Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Het einde komt in zicht; in vier jaar zijn meer dan negenduizend akten verwerkt tot leesbare, doorzoekbare en sorteerbare informatie.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ba  Be  Bi  Bo  Bu  By  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
SCHELLINGWOU, F. B. de weduwe van F. B. Schellingwouw naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1782 260 284r
SCHELLINGWOU, F. B. de weduwe van F. B. Schellingwouw naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1782 260 284r
IJSENBEEK, THOMAS B. Thomas B. IJzenbeek koopman Lanen 28 1774 258 168v
BERENDS, ANTJE Antje Baarends Karremanstraat WZ 1778 259 155r
BERENDS, BEREND Barend Baarends , c.u. huurder Anjelierstraat ZZ 1796 264 345r
BERENDS, LIJSBET Lijsbeth Baarends Spekmarkt 4 1796 265 8v
BERENDS, CHRISTINA Christina Baarnds Hofstraat NZ 1776 259 2v
BAARTES, TJEPKE wijlen Tiepke Baarts onbekend 1648 236 45v
, JAN Jan Baenties naastligger ten westen Karremanstraat 1685 242 100r
, HARMEN de weduwe van mr. Harmen Baents? verkoper Schoolsteeg WZ 1657 237 128v
, WILLEM de ingang van de hof van vroedsman Willem Baerd naastligger ten oosten Hofstraat 1756 254 20v
, WILLEM hof van Willem Baerd naastligger ten zuiden Hofstraat 1756 254 20v
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Baerend van Wijdenbrug ritmeester van een compagnie huzaren onder het korps van Spinstraat 7 1786 262 72v
BERENDS, WILLEM Willem Baerents Deersma verkoper Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r
, BEREND Barent Baerentsen bontwever koper huis Heiligeweg 26 1721 246 93v
, BEREND Barent Baerentsen* bontwever naastligger ten westen Heiligeweg 28 1724 246 190v
, BEREND Berent Baerentsen* bontwever naastligger ten westen Heiligeweg 28 1724 246 202r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Baerns , burger goedvrou koper kamer en lege plaats Brouwersstraat 1660 238 59r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Baerns , burger goedvrou naastligger ten noorden Brouwersstraat 1660 238 59r
BERENDS, BEREND Barent Baernts mr. bontwever verkoper Heiligeweg 26 1729 247 248v
, JILLES Jilles Baertsen naastligger ten oosten Rozenstraat 1648 236 28v
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltes Kannegieter nagelaten kind van Voorstraat 64 1682 241 51ra
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltes zakkendrager naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg OZ 1685 242 80v
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltes wever naastligger ten oosten Weverstraat NZ 1700 244 78v
BALTES, JOHANNES Johannes Baltes verkoper Steenhouwersstraat 2 1727 247 2r
BALTES, JOHANNES Johannis Baltes , burger koper molen onbekend de Bildtpoortsmolen 1737 249 178v
BALTES, ENGELTJE Engeltie Balthus , burger Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r
BALTES, JOHANNES wijlen Johannes Balthus mr. molenaar Bildtstraat 2 1747 251 175v
, SEERP de erven van Seerp Balties naastligger ten oosten Hoogstraat NZ 1687 242 176v
BALTES, AALTJE Aeltie Baltus naastligger ten noorden Peterseliestraat 1648 236 34r
BALTES, ENGELTJE Engeltje Baltus Steenhouwersstraat 2 1732 248 86r
BALTES, GERRIT Gerrit Baltus naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1723 246 185r
BALTES, GERRIT Gerrit Baltus molenaar koper van 1/2 7/18 molen De Noordermolen (wind, rogge, boekweit molen) Grachtswalplein 1729 247 263v
BALTES, GERRIT Gerrit Baltus molenaar naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1737 249 160r
BALTES, GERRIT Gerryt Baltus molenaar koper van 1/8 Rapenburg 1729 247 269v
BALTES, GERRIT Gerryt Baltus molenaar koper van 1/8 Weverstraat 1729 247 270v
BALTES, GERRIT Gerryt Baltus , burger mr. molenaar verkoper Zuiderpoort (gebied) 1738 249 263v
BALTES, GRIETJE Grietie Baltus huurder Weeshuisstraat 1693 243 40r
STERK, GRIETJE BALTES Grietie Baltus Sterk naastligger ten oosten Noorderhaven 48 1738 249 345v
BALTES, GRIETJE Gryttie Baltus Oosterkeetstraat 1701 244 100v
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltus Cannegieter verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltus Cannegieter verkoper van 1/2 Heiligeweg NZ 1676 240 31va
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltus Cannegieter verkoper van 1/4 Heiligeweg NZ 1676 240 33ra
BALTES, HENDRIK Hendrick Baltus , c.u. koper huis of woning Carl Visschersteeg 1675 240 168r
BALTES, HENDRIK Hendrick Baltus , burger koper 2 grote kamers Weverstraat 1695 243 125v
BALTES, HENDRIK Hendrick Baltus naastligger ten oosten Weverstraat 1695 243 126r
BALTES, HENDRIK wijlen Hendrick Baltus Gardenierstraat ZZ 1711 245 142v
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus varenspersoon verkoper van 2/3 van 1/4 Steenhouwersstraat 2 1732 248 86r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus varenspersoon koper huis Gardenierstraat ZZ 1735 249 103r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus varensgezel koper huis Grote Ossenmarkt 10 1739 250 66r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus , c.u. matroos huurder Lanen 93 1740 250 90r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus naastligger ten noorden Zuiderhaven 43 1743 251 26r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus naastligger ten noorden Zuiderhaven 45 1743 251 28r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 8 1745 251 108r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus varensgezel verkoper Gardenierstraat ZZ 1756 253 258r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus naastligger ten noorden Zuiderhaven 45 1775 258 237r
BALTES, HENDRIK bejaard burger Hendrik Baltus verkoper Grote Ossenmarkt 10 1777 259 84r
BALTES, JANKE w Janke Baltus onbekend 1687 242 211v
BALTES, JOHANNES Johann Baltus naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1764 256 79v
BALTES, JOHANNES wijlen Johannes Baltus molenaar ? onbekend 1742 250 234r
BALTES, JOHANNES Johannes Baltus koper huis en tuintje Zoutsloot NZ 1749 251 252r
BALTES, JOHANNES Johannes Baltus , burger ruilebuiter verkoper Grote Kerkstraat 5 1750 252 52v
BALTES, JOHANNES Johannes Baltus naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1750 252 96r
BALTES, JOHANNES Johannes Baltus naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1759 254 236v
BALTES, JOHANNES Johannes Baltus naastligger ten oosten Zoutsloot 1762 255 173v
BALTES, JOHANNES Johannes Baltus verkoper Zoutsloot NZ 1767 257 24r
BALTES, JOHANNES Johannis Baltus naastligger ten noorden Bildtstraat 4 1737 249 205v
BALTES, TJITSKE Tjietske Baltus verkoper Noorderhaven 50 1756 253 257r
MIDDACHTEN, GERRIT BANIERS Gerrit Banier Middachten Bildtstraat WZ 1666 239 10va
BANIERS, GERRIT Gerrit Baniers verkoper van 1/3 Vijver 2 1663 238 172v
BANIERS, Gerrjt Baniers naastligger ten zuiden Bildtstraat 12 1680 241 111v
MIDDACHTEN, GERRIT BANIERS Gerryt Baniers Middachten verkoper Bildtstraat WZ 1680 241 116v
MIDDACHTEN, GERRIT BANIERS Gerryt Baniers Middachten naastligger ten westen Lanen 44 1685 242 70v
BANIERS, LIEUWE Lieuwe Baniers zeevarend persoon Achterstraat NZ 1767 256 268v
BANIERS, LIEUWE de weduwe van Lieuwe Baniers huurder boven Droogstraat 59 1768 257 72r
ADMIRAAL, PIETER BANIERS Pieter Baniers Admiraal mr. wolspinner verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1761 255 48v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers Zuiderhaven NZ 1640 234 120v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers Schritsen NZ 1640 234 120v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers Zuiderhaven NZ 1640 234 120v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers Zuiderhaven NZ 1640 234 120v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
BANIERS, STOFFEL de kamers van Stoffel Baniers naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
BANIERS, STOFFEL huis en hof van Stoffel Baniers naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1641 234 154r
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers verkoper Zuiderhaven 18 1646 235 204v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers , c.u. huurder Bildtstraat 21 1646 235 211r
BANIERS, STOFFEL de erven van Stoffel Baniers verkoper Nieuwstraat 1651 236 158v
BANIERS, SIETSE Sytze Baniers naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat OZ 1760 254 257v
BANIERS, IEMKJE Ymkje Baniers Drie Roemerssteeg 3 1789 263 113v
, Stoffel Banners Bildtstraat 16 1647 235 246r
BANIERS, STOFFEL Stoffel Banniers verkoper Nieuwstraat 40 1646 235 207r
BERENDS, BEREND Barend Barends bontwever koper kamer Tiepelsteeg 1721 246 115r
BERENDS, BEREND Barend Barends naastligger ten westen Tiepelsteeg 1721 246 115r
BERENDS, BEREND Barend Barends , c.u. huurder benedenhuis Hofstraat 33 1790 263 276v
BERENDS, BAUKE Bauke Barends naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1774 258 140v
BERENDS, LIJSBET Lijsbert Barends Spekmarkt 4 1789 263 154r
BERENDS, LIJSBET Lijsbeth Barends Karremanstraat WZ 1772 258 51v
BERENDS, PIETER Pieter Barends Embdenaar verkoper Steenhouwersstraat 3 1799 265 159r
BERENDS, PIETER Pieter Barends Embdenaar verkoper Steenhouwersstraat 4 1799 265 160r
BERENDS, PIETER Pieter Barends Embdenaar verkoper Liemendijk ZZ 1799 265 161v
BERENDS, PIETER Pieter Barends Embdenaar verkoper Schritsen 60 1799 265 166v
BERENDS, PIETER Pieter Barends Embdenaar commies verkoper Heiligeweg 52 1809 268 191v
BERENDS, WILLEM Willem Barends schipper op Amsterdam en koopman (veer-) koper huis Grote Bredeplaats 17 1753 253 77v
BERENDS, BEREND Baarnt Barents , c.u. bontwever koper 2 grote kamers Kerkpad 1 1718 246 3v
BERENDS, BEREND Barent Barents bontwever koper huis Zoutsloot 1724 246 195r
BERENDS, BEREND Barent Barents mr. bontwever naastligger ten westen Rapenburg 1740 250 126v
BERENDS, DIRK Dirck Barents verkoper van 1/3 Voorstraat 48 1721 246 100v
BERENDS, DJURRE Djurre Barents verkoper van 1/3 Voorstraat 48 1721 246 100v
BERENDS, GEESKE Geeske Barents Rapenburg 1740 250 126v
BERENDS, HARMKE Harmina Barents verkoper Hofstraat NZ 1718 246 33r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Barents Hartochvelt oud boekverkoper verkoper 't Poortje 3 1659 237 218v
BERENDS, JAN Jan Barents Middelaer Brouwersstraat 9 1677 240 268r
BERENDS, PIETER Pyter Barents verkoper van 1/3 Voorstraat 48 1721 246 100v
BERENDS, WILLEM Willem Barents naastligger ten westen Grote Bredeplaats 19 1755 253 218v
BERENDS, WILLEM wijlen Willem Barents Grote Bredeplaats 17 1764 256 58v
BERENDS, WILLEMKE Willemtie Barents , burger Zuiderhaven ZZ 1669 239 214r
ALPHEN, BEREND BERENDS Barent Barentsen Alphes verkoper Kerkpoortstraat 1725 246 242r
BARTELDS, BOTE wijlen Bote Barteles Rozengracht 1785 262 49v
BARTELDS, BOTE wijlen Bote Barteles Spekmarkt 2 1786 262 82r
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Barteles schipper op Amsterdam (beurt-) koper huis Zeilmakersstraat 3 1810 269 31r
BARTELDS, GRIETJE Grietje Barteles Spekmarkt 2 1786 262 82r
BARTELDS, IETJE Ytje Barteles Bildtstraat 21 1794 264 196v
BARTELDS, AAFKE Aefke Bartels Heiligeweg 26 1729 247 248v
BARTELDS, AALTJE Aeltie Bartels Franekereind 19 1667 239 113v
BARTELDS, ANTJE Antie Bartels naastligger ten zuiden Kerkpoort (gebied) 1660 238 63r
BARTELDS, ANTJE Antje Bartels Noordijs 1 1758 254 171v
BARTELDS, ANTJE Antje Bartels Noordijs 1 1763 256 15v
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmerman Gardenierstraat 2 1752 253 9v
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmerman koper huis Lanen 81 1752 253 18r
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmerman Romastraat ZZ 1752 253 19v
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmerman Romastraat 1 1752 253 21r
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmerman Gardenierstraat ZZ 1752 253 29v
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmerman verkoper Lanen 81 1756 253 251r
BARTELDS, BOTE wijlen Bote Bartels Heiligeweg ZZ 1786 262 61v
BARTELDS, KASPER Casper Bartels Schritsen NZ 1729 247 286v
BARTELDS, KLAAS Claes Bartels erfgenaam en verkoper Hofstraat 1681 241 155v
BARTELDS, KLAAS Claes Bartels schuitevaarder verkoper Hondenstraat 14 1684 242 16r
BARTELDS, KLAAS Claes Bartels schuitvaarder Sint Odolphisteeg OZ 1689 242 272r
BARTELDS, KLEIS de kamer van Cleis Bartels naastligger ten zuiden Zuiderhaven 57 1640 234 107r
BARTELDS, KLEIS Cleis Bartels , burger c.u. verkoper Zuiderhaven 57 1640 234 107r
BARTELDS, KLEIS Cleis Bartels , c.s. naastligger ten westen Schritsen ZZ 1641 234 126v
LANTING, KLEIS BARTELDS Cleis Bartels Lanting, burger rentmeester koper 1) pan en estrikwerk en 2) een estrikwerk met 2 huizen, schuren, wagenhuis en pa Zoutsloot 86 1740 250 99r
BARTELDS, Cleyes Bartels , burger koper huis en schuur Lanen NZ 1647 235 262r
BARTELDS, kopers Cleyes Bartels naastligger ten westen Lanen NZ 1647 235 262r
BARTELDS, Cleyes Bartels koper 5 pms land ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Bartels schipper (schuit-) koper huis en tuintje Ooievaarsteeg 7 1792 264 19v
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Bartels naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 9 1809 268 325r
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Bartels naastligger ten zuiden Plantsoen 4 1810 269 13v
BARTELDS, DIRK Dirk Bartels naastligger ten zuiden Brouwersstraat 13 1768 257 38r
BARTELDS, DOETJE Doetie Bartels , burger verkoper Vijverstraat NZ 1695 243 120v
BARTELDS, DOETJE Doetje Bartels Franekereind 23west 1689 242 262v
BARTELDS, GEESKE Geeske Bartels Zoutsloot 1674 240 166v
BARTELDS, HAANTJE Haantje Bartels huurder onbekend 1775 258 203v
BARTELDS, HIELKJE Hijcke Bartels verkoper onbekend 1721 246 112v
BARTELDS, HIELKJE Hyke Bartels Heiligeweg NZ 1717 245 287r
BARTELDS, IEME Ieme Bartels verkoper Kerkpoortstraat NZ 1666 239 56v
BARTELDS, Imck Bartels naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1671 240 59v
BARTELDS, IEMKJE Imk Bartels , burger koper huis Wortelstraat ZZ 1665 239 11r
BARTELDS, IEMKJE Impk Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot 1668 239 167v
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1670 239 216r
BARTELDS, JAN Jan Bartels hovenier koper hof, stenen zomerhuis en galerij onbekend 1768 257 88r
BARTELDS, JAN Jan Bartels hovenier verkoper van 1/4 Liemendijk NZ 1769 257 102r
BARTELDS, JAN Jan Bartels hovenier naastligger ten oosten Weverstraat 1769 257 127v
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Franekereind 25 1772 258 61r
BARTELDS, JAN Jan Bartels mr. hovenier naastligger ten oosten Weverstraat 1775 258 200v
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten oosten Weverstraat 1778 259 107r
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Franekereind NZ 1778 259 127v
BARTELDS, JAN Jan Bartels mr. hovenier geniaarde koper Sint Jacobstraat 14 1781 260 71v
BARTELDS, JAN Jan Bartels mr. hovenier eerdere onderhandse koper Sint Jacobstraat 14 1781 260 148r
BARTELDS, JAN Jan Bartels , burger hovenier koper huis Kerkpoortstraat 1782 261 1r
BARTELDS, JAN Jan Bartels , burger hovenier koper tuin, kamer en galerij Kerkpoortstraat 1782 261 1r
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Franekereind 25 1783 261 16r
BARTELDS, JAN wijlen Jan Bartels mr. hovenier Weverstraat ZZ 1789 263 375r
BARTELDS, JAN de erven van Jan Bartels naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1790 263 379r
BARTELDS, JAN de erven van Jan Bartels naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1790 263 379r
KOK, JAN BARTELDS het huis waar Salomons Tempel uithangt van Jan Bartels Cocq naastligger ten oosten Bildtstraat 1 Salomon tempel 1669 239 205v
KOK, JAN BARTELDS Jan Bartels Cocq naastligger ten oosten Bildtstraat 1 1680 241 76v
BARTELDS, JAN Jan Bartels Coq, c.u. commandeur koper huis Bildtpoort (gebied) 1663 238 166v
BARTELDS, JANKE Jancke Bartels , burgerse verkopers Kerkpoort (gebied) 1680 241 62v
BARTELDS, JANKE meerderjarige dochter Janke Bartels verkoper van 1/4 Liemendijk NZ 1769 257 102r
BARTELDS, JANKE Janke Bartels verkoper Sint Jacobstraat 16 1772 258 30v
