Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Het einde komt in zicht; in vier jaar zijn meer dan negenduizend akten verwerkt tot leesbare, doorzoekbare en sorteerbare informatie.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.




Spring naar: Da  De  Di  Do  Du  Dy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  



hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
TOUSSAINT, J. D. J. D. Toussaint medeverkoper en gebruiker Grote Bredeplaats 6a 1782 260 275r
ZEILMAKER, JAN D. Jan D. Zeilmaker naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1785 262 39r
FABER, MEILE D. Meile D. Faber middelste der 3 huizen door hem nieuw gesticht voor enkele jaren Bildtpoort (gebied) 1786 262 57r
FABER, MEILE D. Meile D. Faber verkoper Bildtpoort (gebied) 1786 262 57r
FABER, MEILE D. Meile D. Faber westelijkste van de 3 voorkamers door hem voor weinige jaren gesticht Bildtpoort (gebied) 1786 262 79v
DAAMS, LUTSKE Loetske Daams Gardenierstraat 1767 256 230r
DAAMS, LUTSKE Loetske Daams Gardenierstraat 1772 258 8v
DAAMS, LUTSKE Loetske Daams Gardenierstraat 1772 258 8v
DAAMS, DIEUWKE Dieuke Daems Oosterkeetstraat 1727 247 8v
DAAMS, JAN Jan Daems , burger c.u. koper lege plaats Zuiderpoort (gebied) 1651 236 168v
DAAMS, KORNELIS Cornelis Damis verkoper Bildtstraat OZ 1633 233 118r
, PAULUS Poulus Daniëls naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1738 249 266v
, PAULUS Pouwlus Daniëls varensgezel verkoper Kerkpoortstraat NZ 1743 251 5r
, PIETER Pyter Daniëls , c.u. huurder Zuiderhaven 13 1743 250 284v
, RINSKE Rinske Daniëls Zuiderhaven 17 1745 251 64r
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels arbeider Karremanstraat 23 1760 254 255r
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels huurder Bargebuurt 1763 255 231v
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels turfdrager koper woning Bargebuurtspoortje WZ 1764 256 62v
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels huurder oostelijke woning Droogstraat NZ 1771 257 227v
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels koper huis Grote Kerkstraat 27 1779 259 218r
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels , c.u. naastligger ten westen Grote Kerkstraat 29 1781 260 114v
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels turfdrager verkoper van 1/2 Bargebuurtspoortje 1782 260 225r
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 25 1783 261 93r
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels koper huis Kerkpoortstraat 1784 261 138r
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1784 261 138r
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels turfdrager verkoper Grote Kerkstraat 27 1784 261 203r
DANIELS, HENDRIK de weduwe van Hendrik Daniels , c.s. naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1802 266 167r
DANIELS, HENDRIKJE Hendrikjen Daniels koper door niaar 1/2 huis, loods en plaats Zoutsloot NZ 1665 239 19r
DANIELS, HENDRIKJE Hendrikjen Daniels eigenaar van 1/2 Zoutsloot NZ 1665 239 19r
DANIELS, HENDRIKJE Hendrikjen Daniels Brouwersstraat 1674 240 151v
DANIELS, HENDRIKJE Hendrikjen Daniels Brouwersstraat 1674 240 151v
DANIELS, HENDRIKJE Hendrikjen Daniels , burger Nieuwstraat OZ 1743 251 16v
DANIELS, HENDRIK Hendriks Daniels naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 44 1785 261 284r
DANIELS, JOHANNES Johannes Daniels mr. beeldhouwer huurder Zoutsloot NZ 1781 260 118r
DANIELS, JOHANNES Johannes Daniels , c.u. mr. beeldhouwer huurder Zoutsloot NZ 1788 263 45r
DANIELS, JOOST Joost Daniels koper kamer onbekend 1705 244 308v
DANIELS, LAMKE Lamke Daniels huurder Carl Visschersteeg 1761 255 98r
DANIELS, MICHIEL Michiel Daniels huurder Lanen 50 1782 260 229r
DANIELS, NEELTJE Neeltje Daniels uitdraagster Moriaanstraat 1757 254 78r
DANIELS, NEELTJE Neeltje Daniels huurder Romastraat 27 1781 260 9r
DANIELS, FILIPPUS Philippus Daniels verkoper Kerkpoort (gebied) 1675 240 205v
DANIELS, PIETER Pieter Daniels huurder woning Zuiderhaven 49 1774 258 192v
DANIELS, Pihlippus Daniels Eilsenius verkoper Bildtpoort (gebied) 1678 241 18v
DANIELS, PAULUS Poulus Daniels koper huis Lammert Warndersteeg WZ 1742 250 239v
DANIELS, PAULUS Poulus Daniels naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1769 257 100r
DANIELS, PIETER Pyter Daniels naastligger ten oosten Lanen 62 1754 253 190v
DANIELS, PIETER de nagelaten kinderen van Pyter Daniels pruikmaker Lanen 64 1760 255 27r
DANIELS, PIETER Pytter Daniels huurder Noordijs 1 1737 249 180r
DANIELS, REINER Reinier Daniels , c.u. verkoper Lammert Warndersteeg 1718 246 20v
DANIELS, REINER Reynier Daniels gleibakker verkoper (administrator over Lydia Gerrits) Lammert Warndersteeg WZ 1723 246 173r
DANIELS, TEUNIS Teunis Daniels , c.u. bewoner Hoogstraat 21 1772 258 18r
BEVA, TRIJNTJE DANIELS Trijntje Daniels Beva verkoper Zuiderpoort (gebied) 1790 263 261r
DANIELS, WOUTER Wouter Daniels huurder bovenkamer Voorstraat 51 1775 258 226r
DAVIDS, HENDRIK Hendrick David Houtingh, burger c.u. koper huis Voorstraat 62 1642 234 169v
DAVIDS, GERRIT Gerrit Davids koper huis Hofstraat NZ 1722 246 141r
DAVIDS, HENDRIK de weduwe van Hendrik Davids huurder Kerkpoortstraat 59 1810 269 21v
DAVIDS, JANKE Janke Davids , burger Bargebuurtspoortje WZ 1727 247 9v
DAVIDS, JANKE Janke Davids naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1728 247 98v
DAVIDS, JANKE Janke Davids naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ 1730 247 365r
DAVIDS, RINSKE Rinske Davids verkoper Achterstraat NZ 1700 244 78r
DAVIDS, RINSKE Rinske Davids koper huis met stoep en (luifel ?) Droogstraat ZZ 1701 244 101r
DAVIDS, WILLEM Willem Davids scheepstimmerman koper huis en tuintje Zoutsloot NZ 1787 262 238v
DAVIDS, WILLEM Willem Davids naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1790 263 251v
DAVIDS, WILLEM Willem Davids scheepstimmerbaas koper als vader en voorstander over zijn 2 minderjarige kinderen huis Lanen 21noord 1799 265 168v
DAVIDS, WILLEM de erven van Willem Davids naastligger ten noorden Lanen 21 1801 266 19r
DAVIDS, WILLEM de erven van Willem Davids naastligger ten oosten Zoutsloot 67 1808 268 43v
DAVIDS, ISAAK Ysaack Davids , c.s. huurder Grote Kerkstraat 36 1806 267 234r
DEDDES, HERE Heere Deddes schipper (schuit-) koper huis Zuiderhaven 6 1768 257 66v
DEDDES, HERE de erven van Here Deddes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1782 260 292v
DEDDES, HERE Herre Deddes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1771 257 201v
DEDDES, HERE Herre Deddes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1773 258 67v
DEDDES, HERE de erven van Herre Deddes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1783 261 88r
, JORK Jorcke Derckes koper 2 kamers Tiepelsteeg WZ 1684 242 41r
DIRKS, ROMKE Romke Derx schipper op Dokkum-Stroobos (trek-) Voorstraat 92 1696 243 232v
DIRKS, JAN Jan Dierkx verkoper van 1/4 Nieuwstraat 1633 233 114v
DIEDERIKS, SJOUKE Sjoucke Dijderts verkoper Zuiderpoort (gebied) 1672 240 110v
DJOERDS, JAN Jan Dioerdts scheepstimmerman koper kamer of woning Nieuwstraat 52 1684 242 39v
DJOERDS, LAMMERT erven van Lammerts Dioerts naastligger ten zuiden Anjelierstraat 1658 237 175r
DIRKS, IETJE Ydtie Dirck verkoper onbekend 1650 236 111v
DIRKS, AAGJE Aechjen Dircks koper provisioneel huis met een hof en planten Hoogstraat 1694 243 4ra
DIRKS, ANDRIES Andries Dircks mr. metselaar verkoper van 2/3 Hoogstraat 2 1717 245 280r
DIRKS, ANNE Anne Dircks Kerkpoort (gebied) 1688 242 258r
DIRKS, ARJEN mr. Arien Dircks eigenaar van 1/2 Kerkpad WZ 1669 239 199r
DIRKS, AUKE Aucke Dircks naastligger ten oosten Zuiderhaven 45 1718 246 18v
DIRKS, BOTJE Bottie Dircks bewoner Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va
DIRKS, KLAAS Claes Dircks roylebuyt naastligger ten oosten 1649 236 65v
DIRKS, KLAAS Claes Dircks , c.u. verkoper Havenplein 1667 239 106v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircks , burger distillateur koper Lanen 21 1668 239 141v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircks , c.u. distillateur koper nieuwe kamer Carl Visschersteeg WZ 1669 239 186r
DIRKS, DIRK Dirck Dircks naastligger ten westen Liemendijk 1681 241 43ra
DIRKS, DIRKJE Dirckien Dircks Lombardstraat 1648 236 17r
DIRKS, DIRKJE Dirckien Dircks , burgerse verkoper Peterseliestraat 1677 240 268v
DIRKS, EELKE Eelke Dircks koopman koper 1/3 huis Noordijs 1 1723 246 161v
DIRKS, EELKE Eelke Dircks koopman eigenaar van 1/3 Noordijs 1 1723 246 161v
DIRKS, ENGELTJE Engel Dircks verkoper Kromme Elleboogsteeg 1677 240 272v
DIRKS, FREERK de kamer van wijlen Freerck Dircks naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1660 238 57v
DIRKS, FREERK de erven van Freerck Dircks eerdere eigenaar Zeilmakersstraat 1668 239 162v
DIRKS, FREERK Freerk Dircks , c.u. verkoper Bildtstraat 14 1646 235 206v
DIRKS, GEPKE Gepke Dircks verkoper Droogstraat ZZ 1714 245 209v
DIRKS, HANS Hans Dircks naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1669 239 199v
DIRKS, HANS Hans Dircks boorder koper provisioneel huis met een halve timmerhelling noordoost van Harlingen 1683 241 64va
DIRKS, HANS Hans Dircks naastligger ten zuiden Liemendijk 1684 242 56v
DIRKS, HINNE Henne Dircks naastligger ten oosten Kerkpoortstraat OZ 1681 241 36va
HILLEBRANDS, HILLEBRAND DIRKS de erfgenamen van de oude heer burgemeester Hillebrandt Dircks Hillebrandts secretaris der boelgoeden verkoper Lanen NZ 1659 238 13r
HILLEBRANDS, HILLEBRAND DIRKS de erfgenamen van de oude heer burgemeester Hillebrandt Dircks Hillebrandts secretaris der boelgoeden verkoper Lanen NZ 1659 238 13r
DIRKS, HINNE Hinne Dircks verkoper Kerkpoortstraat 1649 236 81r
DIRKS, HOBBE Hobbe Dircks naastligger ten oosten Vijverstraat 1677 240 262v
DIRKS, HOMME Homme Dircks naastligger ten oosten Vijverstraat ZZ 1668 239 155v
DIRKS, HOMME Homme Dircks naastligger Vijverstraat ZZ 1668 239 32ra
DIRKS, HOMME Homme Dircks stuurman naastligger ten oosten Vijverstraat 14 1679 241 36r
DIRKS, JAKOB de weduwe van Jacob Dircks naastligger ten zuiden Nieuwstraat 64 1694 243 86v
DIRKS, JAKOB Jacob Dircks mr. bakker koper huis Grote Kerkstraat 23 1708 245 76r
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. goudsmid naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 1 1668 239 146v
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircks Kuyck verkoper en curator van het minderjarige kind van William Boothstraat OZ 1682 241 53va
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 26 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 40 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 32 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper 1680 241 25ra1
HILLEBRANDS, JETSKE DIRKS Jetske Dircks Hillebrants verkoper Hofstraat ZZ 1647 235 248r
DIRKS, JOB wijlen Job Dircks stadsmakelaar en mr. gortmaker Kleine Bredeplaats WZ 1676 240 36va
DIRKS, JOB de voorkinderen van wijlen Job Dircks stadsmakelaar en mr. gortmaker Kleine Bredeplaats WZ 1676 240 36va
DIRKS, JOHANNES als huurster de weduwe van Johannis Dircks naastligger ten noorden Nieuwstraat 64 1694 243 86v
DIRKS, MAAIKE Maycke Dircks , burger koper huis Brouwersstraat 1647 235 243r
DIRKS, MAAIKE koper Maycke Dircks naastligger ten noorden Brouwersstraat 1647 235 243r
DIRKS, MAAIKE Maycke Dircks verkoper onbekend 1693 243 67r
ZANDSTRA, MAAIKE DIRKS Mayke Dircks Sanstra onbekend 1715 245 251v
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper van 1/2 Rozengracht 22 1715 245 241r
ROORDA, NEELTJE DIRKS Neeltie Dircks Roorda, burger Kerkpoort (gebied) 1694 243 90v
DIRKS, PIETER Pieter Dircks koper deftige en neringrijke zoutkeet met de panne daar in zijnde en een woning aan de Nieuwstraat 40 1715 245 234r
DIRKS, POPPE Poppe Dircks Grote Kerkstraat 39 1688 242 225r
DIRKS, PIETER Pytter Dircks , c.u. koper kamer Romastraat ZZ 1669 239 199v
DIRKS, PIETER Pytter Dircks , burger scheepstimmerman geniaarde koper Wasbleek 1683 242 7r
DIRKS, ROMKE Romcke Dircks , c.s. naastligger ten zuiden Heiligeweg 40 1666 239 9ra
DIRKS, SARA Sara Dircks Karremanstraat OZ 1694 243 80v
DIRKS, SARA Sara Dircks Karremanstraat OZ 1694 243 80v
DIRKS, SEERP Seerp Dircks verkoper Noordijs 1 1723 246 161v
DIRKS, SJUK mr. Siouck Dircks bewoner Rommelhaven ZZ 1680 241 27ra
DIRKS, SIPKE Sipke Dircks naastligger ten noorden onbekend 1648 236 12v
DIRKS, SIPKE het huis van Sipke Dircks naastligger ten westen Franekereind 1648 236 16r
DIRKS, SJOERD Sjoerd Dircks naastligger ten oosten Voorstraat 1 1698 243 391v
DIRKS, SIEBREN Sybrandt Dircks huurder Rapenburg 1689 242 291v
DIRKS, SIEBRICHJE Sybrich Dircks verkoper Weverstraat NZ 1651 236 172v
DIRKS, SIETSE Sytse Dircks naastligger ten noorden Peterseliestraat 1689 242 298r
DIRKS, TJEPKE Tiepcke Dircks , burger verkoper Romastraat NZ 1666 239 43r
DIRKS, TJEPKE Tiepcke Dircks , burger koper huis met een kelder Vismarkt 1 1666 239 44r
DIRKS, TJITSKE Tiets Dircks , burger Lanen NZ 1647 235 262r
DIRKS, TRIJNTJE Trijntie Dircks Brouwersstraat 7 1668 239 154v
DIRKS, TIEMEN vaandrig Tymen Dircks naastligger ten westen Brouwersstraat WZ 1646 235 238r
DIRKS, WATSE Watse Dircks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat WZ 1689 242 277r
DIRKS, WATSE Watze Dircks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat WZ 1694 243 85r
DIRKS, WILLEM Willem Dircks , burger koper huis genaamd Lieuuenburgh Moriaanstraat 3 't huys Lieuuenburgh 1660 238 31r
DIRKS, WILLEM de erfgenamen van Willem Dircks brouwer verkoper Noorderhaven 15 1667 239 123r
DIRKS, WILLEM de erfgenamen van Willem Dircks brouwer verkoper Kerkpoort (gebied) 1668 239 160v
DIRKS, WIEPKE wijlen Wipke Dircks Hoogstraat NZ 1721 246 101v
DIRKS, WIEBREN Wybren Dircks , burger koper 1/2 huis Sint Christoffelsteeg 1657 237 130r
DIRKS, WIEBREN Wybren Dircks eigenaar van 1/2 Sint Christoffelsteeg 1657 237 130r
DIRKS, WIETSE Wytse Dircks naastligger ten noorden Peterseliestraat 1688 242 245v
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 26 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 40 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 32 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper 1680 241 25ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper 1680 241 25ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper 1680 241 25ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper 1680 241 25ra1
SMID, DIRKS Ylbrand Dircks Smidt verkoper Zuiderhaven 24 1683 242 6v
DIRKS, SIERK huis genaamd de Gecroonde Werelt Zierck Dircks mr. chirurgijn koper huis Noorderhaven 110 de gekroonde wereld 1678 241 9v
DIRKS, SIERK Zierck Dircks naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1679 241 51ar
DIRKS, SIERK Zierck Dircks naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1679 241 15ra
DIRKS, SIERK mr. Zierck Dircks naastligger ten westen Rommelhaven ZZ 1680 241 27ra
HOLSTEIN, KLAAS DIRKS Claes Dircksen van Holsteyn Bildtpoort (gebied) 1673 240 116v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircksen brouwer naastligger ten zuiden Lombardstraat 1649 236 97r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircksen brouwer naastligger ten noorden Lombardstraat 1649 236 97r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen , burger verkoper Rapenburg 1648 236 46r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen wever naastligger ten westen Rapenburg 1650 236 114v
DIRKS, DIRK de kamer van Dirck Dircksen naastligger ten noorden 1671 240 58v
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen mr. bakker koper huis Noorderhaven 12 1688 242 252r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen mr. bakker huurder Noorderhaven 12 1688 242 252r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1721 246 96v
DIRKS, HANS Hans Dircksen , c.u. koper kamer Romastraat ZZ 1668 239 149v
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dircksen , c.u. koper hovinge Kerkpoort (gebied) 1649 236 76r
DIRKS, JAN Jan Dircksen goudsmid naastligger ten westen Schritsen ZZ 1681 241 173v
DIRKS, JAN Jan Dircksen mr. metselaar koper Schritsen NZ 1688 242 255v
