Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Het einde komt in zicht; in vier jaar zijn meer dan negenduizend akten verwerkt tot leesbare, doorzoekbare en sorteerbare informatie.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ia  Ie  Ii  Io  Iu  Iy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
I., PIETER wijlen Pieter I. Dames schipper (groot-) Vijverstraat 4 1774 258 188v
VELDHUIS, JAKOB IEBELES oud burgemeester Jacob Ibeles Velthuis wijnhandelaar verkoper Noorderhaven 88 1699 244 6v
IEBELES, GOSSE Gosse Ibles , c.u. koper huis Lombardstraat 1649 236 97r
IEDES, BRECHTJE Brechtie Ides Grote Kerkstraat 41 1659 237 198v
IEDES, KLAAS Claes Ides verkoper Zuiderhaven 65 1674 240 147r
IEDES, KLAAS Claes Ides verkoper Zuiderpoort (gebied) 1674 240 147r
IEDES, KLAAS Claes Ides verkoper Zuiderpoort (gebied) 1674 240 147r
IEDES, KLAAS Claes Ides verkoper Zuiderpoort (gebied) 1674 240 147r
IEDES, KLAAS Claes Ides verkoper Rapenburg 1674 240 147r
IEDES, GRIETJE Griettie Ides verkoper Sint Jacobstraat 1649 236 55v
IEDES, JAN Jan Ides , c.u. koper huis Zoutsloot 1642 234 176v
IEDES, JAN Jan Ides mr. schoenmaker naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1675 240 195v
IEDES, JANKE Jancke Ides Nieuwstraat 38 1706 244 317r
IEDES, JANKE Jancke Ides Nieuwstraat 38 1706 244 317r
IEDES, NIESKE Nieske Ides Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
IEDES, NIESKE Nieske Ides Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
IEDES, FILIPPUS Philips Ides , c.u. koper lege plaats Rozengracht 1649 236 63v
IEDES, FILIPPUS Philips Ides naastligger ten oosten Rozengracht 1649 236 63v
IEDES, FILIPPUS Philips Ides gardenier naastligger ten oosten Zuiderplein 1650 236 110v
IEDES, FILIPPUS Philips Ides naastligger ten noorden Zuiderplein 1 1658 237 146r
IEDES, TEEKE vroedsman Teecke Ides Qolaerdt koopman verkoper Hoogstraat 39 1698 243 388r
IEDES, TRIJNTJE Trijntie Ides Karremanstraat 1669 239 205r
IDSERTS, KLAAS Claes Idserts curator Grote Kerkstraat 29 1695 243 5va
IDSES, ANTJE Antje Idses Schritsen 52 1781 260 135v
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar koper van 1/8 Rapenburg 1729 247 269v
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar koper van 1/8 Weverstraat 1729 247 270v
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar verkoper onbekend 1730 247 327v
IDSES, IEKE Eeke Idses mr. molenaar koper 1/2 wind rogge- en weitmolen met woonhuis, paardenstal en tuintje onbekend de Noordermolen 1753 253 52v
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar koper Wasbleek 1755 253 210r
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar eigenaar van 1/2 Wasbleek 1755 253 210r
IDSES, IEKE Eeke Idses eigenaar van 1/2 onbekend 1758 254 136r
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar verkoper onbekend 1758 254 136r
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar verkoper onbekend 1758 254 159r
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar verkoper Rozengracht ZZ 1758 254 159r
IDSES, EELKJE Eeke Idses koper huis Wasbleek 1759 254 201v
IDSES, FOKKE Focke Idses verkoper Kerkpoortstraat 1646 235 219v
IDSES, FOKKE Focke Idses , c.u. verkoper Kerkpoortstraat OZ 1646 235 227r
IDSES, GIJSBERT Gijsbert Idses mr. kuiper Hoogstraat NZ 1696 243 248r
IDSES, HAIE Haye Idses huurder Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r
IDSES, PIETER Pieter Idses verkoper Schritsen 17 1769 257 132v
IDSES, SIEBE Sibe Idses huurder van de kamer Heiligeweg ZZ 1664 238 224r
IDSES, UILKJE Uilkjen Idses verkoper van 1/4 Vijverstraat 1694 243 75r
IDSES, KORNELIS Cornelis Idtsen Zuiderstraat 1633 233 125r
IDSES, JAN Jan Idtsen erflater Zuiderstraat 1633 233 125r
IDSES, KLAAS Claes Idtses verkoper Zuiderstraat 1633 233 125r
IDSES, FONGER Fonger Idtses Ruiertsma verkoper Havenplein 10 1664 238 203r
IDSES, ANTJE Antje Idzes verkopers Schritsen ZZ 1786 262 86r
IDSES, HAIE Haje Idzes , burger koper huis Grote Kerkstraat 4 1708 245 74r
IDSES, HAIE Haje Idzes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 2 1711 245 143v
IEBES, IEBE Iebe Iebes , burger koper huis (N.B. In de marge: 235 GG) Heiligeweg 19 1642 234 164v