BARTELDS, JENTJE Janke Bartels naastligger ten oosten Klaverbladstraat 1 1783 261 126v
BARTELDS, JANKE Janke Bartels Voorstraat 30 1785 262 40r
BARTELDS, JANKE Janke Bartels kopers Hoogstraat NZ 1786 262 64r
BARTELDS, JETSKE Jetske Bartels Noorderhaven 102 1727 246 304v
BARTELDS, JETSKE Jetske Bartels Noorderhaven 102 1727 246 304v
BARTELDS, JETSKE Jetske Bartels Noorderhaven 114 1731 248 55r
BARTELDS, JETSKE Jetske Bartels Weverstraat 1732 248 156r
BARTELDS, JETSKE Jetske Bartels Liemendijk 1747 251 163r
BARTELDS, JETSKE Jetske Bartels Noorderhaven 110 1749 252 42r
BARTELDS, JOOST Joost Bartels Hofstraat NZ 1709 245 314v
BARTELDS, RIENKJE Rink Bartels Heiligeweg 15 1666 239 41v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels koper kamer Droogstraat 1641 234 128r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels koper huis Schritsen 67 1641 234 129v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels , c.u. koper huis en schuur Zoutsloot 1642 234 177r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels , burger koper kamer Liemendijk 1648 236 46v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels , c.u. verkoper Liemendijk 1648 236 47r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels , c.u. verkoper Bildtstraat 19 1649 236 99r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 12 1659 238 2r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger ten westen Sint Jacobstraat WZ 1660 238 19r
BARTELDS, SJOERD de kamers van Sioerd Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1661 238 77r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels , c.u. ijzerkramer koper huis met een plaatsje en een vrije uit- en ingang in de steeg ten oosten Sint Jacobstraat OZ 1661 238 97v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels ijzerkramer naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat OZ 1661 238 97v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 12 1661 238 119r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels , c.u. koper door niaar kamer Achterstraat ZZ 1662 238 151r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels , c.u. koper door niaar kamer Achterstraat ZZ 1662 238 151v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels smid naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1662 238 151v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels , burger koper huis, weefwinkel, loods en plaats Rapenburg ZZ 1663 238 162v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels smid naastligger ten westen Sint Jacobstraat 1659 238 2ar
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat OZ 1667 239 118r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels verkoper Sint Jacobstraat OZ 1667 239 118r
BARTELDS, SJOERD de erven van Sioerd Bartels naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 12 1687 242 171r
BARTELDS, SJOERD de erven van Sioerd Bartels naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 12 1698 243 343v
BARTELDS, SJOERD Sjoerd Bartels , burger koper door niaar 2 kamers Achterstraat ZZ 1666 239 34r
BARTELDS, SJOERD Sjoerd Bartels naastligger ten westen Achterstraat 1666 239 42r
BARTELDS, SJOERD Sjoerd Bartels verkoper Achterstraat 1666 239 42r
BARTELDS, SJOERD Sjoerd Bartels naastligger ten zuiden Rapenburg 1665 239 1ra
BARTELDS, SJOERD Sjoerd Bartels naastligger ten westen Rapenburg 1665 239 1ra
BARTELDS, SJOERD Sjoerd Bartels verkoper Karremanstraat 1671 240 61v
BARTELDS, SJOERD Sjoerdt Bartels naastligger ten oosten Karremanstraat 1669 239 211r
BARTELDS, SJOERD Sjoerdt Bartels verkoper Karremanstraat 1669 239 211r
BARTELDS, SJOERD Sjoerdt Bartels naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1671 240 52r
BARTELDS, SJOERD Sjoerdt Bartels verkoper Bildtpoort (gebied) 1671 240 52r
BARTELDS, SJOERD Sjoerdt Bartels verkoper Rapenburg 1671 240 60r
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntie Bartels kopers William Boothstraat OZ 1682 241 208v
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntie Bartels Zoutsloot ZZ 1800 265 252r
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntje Bartels Kleine Kerkstraat 18 1731 248 41v
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntje Bartels verkoper van 1/4 Liemendijk NZ 1769 257 102r
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntje Bartels begunstigde van lijfrente Franekereind 14 1793 264 105v
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntje Bartels verkoper Franekereind 14 1793 264 105v
BARTELDS, WILLEM Willem Bartels hovenier verkoper van 1/4 Liemendijk NZ 1769 257 102r
BARTELDS, WOPKE Wopke Bartels huurder kelder Hoogstraat 31 1793 264 121r
BARTELDS, WOPKE Wopke Bartels huurder Rinnertspijp OZ 1800 265 239r
BARTELDS, WOPKE Wopke Bartels huurder Hondenstraat 3 1805 267 162v
BARTELDS, WIEBREN Wybren Bartels mr. horlogemaker koper tuin of hof met zomerhuis Rozengracht 1763 255 206r
BARTELDS, WIEBREN Wybren Bartels mr. horlogemaker koper huis Tiepelsteeg 1771 257 206v
KLOK, WIEBREN BARTELDS Wybren Bartels Klok mr. uurwerkmaker koper huis Spekmarkt 2 1754 253 134v
BARTELDS, IEMKJE Ymck Bartels koper huis (tee kamers), loods en plaats Zoutsloot 1660 238 25r
BARTELDS, IEMKJE de erven van de kamer van Ymck Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot 1674 240 166v
BARTELDS, de erven van Ymck Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot 1676 240 240v
BARTELDS, IEMKJE de erven van Ymck Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot 1681 241 141r
BARTELDS, IEMKJE de erven van Ymck Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot 1682 241 205v
BARTELDS, IETJE Ytje Bartels verkoper Bildtstraat 21 1807 267 294v
BARTHOLOMEUS, LIJSBET Lijsbeth Bartholomeus verkoper Noordijs OZ 1784 261 130r
BARTELDS, ALBERT de weduwe van Albert Bartles naastligger ten noorden Weverstraat NZ 1727 247 1r
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartles timmerman onbekend 1753 253 85r
BARTELDS, FOKKE huisman Focke Bartles verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r
BARTELDS, GERRIT Gerrit Bartles , c.u. naastligger ten oosten Hondenstraat 10 1804 267 71r
BARTELDS, GERRIT Gerrit Bartles , c.u. naastligger ten zuiden Hondenstraat 10 1804 267 71r
BARTELDS, GERRIT Gerryt Bartles mr. schoenmaker koper huis en tuintje Vijver 4 1802 266 166r
BARTELDS, GERRIT Gerryt Bartles , c.u. naastligger ten oosten Hondenstraat 10 1802 266 168v
BARTELDS, GERRIT Gerryt Bartles , c.u. naastligger ten zuiden Hondenstraat 10 1802 266 168v
BARTELDS, JETSKE Ietske Bartles naastligger ten oosten Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
BARTELDS, JETSKE Ietske Bartles verkoper van 1/2 Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
BARTELDS, JAN Jan Bartles naastligger ten oosten Franekereind NZ 1779 259 165r
BARTELDS, JETSKE Jetske Bartles , burger Droogstraat ZZ 1730 247 307r
BARTELDS, JETSKE Jetske Bartles verkoper Kleine Bredeplaats 4 1773 258 104v
BARTELDS, PIETER wijlen Pieter Bartles Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntje Bartles Sint Jacobstraat 16 1772 258 30v
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntje Bartles Sint Jacobstraat 16 1772 258 30v
BARTELDS, WOPKE Wopke Bartles arbeider verkopers Zeilmakersstraat WZ 1774 258 142v
BARTELDS, WILLEM Willem Bartouts Grote Bredeplaats 35 1689 242 289r
BARTELDS, WILLEM Willem Bartouts Rinnertspijp OZ 1689 242 289r
BAARTES, DIRK de weduwe van Dirk Barts huurder Wasbleek 1789 263 376r
BAARTES, GERRIT Gerrit Barts verkoper Vijver 4 1808 268 133r
BAARTES, TRIJNTJE Trijntie Barts Zoutsloot NZ 1751 252 115r
BAARTES, TRIJNTJE Trijntje Barts Franekereind 3 1805 267 155r
BASTIAANS, ANDRIES Andries Bastiaans timmerman Nieuwstraat 32 1744 251 44r
BASTIAANS, JAN Jan Bastiaans naastligger ten westen Noorderhaven 6 1698 243 386v
BASTIAANS, JAN de weduwe van Jan Bastiaans naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 1707 245 31r
BASTIAANS, JAN de weduwe van Jan Bastiaans naastligger ten noorden Grote Bredeplaats NZ 1719 246 57v
BASTIAANS, JOCHEM Jochem Bastiaans verver verkoper Zoutsloot ZZ 1787 262 177v
HOVENIER, JOCHEM BASTIAANS Jochum Bastiaans Hovenier naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1784 261 136r
KAMPEN, JOHANNA BASTIAANS Johanna Bastiaans van Campen Hoogstraat 2 1803 266 253r
KAMPEN, JOHANNA BASTIAANS Johanna Bastiaans van Kampen Hoogstraat 2 1804 267 99v
BEKKER, MARTJEN BASTIAANS Maartje Bastiaans Bekker Noorderhaven 62 1772 258 20v
BASTIAANS, May Bastiaans naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 28 1672 240 79r
BASTIAANS, MAAIKE Mayke Bastiaans verkoper Kerkpoortstraat 1665 239 22v
BASTIAANS, MAAIKE Mayke Bastiaans naastligger ten noorden Kerkpad WZ 1665 239 4va
OEBERIUS, TIETJE BASTIAANS Tietie Bastiaans Oberius Tiepelsteeg WZ 1787 262 154r
BASTIAANS, TRIJNTJE Trijntje Bastiaans Romastraat 29 1789 263 145r
BASTIAANS, WORP de weduwe van Werp Bastiaans naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 6 1756 254 19v
BASTIAANS, WILLEMKE Willemke Bastiaans laatste bewoner Franekerpoort (gebied) 1700 244 81v
BASTIAANS, ISAAK Ysaac Bastiaans koper huis met loods, plaats en bakhuis met de achteruitgang in de Pieter Molentjestee Heiligeweg 4 1666 239 11va
, MAAIKE Mayke Bastiaanzen , burger koper huis WZ 1666 239 49v
BASTIAANS, AGNIETJE Agnietie Bastiaens , burger Heiligeweg 34 1659 238 1v
BASTIAANS, KLAASKE Claeske Bastiaens verkoper onbekend 1650 236 100r
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens naastligger ten oosten Rozengracht 1649 236 62v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens verkoper Rozengracht 1649 236 62v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens naastligger ten oosten Rozengracht 1649 236 63r
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens verkoper Rozengracht 1649 236 63r
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens naastligger ten westen Rozengracht 1649 236 63v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens verkoper Rozengracht 1649 236 63v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens naastligger ten oosten Zuiderplein 1649 236 73r
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens verkoper Zuiderplein 1649 236 73r
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens , c.u. bakker verkoper Zuiderplein 1650 236 110v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens , burger bakker koper huis Franekereind 19 1651 236 149v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens bakker verkoper Franekereind 16 1651 236 151v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens , c.u. verkoper Franekereind 19 1664 238 231r
BASTIAANS, JAN Jan Bastiaens schipper (wijd-) naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1683 241 237r
BASTIAANS, JAN Jan Bastiaens naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1696 243 244v
BASTIAANS, JAN de weduwe van Jan Bastiaens naastligger ten zuiden Achterstraat 1700 244 71r
BASTIAANS, JAN de weduwe van Jan Bastiaens naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1712 245 164v
BASTIAANS, JAN de weduwe en erven van Jan Bastiaens naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1719 246 51v
BASTIAANS, MARTJEN Maertie Bastiaens naastligger ten westen Sint Odolphisteeg OZ 1719 246 56r
BASTIAANS, MARTJEN Maertie Bastiaens naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg OZ 1719 246 56r
BASTIAANS, MARTJEN Maertie Bastiaens huurder Sint Odolphisteeg WZ 1735 249 100r
BASTIAANS, MAAIKE Maycke Bastiaens naastligger ten noorden Kerkpad WZ 1669 239 199r
BASTIAANS, MAAIKE Maycke Bastiaens naastligger ten noorden Peterseliestraat 1681 241 139v
BASTIAANS, MAAIKE Mayke Bastiaens koper kamer met een tuintje Kerkpoortstraat 1664 238 220r
BASTIAANS, TRIJNTJE Trijn Bastiaens eigenaar onbekend 1699 244 9r
BASTIAANS, TRIJNTJE het huis van Trijntie Bastiaens grondpacht 00-14-00 CG 1681 241 41va2
BASTIAANS, TRIJNTJE Trijntie Bastiaens verkoper Heiligeweg 34 1685 242 71r
BASTIAANS, Tyetsken Bastiaens verkoper van 1/4 Herenwaltje OZ 1693 243 55v
BASTIAANS, WORP Werp Bastiaens koper Sint Odolphisteeg 2 1697 243 268r
BASTIAANS, WORP Werp Bastiaens Sint Odolphisteeg 6 1707 245 29v
BASTIAANS, WORP Werp Bastiaens naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1735 249 97r
BASTIAANS, WORP Werp Bastiaens naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1746 251 154r
BASTIAANS, WILLEMKE Willemke Bastiaens verkoper van 1/4 Herenwaltje OZ 1693 243 55v
BASTIAANS, IEMKJE Ympkjen Bastiaens verkoper van 1/4 Herenwaltje OZ 1693 243 55v
BASTIAANS, ISAAK de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ysaac Bastiaens verkoper Heiligeweg 4 1681 241 35ra
BASTIAANS, ISAAK de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ysaac Bastiaens verkoper Lanen 85 1681 241 35ra
BASTIAANS, ISAAK de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ysaac Bastiaens verkoper Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra
BASTIAANS, ISAAK Ysack Bastjaens mr. bakker koper provisioneel huis genaamd de Morgenstar Lanen 85 de Morgenstar 1675 240 29va
BIKKER, JOCHEM Jogchum Bastyaans Bikker koper Noorderhaven 28 1756 254 6r
BAUKES, BROER Broer Bauckes naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ 1723 246 174v
BAUKES, KLAAS Claas Bauckes mr. kuiper koper huis Bildtstraat 1674 240 137r
BAUKES, KLAAS Claes Bauckes kuiper verkoper Bildtstraat 25 1681 241 150r
BAUKES, KLAAS Claes Bauckes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
BAUKES, KLAAS Claes Bauckes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
BAUKES, KORNELIS Cornelis Bauckes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1657 237 127r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes , c.u. koper huis, loods en plaats Rapenburg OZ 1658 237 170r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied) NZ 1660 238 64v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes , c.u. verkoper Rapenburg ZZ 1661 238 111r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes curator Noorderhaven NZ 1669 239 37ra
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes verkoper Schritsen NZ 1671 240 38r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes , burger mr. bakker koper huis Hofstraat 1672 240 97r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes mr. bakker koper kamer Grote Kerkstraat 28 1672 240 97v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes , c.u. bakker koper grondpacht 1-10-00 CG Franekereind 1673 240 128v
BAUKES, DOEDE grondpacht uit het huis genaamd de Fortuin van Doede Bauckes , c.u. bakker Franekereind de Fortuin 1673 240 128v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes koper door niaar 1/2 huis met een bakhuis Franekereind NZ 1676 240 222v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes bakker naastligger ten oosten Franekereind NZ 1676 240 222v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes koper door niaar 1/2 huis Franekereind NZ 1676 240 229r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes eigenaar van 1/2 Franekereind NZ 1676 240 229r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes naastligger ten oosten Franekereind NZ 1676 240 229r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes koper provisioneel huis, plaats en steeg Rommelhaven 11 1670 240 3ra
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28 1682 241 214v
BAUKES, DOUWE Douwe Bauckes , zoon van de verkoperse koper door niaar huis met lege plaats ten zuiden Nieuwstraat 58 de Zwarte Gortmolen 1647 235 244r
BAUKES, DOUWE Douwe Bauckes , c.u. meelman verkoper onbekend 1648 236 12r
BAUKES, GABE Gabe Bauckes naastligger ten westen onbekend 1659 237 191v
BAUKES, GEELE Gale Bauckes brouwer en tichelaar koper 5 pondemaat land ((per pm)) 1662 238 141v
BAUKES, GEELE Gale Bauckes naastligger ten oosten 1662 238 141v
BAUKES, GRIETJE Gryttie Bauckes Kerkpoortstraat NZ 1702 244 145v
BAUKES, JELTJE de kamer van Jeltie Bauckes naastligger ten oosten Brouwersstraat 3 1720 246 59r
BAUKES, JENKE Jenneke Bauckes Franekereind 1716 245 271r
BAUKES, JENKE Jenneke Bauckes Franekereind 1716 245 271r
