Haye Willems mr. metselaar verkoper Hofstraat NZ 1735 249 80v
WILLEMS, HAIE Haye Willems huisman verkoper Grote Kerkstraat 25 1783 261 93r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermaker koper 4/14 huis Grote Kerkstraat 15 1633 233 102r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems , c.u. koper 1/14 huis Grote Kerkstraat 15 1633 233 105r
WILLEMS, HENDRIK de koper Hendrick Willems , c.u. eigenaar van 5/14 Grote Kerkstraat 15 1633 233 105r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems naastligger ten oosten Voorstraat 72 1633 233 108v
WILLEMS, HENDRIK wijlen Hendrick Willems Grote Kerkstraat 19 1648 236 49v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems koper kamer ten zuiden van Harlingen ZZ 1684 242 35v
WILLEMS, HENDRIKJE Hendrickie Willems naastligger ten westen Noorderhaven 107 1641 234 158v
WILLEMS, HENDRIK wijlen Hendrik Willems boendermaker Hoogstraat 23 1650 236 131r
WILLEMS, HENDRIK Hendrik Willems mr. bontwever koper huis Lanen 24 1761 255 78r
WILLEMS, HENDRIK Hendrik Willems bontwever verkoper Lanen ZZ 1771 257 201r
WILLEMS, HIDDE Hidde Willems verkoper Zuiderhaven 65 1699 244 25v
WILLEMS, HILTJE Hiltje Willems verkoper Noorderhaven 18 1664 238 216v
WILLEMS, HILTJE Hiltje Willems verkoper Noorderhaven 18 1669 238 24av
WILLEMS, Huiegh Willems koper 1/2 huis Bildtpoort (gebied) 1667 239 108v
WILLEMS, HUGO het huis van Huige Willems Zoutsloot NZ 1672 240 76v
WILLEMS, HUGO Huigh Willems , c.u. bakker koper huis Zoutsloot NZ 1667 239 73v
WILLEMS, HUGO Huyg Willems koper 1/2 huis Bildtpoort (gebied) 1667 239 125r
WILLEMS, HUGO Huygh Willems verkoper Zoutsloot NZ 1677 240 260v
WILLEMS, HUGO Huygh Willems mr. bakker verkoper voor hem zelf en als vader en voorstander over zijn minderjarige kinder Zoutsloot 1678 241 1ra
WILLEMS, HIELKJE Hycke Willems Bildtstraat 23 1697 243 267r
WILLEMS, HIELKJE Hylck Willems , burgerse Lanen 80 1657 237 117v
WILLEMS, HIELKJE Hylck Willems Kerkpoort (gebied) 1688 242 258r
WILLEMS, HIELKJE Hylckjen Willems verkoper Karremanstraat WZ 1714 245 226v
WILLEMS, HIELKJE Hylk Willems Weverstraat 1668 239 166r
WILLEMS, HIELKJE Hylk Willems Lammert Warndersteeg OZ 1673 240 122r
WILLEMS, HIELKJE Hylkje Willems Heiligeweg 52 1809 268 191v
WILLEMS, HIELKJE Hylkjen Willems verkoper Karremanstraat 1714 245 206r
WILLEMS, HIELKJE Hylkjen Willems verkoper Karremanstraat OZ 1714 245 206v
WILLEMS, HIELKJE Hylkjen Willems verkoper Karremanstraat WZ 1714 245 229v
WILLEMS, IDSKE Idske Willems verkoper Zuiderhaven 65 1699 244 25v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems , c.u. huurder Droogstraat NZ 1787 262 232v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems koper huis Karremanstraat WZ 1788 262 256v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems naastligger ten zuiden Karremanstraat WZ 1805 267 181v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems naastligger ten westen Hofstraat 3 1809 268 306v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems naastligger ten westen Hofstraat 3 1811 269 122v
BROUWER, IJSBRAND WILLEMS IJsbrand Willems Brouwer huistimmerknecht verkoper Hofstraat 1 1809 268 267r
WILLEMS, ISAAK Isaac Willems naastligger ten zuiden Noorderhaven ZZ 1710 245 104v
WILLEMS, ISAAK Isak Willems , c.u. koper van 1/4 huis Sint Jacobstraat 6 1708 245 73r
MOUTER, IDSKE WILLEMS Itske Willems Mouter verkoper van 1/8 Rozengracht 2 1753 253 119r
MOUTER, IDSKE WILLEMS Itske Willems Mouter verkoper van 1/8 Noorderhaven 39 1753 253 120r
MOUTER, IDSKE WILLEMS Itske Willems Mouter verkoper van 1/8 Noorderhaven 39 1753 253 121r
MOUTER, IDSKE WILLEMS Itske Willems Mouter verkoper van 1/8 onbekend 1753 253 122r
WILLEMS, ISAAK Izaak Willems naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 6 1708 245 73r
WILLEMS, JAKOB mr. Jacob Willems , c.u. graanroyer verkoper onbekend 1659 237 214r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems koper huis bestaande uit 2 woningen Gardenierstraat 1682 241 194r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten westen Snakkerburen (gebied) 1688 242 226r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems 1695 243 152v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1711 245 159v
WILLEMS, JAKOB de weduwe van Jacob Willems Romastraat NZ 1715 245 253v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten westen Achterstraat 1725 246 219r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems Achterstraat 1725 246 219r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems mr. kastenmaker verkoper van 1/6 Rapenburg ZZ 1727 247 58v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems mr. kastenmaker verkoper van 1/6 Rozenstraat 2 1727 247 59v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten westen Hofstraat 65 1730 247 311r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems , burger koper huis Vianen ZZ 1731 248 70r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems , burger koper dwarshuis Vianen 1732 248 95r
WILLEMS, JAKOB wijlen Jacob Willems Vioolsteeg WZ 1736 249 146v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten noorden Karremanstraat 13 1735 249 3va
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
WILLEMS, JAKOB de lijnbaan van Jacob Willems naastligger ten oosten onbekend 1739 250 64r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten oosten Liemendijk 1740 250 117r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten noorden Zoutsloot 86 1741 250 201v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1741 250 201v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems mr. kastmaker en winkelier Schritsen 64 1742 250 219v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems , c.u. huurder Heiligeweg 19 1743 250 301v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems turfdrager koper huis en tuintje Heiligeweg 24 1743 251 9v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems , c.u. naastligger ten noorden Heiligeweg 22 1748 251 229v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems , burger schipper (trekveer-) koper 3/4 huis Voorstraat 74 1752 252 183r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems , burger schipper op Leeuwarden (trekveer-) verkoper Heiligeweg 24 1752 252 195r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems mr. kastmaker verkoper Liemendijk NZ 1755 253 205v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems koper huis Droogstraat 22 de Vermaning 1755 253 221r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten westen Hofstraat NZ 1756 253 256v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten noorden Schritsen ZZ 1756 254 10v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems uitdrager koper 1/4 huis Voorstraat 74 1757 254 106v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems eigenaar van 3/4 Voorstraat 74 1757 254 106v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten westen Karremanstraat 30 1762 255 146r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems uitdrager koper hof met zomerhuis Snakkerburen (gebied) 1762 255 162r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems , c.u. kastmaker huurder Voorstraat 33 1762 255 172r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems , c.u. kastmaker huurder Simon Stijlstraat 9 1763 255 241v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems mr. kastenmaker verkoper Karremanstraat WZ 1763 256 11r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems mr. kastenmaker verkoper Zoutsloot ZZ 1763 256 12r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten noorden Noorderhaven 105 1765 256 120v
WILLEMS, JAKOB tuin van Jacob Willems naastligger ten noorden Romastraat 25 1766 256 150v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems mr. kastenmaker verkoper Achterstraat 1766 256 219v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems mr. kastenmaker verkoper Hofstraat NZ 1766 256 220r
WILLEMS, JAKOB tuin van Jacob Willems naastligger ten noorden Romastraat 29 1767 256 258v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems , burger uitdrager koper huis annex winkel Schritsen 53 1768 257 44v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1768 257 58r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems , c.u. verkoper Droogstraat ZZ 1768 257 92v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten westen Schritsen 55 1770 257 170r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems , burger koper zomerhuis en tuin Zoutsloot ZZ 1771 257 197v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1772 258 9v
WILLEMS, JAKOB de tuin van Jacob Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1772 258 22v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten noorden Romastraat NZ 1773 258 74v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten oosten Schritsen 8 1773 258 103r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 2 1773 258 115v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten noorden Romastraat 27 1774 258 177r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems , e.a. naastligger ten oosten Voorstraat 72 1775 258 238r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems , e.a. naastligger ten oosten Voorstraat 72 1776 259 25r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems uitdrager koper huis en tuin met vruchtbomen Franekereind 36 1778 259 102r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems uitdrager verkoper Gardenierstraat ZZ 1778 259 129v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems uitdrager verkoper Voorstraat 74 1778 259 145v