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Kuyck ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Kuyck ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Kuyck ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roorda mr. zilversmid koper provisioneel huis Voorstraat 61 1679 241 16va
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roorda koper provisioneel huis genaamde de Paeschwegh Schritsen 2 de Paaschwegh 1679 241 17va
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roorda, burger mr. goudsmid verkoper Schritsen 2 1680 241 17va
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roorda, burger mr. goudsmid verkoper Jan Ruurdstraat 1 1680 241 17va
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roorda, burger mr. goudsmid verkoper Vijverstraat NZ 1680 241 17va
ROORDA, JAN DIRKS de hof van wijlen Jan Dircksen Roorda mr. goudsmid naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1694 243 102v
DIRKS, LAAS Laes Dircksen naastligger ten oosten Lanen 38 1647 235 249v
DIRKS, LAAS Laes Dircksen , burger naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1647 236 3v
DIRKS, LAAS Laes Dircksen verkoper Lanen ZZ 1647 236 3v
DIRKS, PIETER Pieter Dircksen , burger scheepstimmerman koper kamer, de noordelijkste van twee aan elkaar gebouwde kamers, de andere (ten zuid Grote Kerkstraat NZ 1693 243 67v
DIRKS, SIEBREN Sybren Dircksen naastligger ten zuiden Vijver 1649 236 60r
DIRKS, SIEBREN Sybren Dircksen verkoper Vijver 1649 236 60r
KUIK, JAN DIRKS oud burgemeester Jan Dirckses Kuyck koper huis en stallen Franekerpoort (gebied) 1688 242 249v
DIRKS, ARJEN Ariaen Dirckx verpachter grond Karremanstraat 27 1633 233 124v
DIRKS, ARJEN wijlen Arien Dirckx van Heemert [staat: Hemeert] Droogstraat ZZ 1647 235 265v
DIRKS, ARJEN wijlen Arien Dirckx van Heemert [staat: Hemeert] Droogstraat ZZ 1647 235 265v
DIRKS, KLAAS Claes Dirckx metselaar verkoper Lanen 1633 233 115v
DIRKS, KLAAS Claes Dirckx , c.u. koper kamer 1649 236 74v
DIRKS, KLAAS Claes Dirckx , burger koper huis Zoutsloot 1649 236 82v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx naastligger ten oosten Karremanstraat 1649 236 80r
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx kistenmaker naastligger ten zuiden Achterstraat 1650 236 107v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx , c.u. Karremanstraat 1650 236 123r
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx , burger c.u. koper huis Grote Kerkstraat 17 1651 236 166v
DIRKS, Dircx Dirckx naastligger ten zuiden Liemendijk 1646 235 202v
HEMERT, FREERK DIRKS Freerck Dirckx van Hemert verkoper Zoutsloot NZ 1649 236 58r
HEMERT, FREERK DIRKS Freerck Dirckx Hemert naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1650 236 104r
HEMERT, FREERK DIRKS Freerck Dirckx Hemert verkoper Zoutsloot NZ 1650 236 104r
DIRKS, GERRIT Gerryt Dirckx verkoper Zoutsloot 1633 233 117r
DIRKS, HANS Hans Dirckx mr. scheepstimmerman koper provisioneel Liemendijk 1681 241 43ra
DIRKS, HINNE Hopman Hinne Dirckx verkoper onbekend 1649 236 75r
DIRKS, HINNE het huis van Hinne Dirckx naastligger ten westen Rapenburg 1649 236 79v
DIRKS, HINNE Hinne Dirckx verkoper Rapenburg 1649 236 79v
DIRKS, HINNE Hinne Dirckx verkoper Kerkpoortstraat 1649 236 83v
DIRKS, HINNE wijlen oud-burgerhopman Hinne Dirckx verkoper Kerkpoortstraat 1649 236 97v
DIRKS, HINNE De ruijghscherne van Hinne Dirckx hopman naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1650 236 115r
DIRKS, IEME Ieme Dirckx , burger koper hovinge met bomen, bloemen en planten Achterstraat 1646 235 231r
DIRKS, IEME huis van Ime Dirckx naastligger ten zuiden onbekend 1646 235 214v
DIRKS, ENNE Inne Dirckx , burger c.u. koper schuur of paardenstal Rozengracht 40 1648 236 26v
DIRKS, ENNE Inne Dirckx verkoper Kerkpoortstraat NZ 1649 236 64v
DIRKS, JAN Jan Dirckx mr. metselaar naastligger ten oosten of naastligger ten westen Schritsen ZZ 1647 235 250v
DIRKS, JAN wijlen Jan Dirckx Zuiderpoort (gebied) 1648 236 51r
DIRKS, JAN de kamer gekocht door Jan Dirckx naastligger ten oosten 1649 236 98v
DIRKS, JETSKE Jetske Dirckx naastligger ten oosten Noorderhaven 88 1647 235 265r
DIRKS, JOCHEM Jochum Dirckx , burger verkoper onbekend 1649 236 95r
DIRKS, LAAS Laes Dirckx naastligger ten westen onbekend 1647 235 270r
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirckx , c.u. koper huis Achterstraat 1650 236 107v
DIRKS, MAAIKE Mayke Dirckx , burger koper door niaar huis Brouwersstraat 1646 235 236r
DIRKS, MAAIKE de niaarnemerse Mayke Dirckx naastligger ten noorden Brouwersstraat 1646 235 236r
DIRKS, PIETER Pyter Dirckx naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 1633 233 121v
DIRKS, PIETER wijlen Pyter Dirckx Rozengracht 40 1648 236 9v
DIRKS, SIPKE Sipke Dirckx onbekend 1646 235 214v
DIRKS, SIEBREN Sybrant Dirckx verkoper Vijver 1649 236 78v
DIRKS, SIEBREN Sybren Dirckx verkoper onbekend 1649 236 60v
DIRKS, SIEBREN Sybren Dirckx , c.u. verkoper Vijverstraat 1650 236 110r
DIRKS, SIEMEN vaandrig Symen Dirckx , c.u. geniaarde koper Brouwersstraat 1646 235 236r
DIRKS, TJEERD Tieerd Dirckx Noorderhaven 12 1649 236 77r
DIRKS, TJITSKE Tiets Dirckx Lanen NZ 1647 235 262r
DIRKS, TIEMEN Tijmen Dirckx pottenbakker naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1650 236 125v
DIRKS, TIEMEN Vaandrig Tijmen Dirckx verkoper Carl Visschersteeg 1651 236 168r
DIRKS, TIEMEN vaandrig Tymen Dirckx , burger koper kamer Carl Visschersteeg WZ 1648 236 37r
DIRKS, TIEMEN vaandrig Tymen Dirckx , burger pottenbakker koper door niaar kamer en plaats Schritsen 1649 236 93r
DIRKS, TIEMEN Tymen Dirckx naastligger ten zuiden Schritsen 1649 236 93r
DIRKS, WILLEM Willem Dirckx verkoper Zoutsloot 1633 233 117r
DIRKS, WIEBREN Wybren Dirckx , c.u. scheepstimmerman koper nieuw huis Zuiderstraat 33 1648 236 21r
DIRKS, WIEBREN Wybren Dirckx naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1649 236 89v
DIRKS, WIEBREN Wybren Dirckx , c.u. verkoper Zuiderpoort (gebied) 1649 236 92r
DIRKS, IETJE Ydtie Dirckx verkoper Rapenburg 1651 236 174v
ROORDA, JAN DIRKS de erven van Jan Dirckxen Roorda naastligger ten oosten Voorstraat 26 1699 243 401v
DIRKS, ABE Abe Dircx , c.u. koper twee kamers Kerkpoortstraat 1660 238 15v
DIRKS, ABE Abe Dircx verkoper Kerkpoortstraat OZ 1666 239 42v
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircx Franekerpoort (gebied) 1659 237 189v
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircx Midlumerlaan 1660 238 55v
DIRKS, ANTJE mede voor haar kinderen Antie Dircx verkoper Zuiderhaven NZ 1634 233 129r
DIRKS, ARJAANTJE Ariaentie Dircx Voorstraat 43 1659 237 182v
DIRKS, ARJEN de weduwe genaamd Hiltie van Arien Dircx naastligger ten oosten William Boothstraat 3 1661 238 85r
JORRITSMA, BAUKJE DIRKS Bauckien Dircx Jorritsma verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 13 1733 248 243v
DIRKS, DIRK Dirck Dircx kistmaker koper huis Karremanstraat WZ 1634 233 134r
DIRKS, DIRK Dirck Dircx mr. kuiper koper kamer Gardenierstraat 1658 237 141v
DIRKS, DIRK erven van Dirck Dircx kistmaker naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19 1658 237 155v
DIRKS, DIRK het huis genaamd het Spinwiel van Dirck Dircx naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 19 het Spinnewiel 1658 237 169r
DIRKS, DIRK de erven van Dirck Dircx naastligger ten noorden Lanen 89 1660 238 65v
DIRKS, DIRK Dirck Dircx koper kamer Kerkpoortstraat NZ 1683 241 248v
DIRKS, DIRK Dirck Dircx naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1683 241 248v
DIRKS, DIRK het huis van Dirck Dircx grondpacht 00-12-00 CG 1681 241 41va2
GROOT, DIRK DIRKS erven van Dirck Dircx de Groot verkoper Voorstraat ZZ 1658 237 145v
DIRKS, DIRK Dirck Dircx Mock naastligger ten oosten Hondenstraat 1 1657 237 121v
DIRKS, DOEDE Doede Dircx (staat: Doede Zyerx) Hofstraat 1725 246 216v
DIRKS, ELSKE Elske Dircx , burgerse verkoper Weverstraat 1658 237 175v
JORRITSMA, FOEKE DIRKS Foeke Dircx Jorritsma Kleine Bredeplaats 13 1733 248 243v
DIRKS, FRANS Frans Dircx naastligger ten westen Karremanstraat WZ 1633 233 109v
DIRKS, FRANS Frans Dircx naastligger ten westen Karremanstraat WZ 1634 233 134r
DIRKS, FRANS hof van burgemeester Frans Dircx naastligger ten westen Achterstraat 1660 238 67r
HEMERT, FRANS DIRKS wijlen Frans Dircx van Hemert verkoper Hoogstraat NZ 1640 234 106r
DIRKS, FREERK de kamers van wijlen Freerck Dircx naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1661 238 118v
DIRKS, HARKE Harcke Dircx , burger kussendrager koper huis William Boothstraat OZ 1683 241 251v
HILLEBRANDS, HILLEBRAND DIRKS de heer Hillebrant Dircx Hillebrants, c.u. Midlumerlaan 1660 238 49v
DIRKS, HILTJE Hiltie Dircx wolnaaister naastligger ten oosten Woudemansteeg 1659 237 181r
DIRKS, JAKOB de perken van Jacob Dircx naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1633 233 119v
DIRKS, JAKOB Jacob Dircx schipper op Leeuwarden verkoper Nieuwstraat 48 1658 237 176r
DIRKS, JAKOB Jacob Dircx , burger aanhandelaar huis Grote Kerkstraat 36 1732 248 114r
DIRKS, JAKOB Jacob Dircx , burger verwandelaar (Jacob Dircx moet toehaak van 235 cg betalen) Ooievaarsteeg 1732 248 114r
DIRKS, JAN Jan Dircx stuurman naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1663 238 21av
DIRKS, JETSKE Jetske Dircx , burgerse verkoper Voorstraat 43 1659 237 182v
DIRKS, JETSKE Jetske Dircx huurder Lanen NZ 1659 238 13r
DIRKS, JOCHEM Jochum Dircx naastligger ten noorden Zoutsloot 1633 233 111v
DIRKS, JOCHEM de erven van Jochum Dircx verkoper Rommelhaven 1659 237 204v
DIRKS, JOCHEM de erfgenamen van Jochum Dircx verpachter grond Weverstraat NZ 1662 238 130r
DIRKS, JOCHEM het huis van wijlen Jochum Dircx naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 1663 238 182r
DIRKS, JOCHEM het verkochte is sterfhuis van gemeensman Jochum Dircx eerdere bewoner Rommelhaven 1660 238 5av
DIRKS, JOCHEM het sterfhuis van gemeensman Jochum Dircx naastligger ten noorden Rommelhaven 1660 238 5av
DIRKS, JOCHEM de erven van Jochum Dircx verpachter grond Weverstraat NZ 1662 238 13ar
DIRKS, JOCHEM het huis van wijlen Jochum Dircx naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 1663 238 21ar
DIRKS, LIEUWE Lieuue Dircx , c.u. slager koper schuur Zoutsloot NZ 1659 237 198r
DIRKS, LIEUWE Lieuue Dircx huurder Lammert Warndersteeg 1659 237 201v
DIRKS, LIJSBET Lijsbeth Dircx Grote Bredeplaats NZ 1662 238 125v
DIRKS, LOURENS Lourens Dircx zeilmaker verkoper Heiligeweg ZZ 1641 234 130v
DIRKS, MAAIKE Maycke Dircx , burger verkoper Brouwersstraat 1660 238 59r
DIRKS, MEINTJE Meintie Dircx koper van 1/2 Lanen 39 1661 238 78r
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircx koper dwarshuis met een huis erachter voorheen gebruikt als haringhang Rozengracht 1664 238 207r
DIRKS, ROMKE Romke Dircx , c.s. naastligger ten zuiden Heiligeweg 40 1666 239 49r
DIRKS, RUURD Ruierd Dircx Rozengracht NZ 1663 238 180r
DIRKS, RUURD Ruierd Dircx OZ 1663 238 180v
DIRKS, RUURD Ruierd Dircx Weverstraat NZ 1663 238 181r
DIRKS, RUURD Ruierd Dircx Weverstraat ZZ 1663 238 181v
DIRKS, SJOUKE Sioucke Dircx , c.u. timmerman koper 1/2 huis Zuiderhaven ZZ 1659 237 181v
DIRKS, SJOUKE Sioucke Dircx , c.u. timmerman koper 2 kamers met een loods Rozenstraat WZ 1661 238 109r
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircx koper greidland 4 pm 7 einsen 15 penningen 3 roeden ((per pm)) ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
DIRKS, SIPKE de erven van Sipcke Dircx naastligger ten westen Franekereind NZ 1660 238 67v
DIRKS, SIETSKE Sytske Dircx Vijverstraat NZ 1732 248 102v
DIRKS, TIEMEN Tymen Dircx koper dwarshuis, timmerhuis en een ledige plaats daarachter onbekend 1633 233 113v
DIRKS, WILLEM Willem Dircx , burger koper huis Noorderhaven 19 1660 238 35v
DIRKS, WILLEM Willem Dircx , burger naastligger ten westen Noorderhaven 19 1660 238 35v
DIRKS, WILLEM Willem Dircx verkoper Rozengracht 4 1660 238 43r
ALMA, IEDE DIRKS olderman van het bakkersgilde Yde Dircx Alma verkoper Grote Ossenmarkt 1659 237 203r
DIRKS, DIRK Dirck Dircxen verkoper Brouwersstraat 27 1646 235 205v
DIRKS, DIRK Dirck Dircxen , c.u. koper kamer Kerkpoortstraat NZ 1661 238 114v
DIRKS, DIRK Dirck Dircxen sergant en mr. kuiper naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1683 241 241r
DIRKS, DIRK Dirck Dircxen Mock naastligger ten noorden Voorstraat 7a 1663 238 183r
STORK, DIRK DIRKS Dirck Dircxen Stork, burger sergeant koper huis Kerkpoortstraat 1682 241 182v
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dircxen naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1659 238 5v
DIRKS, JAKOB herberg de Oyevaer bij de Franekerpijpen van Jacob Dircxen herbergier lokatie van de verkoop onbekend 1660 238 6av
DIRKS, JAN Jan Dircxen alimentatores van hun moey Sint Christoffelsteeg WZ 1686 242 116r
ROORDA, JAN DIRKS huis genaamd de Stads Roeper Jan Dircxen Roorda mr. goud- en zilversmid koper 3/4 huis Voorstraat 28 1682 241 186r
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircxen Roorda mr. goud- en zilversmid reeds eigenaar van 1/4 van deze woning Voorstraat 28 1682 241 186r
DIRKS, JETSE Jetse Dircxen verkoper Karremanstraat 19 1682 241 202v
DIRKS, JOCHEM gemeensman Jochum Dircxen naastligger ten westen Rommelhaven 10 1658 237 174av
DIRKS, SIEMEN Symen Dircxen boterkoper huurder Grote Bredeplaats 24 1661 238 106v
DIRKS, WILLEM Willem Dircxen , burger koper brouwerij-mouterij met huis en tuintje ten noorden tot aan de ringmuur, ook nog Simon Stijlstraat 6 1661 238 95r
, PIER de kamer van Mayke Pier Dircxes naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1641 234 155r
DIRKS, EELKE Eelcke Dirk , c.u. koopman koper woning Lanen NZ 1718 246 32v
DIRKS, EELKE Eelcke Dirk , c.u. koopman naastligger ten oosten Lanen NZ 1718 246 32v
DIRKS, EELKE Eelcke Dirk , c.u. koopman naastligger ten zuiden Lanen NZ 1718 246 32v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirk mr. knoopmaker, turfdrager verkoper van 7/24 Rapenburg ZZ 1729 247 274v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirk mr. knoopmaker en turfdrager koper van 1/2 5/12 huis Schritsen 11 1729 247 284r
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirk IJsenbeek naastligger ten oosten Noorderhaven 71 1726 246 281r
DIRKS, PIETER Pyter Dirk turfdrager koper huis Lanen 91 het Blauw Lam 1731 248 48r
DIRKS, PIETER de koper Pyter Dirk turfdrager naastligger ten noorden Lanen 91 1731 248 48r
IJSENBEEK, TRIJNTJE DIRKS wijlen Trijntie Dirk IJsenbeek Heiligeweg 23 1717 245 285v
DIRKS, AALTJE Aaltie Dirks verkoper van 1/4 Franekerpoort (gebied) 1732 248 91r
DIRKS, AALTJE Aaltje Dirks Lanen 45 1663 238 178r
DIRKS, ABEL Abel Dirks mr. schoenmaker verkoper van 1/3 Heiligeweg 38 1761 255 77r
DIRKS, ABEL Abel Dirks mr. schoenmaker verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 1761 255 98r
DIRKS, ABEL Abel Dirks mr. schoenmaker verkoper van 1/3 Bargebuurt 1761 255 99r
DIRKS, ABEL wijlen Abel Dirks schoenmaker Grote Kerkstraat 15 1766 256 225r
DIRKS, Aebert Dirks bontwever koper huis Moriaanstraat ZZ 1771 257 195v
DIRKS, AGE Aege Dirks , burger mr. koordewerker koper huis Heiligeweg 13 1734 248 291v
SCHIERE, AAGJE DIRKS Aegjen Dirks Schiere verkoper van 1/3 Zuiderstraat 27 1728 247 73r
DIRKS, AALTJE Aeltie Dirks naastligger ten zuiden Hoogstraat 5 1723 246 187v
AGEMA, AGE DIRKS Age Dirks Agema doodgraver verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
AGEMA, AGE DIRKS Age Dirks Agema doodgraver verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
AGEMA, AGE DIRKS Age Dirks Agema mr. steenhouwer en doodgraver koper huis Heiligeweg 22 1752 253 30v
AGEMA, AGE DIRKS Age Dirks Agema, burger koper huis Heiligeweg 34 1757 254 93r
DIRKS, AUKJE Akke Dirks Gardenierstraat 4 1808 268 152v
DIRKS, AUKJE Akke Dirks Gardenierstraat 4 1808 268 152v
DIRKS, ALBERT Albart Dirks koper woning (plus 1 ducaat) Nieuwstraat 34 1664 238 229r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks bontwever koper huis Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmerman koper tuin, kamer en kelder Gardenierstraat NZ 1759 254 225v
