Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Het einde komt in zicht; in vier jaar zijn meer dan negenduizend akten verwerkt tot leesbare, doorzoekbare en sorteerbare informatie.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ga  Ge  Gi  Go  Gu  Gy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
, JOHANNES Johannes Gaarder Heiligeweg 36 1803 266 277r
GAARMAN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Gaarman, burger mr. glasemaker koper huis Heiligeweg NZ 1683 241 264v
GAARMAN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Gaarman mr. glazemaker verkoper Grote Kerkstraat 18 1701 244 99r
GAARMAN, JOHANNES JAKOBS Johannis Jacobs Gaarman mr. glazenmaker verkoper Heiligeweg 18 1703 244 198r
GAARMAN, PIETER Pieter Gaarman herbergier koper huis Heiligeweg 36 1661 238 99v
GAARMAN, PIETER Pieter Gaarman koper kamer nr.4 Zoutsloot 1660 238 7ar
GAARMAN, PIETER Pieter Gaarman koper kamer nr.4 Zoutsloot 1660 238 7ar
GAARMAN, PIETER Pieter Gaarman koper kamer nr.4 Zoutsloot 1660 238 7ar
GAARMAN, PIETER BERENDS Pieter Beernts Gaarman, burger c.u. koper lege plaats of huisstede van 44 x 22 voeten Zuiderhaven 6 1663 238 164v
GAARMAN, PIETER Pitter Gaarman, c.u. koper hof met pri?eltje, bomen en planten met een uit- en ingang ten zuiden naar het K Kerkpoortstraat 1661 238 91r
GAARMAN, PIETER Pyter Gaarman verkoper Heiligeweg 36 1662 238 131r
GAARSMA, SAKE ROMKES gemeensman Saake Romckes Gaasma verkoper Kerkpoort (gebied) 1688 242 258r
GAARSMA, SAKE ROMKES Gemeensman Saco Romckes Gaasma naastligger ten noorden Spekmarkt 2 1682 241 187v
GAARSMA, SAKE ROMKES Gemeensman Saco Romkes Gaasma naastligger ten noorden Spekmarkt 2 1679 241 31r
GAARSMA, SAKE ROMKES vroedsman Saeke Romkes Gaasma naastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg WZ 1692 243 11r
GAARSMA, SAKE ROMKES Gemeensman Sake Romckes Gaasma naastligger ten westen Rozengracht ZZ 1686 242 150r
RINTJES, ANTJE Antje Rintjes Gaaykema Grote Bredeplaats 18 1801 266 27r
GABBEMA, BOTE wijlen Boetius Gabbema Zuiderhaven ZZ 1682 241 44va
GABBEMA, BOTE wijlen Boetius Gabbema onbekend 1682 241 44va
GABBEMA, BOTE wijlen Boetius Gabbema Zuiderhaven 99 1682 241 44va
GABBEMA, BOTE wijlen Boetius Gabbema Franekereind 40 1682 241 44va
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs Gaelman, burger mr. glazenmaker koper kamer Tiepelsteeg 1688 242 245r
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs Gaelman, burger mr. glazenmaker verkoper Peterseliestraat 1688 242 245v
GAARMAN, PIETER BERENDS Pyter Beerns Gaerman, burger koper huis Grote Kerkstraat ZZ 1650 236 142v
GAARSMA, SAKE ROMKES de hof van de gemeensman Saco Romckes Gaesma naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1676 240 234v
GAARSMA, SAKE ROMKES de oud gemeensman Saco Romkes Gaesma koper 2 kamers Molenpad 1692 243 21v
GAARSMA, SAKE ROMKES vroedsman Sake Romkes Gaesma, c.u. verkoper Franekerpoort (gebied) 1670 240 7r
, UILKE de weduwe van Ulcke van Gaest naastligger ten oosten Schritsen 1633 233 116r
JANS, FRANS Frans Jans de Gaever, burger koper hof en zomerhuis met 2 prieelen (volgens DTB: Frans Jansen Ganrien gehuwd met Maria Leenderts Clok) Rozengracht ZZ 1744 251 30v
GAAIKEMA, ANTJE Antje Gaikema Nieuwstraat WZ 1806 267 242v
GAAIKEMA, P. P. Gaikema naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1804 267 91r