BAUKES, JENKE Jenneke Bauckes Franekereind 1716 245 271r
BAUKES, JOHANNES wijlen Joannes Bauckes Hoogstraat NZ 1685 242 64r
LEI, JOHANNES BAUKES burgerhopman Joannes Bauckes van der Ley koper huis en hof Noorderhaven NZ 1675 240 201v
LEI, JOHANNES BAUKES Hopman Joannes Bauckes van der Ley naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1679 241 35v
BAUKES, NEELTJE Neeltje Bauckes huurder Noorderhaven 54 1665 239 26v
BAUKES, PAULUS Paals Bauckes verwandelaar ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
BAUKES, PAULUS Paals Bauckes , burger brouwer en tichelaar aanhandelaar 1/4 tichelwerk, huis, loods en steenplaatsen ten oosten van Harlingen 1659 237 219v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes verkoper Zuiderhaven ZZ 1648 236 27v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes , burger tigcheler verkoper Rommelhaven 13 1658 237 151r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes , burger brouwer koper 1/3 huis met plaats Kerkpoortstraat NZ 1659 237 192r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes , burger brouwer koper en huurder 1/2 tichelwerk met ovens, loodsen, huis en plaatsen ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes verpachter grond Lanen 43 1661 238 84r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes brouwer naastligger ten noorden Heiligeweg 38 1661 238 90v
BAUKES, PAULUS brouwerij van Pals Bauckes naastligger ten zuiden Kruisstraat NZ 1662 238 125r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes , burger brouwer koper huis, plaats en loods erachter en een vrije uit- en ingang zuidwaarts door de st (toehaak) Noorderhaven 66 Het Haentie 1662 238 136v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes , burger brouwer verkoper Hofstraat 18 1662 238 137r
BAUKES, PAULUS de hovinge van Pals Bauckes naastligger ten oosten Rozengracht 38 1662 238 138v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat NZ 1662 238 157r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat NZ 1662 238 157r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes , burger tichelaar verkoper Lammert Warndersteeg 1663 238 190r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes , burger tichelaar verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1663 238 198r
BAUKES, PAULUS huis en brouwerij van Pals Bauckes naastligger Grote Kerkstraat NZ 1664 238 209r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes verkoper Grote Kerkstraat NZ 1664 238 209r
BAUKES, PAULUS huis genaamd 't Haantje van Pals Bauckes naastligger ten oosten Noorderhaven 64 't Haantje 1664 238 209v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes verkoper Kerkpoort (gebied) 1664 238 212r
BAUKES, PAULUS 3 kamers van Pals Bauckes naastligger ten zuiden Rozengracht NZ 1664 238 212v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes verkoper Rozengracht NZ 1664 238 212v
BAUKES, PAULUS een kamer en de voormalige hovinge van Pals Bauckes naastligger ten oosten Wasbleek 1664 238 215r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes naastligger ten oosten Rozengracht 23 1664 238 23av
BAUKES, PAULUS de verkochte landen van Pals Bauckes naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1664 239 1r
BAUKES, PAULUS de vader van de kopers Pals Bauckes verkoper ten zuiden van Harlingen 1664 239 1r
BAUKES, PAULUS de verkochte hof van Pals Bauckes naastligger ten noorden Rozengracht 1665 239 2v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes verkoper Rozengracht 1665 239 2v
BAUKES, Palse Bauckes tichelaar verkoper Noorderhaven 66 1665 239 1v
BAUKES, PIEBE burgemeester Pybe Bauckes verkoper Grote Kerkstraat ZZ 1633 233 117v
BAUKES, PIEBE burgemeester Pybe Bauckes Brouwersstraat 1633 233 122r
BAUKES, PIEBE burgemeester Pybe Bauckes Grote Kerkstraat 1633 233 122r
BAUKES, PIEBE burgemeester Pybe Bauckes Grote Kerkstraat ZZ 1633 233 122r
BAUKES, RIKSTJE Richtie Bauckes verkoper van 1/2 Lanen ZZ 1703 244 355r
BAUKES, SIEMEN Symen Bauckes rogdrager verkoper Lombardstraat 1648 236 17r
BAUKES, SIEMEN wijlen Symen Bauckes Peterseliestraat 1677 240 268v
BAUKES, SIEMEN de weduwe van Symen Bauckes naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1670 240 4ra
BAUKES, SIETSKE Sytske Bauckes Spinstraat 11 1702 244 181v
BAUKES, TJERK Tjerk Bauckes , c.u. Zoutsloot NZ 1668 239 22ra
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Bauckes Zuiderhaven ZZ 1648 236 27v
BAUKES, TRIJNTJE de erven van Trijntie Bauckes verkoper Noorderhaven 107 1668 239 133r
BAUKES, ABRAHAM Abraham Baukes Lanen 56 1728 247 100r
BAUKES, ABRAHAM Abraham Baukes , e.a. huurder Lanen 56 1731 248 10v
WIJNGAARD, ABRAHAM BAUKES Abraham Baukes Wijngaerden, burger mr. knoopmaker koper huis Schritsen 31 1748 251 224v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM BAUKES Abraham Baukes Wijngaerden, burger mr. knoopmaker koper huis Schritsen 31 1748 251 224v
BAUKES, AALTJE Aeltien Baukes naastligger ten noorden onbekend 1651 236 150v
BAUKES, ANNE Anne Baukes toestemmer voor kinderen van Lanen 56 1728 247 100r
BAUKES, AATJE Attie Baukes naastligger ten westen Lanen ZZ 1720 246 60v
BAUKES, AATJE Attie Baukes , burger verkoper Lanen 56 1728 247 100r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes , burger schuitvoerder koper kamer met een tuintje en oosten daarvan Achterstraat 1651 236 146v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper heerlijk huis Lanen 15 1757 254 56v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper Prinsenstraat WZ 1758 254 178r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper woning Gardenierstraat ZZ 1772 258 22v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper huis met een bleek Droogstraat NZ de Witte Leest 1772 258 52v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper huis Kleine Kerkstraat 5 1772 258 53v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes hebben gezamenlijk een put Voorstraat 18 1774 258 153v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes naastligger ten oosten Lanen 13 1775 258 205v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper huis Grote Kerkstraat 19 1780 259 246v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar verkopers Prinsensteeg 1 1782 260 240r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar verkoper Grote Kerkstraat 19 1782 260 257v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar verkoper Droogstraat NZ 1782 260 259r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar verkoper Kleine Kerkstraat 5 1782 260 260r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar verkoper Gardenierstraat ZZ 1782 260 261v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper huis Grote Kerkstraat 17 1783 261 26r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 17 1783 261 26r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes naastligger ten oosten Lanen 13 1783 261 73r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper huis Schritsen 55 1786 262 147r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar verkoper Lanen 15 1787 262 221v
BAUKES, BROER Broer Baukes mr. brouwer koper huis CA William Boothstraat OZ 1723 246 169v
BAUKES, BROER Broer Baukes koper huis CA Lombardstraat 1724 246 188v
BAUKES, BROER Broer Baukes naastligger ten noorden Zoutsloot 1728 247 88r
BAUKES, BROER Broer Baukes koopman naastligger ten zuiden onbekend 1732 248 96r
BAUKES, BROER de erven van Broer Baukes naastligger ten noorden Zoutsloot 1754 253 169r
BAUKES, BROER wijlen Broer Baukes William Boothstraat OZ 1769 257 125v
BAUKES, BROER wijlen Broer Baukes Zoutsloot NZ 1773 258 96r
BAUKES, BROER wijlen Broer Baukes Karremanstraat 1773 258 96r
BAUKES, KLAAS Claas Baukes mr. bakker koper huis Heiligeweg 4 1784 261 252r
BAUKES, KLAAS Claas Baukes mr. bakker naastligger ten oosten Heiligeweg 2 1786 262 134r
BAUKES, KLAAS Claas Baukes naastligger ten oosten Heiligeweg 2 1793 264 135v
BAUKES, KORNELIS Cornelis Baukes naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1651 236 169r
BAUKES, KORNELIS Cornelis Baukes schipper (schuit-) verkoper huis Rozenstraat 1 Almenum 1793 264 131v
BAUKES, KORNELIS Cornelis Baukes naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1799 265 207r
BAUKES, KORNELIS Cornelis Baukes naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied) 1801 265 285r
BAUKES, KORNELIS de weduwe van Cornelis Baukes naastligger ten westen Hofstraat 16 1809 268 197r
BAUKES, DOEDE wijlen Doede Baukes verkoper Droogstraat ZZ 1720 246 58r
BAUKES, EELKJE Eeke Baukes Zeilmakersstraat 21 1762 255 123v
BAUKES, IEKE Eeke Baukes Zeilmakersstraat 1777 259 48v
BAUKES, EELKJE Eelkje Baukes Noorderhaven 3 1793 264 84r
BAUKES, FOLKERT Folkert Baukes koper huis Romastraat NZ 1780 259 286r
BAUKES, FOLKERT Folkert Baukes , c.u. huurder Romastraat 29 1781 260 83v
BAUKES, FOLKERT Folkert Baukes huurder Romastraat 1782 260 307v
BAUKES, FOLKERT Folkert Baukes , c.u. huurder Noorderhaven 89 1790 263 198r
BAUKES, FRANS Frans Baukes huurder Noorderhaven NZ 1786 262 95v
BAUKES, FRANS Frans Baukes huurder benedenkamer Lanen 35 1788 262 267r
FOPMA, FRANS BAUKES Frans Baukes Fopma koper herberg met nieuwe kolfbaan en ijzersmederij Rozengracht 37 de Gekroonde Zeevaart 1792 264 21v
FOPMA, FRANS BAUKES Frans Baukes Fopma verkoper Rozengracht 37 1800 265 247r
BAUKES, FREERK Freerk Baukes scheepstimmerman koper huis Lanen 3 1783 261 47v
BAUKES, GOSSE vrijgezel Gosse Baukes koper huis Grote Kerkstraat 27 1784 261 203r
KLAVER, GOSSE BAUKES Gosse Baukes Claver mr. kastemaker verkoper Grote Kerkstraat 27 1790 263 187v
KLAVER, GOSSE BAUKES Gosse Baukes Claver mr. kastemaker verkoper Tiepelsteeg 1790 263 189r
KLAVER, GOSSE BAUKES Gosse Baukes Klaver mr. schrijnwerker verkoper Noordijs OZ 1785 261 265v
BAUKES, GRIETJE Grietje Baukes , burger Lanen 74 1729 247 289r
BAUKES, GRIETJE Grytie Baukes Kerkpoortstraat NZ 1700 244 43r
BAUKES, HENDRIK Hendrik Baukes , c.u. huurder 1 woning Lammert Warndersteeg OZ 1802 266 65v
BAUKES, HILTJE Hiltie Baukes Nieuwstraat 1726 246 254v
BAUKES, HILTJE Hiltie Baukes Nieuwstraat 1739 250 8r
BAUKES, JAKOB Jacob Baukes huurder onbekend 1651 236 161v
BAUKES, JAKOB Jacob Baukes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 13 1761 255 70v
BAUKES, JAKOB wijlen Jacob Baukes Sint Odolphisteeg 11 1782 260 205r
BAUKES, JAN wijlen Jan Baukes Steenhouwersstraat 2 1798 265 91r
BAUKES, JAN Jan Baukes koper huis en erf Grote Ossenmarkt 23 1799 265 202r
BAUKES, JAN Jan Baukes koper huis thans ledig Zuiderhaven 4 1802 266 68v
BAUKES, JAN Jan Baukes koper huis Zuiderhaven 29 1809 268 268v
BAUKES, JANKE meerderjarige vrijster Janke Baukes verkoper Noorderhaven 98 1741 250 191v
BAUKES, JELTJE Jeltie Baukes , burger Droogstraat 1738 249 229r
BAUKES, JILT de weduwe van Jielt Baukes naastligger ten noorden Nieuwstraat 1742 250 250r
BAUKES, JILT Jilt Baukes mr. metselaar onbekend 1738 249 265r
BOER, JOUKE BAUKES Jouke Baukes de Boer verkoper Hoogstraat 43 1808 268 157v
BAUKES, JILT Jylt Baukes metselaar naastligger ten noorden Nieuwstraat 56 1740 250 107r
BAUKES, KLAAS de weduwe van Klaas Baukes naastligger ten zuiden Heiligeweg 6 1799 265 153r
BAUKES, KLAAS de weduwe van Klaas Baukes naastligger ten westen Heiligeweg 6 1799 265 153r
BAUKES, KLAAS wijlen Klaas Baukes Heiligeweg 4 1807 268 9r
BAUKES, LIEUWKJE meerderjarige vrijster Lieuwkjen Baukes verkoper Noorderhaven 98 1741 250 191v
BAUKES, LIJSBET Lijsberth Baukes huurder Kerkpoortstraat 2 1786 262 123v
BAUKES, NEELTJE ongehuwde dochter Neeltje Baukes verkoper Lanen 15 1787 262 221v
BAUKES, NEELTJE ongehuwde dochter Neeltje Baukes verkoper Grote Kerkstraat 17 1788 262 250r
BAUKES, NEELTJE wijlen Neeltje Baukes voormalig bewoner Schritsen 55 1799 265 157r
BAUKES, NEELTJE wijlen Neeltje Baukes Schritsen 55 1799 265 157r
BAUKES, NEELTJE wijlen Neeltje Baukes voormalig eigenaar Schritsen 55 1799 265 167v
BAUKES, PAULUS Paals Baukes Hoogstraat 1641 234 157v
BAUKES, PAULUS Pals Baukes brouwer en tichelaar geniaarde koper onbekend 1662 238 159r
BAUKES, PAULUS Pals Baukes naastligger ten westen Rozengracht NZ 1663 238 180r
BAUKES, PIER Pier Baukes naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg 1720 246 84v
BAUKES, PIETJE Pietje Baukes Schritsen 2 1809 268 251v
BAUKES, PIEBE oud burgemeester Pybe Baukes naastligger ten noorden Brouwersstraat OZ 1674 240 162r
BAUKES, RINSKE Rinske Baukes , c.s. huurder Ooievaarsteeg 1791 263 350r
BAUKES, SARA wijlen Sara Baukes huurder Zuiderhaven 13 1757 254 99v
BAUKES, SARA wijlen Sara Baukes huurder Zuiderhaven 13 1757 254 99v
BAUKES, SJOERDJE Sioetje Baukes Heiligeweg ZZ 1785 262 27r
BAUKES, SJOERDJE Sjoerdtje Baukes , burger Schritsen 61 1771 257 196v
BAUKES, SJOERDJE Sjoerdtje Baukes Schritsen 59 1781 260 39v
BAUKES, SJOERDJE Sjoerdtje Baukes Hoogstraat NZ 1784 261 155v
BAUKES, SJOERDJE Sjoerdtje Baukes Schritsen 61 1802 266 112v
BAUKES, SJOERDJE Sjoerdtje Baukes Schritsen 61 1802 266 112v
BAUKES, SJOERDJE Sjoerdtje Baukes , burger Schritsen 61 1802 266 133v
BAUKES, SJOERDJE Sjoerdtje Baukes Heiligeweg 50 1810 269 87r
BAUKES, SIJKE Syke Baukes Zuiderhaven 18 1702 244 186r
BAUKES, SIETSKE Sytske Baukes kopers Nieuweburen 13 1782 260 230r
BAUKES, SIETSKE Sytske Baukes Zuiderpoort (gebied) 1788 263 59r
BAUKES, TEEKE Take Baukes naastligger ten westen onbekend 1642 234 173v
BAUKES, TEEKE Take Baukes naastligger ten westen onbekend 1642 234 173v
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes koper huis Vijver OZ 1801 266 10r
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes mr. bakker koper huis en bakkerij Grote Bredeplaats 13 1802 266 148r
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 24 1808 268 131r
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes naastligger ten zuiden Noorderhaven 16 1809 268 218v
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes naastligger ten noorden Vijverstraat 7 1809 268 305v
BAUKES, TIETJE Tietje Baukes Schritsen 25 1801 265 293r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes Brouwersstraat 11 1688 242 226v
BAUKES, TRIJNTJE de erven van Trijntje Baukes verkoper Fabrieksstraat 26 1786 262 121v
BAUKES, TRIJNTJE de erven van Trijntje Baukes verkoper Fabrieksstraat 22 1786 262 122v
RHENEN, BAUKES Tydsdke Baukes van Rheenen Noordijs OZ 1785 261 265v
BAUKES, WOPKE Wopke Baukes Zoutsloot NZ 1777 259 76r
BAUKES, WOPKE Wopke Baukes Droogstraat NZ 1777 259 77v
BAUKES, WIEBE Wybe Baukes schipper (turf-) koper huis en tuin Schritsen 15 1784 261 217v
BAUKES, WIEBE Wybe Baukes naastligger ten zuiden Lanen 64 1785 262 34r
BAUKES, WIEBE Wybe Baukes naastligger ten westen Schritsen 17 1789 263 102r
BAUKES, WIEBE de erven van Wybe Baukes naastligger ten zuiden Lanen 22 1801 266 9r
BAUKES, WIEBE Wybe Baukes naastligger ten westen Schritsen 17 1808 268 72r
BAUKES, WIEBE Wybe Baukes naastligger ten zuiden Lanen 24 1810 269 17r
, FOLKERT Folkert Baukes* naastligger ten oosten Romastraat 27 1781 260 9r
KOMST, HENDRIK BAUKES Hendrik Baukesz Komst koper huis Zuiderhaven 33 1809 268 253r
, WIEBREN Wybren Baytsen koper woning bestaand uit 2 kamers Romastraat ZZ Romen 1695 243 170v
BERENDS, JANKE Jancke Beens naastligger ten westen Voorstraat 61 1681 241 121r
BERENDS, WILLEM Willem Beens stadstorenblazer koper huis Grote Kerkstraat 39 1706 244 324av
BERENDS, KLAAS Claes Beents rogverschieter verkoper Rapenburg OZ 1687 242 161v
BEERTS, JAN Jan Beerds bewoner kamer 3 Rozengracht ZZ 1781 260 80r
BEERTS, JAN Jan Beerds Oppenkamp huurder Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
BERENDS, LIJSBET Elisabeth Beerends huurder Kerkpoortstraat NZ 1807 267 297r
BERENDS, FOKELTJE Fokeltje Beerends Heiligeweg 13 1810 269 56r
BERENDS, GERRIT Gerrit Beerends naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 8 1810 269 42r
BERENDS, HARMEN Harmen Beerends huurder Vianen 1786 262 125v
BERENDS, HARMEN Harmen Beerends koper huis Weverstraat NZ 1808 268 36v
VELDHUIS, HARMEN BERENDS Harmen Beerends Velthuis verkoper Romastraat ZZ 1803 266 302r
BERENDS, HILTJE Hiltje Beerends Zeilmakersstraat 1801 266 39v
BERENDS, JAN wijlen Jan Beerends mr. bontwever Hofstraat 16 1766 256 196r
