Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Het einde komt in zicht; in vier jaar zijn meer dan negenduizend akten verwerkt tot leesbare, doorzoekbare en sorteerbare informatie.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: La  Le  Li  Lo  Lu  Ly  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
LASES, GEERTJE Geertie Laases , burgerse kopers Schritsen 1681 241 135r
LASES, GERRITJE Gerrytje Laases Zuiderhaven 15 1786 262 58v
LASES, SIETSKE Sytske Laases naastligger ten westen Droogstraat 1683 241 69va
LASES, SIETSKE de erfgenamen van Sytske Laases naastligger ten westen Hoogstraat 1695 243 165r
LASES, FRANS Frans Laasses buurman Noorderhaven 40 1680 241 92r
HANNEMA, LAAS LASES de ervan van wijlen vroedsman Laas Laasses Hannema, de oude naastligger ten oosten Zoutsloot 1682 241 234v
HANNEMA, LAAS LASES Vroedsman Laas Laasses Hannema Hoogstraat 1683 241 68va
HANNEMA, LAAS LASES Vroedsman Laas Laasses Hannema Droogstraat 1683 241 69va
LASES, FRANS Frans Laesen naastligger ten zuiden Noorderhaven 40 1659 238 2ar
LASES, FRANS Frans Laesen naastligger ten westen Noorderhaven 40 1659 238 2ar
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen naastligger ten zuiden Noorderhaven 40 1640 234 116r
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen naastligger ten westen Noorderhaven 40 1640 234 116r
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen , burger aanhandelaar kamer Rinnertspijp OZ 1641 234 151v
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen , burger naastligger ten oosten Rinnertspijp OZ 1641 234 151v
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen , burger naastligger ten noorden Rinnertspijp OZ 1641 234 151v
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen , burger naastligger ten oosten Rinnertspijp OZ 1641 234 151v
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen , burger naastligger ten noorden Rinnertspijp OZ 1641 234 151v
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen , burger verwandelaar Rinnertspijp OZ 1641 234 151v
LASES, LAAS burgemeester Laes Laesen naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 13 1641 234 152v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Zuiderhaven 25 1692 243 14v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Vijverstraat 4 1692 243 16r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Schritsen NZ 1692 243 16v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Hofstraat 17 1692 243 17v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Hofstraat NZ 1692 243 18v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Hofstraat NZ 1692 243 19r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Hofstraat 19 1692 243 19v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Hofstraat NZ 1692 243 20r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Romastraat NZ 1692 243 20v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema onbekend 1692 243 21r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Molenpad 1692 243 21v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Lanen 51 1692 243 22r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Zuiderstraat WZ 1692 243 22v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Zuiderhaven 18 1692 243 23r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Zuiderhaven 18 1692 243 23v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Zuiderhaven 6 1692 243 24r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Zuiderhaven 6 1692 243 25r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Zuiderhaven 14 1693 243 37v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Romastraat 6 1693 243 45v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Tiepelsteeg 1693 243 46r
LASES, SJOERD Sioerd Laesen naastligger ten westen Snakkerburen (gebied) 1642 234 181r
LASES, DIRK de weduwe en de erfgenamen van Dirck Laeses verkoper Scheerstraat 2 1660 238 17r
LASES, FOEKE Foeke Laeses schipper Karremanstraat WZ 1747 251 177r
LASES, GEERTJE Geertje Laeses Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r
LASES, GRIETJE ongehuwde meerderjarige dochter Grietie Laeses verkoper van 1/4 Herenwaltje 12 1695 243 127v
LASES, GRIETJE meerderjarige ongehuwde jongedochter Grietie Laeses naastligger ten oosten Franekereind 10 1695 243 129r
LASES, GRIETJE meerderjarige ongehuwde jongedochter Grietie Laeses naastligger ten zuiden Franekereind 10 1695 243 129r
LASES, GRIETJE meerderjarige ongehuwde jongedochter Grietie Laeses verkoper Franekereind 10 1695 243 129r
LASES, JAKOB wijlen Jacob Laeses houtstapelaar Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r
LASES, JETSKE Jetske Laeses , burger koper kamer Droogstraat NZ 1640 234 112v
LASES, MAAIKE Mayke Laeses verkoper van 1/4 Herenwaltje 12 1695 243 127v
LASES, MAAIKE Mayke Laeses naastligger ten oosten Franekereind 10 1695 243 129r
LASES, MAAIKE Mayke Laeses naastligger ten zuiden Franekereind 10 1695 243 129r
LASES, MAAIKE Mayke Laeses verkoper Franekereind 10 1695 243 129r
LASES, PIETER Pieter Laeses naastligger ten oosten Liemendijk 1735 249 18r
LASES, PIETER Pytter Laeses koper woning Zoutsloot NZ 1746 251 112v
LASES, SJOERD Sioerd Laeses , c.u. mr. metselaar verkoper Havenplein NZ 1641 234 148v
LASES, SJOERD Sioerd Laeses mr.metselaar verkoper Nieuwstraat 46 1650 236 142r
LASES, SJOERD het hof van Sioerd Laeses naastligger ten zuiden Romastraat 1651 236 170v
LASES, SIETSKE Sytske Laeses naastligger ten westen Hoogstraat 1683 241 68va
LASES, SIETSKE Sytske Laeses naastligger ten westen Hoogstraat NZ 1687 242 176v
LASES, SIETSKE Sytske Laeses naastligger ten oosten Hoogstraat NZ 1693 243 38v
LASES, SIETSKE Sytske Laeses verkoper Droogstraat 1694 243 113r
LASES, SIETSKE de nagelaten kinderen van Sytske Laeses verkoper van 1/4 Herenwaltje 12 1695 243 127v
HANNEMA, FRANS LASES de brouwerij van oud hopman Frans Laessen Hannema naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 35 1670 239 220v
HANNEMA, FRANS LASES Frans Laessen Hannema verkoper Grote Bredeplaats 35 1670 239 220v
HANNEMA, FRANS LASES het voorhuis van oud hopman Frans Laessen Hannema naastligger ten zuiden Noorderhaven 38 1670 240 3r
HANNEMA, FRANS LASES de mouterij van oud hopman Frans Laessen Hannema naastligger ten westen Noorderhaven 38 1670 240 3r
HANNEMA, FRANS LASES oud hopman Frans Laessen Hannema verkoper Noorderhaven 38 1670 240 3r
HANNEMA, FRANS LASES Frans Laessen Hannema verkoper Rinnertspijp OZ 1670 240 13r
LASES, JELLE Jelle Laessen mr. zeilmaker Zoutsloot NZ 1696 243 244v
LASES, LAAS burgemeester Laes Laessen geniaarde koper Schritsen 1649 236 93r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuiderhaven 25 1692 243 14v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper (Zie erfgenamen: akte nr. 0243-0015/14v) Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper (Zie erfgenamen: akte nr. 0243-0015/14v) Vijverstraat 4 1692 243 16r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper (Zie erfgenamen: akte nr. 0243-0015/14v) Schritsen NZ 1692 243 16v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper (Zie erfgenamen: akte nr. 0243-0015/14v) Hofstraat 17 1692 243 17v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper (Zie erfgenamen: akte nr. 0243-0015/14v) Hofstraat NZ 1692 243 18v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper (Zie erfgenamen: akte nr. 0243-0015/14v) Hofstraat NZ 1692 243 19r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper (Zie erfgenamen: akte nr. 0243-0015/14v) Hofstraat 19 1692 243 19v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper (Zie erfgenamen: akte nr. 0243-0015/14v) Hofstraat NZ 1692 243 20r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper (Zie erfgenamen: akte nr. 0243-0015/14v) Romastraat NZ 1692 243 20v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper (Zie erfgenamen: akte nr. 0243-0015/14v) onbekend 1692 243 21r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper (Zie erfgenamen: akte nr. 0243-0015/14v) Molenpad 1692 243 21v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper (Zie erfgenamen: akte nr. 0243-0015/14v) Lanen 51 1692 243 22r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper (Zie erfgenamen: akte nr. 0243-0015/14v) Zuiderstraat WZ 1692 243 22v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper (Zie erfgenamen: akte nr. 0243-0015/14v) Zuiderhaven 18 1692 243 23r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper (Zie erfgenamen: akte nr. 0243-0015/14v) Zuiderhaven 18 1692 243 23v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper (Zie erfgenamen: akte nr. 0243-0015/14v) Zuiderhaven 6 1692 243 24r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper (Zie erfgenamen: akte nr. 0243-0015/14v) Zuiderhaven 6 1692 243 25r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper (Zie erfgenamen: akte nr. 0243-0015/14v) Zuiderhaven 14 1693 243 37v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper (Zie erfgenamen: akte nr. 0243-0015/14v) Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper (Zie erfgenamen: akte nr. 0243-0015/14v) Romastraat 6 1693 243 45v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper (Zie erfgenamen: akte nr. 0243-0015/14v) Tiepelsteeg 1693 243 46r
LASES, MARTEN Marten Laessen mr. schoenmaker koper voor- en achterhuis Voorstraat 5 1633 233 124v
LASES, PIER Pier Laessen , c.s. schipper (wijd-) huurder Lanen ZZ 1695 243 129v
LASES, PIER de weduwe van Pier Laessen naastligger ten westen Lanen ZZ 1710 245 137r
LASES, PIER de weduwe van Pier Laessen naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 27 1716 245 257r
LASES, GRIETJE Grietie Laezes huurder Grote Bredeplaats 6b 1725 246 239r
LASES, MAAIKE Maike Laezes huurder Grote Bredeplaats 6b 1725 246 239r
, KLAAS Claes Lambart wagenmaker naastligger ten oosten Rommelhaven ZZ 1640 234 101v
, KLAAS Claes Lambart wagenmaker verkoper Rommelhaven ZZ 1640 234 101v
LAMMERTS, ANTJE Antje Lambarts eerdere eigenaar Rozengracht 42 1667 239 102v
LAMMERTS, BAUKJE Bauckjen Lambarts , burger Achterstraat NZ 1665 239 3r
LAMMERTS, HAANTJE Haentie Lambarts naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat WZ 1641 234 131v
LAMMERTS, HOBBE Hobbe Lambarts , burger c.u. koper land of grond van een tichelwerk met huis, schuur, loods en overig onroerend goe ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
LAMMERTS, HOBBE Hobbe Lambarts , c.u. verkoper ten zuiden van Harlingen 1650 236 118v
LAMMERTS, JAN Jan Lambarts , burger c.u. koper ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
LAMMERTS, JELTJE Jell Lambarts verkoper Gardenierstraat 1670 240 4v
LAMMERTS, Lidulb Lambarts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1642 234 167r
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lambarts Salvada, burger koper huis met aangrenzend 2 kamers ten zuiden Hofstraat 16 Almenum 1642 234 164r
LAMMERTS, BEREND Beernt Lamberts naastligger ten oosten Karremanstraat 1748 251 241r
LAMMERTS, FOLKERT Burgemeester Folckert Lamberts Nijckerck crediteur en speciaal hypotheek hebbende vermogens pachtbrief dd 11-09-1662 (aan de commissaris wordt de koopsom geconsigneert) ten zuiden van Harlingen 1680 241 96r
NIJKERK, FOLKERT LAMMERTS Weduwe en erfgenamen van wijlen oud burgemeester Folckert Lamberts Nijkerck verkoper Franekerpoort (gebied) 1682 241 188r
NIJKERK, FOLKERT LAMMERTS Presiderent burgemeester Folckert Lamberts Nijkerk commissaris per 14-04-1769 verkopers ten zuiden van Harlingen 1679 241 49r
LAMMERTS, FOLKERT de tuin van Folkert Lamberts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1665 239 25r
LAMMERTS, FOLKERT vroedsman Folkert Lamberts koper 1/2 huis Hoogstraat ZZ de Conink van Engeland 1666 239 11ra
BISSCHOP, GERRIT LAMMERTS Gerrit Lamberts Bisschop mr. bontwever koper huis en weefwinkel Kromme Elleboogsteeg ZZ 1707 245 10v
KNOOP, GERRIT LAMMERTS huis (2) is het sterfhuis van Gerrit Lamberts Knoop eerdere bewoner Voorstraat 25 1662 238 150r
VOS, GRIETJE LAMMERTS Grietie Lamberts de Vosch, c.s. verkoper Hofstraat ZZ 1661 238 90r
LAMMERTS, HANS Hans Lamberts naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied) 1695 243 176v
LAMMERTS, JAN Jan Lamberts , burger koopman koper huis Romastraat 1648 236 45r
LAMMERTS, JAN Jan Lamberts Wasbleek 1664 238 215r
LAMMERTS, JOUKE de erfgenamen van Joucke Lamberts verkoper Bildtpoort (gebied) 1670 239 217v
LAMMERTS, PIETER Pieter Lamberts verkoper Hoogstraat ZZ 1706 244 340v
LAMMERTS, SEERP uitgang van de hof van Seerp Lamberts naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1661 238 110v
LAMMERTS, SEERP hof van Seerp Lamberts naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1661 238 110v
LAMMERTS, SEERP de kamer van de erven van Seerp Lamberts naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1669 239 204r
LAMMERTS, SEERP Seerp Lamberts Swerm naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1661 238 91r
LAMMERTS, SEERP Seerp Lamberts Swerm verkoper Kerkpoortstraat 1661 238 91r
LAMMERTS, SEERP de kamer van Seerp Lamberts Swerm verpachter grond Romastraat ZZ 1670 239 218v
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lamberts Swerms naastligger ten westen Hofstraat 31 1670 240 12ar
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lamberts Swerms koopman verkoper Moriaanstraat 1676 240 223v
SWERMS, SEERP LAMMERTS hopman Seerp Lamberts Swerms koper Grote Bredeplaats 2 1684 242 35r
SWERMS, SEERP LAMMERTS hopman Seerp Lamberts Swerms koper Grote Bredeplaats 2 1684 242 36r
SWERMS, SEERP LAMMERTS hopman Seerp Lamberts Swerms koper Grote Bredeplaats 2 1684 242 36v
LAMMERTS, THOMAS het huis van de kinderen van wijlen Thomas Lamberts naastligger ten oosten Hofstraat 14 1647 236 4v
, THOMAS Thomas Lamert , c.u. naastligger ten noorden Hofstraat NZ 1731 248 67r
LAMMERTS, WILLEM Willem Lamerts huurder Tiepelsteeg 1785 262 38r
SALVERDA, AAFKE LAMMERTS Aafke Lammerts Salverda, burgerse Lanen 83 1758 254 120v
LAMMERTS, ANTONIUS Anthony Lammerts , burger koper kamer Bargebuurtspoortje WZ 1730 247 356r
LAMMERTS, ANTJE Antie Lammerts , burger Hoogstraat NZ 1734 248 326r
LAMMERTS, AREND Arent Harmen Lammerts verkoper Both Apothekerstraat OZ 1755 253 219v
LAMMERTS, AUKJE Aukjen Lammerts , burger Zoutsloot 85 1754 253 170v
LAMMERTS, AUKJE Aukjen Lammerts Hoogstraat 23 1755 253 215r
LAMMERTS, AUKJE wijlen Aukjen Lammerts Hoogstraat 23 1772 258 47r
LAMMERTS, BAUKJE Baukjen Lammerts huurder Zuiderstraat ZZ 1759 254 185v
LAMMERTS, BEATRIX Beatrix Lammerts Noordijs WZ 1650 236 130r
LAMMERTS, BEATRIX Beatrix Lammerts naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1659 237 209r
LAMMERTS, BEATRIX Beatrix Lammerts , burgerse koper Noorderhaven 104 1659 237 220v
LAMMERTS, BEATRIX Beatrix Lammerts , burgerse koper 1/2 nieuw huis Noorderhaven 104 1659 237 220v
LAMMERTS, BEATRIX Beatrix Lammerts , burgerse koper 1/2 tuin, bleek en ledige plaats Noorderhaven 104 1659 237 220v
LAMMERTS, BEATRIX Beatrix Lammerts , burgerse koper ledige plaats en hovinge Noorderhaven 104 1659 237 220v
LAMMERTS, BEATRIX Beatrix Lammerts naastligger ten oosten Voorstraat 59 1659 238 9r
LAMMERTS, BEATRIX Beatrix Lammerts naastligger ten noorden Voorstraat 59 1659 238 9r
LAMMERTS, BEREND de weduwe van Beerend Lammerts huurder (per week) Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
LAMMERTS, BEREND Beerent Lammerts huurder Franekerpoort (gebied) 1737 249 185v
LAMMERTS, BEREND Beernt Lammerts koper huis CA Molenpad 1723 246 180r
LAMMERTS, BEREND de tuin van Beernt Lammerts naastligger ten zuiden Molenpad 1723 246 180r
LAMMERTS, BEREND Berent Lammerts , c.u. huurder nog 1 jaar Nieuwstraat OZ 1721 246 109v
LAMMERTS, KARST Carst Lammerts soldaat naastligger ten zuiden Weverstraat 1684 242 38r
