Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Het einde komt in zicht; in vier jaar zijn meer dan negenduizend akten verwerkt tot leesbare, doorzoekbare en sorteerbare informatie.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Sa  Se  Si  So  Su  Sy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
SURINGAR, zoutketen van FCr. G S Suringar naastligger ten noorden onbekend 1732 248 96r
HINGST, G. S. G. S. Hingst koopman naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 39 1775 258 197r
HINGST, GAUKE S. Gauke S. Hingst naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1776 258 251r
HINGST, GAUKE S. Gauke S. Hingst naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1776 258 251r
HINGST, GAUKE S. Gouke S. Hingst koopman is testamentaire dispositie Voorstraat 5 1782 260 309r
KUIPER, JAKOB S. Jacob S. Kuiper administrateur mouterij en turfhuis Kruisstraat 1776 258 259v
SALVERDA, OTTE S. Otte S. Salverda naastligger ten oosten Voorstraat 79 1774 258 162v
HANNEMA, PIETER S. Pieter S. Hannema koopman naastligger ten noorden Scheffersplein 29 1785 262 28r
S., POPPE Poppe S. Builard naastligger ten westen Moriaanstraat 1775 258 207v
S., SIERK Sierk S. Wynalda huurder Hofstraat 1786 262 54r
STEFANUS, TEEKE S. Teeke S. Stephany procureur-fiscaal Zuiderhaven 2 1799 265 187r
BLOK, TJEPKE S. Tjepke S. Blok naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 5west 1799 265 156r
SAKES, AALTJE Aeltje Saakes verkopers Lanen 21noord 1799 265 168v
SAKES, ANTJE Antje Saakes kopers Noorderhaven 17 1782 260 299r
SAKES, KORNELIS Cornelis Saakes koper huis en gedeelte tuin Rapenburg 1780 259 295r
SAKES, HARMEN de erven van Harmen Saakes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1669 239 193v
SAKES, HARMEN de erven van Harmen Saakes naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1669 239 193v
SAKES, SIKKE Sikke Saakes , c.s. huurder Lammert Warndersteeg 10 1768 257 80r
SAKES, SIPKE Sipke Saakes huurder Grote Kerkstraat 5 1750 252 52v
SAKES, SIETSE Sydse Saakes scheepstimmerman huurder nieuw Vijverstraat 24 1787 262 204v
SAKES, TIJS Thijs Saakes naastligger ten oosten Schritsen 35 1795 264 246r
BANDSTRA, TIJS SAKES Tijs Saakes Bandstra assistent bij de Admiraliteit koper huis Schritsen 37 1790 263 274r
SAKES, TJEPKE Tjepke Saakes mr. blokmaker verkoper Noorderhaven 4 1799 265 155r
SAKES, TJEPKE Tjepke Saakes mr. blokmaker Raamstraat 3 1801 265 292r
SAKES, TJEPKE Tjepke Saakes mr. blokmaker Schritsen 25 1801 265 293r
SEEKELES, RUURD Ruyrd Saakles schipper op Leeuwarden naastligger ten zuiden Nieuwstraat 46 1650 236 142r
SAPES, ANNE Anne Saapes mede eigenaar onbekend 1783 261 89r
SAPES, ANNE Anne Saapes , c.u. mr. molenaar naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1783 261 90v
SAPES, ANNE Anne Saapes , c.u. mr. molenaar mede eigenaar Bildtpoort (gebied) 1783 261 90v
SAPES, ANNE Anne Saapes , c.u. mr. molenaar naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1783 261 90v
SAPES, ANNE Anne Saapes , c.u. mr. molenaar mede eigenaar Bildtpoort (gebied) 1783 261 90v
SAPES, ANNE Anne Saapes eigenaar van 1/2 Bildtpoort (gebied) 1786 262 139r
MEULEN, ANNE SAPES Anne Saapes van der Meulen molenaar koper 1/2 rogge- en windmolen genaamd de Bildtpoortsmolen onbekend de Bildtpoortsmolen 1774 258 156v
, GRIETJE Grietje Sabsarias Rapenburg 1726 246 289v
, BOTE Botte Sacker Workama , c.u. huurder (huurder van het huis ) Rommelhaven 1702 244 180v
SAKES, BOTE burger hopman Botte Sackes Workama koper huis en twee achterkamers Rommelhaven 1702 244 180v
IDSINGA, HARMEN SAKES burgervaandrig Haarmen Sackes Idsinga koper huis, houtstek en hovinge Zuiderhaven 1650 236 105r
SAKES, ATE Ate Saeckes geniaarde koper Rapenburg ZZ 1680 241 67r
SAKES, RUURD Ruierd Saeckes naastligger ten noorden onbekend 1646 235 239v
SAKES, STOFFEL Stoffel Saeckes , c.u. koper woning Lanen NZ 1672 240 80v
SAKES, STOFFEL wijlen Stoffel Saeckes Hofstraat 16 1684 242 50v
SAKES, STOFFEL wijlen Stoffel Saeckes Lanen 3 1684 242 52r
SEEKELES, SIEMEN de erven van Symen Saeckles , c.u. verkoper Schritsen ZZ 1673 240 123v
SAKES, FETJE Fettie Saekes Zuiderstraat 8 1749 252 24v
SAKES, FETJE Fettje Saekes Zuiderpoort (gebied) 17 1748 251 232r
SAKES, KEIMPE Keimpe Saekes Zoutsloot 1752 253 26v
SAKES, MEIE Meye Saekes , burger schipper (smal-) koper huis Herenwaltje OZ 1698 243 369v
SAKES, MEIE Meye Saekes schipper koper kamer onbekend 1702 244 187r
SAKES, SAAKJE Saekjen Saekes Zuiderhaven 27 1730 247 326v
SAKES, SAAKJE Saekjen Saekes , burger Zuiderhaven ZZ 1730 247 333r
SAKES, SJOERD Sioerd Saekes naastligger ten oosten Romastraat NZ 1646 235 212v
SAKES, SIPKE Sipke Saekes , burger stuurman koper huis + tuin Zoutsloot 1730 247 302v
SAKES, SIPKE Sipke Saekes verkoper van 16/32 Zoutsloot NZ 1748 251 239v
SAKES, SIPKE Sipke Saekes huurder (heeft nog 1 jaar huurrecht) Zoutsloot NZ 1749 251 252r
SAPES, HILLEBRAND Hilbrand Saepes molenaar koper 1/2 wind rogge- en weitmolen onbekend de Bildtpoortsmolen 1772 258 24v
SAPES, LIEUWE de stalling van Lieuwe Saepes naastligger ten westen onbekend 1695 243 169v
SAPES, OEDE Oede Saepes leertouwer naastligger ten westen Kerkpoort (gebied) 1694 243 90v
SAPES, OEDE Oede Saepes , burger mr. leertouwer koper hof met priëel en vrije uitgang ten zuiden Kerkpoort (gebied) NZ 1694 243 108r
SAPES, OEDE Oede Saepes , burger mr. leertouwer naastligger ten westen Kerkpoort (gebied) NZ 1694 243 108r
SAPES, OEDE Oede Saepes leertouwer verkoper Rozengracht 21 1697 243 310r
SAPES, SIERK Sjerk Saepes naastligger ten westen Lanen 6 1728 247 74r
, ELBRICHJE Elbrichje Saeses Franekerpoort (gebied) 1688 242 254r
, JAN Jan Sagcheryas huurder Kerkpoortstraat 1758 254 121v
SEEKELES, BOTE wijlen Botte Sakeles Noorderhaven 97 1713 245 195v
SAKES, AALTJE Aaltje Sakes Zoutsloot NZ 1755 253 233v
SAKES, AATJE Attie Sakes onbekend 1648 236 11v
SAKES, FETJE Fettie Sakes , burger Zuiderstraat NZ 1749 252 8r
SYBESMA, GABE SAKES Gabbe Sakes Sybesma visafslager koper huis Kleine Bredeplaats 12 1731 248 69r
SAKES, JAN Jan Sakes mr. schoenmaker verkoper Schritsen 56 1667 239 119r
SAKES, JAN Jan Sakes koper Schritsen ZZ 1667 239 20va
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes Noorderhaven 17 1792 264 26v
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes Lanen 21 1792 264 55v
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes Lanen 21noord 1795 264 249r
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes Lanen 21noord 1795 264 249r
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes Hoogstraat 22 1798 265 108v
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes Lanen 21noord 1799 265 168v
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes Lanen 21 1801 266 19r
SAKES, KEIMPE Keimpe Sakes koper woning Bargebuurt 1740 250 140v
SAKES, KEIMPE Keimpe Sakes arbeider verkoper Bargebuurt OZ 1764 256 87v
SAKES, MEIE Meje Sakes schipper (smal-) naastligger ten zuiden Herenwaltje 1708 245 72r
SAKES, MEIE Meje Sakes schipper (smal-) verkoper Herenwaltje 1708 245 72r
SAKES, MEIE Meye Sakes Wortelstraat 1 1684 242 26r
SAKES, MEIE Meye Sakes naastligger ten zuiden Zoutsloot 1702 244 157v
SAKES, MEIE Meye Sakes huurder Romastraat ZZ 1752 252 191r
SAKES, MEIE Meye Sakes huurder Romastraat ZZ 1752 252 213r
KRAMER, MEIE SAKES Meye Sakes Cramer naastligger ten zuiden Herenwaltje 1708 245 59r
SAKES, PIEKE Pieke Sakes varend persoon geniaarde koper van 1/2 Zuiderhaven 27 1730 247 326v
SAKES, PIETER de tapperij van Pyter Sakes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 11 1754 253 155v
SAKES, SIPKE Sipke Sakes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1737 249 206v
SAKES, SIPKE Sipke Sakes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1739 250 44v
SAKES, SIPKE Sipke Sakes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1747 251 183v
SAKES, Sipkes Sakes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1730 247 338v
SAKES, SJOUKJE Sjouk Sakes , burger Zoutsloot 1651 236 152r
SAKES, STOFFEL Stoffel Sakes naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1734 249 6v
BANDSTRA, TIJS SAKES Thijs Sakes Bandstra assistent bij de Admiraliteit verkoper Zuiderhaven 61 1790 263 379r
BANDSTRA, TIJS SAKES Thijs Sakes Bandstra assistent bij de Admiraliteit verkoper Kerkpoortstraat NZ 1790 263 379r
SAKES, TJEPKE Tiepke Sakes naastligger ten oosten Hoogstraat 32 1712 245 185v
SAKES, TJEPKE Tiepke Sakes , c.u. verkoper Franekerpoort (gebied) 1715 245 232r
SAKES, TJEPKE Tjepke Sakes blokmaker Schritsen NZ 1796 264 318v
BLOK, TJEPKE SAKES Tjepke Sakes Blok mr. blokmaker Lanen 22 1801 266 9r
SEEKELES, SIEMEN Symen Sakles koper kamer Schritsen 1649 236 84v
SALOMONS, GOMPERT de erven van Gompert Salamons naastligger ten westen Kerkpad 4 1788 263 25v
SALOMONS, GOMPERT de weduwe van Gompert Salamons naastligger ten noorden Kerkpad 4 1788 263 25v
SALOMONS, MOSES Moses Salamons koopman huurder huis en hof Schritsen 60 1788 263 8r
SALOMONS, MOSES Moses Salamons koopman koper huis (winkel) Voorstraat 61 1788 263 40v
SALOMONS, POPPE Poppe Salamons naastligger ten westen Moriaanstraat ZZ 1758 254 173v
SALOMONS, POPPE Poppe Salamons verkoper Moriaanstraat ZZ 1788 263 6r
SALOMONS, SIKKE Sicco Salamons havenmeester naastligger ten westen Havenplein 18a 1702 244 155v
SALOMONS, SIKKE Sicco Salamons havenmeester koper huis met plaatske Havenplein 18 1702 244 156v
SALOMONS, SIKKE Sicco Salamons koper 2 kamers aanelkaar Droogstraat 1702 244 158v
SALOMONS, de erven van Gomperts Salomon verkoper Grote Kerkstraat 34 1806 267 231r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomon naastligger ten oosten Lanen 76 1755 253 237v
SALOMONS, ANTJE Antje Salomons verkoper Zoutsloot NZ 1666 239 11ra
SALOMONS, GEERTJE Geertie Salomons Zuiderhaven 1684 242 45v
SALOMONS, GERLOF Gerlof Salomons bakker naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 12 1698 243 339r
SALOMONS, GERLOF de erven van Gerlof Salomons naastligger ten noorden Vijverstraat 13 1728 247 76r
SALOMONS, GERLOF wijlen Gerloff Salomons Vijver OZ 1712 245 167v
SALOMONS, GERLOF wijlen Gerloff Salomons Vijverstraat NZ 1712 245 168r
SALOMONS, GERLOF wijlen Gerloff Salomons Vijver OZ 1717 245 286r
SALOMONS, Gombert Salomons naastligger ten noorden Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v
SALOMONS, GOMPERT Gompert Salomons koopman (joods -) koper huis Grote Kerkstraat 36 1764 256 43r
SALOMONS, GOMPERT Gompert Salomons koopman geniaarde koper Franekereind 3 1777 259 30r
SALOMONS, GOMPERT de erven van Gompert Salomons naastligger ten westen Grote Kerkstraat 38 1799 265 199r
SALOMONS, GOMPERT de erven van Gompert Salomons naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1802 266 167r
SALOMONS, JAN Jan Salomons , c.u. koper huis Bildtpoort (gebied) 1648 236 51v
SALOMONS, JAN wijlen Jan Salomons Schritsen 11 1720 246 60r
SALOMONS, JELTE Jelte Salomons naastligger ten westen Noorderhaven ZZ 1710 245 137v
SALOMONS, JELTJE Jeltie Salomons verkoper van 1/3 Vijver OZ 1712 245 167v
SALOMONS, JELTJE Jeltie Salomons verkoper van 1/3 Vijverstraat NZ 1712 245 168r
SALOMONS, JELTJE Jeltie Salomons verkoper van 1/6 Lanen ZZ 1712 245 172r
SALOMONS, JOSEF Joseph Salomons koopman koper 1/4 Bildtstraat 24 1725 246 221r
SALOMONS, JOSEF Joseph Salomons koopman koper Bildtstraat 24 1725 246 227r
SALOMONS, JOSEF Joseph Salomons , burger koopman koper van 1/4 (bezitter suikerraffinaarderij 1/4) Noorderhaven 83 1727 247 15r
SALOMONS, JOSEF Joseph Salomons koopman koper van 1/4 Zoutsloot 1728 247 62r
SALOMONS, JOSEF Joseph Salomons koper van 1/4 Noordijs 4 1729 247 238v
SALOMONS, MOSES Moses Salomons Kerkpad WZ 1799 265 140r
SALOMONS, MOSES Mozes Salomons koopman naastligger ten zuiden Noorderhaven 106 1795 264 234v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1750 252 65v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten noorden Schritsen 65b 1752 252 226v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten westen Moriaanstraat 1757 254 78r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1760 255 43r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1760 255 43r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1763 256 5r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten oosten Molenpad 1764 256 82v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten oosten Lanen 76 1776 258 255v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builaard naastligger ten noorden Vijverstraat 21 1763 255 225v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builaart mr. bakker koper huis of wagenhuis Vijverstraat 21 1756 254 5r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builaart naastligger ten noorden Vijverstraat 21 1756 254 5r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builard naastligger ten oosten Vijver OZ 1758 254 143v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builard naastligger ten oosten Vijver OZ 1763 255 215v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builard mr. bakker verkoper Kleine Bredeplaats 22 1765 256 95r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builard naastligger ten noorden Vijverstraat NZ 1768 257 40r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builard naastligger ten oosten Vijver OZ 1771 257 239v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builard naastligger ten noorden Schritsen 1774 258 157v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builard mr. bakker verkoper Lanen 76a 1780 259 257r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builart naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 20 1756 253 259r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builart naastligger ten zuiden Vijver OZ 1759 254 224v
SALOMONS, POPPE tuin van Poppe Salomons Builart naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1768 257 75v
SALOMONS, SIKKE Sicco Salomons havenmeester naastligger ten westen Schritsen 63 1706 244 337v
SALOMONS, SIKKE Sicco Salomons havenmr. naastligger ten westen Lanen NZ 1708 245 51v
SALOMONS, SIKKE Sicco Salomons , c.u. havenmr. koper hof met bomen en zomerhuis Liemendijk 1710 245 122r
SALOMONS, SIKKE Sicco Salomons verkoper van 1/6 Lanen ZZ 1712 245 172r
SALOMONS, SIKKE wijlen Sicco Salomons havenmr. Schritsen 61 1731 248 53r
SALOMONS, SIKKE wijlen Sicco Salomons Builhart havenmr. Liemendijk 1715 245 245v
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons , burger havenmeester koper hoekhuis met grote loods en plaats erachter (Koopsom bestaat uit 3 delen: 1500+32+68=totaal 1600 CG) Havenplein 5 1694 243 82r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeester Lanen 16 1694 243 85v
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeester Nieuwstraat 64 1694 243 86v
SALOMONS, SIKKE de weduwe en erven van Sicke Salomons naastligger ten westen Havenplein 18a 1716 245 271v
SALOMONS, SIKKE wijlen Sicke Salomons naastligger ten westen Schritsen 63 1718 246 9v
SALOMONS, SIKKE de weduwe van Sicke Salomons naastligger ten zuiden Schritsen 59 1720 246 59v
SALOMONS, SIKKE wijlen Sicke Salomons Lanen NZ 1721 246 108r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons Builhart havenmr. verkoper van 1/3 Vijver OZ 1712 245 167v
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons Builhart havenmr. verkoper van 1/3 Vijverstraat NZ 1712 245 168r
SALOMONS, TJAMKE Tjamcke Salomons Zuiderhaven 1684 242 45v
SALVES, HENDRIK Hendrik Salves huurder Schritsen 13achter 1807 267 312r
SALVES, MARTEN Marten Salves naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1680 241 21va
SALVES, JAN de woning van Jan Salvis naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1675 240 179r
SALVES, JAN Jan Salvis naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1680 241 115v
SALVES, RIKSTJE Rixtie Salvis verkoper Heiligeweg ZZ 1786 262 61v
SALVES, RIKSTJE Rixtie Salvis Heiligeweg ZZ 1786 262 61v
SALVES, SIEUWKE Sieuck Salvis naastligger ten westen Kruisstraat NZ 1658 237 171r
