Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Het einde komt in zicht; in vier jaar zijn meer dan negenduizend akten verwerkt tot leesbare, doorzoekbare en sorteerbare informatie.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Fa  Fe  Fi  Fo  Fu  Fy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
HEERMA, H. F. H. F. Heerma mr. bakker geauthoriseerde executeur en redder der nalatenschap Hoogstraat 15 1782 260 297v
KAMSMA, S. F. de erven van S. F. Kamsma naastligger ten westen Lanen 64 1782 260 253r
VISSER, PIETER FASES Pyter Faases Visser Bildtstraat 17 1760 255 33r
, GERRIT wijlen Gerryt Fackes Zoutsloot ZZ 1770 257 165v
FASES, PIETER de weduwe van Pieter Faeses , c.s. huurder Havenplein ZZ 1751 252 240r
FASES, PIETER de weduwe van Pieter Faeses verkoper Havenplein ZZ 1751 252 240r
VISSER, PIETER FASES Pyter Faeses Fisser lijnslager koper Bildtstraat 17 1757 254 84v
FASES, PIETER Pyter Fases mr. kompasmaker naastligger ten westen Rommelhaven ZZ 1737 249 15va
FEKKES, KLAASKE Claeske Feckes verkoper Bargebuurt WZ 1712 245 182v
FEKKES, DIRK Dirck Feckes houtstapelaar en koopman huis Kerkpad WZ 1733 248 249v
FEKKES, DIRK de kopers Dirck Feckes , c.u. houtstapelaar en koopman naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1733 248 249v
FEKKES, DIRK de kopers Dirck Feckes , c.u. houtstapelaar en koopman naastligger ten westen Kerkpad WZ 1733 248 249v
FEKKES, RINSKE Reinskjen Feckes , burger Heiligeweg 19 1697 243 278r
FEKKES, RINSKE Rinske Feckes Zuiderhaven 18 1698 243 382v
FEKKES, RINSKE Rinskjen Feckes , burger Zuiderhaven 18 1696 243 253v
FEKKES, TJEERD Tjeerd Feckes Noordijs 5 1683 241 244r
DEERSUM, GRIETJE FEDDRIKS Grietje Feddericks van Deersum Noorderhaven 71 1726 246 281r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Fedderix Kalf naastligger ten zuiden Rommelhaven 28 1695 243 128v
FEDDES, AUKJE Acke Feddes kopers Schritsen ZZ 1786 262 77r
FEDDES, AUKJE Akke Feddes Schritsen ZZ 1803 266 282r
FEDDES, ANDRIES huis genaamd de Gekroonde Werelt Andries Feddes , burger mr. smid koper huis Noorderhaven 110 de Gekroonde Wereld 1683 241 252r
FEDDES, ANDRIES Andries Feddes mr. smid koper huis (koper heeft recht op 25 huurjaren à 8 CG p.jr) Droogstraat NZ 1693 243 42v
FEDDES, ANDRIES Andries Feddes mr. smid koper huis Noorderhaven 108 de Drie Kronen 1698 243 382r
FEDDES, ANDRIES Andries Feddes , c.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 108 1698 243 382r
FEDDES, ANDRIES Andries Feddes , burger mr. ijzersmid verkoper Droogstraat NZ 1699 243 402v
FEDDES, ANDRIES de erven van Andries Feddes naastligger ten westen Sint Jacobstraat 4 1707 245 20r
FEDDES, ANDRIES de erven van Andries Feddes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 2achter 1708 245 44v
FEDDES, ANDRIES Andries Feddes naastligger ten westen Sint Jacobstraat 4 1708 245 63v
FEDDES, ANDRIES de erven van Andries Feddes naastligger ten westen Noorderhaven ZZ 1710 245 104v
FEDDES, ANTJE Antie Feddes verkoper van 1/3 Sint Jacobstraat 1633 233 126r
FEDDES, ANTJE Antje Feddes verkoper Brouwersstraat 9 1731 248 19v
FEDDES, ANTJE Antje Feddes geniaarde koper Schritsen 61 1731 248 53r
FEDDES, BAARTE Bart Feddes koper huis Lanen 39 1808 268 112r
FEDDES, BAARTE Bart Feddes naastligger ten oosten Lanen 37 1808 268 179r
FEDDES, BAARTE Bart Feddes huis Noorderhaven 16 1809 268 218v
FEDDES, BAARTE Bart Feddes koopman koper huis en bakkerij Zuiderstraat 25 1809 268 284v
FEDDES, BAARTE Bart Feddes koopman koper huis en bakkerij Lanen 46 1810 269 49v
FEDDES, BAARTE Bart Feddes naastligger ten noorden Schritsen 37 1811 269 127r
FEDDES, BASTIAAN Bastiaan Feddes verkoper Lanen 39 1809 268 222r
FEDDES, BONIFATIUS Bonefaas Feddes verkoper van 1/18 William Boothstraat 27 1676 240 222r
FEDDES, BOUWE Bouwe Feddes bakker verkoper Scheerstraat 1 1806 267 266v
POORT, BOUWE FEDDES Bouwe Feddes Poort naastligger ten westen Scheerstraat 3 1805 267 174v
FEDDES, KLAAS wijlen Claas Feddes , burger Zoutsloot NZ 1730 247 335r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes koper Weeshuisstraat 1693 243 63r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes eigenaar van 1/8 Weeshuisstraat 1693 243 63r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Weeshuisstraat 1700 244 47v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes Kleine Bredeplaats 12zuid 1711 245 162v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1727 247 7v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes Karremanstraat 1729 247 256v
FEDDES, KLAASKE Claeske Feddes koper Weeshuisstraat 1693 243 63r
FEDDES, KLAASKE Claeske Feddes eigenaar van 1/8 Weeshuisstraat 1693 243 63r
FEDDES, KLAASKE Claeske Feddes verkoper Weeshuisstraat 1700 244 47v
FEDDES, KLAASKE Claeske Feddes Kleine Bredeplaats 12zuid 1711 245 162v
FEDDES, KORNELIS Cornelis Feddes bontwever naastligger ten oosten Romastraat NZ 1757 254 73r
FEDDES, DOUWTJE Doutjen Feddes huurder Wortelstraat NZ 1769 257 129v
FEDDES, EDGER drie nagelaten weeskinderen van Edger Feddes , c.u. verkoper Franekereind NZ 1671 240 8va
BANGA, EDGER FEDDES sterfhuis van de weduwe van Edger Feddes Banga eerdere bewoner Noordijs 27 1667 239 18ra
BANGA, EDGER FEDDES de erven van de weduwe van Edger Feddes Banga verkoper Noordijs 27 1667 239 18ra
BANGA, EDGER FEDDES de erven van de weduwe van Edger Feddes Banga verkoper Romastraat NZ 1667 239 18ra
BANGA, EDGER FEDDES de erven van de weduwe van Edger Feddes Banga verkoper Romastraat NZ 1667 239 18ra
BANGA, EDGER FEDDES de nagelaten kinderen van Edger Feddes Banga verkoper ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
BANGA, EDGER FEDDES de nagelaten kinderen van Edger Feddes Banga verkoper ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
BONNEMA, FEDDE FEDDES Fedde Feddes Bonnema verkoper Grote Kerkstraat ZZ 1633 233 117v
BONNEMA, FEDDE FEDDES burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Zuiderplein 1647 235 242v
FEDDES, FIEKE Fietje Feddes Hoogstraat 15 1730 247 340r
FEDDES, FOLKJE Folkje Feddes Tiepelsteeg 1758 254 132r
FEDDES, FOLKJE Folkje Feddes naastligger ten oosten Heiligeweg 22 1777 259 51r
FEDDES, FOLKJE Folkjen Feddes Sint Odolphisteeg WZ 1763 255 220av
FEDDES, FROUKJE wijlen Frouckien Feddes Voorstraat 56 1686 242 149v
FEDDES, GEERTJE Geertie Feddes verkoper van 1/3 Sint Jacobstraat 1633 233 126r
FEDDES, GEERTJE Geertie Feddes verkoper van 1/18 William Boothstraat 27 1676 240 222r
FEDDES, GEESKE Geeske Feddes verkoper van 1/3 Sint Jacobstraat 1633 233 126r
DEERSUM, GRIETJE FEDDES Grietie Feddes van Deersum verkoper Noorderhaven 99 1733 248 256v
FEDDES, HILTJE Hiltje Feddes , burgerse Romastraat NZ 1757 254 73r
FEDDES, HILTJE Hiltje Feddes , burger Romastraat NZ 1763 256 13r
FEDDES, HUBERT Hubert Feddes verkoper Kleine Bredeplaats 12zuid 1711 245 162v
FEDDES, HUBERT Huibert Feddes koper 1/2 huis en schuur Weeshuisstraat 1693 243 63r
FEDDES, HUBERT Huibert Feddes eigenaar van 1/8 1/2 huis en schuur Weeshuisstraat 1693 243 63r
FEDDES, HUBERT Huibert Feddes verkoper Weeshuisstraat 1700 244 47v
FEDDES, EDGER Idger Feddes naastligger ten oosten Lanen 38 1647 235 249v
FEDDES, JEEN Jaan Feddes schipper (grootveer-) Nieuwstraat OZ 1665 239 1ra
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verpachter grond Zoutsloot 1633 233 111v
FEDDES, JAKOB Jacoob Feddes , burger koopman verkoper Franekerpoort (gebied) 1640 234 106v
FEDDES, JAN Jan Feddes , c.u. schipper (smal-) koper huis en plaats Schritsen 30 1641 234 134r
FEDDES, JAN Jan Feddes , c.u. koper kamer Carl Visschersteeg 1651 236 153r
FEDDES, JAN Jan Feddes , c.u. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1651 236 153r
FEDDES, JAN Jan Feddes , c.u. naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1651 236 153r
FEDDES, JAN wijlen Jan Feddes Sint Odolphisteeg WZ 1709 245 81v
FEDDES, JANKE Jancke Feddes Droogstraat 1689 242 287r
FEDDES, JANKE Janke Feddes , burger Zuiderhaven 18 1692 243 4v
FEDDES, JELLE wijlen Jelle Feddes Hofstraat 1648 236 50v
FEDDES, JELLE de weduwe van Jelle Feddes naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1651 236 171r
FEDDES, JELLE Jelle Feddes Kerkpoortstraat 1651 236 171v
FEDDES, LINSE Lens Feddes , c.u. bewoner (nog 1 jaar) Bildtpoort (gebied) 1721 246 103v
FEDDES, LIEUWE Lieuwe Feddes , c.u. geniaarde koper Lombardstraat 1717 245 279v
FEDDES, LIEUWE Lieuwe Feddes , c.u. mr. ijzersmid koper huis Rapenburg ZZ 1717 245 288r
FEDDES, LIEUWE Lieuwe Feddes mr. smid verkoper (als vader als voorstander over zijn kinderen) Kerkpoortstraat 57 1722 246 128r
FEDDES, LOUW Lou Feddes glazenmaker huurder Grote Bredeplaats NZ 1642 234 167v
FEDDES, MARTJEN Martien Feddes verkoper van 1/18 William Boothstraat 27 1676 240 222r
FEDDES, MINNE Minne Feddes , c.u. huurder Noorderhaven 85 1753 253 58v
FEDDES, MINNE Minne Feddes , c.u. huurder Zoutsloot ZZ 1760 255 23r
FEDDES, MINNE Minne Feddes , burger schipper (schuit-) aanhandelaar huis (woningruil) Noorderhaven 66 1761 255 80v
FEDDES, MINNE Minne Feddes , burger schipper (schuit-) verkoper Lanen 6 1761 255 81v
FEDDES, MINNE Minne Feddes , burger schipper (schuit-) koper huis met tuintje erachter Rommelhaven ZZ 1763 256 14r
FEDDES, MINNE Minne Feddes , burger schipper (schuit-) verkoper Noorderhaven 66 1764 256 88v
FEDDES, PIETER Pieter Feddes koper brouwerij, mouterij met huis en tuin ten noorden, paardenstal en een eigen steeg Simon Stijlstraat 6 1666 239 52v
FEDDES, PIETER Pieter Feddes , c.u. verpachter grond het huis van Marten Clases Simon Stijlstraat 6 1666 239 52v
FEDDES, PIETER Pieter Feddes mr. brouwer naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 2 1680 241 63r
FEDDES, PIETER Pieter Feddes brouwer naastligger ten noorden Lanen 83 1683 242 1r
FEDDES, PIETER Pieter Feddes koper Weeshuisstraat 1693 243 63r
FEDDES, PIETER Pieter Feddes eigenaar van 1/8 Weeshuisstraat 1693 243 63r
FEDDES, PIETER de erven van Pieter Feddes naastligger ten westen Voorstraat 56oost 1694 243 105r
FEDDES, PIETER de erven van Pieter Feddes eigenaar Voorstraat 56west 1694 243 105r
FEDDES, PIETER wijlen Pieter Feddes Voorstraat 56 1699 244 9v
FEDDES, PIETER Pieter Feddes verkoper Weeshuisstraat 1700 244 47v
FEDDES, PIETER Pieter Feddes Kleine Bredeplaats 12zuid 1711 245 162v
FEDDES, PIETER de weduwe en erven van Pieter Feddes naastligger ten zuiden Voorstraat 56 1712 245 176r
FEDDES, PIETER de weduwe en erven van Pieter Feddes koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 56 1712 245 183r
FEDDES, PIETER wijlen Pieter Feddes Sint Christoffelsteeg 2 1713 245 196v
FEDDES, PIETER wijlen Pieter Feddes Droogstraat ZZ 1717 245 294v
FEDDES, PIETER wijlen Pieter Feddes Droogstraat ZZ 1717 245 294v
FEDDES, PIETER wijlen Pieter Feddes Droogstraat ZZ 1717 245 294v
FEDDES, PIETER de brouwerij van Pyter Feddes naastligger ten westen Lanen 85 1675 240 29va
FEDDES, PIETER de brouwerij van Pyter Feddes naastligger ten noorden Lanen 85 1675 240 29va
FEDDES, PIETER de brouwerij van Pyter Feddes brouwer naastligger ten westen Lanen 85 1681 241 35ra
FEDDES, PIETER wijlen Pyter Feddes brouwer Voorstraat 47 1687 242 208v
FEDDES, PIETER wijlen Pyter Feddes Lanen 83 1716 245 264r
FEDDES, PIETER wijlen Pyter Feddes Brouwer? brouwer? Noorderhaven NZ 1693 243 31v
FEDDES, PIETER Pytter Feddes naastligger ten noorden Lanen 85 1669 239 200v
FEDDES, PIETER Pytter Feddes mr. brouwer Simon Stijlstraat 6 1670 240 22ar
FEDDES, PIETER grondpacht uit huis en brouwerij bewoond door de kopers Pytter Feddes mr. brouwer Simon Stijlstraat 6 1670 240 22ar
FEDDES, PIETER Pytter Feddes , burger mr. brouwer en wijdschipper koper 1/2 huis Voorstraat 56 1686 242 149v
FEDDES, PIETER de erfgenamen van Pytter Feddes mr. brouwer naastligger ten zuiden Voorstraat 56 1698 243 388v
FEDDES, PIETER de erfgenamen van Pytter Feddes mr. brouwer naastligger ten westen Voorstraat 56 1698 243 388v
FEDDES, PIETER wijlen Pytter Feddes mr. brouwer Simon Stijlstraat 6 1701 244 129r
FEDDES, PIETER Pytter Feddes naastligger ten westen Rommelhaven 1702 244 180v
NAUTA, FEDDES Saeaedske Feddes Nauta, bejaarde vrijster koper Hofstraat 16 1793 264 97r
FEDDES, wijlen meerderjarige vrijster Seetsche Feddes Rozenstraat 1798 265 79r
FEDDES, SIERK Sierck Feddes koper na niaar twee kamers, daar een slijpmolen in de erve is (protest aangeteken; veel succes) Rommelhaven 1651 236 156v
FEDDES, SIERK Sierck Feddes wagenmaker naastligger ten westen Rommelhaven 1659 237 204v
FEDDES, SIERK de weduwe van Sierck Feddes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 15 1660 238 38v
FEDDES, SIERK de weduwe van Sierck Feddes naastligger ten oosten Sint Jacobstraat WZ 1663 238 185v
FEDDES, SIERK de weduwe van Sierck Feddes naastligger ten westen Rommelhaven 1660 238 5av
FEDDES, SIERK de weduwe van Sierck Feddes wagenmaker naastligger ten westen Rommelhaven 1660 238 5av
FEDDES, SIERK wijlen Sierk Feddes Sint Jacobstraat 1663 238 182r
FEDDES, SIERK Sierk Feddes Sint Jacobstraat 1663 238 21ar
FEDDES, SJOERD Sioerd Feddes apotheker huurder Kleine Bredeplaats 19 1687 242 190r
FEDDES, SJOERD Sioerd Feddes , c.u. verkoper Voorstraat 2 1692 243 11v
FEDDES, SIPKE Sipcke Feddes Scheffersplein WZ 1633 233 124r
FEDDES, SIPKE Sipcke Feddes Scheffersplein WZ 1633 233 124r
FEDDES, SJOERD Sjoerdt Feddes apotheker koper huis Voorstraat 2 1687 242 187r
FEDDES, SIEBE Sybe Feddes onbekend 1682 241 192v
FEDDES, SIEBE Sybe Feddes schipper (schuit-) koper kamer Sint Odolphisteeg OZ 1700 244 54r
FEDDES, SIEBE de koper Sybe Feddes , c.u. schipper (schuit-) naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg OZ 1700 244 54r
FEDDES, SIEBE de koper Sybe Feddes , c.u. schipper (schuit-) naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg OZ 1700 244 54r
FEDDES, SIEBREN Sybren Feddes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg OZ 1693 243 58v
FEDDES, TRIJNTJE Trijn Feddes naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1663 238 173r
FEDDES, TIETJE Tytje Feddes Hoogstraat 15 1740 250 124v
FEDDES, WIEBE Wybe Feddes bakker naastligger ten westen Noorderhaven 19 1728 247 206v
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backer, burger schipper (wijd-) koper dwars-huis Noorderhaven 17 1711 245 150r
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backer Karremanstraat 1738 249 232v
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backer Karremanstraat ZZ 1738 249 260v
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backer Noorderhaven 85 1738 249 283r
DREYER, IEBELTJE FEDDES Ybeltie Feddes Dreyer Voorstraat 36 1734 248 299v
DREYER, IEBELTJE FEDDES Ybeltje Feddes Dreyer Voorstraat 36 1730 247 339r
FEDDES, IETJE Yttje Feddes huurder voorboven Lammert Warndersteeg OZ 1803 266 206v
FEDDRIKS, JANKE Janke Feddricks koper Vijverstraat 1689 242 264r
FEDDRIKS, TJERK Tjerck Feddricks , burger koopman koper klein plaatske van enige voeten ruim Weverstraat 1685 242 92r
FEDDRIKS, TJERK Tjerk Feddricks naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1709 245 79v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wiebe Feddricks Kalff verkoper Lammert Warndersteeg 1709 245 87v
FEDDRIKS, AALTJE het nagelaten weeskind van Aeltie Feddricx verkoper Heiligeweg 6 1660 238 4ar
ANDELA, FEDDRIKS Bucke Feddricx Andla naastligger ten westen Rozengracht 4 1660 238 43r
FEDDRIKS, TJERK Tierk Feddrik verkoper van 2/5 Kleine Bredeplaats 3 1695 243 161v
FEDDRIKS, ANTJE wijlen Antie Feddriks Zuiderstraat 10 1800 265 262r
FEDDRIKS, ANTJE wijlen Antie Feddriks Rozengracht ZZ 1800 265 263r
FEDDRIKS, ANTJE wijlen Antie Feddriks Brouwersstraat 24 1800 265 264r
FEDDRIKS, ANTJE wijlen Antje Feddriks Zuiderhaven 32 1800 265 257v
FEDDRIKS, ANTJE wijlen Antje Feddriks Zuiderhaven 36west 1800 265 259r
FEDDRIKS, ANTJE wijlen Antje Feddriks Zuiderhaven 18 1800 265 260r
FEDDRIKS, ANTJE wijlen Antje Feddriks Zuidersteeg 1 1800 265 261r
FEDDRIKS, ANTJE wijlen Antje Feddriks Zuiderhaven 34 1801 265 290v
NIEUWENHUIS, ANTJE FEDDRIKS Antje Feddriks Nieuwenhuis koper huis, groot pakhuis en 3 aparte woningen erachter Grote Werf 2 1755 253 212v
NIEUWENHUIS, ANTJE FEDDRIKS Antje Feddriks Nieuwenhuis koper huis, weefwinkel en plaatsje Nieuwstraat 20 1768 257 56r
NIEUWENHUIS, ANTJE FEDDRIKS Juffrouw Antje Feddriks Nieuwenhuis koper van 1/2 lijnbaan, teerhuis, hennipzolder en knechtswoning, dichtbij de lijnbaan onbekend 1770 257 167r
FEDDRIKS, BEREND Beerent Feddriks huurder bovenkamer Grutterstraat 1732 248 129r
FEDDRIKS, DOUWE wijlen Douwe Feddriks Grote Kerkstraat 3 1731 247 382r
FEDDRIKS, DOUWE wijlen Douwe Feddriks Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
FEDDRIKS, DOUWE wijlen Douwe Feddriks Romastraat 29 1738 249 232r
FEDDRIKS, LIJSBET Lijsbeth Feddriks huurder Bildtpoort (gebied) 1770 257 182r