BERENDS, JAN Jan Beerends , c.u. huurder totale huur Kerkpoortstraat 25 1766 256 214r
BERENDS, JAN Jan Beerends Nieuwstraat 25 1777 259 46v
BERENDS, JOHANNES Johannes Beerends verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1804 267 88r
BERENDS, JOHANNES Johannes Beerends naastligger ten oosten Schritsen 29 1805 267 132r
BERENDS, MARIA Marijke Beerends koper huis Karremanstraat WZ 1805 267 181v
BERENDS, MARIA Marijke Beerends Heiligeweg 26 1811 269 143r
BERENDS, REINER de weduwe van Reinder Beerends huurder Vijverstraat 11 1808 268 75r
BERENDS, RUURD Ruurd Beerends Eekel naastligger ten zuiden Nieuwstraat 33 1775 258 219r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beerends Boeuving Voorstraat 68 1804 267 19v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beerends Boeuving Voorstraat 68 1804 267 19v
BERENDS, IEBELTJE Ybeltje Beerends Vijverstraat 30 1808 268 156r
BERENDS, IEBELTJE Ybeltje Beerends Vijverstraat 28 1808 268 156r
BERENDS, IEBELTJE Ybeltje Beerends Vijverstraat 30 1808 268 156r
BERENDS, IEBELTJE Ybeltje Beerends Vijverstraat 28 1808 268 156r
BERENDS, FOKKE Focke Beerens naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1661 238 101r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerent bontwever koper huis Karremanstraat WZ 1733 248 192r
BERENDS, GRIETJE Grietje Beerents Karremanstraat WZ 1788 262 255r
BERENDS, HENDRIK Hendrich Beerents naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1733 248 218v
BERENDS, JAN Jan Beerents koper kamer en weefwinkel Franekerpoort (gebied) 1719 246 55v
BERENDS, JAN Jan Beerents naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1766 256 224r
BERENDS, JORIS Jooris Beerents koper huis Rozemarijnstraat 1733 248 224r
BERENDS, REIN Rein Beerents , c.u. huurder Zoutsloot 1796 264 343v
BERENDS, JAN Jan Hendrik Beernd , c.u. huurder Franekereind 29 1783 261 120r
WIJDENBRUG, PIETER BERENDS Pieter Beernd van Wijdenbrug verpachter grond onbekend 1757 254 57v
WIJDENBRUG, PIETER BERENDS Pieter Beernd van Wijdenbrug naastligger ten noorden onbekend 1757 254 57v
BERENDS, AALTJE Aaltie Beernds Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v
BERENDS, AALTJE Aaltje Beernds koper huis Nieuwstraat 34 1772 258 60r
BERENDS, ANTJE Antje Beernds , burgerse koper huis Vijverstraat 9 1758 254 167r
BERENDS, ANTJE Antje Beernds Grote Kerkstraat 2 1768 257 54r
BERENDS, ANTJE Antje Beernds naastligger ten oosten Vijverstraat 7 1792 264 3r
BERENDS, ANTJE Antje Beernds , oud meerderjarige vrijster verkoper Vijverstraat 9 1801 266 13v
VELDHUIS, ANTJE BERENDS meerderjarig vrijster Antje Beernds Velthuis verkoper Nieuweburen 1780 259 281r
BERENDS, BEREND de weduwe van Beernd Beernds naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1754 253 179r
BERENDS, BEREND Beernd Beernds bontwever koper woning en weefwinkel Spijkerboor (gebied) 1761 255 78v
BERENDS, BEREND Beernd Beernds bontwever verkoper Spijkerboor (gebied) 1763 255 222v
BERENDS, BEREND Beernd Beernds mr. bontwever huurder Liemendijk NZ 1765 256 264r
BERENDS, BEREND Beernd Beernds , c.u. huurder boven Lammert Warndersteeg WZ 1779 259 176r
BERENDS, BINKE Bente Beernds huurder Spijkerboor (gebied) 1763 255 237r
BERENDS, DAVID meerjarige jongeman David Beernds touwslager koper huis Zoutsloot 121 1781 260 19r
BERENDS, DIRK te betalen aan Dirk Beernds verpachter grond huis Sint Jacobstraat OZ 1760 254 257v
BERENDS, DIRK Dirk Beernds verpachter grond pakhuis Sint Jacobstraat OZ 1760 254 257v
BERENDS, DIRK Dirk Beernds korfmaker verkoper van 1/2 Kleine Kerkstraat 10 1764 256 50r
BERENDS, DIRK Dirk Beernds verpachter grond huis Rommelhaven 2west 1767 256 240r
BERENDS, DIRK Dirk Beernds verpachter grond wagenmakerij Rommelhaven 2west 1767 256 240r
BERENDS, DOETJE Doetje Beernds Rommelhaven 15 1796 265 10r
BERENDS, FRANS Frans Beernds naastligger ten oosten Wortelstraat 1759 254 240v
BERENDS, FRANS Frans Beernds bontwever verkoper Zoutsloot 1759 254 242v
BERENDS, GRIETJE Grietje Beernds verkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 3 1792 264 44v
BERENDS, GRIETJE Grytje Beernds verkoper Vijver 6 1754 253 274r
BERENDS, HARMEN Harmen Beernds , c.u. huurder Hofstraat 59 1755 253 248r
BERENDS, HARMEN Harmen Beernds naastligger ten noorden Nieuwstraat 31 1770 257 178v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernds mr. bontwever koper huis Nieuwstraat 20 1775 258 211r
BERENDS, HARMEN Harmen Beernds huurder kamer Ooievaarsteeg 1789 263 120v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernds Vethuis naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1789 263 160v
BERENDS, HENDRIK de nagelaten minderjarige zoon van Hendrik Beernds mr. bontwever verkoper Moriaanstraat 1754 253 163v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds naastligger ten noorden Nieuwstraat 35 1754 253 188v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds bontwever verkoper onbekend 1762 255 125v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds bontwever verkoper Kerkpoortstraat 1763 255 188v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds naastligger ten noorden Nieuwstraat 35 1764 256 87r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds huurder Nieuwstraat 1777 259 50r
BERENDS, JAKOB Jacob Beernds , c.u. huurder Hofstraat NZ 1765 256 142v
BERENDS, JAN Jan Beernds naastligger ten westen Kerkpoortstraat 15 1751 252 112r
BERENDS, JAN Jan Beernds stoelmaker naastligger ten oosten Hoogstraat 18 1751 252 160v
BERENDS, JAN Jan Beernds stoelmaker naastligger ten zuiden Hoogstraat 18 1751 252 160v
BERENDS, JAN Jan Beernds naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1752 253 19v
BERENDS, JAN Jan Beernds , c.s. naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1754 253 153v
BERENDS, JAN Jan Beernds verkoper Gardenierstraat NZ 1753 253 273r
BERENDS, JAN Jan Beernds bontwever koper huis onbekend ZZ 1763 256 17v
BERENDS, JAN Jan Beernds , c.u. huurder Kerkpoortstraat 25 1766 256 181v
BERENDS, JAN Jan Beernds bontwever verkoper onbekend ZZ 1772 258 28v
BERENDS, JAN Jan Beernds naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 9 1779 259 216v
BERENDS, JAN de erven van Jan Beernds naastligger ten oosten Hoogstraat 16 1780 259 252r
BERENDS, JAN de erven van Jan Beernds naastligger ten zuiden Hoogstraat 16 1780 259 252r
BERENDS, JAN Jan Beernds , c.s. huurder Scheerstraat 1 1781 260 14r
BERENDS, JAN de weduwe van Jan Beernds huurder Tiepelsteeg 1781 260 85r
BERENDS, JAN Jan Beernds , c.u. huurder Kerkpoortstraat 1782 261 1r
BERENDS, JELTJE Jeltje Beernds Zuiderpoort (gebied) 1772 258 48r
BERENDS, LIJSBET Lijsbeth Beernds , burger Nieuwstraat 30 1752 252 233v
BERENDS, LIJSBET Lijsbeth Beernds Rommelhaven 2west 1767 256 240r
BERENDS, LISKJE Liskjen Beernds naastligger ten zuiden Bildtstraat 9 1752 252 199v
BERENDS, LISKJE Liskjen Beernds winkelierse verkoper Bildtstraat 11 1752 253 8r
BERENDS, MARTJEN Martje Beernds Droogstraat NZ 1777 259 77v
BERENDS, NEELTJE Neltje Beernds naastligger ten zuiden Nieuwstraat 31 1770 257 178v
WIJDENBRUG, PIETER BERENDS Heer Pieter Beernds van Wijdenbrug Zuiderhaven 24 1764 256 23r
BERENDS, PIETER de weduwe van Pyter Beernds naastligger ten noorden Scheerstraat 1 1757 254 92r
BERENDS, PIETER wijlen Pyter Beernds steenvoerder Herenwaltje 19 1759 254 187v
BERENDS, PIETJE Pytje Beernds Hoogstraat 1751 252 146v
BERENDS, PIETJE Pyttie Beernds Nieuwstraat 7 1751 252 105v
BERENDS, RIKSTJE wijlen Rixtje Beernds Hoogstraat 14 1787 262 183r
BERENDS, RUURD Ruurd Beernds , oud 48 jaar bontwever verkoper voor een lijfrente op zijn lijf en leven Nieuwstraat 35 1782 260 221r
BERENDS, RUURD Ruurd Beernds Eekel bontwever koper dwarshuisje en tuintje Nieuwstraat 35 1764 256 87r
BERENDS, STIJNTJE Stijntje Beernds verkoper Liemendijk OZ 1768 257 78v
BERENDS, STIJNTJE Stijntje Beernds Kerkpoort (gebied) 1775 258 206r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beernds Beuving koper door niaar huis en brouwerij Heiligeweg 16 het Springend Paard 1793 264 159r
BERENDS, TRIJNTJE Trintje Beernds kopers Hoogstraat 47 1775 258 203r
BERENDS, IETJE Yttje Beernds huurder Heiligeweg 8 1761 255 65r
BERENDS, SIEBOUT Sybout Beerndts naastligger ten westen Franekereind 32 1679 241 51v
BERENDS, Aerntie Beerns koper huis Brouwersstraat 7 1668 239 154v
BERENDS, Aerntie Beerns naastligger ten noorden Brouwersstraat 9 1677 240 268r
BERENDS, AGNIETJE Agniet Beerns Brouwersstraat 19 1641 234 147v
BERENDS, ALBERT Albert Beerns mr. bontwever Zuiderstraat ZZ 1744 251 41v
BERENDS, ALLERT Allert Beerns huurder Schritsen 60 1735 249 90v
BERENDS, ANTJE Antie Beerns , burger Moriaanstraat ZZ 1735 249 72r
BERENDS, ARJEN Arjen Beerns Grote Kerkstraat 18 1701 244 99r
BERENDS, ARJEN Arjen Beerns , c.u. naastligger ten westen Grote Kerkstraat 18 1702 244 170v
BERENDS, ARJEN Arjen Beerns verkoper Grote Kerkstraat 18 1702 244 170v
BERENDS, ARJEN de weduwe van Arjen Beerns naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 14 1728 247 71r
BERENDS, AUKJE Aukien Beerns verkoper Havenweg 13 1734 248 282v
BERENDS, AUKJE Aukjen Beerns , burger Zoutsloot NZ 1708 245 45r
BERENDS, AUKJE Aukjen Beerns Zuiderhaven ZZ 1724 246 211r
BERENDS, AUKJE Aukjen Beerns verkoper Zeilmakersstraat OZ 1728 247 111v
BERENDS, AUKJE moeder Aukjen Beerns verkoper Noorderhoofd 1 1730 247 308r
BERENDS, AUKJE Aukjen Beerns verkoper Noorderhaven 33 1730 247 367r
BERENDS, AUKJE Aukjen Beerns verkoper Zuiderhaven ZZ 1731 247 388r
BERENDS, AUKJE wijlen Aukjen Beerns Noorderhaven 34 1738 249 281v
BERENDS, BEREND Beern Beerns , c.u. koper kamer en loods Kromme Elleboogsteeg WZ 1714 245 222r
BERENDS, BEREND wijlen Beern Beerns mr. wever Romastraat 1727 247 46v
BERENDS, BEREND Beern Beerns naastligger ten westen Zoutsloot 1732 248 76r
BERENDS, BEREND Beern Beerns , c.u. huurder Wasbleek 3 1742 250 229r
BERENDS, BEREND Beern Beerns mr. bontwever Bargebuurtspoortje 1748 251 226v
BERENDS, BEREND Beern Beerns Alphers koper huis Kromme Elleboogsteeg 1724 246 192v
BERENDS, BEREND Beern Beerns Alphers naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg 1724 246 192v
BERENDS, BEREND Beern Beerns Alphers naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 1724 246 192v
BERENDS, Beerns Beerns , c.u. bontwever koper woning Kromme Elleboogsteeg WZ 1717 245 303r
BERENDS, CHRISTIAAN Christiaen Beerns huurder Zuiderhaven 13 1680 241 80v
BERENDS, KOENRAAD Coenraed Beerns huurder onbekend 1734 248 349r
BERENDS, DIRK Dirk Beerns mr. korfmaker Zoutsloot NZ 1732 248 78v
BERENDS, DIRK Dirk Beerns korfmaker naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 8 1735 249 27v
BERENDS, DOUWE Douwe Beerns , burger verkoper Zoutsloot NZ 1746 251 112v
BERENDS, ELSKE Elske Beerns naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1743 251 5r
BERENDS, FEDDRIK Feddrik Beerns naastligger Weverstraat 1663 238 192r
BERENDS, FENTJE Fenne Beerns Kerkpoortstraat NZ 1730 247 336r
BERENDS, FRANS Frans Beerns mr. wever naastligger ten oosten Droogstraat 1740 250 116v
BERENDS, FRANS Frans Beerns mr. wever naastligger ten oosten Droogstraat 1741 250 194r
BERENDS, GEERTJE Geertie Beerns verkoper van 200/11450 Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
BERENDS, GEERTJE Geertie Beerns verkoper Romastraat 1740 250 5va
BERENDS, GEERTRUIDA Geertruid Beerns Nieuwstraat 25 1748 251 236r
BERENDS, GEESKE Geeske Beerns , burger verkoper Moriaanstraat ZZ 1735 249 72r
BERENDS, GERRIT Gerrit Beerns voormalig huurder? Ooievaarsteeg 1745 251 110r
BERENDS, GERRIT Gerryt Beerns huurder Molenpad NZ 1736 249 144v
BERENDS, GERRITJE Gerrytje Beerns verkoper Kromme Elleboogsteeg 1762 255 119r
BERENDS, GEERTJE Gertie Beerns , burger verkoper Grote Kerkstraat 40west 1697 243 282r
BERENDS, GEERTJE Gertie Beerns , burger verkoper Grote Kerkstraat 34 1697 243 283v
BERENDS, GRIETJE Grietie Beerns Kerkpoortstraat 1738 249 273v
BERENDS, GRIETJE Grietie Beerns verkoper Hofstraat NZ 1736 249 14va
BERENDS, GRIETJE Grietie Beerns verkoper Hofstraat NZ 1737 249 16va
BERENDS, GRIETJE de erven Grietje Beerns verpachter grond Lanen 44 1665 239 5r
BERENDS, GRIETJE Grietje Beerns huurder Bildtstraat OZ 1730 247 369v
BERENDS, HARMEN Harmen Beerns mr. bontwever koper huis en weefwinkel Vianen 1737 249 174r
BERENDS, HARMEN Harmen Beerns naastligger ten noorden Hofstraat NZ 1745 251 109r
BERENDS, HARMEN Harmen Beerns naastligger ten noorden Hofstraat 47 1752 252 209r
BERENDS, HARMEN wijlen Harmen Beerns Kerkpoortstraat 1756 254 24v
BERENDS, HENDRIK het huis toebehorende aan Hendrick Beerns naastligger ten oosten 't Poortje 1 1648 236 35v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns Voorstraat 50 1670 239 41va
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns bontwever koper huis Nieuwstraat 33 1728 247 108r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns naastligger ten noorden Nieuwstraat 35 1728 247 119r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns mr. wever verkoper Nieuwstraat 56 1735 249 37v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns , burger mr. wever geniaarde koper Nieuwstraat 1735 249 63r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns , burger mr. bontwever koper huis Moriaanstraat 12 1751 252 121r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns naastligger ten oosten Moriaanstraat 10 1751 252 123v
BERENDS, IEPE Iepe Beerns kuiper koper van 1/4 Franekereind 30 1640 234 111v
BERENDS, IEPE Ipe Beerns naastligger ten oosten Voorstraat 58 1641 234 150v
BERENDS, IEPE burgervaandrig Ipe Beerns mr. kuiper koper huis waar het Raad van Avonturen uithangt, plaats en tuin Kerkpoortstraat NZ Rad van Avontuur 1646 235 201r
BERENDS, IEPE Ipe Beerns , burger koper huis met een schuur daarachter Franekereind 1648 236 16r
BERENDS, IEPE de erfgenamen van Ipe Beerns naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 18 1665 239 23v
BERENDS, IEPE de plaats van wijlen Ipe Beerns naastligger ten westen Kerkpad WZ 1667 239 72v
BERENDS, JAKOB Jacob Beerns Grote Kerkstraat 20 1663 238 162r
BERENDS, JAKOB Jacob Beerns verkoper Rapenburg ZZ 1715 245 244v
BERENDS, JAN Jan Beerns koper kamer Schoolsteeg WZ 1647 235 263r
BERENDS, JAN Jan Beerns koper huis met een tuintje Karremanstraat 1662 238 149r
BERENDS, JAN het huis van het kind van Jan Beerns Droogstraat 1675 240 189r
BERENDS, JAN Jan Beerns oud schipper (schuit-) verkoper Noorderhaven 90 1727 247 22r
BERENDS, JAN Jan Beerns naastligger ten westen Grote Kerkstraat 41 1730 247 362v
BERENDS, JAN wijlen Jan Beerns Franekerpoort (gebied) 1732 248 91r
BERENDS, JAN Jan Beerns , burger bontwever koper huis Kerkpoortstraat NZ 1734 249 13r
BERENDS, JAN Jan Beerns naastligger ten noorden Rommelhaven 1737 249 211r
BERENDS, JAN Jan Beerns naastligger ten zuiden Hoogstraat 22 1741 250 154v
BERENDS, JAN Jan Beerns naastligger ten noorden Nieuwstraat 37 1743 250 285v
BERENDS, JAN wijlen Jan Beerns bontwever Liemendijk 1752 252 203v
BERENDS, JAN Jan Beerns , c.u. huurder Rapenburg 1 1754 253 186r
BERENDS, JAN Jan Beerns huurder deel Nieuwstraat WZ 1759 254 220v
ZOMER, JAN BERENDS Jan Beerns Somer, c.u. verkoper Karremanstraat 1669 239 189r
BERENDS, JANKE Janke Beerns Rapenburg ZZ 1715 245 244v
BERENDS, JELTJE Jeltie Beerns Zuidersteeg 1739 250 23v
BERENDS, JOHANNES Johannes Beerns bontwever Kerkpoortstraat 1743 250 302v
BERENDS, JOOST Joost Beerns verkoper (vorige eigenaar: Lijsbet Ijsbrands, weduwe van Jan Pool, verkoper in 1699) Zuiderhaven 18 1698 243 382v
BERENDS, JORIS Joris Beerns naastligger ten zuiden Rommelhaven 1737 249 211r
BERENDS, JORIS Joris Beerns , thans uitlandig varenspersoon Rozemarijnstraat 1737 249 220r
BERENDS, DJURRE Jurre Beerns , burger Drie Roemerssteeg 5 1727 247 56v
BERENDS, LIJSBET Lijsbet Beerns ten oosten van Harlingen 1706 244 341v
BERENDS, LIJSBET Lijsbet Beerns ten oosten van Harlingen NZ 1706 244 345r
BERENDS, LISKJE Lischjen Beerns Bildtstraat 11 1738 249 271v
BERENDS, LISKJE Liskjen Beerns winkelier Zoutsloot 1739 250 12v
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns , burger metselaar koper kamer Zoutsloot NZ 1730 247 356v
