Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Het einde komt in zicht; in vier jaar zijn meer dan negenduizend akten verwerkt tot leesbare, doorzoekbare en sorteerbare informatie.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: La  Le  Li  Lo  Lu  Ly  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
, JOOSTJE Josina Laakwart verkoper Noorderhaven 56 1749 252 16v
LAAN, JELLE Jelle van der Laan koper huis Zoutsloot 71 1810 269 16r
LAAN, JELLE Jelle van der Laan, c.u. huurder Zoutsloot 71 1810 269 16r
LAAN, SIKKE Sicco van der Laan, c.m. Heiligeweg 26 1791 263 319r
LAAN, SIKKE Sicco van Laan verkoper Noorderhaven 108 1801 265 299v
LAAN, SIKKE Sicco van Laan verkoper Zuiderhaven 28 1801 265 301r
LAAN, SIKKE Sikke van Laan naastligger ten westen Voorstraat 9 1777 259 62v
LAAN, SIKKE Sikke van Laan naastligger ten westen Voorstraat 9 1789 263 87v
LAAN, SIKKE Sikke van Laan naastligger ten westen Voorstraat 9 1795 264 283v
LAAN, SIKKE wijlen Sikke van Laan Schritsen 37 1803 266 252r
LAAN, SIKKE wijlen Sikke van Laan Hoogstraat 16 1803 266 264r
LAAN, SIKKE wijlen Sikke van Laan verkoper van 1/2 Hoogstraat 24 1804 267 100v
LAAN, SIKKE de weduwe van Sikke van der Laan naastligger ten westen Hoogstraat 26 1804 267 107r
LAAN, SIKKE THOMAS wijlen Sikke Thomas van Laan Weverstraat ZZ 1804 267 53r
LAAN, SIKKE Sikko van Laan Voorstraat 7a 1775 258 199v
LAAN, SIKKE Sikko van Laan Voorstraat 7a 1775 258 199v
LAAN, SIKKE Sikko van Laan koopman koper hof Weverstraat 1797 265 39r
LAAN, SIKKE wijlen Sikko Thomas van der Laan koopman Voorstraat 51 1802 266 110v
LAAN, SIKKE wijlen Sikko van Laan koopman Schritsen 37 1802 266 138r
LAAN, SIKKE wijlen Sikko van Laan koopman Voorstraat 7a 1802 266 139r
GERBENS, JAN Jan Gerbens Laansma verkoper Bildtstraat 11 1714 245 205v
LAAR, HENDRIK Hendrik van Laar koper dwarshuis Noorderhaven 17 1764 256 78v
LAAR, HENDRIK Hendrik van Laar naastligger ten oosten Noorderhaven 15 1765 256 109r
LAAR, HENDRIK Hendrik van Laar naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1776 258 249v
LAAR, HENDRIK Hendrik van Laar, burger verkoper Noorderhaven 17 1782 260 299r
LAAR, TRIJNTJE JANS het huis van Trijntie Jans van der Laar naastligger ten oosten Voorstraat 50 1677 240 250v
BERENDS, PIETER Pieter Beerns Laarman, burger verkoper Grote Kerkstraat ZZ 1661 238 112r
, P. P. Lacquart Heiligeweg 25 1803 266 293r
, S. S. Lacquart naastligger ten westen Heiligeweg 25 1803 266 293r
, P. P. Lacquert naastligger ten westen Grote Kerkstraat 21 1803 266 255v
, S. S. Lacquert naastligger ten westen Grote Kerkstraat 21 1803 266 255v
LAAN, MAAIKE de erven van Maicke van der Laen naastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ 1670 240 23v
LAAN, MAAIKE de de erven van Maycke van der Laen Raamstraat 5 1649 236 89r
LAAN, MAAIKE de erven van Maycke van der Laen naastligger ten noorden Schritsen 1649 236 93r
LAAN, MAAIKE de erven van Maycke van der Laen naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1675 240 168r
LAAN, MAAIKE Mayke van der Laen koper lege plaats of huis Schritsen ZZ 1641 234 126v
LAAN, MAAIKE het molenhuis van Mayke van der Laen naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1641 234 126v
LAAN, MAAIKE Mayke van der Laen naastligger ten westen Zuiderhaven 71 1641 234 139v
LAAN, MAAIKE Mayke van der Laen naastligger ten noorden Zuiderhaven 71 1641 234 139v
, JAKOB diaconiekamer van Jacobus Laer naastligger ten oosten Peterseliestraat 1718 246 29r
EILERTS, JAN Jan Ellerts van Laer naastligger ten oosten Zuiderhaven 24 1683 242 6v
EILERTS, JAN de erven van Jan Ellerts van Laer eigenaar Voorstraat 56oost 1694 243 105r
EILERTS, JAN Jan Eylerts van Laer, burger koper huis en hovinge Zuiderpoort (gebied) 1648 236 21v
EILERTS, JAN Jan Eylerts van Laer, burger mr. kleermaker koper huis, loods. Plaats en de /2 van de kamer ten zuiden daarvan Voorstraat 56 1651 236 172r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans van Laer Voorstraat 52 1659 237 208r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans van Laer Voorstraat 52 1659 237 208r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans van Laer naastligger ten noorden Lanen NZ 1680 241 70r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans van Laer naastligger ten oosten Voorstraat 50 1682 241 180v
, PIER Pyer Laesen koper hoekhuis Lanen ZZ 1671 240 53r
RICHARDS, JANKE Janke Reigers Laesse, burger koper huis Zoutsloot NZ 1732 248 78v
RICHARDS, JANKE de koper Janke Reigers Laesse huurder Zoutsloot NZ 1732 248 78v
, J. J. Lagére naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 1 1795 264 286v
JANS, DIRK wijlen Dirk Jans Lahou mr. bontwever Lombardstraat 4 1791 263 295v
JANS, DIRK Dirk Jans Lahouw mr. bontwever koper huis Lombardstraat 4 1772 258 33v
, GERARDUS Gerardus Wilhelmus van Laken mr. knoopmaker koper huis Grote Kerkstraat 21 1811 269 141r
LAM, ANTJE DOUWES Antje Douwes Lam kopers Grote Bredeplaats NZ 1786 262 83r
LAM, ANTJE DOUWES Antje Douwes Lam Zuiderhaven 97 1788 263 3v
LAM, ANTJE DOUWES Antje Douwes Lam huis/winkel Voorstraat 13 1788 263 46r
LAM, AATJE DOUWES Attje Douwes Lam Voorstraat 13 1795 264 280r
LAMBERGEN, Lambergen naastligger ten oosten Raamstraat 1 1784 261 161r
LAMBERGEN, de heer Lambergen naastligger ten oosten Raamstraat 3 1801 265 292r
LAMBERGEN, S. Jur.mr.Dr. S. Lambergen Zuiderhaven 73 1793 264 91r
LAMBERGEN, Sibenius Lambergen commissaris ter recherche bij de admiraliteit koper 2 kamers Raamstraat 3achter 1774 258 132r
LAMBERGEN, Sibenius Lambergen commissaris ter recherche bij de admiraliteit naastligger ten zuiden Raamstraat 3achter 1774 258 132r
LAMBERGEN, de heer Siberius Lambergen commissaris ter recherche Admiraliteit dubbel huis en tuin Zuiderhaven 73oost 1773 258 100r
LAMBERGEN, SIEBREN Sibrandus Lambergen naastligger ten oosten Raamstraat 3 1777 259 65r
LAMBERGEN, TIBERIUS Tiberius Anthonius Lambergen medicinae doctor verkoper Zuiderhaven 73 1793 264 91r
LAMBERGEN, TIBERIUS dr. Tiberius Anthonius Lambergen medicinae doctor verkoper Leerlooierssteeg WZ 1801 266 21r
LAMBRECHTS, HENDRIK PIETERS Hendrik Pieters Lambrechts verkoper Bildtstraat 3 1809 268 213r
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters Lambregts koper huis Bildtstraat 3 1805 267 145r
LAMBSMA, SIEMEN KLASES Simon Clasen Lambsma koopman verkoper de 3 gecommitteerden krijgen de koopschat uitbetaald Rommelhaven 1 1738 249 354r
LAMBSMA, SIEMEN Symon Lambsma koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1735 249 55v
LAMBSMA, SIEMEN KLASES Symon Clasen Lambsma koopman koper Carl Visschersteeg WZ 1731 248 16v
LAMBSMA, SIEMEN KLASES erfgezetene Symon Clasen Lambsma oud ontvanger van de Vijf Delen Zeedijken binnensdijks verkoper (erfgeseten te Minnertsga) Carl Visschersteeg WZ 1765 256 98r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal der vijf delen zeedijken binnendijks koper van 8/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal der vijf delen zeedijken binnendijks koper van 8/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal der vijf delen zeedijken binnendijks koper van 8/64 Droogstraat NZ 1763 255 238r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal der vijf delen zeedijken binnendijks koper van 8/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal 5-delen Binnendijks Zeedijken verkoper van 1/8 Noorderhaven 79 1785 261 311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal 5-delen Binnendijks Zeedijken verkoper van 1/8 Noorderhaven NZ 1785 261 311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal 5-delen Binnendijks Zeedijken verkoper van 1/8 Noorderhaven NZ 1785 261 311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal 5-delen Binnendijks Zeedijken verkoper van 1/8 Noorderhaven NZ 1785 261 311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal 5-delen Binnendijks Zeedijken verkoper van 1/8 Droogstraat NZ 1785 261 311v
JANS, HAANTJE Haentie Jansen Lamken verkoper ten oosten van Harlingen 1648 236 19v
EGBERTS, JAN Jan Egberts Lammering Hoogstraat 1762 255 174v
LAMMERTS, SIEBREN Sybren Lammerts huistimmerman Schritsen NZ 1790 263 218r
, BERNARDUS wijlen Bernardus Lamons commies Zuiderhaven 19noord 1724 246 213r
LAMBSMA, SIEMEN Simon Lamsma koopman Noordijs 1 1738 249 352v
LAMBSMA, SIEMEN KLASES Simon Clasen Lamsma koper huis, hof en wagenhuis (uitgebreide akte) Zuiderhaven 46 1728 247 200r
LAMBSMA, SIEMEN KLASES Symen Claesen Lamsma koopman koper wagenhuis Spinhuisstraat 5 1729 247 253r
LAMBSMA, SIEMEN KLASES Symen Claesen Lamsma koopman naastligger ten westen Spinhuisstraat 5 1729 247 253r
LAMBSMA, SIEMEN KLASES Symen Claesen Lamsma koopman naastligger ten noorden Spinhuisstraat 5 1729 247 253r
LAMBSMA, SIEMEN Symon Lamsma naastligger ten oosten Zuiderhaven 44 1728 247 197v
LAMBSMA, SIEMEN Symon Lamsma verkoper (bij wederkoop of redemptie verkocht) Zuiderhaven 48 1740 250 120v
LANGHAAR, HENDRIK Hendrick Lanckhaer naastligger ten westen Moriaanstraat 1646 235 224v
LANGHAAR, HENDRIK Hendrick Lanckhaer naastligger ten westen Moriaanstraat ZZ 1657 237 129v
JANS, HAANTJE Haentie Jans Lancma, c.u. verkoper onbekend 1647 236 2v
LANDEN, JAN Jan van all Landen naastligger ten westen Hofstraat 5 1794 264 223r
, ANTJE Anna Landreben Spijkerboor (gebied) 1708 245 48r
, ARNOLDUS Arnoldus Landreben predikant verkoper Zuiderhaven 18 1708 245 46v
, ARNOLDUS Arnoldus Landreben predikant verkoper Spijkerboor (gebied) 1708 245 48r
LANDSMAN, HELENA weduwe Helena Landsman huurder Zuiderhaven 79 1721 246 114r
LANDSTRA, GERBEN Gerben Landstra koopman koper huis genaamd de Witte Leest, en tuin Droogstraat NZ de Witte Leest 1786 262 90v
LANDSTRA, GERBEN Gerben Landstra distillateur en koopman verkoper Droogstraat NZ 1791 263 297r
LANGE, DIRK de weduwe Dirk de Lange huurder 1e woning (Vanaf 12 mei 1782 verhuurd aan Jan Dirks voor 9 st. p.wk.) Moriaanstraat NZ 1781 260 40v
LANGE, JAKOB vroedsman Jacob de Lange naastligger ten oosten Rapenburg 1665 239 1ra
LANGE, JAKOB JURJENS vroedsman Jacob Jurjens de Lange naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1677 240 264r
LANGE, JAKOB JURJENS vroedsman Jacob Jurjens de Lange naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1677 240 264r
LANGE, JAKOB JURJENS gemeensman Jacob Jurjens de Lange naastligger ten westen Lanen ZZ 1672 240 16va
LANGE, JAKOB JURJENS gemeensman Jacob Jurjens de Lange naastligger ten zuiden Lanen 93 1680 241 19va
LANGE, JAKOB JURJENS de erven van Jacob Jurjens de Lange naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1687 242 187v
LANGE, JAKOB JURJENS de erven van vroedsman Jacob Jurjens de Lange naastligger ten oosten Rapenburg 1688 242 261r
LANGE, JAKOB JURJENS de erven van vroedsman Jacob Jurjens de Lange naastligger ten zuiden Rapenburg 1688 242 261r
LANGE, JAKOB JURJENS Jacob Jurriens de Lange verpachter grond Spekmarkt 1 1671 240 51v
LANGE, JAKOB JURJENS Jacob Jurriens de Lange naastligger ten noorden Spekmarkt 1 1671 240 51v
LANGE, JAKOB JURJENS gemeensman Jacob Jurriens de Lange koper 1/2 huis, plaats en tuintje Lanen 84 1672 240 82v
LANGE, JAKOB JURJENS Jacob Jurriens de Lange naastligger ten westen Lanen 84 1672 240 82v
LANGE, JAKOB JURJENS gemeensman Jacob Jurriens de Lange koper provisioneel 1/2 huis, plaats en tuin Lanen ZZ 1672 240 16va
LANGE, JOHANNES DIRKS Johannes Dirks de Lange mr. grofsmid koper huis Hoogstraat 38 1809 268 280r
LANGE, JURJEN wijlen Jurrien Lange Weverstraat 1642 234 178r
LANGE, TIEMEN Timen de Lange eerdere eigenaar Lanen 86 1714 245 216v
LANGE, TIEMEN de krankzinnige dr. Timen de Lange verkoper Lanen 82 1712 245 315v
LANGE, TIEMEN de krankzinnige dr. Timen de Lange verkoper Lanen 84 1712 245 315v
LANGE, TIEMEN de krankzinnige dr. Timen de Lange verkoper Lanen 86 1712 245 315v
LANGE, TIEMEN de krankzinnige dr. Timen de Lange verkoper Lanen 82a 1712 245 315v
LANGE, TIEMEN de krankzinnige dr. Timen de Lange verkoper Spekmarkt 6 1712 245 315v
LANGE, TIEMEN de krankzinnige dr. Timen de Lange verkoper Rapenburg 1712 245 315v
LANGE, TIEMEN de krankzinnige dr. Timen de Lange verkoper Rapenburg 1712 245 315v
LANGE, TIEMEN Tymen de Lange naastligger ten zuiden Lanen 93 1695 243 148r
GERRITS, IEME Imme Gerrits van Langerack, burger schoenmaker verkoper Rinnertspijp 1709 245 84v
, GERRIT Gerryt Langezaal huurder Nieuwstraat 16 1753 253 63v
, ARJAANTJE juffrouw Adriana Langriet verkoper Voorstraat ZZ 1672 240 81r
, ARJAANTJE juffrouw Adriana Langriet verkoper Hofstraat 33 1672 240 94r
, ARJAANTJE Adriana Langriet naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ 1675 240 206r
, ARJAANTJE Adriana Langriet verkoper Sint Christoffelsteeg WZ 1675 240 207r
LANSENBERG, JAN Jan Paulus Lansenberg koopman Schritsen 50achter 1790 263 213r
LANSENBERG, JAN PAULUS Jan Paulus Lansenberg Zuiderhaven 47 1780 259 307v
LANSENBERG, JAN PAULUS Jan Paulus Lansenberg Heiligeweg 6 1780 259 307v
LANSENBERG, JAN PAULUS Jan Paulus Lansenberg Kerkpoortstraat 1780 259 307v
LANSENBERG, JAN PAULUS Jan Paulus Lansenberg Both Apothekerstraat 3 1780 259 307v
LANSENBERG, PAULUS Paulus Lansenberg mr. bakker verkoper Schritsen 50achter 1790 263 213r
LANSENBERG, PAULUS Paulus Jan Lansenberg mr. bakker koper huis met bakkerij Kerkpoortstraat 53 1804 267 66r
LANSENBERG, PAULUS JANS Paulus Jans Lansenberg bakker verkoper Kerkpoortstraat NZ 1805 267 148r
LANSENBERG, TRIJNTJE Trijntje Lansenberg verkoper Schritsen 50achter 1790 263 213r
LANSENBERG, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Lansenberg verkoper van 1/2 Hofstraat 33 1790 263 276v
LANSING, HENDRIK Hendricus Lansing, c.u. huurder Heiligeweg 4 1758 254 151r
LANSING, HENDRIK Hendricus Lansing fabrikant en koopman koper woning met twee vertrekken Nieuwstraat WZ 1759 254 220v
LANSING, HENDRIK Henricus Lansing koopman Nieuwstraat WZ 1761 255 101r
, HENDRIK Hendricus Lanson, burger bontfabrikant koper Weverstraat 1761 255 52r
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts Lanstra schipper verkoper Havenplein 16 1765 256 98v
LANTING, burgemeester Lanting naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 1a 1663 238 170v
LANTING, de heer Lanting naastligger ten oosten Kruisstraat 1664 238 216r
LANTING, de heer burgemeester Lanting koper eeuwig jaarlijkse grondpacht opbrengende 9-06 CG Kerkpoortstraat de Silverbergh 1661 238 8av
LANTING, oud burgemeester Lanting naastligger tegenover Heiligeweg 22 1665 239 20r
LANTING, het huis van oud burgemeester Lanting naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1670 240 26v
LANTING, burgemeester Lanting naastligger ten westen Heiligeweg 9 1670 240 27v
LANTING, de erven van burgemeester Lanting verpachter grond Grote Ossenmarkt 18 1727 247 41r