FEDDRIKS, TJERK de erven van Tjerk Feddriks naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1728 247 101r
FEDDRIKS, WIEBE Wybe Feddriks , burger schipper (wijd-) verkoper Grote Bredeplaats 15 1688 242 220r
FEDDRIKS, WIEBE zoutkeet van wijlen Wybe Feddriks koopman naastligger ten zuiden Franekereind 20 1700 244 36r
FEDDRIKS, WIEBE Wybe Feddriks koopman en brouwer koper kamer Nieuwstraat 48 1700 244 52r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddriks Kalff mr. brouwer en zoutzieder koper huis met bomen planten en een prieel Hofstraat 16 1701 244 110r
DEERSUM, GRIETJE FEDDRIKS Grietje Feddrix van Deersum verkoper van 1/4 Droogstraat NZ 1728 247 143r
DEERSUM, GRIETJE FEDDRIKS Grietje Feddrix van Deersum naastligger ten westen Noorderhaven 71 1728 247 146r
DEERSUM, GRIETJE FEDDRIKS Grietje Feddrix van Deersum verkoper van 1/4 deel Noorderhaven 71 1728 247 146r
DEERSUM, GRIETJE FEDDRIKS Grietje Feddrix van Deersum verkoper van 1/48 Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
DEERSUM, GRIETJE FEDDRIKS Grietje Feddrix van Deersum verkoper Voorstraat ZZ 1729 247 279r
FEDDRIKS, JAKOBJE Jaapjen Feddrix Zuiderhaven 29 1706 244 316v
FEDDRIKS, JAKOBJE wijlen Jaepje Feddrix Zuiderhaven 31 1723 246 172r
FEDDRIKS, JANKE Jancke Feddrix naastligger ten zuiden Noordijs 23 1714 245 217v
FEDDRIKS, SIERK Sierk Feddrix naastligger ten zuiden Voorstraat NZ 1696 243 221v
FEDDRIKS, TJERK Tierk Feddrix koopman geniaarde koper Voorstraat 56 1712 245 176r
FEDDRIKS, TJERK Tjerck Feddrix koopman Franekereind 23west 1684 242 13r
FEDDRIKS, TJERK Tjerck Feddrix Voorstraat 1689 242 281r
FEDDRIKS, TJERK Tjerck Feddrix grondpacht Voorstraat 73 1689 242 281r
FEDDRIKS, TJERK Tjerck Feddrix grondpacht Sint Jacobstraat 1689 242 281r
FEDDRIKS, TJERK Tjerk Feddrix , burger koper 1/5 huis Kleine Bredeplaats 3 1695 243 145r
FEDDRIKS, TJERK Tjerk Feddrix naastligger ten oosten Sint Jacobstraat OZ 1704 244 356r
FEDDRIKS, TJERK de woning van Tjerk Feddrix naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 1707 245 31r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wijbe Feddrix Kalff schipper (galjoot-) Hofstraat 16 1709 245 94v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wijbe Feddrix Kalff verkoper Noordijs 4 1710 245 111r
FEDDRIKS, WIEBE Wijbe Feddrix Kalfs Tiepelsteeg 1708 245 61v
FEDDRIKS, WIEBE Wybe Feddrix schipper (groot-) koper huis Noorderhaven 47 de Jol 1685 242 72v
FEDDRIKS, WIEBE Wybe Feddrix koper huis genaamd de Goltberg Grote Bredeplaats 15 1686 242 120v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Calff, burger c.u. koper huis annex brouw- en mouterij Noordijs 4 de Oliphant 1693 243 54r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalf verkoper Noorderhaven 47 1695 243 172r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalf, burger n.u. mr. brouwer verkoper van 1/2 Voorstraat 85 1696 243 207r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalff mr. brouwer en zoutzieder 't Poortje 1699 243 400v
FEDDRIKS, SALOMON Salomon Federix verkoper Both Apothekerstraat OZ 1701 244 121v
FEDDRIKS, GRIETJE Grietje Fedrix naastligger ten westen Noorderhaven 69 1729 247 227v
FEDDRIKS, GRIETJE Grietje Fedrix verkoper van 1/4 Noorderhaven 69 1729 247 227v
FEDDRIKS, WIEBE Wybe Fedrix mr. bootjesmaker naastligger ten westen Zuiderhaven 36 1701 244 125v
FEIKES, FEIKE burgervaandrig Feicke Feickens apotheker Voorstraat 81 1774 258 162v
FEIKES, FEIKE burgervaandrig Feicke Feickens Voorstraat 79 1774 258 162v
FEIKES, KLAAS Claas Feickes , c.u. gortmaker koper huis Heiligeweg 56 1667 239 95r
FEIKES, KLAAS de schuur van Claes Feickes , c.s. naastligger ten zuiden Nieuwstraat 38 1662 238 155v
FEIKES, KLAAS de erven van Claes Feickes verkoper Nieuwstraat 40 1671 240 35v
FEIKES, KLAAS de erven van Claes Feickes verkoper Heiligeweg 64 1671 240 5ra
FEIKES, DOEDE de weduwe van Doede Feickes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 42 1712 245 174v
FEIKES, DOEDE wijlen Doede Feickes Nieuwstraat 46 1714 245 225v
FEIKES, DOEDE de weduwe van Doede Feickes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 40 1715 245 234r
FEIKES, HARING Haringh Feickes , c.u. verkoper ten oosten van Harlingen 1668 239 175r
FEIKES, HENDRIK Hendrik Feickes , c.u. huurder Noorderhaven 40 1659 237 197v
WIT, HENDRIK FEIKES vaandrig Hendrik Feickes de Witt verkoper Kruisstraat NZ 1664 238 213r
FEIKES, JAN Jan Feickes , burger cherger koper 2 kamers 1670 240 28r
FEIKES, JAN Jan Feickes verkoper Weverstraat 1670 240 30r
FEIKES, JETSE de weduwe van Jetse Feickes naastligger ten oosten Voorstraat 7a 1663 238 183r
FEIKES, RIEUWKJE Ruifke Feickes Bildtpoort (gebied) 1712 245 179v
FEIKES, SIEBREN kamer van Sibrant Feickes naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 13 1659 237 213v
FEIKES, SIEMEN Simen Feickes naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1713 245 190v
FEIKES, SJOERD Sjoerdt Feickes schipper op Dokkum (trekveer-) Rapenburg ZZ 1694 243 76r
FEIKES, SJOUKJE Sjouckjen Feickes verkoper Voorstraat NZ 1671 240 7ra
FEIKES, SIEMEN Symen Feickes , c.u. schipper (schuit-) geniaarde koper Scheerstraat 5 1694 243 98v
FEIKES, TJITSE Tietse Feickes , c.u. koper 1/2 huis (Kopers bezitten reeds de andere helft) Hofstraat NZ 1667 239 96r
FEIKES, AAFKE Aefke Feikes Voorstraat 58achter 1717 245 298r
FEIKES, AAFKE Aefke Feikes Vijverstraat 26 1749 251 271v
FEIKES, ANTJE Antje Feikes koper Zoutsloot NZ 1781 260 67r
FEIKES, ANTJE Antje Feikes koper 1/2 huis (voor twee percelen) Zoutsloot NZ 1781 260 118r
FEIKES, ANTJE Antje Feikes koper 1/2 huis en plaats (voor twee percelen) Liemendijk ZZ 1781 260 118r
FEIKES, KLAAS Claes Feikes , c.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 97 1713 245 195v
FEIKES, DIRK Dirk Feikes , c.u. huurder Heiligeweg 2 1805 267 182v
FEIKES, DOEDE Doede Feikes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 40 1701 244 122v
FEIKES, DOEDE Doede Feikes Mosch zoutdrager huurder Nieuwstraat 48 1689 242 284v
FEIKES, DOUWE Douwe Feikes (tevens armenvoogd) Zoutsloot NZ 1777 259 76r
FEIKES, DOUWE Douwe Feikes (tevens armenvoogd) Droogstraat NZ 1777 259 77v
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feikes , burger herbergier Hoogstraat 9 1738 249 230r
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feikes Hoogstraat 7 1740 250 84r
FEIKES, FROUKJE Froukje Feikes naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ 1781 260 159r
FEIKES, FROUKJE Froukjen Feikes Bargebuurtspoortje WZ 1771 257 224r
FEIKES, GEERT Geert Feikes , c.u. koper kamer onbekend 1664 238 214r
FEIKES, GRIETJE Grietie Feikes Romastraat 1749 251 259v
FEIKES, GRIETJE Grietie Feikes Kerkpad 16 1750 252 67r
FEIKES, GRIETJE wijlen Grietje Feikes Zoutsloot 49 1796 265 7r
FEIKES, HARING Haring Feikes naastligger ten zuiden Heiligeweg 68 1669 239 179v
FEIKES, HARING Haringh Feikes koper provisioneel hoekhuis Hoogstraat 30 1668 239 29ra
WIT, HENDRIK FEIKES burgervaandrig Hendrick Feikes de Witt Weverstraat 1669 238 26ar
WIT, HENDRIK FEIKES vaandrig Hendrik Feikes de Witt verkoper Peterseliestraat 1664 238 238r
FEIKES, HOITE Hoite Feikes verkoper Voorstraat 60 1711 245 149r
FEIKES, JAN Jan Feikes , c.u. naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 15 1754 253 190v
FEIKES, JAN Jan Feikes , n.u. naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 15 1759 254 222r
FEIKES, JAN Jan Feikes scheepstimmerman koper huis Hofstraat NZ 1778 259 149v
FEIKES, JAN Jan Feikes naastligger ten oosten Hofstraat 27 1781 260 78v
FEIKES, JETSE de weduwe van Jetse Feikes naastligger ten oosten Voorstraat 7a-oost 1668 239 132v
FEIKES, MARIA Marijke Feikes verkoper Zuiderstraat NZ 1752 253 271r
FEIKES, PIETER Pieter Feikes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt ZZ 1802 266 174v
FEIKES, PIETER Pieter Feikes schippersknecht verkoper Zuiderhaven 33 1809 268 253r
FEIKES, RINSKE schuur van Rinske Feikes naastligger Achterstraat NZ 1765 256 138v
FEIKES, RINSKE schuur van Rinske Feikes naastligger ten noorden van de Liemendijk Achterstraat NZ 1765 256 138v
FEIKES, RINSKE Rinske Feikes akte dd 15-05-1715 inzake bouwhoogte van een schuur Karremanstraat 1775 258 222r
FEIKES, SIBBELTJE Sibbeltje Feikes naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1769 257 117v
FEIKES, SIBBELTJE Sibbeltje Feikes naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1769 257 119v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerkolonel Sibrand Feikes Camsma, burger koper huis en hof Lanen 58 1742 250 207v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerkolonel Sibrand Feikes Camsma, burger naastligger ten westen Lanen 58 1742 250 207v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sibrand Feikes Camsma procureur postulant verkoper Heiligeweg 27 1791 263 306r
FEIKES, SJOERD Sioerd Feikes , burger koper 1/2 huis Franekereind 23 1665 239 6v
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feikes naastligger ten westen Heiligeweg 15 1666 239 41v
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feikes koper provisioneel en finaal 1/2 huis Nieuwstraat OZ 1665 239 1ra
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feikes scheepstimmerman koper huis Hofstraat ZZ 1770 257 177r
FEIKES, SJOERD de weduwe van Sjoerd Feikes Hofstraat ZZ 1786 262 96v
FEIKES, SJOUKJE Sjoukje Feikes , burger verkoper Schritsen 17 1759 254 243r
FEIKES, SJOUKJE Sjoukjen Feikes , burger Schritsen 17 1751 252 166r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerkolonel Sybrand Feikes Camsma koper huis Lanen 56 1731 248 10v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerhopman Sybrand Feikes Camsma koper van 1/2 huis Grote Ossenmarkt 15 1753 253 64v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES oud burgerkolonel Sybrand Feikes Camsma koper 1/2 van 2 huizen waarvan 1 met tuin Lanen 62 1754 253 190v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES oud burgerkolonel Sybrand Feikes Camsma koper 1/2 van 2 huizen waarvan 1 met tuin Grote Ossenmarkt 15 1754 253 190v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerhopman Sybrand Feikes Camsma William Boothstraat OZ 1758 254 265r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerhopman Sybrand Feikes Camsma William Boothstraat OZ 1758 254 265r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feikes Camsma naastligger ten noorden Ooievaarsteeg OZ 1772 258 55v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feikes Camsma procureur postulant koper huis Heiligeweg 27 1789 263 108v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES kolonel Sybrand Feikes Kamsma, burger verkoper Grote Ossenmarkt 15 1759 254 222r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feikes Kamsma naastligger ten westen Schritsen 53 1781 260 129r
FEIKES, SIEBREN Sybrant Feikes , burger verkoper Pothondjessteeg 1651 236 164r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybren Feikes Camsma naastligger ten noorden Schritsen 49 1774 258 190v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerkolonel Sybren Feikes Kamsma koper van 1/2 3/64 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderij Noorderhaven 79 1751 252 154r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerkolonel Sybren Feikes Kamsma koper van 1/2 3/64 van een groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij Noorderhaven 79 1751 252 154r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerkolonel Sybren Feikes Kamsma koper van 1/2 3/64 van een huis behorend bij de suikerraffinaderij Noorderhaven 79 1751 252 154r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES oud burgerkolonel Sybren Feikes Kamsma verkoper Lanen 83 1758 254 120v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybren Feikes Kamsma naastligger ten noorden Heiligeweg 25 1773 258 122v
FEIKES, THOMAS de weduwe van Thomas Feikes naastligger ten noorden Zuiderstraat NZ 1771 257 258r
FEIKES, THOMAS wijlen Thomas Feikes Zuiderstraat 5 1777 259 52v
FEIKES, THOMAS de weduwe van Thomas Feikes naastligger ten zuiden Zuiderstraat 7 1777 259 73r
FEIKES, TJALLING Tjalling Feikes brouwersknecht koper huis Karremanstraat 6 1771 257 208r
FEIKES, TJALLING Tjalling Feikes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1774 258 160v
FEIKES, THOMAS Tomas Feikes schipper koper huis Zuiderstraat NZ 1760 254 257r
FEIKES, FROUKJE Vroukje Feikes naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 1782 260 215r
FEIKES, WELMOED Welmoed Feikes huurder Kleine Kerkstraat 1 1736 249 110v
FEIKES, WILLEM Willem Feikes naastligger ten noorden Brouwersstraat 3 1785 261 271v
FEIKES, WILLEM Willem Feikes naastligger ten westen Zuiderhaven 26 1788 262 246v
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feikes Wijngaarden metselaar koper huis Brouwersstraat 1b 1784 261 229r
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feikes Wijngaarden naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1 1786 262 136r
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feikes Wijngaarden koopman verkoper Brouwersstraat 1b 1788 262 240v
FEIKES, IEPE Ype Feikes naastligger ten oosten Hoogstraat 4 1751 252 134v
FEIKES, IEPE Ype Feikes oud herbergier verkoper Zeilmakersstraat 1754 253 148v
FEIKES, IEPE Ype Feikes huurder Droogstraat NZ 1755 253 205r
FEIKES, IEPE Ype Feikes naastligger ten oosten Hoogstraat 4 1756 253 268r
FEIKES, IEPE Ype Feikes , burger koper Kerkpoort (gebied) 1760 255 5v
FEIKES, IEPE Ype Feikes , burger verkoper Hoogstraat 6 1763 255 191v
FEIKES, IEPE Ype Feikes huurder Hoogstraat 6 1763 255 200v
FEIKES, IEPE Yppe Feikes naastligger Hoogstraat 4 1755 253 249r
FEIKES, IETJE Yttje Feikes Felsma, burger koper huis onbekend 1754 253 188r
FEITES, ANTJE Antie Feitels Molenpad 1724 246 202v
FEITES, ANTJE Antie Feitels , burger Molenpad 1735 249 41v
FEITES, ANTJE Antie Feitels , burger Moriaanstraat NZ 1735 249 45r
FEITES, ANTJE Antie Feitels Moriaanstraat 1740 250 94r
FEITES, ANTJE Antje Feitels Moriaanstraat NZ 1731 247 381r
FEITES, ANTJE Antje Feitels Moriaanstraat NZ 1731 247 381r
FEITES, ANTJE Antje Feitels Moriaanstraat NZ 1731 247 381r
FEITES, BERBER Berber Feitels verkoper van 1/2 Moriaanstraat ZZ 1748 251 234v
FEITES, Kaetie Feitels verkoper van 1/2 Moriaanstraat ZZ 1748 251 234v
FEITES, ABE Abbe Feites , burger schipper (wijd-) Noordijs OZ 1697 243 318v
FEITES, ABE Abbe Feites , burger schipper (wijd-) Noordijs OZ 1697 243 7va
FEITES, ABE de weduwe van Abbe Feites naastligger ten oosten Schritsen 8 1709 245 81r
FEITES, ABE wijlen Abbe Feites Schritsen 14 1709 245 84r
FEITES, ABE wijlen Abbe Feites Schritsen 14 1709 245 84r
FEITES, ABE wijlen Abbe Feites Schritsen 14 1709 245 84r
FEITES, ABE wijlen Abbe Feites schipper (wijd-) Schritsen ZZ 1709 245 96r
FEITES, ABE wijlen Abbe Feites schipper (wijd-) Schritsen 12 1709 245 98v
FEITES, ABE wijlen Abbe Feites schipper (wijd-) Schritsen 12 1709 245 98v
FEITES, ABE wijlen Abbe Feites Schritsen 10 1710 245 108v
FEITES, KLAAS Claes Feites , burger schipper (smal-) verkoper Sint Jacobstraat 1 1698 243 341r
FEITES, DOUWE Douwe Feites verkoper andere helft Noorderhaven ZZ 1700 244 49r
FEITES, DOUWE Douwe Feites verkoper Heiligeweg NZ 1700 244 51r
FEITES, HOITE weduwe Hoite Feites koper door niaar dwarshuis Noorderhaven 10 1721 246 96v
FEITES, HOITE Hoite Feites Grote Bredeplaats 7 1723 246 153v
FEITES, HOITE Hoite Feites huurder Vijverstraat 11 1739 250 74v
FEITES, HOITE Hooite Feites schoenmaker koper huis Karremanstraat WZ 1807 267 333r
FEITES, HOITE Hoyte Feites huurder Vijverstraat 9 1699 243 398v
FEITES, RITSKE Ritske Feites naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1663 238 191r
FEITES, SIPKE de weduwe van Sipke Feites naastligger ten noorden Voorstraat 53 1693 243 34r
FEITES, SIPKE wijlen Sipke Feites , c.s. onbekend 1693 243 67r
FEITES, TEUNIS Teunis Feites , c.u. verkoper Rommelhaven 1710 245 107r
FEITES, TEUNIS Teunis Feites huurder Rommelhaven 1721 246 106r
FEITES, TEUNTJE Teuntie Feites koper door niaar huis met een schuur of paardenstal erachter met een steeg vanuit de schuur oostw Sint Jacobstraat 1 1698 243 341r
FEITES, TEUNIS Theunis Feites , burger koper 5/6 kamer (koper bezit reeds 1/6 deel) onbekend 1693 243 67r
FEITES, TEUNIS Theunis Feites naastligger ten noorden onbekend 1693 243 67r
FEITSES, ANTJE Antje Feitzes Vijver OZ 1785 262 17r
FEIES, KLAAS Claes Fejes schipper (smal-) Schritsen NZ 1709 245 86v
FEIES, HARTMAN Hartman Fejes schipper Rommelhaven NZ 1713 245 193r
FEKKES, KLAASKE Claaske Fekkes Wolkama, burger Bargebuurt 1665 239 8r
FEKKES, DIRK wijlen Dirk Fekkes Kerkpad WZ 1745 251 89r
FEKKES, JAN Jan Fekkes koopman koper huis en bleekveld Grote Kerkstraat 33 1807 268 2r
FEKKES, JAN Jan Fekkes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35 1810 268 343r