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns metselaar koper woonhuis, stal, wagenhuis en tuintje Nieuwstraat 56 1740 250 107r
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns , burger metselaar verkoper Zoutsloot 21 1740 250 111v
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns , burger varensgezel verkoper Nieuwstraat 1742 250 250r
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns , burger varensgezel verkoper Nieuwstraat 1742 250 252r
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns , burger varensgezel verkoper Nieuwstraat 1742 250 253v
BERENDS, LUBBERT Lubbert Beerns pannebakker koper huis Hofstraat NZ 1695 243 175r
BERENDS, MARIA Marijke Beerns Nieuwstraat 33 1728 247 108r
BERENDS, MARIA Marijke Beerns verkoper Rommelhaven ZZ 1753 253 44v
BERENDS, MARTEN Marten Beerns naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 1649 236 96r
BERENDS, MARTEN erven van wijlen mr. Marten Beerns verkoper Vijverstraat 1657 237 103v
BERENDS, MARTEN wijlen mr. Marten Beerns Grote Bredeplaats 1657 237 116r
BERENDS, MARTEN erven van wijlen mr. Marten Beerns verkoper Grote Bredeplaats 1657 237 116r
BERKHUIS, NIESKE BERENDS Nieske Beerns Berkhuis naastligger ten westen Voorstraat NZ 1718 246 5v
BERKHUIS, NIESKE BERENDS Nieske Beerns Berkhuis verkoper Voorstraat NZ 1718 246 5v
BERENDS, PIETER Pieter Beerns , c.u. mr. schoenmaker verkoper Zoutsloot NZ 1664 238 227v
BERENDS, PIETER Pieter Beerns , burger verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ 1730 247 356v
BERENDS, PIETER wijlen Pieter Beerns Haermans Weeshuisstraat NZ 1679 241 40v
BERENDS, PIETER Pieter Beerns Laarman, burger verkoper Grote Kerkstraat ZZ 1661 238 112r
BERENDS, PIETER Pyter Beerns schoenmaker naastligger ten westen Rommelhaven 1649 236 86v
GAARMAN, PIETER BERENDS Pyter Beerns Gaerman, burger koper huis Grote Kerkstraat ZZ 1650 236 142v
BERENDS, ROBERT Robbert Beerns , c.u. koper huis Kerkpoortstraat 1718 246 26r
BERENDS, ROBERT Robbert Beerns mr. bontwever naastligger ten westen Molenpad NZ 1729 247 273v
BERENDS, ROBERT de erven van Robbert Beerns naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1744 251 35v
BERENDS, SIEBOUT Sibout Beerns verkoper als erfgenaam van zijn bestemoeder Zuiderbolwerk 1680 241 82r
BERENDS, SIEBOUT Sibout Beerns naastligger ten westen onbekend 1680 241 91v
BERENDS, SJOERD Sjoerd Beerns koopman koper huis en mouterij Noordijs OZ 1687 242 165r
BERENDS, Steeun Beerns slotmaker koper huis Lanen ZZ 1647 236 3v
BERENDS, STEFFEN Steven Beerns , burger mr. slotmaker koper Kleine Kerkstraat 1659 237 221r
BERENDS, STEFFEN wijlen Steven Beerns naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat OZ 1680 241 78r
BERENDS, SIEBOUT Sybout Beerns verkoper als erfgenaam van zijn bestemoeder Franekereind 30 1680 241 81v
BERENDS, THOMAS Tomas Beerns naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1702 244 165v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Beerns Kleine Bredeplaats 2 1647 235 257v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Beerns verkoper Lanen 93 1695 243 148r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beerns verkoper Kerkpoort (gebied) 1729 247 243v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beerns Nieuwstraat OZ 1743 251 16v
BERENDS, WARNER Warner Beerns , c.u. knoopmaker koper huis Lanen 6 1649 236 76v
BERENDS, WARNER de erven van Warner Beerns knoopmaker verkoper Lanen ZZ 1676 240 216r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns naastligger ten oosten Snakkerburen (gebied) 1650 236 102v
BERENDS, WILLEM Willem Beerns naastligger ten noorden Romastraat NZ 1657 237 137r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns naastligger ten noorden Romastraat NZ 1666 239 43r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns naastligger ten oosten Gardenierstraat 1667 239 82r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns , c.u. stadshoornblazer verkoper Lanen 86 1714 245 216v
BERENDS, WILLEM Willem Beerns huurder Nieuwstraat 25 1736 249 133r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns huurder Nieuwstraat 25 1737 249 161r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns , c.u. huurder Nieuwstraat 25 1739 250 9r
BERENDS, IEFKE Yffke Beerns Rapenburg ZZ 1715 245 244v
BERENDS, IEPE vaandrig Ype Beerns naastligger ten oosten Franekereind NZ 1660 238 67v
BERENDS, IEPE vaandrig Ype Beerns naastligger ten oosten Noordijs WZ 1661 238 97r
BERENDS, IEPE vaandrig Ype Beerns naastligger ten noorden Noordijs WZ 1661 238 97r
BERENDS, IEPE hopman Ype Beerns , c.u. koper huis en nog een woning waar de Vergulden Feder uithangt erachter met een aparte Grote Kerkstraat 20 1663 238 162r
BERENDS, IEPE de erfgenamen van Ype Beerns naastligger Heiligeweg 15 1666 239 41v
BERENDS, IEPE de erfgenamen van Ype Beerns naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 2 1666 239 44v
BERENDS, IEPE de erfgenamen van Ype Beerns naastligger ten oosten Voorstraat 58 1667 239 84v
BERENDS, IEPE de erven van het huis van Ype Beerns naastligger ten westen Rommelhaven 11 1670 240 3ra
BERENDS, IEPE de erfgenamen van Ype Beerns naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 2 1680 241 63r
BERENDS, IEPE vaandrig Yppe Beerns naastligger ten westen Noordijs 1659 237 216r
ALPHEN, BEREND BERENDS Beern Beernsen Alphes koper huis Kerkpoortstraat 1723 246 179v
BERENDS, ALBERT Albert Beernts verkoper Hoogstraat 49 1746 251 6va
BERENDS, ALBERT Albert Beernts Zuiderstraat 8 1749 252 24v
BERENDS, ANDRIES Andries Beernts koper kamer Kerkpoortstraat NZ 1673 240 127v
BERENDS, BEREND Beernt Beernts mr. bontwever naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1732 248 105v
BERENDS, BEREND Beernt Beernts naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1734 248 333v
BERENDS, BEREND verkopers vader wijlen Beernt Beernts eerdere bewoner Kerkpad 1 1750 252 64v
BERENDS, BEREND wijlen Beernt Beernts mr. bontwever Romastraat 29 1750 252 71r
BERENDS, BEREND Beernt Beernts naastligger ten westen Zoutsloot 80 1750 252 73v
BERENDS, DAVID David Beernts verkoper Zoutsloot WZ 1800 265 229r
BERENDS, DOUWE Douwe Beernts naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ 1727 247 9v
BERENDS, DOUWE Douwe Beernts naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1746 251 151r
BERENDS, IEPE huis van Epe Beernts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1647 235 252v
BERENDS, IEPE vaandrig Epe Beernts naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1658 237 171v
BERENDS, IEPE vaandrig Epe Beernts naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 2 1661 238 83v
BERENDS, IEPE de erven van vaandrig Epo Beernts naastligger ten westen 1669 239 203r
BERENDS, FRANS Frans Beernts bontwever koper huis (2 kamers) en plaatsje Lombardstraat 1726 246 285v
BERENDS, FRANS Frans Beernts mr. bontwever Karremanstraat OZ 1750 252 88r
BERENDS, GEERTJE Geertie Beernts , burger verkoper Scheerstraat 7 1695 243 118v
BERENDS, GEERTRUIDA wijlen Geertruid Beernts Borgers Nieuwstraat 25 1777 259 46v
BERENDS, GERRIT Gerrit Beernts , c.u. bontwever koper huis met een hof daarachter Rapenburg 1712 245 174r
BERENDS, GERRIT Gerrit Beernts naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1717 245 288r
BERENDS, GERRIT Gerrit Beernts huurder Molenpad NZ 1737 249 196r
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts mr. chirurgijn koper huis en erf Lanen NZ 1743 251 3r
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts bontwever koper tuin met zomerhuis Hofstraat 1750 252 63v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts , c.u. naastligger ten oosten Hofstraat 1750 252 63v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts , burger mr. bontwever koper woning Kerkpad WZ 1753 253 69v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts , burger c.u. mr. bontwever naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1753 253 69v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts , burger c.u. mr. bontwever naastligger ten westen Kerkpad WZ 1753 253 69v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1785 261 297r
BERENDS, HEEBELE Hebbel Beernts naastligger ten zuiden Steenhouwersstraat 4 1675 240 174r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts , c.u. bontwever koper huis en een potkast ter zijden Franekerpoort (gebied) 1717 245 284v
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts huurder Kerkpoortstraat 1719 246 50v
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts Hartooghvelt boekverkoper koper huis en loods 't Poortje 3 1648 236 36r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernts Grote Kerkstraat NZ 1665 239 4ra
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernts bontwever koper huis Nieuwstraat OZ 1731 248 39v
BERENDS, HENDRIK wijlen Hendrik Beernts Karremanstraat WZ 1747 251 167v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernts bontwever verkoper Nieuwstraat OZ 1801 265 294r
BERENDS, IEPE vaandrig Ipe Beernts verkoper Franekereind 29 1650 236 128v
BERENDS, JAN het huis van het kind van Jan Beernts Droogstraat ZZ 1673 240 114r
BERENDS, JAN Jan Beernts huurder Zoutsloot NZ 1696 243 244v
BERENDS, JAN Jan Beernts , c.u. schipper (smal-) koper huis Hoogstraat 2 1717 245 280r
BERENDS, JAN Jan Beernts steenvoerder koper huis Herenwaltje 15 1733 248 278v
BERENDS, JAN wijlen Jan Beernts Kerkpoortstraat 1747 251 186v
BERENDS, JAN Jan Beernts verkoper Hoogstraat 49 1746 251 6va
BERENDS, JAN Jan Beernts mr. bontwever koper woning en weefwinkel Achterstraat 1749 252 13v
BERENDS, JAN Jan Beernts naastligger ten noorden Herenwaltje 17 1749 252 36r
BERENDS, JAN Jan Beernts mr. bontwever verkoper Kerkpad 1 1750 252 64v
BERENDS, JAN Jan Beernts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 20 1768 257 56r
BERENDS, JAN Jan Beernts bewoner Noordijs OZ 1782 260 289r
BERENDS, JOOST Joost Beernts , burger mr. scheepstimmerman koper 1/2 helling (Plus 3 rijksdaalders voor Aaltie Jansen) Zuiderhaven 18 1696 243 253v
BERENDS, JOOST Joost Beernts , burger mr. scheepstimmerman verkoper Heiligeweg 19 1697 243 278r
BERENDS, MARIA Marijke Beernts Karremanstraat WZ 1788 262 251r
BERENDS, MARIA Marijke Beernts verkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 3 1792 264 44v
BERENDS, PIETER de weduwe van Pieter Beernts naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 1 1698 243 341r
BERENDS, PIETER Pieter Beernts naastligger ten westen Brouwersstraat 4 1732 248 101r
BERENDS, PIETER Pieter Beernts naastligger ten zuiden Herenwaltje 17 1749 252 36r
KORF, PIETER BERENDS Pieter Beernts Corf naastligger ten oosten Schritsen 62 1730 247 342r
GAARMAN, PIETER BERENDS Pieter Beernts Gaarman, burger c.u. koper lege plaats of huisstede van 44 x 22 voeten Zuiderhaven 6 1663 238 164v
BERENDS, PIETJE Pietie Beernts verkoper van 1/3 Karremanstraat OZ 1750 252 88r
BERENDS, PIETER Pyter Beernts koper huis Herenwaltje 19 1733 248 269v
BERENDS, PIETER Pyter Beernts naastligger ten noorden Scheerstraat 1 1733 248 271r
BERENDS, PIETER Pytter Beernts naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1746 251 159r
BERENDS, PIETJE Pyttie Beernts verkoper Kerkpoortstraat 1658 237 171v
BERENDS, SIEBOUT Sibout Beernts 1680 241 25ra1
BERENDS, SJOERD Sioerd Beernts , burger koopman verkoper Noordijs 1692 243 1v
BERENDS, THOMAS Thomas Beernts naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1694 243 81r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Beernts Kerkpad 32 1709 245 102r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beernts William Boothstraat OZ 1769 257 140v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beernts Nieuwstraat 16 1772 258 14r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beernts verkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 3 1792 264 44v
BERENDS, WILLEM Willem Beernts wever naastligger ten oosten Snakkerburen (gebied) 1650 236 143r
BERENDS, IEPE vaandrig Ype Beernts verkoper van 1/4 Franekereind 30 1660 238 37v
BROUWER, AAFKE Aafke Beert Brouwer verkoper Grote Kerkstraat 21 1787 262 220v
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwer verkoper Wasbleek 1779 259 159r
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwer naastligger ten zuiden Brouwersstraat 16 1789 263 157v
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwer verkoper Brouwersstraat 16 1789 263 157v
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwer naastligger ten noorden Brouwersstraat 18 1789 263 159r
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwer verkoper Brouwersstraat 18 1789 263 159r
BROUWER, AAFKE BEERTS Aefke Beerts Brouwer naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23 1785 262 11r
BROUWER, AAFKE BEERTS Aefke Beerts Brouwer verkoper Grote Kerkstraat 23 1785 262 11r
BEERTS, FENTJE Fenne Beerts Kromme Elleboogsteeg ZZ 1729 247 225v
BEERTS, FENTJE Fenne Beerts Kromme Elleboogsteeg ZZ 1729 247 225v
BEERTS, TJEPKE wijlen Tepke Beerts Romastraat NZ 1657 237 137r
BIEUWES, MAAIKE Mayke Beeuwes Zoutsloot NZ 1755 253 225r
BENEDICTUS, ROMKE de erven van Romcke Benedicks naastligger ten oosten Grote Kerkstraat NZ 1694 243 84v
BENEDICTUS, JOHANNES Johannes Benedictus , burger mr. wagenmaker koper huis met een stal erachter en waar De Vrachtwagen uithangt Hoogstraat 39 de Vrachtwagen 1698 243 388r
BENEDICTUS, JOHANNES Johannes Benedictus mr. wagenmaker koper huis, bakhuis en paardenstalling Hoogstraat 32 1712 245 185v
BENEDICTUS, ROMKE Romcke Benedictus koper provisioneel huis, brouwerij, mouterij en paardenstal Heiligeweg 40 1682 241 61va
BENEDICTUS, ROMKE Romke Benedictus koper door niaar voor- en achterhuis genaamd het wapen van het westeind van Vlieland Grote Kerkstraat NZ het Wapen van het westeind van Vlieland 1685 242 62r
BENEDICTUS, ROMKE Romke Benedictus koper door niaar voor- en achterhuis Grote Kerkstraat NZ 1685 242 62r
BENEDICTUS, ROMKE Romke Benedictus naastligger ten westen Grote Kerkstraat NZ 1685 242 62r
BENEDICTUS, ROMKE Romke Benedictus naastligger ten westen Grote Kerkstraat NZ 1688 242 228r
BENEDICTUS, ROMKE de erven van Romke Benedix naastligger ten oosten Grote Kerkstraat NZ 1694 243 114v
MIDDACHTEN, GERRIT BANIERS Gerrit Beniers Middachten, burger verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 4v
BANIERS, GERRIT Gerryt Beniers Middagten, burger koopman verkoper onbekend 1682 241 229r
BENJAMINS, LIPMAN Lipman Benjamins , c.u. huurder beneden Heiligeweg 11 1789 263 104v
SCHAAF, SIEDS BENJAMINS Syds Benjamins Schaaf eigenaar van 1/2 Both Apothekerstraat 9 1770 257 155v
SCHAAF, SIEDS BENJAMINS wijlen Syds Benjamins Schaaf Noorderhaven 31 1771 257 226r
SCHAAF, SIEDS BENJAMINS wijlen Syds Benjamins Schaaf Droogstraat NZ 1771 257 227v
SCHAAF, SIEDS BENJAMINS wijlen Syds Benjamins Schaaf Droogstraat NZ 1771 257 227v
SCHAAF, SIEDS BENJAMINS wijlen Syds Benjamins Schaaf Droogstraat 1 1771 257 229r
SCHAAF, SIEDS BENJAMINS wijlen Syds Benjamins Schaaf Zoutsloot 21 1771 257 230r
SCHAAF, SIEDS BENJAMINS wijlen Syds Benjamins Schaaf Noorderhaven 44 1772 258 14v
BINNES, TIETE Tiete Bennes huurder Zuiderstraat 27 1778 259 155v
, Sytkse Bente verkoper van 1/6 Schritsen NZ 1723 246 186r
BINKES, ? Bentes Zoutsloot ZZ 1735 249 60v
BINKES, ANTJE Antie Bentes verkoper Zoutsloot ZZ 1662 238 120r
BINKES, ANTJE Antie Bentes verkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 25 1709 245 90v
BINKES, BINKE Bente Bentes kantoorknecht verkoper van 1/5 Karremanstraat 1738 249 232v
BINKES, BINKE Bente Bentes kantoorknecht verkoper van 1/5 Karremanstraat ZZ 1738 249 260v
BINKES, BINKE Bente Bentes kantoorknecht verkoper van 1/5 Noorderhaven 85 1738 249 283r
BINKES, DIEUWKE Dieuke Bentes , c.s. naastligger ten oosten Noorderhaven 83 1727 247 15r
BINKES, DIEUWKE Dieuke Bentes , c.s. naastligger ten zuiden Karremanstraat ZZ 1727 247 30v
BINKES, DIEUWKE de erven van Dieuke Bentes naastligger ten westen Karremanstraat WZ 1733 248 192r
BINKES, DIEUWKE de erven van Dieuke Bentes naastligger ten zuiden Karremanstraat 1736 249 127v
BINKES, DIEUWKE de erven van Dieuke Bentes naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1737 249 207v