WILLEMS, JAKOB de weduwe van Jacob Willems naastligger ten zuidoosten Romastraat ZZ 1781 260 34v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten noordwesten Romastraat ZZ 1781 260 34v
WILLEMS, JAKOB wijlen Jacob Willems Schritsen 53 1781 260 129r
WILLEMS, JAKOB de weduwe van Jacob Willems Franekereind 34 1782 260 252r
WILLEMS, JAKOB de weduwe van Jacob Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1782 260 261v
WILLEMS, JAKOB de weduwe van Jacob Willems naastligger ten westen Schritsen 22 1783 261 76v
WILLEMS, JAKOB de weduwe van Jacob Willems naastligger ten oosten Franekereind 34 1785 262 4r
WILLEMS, JAKOB de erven van Jacob Willems naastligger ten oosten Franekereind 34 1796 264 306v
WILLEMS, JAKOB de weduwe en de erven van Jacob Willems naastligger ten oosten Franekereind 34 1799 265 164r
WILLEMS, JAKOB de erven van de weduwe van Jacob Willems naastligger ten zuidoosten Vianen ZZ 1803 266 186r
WILLEMS, JAKOB de erven van de weduwe van Jacob Willems naastligger ten noordwesten Vianen ZZ 1803 266 186r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff, c.s. verkoper Lanen 42 1634 233 132v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff verkoper Rozengracht 1634 233 135r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff, q.q. verkoper Rozengracht 1634 233 135r
GRAAF, JAKOB WILLEMS de verkopers Jacob Willems de Graeff, c.s. naastligger ten oosten Rozengracht 1634 233 135r
GRAAF, JAKOB WILLEMS de verkopers Jacob Willems de Graeff, c.s. naastligger ten westen Rozengracht 1634 233 135r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff verkoper Rozengracht 1634 233 135r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff, q.q. verkoper Rozengracht 1634 233 135r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff verkoper Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff, q.q. verkoper Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v
WILLEMS, JAKOBJE Jacoba Willems Nieuwstraat WZ 1804 267 91r
WILLEMS, JAN Jan Willems , c.u. koper kamer Heiligeweg ZZ 1633 233 105v
WILLEMS, JAN Jan Willems , c.u. soldaat verkoper Heiligeweg 1640 234 114v
WILLEMS, JAN voogd en vader van zijn onmondige kinderen Jan Willems , burger verkoper Voorstraat ZZ 1641 234 116v
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1641 234 134v
WILLEMS, JAN Jan Willems , burger verkoper Voorstraat ZZ 1641 234 135r
WILLEMS, JAN Jan Willems grafmaker verkoper Kerkpoortstraat NZ 1641 234 137r
WILLEMS, JAN Jan Willems , c.u. verkoper onbekend 1641 234 153r
WILLEMS, JAN Jan Willems Sint Jacobstraat 18 1641 234 159v
WILLEMS, JAN Jan Willems huurder Zuiderhaven 71a 1651 236 154r
WILLEMS, JAN Jan Willems houtmeter naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1657 237 122r
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten zuiden Weverstraat 1658 237 173v
WILLEMS, JAN Jan Willems mr. metselaar naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 1659 237 206v
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten zuiden Vijver WZ 1659 238 4r
WILLEMS, JAN als gebruiker Jan Willems kooltjer naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen ZZ 1660 238 44r
WILLEMS, JAN Jan Willems metselaer naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats WZ 1660 238 46v
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten oosten Heiligeweg 38 1661 238 90v
WILLEMS, JAN Jan Willems metselaar naastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ 1661 238 105r
WILLEMS, JAN Jan Willems , c.u. verkoper Grote Kerkstraat NZ 1662 238 157r
WILLEMS, JAN Jan Willems mr. metselaar naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats WZ 1663 238 201r
WILLEMS, JAN Jan Willems doodgraver Heiligeweg 6 1660 238 4ar
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1661 238 10av
WILLEMS, JAN Jan Willems mr. metselaar koper van 1/2 Lanen NZ 1665 239 9r
WILLEMS, JAN Jan Willems metselaar naastligger ten oosten Moriaanstraat 8 1665 239 17v
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten zuiden Weverstraat 1666 239 61r
WILLEMS, JAN Jan Willems koper provisioneel nieuw gebouwd huis met plaats, bleekveld en tuintje Nieuwstraat OZ 1668 239 27va
WILLEMS, JAN Jan Willems , burger mr. metselaar koper huis Vijver 7 1670 240 24v
WILLEMS, JAN Jan Willems mr. metselaar koper 1/2 woning Lanen NZ 1671 240 67v
WILLEMS, JAN Jan Willems mr. metselaar eigenaar van 1/2 Lanen NZ 1671 240 67v
WILLEMS, JAN mr. Jan Willems naastligger ten oosten Liemendijk 1672 240 78r
WILLEMS, JAN Jan Willems , c.u. mr. metselaar verkoper Lanen NZ 1672 240 80v
WILLEMS, JAN de erven van Jan Willems naastligger ten oosten Liemendijk 1675 240 192r
WILLEMS, JAN mr. Jan Willems naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1679 241 44v
WILLEMS, JAN Jan Willems schipper op het West (kaag-) verkoper Nieuwstraat WZ 1686 242 156v
WILLEMS, JAN Jan Willems schipper (kaag-) eerdere eigenaar Nieuwstraat WZ 1696 243 236r
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten westen Kerkpad WZ 1719 246 40r
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1720 246 76v
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten westen Kerkpad WZ 1721 246 98r
WILLEMS, JAN Jan Willems scheepstimmerman Rinnertspijp 2 1725 246 224r
WILLEMS, JAN wijlen Jan Willems Vianen 1727 247 24v
WILLEMS, JAN Jan Willems scheepstimmerman verkoper van 1/6 Rapenburg ZZ 1727 247 58v
WILLEMS, JAN Jan Willems scheepstimmerman verkoper van 1/6 Rozenstraat 2 1727 247 59v
WILLEMS, JAN wijlen Jan Willems , burger Tiepelsteeg WZ 1728 247 103v
WILLEMS, JAN Jan Willems mr. timmerman koper 1/4 timmerhelling Noorderhoofd 1 1729 247 253v
WILLEMS, JAN Jan Willems mr. scheepstimmerman verkoper Rozenstraat WZ 1730 247 334v
WILLEMS, JAN Jan Willems mr. scheepstimmerman koper huis Karremanstraat WZ 1730 247 349r
WILLEMS, JAN Jan Willems scheepstimmerman naastligger ten noorden Karremanstraat WZ 1733 248 192r
WILLEMS, JAN Jan Willems , burger bontwever koper huis Moriaanstraat ZZ 1735 249 72r
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1739 250 8v
WILLEMS, JAN de weduwe van Jan Willems naastligger ten westen Kerkpad WZ 1741 250 193r
WILLEMS, JAN Jan Willems timmerman naastligger ten noorden Karremanstraat WZ 1747 251 167v
WILLEMS, JAN Jan Willems scheepstimmerman koper kamer onbekend 1753 253 80v
WILLEMS, JAN Jan Willems scheepstimmerman verkoper van 1/4 Noorderhoofd 1 1754 253 167r
WILLEMS, JAN Jan Willems timmerman naastligger ten oosten Karremanstraat 1759 254 209r
WILLEMS, JAN Jan Willems scheepstimmerman koper huis Grote Kerkstraat 27 1763 255 181v
WILLEMS, JAN Jan Willems huurder vooropkamer Rozengracht 37 1763 255 203r
WILLEMS, JAN Jan Willems timmerknecht koper 1/2 huis genaamd Groot en Klein Wanschape of Noachs Arke, en groot erf (tezamen) Noorderhaven NZ het Groot Wanschapen 1776 258 249v
BOS, JAN WILLEMS Jan Willems Bos naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1662 238 151r
BOSMA, JAN WILLEMS de hof van Jan Willems Bosma koopman naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied) NZ 1694 243 108r
WILLEMS, JAN Jan Willems Groenheide verkoper Anjelierstraat 1658 237 175ar
WILLEMS, JAN Jan Willems Groenheide, c.u. verkoper Weverstraat 1660 238 61r
WILLEMS, JAN Jan Willems Groenheide, c.u. koper huis met een aparte woning erachter Nieuwstraat 1663 238 178v
WILLEMS, JAN Jan Willems Groenheyde verkoper Oosterkeetstraat 1661 238 118r
HAMER, JAN WILLEMS Jan Willems Hamer huistimmerman verkoper Noorderhaven 17 1784 261 165v
HOUTSMA, JAN WILLEMS Jan Willems Houtsma koopman Voorstraat 13 1788 263 46r
HOUTSMA, JAN WILLEMS Jan Willems Houtsma koopman Noorderhaven 35 1795 264 301r
MEY, JAN WILLEMS Jan Willems van der Mey verkoper Grote Kerkstraat 44 1680 241 106r
MEY, JAN WILLEMS Jan Willems van der Mey verkoper onbekend 1680 241 107r
MEY, JAN WILLEMS Jan Willems van der Mey verkoper Grote Kerkstraat 42 1680 241 108r
MEY, JAN WILLEMS Jan Willems van der Mey, vrijgezel verkoper Zuiderhaven 19zuid 1688 242 246r
WILLEMS, JAN Jan Willems Schoone, burger geniaarde koper Rommelhaven 2 1727 247 44v
VOSMA, JAN WILLEMS Jan Willems Vosma koopman gecommitteerde crediteur Grote Kerkstraat 15 1683 241 241r
VOSMA, JAN WILLEMS Jan Willems Vosma, burger koopman koper 5 pm ten zuiden van Harlingen 1683 241 249r
VOSMA, JAN WILLEMS Jan Willems Vosma verkoper Rinnertspijp 1682 241 55va
VOSMA, JAN WILLEMS Jan Willems Vosma koopman verkoper Kerkpoortstraat 27 1683 242 5v
VOSMA, JAN WILLEMS Jan Willems Vosma, burger koopman koper huis met deftige graanzolders Noorderhaven 68 1685 242 84v
VOSMA, JAN WILLEMS Jan Willems Vosma, burger koopman koper tuin en prieel Rozengracht ZZ 1686 242 150r
VOSMA, JAN WILLEMS Jan Willems Vosma, burger koopman verkoper Noorderhaven 68 1692 243 7v
VOSMA, JAN WILLEMS de hof van Jan Willems Vosma naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied) 1694 243 90v
VOSMA, JAN WILLEMS de ingang van de hof van Jan Willems Vosma en Ds. Jan Willems Vosma naastligger ten oosten Rozengracht 23 1707 245 14r