GAAIKEMA, PIETER Pieter Gaikema timmermansknecht verkoper (houder van het reversaal) Nieuwstraat 32 1788 262 265r
GAAIKEMA, PIETER PIETERS Pieter Pieters Gaikema verkoper Nieuwstraat WZ 1785 261 297r
GALEMA, ANTJE DOEKES Antje Doekes Galama verkoper van 5/8 Bildtpoort (gebied) 1774 258 160v
GALEMA, ANTJE DOEKES Antje Doekes Galama verkoper Karremanstraat 1774 258 161v
GALEMA, KNIERKE Cunira van Galama, burgerse kopers Nieuwstraat 52 1683 241 273r
GALEMA, KNIERKE Cunira van Galama Nieuwstraat 52 1684 242 30v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Galama naastligger ten westen Karremanstraat 6 1771 257 208r
GALEMA, DIEUWKE PIETERS wijlen Dieuwke Pieters Galama Karremanstraat 1774 258 161v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS bejaarde ongehuwde dochter Dieuwke Pytters Galama koper 1/8 huis Lanen 15 1752 252 192v
GALEMA, DOEKE erven van Doecke Galama naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1701 244 102r
GALEMA, DOEKE PIETERS de weduwe van Doeke Pytters Galama huurder Lanen 15 1752 252 192v
GALEMA, DOEKE Duco Galama bakker koper huis Hoogstraat 1 1664 238 236v
GALEMA, HERE Hero Galama verkoper Zoutsloot 38 1666 239 37v
GALEMA, IEGE Ige van Galama Kerkpoortstraat 25 1684 242 53r
GALEMA, IEGE Igo van Galama Kerkpoortstraat NZ 1687 242 189v
GALEMA, JAN Jan Galama mr. kuiper koper huis Kleine Bredeplaats 23 1800 265 254r
GALEMA, JAN de koper Jan Galama, c.u. huurder Kleine Bredeplaats 23 1800 265 254r
GALEMA, JAN Jan Galama mr. kuiper koper huis Vijver 1802 266 157v
GALEMA, JAN Jan Galama koper huis Lanen 3 1805 267 123r
GALEMA, JAN Jan Galama naastligger ten noorden Lanen 3 1805 267 123r
GALEMA, JAN Jan Galama mr. kuiper huurder Vijverstraat ZZ 1805 267 158r
GALEMA, JAN Jan Galama mr. kuiper verkoper Hondenstraat 3 1805 267 162v
GALEMA, JAN Jan Galama naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 21 1806 267 253v
GALEMA, JAN Jan Galama koper huis Comediesteeg WZ 1807 267 342v
GALEMA, JAN Jan Galama naastligger ten noorden Comediesteeg WZ 1807 267 345r
GALEMA, JAN Jan Galama naastligger ten zuiden Comediesteeg WZ 1807 267 347r
GALEMA, JAN Jan Galama mr. kuiper koper huis Scheffersplein 29 1808 268 137r
GALEMA, JAN Jan Galama mr. kuiper koper huis Kleine Ossenmarkt 2 1809 268 233r
GALEMA, PIETER DIRKS Pieter Dirks Galama koopman koper grond, huis, hof en houtschuren ten oosten van Harlingen 1790 263 282v
GALEMA, PIETER DOEKES Pieter Doekes Galama huistimmerman verkopers Karremanstraat 1774 258 161v
GALEMA, PIETER DOEKES wijlen Pieter Doekes Galama ten oosten van Harlingen 1811 269 129v
GALEMA, SIJKE DOEKES Sijke Doekes Galama verkoper Bildtpoort (gebied) 1774 258 160v
GALEMA, SIJKE DOEKES Sijke Doekes Galama verkoper Karremanstraat 1774 258 161v
GALEMA, SJOUKJE PIETERS bejaarde ongehuwde dochter Sjouwkjen Pytters Galama koper Lanen 15 1752 252 192v
GALEMA, TIETE DOEKES Tietje Doekes Galama huistimmerman verkopers Bildtpoort (gebied) 1774 258 160v
GALEMA, TIETJE DOEKES Tietje Doekes Galama verkoper Karremanstraat 1774 258 161v
GALEMA, ANTJE DOEKES Antje Doekes Galema Lanen 4 1783 261 53v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Galema naastligger ten westen Karremanstraat 2 1771 257 208v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pyters Galema, vrijster winkelier aanhandelaar huis Karremanstraat WZ 1759 254 230r