BINKES, DIEUWKE weduwe Dieuwke Bentes verkoper Zoutsloot NZ 1721 246 119r
BINKES, EELKJE Eeke Bentes verkoper van 1/6 Schritsen NZ 1723 246 186r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeek verkoper Weeshuisstraat 1786 262 53r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeek verkoper Weeshuisstraat 1791 263 290v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeek verkoper Voorstraat 101 1793 264 88r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeek naastligger ten noorden Voorstraat 97 1802 266 149v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeek verkoper Voorstraat 97 1802 266 149v
BINKES, EELKE Eelken Bentes , burger naastligger ten zuiden Nieuwstraat 31 1728 247 68r
BINKES, EELKE Eelken Bentes verkoper Nieuwstraat 31 1728 247 68r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eelkje Bentes IJsenbeek koper huis Noordijs 12 1795 264 266v
BINKES, EELKJE Eelkjen Bentes Nieuwstraat 31 1725 246 214r
BINKES, EELKJE Eelkjen Bentes Nieuwstraat 33 1725 246 214r
BINKES, EELKJE Eelkjen Bentes koper huis CA Zoutsloot 1725 246 231v
BINKES, EELKJE Eelkjen Bentes , burger verkoper Nieuwstraat 33 1728 247 108r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eelkjen Bentes IJsenbeek Voorstraat 97 1780 259 297v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eelkjen Bentes IJsenbeek koper huis Voorstraat 101 1787 262 215r
BINKES, GEERTJE de weduwe Geertie Bentes naastligger ten noorden Rozengracht 38 1667 239 92v
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes verkoper Rozengracht 38 1667 239 92v
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes verkoper Rozengracht 1667 239 18va
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes verkoper 't Poortje 1667 239 18va
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes verkoper Noorderhaven ZZ 1667 239 18va
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes Voorstraat 92 1670 240 12v
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes , burgerse koper kamer voorzien met heerlijke wijnstokken Zuiderhaven ZZ 1671 240 55v
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes Voorstraat 92 1674 240 18va
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes huurder andere woning Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes huurder Rapenburg ZZ 1737 249 170r
BONKE, GEERTJE BINKES Geertie Bentes Boncq Rozengracht 40 1659 237 200v
BINKES, GEERTJE Geertje Bentes verkoper Voorstraat NZ 1668 239 141r
BINKES, GRIETJE Grietie Bentes naastligger ten oosten Voorstraat 90 1667 239 84r
BINKES, GRIETJE de tuin van Grietie Bentes naastligger ten zuiden Voorstraat 90 1667 239 84r
BINKES, GRIETJE de erfgenamen van Grietie Bentes naastligger ten zuiden Franekereind 4 1669 239 187r
BINKES, GRIETJE Grietie Bentes , burger Raamstraat 3 1672 240 93v
BINKES, GRIETJE wijlen Grietie Bentes overleden huisvrouw van de verkoper Heiligeweg 70 1682 241 58va
BINKES, GRIETJE de plaats van Grietje Bentes naastligger ten westen Heiligeweg NZ 1664 238 242r
BINKES, GRIETJE de steeg van Grietje Bentes naastligger ten noorden Heiligeweg NZ 1664 238 242r
BINKES, GRIETJE jongedochter Grietje Bentes naastligger ten noorden Heiligeweg 68 1669 239 179v
BINKES, GRIETJE Griettie Bentes Franekereind 2 1670 240 12r
BINKES, GRIETJE Griettie Bentes Heiligeweg 70 1670 240 12r
BINKES, GRIETJE Gryttie Bentes Voorstraat 92 1670 240 12v
BINKES, HENDRIK de erven van Hendrick Bentes (bij de Blauwe Trappen) onbekend 1649 236 90v
BINKES, JAN huis van Jan Bentes naastligger ten zuiden Lanen NZ 1647 235 262r
BINKES, JAN Jan Bentes Zoutsloot ZZ 1662 238 120r
BINKES, JAN Jan Bentes naastligger ten westen Lanen NZ 1667 239 120v
BINKES, JAN de erven van Jan Bentes naastligger ten oosten Lanen 13 1699 243 392v
IJSENBEEK, KLAAS BINKES Klaas Bentes IJzenbeek verkoper Hoogstraat 27 1788 262 273r
BINKES, LIENTJE Lijntie Bentes verkoper Grote Bredeplaats 16 1718 246 9r
BINKES, MARTJEN Maartien Bentes , burgerse koper kamer, opkamer en zolder, in beloop met Reyner Heres old hoornsvaarders huis onbekend 1673 240 128r
BINKES, MAAIKE ongehuwd meerderjarige dochter Maayke Bentes verkoper Zoutsloot ZZ 1789 263 128v
BINKES, MARIA Marijke Bentes huurder Zoutsloot NZ 1762 255 150v
BINKES, MAAIKE Mayke Bentes naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1773 258 101r
BINKES, PIETER Pieter Jan Bentes verkoper Lanen 12 1675 240 199r
BINKES, PIETER Pytter Jansen Bentes man en voogd van Zoutsloot 1682 241 234v
BINKES, ROELOF Roelof Bentes koopman verkoper van 1/5 Karremanstraat 1738 249 232v
BINKES, ROELOF Roelof Bentes koopman verkoper van 1/5 Karremanstraat ZZ 1738 249 260v
BINKES, ROELOF Roelof Bentes koopman verkoper van 1/5 Noorderhaven 85 1738 249 283r
IJSENBEEK, SIKKE BINKES Sicce Bentes IJzenbeek mr. brouwer en koopman verkoper Hoogstraat 27 1794 264 166v
IJSENBEEK, SIKKE BINKES Sikke Bentes IJzenbeek mr. brouwer koper huis, tuin en brouwerij genaamd de Lelie, met stal en mouterij en 2 woningen (en CG 2000:00:00 voor de losse goederen) Hoogstraat 27 de Lelie 1788 262 273r
IJSENBEEK, SIKKE BINKES Sikko Bentes IJzenbeek koper huis, mouterij met inventaris Noorderhaven 37 1779 259 206r
BINKES, SJOERD de erven van Sjoerd Bentes naastligger ten zuiden Vismarkt 1 1669 239 201r
BINKES, SIETSKE Sydtsche Bentes , burger Bildtpoort (gebied) 1677 240 257r
BINKES, SIETSKE Sytsche Bentes verkoper Droogstraat 1684 242 42v
BINKES, SIETSKE Sytske Bentes Grote Ossenmarkt 27 1716 245 257r
IJSENBEEK, THOMAS BINKES wijlen Thomas Bentes IJsenbeek Noorderhaven 62 1780 259 269v
IJSENBEEK, THOMAS BINKES Thomas Bentes IJzenbeek koopman koper huis Noorderhaven 62 1772 258 20v
BINKES, TJEERD Tiaard Bentes naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1667 239 90v
BINKES, TJEERD Tiaard Bentes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 6 1708 245 73r
BINKES, TJEERD Tieerd Bentes bakker naastligger ten westen Voorstraat 3 1658 237 153r
BINKES, TJEERD de hof van de weduwe van Tieerd Bentes naastligger ten westen Hofstraat 16 1669 239 183r
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Boncq mr. bakker koper woning Lanen 44achter 1715 245 236r
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Boncq mr. bakker naastligger ten oosten Lanen 44achter 1715 245 236r
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Bonk, c.u. mr. bakker koper woning Lanen 44achter 1717 245 292r
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Bonk, c.u. mr. bakker naastligger ten oosten Lanen 44achter 1717 245 292r
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Bonk, c.u. mr. bakker naastligger ten zuiden Lanen 44achter 1717 245 292r
BINKES, TJEERD de weduwe en erfgenamen van Tieerd Bentes Bouck verkoper Hofstraat 16 1669 239 191v
BINKES, TJEERD Tieerdt Bentes naastligger ten zuiden Vismarkt 1 1666 239 44r
BINKES, TJEERD de weduwe van Tjeerd Bentes naastligger ten zuiden Vismarkt 1 1669 239 40va
BINKES, TJEERD Tjeerd Bentes mr. bakker koper huis met kelder en backhuis Lanen 46 1702 244 159r
BONKE, TJEERD BINKES wijlen Tjeerd Bentes Boncq Lanen 46 1729 247 259v
BINKES, TJEPKJE Tjepken Bentes , burger Noorderhaven NZ 1727 247 31r
BINKES, TJEPKJE Tjepken Bentes , burger Grote Kerkstraat 2 1728 247 213v
BINKES, HENDRIK Hendrick Bentis naastligger ten westen Voorstraat ZZ 1667 239 124v
, TJEPKJE Tjepkjen Bentjens Noorderhaven 5 1749 252 20r
BINKES, EELKJE wijlen Eelkjen Bentjes Noordijs 1751 252 178v
, WIEGER wijlen Wiger Berckes Zoutsloot NZ 1649 236 58r
, WIEGER wijlen Wiger Berckes Zoutsloot NZ 1649 236 58r
BERENDS, BEREND Beernt Berends mr. bontwever geniaarde koper Kerkpoortstraat NZ 1732 248 92r
BERENDS, BEREND Berend Berends mr. wever eigenaar van 2 kamers ten noorden Karremanstraat 1738 249 232v
BERENDS, BEREND Berend Berends mr. wever naastligger ten noorden Karremanstraat 1738 249 232v
BERENDS, BEREND Berend Berends mr. wever koper 2 kamers Karremanstraat ZZ 1738 249 260v
BERENDS, BEREND Berend Berends mr. bontwever koper huis Rapenburg ZZ 1738 249 262r
BERENDS, BEREND Berent Berends , c.u. mr. wever koper huis OZ 1720 246 88v
BERENDS, KLAAS Claas Berends , c.u. huurder Achterstraat 1788 263 43v
BERENDS, EVERT Evert Berends naastligger ten oosten Franekereind 25 1783 261 16r
BERENDS, HARMEN Harmen Berends verkoper huis Both Apothekerstraat 1784 261 129v
BERENDS, HARMEN Harmen Berends huurder Noordijs OZ 1784 261 130r
BERENDS, HARMEN Harmen Berends mr. bontwever verkoper Nieuwstraat 20 1784 261 145r
BERENDS, HARMEN Harmen Berends , c.u. huurder (koper) Weverstraat NZ 1808 268 36v
BERENDS, JAN Jan Berends bontwever verkoper (? ?) Franekerpoort (gebied) 1783 261 75r
BOS, MARTEN BERENDS Marten Berends Bosch mr. kuiper koper huis en erf met zolders Noorderhaven 41 1787 262 187r
BERENDS, PIETER Pieter Berends naastligger ten westen Achterstraat 1725 246 219r
BERENDS, PIETER Pieter Berends Achterstraat 1725 246 219r
BERENDS, STIJNTJE Stijntje Berends naastligger ten zuiden Kerkpoort (gebied) 1773 258 114v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Berends Karremanstraat WZ 1788 262 255r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Berends Beuving 1805 267 178r
BERENDS, WOPKE Wopke Berends , c.u. naastligger ten noorden Voorstraat 81 1795 264 255r
, DIRK Dirk Berends* korfmaker naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 12 1752 253 28v
BERENDS, FRANS Frans Berens Tiepelsteeg 1730 247 337v
BERENDS, JAN wijlen Jan Berens verkoper Hofstraat 1720 246 82v
BERENDS, ARJEN Arjen Berents naastligger ten westen Grote Kerkstraat 18 1720 246 87r
BERENDS, BEREND Berent Berents koper van 1/2 huis Molenpad NZ 1737 249 196r
BERENDS, DIRK Dirk Berents , c.u. mandemaker koper huis Kleine Kerkstraat 10 1720 246 91r
BERENDS, DJURRE Djorre Berents Droogstraat ZZ 1719 246 42v
BERENDS, GEERTJE Geertie Berents naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1694 243 110v
BERENDS, JAN Jan Berents bontwever koper huis Gardenierstraat NZ 1711 245 159v
BERENDS, JAN Jan Berents bontwever verkoper Gardenierstraat 1718 246 20ar
BERENDS, JAN wijlen Jan Berents schipper (smal-) Hoogstraat 2 1740 250 127v
BERENDS, JAN Jan Berents naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 9 1770 257 155v
BERENDS, NEELTJE Neeltie Berents Molenpad NZ 1737 249 196r
BERENDS, THOMAS Tomas Berents naastligger ten oosten Rapenburg 1712 245 174r
BERENDS, WILLEM wijlen Willem Berents Gardenierstraat 1670 240 4v
BERENDS, WOUTER wijlen Wouter Berents Simon Stijlstraat 2 1739 250 28v
BERNARDUS, EELKE Eelke Bernardus , c.s. huurder Lanen 48 1742 250 266r
BERNARDUS, EELKE Eelke Bernardus , c.u. huurder Kromme Elleboogsteeg 1757 254 53r
BERNARDUS, EELKE Eelke Bernardus , burger koper huis en tapperij Vioolsteeg 1760 254 259v
BERNARDUS, EELKE Eelke Bernardus bontwever verkoper Vioolsteeg 1763 255 221v
BERNARDUS, JAN Jan Bernardus naastligger ten noorden Heiligeweg 56 1779 259 187v
BERNARDUS, JAN Jan Bernardus Proosterbeek koper huis Heiligeweg 58 1776 259 1r
BERNARDUS, JAN wijlen Jan Bernardus Proosterbeek schipper op Franeker (trekveer-) erflater Heiligeweg 58 1792 264 354r
SMEDING, JOHANNES BERNARDUS Johannes Bernardus Smeding koopman Vijverstraat 4 1803 266 266r
BERNARDUS, MEINERT Meindert Bernardus naastligger ten ? Zuiderhaven 18 1782 260 241r
BERNARDUS, MEINERT Meindert Bernardus verkoper Zuiderhaven 18 1782 260 241r
BERNARDUS, MEINT Meinte Bernardus scheepstimmerman Zuiderhaven 18 1783 261 64v
BERNARDUS, MEINT Meinte Bernardus huurder Liemendijk 1784 261 136v
BERNARDUS, REMMERT Rimmert Bernardus koper huis Zuiderhaven 24 1789 263 100r
BERNARDUS, REMMERT Rimmert Bernardus , c.u. huurder Zuiderhaven 24 1789 263 100r
BERNARDUS, REMMERT wijlen Rimmert Bernardus varensgezel Zuiderhaven 24 1795 264 268v
BERNARDUS, SIETSE Sytse Bernardus timmerman koper door niaar huis Lanen 25 1803 266 224r
JELGERSMA, WILT BERNARDUS Heer Wiltetus Bernardus Jelgersma predikant Noorderhaven 36 1781 260 100v
JELGERSMA, WILT BERNARDUS Heer Wiltetus Bernardus Jelgersma predikant Rinnertspijp 1 1781 260 106r
JELGERSMA, WILT BERNARDUS Heer Wiltetus Bernardus Jelgersma predikant Voorstraat 11oost 1781 260 109v
JELGERSMA, WILT BERNARDUS de heer Wiltetus Bernardus Jelgersma predikant Noorderhaven 54 1781 260 109v
JELGERSMA, WILT BERNARDUS Heer Wiltetus Bernardus Jelgersma predikant Voorstraat 11west 1781 260 109v
JELGERSMA, WILT BERNARDUS Wiltetus Bernardus Jelgersma predikant verkoper Grote Ossenmarkt 1a 1782 260 227v
JELGERSMA, WILT BERNARDUS Wiltetus Bernardus Jelgersma predikant verkoper Lanen 50 1782 260 229r
BERNARDUS, IEBE Yep Bernardus , c.u. huurder voorste gedeelte Grote Kerkstraat 46 1796 264 329r
BERNARDUS, SIETSE Zydse Bernardus , c.u. naastligger ten zuiden Lanen 27 1803 266 258r
BERNARDUS, SIETSE Zytse Bernardus koper huis Lanen 27 1803 266 258r
BERNARDUS, SIETSE Zytse Bernardus scheepstimmerman verkoper Lanen 25 1809 268 291v
BERNARDUS, SIETSE Zytse Bernardus scheepstimmerman verkoper Lanen 27 1809 268 291v
, GERRIT Gerrit Bernders Middaghten, burger koopman verkoper Schritsen NZ 1688 242 255v
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Rozengracht 28 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Rozengracht NZ 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Wasbleek WZ 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Wasbleek WZ 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Wasbleek WZ 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Nieuweburen 11 1781 260 97v
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Zuiderstraat 1781 260 99r
BARTELDS, JAN Jan Bertels Nieuwstraat 25 1777 259 46v
BARTELDS, JAN Jan Bertels koper huis met gewezen weefwinkel Nieuwstraat 28 1781 260 44v
BARTELDS, JAN Jan Bertels bontwever verkoper Franekerpoort (gebied) 1783 261 75r
BARTELDS, JAN Jan Bertels bontwever verkoper Franekerpoort (gebied) 1783 261 75r
BARTELDS, JAN Jan Bertels naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1786 262 84r
BARTELDS, JAN Jan Bertels naastligger ten noorden Lanen 82a 1800 265 217v
BARTELDS, JAN Jan Bertels verkoper Nieuwstraat 28 1800 265 256v
BARTELDS, JAN Jan Bertels koper huis Noordijs 27 1811 269 135r
, JOHANNA Johanna Beth Rozengracht NZ 1730 247 317v
, JOHANNA Johanna Beth naastligger ten westen Rozengracht NZ 1730 247 317v
BEITSES, KORNELIS Cornelis Betses verkoper Zoutsloot NZ 1755 253 236r
BEITSES, LIJSBET meerderjarige vrijster Elisabeth Betses verkoper Zoutsloot NZ 1755 253 236r
BARTELDS, JAN Jan Bettels koopman naastligger ten oosten Borstelsteeg 4 1809 268 246v
BARTELDS, JAN Jan Bettels koopman naastligger ten oosten Borstelsteeg 6 1809 268 246v
BARTELDS, JAN Jan Bettels koopman naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 29 1809 268 246v
BARTELDS, JAN Jan Bettels koopman naastligger ten zuiden Borstelsteeg 4 1809 268 246v
BARTELDS, JAN Jan Bettels koopman naastligger ten zuiden Borstelsteeg 6 1809 268 246v
BARTELDS, JAN Jan Bettels koopman naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 29 1809 268 246v
BIEUWES, ALBERT wijlen Albert Beuwes , burger Zoutsloot 1759 254 208r
BIEUWES, MAAIKE Mayke Beuwes , burger Zoutsloot NZ 1767 257 29r
, NEELTJE weduwe Neeltie Bevints verkoper Zoutsloot NZ 1724 246 193r
, WIETSE Wytse Beyma , burger koper dwarshuis, loods, tuin en plaatske Kerkpoortstraat 1658 237 148v
BINKES, HARMEN Harmen Binkes huurder Ooievaarsteeg 17 1737 249 197r
BINNES, DOETJE Doetje Binnes Zuiderstraat ZZ 1806 267 287r
BIENSES, GEERTJE Geertie Binses verkoper Bildtpoort (gebied) 1696 243 189v
BOKKES, AALTJE ongehuwde dochter Aeltie Bockes koper huis Noorderhaven 72 1696 243 248v
BOKKES, AALTJE Aeltje Bockes , ongehuwde bejaarde dochter verkoper Noorderhaven 72 1702 244 169v
BOKKES, KLAAS de kamer van Claes Bockes naastligger ten zuiden Vioolsteeg 1667 239 121r
BOKKES, KORNELIS Cornelis Bockes naastligger ten zuiden onbekend 1682 241 192v
BOKKES, DIRK Dirck Bockes , c.u. huurder kamer Voorstraat 87 1694 243 73r
BOKKES, EELKE Eelcke Bockes bewoner Zoutsloot 1681 241 130r
BOKKES, FETJE Fettie Bockes Hoecksteede verkoper Voorstraat 81 1724 246 208r
