Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Het einde komt in zicht; in vier jaar zijn meer dan negenduizend akten verwerkt tot leesbare, doorzoekbare en sorteerbare informatie.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ma  Me  Mi  Mo  Mu  My  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
BEIMA, E. M. E. M. van Beyma naastligger ten westen Zuiderhaven 54 1786 262 66r
BEIMA, E. M. E. M. van Beyma naastligger ten westen Spinstraat 7 1786 262 72v
MICHIELS, WIETSE Wytse Machiels naastligger ten oosten Rozengracht 40 1659 237 180v
MICHIELS, WIETSE het panwerk van burgemeester Wytse Machiels naastligger ten oosten Rozengracht 1671 240 36v
MICHIELS, WIETSE het panwerk van burgemeester Wytse Machiels naastligger ten zuiden Rozengracht 1671 240 36v
MICHIELS, WIETSE het huis van Br Wytse Machiels naastligger ten westen Rozengracht 1671 240 36v
MICHIELS, WIETSE oud burgemeester Wytze Machiels naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1669 239 214r
MAKKES, JAN het huis gekocht door Jan Mackes naastligger ten noorden Noorderhaven 57 1671 240 56r
MAKKES, JAN het huis gekocht door Jan Mackes naastligger ten noorden Noorderhaven 57 1673 240 126v
MAKKES, JAN de weduwe van wijlen Jan Mackes naastligger ten westen Noorderhaven 61 1683 241 253v
MAKKES, JAN de huisinge van Jan Mackes naastligger ten noorden Noorderhaven NZ 1707 245 12v
, JAN Jan Maers huurder deel ((totale huur)) Nieuwstraat WZ 1759 254 220v
MEEUWIS, GEERTJE de erven van Geertje Maevis naastligger ten zuiden 't Poortje 7 1706 244 326v
MARCUS, ALEXANDER Alexander Marcus huurder Grote Kerkstraat 16 1804 267 98v
MARCUS, ANTJE Antie Marcus , burger Kerkpoortstraat NZ 1696 243 215v
MARCUS, ANTJE Antie Marcus Moriaanstraat NZ 1710 245 110r
MARCUS, EVERTJE Evertje Marcus Vijverstraat ZZ 1805 267 158r
MARCUS, FRANS Franciscus Marcus mr. pruikmaker huurder Kleine Bredeplaats 9 1731 248 62r
MARCUS, GERRIT Gerrit Marcus mr. linnenwever verkoper Rozengracht 30 1695 243 174r
MARCUS, HENDRIK Hendrick Marcus , c.u. bontwever koper huis of kamer met een zomerkeuken op het plaatsje Oosterkeetstraat 1709 245 82v
MARCUS, HENDRIK Hendrik Marcus huurder Rapenburg NZ 1756 253 257v
MARCUS, HENDRIK Hendrik Marcus gleibakker Anjelierstraat 3 1807 268 5r
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus mr. vleeshouwer huurder Noorderhaven 14 1731 248 63r
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus , c.u. mr. slager huurder Noorderhaven 83 1745 251 105v
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus , c.u. mr. slager huurder Noorderhaven 79 1745 251 3va
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus , c.u. mr. slager huurder Noorderhaven 79 1745 251 5ra
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus , c.u. mr. slager huurder Noorderhaven 83 1751 252 115v
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus , c.u. mr. slager huurder Noorderhaven 83 1751 252 126v
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus , c.u. mr. slager huurder Noorderhaven 83 1751 252 129r
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus , c.u. mr. slager huurder Noorderhaven 79 1751 252 154r
, HENDRIK Hendrick Margijs , c.u. koper huis Simon Stijlstraat 9 1641 234 127v
, KLAAS Claes Marijn naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1680 241 67r
MARINUS, HENDRIK Hendrik Marius koper door niaar Nieuwstraat 1789 263 124v
MARCUS, HENDRIK Hendrik Markus koper huis Rozenstraat 1798 265 79r
MARTENS, AALTJE Aaltje Martens verkoper van 1/2 Zoutsloot 98 1781 260 13r
MARTENS, AAGJE Aecht Martens kopers Sint Christoffelsteeg 1679 241 26v
MARTENS, AAFKE Aeffke Martens Voorstraat 5 1633 233 124v
MARTENS, AAGJE Aeght Martens Nieuwstraat 35 1687 242 216v
MARTENS, Aeht Martens Sint Christoffelsteeg 1688 242 219v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens onbekend 1688 242 248v
MARTENS, AATJE Aettje Martens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats WZ 1744 251 38v
MARTENS, ANDRIES Andries Martens , c.u. turfdrager huurder Lanen 1803 266 295v
MARTENS, ANNE Anne Martens koper huis Hoogstraat 2 1804 267 99v
MARTENS, ANNE Anne Martens naastligger ten oosten Rozemarijnstraat 1806 267 251r
MARTENS, ANTONIUS Anthoni Martens , c.u. huurder Bargebuurt 1766 256 154r
MARTENS, ANTJE weduwe Antie Martens naastligger ten westen Achterstraat 1646 235 231r
MARTENS, AREND weduwe van Antie Martens naastligger ten westen Achterstraat 1659 237 217v
MARTENS, ANTJE de weduwe Antie Martens naastligger ten westen Liemendijk 1662 238 133r
MARTENS, ANTJE Antie Martens nagelaten dochter van Grote Kerkstraat ZZ 1682 241 50ra
TJALLINGII, ANTJE MARTENS Antie Martens Tjallingii verkoper van 1/3 Romastraat 13 1761 255 75r
MARTENS, de weduwe Antja Martens naastligger ten westen Liemendijk 1667 239 103v
MARTENS, ANTJE Antje Martens , burger Both Apothekerstraat OZ 1707 245 17r
MARTENS, ANTJE Antje Martens Lanen 17 1788 262 268r
MARTENS, ANTJE Antje Martens Sint Odolphisteeg 13 1792 264 15r
MARTENS, AATJE Attie Martens , burger onbekend 1735 249 62r
MARTENS, AATJE Attie Martens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 18 1739 250 24v
MARTENS, AATJE Attje Martens verkoper Zoutsloot 83 1751 252 157r
MARTENS, AATJE Attje Martens Hofstraat NZ 1756 253 256v
MARTENS, BASTIAAN de kamer van Bastiaan Martens naastligger ten westen Noorderhaven 29 1711 245 153v
MARTENS, BASTIAAN Bastiaen Martens , burger koper en huurder kamer (N.B. Datum klopt niet, moet zijn 31 januari; huur 10 GG p.jr.) Zoutsloot ZZ 1697 243 285r
MARTENS, BASTIAAN Bastiaen Martens naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1697 243 290r
MARTENS, BASTIAAN Bastiaen Martens naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1701 244 137r
MARTENS, BASTIAAN wijlen Bastiaen Martens Zoutsloot ZZ 1721 246 119v
MARTENS, BAUKE Bauke Martens schoenmaker koper huis Lanen 4 1736 249 139v
MARTENS, BAUKE Bauke Martens mr. schoenmaker verkoper Lanen 4 1751 252 122r
MARTENS, BAUKE Bauke Martens huurder van de potkast Kleine Bredeplaats 25 1758 254 165r
MARTENS, BAUKE Bauke Martens huurder potkast Kleine Bredeplaats 25 1763 255 187v
MARTENS, BIRDE Birde Martens , burger schipper (smal-) koper 2/3 huis Rozenstraat 2 Almenum 1694 243 104r
MARTENS, BIRDE Birde Martens naastligger ten westen Noorderhaven 74 1702 244 143v
MARTENS, BIRDE Burde Martens schipper (smal-) verkoper Hofstraat 16 1699 244 20r
MARTENS, KLAAS huisman Claas Martens koper huis of herberg Zuiderhaven 91 de Drie Hoefijzers 1748 251 214r
MARTENS, KLAAS wijlen Claas Martens Zuiderhaven 91 1774 258 176r
MARTENS, KLAASKE Claaske Martens , meerderjarige vrijster verkoper Hofstraat 65 1765 256 96r
MARTENS, KORNELIS Cornelis Martens , burger koper twee kamers met een loods, plaats en put Gardenierstraat 1670 240 4v
MARTENS, KORNELIS Cornelis Martens verkoper Gardenierstraat 1671 240 58r
MARTENS, KORNELIS Cornelis Martens , c.u. koper huis Brouwersstraat 16 1723 246 155r
MARTENS, KORNELIS Cornelis Martens koper huis Zoutsloot 40 1801 265 305v
MARTENS, KORNELIS Cornelis Martens naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1806 267 247r
MARTENS, KORNELIS Cornelis Martens naastligger ten westen Zoutsloot 42 1808 268 39v
COUPERUS, KORNELIS MARTENS oud burger hopman Cornelis Martens Couperus verkoper Brouwersstraat 14 1731 248 5v
MARTENS, DIEUWKE wijlen Dieuke Martens Bildtpoort (gebied) 1757 254 80r
MARTENS, DIEUWKE Dieuwke Martens naastligger ten oosten Karremanstraat 1742 250 269r
MARTENS, DIEUWKE Dieuwke Martens naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1754 253 180r
MARTENS, DIRK huis van Dirck Martens naastligger ten oosten Zuiderstraat 33 1647 235 268r
MARTENS, DIRK het huis van Dirck Martens naastligger ten zuidoosten Zuiderstraat 33 1648 236 21r
MARTENS, DIRK Dirck Martens verkoper Zuiderpoort (gebied) 1648 236 21v
MARTENS, DIRK Dirk Martens Schritsen 66 1770 257 163r
MARTENS, DIRK Dirk Martens , c.u.;s huurder Zuiderhaven 47 1780 259 307v
MARTENS, DOUWE Douwe Martens , c.u. koper huis, hof en prieel Heiligeweg 14 1710 245 129r
MARTENS, DOUWE Douwe Martens naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1722 246 126r
MARTENS, DOUWE Douwe Martens naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1722 246 126v
MARTENS, DOUWE Douwe Martens naastligger ten oosten Heiligeweg 12 1724 246 212v
MARTENS, DOUWE Douwe Martens naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1727 246 306v
MARTENS, DOUWE Douwe Martens naastligger ten westen Gardenierstraat 1727 247 47v
MARTENS, DOUWE Douwe Martens naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1732 248 154r
MARTENS, DOUWE de erven van Douwe Martens naastligger ten noorden Gardenierstraat 3 1753 253 125v
MARTENS, DOUWE de erven van Douwe Martens , c.s. naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 1 1754 253 138v
MARTENS, DOUWE de erven van Douwe Martens naastligger ten noorden Gardenierstraat 5 1755 253 244v
MARTENS, DIEUWKE Duuke Martens naastligger ten oosten Karremanstraat 1753 253 72v
MARTENS, ELSKE wijlen Elske Martens Schritsen 66 1770 257 163r
MARTENS, EVERT Evert Martens , c.u. mr. kuiper koper huis Lanen 13 1707 245 28v
MARTENS, EVERT Evert Martens mr. kuiper naastligger ten westen Lanen 15 1738 249 224r
MARTENS, EVERT Ewert Martens mr. kuiper huurder Lanen ZZ 1702 244 154v
MARTENS, EVERT Ewert Martens mr. kuiper koper huis, hof en keuken met bakoven Lanen ZZ 1702 244 179v
MARTENS, FEIKE Feijke Martens verkoper Sint Jacobstraat 1651 236 162r
MARTENS, FOKKE Focke Martens , burger mr.timmerman koper huis, plaats en halve tuin Zuiderpoort (gebied) 1650 236 146r
MARTENS, FOKKE Focke Martens , burger c.u. koper huis en lege plaats Lanen ZZ 1660 238 23v
MARTENS, FOKKE Focke Martens naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1668 239 134r
MARTENS, FOKKE Focke Martens koper huis Droogstraat NZ 1670 240 8v
MARTENS, FOKKE het huis van Focke Martens naastligger ten zuiden onbekend ZZ 1674 240 153V
MARTENS, FOKKE de weduwe van Focke Martens naastligger ten westen Lanen ZZ 1687 242 217v
MARTENS, FOKKE wijlen Focke Martens mr. timmerman Droogstraat 1688 242 219r
MARTENS, FOKKE de weduwe van Focke Martens naastligger ten noorden Achterstraat NZ 1711 245 146r
MARTENS, FOKKE Focke Martens winkelier Peterseliestraat 1754 253 176r
MARTENS, FOKKE Focke Martens Bildtpoort (gebied) 1757 254 80r
MARTENS, FOEKJE Foekje Martens Zoutsloot 42 1808 268 39v
MARTENS, FOKKE Fokke Martens timmerman naastligger ten oosten Lanen ZZ 1670 239 220r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens Bildtstraat 1689 242 276r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten westen Heiligeweg 32 1771 257 183v
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten westen Heiligeweg 32 1777 259 49r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens , burger metselaar koper huis Heiligeweg 30 1778 259 104r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens , c.u. huurder voor Heiligeweg 30 1778 259 104r
MARTENS, FOKKE wijlen Fokke Martens steenhouwersknecht Heiligeweg 30 1778 259 104r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens koper huis Heiligeweg 8 1784 261 214v
MARTENS, FOKKE Fokke Martens , c.u. naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 3 1784 261 216r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ 1787 262 313r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ 1787 262 313r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1790 263 189r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1790 263 189r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten westen Heiligeweg 14 1791 263 353v
MARTENS, FOKKE Fokke Martens mr. metselaar koper huis Gardenierstraat 1 1798 265 123r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens verkoper Heiligeweg 30 1799 265 203r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten westen Heiligeweg 14 1803 266 267r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten oosten Romastraat 1808 268 180v
MARTENS, FOKELTJE Foockeltie Martens kopers Bildtstraat 12 1680 241 111v
MARTENS, FOPPE Foppe Martens huurder Heiligeweg 17 1778 259 126r
MARTENS, FRANS wijlen Frans Martens Kyll vorige eigenaar Drie Roemerssteeg OZ 1633 233 113r
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper Franekereind 26 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper Franekereind 40 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper Franekereind 32 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper 1680 241 25ra1
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper 1680 241 25ra1
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper 1680 241 25ra1
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper 1680 241 25ra1
MARTENS, GEERTJE Geert Martens Noorderhaven NZ 1640 234 104r
MARTENS, GEERTJE Geert Martens 1640 234 104r
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens koper provisioneel ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens verkoper van 1/2 Noorderhaven 92 1734 249 5r
MARTENS, GEERTJE Geertje Martens Kerkpoortstraat 55 1754 253 184v
MARTENS, GEERTJE Geertje Martens Rapenburg 1 1754 253 186r
VLASMAN, GEERTJE MARTENS Geertje Martens Vlasman verkoper Franekereind 40 1728 247 129r
MARTENS, GILLES Gilles Martens makelaar naastligger ten oosten Noorderhaven 39 1702 244 162r
MARTENS, GILLES Gilles Martens naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1712 245 185r
MARTENS, GILLES Gilles Martens , c.u. huurder Noorderhaven 108 1749 252 26r
MESDAG, GILLES MARTENS Gilles Martens Mesdag Prinsenstraat WZ 1758 254 178r
MARTENS, GILLES Gillis Martens gezworen makelaar Zuiderhaven 18 1696 243 235r
MARTENS, GILLES Gillis Martens gezworen makelaar Zuiderpoort (gebied) 1698 243 351v
MARTENS, GILLES Gillis Martens makelaar naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1715 245 231r
MARTENS, GOSLING Goslick Martens , c.u. verkoper Zoutsloot 1666 239 63v
MARTENS, GOSLING Goslijck Martens naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1662 238 143v
MARTENS, GOSLING Goslijk Martens naastligger ten noorden Droogstraat 1651 236 149r
MARTENS, GOSLING Goslyck Martens naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1663 238 171v
MARTENS, GOSLING Goslyck Martens naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1663 238 17av