LANTING, Lanting rentemeester naastligger ten noorden Noordijs 23 1731 248 15v
LANTING, panwerk van de rentmeester Lanting naastligger ten zuiden Liemendijk 1740 250 115v
LANTING, rentmeester Lanting naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1740 250 139v
LANTING, rentmeester Lanting naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1740 250 139v
LANTING, procureur Lanting naastligger ten oosten Rozemarijnstraat 1757 254 72r
LANTING, ANTJE Antie Lanting Heiligeweg 7 1708 245 43v
LANTING, AUKJE Aukjen Lanting Heiligeweg 7 1708 245 43v
LANTING, AUKJE Aukjen Lanting Grote Bredeplaats 24 1708 245 57r
LANTING, AUKJE Aukjen Lanting, burger Kleine Bredeplaats 16 1760 254 253r
LANTING, B. B. Lanting executeur huurder Voorstraat 15 1775 258 220r
LANTING, B. mede-eigenaar B. Lanting stadsexecuteur huurder Lanen 21 1785 261 310r
LANTING, BAARTE Bart Lanting mr. kunstschilder koper 1/2 huis Lanen 21 1785 261 292r
LANTING, BARTELD burgemeester Bartel Lanting verkoper Kruisstraat NZ 1660 238 36v
LANTING, BARTELD burgemeester Bartel Lanting naastligger Heiligeweg 15 1666 239 41v
LANTING, BARTELD de heer burgemeester Bartel Lanting huurder Noorderhaven 100 1667 239 15va
LANTING, BARTELD burgemeester Bartel Lanting commissaris Gardenierstraat 1669 239 40va
LANTING, BARTELD Bartel Lanting mr. chirurgijn verkoper van 1/2 Heiligeweg 7 1708 245 43v
LANTING, BARTELD de erven van burgemeester Bartel Lanting, burger verkoper Noordijs 23 1752 253 2v
LANTING, BARTELD Bartel Lanting executeur verkoper Kerkpoortstraat NZ 1775 258 5av
LANTING, BARTELD wijlen Bartel Lanting kunstschilder verkoper Lanen 21 1791 263 346v
LANTING, BARTELD de erven van Bartel Cleisen Lanting verpachter grond Grote Ossenmarkt 18 1734 248 346r
LANTING, BARTELD KLEISES burgemeester Bartel Kleisen Lanting koper ledige plaats Kruisstraat 1660 238 36r
LANTING, BARTELD KLEISES de koeschuur van Bartel Kleisen Lanting naastligger ten westen Kruisstraat 1660 238 36r
LANTING, BARTELD KLEISES burgemeester Bartel Kleisen Lanting koper 1/2 eeuwige jaarlijkse grondpacht Kerkpoortstraat 31 1661 238 82r
LANTING, BARTELD KLEISES oud burgemeester Bartel Kleisen Lanting verkoper Rozengracht 38 1662 238 127v
LANTING, BARTELD KLEISES burgemeester Bartel Kleysen Lanting koper grondpacht 2-10-00 CG Moriaanstraat ZZ 1670 239 215r
LANTING, BARTELD KLEISES burgemeester Bartel Kleysen Lanting koper grondpacht 2-10-00 CG Moriaanstraat ZZ het Dorstige Hondje 1670 239 215r
LANTING, BARTELD oud burgemeester Bartle Lanting verpachter grond Kruisstraat 6 1670 240 7v
LANTING, BARTELD oud burgemeester Bartle Lanting verkoper van 1/2 Kruisstraat 6 1670 240 7v
LANTING, BARTELD vaandrig Bartold Lanting rentmeester koper huis en tuin (en 1 goud ducaat) Noordijs 23 1721 246 110r
LANTING, C. de erven van burgemeester C. Lanting naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 5 1782 260 260r
LANTING, C. de erven van burgemeester C. Lanting naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 5 1782 260 260r
LANTING, KLAAS de weduwe van burgemeester Claas Lanting naastligger ten oosten Voorstraat 76 1780 259 286av
LANTING, KLEIS het panwerk van Cleis Lanting naastligger ten zuiden Liemendijk 1755 253 219r
LANTING, KLEIS vroedsman Cleis Lanting koopman koper huis Achterstraat 1763 256 3r
LANTING, KLEIS vroedsman Cleis Lanting naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1765 256 103v
LANTING, KLEIS burgemeester Cleis Lanting verkoper Hoogstraat 10 1768 257 253v
LANTING, KLEIS burgemeester Cleis Lanting naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 5 1772 258 53v
LANTING, KLEIS burgemeester Cleis Lanting naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 5 1772 258 53v
LANTING, KLEIS BARTELDS Cleis Bartels Lanting, burger rentmeester koper 1) pan en estrikwerk en 2) een estrikwerk met 2 huizen, schuren, wagenhuis en pa Zoutsloot 86 1740 250 99r
LANTING, de weduwe van vroedsman Dominicus Lanting naastligger ten noorden huis van de weduwe; daar waar de 3 schelvissen uithangt Grote Kerkstraat 37 de Drie Schelvissen 1685 242 63r
LANTING, JAN meerderjarig vrijgezel Jan Lanting Heiligeweg 7 1708 245 43v
LANTING, K. het pan- en estrikwerk, knechtswoning enz. van burgemeester K. Lanting naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1774 258 178v
LANTING, K. burgemeester K. Lanting naastligger ten oosten Voorstraat 76 1775 258 235v
LANTING, K. de weduwe van burgemeester K. Lanting naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1781 260 72v
LANTING, KLEIS Kleis Lanting rentmeester naastligger ten oosten Zoutsloot 86 1741 250 201v
LANTING, KLEIS Kleis Lanting, burger rentmeester verkoper Zoutsloot 86 1741 250 201v
LANTING, KLEIS Kleis Lanting, burger rentmeester verkoper Zoutsloot NZ 1741 250 201v
LANTING, KLEIS Kleis Lanting winkelier koper woning Kleine Kerkstraat 3 1755 253 208r
LANTING, P. P. Lanting naastligger ten oosten Voorstraat 76 1783 261 39v
LANTING, P. P. Lanting verkoper Zoutsloot 86 1786 262 69r
LANTING, P. P. Lanting naastligger ten zuiden Achterstraat 1788 263 43v
LANTING, P. P. Lanting naastligger ten zuiden Achterstraat 1793 264 102v
LANTING, PIETER Pieter Lanting koper huis en weefwinkel Achterstraat 1785 261 282r
LANTING, PIETER Pieter Lanting naastligger ten zuiden Achterstraat 1785 261 282r
LANTING, PIETER Pieter Lanting koper 1/2 huis Zoutsloot NZ 1785 261 283r
LANTING, PIETER Pieter Lanting verkoper van 1/2 Liemendijk 1785 261 308r
LANTING, PIETER Pieter Lanting naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 1 1789 263 93r
LANTING, PIETER Pieter Lanting naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 1 1789 263 93r
LANTING, PIETER Pieter K. Lanting koopman verkoper Voorstraat 78 1789 263 167v
LANTING, PIETER Pieter Lanting, c.s. huurder Noordijs 12 1795 264 266v
LANTING, PIETER Pieter Lanting oud koopman verkoper Zoutsloot 1805 267 156r
LANTING, PIETER Pieter Lanting, c.s. huurder Noordijs 1 1808 268 164r
LANTING, RINSKE Rinske Lanting kopers Heiligeweg 15 1776 258 249r
LANTING, RINSKE Rinske Lanting Noorderhaven 61 1785 261 273r
LANTING, RINSKE Rinske Lanting Noorderhaven 59 1785 261 273r
LANTING, RINSKE Rinske Lanting Zeilmakersstraat 20 1785 261 273r
LANTING, RINSKE Rinske Lanting Achterstraat 1785 261 282r
LANTING, RINSKE Rinske Lanting Zoutsloot NZ 1785 261 283r
LANTING, RINSKE Rinske Lanting eerdere gebruiker Noorderhaven 61 1785 261 303r
LANTING, RINSKE Rinske Lanting verkoper van 1/2 Liemendijk 1785 261 308r
LANTING, RINSKE Rinske Lanting Heiligeweg 15 1788 263 11v
LANTING, RINSKE Rinske Lanting Heiligeweg 34 1788 263 24r
LANTING, RINSKE Rinske Lanting Kerkpad 4 1788 263 25v
LANTING, ROMKE Romke Lanting procureur postulant koper huis en een pakhuis erachter Hoogstraat 10 1753 253 41r
LANTING, ROMKE procureur Romke Lanting verkoper Zoutsloot 1757 254 87r
LANTING, ROMKE procureur Romke Lanting verkoper Zoutsloot NZ 1757 254 107v
LANTING, ROMKE procureur Romke Lanting verkoper (procuratiehebbers met toestemming vd weesvoogden van de nagelaten kinderen ) Zoutsloot NZ 1757 254 107v
LANTING, ROMKE de weduwe van Romke Lanting naastligger ten oosten Hoogstraat 6 1763 255 191v
LANTING, ROMKE de weduwe van Romke Lanting naastligger ten zuiden Hoogstraat 6 1763 255 191v
LANTING, ROMKE de weduwe van Romke Lanting naastligger ten oosten Hoogstraat 6 1763 255 200v
LANTING, ROMKE Romke Lanting naastligger ten zuiden Hoogstraat 6 1763 255 200v
LANTING, ROMKE de weduwe van Romke Lanting naastligger ten westen Hoogstraat 12 1764 256 77r
LANTING, ROMKE de weduwe van Romke Lanting procureur naastligger ten westen Hoogstraat 12 1764 256 263r
LANTING, T. T. Lanting naastligger ten oosten Heiligeweg 5 1671 240 73v
LANTING, THEOTARDUS Theodardus Lanting commies naastligger ten oosten Heiligeweg 5 1700 244 71v
LANTING, TJITSKE Tiedske Lanting verkoper van 1/2 Heiligeweg 7 1708 245 43v
LANTING, de absente Ybelte Lanting Heiligeweg 7 1708 245 43v
LANTINGA, ROMKE wijlen Romke Lantinga Hoogstraat 10 1768 257 253v
LANTINGA, weduwe Tilia Lantinga verkoper (en kinderen) Noordijs 23 1721 246 110r
, De plaats van Lantingh hopman naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1650 236 106v
, de heer Lantingh naastligger ten westen Heiligeweg 11 1662 238 123r
, burgemeester Lantingh verpachter grond Kruisstraat 8 1668 239 168r
, burgemeester Lantingh verpachter grond Kruisstraat 8 1668 239 168v
, oud burgemeester Lantingh verpachter grond Kruisstraat 6 1671 240 72r
, de erven van burgemeester Lantingh naastligger ten westen onbekend 1682 241 177v
, de erven van wijlen burgemeester Lantingh naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1683 241 236r
, de kamer van commies Lantingh commies naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1694 243 76r
, ANTJE Anna Lantingh Zuiderhaven 18 1692 243 4v
, ANTJE Anna Lantingh Zuiderhaven 18 1692 243 9r
, AUKJE Auckjen Lantingh Weverstraat 1711 245 156r
, AUKJE Aukjen Lantingh Nieuwstraat 40 1715 245 234r
, BARTELD burgemeester Bartel Lantingh verpachter grond Liemendijk 1658 237 172av
, BARTELD oud burgemeester Bartel Lantingh verkoper Kruisstraat 6 1665 239 32r
, BARTELD de heren presiderende burgemeesters Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Bildtstraat OZ 1676 240 229v
, BARTELD de erven van burgemeester Bartel Cleisen Lantingh verpachter grond Grote Ossenmarkt 18 1694 243 84r
, BARTELD de erfgenamen van oud burgemeester Bartel Cleissens Lantingh verkopers Zoutsloot 38 1679 241 47r
KLEISES, BARTELD vaandrig Bartel Cleysen Lantingh naastligger ten noordoosten Heiligeweg 5 1647 235 252r
KLEISES, BARTELD Bartel Cleysen Lantingh, c.u. ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
KLEISES, BARTELD Hopman Bartel Cleysen Lantingh verkoper van 1/6 Zuiderhaven 18 1649 236 88v
KLEISES, BARTELD mede burgemeester Bartel Cleysen Lantingh koper huis of koeschuur Zoutsloot 38 1666 239 37v
KLEISES, BARTELD burgemeester Bartel Cleysen Lantingh koper grondpacht 12-00-00 CG ten oosten van Harlingen 1674 240 135r
KLEISES, BARTELD burgemeester Bartel Cleysen Lantingh verkoper Heiligeweg 9 1674 240 135r
KLEISES, BARTELD burgemeester Bartel Cleysen Lantingh verkoper Heiligeweg 1674 240 135r
KLEISES, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van oud burgemeester Bartel Kleissen Lantingh verkoper onbekend 1679 241 25v
KLEISES, BARTELD de heer burgemeester Bartel Kleysen Lantingh verpachter grond Schritsen 7 1661 238 108r
KLEISES, BARTELD oud burgemeester Bartel Kleysen Lantingh naastligger ten westen Heiligeweg 9 1665 239 31v
KLEISES, BARTELD oud burgemeester Bartel Kleysen Lantingh verkoper Heiligeweg 9 1665 239 31v
KLEISES, BARTELD burgemeester Bartel Kleysen Lantingh verkoper Grote Kerkstraat 3 1668 239 150r
, BARTELD oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh koper 7/24 huis genaamd de Drie Hoefijssers Zuiderhaven 91 1677 240 252v
, BARTELD het huis genaamd de Drie Schelvissen van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh naastligger ten oosten Kruisstraat 8 1677 240 259r
, BARTELD oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh naastligger ten oosten Lanen NZ 1677 240 265v
, BARTELD oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh naastligger ten noorden Lanen NZ 1677 240 265v
, BARTELD oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Lanen NZ 1677 240 265v
, BARTELD oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh koper huis Lanen NZ 1678 241 12r
, BARTELD Bartel Kleyssen Lantingh naastligger ten oosten Lanen NZ 1678 241 12r
, BARTELD Bartel Kleyssen Lantingh naastligger ten noorden Lanen NZ 1678 241 12r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verpachter grond onbekend 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper onbekend 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verpachter grond Liemendijk 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Liemendijk 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verpachter grond Kerkpoortstraat 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Kerkpoortstraat 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verpachter grond Franekerpoort (gebied) 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Franekerpoort (gebied) 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verpachter grond grondpacht Moriaanstraat 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Moriaanstraat 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verpachter grond grondpacht Kerkpoortstraat 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Kerkpoortstraat 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verpachter grond grondpacht Grote Ossenmarkt ZZ 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Grote Ossenmarkt ZZ 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verpachter grond grondpacht Weverstraat 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Weverstraat 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verpachter grond grondpacht Weverstraat 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Moriaanstraat 1679 241 30r
, BARTELD Bartoldus Lantingh, c.u. rentenier koper hof en zomerhuis Zuiderplein 1720 246 79r
, BARTELD Bartoldus Lantingh, c.u. rentmeester verkoper Wasbleek 1721 246 114v
, BARTELD rentmeester Bartoldus Lantingh verkoper Grote Bredeplaats 6b 1725 246 240v
, KLEIS Cleis Lantingh naastligger ten oosten Lanen NZ 1680 241 86r
, KLEIS Cleis Lantingh naastligger ten noorden Lanen NZ 1680 241 86r
, KLEIS het pakhuis van oud burgervaandrig Cleis Lantingh naastligger ten westen Noorderhaven ZZ 1685 242 87v
, KLEIS oud burgervaandrig Cleis Lantingh verkoper Kleine Bredeplaats 19 1687 242 190r
, KLEIS burgervaandrig Cleys Lantingh apotheker koper huis Kleine Bredeplaats 19 1677 240 265r
, KLEIS Cleys Lantingh apotheker naastligger ten noorden Lanen 9west 1681 241 133v
, KLEIS Cleys Lantingh apotheker naastligger ten oosten Lanen 9west 1681 241 133v
, KLEIS Cleys Lantingh, burger wijnhandelaar verkoper Lanen 9oost 1683 241 261v
, DOMINICUS Dominicus Lantingh huurder Brouwersstraat 13 1672 240 77r
, DOMINICUS Dominicus Lantingh biersteker koper hof met bomen, planten, prieel en bellevidere Zuiderpoort (gebied) 1675 240 179v
, DOMINICUS Dominicus Lantingh biersteker verkoper Zuiderhaven 18 1676 240 241r
, DOMINICUS Vroedsman Dominicus Lantingh koper huis Noorderhaven ZZ de Drie Rozijnekorven 1681 241 172v
, DOMINICUS Vroedsman Dominicus Lantingh naastligger ten zuiden Rinnertspijp 1682 241 55va
, DOUWE Vroedsman Douwe Lantingh verkoper Lanen NZ 1680 241 86r
, DOUWE vroedsman Douwe Lantingh bewoner Vismarkt 1682 241 58ra