BOKKES, FETJE Fettie Bockes Hoecksteede verkoper Noorderhaven ZZ 1724 246 209r
BOKKES, FETJE Fettie Bockes Hoecksteede verkoper Voorstraat 33 1724 246 209v
BOKKES, FETJE wijlen Fettie Bockes Hoekstede ? (voor de helft erfgename van Hebbae Kijl) Noorderhaven 90 1724 246 210v
BOKKES, GEERTJE Geertie Bockes huurders Drie Roemerssteeg OZ 1738 249 225r
BOKKES, GEERTJE Geertje Bockes huurder beneden (hoeft geen huur te betalen, bij testament geregeld door haar broe rPieter Bockes) Drie Roemerssteeg OZ 1752 253 11r
BOKKES, GERRIT wijlen Gerryt Bockes eerdere eigenaar (met de dood nagelaten) Hofstraat 1667 239 115v
BOKKES, JANKE Jantie Bockes gebruiker van de grond onbekend 1682 241 230r
BOKKES, JENTJE Jentie Bockes gebruiker van het geheel ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
BOKKES, MEINOU Meinouw Bockes Drie Roemerssteeg 1 1726 246 280v
BOKKES, MEINOU Meinouw Bockes , burger Noorderhaven 32 1730 247 379r
BOKKES, Meinouw Bockes naastligger ten zuiden Drie Roemerssteeg 3 1732 248 73v
BOKKES, MEINOU Meinouw Bockes , burger Rinnertspijp 2 1736 249 109r
BOKKES, MEINOU Meinouw Bockes , burger naastligger ten westen Rinnertspijp 2 1736 249 109r
BOKKES, MEINOU Meinouw Bockes Drie Roemerssteeg 3 1737 249 159v
BOKKES, MEINOU Meinouw Bockes onbekend 1738 249 228v
BOKKES, MEINOU wijlen Meinouw Bockes Noorderhaven 32 1740 250 112v
BOKKES, MEINOU wijlen Meinouw Bockes verkoper Liemendijk 1740 250 115v
BOKKES, MEINOU Meinouw Bockes verkoper en gecondemneerde Rinnertspijp WZ 1739 250 2va
BOKKES, MEINOU GEDAAGDE Meinouw Bockes verkoper en gecondemneerde Rinnertspijp WZ 1739 250 3va
BOKKES, MEINOU Meinuw Bockes provisionele dispositie van 21-12-1737 ingetrokken onbekend 1738 249 352r
BOKKES, PAULUS Pals Bockes koper woning Sint Odolphisteeg 12 1739 250 7v
BOKKES, PIETER Pieter Bockes koper huis Voorstraat 1 1715 245 236v
BOKKES, PIETER Pieter Bockes naastligger ten zuiden Vismarkt 1 1729 247 277r
BOKKES, PIETER wijlen Pieter Bockes , burger mr. blauwverver Voorstraat 1 1731 247 375v
BOKKES, PIETER wijlen Pieter Bockes mr. blauwverver Weverstraat ZZ 1731 247 376v
BOKKES, PIETER wijlen Pieter Bockes broeder van de huurder Drie Roemerssteeg OZ 1738 249 225r
BOKKES, PIETER Pieter Bockes , burger Lanen 87 1750 252 50v
BLAUW, PIETER BOKKES Pieter Bockes Blauw, c.u. verver koper hof met vruchtbomen, kamer en zomerhuis Weverstraat 1771 245 148v
BOKKES, PIETER Pyter Bockes koopman koper door niaar huis onbekend 1726 246 261v
BOKKES, PIETER Pytter Bockes koopman koper huis CA Drie Roemerssteeg OZ 1727 246 298v
BOKKES, PIETER Pytter Bockes naastligger ten zuiden Drie Roemerssteeg OZ 1727 246 298v
BOKKES, TJEERD Tieerd Bockes koper kamer Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
BOKKES, TJEERD Tieerd Bockes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
BOKKES, TJEERD Tjeerd Bockes , c.u. koper kamer Gardenierstraat ZZ 1708 245 70r
BOKKES, WIEBE Wybe Bockes naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 1634 233 134v
, PIETER Pieter Bockkes , burger verkoper Weeshuisstraat 1740 250 104r
BOKKES, JANKE de erven van Jancke Boeckes verkoper van 1/3 Vijverstraat 1671 240 32r
BOEKES, FETJE Fettie Boekes ? (1/2 erfgenaam Hebbae Kijl) Hofstraat 1724 246 211v
BOELES, wijlen Boelens naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1721 246 117r
BOELES, ANTJE wijlen Antje Boelens Tiepelsteeg 1758 254 172v
BOELES, BOELE wijlen Boele Boelens Tiepelsteeg 1758 254 172v
BOELES, HAIE Haje Boelens , n.u. naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1751 252 105r
BOELES, HAIE Haje Boelens , n.u. naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1751 252 105r
BOELES, HAIE Haye Boelens mr. bontwever verkoper van 1/3 van 1/2 Tiepelsteeg 1758 254 172v
BOELES, HAIE Haye Boelens mr. bontwever verkoper van 2/3 van 1/2 Tiepelsteeg 1758 254 172v
BOELES, FEDDE Fedde Boeles verkoper Franekereind 29west 1682 241 193r
BOELES, FEDDE het huis van Fedde Boeles naastligger ten oosten Noorderhaven 100 1710 245 106v
BOELES, FEDDE Fedde Boeles naastligger ten noorden Voorstraat 53 1711 245 157v
BOELES, FEDDE de weduwe van Fedde Boeles Noorderhaven 104 1714 245 218v
BOELES, FEDDE wijlen Fedde Boeles Noorderhaven ZZ 1725 246 219v
BOELES, FEDDE wijlen Fedde Boeles Noorderhaven 100 1725 246 220r
BOELES, GERLOF Gerloff Boeles , burger verkoper van 1/4 Franekereind 29oost 1689 242 267v
BOELES, GERLOF Gerloff Boeles , burger schipper (wijd-) koper woning Voorstraat 57 1695 243 144v
BOELES, GAUKE Goucke Boeles naastligger ten westen Achterstraat 1681 241 166v
BOELES, GAUKE Goucke Boeles koper 1/4 van 1/2 huis Franekereind 29west 1682 241 193r
BOELES, GAUKE Goucke Boeles koper provisioneel Liemendijk 1681 241 30ra
BOELES, GAUKE Gouke Boeles , burger schipper (smal-) Franekereind 29oost 1689 242 267v
BOELES, JANKE Jantien Boeles verkoper Sint Jacobstraat OZ 1651 236 155r
BOELES, GAUKE Gouke Boelis schipper (smal-) verkoper Liemendijk 1696 243 229r
BOELES, FEDDE Fedde Boels schipper (smal-) verkoper Rozengracht 30 1687 242 210r
BORRES, ARJAANTJE weduwe Ariaentie Boers verkoper Prinsenstraat 2 1727 246 309r
BORRES, DIRKJE Dirkje Boers bewoner Hoogstraat 11 1793 264 118v
BOIENS, BEREND Beern Boies , c.u. koper 2/3 huis Franekereind 4 1669 239 187r
BOEKES, ARJEN tuin van Arjen Boikes , c.u. naastligger ten noorden Rozengracht 1739 250 48r
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes koper hof met een zomerhuis Brouwersstraat 37 1739 250 48v
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes naastligger ten westen Hofstraat 16 1743 250 297av
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes naastligger ten westen Rozengracht NZ 1743 250 299r
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1743 250 299r
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes portier van de Havenpoort koper Voorstraat 62 1745 251 59v
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes portier van de Havenpoort geniaarde koper van 1/2 Franekereind 29oost 1745 251 62v
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes koper woning en weefwinkel Rozenstraat 1746 251 134v
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes graanmeter koper Nieuwstraat 46 1747 251 198r
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes portier van de Havenpoort geniaarde koper Hondenstraat ZZ 1747 251 201r
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes portier koper van 1/2 huis Hoogstraat 26 1749 251 251r
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes portier van de Havenpoort verkoper Voorstraat 62 1749 252 5r
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes portier van de Havenpoort verkoper Nieuwstraat 46 1749 252 9r
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes portier van de Havenpoort Hoogstraat 26 1749 252 18v
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes naastligger ten westen Rozengracht 1758 254 160v
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes naastligger ten noorden Rozengracht 1758 254 160v
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes Portjer koper Liemendijk 1747 251 164r
, WILLEM Willem Bointes naastligger ten zuiden Hoogstraat 5 1723 246 187v
, WILLEM Willem Bointes verkoper Hoogstraat 5 1723 246 187v
, WILLEM Willem Bointes naastligger ten westen en Hoogstraat 23 1738 249 336r
, WILLEM Willem Bointes , burger verkoper Hoogstraat 21 1743 250 286v
BOIENS, GRIETJE Grytie Bois verkoper Franekereind 4 1669 239 187r
BOIENS, JOCHEM Jochum Bois Franekereind 4 1669 239 187r
BOIENS, BEREND wed. van Beern Bojes naastligger ten westen Franekereind 6 1689 242 263v
BOKKES, ANTJE Antje Bokkes Grote Kerkstraat 27 1779 259 218r
BOKKES, ANTJE Antje Bokkes Kerkpoortstraat 1784 261 138r
BOKKES, ANTJE Antje Bokkes Kerkpoortstraat 1784 261 138r
BOKKES, ANTJE Antje Bokkes Grote Kerkstraat 27 1784 261 203r
BOKKES, GOOITSEN Goyke Bokkes verkoper Lanen 13 1795 264 299v
BOKKES, HIELKE Hylke Bokkes verkoper Lanen 13 1795 264 299v
BOKKES, LIJSBET Lijsbeth Bokkes verkoper Lanen 13 1795 264 299v
BOKKES, MEINOU Meynouw Bokkes , burger Lanen 82 1735 249 93v
BOKKES, PAULUS Pals Bokkes , c.u. huurder boven Voorstraat 10 1739 250 10v
BOKKES, RIENK Rienk Bokkes , thans uitlandig varensgezel Vijverstraat 22 1742 250 267r
BOKKES, RIENKJE Rinkje Bokkes verkoper Lanen 13 1795 264 299v
BOKKES, TRIJNTJE Trijntje Bokkes verkoper Lanen 13 1795 264 299v
BOKKES, TRIJNTJE Trijntje Bokkes Sint Odolphisteeg 6 1808 268 104v
BOKKES, TRIJNTJE Trijntje Bokkes Noorderhaven 90 1810 269 30r
BOKKES, TRIJNTJE Trintje Bokkes Sint Odolphisteeg 4 1808 268 104v
BOKKES, PIETER Pieter Bokkis Lanen 87 1740 250 105v
BOUDEWIJNS, MARTEN Marten Boldewijn naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 4 1808 268 163r
BOUDEWIJNS, JAKOBJE Jaapjen Boldewijns Sint Odolphisteeg 2 1697 243 268r
BOUDEWIJNS, JAKOMINA Jacomijntie Boldewijns verkoper Sint Odolphisteeg OZ 1693 243 58v
, PIETER Pieter Bolties schipper op het Admiraliteitsjagt koper huis Schritsen 7 1717 245 305v
, PIETER Pyter Bolties kapitein op transportjacht v d heren der Raden ter Admiraliteit verkoper Schritsen 7 1724 246 189v
, PIETER Pyter Bolties oud schipper op het transport v h college ter Amiraliteit verkoper Zuiderhaven 53 1725 246 247v
, JAKOB Jacob Bonks naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1725 246 242r
, PIETER Pieter Bonne koopman Voorstraat 40 1742 250 258v
, PIETER Pieter Bonne koopman executeur (bij testament aangesteld) Zuiderhaven 11 1742 250 260r
, PIETER Pieter Bonne koopman executeur (bij testament aangesteld) Grote Bredeplaats 7 1742 250 261r
BONNES, ANDELE Andle Bonnes , c.u. huurder Lanen 2 1756 254 41r
BONNES, DOUWE Douwe Bonnes naastligger ten noorden Lanen 82a 1779 259 220r
BONNES, DOUWE Douwe Bonnes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 6 1781 260 143r
BONNES, DOUWE Douwe Bonnes Zeefsma mr. ijzerkramer koper huis Lanen 82 de Grauwe Kat 1779 259 186v
BONNES, DOUWE Douwe Bonnes Zeefsma mr. ijzerkramer verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 4 1782 260 233r
BONNES, DOUWE Douwe Bonnes Zeefsma koopman Nieuwstraat 33 1793 264 110v
BONNES, DOUWE wijlen Douwe Bonnes Zeefsma verkoper Lanen 82 1797 265 44r
BONNES, Perkie Bonnes koopvrouw Grote Kerkstraat 23achter 1778 259 112r
BONNES, PIERKJE Perkje Bonnes Voorstraat 71 1771 257 209v
BONNES, PIERKJE Pierkje Bonnes Leefsma koper door niaar huis Schritsen 43 1789 263 73v
BONNES, PIETJE Pietje Bonnes naastligger ten westen Franekereind 29west 1801 266 18r
BONNES, PIETJE wijlen Pietje Bonnes Franekereind 27 1808 268 129r
BONNES, RINSE Rinse Bonnes naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1699 243 400r
BONNES, RINSE Rinse Bonnes schipper (schuit-) koper kamer Achterstraat ZZ 1699 243 400r
BONNES, RINSE Rinse Bonnes , burger koper huis (bestaande in twee woningn) Karremanstraat 1708 245 54r
BONNES, RINSE Rinse Bonnes verkoper Achterstraat ZZ 1719 246 53r
BONNES, RINSE Rinse Bonnes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1722 246 137v
BONNES, RINSE Rinse Bonnes naastligger ten zuiden Karremanstraat 1726 246 258r
BONNES, RINSE Rinse Bonnes naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1728 247 127v
BONNES, Rtjietske Bonnes , meerderjarige vrijster verkopers van 1/4 Kerkpoortstraat 4 1782 260 233r
BONSES, DOUWE Douwe Bontes koopman verkoper Grote Kerkstraat 29 1781 260 114v
BONSES, PIERKJE Perkje Bontes verkoper Grote Kerkstraat 29 1781 260 114v
BONSES, PETRONELLA Petronella Bontes verkoper Grote Kerkstraat 29 1781 260 114v
BONSES, TJITSKE Tjitske Bontes , meerderjarige vrijster verkoper Grote Kerkstraat 29 1781 260 114v
BONSES, WILLEM Willem Bontes naastligger ten oosten Hoogstraat 19 1740 250 80v
BONSES, WILLEM Willem Bontes , c.u. huurder boven Lanen 64 1752 253 22r
, DIRK Dirk Booms timmermansknecht koper huis Nieuwstraat 1789 263 75r
BOTES, FREERK Freerk Bootes , c.u. huurder achtergedeelte Grote Kerkstraat 35 1772 257 250v
BOTES, JAN Jan Bootes Hofstraat 1784 261 255r
BOTES, JAN Jan P. Bootes mr. banketbakker koper huis en hof Voorstraat 30 1806 267 256v
BOTES, JAN Jan Bootes , c.u. mr. koekbakker huurder Voorstraat 64 1807 267 311r
BOTES, JAN Jan Bootes koekbakker verkoper Voorstraat 30 1809 268 321v
BOIENS, BEREND wijlen Beern Booyes mr. kuiper Franekereind 4 1701 244 135v
BURGERTS, BEREND Beernd Borcherts mr. bontwever koper huis Tiepelsteeg 1762 255 136v
, HITJE wijlen Hettie Borkes Hoeckstede ? (1/2 erfgename van Hebbae Kijl) Zuiderhaven ZZ 1724 246 211r
, PIETER Pytter Borkes koper huis Lombardstraat 4 1702 244 354r
BOTES, Barteles Botes Rozengracht 1786 262 49v
BOTES, Binsche Botes Rozengracht 1786 262 49v
BOTES, Binsche Botes verkoper Heiligeweg ZZ 1786 262 61v
BOTES, Binschie Botes Spekmarkt 2 1786 262 82r
BOTES, de vrouw van Bote Botes huurder boven Heiligeweg 14 1791 263 353v
TUININGA, BOTE BOTES Bote Botes Tuininga varenspersoon Gardenierstraat 1792 264 46v
BOTES, DOUWE Douwe Botes koopman verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 4 1730 247 332v
BOTES, GRIETJE Grietje Botes Rozengracht 1786 262 49v
BOTES, JAN Jan Botes naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 6 1808 268 104v
BOTES, JAN Jan Botes naastligger ten westen Voorstraat 32 1809 268 189v
TUININGA, JAN BOTES Jan Botes Tuininga turfdrager verkoper van 1/3 Gardenierstraat 1792 264 46v
BOTES, LOURENS Lourens Botes mr. slager huurder Noorderhaven NZ 1794 264 227r
TUININGA, LOURENS BOTES Lourens Botes Tuininga mr. slager verkoper van 1/3 Gardenierstraat 1792 264 46v
BOTES, OEBELE de weduwe van Oeble Botes huurder andere kamer (per week) Droogstraat 37 1737 249 213r
BOTES, TJERK Tjerk Botes naastligger ten zuiden Schritsen 2 1739 250 59v
BOTES, TJERK meerderjarige jongeman Tjerk Botes verkoper Jan Ruurdstraat 1 1740 250 106v
, GRIETJE Grietje Botes [staat: B verkoper Heiligeweg ZZ 1786 262 61v
BOTES, ATE Aate Bottes koper huis met mouterij en brouwerij erachter en een loods en lege plaats ten oosten Rozengracht 23 1664 238 23av
BOTES, ATE de crediteuren van Aate Bottes , c.u. verkoper Hofstraat ZZ 1666 239 55v
BOTES, ARJEN Arjen Bottes mr. bakker koper huis waarin een pruikmakerswinkel Zuiderhaven 11 de Nieuwe Pynas 1742 250 260r
BOTES, ARJEN Arjen Bottes mr. bakker verkoper Zuiderhaven 11 1746 251 114r
BOTES, ARJEN Arjen Bottes oud mr. bakker verkoper Heiligeweg 20 1748 251 228ar
BOTES, ARJEN Arjen Bottes oud mr. bakker verkoper Gardenierstraat 8 1748 251 231r
BOTES, ARJEN Arjen Bottes huurder bovenste graanzolder Franekereind 20 1765 256 264r
LEISTRA, ARJEN BOTES Arjen Bottes Leystra oud mr. bakker verkoper Heiligeweg 22 1748 251 229v
BOTES, DJURRE Diurre Bottes koper brouwerij, mouterij met huis en tuin ten noorden tot aan de ringmuur en de weste Simon Stijlstraat 6 1664 238 228r
BOTES, Djurrie Bottes , c.u. brouwer verkoper Simon Stijlstraat 6 1666 239 52v
BOTES, JAKOB Jacob Bottes tichelaar koper huis en tuin Both Apothekerstraat OZ 1685 242 65r
BOTES, JAKOB Jacob Bottes , burger c.u. aanhandelaar Herenwaltje OZ 1693 243 48v
BOTES, JAKOB Jacob Bottes , c.u. verkoper Both Apothekerstraat OZ 1693 243 62v
BOTES, JAKOB Jacob Bottes verkoper van 4/16 Lanen NZ 1718 246 32v
BOTES, JAKOB Jacob Bottes verkoper van 3/16 Lanen NZ 1718 246 32v
BOTES, JANKE weduwe Jancke Bottes naastligger ten noorden Schritsen 39 1662 238 147v
BOTES, JANKE Jancke Bottes verkoper Schritsen 39 1662 238 147v
BOTES, JANKE Jancke Bottes verkoper Woudemansteeg 2 1667 239 100r
BOTES, REINTJE Rintien Bottes verkoper ((Alle Friezen: huwelijk van T.P.Dreyer met Hencke Bottes, 09-01-1642, Harlingen)) Franekereind 23oost 1642 234 171v
BOTES, REINTJE Rintien Bottes verkoper ((Alle Friezen: huwelijk van T.P.Dreyer met Hencke Bottes, 09-01-1642, Harlingen)) William Boothstraat 27 1642 234 171v
BOTES, IEPE Ype Bottes verkoper van 4/16 Lanen NZ 1718 246 32v
BOTES, HESSEL Hessel Bottis naastligger ten noordoosten Schritsen ZZ 1633 233 112v
BOTES, PIETER Pyter Bottjes schipper op het transportjacht Frisia naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1724 246 201v
BAUKES, BOELE Boele Bouckes , c.u. koper 1/2 huis (oostelijke helft} Franekereind 29oost 1668 239 137r