IEBELES, GOSSE Gosse Iebles , burger c.u. koper huis onbekend 1648 236 12v
IEDES, GEERTJE Geertie Iedes verkoper Romastraat ZZ 1661 238 110v
IEDES, GRIETJE Grietie Iedes koper kamer Rapenburg 1658 237 170v
IEDES, HIELKE kinderen van de weduwe van wijlen Hylcke Iedes verkoper Kleine Kerkstraat 1646 235 220r
IEDES, JAKOB Jacob Iedes timmerman koper herenhuis met tuin, koetshuis, stalling Zuiderhaven 52 1791 263 292r
IEDES, JAN Jan Iedes verkoper Zoutsloot NZ 1646 235 237v
IEDES, FILIPPUS Philippus Iedes naastligger ten oosten Zuiderplein 3 1667 239 71r
IEDES, FILIPPUS de hof van Philippus Iedes naastligger ten westen Rozengracht 1668 239 157v
IEDES, FILIPPUS Philippus Iedes naastligger ten oosten Zuiderplein OZ 1667 239 13va
IEDES, FILIPPUS huis van Philips Iedes naastligger ten oosten Rozengracht 1646 235 234v
IEDES, FILIPPUS Philips Iedes , c.u. Rozengracht 1646 235 234v
IEDES, FILIPPUS Philips Iedes koper plaats van 15 voeten Zuiderplein 1647 235 242v
RUITER, REIN IEDES Rein Iedes de Ruiter verkoper Brouwersstraat 15 1801 265 287v
IEDES, REINER wijlen Reyner Iedes Voorstraat 14 1642 234 175r
IEDES, SIEBREN de erfgenamen van Sibrant Iedes Feytama naastligger ten oosten onbekend 1641 234 131r
, IENSE Ynse Ieetes , burger koopman verkoper en curator van de kinderen Lanen ZZ 1680 241 23ra
, IENSE Ynse Ieetes , burger koopman verkoper en curator van de kinderen huis Scheerstraat 5 1680 241 23ra
, HESTER Ester Iemans verkoper Sint Odolphisteeg 9 1678 241 8v
, JAN Jan Iemans verkoper Sint Odolphisteeg 9 1678 241 8v
, PIETJE Pietertie Iemans verkoper Sint Odolphisteeg 9 1678 241 8v
, HANS wijlen Hans Ieme de Rinck Zoutsloot 30 1646 235 224r
IEMES, GERLOF Gerlof Iemes koper ledige plaats en huis Grote Ossenmarkt 25 1659 237 183r
IEMES, GERLOF Gerlof Iemes , burger mr. timmerman koper 6 voet lengte van de plaaats achter zijn kamer strekkende tot de kamer van burge Grote Ossenmarkt 25 1659 237 201r
IEMES, GERLOF de plaats van Gerlof Iemes naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 25 1659 237 201r
IEMES, GERLOF Gerlof Iemes naastligger ten zuiden Pothondjessteeg 1659 237 218r
IEMES, GERLOF Gerlof Iemes scheepstimmerman naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1687 242 194v
IEMES, GERLOF Gerloff Iemes , burger koper lege plaats van voor 63 voet en achter 70 voet breed Dwarsstraat 1663 238 190v
IEMES, GERLOF Gerloff Iemes naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1692 243 12r
IEMES, MARTEN Marten Iemes , burger koper huis en loods Grote Kerkstraat 16 1658 237 148r
IEMES, MAAIKE Maycke Iemes , burgerse koper van 1/4 huis Schritsen 1649 236 81v
IEPES, FEIKE Feyke Ieppes voerman koper 1/2 kamer Liemendijk 1661 238 79v
SNEL, ARJEN IESES wijlen Arjen Ieses Snel schipper (smal-) Noorderhaven 50 1683 241 245r
IESES, TJEERD Tieerd Ieses , c.u. verkoper Zoutsloot NZ 1650 236 105v
EEUWES, AREND Aane Ieves koper huis Liemendijk 1783 261 52r
EEUWES, HERE Here Ieves sleefmaker koper huis Karremanstraat WZ 1659 237 196r
IEGES, PIETER Pieter Iges naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat 1664 238 231v
IEGES, PIETER Pyter Iges , c.u. koper kamer onbekend 1649 236 60v
IGLES, BRECHTJE Bregje Igles kopers Noorderhaven 58 1799 265 189r
IGLES, BRECHTJE Bregje Igles kopers Noorderhaven 58achter 1799 265 189r
, EELKE wijlen dr. Eelco Ignatius a Suiringar jurist en advocaat voor het Hof van Friesland Noordijs 23 1731 248 15v
, EELKE wijlen oud burgerkolonel dr. Eelco Ignatius a Suiringar jurist en advocaat voor het Hof van Friesland onbekend 1731 248 17r
SURINGAR, EELKE Eelco Ignatius a Suringar naastligger ten noorden William Boothstraat OZ 1723 246 174v
, wijlen Iisbrandt Iisbrandts schipper (groot-) Droogstraat 1657 237 137v
IENSES, MELLE Melle IJnses koper huis CA Noorderhaven NZ 1725 246 223v
IEPKES, TRIJNTJE Trijntie IJpkes Romastraat 1725 246 245r
, SEERP Seerp IJsbrand naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1789 263 81v
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS wijlen Baukje IJsbrands Persijn Nieuwstraat 1780 259 278r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS wijlen Baukje IJsbrands Persijn Havenplein 3 1780 259 279r