, FEIE Feye Felties naastligger ten westen Hondenstraat 4 1725 246 243r
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes , c.u. koper huis Spijkerboor (gebied) ZZ 1710 245 121v
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes , c.u. koper ledige plaats of ruimte Spijkerboor (gebied) ZZ 1716 245 275v
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes , c.u. naastligger ten zuiden Spijkerboor (gebied) ZZ 1716 245 275v
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes naastligger ten oosten Spijkerboor (gebied) 1717 245 280v
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1717 245 283r
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1722 246 138v
FEMMES, KORNELIS wijlen Cornelis Femmes Spijkerboor (gebied) ZZ 1734 248 328r
FEMMES, HANS Hans Femmes , c.u. bewoner Zuiderpoort (gebied) ZZ 1719 246 51r
FEMMES, HANS Hans Femmes , c.u. bewoner Zuiderhaven 73 1726 246 263v
, FEDDRIK Feddrik Feppes mr. bakker koper huis met turf-en kleerzolder en kelderkamers Voorstraat 69 1701 244 89r
FEITSES, FEIKE Feycke Fetses slachter naastligger ten zuiden Noorderhaven 12 1649 236 77v
ROORDA, FRANS FEITSES Frans Fetses Roorda, burger koopman koper woning Noorderhaven 67 1697 243 304r
ROORDA, FRANS FEITSES Frans Fetses Roorda naastligger ten zuiden Noorderhaven 67 1697 243 304r
FEITSES, FEITSE Fettie Fetties , c.u. koper huis Lanen 13 1700 244 63r
FEITSES, FEITSE Fettie Fetties koopman verkoper Lanen 13 1707 245 28v
FEITSES, JOUKE Joucke Fetties naastligger ten zuiden Brouwersstraat 22 1670 240 17r
FEITSES, JOUKE Joucke Fetties naastligger ten westen Brouwersstraat 22 1670 240 17r
FEITSES, JOUKE Joucke Fetties koper provisioneel nieuw huis, brouwerij en mouterij Brouwersstraat WZ 1670 240 1va
FEITSES, JOUKE Joucke Fettjes koper huis met een loods erachter en een ruime plaats en tevens een vrije op- en afsla (kopers gebleven voor de 4 laatste parten, d.d. 30-01-1669 ????) Lanen ZZ 1669 239 35ra
FEITSES, JOUKE Jouke Fettjes , c.u. schipper (groot-) koper 1/3 huis met loods en plaats erachter met een op- en afslag op de Schritsen; tot (niaarnemers) Lanen ZZ 1669 239 190v
FEITSES, JOUKE Jouke Fettjes , c.u. schipper verkoper Lanen ZZ 1670 239 220r
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes koper huis, schuur en koestalling Nieuwstraat 40 1658 237 149r
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1668 239 151r
FEIKES, KLAAS de erven van Claes Feyckes verkoper 1671 240 58v
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1675 240 190v
FEIKES, KLAAS het gorthuis van Claes Feyckes , c.soc. naastligger ten zuiden Franekereind 6 1670 240 2ra
FEIKES, DIRK Dirk Feyckes mr. slachter verkoper Voorstraat 9 1679 241 53v
FEIKES, EVERT Evert Feyckes , burger Schritsen 48 1697 243 294r
FEIKES, HARING Haring Feyckes , c.u. koper 1/2 hoekhuis Hoogstraat 30 1668 239 137v
FEIKES, HARING huurder Haringh Feyckes naastligger ten noorden Heiligeweg 64 1670 239 218r
FEIKES, HARING Haringh Feyckes schipper (wijd-) verkoper Hoogstraat 30 1675 240 191r
FEIKES, HENDRIK Hendrick Feyckes , c.u. koper kamer Kruisstraat NZ 1658 237 171r
WIT, HENDRIK FEIKES wijlen vaandrig Hendrick Feyckes de Wit Noorderhaven NZ 1678 241 5ra
FEIKES, JETSE Jetse Feyckes naastligger ten westen Voorstraat 1633 233 121r
FEIKES, KOERT Koert Feyckes gleibakkersknecht koper 1/2 huis Raamstraat 1684 242 46r
FEIKES, KOERT Koert Feyckes gleibakkersknecht eigenaar van 1/2 Raamstraat 1684 242 46r
FEIKES, SIEBREN wijlen Sibrant Feyckes Voorstraat 58 1641 234 150v
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes naastligger Grote Kerkstraat 18 1665 239 23v
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes , c.u. schipper op Dokkum koper huis Schritsen 5 1678 241 13r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes schipper op Dokkum koper huis onbekend 1679 241 32v
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes schipper op Dokkum naastligger ten zuiden onbekend 1679 241 32v
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes schipper op Dokkum koper van 1/2 Hoogstraat 47 1679 241 39r
FEIKES, SJOERD molen genaamd de Nieuwe Molen Sjoerd Feyckes schipper op Dokkum (trek-) koper halve windmolen ten zuiden van Harlingen 1679 241 49v
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes schipper op Dokkum (trek-) verkoper van 1/2 Hoogstraat 47 1681 241 172r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes schipper op Dokkum (trek-) koper 2 kamers Rapenburg ZZ 1682 241 200r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1682 241 200r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes , burger schipper op Dokkum (trek-) koper huis Voorstraat NZ 1682 241 214r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes schipper op Dokkum (trek-) eigenaar van 1/2 huis Voorstraat NZ 1682 241 214r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes schipper op Dokkum koper provisioneel Noorderhaven ZZ 1679 241 15ra
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes koper provisioneel huis genaamd de Oyvaer Franekereind 23oost de Ooievaar 1679 241 15ra
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat ZZ 1682 241 50ra
FEIKES, SJOERD Sjoerdt Feyckes naastligger ten westen Heiligeweg NZ 1672 240 105v
FEIKES, SJOERD Sjoerdt Feyckes naastligger ten oosten Heiligeweg 11 1684 242 33r
FEIKES, SIEBREN Sybrant Feyckes , burger koper doorgaande huis en erf Pothondjessteeg 1648 236 35r
FEIKES, SIEBREN Sybren Feyckes , in qlt. Zuiderhaven 18 1650 236 117r
FEIKES, SIEMEN Symen Feyckes Nieuwstraat OZ 1686 242 121r
FEIKES, SIEMEN Symen Feyckes , burger schipper (schuit-) koper huis Scheerstraat 7 1695 243 118v
FEIKES, WIEBE Wiebbe Feyckes verkoper Voorstraat NZ 1682 241 214r
FEIES, AMERENS Amerenske Feyes winkelier Sint Jacobstraat 12 1754 253 139r
FEIES, KLAAS Claas Feyes naastligger ten oosten Droogstraat 1738 249 229r
FEIES, KLAAS Claes Feyes naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1717 245 302r
FEIES, JAN Jan Feyes , burger schipper (trekveer-) koper huis Zuiderhaven 13 de Pauw 1741 250 149r
FEIES, JAN Jan Feyes verkoper Zuiderhaven 13 1743 250 284v
FEIES, JAN Jan Feyes , burger verkoper Hondenstraat ZZ 1743 250 293r
FEIES, LAMMERT Lammert Feyes koopman verkoper Noorderhaven 68 1755 253 231v
FEIES, LAMMERT Lammert Feyes , burger verkoper Hoogstraat ZZ 1764 256 28r
NIJHOLT, LAMMERT FEIES Lammert Feyes Nijholt voerman huurder Sint Christoffelsteeg WZ 1686 242 154r
NIJHOLT, MELLE FEIES Melle Feyes Nijhold huisbezitter Rozengracht NZ 1729 247 251v
FEIES, SIEBREN Mr. Sibrant Feyes naastligger ten westen Lanen 1651 236 150r
FEIES, SIEBREN Sybrand Feyes mr. chirurgijn verkoper Brouwersstraat 1647 235 243r
FEIES, SIEBREN erven van Sybren Feyes verkoper Lanen 84 1657 237 107r
FEIES, Wibrigh Feyes verkoper Zuiderhaven ZZ 1657 237 129r
FEIKES, EMILIUS Ameel Feykes turfdrager verkoper van 2/6 Hofstraat 1784 261 255r
FEIKES, ANTJE Antie Feykes Vijverstraat 26 1732 248 142r
FEIKES, BAARTJE Baetje Feykes , burger Kleine Bredeplaats 1 1728 247 78r
FEIKES, BAARTJE Baetje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5 1727 247 45v
FEIKES, BAARTJE Baetje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Romastraat 1727 247 46v
FEIKES, BAARTJE Baetje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Gardenierstraat 1727 247 47v
FEIKES, KLAAS de erven van Claes Feykes gortmaker naastligger ten oosten onbekend 1672 240 80r
FEIKES, DOEDE Doede Feykes zoutdrager huurder Nieuwstraat 50 1693 243 47r
FEIKES, EIE Eye Feykes koper Hoogstraat 6 1745 251 67v
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feykes herbergierse verkoper van 4/8 Hoogstraat 9 1745 251 92v
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feykes herbergierse verkoper van 4/8 Hoogstraat 7 1745 251 95v
FEIKES, FEIKJE Feykje Feykes Noorderhaven 104 1726 246 282r
FEIKES, GERARDUS Gerardus Feykes Feltsma mr. chirurgijn verkoper van 1/5 Romastraat 1727 247 46v
FEIKES, GERARDUS Gerardus Feykes Feltsma mr. chirurgijn verkoper van 1/5 Gardenierstraat 1727 247 47v
FEIKES, GERARDUS Gerhardus Feykes Feltsma mr. chirurgijn verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5 1727 247 45v
FEIKES, GRIETJE Grietie Feykes Noorderhaven 18 1751 252 171v
FEIKES, GRIETJE Grietie Feykes Noorderhaven ZZ 1755 253 214r
FEIKES, GRIETJE Grietje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5 1727 247 45v
FEIKES, GRIETJE Grietje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Romastraat 1727 247 46v
FEIKES, GRIETJE Grietje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Gardenierstraat 1727 247 47v
FEIKES, HENDRIK Hendrick Feykes , burger koper huis Noorderhaven NZ 1658 237 169av
FEIKES, HENDRIK vaandrager Hendrick Feykes , burger koper hovinge met prieel, bomen en planten Liemendijk 1662 238 133r
WIT, HENDRIK FEIKES burgervaandrig Hendrick Feykes de Wit, c.u. koper huis met een plaats erachter en een eigen steeg ten oosten Noorderhaven 74 1664 238 226r
WIT, HENDRIK FEIKES burgervaandrig Hendrick N. Feykes de Wit eerdere bewoner Noorderhaven NZ 1676 240 233v
FEIKES, JAN Jan Feykes koper huis Droogstraat 1675 240 189r
FEIKES, JAN huisman Jan Feykes Molenpad 1 1750 252 57v
FEIKES, JAN wijlen Jan Feykes Hofstraat 1784 261 255r
FEIKES, MARIA Marijke Feykes herbergierse verkoper Hoogstraat 25 1752 253 25v
FEIKES, MARIA Marijke Feykes herbergierse verkoper Hoogstraat 17 1752 253 25v
FEIKES, PIETER Pieter Feykes schippersknecht (beurt-) koper huis Zuiderhaven 33 1785 262 36r
FEIKES, RINSE schuur van Rinske Feykes naastligger ten noorden Achterstraat NZ 1727 247 3r
FEIKES, SIEBREN de erven van Sibrant Feykes naastligger ten oosten Voorstraat 95 1640 234 120r
FEIKES, SIEBREN Sibrant Feykes , q.q. Zuiderhaven 18 1650 236 118r
FEIKES, SIEMEN de erven van Simon Feykes schipper naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1738 249 279r
FEIKES, SJOERD Sioerd Feykes scheepstimmerman verkoper van 1/6 Hofstraat 1784 261 255r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feykes naastligger ten noorden Rapenburg ZZ 1687 242 177r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feykes schipper op Dokkum (trek-) verkoper Schritsen 5 1689 242 293v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma koper huis Lanen 83 1731 248 14v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feykes Camsma naastligger ten oosten Lanen 54 1736 249 134r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma koper huis en bakkerij Lanen 62 1752 252 206v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES oud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma oud administrator van 's lands Impositien koper huis Franekereind 2 1761 255 111r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES oud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma koper huis Sint Odolphisteeg 4 1762 255 177v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES oud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma verkoper van 9/128 Noorderhaven 79 1763 255 238r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES oud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma verkoper van 9/128 Noorderhaven 81 1763 255 238r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES oud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma verkoper van 9/128 Droogstraat NZ 1763 255 238r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES oud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma verkoper van 9/128 Noorderhaven 83 1763 255 238r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feykes Kamsma koper Grote Bredeplaats 23 1808 268 147r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerkolonel Sybrandt Feykes Kambsma koper van 1/2 3/32 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderij Noorderhaven 79 1751 252 129r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerkolonel Sybrandt Feykes Kambsma koper van 1/2 3/32 van een groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij Droogstraat 27 1751 252 129r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerkolonel Sybrandt Feykes Kambsma koper van 1/2 3/32 van een huis behorend bij de suikerraffinaderij Noorderhaven 83 1751 252 129r
FEIKES, SIEBREN hopman Sybren Feykes naastligger ten oosten Lanen 56 1728 247 100r
FEIKES, SIEBREN hopman Sybren Feykes naastligger ten zuiden Lanen 56 1728 247 100r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybren Feykes Camsma naastligger ten westen Schritsen 53 1768 257 44v
FEIKES, SIEMEN erfgenamen wijlen Symon Feykes naastligger ten westen Scheerstraat 9 1732 248 99r
FEIKES, TJALLING Tjalle Feykes brouwersknecht koper huis Bildtstraat 3 1784 261 135r
FEIKES, TJALLING Tjalle Feykes verkoper Bildtstraat 3 1805 267 145r
FEIKES, TJALLING Tjalling Feykes brouwersknecht verkoper Karremanstraat 6 1784 261 153v
FEIKES, TJALLING Tjallingh Feykes , e.a. huurder Zoutsloot ZZ 1665 239 15r
FEIKES, THOMAS Toomas Feykes huurder Lanen ZZ 1738 249 269r
FEIKES, TRIJNTJE Trijntie Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5 1727 247 45v
FEIKES, TRIJNTJE Trijntie Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Romastraat 1727 247 46v
FEIKES, TRIJNTJE Trijntie Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Gardenierstraat 1727 247 47v
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feykes Wijngaarden metselaar koper huis Zuiderhaven 24 1777 259 33v
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feykes Wijngaarden , c.u. huurder Zuiderhaven 24 1777 259 33v
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feykes Wijngaarden naastligger ten noorden Brouwersstraat 3 1788 263 2v
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feykes Wijngaarden koopman verkoper Zuiderhaven 24 1789 263 100r
FEIKES, IEPE Ype Feykes koper huis Hoogstraat 6 1745 251 67v
FEIKES, IEPE Ype Feykes herbergier verkoper Zuiderhaven 91 1748 251 214r
FEIKES, IEPE Ype Feykes koper Hondenstraat 4 1752 252 231v
FEIKES, IEPE Ype Feykes oud herbergier koper stal en naastgelegen pakhuis Zeilmakersstraat 1753 253 94r
FEIKES, IEPE het pakhuis van Ype Feykes oud herbergier naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1753 253 117r
FEIKES, IEPE Ype Feykes oud herbergier verkoper Bildtpoort (gebied) 1753 253 117r
FEIKES, IEPE Ype Feykes , burger verkoper van 1/2 Rozengracht 37 1763 255 203r
FEIKES, IEPE Yppe Feykes naastligger ten westen Hoogstraat 10 1753 253 41r
FEIKES, IETJE Yttie Feykes Feltsma, burger verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5 1727 247 45v
FEIKES, IETJE Yttie Feykes Feltsma, burger verkoper van 1/5 Romastraat 1727 247 46v
FEIKES, IETJE Yttie Feykes Feltsma, burger verkoper van 1/5 Gardenierstraat 1727 247 47v
FEITES, BERBER Berber Feytels verkoper van 1/2 Moriaanstraat 1748 251 237r
FEITES, Kaetie Feytels verkoper van 1/2 Moriaanstraat 1748 251 237r
FEITES, ABE de minderjarige kinderen van Abbe Feytes schipper (wijd-) verkoper van 1/4 Franekereind 30 1693 243 27r
FEITES, ABE Abbe Feytes schipper (wijd-) naastligger ten oosten Rommelhaven 2 1699 243 403r
FEITES, KLAAS Claes Feytes , burger kopers Lombardstraat 1682 241 196r
FEITES, HOITE Hoyte Feytes , c.u. schipper (schuit-) verkoper Noorderhaven 10 1721 246 112r
FEITES, RITSKE Ritsche Feytes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat OZ 1672 240 90v
FEITES, RITSKE Ritsche Feytes verkoper Kerkpoortstraat 1675 240 179r
FEITES, RITSKE Ritske Feytes , c.u. koper kamer Kerkpoortstraat NZ 1661 238 78v
FEITES, SIPKE Sipke Feytes schipper Noorderhaven 88west 1684 242 26v
FEITES, SIPKE Sipke Feytes schipper (smal-) koper grondpacht 50 st. uit kopers pakhuis Sint Jacobstraat 2achter 1685 242 103r
FEITES, SIPKE wijlen Sipke Feytes Noorderhaven ZZ 1700 244 49r
, ARJEN het huis van Arian Fictoor naastligger ten oosten Romastraat 1648 236 24v
VICTORS, DEDDE Ded Fictoors naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1649 236 59r
VICTORS, DEDDE Ded Fictoors naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1650 236 124v
VICTORS, JAN Jan Fictoors , burger koper voor 3/4 huis Grote Ossenmarkt NZ 1650 236 116v
FEITES, SIETJE de erven van Syttje Fietes naastligger ten westen Hofstraat NZ 1783 261 94r
FEIKES, KLAAS Claes Fijckes gortmaker koper en huurder 7/8 huis en de gortmakerij Heiligeweg 64 1670 239 218r
WEITS, ANTJE Anna Fijts onbekend 1646 235 237r
, Romkeyn Fijtses apotheker verkoper onbekend 1687 242 211v
, JAN Jan Finkis ontvanger en dorprechter van Sint Annaparochie koper 1/2 huis en paardenstalling onbekend 1670 240 18r
, KLAAS de erven van wijlen Claes Fiskers ? naastligger ten noorden Rommelhaven 1682 241 212r
FLORIS, ALBERT Albert Floris gleibakkersknecht koper huis Hofstraat NZ 1776 259 2v