BOUDEWIJNS, JAKOBJE Jaepjen Boudewijns , burger verkoper Sint Odolphisteeg 6 1694 243 117r
BOUDEWIJNS, JAN Jan Boudewijns naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1761 255 98r
BOUDEWIJNS, PIETER het nagelatenweeskind van Pieter Boudewijns verkoper Zoutsloot NZ 1663 238 16ar
BAUKES, ANTJE Antje Boukes huurder Liemendijk ZZ 1769 257 119v
BAUKES, ARJEN Arjen Boukes portier van de Havenpoort verkoper Liemendijk 1749 252 10v
BAUKES, JAKOB Jacob Boukes , n.u. naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ 1707 245 16v
BAUKES, JANKE Janke Boukes , burger Noorderhaven 1642 234 163r
BAUKES, JOUKE Jouke Boukes metselaarsknecht koper huis Hoogstraat 43 1803 266 198v
BAUKES, TJERK Tierk Boukes , burger c.u. smid koper huis Rommelhaven ZZ 1640 234 101v
BAUKES, WIEBE Wybe Boukes naastligger ten westen Schritsen 17 1792 264 354r
BOUWES, ANDRIES Andris Bouuens Zoutsloot 1660 238 25r
BOUWES, DIRK Dirck Bouuens koper woning Brouwersstraat 5 1660 238 69r
BOUWES, DIRK Dirck Bouuens , c.u. naastligger ten westen Brouwersstraat 5 1660 238 69r
BOUWES, ANNE Anne Bouues koper dwarshuis Zuiderhaven ZZ 1660 238 27r
BOUWES, ANNE Anne Bouues naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 2 1662 238 128v
BOUWES, ANNE Anne Bouues koper kamer Zuiderhaven ZZ 1669 239 193v
BOUWES, ANTJE Antie Bouues koper door niaar huis met plaats Lanen 44achter 1702 244 139v
BOUWES, TJALTJE Tialcke Bouues , burger Sint Jacobstraat 12 1661 238 119r
BOUWES, WIEBREN Wibren Bouues naastligger ten noorden Lanen 48 1658 237 179r
BOUWES, WIEBREN Wybren Bouues naastligger ten westen Woudemansteeg 1659 237 181r
BOUWES, ANDRIES Andries Bouwens Wortelstraat ZZ 1665 239 11r
BOUWES, ANTJE Antie Bouwens Noorderhaven ZZ 1682 241 228r
BOUWES, DIRK Dirck Bouwens , burger mr. kaarsmaker koper huis met een tuintje erachter onbekend 1667 239 69v
BOUWES, DIRK Dirck Bouwens koper 1/2 kamer Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
BOUWES, DIRK Dirck Bouwens koper 1/2 huis met een tuintje erachter Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
BOUWES, DIRK de kamer van gemeensman Dirck Bouwens naastligger ten oosten Peterseliestraat 1677 240 268v
BOUWES, DIRK wijlen Dirck Bouwens naastligger ten oosten Peterseliestraat 1683 241 242v
BOUWES, DIRK Vroedsman Dirck Bouwens naastligger ten noorden Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra
BOUWES, DIRK grondpacht uit het huis van Dirk Bouwens Brouwersstraat OZ 1675 240 211r
BOUWES, HESSEL Hessel Bouwens , burger schipper (trek-) verkoper van 1/2 Noorderhaven ZZ 1682 241 228r
BOUWES, MARTEN de erven van Martien Bouwens Noorderhaven 79 1713 245 186r
BOUWES, MARTEN de erven van Martien Bouwens naastligger ten noorden Bildtstraat 24 1713 245 186v
BOUWES, SARA Sara Bouwens , burgerse verkopers Grote Bredeplaats 35 1682 241 217r
BOUWES, SARA Sara Bouwens , burgerse verkopers Grote Bredeplaats 35 1682 241 217r
BOUWES, SJOERD de hof van burgemeester Sjoerdt Bouwens naastligger ten zuiden Achterstraat 83 1684 242 21v
BOUWES, T. burgemeester T. Bouwens naastligger ten westen Weverstraat 1706 244 324r
BOUWES, TJEERD burgemr. Tiaard Bouwens , c.u. verkoper Hoogstraat 47 1713 245 190r
BOUWES, TJEERD verkoper burgemeester Tiaard Bouwens naastligger ten westen Scheerstraat ZZ 1714 245 228r
BOUWES, TJEERD burgemeester Tiaard Bouwens verkoper Scheerstraat ZZ 1714 245 228r
BOUWES, TJEERD burgemr. Tiaard Bouwens verkoper Scheerstraat ZZ 1714 245 230v
BOUWES, TJEERD Oud Br. Tiaard Bouwens verkoper noordoost van Harlingen 1716 245 268r
BOUWES, burgemeester Tiaed Bouwens , c.s. naastligger ten zuiden Noorderhaven ZZ 1698 243 360v
BOUWES, TJEERD Oude burgemr. Tiaerd Bouwens Noorderhaven ZZ 1717 245 306r
BOUWES, TJEERD het huis van oud burgemeester Tiaerd Bouwens naastligger ten noorden Hoogstraat 45 1717 245 306v
BOUWES, TJEERD burgemeester de heer Tieerd Bouwens naastligger ten westen Voorstraat 7a-oost 1698 243 350r
BOUWES, TJEERD burgemeester de heer Tieerd Bouwens eigenaar van 1/2 Voorstraat 7a-oost 1698 243 350r
BOUWES, TJEERD oud burgemr. Tieerd Bouwens verkoper Weverstraat 1711 245 156r
BOUWES, TJEERD burgemr. Tieerd Bouwens verkoper Herenwaltje 19 1711 245 159r
BOUWES, TJEERD burgemr. Tieerd Bouwens naastligger ten oosten Voorstraat 7 1715 245 234v
BOUWES, TJEERD oud burgemeester Tieerd Bouwens verkoper Hoogstraat 22 1717 245 308r
BOUWES, TJEERD oud-burgemeester Tierdt Bouwens verkoper Achterstraat ZZ 1689 242 286v
BOUWES, TJEERD regerend burgemeester Tjaard Bouwens koper 1/2 huis (koper bezit reeds de andere, westelijke, helft) Voorstraat 17 1698 243 386r
BOUWES, TJEERD Tjaard Bouwens , c.u. naastligger ten westen Voorstraat 17 1698 243 386r
BOUWES, TJEERD Tjaard Bouwens verkoper van 1/2 Zuiderhaven 19zuid 1708 245 66r
BOUWES, TJEERD burgemeester Tjaerd Bouwens verkoper Zoutsloot NZ 1700 244 37r
BOUWES, TJEERD Tjeerd Bouwens hoedenmaker koper westelijke helft van een huis Voorstraat 17 1664 238 239v
BOUWES, TJEERD gemeensman Tjeerd Bouwens , c.u. koper hof, prieel, bomen en planten Nieuwstraat 1676 240 225v
BOUWES, TJEERD oud burgemeester Tjeerd Bouwens Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
BOUWES, TJEERD oud burgemeester Tjeerd Bouwens Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
BOUWES, TJEERD oud burgemeester Tjeerd Bouwens Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
BOUWES, TJEERD oud burgemeester Tjeerd Bouwens Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
BOUWES, TJEERD oud burgemeester Tjeerd Bouwens Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
BOUWES, TJEERD oud burgemeester Tjeerd Bouwens Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
BOUWES, TJEERD Mede-regerend burgemeester Tjeerd Bouwens , burger koper huis en hof Voorstraat 78 1681 241 155r
BOUWES, TJEERD Mede-regerend burgemeester te Harlingen Tjeerd Bouwens koper 1/2 huis Voorstraat 7a-west 1682 241 192r
BOUWES, TJEERD Tjeerd Bouwens eigenaar van 1/2 Voorstraat 7a-west 1682 241 192r
BOUWES, TJEERD burgemeester Tjeerd Bouwens naastligger ten zuiden Noorderhaven 48 1701 244 134r
BOUWES, TJEERD het huis van vroedsman Tjeerdt Bouwens naastligger ten westen Voorstraat NZ 1675 240 183r
BOUWES, TJEERD burgemeester Tjeerdt Bouwens naastligger ten westen Voorstraat 17 1683 242 3v
BOUWES, TJEERD burgemeester Tjeerdt Bouwens naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 5 1685 242 90v
BOUWES, TJEERD oud burgemeester Tjeerdt Bouwens , burger c.u. koper huis Zoutsloot NZ 1694 243 102r
BOUWES, AAFKE Aafke Bouwes Rozenstraat 1798 265 79r
BOUWES, AAGJE Aagje Bouwes , burger Voorstraat 1 1747 251 189v
BOUWES, AALTJE de erven van Aeltie Bouwes naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1674 240 147r
BOUWES, AALTJE de erven van Aeltie Bouwes naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1674 240 147r
BOUWES, AALTJE de erven van Aeltie Bouwes naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1674 240 147r
BOUWES, ANNE de erven van Anna Bouwes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 19 1687 242 190r
BOUWES, ANNE het huis van Anne Bouwes naastligger ten noorden Vijver OZ 1671 240 65v
BOUWES, ANNE Anne Bouwes koperslager verkoper Lanen NZ 1671 240 67v
BOUWES, ANNE Anne Bouwes koperslager koper woning, loods en plaats Grote Kerkstraat 28 1672 240 98r
BOUWES, ANNE Anne Bouwes metselaar naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1674 240 146r
BOUWES, ANNE Anne Bouwes mr. koperslager verkoper onbekend ZZ 1674 240 153V
BOUWES, ANNE Anne Bouwes naastligger ten westen Nieuwstraat 1675 240 208r
BOUWES, ANNE Anne Bouwes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1676 240 225v
BOUWES, ANNE het huis van Anne Bouwes naastligger ten noorden Vijver OZ 1671 240 10va
BOUWES, ANNE Anne Bouwes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 19 1672 240 12va
BOUWES, ANNE de erven van Anne Bouwes naastligger ten noorden Vijver OZ 1681 241 159r
BOUWES, ANNE het huis van de erven van Anne Bouwes grondpacht 01-00-00 CG 1681 241 41va1
BOUWES, ANNE het huis van de erven van Anne Bouwes verpachter grond 1681 241 41va1
BOUWES, ANNE de erven van Anne Bouwes eigenaar onbekend 1699 244 9r
BOUWES, ANNE de erven van Anne Bouwes eigenaar onbekend 1699 244 9r
BOUWES, ANNE de erven van Anne Bouwes Ketelaer naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 19 1677 240 265r
BOUWES, AATJE Attie Bouwes Gardenierstraat 1 1761 255 69v
BOUWES, AATJE wijlen Attje Bouwes Gardenierstraat 1 1765 256 94r
BOUWES, AUKE Auke Bouwes koper woning en weefwinkel Ooievaarsteeg 1803 266 200v
BOUWES, BAUKJE Bauckjen Bouwes verkoper Lanen 16 1694 243 85v
BOUWES, BAUKJE Bauckjen Bouwes verkoper Havenplein 18 1694 243 86r
BOUWES, BAUKJE Bauckjen Bouwes verkoper Nieuwstraat 64 1694 243 86v
BOUWES, BOUWE de kinderen van Bouwe Bouwes verkoper Scheerstraat 4 1741 250 148r
BOUWES, BOUWE Bouwen Bouwes Bildtstraat 18 1771 257 193v
BOUWES, BROER Broer Bouwes , c.u. mr. kuiper huurder voor Rommelhaven 6 1767 257 252r
BOUWES, KORNELIS het pakhuis van Coernelis Bouwes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 11 1759 254 218r
BOUWES, KORNELIS Cornelis Bouwes , burger mr. zeilmaker koper huis Noorderhaven 20 1741 250 176v
BOUWES, KORNELIS Cornelis Bouwes naastligger ten oosten Noorderhaven 18 1751 252 171v
BOUWES, KORNELIS Cornelis Bouwes naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1755 253 214r
BOUWES, KORNELIS Cornelis Bouwes zeilmaker koper pakhuis Noorderhaven ZZ 1759 254 218ar
BOUWES, KORNELIS Cornelis Bouwes mr. zeilmaker koper 1/2 huis Zoutsloot 1774 258 178r
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schiere mr. zeilmaker naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1761 255 82v
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schiere naastligger ten westen Noorderhaven 22 1767 257 15r
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schiere naastligger ten westen Noorderhaven 22 1773 258 77r
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schiere naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 1775 258 197v
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schiere mr. zeilmaker verkoper en curator van Sint Jacobstraat 13 1781 260 52r
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schiere naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 15 1781 260 116r
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schiere mr. zeilmaker verkoper Heiligeweg 36 1782 260 164v
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schiere naastligger ten noorden Zeilmakersstraat OZ 1782 260 193v
SCHIERE, KORNELIS BOUWES de erven van Cornelis Bouwes Schiere naastligger ten noorden Zeilmakersstraat OZ 1787 262 172r
BOUWES, DIRK Dirk Bouwes sleper naastligger ten noorden Hoogstraat 11 1793 264 118v
BOUWES, DIRK Dirk Bouwes koper huis en wagenmakerij Franekerpoort (gebied) 1797 265 55v
BOUWES, DIRK Dirk Bouwes huurder Franekerpoort (gebied) 1797 265 55v
BOUWES, DIRK Dirk Bouwes naastligger ten oosten Hoogstraat 38 1809 268 280r
BOUWES, DIRK wijlen Dirk Bouwes mr. wagenmaker Hoogstraat 40 1810 269 46r
BOUWES, DIRK wijlen Dirk Bouwes mr. wagenmaker Hoogstraat 40 1810 269 46r
BOUWES, DOUWE Douwe Bouwes huurder Hoogstraat 30 1801 265 306r
BOUWES, DIEUWKE Ducke Bouwes Kerkpoortstraat NZ 1700 244 43r
BOUWES, FEDDE Fedde Bouwes koper huis Scheerstraat 1 1781 260 14r
BOUWES, FEDDE Fedde Bouwes naastligger ten westen Scheerstraat 3 1783 261 92r
BOUWES, FETJE Fettje Bouwes , burger Zuiderhaven 21 1741 250 190r
BOUWES, FETJE Fettje Bouwes Kleine Bredeplaats 15achter 1748 251 222v
BOUWES, FETJE Fettje Bouwes Kleine Bredeplaats 15achter 1748 251 223v
BOUWES, FETJE Fettje Bouwes Kleine Bredeplaats WZ 1765 256 135v
BOUWES, FOKELTJE de lege plaats achter het pakhuis van de erven van Fokeltie Bouwes naastligger ten oosten onbekend 1694 243 88v
BOUWES, FOKELTJE Fokeltje Bouwes koper dwarshuis een uitgang op de Schritsen hebbende Schritsen 1689 242 264v
BOUWES, FOKELTJE de erfgenamen van Fokeltje Bouwes vorige eigenaar Karremanstraat 22 1699 243 398r
BOUWES, FOKELTJE de erven van Fookeltie Bouwes naastligger ten noorden Zuiderhaven 25 1692 243 14v
BOUWES, FOKELTJE wijlen Fookeltie Bouwes Zuiderhaven 25 1692 243 14v
BOUWES, FOKELTJE wijlen Fookeltie Bouwes Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
BOUWES, FOKELTJE wijlen Fookeltie Bouwes Vijverstraat 4 1692 243 16r
BOUWES, FOKELTJE wijlen Fookeltie Bouwes Schritsen NZ 1692 243 16v
BOUWES, FOKELTJE wijlen Fookeltie Bouwes Hofstraat 17 1692 243 17v
BOUWES, FOKELTJE wijlen Fookeltie Bouwes Hofstraat NZ 1692 243 18v
BOUWES, FOKELTJE wijlen Fookeltie Bouwes Hofstraat NZ 1692 243 19r
BOUWES, FOKELTJE wijlen Fookeltie Bouwes Hofstraat 19 1692 243 19v
BOUWES, FOKELTJE wijlen Fookeltie Bouwes Hofstraat NZ 1692 243 20r
BOUWES, FOKELTJE wijlen Fookeltie Bouwes Romastraat NZ 1692 243 20v
BOUWES, FOKELTJE wijlen Fookeltie Bouwes onbekend 1692 243 21r
BOUWES, FOKELTJE wijlen Fookeltie Bouwes Molenpad 1692 243 21v
BOUWES, FOKELTJE wijlen Fookeltie Bouwes Lanen 51 1692 243 22r
BOUWES, FOKELTJE wijlen Fookeltie Bouwes Zuiderstraat WZ 1692 243 22v
BOUWES, FOKELTJE wijlen Fookeltie Bouwes Zuiderhaven 18 1692 243 23r
BOUWES, FOKELTJE wijlen Fookeltie Bouwes Zuiderhaven 18 1692 243 23v
BOUWES, FOKELTJE wijlen Fookeltie Bouwes Zuiderhaven 6 1692 243 24r
BOUWES, FOKELTJE wijlen Fookeltie Bouwes Zuiderhaven 6 1692 243 25r
BOUWES, FOKELTJE wijlen Fookeltie Bouwes Zuiderhaven 14 1693 243 37v
BOUWES, FOKELTJE Fookeltie Bouwes Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
BOUWES, FOKELTJE Fookeltie Bouwes Romastraat 6 1693 243 45v
BOUWES, FOKELTJE Fookeltie Bouwes Tiepelsteeg 1693 243 46r
BOUWES, FOPPE Foppe Bouwes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 2 1768 257 54r
BOUWES, FOPPE Foppe Bouwes huurder Grote Kerkstraat 15 1775 258 223v
BOUWES, GEELTJE wijlen Geeltje Bouwes Achterstraat 11 1772 258 16r
BOUWES, GEERTJE Geertie Bouwes Ferx kopers Noordijs 1679 241 29r
SCHIERE, GERRIT BOUWES vroedsman Gerrit Bouwes Schiere naastligger ten oosten Grote Bredeplaats ZZ 1696 243 250v
SCHIERE, GERRIT BOUWES Gerryt Bouwes Schiere, burger koper huis, bestaande uit 2 woningen met een mouterij daarachter Voorstraat 75 1676 240 215r
SCHIERE, GERRIT BOUWES Gerryt Bouwes Schiere, burger hoosbrijder Hondenstraat ZZ 1677 241 2r
SCHIERE, GERRIT BOUWES Mede-vroedsman Gerryt Bouwes Schiere verkoper Zoutsloot 43 1686 242 158v
SCHIERE, GERRIT BOUWES vroedsman Gerryt Bouwes Schiere verkoper Kleine Bredeplaats 1700 244 42v
BOUWES, GRIETJE Grietie Bouwes verkoper Achterstraat 1688 242 222v
BOUWES, GRIETJE Grietie Bouwes verkoper Achterstraat 1688 242 240v
BOUWES, GRIETJE Gryttie Bouwes verkoper Droogstraat ZZ 1701 244 102r
BOUWES, HANS wijlen Hans Bouwes mr. schrijnwerker Sint Odolphisteeg WZ 1677 241 1r
BOUWES, HARMEN Harmen Bouwes pannebakkersknecht koper huis Zoutsloot 92 1810 269 9r
BOUWES, HENDRIK Hendrik Bouwes huurder Rozenstraat 1798 265 79r
BOUWES, HENDRIK Hendrik Bouwes koper huis Lammert Warndersteeg OZ 1804 267 88r
BOUWES, HENDRIK Hendrik Bouwes huurder Lammert Warndersteeg OZ 1804 267 88r
BOUWES, HINKE Henke Bouwes , burger herbergier Noorderhaven 88 1760 255 37r
BOUWES, HINKE Hinke Bouwes , burger herbergierse Noorderhaven 88 1762 255 164r
BOUWES, HINKE Hinke Bouwes herbergierse in Benthem koper huis Nieuwstraat 22 1781 260 88v
POSTMA, HINKE BOUWES Hinke Bouwes Postma herbergier Zoutsloot NZ 1760 255 20r
BOUWES, HIELKE Hylke Bouwes schipper (schuit-) koper huis Hondenstraat 10 1747 251 176v
BOUWES, HIELKE Hylke Bouwes naastligger ten westen Hondenstraat ZZ 1747 251 201r
BOUWES, HIELKE hypothecaire crediteur van Hylke Bouwes schipper (schuit-) verkoper (hypothecaire crediteur is: Cornelis Oldaen, houder van het reversaalbrief (zie: ) Hondenstraat 8 1751 252 104v
BOUWES, HIELKE Hylke Bouwes naastligger ten zuiden Hondenstraat 4 1752 252 231v
BOUWES, HIELKE Hylke Bouwes schipper Noorderhaven 6 1759 254 194v
BOUWES, HIELKE Hylke Bouwes schipper Noorderhaven 8 1759 254 196v
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes slachter