IJSBRANDS, BAUKJE Baukjen IJsbrands verkoper van 1/2 Weverstraat 1730 247 330v
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS Baukjen IJsbrands Persijn Voorstraat 37 1726 246 253r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS wijlen Baukjen IJsbrands Persijn Voorstraat 37 1780 259 274r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS wijlen Baukjen IJsbrands Perzijn Voorstraat 51 1775 258 226r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koper huis Voorstraat 71 1719 246 52v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands , burger koper huis Sint Jacobstraat 21 1726 246 262v
IJSBRANDS, DIRK de kopers Dirk IJsbrands , c.u. naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 21 1726 246 262v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands , burger koper huis Rapenburg 1729 247 258r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman naastligger ten westen Voorstraat 73 1729 247 285v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman koper huis Hoogstraat 7 1731 248 4r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman verkoper Sint Jacobstraat 6 1731 248 8v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands , burger koopman verkoper Both Apothekerstraat 2 1732 248 71r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1732 248 104v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman gecommitteerden uit Franekereind 1733 248 185v
IJSBRANDS, DIRK het huis de Rode Deuren Dirk IJsbrands koopman koper stalling Kerkpoortstraat 31 de Rode Deuren 1733 248 189v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands , burger koopman en tichelbakker verkoper Sint Jacobstraat 14 1734 249 17r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Hofstraat NZ 1735 249 80v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Hofstraat NZ 1738 249 289r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands , burger koper huis Noordijs 27 1738 249 290v
IJSBRANDS, DIRK de hof van Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1739 250 9v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman koper huis Grote Kerkstraat 40 1739 250 26v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands , burger koopman verkoper van 1/3 Hoogstraat 7 1740 250 84r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands , burger koopman koper hof met zomerhuis Liemendijk 1740 250 85r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands naastligger ten westen Liemendijk 1740 250 117r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman curator Wasbleek 3 1742 250 229r
IJSBRANDS, DIRK de weduwe van Dirk IJsbrands naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1744 251 29v
IJSBRANDS, DIRK wijlen Dirk IJsbrands koopman Liemendijk 1748 251 220r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman Grote Kerkstraat 40 1751 252 142r
IJSBRANDS, DIRK erven van Dirk IJsbrands naastligger ten oosten Rapenburg 1756 254 26v
IJSBRANDS, DIRK erven van Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Rapenburg 1756 254 26v
IJSBRANDS, Dirkien IJsbrands verkoper Heiligeweg 13 1734 248 291v
IJSBRANDS, Dirkien IJsbrands verkoper van 3/8 Molenpad 1734 248 295r
IJSBRANDS, FREERK Freerk IJsbrands , burger c.u. koper kamer Franekerpoort (gebied) 1694 243 92r
IJSBRANDS, FROUKJE Froukjen IJsbrands Schritsen 7 1724 246 189v
IJSBRANDS, FROUKJE Froukjen IJsbrands Zuiderhaven 53 1725 246 247v
IJSBRANDS, HISKE Hiske IJsbrands Zuiderpoort (gebied) 1770 257 162r
IJSBRANDS, HISKE Hiske IJsbrands voormalig bewoner Zuiderpoort (gebied) 1774 258 145v
IJSBRANDS, HISKE wijlen Hiske IJsbrands Zuiderpoort (gebied) 1774 258 145v
IJSBRANDS, HISKE Hiske IJsbrands Zuiderpoort (gebied) 1774 258 145v
IJSBRANDS, JAKOB wijlen Jacob IJsbrands Peterseliestraat 1718 246 29r
IJSBRANDS, JAN Jan IJsbrands geniaarde koper Romastraat 1 1706 244 334r
IJSBRANDS, JAN Jan IJsbrands , burger koper 2 kamers of dwarshuis schuin tegenover het huis genaamd Roma Romastraat NZ 1709 245 3v
IJSBRANDS, JETSKE Jetske IJsbrands Zoutsloot NZ 1763 255 257v
IJSBRANDS, JETSKE Jetske IJsbrands Zoutsloot NZ 1776 259 21v
