Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Het einde komt in zicht; in vier jaar zijn meer dan negenduizend akten verwerkt tot leesbare, doorzoekbare en sorteerbare informatie.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Aa  Ae  Ai  Ao  Au  Ay  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
A., EELKE Eeltje A. Travaille, c.u. naastligger ten oosten Voorstraat 81 1774 258 162v
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer naastligger ten ? Zoutsloot ZZ 1785 262 44r
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer verkoper Zoutsloot ZZ 1785 262 44r
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer naastligger ten noorden Noorderhaven 23 1786 262 71r
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer Noorderhaven 23 1786 262 71r
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer verkoper van 1/3 Droogstraat NZ 1786 262 99r
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer verkoper van 1/3 Hoogstraat 15 1786 262 99r
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer verkoper van 1/3 Hoogstraat 17 1786 262 99r
BAKKER, JAN A. Jan A. Bakker verkoper Noorderhaven NZ 1786 262 95v
LEI, JARICH A. Jarig A. van der Ley naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1786 262 84r
IEBELES, JAN Jan Aaebles huisman Lanen 78 1766 256 145r
IEBELES, JAN Jan Aaebles huisman Wasbleek 1766 256 148r
, ATE Ate Aaeckes koper dwarshuis Kerkpoortstraat 1680 241 95v
AGES, ANTJE vrijster Antje Aages verkoper Droogstraat ZZ 1665 239 32v
AGES, ANTJE Antje Aages verkoper van 1/3 Brouwersstraat 20 1666 239 35r
AGES, FOPPE Foppe Aages verkoper van 1/3 Brouwersstraat 20 1666 239 35r
WAGENAAR, JAN AGES Jan Aages Wagenaer, c.u. koper 2/3 huis voorheen schuur Droogstraat ZZ 1665 239 32v
, IEME de erven van Emo Luytjens Aaldricks rector der Latijnse school naastligger ten westen Kerkpoort (gebied) 1688 242 258r
ARENDS, SIETSE Sytse Aanes naastligger ten westen Vijverstraat 11 1739 250 74v
ARENDS, SIEMEN wijlen Zymen Aanes stadsleidekker Hofstraat 1 1667 239 17va
ARENDS, GERRIT Gerrit Aarents naastligger ten westen Gardenierstraat 1 1750 252 87r
ARENDS, JAN Jan Aarents naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1750 252 51v
ARENDS, WILLEM Willem Aarents , burger mr. bakker geniaarde koper Bildtpoort (gebied) 1696 243 252v
ARENDS, WILLEM Willem Aarents , burger mr. bakker huurder Bildtpoort (gebied) 1696 243 252v
ARENDS, BOUWE Bouue Aarns , c.u. verkoper Lanen ZZ 1641 234 146v
ARENDS, HANS het huis van wijlen? Hans Aarns naastligger ten zuiden Nieuwstraat 62 1641 234 147r
ARENDS, ARJAANTJE Arjaantje Aarnts Bargebuurt WZ 1665 239 2r
ARENDS, IJSBRAND IJsbrandt Aarnts naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1662 238 126r
ARENDS, IJSBRAND Isbrant Aarnts , c.u. koper voor- en achterhuis en plaats met het eigendom van een vrije steeg strekkende na Grote Bredeplaats 13 1641 234 152v
ARENDS, NANNE de weduwe van Nanning Aarnts naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1662 238 141r
ARENDS, TRIJNTJE Trijntie Aarnts , burger Weverstraat 1650 236 136v
ARENDS, TRIJNTJE Trijntie Aarnts , burger Weverstraat 1650 236 136v
ARENDS, IJSBRAND de zwager van Ysbrant Aarnts naastligger ten noorden Zuiderhaven 1649 236 91r
AARTS, ANTJE Antie Aarts verkoper Hofstraat NZ 1707 245 40r
AARTS, KORNELIS Cornelis Aarts oud schipper koper huis Zuiderhaven 97 1790 263 190v
AARTS, KORNELIS Cornelis Aarts naastligger ten westen Zuiderhaven 99 1802 266 150v
AARTS, KORNELIS wijlen Cornelis Aarts Kleine Bredeplaats 24 1808 268 131r
AARTS, JAKOB hof van Jacob Aarts naastligger ten westen Achterstraat 1661 238 80r
AARTS, JAKOB de hovinge van Jacob Aarts naastligger ten westen Liemendijk 1661 238 8av
AARTS, JAKOB de hovinge van Jacob Aarts naastligger ten westen Liemendijk 1661 238 8av
AARTS, JAKOB Jacob Aarts naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1685 242 102v
AARTS, JAKOB Jacob Aarts koopman naastligger ten oosten Zoutsloot 1689 242 268v
AARTS, JAN de erven van Jan Aarts naastligger ten zuiden Schritsen 54 1679 241 55v
AARTS, JETSKE Jetske Aarts Voorstraat 8 1781 260 15v
AARTS, JETSKE Jetske Aarts 't Poortje 3 1781 260 15v
AARTS, JORIS de gortmakerij van Joris Aarts naastligger ten westen Kruisstraat 10 1755 253 211r
AARTS, JORIS Joris Aarts oud mr. gortmaker verkoper Heiligeweg 62 1759 254 244v
AARTS, JORIS Joris Aarts oud mr. gortmaker verkoper Kruisstraat 1759 254 248v
AARTS, JORIS Joris Aarts mr. gortmaker koper huis Bargebuurt OZ 1760 255 3v
AARTS, JORIS wijlen Joris Aarts mr. gortmaker Zeilmakersstraat OZ 1767 256 234v
AARTS, JORIS de weduwe van Joris Aarts naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1765 256 267v
AARTS, MAAIKE Maicke Aarts Kruisstraat 1726 246 256v
AARTS, MAAIKE Maike Aarts Sint Jacobstraat 4 1726 246 283r
AARTS, MAAIKE Mayke Aarts , burger Lammert Warndersteeg WZ 1663 238 198r
AARTS, SIETSKE Sietske Aarts Zuiderhaven 97 1790 263 190v
AARTS, SIETSKE Sydske Aarts Zuiderhaven 97 1788 263 3v
, JAKOB de kamers van de weduwe van Jacob Aartz verpachter grond Moriaanstraat ZZ 1670 239 215r
, JAN Jan Aartz naastligger ten oosten Lanen 23 1669 239 202v
, JAN de gleibakkerij van Jan Aartz naastligger ten noorden Schritsen 50achter 1670 240 4r
ATES, GERBEN Gerben Aates melktapper verkoper Droogstraat ZZ 1751 252 177v
ATES, ARJEN [als bewoner*] Arjen Aatis naastligger ten noorden Zuiderhaven 19zuid 1782 260 278r
ABES, ? Abbes , c.u. huurder Tiepelsteeg 1767 256 249r
ABES, AUKJE de weduwe Acke Abbes naastligger ten oosten Rozengracht 21 1661 238 87r
ABES, AKE weduwe en erfgenamen van de gemeensman Aeke Abbes verkoper Rapenburg 1664 238 221r
ABES, AKE de twee nagelaten kinderen van de gezworen gemeensman Aeke Abbes verkoper van 1/2 Rozengracht 23 1664 238 23av
ABES, AKE de nagelaten kinderen van de gemeensman Aeke Abbes verkoper van 1/2 Rapenburg NZ 1669 238 25av
KUIPER, ANTJE ABES meerderjarige vrijster Antie Abbes Kuyper koper 1/2 huis Brouwersstraat 12 1773 258 68v
KUIPER, ANTJE ABES meerderjarige vrijster Antie Abbes Kuyper eigenaar van 1/2 Brouwersstraat 12 1773 258 68v
ABES, ANTJE Antje Abbes , c.s. naastligger ten oosten Rozemarijnstraat OZ 1753 253 126v
ABES, ANTJE Antje Abbes , c.s. naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat OZ 1753 253 126v
ABES, ANTJE Antje Abbes naastligger ten oosten Rozemarijnstraat OZ 1766 256 208r
ABES, ANTJE Antje Abbes naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat OZ 1766 256 208r
ABES, ANTJE Antje Abbes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 10 1786 262 70r
KUIPER, ANTJE ABES bejaarde vrijster (62 jaar) Antje Abbes Cuiper verkoper Rommelhaven 1 1783 261 31v
KUIPER, AUKJE ABES bejaarde vrijster Aukje Abbes Kuiper verkoper Brouwersstraat 12 1788 262 276v
ABES, C. C. Abbes verkoper Noorderhaven 112 1802 266 143v
ABES, KOENRAAD gebruik van de steeg volgens servituut van 19-08-1603 met Coenraadt Abbes Grote Bredeplaats 27 1678 241 21r
ABES, KOENRAAD oud burgemeester Coenraedt Abbes verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1640 234 109r
ABES, KOENRAAD de kamer van oud burgemeester Coenraet Abbes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ 1640 234 108v
ABES, KOENRAAD oud burgemeester Coenraet Abbes verkoper Lammert Warndersteeg 3 1641 234 149r
ABES, KOENRAAD oud burgemeester Coenraet Abbes verkoper Lammert Warndersteeg 8 1641 234 149r
ABES, KOENRAAD oud burgemeester Conraet Abbes naastligger ten oosten Voorstraat 14 1642 234 175r
ABES, KORNELIS Cornelis Abbes naastligger ten westen Noorderhaven 114 1795 264 238r
ABES, KORNELIS Cornelis Abbes naastligger ten oosten Noorderhaven 110 1801 266 37v
ABES, DIENA wijlen Dina Abbes Noordijs 4 1693 243 54r
ABES, DIRK de potterij van Dirck Abbes naastligger ten zuiden onbekend 1648 236 12r
ABES, DIRK Dirck Abbes , burger c.s. koper kamer met loods Ooievaarsteeg OZ 1658 237 165v
ABES, DIRK Dirck Abbes , burger koper huis Franekerpoort (gebied) 1659 237 213r
ABES, DIRK Dirck Abbes Poptie, burger koper kamer Franekereind ZZ 1660 238 35r
ABES, DIRK wijlen Dirk Abbes Pottje verkoper Franekerpoort (gebied) 1664 238 230r
ABES, DIRKJE de erfgenamen van Dirk Abbes Pottje verkoper Achterstraat 7 1665 239 2ra
ABES, DIRKJE de erfgenamen van Dirk Abbes Pottje verkoper Franekereind ZZ 1665 239 2ra
ABES, DIRKJE de erfgenamen van Dirk Abbes Pottje verkoper Anjelierstraat 1665 239 2ra
ABES, IEKE Eecke Abbes , c.u. koper huis Kerkpoort (gebied) 1648 236 44r
ABES, IEKE de weduwe van Eecke Abbes naastligger ten zuiden Hofstraat 18 1662 238 137r
ABES, IEKE gemeensman Eeke Abbes brouwer koper hof Rapenburg 1659 237 208v
ABES, IEKE de mouterij van de weduwe van Eeke Abbes naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1663 238 180r
ABES, EELKE Eelcke Abbes , burger koper plaats Rozenstraat 1648 236 28v
ABES, IEKE Eke Abbes , burger c.u. koper brouwerij en mouterij Rozenstraat OZ 1648 236 9r
ABES, IEKE de weduwe van Eke Abbes brouwer naastligger ten oosten Rapenburg 1662 238 121r
ABES, IEKE huis en brouwerij van wijlen de gemeensman Eke Abbes naastligger ten westen Kerkpoort (gebied) 1664 238 212r
ABES, IEKE huis en brouwerij van wijlen de gemeensman Eke Abbes naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied) 1664 238 212r
ABES, FOKKE Focke Abbes naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1724 246 198r
ABES, FOKKE Focke Abbes huur 1 kamer 1 jaar Karremanstraat 1726 246 258r
ABES, FOKKE Focke Abbes naastligger ten westen Liemendijk 1739 250 10r
ABES, FOKKE de erven van Focke Abbes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 19 1751 252 140r
ABES, FOKKE Fokke Abbes naastligger ten noorden Voorstraat 73 1729 247 285v
ABES, FOKKE Fokke Abbes naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1735 249 20r
ABES, FOKKE de weduwe van Fokke Abbes bewoner Bildtpoort (gebied) 1744 251 45r
ABES, FOKKE de erven van Fokke Abbes naastligger ten noorden Voorstraat 69 1750 252 68r
ABES, GRIETJE bejaarde dochter Grietie Abbes verkoper van 1/8 Noordijs 4 1693 243 54r
ABES, GRIETJE Griettie Abbes Zuiderpoort (gebied) 1650 236 146r
KUIPER, HIELKJE ABES wijlen Hylkje Abbes Kuiper Nieuwstraat 10 1772 258 43r
KUIPER, HIELKJE ABES Hylkje Abbes Kuiper Scheerstraat 10 1772 258 62r
KUIPER, HIELKJE ABES wijlen Hylkje Abbes Kuiper Rommelhaven 1 1773 258 75v
KUIPER, HIELKJE ABES wijlen Hylkjen Abbes Kuiper Brouwersstraat 12 1773 258 68v
ABES, JAKOB Jacob Abbes ijzersmid naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1694 243 91v
ABES, JAKOB Jacob Abbes , c.u. mr. smid koper huis met ledige plaats als helling gebruikt Zoutsloot 7 1699 244 3r
ABES, JAN Jan Abbes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 16 1772 258 30v
ABES, JAN Jan Abbes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 12 1772 258 38v
ABES, JAN Jan Abbes naastligger ten noorden Zeilmakersstraat WZ 1774 258 142v
ABES, JAN Jan Abbes naastligger ten noorden Zeilmakersstraat WZ 1774 258 182v
ABES, JAN Jan Abbes turfdrager en winkelier verkoper Zeilmakersstraat WZ 1775 258 227v
ABES, JAN wijlen Jan Abbes Sint Jacobstraat 14 1781 260 71v
ABES, JAN wijlen Jan Abbes Sint Jacobstraat 14 1781 260 148r
ABES, JAN Jan Abbes huurder beneden Grote Kerkstraat 44 1785 261 284r
ABES, JOHANNES Johannes Abbes huurder zuidelijke bovenkamer Franekerpoort (gebied) 1764 256 51r
ABES, JOOST wijlen Joost Abbes koopman Noordijs 4 1693 243 54r
ABES, JOOST wijlen Joost Abbes koopman Noordijs 4 1693 243 54r
ABES, LIEUWE Lieuwe Abbes koper lege plaats Nieuwstraat 1648 236 43r
ABES, MARTEN Marten Abbes rogstorter koper huis Romastraat ZZ 1697 243 305r
ABES, MARTEN het huis verkocht aan Marten Abbes naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1705 244 304v
ABES, MARTEN Marten Abbes , ter zee absent Romastraat 1 1706 244 334r
ABES, MARTEN Marten Abbes , burger mr. koordewerker koper door niaar kamer Gardenierstraat 2 1716 245 259v
ABES, MARTEN Marten Abbes naastligger ten westen Romastraat NZ 1717 245 283v
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u. verkoper Romastraat ZZ 1718 246 30r
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u. koordemaker koper huis en tuintje Both Apothekerstraat OZ 1721 246 117v
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u. koordemaker naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ 1721 246 117v
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u. koordemaker naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ 1721 246 117v
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u. koordemaker naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ 1721 246 117v
ABES, MARTEN Marten Abbes naastligger ten westen Romastraat NZ 1728 247 116v
ABES, MARTEN Marten Abbes koordewerker koper huis Both Apothekerstraat 9 1731 248 16r
ABES, MARTEN Marten Abbes , burger mr. koordewerker verkoper Hoogstraat 34 1732 248 107v
ABES, MARTEN de erven van Marten Abbes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1736 249 141r
ABES, MARTEN de erven van Marten Abbes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1741 250 186v
ABES, MARTEN de erven van Marten Abbes naastligger ten oosten onbekend 1753 253 85r
ABES, MARTEN de erven van Marten Abbes naastligger ten zuiden onbekend 1753 253 85r
ABES, MARTEN Martin Abbes naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1716 245 259v
ABES, MINNE Minne Abbes , burger mr. ijzersmid koper huis en stalling Achterstraat ZZ 1735 249 20r
ABES, MINNE Minne Abbes naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1744 251 45r
ABES, MINNE Minne Abbes , c.s. naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied) 1744 251 45r
ABES, NEELTJE Neel Abbes , burger William Boothstraat 1661 238 104r
ABES, NEELTJE Neeltie Abbes William Boothstraat 1666 239 8va
ABES, RINSE de weduwe van Rins Abbes naastligger ten oosten Franekereind 2 1734 249 16r
ABES, RINSE Rinse Abbes , c.u. koper huis waar de Drie Zakkendragers uithangt Sint Odolphisteeg OZ de Drie Zakkendragers 1658 237 177r
ABES, RINSE Rinse Abbes naastligger ten westen Voorstraat 38 1661 238 71v
ABES, RINSE Rinse Abbes koper huis (plus een Rijksdaalder) Bildtstraat 17 1664 238 204v
ABES, RINSE Rinse Abbes naastligger ten noorden voor deze bewoont door Abbe Jacobs als eigenaar en nu door Romcke Douwes, mr.smi Bildtstraat OZ 1676 240 229v
ABES, RINSE Rinse Abbes rogmeter verkoper Vianen 1679 241 43r
ABES, RINSE Rinse Abbes rogmeter naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg OZ 1681 241 136v
ABES, RINSE de erven van wijlen Rinse Abbes rogmeter naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg OZ 1682 241 198v
ABES, RINSE wijlen Rinse Abbes Sint Odolphisteeg OZ 1683 241 267r
ABES, RINSE de weduwe van Rinse Abbes naastligger ten zuiden Bildtstraat 1689 242 276r
ABES, RINSE Rinse Abbes mr. kuiper koper huis Franekereind 4 1701 244 135v
ABES, RINSE Rinse Abbes , burger mr. kuiper Hoogstraat 32 1712 245 185v
ABES, RINSE Rinse Abbes naastligger ten oosten Noordijs 1714 245 223v
ABES, RINSE Rinse Abbes naastligger Heiligeweg 70 1720 246 63v
ABES, RINSE Rinse Abbes huurder Gardenierstraat 1727 247 47v
ABES, RINSE Rinse Abbes mr. kuiper naastligger ten oosten Franekereind 2 1728 247 125v
ABES, RINSE wijlen Rinse Abbes mr. kuiper Heiligeweg 36 1730 247 308v
ABES, RINSE Rinse Abbes overleden Noordijs OZ 1734 248 290r
ABES, RINSE de weduwe van Rinse Abbes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 26 1745 251 71v
ABES, RINSE de weduwe van Rinse Abbes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 26 1750 252 96ar
ABES, RINSE wijlen Rinse Abbes Franekereind 4 1751 252 111r
ABES, RINSE wijlen Rintse Abbes verkoper Heiligeweg 36 1661 238 99v
ABES, SJOUKJE bejaarde dochter Sjouckjen Abbes verkoper van 1/8 Noordijs 4 1693 243 54r
ABES, STEFFEN Steffen Abbes mr. schoenmaker verkoper Achterstraat 1657 237 114v
ABES, STEFFEN Steffen Abbes mr. schoenmaker verkoper Schritsen ZZ 1666 239 38v