LAMMERTS, KARST Carst Lammerts naastligger ten zuiden diaconiehuis Weverstraat ZZ 1687 242 167v
LAMMERTS, KARST soldaat Carsten Lammerts naastligger ten zuiden Weverstraat 1659 237 217r
LAMMERTS, KARST Carsten Lammerts soldaat naastligger ten zuiden Weverstraat 1667 239 111r
LAMMERTS, KLAAS Claes Lammerts naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1675 240 184r
LAMMERTS, KLAAS Claes Lammerts koper provisioneel huis, loods en plaats Noordijs 1677 240 38ra
LAMMERTS, KLAAS Claes Lammerts naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1681 241 130v
DROST, KLAAS LAMMERTS Claes Lammerts Drost, c.u. schipper (schuit-) koper huis Hoogstraat 27 1677 240 270r
DROST, KLAAS LAMMERTS Claes Lammerts Drost verkoper Wortelstraat 1 1678 241 22r
DROST, KLAAS LAMMERTS Claes Lammerts Drost koper dwarshuis Zoutsloot NZ 1680 241 85v
DROST, KLAAS LAMMERTS Claes Lammerts Drost naastligger ten westen Zoutsloot 1681 241 32va
DROST, KLAAS LAMMERTS w Claes Lammerts Drost Zoutsloot 1687 242 215r
LAMMERTS, KORNELIS Cornelis Lammerts boormaker verkoper Zoutsloot NZ 1689 242 286r
LAMMERTS, DIEUWKE Dieu Lammerts Kerkpad WZ 1651 236 171r
LAMMERTS, DIRK Dirk Lammerts schippersknecht (beurt-) Tiepelsteeg 1773 258 72v
LAMMERTS, DIRK wijlen Dirk Lammerts Hoogstraat NZ 1784 261 155v
LAMMERTS, DOUWE minderjarige Douwe Lammerts koper hoekhuis Rommelhaven 2 1699 243 403r
LAMMERTS, LIJSBET Elisabeth ? Lammerts verkoper Both Apothekerstraat OZ 1755 253 219v
LAMMERTS, FOKKE Focke Lammerts verkoper voor zich zelf Kerkpoort (gebied) 1680 241 62v
LAMMERTS, FOKKE Focke Lammerts , burger koper huis onbekend 1684 242 59r
LAMMERTS, FOLKERT Folckert Lammerts pasteibakker naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1657 237 120v
LAMMERTS, FOLKERT Folckert Lammerts , burger pasteibakker koper kamer Bargebuurt 1657 237 125r
LAMMERTS, FOLKERT Folckert Lammerts , c.soc. pasteibakker koper 2 kamers Rapenburg 1658 237 150v
LAMMERTS, FOLKERT Folckert Lammerts naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1658 237 156r
LAMMERTS, FOLKERT Folckert Lammerts , c.u. pasteibakker koper van 1/2 huis onbekend 1659 237 214r
LAMMERTS, FOLKERT Folckert Lammerts naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1660 238 14v
LAMMERTS, FOLKERT de tuin van Folckert Lammerts naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1667 239 101r
NIJKERK, FOLKERT LAMMERTS oud burgemeester Folckert Lammerts Nijkerck Sint Odolphisteeg WZ 1685 242 101r
LAMMERTS, FOLKERT wijlen oud burgemeester Folckert Lammerts Nikerk Lanen 37 1685 242 80r
LAMMERTS, FOLKERT Folkert Lammerts Nikerck, c.u. verkoper Zeilmakersstraat 1664 238 230v
LAMMERTS, FOLKERT Folkert Lammerts Nikerk, burger koper huis met een plaatske Lanen 37 1661 238 112v
LAMMERTS, GERRIT Gerrit Lammerts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1723 246 179v
LAMMERTS, GERRIT Gerrit Lammerts naastligger ten oosten Noorderhaven 112 1723 246 182r
LAMMERTS, GERRIT Gerrit Lammerts huurder Nieuwstraat OZ 1731 248 39v
LAMMERTS, GERRIT Gerrit Lammerts Kerkpoort (gebied) 1736 249 128r
LAMMERTS, GERRIT Gerrit Lammerts koopman verkoper van 1/4 Hofstraat NZ 1774 258 148v
BISSCHOP, GERRIT LAMMERTS Gerrit Lammerts Bisschop verkoper Kromme Elleboogsteeg 1724 246 192v
KNOOP, GERRIT LAMMERTS Gerrit Lammerts Knoop naastligger ten westen Noorderhaven ZZ 1661 238 73r
LAMMERTS, GERRIT Gerryt Lammerts huurder Nieuwstraat 18 1732 248 159r
LAMMERTS, GIJSBERT Ghijsbert Lammerts naastligger ten noordoosten Noordijs WZ 1669 239 189v
LAMMERTS, GIJSBERT de crediteuren van Gijsbart Lammerts , c.u. verkoper Heiligeweg 22 1665 239 20r
LAMMERTS, GIJSBERT Gijsbert Lammerts naastligger ten noordoosten Heiligeweg 20 1660 238 15r
LAMMERTS, GOSSE Gosse Lammerts verkoper Rapenburg 1650 236 114v
LAMMERTS, GRIETJE de gezamenlijke erfgenamen van Grietie Lammerts verkopers Droogstraat 1680 241 79r
LAMMERTS, GRIETJE Grietje Lammerts Ooievaarsteeg 1803 266 228r
LAMMERTS, GRIETJE Grietje Lammerts Droogstraat 26 1809 268 254v
LAMMERTS, HAIE Haeye Lammerts oud brouwer verkoper van 1/4 Hofstraat NZ 1774 258 148v
LAMMERTS, HANS Hans Lammerts naastligger ten noorden Rapenburg 1650 236 129v
LAMMERTS, HANS Hans Lammerts mr. bakker verkoper Kerkpoortstraat 1674 240 143r
LAMMERTS, HANS het huis van Hans Lammerts bakker naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat OZ 1676 240 230v
LAMMERTS, HANS het huis van Hans Lammerts bakker naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 51 1675 240 25ra
LAMMERTS, HENDRIK Hendrick Lammerts , burger koper kamer Nieuwstraat 52 1685 242 76r
LAMMERTS, HENDRIK Hendrick Lammerts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 50 1687 242 206v
LAMMERTS, HENDRIK Hendrik Lammerts , burger verkoper Nieuwstraat 52 1696 243 261r
LAMMERTS, HENDRIK als bewoner Hendrik Lammerts naastligger ten oosten Franekereind 27 1692 243 2va
LAMMERTS, HENDRIK als bewoner Hendrik Lammerts naastligger ten oosten Franekereind 27 1692 243 2va
LAMMERTS, HENDRIK Hendrik Lammerts mr. bontwever Hofstraat 65 1753 253 76v
LAMMERTS, HOBBE Hobbe Lammerts naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1668 239 156r
LAMMERTS, JAKOB de gezamenlijke erfgenamen van Jacob Lammerts verkoper Droogstraat 1680 241 79r
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts , c.u. koper huis, hovinge en planten daarachter Noordijs 15 1647 235 255v
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts tichelaar koper grasland, groot 12 pondematen, 5 eijnsen, 11 peningen en 8 roeden onbekend 1651 236 161v
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts naastligger ten zuiden onbekend 1651 236 161v
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts naastligger ten westen onbekend 1651 236 161v
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts , burger verkoper Kerkpoortstraat 1660 238 46r
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts koper kamer Bargebuurt 1681 241 138r
LAMMERTS, JAN Jan Hendrik Lammerts mr. bontwever koper huis Both Apothekerstraat 5 1753 253 90r
LAMMERTS, JAN wijlen Jan Lammerts Lanen ZZ 1753 253 115v
LAMMERTS, JAN Jan Jurjen Lammerts bontwever verkoper Both Apothekerstraat OZ 1755 253 219v
LAMMERTS, JAN Jan Hendrik Lammerts mr. bontwever Both Apothekerstraat OZ 1755 253 219v
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts winkelier Kleine Bredeplaats 25 1765 256 127v
LAMMERTS, JAN wijlen Jan Lammerts Minnama Midlumerlaan 1671 240 46r
MINNEMA, JAN LAMMERTS Jan Lammerts Minnema, c.s. verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ 1660 238 44r
MINNEMA, JAN LAMMERTS wijlen Jan Lammerts Minnema onbekend 1677 240 273r
VEEN, JAN LAMMERTS Jan Lammerts van der Veen koopman Lanen 91 1793 264 127v
VEEN, JAN LAMMERTS Jan Lammerts van der Veen verkoper Noorderhaven 72 1808 268 109v
LAMMERTS, JETSKE Jets Lammerts verkoper voor 1/3 Kerkpad WZ 1651 236 171r
LAMMERTS, JOUKE het tichelwerk van Jouck Lammerts naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1675 240 200v
LAMMERTS, JOUKE het tichelwerk van Jouck Lammerts naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1675 240 200v
LAMMERTS, JOUKE Joucke Lammerts slachter ( slager ) naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1657 237 140v
LAMMERTS, JOUKE als huurder Joucke Lammerts , c.u. naastligger ten westen Lanen NZ 1659 238 13r
LAMMERTS, JOUKE Jouke Lammerts naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1659 237 198r
LAMMERTS, LAMMERT wijlen Lammert Lammerts mr. schoenmaker Heiligeweg 32 1680 241 62r
LAMMERTS, LAMMERT Lammert Lammerts verkopers Schritsen 38achter 1680 241 81r
LAMMERTS, LIJSBET Lijsbet Lammerts Zuiderhaven 18 1748 251 244v
LAMMERTS, LOURENS Lourens Lammerts soldaat koper 2 kamers Liemendijk 1675 240 192r
LAMMERTS, LOURENS Louwrens Lammerts verkoper Bildtpoort (gebied) 1679 241 44v
LAMMERTS, MARIA Marijke Lammerts Droogstraat ZZ 1723 246 155v
LAMMERTS, MARIA Marijke Lammerts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat ZZ 1730 247 359v
LAMMERTS, MARIA Marijke Lammerts naastligger ten noorden Grote Kerkstraat ZZ 1730 247 359v
LAMMERTS, MARIA Marijke Lammerts Grote Kerkstraat 36 1732 248 114r
LAMMERTS, MARIA Marijke Lammerts Ooievaarsteeg 1732 248 114r
VEEN, MINNE LAMMERTS Minne Lammerts van der Veen mr. verver koper huis Lanen 5 1802 266 52v
VEEN, PIER LAMMERTS Pierre Lammerts van der Veen koper tuin, tuinkamer en zomerhuis Achterstraat NZ 1799 265 180v
LAMMERTS, RINSKE Rins Lammerts verkoper voor 1/3 Kerkpad WZ 1651 236 171r
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts kuiper verkoper Hoogstraat 20 1657 237 109r
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts , burger mr. kuiper koper huis, loods en plaatsje Heiligeweg 24 1657 237 127v
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts kuiper naastligger ten oosten Moriaanstraat 3 1659 238 1r
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts brouwer verwandelaar Vijverstraat 24 1660 238 24v
LAMMERTS, SEERP de uitgang van de hof van Seerp Lammerts naastligger ten oosten Romastraat 1664 238 225r
LAMMERTS, SEERP de hof van Seerp Lammerts naastligger ten zuiden Romastraat 1664 238 225r
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts naastligger ten oosten Hofstraat NZ 1667 239 96r
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts naastligger ten westen Hofstraat NZ 1667 239 96r
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts naastligger ten oosten Romastraat NZ 1669 239 192r
LAMMERTS, SEERP het huis van Seerp Lammerts naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1672 240 110v
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
LAMMERTS, SEERP hopman Seerp Lammerts naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt NZ 1681 241 148r
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts verkoper Nieuwstraat 52 1683 241 273r
LAMMERTS, SEERP de weduwe van Seerp Lammerts naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1687 242 178r
LAMMERTS, SEERP burgerhopman Seerp Lammerts houtkoper Schritsen 1689 242 264v
LAMMERTS, SEERP wijlen hopman Seerp Lammerts Zuiderhaven 23 1693 243 63v
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts Swerm naastligger ten oosten Hofstraat 31 1659 238 2r
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts Swerm verkoper Hofstraat 31 1659 238 2r
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts Swerm naastligger ten oosten Moriaanstraat 3 1660 238 31r
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swerms, burger c.u. brouwer aanhandelaar huis waar de Vergulden Besem uithangt (Is de toehaak) Vijverstraat 8 de Vergulden Besem 1660 238 24r
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swerms Kerkpoort (gebied) 1663 238 20ar
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swerms Grote Kerkstraat 1663 238 20ar
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swerms Weverstraat 1663 238 20ar
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swerms Weverstraat 1663 238 20ar
SWERMS, SEERP LAMMERTS de erfgenamen van Seerp Lammerts Swerms naastligger ten oosten Heiligeweg 22 1665 239 20r
SWERMS, SEERP LAMMERTS de hof van Seerp Lammerts Swerms naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1668 239 164r
SWERMS, SEERP LAMMERTS de hof van Seerp Lammerts Swerms naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1668 239 164r
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swerms naastligger ten noorden Peterseliestraat 1669 239 192v
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swerms verkoper Heiligeweg 24 1669 239 198r
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swerms naastligger ten noorden Peterseliestraat 1674 240 131v
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swerms, burger houtkoper koper kamer Romastraat ZZ 1675 240 206v
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swerms, burger houtkoper naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1675 240 206v
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swerms, burger houtkoper naastligger ten westen Romastraat ZZ 1675 240 206v
SWERMS, SEERP LAMMERTS Hopman Seerp Lammerts Swerms last en procuratie hebbende van Romastraat NZ 1680 241 102r
SWERMS, SEERP LAMMERTS hopman Seerp Lammerts Swerms koper provisioneel Zuiderhaven 99 1682 241 44va
SWERMS, SEERP LAMMERTS hopman Seerp Lammerts Swerms naastligger ten westen Hofstraat NZ 1684 242 31r
SWERMS, SEERP LAMMERTS hopman Seerp Lammerts Swerms verpachter grond Hofstraat NZ 1684 242 31r
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen hopman Seerp Lammerts Swerms naastligger ten noorden Vijver OZ 1687 242 200r
SWERMS, SEERPKE LAMMERTS de weduwe van Seerp Lammerts Swerms naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19zuid 1688 242 246r
SWERMS, SEERP LAMMERTS hopman Seerp Lammerts Swerms curator onbekend 1688 242 248v
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen hopman Seerp Lammerts Swerms koopman Zuiderhaven 25 1692 243 14v
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen hopman Seerp Lammerts Swerms koopman Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen hopman Seerp Lammerts Swerms koopman Vijverstraat 4 1692 243 16r
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen hopman Seerp Lammerts Swerms koopman Schritsen NZ 1692 243 16v
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen hopman Seerp Lammerts Swerms koopman Hofstraat 17 1692 243 17v
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen hopman Seerp Lammerts Swerms koopman Hofstraat NZ 1692 243 18v
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen hopman Seerp Lammerts Swerms koopman Hofstraat NZ 1692 243 19r
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen hopman Seerp Lammerts Swerms koopman Hofstraat 19 1692 243 19v
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen hopman Seerp Lammerts Swerms koopman Hofstraat NZ 1692 243 20r
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen hopman Seerp Lammerts Swerms koopman Romastraat NZ 1692 243 20v
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen hopman Seerp Lammerts Swerms koopman onbekend 1692 243 21r
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen hopman Seerp Lammerts Swerms koopman Molenpad 1692 243 21v
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen hopman Seerp Lammerts Swerms koopman Lanen 51 1692 243 22r
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen hopman Seerp Lammerts Swerms koopman Zuiderstraat WZ 1692 243 22v
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen hopman Seerp Lammerts Swerms koopman Zuiderhaven 18 1692 243 23r
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen hopman Seerp Lammerts Swerms koopman Zuiderhaven 18 1692 243 23v
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen hopman Seerp Lammerts Swerms koopman Zuiderhaven 6 1692 243 24r
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen hopman Seerp Lammerts Swerms koopman Zuiderhaven 6 1692 243 25r
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen hopman Seerp Lammerts Swerms koopman Zuiderhaven 14 1693 243 37v
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen hopman Seerp Lammerts Swerms koopman Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen hopman Seerp Lammerts Swerms koopman Romastraat 6 1693 243 45v
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen hopman Seerp Lammerts Swerms koopman Tiepelsteeg 1693 243 46r
LAMMERTS, SIKKE Sikke Lammerts verkoper Romastraat ZZ 1657 237 107v
LAMMERTS, SJOERD Sjoerd Lammerts , burger koper huis, loods en plaatsje Lanen 62 1741 250 179v
LAMMERTS, SJOERD Sjoerd Lammerts mr. bakker naastligger ten westen Lanen 64 1742 250 276v