IJSBRANDS, JOHANNES Johannes IJsbrands , c.u. huurder William Boothstraat OZ 1702 244 166v
IJSBRANDS, LIJSBET wijlen Lijsbeth IJsbrands verkoper Lanen 48 1773 258 125v
IJSBRANDS, LUCAS Lucas IJsbrands koopman verkoper Moriaanstraat 1804 267 47r
IJSBRANDS, MARTJEN wijlen Maertie Ijsbrands , burger Hofstraat 18 1727 247 va
IJSBRANDS, PIETER Pieter IJsbrands naastligger ten westen Schritsen NZ 1697 243 277r
IJSBRANDS, PIETER erf en hof van Pieter IJsbrands naastligger ten oosten Weverstraat 1697 243 302v
IJSBRANDS, PIETER Pieter IJsbrands naastligger ten zuiden Lanen 54 1698 243 364v
IJSBRANDS, PIETER de hof van Pyter IJsbrands naastligger ten oosten Weverstraat 1723 246 171r
IJSBRANDS, REINER Reinder IJsbrands verkoper Grote Ossenmarkt 1 1720 246 87v
IJSBRANDS, REINER Reinder IJsbrands , burger mr. tingieter erflater Lanen 87 1730 247 316r
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrands , c.u. mr. tingieter verkoper van 5/16 Lanen NZ 1718 246 32v
IJSBRANDS, SJUK Siouck IJsbrands verkoper Kruisstraat NZ 1658 237 171r
IJSBRANDS, SIPKE Sipke Dirk IJsbrands koopman koper Noorderhaven 107 1751 252 108v
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands huurder Lanen NZ 1779 259 173r
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands koper huis Lanen 51 1779 259 191r
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands scheepstimmerman koper huis Lanen 1781 260 24v
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands naastligger ten zuiden Lanen 1781 260 24v
IJSBRANDS, THOMAS de weduwe van Thomas IJsbrands naastligger ten noorden Lanen 47 1797 265 28v
IJSBRANDS, TJITSKE Tjietske IJsbrands Grote Kerkstraat 33 1804 267 14r
IJSBRANDS, WALKE Walke IJsbrands naastligger ten noorden Brouwersstraat 17 1722 246 143v
IJSBRANDS, WILLEM wijlen Willem IJsbrands Zoutsloot 1780 259 254r
IJSBRANDS, WILLEM Willem IJsbrands koper huis Hofstraat 1 1809 268 267r
IJSBRANDS, WIETSE Wytze IJsbrands huurder Droogstraat NZ 1772 258 52v
IJSBRANDS, IEPE Ype IJsbrands mr. ijzersmid naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1723 246 160r
IJSBRANDS, IEPE Ype IJsbrands mr. ijzersmid naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1723 246 160r
IJSBRANDS, IEPE Ype IJsbrands naastligger ten zuiden Zuiderstraat 1723 246 175r
IJSBRANDS, IEPE Ype IJsbrands naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) NZ 1738 249 339r
IJSBRANDS, Ytze IJsbrands , burger verkoper Rommelhaven NZ 1728 247 106v
, REINER Reyner IJsbrands* tinnegieter naastligger ten westen Grote Kerkstraat 2 1728 247 213v
IJSBRANDS, BAUKJE Baukjen IJsbrandts , burger verkoper van 1/2 Weverstraat NZ 1730 247 324v
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts , c.u. mr. ijzersmid koper huis met schuur, stal en grote vierkante plaats of hof Zuiderstraat ZZ Bolswaert 1668 239 174r
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts mr. ankersmid koper nieuwe smederij met de hof, planten en put daarachter Zuiderhaven 18 1674 240 167r
IJSBRANDS, DIRK het houtstek en hof van Dirck IJsbrandts mr. ankersmid naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1675 240 174v
IJSBRANDS, DIRK de hof van Dirck IJsbrandts naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1676 240 241r
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1681 241 143r
IJSBRANDS, DIRK wijlen Dirck IJsbrandts , c.s. naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1682 241 212v
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1682 241 222v
IJSBRANDS, DIRK de weduwe en erfgenamen van wijlen Dirck IJsbrandts ankersmid verkoper Zuiderpoort (gebied) 1683 241 235v
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts smid gebruiker Zuiderhaven ZZ 1687 242 194v
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts mr. ankersmid Zuiderhaven ZZ 1687 242 194v
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts , burger tichelbaas en koopman koper huis Sint Jacobstraat 14 1734 248 310r
IJSBRANDS, FREERK Freerck IJsbrandts zakkendrager Herenwaltje OZ 1693 243 55v
IJSBRANDS, GEERTJE Geertie IJsbrandts Noorderhaven 10 1687 242 162r