DIRKS, ALBERT wijlen Albert Dirks naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1759 254 226v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1759 254 226v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1763 255 178v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1763 255 178v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmerman naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1763 256 2r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmerman naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1763 256 2r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks verkoper van 1/4 Kleine Kerkstraat 10 1764 256 50r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks , c.u. huurder Gardenierstraat 1767 256 230r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1767 256 230r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks , burger mr. timmerman verkoper Gardenierstraat 1767 256 230r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten westen Gardenierstraat 1767 257 7r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten noorden Gardenierstraat 1767 257 7r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 10 1768 257 80r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten oosten Rommelhaven 6 1767 257 252r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten oosten Rommelhaven ZZ 1773 258 109r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks mr. huistimmerman koper door niaar 2/3 huis en tuin Rommelhaven ZZ 1774 258 150v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten oosten Rommelhaven ZZ 1774 258 150v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten oosten Rommelhaven ZZ 1775 258 221r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks mr. huistimmerman koper 1/3 huis Rommelhaven ZZ 1776 258 261r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks mr. huistimmerman naastligger ten oosten Rommelhaven ZZ 1776 258 261r
DIRKS, ALBERT de weduwe van Albert Dirks naastligger ten oosten Rommelhaven 6 1779 259 306v
DIRKS, ALBERT de weduwe van Albert Dirks naastligger ten oosten Rommelhaven ZZ 1782 260 178v
DIRKS, ALBERT wijlen Albert Dirks Rommelhaven ZZ 1782 260 274r
DIRKS, ALBERT de weduwe van Albert Dirks naastligger ten oosten Sint Jacobstraat OZ 1783 261 21r
DIRKS, ALBERT wijlen Albert Dirks mr. timmerman Rommelhaven 8 1783 261 69v
DIRKS, ALBERT wijlen Albert Dirks Gardenierstraat NZ 1783 261 83r
DIRKS, ANDRIES Andries Dirks mr. metselaar koper huis CA Noorderhaven 90 1724 246 210v
SCHIERE, ANDRIES DIRKS Andries Dirks Schiere mr. pruikmaker koper huis Hoogstraat 16 1770 257 173r
DIRKS, ANDRIES wijlen Andrys Dirks mr. metselaar Noorderhaven 90 1727 247 22r
DIRKS, AGNIETJE Angenietje Dirks Romastraat 29 1789 263 145r
DIRKS, ANNE Anne Dirks , c.p. mr. bakker koper door niaar huis Scheerstraat ZZ 1714 245 230v
DIRKS, ANNE Anne Dirks , burger mr. kleermaker koper huis Lanen 74 1729 247 289r
DIRKS, ANNE Anne Dirks naastligger ten westen Lanen 76 1742 250 271r
DIRKS, ANNE Anne Dirks mr. kleermaker verkoper Lanen ZZ 1746 251 113r
DIRKS, ANNE Anne Dirks Yepey mr. zilversmid koper koopmanshuis Voorstraat 66 het Engels Laken 1788 262 297r
YPEY, ANNE DIRKS Anne Dirks Ypey mr. zilversmid verkoper Voorstraat 66 1804 267 22r
DIRKS, ANTJE Antie Dirks Zoutsloot 1724 246 195r
DIRKS, ANTJE Antie Dirks Bildtpoort (gebied) 1724 246 198r
DIRKS, ANTJE Antie Dirks , burger onbekend 1734 248 349r
DIRKS, ANTJE Antie Dirks , burger Lanen 45 1734 248 351r
DIRKS, ANTJE Antie Dirks , burger Schritsen 11 1735 249 66r
DIRKS, ANTJE Antie Dirks Spijkerboor (gebied) ZZ 1739 250 7r
DIRKS, ANTJE Antie Dirks , burger Raamstraat 3 1739 250 33v
DIRKS, ANTJE Antie Dirks onbekend 1740 250 110v
DIRKS, ANTJE Antie Dirks onbekend 1740 250 110v
DIRKS, ANTJE Antie Dirks , burger Karremanstraat 22 1747 251 187v
DIRKS, ANTJE Antie Dirks verkoper Grote Kerkstraat 40 1751 252 142r
DIRKS, ANTJE Antje Dirks , burger Schritsen 5 1730 247 331r
DIRKS, ANTJE Antje Dirks Zuiderhaven 17 1741 250 6ra
DIRKS, ANTJE Antje Dirks , burger koper huis Zoutsloot ZZ 1756 253 252r
DIRKS, ANTJE Antje Dirks verkoper Grote Kerkstraat 2 1768 257 54r
DIRKS, AREND Arend Dirks mr. bontwever koper huis Lammert Warndersteeg 1781 260 91r
DIRKS, AREND de weduwe van Arend Dirks huurder Droogstraat ZZ 1782 260 207r
DIRKS, AREND wijlen Arend Dirks Grote Kerkstraat 41 1783 261 42v
POORT, ARJEN DIRKS Arjen Dirks Poort koper huis Brouwersstraat 15 1801 265 287v
VLASBLOEM, ARNOLDUS DIRKS Arnoldus Dirks Vlasbloem suikerraffineerder en koopman Noorderhaven 79 1751 252 154r
VLASBLOEM, ARNOLDUS DIRKS Arnoldus Dirks Vlasbloem suikerraffineerder en koopman Noorderhaven 79 1751 252 154r
VLASBLOEM, ARNOLDUS DIRKS Arnoldus Dirks Vlasbloem suikerraffineerder en koopman Noorderhaven 79 1751 252 154r
DIRKS, mr. Arrjan Dirks koper Kerkpad WZ 1665 239 4va
DIRKS, ARJEN wijlen Arrjen Dirks Zoutsloot NZ 1667 239 77v
DIRKS, ARJEN wijlen Arrjen Dirks Zoutsloot 1667 239 78v
DIRKS, AATJE Attje Dirks verkoper Hoogstraat 40 1810 269 46r
DIRKS, AATJE Attje Dirks verkoper Hoogstraat 40 1810 269 46r
DIRKS, AUKE Auke Dirks , burger mr. kistmaker verkoper Zuiderhaven 47 1728 247 67r
DIRKS, AUKE Auke Dirks , c.u. huurder Bargebuurt 1796 264 325r
DIRKS, AUKE Auke Dirks naastligger ten noorden Bargebuurt WZ 1797 265 34r
DIRKS, AUKJE Aukjen Dirks , meerderjarige vrijster verkoper Zeilmakersstraat WZ 1774 258 142v
AGEMA, BAARTJE DIRKS meerderjarige vrijster Baetje Dirks Agema verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
AGEMA, BAARTJE DIRKS meerderjarige vrijster Baetje Dirks Agema verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
DIRKS, BAUKE Bauke Dirks naastligger ten noorden Kerkpad WZ 1799 265 140r
DIRKS, BAUKJE Baukje Dirks huurder Bargebuurt 26 1808 268 174v
DIRKS, BEREND wijlen Beernd Dirks Kleine Kerkstraat 10 1764 256 50r
DIRKS, BEREND Beernt Dirks korfmaker koper provisioneel huis Grote Kerkstraat 16 1752 253 270r
DIRKS, BEERT Beert Dirks brouwer naastligger ten noorden Brouwersstraat WZ 1730 247 309r
DIRKS, BEERT Beert Dirks , burger brouwer koper hof en zomerhuis Romastraat 35 1731 247 390r
BROUWER, BEERT DIRKS Beert Dirks Brouwer, burger winkelier koper huis Bildtstraat 1731 248 60v
BROUWER, BEERT DIRKS burgervaandrig Beert Dirks Brouwer koopman verkoper Bildtstraat 21 1737 249 215r
BROUWER, BEERT DIRKS Beert Dirks Brouwer koopman verkoper Romastraat 35 1769 257 140r
DIRKS, BOTJE Bottje Dirks verkoper (meerderjarige vrijster) Kerkpoortstraat 1758 254 121v
DIRKS, BOTJE Bottje Dirks , meerderjarige vrijster verkoper Franekereind 34 1758 254 122v
DIRKS, BOTJE Bottje Dirks verkoper Nieuwstraat WZ 1766 256 224v
DIRKS, BOUWE Bouwe Dirks sleeper koper huis Noorderhaven 107 1783 261 9v
DIRKS, BOUWE Bouwe Dirks sleeper naastligger ten westen Noorderhaven 107 1783 261 23v
DIRKS, BOUWE Bouwe Dirks sleeper naastligger ten noorden Noorderhaven 107 1783 261 23v
DIRKS, BOUWE Bouwe Dirks naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1789 263 144r
DIRKS, BOUWE de weduwe van Bouwe Dirks naastligger ten noorden Noorderhaven 107 1796 264 320v
DIRKS, BRUIN Bruin Dirks verkoper Kerkpoortstraat NZ 1788 262 266r
DIRKS, KASPER Caspar Dirks mr. bontwever huurder Grote Kerkstraat NZ 1734 248 331r
DIRKS, KASPER Casper Dirks , c.u. huurder Sint Jacobstraat 6 1731 248 8v
DIRKS, KASPER Casper Dirks huurder Romastraat 27 1737 249 158v
DIRKS, KASPER Casper Dirks mr. bontwever Romastraat 27 1737 249 158v
DIRKS, CATHARINA Catharine Dirks Schouwburg koper huis Kleine Kerkstraat 6 1779 259 201v
DIRKS, CHRISTIAAN Christiaan Dirks naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 5 1743 251 27r
DIRKS, CHRISTIAAN Christiaen Dirks , burger mr. ijzersmid huurder en koper helft van een huis Sint Jacobstraat 15 1735 249 30r
DIRKS, Christyaan Dirks naastligger ten noorden Sint Jacobstraat OZ 1756 254 29v
DIRKS, KLAAS Claas Dirks naastligger ten zuiden Havenplein 1665 239 1ra
DIRKS, KLAAS Claas Dirks Ooievaarsteeg 1783 261 15r
DIRKS, KLAAS Claas Dirks varenspersoon verkoper Lanen 43 1792 264 18v
DIRKS, KLAAS Claas Dirks varensgezel koper huis Lanen NZ 1798 265 96v
DIRKS, KLAAS de erven van Claas Dirks naastligger ten oosten Lanen 41 1809 268 202r
DIRKS, KLAAS Claas Dirks molenaarsarbeider koper huis Lanen 24 1810 269 17r
BILKER, KLAAS DIRKS Claas Dirks Bilker Zuiderhaven 1666 239 50r
DIRKS, KLAAS Claes Dirks verkoper Heiligeweg NZ 1701 244 132v
FONTEIN, KLAAS DIRKS Claes Dirks Fontein koopman verkoper Droogstraat NZ 1733 248 231r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Corn. Dirks Zijlstra havenmeester huurder beneden Prinsenstraat 2 1784 261 222r
DIRKS, KORNELIS Corneles Dirks naastligger ten zuiden Karremanstraat 1758 254 168r
DIRKS, KORNELIS de erfgenamen van Cornelis Dirks naastligger ten oosten Noordijs 5 1662 238 119v
DIRKS, KORNELIS de erven van Cornelis Dirks naastligger ten oosten Noordijs 5 1664 238 213v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks koper Lanen 21 1668 239 21va
DIRKS, KORNELIS de kinderen en erven van Cornelis Dirks koopman verkoper van 10/72 Zuiderhaven 91 1709 245 78r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks , c.u. koper huis Karremanstraat 22 1715 245 233v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks naastligger ten zuiden Karremanstraat 1726 246 285r
DIRKS, KORNELIS de weduwe en erven van Cornelis Dirks naastligger ten westen Hofstraat NZ 1735 249 80v
DIRKS, KORNELIS de zoon van Cornelis Dirks zeefmaker naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1737 249 181v
DIRKS, KORNELIS wijlen Cornelis Dirks Karremanstraat 22 1738 249 341r
DIRKS, KORNELIS de weduwe en erven van Cornelis Dirks naastligger ten westen Hofstraat NZ 1738 249 289r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks schipper koper huis Karremanstraat 1740 250 109v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks naastligger ten zuiden Karremanstraat WZ 1759 254 230r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks arbeider verkoper Karremanstraat 1763 255 201v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1768 257 81r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks sleefmaker verkoper Zoutsloot NZ 1769 257 139r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks Kerkpoortstraat 1771 257 194v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks Moriaanstraat ZZ 1771 257 195v
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS burgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstra koper huis Havenplein 10 1773 258 98r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS vaandrig Cornelis Dirks Zijlstra, burger koper 2 huizen en een tuin (voor twee percelen) Voorstraat 8 1781 260 15v
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS vaandrig Cornelis Dirks Zijlstra, burger koper 2 huizen en een tuin (voor twee percelen) 't Poortje 3 1781 260 15v
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS burgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstra havenmeester verkoper Sint Jacobstraat 6 1791 263 287v
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstra oud havenmeester verkoper Sint Odolphisteeg 11 1797 265 62r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstra Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstra Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstra Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
DIRKS, DIEUWKE Dieuwke Dirks Kleine Bredeplaats WZ 1777 259 26v
DIRKS, DIEUWKE Dieuwke Dirks Kleine Bredeplaats 15 1786 262 111r
DIRKS, DIEUWKE Dieuwke Dirks Schritsen 60 1788 263 8r
DIRKS, DIEUWKE Dieuwke Dirks Schritsen ZZ 1788 263 8r
DIRKS, DIRK de weduwe van Dirk Dirks naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1751 252 113r
DIRKS, DIRK Dirk Dirks naastligger ten noorden Grote Bredeplaats NZ 1769 257 114v
DIRKS, DIRK Dirk Dirks naastligger ten noorden Grote Bredeplaats NZ 1774 258 173r
DIRKS, DIRK Dirk Dirks baantjer bewoner Bargebuurtspoortje 1784 261 158v
DIRKS, DIRK Dirk Dirks Baantjer verkoper Bargebuurtspoortje 1784 261 158v
JONG, DIRK DIRKS Dirk Dirks de Jong naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1770 257 153r
JONG, DIRK DIRKS Dirk Dirks de Jong naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1778 259 143v
DIRKS, DIRKJE Dirkje Dirks verkoper Grote Kerkstraat 20 1767 257 8v
DIRKS, DIRKJE Dirkjen Dirks verkoper Oosterbolwerk 1758 254 134r
DIRKS, DOETJE Doedtie Dirks Sint Odolphisteeg 12 1739 250 7v
DIRKS, DOETJE Doetie Dirks Schritsen 62 1753 253 37v
DIRKS, DOETJE Doetje Dirks verkoper Brouwersstraat 3 1752 253 23v
DIRKS, DOETJE Doetje Dirks , burger winkelier Grote Ossenmarkt 15 1759 254 222r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks huurder Rapenburg ZZ 1730 247 350r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks , c.u. huurder onbekend 1741 250 161r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 31 1777 259 54r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks hovenier koper huis en tuin (lijfrente per jaar op het lijf van) onbekend 1782 260 203r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks hovenier onbekend 1782 260 203r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28 1782 260 296r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 31 1784 261 230r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ 1788 262 248r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks hovenier verkoper Weverstraat 1795 264 298r
BOLTA, DOUWE DIRKS Douwe Dirks Bolta, c.u. koper huis en bakkerij Bildtstraat 11 1714 245 205v
BOLTA, DOUWE DIRKS Douwe Dirks Bolta verkoper Bildtstraat 11 1728 247 124r
SIDERIUS, DOUWE DIRKS Douwe Dirks Siderius koper huis Both Apothekerstraat 8 1782 260 213v
JONG, EESGE DIRKS Easge Dirks de Jong naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1770 257 153r
DIRKS, EDGER Edger Dirks naastligger ten noorden Grote Bredeplaats NZ 1769 257 114v
DIRKS, EDGER Edsger Dirks naastligger ten noorden Grote Bredeplaats NZ 1774 258 173r
DIRKS, EELKE Eelke Dirks koopman geniaarde koper onbekend 1726 246 261v
DIRKS, EELKE de [geniaarde] kopers Eelke Dirks , c.u. koopman naastligger ten oosten onbekend 1726 246 261v
DIRKS, EELKE Eelke Dirks , burger koper huis Karremanstraat WZ 1729 247 283v
DIRKS, EELKE Eelke Dirks koopman Voorstraat 73 1729 247 285v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut, burger koopman en fabrikant koper huis Franekereind 1733 248 185v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut, burger koper kamer Lanen NZ 1738 249 278r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut, burger naastligger ten oosten Lanen NZ 1738 249 278r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut, burger naastligger ten zuiden Lanen NZ 1738 249 278r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut, burger naastligger ten noorden Lanen NZ 1738 249 278r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut koopman (houder van het Reversaelbrief) Droogstraat NZ 1753 253 40r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut koopman naastligger ten oosten Voorstraat 52west 1757 254 96v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 52west 1757 254 96v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut koopman naastligger ten oosten Voorstraat ZZ 1758 254 118r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut koopman naastligger ten zuiden Voorstraat ZZ 1758 254 118r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut, n.u. koopman Hofstraat ZZ 1765 256 128v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelko Dirks Wiltschut koopman koper hoving en zomerhuis Weverstraat NZ 1735 249 51r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelko Dirks Wiltschut koopman naastligger ten oosten Weverstraat NZ 1735 249 51r
JONG, EESGE DIRKS Esge Dirks de Jong naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1778 259 143v
DIRKS, FERK Feerk Dirks koopman verkoper Schritsen 22 1810 269 2r
DIRKS, FEIKE Feike Dirks Rapenburg ZZ 1808 268 123v
DIRKS, FEIKE Feike Dirks Kruisstraat 3 1808 268 124r
DIRKS, FEIKE Feike Dirks Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Schritsen 50 1803 266 219r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Schritsen 50achter 1803 266 219r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Schritsen 54 1803 266 226v