SALVES, MARTEN Marten Salvus , burger schipper (wijd-) koper huis Kerkpoortstraat 1663 238 191r
SALVES, MARTEN Marten Salvus , c.u. koper Weverstraat 1663 238 192r
SALVES, MARTEN Marten Salvus , burger koper huis Brouwersstraat 2 1666 239 52r
SALVES, MARTEN Marten Salvus naastligger ten westen Heiligeweg 4 1666 239 11va
SALVES, MARTEN Marten Salvus smid naastligger ten westen Liemendijk 1682 241 221v
SALVES, MARTEN Marten Salvus naastligger ten westen Heiligeweg 4 1681 241 35ra
SALVES, MARTJEN Martie Salvus onbekend 1677 240 269r
, MARTEN Marten Salwus schipper (wijd-) koper huis, tuin en plaats Zoutsloot NZ 1675 240 184r
SAMUELS, FREERK het huis van Fredrik Samuel naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 1 1670 240 8r
SAMUELS, Brendele Samuels Voorstraat 61 1788 263 40v
SAMUELS, Brynne Samuels Schritsen 60 1788 263 8r
SAMUELS, FEDDRIK Feddrick Samuels naastligger ten westen Schritsen 67 1641 234 129v
SAMUELS, FEDDRIK het huis in de Hofstraat van Feddrick Samuels naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1673 240 117v
SAMUELS, FREERK de kamer van Freddrik Samuels naastligger ten westen Hoogstraat NZ 1668 239 159r
SAMUELS, FREERK het huis van Frederic Samuels naastligger ten oosten Lanen 76 1668 239 28va
SAMUELS, FREERK het huis van Frederic Samuels naastligger ten oosten Lanen ZZ 1668 239 28va
SAMUELS, FREERK Frederick Samuels , burger koopman koper 1/4 kamer Hofstraat 1658 237 170ar
SAMUELS, FREERK Frederick Samuels koper woning Lanen 1659 237 186v
SAMUELS, FREERK Frederick Samuels naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1667 239 93r
SAMUELS, FREERK de hof van Frederick Samuels naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 1671 240 62r
SAMUELS, FREERK Frederik Samuels naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1664 238 240v
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 1646 235 223v
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels naastligger ten oosten Lanen ZZ 1661 238 110r
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels , burger koper huis Grote Ossenmarkt NZ 1662 238 144v
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels naastligger ten oosten Lanen ZZ 1662 238 13av
SAMUELS, FREERK de erfgenamen van Fredrick Samuels naastligger ten westen Grote Ossenmarkt NZ 1681 241 148r
SAMUELS, FREERK de erven van wijlen Fredrick Samuels naastligger ten noorden Schritsen 15 1683 241 246r
SAMUELS, FREERK de erven van Fredrick Samuels naastligger ten noorden Schritsen 15 1683 241 246v
SAMUELS, FREERK wijlen Fredrick Samuels koopman Lanen ZZ 1683 242 2v
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels naastligger ten westen Hofstraat 16 1684 242 50v
SAMUELS, JAKOB Jacob Samuels koopman (joods -) koper huis Grote Kerkstraat 16 1804 267 98v
SAMUELS, MICHIEL Michiel Samuels , burger linnenwerker Hofstraat 1648 236 25v
SAMUELS, MICHIEL Michiel Samuels , burger linnenwerker Hofstraat 1648 236 25v
SAMUELS, SUSANNA Susanna Samuels verkoper Vijverstraat 22 1742 250 267r
SANDERS, DIRK Dirck Sander naastligger ten zuiden Karremanstraat 1668 239 176v
SANDERS, DIRK Dirk Sander naastligger ten zuiden Karremanstraat 1662 238 147r
SANDERS, DIRK Dirk Sander bieder 1660 238 7ar1
SANDERS, HENDRIK Hendrik Sanders koper huis Karremanstraat 1798 265 115r
SANDERS, HENDRIK Hendrik Sanders huurder Karremanstraat 1798 265 115r
SANDERS, HENDRIK Hendrik Sanders naastligger ten westen Liemendijk NZ 1798 265 116r
SANDERS, HENDRIK Hendrik Sanders naastligger ten westen Achterstraat 29 1809 268 239v
SANDERS, JAN Jan Sanders huurder Rapenburg ZZ 1782 260 188v
SANDERS, SIETSKE Sydske Sanders verkoper Anjelierstraat NZ 1793 264 134v
SANDERS, SIETSKE Sytske Sanders verkoper Zoutsloot ZZ 1777 259 41v
SANNES, HINNE Henne Sannes mr. bakker Voorstraat 4 1771 257 187r
SANNES, HINNE Hinne Sannes mr. bakker Vijverstraat 20 1777 259 68v
SANNES, LAAS Laas Sannes , c.u. huurder Gardenierstraat 1772 258 9v
SANNES, SIETSKE Sytske Sannes naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1774 258 187v
, TJEERD erven Tjeerd Sanstra naastligger ten noorden Bildtstraat 18 1730 247 336v
NOTEN, WILLEM Willem Sant van Nooten Zoutsloot 108 1797 265 15r
SAPES, EEDE Aede Sapes naastligger ten westen Hofstraat 47 1689 242 274r
SAPES, EEDE wijlen kind van Aede Sapes Lanen 83 1718 246 5r
SAPES, ANNE Anne Sapes mr. molenaar kopers Bildtpoort (gebied) 1782 260 263r
MEULEN, ANNE SAPES Anne Sapes van der Meulen verkoper onbekend 1800 265 242r
SAPES, ATE Ate Sapes varensgezel koper woning Liemendijk 1755 253 219r
SAPES, LIEUWE Liewe Sapes , burger koper huis Brouwersstraat 20 1666 239 35r
SAPES, LIMME Liomme Sapes , c.u. koper schuur Spinhuisstraat 1666 239 47r
SAPES, OEDE Oede Sapes , burger koper huis Hofstraat ZZ 1686 242 157r
SAPES, OEDE Oede Sapes , c.u. leertouwer koper 1/2 huis Kerkpoort (gebied) NZ 1692 243 2v
SAPES, OEDE Oede Sapes leertouwer koper 1/2 huis Rozengracht NZ 1692 243 3r
SAPES, OEDE Oede Sapes leertouwer koper woning bestaande uit een beneden en bovenkamer Hofstraat ZZ 1693 243 39r
SAPES, OEDE Oede Sapes naastligger ten westen Kerkpoort (gebied) NZ 1694 243 106v
SAPES, OEDE wijlen Oede Sapes Moriaanstraat ZZ 1707 245 23v
SAPES, OEDS Oeds Sapes leertouwer naastligger ten oosten Hofstraat NZ 1696 243 199v
SAPES, PIETER Pyter Sapes naastligger ten oosten Kerkpoort (gebied) 1731 248 27r
SAPES, RINSKE Reinsch Sapes , burgerse kopers Rozenstraat 1682 241 206v
SAPES, RINSKE Reinsk Sapes ten oosten van Harlingen NZ 1707 245 17v
SAPES, RIENKJE Rinkjen Sapes , burger Nieuwstraat 58 1665 239 28r
SAPES, ROELOF wijlen Roeloff Sapes Zuiderhaven 18 1707 245 21r
SAPES, SIERK Sierk Sapes huurder Vijverstraat 26 1707 245 21v
SAPES, SIERK Sierk Sapes , c.u. koper huis Grote Ossenmarkt 11 1715 245 243v
SAPES, SIERK Sierk Sapes verkoper Grote Ossenmarkt 11 1718 246 26v
SAPES, SIERK wijlen Sierk Sapes scheepstimmerman Lanen 4 1736 249 139v
SAPES, SIERK wijlen Sierk Sapes Achterstraat ZZ 1739 250 8v
SAPES, SAPE Zape Sapes verkoper van 1/2 Liemendijk 1672 240 78r
SAPES, SIERK Zierk Sapes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt NZ 1717 245 296r
SAPES, Zyrk Sapes , burger verkoper Lanen 44 1730 247 335v
SAPES, LIEUWE Lieuwe Sapis gortmaker naastligger ten noorden Brouwersstraat 22 1670 240 17r
SASKERS, ANTJE Anna Sas Noordijs 5 1664 238 213v
SASKERS, TRIJNTJE Trijn Sasckers Voorstraat 1633 233 121r
SASKERS, FROUKJE Frouckjen Saskers Zoutsloot 1687 242 215r
SASKERS, FROUKJE Froukjen Saskers Noorderhaven 100 1710 245 106v
SASKERS, FROUKJE Froukjen Saskers , burger Noorderhaven 82 1710 245 110v
SAPES, MEINERT de erven van Meynert Saves naastligger ten zuiden onbekend 1642 234 173v
SAPES, MEINERT de erven van Meynert Saves naastligger ten noorden onbekend 1642 234 173v
SAPES, OEDE Oede Saves naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1700 244 46r
SCHELTES, JAN Jan Scheltens naastligger ten noorden Rommelhaven 20achter 1792 264 62r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltens koper 3 huisplaatsen genummerd als 2, 3 en 4 en waren voorheen de afgebrande gleibakke Kruisstraat NZ 1664 238 217r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltens Grote Kerkstraat 39 1688 242 225r
SCHELTES, ANTJE Antie Scheltes Noorderhaven ZZ 1700 244 63v
SCHELTES, ANTJE Antie Scheltes koper tuin en zomerhuis Rozengracht 1738 249 349r
SCHELTES, ANTJE Antie Scheltes koper huis Voorstraat 10 1739 250 10v
SCHELTES, ANTJE Antie Scheltes verkoper Rozengracht ZZ 1744 251 30v
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes Grote Kerkstraat 39 1663 238 182v
SCHELTES, ANTJE de verkoper Antje Scheltes naastligger ten noorden Raamstraat 3 1728 247 210r
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper van 1/2 Raamstraat 3 1728 247 210r
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes Heiligeweg 14 1791 263 353v
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper van 1/5 Schritsen NZ 1796 264 318v
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper Schritsen 25 1801 265 293r
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper Lanen 22 1801 266 9r
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper Heiligeweg 14 1803 266 267r
SCHELTES, AUKJE wijlen Aukje Scheltes Raamstraat 3 1801 265 292r
SCHELTES, AUKJE Aukje Scheltes Schritsen 25 1801 265 293r
SCHELTES, AUKJE wijlen Aukje Scheltes Lanen 22 1801 266 9r
SCHELTES, AUKJE kinderen van Aukjen Scheltes verkoper van 1/4 Schritsen 5 1730 247 331r
SCHELTES, BRUIN Bruin Scheltes , c.u. verkoper Vijverstraat ZZ 1710 245 114r
SCHELTES, BRUIN Bruin Scheltes , c.u. hovenier koper huis en tuin Zuiderhaven ZZ 1721 246 113v
SCHELTES, BRUIN Bruin Scheltes verkoper van 1/3 Wortelstraat NZ 1769 257 104v
SCHELTES, KLAAS verkoper Claas Scheltes , c.u. huurder Brouwersstraat 19 1737 249 166r
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes bakker verkoper Noorderhaven NZ 1661 238 75v
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes koper provisioneel 1/2 houtmolen en huis ten zuiden van Harlingen 1681 241 36va
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes , c.u. verkoper ten zuiden van Harlingen 1681 241 36va
SCHELTES, KORNELIS wijlen Cornelis Scheltes 't Poortje 1699 243 400v
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes bakker huurder Franekereind 27 1692 243 2va
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes bakker huurder Franekereind 27 1692 243 2va
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes , c.u. koper pakhuis Kerkpoort (gebied) OZ 1712 245 177r
SCHELTES, KORNELIS waarop huis en houtmolen van Cornelis Scheltes bewoner ten zuiden van Harlingen 1712 245 181r
SCHELTES, KORNELIS 3 pm en 4 einsenland waarop huis en houtmolen van Cornelis Scheltes ten zuiden van Harlingen 1721 246 116v
SCHELTES, DIEUWKE Dieuke Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r
SCHELTES, DIEUWKE Dieuke Scheltes verkoper Schritsen 25 1801 265 293r
SCHELTES, DIEUWKE Dieuke Scheltes verkoper Lanen 22 1801 266 9r
SCHELTES, DIEUWKE Dieuwke Scheltes verkoper van 1/5 Schritsen NZ 1796 264 318v
SCHELTES, DOEKE Doecke Scheltes , c.u. huurder Noorderhaven 66 1659 237 195r
SCHELTES, DOEKE Doecke Scheltes herbergier huurder Noorderhaven 74 1664 238 226r
SCHELTES, DOEKE Doecke Scheltes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1667 239 101r
SCHELTES, DOEKE de erven van Doecke Scheltes naastligger ten westen Zoutsloot 1679 241 59r
SCHELTES, DOEKE Doeke Scheltes huurder Noorderhaven 66 1662 238 136v
SCHELTES, DOEKE Doeke Scheltes , burger koper woning met een potkast en bak Zoutsloot NZ 1665 239 25r
SCHELTES, DOEKE wijlen Doeke Scheltes Noorderhaven 68 1685 242 84v
SCHELTES, DOEKE de weudwe van Doeke Scheltes naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1687 242 178v
SCHELTES, DOUWE Douwe Scheltes , c.u. huurder boven Grote Bredeplaats 7 1802 266 173r
SCHELTES, DOEKE Duco Scheltes , burger koper huis (Plus 2 ducaten) Zoutsloot 1666 239 63v
SCHELTES, FEIKJE wijlen Feikie Scheltes Nieuwstraat WZ 1794 264 200v
SCHELTES, FEIKJE Feykje Scheltes ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
SCHELTES, GEERTJE Geertje Scheltes Kerkpad 22 1809 268 245v
SCHELTES, GEERTRUIDA Geertruid Scheltes Raamstraat 3 1801 265 292r
SCHELTES, GEERTRUIDA Geertruid Scheltes Schritsen 25 1801 265 293r
SCHELTES, GEERTRUIDA wijlen Geertruid Scheltes Lanen 22 1801 266 9r
SCHELTES, HIELKJE Hylkjen Scheltes Wasbleek 1751 252 133r
SCHELTES, IDSKE Idtske Scheltes Zoutsloot NZ 1737 249 219r
SCHELTES, JAKOB Jacob Scheltes naastligger ten noorden Nutstraat 2 1718 246 14r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , c.u. schipper op Sneek koper kamer Nieuwstraat 34 1661 238 109v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , c.u. verkoper Nieuwstraat 34 1664 238 229r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , c.u. steenvoerder koper huis Romastraat 1670 240 23r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , burger koper huis Heiligeweg 66 1676 240 216v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1681 241 146r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1681 241 146r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , burger molenaar koper huis (Ijsbrant Joosten Heyns, burger en koopman, heeft borgtocht 24-07-1676 op zijn hy) Nieuwstraat 1683 241 261r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes organist buurtbewoner Kerkpad WZ 1683 241 268r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes organist huurder Hofstraat ZZ 1686 242 157r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , burger schipper op Franeker (trek-) koper huis Ooievaarsteeg OZ 1687 242 164r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , burger schipper op Franeker (trek-) naastligger ten oosten Ooievaarsteeg OZ 1687 242 164r
SCHELTES, JAN erven van Jan Scheltes naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1702 244 154r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes koper huis met pottenbakkerij erachter Schritsen ZZ 1730 247 322v
SCHELTES, JAN wijlen Jan Scheltes pottenbakker Bildtpoort (gebied) 1763 255 232v
SCHELTES, JAN de erven van Jan Scheltes naastligger ten oosten Bargebuurt OZ 1764 256 87v
SCHELTES, JAN wijlen Jan Scheltes Bildtpoort (gebied) 1768 257 46v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schipper (schuit-) verkoper Scheffersplein 1775 258 214r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten oosten Rommelhaven 18 1788 263 52v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schipper (schuit-) koper huis Zoutsloot NZ 1798 265 100r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten oosten Rommelhaven 18 1801 265 287r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten oosten Rommelhaven 18 1803 266 307r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schipper naastligger ten oosten Rommelhaven 18 1804 267 35v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schipper naastligger ten oosten Vioolsteeg OZ 1804 267 73v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten oosten Rommelhaven 18 1805 267 161v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten oosten Rommelhaven 18 1805 267 177r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten oosten Vioolsteeg OZ 1806 267 237r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten noorden Rommelhaven 20achter 1808 268 59v
POPMA, JAN SCHELTES Jan Scheltes Popma koper huis onbekend 1736 249 121r
SCHELTES, het huis van Jetsch Scheltes naastligger ten zuiden Karremanstraat 20 1670 240 15r
SCHELTES, JETSKE Jetske Scheltes kopers Zoutsloot 1679 241 59r
SCHELTES, JETSKE Jetske Scheltes verkoper Heiligeweg 58 1714 245 226r
SCHELTES, JURJEN Jurgen Scheltes naastligger ten oosten Havenplein 1633 233 119r
SCHELTES, JURJEN de kinderen van de Burgemr. Jurrian Scheltes naastligger ten westen Rozengracht 40 1648 236 26v
SCHELTES, KLAAS Klaas Scheltes huurder boven Lanen NZ 1759 254 232v
SCHELTES, LIEUWE Lieuwe Scheltes , c.u. verkoper Snakkerburen (gebied) 1650 236 102v
SCHELTES, LIEUWE Lieuwe Scheltes , burger koper kamer, loods en tuin daarachter Snakkerburen (gebied) 1650 236 143r
SCHELTES, LIEUWE de weduwe van Lieuwe Scheltes naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1664 238 240v
SCHELTES, LIEUWE de weduwe van Lieuwe Scheltes naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 1671 240 62r
SCHELTES, LOLKJE Lolck Scheltes naastligger ten zuiden Karremanstraat WZ 1664 238 218v
SCHELTES, LOLKJE Lolk Scheltes Noorderhaven NZ 1641 234 125v
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maartje Scheltes verkoper Havenpoort 1752 252 224v
POPTA, MAGDALENA SCHELTES Machteltie Scheltes Popta ten oosten van Harlingen 1647 235 259r
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltes verkoper van 1/3 Lanen 45 1734 248 351r
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltes , burger Zeilmakersstraat 1735 249 96r
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltes , burger Zeilmakersstraat 1738 249 347r