MARTENS, Goslyk Martens naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1665 239 3v
MARTENS, Gosselyk Martens naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1641 234 132v
MARTENS, GRIETJE Grietie Martens , burger Zuiderpoort (gebied) 1695 243 159r
MARTENS, GRIETJE Grietie Martens Droogstraat NZ 1714 245 209r
MARTENS, GRIETJE Gryttie Martens huurder Schritsen 56 1702 244 171v
MARTENS, GRIETJE Gryttie Martens Rapenburg NZ 1702 244 187v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens koper huis met stoep en luifel Droogstraat ZZ 1702 244 149v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens zeevarende verkoper ene helft Droogstraat ZZ 1702 244 168r
MARTENS, HARMEN Harmen Martens zeevarende verkoper andere helft Droogstraat ZZ 1702 244 168r
MARTENS, HARMEN Harmen Martens , c.u. koper huis CA Lammert Warndersteeg WZ 1723 246 173v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1728 247 94v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1732 248 173v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens huurder Kerkpoortstraat NZ 1734 249 13r
MARTENS, HARMEN Harmen Martens mr. wever koper huis Nieuwstraat 56 1735 249 37v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1736 249 132r
MARTENS, HARMEN Harmen Martens naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1742 250 239v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens , burger mr. bontwever verkoper Nieuwstraat OZ 1743 251 16v
MARTENS, HARMEN de weduwe van Harmen Martens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v
MARTENS, HARMEN de erven van de weduwe van Harmen Martens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1770 257 172r
MARTENS, HERE Heere Martens huurder Achterstraat NZ 1754 253 180r
MARTENS, HENDRIK Hendrick Martens koper huis Zuiderpoort (gebied) 1733 248 221r
MARTENS, HENDRIK Hendrik Martens matroos op het Prinsenjacht koper woning Schritsen NZ 1729 247 286v
MARTENS, HENDRIK Hendrik Martens naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1737 249 190v
MARTENS, HERE Here Martens huurder Lanen NZ 1733 248 181v
MARTENS, HINKE Hinke Martens Zoutsloot 1759 254 242v
MARTENS, HINKE wijlen Hinke Martens Zoutsloot 98 1781 260 13r
MARTENS, HINKE Hintje Martens verkoper Lanen 85 1730 247 348r
MARTENS, HIELKJE Hylck Martens onbekend 1633 233 121v
MARTENS, HIELKJE Hylck Martens ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
MARTENS, HIELKE Hylcke Martens verkoper van 3/24 ten zuiden van Harlingen 1668 239 156r
MARTENS, HIELKJE Hylckien Martens , jongedochter verkoper voor haar zelf (veniam aetatis verkregen van het Hof van Friesland) Liemendijk 1681 241 30ra
MARTENS, HIELKJE Hylckien Martens bieders ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
MARTENS, HIELKJE Hylckien Martens geniaarde koper Noorderhaven NZ 1684 242 27v
MARTENS, HIELKE Hylke Martens naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 1 1698 243 341r
MARTENS, HIELKE wijlen Hylke Martens Vijverstraat 1724 246 213v
MARTENS, HIELKJE Hylkjen Martens Brouwersstraat 37 1739 250 48v
MARTENS, HIELKJE Hylkjen Martens Brouwersstraat 37 1749 252 22v
MARTENS, JAKOB wijlen Jacob Martens Woudemansteeg 2 1667 239 100r
MARTENS, JAKOB Jacob Martens , burger steenvoerder koper Noordijs 1694 243 75v
MARTENS, JAKOB kamer bewoond door Jacob Martens naastligger ten westen Zoutsloot OZ 1706 245 5r
MARTENS, JAKOB de weduwe van Jacob Martens huurder Noordijs OZ 1735 249 57v
AMELANDER, JAKOB MARTENS wijlen Jacob Martens Amelander Schritsen 39 1662 238 147v
MARTENS, JAKOMINA Jacomijntie Martens , burger Lanen 9oost 1698 243 366v
MARTENS, JAKOMINA Jacomijntie Martens naastligger ten oosten Schritsen 11 1720 246 60r
MARTENS, JAN Jan Martens , burger c.u. koper kamer Nieuwstraat 62 1641 234 147r
MARTENS, JAN Jan Martens koper door niaar kamer Nieuwstraat 64 1646 235 241r
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten noorden Nieuwstraat 64 1646 235 241r
MARTENS, JAN erfgenamen van wijlen Jan Martens verkoper Franekereind 29 1647 235 263v
MARTENS, JAN erfgenamen van wijlen Jan Martens verkoper Franekereind NZ 1647 235 264r
MARTENS, JAN Jan Martens , c.u. koper nieuw huis, loods, plaats en put Nieuwstraat OZ 1649 236 57v
MARTENS, JAN Jan Martens koper door niaar kamer Nieuwstraat 64 1658 237 143r
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten noorden Nieuwstraat 64 1658 237 143r
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1665 239 26r
MARTENS, JAN de erfgenamen van Jan Martens verkoper Nieuwstraat OZ 1669 239 210r
MARTENS, JAN Jan Martens koper 2 kamers Oosterkeetstraat 6 1670 240 28V
MARTENS, JAN Jan Martens , burger koper huis of kamer Zoutsloot 1676 240 240v
MARTENS, JAN Jan Martens , burger koper huis Romastraat NZ 1680 241 68r
MARTENS, JAN Jan Martens verkoper Zoutsloot 1681 241 141r
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten oosten Romastraat NZ 1684 242 11r
MARTENS, JAN Jan Martens schuitvaarder koper kamer of woning Nieuwstraat 52 1684 242 30v
MARTENS, JAN Jan Martens schuitevoerder verkoper Nieuwstraat 52 1684 242 39v
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten oosten Lombardstraat 1685 242 102r
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten oosten onbekend 1688 242 218r
MARTENS, JAN de erven van Jan Martens naastligger ten oosten Romastraat 1688 242 221r
MARTENS, JAN Jan Martens , burger verkoper Romastraat 13 1692 243 13v
MARTENS, JAN Jan Martens koper huis Herenwaltje OZ 1693 243 14r
MARTENS, JAN Jan Martens , burger c.u. verkoper Herenwaltje OZ 1693 243 48v
MARTENS, JAN Jan Martens , burger koper huis Herenwaltje OZ 1693 243 55v
MARTENS, JAN Jan Martens , burger verkoper Both Apothekerstraat OZ 1693 243 56r
MARTENS, JAN Jan Martens , burger aanhandelaar huis en een tuintje Both Apothekerstraat OZ 1693 243 62v
MARTENS, JAN Jan Martens , c.u. verkoper Romastraat 1693 243 70r
MARTENS, JAN Jan Martens , burger c.u. koper huis Romastraat 13 1693 243 70v
MARTENS, JAN Jan Martens verkoper Herenwaltje OZ 1694 243 95v
MARTENS, JAN Jan Martens , c.u. koper woning Grote Kerkstraat 34 1697 243 283v
MARTENS, JAN Jan Martens , c.u. naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 34 1697 243 283v
MARTENS, JAN Jan Martens , burger aanhandelaar huis Herenwaltje OZ 1698 243 336r
MARTENS, JAN Jan Martens , burger verkoper Herenwaltje OZ 1698 243 369v
MARTENS, JAN Jan Martens verkoper Romastraat 13 1701 244 88r
MARTENS, JAN Jan Martens winkelier koper kamer Zoutsloot ZZ 1702 244 165r
MARTENS, JAN Jan Martens verkoper Romastraat 13 1705 244 307v
MARTENS, JAN Jan Martens metselaarsknecht koper huis Grote Kerkstraat 33 1779 259 162r
MARTENS, JAN Jan Martens metselaar koper huis Schritsen 64 1780 259 258v
MARTENS, JAN Jan Martens metselaar verkoper Grote Kerkstraat 31 1782 260 270v
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten westen Schritsen 66 1783 261 33r
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31oost 1783 261 67v
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31oost 1783 261 67v
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten zuiden* Bargebuurtspoortje WZ 1785 261 289r
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten westen Schritsen 66 1786 262 124v
MARTENS, JAN Jan Martens mr. metselaar verkoper Schritsen 64 1801 265 295v
MARTENS, JAN Jan Martens koper huis Kroonsteeg 2 1805 267 135r
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten noorden Schritsen 9 1811 269 139r
BLOEM, JAN MARTENS Jan Martens Blom, gildebroeder van het groot vee koper huis Bargebuurtspoortje 1782 260 225r
MARTENS, JAN Jan Martens Helderop koper huis CA+bomen,bloemen,zomerhuis Rapenburg NZ 1723 246 176v
MARTENS, JELTJE Jeltje Martens , e.a. huurder Lanen 12 1783 261 18r
MARTENS, JILLES Jilles Martens koper huis (Plus 1 ducaat) Noorderhaven 41 1696 243 257r
MARTENS, JILLES Jilles Martens koper huis Noorderhaven 44 1717 245 291r
MARTENS, JILLES Jilles Martens makelaar naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1717 245 296v
MARTENS, JILLES Jilles Martens verkoper Zuiderpoort (gebied) 1717 245 299r
MARTENS, JILLES Jilles Martens koper provisioneel huis met een tuintie daaragter Hoogstraat 1 1708 245 312r
MESDAG, JILLES MARTENS Jilles Martens Mesdag makelaar koper pakhuis Noorderhaven 1 1719 246 49v
MARTENS, JILLES Jillis Martens makelaar koper kamer met een loods Spijkerboor (gebied) ZZ 1693 243 64r
MARTENS, JILLES Jillis Martens makelaar verkoper Spijkerboor (gebied) 1693 243 68v
MARTENS, DJURRE Jorre Martens , burger mr. koordwerker verkoper Hofstraat 15 1707 245 9r
MARTENS, JURJEN Jurje Martens , burger mr. koordewerker koper woning Hofstraat NZ 1707 245 38v
MARTENS, JURJEN Jurjen Martens verkoper (zijn moeder is Hijlkje Jochums) Romastraat ZZ 1783 261 118r
MARTENS, Jurrre Martens koordewerker verkoper Hofstraat ZZ 1711 245 163r
MARTENS, KLAAS Klaas Martens huurder Noorderhaven 112 1802 266 143v
MARTENS, LAMMERT Lambert Martens , burger schipper (smal-) koper huis off woning Schritsen NZ 1709 245 86v
MARTENS, LAMMERT Lambert Martens , burger schipper (grootveer-) verkoper Schritsen NZ 1718 246 27r
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens schipper (grootveer-) koper huis, hof en loods Zoutsloot 47 1719 246 49r
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1727 247 7v
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1731 248 51r
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens schipper naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1732 248 78v
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens schipper (kapitein wijd-) Sint Odolphisteeg WZ 1733 248 259r
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens oud schipper (beurt-) verkoper Zoutsloot 47 1748 251 243r
MARTENS, LAMMERT Lammerts Martens naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1734 248 339v
MARTENS, LIEUWKE Leucke Martens , c.u. naastligger ten noorden Scheffersplein 29 1657 237 106r
FABER, LIEUWKE MARTENS Leucke Martens Faber mede eigenaar Nieuwstraat OZ 1665 239 1ra
FABER, LIEUWKE MARTENS Leuke Martens Faber commissaris der trekschippers verkoper Franekereind 23 1665 239 6v
MARTENS, LIEUWE Lieuwe Martens , c.s. naastligger ten westen Hoogstraat 1694 243 4ra
MARTENS, LIEKELE Lyckle Martens huurder van de blokmakerswinkel Prinsenstraat 2 1695 243 148v
MARTENS, MARTJEN Maertie Martens , burger Weverstraat 1667 239 114v
MARTENS, MARTEN Marten Martens bewoner Simon Stijlstraat 1 1633 233 123r
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.u. verkoper Kleine Bredeplaats WZ 1657 237 111v
MARTENS, MARTEN Marten Martens gleibakker bewoner Zoutsloot 1679 241 56v
MARTENS, MARTEN de weduwe van Marten Martens bewoner Zoutsloot ZZ 1680 241 97r
MARTENS, MARTEN Marten Martens bewoner Bargebuurt 1681 241 138r
MARTENS, MARTEN Marten Martens mr. scheepstimmerman koper 1/2 helling en het gehele huis Franekertrekvaart NZ 1687 242 200v
MARTENS, MARTEN Marten Martens mr. scheepstimmerman huurder Franekertrekvaart NZ 1687 242 200v
MARTENS, MARTEN Marten Martens waterhaler koper huis Nieuwstraat OZ 1688 242 253r
MARTENS, MARTEN Marten Martens huurder Tiepelsteeg 1693 243 46r
MARTENS, MARTEN Marten Martens verkoper ten oosten van Harlingen 1697 243 329v
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten noorden Romastraat 35 1731 247 390r
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1732 248 125v
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1732 248 125v
MARTENS, MARTEN Marten Martens bontwever naastligger ten westen Romastraat 1749 251 259v
MARTENS, MARTEN Marten Martens bontwever naastligger ten westen Kerkpad 16 1750 252 67r
MARTENS, MARTEN Marten Martens bontwever koper woning Gardenierstraat ZZ 1751 252 124v
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.s. naastligger ten westen Kerkpad 16 1751 252 168v
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.s. naastligger ten westen Kerkpad WZ 1753 253 111r
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1759 254 227v
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1759 254 227v
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten westen Kerkpad 16 1763 255 220v
MARTENS, MARTEN de weduwe van Marten Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1767 256 249r
MARTENS, MARTEN de weduwe van Marten Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1767 256 249r
BLAUW, MARTEN MARTENS Marten Martens Blau, burger schipper (groot-) verkoper Voorstraat 3 1658 237 153r
BLAUW, MARTEN MARTENS Marten Martens Blau verkoper Rozengracht 40 1659 237 200v
MARTENS, MAAIKE Maycke Martens Zuiderplein 1647 235 242v
MARTENS, MAAIKE Maycke Martens Noorderhaven 97 1697 243 271v
MARTENS, MAAIKE Mayke Martens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 4 1666 239 55r
TJALLINGII, METJE MARTENS Mette Martens Tjallingii verkoper van 1/3 Romastraat 13 1761 255 75r
MARTENS, METJE Mettje Martens , burger Bildtpoort (gebied) 1755 253 207r
MARTENS, METJE Mettje Martens , burger Liemendijk ZZ 1755 253 207r
MARTENS, METJE Mettje Martens koper huis Steenhouwersstraat 2 1798 265 91r
MARTENS, MICHIEL huis genaamd het Cromhout, van vroedsman Michiel Martens koper huis Noorderhaven NZ 1679 241 35v
MARTENS, NEELTJE Neeltje Martens koper huis Carl Visschersteeg 1790 263 191v
MARTENS, NEELTJE Neeltje Martens Lanen NZ 1792 264 73r
MARTENS, NEELTJE Neeltje Martens verkoper Carl Visschersteeg WZ 1798 265 114r
MARTENS, OKKE Ocke Martens mr. scheepstimmerman verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, OKKE Ocke Martens mr. scheepstimmerman verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, OKKE Ocke Martens mr. scheepstimmerman verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, OKKE Ocke Martens koper provisioneel ledige plaats van 24 x 129 voet, eertijds een werf Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, OKKE Ocke Martens mr. scheepstimmerman verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, OKKE Ocke Martens koper provisioneel ledige plaats van 79 x 124 voet, eertijds een timmerwerf Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, OKKE Ocke Martens mr. scheepstimmerman verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, OKKE Ocke Martens mr. scheepstimmerman verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, OKKE als bewoner Ocke Martens naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1686 242 107r