LAMMERTS, SJOERD de weduwe van Sjoerd Lammerts naastligger ten oosten Lanen 60 1746 251 125r
LAMMERTS, SJOERD de erven van Sjoerd Lammerts naastligger ten oosten Schritsen NZ 1752 252 189r
LAMMERTS, SJOERD Sjoerd Lammerts scheepstimmerman koper huis en hof Zuiderhaven 36 1755 253 232v
LAMMERTS, SIEBREN Sybren Lammerts naastligger ten oosten Schritsen 49 1774 258 190v
LAMMERTS, SIEBREN Sybren Lammerts metselaarsknecht koper huis Kerkpoortstraat 1783 261 123r
LAMMERTS, SIEBREN Sybren Lammerts metselaarsknecht verkoper Franekerpoort (gebied) 1784 261 142r
LAMMERTS, SIEBREN Sybren Lammerts leerlooyersknecht verkoper Molenpad 1 1784 261 243v
LAMMERTS, SIETSKE Sytske Lammerts , burger Grote Kerkstraat 40west 1697 243 282r
SALVERDA, SIETSKE LAMMERTS Sytske Lammerts Salverda, c.m. naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 5 1695 243 162v
SALVERDA, SIETSKE LAMMERTS Sytske Lammerts Salverda verkoper Sint Jacobstraat 5 1695 243 162v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts koper huis Hofstraat 1731 248 26v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts bontwever koper Lanen 20 1753 253 110r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts mr. bontwever koper huis en hof met stenen zomerhuis Kerkpad WZ 1753 253 111r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts koper 2 woningen en weefwinkels onder 1 dak Liemendijk NZ 1762 255 117v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts , c.s. naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1762 255 161r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts mr. bontwever verkoper van 1/2 Kerkpad 16 1763 255 220v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts mr. bontwever Kerkpad 16 1763 255 220v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts oud bontfabrikant koper woning en weefwinkel Achterstraat 1765 256 102r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts oud fabrikant koper huis Kromme Elleboogsteeg 1765 256 133v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts , c.s. eigenaar van 2/3 Lanen 20 1766 256 207r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1766 256 229r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts oud fabrikant verkoper van 1/3 Lanen 20 1767 256 232r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts verkoper Lanen 20 1767 256 232r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts koopman asp. koper 3e huis en weefwinkel Liemendijk NZ 1765 256 264r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts oud fabrikeur koper huis Grote Kerkstraat 25 1767 257 16r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts naastligger ten oosten Karremanstraat NZ 1771 257 199v
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Hees oud fabrikant koper huis Bildtpoort (gebied) 1765 256 134r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Hees oud bontfabrikant koper huis Liemendijk ZZ 1765 256 143v
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Hees oud fabrikeur verkoper Grote Kerkstraat 25 1772 258 10r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Hees oud fabrikeur verkoper Kromme Elleboogsteeg 1772 258 11r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Hees oud fabrikeur verkoper Droogstraat NZ 1772 258 12r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Hees oud fabrikeur verkoper Vioolsteeg 1772 258 13r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Hees oud fabrikeur verkoper Nieuwstraat 16 1772 258 14r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Hees oud fabrikeur verkoper Liemendijk NZ 1772 258 35v
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Hees oud fabriceur verkoper Bildtpoort (gebied) 1772 258 49v
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts mr. wever verkoper Kerkpoortstraat WZ 1735 249 72v
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts mr. wever bewoner Karremanstraat OZ 1735 249 1ra
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts mr. wever bewoner Kerkpoortstraat NZ 1735 249 1va
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts , e.a. mr. wever bewoner Karremanstraat OZ 1735 249 2va
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts mr. wever bewoner Karremanstraat OZ 1735 249 2va
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts naastligger ten zuiden Karremanstraat 11 1749 252 30v
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts bontwever koper huis Droogstraat NZ 1753 253 40r
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts bontwever koper kamer Nieuwstraat 16 1753 253 63v
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts oud fabrikant en koopman koper woning Vioolsteeg OZ 1766 256 218v
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts , c.s. naastligger ten oosten Bildtstraat 21 1769 257 141r
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts oud fabrikeur in bonten verkoper Liemendijk ZZ 1771 257 235r
HEES, THOMAS LAMMERTS Tomas Lammerts van Hees oud fabrikeur in bonten verkoper Karremanstraat 1771 257 248v
HEES, THOMAS LAMMERTS Tomas Lammerts van Hees oud fabrikeur in bonten verkoper Karremanstraat 1771 257 249v
LAMMERTS, TRIJNTJE Trijntie Lammerts Kerkpad WZ 1651 236 171r
LAMMERTS, TEUNIS Tuenis Lammerts naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 1735 249 21r
LAMMERTS, WILLEM Willem Lammerts , burger koper huis Bargebuurt WZ 1734 248 343r
LAMMERTS, WILLEM Willem Lammerts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat WZ 1744 251 37v
LAMMERTS, WILLEM de weduwe van Willem Lammerts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat WZ 1755 253 217r
SCHMIDT, WILLEM LAMMERTS procureur v h gerecht Willem Lammerts Schmitz verkoper (geautoriseerd curator van de boedel van Wijlen Tieerd Innesn Innema) Voorstraat 83 1724 246 210r
LAMMERTS, WIEBE Wybe Lammerts gortmaker koper hoekhuis, schuur en ledige plaats Karremanstraat 27 1633 233 124v
LAMMERTS, WIEBE Wybe Lammerts naastligger ten westen Droogstraat 1650 236 133v
LAMMERTS, WIEBE Wybe Lammerts naastligger ten noorden Droogstraat 1650 236 133v
LAMMERTS, IENSKE Ynskje Lammerts verkopers van 1/4 allen erfgenamen van Hofstraat NZ 1774 258 148v
LAMMERTS, IETJE Ytje Lammerts huurder Lanen 18 1783 261 104v
LAMMERTS, IETJE Yttje Lammerts verkoper Zoutsloot ZZ 1770 257 165v
LASES, FOPPE Foppe Lasen , burger verkoper Bargebuurt 1665 239 8r
HANNEMA, FRANS LASES Frans Lasen Hannema naastligger ten zuiden Noorderhaven 40 1660 238 18v
HANNEMA, FRANS LASES Frans Lasen Hannema naastligger ten westen Noorderhaven 40 1660 238 18v
LASES, PIER de erven van Pier Lasen naastligger ten noorden Lanen ZZ 1712 245 172r
, PIER de erven van Pier Lasens naastligger ten noorden Lanen ZZ 1714 245 224r
HANNEMA, FETJE LASES de hof van Fetie Lases Hannema naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1669 239 182v
HANNEMA, FETJE LASES Fetie Lases Hannema verkoper Rozengracht NZ 1669 239 182v
HANNEMA, FETJE LASES Fetie Lases Hannema verkoper Hofstraat 16 1669 239 183r
LASES, FETJE lege plaats of houttuin van de weduwe Fettie Lases naastligger ten oosten Rozengracht 30 1668 239 129r
LASES, FETJE Fettie Lases verkoper Rozengracht 30 1668 239 129r
LASES, FETJE eerdere eigenaar van het pand ten westen Fettie Lases naastligger ten westen Rozengracht 30 1668 239 136r
LASES, FETJE Fettie Lases verkoper Rozengracht 30 1668 239 136r
LASES, FETJE Fettie Lases verkoper Rozengracht ZZ 1668 239 23va
LASES, FETJE de weduwe Fettie Lases naastligger ten westen Rozengracht ZZ 1668 239 24ra
LASES, FETJE Fettie Lases verkoper Rozengracht ZZ 1668 239 24ra
HANNEMA, FETJE LASES de verkochte hof van Fettie Lases Hannema naastligger ten oosten Hofstraat 16 1669 239 191v
HANNEMA, FRANS LASES Frans Lases Hannema naastligger ten zuiden Noorderhaven 40 1659 237 197v
HANNEMA, FRANS LASES Frans Lases Hannema naastligger ten westen Noorderhaven 40 1659 237 197v
LASES, GEERTJE Geertie Lases verkopers Peterseliestraat 1681 241 139v
LASES, GEERTJE Geertje Lases Schritsen 1689 242 264v
LASES, Gretsk Lases Kleine Kerkstraat WZ 1669 239 181r
LASES, GRIETJE Griet Lases naastligger ten zuiden Franekereind 14 1726 246 271v
LASES, GRIETJE Griet Lases naastligger ten westen Franekereind 14 1726 246 271v
LASES, GRIETJE ongehuwde meerderjarige dochter Grietie Lases verkoper Franekereind 12 1695 243 168v
LASES, GRIETJE Grietie Lases huurder Grote Bredeplaats 6b 1725 246 240r
LASES, MAAIKE Mayke Lases verkoper Franekereind 12 1695 243 7ra
LASES, MAAIKE Mayke Lases huurder Grote Bredeplaats 6b 1725 246 240r
LASES, MAAIKE Mayke Lases naastligger ten zuiden Franekereind 14 1726 246 271v
LASES, MAAIKE Mayke Lases naastligger ten westen Franekereind 14 1726 246 271v
LASES, PIETER Pyter Lases verkoper Noordergrachtswal 1742 250 238r
LASES, PIETER Pyter Lases wolspinner koper huis Achterstraat NZ 1754 253 193r
ADMIRAAL, PIETER LASES Pyter Lases Admiraal wolspinner verkoper Zoutsloot NZ 1755 253 233v
LASES, SJOERD Sioerd Lases , c.u. koper dwarshuis Kerkpoortstraat 1649 236 81r
LASES, SJOERD De hovinge van Sioerd Lases naastligger ten zuiden Romastraat 1650 236 104v
LASES, SJOERD De schuur van Sioerd Lases naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1650 236 146r
LASES, SJOERD Het hof van Sjoerd Lases naastligger ten zuiden Romastraat 1650 236 132v
LASES, SIETSKE Sytske Lases verkoper van 1/3 Franekereind 17 1686 242 115r
LASES, SIETSKE Sytske Lases Franekereind 17 1686 242 115r
LASES, SIETSKE de erven van Sytske Lases naastligger ten westen Droogstraat 1695 243 184r
LASES, SIETSKE de erven van Sytske Lases naastligger ten westen Hoogstraat 1698 243 383r
LASES, SIETSKE de erven van Sytske Lases naastligger ten westen Hoogstraat 1700 244 80r
LASES, SIETSE de erven van Sytske Lases naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1701 244 96v
LASES, SIETSKE erven van Sytske Lases naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1701 244 101r
LASES, SIETSKE erven van Sytske Lases naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1702 244 168r
LASES, TJEERD de plaats van Tieerd Lases naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1649 236 83v
LASES, TJEERD Tjeerd Lases naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ 1651 236 152v
LASES, TRIJNTJE Trijntje Lases Weverstraat NZ 1791 263 360r
LASES, TRIJNTJE Trijntje Lases Weverstraat NZ 1791 263 360r
LASES, TRIJNTJE Trijntje Lases Weverstraat NZ 1791 263 360r
LASES, TRIJNTJE Trijntje Lases Weverstraat NZ 1791 263 360r
LASES, TRIJNTJE Trijntje Lases Weverstraat NZ 1791 263 360r
LASES, TRIJNTJE Trijntje Lases Noordijs OZ 1791 263 364r
LASES, TRIJNTJE Trijntje Lases Zoutsloot 1791 263 366v
LASES, TRIJNTJE Trijntje Lases Zuiderhaven 18 1791 263 369r
LASES, TRIJNTJE Trijntje Lases Lanen 71 1791 263 370ar
HIBMA, WIEPKJE LASES Wypkjen Lases Hibma Hoogstraat 18 1758 254 128v
LASES, SIETSKE erven van Zytske Lases naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1702 244 149v
, LAAS erven van Laes Lassens? naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1657 237 132v
ASPEREN, JAKOB LOURENS Jacob Laurens Asperen mr. gortmaker verkoper ten zuiden van Harlingen 1721 246 119v
LOURENS, REIN wijlen Rein Lauwrens Romastraat 27 1732 248 72v
LEENDERTS, KLAASKE de erven van wijlen Claeske Leenarts verkoper Karremanstraat 1682 241 198r
LEENDERTS, DIEUWKE Dieucke Leenders naastligger ten oosten Molenpad ZZ 1695 243 132r
LEENDERTS, DIEUWKE Dieucke Leenders naastligger ten zuiden Molenpad ZZ 1695 243 132r
KLOK, MARIA LEENDERTS Marijke Leenders Klok verkoper van 1/2 Lanen 82 1779 259 186v
LEENDERTS, EVERT huis genaamd het Valkje, van huisman Evert Leenderts Noorderhaven 107 1782 260 315v
LEENDERTS, EVERT huisman Evert Leenderts Noorderhaven 107 1782 260 315v
LEENDERTS, EVERT huisman Evert Leenderts Noorderhaven 107 1782 260 315v
LEENDERTS, GERRIT Geeryt Leenderts verkoper Franekerpoort (gebied) 1797 265 55v
LEENDERTS, GERRIT Gerrit Leenderts huisman koper huis en wagenmakerij Hoogstraat 40 1787 262 153r
LEENDERTS, GERRIT huisman Gerryt Leenderts Noorderhaven 107 1782 260 315v
LEENDERTS, GERRIT huisman Gerryt Leenderts Noorderhaven 107 1782 260 315v
LEENDERTS, GERRIT huisman Gerryt Leenderts Noorderhaven 107 1782 260 315v
LEENDERTS, JAN Jan Leenderts bontwever huurder Liemendijk 42 1761 255 92v
LEENDERTS, JAN Jan Leenderts bontwever verkoper Liemendijk 42 1761 255 92v
BUISMAN, JAN LEENDERTS Jan Leenderts Buisman kapitein op het Admiraliteitsjacht verkoper Bildtstraat 19 1769 257 138r
BUISMAN, JAN LEENDERTS Jan Leenderts Buisman koper huis (kapitein vh admiraliteits transportjacht ) Noorderhaven 37 1777 259 55r
BUISMAN, JAN LEENDERTS Jan Leenderts Buisman huurder Noorderhaven 37 1777 259 55r
BUISMAN, JAN LEENDERTS Jan Leenderts Buisman naastligger ten oosten Noorderhaven 23 1786 262 71r
BUISMAN, JAN LEENDERTS Jan Leenderts Buisman naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1786 262 95v
BUISMAN, JAN LEENDERTS Jan Leenderts Buisman schipper op de schuit van het Ed. Mog. Collegie ter Adm. In Friesland koper huis Vijverstraat NZ 1793 264 157v
BUISMAN, JAN LEENDERTS Jan Leenderts Buisman oud kapitein verkoper Bildtstraat 23 1800 265 220v
BUISMAN, JAN LEENDERTS Jan Leenderts Buisman oud kapitein verkoper (last en procuratie hebber) Droogstraat 37 1800 265 223r
LEENDERTS, JOHANNES Johannes Leenderts huurder Vijverstraat 4 1781 260 314r
LEENDERTS, JOHANNES Johannes Leenderts schipper (groot-) koper huis Lanen 17 1788 262 268r
LEENDERTS, JOHANNES Johannes Leenderts schipper naastligger ten westen Lanen 19 1808 268 50v
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten noorden Bildtstraat 1731 248 60v
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1737 249 215r
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1742 250 216v
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1746 251 152r
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1755 253 235v
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1756 253 267r
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1757 254 84v
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1760 255 33r
LEENDERTS, LEVI de jood Levi Leenderts huurder Noorderhaven 2 1733 248 241v
KLOK, MARIA LEENDERTS Marijke Leenderts Clocq, burger Lanen 82 1737 249 172v
LEENDERTS, SJOUKJE Sjoukjen Leenderts verkoper Kruisstraat 1 1753 253 80r
LEENDERTS, SIETSKE Sytske Leenderts bewoner Hofstraat NZ 1736 249 14va
LEENDERTS, SIETSKE Sytske Leenderts bewoner Hofstraat NZ 1737 249 16va
LEENDERTS, KLAAS erfgenaam Claes Leenerds verkoper van 1/3 Weverstraat 1729 247 270v
LEENDERTS, KLAAS erfgenaam Claes Leenerds verkoper van 1/3 Hofstraat ZZ 1729 247 271v
LEENDERTS, LIJSBET erfgename Lijsbeth Leenerds verkoper van 1/3 Weverstraat 1729 247 270v
LEENDERTS, LIJSBET erfgename Lijsbeth Leenerds verkoper van 1/3 Hofstraat ZZ 1729 247 271v
LEENDERTS, MARTJEN erfgename Maertje Leenerds verkoper van 1/3 Weverstraat 1729 247 270v
LEENDERTS, MARTJEN erfgename Maertje Leenerds verkoper van 1/3 Hofstraat ZZ 1729 247 271v
KLOK, MARIA LEENDERTS Marijke Leenerds Klok verkoper van 1/2 Rozengracht 1763 255 206r
LEENDERTS, JOHANNES Johannes Leenerts schipper huurder Brouwersstraat 1b 1784 261 229r
LEENDERTS, LEENDERT Leenert Leenerts naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1727 247 55r
LEENDERTS, LEENDERT Leenert Leenerts naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1732 248 155r
LEENDERTS, MARTJEN Maertje Leenerts verkoper van 1/3 Nieuwstraat 35 1728 247 119r
LEENDERTS, MARTJEN Maertje Leenerts verkoper Zoutsloot NZ 1729 247 261v
KLOK, MARIA LEENDERTS Marijke Leenerts Klok, burger Rozengracht ZZ 1744 251 30v
LEENDERTS, IEBELTJE Ybeltie Leenerts William Boothstraat 27 1676 240 222r