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 1803 266 228r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Bargebuurtspoortje 1803 266 236r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Noorderhaven 100 1803 266 250r
TADEMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Tadema huistimmerman koper huis Droogstraat 59 1808 268 21r
DIRKS, FEIKE Feike Dirks Tadema* naastligger ten westen Droogstraat 61 1810 269 62v
DIRKS, FEMKE Femme Dirks verkoper Zeilmakersstraat WZ 1774 258 142v
DIRKS, FEIKE Feyke Dirks , c.u. huurder Kerkpoortstraat 1780 259 307v
DIRKS, FOPPE Foppe Dirks koopman Kleine Bredeplaats 3 1737 249 184r
DIRKS, FOPPE Foppe Dirks mr. metselaar koper huis Schritsen 2 de Paasweg 1739 250 59v
DIRKS, FOPPE de weduwe van Foppe Dirks naastligger ten westen Schritsen 4 1761 255 72v
DIRKS, FRANS de erven van oud burgemeester Frans Dirks verkoper onbekend 1665 239 14v
DIRKS, FREERK de erfgenamen van Freerk Dirks eerdere eigenaar Bargebuurt WZ 1665 239 2r
DIRKS, FREERK Freerk Dirks scheepstimmerman koper huis Schritsen 22 1796 264 308r
FONTEIN, FREERK DIRKS Freerk Dirks Fontein zoutzieder koper huis Heiligeweg 7 1735 249 23ar
FONTEIN, FREERK DIRKS Freerk Dirks Fontein koopman en zoutzieder verkoper Heiligeweg 7 1743 250 295r
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en erfgenamen van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Zoutsloot 1660 238 7ar
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en erfgenamen van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Zoutsloot 1660 238 7ar
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en erfgenamen van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Zoutsloot 1660 238 7ar
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en erfgenamen van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Zoutsloot 1660 238 7ar
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en erfgenamen van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Zoutsloot 1660 238 7ar
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en erfgenamen van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Zoutsloot 1660 238 7ar
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en erfgenamen van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Zoutsloot 1660 238 7ar
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en erfgenamen van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Zoutsloot 1660 238 7ar
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en erfgenamen van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Zoutsloot 1660 238 7ar
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en erfgenamen van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Zoutsloot 1660 238 7ar
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en erfgenamen van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Zoutsloot 1660 238 7ar
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en erfgenamen van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Zoutsloot 1660 238 7ar
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en erfgenamen van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Zoutsloot 1660 238 7ar
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en erfgenamen van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Zoutsloot 1660 238 7ar
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en erfgenamen van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Zoutsloot 1660 238 7ar
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en erfgenamen van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Zoutsloot 1660 238 7ar
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en erfgenamen van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Zoutsloot 1660 238 7ar
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en erfgenamen van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Zoutsloot 1660 238 7ar
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en erfgenamen van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Zoutsloot 1660 238 7ar
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en erfgenamen van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Zoutsloot 1660 238 7ar
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en erfgenamen van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Zoutsloot 1660 238 7ar
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en erfgenamen van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper 1660 238 7ar1
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en erfgenamen van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper 1660 238 7ar1
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en erfgenamen van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper 1660 238 7ar1
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en erfgenamen van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper 1660 238 7ar1
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en erfgenamen van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper 1660 238 7ar1
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en erfgenamen van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper 1660 238 7ar1
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en erfgenamen van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper 1660 238 7ar1
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en erfgenamen van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper 1660 238 7ar1
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en erfgenamen van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper 1660 238 7ar1
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en erfgenamen van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper 1660 238 7ar1
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en erfgenamen van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper 1660 238 7ar2
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en erfgenamen van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper 1660 238 7ar2
DIRKS, FREERKJE Freerkje Dirks kopers Lanen 76 1782 260 288r
DIRKS, GEERTJE Geertie Dirks , minderjarig verkoper 1/2 huis (gesterkt door moeder) Voorstraat 37 1726 246 253r
DIRKS, GEERTJE Geertje Dirks Nieuwstraat WZ 1805 267 184r
DIRKS, GEERTJE Geertje Dirks naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1805 267 184r
DIRKS, GEERTJE wijlen Geertje Dirks Nieuwstraat WZ 1806 267 242v
DIRKS, GEERTJE wijlen Geertje Dirks Nieuwstraat 48 1806 267 244r
DIRKS, GEPKE Gepke Dirks verkoper Voorstraat 30 1753 253 53v
DIRKS, GEPKE Gepke Dirks verkoper Voorstraat 30achter 1753 253 56v
DIRKS, GEPKE Gepke Dirks verkoper Noorderhaven 85 1753 253 58v
DIRKS, GEPKE Gepke Dirks verkoper Kerkpoortstraat 31 1753 253 60v
DIRKS, GERRIT Gerrit Dirks , c.u. huurder Zuiderstraat 29 1730 247 370r
DIRKS, GERRIT Gerryt Dirks bontwever verkoper van 1/2 Scheerstraat NZ 1763 255 233v
DIRKS, GERRIT de weduwe van Gerryt Dirks huurder Karremanstraat 2 1771 257 208v
DIRKS, GERRIT Gerryt Dirks , c.u. eigenaar Zoutsloot NZ 1782 260 166r
DIRKS, GERRIT Gerryt Dirks lantaarnopsteker verkoper Zoutsloot NZ 1782 260 166r
DIRKS, GEERTJE wijlen Gertie Dirks Drie Roemerssteeg 5 1734 248 324r
DIRKS, GERRIT de weduwe van Gorryt Dirks naastligger ten noorden Zoutsloot OZ 1738 249 338r
DIRKS, wijlen Goyken Dirks Hoogstraat 12 1764 256 263r
DIRKS, GRIETJE Grietje Dirks Nieuwstraat 1739 250 8r
DIRKS, HAIE Haeye Dirks molenaar koper huis Zoutsloot NZ 1769 257 139r
DIRKS, HAIE de weduwe van Haeye Dirks naastligger ten westen Karremanstraat WZ 1771 257 202v
DIRKS, HANS Hans Dirks Achterstraat NZ 1665 239 3r
DIRKS, HANS Hans Dirks koper huis Dalpad 7 1808 268 135v
DIRKS, HANS Hans Dirks mr. molenmaker verkoper Dalpad 7 1810 268 332r
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks bontwever koper woning weefwinkel en plaats Both Apothekerstraat OZ 1746 251 130v
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 1753 253 102r
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ 1754 253 171r
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ 1758 254 130r
DIRKS, HARMEN weeskind Harmen Dirks Kerkpoortstraat 27 1760 255 6v
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ 1766 256 212r
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks voormalig bewoner Both Apothekerstraat 15noord 1774 258 155v
DIRKS, HARMEN wijlen Harmen Dirks koopman Both Apothekerstraat 15noord 1774 258 155v
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks bontwever Nieuwstraat 33 1775 258 219r
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks Spijkerboor (gebied) 1781 260 28r
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks mr. bontwever Weverstraat NZ 1786 262 143v
DIRKS, HARMEN de erven van Harmen Dirks verkoper Hoogstraat 28 1808 268 144r
DIRKS, HAIE wijlen Haye Dirks onbekend 1771 257 215r
DIRKS, HERE de weduwe van Heere Dirks naastligger ten zuiden Lanen NZ 1733 248 181v
DIRKS, HERE de weduwe van Heere Dirks naastligger ten oosten Lanen NZ 1743 251 3r
DIRKS, HERE wijlen Heere Dirks schipper Voorstraat 69 1750 252 68r
DIRKS, HENDRIK Hendrik Dirks mr. chirurgijn verkoper van 1/4 Zoutsloot 94 1728 247 63v
DIRKS, HENDRIK Hendrik Dirks mr. chirurgijn verkoper van 1/4 Hoogstraat 31 1728 247 64v
DIRKS, HENDRIK Hendrik Dirks mr. ijzersmid koper huis Zuiderhaven 17 de Brandaris 1745 251 64r
DIRKS, HENDRIK Hendrik Dirks , c.u. huurder Kroonsteeg 2 1805 267 135r
DIRKS, HARMEN Hermanus Dirks , c.u. huurder woning Vianen ZZ 1806 267 199r
DIRKS, HERE wijlen Herre Dirks Lanen 33 1751 252 109v
DIRKS, HIDDE Hidde Dirks naastligger ten westen Hondenstraat 8 1790 263 205v
DIRKS, HIDDE Hidde Dirks naastligger ten westen Hondenstraat 8 1801 266 32v
DIRKS, HIDDE Hidde Dirks naastligger ten noorden Vijver 1802 266 157v
DIRKS, HIDDE Hidde Dirks naastligger ten oosten Hondenstraat 3 1805 267 162v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks mr. schoenmaker koper door niaar huis Grote Kerkstraat 33 1722 246 151v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks koster van de Westerkerk verkoper Schritsen 11 1735 249 66r
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks mr. schoenmaker naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35 1735 249 67r
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks mr. schoenmaker naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35 1735 249 7ra
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks mr. schoenmaker naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35 1735 249 11va
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks voorzanger in de Westerkerk koper Grote Ossenmarkt 16achter 1739 250 70v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks koper door niaar huis Zuiderhaven 21 1741 250 190r
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks mr. schoenmaker en koster van de Wester kerk verkoper Grote Kerkstraat NZ 1742 250 215v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks naastligger ten oosten Zuiderhaven 43 1743 251 26r
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks mr. schoenmaker koper van 1/2 Zuiderhaven 45 1743 251 28r
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 7 1750 252 100v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks voorzanger in de Westerkerk koper van 1/2 Zuiderhaven 37 1752 253 33v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks naastligger ten westen Zuiderhaven 31 1757 254 65r
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks koster naastligger ten noorden Zuiderhaven 23 1759 254 223v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks naastligger ten noorden Zuiderhaven 23 1763 255 215v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks naastligger ten westen Zuiderhaven 31 1763 255 253v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks koster naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19zuid 1763 256 10r
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks huurder Havenplein ZZ 1768 257 58v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks naastligger ten westen Zuiderhaven NZ 1776 259 10v
KOSTER, HILLEBRAND DIRKS Hilbrand Dirks Koster Zuiderhaven 29 1772 258 50v
KOSTER, HILLEBRAND DIRKS Hilbrand Dirks Koster verkoper Kleine Kerkstraat 5 1772 258 53v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrant Dirks mr. schoenmaker en koster van de Westerkerk koper huis Kleine Kerkstraat 5 1736 249 153r
DIRKS, HINKE Meerderjarige ongehuwde jonge dochter Hinke Dirks verkoper Grote Kerkstraat 40 1751 252 142r
DIRKS, HINKE Hinke Dirks naastligger ten westen Vijverstraat 19 1785 261 294v
DIRKS, HINKE Hinke Dirks verkoper Vijverstraat 13 1795 264 295v
DIRKS, HINKE Hinke Dirks verkoper Vijverstraat 15 1795 264 295v
DIRKS, HINKE Hinke Dirks verkoper Vijverstraat 17 1796 264 315r
SJAARDA, HIELKJE DIRKS Hylkjen Dirks Sjaarda, burger Kleine Bredeplaats 14 1698 243 384r
DIRKS, IDS vrijgezel Ids Dirks molenaarsknecht koper 1/2 wind rogge- en weitmolen Bildtpoort (gebied) de Bildtpoortsmolen 1786 262 139r
MONSMA, IDS DIRKS Ids Dirks Monsma rogmolenaar koper huis Bildtstraat OZ 1787 262 216r
MONSMA, IDS DIRKS wijlen Ids Dirks Monsma Bildtstraat 9 1798 265 81v
DIRKS, IDSKE Idske Dirks Voorstraat 90 1798 265 112v
DIRKS, IJSBRAND wijlen IJsbrand Dirks mr. kleermaker Lanen 48 1744 251 29r
DIRKS, IJSBRAND IJsbrand Dirks koopman verkoper (de kooplieden zijn woonachtig te Harlingen resp. te Makkum) Grote Kerkstraat 40 1751 252 142r
DIRKS, IJSBRAND wijlen IJsbrand Dirks Moriaanstraat 1804 267 47r
DIRKS, IEMKJE Imkjen Dirks huurder Rapenburg 1731 248 53v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrants aanhandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrants aanhandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrants verwandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrants verwandelaar 1660 238 55v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks , c.u. koper 1/4 en 1/8 huis Heiligeweg 25 1718 246 1v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks mr. knoopmaker koper 5/16 huis Heiligeweg 25 1723 246 181r
DIRKS, JAKOB de koper Jacob Dirks , c.u. mr. knoopmaker eigenaar van 6/16 Heiligeweg 25 1723 246 181r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks huurder Rommelhaven 2 1727 247 44v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks mr. bakker verkoper van 1/4 Zoutsloot 94 1728 247 63v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks mr. bakker verkoper van 1/4 Hoogstraat 31 1728 247 64v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks mr. bakker koper huis (vrije opgang achter in steeg) Bildtstraat 18 1730 247 336v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks , burger mr. bakker verkoper Bildtstraat OZ 1730 247 369v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks mr. knoopmaker koper woning Ooievaarsteeg OZ 1731 248 2v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks bakker naastligger ten noorden Bildtstraat 1731 248 25r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster huurder Weverstraat NZ 1735 249 51r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster verkoper Grote Kerkstraat 33 1735 249 64r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster naastligger ten westen Grote Kerkstraat NZ 1735 249 68r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks , c.u. en c.s. huurder Grote Ossenmarkt 10 1735 249 103v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster koper van 1/2 Molenpad NZ 1736 249 144v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster verkoper van 1/2 Molenpad NZ 1737 249 196r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks schipper (schuit-) huurder Noorderhaven NZ 1737 249 207v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster van de Grote Kerk koper Rommelhaven 1737 249 211r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks naastligger ten zuiden onbekend 1737 249 214r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks naastligger ten noorden Rozemarijnstraat 1737 249 220r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koopman koper huis Noorderhaven 34 1738 249 281v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks substituut koster Grote Kerk koper huis en weefwinkel Wasbleek NZ 1738 249 287r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35 1735 249 7ra