SCHELTES, MARTJEN Maertje Scheltes , burger verkoper Schritsen ZZ 1729 247 230v
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Noorderhaven 49 1752 252 215v
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Zoutsloot 52 1752 252 216v
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Karremanstraat 21 1752 252 217v
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Heiligeweg 6 1752 252 219v
SCHELTES, MAGDALENA Magdeltje Scheltes Sint Jacobstraat 4 1754 253 143r
SCHELTES, MARTEN Marten Scheltes naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1794 264 200v
SCHELTES, NIESKE Nieske Scheltes verkoper Zuiderstraat 1768 257 86r
SCHELTES, PIETER Pieter Scheltes naastligger ten westen Lanen 16 1739 250 54v
SCHELTEMA, PIETER SCHELTES Pyter Scheltes Scheltema herbergier koper huis (als jaarlijkse lijfrente) Zoutsloot NZ 1760 255 20r
SCHELTES, PIETER Pytter Scheltes Noorderhaven ZZ 1700 244 63v
SCHELTES, SCHELTE Schelte Scheltes , c.u. mr. bakker huurder Grote Kerkstraat 37 1685 242 63r
SCHELTES, SCHELTE Schelte Scheltes , burger mr. bakker koper huis en plaats Kerkpoortstraat 59 1686 242 123v
SCHELTES, SIKKE de erfgenamen van wijlen Sicco Scheltes naastligger ten noorden Lanen ZZ 1683 241 270v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes verkoper Schritsen ZZ 1633 233 112v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Lanen 1640 234 115r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Lanen ZZ 1641 234 155r
SCHELTES, SIKKE hoekhuis van Sicke Scheltes naastligger ten noorden onbekend 1647 235 269v
SCHELTES, SIKKE de mouterij van Sicke Scheltes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31 1649 236 59v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 1649 236 81v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u. koper huis Noorderhaven 40 1649 236 85r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Heiligeweg 20 1649 236 98r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u. verkoper Noorderhaven 1650 236 145v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Lanen 1659 237 186v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 20 1660 238 15r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Scheerstraat 2 1660 238 17r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u. verkoper Heiligeweg 22 1661 238 94r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u. Kruisstraat 1664 238 216r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u. naastligger ten westen Kruisstraat 1664 238 216r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Lanen ZZ 1668 239 139v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koper door niaar schuur, oostelijk gedeelte van een Kruisstraat 8 1668 239 168r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Kruisstraat 8 1668 239 168r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Kruisstraat 8 1668 239 168r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Kruisstraat 8 1668 239 168v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten noorden onbekend 1668 239 169v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten zuidoosten Noordijs WZ 1669 239 189v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Lanen ZZ 1669 239 190v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Lanen ZZ 1669 239 35ra
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Kruisstraat 6 1670 240 7v
SCHELTES, SIKKE de weduwe en erven van Sicke Scheltes verkoper Noordijs 1 1675 240 187r
SCHELTES, SIKKE wijlen Sicke Scheltes Kruisstraat 8 1677 240 259r
SCHELTES, SIKKE wijlen Sicke Scheltes Kruisstraat 8 1677 240 259r
SCHELTES, SIKKE de schuur van de weduwe en erven van Sicke Scheltes Moriaanstraat 1679 241 30r
SCHELTES, SIKKE de erven van Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1681 241 142v
SCHELTES, SIKKE de erven van wijlen Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 15 1683 241 246r
SCHELTES, SIKKE de erven van Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 15 1683 241 246v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koopman naastligger ten noorden Grote Kerkstraat NZ 1688 242 235v
SCHELTES, SIKKE erven van Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1702 244 154v
SCHELTES, SIKKE erven van Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1702 244 179v
SCHELTES, Sicke [staat: S Scheltes naastligger ten zuiden Kruisstraat 1660 238 36r
SCHELTES, SIKKE Sicko Scheltes naastligger ten oosten Kruisstraat 6 1671 240 72r
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltes voormalig eigenaar Voorstraat 70 1663 238 194r
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltes voormalig eigenaar Voorstraat 70 1663 238 194r
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltes voormalig eigenaar Voorstraat 70 1663 238 194r
SCHELTES, SIKKE de mouterij van Sikke Scheltes naastligger ten oosten Kruisstraat 6 1665 239 32r
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltes , c.s. naastligger ten zuiden Kruisstraat 6 1665 239 32r
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltes , c.s. naastligger ten westen Lanen ZZ 1670 239 220r
SCHELTES, SIETE Syte Scheltes verkoper Zuiderstraat NZ 1760 254 257r
SCHELTES, TETJE Tettie Scheltes , burger onbekend ZZ 1674 240 153V
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes naastligger ten westen Schritsen 58 1769 257 98r
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes bootsman bij de Admiraliteit Rapenburg ZZ 1769 257 112r
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes naastligger ten westen Schritsen 58 1782 260 167r
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes naastligger ten westen Hofstraat 1784 261 255r
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes naastligger ten westen Schritsen 60 1788 263 8r
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes bootsman naastligger ten westen Hofstraat 17 1795 264 275v
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes oud hoogbootsman naastligger ten westen Hofstraat 15 1807 267 291r
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes oud hoogbootsman verkoper Hofstraat 15 1807 267 291r
SCHELTES, TIETE de erven van Tiete Scheltes naastligger ten westen Hofstraat 15 1808 268 151r
SCHELTES, TIETE wijlen Tiete Scheltes oud hoogbootsman verkoper Schritsen 56oost 1809 268 228v
SCHELTES, TIETE wijlen Tiete Scheltes hoogbootsman verkoper Hofstraat 13 1809 268 230r
SCHELTES, Tjetkse Scheltes verkoper van 1/5 Schritsen NZ 1796 264 318v
SCHELTES, TJITSKE Tjietsche Scheltes huurder Lanen 22 1801 266 9r
SCHELTES, TJITSKE Tjietske Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r
SCHELTES, TJITSKE Tjietske Scheltes verkoper Schritsen 25 1801 265 293r
SCHELTES, TJITSKE Tjietske Scheltes verkoper Lanen 22 1801 266 9r
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes verkopers Kerkpoortstraat 1679 241 50r
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes kopers Kleine Kerkstraat OZ 1680 241 78r
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes verkoper Lombardstraat 1682 241 196r
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes Bildtpoort (gebied) 1713 245 189r
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes Zuiderhaven 18 1728 247 110r
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes , burger Zuiderhaven 18 1728 247 110r
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes verkoper Zuiderhaven 18 1731 248 21v
HASELAAR, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Haselaar Zuiderpoort (gebied) 1727 246 307v
HASELAAR, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Haselaar Zuiderhaven ZZ 1727 246 311r
WIGLEMA, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Wiglama, burger Voorstraat 40 1671 240 66v
WIGLEMA, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Wiglama kopers Noorderhaven ZZ 1681 241 153r
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntje Scheltes , burger Zoutsloot NZ 1727 247 7v
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntje Scheltes , burger Grote Bredeplaats 31 1728 247 141v
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntje Scheltes , burger Schritsen ZZ 1729 247 230v
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntje Scheltes , pro se en n.f. verkoper Bildtpoort (gebied) 1730 247 355v
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntje Scheltes verkoper Grote Bredeplaats 31 1752 252 218v
SCHELTES, TIETE Tyte Scheltes hoogbootsman Admiraliteit koper door niaar tuin en timmerhuis Schritsen 56oost 1773 258 69v
SCHELTES, TIETE het het huis de Drie Spaarpotten van Tyte Scheltes naastligger ten noorden Schritsen 56oost de Drie Spaarpotten 1773 258 69v
SCHELTES, TIETE Tyte Scheltes huurder Schritsen 56oost 1809 268 228v
SCHELTES, TIETE Tytte Scheltes schipper koper huis Zuiderpoort (gebied) 1752 252 208r
SCHELTES, TIETE Tytte Scheltes schipper huurder Grote Ossenmarkt 15 1754 253 190v
SCHELTES, IETJE wijlen Ytje Scheltes Hoogstraat 39 1794 264 174v
SCHELTES, KLAAS Claas Scheltis huistimmerman Brouwersstraat 19 1737 249 166r
SCHELTES, JETSKE Jetske Scheltis Drie Roemerssteeg OZ 1684 242 43v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltis , c.u. koper huis Heiligeweg 18 1646 235 226r
SCHELTES, SIKKE huis van de kopers Sicke Scheltis naastligger ten oosten Heiligeweg 18 1646 235 226r
SCHELTES, SIKKE Sycke Scheltis geniaarde koper Scheffersplein 27 1646 235 204r
SCHELTES, ALBERT wijlen Albert Scheltus bleker Kerkpoort (gebied) 1733 248 232r
SCHELTES, JAN de weduwe van Jan Scheltus naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1697 243 280r
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltus , burger Havenweg 13 1734 248 282v
, FROUKJE Froukje Sebrans Beursma Heiligeweg 34 1798 265 80v
SIEGERS, TEUNIS Theunis Seegers , c.s. huurder Zoutsloot NZ 1755 253 198r
, WOUTER De erven van Wouter Seems bakker naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1650 236 106v
SEERPS, ABE Abbe Seerps koper 2 kamers Liemendijk 1682 241 232r
SEERPS, ABE Abbe Seerps , burger c.u. kooltjer koper huis, paardenstal, loods en plaats Droogstraat ZZ 1683 242 8r
SEERPS, ABE Abbe Seerps Vijverstraat NZ 1685 242 64v
SEERPS, ABE Abbe Seerps , burger koopman verkoper Liemendijk NZ 1694 243 102v
SEERPS, ABE Abbe Seerps koopman naastligger ten westen Grote Bredeplaats ZZ 1696 243 250v
SEERPS, ABE Abbe Seerps koopman verkoper Grote Bredeplaats ZZ 1698 243 368v
SEERPS, ABE Abbe Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 3 1700 244 54v
SEERPS, AAFKE Aeffke Seerps verkoper Rapenburg ZZ 1668 239 22va
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 25 1692 243 14v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Vijverstraat 4 1692 243 16r
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Schritsen NZ 1692 243 16v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Hofstraat 17 1692 243 17v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Hofstraat NZ 1692 243 18v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Hofstraat NZ 1692 243 19r
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Hofstraat 19 1692 243 19v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Hofstraat NZ 1692 243 20r
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Romastraat NZ 1692 243 20v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper onbekend 1692 243 21r
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Molenpad 1692 243 21v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Lanen 51 1692 243 22r
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderstraat WZ 1692 243 22v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 23r
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 23v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 24r
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 25r
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 14 1693 243 37v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Romastraat 6 1693 243 45v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
SEERPS, EESGE Aesge Seerps verkoper van 1/3 Lanen ZZ 1669 239 35ra
SEERPS, ANNE Anne Seerps huurder Karremanstraat WZ 1807 267 333r
SEERPS, AATJE Attie Seerps Liemendijk NZ 1658 237 174v
SEERPS, AATJE Attie Seerps Noorderhaven NZ 1658 237 169av
SEERPS, AATJE Attie Seerps gebruiker van de tuin van Pyter Tames Zoutsloot NZ 1681 241 130v
SEERPS, AATJE Attie Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 27 1681 241 174r
SEERPS, BAUKJE Bauckien Seerps , burgerse Lammert Warndersteeg 1 1678 241 14r
SEERPS, BAUKJE Bauckien Seerps , burgerse kopers William Boothstraat 1678 241 22v
SEERPS, BAUKJE Bauckjen Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 82 1695 243 157v
SEERPS, BAUKJE Bauckjen Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 82 1695 243 166r
BAKKER, BAUKJE SEERPS Bauckjen Seerps Bakker, burger Zoutsloot ZZ 1742 250 210v
SEERPS, BAUKJE Baukien Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 82 1699 244 22r
SEERPS, BAUKJE Baukje Seerps onbekend 1701 244 120r
SEERPS, BAUKJE Baukje Seerps erflaterse Grote Kerkstraat 1701 244 120v
SEERPS, BAUKJE Baukjen Seerps , burger Kruisstraat 6 1671 240 72r
SEERPS, DOEDE Doede Seerps bakker verkoper Rapenburg 1729 247 258r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koopman naastligger ten noorden Franekereind 23oost 1739 250 18r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koopman koper huis en tuintje Voorstraat NZ 1742 250 275v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer, burger koopman verkoper Voorstraat 42 1743 250 280r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer naastligger ten noorden Moriaanstraat 1754 253 163v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koopman verkoper onbekend 1770 257 164r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koopman Hofstraat NZ 1774 258 148v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koopman Hofstraat NZ 1774 258 148v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koopman Hofstraat NZ 1774 258 148v
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer Voorstraat 91 1785 262 23v
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer Voorstraat 91 1785 262 23v
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer Voorstraat 93achter 1785 262 23v
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer Voorstraat 93achter 1785 262 23v
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer verkoper van 1/2 Heiligeweg 52 1785 262 25v
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer oom van de verkoper Heiligeweg ZZ 1785 262 27r
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer Heiligeweg ZZ 1785 262 27r
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backer Scheffersplein 29 1785 262 28r
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer Scheffersplein 29 1785 262 28r
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backer Voorstraat 93 1785 262 30r
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer Voorstraat 93 1785 262 30r
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backer oom van de verkoper Voorstraat 93 1785 262 30r
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer Voorstraat 93 1785 262 30r
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer oom van de verkoper Voorstraat 89 1785 262 31v
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer Voorstraat 89 1785 262 31v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker koopman koper huis en erf (laatst bewoond door Wytske Broers Groenewolt) Voorstraat 42 1742 250 244v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker koopman en zoutzieder verkoper van 1/12 Lanen NZ 1743 251 3r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker Noorderhaven 19 1745 251 99v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker koopman koper huis of woning Voorstraat 93 1750 252 82r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker koopman naastligger ten westen Voorstraat 93 1750 252 82r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker koopman naastligger ten noorden Voorstraat 93 1750 252 82r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker naastligger ten noorden Heiligeweg 48 1782 260 192v