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pyters Galema, vrijster winkelier verwandelaar Voorstraat 2 1759 254 230r
GALEMA, DIEUWKE PIETERS wijlen Dieuwke Pyters Galema, bejaarde vrijster Wortelstraat 1774 258 141v
GALEMA, DOEKE PIETERS Doecke Pyters Galema, c.u. koper oude kamer Sint Jacobstraat OZ 1673 240 123r
GALEMA, PIETER Pieter D. Galema koper weiland 2 1/2 pm onbekend het Kooltjersland 1799 265 146r
GALEMA, PIETER Pieter D. Galema naastligger ten zuiden onbekend 1799 265 146r
GALEMA, SIJKE DOEKES Sijke Doekes Galema huurder Voorstraat 99 1793 264 82v
GALEMA, WILTJE Weltje Galema koper huis Grote Bredeplaats 22 1808 268 173r
GALENKAMP, FRANS Frans Galenkamp, n.u. naastligger ten noorden Rozengracht 37 1792 264 21v
GALENKAMP, FRANS Frans Galenkamp, c.u. naastligger ten noorden Rozengracht 1799 265 150r
GALENKAMP, FRANS Frans Galenkamp, n.u. naastligger ten noorden Rozengracht 37 1800 265 247r
GALENKAMP, FRANS wijlen Frans Galenkamp Hofstraat 30 1808 268 77v
GALENKAMP, FRANS de weduwe van Frans Galenkamp huurder beneden Herenwaltje 15 1809 268 199v
GALENKAMP, FRANS meerderjarige vrijgezel Frans Gallenkamp koekbakkersknecht koper huis en slagerij Voorstraat 74 1786 262 107v
, JAN Jan Galma mr. kuiper verkoper Scheffersplein 7 1810 268 338v
, JOHANNES Johannes Garde Heiligeweg 34 1804 267 55v
GARDENIER, ALLERT Allert Gardenier naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1682 241 234r
GARDENIER, OEPKE Oepke Gardenier naastligger ten westen Molenpad 1722 246 135v
, OEPKE Oepke Gardeniers naastligger ten oosten Molenpad NZ 1729 247 273v
GARDINGIUS, ds. Gardingius, c.u.? naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 1693 243 40r
GARDINGIUS, ds. Gardingius, c.s. naastligger ten westen Weeshuisstraat 1693 243 40r
GARDINGIUS, ANTJE Antie Gardingius Zuiderhaven 71a 1734 248 332r
GARDINGIUS, ANTJE Antie Gardingius, burger Zuiderhaven 71a 1735 249 50r
GARDINGIUS, ANTJE Antie Gardingius, burger naastligger ten westen Zuiderhaven 71a 1735 249 50r
GARDINGIUS, ANTJE Antie Gardingius Zuiderhaven 71a 1738 249 343v
GARDINGIUS, ANTJE Antie Gardingius Zuiderhaven 71a 1738 249 343v
, ALLERT Allert Gardinier naastligger ten westen Rapenburg NZ 1687 242 168r
, ANTJE Antje Gardinius Zuiderhaven 65 1729 247 229r
GASINJET, JOOST GERARDUS Joost Gerardus Gasinjet verkoper Rozengracht NZ 1799 265 207r
ROMKES, SAKE gemeensman Saeke Romkes Gasma koper koeschuur en paardenstal met een huis Lammert Warndersteeg OZ 1673 240 122r
, JAN Jan Hendrik Gastrik lands bottelier koper huis Fabrieksstraat 8 1810 269 42r
, JAN Jan Hendrik Gastrik lands bottelier huurder Fabrieksstraat 8 1810 269 42r
, FILIPPUS de weduwe van Philip Gauda naastligger ten zuiden Rommelhaven 20 1786 262 309r
, FILIPPUS de weduwe van Philip Gauda verkoper Rommelhaven 20achter 1792 264 62r
, FILIPPUS Philip Gaude bontwever koper huis Vioolsteeg OZ 1765 256 110v
, FILIPPUS Philip Gaude, c.s. huurder Vioolsteeg OZ 1765 256 110v
GAUTIER, D. D. Gautier naastligger ten westen Hoogstraat 5 1808 268 48v
GAUTIER, D. D. Gautier naastligger ten oosten Droogstraat 61 1809 268 273v
GAUTIER, DANIEL Daniel Gautier gerechtsbode koper huis en tuin Hoogstraat 3 1793 264 103v
GAUTIER, JOSEF Joseph Gautier uitdrager koper huis Moriaanstraat 10 1751 252 123v