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35 1735 249 11va
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster curator van het kind van huis Hofstraat NZ 1736 249 14va
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster curator van het kind van Hofstraat NZ 1737 249 16va
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster curator van Noorderhaven 72 1737 249 17va
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster curator van het kind van Noorderhaven 72 1737 249 18ra
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks oud substituut koster curator Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks naastligger ten zuiden Rozengracht 38 1739 250 46v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks knoopmaker koper woning Grote Ossenmarkt 16achter 1739 250 70v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 32 1740 250 112v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koopman koper Liemendijk 1740 250 115v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks , burger oud koster koper van 1/2 Kleine Bredeplaats 18 1741 250 166v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks , burger Voorstraat 57 1742 250 212r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks , burger schipper koper huis Bildtstraat 21 1742 250 216v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks mr. knoopmaker naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 8 1742 250 249r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks naastligger ten noorden Rinnertspijp WZ 1739 250 2va
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks naastligger ten noorden Rinnertspijp WZ 1739 250 3va
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks , n.p. bieder ? huis Romastraat 1740 250 5va
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks oud boterkoper verkoper Noorderhaven 34 1743 251 22r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks schipper (schuit-) verkoper Bildtstraat 21 1746 251 152r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks makelaar verkoper Rozemarijnstraat 1 1746 251 155v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks kooltjer Noordijs OZ 1784 261 130r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks Rozengracht 1786 262 49v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks Spekmarkt 2 1786 262 82r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks , c.u. huurder Bildtpoort (gebied) ZZ 1790 263 271r
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Coster verkoper Lanen 66 1739 250 6r
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Coster verkoper Noorderhaven 32 1740 250 112v
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Coster curator Liemendijk 1740 250 115v
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Coster curator Romastraat 1740 250 5va
DANSER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Danser plateelschilder en winkelier verkoper Franekereind 3 1805 267 155r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks Houtschool koper huis Franekereind 1 1797 265 57v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks Houtschool huurder Franekereind 1 1797 265 57v
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Koster koper 5/16 huis Heiligeweg NZ 1732 248 100r
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Koster, c.u. eigenaar van 11/16 Heiligeweg NZ 1732 248 100r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks van der Steven, burger oud schipper verkoper Nieuwstraat 66 1732 248 164r
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacobus Dirks Coster curator Scheerstraat 4 1741 250 148r
DIRKS, JAN Jan Dirks mr. goudsmid koper 1/4 huis en tuin en 2 woningen (toehaak: een dubbele ducaat) onbekend 1665 239 13r
DIRKS, JAN de erven van Jan Dirks metselaar verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1666 239 61v
DIRKS, JAN Jan Dirks naastligger ten noordoosten Zuiderstraat NZ 1669 239 41ra
DIRKS, JAN Jan Dirks timmerman verkoper Heiligeweg NZ 1701 244 132v
DIRKS, JAN Jan Dirks , c.u. mr. metselaar verkoper Wasbleek 1710 245 117v
DIRKS, JAN Jan Dirks naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1712 245 184v
DIRKS, JAN wijlen Jan Dirks Zoutsloot ZZ 1719 246 38r
DIRKS, JAN Jan Dirks mr. metselaar koper huis Lanen NZ 1719 246 42r
DIRKS, JAN Jan Dirks naastligger ten noorden Tiepelsteeg WZ 1728 247 103v
DIRKS, JAN Jan Dirks mr. bontwever Weverstraat 13 1728 247 5ra
DIRKS, JAN wijlen Jan Dirks Zoutsloot NZ 1731 248 42v
DIRKS, JAN Jan Dirks bakkersgezel koper van 1/2 huis en bakkerij Bildtstraat WZ 1734 248 298r
DIRKS, JAN Jan Dirks bakker Vijverstraat NZ 1736 249 155r
DIRKS, JAN de erven van Jan Dirks naastligger ten zuiden Bildtstraat 16 1743 251 20r
DIRKS, JAN de erven van Jan Dirks naastligger ten zuiden Bildtstraat 16 1754 253 145r
DIRKS, JAN Jan Dirks , c.s. huurder Hoogstraat 15 1766 256 149v
DIRKS, JAN Jan Dirks groenteteler koper huis Rozemarijnstraat OZ 1766 256 208r
DIRKS, JAN Jan Dirks bontwever verkoper Grote Kerkstraat 2 1768 257 54r
DIRKS, JAN Jan Dirks huurder 3e woning Moriaanstraat NZ 1781 260 40v
DIRKS, JAN Jan Dirks koper 1/2 huis (huurder 1/2 huis tot 12 mei 25 CG) Franekereind 34 1785 262 4r
DIRKS, JAN de weduwe Jan Dirks naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat OZ 1787 262 239v
DIRKS, JAN Jan Dirks schipper (trekveer-) verkoper Franekereind 34 1796 264 306v
DIRKS, JAN Jan Dirks schipper op Dokkum (trekveer-) koper huis Nieuwstraat 38 1796 264 322r
DIRKS, JAN Jan Dirks schipper op Dokkum (trekveer-) koper 1/4 woning en weefwinkel Kerkpoortstraat 1796 264 323v
DIRKS, JAN Jan Dirks timmerknecht koper huis Rommelhaven 15 de Roode Leeuw 1796 265 10r
DIRKS, JAN Jan Dirks naastligger ten zuiden Rapenburg 1802 266 55v
DIRKS, JAN Jan Dirks Kerkpoort (gebied) 1802 266 67r
DIRKS, JAN Jan Dirks verkoper Nieuwstraat 38 1803 266 279r
DIRKS, JAN Jan Dirks naastligger ten oosten Droogstraat 1806 267 222v
DIRKS, JAN Jan Dirks naastligger ten zuiden Anjelierstraat 39 1809 268 266r
DIRKS, JAN Jan Dirks naastligger ten zuiden Anjelierstraat 41 1809 268 266r
DIRKS, JAN Jan Dirks naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1809 268 293v
DIRKS, JAN zijn ouders Jan Dirks IJsenbeecq Noorderhaven 73 1748 251 213r
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeek mr. timmerman geniaarde koper Lanen ZZ 1702 244 154v
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeek mr. huistimmerman koper pakhuis de Seven-star genaamd met een woning daaragter Noorderhaven 73 1709 245 101r
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeek mr. timmerman koper 1/2 huis Rommelhaven 1724 246 193v
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeek huistimmerman koper pakhuis laatst bootiemaakerij Zuiderhaven 37 1726 246 260v
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeek mr. huistimmerman verkoper Zuiderhaven 37 1727 246 303v
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeek huurder bovenkamer Lanen 21noord 1766 256 174r
IJSENBEEK, JAN DIRKS wijlen Jan Dirks IJsenbeek Lanen 9 1784 261 183v
IJSENBEEK, JAN DIRKS wijlen Jan Dirks IJsenbeek Lanen 9 1784 261 183v
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dirks Roorda mr. goudsmid Voorstraat 28 1700 244 68v
VLIET, JAN DIRKS de erven van Jan Dirks Vliet naastligger ten noorden Bildtstraat 20 1750 252 55v
WIJNGAARD, JAN DIRKS Jan Dirks Wijngaard metselaarsknecht koper (jaarlijkse rente) Nieuwstraat 35 1793 264 122v
BIERMA, JANKE DIRKS Jancke Dirks Bierma , c.m. verkoper van 1/4 Voorstraat 3 1700 244 54v
BIERMA, JANKE DIRKS Jancke Dirks Bierma Voorstraat 30 1709 245 97v
BIERMA, JANKE DIRKS Jancke Dirks Bierma Voorstraat 30 1709 245 97v
DIRKS, JANKE Janke Dirks Kerkpoort (gebied) 1735 249 54v
BIERMA, JANKE DIRKS Janke Dirks Bierma Voorstraat 32 1700 244 37v
BIERMA, JANKE DIRKS Janke Dirks Bierma koper mouterij Grote Bredeplaats 1730 247 312v
POT, JANKE DIRKS Janke Dirks Pot naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 1730 247 312v
DIRKS, JELTE de weduwe van Jelte Dirks naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 2 1773 258 115v
DIRKS, JELTE Jelte Dirks mr. bakker huurder Brouwersstraat 3 1785 261 271v
DIRKS, JELTJE Jeltje Dirks verkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 20 1756 253 259r
DIRKS, JELTJE Jeltje Dirks verkoper van 1/3 Vijver 1756 253 260v
DIRKS, JETSE Jetse Dirks koemelker Hoogstraat 31 1775 258 232r
DIRKS, JETSE Jetse Dirks koemelker Lombardstraat 10 1776 258 242v
DIRKS, JETSE Jetse Dirks koemelker verkoper van 1/5 Scheerstraat ZZ 1778 259 142v
DIRKS, JETSE Jetse Dirks Scheerstraat ZZ 1778 259 142v
DIRKS, JETSKE Jetske Dirks Heiligeweg 20 1759 254 239v
DIRKS, JETSKE Jetske Dirks Noordijs 1 1765 256 129v
HILLEBRANDS, JETSKE DIRKS Jetske Dirks Hillebrants aanhandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, JETSKE DIRKS Jetske Dirks Hillebrants aanhandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, JETSKE DIRKS Jetske Dirks Hillebrants verwandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, JETSKE DIRKS Jetske Dirks Hillebrants verwandelaar 1660 238 55v
DIRKS, JETSE Jetze Dirks Hoogstraat 31 1774 258 175r
DIRKS, JILLES wijlen Jielles Dirks bewoner Vijver OZ 1759 254 224v
DIRKS, JOHANNES Joannes Dirks waterhaler koper huis CA en tuin erachter Weverstraat 1723 246 171r
DIRKS, JOHANNES Johannes Dirks waterhaler Kerkpoortstraat NZ 1730 247 328v
DIRKS, JOHANNES Johannes Dirks , burger houtdrager verkoper Weverstraat ZZ 1739 250 25v
DIRKS, JOHANNES Johannes Dirks , burger houtdrager aanhandelaar huis ((toehaak)) Weverstraat WZ 1739 250 25v
DIRKS, JOHANNES wijlen Johannes Dirks Noordijs WZ 1749 251 262v
DIRKS, JOHANNES huisman Johannes Dirks koper huis Grote Kerkstraat 25 1796 265 2r
DIRKS, JOHANNES huisman Johannes Dirks koper huis Heiligeweg 38 1796 265 4r
LANGE, JOHANNES DIRKS Johannes Dirks de Lange mr. grofsmid koper huis Hoogstraat 38 1809 268 280r
DIRKS, JOHANNES Johannis Dirks zoutdrager verkoper onbekend 1738 249 265r
DIRKS, JORRIT Jorrit Dirks , c.u. schipper (smal-) koper woning Herenwaltje 1708 245 72r
DIRKS, JUDITH weeskind Judith Dirks Kerkpoortstraat 27 1760 255 6v
DIRKS, KNIERKE de woning van Knierke Dirks naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 15 1710 245 107v
DIRKS, LAMMERT Lambert Dirks , c.u. koper woning Bargebuurtspoortje 1710 245 116v
DIRKS, LAMMERT de weduwe van Lammert Dirks naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1757 254 55v
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirks koper 3, 5 pondemaaten greidland ten zuiden van Harlingen 1797 265 36v
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirks gardenier Grote Kerkstraat 25 1809 268 206r
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirks naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1809 268 223r
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirks bleker koper 7 pm bouwland als bleek ten zuiden van Harlingen 1809 268 224v
TOLSMA, LAMMERT DIRKS Lammert Dirks Tolsma schipper koper huis, koeystal enz Simon Vestdijksingel 2 1789 263 115r
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirks , burger metselaar verkoper Ooievaarsteeg OZ 1731 247 381v
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirks gebruiker Bargebuurt WZ 1735 249 53r
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirks mr. metselaar Franekereind 27 1740 250 134r
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirks metselaar Zoutsloot ZZ 1741 250 151v
DIRKS, LIJSBET Lijsbet Dirks , burger verkoper Kleine Bredeplaats 18 1741 250 166v
DIRKS, LIJSBET Lijsbeth Dirks , burger Hoogstraat 30 1736 249 143r
DIRKS, LIJSBET Lijsbeth Dirks koper huis Kleine Bredeplaats 18 1739 250 24v
DIRKS, LIJSBET Lijsbeth Dirks Hoogstraat 28 1751 252 135v
DIRKS, LIJSBET Lijsbeth Dirks , meerderjarige jongedochter verkopers Zeilmakersstraat WZ 1774 258 142v
DIRKS, LIJSBET Lijsbeth Dirks Gardenierstraat 4 1778 259 133r
DIRKS, LIJSBET Lijsbeth Dirks verkoper Romastraat 1795 264 242v
DIRKS, LIEKELE Lykle Dirks huurder Noorderhaven 2 1800 265 228r
DIRKS, LIJSBET wijlen Lysbeth Dirks Weverstraat 13 1728 247 5ra
DIRKS, MARTJEN Maartie Dirks onbekend 1738 249 265r
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartie Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Spekmarkt 4 1789 263 154r
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstra verkoper huis, grutterijen knechtswoning Rozengracht 1797 265 313r
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS wijlen Maartje Dirks Zijlstra verkoper stal en wagenhuis Rozengracht 1797 265 313r
DIRKS, MARTJEN Maartjen Dirks Hoogstraat 6 1745 251 67v
DIRKS, MARTEN Marten Dirks naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1763 255 182v
DIRKS, MARTEN Marten Dirks schipper (groot-) verkoper onbekend WZ 1764 256 29r
DIRKS, MARTEN Marten Dirks huurder Rommelhaven ZZ 1776 258 261r
DIRKS, MARTEN Marten Dirks timmerman op 's Lands fregat van oorlog De Pallas (tweede -) koper huis Rapenburg 1782 260 265r
DIRKS, MARTEN Marten Dirks Achterstraat 1787 262 202v
DIRKS, MARTEN de weduwe van Marten Dirks naastligger ten noorden Bildtstraat 4 1788 263 55v
DIRKS, MARTEN Marten Dirks huurder Hofstraat 5 1794 264 223r
DIRKS, MARTEN Marten Dirks naastligger ten noorden Bildtstraat WZ 1800 265 254v
DIRKS, MARTEN de weduwe van Marten Dirks naastligger ten westen onbekend 1804 267 11v
DIRKS, MARTEN wijlen Marten Dirks onbekend 1804 267 11v
DIRKS, MARTEN Marten Dirks koper huis Achterstraat 1804 267 106v
DIRKS, MARTEN de weduwe van Marten Dirks naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1805 267 109r
DIRKS, MARTEN Marten Dirks varensgezel koper huis Grote Ossenmarkt 16 1806 267 195r
DIRKS, MARTEN Marten Dirks varensgezel huurder (huurt voorste gedeelte huis) Grote Ossenmarkt 16 1806 267 195r
DIRKS, MARTEN de weduwe van Marten Dirks naastligger ten oosten Bargebuurt 26 1808 268 174v
DIRKS, MARTJEN Martjen Dirks Zoutsloot NZ 1707 245 39r
DIRKS, MARTJEN Martjen Dirks verkoper onbekend 1738 249 265r
DIRKS, MAAIKE Mayke Dirks naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1700 244 49r
ZANDSTRA, MAAIKE DIRKS Mayke Dirks Sanstra huurder Rommelhaven 2 1727 247 44v