IJSBRANDS, GRIETJE Grietie IJsbrandts , burger Rapenburg ZZ 1677 240 264r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Ijsbrandts , burger koopman koper tichelwerk o.a.met loodsen, huis en schuur ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Ijsbrandts , burger koopman naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts koopman koper 1/2 huis Noorderhaven ZZ 1668 239 144v
IJSBRANDS, JAKOB de hof van Jacob IJsbrandts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1675 240 185v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts naastligger ten noorden Grote Bredeplaats NZ 1679 241 15ra
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts mr. kleermaker koper huis (door koper zelf bewoond) Grote Kerkstraat 30 1710 245 117r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts mr. kleermaker naastligger ten westen Grote Kerkstraat 32 1710 245 135v
IJSBRANDS, JETSE Jetse IJsbrandts koper huis met een hofje erachter en een vrije steeg ten zuiden Brouwersstraat 11 1669 239 185v
IJSBRANDS, JETSE de kinderen van wijlen Jetse IJsbrandts scheepstimmerman naastligger ten zuiden Brouwersstraat 9 1677 240 268r
IJSBRANDS, JETSE erfgenamen van Jetse IJsbrandts naastligger ten westen Both Apothekerstraat WZ 1685 242 77v
IJSBRANDS, JETSE wijlen Jetze IJsbrandts Liemendijk 1681 241 43ra
IJSBRANDS, LIJSBET Lijsbeth IJsbrandts verkoper Zuiderhaven 18 1696 243 253v
IJSBRANDS, MARTJEN Martien IJsbrandts Hofstraat 1709 245 91v
IJSBRANDS, PIETER de hof van Pieter IJsbrandts naastligger ten oosten Weverstraat ZZ 1695 243 124v
IJSBRANDS, PIETER de weduwe en erven van Pieter IJsbrandts naastligger ten westen Schritsen NZ 1709 245 86v
IJSBRANDS, PIETER Pyter IJsbrandts schipper (wijd-) koper 1/3 kamer, loods en plaats Carl Visschersteeg OZ 1680 241 78v
IJSBRANDS, PIETER Pyter IJsbrandts naastligger ten oosten Weverstraat 1689 242 290v
IJSBRANDS, PIETER Pyter IJsbrandts naastligger ten westen Havenplein 5 1694 243 82r
IJSBRANDS, PIETER Pytter IJsbrandts schipper (wijd-) koper huis Schritsen NZ 1682 241 178v
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts mr. tinnegieter bewoner Lanen 82 1712 245 315v
IJSBRANDS, WALKE Walke IJsbrandts assistent bij de Admiraliteit koper en huurder huis Brouwersstraat 15 1695 243 135r
IJSBRANDS, WALKE Walke IJsbrandts naastligger ten noorden Brouwersstraat 17 1695 243 135v
IJSBRANDS, IEPE Ype IJsbrandts , c.u. koper huis Zuiderstraat 7 1714 245 227r
, PIETER Pyter IJsbrandus schipper (wijd-) naastligger ten westen Weverstraat 1698 243 335v
IJSBRANDS, JAN Jan IJsbrans koopman naastligger ten westen Rommelhaven 13 1675 240 189v
IJSBRANDS, OUTGER Alger IJsbrants verkoper Achterstraat 1650 236 107v
IJSBRANDS, Bolijke IJsbrants , burger Kerkpad WZ 1667 239 113r
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrants naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1679 241 42r
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrants naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1679 241 42r
IJSBRANDS, DIRK wijlen Dirck IJsbrants naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1682 241 215r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrants koopman verkoper Kerkpoortstraat 1734 248 320v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrants naastligger ten westen Hoogstraat 9 1738 249 230r
IJSBRANDS, DIRK de weduwe van Dirk IJsbrants naastligger ten oosten Rapenburg 1749 251 253v
IJSBRANDS, DIRK de weduwe van Dirk IJsbrants naastligger ten noorden Rapenburg 1749 251 253v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants , burger koopman koper ledige plaats Hofstraat NZ 1657 237 122av
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Ijsbrants naastligger ten oosten Rommelhaven 15 1662 238 127r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants Havenplein NZ 1667 239 106r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants koopman verkoper ten zuiden van Harlingen 1669 239 208r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied) 1673 240 124r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied) 1673 240 124v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1677 240 263v