ABES, SIETSKE Sytske Abbes verkoper van 1/8 Noordijs 4 1693 243 54r
ABES, TJEERD Tieerd Abbes verkoper Kleine Ossenmarkt 4 1657 237 116v
ABES, TJALLING wijlen Tjalling Abbes Hofstraat NZ 1707 245 25v
ABES, IEBELTJE Ybeltje Abbes Rommelhaven 4 1746 251 121v
, RINSE de schuur van Rinse Abbes* kuiper naastligger ten zuiden Hoogstraat ZZ 1706 244 320r
, RINSE Rinse Abbes* kuiper naastligger ten westen Hoogstraat ZZ 1706 244 320r
ABES, SIJKE Sij Abbis verkoper Grote Kerkstraat NZ 1633 233 110v
ABELS, AALTJE Aeltie Abeles koper huis Romastraat 13 1705 244 307v
ABELS, DOUWE Douwe Abeles , c.s. verkoper onbekend 1647 235 268v
ABELS, DOUWE Douwe Abeles , burger koper huis en plaats Nieuwstraat 1648 236 40v
ABELS, HERBERT Harbert Abeles huurder Bargebuurtspoortje WZ 1787 262 172v
ABELS, LIEUWE Lieuwe Abeles naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1648 236 41v
ABELS, TETJE Tettie Abeles verkoper Voorstraat 82 1702 244 183v
ABELS, TETJE Tetje Abelis Voorstraat 82 1699 244 22r
ABELS, ENGELTJE hun moeder Engeltje Abels Heiligeweg 38 1744 251 37v
ABELS, ENGELTJE hun moeder Engeltje Abels Zeilmakersstraat WZ 1744 251 37v
ABELS, GEESKE Geeske Abels , burger koper 1/4 huis en kamer Heiligeweg 38 1744 251 37v
ABELS, GEESKE Geeske Abels , burger eigenaar van 1/3 van 3/4 Heiligeweg 38 1744 251 37v
ABELS, GEESKE Geeske Abels , burger koper 1/4 huis en kamer Zeilmakersstraat WZ 1744 251 37v
ABELS, GEESKE Geeske Abels , burger eigenaar van 1/3 van 3/4 Zeilmakersstraat WZ 1744 251 37v
ABELS, HENDRIK Hendrik Abels mr. zeilmaker huurder bleekveld (p. jaar) Zuiderhaven 18 1781 260 61r
ABELS, HENDRIK Hendrik Abels mr. zeilmaker koper huis Zuiderhaven 4 1782 260 292v
ABELS, HENDRIK Hendrik Abels mr. zeilmaker Zuiderhaven 4 1783 261 88r
ALBERTS, ULBE de kamer van Ulbe Aberts naastligger ten westen Weverstraat 1648 236 32r
ABES, AALTJE Aeltie Abes , burger Zuiderpoort (gebied) 1660 238 21v
ABES, DIRK Dirk Abes koper houtmolen, huis, schuur en stalling 2 pm land, 1/2 kolk en sloot aan de singel ten zuiden van Harlingen 1703 244 192r
ABES, DIRK wijlen Dirk Abes ten zuiden van Harlingen WZ 1710 245 112r
ABES, DOETJE Doetje Abes Noorderhaven 42 1754 253 147r
ABES, DOUWE Douwe Abes mr. smid koper huis Bildtstraat 23 1697 243 267r
ABES, DOUWE wijlen Douwe Abes mr. soudter Karremanstraat 1699 244 23v
ABES, DOUWTJE Douwtje Abes Rommelhaven ZZ 1782 260 178v
ABES, DOUWTJE Douwtje Abes Hoogstraat 53 1810 269 42v
ABES, Driekie Abes verkoper Sint Jacobstraat 3 1719 246 34v
ABES, EELKE Eeltje Abes , c.u. huurder Zoutsloot NZ 1802 266 80v
ABES, EELKE Eeltje Abes , c.u. huurder Zoutsloot NZ 1802 266 90v
ABES, EELKE Eeltje Abes meesterknecht koper huis (in de zeylmakerij van de weduwe van Jan Douwes Zeylmaker) Zoutsloot ZZ 1804 267 97r
ABES, FOKELTJE Fokeltie Abes Kerkpoort (gebied) 1702 244 160r
ABES, FOKELTJE Fokeltie Abes verkoper Kerkpoortstraat 77 1714 245 215v
ABES, FOSKE Foske Abes verkoper Noorderhaven 1 1772 258 20r
ABES, GOSSE Gosse Abes koper huis (woont in schuiteschip of bij zijn ouders in Sotterum) Kerkpad 22 1808 268 71r
ABES, GOSSE Gosse Abes naastligger ten zuiden Kerkpad 20 1809 268 241v
ABES, GOSSE Gosse Abes schipper koper huis Kerkpad 22 1809 268 245v
ABES, HIELKE Hylke Abes boer verkoper Lanen NZ 1759 254 232v
ABES, HILTJE Hyltie Abes naastligger ten westen Lanen NZ 1750 252 101v
ABES, HIELKE de weduwe van Hyltie Abes huurder Noordijs WZ 1777 259 72r
ABES, HIELKE Hyltje Abes kooltjer koper huis Lanen NZ 1745 251 97v
ABES, HIELKE Hyltje Abes naastligger ten zuiden Lanen 17 1758 254 169v
ABES, JAKOB Jacob Abes , burger mr. smid verkoper Zoutsloot ZZ 1694 243 78r
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend 1700 244 73v
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend 1701 244 111r
ABES, JAKOB Jacob Abes mr. smid naastligger ten westen Bargebuurt 1706 244 341r
ABES, JAKOB Jacob Abes mr. ijzersmid verkoper onbekend 1726 246 267r
ABES, JAN Jan Abes naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ 1774 258 172r
ABES, JAN Jan Abes schipper koper Bildtstraat 18 1800 265 249v
ABES, JAN Jan Abes schipper op Deventer verkoper Bildtstraat 18 1802 266 142r
ABES, JANKE Jantje Abes Nieuwstraat 62 1804 267 103r
ABES, LEENDERT Lenert Abes , c.u. koper huis, loods en plaats Romastraat 1664 238 225r
CRODDENBOS, LEENDERT ABES Lenert Abes Croddebos verkoper Romastraat ZZ 1669 239 204r
ABES, LIEUWE de erven van Lieue Abes naastligger ten noordoosten Franekerpoort (gebied) 1659 237 194r
ABES, MARTEN Marten Abes rogstorter naastligger ten oosten Romastraat 1 1706 244 334r
ABES, MAAIKE Mayke Abes Noorderhaven 66 1767 257 11r
ABES, MINNE Minne Abes , c.u. koper stokerij Bildtstraat 1719 246 33v
ABES, MINNE Minne Abes , c.u. mr. ijzersmid koper huis CA Karremanstraat 1725 246 235r
ABES, MINNE Minne Abes , c.u. mr. ijzersmid naastligger ten oosten Karremanstraat 1725 246 235r
ABES, MINNE Minne Abes mr. ijzersmid Zoutsloot NZ 1728 247 95v
ABES, MINNE Minne Abes mr. ijzersmid koper provisioneel dwarshuis Bildtstraat 1 1728 247 3va
ABES, MINNE Minne Abes mr. ijzersmid naastligger ten oosten Bildtstraat 1 1728 247 3va
ABES, MINNE Minne Abes naastligger ten westen Achterstraat NZ 1735 249 76r
ABES, MINNE Minne Abes naastligger ten noorden Achterstraat NZ 1735 249 76r
ABES, MINNE Minne Abes verkoper Achterstraat NZ 1735 249 76r
ABES, MINNE Minne Abes oud mr. ijzersmid naastligger ten oosten Liemendijk 1739 250 10r
ABES, MINNE Minne Abes oud mr. ijzersmid naastligger ten noorden Liemendijk 1739 250 10r
ABES, MINNE Minne Abes oud mr. ijzersmid verkoper Liemendijk 1739 250 10r
ABES, MINNE Minne Abes , burger mr. ijzersmid naastligger ten oosten Bildtstraat 1 1750 252 69v
ABES, MINNE Minne Abes , burger mr. ijzersmid verkoper Bildtstraat 1 1750 252 69v
ABES, MINNE Minne Abes , burger mr. ijzersmid verkoper Liemendijk ZZ 1750 252 69v
ABES, MINNE wijlen Minne Abes mr. ijzersmid verkoper Bildtpoort (gebied) 1752 252 237r
ABES, MINNE Minne Abes mr. grofsmid geniaarde koper Scheerstraat 11 1777 259 80v
FABER, MINNE ABES Minne Abes Faber mr. grofsmid koper 2 nieuw getimmerde woonkamers Nieuwstraat 14 1779 259 198r
FABER, MINNE ABES Minne Abes Faber mr. grofsmid koper 2 nieuw getimmerde woonkamers Nieuwstraat WZ 1779 259 198r
FABER, MINNE ABES de erven van Minne Abes Faber naastligger ten zuiden Nieuwstraat 10 1780 259 261v
SMID, MINNE ABES Minne Abes Smidt naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1724 246 198r
ABES, PIER Pier Abes arbeider koper weefwinkel en plaats Karremanstraat 1783 261 36v
ABES, PIER Pier Abes sjouwerman verkoper Karremanstraat OZ 1784 261 194v
ABES, PIER Pier Abes naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1787 262 175v
ABES, PIER Pier Abes schipper op Bolsward (snik-) lastgever Hoogstraat 19 1792 264 28v
ABES, PIER Pier Abes naastligger ten westen Schritsen 23 1803 266 289r
ABES, PIER de weduwe van Pier Abes naastligger ten westen Schritsen 23 1808 268 85r
ABES, PIER Pierus Abes naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1786 262 112r
ABES, PIETER Pieter Abes naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1786 262 99r
ABES, RIENK de weduwe van Rients Abes huurder gedeelte Ooievaarsteeg 1797 265 18r
ABES, RINSE de weduwe van wijlen Rinse Abes naastligger ten noorden Bildtstraat OZ 1683 241 257r
ABES, RINSE Rinse Abes Scheerstraat ZZ 1685 242 70r
ABES, SJOUKJE ongehuwde meerderjarige dochter Sjouckjen Abes verkoper Schritsen NZ 1694 243 109v
ABES, SJOUKJE Sjoukien Abes naastligger ten noorden Noordijs 4 1735 249 42v
ABES, SJOUKJE Sjoukje Abes verkoper Sint Jacobstraat 3 1719 246 34v
ABES, SJOUKJE Sjoukjen Abes naastligger ten noorden Noordijs WZ 1736 249 118r
ABES, SJOUKJE Sjoukjen Abes naastligger ten zuiden Noordijs 4 1741 250 155r
ABES, SIEBE Sybbe Abes heeft het mede eigendom, gebruik en onderhoud van de bak in zijn stoep Vioolsteeg 1681 241 30ra
ABES, SIEBE Sybbe Abes naastligger ten noorden Vioolsteeg 1681 241 30ra
ABES, SIEBE Sybe Abes koper provisioneel Vioolsteeg 1681 241 30ra
ABES, GERRIT Gerryt Abis verkoper andere helft Noorderhaven ZZ 1700 244 49r
ABES, GERRITJE Gerryt Abis verkoper Heiligeweg NZ 1700 244 51r
ABES, SIPKE Sipke Abis verkoper andere helft Noorderhaven ZZ 1700 244 49r
ABES, SIPKJE Sipke Abis verkoper Heiligeweg NZ 1700 244 51r
ABELS, BROER Broer Ables bakker Kerkpoortstraat 1665 239 3va
ABELS, FOKKE Focke Ables koper huis, paardestal Bildtpoort (gebied) 1721 246 103v
ABELS, GEELTJE Geeltje Ables Grote Kerkstraat 15 1766 256 225r
ABELS, JAN Jan Ables huisman Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
ABELS, JAN Jan Ables huisman Moriaanstraat 1 1766 256 180r
ABELS, JELTJE Jeltje Ables verkoper Voorstraat 70 1767 256 231r
ABRAHAMS, BAUKJE Baukien Abrahams naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 1698 243 340v
ABRAHAMS, BEREND Berend Abrahams huurder Moriaanstraat 1734 249 8v
ABRAHAMS, KLAAS Claas Abrahams mr. kuiper Brouwersstraat 19 1737 249 166r
ABRAHAMS, KLAAS Claes Abrahams huurder Franekerpoort (gebied) 1681 241 42va
ABRAHAMS, KLAASKE Claeske Abrahams , burger Noorderhaven 104 1695 243 134r
ABRAHAMS, KLAASKE Claeske Abrahams Noorderhaven 46 1702 244 144v
ABRAHAMS, KLAASKE Claeske Abrahams Noorderhaven 46 1702 244 171r
ABRAHAMS, KLAASKE Claeske Abrahams , burger verkoper Noorderhaven 46 1706 245 2v
ABRAHAMS, KLAASKE Claeske Abrahams naastligger ten noorden Voorstraat 57 1714 245 213r
ABRAHAMS, KLAASKE Claeske Abrahams verkoper van 1/2 Voorstraat 57 1714 245 213r
BEIDSCHAT, KORNELIS ABRAHAMS wijlen Corn. Abrahams Beidschat ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
ABRAHAMS, KORNELIS Cornelis Abrahams houtmolenaar verkoper Hofstraat NZ 1777 259 61v
ABRAHAMS, KORNELIS Cornelis Abrahams houtmolenaar koper schuur, en koestalling met grond ten noorden van Harlingen 9 1784 261 226v
ABRAHAMS, GEERTJE Geertie Abrahams naastligger ten westen Grote Kerkstraat 44 1737 249 217v
ABRAHAMS, GEERTJE Geertie Abrahams naastligger ten westen Grote Kerkstraat 44 1742 250 233r
ABRAHAMS, GERRIT wijlen Gerrit Abrahams Pothondjessteeg 1659 237 218r
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams mr. knoopmaker Franekereind ZZ 1738 249 357r
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 7 1750 252 100v
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1766 256 225r
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1770 257 149v
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1775 258 223v
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams koper huis Grote Kerkstraat 40west 1776 258 258r
ABRAHAMS, HANS wijlen Hans Abrahams Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
ABRAHAMS, HANS wijlen Hans Abrahams Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
ABRAHAMS, HENDRIK Hendrik Abrahams Lammert Warndersteeg WZ 1771 257 190v
ABRAHAMS, HINKE Hinke Abrahams Zuiderhaven 29 1809 268 268v
ABRAHAMS, HINKE Hinke Abrahams Roosen Zuiderhaven 4 1802 266 68v
ABRAHAMS, HIELKJE Hycke Abrahams , burger Romastraat ZZ 1752 252 213r
ABRAHAMS, HIELKJE Hycke Abrahams Romastraat ZZ 1764 256 21r
ABRAHAMS, ISAAK Isaac Abrahams koopman (joods -) koper huis Lanen 76 1776 258 255v
ABRAHAMS, ISAAK Isaac Abrahams koopman (joods -) verkoper Lanen 76 1782 260 288r
ABRAHAMS, JAKOB de weduwe van Jacob Abrahams huurder van 1/2 noordoost van Harlingen 1661 238 114r
ABRAHAMS, JAN Jan Abrahams herbergier Mede-eigenaar andere helft der molen ten zuiden van Harlingen 1679 241 49r
ABRAHAMS, JENTJE wijlen Jancke Abrahams Kniphaen Kerkpoortstraat 1686 242 121v
ABRAHAMS, JOHANNES Johan Abrahams koper huis genaamd de Morgenstar Lanen 85 de Morgenstar 1774 258 167v
ABRAHAMS, LIJSBET Lijsbeth Abrahams verkoper Rozengracht 1688 242 234v
ABRAHAMS, MARIA Marytie Abrahams (zie DTB: huwelijk Sybrandt van Hittingha (apotheker)en Maritie Abrahams van Berg) Lanen 33 1668 239 149r
ABRAHAMS, MOSES Moise Abrahams , c.u. koper hofke Vianen NZ 1668 239 151v
ABRAHAMS, MOSES Moises Abrahams eigenaar onbekend 1699 244 9r
ABRAHAMS, MOSES de erven van het huis van Moises Abrahams Lanen NZ 1713 245 201v
ABRAHAMS, Moizes Abrahams naastligger ten westen Kerkpad WZ 1670 239 215v
ABRAHAMS, Moizes Abrahams verkoper Kerkpad WZ 1670 239 215v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams , c.u. koper huis Sint Odolphisteeg WZ 1660 238 14v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 4 1662 238 122v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 4 1662 238 149v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams , burger koper kamer Voorstraat ZZ 1667 239 97r
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams , c.u. verkoper Romastraat NZ 1675 240 210v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 4 1681 241 127v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams mr. knoopmaker naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg WZ 1685 242 101r
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten westen Romastraat NZ 1698 243 349r
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams mr. knoopmaker naastligger ten oosten Lanen 23 1700 244 75r
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten oosten Romastraat 13 1701 244 88r
ABRAHAMS, MOSES de hof van Moses Abrahams naastligger ten oosten Romastraat 13 1705 244 307v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten westen Romastraat NZ 1709 245 3v
ABRAHAMS, MOSES Moyses Abrahams verkoper Zoutsloot NZ 1674 240 136r
ABRAHAMS, MOSES Moyses Abrahams knoopmaker koper kamer Romastraat 1675 240 194v
ABRAHAMS, MOSES de tuin van Moyses Abrahams naastligger ten zuiden Romastraat 1682 241 183r
ABRAHAMS, MOSES de tuin van Moyses Abrahams naastligger ten westen Romastraat 1682 241 183r
ABRAHAMS, MOSES het huis van Moyses Abrahams grondpacht 00-15-00 CG 1681 241 41va2
ABRAHAMS, MOSES de hof van Moyses Abrahams knoopmaker naastligger ten oosten Romastraat 13 1692 243 13v
ABRAHAMS, MOSES de hof van Moyses Abrahams naastligger ten oosten Romastraat 13 1693 243 70v
ABRAHAMS, PIETER Pieter Abrahams naastligger ten oosten Hofstraat 1774 258 194r
ABRAHAMS, PIETER de erven van Pieter Abrahams , c.u. naastligger ten oosten Hofstraat NZ 1777 259 27v
ABRAHAMS, PIETER wijlen Pieter Abrahams , c.u. bewoner Hofstraat NZ 1777 259 61v
ABRAHAMS, PIETER Pyter Abrahams koper huis Hofstraat 27 1765 256 135r
ABRAHAMS, PIETER Pyter Abrahams naastligger ten oosten Hofstraat 59 1767 257 34v
ABRAHAMS, PIETER Pyter Abrahams naastligger Hofstraat 17 1768 257 52r
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams , c.u. huurder Noordergrachtswal 1762 255 127v
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams bleker koper huisje en stuk grond, voorheen zeemtouwerij noordoost van Harlingen 1765 256 107v
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams , c.u. huurder ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
ABRAHAMS, TEETSE Teetse Abrahams houtmolenaar koper Midlumerlaan 1750 252 80r
ABRAHAMS, TRIJNTJE Trijntie Abrahams , burger Karremanstraat 21 1752 252 217v
ABRAHAMS, TRIJNTJE Trijntje Abrahams Heiligeweg 4 1754 253 181r
ABRAHAMS, TRIJNTJE Trijntje Abrahams , burgerse Zuiderstraat NZ 1757 254 77r
ABRAHAMS, TRIJNTJE Trijntje Abrahams , burgerse Heiligeweg 4 1758 254 151r
ABRAHAMS, IETJE Yttie Abrahams huurder Zuiderstraat WZ 1692 243 22v
ABRAHAMS, MINKE Minke Abrams Roosen Grote Ossenmarkt 23 1799 265 202r
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrams koper huis en tuin Lanen 23 1670 240 16r
ABRAHAMS, Mosis Abrams koper kamer Zoutsloot NZ 1663 238 177v
ADAMS, KORNELIS Cornelis Adams mr. linnenwever koper twee kamers Lanen NZ 1680 241 70r
ADAMS, ELSKE Elske Adams Lammert Warndersteeg WZ 1769 257 100r
ADAMS, FEDDE Fedde Adams mr. huistimmerman verkoper Lanen 37 1785 262 22r
ADAMS, FEDDE Fedde Adams mr. huistimmerman verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1785 262 38r
ADAMS, FEDDE Fedde Adams mr. huistimmerman Tiepelsteeg 1785 262 38r