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werf timmerman koper huis Rapenburg ZZ 1768 257 69v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werf Hofstraat ZZ 1781 260 103v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werf Moriaanstraat 1781 260 108r
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werf Brouwersstraat 19 1781 260 160r
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werf Rapenburg ZZ 1782 260 188v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werff Kerkpoortstraat 23 1781 260 64r
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werff Brouwersstraat 17 1781 260 65v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werff Nieuwstraat WZ 1781 260 74v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werff Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werff Hofstraat ZZ 1781 260 77r
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werff Romastraat 29 1781 260 83v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werff Tiepelsteeg 1781 260 85r
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werff Nieuwstraat 22 1781 260 88v
WILLEMS, JANKE Janke Willems Karremanstraat WZ 1788 262 256v
WERF, JENTJE WILLEMS Janke Willems van der Werff huurder Rapenburg 1785 261 268v
WILLEMS, JANKE de erven van Janske Willems verkoper Zuiderhaven 13 1741 250 149r
WILLEMS, JANKE Jantje Willems Lanen 22 1801 266 9r
WILLEMS, JOUKE Jauke Willems naastligger ten oosten Hofstraat NZ 1721 246 108v
WILLEMS, JELKE Jelke Willems , burger wagenaar koper huis Noorderhaven 96 1697 243 327r
WILLEMS, JELLE Jelle Willems , burger voerman koper schuur Zoutsloot 38 1679 241 47r
WILLEMS, JELLE Jelle Willems voerman koper huis Bildtstraat 23 1687 242 181v
WILLEMS, JELLE Jelle Willems voerman verkoper Bildtstraat 23 1697 243 267r
WILLEMS, JELLE Jelle Willems , burger wagenaar verkoper Noorderhaven 96 1719 246 48r
WILLEMS, JELTJE Jeltie Willems , burger Liemendijk 1748 251 220r
WILLEMS, JELTJE Jeltje Willems Sint Jacobstraat 16 1750 252 59v
WILLEMS, JELTJE wijlen Jeltje Willems Sint Jacobstraat 16 1772 258 30v
WILLEMS, JELTJE wijlen Jeltje Willems Nieuwstraat 33 1793 264 110v
WILLEMS, JELTJE Jeltje Willems verkoper Heiligeweg 24 1810 269 51r
WILLEMS, JELTJE Jeltje Willems verkoper Heiligeweg 28 1810 269 52r
WILLEMS, IEPE Jeppe Willems , c.u.;burgers koper huis Rapenburg 1650 236 129v
WILLEMS, IEPE Jeppe Willems naastligger ten westen Rapenburg 1658 237 150v
WILLEMS, IEPE Jeppe Willems naastligger ten westen Rapenburg 1658 237 170v
WILLEMS, IEPE Jeppe Willems naastligger ten noorden William Boothstraat 1667 239 104r
WILLEMS, IEPE Jeppe Willems naastligger ten westen Rapenburg NZ 1669 239 213v
WILLEMS, IEPE de erven van Jeppe Willems naastligger ten noorden William Boothstraat 27 1672 240 108r
WILLEMS, IEPE de erven van Jeppe Willems naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1674 240 143r
WILLEMS, IEPE de erven van Jeppe Willems naastligger ten noorden William Boothstraat 27 1676 240 222r
WILLEMS, JETSKE Jetske Willems Zoutsloot ZZ 1719 246 38r
WILLEMS, JETSKE Jetske Willems Lombardstraat 1726 246 284v
WILLEMS, JETSKE wijlen Jetske Willems Zoutsloot NZ 1731 248 42v
WILLEMS, JETSKE Jetske Willems Rozengracht NZ 1805 267 143v
WILLEMS, JETSKE Jetske Willems Rozengracht NZ 1805 267 143v
WILLEMS, JETSKE Jetske Willems Rozenstraat OZ 1805 267 143v
WILLEMS, JETSKE Jetske Willems verkoper Rozengracht NZ 1808 268 172r
WILLEMS, IESKJE Jiskjen Willems Lanen NZ 1697 243 264v
WILLEMS, JOHANNES Joannes Willems ?, burger koopman gecommitteerde crediteuren van de geabandonneerde boedel van Rommelhaven 11 1687 242 197v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Joannes Willems Vosma koopman gecommitteerde crediteur Grote Kerkstraat 15 1683 241 241r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Joannes Willems Vosma verkopers van 1/2 Rinnertspijp 1682 241 55va
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Joannes Willems Vosma koopman Kerkpoortstraat 27 1683 242 5v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Joannes Willems Vosma, burger koper zoutkeet Lammert Warndersteeg 3 1687 242 160v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Joannes Willems Vosma, c.u. koper huis 1688 242 241r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Joannes Willems Vosma, burger koopman verwandelaar Lammert Warndersteeg 1693 243 59r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Joannes Willems Vosma, burger koopman verwandelaar Lammert Warndersteeg 1693 243 59r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Joannes Willems Vosma, burger koopman verwandelaar Lammert Warndersteeg 1693 243 59r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Joannes Willems Vosma, burger koopman aanhandelaar mouterij Lammert Warndersteeg 1 1693 243 60r
WILLEMS, JOHANNES Johannes Willems , c.u. naastligger ten oosten Hoogstraat 23 1697 243 270v
WILLEMS, JOHANNES de schuur van Johannes Willems naastligger ten noorden Hoogstraat 17 1698 243 334v
WILLEMS, JOHANNES stal van Johannes Willems naastligger ten oosten Hoogstraat 1700 244 80r
WILLEMS, JOHANNES de schuur van Johannes Willems stalman naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1701 244 96v
WILLEMS, JOHANNES de schuur van Johannes Willems stalman naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1701 244 101r
WILLEMS, JOHANNES schuur van Johannes Willems stalman naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1702 244 149v
WILLEMS, JOHANNES schuur van de weduwe van Johannes Willems naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1702 244 168r
WILLEMS, JOHANNES wijlen Johannes Willems , burger Ooievaarsteeg 23 1729 247 289v
WILLEMS, JOHANNES Johannes Willems verkoper Noorderhaven 10 1782 260 273r
WILLEMS, JOHANNES Johannes Willems koper huis en bakkerij Voorstraat 74 1783 261 29r
JAGER, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Jaager mr. slager koper keuken en plaats Grote Kerkstraat 14achter 1803 266 278r
JAGER, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Jaager, c.u. mr. slager naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 14achter 1803 266 278r
JAGER, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Jager mr. slager verkoper Voorstraat 74 1786 262 107v
JAGER, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Jager huurder Kerkpoortstraat 1796 264 309v
STALMAN, JOHANNES WILLEMS de schuur van Johannes Willems Stalman naastligger ten oosten Droogstraat 1695 243 184r
TICHELAAR, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Tichelaar Noorderhaven ZZ 1778 259 143v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosma, burger koopman kopers ten zuiden van Harlingen 1683 241 249r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosma koopman koper huis en bakkerij Franekereind 16 1694 243 113v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosma, c.u. naastligger ten zuiden Franekereind 16 1694 243 113v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosma koopman naastligger ten noorden Voorstraat 82 1695 243 157v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosma koopman verkoper Voorstraat 82 1695 243 157v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosma koopman verkoper Voorstraat 82 1695 243 166r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosma naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1 1697 243 312v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosma verkoper Lammert Warndersteeg 1 1697 243 312v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosma verkoper Voorstraat 74 1716 245 270v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosma koopman verkoper Grote Bredeplaats 6b 1725 246 240v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosma verkoper Franekereind 16 1726 246 274v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosma, burger koopman verkoper Zuiderhaven 13 1729 247 222v
WILLEMS, JOHANNES Johannis Willems , burger c.u. koper huis met stalling en schuur Hoogstraat 25 de Rode Ploeg 1693 243 66v
WILLEMS, JOHANNES Johannis Willems , burger c.u. koper de stalling en schuur behorend bij het huis Droogstraat ZZ de Rode Ploeg 1693 243 66v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannis Willems Vosma, burger koopman geniaarde koper ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannis Willems Vosma, burger koopman koper land 1 pm ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannis Willems Vosma, burger koopman koper land, vergraven ten zuiden van Harlingen 1686 242 118r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannis Willems Vosma, burger koopman koper grondpacht ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannis Willems Vosma naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 2 1694 243 79v
WILLEMS, JOUKJE Joukje Willems Hoogstraat NZ 1780 260 3v
WILLEMS, JOEKJE Jukje Willems Brouwersstraat 15 1801 265 287v
WILLEMS, JURJEN Jurjen Willems mr. damastwever koper huis Lanen 64 1731 248 28v
WILLEMS, JURJEN Jurjen Willems naastligger ten noorden Schritsen NZ 1733 248 220r
WILLEMS, JURJEN Jurjen Willems naastligger ten noorden Schritsen NZ 1738 249 355v
WILLEMS, JURJEN de weduwe van Jurjen Willems naastligger ten westen Lanen 66 1739 250 6r
WILLEMS, JURJEN wijlen Jurjen Willems Lanen 64 1742 250 276v
WILLEMS, JURJEN de weduwe van Jurjen Willems naastligger ten westen Lanen 66 1750 252 100r