IJSBRANDS, JAN Jan Ijsbrants , c.u. mr. scheepstimmerman verkoper van 1/2 Zuiderhaven 18 1661 238 77v
IJSBRANDS, JETSE kinderen en de erven van w Jetse IJsbrants scheepstimmerman verkoper Brouwersstraat 11 1688 242 226v
IJSBRANDS, MEINERT Meinert IJsbrants naastligger ten westen Liemendijk 1666 239 46v
IJSBRANDS, PIETER Pieter IJsbrants naastligger ten oosten Weverstraat 1683 241 262v
IJSBRANDS, Weynert IJsbrants naastligger ten westen Liemendijk 1675 240 181r
WIJGA, ENNE IEKES Enne Ikes Wijga, c.u. huurder eerste woning achter brouwerij Hoogstraat 27 1794 264 220r
IEKES, JAKOB Jacob Ikes molenaar koper 4 woningen naast elkaar staand Zeilmakersstraat 1801 266 39v
IEMES, CHRISTINA Christina Imans verkoper Achterstraat 1796 264 337v
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veer verkoper Zoutsloot ZZ 1796 264 340v
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veer verkoper Zuiderpoort (gebied) 1796 264 342r
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veer Grote Kerkstraat 40oost 1804 267 89r
IEMKES, PIETER Pytter Imckes verkoper Droogstraat 1661 238 102v
IEMKES, SEERP Seerp Imckes verkoper Droogstraat 1661 238 102v
IEMES, Bauckes Imes naastligger ten oosten Lanen 48 1647 236 5r
IEMES, GERLOF Gerloff Imes naastligger ten zuiden Karremanstraat 22 1699 243 398r
IEMES, HANS de weduwe van Hans Imes naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied) 1651 236 169r
IEMES, MAAIKE Maike Imes Schritsen 1661 238 104v
IEMKES, DIRK Dirk Imkes naastligger ten oosten Karremanstraat ZZ 1729 247 267v
ENNES, AALTJE Aeltie Innes Zuiderhaven 18 1646 235 204v
ENNES, BAUKE Baucke Innes glasmaker naastligger ten oosten Woudemansteeg 1650 236 113r
ENNES, GEERTJE Geertie Innes , burgerse koper huis of twee kamers, met loods en plaats daarachter Liemendijk NZ 1648 236 30r
ENNES, IETJE Idtie Innes verkoper Kleine Kerkstraat 1659 237 221r
ENNES, PIETER de erven van Piter Innes naastligger ten westen Zoutsloot 1682 241 205v
ENNES, SIKKE Sikke Innes , c.u. huurder Droogstraat ZZ 1766 256 187v
ENNES, STEFFEN Steven Innes , c.u. huurder Zeilmakersstraat 1708 245 55r
ENNES, STEFFEN Steven Innes verkoper Zuiderhaven 65 1721 246 102v
ENNEMA, TJEERD ENNES vroedsman Tieerd Innes Innema verkoper van 3/4 Voorstraat 83 1724 246 210r
ENNES, Tjebjen? Innes , burger Zoutsloot NZ 1707 245 39r
ENNES, TJEERD vroedsman Tjeerd Innes naastligger ten westen Voorstraat 85 1696 243 207r
ENNES, TJEERD Vroedsman Tjeerd Innes naastligger ten oosten Voorstraat 81 1706 245 4r
ENNES, TJEERD Vroedsman Tjeerdt Innes naastligger ten zuiden Rommelhaven 1682 241 212r
ENNES, JETSKE Yets Innes koper 1/3 huis Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
ENNES, JETSKE Yets Innes koper 1/4 huis ((staat: 100 rijksdaalders)) Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
ENNES, JETSKE Yets Innes koper 1/2 huis Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
ENNES, JETSKE Yets Innes verkoper Zeilmakersstraat 1661 238 98r
ENNES, JETSKE Yets Innes verkoper Zeilmakersstraat 1661 238 98v
ENNES, IETJE Ytie Innes Bildtpoort (gebied) 1667 239 108v
IENSES, IDS Het huis van Ids Inses naastligger ten noorden Noorderhaven NZ 1650 236 111r
IENSES, JETSKE Ietske Inses Lombardstraat 1650 236 116r
IENSES, JAKOB Jacob Inses mr. gortmaker verkoper Schritsen NZ 1693 243 68r
IENSES, JELTE Jelte Inses naastligger ten westen Rommelhaven NZ 1696 243 204r
IENSES, WIETSKE Wytske Inses Heiligeweg 5 1671 240 73v
IENTES, DOUWE Douwe Intes naastligger ten noorden William Boothstraat WZ 1640 234 119v
IENTES, OTTE Otte Intes naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1667 239 83v
IENTES, TEUNIS Tonis Intes naastligger ten zuiden Noorderhaven 107 1641 234 158v
IENTES, TEUNIS Tuenis Intes naastligger ten oosten Rommelhaven 3b 1633 233 123v
IENTES, JOOST Joost Inties , c.u. koolmeter koper dwarshuis Vianen 2 1705 244 310r
IENTES, PIETER Pyter Inties Molentie, c.u. koper huis en hofke Both Apothekerstraat OZ 1651 236 152v
IENTES, PIETER waaruit verstorven is Pytter Inties Molentie Both Apothekerstraat 1672 240 78v
IENTES, RIPPERT huis van de kinderen van Rippert Inties naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 2 1647 235 257v