FLORIS, ALBERT de weduwe van Albert Floris naastligger ten westen Hofstraat 1784 261 181r
FLORIS, ALBERT wijlen Albert Floris Hofstraat NZ 1802 266 109r
FLORIS, ANTJE Antie Floris verkoper van 2/10 Zoutsloot ZZ 1666 239 51r
FLORIS, ANTJE Antje Floris Schritsen 52 1780 259 301v
FLORIS, ANTJE Antje Floris verkoper Schritsen 52 1781 260 135v
FLORIS, IEDE Ide Floris naastligger ten zuiden Raamstraat 8 1774 258 134r
FLORIS, JAN de weduwe van Jan Floris huurder Droogstraat ZZ 1735 249 71v
FLORIS, JAN de weduwe van Jan Floris , c.s. huurder Droogstraat ZZ 1735 249 78v
FLORIS, PIETER Pieter Floris huurder deel Kruisstraat 3 1784 261 171r
FLORIS, PIETER Pieter Floris koper woning Gardenierstraat 4 1791 263 355r
FLORIS, REIN Rein Floris , c.u. en c.s. huurder Zoutsloot NZ 1802 266 153r
FLORIS, REIN Rein Floris naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40oost 1804 267 89r
FLORIS, REIN Rein Floris naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40oost 1805 267 141r
FLORIS, REIN Reyn Floris koper huis en tuintje Kerkpoortstraat 1802 266 167r
FLORIS, RIKSTJE Rixt Floris Zoutsloot ZZ 1666 239 51r
FLORIS, IEDE Yde Floris gleibakker verkoper Both Apothekerstraat OZ 1765 256 125v
FLORIS, IEDE Yde Floris pottenbakker koper huis Raamstraat 8 1766 256 221v
FLORIS, IEDE wijlen Yde Floris Noorderhaven 10 1782 260 273r
FLORIS, IEDE de weduwe van Yde Floris naastligger ten westen Noorderhaven 12 1788 262 269r
FLORIS, IEDE wijlen Yde Floris Heiligeweg 46 1790 263 202r
FLORIS, IEDE Yede Floris , burger koper huis met tuintje Both Apothekerstraat OZ 1758 254 130r
FLORIS, IEDE wijlen Yede Floris Zuiderhaven 71a 1783 261 108v
FLORIS, IEDE wijlen Yede Floris Heiligeweg 46 1789 263 142v
FLORIS, IEDE de weduwe van Yede Floris naastligger ten westen Noorderhaven 12 1789 263 169r
FLORIS, IEDE wijlen Yede Floris Noorderhaven 10 1791 263 300v
, Focce Focces naastligger ten zuiden onbekend 1641 234 153r
, Focce Focces naastligger ten westen onbekend 1641 234 153r
, JAN Jan Focke , burger mr. gortmaker schuur Bildtpoort (gebied) 1667 239 98r
FOKKES, AALTJE Aaltie Fockes verkoper Zoutsloot NZ 1747 251 183v
FOKKES, AALTJE Aeltie Fockes Zoutsloot NZ 1723 246 160v
FOKKES, AALTJE Aeltje Fockes , burger Zoutsloot 1730 247 302v
FOKKES, AGNIETJE Agnietie Fockes Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v
FOKKES, ANNE Anke Fockes naastligger ten zuiden Hoogstraat 28 1767 256 245v
FOKKES, ANTJE Antie Fockes verkoper Zoutsloot 76 1711 245 145v
FOKKES, ANTJE Antje Fockes , burger onbekend 1730 247 341v
FOKKES, ANTJE Antje Fockes verkoper Franekerpoort (gebied) 1754 253 132v
FOKKES, ANTJE Antje Fockes naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1754 253 148r
FOKKES, ANTJE Antje Fockes naastligger ten zuiden Hoogstraat 28 1765 256 121r
FOKKES, ANTJE Antje Fockes koper huis Achterstraat 1787 262 202v
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer koper van 1/2 huis met het eigendom van de helft van de steeg ten westen Lanen ZZ 1668 239 139v
FOKKES, BAUKE het huis gekocht door Baucke Fockes naastligger ten noorden Zuiderhaven 99 1674 240 140r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes , burger kooltjer koper huis Prinsenstraat 6 1674 240 141r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes naastligger ten oosten Zoutsloot 38 1679 241 47r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer verkoper van 1/2 Lanen ZZ 1683 241 238r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes gardenier verkoper Kleine Bredeplaats 16 1683 241 248r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer huurder voor 5 jaren noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer gebruiker ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
FOKKES, BAUKE het huis van Baucke Fockes grondpacht 00-07-00 1681 241 41va1
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes naastligger ten noorden Zuiderhaven 99 1682 241 44va
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer koper provisioneel huis Voorstraat 101 1682 241 46va
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer naastligger ten zuiden Noordijs WZ 1683 241 65va
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes , burger kooltjer curatoren ex testamentair Rapenburg ZZ 1694 243 76r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes eigenaar onbekend 1699 244 9r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes naastligger ten noorden Rozengracht 1708 245 70v
FOKKES, BAUKE de huisinge van Baucke Fockes , c.u. naastligger ten westen Schritsen NZ 1711 245 147r
FOKKES, BAUKE de huisinge van Baucke Fockes , c.u. naastligger ten noorden Schritsen NZ 1711 245 147r
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Baucke Fockes Agricola verkoper Grote Bredeplaats 35 1701 244 92v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Baucke Fockes Agricola, c.s. verkoper Rinnertspijp 1 1701 244 93v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Baucke Fockes Agricola, burger verkoper Kleine Bredeplaats 1 1712 245 171r
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Baucke Fockes Agricola naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1716 245 258v
FOKKES, BAUKE Bauke Fockes , burger kooltjer verkoper onbekend 1695 243 160v
FOKKES, BAUKE Bauke Fockes scheepstimmerman koper huis Schritsen NZ 1709 245 80r
FOKKES, BAUKE Bauke Fockes , c.u. naastligger ten westen Schritsen NZ 1721 246 123v
FOKKES, BAUKE Bauke Fockes , c.u. naastligger ten noorden Schritsen NZ 1721 246 123v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola, burger verkoper Voorstraat 101 1700 244 45r
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola koopman Brouwersstraat OZ 1702 244 148v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola koper tuin met zomerhuis Hofstraat ZZ 1702 244 167ar
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola, c.u. verkoper Prinsensteeg ZZ 1720 246 64v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1721 246 124v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola, n.u. naastligger ten zuiden Brouwersstraat 9 1722 246 149v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES de erven van Bauke Fockes Agricola naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1728 247 80r
FOKKES, BEREND Beern Fockes , burger c.u. mr. glazenmaker koper huis, loods met een kamer erachter en een lege plaats William Boothstraat 3 1661 238 85r
FOKKES, BEREND Beern Fockes , burger koper huis William Boothstraat 1661 238 104r
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u. glasmaker verkoper William Boothstraat 3 1670 240 10r
FOKKES, BEREND Beern Fockes glasmaker naastligger ten zuiden William Boothstraat 27 1676 240 222r
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u. mr. glazemaker naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg OZ 1678 241 13v
FOKKES, BEREND Beern Fockes , burger verkoper William Boothstraat OZ 1683 241 251v
FOKKES, BEREND Beernt Fockes , burger c.u. glazenmaker koper huis William Boothstraat 27 1646 235 232r
FOKKES, BEREND het tuintje van Beernt Fockes glasmaker naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1672 240 92r
FOKKES, BEREND Beernt Fockes glasmaker naastligger ten zuiden William Boothstraat 27 1672 240 108r
FOKKES, BEREND het tuintje van Beernt Fockes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ 1673 240 122r
FOKKES, BEREND Beernt Fockes glazenmaker verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1680 241 119v
FOKKES, BEERT Beert Fockes , burger koper hovinge onbekend 1659 237 216v
FOKKES, KARST Carst Fockes huisman Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fockes mr. koekenbakker koper huis met gevelsteen de Rode Leeuw Rommelhaven 15 1729 247 241v
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fockes , burger mr. bakker koper huis, nieuw betimmert Heiligeweg 34 1730 247 302r
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fockes naastligger ten zuiden Herenwaltje 19 1733 248 269v
FOKKES, KORNELIS wijlen Cornelis Fockes mr. bakker onbekend 1738 249 265r
FOKKES, KORNELIS wijlen Cornelis Fockes onbekend 1742 250 234r
FOKKES, KORNELIS wijlen Cornelis Fockes Nieuwstraat 62 1743 251 25v
FOKKES, KORNELIS wijlen Cornelis Fockes onbekend 1753 253 90v
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fockes Grote Ossenmarkt 16achter 1757 254 90r
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fockes Zuiderhaven 61 1757 254 91r
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fockes Scheerstraat 1 1757 254 92r
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fockes Heiligeweg 34 1757 254 93r
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fockes Voorstraat 2 1757 254 94r
FOKKES, DIRK Dirck Fockes verkoper van 1/6 Voorstraat 1 1698 243 391v
FOKKES, DIRK Dirck Fockes , c.s. koopman Grote Bredeplaats 13 1716 245 256v
FOKKES, DIRK Dirck Fockes koopman verkoper Rozengracht 10 1720 246 66v
FOKKES, DIRK meerderjarige vrijgezel Dirk Fockes verkoper van 3/4 Heiligeweg 5 1700 244 71v
FOKKES, FOKKE de brouwerij van Focke Fockes naastligger ten westen Lanen 1633 233 115v
FOKKES, FOKKE wijlen Focke Fockes Brouwersstraat 1647 235 243r
FOKKES, FOKKE wijlen Focke Fockes Brouwersstraat 1660 238 59r
FOKKES, FOEKE wijlen Foecke Fockes Brouwersstraat 1646 235 236r
FOKKES, GERBEN Gerben Fockes huisman Voorstraat 62 1766 256 176r
FOKKES, GRIETJE Grietie Fockes , burger Lanen 44 1660 238 62r
FOKKES, GRIETJE Grietie Fockes verkoper van 1/6 Voorstraat 1 1698 243 391v
FOKKES, GRIETJE Griettie Fockes Karremanstraat 1708 245 41v
FOKKES, GRIETJE Grijttie Fockes Grote Bredeplaats 35 1708 245 65v
FOKKES, IEBELTJE Ibel Fockes , c.s. verkoper Brouwersstraat 1667 239 110r
FOKKES, IEBELTJE Ibel Fockes naastligger ten zuiden Noorderhaven 16 1671 240 49r
FOKKES, Ibel Fockes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 11 1671 240 60v
FOKKES, IEBELTJE Ibeltje Fockes verkoper van 1/6 Voorstraat 1 1698 243 391v
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 36achter 1700 244 48r
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 36achter 1700 244 48r
FOKKES, IDS Ids Fockes molenaar onbekend 1701 244 119v
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31oost 1714 245 225r
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 31oost 1714 245 225r
FOKKES, IDS de hof van Ids Fockes , c.s. naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ 1716 245 270r
FOKKES, IDS Idts Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40west 1697 243 282r
FOKKES, JAKOB Jacobus Fockes naastligger ten zuiden Noorderhaven ZZ 1700 244 49r
FOKKES, JAN Jan Fockes gortmaker verkoper Bildtpoort (gebied) 1668 239 152r
FOKKES, JARICH Jarich Fockes verkoper Voorstraat 35 1657 237 138r
FOKKES, IESK Jes Fockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34 1697 243 283v
FOKKES, IESK Jes Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 34 1697 243 283v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes koper huis Karremanstraat 1682 241 203v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes kopers Liemendijk 1682 241 232r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes koper huis Bildtstraat 1684 242 15v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes huistimmerman verkoper Karremanstraat WZ 1684 242 40r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes Vijverstraat NZ 1685 242 64v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes verkoper Droogstraat 1685 242 92v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes mr. puistemaker verkoper Liemendijk NZ 1687 242 171v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes Bildtstraat 1689 242 276r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes , burger timmerman koper van 1/2 Hoogstraat NZ 1757 254 95v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes mr. huistimmerman koper huis Schritsen 3 1760 255 17r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes naastligger ten oosten Schritsen 1 1761 255 63r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes naastligger ten zuiden Lanen 6 1761 255 81v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes Noorderhaven 79 1763 255 238r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes Noorderhaven 81 1763 255 238r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes Droogstraat NZ 1763 255 238r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes Noorderhaven 83 1763 255 238r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes naastligger ten westen Schritsen 5 1764 256 74r
FOKKES, MAAIKE Maycke Fockes Liemendijk NZ 1694 243 102v
FOKKES, MAAIKE Mayke Fockes naastligger ten noorden Brouwersstraat 1667 239 110r
FOKKES, MAAIKE Mayke Fockes Bildtstraat 18 1764 256 89v
FOKKES, PIERKJE Piertje Fockes Bildtpoort (gebied) 1757 254 80r
FOKKES, PIETER Pyter Fockes , c.s. naastligger ten zuiden Heiligeweg 40 1756 253 255v
FOKKES, SIEMEN de stal van Simen Fockes naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ 1719 246 47v
FOKKES, SIEMEN Simen Fockes mr. pannenbakker verkoper Karremanstraat WZ 1721 246 126r
FOKKES, SIEMEN het pakhuis van Simon Fockes naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 1710 245 116v
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes , c.u. koper pan en estrickwerk met ovens etc. Zoutsloot 76 1711 245 145v
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes , cum soc. naastligger ten noorden Hoogstraat 1 1713 245 199v
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes , c.u. koper mouterie Droogstraat NZ 1716 245 264v
FOKKES, SIEMEN het panwerk van Simon Fockes , c.u. naastligger ten westen Droogstraat NZ 1716 245 264v
FOKKES, SIEMEN het panwerk van Simon Fockes , c.u. naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1716 245 264v
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats NZ 1717 245 284r
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes , c.s. naastligger ten noorden Hoogstraat 1 1708 245 312r
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes koper kamer en tuin Zoutsloot ZZ 1719 246 38r
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1719 246 38r
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes naastligger ten noorden Voorstraat 69 1737 249 200v
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes naastligger ten zuiden Zoutsloot OZ 1738 249 338r
FOKKES, SIEMEN wijlen Simon Fockes William Boothstraat OZ 1758 254 265r
FOKKES, SIEMEN wijlen Simon Fockes William Boothstraat OZ 1758 254 265r
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fockes Backer mr. koperslager Voorstraat NZ 1755 253 234r
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fockes Backer koopman verkoper Voorstraat 71 1771 257 209v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fockes Bakker mr. koperslager Voorstraat NZ 1756 253 252v
ESTA, SIEMEN FOKKES Simon Fockes Esta koper van 1/5 Hoogstraat 25 1752 253 25v
ESTA, SIEMEN FOKKES Simon Fockes Esta koper van 1/5 Hoogstraat 17 1752 253 25v
FOKKES, STIJNTJE Stijntie Fockes Zuiderhaven 36 1701 244 125v
FOKKES, SWAANTJE Swaantje Fockes stadsvroedvrouw koper huis Romastraat 13 1760 254 252v
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes , burger mr. huistimmerman koper kamer Grote Bredeplaats 19 1698 243 390r
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes , burger mr. huistimmerman naastligger ten westen Grote Bredeplaats 19 1698 243 390r
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes , c.u. mr. timmerman koper huis, loods en plaats Karremanstraat WZ 1699 243 398r
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes mr. huistimmerman naastligger ten westen Grote Bredeplaats NZ 1699 243 398v
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes mr. huistimmerman naastligger ten noorden Grote Bredeplaats NZ 1699 243 398v
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes mr. koperslager koper huis genaamd: De Spiegel Voorstraat 73 1729 247 285v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symen Fockes Bakker naastligger ten westen Voorstraat 75 1755 253 240v
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes mr. timmerman naastligger ten zuiden Noorderhaven 22 1700 244 83r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes mr. pan-en estrikbakker koper huis Herenwaltje 1729 247 292v
FOKKES, SIEMEN pakhuis Symon Fockes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1729 247 293v
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes huurder Grote Bredeplaats 16 1730 247 344r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes , burger pan- en estrikbakker koper dwarshuis William Boothstraat OZ 1730 247 346r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ 1730 247 346r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes , burger koopman koper huis Grote Bredeplaats 9 1731 247 384r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes koopman naastligger ten zuiden Noorderhaven 22 1731 248 68r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes mr. pan- en estrikbakker Noorderhaven 90 1733 248 186v