DIRKS, MEILE Meile Dirks naastligger ten westen Tuinsteeg 4 1809 268 195v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid Hoogstraat 38 1771 257 204r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper wagenhuis Kerkpoort (gebied) 1779 259 204v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber naastligger ten oosten Hoogstraat 36 1780 259 251r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. grofsmid koper huis Simon Stijlstraat 3 1780 259 264v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1781 260 57v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber naastligger ten zuiden Wasbleek WZ 1781 260 57v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper door niaar huis Nieuwstraat 22 1782 260 290r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis en bakkerij Zuiderpoort (gebied) 1782 261 2r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper woning en zomerhuis Zuiderpoort (gebied) 1782 261 2r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber naastligger ten oosten Hoogstraat 36 1782 261 5r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis Vijver OZ 1783 261 22v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis Lammert Warndersteeg OZ 1783 261 23r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis waarin diverse woningen Noorderhaven 107 de Beyert 1783 261 23v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis Bildtpoort (gebied) 1783 261 110v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis Kerkpoortstraat 1 1783 261 124r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper tuin, zomerhuis en verdere gerechtigheden Kerkpoort (gebied) 1783 261 125r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis Nieuwstraat 20 1784 261 145r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid naastligger ten zuiden Nieuwstraat 20 1784 261 145r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper helling, timmerhuis en huis Achterstraat 1784 261 213v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Rozengracht 37 1784 261 235r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Anjelierstraat ZZ 1784 261 236v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Wasbleek 1784 261 237v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Nieuwstraat 33 1784 261 238v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Kerkpoortstraat 1 1784 261 239v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber eerdere gebruiker Kromme Elleboogsteeg 1784 261 240v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Nieuwstraat 22 1784 261 241v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Nieuwstraat 20 1784 261 257r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Bildtpoort (gebied) 1785 261 260r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Vijver OZ 1785 261 262r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Simon Stijlstraat 3 1785 261 266v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Kerkpoortstraat 1785 261 267v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Rapenburg 1785 261 268v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Bildtpoort (gebied) 1785 261 298r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1785 262 14r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber naastligger ten noorden Vijver OZ 1785 262 17r
FABER, MEILE DIRKS wijlen Meile Dirks Faber verkoper Lammert Warndersteeg 1785 262 29r
FABER, MEILE DIRKS wijlen Meile Dirks Faber gebruiker Zuiderhaven 61 1790 263 379r
FABER, MEILE DIRKS wijlen Meile Dirks Faber mr. smid Zuiderhaven 61 1790 263 379r
FABER, MEILE DIRKS wijlen Meile Dirks Faber mr. smid Kerkpoortstraat NZ 1790 263 379r
FABER, MEILE DIRKS wijlen Meile Dirks Faber mr. grofsmid Rozengracht 37 1792 264 21v
FABER, MEILE DIRKS wijlen Meile Dirks Faber Noorderhaven 108 1801 265 299v
FABER, MEILE DIRKS wijlen Meile Dirks Faber Zuiderhaven 28 1801 265 301r
FABER, MEILE DIRKS Meille Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis en smederij Rozengracht 37 1779 259 182r
DIRKS, MEILE de erven van Meyle Dirks naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1796 264 317v
FABER, MEILE DIRKS Meyle Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis Kerkpoort (gebied) 1782 260 180r
FABER, MEILE DIRKS Meyle Dirks Faber naastligger ten oosten Kerkpoort (gebied) 1782 260 180r
FABER, MEILE DIRKS Meyle Dirks Faber verkoper Bildtpoort (gebied) 1786 262 79v
FABER, MEILE DIRKS Meyle Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis, hoving en smederij (beschrijving en prijs goederen smederij) Rozengracht 37 1787 262 162v
DRIJFHOUT, NANNE DIRKS Nanne Dirks Drijfhout koopman Voorstraat 81 1774 258 162v
DRIJFHOUT, NANNE DIRKS Nanne Dirks Drijfhout koopman Voorstraat 79 1774 258 162v
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirks , burger Herenwaltje OZ 1698 243 369v
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirks naastligger ten noorden Lanen NZ 1713 245 201v
ROORDA, NEELTJE DIRKS Neeltie Dirks Roorda Hofstraat 16 1697 243 326r
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks , burger Voorstraat 89 1666 239 36r
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks naastligger ten noorden Zuiderhaven 1666 239 50r
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks koper Zuiderhaven 1666 239 50r
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks huurder keukentje Bildtstraat 16 1772 258 27v
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks mr. huistimmerman koper 1/4 huis Schritsen 50achter 1736 249 120r
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks mr. timmerman koper huis Heiligeweg 6 1752 252 219v
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks mr. timmerman naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 37 1753 253 128v
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks naastligger ten oosten Heiligeweg 4 1758 254 151r
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks timmerman naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 14 1758 254 168v
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks mr. timmerman koper door niaar huis, stalling, wagenhuis en tuintje Raamstraat 3 1763 255 252r
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks , burger mr. timmerman koper huis, houtstek, tuin en zomerhuis Rozengracht 14 1765 256 126v
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 37 1766 256 155v
DIRKS, PIEKE Piecke Dirks , c.u. huurder Zuiderhaven 37 1752 253 33v
DIRKS, PIER Pier Dirks , c.u. huurder Droogstraat NZ 1700 244 75v
DIRKS, PIETER Eigenerffde Pieter Dirks , c.u. huisman verkoper Hoogstraat 25 1714 245 230r
DIRKS, PIETER Eigenerffde Pieter Dirks , c.u. huisman verkoper Hoogstraat 25 1714 245 230r
DIRKS, PIETER Pieter Dirks naastligger ten oosten Lanen 87 1730 247 316r
DIRKS, PIETER Pieter Dirks naastligger ten oosten Lanen 89 1739 250 36r
DIRKS, PIETER Pieter Dirks , c.u. huurder boven Noorderhaven 32 1742 250 241r
DIRKS, PIETER Pieter Dirks , c.u. huurder Noorderhaven 27 1751 252 144v
DIRKS, PIETER Pieter Dirks huurder Anjelierstraat NZ 1793 264 134v
DIRKS, PIETER Pieter Dirks huurder Anjelierstraat NZ 1794 264 213r
DIRKS, PIETER Pieter Dirks , c.u. huurder Tiepelsteeg 1797 265 19v
DIRKS, PIETER Pieter Dirks koper dubbel huis en bakkerij Zuiderstraat 31 1804 267 32r
DIRKS, PIETER Pieter Dirks eigenaar bakkerij Zuiderstraat 25 1809 268 284v
DIRKS, PIETER Pieter Dirks verkoper Zuiderstraat 25 1809 268 284v
GALEMA, PIETER DIRKS Pieter Dirks Galama koopman koper grond, huis, hof en houtschuren ten oosten van Harlingen 1790 263 282v
HOLLANDER, PIETER DIRKS Pieter Dirks Hollander, meerderjarige vrijgezel koper huis, brouwerij en tapperij Hoogstraat 27 1775 258 236r
HOLLANDER, PIETER DIRKS Pieter Dirks Hollander verkoper Hoogstraat 27 1779 259 160v
HOLLANDER, PIETER DIRKS Pieter Dirks Hollander koper huis Heiligeweg 27 1808 268 52r
DIRKS, POPPE Poppe Dirks mr. bakker koper huis met ernaast een woonkelder onder 1 dak en een bakhuis daarachter langs de s Voorstraat 86 1700 244 80v
DIRKS, POPPE Poppe Dirks mr. bakker naastligger ten oosten Molenpad 1724 246 202v
DIRKS, POPPE Poppe Dirks mr. bakker naastligger ten zuiden Molenpad 1724 246 202v
DIRKS, POPPE Poppe Dirks mr. bakker naastligger ten zuiden Brouwersstraat WZ 1726 246 294r
DIRKS, PAULUS Poulus Dirks mr. timmerman koper provisioneel 3/4 huis Schritsen 50achter 1736 249 12va
DIRKS, PAULUS Poulus Dirks koper huis Kerkpoortstraat 1747 251 186v
DIRKS, PAULUS Poulus Dirks mr. huistimmerman koper huis Zuiderhaven 47 1751 252 117v
DIRKS, PAULUS Poulus Dirks naastligger ten oosten Heiligeweg 4 1754 253 181r
DIRKS, PIETER de verkopers Pyter Dirks , c.u. naastligger ten zuiden [staat: noorden] Grote Kerkstraat 2 1731 248 61r
DIRKS, PIETER Pyter Dirks , burger verkoper Grote Kerkstraat 2 1731 248 61r
DIRKS, PIETER Pyter Dirks koopman naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1732 248 175v
DIRKS, PIETER de nagelaten kinderen van Pyter Dirks verkoper Spijkerboor (gebied) 1742 250 231r
GRAAF, PIETER DIRKS de crediteuren van Pyter Dirks Graaff mr. scheepstimmerman verkoper Schritsen ZZ 1711 245 143r
DIRKS, PIETJE Pyttje Dirks , burger Noorderhaven 32 1730 247 379r
IJSENBEEK, REINER DIRKS wijlen Reinder Dirks IJsenbeek Lanen 9 1784 261 183v
IJSENBEEK, REINER DIRKS wijlen Reinder Dirks IJsenbeek Lanen 9 1784 261 183v
FONTEIN, REINER DIRKS Reiner Dirks Fontein koopman verkoper Noordijs WZ 1735 249 102r
FONTEIN, REINER DIRKS Reinier Dirks Fontein naastligger ten zuiden Noordijs WZ 1735 249 87r
DIRKS, RINSKE Reinskje Dirks Both Apothekerstraat OZ 1754 253 171r
DIRKS, REINOU Reinuke Dirks verkoper Heiligeweg 68 1725 246 236r
DIRKS, REINER wijlen Reyner Dirks Schritsen 22 1731 248 39r
DIRKS, RIENK Rienk Dirks schipper (buiten-) koper dwarshuis met groot hof en een tuin Zoutsloot ZZ 1794 264 209r
DIRKS, RIENK huisman Rienk Dirks verkoper Zoutsloot 44 1798 265 101v
DIRKS, RIENK huisman Rienk Dirks verkoper Zoutsloot 46 1798 265 101v
DIRKS, RIKSTJE Rigtsje Dirks koper huis Zuiderstraat ZZ 1744 251 41v
DIRKS, RIKSTJE Rigtsje Dirks Zuiderstraat 8 1749 252 24v
DIRKS, RINSKE Rinske Dirks Gardenierstraat 5 1755 253 244v
DIRKS, RINSKE Rinske Dirks Spekmarkt 1 1809 268 210v
DIRKS, RINSKE Rinske Dirks Spekmarkt 1 1809 268 210v
AGEMA, RINSKE DIRKS Rinske Dirks Agema Brouwersstraat 16 1749 251 279r
AGEMA, RINSKE DIRKS Rinske Dirks Agema verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
AGEMA, RINSKE DIRKS Rinske Dirks Agema verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
AGEMA, RINSKE DIRKS Rinske Dirks Agema Brouwersstraat 12zuid 1754 253 158r
DIRKS, RINTJE Rintje Dirks , c.u. huurder Borstelsteeg 1 1769 257 123v
DIRKS, REINTJE Rintje Dirks huurder Kleine Kerkstraat 14 1787 262 156r
AGEMA, ROELOFKE DIRKS Roelofke Dirks Agema verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
AGEMA, ROELOFKE DIRKS Roelofke Dirks Agema verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
DIRKS, ROMKE Romke Dirks , c.u. storter koper huis Grote Kerkstraat NZ 1664 238 209r
DIRKS, RUURD de weduwe van Ruurd Dirks naastligger ten noorden Zoutsloot OZ 1768 257 48r
FABER, RUURD DIRKS Ruurd Dirks Faber koopman verkoper Sint Jacobstraat 15 1735 249 30r
DIRKS, SEERP Seerp Dirks koopman koper huis en loods Voorstraat 47 de Olifant 1719 246 36r
DIRKS, SEERP Seerp Dirks koopman naastligger ten oosten Brouwersstraat 21 1724 246 195v
DIRKS, SEERP Seerp Dirks bontreder koper achterhuis Voorstraat 47 1724 246 204r
DIRKS, SEERP de koper Seerp Dirks , c.u. bontreder naastligger ten zuiden Voorstraat 47 1724 246 204r
WILDSCHUT, SEERP DIRKS Seerp Dirks Wildschut koper provisioneel Havenplein 1 1731 247 13va
WILDSCHUT, SEERP DIRKS Seerp Dirks Wildschut koopman koper paardenstal en wagenhuis Bargebuurt 1740 250 114r
WILDSCHUT, SEERP DIRKS Seerp Dirks Wildschut naastligger ten westen Voorstraat 49 1741 250 167v
WILDSCHUT, SEERP DIRKS Seerp Dirks Wildschut fabrikant en koopman koper van 1/2 pakhuis Noorderhaven 74 Bremen 1741 250 172v
WILDSCHUT, SEERP DIRKS Seerp Dirks Wildschut koopman verkoper Zeilmakersstraat 1748 251 247r
DIRKS, SIPKJE Sepkjen Dirks huisvrouw verkoper Achterstraat 1794 264 173v
DIRKS, SIBBELTJE Sibbeltje Dirks kopers Heiligeweg 16 1782 260 208r
DIRKS, SIKKE Sicco Dirks ten noorden van Harlingen 1798 265 84v
DIRKS, SIEBREN de weduwe van Siebrand Dirks huurder Rommelhaven 18 1788 263 52v
DIRKS, SIKKE Sikke Dirks bleker koper 5/8 van 6 pm greidland ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
DIRKS, SIKKE Sikke Dirks bleker huurder van 3/8 ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
DIRKS, SJOUKJE Sioukien Dirks , burger verkoper Lanen 34 1732 248 122r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS Sipke Dirks IJsbrands koopman koper huis Sint Jacobstraat 19 1751 252 140r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS Sipke Dirks IJsbrands, c.u. koopman naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 19 1751 252 140r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS Sipke Dirks IJsbrands koopman verkoper Grote Kerkstraat 40 1751 252 142r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS Sipke Dirks IJsbrands naastligger ten zuiden Noordijs 23 1767 256 233r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS Sipke Dirks IJsbrands, c.s. naastligger ten westen Voorstraat 71 1771 257 209v
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS Sipke Dirks IJsbrands naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 17 1772 258 4r
IJSBRANDY, SIPKE DIRKS de erven van Sipke Dirks IJsbrandy naastligger ten noorden Voorstraat 71 1803 266 286r
IJSBRANDY, SIPKE DIRKS de erven van Sipke Dirks IJsbrandy verkoper Voorstraat 71 1803 266 286r
HILAARDA, SIERK DIRKS Sjerk Dirks Hylaarda verkoper Fabrieksstraat 1688 242 261v
DIRKS, SIERK Sjirk Dirks stadsarbeider koper huis Achterstraat 18 1810 269 97v
BIERSMA, SJOERD DIRKS Sjoerd Dirks Biersma verkoper van 1/4 Voorstraat 3 1700 244 54v
DIRKS, SJOERDJE Sjoerdtje Dirks , burgerse Rapenburg 1757 254 82r
DIRKS, Sjoerdtjen Dirks Rapenburg 1757 254 68r
DIRKS, SJOUKE Sjoucke Dirks , c.u. verkoper Rozenstraat WZ 1665 239 12v
DIRKS, SIEBREN Sybren Dirks sleper koper paardenstal Bildtpoort (gebied) 1753 253 117r
DIRKS, SIEBREN de stalling van Sybren Dirks naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1754 253 148v
DIRKS, SIEBREN Sybren Dirks , c.u. sleeper huurder (huurder vh huis boven het wagenhuis) Sint Jacobstraat 2 1759 254 182r
DIRKS, SIEBREN Sybren Dirks naastligger ten noorden Zoutsloot 37 1764 256 88r
DIRKS, SIEBREN Sybren Dirks naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1771 257 219v
DIRKS, SIEBREN de stallinge van Sybren Dirks naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1771 257 234r
DIRKS, SIEBREN Sybren Dirks naastligger ten oosten Bargebuurt 1779 259 166r
DIRKS, SIEBREN Sybren Dirks naastligger ten oosten Zoutsloot 1782 260 181r
DIRKS, SIEBREN ?de erven van Sybren Dirks sleeper naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1783 261 85r
DIRKS, SIEBREN Sybren Dirks naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1788 262 303v
DIRKS, SIEBREN wijlen Sybren Dirks sleper Bildtpoort (gebied) 1789 263 132v
DIRKS, SIEMEN Symon Dirks koper huis met plaats en tuin en nog een eigen vrije steeg uitgang hebbende door de po Voorstraat 8 1665 239 5ra
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks , burger Lanen 36 1730 247 347r
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks verkoperse Bargebuurtspoortje 1733 248 180v
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks Sint Jacobstraat 1 1740 250 137v
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks Vijverstraat NZ 1742 250 214av
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks huurder Nieuwstraat 10 1742 250 217v
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks Nieuwstraat 10 1742 250 217v
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks , burger koper paardenstal Rommelhaven 1755 253 217v
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks naastligger ten ? Rommelhaven 1755 253 217v
DIRKS, SIETSKE wijlen Sytske Dirks Sint Jacobstraat 1 1763 255 179v
ZANDSTRA, SIETSKE DIRKS Sytske Dirks Sanstra verkoper Zoutsloot 9 1734 248 288v
ZANDSTRA, SIETSKE DIRKS Sytske Dirks Sanstra Zoutsloot 1752 253 26v
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks Schouwburg Kleine Kerkstraat 6 1779 259 201v
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks Schouwburg verkoper Kleine Kerkstraat 6 1810 269 40v
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Sytske Dirks Zijlstra Spekmarkt 4 1772 258 32v
DIRKS, TEEDE wijlen Taede Dirks Hofstraat 1753 253 88v
DIRKS, TETJE Tettie Dirks Weverstraat 1749 251 282v
DIRKS, TETJE Tettie Dirks verkoper Weverstraat ZZ 1751 252 138v
DIRKS, TETJE Tettje Dirks huurder noordelijke bovenkamer Franekerpoort (gebied) 1764 256 51r
DIRKS, TEUNTJE Teuntie Dirks Lanen 4 1751 252 122r
DIRKS, TJEPKE Tiepke Dirks koper huis met plaats en een vrije eigen steeg Kerkpoortstraat 1665 239 3va
DIRKS, TJITSKE Tietske Dirks verkoper van 1/6 Heiligeweg 32 1718 246 4r
DIRKS, TJALLING Tjalling Dirks koper huis en erf Zoutsloot 67 1808 268 43v
MUUR, TJALLING DIRKS Tjalling Dirks van der Muur naastligger ten westen Zoutsloot 71 1810 269 16r
MUUR, TJALLING DIRKS Tjalling Dirks van der Muur naastligger ten noorden Zoutsloot 71 1810 269 16r
DIRKS, TJEERD Tjeerd Dirks verkoper Spekmarkt 1 1806 267 284v
DIRKS, TJEERD Tjeerd Dirks naastligger ten westen Heiligeweg 1west 1807 267 293v
DIRKS, TRIJNTJE Trijntie Dirks verkoper Heiligeweg NZ 1701 244 132v
DIRKS, TRIJNTJE Trijntie Dirks , burger Lombardstraat 1726 246 285v