LEENDERTS, IEBELTJE Yebeltie Leenerts onbekend 1677 240 269r
LEENDERTS, LEENDERT Lenert Lenerds Droogstraat ZZ 1728 247 147r
LEENDERTS, BERBER Berber Lenerts Noorderhaven 57 1731 248 43v
LEENDERTS, KLAASKE wijlen Claeske Lenerts Kerkpoortstraat 1682 241 201r
LEENDERTS, KLAASKE wijlen Claeske Lenerts Kerkpoortstraat 1682 241 201v
LEENDERTS, KLAASKE wijlen Claeske Lenerts Kerkpoortstraat 1682 241 202r
LEENDERTS, DIRK Dirck Lenerts huurder (voormalige) Franekerpoort (gebied) 1659 237 213r
LEENDERTS, HENDRIK Hendricx Lenerts , c.u. verkoper Franekerpoort (gebied) 1659 237 213r
LEENDERTS, MARTJEN Maertje Lenerts Karremanstraat 13 1728 247 140r
LEENDERTS, PIETER weduwe Pieter Lenerts naastligger ten noorden Weeshuisstraat 1731 248 52v
LEENDERTS, PIETER de weduwe van Pieter Lenerts naastligger ten noorden Weeshuisstraat 1737 249 165v
LINSES, ABE Abe Lenses naastligger ten noorden Zoutsloot 96 1760 254 254r
LINSES, ABE Abe Lenses naastligger ten zuiden Zoutsloot 94 1762 255 141r
LINSES, KOENRAAD Coenraad Lenses bontwever verkoper Franekerpoort (gebied) 1737 249 185v
LINSES, PIETER Pytter Lenses mr. chirurgijn koper huis Herenwaltje 9 1755 253 242v
LINSES, ABE Abe Lensis , c.s. naastligger ten noorden Zoutsloot 96 1750 252 97r
LINSES, JAKOB Jacob Lents Zuiderhaven 65 1717 245 298v
LIEUWES, GRIETJE het huis van Grietie Leuwes naastligger ten oosten Voorstraat NZ 1674 240 138v
LEVI, BENJAMIN Benjamin Levi mr. hoedenmaker huurder beneden Grote Kerkstraat 40west 1775 258 241v
LEVI, NATHANAEL Nathan Levi naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 38 1758 254 176r
LEVI, NATHANAEL Nathan Levi koopman (joods -) verkoper Grote Kerkstraat 40west 1775 258 241v
LEVI, FILIPPUS Philippus Levi huurder Sint Jacobstraat 14 1734 249 17r
LEVI, BENJAMIN Benjamin Levy huurder benedenwoning Grote Kerkstraat 40west 1776 258 258r
LEVI, BENJAMIN Benjamyn Levy huurder huur Kleine Kerkstraat 12 1783 261 39r
, SIKKE Sicco Liberti koopman verkoper Roeperssteeg 1680 241 64v
LIEBBES, LIJSBET Lijsbet Libes , burgerse Zuiderhaven 30 1756 254 9v
, wijlen Lieuck Lieucks Liemendijk NZ 1648 236 30r
LIEUWKES, TRIJNTJE huurder van de woning Trijntje Lieukes naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1695 243 147r
LIEUWKES, TRIJNTJE huurder van de woning Trijntje Lieukes naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1695 243 147r
LUURTS, HARMEN Harmen Lieurts naastligger ten westen Karremanstraat WZ 1684 242 28v
LIEUWES, EESGE Aesge Lieuues koper huis met kamer, galerij en ledige plaats Lombardstraat 1633 233 103v
LIEUWES, EESGE Aesge Lieuues eigenaar van 5/14 Lombardstraat 1633 233 103v
LIEUWES, ALLE de erven van Alle Lieuues naastligger ten noorden Zoutsloot 1659 237 210v
LIEUWES, AUGUSTINUS mr. Augustinus Lieuues , c.u. chirurgijn koper huis Kleine Bredeplaats WZ 1657 237 111v
LIEUWES, DIEUWKE Dieucke Lieuues naastligger ten zuiden Hondenstraat ZZ 1657 237 115r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWES de erfgenamen van Dirck Lieuues Scheltinga verpachter grond huis en brouwerij Simon Stijlstraat 6 1661 238 95r
LIEUWES, DOUWE Douue Lieuues koper greidland 5 pm onbekend 1660 238 41v
LIEUWES, GRIETJE Griet Lieuues onbekend 1633 233 104v
LIEUWES, HENDRIK Hendrick Lieuues koper onbekend 1633 233 101r
LIEUWES, HENDRIK Hendrick Lieuues Geelgeent bewoner Schritsen NZ 1640 234 120v
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues , burger koper huis Voorstraat 52 1642 234 162r
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues , burger verkoper Voorstraat 52 1659 237 208r
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues , burger verkoper Voorstraat 52 1659 237 208r
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues naastligger ten westen Moriaanstraat 1659 237 214v
LIEUWES, LUITJEN Luitien Lieuues koper huis, loods en plaats onbekend 1660 238 41r
LIEUWES, NANNE wijlen Nanne Lieuues Weverstraat ZZ 1660 238 40r
LIEUWES, AALTJE Aaltje Lieuwes verkoper Gardenierstraat ZZ 1761 255 76r
LIEUWES, AAFKE Aefcke Lieuwes verkoper van 1/10 Zoutsloot ZZ 1666 239 51r
LIEUWES, EESGE Aesge Lieuwes , burger koopman koper 1/2 houtstek (kopers echtgenote bezit reeds 1/2) Rozengracht 30 1693 243 41v
LIEUWES, EESGE de mouterij van Aesge Lieuwes , c.s. naastligger ten westen Droogstraat 76 1697 243 303r
LIEUWES, EESGE Aesge Lieuwes koopman curator Voorstraat 1 1698 243 391v
LIEUWES, ALLE de erven van Alle Lieuwes naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ 1640 234 119r
LIEUWES, ALLE Alle Lieuwes verkoper Hoogstraat 53 1714 245 204v
LIEUWES, ALLE Alle Lieuwes , c.s. naastligger ten oosten Lombardstraat 1715 245 237r
LIEUWES, ALLE Alle Lieuwes Lombardstraat WZ 1715 245 248r
LIEUWES, ALLE Alle Lieuwes , c.u. huurder Karremanstraat NZ 1767 256 246r
LIEUWES, ALLE Alle Lieuwes , c.u. huurder Achterstraat NZ 1767 256 268v
LIEUWES, ALLE Alle Lieuwes naastligger ten westen Anjelierstraat NZ 1788 262 282r
LIEUWES, ALLE Alle Lieuwes naastligger ten oosten Anjelierstraat 1 1793 264 138r
LIEUWES, ALLE Alle Lieuwes naastligger ten oosten Anjelierstraat NZ 1803 266 199v
LIEUWES, ANTJE Antie Lieuwes verkoper van 1/10 Zoutsloot ZZ 1666 239 51r
LIEUWES, ANTJE Antie Lieuwes , burgerse Heiligeweg 70 1682 241 58va
LIEUWES, ANTJE Antie Lieuwes , c.s. verkoper Rozenstraat 2 1694 243 104r
LIEUWES, ANTJE Antie Lieuwes Hofstraat 16 1699 244 20r
LIEUWES, ANTJE Antje Lieuwes Nieuwstraat OZ 1665 239 14r
LIEUWES, ANTJE Antje Lieuwes , burger Hoogstraat ZZ 1665 239 16r
LIEUWES, ANTJE Antje Lieuwes Scheerstraat 11 1777 259 80v
LIEUWES, ANTJE Antje Lieuwes Nieuwstraat 14 1779 259 198r
LIEUWES, ANTJE Antje Lieuwes Nieuwstraat WZ 1779 259 198r
LIEUWES, ANTJE Antje Lieuwes huurder Zeilmakersstraat 1783 261 70v
LIEUWES, ATE Ate Lieuwes huurder Nieuwstraat 28 1800 265 256v
LIEUWES, AATJE Attie Lieuwes verkoper Bargebuurt WZ 1716 245 269v
LIEUWES, AATJE Attie Lieuwes koper kamer Herenknechtenkamerstraat OZ 1719 246 47r
LIEUWES, AATJE Attie Lieuwes verkopeer Herenknechtenkamerstraat 1726 246 256r
LIEUWES, BERBER Berber Lieuwes Hoogstraat 33 1801 265 307r
LIEUWES, BRECHTJE Brecht Lieuwes naastligger ten oosten Achterstraat 7 1665 239 2ra
LIEUWES, KLAAS Claes Lieuwes , c.u. Bildtpoort (gebied) 1709 245 93r
LIEUWES, KLAAS wijlen Claes Lieuwes Zoutsloot NZ 1724 246 193r
LIEUWES, KLAAS Claes Lieuwes naastligger ten zuiden Bildtstraat WZ 1727 247 29r
LIEUWES, KORNELIS Cornelis Lieuwes mr. gortmaker koper huis Zoutsloot NZ 1695 243 182r
LIEUWES, KORNELIS Cornelis Lieuwes gortmaker verkoper Zoutsloot NZ 1696 243 234av
LIEUWES, DIEUWKE Dieucke Lieuwes naastligger ten zuiden Hondenstraat ZZ 1677 241 2r
LIEUWES, DIRK grondpacht uit het huis van Dirck Lieuwes , c.u. grondpacht Both Apothekerstraat 1672 240 78v
LIEUWES, DIRK wijlen Dirck Lieuwes Zoutsloot ZZ 1695 243 138r
LIEUWES, DIRK wijlen Dirck Lieuwes Zoutsloot ZZ 1695 243 138r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWES De erfgenamen van dr. Dirck Lieuwes Scheltinga verpachter grond Lanen 83 1650 236 144r
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes , burger koper huis Rozengracht 23 1681 241 133r
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes verkoper Rozengracht 23 1685 242 88v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes naastligger ten oosten Heiligeweg 16 1791 263 302r
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes naastligger ten oosten Heiligeweg 16 1791 263 315v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes koper huis onbekend 1802 266 73v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes huurder onbekend 1802 266 73v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes naastligger ten zuiden onbekend 1802 266 73v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes zoutdrager koper huis Tiepelsteeg WZ 1802 266 79v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes zoutdrager naastligger ten zuiden Tiepelsteeg WZ 1802 266 79v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes huurder Tiepelsteeg 1806 267 232v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes oud zoutdrager verkoper Tiepelplein 1807 267 329v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes zoutdrager verkoper Tiepelsteeg 1807 267 330v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes zoutdrager verkoper Tiepelplein 1807 267 331r
BAKKER, DIRK LIEUWES Dirk Lieuwes Bakker zoutdrager koper woning Tiepelsteeg WZ 1787 262 154r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWES de erfgenamen van dr. Dirk Lieuwes Scheltinga verpachter grond huis en brouwerij Simon Stijlstraat 6 1664 238 228r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWES de erven van dr. Dirk Lieuwes Scheltinga verpachter grond brouwerij en huis Simon Stijlstraat 6 1666 239 52v
LIEUWES, DOEDE Doede Lieuwes , c.s. huurder Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
LIEUWES, DOEDE huisman Doede Lieuwes verkoper van 1/4 Zoutsloot NZ 1728 247 98v
LIEUWES, Doedktie Lieuwes naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1712 245 172r
LIEUWES, DOETJE Doedtie Lieuwes verkoper van 1/2 Voorstraat 85 1696 243 207r
LIEUWES, DOETJE het huis van Doedtie Lieuwes naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1714 245 224r
LIEUWES, DOETJE Doedtie Lieuwes , c.s. verkoper Voorstraat 1 1715 245 236v
LIEUWES, DOETJE wijlen Doedtie Lieuwes Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
LIEUWES, DOETJE Doedtje Lieuwes , burger verkoper van 1/4 't Poortje 1699 243 400v
LIEUWES, DOETJE Doetie Lieuwes Achterstraat NZ 1688 242 248r
LIEUWES, DOETJE Doetie Lieuwes naastligger ten oosten Schritsen 7 1698 243 340r
LIEUWES, DOETJE de erven van wijlen Doetie Lieuwes naastligger ten oosten Schritsen 7 1717 245 305v
LIEUWES, DOETJE Doetje Lieuwes Schritsen 11 1675 240 188v
LIEUWES, DOETJE Doetje Lieuwes naastligger ten oosten Schritsen 7 1697 243 304v
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes mr. wagenmaker koper huis en groot pakhuis als wagenmakerij ernaast Rommelhaven 2 1748 251 227v
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes mr. wagenmaker huurder Zuiderstraat 1751 252 131v
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes mr. wagenmaker koper Zeilmakersstraat 1753 253 94r
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes mr. wagenmaker verkoper Bildtpoort (gebied) 1753 253 117r
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes mr. wagenmaker koper door niaar huis Sint Jacobstraat 2 1754 253 130r
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes mr. wagenmaker verkoper Zeilmakersstraat 1754 253 148v
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes mr. wagenmaker verkoper Sint Jacobstraat 2 1759 254 182r
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes wagenmaker naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 1 1767 257 17r
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes bewoner benedenste deel Sint Jacobstraat 2 1773 258 3ar
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes oud voerman huis Sint Jacobstraat 2 1773 258 3ar
LIEUWES, EESGE de weduwe van Edsge Lieuwes naastligger ten westen Rozengracht 10 1720 246 66v
LIEUWES, EESGE weduwe van Edsge Lieuwes naastligger ten westen Rozengracht 1725 246 215r
LIEUWES, EELKE Eelcke Lieuwes , c.u. timmerman koper huis Woudemansteeg 2 1680 241 87r
LIEUWES, EELKE Eelcke Lieuwes mr. scheepstimmerman koper huis Schritsen NZ 1681 241 140r
LIEUWES, EELKE Eelcke Lieuwes koper huis bestaande uit 2 separate woningen Kleine Bredeplaats WZ 1695 243 156v
LIEUWES, EELKE Eelcke Lieuwes lakenkoper naastligger ten zuiden Heiligeweg 19 1697 243 278r
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes , burger koper huis Schritsen 39 1662 238 147v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes timmerman naastligger ten oosten Schritsen NZ 1688 242 251v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes , burger koper woning Schritsen NZ 1692 243 16v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes naastligger ten westen Schritsen NZ 1694 243 105v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes , c.u. verkoper onbekend 1695 243 145v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes naastligger ten oosten Lanen 44achter 1702 244 139v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes naastligger ten zuiden Lanen 46 1702 244 159r
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes winkelier voorstander Gardenierstraat ZZ 1703 245 6r
LIEUWES, EESGE Eesge Lieuwes , burger koper woning Rozengracht 30 1694 243 101v
LIEUWES, EESGE de hof van Eesge Lieuwes naastligger ten noorden Rozengracht 30 1694 243 101v
LIEUWES, EESGE Eesge Lieuwes , burger koopman koper mouterij Herenwaltje 12 1695 243 127v
LIEUWES, EESGE Eesge Lieuwes Voorstraat 1 1698 243 391v
LIEUWES, EESGE de mouterij van Eesge Lieuwes , c.s. oosten/zuiden/westen Zoutsloot ZZ 1695 243 6ra
LIEUWES, EESGE de weduwe van Eesge Lieuwes naastligger ten westen Rozengracht ZZ 1715 245 253r
LIEUWES, EESGE Eesger Lieuwes koopman koper hof Rozengracht 38 1685 242 97r
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes , burger koopman koper kamer met een weefwinkel erachter Rozengracht 30 1695 243 174r
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes , burger c.u. koopman naastligger ten oosten Rozengracht 30 1695 243 174r
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes , burger c.u. koopman naastligger ten noorden Rozengracht 30 1695 243 174r
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes koopman koper kamer met een weefwinkel erachter Rozengracht 30 1695 243 174v
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes , c.u. koopman naastligger ten westen Rozengracht 30 1695 243 174v
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes , c.u. koopman naastligger ten noorden Rozengracht 30 1695 243 174v
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes , c.s. koopman eigenaar van 3/4 Herenwaltje 12 1699 244 2r
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes koopman naastligger ten westen onbekend 1700 244 39v
LIEUWES, EESGE de erven van Esge Lieuwes naastligger ten oosten Rozengracht 6 1738 249 351r
LIEUWES, EESGE Esger Lieuwes naastligger ten noorden Rozengracht 38 1685 242 97r
LIEUWES, FEDDE Fedde Lieuwes , c.u. huurder Karremanstraat 1746 251 122v
LIEUWES, FEDDE Fedde Lieuwes huurder Tiepelsteeg 1758 254 132r
LIEUWES, FEDDE de weduwe van Fedde Lieuwes bewoner Hofstraat 65 1764 256 63v
HUISMAN, FEIKE LIEUWES Feyke Lieuwes Huysman verkoper van 1/4 Zoutsloot NZ 1728 247 98v
LIEUWES, FRANS wijlen Frans Lieuwes Weverstraat 1689 242 290v
LIEUWES, FROUKJE Frouckjen Lieuwes , burger Zoutsloot NZ 1667 239 116r
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes verkoper van 1/3 Vianen 1786 262 125v
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes verkoper van 1/3 Vianen 1786 262 127r
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes verkoper Rapenburg NZ 1786 262 132r
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes huurder Droogstraat 61 1787 262 208v
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes verkoper Droogstraat 61 1787 262 208v
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes verkoper Rapenburg NZ 1787 262 222v
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes verkoper Vianen 1787 262 228r
LIEUWES, GEESKE Geeske Lieuwes naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1727 247 50v
LIEUWES, GEESKE de erven van Geeske Lieuwes naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1733 248 215r
LIEUWES, GEESKE wijlen Geeske Lieuwes Zuiderpoort (gebied) 1733 248 221r
LIEUWES, GERBEN Gerbrand Lieuwes verkoper Noorderhaven 31 1722 246 148v
LIEUWES, GERRIT Gerrit Lieuwes huurder Zoutsloot 25 1798 265 104r