WILLEMS, JURJEN wijlen Jurjen Willems gleibakker Schritsen 3 1760 255 17r
WILLEMS, JURJEN wijlen Jurjen Willems gleibakker Schritsen 1 1761 255 63r
HOOGSTRATEN, KLAAS WILLEMS Klaas Willems Hoogstraten koopman verkoper Kerkpoortstraat 1 1760 255 29v
WILLEMS, KOENRAAD Koene Willems mr. metselaar koper van 2/3 Havenplein 10 1735 249 89v
WILLEMS, KOENRAAD de weduwe van Koene Willems naastligger ten oosten Havenplein ZZ 1768 257 58v
WILLEMS, Lieuck Willems schipper (groot-) koper huis Zeilmakersstraat 1667 239 107v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper op Dokkum (deurjager) (trekveer-) huurder Franekereind 29oost 1739 250 22v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems huurder (totaal) Voorstraat 62 1745 251 59v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper op Dokkum (trekveer-) verkoper van 1/4 Voorstraat 62 1745 251 59v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper op Dokkum (trekveer-) verkoper van 1/4 Nieuwstraat OZ 1745 251 61r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper op Dokkum (trekveer-) verkoper van 1/4 Franekereind 29oost 1745 251 62v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems koper 3/4 huis en tuin Lombardstraat 2 1745 251 69v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper (trek-) naastligger ten oosten Lombardstraat 2 1759 254 191v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper (trek-) verkoper (trekschipper Harlingen - Leeuwarden ) Lombardstraat 2 1759 254 191v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper (trekveer-) verwandelaar huis, brouwerij, tapperij met gereedschappen Hoogstraat 27 1759 254 203r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper (trekveer-) naastligger ten noorden Hoogstraat 27 1759 254 203r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems mr. brouwer verkoper Lombardstraat 4 1760 255 15v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems mr. brouwer koper huis Karremanstraat 1763 255 201v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1763 255 255v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems naastligger ten noorden Hoogstraat 33 1764 256 70r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems mr. brouwer verkoper Achterstraat 1765 256 107r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems mr. brouwer verkoper Hoogstraat 27 1765 256 122v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) ZZ 1766 256 197r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems , c.u. huurder Noorderhaven ZZ 1767 256 237r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper op Dokkum (trekveer-) verkoper Oosterkeetstraat 1769 257 101r
WILLEMS, LIEUWE de erven van Lieuwe Willems naastligger ten zuiden Herenwaltje 9 1789 263 86r
GRAAF, LIEUWE WILLEMS Lieuwe Willems Graaff bewoner Noorderhaven 76 1689 242 282v
GRAAF, LIEUWE WILLEMS de gelastigden van Lieuwe Willems de Graaff verkoper Noorderhaven 41 1696 243 257r
WILLEMS, LIJSBET Lijsbeth Willems koper Schritsen NZ 1782 261 6r
WILLEMS, LODEWIJK Lodewijk Willems Bildtpoort (gebied) 1674 240 146v
WILLEMS, LUTSKE Lutske Willems Lanen NZ 1753 253 70v
LOON, WILLEMS Maeyk Willems van Loon, burger verkoper Grote Kerkstraat 29 1749 252 21v
BREED, MARIA WILLEMS Maria Willems de Breed, burger Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
WILLEMS, MARIA Marijke Willems verkoper Zuiderhaven 65 1699 244 25v
WILLEMS, MARIA Marijke Willems verkoper Zuiderhaven 65 1699 244 25v
WILLEMS, MARIA Marijke Willems Brouwersstraat 11 1739 250 21v
WILLEMS, MARIA Marijke Willems Zoutsloot ZZ 1739 250 75v
WILLEMS, MARIA Marijke Willems , burger Zoutsloot NZ 1740 250 110r
WILLEMS, MARIA Marijke Willems , burger Kerkpoortstraat 1741 250 171v
WILLEMS, MARIA Marijke Willems Franekerpoort (gebied) 1741 250 174r
WILLEMS, MARIA Marijke Willems Moriaanstraat NZ 1754 253 138r
WILLEMS, MARIA Marijke Willems , burger Zoutsloot NZ 1755 253 239v
WILLEMS, MARIA Marijke Willems Hofstraat ZZ 1763 255 226r
WILLEMS, MARIA Marijke Willems verkoper Kerkpoortstraat 1771 257 194v
WILLEMS, MARIA Marike Willems kasteleinse Herberg De Pauw koper huis Zuiderhaven 13 1729 247 222v
WILLEMS, MARIA Marike Willems , burger Havenplein ZZ 1734 248 303r
WILLEMS, MARIA Marike Willems verkoper Moriaanstraat ZZ 1771 257 195v
WILLEMS, MARTEN Marten Willems , burger mr. zadel- en schoenmaker koper woning en ledige plaats daarvoor Grote Bredeplaats 1707 245 31r
WILLEMS, MARTEN Marten Willems , burger mr. zadel- en schoenmaker naastligger ten westen Grote Bredeplaats 1707 245 31r
WILLEMS, MARTEN de erven van Marten Willems naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 19 1717 245 304v
WILLEMS, MEINERT Meindert Willems naastligger ten westen Nieuwstraat 46 1749 252 9r
WILLEMS, MEINERT Meinert Willems mr. kuiper koper huis met een steeg ten westen en een lege plaats met een loods daarachter (Plus 1 gouden Ducaton) Grote Bredeplaats 20 1662 238 140v
WILLEMS, MEINERT wijlen Meinert Willems kuiper Voorstraat ZZ 1667 239 124v
WILLEMS, MEINERT Meinert Willems , burger koper woning Ooievaarsteeg OZ 1731 247 381v
WILLEMS, MEINERT Meinert Willems naastligger ten westen Nieuwstraat 46 1740 250 128v
WILLEMS, MEINERT Meinert Willems naastligger ten westen Nieuwstraat 46 1747 251 198r
JAGER, MEINT WILLEMS Meinte Willems de Jaager mr. vleeschouwer koper huis Lanen 89 1797 265 20v
JAGER, MEINT WILLEMS Meinte Willems de Jaager mr. vleeschouwer naastligger ten oosten Lanen 89 1797 265 20v
JAGER, MEINT WILLEMS Meinte Willems Jaager naastligger ten noorden Lanen 91 1799 265 205r
JAGER, MEINT WILLEMS Meinte Willems de Jager tichelaar op Grettingabuurt koper huis Grote Kerkstraat 2 1787 262 205v
JAGER, MEINT WILLEMS Meinte Willems de Jager naastligger ten noorden Lanen 91 1789 263 146v
WILLEMS, MEINERT de erven van Meynert Willems naastligger ten oosten Voorstraat ZZ 1667 239 124v
WILLEMS, NANNE de weduwe van Nanne Willems verpachter grond (gekocht van de Weesvoogden en de huiszittende armen) Lanen 1640 234 115r
WILLEMS, NANNE Nanne Willems mr. wever koper stalling en tuintje Molenpad 1724 246 202v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1709 245 100v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1714 245 211v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems verkoper Nieuwstraat OZ 1715 245 244r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems geniaarde koper Nieuwstraat WZ 1719 246 35v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1721 246 109v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems koper huis Moriaanstraat NZ 1731 247 381r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten zuiden Moriaanstraat NZ 1731 247 381r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten westen Moriaanstraat NZ 1731 247 381r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems , burger mr. bontwever koper tuin Molenpad 1735 249 41v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems , burger mr. bontwever verkoper Moriaanstraat NZ 1735 249 45r
WILLEMS, NANNE burgersergeant Nanning Willems naastligger ten oosten Molenpad NZ 1736 249 144v
WILLEMS, NANNE burgersergeant Nanning Willems koper huis, voorste gedeelte Moriaanstraat ZZ 1736 249 152r
WILLEMS, NANNE de koper Nanning Willems naastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ 1736 249 152r
WILLEMS, NANNE burgersergeant Nanning Willems naastligger ten oosten Molenpad NZ 1737 249 196r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems mr. bontwever koper woning Moriaanstraat 1740 250 94r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems , c.u. mr. bontwever naastligger ten oosten Moriaanstraat 1740 250 94r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems , c.u. mr. bontwever naastligger ten zuiden Moriaanstraat 1740 250 94r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems , c.u. mr. bontwever naastligger ten noorden Moriaanstraat 1740 250 94r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1744 251 35v
WILLEMS, NANNE de erven van Nanningh Willems naastligger ten noorden Kerkpad WZ 1669 239 37va
WILLEMS, Nannings Willems koper huis Nieuwstraat OZ 1702 244 154r
WILLEMS, NEELTJE Neeltje Willems Both Apothekerstraat WZ 1689 242 277r
WILLEMS, NEELTJE Neeltje Willems verkoper huisvrouw van Rinnertspijp 1 1702 244 185r
WILLEMS, NEELTJE Neeltje Willems Lanen ZZ 1703 244 355r
MOUTER, NANKE WILLEMS Neinke Willems Mouter, burger Zoutsloot 86 1740 250 99r
MOUTER, NANKE WILLEMS Nencke Willems Mouter Zoutsloot 115 1731 248 35r
WILLEMS, PIETER huis toebehorende aan Pieter Willems naastligger ten westen 't Poortje 3 1659 237 218v
WILLEMS, PIETER Pieter Willems naastligger ten westen Hoogstraat ZZ 1710 245 103r
WILLEMS, PIETER Pieter Willems , c.u. huurder Nieuwstraat OZ 1771 257 231r
WILLEMS, PIETER Pieter Willems , c.u. mr. kleermaker bewoner Sint Jacobstraat 14 1781 260 148r
WILLEMS, PIETER Pieter Willems mr. kleermaker huurder Voorstraat 62 1785 262 14r
WILLEMS, PIETER Pieter Willems mr. kleermaker koper 3/4 huis waarin 3 woningen Voorstraat 62 1787 262 149v
WILLEMS, PIETER Pieter Willems mr. kleermaker huurder achtererf als pakhuis Schritsen 60 1788 263 8r
WILLEMS, PIETER Pieter Willems koopman koper 1/4 huis Voorstraat 62 1797 265 53v
WILLEMS, PIETER Pieter Willems eigenaar van 3/4 Voorstraat 62 1797 265 53v
WILLEMS, PIETER Pieter Willems naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1797 265 53v