DIRKS, TRIJNTJE Trijntie Dirks , burger winkelierse Rozengracht 28 1733 248 204r
DIRKS, TRIJNTJE Trijntie Dirks Voorstraat 60 1760 255 18v
DIRKS, TRIJNTJE Trijntie Dirks verkoper Zuiderhaven 35 1760 255 25v
DIRKS, TRIJNTJE Trijntje Dirks Rozengracht 40 1727 247 4r
DIRKS, TRIJNTJE Trijntje Dirks Voorstraat 60 1728 247 72r
DIRKS, TRIJNTJE Trijntje Dirks Sint Jacobstraat OZ 1730 247 320r
DIRKS, TRIJNTJE Trijntje Dirks uitdrager Lanen 76 1755 253 237v
DIRKS, TRIJNTJE Trijntje Dirks Zuiderhaven 35 1758 254 170v
DIRKS, TRIJNTJE Trijntje Dirks verkoper van 1/4 Karremanstraat OZ 1766 256 229r
DIRKS, TRIJNTJE Trijntje Dirks Grote Kerkstraat 2 1768 257 54r
BROUWER, TRIJNTJE DIRKS Trijntje Dirks Brouwer koper huis Moriaanstraat 1731 248 23v
IJSENBEEK, TRIJNTJE DIRKS Trijntje Dirks IJsenbeek verkoper van 1/3 Lanen 9 1784 261 183v
IJSENBEEK, TRIJNTJE DIRKS Trijntje Dirks IJsenbeek verkoper van 1/3 Lanen 9 1784 261 183v
SIDERIUS, TRIJNTJE DIRKS Trijntje Dirks Siderius, burger Rozengracht 12 1754 253 173r
SIDERIUS, TRIJNTJE DIRKS Trijntje Dirks Siderius Rozengracht 10 1776 259 13v
DIRKS, TRIJNTJE Tryntie Dirks , burger Sint Jacobstraat 1 1734 248 345r
DIRKS, UILKE Uiltje Dirks timmermansknecht geniaarde koper Sint Jacobstraat OZ 1783 261 21r
DIRKS, UILKE Uiltje Dirks koper huis Lanen 87 het Zwart Kruis 1783 261 4ra
DIRKS, UILKE Uiltje Dirks huistimmerknecht koper huis Kruisstraat 5 1809 268 276r
DIRKS, W. de weduwe van W. Dirks huurder boven (per week) Scheffersplein 7 1808 268 33v
HARDA, WATSE DIRKS vroedsman Watze Dirks Harda naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1701 244 117r
DIRKS, WINTJE Weyntien Dirks , burger Nieuwstraat WZ 1728 247 106r
DIRKS, WINTJE Weyntjen Dirks , burger Lombardstraat ZZ 1728 247 83v
DIRKS, WIEBE Wiebe Dirks naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 35 1772 258 19r
DIRKS, WIEBE Wiebe Dirks Blokmaker Noorderhaven 3 1793 264 84r
DIRKS, WIERD Wierd Dirks , c.u. huurder Schritsen 57 1739 250 34v
DIRKS, WILLEM Willem Dirks brouwer verkoper Simon Stijlstraat 6 1664 238 228r
DIRKS, WILLEM Willem Dirks , c.u. huurder Vijverstraat 20 1794 264 203r
DIRKS, WILLEM Willem Dirks , c.u. schoorsteenveger huurder Grote Kerkstraat 46 1800 265 273v
DIRKS, WILLEM Willem Dirks koper huis Anjelierstraat 15 1811 269 152v
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks mr. bakker Voorstraat 81 1749 251 256v
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks mr. bakker koper van 1/2 huis Lanen 2 1756 254 41r
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks mr. blokmaker koper huis Prinsenstraat 4 1761 255 83v
DIRKS, WIEBE de weduwe van Wybe Dirks bewoner boven Lanen 48 1773 258 125v
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1777 259 82v
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks mr. blokmaker Prinsenstraat 4 1778 259 119v
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks Prinsenstraat 4 1778 259 119v
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks mr. blokmaker Noorderhoofd 1 1778 259 119v
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks Noorderhoofd 1 1778 259 119v
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks mr. blokmaker Noorderhoofd 1 1778 259 121r
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1780 259 307v
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vliet, burger mr. bakker koper huis Bildtstraat 20 1750 252 55v
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vliet mr. bakker verkoper Kleine Kerkstraat 7 1750 252 100v
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vliet mr. bakker koper 1/2 huis Lanen 2 1759 254 193v
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vliet mr. bakker verkoper Lanen 2 1759 254 231v
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks van der Vliet mr. bakker Romastraat 13 1761 255 75r
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vliet mr. bakker verkoper Bildtstraat 20 1762 255 122r
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vliet mr. bakker koper huis en bakkerij Grote Kerkstraat 37 de Pelikaan 1766 256 155v
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vliet naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1769 257 100r
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vliet naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1779 259 176r
DIRKS, WIEBREN Wyberen Dirks naastligger ten noorden Zeilmakersstraat OZ 1739 250 1ra
DIRKS, WIEBREN Wybren Dirks , c.u. koper woning Zeilmakersstraat OZ 1718 246 31v
DIRKS, WIEBREN Wybren Dirks naastligger ten noorden Voorstraat 91 1718 246 32r
DIRKS, WIEGER Wyger Dirks herbergier koper huis Bargebuurtspoortje WZ 1738 249 234v
DIRKS, WIEGER Wyger Dirks naastligger ten oosten Franekereind 23west 1739 250 76v
HORNSTRA, WIEGER DIRKS Wyger Dirks Hornstra herbergier geniaarde koper Franekereind 29oost 1738 249 350r
HORNSTRA, WIEGER DIRKS wijlen Wyger Dirks Hornstra herbergier Nieuwstraat 56 1741 250 162v
DIRKS, WIETSE Wytse Dirks koper van 1/2 Bildtstraat WZ 1734 248 298r
DIRKS, WIETSE Wytse Dirks huurder boven Heiligeweg 46 1789 263 142v
DIRKS, WIETSKE Wytske Dirks , c.s. naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 23 1699 244 34v
DIRKS, WIETSE Wytze Dirks huurder boven Heiligeweg 46 1790 263 202r
BLOEM, WIETSE DIRKS stadsmajoor bij Drost en Gerechte Wytze Dirks Blom verkoper Hofstraat 33 1806 267 198r
BLOEM, WIETSE DIRKS stadsmajoor bij Drost en Gerechte Wytze Dirks Blom verkoper Vianen ZZ 1806 267 199r
BLOEM, WIETSE DIRKS stadsmajoor bij Drost en Gerechte Wytze Dirks Blom verkoper Gardenierstraat NZ 1806 267 202r
DIRKS, IEBELTJE Ybeltje Dirks Havenplein ZZ 1804 267 41r
DIRKS, JETSKE Ydske Dirks Vijver 2 1732 248 170v
DIRKS, IEBELTJE wijlen Yebeltje Dirks Weverstraat NZ 1771 257 240v
DIRKS, IEBELTJE Yebeltje Dirks Havenplein ZZ 1806 267 288v
DIRKS, IETJE Yetie Dirks verkoper Vijverstraat 1700 244 74r
DIRKS, IETJE Yetie Dirks koper Zoutsloot 1776 258 265v
DIRKS, IEFKE Yfke Dirks Herenwaltje 9 1731 248 54r
DIRKS, IEFKE Yfke Dirks Hoogstraat 5 1733 248 179v
DIRKS, IEFKE Yfke Dirks Kromme Elleboogsteeg WZ 1735 249 24v
DIRKS, IEMKE Ymke Dirks , c.u. huurder Tiepelsteeg 1761 255 106r
DIRKS, IEMKJE Ymke Dirks huurder beneden Lammert Warndersteeg WZ 1771 257 190v
DIRKS, IEMKE Ymke Dirks huurder onbekend ZZ 1772 258 28v
DIRKS, IEMKJE Ymkie Geertie Dirks Gardenierstraat 4 1778 259 133r
DIRKS, IEPE Ype Dirks turfdrager koper kamer Zoutsloot ZZ 1727 247 39r
DIRKS, IEPE Ype Dirks naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1737 249 206v
DIRKS, IEPE Ype Dirks naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1737 249 219r
DIRKS, IEPKE Ypke Dirks naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1735 249 59v
DIRKS, IEPKE Ypke Dirks , burger ligterman koper van 7/9 huis Zoutsloot ZZ 1735 249 60v
DIRKS, IEPKE Ypke Dirks ligterman eigenaar van 2/9 Zoutsloot ZZ 1735 249 60v
DIRKS, IEPKE de erven van Ypke Dirks naastligger ten westen onbekend 1753 253 80v
DIRKS, IEPKE Ypke Dirks Ligterman, burger Noordijs 4 1735 249 42v
DIRKS, IEPE Yppe Dirks verkoper Zoutsloot ZZ 1732 248 105v
DIRKS, IEPE Yppe Dirks mr. bontwever Zoutsloot NZ 1732 248 106v
DIRKS, IEPE Yppe Dirks naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1739 250 44v
DIRKS, IESKJE Yske Dirks , burger Hoogstraat 12 1735 249 40v
DIRKS, IETJE Yttje Dirks winkelierse verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ 1761 255 93v
DIRKS, IETJE Yttje Dirks verkoper Spekmarkt 1 1772 258 29v
DIRKS, IETJE wijlen Yttje Dirks Droogstraat 59 1783 261 45v
SIDERIUS, IETJE DIRKS Yttje Dirks Siderius Voorstraat 97 1756 254 2r
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zydske Dirks Zijlstra Brouwersstraat 22 1803 266 182r
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstra Bargebuurt 1789 263 151r
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Spekmarkt 4 1789 263 154r
, FREERK Freerk Dirks* naastligger ten westen Schritsen 24 1804 267 92r
, UILKE Uiltje Dirks* naastligger ten noorden Lanen 89 1797 265 20v
STOK, DIRK DIRKS Dirck Dirksen Stock naastligger ten noorden OZ 1694 243 98r
DIRKS, DIRK de huisinge van Dirk Dirksen naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1716 245 273v
DIRKS, DIRK wijlen Dirk Dirksen mr. bakker Karremanstraat WZ 1728 247 124v
JONG, DIRK DIRKS bejaard vrijgezel Dirk Dirksen de Jong, burger verkoper Noorderhaven 12 1788 262 269r
DIRKS, DIRK Dirk Dirksen Mok, burger koper huis Noorderhaven ZZ de Jeneverboom 1662 238 126r
DIRKS, DIRK Dirk Dirksen Mok naastligger ten noorden Voorstraat 7a-oost 1668 239 132v
DIRKS, JAN Jan Dirksen mr. goudsmid koper huis Voorstraat 19 Dantzigt 1661 238 83r
DIRKS, JAN Jan Dirksen naastligger ten oosten Voorstraat 17 1664 238 239v
DIRKS, JAN de erfgenamen van Jan Dirksen metselaar verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1666 239 12ra
DIRKS, JAN Jan Dirksen mr. metselaar koper huis met schuurtje Gardenierstraat NZ 1701 244 117r
DIRKS, JAN Jan Dirksen mr. metselaar verkoper Gardenierstraat ZZ 1705 244 309v
DIRKS, JAN Jan Dirksen , c.u. mr. metselaar koper hof Wasbleek 1706 244 318r
DIRKS, JAN Jan Dirksen bleker naastligger ten westen Molenpad 1706 244 330v
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dirksen Roorda, burger mr. goudsmid koper huis met mede gebruik van de steeg Simon Stijlstraat 3 1663 238 179v
DIRKS, PIETER Pyter Dirksen , burger mr. scheepstimmerman verkoper Grote Kerkstraat 1695 243 155r
DIRKS, WILLEM de erfgenamen van Willem Dirksen brouwer verkoper Noorderhaven 17 1667 239 122v
DIRKS, WIEBE Wybe Dirksen , c.u. bewoner Voorstraat NZ 1701 244 351v
DIRKS, WIEBE Wybe Dirksen Voorstraat NZ 1702 244 351v
DIRKS, DOUWE Douwe Dirksz naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 31 1777 259 39r
DIRKS, AALTJE wijlen Aaltie Dirkx Karremanstraat OZ 1732 248 113r
DIRKS, AALTJE wijlen Aaltie Dirkx Karremanstraat OZ 1732 248 113r
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dirkx , burger schipper (wijd-) Lanen NZ 1709 245 77r
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dirkx , burger schipper (wijd-) Lanen NZ 1709 245 77r
BIERMA, SJOERD DIRKS wijlen Sjoerd Dirkx Bierma schipper (schuit-) Scheerstraat 11 1708 245 40v
DIRKS, WIEBREN Wybren Dirkx naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1648 236 38v
, DIRK Dirk Dirkxen mr. bakker verkoper van 1/4 Heiligeweg 28 1724 246 190v
, JAN wijlen Jan Dirkxen mr. zilversmid naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1687 242 171v
BROUWER, BEERT DIRKS Beert Dirkzen Brouwer, c.u. verkoper Zoutsloot NZ 1725 246 247r
DIRKS, AALTJE Aaltie Dirx , burger verkoper Nieuwstraat 52 1696 243 261r
DIRKS, AALTJE Aaltje Dirx Grote Kerkstraat NZ 1665 239 4ra
DIRKS, ABE Abbe Dirx naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied) 1660 238 63r
DIRKS, AAGJE Aeghje Dirx Schritsen NZ 1721 246 123v
DIRKS, AALTJE Aeltie Dirx Zuiderhaven ZZ 1659 237 188r
DIRKS, AALTJE Aeltie Dirx , burgerse Nieuwstraat 52 1685 242 76r
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijck Lanen ZZ 1675 240 21va
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijck Lanen NZ 1675 240 21va
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijck Grote Kerkstraat NZ 1675 240 21va
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijck Voorstraat 31 1675 240 21va
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijck onbekend 1675 240 21va
DIRKS, AGE Age Dirx verkoper en medecurator van Rapenburg ZZ 1729 247 274v
DIRKS, AGE vroedsman Age Dirx mr. bakker Schritsen 11 1729 247 284r
HOGENBOOM, AGE DIRKS Age Dirx Hogeboom mr. bakker verkoper Rommelhaven 1730 247 304r
DIRKS, AAKJE Ake Dirx Bildtpoort (gebied) 1699 243 397r
DIRKS, ALBERT de weduwe van Albert Dirx naastligger ten noorden Nieuwstraat 1667 239 92r
DIRKS, ANNE Anne Dirx schipper Noorderhaven 88west 1684 242 26v
DIRKS, ANTJE de gehuwde Antie Dirx verkoper van 1/3 Tiepelsteeg 1693 243 42r
DIRKS, ANTJE Antie Dirx Gardenierstraat ZZ 1695 243 171r
DIRKS, ANTJE Antie Dirx verkoper (Antie Dirxs is gehuwd met Michiel Jans - matroos ) Heiligeweg NZ 1701 244 132v
DIRKS, ANTJE Antie Dirx verkoper van 1/3 Grote Ossenmarkt NZ 1703 244 199v
DIRKS, ANTJE Antie Dirx Zoutsloot NZ 1731 248 51r
DIRKS, ANTJE Antie Dirx winkelier verkoper (voor haarzelf en als moeder en wettige voorstander over de kinderen) Schritsen 5 1731 248 56v
DIRKS, ANTJE Antje Dirx , burger Scheerstraat 6 1729 247 290r
DIRKS, ARJEN de mouterij en huis van wijlen Ariaen Dirx naastligger ten zuiden onbekend 1640 234 110r
DIRKS, ARJEN de mouterij en huis van wijlen Ariaen Dirx naastligger ten westen onbekend 1640 234 110r
DIRKS, ARJEN wijlen Ariaen Dirx Bildtstraat 13 1642 234 165v
DIRKS, ARJEN het onlangs verkochte huis van de weduwe en erfgenamen van Ariaen Dirx naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1642 234 167r
DIRKS, ARJAANTJE weduwe van Arien Dirx verpachter grond Droogstraat NZ 1657 237 131v
DIRKS, AUKJE Auckie Dirx Weverstraat 1670 240 16v
DIRKS, AUKE Auke Dirx koopman naastligger ten zuiden Brouwersstraat 19 1641 234 147v
DIRKS, AUKE Auke Dirx kistmaker naastligger ten oosten Zuiderhaven 45 1707 245 32v
DIRKS, AUKJE Aukjen Dirx Moriaanstraat 1725 246 234v
JORRITSMA, BAUKJE DIRKS Bauckien Dirx Jorritsma verkoper van 1/4 Noorderhaven 2 1733 248 241v
DIRKS, BEATRIX Beatrix Dirx kopers Voorstraat 61 1681 241 121r
BROUWER, BEREND DIRKS Beernt Dirx Brouwer winkelier koper huis en schuur Liemendijk 1731 248 51v
DIRKS, BEERT Beert Dirx brouwer koper huis Brouwersstraat 22 1729 247 246r
BROUWER, BEERT DIRKS Beert Dirx Brouwer naastligger ten noorden Brouwersstraat 24 1729 247 245r
DIRKS, LIJSBET Bettie Dirx verkoper Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r
DIRKS, LIJSBET Bettie Dirx verkoper Grote Kerkstraat 19 1695 243 146r
DIRKS, BOTE Botte Dirx naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 9 1706 245 1v
DIRKS, KASPER Casper Dirx mr. bontwever koper huis Romastraat 27 1733 248 238r
DIRKS, KASPER Casper Dirx naastligger ten westen Romastraat 25 1749 252 38r
DIRKS, KASPER Casper Dirx verkoper Romastraat 25 1749 252 38r
DIRKS, KLAAS Claas Dirx naastligger ten noorden Weeshuisstraat 5 1663 238 172r
DIRKS, KLAAS Claas Dirx , c.u. huurder achterboven Zuiderhaven 17 1745 251 64r
DIRKS, KLAAS Claas Dirx Bilkert naastligger ten zuiden Havenplein 20 1686 242 127r
FONTEIN, KLAAS DIRKS Claas Dirx Fontein Noorderhaven 99 1733 248 256v
DIRKS, KLAAS weduwe van Claes Dirx naastligger ten oosten 1657 237 138v
DIRKS, KLAAS Claes Dirx , c.u. koper huis, plaats en loods Havenplein ZZ 1662 238 156v
DIRKS, KLAAS Claes Dirx zakkendrager koper kamer Weverstraat NZ 1679 241 57v
DIRKS, KLAAS Claes Dirx huisman koper huis en tuin Wasbleek ZZ 1687 242 162v
DIRKS, KLAAS vrijgezel Claes Dirx verkoper van 1/3 Grote Ossenmarkt NZ 1703 244 199v
DIRKS, KLAAS volmacht Claes Dirx Brouwersstraat 17 1722 246 143v
DIRKS, KORNELIS de brouwerij van Cornelis Dirx naastligger ten zuiden William Boothstraat WZ 1640 234 119v
DIRKS, KORNELIS het his van Cornelis Dirx brouwer naastligger ten westen Scheerstraat 10 1651 236 159v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirx stoker naastligger ten noorden Brouwersstraat 20 1666 239 35r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirx verkoper Carl Visschersteeg WZ 1670 240 9v
DIRKS, KORNELIS de erven van Cornelis Dirx naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg OZ 1670 240 23v
DIRKS, KORNELIS de erven van Cornelis Dirx naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1675 240 168r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirx koper van 1/2 Kerkpoortstraat 1675 240 185v
DIRKS, KORNELIS wijlen Cornelis Dirx stoker naastligger ten zuiden Brouwersstraat WZ 1682 241 62va
DIRKS, KORNELIS de erven van Cornelis Dirx naastligger ten westen Brouwersstraat 20 1708 245 49v
DIRKS, KORNELIS de erven van Cornelis Dirx naastligger ten noorden Brouwersstraat 20 1708 245 49v
DIRKS, KORNELIS de erven van Cornelis Dirx naastligger ten westen Brouwersstraat 20 1708 245 56r