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes koopman koper 1/3 huis Sint Jacobstraat OZ 1733 248 263v
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes koopman naastligger ten oosten Sint Jacobstraat OZ 1733 248 263v
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes pan- en estrikbakker verkoper van 5/12 Zuiderhaven 18 1734 248 307r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes mr. koperslager verkoper en Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes naastligger ten noorden Heiligeweg 7 1743 250 295r
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symon Fockes Backer, burger mr. koperslager naastligger ten westen Heiligeweg 19 1743 250 301v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symon Fockes Backer, burger mr. koperslager verkoper Heiligeweg 19 1743 250 301v
ESTA, SIEMEN FOKKES vrijgezel Symon Fockes van Esta koopman verkoper (geëmancipeerd bij de hove van Friesland) Grote Kerkstraat 40 1751 252 142r
FOKKES, SIETSE Sytse Fockes brouwersknecht verkoper Fabrieksstraat 1676 240 227v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes naastligger ten westen Weverstraat NZ 1699 244 26v
FOKKES, TJEERD de woningen van Tiaard Fockes naastligger ten zuiden Franekereind 36 1709 245 78v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes , c.u. koper huis onbekend 1710 245 124v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes , c.u. naastligger ten zuiden onbekend 1710 245 124v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes , cum soc. naastligger ten zuiden Franekereind 40 1710 245 136v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes , burger koopman verkoper Voorstraat 47 1715 245 241v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes , burger koopman koper huis Zuiderhaven 25 1716 245 257v
FOKKES, TJEERD Tiaerd Fockes koper huis Zuiderhaven 29 1717 245 301r
FOKKES, TJALLING Tiallingh Fockes , burger verkoper Hofstraat 16 1642 234 164r
FOKKES, TJALLING Tiallingh Fockes , c.u. verkoper Zoutsloot 1642 234 176v
FOKKES, TJALLING de schuur van Tiallingh Fockes naastligger ten westen Herenwaltje 1648 236 33r
FOKKES, TJALLING de schuur van Tiallingh Fockes naastligger ten noorden onbekend 1649 236 61r
FOKKES, TJALLING Tiallingh Fockes , c.u. verkoper onbekend 1649 236 61r
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes winkelier naastligger ten zuiden Noorderhaven 96 1697 243 327r
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes , burger koopman verkoper Achterstraat NZ 1709 245 85r
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes naastligger ten oosten Romastraat 35 1715 245 239v
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes koopman koper pakhuis beqwaam tot eeh houtstek en boven tot graansolders Herenknechtenkamerstraat 19 1716 245 265v
FOKKES, TJEERD het huis van Tieerd Fockes koopman naastligger ten westen Herenknechtenkamerstraat 19 1716 245 265v
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes koopman koper huis Vijverstraat NZ 1716 245 266r
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes , burger koopman verkoper Lanen ZZ 1717 245 285r
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1717 245 289v
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes naastligger ten westen Kerkpad WZ 1717 245 289v
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes verkoper Weverstraat NZ 1717 245 292v
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
FOKKES, TJEERD Tieerdt Fockes koopman verkoper Lombardstraat 1717 245 279v
FOKKES, TJEERD Tieerdt Fockes koopman koper huis Grote Bredeplaats 16 1718 246 9r
FOKKES, TJEERD Tjaard Fockes , burger koopman koper kamer Bildtpoort (gebied) 1700 244 79v
FOKKES, TJEERD Tjaard Fockes koper kamer Weverstraat 1713 245 196r
FOKKES, TJEERD Tjaard Fockes naastligger ten westen Weverstraat 1713 245 196r
FOKKES, TJALLING de erven van Tjallingh Fockes naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1674 240 146v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes mr. schoenmaker en winkelier koper 1/2 schoenmakersperk bestaande uit drie huizen, kalkdobbe en eekhuisje Zoutsloot ZZ 1692 243 8v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes mr. schoenmaker en winkelier eigenaar van 1/2 Zoutsloot ZZ 1692 243 8v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes , c.u. naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1692 243 8v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes , burger mr. schoenmaker koper huis Voorstraat NZ d'Oliphant 1695 243 119r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes , c.u. mr. schoenmaker verkoper Grote Bredeplaats 17 1695 243 141r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes mr. schoenmaker en winkelier verkoper Zoutsloot ZZ 1695 243 151r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koper kamer Weverstraat NZ 1699 244 23r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes , burger koper tuintje Karremanstraat 1699 244 23v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes , burger koper 3 huizen achterelkaar onder 1 dak Weverstraat NZ 1700 244 78v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes , c.u. naastligger ten westen Weverstraat NZ 1700 244 78v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes verkoper Bildtpoort (gebied) 1701 244 122r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes Simon Stijlstraat 2 1706 244 325r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopman koper huis en pakhuis Franekerpoort (gebied) 1707 245 26v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes , burger koper huis (heerlijke en grote) Kerkpoortstraat 1708 245 59v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopman koper schoenmakersperk Schritsen ZZ 1721 246 118v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopman koper pottenbakkerij Nieuwstraat 1723 246 157r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopman koper huis CA Hoogstraat 53 1725 246 238r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopman geniaarde koper Zuiderhaven 37 1726 246 260v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes , burger koopman koper pakhuis Nieuwstraat WZ 1728 247 106r
FOKKES, TJEERD her perk van Tjeerd Fockes koopman naastligger ten zuiden Liemendijk 40 1728 247 204v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1730 247 325v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes , burger koopman geniaarde koper Zuiderhaven 50 1731 247 378r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes naastligger ten oosten Romastraat 35 1731 247 390r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes Esta, burger koopman koper huis Vijver 7 1729 247 272v
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Esta Voorstraat 58 1729 247 276r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Esta koopman naastligger ten westen Schritsen 56 1730 247 299r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Esta, burger koopman verkoper Grote Bredeplaats 16 1730 247 344r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes Esta, burger koopman verkoper Simon Stijlstraat 6 1729 247 6va
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes Esta, burger koopman verkoper Lanen 83 1729 247 9ra
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes Esta koper huis + hof daarachter (onlangs door Hanekuik als naastleger geniaard) Zuiderhaven ZZ 1731 248 7v
ESTA, TJEERD FOKKES hof van Tjeerd Fockes van Esta naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1731 248 21v
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Esta, burger koopman verkoper Kerkpad OZ 1731 248 59v
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes mr. schoenmaker koper huis Grote Bredeplaats 17 1684 242 57v
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes , c.u. mr. schoenmaker verkoper Grote Bredeplaats 17achter 1685 242 79r
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes mr. schoenmaker naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 15 1686 242 120v
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes mr. schoenmaker naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 15 1688 242 220r
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes , burger koopman koper 2 kamers onder 1 dak Romastraat ZZ 1694 243 77r
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes koopman koper huis Voorstraat 49 1696 243 218r
FOKKES, TJEERD de proclamanten Tjeerdt Fockes , c.u. koopman naastligger ten westen Voorstraat 49 1696 243 218r
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes naastligger ten zuiden Karremanstraat 1701 244 95v
FOKKES, TRIJNTJE Trijntie Fockes 't Poortje 1699 243 400v
FOKKES, TRIJNTJE Trijntie Fockes verkoper (gehuwd geweest met Jan Gerrits en voogd van hun kind) Spekmarkt 6 1753 253 48v
FOKKES, TIETJE Tyttie Fockes Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v
FOKKES, UILKE Uilke Fockes naastligger ten noorden Spekmarkt 1 1737 249 182v
FOKKES, WILLEMKE Willemke Fockes , burger Kerkpad 1 1763 255 207v
FOKKES, WILLEMKE Willemke Fockes Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v
FOKKES, IEBELE Ybel Fockes naastligger ten zuiden Noorderhaven 16 1676 240 238r
FOKKES, IEBELTJE Ybel Fockes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 15 1688 242 220r
FOKKES, IEBELTJE Ybeltie Fockes Heiligeweg 5 1700 244 71v
FOKKES, IEBELTJE de erven van Yebel Fockes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 15 1686 242 120v
FOKKES, SWAANTJE Zwaantie Fockes winkelierse verkoper Both Apothekerstraat OZ 1733 248 6ra
FOKKES, BEREND Beern Fockis glazenmaker koper huis strekkende van de Zoutsloot tot aan het diept ?lachter ten oosten William Boothstraat 1666 239 8va
FOKKES, KORNELIS wijlen Cornelis Fockis Noordergrachtswal 1747 251 169v
, JAN Jan Fockjes huurder deel ((totale huur)) Nieuwstraat WZ 1761 255 101r
FOKELES, JORIS Joris Fockles koper en huurder huis, loods en plaats Kerkpoortstraat 1698 243 345r
FOEKES, AAFKE Aeffke Foeckes , cum patre koper huis Zoutsloot ZZ 1716 245 258v
FOEKES, ANTJE Antje Foeckes dienstmaagd verkoper Karremanstraat OZ 1766 256 229r
FOEKES, Baattje Foeckes Lombardstraat 1765 256 118r
FOEKES, Baattje Foeckes verkoper Karremanstraat OZ 1766 256 229r
FOEKES, HARMEN Harmen Foeckes , c.u. bootsman van het Collegie ter Admirarlieit in Friesland koper woning, bestaande in twee kamers, een lood, bleekvelt en plaats Schritsen ZZ 1712 245 178v
FOEKES, HARMEN wijlen Harmen Foeckes Hondenstraat ZZ 1743 250 293r
FOEKES, IDS Idts Foeckes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat ZZ 1633 233 122r
FOEKES, JILT wijlen Jilt Foeckes Heiligeweg 24 1657 237 127v
FOEKES, LIJSBET Lijsbeth Foeckes naastligger ten noorden Peterseliestraat 1665 239 13r
HEEMSTRA, PIER FOEKES erven van oud burgemeester Pier Foeckes Heemstra, c.u. verkoper Zuiderhaven 6 1658 237 157r
FOEKES, SIEMEN wijlen Symen Foeckes kapitein Zuiderhaven ZZ 1670 240 22r
MONSMA, SIEMEN FOEKES wijlen Symon Foeckes Monsma kapitein Zuiderhaven 77oost 1668 239 148v
FOEKES, TJALLING huis en schuur van Tialling Foeckes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1646 235 210v
FOEKES, UILKE Uilke Foeckes , c.u. koper woning Lanen 82a 1717 245 294r
FOEKES, AAFKE Aafke Foekes huurder Zoutsloot ZZ 1740 250 132r
FOEKES, ANTJE Antie Foekes Franekereind 17 1708 245 52v
FOEKES, ANSKE Antje Foekes kopers Rapenburg 1782 260 265r
FOEKES, ANTJE Antje Foekes verkoper onbekend 1804 267 11v
FOEKES, BAARTJE Baatje Foekes Vijver 1780 259 286ar
FOEKES, BAUKE Bauke Foekes , burger koper woning Weverstraat ZZ 1707 245 16v
FOEKES, BAUKE wijlen Bauke Foekes Heiligeweg NZ 1717 245 279r
FOEKES, BAUKE Bauke Foekes naastligger ten zuiden Heiligeweg 70 1720 246 63v
FOEKES, BAUKE wijlen Bauke Foekes Grote Kerkstraat 41 1730 247 362v
FOEKES, BAUKE wijlen Bauke Foekes Lammert Warndersteeg 10 1730 247 363v
FOEKES, BAUKE wijlen Bauke Foekes Grote Kerkstraat 25 1730 247 364v
FOEKES, KLAAS de weduwe van Claas Foekes naastligger Hofstraat 17 1768 257 52r
FOEKES, HARMEN Harmen Foekes , c.u. bootsman bij de Admiraliteit verkoper Schritsen 18 1722 246 148r
FOEKES, HARMEN Harmen Foekes Brouwersstraat 8 1743 250 289v
FOEKES, HINKE wijlen Hincke Foekes verkoper Hofstraat 7 1743 251 18r
FOEKES, JOHANNES Johannis Foekes naastligger ten westen Voorstraat 87 1731 248 18v
FOEKES, MARTEN Marten Foekes koper kamer met een ? plaats erachter Karremanstraat 1697 243 330r
FOEKES, MARTEN Marten Foekes timmerman koper huis Wortelstraat 1759 254 240v
FOEKES, PIETJE Pytje Foekes , burger Zuiderhaven 13 1741 250 149r
FOEKES, PIETJE Pyttie Foekes Zuiderhaven 13 1743 250 284v
FOEKES, SJOERD Sioerd Foekes verkoper Gardenierstraat 1789 263 71v
FOEKES, SJOERD Sjoerd Foekes schrijver huurder Scheerstraat 3 1783 261 92r
FOEKES, SJOERD Sjoerd Foekes koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 87 1789 263 67r
FOEKES, SJOERD Sjoerd Foekes huurder Havenplein 8 1794 264 176v
FOEKES, SJOERD Sjoerd Foekes naastligger ten westen Lanen 73 1796 264 304v
FOEKES, SJOERD Sjoerd Foekes naastligger ten zuiden Lanen 1807 267 292r
FOEKES, SIEMEN Symon Foekes naastligger ten zuiden Noorderhaven 22 1740 250 135r
FOEKES, TJEERD Tjeerd Foekes verkoper Schritsen 56 1731 248 9v
FOEKES, TJEERD Tjeerd Foekes naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1731 248 11v
ESTA, TJEERD FOEKES Tjeerd Foekes van Esta koopman verkoper Zuiderhaven 18 1731 248 27v
FOEKES, UILKE de erven van Uilke Foekes naastligger ten noorden Spekmarkt 1 1772 258 29v
FOEKES, UILKJE Uilkjen Foekes huurder keuken Ooievaarsteeg 1769 257 142r
FOEKES, UILKE de erven van Uylke Foekes naastligger ten noorden Spekmarkt 1 1772 258 44r
, UILKE Uilke Foekes* steenvoerder naastligger ten zuiden Lanen 82 1735 249 93v
, UILKE Uilke Foekes* steenvoerder naastligger ten zuiden Lanen 82 1737 249 172v
, SIEMEN Simon Fokckes , burger mr. huistimmerman koper van 1/2 huis en pakhuis (had reeds de andere 1/2 in bezit) Zoutsloot NZ 1715 245 237v
, NEELTJE weduwe Neeltje Fokerts koper huis CA,voorhuis met kamer ernaast en 2 zolders Brouwersstraat WZ 1726 246 294r
FOKKES, AALTJE Aaltje Fokkes Ooievaarsteeg 9 1809 268 325r
FOKKES, ANTJE Antie Fokkes verkoper stal Scheerstraat 10 1750 252 72v
FOKKES, ANTJE Antje Fokkes naastligger ten oosten Scheerstraat NZ 1763 255 233v
FOKKES, ANTJE Antje Fokkes naastligger ten zuiden Hoogstraat 28 1769 257 113v
FOKKES, ANTJE Antje Fokkes naastligger ten zuiden Hoogstraat 28 1773 258 119v
FOKKES, ANTJE Antje Fokkes verkoper Scheerstraat 7 1781 260 25v
FOKKES, ANTJE Antje Fokkes koper woning Bargebuurt 20 1809 268 201r
FOKKES, BAARTJE Baatje Fokkes Nieuwstraat 1777 259 50r
FOKKES, BEREND de andere kamer van Beern Fokkes mr. glazenmaker naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1663 238 187r
FOKKES, BEREND Beern Fokkes , c.u. mr. glazenmaker verkoper Lammert Warndersteeg 1663 238 187r
FOKKES, BEREND Beern Fokkes naastligger ten zuiden William Boothstraat 1667 239 104r
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fokkes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 1 1728 247 78r
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fokkes , burger mr. bakker koper huis Scheerstraat 1 1733 248 271r
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fokkes naastligger ten westen Scheerstraat 3 1733 248 273v
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fokkes , burger koper tuin met zomerhuis Molenpad 1733 248 277v
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fokkes mr. koekbakker Rommelhaven 15 1734 249 11v
FOKKES, KORNELIS wijlen Cornelis Fokkes mr. koekbakker Molenpad 1735 249 41v
FOKKES, KORNELIS de weduwe van Cornelis Fokkes naastligger ten zuiden Schritsen 18 1746 251 129r
FOKKES, KORNELIS wijlen Cornelis Fokkes Hoogstraat 7 1747 251 173r
FOKKES, KORNELIS wijlen Cornelis Fokkes Voorstraat 5 1747 251 206v
ESTA, FRANS FOKKES Frans Fokkes van Esta koopman koper pan- en estrikwerk (voor vijf percelen) Rozengracht 28 1781 260 145r
ESTA, FOKKES Fredske Fokkes van Esta, meerderjarige vrijster verkoper van 1/4 Zuiderhaven 38 1764 256 85v
FOKKES, GRIETJE Grietje Fokkes Sint Odolphisteeg 6 1780 259 235v
FOKKES, GRIETJE Grietje Fokkes Voorstraat 45 1789 263 89r
FOKKES, GRIETJE Grietje Fokkes verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 4 1808 268 104v
FOKKES, GRIETJE Griettje Fokkes Sint Odolphisteeg 8 1788 262 288v
