Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Het einde komt in zicht; in vier jaar zijn meer dan negenduizend akten verwerkt tot leesbare, doorzoekbare en sorteerbare informatie.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Pa  Pe  Pi  Po  Pu  Py  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou Nieuwstraat 20 1775 258 211r
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou Grote Werf 2werf 1775 258 216v
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou Nutstraat 1oost 1775 258 216v
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou Nutstraat 1west 1775 258 216v
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou Grote Werf 2 1775 258 216v
MUNTER, J. P. de weduwe van J. P. Munter William Boothstraat 1786 262 87r
NIJBOER, J. P. J. P. Nijboer naastligger ten westen Lanen 76 1782 260 288r
TROMPETTER, J. P. J. P. Trompetter naastligger ten westen Noorderhaven 17 1782 260 299r
NIJBOER, JAKOB P. Jacob P. Nijboer koopman verkoper Prinsensteeg 1 1782 260 240r
P., JAKOB Jacob P. Nijeboer koopman verkoper Grote Ossenmarkt 3 1774 258 133r
P., LUBBERT Lubbert P. Buldt koper van 1/2 Franekereind 34 1782 260 252r
PABES, HAITSE de erven van Haytse Pabes huurder zolder Rommelhaven 26b 1766 256 158v
PABES, JAN de kamer van Jan Pabes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v
PABES, TRIJNTJE wijlen Trijn Paebes Achterstraat 1682 241 199r
, WILLEM Willem Pakes naastligger ten zuiden Zoutsloot 1666 239 63v
PAULUS, Palses Heiligeweg 40 1666 239 9ra
PAULUS, ANTJE Antie Palses Grote Kerkstraat 12 1670 239 216v
PAULUS, ANTJE Antie Palses verkopers Grote Kerkstraat 10 1679 241 27v
PAULUS, BAUKE Baucke Palses verkoper Heiligeweg 40 1666 239 9ra
PAULUS, KARST Carst Palses Romastraat 1658 237 179v
PAULUS, FROUKJE Frouwkje Palses Schritsen 50achter 1790 263 213r
PAULUS, GRIETJE Grietie Palses verkoper Heiligeweg 40 1666 239 9ra
PAULUS, JAN burgervaandrig Jan Palses koper weiland 1/2 van 5 pm (en 2 ducaten ieder pondemaat, met een kortingsbeding van 200 CG wegens het 1 jaa) ten zuiden van Harlingen 1664 239 1r
PAULUS, JAN Jan Palses verkoper van 1/8 onbekend 1672 240 80r
PAULUS, JAN wijlen Jan Palses koopman Bos en Hove 2 1688 242 228v
REITSMA, JAN PAULUS hopman Jan Palses Rietsma verkoper (en zijn twee meerderjarige zusters) Heiligeweg 40 1666 239 49r
REITSMA, JAN PAULUS vaandrig Jan Palses Rietsma Heiligeweg 40 1666 239 9ra
PAULUS, JELTJE Jeltie Palses verkoper van 1/8 onbekend 1672 240 80r
PAULUS, STIJNTJE Stijntie Palses verkoper van 1/8 onbekend 1672 240 80r
PAULUS, STIJNTJE Stijntje Palzes koper ten zuiden van Harlingen 1664 239 1r
, JAN Jan Paulesen Hondenstraat 3 1789 263 376r
, JAN de kinderen van wijlen Jan Paulesen verkoper Grote Kerkstraat 39 1789 263 376r
, JAN Jan Paulesen Wasbleek 1789 263 376r
PAULUS, ANTJE Antie Pauli , burger Franekereind 23oost 1646 235 215v
PAULUS, DANIEL Daniel Paulus panneboeter Rozemarijnstraat OZ 1753 253 126v
PAULUS, DANIEL Daniel Paulus naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1777 259 50r
PAULUS, DANIEL de weduwe van Daniel Paulus naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1783 261 25v
PAULUS, DANIEL de erven van Daniel Paulus naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1789 263 75r
BEVA, DANIEL PAULUS Daniel Paulus Beva naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1771 257 190v
BEVA, DANIEL PAULUS Daniel Paulus Beva panneboeter Lammert Warndersteeg WZ 1777 259 82v
BEVA, DANIEL PAULUS wijlen Daniel Paulus Beva Ooievaarsteeg 7 1792 264 19v
PAULUS, DIRK Dirk Paulus turfdrager Lanen 72 1772 258 63r
PAULUS, EVERT Evert Paulus reidemaker koper huis en bakkerij (zie DTB: Evert Poules Beva huwt Trijntje Abrahams Stikkersma) Heiligeweg 4 1754 253 181r
PAULUS, EVERT Evert Paulus mr. reidmaker koper van 1/2 Vijverstraat 5 1756 254 22v
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Beva, burger koper huis en bakkerij Zuiderstraat NZ 1757 254 77r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Beva mr. reidmaker koper huis Moriaanstraat 1757 254 78r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Beva, burger mr. reidmaker verkoper Heiligeweg 4 1758 254 151r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Beva, burger mr. reidmaker verkoper Moriaanstraat ZZ 1758 254 173v
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Beva naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west 1776 258 258r
PAULUS, HENDRIK Hendrik Paulus gardinier naastligger ten westen Grote Kerkstraat 36 1732 248 114r
PAULUS, HENDRIK Hendrik Paulus turfdrager verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1764 256 62v
PAULUS, HENDRIK Hendrik Paulus naastligger ten westen Lanen 74 1770 257 162v
PAULUS, HENDRIK Hendrik Paulus naastligger ten noorden Schritsen 61 1771 257 196v
PAULUS, HENDRIK Hendrik Paulus , n.u. naastligger ten zuiden Lanen 72 1776 259 23v
PAULUS, HENDRIK Hendrik Paulus , n.u. naastligger ten zuiden Lanen 72 1806 267 216v
PAULUS, HESSEL Hessel Paulus , c.s. huurder Heiligeweg 46 1760 255 21r
PAULUS, HESSEL Hessel Paulus turfdrager verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1764 256 62v
PAULUS, HESSEL Hessel Paulus zakkendrager koper huis Hofstraat ZZ 1782 260 219v
PAULUS, HESSEL wijlen Hessel Paulus Hofstraat ZZ 1782 260 251r
PAULUS, HESSEL de weduwe van Hessel Paulus naastligger ten zuiden Kruisstraat 1783 261 116r
PAULUS, HESSEL wijlen Hessel Paulus Grote Kerkstraat 35 1787 262 224v
PAULUS, HESSEL wijlen Hessel Paulus Grote Kerkstraat 35 1787 262 224v
PAULUS, HESSEL wijlen Hessel Paulus onbekend 1790 263 284r
PAULUS, JAN Jan Paulus huistimmerman koper Both Apothekerstraat 3 1772 258 24r
PAULUS, JAN Jan Paulus huistimmerman eigenaar van 1/3 Both Apothekerstraat 3 1772 258 24r
PAULUS, JAN Jan Paulus huistimmerman koper huis Hofstraat 33 1772 258 37v
PAULUS, JAN Jan Paulus mr. huistimmerman koper huis (voor twee percelen) Grote Bredeplaats 12 1773 258 66r
PAULUS, JAN Jan Paulus koper huis (voor twee percelen) Hondenstraat 5 1773 258 66r
PAULUS, JAN de weduwe van Jan Paulus naastligger ten noorden Zuiderhaven 73oost 1773 258 100r
PAULUS, JAN Jan Paulus koopman naastligger ten westen Raamstraat 3achter 1774 258 132r
PAULUS, JAN Jan Paulus koopman verkoper Raamstraat 3achter 1774 258 132r
PAULUS, JAN Jan Paulus koopman naastligger ten zuiden Rozengracht 14 1774 258 151v
PAULUS, JAN Jan Paulus koopman verkoper Rozengracht 14 1774 258 151v
PAULUS, JAN Jan Paulus naastligger ten westen Zuiderhaven 49 1774 258 192v
PAULUS, JAN Jan Paulus naastligger ten westen Heiligeweg 8 1774 258 193r
PAULUS, JAN Jan Paulus naastligger ten oosten Hofstraat NZ 1776 259 7av
PAULUS, JAN Jan Paulus naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 10 1776 259 11v
PAULUS, JAN Jan Paulus naastligger ten westen Grote Kerkstraat 41 1776 259 22v
PAULUS, JAN Jan Paulus koopman koper door niaar huis Hondenstraat 3 1777 259 28v
PAULUS, JAN de erven van Jan Paulus naastligger ten noorden Raamstraat 1 1784 261 161r
PAULUS, JAN de erven van Jan Paulus naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 10 1784 261 250r
LANSENBERG, JAN PAULUS Jan Paulus Lansenberg Zuiderhaven 47 1780 259 307v
LANSENBERG, JAN PAULUS Jan Paulus Lansenberg Heiligeweg 6 1780 259 307v
LANSENBERG, JAN PAULUS Jan Paulus Lansenberg Kerkpoortstraat 1780 259 307v
LANSENBERG, JAN PAULUS Jan Paulus Lansenberg Both Apothekerstraat 3 1780 259 307v
PAULUS, JEEN de erven van Jane Paulus naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 10 1782 260 218r
PAULUS, JOHANNES Joh. Paulus timmerman Both Apothekerstraat 3 1770 257 180r
PAULUS, SIEBE Sybe Paulus koper huis Zoutsloot 42 1808 268 39v
PAULUS, TEEKE Taeke Paulus , n.u. naastligger ten zuiden Zoutsloot WZ 1756 253 253v
PAULUS, WIEGER Wieger Paulus naastligger ten noorden Zuiderstraat 5 1777 259 52v
PAULUS, WIEGER Wieger Paulus mr. grofsmid koper huis en smederij Zuiderstraat 7 1777 259 73r
PAULUS, WIEGER Wieger Paulus , c.u. mr. grofsmid huurder Zuiderstraat 7 1777 259 73r
SMID, WIEGER PAULUS Wieger Paulus Smit naastligger ten westen Zuiderstraat 9 1779 259 180r
PAULUS, WIEGER Wyger Paulus , c.u. huurder (per week) Kleine Kerkstraat 18 1769 257 108r
, JAN de nagelaten kinderen van wijlen Jan Paulusen verkoper Grote Bredeplaats 12 1789 263 376r
, JAN de nagelaten kinderen van wijlen Jan Paulusen verkoper Hondenstraat 5 1789 263 376r
PAULUS, HENDRIK Hendrik Pauwels naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 30 1756 254 1r
PAULUS, JANKE Jancke Pauwels naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 1667 239 85v
PAULUS, IEFKE Yfke Pauwels ten zuiden van Harlingen 1752 252 221r
PAULUS, TJEERD de kamer van Tjeerdt Pauws , c.s. naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1684 242 32v
PIERS, EELKE Eelke Peers verkoper Zuiderhaven 37 1726 246 260v
PIERS, WIENSEN Wijnsen Peers naastligger ten zuiden Schritsen 28 1724 246 199r
PIETERS, BAUKE Baucke Peters naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt NZ 1650 236 116v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Peters Hagen verkoper Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Peters Hagen verkoper Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Peters Hagen verkoper Vijverstraat NZ 1640 234 117v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Peters Hagen verkoper Vijverstraat NZ 1640 234 117v
PIETERS, DOEDE Doede Peters , c.u. gortmaker verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1640 234 108v
PIETERS, DOEDE Doede Peters naastligger ten noorden Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
PIETERS, FRANS Frans Peters verkoper Kruisstraat ZZ 1642 234 169r
PIETERS, HARMEN Harmen Peters naastligger ten noorden Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
PIETERS, HEILTJE Heyltie Peters verkoper van 1/2 Droogstraat 1642 234 180v
HAGEN, JAKOB PIETERS de erfgenamen van Jacob Peters Hagen verpachter grond Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Peters Hagen Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Peters Hagen Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Peters Hagen Vijverstraat NZ 1640 234 117v
HAGEN, JAKOB PIETERS de erfgenamen van Jacob Peters Hagen naastligger ten westen Vijverstraat NZ 1640 234 117v
HAGEN, JAKOB PIETERS burgemeester Jacob Peters Hagen Vijverstraat NZ 1640 234 117v
PIETERS, JOOST Joost Peters bakker verpachter grond Zuiderhaven NZ 1642 234 172r
PIETERS, LAAS Laes Peters verkoper Kruisstraat ZZ 1642 234 169r
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagen verkoper Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagen verkoper Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagen verkoper van 1/3 Vijverstraat NZ 1640 234 117v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagen verkoper Vijverstraat NZ 1640 234 117v
PIETERS, MAAIKE Maycke Peters , burger Karremanstraat 24 1641 234 150r
PIETERS, MAAIKE Mayke Peters , burger Sint Jacobstraat WZ 1640 234 109v
PIETERS, PIETER Peter Peters Cantie, c.u. verkoper Sint Odolphisteeg 4 1641 234 123v
PIETERS, RIEMER Rieme Peters verkoper Kruisstraat ZZ 1642 234 169r
PIETERS, SIEUWKE Siouke Peters , burger verkoper Kruisstraat ZZ 1642 234 169r
PIETERS, DINGENA Dingen Petersen Zuiderhaven NZ 1640 234 120v
PIETERS, DINGENA Dingen Petersen Schritsen NZ 1640 234 120v
PIETERS, DINGENA Dingen Petersen Zuiderhaven NZ 1640 234 120v
PIETERS, DINGENA Dingen Petersen Zuiderhaven NZ 1640 234 120v
PIETERS, DINGENA Dingen Petersen Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
PIETERS, DINGENA Dingen Petersen Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
PIETERS, DINGENA Dingen Petersen Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven NZ 1640 234 120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Schritsen NZ 1640 234 120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven NZ 1640 234 120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven NZ 1640 234 120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
PIETERS, SIXTUS Sixtus Petri Arnoldinus deurwaarder Hof van Friesland curator onbekend 1660 238 6av
PIETERS, SIXTUS Sixtus Petri Arnolinus deurwaarder Hof van Friesland Zoutsloot 1662 238 15av
PIETERS, THEODORUS Theodorus Petri notaris, landmeter, wijnrooier en klerk ter secretarie koper van 1/2 Heiligeweg 66 1686 242 157v
VEER, GEERTJE PETRUS Geertje Petrus van der Veer Brouwersstraat 21 1808 268 49v
PETRUS, HENDRIK Hendrik Petrus huurder boven (per week) Drie Roemerssteeg OZ 1805 267 166r
, PIETER Pyter Phases verkoper Moriaanstraat 1711 245 154v
FILIPPUS, JAN [als bewoner?] Jan Philippis naastligger ten zuiden Lanen 82a 1800 265 217v
FILIPPUS, Gotschalp Philippus huurder huis Kerkpoortstraat 1791 263 380r
FILIPPUS, HINKE Hincke Philippus , burger koper huis en gorterij Heiligeweg 64 1736 249 128v
FILIPPUS, HINKE Hincke Philippus winkelier naastligger ten oosten Heiligeweg 64 1736 249 128v
FILIPPUS, HINKE Hincke Philippus naastligger ten noorden Heiligeweg 64 1736 249 128v
FILIPPUS, HINKE Hinke Philippus koper huis en hof Franekereind 6 1714 245 222v
FILIPPUS, HINKE Hinke Philippus koper twee woningen Lammert Warndersteeg 2 1714 245 222v
FILIPPUS, HINKE weduwe Hinke Philippus verkoper 1/2 Weeshuisstraat 1726 246 249v
FILIPPUS, HINKE weduwe Hinke Philippus verkoper 1/2 Schritsen NZ 1726 246 250r
FILIPPUS, HINKE Hinke Philippus Zoutsloot 86 1741 250 201v
FILIPPUS, HINKE Hinke Philippus Zoutsloot NZ 1741 250 201v
FILIPPUS, HENDRIK de erven van Hinke Philippus verpachter grond Moriaanstraat 1754 253 163v
FILIPPUS, HINKE de erven van Hinke Philippus naastligger ten oosten Heiligeweg 66 1756 253 253r
FILIPPUS, HINKE de erven van Hinke Philippus naastligger ten zuiden Heiligeweg 66 1756 253 253r
FILIPPUS, JAN Jan Philippus koper huis Raamstraat 8 1797 265 25v
FILIPPUS, JAN [als bewoner?] Jan Philippus naastligger ten zuiden Lanen 82a 1800 265 253r
FILIPPUS, JANKE Janke Philippus , burger verkoper Zuiderhaven 99 1727 247 57v
FILIPPUS, JANKE Janke Philippus Zoutsloot NZ 1728 247 98v
FILIPPUS, JANKE Janke Philippus , burgerse verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1730 247 365r
FILIPPUS, JOHANNES de weduwe van Johannes Philippus naastligger ten westen Droogstraat 37 1800 265 223r
FILIPPUS, JURJEN Jurrien Philippus naastligger ten zuiden Kerkpoort (gebied) 1696 243 195r
FILIPPUS, FILIPPINA Philippina Philippus onbekend 1780 259 292v
FILIPPUS, FILIPPINA Philippina Philippus koper Voorstraat 49 1783 261 82r
FILIPPUS, FILIPPINA Philippina Philippus Rapenburg ZZ 1791 263 373v
FILIPPUS, Philippyntie Philippus Kleine Kerkstraat 10 1772 258 25v
FILIPPUS, FILIPPINA Phillippina Philippus Pirot Grote Bredeplaats NZ 1789 263 65v
FILIPPUS, Phylippijntje Philippus , burger Kleine Kerkstraat 10 1766 256 202r
FILIPPUS, Phylippyna Philippus Voorstraat 63 1801 266 22v
FILIPPUS, SARA Sara Philippus Franekereind 3 1777 259 30r
FILIPPUS, SARA Sara Philippus Franekereind 3 1777 259 30r
FILIPPUS, IEFKE Yfke Philippus Droogstraat 1705 244 300v
FILIPPUS, SWAANTJE Zwaantje Philippus Karremanstraat WZ 1795 264 247v
FILIPPUS, JAN Jan Philips , c.u. verkoper Zoutsloot ZZ 1663 238 171v
FILIPPUS, JAN de schuur van Jan Philips mr. slager naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1699 243 402r
FILIPPUS, JAN Jan Philips mr. slager verkoper Kerkpoortstraat 1699 243 402r
FILIPPUS, JAN Jan Philips , c.s. naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1702 244 145v
FILIPPUS, JAN mr. slager en hoyloeger Jan Philips verkoper Lammert Warndersteeg 1708 245 67r
FILIPPUS, JURJEN Jurjen Philips van Bodemdijck mr. koekbakker koper huis Noorderhaven 48 1680 241 73r
FILIPPUS, JURJEN Jurjen Philips Bodendijck koekebakker naastligger ten noorden Voorstraat 7a-west 1682 241 192r
FILIPPUS, JURJEN wijlen Jurrien Philips Kerkpoort (gebied) 1702 244 160r
FILIPPUS, LOURENS de voormalige kamer van Lourens Philips naastligger ten zuiden 1660 238 60r
FILIPPUS, JAN Jan Phillips mr. slager verkoper Molenpad 1706 244 330v
FILIPPUS, DIRK De weduwe van Dirck Phlips naastligger ten oosten Hoogstraat 23 1650 236 131r
PIEBES, JAKOB Jacob Pibes , burger c.u. koper huis Zuiderstraat 1641 234 153v
PIEBES, JAKOB Jacob Pibes , burger mr. timmerman koper huis Zuiderpoort (gebied) 1651 236 165v
PIEBES, MELIS huis en houtstek van wijlen Melis Pibes naastligger ten oosten Hoogstraat 1641 234 157v
PIEBES, PIEBE Pibe Pibes verkoper Voorstraat 52 1642 234 162r