, Lannius Lantingh naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1687 242 177r
, T. T. Lantingh kolonel naastligger ten oosten kamer van Rapenburg ZZ 1687 242 202v
, T. de ingang van de hof en de kamer van T. Lantingh commies naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1694 243 79r
, THEOTARDUS Ingang van de hof en kamer van Teotardus Lantingh commies naastligger ten oosten Rapenburg 1696 243 193r
, THEOTARDUS hopman Theotardus Lantingh naastligger ten oosten Heiligeweg 5 1674 240 149r
, THEOTARDUS burgerhopman Theotardus Lantingh notarius publicus koper hof met bomen en planten met een fraaie kamer daarachter ten noorden Rapenburg ZZ 1676 240 238v
, THEOTARDUS Theotardus Lantingh naastligger ten oosten Heiligeweg 5 1672 240 15ra
, THEOTARDUS Hopman Theotardus Lantingh naastligger ten westen Heiligeweg 9 1679 241 52r
, THEOTARDUS Hopman Theotardus Lantingh naastligger ten westen Heiligeweg NZ 1679 241 52r
, THEOTARDUS Hopman Theotardus Lantingh naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1682 241 200r
, THEOTARDUS hopman Theotardus Lantingh gelastigde van Grote Kerkstraat ZZ 1682 241 50ra
, THEOTARDUS Theotardus Lantingh kolonel naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1687 242 187v
, THEOTARDUS wijlen Theotardus Lantingh commies (commies ter secrearie van Ed Coll. der Admiraliteit in Friesland ) Rapenburg 1701 244 117v
, TIETJE weduwe Titia Lantingh verkoper Lammert Warndersteeg 1722 246 126v
, TJEERD Hopman Tjeerd Lantingh adsisteert de verkoper Geertie Piebes Voorstraat 61 1681 241 121r
, TJEERD Hopman Tjeerd Lantingh adsisteert de verkoper Geertie Piebes Noorderhaven 106 1681 241 122v
, TJITSKE Tjitske Lantingh verkoper Wasbleek 1681 241 143v
, P. P. C. Lanzenberg naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1804 267 78r
LAQUART, P. P. Laquaart naastligger ten westen Grote Kerkstraat 21 1799 265 197v
LAQUART, PETRUS Petrus Laquaart Voorstraat 84 1779 259 202v
LAQUART, PETRUS Petrus Laquaart Voorstraat 84 1779 259 202v
LAQUART, PIETER Pieter Laquaart naastligger ten zuiden Voorstraat 82 1771 257 217v
LAQUART, PIETER Pieter Laquaart naastligger ten westen Voorstraat 82 1771 257 217v
LAQUART, S. S. Laquaart naastligger ten westen Grote Kerkstraat 21 1799 265 197v
LAQUART, Seerk Laquaart naastligger ten westen Voorstraat 84 1779 259 202v
LAQUART, Seerk Laquaart verkoper Voorstraat 84 1779 259 202v
LAQUART, SIERK Sierk Laquaart naastligger ten zuiden Voorstraat 82 1771 257 217v
LAQUART, SIERK Sierk Laquaart naastligger ten westen Voorstraat 82 1771 257 217v
LAQUART, SIERK Sierk Laquard koopman verkoper Noorderhaven 98 1764 256 73r
LAQUART, SIERK Sjerk Laquard koopman verkoper Rommelhaven 10 1764 256 72v
LAQUART, FONGER oud burgemeester van Bolsward Fonger Laquardt staat op het tegenwoordige Landschap verkoper (ook ) Grote Kerkstraat 15 1633 233 102r
LAQUART, SIERK Sierk Laquardt koopman verkoper Franekerpoort (gebied) 1764 256 70v
LAQUART, Vroedsman Laquart naastligger ten noorden Moriaanstraat 1715 245 247v
LAQUART, Vroedsman Laquart naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ 1715 245 250v
LAQUART, de vroedsman Laquart naastligger ten westen Heiligeweg NZ 1717 245 287r
LAQUART, vroedsman Laquart naastligger ten westen Heiligeweg 25 1718 246 1v
LAQUART, burgemeester Laquart, c.u. naastligger ten zuiden Voorstraat 82 1722 246 142v
LAQUART, burgemeester Laquart, c.u. naastligger ten westen Voorstraat 82 1722 246 142v
LAQUART, oud burgemeester Laquart naastligger ten oosten Weverstraat 1727 247 25v
LAQUART, oud burgemeester Laquart naastligger ten zuiden Weverstraat 1727 247 25v
LAQUART, Laquart naastligger ten westen Noorderhaven 58 1730 247 322r
LAQUART, juffrouw Laquart naastligger ten noorden Voorstraat NZ 1739 250 67av
LAQUART, Laquart naastligger ten westen Heiligeweg 25 1783 261 111v
LAQUART, de heren Laquart naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 17 1788 262 250r
LAQUART, de heeren Laquart naastligger ten westen Heiligeweg 25 1803 266 205r
LAQUART, ALLERT Allardus Laquart koopman koper tuin, zomerhuis en zeven kamers Weverstraat 1712 245 165r
LAQUART, ALLERT Allardus Laquart koper huis, hof en pakhuis Voorstraat 80 1713 245 197v
LAQUART, ALLERT Allardus Laquart, c.u. koper kamer Franekereind NZ 1713 245 198v
LAQUART, ALLERT Allardus Laquart, c.u. naastligger ten zuiden Franekereind NZ 1713 245 198v
LAQUART, ALLERT Allardus Laquart, c.u. naastligger ten westen Franekereind NZ 1713 245 198v
LAQUART, ALLERT Allardus Laquart, c.u. naastligger ten noorden Franekereind NZ 1713 245 198v
LAQUART, ALLERT Vroedsman Allardus Laquart Zoutsloot 1715 245 319r
LAQUART, ALLERT burgemeester Allardus Laquart verkoper Heiligeweg 26 1721 246 93v
LAQUART, ALLERT de tuin van oud burgemeester en gemeensman Allardus Laquart naastligger ten westen onbekend 1726 246 296r
LAQUART, ALLERT het zomerhuis van oud burgemeester en gemeensman Allardus Laquart naastligger ten westen onbekend 1726 246 296r
LAQUART, ALLERT de tuin van oud burgemeester en gemeensman Allardus Laquart naastligger ten westen onbekend 1726 246 296r
LAQUART, ALLERT het zomerhuis van oud burgemeester en gemeensman Allardus Laquart naastligger ten westen onbekend 1726 246 296r
LAQUART, ALLERT oud burgemeester en gemeensman Allardus Laquart verkoper onbekend 1726 246 296r
LAQUART, ALLERT oud burgemeester en gemeensman Allardus Laquart naastligger ten zuiden Moriaanstraat 1726 246 297r
LAQUART, ALLERT Allardus Laquart naastligger ten westen Moriaanstraat 1726 246 297r
LAQUART, ALLERT Allardus Laquart verkoper Moriaanstraat 1726 246 297r
LAQUART, ALLERT oud burgemeester Allardus Laquart verkoper Rapenburg 1728 247 114v
LAQUART, ALLERT oud burgemeester Allardus Laquart Grachtswalplein 1729 247 263v
LAQUART, ALLERT wijlen oud burgemeester Allardus Laquart Weverstraat 1733 248 258v
LAQUART, ALLERT wijlen oud burgemeester Allardus Laquart Weverstraat 1733 248 258v
LAQUART, ALLERT wijlen burgemeester Allardus Laquart onbekend 1736 249 121v
LAQUART, ALLERT wijlen oud burgemeester Allardus Laquart Ooievaarsteeg OZ 1739 250 31r
LAQUART, ALLERT de weduwe van de heer burgemeester Allardus Laquart naastligger ten zuiden Voorstraat 82 1752 252 204v
LAQUART, ALLERT de weduwe van de heer burgemeester Allardus Laquart naastligger ten westen Voorstraat 82 1752 252 204v
LAQUART, JOOSTJE Josina Laquart verkoper Zoutsloot 1724 246 203r
LAQUART, P. P. Laquart naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19 1778 259 99v
LAQUART, P. P. Laquart naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
LAQUART, P. P. Laquart naastligger ten westen Heiligeweg 27 1808 268 52r
LAQUART, PIETER Pieter Laquart naastligger ten westen Heiligeweg 23 1768 257 74v
LAQUART, PIETER Pieter Laquart naastligger ten zuiden Voorstraat 82 1776 259 18v
LAQUART, PIETER Pieter Laquart naastligger ten westen Voorstraat 82 1776 259 18v
LAQUART, PIETER Pieter Laquart Voorstraat 78 1789 263 167v
LAQUART, PIETER Pieter Laquart naastligger ten zuiden Voorstraat 84 1807 267 334v
LAQUART, PIETER Pieter Laquart naastligger ten oosten Voorstraat 78 1808 268 27r
LAQUART, S. S. Laquart naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19 1778 259 99v
LAQUART, S. S. Laquart naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
LAQUART, S. S. Laquart naastligger ten westen Heiligeweg 27 1808 268 52r
LAQUART, SIERK Sierk Laquart koopman verkoper Noorderhaven 92 1765 256 100v
LAQUART, SIERK Sierk Laquart naastligger ten westen Heiligeweg 23 1768 257 74v
LAQUART, SIERK Sierk Laquart naastligger ten westen Heiligeweg 25 1773 258 122v
LAQUART, SIERK Sierk Laquart naastligger ten zuiden Voorstraat 82 1776 259 18v
LAQUART, SIERK Sierk Laquart naastligger ten westen Voorstraat 82 1776 259 18v
LAQUART, SIERK Sierk Laquart naastligger ten zuiden Voorstraat 84 1807 267 334v
LAQUART, SIERK Sierk Laquart naastligger ten oosten Voorstraat 78 1808 268 27r
LAQUART, SIERK wijlen Sierk Laquart Grote Kerkstraat 19 1809 268 283r
LAQUART, SIERK Sjerk Laquart naastligger ten oosten Voorstraat 78 1789 263 167v
LAQUART, SIERK Sjierk Laquart koper huis Grote Kerkstraat 19 1782 260 257v
LAQUART, AALTJE ALLERTS Aaltie Allerts Laquert verkoper van 21/72 Zuiderhaven 91 1709 245 78r
WIEBES, ANTJE Antje Wybes Lareau Lanen 21 1785 261 310r
WIEBES, ANTJE Antje Wybes Lareau kopers Zuiderhaven 25 1786 262 97v
, J. de weduwe van J. Lauer naastligger ten westen Grote Kerkstraat 22 1810 268 337v
LAUTA, wijlen burgemeester Lauta Noorderhaven ZZ 1658 237 159r
LAUTA, de landen van wijlen burgemeester Lauta naastligger ten zuiden onbekend 1663 238 183v
LAUTA, AALTJE Aeltie Lauta Franekereind 25 1659 237 194v
LAUTA, AALTJE Aeltie van Lauta Rozengracht 42 1659 237 204r
LAUTA, AALTJE juffrouw Alathea Lauta verkoper Noorderhaven 34 1659 238 7r
LAUTA, AALTJE juffrouw Alathea Lauta verkoper Hofstraat 1659 238 7v
LAUTA, AALTJE juffrouw Alathea Lauta naastligger ten noorden Hofstraat 20 1660 238 27v
LAUTA, AALTJE juffrouw Alathea Lauta verkoper Hofstraat 20 1660 238 27v
LAUTA, AALTJE juffrouw Alathea Lauta verkoper Voorstraat 38 1660 238 50r
LAUTA, AALTJE juffrouw Alathea Lauta Noorderhaven 74 1660 238 68r
LAUTA, AALTJE juffrouw Alathea Lauta verkoper Voorstraat 25 1662 238 150r
LAUTA, Alethea Lauta naastligger ten westen Noorderhaven 64 1664 238 209v
LAUTA, Alethea Lauta verkoper Noorderhaven 64 1664 238 209v
LAUTA, TEEKE de erven van Taco Lauta verpachter grond Zoutsloot NZ 1663 238 16ar
LAUTA, TEEKE huis van Taecke Lauta naastligger ten westen Zuiderhaven 33 1646 235 202r
LAUTA, TEEKE Taecke Lauta koper huis onbekend 1647 235 242r
LAUTA, TEEKE Taecke Lauta naastligger ten zuiden Franekertrekvaart 1647 235 264v
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lauta naastligger ten noorden Voorstraat NZ 1633 233 107r
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taekes Lauta koper huis Franekereind 25 1641 234 145v
LAUTA, TEEKE de erfgenamen van Taeke Lauta naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1697 243 291v
LAUTA, TEEKE TEEKES Taeke Taeckes Lauta, burger koper huis Noorderhaven 40 't Verguldden Hooft 1640 234 116r
LAUTA, TEEKE de erven van Take Lauta naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
LAUTA, TEEKE Tecke Lauta naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1647 235 248v
LAUTENBACH, Lautenbach mr. schoenmaker naastligger ten noorden Noordijs OZ 1796 265 312r
LAUTENBACH, KORNELIS Cornelis Lautenbach doodgraver koper huis Noordijs 25 1791 263 356v
LAUTENBACH, KORNELIS Cornelis Lautenbach mr. schoenmaker koper huis Droogstraat 77 1809 268 311v
LAUTENBACH, KORNELIS Cornelis Lautenbach mr. schoenmaker verkoper Noorderhaven 82 1810 269 33r
LAUTENBACH, DIRK Dirk Lautenbach mr. schoenmaker koper huis Noorderhaven 82 1781 260 149v
LAUTENBACH, DIRK Dirk Lautenbach naastligger ten oosten Noorderhaven 80 1783 261 102v
LAUTENBACH, DIRK Dirk Lautenbach naastligger ten noorden Voorstraat 37 1800 265 268r
LAUTENBACH, DIRK Dirk Lautenbach mr. schoenmaker koper van 1/2 Lanen 80 1803 266 190r
LAUTENBACH, DIRK wijlen Dirk Lautenbach mr. schoenmaker Noorderhaven 82 1810 269 33r
LAUTENBACH, HARMEN Harmen Lautenbach verkoper Noorderhaven 82 1810 269 33r
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbach mr. schoenmaker Heiligeweg 27 1808 268 52r
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbach mr. schoenmaker verkoper Karremanstraat 11 1808 268 56v
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbach mr. schoenmaker verkoper Karremanstraat 13 1808 268 56v
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbach mr. schoenmaker verkoper Bargebuurt 2 1808 268 58r
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbach mr. schoenmaker verkoper Rommelhaven 20achter 1808 268 59v
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbach mr. schoenmaker verkoper Zoutsloot 47 1808 268 62r
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbach mr. schoenmaker verkoper Rapenburg 22 1808 268 63v
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbach mr. schoenmaker verkoper Rapenburg ZZ 1808 268 63v
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbach mr. schoenmaker verkoper Rapenburg ZZ 1808 268 63v
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbach mr. schoenmaker verkoper Vijverstraat 11 1808 268 75r
LAUTENBACH, WIETSKE Wytske Lautenbach kopers Havenplein 26 1774 258 138r
, JOHANNES Johannes Lauwer koper huis Grote Kerkstraat 20 1799 265 170v
, DOUWE Douwe B. Leefsma koopman koper Gardenierstraat 1789 263 71v
BONNES, PIERKJE Pierkje Bonnes Leefsma koper door niaar huis Schritsen 43 1789 263 73v
LEEGSMA, GERRIT Gerryt Leeksma huurder de oostelijke kamer en tuin Zoutsloot ZZ 1794 264 209r
LEEMAN, EELKJE JOOSTES Eelkjen Joosten Leeman verkoper Voorstraat NZ 1783 261 30r
, HENDRIK Hendrik Gerardus Leemans mr. bontwever geniaarde koper Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v
, CATHARINA wijlen Kaatje Leemans huurder van 1/2 Weeshuisstraat NZ 1791 263 342r
, CATHARINA de boedel en nalatenschap van de bejaarde vrijster Kaatje Leemans Weeshuisstraat NZ 1791 263 342r
, FRANS Frans W. Leemkool koopman Both Apothekerstraat 3 1792 264 44v
, FRANS Frans Leemkool koopman naastligger ten westen Tiepelsteeg ZZ 1798 265 89r
, FRANS Frans Leemkool koopman verkoper Tiepelsteeg ZZ 1798 265 89r
, FRANS Frans Leemkool verkoper Brouwersstraat 17 1798 265 314r
, FRANS Frans Leemkool verkoper Weeshuisstraat 1798 265 314r
, FRANS Frans Leemkool naastligger ten westen Hoogstraat 16 1803 266 264r
, FRANS Frans Leemkool naastligger ten oosten Heiligeweg 14 1803 266 267r
, FRANS Frans Leemkool naastligger ten oosten Hoogstraat 10 1807 267 316v
, FRANS Frans Leemkool naastligger ten westen Hoogstraat 14 1807 267 333v
, FRANS Frans Leemkool verkoper Hoogstraat 14 1807 267 333v
, FRANS Frans Leemkool naastligger ten oosten Hoogstraat 10 1808 268 98r
, FRANS Frans Leemkool naastligger ten westen Heiligeweg 20 1810 269 28r
, FRANS Frans Leemkool koopman verkoper Heiligeweg 26 1811 269 143r
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkool koopman koper door niaar huis geschikt als wagenmakerij Hoogstraat 14 1787 262 183r
WILLEMS, Frans Willems Leemkool Heiligeweg 16 1793 264 159r
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkool koopman koper half huis Karremanstraat WZ 1794 264 165v
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkool koper huis, pakhuis, stalling en wagenhuis en kamer Voorstraat 68 1804 267 19v
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkool huurder huur Voorstraat 68 1804 267 19v
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkool koopman naastligger ten oosten Voorstraat 66 1804 267 22r