FOKKES, IEDE Ide Fokkes naastligger ten oosten Kruisstraat ZZ 1642 234 169r
FOKKES, IEDE ide Fokkes naastligger ten zuiden Kruisstraat ZZ 1642 234 169r
FOKKES, ISAAK Isaack Fokkes , c.u. en c.s. mr. wever huurder Zoutsloot NZ 1751 252 115r
VISSER, JAN FOKKES Jan Fokkes Visser naastligger ten noorden Bildtstraat 11 1784 261 207v
FOKKES, MAAIKE Maayke Fokkes verkoper Hoogstraat NZ 1780 260 3v
FOKKES, MAAIKE Maayke Fokkes verkoper Hoogstraat NZ 1783 261 65v
FABER, MAAIKE FOKKES Maayke Fokkes Faber verkoper Franekerpoort (gebied) 1796 264 317v
FOKKES, MAAIKE Maike Fokkes Bildtpoort (gebied) 1744 251 45r
FOKKES, MARIA Marijke Fokkes verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 17 1753 253 124r
FOKKES, MARTEN meerderjarige jongeman Marten Fokkes verkoper van 1/2 Bildtpoort (gebied) 1744 251 45r
FOKKES, MARTEN meerderjarige vrijgezel Marten Fokkes timmerman verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 16 1750 252 59v
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes timmerman verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 17 1753 253 124r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes timmerman koper huis Karremanstraat 23 1760 254 255r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten noorden Karremanstraat 25 1760 254 256r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten oosten Wortelstraat ZZ 1776 259 4v
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes koopman koper huis en weefwinkel voor drie getouwen Zoutsloot 98 1781 260 13r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten westen Zoutsloot 98 1781 260 13r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten oosten Schritsen 1 1781 260 26v
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes koper Huis en tuin Noorderhaven NZ 1785 262 19r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten westen Noorderhaven 55 1786 262 119r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten zuiden Karremanstraat 21 1787 262 223v
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1788 263 13r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten westen Schritsen 5 1800 265 216r
FOKKES, MARTEN wijlen Marten Fokkes verkoper Schritsen 3 1803 266 208r
FOKKES, MARTEN wijlen Marten Fokkes Karremanstraat 23 1803 266 210v
FOKKES, MARTEN wijlen Marten Fokkes naastligger ten westen Wortelstraat ZZ 1803 266 212r
FOKKES, MARTEN wijlen Marten Fokkes Wortelstraat ZZ 1803 266 212r
FOKKES, MARTEN wijlen Marten Fokkes naastligger ten oosten Wortelstraat ZZ 1803 266 212r
FOKKES, MARTEN wijlen Marten Fokkes Wortelstraat ZZ 1803 266 212r
FOKKES, MARTEN de erven van Marten Fokkes naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1803 266 214r
FOKKES, MARTEN Martin Fokkes koopman verkoper Noorderhaven NZ 1799 265 132r
FOKKES, MAAIKE Mayke Fokkes verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 16 1750 252 59v
FOKKES, MAAIKE Mayke Fokkes verkoper Bildtpoort (gebied) 1802 266 51v
JAGERSMA, NEELTJE FOKKES Neeltje Fokkes Jagersma Noorderhaven 70 1808 268 89v
JAGERSMA, NEELTJE FOKKES wijlen Neeltje Fokkes Jagersma Noorderhaven 70 1809 268 297r
FOKKES, OENE Oene Fokkes koper 2 nieuw getimmerde woonkamers Nieuwstraat 14 1781 260 12r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r
FOKKES, OENE Oene Fokkes koper huis Noorderhaven 98 1787 262 225v
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 10 1788 263 28r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg OZ 1799 265 172r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg OZ 1799 265 173r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten noorden Noorderhaven 96 1801 265 308r
FOKKES, OENE Oene Fokkes mr. kuiper koper 2 kamers of woning naast elkaar Noorderhaven 98 1801 266 31v
FOKKES, OENE Oene Fokkes mr. kuiper naastligger ten noorden Noorderhaven 98 1801 266 31v
FOKKES, REIN weduwe van vroedsman Reyn Fokkes eigenaar huis en houtmolen 1688 242 243r
STAPERT, SALOMON FOKKES Salomon Fokkes Stapert, burger ijzerkoper koper pakhuis Noorderhaven 44 1741 250 175v
FOKKES, SIEMEN Simon Fokkes koopman verkoper Zoutsloot 21 1720 246 78v
FOKKES, SIEMEN de erven van Simon Fokkes naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1749 252 15v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Backer mr. koperslager koper huis en een 2e huis erachter Sint Jacobstraat 17 1753 253 124r
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Backer mr. koperslager naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 17 1753 253 124r
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakker mr. koperslager Voorstraat 62 1745 251 59v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakker mr. koperslager verkoper van 1/4 Nieuwstraat OZ 1745 251 61r
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakker mr. koperslager verkoper van 1/4 Franekereind 29oost 1745 251 62v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakker mr. koperslager verkoper van 1/4 Lombardstraat 2 1745 251 69v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakker oud mr. koperslager verkoper Brouwersstraat 27 1772 258 1r
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakker oud mr. koperslager verkoper Grote Kerkstraat 6 1772 258 2v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakker oud mr. koperslager verkoper Sint Jacobstraat 17 1772 258 4r
FOKKES, SIETSKE Sydske Fokkes Scheerstraat 8midden 1800 265 231v
FOKKES, SIETSKE Sydske Fokkes Lammert Warndersteeg OZ 1803 266 206v
FOKKES, SIEMEN Symen Fokkes naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1735 249 60v
FOKKES, SIEMEN de erven van Symon Fokkes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 7 1742 250 261r
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symon Fokkes Bakker mr. koperslager verkoper Zoutsloot NZ 1734 248 339v
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes Droogstraat NZ 1787 262 232v
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes Hoogstraat 45 1789 263 97r
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes , burgerse kopers Nieuwstraat WZ 1799 265 175r
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes Heiligeweg 25 1803 266 205r
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes Lanen 76 1806 267 227v
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes verkoper Kerkpoortstraat 53 1810 269 93r
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes verkoper Ooievaarsteeg 14 1810 269 94v
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes verkoper Hofstraat 4 1810 269 96r
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes verkoper Achterstraat 18 1810 269 97v
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes verkoper Rozemarijnstraat 3 1810 269 99r
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes verkoper Borstelsteeg 12 1810 269 100v
FOKKES, TEETSKE Taetske Fokkes , burger Franekerpoort (gebied) 1741 250 174r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fokkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1728 247 122r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fokkes van Esta koopman koper huis, smitte Zuiderhaven ZZ 1731 248 20r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fokkes van Esta naastligger ten oosten (koper) Zuiderhaven ZZ 1731 248 20r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fokkes van Esta naastligger ten zuiden (koper) Zuiderhaven ZZ 1731 248 20r
FOKKES, TRIJNTJE Trijntje Fokkes koper huis, 2 kamers, loodsje en plaats onbekend 1755 253 197r
FOKKES, WILLEMKE Willemke Fokkes , burger Kerkpad 1 1750 252 64v
FOKKES, IEBELTJE Ybell Fokkes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 15 1659 238 2v
FOKKES, IEGE Yege Fokkes mr. ijzersmid koper huis en ijzersmederij Rommelhaven ZZ 1782 260 178v
VISSER, IEGE FOKKES luitenant Yege Fokkes Visser, burger mr. ijzersmid koper 2 huizen Sint Jacobstraat 15 1787 262 186r
VISSER, IEGE FOKKES luitenant Yege Fokkes Visser, burger mr. ijzersmid koper 2 huizen Sint Jacobstraat OZ 1787 262 186r
FOKKES, IEGE Yge Fokkes naastligger ten westen Rommelhaven ZZ 1782 260 274r
FOKKES, SIETSKE Zydske Fokkes Heiligeweg 25 1803 266 293r
FOKKES, SIETSKE Zytske Fokkes Hoogstraat 45 1805 267 146r
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fokkis Hoogstraat 7 1745 251 95v
FOKELES, JORIS Joris Fokles doodgraver Zuiderstraat 1723 246 175r
FOKELES, JORIS erven Joris Fokles naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1729 247 292r
FOKELES, JORIS wijlen Joris Fokles doodgraver Romastraat 35 1731 247 390r
FOKELES, JORIS de erven van Joris Fokles naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1734 248 325r
FOKELES, WILLEM wijlen Willem Fokles Kerkpoortstraat 77 1714 245 215v
FOLKERTS, DIRK Dirck Folckers koper huis William Boothstraat 39 1687 242 166r
FOLKERTS, ANTJE Antie Folckerts verkoper Droogstraat NZ 1676 240 219r
FOLKERTS, ANTJE Antie Folckerts verkoper Schritsen NZ 1676 240 219v
FOLKERTS, ANTJE Antie Folckerts verkoper Schritsen NZ 1676 240 246r
FOLKERTS, KLAAS wijlen Claes Folckerts , c.u. naastligger ten westen Voorstraat ZZ 1640 234 103v
FOLKERTS, KLAAS het huis van Claes Folckerts grondpacht 00-12-00 CG 1681 241 41va2
FOLKERTS, KLAAS Claes Folckerts eigenaar onbekend 1699 244 9r
FOLKERTS, FOPPE Foppe Folckerts , burger oud brouwer verkoper Voorstraat ZZ 1676 240 35va
FOLKERTS, GEERTJE Geertie Folckerts naastligger ten noorden Heiligeweg NZ 1649 236 91v
FOLKERTS, GRIETJE Grietie Folckerts verkoper Zuiderhaven 19noord 1675 240 211v
FOLKERTS, HOTSKE wijlen Hotsche Folckerts voormalig eigenaar Zoutsloot NZ 1682 241 52va
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folckerts koper 1/5 huis Rommelhaven 2 1680 241 77v
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folckerts koper huis Liemendijk OZ 1680 241 77v
FOLKERTS, JAN Jan Folckerts naastligger ten westen Voorstraat 67 1677 241 2v
FOLKERTS, JAN Jan Folckerts naastligger ten oosten Voorstraat 61 1679 241 16va
GRAUDA, JAN FOLKERTS Jan Folckerts Grauda, c.u. koper 1/2 huis, gebouwd op een kelder en een achterhuis Voorstraat 65 1675 240 188r
GRAUDA, JAN FOLKERTS Jan Folckerts Grauda verkoper Schritsen 50 1684 242 44v
FOLKERTS, JAN Jan Folckerts Grauda* koopman koper van 1/2 Schritsen 50 1681 241 168v
FOLKERTS, JOCHEM Jochum Folckerts , burger koper huis Franekereind 17 1686 242 115r
FOLKERTS, JOCHEM Jochum Folckerts naastligger ten zuiden William Boothstraat 39 1687 242 166r
FOLKERTS, JOCHEM Jochum Folckerts winkelier Franekereind 17 1694 243 3va
FOLKERTS, PIETER Pyter Folckerts kistenmaker naastligger ten noorden Heiligeweg 46 1651 236 173r
FOLKERTS, PIETER Pytter Folckerts kistmaker huurder Sint Jacobstraat OZ 1661 238 97v
NIJKERK, SIEBRICHJE FOLKERTS Sybrigien Folckerts Nijkerck kopers Grote Bredeplaats 24 1681 241 134r
FOLKERTS, SIEMEN Symen Folckerts , c.u. verkoper Zoutsloot NZ 1660 238 57v
FOLKERTS, TRIJNTJE Trijntie Folckerts , meerderjarige jongedochter voor de andere helft erfgenaam van haar Zuiderpoort (gebied) 1680 241 28va
FOLKERTS, OFFE Uift Folckerts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat NZ 1667 239 100v
FOLKERTS, OFFE Uift Folckerts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat NZ 1696 243 196v
FOLKERTS, OFFE het huis bewoont door Uyft Folckerts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 33 1676 240 241v
FOLKERTS, OFFE Uyft Folckerts , burger koper 1/2 huis Brouwersstraat 2 1683 242 9r
FOLKERTS, OFFE Uyft Folckerts naastligger ten westen Grote Kerkstraat NZ 1688 242 235v
FOLKERTS, OFFE Uyft Folckerts , n.u. naastligger ten noorden Brouwersstraat 4 1689 242 271v
FOLKERTS, WILLEM wijlen Willem Folckerts Lanen ZZ 1663 238 177r
FOLKERTS, JETSKE Ydtske Folckerts , burger Schritsen 7 1661 238 108r
FOLKES, REIN de erven van vroedsman Rein Folckes naastligger ten westen Zuiderhaven 2 1670 240 27r
FOLKERTS, P. P. Folkers koper huis Droogstraat 61 1810 269 62v
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers Voorstraat 54 1807 267 347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers Comediesteeg 2 1807 267 347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers naastligger ten westen Comediesteeg 2 1807 267 347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers Comediesteeg WZ 1807 267 347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers Comediesteeg WZ 1807 267 347r
FOLKERTS, ANDELE Andele Folkerts huurder totale huur Spinhuisstraat 1766 256 222v
FOLKERTS, ANDELE Andele Folkerts zeepziedersknecht Schritsen 66 1770 257 163r
FOLKERTS, ANDELE Andele Folkerts huurder Nieuwstraat 14 1781 260 12r
FOLKERTS, ANDELE Andele Folkerts huurder Nieuwstraat 38 1783 261 121r
FOLKERTS, ANDELE Andele Folkerts huurder Kerkpoortstraat 1793 264 145r
FOLKERTS, BAUKE Baucke Folkerts koper huis Noorderhaven ZZ 1700 244 49r
FOLKERTS, BAUKE de weduwe van Bauke Folkerts naastligger ten westen Noorderhaven 100 1710 245 106v
FOLKERTS, BAUKE de erven van Bauke Folkerts naastligger ten oosten Noorderhaven 96 1719 246 48r
FOLKERTS, BAUKJE Baukjen Folkerts Gardenierstraat 4 1778 259 133r
FOLKERTS, BAUKJE Baukjes Folkerts Noordijs 23 1767 256 233r
FOLKERTS, BERBER Berber Folkerts verkoper Nieuwstraat 46 1714 245 225v
FOLKERTS, wijlen Berber Folkerts verkoper Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts mr. metselaar koper huis Zoutstraat 3 1762 255 171v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten noorden Bargebuurt WZ 1769 257 121v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten zuiden Weverstraat 1775 258 200v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten westen Franekereind NZ 1779 259 165r
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts koper huis Bildtpoort (gebied) 1779 259 168r
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1779 259 168r
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten noorden Bargebuurt WZ 1780 259 242v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1783 261 90v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1783 261 90v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1783 261 90v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1783 261 90v
FOLKERTS, KLAAS de erven van hun oom Claas Folkerts mr. metselaar Bildtpoort (gebied) 1787 262 196r
FOLKERTS, KLAAS de erven van hun oom Claas Folkerts mr. metselaar Bargebuurt 1787 262 197v
FOLKERTS, KLAAS de erven van hun oom Claas Folkerts mr. metselaar Bargebuurt 1787 262 198v
FOLKERTS, KLAAS de erven van hun oom Claas Folkerts mr. metselaar Achterstraat 1787 262 199v
FOLKERTS, KLAAS de erven van hun oom Claas Folkerts mr. metselaar Achterstraat 1787 262 201r
FOLKERTS, KLAAS de erven van hun oom Claas Folkerts mr. metselaar Achterstraat 1787 262 202v
FOLKERTS, KLAAS de erven van hun oom Claas Folkerts mr. metselaar Weverstraat 1787 262 203v
FOLKERTS, KLAAS meerderjarig vrijgezel Claas Folkerts koper huis Kerkpoortstraat 1793 264 145r
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 39 1793 264 146v
FOLKERTS, KLAAS de erven van wijlen Claes Folkerts verpachter grond Voorstraat ZZ 1640 234 103v
FOLKERTS, DIEUWKE Dieuwke Folkerts Bildtstraat WZ 1791 263 325v
FOLKERTS, DIRK Dirck Folkerts ten zuiden van Harlingen ZZ 1684 242 35v
FOLKERTS, DIRK wijlen Dirk Folkerts schipper op Sneek (veer-) verkoper William Boothstraat 39 1697 243 321r
FOLKERTS, DIRK Dirk Folkerts curator Franekereind NZ 1707 245 19v
FOLKERTS, FOPPE Foppe Folkerts , burger koper huis met brouwerij en mouterij genaamd de Hamer en 2) de kamer met tuin ten oost (Plus 2 gouden Ducatons en 2 Rozenobels als propijn (=geschenk)) Voorstraat 70 de Hamer 1663 238 194r
FOLKERTS, FOPPE Foppe Folkerts , burger koper kamer met tuin ten oosten achter het huis genaamd de Blinde Esel (Plus 2 gouden Ducatons en 2 Rozenobels als propijn (=geschenk)) Voorstraat 70 de Blinde Esel 1663 238 194r
FOLKERTS, FOPPE Foppe Folkerts , burger koper paardenstal achter de brouwerij in de uitgang van de Kerkstraat (Plus 2 gouden Ducatons en 2 Rozenobels als propijn (=geschenk)) Voorstraat 70 1663 238 194r
FOLKERTS, FOPPE tuin of erf van Foppe Folkerts , c.u. naastligger ten zuiden Voorstraat 72achter 1666 239 40v
FOLKERTS, FOPPE plaats en brouwerij van ? Foppe Folkerts , c.u. naastligger ten westen Voorstraat 72achter 1666 239 40v
FOLKERTS, FOPPE Foppe Folkerts , c.u. verkoper Voorstraat 72achter 1666 239 40v
FOLKERTS, FOPPE Foppe Folkerts brouwer verkoper Rozengracht 22 1672 240 90r
FOLKERTS, GEERTJE Geertje Folkerts Heiligeweg NZ 1666 239 13ra
WADMAN, GEPKE FOLKERTS Gepke Folkerts Wadman Schritsen 15 1784 261 217v
FOLKERTS, GERBEN Gerben Folkerts , c.s. huurder Zuiderstraat 10 1800 265 262r
FOLKERTS, GERBEN Gerben Folkerts huurder Zuiderstraat ZZ 1803 267 5r
FOLKERTS, JAKOB wijlen Jacob Folkerts naastligger ten noorden Bildtstraat WZ 1727 247 29r