PIEBES, PIETJE wijlen Pitie Pibes verkoper van 1/2 Voorstraat 95 1640 234 120r
PIEBES, RUURD Ruierd Pibes naastligger ten noorden Schritsen 36 1665 239 20v
PIEBES, SIEDS weduwe van wijlen Syds Pibes naastligger ten zuiden Achterstraat 1646 235 213v
PIEBES, TRIJNTJE Trijntje Pibes naastligger ten noorden Schritsen 36 1665 239 20v
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes Zuiderhaven ZZ 1674 240 150v
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes , burger koopman koper schuur en stalling Vijverstraat 14 1679 241 36r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 19 1689 242 269r
PIEBES, ANTJE Antie Piebes kopers Schritsen NZ 1681 241 140r
PIEBES, ANTJE Antie Piebes Kleine Bredeplaats WZ 1695 243 156v
PIEBES, BOTJE Bottie Piebes Rinnertspijp WZ 1739 250 37r
PIEBES, DIEUWKE Dieuke Piebes Agginga, burger verkoper (volgens DTB:Aeginga) William Boothstraat OZ 1694 243 111r
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes koper huis, tuin Gardenierstraat 1727 247 47v
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes naastligger ten noorden (ook koper) Gardenierstraat 1727 247 47v
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes , burger koper huis Peterseliestraat ZZ 1728 247 202v
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1728 247 202v
PIEBES, GEERTJE Geertie Piebes verkoper van 1/2 Voorstraat 61 1681 241 121r
PIEBES, GEERTJE Geertie Piebes verkoper van 1/2 Noorderhaven 106 1681 241 122v
PIEBES, GEERTJE Geertie Piebes naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 16 1681 241 131r
PIEBES, GEERTJE Geertie Piebes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 16 1681 241 131r
PIEBES, GEERTJE Geertie Piebes verkoper Zuiderpoort (gebied) 1695 243 159r
PIEBES, GERRITJE Gerrittje Piebes Hondenstraat 10 1802 266 168v
PIEBES, GRIETJE Grietje Piebes verkoper Kleine Bredeplaats 16 1783 261 98r
PIEBES, GRIETJE Grietje Piebes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 30 1795 264 236v
PIEBES, GRIETJE Grietje Piebes verkoper Grote Kerkstraat 30 1795 264 236v
PIEBES, GRIETJE Grytje Piebes geniaarde koper Heiligeweg 19 1773 258 118r
PIEBES, GRIETJE Gryttje Piebes , burgerse koper huis, schuur en koemelkerij Grote Kerkstraat 30 1756 254 1r
PIEBES, GRIETJE Gryttje Piebes koper provisioneel huis Kleine Bredeplaats 16 1770 257 257r
PIEBES, IEMKJE Imkjen Piebes , burger Zoutsloot 106 1728 247 90v
PIEBES, IEMKJE Imkjen Piebes , burger Zoutsloot 106 1728 247 90v
PIEBES, JAKOB de weduwe van Jacob Piebes bewoner Lanen 21 1734 248 319v
PIEBES, JAKOB Jacob Piebes huurder Nieuweburen 11 1781 260 97v
PIEBES, JAKOB Jacob Piebes huurder G-195 Borstelsteeg 4 1809 268 246v
PIEBES, JAKOB Jacob Piebes huurder G-195 Borstelsteeg 6 1809 268 246v
PIEBES, JAKOB Jacob Piebes huurder G-195 Grote Kerkstraat 29 1809 268 246v
PIEBES, JANKE Janke Piebes kopers Vijverstraat 20 1782 260 301r
PIEBES, LAMMERT Lammert Piebes ten zuiden van Harlingen ZZ 1788 263 34v
PIEBES, MEEUWIS wijlen Mevis Piebes Noorderhaven 62 1679 241 38r
PIEBES, het huis van Mewis Piebes naastligger ten zuiden onbekend 1672 240 103r
PIEBES, MONSE de vrouw van Monse Piebes huurder huis Franekereind 20 1765 256 264r
PIEBES, MONSE de vrouw van Monse Piebes huurder pakhuis Franekereind 20 1765 256 264r
PIEBES, PIETER Pieter Piebes koper huis en tuin Franekereind 40 1808 268 145r
PIEBES, SJOERD Sioerd Piebes noordoost van Harlingen 1716 245 268r
TALMA, SJOERD PIEBES Sjoerd Piebes Talma koopman verkoper Zeilmakersstraat 1735 249 96r
PIEBES, WIKJE Wickjen Piebes Nieuwstraat 18 1742 250 224r
PIEBES, WIETSE Wietse Piebes koopman naastligger ten westen Rozengracht 20 1706 244 338v
PIEBES, WIKJE Wikjen Piebes Nieuwstraat 18 1736 249 123v
PIEBES, WIETSE Wytse Piebes naastligger ten zuiden Noordijs WZ 1683 241 65va
PIEBES, WIETSE Wytse Piebes , burger koopman verkopers van 1/3 Franekereind 17 1686 242 115r
PIEBES, WIETSE Wytse Piebes naastligger ten oosten Rozengracht 1688 242 234v
PIEBES, WIETSE het houtstek van Wytse Piebes naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1697 243 269v
PIEBES, WIETSE de crediteuren van Wytse Piebes koopman verkoper Noorderhaven NZ 1711 245 140r
PIEBES, WIETSE de crediteuren van Wytse Piebes verkoper Rozengracht 1711 245 140v
PIEBES, WIETSE de erven van Wytse Piebes naastligger ten oosten Kerkpoort (gebied) 1716 245 267r
PIEBES, WIETSE Wytse Piebes noordoost van Harlingen 1716 245 268r
HUIDEKOPER, WIETSE PIEBES Wytse Piebes de huidekoper, burger koopman verkoper Rozengracht 21 1697 243 310r
TALMA, WIETSE PIEBES Hopman Wytse Piebes Talma verkoper (gecommiteerde uit de hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacob Alberts) Tiepelsteeg 1721 246 93r
TALMA, WIETSE PIEBES hopman Wytse Piebes Talma verkoper (gecommiteerde uit de crediteuren van de oud burgemeester Jacob Alberts Minalda) Heiligeweg 26 1721 246 93v
TALMA, WIETSE PIEBES Wytse Piebes Talma koopman koper tuin CA onbekend 1726 246 259v
TALMA, WIETSE PIEBES Wytse Piebes Talma koopman tenzuiden onbekend 1726 246 259v
TALMA, WIETSE PIEBES de kinderen van wijlen Wytse Piebes Talma verkoper van 1/4 Rapenburg ZZ 1731 247 391v
TALMA, WIETSE PIEBES wijlen Wytse Piebes Talma koopman Voorstraat 99 1731 248 32r
TALMA, WIETSE PIEBES Wytse Piebes Talma Voorstraat 87 1741 250 8ra
PIEBES, WIETSE Wytze Piebes koopman verkoper van 2/3 Voorstraat 17 1683 242 3v
TALMA, WIETSE PIEBES Wytze Piebes Talma koopman koper huis genaamd De Spijkerboor Zuiderhaven 18 1725 246 218v
TALMA, WIETSE PIEBES Wytze Piebes Talma, burger koopman verkoper Zuiderhaven 18 1729 247 221r
PIEBES, IEMKJE Ymkjen Piebes verkoper Bildtstraat 21 1727 247 55r
PIEBES, IEMKJE Ymkjen Piebes koper huis William Boothstraat WZ 1728 247 60v
PIEBES, IEMKJE Ymkjen Piebes , burger Lombardstraat 1738 249 264v
PIEKES, KLAAS Claes Pieckes , c.u. koper huis, loods, plaats, put en een vrije steeg ten zuiden (strekkende van voren van Sint Jacobstraat 13 1672 240 106r
PIEKES, KLAAS Claes Pieckes de Graed naastligger ten westen Vianen 1701 244 106v
PIEKES, HESSEL Hessel Pieckes naastligger ten westen Hofstraat 31 1700 244 87r
PIEKES, HESSEL Hessel Pieckes turfdrager koper woning Hofstraat NZ 1714 245 212v
PIEKES, HESSEL Hessel Pieckes verkoper Hofstraat 1724 246 196r
PIEKES, JAN Jan Pieckes naastligger ten westen Vijver 1649 236 60r
PIEKES, JAN Jan Pieckes naastligger ten noorden Vijver 1649 236 60r
PIEKES, JAN Jan Pieckes , burger koper huis onbekend 1649 236 72v
PIEKES, SIEMEN Simen Pieckes naastligger ten oosten Pothondjessteeg 1659 237 218r
PIEKES, TJALLING Tjalling Pieckes koper woning Hofstraat 31 1700 244 87r
PIEKES, TJALLING Tjalling Pieckes gleibakker verkoper Oosterkeetstraat 1701 244 109v
PIEKES, TJALLING de weduwe van Tjalling Pieckes naastligger ten oosten Hofstraat 19 1718 246 11r
GRAAT, KLAAS PIEKES Claes Piekes de Graad naastligger ten zuidoosten Vianen 2 1705 244 310r
GRAAT, KLAAS PIEKES mr. Claes Piekes de Graad geadmitteerde landmeter naastligger ten westen Both Apothekerstraat 1716 245 276v
GRAAT, KLAAS PIEKES de erven van Claes Piekes de Graad naastligger ten westen Vianen 1719 246 43v
PIEKES, DIRK Dirk Piekes huurder Hofstraat ZZ 1782 260 251r
PIEKES, ENGELTJE Engeltje Piekes Franekerpoort (gebied) 1763 256 7r
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes uitdrager huurder 2e gedeelte Voorstraat 62 1764 256 76r
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 8 1766 256 194r
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes , burger schoenmaker koper huis Kleine Kerkstraat 10 1766 256 202r
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes huurder Kleine Kerkstraat 10 1766 256 202r
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 12 1771 257 212v
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes verkoper Kleine Kerkstraat 10 1772 258 25v
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes koopman kopers Romastraat ZZ 1774 258 147v
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes mr. schoenmaker huurder onbekend 1780 259 292v
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes , burger koper woning onbekend 1694 243 81v
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes , burger turfdrager verkoper Hofstraat 17 1706 245 1r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes , burger turfdrager koper dwarshuis Kerkpad 32 1707 245 32r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes , c.u. turfdrager verkoper Kerkpad 32 1709 245 102r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes steenvoerder koper woning Kerkpad 1 1710 245 105v
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes turfdrager verkoper Kerkpad 1 1714 245 208v
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes verkoper Hofstraat NZ 1715 245 255v
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes geniaarde koper kamer Peterseliestraat 1718 246 29r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes , c.u. turfdrager koper huis met bakoven maar zonder bakkersgereedschappen Hofstraat NZ 1718 246 33r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes , c.u. koper huis Kerkpoortstraat 22 1722 246 129r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes koper 10/12 huis Hofstraat ZZ 1723 246 165v
PIEKES, JAN Jan Piekes verkoper Grote Ossenmarkt ZZ 1657 237 119r
PIEKES, JAN Jan Piekes naastligger ten westen Vijverstraat 1660 238 19v
PIEKES, JAN Jan Piekes naastligger ten zuiden Vijver WZ 1662 238 155r
PIEKES, SIEMEN Sijmen Piekes , c.u. koper doorgaand huis en erf Pothondjessteeg 1651 236 164r
PIEKES, TJALLING de weduwe en erven van Tialling Piekes naastligger ten zuiden Lombardstraat 1717 245 279v
PIEKES, TJALLING wijlen Tialling Piekes Lombardstraat 1738 249 264v
PIEKES, TJALLING de woning van Tjalling Piekes naastligger ten oosten Hofstraat 17 1706 245 1r
PIEKES, TJALLING Tjalling Piekes , burger koper huis Zoutsloot OZ 1706 245 5r
PIEKES, TJALLING Tjalling Piekes naastligger ten westen Hofstraat 33 1707 245 30v
PIEKES, TJALLING Tjalling Piekes naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1707 245 31v
PIEKES, TJALLING weduwe van Tjalling Piekes naastligger ten zuiden Lombardstraat 1725 246 215v
PIEKES, TJALLING wijlen 1 e man Tjalling Piekes Hofstraat 1725 246 216v
PIEKES, TJEERD Tjeerdt Piekes verkoper 1/12 deel Grote Ossenmarkt 10 1688 242 236r
PIEKES, TJEERD Tjeerdt Piekes , burger koper 1/2 huis Grote Bredeplaats 9 1688 242 237v
PIEKES, WOPKE Wopke Piekes naastligger ten westen Hoogstraat 23 1697 243 270v
PIEKES, WOPKE Wopke Piekes naastligger ten oosten Hoogstraat NZ 1709 245 77v
PIERS, WIEBE Wybe Pierks naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1724 246 198r
PIERS, Piers verkoper van 1/5 Noorderhaven NZ 1727 247 31r
PIERS, AMERENS de hof van de erven van Amerens Piers naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1658 237 171v
PIERS, ANDRIES Andries Piers koper huis Achterstraat 1681 241 166v
PIERS, ANDRIES Andries Piers , burger koper hof Liemendijk 1682 241 221v
PIERS, ANDRIES Andries Piers , burger naastligger ten oosten Liemendijk 1682 241 221v
PIERS, ANDRIES Andries Piers , burger pottenbakker koper huis en estrikwerk Zoutsloot 1683 241 270r
PIERS, ANDRIES Andries Piers , burger mr. gleibakker koper huis Zoutsloot NZ 1686 242 154v
PIERS, ANDRIES Andries Piers , burger mr. gleibakker naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1686 242 154v
PIERS, ANDRIES Andries Piers , burger mr. gleibakker naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1686 242 154v
PIERS, ANDRIES Andries Piers , c.u. estrikbakker verkoper Zoutsloot 1688 242 224r
PIERS, ANDRIES Andries Piers , c.u. estrikbakker koper Zoutsloot 1688 242 224r
PIERS, ANDRIES Andries Piers koper kamer Achterstraat 1688 242 224v
PIERS, ANDRIES Andries Piers , c.u. estrikbakker naastligger ten oosten Achterstraat 1688 242 224v
PIERS, ANDRIES Andries Piers naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1688 242 239v
PIERS, ANDRIES Andries Piers naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1688 242 239v
PIERS, ANDRIES oud burgerhopman Andries Piers estrikbakker koper kamer onbekend 1695 243 183r
PIERS, ANDRIES het estrikwerk van Andries Piers estrikbakker naastligger ten oosten onbekend 1695 243 183r
PIERS, ANDRIES het estrikwerk van Andries Piers estrikbakker naastligger ten zuiden onbekend 1695 243 183r
PIERS, ANDRIES het estrikwerk van Andries Piers estrikbakker naastligger ten westen onbekend 1695 243 183r
PIERS, ANDRIES het estrikwerk van Andries Piers estrikbakker naastligger ten noorden onbekend 1695 243 183r
PIERS, ANDRIES Andries Piers mr. estrikbakker naastligger ten westen (heeft de vrijheid of het recht om een wijnstok op de muur en dak van de kamer te) Liemendijk 1696 243 192v
PIERS, ANDRIES de stallinge van de gemeensman Andries Piers naastligger ten oosten Liemendijk 1710 245 116r
GLADSMA, ANDRIES PIERS de hof van gemeensman Andries Piers Gladsma naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1708 245 69r
PIERS, ANDRIES oud hopman Andries Piers Glatsma naastligger ten westen Liemendijk 1702 244 150v
PIERS, ANNE de nakomelingen van Anne Piers naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 9 1686 242 117r
KLEEFSTRA, ANNE PIERS het verkochte is het sterfhuis van Anne Piers Kleefstra secretaris voormalig bewoner Zoutsloot 1661 238 8av
PIERS, ANTJE Antie Piers Bargebuurt 1730 247 330r
PIERS, ANTJE Antje Piers verkoper (curator Pyter Piers,erfgenaam v Antje Tomas) Voorstraat NZ 1727 246 308r
PIERS, ANTJE Antje Piers verkoper van 1/5 Noorderhaven NZ 1727 247 31r
PIERS, ANTJE meerderjarige vrijster Antje Piers verkopers Bargebuurt WZ 1732 248 141r
PIERS, ANTJE Antje Piers Bildtstraat 14 1781 260 11r
PIERS, BERBER Barber Piers , burgerse verkoper Liemendijk NZ 1648 236 30r
PIERS, BAUKE Bauke Piers huurder Oosterbolwerk 1781 260 9r
PIERS, BAUKJE Baukje Piers Zuiderpoort (gebied) ZZ 1719 246 51r
PIERS, BAUKJE Baukje Piers verkoper Hondenstraat 8 1790 263 205v
PIERS, BAUKJE Baukje Piers verkoper Hondenstraat 8 1790 263 205v
PIERS, BENEDICTUS wijlen Benedictus Piers Zuiderpoort (gebied) 1727 247 50v
PIERS, BENEDICTUS Benedix Piers huurder Voorstraat 62 1719 246 46r
PIERS, BINTJE Bentie Piers Grote Kerkstraat 1a 1663 238 170v
PIERS, BERBER Berber Piers , burgerse kopers Bildtstraat OZ 1683 241 257r
PIERS, Bijntie Piers , burger Lanen 39 1675 240 209r
PIERS, BINTJE Bintie Piers Hoogstraat NZ 1684 242 49r
PIERS, KORNELIS Cornelis Piers slotmaker koper huis Grote Kerkstraat 25 1809 268 206r
MINNEMA, DIRK PIERS Dirck Piers Minnema, c.u. koper huis Schritsen NZ 1658 237 155r
MINNEMA, DIRK PIERS Dirck Piers Minnema, c.u. verkoper Schritsen 55 1661 238 88v
PIERS, DIRK Dirk Piers huurder Wasbleek 1784 261 237v
PIERS, DIRK Dirk Piers naastligger ten oosten Tiepelsteeg ZZ 1798 265 89r
PIERS, DIRK Dirk Piers naastligger ten zuiden Tiepelsteeg ZZ 1798 265 89r
PIERS, DOEDE Doede Piers , burger kuiper koper huis Lanen 1647 235 267v
PIERS, DOEDE Doede Piers , burger koper van 1/2 huis, loods en plaats Lanen NZ de Vette Os 1662 238 142r
PIERS, DOEDE de erfgenamen van Doede Piers verkoper van 1/2 (per decreet) Lanen 21 1668 239 141v
PIERS, DOEDE Doede Piers kuiper Lanen NZ 1668 239 21va
PIERS, DOEDE Doede Piers kuiper Lanen 21 1668 239 21va
PIERS, DOEDE de erven van Doede Piers , c.s. naastligger ten zuiden (waar de Vette Os heeft uitgehangen) Lanen 21noord 1684 242 12v
PIERS, DOEDE de erven van Doede Piers verkoper Grote Kerkstraat 29 1718 246 8v
PIERS, DOETJE Doedtie Piers Schritsen ZZ 1674 240 166r
PIERS, DOETJE de crediteuren van Doedtie Piers verkoper Kleine Bredeplaats WZ 1675 240 212r
PIERS, DOETJE het nagelaten huis door wijlen Doedtie Piers naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 24 1675 240 28ra
PIERS, DOEKELE Doekle Piers verkoper van 1/3 Zuiderhaven 19noord 1789 263 148r
PIERS, DOETJE Doetje Piers koper huis Kleine Bredeplaats WZ 1664 238 211r
PIERS, EELKE Eelcke Piers , c.u. koper gleibakkerij Grote Ossenmarkt 2 1712 245 180v
PIERS, EELKE Eelcke Piers , c.u. koper gleibakkerij Zuiderhaven 33 1712 245 180v
PIERS, EELKE Eelcke Piers verkoper Lanen ZZ 1719 246 57r
PIERS, EELKE Eelke Piers huurder Zuiderhaven 18 1706 244 332v
PIERS, EELKE Eelke Piers verkoper Bildtstraat 13 1719 246 55r
PIERS, EEUWE de erven van Eeuwe Piers naastligger ten oosten Voorstraat 99 1731 248 32r
PIERS, ENGELTJE Engeltie Piers , burger Gardenierstraat NZ 1732 248 154r