GAUTIER, JOSEF Joseph Gautier uitdrager verkoper Moriaanstraat 1757 254 78r
GAUTIER, JOSEF Joseph Gautier, c.u. huurder Grote Kerkstraat 38 1758 254 176r
GAUTIER, TRIJNTJE Trijntje Gautier Lanen 78 1766 256 145r
GAVERE, FRANS JANS Frans Jans de Gaver, burger mr. ijzerkramer koper huis, in tweeën gedeeld Lanen 82 de Grauwe Kat 1737 249 172v
GAVERE, FRANS JANS wijlen Frans Jans de Gaver ijzerkramer Rozengracht 1763 255 206r
GAVERE, SUSANNA Susanna de Gaver verkoper van 1/2 Rozengracht 1763 255 206r
GAVERE, de erven van burgemeester Gavere naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1662 238 146r
GAVERE, de erven van burgemeester de Gavere naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 28 1672 240 98r
GAVERE, JAN erven van burgemeester Jan de Gavere naastligger ten oosten Voorstraat 67 1658 237 176v
GAVERE, JAN de hof van de weduwe van Br.???? Jan de Gavere naastligger ten oosten onbekend 1667 239 69v
GAVERE, JAN de hof van de weduwe van burgemeester Jan de Gavere naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
GAVERE, JAN ROGIERS Jan Rogiers de Gavere William Boothstraat OZ 1640 234 119r
GAVERE, JAN ROGIERS burgemeester Jan Rogiers de Gavere koper door niaar huis Sint Jacobstraat 18 1641 234 159v
GAVERE, JAN ROGIERS Jan Rogiers de Gavere naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 18 1641 234 159v
GAVERE, JAN ROGIERS Jan Rogiers de Gavere naastligger ten zuiden onbekend 1646 235 240v
GAVERE, JAN ROGIERS Oude Burgermr. Jan Rogiers de Gavere 1650 236 103r
GAVERE, L. vroedsman L. de Gavere naastligger ten zuiden Noorderhaven 68 1692 243 7v
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lambart de Gavere verkoper Zuiderpoort (gebied) 1699 244 14r
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lambartus de Gavere verkoper Voorstraat 69 1701 244 123v
GAVERE, LAMMERT Lambert de Gavere landmeter en wijnrooier koper huis Hondenstraat 14 1684 242 16r
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lambert de Gavere wijnroeier en landmeter koper hof met bomen, prieel en belvedere Zoutsloot NZ 1696 243 234v
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lambert de Gavere naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 14 1698 243 384r
GAVERE, LAMMERT curator Lambert de Gavere oud dijkgraaff van Wonseradeel verkoper Kerkpoortstraat 31 1706 244 322v
GAVERE, LAMMERT Lambert de Gavere oud dijkgraaf van Wonseradeel verkoper Weverstraat 1706 244 324r
GAVERE, LAMMERT oud dijkgraaf van Wonseradeel Lambert de Gavere, c.s. verkoper Fabrieksstraat 1706 244 334v
GAVERE, LAMMERT Lambert de Gavere oud dijkgraaf van Wonseradeels zuiderzeedijken Kleine Kerkstraat 9 1706 245 1v
GAVERE, LAMMERT mede vroedsman Lambertus de Gavere verkoper Gardenierstraat NZ 1701 244 106r
GAVERE, LAMMERT oud dijkgraaf van Wonseradeel Lambertus de Gavere Grote Kerkstraat 15 1706 244 314v
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere, burger kopers Lanen 45 1682 241 197v
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere verkoper van 1/2 Lanen 45 1682 241 219r
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere koper provisioneel William Boothstraat OZ 1682 241 53va
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere verkoper en curator van de 2 nagelaten kinderen van ten oosten van Harlingen 1682 241 54ra