LIEUWES, GERRITJE Gerritje Lieuwes Franekereind 29oost 1739 250 22v
LIEUWES, GERRITJE Gerrytie Lieuwes Karremanstraat OZ 1722 246 130v
LIEUWES, GERRITJE Gerrytie Lieuwes , burger Franekerpoort (gebied) 1735 249 86r
LIEUWES, GERRITJE Gerrytje Lieuwes Lombardstraat 2 1740 250 94v
LIEUWES, GERRITJE Gerrytje Lieuwes Voorstraat 62 1740 250 107v
LIEUWES, GERRITJE Gerrytje Lieuwes verkoper Karremanstraat 1740 250 109v
LIEUWES, GRIETJE Grietie Lieuwes , burger Voorstraat NZ 1667 239 114r
LIEUWES, GRIETJE Grietie Lieuwes grondpacht gaande uit haar huis Voorstraat 1681 241 170v
LIEUWES, GRIETJE Grietie Lieuwes naastligger ten oosten Lanen 9oost 1683 241 261v
LIEUWES, GRIETJE wijlen Grietie Lieuwes , burger Voorstraat 85 1696 243 207r
LIEUWES, GRIETJE Grietie Lieuwes naastligger ten oosten Lanen 9oost 1698 243 342v
LIEUWES, GRIETJE Grietie Lieuwes naastligger ten oosten Lanen 9oost 1698 243 366v
LIEUWES, GRIETJE Grietie Lieuwes 't Poortje 1699 243 400v
LIEUWES, GRIETJE Grietje Lieuwes verkoper Hoogstraat NZ 1665 239 11v
LIEUWES, GRIETJE Grietje Lieuwes naastligger ten westen Voorstraat 87 1694 243 73r
LIEUWES, GRIETJE wijlen Grietje Lieuwes voormalig bewoner Lanen 30 1782 260 267r
LIEUWES, GRIETJE Grietje Lieuwes Drie Roemerssteeg 3 1789 263 113v
LIEUWES, GRIETJE Grytje Lieuwes , burger Lanen 30 1755 253 234v
LIEUWES, GRIETJE Gryttie Lieuwes , burger Vijver OZ 1746 251 150r
LIEUWES, HARMEN Harmen Lieuwes verkoper van 1/16 Zoutsloot 45 1755 253 199r
LIEUWES, HARMEN Harmen Lieuwes naastligger ten oosten Karremanstraat 23 1760 254 255r
LIEUWES, HARMEN Harmen Lieuwes naastligger ten oosten Karremanstraat 19 1761 255 51v
LIEUWES, HARMEN Harmen Lieuwes mr. bontwever Zoutsloot 52 1762 255 134v
LIEUWES, HARMEN Harmen Lieuwes bontwever koper huis Achterstraat NZ 1768 257 49v
LIEUWES, HARMEN Harmen Lieuwes naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1774 258 160v
LIEUWES, HARMEN Harmen Lieuwes mr. bontwever Anjelierstraat NZ 1779 259 181v
LIEUWES, HERE Heere Lieuwes koopman en tichelbaas koper huis Noorderhaven ZZ 1737 249 183r
LIEUWES, HERE de weduwe van Heerre Lieuwes koopman huurder Noorderhaven 18 1741 250 152v
LIEUWES, HENDRIK Hendrick Lieuwes koper huis met bak, kelder en opkamer Kleine Kerkstraat OZ 1680 241 78r
LIEUWES, HENDRIK wijlen Hendrick Lieuwes Lombardstraat 1682 241 196r
LIEUWES, HENDRIK Hendrik Lieuwes koper huis Weverstraat ZZ 1722 246 138r
LIEUWES, HENDRIK Hendrik Lieuwes verkoper Weverstraat 1723 246 171r
LIEUWES, HENDRIK Hendrik Lieuwes , burger koper woning Liemendijk ZZ 1730 247 358r
LIEUWES, HENDRIK Hendrik Lieuwes verkoper Liemendijk ZZ 1737 249 171v
LIEUWES, HERE Here Lieuwes , burger koopman en tichelbaas geniaarde koper Zuiderhaven 19zuid 1735 249 82v
LIEUWES, HIDDE Hidde Lieuwes , burger vleeshouwer koper Rozenstraat 2 1694 243 104r
LIEUWES, HIDDE Hidde Lieuwes , c.u. mr. vleeshouwer huurder Voorstraat 49 1696 243 218r
LIEUWES, HIDDE Hidde Lieuwes huurder van 1/2 Hofstraat 16 1699 244 20r
LIEUWES, HIDDE Hidde Lieuwes mr. slager verkoper Hofstraat ZZ 1701 244 96r
LIEUWES, HIDDE Hidde Lieuwes mr. slager verkoper Hofstraat ZZ 1701 244 96r
LIEUWES, HIDDE Huis van Hidde Lieuwes naastligger ten oosten Voorstraat 29 1711 245 160r
LIEUWES, HIDDE Hidde Lieuwes naastligger ten westen Voorstraat 33 1724 246 209v
LIEUWES, HIDDE als huurder Hidde Lieuwes mr. slager naastligger ten zuiden Noorderhaven 74 1731 247 371v
LIEUWES, HILTJE Hiltje Lieuwes verkoper Hoogstraat NZ 1665 239 11v
LIEUWES, HUBERT Hubert Lieuwes schipper (groot-) koper huis en tuintje Zoutsloot NZ 1764 256 79v
LIEUWES, HUBERT de kinderen van Hubert Lieuwes Drie Roemerssteeg 3 1789 263 113v
LIEUWES, HUBERT Huibert Lieuwes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1767 257 24r
LIEUWES, HUBERT Huibert Lieuwes koper huis Karremanstraat 1769 257 122v
LIEUWES, HUBERT Huibert Lieuwes naastligger ten zuiden Karremanstraat 1769 257 122v
LIEUWES, HUBERT wijlen Huibert Lieuwes Karremanstraat 1773 258 96r
LIEUWES, HUBERT de weduwe van Huibert Lieuwes naastligger ten zuiden Drie Roemerssteeg 1 1774 258 154v
LIEUWES, HUBERT de erven van Huibert Lieuwes naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg 5 1782 260 168v
LIEUWES, HIELKJE Hylckien Lieuwes verkoper van 1/10 Zoutsloot ZZ 1666 239 51r
LIEUWES, IDSKE Idske Lieuwes Hofstraat 16 1699 244 20r
LIEUWES, JAKOB Jacob Lieuwes naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ 1794 264 207v
LIEUWES, JAKOB Jacob Lieuwes meesterknecht op de lijnbaan niaar Bargebuurt WZ 1794 264 207v
LIEUWES, JAKOB Jacob Lieuwes naastligger ten westen Anjelierstraat ZZ 1796 264 345r
LIEUWES, JAKOB Jacob Lieuwes baantjer koper woning Bildtpoort (gebied) 1803 266 216r
LIEUWES, JAKOB Jacob Lieuwes Baantjer, burger koper huis Zoutsloot 1765 256 137r
LIEUWES, JAN de erven van Jan Lieuwes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1681 241 137r
LIEUWES, JAN de erven van Jan Lieuwes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1689 242 286r
LIEUWES, JANKE Jancke Lieuwes Rozengracht ZZ 1674 240 139v
LIEUWES, JANKE Jancke Lieuwes Rozengracht 40 1687 242 215v
LIEUWES, JELTJE Jeltje Lieuwes Bildtpoort (gebied) ZZ 1766 256 197r
LIEUWES, JELTJE en van diens kinderen bij wijlen zijn eerste vrouw Jeltje Lieuwes Anjelierstraat ZZ 1791 263 351r
LIEUWES, JELTJE Jeltje Lieuwes huurder 1 kamer (per week) Molenpad ZZ 1802 266 59r
LIEUWES, JOSEF Joseph Lieuwes , c.u. huurder Romastraat ZZ 1764 256 21r
LIEUWES, LIEUWKJE Lieuckjen Lieuwes , burgerse koper huis Lanen 48 1689 242 277v
LIEUWES, LIEUWE Lieuwe Lieuwes , burger koper huis William Boothstraat 1640 234 112r
LIEUWES, LIEUWE weduwnaar Lieuwe Lieuwes verkoper Moriaanstraat 3 1659 238 1r
LIEUWES, LIEUWE weduwnaar Lieuwe Lieuwes verkoper Moriaanstraat 1 1659 238 3v
LIEUWES, LIEUWE Lieuwe Lieuwes voormalig eigenaar van de oostelijke woning Voorstraat 50 1682 241 180v
LIEUWES, LIEUWE vroegere eigenaar Lieuwe Lieuwes naastligger ten oosten Voorstraat 50 1723 246 156r
LIEUWES, LIEUWE Lieuwe Lieuwes varenspersoon koper woning Achterstraat 1748 251 238v
LIEUWES, LIJSBET Lijsbeth Lieuwes voormalig bewoner Hofstraat NZ 1774 258 148v
LIEUWES, LIJSBET wijlen Lijsbeth Lieuwes Hofstraat NZ 1774 258 148v
LIEUWES, LUITJEN Luitjen Lieuwes , c.u. koper van 1/2 huis Franekerpoort (gebied) 1664 238 230r
LIEUWES, MAAIKE Maeyke Lieuwes kopers onbekend 1682 241 192v
LIEUWES, MAAIKE Maeyke Lieuwes naastligger ten westen onbekend 1682 241 192v
LIEUWES, MAAIKE de erven van Maeyke Lieuwes verpachter grond Vijverstraat ZZ 1745 251 76r
LIEUWES, MAAIKE Maike Lieuwes verkoper Schritsen 11 1720 246 60r
LIEUWES, MAAIKE Maike Lieuwes naastligger ten noorden Hoogstraat 27 1779 259 160v
LIEUWES, MARIA Marij Lieuwes , burgerse Wasbleek 1683 242 7r
LIEUWES, MARTEN Marten Lieuwes verkoper Hoogstraat NZ 1665 239 11v
LIEUWES, MARTEN Marten Lieuwes , c.u. koper woning Lombardstraat 1668 239 131v
LIEUWES, MARTEN Marten Lieuwes naastligger ten oosten Hoogstraat 1683 241 259v
LIEUWES, MARTEN Marten Lieuwes naastligger ten oosten Hoogstraat 31 1685 242 66r
LIEUWES, MARTEN Marten Lieuwes naastligger ten oosten Hoogstraat NZ 1696 243 241r
LIEUWES, MAAIKE Mayke Lieuwes , burger onbekend 1671 240 71v
LIEUWES, MAAIKE Mayke Lieuwes naastligger ten noorden Hoogstraat 27 1765 256 122v
LIEUWES, MAAIKE Mayke Lieuwes naastligger ten westen Hoogstraat 27 1775 258 236r
LIEUWES, MEINERT Meindert Lieuwes wolkammer naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1733 248 198v
LIEUWES, MEINERT Meindert Lieuwes wolkammer naastligger ten zuiden Hoogstraat 30 1736 249 143r
LIEUWES, MEIE Meye Lieuwes verkoper van 1/16 Zoutsloot 45 1755 253 199r
LIEUWES, MEINERT Meynert Lieuwes naastligger ten oosten Scheerstraat 9 1732 248 99r
LIEUWES, MINK Minck Lieuwes timmerman koper 3/4 huis met een hof erachter (koper bezit zelf het overige 1/4 deel) Hoogstraat NZ 1665 239 11v
LIEUWES, MINK wijlen Minck Lieuwes Hoogstraat 1682 241 57va
LIEUWES, MINKE Mincke Lieuwes naastligger ten westen Hoogstraat NZ 1671 240 41v
LIEUWES, MOETSKE Moeyke Lieuwes , burgerse kopers Schoolsteeg 1682 241 222r
LIEUWES, MOETSKE Moeyke Lieuwes , burgerse naastligger ten noorden Schoolsteeg 1682 241 222r
LIEUWES, MOETSKE Moeyke Lieuwes , burgerse naastligger ten westen Schoolsteeg 1682 241 222r
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuwes naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 1646 235 233r
HUISMAN, OTTE LIEUWES Otto Lieuwes Huysman verkoper van 1/4 Zoutsloot NZ 1728 247 98v
LIEUWES, PIETER Pieter Lieuwes Grote Ossenmarkt 10 1688 242 236r
LIEUWES, PIETER Pieter Lieuwes Grote Bredeplaats 9 1688 242 237v
LIEUWES, PIETER Pieter Lieuwes schipper Weverstraat 1729 247 270v
LIEUWES, PIETER Pieter Lieuwes schipper Hofstraat ZZ 1729 247 271v
LIEUWES, PIETJE Pietje Lieuwes winkelierse koper huis Kerkpoortstraat 1752 252 236r
LIEUWES, PIETJE Pietje Lieuwes verkoper Gardenierstraat ZZ 1761 255 76r
LIEUWES, PIETER Pytter Lieuwes oliemolenaar Droogstraat 22 1753 253 70r
LIEUWES, REINOU Reinofke Lieuwes Noorderhaven 110 1801 266 37v
LIEUWES, REINOU Reinofke Lieuwes Noorderhaven 110 1801 266 37v
LIEUWES, REINOU Reinouke Lieuwes Sint Jacobstraat 4 1800 265 265r
LIEUWES, RIEMER Rieme Lieuwes huurder Sint Odolphisteeg WZ 1709 245 81v
LIEUWES, RINSE Rinse Lieuwes zeilmaker verkoper van 1/10 Zoutsloot ZZ 1666 239 51r
LIEUWES, RINSKE Rinske Lieuwes Lombardstraat 1633 233 103v
LIEUWES, RINSKE Rinske Lieuwes verkoper Grote Kerkstraat 24 1648 236 48v
LIEUWES, RINTJE erfgezeten Rintje Lieuwes Karremanstraat 19 1782 260 285r
LIEUWES, RINTJE erfgezeten Rintje Lieuwes Zuiderhaven 4 1782 260 292v
LIEUWES, RINTJE erfgezeten Rintje Lieuwes Hoogstraat 15 1782 260 297v
LIEUWES, ROELOF Roelof Lieuwes koopman naastligger ten oosten Voorstraat 86 1700 244 80v
LIEUWES, ROELOF Roelof Lieuwes koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 86 1700 244 80v
LIEUWES, ROELOF Roeloff Lieuwes Voorstraat 90 1720 246 70r
LIEUWES, SIBBELTJE Sibbeltie Lieuwes verkoper van 1/10 Zoutsloot ZZ 1666 239 51r
LIEUWES, SIKKE Sicke Lieuwes , c.u. gortmaker koper 1/2 huis Voorstraat 93 1667 239 76r
LIEUWES, SIKKE Sicke Lieuwes , c.u. gortmaker koper schuur met een gortmakerij en een mostermalerij Voorstraat 95 1667 239 76v
LIEUWES, SIKKE Sicke Lieuwes , c.u. gortmaker koper kamer Voorstraat 95 1667 239 77r
LIEUWES, SIKKE Sicke Lieuwes geniaarde koper Kruisstraat 8 1668 239 168r
LIEUWES, SIKKE het huis van Sicke Lieuwes naastligger ten westen Lanen 81 1675 240 170r
LIEUWES, SIKKE wijlen Sicke Lieuwes gortmaker Voorstraat 93 1685 242 61v
LIEUWES, SIKKE Sicke Lieuwes gortmaker Lanen NZ 1685 242 78v
LIEUWES, SJOERD Sioerd Lieuwes koopman Carl Visschersteeg OZ 1695 243 185r
LIEUWES, SJOERD Sioerd Lieuwes schipper (groot-) verkoper en erfgenaam (uitlandig te Koningsbergen) Zuiderpoort (gebied) 1733 248 221r
LIEUWES, SJOERD Sjoerd Lieuwes , c.u. huurder Voorstraat 1 1698 243 391v
LIEUWES, SJOERD als huurder* Sjoerd Lieuwes naastligger ten westen (mede gebruiker van de steeg) Voorstraat 3 1700 244 54v
LIEUWES, SJOERD Sjoerd Lieuwes koopman verkoper van 1/6 Brouwersstraat WZ 1708 245 42r
LIEUWES, SJOERDJE Sjoertie Lieuwes koper provisioneel huis Lanen ZZ 1680 241 23ra
LIEUWES, SJOUKJE Sjouwkje Lieuwes verkoper Kleine Bredeplaats 17 1783 261 37v
LIEUWES, SJOUKJE Sjouwkje Lieuwes verkoper Kleine Bredeplaats 17 1783 261 1ra
LIEUWES, SIEBE Sybe Lieuwes naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1737 249 160r
LIEUWES, SIEBE Sybe Lieuwes bakkersknecht verkoper Zuiderstraat 25 1774 258 169v
LIEUWES, SIETSKE Sytske Lieuwes verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat NZ 1730 247 328v
LIEUWES, TETJE Tettje Lieuwes naastligger ten westen Weverstraat 1727 247 17r
LIEUWES, TETJE Tettje Lieuwes verkoper van 1/2 Weverstraat 1727 247 17r
LIEUWES, TJITSKE Tietske Lieuwes verkoper onbekend 1715 245 251v
LIEUWES, TRIJNTJE Trijntie Lieuwes verkoper van 1/10 Zoutsloot ZZ 1666 239 51r
LIEUWES, TRIJNTJE Trijntie Lieuwes Voorstraat 12 1694 243 94v
LIEUWES, TRIJNTJE Tryntie Lieuwes huurder Gardenierstraat ZZ 1736 249 141r
HUISMAN, UILKE LIEUWES Uiltie Lieuwes Huysman verkoper van 1/4 Zoutsloot NZ 1728 247 98v
LIEUWES, FROUKJE Vroukje Lieuwes Moriaanstraat 9 1784 261 163v
LIEUWES, FROUKJE Vroukje Lieuwes Moriaanstraat 9 1784 261 163v
LIEUWES, FROUKJE Vrouwkje Lieuwes Moriaanstraat 7 1784 261 162r
LIEUWES, FROUKJE Vrouwkje Lieuwes Moriaanstraat 7 1784 261 162r
LIEUWES, WILLEM Willem Lieuwes , c.u. huurder Nieuwstraat 38 1779 259 214r
LIEUWES, WILLEM Willem Lieuwes huurder Karremanstraat 19 1782 260 285r
LIEUWES, WILLEM Willem Lieuwes schipper (trekveer-) koper Hoogstraat 31 1793 264 121r
LIEUWES, WILLEM Willem Lieuwes naastligger ten westen Hoogstraat 33 1801 265 307r
LIEUWES, WILLEM Willem Lieuwes naastligger ten westen Hoogstraat 33 1801 266 8r
LIEUWES, WILLEM Willem Lieuwes naastligger ten zuiden Herenwaltje 9 1804 267 25v
LIEUWES, WILLEM Willem Lieuwes verwandelaar Lammert Warndersteeg OZ 1805 267 163v
LIEUWES, WILLEM Willem Lieuwes verwandelaar Hoogstraat 31 1805 267 163v
LIEUWES, WIEBE Wybe Lieuwes huurder achterkamer Sint Jacobstraat 17 1773 258 4r
LIEUWES, IEBELTJE Yebeltie Lieuwes Karremanstraat 1740 250 109v
LIEUWES, IEBELTJE Yebeltje Lieuwes Karremanstraat 1763 255 201v
, HIDDE Hidde Lieuwes* slachter naastligger ten zuiden Noorderhaven 74 1702 244 143v
, SJOUKJE Sjoukjen Lieuwes* Kleine Bredeplaats 17 1779 259 195r
LIEUWKES, TRIJNTJE huurder Trijntie Lieuwkes naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1695 243 170v
LIEUWKES, TRIJNTJE huurder Trijntie Lieuwkes naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1695 243 170v
BRUIN, LIEUWE Lieve Lieverds de Bruin koopman verkoper Zuiderhaven 23 1759 254 223v
BRUIN, LIEUWE Lieve Lieverds de Bruin koopman verkoper Vijver OZ 1759 254 224v
BRUIN, LIEUWE Lieve Lieverds de Bruin koopman verkoper Gardenierstraat NZ 1759 254 225v
BRUIN, LIEUWE Lieve Lieverds de Bruin koopman verkoper Gardenierstraat NZ 1759 254 226v
LIEKELES, WOPKE Wopke Lijkles verkoper onbekend ZZ 1710 245 122av
LIEKELES, JELLE Jelle Likles , c.s. naastligger ten noorden Kerkpad WZ 1753 253 111r
LISKES, WIEBE Wybe Liskes , burger c.u. koper huis en plaats Schritsen 28 1665 239 19v
LISKES, WIEBE Wybe Liskes naastligger ten westen Schritsen 28 1670 240 5v
LISKES, WIEBE koestal van Wybe Liskes karreman grondpacht onbekend 1683 241 271r
LIEUWES, ALLE de kinderen en erfgenamen van Alle Liuues verkoper William Boothstraat 1661 238 104r
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Liuues bakker verkoper onbekend 1634 233 128r
LIEUWES, LUITJEN Luytien Liuues , c.u. verkoper Nieuwstraat WZ 1663 238 195v
LIEUWES, GRIETJE Griettie Liuwes Kerkpoortstraat NZ 1634 233 132r
LIEUWES, LIJSBET Lijsbet Liuwes , c.s. verkoper Bildtstraat 13 1633 233 127r
LIEUWES, MAAIKE Maicke Liuwes Voorstraat 91 1670 240 19r
LIEUWES, NANNE Nanne Liuwes , burger verkoper Sint Christoffelsteeg WZ 1634 233 133v
LIEUWES, LUITJEN Luitien Lives naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1661 238 93r
, WILLEM Willem Lodewijckx verkoper Franekerpoort (gebied) 1650 236 102r
LODEWIJKS, ANTJE Antie Lodewijks Nieuwstraat 20 1737 249 199v
LODEWIJKS, AREND Arend Lodewijks naastligger ten noorden Nieuwstraat 62 1804 267 103r
LODEWIJKS, AREND Arend Lodewijks naastligger ten noorden Nieuwstraat 62 1809 268 234r
GROEN, JAN LODEWIJKS Jan Lodewijks Groen metselaar koper huis met potkast Weverstraat 1802 266 135r
GROEN, JAN LODEWIJKS Jan Lodewijks Groen koper huis Kerkpoortstraat 45 1808 268 68v
LODEWIJKS, WILLEM Willem Lodewyx , c.u. koper huis Oosterkeetstraat 1641 234 134v
, TRIJNTJE Trijntie Loikes Bargebuurtspoortje WZ 1719 246 47v