PIERS, ENGELTJE Engeltie Piers huurder Karremanstraat 22 1738 249 341r
PIERS, EEUWE Euwe Piers koper huis Voorstraat 101 1700 244 45r
PIERS, FERK Ferck Piers naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28 1672 240 97v
HEEMSTRA, FOEKE PIERS oud burgemeester Foecke Piers Heemstra naastligger ten westen Voorstraat 89 1657 237 115v
HEEMSTRA, FOEKE PIERS wijlen oud burgemeester Foecke Piers Heemstra naastligger ten westen Voorstraat 89 1666 239 36r
HEEMSTRA, FOEKE PIERS wijlen oud burgemeester Foecke Piers Heemstra naastligger ten noorden Voorstraat 89 1666 239 36r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIERS de weduwe van Folkert Piers Schellingwouw naastligger ten oosten Zuiderstraat 1776 259 20v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIERS de weduwe van Folkert Piers Schellingwouw naastligger ten noorden Zuiderstraat 1776 259 20v
PIERS, GATSKE Gaetske Piers koper van 1/3 Sint Jacobstraat 1664 238 233v
PIERS, GEERTJE Geertje Piers koper van 1/3 Sint Jacobstraat 1664 238 233v
PIERS, GERBEN erven Gerben Piers naastligger ten oosten Romastraat 27 1732 248 72v
PIERS, GRIETJE Grietie Piers Droogstraat 100 1660 238 30v
PIERS, GRIETJE Grietie Piers verkoper ten oosten van Harlingen 1673 240 125r
PIERS, GRIETJE Grietie Piers , burgerse koper huis Wortelstraat 1 1678 241 22r
GRAAF, GRIETJE PIERS Grietje Piers de Graaff, burger Weeshuisstraat 1740 250 104r
PIERS, HANS weduwe van Hans Piers naastligger ten zuiden Drie Roemerssteeg 1659 237 184v
PIERS, HARING Haringh Piers koper kamer onbekend 1634 233 128r
PIERS, HARKE Harke Piers , c.u. huurder grote binnenkamer Zuiderhaven 57 1777 259 60r
PIERS, HEIN Hein Piers , burger c.u. koper 1/2 huis, brouwerij, mouterij, met een bierhuis ten oosten en 1/2 aandeel van he Heiligeweg 16 't Peertie 1693 243 61r
PIERS, HEIN Hein Piers brouwer naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1701 244 106r
PIERS, HEIN Hein Piers naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1702 244 190r
PIERS, HEIN Hein Piers brouwer naastligger ten westen Heiligeweg 18 1703 244 198r
PIERS, HEIN mr. brouwer Hein Piers , burger c.u. koper woning Tiepelsteeg 1708 245 61v
PIERS, HEIN Hein Piers , c.u. naastligger ten westen (zijn de kopers) Tiepelsteeg 1708 245 61v
PIERS, HEIN de weduwe van Hein Piers naastligger ten oosten Heiligeweg 14 1710 245 129r
PIERS, HEIN Hein Piers naastligger ten oosten Heiligeweg 20 1715 245 232v
PIERS, HEIN het wagenhuis van de weduwe van Hein Piers naastligger ten zuiden Heiligeweg 20 1715 245 232v
PIERS, HEIN wijlen Hein Piers , burger Peterseliestraat ZZ 1728 247 202v
PIERS, HEIN wijlen Heyn Piers mr. brouwer Gardenierstraat 1727 247 47v
PIERS, HINKE Hinke Piers verkoper Zuiderhaven 19zuid 1763 256 10r
PIERS, HINKE Hinke Piers Droogstraat ZZ 1768 257 92v
PIERS, HINKE Hinke Piers verkoper Zoutsloot ZZ 1776 258 251r
PIERS, HINKE Hinke Piers verkoper van 1/3 Zuiderhaven 19noord 1789 263 148r
PIERS, IEMKJE Immetie Piers Zuiderstraat 5 1777 259 52v
PIERS, IEMKJE Immetje Piers verkopers Zuiderpoort (gebied) 1782 260 284r
PIERS, JAKLE huisman Jackle Piers huisman Noorderhaven 2 1733 248 241v
PIERS, JAKLE Jackle Piers huisman curator van de nagelaten kinderen van Kleine Bredeplaats 13 1733 248 243v
PIERS, JAKLE Jackle Piers huisman curator van de nagelaten kinderen van Kleine Bredeplaats 11 1733 248 246r
PIERS, JARICH Jaerich Piers naastligger ten westen Nieuwstraat 36 1687 242 206r
PIERS, JARICH Jaerigh Piers naastligger ten westen Nieuwstraat 38achter 1698 243 332v
PIERS, JAN Jan Piers koper huis Kleine Bredeplaats 2 1647 235 257v
PIERS, JAN Jan Piers naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 1650 236 99v
PIERS, JAN Jan Piers , c.u. verkoper Kleine Bredeplaats 2 1650 236 101v
PIERS, JAN Jan Piers naastligger ten oosten Drie Roemerssteeg 1661 238 74r
PIERS, JAN de weduwe van Jan Piers verkoper Voorstraat 12achter 1662 238 152v
PIERS, JAN Jan Piers naastligger ten zuiden Tiepelsteeg WZ 1684 242 41r
PIERS, JAN wijlen Jan Piers houtkoper Heiligeweg 16 1693 243 61r
PIERS, JAN Jan Piers karreman huis Franekerpoort (gebied) 1700 244 35r
PIERS, JAN Jan Piers naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1718 246 21v
PIERS, JAN de weduwe van Jan Piers naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1719 246 55v
PIERS, JAN Jan Piers huurder Weverstraat NZ 1791 263 360r
GROOT, JAN PIERS Jan Piers de Groot, c.u. huurder Voorstraat 32 1669 239 208v
PIERS, JARICH Jarig Piers tamboer bewoner Weverstraat NZ 1681 241 147r
PIERS, JARICH Jarig Piers naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1702 244 153v
PIERS, JARICH Jarig Piers naastligger ten westen Nieuwstraat 38 1706 244 317r
PIERS, JARICH Jarigh Piers Bretton koper huis Nieuwstraat 1682 241 226r
PIERS, JELTJE Jeltie Piers verkoper onbekend 1648 236 14r
PIERS, JELTJE Jeltje Piers naastligger ten westen Noorderhaven 17 1764 256 78v
PIERS, JETSKE Jetske Piers koper Grote Kerkstraat 29 1695 243 5va
PIERS, JETSKE Jetske Piers naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat NZ 1710 245 115v
PIERS, JETSKE de erven van Jetske Piers verkoper Grote Kerkstraat 29 1718 246 8v
PIERS, Jinmetie? Piers Zuiderstraat 1776 259 20v
PIERS, JOUKE Joucke Piers , burger koper kamer en loods Zoutsloot NZ 1648 236 13r
PIERS, JOUKE Joucke Piers , c.u. verkoper onbekend 1650 236 132r
PIERS, JOUKE Joucke Piers koper huis waar het Blau Schaep in de gevel staat Lanen 91 het Blau Schaep 1659 238 5r
PIERS, JOUKE Joucke Piers koper huis Lanen 89 1660 238 65v
PIERS, JOUKE Joucke Piers naastligger ten zuiden Lanen 89 1660 238 65v
PIERS, JOUKE Joucke Piers kooltjer naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1665 239 19r
PIERS, JOUKE Joucke Piers naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1667 239 101r
PIERS, JOUKE Joucke Piers naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1674 240 150v
PIERS, JOUKE Jouke Piers koper voor de 1/2 noordoost van Harlingen 1651 236 167r
PIERS, JOUKE Jouke Piers , burger kooltjer geniaarde koper onbekend 1668 239 169v
PIERS, JOUKE naastligger ten zuiden Jouke Piers grondpacht verschuldigd aan dit huis Grote Kerkstraat 2 1688 242 231r
PIERS, JOUKE Jouke Piers kooltjer naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 2 1688 242 231r
PIERS, JOUKE erven van Jouke Piers naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat ZZ 1702 244 140v
PIERS, JOUKE naastligger ten zuiden Jouke Piers grondpacht verschuldigd aan dit huis Grote Kerkstraat 2 1711 245 143v
PIERS, LAAS Laas Piers naastligger ten westen Lanen ZZ 1717 245 285r
PIERS, LAAS Laas Piers naastligger ten westen Schritsen NZ 1733 248 220r
PIERS, LAAS Laes Piers verkoper Lanen ZZ 1719 246 57r
PIERS, LAAS Laes Piers naastligger ten westen Lanen 64 1731 248 28v
PIERS, LAAS Laes Piers , burger oud schipper verkoper van 1/4 (heeft het recht de rest van zijn leven in de voorkamer aan de Lanen te wonen) Lanen 62 1741 250 179v
PIERS, LAAS Laes Piers oud schipper verkoper Kleine Bredeplaats WZ 1745 251 91v
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v
PIERS, LIEUWE de hof van Lieuwe Piers naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers koopman naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 23 1719 246 35r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers verkoper Lanen ZZ 1719 246 57r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers , burger mr. tichelbaas koper woning Zuiderhaven 99 de Nieuwe Pynas 1727 247 57v
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers naastligger ten zuiden Zuiderhaven 99 1727 247 57v
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers koopman naastligger ten westen Lanen NZ 1728 247 115r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers naastligger ten oosten Zuiderhaven 99 1728 247 123r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers koopman naastligger ten westen Lanen NZ 1731 248 31v
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers koopman en mr. tichelbaas koper greidland 4 pm ten oosten van Harlingen 1732 248 167r
PIERS, LIEUWE wijlen Lieuwe Piers koopman Kleine Bredeplaats 25 1740 250 131r
PIERS, LIEUWE de erven van Lieuwe Piers naastligger ten westen Zuiderhaven 11 1742 250 260r
PIERS, LIEUWE de erven van Lieuwe Piers naastligger ten westen Zuiderhaven 11 1746 251 114r
PIERS, LIEUWE wijlen Lieuwe Piers Zeilmakersstraat OZ 1749 251 255v
PIERS, LIEUWE wijlen Lieuwe Piers Voorstraat 82 1752 252 204v
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers naastligger ten oosten Zuiderhaven 97 1759 254 192v
PIERS, LUCAS Lucas Piers , c.u. scheepstimmerman huurder Bargebuurt 1787 262 197v
PIERS, LUTSKE Lutske Piers Droogstraat 22 1689 242 279r
PIERS, LUTSKE Lutske Piers Droogstraat 22 1689 242 279r
PIERS, NIESKE Nieske Piers , burger Zoutsloot NZ 1739 250 44v
PIERS, NIESKE Nieske Piers verkoper Zoutsloot NZ 1750 252 96r
STELLINGWERF, PIER PIERS Pier Piers Stellingwerff mr. tinnegieter Lanen 82 1735 249 93v
PIERS, PIETER Pieter Piers koper woning Bargebuurt 1730 247 330r
PIERS, PIETJE Pietertje Piers Beket verkoper Hondenstraat 8 1801 266 32v
PIERS, PIETJE Pietje Piers verkoper Hondenstraat 8 1790 263 205v
PIERS, PIETJE Pietje Piers verkoper Hondenstraat 8 1790 263 205v
PIERS, PIETER Pyter Piers verkoper Havenplein 1633 233 119r
PIERS, PIETER Pyter Piers verkoper/curator (erfgenaam v Antje Tomas) Voorstraat NZ 1727 246 308r
PIERS, PIETER meerderjarige vrijgezel Pyter Piers verkoper Bargebuurt WZ 1732 248 141r
PIERS, RINNERT de weduwe van Rinnert Piers naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1665 239 24v
PIERS, RINSKE Rinske Piers verkoper Kerkpoortstraat 1671 240 43v
PIERS, RUURD vrijgezel Ruierdt Piers verkoper Schritsen 36 1665 239 20v
PIERS, SAAKJE Saakje Piers verkoper Zuiderhaven 18 1778 259 144v
PIERS, SAAKJE wijlen Saakjen Piers Zuiderhaven 19noord 1789 263 148r
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saakjen Piers Gladsma, burger Zoutsloot NZ 1739 250 47r
PIERS, SAAKJE Saakjen Piers Gladstra verkoper Zoutsloot NZ 1748 251 249v
PIERS, SAAPKE Saapjen Piers , burgerse Brouwersstraat 26 1756 254 12v
PIERS, SAAKJE Saekjen Piers , burger Brouwersstraat 26 1751 252 157v
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma verkoper van 1/3 Karremanstraat 13 1735 249 95r
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma verkoper van 1/3 estrikwerk Karremanstraat 13 1735 249 3va
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma verkoper van 1/3 huis Karremanstraat 13 1735 249 3va
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma verkoper van 1/6 huis en weefwinkel Karremanstraat 13 1735 249 3va
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma verkoper van 1/3 estrikwerk Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma verkoper van 1/3 huis Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma verkoper van 1/6 huis en weefwinkel Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
PIERS, SAAKJE Saekjen Piers Gladtsma verkoper van 1/6 Schritsen 64 1742 250 219v
PIERS, SCHELTE Schelte Piers timmerman naastligger ten westen Noorderhaven 110 1801 266 37v
PIERS, SCHELTE Schelte Piers mr. timmerman koper van 1/2 pakhuis, nu spinzolder Rommelhaven 18 1804 267 35v
PIERS, SCHELTE Schelte Piers mr. timmerman verkoper van 1/2 Vioolsteeg OZ 1804 267 73v
PIERS, SCHELTE Schelte Piers mr. timmerman koper van 1/2 huis Hofstraat NZ 1805 267 168r
PIERS, SCHELTE Schelte Piers mr. timmerman koper huis Molenpad 4 1808 268 153r
PIERS, SCHELTE Schelte Piers mr. huistimmerman koper huis en tuin Rapenburg 18 1809 268 235v
HOEVE, SCHELTE PIERS Schelte Piers van der Hoeve koper huis Noorderhaven 108 1801 265 299v
HOEVE, SCHELTE PIERS Schelte Piers van der Hoeve naastligger ten westen Rapenburg 18 1809 268 259r
PIERS, SCHELTE Schelte Piers van der Hoeven mr. timmerman koper pakhuis Vioolsteeg OZ 1806 267 237r
PIERS, SEERP Seerp Piers naastligger ten oosten Hoogstraat NZ 1663 238 16ar
PIERS, SEERP Seerp Piers verkoper Hoogstraat 1663 238 18av
PIERS, SIBBELTJE Sibbel Piers , en crediteuren verkoper Hofstraat 1648 236 50v
PIERS, SIBBELTJE Sibbeltie Piers , burgerse koper kamer Kerkpoortstraat 1651 236 171v
PIERS, AUGUSTINUS Stein Piers brouwer naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1701 244 117r
PIERS, TEEKJE Taekjen Piers Nieuwstraat 1778 259 113r
PIERS, TETJE Tetje Piers , burgerse verkoper Zoutsloot 1774 258 178r
PIERS, TETJE Tetje Piers naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1774 258 187v
PIERS, TETJE Tetje Piers , burger verkoper Bildtstraat 19 1780 259 236v
PIERS, TETJE Tettie Piers 't Poortje 11 1734 249 10v
PIERS, TETJE Tettie Piers 't Poortje 13 1737 249 163r
PIERS, TETJE Tettie Piers 't Poortje 13 1737 249 163r
PIERS, TETJE Tettie Piers Lanen NZ 1740 250 86r
PIERS, TETJE Tettie Piers Lanen NZ 1746 251 158r
PIERS, TETJE Tettje Piers , burger Noorderhaven 9 1756 253 254v
PIERS, TETJE Tettje Piers , burger verkoper Noorderhaven 15 1765 256 109r
PIERS, TETJE Tettje Piers koper huis Voorstraat 89 1765 256 119r
PIERS, TETJE Tettje Piers geniaarde koper Noordijs 1 1765 256 129v
PIERS, Tettje Piers naastligger ten noorden Zeilmakersstraat OZ 1767 256 234v
PIERS, TETJE Tettje Piers winkelierse koper woning Lanen 17 1767 256 241r
PIERS, TETJE Tettje Piers naastligger ten westen Lanen 17 1767 256 241r
PIERS, TETJE Tettje Piers koper huis Bildtstraat 19 1769 257 138r
PIERS, TETJE Tettje Piers naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1776 258 247r
PIERS, TETJE Tettje Piers Acringa verkoper Raamstraat 1 1784 261 161r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERS de erven van Tietscke Piers Heemstra verkoper Kromme Elleboogsteeg 1667 239 65v
HEEMSTRA, TJITSKE PIERS de onlangs verkochte kamer van Tietscke Piers Heemstra naastligger ten westen Weverstraat ZZ 1667 239 66r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERS de erven van Tietscke Piers Heemstra verkoper Weverstraat ZZ 1667 239 66r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERS de kamers van de erfgenamen van Tietske Piers Heemstra naastligger ten noorden Weverstraat 1666 239 57v
HEEMSTRA, TJITSKE PIERS de erfgenamen van Tietske Piers Heemstra verkoper Weverstraat 1666 239 57v
HEEMSTRA, TJITSKE PIERS de erven van Tietske Piers Heemstra verkoper Voorstraat 90 1667 239 84r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERS de verkochte kamers van de erfgenamen van Tietske Piers Heemstra naastligger ten oosten Weverstraat 1667 239 89r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERS de verkochte kamers van de erfgenamen van Tietske Piers Heemstra naastligger ten westen Weverstraat 1667 239 89r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERS de erfgenamen van Tietske Piers Heemstra verkoper Weverstraat 1667 239 89r
PIERS, TJITSKE Tjieske Piers naastligger ten zuiden Bargebuurt 1766 256 154r
PIERS, TJITSE Tjietske Piers naastligger ten oosten Zeilmakersstraat OZ 1767 256 234v
PIERS, TJITSKE Tjietske Piers naastligger ten noorden Bargebuurt WZ 1768 257 47v
PIERS, TJITSKE de erven van Tjietske Piers naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1775 258 197v
PIERS, TJITSE de erven van Tjietske Piers naastligger ten oosten Zeilmakersstraat OZ 1782 260 193v
PIERS, TJITSKE de erven van Tjietske Piers naastligger ten oosten Zeilmakersstraat OZ 1787 262 172r
PIERS, Trietske Piers , burgerse koper woning Bargebuurt WZ 1758 254 119v
PIERS, TRIJNTJE Trijntie Piers kopers Lammert Warndersteeg OZ 1680 241 119v
PIERS, TRIJNTJE Trijntie Piers naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1680 241 119v
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsma verkoper van 1/6 Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
PIERS, TRIJNTJE Trijntie Piers Gladtsma verkoper van 1/6 Schritsen 64 1742 250 219v
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntje Piers Gladsma Karremanstraat OZ 1744 251 45v
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntje Piers Gladsma verkoper Karremanstraat OZ 1759 254 217r
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Tryntie Piers Gladsma Karremanstraat 13 1735 249 95r
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Tryntie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Karremanstraat 13 1735 249 3va
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Tryntie Piers Gladsma verkoper van 2/3 Karremanstraat 13 1735 249 3va
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Tryntie Piers Gladsma verkoper van 1/6 Karremanstraat 13 1735 249 3va
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Tryntie Piers Gladsma verkoper van 2/3 Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Tryntie Piers Gladsma verkoper van 2/3 Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
PIERS, TJERK Tsjerk Piers houtmolenaar verkoper Weverstraat 1727 247 25v
PIERS, TJITSKE Tzietske Piers verkoper Zoutsloot NZ 1747 251 183v
PIERS, TJITSKE Tzietske Piers , burger koper huis Zoutsloot 1752 252 232v
PIERS, Uupcke Piers naastligger ten oosten Schritsen 1633 233 118v
PIERS, WABE administrateur Jan Jacobs Gemeente Wapke Piers koopman verkoper Droogstraat NZ 1728 247 89v
PIERS, WIEPKE Wepke Piers koopman Zoutsloot 1728 247 62r
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten noorden Zuiderhaven 73west 1760 255 13v
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten noorden Zuiderhaven 73west 1760 255 28v
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1763 255 252r
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1761 255 264r
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten noorden Zuiderhaven 73oost 1773 258 100r
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten westen Raamstraat 3achter 1774 258 132r
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1777 259 65r
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1780 259 296v
PIERS, WOUTER Wouter Piers schipper (schuit-) Raamstraat 5 1781 260 53r
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma Karremanstraat 13 1735 249 95r
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Karremanstraat 13 1735 249 3va
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 2/3 Karremanstraat 13 1735 249 3va
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/6 Karremanstraat 13 1735 249 3va
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 2/3 Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 2/3 Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/6 Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
PIERS, IETJE Yttie Piers Gladtsma verkoper van 1/6 Schritsen 64 1742 250 219v
PIERS, ANDRIES Andries Piersen , burger pannebkakker koper provisioneel huis ((20 zilveren ducatons)) Zoutsloot 1683 241 70ra
PIERS, PIER Pier Piersen koper huis Zoutsloot 1649 236 79r
PIERS, PIER de erven van Pier Piersen naastligger ten oosten Vijverstraat 1660 238 19v
PIERS, PIER Pier Piersen estrikbakker koper leeg plaatske of tuin Achterstraat 1660 238 67r
PIERS, PIER Pier Piersen estrikbakker naastligger ten zuiden Achterstraat 1660 238 67r
PIERS, PIER Pier Piersen , c.u. pottebakker koper huis Franekereind NZ 1660 238 67v
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1663 238 170r
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2 1665 239 29r
PIERS, PIER Pier Piersen , burger koper hang Liemendijk 1675 240 203r
PIERS, PIER de estrik- en pottenbakkerij van Pier Piersen , burger naastligger ten westen Liemendijk 1675 240 203r
PIERS, PIER Pier Piersen , c.u. pottenbakker koper huis, loods en plaats Herenwaltje 1675 240 213r
PIERS, PIER Pier Piersen , c.u. pottenbakker naastligger ten westen Herenwaltje 1675 240 213r
PIERS, PIER Pier Piersen pottenbakker naastligger ten westen Franekereind NZ 1676 240 222v
PIERS, PIER Pier Piersen pottenbakker naastligger ten westen Franekereind NZ 1676 240 229r
PIERS, PIER wijlen Pier Piersen , burger pottenbakker Zoutsloot 1683 241 270r
PIERS, PIER Pier Piersen estrikbakker door hem gekochte hoving houdt het recht van waterlossing Liemendijk 1681 241 30ra
PIERS, PIER wijlen Pier Piersen Schritsen 64 1687 242 201v
PIERS, PIER wijlen Pier Piersen Zoutsloot NZ 1688 242 239v
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1688 242 239v
PIERS, PIER het erf van Pier Piersen estrikbakker naastligger Liemendijk 1696 243 229r
, PIER het huis van wijlen Pier Piersens naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2 1662 238 128v
, PIER het pothuis van Pier Piersens naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1665 239 24v
, PIER wijlen Pier Piersens naastligger ten oosten Vijver OZ 1681 241 159r
, PIER de weduwe van Pier Piersens naastligger ten oosten Voorstraat NZ 1681 241 30ra
, PIER wijlen Pier Pierses Schritsen 64 1687 242 201v
VALK, HARING PIETERS oud vaandrig Haring Pieter Falk naastligger ten westen Sint Odolphisteeg WZ 1674 240 138r
PIETERS, TJEERD Tjaerdt Pieter , burger verkoper Sint Odolphisteeg OZ 1700 244 54r
PIETERS, AKE de kinderen van wijlen Aake Pieters Brouwersstraat 3 1785 261 271v
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters kopers Scheffersplein 1775 258 214r
PIETERS, AALTJE meerderjarige vrijster Aaltje Pieters verkoper van 1/3 Voorstraat 101 1781 260 70v
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters kopers Zuiderhaven 33 1785 262 36r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 30 1801 265 306r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters Noorderhaven 96 1801 265 308r
PIETERS, AALTJE wijlen Aaltje Pieters verkoper Zuiderhaven 33 1809 268 253r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 30 1810 269 64v
PIETERS, ABE de stal van Abe Pieters koopman naastligger ten oosten Molenpad ZZ 1675 240 170v
PIETERS, ABE Abe Pieters koopman verkoper en curator van de kinderen Noorderhaven 104 1681 241 39va
PIETERS, AUKJE Acke Pieters , oude vrijster verkoper van 1/3 Rommelhaven 24a 1729 247 232v
PIETERS, AUKJE wijlen Acke Pieters Schritsen 50achter 1736 249 12va
PIETERS, AUKJE Acke Pieters Rommelhaven ZZ 1755 253 202r
PIETERS, ARJAANTJE Adriaantie Pieters , burger Simon Stijlstraat 2 1661 238 83v
PIETERS, EEBE Aebe Pieters naastligger ten noorden Noordijs WZ 1661 238 85v
PIETERS, EEBE AEbe Pieters koopman naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1686 242 118r
PIETERS, AAFKE Aefke Pieters Kerkpoortstraat 1675 240 179r
PIETERS, AAGJE Aegtie Pieters Zeilmakersstraat 1696 243 197r
PIETERS, AALTJE Aeltie Pieters verkoper van 1/8 Grote Bredeplaats 1659 237 190r
ADEMA, AALTJE PIETERS Aeltie Pieters Adema verkoper Franekereind 19 1749 252 28r
ADEMA, AALTJE PIETERS Aeltje Pieters Adema verkoper van 1/18 Grachtswalplein 1729 247 263v
PIETERS, AGE Age Pieters huismeester onder de Clokslag verkoper Grote Kerkstraat 35 1709 245 87r
PIETERS, AGE wijlen Age Pieters Pettingh Peterseliestraat 1665 239 13r
PIETERS, AGNIETJE Agnietie Pieters Noorderhaven 88west 1733 248 7ra
PIETERS, AGNIETJE Agnietie Pieters Noorderhaven 88west 1733 248 7ra
PIETERS, AGNIETJE Agnietje Pieters Weverstraat NZ 1808 268 36v
PIETERS, AUKJE Akke Pieters ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
PIETERS, AUKJE Akke Pieters ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
VETTEVOGEL, AUKJE PIETERS Akke Pieters Vettevogel verkoper Brouwersstraat 21 1808 268 49v
PIETERS, ALBERT Albert Pieters schipper (schuit-) verkoper Zoutsloot NZ 1737 249 206v
PIETERS, ALBERT Albert Pieters naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1772 258 48r
PIETERS, ALBERT Albert Pieters voerman naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1775 258 207r
PIETERS, ALBERT Albert Pieters naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1778 259 130v
PIETERS, ALBERT Albert Pieters huurder kamer Rozengracht 16 1780 259 271v
PIETERS, ALBERT Albert Pieters naastligger ten oosten Hofstraat NZ 1802 266 109r
PIETERS, ALBERT Albert Pieters naastligger ten oosten Hofstraat 21 1807 268 18v
PIETERS, ALBERT Albert Pieters verkoper Hofstraat 21 1809 268 270r
PIETERS, ANDRIES Andries Pieters , c.u. koper woning Bargebuurt OZ 1709 245 83r
BOER, ANDRIES PIETERS wijlen burgemeester Andries Pieters de Boer Zuiderhaven 19noord 1789 263 148r
BOER, ANDRIES PIETERS vroedsman Andrys Pieters de Boer koper door niaar huis Zuiderhaven 19zuid 1735 249 82v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters verkoper van 1/3 Sint Jacobstraat 4 1664 238 235r
PIETERS, ANTJE Anna Pieters verkoper Grote Bredeplaats 6a 1783 261 79v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters , burgerse verkoper Voorstraat 30 1785 262 40r
PIETERS, ANTJE Anna Pieters verkoper Hondenstraat 4 1790 263 275v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters Voorstraat 6 1794 264 168v
PIETERS, ANTJE wijlen Anna Pieters Drie Roemerssteeg 3 1795 264 263r
PIETERS, ANTJE vrouwe Anna Pieters verkoper Voorstraat 22 1795 264 271v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters , burger Spekmarkt 4 1796 265 8v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters Voorstraat 6 1802 266 54v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters naastligger ten oosten Gardenierstraat 4 1808 268 152v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters verkoper Gardenierstraat 4 1808 268 152v
PIETERS, ANNE Anne Pieters zoutmeter koper huis in gebruik als paardenstal Voorstraat 72 de Blinde Ezel 1661 238 111v
PIETERS, ANNE het erf van Anne Pieters , c.u. zoutmeter naastligger ten zuiden Voorstraat 72 1661 238 111v
PIETERS, ANNE Anne Pieters , c.u. koper huis Sint Jacobstraat 21 1665 239 8v
PIETERS, ANNE Anne Pieters verkoper Voorstraat 75 1677 240 258r
PIETERS, ANTJE Antie Pieters Rommelhaven 2 1680 241 77v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters koper Liemendijk OZ 1680 241 77v
PIETERS, ANTJE wijlen Antie Pieters Hoogstraat 1680 241 29va
PIETERS, ANTJE Antie Pieters Schritsen NZ 1709 245 86v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters Hoogstraat 1725 246 239v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 12 1752 253 28v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters Rozengracht ZZ 1800 265 251r
AKKERSLOOT, ANTJE PIETERS de kinderen van wijlen Antie Pieters Ackersloot verkoper Heiligeweg 60 1679 241 60r
REITSMA, ANTJE PIETERS Antie Pieters Reidsma verkoper Brouwersstraat 16 1749 251 279r
REITSMA, ANTJE PIETERS Antie Pieters Reitsma koper 1/3 huis en achterkamer Brouwersstraat 14 1738 249 348r
PIETERS, ANTJE dochter Antje Pieters Noorderhaven 18 1669 238 24av
PIETERS, ANTJE Antje Pieters koper huis Moriaanstraat 1773 258 81r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters huurder Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters Zoutsloot NZ 1782 260 166r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters distillateurse geniaarde koper Schritsen 58 1782 260 167r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters , burgerse verkopers Sint Odolphisteeg WZ 1782 260 282r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters Brouwersstraat 9 1786 262 115r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters Zoutsloot NZ 1797 265 31v
PIETERS, ANTJE Antje Pieters Gardenierstraat ZZ 1802 266 73r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters Schritsen ZZ 1803 266 282r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters bewoner Zoutsloot 47 1803 266 307v
PIETERS, ANTJE Antje Pieters verkoper Zoutsloot 47 1803 266 307v
PIETERS, ANTJE Antje Pieters verkoper Romastraat 25 1810 269 18r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters verkoper Liemendijk 34 1810 269 19v
PIETERS, ANTJE Antje Pieters verkoper Achterstraat 9 1810 269 66r
REITSMA, ANTJE PIETERS Antje Pieters Reidsma verkoper Grote Kerkstraat 13 1756 254 16r
REITSMA, ANTJE PIETERS Antje Pieters Reidsma verkoper Kleine Kerkstraat 14 1756 254 16r
REITSMA, ANTJE PIETERS Antje Pieters Reidsma verkoper Franekereind 32 1756 254 16r
PIETERS, ARJAANTJE Ariaentie Pieters verkoper van 1/8 Grote Bredeplaats 1659 237 190r
DREYER, ARJEN PIETERS Arie Pieters Dreyer schipper (snik-) verkoper Kleine Ossenmarkt 4 1783 261 54v
DREYER, ARJEN PIETERS Arie Pieters Dreyer schipper (snik-) verkoper Kleine Ossenmarkt 6 1783 261 54v
PIETERS, ARJEN Aris Pieters , c.u. mr. stoeldraaier huurder Voorstraat NZ 1739 250 67av
DREYER, ARJEN PIETERS zijn vader Aris Pieters Dreyer collecteur Rozemarijnstraat 1 1746 251 155v
DREYER, ARJEN PIETERS Aris Pieters Dreyer Spinhuisstraat 4 1747 251 180r
DREYER, ARJEN PIETERS wijlen Aris Pieters Dreyer Kleine Bredeplaats 12 1763 255 247v
WIJNGAARDEN, ARJAANTJE PIETERS Arjaantie Pieters Wijngaarden verkoper van 1/3 Heiligeweg 4 1739 250 77v
PIETERS, ARJAANTJE Arjaentie Pieters Tiepelsteeg 1693 243 42r
PIETERS, ARJEN Arjen Pieters verkoper Zuiderhaven ZZ 1678 241 3v
DREYER, ARJEN PIETERS Arjen Pieters Dreyer arbeider verkoper Kleine Ossenmarkt 4 1783 261 54v
DREYER, ARJEN PIETERS Arjen Pieters Dreyer arbeider verkoper Kleine Ossenmarkt 6 1783 261 54v
PIETERS, ARJEN Arrjen Pieters Zoutsloot NZ 1665 239 19r
ASMUS, ERASMUS PIETERS Asmus Pieters Asmus kapitein koper huis, tuintje en houtschuur Noorderhaven 23 1791 263 358r
ASMUS, ERASMUS PIETERS Asmus Pieters Asmus equipagemeester verkoper Noorderhaven 23 1806 267 193r
PIETERS, AATJE Attie Pieters Zuiderhaven NZ 1674 240 163r
PIETERS, AATJE Attie Pieters onbekend 1674 240 164r
PIETERS, AATJE het verkochte huis van Attie Pieters naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 2 1675 240 180r
PIETERS, AATJE Attie Pieters Grote Ossenmarkt 2 1675 240 180r
PIETERS, AATJE de erfgenamen van Attie Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 1681 241 176r
PIETERS, AATJE de erfgenamen van Attie Pieters verkopers Zoutsloot 1681 241 176r
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pieters de Adam, burger 1677 240 270v
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pieters de Adam, burgerse kopers Weeshuisstraat NZ 1679 241 40v
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pieters Adam, burgerse kopers onbekend 1679 241 41v
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pieters de Adam koper door niaar 1/2 huis met een tuintje erachter Franekereind 12 1695 243 168v
PIETERS, AUKE Aucke Pieters leertouwer verkoper Hofstraat NZ 1731 247 389r
PIETERS, het huis van burgemeester Augusinus Pieters naastligger ten westen Vijverstraat 1677 240 262r
PIETERS, AUGUSTINUS Augustijn Pieters mr. wagenmaker naastligger ten zuiden Zuiderstraat 27 1728 247 73r
PIETERS, AUGUSTINUS Augustinus Pieters brouwer verkoper Simon Stijlstraat 2 1661 238 83v
PIETERS, AUGUSTINUS het huis van burgemeester Augustinus Pieters grondpacht 00-15-00 1681 241 41va1
PIETERS, AUGUSTINUS de erfgenamen van oud burgemeester Augustinus Pieters naastligger ten westen Rozengracht 30 1695 243 174r
PIETERS, AUGUSTINUS de erven van Augustinus Pieters eigenaar onbekend 1699 244 9r
GRAAF, AUGUSTINUS PIETERS Augustinus Pieters de Graaf, burger mr. wagenmaker koper huis Rommelhaven 8 1730 247 345r
GRAAF, AUGUSTINUS PIETERS Augustynus Pieters de Graaf mr. wagenmaker verkoper Zuiderstraat 25 1728 247 120r
PIETERS, AUKJE Auk Pieters grondpacht (te betalen aan de kopers) Hofstraat 17 1733 248 265r
PIETERS, AUKJE Aukje Pieters winkelierse koper huis Heiligeweg 46 1789 263 142v
PIETERS, AUKJE Aukjen Pieters Schritsen 4 1716 245 272r
PIETERS, AUKJE Aukjen Pieters Zoutsloot 23 1736 249 131v
PIETERS, BEREND de weduwe van Barend Pieters naastligger ten zuiden Bildtstraat 1775 258 215v
PIETERS, BEREND Barend Pieters naastligger ten noorden Bildtstraat 19 1780 259 236v
REE, BAUKE PIETERS Baucke Pieters Rhee mr. kleermaker verkopers na 1/2 Hoogstraat 1680 241 29va
REEN, BAUKE PIETERS Baucke Pieters Rheen, burger mr. kleermaker verkoper van 1/2 Molenpad ZZ 1683 241 68ra
PIETERS, BAUKJE Baukje Pieters verkoper Noorderhaven 82 1810 269 33r
HALMA, BAUKJE PIETERS Baukjen Pieters Halma Bildtstraat 13 1796 264 336r
STERKENBURG, BAUKJE PIETERS minderjarige dochter Baukjen Pieters Sterkenburg verkoper van 3/16 Lombardstraat 2 1740 250 94v
PIETERS, BEREND Beerend Pieters Tikkel huurder vierde huis Nieuwstraat WZ 1799 265 175r
PIETERS, BEREND de weduwe van Beernd Pieters naastligger ten noorden Scheerstraat 1 1771 257 186v
PIETERS, BEREND Beernt Pieters korfmaker kopers Rommelhaven 2 1680 241 77v
PIETERS, BEREND Beernt Pieters korfmaker kopers Liemendijk OZ 1680 241 77v
PIETERS, BEREND Beernt Pieters naastligger ten oosten Voorstraat 46 1699 244 24r
PIETERS, BEITSKE Beitske Pieters Voorstraat 10 1688 242 221v
PIETERS, Camt Pieters scheepstimmerman koper huis Zoutsloot 78 1795 264 240r
PIETERS, KARST Carst Pieters koper van 1/2 huis genaamd De Vergulde Sleutel met hofke en terzijde 3 aparte kamers op fraaie Hoogstraat 1 de Vergulde Sleutel 1658 237 175av
PIETERS, KARST Carst Pieters , burger koper huis met een hofje erachter en een vrije uit- en ingang in de St. Jacobstraat me Hoogstraat 1 de Vergulde Sleutel 1661 238 100v
PIETERS, KARST Carst Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 1 1664 238 236v
PIETERS, KARST Carst Pieters scheepstimmerman koper huis Lanen 50 1783 261 22r
PIETERS, KARST vrijgezel Carst Pieters verkoper Rommelhaven 11 1799 265 129r
PIETERS, KARST Carst Pieters scheepstimmerman verkoper Zoutsloot 78 1801 265 283v
PIETERS, CHRISTIAAN Christiaan Pieters , c.s. huurder Noorderhaven 9 1808 268 84r
PIETERS, CHRISTIAAN Christiaan Pieters scheepstimmerman koper huis Schritsen 23 1808 268 85r
PIETERS, KLAAS het nagelaten weeskind van Claas Pieters verkoper Sint Jacobstraat 1665 239 3ra
PIETERS, KLAAS huisman Claas Pieters koper huis Grote Kerkstraat NZ 1696 243 196v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters koper Franekereind 25 1731 248 1r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. ijzersmid verkoper van 2/6 Molenpad NZ 1736 249 144v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. ijzersmid curator Molenpad NZ 1736 249 144v
PIETERS, KLAAS het meerderjarige dochtertje van wijlen Claas Pieters mr. ijzersmid Noorderhaven 72 1737 249 17va
PIETERS, KLAAS het meerderjarige dochtertje van wijlen Claas Pieters mr. ijzersmid Noorderhaven 72 1737 249 18ra
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar koper Lammert Warndersteeg WZ 1777 259 82v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar koper door niaar huis met weefwinkel en 2 woningen Karremanstraat OZ 1778 259 94r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar koper tuin, zomerhuis en 4 woningen Rozengracht ZZ 1781 260 80r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten noorden Rinnertspijp 1 1781 260 106r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar verkoper Zoutsloot NZ 1781 260 107r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar verkoper Karremanstraat 15 1782 260 272r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters metselaar kopers Zuiderhaven 54 1786 262 66r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Droogstraat NZ 1787 262 232v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar koper huis Romastraat 25 1788 262 243v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1788 263 19v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar verkoper Zuiderhaven 54 1788 263 63v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Droogstraat NZ 1790 263 229r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar koper Hoogstraat 26 1791 263 327v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Romastraat 27 1796 264 351v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Romastraat 27 1802 266 137r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters koopman verkoper van 1/6 Hoogstraat 26 1804 267 107r
PIETERS, KLAAS wijlen Claas Pieters Havenplein 18 1808 268 38r
PIETERS, KLAAS wijlen Claas Pieters Romastraat 25 1810 269 18r
PIETERS, KLAAS wijlen Claas Pieters Liemendijk 34 1810 269 19v
PIETERS, KLAAS wijlen Claas Pieters Achterstraat 9 1810 269 66r
BRUG, KLAAS PIETERS oud burgemeester Claas Pieters van der Brug verpachter grond (wegens zijn voorkinderen) Nieuwstraat 50 1748 251 245v
PIETERS, KLAAS de weduwe van Claas Pieters Vrijmoed huurder Zoutsloot ZZ 1764 256 24r
PIETERS, KLAASKE Claaske Pieters Kerkpad WZ 1733 248 249v
PIETERS, KLAAS de erven van Claes Pieters verkoper Heiligeweg 5 1671 240 73v
PIETERS, KLAAS de erven van Claes Pieters verkoper Heiligeweg 5 1672 240 15ra
PIETERS, KLAAS Claes Pieters schoenlapper huurder Kerkpoortstraat NZ 1689 242 284r
BRUG, KLAAS PIETERS vroedsman Claes Pieters van der Brug koper huis Zuiderhaven 73west 1728 247 148v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters Schimk bewoner Zoutsloot 1681 241 129v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters Schinck, burger koper woning Voorstraat 58achter 1674 240 136v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters Schinck koper provisioneel huis Both Apothekerstraat WZ 1681 241 32va
PIETERS, JAKOB wijlen Cobus Pieters Zuiderstraat 1767 257 19r
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters mr. scheepstimmerman verkoper van 1/2 Zuiderhaven 18 1661 238 77v
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters koper kamer William Boothstraat OZ 1682 241 208v
PIETERS, KORNELIS Erven van Cornelis Pieters naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1714 245 205r
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters schoenmaker verkoper Grote Kerkstraat 26 1750 252 96ar
AKKERSLOOT, KORNELIS PIETERS Cornelis Pieters Ackersloot verkoper Heiligeweg 60 1679 241 60r
BONKE, KORNELIS PIETERS Cornelis Pieters Bonck, burger koopman koper hof met zomerhuis en plaatske Liemendijk 1685 242 86v
KUIPER, KORNELIS PIETERS Cornelis Pieters Cuiper verkoper ten zuiden van Harlingen 1809 268 223r
KUIPER, KORNELIS PIETERS Cornelis Pieters Kuiper mr. slager huurder en bewoner Voorstraat 31 1793 264 86r
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters van Rippers verkoper van 1/12 Carl Visschersteeg OZ 1695 243 185r
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters van Rippers verkoper van 1/24 Carl Visschersteeg OZ 1695 243 185r
PIETERS, DANIEL Daniel Pieters oud turfdrager verkoper Rommelhaven 11 1799 265 129r
PIETERS, DETJE Dettie Pieters Nutstraat WZ 1731 248 34r
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters , burgerse kopers Schritsen NZ 1680 241 75v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters Lanen ZZ 1687 242 217v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters naastligger ten noorden Lanen ZZ 1687 242 217v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstra verkoper onbekend 1696 243 198v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstra naastligger ten oosten Heiligeweg 58 1714 245 226r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstra naastligger ten noorden Heiligeweg 58 1714 245 226r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstra naastligger ten oosten Heiligeweg 58 1718 246 2r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstra naastligger ten noorden Heiligeweg 58 1718 246 2r
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 65 1698 243 362r
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters Voorstraat 1 1715 245 236v
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters Zuiderpoort (gebied) 1736 249 137r
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters verkoper van 5/16 (meerderjarige vrijster) Lanen 15 1757 254 56v
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters naastligger ten noorden Karremanstraat 1763 255 201v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Galama naastligger ten westen Karremanstraat 6 1771 257 208r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Hoogstra naastligger ten westen Noorderhaven 65 1714 245 216r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwcke Pieters Hoogstra naastligger ten zuiden Franekereind 6 1714 245 222v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat WZ 1764 256 37v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters naastligger ten oosten Karremanstraat NZ 1767 256 246r
GALEMA, DIEUWKE PIETERS wijlen Dieuwke Pieters Galama Karremanstraat 1774 258 161v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Galema naastligger ten westen Karremanstraat 2 1771 257 208v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Hoogstra naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1718 246 20v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Hoogstra naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1718 246 20v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Hoogstra naastligger ten westen Bildtstraat 1725 246 233r
PIETERS, DIRK Dirck Pieters , burger koper kamer Zoutsloot NZ 1673 240 129r
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekereind 36 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekereind ZZ 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekereind ZZ 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekereind 26 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekereind ZZ 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekereind ZZ 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekereind 40 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekereind ZZ 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekereind ZZ 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekereind ZZ 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekereind 32 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters 1680 241 25ra1
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters 1680 241 25ra1
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters 1680 241 25ra1
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters 1680 241 25ra1
PIETERS, DIRK Dirck Pieters koopman naastligger ten zuiden Nieuwstraat 38 1715 245 240v
PIETERS, DIRK Dirk Pieters koopman koper zoutkeet Lammert Warndersteeg 1709 245 87v
PIETERS, DIRK de stal van de erven van Dirk Pieters naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg OZ 1719 246 40v
PIETERS, DIRK erven van weduwe van Dirk Pieters naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 23 1729 247 289v
PIETERS, DIRK de erven van Dirk Pieters naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 23 1730 247 357r
PIETERS, DIRK Dirk Pieters koper huis Kromme Elleboogsteeg WZ 1735 249 24v
PIETERS, DIRK Dirk Pieters , burger huistimmerman koper huis Hoogstraat 12 1735 249 40v
PIETERS, DIRK Dirk Pieters verkoper van 3/8 Schritsen 50achter 1736 249 12va
PIETERS, DIRK de weduwe van Dirk Pieters huurder Zoutsloot 45 1755 253 199r
PIETERS, DIRK de weduwe van Dirk Pieters naastligger ten oosten Romastraat NZ 1773 258 74v
PIETERS, DIRK de weduwe van Dirk Pieters naastligger ten oosten Romastraat 27 1774 258 177r
PIETERS, DIRK de erven van Dirk Pieters Kerkpad 22 1808 268 71r
KLAVER, DIRK PIETERS wijlen Dirk Pieters Claaver ouder van verkopers Nieuwstraat 21 1784 261 132r
HEMERT, DIRK PIETERS wijlen Dirk Pieters van Hemert Noorderhaven 61 1709 245 100r
KLAVER, DIRK PIETERS Dirk Pieters Klaver naastligger ten noorden Nieuwstraat 25 1777 259 46v
WIJNGAARDEN, DIRK PIETERS Dirk Pieters Wijngaarden mr. wever koper huis (kopers waren voorheen huurders voor 30 cg) Brouwersstraat 23 1798 265 111r
WIJNGAARDEN, DIRK PIETERS Dirk Pieters Wijngaarden verkoper Both Apothekerstraat 18 1807 268 1r
PIETERS, Dirkien Pieters Zoutsloot 1733 248 251v
PIETERS, DIRKJE Dirkjen Pieters koemelker Droogstraat 61 1755 253 200v
PIETERS, DIRKJE Dirkjen Pieters verkoper Zoutsloot ZZ 1764 256 55v
PIETERS, Djoeke Pieters , burger mr. schoenmaker koper 5/8 huis Lanen 15 1738 249 224r
PIETERS, DOEDE Doede Pieters naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1640 234 114r
PIETERS, DOEDE Doede Pieters ten zuiden van Harlingen 1650 236 118v
PIETERS, DOEDE Doede Pieters naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
PIETERS, DOEDE 3 kamers van Doede Pieters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1663 238 187r
PIETERS, DOEDE Doede Pieters verkoper van 1/3 (verkoper voor zijn kinds kinderen, geen namen!) Brouwersstraat 20 1666 239 35r
PIETERS, DOEDE de erven van Doede Pieters naastligger ten oosten Heiligeweg 68 1669 239 179v
PIETERS, DOEDE Doede Pieters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ 1678 241 13v
PIETERS, DOETJE Doedtje Pieters huurder Bargebuurt 1810 268 333v
PIETERS, DOEKE Doeke Pieters , c.s. mr. schoenmaker huurder Lanen 15 1733 248 205r
PIETERS, DOEKE de weduwe van Doeke Pieters naastligger ten zuiden Voorstraat 14 1753 253 97v
PIETERS, DOETJE Doetie Pieters , burger Noorderhaven ZZ 1662 238 126r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters mr. schoenmaker Sint Jacobstraat OZ 1731 248 3r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters , burger koper stalling Nieuwstraat OZ 1734 248 344r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters varenspersoon verkoper Simon Stijlstraat 2 1739 250 28v
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters D.G. weesvader verkoper Vijverstraat NZ 1768 257 40r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters koper huis Nieuweburen 13 1781 260 32r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters , n.u. naastligger ten noorden Zeilmakersstraat OZ 1781 260 144r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters koper huis en erf Noorderhaven 38 1784 261 228r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 40 1792 264 47v
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters naastligger ten oosten Rinnertspijp OZ 1800 265 239r
PIETERS, DOUWE wijlen Douwe Pieters Zeepziedersstraat 3 1804 267 57r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters Mazet schipper (trekveer-) koper huis bestaande uit een paardenstal en kamer Nieuwstraat 10 1755 253 243v
PIETERS, Drevus Pieters huurder (voor de achterkamer) Lanen 40 1801 266 26r
PIETERS, DIRK Durk Pieters huurder Lanen 82a 1779 259 220r
PIETERS, DIRK zijn vader Durk Pieters Kerkpad WZ 1792 264 6v
PIETERS, EEBE als huurder Ebe Pieters naastligger ten zuiden Raadhuissteeg 1 1681 241 40va
PIETERS, EELKJE Eelckjen Pieters Voorstraat 6 1710 245 132v
PIETERS, EELKE de nagelaten minderjarige Eelke Pieters Rapenburg 1763 255 265r
PIETERS, EELKJE Eelkien Pieters , burger Zuiderhaven 95 1733 248 214r
PIETERS, EELKJE Eelkjen Pieters Prinsensteeg 1 1762 255 152v
PIETERS, EELKE Eeltje Pieters , c.u. huurder voor beneden Vijver OZ 1758 254 143v
PIETERS, EELKE Eeltje Pieters huisman verkoper van 1/3 Voorstraat 101 1781 260 70v
PIETERS, EERKE Eerck Pieters Lanen 87 1676 240 235v
PIETERS, EGBERT als bewoner Egbert Pieters vetermaker naastligger ten oosten Heiligeweg 4 1681 241 35ra
PIETERS, EGBERT Egbert Pieters Grote Bredeplaats 9 1731 247 384r
PIETERS, EGBERT Eibert Pieters , burger mr. schilderaar koper hof met vrugtdragende bomen en een wijnstok Achterstraat NZ 1709 245 85r
PIETERS, EGBERT Eibert Pieters mr. schilderaar verkoper Karremanstraat 1710 245 120r
PIETERS, EGBERT Eibert Pieters verkoper Grote Bredeplaats NZ 1719 246 57v
PIETERS, ELBRICHJE Elbrigje Pieters verkoper Lanen 91 1789 263 146v
KLAVER, ELBRICHJE PIETERS Elbrigje Pieters Claver verkoper van 1/4 Nieuwstraat 21 1784 261 132r
PIETERS, ELSKE Elske Pieters verkoper Achterstraat 1662 238 134v
PIETERS, ENGELTJE Engeltie Pieters , c.m. verkoper Voorstraat 6 1710 245 132v
PIETERS, ENGELTJE Engeltie Pieters Moriaanstraat 1711 245 154v
PIETERS, ENGELTJE wijlen Engeltie Pieters Zeilmakersstraat OZ 1739 250 1ra
PIETERS, ENOCH Enoch Pieters van Rippers mr. chirurgijn verkoper van 1/12 Carl Visschersteeg OZ 1695 243 185r
PIETERS, IEPE Epe Pieters Nieuwstraat 1710 245 124r
PIETERS, IEPE Epe Pieters Nieuwstraat 1710 245 124r
PIETERS, IEPE Epe Pieters Nieuwstraat 1710 245 124r
PIETERS, EVERT Evert Pieters pastor Weverstraat 1669 238 26ar
PIETERS, EVERT de weduwe van Evert Pieters huurder 't Poortje 3 1781 260 15v
PIETERS, EVERT de weduwe van Evert Pieters naastligger ten oosten Vijverstraat 30 1803 266 191v
PIETERS, EVERT de weduwe van Evert Pieters naastligger ten oosten Vijverstraat 30 1808 268 156r
PIETERS, EVERT de weduwe van Evert Pieters naastligger ten oosten Vijverstraat 28 1808 268 156r
BAARDA, EVERT PIETERS Evert Pieters Baarda mr. bakker verkoper Zuiderhaven 99 1802 266 150v
PIETERS, EGBERT Eybert Pieters naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1720 246 58r
PIETERS, FAAS Faas Pieters naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 1748 251 226v
PIETERS, FAAS Faas Pieters baantjer koper woning Bargebuurt WZ 1751 252 125v
PIETERS, FAAS Faas Pieters lijnslager verkoper van 1/6 Prinsensteeg 1 1762 255 152v
PIETERS, FAAS Faas Pieters naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ 1764 256 62v
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters , burger c.u. schoenmaker koper huis Voorstraat ZZ 1640 234 103v
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters verkoper onbekend 1667 239 105r
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters naastligger ten oosten Franekereind 27 1675 240 26va
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters eigenaar van het oostelijke gedeelte van het huis Franekereind 29west 1682 241 193r
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters naastligger ten westen Franekereind 29west 1682 241 193r