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere landmeter en wijnroyer verkoper van 1/2 Rinnertspijp 1682 241 55va
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere naastligger ten zuiden Rozengracht 22 1684 242 60r
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere landmeter, wijnroyer koper voortreffelijk huis Voorstraat 25 1685 242 83v
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere naastligger ten oosten Voorstraat 23 1688 242 230r
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere naastligger ten noorden Voorstraat 23 1688 242 230r
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere landmeter en wijnroeier (geadmitteerd -) naastligger ten westen Kleine Bredeplaats WZ 1689 242 294r
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lammert de Gavere naastligger ten oosten Voorstraat 23 1696 243 186v
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere naastligger ten noorden Voorstraat 23 1696 243 186v
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lammert de Gavere naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1696 243 235r
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lammert de Gavere naastligger ten zuiden Noorderhaven 68 1700 244 61v
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lammert de Gavere verkoper Lanen 23 1700 244 75r
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lammert de Gavere, c.u. koper tuintje met 2 kamers daarbij en steeg terzijde Gardenierstraat NZ 1700 244 86r
GAVERE, LAMMERT oud dijkgraaf van Wonseradeel Lammert de Gavere verkoper Kerkpoortstraat 31 1706 244 315r
GAVERE, LAMMERT JOOSTES Lammert Joosten de Gavere landmeter en wijnroyer verkoper en curator van de kinderen van Scheffersplein 19 1682 241 56va
GAVERE, LAMMERT JOOSTES Lammert Joosten de Gavere geadmitteerde landmeter en wijnroeyer geauthoriseerde curator van de kinderen van Scheffersplein OZ 1686 242 122r
ROGIERS, JAN oud burgemeester Jan Rogiers de Gaveren naastligger ten oosten Voorstraat 67 1641 234 135v
GAVERE, SUSANNA FRANSES Susanna Fransen de Gavre Simon Stijlstraat 3 1762 255 132r
JANS, GEERTJE Geertie Jans de Gawere Heiligeweg 1671 240 53v
ROGIERS, JAN burgemeester Jan Rogiers de Gawere Heiligeweg 1671 240 53v
GAAIKEMA, PIETER wijlen Pieter Gaykema verkoper Nieuwstraat WZ 1806 267 242v
GAAIKEMA, PIETER wijlen Pieter Gaykema verkoper Nieuwstraat 48 1806 267 244r
GAAIKEMA, PIETER PIETERS Pieter Pieters Gaykema koper huis Nieuwstraat WZ 1805 267 184r
GAAIKEMA, PIETER PIETERS Pieter Pieters Gaykema naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1805 267 184r
, GEELTJE Geeltje Gebbink verkoper Franekerpoort (gebied) 1783 261 63r
, HENDRIK wijlen Hendrik Gebbink Franekerpoort (gebied) 1783 261 63r
, JAN Jan Gebbink huisman verkoper Franekerpoort (gebied) 1783 261 63r
, JENKE Jenneke Gebbink verkoper Franekerpoort (gebied) 1783 261 63r
GEBEL, ANDRIES Andries Gebel naastligger ten noorden Noorderhaven NZ 1802 266 92v
GEBEL, ANDRIES Andries Gebel mr. slager verkoper Noorderhaven 83 1802 266 132r
GEBEL, ANDRIES Andries Gebel koper huis Noorderhaven 112 1802 266 143v
GEBEL, ANDRIES Andries Gebel slager koper woning Voorstraat 89 1804 267 38v
GEBEL, ANDRIES Andries Gebel naastligger ten zuiden Voorstraat 87 1805 267 134r