IENTES, RIPPERT huis van de kinderen van Rippert Inties naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 2 1647 235 257v
IENTES, JAN Jan Intjes mr. metselaar naastligger ten zuiden Karremanstraat WZ 1708 245 69v
IENTES, RIPPERT de kinderen van Rippert Intjes naastligger ten oosten Voorstraat 12achter 1662 238 152v
IENTES, RIPPERT de kinderen van Rippert Intjes naastligger ten zuiden Voorstraat 12achter 1662 238 152v
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ipes Zeestra koper 1/4 huis met put en bak Vijver OZ 1671 240 65v
IEPES, ANSKE vroedsman Anscke Ipes koper lege plaats of koolstek Zuiderplein 3 1667 239 71r
IEPES, ANSKE vroedsman Anscke Ipes koper huis Hofstraat 18 Almenum 1667 239 90r
IEPES, ANSKE vroedsman Anscke Ipes koper hof met put, prieel, hoenderhuis en koolstek Rozengracht NZ 1667 239 90v
IEPES, ANSKE Anske Ipes koper 1/2 lege plaats of koolstek Zuiderplein OZ 1667 239 13va
IEPES, ANSKE Anske Ipes geniaarde koper Voorstraat 1 1698 243 391v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ipes Zeestra, c.u. koper huis en hof Rozengracht 1668 239 157v
IEPES, ANSKE de vroedsman Anske Ipes Zeestra naastligger ten westen Voorstraat 50 1670 239 41va
IEPES, ANTJE Antie Ipes verkoper Rozengracht 37 1651 236 147r
IEPES, KLAASKE Claeske Ipes , burger Kruisstraat ZZ 1642 234 169r
IEPES, DIRK Dirck Ipes , c.u. koper huis Zoutsloot 1668 239 152v
IEPES, EELKE de weduwe en erfgenamen van Eelke Ipes naastligger ten noorden Brouwersstraat OZ 1641 234 160v
IEPES, ENNE de brouwerij van Enne Ipes naastligger ten oosten Bildtstraat OZ 1659 238 10r
IEPES, JOUKJE Jouck Ipes Rozengracht 37 1651 236 147r
IEPES, MAAIKE Maycke Ipes Zuiderplein 1 1658 237 146r
IEPES, MAAIKE Maycke Ipes Zuiderplein 1 1658 237 146r
IEPES, MAAIKE Mayke Ipes , burger Hoogstraat 33 1668 239 131r
IEPES, MINKE Mintie Ipes , burgerse koper huis, loodske en plaatske Lanen 48 1658 237 179r
IEPES, MINKE Mintie Ipes naastligger ten zuiden Lanen 48 1658 237 179r
IEPES, PIETER Pyter Ipes naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1648 236 52r
IEPES, PIETER Pytter Ipes onbekend 1646 235 237r
IEPES, PIETER Pytter Ipes naastligger ten zuiden onbekend 1646 235 239v
IEPES, TEEDE Teede Ipes , burger c.u. koper huis onbekend 1648 236 12r
IEPES, TJEPKE Tiebke Ipes , burger zakkendrager koper twee dwarskamers aan elkaar Hofstraat 47 1651 236 159r
IEPKES, FEDDRIK Feddrick Ipkes , burger brouwer koper huis, brouwerij en mouterij met diverse gereedschappen Zoutsloot 30 1646 235 224r
IEPKES, HIELKJE Hylck Ipkes Bildtstraat 17 1664 238 204v
IEPES, vroedsman Ankse Ippes Zeestra naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1669 239 191v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ippes Zeestra verkoper Zuiderhaven 65 1667 239 119v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ippes Zeestra naastligger ten oosten Voorstraat 13 1668 239 128r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ippes Zeestra verkoper Hofstraat ZZ 1669 239 187v
, Elikan Isaack Levy verkoper Voorstraat 36 1807 267 336r
ISAAKS, JETSKE Jicke Isaacks verkoper van 1/2 Rommelhaven 15 1713 245 198r
ISAAKS, GRIETJE Gryttie Isaacx Steinvors verkoper (ongehuwde meerderjarige dochter ) Lanen 44 1701 244 100r
ISAAKS, BEREND Baarnd Isaaks koopman (joods -) koper woning Tiepelsteeg 1771 257 212r
ISAAKS, BEREND Baarnd Isaaks koopman (joods -) naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1771 257 212r
ISAAKS, HANS Hans Isaaks naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1718 246 2v
ISAAKS, HANS Hans Isaax naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1713 245 192v
ISAAKS, HANS Hans Isaax naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1718 246 17v
ISAAKS, Reimerich Isaax naastligger ten zuiden Lanen NZ 1642 234 166r
GROENEWOUD, ISAAKS Hendriekien Isack Groenewolt koper huis Raamstraat 3 de Steur 1700 244 58v
GROENEWOUD, ISAAKS Hendriekien Isack Groenewolt, c.u. naastligger ten noorden Raamstraat 3 1700 244 58v
ISAAKS, FILIPPUS Philippus Isacks huurder Sint Jacobstraat 13 1778 259 97r
ISAAKS, REBEKKA Rebecca Isacs Heiligeweg 13 1776 259 14v