MARTENS, OKKE Ocke Martens gebruiker onbekend 1688 242 248v
MARTENS, FEIKJE Pey Martens , burger Brouwersstraat 20 1666 239 35r
MARTENS, PIETER Pieter Martens metselaar koper huis (plus 4 ducaten) Vijverstraat ZZ 1663 238 22av
MARTENS, PIETER de hof van Pieter Martens koopmansbode naastligger ten westen Zuiderhaven 14 1693 243 37v
MARTENS, PIETER Pieter Martens koopmansbode verkoper onbekend 1694 243 88v
MARTENS, PIETER Pieter Martens koopmansbode aanhandelaar hof met prieel en belvedere? Zuiderpoort (gebied) 1694 243 89r
MARTENS, PIETER wijlen Pieter Martens Baerde koopmansbode Zoutsloot NZ 1696 243 234v
MARTENS, PIETER wijlen Pieter Martens Mooyman onbekend 1659 237 207v
MOOIMAN, PIETER MARTENS Pieter Martens Moyman, burger c.u. koper huis Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r
MOOIMAN, PIETER MARTENS Pieter Martens Moyman naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r
MARTENS, PIETJE kinderen Pietie Martens naastligger ten westen Nutstraat WZ 1731 248 34r
MARTENS, PIETJE kinderen van Pietje Martens naastligger ten westen Both Apothekerstraat 1731 248 24v
MARTENS, PIETER Piter Martens Mooyman koper huis met een vrije uitgang door de steeg Heiligeweg ZZ 1641 234 130v
MARTENS, PIETER Pyter Martens verkoper Brouwersstraat 1633 233 122r
MARTENS, PIETER Pyter Martens verkoper Grote Kerkstraat 1633 233 122r
MARTENS, PIETER Pyter Martens Grote Kerkstraat ZZ 1633 233 122r
MARTENS, PIETER het huis verkocht door Pyter Martens naastligger ten zuiden Rozenstraat 1648 236 28v
MARTENS, PIETER Pyter Martens , c.u. verkoper Kerkpoort (gebied) 1648 236 44r
MARTENS, PIETER Pyter Martens , c.u. koper huis Hondenstraat 12 1662 238 158v
MARTENS, PIETER Pyter Martens naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1721 246 119v
MARTENS, PIETER Pyter Martens huurder ten zuiden van Harlingen 1727 247 37v
MOOI, PIETER MARTENS Pyter Martens Moy, c.u.;burgers koper huis en bakhuis Grote Bredeplaats NZ 1650 236 108v
MARTENS, PIETJE Pytie Martens naastligger ten oosten Moriaanstraat 1722 246 132v
MOOI, PIETER MARTENS de weduwe en erven van Pytter Martens Moy naastligger ten westen Grote Bredeplaats NZ 1662 238 125v
MARTENS, PIETJE Pyttie Martens Lammert Warndersteeg 1708 245 67r
MARTENS, RIEMKJE Riemke Martens verkoper van 1/5 (moeder en voorstander over haar kinderen) Hondenstraat 14 1738 249 220v
MARTENS, SALOMON Salomon Martens , burger leertouwer koper huis Franekerpoort (gebied) 1687 242 168v
MARTENS, SIBBELTJE Sibbeltje Martens Schritsen 66 1770 257 163r
MARTENS, STOFFEL Stoffel Martens , burger gleibakker koper woning of kamer Kerkpad 1 1698 243 389v
MARTENS, STOFFEL Stoffel Martens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat WZ 1717 245 282r
MARTENS, STOFFEL Stoffel Martens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1720 246 90v
MARTENS, STOFFEL Stoffel Martens gleibakkersgezel verkoper Kerkpoortstraat 1731 248 14r
MARTENS, SIEBREN Sybren Martens koper provisioneel huis Noordijs WZ 1679 241 6ra
MARTENS, SIEBREN Sybren Martens heeft opslag van gereedschappen aldaar Noordijs WZ 1679 241 6ra
MARTENS, SIEBREN wijlen Sybren Martens , burger mr. brouwer Liemendijk 1681 241 30ra
MARTENS, SIETSE Sydse Martens huisman verkoper Voorstraat 62 1787 262 149v
MARTENS, SIETSE Sytse Martens eigenaar van 3/4 Voorstraat 62 1776 259 12v
MARTENS, SIETSE Sytse Martens , c.s. naastligger ten westen Voorstraat 64 1778 259 137v
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens , jongedochter verkoper voor haar zelf (veniam aetatis verkregen van het Hof van Friesland) Liemendijk 1681 241 30ra
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens koper provisioneel ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens Noorderhaven NZ 1684 242 27v
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens Noorderhaven NZ 1699 244 5v
MARTENS, SIETSKE weduwe Sytske Martens verkoper Noorderhaven NZ 1725 246 223v
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens naastligger ten oosten Noorderhaven 1726 246 255v
MARTENS, SIETSE Sytze Martens naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 3 1785 261 266v
MARTENS, TETJE Tettie Martens , burgerse verkoper Bildtpoort (gebied) 1678 241 24v
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdag Brouwersstraat 8 1738 249 274v
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdag Brouwersstraat WZ 1738 249 274v
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdag koper huis Brouwersstraat 8 1739 250 4r
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdag Brouwersstraat 8 1743 250 289v
MESDAG, TETJE MARTENS Tettje Martens Mesdag Prinsenstraat WZ 1758 254 178r
MARTENS, Teuis (Teunis?) Martens , c.u. verkoper Droogstraat 100 1660 238 30v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.u. verkoper Droogstraat 1660 238 32v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.s. naastligger Rapenburg 1664 238 229v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.s. verkoper van 1/2 Rapenburg 1664 238 229v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens molenaar naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1666 239 54v
MARTENS, TEUNIS Theunis Martens , c.u. houtzager naastligger ten zuiden Liemendijk 1660 238 26r
MARTENS, TEUNIS Theunis Martens , c.u. houtzager verkoper Liemendijk 1660 238 26r
MARTENS, TIJSKE Tieske Martens , burger Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v
TJALLINGII, TJALLING MARTENS Tjalling Martens Tjallingii boekbinder en koopman verkoper van 1/3 Romastraat 13 1761 255 75r
MARTENS, TJALTJE Tjaltje Martens verkoper Hofstraat 3 1809 268 306v
MARTENS, TJEERD wijlen Tjeerd Martens Nieuwstraat WZ 1683 241 242r
MARTENS, TEUNIS Tonis Martens , burger gortmaker koper schuur Droogstraat 24 1650 236 135r
MARTENS, TEUNIS Tonis Martens koper huis met loods en plaatske daarachter Droogstraat 100 1657 237 118r
MARTENS, TEUNIS Tonis Martens zoutdrager naastligger ten zuiden Liemendijk 1666 239 63r
MARTENS, TRIJNTJE Trijn Martens Sint Odolphisteeg 4 1641 234 123v
MARTENS, TRIJNTJE Trijn Martens verkoper Bildtstraat WZ 1649 236 57r
MARTENS, TRIJNTJE erven van Trijn Martens verkoper Sint Odolphisteeg 4 1658 237 142r
MARTENS, TRIJNTJE Bejaarde en ongehuwde dogter Trijntie Martens koper twee kamers Kerkpad 1 1714 245 208v
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens verkoper Kerkpad 1 1718 246 3v
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens koper kamer Tiepelsteeg 1721 246 99v
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens Hofstraat NZ 1722 246 141r
MARTENS, TRIJNTJE wijlen Trijntie Martens Vijver OZ 1723 246 174r
MARTENS, TRIJNTJE wijlen Trijntie Martens eigenaar Hofstraat 65 1765 256 96r
MARTENS, TRIJNTJE Trijntje Martens Heiligeweg 4 1666 239 11va
MARTENS, TRIJNTJE Trijntje Martens bewoner onbekend WZ 1764 256 29r
MARTENS, TRIJNTJE Trijntje Martens onbekend WZ 1764 256 29r
MARTENS, TRIJNTJE wijlen Trijntje Martens Hofstraat 65 1764 256 63v
MARTENS, TRIJNTJE Trijntje Martens Hofstraat 65 1765 256 96r
MARTENS, TRIJNTJE Trijntje Martens Schritsen 66 1770 257 163r
MARTENS, TEUNIS Tuenis Martens , c.u. molenaar verkoper Zoutsloot ZZ 1665 239 15r
MARTENS, UILKJE Uilkjen Martens Bildtpoort (gebied) 1721 246 103v
MARTENS, UILKJE Uylckjen Martens naastligger ten noorden Sint Jacobstraat OZ 1677 240 37va
MARTENS, UILKJE Uylckjen Martens verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat OZ 1677 240 37va
MARTENS, WABE Wabbe Martens koper kamer onbekend 1633 233 104v
MARTENS, WABE wijlen Wabbe Martens Nieuwstraat 64 1646 235 241r
MARTENS, WIJKE Wijke Martens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 18 1739 250 24v
MARTENS, WIJKE Wijke Martens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 18 1741 250 166v
MARTENS, WIJKE Wijke Martens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats WZ 1744 251 38v
MARTENS, SIETSE huisman Zytse Martens eigenaar van 3/4 Voorstraat 62 1785 262 14r
, EVERT Evert Martens* kuiper naastligger ten westen Lanen 15 1733 248 205r
, METJE Metje Martens* naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 4 1799 265 160r
MARTENS, ANTJE Anna Martini Voorstraat 26 1699 243 401v
MARTENS, FREERK Frederik Martinus koper hof met zomerhuis (korte beschrijving van het verkochte) Wasbleek 1787 262 195r
MARTENS, FREERK Fredrik Martinus naastligger ten oosten Wasbleek 1789 263 376r
MARTENS, JAN Jan Martinus varensgezel koper huis en herberg Grote Bredeplaats 7 het Zeepaard 1802 266 173r
, BEREND wijlen Berent Marts , c.f. Hofstraat NZ 1721 246 108v
, ANTJE Antie Marus Grote Kerkstraat 36achter 1700 244 48r
MATTEUS, ANTJE Anna Marij Matheus kopers Sint Odolphisteeg OZ 1682 241 198v
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus Hofstraat 1649 236 58v
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus , c.u. koper huis Achterstraat 1651 236 169v
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus naastligger ten noorden Karremanstraat 27 1659 237 212r
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus naastligger ten noorden Karremanstraat 1663 238 19ar
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus naastligger ten noorden Karremanstraat WZ 1673 240 121v
MATTEUS, MATTEUS Mathijs Mathijsen , burger koper woning met daarachter een plaatske onbekend 1659 237 191r
MATTEUS, PIETER Pyter Mathijsen , burger koper huis Kleine Ossenmarkt 3 1750 252 99r
MATTEUS, KORNELIS Cornelis Mathijssen naastligger ten westen Spijkerboor (gebied) 1706 244 317v
MATTEUS, FRANS Frans Mathijssen bontwever koper kamer Kerkpoortstraat 1729 247 292r
MATTEUS, PIETER Pyter Mathijssen , burger schipper verkoper Schritsen 17 1751 252 166r
MATTEUS, PIETER Pyter Mathijssen schipper koper huis Vijverstraat 5 1758 254 163r
MATTEUS, PIETER Pyter Mathijssen naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat OZ 1759 254 190v
, FRANS Frans Mathijsz. naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1760 255 41r
MATTEUS, FRANS Frans Matijsen , burger mr. bontwever verkoper Kerkpoortstraat 1734 248 325r
MATTEUS, FRANS Frans Matijsen , burger bontwever koper huis en plaatske Spijkerboor (gebied) ZZ 1734 248 328r
MATTEUS, GRIETJE Grytie Matijsen , burger Lombardstraat 1662 238 136r
MATTEUS, KORNELIS de weduwe van Cornelis Matijssen naastligger ten oosten Spijkerboor (gebied) ZZ 1710 245 121v
MATTEUS, FRANS Frans Matijssen naastligger ten oosten Spijkerboor (gebied) ZZ 1754 253 187r
MATTEUS, JAN wijlen Jan Matijssen Weverstraat 1675 240 169v
MATTEUS, KLAAS Claas Mattheus , burger koper huis Romastraat 13 1732 248 72r
MATTEUS, KLAAS wijlen Claas Mattheus Romastraat 13 1750 252 91v
MATTEUS, ROMKE Romke Mattheus naastligger ten zuiden Lombardstraat 1715 245 237r
MATTEUS, IEBE Yep Mattheus arbeider Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v
MATTEUS, BARTHOLOMEUS Bartholomeus Matthijsen Voorstraat 61 1679 241 16va
MATTEUS, BARTHOLOMEUS Bartholomeus Matthijssen Zuiderhaven 77oost 1680 241 22ra
MATTEUS, KORNELIS Cornelis Matthijssen naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1707 245 21r
MATTEUS, FRANS Frans Matthijssen naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1749 251 265v
MATTEUS, PIETER Pytter Matthijssen naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 19 1763 255 197v
MATTEUS, PIETER Pytter Matthijssen naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1763 255 197v
MATTEUS, FRANS Frans Mattijssen bontwever verkoper Spijkerboor (gebied) 1761 255 78v
MAURITS, GEERTJE Geertie Maurits , burgerse verkoper Nieuwstraat OZ 1688 242 253r
MAURITS, SIEMEN Symen Maurits naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1673 240 117r
MAURITS, SIEMEN Symen Maurus , burger koper kamer Gardenierstraat NZ 1667 239 69r
MEKKES, JAN Jan Meckes , burger schipper (groot-) koper huis Noorderhaven 57 1670 240 2v
MELIS, ANTJE Antje Meelis Romastraat 13 1761 255 75r
MELIS, JOHANNES de weduwe van Johannes Meelis naastligger ten noorden Romastraat 13 1803 266 187v
MELIS, TRIJNTJE Trijntje Meelis huurder Wortelstraat NZ 1769 257 133v
MELIS, UILKE de weduwe van Uilke Meelis huurder Raamstraat 3 1751 252 173r
, RINSE Rinse Meiderts naastligger ten westen Vijverstraat 1725 246 244r
MEINTES, DOUWE Douwe Meijntes , c.u.;burgers koper 2 pondemaat bouwland ten zuiden van Harlingen 1650 236 118v
MEINTES, DOUWE Douwe Meijntes , c.u.;burgers naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1650 236 118v
, DOUWE Douwe Meijnties , burger koopman koper 2 pondemaat bouwland ten zuiden van Harlingen 1651 236 165r
, DOUWE Douwe Meijnties , burger koopman naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1651 236 165r
, DOUWE Douwe Meijnties , burger koopman naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1651 236 165r
MEILES, ANTJE Antje Meiles koper 1/2 huis (koper bezit reeds 1/2) Grote Kerkstraat 32 1802 266 76r
MEILES, HERE Heere Meiles blauwverver koper huis Lanen 20 1767 257 22v
MEILES, HERE Heere Meiles oud mr. blauwverver koper woning Lanen 20 1771 257 216v
MEILES, HERE de koper Heere Meiles naastligger ten noorden Lanen 20 1771 257 216v
MEILES, HERE Heere Meiles oud blauwverver verkoper Romastraat 1775 258 218r
MEILES, HERE Heere Meiles blauwverver naastligger ten westen Lanen 64 1776 259 7ar
MEILES, HERE Heere Meiles naastligger ten oosten Lanen 18 1782 260 287r
MEILES, HERE Heere Meiles naastligger ten oosten Lanen 18 1783 261 104v
MEILES, HERE wijlen Heere Meiles Lanen 20 1807 267 312r
MEILES, HERE wijlen Heere Meiles Schritsen 13achter 1807 267 312r
MEILES, HENDRIK Hendrik Meiles Grote Kerkstraat 32 1802 266 76r
MEILES, HERE Herre Meiles naastligger ten westen Lanen 64 1785 262 34r
MEILES, JAKOB Jacob Meiles naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1689 242 278r
MEILES, JAKOB Jacob Meiles naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1699 243 397r
MEILES, JAKOB Jacob Meiles naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1699 243 397r
MEILES, JAKOB Jacob Meiles , n.l. koopman naastligger ten noorden Noordijs 19 1700 244 64v
MEILES, JAKOB Jacob Meiles , n.l. naastligger ten noorden Noordijs 19 1702 244 182v
MEILES, JAKOB pakhuis van Jacob Meiles koopman naastligger ten noorden Voorstraat 25 1703 244 195r
ALLEMA, JAKOB MEILES Jacob Meiles Ollema , burger koopman koper royaal pakhuis Noorderhaven 68 1700 244 61v
MEILES, JANKE Jannetje Meiles Zuiderhaven 61 1790 263 379r
MEILES, JANKE Jannetje Meiles Kerkpoortstraat NZ 1790 263 379r
MEILES, JANKE Jantje Meiles naastligger ten noorden Zoutsloot 92 1810 269 9r
FABER, JANKE MEILES Jantje Meiles Faber Noorderhaven 108 1801 265 299v
FABER, JANKE MEILES Jantje Meiles Faber Zuiderhaven 28 1801 265 301r
FABER, JANKE MEILES Jantje Meiles Faber verkoper Noorderhaven 110 1801 266 37v
FABER, JANKE MEILES Jantje Meiles Faber verkoper Zeilmakersstraat 1801 266 39v
MEILES, MARTJEN wijlen Martje Meiles Kleine Bredeplaats 9 1785 262 20r
MEILES, MARTJEN Martjen Meiles naastligger ten noorden Noordijs WZ 1782 260 254r
NAUTA, MARTJEN MEILES de erven van Martjen Meiles Nauta Noordijs WZ 1782 260 254r
MEILES, SIEMEN Simon Meiles mr. molenaar verkoper onbekend 1753 253 52v
MEILES, SIEMEN Simon Meiles molenaar koper 1/4 Kerkpoortsmolen, huis, schuur en paardenstalling onbekend 1758 254 136r
MEILES, SIEMEN Simon Meiles , c.s. huurder Rozengracht ZZ 1758 254 159r
MEILES, AUKJE Aukjen Meilis onbekend 1738 249 265r
MEILES, HERE Heere Meilis onbekend 1738 249 265r
MEILES, SIEMEN Simon Meilis onbekend 1738 249 265r
MEILES, SIEMEN Symon Meilis molenaar koper helft van een wind-, rogge-en weitmolen en een huis onbekend de Noordermolen 1738 249 265r
, JAKOB de hof van Jacobus Meilsma naastligger ten westen Weverstraat 1658 237 173v
MEINERTS, KARST het perk van Carst Meinders naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1662 238 141r
JONG, ABEL MEINERTS Abel Meinderts de Jong scheepstimmerman koper 1/4 timmerwerf, loods, timmerschuur, scheepshelling, woonhuis en stal Zuiderhaven 18 1800 265 222r
JONG, ABEL MEINERTS Abel Meinderts de Jong scheepstimmerman koper 1/4 timmerwerf loods, timmerschuur, scheepshelling, woonhuis stal Zuiderhaven 18 1800 265 241r
JONG, ABEL MEINERTS Abel Meinderts de Jong eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 18 1800 265 241r
MEINERTS, AAFKE de erven van Aeffke Meinderts naastligger ten zuiden Bildtstraat 3 1695 243 122r
MEINERTS, AAFKE Aeffke Meinderts Hoogstraat NZ 1696 243 241r
HOEK, ANTJE MEINERTS Antie Meinderts van Hoek Kleine Bredeplaats 12 1754 253 140r
MEINERTS, AUKE Auke Meinderts naastligger ten westen Lanen 74 1806 267 215v
MEINERTS, AUKE Auke Meinderts mr. wieldraaier koper huis Lanen 72 1806 267 216v
MEINERTS, AUKE Auke Meinderts , c.u. huurder Lanen 72 1806 267 216v
MEINERTS, AUKJE wijlen Aukje Meinderts Kerkpad WZ 1782 260 195r
MEINERTS, DOEKE Doeke Meinderts schipper op Amsterdam (beurt-) koper huis Zoutsloot ZZ 1789 263 175v
MEINERTS, DOEKE Doeke Meinderts , soc. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat OZ 1794 264 231v
MEINERTS, EELKE Eeltje Meinderts , c.u. huurder midden beneden Franekerpoort (gebied) 1764 256 70v
MEINERTS, GEERTJE Geertje Meinderts Hoogstraat 25 1764 256 30r
HOEK, GERRIT MEINERTS Gerryt Meinderts van Hoek blikslager verkoper Kleine Bredeplaats 12 1754 253 150v
MEINERTS, GOSLING wijlen Goslijk Meinderts Gardenierstraat 1668 239 126v
MEINERTS, HART Heert Meinderts , c.u. huurder Hofstraat NZ 1802 266 109r
MEINERTS, HART Heert Meinderts , c.u. huurder Nieuwstraat 46 1804 267 86r
MEINERTS, HINKE Henke Meinderts naastligger ten oosten Hondenstraat 10 1747 251 176v
MEINERTS, JANKE ongehuwde meerderjarige dochter Janke Meinderts verkoper Kleine Bredeplaats 12 1753 253 91v
HOEK, JANKE MEINERTS Janke Meinderts van Hoek huurder Voorstraat 89 1764 256 56v
MEINERTS, JOCHEM Jogchum Meinderts , c.u. huurder Zuiderstraat ZZ 1767 257 9r
MEINERTS, LIEUWKJE Leeuckjen Meinderts , burger koper huis Vijverstraat NZ 1695 243 137v
MEINERTS, LIEUWKJE Leeukjen Meinderts verkoper Vijver OZ 1731 247 384v
MEINERTS, LIEUWKJE Leukjen Meinderts naastligger ten noorden Vijverstraat NZ 1729 247 281r
MEINERTS, MONSE Monse Meinderts naastligger ten oosten Bildtstraat 21 1776 258 247r
MEINERTS, TEUNIS Teunis Meinderts naastligger ten oosten Hofstraat NZ 1722 246 130r
MEINERTS, TJITSE wijlen Tjietse Meinderts Zeilmakersstraat 1775 258 197v
HOEK, TRIJNTJE MEINERTS Trijntie Meinderts van Hoek Kleine Bredeplaats 12 1754 253 140r
MEINERTS, IEMKJE Ymkje Meinderts Etten Voorstraat 89 1804 267 60v
AERNTSMA, ISAAK MEINERTS minderjarige zoon Ysak Meinderts Arendsma Scheffersplein OZ 1746 251 119r
AERNTSMA, ISAAK MEINERTS minderjarige zoon Ysak Meinderts Arendsma Scheffersplein OZ 1746 251 119r
MEINERTS, SAKE Zaake Meinderts huurder Grote Kerkstraat 34 1806 267 231r
MEINERTS, TETJE Tettie Meinerds koper huis Schritsen NZ 1726 246 250r
MEINERTS, TETJE Tettie Meinerds bewoners Schritsen NZ 1726 246 250r
MEINERTS, AALTJE Aaltje Meinerts verkoper Nieuwstraat 16 1753 253 63v
MEINERTS, ANTJE Antje Meinerts bewoner om zunst Liemendijk ZZ 1730 247 358r
MEINERTS, AUKE Auke Meinerts , c.u. huurder Noorderhaven 100 1803 266 250r
MEINERTS, KAREL Carel Meinerts mr. schoenmaker verkoper Franekerpoort (gebied) 1667 239 120r
MEINERTS, KARST Carst Meinerts naastligger ten westen Zoutsloot 1667 239 99ar
MEINERTS, DIEUWKE Dieuke Meinerts Bildtpoort (gebied) 1754 253 165v
MEINERTS, DIEUWKE Dieuke Meinerts Liemendijk ZZ 1754 253 165v
MEINERTS, DIRK Dirck Meinerts naastligger ten zuiden Heiligeweg 52 1667 239 82v
MEINERTS, GRIETJE Grietje Meinerts Brouwersstraat 17 1781 260 65v
MEINERTS, HARMEN Harmen Meinerts koper huis (Plus 1 GG voor de vrouw en dochter van de verkoper) Bildtpoort (gebied) 1661 238 101r
MEINERTS, HARMEN Harmen Meinerts koper kamer Achterstraat 1666 239 42r
MEINERTS, HARMEN Harmen Meinerts koper huis Franekerpoort (gebied) 1670 240 13av
MEINERTS, HARMEN Harmen Meinerts , burger koper kamer Bildtpoort (gebied) 1671 240 52r
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meinerts naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1670 240 11r
MEINERTS, HINKE Hinke Meinerts naastligger ten oosten Vijverstraat ZZ 1733 248 182v
MEINERTS, IEBELTJE Ibel Meinerts verkoper Liemendijk 1660 238 37r
MEINERTS, IJSBRAND IJsbrant Meinerts , c.u. koper huis met een steeg te westen Liemendijk 1660 238 26r
MEINERTS, IJSBRAND IJsbrant Meinerts verkoper Liemendijk 1666 239 63r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmerman koper door niaar looierij of perk Raamstraat 5 1649 236 89r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts mr.timmerman Zuiderhaven 71a 1650 236 130v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts verpachter grond Zuiderhaven 65 1663 238 200r
MEINERTS, IJSBRAND Isbrand Meinerts verkoper 1669 239 203r
MEINERTS, LIEUWKJE Leeukjen Meinerts verkoper Vijverstraat NZ 1716 245 266r
MEINERTS, Leukjen Meinerts koper huis Vijver OZ 1717 245 286r
MEINERTS, LIEFKE Lyffke Meinerts verkoper van 1/2 Zuiderhaven 18 1707 245 21r
MEINERTS, MARGARETA Margrieta Meinerts eigenaar van 1/2 Voorstraat 18 1664 238 241v
MEINERTS, MEINERT Meinert Meinerts , c.u. verkoper Kerkpoort (gebied) 1669 239 182r
MEINERTS, MEINT Meynte Meinerts verkoper Kerkpoortstraat OZ 1683 241 263r
MEINERTS, RINSE Rinse Meinerts naastligger ten zuiden Spijkerboor (gebied) ZZ 1698 243 351r
MEINERTS, RINSKE Rinske Meinerts naastligger ten westen Vijver 4 1722 246 128v
MEINERTS, RINSKE Hypothecaire en geregistreerde crediteuren van wijlen? Rinske Meinerts verkoper Hondenstraat ZZ 1747 251 201r
MEINERTS, SIETSKE Sytske Meinerts verkoper van 1/2 Zuiderhaven 18 1707 245 21r
MEINERTS, WIETSE Wytse Meinerts naastligger ten noorden Droogstraat 1662 238 137v
MEINERTS, WIETSE Wytse Meinerts naastligger ten westen Zoutsloot 1667 239 86v
MEINERTS, IEPE de erfgenamen van Ype Meinerts verpachter grond Rapenburg NZ 1661 238 96v
MEINTES, AALTJE Aeltie Meintes Hoogstraat 35 1723 246 176r
MEINTES, BERBER de erfgenamen van Berber Meintes verkoper Zoutsloot 1667 239 78v
MEINTES, DOEKE Doeke Meintes naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1800 265 252r
MEINTES, DOEKE allen kinderen en erfgenamen van Doeke Meintes Zeilmakersstraat 11 1808 268 88r
MEINTES, DOUWE erven van Douwe Meintes naastligger ten oosten Lanen 2 1656 237 101r
MEINTES, MAAIKE Mayke Meintes huurder Lanen 48 1744 251 29r
MEINTES, MEINERT Meinert Meintes , c.u. koper dwarshuis met een lege plaats erachter Kerkpoort (gebied) NZ 1660 238 64v
MEINTES, MEINERT Meinert Meintes koper provisioneel schoenmakersperk en looierij Franekerpoort (gebied) 1670 240 3ra
MEINTES, SIEBE Siebe Meintes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1810 269 31r
MEINTES, TJEERD de weduwe en erven van wijlen Tieerd Meintes bleker verkoper Nieuwstraat 40 1658 237 149r
MEINTES, TJEERD Tjeerd Meintes koopman koper huis, thans ledig Grote Bredeplaats 16 1806 267 224v
MEINTES, TJEERD Tjeerd Meintes koopman naastligger ten westen Grote Bredeplaats 18 1807 267 301v
MEINTES, TJITSKE Tjiedske Meintes Kromme Elleboogsteeg OZ 1706 244 339v
MEINTES, TRIJNTJE Trijntie Meintes verkoper Franekereind 15 1715 245 252v
, MEINERT het huis en perk van Meynert Meintes* leertouwer naastligger ten noordoosten Hoogstraat 53 1677 240 256r
MEINTES, ROELOF Roelof Meints naastligger ten westen Grote Bredeplaats ZZ 1786 262 59v
MEINTES, ROELOF Roelof Meints naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6a 1798 265 109v
MEINTES, ROELOF Roelof Meints koopman koper huis en pakhuis Hondenstraat 4 1802 266 144r
MEINTES, ROELOF Roelof Meints koopman koper ruime plek grond met de gerechtigheid van de kolk ten zuiden van Harlingen 1804 267 54r
MEINTES, ROELOF Roelof Meints naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1804 267 54r
MEINTES, ROELOF de weduwe van Roelof Meints naastligger ten westen Vijver 4 1808 268 133r
MEINTES, ROELOF Roelof Meintz naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6a 1782 260 275r
MEINTES, ROELOF Roelof Meintz naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6a 1783 261 79v
MEIES, SIPKE Sipke Mejes , c.u. koper huis Kerkpoortstraat NZ 1713 245 188v
MELCHERTS, HARMEN Harmen Melchers koper huis Kromme Elleboogsteeg ZZ 1729 247 225v
MELCHERTS, HARMEN Harmen Melchers naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg ZZ 1729 247 225v
MELCHERTS, HARMEN Harmen Melchers mr. bontwever koper grond: L 40 voet, B 13/14 voet Kerkpoortstraat NZ 1730 247 336r
MELCHERTS, HARMEN Harmen Melchers naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1730 247 336r
MELCHERTS, HARMEN Harmen Melchers naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg 1739 250 27v
MELCHERTS, HARMEN Harmen Melchers verkoper Kromme Elleboogsteeg 1739 250 27v
MELCHERTS, HARMEN de erven van Harmen Melchers naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 15 1751 252 112r
MELCHERTS, JOHANNES Johannes Melchers , c.u. huurder Zeepziedersstraat OZ 1804 267 10v
MELCHERTS, JOHANNES Johannes Melchers naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25 1811 269 149v
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten noorden Franekereind 25 1633 233 100r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten noorden Franekereind 25 1633 233 117r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten noorden Franekereind 25 1641 234 145v
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten noorden Nieuwstraat 62 1641 234 147r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers boomsluiter naastligger ten noorden Nieuwstraat 64 1646 235 241r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten zuiden Nieuwstraat 58 1647 235 244r
MELCHERTS, NANNE de erven van Nanne Melchers naastligger ten noorden Nieuwstraat 64 1658 237 143r
, JOHANNES Johannes Melchers? slagersknecht koper huis Grote Bredeplaats 29 1803 266 271r
MELCHERTS, MELCHERT Melchert Melcherts naastligger ten noorden Oosterbolwerk 1784 261 205r
MELCHERTS, MELCHERT Melchert Melcherts naastligger ten westen Oosterbolwerk 1784 261 205r
MELIS, ANTJE Antie Melis verkoper Schritsen 30 1662 238 134r
MELIS, ANTJE Antje Melis Gardenierstraat 8 1763 255 194r
MELIS, ANTJE Antje Melis eigenaar Gardenierstraat 8 1806 267 240v
MELIS, ANTJE Antje Melis verkoper van 1/2 Gardenierstraat 8 1806 267 240v
MELIS, KLAAS Claas Melis matroos ter zee verkopers van 3/4 (uitlandig) Vioolsteeg 1733 248 233v
MELIS, GRIETJE Grietie Melis koper huis Havenplein ZZ 1734 248 303r
MELIS, JAN Jan Melis onbekend 1677 240 269r
MELIS, JAN Jan Melis scheerslijper bewoner Nieuwstraat 1682 241 226r
MELIS, JAN Jan Melis , burger scheerslijper verkoper als erfgenaam ex testamento van Nieuwstraat 1682 241 226r
MELIS, JAN Jan Melis schaarslijper huurder Kerkpoortstraat NZ 1689 242 284r
MELIS, JAN Jan Melis , burger koper huis Spijkerboor (gebied) ZZ 1695 243 176r
MELIS, JAN Jan Melis mes- en schaarslijper koper kamer onbekend 1699 244 25r
MELIS, JAN Jan Melis verkoper en samen met Vioolsteeg 1733 248 233v
MELIS, PIEBE wijlen Pybe Melis Bildtstraat OZ 1659 238 10r
MELIS, TRIJNTJE Trijntie Melis verkoper en samen met Vioolsteeg 1733 248 233v
MELIS, TRIJNTJE Trijntje Melis bewoner Bargebuurt WZ 1760 254 251v
MELIS, UILKE Uilke Melis huurder Raamstraat 3 1739 250 33v
MELIS, MELIS Melis Meliss , burger c.u. koper woning of kamer met loods Fabrieksstraat 1648 236 39v
MELLES, AUKJE Acke Melles naastligger ten noorden Vioolsteeg WZ 1736 249 146v
MELLES, AUKJE Acke Melles naastligger ten oosten Rommelhaven 8 1749 251 280r
MELLES, AUKJE Akke Melles naastligger ten noorden Rommelhaven 12 1750 252 62v
MELLES, AUKJE Aukjen Melles naastligger ten oosten Rommelhaven 8 1730 247 345r
MELLES, BINNE Binne Melles mede eigenaar onbekend 1800 265 266v
MELLES, BINNE Binne Melles verkoper onbekend 1800 265 266v
MELLES, DIEUWKE Dieuwke Melles naastligger ten westen Scheerstraat 7 1781 260 25v
MELLES, DIRKJE de erven van het huis van Dirckjen Melles naastligger ten noorden Brouwersstraat WZ 1670 240 1va
MELLES, FETJE Fettje Melles verkoper Romastraat ZZ 1769 257 99r
MELLES, GRIETJE Grietie Melles Droogstraat ZZ 1683 242 8r
MELLES, HILTJE Hiltie Melles Noorderhaven NZ 1696 243 254v
MELLES, HISKE Hiske Melles , burger onbekend 1651 236 148r
MELLES, HISKE Hiske Melles , burger Heiligeweg 36 1662 238 131r
MELLES, JAN 2 kamers van Jan Melles eerdere eigenaar grondpacht onbekend 1665 239 14v
MELLES, JAN Jan Melles bewoner Hoogstraat NZ 1687 242 176v
NIJHOLT, JOHANNA MELLES Johanna Melles Nijholt Hofstraat 16 1743 250 296ar
NIJHOLT, JOHANNA MELLES Johanna Melles Nijholt Hofstraat 16 1743 250 297av
NIJHOLT, JOHANNA MELLES Johanna Melles Nijholt Rozengracht NZ 1743 250 299r
MELLES, LAMMERT Lammert Melles , c.u. huurder Kerkpoortstraat 1695 243 142v
MELLES, MARIA Marijke Melles Both Apothekerstraat 18 1807 268 1r
MELLES, MARIA Marike Melles Brouwersstraat 23 1798 265 111r
MELLES, MICHIEL Michiel Melles scheepstimmerman Lanen 41 1773 258 121v
MELLES, MICHIEL Michiel Melles Lanen 38 1784 261 137r
MELLES, MICHIEL Michiel Melles , absent, dood of levend onbeken Lanen 41 1785 262 43r
MELLES, SIETSE Sytse Melles huurder (huurder van het huis) onbekend 1759 254 180v
MELLES, SIETSE Sytse Melles huurder Grachtswalplein 1761 255 49v
MELLES, TIETJE Tijttie Melles verkoper Kerkpoortstraat 1708 245 51r
MELLES, WIEBE de erfgenamen van Wybe Melles naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 1649 236 68v
MELLES, AUKJE Aukjen Mellis , burger koper huis Vioolsteeg 1730 247 313v
MELLES, HILTJE Hiltie Mellis , burger Noorderhaven 97 1697 243 271v
MELLES, HILTJE Hiltie Mellis , burger Noorderhaven 97 1697 243 292v
MELLES, WIEBE het huis van Wybe Mellis naastligger ten westen Lanen 45 1648 236 50r
, ANTJE Antie Melx naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1686 242 109r
MINSES, HANS Hans Menses , burger naastligger ten oosten Vianen 1737 249 174r
MINSES, HANS Hans Menses , burger naastligger ten zuiden Vianen 1737 249 174r
MINSES, HANS Hans Menses , burger verkoper Vianen 1737 249 174r
MINSES, HANS Hans Menses , burger kooltjer verkoper Hofstraat 1750 252 63v
MINSES, SIBBELTJE Sibbeltie Menses naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1735 249 86r
MINSES, KORNELIS Cornelis Mensis , burger koper kamer Both Apothekerstraat 2 1732 248 71r
BAKKER, JAN wijlen Jan Menso Backer Grote Ossenmarkt 1 1751 252 152r
MEINTES, A. A. R. Mentes , c.u. naastligger ten westen Zuiderhaven 73 1793 264 91r
MARCUS, ANTJE Antie Merckes , burger Kromme Elleboogsteeg WZ 1692 243 11r
MARKS, DOUWE Douwe Mercks , burger brouwer koper ledige plaats Rozenstraat 1646 235 230v
MARKS, PIER Pier Mercks naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 15 1633 233 102r
MARKS, PIER Pier Mercks naastligger ten zuiden onbekend 1647 236 2r
MARKS, DOUWE mouterij van Douwe Merckx naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1647 235 248r
MARKS, DOUWE de mouterij van Douwe Merckx naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1648 236 27v
MARCUS, PIER Pier Mercx naastligger ten noorden* Grote Kerkstraat 15 1633 233 105r
MARCUS, ANTJE Antie Merkes Kromme Elleboogsteeg 1689 242 275v
MARCUS, ANTJE Antie Merkes Kerkpoortstraat 18 1732 248 166r
MARCUS, ANTJE Antje Merkes Lammert Warndersteeg WZ 1689 242 266r
MARCUS, CATHARINA Catharina Merkes verkoper Kerkpoortstraat 18 1732 248 166r
MARCUS, GERRIT Gerrit Merkes mr. linnenwever koper kamer Bildtpoort (gebied) 1701 244 122r
MARCUS, HENDRIK Hendrik Merkus naastligger ten zuiden Lombardstraat 1735 249 65r
MARCUS, HENDRIK Hendrik Merkus mr. bontwever verkoper Oosterkeetstraat 1742 250 218v
MARCUS, JAN Jan Merkus huurder Vioolsteeg 1735 249 84r
MARCUS, TJEERD Tjeerd Merkus naastligger ten noorden Vioolsteeg 1742 250 279v
MARKS, DOUWE de hof van Douue Merx naastligger ten westen Rozengracht 27 1641 234 143v
MARKS, DOUWE Douue Merx verkoper Rozengracht 27 1641 234 143v
, JAN Jan Metters schipper (wijd-) huurder Noorderhaven NZ 1684 242 27v
MEEUWIS, DIEUWKE Dieucke Mevis naastligger ten noorden Zoutsloot 1678 241 1ra
MEEUWIS, DIEUWKE Dieuke Mevis naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied) 1667 239 125r
MEEUWIS, DIEUWKE Dieuwke Mevis verkoper Bildtpoort (gebied) 1696 243 252v
MEIERTS, PIETER de weduwe en erfgenamen van Pieter Meyer verkoper Grote Kerkstraat 28 1664 238 211r
MEIERTS, PIETER de kamer van Pieter Meyer naastligger ten zuiden Romastraat NZ 1664 238 232r
MEIERTS, JAKOB Jacob Meyers koopman verkoper Zoutsloot NZ 1702 244 152r
MEIES, KLAAS Claas Meyes , burger mr. kuiper koper huis Brouwersstraat 19 1696 243 213v
MEIES, KLAAS Claes Meyes kuyper bewoner voorste gedeelte Brouwersstraat WZ 1683 241 272v
MEIES, KLAAS Claes Meyes Grote Kerkstraat ZZ 1682 241 50ra
MEIES, KLAAS Claes Meyes mr. kuiper naastligger ten zuiden Brouwersstraat 17 1722 246 143v
MEIES, KLAAS wijlen Claes Meyes mr. kuiper Brouwersstraat 21 1723 246 168v
MEIES, GRIETJE Gryttje Meyes huurder Gardenierstraat 10 1770 257 183r
MEIES, JOCHEM de weduwe van Jogchum Meyes Gardenierstraat ZZ 1751 252 124v
LYKLEMA, JOOSTJE MEIES Joostie Meyes Lyklama Sint Jacobstraat 2achter 1672 240 83r
LYKLEMA, JOOSTJE MEIES Joostie Meyes Lyklama Sint Jacobstraat 2achter 1672 240 83r
LYKLEMA, JOOSTJE MEIES Joostie Meyes Lyklama Noorderhaven 110 1673 240 115r
LYKLEMA, JOOSTJE MEIES Joostie Meyes Lyklama Noorderhaven 110 1673 240 115r
MEIES, SIPKE wijlen Sipke Meyes Hofstraat 1731 248 26v
MEILES, HARMEN Harmen Meyles , burger schipper (schuit-) verkoper Zoutsloot NZ 1708 245 69r
MEILES, HERE Heere Meyles naastligger ten oosten Bargebuurt 1763 255 231v
MEILES, HERE Heere Meyles blauwverver koper huis Romastraat ZZ 1767 257 22r
MEILES, HERE wijlen Heere Meyles Raamstraat 1 1794 264 163v
MEILES, HERE de weduwe van Heere Meyles naastligger ten westen Lanen 22 1801 266 9r
MEILES, HERE Heere Meyles verkoper Lanen 3 1805 267 123r
MEILES, HERE Herre Meyles naastligger ten oosten Bargebuurt OZ 1767 256 259v
MEILES, JAKOB de stal van Jacob Meyles naastligger ten westen stal van Bildtpoort (gebied) 1684 242 37r
MEILES, JAKOB Jacob Meyles naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1685 242 73v
MEILES, JAKOB Jacob Meyles , burger koopman koper van dezelfde 1/12 van de helft van de molen Grachtswalplein 1686 242 153r
MEILES, JAKOB Jacob Meyles koopman koper huis, loods en plaats Achterstraat 1688 242 260v
ALLEMA, JAKOB MEILES Jacob Meyles Ollema, burger koopman verkoper Grote Bredeplaats 17 1684 242 57v
ALLEMA, JAKOB MEILES Jacob Meyles Ollema, burger koopman koper door niaar huis, hof en schuur Zoutsloot NZ 1685 242 73v
MEILES, JANKE Janke Meyles kopers Karremanstraat 1776 258 244r
MEILES, JANKE Janke Meyles naastligger ten noorden Zoutsloot WZ 1800 265 269r
NAUTA, MARTEN MEILES Martien Meyles Nauta naastligger ten noorden Noordijs 4 1756 254 27r
MEILES, SIEMEN Simon Meyles eigenaar van 1/2 Karremanstraat 1745 251 85v
MEILES, SIEMEN de vrouw van Simon Meyles huurder Romastraat 27 1774 258 177r
MEILES, SIEMEN Symon Meyles , burger molenaar koper van 1/8 onbekend 1742 250 234r
MEILES, SIEMEN Symon Meyles naastligger ten oosten Bargebuurt OZ 1767 257 26r
MEINERTS, HINKE Hincke Meynderts naastligger ten oosten Vijverstraat ZZ 1732 248 5ra
MEINERTS, OEPKE Oepke Meynderts schipper (pot-) koper huis Vijverstraat 1680 241 80r
MEINERTS, RINSE Rinse Meynderts naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1687 242 198v
MEINERTS, SJOUKJE wijlen Sjoukien Meynderts naastligger ten noorden Vijverstraat NZ 1732 248 102v
MEINERTS, HARMEN Harmen Meynerdts koper twee kamers Karremanstraat 1671 240 61v
MEINERTS, HARMEN de kamer van Harmen Meynerdts naastligger ten oosten Karremanstraat 1671 240 61v
MEINERTS, HARMEN de kamer van Harmen Meynerdts naastligger ten westen Karremanstraat 1671 240 61v
MEINERTS, HIELKJE Hielck Meynerdts naastligger ten noorden Vijverstraat 1696 243 260v
MEINERTS, Tiemk Meyners verkoper Vijverstraat ZZ 1662 238 150v
MEINERTS, AAFKE de erven van Aefke Meynerts naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) OZ 1693 243 48r
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meynerts koper drie kamers Lanen 1646 235 210r
MEINERTS, AALTJE de kopers Aeltie Meynerts naastligger ten zuiden Lanen 1646 235 210r
MEINERTS, ALLERT Allart Meynerts Zoutsloot NZ 1633 233 120v
MEINERTS, KARST Carst Meynerts koper 1/2 schoenmakersperk met bouuinge, hof, kuipen en bakken onbekend 1657 237 136v
MEINERTS, KARST het gewezen perk van Carst Meynerts naastligger ten westen Zoutsloot OZ 1676 240 218v
MEINERTS, KLAARTJE Claertie Meynerts verkoper als mede-erfgenaam voor de ene helft Zoutsloot 1682 241 234v
MEINERTS, DOUWE Douwe Meynerts koper van 1/2 huis, hovinge erachter Zuiderhaven 52 1646 235 208v
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts , c.u. mr. timmerman verkoper Rapenburg 1647 235 269r
MEINERTS, GEERTJE Geertie Meynerts koper Bildtstraat 21 1634 233 138v
MEINERTS, HARMEN Harmen Meynerts koper kamer Karremanstraat 1669 239 211r
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meynerts wever naastligger ten westen Lanen 1640 234 115r
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meynerts naastligger ten westen onbekend 1648 236 12v
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meynerts , burger koper huis Rozengracht 1649 236 56r
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meynerts naastligger ten westen Schritsen 1649 236 81v
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meynerts naastligger ten noorden Rozengracht 1650 236 143v
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meynerts naastligger ten noorden Zuiderplein 3 1651 236 174r
MEINERTS, HENDRIK de weduwe van Hendrick Meynerts naastligger ten noorden Franekereind 20 1689 242 300v
MEINERTS, HENDRIK de erven van Hendrik Meynerts naastligger ten westen Lanen ZZ 1700 244 59v
MEINERTS, IEBE het andere nieuwe huis van Ibe Meynerts naastligger ten zuidwesten Zuiderstraat 33 1648 236 21r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts verkoper Lanen 1647 235 267v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts , burger c.u. mr. timmerman koper ledige plaats Zuiderstraat 33 1647 235 268r
MEINERTS, IEPE de lege plaats van Ipe Meynerts naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1648 236 21v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts naastligger ten zuiden Schritsen 54 1650 236 126r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts , c.u. mr. timmerman koper lege plaats Nieuwstraat 1650 236 127r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts naastligger ten noorden Vijver OZ 1651 236 156r
MEINERTS, IEPE Ippe Meynerts , burger c.u. mr. timmerman koper ledige plaats Lanen NZ 1647 235 249r
MEINERTS, JAN Jan Meynerts naastligger ten oosten Zuiderhaven 50 1706 244 321r
MEINERTS, JILLERT grondpacht uit het huis van de erven van Jellert Meynerts Brouwersstraat OZ 1675 240 211r1
MEINERTS, KLAASKE Klaeske Meynerts , burgerse Droogstraat OZ 1686 242 123r
MEINERTS, MEINT Meynte Meynerts schoenmaker naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1682 241 191r
MEINERTS, MEINT Meynte Meynerts schoenmaker naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1682 241 191r
MEINERTS, MEINT Meynte Meynerts schoenmaker verkoper Franekerpoort (gebied) 1682 241 191r
MEINERTS, MEINT Meynte Meynerts verkoper Franekerpoort (gebied) 1682 241 191v
MEINERTS, OEPKE Oepke Meynerts Vijver WZ 1684 242 47v
MEINERTS, PIETER Pyter Meynerts koper kamer Liemendijk ZZ 1647 235 256r
MEINERTS, RIEMKJE Riemcke Meynerts verkoper Vijver WZ 1684 242 47v
MEINERTS, TIEDE de weeskinderen van wijlen Tiedde Meynerts verkoper Zoutsloot NZ 1633 233 120v
MEINERTS, TRIJNTJE Trijntie Meynerts koper hoekhuis met daarachter een plaatske Bildtstraat 21 1634 233 138v
MEINERTS, WIEBE Wybe Meynerts naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat WZ 1634 233 133r
MEINERTS, WIETSE wijlen de burgemeester Wytse Meynerts Droogstraat 1641 234 139r
MEINERTS, WIETSE Wytse Meynerts naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1665 239 15r
MEINERTS, WIETSE de erven van Wytse Meynerts naastligger ten westen Zoutsloot 1682 241 48va
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts mr. timmerman verkoper Zuiderpoort (gebied) 1648 236 38v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts Kerkpoortstraat 1649 236 83v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1649 236 92r
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts , c.u. timmerman verkoper Nieuwstraat 1649 236 94v
MEINERTS, IEPE Het huis van Ype Meynerts , c.u. timmerman naastligger ten noorden Nieuwstraat 1651 236 147v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts , c.u. timmerman verkoper Nieuwstraat 1651 236 147v
MEINERTS, IEPE Het andere nieuwgebouwd huis van Ype Meynerts , burger mr.timmerman naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1651 236 148v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts , burger mr.timmerman verkoper Zuiderpoort (gebied) 1651 236 148v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts Zuiderhaven 71a 1651 236 154r
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 24 1683 242 6v
MEINTES, BERBER Barber Meyntes Havenplein 1633 233 119r
MEINTES, DOUWE Douue Meyntes naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1640 234 114r
MEINTES, DOUWE Douwe Meyntes naastligger ten westen Lanen ZZ 1642 234 181v
MEINTES, DOUWE huis en hovinge van Douwe Meyntes , c.s. naastligger ten westen Zuiderhaven 54 1647 235 261r
MEINTES, DOUWE de hovinge van Douwe Meyntes naastligger ten westen Zuiderhaven 1648 236 23v
MEINTES, DOUWE Douwe Meyntes verkoper Zuiderhaven 50 1650 236 119v
BLEKER, TJEERD MEINTES Tierd Meyntes Bleecker, c.u. koper huis, schuur, koestal en loods Nieuwstraat 40 1646 235 207r
MEINTES, DOUWE Douwe Meynties naastligger ten westen Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
MICHIELS, EVERTJE Evertie Micchiels verkoper Sint Odolphisteeg WZ 1733 248 259r
MICHIELS, FRANS Frans Micchiels huurder Scheffersplein OZ 1734 248 335v
MICHIELS, FROUKJE Froukjen Micchiels verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
MICHIELS, JAN Jan Micchiels verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
MICHIELS, JAN de weduwe van Jan Micchiels voormalig bewoner Sint Odolphisteeg WZ 1733 248 259r
MICHIELS, JAN Jan Micchiels verkopers van 1/5 Sint Odolphisteeg WZ 1733 248 259r
MICHIELS, JAN wijlen Jan Micchiels schippersknecht (schuit-) Sint Odolphisteeg WZ 1733 248 259r
MICHIELS, JAN Jan Micchiels naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 14 1745 251 58v
MICHIELS, TRIJNTJE Trijntje Micchiels verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
MICHIELS, WILTJE Wiltie Micchiels verkoper Sint Odolphisteeg WZ 1733 248 259r
MICHIELS, FEIKE Feike Michels bewoner Fabrieksstraat 1706 244 334v
MICHIELS, wijlen Feites Michels Weverstraat NZ 1727 247 1r
MICHIELS, HANS huis genaamd het dorstigh hontie van Hans Michels Grote Ossenmarkt ZZ het Dorstige Hondje 1679 241 30r