WILLEMS, PIETER Pieter Willems naastligger ten westen Voorstraat 64 1807 267 311r
WILLEMS, PIETER de verkoper Pieter Willems koopman naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 1 1808 268 54v
WILLEMS, PIETER de verkoper Pieter Willems naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 1 1808 268 54v
WILLEMS, PIETER Pieter Willems verkoper Simon Stijlstraat 1 1808 268 54v
WILLEMS, PIETER Pieter Willems verkoper Voorstraat 62 1810 268 348r
WILLEMS, PIETER Pieter Willems schipper (trekveer-) koper huis Schritsen 49 1810 269 91r
MOUTER, PIETER WILLEMS Pieter Willems Mouter koopman verkoper van 1/2 Hoogstraat 5 1733 248 179v
WILLEMS, PIEBE Pybbe Willems verkopers, en curatoren over Karremanstraat 1683 241 63va
WILLEMS, PIEBE Pybe Willems naastligger ten oosten Hofstraat 1660 238 42v
WILLEMS, PIETER Pyter Willems moutmaker Zoutsloot 6 1693 243 43r
HOOFT, PIETER WILLEMS Pyter Willems Hooft koper huis of hovinge 't Poortje 1 de Spijkerboor 1648 236 35v
WILLEMS, PIETJE Pytie Willems verkoper Zuiderstraat ZZ 1668 239 174r
WILLEMS, PIETJE Pytje Willems Steenhouwersstraat 2 1727 247 2r
WILLEMS, PIETER Pytter Willems moutmaker verkoper van 1/4 Rozengracht 22 1684 242 60r
WILLEMS, PIETER wijlen Pytter Willems Zuiderhaven ZZ 1685 242 98r
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems , c.u. koper 1/2 huis Brouwersstraat 28 1657 237 104v
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems , c.u. koper huis Noorderhaven 11 1657 237 119v
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems , c.u. verkoper Noorderhaven NZ 1668 239 173r
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems pottenbakker verkoper Zoutsloot ZZ 1674 240 130v
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems pottenbakker naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1686 242 122r
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems verkoper William Boothstraat 1694 243 104v
WILLEMS, REMMERT wijlen Remmert Willems Zoutsloot 1715 245 319r
WILLEMS, RIENK Rienck Willems , c.u. schipper (groot-) verkoper Zeilmakersstraat 1671 240 32v
WILLEMS, RIENK Rienck Willems schipper en koopman (groot-) koper huis Hoogstraat 7 1686 242 106r
WILLEMS, RIENK Rienck Willems schipper (groot-) koper hof met zomerhuis en vruchtbomen Liemendijk 1696 243 229r
WILLEMS, RIENK Rienk Willems koopman naastligger ten zuiden Hoogstraat 7 1702 244 188v
WILLEMS, RIENK Rienk Willems naastligger ten westen Hoogstraat 9 1702 244 189r
WILLEMS, RIENK de erfgenamen van Rienk Willems Aleblas koopman verkoper Liemendijk 1710 245 122r
WILLEMS, RINSKE Rinske Willems Grote Kerkstraat 44 1784 261 139r
WILLEMS, RINSKE Rinske Willems Grote Kerkstraat 44 1784 261 139r
WILLEMS, RINSKE Rinske Willems Grote Kerkstraat 42 1784 261 140r
WILLEMS, RINSKE Rinske Willems Grote Kerkstraat 42 1784 261 140r
WILLEMS, RINSKE Rinske Willems Grote Kerkstraat 42 1784 261 140r
WILLEMS, RINSKE Rinske Willems Grote Kerkstraat 44 1785 261 284r
WILLEMS, RINSKE Rinske Willems Grote Kerkstraat 42 1785 261 285r
WILLEMS, RINSKE Rinske Willems Noordijs 27 1806 267 261r
WILLEMS, RINSKE Rinske Willems verkoper Noordijs 27 1811 269 135r
WILLEMS, RINTJE Rintie Willems , c.u. verkoper Moriaanstraat 1675 240 209v
WILLEMS, ROMMERT Rommert Willems gebruiker William Boothstraat OZ 1682 241 53va
WILLEMS, RUURD wijlen Ruierd Willems Grote Kerkstraat NZ 1734 248 331r
WILLEMS, RUURD Ruird Willems , burger blauwverver Noorderhaven ZZ 1700 244 49r
WILLEMS, RUURD Ruird Willems mr. blauwverver Heiligeweg NZ 1700 244 51r
WILLEMS, RUURD Ruird Willems , thans uitlandig verkoper van 1/6 Rapenburg ZZ 1727 247 58v
WILLEMS, RUURD Ruird Willems , thans uitlandig verkoper van 1/6 Rozenstraat 2 1727 247 59v
WILLEMS, SAPE Saepe Willems mr. metselaar verkoper van 1/6 Rapenburg ZZ 1727 247 58v
WILLEMS, SAPE Saepe Willems mr. metselaar verkoper van 1/6 Rozenstraat 2 1727 247 59v
POST, SANNEKE WILLEMS Sanneke Willems Post verkoper Grote Bredeplaats 11 1759 254 218r
POST, SANNEKE WILLEMS Sanneke Willems Post verkoper Noorderhaven ZZ 1759 254 218ar
WILLEMS, SCHELTE Schelte Willems , burger c.u. koper kamer Peterseliestraat 1648 236 34r
WILLEMS, SCHELTE Schelte Willems geniaarde koper Kerkpoort (gebied) 1649 236 64r
WILLEMS, SCHELTE Schelte Willems verkoper onbekend 1651 236 150v
WILLEMS, SCHELTE Schelte Willems wever bewoner grondpacht Kerkpoortstraat 31 1661 238 82r
WILLEMS, SCHELTE het huis achter de kerk Schelte Willems wever eigenaar grondpacht Kerkpoortstraat 1661 238 8av
SWART, SIBBELTJE WILLEMS Sibbeltje Willems Swart Noorderhaven 89 1791 263 345r
WILLEMS, SIEBREN wijlen Sibren Willems Nieuwstraat OZ 1661 238 117v
WILLEMS, SIEMEN Siemen Willems naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1719 246 37r
WILLEMS, SIJKE Sijcke Willems Karremanstraat 1699 244 23v
WILLEMS, SIENE Sijne Willems , c.u. Rommelhaven 15 1650 236 122r
WILLEMS, SIEMEN Simon Willems verkoper van 1/4 Voorstraat 62 1745 251 59v
WILLEMS, SIEMEN Simon Willems Nieuwstraat OZ 1745 251 61r
WILLEMS, SIEMEN Simon Willems Franekereind 29oost 1745 251 62v
WILLEMS, SIEMEN Simon Willems Lombardstraat 2 1745 251 69v
WILLEMS, SIEMEN Simon Willems Grote Ossenmarkt 18 1769 254 267r
WILLEMS, SIEMEN Simon Willems , c.u. huurder Karremanstraat WZ 1771 257 202v
SLOTERDIJK, SIEMEN WILLEMS de erfgenamen van Simon Willems Slooterdijk naastligger ten westen Noorderhaven 96 1697 243 327r
WILLEMS, SIPKE Sipke Willems mr. bakker Both Apothekerstraat 8 1782 260 213v
WILLEMS, SIPKE Sipke Willems mr. bakker Both Apothekerstraat 8 1782 260 213v
WILLEMS, SIPKE Sipke Willems mr. bakker naastligger ten oosten Hoogstraat 18 1782 260 302v
WILLEMS, SIPKE Sipke Willems naastligger ten oosten Hoogstraat 16 1803 266 264r
HOUTSMA, SIPKE WILLEMS Sipke Willems Houtsma Brouwersstraat 9 1786 262 115r
HOUTSMA, SIPKE WILLEMS Sipke Willems Houtsma mr. bakker koper huis Hoogstraat 18 1787 262 211v
HOUTSMA, SIPKE WILLEMS Sipke Willems Houtsma naastligger ten oosten Hoogstraat 18 1787 262 211v
HOUTSMA, SIPKE WILLEMS vroedsman Sipke Willems Houtsma Both Apothekerstraat 8 1788 263 58r
HOUTSMA, SIPKE WILLEMS vroedsman Sipke Willems Houtsma koper huis Bildtpoort (gebied) ZZ 1790 263 271r
HOUTSMA, SIPKE WILLEMS vroedsman Sipke Willems Houtsma koper huis Romastraat ZZ 1794 264 172v
HOUTSMA, SIPKE WILLEMS Sipke Willems Houtsma naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1794 264 172v
HOUTSMA, SIPKE WILLEMS Sipke Willems Houtsma, c.s. naastligger ten noorden Hofstraat 17 1795 264 275v
WILLEMS, SJOERD Sjoerd Willems verkoper Zuiderhaven 65 1699 244 25v
WILLEMS, SJOUKJE Sjouk Willems verkoper van 1/2 Noorderhaven 9 1670 240 5r
WILLEMS, Stijn Willems koper kamer ((46 zilveren ducaten)) Rapenburg NZ 1669 239 213v
WILLEMS, STOFFEL Stoffel Willems , c.u. koper kamer Bargebuurt WZ 1662 238 158r
WILLEMS, STOFFEL Stoffel Willems naastligger ten noorden Bargebuurt WZ 1670 240 13v
WILLEMS, STOFFEL Stoffel Willems verkoper Sint Christoffelsteeg 1679 241 26v
WILLEMS, SWIER Sweerus Willems , c.u. huurder voorbenedendeel Brouwersstraat 12 1788 262 276v
WILLEMS, SWIER Swerus Willems verkoper Oosterbolwerk 1754 253 175r
WILLEMS, SIEBREN Sybren Willems (broer Sybren is in Oost-Indie ) Zuiderhaven 65 1699 244 25v
WILLEMS, SIEBREN wijlen Sybren Willems mr. metselaar Bargebuurtspoortje WZ 1781 260 159r
WILLEMS, SIEMEN Symen Willems , burger mr. knoopmaker koper huis waar de valk in de gevel staat Droogstraat 22 de Valk 1689 242 279r
WILLEMS, SIEMEN Symen Willems , burger mr. knoopmaker huurders Droogstraat 22 1689 242 279r
WILLEMS, SIEMEN erven Symen Willems naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1730 247 307r
WILLEMS, SIEMEN de erven van Symon Willems naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1735 249 71v
SLOTERDIJK, SIEMEN WILLEMS oud burgemeester Symon Willems Sloterdijk naastligger ten oosten Noorderhaven 90 1680 241 74r
WILLEMS, SIETSKE Sytske Willems , burger Nieuwstraat 30 1738 249 335v
WILLEMS, SIETSKE Sytske Willems , burger verkoper Nieuwstraat 30 1752 252 233v
WILLEMS, SIETSE Sytze Willems Hofstraat 1790 263 204r
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalen, burger c.u. koper 2 kamers met hovinge, tuin en planten ten oosten en noorden Gardenierstraat NZ 1641 234 154v
DALEN, TEUNIS WILLEMS de tuin van Teunis Willems van Dalen naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1641 234 155v
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalen, c.u. seemtouwer verkoper onbekend 1651 236 148r
DALEN, TEUNIS WILLEMS wijlen Teunis Willems van Dalen Kerkpoortstraat 1658 237 171v
DALEN, TEUNIS WILLEMS de hovinge van Teunis Willems van Dalen naastligger ten zuiden Weverstraat 1659 237 199r
VRIES, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems de Vries wagenmaker koper huis en wagenmakerij Hoogstraat 40 1810 269 46r
WILLEMS, TIETJE Tiedtie Willems Peterseliestraat 1671 240 68r
WILLEMS, Tieedtie Willems Peterseliestraat 1706 244 337r
WILLEMS, TJEERD Tieerd Willems , c.u. huurder zuidelijkste kamer Kerkpad WZ 1717 245 289v
WILLEMS, Tijed Willems verkoper Lanen NZ 1705 244 305v
WILLEMS, TJEERD voogd v d huiszittende armen Tjaerd Willems verkoper Kerkpoortstraat 1720 246 89r
WILLEMS, TJALLING Tjalling Willems , c.u. huurder Zeilmakersstraat 1708 245 55r