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkool koper greidland 6 pm 1805 267 178r
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkool koopman executeur testamentair Franekereind 27 1808 268 129r
, FRANS Frans Leemkool* naastligger ten westen Hoogstraat 14 1776 259 3v
, JAN Jan Leermans smid naastligger ten noorden Nieuwstraat 1682 241 226r
JORIS, JAN Jan Joris Leermans naastligger ten oosten Zoutsloot 1682 241 230v
LEERS, KOENRAAD Coenraad Leers, ongehuwd koopman koper huis, tuin, zomerhuis en pakhuizen Voorstraat 78 1808 268 27r
LEEUW, BERBER de erven van Berbara Anna de Leeuw naastligger ten westen Rozengracht 30 1694 243 101v
LEEUW, J. J. de Leeuw mr. blokmaker Schritsen 43 1789 263 73v
LEEUW, JAN Jan de Leeuw, c.u. huurder Vijver OZ 1793 264 162r
LEEUW, SIEMEN JANS Symon Jansen de Leeuw koopman koper huis met plaatske en schuur Voorstraat 82 1702 244 183v
, IEPE Jeppe Leeuwarder naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1661 238 92v
LEEUWEN, van Leeuwen kapitein naastligger ten oosten Herenwaltje 1708 245 72r
LEEUWEN, HENDRIKJE Hendrikje van Leeuwen, burger verkoper onbekend 1730 247 343v
LEEUWEN, HENDRIKJE Hendrikjen van Leeuwen wandelaar 2 huis onbekend 1729 247 291v
LEEUWEN, J. J. van Leeuwen kapitein bij de Admiraliteit koper huis Zuiderhaven 36 1699 244 2v
LEEUWEN, J. J. van Leeuwen kapitein huurder Voorstraat 35 1699 244 7v
LEEUWEN, JAKOB Jacob Leeuwen naastligger ten oosten onbekend 1660 238 42r
LEEUWEN, JAN Jan van Leeuwen kapitein Grote Kerkstraat 33 1699 244 33r
LEEUWEN, JAN Jan van Leeuwen kapitein verkoper (ordinaris capt. van ed. collegie der admiraliteit in Friesland ) Zuiderhaven 36 1701 244 125v
LEEUWEN, JAN Jan van Leeuwen kapitein naastligger ten westen Wortelstraat 1707 245 39v
LEEUWEN, JAN Jan van Leeuwen kapitein naastligger ten noorden Wortelstraat 1707 245 39v
LEEUWEN, JAN Jan van Leeuwen naastligger ten oosten Herenwaltje 1708 245 59r
LEEUWEN, JAN Jan van Leeuwen kapitein koper huis Voorstraat 71 1710 245 113v
LEEUWEN, JAN Jan van Leeuwen kapitein ter zee verkoper Hoogstraat 1 1713 245 199v
LEEUWEN, JAN Jan van Leeuwen kapitein verkoper Franekerpoort (gebied) 1713 245 200r
LEEUWEN, JOHANNES Johan van Leeuwen kapitein bij de Admiraliteit koper hof Franekerpoort (gebied) 1706 244 322r
LEEUWEN, JOHANNES Johan van Leeuwen kapitein verkoper Voorstraat 71 1719 246 52v
LIEUWMA, HOITE JANS Hoite Jans Leeuwma mr. zilversmid koper huis Voorstraat 45 1789 263 89r
, JOHANNES wijlen Johannes Legeen bewoner beneden Voorstraat 2 1800 265 246r
, JOHANNES wijlen Johannes Legeer Voorstraat 2 1800 265 246r
JANS, JOHANNES Johannes Jans Leidenaar naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 8 1788 263 58r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra naastligger ten westen Franekereind 27 1740 250 134r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra naastligger ten noorden Franekereind 27 1740 250 134r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra koopman huis Nieuwstraat 46 1749 252 9r
LEISTRA, KLAAS gezworen gemeensman Claas Leistra verkoper Brouwersstraat 16 1749 252 17v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra verkoper en executeur Heiligeweg 20 1759 254 239v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra naastligger ten noorden Romastraat 13 1760 254 252v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra naastligger ten noorden Romastraat 13 1761 255 75r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra naastligger ten noorden Romastraat 13 1761 255 84v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra koopman koper Franekereind 2 1761 255 111r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1762 255 157r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra verkoper Gardenierstraat 8 1763 255 194r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra koper provisioneel huis, pakhuis met 2 graanzolders en achterkamer Franekereind 20 1765 256 264r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra verkoper Franekereind 20 1769 257 126v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claes Leistra koopman naastligger ten westen Nieuwstraat 62 1770 257 145ar
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claes Leistra koopman verkoper Nieuwstraat 62 1770 257 145ar
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claes Leistra naastligger ten zuiden Rinnertspijp WZ 1770 257 151v
LEISTRA, KLAAS de erven van Claes Leistra naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1772 258 19r
LEISTRA, PIETER Pieter Leistra naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1782 261 2r
LEISTRA, PIETER Pieter Leistra huisman verkoper Kruisstraat 1783 261 116r
LEISTRA, PIETER Pieter Leistra huisman verkoper Carl Visschersteeg 10 1783 261 117r
LEISTRA, PIETER Pieter Leistra huisman verkoper van 1/3 Gardenierstraat 1792 264 46v
LEISTRA, PIETER Pieter Leistra verkoper Nieuwstraat 46 1804 267 86r
, TRIJNTJE Trijntje Lek naastligger ten oosten Vijverstraat NZ 1793 264 157v
LELIE, TJEERD Tjeerd Lely, burger verkoper van 1/2 Zuiderhaven 77oost 1680 241 22ra
LEMKE, G. de weduwe van ds. G. Lemke huurder Grote Bredeplaats 22 1808 268 173r
FREERKS, WIEBE Wybe Fredriks Lemsma , burger koper hof met zomerhuis Franekereind NZ 1778 259 127v
LEMSTRA, DOROTHEA Dorothea Ernestina Lemstra Nutstraat 6 1790 263 194r
LEMSTRA, DOROTHEA Dorothea Ernestina Lemstra Nutstraat 4 1790 263 194r
LEMSTRA, DOROTHEA Dorothea Ernestina Lemstra Nutstraat 2 1790 263 194r
LEMSTRA, DOROTHEA Dorothea Ernestina Lemstra Nutstraat 2achter 1790 263 194r
LENNEP, ANTJE Anna Elisabeth van Lennep verkoper (twee dochters) Noordijs 23 1731 248 15v
LENNEP, ANTJE Anna Elisabeth van Lennep verkoper onbekend 1731 248 17r
LENNEP, ANTJE juffrouw Anna Elisabeth van Lennep verkoper Weverstraat 1747 251 203r
, JAN Jan Lennich naastligger ten oosten Franekereind 36 1738 249 19va
, JAN Jan Lenning koopman koper 18/72 huis en tuin Franekereind 36 1738 249 258v
, JAN Jan Lenning koopman naastligger ten oosten Franekereind 36 1738 249 258v
, JAN wijlen Jan Lenning koopman Franekereind 40 1750 252 83r
, P. P. Lenrius oud chirurgijn eigenaar van 1/2 ten zuiden van Harlingen ZZ 1788 263 34v
LENTS, ADAM Adam Lens naastligger ten noorden Lanen 39 1805 267 141v
LENTS, JETSE Jetze Lens mr. bakker koper huis Voorstraat 83 1781 260 132v
, KOENRAAD Coenraad Lensen, vrijgezel koper kamer, weefwinkel en plaatsje erachter Franekerpoort (gebied) 1732 248 91r
, ABE Abe Lenses Zoutsloot 94 1767 257 31v
, P. P. Lensius mr. chirurgijn verkoper Havenplein ZZ 1782 260 256v
, PIETER Pieter Lensius mr. chirurgijn verkoper en curator Sint Jacobstraat 13 1781 260 52r
, PIETER Pieter Lensius mr. chirurgijn koper van 1/4 1/2 huis Noorderhaven 23 1786 262 71r
, PIETER Pieter Lensius koper huis met twee daarachter staande houtschuren Noorderhaven 35 1786 262 140v
, PIETER Pieter Lensius, jr. huurder Noorderhaven 23 1787 262 167r
, PIETER Pieter Lensius mr. chirurgijn verkoper Noorderhaven 23 1787 262 167r
, PIETER Pieter Lensius koopman naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1787 262 168v
, PIETER Pieter Lensius verkoper Noorderhaven 35 1795 264 301r
, PIETER Pieter Lensius lands schrijver huurder Zuiderhaven 77west 1804 267 101v
, PIETER Pyter Lensius mr. chirurgijn koper huis Noorderhaven 85 de Drie Kaarsen 1753 253 58v
, PIETER Pyter Lensius naastligger ten oosten Hoogstraat NZ 1758 254 166r
, PIETER Pyter Lensius naastligger ten noorden Hoogstraat 27 1759 254 203r
, PIETER Pyter Lensius naastligger ten oosten Schritsen NZ 1760 255 36r
, PIETER Pyter Lensius, burger mr. chirurgijn verkoper Schritsen 49 1761 255 105v
, PIETER Pyter Lensius mr. chirurgijn verkoper Zoutsloot 94 1767 257 31v
, PIETER Pyter Lensius mr. chirurgijn koper 1/2 huis Havenplein 3 1780 259 279r
LENTS, ADAM Adam Lents naastligger ten noorden Lanen 35oost 1801 266 3r
LENTS, JAKOB Jacob Lents naastligger ten noorden Brouwersstraat 5 1782 260 223r
LENTS, JETSE wijlen Jetze Lents Kleine Kerkstraat 6 1810 269 40v
LENTS, ADAM Adam Lentz, c.u. mr. verver en glasmaker huurder Lanen 37 1785 262 22r
LENTS, ADAM Adam Lentz mr. verver en glasmaker koper huis en tuin Sint Odolphisteeg 22 1788 262 291v
LENTS, ADAM Adam Lentz naastligger ten noorden (? NB. vorige eigenaar : Remke Wopkes) Lanen 37 1788 262 293r
LENTS, ADAM Adam Lentz mr. verver naastligger ten noorden Lanen 35oost 1795 264 294r
LENTS, ADAM Adam Lentz naastligger ten noorden Lanen 39 1804 267 9v
LENTS, ADAM Adam Lentz naastligger ten oosten Lanen 29 1804 267 92v
LENTS, ADAM Adam Lentz naastligger ten noorden Lanen 39 1808 268 112r
LENTS, ADAM Adam Lentz naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 18 1808 268 128r
LENTS, GEERTJE Geertje Lentz 1/6 deel Voorstraat 83 1808 268 86v
LENTS, H. H. Lentz naastligger ten noorden Lanen 35oost 1808 268 113r
LENTS, H. H. Lentz naastligger ten noorden Lanen 37 1808 268 179r
LENTS, JETSE Jetze Lentz mr. bakker en koopman koper huis Schritsen 23 1803 266 289r
LENTS, JETSE Jetze Lentz mr. bakker naastligger ten oosten Voorstraat 81 1806 267 218v
LENTS, JETSE de nalatenschap van wijlen Jetze Lentz mr. brood- en kleinbakker Schritsen 23 1808 268 85r
LENTS, JETSE Boedel en nalatenschap Jetze Lentz mr. broodbakker 5/6 deel Voorstraat 83 1808 268 86v
, PETRUS Petrus Lenzius mr. chirurgijn Lanen 13 1775 258 205v
, PIETER Pieter Lenzius naastligger ten westen Hoogstraat 27 1788 262 273r
, PIETER Pieter Lenzius koopman verkoper Hoogstraat 7 1788 262 278r
, PIETER Pieter Lenzius mr. chirurgijn Hoogstraat 7 1788 262 278r
, PIETER Pieter Lenzius verkoper Herenwaltje 9 1789 263 86r
, PIETER Pieter Lenzius koopman verkoper Noorderhaven NZ 1790 263 265v
, PIETER Pieter Lenzius koopman verkoper Bargebuurt 1791 263 305r
, PIETER Pieter Lenzius koopman verkoper Hoogstraat 26 1791 263 327v
, PIETER Pieter Lenzius koopman verkoper Gardenierstraat 12 1791 263 329r
, PIETER Pieter Lenzuis mr. chirurgijn koper huis en tuin Hoogstraat 7 1754 253 168r
LESPIERRE, JOOSTJE juffrouw Josine de Lespierre Grote Bredeplaats 18 1747 251 204r
LESPIERRE, JOOSTJE juffrouw Josine de Lespierre Grote Bredeplaats 20 1747 251 205r
, CATHARINA Catharina Leusing koper paardenstallen, koets, huis en wagenhuis Hofstraat 1756 254 20v
, CATHARINA Catharina Leusing, c.u. naastligger ten westen Hofstraat 1756 254 20v
, JAKOB de erven van Jacob Leuven naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
, JAN Jan van Leuwen kapitein bij de Admiraliteit Voorstraat 35 1699 244 1r
LEVERLAND, JELTJE Yltje Leverland Sint Jacobstraat OZ 1760 254 257v
LEVERLAND, IETJE Ytie Leverland verkoper (voor haarzelf en als erfgenaam) Nieuwstraat 10 1780 259 261v
LEVERLAND, IETJE Ytie Leverland verkoper Herenwaltje 19 1780 259 263r
LEVERLAND, IETJE Ytje Leverland Rommelhaven 2west 1767 256 240r
LEVERLAND, IETJE Yttie Leverland Hoogstraat 1 1764 256 67r
LEVERLAND, IETJE Yttje Leverland verkoper Lombardstraat 1780 259 283v
LEVERLAND, IETJE Yttje Leverland verkoper Rommelhaven 1 1781 260 153r
LEVERLAND, IETJE Yttje Leverland verkoper Hoogstraat 1 1781 260 154v
LEVI, BENJAMIN Benjamin Levi hoedenmaker koper 1/2 huis Sint Jacobstraat OZ 1757 254 56r
LEVI, BENJAMIN Benjamin Levi, c.u. huurder Droogstraat NZ 1772 258 12r
LEVI, BENJAMIN Benjamin Levi koopman (joods -) huurder beneden Lammert Warndersteeg WZ 1779 259 176r
, ABRAHAM Abraham Elkan Levy koper huis en herberg Rommelhaven 18 de Aardappelbeurs 1805 267 161v
, ABRAHAM Abraham Elkan Levy koopman verkoper Rommelhaven 18 1805 267 177r
, Ahron Levy koopman (joods -) verkoper Hoogstraat 45 1789 263 97r
, BENJAMIN Benjamin Levy huurder Sint Odolphisteeg 4 1781 260 35v
, Elikan Isaack Levy verkoper Voorstraat 36 1807 267 336r
, ELKAN Elkan Isack Levy koopman (joods -) koper huis Grote Kerkstraat 15 1795 264 289r
, ELKAN Elkan Levy koopman koper van 1/2 Voorstraat 36 1805 267 113v
, ELKAN Elkan Ysaack Levy naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 9 1809 268 187v
, ELKAN Elkan Levy naastligger ten westen Grote Kerkstraat 17 1809 268 327v
, ELKAN Elkan Ysaak Levy koopman koper van 1/2 huis Voorstraat 36 de Hof van Holland 1805 267 113v
, JAKOB Jacob Levy koopman (joods -) huurder Heiligeweg 25 1803 266 293r
, JAKOB Jacob Levy verkoper van 1/2 Brouwersstraat 18 1810 268 356v
, NATHANAEL Nathan Levy naastligger ten zuiden Noorderhaven 90 1755 253 245r
, NATHANAEL Nathan Levy koopman (joods -) koper huis Voorstraat 45 1755 253 246r
, NATHANAEL Nathan Levy koopman koper deftig huis Kerkpoortstraat 1756 254 30v
, NATHANAEL Nathan Levy, c.u. huurder Kerkpoortstraat 1756 254 30v
, AREND Arend Lewy koopman (joods -) koper huis Hoogstraat 45 de Klok 1787 262 229r
LEX, HESSEL Hessel Lex naastligger ten zuiden Schritsen 10 1710 245 108v
LEX, HESSEL Hessel Lex naastligger ten oosten Schritsen 8 1717 245 304r
LEX, HESSEL de erven van Hessel Lex naastligger ten oosten Schritsen 8 1739 250 13v
LEX, HESSEL de erven van Hessel Lex naastligger ten noorden Schritsen ZZ 1740 250 103v
LEX, HILTJE Hiltje Lex verkoper Grote Kerkstraat 17 1783 261 26r
LEX, HILTJE Hiltje Lex naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 17 1788 262 250r
LEX, HILTJE JANS Hiltje Jans Lex kopers Grote Kerkstraat 40west 1776 258 258r
LEX, HILTJE JANS wijlen Hiltje Jans Lex Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
LEX, HILTJE JANS wijlen Hiltje Jans Lex Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
LEX, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrikx Lex huurder Hofstraat NZ 1698 243 347v
LEX, MARIA Maria Lex naastligger ten oosten Schritsen 8 1755 253 225v
LEX, MARIA de erven van Maria Lex naastligger ten westen Schritsen 22 1796 264 308r
LEX, MARIA de erven van Maria Lex naastligger ten westen Franekereind 40 1798 265 106r
LEX, MARIA de erven van Maria Lex naastligger ten westen Schritsen 4 1800 265 218v
LEX, MARIA de erven van Maria Lex naastligger ten westen Schritsen 22 1810 269 2r
LEX, MARIA Marie Lex naastligger ten westen Franekereind 40 1808 268 145r
LEX, MARIA Marijke Lex Snakkerburen (gebied) 1762 255 162r
LEX, MARIA Marijke Lex naastligger ten oosten Franekereind 34 1781 260 123v
LEX, MARIA Marijke Lex naastligger ten noorden Schritsen 12 1783 261 68v
LEX, MARIA Marijke Lex naastligger ten noorden Schritsen 12 1784 261 165r
LEX, MARIA Marijke Lex naastligger ten westen Romastraat ZZ 1784 261 254r
LEX, MARIA Marijke Lex naastligger ten zuiden Romastraat 1785 261 306r
LEX, MARIA Marijke Lex naastligger ten zuiden Vianen 1787 262 228r
LEX, MARIA de erven van Marijke Lex naastligger ten noorden Weverstraat NZ 1791 263 360r
LEX, MARIA de erven van Marijke Lex naastligger ten westen Franekereind 38 1793 264 87r