MICHIELS, HANS huis genaamd het Dorstige Hondje van Hans Michels grondpacht onbekend het Dorstige Hontie 1683 241 271r
MICHIELS, HANS Hans Michels naastligger ten zuiden Weverstraat 1697 243 302v
MICHIELS, HANS Hans Michels , c.u. huurder Noorderhaven 108 1698 243 382r
REITSMA, HANS MICHIELS Hans Michels Reytsma koper kamer Weverstraat 1683 241 262v
MICHIELS, JOHANNES Johannes Michels naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r
MICHIELS, JOHANNES wijlen Johannes Michels voormalig bewoner Lammert Warndersteeg 1773 258 103v
ROORDA, RIENK MICHIELS wijlen Rienk Michgiels Roorda Rommelhaven 20 1786 262 309r
MICHIELS, AAFKE Aaffke Michiels Noorderhaven 34 1669 239 190r
MICHIELS, AAFKE Aeffke Michiels Kerkpoort (gebied) 1660 238 38r
MICHIELS, AALTJE Aeltie Michiels koper 1/2 pan- en estrikwerk en 1/2 van de kleimolen e.a. werktuig Kerkpoort (gebied) 1668 239 142r
MICHIELS, DIENA Dina Michiels huurder achterste woning (per week) Grote Ossenmarkt 23 1799 265 202r
MICHIELS, ELIAS Elias Michiels verkoper Kerkpoort (gebied) 1663 238 20ar
MICHIELS, ELIAS Elias Michiels verkoper Grote Kerkstraat 1663 238 20ar
MICHIELS, ELIAS Elias Michiels verkoper Weverstraat 1663 238 20ar
MICHIELS, ELIAS Elias Michiels verkoper Weverstraat 1663 238 20ar
MICHIELS, ELSKE Elsien Michiels Grote Bredeplaats 31 1697 243 323v
MICHIELS, EVERTJE Evertie Michiels , burger Schritsen ZZ 1740 250 103v
MICHIELS, EVERTJE Evertje Michiels verkoper Schritsen 12 1783 261 68v
MICHIELS, EVERTJE Ewertie Michiels , burger Schritsen ZZ 1738 249 290r
MICHIELS, FROUKJE Froukjen Michiels Romastraat NZ 1728 247 116v
MICHIELS, GEERTJE Geurtje Michiels verkoper van 1/3 Rozengracht NZ 1663 238 180r
MICHIELS, GEERTJE Geurtje Michiels verkoper van 1/3 OZ 1663 238 180v
MICHIELS, GEERTJE Geurtje Michiels verkoper van 1/3 Weverstraat NZ 1663 238 181r
MICHIELS, GEERTJE Geurtje Michiels verkoper van 1/3 Weverstraat ZZ 1663 238 181v
MICHIELS, HANS Hans Michiels kamer van Weverstraat 1689 242 290v
MICHIELS, HARMEN Harmen Michiels , c.u. koper huis Grote Ossenmarkt 19 1802 266 121r
MICHIELS, HARMEN Harmen Michiels oud schipper verkoper Grote Ossenmarkt 19 1804 267 21r
MICHIELS, HARMEN Harmen Michiels Zeilmakersstraat 11 1808 268 88r
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels , burger koper grondpacht Noorderhaven 12 1659 238 6v
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels , burger koopman koper huis Noorderhaven 12 1660 238 56v
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels , burger koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 12 1660 238 56v
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels , burger koopman naastligger ten zuiden Noorderhaven 12 1660 238 56v
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels koopman koper plaats achter kopers nieuwe huis Noorderhaven 12 1661 238 105v
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1661 238 107v
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels , burger koopman koper grondpacht 3-14-00 GG (plus 1 gouden ducaton) Noorderhaven 1665 239 24r
MICHIELS, HENDRIK het huis waar de Drie Dissels hebben uitgehangen en dat nu de Witte Butterton in de gevel heeft Hendrick Michiels huurder grondpacht Noorderhaven de Witte Butterton 1665 239 24r
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels koopman koper hof met bomen, planten en 2 pri?len Droogstraat 1668 239 142v
MICHIELS, HENDRIK wijlen Hendrick Michiels Droogstraat NZ 1669 239 197v
MICHIELS, HENDRIK de weduwe van Hendrick Michiels naastligger ten westen Noorderhaven 16 1671 240 49r
MICHIELS, HENDRIK de weduwe van Hendrick Michiels naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 11 1671 240 60v
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1675 240 175r
MICHIELS, HENDRIK de hof van de weduwe van Hendrick Michiels naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1675 240 175v
MICHIELS, HENDRIK de weduwe van Hendrick Michiels naastligger ten westen Noorderhaven 16 1676 240 238r
MICHIELS, HENDRIK de hof van de weduwe van Hendrick Michiels naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1676 240 245v
MICHIELS, HENDRIK de weduwe van Hendrick Michiels naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1687 242 162r
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels naastligger ten noorden keuken van Grote Bredeplaats 9 1688 242 237v
MICHIELS, HENDRIK wijlen Hendrick Michiels Noorderhaven 12 1688 242 252r
KINGMA, HENDRIK MICHIELS Hendrick Michiels Kingma, c.u. koper tuin met beplanting en prieel en een kamer Zuiderhaven 18 1667 239 108r
MICHIELS, HENDRIK Hendrik Michiels bieder Zoutsloot 1660 238 7ar
MICHIELS, HENDRIK Hendrik Michiels bieder Zoutsloot 1660 238 7ar
MICHIELS, HENDRIK Hendrik Michiels bieder Zoutsloot 1660 238 7ar
KINGMA, HENDRIK MICHIELS de weduwe van Hendrix Michiels Kingma koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1672 240 96v
MICHIELS, HUBERT Huibert Michiels verkoper van 1/3 Rozengracht NZ 1663 238 180r
MICHIELS, HUBERT Huibert Michiels verkoper van 1/3 OZ 1663 238 180v
MICHIELS, HUBERT Huibert Michiels verkoper van 1/3 Weverstraat NZ 1663 238 181r
MICHIELS, HUBERT Huibert Michiels verkoper van 1/3 Weverstraat ZZ 1663 238 181v
MICHIELS, JAN Jan Michiels , n.u. naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 1698 243 375r
MICHIELS, JAN Jan Michiels naastligger ten noorden Lanen 39 1715 245 233r
MICHIELS, JAN de weduwe van Jan Michiels naastligger ten oosten Lanen 1728 247 199r
MICHIELS, JAN de weduwe van Jan Michiels naastligger ten oosten Lanen NZ 1733 248 181v
MICHIELS, JAN Jan Michiels , burger koper huis (plus 2 zilveren lepels als toehaak) Grote Ossenmarkt 16 1739 250 53v
MICHIELS, JAN Jan Michiels naastligger ten westen Grote Ossenmarkt ZZ 1740 250 96r
MICHIELS, JAN Jan Michiels binnenvader in het Doopsgezinde weeshuis koper huis en weefwinkel Liemendijk NZ 1749 252 40v
MICHIELS, JANKE Jannetie Michiels verkoper ten zuiden van Harlingen 1676 240 232r
MICHIELS, JANKE Jannetje Michiels onbekend 1663 238 189r
MICHIELS, JANKE Jannetje Michiels Kruisstraat NZ 1663 238 193r
MICHIELS, JOOST Joost Michiels , burger c.u. koper hovinge met bomen, planten en prieel Rapenburg 1651 236 174v
MICHIELS, JOOST Joost Michiels huurder Noordijs OZ 1665 239 12r
MICHIELS, JOOST Joost Michiels kapitein koper 1/2 huis met een hof en houtstek Rozengracht 30 1668 239 129r
MICHIELS, JOOST Joost Michiels , c.u. kapitein koper 1/2 huis met een vrije uit- en ingang in de Baanstraat Rozengracht ZZ 1668 239 23va
MICHIELS, JOOST wijlen Capt. Joost Michiels Rozengracht 38 1685 242 97r
MICHIELS, JOOST de erven van Joost Michiels naastligger ten oosten Rozengracht 30 1695 243 174v
MICHIELS, JOOST Joost Michiels Lanen NZ 1708 245 51v
MICHIELS, JOOST Joost Michiels ? Buyck kapitein naastligger ten westen Rozengracht 30 1668 239 136r
KUIK, JOOST MICHIELS de erven van Joost Michiels Kuik kapitein naastligger ten oosten onbekend 1700 244 39v
KUIK, JOOST MICHIELS de erven van Joost Michiels Kuik kapitein verkoper onbekend 1700 244 39v
MICHIELS, LOURENS Lourens Michiels , c.u. verkoper onbekend 1661 238 89v
MICHIELS, LOURENS Lourens Michiels , c.u. schipper verkoper Sint Jacobstraat OZ 1661 238 97v
MICHIELS, MARIA Marijke Michiels verkoper Schritsen 66 1783 261 33r
ROORDA, MARIA MICHIELS Marijke Michiels Roorda Rommelhaven 20 1786 262 309r
MICHIELS, MICHIELTJE Michieltie Michiels Zuiderhaven 17 1702 244 182r
MICHIELS, MOSES Moses Michiels koopman (joods -) huurder Hoogstraat 18 1782 260 302v
MICHIELS, NEELTJE Neeltie Michiels koper huis met loodske en plaatske Weverstraat NZ 1699 244 26v
MICHIELS, PIER Pier Michiels herbergier Zuiderhaven 91 1774 258 176r
MICHIELS, RIENK de erven van Rients Michiels naastligger ten oosten Rommelhaven 18 1781 260 127r
BOS, TRIJNTJE MICHIELS Trijntie Michiels Bos (welke daer inne mede de neringe van koffy etc. zijn doende) Noorderhaven 88 1699 244 6v
BOS, TRIJNTJE MICHIELS Trijntje Michiels Bos verkoper Grote Bredeplaats 31 1728 247 141v
MICHIELS, de erven van burgemeester W: Michiels verkoper Zoutsloot NZ 1674 240 160v
MICHIELS, WILTJE Weltie Michiels , burger Lanen 15 1738 249 224r
MICHIELS, WIETSE Wietse Michiels , burger Rozengracht 50 1648 236 13v
MICHIELS, WIETSE Wytse Michiels naastligger ten zuiden Noordijs WZ 1650 236 130r
MICHIELS, WIETSE Wytse Michiels naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1658 237 169ar
MICHIELS, WIETSE burgemeester Wytse Michiels naastligger ten oosten onbekend 1667 239 72r
MICHIELS, WIETSE burgemeester Wytse Michiels naastligger ten zuiden onbekend 1667 239 72r
MICHIELS, WIETSE burgemeester Wytse Michiels naastligger ten westen onbekend 1667 239 72r
MICHIELS, WIETSE oud burgemeester Wytse Michiels naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1667 239 77v
MICHIELS, WIETSE burgemeester Wytse Michiels naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1667 239 98r
MICHIELS, WIETSE oud burgemeester Wytse Michiels naastligger ten oosten Rozengracht ZZ 1668 239 138r
MICHIELS, WIETSE oud burgemeester Wytse Michiels naastligger ten westen Lanen ZZ 1669 239 35ra
MICHIELS, WIETSE oud burgemeester Wytse Michiels naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1672 240 76v
MICHIELS, WIETSE oud burgemeester Wytso Michiels naastligger ten westen Lanen ZZ 1669 239 190v
MICHIELS, WIETSE Wytsse Michiels naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1667 239 16ra
MICHIELS, JOOST de weduwe van Joost Michielsen kapitein naastligger ten westen Rozengracht 30 1693 243 41v
MICHIELS, TRIJNTJE Trijntje Miechiels Hofstraat 31 1731 247 380r
, SIEMEN Symon Miedema strandmeester koper door niaar huis Zuiderstraat ZZ 1803 267 5r
, JAN Jan Miegiels , c.u. huurder Franekerpoort (gebied) 1700 244 35r
MICHIELS, LIJSBET Elisabeth Migchiels Karremanstraat WZ 1807 267 333r
MICHIELS, EVERTJE Evertje Migchiels verkoper Schritsen ZZ 1756 254 10v
MICHIELS, FETJE Fettje Migchiels verkoper Rommelhaven ZZ 1763 256 14r
MICHIELS, FROUKJE Froukjen Migchiels verkoper Romastraat NZ 1757 254 73r
MICHIELS, HENDRIK de weduwe van Hendrick Migchiels naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1678 241 3v
MICHIELS, JAN Jan Migchiels binnenvader Doopsgezind weeshuis koper woning met loods en plaats Schritsen ZZ 1756 254 10v
MICHIELS, JANKE de weduwe van Jan Migchiels naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 16achter 1757 254 90r
MICHIELS, JAN de weduwe van Jan Migchiels naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 14 1758 254 168v
MICHIELS, JAN de weduwe van Jan Migchiels naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 18 1769 254 267r
MICHIELS, JAN wijlen Jan Migchiels Grote Ossenmarkt 16 1767 257 5v
MICHIELS, JOCHEM Jogchum Migchiels , c.u. pottenbakker huurder achterhuis Hoogstraat NZ 1742 250 247v
MICHIELS, JOHANNES Johannes Migchiels naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1763 256 4r
MICHIELS, MARIA Marijke Migchiels bewoner Rommelhaven ZZ 1763 256 14r
MICHIELS, MARIA Marijke Migchiels , meerderjarige ongehuwde dochte verkoper Rommelhaven ZZ 1763 256 14r
MICHIELS, MARIA Marijke Migchiels Schritsen 66 1770 257 163r
MICHIELS, MARIA Marijke Migchiels Schritsen 66 1770 257 163r
MICHIELS, TRIJNTJE Trijntje Migchiels , c.u. huurder Moriaanstraat 1 1766 256 180r
MICHIELS, WILTJE wijlen Weltje Migchiels huurder Lanen 15 1757 254 56v
MICHIELS, WILTJE wijlen Weltje Migchiels Lanen 15 1757 254 56v
MICHIELS, JOHANNES Johannes Mighels , c.u. huurder Romastraat 25 1753 253 109r
MICHIELS, DANIEL Daniel Mighiels verkoper Bildtstraat WZ 1689 242 298v
MICHIELS, HENDRIK de keuken van de erven van Hendrik Mighiels naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 9 1731 247 384r
MINKS, SASKE Saske Minckes koper huis en plaats Bildtstraat WZ 1641 234 161r
MINKS, PIETER wijlen Pieter Minks Zoutsloot NZ 1731 248 42v
MINKS, PIETER wijlen Pieter Minks Lanen 91 1731 248 48r
MINKS, PIETER wijlen Pieter Minks Lanen 89 1731 248 49r
, DIRK Dirck Minnerdts , c.u. huurder Grote Kerkstraat 41 1688 242 223r
MINNERTS, ANTJE de erven van Antie Minnerts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1706 244 335r
MINNES, AALTJE Aaltje Minnes winkelierse koper huis, loods en plaats Lanen ZZ Jerusalem 1753 253 115v
MINNES, ABE wijlen Abe Minnes Bargebuurtspoortje WZ 1761 255 48v
MINNES, ABE wijlen Abe Minnes Bargebuurt WZ 1780 259 242v
MINNES, ABE wijlen Abe Minnes Nieuwstraat 14 1781 260 12r
MINNES, EESGE Aesge Minnes timmerman naastligger ten zuiden Nieuwstraat 52 1684 242 39v
MINNES, EESGE Aesge Minnes timmerman naastligger ten westen Nieuwstraat 52 1684 242 39v
MINNES, EESGE Aesge Minnes scheepstimmerman verkoper Nieuwstraat 48 1689 242 284v
MINNES, ALLE Ale Minnes , burger koper woning Both Apothekerstraat WZ 1660 238 56r
MINNES, ALLE hof van Alle Minnes naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1661 238 91r
MINNES, ALLE Alle Minnes koper huis met een plaatske en een vrije uit- en ingang in de Moriaanstraat Moriaanstraat ZZ 1661 238 105r
MINNES, ALLE Alle Minnes , c.u. naastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ 1661 238 105r
MINNES, ALLE Alle Minnes verkoper Kerkpoortstraat NZ 1662 238 143r
MINNES, ALLE Alle Minnes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1663 238 191r
MINNES, ALLE Alle Minnes , c.u. verkoper Brouwersstraat 21 1664 238 219r
MINNES, ALLE Alle Minnes , c.u. verkoper Both Apothekerstraat WZ 1664 238 219r
MINNES, ALLE grondpacht uit het huis van Alle Minnes Brouwersstraat 21 1675 240 211r
MINNES, ANDRIES Andries Minnes bewoner Zuiderhaven ZZ 1634 233 131r
MINNES, ANNE Anne Minnes , c.u. koper huis achter de keet van Ewout Jetses onbekend 1649 236 96v
MINNES, ANTJE Antie Minnes naastligger ten noorden Schritsen 3 1760 255 17r
MINNES, ANTJE Antje Minnes Lanen 6 1728 247 74r
MINNES, ANTJE Antje Minnes onbekend 1757 254 67r
MINNES, ANTJE Antje Minnes Nieuwstraat 14 1781 260 12r
MINNES, EESGE Asge Minnes naastligger ten noorden Nieuwstraat 50 1687 242 206v
MINNES, ATE Ate Minnes herbergier koper huis, koe-en paardenstalling, schuur en wagenhuis Zuiderstraat ZZ 1782 260 206r
MINNES, ATE Ate Minnes (akte van procuratie dd 24-08-1784 tussen hem en ondergenoemde) Zuiderstraat 1785 262 46r
MINNES, ATE Ate Minnes herbergier verkoper Zuiderstraat 1785 262 46r