, WILLEMKE Willemke Lokles , burger verkoper Bargebuurt WZ 1760 254 251v
LOLKES, AUKJE Auck Lolckes verkoper 1662 238 146v
LOLKES, GERLOF Gerliff Lolckes koopman koper huis Rommelhaven 15 1646 235 216r
LOLKES, LIEUWE Lieuwe Lolckes Liemendijk ZZ 1647 235 256r
LOLKES, LIEUWE de plaats van Lieuwe Lolckes naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1648 236 29r
LOLKES, LIEUWE Lieuwe Lolckes , c.u. koper huis Sint Odolphisteeg OZ 1649 236 66v
LOLKES, LIEUWE hof en kamer van wijlen Lieuwe Lolckes naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1659 237 188v
LOLKES, MEIE Meye Lolckes huurder Brouwersstraat WZ 1667 239 16ra
LOLKES, MEIE Meye Lolckes kleermaker huurder Brouwersstraat 1667 239 21ra
LOLKES, PIETER Pyter Lolckes naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1650 236 105v
LOLKES, PIETER Pytter Lolckes naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1658 237 154v
LOLKES, REINER het huis van de weduwe van Reiner Lolckes verpachter grond 1681 241 41va1
LOLKES, REIN Reyn Lolckes koper grote schuur met wooning Grote Ossenmarkt NZ 1658 237 146v
LOLKES, REIN wijlen vroedsman Reyn Lolckes Havenplein 1680 241 68v
LOLKES, REIN de weduwe van vroedsman Reyn Lolckes naastligger ten noorden Lanen NZ 1680 241 69v
LOLKES, REIN wijlen Reyn Lolckes ten zuiden van Harlingen 1680 241 96r
LOLKES, SIETSE de kinderen en ervan van Sytse Lolckes koper Grondpacht 1-1-0 onbekend 1679 241 54v
LOLKES, TJEERD Tjeerd Lolckes schipper (groot-) koper van 1/5 Droogstraat NZ 1699 243 402v
LOLKES, TJEERD Tjeerd Lolckes schipper (groot-) naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1699 243 402v
LOLKES, TRIJNTJE Trijntie Lolckes Rozemarijnstraat OZ 1699 243 399v
LOLKES, IETJE Ydtie Lolckes , burger koper kamer Gardenierstraat ZZ 1693 243 51v
LOLKES, MEIE Meye Lolckis koper huis Brouwersstraat 22 1670 240 17r
LOLKES, AALTJE Aeltie Lolkes verkoper van 1/4 Voorstraat 17 1640 234 104v
LOLKES, AUKJE Aukje Lolkes verkoper Kruisstraat 5 1759 254 202v
LOLKES, KLAASKE alimentators van Claeske Lolkes verkoper 1/6 Vijverstraat 6 1725 246 217v
LOLKES, KLAASKE alimentators van Claeske Lolkes verkoper 1/6 Nieuwstraat 32 1725 246 218r
LOLKES, FEIKE Feike Lolkes huurder Hofstraat NZ 1774 258 148v
LOLKES, FEIKE Feike Lolkes huurder Hofstraat NZ 1779 259 226r
LOLKES, FOKKE Focke Lolkes , burger pannebakker koper kamer met een loodske erachter Ooievaarsteeg WZ 1695 243 180v
LOLKES, FOKKE Focke Lolkes naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1706 244 344v
LOLKES, FREERK Freek Lolkes verkoper 1/6 Nieuwstraat 32 1725 246 218r
LOLKES, FREERK Freerk Lolkes verkoper 1/6 Vijverstraat 6 1725 246 217v
LOLKES, FROUKJE Frouck Lolkes , burger koper woning Kruisstraat NZ 1664 238 213r
LOLKES, GERLOF Gerliff Lolkes verkoper Voorstraat 17 1640 234 104v
LOLKES, HENDRIK meerderjarig vrijgezel Hendrik Lolkes koper huis en ijzersmederij (geabandonneerde boedel) Nieuwstraat 33 1793 264 110v
LOLKES, HENDRIK Hendrik Lolkes mr. ijzersmid verkoper Nieuwstraat 33 1795 264 250r
LOLKES, HIELKE Hylke Lolkes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 1642 234 165r
LOLKES, JAKOB wijlen Jacob Lolkes Zoutsloot ZZ 1733 248 281r
LOLKES, JAKOB de weduwe van Jacob Lolkes naastligger ten westen Rozengracht 28 1748 251 218r
KOK, JAKOB LOLKES Jacob Lolkes Kok naastligger ten oosten Lanen 66 1739 250 6r
KOK, JAKOB LOLKES Jacob Lolkes Kok naastligger ten noorden Schritsen 57 1739 250 34v
LOLKES, JAN Jan Lolkes koper hof met een zomerhuis, kelder, bomen, planten en wijnstok Rapenburg 1665 239 6ra
LOLKES, LIEUWE Lieuwe Lolkes , burger c.s. koper huis en plaats met een vrije uit- en ingang ten noorden Noorderhaven NZ 1640 234 115v
LOLKES, LIEUWE Lieuwe Lolkes naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1640 234 115v
LOLKES, LIEUWE Lieuwe Lolkes , burger verkoper Sint Odolphisteeg 1651 236 157r
LOLKES, LIEUWE Lieuwe Lolkes , burger koper voor 2/5 huis Vijverstraat 1651 236 157v
LOLKES, LIEUWE Lieuwe Lolkes , burger koper voor 2/5 kamer Vijver OZ 1651 236 157v
LOLKES, MEIE Meje Lolkes verkoper Brouwersstraat 22 1716 245 275r
LOLKES, MEIE Meje Lolkes naastligger ten noorden Brouwersstraat WZ 1717 245 303v
LOLKES, MEIE Meye Lolkes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 20 1708 245 49v
LOLKES, MEILE Meyle Lolkes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 20 1708 245 56r
LOLKES, OEDS Oeds Lolkes verkoper 1/6 (Jelle Claesen rato caverende over Oeds Lolkes) Nieuwstraat 32 1725 246 218r
LOLKES, OEDS Oeds Lolkes naastligger ten westen Weverstraat 1797 265 39r
LOLKES, OEDS Oeds Lolkes naastligger ten oosten Klaverbladstraat 1 1799 265 185r
LOLKES, OEDS Oeds Lolkes naastligger ten oosten Weverstraat 1804 267 15r
LOLKES, OEDS Oeds Lolkes naastligger ten oosten Weverstraat 1804 267 15r
LOLKES, OEDS de erven van Oeds Lolkes naastligger ten westen Weverstraat ZZ 1804 267 53r
LOLKES, OEDS Oeds Lolkes huistimmerman Weverstraat 1806 267 285v
LOLKES, REIN mede vroedschap Rein Lolkes koper lege plaats van 46 x 22 voet met nog een plaats westwaarts van 20 x 18 voet Weeshuisstraat 1663 238 186v
LOLKES, REIN vroedsman Rein Lolkes curator Kerkpad WZ 1665 239 4va
LOLKES, REIN wijlen vroedsman Rein Lolkes Weeshuisstraat 1693 243 63r
LOLKES, REIN de weduwe van Rein Lolkes eigenaar onbekend 1699 244 9r
LOLKES, REINER de weduwe van Reyner Lolkes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 25 1687 242 175r
LOLKES, RINSKE Rinse Lolkes , burger Heiligeweg 19 1642 234 164v
LOLKES, SIEUWKE Siou Lolkes Zoutsloot ZZ 1641 234 132v
LOLKES, SIEBREN wijlen Sybren Lolkes Schritsen NZ 1796 264 318v
LOLKES, SIEBREN wijlen Sybren Lolkes varenspersoon Raamstraat 3 1801 265 292r
LOLKES, SIEBREN wijlen Sybren Lolkes varenspersoon Schritsen 25 1801 265 293r
LOLKES, SIEBREN wijlen Sybren Lolkes varensgezel Lanen 22 1801 266 9r
LOLKES, SIETSE wijlen Sytse Lolkes Lanen 41 1719 246 35v
LOLKES, SIETSE het huis van de weduwe van Sytze Lolkes naastligger ten oosten Roeperssteeg 7 1672 240 113r
LOLKES, TJEERD Tjeerd Lolkes naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1694 243 112r
LOLKES, TJEMME Tjemme Lolkes verkoper Noorderhaven ZZ 1700 244 69v
LOLKES, TJERK Tjerk Lolkes , c.s. naastligger ten oosten Heiligeweg 48 1728 247 117v
LOLKES, TJERK Tjerk Lolkes naastligger ten westen Kruisstraat 1 1753 253 80r
LOLKES, TRIJNTJE Trijntie Lolkes Brouwersstraat 11 1725 246 235v
LOLKES, TRIJNTJE Trijntie Lolkes Rozengracht 1735 249 45v
LOLKES, TRIJNTJE Trijntie Lolkes , burger Brouwersstraat 11 1739 250 21v
LOLKES, TRIJNTJE Trijntje Lolkes Hoogstraat 7 1788 262 278r
WESTRA, TRIJNTJE LOLKES Trijntje Lolkes Westra Rozengracht 50 1788 262 285v
WESTRA, TRIJNTJE LOLKES Trijntje Lolkes Westra Voorstraat 66 1788 262 297r
LOLKES, WESSEL Wessel Lolkes naastligger ten oosten Lanen 50 1810 268 352v
LOLKES, WESSEL Wessel Lolkes naastligger ten westen Lanen 54 1810 269 110r
LOLKES, WILLEMKE Willemke Lolkes Lombardstraat 1793 264 140v
LOLKES, IETJE Ydtie Lolkes huurder Romastraat 6 1693 243 45v
LOLKES, IETJE Ytje Lolkes huurder voorbovenkamer Lanen 48 1808 268 76r
LOLKES, IETJE Yttie Lolkes , e.a. naastligger ten noorden Hofstraat 17 1692 243 17v
KOK, AALTJE LOLLES Aeltje Lolles Cock verkoper Gardenierstraat 7 1726 246 268v
LOLLES, KLAASKE Claaske Lolles koper huis Kerkpoortstraat 31 1808 268 47v
KOK, KLAASKE LOLLES Claeske Lolles Kok, burger Grote Kerkstraat 29 1727 247 32v
LOLLES, FOKJE wijlen Fockjen Lolles Voorstraat 47 1671 240 5ra
LOLLES, GRIETJE Grietie Lolles onbekend 1726 246 259v
LOLLES, GRIETJE Grytje Lolles Both Apothekerstraat 1731 248 24v
LOLLES, HIELKJE Hylck Lolles Hoogstraat NZ 1633 233 111r
LOLLES, JAKOB Jacob Lolles schoenmaker naastligger ten westen Schritsen 56 1736 249 130v
LOLLES, JAKOB het perk van Jacob Lolles naastligger ten noorden Schritsen 56westac 1739 250 37v
LOLLES, JAKOB perk van Jacob Lolles naastligger ten noorden Schritsen 56westac 1744 251 31v
LOLLES, JAKOB wijlen Jacob Lolles koopman Kerkpoort (gebied) 1748 251 216r
LOLLES, JAKOB de weduwe van Jacob Lolles naastligger ten westen Lanen 72 1748 251 241v
LOLLES, JAKOBJE de weduwe van Jacob Lolles , c.s. naastligger ten westen Schritsen 61 1758 254 167v
KOK, JAKOB LOLLES Jacob Lolles Cock mr. schoenmaker en leerlooier koper leerlooiers perk Schritsen 56 1731 248 9v
KOK, JAKOB LOLLES Jacob Lolles Cock, c.u. mr. schoenmaker en leerlooier naastligger ten noorden (koper) Schritsen 56 1731 248 9v
KOK, JAKOB LOLLES Jacob Lolles Cocq mr. schoenmaker Romastraat NZ 1728 247 116v
KOK, JAKOB LOLLES Jacob Lolles Kock mr. schoenmaker koper 1/2 schoenmakersperk Schritsen 56 1721 246 100r
KOK, JAKOB LOLLES perk van Jacob Lolles Kock naastligger ten noorden Schritsen ZZ 1721 246 118v
KOK, JAKOB LOLLES Jacob Lolles Kok, c.u. mr. schoenmaker koper huis Schritsen 57 1739 250 34v
KOK, JAKOB LOLLES Jacob Lolles Kok mr. schoenmaker koper 1/2 perk Rozenstraat 1740 250 113v
KOK, JAKOB LOLLES de weduwe van Jacob Lolles Kok naastligger ten oosten Lanen 66 1750 252 100r
KOK, JAKOB LOLLES de weduwe Jacob Lolles Kok naastligger ten westen Lanen 72 1753 253 123r
LOLLES, JAN Jan Lolles , burger koper huis met een plaats erachter Zuiderhaven NZ 1642 234 162v
LOLLES, JAN Jan Lolles verkoper Hoogstraat ZZ 1660 238 16r
LOLLES, JAN het hoff van wijlen Jan Lolles naastligger ten westen onbekend 1670 240 18r
LOLLES, JAN wijlen Jan Lolles Franekereind 18 1720 246 61r
LOLLES, Tiaeerd Lolles naastligger ten oosten onbekend 1648 236 14v
LOLLES, TJEERD Tieerd Lolles , burger koopman naastligger ten oosten Droogstraat 24 1650 236 135r
LOLLES, TJEERD Tieerd Lolles , burger koopman verkoper Droogstraat 24 1650 236 135r
LOLLES, TJEERD de erfgenamen van Tieerd Lolles naastligger ten oosten Droogstraat 1660 238 32v
LOLLES, TJEERD Tjaert Lolles , c.u. gortmaker huurder Lanen NZ 1685 242 78v
LOLLES, TJEERD de erven van Tjeerd Lolles naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1665 239 32v
LOLLES, TJEERD Tjeerd Lolles verkoper Voorstraat 47 1671 240 38v
LOLLES, TJEERD Tjeerd Lolles verkoper Kerkpoortstraat 25 1671 240 39r
LOLLES, TJEERD Tjeerd Lolles verkoper Weverstraat 1671 240 39v
LOLLES, TJEERD Tjeerd Lolles eigenaar van 1/4 Voorstraat 47 1671 240 5ra
LOLLES, TJEERD Tjeerd Lolles Romastraat NZ 1680 241 68r
LOLLES, TJEERD de gorterij van Tjeerd Lolles naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1681 241 129r
LOLLES, TRIJNTJE Trijn Lolles Sint Christoffelsteeg WZ 1675 240 206r
LOLLES, TRIJNTJE wijlen Trijntie Lolles Bildtpoort (gebied) 1709 245 93r
LOLLES, TRIJNTJE wijlen Trijntie Lolles Voorstraat 30 1709 245 97v
STEENSMA, WIEBE LOLLES Wybe Lolles Steensma steenbakker / mederechter koper huis en pakhuis (voormalige zeepziederij) (was mederechter van Franekeradeel) Noordijs 4 1756 254 27r
STEENSMA, WIEBE LOLLES Wybe Lolles Steensma rechter en koopman koper Brouwerij 't Hart, huis, tuintje, mouterij, tapperij en paardenstalling (mederechter in Franekeradeel ) Simon Stijlstraat 6 1756 254 47v
KOK, AALTJE Aeltie Lollus Cock verkoper 1/4 Schritsen NZ 1726 246 248v
HOEK, KLAASKE Claeske Lollus Hoek verkoper 1/4 Schritsen NZ 1726 246 248v
KOK, GRIETJE Grietie Lollus Cock verkoper 1/4 Schritsen NZ 1726 246 248v
KOK, JAKOB Jacob Lollus Cock verkoper 1/4 Schritsen NZ 1726 246 248v
LOUISES, ALLERT de weduwe van Allert Louis naastligger ten noorden Lombardstraat 1780 259 283v
LOUISES, MAAIKE Maycke Louises Cartouw verkoper Romastraat ZZ 1676 240 240r
TABES, LOURENS Annaus Lourens Tabes koopman verkoper Zoutsloot ZZ 1788 263 17r
TABES, ANNE LOURENS Anneus Lourens Tabes naastligger ten oosten Zoutsloot 1773 258 128r
TABES, ANNE LOURENS Anneus Lourens Tabes verkoper Zoutsloot 1773 258 128r
TABES, ANNE LOURENS Anneus Lourens Tabes koopman verkoper Noordijs 7 1792 264 14r
TABES, ANNE LOURENS Anneus Lourens Tabes koopman verkoper Noordijs 12 1792 264 31r
TABES, ANNE LOURENS Anneus Lourens Tabes, burger verkoper ten zuiden van Harlingen 1795 264 264v
TABES, ANNE LOURENS Anneus Lourens Tabes, burger verkoper Noorderhoofd 1 1795 264 265v
TABES, ANNE LOURENS Anneus Lourens Tabes verkoper Wasbleek 1795 264 281r
TABES, ANNE LOURENS Anneus Lourens Tabes verkoper Zuiderhaven 2 1799 265 187r
LOURENS, BOTE wijlen Bote Lourens Lanen 17 1788 262 268r
TUININGA, BOTE LOURENS wijlen Bote Lourens Tuininga Lanen NZ 1779 259 303r
LOURENS, KARST Carst Lourens , c.u. verkoper Karremanstraat 24 1641 234 150r
LOURENS, KLAAS Claas Lourens naastligger ten westen Lanen 78 1792 264 59r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Coster koper huis Schritsen 1774 258 157v
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Coster naastligger ten oosten Lanen 76 1782 260 288r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Coster mr. slager koper huis Brouwersstraat 18 1789 263 159r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Coster mr. slager verkoper Hoogstraat 41 1791 263 313r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Coster, c.u. naastligger ten noorden Brouwersstraat 22 1792 264 8r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Coster mr. slager koper huis, stalling en wagenhuis Steenhouwersstraat 4 1799 265 160r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Koster mr. slager koper huis Lanen 76a 1780 259 257r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Koster mr. slager naastligger ten zuiden Lanen 76a 1780 259 257r
LOURENS, GRIETJE Grietie Lourens , burgerse verkoper Rozengracht 40 1648 236 9v
LOURENS, HENDRIK Hendrick Lourens , c.u. koper huis Romastraat ZZ 1718 246 30r
LOURENS, HESSEL Hessel Lourens stadskorenmeter verkoper van 1/4 Franekereind 30 1693 243 27r
ASPEREN, HESSEL LOURENS burgervaandrig Hessel Lourens Asperen gortmaker verkoper Grote Bredeplaats 35 1689 242 289r
ASPEREN, HESSEL LOURENS burgervaandrig Hessel Lourens Asperen gortmaker verkoper Rinnertspijp OZ 1689 242 289r
LOURENS, JAKOB Jacob Lourens mr. gortmaker verkoper van 1/4 Franekereind 30 1693 243 27r
LOURENS, JAKOB Jacob Lourens Franekereind 1716 245 271r
LOURENS, JAKOB Jacob Lourens koopman koper huis Noorderhaven 85 de Drie Kaarsen 1747 251 170r
LOURENS, JAKOB Jacob Lourens koopman verkoper Noorderhaven 85 1749 252 1r
LOURENS, JAKOB Jacob Lourens huurder Karremanstraat 20 1751 252 136v
LOURENS, JAKOB Jacob Lourens , n.u. naastligger ten noorden Hoogstraat 19 1753 253 103v
LOURENS, JAKOB Jacob Lourens rogverschieter Droogstraat ZZ 1757 254 85v
ASPEREN, JAKOB LOURENS Jacob Lourens Asperen mr. gortmaker koper koestal Weverstraat NZ 1693 243 28r
LOURENS, JAN Jan Lourens , c.u. verkoper Spijkerboor (gebied) ZZ 1710 245 121v
LOURENS, JAN Jan Lourens , burger varend persoon koper huis Schritsen 13 1757 254 109v
LOURENS, JAN Jan Lourens , c.u. huurder Schritsen 13 1764 256 49r
LOURENS, JAN Jan Lourens varenspersoon verkoper Schritsen 13 1764 256 49r
LOURENS, JAN Jan Lourens naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ 1766 256 212v
LOURENS, JAN Jan Lourens matroos op het Prinsenjacht koper huis Hofstraat 13 1781 260 151v
LOURENS, JAN Jan Lourens eigenaar en bewoner Zuiderstraat ZZ 1781 260 161v
LOURENS, JAN Jan Lourens matroos op 't Jacht verkoper Zuiderstraat ZZ 1781 260 161v
LOURENS, JAN Jan Lourens bewoner Zuiderstraat ZZ 1782 260 198r
KOSTER, KLAAS LOURENS Klaas Lourens Koster verkoper Steenhouwersstraat 4 1811 269 147r
LOURENS, LIJSBET Lijsbeth Lourens Kerkpoortstraat 39 1665 239 13v
KOSTER, LIJSBET LOURENS Lijsbeth Lourens Koster Voorstraat 62 1776 259 12v
LOURENS, MARIA Maria Lourens Grote Kerkstraat 41 1787 262 157r
LOURENS, MARIA Maria Lourens Noordijs 10 1789 263 123r
LOURENS, Marij Lourens koper kamer Zeilmakersstraat OZ 1670 240 13ar
LOURENS, MARIA Marijke Lourens Rapenburg NZ 1804 267 78r
LOURENS, MARIA Marijke Lourens Ruyl Voorstraat 101 1781 260 70v