GEBEL, ANDRIES JOHANNES Andries Johannes Gebel slager koper huis Noorderhaven NZ 1794 264 227r
GEBEL, JOHANNES Johannes Gebel, c.u. koper huis en herberg Grote Bredeplaats 5west 1810 268 360v
, ANDRIESKE de weduwe van Andries Gebel* slager naastligger ten westen Noorderhaven 114 1809 268 214r
LIEUWES, HENDRIK Hendrick Lieuues Geelgeent bewoner Schritsen NZ 1640 234 120v
, MARTEN wijlen Marten van Geenen, burger Zuiderhaven 99 1727 247 57v
, ISAAK Ysaac de Geer Brouwersstraat 9 1677 240 268r
GEERLING, ANTJE Anna Geerling Grote Kerkstraat 44 1785 261 284r
GEERLING, ANTJE wijlen Anna Geerling Grote Kerkstraat 44 1797 265 49v
GEERMANS, CYPRIANUS Ciprianus Regnaldus Geermans (minderjarig) Brouwersstraat 8 1807 268 14r
GEERMANS, CYPRIANUS Ciprianus Regnaldus Geermans Lanen 93 1807 268 17r
GEERMANS, HENDRIK Hendrikus Anastarius Geermans (minderjarig) Brouwersstraat 8 1807 268 14r
GEERMANS, HENDRIK Hendrikus Anastarius Geermans Lanen 93 1807 268 17r
GEERMANS, IGNATIUS Ignatius Hendrikus Geermans (minderjarig) Brouwersstraat 8 1807 268 14r
GEERMANS, IGNATIUS Ignatius Hendrikus Geermans Lanen 93 1807 268 17r
GEERMANS, JAKOB Jacobus Geermans mr. rijglijfmaker huurder Heiligeweg 15 1788 263 11v
GEERMANS, JAKOB Jacobus Geermans mr. keurslijfmaker koper huis Lanen 91 het Blauwe Schaap 1793 264 127v
GEERMANS, JAKOB wijlen Jacobus Geermans mr. stoker Brouwersstraat 8 1807 268 14r
GEERMANS, JAKOB wijlen Jacobus Geermans mr. stoker Lanen 93 1807 268 17r
GEERTSMA, burgemeester Geersma naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 1649 236 96r
GEERTSMA, burgemeester Geersma koper door niaar huis Grote Bredeplaats 2 1650 236 109v
GEERTSMA, burgemeester Geersma naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2 1650 236 109v
GEERTSMA, BEREND Baarnt Geersma, c.u. mr. brouwer huurder Noorderhaven NZ 1741 250 163v
GEERTSMA, BEREND Beerend Geersma, burger mr. brouwer verkoper Wasbleek 1741 250 187v
GEERTSMA, BEREND Beernd Geersma verkoper Vioolsteeg 1742 250 279v
GEERTSMA, BEREND wijlen Beernd Geersma Brouwersstraat 21 1750 252 79r
GEERTSMA, BEREND Beernt Geersma, burger moutmaker koper huis en tapperij Wasbleek WZ Pasveer 1735 249 39v
GEERTSMA, BEREND Beernt Geersma, burger koopman koper huis Romastraat 25 1749 252 38r
GEERTSMA, BEREND wijlen Beernt Geersma Brouwersstraat 19 1750 252 77v
GEERTSMA, BEREND de weduwe van Beernt Geersma naastligger ten westen Nieuwstraat 10 1750 252 87v
GEERTSMA, BEREND Berend Geersma mr. brouwer koper kamer Vioolsteeg WZ 1737 249 183v
GEERTSMA, BEREND Berend Geersma mr. brouwer koper huis Voorstraat 63 het Gouden Ketting 1739 250 55r
GEERTSMA, BEREND Berend Geersma, burger mr. brouwer Simon Stijlstraat 2 1740 250 119r
GEERTSMA, BEREND Berend Geersma mr. brouwer koper huis Ooievaarsteeg 11 1740 250 131v
GEERTSMA, BEREND Berend Geersma naastligger ten westen Nieuwstraat 10 1742 250 217v
GEERTSMA, BEREND Berent Geersma mr. brouwer Grote Ossenmarkt 10 1735 249 103v
GEERTSMA, BEREND Berent Geersma naastligger ten oosten Franekereind 18 1739 250 62r
GEERTSMA, BERNARDUS Bernardus Geersma, burger koopman koper huis Lanen 39 1744 251 32r
GEERTSMA, BERNARDUS Bernardus Geersma Ooievaarsteeg 11 1754 253 155v
GEERTSMA, BRUIN Bruin Geersma Kleine Bredeplaats WZ 1674 240 156r
GEERTSMA, BRUIN Bruin Geersma Kleine Bredeplaats WZ 1674 240 156r