ADAMS, FEDDE Fedde Adams naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 8 1788 262 288v
ADAMS, FEDDE Fedde Adams naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 22 1788 262 291v
ADAMS, FEDDE de erven van Fedde Adams naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg WZ 1799 265 169v
ADAMS, FEDDE Fedde Adams Sint Odolphisteeg 18 1808 268 128r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams mr. metselaar koper huis Noordijs 23 1767 256 233r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams huurder Noordijs 23 1767 256 233r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams mr. metselaar koper huis Gardenierstraat 4 1778 259 133r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten zuiden Gardenierstraat 4 1778 259 133r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams mr. metselaar verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1779 259 176r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten westen Gardenierstraat 6 1779 259 179v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams mr. metselaar koper huis Lombardstraat 1780 259 283v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten westen Gardenierstraat 6 1780 260 1r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten westen Nieuwstraat WZ 1781 260 74v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten zuiden Zoutsloot 115 1782 260 177v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1784 261 232r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten zuiden Rapenburg 1785 261 300r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams mr. metselaar koper van 1/2 huis Molenpad 14 1785 261 305r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1789 263 96r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams mr. metselaar verkoper Gardenierstraat 4 1791 263 355r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams eigenaar en bewoner Noordijs 25 1791 263 356v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams verkoper Noordijs 25 1791 263 356v
ADAMS, Goslings Adams naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 3 1792 264 44v
ADAMS, GRIETJE Grietie Adams huurder Sint Odolphisteeg WZ 1718 246 27v
ADAMS, GRIETJE Grietje Adams huurder Vijverstraat 6 1805 267 133r
ADAMS, HERE Heere Adams , c.u. zakendrager koper huis Lammert Warndersteeg 1722 246 126v
ADAMS, HERE Heere Adams koper huis CA Hofstraat 1725 246 216v
ADAMS, HERE Heere Adams naastligger ten zuiden Tiepelsteeg WZ 1728 247 103v
ADAMS, HERE Heere Adams koper huis Romastraat NZ Rome 1733 248 261r
ADAMS, HERE Heere Adams naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1737 249 189v
ADAMS, HERE Heere Adams koper woning Gardenierstraat ZZ 1738 250 2r
ADAMS, HERE Heere Adams naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1749 251 260v
ADAMS, HERE Heere Adams , burger Karremanstraat 1759 254 209r
ADAMS, HERE Heere Adams naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1759 254 247v
ADAMS, HERE wijlen Heere Adams Gardenierstraat ZZ 1761 255 76r
ADAMS, HENDRIK Hendrik Adams koper tuin CA en kamer Wasbleek 1727 246 300V
ADAMS, HENDRIK Hendrik Adams verkoper en erflater Liemendijk 40 1730 247 333v
ADAMS, HENDRIK Hendrik Adams Hitsing, burger koper huis, weefwinkel en hof Romastraat ZZ 1736 249 124v
ADAMS, HERE Here Adams korendrager koper huis CA Peterseliestraat 1725 246 243v
ADAMS, HERE Herre Adams korendrager koper woning Karremanstraat ZZ 1745 251 75v
ADAMS, JAN hopman Jan Adams naastligger ten zuiden Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
ADAMS, JAN de gleijbakkerij van wln. Jan Adams naastligger ten westen onbekend 1648 236 29v
ADAMS, JAN De gleibakkerij van Jan Adams naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1650 236 123v
ADAMS, JAN De gleibakkerij van Jan Adams naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1650 236 123v
ADAMS, JAN Jan Adams Lanen ZZ 1660 238 23v
ADAMS, JAN Jan Adams militair in het regiment van Gen. Nostiz naastligger ten noorden Lanen 37 1785 262 22r
ADAMS, JAN Jan Adams militair in het regiment van Gen. Nostiz verkoper Lanen 37 1785 262 22r
ADAMS, JAN Jan Adams militair in het regiment van generaal Nostiz verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1785 262 38r
ADAMS, JAN Jan Adams , c.u. huurder Vijverstraat 30 1803 266 191v
ADAMS, JAN Jan Adams koopman koper huis Vijverstraat 30 1808 268 156r
ADAMS, JAN Jan Adams koopman koper huis Vijverstraat 28 1808 268 156r
ADAMS, JAN Jan Adams huurder Vijverstraat 30 1808 268 156r
ADAMS, JAN Jan Adams huurder Vijverstraat 28 1808 268 156r
ADAMS, JAN Jan Adams koopman naastligger ten westen Kleine Ossenmarkt 2 1809 268 233r
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson, burger koper schuur of huis Lammert Warndersteeg OZ 1640 234 108v
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson, pro se et q.q. koper 2 boven- en beneden kamers en nog een kamer met een schuurtje ten oosten en zuid Lammert Warndersteeg OZ 1640 234 109r
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson koper huis Grote Kerkstraat NZ 1640 234 111r
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson, burger koper kamer Heiligeweg 1640 234 114v
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson, c.u. koper lege plaats met bomen en planten onbekend 1641 234 157r
GIPSON, JAN ADAMS de gleibakkerij van Jan Adams Gipson, c.u. naastligger ten westen onbekend 1641 234 157r
GIPSON, JAN ADAMS de gleibakkerij van Jan Adams Gipson, c.u. naastligger ten noorden onbekend 1641 234 157r
ADAMS, JAN galeibakkerij nagelaten door wijlen Jan Adams Piphon naastligger ten oosten Kruisstraat NZ 1662 238 125r
ADAMS, JETSE Jetse Adams naastligger ten noorden Liemendijk NZ 1706 244 315v
ADAMS, JETSE wijlen Jetse Adams Liemendijk 1714 245 214r
ADAMS, JOHANNES Johannes Adams Abrahams naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1794 264 200v
ADAMS, ROMKE Romcke Adams schrijver van een compagnie soldaten te voet verkoper Sint Odolphisteeg OZ 1658 237 177r
BONTEKOE, STITTERT ADAMS Stittert Adams Bontekoe, burger schipper (groot-) Zuiderpoort (gebied) 1737 249 160r
BONTEKOE, STITTERT ADAMS Stittert Adams Bontekoe, burger schipper (trek-) koper huis Hoogstraat 18 1758 254 131r
BONTEKOE, STITTERT ADAMS Stittert Adams Bontekoe schipper (trek-) Sint Odolphisteeg WZ 1758 254 164r
BONTEKOE, STITTERT ADAMS Stittert Adams Bontekoe naastligger ten oosten Hoogstraat 16 1767 257 23r
BONTEKOE, TRIJNTJE ADAMS Trijntje Adams Bontekoe verkoper Sint Jacobstraat 4 1792 264 355v
, PIETER erven Pieter Adema naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat OZ 1730 247 338r
EEDES, WIEMER wijlen Wiemer Ades Lanen NZ 1664 238 205v
ATSES, Adius secretaris naastligger ten westen 1660 238 60r
ATSES, EDGER dr. Adigerus Adius secretaris Admiraliteit koper huis, schuur, hof en kamer en hof ten oosten en zuiden Zuiderhaven 54 1658 237 174r
ATSES, ANTJE Antie Adius koper provisioneel huis Noorderhaven NZ 1679 241 6ra
ATSES, JOHANNA Joanna Adius naastligger ten noorden Both Apothekerstraat WZ 1685 242 77v
ARJENS, ALLERT de huisvrouw van Allert Adriaans verkoper van 5/10 Lammert Warndersteeg WZ 1742 250 239v
ARJENS, Buycke? Adriaans Kerkpad WZ 1700 244 84v
ARJENS, Buycke? Adriaans verkoper van 1/5 Kerkpad WZ 1700 244 84v
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Adriaans Jonker schipper (schuit-) koper huis (Plus 1 ducaat (= ruim 5 gulden) ?) Kleine Bredeplaats 2 1783 261 59r
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Adriaans Jonker schipper (schuit-) verkoper Kleine Bredeplaats 2 1785 261 279r
ARJENS, FRANS Frans Adriaans huurder Karremanstraat OZ 1736 249 126v
ARJENS, IEMKJE Imkjen Adriaans Nieuwstraat 35 1754 253 188v
ARJENS, IEMKJE Ymkie Adriaans Rozengracht 40 1764 256 68r
ARJENS, IEMKJE Ymkien Adriaans Liemendijk ZZ 1765 256 143v
ARJENS, IEMKJE Ymkjen Adriaans Rozengracht ZZ 1765 256 131v
ARJENS, IEMKJE Ymkjen Adriaans Bildtpoort (gebied) 1765 256 134r
ARJENS, ALBERT Albert Adriaansz mr. bontwever Rapenburg NZ 1750 252 104r
ARJENS, ALLERT Allert Adriaens , c.u. en c.s. huurder Lammert Warndersteeg WZ 1742 250 239v
ARJENS, BOEKE Buicke Adriaens Kerkpad 1 1698 243 389v
OLIVIER, KORNELIS ARJENS de erven van Cornelis Adriaens Olivier naastligger ten oosten Voorstraat 26 1640 234 107v
ARJENS, FRANS Frans Adriaens naastligger ten westen Rapenburg 1749 251 253v
ARJENS, JAN Jan Adriaensen koper huis met plaats Nieuwstraat 37 1697 243 322v
ADAM, PETRUS ARJENS Petrus Adriani de Adam verkoper Zuiderhaven 71a 1735 249 50r
ARJENS, PETRUS Petrus Adrianus , meerderjarige vrijgezel verkoper 1/2 Franekereind 14 1726 246 271v
, WELMOED de kamer van Welmoed Adries verpachter grond Romastraat ZZ 1670 239 218v
ATSES, HENDRIK Hendrik Adses scheepstimmerman koper van 1/2 huis, herberg en weefwinkel Kerkpoortstraat NZ de Oude Hilbrand 1795 264 292v
ATSES, SIETSE de hypothecaire crediteuren van Sytse Adtses verkoper Lanen ZZ 1720 246 60v
EEBES, SJOUKJE meerderjarige ongehuwde dochter Sjouckjen Aebbes verkoper Schritsen 41 1694 243 93v
IEBELES, DOUWE Douwe Aebeles naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1648 236 41r
, BROER Broer Aebelus , c.u. bakker koper huis Rapenburg ZZ 1661 238 111r
, GEERT de kamers van Geert Aeberts , c.soc. naastligger ten zuiden onbekend 1670 240 18r
, GEERT de erven van Geert Aeberts naastligger ten zuiden Weverstraat 1670 240 30r
EEBES, ANTJE wijlen Antie Aebes Noorderhaven 111 1693 243 57v
EEBES, ANTJE wijlen Antie Aebes Noorderhaven 111 1693 243 57v
EEBES, BAUKE Baucke Aebes , c.u. verkoper onbekend 1668 239 157r
EEBES, JAKOB Jacob Aebes mr. smid koper Zoutsloot ZZ 1687 242 179r
POSTHUMUS, NICOLAAS EEBES Nicolaus Aebes Posthumus Noorderhaven 111 1693 243 57v
EEBES, PIETER Peter Aebes , burger verkoper Kruisstraat ZZ 1642 234 169r
EEBES, PIETER Peter Aebes koopman Brouwersstraat 25 1646 235 220v
EEBES, PIETER de schuur van Pieter Aebes , burger koopman naastligger ten noorden Grote Kerkstraat NZ 1640 234 102v
EEBES, PIETER Pieter Aebes , burger koopman verkoper Grote Kerkstraat NZ 1640 234 102v
EEBES, PIETER de hovinge van Pieter Aebes naastligger ten westen Wasbleek 1664 238 215r
EEBES, PIETER Pyter Aebes naastligger ten oosten Rozengracht 50 1648 236 13v
EEBES, PIETER Pyter Aebes naastligger ten westen Kerkpoort (gebied) 1649 236 76r
EEBES, RITSKE Ritske Aebes kistmaker naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1642 234 163v
EEBES, RUURD vaandrig Ruird Aebes verkoper Zuiderpoort (gebied) 1670 240 3v
EEBES, SIEBE de weduwe van Sybe Aebes bewoner Weverstraat 1681 241 149r
IEBELES, DOUWE Douwe Aebles , c.u. koper huis Franekereind 23oost 1646 235 216v
IEBELES, JAN huisman Jan Aebles huisman Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
EEDES, ANTJE Antie Aedes Sint Jacobstraat 2achter 1675 240 197v
EEDES, GOSSE Gosse Aedes koopman Bildtstraat 9 1783 261 2ra
EEDES, JELLE de sonen van Jelle Aedes mede eigenaar voor 1/3 Noorderhaven 18 1695 243 173r
EEDES, TJEERD Tjaard Aedes oud schipper aanhandelaar huis Hondenstraat 4 1807 267 343v
EESGES, ANTJE Antje AEdsges , burger Vijverstraat NZ 1736 249 155r
EESGES, ANTJE Antje AEdsges , burger naastligger ten westen Vijverstraat NZ 1736 249 155r
EESGES, LIJSBET Lijsbert Aedsges koper door niaar huis Hondenstraat ZZ 1747 251 201r
ENS, AALTJE AGES Aaltje Aeges Ens onbekend 1664 238 204r
AGES, HARMEN Harmen Aeges mr. brouwer koper huis CA Nieuwstraat 34achter 1723 246 179r
AGEMA, HARMEN AGES burgerhopman Harmen Aeges Aegema verkoper Bargebuurtspoortje 1733 248 194r
AGES, HILTJE Hiltie Aeges koper huis William Boothstraat 27 1672 240 108r
AGES, JEEN Jaan Aeges waterhaler naastligger ten noorden Nieuwstraat 52 1684 242 39v
AGES, JEEN Jaan Aeges , c.u. waterhaler verkoper Nieuwstraat 50 1687 242 206v
AGES, JANKE de weduwe van Jaan Aeges naastligger ten oosten Ooievaarsteeg OZ 1719 246 40v
AGES, JEEN Jaen Aeges waterhaler koper huis Nieuwstraat 36 1687 242 206r
AGES, JAN wijlen Jan Aeges Pottael Droogstraat 1672 240 81v
AGES, LIEUWE Lieuwe Aeges schipper (groot-) koper huis (ruim omschreven) Schritsen 11 1675 240 188v
, JEEN Jaen Aeges* waterhaler naastligger ten noorden Nieuwstraat 38achter 1698 243 332v
AKES, ABE Abbe Aekes verkoper Lanen ZZ 1669 239 35ra
AKES, JAKOB Jacob Aekes verkoper Lanen ZZ 1669 239 35ra
AKES, MEIKE Meisje Aekes koper ((in DTB-boeken: Meintje Alkes)) Zoutsloot NZ 1802 266 82r
ALEFS, PELGRIM de kamer van Pilgrum Aeleffs naastligger ten westen Kerkpoortstraat 27 1683 242 5v
POTTER, GERRIT de uitgang van gemeensman Gerrit Aelffs Potter naastligger ten noorden Schritsen ZZ 1673 240 17ra
ALKES, LOLKE Lolcke Aelkes koopman verkoper Brouwersstraat 25 1646 235 220v
EELSES, HAANTJE Haentie Aelties , c.u. verkoper Heiligeweg ZZ 1633 233 105v
EELSES, JAN Jan Aelties smid naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1649 236 86r
EELSES, JAN de erven van Jan Aelties naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1660 238 27r
EELSES, JAN de erven van Jan Aelties naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1660 238 64r
EELSES, JAN wijlen Jan Aelties eerdere eigenaar Zuiderhaven ZZ 1662 238 129r
EELSES, LOLKE Lolcke Aelties , c.s. koper kamer met daarachter een weefwinkel Rozengracht 1634 233 135r
EELSES, LOLKE Lolcke Aelties , c.s. koper kamer Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v
EELSES, LOLKE Lolcke Aelties naastligger ten noorden Brouwersstraat 27 1646 235 205v
EELSES, LOLKE Lolcke Aelties verkoper Sint Odolphisteeg 1649 236 68v
EELSES, LOLKE Lolke Aelties mr. schoenmaker verkoper van 1/4 Voorstraat 17 1640 234 104v
EELSES, LOLKE Lolke Aelties verpachter grond Weverstraat 1650 236 117v
EMILIUS, HILTJE Hiltie Aemilius verwandelaar van 1/3 Noorderhaven 111 1693 243 57v
EMILIUS, RINTJE Rintje Aemilius verwandelaar van 1/3 Noorderhaven 111 1693 243 57v
ANDRIES, OUTGER Aelger Aendries naastligger ten noorden Brouwersstraat 7 1684 242 20v
ARENDS, AREND Aene Aenes lakenkoper koper huis Sint Jacobstraat OZ 1651 236 155r
ARENDS, DIRK Dirck Aenes turfdrager koper Franekerpoort (gebied) 1688 242 249v
ARENDS, HANS Hans Aenes verkoper van 1/3 Romastraat 13 1729 247 236r
ARENDS, HESSEL Hessel Aenes verpachter grond Lanen 83 1656 237 102r
ARENDS, JAN Jan Aenes eigenaar van 1/2 molen onbekend 1738 249 265r
ARENDS, RINSKE Rinske Aenes verkoper van 1/3 Romastraat 13 1729 247 236r
ARENDS, TEUNIS Teunis Aenes verkoper van 1/3 Romastraat 13 1729 247 236r
ARENDS, KORNELIS Cornelis Aens naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1708 245 61v
ARENDS, HANS Hans Aens naastligger ten westen Scheerstraat 7 1695 243 118v
ARENDS, HERE wijlen Here Aens Nieuwstraat 1675 240 208r
ARENDS, JAN Jan Aens , c.u. bontwever huurder Zuiderhaven 50 1731 247 378r
ARENDS, DIRK Dirk Aenties , burger mr. huistimmerman koper huis Grote Kerkstraat 40west 1697 243 282r
ARENDS, DIRK de kamer van Dirk Aenties naastligger ten zuiden Rommelhaven 1710 245 107r
ARENDS, DIRK kamer van Dirk Aenties naastligger ten zuiden Rommelhaven 1721 246 106r
ARENDS, DIRK Dirk Aenties naastligger ten zuiden Brouwersstraat 5 1727 247 45v
ARENDS, TRIJNTJE Trintie Aenties , burger Gardenierstraat ZZ 1661 238 107r
ARENDS, AALTJE Aeltie Aerens verkoper Achterstraat NZ 1683 242 10r
ARENDS, AUKJE erven van Auckien Aerens verkoper Noorderhaven 11 1657 237 119v
ARENDS, WOUTER Wouter Aerents , burger mr. schoenmaker koper huis Vioolsteeg 1735 249 84r
ARENDS, WOUTER Wouter Aerents , burger mr. schoenmaker naastligger ten noorden Vioolsteeg 1735 249 84r
ARENDS, WOUTER Wouter Aerents , burger mr. schoenmaker naastligger ten oosten Vioolsteeg 1735 249 84r
ARJENS, JELMER Jelmer Aerians verkoper Grote Ossenmarkt 20 1646 235 233v
ARJENS, REINER Reyner Aerjens verkoper Achterstraat 1648 236 37v
ARENDS, HENDRIK Hendrick Aerns koper huis onbekend 1647 236 2r
ARENDS, HENDRIK wijlen Hendrick Aerns Kleine Kerkstraat 1659 237 221r