PIETERS, FEDDE het huis van Fedde Pieters tichelaar grondpacht 01-10-00 CG onbekend 1681 241 41va
PIETERS, FEDDE tichelwerk van Fedde Pieters eigenaar onbekend 1699 244 9r
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters , burger koopman koper huis, tuintje en pakhuis met een woning daarachter Noorderhaven 61 1709 245 100r
PIETERS, FEDDE wijlen Fedde Pieters Voorstraat 36 1730 247 339r
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreier koopman koper grond en erf, bestaande uit woning, 2 kamers en paardestal Bildtpoort (gebied) 1714 245 210r
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreyer koopman Voorstraat 66 1713 245 188r
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreyer koper erve off huis-stede Zoutsloot NZ 1714 245 213v
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreyer naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1714 245 213v
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pieters Dreyer Zuiderhaven 2 1733 248 254r
PIETERS, FEDDE wijlen Fedde Pieters Dreyers koopman Voorstraat 36 1734 248 299v
PIETERS, FEIKE Feike Pieters verkoper Schritsen NZ 1697 243 277r
PIETERS, FEIKJE bejaarde vrijster Feikje Pieters verkoper Rommelhaven 11 1799 265 129r
PIETERS, FEMME Femme Pieters koper schoenmakersperk ((Lb)) Schritsen ZZ 1633 233 119v
BRAMER, FEMKE PIETERS Femmetje Pieters Bramer, e.a. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1781 260 67r
BRAMER, FEMKE PIETERS Femmetje Pieters Bramer verkoper Zoutsloot NZ 1781 260 67r
BRAMER, FEMKE PIETERS Femmetje Pieters Bramer, e.a. naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1781 260 67r
BRAMER, FEMKE PIETERS Femmetje Pieters Bramer verkoper Achterstraat ZZ 1781 260 67r
PIETERS, FENTJE Fenne Pieters verkoper Vijverstraat 6 1779 259 178r
ROORDA, FETJE PIETERS Fettie Pieters Roorda bakker Noorderhaven 6 1698 243 386v
PIETERS, FETJE Fettje Pieters , meerderjarige vrijster verkoper Hofstraat 13 1781 260 151v
PIETERS, FETJE Fettje Pieters , meerderjarige vrijster koper 1/2 huis Vijverstraat 4 1782 260 210r
PIETERS, FETJE Fettje Pieters , meerderjarige vrijster kinderen van de koper eigenaar van andere 1/2 huis Vijverstraat 4 1782 260 210r
PIETERS, FETJE Fettje Pieters , bejaarde vrijster koper huis Voorstraat 65 1782 260 277r
PIETERS, FETJE Fettje Pieters eigenaar van 1/2 Vijverstraat 4 1781 260 314r
PIETERS, FETJE Fettje Pieters eerdere bewoner Voorstraat 65 1784 261 256r
PIETERS, FETJE wijlen bejaarde vrijster Fettje Pieters Voorstraat 65 1784 261 256r
PIETERS, FETJE wijlen bejaarde vrijster Fettje Pieters Voorstraat 65 1784 261 256r
PIETERS, FETJE wijlen bejaarde vrijster Fettje Pieters Voorstraat 65 1784 261 256r
PIETERS, FETJE wijlen bejaarde vrijster Fettje Pieters Voorstraat 65 1784 261 256r
PIETERS, FETJE Fettje Pieters Nieuwstraat 48 1806 267 244r
PIETERS, FOKJE Fockjen Pieters , burger verkoper Zoutsloot 1755 253 196v
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pieters Oldaens koper door niaar huis Rommelhaven 24a 1729 247 232v
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pieters Oldaens naastligger ten westen Noordijs 4 1729 247 238v
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pieters Oldaens verkoper Noordijs 4 1729 247 238v
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pieters Oldaens verkoper Grote Bredeplaats 6a 1752 252 229r
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pieters Oldaens verkoper Herenknechtenkamerstraat 1752 252 230r
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pieters Oldaens verkoper Vijver WZ 1752 252 230v
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pieters Oldaens verkoper Hondenstraat 4 1752 252 231v
JONGEMA, FOEKJE PIETERS Foekje Pieters Jongema Kleine Bredeplaats 23 1772 258 41v
SCHELTEMA, FOEKJE PIETERS Foekje Pieters Scheltema verkoper Voorstraat 4 1771 257 187r
SCHELTEMA, FOEKJE PIETERS Foekje Pieters Scheltema verkoper Vijverstraat 20 1777 259 68v
OLDAANS, FOKJE PIETERS wijlen Fokje Pieters Oldaens Grote Kerkstraat 35 1772 257 250v
OLDAANS, FOKJE PIETERS wijlen Fokjen Pieters Oldaans Bildtpoort (gebied) 1770 257 182r
OLDAANS, FOKJE PIETERS wijlen Fokjen Pieters Oldaens Zoutsloot NZ 1770 257 181r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters koopman naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1743 250 291v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters naastligger ten zuiden Zuiderstraat 8 1749 252 24v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters koopman Rozengracht 2 1753 253 119r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters koopman Noorderhaven 39 1753 253 120r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters koopman Noorderhaven 39 1753 253 121r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters koopman onbekend 1753 253 122r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters naastligger ten zuiden Brouwersstraat 26 1756 254 12v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ 1764 256 25r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1764 256 25r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ 1764 256 26v
PIETERS, FOLKERT wijlen Folkert Pieters Zuiderhaven 30 1775 258 213v
PIETERS, FOLKERT wijlen Folkert Pieters Zuiderhaven 30 1775 258 213v
PIETERS, FOLKERT wijlen Folkert Pieters Zuiderhaven 30 1775 258 213v
PIETERS, FOLKERT wijlen Folkert Pieters Zuiderhaven 30 1775 258 213v
PIETERS, FOLKERT de weduwe van Folkert Pieters koopman naastligger ten oosten Zuiderstraat 22 1775 258 234r
PIETERS, FOLKERT de weduwe van Folkert Pieters naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1775 258 241r
PIETERS, FOLKERT de weduwe van Folkert Pieters naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1775 258 241r
PIETERS, FOLKERT de weduwe van Folkert Pieters naastligger ten zuiden Zuiderhaven 6 1776 259 17v
PIETERS, FOLKERT de weduwe van Folkert Pieters Schelingwouw naastligger ten noorden Zuiderstraat 27 1780 259 287v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Folkert Pieters Schellingwou Zuiderhaven 18 1778 259 110r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Folkert Pieters Schellingwou Zuiderhaven ZZ 1781 260 21v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Folkert Pieters Schellingwou Bildtpoort (gebied) 1781 260 72v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de weduwe van Folkert Pieters Schellingwou naastligger ten noorden Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de weduwe van Folkert Pieters Schellingwou naastligger ten noorden Nieuwstraat 22 1781 260 88v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de erven van Folkert Pieters Schellingwou naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ 1781 260 161v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Folkert Pieters Schellingwou Grote Werf 2 1782 260 171v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Folkert Pieters Schellingwou Zuiderhaven 99 1784 261 226r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Folkert Pieters Schellingwouw koopman onbekend 1770 257 167r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de weduwe van Folkert Pieters Schellingwouw naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1778 259 144v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de weduwe van Folkert Pieters Schellingwouw naastligger ten noorden Zuiderstraat 27 1778 259 155v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Folkert Pieters Schellingwouw Zuiderhaven 34 1801 265 290v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de erven van Folkert Pieters Schellingwouw naastligger ten oosten Zuiderhaven 28 1801 265 301r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de erven van Folkert Pieters Schellingwouw naastligger ten zuiden Zuiderhaven 28 1801 265 301r
PIETERS, FOPPE Foppe Pieters , c.u. koper huis en hof Zuiderhaven 18 1708 245 75v
PIETERS, FOPPE Foppe Pieters , c.u. verkoper Zuiderhaven ZZ 1709 245 99v
PIETERS, FOPPE Foppe Pieters blauwverver koper huis Karremanstraat OZ 1759 254 217r
STEENSMA, FOPPE PIETERS Foppe Pieters Steensma, burger koopman koper Moriaanstraat 3 1659 238 1r
PIETERS, FRANS Frans Pieters huurder Rommelhaven ZZ 1663 238 169v
PIETERS, FRANS Frans Pieters , c.u. koper 1/4 huis, loods en plaats Voorstraat 37 1677 240 269v
PIETERS, FRANS Frans Pieters verkoper Lanen NZ 1697 243 264v
PIETERS, FRANS Frans Pieters winkelier koper huis Voorstraat 74 1716 245 270v
PIETERS, FRANS Frans Pieters huidekoper Rozengracht ZZ 1717 245 289r
PIETERS, FRANS Frans Pieters , burger zoon van de verkoper koper door niaar twee huizen aan elkaar Heiligeweg 8 1733 248 202v
VRIES, FRANS PIETERS Frans Pieters de Vries verkoper Hoogstraat 1 1658 237 175av
WIJNGAARDEN, FRANS PIETERS Frans Pieters Wijngaarden verkoper Heiligeweg 4 1739 250 4va
PIETERS, FREERK de weduwe van Freek Pieters naastligger ten noorden Zuidersteeg 1 1800 265 261r
PIETERS, FREERK Freerk Pieters verkoper van 1/12 Lombardstraat 1742 250 255r
PIETERS, FREERK wijlen Freerk Pieters Hoogstraat 4 1781 260 150v
PIETERS, FRIDS school van Fridts Pieters schoolmeester naastligger ten zuiden onbekend 1681 241 167v
PIETERS, FRIETSEN Frieske Pieters Heiligeweg 9 1665 239 31v
PIETERS, GABE Gabbe Pieters Bildtstraat 1684 242 15v
PIETERS, GEELE Geele Pieters naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1727 246 311r
PIETERS, GEERT Geert Pieters naastligger ten noorden onbekend 1682 241 192v
PIETERS, GEERT Geertie Pieters naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ 1680 241 19ra
PIETERS, GEERTJE Geertie Pieters Brouwersstraat 14 1712 245 180r
PIETERS, GEERTJE Geertie Pieters Romastraat NZ 1733 248 261r
PIETERS, GEERTJE Geertie Pieters Gardenierstraat ZZ 1738 250 2r
HOOGSTRA, GEERTJE PIETERS wijlen Geertie Pieters Hoogstra verpachter grond William Boothstraat 1678 241 22v
PIETERS, GEERTJE Geertje Pieters , burger Grote Kerkstraat ZZ 1661 238 112r
PIETERS, GEERTJE Geertje Pieters Gardenierstraat ZZ 1761 255 76r
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema huurder en koper huis en cementmalerij Lanen 9 1784 261 183v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema huurder en koper Lanen 9 1784 261 183v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema koper huis Lanen 9 1784 261 183v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema Lanen 9 1788 262 271v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema naastligger ten oosten Lanen 9 1788 262 271v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema naastligger ten noorden Lanen 9 1788 262 271v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema Drie Roemerssteeg OZ 1805 267 166r
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema Hofstraat NZ 1805 267 168r
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema Lanen 9 1806 267 211v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema Drie Roemerssteeg OZ 1806 267 213v
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters , burger Heiligeweg 30 1778 259 104r
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters Liemendijk 1784 261 136v
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters Heiligeweg 8 1784 261 214v
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters Gardenierstraat 1 1798 265 123r
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters Heiligeweg 30 1799 265 203r
STEENSTRA, GEESKE PIETERS Geeske Pieters Steenstra koper huis Schritsen 4 1800 265 218v
PIETERS, GELSKE Gelske Pieters huurder Schritsen 50 1720 246 69v
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters zeevarend persoon naastligger ten noorden Heiligeweg 52 1706 244 313r
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters zeevarend persoon verkoper van 1/4 Heiligeweg 52 1706 244 313r
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters naastligger ten westen Grote Kerkstraat 29 1727 247 32v
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 25 1730 247 364v
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters metselaar verkoper Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters metselaarsknecht koper dubbel huis met tuin Rapenburg ZZ 1782 260 264r
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters mr. metselaar verkoper Rapenburg ZZ 1792 264 5v
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters huurder kamers (per 2 jaar) Zuiderstraat 25 1809 268 284v
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters Coltje naastligger ten westen Romastraat NZ 1730 247 311v
PIETERS, GERBEN wijlen Gerben Pieters Kussendraeger Brouwersstraat 4 1759 254 186v
PIETERS, GERLOF Gerloff Pieters koopman koper van 1/4 Zuiderhaven 18 1734 248 307r
PIETERS, GERLOF Gerloff Pieters koopman naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1734 248 307r
PIETERS, GERLOF Gerloff Pieters koopman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1734 248 307r
PIETERS, GERRIT Gerrit Pieters , c.u. Droogstraat ZZ 1720 246 80r
PIETERS, GERRIT Gerrit Pieters , c.u. lands havencherger huurder Heiligeweg 27 1789 263 108v
PIETERS, GERRIT Gerrit Pieters Tiuksel verkoper van 1/3 Lanen 42 1659 238 2v
PIETERS, GERRIT Gerrit Pieters Tiuksel verkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 15 1659 238 2v
PIETERS, GERRITJE Gerritje Pieters Hondenstraat 10 1804 267 71r
PIETERS, GERRIT wijlen Gerryt Pieters verkoper van 1/2 Gardenierstraat ZZ 1680 241 66v
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters gleibakker koper woning Karremanstraat ZZ 1729 247 267v
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters gleibakker koper woning Bargebuurt 1729 247 285r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ 1734 248 343r
PIETERS, GERRIT de weduwe van Gerryt Pieters naastligger ten zuiden Hondenstraat 12 1754 253 162v
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters Noorderhaven ZZ 1782 260 314v
PIETERS, GERRITJE Gerrytje Pieters Kleine Kerkstraat 16 1805 267 126v
PIETERS, GOOITSKE Goikjen Pieters Kerkpoortstraat 1712 245 170r
PIETERS, GOOITSKE Goikjen Pieters naastligger ten zuiden Heiligeweg 48 1716 245 258r
PIETERS, GOOITSKE Goikjen Pieters verkoper Heiligeweg 48 1716 245 258r
PIETERS, GOSSE het gezin van Gosse Pieters huurder Sint Odolphisteeg 9 1678 241 8v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters verkoper Heiligeweg NZ 1688 242 247v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters , burger schipper (smak-) koper huis Lanen 45 1734 248 351r
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters schipper naastligger ten oosten Lanen 43 1739 250 67v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters schipper naastligger ten noorden Lanen 43 1739 250 67v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters schipper koper kamer (t stuk grond gelijk de breedte van het huis en lang 16 voet) onbekend 1740 250 110v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters schipper koper lege plaats (t stuk grond gelijk de breedte van het huis en lang 16 voet) onbekend 1740 250 110v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters , c.u. schipper naastligger ten zuiden onbekend 1740 250 110v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters naastligger ten westen Lanen 47 1763 255 180v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters naastligger ten noorden Lanen 47 1763 255 180v
PERSIJN, GOSSE PIETERS Gosse Pieters Persijn naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 13 1761 255 70v
PERSIJN, GOSSE PIETERS wijlen Gosse Pieters Persijn Lanen 51 1779 259 191r
PERSIJN, GOSSE PIETERS wijlen Gosse Pieters Persijn Lanen 45 1779 259 193v
PIETERS, GRIETJE wijlen Grietie Pieters Kleine Bredeplaats WZ 1676 240 36va
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1706 244 314v
PIETERS, GRIETJE wijlen Grietie Pieters verkoper Grote Kerkstraat 17 1715 245 254v
OLDAANS, GRIETJE PIETERS Grietie Pieters Oldaens verpachter grond William Boothstraat 1678 241 22v
OLDAANS, GRIETJE PIETERS Grietie Pieters Oldaens wijlen haar moeder Heiligeweg 9 1679 241 52r
OLDAANS, GRIETJE PIETERS Grietie Pieters Oldaens wijlen haar moeder Heiligeweg NZ 1679 241 52r
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters , burger Zoutsloot NZ 1667 239 77v
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters , burger koper huis Heiligeweg 68 1669 239 179v
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters ten zuiden van Harlingen 1739 250 52r
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters Anjelierstraat NZ 1779 259 181v
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters dienstmaagd verkoper Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters proveniersche Noorderhaven 96 1801 265 308r
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters Zoutsloot ZZ 1806 267 247r
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters verkoper Zoutsloot 42 1808 268 39v
PIETERS, GRIETJE Griettje Pieters verkoper van 1/10 van 1/2 Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
PIETERS, GRIETJE Gryttje Pieters koper Achterstraat NZ 1754 253 180r
PIETERS, GRIETJE Gryttje Pieters verkoper ten zuiden van Harlingen 1764 256 46r
PIETERS, GRIETJE Gryttje Pieters verkoper van 1/10 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r
PIETERS, GRIETJE Gryttje Pieters verkoper van 1/10 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r
PIETERS, HAIE Haie Pieters mr. blauwverver verkoper Zuiderhaven NZ 1718 246 7r
PIETERS, HAIE Haje Pieters blauwverver naastligger ten noorden Heiligeweg NZ 1711 245 148r
PIETERS, HAIE Haje Pieters , c.u. blauwverver koper huis Zuiderhaven 75 1713 245 187v
PIETERS, HAIE Haje Pieters koper huis Heiligeweg 23 1717 245 285v
PIETERS, HAIE Haje Pieters naastligger ten zuiden Heiligeweg 25 1718 246 1v
PIETERS, HANS Hans Pieters Zuiderhaven 1648 236 23v
PIETERS, HANS de erfgenamen van mr. Hans Pieters naastligger ten oosten Schritsen 36 1665 239 20v
PIETERS, HANS de erfgenamen van Hans Pieters naastligger ten oosten Schritsen 36 1665 239 20v
PIETERS, HANS minderjarige jongeman Hans Pieters verkoper van 1/12 Hoogstraat 19 1740 250 80v
PIETERS, HANS minderjarige jongeman Hans Pieters verkoper van 1/12 Droogstraat ZZ 1740 250 87v
PIETERS, Harend Pieters huurder beneden Drie Roemerssteeg OZ 1805 267 166r
PIETERS, HARRENT meerderjarige vrijgezel Harent Pieters koper huis en bakkerij Grote Ossenmarkt 21 1788 262 241v
PIETERS, HARRENT de bakkerij gekocht door Harent Pieters naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 19 1788 262 244v
PIETERS, HARMEN Harmen Pieters brouwer curatoren over Lanen NZ 1668 239 21va
PIETERS, HARMEN Harmen Pieters brouwer curatoren over Lanen 21 1668 239 21va
PIETERS, HARMEN Harmen Pieters naastligger ten zuiden Scheffersplein 1674 240 144r
PIETERS, HARMEN de weduwe van Harmen Pieters bewoner Bargebuurt 1729 247 285r
PIETERS, HARMEN wijlen Harmen Pieters Kleine Bredeplaats 18 1739 250 24v
PIETERS, HARMEN Harmen Pieters huurder 2e woning Noorderhaven 96 1801 265 308r
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pieters Valck mr. brouwer verkoper 1677 240 270v
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pieters Valck koper Grondpacht 0-15-0 onbekend 1679 241 54v
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pieters Valck koopman naastligger ten westen Noorderhaven 40 1680 241 92r
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pieters Valck koopman naastligger ten zuiden Noorderhaven 40 1680 241 92r
VALK, HARMEN PIETERS de erven van Harmen Pieters Valck naastligger ten oosten Rinnertspijp 1682 241 55va
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pieters Valk Noorderhaven 38 1695 243 179r
PIETERS, HARRENT Harrent Pieters mr. bakker verkoper Grote Ossenmarkt 21 1798 265 118r
PIETERS, Haukie Pieters verkopers Zuiderpoort (gebied) 1799 265 178r
PIETERS, Haukie Pieters verkopers Zuiderpoort (gebied) 1799 265 178r
PIETERS, HOUKJE Haukje Pieters , burger koper Zuiderstraat 9 1783 261 87r
PIETERS, HAIE Haye Pieters , c.u. geniaarde koper Heiligeweg 48 1710 245 133v
PIETERS, HAIE Haye Pieters mr. blauwverver koper door niaar huis Heiligeweg 21 1731 248 66v
PIETERS, HAIE Haye Pieters blauwverver naastligger ten zuiden Heiligeweg 25 1733 248 239r
PIETERS, HAIE de weduwe van Haye Pieters blauwverver gecommitteerde uit de hypothecaire crediteuren van Havenplein ZZ 1734 248 303r
PIETERS, HAIE Haye Pieters naastligger ten noorden Heiligeweg 21 1734 249 3r
PIETERS, HAIE Haye Pieters naastligger ten zuiden Voorstraat 94 1734 249 7v
PIETERS, HAIE Haye Pieters mr. blauwverver verkoper Heiligeweg 29 1736 249 122v
BORGER, HAIE PIETERS Haye Pieters Borger koper pan- en estrikwerk (en 4 gouden dukatons) Bildtstraat 1725 246 233r
PIETERS, HIELKE Heiltie Pieters naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1658 237 177v
PIETERS, HEILTJE Heiltie Pieters naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1661 238 76v
PIETERS, HEILTJE Heiltie Pieters naastligger ten noorden Noorderhaven NZ 1661 238 76v
PIETERS, HEILTJE Heiltie Pieters Zoutsloot 1697 243 328v
PIETERS, HEILTJE Heiltje Pieters naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1662 238 124r
PIETERS, HEILTJE Heiltje Pieters naastligger ten noorden Noorderhaven NZ 1662 238 124r
PIETERS, HEILTJE Heiltje Pieters verpachter grond Bildtstraat 1 1669 239 40ra
PIETERS, HINKE Hencke Pieters , burger Zoutsloot 1694 243 107r
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters Grote Kerkstraat 24 1681 241 36va
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters Heiligeweg 19 1681 241 36va
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters Kerkpoortstraat OZ 1681 241 36va
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters , burger opzichter van de turf koper kamer Kromme Elleboogsteeg OZ 1695 243 163v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1712 245 172v
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters , burger koper woning of kamer Kerkpoortstraat NZ 1696 243 215v
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters , burger c.u. naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1696 243 215v
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters koper huis Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters naastligger ten westen Schritsen 11 1729 247 284r
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters naastligger ten oosten Schritsen 5 1730 247 331r
PIETERS, HENDRIK wijlen Hendrik Pieters Zuiderhaven 6 1730 247 11ra
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters schipper naastligger ten oosten Schritsen 5 1731 248 56v
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters schipper naastligger ten oosten Schritsen 5 1733 248 217r
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters naastligger ten zuiden Lanen 16 1739 250 54v
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters huurder Moriaanstraat 7 1784 261 162r
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters huurder voorste gedeelte Lanen 40 1790 263 208v
LAMBRECHTS, HENDRIK PIETERS Hendrik Pieters Lambrechts verkoper Bildtstraat 3 1809 268 213r
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters Lambregts koper huis Bildtstraat 3 1805 267 145r
SCHELTEMA, HENDRIKJE PIETERS Hendrikje Pieters Scheltema koper Noorderhaven NZ 1783 261 50v
SCHELTEMA, HENDRIKJE PIETERS Hendrikje Pieters Scheltema Heiligeweg 25 1783 261 111v
PIETERS, HENDRIKJE Hendrikjen Pieters Hondenstraat 8 1751 252 104v
PIETERS, HINKE Henke Pieters Noordijs 23 1712 245 178r
PIETERS, HESSEL Hessel Pieters huurder beneden west (per week) Grote Kerkstraat 44 1778 259 126v
PIETERS, HILTJE Hiltie Pieters Schritsen 4 1716 245 272r
PIETERS, HILTJE Hiltje Pieters Noorderhaven 26 1770 257 152v
PIETERS, HILTJE wijlen Hiltje Pieters Noorderhaven ZZ 1782 260 314v
PIETERS, HILTJE Hiltje Pieters verkoper van 1/10 Schritsen NZ 1796 264 318v
PIETERS, HILTJE Hiltje Pieters Lanen 22 1801 266 9r
PIETERS, HILTJE Hiltje Pieters Nieuwstraat 13 1809 268 194r
DREYER, HINKE PIETERS Hincke Pieters Dreyer Voorstraat 23 1696 243 186v
DREYER, HINKE PIETERS Hincke Pieters Dreyer Zoutsloot 1697 243 306r
PIETERS, HINKE Hinke Pieters Kleine Bredeplaats 3 1695 243 161v
PIETERS, HINKE Hinke Pieters verkoper Droogstraat ZZ 1789 263 144r
DREYER, HINKE PIETERS Hinke Pieters Dreyer, burger Droogstraat 1694 243 113r
PIETERS, HOITE Hoite Pieters koopman koper huis met loods, plaats en hof met bomen en planten Noordijs 23 1668 239 140r
PIETERS, HOITE Hoite Pieters , c.u. huurder Zoutsloot NZ 1768 257 81r
PIETERS, HOITE wijlen Hoite Pieters mr. ijzersmid naastligger ten oosten Zuiderhaven 27 1802 266 122v
PIETERS, HOITE wijlen Hoite Pieters mr. ijzersmid Zuiderhaven 27 1802 266 122v
PIETERS, HOITE wijlen Hoite Pieters mr. ijzersmid naastligger ten westen Vijverstraat 4 1802 266 122v
PIETERS, HOITE wijlen Hoite Pieters mr. ijzersmid Vijverstraat 4 1802 266 122v
VRIES, HOITE PIETERS wijlen Hoite Pieters de Vries koopman eerdere eigenaar Noordijs 1679 241 29r
SCHELTEMA, HOTSKE PIETERS Hotske Pieters Scheltema Noorderhaven ZZ 1771 257 232v
PIETERS, HOITE Hoyte Pieters Herenwaltje 19 1759 254 187v
PIETERS, HOITE Hoyte Pieters koper huis Zuiderhaven 27 1781 260 17v
PIETERS, HOITE Hoyte Pieters naastligger ten oosten Vijverstraat 4 1782 260 210r
PIETERS, HOITE Hoyte Pieters naastligger ten zuiden Vijverstraat 4 1782 260 210r
PIETERS, HOITE Hoyte Pieters naastligger ten westen Vijverstraat 4 1782 260 210r
PIETERS, HOITE Hoyte Pieters naastligger ten zuiden Vijverstraat 4 1781 260 314r
PIETERS, HOITE Hoyte Pieters naastligger ten westen Vijverstraat 4 1781 260 314r
PIETERS, HIELKJE wijlen Hylke Pieters Karremanstraat 1726 246 258r
PIETERS, HIELKJE Hylke Pieters Karremanstraat 1726 246 258r
PIETERS, HIELKJE Hylke Pieters Karremanstraat 1726 246 258r
PIETERS, HIELKE kinderen van Hylke Pieters verkoper Karremanstraat WZ 1729 247 220v
PIETERS, HIELKE Hylke Pieters varensgezel verkoper van 1/12 Hoogstraat 19 1740 250 80v
PIETERS, HIELKE Hylke Pieters mr. sleefmaker koper huis Franekerpoort (gebied) 1763 256 7r
PIETERS, HIELKE Hylke Pieters naastligger ten zuiden Lombardstraat 1780 259 283v
PIETERS, HIELKE Hylke Pieters naastligger ten westen Nieuwstraat WZ 1784 261 212v
PIETERS, Hylkjes Pieters verkoper 1/6 Zuiderhaven 18 1725 246 218v
PIETERS, HIELKE wijlen Hyltje Pieters Karremanstraat OZ 1728 247 127v
PIETERS, IEDE Ide Pieters naastligger ten noorden Bargebuurt WZ 1774 258 172r
PIETERS, IJSBRAND wijlen IJsbrant Pieters Schritsen 50 1720 246 69v
PIETERS, IEMKJE Imke Pieters , burger Gardenierstraat ZZ 1731 247 387v
PIETERS, IEPE Ipe Pieters , burger zeevarende koper tuin met een zomerhuis en vruchtdragende bomen en planten Weverstraat 1698 243 335v
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters schipper (groot-) Schritsen 60 1711 245 144v
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters schipper (groot-) Schritsen 60 1711 245 144v
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters schipper (groot-) Schritsen 60 1711 245 144v
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters schipper (groot-) Zuiderhaven 6 1711 245 145r
SONNEMA, PIETERS Jaapie Pieters Sonnema koper huis en erf Sint Odolphisteeg WZ 1733 248 259r
PIETERS, JAKOB de weduwe van Jacob Pieters naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1662 238 141r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koperslager naastligger ten westen Voorstraat 70 1663 238 194r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koperslager naastligger ten westen Voorstraat 70 1663 238 194r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koperslager naastligger ten westen Voorstraat 70 1663 238 194r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters naastligger 1659 238 3aar
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters bieder kamer nr.8 Zoutsloot 1660 238 7ar
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koper kamer nr.11 Zoutsloot 1660 238 7ar
PIETERS, JAKOB de hof van de weduwe van Jacob Pieters naastligger ten westen Zuiderhaven 52 1665 239 10r
PIETERS, JAKOB de hof van de weduwe van Jacob Pieters naastligger ten westen Zuiderhaven 1666 239 50r
PIETERS, JAKOB de erven van Jacob Pieters verpachter grond Rozengracht 40 1669 239 202r
PIETERS, JAKOB de weduwe van Jacob Pieters naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1665 239 4va
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters bakker Zoutsloot NZ 1668 239 22ra
PIETERS, JAKOB de weduwe van Jacob Pieters naastligger ten oosten Franekereind 1673 240 128v
PIETERS, JAKOB de hof van Jacob Pieters bakker naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1675 240 179r
PIETERS, JAKOB het hof van Jacob Pieters bakker naastligger ten oosten Kerkpoortstraat OZ 1675 240 25va
PIETERS, JAKOB het huis van de weduwe van de vroedsman Jacob Pieters koperslager naastligger ten westen Voorstraat ZZ 1676 240 35va
PIETERS, JAKOB wijlen Jacob Pieters naastligger ten zuiden Bargebuurt 1680 241 118r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters mr. linnenwever bewoner Weverstraat NZ 1681 241 147r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters , burger mr. huistimmerman verkoper Grote Kerkstraat 23achter 1682 241 225r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1694 243 87r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters , burger mr. timmerman verkoper Nieuwstraat OZ 1697 243 273r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters , burger mr. timmerman verkoper Nieuwstraat 62 1697 243 274r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters , burger mr. timmerman verkoper Nieuwstraat OZ 1697 243 280r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters , c.u. koper woning off kamer Droogstraat NZ 1714 245 203r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters mr. schoenmaker naastligger ten oosten Franekereind 6 1714 245 222v
PIETERS, JAKOB de weduwe van Jacob Pieters grondpacht verschuldigd aan dit huis Hofstraat 17 1757 254 100v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koopman koper woning Wortelstraat NZ 1769 257 133v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters naastligger ten noorden Zuiderhaven 47 1780 259 307v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters , en vrouw huurder bovengedeelte Grote Ossenmarkt 11 1790 263 192v
BAKKER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Backer naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1680 241 115v
HIBMA, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hibma verkoper ten oosten van Harlingen 1764 256 83r
HIBMA, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hibma koopman Noorderhaven 35 1795 264 301r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Nieuwboer verkoper Lanen 51 1779 259 191r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Nieuwboer verkoper Lanen 45 1779 259 193v
NIJBOER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Nijboer naastligger ten westen Schritsen 1774 258 157v
NIJBOER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Nijboer koopman verkoper Grote Kerkstraat 24 1780 259 240r
NIJBOER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Nijboer koopman verkoper Nieuwstraat WZ 1787 262 151r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Nijeboer koopman Grote Kerkstraat 19 1780 259 246v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Nijeboer koopman verkoper Voorstraat 89 1780 259 256r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Nijeboer koopman verkoper Grote Ossenmarkt 14 1783 261 103v
POELSTRA, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Poelstra mr. bakker koper huis en bakkerij Franekereind 19 1809 268 298v
PIETERS, JAKOB wijlen Jacobus Pieters molenmaker Zuiderpoort (gebied) 1770 257 162r
PIETERS, JAKOB Jacoob Pieters , burger q.q. koper Sint Jacobstraat WZ 1640 234 109v
PIETERS, JAN erven van Jan Pieters zoutzieder verkoper van 1/2 Noorderhaven ZZ 1658 237 159r
PIETERS, JAN erven van Jan Pieters bakker verkoper van 1/2 Ooievaarsteeg OZ 1658 237 165v
PIETERS, JAN Jan Pieters , burger c.u. koper huis Romastraat 1658 237 179v
PIETERS, JAN de zoutkeet van Jan Pieters naastligger ten zuiden Zoutsloot 1659 237 210v
PIETERS, JAN Jan Pieters verkoper Franekereind 30 1661 238 99r
PIETERS, JAN Jan Pieters , burger wagenmaker koper 1/2 huis Sint Jacobstraat 1663 238 182r
PIETERS, JAN Jan Pieters havenmeester bieder overig gedeelte van het pakhuis genaamd het Cuipershuis groot 47 x26 voet Noorderhaven het Cuipershuis 1662 238 14av
PIETERS, JAN wijlen Jan Pieters wagenmaker Lanen NZ 1663 238 16ar
PIETERS, JAN wijlen Jan Pieters wagenmaker Lanen NZ 1663 238 16ar
PIETERS, JAN Jan Pieters wagenmaker koper 1/2 huis met een steeg ten westen in gedeeld eigendom Sint Jacobstraat 1663 238 21ar
PIETERS, JAN de erfgenamen van mr. Jan Pieters naastligger ten oosten Schritsen 36 1665 239 20v