WILLEMS, TJITSKE Tjedske Willems Grote Bredeplaats 35 1701 244 92v
WILLEMS, TJITSKE Tjetske Willems Grote Bredeplaats 35 1689 242 289r
WILLEMS, TJITSKE Tjetske Willems Rinnertspijp OZ 1689 242 289r
DALEN, TEUNIS WILLEMS Tonis Willems van Dalen, c.u. koper huis (1e betaling?, 56 GG verhoging 2e koop?) Kleine Kerkstraat WZ 1641 234 131v
DALEN, TEUNIS WILLEMS Tonis Willems van Dalen, c.u. naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat WZ 1641 234 131v
WILLEMS, TRIJNTJE Trijntie Willems Karremanstraat WZ 1673 240 121v
WILLEMS, TRIJNTJE Trijntie Willems Romastraat ZZ 1698 243 376r
WILLEMS, TRIJNTJE Trijntie Willems koper kamer Zoutsloot ZZ 1735 249 59v
WILLEMS, TRIJNTJE Trijntie Willems , burger verkoper Karremanstraat 1735 249 81v
WILLEMS, TRIJNTJE Trijntie Willems verkoper (verkoopster heeft het recht tot het einde van haar leven gratis in het huis te b) onbekend 1753 253 80v
WILLEMS, TRIJNTJE Trijntje Willems , burger verkoper van 1/6 Rapenburg ZZ 1727 247 58v
WILLEMS, TRIJNTJE Trijntje Willems , burger verkoper van 1/6 Rozenstraat 2 1727 247 59v
WILLEMS, TRIJNTJE Trijntje Willems , burger Schritsen 36 1728 247 208r
MOUTER, TRIJNTJE WILLEMS Trijntje Willems Mouter verkoper van 1/8 Rozengracht 2 1753 253 119r
MOUTER, TRIJNTJE WILLEMS Trijntje Willems Mouter verkoper van 1/8 Noorderhaven 39 1753 253 120r
MOUTER, TRIJNTJE WILLEMS Trijntje Willems Mouter verkoper van 1/8 Noorderhaven 39 1753 253 121r
MOUTER, TRIJNTJE WILLEMS Trijntje Willems Mouter verkoper van 1/8 onbekend 1753 253 122r
WILLEMS, GEERTRUIDA weduwe Trui Willems naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 1659 237 221r
WILLEMS, Truitjen Willems , burger Franekerpoort (gebied) 1732 248 70v
WILLEMS, TIETJE Tyed Willems Bargebuurt 1684 242 53v
WILLEMS, TIETJE Tytje Willems huurder Kleine Kerkstraat 16 1766 256 193r
WILLEMS, TIETJE Tyttie Willems , burger Grote Bredeplaats 11 1671 240 60v
WILLEMS, WELMOED meerderjarige dochter Welmoed Willems verkopers van 1/4 Zoutsloot ZZ 1719 246 38r
WILLEMS, WELMOED Welmoed Willems verkoper van 1/8 Zoutsloot NZ 1731 248 42v
WILLEMS, WIEBE Wiebe Willems varensgezel koper huis Zuiderstraat 1767 257 19r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems naastligger ten zuiden William Boothstraat 1640 234 112r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems pottebakker naastligger ten westen Zoutsloot 1648 236 22r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems pottenbakker geniaarde koper Droogstraat ZZ 1657 237 131r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems , c.u. pottebakker koper hovinge met prieeltje Droogstraat 1658 237 176ar
WILLEMS, WILLEM Willem Willems pottenbakker koper pan- en estrikwerk Kerkpoort (gebied) 1660 238 38r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems pottebakker koper woning Weverstraat 1661 238 82v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems pottebakker naastligger ten westen Weverstraat 1661 238 82v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems pottebakker naastligger ten noorden Weverstraat 1661 238 82v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems , c.u. koper kamer Oosterkeetstraat 1661 238 118r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems koper woning 1661 238 8av1
WILLEMS, WILLEM Willem Willems pottebakker naastligger ten westen 1661 238 8av1
WILLEMS, WILLEM Willem Willems pottebakker naastligger ten noorden 1661 238 8av1
WILLEMS, WILLEM het huis van Willem Willems eigenaar grondpacht Oosterkeetstraat 1665 239 6r1
WILLEMS, WILLEM Willem Willems naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1666 239 51r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems Oosterkeetstraat 1666 239 54r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems , de jonge, burger koper panwerk met een huis ervoor ten zuiden Zoutsloot NZ 1667 239 77v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems pottenbakker naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1667 239 98r
WILLEMS, WILLEM de erfgenamen van Willem Willems pottenbakker verkoper Kerkpoort (gebied) 1668 239 142r
WILLEMS, WILLEM de erfgenamen van Willem Willems pottenbakker verkoper Droogstraat 1668 239 142v
WILLEMS, WILLEM de pottenbakkershof van Willem Willems naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1669 239 189r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1669 239 194r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems verkoper Zoutsloot ZZ 1670 240 1r
WILLEMS, WILLEM wijlen Willem Willems Oosterkeetstraat 1671 240 63v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems , c.u. verkoper Zoutsloot NZ 1672 240 76v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems naastligger ten oosten Hoogstraat 1680 241 29va
WILLEMS, WILLEM Willem Willems linnenwever naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1695 243 159r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems mr. metselaar naastligger ten zuiden Lombardstraat 1698 243 387r
WILLEMS, WILLEM wijlen Willem Willems mr. linnenwever Steenhouwersstraat 4 1700 244 79r
WILLEMS, WILLEM wijlen Willem Willems Hofstraat NZ 1701 244 98v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems stadsmetselaar koper huis Hoogstraat NZ 1709 245 77v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems , c.u. naastligger ten oosten Hoogstraat 25 1714 245 230r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems naastligger ten oosten Hoogstraat 25 1718 246 25v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems naastligger ten westen Hofstraat 65 1721 246 124r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems stadsmetselaar naastligger ten westen Hoogstraat 5 1723 246 187v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems , burger stadsmetselaar koper woning Droogstraat ZZ 1727 247 54r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1727 247 54r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1727 247 54r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems stadsmetselaar naastligger ten westen Hoogstraat 5 1733 248 179v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems bontwever koper huis Nieuwstraat 18 1736 249 123v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 17 1737 249 197r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems naastligger ten westen Hoogstraat 23 1738 249 336r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems bontwever verkoper Nieuwstraat 18 1742 250 224r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems , burger bontwever koper huis Nieuwstraat OZ 1743 251 6r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1745 251 61r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems bontwever verkoper Hoogstraat 47 1775 258 203r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems Breet, c.u. huurder Hoogstraat 39 1698 243 388r
KASSEL, WILLEM WILLEMS Willem Willems van Cassel huurder Sint Jacobstraat OZ 1793 264 149v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems Hak bontwever koper huis Hoogstraat 47 1771 257 218r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems van Ranou medicus koper fraaie hof met vruchtbomen Zuiderhaven 6 1702 244 166r
WILLEMS, WIEBE Wybe Willems mr. verver en koopman Lanen 43 1701 244 104r
WILLEMS, WIEBE Wybe Willems naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1770 257 162r
WILLEMS, WIEBE Wybe Willems , burger varensgezel verkoper Zuiderstraat ZZ 1770 257 168r
WILLEMS, WIEBE Wybe Willems huurder Bildtpoort (gebied) 1774 258 160v
WILLEMS, WIEBREN Wybrand Willems mr. metselaar koper huis Bargebuurt WZ 1778 259 141v
WILLEMS, WIEBREN Wybrand Willems naastligger ten noorden Bargebuurt WZ 1778 259 141v
WILLEMS, WIEBREN Wybren Willems metselaar koper woning Bargebuurt WZ 1768 257 47v
WILLEMS, WIEBREN Wybren Willems metselaar naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ 1768 257 47v
WILLEMS, WIEBREN Wybren Willems koper huisn en tuintje Rommelhaven 11 1772 258 7v
WILLEMS, WIEBREN Wybren Willems metselaar koper huis Lanen 48 1773 258 125v
WILLEMS, WIEBREN Wybren Willems mr. metselaar koper huis Bargebuurt 1779 259 175v
WILLEMS, WIEBREN de weduwe van Wybren Willems mr. metselaar naastligger ten noorden Bargebuurt WZ 1781 260 86v
WILLEMS, WIEBREN Wybren Willems mr. metselaar Bargebuurt WZ 1781 260 86v
WILLEMS, WIEBREN de weduwe van Wybren Willems naastligger ten westen Lanen 50 1782 260 229r
WILLEMS, WIEBREN de weduwe van Wybren Willems naastligger ten zuiden Hoogstraat 16 1787 262 181r
WILLEMS, WIEBREN wijlen Wybren Willems Rommelhaven 11 1799 265 129r
WILLEMS, IEKJE Ycke Willems Sint Jacobstraat WZ 1634 233 130r
WILLEMS, IEDE Yede Willems zeevarende Bargebuurt 1684 242 51v
WILLEMS, IEPE Yepe Willems verkoper Rapenburg NZ 1661 238 96v
WILLEMS, IESKJE Yisch Willems , burgerse Lanen 3 1685 242 104r
WILLEMS, IESKJE Yisch Willems , burgerse ten oosten van Harlingen 1685 242 104r
WILLEMS, IEPE Ype Willems koper 1/2 rogge- en windmolen (Plus 200 CG voor de losse goederen en nog een zilveren lepel) onbekend de Bildtpoortsmolen 1753 253 46v
WILLEMS, IEPE Ype Willems molenaar naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1753 253 94r
WILLEMS, IEPE Ype Willems molenaar verkoper onbekend 1753 253 105v
WILLEMS, IEPE Ype Willems huurder Rinnertspijp OZ 1754 253 172r
WILLEMS, IEPE Ype Willems sleper koper woning met aparte kamer in gebruik als weefwinkel Zuiderhaven 35 1758 254 170v