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts , burger turfdrager verkoper en Bildtstraat 4 1737 249 205v
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts koper provisioneel Rommelhaven ZZ 1736 249 13va
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts koper provisioneel Rommelhaven ZZ 1737 249 15va
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts huurder onbekend 1739 250 64r
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts turfdrager koper huis Bildtstraat 11 1752 253 8r
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts naastligger ten westen Rommelhaven ZZ 1753 253 44v
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts turfdrager naastligger ten noorden Voorstraat 89 1754 253 140v
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts naastligger ten noorden Vioolsteeg 1760 254 259v
FOLKERTS, JAKOB de weduwe van Jacob Folkerts naastligger ten noorden Vioolsteeg 1763 255 221v
FOLKERTS, JAKOB de weduwe van Jacob Folkerts naastligger ten westen Rommelhaven ZZ 1763 256 14r
FOLKERTS, JAKOB wijlen Jacob Folkerts Bildtstraat 11 1764 256 33v
FOLKERTS, JAKOB de weduwe van Jacob Folkerts naastligger ten noorden Vioolsteeg OZ 1765 256 110v
FOLKERTS, JAKOB de weduwe van Jacobs Folkerts naastligger ten oosten Lanen 82 1779 259 186v
FOLKERTS, JAN Jan Folkerts , c.u. lakenkoper bewoner Voorstraat 65 1675 240 177r
FOLKERTS, JAN Jan Folkerts , burger brouwer koper huis of kamer Rapenburg NZ 1675 240 203v
FOLKERTS, JAN Jan Folkerts bootsgezel koper huis Kerkpoortstraat NZ 1694 243 95r
FOLKERTS, JAN Jan Folkerts bootsgezel koper woning Sint Christoffelsteeg 1698 243 340v
FOLKERTS, JAN Jan Folkerts bootsgezel geniaarde koper Karremanstraat 1701 244 95v
FOLKERTS, JAN Jan Folkerts zeevarende koper kamer met stoep en luifel Droogstraat ZZ 1702 244 168r
FOLKERTS, JAN Jan Folkerts schipper (schuit-) Grote Kerkstraat 27 1748 251 207v
GRAUDA, JAN FOLKERTS Jan Folkerts Grauda koopman koper 1/2 huis, plaats, loods en achterhuis Voorstraat 65 1675 240 177r
FOLKERTS, KLAAS Klaas Folkerts naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1782 260 263r
FOLKERTS, KLAAS Klaas Folkerts naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1782 260 263r
FOLKERTS, KLAAS Klaas Folkerts naastligger ten westen Rapenburg 1782 260 265r
FOLKERTS, KLAAS Klaas Folkerts mr. metselaar naastligger ten westen Bildtstraat WZ 1784 261 207v
FOLKERTS, KLAAS Klaas Folkerts verkoper (bejaarde vrijer) Kerkpoortstraat 1797 265 46v
FOLKERTS, KLAASKE Klaaske Folkerts huurder Grote Kerkstraat 25 1807 267 327v
FOLKERTS, LOURENS Lourens Folkerts , burger koper huis Noorderhaven 32 het Wit Hart 1727 247 55v
FOLKERTS, LOURENS Lourens Folkerts , burger verkoper Spijkerboor (gebied) ZZ 1728 247 79r
FOLKERTS, LOURENS Louwrens Folkerts , burger verkoper Noorderhaven 32 1730 247 379r
FOLKERTS, LUITJEN Luitjen Folkerts koper kamer Zoutsloot 1702 244 157v
FOLKERTS, LUITJEN Luitjen Folkerts naastligger ten zuiden Herenwaltje 1702 244 158r
FOLKERTS, LUITJEN de weduwe van Luitjen Folkerts bewoner Zeilmakersstraat WZ 1727 247 36v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Maaike Folkerts de Haas Schritsen 7 1810 269 102r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Maeike Folkerts de Haas verkoper Bildtstraat 4 1788 263 55v
FOLKERTS, MAAIKE Maike Folkerts Rozengracht NZ 1780 259 267v
FOLKERTS, MAAIKE Maike Folkerts Rozengracht NZ 1780 259 267v
FOLKERTS, MAAIKE Maike Folkerts Rozengracht NZ 1780 259 267v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Maike Folkerts de Haas verkoper Kerkpoortstraat 53 1804 267 66r
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts koper huis Vismarkt 4 1758 254 145v
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts koper huis met potkast Weverstraat ZZ 1801 266 29r
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts huurder huur Weverstraat ZZ 1801 266 29r
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts koper huis Hofstraat 47 1802 266 91v
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts verkoper Weverstraat 1802 266 135r
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts verkoper Hofstraat 47 1807 267 308v
HAAS, MARIA FOLKERTS Marijke Folkerts de Haas koper huis en bakkerij Kerkpoortstraat 1803 267 2v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haas verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1767 256 247r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haas verkoper van 1/2 Kruisstraat 6 1767 256 252r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haas verkoper van 1/2 Zuiderhaven 61 1767 256 254v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haas verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ 1767 256 256r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haas verkoper van 1/2 Kruisstraat NZ 1767 256 257r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haas koper huis en tuintje Schritsen 17 1768 257 57r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haas kopers Zuiderhaven 45 1775 258 237r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haas verkoper Kerkpoortstraat 1793 264 98r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haas verkoper Lanen 84 1807 267 348v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haes naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1770 257 159r
FOLKERTS, MEIKE Meyke Folkerts koper van 1/2 11/12 timmer- en houtwerf Zuiderhaven 18 1734 248 307r
FOLKERTS, MEIKE Meyke Folkerts naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1734 248 307r
FOLKERTS, MEIKE Meyke Folkerts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1734 248 307r
FOLKERTS, NEELTJE Neeltie Folkerts naastligger ten zuiden Brouwersstraat WZ 1725 246 234r
FOLKERTS, NEELTJE weduwe Neeltje Folkerts bewoner Brouwersstraat WZ 1726 246 294r
FOLKERTS, NEELTJE Neeltje Folkerts naastligger ten westen Brouwersstraat WZ 1726 246 294r
FOLKERTS, NEELTJE Neeltje Folkerts naastligger ten noorden Brouwersstraat WZ 1726 246 294r
FOLKERTS, PIETER Pieter Folkerts naastligger ten oosten Rommelhaven ZZ 1717 245 307r
FOLKERTS, PIETJE Pietie Folkerts , ongehuwde dochter koper huis Rommelhaven 10 1699 244 6r
FOLKERTS, PIETJE Pietie Folkerts huurder Rommelhaven 10 1699 244 6r
FOLKERTS, RIEMKJE Riemcke Folkerts Romastraat ZZ 1708 245 72v
HAAS, SAAKJE FOLKERTS Saakje Folkerts de Haas koper Noorderhaven 108 1801 265 299v
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder koper 1/9 huis en hof (had reeds 2/9 part in bezit) Franekereind 15 het Hooghuis 1715 245 250r
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder koper 1/9 huis en hof Franekereind 15 het Hooghuis 1715 245 252v
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder koper 4/9 huis en hof Franekereind 15 het Hooghuis 1717 245 293r
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder koper 1/9 huis en hof genaamd Het Hooghuis Franekereind 15 het Hooghuis 1717 245 301v
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder eigenaar van 8/9 Franekereind 15 1717 245 301v
FOLKERTS, SAKE Saeke Folkerts blokmaker naastligger ten westen Noorderhaven 6 1759 254 194v
FOLKERTS, SAKE Saeke Folkerts blokmaker naastligger ten westen Noorderhaven 6 1763 255 228r
FOLKERTS, SAKE Saeke Folkerts blokmaker naastligger (heeft een akkoord inzake de steeg dd 23-05-1755) Grote Bredeplaats NZ 1772 258 1ar
FOLKERTS, SAAPKE Saepke Folkerts naastligger ten oosten Molenpad ZZ 1720 246 69r
FOLKERTS, SAAPKE Saepke Folkerts naastligger ten zuiden Molenpad ZZ 1720 246 69r
FOLKERTS, SAAPKE Saepke Folkerts naastligger ten westen Molenpad ZZ 1720 246 69r
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saepke Folkerts Gelder koper stalling Molenpad ZZ 1720 246 69r
FOLKERTS, SAKE Sake Folkerts mr. blokmaker Zoutsloot 94 1762 255 141r
FOLKERTS, SAKE de weduwe van Sake Folkerts naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1764 256 22r
FOLKERTS, SAKE de weduwe van Sake Folkerts naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1764 256 22r
FOLKERTS, SIERK Sierk Folkerts metselaar naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1736 249 107r
FOLKERTS, SIERK Sierk Folkerts , burger mr. metselaar verkoper Bildtstraat 4 1737 249 205v
FOLKERTS, SIERK Sierk Folkerts mr. metselaar koper huis Bildtstraat 11 1738 249 271v
FOLKERTS, SIERK Sierk Folkerts winkelier verkoper Zoutsloot 1739 250 12v
FOLKERTS, SIERK Sierk Folkerts Geitiebaen mr. metselaar koper schuur of tanerij Karremanstraat ZZ 1735 249 69r
FOLKERTS, SIERK Sierk Folkerts Geitiebaen mr. metselaar naastligger ten zuiden Karremanstraat ZZ 1735 249 69r
GEITJEBAAN, SIERK FOLKERTS wijlen Sierk Folkerts Geitjebaan Bildtstraat 9 1752 252 199v
GEITJEBAAN, SIERK FOLKERTS wijlen Sierk Folkerts Geitjebaan Bildtstraat 11 1752 253 8r
FOLKERTS, SIJKE Sijke Folkerts verkoper Carl Visschersteeg WZ 1731 248 16v
FOLKERTS, SIJKE Sijke Folkerts verkoper Voorstraat 61 1736 249 106r
FOLKERTS, SIJKE Sijke Folkerts Voorstraat 61 1736 249 106r
FOLKERTS, SIERK Sjerk Folkerts naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1732 248 78v
FOLKERTS, SIERK de weduwe van Sjirk Folkerts naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1744 251 46v
FOLKERTS, TEEKE Teeke Folkerts , c.u. huurder Vijver 8 1808 268 66v
FOLKERTS, TJAMKE Tjamke Folkerts huurder Noorderhaven 110 1801 266 37v
FOLKERTS, OFFE Uift Folkerts naastligger ten westen Grote Kerkstraat NZ 1665 239 4ra
FOLKERTS, OFFE Uift Folkerts naastligger ten westen Grote Kerkstraat NZ 1675 240 21va
FOLKERTS, OFFE Uift Folkerts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 33 1699 244 33r
FOLKERTS, OFFE achter het huis van Uift Folkerts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 33 1699 244 33r
FOLKERTS, OFFE Uift Folkerts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat NZ 1710 245 106r
FOLKERTS, OFFE Uift Folkerts naastligger ten noorden Grote Kerkstraat NZ 1710 245 106r
FOLKERTS, W. W. A. Folkerts predikant Noorderhaven 62 1771 257 222v
FOLKERTS, WILLEM Willem Folkerts huurder Karremanstraat ZZ 1738 249 260v
FOLKERTS, SIERK Zierk Folkerts , burger metselaar koper huis Zoutsloot NZ 1730 247 335r
FOLKES, DIRK Dirk Folkes verkoper Sint Jacobstraat 5 1719 246 56v
FONGERS, ANTJE Antie Fongers huurder Voorstraat 3 1658 237 153r
FONGERS, ANTJE Antie Fongers koper kamer nr.6 1660 238 7ar1
FONGERS, ANTJE Antie Fongers Zoutsloot NZ 1680 241 111r
FONGERS, ANTJE Antje Fongers naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1665 239 17r
FONGERS, AATJE Attie Fongers Bargebuurt WZ 1670 240 13v
FONGERS, AATJE Attie Fongers verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ 1680 241 111r
FONGERS, AATJE Attie Fongers huurder Grote Bredeplaats 18 1701 244 350r
FONGERS, BROER Broer Fongers Franekereind 4 1669 239 187r
FONGERS, BROER Broer Fongers verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ 1680 241 111r
FONGERS, BROER Broer Fongers zakkendrager verkopers Grote Kerkstraat 20 1680 241 120r
FONGERS, BROER Broer Fongers zakkendrager koper kamer, noordelijkste Grote Kerkstraat NZ 1681 241 123v
FONGERS, BROER Broer Fongers , c.u. verkoper Grote Kerkstraat NZ 1693 243 67v
FONGERS, BROER Broer Fongers , burger scheepstimmerman koper 2 kamers, boet, werf en timmerhuis Zuiderhaven ZZ 1732 248 131r
FONGERS, BROER Broer Fongers , burger koper huis (en vier zilveren ducatons) Voorstraat 5 1734 248 314r
FONGERS, BROER Broer Fongers naastligger ten oosten Vijverstraat NZ 1736 249 155r
FONGERS, BROER Broer Fongers koopman Hondenstraat 5 1737 249 162r
FONGERS, BROER Broer Fongers naastligger ten zuiden Zuiderhaven 6 1737 249 171r
FONGERS, BROER Broer Fongers naastligger ten westen Zuiderhaven 6 1737 249 171r
FONGERS, BROER Broer Fongers verkoper Zuiderhaven 6 1737 249 171r
FONGERS, BROER Broer Fongers winkelier verkoper Zuiderhaven 6 1737 249 176v
FONGERS, BROER Broer Fongers scheepstimmerman verkoper Voorstraat 5 1747 251 206v
FONGERS, GERBEN Gerben Fongers , burger koper huis Kleine Bredeplaats 15 1668 239 172r
FONGERS, GERBEN wijlen Gerben Fongers Kleine Bredeplaats 15 1672 240 109v
FONGERS, HARMEN Harmen Fongers naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ 1761 255 48v
FONGERS, HIELKJE Hylkjen Fongers naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 1748 251 226v
FONGERS, JAN Jan Fongers huurder van 1/2 Voorstraat ZZ 1641 234 159r
FONGERS, JAN Jan Fongers , burger lakenkoper koper 1/2 huis Voorstraat NZ 1642 234 175v
FONGERS, JAN Jan Fongers geniaarde koper Nieuwstraat 58 1647 235 244r
FONGERS, TETJE Tettie Fongers , burger onbekend 1649 236 88r
FONGERS, TETJE Tettie Fongers , burger Rapenburg 1662 238 121r
FONGERS, TETJE Tettie Fongers Kerkpoortstraat 1663 238 184v
FONGERS, TETTE Tettingh Fongers naastligger ten westen Romastraat 1650 236 132v
FONGERS, TETTE Tettingh Fongers , c.u. verkoper Rozengracht 1650 236 143v
FONGERS, Tetty Fongers , burger verkoper Vijverstraat 1640 234 108r
FONGERS, WIEBE Wijbe Fongers huurder Zoutsloot NZ 1731 248 51r
FONGERS, WIEBE Wybe Fongers naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 1733 248 180v
FONGERS, WIEBE Wybe Fongers Bargebuurtspoortje 1748 251 226v
FONGERS, ANTJE Antje Fonghers , burger verkoper Bargebuurt WZ 1665 239 2r
FOKELES, WABE Wabbe Foockeles verkoper Franekereind 1657 237 136r
, BINTJE Bintk Foockkes koper van 1/2 huis met plaats, hof met bomen en planten en een schuur ten zuiden Franekereind 30 1640 234 111v
FOKELES, HISKE His Foockles Franekereind 30 1680 241 81v
FOKELES, HISKE His Foockles Zuiderbolwerk 1680 241 82r
FOKELES, HISKE His Fookeles verkoper van 1/10 Franekereind 30 1660 238 37v
FOKKES, LOUW Louw Fookes , burger verkoper Tiepelsteeg 1732 248 125v
FOKELES, JORIS Jooris Fookles naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1719 246 50v
FOKELES, JORIS Joris Fookles , c.u. grafmaker huurder Weverstraat 1696 243 200r
FOKELES, JORIS Joris Fookles naastligger ten westen Kerkpoortstraat 25 1714 245 220r
FOKELES, JORIS Joris Fookles doodgraver koper hof met zomerhuis Romastraat 35 1715 245 239v
FOKELES, JORIS Joris Fookles naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1717 245 295r
FOKELES, WILLEM Willem Fookles schipper (schuit-) koper huis met tuintje Kerkpoort (gebied) 1702 244 160r
FOPKES, ALLE Alle Fopkes huurder Nieuwstraat 22 1784 261 241v
FOPKES, ANDRIES Andries Fopkes , burger Rozengracht 22 1672 240 90r
FOPKES, ANDRIES Andries Fopkes koper huis Romastraat NZ 1682 241 232v
FOPKES, GRIETJE Grietie Fopkes koper huis, loods en plaats William Boothstraat 3 1670 240 10r
FOPKES, JAN Jan Fopkes verkoper Romastraat NZ 1717 245 283v
FOPKES, JAN Jan Fopkes , c.u. bontwever koper huis en tuintje Nieuwstraat 50 1718 246 16r
FOPKES, JAN Jan Fopkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1721 246 106v
FOPKES, JAN Jan Fopkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48 1727 247 53r
FOPKES, JAN Jan Fopkes naastligger ten westen Nieuwstraat 48 1727 247 53r
FOPKES, JAN Jan Fopkes bontwever naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1731 248 58v
FOPKES, SJOUKJE Sjouwke Fopkes Romastraat NZ 1717 245 283v
FOPPES, AALTJE Aaltie Foppes , meerderjarige dochter verkoper van 1/10 Noordijs 5 1683 241 244r
FOPPES, AALTJE Aeltie Foppes verkoper Lanen NZ 1733 248 176v
FOPPES, AALTJE Aeltie Foppes verkoper met consent en approbatie van haar dochters Wasbleek 1736 249 112v
FOPPES, ANTJE Antie Foppes , burgerse Zuiderhaven ZZ 1683 241 255r
FOPPES, ANTJE Antie Foppes Grote Ossenmarkt 2 1700 244 56r
FOPPES, ANTJE Antie Foppes Grote Ossenmarkt 1700 244 56r
FOPPES, ANTJE Antie Foppes verkoper Noorderhaven 79 1713 245 186r
FOPPES, ANTJE Antie Foppes verkoper Bildtstraat 24 1713 245 186v
FOPPES, ANTJE Antie Foppes , c.s. verkoper Noorderhaven NZ 1714 245 212r
FOPPES, ANTJE Antien Foppes , burger Kerkpoortstraat 27a 1696 243 227v
FOPPES, ARENDJE Arintie Foppes Zeilmakersstraat 1658 237 165r
FOPPES, BAUKE Baucke Foppes kooltjer huurder onbekend 1677 240 273r
HANIA, BAUKE FOPPES Baucke Foppes Hania gardenier huurder noordoost van Harlingen 1677 240 264v
FOPPES, BROERKE de weduwe van Broer Foppes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1723 246 163r
FOPPES, KLAAS de woning gekocht door Claas Foppes naastligger ten zuiden Vijver 8 1808 268 66v
FOPPES, KLAAS Claes Foppes varende op 't jacht van't collegie der admiraliteit in Frieslandt koper Schritsen NZ 1688 242 251v
FOPPES, KLAAS Claes Foppes varende op 't jacht van't collegie der admiraliteit in Frieslandt huurder Schritsen NZ 1688 242 251v
FOPPES, KLAAS Claes Foppes naastligger ten zuiden Lanen 44achter 1702 244 139v
FOPPES, KLAAS de weduwe van Claes Foppes naastligger ten zuiden Lanen 44achter 1715 245 236r