MINNES, ATE Ate Minnes , c.u. en c.s. huurder Grote Kerkstraat 46 1789 263 162r
MINNES, BAUKJE Bauckjen Minnes verkoper voor de rest Schritsen ZZ 1688 242 241v
MINNES, BAUKJE Baukje Minnes Sint Odolphisteeg OZ 1755 253 209r
MINNES, BAUKJE Baukjen Minnes Sint Odolphisteeg OZ 1753 253 107r
MINNES, BERENDJE Beerntje Minnes Noorderhaven NZ 1758 254 157v
MINNES, BEITSKE Beitske Minnes verkoper Zoutsloot NZ 1698 243 337r
MINNES, KLAAS Claas Minnes blokmaker naastligger ten oosten Havenplein 10 1664 238 203r
MINNES, KLAAS Claas Minnes , burger c.u. koper 6/8 huis Lanen 46 1665 239 4v
MINNES, KLAAS Claas Minnes naastligger ten noorden Havenplein 1665 239 1ra
MINNES, KLAAS Claas Minnes koper 1/8 huis Lanen 44 1665 239 3ra
MINNES, KLAAS Claas Minnes verkoper onbekend 1726 246 259v
BLOK, KLAAS MINNES Claas Minnes Blok, burger koopman koper huis Noorderhaven 74 Bremen 1741 250 157v
BLOK, KLAAS MINNES Claas Minnes Blok fabrikant en koopman verkoper Noorderhaven 74 1741 250 172v
BLOK, KLAAS MINNES Claas Minnes Blok koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 91 1748 251 214r
BLOK, KLAAS MINNES Claas Minnes Blok naastligger ten westen Zuiderhaven 95 1765 256 106v
MINNES, KLAASKE Claaske Minnes naastligger ten zuiden onbekend 1738 249 265r
MINNES, KLAAS Claes Minnes , burger c.u. mr. blokmaker koper huis, loods plaats en steeg ten westen Havenplein 1659 237 211v
MINNES, KLAAS Claes Minnes , c.u. naastligger ten oosten Havenplein 1659 237 211v
MINNES, KLAAS Claes Minnes mr. blokmaker koper huis Zuiderhaven 93 1676 240 228v
MINNES, KLAAS Claes Minnes blokmaker koper huis Noorderhaven 16 1676 240 238r
MINNES, KLAAS het huis van Claes Minnes blokmaker naastligger ten oosten Zuiderhaven 91 1677 240 252v
BLOK, KLAAS MINNES Claes Minnes Blocq verkoper Both Apothekerstraat 1731 248 24v
BLOK, KLAAS MINNES Claes Minnes Blok koopman naastligger ten westen Zuiderhaven 99 1753 253 96r
MINNES, KLAASKE Claeske Minnes , meerderjarige ongehuwde dochte koper huis CA +muur en spijkervaste goederen Achterstraat 1726 246 291r
MINNES, KORNELIS wijlen Cornelis Minnes Both Apothekerstraat 2 1761 255 85v
MINNES, DIEUWKE Dieuke Minnes Lanen 44achter 1702 244 139v
MINNES, EELKJE Eelkje Minnes Both Apothekerstraat 9 1731 248 16r
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes Rozengracht ZZ 1694 243 78v
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes Oosterkeetstraat OZ 1720 246 73r
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes Romastraat ZZ 1725 246 230r
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes , burger Romastraat 13 1729 247 236r
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes Romastraat 13 1732 248 72r
MINNES, EELKJE Eelkjes Minnes Rozengracht 20 1706 244 338v
MINNES, EESGE Eesge Minnes timmerman naastligger ten zuiden Nieuwstraat 52 1683 241 273r
MINNES, EESGE Eesge Minnes timmerman naastligger ten westen Nieuwstraat 52 1683 241 273r
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 52 1696 243 261r
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten westen Nieuwstraat 52 1696 243 261r
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1711 245 138v
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten westen Nieuwstraat 1711 245 138v
MINNES, ENNE Enne Minnes mr. kuiper naastligger ten noorden Vijverstraat 5 1736 249 119r
MINNES, ENNE Enne Minnes mr. kuiper naastligger ten oosten Vijverstraat 5 1736 249 119r
MINNES, ENNE Enne Minnes mr. kuiper naastligger ten noorden Vijverstraat 5 1737 249 191r
MINNES, ENNE Enne Minnes mr. kuiper naastligger ten oosten Vijverstraat 5 1737 249 191r
MINNES, ENNE Enne Minnes naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat OZ 1741 250 200v
MINNES, ENNE Enne Minnes wijnhandelaar verkoper Karremanstraat 1 1743 251 1r
MINNES, ENNE wijlen Enne Minnes Grote Bredeplaats 11 1759 254 218r
MINNES, ENNE wijlen Enne Minnes Noorderhaven ZZ 1759 254 218ar
MINNES, ENNE Enne Minnes Mosselaar wijnhandelaar koper huis Karremanstraat 1 1740 250 102v
MINNES, EESGE Esge Minnes koper huis met een halve dwars en kanthelling ten oosten van Harlingen 1680 241 79v
MINNES, EESGE Esge Minnes scheepstimmerman verkoper ten oosten van Harlingen 1680 241 98v
MINNES, EESGE Esge Minnes timmerman naastligger ten zuiden Nieuwstraat 52 1684 242 30v
MINNES, EESGE Esge Minnes timmerman naastligger ten westen Nieuwstraat 52 1684 242 30v
MINNES, EESGE Esge Minnes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 52 1685 242 76r
MINNES, EESGE Esge Minnes naastligger ten westen Nieuwstraat 52 1685 242 76r
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koemelker koper schuur of pakhuis onbekend 1733 248 202r
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koemelker verwandelaar onbekend 1738 249 339v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koemelker aanhandelaar tuintje in Wijnaldum gelegen aan het Kerkpad onbekend 1738 249 339v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes gebruiker onderste gedeelte pakhuis onbekend 1738 249 339v
MINNES, FEDDE wagenhuis van Fedde Minnes naastligger ten zuiden Spinstraat 1739 250 19v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes wagenaar en koemelker verkoper onbekend 1739 250 71v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes verkoper Kerkpad 16 1750 252 67r
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koopman koper huis Noorderhaven 18 1751 252 171v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koopman verkoper Noorderhaven ZZ 1755 253 214r
MINNES, FEDDE Fedde Minnes huurder (huurders hebben een huurcontract voor 10 jaar) Noordijs 4 1756 254 27r
MINNES, FEDDE Fedde Minnes , burger koopman koper huis en bakkerij Grote Kerkstraat 23 1759 254 184r
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koopman verkoper Grote Kerkstraat 23 1761 255 95r
WAGENAAR, FEDDE MINNES Fedde Minnes Wagenaar koper van 1/2 Kerkpoortstraat 31 1740 250 138v
TUININGA, FEIKJE MINNES Feikje Minnes Tuininga wolkamster koper huis Hoogstraat 16 1803 266 264r
MINNES, FENNE Fenne Minnes , c.u. mr. kuiper koper huis Noorderhaven ZZ 1721 246 121r
FABER, FOLKE MINNES huisman Folke Minnes Faber Zuiderhaven 39 1771 257 192v
FABER, FOLKE MINNES huisman Folke Minnes Faber onbekend 1771 257 192v
FABER, FOLKE MINNES huisman Folke Minnes Faber onbekend 1771 257 192v
FABER, FOLKE MINNES Folke Minnes Faber huisman Grote Ossenmarkt 6 1772 258 6r
MINNES, GIJSBERT Gijsbert Minnes , burger c.s. verkoper van 1/2 Noorderhaven NZ 1640 234 115v
MINNES, GRIETJE Grietje Minnes Nieuwstraat 35 1728 247 119r
MINNES, HARING Haeringh Minnes koper huis CA (en zilveren ducaton) Drie Roemerssteeg 1 1724 246 212r
MINNES, HARING Haeringh Minnes naastligger ten zuiden Drie Roemerssteeg 1 1724 246 212r
MINNES, HAMKE Hamcke Minnes Brouwersstraat 5 1660 238 69r
MINNES, HARING wijlen Hareng Minnes naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg 3 1725 246 238v
MINNES, HARING Hareng Minnes Drie Roemerssteeg 3 1725 246 238v
MINNES, HARING wijlen Haring Minnes Drie Roemerssteeg 1 1726 246 280v
MINNES, HARMEN Harmen Minnes verkoper van 1/10 Lammert Warndersteeg WZ 1742 250 239v
MINNES, HENDRIK Hendrick Minnes mr. blokmaker geniaarde koper Noorderhaven 2 1733 248 241v
MINNES, HENDRIK Hendrik Minnes verkoper Both Apothekerstraat OZ 1707 245 17r
MINNES, HENDRIK Hendrik Minnes , burger koper van 1/2 drie hellingen met een kanthelling, timmerhuis en twee woningn en een tuinje en ten oosten van Harlingen NZ 1707 245 17v
MINNES, HENDRIK wijlen Hendrik Minnes schipper Sint Odolphisteeg WZ 1709 245 81v
MINNES, HENDRIK Hendrik Minnes koper huis CA Hofstraat 1724 246 211v
MINNES, HENDRIK Hendrik Minnes , c.u. huurder bovenvoor (p. jaar) Grote Ossenmarkt 18 1769 254 267r
MINNES, HIELKE Hylke Minnes koper huis (lijfrente) Lanen 15 1787 262 221v
MINNES, HIELKE Hylke Minnes , c.u. huurder beneden Grote Kerkstraat 17 1788 262 250r
MINNES, HIELKE Hylke Minnes , c.u. timmerknecht koper 2 huizen naast elkaar Kerkpoortstraat 1792 264 65v
MINNES, HIELKE Hylke Minnes koper door niaar huis Lanen 13 1795 264 299v
MINNES, HIELKE Hylke Minnes naastligger ten oosten Lanen 13 1795 264 299v
MINNES, HIELKE Hylke Minnes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat WZ 1802 266 100r
MINNES, HIELKE Hylke Minnes koper huis Voorstraat 66 het Engels Laken 1804 267 22r
MINNES, HIELKE Hylke Minnes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1805 267 129r
MINNES, HIELKE Hylke Minnes naastligger ten oosten Voorstraat 64 1807 267 311r
MINNES, HIELKE Hylke Minnes koopman verkoper Heiligeweg 36 1810 269 108r
MINNES, ENNE Inne Minnes verkoper Noorderhaven ZZ 1723 246 162r
MINNES, ENNE Inne Minnes , burger wijnhandelaar koper huis Noorderhaven 40 1729 247 232r
MINNES, ENNE Inne Minnes wijnhandelaar koper huis en erf Noorderhaven 14 1731 248 63r
MINNES, ENNE Inne Minnes naastligger ten zuiden (kopers) Noorderhaven 14 1731 248 63r
MINNES, ENNE de weduwe van Inne Minnes naastligger ten oosten Vijverstraat 5 1756 254 22v
MINNES, ENNE de weduwe van Inne Minnes naastligger ten noorden Vijverstraat 5 1756 254 22v
MINNES, JAN wijlen Jan Minnes Grote Ossenmarkt 18 1694 243 84r
MINNES, JAN Jan Minnes mr. bakker Kleine Bredeplaats 15 1710 245 107v
MINNES, JAN de woninge van Jan Minnes naastligger ten westen Liemendijk 1712 245 173v
MINNES, JAN Jan Minnes mr. bakker verkoper van 1/2 Noorderhaven 19 1728 247 206v
MINNES, JAN Jan Minnes scheepstimmerman geniaarde koper Kleine Bredeplaats 25 1763 255 187v
MINNES, JAN Jan Minnes scheepstimmerman koper huis en stalling Zuiderhaven 35 1763 255 250v
MINNES, JAN Jan Minnes naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 2 1773 258 112v
MINNES, JAN Jan Minnes naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 2 1775 258 201v
MINNES, JAN Jan Minnes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 33 1785 262 36r
MINNES, JAN Jan Minnes scheepstimmerbaas verkoper Zuiderhaven 25 1786 262 97v
MINNES, JAN Jan Minnes huurder boven Havenplein ZZ 1806 267 252r
MARNSTRA, JAN MINNES Jan Minnes Marnstra contrarolleur te Makkum Zoutsloot ZZ 1695 243 138r
MARNSTRA, JAN MINNES Jan Minnes Marnstra contrarolleur te Makkum Zoutsloot ZZ 1695 243 138r
MINNES, JANKE Jancke Minnes onbekend 1672 240 101v
MINNES, JANKE Jancke Minnes Grote Kerkstraat 35 1709 245 87r
MINNES, JANKE Janke Minnes Achterstraat 1726 246 291r
MINNES, JANKE Janke Minnes huurder Vijverstraat 7 1792 264 3r
MINNES, JARICH wijlen Jarig Minnes Zoutsloot ZZ 1735 249 60v
MINNES, JARICH wijlen Jarig Minnes Zoutsloot NZ 1736 249 107r
MINNES, JARICH de weduwe van Jarig Minnes huurder Noorderhaven 85 1738 249 283r
MINNES, JARICH Jarigh Minnes koper huis, plaats, tuin en leedsje Zoutsloot NZ 1719 246 51v
MINNES, JARICH de weduwe van Jarigh Minnes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1730 247 335r
MINNES, JELTJE Jeltie Minnes verkoper Karremanstraat 1 1740 250 102v
MINNES, LEENTJE Leentie Minnes Vijverstraat NZ 1742 250 214av
MINNES, LEENTJE Leentje Minnes D.G. weesmoeder Vijverstraat NZ 1768 257 40r
MINNES, LIEUWE Lieuwe Minnes huurder Franekerpoort (gebied) 1682 241 191r
BLOK, LIJSBET MINNES Lijsbet Minnes Blok onbekend 1753 253 122r
MINNES, LUTSKE de erfgenamen van Lutske Minnes verkopers Franekereind 28 1686 242 114r
MINNES, MARIA Marijcke Minnes Zuiderhaven ZZ 1659 237 187v
MINNES, MARIA Marijcke Minnes Noorderhaven NZ 1659 237 188v
MINNES, MARIA Marijcke Minnes Voorstraat 49 1659 237 189r
MINNES, May Minnes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1700 244 43r
MINNES, MAAIKE Mayke Minnes , burgerse herbergierse Kerkpoortstraat 1686 242 121v
MINNES, MAAIKE Mayke Minnes , burger Kerkpoortstraat 1695 243 142v
MINNES, MAAIKE Mayke Minnes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1702 244 145v
MINNES, MAAIKE wijlen Mayke Minnes Kerkpoortstraat 1708 245 47v
MINNES, MAAIKE wijlen Mayke Minnes Kerkpoortstraat 1708 245 68v
MINNES, MINKE Minke Minnes Hofstraat 16 1746 251 138r
MINNES, MINKE Minke Minnes Lammert Warndersteeg OZ 1747 251 193v
MINNES, MINKE Minke Minnes Hofstraat 1748 251 211r
MINNES, MINKE Minke Minnes Liemendijk NZ 1750 252 93r
MINNES, MINKE Minke Minnes Liemendijk NZ 1750 252 94v
MINNES, MINKE Minke Minnes Rozengracht 1751 252 150v
MINNES, MINKE Minke Minnes , burger William Boothstraat 1 1752 252 186v
MINNES, MINKE Minke Minnes Both Apothekerstraat 1753 253 102r
MINNES, MINKE Minke Minnes , burgerse Both Apothekerstraat OZ 1758 254 130r
MINNES, MINKE Minke Minnes Voorstraat NZ 1760 255 31v
MINNES, MINKE Minke Minnes Schritsen 1 1761 255 63r
MINNES, MINKE Minke Minnes Rozenstraat 2 1762 255 165r
MINNES, MINKE Minke Minnes , burger Voorstraat 9 1763 255 229v
MINNES, MINKE Minke Minnes Kleine Bredeplaats WZ 1766 256 203r
FINK, MINKE MINNES Minke Minnes Vink kopers Heiligeweg 6 1799 265 153r
MINNES, NEELTJE Neeltje Minnes Grote Bredeplaats 19 1780 259 300v
ZIJLSTRA, MINNES Oepje Minnes Zijlstra zeilmaker Zuiderhaven 19zuid 1794 264 198r
ZEILSTRA, OEPKE MINNES Oepke Minnes Zeilstra mr. zeilmaker kopers Zuiderhaven 19zuid 1782 260 278r
MINNES, PIETER Pieter Minnes , burger koopman koper 4/7 houtstek en hovinge strekkende zuidwaarts tot de hovinge van Claes Symens Zuiderhaven ZZ 1659 237 188r
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 3 1663 238 179v
MINNES, PIETER de kamer van Pieter Minnes eigenaar grondpacht Droogstraat 1665 239 6r1
MINNES, PIETER de erven van Pieter Minnes naastligger ten westen Zoutsloot 1681 241 141r
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten oosten Rommelhaven 1775 258 210v
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten noorden Rommelhaven 1775 258 210v
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten oosten Rozemarijnstraat 3 1777 259 53r
MINNES, PIETER Pieter Minnes mr. huistimmerman koper huis Hofstraat NZ 1779 259 226r
MINNES, PIETER Pieter Minnes mr. timmerman Lammert Warndersteeg WZ 1780 259 237v
MINNES, PIETER Pieter Minnes Zoutsloot NZ 1779 259 305v
MINNES, PIETER Pieter Minnes koper provisioneel huis en ijzersmederij Rommelhaven 6 1779 259 306v
MINNES, PIETER Pieter Minnes Rommelhaven 6 1779 259 306v
MINNES, PIETER Pieter Minnes mr. huistimmerman koper huis Rommelhaven 1 1781 260 153r
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten oosten Rommelhaven 1 1781 260 153r
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten noorden Rommelhaven 1 1781 260 153r