WILLEMS, IEPE Ype Willems , c.u. sleper naastligger ten zuiden Zuiderhaven 33 1759 254 200r
WILLEMS, IEPE wijlen Ype Willems sleper Zuiderhaven 35 1760 255 25v
WILLEMS, ISAAK Ysaak Willems , burger koper 1/2 huis Sint Jacobstraat 4 1707 245 20r
WILLEMS, ISAAK Ysak Willems mr. cementmaker koper door niaar 1/2 huis Sint Jacobstraat 4 1708 245 63v
WILLEMS, ISAAK Ysak Willems cementmaker eigenaar van 1/2 Sint Jacobstraat 4 1708 245 63v
WILLEMS, ISAAK Yzak Willems , burger koper pakhuis Sint Jacobstraat 2achter 1708 245 44v
WILLEMS, ISAAK Yzak Willems , burger naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 2achter 1708 245 44v
, BARTELD Bartel Willems* kuiper naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1664 238 235r
, BARTELD Bartel Willems* kuiper naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1675 240 20va
, Susken Willems* verkoper Grote Kerkstraat ZZ 1719 246 37r
, WILLEM Willem Willems* naastligger ten noorden Nieuwstraat 20 1737 249 199v
WILLEMS, WILLEM Willim Willims pottebakker verwandelaar Droogstraat 1646 235 217v
WILLEMS, WILLEM Willim Willims pottebakker aanhandelaar gerechtigheden m.b.t. panwerk van Willim Willims Droogstraat 1646 235 217v
WILTS, TRIJNTJE Trijntie Wiltetis Voorstraat 11west 1740 250 93r
JELGERSMA, ANTJE WILTS Antie Wiltetus Jelgersma Zuiderpoort (gebied) 1712 245 185r
JELGERSMA, IDSKE WILTS Idske Wiltetus Jelgersma koper hof Zuiderpoort (gebied) 1712 245 185r
JELGERSMA, IDSKE WILTS de tuin van Idske Wiltetus Jelgersma naastligger ten oosten onbekend 1724 246 189r
JELGERSMA, TRIJNTJE WILTS Trijntie Wiltetus Jelgersma verkoper Moriaanstraat ZZ 1707 245 23v
WILKES, IEBELE Aebele Wiltjes , c.u. huurder Rozenstraat 1 1793 264 131v
WILKES, LAMMERT Lammert Wiltjes huurder Tiepelsteeg 1807 267 330v
BAKKER, ALBERT Albert Wimes Bakker koopman Zuiderhaven 83 1796 264 311r
BAKKER, ALBERT Albert Wimes Bakker koopman Zuiderhaven 83 1796 264 311r
WIJNANDS, ANTJE Antie Winants verkoper Both Apothekerstraat 1716 245 276v
WIJNANDS, ANTJE Antie Winants Vijver 4 1722 246 128v
WIENSENS, SASKE Sascke Winckes verkoper Sint Jacobstraat WZ 1634 233 130r
WIJNANDS, DOUWE wijlen Douwe Winerings Vijverstraat 26 1707 245 21v
WIJNANDS, DOUWE wijlen Douwe Winerings Vijverstraat 26 1719 246 35r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Winties geniaarde koper Carl Visschersteeg 1646 235 221r
WIENSENS, JELTJE Jeltie Winties , burger verkoper Sint Jacobstraat 2 1662 238 139r
WIERDS, RUURD de mouterij van Ruerd Wirdes naastligger ten zuiden Franekereind 20 1648 236 20v
WIERDS, RUURD Ruierd Wirdes naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1666 239 53v
WIERDS, RUURD de andere erfgenamen van Ruierd Wirdes verkoper Hoogstraat 33 1668 239 131r
WIERDS, RUURD Ruyerd Wirdes , burger koper huis, mouterij en praam Lammert Warndersteeg 1 1647 235 250r
WIERDS, RUURD Ruyrd Wirdes koopman koper vooreind huis Droogstraat NZ 1662 238 135r
WOBBES, ANTJE wijlen Antie Wobbes Voorstraat 47 1671 240 50v
WOBBES, ANTJE wijlen Antie Wobbes Voorstraat 47 1671 240 10ra
WOBBES, ANTJE Antje Wobbes Lanen ZZ 1669 239 35ra
WOBBES, ARJEN Arjen Wobbes verkoper van 1/6? Lanen ZZ 1669 239 190v
WOBBES, ARJEN Arjen Wobbes verkoper van 1/6 Lanen ZZ 1669 239 35ra
WOBBES, ARJEN Arjen Wobbes , c.u. gortmaker verkoper Voorstraat 75 1676 240 215r
WOBBES, ARJEN het huis, steeg en kamers van Arjen Wobbes naastligger ten westen Voorstraat NZ 1676 240 236r
WOBBES, ARJEN het huis, steeg en kamers van Arjen Wobbes naastligger ten noorden Voorstraat NZ 1676 240 236r
WOBBES, HILLEBRAND Hilbrand Wobbes verkoper van 1/8 Lanen 7 1695 243 164r
WOBBES, PIETER de kinderen van haar zuster Pytter Wobbes verkoper van 1/8 Lanen 7 1695 243 164r
WOBBES, TJEERD Tjeerd Wobbes naastligger ten oosten Voorstraat NZ 1668 239 141r
WOBBES, WOBBE Wobbe Wobbes schoenlapper koper huis Bildtstraat 5 1741 250 189r
WOBBES, WOBBE wijlen Wobbe Wobbes Zeilmakersstraat 1749 252 39r
WOPKES, HEIN wijlen Hein Wobkes Droogstraat ZZ 1714 245 209v
, MAAIKE Maycke Wolewijns , burger Grote Kerkstraat 40oost 1674 240 147v
WOUTERS, PIETER de weduwe van Pytter Wolters naastligger ten westen Kruisstraat 3 1667 239 115r
WOUTERS, PIETER de weduwe van Pytter Wolters naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1671 240 70v
, Woole Wooles , c.u. huurder achterbeneden (p. week) Havenplein 8 1791 263 299r
WOPKES, KLAAS Claas Wopckes , burger verkoper Romastraat NZ 1666 239 43r
WOPKES, KLAAS Claas Wopckes , burger verkoper WZ 1666 239 43v
WOPKES, KLAAS Claas Wopckes , burger bakker koper Vismarkt 1 1666 239 44r
WOPKES, REIN Rein Wopckes verkoper Zoutsloot 1659 237 193v
WOPKES, TEEDE Teede Wopckes naastligger ten zuiden onbekend 1633 233 101r
WOPKES, TEEDE Teede Wopckes naastligger ten noorden onbekend 1633 233 101r
WOPKES, KLAAS Claes Wopkens verkoper van 1/4 Zuiderhaven 55 1754 253 183r
WOPKES, MAGDALENA Magdalena Wopkens verkoper van 1/4 Zuiderhaven 55 1754 253 183r
WOPKES, SARA Sara Wopkens verkoper van 1/4 Zuiderhaven 55 1754 253 183r
WOPKES, SARA Sara Wopkens verkoper van 1/4 Zuiderhaven 55 1754 253 183r
WOPKES, TETJE Tetje Wopkens verkoper van 1/4 Zuiderhaven 55 1754 253 183r
WOPKES, THOMAS ds. Thomas Wopkens leraar der doopsgezinden verkoper Schritsen 31 1748 251 224v
WOPKES, THOMAS ds. Thomas Wopkens Zuiderhaven 55 1754 253 183r
WOPKES, THOMAS Tomas Wopkens leraar der Doopsgezinden koper huis Schritsen 31 1732 248 138r
WOPKES, AMERENS Amerinske Wopkes Liemendijk 40 1702 244 142r
WOPKES, BAUKE Bauke Wopkes stuurman Weverstraat 1729 247 270v
WOPKES, BAUKE Bauke Wopkes stuurman Hofstraat ZZ 1729 247 271v
WOPKES, BERBER Berber Wopkes Grote Bredeplaats 6b 1716 245 262v
WOPKES, BERBER Berber Wopkes verkoper Grote Bredeplaats 6b 1732 248 93r
WOPKES, KLAAS Claas Wopkes curator Vismarkt 1 1669 239 40va
WOPKES, KLAAS Claas Wopkes naastligger ten noorden Scheerstraat 5 1738 249 279r
WOPKES, KLAAS de weduwe van Claas Wopkes naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1754 253 179r
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes , c.u. mr. bakker verkoper Vismarkt 1 1669 239 201r
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakker naastligger ten westen onbekend 1682 241 177v
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes mr. bakker verkoper van 1/2 Hofstraat 1682 241 189v
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakker occuperende voor Kerkpad 18 1682 241 190r
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes mr. bakker occuperende voor onbekend OZ 1682 241 190v
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes mr. bakker naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1683 241 236r
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes mr. bakker verkoper en curator van Kerkpoort (gebied) 1681 241 39ra
WOPKES, KLAAS wijlen Claes Wopkes mr. bakker Grote Kerkstraat 37 1685 242 63r
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1727 247 39r
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1732 248 105v
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1734 248 333v
WOPKES, DOEDE Doede Wopkes Grote Bredeplaats 10 1757 254 81r
WOPKES, GERBEN huis genaamd de Koning van Engeland Gerben Wopkes koper huis Franekerpoort (gebied) 1682 241 188r
WOPKES, GERBEN de crediteuren van Gerben Wopkes verkoper Franekerpoort (gebied) 1687 242 166v
WOPKES, GERBEN wijlen Gerben Wopkes Grote Kerkstraat 35 1693 243 50r
WOPKES, GERRIT Gerrit Wopkes schuitvaarder huurder Nieuwstraat OZ 1694 243 87r
WOPKES, GERRIT Gerryt Wopkes schuitvoerder naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1697 243 273r
WOPKES, GRIETJE Grytje Wopkes verkoper Schritsen 22 1731 248 39r
WOPKES, HEIN wijlen Hein Wopkes Hoogstraat 1700 244 80r
WOPKES, HEIN wijlen Hein Wopkes verkoper Hoogstraat NZ 1721 246 101v
WOPKES, JOHANNES Johannes Wopkes , c.u. huurder Nieuwstraat 48 1689 242 284v
WOPKES, JOHANNES Johannes Wopkes mr. bakker verkoper Lombardstraat ZZ 1773 258 124r
WOPKES, JOHANNES Johannes Wopkes mr. bakker Lanen 31 1779 259 209v
WOPKES, JOHANNES Johannes Wopkes mr. bakker koper huis en tuintje Hoogstraat 1 1781 260 154v
WOPKES, JOHANNES Johannes Wopkes mr. bakker koper huis en tuintje Noorderhaven 76 1783 261 115r
WOPKES, JOHANNES Johannes Wopkes mr. bakker verkoper Noorderhaven 76 1791 263 330v
WOPKES, KLAASKE de erven van Klaaske Wopkes verkoper Kleine Kerkstraat 12 1752 253 28v
WOPKES, MAAIKE Maayke Wopkes Droogstraat NZ 1790 263 229r
WOPKES, MAAIKE Maike Wopkes Droogstraat ZZ 1788 263 19v
WOPKES, MAAIKE Maike Wopkes Droogstraat ZZ 1788 263 19v
WOPKES, NEELTJE Neeltje Wopkes , burgerse Zeilmakersstraat OZ 1758 254 153r
WOPKES, NEELTJE Neeltje Wopkes Zeilmakersstraat OZ 1781 260 144r
WOPKES, PIETJE Pietje Wopkes Kerkpoortstraat 1803 266 185r
WOPKES, REMKE Remke Wopkes koper huis (CG 300 direct; CG 700 in leen voor 1 rijksdaalder per honderd CG) Lanen 37 1785 262 22r
WOPKES, REMKE Remke Wopkes naastligger ten oosten Lanen 29 1788 262 275r
WOPKES, REMKE vader in het armenhuis Remke Wopkes verkoper Sint Odolphisteeg 22 1788 262 291v
WOPKES, REMKE vader in het armenhuis Remke Wopkes verkoper Lanen 37 1788 262 293r
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes turfdrager koper huis Zoutsloot 83 1751 252 157r
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes , c.u. huurder Zoutsloot 1753 253 117v
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes naastligger ten westen Zoutsloot 85 1754 253 170v
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes schipper (trekveer-) verkoper Vijver 6 1755 253 206v
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes schipper (trekveer-) verkoper Zoutsloot NZ 1755 253 225r
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes schipper (trekveer-) koper provisioneel Vijver 6 1754 253 274r
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes schipper (trekveer-) koper huis en tuin Zoutsloot NZ 1759 254 236v
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes verkoper Zoutsloot 1762 255 173v
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes bierdrager koper huis Zoutsloot OZ 1768 257 48r
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes bierdrager koper huis Bildtstraat 21 1769 257 141r
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes bierdrager huurder Lombardstraat ZZ 1773 258 124r
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes bierdrager verkoper Bildtstraat 21 1776 258 247r
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes bierdrager (stads-) naastligger ten zuiden Zoutsloot 1780 259 255r
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes bierdrager koper huis Droogstraat ZZ 1781 260 43v
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes naastligger ten oosten Hoogstraat 17 1781 260 141r
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes bierdrager (stads-) naastligger ten zuiden Zoutsloot 78 1782 260 202r
WOPKES, THOMAS Thomas Wopkes , c.u. huurder Bildtpoort (gebied) 1752 252 237r
WOPKES, TIEDE Tiede Wopkes naastligger ten oosten onbekend 1642 234 173v
WOPKES, TIEDE Tiede Wopkes naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1662 238 140r
WOPKES, TIEDE Tiede Wopkes naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1662 238 140r
HANSMA, TJEPKE WOPKES Tjepke Wopkes Hansma koper huis Zuiderpoort (gebied) 1699 243 394r
WOPKES, TRIJNTJE Trijntie Wopkes Grote Kerkstraat NZ 1742 250 215v
WOPKES, TRIJNTJE Trijntie Wopkes kopers Romastraat 1775 258 218r
WOPKES, TRIJNTJE Trijntje Wopkes Grote Bredeplaats 10 1757 254 81r
NOTA, TRIJNTJE WOPKES Trijntje Wopkes Nota winkelier koper huis en tuintje Grote Kerkstraat 35 1772 258 19r
NOTA, TRIJNTJE WOPKES Trijntje Wopkes Nota winkelier naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35 1772 258 19r
WORPS, ARJEN weduwe van Arien Worps naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 19 1658 237 155v
WORPS, AATJE Attje Worps , burger Hoogstraat 4 1755 253 249r
WORPS, AATJE Attje Worps , burger Lanen 40 1755 253 249r
WOUTERS, ANTJE Antie Wouters kopers Zoutsloot NZ 1680 241 111r
WOUTERS, ANTJE Antie Wouters Rapenburg NZ 1732 248 104v
WOUTERS, ANTJE Antie Wouters , burger Rapenburg NZ 1739 250 9v
WOUTERS, ANTJE Antie Wouters , burger Kleine Bredeplaats 17 1739 250 45v
WOUTERS, ANTJE Antje Wouters Zeilmakersstraat 1775 258 197v
WOUTERS, ANTJE Antje Wouters Kleine Bredeplaats 17 1779 259 195r
WOUTERS, ANTJE Antje Wouters , minderjarig Schritsen 11 1783 261 3ra
WOUTERS, ANTJE Antje Wouters verkoper van 1/3 Kerkpoort (gebied) 1802 266 67r
WOUTERS, AREND Arend Wouters naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 14 1781 260 71v
WOUTERS, AREND Arend Wouters naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 14 1781 260 148r
WOUTERS, AREND Arend Wouters naastligger ten westen Rommelhaven ZZ 1782 260 274r
BAKSMA, AREND WOUTERS Arend Wouters Baksma naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 13 1781 260 52r
BAKSMA, AREND WOUTERS Arend Wouters Baksma naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 13 1781 260 52r
WOUTERS, AREND wijlen Arend Wouters Baxma mr. bakker Franekereind 14 1793 264 105v
WOUTERS, AREND Arent Wouters naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 1 1763 255 179v
WOUTERS, AREND Arent Wouters naastligger ten zuiden Noorderhaven ZZ 1767 256 237r
WOUTERS, AREND Arent Wouters naastligger ten westen Noorderhaven ZZ 1767 256 237r
WOUTERS, AREND Arent Wouters mr. bakker Grote Kerkstraat 23 1765 256 264r
WOUTERS, AREND Arent Wouters huurder onderste graanzolder Franekereind 20 1765 256 264r
WOUTERS, AREND Arent Wouters mr. bakker Franekereind 20 1765 256 264r
WOUTERS, AREND Arent Wouters mr. bakker verkoper Liemendijk NZ 1765 256 264r
WOUTERS, AREND Arent Wouters mr. bakker verkoper Zoutsloot 1765 256 264r
WOUTERS, AREND Arent Wouters naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 1 1767 257 17r
WOUTERS, AREND Arent Wouters mr. bakker Liemendijk NZ 1769 257 102r
WOUTERS, AREND Arent Wouters koper 1/3 huis en bakkerij Heiligeweg 70 1767 257 252r
WOUTERS, AREND Arent Wouters Heiligeweg 70 1767 257 252r
WOUTERS, AREND Arent Wouters koper 1/6 huis en tuin Franekereind 14 1767 257 252r
WOUTERS, AREND Arent Wouters verkoper Franekereind 14 1767 257 252r
WOUTERS, AREND Arent Wouters koper 1/3 huis en tuin Rommelhaven 6 1767 257 252r
WOUTERS, AREND Arent Wouters Rommelhaven 6 1767 257 252r
WOUTERS, AREND Arent Wouters naastligger ten zuiden Rommelhaven ZZ 1767 257 252r
WOUTERS, AREND Arent Wouters verkoper Rommelhaven ZZ 1767 257 252r
WOUTERS, AREND Arent Wouters mr. bakker koper 1/2 huis Sint Jacobstraat 16 1772 258 30v
WOUTERS, AREND Arent Wouters mr. bakker eigenaar van 1/2 Sint Jacobstraat 16 1772 258 30v
WOUTERS, AREND de weduwe van Arent Wouters naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 14 1797 265 33r
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksma mr. bakker koper 1/12 huis en tuin Franekereind 14 1771 257 199r
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksma mr. bakker aanhandelaar 1/3 huis en tuin Franekereind 14 1773 258 109r
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksma mr. bakker verwandelaar Rommelhaven ZZ 1773 258 109r
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksma bewoner eigenaar van 1/3 Voorstraat 94 1773 258 111r
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksma mr. bakker verkoper van 1/3 Rommelhaven ZZ 1775 258 221r
WOUTERS, AREND Arent Wouters Baxma, c.u. mr. bakker huurder Heiligeweg 70 1767 257 252r
WOUTERS, AUKJE Auckien Wouters Achterstraat 1684 242 46v
WOUTERS, AUKJE Aukien Wouters Karremanstraat WZ 1684 242 28v
WOUTERS, AUKJE Aukien Wouters Grote Bredeplaats 2 1684 242 29r
WOUTERS, BEREND Barent Wouters verkoper Simon Stijlstraat 2 1739 250 28v
WOUTERS, BEREND Beern Wouters , burger koper kamer Gardenierstraat ZZ 1661 238 107r
WOUTERS, BEREND Beern Wouters bieder Zoutsloot 1660 238 7ar
WOUTERS, BEREND Beern Wouters naastligger ten oosten Gardenierstraat 1671 240 44v
WOUTERS, BEREND Beernt Wouters Romastraat NZ 1671 240 68v
WOUTERS, BEREND Beernt Wouters , q.q. verkoper Heiligeweg ZZ 1672 240 109r
WOUTERS, BEREND de kamer van w. Beernt Wouters naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1693 243 51v
WOUTERS, BINKE de weduwe van Bente Wouters naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 14 1712 245 175r
WOUTERS, BOUWE Bouwe Wouters koper huis Bildtstraat WZ 1689 242 298v
WOUTERS, BOUWE Bouwen Wouters , burger mr. hoedemaker verkoper van 1/2 Vismarkt 1682 241 58ra
WOUTERS, KLAAS Claes Wouters , burger schipper (schuit-) Sint Jacobstraat 1 1698 243 341r
WOUTERS, KLAAS Claes Wouters schipper (schuit-) naastligger ten zuiden Rommelhaven 2 1699 243 403r
WOUTERS, KLAAS Claes Wouters naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 3 1719 246 34v
WOUTERS, KLAAS Claes Wouters naastligger ten zuiden Noorderhaven ZZ 1720 246 74v
WOUTERS, KORNELIS Cornelis Wouters , burger schipper (wijd-) koper huis Bargebuurt 1695 243 177r
WOUTERS, KORNELIS wijlen Cornelis Wouters Zeilmakersstraat 1710 245 123r
WOUTERS, FREERK Freek Wouters naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 11 1782 260 205r
WOUTERS, FREERK Freerk Wouters naastligger ten noorden Lanen 41 1785 262 43r
WOUTERS, FREERK Freerk Wouters varensgezel verkoper Sint Odolphisteeg 13 1792 264 15r
WOUTERS, FREERK Freerk Wouters naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 11 1797 265 62r
WOUTERS, GERBEN Gerben Wouters , c.u. huurder Herenwaltje 19 1780 259 263r
WOUTERS, GERBEN Gerben Wouters huurder beneden Noordijs OZ 1791 263 364r
WOUTERS, GERRIT Gerrit Wouters naastligger ten zuiden onbekend 1647 236 2v
WOUTERS, GERRIT Gerrit Wouters naastligger ten noorden Noordijs WZ 1668 239 25va
WOUTERS, GERRIT Gerrit Wouters bootsgezel huurder Sint Christoffelsteeg WZ 1693 243 44r
WOUTERS, GRIETJE huis bewoond door Grietie Wouters naastligger ten zuiden Heiligeweg NZ 1731 248 65v
WOUTERS, GRIETJE Grietje Wouters , minderjarig Schritsen 11 1783 261 3ra
WOUTERS, GRIETJE Grytie Wouters naastligger ten zuiden Heiligeweg 21 1734 249 3r
WOUTERS, GRIETJE Gryttje Wouters huurder voorkamer Scheerstraat ZZ 1707 245 6v
WOUTERS, GRIETJE Gryttje Wouters verkoper Heiligeweg 38 1744 251 37v
WOUTERS, GRIETJE Gryttje Wouters verkoper Zeilmakersstraat WZ 1744 251 37v
WOUTERS, Haaytse Wouters huurder Romastraat 25 1766 256 150v
WOUTERS, HANS Hans Wouters koper huis Rapenburg OZ 1687 242 161v
BAS, HANS WOUTERS Hans Wouters Bas, c.u. mr. chirurgijn huurder Both Apothekerstraat OZ 1684 242 16v
BAS, HANS WOUTERS Hans Wouters Bas chirurgijn verkoper Rapenburg 1689 242 297r
WOUTERS, HARMEN Harmen Wouters , c.s. verkoper