ENS, KLAAS FOPPES Claes Foppes Ens, c.u. bewoner Schritsen NZ 1694 243 109v
FOPPES, DIRK Dirk Foppes schipper (galjoot-) Heiligeweg 68 1698 243 348r
FOPPES, DOEDE Doede Foppes Nieuwstraat WZ 1777 259 85r
FOPPES, FOPPE gemeensman Foppe Foppes Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
FOPPES, FOPPE gemeensman Foppe Foppes Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
FOPPES, FOPPE gemeensman Foppe Foppes Vijverstraat NZ 1640 234 117v
FOPPES, FOPPE gemeensman Foppe Foppes Vijverstraat NZ 1640 234 117v
FOPPES, FOPPE Oude gemeensman Foppe Foppes koper hovinge met bomen en planten Snakkerburen (gebied) 1651 236 164v
FOPPES, FOPPE rentmeester Foppe Foppes rentmeester van het weeshuis koper huis en mouterij, loods, plaats Rommelhaven 1659 237 204v
FOPPES, FOPPE hof van Foppe Foppes naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1661 238 107r
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes schipper (wijd-) naastligger ten noorden Noordijs 5 1662 238 119v
FOPPES, FOPPE de hof van Foppe Foppes naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes schipper (wijd-) naastligger ten noorden Noordijs 5 1664 238 213v
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes rentmeester Rommelhaven 1660 238 5av
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes rentmeester Rommelhaven 1660 238 5av
FOPPES, FOPPE de tuin van Foppe Foppes rentmeester naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1661 238 11ar
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes , burger schipper (wijd-) verkoper Schritsen ZZ 1667 239 87r
FOPPES, FOPPE de hof van Foppe Foppes rentmeester naastligger ten noorden Romastraat NZ 1667 239 119r
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes oud rentmeester curator Noorderhaven 34 1669 239 190r
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes naastligger ten noorden Romastraat NZ 1669 239 192r
FOPPES, FOPPE de erfgenamen van oud burgemeester Foppe Foppes , sr. verkoper Gardenierstraat 1669 239 206v
FOPPES, FOPPE de hof van Foppe Foppes rentmeester van het weeshuis naastligger ten oosten Romastraat NZ 1667 239 18ra
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes rentmeester van het weeshuis Voorstraat 48 1668 239 23ra
FOPPES, FOPPE de nagelaten hof van Foppe Foppes oud rentmeester verkoper Gardenierstraat 1669 239 40va
FOPPES, FOPPE de weduwe van Foppe Foppes naastligger ten zuiden Noordijs 1 1675 240 187r
FOPPES, FOPPE wijlen Foppe Foppes schipper (wijd-) Noordijs 5 1683 241 244r
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes , junior vader en voorstander over zijn kinderen Grote Bredeplaats ZZ 1678 241 4ra
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes , burger mr. hoedemaker koper huis met een hof eragter Voorstraat NZ de Grauwe Gans 1707 245 34r
FOPPES, FOPPE het pand van Foppe Foppes , burger mr. hoedemaker naastligger ten westen Schoolsteeg 1707 245 35v
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes naastligger ten westen Schoolsteeg 1708 245 71v
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes naastligger ten noorden Schoolsteeg 1708 245 71v
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes mr. hoedenmaker verkoper Voorstraat 93 1718 246 32r
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes mr. hoedenmaker huurder Noordijs 27 1738 249 290v
FOPPES, GEPKE Gepke Foppes Romastraat ZZ 1670 240 14r
FOPPES, GERBRICHJE het verkochte huis van Gerbrich Foppes naastligger ten noorden Romastraat 1693 243 70r
FOPPES, GERBRICHJE Gerbrig Foppes verkoper Romastraat ZZ 1683 241 253r
FOPPES, GERBRICHJE het verkochte huis van Gerbrig Foppes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ 1685 242 65r
FOPPES, GERBRICHJE het verkochte huis van Gerbrigh Foppes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ 1693 243 56r
FOPPES, GERBRICHJE Gerbrigh Foppes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ 1693 243 62v
FOPPES, GERRIT Gerrit Foppes koper huis Nieuwstraat 25 1806 267 259v
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes verkoper onbekend 1646 235 240v
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes hovenier koper huis Nieuwstraat 25 1802 266 169v
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes hovenier koper stuk grond, afgebroken huis Nieuwstraat OZ 1803 266 308r
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes hovenier naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1803 266 308r
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes verkoper Nieuwstraat OZ 1804 267 49r
FOPPES, GRIETJE Grietie Foppes 1663 238 197r
FOPPES, GRIETJE Grietie Foppes naastligger ten westen Weverstraat ZZ 1711 245 155v
FOPPES, GRIETJE Grietie Foppes verkoper van 1/2 Heiligeweg NZ 1717 245 279r
FOPPES, GRIETJE Grietje Foppes Voorstraat 18 1664 238 241v
FOPPES, GRIETSEN Grietje Foppes naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg OZ 1729 247 241r
FOPPES, GRIETJE Grietje Foppes verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 41 1730 247 362v
FOPPES, GRIETJE Grietje Foppes verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 10 1730 247 363v
FOPPES, GRIETJE Grietje Foppes verkoper Grote Kerkstraat 25 1730 247 364v
FOPPES, GRIETJE Grietje Foppes koper huis Hoogstraat ZZ 1802 266 154v
FOPPES, GRIETJE Grietje Foppes naastligger ten westen Lombardstraat NZ 1802 266 156r
FOPPES, GRIETJE Gryttje Foppes , burger Weverstraat ZZ 1707 245 16v
HEERMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heerma mr. bakker verkoper Kerkpad WZ 1782 260 195r
HEERMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heerma mr. bakker Karremanstraat 19 1782 260 285r
HEERMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heerma mr. bakker geauthoriseerde executeur en redder der nalatenschap Zuiderhaven 4 1792 260 292v
HEERMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heerma mr. bakker Lanen 46 1788 262 301r
HEREMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Herema mr. bakker Hoogstraat 23 1781 260 312r
FOPPES, HIELKJE het huis van Hielkien Foppes naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg WZ 1674 240 138r
FOPPES, HIELKJE Hylck Foppes naastligger ten oosten Rommelhaven ZZ 1682 241 186v
FOPPES, HIELKE Hylck Foppes naastligger ten noorden Voorstraat 55 1687 242 204v
FOPPES, HIELKJE de erven van Hylck Foppes naastligger ten noorden Voorstraat 55 1720 246 68v
FOPPES, HIELKE Hylcke Foppes naastligger ten oosten Noorderhaven 100 1670 240 22av
FOPPES, HIELKJE Hylckien Foppes naastligger ten oosten Noorderhaven 100 1667 239 15va
FOPPES, HIELKJE Hylckien Foppes verkoper Grote Bredeplaats 19 1680 241 101v
FOPPES, HIELKJE Hylckien Foppes naastligger ten westen Noorderhaven 104 1681 241 39va
FOPPES, HIELKJE Hylckien Foppes naastligger ten westen Noorderhaven 68 1685 242 84v
FOPPES, Hylckjen Foppes verkoper Noorderhaven 22 1684 242 22r
FOPPES, HIELKJE Hylckjen Foppes verkoper Wasbleek ZZ 1687 242 162v
FOPPES, HIELKJE Hylckjen Foppes verkoper Wasbleek 1687 242 169r
FOPPES, HIELKJE Hylckjen Foppes naastligger ten oosten Noorderhaven 64 1687 242 172r
FOPPES, HIELKJE Hylkjen Foppes naastligger ten westen Noorderhaven 104 1672 240 103v
FOPPES, HIELKJE de erfgenaam van Hylkjen Foppes naastligger ten westen Noorderhaven 104 1695 243 134r
FOPPES, IETJE Idtie Foppes Hoogstraat 1 1642 234 170v
FOPPES, IEMKJE Imkjen Foppes , burger Voorstraat NZ 1695 243 119r
FOPPES, Impckjen Foppes Romastraat ZZ 1694 243 77r
FOPPES, Impckjen Foppes Voorstraat 49 1696 243 218r
FOPPES, JAN Jan Foppes koopman koper huis, hof, paardenstalling en huis aan de zijkant aangebouwd met de eigendom van Noordijs 19 1672 240 86v
FOPPES, JAN Jan Foppes , burger koopman koper mouterij, zolder, eest en eestkamer Hofstraat 33 1672 240 94r
FOPPES, JAN Jan Foppes , burger koper gleibakkerij Grote Ossenmarkt 2 1675 240 180r
FOPPES, JAN de weduwe en erven van Jan Foppes koper Grondpacht1-17-0 samen met zijn wijlen broer onbekend 1679 241 54v
FOPPES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Foppes naastligger ten noorden Noordijs OZ 1679 241 6ra
FOPPES, JAN de weduwe en erfgenamen van Jan Foppes naastligger ten oosten Voorstraat 10 1685 242 101v
FOPPES, JAN Jan Foppes , burger mr. bakker verkoper Sint Christoffelsteeg 1686 242 113r
FOPPES, JAN weduwe en de erven van Jan Foppes naastligger ten oosten Voorstraat 10 1688 242 221v
FOPPES, JAN Jan Foppes , burger mr. schoenmaker koper en huurder huis Kleine Bredeplaats 3 1695 243 161v
FOPPES, JAN Jan Foppes , burger mr. bakker verkoper Voorstraat 56 1698 243 388v
FOPPES, JAN Jan Foppes mr. koekenbakker naastligger ten oosten Voorstraat 50 1692 243 1ra
FOPPES, JAN Jan Foppes koekbakker naastligger ten westen Voorstraat 14 1700 244 57r
FOPPES, JAN Jan Foppes mr. koekbakker naastligger ten westen Voorstraat 14 1701 244 118v
FOPPES, JAN Jan Foppes koekbakker koper huis Sint Jacobstraat OZ 1704 244 356r
FOPPES, JAN Mandelige muur en de weduwe van Jan Foppes naastligger ten noorden Voorstraat 71 1710 245 113v
FOPPES, JAN Jan Foppes mr. schoenmaker naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 5 1710 245 130r
FOPPES, JAN Jan Foppes schoenmaker naastligger ten zuiden Voorstraat 6 1710 245 132v
FOPPES, JAN Jan Foppes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 1 1712 245 171r
FOPPES, JAN de weduwe van Jan Foppes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 19 1717 245 304v
FOPPES, JAN de weduwe van Jan Foppes naastligger ten noorden Kerkpad 1 1718 246 3v
FOPPES, JAN Jan Foppes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v
FOPPES, JAN wijlen Jan Foppes Zuiderhaven 31 1723 246 172r
FOPPES, JAN Jan Foppes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg OZ 1731 247 381v
FOPPES, JAN Jan Foppes Porten schipper (wijd-) koper huis Noorderhaven 57 1776 258 252v
STEENSMA, JAN FOPPES Jan Foppes Steensma, burger verkoper Weverstraat 1684 242 38r
FOPPES, JANKE Jancke Foppes , burger Zoutsloot ZZ 1697 243 284r
FOPPES, JANKE Janke Foppes Heiligeweg 64 1701 244 94v
FOPPES, JENNE Jenne Foppes naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1668 239 173r
FOPPES, JETSKE Jetske Foppes onbekend 1649 236 61r
FOPPES, JETSKE Jetske Foppes Kleine Kerkstraat 18 1702 244 160v
FOPPES, KLAAS Klaas Foppes koper woning Vijver 10 1808 268 67v
FOPPES, KLAAS Klaas Foppes , c.u. huurder (koper) Vijver 10 1808 268 67v
FOPPES, KLAAS Klaas Foppes naastligger ten zuiden Vijver 8 1810 268 336r
FOPPES, LIJSBET Lijsberth Foppes Rommelhaven 1 1694 243 96v
FOPPES, LIJSBET Lijsbeth Foppes dochter van de verkoper Noordijs 1683 241 66va
FOPPES, MAAIKE Maike Foppes , burger Heiligeweg 13 1734 248 291v
FOPPES, MARIA Marijke Foppes Grote Bredeplaats 10 1776 259 11v
FOPPES, MAAIKE Mayke Foppes verkoper Heiligeweg 13 1775 258 240r
FOPPES, MINNE Minne Foppes Houttuyn naastligger ten zuiden Zoutsloot 1783 261 28r
FOPPES, PIETER Pytter Foppes , burger schipper (schuit-) verkoper van 1/2 Karremanstraat WZ 1699 243 398r
FOPPES, Reynsk Foppes naastligger ten oosten Noorderhaven 1651 236 163r
FOPPES, ROMKJE Romck Foppes , burger Zoutsloot NZ 1661 238 118v
FOPPES, SETSKE Setske Foppes verkoper Zoutsloot 30 1752 253 32r
FOPPES, SETSKE Setske Foppes Pijbma? Zoutsloot 30 1746 251 115r
FOPPES, SIEUWKE Sjieuke Foppes gestorven ouders Romastraat NZ 1728 247 116v
FOPPES, SIEUWKE Sjieuwke Foppes kopers Bildtstraat 21 1776 258 247r
FOPPES, SJOERD de weduwe van Sjoerd Foppes huurder Kleine Ossenmarkt 2 1792 264 57r
FOPPES, SJOERD wijlen Sjoerd Foppes Weeshuisstraat NZ 1792 264 357v
FOPPES, SJOERD Sjoerdje Foppes naastligger ten westen Weeshuisstraat NZ 1786 262 109v
FOPPES, STIJNTJE Stijntie Foppes , jr. verkoper van 1/3 Hoogstraat 2 1717 245 280r
FOPPES, STIJNTJE Stijntje Foppes naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat OZ 1727 246 306r
FOPPES, STIJNTJE Stijntje Foppes huurder Herenknechtenkamerstraat OZ 1755 253 203v
FOPPES, STIJNTJE Stijntje Foppes Herenknechtenkamerstraat OZ 1755 253 203v
FOPPES, SIEBE Sybe Foppes , c.u. koper huis Lanen 48 1647 236 5r
FOPPES, SIEBE Sybe Foppes naastligger ten noorden Woudemansteeg 1650 236 113r
FOPPES, SIEBREN Sybren Foppes , c.foc. verkoper Lanen 48 1657 237 133r
FOPPES, SIEBREN huisman Sybren Foppes koper huis, stokerij, tuin en plaats Hoogstraat NZ 1775 258 208v
FOPPES, SIEBREN Sybren Foppes , c.u. Noorderhaven 89 1790 263 198r
VRIES, SIEBREN FOPPES Sybren Foppes de Vries distillateur koper huis Havenplein 8 s Lands Welvaren 1782 260 184r
VRIES, SIEBREN FOPPES Sybren Foppes de Vries distillateur verkoper Havenplein 10 1782 260 237v
VRIES, SIEBREN FOPPES Sybren Foppes de Vries distillateur verkoper Havenplein 8 1784 261 253r
VRIES, SIEBREN FOPPES Sybren Foppes de Vries verkoper Hoogstraat NZ 1785 262 6r
VRIES, SIEBREN FOPPES Sybren Foppes de Vries voormalig gebruiker Hoogstraat NZ 1786 262 64r
FOPPES, SIETSE Hopman Sytse Foppes , burger c.soc. koper huis, loods en plaats Zoutsloot NZ 1649 236 85v
FOPPES, SIETSE de erfgenamen van de hopman Sytse Foppes verkoper Vioolsteeg 1665 239 9v
FOPPES, SIETSE wijlen Sytse Foppes Scheerstraat 3 1666 239 36v
FOPPES, SIETSKE de erven van Sytske Foppes naastligger ten zuiden Rommelhaven 10 1658 237 174av
FOPPES, SIETSE wijlen Sytze Foppes Hoogstraat 22 1665 239 29v
FOPPES, TETJE Tettje Foppes Sint Jacobstraat 17 1772 258 4r
FOPPES, TEUNIS Teunis Foppes , burger koper kamer Zoutsloot NZ 1661 238 118v
FOPPES, TEUNIS wijlen Teunis Foppes Brouwersstraat 16 1689 242 272v
FOPPES, TEUNIS Kinderen en erven van Teunis Foppes , c.u. verkoper Grote Ossenmarkt 2 1712 245 180v
FOPPES, TEUNIS Kinderen en erven van Teunis Foppes , c.u. verkoper Zuiderhaven 33 1712 245 180v
FOPPES, TEUNIS wijlen Teunis Foppes Lanen NZ 1743 251 3r
FOPPES, TEUNIS Theunes Foppes , burger koopman Zuiderhaven ZZ 1683 241 255r
FOPPES, TEUNIS Theunis Foppes koopman Noordijs 19 1672 240 86v
FOPPES, TEUNIS de weduwe en erven van Theunis Foppes koper samen met zijn wijlen broer Jan Foppes onbekend 1679 241 54v
FOPPES, TEUNIS de erfgenamen van wijlen Theunis Foppes naastligger ten noorden Noordijs OZ 1679 241 6ra
FOPPES, TEUNIS wijlen Theunis Foppes Grote Ossenmarkt 2 1700 244 56r
FOPPES, TEUNIS wijlen Theunis Foppes Grote Ossenmarkt 1700 244 56r
FOPPES, TIETE Tiete Foppes , c.soc. bakker verkoper Schritsen 1649 236 66r
FOPPES, TJEERDJE Tjeerdje Foppes verkopers Heiligeweg 13 1775 258 240r
FOPPES, TJERK Tjerk Foppes geniaarde koper Drie Roemerssteeg 3 1723 246 186v
FOPPES, TJEERDJE Tjettje Foppes Droogstraat ZZ 1789 263 98v
FOPPES, TJEERDJE Tjettje Foppes Bildtstraat 24 1803 266 176v
FOPPES, TJITSKE Tjiske Foppes Kleine Kerkstraat 18 1702 244 160v
FOPPES, TRIJNTJE Trijntie Foppes verkoper Zoutsloot NZ 1667 239 74v
FOPPES, TRIJNTJE Trijntie Foppes , burger Kerkpoortstraat 1734 248 325r
FOPPES, TRIJNTJE Trijntie Foppes , burger Spijkerboor (gebied) ZZ 1734 248 328r
STAPERT, TRIJNTJE FOPPES Trijntie Foppes Stapert, burger Schritsen 54 1692 243 12v
FOPPES, TRIJNTJE Trijntje Foppes Kerkpoortstraat 1729 247 292r
FOPPES, TRIJNTJE Trijntje Foppes winkelierse verkoper Nieuwstraat 32 1744 251 44r
FOPPES, TIETE Tytte Foppes , c.u. verkoper Noorderhaven NZ 1649 236 87r
FOPPES, WILLEMKE Willemke Foppes Kerkpoortstraat 1762 255 168v
FOPPES, IEMKJE Ymckjen Foppes Grote Bredeplaats 17 1684 242 57v
FOPPES, IEMKJE Ymkjen Foppes , burger Kerkpoortstraat 1708 245 59v
FOPPES, IEMKJE Ymkjen Foppes Weverstraat 1713 245 196r
FOPPES, IEMKJE Ymkjen Foppes Weverstraat 1713 245 196r
FOPPES, IEMKJE Ympkien Foppes Weverstraat NZ 1699 244 23r
FOPPES, IEMKJE Ympkjen Foppes Weverstraat NZ 1700 244 78v
, JANKE Jantie Jans Foppes dr ? verkoper 't Poortje 1 1660 238 52r
FOPPES, JANKE de weduwe van Jan Foppis naastligger ten noorden Voorstraat 71 1719 246 52v
, HANS huis genaamd de Twee Hollandse Daelders Hans Fops ? Rinnertspijp 2 1678 241 17v
, tuin van Jos Forkes naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1719 246 45v
, SIEMEN Sime Forkes? naastligger ten zuiden Karremanstraat WZ 1718 246 29v
, TIETJE Tytie Foskes Sint Odolphisteeg WZ 1733 248 259r
FOEKES, HERE Here Foukes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1642 234 167r
FRANKES, JAN de erven van Jan Franken naastligger ten oosten Vijver WZ 1712 245 181v
FRANSES, AAFKE wijlen Aeffke Frans Lanen 83 1683 242 1r
FRANSES, PIETER Pyter Frans naastligger ten zuiden Lombardstraat 1650 236 116r
FRANSES, AAFKE Aafke Fransen Zuiderstraat ZZ 1770 257 168r
FRANSES, AALTJE Aaltie Fransen Hoogstraat 19 1740 250 80v
FRANSES, AALTJE Aaltie Fransen verkoper Zoutsloot 1753 253 104v
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen Hoogstraat 19 1753 253 103v
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen huurder Kleine Ossenmarkt 6 1783 261 54v
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen