Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Het einde komt in zicht; in vier jaar zijn meer dan negenduizend akten verwerkt tot leesbare, doorzoekbare en sorteerbare informatie.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Pa  Pe  Pi  Po  Pu  Py  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
, GERRIT Gerryt Paardekamper, c.u. mr. bontwever huurder Wasbleek 1762 255 128v
PAUW, SIEBREN Sibrand Paauw, burger koper huis Voorstraat 89 1666 239 36r
, BOUWE Bouwe Paep zoon van de verkoper onbekend 1683 241 70va
, BOUWE Bouwen Paep zoon van de verkoper Zoutsloot 1683 241 70ra
, JAN wijlen Jan Paep Zoutsloot 1683 241 70ra
, JAN kopers broeder Jan Paep eigenaar van 1/4 Schritsen 64 1687 242 201v
JANS, JAN wijlen Jan Jansen Paep, de jonge Grote Kerkstraat 28 1682 241 214v
, JOHANNES Joannes Paep zoon van de verkoper Zoutsloot 1683 241 70ra
, JOHANNES Joannes Paep zoon van de verkoper onbekend 1683 241 70va
PALUDANUS, DIRK Dirck Paludanus naastligger ten noorden Both Apothekerstraat WZ 1681 241 32va
PALUDANUS, J. wijlen J. Theodorus Paludanus predikant Brouwersstraat 13 1684 242 14v
PALUDANUS, PETRUS Petrus Paludanus Brouwersstraat 13 1684 242 14v
PALUDANUS, THEODORUS Theodorus Paludanus predikant koper huis Brouwersstraat 13 1672 240 77r
PALUDANUS, THOMAS Thomas Paludanus klerk bij de Admiraliteit verkoper Rozengracht 2 1784 261 179r
PALUDANUS, THOMAS Thomas Paludanus commies ter secretarie koper huis Zuiderhaven 57 1791 263 336r
PALUDANUS, THOMAS Thomas Paludanus huurder Voorstraat 29 1806 267 279v
, MARTEN Marten Panebacker naastligger ten zuiden huurder Herenwaltje OZ 1686 242 109v
, LUBBERT Lubbert Pannebacker naastligger ten westen Hofstraat NZ 1701 244 98v
, SIEBE Sybe Pannebacker Brouwersstraat 19 1737 249 166r
, WOUTER wijlen Wouter Pannebacker Rapenburg NZ 1720 246 85r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix Panneboeter verkoper Bildtpoort (gebied) 1721 246 103v
WIEBES, WIEBE Wybe Wybes Panninga, burger curator Rapenburg ZZ 1694 243 76r
, JANKE Jancke Paradijs Noorderhaven 76 1670 240 19v
, JANKE Jancke Paradijs Noorderhaven 76 1670 240 19v
, JANKE Jancke Paradijs Kerkpoortstraat 1671 240 71r
JANS, JANKE de verkoperse Jancke Jans Paradijs bewoner Noorderhaven 76 1689 242 282v
JANS, JANKE Jancke Jans Paradijs, burgerse verkoper Noorderhaven 76 1689 242 282v
JANS, JANKE Jancke Jans Paradijs, burgerse verkoper Kerkpoortstraat NZ 1689 242 284r
JANS, JANKE Jancke Jans Paradijs, burgerse verkoper Kerkpoortstraat NZ 1689 242 284r
PERK, JAN JANS Jan Jansen Park varensgezel koper huis Spekmarkt 1 1809 268 210v
PERK, JAN JANS Jan Jansen Park varensgezel huurder Spekmarkt 1 1809 268 210v
PERK, REINER JANS Reinder Jans Park varensgezel koper huis Zoutsloot 47 1809 268 216r
, LIJSBET Lijsbet Parre, n.l. verkoper van 1/2 Heiligeweg NZ 1717 245 279r
ROMMERTS, LIJSBET Lijsbeth Rombouts van der Parre Schritsen NZ 1688 242 251v
ROMMERTS, LIJSBET Lijsbeth Rombouts van der Parre Schritsen NZ 1688 242 251v
PARS, de weduwe van Pars naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1765 256 144r
PARS, AREND wijlen Arent Pars Hoogstraat 21 1763 255 258v
PARS, AREND wijlen Arent Pars Hoogstraat 21 1770 257 177v
PIETERS, SIEMEN Symen Pyters Parsijn naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1726 246 277v
PAS, Bois Pas huurder/bewoner Havenplein 1633 233 119r
PAS, PIETER de weduwe van Pieter Pas huurder zuidelijke benedenkamer Franekerpoort (gebied) 1764 256 51r
PAS, PIETER de weduwe van Pyter Pas huurder zuid beneden Franekerpoort (gebied) 1764 256 70v
, de erven van Ago Pasco naastligger ten oosten Weverstraat 1698 243 335v
PIETERS, ANTJE Antie Pyters Paterborus verkoper Achterstraat ZZ 1662 238 151r
, JAN Jan Paulus Hofstraat 33 1790 263 276v
, JAN Jan Christ. Paulwiky geweermaker koper huis Grote Ossenmarkt 11 1793 264 81r
PAUW, oud burgemeester Pauw naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1702 244 167ar
PAUW, oud burgemeester Pauw naastligger ten westen Voorstraat NZ 1707 245 34r
PAUW, Pauw naastligger ten zuiden Vioolsteeg 1708 245 61r
PAUW, JAN BOUWES Jan Bouwes Pauw, burger schipper en winkelier (trekveer-) koper huis Grote Kerkstraat 18 de Haan 1735 249 19r
PAUW, JAN BOUWES Jan Bouwes Pauw naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 16 1752 253 270r
PAUW, JAN SIEBRENS Jan Sybrens Pauw naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1668 239 164v
PAUW, JAN SIEBRENS Jan Sybrens Pauw schipper naastligger ten oosten Vijverstraat 1671 240 32r
PAUW, JAN SIEBRENS Jan Sybrens Pauw naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1675 240 187v
PAUW, JAN SIEBRENS de erven van Jan Sybrens Pauw naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
PAUW, JAN SIEBRENS de erven van Jan Sybrens Pauw naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
PAUW, JAN SIEBRENS de erven van Jan Sybrens Pauw naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1681 241 141v
PAUW, S. oud burgemeester S. Pauw naastligger ten westen Hofstraat 16 1701 244 110r
PAUW, SIEBREN vroedsman Sibrandus Pauw verkoper Schritsen 2 1680 241 17va
PAUW, SIEBREN vroedsman Sibrandus Pauw verkoper Jan Ruurdstraat 1 1680 241 17va
PAUW, SIEBREN vroedsman Sibrandus Pauw verkoper Vijverstraat NZ 1680 241 17va
PAUW, SIEBREN burgemeester dr. Sibrandus Pauw geniaarde koper Kerkpad WZ 1685 242 96v
PAUW, SIEBREN burgemeester Sibrandus Pauw verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1685 242 98v
PAUW, SIEBREN oud burgemeester Sibrandus Pauw koper grondpacht 04-00-00 CG voor zijn hof Kerkpoort (gebied) NZ 1694 243 106v
PAUW, SIEBREN oud burgemeester Sibrandus Pauw verpachter grond Kerkpoort (gebied) NZ 1694 243 106v
PAUW, SIEBREN vroedsman en oud burgemeester Sibrandus Pauw koper hof met bomen, planten, huis en zomerhuis Hofstraat 16 1697 243 326r
PAUW, SIEBREN oud burgemeester Sibrandus Pauw koper en huurder kamer, loodske en een gedeelte van het erf en grond met bomen en planten, groot: Hofstraat 16 1698 243 363r
PAUW, SIEBREN oud burgemeester en vroedsman Sibrandus Pauw koper grond en erf met bomen en planten Hofstraat ZZ 1698 243 365v
PAUW, SIEBREN oud burgemeester en vroedsman Sibrandus Pauw naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1698 243 365v
PAUW, SIEBREN oud burgemeester en vroedsman Sibrandus Pauw naastligger ten noorden Hofstraat ZZ 1698 243 365v
PAUW, SIEBREN oud burgemeester en vroedsman Sibrandus Pauw, c.u. koper grondpacht 04-00-00 CG ((betreft zijn hof)) Hofstraat ZZ 1698 243 378v
PAUW, SIEBREN vroedsman Sibren Pauw koper provisioneel 5 1/2 pm bouwland ((per pm)) noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
PAUW, SIEBREN oud burgemeester Sybrandt Pauw koper klein kamertje Vioolsteeg 1695 243 154r
PAUW, SIEBREN oud burgemeester Sybrandt Pauw naastligger ten zuiden Vioolsteeg 1695 243 154r
PAUW, SIEBREN oud burgemeester Sybrandus Pauw naastligger ten oosten Voorstraat 87 1694 243 73r
PAUW, SIEBREN oud burgemeester Sybrandus Pauw, burger koper hof met prieel Kerkpoort (gebied) 1694 243 90v
PAUW, SIEBREN Sybrandus Pauw verkoper Kerkpoort (gebied) NZ 1694 243 108r
PAUW, SIEBREN Sybren Pauw koopman naastligger ten westen Voorstraat 91 1670 240 19r
, CATHARINA vrouw Catharina Maria Pauwels verkoper Hoogstraat 1751 252 146v
, CATHARINA Catharina Maria Pauwels koper huis en grote hof met zomerhuis (Plus 11 termijnen van 100 CG jaarlijks aan de houder van de reversaelbrief de ko) Kerkpad 16 1751 252 168v
, CATHARINA mevrouw Catharina Maria Pauwels verkoper Zoutsloot 119 1753 253 73v
, CATHARINA vrouw Catharina Maria Pauwels verkoper Voorstraat 44 1753 253 92r
, CATHARINA vrouw Catharina Maria Pauwels verkoper Grote Kerkstraat 37 1753 253 128v
, CATHARINA vrouw Catharina Maria Pauwels verkoper Zuidoostersingel 1 1755 253 198v
, ANTJE Anna Elisabeth Pawlowski verkoper Grote Ossenmarkt 11 1804 267 7r
, Gotliebe Pawlowski verkoper Grote Ossenmarkt 11 1804 267 7r
, JOHANNES de erven van Johan Christoph Pawlowski geweermaker verkoper Grote Ossenmarkt 11 1804 267 7r
, MARIA Maria Dorothea Pawlowski verkoper Grote Ossenmarkt 11 1804 267 7r
, JOHANNES Johannes Peaus mr. pruikmaker koper huis en erf Zuiderhaven 11 de Nieuwe Pinas 1746 251 114r
, JOHANNES Johannes Peaus naastligger ten oosten Zuiderhaven 99 1759 254 234v
PEAUX, HARMEN Harmanus Peaux koopman koper huis Drie Roemerssteeg 1 1805 267 117v
PEAUX, HARMEN Harmanus Peaux naastligger ten noorden (of zijn moeder) Drie Roemerssteeg 1 1805 267 117v
PEAUX, HARMEN Harmanus Peaux koopman koper huis Voorstraat 65 1806 267 277v
PEAUX, HARMEN Harmanus Peaux Zuiderhaven 8 1810 269 35v
PEAUX, HARMEN Hermanus Peaux koopman koper wagenhuis en stalling Droogstraat NZ 1806 267 271r
PEAUX, HARMEN Hermanus Peaux koopman verkoper Schritsen 49 1810 269 91r
PEAUX, HARMEN Hermanus Peaux koopman verkoper Lanen 54 1810 269 110r
PEAUX, P. vroedsman P. Peaux huurder van een gedeelte van de begane grond Prinsenstraat 2 1787 262 184r
PEAUX, P. de weduwe van P. Peaux, en zoon naastligger ten zuiden Prinsenstraat 6 1804 267 72v
PEAUX, P. de weduwe van P. Peaux, en zoon naastligger ten westen Prinsenstraat 6 1804 267 72v
PEAUX, P. P. Peaux koopman naastligger ten oosten Voorstraat 63 1807 267 331v
PEAUX, P. P. Peaux koopman naastligger ten noorden Voorstraat 63 1807 267 331v
PEAUX, P. P. Peaux naastligger ten westen Droogstraat NZ 1807 267 356r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux koper huis Drie Roemerssteeg 1 1774 258 154v
PEAUX, PIER Pierre Peaux naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg 1 1774 258 154v
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux koper huis Drie Roemerssteeg 5 1782 260 168v
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux Noorderhaven 88 1782 260 246r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux Nieuwstraat 22 1782 260 290r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux Nieuwstraat 22 1782 260 290r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux huurder beneden Prinsenstraat 2 1784 261 222r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux naastligger ten oosten Zuiderhaven 99 1784 261 226r
PEAUX, PIER Pierre Peaux Franekerpoort (gebied) 1786 262 84r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux verkoper Lanen 80 1789 263 80v
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux koper huis Drie Roemerssteeg 3 1789 263 113v
PEAUX, PIER Pierre Peaux, c.u. naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg 3 1789 263 113v
PEAUX, PIER Pierre Peaux, c.u. naastligger ten zuiden Drie Roemerssteeg 3 1789 263 113v
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux verkoper van 1/4 Zuiderhaven 77oost 1794 264 229r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux verkoper van 1/4 Zuiderhaven 77west 1795 264 284v
PEAUX, PIER Pierre Peaux koopman verkoper Grote Ossenmarkt 15 1800 265 238r
PEAUX, PIER Pierre Peaux koopman verkoper Rinnertspijp OZ 1800 265 239r
PEAUX, PIER Pierre Peaux Rommelhaven 28 1800 265 240r
JOHANNES, JANKE Janke Johannes Pectol koopvrouw koper huis Kleine Kerkstraat 9 1809 268 187v
JOHANNES, JANKE Janke Johannes Pectol huurder Kleine Kerkstraat 9 1809 268 187v
KLASES, JAKOB Jacob Clases Peen verkoper Kleine Bredeplaats 17 1785 261 296r
KLASES, JAKOB Jacob Clases Peen timmerman koper huis Nieuwstraat WZ 1785 261 297r
PEREBOOM, MARIA Maria Peereboom Rozemarijnstraat 1757 254 72r
PEIMA, JAN Jan Peima gerechtsbode koper huis waar de Groene Molen uithangt Franekereind 1 1758 254 152r
PEIMA, JAN Jan Peima gerechtsbode bewoner Lanen 80 1759 254 207r
PEIMA, JAN Jan Peima gerechtsbode Franekereind 1 1761 255 86v
PEISEL, ROELOF vrijgezel Roelof Peisel koper huis en bakkerij Noorderhaven 26 1801 266 41r
, NANNE Nanne van Pelsen naastligger ten zuiden Rapenburg 1657 237 135r
, BEREND Beernd Pelster mr. bontwever koper huis Rapenburg ZZ 1763 255 226v
PERSIJN, de weduwe van Persijn naastligger ten zuiden Hondenstraat 12 1808 268 116v
PERSIJN, de weduwe van Persijn naastligger ten zuiden Vijver 1 1808 268 116v
PERSIJN, de weduwe van Persijn naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
PERSIJN, ANTJE JANS Anna Jans Persijn verkoper Kleine Bredeplaats 15 1778 259 96r
PERSIJN, ANTJE JANS Anna Jans Persijn verkoper Sint Jacobstraat 13 1778 259 97r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS wijlen Baukje IJsbrands Persijn Nieuwstraat 1780 259 278r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS wijlen Baukje IJsbrands Persijn Havenplein 3 1780 259 279r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS Baukjen IJsbrands Persijn Voorstraat 37 1726 246 253r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS wijlen Baukjen IJsbrands Persijn Voorstraat 37 1780 259 274r
PERSIJN, LIJSBET JANS Elisabeth Jans Persijn koper huis Schritsen 1 1809 268 220r
PERSIJN, LIJSBET JANS Elisabeth Jans Persijn huurderse Schritsen 1 1809 268 220r
PERSIJN, GOSSE PIETERS Gosse Pieters Persijn naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 13 1761 255 70v
PERSIJN, GOSSE PIETERS wijlen Gosse Pieters Persijn Lanen 51 1779 259 191r
PERSIJN, GOSSE PIETERS wijlen Gosse Pieters Persijn Lanen 45 1779 259 193v
PERSIJN, GRIETJE JANS Grietie Jans Persijn verkoper Kleine Bredeplaats 15 1778 259 96r
PERSIJN, GRIETJE JANS Grietie Jans Persijn verkoper Sint Jacobstraat 13 1778 259 97r
PERSIJN, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Persijn verkoper Kleine Bredeplaats 15 1778 259 96r
PERSIJN, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Persijn verkoper Sint Jacobstraat 13 1778 259 97r
PERSIJN, POPPE Poppe Persijn koopman verkoper Rapenburg ZZ 1800 265 274v
PERSIJN, POPPE Poppe Persijn koopman curator van Gardenierstraat NZ 1800 265 275v
PERSIJN, POPPE Poppe J. Persijn koopman koper pan- en estrikwerk, woonhuis, knechtswoning en tuin Rozengracht 21 1803 266 275r
PERSIJN, POPPE Poppe Persijn koopman koper van 1/2 Kromme Elleboogsteeg OZ 1804 267 84r
PERSIJN, POPPE JANS Poppe Jans Persijn verkoper Kleine Bredeplaats 15 1778 259 96r
PERSIJN, POPPE JANS Poppe Jans Persijn verkoper Sint Jacobstraat 13 1778 259 97r
PERSIJN, SASKE Saske Persijn Noordijs 27 1786 262 138r
PERSIJN, SASKE Saske Persijn verkoper Voorstraat 75 1798 265 92v
PERSIJN, SASKE Saske J. Persijn verkoper Rozengracht 21 1803 266 275r
PERSIJN, SASKE JANS Saske Jans Persijn koper huis en reede ? Kleine Bredeplaats 15 1778 259 96r
PERSIJN, SASKE JANS Saske Jans Persijn koper huis en reede ? Sint Jacobstraat 13 1778 259 97r
PERSIJN, SASKE JANS Saske Jans Persijn verkoper Voorstraat 71 1803 266 286r
PERSIJN, SIEMEN PIETERS Symen Pyters Persijn naastligger ten westen Noorderhaven 1726 246 255v
PERSIJN, SIEMEN PIETERS wijlen Symon Pieters Persijn naastligger ten oosten Havenplein 1 1731 247 12va
PERSIJN, SIEMEN PIETERS wijlen Symon Pieters Persijn naastligger ten oosten Havenplein 1 1731 247 13va
PERSIJN, TRIJNTJE SIEMENS Trijntie Symons Persijn Noorderhaven 85 1753 253 58v
PERSIJN, TRIJNTJE SIEMENS Trijntje Symons Persijn, burger Schritsen 49 1761 255 105v
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS wijlen Baukjen IJsbrands Perzijn Voorstraat 51 1775 258 226r
PERSIJN, POPPE Poppe Perzijn naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 16 1783 261 98r
PERSIJN, POPPE Poppe Perzijn naastligger ten oosten Vijver OZ 1785 261 262r
PERSIJN, POPPE Poppe Perzijn naastligger ten oosten Vijver OZ 1785 262 17r
PERSIJN, POPPE de weduwe van Poppe Perzijn naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 20 1807 267 323v
PERSIJN, SASKE Saske Perzijn verkoper Kleine Bredeplaats 15 1782 261 7r
PERSIJN, SASKE JANS Saske Jans Perzijn verkoper van 1/2 Noordijs 27 1806 267 261r
PERSIJN, TRIJNTJE Trijntje Perzijn Herenwaltje 9 1755 253 242v
PESMA, mr. Pesma verkoper Schritsen 37 1767 256 251r
PESMA, DIEUWKE minderjarige dochter Dieuke Pesma Schritsen ZZ 1761 255 59v
PESMA, DIEUWKE Dieuwe Pesma verkoper Bargebuurt 1787 262 226v
PESMA, DIEUWKE Dieuwke Pesma verkoper Kerkpoortstraat 1777 259 43v
PESMA, DIEUWKE Dieuwke Pesma verkoper Hofstraat NZ 1783 261 17r
PESMA, DIEUWKE Dieuwke Pesma verkoper Lanen NZ 1784 261 186r
PESMA, DIEUWKE Dieuwke Pesma verkoper Lanen 21 1785 261 310r
PESMA, H. H. Pesma procureur naastligger ten oosten Lanen ZZ 1746 251 113r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma procureur postulant verkoper van 1/2 (geautoriseerd door het Hof van Friesland) Zoutsloot ZZ 1740 250 132r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma procureur postulant Noordijs 4 1741 250 155r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma procureur postulant koper huis Lanen 76 1742 250 271r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper (zijn door de erflater zelf aangewezen als executeurs) Weverstraat 1749 251 281r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper (zijn door de erflater zelf aangewezen als executeurs) Weverstraat 1749 251 282v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma openbaar notaris verkoper Noorderhaven 65 1752 252 214v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma openbaar notaris koper huis Noorderhaven 49 1752 252 215v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma openbaar notaris curator Bildtpoort (gebied) 1752 252 237r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper Lanen 76 1755 253 237v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris ontvanger tbv schuldsanering Vismarkt 1 1759 254 222v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris ontvanger tbv schuldsanering Zuiderhaven 23 1759 254 223v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris ontvanger tbv schuldsanering Vijver OZ 1759 254 224v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris ontvanger tbv schuldsanering Gardenierstraat NZ 1759 254 225v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris ontvanger tbv schuldsanering Gardenierstraat NZ 1759 254 226v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper Noorderhoofd 3 1761 255 55r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper Schritsen ZZ 1761 255 59v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris Grote Kerkstraat 23 1761 255 95r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper Franekerpoort (gebied) 1764 256 51r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper Hoogstraat 12 1764 256 77r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper Voorstraat 87 1765 256 113r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris Lanen 78 1766 256 145r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris Lanen 78 1766 256 145r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris Wasbleek 1766 256 148r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris Wasbleek 1766 256 148r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 173r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris Lanen 21noord 1766 256 174r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper Grote Kerkstraat 22 1766 256 175r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma geniaarde koper van 1/2 Lanen 21 1766 256 178r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris Lanen 21 1766 256 178r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris Moriaanstraat 1 1766 256 180r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris Moriaanstraat 1 1766 256 180r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris koper woning en weefwinkel Weverstraat 1766 256 216r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper van 1/2 Weverstraat 1767 256 235r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris koper provisioneel huis Hoogstraat 12 1764 256 263r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 25 1767 257 16r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper van 1/2 Schritsen 66 1770 257 163r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma, nomine proprio notaris koper huis Lanen 33 1770 257 174r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper Lanen 33 1770 257 174r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper Franekereind 14 1771 257 199r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris koper pakhuis Noorderhaven 44 1772 258 14v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper Noorderhaven 44 1772 258 26v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper Zuiderhaven 4 1773 258 67v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris koper door niaar huis Hofstraat NZ 1773 258 111v
PET, JAN Jan Pet naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1709 245 92r
PET, JAN Jan Pet, c.u. schipper huurder Zoutsloot NZ 1760 255 20r
PET, JAN Jan van der Pet schipper naastligger ten zuiden Nieuwstraat 32 1788 262 265r
PET, JOHANNES Johannes van der Pet koopman verkoper Nieuwstraat 36 1798 265 86v
, MARIA Maritie Petershagen koper Noorderhaven NZ 1642 234 166v
, JOHANNES Joannes Petreaus advocaat Hof van Friesland verkoper Voorstraat 67 1677 241 2v
PETTINGA, G. G. Pettinga koopman koper huis Gardenierstraat 2 1789 263 96r
PETTINGA, G. G. Pettinga, c.s. naastligger ten westen Gardenierstraat 4 1791 263 355r
PETTINGA, G. G. Pettinga naastligger ten oosten Brouwersstraat 3 1797 265 27r
PETTINGA, G. G. Pettinga naastligger ten noorden Brouwersstraat 3 1797 265 27r
PETTINGA, GERARDUS Gerardus Pettinga mr. chirurgijn koper door niaar huis en gortmakerij Brouwersstraat 1 1786 262 136r
PETTINGA, Gerardus* Pettinga naastligger ten noorden Brouwersstraat 1b 1788 262 240v
PETTINGA, GERBEN Gerbrand Pettinga naastligger ten zuiden Heiligeweg 2 1793 264 135v
PETTINGA, GERBEN Gerbrand Pettinga koper huis Heiligeweg 30 1799 265 203r
PETTINGA, GERBEN Gerbrandus Pettinga koopman Lanen 5 1802 266 52v
PETTINGA, GERBEN Gerbrandus Pettinga koopman Havenplein ZZ 1802 266 53v
PETTINGA, GERBEN Gerbrandus Pettinga koopman koper door niaar huis Zuiderhaven 21 1802 266 104r
PETTINGA, GERBEN Gerbrandus Pettinga koopman verkoper Grote Ossenmarkt 18 1803 266 263r
PETTINGA, GERBEN Gerbrandus Pettinga naastligger ten zuiden Heiligeweg 4 1807 268 9r
PETTINGA, GERBEN Gerbrandus Pettinga naastligger ten westen Heiligeweg 4 1807 268 9r
PETTINGA, GERBEN Gerbrandus Pettinga koopman koper huis en bakkerij Heiligeweg 4 1808 268 74r
PETTINGA, GERBEN de koper Gerbrandus Pettinga naastligger ten zuiden Heiligeweg 4 1808 268 74r
PETTINGA, HIELKE DIRKS Hylcke Dirx Pettinga Lanen ZZ 1696 243 211v
, GERARDUS Gerardus Pettinga [staat: Petting] mr. chirurgijn koper door niaar huis Brouwersstraat 1b 1788 262 240v
PIETERS, AGE wijlen Age Pieters Pettingh Peterseliestraat 1665 239 13r
PEISEL, Peysel bakker naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 23 1808 268 147r
PFEIFFER, de heer Pfeiffer naastligger ten noorden Bedelaarsteeg 3 1811 269 119r
PFEIFFER, de heer Pfeiffer naastligger ten noorden Lanen 79 1811 269 119r
PFEIFFER, Pheiffer commies naastligger ten noorden Lanen 75 1809 268 193r
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffer commies ter recherche der Convooien en Licenten koper huis, tuin en stalling Voorstraat 54 1807 267 347r
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffer commies ter recherche der Convooien en Licenten koper wagenhuis Comediesteeg 2 1807 267 347r
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffer commies ter recherche der Convooien en Licenten naastligger ten westen Comediesteeg 2 1807 267 347r
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffer commies ter recherche der Convooien en Licenten koper huis Comediesteeg WZ 1807 267 347r
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffer commies ter recherche der Convooien en Licenten naastligger ten noorden Comediesteeg WZ 1807 267 347r
FELTEN, AALTJE Aeltie Gerriyts Phelten, burger Noorderhaven 1642 234 163r
FELTEN, ANTJE GERRITS Antie Gerryts Phelten verkoper Hoogstraat NZ 1640 234 106r
FELTEN, GEERTJE Geertie Phelten verkoper Midlumerlaan 1671 240 46r
FELTEN, GEERTRUIDA Geertruydt van Phelten verkoper onbekend 1677 240 273r
FELTEN, PETRUS dr. Petrus Phelten eerdere eigenaar ten zuiden van Harlingen 1664 239 1r
FILIPPUS, JAN Jan Philips mr. slager verkoper Rapenburg ZZ 1699 244 13r
HARMENS, RINSE Rinse Harmens Picquer Nieuwstraat 21 1784 261 132r
JANS, TEEDE Taede Jansen Picqueur, burger koper huis, herberg, stalling en wagenhuis Zuiderstraat 9 het Posthuis 1783 261 87r
, ds. Pieckenbroek huurder Heiligeweg 60noord 1767 256 242r
PIEKENBROEK, F. ds. F. Piekenbroek predikant huurder Hofstraat 17 1757 254 100v
, G. G. Piekenga naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 8 1803 266 215r
, GOSLING Gosling Piekenga koper huis Voorstraat 63 het Gouden Ketting 1801 266 22v
, GOSLING Gosling Piekenga koopman verkoper Rapenburg NZ 1802 266 67v
, GOSLING Gosling Piekenga koopman verkoper van 1/2 Hofstraat NZ 1803 266 188v
, GOSLING Gosling Piekenga koopman koper huis Kleine Kerkstraat 10 1805 267 176r
, GOSLING Gosling Piekenga koopman verkoper Voorstraat 63 1807 267 331v
, GOSLING Gosling Piekenga koopman verkoper Grote Bredeplaats 25 1811 269 149v
, LIJSBET Elisabeth Piekinga Noordijs 12 1795 264 266v
GOSLINGS, LIJSBET Elisabeth Goslings Piekinga Noordijs 12 1792 264 31r
, GOSLING Gosling Piekinga mr. schoenmaker koper huis Romastraat 1780 259 290v
, GOSLING Gosling Piekinga koopman koper huis (NB. is een winkelpand, voormalige bewoonster wijlen Pierkje Gerbens Rinket, doch) Voorstraat 49 1783 261 82r
, GOSLING Gosling Piekinga koopman koper huis Havenplein 8 het Lands Welvaren 1784 261 253r
, GOSLING Gosling Piekinga naastligger ten oosten Voorstraat 47 1787 262 212v
, GOSLING Gosling Piekinga koopman koper Zoutsloot ZZ 1788 263 37r
, GOSLING Gosling Piekinga koper huis en bakkerij Grote Bredeplaats NZ 1789 263 65v
, GOSLING Gosling Piekinga verkoper Scheffersplein 1789 263 84v
, GOSLING Gosling Piekinga koper huis Hofstraat NZ 1791 263 289v
, GOSLING Gosling Piekinga koper huis Noorderhaven 34 1791 263 343r
, GOSLING Gosling Piekinga koopman koper huis Rapenburg ZZ 1791 263 373v
, GOSLING Gosling Piekinga naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1792 264 17r
, GOSLING Gosling Piekinga koopman verkoper Romastraat ZZ 1794 264 172v
, GOSLING Gosling Piekinga koopman koper Grote Bredeplaats 7 1794 264 177v
, GOSLING Gosling Piekinga koopman verkoper Noorderhaven 34 1800 265 213r
PIJPER, KLAAS Claas Pieper zoutdrager koper hof, tuin en zomerhuis (voor twee percelen) Weverstraat 1804 267 15r
PIJPER, KLAAS Claas Pieper zoutdrager koper huis (voor twee percelen) Weverstraat 1804 267 15r
PIJPER, KLAAS Claas Pieper naastligger ten westen Weverstraat 6 1810 269 75v
PIJPER, KLAAS Klaas Pieper naastligger ten westen Weverstraat 1806 267 285v
, BEREND Beernt Piersen huurder graanzolder Zuiderhaven 57 1777 259 60r
PIERSMA, ANTJE Antie Piersma verkopers Kerkpoortstraat NZ 1683 241 248v
PIERSMA, LIJSBET Lijsbet Tiepken Piersma Weverstraat 1712 245 165r
PIERSMA, LIJSBET TJEPKES Lijsbeth Tjepkes Piersma, burger Zeilmakersstraat 16 1693 243 65v
PIERSMA, PETRUS dr. Petrus Piersma, JUD advocaat Hof van Friesland verkoper Heiligeweg 62 1698 243 381v
PIERSMA, IEPKE HARMENS Yepke Harmens Piersma William Boothstraat OZ 1684 242 38v
PIERSON, Ds. Pierson, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 79 1745 251 3va
PIERSON, Ds. Pierson, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 81 1745 251 3va
PIERSON, Ds. Pierson, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 79 1745 251 5ra
PIERSON, J. ds. J. Pierson, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 79 1763 255 238r
PIERSON, J. ds. J. Pierson, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 81 1763 255 238r
PIERSON, JAKOB ds. Jacobus Pierson predikant (gereformeerd) Noorderhaven 73 1748 251 213r
PIERSON, MARIA juffrouw Maria Magteld Pierson Zuiderhaven 55 1754 253 183r
PIERSON, MARIA Maria Machtelt Pierson Zuiderhaven 55 1758 254 154v
PIERSON, JAKOB wijlen Jac. Pierzon predikant naastligger ten westen (voormalig eigenaar) Noorderhaven 75 1784 261 247v
PIERSON, JAKOB wijlen Jacobus Pierzon predikant (hervormd) Noorderhaven 75 1784 261 247v
PIERSON, JAKOB Jacobus Pierzon predikant (hervormd) Noorderhaven 73 1784 261 248r
TEUNIS, SIEMEN wijlen Simen Tonis van der Piet Schritsen ZZ 1641 234 126v
TEUNIS, SIEMEN Simon Teunis van der Piet, burger koper kamer Zuiderhaven 57 1640 234 107r
TEUNIS, SIEMEN Simon Teunis van der Piet, burger naastligger ten oosten Zuiderhaven 57 1640 234 107r
PIETERS, JANKE ALBERTS Jancke Albarts Pieters naastligger ten noorden Schoolsteeg 1658 237 162r
PIETERSEN, PIETER JANS Pieter Jans Pietersen koper huis en herberg Zuiderpoort (gebied) ZZ het Zwart Paard 1805 267 160v
FOPPES, SETSKE Setske Foppes Pijbma? Zoutsloot 30 1746 251 115r
, SIETSE Sytse Pijlaker mr. metselaar koper van 1/2 Molenpad 14 1785 261 305r
PIJPER, BEREND de weduwe van Beernd Pijper huurder 2e woning Moriaanstraat NZ 1781 260 40v
, pijphron naastligger ten zuiden Hofstraat 20 1660 238 27v
, AGE dr. Aggaeus Pijphron Voorstraat 50 1692 243 1ra
JORIS, PIETER Pytter Joris pijphron verkoper Achterstraat 1661 238 116v
, MARIA Maria Pikkert kopers Brouwersstraat 14 1775 258 215r
, JANKE Janke Piktol naastligger ten zuiden [staat: noorden] Kleine Kerkstraat 7 1809 268 226r
, ALBERT de kamer van Albard Pipelingh naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1648 236 23r
, PIETER Pyter Pipgroen naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1647 235 248r
ADAMS, JAN galeibakkerij nagelaten door wijlen Jan Adams Piphon naastligger ten oosten Kruisstraat NZ 1662 238 125r
PIPHRON, de erfgenamen van dr. Piphron naastligger ten oosten Lanen ZZ 1642 234 181v
PIPHRON, Piphron koopman verpachter grond Kerkpoortstraat 1663 238 21av
PIPHRON, dr. Piphron huurder Noorderhaven 64 1687 242 172r
PIPHRON, AGE Agaeus Piphron, c.u. med: doctor huurder Voorstraat 37 1677 240 253v
PIPHRON, Dr. Agaus Piphron, c.u. huurder van het huis ten westen (huurder van het huis van Menelaus Hillebrants ) Voorstraat 25 1685 242 83v
PIPHRON, AGE Aggaeus Piphron, burger medicinae doctor koper Voorstraat 50 1682 241 180v
PIPHRON, DOETJE AGES Doetie Aggaeus Piphron verkoper Voorstraat 50 1692 243 1ra
PIPHRON, G. G. Piphron verkoper Grote Kerkstraat 1633 233 123r
PIPHRON, JURJEN de erfgenamen van dr. Georgius Piphron naastligger ten oosten Lanen 45 1648 236 50r
PIPHRON, JORIS SIEMENS het huis van Joris Symons Piphron naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6west 1671 240 64v
PIPHRON, PIETER JORIS Peter Joris Piphron verkoper Nieuwstraat 1641 234 154r
PIPHRON, PIETER Pieter Piphron naastligger ten oosten Voorstraat 35 1660 238 63v
PIPHRON, PIETER Pieter Piphron naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1663 238 180r
PIPHRON, PIETER JORIS Pieter Joris Piphron naastligger ten zuiden Noorderhaven 82 1664 238 236r
PIPHRON, PIETER JORIS de hovinge van Pieter Joris Piphron naastligger ten oosten Rozengracht 23 1664 238 23av
PIPHRON, PIETER Pyter Joris Piphron verpachter grond Moriaanstraat 1675 240 209v
PIPHRON, PIETER wijlen Pyter Joris Piphron koopman verkoper Zuiderhaven 91 1677 240 252v
PIPHRON, PIETER wijlen Pyter Joris Piphron koopman verkoper Voorstraat 37 1677 240 253v
PIPHRON, PIETER het huis van Pyter Joris Piphron naastligger ten zuiden Lanen 1677 240 254r
PIPHRON, PIETER wijlen Pyter Joris Piphron koopman verkoper van 1/2 Rozengracht NZ 1676 240 34va
PIPHRON, PIETER wijlen Pyter Joris Piphron verkoper Rozengracht NZ 1676 240 35ra
PIPHRON, PIETER JORIS de hof van Pyter Joris Piphron naastligger ten noorden Lanen 1677 240 254r
PIPHRON, PIETER JORIS Pyter Joris Piphron verkoper Lanen 1677 240 254r
PIPHRON, PIETER JORIS de stal van Pyter Joris Piphron naastligger ten noorden Lanen 1677 240 254v
PIPHRON, PIETER JORIS Pyter Joris Piphron verkoper Lanen 1677 240 254v
PIPHRON, PIETER JORIS Pyter Joris Piphron naastligger ten oosten tuin van Kerkpoort (gebied) 1688 242 258r
PIPHRON, PIETER de ingang van de hof van Pytter Piphron naastligger ten oosten Hofstraat 18 1667 239 90r
PIPHRON, PIETER de ingang van de hof van Pytter Piphron naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1669 239 187v
PIPHRON, PIETER JORIS Pytter Joris Piphron, burger koopman koper huis Achterstraat 1657 237 114v
PIPHRON, PIETER JORIS Pytter Joris Piphron naastligger ten oosten Voorstraat 35 1657 237 138r
PIPHRON, PIETER JORIS Pytter Joris Piphron koopman naastligger ten oosten Achterstraat 1666 239 59r
PIPHRON, PIETER JORIS Pytter Joris Piphron, e.a. naastligger ten noorden Achterstraat 1666 239 59r
PIPHRON, PIETER JORIS Pytter Joris Piphron, burger koopman curator Achterstraat 1666 239 59v
FILIPPUS, FILIPPINA Phillippina Philippus Pirot Grote Bredeplaats NZ 1789 263 65v
, PIETER Pieter Pivet koopman verkoper Voorstraat 67 1725 246 227v
PLA, JAN Jan de Pla verkoper van 1/4 Zuiderhaven 8 1658 237 157v
PLAATS, F. F. van der Plaats naastligger ten oosten Voorstraat 65 1782 260 277r
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats naastligger ten westen Sint Jacobstraat 12 1733 248 200r
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats naastligger ten westen Voorstraat 69 1737 249 200v
PLAATS, FOLKERT de hof van Folkert van der Plaats koopman naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1738 250 2r
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats naastligger ten westen Sint Jacobstraat 12 1743 251 19r
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats naastligger ten westen Sint Jacobstraat 16 1750 252 59v
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats naastligger ten westen Voorstraat 69 1750 252 68r
PLAATS, FOLKERT de tuin van Folkert van der Plaats naastligger ten noorden Romastraat 29 1750 252 71r
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1751 252 124v
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats boekverkoper Hondenstraat 4 1752 252 231v
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats boekverkoper Vijver 6 1752 252 234r
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats boekverkoper verkoper Romastraat NZ 1752 253 1r
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats, jr. huurder ([bedrag niet vermeld]) Noorderhaven 62 1771 257 222v
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats, jr. huurder Noorderhaven 62 1772 258 20v
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats naastligger ten westen Sint Jacobstraat 16 1772 258 30v
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats naastligger ten westen Sint Jacobstraat 12 1772 258 38v
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats naastligger ten westen Sint Jacobstraat 14 1781 260 71v
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats naastligger ten oosten Voorstraat 65 1784 261 256r
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats koper huis Zoutsloot 108 1797 265 15r
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats naastligger ten zuiden Nieuwstraat 38 1803 266 279r
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats boekverkoper verkoper Voorstraat 67 1804 267 96r
PLAATS, FOLKERT JANS Folkert Jans van der Plaats naastligger ten oosten Voorstraat 65 1732 248 140r
PLAATS, FOLKERT JANS Folkert Jans van der Plaats boekbinder en -verkoper verkoper van 1/3 Lanen 45 1734 248 351r
PLAATS, FOLKERT JANS Folkert Jans van der Plaats boekverkoper verkoper van 1/5 Kleine Bredeplaats 3 1737 249 184r
PLAATS, FOLKERT JANS Folkert Jansen van der Plaats verkoper Bildtstraat 24 1725 246 227r
PLAATS, FOLKERT JANS Folkert Jansen van der Plaats naastligger ten westen Sint Jacobstraat 14 1734 248 310r
PLAATS, JAN Jan van der Plaats koopman huurder kelder Noorderhaven 56 1749 252 16v
PLAATS, V. de heer V. van der Plaats naastligger ten westen Brouwersstraat 28 1788 262 262v
PLAATS, V. V. van der Plaats verkoper Nieuwstraat 40 1804 267 27r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats koper huis Zuiderhaven 79 1778 259 118v
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats naastligger ten westen Sint Jacobstraat 14 1781 260 148r
PLAATS, FOLKERT Heer Volkert van der Plaats boekhandelaar Weverstraat NZ 1791 263 360r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats Weverstraat NZ 1791 263 360r
PLAATS, FOLKERT Heer Volkert van der Plaats boekhandelaar Weverstraat NZ 1791 263 360r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats Weverstraat NZ 1791 263 360r
PLAATS, FOLKERT Heer Volkert van der Plaats boekhandelaar Weverstraat NZ 1791 263 360r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats Weverstraat NZ 1791 263 360r
PLAATS, FOLKERT Heer Volkert van der Plaats boekhandelaar Weverstraat NZ 1791 263 360r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats Weverstraat NZ 1791 263 360r
PLAATS, FOLKERT Heer Volkert van der Plaats boekhandelaar Weverstraat NZ 1791 263 360r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats Weverstraat NZ 1791 263 360r
PLAATS, FOLKERT Heer Volkert van der Plaats boekhandelaar Noordijs OZ 1791 263 364r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats Noordijs OZ 1791 263 364r
PLAATS, FOLKERT Heer Volkert van der Plaats boekhandelaar Zoutsloot 1791 263 366v
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats Zoutsloot 1791 263 366v
PLAATS, FOLKERT Heer Volkert van der Plaats boekhandelaar Zuiderhaven 18 1791 263 369r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats Zuiderhaven 18 1791 263 369r
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaats boekhandelaar Lanen 71 1791 263 370ar
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats Lanen 71 1791 263 370ar
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats boekverkoper Nieuwstraat 40 1801 266 1r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats verkoper Zuiderhaven 79 1803 266 230v
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats verkoper van 3/9 Voorstraat 55 1804 267 29r
, FOLKERT Folkert van der Plaets naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1743 250 294r
, FOLKERT Folkert van der Plaets boekverkoper Grote Bredeplaats 6a 1752 252 229r
, FOLKERT Folkert van der Plaets boekverkoper Herenknechtenkamerstraat 1752 252 230r
, FOLKERT Folkert van der Plaets boekverkoper Vijver WZ 1752 252 230v
, FOLKERT Folkert van der Plaets naastligger ten westen Sint Jacobstraat 12 1754 253 139r
, FOLKERT Folkert van der Plaets naastligger ten westen onbekend 1754 253 188r
, FOLKERT Folkert van der Plaets naastligger ten westen Sint Jacobstraat 12 1760 255 22r
JANS, FOLKERT Folkert Jans van der Plaets mr. boekbinder Romastraat NZ 1728 247 116v
JANS, FOLKERT Folkert Jans van der Plaets naastligger ten westen Sint Jacobstraat 14 1734 249 17r
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts Plag bontwever koper huis Nieuwstraat 36 1756 253 255r
, Plagge koopman naastligger ten zuiden Nieuwstraat 36 1798 265 86v
, Plagge koopman naastligger ten zuiden Nieuwstraat 34 1809 268 188v
, BEREND de erven van Beerent Plagge naastligger ten noorden Nieuwstraat 38 1803 266 279r
, BEREND Beernd Plagge koper huis (voor twee percelen) Nieuwstraat 36 1780 259 258r
, BEREND Beernd Plagge koper huis (voor twee percelen) Nieuwstraat WZ 1780 259 258r
, BEREND Beernd Plagge naastligger ten noorden Nieuwstraat 38 1796 264 322r
, H. H. Plagge naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1804 267 49r
, HARMEN Harmen Plagge mr. bontwever koper huis met twee weefwinkels Nieuwstraat OZ 1771 257 231r
, HARMEN Harmen Plagge naastligger ten zuiden Nieuwstraat 34 1772 258 60r
, HARMEN Harmen Plagge naastligger ten noorden Nieuwstraat 38 1779 259 214r
, HARMEN Harmen Plagge bewoner Nieuwstraat 36 1780 259 258r
, HARMEN Harmen Plagge verkoper Nieuwstraat 36 1780 259 258r
, HARMEN Harmen Plagge verkoper Nieuwstraat WZ 1780 259 258r
, HARMEN Harmen Plagge naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1783 261 63r
, HARMEN de erven van Harmen Plagge naastligger ten noorden Nieuwstraat 38 1783 261 121r
, HARMEN Harmen Plagge* bontwever naastligger ten noorden Nieuwstraat 38 1761 255 66v
PLANTINGA, KLAAS Claas Plantinga voormalig bewoner Franekereind 34 1799 265 164r
PLANTINGA, KLAAS JANS Claas Jans Plantinga koper 1/2 huis Franekereind 34 1796 264 306v
PLANTINGA, TEEKE Teeke Plantinga commies van de lands gemene middelen koper huis en grond Zuiderhaven 79 1806 267 191r
PLANTINUS, JAN KLASES Jan Claeses Plantinus mr. sleefmaker en roggemeter koper huis en tuintje of bleekveld Karremanstraat OZ 1744 251 45v
PLAS, PIETER Pieter Plas bontwerker naastligger ten oosten Gardenierstraat 1718 246 20ar
PLAS, PIETER Pieter Plas, c.u. en c.s. huurder Wasbleek 1769 257 97v
PLAS, PIETER PIETERS Pieter Pieters Plas huurder woning en weefwinkel ten westen Achterstraat 1776 258 250r
PLAS, PIETER Pyter Plas huurder Liemendijk ZZ 1765 256 143v
PLAS, PIETER Pytter Plas huurder ([bedrag niet vermeld]) Liemendijk ZZ 1771 257 235r
PLAS, STOFFEL de erven van Stoffel Plas naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats WZ 1674 240 156r
PLAS, STOFFEL de erven van Stoffel Plas naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats WZ 1674 240 157r
PLAS, STOFFEL de erven van Stoffel Plas naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats WZ 1672 240 12va
PLAS, STOFFEL KLASES de erven van Stoffel Claessen Plas naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats WZ 1676 240 36va
, WILLEM Willem Plating naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1799 265 177r
PLATTE, KLAAS RUURDS Claas Ruirds Platte koper huis met een kamer erachter Zuiderhaven ZZ 1696 243 188r
PLATTE, KLAAS RUURDS Claas Ruurds Platte korendrager verkoper Rozengracht 40 1699 244 8v
PLETTENBERG, Heer van Plettenberg naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1782 260 169v
PLETTENBERG, Heer van Plettenberg naastligger ten oosten Spijkerboor (gebied) ZZ 1782 260 174v
PLETTENBERG, Heer van Plettenberg naastligger ten oosten Spijkerboor (gebied) ZZ 1782 260 175v
PLETTENBERG, H. Jonkheer H. W. van Plettenberg naastligger ten oosten Spijkerboor (gebied) ZZ 1765 256 91v
PLETTENBERG, H. Hoogwelgeb. Heer Jr. H. W. baron v Plettenberg naastligger ten oosten Nieuweburen 13 1781 260 32r
PLETTENBERG, H. H. W. van Plettenberg naastligger ten oosten Scheerstraat 2 1789 263 101r
PLETTENBERG, H. de erven van oud burgemeester H. W. van Plettenberg verkoper Scheerstraat 4 1802 266 60r
PLETTENBERG, H. W. H. W. van Plettenberg naastligger ten oosten Nieuweburen 13 1782 260 230r
PLETTENBERG, HANS burgemeester jhr. Hans Willem baron v Plettenberg koper huis onbekend WZ 1764 256 29r
PLETTENBERG, HANS jhr. Hans Willem baron v Plettenberg naastligger ten zuiden onbekend WZ 1764 256 29r
PLETTENBERG, HANS jhr. Hans Willem baron v Plettenberg naastligger ten westen onbekend WZ 1764 256 29r
PLETTENBERG, HANS jhr. Hans Willem baron v Plettenberg naastligger ten noorden onbekend WZ 1764 256 29r
PLETTENBERG, HANS Gedeputeerde Staat en burgemeester jonkheer Hans Willem baron v Plettenberg verkoper Nieuwstraat 34achter 1770 257 171r
PLETTENBERG, HANS Gedeputeerde Staat en burgemeester jonkheer Hans Willem baron v Plettenberg verkoper Franekerpoort (gebied) 1770 257 175v
PLETTENBERG, HANS Gedeputeerde Staat en burgemeester jonkheer Hans Willem baron v Plettenberg verkoper Ooievaarsteeg 1771 257 221v
PLETTENBERG, HANS Jr. Hans Willem van Plettenberg eigenaar en bewoner Zuiderhaven ZZ 1782 260 170v
PLETTENBERG, HANS burgemeester Hans Willem van Plettenberg verkoper Zuiderhaven ZZ 1782 260 170v
PLETTENBERG, HANS de erven van oud burgemeester Hans Willem van Plettenberg verkoper Wasbleek 1802 266 58r
PLOEG, WILLEM Willem Ploeg naastligger ten oosten Hoogstraat 1751 252 146v
PLOEG, WILLEM JOHANNES Willem Johannes Ploeg bontwever verkoper Scheerstraat 8oost 1768 257 36v
PLOEG, WILLEM Willem Ploegh mr. bontwever koper huis Lombardstraat ZZ 1750 252 56v
JOHANNES, ANTJE Anna Johannes Plutschouw Schritsen 53 1810 269 115r
, HARMEN Harmanus Plutschouw, c.u. huurder Kerkpoortstraat NZ 1806 267 207v
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poel verkoper Heiligeweg 38 1773 258 88v
POEL, ENGELTJE de weduwe Engeltie van der Poel naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1778 259 94r
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poel verkoper Karremanstraat OZ 1778 259 94r
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poel verkoper (tevens bewoner huis) Karremanstraat OZ 1778 259 95r
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poel naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1778 259 111r
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poel verkoper Achterstraat ZZ 1778 259 111r
POELSTRA, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Poelstra mr. bakker koper huis en bakkerij Franekereind 19 1809 268 298v
POELSTRA, SIETSE Sytse Poelstra, c.u. huurder Heiligeweg 4 1739 250 77v
POELSTRA, SIETSE Sytse S. Poelstra, c.u. huurder huis Droogstraat 25 1747 251 182r
POELSTRA, SIETSE SIPKES Sytse Sipkes Poelstra pikeur Heiligeweg 4 1739 250 77v
, PIETER Pytter Poeltje bewoner Zuiderhaven 99 1759 254 234v
, GERRIT wijlen Gerryt Poggeman Kerkpoort (gebied) 1782 261 3r
GERRITS, HEIN Hein Gerryts Poggeman verkoper van 1/4 Kerkpoort (gebied) 1782 261 3r
GERRITS, HEIN Hein Gerryts Poggeman verkoper Achterstraat 1786 262 131r
JANS, GERRIT Gerrit Jansen Pogman bontwever geauthoriseerde administrator en executeur Gardenierstraat 1773 258 116r
JANS, GERRIT Gerrit Janzen Pogman kopers Kerkpoort (gebied) 1773 258 114v
JANS, GERRIT Gerrit Janzen Pogman bontwever Kerkpoort (gebied) 1773 258 114v
POL, BEREND Beerend Pol naastligger ten oosten Achterstraat 29 1809 268 239v
POL, BEREND Beerend Pol koper dubbel huis Anjelierstraat 39 1809 268 266r
POL, BEREND Beerend Pol koper dubbel huis Anjelierstraat 41 1809 268 266r
POL, BEREND Beernt Pol naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1798 265 116r
POL, BEREND Beernt Pol bontwever koper huis Liemendijk NZ 1798 265 117r
POL, BEREND Berend Pol koper huis en weefwinkel Liemendijk ZZ 1798 265 120r
POL, BERNARDUS Bernardus Pol korendrager koper huis Liemendijk 34 1810 269 19v
POL, JAN Jan van der Pol mr. timmerman naastligger ten westen Lanen 81achter 1784 261 206r
POL, JAN Jan van der Pol mr. timmerman verkoper Lanen 81achter 1784 261 206r
POL, JAN Jan van der Pol mr. timmerman verkoper Lanen 79 1787 262 231v
POL, JAN Jan van der Pol huurder Lanen 60 1788 263 31v
POL, JAN Jan van der Pol huurder Lanen 60 1791 263 304r
POLAK, MINKE Minke S. Polak Grote Kerkstraat 16 1804 267 98v
POLET, MATTEUS Matthijs Polet koper huis Bildtstraat WZ 1791 263 325v
POL, JAN Jan van der Poll timmermansknecht Lanen 81 1782 260 304v
POL, JAN Jan van de Poll huurder huur Sint Jacobstraat OZ 1783 261 21r
POL, JAN Jan van de Poll mr. timmerman koper van 1/2 Grote Kerkstraat 44 1784 261 139r
POL, JAN Jan van de Poll mr. timmerman naastligger ten westen Grote Kerkstraat 44 1784 261 139r
POL, JAN Jan van der Poll mr. timmerman koper van 1/2 Grote Kerkstraat 42 1784 261 140r
POL, JAN Jan van der Poll mr. timmerman naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 42 1784 261 140r
POL, JAN Jan van der Poll mr. timmerman naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 42 1784 261 140r
POL, JAN Jan van de Poll mr. timmerman koper huis Lanen 79 1784 261 141r
POL, JAN Jan van der Poll mr. timmerman verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 44 1785 261 284r
POL, JAN Jan van der Poll mr. timmerman verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 42 1785 261 285r
, PIETER Pytter Polsbroeck naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ 1687 242 191v
JOHANNES, PIETER Pieter Johannes Polscher schipper (schuit-) koper huis Zoutsloot NZ 1780 259 232v
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomeren verkoper Grote Kerkstraat 1642 234 165r
PONTANUS, De kamer van Pontanus naastligger ten westen Snakkerburen (gebied) 1650 236 143r
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanus koper kamer Drie Roemerssteeg 1 1646 235 229r
PONTANUS, DIONISIUS Dionysius Pontanus, burger c.u. koper kamer Both Apothekerstraat 1646 235 223v
POOL, EGBERT JANS Engbert Jansen Pool mr. bontwever koper woning en weefwinkel Vianen 1753 253 86r
POOL, JAKOB de weduwe van Jacob Pool naastligger ten noorden onbekend 1741 250 179r
POOL, JAN Jan Pool naastligger ten oosten ledige plaats of timmerwerf van onbekend 1688 242 248v
POOL, JAN EGBERTS Jan Eiberts Pool naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1694 243 87v
POOL, JAN EGBERTS Jan Eyberts Pool scheepstimmerman koper huis Zuiderhaven 18 1687 242 193r
POOL, JAN EGBERTS Jan Eyberts Pool mr. scheepstimmerman verkoper Zuiderhaven 18 1689 242 288r
POOL, JAN EGBERTS wijlen Jan Eyberts Pool mr. scheepstimmerman Zuiderhaven 18 1696 243 253v
POELMAN, FREERK Fredrik Poolman huurder William Boothstraat OZ 1730 247 346r
POORT, hof gekocht door wed. Poort naastligger ten zuiden Heiligeweg 60noord 1767 256 242r
POORT, hof gekocht door wed. Poort naastligger ten westen Kruisstraat NZ 1767 256 242r
POORT, ARJEN DIRKS Arjen Dirks Poort koper huis Brouwersstraat 15 1801 265 287v
POORT, BOUWE FEDDES Bouwe Feddes Poort naastligger ten westen Scheerstraat 3 1805 267 174v
POORT, KLAAS Claas Poort mr. chirurgijn verkoper van 1/2 Rommelhaven 10 1766 256 169v
POORT, KLAAS mr. Claas Poort naastligger ten westen Kruisstraat NZ 1767 256 257r
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poort verkoper Nieuwstraat 14 1779 259 198r
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poort verkoper Nieuwstraat WZ 1779 259 198r
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poort chirurgijn naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1782 260 187v
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poort chirurgijn verkoper Heiligeweg 48 1782 260 192v
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poort chirurgijn koper door niaar huis en weefwinkel Droogstraat ZZ 1782 260 207r
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poort mr. chirurgijn Hoogstraat 23 1781 260 312r
POORT, KLAAS Claas Poort naastligger ten oosten Kruisstraat 10 1782 261 4r
POORT, KLAAS vroedsman Claes Poort geniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 2 1771 257 208v
POORT, FOKELTJE JANS Fokeltje Jans Poort Hofstraat 33 1798 265 105r
POORT, FOKELTJE JANS Fokeltje Jans Poort Hofstraat 33 1798 265 105r
POORT, HENDRIK Hendrik Poort mr. bakker koper huis Romastraat 1808 268 180v
POORT, JAN Jan van der Poort mr. schoenmaker verkoper Schritsen 62 1684 242 29v
POORT, JAN Jan Poort naastligger ten zuiden Brouwersstraat 35 1764 256 85r
POORT, JAN ARJENS Jan Arjens Poort houtarbeider verkoper Brouwersstraat 37 1767 256 253r
POORT, JAN ARJENS de weduwe van Jan Arjens Poort huurder Both Apothekerstraat OZ 1781 260 134v
POORT, KLAAS vroedsman Klaas Poort Ooievaarsteeg 1780 259 234v
POORT, KLAAS vroedsman Klaas Poort mr. chirurgijn verkoper Hoogstraat 23 1784 261 188r
POORT, KLAAS vroedsman Klaas Poort mr. chirurgijn verkoper Droogstraat ZZ 1784 261 188r
POORT, KLAAS vroedsman Klaas Poort mr. chirurgijn verkoper Kruisstraat 1784 261 234r
POORT, KLAAS vroedsman Klaas Poort mr. chirurgijn verkoper Ooievaarsteeg 1785 261 299r
POORT, TJEERD Tjeerd Poort, burger mr. chirurgijn koper huis Heiligeweg 48 1728 247 117v
POORT, TJEERD oud burgemeester en vaandrig Tjeerd Poort naastligger ten noorden Heiligeweg 46 1730 247 367v
POORT, TJEERD Tjeerd Poort, old burger vaandrig naastligger ten noorden Heiligeweg 44 1732 248 79r
POORT, TJEERD de weduwe van hopman Tjeerd Poort naastligger ten noorden Heiligeweg 46 1760 255 21r
POORT, TJEERD wijlen Tjeerd Poort mr. chirurgus Rommelhaven 10 1766 256 169v
POORT, TJEERD wijlen burgerhopman Tjeerd Poort mr. chirurgijn Kruisstraat 5 1767 256 244r
POORT, TJEERD KLASES Tjeerd Claesen Poort, oud burger vaandrig mr. chirurgijn koper kamer Rommelhaven 18 1732 248 71v
, JAN Jan Christiaan Pootenberg kapitein op het transportjacht van de Admiraliteit Zoutsloot ZZ 1756 253 252r
POPMA, JAN SCHELTES Jan Scheltes Popma koper huis onbekend 1736 249 121r
POPPING, SIBBELTJE Sibilla Popping Rapenburg 1657 237 135r
POPTA, het hof van dr. Popta naastligger ten oosten Rozenstraat OZ 1648 236 9r
POPTA, de hovinge van dr. Popta naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1648 236 27v
POPTA, schuur en hof van burgemeester Popta naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1657 237 139v
POPTA, schuur en hof van burgemeester Popta naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1657 237 139v
POPTA, burgemeester Popta naastligger ten oosten Voorstraat 17 1658 237 147v
POPTA, burgemeester Popta naastligger ten zuiden Voorstraat 17 1658 237 147v
POPTA, de weduwe van Popta koopman naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid 1717 245 300v
POPTA, ANTJE Antje Joosten Popta verkoper Heiligeweg 32 1771 257 183v
POPTA, AATJE Attie Popta naastligger ten noorden Zuiderhaven 69 1720 246 66r
POPTA, AATJE Attie Popta verkoper Zuiderhaven 69 1720 246 66r
POPTA, Attie Popta naastligger ten zuiden Zuiderhaven 69 1720 246 72r
POPTA, AATJE Attie Popta, c.s. verkoper Zuiderhaven 69 1720 246 72r
POPTA, AATJE Attje Popta Zuiderplein 1 1710 245 132r
POPTA, BEELTJE het huis van wijlen Belike Popta naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1658 237 159r
POPTA, BEELTJE SJOERDS Belike Sioerdts Popta onbekend 1647 235 242r
POPTA, GIJSBERT De erven van Gijsbert Popta naastligger ten westen Hoogstraat 1650 236 138v
POPTA, HENDRIK Hendrik Popta verkoper Noorderhaven 72 1685 242 82r
POPTA, HENDRIK Hendrik Popta verkopers van 2/3 Noorderhaven NZ 1685 242 82v
POPTA, HENDRIK vrijgezel Hendrik Popta, burger majoor? verkoper Zoutsloot 1697 243 328v
POPTA, HESSEL hovinge van Hessel Popta naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1646 235 200v
POPTA, HESSEL hovinge van Hessel Popta naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1646 235 200v
POPTA, HESSEL Hesselius Popta verkoper Zuiderhaven 71 1641 234 139v
POPTA, J. het pakhuis van J. Popta naastligger ten zuiden Raamstraat 8 1702 244 173v
POPTA, JAKOB ledige plaats of huisstede van Jacob Popta naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten noorden onbekend 1646 235 228r
POPTA, JAKOB het huis van Jacob Popta naastligger ten oosten Scheerstraat OZ 1647 236 5v
POPTA, JAKOB Jacob Popta, burger koper greidland ten oosten van Harlingen 1648 236 19v
POPTA, JAKOB een stuk van Jacob Popta, burger naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1648 236 19v
POPTA, JAKOB Jacob Popta, burger c.u. koper door niaar 1/2 huis Kleine Bredeplaats 1650 236 99v
POPTA, JAKOB Jacob Popta eigenaar van 1/4 Kleine Bredeplaats 1650 236 99v
POPTA, JAKOB de oude schuur van wijlen Jacob Popta naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1669 239 188r
POPTA, JAKOB de weduwe van Jacob Popta naastligger ten westen Voorstraat 31 1675 240 21va
POPTA, JAKOB wijlen Jacob Popta, burger koopman verhuurder huis Zuiderhaven ZZ 1681 241 32va
POPTA, JAKOB wijlen Jacob Popta naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1681 241 32va
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman koper provisioneel pakhuis Rinnertspijp 1682 241 55va
POPTA, JAKOB Jacob Popta verkoper Noorderhaven 72 1685 242 82r
POPTA, JAKOB Jacob Popta, burger koopman koper groot huis Noorderhaven NZ 1685 242 82v
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman verkoper Noorderhaven NZ 1685 242 82v
POPTA, JAKOB Jacob Popta koper tuin Droogstraat NZ 1687 242 193v
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten zuiden Noorderhaven 72 1687 242 207r
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman naastligger ten westen Zoutsloot 1689 242 268v
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman koper huis Zoutsloot ZZ 1694 243 112r
POPTA, JAKOB de hof van Jacob Popta koopman naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1694 243 112r
POPTA, JAKOB de hof van Jacob Popta koopman naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1694 243 112r
POPTA, JAKOB Jacob Popta, burger koopman koper Herenwaltje 12 1695 243 127v
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1699 243 402v
POPTA, JAKOB Jacob Popta , c.u. koopman koper pakhuis Zuiderhaven 69 1702 244 176r
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1705 244 303r
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman koper kamer Zoutsloot 1706 244 335v
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman naastligger ten westen uitgang van Zoutsloot 1706 244 335v
POPTA, JAKOB de weduwe van Jacob Popta naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1711 245 140r
POPTA, JAKOB de erven van Jacob Popta koopman naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1719 246 38r
POPTA, JAKOB Jacob Popta mr. chirurgijn verkoper van 1/2 Noorderhaven 34 1723 246 154v
POPTA, JAKOB de erven van Jacob Popta naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1731 247 389v
POPTA, JAKOB Jacob Popta mr. chirurgijn verkoper Heiligeweg 21 1731 248 66v
POPTA, JAKOB Jacob Seepr Popta verkoper van 1/3 (vader en voorstander over zijn kinderen verwekt bij) Zoutsloot ZZ 1733 248 281r
POPTA, JAKOB JAKOBS huis/kamer van verkoper Jacob Jacobs Popta naastligger ten oosten Achterstraat 1646 235 231r
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, c.u. verkoper Achterstraat 1646 235 231r
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta Liemendijk NZ 1658 237 174v
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta verkoper Noorderhaven NZ 1658 237 169av
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, burger c.u. koper 3/5 huis met een eigen steeg ten westen Voorstraat 29 de Vergulden Engel 1660 238 54v
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta naastligger ten westen Noorderhaven 74 1660 238 68r
POPTA, JAKOB JAKOBS de erven van Jacob Jacobs Popta naastligger ten westen Voorstraat 31 1670 240 20v
POPTA, JAKOB JAKOBS de weduwe en erven van Jacob Jacobs Popta naastligger ten westen Noorderhaven 74 1674 240 133r
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, thans uitlandig Rozengracht ZZ 1761 255 112v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta verkoper van 1/2 Zuiderhaven 71 1641 234 139v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta verkoper Voorstraat 52 1642 234 162r
POPTA, JAKOB TJEBBES huis en hovinge van wijlen Jacob Tiebbes Popta naastligger ten noorden Lanen NZ 1663 238 161v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tjebbes Popta naastligger ten noorden nagelaten hof Lanen NZ 1705 244 305v
POPTA, Jacob [staat: J Popta, burger koper ca. 6 pm bouwland ((per pm)) 1640 234 101r
POPTA, JAKOB de lege plaats van Jacop Popta naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1649 236 88v
POPTA, JAN Jan Popta, burger mr. koekbakker verkoper Grote Bredeplaats 19 1744 251 34v
POPTA, JANKE JOOSTES Janke Joostes Popta Grote Kerkstraat 27 1748 251 207v
POPTA, Jidtie Popta verpachter grond paardenstal Lanen 83 1650 236 144r
POPTA, JOOST Joost Popta, c.u. mr. kleermaker verkoper Brouwersstraat OZ 1716 245 274v
POPTA, JOOST Joost Popta, c.u. koper van 1/4 en 1/8 1/4 en 1/8 huis Heiligeweg NZ 1717 245 287r
POPTA, JOOST Joost Popta verkoper Heiligeweg 25 1718 246 1v
POPTA, JOOST Joost Popta mr. kleermaker naastligger ten zuiden Heiligeweg 34 1730 247 302r
POPTA, JOOST SEERPS Joost Seerps Popta, c.u. mr. kleermaker koper huis Brouwersstraat 9 1713 245 197r
POPTA, JOOST SEERPS Joost Seerps Popta mr. kleermaker koper huis CA Heiligeweg 32 1727 246 305v
POPTA, LEENDERT JAKOBS Leendert Jacobs Popta mr. chirurgijn verkoper Rozengracht ZZ 1761 255 112v
POPTA, LEENDERT Lenert Popta verkoper Noorderhaven 72 1685 242 82r
POPTA, LEENDERT Lenert Popta koopman verkoper Noorderhaven NZ 1685 242 82v
POPTA, LIJSBET Lijsbettje Popta onbekend 1665 239 13r
POPTA, LUTSKE Lutske Popta verkoper (ongehuwde dochter) Noorderhaven 72 1685 242 82r
POPTA, LUTSKE ongehuwde dochter Lutske Popta verkoper Noorderhaven NZ 1685 242 82v
POPTA, MAGDALENA SCHELTES Machteltie Scheltes Popta ten oosten van Harlingen 1647 235 259r
POPTA, PIETER Pytter Popta cementmaker Noorderhaven NZ 1737 249 207v
POPTA, REMMERT Rembartus Popta verkoper van 1/2 Zuiderhaven 71 1641 234 139v
POPTA, REMMERT Hopman Rembartus Popta, c.f. koper kamer Hofstraat 1649 236 58v
POPTA, REMMERT Hopman Rembartus Popta, c.f. naastligger ten oosten Hofstraat 1649 236 58v
POPTA, REMMERT Rembartus Popta, c.f. naastligger ten zuiden Hofstraat 1649 236 58v
POPTA, ROMMERT hopman Rombartus Popta naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1647 235 248r
POPTA, ROMMERT huis (1) is het sterfhuis van de heer burgemeester Rombartus Popta eerdere bewoner Voorstraat 25 1662 238 150r
POPTA, S. S. Popta verkoper Bargebuurt 1796 264 325r
POPTA, S. S. Popta naastligger ten westen Achterstraat NZ 1799 265 180v
POPTA, SIKKE Sicco Popta Voorstraat 69 1796 264 326r
POPTA, SIKKE Sicco Popta chirurgijn koper gedeelte van een huis Noorderhaven NZ 1799 265 132r
POPTA, SIKKE Sicco Popta chirurgijn naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1799 265 132r
POPTA, SIKKE Sicco Popta chirurgijn naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1799 265 137v
POPTA, SIETSKE Siedske Popta akkoord van 15-09-1751 opgezegd met Voorstraat 30 1785 262 40r
POPTA, SIKKE Sikke Popta mr. chirurgijn koper huis (koop op redemptie: voor de duur van drie jaar, dan koopt de verkoper het weer te) Noorderhaven 55 1786 262 119r
POPTA, SIKKE Sikke Popta mr. chirurgijn verkoper Zuiderhaven 77west 1801 265 302r
POPTA, SIKKE Sikke Popta mr. chirurgijn verkoper Grote Ossenmarkt 18 1803 266 263r
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerdt Tiebbes Popta naastligger ten westen Voorstraat NZ 1633 233 107r
POPTA, SJOUKJE ANDRIES Siouckien Andries Popta, met echtgenoot en broer verkoper onbekend 1647 235 242r
POPTA, SIETSKE Sydske Popta verkoper van 5/12 Droogstraat NZ 1749 252 15v
POPTA, SIETSKE Sydske Popta verkoper Voorstraat 32 1751 252 159r
POPTA, SIETSKE Sydske Popta verkoper Sint Odolphisteeg WZ 1751 252 159r
POPTA, SIETSKE Sytske Popta verkoper van 5/12 Noorderhaven NZ 1737 249 207v
POPTA, SIETSKE Sytske Popta (14 jaar) Noorderhaven NZ 1737 249 207v
POPTA, TJERK Dr. Tarquinius Popta, burger koper hovinge met bomen en planten Hofstraat ZZ 1647 235 248r
POPTA, TJERK Dr. Tarquinius Popta koper huis met zomerkeuken Noorderhaven 100 1651 236 160r
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Popta koper grondpacht (Voor de acht grondpachten in deze akte) onbekend 1649 236 90v
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Popta koper grondpacht onbekend 1649 236 90v
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Popta koper grondpacht onbekend 1649 236 90v
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Popta koper grondpacht onbekend 1649 236 90v
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Popta koper grondpacht onbekend 1649 236 90v
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Popta koper grondpacht onbekend 1649 236 90v
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Popta koper grondpacht onbekend 1649 236 90v
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Popta koper grondpacht onbekend 1649 236 90v
POPTA, TRIJNTJE Trijntie Popta verkoper (ongehuwde dochter) Noorderhaven 72 1685 242 82r
POPTA, TRIJNTJE ongehuwde dochter Trijntie Popta verkoper Noorderhaven NZ 1685 242 82v
POPTA, TRIJNTJE Trijntie Popta Noorderhaven ZZ 1700 244 63v
POPTA, TRIJNTJE Trijntie Popta naastligger ten zuiden Noorderhaven ZZ 1717 245 306r
POPTA, TRIJNTJE JAKOBS Trijntie Jacobs Popta verkoper van 1/5 Voorstraat 29 1698 243 372v
POPTA, TRIJNTJE JAKOBS Trijntie Jacobs Popta koper van 1/7 huis en plaats Noorderhaven ZZ 1716 245 268v
POPTA, IETJE Yda van Popta Lanen 1658 237 171av
POPTA, IETJE Yda van Popta Rozengracht 42 1659 237 203v
ABES, DIRK Dirck Abbes Poptie, burger koper kamer Franekereind ZZ 1660 238 35r
JANS, HIELKJE Hyke Jans Porten verkoper Noorderhaven 57 1802 266 56v
, JAN Jan Porten schipper naastligger ten westen Noorderhaven 59 1785 261 273r
, JAN Jan Porten naastligger ten westen Noorderhaven 61 1785 261 303r
, JAN Jan Porten naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1785 262 3r
FOPPES, JAN Jan Foppes Porten schipper (wijd-) koper huis Noorderhaven 57 1776 258 252v
FREERKS, JAN Jan Freerks Porten oud schipper (beurt-) verkoper Noorderhaven 57 1802 266 56v
PORTIER, de heer Portier naastligger ten zuiden Noordijs 23 1752 253 2v
PORTIER, HARMENS Harmanus Portier koopman Brouwersstraat WZ 1726 246 278v
PORTIER, H. H. Portier naastligger ten zuiden Franekereind 32 1756 254 16r
PORTIER, H. H. Portier naastligger ten westen Franekereind 32 1756 254 16r
PORTIER, H. de weduwe van H. Portier naastligger ten westen Franekereind 36 1766 256 159v
PORTIER, H. de erven van de weduwe H. Portier naastligger ten westen Franekereind 36 1776 258 263r
PORTIER, H. de erven van de weduwe van H. Portier naastligger ten westen Franekereind 36 1778 259 102r
PORTIER, HARMEN Harm Portier koopman Lammert Warndersteeg 3 1739 250 73v
PORTIER, Harm. Portier koopman naastligger ten oosten Hoogstraat 1 1733 248 235r
PORTIER, HARMEN Harmannus Portier koopman Lammert Warndersteeg 3 1721 246 107r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, c.u. zoutzieder koper huis Ca +losse goederen Franekereind 16 1726 246 274v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper ankersmidse en blokmakerij genaamd de Hoge Tinne Prinsenstraat 2 1727 246 309r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier zoutzieder en koopman koper huis Lammert Warndersteeg 1727 247 23v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, burger koper kamer/ woning Lammert Warndersteeg 1728 247 84v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, burger koper woning: de witte gevel Kruisstraat NZ 1728 247 85v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, burger naastligger ten oosten Kruisstraat NZ 1728 247 85v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, burger koper huis Lammert Warndersteeg het Wapen van Batavia 1728 247 86v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, burger naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1728 247 86v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, burger naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1728 247 86v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, burger koper huis Zoutsloot OZ 1728 247 104r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman Brouwersstraat WZ 1730 247 361v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper brouwerij genaamd het Klaverblad Franekereind 24 het Klaverblad 1730 247 370v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier zoutzieder en koopman naastligger ten noorden Kruisstraat 3 1731 247 374v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier zoutzieder en koopman verkoper Kruisstraat 3 1731 247 374v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier zoutzieder en koopman naastligger ten noorden Kruisstraat NZ 1731 247 375r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier zoutzieder en koopman verkoper Kruisstraat NZ 1731 247 375r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman Rapenburg ZZ 1731 247 391v
PORTIER, HARMEN de koper Harmanus Portier naastligger ten oosten Franekereind 24 1731 248 2r
PORTIER, HARMEN de koper Harmanus Portier naastligger ten zuiden Franekereind 24 1731 248 2r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier zoutzieder en koopman Zuiderhaven 79a 1735 249 48r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1736 249 132v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1736 249 132v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, burger koper kamer Rapenburg ZZ 1737 249 170r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, burger naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1737 249 170r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, burger naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1737 249 170r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper timmerwerf Zuiderhaven 6 1737 249 171r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper twee kamers, boer en timmerhuis Zuiderhaven 6 1737 249 176v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1737 249 176v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 6 1737 249 176v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1737 249 212r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1737 249 212r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman curator van Hondenstraat 14 1738 249 220v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman verkoper Franekereind 16 1739 250 35v
PORTIER, HARMEN de heer Harmanus Portier, c.s. naastligger ten zuiden Lombardstraat 2 1740 250 94v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper door niaar huis Franekereind ZZ 1740 250 133r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, c.s. naastligger ten zuiden Franekereind ZZ 1740 250 133r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, c.s. naastligger ten westen Franekereind ZZ 1740 250 133r
PORTIER, HARMEN de heer Harmanus Portier verkoper Prinsenstraat 2 1742 250 272v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten zuiden Lombardstraat 2 1745 251 69v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1745 251 78v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 6 1746 251 132r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman naastligger ten westen Zuiderhaven 6 1746 251 132r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman verkoper Zuiderhaven 6 1746 251 132r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier verkoper Zuiderhaven 6 1746 251 143r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1749 251 269r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten oosten Franekereind 24 1749 252 33r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten zuiden Franekereind 24 1749 252 33r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten westen Franekereind 24 1749 252 33r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper woning en weefwinkel Rapenburg NZ 1750 252 104r
PORTIER, HARMEN de heer Harmanus Portier koper huis met een tuintje en een voormalige paardenstal Franekereind 30 1752 252 196r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, c.u. naastligger ten westen Franekereind 30 1752 252 196r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten westen Weverstraat 1752 252 226r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper huis en hof Weverstraat 1755 253 206r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier verkoper Rapenburg NZ 1756 253 257v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman verkoper Zoutsloot 117 1756 254 7r
PORTIER, HARMEN tuin van Harmanus Portier naastligger ten zuiden Rapenburg 1757 254 68r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper groot huis met tuin Franekereind 34 1758 254 122v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten westen Franekereind 34 1758 254 122v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ 1758 254 127r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten westen Weverstraat ZZ 1758 254 127r
PORTIER, HARMEN wijlen de heer Harmanus Portier Weverstraat 1761 255 52r
PORTIER, HARMEN Hermanus Portier, burger koopman koper huis, tuin, gorthuis ((voor de twee in deze akte verkochte percelen)) Franekereind 26 1729 247 236v
PORTIER, HARMEN Hermanus Portier koopman koper schuur of koestal ((voor de twee in deze akte verkochte percelen)) Weverstraat NZ 1729 247 236v
PORTIER, HARMEN Hermanus Portier koopman koper huis (indien tot mei 1732 geen ruimte is voor bewoning verkoper, dan heeft deze recht ) Franekereind 24 1731 248 2r
PORTIER, HARMEN Hermanus Portier verkoper Lammert Warndersteeg 1731 248 22v
PORTIER, HARMEN Hermanus Portier koper door niaar huis, vroeger brouwerij Franekereind 24 Haantje brouwerij 1749 252 33r
PORTIER, HARMEN Hermanus Portier verkoper Rapenburg 1757 254 68r
PORTIER, HARMEN Hermanus Portier koopman verkoper Kerkpoort (gebied) 1757 254 73v
PORTIER, HARMEN Hermanus Portier koopman verkoper Noordijs 23 1757 254 75v
PORTIER, HILLE Hille Portier, c.u. huurder Kleine Kerkstraat 14 1756 254 16r
PORTIER, JETSKE HILLES Jetske Hilles Portier Rommelhaven 26b 1783 261 71v
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes Portjer koper Liemendijk 1747 251 164r
POSSELMAN, JAN JANS Jan Jansen Posselman (thans ter zee) Karremanstraat 1701 244 95v
POST, KORNELIS Cornelis Post naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1696 243 235r
POST, KORNELIS Cornelis Post naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1698 243 351v
POST, KORNELIS wijlen Cornelis Post , c.u. Zuiderpoort (gebied) 1702 244 161v
POST, KORNELIS GERRITS Cornelis Gerrits Post, c.u. koper huis Zuiderpoort (gebied) 1694 243 93r
POST, EELKE curator Eelke van der Post verkoper Hoogstraat 39 1794 264 174v
POST, EELKE Eelke van der Post kastelein koper wagenhuis Nieuwstraat WZ 1794 264 200v
POST, EELKE Eelke van der Post Hoogstraat 53 1799 265 148r
POST, EELKE Eelke van der Post verkoper Franekerpoort (gebied) 1799 265 151r
POST, EELKE JANS Eelke Jans van der Post kastelein koper huis Hoogstraat 53 1788 262 307v
POST, EELKE JANS Eelke Jans van der Post, c.u. kastelein naastligger ten zuiden Hoogstraat 53 1788 262 307v
POST, JAN JANS Jan Jansen Post schipper naastligger ten oosten Lanen 43 1701 244 104r
POST, JAN JANS Jan Jansen Post schipper naastligger ten noorden Lanen 43 1701 244 104r
POST, JAN JANS Jan Jansen Post, c.u. verkoper 1/5 Bildtstraat 24 1725 246 227r
POST, JAN JANS de nalatenschap van wijlen Jan Jansen Post mr. tinnegieter verkoper Lanen 45 1728 247 214v
POST, JOHANNES Johannes ten Post luitenant van een compagnie infanterie verkoper van 1/2 Brouwersstraat 13 1684 242 14v
POST, PIEBE Piebe Post, c.u. huurder Lanen 82a 1800 265 217v
POST, PIEBE Piebe Post, c.u. huurder Lanen 82a 1800 265 253r
POST, PIETER Pieter Post kunstschilder huurder Voorstraat NZ 1783 261 80v
POST, PIETER Pieter Post mr. schilder koper huis Voorstraat 19 1797 265 21v
POST, PIETER Pieter Post mr. verver naastligger ten oosten Voorstraat 17 1799 265 193v
POST, PIETER Pieter Post huurder Havenplein 16 1801 266 16r
POST, SANNEKE WILLEMS Sanneke Willems Post verkoper Grote Bredeplaats 11 1759 254 218r
POST, SANNEKE WILLEMS Sanneke Willems Post verkoper Noorderhaven ZZ 1759 254 218ar
POST, TJERK vaandrager mr. Tjerck ten Post Voorstraat 7a 1663 238 183r
POSTHUMA, TIEMEN TIEMENS Timen Tymens Postema, burger mr. chirurgijn koper huis (Plus 1 Rozenobel als verering voor de echtgenote en 1 Rijksdaalder voor het zoon) Sint Jacobstraat 12 1659 238 2r
POSTHUMA, DOUWTJE DOUWES Douwtje Douwes Posthuma Havenplein 18 1763 255 227r
POSTHUMA, ROELOF ROELOFS Roelof Roelofs Posthuma koper tuin kamer gallerij en kelder Kerkpoortstraat NZ 1806 267 210v
POSTHUMA, ROELOF ROELOFS Roelof Roelofs Posthuma naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1806 267 210v
POSTHUMA, THOMAS Thomas Posthuma, c.u. huurder Rapenburg ZZ 1768 257 69v
POSTHUMA, TJITSKE Tjietske S. Posthuma verkoper Hondenstraat 4 1807 267 343v
POSTHUMUS, hopman colonel Posthumus naastligger ten zuiden Heiligeweg 68 1698 243 348r
POSTHUMUS, KLAAS Claas Posthumus mr. loodgieter koper huis Zoutsloot NZ 1788 263 45r
POSTHUMUS, GERRIT GERRITS Gerrit Gerryts Posthumus mr. schoenmaker koper huis Hoogstraat 28 1773 258 119v
POSTHUMUS, J. wijlen J. F. Posthumus Both Apothekerstraat 1 1809 268 264r
POSTHUMUS, J. de weduwe van J. F. Posthumus naastligger ten westen Zuiderhaven 77oost 1810 268 355r
POSTHUMUS, JAKOB Jacob Posthumus, c.u. bewoner Schritsen 53 1781 260 129r
POSTHUMUS, JAN Jan Posthumus, c.u. huurder Schritsen 23 1808 268 85r
POSTHUMUS, JAN Jan Posthumus Voorstraat 83 1808 268 86v
POSTHUMUS, JAN KORNELIS Jan Cornelis Posthumus, c.u. huurder Schritsen 23 1803 266 289r
POSTHUMUS, JAN wijlen Jansen Posthumus Herenwaltje 1729 247 292v
POSTHUMUS, JELLE KORNELIS Jelle Cornelis Posthumus mr. gortmaker en koopman verkoper Schritsen 23 1803 266 289r
POSTHUMUS, JOHANNES JOHANNES Joannes Joannes Posthumus mr. kuiper huurder Voorstraat 17 1683 242 3v
POSTHUMUS, JOHANNES minderjarige Johannes Posthumus verkoper Kleine Bredeplaats 14 1698 243 384r
POSTHUMUS, JOHANNES wijlen Johannes Posthumus koper huis en weefwinkel Both Apothekerstraat 1805 267 111v
POSTHUMUS, JOHANNES FRANSES wijlen Johannes Franzen Posthumus Zuiderhaven 38 1801 265 281v
POSTHUMUS, NICOLAAS EEBES Nicolaus Aebes Posthumus Noorderhaven 111 1693 243 57v
POSTHUMUS, RIENK Rienk Posthumus bode bij de Admiraliteit koper huis Grote Bredeplaats 4 1699 244 33v
POSTHUMUS, RIENK Rienk Posthumus bode Admiraliteit koper hof met prieel en belvidere met twee verdiepingen en kelder Zuiderpoort (gebied) 1702 244 173r
POSTHUMUS, RIENK de erven van Rienk Posthumus raden der admiraliteit verkoper Zuiderstraat 1706 244 313v
POSTHUMUS, THEODORUS burgerhopman Theodorus Posthumus notaris en hypodidascalus curator Kleine Bredeplaats 14 1698 243 384r
POSTHUMUS, THEODORUS burgerhopman Theodorus Posthumus notaris en hypodidascalus verkoper Heiligeweg 66 1698 243 385r
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUS vaandrig Theodorus Theodori Posthumus huurder Grote Bredeplaats ZZ 1678 241 4ra
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUS burgerhopman Theodorus Theodori Posthumus eerste gezworen klerk koper huis Kleine Bredeplaats WZ 1689 242 294r
POSTHUMUS, THEODORUS Burger-hopman Theodorus Theodri Posthumus notaris en 1e gezworen klerk ter secretarie koper van 1/2 huis Heiligeweg 66 1686 242 157v
POSTHUMUS, THOMAS minderjarige Thomas Posthumus verkoper Kleine Bredeplaats 14 1698 243 384r
POSTHUMUS, THOMAS Tomas Posthumus mr. chirurgijn verkoper Kleine Bredeplaats 14 1710 245 109r
PIETERS, JOHANNES Johannes Pyters Postkast mr. gortmaker verkoper van 1/2 Noorderhaven 57 1731 248 43v
POSTMA, ANTJE EVERTS Antje Everts Postma Havenplein 16 1801 266 16r
POSTMA, ANTJE JARICHS Antje Jarigs Postma verkoper van 1/16 Vijverstraat 30 1729 247 294v
POSTMA, KLAAS KLASES Claas Claazes Postma mr. leidekker koper huis Sint Odolphisteeg 11 1797 265 62r
POSTMA, EVERT Evert Postma, c.u. huurder Scheerstraat 4 1808 268 32r
POSTMA, GERRIT de weduwe van Gerrit Postma naastligger ten noorden Hoogstraat 30 1801 265 306r
POSTMA, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts Postma mr. schoenmaker Brouwersstraat 19 1781 260 160r
POSTMA, HENDRIKJE Hendrikje J. Postma, meerderjarige dochter koper huis Lombardstraat 1790 263 226r
POSTMA, HENDRIKJE Hendrikje J. Postma, c.p. huurder Lombardstraat 1790 263 226r
POSTMA, HINKE BOUWES Hinke Bouwes Postma herbergier Zoutsloot NZ 1760 255 20r
POSTMA, JAKOB Jacob S. Postma schipper op Franeker (trekveer-) Lombardstraat 1790 263 226r
POSTMA, JAN JANS Jan Jansen Postma verkoper van 1/6 Kerkpoortstraat NZ 1805 267 153v
POSTMA, NICOLAAS Nicolaas Postma koper huis Grote Kerkstraat 44 1785 261 284r
POSTMA, NICOLAAS Nicolaas Postma naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 42 1785 261 285r
POSTMA, NICOLAAS Nicolaas Postma verkoper Grote Kerkstraat 44 1797 265 49v
POSTMA, PIEBE PIETERS Piebe Pieters Postma koper huis Noordijs 10 1801 265 303r
POSTMA, PIETER Pieter Postma verkoper Voorstraat 19 1801 265 297r
POSTMA, ROELOF ROELOFS Roelof Roelofs Postma metselaar geniaarde koper Karremanstraat OZ 1778 259 94r
POSTMA, TJITSKE Tjietske Postma Grote Bredeplaats 4 1777 259 46r
POSTMA, TIEMEN TIEMENS Tymen Tymens Postma, c.u. verkoper Sint Jacobstraat 12 1661 238 119r
POSTHUMA, JOHANNES wijlen Johannes Postuma Zuiderhaven 77west 1809 268 240v
POT, KLAAS JANS Claes Jansen Pot, c.u. schipper (wijd-) koper huis Voorstraat 82 1722 246 142v
POT, KLAAS JANS Claes Jansen Pot koopman, gecomm. Doopsgezinde weeshuizen verkoper van 1/6 Ooievaarsteeg WZ 1730 247 312r
POT, KLAAS JANS Claes Jansen Pot naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 1743 251 21r
POT, JAN Jan Pot naastligger ten oosten onbekend 1696 243 198v
POT, JAN de erven van Jan Pot naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1714 245 203r
POT, JAN Jan Pot naastligger ten noorden Karremanstraat 22 1747 251 187v
POT, JAN Jan Pot naastligger ten oosten Noorderhaven 8 1759 254 196v
POT, JAN Jan Pot naastligger ten zuiden Zoutsloot 94 1767 257 31v
POT, JAN KLASES Jan Claesen Pot, burger oud schipper (wijd-) verkoper Weverstraat 1727 247 25v
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot winkelier koper huis Karremanstraat WZ 1747 251 177r
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot koper huis Noorderhaven 10 1751 252 113r
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot, burger koopman verkoper Karremanstraat 20 1751 252 136v
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot naastligger ten oosten Noorderhaven 24 1754 253 141v
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot naastligger ten westen Noorderhaven 28 1756 254 6r
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot uitdrager koper voortreffelijk groot huis Noorderhaven 16 1759 254 188v
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1759 254 218ar
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot koopman koper 1/2 huis Zoutsloot 96 1760 254 254r
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot koopman verkoper van 1/8 Karremanstraat 23 1760 254 255r
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot Karremanstraat 23 1760 254 255r
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 7 1762 255 143v
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 13 1763 255 186r
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot naastligger ten oosten Noorderhaven 8 1764 256 47v
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot verkoper Noorderhaven 26 1770 257 152v
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot verkoper Noorderhaven 10 1770 257 153r
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot verkoper Wortelstraat 1770 257 155r
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot verkoper Noorderhaven 16 1770 257 156v
POT, JAN ROELOFS Jan Roeloffs Pot naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1700 244 75v
POT, JAN ROELOFS Jan Roelofs Pot naastligger ten oosten Herenwaltje 1697 243 328r
POT, JANKE DIRKS Janke Dirks Pot naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 1730 247 312v
POT, ROELOF JANS Roeloff Jansen Pot naastligger ten westen Scheerstraat 11 1708 245 40v
CHRISTIAANS, JAN wijlen Jan Christiaens Potemberg kapitein op het Admiraliteitsjacht Grote Bredeplaats 6a 1761 255 102r
, Potenberg kapitein naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 4 1759 254 228r
, JAN Jan Potenberg naastligger ten oosten Zoutsloot 1752 252 232v
, JAN Jan Christiaan Potenberg, burger kapitein op het Admiraliteitsjacht koper huis Grote Bredeplaats 6a de Pauw 1755 253 208v
POT, KLAAS Claas Poth naastligger ten zuiden Bargebuurt 1733 248 216r
HENDRIKS, GOVERT Govert Hendricks Potkast naastligger ten noorden Zuiderhaven 19zuid 1688 242 246r
HENDRIKS, GOVERT de erven van Govert Hendriks Potkast naastligger ten zuiden Zuiderhaven 17 1698 243 357r
, JOHANNES Johannes Potkast naastligger ten oosten Vijverstraat 19 1753 253 42v
, JOHANNES de weduwe van Johannes Potkast naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 10 1757 254 81r
, JOHANNES wijlen Johannes Pieter Potkast Grote Bredeplaats 12 1773 258 66r
, JOHANNES wijlen Johannes Pieter Potkast Hondenstraat 5 1773 258 66r
PIETERS, JOHANNES wijlen Johannes Pieters Potkast Vijverstraat 21 1756 254 5r
, JOHANNES Johannis Potkast huur van stalling of gorthuis Vijverstraat NZ 1734 248 296r
, JOHANNES Johannis Potkast naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 24 1736 249 134v
, JOHANNES Johannis Potkast naastligger ten noorden Vijverstraat NZ 1736 249 155r
PIETERS, JOHANNES Johannis Pieters Potkast koopman koper huis Hondenstraat 5 1737 249 162r
PIETERS, JOHANNES de gorterij van Johannis Pytters Potkast grondpacht verschuldigd aan dit huis Vijverstraat NZ 1736 249 155r
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks Potkast Noorderhaven 61 1709 245 100r
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendrix Potkast, c.u. naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1725 246 224v
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkast mr. gortmaker koper hof Zuiderhaven ZZ 1731 247 388r
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkast naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1731 247 388r
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkast mr. gortmaker verkoper Zuiderhaven ZZ 1731 248 59r
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkast huurder Zuiderpoort (gebied) NZ 1738 249 339r
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkast koopman en mr. lijnslager curator van Noorderhaven 34 1738 249 281v
GOVERTS, IEKE de erven van Ycke Goverts Potkast verkoper Noorderhaven 49 1752 252 215v
GOVERTS, IEKE de erven van Ycke Goverts Potkast verkoper Zoutsloot 52 1752 252 216v
GOVERTS, IEKE de erven van Ycke Goverts Potkast verkoper Karremanstraat 21 1752 252 217v
GOVERTS, IEKE de erven van Ycke Goverts Potkast verkoper Heiligeweg 6 1752 252 219v
GOVERTS, IEKE de erven van Ycke Goverts Potkast verkoper Havenpoort 1752 252 224v
GOVERTS, IEKE Ycke Gowerts Potkast, c.u. mr. gortmaker koper huis Noorderhaven 49 1707 245 10r
GOVERTS, IEKE Yeke Goverts Potkast, c.u. mr. gortmaker koper tuin Zuiderhaven ZZ 1726 246 251v
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast koopman en mr. gortmaker koper huis Zoutsloot ZZ 1733 248 281r
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast koopman en mr. gortmaker naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1733 248 281r
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast, burger koper lijnbaan, gebouwd in 1733 Havenweg 13 1734 248 282v
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast mr. gortmaker en koopman Lanen 45 1734 248 351r
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast, burger mr. gortmaker koper huis Zeilmakersstraat 1735 249 96r
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast, burger koopman en mr. Lijnslager verkoper Zeilmakersstraat 1738 249 347r
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast koopman koper 1/2 huis Heiligeweg 6 1743 251 13r
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast koper provisioneel 1/2 huis Heiligeweg 6 1743 251 1ra
AGES, JAN wijlen Jan Aeges Pottael Droogstraat 1672 240 81v
POTTER, GERRIT de uitgang van gemeensman Gerrit Aelffs Potter naastligger ten noorden Schritsen ZZ 1673 240 17ra
POTTER, GERRIT ALEFS de uitgang van gemeensman Gerryt Aleffs Potter naastligger ten noorden Schritsen ZZ 1673 240 120v
POTTER, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potter naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 7 1766 256 213r
ALEFS, GERRIT gemeensman Gerrit Alefs Potters naastligger ten noorden uitgang van Schritsen 1689 242 293r
, DIRK Dirk Pottie, burger koper Lombardstraat 4 1660 238 44v
DIRKS, HANS de woning van Hans Dirx Pottie verpachter grond Romastraat ZZ 1670 239 218v
POTTING, J. de weduwe van J. Potting naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31west 1809 268 271r
POTTING, JAKOB Jacobus Potting mr. horlogemaker koper huis Grote Kerkstraat 29 1781 260 114v
POTTING, JAKOB Jacobus Potting naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 27 1790 263 187v
POTTING, JAKOB Jacobus Potting horlogemaker Hoogstraat 19 1792 264 28v
POTTING, JAKOB Jacobus Potting naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 27 1802 266 71v
POTTING, JAKOB de weduwe van Jacobus Potting naastligger ten zuiden Heiligeweg 40 1808 268 81r
POTTING, JAKOB de weduwe van Jacobus Potting naastligger ten zuiden Heiligeweg 40 1808 268 110v
POTTING, JAKOB de weduwe van Jacobus Potting naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 27 1811 269 121r
, JAKOB Jacobus Potting [staat: Petting] naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 27 1784 261 203r
ABES, DIRK wijlen Dirk Abbes Pottje verkoper Franekerpoort (gebied) 1664 238 230r
ABES, DIRKJE de erfgenamen van Dirk Abbes Pottje verkoper Achterstraat 7 1665 239 2ra
ABES, DIRKJE de erfgenamen van Dirk Abbes Pottje verkoper Franekereind ZZ 1665 239 2ra
ABES, DIRKJE de erfgenamen van Dirk Abbes Pottje verkoper Anjelierstraat 1665 239 2ra
, het huis van mr. Poulus verver Noorderhaven 38 1670 240 3r
, JAN Jan Poulus, c.s. naastligger ten zuiden Heiligeweg 8 1772 258 40v
, CATHARINA vrouw Catharina Maria Pouwels verkoper Kerkpad WZ 1753 253 111r
, CATHARINA vrouw Catharina Maria Pouwels verkoper Zuiderpoort (gebied) 1753 253 112v
, CATHARINA vrouw Catharina Maria Pouwels verkoper Hoogstraat 53 1753 253 113v
, GERRIT Gerrit Praal naastligger ten westen Droogstraat NZ 1662 238 135r
HENDRIKS, DOROTHEA Dorothea Hendriks Praus Zoutsloot ZZ 1806 267 247r
HENDRIKS, DOROTHEA Dorothea Hendriks Praus 1806 267 248v
, HENDRIK wijlen Hendrik Joosten Praus Weverstraat 1789 263 130r
, HENDRIK wijlen Hendrik Joosten Praus Weverstraat 1789 263 130r
, HENDRIK wijlen Hendrik Joosten Praus Weverstraat 1789 263 130r
, HENDRIK wijlen Hendrik Praus Liemendijk 1806 267 246r
, HENDRIK wijlen Hendrik Praus Liemendijk 1806 267 246r