LEX, MARIA de erven van Marijke Lex naastligger ten noorden Franekereind 38 1793 264 87r
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lex Heiligeweg 24 1743 251 9v
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lex uitdrager Voorstraat 74 1757 254 106v
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lex Voorstraat 74 1757 254 106v
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lex, burger uitdrager Schritsen 53 1768 257 44v
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lex Gardenierstraat ZZ 1778 259 129v
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lex, burger uitdraagster verkoper Schritsen 53 1781 260 129r
LEX, SJOUKJE JAKOBS Sioukjen Jacobs Lex Franekereind ZZ 1738 249 357r
LEX, TRIJNTJE Trijntje Lex koper huis Zuiderhaven 1786 262 55r
LEX, TRIJNTJE Trijntje Lex koper huis Vijverstraat 7 1792 264 3r
LEI, ARJAANTJE Adriaantie van der Ley verkoper van 4/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
LEI, ARJAANTJE Adriaantie van der Ley verkoper van 4/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
LEI, ARJAANTJE Adriaantie van der Ley verkoper van 4/64 Droogstraat NZ 1763 255 238r
LEI, ARJAANTJE Adriaantie van der Ley verkoper van 4/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
LEI, ARJAANTJE wijlen Adriaantje van der Ley Schritsen 3 1803 266 208r
LEI, ARJAANTJE Adriaantje van der Ley Karremanstraat 23 1803 266 210v
LEI, ARJAANTJE Adriaantje van der Ley Wortelstraat ZZ 1803 266 212r
LEI, ARJAANTJE Adriaantje van der Ley Wortelstraat ZZ 1803 266 212r
LEI, ANNE huisman Anna van der Ley verkoper van 4/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
LEI, ANNE huisman Anna van der Ley verkoper van 4/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
LEI, ANNE huisman Anna van der Ley verkoper van 4/64 Droogstraat NZ 1763 255 238r
LEI, ANNE huisman Anna van der Ley verkoper van 4/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
LEI, ARJAANTJE JARICHS Ariaantje Jarigs van der Ley Zoutsloot 98 1781 260 13r
LEI, B. B. van der Ley naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1771 257 221v
LEI, B. B. van der Ley naastligger ten noorden onbekend 1774 258 146r
LEI, B. B. van der Ley Ooievaarsteeg WZ 1774 258 170v
LEI, B. B. van der Ley koopman koper huis met plaats en bleekveld Franekerpoort (gebied) 1777 259 56r
LEI, B. B. van der Ley naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1777 259 56r
LEI, B. B. van der Ley naastligger ten noorden Zoutsloot 121 1781 260 19r
LEI, BINKE Bente van der Ley koopman verkoper van 4/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
LEI, BINKE Bente van der Ley koopman verkoper van 4/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
LEI, BINKE Bente van der Ley koopman verkoper van 4/64 Droogstraat NZ 1763 255 238r
LEI, BINKE Bente van der Ley koopman verkoper van 4/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
LEI, BINKE Bente van der Ley koopman koper groot huis Rommelhaven 26b 1766 256 158v
LEI, BINKE Bente van der Ley naastligger ten noorden Noordijs 19 1766 256 161v
LEI, BINKE Bente van der Ley naastligger ten noorden Scheffersplein 1770 257 153v
LEI, BINKE Bente van der Ley koopman Rommelhaven 14 1771 257 185v
LEI, BINKE Bente van der Ley koopman naastligger ten zuiden Rommelhaven 14 1771 257 185v
LEI, BINKE Bente van der Ley koopman Noorderhaven 93 1771 257 216r
LEI, BINKE Bente van der Ley koper Vioolsteeg OZ 1776 259 19v
LEI, BINKE Bente van der Ley koopman verkoper Zuiderhaven 79 1778 259 118v
LEI, BINKE Bente van der Ley koopman koper pakhuis met tuin Zuiderhaven 18 1778 259 144v
LEI, BINKE Bente van der Ley koopman koper wagenhuis Nieuwstraat 10 1780 259 261v
LEI, BINKE Bente van der Ley koopman naastligger ten noorden Noordijs OZ 1781 260 92r
LEI, BINKE Bente van der Ley koopman verkoper van 1/2 Noordijs OZ 1781 260 92r
LEI, BINKE Bente van der Ley koopman koper 1/2 huis Zoutsteeg 1782 260 280v
LEI, BINKE Bente van der Ley koopman eigenaar van 1/2 Zoutsteeg 1782 260 280v
LEI, BINKE JARICHS meerderjarige jongeman Bente Jarigs van der Ley koopman en distillateur koper huis met pakhuis Noordijs 1751 252 178v
LEI, BINKE JARICHS Bente Jarigs van der Ley huurder Voorstraat 39 1764 256 57r
LEI, D. D. van der Ley naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1774 258 170v
LEI, HOUKJE Holkje van der Ley koper anker- of grofsmederij Nutstraat 6 1803 266 260r
LEI, HOUKJE Holkje van der Ley koper huis Nutstraat 4 1803 266 260r
LEI, HOUKJE Holkje van der Ley koper woning Nutstraat 2 1803 266 260r
LEI, HOUKJE Holkje van der Ley koper plek grond geschikt als timmerwerf Nutstraat 2achter 1803 266 260r
LEI, HOUKJE Holkje van der Ley koper plek grond Zuiderhaven 71 1804 267 45r
LEI, J. J. J. van der Ley koopman verkoper Kleine Kerkstraat 12 1783 261 39r
LEI, J. J. van der Ley naastligger ten zuiden Rommelhaven 18 1801 265 287r
LEI, J. de erven van J. van der Ley naastligger ten zuiden Rommelhaven 18 1803 266 307r
LEI, J. de weduwe van J. van der Ley huurderse Zoutsloot 47 1809 268 216r
LEI, JAKOB Jacob van der Ley koopman naastligger ten oosten Raamstraat 1 1732 248 103v
LEI, JAKOB Jacob van der Ley koopman naastligger ten zuiden Raamstraat 1 1732 248 103v
LEI, JAKOB Jacob J. van der Ley koopman Noorderhaven ZZ 1737 249 217r
LEI, JAKOB Jacob van der Ley naastligger ten westen Rozengracht 8 1746 251 148r
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Ley koper huis CA Zuiderhaven 73 1726 246 263v
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Ley naastligger ten oosten Zuiderhaven 73 1726 246 263v
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Ley, burger koper huis genaamd de Steur Raamstraat 3 de Steur 1728 247 210r
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Ley koopman Rozengracht 22 1731 248 33r
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Ley Grote Ossenmarkt 10 1735 249 103v
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Ley koopman Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Ley koopman Rozengracht 6 1738 249 351r
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Ley koopman verkoper Rozengracht 6 1738 249 351r
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Ley koopman Simon Stijlstraat 2 1739 250 28v
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Ley koopman verkoper Raamstraat 3 1739 250 33v
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Ley koopman Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Ley naastligger ten oosten Zuiderhaven 69 1739 250 58r
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Ley koopman verkoper Zuiderhaven 71a 1747 251 200r
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Ley koopman Rozengracht 6 1748 251 215r
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Ley koopman Kerkpoort (gebied) 1748 251 216r
LEI, JAKOB JARICHS de weduwe van Jacob Jarigs van der Ley huurder benedenhuis Grote Ossenmarkt 3 1767 257 3v
LEI, JARICH Jaerich van der Ley koopman koper timmerwerf en -boet, twee kamers en weefwinkel Zuiderhaven 6 1776 259 17v
LEI, JARICH Jaerig van der Ley koper Vioolsteeg OZ 1776 259 19v
LEI, JAN Jan van der Ley koper van 1/4 Noorderhaven 79 1751 252 154r
LEI, JAN Jan van der Ley koper van 1/4 Noorderhaven 79 1751 252 154r
LEI, JAN Jan van der Ley koper van 1/4 Noorderhaven 79 1751 252 154r
LEI, JAN Jan van der Ley koopman huurder Voorstraat 61 1786 262 88r
LEI, JAN Jan Jarig van der Ley naastligger ten zuiden Rommelhaven 18 1788 263 52v
LEI, JAN Jan van der Ley koper huis of erf gebruikt als anker- en grofsmederij Nutstraat 6 1790 263 194r
LEI, JAN Jan van der Ley koper woning Nutstraat 4 1790 263 194r
LEI, JAN Jan van der Ley koper woning Nutstraat 2 1790 263 194r
LEI, JAN Jan van der Ley koper plek grond eerder gebruikt als timmerwerf Nutstraat 2achter 1790 263 194r
LEI, JAN JARICHS Jan Jaerigs van der Ley koopman koper van 1/4 Noorderhaven 79 1751 252 129r
LEI, JAN JARICHS Jan Jaerigs van der Ley koopman koper van 1/4 Droogstraat 27 1751 252 129r
LEI, JAN JARICHS Jan Jaerigs van der Ley koopman koper van 1/4 Noorderhaven 83 1751 252 129r
LEI, JAN JARICHS Jan Jaerigs van der Ley koopman verkoper Raamstraat 3 1751 252 173r
LEI, JAN JARICHS Jan Jarighs van der Ley koopman koper William Boothstraat 37 1745 251 80v
LEI, JAN JARICHS Jan Jarigs van der Ley, burger koopman gecommitteerden uit de geabandonneerde boedel van Lanen 41 1733 248 228r
LEI, JAN JARICHS Jan Jarigs van der Ley koopman koper Rozengracht 6 1738 249 351r
LEI, JAN JARICHS Jan Jarigs van der Ley, meerderjarig vrijgezel koper door niaar stalling, wagenhuis en 2 aparte woningen met een tuintje Raamstraat 3 1739 250 33v
LEI, JAN JARICHS Jan Jarigs van der Ley koopman koper van 1/64 Noorderhaven 79 1745 251 105v
LEI, JAN JARICHS Jan Jarigs van der Ley koopman koper van 1/64 Droogstraat 35 1745 251 105v
LEI, JAN JARICHS Jan Jarigs van der Ley koopman koper van 1/64 Noorderhaven 83 1745 251 105v
LEI, JAN JARICHS Jan Jarigs van der Ley koopman koper Rozengracht 6 1748 251 215r
LEI, JAN JARICHS Jan Jarigs van der Ley koopman koper huis Zoutsloot 1753 253 117v
LEI, JAN SIEBRENS Jan Sybrens op de Ley mr. timmerman koper huis Franekereind 17 1714 245 218r
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman Voorstraat 87 1771 257 184r
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman Voorstraat 87 1771 257 184r
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman Rommelhaven 14 1771 257 185v
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman naastligger ten zuiden Rommelhaven 14 1771 257 185v
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman Noorderhaven 93 1771 257 216r
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman verkoper Zuiderhaven 79 1778 259 118v
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman koper Zuiderhaven 18 1778 259 144v
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman koper koolstek (verkopers kregen recht op gebruik helft koolstek (gratis)) Zuiderhaven 18 1778 259 154r
LEI, JARICH Jarig van der Ley naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1778 259 154r
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman koper woning Voorstraat 89 1780 259 230r
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman koper huis Voorstraat 89 1780 259 256r
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman Grote Bredeplaats 19 1780 259 300v
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman naastligger ten oosten Voorstraat 85 1780 260 2r
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman naastligger ten noorden Voorstraat 85 1780 260 2r
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman koper stal, wagenhuis en bleekveld William Boothstraat 3 1781 260 38r
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman verkoper van 1/2 Noordijs OZ 1781 260 92r
LEI, JARICH Jarig van der Ley verkoper Zuiderstraat 7 1781 260 122r
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman koper huis Rommelhaven 12 1781 260 125r
LEI, JARICH Jarig van der Ley naastligger ten zuiden Rommelhaven 12 1781 260 125r
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman koper huis Rommelhaven 18 1781 260 127r
LEI, JARICH Jarig van der Ley naastligger ten westen Zuiderstraat 23 1781 260 156r
LEI, JARICH Jarig van der Ley naastligger ten oosten Rommelhaven ZZ 1782 260 274r
LEI, JARICH de heer Jarig van der Ley naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1782 261 2r
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman koper huis en tuin Zuiderhaven 36 1782 261 7v
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman naastligger ten westen Zuiderhaven 36 1782 261 7v
LEI, JARICH Jarig van der Ley naastligger ten zuiden Rommelhaven 8 1783 261 69v
LEI, JARICH de heer Jarig van der Ley naastligger ten oosten Zuiderhaven 69 1783 261 99r
LEI, JARICH Jarig van der Ley naastligger ten zuiden Zuiderhaven 71a 1783 261 108v
LEI, JARICH Jarig van der Ley naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1785 261 270v
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman koper huis Hofstraat 65 1785 261 276r
LEI, JARICH Jarig J. van der Ley koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 79 1785 261 311v
LEI, JARICH Jarig A. van der Ley koopman verkoper Noorderhaven 79 1785 261 311v
LEI, JARICH Jarig J. van der Ley koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven NZ 1785 261 311v
LEI, JARICH Jarig A. van der Ley koopman verkoper Noorderhaven NZ 1785 261 311v
LEI, JARICH Jarig J. van der Ley koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven NZ 1785 261 311v
LEI, JARICH Jarig A. van der Ley koopman verkoper Noorderhaven NZ 1785 261 311v
LEI, JARICH Jarig J. van der Ley koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven NZ 1785 261 311v
LEI, JARICH Jarig A. van der Ley verkoper Noorderhaven NZ 1785 261 311v
LEI, JARICH Jarig J. van der Ley koopman verkoper van 1/8 Droogstraat NZ 1785 261 311v
LEI, JARICH Jarig A. van der Ley verkoper Droogstraat NZ 1785 261 311v
LEI, JARICH Jarig van der Ley, c.s. naastligger ten westen Lanen 62 1788 263 15r
LEI, JARICH Jarig Jacobus van der Ley naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1788 263 33r
LEI, JARICH Jarig Jacobus van der Ley koopman verkoper van 1/2 Zuiderhaven 18 1788 263 33r
LEI, JARICH Jarig van der Ley verkoper Rommelhaven 18 1788 263 52v
LEI, JARICH Jarig Jacobus van der Ley koopman verkoper van 1/2 William Boothstraat 1788 263 62r
LEI, JARICH Jarig J. van der Ley naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1790 263 261r
LEI, JARICH Jarig J. van der Ley naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1790 263 261r
LEI, JARICH Jarig van der Ley verkoper Bargebuurt 1796 264 325r
LEI, JARICH Jarig J. van der Ley verkoper Voorstraat 69 1796 264 326r
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1797 265 45v
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1797 265 45v
LEI, JARICH Jarig van der Ley naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 13 1798 265 122r
LEI, JARICH wijlen Jarig van der Ley koopman Hofstraat 15 1807 267 291r
LEI, JARICH A. Jarig A. van der Ley naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1786 262 84r
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Ley koopman verkoper Rommelhaven 26b 1783 261 71v
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Ley koopman verkoper Franekerpoort (gebied) 1784 261 245v
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Ley naastligger ten zuiden Raamstraat 8 1788 263 22v
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Ley Nieuwstraat 10 1788 263 28r
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Ley Noordijs 4 1788 263 29v
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Ley verkoper van 1/2 Lanen 60 1788 263 31v
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Ley Zuiderhaven 18 1788 263 33r
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Ley verkoper Zoutsloot ZZ 1788 263 37r
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Ley William Boothstraat 1788 263 62r
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Ley koopman Zoutsloot 1789 263 94v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman koper 1/4 Bildtstraat 24 1725 246 221r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koper Zuiderhaven 73 1726 246 263v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley, burger koopman koper van 1/4 (bezitter suikerraffinaarderij 1/4) Noorderhaven 83 1727 247 15r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman koper van 1/4 Zoutsloot 1728 247 62r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley Zoutsloot ZZ 1728 247 80r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley Zoutsloot NZ 1728 247 81v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley Zoutsloot ZZ 1728 247 82v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koper huis Voorstraat 9 1769 257 134r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Voorstraat 9 1774 258 171v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Voorstraat 76 1783 261 39v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman koper dubbel huis Zuiderhaven 36 1785 261 269v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman naastligger ten noorden Zuiderhaven 36 1785 261 269v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman naastligger ten noorden Voorstraat 89 1785 262 31v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley verkoper Noorderhaven 93 1788 263 47v
LEI, JARICH JAKOBS de verkoper Jarig Jacobs van der Ley koopman naastligger ten westen Zuiderhaven 71a 1788 263 49v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Zuiderhaven 71a 1788 263 49v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper William Boothstraat 1788 263 51r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Hofstraat 65 1788 263 54r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley Heiligeweg 11 1789 263 104v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley Romastraat 15 1789 263 106r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley Grote Kerkstraat 14 1789 263 107r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman naastligger ten westen (is ook verkoper) Voorstraat 89 1789 263 171r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Voorstraat 89 1789 263 171r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Nutstraat 6 1790 263 194r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Nutstraat 4 1790 263 194r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Nutstraat 2 1790 263 194r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Nutstraat 2achter 1790 263 194r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Nutstraat 2achter 1790 263 194r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Nutstraat 2achter 1790 263 194r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Nutstraat 2achter 1790 263 194r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Grote Ossenmarkt 1 1796 264 312v
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman Nutstraat 6 1803 266 260r
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman Nutstraat 4 1803 266 260r
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman Nutstraat 2 1803 266 260r
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman Nutstraat 2achter 1803 266 260r
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman Zuiderstraat 31 1804 267 32r
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman Voorstraat 87 1804 267 33v
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman Rommelhaven 18 1804 267 35v
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley Vioolsteeg 1804 267 37r
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman Vioolsteeg 1804 267 37r
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman Voorstraat 89 1804 267 38v
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman Kleine Kerkstraat 14 1804 267 43v
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman Zuiderhaven 71 1804 267 45r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobus van der Ley koopman verkoper van 1/2 Lanen 60 1788 263 31v
LEI, JARICH JAKOBS Jarigh Jacobs van der Ley koopman koper 3/4 huis en Pakhuis Bildtstraat 24 1725 246 227r
LEI, JOHANNES BAUKES burgerhopman Joannes Bauckes van der Ley koper huis en hof Noorderhaven NZ 1675 240 201v
LEI, JOHANNES BAUKES Hopman Joannes Bauckes van der Ley naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1679 241 35v
LEI, SIERK Sierk van der Ley koopman Zuiderhaven 75 1749 251 273v
LEI, SIERK Sierk van der Ley naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 17 1753 253 77v
LEI, SIERK Sierk van der Ley koopman koper kamer Grote Bredeplaats 19 1755 253 218v
LEI, SIERK Sierk van der Ley, c.u. koopman naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 19 1755 253 218v
LEI, SIERK Sierk van der Ley naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
LEI, SIERK Sierk van der Ley Noorderhaven 22 1767 257 15r
LEI, SIERK TJEBBES Sierk Tiebbes van der Ley naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1737 249 183r
LEI, SIERK TJEBBES Sierk Tjebbes van der Ley, burger koopman Noorderhaven 22 1740 250 135r
LEI, SIERK TJEBBES Sierk Tjebbes van der Ley naastligger ten oosten Noorderhaven 18 1741 250 152v
LEI, SIERK TJEBBES Sierk Tjebbes van der Ley, burger koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 20 1741 250 176v
LEI, SIERK TJEBBES Sierk Tjebbes van der Ley, burger koopman verkoper Noorderhaven 20 1741 250 176v
LEI, SIEMEN Simon van der Ley koopman koper huis Voorstraat 9 1774 258 171v
LEI, SIEMEN Simon van der Ley koopman huurder Voorstraat 9 1774 258 171v
LEI, SIEMEN Simon van der Ley koopman geniaarde koper Zuiderhaven 49 1774 258 192v
LEI, SIEMEN Simon van der Ley naastligger ten oosten Voorstraat 7a 1775 258 199v
LEI, SIEMEN Simon van der Ley huurder Rozengracht 10 1776 259 13v
LEI, SIEMEN Simon van der Ley koopman verkoper Voorstraat 9 1777 259 62v
LEI, SIEMEN Simon van der Ley koopman koper huis Voorstraat 5 1782 260 309r
LEI, SIEMEN Simon van der Ley koopman verkoper Voorstraat 5 1783 261 62r
LEI, SIEMEN Simon van der Ley huurder herberg Rozengracht 37 1784 261 235r
LEI, SIERK Sjerk van der Ley naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 17 1764 256 58v
LEI, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs van der Ley huurder beneden Noorderhaven 44 1772 258 26v
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koper van 1/4 Noorderhaven 79 1751 252 154r
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koper van 1/4 Noorderhaven 79 1751 252 154r
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koper van 1/4 Noorderhaven 79 1751 252 154r
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley naastligger ten noorden Schritsen NZ 1752 252 189r
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley naastligger ten westen Lanen 62 1752 252 206v
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley naastligger ten westen Lanen 62 1754 253 190v
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley huurder (huurder van een plakje grond) Zoutsloot ZZ 1757 254 60v
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley, burger koopman verkoper Noordijs 19 1766 256 161v
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley, burger koopman verkoper Rozengracht 6 1766 256 161v
LEI, TEUNIS Heer Teunis van der Ley, burger koopman koper op redemptie heerlijk huis en tuin ( wederkoop tot drie jaren na 1 mei 1766) Zuiderhaven 79 1766 256 164v
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koopman naastligger ten zuiden Raamstraat 8 1766 256 221v
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koopman verkoper Voorstraat 62 1769 257 136r
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koopman koper woning Rommelhaven 14 1771 257 185v
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koopman naastligger ten zuiden Rommelhaven 14 1771 257 185v
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koopman koper huis en schuure Noorderhaven 93 1771 257 216r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jaerigs van der Ley koopman koper van 1/4 Noorderhaven 79 1751 252 129r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jaerigs van der Ley koopman koper van 1/4 Droogstraat 27 1751 252 129r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jaerigs van der Ley koopman koper van 1/4 Noorderhaven 83 1751 252 129r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jarigs van der Ley koopman koper 2/3 pakhuis Rozengracht 6 1738 249 351r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jarigs van der Ley koopman verkoper van 1/3 Lanen NZ 1743 251 3r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jarigs van der Ley koopman koper Zoutsloot 1753 253 117v
LEI, TEUNIS Theunis van der Ley naastligger ten zuiden Noordijs 1751 252 178v
LEI, TEUNIS Theunis van der Ley koopman verkoper van 9/128 Noorderhaven 79 1763 255 238r
LEI, TEUNIS Theunis van der Ley koopman verkoper van 9/128 Noorderhaven 81 1763 255 238r
LEI, TEUNIS Theunis van der Ley koopman verkoper van 9/128 Droogstraat NZ 1763 255 238r
LEI, TEUNIS Theunis van der Ley koopman verkoper van 9/128 Noorderhaven 83 1763 255 238r
LEI, TEUNIS Theunis van der Ley koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 69 1774 258 143r
LEI, TEUNIS Theunis van der Ley koper huis Vioolsteeg OZ 1776 259 19v
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarighs van der Ley koopman koper huis William Boothstraat 37 1745 251 80v
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Ley koopman koper van 1/64 Noorderhaven 79 1745 251 105v
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Ley koopman koper van 1/64 Droogstraat 35 1745 251 105v
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Ley koopman koper van 1/64 Noorderhaven 83 1745 251 105v
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Ley koopman koper huis Lanen 60 1746 251 125r
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Ley koopman koper huis en tuin, met stal en wagenhuis Zuiderhaven 71a 1747 251 200r
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Ley koopman koper 1/3 pakhuis Rozengracht 6 1748 251 215r
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Ley koopman koper huis, zeperij, pakhuis, klopperij, paardenstal, bleekveld en tuin onbekend 1774 258 146r
, CATHARINA Catharina Elysabeth Leydegemans verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 1 1767 257 17r
, CATHARINA Catharina Elysabeth Leydegemans Sint Jacobstraat 1 1767 257 17r
, CATHARINA Catharina Elysabeth Leydemans Sint Jacobstraat 1 1763 255 179v
LEIENAAR, EELKE Eelke Leyenaar naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1807 267 337v
LEIENAAR, EELKE Eelke Leyenaar commandeur aan het lands magazijn koper huis Schritsen 17 1808 268 72r
LEIENAAR, EELKE Eelke Leyenaar naastligger ten westen Jekelsteeg 2 1809 268 248r
LEIENAAR, EELKE Eelke Leyenaar naastligger ten westen Schritsen 19 1809 268 249v
LEIENAAR, EELKE JANS Eelke Jans Leyenaar koper huis Achterstraat 1799 265 133r
LEIENAAR, EELKE JANS Eelke Jans Leyenaar verkoper Achterstraat 1804 267 106v
LEIENAAR, HAANTJE JANS de erven van Haantie Jans Leyenaar naastligger ten westen Hoogstraat NZ 1696 243 241r
LEIENAAR, HENDRIK Hendrik Leyenaar mr. metselaar huurder Voorstraat 30 1806 267 256v
LEIENAAR, HENDRIK Hendrik J. Leyenaar metselaar koper huis Bargebuurt 26 1808 268 174v
LEIENAAR, HENDRIK Hendrik Leyenaar mr. metselaar Zoutsloot 18 1811 269 132v
LEIENAAR, JOHANNES Johannes J. Leyenaar mr. metselaar huurder Romastraat 15 1789 263 106r
LEIENAAR, JOHANNES Johannes Leyenaar naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1794 264 214r
LEIENAAR, JOHANNES Johannes Leyenaar naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1794 264 217r
LEIENAAR, JOHANNES Johannes Leyenaar naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1794 264 224r
LEIENAAR, JOHANNES Johannes Leyenaar naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1803 266 185r
LEIENAAR, JOHANNES Johannes Leyenaar mr. metselaar koper huis Hofstraat 33 1806 267 198r
LEIENAAR, JOHANNES Johannes Leyenaar mr. metselaar koper huis en tuin Vianen ZZ 1806 267 199r
LEIENAAR, JOHANNES Johannes Leyenaar naastligger ten noorden Brouwersstraat 11 1808 268 101v
LEIENAAR, JOHANNES Johannes Leyenaar naastligger ten noorden Brouwersstraat 11 1809 268 204v
LEIENAAR, JOHANNES Johannes Leyenaar naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 8 1809 268 204v
LEIENAAR, JOHANNES Johannes Leyenaar naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 10 1809 268 204v
LEIENAAR, JOHANNES JANS Johannes Jans Leyenaar mr. metselaar koper huis Brouwersstraat 9 1786 262 115r
LEIENAAR, JOHANNES JANS Johannes Jans Leyenaar mr. metselaar koper huis Kerkpad WZ de Zilverberg 1789 263 166r
LEIENAAR, JOHANNES JANS Johannes Jans Leyenaar verkoper Zoutsloot NZ 1797 265 31v
LEIENAAR, MARIA JANS Marijke Jans Leyenaar Zoutsloot 1796 264 343v
LEIENAAR, MARIA JANS wijlen Marijke Jans Leyenaar Zoutsloot 54 1806 267 238r
LEIENAAR, SIETSKE JOHANNES Zydske Johannes Leyenaar Heiligeweg 1oost 1802 266 126r
KLASES, JAN Jan Claesen Leyenaer koper hovinge onbekend 1641 234 136v
KLASES, JAN Jan Claesen Leyenaer naastligger ten westen onbekend 1641 234 136v
PIETERS, JAN Jan Pytters Leyenaer, burger c.u. koper huis genaamd De blauwe Bijl Rommelhaven 13 de Blauwe Bijl 1688 242 229v
KLASES, PIETER de erven van Pieter Clasen Leyenaer verkoper Noordijs 23 1668 239 140r
JANS, HANSKE Haentie Jans Leyener koper door niaar Hoogstraat NZ 1667 239 121av
KLASES, JAN Jan Claesen Leyener, burger brouwer verkoper Achterstraat 1641 234 136r
KLASES, JAN Jan Claesen Leyener, burger koper kamer Zoutsloot 1642 234 179v
KLASES, JAN Jan Claesen Leyener, burger naastligger ten oosten Zoutsloot 1642 234 179v
KLASES, JAN Jan Claesen Leyener, burger naastligger ten zuiden Zoutsloot 1642 234 179v
KLASES, JAN wijlen Jan Clasen Leyener, burger brouwer Hoogstraat NZ 1667 239 121av
PIETERS, JAN de de erven van Jan Pyters Leyener naastligger ten westen Sint Jacobstraat 1649 236 55v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen Leyke verkoper Heiligeweg 20 1773 258 116v
LEIKER, HENDRIKS Hendriks Leyker ( is uitlandig) Zoutsloot NZ 1798 265 100r
LEIKER, HENDRIK de weduwe van Hendrik Leyker doodgraver huurder Heiligeweg 18 1784 261 220v
LEIKER, ROBIJN Robijn Leyker bakkersknecht koper huis Heiligeweg 19 1803 266 254r
LEIKER, ROBIJN Robijn Leyker huurder Heiligeweg 19 1803 266 254r
LEIKER, ROBIJN Robijn Leyker naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 24 1808 268 140r
LEIKER, ROBIJN HENDRIKS Robijn Hendriks Leyker bakkersknecht verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ 1798 265 100r
JANS, HAANTJE de erven van wijlen Haentie Jans Leynenaers naastligger ten westen Hoogstraat 1683 241 259v
LEISTRA, vroedsman Leystra naastligger ten noorden Romastraat 13 1750 252 91v
LEISTRA, ARJEN BOTES Arjen Bottes Leystra oud mr. bakker verkoper Heiligeweg 22 1748 251 229v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leystra verkoper Nieuwstraat 34 1758 254 124r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leystra koopman pakhuis / gortmakerij Kruisstraat 1759 254 248v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leystra naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1764 256 61v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leystra koopman verkoper Kerkpoortstraat 1766 256 224r
LEISTRA, KLAAS Claas Leystra, c.s. naastligger ten noorden Heiligeweg 70 1767 257 252r
LEISTRA, KLAAS wijlen vroedsman Claas Leystra Nieuwstraat 62 1774 258 144r
LEISTRA, KLAAS wijlen vroedsman Claas Leystra Nieuwstraat 62 1774 258 144r
LEISTRA, KLAAS Claas Leystra Franekereind 2 1783 261 49r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claes Leystra koopman koper woning Carl Visschersteeg WZ 1743 251 21v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claes Leystra koopman koper huis Hofstraat 47 1752 252 209r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claes Leystra koopman koper huis Grote Bredeplaats 31 1752 252 218v
LEISTRA, KLAAS Claes Leystra naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 29 1753 253 67r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Klaas Leystra koper huis Gardenierstraat 8 1750 252 58v
LEISTRA, PIETER Pieter Leystra huisman verkoper Grote Bredeplaats 31 1783 261 119r
LEISTRA, PIETER Pieter Leystra naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1784 261 159r
LEISTRA, PIETER Pieter C. Leystra, thans uitlandig verkoper Nieuwstraat 62 1804 267 103r
LEISTRA, PIETER KLASES de minderjarige Pieter Claasen Leystra verkoper (voor de andere helft) Franekereind 2 1783 261 49r
, PIETER Pieter Lezius mr. chirurgijn Herenwaltje 9 1789 263 86r
, SARA Sara Liasar Voorstraat 45 1755 253 246r
, SARA Sara Liasar Voorstraat 45 1755 253 246r
, de landen van overste Liaukma naastligger ten oosten 1640 234 101r
BROERS, HOITE Hoite Broers Libarius koopman verkoper van 1/2 Grachtswalplein 1761 255 49v
BROERS, HOITE Hoyte Broers Libarius koopman verkoper onbekend 1761 255 62r
, soldaat Fobby Liers koper kamer (soldaat in de compagnie van Capt. Johan van Roorda) 1657 237 138v
LIEUWMA, HOITE Hoyte Lieuma, c.u. zilversmid koper door niaar huis Sint Odolphisteeg 4 1781 260 35v
LIEUWMA, ANTJE meerderjarige vrijster Anna Lieuwma verkoper van 1/6 Sint Odolphisteeg 4 1808 268 104v
LIEUWMA, FOKKE meerderjarige jongman Fokke H. Lieuwma verkoper van 1/6 Sint Odolphisteeg 4 1808 268 104v
LIEUWMA, H. H. Lieuwma naastligger ten zuiden Noorderhaven 90 1791 263 298r
LIEUWMA, HOITE Hoyte Lieuwma naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 4 1781 260 35v
LIEUWMA, HOITE Hoyte Lieuwma mr. zilversmid koper huis Sint Odolphisteeg 8 1788 262 288v
LIEUWMA, HOITE Hoyte Lieuwma mr. zilversmid naastligger ten oosten Voorstraat 43 1792 264 71r
LIEUWMA, HOITE wijlen Hoyte Lieuwma mr. zilversmid Sint Odolphisteeg 4 1808 268 104v
LIEUWMA, JAKOMINA Jacomina Lieuwma bewoner Voorstraat 78 1808 268 27r
LIEUWMA, JAKOMINA Jacomina H. Lieuwma verkoper van 1/6 Sint Odolphisteeg 4 1808 268 104v
DIRKS, IEPKE Ypke Dirks Ligterman, burger Noordijs 4 1735 249 42v
, JAKOB Jaquis Lijbart, c.u. koper van 6/7 6/7 voor- en achterhuis Voorstraat 8 1648 236 18r
JAKOBS, THOMAS Thomes Jaques Lijbart naastligger ten oosten Voorstraat 89 1657 237 115v
, JAKOB Jaques Lijbarts, burger c.u. verkoper Voorstraat 8 1661 238 115v
JAKOBS, THOMAS Tomas Jaques Lijbarts naastligger ten oosten Voorstraat 89 1666 239 36r
, LEENTJE de weduwe van Leentie Lijdings verkoper Bildtstraat 20 1719 246 41r
, FRANS Frans W. Lijmkool Hoogstraat 30 1781 260 32v
LIMBURG STIRUM, FREERK graaf Fredrik Theodoor Ernst van Limburg Stirum kapitein 1e Battaillon van Gen.Majoor Baron van Nostitz Zuiderhaven 48 1782 260 279r
LINDE, JAKOB Jacob van der Linde, c.s. huurder Nieuwstraat 22 1802 266 118v
LINDE, JAKOB Jacob van de Linde koper huis Nieuwstraat 38 1803 266 279r
LINDEBOOM, EVERT JANS Evert Jans Lindeboom, burger verkoper Kerkpoortstraat 37 1787 262 217v
LINDEBOOM, EVERT JANS Evert Jans Lindeboom koper huis Grote Kerkstraat 46 1800 265 273v
LINDEBOOM, EVERT JANS Evert Jans Lindeboom naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 46 1800 265 273v
LINDEBOOM, EVERT JANS Evert Jansen Lindeboom koper huis Kerkpad 1 1787 262 166r
LINDEBOOM, GEERTRUIDA EVERTS Geertruid Everts Lindeboom bontwever verkoper van 3/8 Kerkpoortstraat 1762 255 135v
LINDEBOOM, JAN Jan Evert Lindeboom huurder Kerkpoortstraat 1762 255 168v
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboom mr. schoenmaker koper huis Karremanstraat WZ 1763 256 11r
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboom mr. bontwever verkoper Karremanstraat WZ 1769 257 136v
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboom koper huis Havenplein 10 1782 260 237v
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboom kastelein koper huis Liemendijk 1784 261 136v
LINDEBOOM, JAN Jan E. Lindeboom kastelein koper huis en weefwinkel Moriaanstraat 1784 261 249r
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboom naastligger ten oosten Havenplein 8 1784 261 253r
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboom mr. bontwever verkoper Havenplein ZZ 1790 263 262v
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboom verkoper Havenplein 8 1791 263 299r
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboom naastligger ten oosten Havenplein 8 1791 263 321r
LINDEBOOM, JAN EVERTS Jan Everts Lindeboom bontwever verkoper van 3/8 Kerkpoortstraat 1762 255 135v
, ARNOLDUS Arnoldus Lindringa koper huis en hof Zuidersteeg 1669 239 207v
, CATHARINA de geabandonneerde boedel van wijlen Catie van Lindt Schritsen 62 1798 265 121r
, CATHARINA de geabandonneerde boedel van Catie van Lindt Gardenierstraat 1 1798 265 123r
, CATHARINA de geabandonneerde boedel van Catie van Lindt Lanen 2 1799 265 131r
LINGEN, ANTJE Anna van Lingen Hoogstraat 2 1804 267 99v
, JOHANNES Johannes Lingenhouwer huurder Moriaanstraat ZZ 1803 266 262r
, JAN de weduwe van Jan Linnich koopman naastligger ten oosten Franekereind 36 1750 252 84r
, JAN wijlen Jan Linnich koopman Franekereind 36 1750 252 84r
, JAN Jean Linnich koopman koper huis en hof Franekereind 40 1728 247 129r
LINT, CATHARINA HENDRIKS wijlen Caatje Hendriks van Lint Zoutsloot NZ 1790 263 272v
LINT, CATHARINA Catharina van Lint Lanen 2 1787 262 209v
LINT, CATHARINA Catie van Lint Zoutsloot NZ 1799 265 204r
LINT, Hendk. van Lint, c.u. huurder Kleine Bredeplaats WZ 1766 256 203r
LINT, HENDRIK Hendrik van Lint huurder Kleine Bredeplaats 4 1773 258 104v
LINT, HENDRIK Hendrik van Lint huurder Kleine Bredeplaats 4 1774 258 180r
LINT, HENDRIK Hendrik van Lint bewoner Grote Kerkstraat 18 1776 258 248v
LINT, HENDRIK Hendrik van Lint naastligger ten noorden Heiligeweg 15 1776 258 249r
LINT, HENDRIK Hendrik van Lint, c.u. huurder Kleine Bredeplaats WZ 1777 259 26v
LINT, HENDRIK Hendrik van Lint mr. schoenmaker koper huis en tuintje Gardenierstraat 1 1784 261 233r
LINT, HENDRIK officier van het Schoenmakersgilde Hendrik van Lint verkoper Schritsen 24 1789 263 103r
LENTS, FRANSKE Francijntje Lints huurder Hofstraat 16 1763 255 196r
JANS, JAKOB Jacob Jansen Lioeske koper huis, loods en plaatske Zoutsloot NZ 1657 237 127r
FREERKS, FREERK Freerk Freerks Liouchter koper 1/2 van 2 kamers Weverstraat 1661 238 82v
, Loë kapitein Rozengracht NZ 1726 246 251r
, wijlen Loë Rozengracht 1728 247 126v
, TEUNIS wijlen Teunis van Lobbesson Rapenburg ZZ 1661 238 92v
, de erven van de weduwe van wijlen Lodde kapitein naastligger ten westen Rapenburg NZ 1683 241 267v
LOENEN, Loenen koopman ((Alle Friezen: Pieter Minnes Loenen)) Kruisstraat NZ 1664 238 217r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen naastligger ten oosten Voorstraat 49 1659 237 187r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen naastligger ten westen Voorstraat 49 1659 237 187r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen verkoper van 1/7 Voorstraat 49 1659 237 187r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen verkoper van 1/7 Voorstraat 49 1659 237 187r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen verkoper van 1/7 Zuiderhaven ZZ 1659 237 187v
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen verkoper van 1/7 Zuiderhaven ZZ 1659 237 187v
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen verkoper van 1/7 Noorderhaven NZ 1659 237 188v
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen verkoper van 1/7 Noorderhaven NZ 1659 237 188v
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen verkoper van 1/7 Voorstraat 49 1659 237 189r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen verkoper van 1/7 Voorstraat 49 1659 237 189r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen, burger koopman koper 4/7 kamer Franekerpoort (gebied) 1659 237 189v
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen, burger koper lege plaats onbekend 1663 238 189r
LOENEN, PIETER MINNES de kopers Pieter Minnes Loenen, burger c.u. naastligger ten westen onbekend 1663 238 189r
LOENEN, PIETER MINNES de kopers Pieter Minnes Loenen, burger c.u. naastligger ten noorden onbekend 1663 238 189r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen Lammert Warndersteeg 1663 238 190r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen koopman Kruisstraat NZ 1663 238 193r
LOENEN, PIETER MINNES Pyter Minnes Loenen Lammert Warndersteeg 1663 238 188v
LOENEN, PIETER MINNES Pytter Minnes Loenen naastligger ten westen Voorstraat ZZ 1658 237 145v
LOENEN, PIETER MINNES Pytter Minnes Loenen, c.soc. naastligger ten oosten Voorstraat 47 1659 237 184r
LOENEN, PIETER MINNES Pytter Minnes Loenen verkoper Lanen 91 1659 238 5r
LOENEN, PIETER MINNES Pytter Minnes Loenen verkoper Sint Jacobstraat 15 1660 238 28v
LOENEN, PIETER MINNES Pytter Minnes Loenen naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 1 1668 239 146v
LOENEN, PIETER MINNES Pytter Minnes Loenen naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 1 1668 239 146v
LOENEN, PIETER MINNES wijlen Pytter Minnes Loenen Heiligeweg 9 1670 240 27v
, GEERTRUIDA Geertrui Loising Voorstraat 92 1804 267 75r
, GEERTRUIDA Geertruy Loising Franekereind NZ 1801 265 279v
LOLKEMA, WIEBE Wiebe Lolcama verkoper Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
LOLKEMA, WIEBE Wiebe Lolcama verkoper Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
LOLKEMA, WIEBE Wiebe Lolcama verkoper Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
LOLKEMA, ANTJE TJERKS Antie Tjerx Lolkema verkoper Zoutsloot ZZ 1694 243 112r
, REGNERUS ds. Regnerus Lollides, q.q. verkoper ten zuiden van Harlingen 1671 240 7ra
, REGNERUS ds. Regnerus Lollides, q.q. verkoper Westerkerklaan 1671 240 7ra
LOHMAN, BEREND HARMENS Beernd Harmens Loman bontwever verkoper Spijkerboor (gebied) ZZ 1765 256 116r
LOHMAN, PIETER Pieter Loman, c.u. huurder Voorstraat 81 1766 256 190r
LOHMAN, PIETER Pyter Loman, c.u. naastligger ten westen Voorstraat 83 1766 256 189r
LOHMAN, BEREND Beernd Lomans naastligger ten westen Spijkerboor (gebied) ZZ 1754 253 187r
LOHMAN, BEREND wijlen Beernd Lomans mr. bontwever Rapenburg ZZ 1763 255 226v
LOHMAN, BEREND Beernt Lomans naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1749 251 265v
LOHMAN, BEREND wijlen Beernt Lomans mr. bontwever Droogstraat ZZ 1754 253 129r
LOHMAN, BEREND Beint Lomans naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1743 251 15v
LOHMAN, HENDRIK Hendrik Lomans fabrikant koper 1/2 huis (bewoont samen met de verkoper dit pand) Hofstraat 16 1768 257 64r
LOHMAN, HENDRIK Hendrik Lomans bontwever verkoper Hofstraat ZZ 1776 259 5v
LOHMAN, JOHANNES Johannes Lomans bontwever verkoper Hofstraat 16 1768 257 64r
LOHMAN, MELCHERT Melcher Lomans huurder (per week) Nieuwstraat 34achter 1770 257 171r
LOHMAN, MELCHERT Melcher Lomans huurder (per week) Nieuwstraat 34achter 1772 258 5v
LOHMAN, MELCHERT Melcher Lomans huurder bovenkamer Hoogstraat 31 1793 264 121r
LOHMAN, MELCHERT Melgert Lomans mr. bontwever Oosterbolwerk 1758 254 134r
LON, DIRK Dirk van Lon koper 1/3 huis Simon Stijlstraat 5 1759 254 216v
LON, DIRK Dirk van Lon koopman verkoper van 2/3 Simon Stijlstraat 5 1762 255 120r
LON, JAKOB Jacobus van Lon verkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 5 1762 255 120r
LON, S. S. Louisa van Lon Zuiderhaven 71a 1804 267 95r
LON, TOBIA Tobia de Lon verkoper Schritsen 13 1808 268 138v
LON, TOBIA Tobia de Lon verkoper Schritsen 1 1809 268 220r
LONGERHOUW, DIRK Dirck Longerhou naastligger ten noorden Bildtstraat 16 1647 235 246r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS mede vroedsman Dirck Sibrens Longerhou, burger c.u. naastligger ten westen Schritsen 7 1661 238 108r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS mede vroedsman Dirck Sibrens Longerhou, burger verkoper Schritsen 7 1661 238 108r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS Dirck Sybrandts Longerhou schipper (groot-) koper huis Bildtstraat 14 1646 235 206v
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS Dirck Sybrants Longerhou, c.u. schipper (groot-) verkoper Bildtstraat 14 1648 236 15r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS vroedsman Dirck Sybren Longerhou koper huis met tuin Schritsen 5 1658 237 144r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS vroedsman Dirck Sybren Longerhou naastligger ten oosten Schritsen 5 1658 237 144r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS gemeensman Dirck Sybrens Longerhou naastligger ten westen Lanen ZZ 1663 238 177r
LONGERHOUW, TJALLING Tjalling Longerhou, c.u. bode huurder Kleine Bredeplaats 23 1699 244 34v
LONGERHOUW, de weduwe van de gemeensman Longerhouw naastligger ten westen Lanen ZZ 1665 239 30r
LONGERHOUW, REINER het huis van gemeensman Reiner Longerhouw naastligger ten oosten Schritsen 3 1675 240 176v
LONGERHOUW, REINER vroedsman Reinier Longerhouw verkoper Schritsen 5 1678 241 13r
LONGERHOUW, SIEBREN Sibren Longerhouw zoutmolenaar kopers ten zuiden van Harlingen 1680 241 96r
LONGERHOUW, SIEBREN Sibren Longerhouw huurder 1688 242 243r
LONGERHOUW, SIEBREN wijlen Sibren Longerhouw Kleine Bredeplaats 23 1700 244 34v
LONGERHOUW, SIEBREN Sybren Longerhouw bewoner ten zuiden van Harlingen 1681 241 153v
LONGERHOUW, SIEBREN Sybren Longerhouw houtmolenaar naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1686 242 118r
LOO, ALBERT Albert van Loo koopman Voorstraat 12 1738 249 21va
LOO, ALBERT Albert van Loo koopman verkoper Voorstraat 12 1739 250 3ra
LOO, AREND Arent van Loo naastligger ten oosten onbekend 1651 236 161v
LOO, AREND Arent van Loo naastligger ten noorden onbekend 1651 236 161v
LOO, MARIA meerderjarige vrijster Marijke Loo verkoper Nieuweburen 25 1809 268 257v
, BEREND Berent Loogmans naastligger ten westen Spijkerboor (gebied) 1758 254 125v
, Hendk. Loomans mr. bontwever koper Hofstraat 16 1766 256 196r
, JAN Jan Loomans mr. bontwever koper huis en weefwinkel Hofstraat 16 1766 256 196r
LOON, dr. van Loon huurder Zuiderhaven 30 1775 258 213v
LOON, ANTJE Anna van Loon Zuiderstraat 10 1806 267 192r
LOON, ANTJE Anna van Loon huurder Zuiderstraat 10 1806 267 192r
LOON, ARNOLDUS Arnoldus van Loon Zuiderhaven 38 1801 265 281v
LOON, FOLKERT Folkert van Loon koopman verkoper Zuiderhaven 38 1801 265 281v
LOON, WILLEMS Maeyk Willems van Loon, burger verkoper Grote Kerkstraat 29 1749 252 21v
LOON, N. dr. N. van Loon huurder Zuiderhaven ZZ 1782 260 169v
LOON, N. de erven van dr. N. van Loon naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1786 262 104v
LOON, NICOLAAS dr. Nicolaas van Loon Zuiderhaven 18 1778 259 110r
LOON, NICOLAAS dr. Nicolaas van Loon verkoper Zuiderhaven 18 1784 261 206v
LOON, NICOLAAS Dr. Nicolaas Loon Zuiderhaven 38 1801 265 281v
LOON, NICOLAAS Nicolaus van Loon Zuiderhaven 38 1778 259 149r
LOON, NICOLAAS dr. Nicolaus van Loon Zuiderhaven 38 1779 259 189v
LOON, NICOLAAS dr. Nicolaus van Loon eigenaar van 1/3 Zuiderhaven 38 1779 259 189v
LOON, NICOLAAS Nicolaus van Loon koopman koper 1/2 timmerwerf, timmerschuur of loods, knechtenwoning Zuiderhaven 38 1781 260 68v
LOON, NICOLAAS Nicolaus van Loon koopman eigenaar van 1/2 Zuiderhaven 38 1781 260 68v
LOON, NICOLAAS Nicolaus van Loon koopman koper 1/2 van een huis, 2 houtschuren, hof, wagenhuis en paardenstal Zuiderhaven 38 1781 260 69v
LOON, NICOLAAS Nicolaus van Loon koopman eigenaar van 1/2 Zuiderhaven 38 1781 260 69v
LOON, NICOLAAS Nicolaus van Loon, JUD advocaat Hof van Friesland verkoper Nieuweburen 13 1782 260 230r
LOON, WILLEM Willem Loon naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1721 246 116r
LOON, WILLEM Willem van Loon, burger mr. schoenmaker koper huis Grote Kerkstraat 29 1727 247 32v
LOON, WILLEM de dochter van Willem Loon naastligger ten westen Grote Kerkstraat NZ 1734 248 331r
LOON, WILLEM Willem van Loon naastligger ten oosten Brouwersstraat 15 1801 265 287v
LOON, WILLEM Willem van Loon naastligger ten zuiden Brouwersstraat 15 1801 265 287v
, HANS Hans Loopheen naastligger ten westen Liemendijk 1646 235 202v
, HANS Hans Loopheen naastligger ten noorden Liemendijk 1646 235 202v
, HANS Hans Loopsen naastligger ten noorden Karremanstraat 1658 237 145r
LOOTS, HENDRIK Hendrik Loots schipper huurder Hoogstraat 21 1808 268 168r
LOOTS, HENDRIK Hendrik Loots schipper koper huis en achterhuis Brouwersstraat 11 1809 268 204v
LOOTS, HENDRIK Hendrik Loots schipper koper huis en achterhuis Both Apothekerstraat 8 1809 268 204v
LOOTS, HENDRIK Hendrik Loots schipper koper huis en achterhuis Both Apothekerstraat 10 1809 268 204v
LOOTS, JAN Jan Loots naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1803 266 200v
, KORNELIS Cornelis Lordewagen naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1663 238 188v
SIERKS, SIEBOUT mede vroedman Sybolt Sierks Lornstra koper huis Voorstraat 57 1724 246 206r
, ANTJE Anna Christina Losecaet, c.s. ? Noorderhaven 90 1724 246 210v
, ANTJE Anna Christina Losecaet, c.s. ? (1/2 erfgenaam van Hebbae Kijl) Zuiderhaven ZZ 1724 246 211r
, ANTJE Anna Christina Losecaet, c.s. ? (1/2 erfgenaam Hebbae Kijl) Hofstraat 1724 246 211v
LOURENS, PIETER de erven van Pyter Lourens naastligger ten westen Noorderhaven 15 1676 240 231r
PIETERS, LOURENS Lourens Pieterse Louw schipper huurder huur Lanen 13 1783 261 73r
, LOUW Louw P. Louw, c.u. huurder Vijverstraat 20 1794 264 203r
, LOUW wijlen Louw P. Louw Vijverstraat 20 1803 266 303r
PIETERS, LOUW Louw Pieters Louw, c.u. huurder Rozengracht 37 1792 264 21v
, HARMEN Harmen Lu?rs, c.u. verkoper Rozengracht 40 1669 239 202r
, GABRIEL Gabriel Lu?rs? naastligger ten westen Rozengracht 40 1669 239 202r
LUBBERTUS, DEBORA Debora Lubberti, burgerse verkoper van 1/2 (erfgenaam van) Voorstraat 61 1681 241 121r
LUBBERTUS, SIKKE Sicco Lubberti wijnkoper naastligger ten oosten Noorderhaven 104 1672 240 103v
LUBBERTUS, SIXTUS wijlen Sixtus Lubberti Voorstraat 61 1681 241 121r
LUBBERTUS, SUFFRIDUS wijlen Suffridus Lubberti notaris Noorderhaven 88 1647 235 265r
LUBBERTUS, SUFFRIDUS wijlen Suffridus Lubberty notaris Voorstraat 43 1659 237 182v
, SIXTUS Sixtus Luberti naastligger ten oosten Noorderhaven 104 1659 237 220v
, JAN Jan Luder koper huis Zuiderhaven 23 1804 267 12v
, JAN Jan Luder huurder Zuiderhaven 23 1804 267 12v
, JOHANNA wijlen Johanna Luding verkoper Lanen 21 1791 263 346v
LUDINGA, oud burgemeester Ludinga verkoper Franekertrekvaart 1693 243 39v
LUDINGA, de weduwe van dr. Ludinga naastligger ten noorden Brouwersstraat 15 1695 243 135r
LUDINGA, de weduwe van dr. Ludinga naastligger ten oosten Brouwersstraat 17 1695 243 135v
LUDINGA, de weduwe van dr. Ludinga naastligger ten noorden Brouwersstraat 17 1695 243 135v
LUDINGA, de weduwe van dr. Ludinga naastligger ten oosten Brouwersstraat 19 1695 243 136r
LUDINGA, dr. Ludinga Gardenierstraat ZZ 1695 243 149v
LUDINGA, de erven van burgemeester Ludinga naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 5 1719 246 56v
LUDINGA, ABE ds. Abbas Ludinga predikant te Foudgum verkoper Gardenierstraat ZZ 1695 243 149v
LUDINGA, KOENRAAD Coenradus Ludinga medicus (stads-) naastligger ten zuiden Brouwersstraat 11 1688 242 226v
LUDINGA, KOENRAAD de weduwe van Conradus Ludinga naastligger ten zuiden Brouwersstraat 11 1698 243 345v
LUDINGA, KORNELIS ds. Cornelius Ludinga, c.s. naastligger ten noorden Brouwersstraat 15 1745 251 72v
LUDINGA, GERRIT IEPKES Gerryt Epkes Ludinga (voor zich) Kleine Bredeplaats 10 1808 268 78v
LUDINGA, GERRIT IEKES Gerryt Ykes Ludinga koper huis Kleine Bredeplaats 10 1806 267 254v
LUDINGA, HENDRIK KOENRAADS Hendrick Coenraads Ludinga verkoper Rozengracht 21 1674 240 144v
LUDINGA, HENDRIK KOENRAADS oud burgemeester Hendrick Coenraads Ludinga tuin grenst aan het perceel van Jetse Joannes ten oosten van Harlingen 1680 241 79v
LUDINGA, HENDRIK KOENRAADS oud burgemeester Hendrick Coenraadts Ludinga ten oosten van Harlingen 1680 241 98v
LUDINGA, HENDRIK KOENRAADS burgemeester Hendrick Coenraedts Ludinga verkoper ten zuiden van Harlingen 1692 243 3v
LUDINGA, HENDRIK KOENRAADS de erven van oud burgemeester Hendrick Coenraedts Ludinga verkoper Sint Christoffelsteeg 1694 243 110r
LUDINGA, HENDRIK KOENRAADS de erven van oud burgemeester Hendrick Coenraedts Ludinga verkoper Sint Odolphisteeg 1694 243 110r
LUDINGA, HENDRIK KOENRAADS Hendrick Coenraedts Ludinga Gardenierstraat ZZ 1695 243 149v
LUDINGA, HENDRIK KOENRAADS de erven van oud burgemeester Hendrik Coenraeds Ludinga naastligger ten oosten Voorstraat 32 1700 244 37v
LUDINGA, LEENTJE Leentie Ludinga verkoper Voorstraat 34 1717 245 297v
, CATHARINA Catharina Ludsing, burger Hofstraat 18 1730 247 340v
KLASES, GERBEN haar schoonzoon Gerben Clasen Ludum onbekend 1663 238 189v
LUDINGA, de weduwe van dr. Luidinga naastligger ten oosten Brouwersstraat 19 1696 243 213v
LUDINGA, Luidinga predikant eigenaar van 1/2 Sint Jacobstraat 15 1735 249 30r
LUDINGA, ds. Luidinga naastligger ten zuiden Brouwersstraat 11 1739 250 21v
LUDINGA, de erven van ds. Luidinga naastligger ten noorden Brouwersstraat 15 1762 255 160r
LUDINGA, KOENRAAD dr. Conradus Luidinga stadsmedicus koper huis Brouwersstraat 13 1684 242 14v
LUDINGA, KORNELIS Cornelis Luidinga predikant naastligger ten oosten Brouwersstraat 17 1737 249 188v
LUDINGA, KORNELIS Cornelis Luidinga predikant naastligger ten noorden Brouwersstraat 17 1737 249 188v
LUDINGA, KORNELIS ds. Cornelis Luidinga naastligger ten zuiden Romastraat 1740 250 5va
LUDINGA, HELENA juffrouw Helena Luidinga Voorstraat 16 1766 256 179r
LUDINGA, HENDRIK KOENRAADS oud burgemeester Hendrick Coenraedts Luidinga buurman Sint Jacobstraat 9 1682 241 211v
, HARMEN Harmen Luiersen naastligger ten zuiden Karremanstraat 1669 239 189r
, HARMEN Harmen Luirs Hoogstraat 30 1675 240 191r
, HARMEN wijlen Harmen Luirs Droogstraat ZZ 1701 244 102r
, AREND Arent Luisbroek verkoper Lanen NZ 1767 257 20r
ARENDS, HARMEN Harmen Arent Luisbroek mede bontwever koper huis Lanen NZ 1767 257 20r
, JAN Jan Arent Luisbroek mr. bontwever verkoper (verkoper/bewoner) Lanen NZ 1777 259 70v
ARENDS, JAN wijlen Jan Arends Luisbroek Zoutsloot 98 1781 260 13r
ARENDS, JAN wijlen Jan Arends Luisbroek Zoutsloot 98 1781 260 13r
, HENDRIK Hendrick Luishaer naastligger ten westen Franekereind ZZ 1633 233 106r
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks Luiters koper huis Lanen 64 1765 256 134v
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks Luiters naastligger ten noorden Schritsen 53 1781 260 129r
HENDRIKS, BEREND Beernt Hendriks Luiters bontwever verkoper Lanen 64 1782 260 253r
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks Luiters kopers Lanen 64 1782 260 253r
, BEREND wijlen Beernd Luizink onbekend 1765 256 114r
LUPPUS, GERARDUS Gerard Luppes commies naastligger ten westen Grote Bredeplaats 8b 1764 256 59v
LUPPUS, GERARDUS erfgezeten Gerardus Luppes Grote Bredeplaats ZZ 1754 253 160v
LUPPUS, GERARDUS Gerardus Luppes commies naastligger ten westen Grote Bredeplaats 8b 1769 257 110r
LUPPUS, G. G. Luppus commies naastligger ten westen Hondenstraat 3 1768 257 56v
LUPPUS, G. G. Luppus commies naastligger ten westen Vijverstraat NZ 1769 257 115v
LUPPUS, GERARDUS de heer Gerard Luppus oud luitenant Zuiderhaven 2 1752 252 187v
LUPPUS, GERARDUS de heer Gerard Luppus oud luitenant Schritsen NZ 1752 252 189r
LUPPUS, GERARDUS de heer Gerard Luppus oud luitenant Zoutsloot 21 1752 252 190r
LUPPUS, GERARDUS de heer Gerard Luppus oud luitenant Romastraat ZZ 1752 252 191r
LUPPUS, GERARDUS Gerard Luppus, n.u. naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1752 253 19v
LUPPUS, GERARDUS Gerard Luppus naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 6a 1755 253 208v
LUPPUS, GERARDUS Gerard Luppus commies der Convooien en Licenten koper huis Grote Bredeplaats 6a de Pauw 1761 255 102r
LUPPUS, GERARDUS erfgezeten Gerard Luppus oud commies verkoper Grote Bredeplaats 6a 1771 257 225r
LUPPUS, GERARDUS erfgezeten Gerardus Luppus Noorderhaven 64 1753 253 99r
LUPPUS, GERARDUS erfgezeten Gerardus Luppus Romastraat ZZ 1753 253 100r
LUPPUS, GERARDUS erfgezeten Gerardus Luppus Grote Bredeplaats 6 1753 253 101r
LUPPUS, GERARDUS erfgezeten Gerardus Luppus Grote Bredeplaats 6 1753 253 101r
LUPPUS, GERARDUS erfgezeten Gerardus Luppus Both Apothekerstraat 1753 253 102r
LUPPUS, GERARDUS Gerardus Luppus commies ter recherche Grote Bredeplaats 6 1767 257 8r
LUPPUS, GERARDUS Gerardus Luppus, c.u. naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6 1767 257 8r
LUPPUS, GERARDUS Gerardus Luppus, c.u. naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6 1767 257 8r
LUPPUS, GERARDUS Gerardus Luppus, c.u. naastligger ten noorden (volgens DTB: Luppes) Grote Bredeplaats 6 1767 257 8r
LUPPUS, GERARDUS Gerardus Luppus oud commies der convooien en licenten ter Admiraliteit verkoper Grote Bredeplaats 8a 1773 258 127r
LUPPUS, GERARDUS Gerrard Luppus naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 6a 1752 252 229r
LUPPUS, GERARDUS Gerrard Luppus, n.u. naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1753 253 66r
LUPPUS, GERARDUS Gerrard Luppus, n.u. naastligger ten westen Romastraat ZZ 1753 253 66r
LUPPUS, GERARDUS Gerrard Luppus commies koper huis Grote Bredeplaats 6b 1763 255 256v
LUPPUS, GERARDUS Gerrard Luppus commies naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 6b 1763 255 256v
LUPPUS, GERARDUS Gerrard Luppus oud commies heeft recht van redemptie Grote Bredeplaats 6a 1782 260 275r
LUPPUS, GERARDUS Gerrardus Luppus commies der Convooien en Licenten koper huis en tuintje, stal en wagenhuis Grote Bredeplaats 8a 1764 256 35v
LUPPUS, GERARDUS Gerrardus Luppus naastligger ten westen Grote Bredeplaats 8a 1764 256 35v
, HENDRIK de weduwe van Hendrik Lutter naastligger ten westen Vianen WZ 1746 251 140v
JANS, HOITE Huite Jans Luwma koper huizen en tuin Sint Odolphisteeg 6 1780 259 235v
, HENDRIK Hendrik Luxemburg naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1804 267 97r
, HENDRIK Hendrik Luxemburg koper huis en bleek Droogstraat NZ 1807 267 354r
, KOENRAAD dr. Conradus Luydinga, c.u. koper 2 kamers Brouwersstraat 19 1685 242 91r
, KOENRAAD tuin en achterhuis van dr. Conradus Luydinga naastligger ten noorden Brouwersstraat 19 1685 242 91r
KOENRAADS, HENDRIK de erfgenamen van oud burgemeester Hendrik Coenraadts Luydinga naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 5 1695 243 162v
, O. dr. O. Luydinga naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat WZ 1685 242 77v
, SIEMEN Simon van Luyk mr. bontwerker Moriaanstraat ZZ 1789 263 72v
LUIKEN, FRANSKE Francijntie van Luyken Droogstraat 1685 242 92v
, HARMEN Harmen Luyrs, c.u. koper huis of dwarswoning met medegebruik van de steeg ten oosten Droogstraat ZZ 1660 238 33v
, HARMEN Harmen Luyrs verkoper onbekend 1660 238 34r
, HARMEN het huis van Harmen Luyrs naastligger ten westen Karremanstraat WZ 1676 240 232v
, HARMEN Harmen Luyrs Hoogstraat 30 1677 240 259v
, HARMEN wijlen Harmen Luyrs Achterstraat 1688 242 240v
, HARMEN de erven van Harmen Luyrts naastligger ten westen Karremanstraat 1701 244 95v
, BEREND Beernd Hendrik Luyter naastligger ten noorden Schritsen 53 1768 257 44v
LYKLEMA, D. D. Lyklama apotheker huurder Brouwersstraat 10 1806 267 268v
LYKLEMA, JOOSTJE MEIES Joostie Meyes Lyklama Sint Jacobstraat 2achter 1672 240 83r
LYKLEMA, JOOSTJE MEIES Joostie Meyes Lyklama Sint Jacobstraat 2achter 1672 240 83r
LYKLEMA, JOOSTJE MEIES Joostie Meyes Lyklama Noorderhaven 110 1673 240 115r
LYKLEMA, JOOSTJE MEIES Joostie Meyes Lyklama Noorderhaven 110 1673 240 115r