LOURENS, MAAIKE hof en huis van Mayke Lourens , e.a. naastligger ten zuiden Franekereind 30 1693 243 27r
LOURENS, MAAIKE hof en huis van Mayke Lourens , e.a. naastligger ten westen Franekereind 30 1693 243 27r
LOURENS, MAAIKE Mayke Lourens verkoper van 1/4 Franekereind 30 1693 243 27r
ASPEREN, MAAIKE LOURENS Mayke Lourens Asperen Noordijs OZ 1697 243 318v
LOURENS, PIETER Pytter Lourens naastligger ten oosten (weduwnaar) Noorderhaven 11 1657 237 119v
LOURENS, PIETER de weduwe van Pytter Lourens zeilmaker naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1668 239 173r
LOURENS, SIJKE Sijke Lourens Franekereind 30 1693 243 27r
LOURENS, TEUNIS Teunis Lourens naastligger ten westen Rinnertspijp WZ 1795 264 244v
KOSTER, TEUNIS LOURENS Teunis Lourens Koster naastligger ten westen Grote Bredeplaats 31 1798 265 98v
KOSTER, TEUNIS LOURENS Theunis Lourens Coster naastligger ten westen Grote Bredeplaats 31 1783 261 119r
KOSTER, TEUNIS LOURENS Theunis Lourens Koster mr. slager verkoper Grote Ossenmarkt ZZ 1802 266 174v
LOURENS, TEUNIS Thuenis Lourens naastligger ten noorden Kerkpoortstraat WZ 1695 243 120r
LOURENS, TJALLING Tjalling Lourens dopjeswever koper dwarshuis Both Apothekerstraat OZ 1669 239 210v
LOURENS, TJALLING de erven van Tjalling Lourens naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ 1711 245 144r
LOURENS, TJALLING Tjallingh Lourens mr. dopjeswever koper huis Grote Kerkstraat 35 1689 242 275r
LOURENS, TRIJNTJE grondpacht uit het huis van Trijntie Lourens Zuiderhaven ZZ 1674 240 141v
LOURENS, TRIJNTJE Trijntje Lourens huurder Schritsen 1 1761 255 63r
, PIETER Pieter Lourensen koper huis Lanen 34 1801 265 286r
LOUWS, ARJEN wijlen Arjen Lous beeldhouwer naastligger ten westen Grote Bredeplaats 8a 1727 247 5r
LOUWS, KLAAS Claes Lous naastligger ten noorden onbekend 1647 236 2r
LOUWS, DIRK Dirck Lous Haemer koper huis Moriaanstraat de Jonge Prins 1646 235 224v
LOUWS, DIRK Dirck Lous Hammerts naastligger ten noorden Nieuwstraat 40 1658 237 149r
LOUWS, HILTJE Hiltie Lous verkoper Sint Odolphisteeg OZ 1649 236 66v
LOUWS, JAKOB wijlen Jacob Lous Zuiderhaven NZ 1642 234 162v
LOUWS, REINER Reiner Lous naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1661 238 77v
LOUWS, REIN Reyn Lous , c.u. mr. ijzersmid koper huis en houtstek Zuiderpoort (gebied) 1664 238 218r
LOUWS, REIN Reyn Lous , c.u. mr. ijzersmid huurder Zuiderpoort (gebied) 1664 238 218r
LOUWS, SIETSE Sytse Lous , burger kleermaker bieder hoekhuis Bildtstraat WZ 1649 236 57r
LOUWS, JAKOB Jacob Louues , burger koper huis genaamd het Wit Hert onbekend het Wit Hert 1661 238 103v
LOUWS, WILLEM Willem Louus verkoper Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v
LOURENS, ANDRIES Andries Louwerens , burger koper kamer onbekend 1642 234 180r
LOURENS, KORNELIS Cornelis Louwerens , c.u. en c.s. huurder Hoogstraat 32 1740 250 125v
LOURENS, FEIKJE Feikien Louwerens Kerkpoortstraat 1734 248 304v
LOURENS, FEIKJE Feykien Louwerens Schritsen 48 1734 248 312v
LOURENS, PIETER Pytter Louwerts huisman verkoper Franekerpoort (gebied) 1700 244 35r
LOUWS, GEERT Geert Louwes naastligger ten oosten hof van Molenpad 1706 244 330v
LOUWS, GERRIT Gerryt Louwes naastligger ten oosten Hondenstraat 8 1790 263 205v
LOUWS, HILTJE Hiltie Louwes verkoper Hofstraat ZZ 1719 246 54v
HANEKUIK, JANKE LOUWS Janke Louwes Hanekuik Zoutsloot 1719 246 43r
LOUWS, TEUNIS Teunis Louwes koper huis en 2 schuren Kerkpoortstraat 38 1689 242 282r
LOUWS, WILLEM Willem Louwes koopman naastligger ten westen Rozengracht ZZ 1788 262 305r
LOURENS, KLAAS Claas Louwrens koster naastligger ten oosten Lanen 76 1790 263 268r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Louwrens Coster mr. slager Sint Jacobstraat 3 1801 266 44v
LOURENS, KORNELIS Cornelis Louwrens , c.u. huurder voorste deel Hoogstraat 32 1740 250 96ar
LOURENS, FIEKE Fijke Louwrens Kerkpoortstraat 1738 249 273v
LOURENS, GRIETJE Grietje Louwrens Weeshuisstraat NZ 1786 262 109v
LOURENS, JAKOB Jacob Louwrens Amack koper achter en voorkamer met de plaats daartussen Peterseliestraat 1683 241 242v
LOURENS, JAN Jan Louwrens zeevarende koper woning Zuiderhaven 18 1707 245 21r
KLINKHAMER, JAN LOURENS Jan Louwrens Klinkhamer verkoper Sint Jacobstraat 4 1754 253 143r
KOSTER, LIJSBET LOURENS Lijsbert Louwrens Coster verkoper Voorstraat 62 1785 262 14r
LOURENS, MARIA Marij Louwrens geniaarde koper Romastraat 1786 262 76r
LOURENS, MAAIKE Mayke Louwrens verkoper Sint Jacobstraat 4 1754 253 143r
LOURENS, PIETER de erven van Pyter Louwrens naastligger ten westen Noorderhaven 15 1681 241 156v
LOURENS, TEUNIS Theunis Louwrens naastligger Zuiderhaven 25 1786 262 97v
LOURENS, TEUNIS Theunis Louwrens naastligger ten oosten Grote Bredeplaats NZ 1789 263 65v
LOURENS, TJALLING de erven van Tjalling Louwrens naastligger ten noorden Hofstraat 15 1707 245 9r
LOURENS, TJALLING de erven van Tjalling Louwrens naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ 1707 245 17r
LOURENS, TJALLING Tjallingh Louwrens , burger mr. dopjeswever verkoper Rapenburg 1688 242 261r
LOURENS, TJITSKE Tjietske Riemke Louwrens verkoper Sint Jacobstraat 4 1754 253 143r
LOURENS, WIEBREN Wijbren Louwrens naastligger ten oosten Zoutsloot 1696 243 192r
LOURENS, WIEBREN Wybren Louwrens turfdrager koper 2 kamer aan elkanderen William Boothstraat OZ 1686 242 152r
LOURENS, WIEBREN Wybren Louwrens naastligger ten oosten Zoutsloot 1701 244 115r
LOUWS, ALBERT Albert Louws naastligger ten westen Nieuwstraat WZ 1777 259 85r
LOUWS, ALLERT wijlen Allard Louws Zoutsloot 115 1782 260 177v
LOUWS, ARJEN Arjen Louws , c.u. beeldhouwer koper huis Noorderhaven 10 1716 245 273v
LOUWS, ARJEN Arjen Louws beeldhouwer koper huis CA (na tauxatie gaan alle goederen behalve haardijzer in de voorkamer naar kopers) Grote Bredeplaats 6b 1725 246 240r
LOUWS, BERBER weduwe Berber Louws naastligger ten westen Karremanstraat 1725 246 235r
LOUWS, BERBER weduwe Berber Louws verkoper Karremanstraat 1725 246 235r
LOUWS, BERBER wijlen Berber Louws erflater Bildtstraat 1 1728 247 3va
TUININGA, BOTE LOUWS Bote Louws Tuininga, ongehuwd meerderjarig jongman koper huis Heiligeweg 62 1805 267 187r
LOUWS, FEDDE Fedde Louws mr. glazenmaker koper kamer met loods en plaats en het medegebruik van de steeg Brouwersstraat WZ 1668 239 163r
LOUWS, FEDDE Fedde Louws mr. glasmaker verkoper Brouwersstraat WZ 1674 240 150r
LOUWS, FEDDE eerder in bezit van Fedde Louws , c.s. glazenmaker Brouwersstraat WZ 1674 240 153r
LOUWS, FEDDE Fedde Louws William Boothstraat 27 1676 240 222r
LOUWS, FEDDE mr. Fedde Louws , nom. liberorum onbekend 1677 240 269r
LOUWS, GRIETJE Grietje Louws Hondenstraat 4 1807 267 343v
LOUWS, HANS Hans Louws , e.a. huurder Wasbleek 1766 256 148r
LOUWS, HILTJE Hiltie Louws Gardenierstraat NZ 1701 244 106r
LOUWS, HILTJE Hiltie Louws Gardenierstraat NZ 1701 244 117r
LOUWS, HILTJE Hiltie Louws Grote Kerkstraat 1701 244 120v
LOUWS, HILTJE Hiltie Louws Grote Kerkstraat NZ 1710 245 106r
LOUWS, HILTJE Hiltie Louws Grote Kerkstraat NZ 1710 245 106r
LOUWS, HILTJE Hiltie Louws verkoper Grote Kerkstraat 33 1734 248 317r
LOUWS, HILTJE Hiltie Louws verkoper van 2/10 Franekereind ZZ 1738 249 357r
LOUWS, HILTJE Hiltie Louws Franekereind ZZ 1738 249 357r
LOUWS, HILTJE Hiltie Louws verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 40 1739 250 26v
LOUWS, JAN Jan Louws verkoper Karremanstraat 27 1633 233 124v
LOUWS, JAN Jan Louws , c.u. huurder Bildtpoort (gebied) 1760 255 24v
LOUWS, JAN Jan Louws , c.u. huurder Kerkpoortstraat 9 1766 256 156v
LOUWS, JAN Jan Louws naastligger ten westen Karremanstraat WZ 1769 257 136v
LOUWS, JAN Jan Louws , c.u. huurder Karremanstraat WZ 1788 262 256v
LOUWS, JAN Jan Louws koper huis en tuin Droogstraat ZZ 1788 263 19v
LOUWS, JAN Jan Louws huurder Droogstraat ZZ 1788 263 19v
LOUWS, JAN Jan Louws verkoper Droogstraat NZ 1790 263 229r
LOUWS, JAN Jan Louws , c.u. en c.s. schipper huurder Lanen 76 1806 267 227v
LOUWS, LIJSBET Lijsbert Louws , burger Kerkpoort (gebied) 1735 249 54v
LOUWS, MAAIKE Maike Louws verkoper Vijverstraat ZZ 1662 238 154v
LOUWS, MARIA Marijke Louws Voorstraat 101 1787 262 215r
LOUWS, MARIA Marya Louws Noordijs 10 1801 265 303r
LOUWS, REIN Rein Louws naastligger ten oosten Heiligeweg 9 1665 239 31v
LOUWS, REIN de weduwe van Rein Louws naastligger ten oosten Heiligeweg 9 1670 240 27v
LOUWS, REINER Reiner Louws , burger koper huis met plaatsje en loods Heiligeweg 11 1662 238 123r
LOUWS, REIN de weduwe van Reyn Louws naastligger ten oosten Heiligeweg 9 1679 241 52r
LOUWS, REIN de weduwe van Reyn Louws naastligger ten oosten Heiligeweg NZ 1679 241 52r
LOUWS, REINER de weduwe van Reyner Louws naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 10 1679 241 27v
LOUWS, TEUNIS Teunis Louws , c.u. aanhandelaar paardestal Rapenburg ZZ 1699 244 13r
LOUWS, TEUNIS Theunis Louws geniaarde koper Kerkpoortstraat NZ 1686 242 109r
LOUWS, TJEERD de erfgenamen van Tjaard Louws secretaris verpachter grond Schritsen 36 1665 239 20v
LOUWS, TJEERD de erfgenamen van Tjaard Louws secretaris verpachter grond Schritsen 36 1665 239 20v
LOUWS, WILLEM Willem Louws , c.u. koper huis Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r
LOUWS, WILLEM Willem Louws naastligger ten zuiden Schritsen 4 1716 245 272r
LOUWS, IENTJE Yntje Louws huurder Kleine Kerkstraat 6 1810 269 40v
, DEBORA Debora Lubbarty verkoper ten zuiden van Harlingen 1667 239 94r
, SIKKE Sicco Lubberti koopman naastligger ten westen Noorderhaven ZZ 1679 241 15ra
, SIKKE Sicco Lubberti koopman naastligger ten westen Voorstraat 61 1679 241 16va
, SIKKE wijlen Sicco Lubberti wijnkoper naastligger ten oosten Noorderhaven 104 1681 241 39va
LUBBERTS, AALTJE Aeltie Lubberts , burger Kleine Bredeplaats WZ 1732 248 144r
LUBBERTS, AALTJE Aeltie Lubberts , burger Kleine Bredeplaats WZ 1733 248 195v
LUBBERTS, ANTJE wijlen Antje Lubberts Hoogstraat 19 1792 264 28v
LUBBERTS, ATSE Atze Lubberts mr. bakker koper huis en bakkerij Kerkpoortstraat NZ 1805 267 148r
LUBBERTS, ATSE Atze Lubberts mr. bakker naastligger ten zuiden Molenpad ZZ 1806 267 272r
LUBBERTS, ATSE Atze Lubberts naastligger ten zuiden Molenpad ZZ 1806 267 272r
LUBBERTS, ATSE Atze Lubberts naastligger ten zuiden Rapenburg 5 1808 268 20r
LUBBERTS, BERBER weduwe Berber Lubberts verkoper Hofstraat NZ 1721 246 108v
LUBBERTS, KLAASKE Claeske Lubberts verkoper Hofstraat NZ 1721 246 108v
LUBBERTS, JAN Jan Lubberts mr. chirurgijn Voorstraat 86 1684 242 49v
LUBBERTS, JAN mr. Jan Lubberts naastligger ten noorden Karremanstraat WZ 1699 243 398r
LUBBERTS, JAN Jan Lubberts , burger mr. chirurgijn verkoper Voorstraat 86 1700 244 80v
LUBBERTS, JAN Jan Lubberts mr. chirurgijn verkoper Karremanstraat 1701 244 95v
LUBBERTS, LUBBERT Lubbert Lubberts , burger koper woning Woudemansteeg 2 1667 239 100r
LUBBERTS, LUBBERT Lubbert Lubberts verkoper Woudemansteeg 2 1680 241 87r
LUBBERTS, OTTE Otte Lubberts bakker koper huis en bakkerij Voorstraat 23 1803 266 256v
LUBBERTS, PIETER Pyter Lubberts verkoper Kerkpoortstraat 1649 236 59r
LUBBERTS, ROELOF Roeleff Lubberts huis Schritsen 37 1641 234 124r
LUBBERTS, ROELOF Roeloff Lubberts Brinkhuis, burger schipper op Leeuwarden (trekveer-) koper huis Voorstraat 35 1699 244 1r
LUBBERTS, ROELOF wijlen Roelyff Lubberts Lanen 1646 235 210r
LUBBERTS, ROELOF Roelyff Lubberts naastligger ten westen Schritsen 43 1646 235 226v
LUBBERTS, SIKKE Sicke Lubberts , burger koopman koper huis Noordijs WZ 1650 236 130r
LUBBERTS, SIKKE Sicke Lubberts wijnkoper naastligger ten oosten Voorstraat 59 1668 239 172v
LUBBERTS, SUFFRIDUS wijlen notaris Suffridus Lubberts Hofstraat ZZ 1647 235 248r
LIEBBES, ALLE de erven van Alle Lubbes , c.s. naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 12 1752 253 28v
LIEBBES, ATSE Atze Lubbes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 53 1810 269 93r
LUCAS, EEBE Aebe Lucas naastligger ten westen Franekereind 19 1667 239 113v
LUCAS, LIJSBET Elizabeth Lucas verkoper Lanen 30 1808 268 61r
LUCAS, FREERK Freerk Lucas koper huis Heiligeweg 28 1724 246 202r
LUCAS, FREERK Freerk Lucas naastligger ten noorden Heiligeweg 26 1729 247 248v
LUCAS, FREERK Freerk Lucas naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1736 249 141r
LUCAS, FREERK Freerk Lucas mr. wever verkoper Heiligeweg 28 1736 249 151r
LUCAS, FREERK Freerk Lucas naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1741 250 186v
LUCAS, FREERK de weduwe van Freerk Lucas naastligger ten oosten Romastraat 1 1752 253 21r
LUCAS, FREERK wijlen Freerk Lucas , burger Romastraat NZ 1757 254 73r
LUCAS, HARMEN Harmen Lucas op zijn huis mag een wijnstok gelegd worden Hofstraat 16 1732 248 150r
LUCAS, HENDRIK Hendrick Lucas , burger koper dwarshuis of dwarskamer Zuiderhaven ZZ 1657 237 129r
LUCAS, HENDRIK Hendrik Lucas , c.u. bontwever bewoner?huurder Moriaanstraat 1726 246 253v
LUCAS, HENDRIK Hendrik Lucas mr. bontwever Franekerpoort (gebied) 1735 249 92v
LUCAS, HENDRIK Hendrik Lucas , c.u. huurder Both Apothekerstraat WZ 1747 251 181r
LUCAS, HENDRIK meerderjarige vrijgezel Hendrik Lucas mr. bontwever koper huis Molenpad 1 1750 252 57v
LUCAS, HENDRIK Hendrik Lucas mr. bontwever verkoper Molenpad 1 1752 252 228r
LUCAS, HENDRIK meerderjarig vrijgezel Hendrik Lucas mr. bontwever koper huis Molenpad 1754 253 154v
LUCAS, HENDRIK Hendrik Lucas naastligger ten westen Molenpad NZ 1758 254 174v
LUCAS, JOHANNA Johanneske Lucas Schritsen 13 1764 256 49r
LUCAS, JOHANNA Johanniske Lucas , burgerse Schritsen 13 1757 254 109v
LUCAS, LIJSBET Lijsbet Lucas verkoper van 1/2 Hofstraat 16 1741 250 147v
LUCAS, LIJSBET Lijsbeth Lucas verkoper als wettige erfgenaam van haar man Hofstraat NZ 1773 258 111v
LUCAS, Philipps Lucas verkoper Grote Ossenmarkt 11 1715 245 243v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koper Franekereind 6 1689 242 263v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koper huis en wagenhuis, zeer geschikt als koemelkerij en als zodanig in gebruik Nieuwstraat 40 1693 243 36r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas , burger koopman aanhandelaar huis, is het middelste van drie Noorderhaven 111 1693 243 57v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas , burger koopman koper huis en het onderhoud en gebruik van de steeg ten noorden William Boothstraat OZ 1694 243 111r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas , burger naastligger ten oosten William Boothstraat OZ 1694 243 111r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas , burger naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ 1694 243 111r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas , burger naastligger ten noorden William Boothstraat OZ 1694 243 111r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas , burger koopman koper Herenwaltje 12 1695 243 127v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas naastligger ten oosten Heiligeweg 68 1698 243 348r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopman naastligger ten noorden Zoutsloot 125 1699 244 16r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopman verkoper Zoutsloot 125 1699 244 16r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopman naastligger ten oosten Heiligeweg 64 1701 244 94v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas naastligger ten oosten Franekereind 4 1701 244 135v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopman Lanen 42 1707 245 33v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopman naastligger ten westen Franekereind 6 1714 245 222v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopman naastligger ten oosten Heiligeweg 68 1725 246 236r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas mr. wolkammer Franekereind 18 1739 250 62r