, HENDRIK wijlen Hendrik Praus Zoutsloot ZZ 1806 267 247r
, HENDRIK wijlen Hendrik Praus Zoutsloot ZZ 1806 267 247r
, HENDRIK wijlen Hendrik Praus 1806 267 248v
, JOHANNA Johanna Praus verkoper van 1/2 (per kind vor de helft) Liemendijk 1806 267 246r
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks Praus Liemendijk 1806 267 246r
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks Praus Zoutsloot ZZ 1806 267 247r
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks Praus 1806 267 248v
, GERRIT Gerrit Prick naastligger ten zuidoosten Vianen ZZ 1731 248 70r
PRIGGE, Prigge kapitein naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1718 246 30r
PRIGGE, Prigge, c.u. kapitein ten oosten Both Apothekerstraat 1718 246 31r
PRIGGE, Prigge, c.u. kapitein ten zuiden Both Apothekerstraat 1718 246 31r
PRIGGE, Prigge kapitein naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1725 246 230r
PRIGGE, Prigge kapitein naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 9 1731 248 16r
PRIGGE, Prigge kapitein grondpacht (te betalen aan de kopers) Hofstraat 17 1733 248 265r
PRIGGE, de stal van Prigge kapitein naastligger ten westen Zoutsloot 21 1740 250 111v
PRIGGE, de stal van Prigge kapitein naastligger ten westen Zoutsloot 21 1751 252 144r
PRIGGE, L V Prigge kapitein naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6b 1732 248 93r
PRIGGE, L. L. Prigge kapitein naastligger ten westen Bargebuurt 1742 250 232r
PRIGGE, LIEUWE Lievius Prigge kapitein Admiraliteit koper door niaar huis Grote Bredeplaats 6b 1732 248 93r
PRIGGE, LIEUWE Livius Prigge kapitein bij de Admiraliteit koper huis+stallingen+kamers Zoutsloot 21 1720 246 78v
PRIGGE, LIEUWE Livius Prigge kapitein bij de Admiraliteit koper 1/2 huis Grote Bredeplaats 8b 1723 246 165r
PRIGGE, LIEUWE Livius Prigge kapitein bij de Admiraliteit koper huis Grote Bredeplaats 8a 1727 247 5r
PRIGGE, LIEUWE Livius Prigge naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8a 1727 247 5r
PRIGGE, LIEUWE Livius Prigge kapitein bij de Admiraliteit Voorstraat 97 1730 247 305v
PRIGGE, LIEUWE tuin kapitein Livius Prigge naastligger ten westen Hofstraat 17 1730 247 351v
PRIGGE, LIEUWE Livius Prigge kapitein bij de Admiraliteit koper wagenhuis onder het zomerhuis Zuiderpoort (gebied) 1732 248 162r
PRIGGE, LIEUWE Livius Prigge kapitein naastligger ten westen Hofstraat 17 1732 248 171v
PRIGGE, LIEUWE Livius Prigge kapitein naastligger ten westen Hofstraat 17 1733 248 265r
PRIGGE, LIEUWE Livius Prigge kapitein naastligger ten westen Vijverstraat NZ 1734 248 296r
PRIGGE, LIEUWE Livius Prigge kapitein naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ 1733 248 6ra
PRIGGE, LIEUWE Livius Prigge kapitein naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ 1733 248 6ra
PRIGGE, LIEUWE Livius Prigge kapitein bij de Admiraliteit verkoper Zuiderpoort (gebied) 1737 249 165r
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Prigge kapitein bij de Admiraliteit Voorstraat NZ 1739 250 29v
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Prigge, n.f. kapitein naastligger ten westen Lanen 62 1741 250 179v
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Prigge kapitein naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ 1742 250 262r
PRIGGE, LIEUWE Livius Prigge kapitein naastligger ten zuiden Lanen 60 1746 251 125r
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Prigge kapitein naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ 1746 251 130v
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Prigge kapitein naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ 1746 251 130v
PRIGGE, LIEUWE Livius Prigge kapitein naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6b 1744 251 2ra
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Prigge kapitein naastligger ten oosten (heeft een wijnstok tegen het buurhuis) Romastraat ZZ 1749 252 3v
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Prigge kapitein naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1749 252 3v
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Prigge kapitein naastligger ten westen Romastraat ZZ 1749 252 3v
PRIGGE, LIEUWE HENDRIKS Livius Henrici Prigge ordinaris kaptein ter zee onder de mogendheden collegie der Admiralite koper huis/ winkel Hondenstraat 3 1729 247 240r
PRIGGE, LIEUWE HENDRIKS Livius Henrici Prigge naastligger ten noorden Hondenstraat 3 1729 247 240r
PRIGGE, LIEUWE HENDRIKS de heer Livius Henricus Prigge kapitein naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 1740 250 136v
PRIGGE, LIEUWE HENDRIKS de heer Livius Henricus Prigge kapitein naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 1740 250 136v
PRIGGE, TIETJE erfgezeten Tietia Yda Prigge verkoper Noorderhaven 64 1753 253 99r
PRIGGE, TIETJE erfgezeten Tietia Yda Prigge verkoper Romastraat ZZ 1753 253 100r
PRIGGE, TIETJE erfgezeten Tietia Yda Prigge naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6 1753 253 101r
PRIGGE, TIETJE erfgezeten Tietia Yda Prigge verkoper Grote Bredeplaats 6 1753 253 101r
PRIGGE, TIETJE erfgezeten Tietia Yda Prigge verkoper Both Apothekerstraat 1753 253 102r
PRIGGE, TIETJE erfgezeten Tietia Yda Prigge verkoper Grote Bredeplaats ZZ 1754 253 160v
PRIGGE, TIETJE Titia Prigge heeft recht van redemptie Grote Bredeplaats 6a 1782 260 275r
PRIGGE, vrouw Titzia Prigge verkoper Zuiderhaven 2 1752 252 187v
PRIGGE, vrouw Titzia Prigge verkoper Schritsen NZ 1752 252 189r
PRIGGE, Titzia Prigge Grote Bredeplaats 6b 1763 255 256v
PRIGGE, Titzia Yda Prigge Grote Bredeplaats 8a 1764 256 35v
PRIGGE, Titzia Prigge Grote Bredeplaats 6a 1771 257 225r
PRIGGE, TIETJE Tytsia Ida Prigge verkopers Grote Bredeplaats 8a 1773 258 127r
PRIGGE, vrouw Tytzia Prigge verkoper Zoutsloot 21 1752 252 190r
PRIGGE, vrouw Tytzia Prigge verkoper Romastraat ZZ 1752 252 191r
PRIGGE, juffrouw Tytzia Yda Prigge koper huis Grote Bredeplaats 6 1767 257 8r
PRIGGE, IETJE Yda Prigge Grote Bredeplaats 6a 1761 255 102r
, GERRIT Gerrijt Prik naastligger ten zuidoosten Vianen 1732 248 95r
PRINS, ARJEN Arjen Prins huurder bovenkamer Bildtstraat 22 1801 265 298v
PRINS, DOUWE GERRITS de kinderen van wijlen Douwe Gerrits Prins, burger mr. brouwer erflater Simon Stijlstraat 6 1729 247 6va
PRINS, DOUWE GERRITS wijlen Douwe Gerrits Prins, burger mr brouwer erflater Lanen 83 1729 247 9ra
PRINS, HENDRIK JANS nagelaten wezen van Hendrik Janszn Prins verkoper van 1/5 1659 238 3aar
PRINS, HENDRIK JANS nagelaten wezen van Hendrik Janszn Prins verkoper van 1/5 1659 238 3aar
PRINS, PIETER Pieter Prins, c.u. huurder Hoogstraat 18 1787 262 211v
JANS, BERNARDUS wijlen Bernardus Jans Proosterbeek Heiligeweg 58 1792 264 354r
JANS, BERNARDUS wijlen Bernardus Jans Proosterbeek Schritsen 17 1792 264 354r
JANS, BERNARDUS Bernardus Janzen Proosterbeek timmermansknecht koper huis Schritsen 17 1784 261 198v
JANS, EELKJE Eeke Jans Proosterbeek Schritsen 17 1792 264 354r
JANS, EELKJE Eke Jans Proosterbeek Heiligeweg 58 1792 264 354r
, JAN Jan Proosterbeek timmerman Schritsen 17 1784 261 198v
, JAN Jan Proosterbeek timmerman koper huis Schritsen 17 1789 263 102r
, JAN wijlen Jan Proosterbeek schipper op Franeker (trekveer-) Heiligeweg 58 1792 264 354r
, JAN wijlen Jan Proosterbeek schipper op Franeker (trekveer-) Schritsen 17 1792 264 354r
, JAN wijlen Jan Proosterbeek schipper op Franeker (trekveer-) Schritsen 17 1792 264 354r
BERNARDUS, JAN Jan Bernardus Proosterbeek koper huis Heiligeweg 58 1776 259 1r
BERNARDUS, JAN wijlen Jan Bernardus Proosterbeek schipper op Franeker (trekveer-) erflater Heiligeweg 58 1792 264 354r
JANS, JAN Jan Bernardus Jans Proosterbeek timmerman verkoper Schritsen 17 1789 263 102r
, JOHANNES Johannes Proosterbeek naastligger ten zuiden Heiligeweg 60 1793 264 151v
, JOHANNES Johannes Proosterbeek huurder Heiligeweg 58 1792 264 354r
, JOHANNES Johannes Proosterbeek Heiligeweg 58 1792 264 354r
, JOHANNES Johannes Proosterbeek huurder Schritsen 17 1792 264 354r
, JOHANNES Johannes Proosterbeek metselaarsknecht koper huis Voorstraat 71 1803 266 286r
, JOHANNES Johannes Proosterbeek metselaar verkoper Heiligeweg 58 1803 266 299r
, JOHANNES Johannes Proosterbeek koper tuin en zomerhuis Rapenburg 18 1810 268 359v
, JOHANNES Johannes Proosterbeek koper huis, paard- en koestalling Molenpad 1 1810 269 68r
, JOHANNES Johannes Proosterbeek naastligger ten oosten Molenpad 1 1810 269 68r
, JOHANNES Johannes Proosterbeek naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1810 269 70v
, JOHANNES Johannes Proosterbeek naastligger ten westen Moriaanstraat 12 1810 269 70v
, JOHANNES Johannes Proosterbeek uitdrager koper tuin en hof Molenpad 5 1810 269 73r
, JOHANNES Johannes Proosterbeek naastligger ten westen Molenpad 5 1810 269 73r
, JOOST de erven van Joost Proues naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 49 1782 260 231r
, JOOST de erven van Joost Proues naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1783 261 123r
, H. de weduwe van H. J. Proust naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1795 264 241v
, JOHANNES Joannes Provana verkoper Lombardstraat 1668 239 131v
, JOHANNES Joannes Provana verkoper Droogstraat 1668 239 132r
, JOHANNES Johannes van Pruisen mr. broekmaker koper huis Grote Kerkstraat 25 1783 261 93r
, JOHANNES Johannes van Pruisen mr. broekmaker naastligger ten westen Grote Kerkstraat 25 1783 261 93r
, JOHANNES Johannes van Pruisen koopman koper huis Grote Kerkstraat 31oost 1784 261 169r
, JOHANNES Johannes van Pruisen mr. broekmaker koper huis Anjelierstraat NZ 1789 263 131v
, JOHANNES Johannes van Pruisen mr. broekmaker Anjelierstraat ZZ 1796 264 345r
, JOHANNES wijlen Johannes van Pruisen mr. broekmaker Bildtpoort (gebied) 1793 264 360r
PRUISSEN, JOHANNES Joh. van Pruissen naastligger ten westen Grote Bredeplaats 20 1778 259 131r
PRUISSEN, JOHANNES Johannes van Pruissen leerenbroekmaker koper huis Heiligeweg 38 1773 258 88v
PRUISSEN, JOHANNES Johannes van Pruissen mr. broekmaker koper huis Grote Bredeplaats 18 1777 259 79r
PRUISSEN, JOHANNES Johannes van Pruissen naastligger ten westen Grote Kerkstraat 27 1784 261 203r
PRUISSEN, JOHANNES Johannes van Pruissen naastligger ten westen Grote Kerkstraat 27 1790 263 187v
PRUISSEN, JOHANNES Johannes van Pruissen naastligger ten westen Anjelierstraat ZZ 1791 263 351r
PRUISSEN, JOHANNES Johannes van Pruissen mr. broekmaker koper huis Romastraat 27 1792 264 32v
, JOHANNES wijlen Johannes van Pruizen Grote Kerkstraat 25 1796 265 2r
, JOHANNES wijlen Johannes van Pruizen Heiligeweg 38 1796 265 4r
JANS, JAKOB Jacob Jans Puister koper huis Heiligeweg 58 1803 266 299r
, WILLEM Willem van der Putte huurder Voorstraat 89 1780 259 256r
, WILLEM Willem van der Putte, c.u. bewoner beneden Rommelhaven 1 1781 260 153r
PUTTER, JAN huis gekocht door Jan Putter naastligger ten oosten Noorderhaven 6 1759 254 194v
PUTTER, JAN GERRITS Jan Gerritsz Putter koopman koper huis Noorderhaven 8 1759 254 196v
PUTTER, JAN GERRITS Jan Gerryts Putter naastligger ten oosten Noorderhaven 6 1763 255 228r
PUTTER, JAN GERRITS Heer Jan Gerrytsz Putter koopman verkoper Noorderhaven 8 1764 256 47v
REINERS, JAKOB Jacob Reiners Pybema, burger koper huis en mouterij en een lege plaats ten noorden Noordijs 5 1664 238 213v
REINERS, JAKOB Jacob Reyners Pybema koopman naastligger ten oosten Noordijs 5 1683 241 244r
REINERS, JAKOB Jacob Reyners Pybema koopman naastligger ten zuiden Noordijs 5 1683 241 244r
REINERS, JAKOB Jacob Reyners Pybema koopman naastligger ten oosten Noordijs 1683 241 66va
REINERS, JAKOB Jacob Reyners Pybema koopman naastligger ten zuiden Noordijs 1683 241 66va
REINS, JAKOB Jacob Reyns Pybema, c.u. koper mouterij met een huisen een paardenstal Lanen 83 1650 236 144r
REINS, Jacon Reyns Pybema, c.u. koper brouwerij en huis Lanen 83 1650 236 144r
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybenga mr. metselaar koper van 1/2 huis Grote Kerkstraat 44 1784 261 139r
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybenga mr. metselaar naastligger ten westen Grote Kerkstraat 44 1784 261 139r
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybenga mr. metselaar koper van 1/2 huis Grote Kerkstraat 42 1784 261 140r
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybenga mr. metselaar naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 42 1784 261 140r
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybenga mr. metselaar naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 42 1784 261 140r
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybenga mr. metselaar verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 44 1785 261 284r
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybenga mr. metselaar verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 42 1785 261 285r