DIRKS, KORNELIS de erven van Cornelis Dirx naastligger ten noorden Brouwersstraat 20 1708 245 56r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirx naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1722 246 126r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirx naastligger ten zuiden Karremanstraat 1722 246 151r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirx winkelier koper huis Franekerpoort (gebied) 1731 247 382v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirx , burger verkoper Gardenierstraat NZ 1732 248 154r
DIRKS, DIRK Dirck Dirx verkoper Gardenierstraat 1671 240 44v
DIRKS, DIRK Dirck Dirx naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 7 1723 246 153v
DIRKS, DIRK Dirk Dirx wever naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1663 238 162v
DIRKS, DIRK Dirk Dirx eigenaar onbekend 1699 244 9r
DIRKS, DIRK Dirk Dirx naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ 1730 247 361r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirx verkoper Zuiderhaven ZZ 1674 240 150v
DIRKS, DOUWE Douwe Dirx , n.u. houtmolenaar naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg OZ 1693 243 44v
DIRKS, DOUWE Douwe Dirx Vijverstraat 1699 244 12v
DIRKS, DOUWE Douwe Dirx Vijverstraat 1699 244 12v
DIRKS, EELKJE eelck Dirx , burger Zoutsloot NZ 1671 240 66r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelco Dirx Wildschut koopman verkoper (zelf eigenaar voor ? deel) Noordijs 1 1731 248 36r
DIRKS, EELKE Eelke Dirx koopman naastligger ten westen Voorstraat ZZ 1729 247 279r
DIRKS, EELKE Eelke Dirx fabrikant en koopman naastligger ten oosten Voorstraat 52west 1730 247 353r
DIRKS, EELKE Eelke Dirx fabrikant en koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 52west 1730 247 353r
DIRKS, EELKE Eelke Dirx fabrikant en koopman verkoper Voorstraat 52west 1730 247 353r
DIRKS, Eertie Dirx Brouwersstraat WZ 1641 234 125r
DIRKS, FOKKE Focke Dirx , burger schipper (groot-) koper huis Heiligeweg 5 1674 240 149r
DIRKS, FOKKE Focke Dirx naastligger ten oosten Heiligeweg 3 1699 244 13v
DIRKS, FOKJE Fockjen Dirx verkoper van 1/3 Tiepelsteeg 1693 243 42r
JORRITSMA, FOEKE DIRKS wijlen Foeke Dirx Jorritsma Noorderhaven 2 1733 248 241v
JORRITSMA, FOEKE DIRKS Foeke Dirx Jorritsma, burger Kleine Bredeplaats 11 1733 248 246r
DIRKS, FOPPE het huis de Morgenster Foppe Dirx , burger korenmeter koper huis Lanen 85 de Morgenster 1733 248 248r
DIRKS, FOPPE Foppe Dirx winkelier verkoper Lanen 85 1751 252 114r
DIRKS, FRANS Oud burgemeester Frans Dirx , c.u. verkoper Achterstraat 1651 236 169v
DIRKS, FRANS de erfgenamen van burgemeester Frans Dirx naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 20 1664 238 205r
DIRKS, FROUKJE Froukjen Dirx Voorstraat 68 1708 245 67v
BIERMA, FROUKJE DIRKS Froukjen Dirx Bierma Voorstraat NZ 1707 245 34r
BIERMA, FROUKJE DIRKS Froukjen Dirx Bierma Schoolsteeg 1707 245 35v
BIERMA, FROUKJE DIRKS Froukjen Dirx Bierma Schoolsteeg 1707 245 36r
DIRKS, GATSKE Gatscke Dirx , burger Vismarkt 1 1666 239 44r
DIRKS, GATSKE Gatske Dirx verkopers Hofstraat 1682 241 189v
DIRKS, GATSKE Gatske Dirx verkoper Grote Kerkstraat 37 1685 242 63r
DIRKS, GEERTJE Geertie Dirx Drie Roemerssteeg OZ 1738 249 225r
DIRKS, GEESKE Geeske Dirx verkoper Grote Kerkstraat 19 1695 243 146r
DIRKS, GEESKE Geiske Dirx verkoper Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r
DIRKS, GERBEN Gerben Dirx , vrijgezel Zuiderhaven ZZ 1674 240 150v
DIRKS, GRIETJE Grietie Dirx Vijver 10 1749 252 12v
DIRKS, GRIETJE Grijtie Dirx verkoper van 1/4 Zuiderstraat 1724 246 190r
DIRKS, GRIETJE Grytie Dirx verkoper van 1/4 Heiligeweg 28 1724 246 190v
DIRKS, HANS Hans Dirx Boorder, burger huistimmerman verkoper Achterstraat NZ 1684 242 21r
DIRKS, HANS Hans Dirx Boorder, burger scheepstimmerman verkoper Karremanstraat 1685 242 71v
DIRKS, HANS de woning van Hans Dirx Pottie verpachter grond Romastraat ZZ 1670 239 218v
DIRKS, HAIE Haye Dirx koper huis Rozengracht 27 1641 234 143v
DIRKS, HERE Heere Dirx verkoper Liemendijk NZ 1706 244 315v
DIRKS, HERE Heere Dirx , burger schipper (schuit-) verkoper van 1/2 Zuiderhaven 45 1707 245 32v
DIRKS, HERE Heere Dirx , burger huistimmerman koper van 1/2 + 5/7 van 1/2 huis Lanen NZ 1708 245 51v
DIRKS, HERE Heere Dirx naastligger ten zuiden Lanen 1728 247 199r
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dirx , c.u. bakker koper huis en achterwoning Karremanstraat WZ 1664 238 218v
DIRKS, HENDRIK Hendrik Dirx bakker verkoper Karremanstraat 20 1670 240 15r
DIRKS, HENDRIK Hendrik Dirx verkoper Spekmarkt 2 1721 246 96r
DIRKS, HENDRIK Hendrik Dirx metselaar koper huis Lanen NZ 1721 246 108r
DIRKS, HENDRIKJE de weduwe van Hendrik Dirx naastligger ten westen Lanen 46 1729 247 259v
DIRKS, HINNE een gemeene uitgang naar de verkochte kamers van Henne Dirx Kerkpoortstraat OZ 1672 240 12va
DIRKS, HEPKE Hepke Dirx , c.u. schipper (wijd-) naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1701 244 101r
DIRKS, HEPKE Hepke Dirx schipper (wijd-) verkoper Droogstraat ZZ 1701 244 101r
DIRKS, HERE Here Dirx naastligger ten oosten Lanen NZ 1721 246 108r
DIRKS, HERE Here Dirx naastligger ten noorden Lanen NZ 1721 246 108r
DIRKS, de weduwe van Heyltie Arien Dirx verpachter grond Zoutsloot NZ 1672 240 76v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirx koster van de Westerkerk verkoper van 1/2 Noorderhaven 19 1728 247 206v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirx mr. schoenmaker, koster kleine kerk verkoper van 7/24 Rapenburg ZZ 1729 247 274v
DIRKS, HILLEBRAND koster Kleine Kerk Hilbrand Dirx mr. schoenmaker koper van 1/2 Schritsen 11 1729 247 284r
HILLEBRANDS, HILLEBRAND DIRKS Oud burgemr.en secretaris der boelgoederen binnen Harlingen here Hillebrant Dirx Hillebrants verkoper Grote Kerkstraat ZZ 1650 236 142v
DIRKS, HILTJE Hiltje Dirx Grote Kerkstraat 39 1706 244 324av
DIRKS, HINKE Hincke Dirx verkoper van 1/3 Tiepelsteeg 1693 243 42r
DIRKS, HINNE hopman Hinne Dirx naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1641 234 144v
DIRKS, HOMME Homme Dirx naastligger ten oosten Vijverstraat ZZ 1672 240 16ra
DIRKS, HUGO Hugen Dirx mr. panbakker koper huis Noorderhaven 38 1695 243 179r
PETTINGA, HIELKE DIRKS Hylcke Dirx Pettinga Lanen ZZ 1696 243 211v
SJAARDA, HIELKJE DIRKS Hylckjen Dirx Sjaerda, burger Grote Bredeplaats 17 1695 243 141r
DIRKS, IEME Ieme Dirx , c.u. verkoper Rommelhaven 15 1650 236 122r
DIRKS, IJSBRAND IJsbrand Dirx verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r
DIRKS, IJSBRAND IJsbrand Dirx , e.a. naastligger ten westen Grote Kerkstraat 19 1695 243 146r
DIRKS, IJSBRAND IJsbrand Dirx verkoper Grote Kerkstraat 19 1695 243 146r
DIRKS, IJSBRAND IJsbrandt Dirx mr. smid Rapenburg 1684 242 37v
DIRKS, IJSBRAND IJsbrandt Dirx zoon en erfgenaam van zijn ouders Zuiderhaven ZZ 1687 242 194v
DIRKS, IETJE Itie Dirx verkoper Voorstraat 14 1642 234 175r
DIRKS, JAKOBJE de weduwe van Jacob Dirx naastligger ten zuiden Nieuwstraat 64 1705 244 306r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx naastligger ten noorden Heiligeweg 26 1721 246 93v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx mr. bakker naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1723 246 185r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx , burger mr. bakker verkoper Grote Kerkstraat 23 1727 247 26v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx , burger verkoper Karremanstraat OZ 1728 247 142v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx naastligger ten oosten Noorderhaven 71 1728 247 146r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx mr. bakker verkoper Bildtpoort (gebied) 1729 247 257v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx mr. bakker naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1730 247 307r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx , c.u.; burger koper huis Romastraat 27 1732 248 72v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx koster van de Grote Kerk verkoper Romastraat 27 1733 248 238r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx verkoper Heiligeweg 25 1733 248 239r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx koster van de Grote Kerk koper 2 huizen of kamers Weverstraat 1733 248 258v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx , burger mr. bakker verkoper Bildtstraat WZ 1734 248 298r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx koster koper huis Grote Kerkstraat 33 1734 248 317r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx schipper verkoper van 1/4 en Droogstraat 1738 249 229r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx koster en gezworen makelaar (houder van het Reversaalbrief van deze woning) Romastraat 25 1749 252 38r
DIRKS, JAN Jan Dirx verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r
DIRKS, JAN Jan Dirx metselaar naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r
DIRKS, JAN Jan Dirx naastligger ten noorden Schritsen ZZ 1641 234 126v
DIRKS, JAN de erfgenamen van Jan Dirx verpachter grond Lammert Warndersteeg 8 1641 234 149r
DIRKS, JAN Jan Dirx , burger zakkendrager koper twee kamers Romastraat 1651 236 170v
DIRKS, JAN de kamer van Jan Dirx naastligger ten zuiden (Roorda: zie akte: 0239-0085R) Voorstraat 58 1667 239 84v
DIRKS, JAN Jan Dirx goudsmid koper hof, prieel, bomen en planten Liemendijk 1671 240 37r
DIRKS, JAN Jan Dirx stuurman naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1671 240 63r
DIRKS, JAN Jan Dirx mr. goudsmid naastligger ten oosten Voorstraat NZ 1675 240 183r
DIRKS, JAN vrijgezel Jan Dirx koper huis (Plus 2 zilveren ducatons) Kerkpoortstraat 1699 243 402r
DIRKS, JAN wijlen Jan Dirx Rozengracht 40 1699 244 8v
DIRKS, JAN Jan Dirx naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1702 244 145v
DIRKS, JAN Jan Dirx metselaar naastligger ten westen Lanen 42 1707 245 33v
DIRKS, JAN Jan Dirx verkoper Kerkpoortstraat 1718 246 26r
DIRKS, JAN Jan Dirx verkoper Spekmarkt 2 1721 246 96r
DIRKS, JAN Jan Dirx naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1721 246 110v
DIRKS, JAN Jan Dirx huurder Weeshuisstraat 1731 248 52v
DIRKS, JAN Jan Dirx mr. metselaar naastligger ten westen Lanen 21 1734 248 319v
KUIK, JAN DIRKS Jan Dirx Cuik naastligger ten westen Franekereind NZ 1708 245 63r
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dirx Roorda mr. goudsmid huis Noorderhaven 44 1674 240 164v
ROORDA, JAN DIRKS de erven van Jan Dirx Roorda naastligger ten westen Liemendijk 1710 245 116r
DIRKS, JANKE Jank Dirx Rapenburg ZZ 1727 247 58v
BIERMA, JANKE DIRKS Janke Dirx Bierma Voorstraat 30 1687 242 185r
BIERMA, JANKE DIRKS Janke Dirx Bierma Voorstraat NZ 1707 245 34r
BIERMA, JANKE DIRKS Janke Dirx Bierma Schoolsteeg 1707 245 35v
BIERMA, JANKE DIRKS Janke Dirx Bierma Schoolsteeg 1707 245 36r
BIERMA, JANKE DIRKS Janke Dirx Bierma verkoper Schritsen NZ 1720 246 68r
DIRKS, JELTJE Jeltie Dirx Bildtpoort (gebied) 1670 239 216r
DIRKS, IETJE Jidtie Dirx naastligger ten westen Noorderhaven 1 1719 246 49v
DIRKS, JOCHEM Jochum Dirx naastligger ten oosten Zoutsloot 30 1641 234 132r
DIRKS, JOCHEM Jochum Dirx , burger koopman verpachter grond Weverstraat 1650 236 136v
DIRKS, JOCHEM Jochum Dirx , burger koopman verkoper Weverstraat 1650 236 136v
DIRKS, JOCHEM Jochum Dirx koopman verkoper Franekereind 19 1651 236 149v
DIRKS, JOCHEM Jochum Dirx verkoper voor de 1/2 ten zuiden van Harlingen 1651 236 165r
DIRKS, JOCHEM wijlen gemeensman Jochum Dirx Grote Kerkstraat NZ 1667 239 100v
DIRKS, JOOST Joost Dirx kuiper verkoper Hoogstraat 1684 242 20r
DIRKS, JOB Jop Dirx Mede stadsmakelaar en mr. gortmaker koper huis met een gorthuis daarachter Kleine Bredeplaats WZ 1674 240 157r
DIRKS, JOB Jop Dirx gortmaker en makelaar naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 14 1675 240 201r
DIRKS, JOB Jop Dirx gortmaker en makelaar naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 14 1675 240 201r
DIRKS, JOB de gortmakerij van Jop Dirx gortmaker en makelaar naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 14 1675 240 201r
DIRKS, LAAS Laes Dirx , burger verkoper Nieuwstraat 52 1696 243 261r
DIRKS, LAMMERT Lambert Dirx verkoper Droogstraat ZZ 1719 246 37r
DIRKS, LEENDERT Leendert Dirx Hofstraat ZZ 1693 243 39r
DIRKS, LIEUWE wijlen Lieuwe Dirx slachter Bildtpoort (gebied) 1672 240 100v
DIRKS, LIEUWE wijlen Lieuwe Dirx slachter Bildtpoort (gebied) 1672 240 100v
DIRKS, LIEUWE wijlen Lieuwe Dirx Hofstraat ZZ 1673 240 117v
DIRKS, LIEUWE wijlen Lieuwe Dirx slager onbekend 1674 240 155r
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirx metselaar koper huis Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirx , c.u. huurder boven Brouwersstraat 21 1745 251 57r
DIRKS, LIJSBET Lijsbet Dirx , burger Weverstraat NZ 1707 245 22r
DIRKS, LIJSBET Lijsbeth Dirx huurder Vijverstraat NZ 1699 244 11r
DIRKS, LIEUWE de weduwe van Liuwe Dirx slachter naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1670 239 217v
DIRKS, LOURENS Lourens Dirx Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
DIRKS, LOURENS Lourens Dirx Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
DIRKS, LOURENS Lourens Dirx Vijverstraat NZ 1640 234 117v
DIRKS, LOURENS Lourens Dirx Vijverstraat NZ 1640 234 117v
DIRKS, LOURENS Lourens Dirx koper huis Noorderhaven NZ 1642 234 166v
ZANDSTRA, MARIA DIRKS Marijke Dirx Zanstra, burger Karremanstraat OZ 1728 247 142v
DIRKS, MARTEN bewoner tot 12/5 1726 Marten Dirx naastligger ten noorden Spinstraat 1726 246 254r
DIRKS, MARTEN Martien Dirx , c.m. verkoper Liemendijk NZ 1706 244 315v
DIRKS, MARTJEN Martjen Dirx verkoper van 1/2 Zuiderhaven 45 1707 245 32v
DIRKS, MARTJEN kinderen wijlen Martjen Dirx verkoper van 1/6 Rapenburg ZZ 1729 247 274v
DIRKS, MARTJEN Martjen Dirx verkoper van 1/6 Schritsen 11 1729 247 284r
DIRKS, MAAIKE Mayke Dirx Noorderhaven 88west 1684 242 26v
DIRKS, MAAIKE Mayke Dirx Lanen 43 1701 244 104r
DIRKS, MEINTJE Mein Dirx winkelierse verkoper Noorderhaven NZ 1709 245 79v
DIRKS, MEINTJE Meyn Dirx Zuiderhaven ZZ 1674 240 159v
DIRKS, MEINTJE Meyn Dirx verkoper Havenplein ZZ 1684 242 56r
DIRKS, NEELTJE de erfgenamen van Neeltie Dirx Hoogstraat 1641 234 157v
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirx verkoper Liemendijk 1684 242 24v
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirx Vioolsteeg 1695 243 154r
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirx Hofstraat 16 1698 243 363r
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirx naastligger ten noorden Lanen 23 1700 244 75r
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirx onbekend 1702 244 187r
ROORDA, NEELTJE DIRKS Neeltje Dirx Roorda ten noorden van Harlingen 1702 244 179r
DIRKS, NIESKE Nieske Dirx Vijverstraat ZZ 1641 234 133v
DIRKS, NIESKE Nieske Dirx Lanen 87 1676 240 235v
DIRKS, PIETER als bewoner Pieter Dirx naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
DIRKS, PIETER Pieter Dirx verkoper Grote Bredeplaats 2 1679 241 50v
DIRKS, PIETER de stallinge van Pieter Dirx naastligger ten westen Hoogstraat NZ 1709 245 77v
DIRKS, PIETER Pieter Dirx naastligger ten westen Schritsen 8 1710 245 108r
DIRKS, PIETER Pieter Dirx , burger koopman verkoper Kruisstraat 8 1728 247 105r
DIRKS, PIETER Pieter Dirx naastligger ten oosten Lanen 89 1731 248 49r
DIRKS, PIETER huis gekocht door Pieter Dirx naastligger ten zuiden Lanen 89 het Blauw Lam 1731 248 49r
DIRKS, PIETER Pieter Dirx Moxma mr. chirurgijn verkoper voor hem zelf, en last hebbende van Noorderhaven 48 1680 241 73r
DIRKS, POPPE Poppe Dirx mr. bakker verkoper van 5/6 Voorstraat 85 1702 244 147v
DIRKS, POPPE Poppe Dirx mr. bakker verkoper van 2/6 Ooievaarsteeg 1702 244 153v
DIRKS, POPPE Poppe Dirx , burger mr. bakker verkoper Brouwersstraat 20 1708 245 56r
DIRKS, POPPE Poppe Dirx naastligger ten westen Voorstraat 90 1720 246 70r
DIRKS, POPPE Poppe Dirx mr. bakker koper tuin +zomerhuis Molenpad 1722 246 135v
DIRKS, POPPE Poppe Dirx mr. bakker koper huis CA+losse goederen Brouwersstraat WZ 1725 246 223r
DIRKS, PIETER Pyter Dirx , burger turfdrager koper huis Grote Kerkstraat 2 1728 247 213v
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper Franekereind 26 1680 241 25ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra