Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Het einde komt in zicht; in vier jaar zijn meer dan negenduizend akten verwerkt tot leesbare, doorzoekbare en sorteerbare informatie.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ua  Ue  Ui  Uo  Uu  Uy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
OEBELES, KARST Carst Ubles , c.u. koper huis Rapenburg NZ 1661 238 96v
OEBELES, JETSKE Jets Ubles naastligger ten westen Peterseliestraat 1661 238 11ar
OEBELES, JETSKE Jets Ubles naastligger ten westen Grote Kerkstraat 28 1672 240 98r
OEBELES, JETSKE Jetse Ubles naastligger ten westen Peterseliestraat 1662 238 146r
OEBELES, TIJS Thijs Ubles , burger bakker koper huis met loods en plaats Scheerstraat ZZ 1666 239 62r
OEBELES, TIJS Thijs Ubles mr. bakker koper huis Droogstraat NZ 1670 239 220r
OEBELES, TIJS Thijs Ubles bakker koper hoekhuis Hoogstraat 30 1666 239 7ra
OEBELES, TIJS Thijs Ubles , c.u. bakker koper huis met loods en plaats met een vrije achteruitgang in de steeg Scheerstraat ZZ 1666 239 12va
OFFES, HIBBE het huis van Hibbe Uftes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 17 1651 236 166v
OFFES, FOPKJE huisvrouw van Foppe Uiftes naastligger ten westen Lanen ZZ 1703 244 355r
OFFES, FOPPE wijlen Foppe Uiftes Schritsen 65 1714 245 203v
OFFES, FOPPE wijlen Foppe Uiftes Zuiderhaven 36 1717 245 290r
OFFES, FOPPE wijlen Foppe Uiftes Zoutsloot NZ 1721 246 119r
OFFES, FOPPE wijlen Foppe Uiftes Zuiderhaven 36 1722 246 131r
OFFES, HARMEN Harmen Uiftes verkoper van 1/2 Voorstraat 91 1718 246 32r
OFFES, HARMEN Harmen Uiftes verkoper Rommelhaven 1724 246 193v
OFFES, HARMEN Harmen Uiftes naastligger ten noorden Hofstraat 1724 246 211v
OFFES, HARMEN Harmen Uiftes , c.s. koopman verkoper Voorstraat 72 1726 246 292v
OFFES, SCHELTE de mouterij van Schelte Uiftes mr. bakker naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31 1719 246 34r
OFFES, SCHELTE Schelte Uiftes mr. bakker verkoper Grote Kerkstraat 31 1719 246 34r
OFFES, SCHELTE Schelte Uiftes koopman koper huis CA Schritsen NZ 1723 246 186r
OFFES, SCHELTE Schelte Uiftes , burger koopman koper huis Lanen 45 1732 248 174v
OFFES, SCHELTE Schelte Uiftes , burger koopman voormalig bewoner Lanen 45 1734 248 351r
UILKES, BOTJE Bottie Uilckes verkoper Franekereind 38 1680 241 26va
UILKES, DOUWE Douwe Uilckes verkoper Franekereind 38 1680 241 26va
UILKES, GERRIT Gorrijt Uilckes verkoper Franekereind 38 1680 241 26va
UILKES, MEILE wijlen Meile Uilckes pottenbakker naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1678 241 24v
UILKES, MEILE Meyle Uilckes koper kamer, lood en plaats Achterstraat 1674 240 145r
UILKES, MEILE de kinderen en erfgenamen van Meyle Uilckes mr. bakker naastligger ten zuiden Noorderhaven 62 1679 241 38r
UILKES, TRIJNTJE Trijntie Uilckes verkoper Franekereind 38 1680 241 26va
UILKES, IEMKJE Ympck Uilckes herbergierse huurder Grote Bredeplaats NZ 1679 241 15ra
UILKES, DIRK Dirck Uilkens naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r
UILKES, AUKJE Aukjen Uilkes kopers Karremanstraat 19 1782 260 285r
UILKES, BAUKJE Baukje Uilkes verkoper van 1/4 (meerderjarige ongehuwde dochter) Grote Ossenmarkt 1 1702 244 151r
UILKES, BERBER Berber Uilkes Drie Roemerssteeg OZ 1727 246 298v
UILKES, BERBER Berber Uilkes Drie Roemerssteeg OZ 1727 246 298v
UILKES, BONTJE Bontje Uilkes Zoutsloot ZZ 1787 262 177v
UILKES, BONTJE Bontje Uilkes Zoutsloot ZZ 1794 264 209r
NOLLIDES, BONTJE UILKES Bontje Uilkes Nollides kopers Noorderhaven 76 1782 260 200v
NOLLIDES, BONTJE UILKES Bontje Uilkes Nollides Rommelhaven 26b 1783 261 71v
NOLLIDES, BONTJE UILKES Bontje Uilkes Nollides Noorderhaven 76 1783 261 115r
NOLLIDES, BONTJE UILKES Bontje Uilkes Nollides Zoutsloot NZ 1784 261 182r
NOLLIDES, BAUKJE UILKES Boutje Uilkes Nollides Zoutsloot NZ 1788 263 45r
UILKES, DIRK Dirk Uilkes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1738 249 226v
UILKES, DIRK Dirk Uilkes , burger verkoper Gardenierstraat ZZ 1738 250 2r
UILKES, DIRK de weduwe van Dirk Uilkes huurder Rozemarijnstraat 1 1746 251 155v
UILKES, GEERTJE Geertje Uilkes verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 1 1702 244 151r
UILKES, Imck Uilkes naastligger ten zuiden Vijver OZ 1671 240 65v
UILKES, Imck Uilkes naastligger ten zuiden Vijver OZ 1671 240 10va
UILKES, JENTJE Jancke Uilkes huurder voorkamer (per week) Rozemarijnstraat 1733 248 224r
UILKES, LOLKJE Lolkje Uilkes Bargebuurt 1793 264 90r
UILKES, LOLKJE Lolkjen Uilkes kopers Zoutsloot NZ 1774 258 189v
UILKES, MEILE Meyle Uilkes bakker koper pan- en estrikwerk + een huis Zoutsloot NZ 1672 240 76v
UILKES, MEILE Meyle Uilkes , burger mr. bakker koper huis, plaats, tuin en een nieuwe kamer daarachter aan de Kalverstraat strekkende Zoutsloot NZ 1674 240 160v
UILKES, MEILE het huis en nieuw panwerk van Meyle Uilkes , burger mr. bakker naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1674 240 160v
UILKES, PIETER Pieter Uilkes , burger koper door niaar 3/4 huis Grote Ossenmarkt 1 1702 244 151r
UILKES, SIEBE Siebe Uilkes koper huis Hofstraat NZ het Olifantje 1801 265 288r
UILKES, SIEBE Siebe Uilkes naastligger ten westen Hofstraat NZ 1801 265 288r
UILKES, SJOERD Sioerdt Uilkes huurder Noorderhaven NZ 1714 245 212r
UILKES, SIEBREN Sybren Uilkes naastligger ten westen Hofstraat 33 1806 267 198r
UILKES, TRIJNTJE Trijntie Uilkes , bejaarde vrijster koper kamer Herenknechtenkamerstraat 1709 245 76v
UILKES, UILKE meerderjarige vrijgezel Uilke Uilkes zeevarende verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 1 1702 244 151r
UILKES, UILKJE Uilkie Uilkes , burger Sint Jacobstraat 12 1698 243 343v
OEDSES, HARMEN Harmen Uitses naastligger ten noorden Hofstraat 1724 246 191v
, MEILE Meile Ukkes , c.u. koper huis Grote Ossenmarkt 1659 237 203r
ULBES, Ulbes Hoogstraat 40 1787 262 153r
ULBES, BEERT Beert Ulbes , burger koper Droogstraat NZ 1660 238 70r
ULBES, BEERT Beert Ulbes mr. bakker koper hof met boemn, planten en prieel Liemendijk NZ 1667 239 87v
ULBES, BEERT Beert Ulbes naastligger ten westen Noorderhaven 107 1668 239 133r
ULBES, BEERT vroedsman Beert Ulbes verkoper Droogstraat NZ 1670 239 220r
ULBES, BEERT het hoff van Beert Ulbes naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1670 240 7r
WASSENAAR, BEERT ULBES Burgemeester Beert Ulbes Wassenaer naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1679 241 46v
WASSENAAR, BEERT ULBES Burgemeester Beert Ulbes Wassenaer naastligger ten zuiden Droogstraat 1680 241 79r
WASSENAAR, BEERT ULBES Burgemeester Beert Ulbes Wassenaer naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1679 241 6ra
ULBES, BERBER Berber Ulbes naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1705 244 303r
ULBES, BRECHTJE Bregje Ulbes koper huis Hofstraat NZ 1774 258 148v
ULBES, BRECHTJE de erven van Bregtje Ulbes naastligger ten westen Hofstraat 13 1781 260 151v
ULBES, KORNELIS Cornelis Ulbes Scheerstraat 7 1695 243 118v
ULBES, KORNELIS Cornelis Ulbes Sint Jacobstraat OZ 1704 244 356r
ULBES, KORNELIS Cornelis Ulbes huurder Drie Roemerssteeg 5 1734 248 324r
ULBES, KORNELIS substituut burger en stadstamboer Cornelis Ulbes turfdrager koper huis Rommelhaven ZZ 1735 249 52r
ULBES, KORNELIS Cornelis Ulbes substituut stadstamboer koper huis Sint Odolphisteeg WZ 1735 249 97r
ULBES, KORNELIS Cornelis Ulbes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1735 249 100r
ULBES, KORNELIS Cornelis Ulbes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 12 1739 250 7v
ULBES, KORNELIS Cornelis Ulbes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 14 1740 250 121v
ULBES, KORNELIS wijlen Cornelis Ulbes substituut tamboer Sint Odolphisteeg 12 1743 251 12v
ULBES, KORNELIS wijlen Cornelis Ulbes Sint Odolphisteeg WZ 1746 251 154r
ULBES, DIRK wijlen Dirck Ulbes Kerkpoortstraat NZ 1634 233 132r
ULBES, DIRK wijlen Dirck Ulbes Kerkpoortstraat NZ 1634 233 133r
ULBES, DOUWTJE Doutjen Ulbes Lammert Warndersteeg 1749 251 269r
ULBES, DOUWTJE Doutjen Ulbes verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r
ULBES, Douttjen Ulbes Schritsen 62 1764 256 86v
ULBES, DOUWTJE Douwtje Ulbes verkoper (verkoper als moeder en voorstanderse vd minderjarige kinderen) Carl Visschersteeg OZ 1777 259 81v
ULBES, FOKJE Fokjen Ulbes verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 40 1739 250 26v
ULBES, FOSKE Foske Ulbes , burger Noorderhaven 100 1735 249 88v
ULBES, GEERTJE Geertie Ulbes , burgerse kopers Zuiderhaven ZZ 1678 241 3v
BUWALDA, GERRIT ULBES Gerryt Ulbes Buwalda molenmaker Lanen 78 1766 256 145r
BUWALDA, GERRIT ULBES Gerryt Ulbes Buwalda molenmaker Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
BUWALDA, GERRIT ULBES Gerryt Ulbes Buwalda molenmaker Wasbleek 1766 256 148r
BUWALDA, GERRIT ULBES Gerryt Ulbes Buwalda molenmaker Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
BUWALDA, GERRIT ULBES Gerryt Ulbes Buwalda molenmaker Moriaanstraat 1 1766 256 180r
ULBES, HENDRIK Hendrik Ulbes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 1 1796 264 312v
ULBES, HENDRIK wijlen Hendrik Ulbes Zuiderhaven 29 1809 268 268v
ULBES, JAN huis was genaamd de Klimmer Jan Ulbes mr. stadsmetselaar bewoner Zoutsloot 1679 241 59r
ULBES, JAN Jan Ulbes mr. stadsmetselaar huurder Zoutsloot 1681 241 125v
ULBES, JAN Jan Ulbes mr. bakker koper 1/2 huis Hofstraat 16 Almenum 1699 244 20r
ULBES, JAN Jan Ulbes mr. bakker naastligger ten zuiden Franekereind 4 1701 244 135v
ULBES, JAN Jan Ulbes mr. bakker koper huis Hofstraat 17 1702 244 178v
ULBES, JAN Jan Ulbes mr. bakker koper huis Grote Kerkstraat 40west 1706 244 336v
ULBES, JAN Jan Ulbes naastligger ten westen Hofstraat NZ 1707 245 40r
ULBES, JAN Jan Ulbes mr. bakker verkoper Grote Kerkstraat 40west 1709 245 99r
ULBES, JAN Jan Ulbes mr. bakker verkoper Hofstraat NZ 1714 245 211r
ULBES, JAN Jan Ulbes bakker naastligger ten zuiden Noordijs 1714 245 223v
ULBES, JAN Jan Ulbes , c.u. verkoper Heiligeweg 70 1720 246 63v
ULBES, JAN Jan Ulbes metselaar Franekereind ZZ 1738 249 357r
ULBES, JAN Jan Ulbes verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 40 1739 250 26v
ULBES, JELTJE Jeltje Ulbes Lanen 76a 1780 259 257r
ULBES, JELTJE Jeltje Ulbes Lanen 76a 1780 259 257r
ULBES, JELTJE Jeltje Ulbes Brouwersstraat 18 1789 263 159r
ULBES, LIJSBET Lijsbet Ulbes , burger koper woning of kamer Gardenierstraat ZZ 1703 245 6r
ULBES, LIJSBET Lijsbet Ulbes , burgerse naastligger ten westen Weverstraat NZ 1707 245 22r
ULBES, LIJSBET Lijsbet Ulbes , burgerse verkoper Weverstraat NZ 1707 245 22r
ULBES, LIJSBET Lijsbet Ulbes verkoper Gardenierstraat ZZ 1711 245 142v
ULBES, MINKE Meinke Ulbes , burger Grote Kerkstraat 44 1742 250 233r
ULBES, Meinouw Ulbes kopers Bildtpoort (gebied) 1774 258 160v
ULBES, MINKE Minke Ulbes Kerkpad WZ 1730 247 325v
ULBES, PIETER Pieter Ulbes varenspersoon Hoogstraat 33 1801 265 307r
ULBES, PIETER Pyter Ulbes schipper (trekveer-) koper woning en weefwinkel Nieuwstraat 1767 256 238r
ULBES, PIETER Pytter Ulbes bakker naastligger ten oosten Franekereind NZ 1667 239 101v
ULBES, PIETER Pytter Ulbes , burger verkoper Grote Bredeplaats 35 1682 241 217r
ULBES, PIETER Pytter Ulbes koper provisioneel huis Vismarkt 1682 241 58ra
ULBES, PIETER Pytter Ulbes controleur aan de Noordermolen koper huis Grote Kerkstraat 44 1742 250 233r
ULBES, REIN Rein Ulbes , c.u. verkoper Franekereind 19 1667 239 113v
ULBES, REIN Reyn Ulbes koper huis met bakkerij en plaats Franekereind 19 1664 238 231r
ULBES, RUURD Ruierd Ulbes mr. backer koper schuur Zuiderpoort (gebied) 1668 239 143v
ULBES, RUURD vaandrig Ruierd Ulbes naastligger ten zuidwesten Zuiderstraat NZ 1669 239 41ra
ULBES, RUURD de kamer van vaandrig Ruird Ulbes naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1675 240 179v
ULBES, RUURD de kamer van Ruird Ulbes naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1676 240 241r
ULBES, RUURD de erven van de Burgemr. Ruird Ulbes naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1710 245 133r
GERLSMA, RUURD ULBES burgervaandrig Ruird Ulbes Gerlsma koper hof met bomen, planten, prieel en bellividere Zuiderhaven 18 1676 240 241r
GERLSMA, RUURD ULBES mede vroedsman en oud burgemeester Ruird Ulbes Gerlsma koper kamer (Of: 20 zilveren ducatons) Zuiderpoort (gebied) 1696 243 257v
GERLSMA, RUURD ULBES pakhuis van de erven van oud burgemeester Ruird Ulbes Gerlsma naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1699 244 19r
GERROLTSMA, RUURD ULBES de weduwe en erven van oud burgemeester Ruird Ulbes Geroltsma naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1699 243 394r
GERROLTSMA, RUURD ULBES oud burgemeester, thans vroedsman Ruird Ulbes Gerroltsma, c.u. naastligger ten westen Zuiderstraat NZ 1696 243 226v
GERROLTSMA, RUURD ULBES oud burgemeester, thans vroedsman Ruird Ulbes Gerroltsma verkoper Zuiderstraat NZ 1696 243 226v
ULBES, RUURD Ruirdt Ulbes bakker naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1672 240 110v
ULBES, RUURD Vaandrik Ruyrd Ulbes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
ULBES, RUURD Burger vaandrager Ruyrd Ulbes koper smitte ofhoutstek Zuiderpoort (gebied) 1680 241 83v
ULBES, RUURD Burger-vaandrig Ruyrd Ulbes koper huis Zuiderpoort (gebied) 1680 241 109v
ULBES, RUURD Burger-vaandrig Ruyrd Ulbes naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1680 241 109v
ULBES, RUURD Burger-vaandrig Ruyrd Ulbes naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1680 241 109v
ULBES, RUURD Burger-vaandrig Ruyrd Ulbes koper huis, loods en plaats Zuiderpoort (gebied) 1680 241 110r
ULBES, RUURD Vroedsman Ruyrd Ulbes naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1681 241 143r
ULBES, RUURD vroedsman Ruyrd Ulbes verwandelaar bouwland te Arum Zuiderpoort (gebied) 1681 241 143r
ULBES, RUURD Vroedsman Ruyrd Ulbes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1687 242 194v
ULBES, RUURD burgemeester Ruyrd Ulbes naastligger ten oosten Zuiderhaven 23 1693 243 63v
GERLSMA, RUURD ULBES Vroedsman Ruyrd Ulbes Gerlsma koper door niaar huis Zuiderstraat ZZ 1682 241 176v
GERLSMA, RUURD ULBES Ruyrd Ulbes Gerlsma naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1682 241 176v
GERLSMA, RUURD ULBES Vroedsman Ruyrd Ulbes Gerlsma naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1682 241 215r
GERLSMA, RUURD ULBES Vroedsman Ruyrd Ulbes Gerlsma naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1682 241 222v
GERLSMA, RUURD ULBES Mede-vroedschap Ruyrd Ulbes Gerlsma koper land 1/6 van 9 pm ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
GERLSMA, RUURD ULBES vroedsman Ruyrd Ulbes Gerlsma naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1683 241 263v
GERLSMA, RUURD ULBES vroedsman Ruyrd Ulbes Gerlsma naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1683 241 263v
ULBES, RUURD Burgervaandrik Ruyrd Ulbes Gerlssma koper Zuiderhaven 18 1679 241 42r
GERROLTSMA, RUURD ULBES burgemeester Ruyrd Ulbes Geroltsma koper woning Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
GERROLTSMA, RUURD ULBES Vaandrig Ruyrd Ulbes Gerroltsma naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1680 241 103r
GERROLTSMA, RUURD ULBES Vaandrig Ruyrd Ulbes Gerroltsma naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1680 241 103r
GERLSMA, RUURD ULBES de stal van vroedsman Ruyrdt Ulbes Gerlsma naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1682 241 212v
GERLSMA, RUURD ULBES Mede-vroedschap Ruyrdt Ulbes Gerlsma koper greidland 1/3 van 4 pm onbekend 1682 241 230r
GERLSMA, RUURD ULBES mede vroedsman Ruyrdt Ulbes Gerlsma koper huis Noorderhaven ZZ de Vergulde Bijl 1685 242 87v
ULBES, RUURD vroedsman Ruyrdt Ulbes Gerlsman koper huis Zuiderstraat NZ 1685 242 61r
ULBES, RUURD vroedsman Ruyrdt Ulbes Gerlsman naastligger ten zuidwesten Zuiderstraat NZ 1685 242 61r
GERROLTSMA, RUURD ULBES burgemeester Ruyrdt Ulbes Geroltsma verkoper Zuiderhaven 23achter 1694 243 83r
ULBES, SJOUKJE Siouwkje Ulbes verkoper Noorderhaven 38 1784 261 228r
ULBES, STEFFEN Steven Ulbes koper huis (waarvan de copers de wederhelft mede toebehoort) Romastraat NZ 1717 245 283v
ULBES, STEFFEN Steven Ulbes gestorven ouders Romastraat NZ 1728 247 116v
ULBES, SIEBREN huisman Sybren Ulbes Noorderhaven 88 1762 255 164r
ULBES, SIEBREN huisman Sybren Ulbes Voorstraat 33 1762 255 172r
ULBES, SIEBREN huisman Sybren Ulbes Sint Odolphisteeg 4 1762 255 177v
ULBES, TEETSKE het nagelaten van Teetske Ulbes verkoper Franekereind 16 1669 239 36va
ULBES, TJITSKE Tietske Ulbes Kerkpoortstraat 1734 248 325r
ULBES, TRIJNTJE Trijntje Ulbes , meerderjarige dochter wolnaaister verkoper van 1/3 Zuiderpoort (gebied) 1727 247 50v
ULBES, TRIJNTJE Trijntje Ulbes begunstigde van lijfrente (levenslange jaarlijkse vrije rente, na het overlijden van haar moeder) Noorderhaven 24 1741 250 148v
ULBES, TRIJNTJE Trijntje Ulbes huurder Drie Roemerssteeg 5 1752 253 15v
ULBES, TRIJNTJE Trijntje Ulbes begunstigde van lijfrente (levenslange vrije rente ) Noorderhaven 24 1754 253 141v
ULBES, FOSKE Voske Ulbes , burger Noorderhaven ZZ 1754 253 166v
ULBES, WIEBREN Wijbren Ulbes , c.u. huurder Karremanstraat 1708 245 54r
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda Voorstraat 81 1749 251 256v
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda Achterstraat NZ 1766 256 217r
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda Liemendijk 1766 256 217r
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda Liemendijk 1766 256 217r
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda verkoper Voorstraat 90 1771 257 213r
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda kopers onbekend 1775 258 203v
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda koper huis en plaats Hoogstraat 31 1775 258 232r
ULBES, IEPKJE Ypkjen Ulbes , burger Lanen ZZ 1696 243 211v
ULBES, IETJE Yttie Ulbes huurder Noorderhaven 90 1738 249 292r
ULBES, IETJE Yttie Ulbes huurder beneden Drie Roemerssteeg OZ 1752 253 14r
ULBES, JAN Jan Ulbus mr. bakker naastligger ten noorden Heiligeweg 68 1698 243 348r
UILKES, JELTJE Jeltje Ulckes naastligger ten zuiden kamer van Sint Odolphisteeg OZ 1689 242 272r
UILKES, DOETJE Doed Ulkes , burger koper huis Vijverstraat 1640 234 108r
UILKES, HIDDE de erfgenamen van Hidde Ulkes naastligger ten westen Voorstraat NZ 1642 234 175v
UILKES, HIDDE de erfgenamen van Hidde Ulkes naastligger ten noorden Voorstraat NZ 1642 234 175v
UILKES, SIEBE Sybe Ulkes naastligger ten oosten Hofstraat 21 1809 268 270r
UILKES, IETJE Ytje Ulkes Franekerpoort (gebied) 1797 265 55v
OEPKES, REIN Rein Upckes naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1659 237 189v
OEPKES, KLAAS Claes Upkes briefbesteller naastligger ten westen Schritsen 65 1714 245 203v
OEPKES, KLAAS Claes Upkes , c.u. briefbesteller verkoper Schritsen 63 1718 246 9v
OEPKES, DOETJE Doedtie Upkes Lombardstraat 1699 244 28r
OEPKES, DOETJE Doedtie Upkes Nieuwstraat 50 1718 246 16r
OEPKES, GOOITSKE Goik Upkes Lanen 23 1669 239 202v
OEPKES, HAIE Haeye Upkes , c.u. koper en huurder huis Rommelhaven 1667 239 118v