, Remmerich Isax , burger koper huis met bleekveld of plaats ten zuiden Weverstraat 1642 234 178r
, LUITJEN Luijtjen Isbes naastligger ten noorden Weverstraat 1650 236 133r
IJSBRANDS, JUNIUS Junius Isbrands , c.u. koper van 1/6 huis Voorstraat ZZ 1648 236 33v
IJSBRANDS, MARIA Maritie Isbrands Kerkpad WZ 1666 239 37r
IJSBRANDS, PIETER de weduwe en erven van Pieter Isbrands naastligger ten westen Schritsen NZ 1718 246 27r
IJSBRANDS, EDGER Aeger Isbrandts koper huis, loods en plaats Liemendijk 1646 235 202v
IJSBRANDS, BEELTJE Belitie Isbrandts koper woning Kerkpoortstraat OZ 1672 240 90v
IJSBRANDS, DIRK Dirck Isbrandts naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1674 240 147r
IJSBRANDS, DIRK Dirck Isbrandts naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1674 240 147r
IJSBRANDS, DIRK Dirck Isbrandts naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1674 240 147r
IJSBRANDS, DIRK het hof van Dirck Isbrandts naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1675 240 179v
IJSBRANDS, GRIETJE Grietie Isbrandts , burger 't Poortje 1 1660 238 52r
IJSBRANDS, IJSBRAND Isbrandt Isbrandts Hoogstraat ZZ 1659 238 2ar
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrandts huurder Noordijs OZ 1665 239 12r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrandts , burger koper 1/2 huis Noorderhaven 10 1672 240 96v
IJSBRANDS, JETSE Jetze Isbrandts naastligger ten noorden Brouwersstraat 13 1672 240 77r
IJSBRANDS, LUITJEN de kamer van Luitjen Isbrandts eigenaar grondpacht Sint Odolphisteeg 1665 239 6r
IJSBRANDS, MEINERT Meindert Isbrandts eigenaar grondpacht Karremanstraat 1665 239 6r
IJSBRANDS, MEINERT Meinert Isbrandts , burger koper huis (plus 1/2 ducaton) Achterstraat NZ 1665 239 3r
IJSBRANDS, AREND het huis van de erven van Aarnt Isbrants naastligger ten oosten Havenplein NZ 1641 234 148v
IJSBRANDS, AREND het huis van de erven van Aarnt Isbrants naastligger ten noorden Havenplein NZ 1641 234 148v
IJSBRANDS, IJSBRAND Isbran Isbrants schipper (groot-) koper huis, loods en plaats Bildtstraat 16 1647 235 246r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants , burger koper huis en hof, loods en plaatske waar de Scheer uithangt Scheerstraat 3 1658 237 159v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants , c.s. verkoper onbekend 1664 238 224v
IJSBRANDS, LUITJEN Luitien Isbrants naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg OZ 1649 236 66v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven NZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven NZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Schritsen NZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Schritsen NZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven NZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven NZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven NZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven NZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
IESES, ARJEN Arryen Ises , burger koper huis Noorderhaven 52 1662 238 148v
IESES, TJEERD de schuur van Tiaerdt Ises naastligger ten noorden Grote Kerkstraat NZ 1640 234 111r
IESKES, JAN Jan Iskes bontwever koper huis CA Kruisstraat 1726 246 256v
, HARMEN Harmen Israëls bontwever koper woning Hofstraat NZ 1715 245 255v
, ABRAHAM Abraham Israel koopman Grote Kerkstraat 31west 1764 256 40v
ISRAELS, JAN vrijgezel Jan Israels koper huis met een tuintie Both Apothekerstraat OZ 1711 245 144r
IETES, AGE Age Ites , c.u. koper huis en hof Kerkpoortstraat 1674 240 143r
IETES, SIETSKE Sytske Ites koper huis Vianen 1701 244 106v
EEUWES, ANNE Anne Ives naastligger ten zuiden Rozengracht ZZ 1788 262 306v
, JAKOB Jacob Izaax , burger koper woning Lanen 23 1708 245 43r
, SIJKE Sijke Izacks Romastraat 13 1761 255 84v
ISAAKS, BEREND Barend Izacs koopman (joods -) koper huis en hof Grote Kerkstraat 34 1769 257 123v
ISAAKS, BEREND Barend Izacs koopman (joods -) naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 34 1769 257 123v
ISAAKS, BEREND Barend Izacs koopman (joods -) koper huis Borstelsteeg 1 1769 257 123v
, HANS Hans Izax naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1708 245 55r