ARENDS, Iisbrandt Aerns , burger c.u. schipper (grootveer-) koper huis Noorderhaven 52 1656 237 101v
ARENDS, IJSBRAND IJsbrant Aerns , c.u. verkoper Noorderhaven 52 1662 238 148v
ARENDS, JAN Jan Aerns mr. kuiper naastligger ten oosten Heiligeweg 8 1685 242 89v
ARENDS, PIETER Pyter Aerns blokmaker naastligger ten westen Rommelhaven 24b 1651 236 163v
ARENDS, PIETER Pytter Aerns , c.u. verkoper Noorderhaven 52 1656 237 101v
ARENDS, PIETER Pytter Aerns naastligger ten westen Noorderhaven ZZ 1682 241 228r
ARENDS, DIRK Dirk Aernts mr. huistimmerman Sint Jacobstraat 5 1695 243 162v
ARENDS, ELSKE Elske Aernts Voorstraat 67 1658 237 176v
ARENDS, ELSKE Elske Aernts Rozengracht 30 1687 242 210r
ARENDS, ELSKE Elskien Aernts Heiligeweg ZZ 1646 235 206r
ARENDS, FLORIS Floris Aernts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1648 236 34r
ARENDS, HIELKE wijlen Hylcke Aernts Zuiderstraat NZ 1668 239 165r
ARENDS, IJSBRAND de erven van IJsbrand Aernts naastligger ten westen Weverstraat ZZ 1671 240 5ra
ARENDS, IJSBRAND huis van Isbrant Aernts naastligger ten westen Havenplein NZ 1647 235 245v
ARENDS, JAN Jan Aernts kuiper naastligger ten oosten Heiligeweg 10 1662 238 156r
ARENDS, MAAS Maas Aernts huurder Liemendijk 1661 238 79v
ARENDS, NANNE huis (4) van de weduwe van Nanning Aernts grondpacht onbekend 1663 238 189v
ARENDS, PIETER Pyter Aernts mr. blokmaker bewoner Noorderhaven 12 1649 236 77r
ARENDS, PIETER Pyter Aernts , c.u. koper huis Noorderhaven 12 1649 236 77v
ARENDS, PIETER Pytter Aernts blokmaker naastligger Noorderhaven 1660 238 22v
ARENDS, PIETER Pytter Aernts , burger mr. blokmaker koper van 1/2 Sint Jacobstraat OZ 1667 239 107r
ARENDS, RINNERT Rinnert Aernts bakker koper van 1/2 Schritsen NZ 1671 240 38r
ARENDS, RINNERT Rinnert Aernts bakker Schritsen NZ 1671 240 38r
WIJNSMA, RINNERT ARENDS oud burgemeester en gemeensman Rinnert Aernts Wijnsma verkoper 1/15 deel onbekend 1689 242 292v
ARENDS, TRIJNTJE Trijntie Aernts Lombardstraat 1673 240 118r
ARENDS, TRIJNTJE Trijntie Aernts Lombardstraat 1673 240 118r
ARENDS, TRIJNTJE Trijntie Aernts Lombardstraat 1673 240 118r
ARENDS, IJSBRAND de erven van Ysbrandt Aernts naastligger ten westen Weverstraat 1671 240 39v
AARTS, ASKE Aeske Aerts Karremanstraat 1683 241 63va
AARTS, ANTJE Antje Aerts verkoper Droogstraat NZ 1672 240 11va
AARTS, ARJEN Ariaen Aerts huurder/bewoner Grote Kerkstraat 1633 233 122r
AARTS, KLAAS Claes Aerts , c.u. verkoper Voorstraat 72 1633 233 108v
AARTS, Clara Aerts verkoper Droogstraat NZ 1672 240 11va
AARTS, KORNELIS Cornelis Aerts koopman naastligger ten westen Zuiderhaven 99 1799 265 200r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts , burger mr. wagenmaker koper door niaar huis Rommelhaven 2 1727 247 44v
AARTS, HENDRIK Hendrik Aerts slachter naastligger ten oosten Voorstraat 29 1698 243 372v
AARTS, IETJE Idtie Aerts Romastraat NZ 1633 233 112r
AARTS, JAKOB hof van Jacob Aerts naastligger ten westen Liemendijk 1661 238 79v
AARTS, JAKOB de pannenbakkerij van Jacob Aerts naastligger ten oosten Weverstraat 1661 238 82v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts galeibakker koper woning met een tuintje en een plaatske erachter (en als curator van zijn zuster en broers) Achterstraat NZ 1661 238 102r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts , c.s. naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1661 238 102r
AARTS, JAKOB de pannebakkerij van Jacob Aerts naastligger ten oosten 1661 238 8av1
AARTS, JAKOB de galeibakkerij van Jacob Aerts , cum fratre naastligger ten zuiden Schritsen 52 1667 239 73r
AARTS, JAKOB de galeibakkerij van Jacob Aerts , cum fratre naastligger ten westen Schritsen 52 1667 239 73r
AARTS, JAKOB het panwerk van Jacob Aerts naastligger ten westen Herenwaltje 12 1672 240 106v
AARTS, JAKOB het panwerk van Jacob Aerts naastligger ten noorden Herenwaltje 12 1672 240 106v
AARTS, JAKOB het panwerk van Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1674 240 130v
AARTS, JAKOB het panwerk van Jacob Aerts naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1674 240 130v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1681 241 161r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopman koper 2 kamers onder 1 dak Achterstraat 1682 241 197r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten zuiden Achterstraat 1682 241 197r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1682 241 218r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger enigszins ten zuiden Zoutsloot ZZ 1682 241 218r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koper huisplaats met hout en getimmer Zoutsloot ZZ 1682 241 223v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1682 241 223v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger voor een gedeelte ten zuiden Zoutsloot ZZ 1682 241 223v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten westen Noorderhaven 104 1681 241 39va
AARTS, JAKOB mouterij van Jacob Aerts naastligger ten oosten Lanen 23 1685 242 88r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten westen Lanen 5 1686 242 155v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten westen Voorstraat 55 1687 242 204v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts gleibakker naastligger ten oosten Liemendijk 1687 242 205v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Achterstraat 1688 242 222v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten zuiden Achterstraat 1688 242 222v
AARTS, JAKOB wijlen Jacob Aerts Voorstraat 53 1693 243 34r
AARTS, JAKOB wijlen Jacob Aerts Droogstraat NZ 1693 243 35v
AARTS, JAKOB het panwerk van de erven van Jacob Aerts naastligger ten westen Herenwaltje 12 1695 243 127v
AARTS, JAKOB het panwerk van de erven van Jacob Aerts naastligger ten noorden Herenwaltje 12 1695 243 127v
AARTS, JAKOB de erfgenamen van de weduwe van Jacob Aerts koopman naastligger ten westen Noorderhaven 104 1695 243 134r
AARTS, JAKOB de erven en weduwe van Jacob Aerts naastligger ten oosten Liemendijk 1695 243 137r
AARTS, JAKOB de erfgenamen van Jacob Aerts koopman naastligger ten oosten Liemendijk 1698 243 392r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopman Zoutsloot ZZ 1695 243 6ra
AARTS, JAKOB Jacob Aerts Colom naastligger ten zuiden Heiligeweg 32 1670 239 219r
AARTS, JAN Jan Aerts naastligger ten oosten Voorstraat 26achter 1671 240 52v
AARTS, JAN de mouterij van Jan Aerts naastligger ten oosten Voorstraat 26achter 1672 240 85v
AARTS, JAN Jan Aerts verkoper Schritsen 50 1681 241 168v
AARTS, JAN wijlen Jan Aerts gleibakker Schritsen 50 1684 242 54v
AARTS, Jaob Aerts naastligger ten zuiden Noordergrachtswal 1679 241 11ra
AARTS, JORIS de gorterij van Jooris Aerts naastligger ten westen Kruisstraat 10 1728 247 102v
AARTS, JORIS gorterij van Joris Aerts , c.s. naastligger ten westen Kruisstraat 10 1728 247 70r
AARTS, JORIS Joris Aerts , burger mr. gortmaker koper 1/2 bakhuis nu gorterij Kruisstraat 8 1728 247 74v
AARTS, JORIS Joris Aerts , burger mr. gortmaker koper 1/2 pakhuis Kruisstraat 8 1728 247 105r
AARTS, JORIS Joris Aerts , burger mr. gortmaker eigenaar van 1/2 Kruisstraat 8 1728 247 105r
AARTS, JORIS Joris Aerts , burger mr. gortmaker koper huis Heiligeweg 62 1731 247 377r
AARTS, JORIS Joris Aerts mr. gortmaker naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1735 249 67r
AARTS, JORIS Joris Aerts mr. gortmaker naastligger ten zuiden Heiligeweg 64 1736 249 128v
AARTS, JORIS Joris Aerts mr. gortmaker naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1735 249 7ra
AARTS, JORIS Joris Aerts mr. gortmaker naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1735 249 11va
AARTS, wijlen Lijntien Aerts Voorstraat 53 1693 243 34r
AARTS, wijlen Lijntien Aerts Hoogstraat 20 1693 243 35r
AARTS, wijlen Lijntien Aerts Droogstraat NZ 1693 243 35v
AARTS, LIEPKJE Lupkien Aerts Zoutsloot ZZ 1725 246 242v
AARTS, MAAIKE Mayke Aerts verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1719 246 47r
AARTS, MAAIKE Mayke Aerts Brouwersstraat 20 1726 246 266r
AARTS, MAAIKE Mayke Aerts Zuiderhaven ZZ 1727 247 40r
AARTS, PIETER wijlen Pieter Aerts Voorstraat 53 1693 243 34r
AARTS, PIETER wijlen Pytter Aerts Hoogstraat 20 1693 243 35r
AARTS, PIETER wijlen Pytter Aerts Droogstraat NZ 1693 243 35v
AARTS, THOMAS Thomas Aerts , burger koper kamer Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v
EESGES, ARJEN Arjen Aesges , burger verkoper Karremanstraat OZ 1732 248 113r
EESGES, SEERP het huis van wijlen Seerp Aesges naastligger Zuiderpoort (gebied) 1668 239 145v
EESGES, SEERP Seerp Aesges naastligger ten westen Kerkpoort (gebied) 1673 240 124r
EESGES, SEERP Seerp Aesges naastligger ten westen Kerkpoort (gebied) 1673 240 124v
EESGES, TIETE het huis genaamd de Drie Cronen bewoond door Tytte Aesges , c.u. naastligger ten westen Sint Jacobstraat 2achter 1675 240 197v
EESGES, WOPKE de weduwe van Wopke Aesges naastligger ten oosten Spekmarkt 1 1772 258 29v
EESGES, JENTJE Jentie Aesgis huurder onbekend 1633 233 104v
ATES, ATE Aete Aetes schipper op Leeuwarden en winkelier (trek-) koper huis Sint Jacobstraat 5 1695 243 162v
ATES, HENDRIK wijlen Hendrik Aetes Franekereind 27 1692 243 2va
ATES, HENDRIK wijlen Hendrik Aetes Franekereind 27 1692 243 2va
EEUWES, HARRIT Harryt Aeuwes , burger verkoper Both Apothekerstraat OZ 1765 256 108r
AGES, AATJE Attie Ages Hoogstraat 45 1767 257 33v
AGES, AATJE Attje Ages Hoogstraat 4 1751 252 134v
AGES, AATJE Attje Ages verkoper Hoogstraat 28 1751 252 135v
AGES, AATJE Attje Ages , burger Hoogstraat 4 1755 253 249r
AGES, AATJE Attje Ages , burger Lanen 40 1755 253 249r
AGES, AATJE Attje Ages Lanen 40 1758 254 177r
AGES, AATJE Attje Ages verkoper Hoogstraat 45 1787 262 229r
AGES, BEATRIX Beatria Ages Moriaanstraat 1726 246 253v
AGEMA, BEATRIX AGES Biatrix Ages Agema Grote Bredeplaats 19 1744 251 34v
AGES, BOTE Botte Ages Sint Jacobstraat WZ 1663 238 185v
AGES, BROER Broer Ages naastligger ten oosten Zuiderhaven 13 1667 239 95v
AGES, DIEUWKE Dieucke Ages , burger koper huis Hofstraat 1660 238 42v
AGES, DIEUWKE Dieucke Ages verkoper Kerkpoortstraat 53 1697 243 266r
AGES, DIEUWKE Dieuke Ages naastligger ten westen Hofstraat NZ 1707 245 25v
AGES, DIEUWKE Dieuwke Ages naastligger ten westen Hofstraat NZ 1679 241 58v
AGES, DOETJE wijlen Doedtie Ages Zuiderhaven 91 1677 240 252v
AGES, DOETJE wijlen Doedtie Ages Voorstraat 37 1677 240 253v
AGES, DOETJE Doedtie Ages Lanen 1677 240 254r
AGES, DOETJE Doedtie Ages Lanen 1677 240 254r
AGES, DOETJE Doedtie Ages Lanen 1677 240 254r
AGES, DOETJE Doedtie Ages Lanen 1677 240 254v
AGES, DOETJE Doedtie Ages Lanen 1677 240 254v
AGES, EELKJE Eelckien Ages verkopers Droogstraat 1679 241 37v
AGES, EELKJE Eelk Ages Droogstraat ZZ 1665 239 32v
AGES, FETJE Fedtie Ages , burgerse koper kamer Wortelstraat 1707 245 39v
AGES, FETJE Fettie Ages , burger verkoper Wortelstraat NZ 1734 248 285v
AGES, FEIKJE Feyckien Ages Schritsen ZZ 1676 240 244v
AGES, FEIKJE Feyckien Ages koper huis Schritsen NZ 1678 241 11v
AGES, FOEKE Foeke Ages naastligger ten zuiden Bildtstraat 4 1737 249 205v
AGES, FOEKE de weduwe van Foeke Ages naastligger ten noorden Zoutsloot 41 1742 250 242v
AGES, FOEKE de weduwe van Foeke Ages naastligger ten noorden Zoutsloot 41 1742 250 243v
AGES, FREERK Freerck Ages verkoper Karremanstraat OZ 1657 237 108v
AGES, FREERK wijlen Freerck Ages metselaar Kerkpoortstraat WZ 1658 237 142v
AGES, GEPKE Gepke Ages , burger Noorderhaven 56 1760 254 260r
AGES, GREULT Greolt Ages koper huis Rommelhaven ZZ 1648 236 18v
AGES, GREULT de weduwe van Greolt Ages naastligger ten westen Sint Jacobstraat 1663 238 182r
AGES, GREULT de weduwe van Greolt Ages naastligger ten westen Sint Jacobstraat 1663 238 21ar
AGES, HARMEN burgemeester Harmen Ages koper huis, plaats, tuintje, brouwerij, mouterij en huis daar achter CA (zie opmerking Scheffersplein OZ 1723 246 169r
AGES, HARMEN Harmen Ages mr. brouwer Noorderhaven 113 1723 246 187r
AGES, HARMEN burger hopman Harmen Ages mr. brouwer naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23 1729 247 289v
AGES, HARMEN burgerhopman Harmen Ages koper huis Lanen NZ 1733 248 181v
AGES, HARMEN Harmen Ages koopman naastligger ten westen Sint Odolphisteeg WZ 1733 248 259r
AGES, HARMEN Harmen Ages naastligger ten westen Hoogstraat 17 1752 253 25v
AGEMA, HARMEN AGES burgerhopman Harmen Ages Agama mr. brouwer koper huis Franekereind 2 1728 247 125v
AGEMA, HARMEN AGES Harmen Ages Agama mr. bierbrouwer en collecteur geniaarde koper Liemendijk 40 1728 247 204v
AGEMA, HARMEN AGES burger hopman Harmen Ages Agema mr. brouwer voogd burgerweeshuis Liemendijk 40 1730 247 333v
AGEMA, HARMEN AGES Harmen Ages Agema mr. brouwer naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23 1730 247 357r
AGEMA, HARMEN AGES burgerhopman Harmen Ages Agema mr. brouwer Franekerpoort (gebied) 1731 247 391r
AGEMA, HARMEN AGES Harmen Ages Agema, burger hopman mr. brouwer verkoper Scheffersplein 1732 248 83r
AGEMA, HARMEN AGES Harmen Ages Agema koper huis en hof Hoogstraat 15 1740 250 124v
AGEMA, HARMEN AGES oud burgerhopman Harmen Ages Agema verkoper Hoogstraat 15 1766 256 149v
AGEMA, HARMEN AGES oud burgerhopman Harmen Ages Agema verkoper Romastraat 25 1766 256 150v
AGEMA, HARMEN AGES oud burgerhopman Harmen Ages Agema verkoper Lanen 31 1766 256 151v
AGES, HERE de weduwe van Heere Ages naastligger ten zuiden Liemendijk 4 1809 268 326r
AGES, HERE de weduwe van Heere Ages naastligger ten zuiden Liemendijk 6 1809 268 326r
AGES, HIELKJE Hilck Ages Nieuwstraat 58 1647 235 244r
AGES, HIELKE wijlen Hylke Ages Zoutsloot NZ 1781 260 67r
AGES, HIELKE wijlen Hylke Ages Zoutsloot NZ 1781 260 118r
AGES, HIELKE Hylke Ages Liemendijk ZZ 1781 260 118r
AGES, IEME Ime Ages koper huis Hofstraat 1668 239 145r
AGES, IEME Ime Ages koper 1/4 huis Zuiderpoort (gebied) 1668 239 145v
AGES, JEEN Jaan Ages waterhaler naastligger ten noorden Nieuwstraat 52 1683 241 273r
AGES, JEEN Jaan Ages waterhaler naastligger ten noorden Nieuwstraat 52 1684 242 30v
AGES, JEEN Jaan Ages naastligger ten noorden Nieuwstraat 38 1706 244 317r
AGES, JEEN Jaen Ages waterhaler naastligger ten noorden Nieuwstraat 52 1685 242 76r
AGES, JAN Jan Ages Beust schippersknecht koper huis Kerkpad 20 1809 268 241v
AGES, JANKE Jancke Ages Schritsen ZZ 1676 240 244v
AGES, JELTE Jelte Ages mr. brouwer en koopman verkoper Sint Odolphisteeg 4 1713 245 194r
BASKE, JELTE AGES Jelte Ages Baske mr. brouwer Franekereind NZ 1709 245 97r
AGES, Jottie Ages Noorderhaven 31 1698 243 354v
AGES, KLAAS achter herberg de Pauw Klaas Ages bootsman koper huis Zuiderhaven 13 de Pauwenstaart 1780 259 250r
AGES, KLAAS Klaas Ages schuitevoerder huurder Hondenstraat 10 1804 267 71r
AGES, LEENTJE Leentie Ages Karremanstraat 1 1752 252 197r
AGES, LEENTJE Leentje Ages naastligger ten westen Liemendijk 1793 264 112r
AGES, LIENTJE Lientje Ages naastligger ten westen Achterstraat NZ 1766 256 217r
AGES, MARCUS Marcus Ages , burger c.u. koper huis Moriaanstraat 2 1660 238 45r
AGES, MARCUS Marcus Ages , c.u. verkoper Kerkpoortstraat 39 1662 238 129v
AGES, METJE Mettje Ages Vijverstraat 24 1759 254 199r
AGES, METJE Mettje Ages Vijverstraat 24 1767 256 262r
AGES, MINNE Minne Ages naastligger ten noorden Nieuwstraat 32 1744 251 44r
AGES, MINNE Minne Ages Nieuwstraat 30 1752 252 233v
AGES, MINKE Mintje Ages Sint Jacobstraat 6 1791 263 287v
AGES, OLIVIER de weduwe van Olivier Ages , c.s. bewoner Zoutsloot 1682 241 48va
AGES, PIETJE Pyter Ages huurder Grote Kerkstraat 33 1735 249 64r
AGES, PIETJE haar zusters Pytertie Ages Noorderhaven 31 1698 243 354v
AGES, REIN Rein Ages koper huis Kleine Kerkstraat 18 1811 269 145r
AGES, SIEBRICHJE Sibrig Ages kopers Noorderhaven 57 1776 258 252v
AGES, SIEMEN Simon Ages makelaar koper kamer Molenpad ZZ 1675 240 170v
AGES, SJOERD Sioerd Ages , c.u. koper huis, plaats, tuintje en noordstal Noordijs OZ de Gulden Handbijl 1661 238 91v
AGES, SJOERD Sioerd Ages , c.u. smid koper huis Hoogstraat 1668 239 161v
AGES, SJOERD Sjoerd Ages smid naastligger ten zuiden Noordijs 19 1669 239 179r
AGES, SJOERD Sjoerd Ages naastligger ten noorden Franekereind NZ 1671 240 8va
AGES, SJOERD Sjoerd Ages smid verkoper Noordijs OZ 1679 241 51r
AGES, SJOERD Sjoerd Ages smid verkoper Lombardstraat 1682 241 187r
AGES, SIEMEN Symen Ages Nieuwstraat 58 1659 238 2ar
AGES, SIEMEN Symen Ages koper huis Grote Kerkstraat 12 het Billandts Wapen 1670 239 216v
AGES, SIEMEN Symen Ages makelaar verkoper Grote Kerkstraat 10 1679 241 27v
AGES, SIEMEN Symen Ages koper provisioneel tuin met bomen en plantenn Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
AGES, SIEMEN Symen Ages makelaar naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1681 241 141v
AGES, SIEMEN Symen Ages naastligger ten oosten Grote Bredeplaats ZZ 1680 241 28ra
AGES, SIEMEN Symen Ages makelaar (stads-) naastligger ten noorden huis van onbekend 1688 242 218v
AGES, SIEMEN de stalling van Symmen Ages naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1671 240 4ra
AGES, SIEMEN Symon Ages makelaar bewezen diensten ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
AGES, SIETSKE Sytske Ages Schritsen ZZ 1676 240 244v
AGES, SIETSKE Sytske Ages verkoper Schritsen 14 1710 245 119r
AGES, TEUNIS de weduwe van Teunis Ages huurder Rozemarijnstraat 1806 267 251r
AGES, THOMAS de erven van Thomas Ages naastligger ten westen Noorderhaven 29 1697 243 287v
AGES, TJEERD Tieerd Ages smid naastligger ten noorden Noordijs 27 1667 239 18ra
AGES, THOMAS haar broer Tomas Ages Noorderhaven 31 1698 243 354v
AGES, TRIJNTJE Trijntie Ages , burger Karremanstraat 1732 248 165r
AGES, TRIJNTJE Trijntje Ages verkoper Karremanstraat 19 1761 255 51v
AGES, WILLEM Willem Ages havencherger koper huis Voorstraat 101 1741 250 195r
AGES, WILLEM Willem Ages naastligger ten oosten Voorstraat 99 1751 252 163r
BAERDT, WILLEM AGES wijlen vroedsman Willem Ages Baard Hofstraat 1764 256 80r
AGES, EEUWE Yeve Ages oud zoutmolenaar bewoner ten zuiden van Harlingen 1679 241 49r
AGES, IEME 1/2 houtmolen en 1/2 huis van Yme Ages verpachter grond ten zuiden van Harlingen 1668 239 165v
AGES, IEME Yme Ages verkoper ten zuiden van Harlingen 1668 239 165v
AGES, IETJE Ytie Ages , burger Karremanstraat 1662 238 147r
AGES, IETJE Ytie Ages verkoper Karremanstraat 1668 239 176v
AGES, IETJE Ytie Ages verkoper van 1/5 Noorderhaven 31 1698 243 354v
AGES, Yurre? Ages houtmolenaar verkoper Franekereind 26 1669 239 36ra
PIPHRON, DOETJE AGES Doetie Aggaeus Piphron verkoper Voorstraat 50 1692 243 1ra
AGES, GREULT Greold Agges naastligger ten noorden Sint Jacobstraat WZ 1663 238 185v
AGES, GREULT Greolt Agges Rommelhaven 1651 236 156v
AGES, FEIKJE Feyckien Aghes verkoper Schritsen NZ 1680 241 114r
AGES, HARMEN Harmen Agis mr. brouwer naastligger ten oosten Scheffersplein 1725 246 226v
AGES, HARMEN Harmen Agis naastligger ten noorden Scheffersplein 1725 246 226v
AGES, SIEMEN de stal van Symen Agis naastligger ten noorden Rapenburg 1671 240 34v
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Aiises Mahiu naastligger ten westen Noorderhaven 65 1752 252 214v
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Aiises Mahiu koopman verkoper Noorderhaven 101 1752 253 1v
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Aiises Mahiu reversaalhouder Romastraat ZZ 1753 253 66r
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Aiises Mahiu koopman Rozengracht 2 1753 253 119r
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Aiises Mahiu koopman Noorderhaven 39 1753 253 120r
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Aiises Mahiu koopman Noorderhaven 39 1753 253 121r
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Aiises Mahiu koopman onbekend 1753 253 122r
MAHIU, FEDDRIK AISES testementair administrator en exectiteur Fedderick Aises Mahiu koopman verkoper Bildtstraat 1725 246 222v
AISES, FEDDRIK Feddrick Aises Zoutsloot ZZ 1716 245 258v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahui Moriaanstraat 1715 245 247v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahui Bildtstraat WZ 1715 245 255r
AISES, FEDDRIK Feddrik Aises onbekend 1713 245 189v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahiu koopman Droogstraat 5 1754 253 157v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper (Hypothecaire en geregistreerde crediteur van Lourens Jansen Clinchamer en Maicke) Kruisstraat 1726 246 256v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman Lanen 16 1737 249 210r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman Noordijs 1 1738 249 352v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper en De 3 gecommitteerden krijgen de koopschat uitbetaald Rommelhaven 1 1738 249 354r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman curator Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
MAHIU, FREERK AISES Frederik Aises Mahiu koopman verkoper Nieuwstraat 1723 246 157r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aisses Mahiu koopman ? (houder van het Reversaelbrief) Grote Bredeplaats 29 1753 253 67r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahui koopman verkoper Brouwersstraat 20 1726 246 266r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahui koopman naastligger ten westen Noorderhaven 27 1751 252 144v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahui koopman verkoper Noorderhaven 27 1751 252 144v
, JAN wijlen Jan Al ilfs ? Hofstraat ZZ 1685 242 76v
ALBERTS, AALTJE Aaltje Albarts verkoper Achterstraat NZ 1665 239 3r
ALBERTS, ALBERT Albart Albarts naastligger ten westen Schritsen 64 1687 242 201v
ALBERTS, AATJE jonge dochter Attje Albarts verkoper van 1/6 Sint Jacobstraat 4 1664 238 235r
ALBERTS, EVERT Evert Albarts naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 4 1666 239 55r
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vos Zuiderhaven NZ 1640 234 120v
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vos Schritsen NZ 1640 234 120v
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vos Zuiderhaven NZ 1640 234 120v
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vos Zuiderhaven NZ 1640 234 120v
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vos Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vos Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vos Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
ALBERTS, GEERT Geert Albarts eigenaar van 1/2 Voorstraat 2 1681 241 142r
ALBERTS, GEERT Geert Albarts ??, c.u. ?? koper kamer Rapenburg NZ 1661 238 93v
ALBERTS, GEERT Geert Albarts van Minden naastligger ten oosten Rapenburg 1675 240 195r
ALBERTS, GOSLING Goslingh Albarts mr. chirurgus verkoper Liemendijk 1675 240 181r
ALBERTS, GRIETJE Grietje Albarts naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1669 239 34va
ALBERTS, JAKOB Jacob Albarts naastligger ten noorden onbekend 1657 237 110r
ALBERTS, JAN Jan Albarts koper kamer Zuiderhaven ZZ 1647 235 257r
PIETERS, JANKE ALBERTS Jancke Albarts Pieters naastligger ten noorden Schoolsteeg 1658 237 162r
ALBERTS, PIETER Pytter Albarts verkoper van 1/6 Sint Jacobstraat 4 1664 238 235r
ALBERTS, RIENK Rienck Albarts , c.u. verkoper Liemendijk 1666 239 46v
ALBERTS, RINTJE de nagelaten zoon van Rintje Albarts verkoper Lanen 46 1665 239 3ra
ALBERTS, TEEKE Taecke Albarts Zoutsloot ZZ 1666 239 51r
ALBERTS, THOMAS Tomas Albarts naastligger ten zuiden Schoolsteeg 1658 237 162r
GROEN, TRIJNTJE ALBERTS Trijntie Albarts Groen Voorstraat NZ 1675 240 183r
, 1/2 panwerk van de erfgenamen van ? Taecke ? Albarts ? naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1666 239 51r
HAAS, GOVERT ALBERTS Govert Albartus de Haas mr. bakker verkoper van 1/3 Zuiderhaven 83 1796 264 311r
ALBERTS, DIRK Dirck Alberdts koper greidland 9 pm 11 einsen 3 roeden 4 voeten onbekend 1633 233 101r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS oud burgemeester Jacob Albers Winalda naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1719 246 46r
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albers Bakker Moriaanstraat NZ 1800 265 255v
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Albert bontwever koper huis Romastraat NZ 1728 247 116v
ALBERTS, RUURD wijlen Ruird Albert blauwverver Noorderhaven NZ 1732 248 84r
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakker Moriaanstraat NZ 1800 265 255v
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakker Moriaanstraat NZ 1800 265 255v
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakker Moriaanstraat NZ 1800 265 255v
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Alberts mr. bontwever koper huis CA Vijverstraat 1725 246 244r
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Alberts schipper (wijd-) koper huis, tuin Zoutsloot NZ 1727 247 7v
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Alberts Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
ALBERTS, AALTJE Aeltie Alberts naastligger ten westen Noorderhaven ZZ 1685 242 87v
ALBERTS, AALTJE Aeltje Alberts koper van 7/8 kamer Zoutsloot NZ 1728 247 95v
ALBERTS, AGE Age Alberts mr. schoenmaker koper huis Grote Bredeplaats 26 1749 251 263v
ALBERTS, AGE Age Alberts mr. schoenmaker verkoper Grote Bredeplaats 26 1760 254 258v
ALBERTS, AGE Age Alberts mr. schoenmaker Franekerpoort (gebied) 1764 256 51r
ALBERTS, AGE Age Alberts mr. schoenmaker huurder gedeelte van het huis Sint Jacobstraat 17 1773 258 4r
ALBERTS, AGE Age Alberts mr. schoenmaker huurder Grote Bredeplaats 20 1778 259 131r
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts koper door niaar kamer Carl Visschersteeg 1646 235 221r
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts , c.u. pottenbakker koper huis, plaats, put en bak met 2 kamers Schritsen ZZ 1671 240 46v
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts koper huis Schritsen 15 1683 241 246r
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts verkoper Schritsen 15 1683 241 246v
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts koper huis Schritsen 62 1684 242 29v
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts koper kamer Carl Visschersteeg OZ 1685 242 80v
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts mr. pottenbakker naastligger ten oosten Schritsen 54 1692 243 12v
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts , burger mr. pottenbakker koper hoekhuis met bottelarij ernaast Hofstraat NZ Bruinenbeerd 1695 243 130v
ALBERTS, ALBERT het huis staande Hofstraat hoek kerkhof van Albert Alberts naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1695 243 131r
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts mr. pottenbakker naastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ 1695 243 185r
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts , burger c.u. pottenbakker koper huis of woning met een lege plaats en loods Schritsen 48 1697 243 294r
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts naastligger ten zuiden Hofstraat 1761 255 68v
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts naastligger ten zuiden Rozenstraat WZ 1763 255 195r
ROOS, ALBERT ALBERTS Albert Alberts Roos, c.u. schipper (galjoot-) koper huis Schritsen NZ 1718 246 27r
ALBERTS, ALBERTJE Albertie Alberts naastligger ten noorden Bargebuurt WZ 1723 246 175v
ALBERTS, ANTJE Antje Alberts verkoper Kerkpoort (gebied) 1736 249 128r
ALBERTS, ANTJE Antje Alberts dienstmaagd verkoper van 1/4 Hofstraat NZ 1802 266 109r
ALBERTS, BEREND Beern Alberts bontwever naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1730 247 328v
ALBERTS, BEREND Beernt Alberts mr. wever verkoper Kerkpoortstraat 1724 246 197v
ALBERTS, BEREND Beernt Alberts bontwever koper huis Hoogstraat 49 1727 247 48v
ALBERTS, BEREND Beernt Alberts naastligger ten noordoosten [staat: noordwesten] Hoogstraat 47 1731 247 380v
ALBERTS, BEREND Beernt Alberts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1734 249 13r
ALBERTS, BEREND Beernt Alberts verkoper Nieuwstraat 25 1777 259 46v
ALBERTS, BINNE Benne Alberts naastligger ten westen Karremanstraat 1726 246 285r
ALBERTS, BEREND Berend Alberts naastligger ten oosten Hoogstraat 47 1743 250 288v
ALBERTS, BEREND wijlen Berend Alberts Schoöhuis Franekerpoort (gebied) 1783 261 75r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts mr. wever koper huis Kerkpoortstraat 1720 246 89r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts mr. wever verkoper Zeilmakersstraat OZ 1739 250 1ra
ALBERTS, BETTING Betting Alberts naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1802 266 80v
ALBERTS, BETTING Betting Alberts naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1802 266 90v
BOER, BETTING ALBERTS Betting Alberts de Boer koper huis Schritsen 46 1805 267 115v
BOER, BETTING ALBERTS Betting Alberts de Boer schipper koper plek grond of tuintje met huisjes Raamstraat WZ 1807 267 305v
BOER, BETTING ALBERTS Betting Alberts de Boer naastligger ten noorden Raamstraat WZ 1807 267 305v
ALBERTS, BIEUWE wijlen Bieuwe Alberts schipper (smak-) Zoutsloot NZ 1732 248 78v
ALBERTS, KLAAS Claas Alberts huurder Rapenburg ZZ 1808 268 123v
ALBERTS, KLAASKE Claaske Alberts Kleine Bredeplaats WZ 1689 242 294r
ALBERTS, KORNELIS Cornelis Alberts verkoper van 1/15 Lanen 42 1659 238 2v
ALBERTS, KORNELIS Cornelis Alberts verkoper van 1/15 Grote Bredeplaats 15 1659 238 2v
ALBERTS, KORNELIS Cornelis Alberts 1659 238 3aar
ALBERTS, KORNELIS Cornelis Alberts 1659 238 3aar
ALBERTS, DIEUWKE Dieuke Alberts ten noorden van Harlingen 1798 265 84v
ALBERTS, DIEUWKE Dieuwke Alberts Noordergrachtswal 1793 264 142r
ALBERTS, DIEUWKE Dieuwke Alberts koper huis Nieuwstraat 34 1809 268 188v
ALBERTS, DIEUWKE Dieuwke Alberts huurder Nieuwstraat 34 1809 268 188v
ALBERTS, DIENA Dina Alberts Heiligeweg 22 1748 251 229v
ROO, DIENA ALBERTS Dina Alberts de Roo Heiligeweg 22 1752 253 30v
ROO, DIENA ALBERTS Dina Alberts de Roo, burger Zoutsloot ZZ 1754 253 147v
ROO, DIENA ALBERTS Dina Alberts de Roo verkoper Zoutsloot ZZ 1772 258 54v
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts koper door niaar huis met een gorterij daaragter Brouwersstraat 20 1708 245 49v
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts Brouwersstraat 20 1708 245 56r
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts mr. bontwever koper huis Grote Kerkstraat 2 1731 248 61r
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts naastligger ten oosten Lanen 87 1740 250 105v
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts naastligger ten oosten Lanen 87 1750 252 50v
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts verkoper van 1/6 Zoutsloot 1752 253 26v
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts naastligger ten oosten Lanen 87 1761 255 104v
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts schipper koper huis en tuintje Both Apothekerstraat OZ 1765 256 125v
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts huurder beneden Lanen 21noord 1766 256 174r
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts mr. bontwever Grote Kerkstraat 2 1768 257 54r
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts Lanstra schipper verkoper Havenplein 16 1765 256 98v
ZANDSTRA, DIRK ALBERTS Dirk Alberts Sandstra varenspersoon Both Apothekerstraat OZ 1766 256 212r
ALBERTS, DIRKJE Dirkje Alberts , burger Kruisstraat NZ 1788 262 276av
ALBERTS, DIRKJE Dirkjen Alberts verkoper van 1/3 Zoutsloot NZ 1732 248 78v
ALBERTS, DIRKJE Dirkjen Alberts Rommelhaven ZZ 1782 260 274r
ALBERTS, DIRKJE Dirkjen Alberts verkoper Gardenierstraat NZ 1783 261 83r
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat OZ 1657 237 108r
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts naastligger ten zuiden Noorderhaven NZ 1659 237 188v
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 1670 240 21v
ALBERTS, DOUWE Douwe Alberts huurder Hoogstraat 32 1733 248 275r
ALBERTS, DOUWE Douwe Alberts karreman gebruiker Lombardstraat 1 1733 248 276v
ALBERTS, EVA Eva Alberts Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 157v
ALBERTS, EVA Eva Alberts Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 173r
ALBERTS, EVA Eva Alberts Lanen 21noord 1766 256 174r
ALBERTS, EVA Eva Alberts Grote Kerkstraat 22 1766 256 175r
ALBERTS, EVA Eva Alberts huurder Lanen 21 1766 256 178r
ALBERTS, EVA Eva Alberts Lanen 21 1766 256 178r
ALBERTS, FEDDRIK Feddrik Alberts , burger koper huis Vijverstraat 24 1729 247 281v
ALBERTS, FEDDRIK Feddrik Alberts naastligger ten oosten Vijverstraat 22 1742 250 267r
ALBERTS, FEDDRIK Feddrik Alberts naastligger ten westen Vijverstraat 26 1749 251 271v
ALBERTS, FEITSE Fettje Alberts , burger verkoper van 1/2 William Boothstraat OZ 1730 247 346r
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Alberts Vos 1659 238 3aar
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Alberts Vos 1659 238 3aar
ALBERTS, FRANS wijlen Frans Alberts Prinsensteeg 3 1779 259 219r
ALBERTS, FRANS Frans Alberts naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1782 260 166r
ALBERTS, FRANS Frans Alberts , c.u. bontwever huurder 1 Kerkpoortstraat 1792 264 65v
ALBERTS, Galling Alberts , c.u. mr. gortmaker koper huis Droogstraat ZZ 1719 246 37r
ALBERTS, GEERT Geert Alberts , c.soc. verkoper Lammert Warndersteeg 1671 240 70v
ALBERTS, GEERT Geert Alberts van Minden koper door niaar 1/2 huis Voorstraat 2 1681 241 142r
ALBERTS, GEERT Geertie Alberts , c.u. koper hoekhuis Kleine Bredeplaats 2 1650 236 101v
ALBERTS, GEERT de erven van Geertie Alberts van Minden naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1686 242 150v
ALBERTS, GERLOF Gerlof Alberts koper huis Brouwersstraat 18 1742 250 227r
ALBERTS, GERLOF Gerlof Alberts naastligger ten zuiden Brouwersstraat 16 1749 251 279r
ALBERTS, GERLOF wijlen Gerlof Alberts Wasbleek 1762 255 128v
ALBERTS, GERLOF de weduwe van Gerlof Alberts naastligger ten westen Brouwersstraat 20 1763 255 230v
ALBERTS, GERLOF de weduwe van Gerlof Alberts naastligger ten noorden Brouwersstraat 20 1763 255 230v
ALBERTS, GERLOF wijlen Gerlof Alberts Carl Visschersteeg WZ 1765 256 98r
ALBERTS, GERLOF wijlen Gerlof Alberts Zoutsloot NZ 1768 257 63r
ALBERTS, GERLOF wijlen Gerlof Alberts Zoutsloot NZ 1768 257 64v
ALBERTS, GERLOF Gerloff Alberts naastligger ten zuiden Brouwersstraat 16 1749 252 17v
ALBERTS, GERRIT Gerrit Hendrik Alberts koper huis Nieuwstraat OZ 1736 249 132r
ALBERTS, GERRIT Gerrit Alberts naastligger ten noorden Hofstraat NZ 1774 258 148v
ALBERTS, GERRIT Gerrit Alberts koopman verkoper Heiligeweg 54 1791 263 308v
ALBERTS, GERRIT Gerrit Alberts naastligger ten oosten Zuiderhaven 50 1792 264 1r
ALBERTS, GERRIT Gerrit Alberts mr. verver en glasmaker verkoper Zuiderhaven ZZ 1792 264 13r
ALBERTS, GERRIT Gerrit Alberts naastligger ten noorden Hofstraat 5 1794 264 223r
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts verkoper van 1/8 Zoutsloot NZ 1728 247 95v
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts mr. schilder huurder Noorderhaven 88oost 1734 248 347v
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts huurder Noorderhaven 100 1735 249 88v
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts mr. wagenmaker koper huis en wagenmakerij Zuiderpoort (gebied) 1736 249 137r
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts mr. wagenmaker verkoper Zuiderpoort (gebied) 1738 249 231r
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts mr. glasmaker Grote Kerkstraat 40 1751 252 142r
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts naastligger ten noorden Brouwersstraat 27 1772 258 1r
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts naastligger ten zuiden Heiligeweg 56 1779 259 187v
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts naastligger ten noorden Hofstraat 13 1781 260 151v
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts naastligger ten oosten Zuiderhaven 50 1790 263 223v
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts naastligger ten westen Zuiderhaven 52 1791 263 292r
STEENSTRA, GOSLING ALBERTS Goslingh Alberts Steenstra verpachter grond Voorstraat 11west 1683 241 237v
STEENSTRA, GOSLING ALBERTS Goslingh Alberts Steenstra mr. chirurgijn verkoper Voorstraat 11west 1683 241 237v
STEENSTRA, GOSLING ALBERTS Goslingh Alberts Steenstra administratie hebbende van Hoogstraat 1683 241 259v
STIENSTRA, GOSLING ALBERTS Goslingh Alberts Stienstra mr. chirurgijn huurder Noorderhaven 97 1697 243 292v
STIENSTRA, GOSLING ALBERTS het huis genaamd de Wanne van Goslingh Alberts Stienstra mr. chirurgijn naastligger ten zuiden Noorderhaven 97 de Wanne 1697 243 292v
ALBERTS, GRIETJE Grietie Alberts naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1680 241 23ra
ALBERTS, GRIETJE Grietje Alberts verkopers Schritsen ZZ 1681 241 173v
ALBERTS, GRIETJE Grijtie Alberts Lombardstraat 1722 246 141v
ALBERTS, GRIETJE Grijtie Alberts Franekerpoort (gebied) 1723 246 164v
ALBERTS, GRIETJE Grytie Alberts Hoogstraat ZZ 1719 246 53v
ALBERTS, HARMEN Harmen Alberts , c.u. huurder beneden Hoogstraat 19 1753 253 103v
ALBERTS, HARMEN Harmen Alberts kooltjer huurder Heiligeweg 60zuid 1767 257 12r
ALBERTS, HARMEN de erven van Harmen Alberts kooltjer huurder Heiligeweg 60zuid 1772 258 5r
ALBERTS, HAIE Haye Alberts schipper (galjoot-) koper Huis CA en tuin erachter (en 1 zilveren lepel) Zoutsloot NZ 1725 246 220v
KALF, HAIE ALBERTS Haye Alberts Kalf naastligger ten westen Zoutsloot 1730 247 302v
KALF, HAIE ALBERTS Haye Alberts Kalf schipper (galjoot-) verkoper Zoutsloot NZ 1730 247 338v
ALBERTS, HENDRIKJE Hendrickien Alberts Havenplein NZ 1647 235 245v
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts wagenmaker koper huis Rommelhaven 2 1723 246 161r
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts naastligger ten westen Rommelhaven 2 1727 247 44v
ALBERTS, HENDRIK houtstek van Hendrik Alberts naastligger ten zuiden Hoogstraat 10 1729 247 268r
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts , burger mr. wagenmaker verkoper Rommelhaven 5 1732 248 116v
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts mr. wagenmaker naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 1 1734 248 345r
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 1 1740 250 137v
ALBERTS, HENDRIK wijlen Hendrik Alberts mr. bontwever Hofstraat ZZ 1765 256 128v
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts naastligger ten noorden Nieuwstraat 19 1774 258 165r
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts naastligger ten noorden Nieuwstraat 19 1772 258 2ar
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1801 265 294r
ALBERTS, HENDRIK de erven van Hendrik Alberts verkoper Nieuwstraat OZ 1803 266 308r
MELLEMA, HENDRIK ALBERTS wijlen Hendrik Alberts Mellema wagenmaker Rommelhaven 2 1748 251 227v
ALBERTS, HENDRIKJE Hendrikje Alberts Romastraat 4 1809 268 278v
ALBERTS, HENDRIKJE Hendrikje Alberts Romastraat 4 1810 269 81r
ALBERTS, HINKE Hinke Alberts naastligger ten westen Scheerstraat 11 1737 249 216r
ALBERTS, HINKE Hinke Alberts naastligger ten westen Scheerstraat 11 1738 250 1r
ALBERTS, HISSE Hiske Alberts ten oosten van Harlingen 1794 264 179v
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osinga verkoper Moriaanstraat NZ 1781 260 40v
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osinga verkoper Droogstraat ZZ 1781 260 43v
ALBERTS, HUBERT wijlen Huibert Alberts Zoutsloot NZ 1732 248 78v
ALBERTS, JEEN vrijgezel Jaane Alberts verkoper van 1/4 Nieuwstraat 36 1756 253 255r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts mr. schoenmaker koper schoenmakersperk, geschikt tot een looyerij, met toebehoren Zoutsloot NZ 1676 240 228r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts mr. schoenmaker Heiligeweg 34 1685 242 71r
ALBERTS, JAKOB oud burgemeester Jacob Alberts naastligger ten noorden Heiligeweg 24 1706 244 340r
ALBERTS, JAKOB oud burgemeester Jacob Alberts naastligger ten noorden Heiligeweg 24 1707 245 8v
ALBERTS, JAKOB burgemeester Jacob Alberts naastligger ten noorden Gardenierstraat 1718 246 20ar
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts varend persoon koper woning Hofstraat 31 1731 247 380r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts grondpacht (te betalen aan de kopers) Hofstraat 17 1733 248 265r
MENALDA, JAKOB ALBERTS oud burgemeester Jacob Alberts Menalda verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1721 246 94v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS oud burgemeester Jacob Alberts Winalda Voorstraat 68 1708 245 67v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS oud burgemeester Jacob Alberts Winalda verkoper Heiligeweg 26 1721 246 93v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS oud burgemeester Jacob Alberts Winalda verkoper Tiepelsteeg 1721 246 99r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS wijlen oud burgemeester Jacob Alberts Winalda verkoper Schritsen 56 1721 246 100r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts Wynalda verkoper Fabrieksstraat 1688 242 261v
ALBERTS, JAKOB oud burgemeester Jacob Alberts Wynalda verkoper Tiepelsteeg 1721 246 93r
ALBERTS, JAKOB wijlen oud burgemeester Jacob Alberts Wynalda verkoper Tiepelsteeg 1721 246 99v
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten onbekend 1646 235 240v
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten zuiden Heiligeweg 24 1657 237 127v
ALBERTS, JAN Trijntie van? Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1662 238 146r
ALBERTS, JAN het tuintje van Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1661 238 11ar
ALBERTS, JAN het huis van wijlen Jan Alberts naastligger Heiligeweg 24 1669 239 198r
ALBERTS, JAN het tuintje van Jan Alberts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28 1672 240 98r
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten onbekend 1680 241 67v
ALBERTS, JAN Jan Alberts , burger kramer verkoper Kleine Kerkstraat OZ 1680 241 78r
ALBERTS, JAN de erven van Jan Alberts naastligger ten westen Spijkerboor (gebied) 1683 242 1v
ALBERTS, JAN Jan Alberts , c.u. bontwever koper huis off woning Nieuwstraat OZ 1715 245 244r
ALBERTS, JAN Jan Alberts scheepstimmerman koper 1/2 huis Schritsen 35 1724 246 198r
ALBERTS, JAN Jan Alberts mr. scheepstimmerman naastligger ten oosten Schritsen 40 1725 246 237v
ALBERTS, JAN Jan Alberts bontwever verkoper van 1/4 Kruisstraat 10 1728 247 70r
ALBERTS, JAN wijlen Jan Alberts Zoutsloot NZ 1728 247 95v
ALBERTS, JAN Jan Alberts scheepstimmerman verkoper Schritsen NZ 1731 248 20v
ALBERTS, JAN wijlen Jan Alberts Nieuwstraat OZ 1731 248 39v
ALBERTS, JAN wijlen Jan Alberts mr. wagenmaker Zuiderpoort (gebied) 1736 249 137r
ALBERTS, JAN Jan Alberts mr. bontwever huurder Nieuwstraat 1742 250 253v
ALBERTS, JAN Jan Alberts timmerman koper huis Lanen 85 de Morgenster 1751 252 114r
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat OZ 1755 253 235r
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat OZ 1758 254 153r
ALBERTS, JAN Jan Alberts varensgezel koper huis of woning Prinsensteeg 3 1761 255 71v
ALBERTS, JAN Jan Alberts mr. bontwever koper huis met weefwinkel Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r
ALBERTS, JAN Jan Alberts , burger zeeman verkoper Zeilmakersstraat 21 1762 255 123v
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Prinsensteeg 1 1762 255 152v
ALBERTS, JAN Jan Alberts timmerman verkoper Lanen 85 1770 257 147v
ALBERTS, JAN Jan Alberts lands opzichter huurder Bildtstraat 9 1798 265 81v
ALBERTS, JANKE Janke Alberts verkoper van 1/8 Zoutsloot NZ 1728 247 95v
ALBERTS, JANKE Janneke Alberts naastligger ten westen Voorstraat 34 1717 245 297v
ALBERTS, JANKE Janneke Alberts naastligger ten westen Sint Odolphisteeg WZ 1725 246 225r
ALBERTS, JANKE Janneke Alberts naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 2 1727 247 49v
ALBERTS, JANKE Janneke Alberts Hofstraat 1746 251 141v
ALBERTS, JANKE Janneke Alberts Hofstraat 65 1764 256 63v
ALBERTS, JANKE wijlen Janneke Alberts Hofstraat 1790 263 204r
AKKER, JANKE ALBERTS Janneke Alberts Acker naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 1730 247 312v
ALBERTS, JELLE Jelle Alberts , c.u. c.s. bewoner /huurder Brouwersstraat 17 1726 246 250v
ALBERTS, JETSKE Jetske Alberts huurder Romastraat NZ 1741 250 175r
ALBERTS, JETSKE Jetske Alberts naastligger ten noorden Nieuwstraat 21 1784 261 132r
ALBERTS, IESKJE Jieskjen Alberts Voorstraat 82 1785 261 5ra
ALBERTS, JILDOU Jildouw Alberts Zuiderhaven 95 1729 247 254v
ALBERTS, Jildun Alberts Zuiderhaven 95 1733 248 214r
ALBERTS, JILT Jilt Alberts koper kamer Gardenierstraat ZZ 1695 243 171r
ALBERTS, JILT Jilt Alberts metselaar verkoper Gardenierstraat ZZ 1708 245 70r
ALBERTS, JILT Jilt Alberts koper huis en ledige plaats Lanen ZZ 1717 245 285r
ALBERTS, JOCHEM Jochem Alberts , c.u. huurder Raamstraat 8 1797 265 25v
ALBERTS, JOCHEM Jochum Alberts , c.u. huurder achterste deel Rozengracht NZ 1802 266 130r
ALBERTS, JOEKE Joecke Alberts , c.u. zeevarende koper huis met een tuin daaragter Grote Kerkstraat 35 1709 245 87r
ALBERTS, JOEKE de erven van Joecke Alberts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 33 1734 248 317r
ALBERTS, JOEKE de erven van Joecke Alberts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 33 1734 248 317r
ALBERTS, JOHANNA Johanna Alberts verkoper van 1/12 Wasbleek 1745 251 104r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts koper huis Romastraat 1775 258 218r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts oud schipper op Bolsward koper huis Heiligeweg 13 1775 258 240r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten westen Heiligeweg 15 1776 258 249r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper (wijd-) verkoper Heiligeweg 13 1776 259 14v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 22 1778 259 105v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Heiligeweg 17 1778 259 126r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts koper woning Lanen 82a 1779 259 220r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Lanen 82a 1779 259 220r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 24 1780 259 240r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Heiligeweg 17 1780 259 245r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Romastraat 1780 259 290v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten noorden Schritsen 67 1783 261 100r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten westen Romastraat ZZ 1783 261 118r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten zuiden Lanen 86 1787 262 174v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten noorden Schritsen 67 1787 262 214r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts koper huis Grote Kerkstraat 21 1787 262 220v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Heiligeweg 17 1788 262 261r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts koper Herenwaltje 9 1789 263 86r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper op Franeker (trekveer-) geniaarde koper Nieuwstraat 1789 263 124v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten zuiden Spekmarkt 4 1789 263 154r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Weeshuisstraat 1790 263 211v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper (trekveer-) koper huis Heiligeweg 26 1791 263 319r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts verkoper Heiligeweg 26 1791 263 319r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Weeshuisstraat NZ 1791 263 342r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper op Franeker (trekveer-) Rommelhaven 20achter 1792 264 62r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1794 264 172v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper op Franeker (trekveer-) koper 1/4 huis Grote Kerkstraat 46 1796 264 329r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten zuiden Spekmarkt 4 1796 265 8v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten zuiden Lanen 82 1797 265 44r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten zuiden Lanen 86 1798 265 119r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper op Franeker (trekveer-) verkoper Heiligeweg 26 1799 265 196r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper op Franeker (trekveer-) verkoper Grote Kerkstraat 21 1799 265 197v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper (trekveer-) naastligger ten oosten Lanen 82a 1800 265 217v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper (trekveer-) verkoper Lanen 82a 1800 265 217v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper op Franeker (trekveer-) verkoper Weeshuisstraat NZ 1800 265 225v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Spekmarkt 1 1800 265 232v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Lanen 82a 1800 265 253r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten westen Heiligeweg 1oost 1802 266 126r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper op Franeker (trekveer-) huurder Heiligeweg 1west 1807 267 293v
ALBERTS, JOEKE Jucke Alberts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 33 1722 246 151v
ALBERTS, JOEKE Jucke Alberts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 33 1722 246 151v
ALBERTS, KLAAS Klaas Alberts verkoper Vianen 22 1809 268 232v
ALBERTS, LEENDERT Leen Alberts koper Nieuwstraat 36 1687 242 206r
ALBERTS, LEENTJE meerderjarige vrijster Leene Alberts verkoper van 1/4 Nieuwstraat 36 1756 253 255r
ALBERTS, LIEUWKJE Lieuke Alberts , burger Moriaanstraat NZ 1696 243 240r
ALBERTS, LIJSBET Lijsbet Alberts , burger Bargebuurt OZ 1738 249 285r
ALBERTS, LIJSBET Lijsbet Alberts , burgerse Zoutsloot 1757 254 53v
ALBERTS, LIJSBET Lijsbet Alberts verkoper Nieuwstraat 25 1777 259 46v
ALBERTS, LIJSBET Lijsbet Alberts Zoutsloot 25 1798 265 104r
ALBERTS, Lijsbeth Alberts verkoper van 1/3 Schritsen ZZ 1730 247 322v
ALBERTS, LIJSBET Lijsbeth Alberts , burger Noorderhaven 27 1751 252 144v
STIENSTRA, MARTJEN ALBERTS wijlen Maartje Alberts Stienstra Franekereind 36 1709 245 78v
ALBERTS, MARTJEN Maertie Alberts , burgerse Noorderhaven 42 1685 242 95r
ALBERTS, MARCUS Marcus Alberts verkoper Moriaanstraat NZ 1710 245 110r
ALBERTS, MARCUS wijlen Marcus Alberts Vijverstraat NZ 1729 247 281r
ALBERTS, wijlen Mareus Alberts Vijverstraat 24 1729 247 281v
ALBERTS, MARIA Marieke Alberts verkoper van 1/2 Wasbleek 1739 250 14v
ALBERTS, MARIA Marijke Alberts winkelier Rapenburg NZ 1739 250 9v
ALBERTS, MARIA Marijke Alberts , c.m. huurder Zoutsloot NZ 1771 257 220v
ALBERTS, MARIUS Marius Alberts verkoper Oosterkeetstraat 1701 244 100v
ALBERTS, MARTEN Marten Alberts mr. bakker Bildtstraat 9 1798 265 81v
ALBERTS, MARTJEN Martjen Alberts Franekereind 23west 1689 242 262v
ALBERTS, MINKE Meinke Alberts Heiligeweg NZ 1701 244 132v
STELLINGWERF, MICHIEL ALBERTS Michiel Alberts Stellingwerff, c.u., c.s. commissaris van de grouue waren verkoper Lanen NZ 1646 235 225v
ALBERTS, MINKE Minke Alberts Both Apothekerstraat OZ 1766 256 212r
ALBERTS, Mouike Alberts Hofstraat 33 1707 245 30v
ALBERTS, MURK Murk Alberts , c.u. huurder Zuiderhaven 18 1791 263 369r
ALBERTS, OKJE Ockien Alberts verwandelaarse Kerkpoortstraat 1733 248 194v
ALBERTS, OKJE Ockien Alberts naastligger ten zuiden Heiligeweg 8 1733 248 202v
ALBERTS, OKJE Okjen Alberts verkoper Kerkpoortstraat 1734 248 338r
ALBERTS, OTTE Otto Alberts verkoper en curator van Nieuwstraat OZ 1682 241 47va
ALBERTS, PETRONELLA Petronella Alberts huurder Bargebuurt 1791 263 305r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts sleefmaker huurder pakhuis beneden Zuiderhaven 49 1774 258 192v
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts naastligger ten noorden Zuiderhaven 57 1777 259 60r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts mr. sleefmaker koper huis Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts naastligger ten zuiden* Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts naastligger ten westen Schritsen 12 1783 261 68v
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts mr. sleefmaker Schritsen 12 1784 261 165r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts naastligger ten westen Schritsen 12 1784 261 165r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts mr. sleefmaker koper huis Hofstraat 1784 261 181r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts zeepziedersknecht koper huis Rapenburg 1785 261 268v
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1791 263 286v
ALBERTS, PIETER de erven van Pieter Alberts naastligger ten noorden Zuiderhaven 57 1791 263 336r
ALBERTS, PIETER de erven van Pieter Alberts naastligger ten zuiden Schritsen 4 1800 265 218v
STIENSTRA, PIETER ALBERTS Pieter Alberts Stienstra mr. sleefmaker koper huis Schritsen 2 1783 261 60r
STIENSTRA, PIETER ALBERTS Pieter Alberts Stienstra, c.u. mr. sleefmaker naastligger ten zuiden Schritsen 2 1783 261 60r
ALBERTS, POPPE wijlen Poppe Alberts ten oosten van Harlingen 1680 241 79v
ALBERTS, POPPE wijlen Poppe Alberts Vijverstraat 1680 241 80r
ALBERTS, POPPE wijlen Poppe Alberts Zuiderhaven 13 1680 241 80v
ALBERTS, POPPE weduwe van Poppe Alberts naastligger ten oosten Schritsen 56 1702 244 171v
ALBERTS, POPPE Poppe Alberts naastligger ten noorden Schritsen 56 1702 244 180r
ALBERTS, POPPE wijlen Poppe Alberts Carl Visschersteeg 1722 246 149r
ALBERTS, PIETER Pyter Alberts mr. sleefmaker koper huis Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
ALBERTS, PIETER Pyter Alberts naastligger ten zuiden Schritsen 4 1761 255 72v
ALBERTS, RIENK Rienck Alberts , c.u. koper huis met plaats + 1/2 steeg Liemendijk 1657 237 135v
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Schritsen ZZ 1711 245 155r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Schritsen ZZ 1711 245 155r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Schritsen ZZ 1711 245 155r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Hulstcamp Hoogstraat 1 1708 245 312r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordga Brouwersstraat 1b 1784 261 229r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordga Kerkpoortstraat 31 1784 261 230r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordga Carl Visschersteeg 1784 261 231r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordga Gardenierstraat 2 1784 261 232r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordga Gardenierstraat 1 1784 261 233r
ALBERTS, RUURD de weduwe van Ruerd Alberts verwer naastligger ten zuiden Rozengracht 1732 248 150r
ALBERTS, RUURD de weduwe van Ruerd Alberts naastligger ten zuiden Rozengracht 38 1733 248 193r
ALBERTS, RUURD de weduwe van Ruerd Alberts naastligger ten westen Rozengracht 28 1733 248 204r
ALBERTS, RUURD Ruird Alberts , burger mr. verver koper huis met bleekveld en grote stokerij Brouwersstraat WZ 1708 245 42r
ALBERTS, RUURD Ruird Alberts naastligger ten zuiden Brouwersstraat 14 1712 245 180r
ALBERTS, RUURD Ruird Alberts , c.u. koper hof met zomerhuis en schuur of ledige plaats met vruchtbomen Kerkpoort (gebied) 1716 245 267r
ALBERTS, RUURD Ruird Alberts naastligger ten zuiden Brouwersstraat 16 1723 246 155r
ALBERTS, RUURD Ruird Alberts mr. blauwverver koper huis Zuiderhaven 75 1724 246 200r
ALBERTS, RUURD Weduwe Ruird Alberts naastligger ten zuiden Brouwersstraat 14 1731 248 5v
ALBERTS, RUURD de weduwe van Ruird Alberts naastligger ten zuiden Rozengracht 16 1733 248 262v
ALBERTS, RUURD de erven van Ruird Alberts naastligger ten zuiden Brouwersstraat 14 1738 249 348r
ALBERTS, RUURD Ruurd Alberts mr. lakenverver naastligger ten westen Brouwersstraat 20 1726 246 266r
ALBERTS, RUURD Ruurd Alberts mr. lakenverver naastligger ten noorden Brouwersstraat 20 1726 246 266r
ALBERTS, RUURD Ruurd Alberts naastligger ten oosten Rozengracht 22 1726 246 276v
ALBERTS, RUURD Ruurd Alberts naastligger ten westen Rozengracht 22 1726 246 276v
ALBERTS, RUURD Ruurd Alberts naastligger ten westen Rozengracht 40 1727 247 4r
ALBERTS, RUURD de weduwe van Ruurd Alberts naastligger ten zuiden Brouwersstraat 14 1734 248 330r
ALBERTS, RUURD Ruyrd Alberts , burger mr. blauwverver aanhandelaar tuin met zomerhuis en twee prieelen Rozengracht 1727 247 19v
ALBERTS, RUURD het panwerk en de tuin van Ruyrd Alberts , c.u. naastligger ten oosten Rozengracht 1727 247 19v
ALBERTS, RUURD Ruyrd Alberts mr. blauwverver verwandelaar Rozengracht ZZ 1727 247 19v
ALBERTS, SCHELTE Schelte Alberts koper huis Rapenburg ZZ 1680 241 94v
ALBERTS, SCHELTE Schelte Alberts bleker verkoper van 1/2 Wasbleek 1739 250 14v
ALBERTS, SCHELTE Schelte Alberts huurder Bildtpoort (gebied) 1749 251 285v
ALBERTS, SIEMENTJE Simentje Alberts verkoper van 1/4 Hofstraat NZ 1802 266 109r
ALBERTS, SIMKE Simke Alberts naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 4 1799 265 154r
ALBERTS, SIMKE Simke Alberts naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 4 1804 267 40r
ALBERTS, SIMKE Simke Alberts naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 4 1805 267 175r
ALBERTS, SJOUKE Sioucke Alberts koper kamer Franekerpoort (gebied) 1687 242 184r
ALBERTS, SJOUKE wijlen Siouke Alberts Franekerpoort (gebied) 1694 243 92r
ALBERTS, STEFFEN Steven Alberts bontwever Nieuwstraat 16 1753 253 63v
ALBERTS, SIEMENTJE Symontje Alberts Hoogstraat 26 1804 267 107r
ALBERTS, SIEMENTJE Symontje Alberts huurder Hoogstraat 26 1804 267 107r
ALBERTS, TEEKE de erven van Taco Alberts verkoper Noorderhaven 57 1670 240 2v
ALBERTS, TEEKE erven van Take Alberts naastligger ten oosten Noorderhaven 57 1657 237 120r
ALBERTS, TJALLING Tialling Alberts gortmaker naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1698 243 376v
ALBERTS, TJALLING Tialling Alberts , c.u. verkoper Lanen NZ 1717 245 302v
ALBERTS, TJALLING de erven van Tialling Alberts naastligger ten westen Droogstraat 1738 249 229r
ALBERTS, TJALLING de erven van Tialling Alberts naastligger ten noorden Droogstraat 1738 249 229r
ALBERTS, TJEPKE Tiepke Alberts , c.u. koper kamer Zeilmakersstraat 1668 239 162v
ALBERTS, TJEPKE Tiepke Alberts , c.u. verkoper Zeilmakersstraat 1672 240 100r
ALBERTS, TJERK Tierck Alberts naastligger ten westen Schritsen 1633 233 118v
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts koper huis en gortmakerij Droogstraat NZ 1696 243 259r
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts mr. gortmaker koper tuintie en een somerhuis Achterstraat NZ 1711 245 146r
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts mr. gortmaker naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1713 245 191r
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts mr. gortmaker koper/bewoner stal + afdak en vrije put Droogstraat 1726 246 270v
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts mr. gortmaker naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1728 247 147r
ALBERTS, TJALLING de erven van Tjallingh Alberts naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1732 248 113r
ALBERTS, TJEPKE Tjebke Alberts naastligger ten westen Schritsen NZ 1694 243 105v
ALBERTS, TJEPKE Tjepke Alberts , c.u. koper kamer Grote Kerkstraat 28 1672 240 79r
ALBERTS, TJEPKE Tjepke Alberts , burger koper huis Schritsen 1681 241 135r
ALBERTS, TJEPKE Tjepke Alberts verkoper Peterseliestraat 1681 241 139v
ALBERTS, TJEPKE Tjepke Alberts naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra
ALBERTS, TJEPKE Tjepke Alberts schuitevaarder Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r
ALBERTS, TJEPKJE Tjepke Alberts naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1684 242 42r
ALBERTS, TJEPKE Tjepke Alberts , c.u. naastligger ten westen Schritsen NZ 1688 242 255v
ALBERTS, TJEPKE Tjepke Alberts verkoper Schritsen 1689 242 264v
ALBERTS, TJERKJE Tjerkje Alberts Wortelstraat ZZ 1776 259 4v
ALBERTS, THOMAS wijlen Tomas Alberts Schoolsteeg WZ 1667 239 96v
ALBERTS, TRIJNTJE Trijntie Alberts Schritsen 48 1734 248 312v
ALBERTS, TRIJNTJE Trijntie Alberts verkoper Schritsen 48 1750 252 76v
ALBERTS, TRIJNTJE Trijntie Alberts Zoutsloot 1752 253 26v
ALBERTS, TRIJNTJE Trijntje Alberts Karremanstraat 1726 246 285r
ALBERTS, TRIJNTJE Trijntje Alberts verkoper Schritsen NZ 1729 247 286v
ALBERTS, TRIJNTJE Trijntje Alberts verkoper van 1/3 Schritsen ZZ 1730 247 322v
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Alberts Bakker Voorstraat 87 1804 267 33v
ALBERTS, TRIJNTJE Trintie Alberts , burger Zeilmakersstraat 1708 245 55r
ALBERTS, WIEGER Wieger Alberts mr. bakker huurder Hofstraat ZZ 1701 244 96r
ALBERTS, WIEGER Wyger Alberts , burger mr. bakker koper huis Franekerpoort (gebied) 1684 242 51r
ALBERTS, WIEGER Wyger Alberts , burger c.u. mr. bakker verkoper Noordergrachtswal 1686 242 151r
ALBERTS, WIEGER Wyger Alberts , burger mr. bakker verkoper Franekerpoort (gebied) 1688 242 249v
ALBERTS, WIEGER Wyger Alberts mr. bakker Schritsen 50achter 1699 243 394v
ALBERTS, WIEGER Wyger Alberts mr. bakker koper huis Hofstraat ZZ Almenum 1700 244 46r
ALBERTS, WIEGER Wyger Alberts mr. bakker verkoper (nu in oost-indie) Rozengracht 23 1707 245 14r
ALBERTS, IETJE Yttie Alberts Voorstraat 5 1734 248 314r
ALBERTS, IETJE Yttie Alberts , burger Zoutsloot NZ 1755 253 198r
MELLEMA, IETJE ALBERTS Yttie Alberts Mellema Noordijs OZ 1739 250 42v
KLINKERT, ENGEL ALBERTS Engel Albertus Klinkert koper 2/3 huis Zoutsloot 41 1742 250 242v
KLINKERT, ENGEL ALBERTS Engel Albertus Klinkert oud opzichter verkoper Zoutsloot 41 1760 254 261v
WIERING, PIETER ALLERTS Pieter Alderts Wiering Romastraat 29 1738 249 232r
ALLERTS, rector Dr. Aldricks rector naastligger ten oosten Rozengracht 23 1685 242 88v
ALEFS, AAFKE Aefke Aleffs naastligger ten westen Weverstraat 1663 238 192r
ALEFS, ANTJE Antie Aleffs Zoutsloot 1714 245 221v
ALEFS, BROERKE Broertie Aleffs , burger Molenpad ZZ 1695 243 132r
ALEFS, FEDDE Fedde Aleffs koper huis, pothuis, molenhuis en plaats Schritsen 56 1719 246 39r
ALEFS, FEDDE Fedde Aleffs naastligger ten oosten Schritsen 56 1721 246 100r
ALEFS, GERRIT Gerrit Aleffs potter naastligger ten oosten Schritsen ZZ 1667 239 20va
ALEFS, GERRIT gemeensman Gerrit Aleffs naastligger ten noorden Schritsen ZZ 1669 239 34va
POTTER, GERRIT ALEFS de uitgang van gemeensman Gerryt Aleffs Potter naastligger ten noorden Schritsen ZZ 1673 240 120v
ALEFS, HUBERT Huybert Aleffs naastligger ten westen Voorstraat ZZ 1641 234 135r
ALEFS, JAN huis genaamd Almenum Jan Aleffs , burger koper 2 kamers Hofstraat 16 1681 241 126v
ALEFS, Orsel Aleffs naastligger ten zuiden Weverstraat 1667 239 102r
ALEFS, ORSELTJE jongedochter Orseltie Aleffs verkoper Moriaanstraat 1669 239 196r
ALEFS, PELGRIM Pilgrum Aleffs naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1671 240 71r
ALEFS, PELGRIM het huis van Pilgrum Aleffs naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 27 1677 240 249v
ALEFS, PELGRIM huis genaamd de Sylverbergh van Pilgrum Aleffs naastligger ten zuiden Moriaanstraat de Zilverberg 1679 241 30r
ALEFS, PIEBE de weduwe van mr. Pybe Aleffs naastligger ten noorden Rapenburg OZ 1658 237 170r
ALEFS, PIEBE het nagelaten huis van mr. Pybe Aleffs naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1665 239 3va
ALEFS, PIEBE Pybe Aleffs naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied) 1681 241 39ra
ALEFS, WIENSEN wijlen Wijntien Aleffs Brouwersstraat 2 1720 246 86v
ALEFS, FEDDE Fedde Alefs naastligger ten westen Schritsen 50 1720 246 69v
ALEFS, FEDDE Fedde Alefs Schritsen 50 1720 246 69v
ALEFS, FEDDE gewesen pottery van Fedde Alefs , c.s. naastligger ten oosten Schritsen 56 1731 248 9v
ALEFS, FROUKJE Frouckje Alefs Lammert Warndersteeg WZ 1723 246 173r
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs , burger Kruisstraat NZ 1731 247 375r
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs Lammert Warndersteeg 1731 248 22v
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs Lammert Warndersteeg 1731 248 22v
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1745 251 78v
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1745 251 78v
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 10 1746 251 117v
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs verkoper Lammert Warndersteeg 10 1746 251 117v
ALEFS, FROUKJE wijlen Froukjen Alefs Kruisstraat NZ 1753 253 64r
ALEFS, GERRIT Gerrit Alefs Grote Bredeplaats 7 1723 246 153v
ALEFS, GERRIT gemeensman Gerrit Alefs Potters naastligger ten noorden uitgang van Schritsen 1689 242 293r
ALEFS, HUBERT Huibert Alefs slachter koper schuur geschikt als paarden- en koeienstal Bildtpoort (gebied) 1670 239 217v
ALEFS, JAN de erven van en Jan Alefs verkoper Schritsen 1670 240 15v
ALEFS, JAN Jan Alefs , c.u. huurder Grote Ossenmarkt 25 1722 246 152v
ALEFS, PELGRIM Pelgrum Alefs , c.u. verkoper Kerkpoortstraat NZ 1694 243 95r
ALEFS, PIETER Pieter Alefs mr. huistimmerman huurder Noorderhaven 92 1734 249 5r
ALEFS, PIETER Pieter Alefs mr. timmerman naastligger ten westen Droogstraat 1739 250 45r
ALEFS, PELGRIM Pilgerum Alefs , burger koper huis Kerkpoortstraat NZ lverberg heeft rechten m.b.t. Waterlozing 1669 239 212v
ALEFS, PELGRIM het huis van Pilgrum Alefs grondpacht Kerkpoortstraat 1683 241 271r
ALEFS, PELGRIM Pilgrum Alefs turfdrager naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1689 242 284r
ALEFS, PIETER Pytter Alefs mr. timmerman verkoper Bildtstraat 21 1742 250 216v
ALEFS, WIENSEN Wijntien Alefs , c.u. verkoper Noorderhaven 80 1649 236 71r
ALEFS, WIENSEN Wijntien Alefs , burger schipper koper huis Noorderhaven 1650 236 145v
, JUNIUS tuin van Junius Alema naastligger ten oosten William Boothstraat OZ 1730 247 346r
, FROUKJE Frouckien Alephes Lammert Warndersteeg 10 1733 248 229v
VLIET, PIETER ALEFS Pieter Alephs Vliet, burger mr. timmerman koper huis Bildtstraat 21 1737 249 215r
ALLES, ALLE Ale Ales mr. bakker huis en bakkerij Schritsen 11 1783 261 3ra
ALLES, ALLE Ale Ales mr. bakker Schritsen 11 1783 261 3ra
ALLES, ALLE Ale Ales mr. bakker verkoper Schritsen 11 1787 262 171r
DIJKSTRA, ANDRIES ALLES Andries Ales Dijkstra koopman koper huis Noorderhaven 39 de Drie Parochië 1791 263 324r
ALLES, JAN de weduwe van Jan Ales naastligger ten noorden Molenpad NZ 1729 247 273v
ALLES, JANKE Janke Ales verkoper Liemendijk 1772 258 17r
ALLES, LIEUWE Lieuwe Ales wolkammer koper huis Anjelierstraat NZ 1779 259 181v
ALLES, WOUTER Wouter Ales naastligger ten zuiden Lanen 18 1782 260 287r
ALLES, WOUTER wijlen Wouter Ales mr. bakker verkoper Schritsen 11 1783 261 3ra
, PIEBE wijlen Pybe Alewijn Brouwersstraat 1667 239 110r
ALEWIJNS, PIEBE wijlen Pibe Alewijns Schritsen 36 1665 239 20v
ALEWIJNS, PIEBE wijlen Pibe Alewijns naastligger ten zuiden Schritsen 36 1665 239 20v
ALEWIJNS, PIEBE Pibo Alewijns naastligger ten oosten Schritsen 30 1641 234 134r
ALEWIJNS, PIEBE wijlen Pybe Alewijns Kleine Ossenmarkt 4 1657 237 116v
ALEWIJNS, PIEBE de erven van Pybe Alewijns naastligger ten oosten Lanen 84 1672 240 82v
ALEWIJNS, WIEBE wijlen Wybe Alewijns Lanen 86 1667 239 112v
, JAN Jan Aliffs verkoper Weverstraat 1667 239 102r
ALEFS, HUBERT de lege plaats van Huybert Alifs naastligger ten westen Lanen 21 1649 236 73v
ALEFS, IENSKE de kamer van Inscke Alifs naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1667 239 83v
ALEFS, Orsultie Alifs verkoper onbekend 1667 239 88v
, SIEMEN Symen Alinghs verkoper Zuiderpoort (gebied) 1649 236 89v
ALKES, FREERK Freerk Alkes mr. bakker koper huis, bakkerij en pakhuis Grote Bredeplaats NZ 1737 249 164r
ALKES, FREERK Freerk Alkes mr. bakker verkoper (Zie akte: Echtelieden (:doen:) ? Gescheiden?) Grote Bredeplaats NZ 1741 250 143v
WIGGERS, LIEUWE ALKES Lieuwe Alkes Wiggers zoutmeter koper Huis Grote Kerkstraat 35 1810 268 343r
ALLERTS, AALTJE Aeltje Allards verkoper van 1/2 Vijverstraat NZ 1703 244 197v
ALLERTS, ANTJE Antje Allards Nieuwstraat 28 1781 260 44v
ALLERTS, GATSKE Gatske Allards verkoper van 1/3 Noordijs 4 1735 249 42v
ALLERTS, PAULUS Paulus Allards koper huis Schritsen 25 1801 265 293r
ALLERTS, PAULUS Paulus Allards naastligger ten oosten Schritsen 23 1808 268 85r
SCHELTINGA, FREERK ALLERTS Freerk Allarts Scheltinga, burger koopman Noordijs 1 1738 249 352v
SCHELTINGA, FREERK ALLERTS Freerk Allarts Scheltinga, burger verkoper Rommelhaven 1 1738 249 354r
ALLERTS, Jose Allarts predikant (doopsgezind) koper huis met een extra grote tuin Zoutsloot NZ 1755 253 236r
ALLERTS, ARJEN Adriaan Allerds bontwever verkoper Achterstraat 1726 246 263r
ALLERTS, ANTJE Antie Allerds verkoper 1/18 (gesterkt door Jillis Mesdagh, makelaar,) Zuiderhaven 18 1725 246 218v
ALLERTS, BAUKJE Bauckjen Allerds verkoper 1/18 (gesterkt door Jillis Mesdagh, makelaar,) Zuiderhaven 18 1725 246 218v
ALLERTS, IDS Ids Allerds leraar doopsgezinde gemeenschap verkoper Zoutsloot NZ 1759 254 214v
ALLERTS, JAN Jan Allerds naastligger ten noorden Kruisstraat 1773 258 105v
ALLERTS, REINOU Reinuke Allerds verkoper 1/18 Zuiderhaven 18 1725 246 218v
ALLERTS, RINSKE Rinske Allerds , meerderjarige ongehuwde dochte koper huis Scheerstraat 9 1732 248 99r
LAQUART, AALTJE ALLERTS Aaltie Allerts Laquert verkoper van 21/72 Zuiderhaven 91 1709 245 78r
ALLERTS, AALTJE Aeltie Allerts , burger onbekend 1693 243 65r
ALLERTS, ALLERT de plaats gebruikt door Allert Allerts naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
ALLERTS, ARJEN Arjaen Allerts naastligger ten zuiden Achterstraat 1725 246 219r
ALLERTS, BARTELD de weduwe van Bartel Allerts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 12 1670 239 216v
ALLERTS, BARTELD de dochter van wijlen Bartel Allerts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 10 1679 241 27v
ALLERTS, BARTELD de weduwe van Bartle Allerts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 16 1658 237 148r
ALLERTS, BINNE wijlen Benne Allerts Zeilmakersstraat 1743 251 21r
ALLERTS, KLAAS Claes Allerts , c.u. naastligger ten zuiden Brouwersstraat WZ 1703 244 194r
ALLERTS, DIRK Dirck Allerts , burger verkoper Droogstraat 1651 236 149r
ALLERTS, DIRK wijlen Dirk Allerts Keyma Achterstraat 1796 264 337v
ALLERTS, IEPE Eppe Allerts , burger koper kamer Kerkpad WZ 1682 241 213v
ALLERTS, FEDDRIK wijlen Feddrik Allerts Vijverstraat 24 1759 254 199r
ALLERTS, Feddriks Allerts naastligger ten westen Vijverstraat 26 1732 248 142r
ALLERTS, FRANSKE Francijntje Allerts verkoper Zuiderhaven 31 1757 254 65r
ALLERTS, FRANSKE vrouwe Francijntje Allerts Grote Kerkstraat 46 1768 257 35v
ALLERTS, GATSKE Gadske Allerts verkoper van 2/9 Zoutsloot ZZ 1735 249 60v
ALLERTS, GEERT Geert Allerts verkoper Wasbleek 1755 253 210r
ALLERTS, HENDRIK Hendrik Allerts mr. boendermaker huurder Lanen 89 1764 256 84v
ALLERTS, JAN Jan Allerts schipper op Terschelling 1659 238 3aar
ALLERTS, JAN Jan Allerts schipper op Terschelling 1659 238 3aar
ALLERTS, JAN Jan Allerts , c.u. koper kamer Peterseliestraat 1674 240 131v
ALLERTS, JAN Jan Allerts mr. wever koper 1/2 huis Zeilmakersstraat 1743 251 21r
ALLERTS, JAN Jan Allerts bontwever verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1792 264 11v
ALLERTS, JOEKE wijlen Joeke Allerts Grote Kerkstraat NZ 1734 248 331r
ALLERTS, MAAIKE Mayke Allerts onbekend 1757 254 112r
ALLERTS, SIETSKE Sytske Allerts , burger Kerkpoortstraat NZ 1746 251 120r
ALLERTS, SIETSKE Sytske Allerts verkoper Kerkpoortstraat 1779 259 227v
ALLERTS, TJALLING Tjalling Allerts verkoper Wasbleek 1755 253 210r
ALLERTS, TJERKJE Tjerkje Allerts verkoper Wortelstraat ZZ 1807 267 307r
ALLES, ANSKE Anske Alles mr. bakker koper huis en bakkerij Bildtstraat 13 1796 264 336r
ALLES, ANTJE Antie Alles Zuiderhaven 73west 1760 255 28v
ALLES, JAN Jan Alles brouwersgezel koper huis Spinstraat 11 1702 244 181v
ALLES, JANKE Jancke Alles Hoogstraat 1694 243 4ra
ALLES, JANKE Jancke Alles Hoogstraat 1694 243 4ra
ALLES, JELTJE Jeltje Alles koper woning Kerkpoortstraat 21 1751 252 125r
ALLES, JELTJE Jeltje Alles verkoper Karremanstraat OZ 1798 265 124r
ALLES, JELTJE Jeltje Alles verkoper Zuiderhaven 21 1802 266 104r
ALLES, LIEUWE en Lieuwe Alles naastligger ten oosten Schritsen 12 1709 245 98v
ALLES, LIEUWE Lieuwe Alles wolkammer koper huis of woning Karremanstraat 1739 250 61r
ALLES, LIEUWE Lieuwe Alles naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1765 256 143v
ALLES, LIEUWE Lieuwe Alles naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1771 257 235r
ALLES, LIEUWE de weduwe van Lieuwe Alles naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1783 261 114r
ALLES, LIEUWE Lieuwe Alles naastligger ten westen Anjelierstraat NZ 1793 264 134v
ALLES, LIEUWE Lieuwe Alles naastligger ten westen Anjelierstraat NZ 1794 264 213r
ALLES, LIEUWE Lieuwe Alles , c.u. huurder Bildtpoort (gebied) 1803 266 216r
ALLES, LIEUWE de weduwe van Lieuwes Alles naastligger ten westen Anjelierstraat NZ 1789 263 131v
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles , c.u. huurder Voorstraat 70 1715 245 238v
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles , c.u. koper huis Voorstraat 70 1715 245 242r
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles gortmaker naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 10 1717 245 282v
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 8 1718 246 12r
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles , c.u. koper huis en plaats Bildtstraat 22 1720 246 63r
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles , c.u. naastligger ten oosten Bildtstraat 22 1720 246 63r
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles , c.u. naastligger ten noorden Bildtstraat 22 1720 246 63r
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 10 1720 246 91r
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles mr. gortmaker naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 6 1723 246 154r
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles mr. gortmaker naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 6 1723 246 154r
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles naastligger ten westen Voorstraat 72 1726 246 292v
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles mr. gortmaker naastligger ten oosten Voorstraat 68 1729 247 234v
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles mr. gortmaker koper woning Kerkpoortstraat NZ 1731 248 54v
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles gortmaker naastligger ten noorden Hoogstraat 1 1733 248 235r
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles Kerkpoortstraat 1734 248 325r
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles mr. gortmaker naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 8 1735 249 27v
ALLES, LIEBBE de erven van Lubbe Alles naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 5 1750 252 52v
ALLES, LIEBBE de erven van Lubbe Alles naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 5 1751 252 110v
ALLES, MINNE Minne Alles , burger c.u. koper huis en loods onbekend 1642 234 177v
ALLES, MINNE erven van wijlen Minne Alles verkoper Schritsen 1657 237 111r
ALLES, PAULUS Paulus Alles naastligger ten oosten Schritsen 23 1803 266 289r
ALLES, SIEMEN Simen Alles naastligger ten noorden Schritsen ZZ 1709 245 96r
ALLES, SIEMEN Simen Alles naastligger ten noorden Schritsen ZZ 1712 245 178v
ALLES, SIEMEN Symon Alles naastligger ten oosten Schritsen 14 1709 245 84r
ALLES, TETJE Tettje Alles verkoper Nieuwstraat OZ 1705 244 310v
ALLES, THOMAS wijlen Thomas Alles Voorstraat ZZ 1648 236 33v
ALLES, TJEBBE Tiebbe Alles naastligger ten westen Schritsen 15 1784 261 217v
ALLES, TJEBBE Tjebbe Alles scheepstimmerman koper huis Vijverstraat 24 1759 254 199r
ALLES, TJEBBE Tjebbe Alles scheepstimmerman koper van 1/4 ten oosten van Harlingen 1767 256 247r
ALLES, TJEBBE Tjebbe Alles scheepstimmerman verkoper Vijverstraat 24 1767 256 262r
ALLES, TJEBBE Tjebbe Alles naastligger ten oosten Noorderhaven 107 1782 260 315v
ALLES, TJEBBE Tjebbe Alles naastligger ten oosten Schritsen 11 1783 261 3ra
ALLES, TJEBBE Tjebbe Alles naastligger ten oosten Schritsen 11 1787 262 171r
ALLES, TJEBBE Tjebbe Alles , c.u. naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1790 263 282v
ALLES, TJEBBE Tjebbe Alles ten zuiden van Harlingen 1795 264 264v
ALLES, TJITSKE Tjetske Alles Zuiderstraat 27 1780 259 287v
ALLES, TJITSKE wijlen Tjietske Alles Zuiderstraat 18 1801 266 25r
ALLES, THOMAS Tomas Alles naastligger ten oosten Grote Bredeplaats ZZ 1642 234 172v
ALLES, THOMAS de erven van Tomas Alles naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 22 1650 236 140v
ALLES, ULBE Ulbbe Alles gortmaker naastligger ten noorden Hoogstraat 1 1733 248 252v
OLFERTS, BEREND Beernt Alphers mr. bontwever koper woning Weeshuisstraat 1731 248 52v
OLFERTS, BEREND Beernt Alphers naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1731 248 56r
OLFERTS, BEREND de erven van Beernd Alpherts mr. bontwever verkoper Kerkpoortstraat 15 1751 252 112r
OLFERTS, BEREND Beernt Alpherts naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1734 248 350r
OLFERTS, BEREND de weduwe van Beernt Alpherts huurder Hoogstraat 49 1746 251 6va
OLFERTS, BEREND wijlen Beernt Alpherts bontwever Hoogstraat 49 1746 251 6va
AMBROSIUS, TJOMME de erven van Tiomme Ambrosius naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ 1657 237 128v
EMILIUS, KORNELISKE Cornelia Ameels eerdere bewoner Hofstraat 1784 261 255r
EMILIUS, KORNELISKE Cornelia Ameels moeder van verkopers Hofstraat 1784 261 255r
EMILIUS, KORNELISKE Corneliske Ameels Hofstraat NZ 1755 253 250r
AMES, BEREND Berend Ames naastligger ten noorden Vijver 8 1739 250 18v
AMES, MARIA Marij Ames Lanen 23 1698 243 379r
HIDDINGA, ANSKJE ANDELES Anskjen Andeles Hiddinga Schritsen 29 1763 255 245r
ANDELES, DIEUWKE Dieuwke Andeles Nieuwstraat 32 1788 262 265r
ANDELES, GEERTJE als huurderse Geertie Andeles naastligger ten oosten Noorderhaven 83 1719 246 38v
ANDELES, IETJE Ytje Andeles verkopers Franekerpoort (gebied) 1786 262 84r
HIDDINGA, ANSKJE ANDELES Anskjen Andelis Hiddinga verkoper Schritsen 3 1729 247 219v
ANDRIES, AALTJE Aaltie Anderies verkoper Rozengracht 6 1738 249 351r
ANDRIES, AALTJE Aaltie Anderies Raamstraat 3 1739 250 33v
ANDRIES, FOKJE Fockjen Anderies verkoper van 1/10 Zuiderhaven 24 1740 250 83r
ANDRIES, FOKJE Fokjen Anderies , burger Voorstraat 49 1741 250 167v
ANDRIES, GRIETJE Grytje Anderies Zuiderhaven 24 1740 250 83r
ANDRIES, JAN Jan Anderies huistimmerman koper 7/10 en 1/20 huis (koper bezit reeds het overige 1/4 deel) Zuiderhaven 24 1740 250 83r
ANDRIES, JAN Jan Anderies naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1766 256 167v
ANDRIES, LOLKJE Lolkjen Anderies verkoper van 1/10 Zuiderhaven 24 1740 250 83r
ANDRIES, PIETER Pieter Anderies koopman koper huis Voorstraat NZ 1739 250 56v
ANDRIES, PIETER Pieter Anderies winkelier verkoper van 1/10 Zuiderhaven 24 1740 250 83r
ANDRIES, SARA meerderjarige vrijster Sara Anderies verkoper van 1/10 Zuiderhaven 24 1740 250 83r
ANDRIES, SARA meerderjarige vrijster Sara Anderies verkoper van 1/10 Zuiderhaven 24 1740 250 83r
ANDRIES, SJOERD Sioerd Anderies mr. huistimmerman verkoper van 1/10 Zuiderhaven 24 1740 250 83r
ANDRIES, TJERK Tjerk Anderies mr. timmerman verkoper van 1/10 Zuiderhaven 24 1740 250 83r
ANDRIES, AALTJE Aaltie Anderys koper van een hier niet gespecificeerd deel huis Simon Stijlstraat 2 de Lutherse Kerk 1739 250 28v
ANDRIES, AALTJE Aaltie Anderys verkoper van 6283/11450 Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
ANDRIES, ANTJE Antie Anderys Kruisstraat 3 1667 239 115r
ANDRIES, JOHANNES Johannis Anderys mr. molenmaker naastligger ten noorden Brouwersstraat 37 1739 250 48v
ANDRIES, MARTJEN Martien Anderys huurder Nieuwstraat 1739 250 8r
ANDRIES, MARTJEN Martien Anderys Nieuwstraat 1739 250 8r
ANDRIES, NOLLE Nolle Anderys verkoper van 1/6 Nieuwstraat 1739 250 8r
ANDRIES, PIETER Pyter Anderys koopman koper huis met een hof erachter Voorstraat 30achter