OEPKES, HAIE Haye Upkes horlogemaker koper huis Rommelhaven 10 1666 239 50v
OEPKES, HEIKE Heike Upkes Ooievaarsteeg WZ 1706 244 344v
OEPKES, HINKE Hincke Upkes Nieuwstraat OZ 1699 244 14v
OEPKES, Huike Upkes Nieuwstraat 1709 245 100v
OEPKES, HIELKJE Hylckien Upkes , burgerse verkoper van 1/2 Scheerstraat ZZ 1685 242 70r
OEPKES, JAN Jan Upkes Franekerpoort (gebied) 1700 244 81v
OEPKES, LOUW Lou Upkes koper huis en plaatske Scheerstraat 1659 237 185v
OEPKES, MAAIKE Maycke Upkes verkoper Franekereind 4 1669 239 187r
OEPKES, REIN Rein Upkes naastligger (medegebruiker van de put) Lombardstraat 1662 238 136r
OEPKES, REIN Rein Upkes koper van 1/2 Lanen ZZ 1668 239 139v
OEPKES, REIN wijlen Rein Upkes Scheerstraat ZZ 1685 242 70r
OEPKES, REINER Reiner Upkes koper kamer nr.10 Zoutsloot 1660 238 7ar
OEPKES, REIN wijlen Reyn Upkes Lanen ZZ 1683 241 238r
OEPKES, REIN wijlen Reyn Upkes Zoutsloot NZ 1685 242 79v
OEPKES, RIENK Rienck Upkes , c.u. koper 2 kamers of woning Rozenstraat WZ 1665 239 12v
OEPKES, RIENK de kamers van Rienck Upkes naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1669 239 182v
OEPKES, TRIJNTJE administratoren van de nagelaten boedel van Trijntie Upkes verkoper Moriaanstraat NZ 1754 253 138r
OEPKES, TRIJNTJE Trijntje Upkes Rapenburg ZZ 1759 254 189v
, KLAAS erven Claas Upkes* naastligger ten oosten Schritsen 61 1731 248 53r
ORKS, HIELKE Hylke Urks , c.u. schoenmaker huurder Hoogstraat 1751 252 146v
ORKS, KNIERKE Knierke Urks Hoogstraat 14 1745 251 86v
ORKS, KNIERKE Knierke Urks (volgens DTB: Orks (Deinum of van Deynum)) Lanen NZ 1750 252 101v
ORKS, KNIERKE Knierke Urks , burger Hoogstraat 18 1751 252 160v
ORKS, LIJSBET Lijsbert Urks Voorstraat 30achter 1753 253 56v
, HIBBE Hebbe Ustes Grote Kerkstraat NZ 1640 234 105r
, HIBBE Hibbe Ustes naastligger ten westen Grote Kerkstraat NZ 1640 234 105r
OEBELES, TJEERD Tjeerd Uubles naastligger ten noorden Karremanstraat WZ 1684 242 40r
OEBELES, TJEERD Tjeerd Uubles , burger c.u. koper kamer Zeilmakersstraat 1688 242 246v
OEPKES, RIENK Rienck Uupkes , burger leertouwer verkoper Rozenstraat 1682 241 206v
, HIBBE Hibbe Uustes naastligger ten westen Romastraat NZ 1633 233 112r
, HARMEN Harmen Uyfkes tichelaar en koopman Rapenburg 1728 247 114v
, Scheltes Uyfkes naastligger ten zuiden Lanen 36 1730 247 347r
, HARMEN Harmen Uyftes koopman koper grondpacht onbekend 1725 246 232v
, HARMEN Harmen Uyftes , burger koopman verkoper Zoutsloot 106 1728 247 90v
, HARMEN Harmen Uyftes koopman verkoper Lombardstraat ZZ 1728 247 96v
, SCHELTE Schelte Uyftes naastligger ten westen Schritsen NZ 1726 246 286v
UILKES, MEILE Meyle Uylckes koper kamer, loods en plaats Achterstraat 1674 240 145v
UILKES, MEILE Meyle Uylckes , q.q. verkoper Vijverstraat 1677 240 255v
UILKES, MEILE de pottebakkerij van Meyle Uylckes naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1677 240 257r
UILKES, MEILE wijlen Meyle Uylckes apotheker naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1681 241 152r
UILKES, BERBER Berber Uylkes Drie Roemerssteeg 3 1725 246 238v
UILKES, DIRK Dirk Uylkes , burger koper woning Gardenierstraat ZZ 1731 247 387v