PIETERS, JAN als bewoner Jan Pieters wagenmaker naastligger ten westen Rommelhaven ZZ 1666 239 39v
PIETERS, JAN Jan Pieters , q.q. koper provisioneel en finaal huis, loods en plaats Havenplein 1665 239 1ra
PIETERS, JAN de weduwe van Jan Pieters havenmeester naastligger ten westen Noorderhaven 1675 240 193v
PIETERS, JAN wijlen Jan Pieters verkoper van 1/2 Gardenierstraat ZZ 1680 241 66v
PIETERS, JAN Jan Pieters cherger koper kamer en tuin Lammert Warndersteeg OZ 1680 241 119v
PIETERS, JAN Jan Pieters naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1680 241 119v
PIETERS, JAN de kinderen en resp.erfgenamen van wijlen Jan Pieters havenmeester verkoper Schritsen NZ 1682 241 178v
PIETERS, JAN Jan Pieters wagenmaker koper kamer Rommelhaven 1682 241 212r
PIETERS, JAN Jan Pieters wagenmaker naastligger ten westen Rommelhaven 1682 241 212r
PIETERS, JAN wijlen Jan Pieters , burger havenmeester vader van de verkopers Noorderhaven NZ 1681 241 34va
PIETERS, JAN Jan Pieters , c.u. timmerman verkoper Nieuwstraat 36 1687 242 206r
PIETERS, JAN de weduwe van Jan Pieters bootsgezel naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 1688 242 219v
PIETERS, JAN de erfgenamen van Jan Pieters timmerman naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1696 243 236r
PIETERS, JAN de hof van Jan Pieters naastligger ten westen Vijverstraat 1696 243 260v
PIETERS, JAN Jan Pieters zeevarende verkoper en voor hun zuster Schritsen NZ 1697 243 277r
PIETERS, JAN Jan Pieters bootsgezel koper kamer en woning Nieuwstraat 38achter 1698 243 332v
PIETERS, JAN Jan Pieters , c.u. koper William Boothstraat OZ 1702 244 166v
PIETERS, JAN Jan Pieters koopman koper huis en pakhuis Noorderhaven 79 1713 245 186r
PIETERS, JAN Jan Pieters koper huis Droogstraat NZ 1714 245 209r
PIETERS, JAN Jan Pieters koopman naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1714 245 210r
PIETERS, JAN Jan Pieters koopman verkoper Bildtpoort (gebied) 1714 245 210r
PIETERS, JAN Jan Pieters sleefmaker koper huis Weverstraat ZZ 1723 246 162v
PIETERS, JAN de erven van Jan Pieters naastligger ten noorden Noorderhaven 71 1728 247 146r
PIETERS, JAN wijlen Jan Pieters Droogstraat NZ 1729 247 287v
PIETERS, JAN Jan Pieters naastligger ten oosten Franekereind 24 1730 247 370v
PIETERS, JAN Jan Pieters grondpacht (te betalen aan de kopers) Hofstraat 17 1733 248 265r
PIETERS, JAN Jan Pieters huurder Bildtstraat 4 1737 249 205v
PIETERS, JAN Jan Pieters Hofstraat NZ 1736 249 14va
PIETERS, JAN Jan Pieters mr. timmerman koper woning Rinnertspijp WZ 1739 250 37r
PIETERS, JAN Jan Pieters , c.u. huurder Heiligeweg 6 1743 251 13r
PIETERS, JAN Jan Pieters , c.u. huurder Heiligeweg 6 1743 251 1ra
PIETERS, JAN Jan Pieters huurder boven per week Drie Roemerssteeg OZ 1752 253 14r
PIETERS, JAN Jan Hendrik Pieters bontwever koper woning Zoutsloot ZZ 1754 253 179r
PIETERS, JAN Jan Pieters schipper (smak-) Noorderhaven 28 1756 254 6r
PIETERS, JAN Jan Pieters Spijkerboor (gebied) 1781 260 28r
PIETERS, JAN Jan Pieters van Blessum, c.u. huurder van een deel Lanen NZ 1776 259 22r
PIETERS, JAN Jan Pieters Delft naastligger ten zuiden Hoogstraat 22 1665 239 29v
PIETERS, JAN Jan Pieters Delft wijnkoper naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1666 239 36v
PIETERS, JAN Jan Pieters Dik, c.u. koper woning Droogstraat ZZ 1717 245 294v
PIETERS, JAN vroedsman Jan Pieters Doncker koopman Lanen 87 1730 247 316r
DONKER, JAN PIETERS Jan Pieters Donker verkoper van 1/16 Lanen 87 1730 247 316r
DONKER, JAN PIETERS vroedsman Jan Pieters Donker koopman koper hof en zomerhuis onbekend 1731 248 17r
DONKER, JAN PIETERS burgemeester Jan Pieters Donker verkoper Lanen 87 1740 250 105v
PIETERS, JAN Jan Pieters van Hellmondt koper Kerkpoortstraat 39 1665 239 13v
PIETERS, JAN Jan Pieters Helmond, c.u. koper 2/3 kamer en weefwinkel Weverstraat ZZ 1663 238 181v
PIETERS, JAN Jan Pieters Helmond bieder 1/3 van een kamer en weefwinkel Weverstraat 1663 238 20ar
PIETERS, JAN Jan Pieters van Helmondt verkoper Nieuwstraat 1662 238 121v
PIETERS, JAN de hof van de erven van Jan Pieters Oldaan naastligger ten westen Vijver WZ 1725 246 232r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaans koopman verkoper Lanen 15 1757 254 56v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaans eerdere bewoner Noorderhaven NZ 1784 261 225r
OLDAANS, JAN PIETERS de erven van Jan Pieters Oldaans koopman Noorderhaven NZ 1784 261 225r
OLDAANS, JAN PIETERS de erven van Jan Pieters Oldaans koopman Noorderhaven 79 1785 261 311v
OLDAANS, JAN PIETERS de erven van Jan Pieters Oldaans koopman Noorderhaven NZ 1785 261 311v
OLDAANS, JAN PIETERS de erven van Jan Pieters Oldaans koopman Noorderhaven NZ 1785 261 311v
OLDAANS, JAN PIETERS de erven van Jan Pieters Oldaans koopman Noorderhaven NZ 1785 261 311v
OLDAANS, JAN PIETERS de erven van Jan Pieters Oldaans koopman Droogstraat NZ 1785 261 311v
OLDAANS, JAN PIETERS de erven van Jan Pieters Oldaans koopman verkoper van 1/2 Droogstraat NZ 1785 262 12r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens naastligger ten noorden onbekend 1675 240 21va
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens Noorderhaven NZ 1679 241 6ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens Noorderhaven NZ 1679 241 6ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens Liemendijk NZ 1679 241 6ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens Franekerpoort (gebied) 1679 241 6ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens Noordijs OZ 1679 241 6ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens Noordijs WZ 1679 241 6ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens, burger koper Hof met prieel en kamer Hofstraat ZZ 1694 243 111v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens, burger koopman geniaarde koper Nieuwstraat 40 1695 243 147v
OLDAANS, JAN PIETERS het hof van Jan Pieters Oldaens koopman naastligger ten noorden Vijverstraat 9 1699 243 398v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 4 1716 245 272v
OLDAANS, JAN PIETERS de hof van Jan Pieters Oldaens naastligger ten zuiden Vijverstraat ZZ 1717 245 305r
OLDAANS, JAN PIETERS de hof van Jan Pieters Oldaens koopman naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat OZ 1719 246 47r
OLDAANS, JAN PIETERS de ingang van de hof van Jan Pieters Oldaens naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat OZ 1719 246 47r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens koopman gelastigde van resp. Zuiderhaven 57 1723 246 181v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens naastligger ten oosten Noorderhaven 49 1752 252 215v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens koopman verkoper Grote Bredeplaats 6a 1752 252 229r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens koopman verkoper Herenknechtenkamerstraat 1752 252 230r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens koopman verkoper Vijver WZ 1752 252 230v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens koopman verkoper Hondenstraat 4 1752 252 231v
PIETERS, JAN Jan Pieters van Rippers Schots koopman verkoper van 1/12 Carl Visschersteeg OZ 1695 243 185r
PIETERS, JAN Jan Pieters van Ripperts koopman Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
PIETERS, JAN wijlen Jan Pieters van Ripperts koopman Zuiderhaven 15 1738 249 285v
PIETERS, JAN Jan Pieters van Roppers koopman verkoper Lanen NZ 1719 246 42r
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaff, burger koper huis met een thuin en ledige plaatse Zuiderhaven 73oost 1710 245 105r
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaff koper woning Rommelhaven 1710 245 107r
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaff, burger koopman verkoper Karremanstraat 1710 245 118r
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaff, c.u. koper huis en erve Nieuwstraat OZ 1714 245 211v
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaff naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1715 245 244r
SCHELTEMA, JAN PIETERS Jan Pieters Scheltema, c.u. koopman koper huis met de agterwoning en kamer ten zuiden Voorstraat 10 1714 245 229r
SCHELTEMA, JAN PIETERS Jan Pieters Scheltema naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg 3 1723 246 186v
PIETERS, JAN Jan Pieters Sleper, c.u. verkoper Noorderhaven ZZ 1710 245 104v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetter schipper Grote Bredeplaats 35 1758 254 139r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetter schipper Grote Bredeplaats 8b 1764 256 59v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetter, burger schipper koper heerlijk huis Noorderhaven 15 1765 256 109r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetter koopman Lanen 28 1774 258 168v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetter Karremanstraat 1776 258 244r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetter koopman Moriaanstraat 1776 258 244v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetter koopman Grote Kerkstraat 40west 1776 258 258r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetter koopman verkoper Vioolsteeg OZ 1776 259 19v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetter koopman Both Apothekerstraat 15zuid 1780 259 288v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetter koopman koper huis Rinnertspijp 4 1782 260 239r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetter koopman verkoper Rinnertspijp 4 1783 261 44v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetter koopman Noorderhaven 34 1784 261 172r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetter koopman Rinnertspijp 4 1784 261 173v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetter koopman verkoper Noorderhaven 23 1787 262 167r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetter koopman Noorderhaven 35 1795 264 301r
TROMPETTER, JAN PIETERS wijlen Jan Pieters Trompetter koopman Noorderhaven 15 1804 267 63v
TROMPETTER, JAN PIETERS wijlen Jan Pieters Trompetter Noorderhaven 15 1804 267 63v
TROMPETTER, JAN PIETERS wijlen Jan Pieters Trompetter koopman verkoper van 1/2 Zuiderhaven 77west 1804 267 101v
VETTEVOGEL, JAN PIETERS huis gekocht door Jan Pieters Vettevogel naastligger ten noorden Lanen 91 1731 248 48r
VETTEVOGEL, JAN PIETERS Jan Pieters Vettevogel koper huis Lanen 89 1731 248 49r
VETTEVOGEL, JAN PIETERS Jan Pieters Vettevogel, burger verkoper van 1/2 Lanen 89 1739 250 36r
PIETERS, JAN Jan Pieters Vinkelbosch, c.u. mede capt.der Ed:Mog: heren Raden ter Admiraleit in Friesland koper 3/4 huis Zoutsloot NZ 1676 240 226r
PIETERS, JENTJE Jancke Pieters cherger bij de Admiraliteit naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg OZ 1681 241 148v
PIETERS, JANKE Jancke Pieters naastligger ten westen Schoolsteeg WZ 1680 241 19ra
PIETERS, JANKE Jancke Pieters Rommelhaven 15 1696 243 194r
PIETERS, JANKE Jancke Pieters , burger Rozemarijnstraat OZ 1696 243 203r
PIETERS, JANKE Jancke Pieters Hoogstraat ZZ 1697 243 300r
PIETERS, JANKE Jancke Pieters , bejaarde vrijster koper huis Schritsen NZ 1717 245 308v
PIETERS, JANKE Jancke Pieters winkelierse onbekend 1733 248 219v
PIETERS, JANKE Janke Pieters , burger verkoper van 1/4 Kruisstraat 10 1728 247 70r
PIETERS, JANKE Janke Pieters Vijverstraat ZZ 1792 264 25r
PIETERS, JANKE Janke Pieters huurder Romastraat 27 1796 264 351v
SOPINGIUS, JANKE PIETERS Janke Pieters Sopingius Franekereind 36 1738 249 19va
PIETERS, JANKE Janneke Pieters winkelierse Schritsen NZ 1733 248 220r
PIETERS, JANKE Janneke Pieters koper Lanen 13 1783 261 73r
PIETERS, JANKE Janneke Pieters koper huis en erf Noorderhaven 90 1792 264 51r
PIETERS, JANKE Janneke Pieters verkoper Rommelhaven 11 1799 265 129r
PIETERS, JANKE Janneke Pieters verkoper Noorderhaven 90 1810 269 30r
PIETERS, JARICH de weduwe van Jarig Pieters huurder achter Havenplein 26 1786 262 93v
ADEMA, JARICH PIETERS burgemeester Jarig Pieters Adema naastligger ten westen Franekereind 21 1682 241 183v
PIETERS, JELLE Jelle Pieters koper dwarshuis Havenplein 1633 233 119r
PIETERS, JELLE Jelle Pieters wever naastligger ten oosten Rozengracht 40 1648 236 9v
PIETERS, JELLE Jelle Pieters naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 1752 252 198v
VETTEVOGEL, JELLE PIETERS de erven van Jelle Pieters Vettevogel naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1665 239 25r
PIETERS, JELTJE Jeltje Pieters Lanen 40 1665 239 27v
KLEIN, JELTJE PIETERS Jeltje Pieters Klein verkoper Vijverstraat 4 1803 266 266r
KLEIN, JELTJE PIETERS Jeltje Pieters Kleyn koper huis Grote Ossenmarkt 1 1796 264 312v
KLEIN, JELTJE PIETERS Jeltje Pieters Kleyn naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 1 1796 264 312v
PIETERS, JETSE Jetse Pieters , c.u. verkoper Nieuwstraat 58 1661 238 113r
PIETERS, JETSE Jetse Pieters zeevarende verkoper Schritsen NZ 1697 243 277r
PIETERS, JETSE Jetse Pieters varend persoon verkoper van 1/4 Zuiderhaven 27 1730 247 326v
PIETERS, JETSKE Jetske Pieters verkoper Vijver 7 1664 238 234r
PIETERS, JETSKE Jetske Pieters verkoper Bildtstraat 17 1732 248 155r
PIETERS, JETSKE Jetske Pieters verkopers ten oosten van Harlingen 1774 258 138v
PIETERS, JETSKE Jetske Pieters , meerderjarige vrijster koper huis Hofstraat 16 1809 268 197r
BOOMSMA, JETSE PIETERS Jetze Pieters Boomsma koopman ten zuiden van Harlingen 1784 261 209r
BOOMSMA, JETSE PIETERS Jetze Pieters Boomsma koopman ten zuiden van Harlingen 1784 261 209r
BOOMSMA, JETSE PIETERS Jetze Pieters Boomsma koopman ten zuiden van Harlingen 1784 261 209r
PIETERS, JILLERT Jillert Pieters mr. schoenmaker naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1682 241 52va
PIETERS, JILLERT Jillert Pieters mr. schoenmaker huurder Noorderhaven NZ 1693 243 31v
PIETERS, JOHANNES Joannes Pieters mr. kleermaker koper woning Lanen NZ 1697 243 264v
PIETERS, JOHANNES Joannes Pieters Harponier? harpoenier? koper provisioneel huis Zoutsloot NZ 1680 241 21va
PIETERS, JOHANNES Joannis Pieters naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1688 242 239v
ASMUS, JOCHEM PIETERS Jochem Pieters Asmus equipagemeester bij de Admiraliteit op de Maze residerend in Hellevoet Noorderhaven 23 1791 263 358r
ASMUS, JOCHEM PIETERS Jochum Pieters Asmus bootsman bij de Admiraliteit (adjunct -) koper huis, tuintje en houtschuur Noorderhaven 23 1787 262 167r
PIETERS, JOHANNES Johan Pieters koper huis Ooievaarsteeg 23 1729 247 289v
PIETERS, JOHANNES Johan Pieters naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1730 247 336r
PIETERS, JOHANNES Johan Pieters , burger verkoper Ooievaarsteeg 23 1730 247 357r
PIETERS, JOHANNES Johan Pieters arbeider op het tigchelwerk koper huis en weefwinkel Ooievaarsteeg 1742 250 270r
PIETERS, JOHANNA Johanna Pieters kopers Kerkpoortstraat 49 1782 260 231r
PIETERS, JOHANNA Johanna Pieters Kerkpoortstraat 1783 261 123r
PIETERS, JOHANNA Johanne Pieters Rozengracht 37 1777 259 47v
PIETERS, JOHANNES Johannes Pieters naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1729 247 287v
PIETERS, JOHANNES Johannes Pieters leertouwer naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1734 249 14r
PIETERS, JOHANNES Johannes Pieters leertouwer naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1742 250 210v
PIETERS, JOHANNES Johannes Pieters naastligger ten westen Gardenierstraat 10 1770 257 183r
PIETERS, JOHANNES Johannes Pieters koopman Noorderhaven 96 1801 265 308r
PIETERS, JOHANNES wijlen Johannes Pieters Gardenierstraat 8 1806 267 240v
PIETERS, JOHANNES wijlen Johannes Pieters Gardenierstraat 8 1806 267 240v
PIETERS, JOHANNES wijlen Johannes Pieters Potkast Vijverstraat 21 1756 254 5r
PIETERS, JOHANNES Johannis Pieters Potkast koopman koper huis Hondenstraat 5 1737 249 162r
PIETERS, JOOST de nagelaten woning van wijlen Joost Pieters bakker verkoper Heiligeweg 4 1666 239 11va
PIETERS, JOOST Joost Pieters mr. scheepstimmerman koper 1/2 timmerhelling en huis Zoutsloot NZ 1675 240 192v
PIETERS, JOOST Joost Pieters , c.u. gebruiker Nutstraat 4 1790 263 194r
PIETERS, JOOST Joost Pieters grofsmid geniaarde koper Schoolstraat 2 1791 263 340v
PIETERS, JORIS Joris Pieters koper huis Karremanstraat WZ 1778 259 108r
PIETERS, JORIS Joris Pieters mr. huistimmerman koper huis Karremanstraat 15 1782 260 272r
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten noorden Karremanstraat WZ 1788 262 256v
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1788 262 258r