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten oosten Rommelhaven 1 1783 261 31v
MINNES, PIETER Pieter Minnes mr. timmerman verkoper van 1/2 Bildtpoort (gebied) 1784 261 149r
MINNES, PIETER Pieter Minnes mr. timmerman naastligger ten westen Noorderhaven 75 1784 261 247v
MINNES, PIETER Pieter Minnes mr. timmerman koper huis en hoving Noorderhaven 73 1784 261 248r
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 44 1785 261 284r
MINNES, PIETER Pieter Minnes mr. timmerman koper huis Grote Kerkstraat 42 1785 261 285r
MINNES, PIETER Pieter Minnes Lammert Warndersteeg WZ 1787 262 155r
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten oosten Noorderhaven 71 1787 262 235v
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten oosten Rozemarijnstraat OZ 1787 262 239v
MINNES, PIETER Pieter Minnes mr. timmerman verkoper Noorderhaven NZ 1788 263 42v
MINNES, PIETER Pieter Minnes mr. huistimmerman Schritsen NZ 1796 264 318v
MINNES, PIETER Pieter Minnes mr. timmerman koper huis Lanen 16 1798 265 72r
MINNES, PIETER Pieter Minnes mr. timmerman verkoper Lanen 42 1799 265 158r
MINNES, PIETER Pieter Minnes mr. huistimmerman verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r
MINNES, PIETER Pieter Minnes mr. huistimmerman verkoper Schritsen 25 1801 265 293r
MINNES, PIETER Pieter Minnes huistimmerman verkoper Lanen 22 1801 266 9r
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten oosten Rozemarijnstraat 1802 266 164r
MINNES, PIETER Pieter Minnes huistimmerman verkoper Hoogstraat 10 1807 267 316v
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen naastligger ten oosten Voorstraat 49 1659 237 187r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen naastligger ten westen Voorstraat 49 1659 237 187r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen verkoper van 1/7 Voorstraat 49 1659 237 187r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen verkoper van 1/7 Voorstraat 49 1659 237 187r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen verkoper van 1/7 Zuiderhaven ZZ 1659 237 187v
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen verkoper van 1/7 Zuiderhaven ZZ 1659 237 187v
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen verkoper van 1/7 Noorderhaven NZ 1659 237 188v
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen verkoper van 1/7 Noorderhaven NZ 1659 237 188v
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen verkoper van 1/7 Voorstraat 49 1659 237 189r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen verkoper van 1/7 Voorstraat 49 1659 237 189r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen, burger koopman koper 4/7 kamer Franekerpoort (gebied) 1659 237 189v
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen, burger koper lege plaats onbekend 1663 238 189r
LOENEN, PIETER MINNES de kopers Pieter Minnes Loenen, burger c.u. naastligger ten westen onbekend 1663 238 189r
LOENEN, PIETER MINNES de kopers Pieter Minnes Loenen, burger c.u. naastligger ten noorden onbekend 1663 238 189r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen Lammert Warndersteeg 1663 238 190r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen koopman Kruisstraat NZ 1663 238 193r
SLUIS, PIETER MINNES Pieter Minnes van der Sluis naastligger ten oosten Hoogstraat 4 1794 264 183v
SLUIS, PIETER MINNES Pieter Minnes van der Sluis luitenant Hoogstraat 4 1794 264 183v
SLUIS, PIETER MINNES curator Pieter Minnes van der Sluis luitenant verkoper Rapenburg NZ 1794 264 185r
SLUIS, PIETER MINNES Pieter Minnes van der Sluis mr. timmerman koper van 1/3 huis, brouwerij, ledige grond en twee woningen erachter Hoogstraat 27 1801 265 278r
SLUIS, PIETER MINNES Pieter Minnes van der Sluis mr. timmerman verkoper Hoogstraat 27 1804 267 42r
SLUIS, PIETER MINNES Pieter Minnes van der Sluis huurder Voorstraat 30 1806 267 256v
MINNES, POPKE Popke Minnes , c.u. huurder Noorderhaven 34 1791 263 343r
MINNES, POPKE Popke Minnes schipper (schuit-) koper huis Noorderhaven NZ 1795 264 296v
MINNES, POPKE Popke Minnes schipper koper huis Noorderhaven NZ 1802 266 92v
MINNES, POPKE Popke Minnes schipper verkoper Noorderhaven 13 1802 266 94v
MINNES, POPKE Popke Minnes naastligger ten westen Bildtstraat 24 1803 266 176v
MINNES, PIETER Pyter Minnes naastligger ten noorden Lanen 1651 236 150r
MINNES, PIETER de erven van de kamer van Pyter Minnes naastligger ten westen Zoutsloot 1674 240 166v
MINNES, PIETER de erven van de kamer van Pyter Minnes naastligger ten westen Zoutsloot 1676 240 240v
MINNES, PIETER Pyter Minnes mr. Huistimmerman koper huis en tuin Rommelhaven 7 1772 258 6v
LOENEN, PIETER MINNES Pyter Minnes Loenen Lammert Warndersteeg 1663 238 188v
MINNES, PIETER de kamer van Pytter Minnes naastligger ten westen Zoutsloot 1668 239 167v
MINNES, PIETER de erven van het huis van Pytter Minnes naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 1 1671 240 8va
LOENEN, PIETER MINNES Pytter Minnes Loenen naastligger ten westen Voorstraat ZZ 1658 237 145v
LOENEN, PIETER MINNES Pytter Minnes Loenen, c.soc. naastligger ten oosten Voorstraat 47 1659 237 184r
LOENEN, PIETER MINNES Pytter Minnes Loenen verkoper Lanen 91 1659 238 5r
LOENEN, PIETER MINNES Pytter Minnes Loenen verkoper Sint Jacobstraat 15 1660 238 28v
LOENEN, PIETER MINNES Pytter Minnes Loenen naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 1 1668 239 146v
LOENEN, PIETER MINNES Pytter Minnes Loenen naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 1 1668 239 146v
LOENEN, PIETER MINNES wijlen Pytter Minnes Loenen Heiligeweg 9 1670 240 27v
MINNES, REINOU Reinouke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18a 1742 250 263v
MINNES, REINOU Reinouke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18a 1745 251 79v
MINNES, Reinouke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18a 1766 256 226r
MINNES, REINOU Reinouke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein ZZ 1768 257 58v
BLOK, REINOU MINNES Reinouke Minnes Blok, burger koper huis Droogstraat ZZ 1765 256 144r
MINNES, REINOU Reinouwke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 10 1773 258 98r
BLOK, REINOU MINNES Reinouwke Minnes Blok Hoogstraat 41 1781 260 36v
BLOK, REINOU MINNES Reinouwke Minnes Blok William Boothstraat 3 1781 260 38r
BLOK, REINOU MINNES de erven van Reinouwke Minnes Blok naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1781 260 43v
MINNES, RINSKE Rins Minnes , burger Zuiderpoort (gebied) 1651 236 148v
MINNES, RINTJE Rintie Minnes naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1648 236 21v
MINNES, RINTJE Rintie Minnes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1649 236 86r
MINNES, SJOUKJE Sjouckien Minnes kopers Zuiderhaven 71a 1682 241 185r
MINNES, SJOUKJE Sjoukjen Minnes Voorstraat 56 1712 245 183r
MINNES, TEUNTJE Teuntje Minnes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 1 1762 255 152v
MINNES, TIJS Thijs Minnes verkoper Scheffersplein OZ 1723 246 169r
MINNES, TIJS Thijs Minnes schipper (wijd-) koper tuin Zoutsloot 1724 246 203r
MINNES, TIJS Thijs Minnes schipper (wijd-) naastligger ten oosten Zoutsloot 1724 246 203r
MINNES, TIJS Thijs Minnes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1725 246 220v
MINNES, TIJS Thijs Minnes verkoper Zoutsloot NZ 1725 246 220v
HOEK, TIJS MINNES Thijs Minnes van Hoek koopman naastligger ten oosten Zoutsloot 1725 246 231v
HOEK, TIJS MINNES Thijs Minnes van Hoek koopman verkoper Zoutsloot 1725 246 231v
MINNES, TJITSKE Tietske Minnes Voorstraat 49 1659 237 187r
MINNES, TJITSKE Tietske Minnes Zuiderhaven ZZ 1659 237 187v
MINNES, TJITSKE Tietske Minnes Noorderhaven NZ 1659 237 188v
MINNES, TJITSKE Tietske Minnes Voorstraat 49 1659 237 189r
MINNES, TJITSKE Tjetske Minnes Hoogstraat 1 1664 238 236v
MINNES, TRIJNTJE Trijntie Minnes koper 1/3 huis Zoutsloot ZZ 1695 243 138r
MINNES, TRIJNTJE Trijntie Minnes koper 1/3 van 2 kamers Zoutsloot ZZ 1695 243 138r
MARNSTRA, TRIJNTJE MINNES Trijntie Minnes Marnstra verkoper Moriaanstraat 1715 245 247v
HOEK, TIJS MINNES Tys Minnes van Hoek koopman verkoper van 1/6 Zoutsloot ZZ 1735 249 60v
MINNES, TIETE Tytie Minnes Voorstraat ZZ 1667 239 124v
MINNES, WIEBRICHJE Wybrich Minnes Schritsen 1633 233 116r
MINNES, PIETER Pyter Minnis onbekend 1649 236 90v
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses naastligger ten oosten onbekend 1642 234 177v
MINSES, KORNELIS het huis van Cornelis Minses naastligger ten noorden Bildtstraat 14 1648 236 15r
MINSES, KORNELIS de weduwe van Cornelis Minses naastligger ten noorden Bildtstraat WZ 1666 239 10va
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses naastligger ten westen nu de keet van Kromme Elleboogsteeg 1689 242 275v
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses naastligger ten noorden nu de keet van Kromme Elleboogsteeg 1689 242 275v
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses , burger koopman koper mouterij Lammert Warndersteeg OZ 1692 243 5v
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ 1692 243 5v
MINSES, KORNELIS wijlen Cornelis Minses koopman Lammert Warndersteeg 1693 243 59r
MINSES, KORNELIS wijlen Cornelis Minses koopman Hofstraat 16 1693 243 60v
MINSES, KORNELIS wijlen Cornelis Minses Brouwersstraat WZ 1717 245 303v
MINSES, FROUKJE Froukie Minses Hoogstraat 14 1776 259 3v
MINSES, GERBEN de weduwe van Gerben Minses huurder bovenachter (p. jaar) Grote Ossenmarkt 18 1769 254 267r
MINSES, GRIETJE Grietje Minses Wasbleek 1727 246 300V
MINSES, HANS Hans Minses , burger koper 2 aparte woningen Hofstraat 63 1733 248 227r
MINSES, HANS Hans Minses naastligger ten westen en Kerkpoortstraat 1738 249 273v
MINSES, HANS Hans Minses kooltjer verkoper Kerkpad WZ 1753 253 69v
MINSES, HANS de weduwe van Hans Minses huurder Franekereind ZZ 1769 257 131v
MINSES, HENDRIK Hendrik Minses verkopers van 3/6 Karremanstraat NZ 1733 248 211r
MINSES, JAN Jan Minses huistimmerman koper kamer Rozengracht 40 1672 240 111v
MINSES, JAN kamer nr. 1 van Jan Minses naastligger ten westen Rozengracht 40 1672 240 112r
MINSES, JAN Jan Minses timmerman bewoner Nieuwstraat WZ 1682 241 178r
MINSES, JAN Jan Minses Rapenburg NZ 1692 243 5r
MINSES, JAN Jan Minses verkoper Karremanstraat NZ 1733 248 211r
BRUINSMA, JAN MINSES het huis of herberg de Drie Hoefijzers Jan Minses Bruinsma herbergier koper huis of herberg genaamd de Drie Hoefijzers Zuiderhaven 99 1732 248 123r
MINSES, JANKE Janke Minses verkoper Karremanstraat NZ 1733 248 211r
MINSES, LEENTJE Leentie Minses verkoper Karremanstraat NZ 1733 248 211r
MINSES, LIJSBET Lijsbeth Minses verkoper Voorstraat 90 1720 246 70r
MINSES, LOLKE Lolke Minses bewoner Zuiderhaven NZ 1640 234 120v
MINSES, MEINERT Meinert Minses leertouwer naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied) 1667 239 94v
MINSES, NEELTJE Neeltie Minses Voorstraat 85 1702 244 147v
MINSES, NEELTJE Neeltie Minses verkoper Karremanstraat NZ 1733 248 211r
MINSES, PIETER wijlen Pieter Minses Wortelstraat NZ 1734 248 285v
MINSES, PIETER Pyter Minses varenspersoon koper 1/2 huis Lanen NZ 1728 247 115r
MINSES, SIBBELTJE Sibbeltie Minses naastligger ten westen Nieuwstraat 1735 249 63r
MINSES, SJOUKJE Sjoukjen Minses Voorstraat 93 1718 246 32r
MINSES, TIJS Tijs Minses verkoper Rommelhaven 1721 246 106r
MINSES, TEUNTJE Tuentie Minses verkopers van 3/6 Karremanstraat NZ 1733 248 211r
MINSES, KORNELIS Cornelis Mintses bakker naastligger ten noorden Bildtstraat WZ 1641 234 161r
MINSES, KORNELIS Cornelis Mintses bakker naastligger ten noorden Bildtstraat 14 1646 235 206v
MINKS, DIEDERIK Dieter Minx naastligger ten zuiden Zoutsloot 1724 246 203r
MINKS, FOLKERT Folkert Minx ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
MINKS, PIETER Pieter Minx Zoutsloot ZZ 1719 246 38r
MURKS, DOUWE Douwe Mirckx verkoper Rozenstraat 1648 236 28v
MURKS, DOUWE Douwe Mirckx geniaarde koper onbekend 1649 236 61v
, ANTJE erven Antje Molks naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1731 248 57v
, KORNELIS Cornelis Monckes visjager naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1663 238 177v
MONSES, KORNELIS Cornelis Monkes visjager naastligger ten noorden huis van Zoutsloot NZ 1688 242 232r
MONSES, KORNELIS Cornelis Monses naastligger ten noorden Westerstraat 1808 268 28v
MONSES, MEINERT Meindert Monses koper woning Vioolsteeg 1729 247 242v
MONSES, MEINERT wijlen Meinert Monses Vioolsteeg 1729 247 256r
MONSES, TJEERD Tjeerd Monses naastligger ten noorden Zoutsloot 1783 261 28r
MONSES, TJEERD Tjeerd Monses , c.u. varensgezel huurder Lombardstraat NZ 1802 266 156r
MONSES, TJEERD Tjeerd Monses huurder Franekerpoort (gebied) 1803 266 223v
MONSES, SASKER Sasker Montes , burger koper huis met loods Droogstraat NZ 1668 239 130r
MONSES, SASKER Sasker Montes rogverschieter naastligger ten westen Droogstraat 1684 242 25v
DROST, ANTJE MONSES de erven van Anna Montys Drost verkoper Havenplein ZZ 1659 237 199v
, EVERT Ewert Morgens scheepstimmerman verkoper Hoogstraat NZ 1684 242 55v
MOSES, BEELTJE Bela Moses Noorderhaven 8 1807 267 352r
MOSES, JAN Jan Moses naastligger ten noorden Lombardstraat 1683 242 9v
MOSES, MAAIKE Mayke Moses verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg WZ 1709 245 81v
MOSES, SAMUEL Samuel Moses Salomons huurder Zuiderhaven 25 1801 266 44r
MOSES, SIPKE Sipke Moses bewoner Sint Christoffelsteeg WZ 1687 242 191v
MOSES, TRIJNTJE Trijntie Moses verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg WZ 1709 245 81v
, HENDRIK Hendrick Mouts mr. zilversmid koper kamer, zomerkeukentje en plaatsje onbekend 1647 235 241v
, HENDRIK de woning van Hendrick Mouts naastligger ten oosten Fabrieksstraat 1648 236 39v
, HENDRIK Hendrick Mouts naastligger ten westen Lanen 42 1658 237 170av
, HENDRIK Hendrick Mouts zilversmid naastligger ten westen Voorstraat 65 1668 239 128v
, HENDRIK Hendrik Mouts , burger goudsmid koper huis William Boothstraat 117 de Furst van Meklenburgh 1663 238 193v
, De kamer van Haebbel Moyes naastligger ten westen Karremanstraat 1650 236 123r
MURKS, SIEBRICHJE Siebrigje Murks Droogstraat 61 1795 264 251r
MURKS, SIEBRICHJE Siebrigje Murks Bildtstraat 22 1810 269 57v
MURKS, SIEBRICHJE Sybrigje Murks verkoper Droogstraat 61 1810 269 62v
MURKS, TIETJE Tietie Murks verkoper Grote Kerkstraat 13 1710 245 120v
, KLAAS Klaas Myrkes naastligger ten noorden Herenwaltje 15 1809 268 199v