SALVERDA, FILIPPUS LUCAS Philippus Lucas Salverda Sint Jacobstraat OZ 1733 248 263v
LUCAS, PIETER Pyter Lucas , c.s. huurder Zuiderhaven 17 1751 252 241r
LUCAS, PIETER Pyter Lucas , c.s. mr. ijzersmid huurder Zuiderhaven 17 1751 252 243r
LUCAS, PIETER Pytter Lucas mr. ankersmid Franekereind 27 1740 250 134r
LUCAS, PIETER Pytter Lucas Oy mr. ijzersmid Zoutsloot ZZ 1741 250 151v
LUCAS, HANS kamer van de weduwe van Hans Luccas naastligger ten zuiden Lanen 1646 235 218r
LUCAS, Filypus Luicas koopman verkoper Noorderhaven NZ 1696 243 208v
BOS, LIJSBET LUCAS Lijsbet Luicas Bos koper huis Lanen 30achter 1742 250 238v
LUURTS, HARMEN Harmen Luiers verkoper Kerkpoortstraat NZ 1663 238 196v
, HARMEN Harmen Luiersen Vrijmoet naastligger ten zuiden Karremanstraat 1662 238 149r
, DIRK Dirk Luigens naastligger ten zuiden Noorderhaven ZZ 1724 246 209r
LUITJENS, May Luijtiens naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1651 236 165v
LUCAS, HARMEN Harmen Luikes mr. bontwever koper huis Hofstraat ZZ 1728 247 121r
HASE, HARMEN LUCAS de weduwe van oud burgemeester Harmen Luikes Haase naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1728 247 121r
LUITJENS, Yebbeltje Luitens , burger Nieuwstraat 10 1728 247 107r
LUITJENS, ABEL Abel Luitiens koper kamer nr.5 Zoutsloot 1660 238 7ar
LUITJENS, ABEL de weudwe van Abel Luitiens koper provisioneel Rommelhaven 1682 241 48ra
LUITJENS, GERBEN Gerben Luitiens mr. metselaar koper van 1/4 huis Hoogstraat 47 1679 241 39r
LUITJENS, GERBEN Gerben Luitiens verkoper van 1/4 Hoogstraat 47 1681 241 172r
ROORDA, PIETER LUITJENS Pieter Luitiens Roorda mr. smid verkoper Noorderhaven 110 1678 241 9v
ROORDA, PIETER LUITJENS Pieter Luitiens Roorda mr. stadssmid Prinsenstraat 2 1681 241 139r
ROORDA, PIETER LUITJENS Pieter Luitiens Roorda koper huis Lombardstraat 1682 241 187r
ROORDA, PIETER LUITJENS Pytter Luitiens Roorda, burger mr. smid koper huis Noorderhaven 110 de Gecroonde Werelt 1673 240 115r
LUITJENS, REMMERT Remmert Luitiens , c.u. koper woning of kamer Bargebuurt WZ 1716 245 269v
LUITJENS, REMMERT Remmert Luitiens , c.u. turfdrager koper huis Lammert Warndersteeg WZ 1721 246 94v
LUITJENS, REMMERT Remmert Luitiens , c.u. turfdrager koper dwarshuis Vianen ZZ 1721 246 102r
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luitiens koper huis CA en losse en vaste goederen Noorderhaven NZ 1726 246 277v
WESTRA, TIJS LUITJENS Tijs Luitiens Westra naastligger ten oosten Schritsen ZZ 1711 245 143r
LUITJENS, WESSEL Wessel Luitiens naastligger ten westen Weverstraat 1663 238 191v
LUITJENS, WESSEL Wessel Luitiens naastligger ten westen onbekend 1677 241 1v
LUITJENS, IETJE Ytie Luitiens huurder Zuiderhaven 29 1735 249 55v
LUITJENS, IETJE Ytie Luitiens huurder Zuiderhaven 29 1736 249 111v
LUITJENS, DOUWTJE Doutien Luities Zoutsloot NZ 1725 246 247r
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luities bewoner Romastraat 1725 246 245r
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luities verkoper Romastraat 1725 246 245r
LUITJENS, ABE Abbe Luitjens verkoper Heiligeweg NZ 1666 239 62v
WIJNGAARDEN, AAFKE LUITJENS Aefke Luitjens Wijngaarden verkoper Hofstraat 16 1701 244 110r
LUITJENS, ANDRIES wijlen Andries Luitjens Zuiderhaven 95 1729 247 254v
LUITJENS, DOUWTJE Doutjen Luitjens verkoper Zoutsloot NZ 1729 247 262r
LUITJENS, DOUWTJE Doutjen Luitjens verkoper van 1/7 van 15/16 Herenwaltje 1729 247 292v
LUITJENS, DOUWE Douwe Luitjens , burger schipper (boeier-) koper huis Zoutsloot NZ 1739 250 44v
LUITJENS, DOUWE de weduwe van Douwe Luitjens naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1748 251 239v
LUITJENS, DOUWE de weduwe van Douwe Luitjens naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1749 251 252r
LUITJENS, DOUWE wijlen Douwe Luitjens schipper Zoutsloot NZ 1750 252 96r
WALDA, HENDRIK LUITJENS Hendrik Luitjens Wolda Voorstraat 63 1752 253 4r
WALDA, HENDRIK LUITJENS Hendrik Luitjens Wolda Lanen 39 1752 253 5v
WALDA, HENDRIK LUITJENS Hendrik Luitjens Wolda Franekereind 20 1753 253 71r
WALDA, HENDRIK LUITJENS Hendrik Luitjens Wolda Noorderhaven ZZ 1753 253 95r
WALDA, HENDRIK LUITJENS Hendrik Luitjens Wolda Romastraat 25 1753 253 109r
WALDA, HENDRIK LUITJENS Hendrik Luitjens Wolda Ooievaarsteeg 11 1754 253 155v
ROORDA, JAAIKE LUITJENS Jaike Luitjens Roorda, burger verkoper Peterseliestraat 1738 249 258r
ROORDA, JAAIKE LUITJENS Jaike Luitjens Roorda koper Noorderhaven 6 1748 251 209r
ROORDA, JAAIKE LUITJENS Jaike Luitjens Roorda naastligger ten oosten Noorderhaven 6 1748 251 209r
LUITJENS, JAN de weduwe van Jan Luitjens naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1665 239 17r
ROORDA, LUITJENS Leendeert Luitjens Roorda mr. ijzersmid verkoper Noorderhaven 6 1748 251 209r
ROORDA, LEENDERT LUITJENS Leendert Luitjens Roorda mr. ijzersmid Noorderhaven 34 1738 249 281v
ROORDA, LEENDERT LUITJENS Leendert Luitjens Roorda oud mr. ijzersmid verkoper van 1/3 Noorderhaven 6 1759 254 194v
ROORDA, LEENDERT LUITJENS Leendert Luitjens Roorda oud mr. ijzersmid verkoper van 1/3 Noorderhaven 8 1759 254 196v
ROORDA, PIETER LUITJENS Pytter Luitjens Roorda mr. ijzersmid Zuiderhaven 17 1741 250 6ra
LUITJENS, REMMERT Remmert Luitjens naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ 1730 247 319v
LUITJENS, REMMERT Remmert Luitjens , burger verkoper Bargebuurt 1730 247 330r
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luitjens , burger koper huis Moriaanstraat NZ 1738 249 337v
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luitjens , burger brugman verkoper Noorderhaven NZ 1738 249 291r
LUITJENS, REMMERT wijlen Rimmert Luitjens Moriaanstraat NZ 1754 253 138r
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luitjens koopsom komt ten goede aan Rapenburg ZZ 1759 254 189v
LUITJENS, RINNERT wijlen Rinnert Luitjens oud brugman Zuiderhaven 18 1760 255 43r
LUITJENS, TIJS Thijs Luitjens , c.u. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1700 244 76r
LUITJENS, TIJS Thijs Luitjens houtmolenaar verkoper ten zuiden van Harlingen 1700 244 76r
WESTRA, TIJS LUITJENS Thijs Luitjens Westra houtmolenaar ten zuiden van Harlingen 1703 244 192r
ROORDA, TRIJNTJE LUITJENS bejaarde vrijster Trijntie Luitjens Roorda koper huis Noorderhaven 6 1748 251 209r
ROORDA, TRIJNTJE LUITJENS Trijntje Luitjens Roorda (ongehuwde dochter ) Noorderhaven 8 1759 254 196v
LUITJENS, WESSEL Wessel Luitjens naastligger ten westen Weverstraat ZZ 1663 238 181v
LUITJENS, WESSEL Wessel Luitjens naastligger ten westen Weverstraat 1663 238 20ar
LUITJENS, WIETSKE Wytske Luitjens , burger Zuiderpoort (gebied) 1695 243 138v
LUITJENS, Yefke Luitjens naastligger ten oosten Achterstraat 11 1772 258 16r
ROORDA, IEMKJE LUITJENS Ymkje Luitjens Roorda Drie Roemerssteeg 3 1789 263 113v
LUITJENS, IEMKJE Ymkjen Luitjens naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg 5 1752 253 15v
ROORDA, IEMKJE LUITJENS Ymkjen Luitjens Roorda verkoper van 1/3 Noorderhaven 6 1759 254 194v
ROORDA, IEMKJE LUITJENS Ymkjen Luitjens Roorda verkoper van 1/3 Noorderhaven 8 1759 254 196v
, KLAAS Klaas Luitjers Nieuwstraat WZ 1731 248 58v
BOER, ATE LUITJENS Ate Luitjes de Boer koper huis en tuin Nieuwstraat 13 1809 268 194r
LUITJENS, DOUWTJE Doutje Luitjes naastligger ten zuiden Schritsen 36 1728 247 208r
LUITJENS, DOUWTJE Doutje Luitjes verkoper Schritsen 36 1728 247 208r
LUITJENS, LIJSBET Elisabeth Luitjes koper Anjelierstraat 27 1808 268 69v
LUITJENS, LIJSBET Elisabeth Luitjes Lanen 48 1808 268 76r
LUITJENS, FEMKE Fimke Luitjes Grote Bredeplaats 7 1802 266 173r
FABER, JAN LUITJENS Jan Luitjes Faber mr. banketbakker koper huis Voorstraat 51 de Leren Emmer 1802 266 110v
FABER, JAN LUITJENS Jan Luitjes Faber mr. koek- en banketbakker koper huis Sint Odolphisteeg 4 1809 268 186r
FABER, JAN LUITJENS Jan Luitjes Faber banketbakker koper huis, tuin en stallen Voorstraat 42 1809 268 287r
FABER, JAN LUITJENS Jan Luitjes Faber banketbakker koper huis, tuin en stallen Lanen 63 1809 268 287r
LUITJENS, LIJSBET Lijsbert Luitjes koper huis Noorderhaven 8 1803 266 300r
LUITJENS, LIJSBET Lijsbert Luitjes verkoper Noorderhaven 8 1807 267 352r
LUITJENS, PIETER Pieter Luitjes mr. ijzersmid naastligger ten westen Noorderhaven 3 1804 267 51v
LUITJENS, PIETER Pieter Luitjes huurder Noorderhaven 1 1809 268 308r
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luitjes brugman Nieuwstraat WZ 1731 248 58v
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luitzens brugman geniaarde koper Gardenierstraat 1738 249 226v
LUDOLFS, Bart Lulofs Zoutsloot NZ 1708 245 69r
LIEPPES, Tjacko Luppes , c.u. herbergier huurder voorhuis Zuiderhaven 91 1677 240 252v
, G. G. Luppus commies huurder Grote Bredeplaats 4 1759 254 228r
LUITJENS, DOUWTJE Doutien Lutiens Droogstraat 1725 246 229r
ROORDA, JAAIKE LUITJENS Jaike Lutjens Roorda Peterseliestraat 1725 246 225v
ROORDA, JAAIKE LUITJENS Jaike Lutjens Roorda Peterseliestraat 1725 246 225v
, HANS Hans Luycas naastligger ten oosten Schritsen 1633 233 127v
LUCAS, ABE Abbe Luyckes naastligger ten westen Franekereind 19 1664 238 231r
, LIEUWKJE Luykjen Luykjes , burger Kromme Elleboogsteeg OZ 1729 247 241r
LUURTS, HARMEN Harmen Luyrs naastligger ten oosten voor de 2 kamers Achterstraat 1684 242 46v
LUURTS, wijlen Lavinus Luyrs Achterstraat 1688 242 222v
, HARMEN Harmen Luyrsen Vrijmoet naastligger ten zuiden Bildtstraat WZ 1658 237 161v
LUURTS, HARMEN de tuin van Harmen Luyrts naastligger ten westen Karremanstraat WZ 1699 243 398r
LUITJENS, MAAIKE May Luytiens naastligger ten zuiden Zuiderstraat 1641 234 153v
LUITJENS, MAAIKE May Luytiens naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1650 236 135v
LUITJENS, NANNE Nanne Luytiens naastligger ten oosten Hofstraat NZ 1633 233 109r
ROORDA, PIETER LUITJENS Pieter Luytiens Roorda mr. stadssmid koper huis Noorderhaven ZZ 1682 241 228r
ROORDA, PIETER LUITJENS Pieter Luytiens Roorda verkoper Noorderhaven 6 1698 243 386v
ROORDA, PIETER LUITJENS Pytter Luytiens Roorda geniaarde koper Zuiderhaven ZZ 1686 242 108v
LUITJENS, HILTJE wijlen Hiltie Luyties Brouwersstraat 1633 233 120r
LUITJENS, JAN Jan Luyties smid naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1633 233 114v
LUITJENS, JAN Jan Luyties Brouwersstraat 1633 233 120r
LUITJENS, JAN wijlen Jan Luyties smid Zuiderhaven NZ 1634 233 129r
LUITJENS, ABE Abe Luytjens naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ 1665 239 23r
LUITJENS, DOUWE Douwe Luytjens bewoner Vijver OZ 1759 254 224v
LUITJENS, GERBEN Gerben Luytjens mr. metselaar huurder Hoogstraat 1685 242 63v
LUITJENS, PIETER de weduwe van Pieter Luytjens naastligger ten zuiden Zuiderhaven 27 1730 247 326v
ROORDA, PIETER LUITJENS Pytter Luytjens Roorda mr. smid koper huis Noorderhaven 82 de Korenbeurs 1684 242 54r
LUITJENS, TIJS Thijs Luytjens koper 3/8 (?) pakhuis Zuiderhaven 1684 242 45v
LUITJENS, TIJS Thijs Luytjens houtmolenaar Zuiderhaven 73oost 1699 243 397v
LUITJENS, IETJE Yttje Luytjens , c.s. huurder Grote Bredeplaats 6b 1763 255 256v
LIEKELES, ANTJE Antie Lyckeles koper huis Nieuwstraat 16 1681 241 145v
LIEKELES, FREERK Freerk Lyckeles schipper (schuit-) koper Noorderhaven 24 1784 261 200r
LIEKELES, JAKOB tamboer Jacob Lyckles , c.u. tamboer onder kapt. Burmania koper huis met halve eigendom van de steeg Kerkpoortstraat 1659 237 193r
LIEKELES, JAKOB Jacob Lyckles Moriaanstraat 1679 241 30r
LIEKELES, JAN Jan Lyckles schipper huurder (per week) Weeshuisstraat NZ 1803 266 193r
LIEKELES, JELLE Jelle Lyckles grafmaker verkoper onbekend 1732 248 111r
LIEKELES, PIETER Pytter Lyckles schuitvoerder verkoper Lanen ZZ 1685 242 68r
LIEKELES, PIETER Pytter Lyckles , burger schuitvaarder verkoper Vijverstraat NZ 1685 242 90r
LIEKELES, RUURD Ruyrd Lyckles mr. blokmaker koper door niaar huis genaamd het Moriaantje Noorderhaven 2 het Moriaantje 1733 248 241v
LIEKELES, RUURD Ruyrd Lyckles naastligger ten oosten Noorderhaven 2 1733 248 241v
LIEKELES, JELLE Jelle Lykeles grafmaker naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 44 1742 250 233r
LIEKELES, JELLE Jelle Lykeles , burger grafmaker verkoper Grote Kerkstraat 44 1742 250 233r
LIEKELES, JELLE Jelle Lykeles naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40 1751 252 142r
LIEKELES, TJEPKE Tjepke Lykeles , c.u. koper huis Prinsensteeg ZZ de Nieuwe Pinas 1720 246 64v
, JOUKE wijlen Joucke Lykes Zuiderhaven ZZ 1678 241 5v
LIEKELES, FREERK Freerks Lykles , c.u. huurder Rommelhaven 11 1772 258 7v
LIEKELES, GEPKE Gepke Lykles , burger Lanen 16 1737 249 210r
LIEKELES, GEPKE Gepke Lykles winkelierse verkoper Lanen 16 1745 251 3ra
LIEKELES, JAN Jan Lykles huurder tussenliggend perceel dat nu verkocht is Noorderhaven 58achter 1799 265 189r
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles doodgraver koper huis, stal en tuin Kerkpad WZ 1730 247 325v
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles doodgraver naastligger ten noorden Kerkpad OZ 1731 248 59v
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles grafmaker naastligger ten noorden Romastraat NZ 1737 249 195r
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles grafmaker naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 44 1737 249 217v
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles naastligger ten noorden Romastraat 1749 251 259v
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles , c.s. naastligger ten noorden Kerkpad 16 1751 252 168v
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1756 254 30v
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 38 1758 254 176r
LIEKELES, JELLE de weduwe van Jelle Lykles , c.s. naastligger ten westen Kerkpad WZ 1762 255 161r
LIEKELES, JELLE de weduwe van Jelle Lykles , c.s. naastligger ten noorden Kerkpad WZ 1762 255 161r
LIEKELES, JELLE de weduwe van Jelle Lykles , c.s. naastligger ten noorden Kerkpad 16 1763 255 220v
LIEKELES, LIEUWE Lieuwe Lykles huurder Gardenierstraat ZZ 1782 260 261v
LIEKELES, MELLE Melle Lykles huurder gedeelte Ooievaarsteeg 1797 265 18r
LIEKELES, REITSE Reitse Lykles koper huis, plaats, paardestal Zuiderpoort (gebied) ZZ 1719 246 51r
LIEKELES, RUURD de erven van Ruird Lykles naastligger ten westen Noorderhaven 6 1748 251 209r
LIEKELES, RUURD Ruurd Lykles blokmaker koper huis+vaste en losse goederen Noorderhaven ZZ 1725 246 246v
LIEKELES, RUURD Ruurd Lykles , burger mr. blokmaker koper huis Grote Bredeplaats 3 1736 249 147v
LIEKELES, RUURD Ruurd Lykles naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 3 1736 249 147v
LIEKELES, TEUNIS Teunis Lykles koper woning Vijverstraat 17 1796 264 315r
LIEKELES, TEUNIS koper Teunis Lykles naastligger ten westen Vijverstraat 17 1796 264 315r
LIEKELES, TEUNIS Teunis Lykles Vijverstraat 13 1799 265 130v
LIEKELES, TEUNIS Teunis Lykles Vijverstraat 15 1799 265 130v
LIEKELES, TEUNIS Teunis Lykles Vijverstraat 17 1799 265 130v
LIEKELES, TEUNIS Theunis Lykles koper twee woningen Vijverstraat 13 1795 264 295v
LIEKELES, TEUNIS Theunis Lykles koper twee woningen Vijverstraat 15 1795 264 295v
LIEKELES, TEUNIS koper Theunis Lykles , c.u. naastligger ten oosten Vijverstraat 13 1795 264 295v
LIEKELES, TEUNIS koper Theunis Lykles , c.u. naastligger ten oosten Vijverstraat 15 1795 264 295v
LIEKELES, TJEPKE Tjepke Lykles mr. kompasmaker naastligger ten noorden Zuiderhaven 11 1742 250 260r
LIEKELES, TJEPKE Tjepke Lykles naastligger ten noorden Zuiderhaven 11 1746 251 114r
LIEKELES, WOPKE Wopke Lykles naastligger ten zuiden Bargebuurt 1706 244 320v
LIEKELES, WOPKE verkoper Wopke Lykles naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 1710 245 116v
LIEKELES, WOPKE Wopke Lykles verkoper Bargebuurtspoortje 1710 245 116v
LIEKELES, WOPKE Wopke Lykles naastligger ten westen Karremanstraat WZ 1730 247 349r