WILDSCHUT, IEKE SEERPS Eeke Seerps Wildschut oud fabrikant naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ 1766 256 185v
SEERPS, EESGE Eesge Seerps verkoper Kerkpoortstraat 1675 240 185v
SEERPS, EESGE Esge Seerps verkoper van 1/5 Kleine Bredeplaats 3 1695 243 161v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 25 1692 243 14v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Vijverstraat 4 1692 243 16r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Schritsen NZ 1692 243 16v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Hofstraat 17 1692 243 17v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Hofstraat NZ 1692 243 18v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Hofstraat NZ 1692 243 19r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Hofstraat 19 1692 243 19v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Hofstraat NZ 1692 243 20r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Romastraat NZ 1692 243 20v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper onbekend 1692 243 21r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Molenpad 1692 243 21v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Lanen 51 1692 243 22r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Zuiderstraat WZ 1692 243 22v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 23r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 23v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 24r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 25r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 14 1693 243 37v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Romastraat 6 1693 243 45v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
SEERPS, GATSE Gatse Seerps naastligger ten westen Noordijs 4 1693 243 54r
SEERPS, GATSE Gatse Seerps naastligger ten noorden Noordijs 4 1693 243 54r
SEERPS, GATSE Gatse Seerps , burger mr. bakker koper van 1/2 Lanen 50 1694 243 118r
SEERPS, GATSE Gatse Seerps bakker naastligger ten westen Rommelhaven 28 1695 243 128v
SEERPS, GATSE Gatse Seerps , burger mr. bakker verkoper van 1/2 Lanen 50 1698 243 370v
SEERPS, GATSE Gatse Seerps mr. bakker koper hof met vruchtbomen, wijnstokken en zomerhuis Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v
SEERPS, GATSE de erven van de hof van Gatse Seerps naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1708 245 70r
SEERPS, GATSE Weduwe en erven van Gatse Seerps Noordijs 4 1710 245 111r
SEERPS, GATSE de dogter van Gatse Seerps naastligger ten westen Rommelhaven 28 1717 245 287v
SEERPS, GATSE Gattie Seerps naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1658 237 164r
SEERPS, GEERTJE Geertje Seerps Achterstraat 1688 242 260v
SEERPS, GEERTJE Geertje Seerps Sint Jacobstraat 19 1751 252 140r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 25 1692 243 14v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Vijverstraat 4 1692 243 16r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Schritsen NZ 1692 243 16v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Hofstraat 17 1692 243 17v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Hofstraat NZ 1692 243 18v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Hofstraat NZ 1692 243 19r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Hofstraat 19 1692 243 19v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Hofstraat NZ 1692 243 20r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Romastraat NZ 1692 243 20v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper onbekend 1692 243 21r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Molenpad 1692 243 21v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Lanen 51 1692 243 22r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Zuiderstraat WZ 1692 243 22v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 23r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 23v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 24r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 25r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 14 1693 243 37v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Romastraat 6 1693 243 45v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
WILDSCHUT, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Wildschut, burger bontreder verkoper Franekereind 3 1738 249 223r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 25 1692 243 14v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Vijverstraat 4 1692 243 16r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Schritsen NZ 1692 243 16v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Hofstraat 17 1692 243 17v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Hofstraat NZ 1692 243 18v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Hofstraat NZ 1692 243 19r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Hofstraat 19 1692 243 19v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Hofstraat NZ 1692 243 20r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Romastraat NZ 1692 243 20v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper onbekend 1692 243 21r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Molenpad 1692 243 21v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Lanen 51 1692 243 22r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Zuiderstraat WZ 1692 243 22v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 23r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 23v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 24r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 25r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 14 1693 243 37v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Romastraat 6 1693 243 45v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
SEERPS, GRIETJE Grietie Seerps Lanen 21 1734 248 319v
SEERPS, GRIETJE Grietie Seerps naastligger ten zuiden Lanen 21 1734 248 319v
SEERPS, GRIETJE Grietje Seerps , burger Lanen 21 1730 247 368v
SEERPS, GRIETJE Grietje Seerps , burger Lanen 21 1730 247 368v
BAKKER, GRIETJE SEERPS Grietje Seerps Backer verkoper van 1/12 Lanen NZ 1743 251 3r
SEERPS, HARKE Harke Seerps huurder Rommelhaven ZZ 1735 249 52r
SEERPS, HARKE Harke Seerps oud varenspersoon Noorderhaven 50 1756 253 257r
SEERPS, Hinckie Seerps verkoper van 1/4 Zoutsloot 47 1701 244 103r
SEERPS, HINKE Hinke Seerps Voorstraat 14 1701 244 118v
SEERPS, HOITE de weduwe van Hoite Seerps huurder Herenknechtenkamerstraat OZ 1741 250 200v
SWERMS, HOTSE SEERPS Hotse Seerps Swerms, c.s. q.q. mr. zilversmid in qlt als diaconen van de gereformeerde kerke Romastraat 1 1706 244 334r
SEERPS, HOITE Hoyte Seerps Scheffersplein WZ 1633 233 124r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjer koper provisioneel Hoogstraat 1680 241 29va
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjer naastligger ten oosten Hoogstraat ZZ 1684 242 40v
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps geniaarde koper Vijverstraat NZ 1685 242 64v
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps , burger c.u. kooltjer koper woning met plaatske Zoutsloot ZZ 1685 242 75v
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjer koper fraai huis Vijverstraat NZ 1685 242 90r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjer naastligger ten zuiden onbekend 1686 242 112r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjer naastligger ten noorden onbekend 1686 242 112r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjer verkoper onbekend 1686 242 112r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjer verkoper Zoutsloot ZZ 1687 242 179r
POPTA, JOOST SEERPS Joost Seerps Popta, c.u. mr. kleermaker koper huis Brouwersstraat 9 1713 245 197r
POPTA, JOOST SEERPS Joost Seerps Popta mr. kleermaker koper huis CA Heiligeweg 32 1727 246 305v
SEERPS, JOUKE Joucke Seerps Zoutsloot ZZ 1719 246 38r
SEERPS, PIETER Pieter Seerps verkoper Moriaanstraat ZZ 1669 239 201v
SEERPS, PIETER Pieter Seerps naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1683 241 240v
SEERPS, PIETER Pieter Seerps mr. timmerman koper provisioneel Franekereind 36 1682 241 60va
SEERPS, PIETER Pieter Seerps naastligger ten oosten Franekereind 34 1684 242 45r
SEERPS, PIETER de erven van Pieter Seerps naastligger ten westen Franekereind 36 1709 245 78v
SEERPS, PIETER Pieter Seerps verkoper van 1/4 Zoutsloot ZZ 1719 246 38r
SEERPS, PIETER huisman Pieter Seerps verkoper Zoutsloot NZ 1731 248 42v
SEERPS, PIETER Pieter Seerps , e.a. huurder Karremanstraat NZ 1736 249 148v
SEERPS, PIETER Pyter Seerps , burger huistimmerman Nieuwstraat 37 1697 243 322v
SEERPS, PIETER Pyter Seerps , c.s. naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 2 1728 247 213v
SEERPS, PIETER Pytter Seerps koper Kerkpoortstraat 39 1667 239 81r
SEERPS, PIETER nu Pytter Seerps timmerman naastligger ten westen Franekereind 38 1686 242 114v
SEERPS, PIETER Pytter Seerps mr. huistimmerman naastligger ten zuiden Nieuwstraat 35 1687 242 216v
SEERPS, PIETJE Pyttie Seerps Heiligeweg 25 1718 246 1v
SEERPS, PIETJE Pyttie Seerps Heiligeweg 32 1727 246 305v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steeven Seerps Swerms makelaar verkoper Tiepelsteeg 1696 243 222v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper (Is tevens curator van Gijsbert en Gosse Swerms) Zuiderhaven 25 1692 243 14v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper (Is tevens curator van Gijsbert en Gosse Swerms) Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper (Is tevens curator van Gijsbert en Gosse Swerms) Vijverstraat 4 1692 243 16r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper (Is tevens curator van Gijsbert en Gosse Swerms) Schritsen NZ 1692 243 16v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper (Is tevens curator van Gijsbert en Gosse Swerms) Hofstraat 17 1692 243 17v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper (Is tevens curator van Gijsbert en Gosse Swerms) Hofstraat NZ 1692 243 18v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper (Is tevens curator van Gijsbert en Gosse Swerms) Hofstraat NZ 1692 243 19r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper (Is tevens curator van Gijsbert en Gosse Swerms) Hofstraat 19 1692 243 19v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper (Is tevens curator van Gijsbert en Gosse Swerms) Hofstraat NZ 1692 243 20r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper (Is tevens curator van Gijsbert en Gosse Swerms) Romastraat NZ 1692 243 20v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper (Is tevens curator van Gijsbert en Gosse Swerms) onbekend 1692 243 21r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper (Is tevens curator van Gijsbert en Gosse Swerms) Molenpad 1692 243 21v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper (Is tevens curator van Gijsbert en Gosse Swerms) Lanen 51 1692 243 22r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper (Is tevens curator van Gijsbert en Gosse Swerms) Zuiderstraat WZ 1692 243 22v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper (Is tevens curator van Gijsbert en Gosse Swerms) Zuiderhaven 18 1692 243 23r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper (Is tevens curator van Gijsbert en Gosse Swerms) Zuiderhaven 18 1692 243 23v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper (Is tevens curator van Gijsbert en Gosse Swerms) Zuiderhaven 6 1692 243 24r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper (Is tevens curator van Gijsbert en Gosse Swerms) Zuiderhaven 6 1692 243 25r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper (Is tevens curator van Gijsbert en Gosse Swerms) Zuiderhaven 14 1693 243 37v
SWERMS, STEFFEN SEERPS vaandrig Steven Seerps Swerms koper pakhuis beneden geschikt als houtstek en boven graanzolders Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper (Is tevens curator van Gijsbert en Gosse Swerms) Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper (Is tevens curator van Gijsbert en Gosse Swerms) Romastraat 6 1693 243 45v
SWERMS, STEFFEN SEERPS vaandrig Steven Seerps Swerms, burger koper kamer Tiepelsteeg 1693 243 46r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper (Is tevens curator van Gijsbert en Gosse Swerms) Tiepelsteeg 1693 243 46r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms koper huis met een plaatsje erachter Zuiderhaven 23 1693 243 63v
SWERMS, STEFFEN SEERPS als bewoner burgervaandrig Steven Seerps Swerms naastligger ten noorden Zuiderhaven 23 1693 243 63v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrager Steven Seerps Swerms gezworen makelaar koper pakhuis en plaats erachter Zuiderhaven 18 1697 243 315v
SEERPS, SIEBE Sybe Seerps koper huis Kerkpoortstraat 39 1667 239 81r
SEERPS, SIEBE Sybe Seerps , c.u. timmerman koper pakhuis Schritsen de Drie Klaverbladen 1668 239 154r
SEERPS, SIEBE Sybe Seerps verkoper Moriaanstraat ZZ 1669 239 201v
SEERPS, SIEBE wijlen Sybe Seerps Droogstraat NZ 1676 240 219r
SEERPS, SIEBE wijlen Sybe Seerps Schritsen NZ 1676 240 219v
SEERPS, SIEBE wijlen Sybe Seerps Schritsen NZ 1676 240 246r
SEERPS, SIEBE Sybe Seerps koper huis Droogstraat NZ 1672 240 11va
SEERPS, SIEBREN Sybren Seerps naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1786 262 84r
SEERPS, SIEBREN Sybren Seerps naastligger ten noorden Nieuwstraat 22 1793 264 136v
HOEDJE, SIEBREN SEERPS Sybren Seerps Hoedtje, c.u. huistimmerman koper huis Nieuwstraat 20 1785 262 15r
HOEDJE, SIEBREN SEERPS Sybren Seerps Hoedtje naastligger ten noorden Nieuwstraat 22 1802 266 118v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Zuiderhaven 25 1692 243 14v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Vijverstraat 4 1692 243 16r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Schritsen NZ 1692 243 16v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Hofstraat 17 1692 243 17v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Hofstraat NZ 1692 243 18v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Hofstraat NZ 1692 243 19r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Hofstraat 19 1692 243 19v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Hofstraat NZ 1692 243 20r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Romastraat NZ 1692 243 20v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper onbekend 1692 243 21r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Molenpad 1692 243 21v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Lanen 51 1692 243 22r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Zuiderstraat WZ 1692 243 22v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 23r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 23v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 24r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 25r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Zuiderhaven 14 1693 243 37v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Romastraat 6 1693 243 45v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
SEERPS, TJEERD Tjeerd Seerps mr. scheepstimmerman ten oosten van Harlingen NZ 1743 251 11r
SEERPS, TJEERD Tjeerd Seerps huurder Zoutsloot NZ 1759 254 214v
VRIES, TJEERD SEERPS Tjeerd Seerps de Vries scheepstimmerman verkoper ten oosten van Harlingen 1757 254 103v
VRIES, TJEERD SEERPS Tjeerd Seerps de Vries huurder en gebruiker ten oosten van Harlingen 1758 254 137v
SEERPS, TJEPKE Tjepke Seerps naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1693 243 29r
SEERPS, TJEPKE Tjepke Seerps naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1693 243 29r
GRATEMA, TJEPKE SEERPS Tjepke Seerps Gratama koopman verkoper Rapenburg 1708 245 50v
GRATEMA, TJEPKE SEERPS Tjepke Seerps Gratema naastligger ten westen Rapenburg 1698 243 344v
GRATEMA, TJEPKE SEERPS Tjepke Seerps Gratema naastligger ten noorden Rapenburg 1698 243 344v
GRATEMA, TJEPKE SEERPS Tjepke Seerps Gratema koopman koper provisioneel Voorstraat 50 1692 243 1ra
GRATEMA, TRIJNTJE SEERPS Trijntie Seerps Gratama Franekertrekvaart 1693 243 39v
GRATEMA, TRIJNTJE SEERPS wijlen Trijntie Seerps Gratama Zoutsloot 125 1718 246 24r
GRATEMA, TRIJNTJE SEERPS Trijntje Seerps Gratema, burger Franekereind 10 1695 243 129r
SEERPS, WIEBREN de hovinge van Wibrant Seerps naastligger ten oosten Droogstraat 1642 234 180v
SWERMS, WIEGER SEERPS Wieger Seerps Swerms distillateur verkoper van 1/2 Voorstraat NZ 1763 255 209v
SEERPS, WIEBREN Wybrant Seerps , burger verkoper Zoutsloot NZ 1634 233 133v
SEERPS, WIEBREN het huis van wijlen Wybrant Seerps naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1648 236 16v
SEERPS, WIEBREN het huis van de erven van Wybren Seerps naastligger ten westen Zuiderplein 1 1649 236 56v
SIEGERS, HENDRIK Hendrik Segers huurder Zoutsloot 1753 253 104v
SIEGERS, TRIJNTJE Trijntie Segers naastligger ten oosten Lanen ZZ 1668 239 139v
SELIS, GRIETJE Grietie Selis Achterstraat NZ 1711 245 162r
, JAN de kamer bewoond door de weduwe van Jan Selles naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1713 245 188v
SINTS, HUBERT de weduwe van Huibert Sendts naastligger ten noorden Noorderhaven 61 1665 239 2va
SINTS, HUBERT de weduwe van Huibert Sent naastligger ten noorden Hondenstraat 12 1662 238 158v
SINTS, HUBERT de weduwe van Huibert Sent naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 20 1663 238 165v
SINTS, HUBERT de weduwe van Huybert Sent naastligger ten noorden Vijverstraat 1677 240 255v
SINTS, WARNER de erven van Warner Senths naastligger ten oosten Zuiderhaven 59 1689 242 279v
SINTS, WIETSE Wytse Senties , c.u. verkoper William Boothstraat 3 1661 238 85r
SINTS, FROUKJE onmondig kind Vrouwkje Sentjes verkoper Zuiderstraat 18 1801 266 25r
SINTS, HILTJE Hiltie Sents vorige eigenaar Grote Ossenmarkt 1681 241 168r
SINTS, HISKE Hiske Sents Grote Kerkstraat 21 1803 266 255v
SINTS, HISKE Hiske Sents Grote Kerkstraat 21 1803 266 255v
SINTS, HISKE wijlen Hiske Sents Kleine Bredeplaats 24 1808 268 131r
SINTS, HISKE Hiske Sents verkoper Grote Kerkstraat 21 1811 269 141r
SINTS, HUBERT de weduwe van Huibert Sents naastligger ten zuiden Vijver 7 1664 238 234r
SINTS, HUBERT de weduwe van Huibert Sents naastligger ten noorden Vijverstraat ZZ 1663 238 22av
SINTS, HUBERT de weduwe van Huibert Sents naastligger ten zuiden Vijver 7 1670 240 24v
SINTS, HUBERT Huybert Sents koper huis en schuur Vijver 9 1646 235 222v
SINTS, HUBERT koper Huybert Sents naastligger ten oosten Vijver 9 1646 235 222v
SINTS, HUBERT wijlen Huybert Sents Zuiderhaven 13 1668 239 177r
SINTS, HUBERT wijlen Huybert Sents Brouwersstraat WZ 1676 240 245r
SINTS, JAN Jan Sents verpachter grond Schoolsteeg WZ 1633 233 106v
SINTS, JAN de brouwerij van Jan Sents naastligger ten oosten onbekend 1657 237 110r
SINTS, JAN Jan Sents huurder Zuiderstraat WZ 1692 243 22v
SINTS, JANKE Jancke Sents , burgerse Voorstraat 3 1658 237 153r
SINTS, ROMKE hovinge van Romcke Sents naastligger ten oosten Romastraat 1646 235 208r
SINTS, SIETSE Sytse Sents koper huis Lanen NZ 1634 233 134r
SINTS, SIETSE Sytse Sents koper door niaar huis Lanen NZ 1642 234 166r
SINTS, SIETSE Sytse Sents naastligger ten noorden Lanen NZ 1642 234 166r
SINTS, WARNER Warner Sents huurder Zuiderhaven 57 1657 237 105r
SINTS, WARNER Warner Sents naastligger ten zuiden onbekend 1668 239 157r
SINTS, WOUTER het voormalige huis van Wouter Sents bakker naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 35 1660 238 51v
SINTS, IEPE weduwe Ype Sents naastligger ten oosten Rozenstraat 1731 248 58r
SINTS, IEPE weduwe Ype Sents naastligger ten noorden Rozenstraat 1731 248 58r
SINTS, IEPE wijlen Yppe Sents Lanen NZ 1733 248 176v
SEERPS, ABE Abe Serps , c.u. cooltjer koper huis Schritsen ZZ 1688 242 241v
SEERPS, JAKOB Jacob Serps kooltjer verkoper Noordergrachtswal 1686 242 153v
SEERPS, TJITSKE Tietske Serps Noorderhaven ZZ 1661 238 73r
SERVAAS, JAKOB Jacob Servaas , c.u. naastligger ten oosten Lanen 82 1715 245 239r
SERVAAS, PIETJE Pyttie Servaas , burger Grote Bredeplaats 1707 245 31r
SERVAAS, PIETJE Pyttie Servaas , burger Grote Bredeplaats 1707 245 31r
SERVAAS, WILLEM Willem Servaas , c.u. huurder Hoogstraat 16 1767 257 23r
SERVAAS, WILLEM Willem Servaas huurder benedenkamer Voorstraat 51 1775 258 226r
SERVAAS, WILLEM Willem Servaas huurder Zoutsloot NZ 1775 258 232v
SERVAAS, JAKOB Jacob Servaes mr. slotmaker huurder Lanen 84 1712 245 315v
SERVAAS, PIETER de erven van Pieter Servaes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 14 1734 248 310r
SERVAAS, PIETER de erven van Pieter Servaes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 14 1734 249 17r
, PIETJE Pytie Serwaes* naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat OZ 1732 248 139r
, PIETJE Pytie Serwaes* naastligger ten oosten Sint Jacobstraat OZ 1732 248 139r
, SJOERD Sioerd Seyckes schipper op Dokkum naastligger ten westen Voorstraat 23 1688 242 230r
, SJOERD Sjoerdt Seyckes , burger schipper op Dokkum (trek-) koper 1/2 windmolen genaamd De Nieuwe Molen, met molenaarshuis en tuin Rapenburg de Nieuwe Molen 1688 242 250v
SIJES, SJOERD Sjoerd Seyes Lanen 46 1702 244 159r
SIJES, SIEBE burgemeester Sybe Seyes Hilma koopman verkoper Noorderhaven 22 1700 244 83r
SIJES, SIEBE Gecommiteerde crediteur en als gelastigde van de hypothecaire crediteuren van Sybe Seyes Hilma , c.u. verkoper ten noorden van Harlingen 1702 244 179r
SIJES, SIEBE de gecommiteerde crediteuren van burgemeester Sybe Seyes Hilma , c.u. verkoper Noordijs 19 1702 244 182v
SIBBELES, GRIETJE Grietje Sibbeles lastgever Hoogstraat 19 1792 264 28v
SIBBELES, JELTJE Jeltje Sibbeles lastgever (lasthebber van Jogchum Sibbeles) Hoogstraat 19 1792 264 28v
SIBBELES, JOCHEM Jogchum Sibbeles lastgever Hoogstraat 19 1792 264 28v
SIBBELES, SIETSE Sytse Sibbeles soldaat lastgever Hoogstraat 19 1792 264 28v
SIBBELES, WOPKE Wopke Sibbeles soldaat lastgever Hoogstraat 19 1792 264 28v
SIBBELES, de schuur van Lijntien Sibbels naastligger ten noorden Hoogstraat 7 1686 242 106r
BIERMA, PIETER SIBBELES Pieter Sibbels van Bierma naastligger ten westen Schoolsteeg WZ 1686 242 112v
BROUWER, GRIETJE SIBBELES Grietje Sibbles Brouwer Grote Kerkstraat 29 1781 260 114v
SIBBELES, de mouterij van Lijntien Sibbles naastligger ten oosten Hoogstraat 7 1686 242 106r
REEN, SIBBELES Lijntien Sibbles Reen huurder Brouwersstraat 13 1684 242 14v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibbouts Cramer, burger c.u. koopman naastligger ten noorden Voorstraat 49 1741 250 167v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibbouts Cramer, burger koopman verkoper Voorstraat 49 1741 250 167v
REEN, LIENTJE Lijntie Sibeles Reen verkoper van 1/2 Hoogstraat 7 1702 244 188v
, SAAPKE Saepke Sibeles Brouwersstraat WZ 1703 244 194r
, IETJE Yttie Siberus Rinnertspijp 1726 246 248r
, IETJE Yttie Siberus naastligger ten noorden Rinnertspijp 1726 246 248r
GROEN, ALBERT SIEBES Albart Sibes Groen, burger koper hovinge (Plus 1 ducaat) Rapenburg 1662 238 121r
SIEBES, ANSKE Anske Sibes , burger mr. metselaar Kerkpoortstraat 1738 249 267v
SIEBES, ANSKE Anske Sibes , burger mr. metselaar Kerkpoortstraat 1738 249 267v
SIEBES, ANTJE Antie Sibes , burger verwandelaar Rinnertspijp OZ 1641 234 151v
SIEBES, KLAAS de weduwe van Claes Sibes naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg WZ 1657 237 120v
SIEBES, KLAAS het huis van wijlen Claes Sibes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 4 1658 237 142r
SIEBES, JAN Jan Sibes , burger c.u. koper huis Hoogstraat ZZ de Blauwe Engel 1642 234 161v
SIEBES, JAN Jan Sibes pottenbakker naastligger ten westen Rommelhaven 15 1650 236 122r
SIEBES, JAN Jan Sibes , burger koper estrik- en panwerk Rozengracht 22 1660 238 55r
SIEBES, JAN Jan Sibes naastligger ten oosten Hoogstraat 20 1662 238 12av
SIEBES, MEINERT deze verkochte kamer is het sterfhuis van Meindert Sibes turfdrager eerdere bewoner Gardenierstraat ZZ 1666 239 6va
SIEBES, MEINERT Meynert Sibes naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1641 234 154v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sibes Salverda koopman koper dwarshuis Romastraat 27 1738 249 227r
SIEBES, SIEMEN de weduwe van Symon Sibes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 27 1745 251 56r
, ANTJE Antie Sibes [staat: F , burger aanhandelaar kamer Rinnertspijp OZ 1641 234 151v
REEN, LEENTJE SIBBELES Leentie Sibles Reen naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1699 243 402v
REEN, SIBBELES Lijntien Sibles Reen naastligger ten westen (volgens DTB: Rheen) Hoogstraat NZ 1693 243 38v
SIBBELES, SAAPKE Saepke Sibles Brouwersstraat WZ 1676 240 245r
SIEBOUTS, SIEMEN Simon Siboldi Beeltsma conrector scholarium koper hof Hofstraat 16 1682 241 234r
SIEBOUTS, KORNELIS wijlen Cornelis Sibolts Lanen ZZ 1642 234 181v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibolts Cramer naastligger ten zuiden onbekend 1737 249 202r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibolts Cramer koopman verkoper Rozengracht 40 1739 250 16r
KRAMER, JAN SIEBOUTS estrikwerk van Jan Sibolts Cramer naastligger ten westen Rozengracht NZ 1739 250 16r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibolts Cramer koopman verkoper Rozengracht NZ 1739 250 16r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibolts Cramer koopman naastligger ten westen Rozenstraat 1739 250 16r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibolts Cramer koopman verkoper Rozenstraat 1739 250 16r
SCHELTEMA, JAN SIEBOUTS weefwinkel van Jan Sibolts Scheltema, burger koopman naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1739 250 16r
SIEBOUTS, JANKE Janke Sibolts Drie Roemerssteeg 1661 238 74r
SIEBOUTS, HILLEBRAND Hilbrant Sibouts , c.u. koper kamer Hofstraat ZZ 1661 238 90r
SIEBOUTS, HILLEBRAND Hilbrant Sibouts , burger gleibakker koper 2 kamers onbekend de Hamer 1663 238 167v
SIEBOUTS, HILLEBRAND Hillebrant Sibouts naastligger ten zuiden Voorstraat 70 1663 238 194r
SIEBOUTS, HILLEBRAND Hillebrant Sibouts naastligger ten zuiden Voorstraat 70 1663 238 194r
SIEBOUTS, HILLEBRAND Hillebrant Sibouts naastligger ten zuiden Voorstraat 70 1663 238 194r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibouts Cramer koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 90 1738 249 292r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibouts Cramer naastligger ten oosten Noorderhaven 92 1747 251 196v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibouts Cramer koopman verkoper Noorderhaven 92 1747 251 196v
SIEBOUTS, JETSKE Jetske Sibouts verkoper van 1/8 Zoutsloot 47 1701 244 103r
SIEBOUTS, SIEBOUT Sibout Sibouts , c.u. huurder Lanen 82 1715 245 239r
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u. koper kamer met zolder erboven onbekend 1664 238 224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u. naastligger ten zuiden onbekend 1664 238 224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u. naastligger ten westen onbekend 1664 238 224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u. naastligger ten noorden onbekend 1664 238 224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tjeerd Sibouts Haarsma, c.u. koper huis Moriaanstraat ZZ 1669 239 201v
, SIEBREN Sibrant Sibrandes , c.u. naastligger ten zuiden Vianen 1719 246 43v
CANNEGIETER, SIEBREN Sibrant Sibrandes Kannegieter, c.u. ? koper huis Vianen 1719 246 43v
SIEBRENS, AAGJE Aegie Sibrands verkoper Nieuwstraat 42 1699 244 21r
KAMSTRA, FEIKE SIEBRENS vroedsman Feike Sibrands Kamstra verkoper Lanen 62 1788 263 15r
SIEBRENS, GERBEN wijlen Gerbrand Sibrands schipper Droogstraat ZZ 1789 263 144r
SIEBRENS, RINSE Rinse Sibrands naastligger ten oosten Noorderhaven 56achter 1800 265 211v
SIEBRENS, RINSE Rinse Sibrands schipper op Medemblik verkoper Noorderhaven 56achter 1800 265 211v
CANNEGIETER, SIEBREN SIEBRENS vroedsman Sybrand Sibrands Kannegieter verkoper Voorstraat 55 1720 246 68v
SIEBRENS, FOPPE Foppe Sibrandts mr. ankersmid verkoper Zuiderhaven ZZ 1664 238 234v
FEITEMA, MAAIKE SIEBRENS Mayke Sibrandts Feitema naastligger ten oosten Sint Christoffelsteeg 1714 245 220v
REITSMA, AALTJE SIEBRENS Aaltje Sibrandus Reidsma verkoper (? deel, erfgenaam ex testamento wijlen Elisabeth Jans, weduwe van Sibren Reidsma) Lanen 85 1800 265 214v
REITSMA, GERRIT SIEBRENS Gerrit Sibrandus Reidsma verkoper (? deel, erfgenaam ex testamento wijlen Elisabeth Jans, weduwe van Sibren Reidsma) Lanen 85 1800 265 214v
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sibrandus koopman naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 15 1786 262 111r
REITSMA, JAKOB SIEBRENS Jacob Sibrandus Reidsma verkoper (1/5 deel, erfgenaam ex testamento wijlen Elisabeth Jans, weduwe van Sibren Reids) Lanen 85 1800 265 214v
REITSMA, LUTSKE SIEBRENS Lutske Sibrandus Reidsma verkoper (? deel, erfgenaam ex testamento wijlen Elisabeth Jans, weduwe van Sibren Reidsma) Lanen 85 1800 265 214v
REITSMA, SIEBREN SIEBRENS Sybren Sibrandus Reitsma verkoper Heiligeweg 6 1799 265 153r
REITSMA, FOLKERT SIEBRENS Volkert Sibrandus Reidsma verkoper (? deel, erfgenaam ex testamento wijlen Elisabeth Jans, weduwe van Sibren Reidsma) Lanen 85 1800 265 214v
FEITEMA, EEDE SIEBRENS Ede Sibrans Feitama koper onbekend 1633 233 102v
SIEBRENS, DIRK Dirk Sibrants eigenaar grondpacht Kerkpoortstraat 31 1661 238 82r
SIEBRENS, DIRK Dirk Sibrants eigenaar grondpacht Kerkpoortstraat 1661 238 8av
SIEBRENS, IEBELE de weduwe van Ebel Sibrants naastligger ten noorden 1640 234 101r
SIEBRENS, FEIKE Feycke Sibrants eerdere eigenaar onbekend 1657 237 136v
SIEBRENS, FOPPE Foppe Sibrants ankersmid naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1659 237 187v
SIEBRENS, LUTSKE Luytien Sibrants , burger Grote Ossenmarkt NZ 1650 236 116v
SIEBRENS, SEERP de erfgenamen van Seerp Sibrants verkoper Voorstraat 8 1648 236 18r
SIEBRENS, TIEDE Tiede Sibrants naastligger ten oosten Vijverstraat NZ 1640 234 117v
SIEBRENS, AAFKE Aafke Sibrens , burger Heiligeweg 1a 1660 238 62v
SIEBRENS, AAFKE Aefke Sibrens Zoutsloot 1659 237 210v
SIEBRENS, AAGJE Aegien Sibrens Kleine Bredeplaats 23 1699 244 34v
SIEBRENS, AAGJE de huisinge van Aegjen Sibrens , c.s. naastligger ten oosten Vijverstraat 26 1707 245 21v
SIEBRENS, de erven van Aryen Sibrens naastligger ten oosten Vijverstraat 26 1719 246 35r
SIEBRENS, BEREND Beernt Sibrens Ekel mr. kleermaker Kleine Bredeplaats 2 1684 242 14r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS mede vroedsman Dirck Sibrens Longerhou, burger c.u. naastligger ten westen Schritsen 7 1661 238 108r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS mede vroedsman Dirck Sibrens Longerhou, burger verkoper Schritsen 7 1661 238 108r
SIEBRENS, GERRIT Gerrit Sibrens mr. bakker verkoper onbekend 1722 246 146v
SIEBRENS, GAUKE Goucke Sibrens naastligger ten zuiden Schoolsteeg 1708 245 71v
SIEBRENS, GAUKE Gouke Sibrens Hengst, burger bontreder verkoper Voorstraat NZ 1752 253 34v
SIEBRENS, GRIETJE Griet Sibrens Sint Jacobstraat OZ 1651 236 155r
SIEBRENS, HESSEL Hessel Sibrens naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1698 243 377v
SIEBRENS, HIELKJE Hylkien Sibrens William Boothstraat 1658 237 171ar
SIEBRENS, JAN Jan Sibrens verkoper van 5/16 Zoutsloot 1659 237 210v
SIEBRENS, JAN Jan Sibrens naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1660 238 27r
SIEBRENS, JAN Jan Sibrens naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1660 238 64r
SIEBRENS, JAN Jan Sibrens naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1661 238 92r
SIEBRENS, JAN wijlen Jan Sibrens Voorstraat 67 1720 246 72v
SIEBRENS, JAN Jan Sibrens reidmaker koper van 1/3 Lanen 85 1800 265 214v
SIEBRENS, JOCHEM Jochum Sibrens verkoper Zoutsloot NZ 1663 238 177v
SIEBRENS, MAAIKE Mayke Sibrens naastligger ten westen Zuiderstraat 10 1658 237 166r
SIEBRENS, PIER Pier Sibrens bakker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat WZ 1658 237 142v
SIEBRENS, PIETER Pieter Sibrens mr. huistimmerman naastligger ten westen Lanen 39 1712 245 182r
SIEBRENS, PIETER Pieter Sibrens naastligger ten westen Lanen 39 1715 245 233r
SIEBRENS, PIETJE Pyttie Sibrens verkoper van 1/16 Zoutsloot 1659 237 210v
SIEBRENS, SIEBREN Sibren Sibrens , c.u. mr. timmerman verkoper Nieuwstraat 58 1660 238 23r
SIEBRENS, SIEBREN Sibren Sibrens mr. tinnegieter naastligger ten westen Voorstraat 57 1695 243 177v
SIEBRENS, SIEBREN tuin van vroedsman Sibren Sibrens kannegieter naastligger ten westen Kerkpad WZ 1700 244 84v
SIEBRENS, SIEBREN de hof van Sibren Sibrens naastligger ten westen Kerkpoortstraat WZ 1717 245 282r
SIEBRENS, SIEBREN de hof van Sibren Sibrens naastligger ten noorden Kerkpoortstraat WZ 1717 245 282r
SIEBRENS, SIEBREN wijlen Sibren Sibrens kannegieter Lanen 16 1737 249 210r
SIEBRENS, TRIJNTJE Trijntje Sibrens verkoper Schritsen 36 1665 239 20v
SIEBRENS, TRIJNTJE Trijntje Sibrens naastligger ten zuiden Schritsen 36 1665 239 20v
SIKKES, de weduwe van Adtie Johannes Sickes naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1648 236 51r
SIKKES, BEREND Barent Sickes naastligger ten oosten Franekereind 25 1633 233 100r
SIKKES, BAUKE meerderjarige vrijgezel Bauke Sickes verkoper van 1/4 Nieuwstraat 1739 250 8r
SIKKES, BEREND Beernt Sickes naastligger ten noorden Franekereind 25 1641 234 145v
RIENSTRA, BOKKE SIKKES Bocke Sickes Rienstra stadsbouwmeester naastligger ten westen Noorderhaven 74 1741 250 172v
SIKKES, DIRK Dirck Sickes , burger koper gedeelte van een hof ten zuiden van Harlingen 1692 243 3v
SIKKES, DIRK de hof van Dirck Sickes naastligger ten oosten Drie Roemerssteeg OZ 1693 243 44v
SIKKES, DIRK Dirck Sickes , burger Zuiderhaven 6 1693 243 50ar
SIKKES, DIRK Dirck Sickes , n.u. naastligger ten oosten Voorstraat 12 1694 243 94v
SIKKES, DIRK Dirck Sickes , n.u. naastligger ten zuiden Voorstraat 12 1694 243 94v
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopman Lanen 9oost 1698 243 342v
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopman naastligger ten oosten Lanen 9oost 1698 243 342v
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopman naastligger ten noorden Lanen 9oost 1698 243 342v
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopman naastligger ten noorden Lanen 13 1699 243 392v
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopman naastligger ten noorden Lanen 13 1700 244 63r
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopman naastligger ten noorden Lanen 13 1707 245 28v
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopman naastligger ten westen Noorderhaven 73 1709 245 101r
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopman naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1711 245 152r
SIKKES, DIRK de tuin van Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemerssteeg 1719 246 44v
SIKKES, DIRK weduwe van Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemerssteeg 1 1724 246 212r
SIKKES, DIRK wijlen Dirk Sickes Voorstraat 37 1726 246 253r
SIKKES, DIRK wijlen Dirk Sickes Noorderhaven 71 1726 246 281r
SIKKES, DIRK wijlen Dirk Sickes Noorderhaven 71 1726 246 281r
SIKKES, DIRK de weduwe van Dirk Sickes koopman naastligger ten oosten Drie Roemerssteeg 5 1727 247 56v
SIKKES, DIRK de weduwe van Dirk Sickes verpachter grond Lanen 15 1733 248 205r
SIKKES, DIRK Dirk Sickes naastligger ten noorden Kruisstraat NZ 1753 253 64r
SIKKES, DOEDE Doede Sickes hoosverkoper koper huis Lanen 5 1700 244 74v
SIKKES, DOEDE Doede Sickes naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 21 1718 246 23v
SIKKES, DOEDE Doede Sickes , n.u. naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 11 1718 246 26v
SIKKES, DOEDE Doede Sickes naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 23 1721 246 118r
SIKKES, DOEDE Doede Sickes naastligger ten westen Bildtstraat 14 1731 248 42r
SIKKES, DOEDE Doede Sickes , burger mr. wolkammer Zoutsloot 28 1734 248 284r
SIKKES, DOEDE Doede Sickes naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
SIKKES, DOEDE wijlen Doede Sickes mr. wolkammer onbekend 1741 250 179r
SIKKES, DOUWE Douwe Sickes naastligger ten westen Lanen 36 1720 246 58v
SIKKES, DOUWE Douwe Sickes naastligger ten westen Lanen 36 1730 247 347r
SIKKES, DOUWE Douwe Sickes verkoper van 1/6 Nieuwstraat 1739 250 8r
SIDERIUS, DOUWE SIKKES wijlen Douwe Sickes Siderius Lanen 34 1732 248 122r
SIKKES, EELKJE Eelkjen Sickes , c.s. huurder bovenste deel Bildtstraat 9 1752 252 199v
SIKKES, EELKJE Eelkjen Sickes , c.s. huurder kelder huur p.wk. Bildtstraat 9 1752 252 199v
SIKKES, ENGELTJE Engeltje Sickes verkoper Lanen 87 1783 261 4ra
SIKKES, IEPKE Epke Sickes naastligger ten oosten Schritsen NZ 1697 243 277r
SIKKES, IEPKJE Epke Sickes koper door niaar huis, hof en keuken met bakoven Lanen ZZ 1702 244 154v
SIKKES, IEPKJE Epke Sickes naastligger ten oosten Lanen ZZ 1702 244 179v
SIKKES, IEPKJE Epke Sickes verkoper Lanen ZZ 1702 244 179v
SIKKES, IEPKE de erven van Epke Sickes naastligger ten oosten Vijverstraat ZZ 1710 245 114r
SIKKES, IEPKE de erven van Epke Sickes naastligger ten zuiden Vijverstraat ZZ 1710 245 114r
SIKKES, IEPKE de erven van Epke Sickes naastligger ten oosten Lanen ZZ 1720 246 60v
SIKKES, Folkoun Sickes verkoper Bildtstraat 5 1741 250 189r
SIKKES, GEERT meerderjarige vrijgezel Geert Sickes verkoper van 1/4 Nieuwstraat 1739 250 8r
SIKKES, GERRIT Gerrijt Sickes naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1650 236 138r
SIKKES, GERRIT Gerrit Sickes naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1650 236 118r
SIKKES, GERRIT Gerrit Sickes , c.u. hoosbreider koper erf met het gebouw daarop Zuiderhaven 18 1650 236 120r
SIKKES, GERRIT Gerrit Sickes , c.u. koper huis Kleine Bredeplaats 9 1650 236 120v
SIKKES, GERRIT Gerrit Sickes naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1659 237 209v
SIKKES, GERRIT vroedsman Gerrit Sickes Orsinga curator William Boothstraat 1666 239 8va
SIKKES, GERRIT vroedsman Gerrit Sickes Orsinga naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 17 1671 240 40v
SIKKES, GERRIT de erven van het huis van vroedsman Gerrit Sickes Orsinga naastligger ten oosten Vijver OZ 1671 240 65v
SIKKES, GERRIT de erven van het huis van vroedsman Gerrit Sickes Orsinga naastligger ten oosten Vijver OZ 1671 240 10va
SIKKES, GERRIT de erven van vroedsman Gerrit Sickes Orsinga verkoper Kerkpoortstraat OZ 1672 240 12va
SIKKES, GERRIT de erven van de vroedsman Gerrit Sickes Orsinga verkoper Weverstraat 1672 240 12va
SIKKES, GERRIT twee nagelaten minderjarige weeskinderen van vroedsman Gerrit Sickes Orsinga verkoper Kleine Bredeplaats 19 1672 240 12va
SIKKES, GERRIT twee nagelaten minderjarige weeskinderen van vroedsman Gerrit Sickes Orsinga verkoper Kleine Bredeplaats WZ 1672 240 12va
SIKKES, GERRIT Gerryt Sickes , c.u. koper huis, loods, plaats met kamer daarachter Kleine Bredeplaats 19 1646 235 209r
SIKKES, GERRIT Gerryt Sickes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1659 237 181v
SIKKES, GERRIT vroedsman Gerryt Sickes Orsinga, c.u. verkoper Zuiderhaven 18 1667 239 108r
SIKKES, GERRIT vroedsman Gerryt Sickes Orsinga koper kamer Weverstraat 1668 239 163v
SIKKES, GRIETJE Grietie Sickes Schritsen 55 1661 238 88v
SIKKES, GRIETJE Grietie Sickes Droogstraat 1723 246 158r
SIKKES, GRIETJE Grietje Sickes huurder onbekend 1753 253 122r
SIKKES, GRIETJE Grietje Sickes koper huis Schritsen 60 1754 253 162r
SIKKES, GRIETJE Grietje Sickes Builardt, burger verkoper Kerkpoortstraat 1752 252 236r
SIKKES, GRIETJE Grietje Sickes Builart verkoper Havenplein 5 1752 252 223v
SIKKES, GRIETJE Gryttje Sickes Builard verkoper Schritsen 60 1756 254 39v
SIKKES, HARKE Harcke Sickes koper huis Hofstraat 1667 239 115v
SIKKES, HILTJE Hiltie Sickes Elings huurder (dochter van de verkoperse) Voorstraat NZ 1676 240 236r
SIKKES, JAN Jan Sickes , c.u.;burgers koper huis, schuur en hovinge Rozengracht 1650 236 143v
SIKKES, JAN Jan Sickes , c.u. verkoper Zuiderplein 3 1651 236 174r
SIKKES, JAN meerderjarige vrijgezel Jan Sickes koper huis en brouwerij Franekereind 24 het Haentje 1696 243 188v
SIKKES, JAN Jan Sickes mr. brouwer koper kamer (koper heeft een mouterij ) Franekereind ZZ 1702 244 172v
SIKKES, JAN Jan Sickes mr. brouwer naastligger ten zuiden Franekereind ZZ 1702 244 172v
SIKKES, JAN Jan Sickes mr. brouwer naastligger ten westen Franekereind ZZ 1702 244 172v
SIKKES, JAN de tuin van Jan Sickes naastligger ten zuiden Franekereind 28 1707 245 11v
SIKKES, JAN Jan Sickes brouwer naastligger ten zuiden Franekereind 26 1715 245 246r
SIKKES, JAN Jan Sickes brouwer naastligger ten westen Franekereind 26 1715 245 246r
SIKKES, JAN Jan Sickes mr. brouwer naastligger ten zuiden Franekereind 26 1716 245 263r
SIKKES, JAN Jan Sickes mr. brouwer naastligger ten westen Franekereind 26 1716 245 263r
SIKKES, JAN de tuin aen 't noordend van Jan Sickes naastligger ten zuiden Franekereind 1716 245 271r
SIKKES, JAN de brouwerij en iestkamer van Jan Sickes naastligger ten westen Franekereind 1716 245 271r
SIKKES, JAN Jan Sickes verkoper Franekereind 1716 245 271r
SIKKES, JAN Jan Sickes verkoper van 1/6 Nieuwstraat 1739 250 8r
SIKKES, JAN Jan Sickes naastligger ten noorden Lanen 16 1739 250 54v
SIKKES, JAN Jan Sickes Bullart, burger schipper (trekveer-) koper dwarshuis Lanen 16 1737 249 210r
SIKKES, JAN Jan Sickes Bullart Lanen 16 1737 249 210r
SIKKES, JANKE Jancke Sickes Droogstraat 1650 236 133v
SIKKES, JANKE Jancke Sickes Voorstraat NZ 1676 240 236r
SIKKES, JELTJE Jeltie Sickes verkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 1634 233 134v
SIKKES, JELTJE Jeltie Sickes Franekereind 12 1695 243 168v
SIKKES, JELTJE Jeltie Sickes Franekereind 12 1695 243 7ra
SIKKES, JELTJE weduwe Jeltie Sickes verkoper 1/2 huis Voorstraat 37 1726 246 253r
SIKKES, JELTJE Jeltje Sickes Franekereind 12 1706 244 327v
SIKKES, LOLKE Lolcke Sickes verkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 1634 233 134v
SIKKES, MEINERT wijlen Meindert Sickes kocht het huis van Vijverstraat 14 1679 241 36r
SIKKES, MEINERT Meinert Sickes , c.u. koper huis strekkende achter tot het huis van Antie Jans Vijverstraat NZ 1658 237 178r
SIKKES, MEINERT Meinert Sickes bakker huurder per jaar Grote Bredeplaats 2 1662 238 128v
SIKKES, MELLE Melle Sickes , c.u. koper kamer en weefwinkel Weverstraat 1663 238 191v
SIKKES, MEINERT wijlen Meynert Sickes , c.u. verkoper Vijverstraat 7 1677 240 261v
SIKKES, MEINERT wijlen Meynert Sickes , c.u. bakker verkoper Vijverstraat 1677 240 262r
SIKKES, MEINERT wijlen Meynert Sickes , c.u. verkoper Vijverstraat 1677 240 262v
SIKKES, NOLLE Nolles Sickes , burger verkoper Bargebuurt 1766 256 228r
SIKKES, NOLLE Nolles Sickes huurder Zoutsloot 1767 256 258r
SIKKES, OEDSKE Oedske Sickes , c.u. verkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 1634 233 134v
SIKKES, PIETER Pytter Sickes verkoper Kerkpoortstraat WZ 1664 238 223r
SIKKES, REIN Rein Sickes koopman koper van 1/2 Bildtstraat 3 1695 243 122r
SIKKES, REIN Rein Sickes koopman huurder Noordijs OZ 1697 243 7va
SIKKES, REIN burgemeester Rein Sickes naastligger ten oosten Noordijs 1 1723 246 161v
MENALDA, REIN SIKKES Oud burgemr.en Raad Rein Sickes Menalda, c.u. koper huis Scheerstraat ZZ 1714 245 228r
MENALDA, REIN SIKKES burgemr. Rein Sickes Menalda, c.u. naastligger ten oosten Scheerstraat ZZ 1714 245 230v
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda, c.u. koper pakhuis Voorstraat 97achter 1721 246 94r
MENALDA, REIN SIKKES Rein Sickes Menalda geweigerde niaarnemer William Boothstraat WZ 1722 246 150r
MENALDA, REIN SIKKES Rein Sickes Menalda naastligger ten westen William Boothstraat WZ 1722 246 150r
MENALDA, REIN SIKKES oud burgemeester Rein Sickes Menalda huurder zolders Noorderhaven 68 1723 246 177r
MENALDA, REIN SIKKES Rein Sickes Menalda naastligger ten westen William Boothstraat WZ 1724 246 196v
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda koper huis CA Prinsenstraat 4 1725 246 246r
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda naastligger ten zuiden Prinsenstraat 2 1742 250 272v
MENALDA, REINER SIKKES de weduwe van Reinder Sickes Menalda naastligger ten oosten Noordijs 1 1737 249 180r
MENALDA, REINER SIKKES wijlen burgemeester Reinder Sickes Menalda Voorstraat 97 1737 249 187v
MENALDA, REIN SIKKES wijlen Reyn Sickes Menalda Voorstraat 27 1730 247 314v
SIKKES, RINSKE Rinske Sickes bewoonster Lanen NZ 1677 240 265v
SIKKES, RINSKE de crediteuren van Rinske Sickes verkoper Zuiderhaven ZZ 1678 241 5v
SIKKES, RINSKE Rinske Sickes Scheerstraat 11 1738 250 1r
SIKKES, RIKSTJE Rixtie Sickes boekverkoperse huurder Kleine Kerkstraat 5 1685 242 90v
SIKKES, RUURD Ruird Sickes Franekereind 32 1720 246 62v
SIKKES, RUURD Ruyrd Sickes verkoper Franekereind 23west 1687 242 167r
SIKKES, RUURD Ruyrdt Sickes verkoper Weverstraat ZZ 1687 242 167v
WESTRA, SJOERDJE SIKKES Sjoerdje Sickes Westra, burger Lanen 25 1759 254 244r
SIKKES, STIJNTJE Styntie Sickes , burgerse koper schuur Bildtpoort (gebied) 1657 237 133v
SIKKES, Syoukye Sickes verkoper Zuiderhaven ZZ 1697 243 307r
SIKKES, SIETSE Sytse Sickes mr. schoenmaker verkoper Moriaanstraat ZZ 1736 249 152r
SIKKES, SIETJE Syttie Sickes Grote Kerkstraat NZ 1685 242 62r
SIKKES, SIETJE Syttie Sickes Grote Kerkstraat NZ 1685 242 62r
SIKKES, TRIJNTJE Trijntie Sickes bewoner Voorstraat 7a-west 1682 241 192r
SIKKES, TRIJNTJE Trijntie Sickes koper huis Romastraat ZZ 1708 245 72v
SIKKES, TRIJNTJE Trijntie Sickes Romastraat ZZ 1711 245 161r
SIKKES, FROUKJE Vroukien Sickes , burger Bildtstraat 5 1732 248 135r
SIKKES, Wijnert Sickes koper provisioneel stal met een tuin daarachter Vijverstraat ZZ 1672 240 16ra
SIKKES, IEMKE de weduwe van Ymke Sickes huurder Voorstraat 7a 1762 255 149r
SIKKES, IETJE Yttie Sickes huurder boven Lanen 64 1752 253 22r
, PIETJE Piettje Siebauts kopers Franekereind 34 1799 265 164r
, PIETJE Piettje Siebauts Franekereind 34 1799 265 164r
SIEBES, JANKE Janke Siebes Anjelierstraat ZZ 1784 261 236v
SIEBRENS, SIPKE Sipke Siebrands , c.u. huurder Zeilmakersstraat WZ 1802 266 62r
SIEBRENS, WIEMER Wiemer Siebrands , c.u. huurder 't Poortje 11 1802 266 170v
, TJEERD Tjeerd Sieerx , c.u. koper kamer en plaats achter Gardenierstraat NZ 1722 246 126r
SIEKS, ANTJE vrouw Antie Sieks Hilaerda naastligger ten zuiden onbekend 1741 250 179r
SIEMENS, Justijnus Siemons verkoper Lombardstraat 2 1729 247 280v
KUSSENDRAGER, SIERKS Haercke Siercks Kussendrager, c.u. koper huis en plaats Lanen 38 1668 239 153v
SIERKS, JAKOB Jacob Siercks mr. wagenmaker koper huis, plaats en schuur Hoogstraat 53 1677 240 256r
SIERKS, JAKOB Jacob Siercks wagenmaker naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1681 241 42va
SIERKS, SIERK Sierck Siercks schuitvaarder verkoper Lanen 1646 235 218r
SIERKS, ANSKJE Ansck Sierckx , burger Zoutsloot NZ 1646 235 237v
SIERKS, SAKE Saeck Sierckx verkoper Lombardstraat 2 1650 236 106r
SIERKS, JAN weduwe van Jan Siercx naastligger ten noorden Anjelierstraat 1658 237 175r
SIERKS, JAN de weduwe van Jan Siercx naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1661 238 93r
SIERKS, LIEUWE Lieuue Siercx , c.u. verkoper Kerkpoortstraat 1659 237 193r
SIERKS, PIER Pier Siercx Pothondjessteeg 1659 237 218r
SIERDS, AREND wijlen Ane Sierds Hoogstraat ZZ 1802 266 154v
SIERDS, AREND de weduwe van Ane Sierds naastligger ten noorden Hoogstraat 1802 266 160v
SIERDS, ANNE wijlen Anne Sierds Franekerpoort (gebied) 1803 266 301v
SIERDS, LIEUWE gelastigde Lieuwe Sierds koopman en zeilmaker verkoper (voor broers en zussen) Lanen NZ 1719 246 42r
SIERDS, PIETER Pyter Sierds , c.u. kleermaker koper huis en loods Weverstraat NZ 1651 236 172v
SIERKS, AAKJE Aeke Sierk Zoutsloot NZ 1767 257 24r
SIERKS, ANDRIES de weduwe van Anderys Sierks naastligger ten zuiden onbekend 1740 250 110v
BROUWER, ANDRIES SIERKS Andries Sierks Brouwer, burger koopman Franekereind 15 1715 245 252v
SIERKS, ANDRIES de weduwe en erven van Andrys Sierks brouwer naastligger ten oosten Lanen 45 1732 248 174v
SIERKS, ANTJE Antie Sierks Hilaerda naastligger ten noorden Voorstraat 101 1741 250 195r
HILAARDA, ANTJE SIERKS Antie Sierks Hylaarda koopvrouw koper hof Droogstraat 1739 250 41r
HILAARDA, ANTJE SIERKS Antie Sierks Hylaarda koper 1/2 woning Grote Ossenmarkt 11 1740 250 140r
HILAARDA, ANTJE SIERKS Antie Sierks Hylaarda eigenaar van 1/2 Grote Ossenmarkt 11 1740 250 140r
SIERKS, ANTJE Antje Sierks verkoper van 1/4 Herenwaltje 19 1807 267 310r
SIERKS, ANTJE Antje Sierks Hylaerda Weverstraat 1730 247 351r
SIERKS, ANTJE Antje Sierks Hylaerda naastligger ten noorden Voorstraat 99 1751 252 163r
SIERKS, AATJE Attje Sierks verkoper van 1/4 Herenwaltje 19 1807 267 310r
SIERKS, DIRK Dirk Sierks Gardenierstraat 6 1779 259 179v
SIERKS, DIRK Dirks Sierks verkoper van 1/4 Herenwaltje 19 1807 267 310r
SIERKS, DOEDE de weduwe van Doede Sierks naastligger ten oosten Lanen NZ 1740 250 86r
STUURMAN, DOEDE SIERKS Doede Sierks Stuurman huurder huis Rommelhaven 3 1737 249 215v
SIERKS, IJSBRAND IJsbrand Sierks naastligger ten westen Noorderhaven 44 1745 251 82r
HORNSTRA, IJSBRAND SIERKS IJsbrand Sierks Hornstra mr. bakker verkoper van 1/4 Voorstraat 57 1740 250 82r
HORNSTRA, IJSBRAND SIERKS wijlen IJsbrand Sierks Hornstra Noorderhaven 42 1749 252 32r
SIERKS, JAKOB Jacob Sierks mr. wagenmaker naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1688 242 254r
SIERKS, JAKOB Jacob Sierks mr. wagenmaker naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1688 242 254r
HOORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hoornstra Noorderhaven 26 1770 257 152v
HOORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hoornstra Noorderhaven 10 1770 257 153r
HOORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hoornstra Wortelstraat 1770 257 155r
HOORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hoornstra Noorderhaven 16 1770 257 156v
HORNSTRA, JANKE SIERKS meerderjarige ongehuwde dochter Janneke Sierks Hornstra verkoper van 1/4 Voorstraat 57 1740 250 82r
HORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hornstra Havenplein ZZ 1741 250 144v
HORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hornstra winkelier Karremanstraat WZ 1747 251 177r
HORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hornstra, burger Karremanstraat 20 1751 252 136v
HORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hornstra uitdraagster Noorderhaven 16 1759 254 188v
SIERKS, JOHANNA Johanneske Sierks , burger Noorderhaven ZZ 1767 256 237r
SIERKS, LAMKE Lamkjen Sierks koper huis Sint Odolphisteeg 13 1761 255 70v
SIERKS, LIJSBET Lijsbeth Sierks Grote Kerkstraat 13 1798 265 122r
SIERKS, LIJSBET Lijsbeth Sierks Grote Kerkstraat 13 1798 265 122r
SIERKS, LIJSBET Lijsbeth Sierks verkoper van 1/4 Herenwaltje 19 1807 267 310r
SIERKS, PIETER Pieter Sierks huisman koper huis Hofstraat 1738 249 270v
SIERKS, PIETER Pieter Sierks huisman naastligger ten oosten Hofstraat NZ 1738 249 289r
BIERMA, PIETER SIERKS koopman Pieter Sierks Bierma Vioolsteeg 1708 245 61r
SIERKS, PIETER de erven van Pyter Sierks naastligger ten oosten Hofstraat NZ 1774 258 148v
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKS vroedsman Sibout Sierks Hoornstra naastligger ten zuiden Droogstraat 1775 258 212v
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKS Sybold Sierks Hoornstra koopman aanhandelaar huis Voorstraat 35 1699 244 7v
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKS Sybold Sierks Hoornstra verkoper onbekend 1699 244 7v
SIERKS, SIEBOUT mede vroedman Sybolt Sierks Lornstra koper huis Voorstraat 57 1724 246 206r
SIERKS, SIEBOUT Sybout Sierks , burger schipper verkoper Zeilmakersstraat OZ 1755 253 235r
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKS Sybout Sierks Hoornstra naastligger ten zuiden Hoogstraat 12 1764 256 263r
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKS burgemeester Sybout Sierks Hoornstra ten zuiden van Harlingen 1784 261 209r
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKS burgemeester Sybout Sierks Hoornstra ten zuiden van Harlingen 1784 261 209r
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKS burgemeester Sybout Sierks Hoornstra ten zuiden van Harlingen 1784 261 209r
HORNSTRA, SIEBOUT SIERKS Sybout Sierks Hornstra bakkersgezel verkoper van 1/4 Voorstraat 57 1740 250 82r
HORNSTRA, SIEBOUT SIERKS Sybout Sierks Hornstra naastligger ten zuiden Hoogstraat 12 1764 256 77r
TOLSMA, TEEKELE SIERKS Taekle Sierks Tolsma huisman Voorstraat 62 1766 256 176r
SIERKS, TJEBBE de weduwe van Tiebbe Sierks huurder voorkamer met bedstee Hondenstraat 14 1738 249 220v
SIERKS, TJITSKE Tietske Sierks Grote Bredeplaats 12 1698 243 339r
SIERKS, TRIJNTJE Trijntie Sierks Zoutsloot ZZ 1713 245 192v
SIERKS, TRIJNTJE Trijntie Sierks , burger Kerkpoort (gebied) 1733 248 232r
NAUTA, SIERKS Youarda Sierks Nauta Sint Jacobstraat 12 1743 251 19r
TOLSMA, IETJE SIERKS Ytje Sierks Tolsma verkoper van 1/4 Noorderhaven NZ 1785 262 3r
GEITJEBAAN, IETJE SIERKS Yttje Sierks Geitjebaan verkoper Bildtstraat 11 1752 253 8r
SIERKS, BAUKE de erfgenamen van Baucke Sierkx naastligger ten oosten Kerkpoort (gebied) 1648 236 44r
SEERPS, ANDRIES Andries Sierp ten westen Both Apothekerstraat 1718 246 31r
SIERDS, MARIA Marytien Siers herbergierse Noorderhaven 104 1672 240 103v
SIERKS, AREND de weduwe van Ane Sierx naastligger ten oosten Zoutsloot 100 1808 268 31v
SIERKS, AREND de weduwe van Ane Sierx naastligger ten noorden Zoutsloot 100 1808 268 31v
SIERKS, ANSKJE Ansck Sierx , burger Gardenierstraat 1671 240 58r
SIERKS, BAUKE Baucke Sierx , q.q. Heiligeweg ZZ 1672 240 109r
SIERKS, BAUKE de erven van Baucke Sierx mr. schoenmaker verkoper Schritsen ZZ 1673 240 17ra
SIERKS, BAUKE de erven van Bauke Sierx , c.u. verkoper Schritsen ZZ 1673 240 120v
SIERKS, DIRK Dirck Sierx koper provisioneel huis Noorderhaven 88west 1675 240 26va
SIERKS, DOUWE het land van de erfgenamen van Douue Sierx naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
SIERKS, DOUWE wijlen Douue Sierx ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
SIERKS, DOUWE wijlen Douwe Sierx William Boothstraat OZ 1640 234 100v
SIERKS, HARKE Harcke Sierx verkoper Kromme Elleboogsteeg 1670 240 21r
SIERKS, HARKE Harcke Sierx , burger koper kamer Weverstraat 1672 240 95v
SIERKS, HARKE Harcke Sierx naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1680 241 94v
SIERKS, HARKE Harcke Sierx verkoper Rapenburg ZZ 1680 241 94v
SIERKS, HARKE Harcke Sierx , burger kussendrager koper kamer Grote Kerkstraat 28 1682 241 215v
SIERKS, HARKE Harcke Sierx naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 59 1686 242 123v
SIERKS, HARKE Harcke Sierx Cussendrager naastligger ten westen Lanen ZZ 1684 242 42r
KUSSENDRAGER, HARKE SIERKS Harcke Sierx Kussendrager naastligger ten noorden Schritsen NZ 1685 242 68v
SIERKS, HARKE de weduwe en erfgenamen van Harke Sierx kussendrager naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1687 242 189v
SIERKS, HARKE de kamer van Harke Sierx Cussendrager naastligger ten westen Hofstraat NZ 1672 240 113v
SIERKS, JAKOB Jacob Sierx naastligger ten noorden Nieuwstraat 1698 243 338v
SIERKS, JAKOB de weduwe en erven van Jacob Sierx naastligger ten noorden Nieuwstraat 1710 245 124r
SIERKS, JAN Jan Sierx , c.u. koper huis Nieuwstraat 1651 236 147v
SIERKS, PIEKE Piecke Sierx , c.u. koper huis Hoogstraat 21 1667 239 112r
SIERKS, PIEKE Piecke Sierx naastligger ten westen Hoogstraat 1674 240 165v
BLOEMBERG, R. SIERKS R. Sierx Blomberg koopman eerdere bewoner Zoutsloot 100 1808 268 31v
SIERKS, REIN Reyn Sierx , e.a. wagenaar bewoner Hoogstraat 53 1677 240 256r
SIERKS, REINER Reyner Sierx voerman huurder Franekerpoort (gebied) 1687 242 166v
SIERKS, RINSKE Rinske Sierx Karremanstraat WZ 1684 242 40r
SIERKS, SIEBREN Sybren Sierx Noorderhaven 66 1752 252 180r
GEITJEBAAN, SIEBREN SIERKS de erven van Sybren Sierx Geitiebaan naastligger ten zuiden Bildtstraat 12 1705 244 302v
SIERKS, TJITSKE Tietscke Sierx verkoper William Boothstraat 1666 239 8va
, HARKE Harcke Sierxks Cussendrager naastligger ten westen Hofstraat NZ 1678 241 12v
SIJES, SIEBE burgemeester Sybe Sies Hilma koopman koper zoutkeet met de pan Lammert Warndersteeg 1 1697 243 312v
SIETES, KLAAS Claas Sietes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r
HILARIUS, MARTEN SIETSES Marten Sietses Hilarius verkoper Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
HILARIUS, MARTEN SIETSES Marten Sietses Hilarius verkoper Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
HILARIUS, MARTEN SIETSES Marten Sietses Hilarius verkoper Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieue Sieverds de Bruin koopman Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Sieverds de Bruin naastligger ten zuiden Vijver OZ 1746 251 150r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieve Sieverds de Bruin, burger koper huis Zuiderhaven 23 1731 248 65r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieve Sieverds de Bruin koopman verkoper en Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieve Sieverds de Bruin koopman verkoper Vismarkt 1 1759 254 222v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sieverts Schiere koopman Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v
SJOERDS, PIETER Pytter Siewerts Grote Kerkstraat NZ 1685 242 62r
SJOERDS, PIETER Pytter Siewerts Grote Kerkstraat NZ 1685 242 62r
SJOERDS, FROUKJE Vrouwtie Siewerts verkoper van 1/9 Rozengracht NZ 1696 243 223r
SIEBRENS, JAN Jan Sijbrens , q.q. verkoper Zuiderpoort (gebied) 1651 236 168v
SIJES, ANTJE Antje Sijes Grote Ossenmarkt 16 1806 267 195r
SIJES, ANTJE Antje Sijes huurder Grote Ossenmarkt 16 1806 267 195r
SIJES, HARMEN equipagemeester Harmen Sijes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 1659 237 203r
SIJES, IEPE Ipe Sijes , c.u. koper huis Noorderhaven 38 1659 237 195v
SIJES, IEPE Ipe Sijes naastligger ten westen Noorderhaven 100 1667 239 15va
SIJES, MINNE Minne Sijes mr. kuiper naastligger ten westen Voorstraat NZ 1726 246 252r
SIJES, SIEBE Sybe Sijes , c.u. mr. koekbakker koper huis en woning Noorderhaven 22 1684 242 22r
SIJES, SIEBE burgemeester Sybe Sijes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 17 1695 243 141r
SIJES, SIEBE Sybe Sijes Hilma ?curatoren Grote Kerkstraat 35 1696 243 260r
SIJES, SIEBE mede regerend burgemeester Sybe Sijes Hilma naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 19 1698 243 390r
SIJES, SIEBE mede regerend burgemeester Sybe Sijes Hilma verkoper Grote Bredeplaats 19 1698 243 390r
SIJES, SIEBE burgemeester Sybe Sijes Hilma Noordijs 19 1700 244 64v
SIJES, SIEBE burgemeester Sybe Sijes Hilma verkoper ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
SIJES, IEPE de weduwe van Ype Sijes naastligger ten westen Noorderhaven 100 1670 240 22av
SIJES, IEPE wijlen Ype Sijes schipper (kaag-) Rommelhaven ZZ 1680 241 27ra
SIJES, IEPE de erven van Ype Sijes naastligger ten oosten Noorderhaven 96 1697 243 327r
SIJES, IEPE Ype Sijes naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1740 250 132r
SIJES, IEPE Ype Sijes lijnslager Noorderhoofd 3 1761 255 55r
SIEMENS, ANDRIES Andries Sijmens verkoper Bildtpoort (gebied) 1651 236 169r
SIEMENS, FRANS Frans Sijmens hopman verkoper Carl Visschersteeg 1650 236 125v
SIEMENS, LIJSBET Lijsbet Sijmens verkoper Noorderhaven 1651 236 163r
SIEMENS, SASKER Sasker Sijmens , burger koper huis Schritsen 1651 236 166r
SIEMENS, SIEMEN Sijmen Sijmens naastligger ten oosten Romastraat 1651 236 170v
SIEDSES, JANKE Janke Sijses , burger Rapenburg ZZ 1743 251 15v
, GEESKE Geeske Sijskes Schritsen 22 1796 264 308r
BROUWER, AAFKE SIKKES Aafke Sikkes Brouwer Franekereind 19 1809 268 298v
MEULEN, ANTJE SIKKES de kinderen als erfgenaam van hun moeder Antie Sikkes van der Meulen verkoper ten zuiden van Harlingen 1752 252 221r
MEULEN, ANTJE SIKKES Antie Sikkes van der Meulen Zeepziedersstraat 1753 253 49v
SIKKES, ARNOLDUS Arnoldus Sikkes koper woning of kamer Bargebuurt 1760 255 30v
WESTRA, BRECHTJE SIKKES Bregttie Sikkes Westra koper huis, twee houtschuren, hof, wagenhuis en paardenstal Zuiderhaven 38 1801 265 281v
SIKKES, DIRK Dirk Sikkes koopman Lanen 9oost 1698 243 366v
SIKKES, DIRK wijlen Dirk Sikkes koopman Voorstraat 12 1739 250 38v
SIKKES, DIRK wijlen Dirk Sikkes koopman Voorstraat 12 1739 250 38v
SIKKES, DOEDE wijlen Doede Sikkes Lanen 5 1747 251 185r
SIKKES, EELKJE Eeke Sikkes Rinnertspijp WZ 1770 257 151v
SIKKES, EELKJE Eelkjen Sikkes verkoper Rinnertspijp WZ 1795 264 244v
SIKKES, GERRIT Gerrit Sikkes , burger hoosbreyer (kousenbreier) koper Achterstraat 1661 238 80r
SIKKES, GERRIT Gerrit Sikkes koper Liemendijk 1661 238 8av
SIKKES, GERRIT vroedsman Gerrit Sikkes Orsinga verkoper Nieuwstraat WZ 1665 239 26r
SIKKES, GRIETJE Grietie Sikkes Builart Vijverstraat 12 1778 259 132r
SIKKES, GRIETJE Grietje Sikkes Karremanstraat 25 1760 254 256r
SIKKES, GRIETJE Grietje Sikkes Builard Vijverstraat 24 1787 262 204v
SIKKES, GRIETJE Grietje Sikkes Builard Vijverstraat ZZ 1790 263 210r
SIKKES, GRIETJE Griettje Sikkes Builard koper tuin en zomerhuis Achterstraat 1794 264 173v
SIKKES, GRIETJE Gryttie Sikkes Builaerdt koper huis Kerkpoortstraat 1751 252 107r
SIKKES, GRIETJE de erven van Gryttje Sikkes verkoper Zoutsloot 96 1760 254 254r
SIKKES, JAN Jan Sikkes winkelier koper huis Bildtpoort (gebied) 1744 251 46v
SIKKES, JAN Jan Sikkes bontwever en winkelier verkoper Hoogstraat 14 1745 251 86v
SIKKES, JAN Jan Sikkes huurder Scheffersplein 1775 258 214r
SIKKES, JAN wijlen Jan Sikkes Builart Lanen 16 1745 251 3ra
SIKKES, MINKE Mientje Sikkes Lanen 54 1810 269 110r
SIKKES, REIN Rein Sikkes koopman koper 1/2 huis Noordijs 5 1700 244 72v
SIKKES, REIN de koper Rein Sikkes koopman eigenaar van 1/2 Noordijs 5 1700 244 72v
MENALDA, REIN SIKKES de weduwe van burgemeester Rein Sikkes Menalda naastligger ten westen Noordijs WZ 1735 249 87r
MENALDA, REINER SIKKES de weduwe van Reiner Sikkes Menalda naastligger ten noorden Bildtstraat 5 1741 250 189r
MENALDA, REIN SIKKES wijlen burgemeester Reyn Sikkes Menalda, burger Noordijs 1 1728 247 65v
SIKKES, RINSKE Rinske Sikkes Zoutsloot 1741 250 165r
SIKKES, RINSKE Rinske Sikkes verkoper Scheerstraat 11 1773 258 70v
SIKKES, SIBBELTJE Sibbeltie Sikkes verkoper van 57/96 Schritsen 65b 1740 250 122v
SIKKES, SIKKE Sikke Sikkes , c.u. huurder bovenkamer Lanen 35 1788 262 267r
WESTRA, SJOERDJE SIKKES wijlen Sjoerdtje Sikkes Westra Kleine Kerkstraat 18 1811 269 145r
SIKKES, STIJNTJE Stijntje Sikkes koper 1/2 huis, loods en plaats Noorderhaven 18 1664 238 216v
SIKKES, STIJNTJE Styntje Sikkes koper 1/2 huis, loods en plaats Noorderhaven 18 1669 238 24av
HUISINGA, WILLEM SIKKES Willem Sikkes Huisinga bleker Hoogstraat 33 1801 265 307r
SIKKES, WIETSKE Wytske Sikkes Heiligeweg 4 1784 261 252r
SIKKES, WIETSKE Wytske Sikkes verkoper Heiligeweg 4 1807 268 9r
SIKKES, IEMKE de kinderen van Ymke Sikkes Bildtpoort (gebied) 1744 251 46v
SILVESTERS, AREND Aernt Silvester koper kamer Peterseliestraat 1648 236 8v
SIEMENS, AAFKE Aefke Simens naastligger ten zuiden Heiligeweg ZZ 1720 246 76r
SIEMENS, AALTJE Aeltie Simens , burger koper huis, loods en plaats daarachter Voorstraat 58 de Vergulden Eenhoorn 1641 234 150v
SIEMENS, AGE Agge Simens naastligger ten noorden onbekend 1642 234 177v
SIEMENS, BOUWE Bouwe Simens , c.u. bewoner Vijverstraat 26 1720 246 89v
SIEMENS, DOETJE Doedtie Simens Zoutsloot NZ 1716 245 272v
SIEMENS, DOUWE Douwe Simens naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1666 239 6va
SIEMENS, FEIKE de crediteuren van Feike Simens , c.u. verkoper Kruisstraat 8 1668 239 168v
SIEMENS, FEIKE Feyke Simens , burger Franekereind 28 1697 243 281r
SIEMENS, GERRIT voormalig huis van Gerrit Simens naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1665 239 32v
SIEMENS, JAN Jan Simens koopman naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1724 246 209r
SIEMENS, JAN Jan Simens koopman ten oosten Grote Bredeplaats 6b 1725 246 241v
STIJL, JELLE SIEMENS de weduwe van Jelle Simens Stijl naastligger ten oosten Voorstraat 90 1720 246 70r
STIJL, JELTJE SIEMENS de weduwe van Jelle Simens Stijl naastligger ten oosten Voorstraat 90 1720 246 77r
SWART, KNIERKE SIEMENS Knierke Simens Swart kopers Hofstraat ZZ 1782 260 219v
SIEMENS, NEELTJE Neel Simens , burger geniaarde koper Sint Jacobstraat 18 1641 234 159v
SIEMENS, RINSE Rinse Simens , c.u. koper huis Franekereind 26 1715 245 246r
SIEMENS, RUURD Ruird Simens , cum patre bakkersgezel koper huis en bakkerij Brouwersstraat 2 1720 246 86v
SIEMENS, SIEBOUT de erven van Sibout Simens verkoper van 1/4 Lanen 13 1699 243 392v
SIEMENS, SIETSKE Sietske Simens Zuiderpoort (gebied) 1724 246 204v
SIEMENS, SIEMEN Simen Simens , burger geniaarde koper Schritsen ZZ 1641 234 155v
GRETTINGA, SIEMEN SIEMENS wijlen Simen Simens Grettinga Lanen 48 1658 237 179r
SIEMENS, SIEBE Sybe Simens koper tuin +alles er in Grote Bredeplaats 6b 1725 246 241r
SIEMENS, SIEBE Sybe Simens naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 6b 1725 246 241r
SIEMENS, TJITSKE Tietske Simens Zuiderpoort (gebied) 1724 246 205v
SIEMENS, TJITSKE Tietske Simens Zuiderpoort (gebied) 1724 246 205v
SIEMENS, FROUKJE Vrouck Simens naastligger ten noorden Vioolsteeg 1723 246 163v
SIEMENS, WILLEM oud burgemeester Willem Simens , burger verkoper Bildtpoort (gebied) 1640 234 105v
SIMKES, ANTJE Antje Simkes huurder Hoogstraat 28 1767 256 245v
SIMKES, KLAAS Claas Simkes huurder Kerkpoortstraat 1785 261 267v
SIMKES, JAKOB huisman Jacob Simkes verkoper van 1/3 Droogstraat ZZ 1723 246 155v
SIMKES, JOHANNES huisman Joannes Simkes verkoper van 1/3 Droogstraat ZZ 1723 246 155v
SIMKES, JOUKJE Jouk Simkes verkoper van 1/3 Droogstraat ZZ 1723 246 155v
HAAS, ALBERT SIEMENS Albertus Simons de Haas verkoper van 1/3 Zuiderhaven 83 1796 264 311r
SIEMENS, AALTJE Aleida Simons Hofstraat NZ 1777 259 27v
HEINS, AALTJE SIEMENS Alida Simons Heins kopers Hofstraat 1774 258 194r
SIEMENS, ALLE Alle Simons koper huis Schritsen 13 1764 256 49r
SIEMENS, ALLE de weduwe van Alle Simons naastligger ten westen Schritsen 17 1769 257 132v
STIJL, ANTJE SIEMENS Antie Simons Stijl, burger Franekereind 3 1738 249 223r
SIEMENS, ANTJE Antje Simons Zoutsloot 85 1754 253 170v
BOOTSMA, ARJEN SIEMENS Arjen Simons Bootsma verkoper Voorstraat 53 1711 245 157v
SIEMENS, Cl. Simons naastligger ten westen Voorstraat 50 1800 265 248v
SIEMENS, KLAAS Claas Simons naastligger ten westen Grote Bredeplaats NZ 1751 252 242r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons naastligger ten westen Grote Bredeplaats NZ 1752 252 244r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons mr. bakker koper woning Molenpad 1757 254 109r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons mr. bakker koper 1/2 wind-en roggemolen onbekend de Noordermolen 1759 254 180v
SIEMENS, KLAAS Claas Simons mr. bakker koper 1/2 huis bestaande uit twee woningen met daartussen een paardenstal onbekend 1759 254 180v
SIEMENS, KLAAS Claas Simons naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1774 258 189v
SIEMENS, KLAAS Claas Simons , c.s. schipper naastligger ten oosten (en medehuurder: Claas Folkerts, mr.metselaar) Zoutsloot NZ 1783 261 85r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons koper huis Karremanstraat 1788 263 1r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1790 263 251v
SIEMENS, KLAAS Claas Simons besteller van het beurtschippersgilde koper huis Bargebuurt 1791 263 305r
SIEMENS, KLAAS bejaarde vrijster Claas Simons besteller van het wijdschippersgilde koper door niaar huis Heiligeweg 27 1791 263 306r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons briefbesteller koper huis Voorstraat 48 1792 264 2r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons briefbesteller koper dubbel huis en hof Rapenburg ZZ 1792 264 5v
SIEMENS, KLAAS Claas Simons koper van 1/2 woning Rommelhaven 20achter 1792 264 62r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons schipper (trekveer-) verkoper Voorstraat 48 1802 266 97v
SIEMENS, KORNELIS Cornelis Jan Simons naastligger ten zuiden Zuiderhaven 2 1779 259 207v
SIEMENS, DIRK Dirk Simons , c.u. huurder Wasbleek 1802 266 58r
SIEMENS, DOEKE Doeke Simons William Boothstraat OZ 1758 254 265r
SIEMENS, DOEKE Doeke Simons William Boothstraat OZ 1758 254 265r
SIEMENS, DOUWE Douwe Simons huurder Simon Stijlstraat 3 1780 259 264v
SIEMENS, DOUWE de weduwe van Douwe Simons naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1783 261 92r
SIEMENS, DOUWE de weduwe van Douwe Simons naastligger ten zuiden Hoogstraat 26 1787 262 173v
SIEMENS, DOEKE Duco Simons , burger mr. bakker koper huis Zuiderstraat 25 1728 247 120r
SIEMENS, FEIKE Feike Simons , c.u. koper kamer met een keuken erachter Weverstraat ZZ 1667 239 80r
SIEMENS, FEIKJE Feykie Simons naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg 1705 244 306v
SIEMENS, FOKKE Focke Simons huistimmerman geniaarde koper William Boothstraat WZ 1722 246 150r
SIEMENS, FOKKE Focke Simons mr. gleibakker koper 5/12 huis+weitwasserijterzijde noordwaarts William Boothstraat WZ 1723 246 171v
SIEMENS, FOKKE Focke Simons koper kleibakkerij, oven, pitten, 3 zolders boven elkaar, 7/12 huis (koper heeft al 5/12 deel) William Boothstraat WZ 1724 246 196v
SIEMENS, FOKKE Focke Simons naastligger ten oosten Grote Bredeplaats NZ 1751 252 242r
SIEMENS, FOKKE Focke Simons naastligger ten oosten Grote Bredeplaats NZ 1752 252 244r
SIEMENS, FOKKE Focke Simons pan- en estrikbakker verkoper Grote Bredeplaats 19 1755 253 218v
SIEMENS, FOKKE Focke Simons William Boothstraat OZ 1758 254 265r
SIEMENS, FOKKE Focke Simons William Boothstraat OZ 1758 254 265r
BOOTSMA, FRANS SIEMENS Frans Simons Bootsma Voorstraat 53 1711 245 157v
SIEMENS, GERRITJE Gerrytje Simons Noorderhaven 48 1738 249 345v
SIEMENS, GERRITJE Gerrytje Simons koper huis Noorderhaven 50 1756 253 257r
SIEMENS, GEERTJE Gertie Simons Bildtstraat 4 1737 249 205v
STINSTRA, GOOITSEN SIEMENS Gooytjen Simons Stinstra koper gedeelte tuin van 66 x 23 1/2 voet Voorstraat 24 1796 264 316r
STINSTRA, GOOITSEN SIEMENS de koper Gooytjen Simons Stinstra naastligger ten westen Voorstraat 24 1796 264 316r
GROENEWOUD, GRIETJE SIEMENS Grietie Simons Groenewout verkoper Noordijs 1714 245 223v
SIEMENS, GRIETJE Grietje Simons verkoper Hoogstraat 4 1787 262 309v
GROENEWOUD, GRIETJE SIEMENS Grijttie Simons Groenewolt Franekereind NZ 1708 245 63r
SIEMENS, HART Heert Simons huurder Heiligeweg ZZ 1786 262 61v
SIEMENS, HENDRIK Hendrik Simons koopman koper huis Hofstraat NZ 1738 249 356v
SIEMENS, HENDRIK Hendrik Simons , c.u. huurder achterwoning Grote Bredeplaats 31 1798 265 98v
SIEMENS, HESSEL huisman Hessel Simons Noorderhaven 79 1763 255 238r
SIEMENS, HESSEL huisman Hessel Simons Noorderhaven 81 1763 255 238r
SIEMENS, HESSEL huisman Hessel Simons Droogstraat NZ 1763 255 238r
SIEMENS, HESSEL huisman Hessel Simons Noorderhaven 83 1763 255 238r
SIEMENS, HISKE Hiske Simons Zuiderhaven 71a 1783 261 108v
SIEMENS, HISKE Hiske Simons Raamstraat 8 1788 263 22v
SIEMENS, HOITE Hoite Simons , e.a. naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1782 260 162v
SIEMENS, HOITE Hoyte Simons koemelker en voerman verkoper Bildtpoort (gebied) 1782 260 266r
SIEMENS, HIELKJE Hylkje Simons koper Noorderhaven 107 1783 261 9v
SIEMENS, JAKOB Jacob Simons naastligger ten oosten Noorderhaven 87 1747 251 168r
SIEMENS, JAKOB Jacob Simons naastligger ten westen Hoogstraat 18 1751 252 160v
SIEMENS, JAKOB Jacob Simons naastligger ten westen Rozengracht 10 1755 253 216r
SIEMENS, JAKOB de weduwe van Jacob Simons naastligger ten westen Hoogstraat 16 1780 259 252r
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Simons Kuiper verpachter grond Grote Ossenmarkt NZ 1748 251 247v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Simons Kuiper naastligger ten westen Rozengracht 12 1754 253 173r
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Simons Kuiper naastligger ten oosten Kruisstraat 10 1776 258 245r
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Simons Kuiper naastligger ten oosten Noorderhaven 87 1777 259 87r
REINALDA, JAKOB SIEMENS Jacobus Simons Reinalda verkoper Lanen 9 1788 262 271v
SIEMENS, JAN Jan Simons Hoogstraat NZ 1665 239 11v
SIEMENS, JAN de poort van Jan Simons naastligger ten westen Voorstraat 57 1668 239 171r
SIEMENS, JAN Jan Simons , burger schipper (wijd-) Grote Bredeplaats 29 1673 240 129v
SIEMENS, JAN Jan Simons mr. chirurgijn naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1687 242 168v
SIEMENS, JAN Jan Simons koopman hypothecaire crediteur Noorderhaven 31 1722 246 148v
SIEMENS, JAN Jan Simons mr. metselaar koper huis Droogstraat NZ 1746 251 123v
SIEMENS, JAN Jan Simons naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1754 253 147v
SIEMENS, JAN Jan Simons koopman koper huis Prinsensteeg 1 1762 255 152v
SIEMENS, JAN Jan Simons metselaar naastligger ten noorden Achterstraat 11 1772 258 16r
SIEMENS, JAN Jan Simons mr. metselaar verkoper Droogstraat 59 1776 258 247v
SIEMENS, JAN Jan Simons mr. metselaar naastligger ten noorden Anjelierstraat NZ 1778 259 136v
SIEMENS, JAN Jan Simons naastligger ten westen Prinsensteeg 3 1779 259 219r
SIEMENS, JAN Jan Simons naastligger ten westen Hoogstraat 17 1781 260 141r
SIEMENS, JAN Jan Simons huurder Lanen 18 1783 261 104v
SIEMENS, JAN wijlen Jan Simons mr. metselaar verkoper Droogstraat NZ 1783 261 109v
SIEMENS, JAN Jan Simons mr. metselaar verkoper Bildtpoort (gebied) 1783 261 110v
SIEMENS, JAN wijlen Jan Simons mr. metselaar Bildtpoort (gebied) 1783 261 113r
SIEMENS, JAN wijlen Jan Simons mr. metselaar verkoper Bildtpoort (gebied) 1783 261 114r
SIEMENS, JAN de erven van Jan Simons naastligger ten noorden Droogstraat 1783 261 122r
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Backer koopman koper pakhuis Lammert Warndersteeg 1763 255 240v
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Backer koopman en distillateur koper huis Zuiderhaven 4 1773 258 67v
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Bakker naastligger ten noorden Zuiderstraat 25 1774 258 169v
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Bakker distillateur en koopman naastligger ten oosten Hoogstraat NZ 1775 258 208v
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Bakker distillateur en koopman Hoogstraat NZ 1775 258 208v
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Bakker distillateur en koopman verkoper Hoogstraat NZ 1775 258 208v
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Bakker verkoper van 1/2 Brouwersstraat 11 1779 259 228v
BAKKER, JAN SIEMENS wijlen Jan Simons Bakker verkoper Karremanstraat 19 1782 260 285r
BAKKER, JAN SIEMENS wijlen Jan Simons Bakker verkoper Hoogstraat 15 1782 260 297v
HAAN, JAN SIEMENS Jan Simons de Haan naastligger ten noorden Voorstraat 23 1782 260 196r
STIJL, JELLE SIEMENS wijlen Jelle Simons Stijl Voorstraat 70 1715 245 238v
STIJL, JELLE SIEMENS wijlen Jelle Simons Stijl Voorstraat 70 1715 245 238v
STIJL, JELLE SIEMENS wijlen Jelle Simons Stijl Voorstraat 70 1715 245 242r
STIJL, JELLE SIEMENS wijlen Jelle Simons Stijl Voorstraat 70 1715 245 242r
SIEMENS, JOHANNES Johannes Simons huurder huur Karremanstraat 1783 261 41v
SIEMENS, KLAAS Klaas Simons naastligger ten zuiden Voorstraat 92 1804 267 75r
SIEMENS, KNIERKE Knierke Simons naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35 1787 262 224v
SIEMENS, KNIERKE Knierke Simons naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1787 262 224v
SWART, KNIERKE SIEMENS de weduwe Kniertje Simons Swart naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35 1777 259 67v
SWART, KNIERKE SIEMENS de weduwe Kniertje Simons Swart naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1777 259 67v
SWART, KNIERKE SIEMENS Kniertje Simons Swart verkoper Grote Kerkstraat 35 1777 259 67v
SIEMENS, MARTJEN Maartie Simons Hofstraat NZ 1776 259 2v
SIEMENS, MARTJEN Maartje Simons verkoper van 1/2 Hofstraat NZ 1802 266 109r
SIEMENS, MAURITS Maurus Simons naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
SIEMENS, MAURITS Maurus Simons koper 1/2 huis Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
SIEMENS, MAURITS Maurus Simons huurder Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
SIEMENS, MAAIKE Mayke Simons Zoutsloot 45 1761 255 57v
SIEMENS, MEILE Meile Simons mr. molenaar voormalig gebruiker onbekend 1738 249 265r
SIEMENS, MEILE wijlen Meile Simons mr. molenaar onbekend 1738 249 265r
SIEMENS, Meili Simons onbekend 1738 249 265r
SIEMENS, PIETER Pieter Simons naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1774 258 178v
SIEMENS, PIETER Pieter Simons naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1776 259 21v
SIEMENS, PIETER Pieter Simons , c.u. sleeper huurder (heeft een huurcontract voor 5-10 jaar) Hondenstraat 3 1777 259 28v
SIEMENS, PIETER wijlen Pieter Simons Zoutsloot NZ 1780 259 232v
SIEMENS, PIETER Pyter Simons huistimmerman koper huis Zoutsloot NZ 1770 257 175r
SIEMENS, RICHT erven van Regt Simons naastligger ten oosten Hofstraat NZ 1757 254 54v
SIEMENS, RUURD Ruird Simons naastligger ten noorden Brouwersstraat 8 1739 250 4r
SIEMENS, RUURD de weduwe van Ruurd Simons bakker naastligger ten westen Brouwersstraat 4 1744 251 48v
SIEMENS, RUURD de weduwe van Ruurd Simons bakker naastligger ten noorden Brouwersstraat 4 1744 251 48v
SIEMENS, SIEBREN Sibren Simons schipper naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1723 246 163r
SIEMENS, SIEBREN Sibren Simons naastligger ten zuiden en Karremanstraat 1738 249 232v
STIJL, SIEMEN SIEMENS Simon Simons Stijl koper huis, tuin en plaats Franekereind 3 1738 249 223r
SIEMENS, SIEMENTJE Symontje Simons Lammert Warndersteeg 10 1730 247 363v
SIEMENS, TEUNTJE Teuntie Simons onbekend 1685 242 96r
SIEMENS, TEUNIS de erfgenamen van wijlen Theunis Simons de Ways naastligger ten oosten Noorderhaven 95 1683 241 239v
SIEMENS, TJITSKE Tietske Simons Zuiderhaven 1724 246 205r
SIEMENS, TJITSKE Tietske Simons Zuiderhaven 1724 246 205r
SIEMENS, TJALLING Tjalling Simons blokmaker Noorderhaven 16 1759 254 188v
SIEMENS, TJITSKE Tjietske Simons William Boothstraat OZ 1758 254 265r
SIEMENS, TJITSKE Tjietske Simons William Boothstraat OZ 1758 254 265r
SIEMENS, TRIJNTJE Trijntie Simons Hoogstraat 7 1754 253 168r
SIEMENS, WIKJE Wik Simons verkoper Kerkpoortstraat 1665 239 3va
SIEMENS, IEPE Ype Simons winkelier koper huis en twee kamers Sint Jacobstraat 3 1801 266 44v
SIEMENS, IETJE Yttje Simons 1760 255 38r
SIEMENS, IETJE Yttje Simons Kerkpoortstraat 21 1763 255 224v
NAUTA, HARING SIENES de weduwe van burgemeester Haring Sines Nauta naastligger ten westen 1679 241 27r
SIENES, HARMEN Harmen Sines equipagemeester naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt ZZ 1657 237 117r
SIENES, HARMEN Harmen Sinnes equipagemeester koper 3 ledige plaatsen, nrs. 1, 2 en 3 (in de akte de afmetingen vd ledige plaatsen, en een bepaling dat de aarde, die g) Zuiderhaven 18 1658 237 151v
SINTS, ANTJE Antje Sintjes verkoper Zuiderstraat 18 1801 266 25r
SJOERDS, AAFKE Aeffke Sioerds Grote Bredeplaats 13 1716 245 256v
BIERMA, AALTJE SJOERDS Aeltie Sioerds Bierma verkoper van 3/8 Scheerstraat 11 1737 249 216r
SJOERDS, ALBERT Albert Sioerds , burger scheepstimmerman koper huis Heiligeweg 34 1659 238 1v
SJOERDS, ANTJE Anna Sioerds koper 1/9 van vastgoed waaronder een huis en een panwerk erachter, nagelaten door haar Noorderhaven NZ 1661 238 75v
SJOERDS, ANNE Annius Sioerds Adenburg mr. metselaar verkoper van 3/9 Scheerstraat 9 1732 248 99r
SJOERDS, ANNE wijlen Annius Sioerds Adenburg mr. metselaar Lanen 16 1737 249 210r
SCHIERE, ANTJE SJOERDS Antie Sioerds Schiere verkoper Grote Bredeplaats 4 1716 245 272v
SCHIERE, ANTJE SJOERDS Antie Sioerds Schiere naastligger ten oosten Schritsen 31 1732 248 138r
SJOERDS, ANTJE Antje Sioerds herbergier Zuiderstraat 1785 262 46r
SJOERDS, BARTELD Bartel Sioerds , burger koper kamer Heiligeweg ZZ 1640 234 113r
SJOERDS, BARTELD Bartel Sioerds koper huis Grote Kerkstraat 1642 234 178v
SJOERDS, BERENDJE Beerntie Sioerds , burgerse Hofstraat ZZ 1686 242 157r
SJOERDS, BERENDJE Beerntie Sioerds