GEERTSMA, BRUIN Bruin Geersma Kleine Bredeplaats WZ 1674 240 157r
GEERTSMA, BRUIN Bruin Geersma Kleine Bredeplaats WZ 1674 240 157r
GEERTSMA, BRUIN GIJSBERTS burgemeester Bruyn Gijsberts Geersma verkoper Kleine Bredeplaats 1650 236 99v
GEERTSMA, Jiskia Geersma Rozengracht 42 1659 237 204r
GEERTSMA, Jiskia van Geersma Rozengracht 42 1667 239 102v
GEERTS, FREERK JAKOBS gecommitteerde crediteuren Freerck Jacob Geerts, van de vijf delen dijkagie curator Noorderhaven 72 1687 242 207r
, PETRUS Petrus Geesdorp, c.u. verkoper Weverstraat 1642 234 178r
GEEST, AALTJE Alida van der Geest Romastraat NZ 1752 253 1r
GEEST, AALTJE Alida van der Geest verkoper Schritsen 35 1753 253 51r
GEEST, AALTJE Alida van der Geest Kleine Bredeplaats 12 1753 253 91v
GEEST, AALTJE Alida van der Geest Kleine Bredeplaats 12 1754 253 140r
GEEST, AALTJE Alida van der Geest Kleine Bredeplaats 12 1754 253 140r
GEEST, AALTJE Alida van der Geest Kleine Bredeplaats 12 1754 253 150v
GEEST, AALTJE Alida van der Geest Kleine Bredeplaats 12 1754 253 150v
GEEST, AALTJE Alida van der Geest Romastraat 15 1758 254 147r
GEEST, AALTJE Alida van der Geest Zuiderhaven 35 1760 255 25v
GEEST, AALTJE Alida van der Geest Snakkerburen (gebied) 1762 255 162r
GEEST, AALTJE Alida van der Geest koper hof met zomerhuis Fabrieksstraat 28 1762 255 167v
GEEST, AALTJE Alida van der Geest Kleine Bredeplaats 12 1763 255 247v
GEEST, AALTJE Alida van der Geest Oosterbolwerk 1763 255 249r
GEEST, AALTJE Alida van der Geest Zuiderhaven 35 1763 255 250v
GEEST, AALTJE Alida van der Geest Raamstraat 3 1763 255 252r
GEEST, AALTJE Alida van der Geest Zuiderhaven 31 1763 255 253v
GEEST, AALTJE Alida van der Geest Havenplein ZZ 1768 257 58v
GEEST, AALTJE Alida van der Geest verkoper Havenplein 10 1773 258 98r
GEEST, HARMEN Harmanus van der Geest naastligger ten zuiden Lanen 42 1740 250 123v
GEEST, HARMEN bode v h college v d Admiraliteit Friesland Hermannus van der Geest koper 1/2 huis (te betalen aan verkoper of Hr Christoffel Middaghsten Schout bij nacht v.h. coll) Schritsen 35 1723 246 184v
GEEST, HARMEN mede ordonaris Bode v h College ter admiraliteit Friesland Hermannus van der Geest koper 1/2 huis en tuin (andere helft al in bezit) Schritsen 35 1724 246 192r
GEEST, RUURD Ruurd van der Geest huurder achterkamer Kleine Bredeplaats 17 1779 259 195r
, JAN Jan Geezing ? mr. bontwever huurder Liemendijk 1794 264 188r
GEIS, ANDRIES Andries Geis mr. zadelmaker verkoper van 1/4 Bildtstraat 19 1810 268 351r
GEIS, ANTJE Anna Maria Geis verkoper van 1/4 Bildtstraat 19 1810 268 351r
GEIS, CATHARINA Catrine Geis verkoper van 1/4 Bildtstraat 19 1810 268 351r
GEIS, JURJEN Georg Willem Geis zadelmaker koper huis Bildtstraat 19 1780 259 236v
GEIS, JURJEN Georg Wilhelm Geis naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1794 264 196v
GEIS, JURJEN wijlen Georg Willem Geis Bildtstraat 19 1810 268 351r
GEIS, WILLEM Willem Geis zadelmaker naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1804 267 67v
, de heer Geise naastligger ten oosten Zuiderhaven 37 1805 267 114v
GEITJEBAAN, SIEBREN de kinderen van Sibren S. Geitiebaan naastligger ten noorden Bildtstraat WZ 1715 245 255r
GEITJEBAAN, SIERK SIEBRENS Sjerk Sybrens Geitiebaan verkoper Bildtstraat 14 1731 248 42r
GEITJEBAAN, SIEBREN SIERKS de erven van Sybren Sierx Geitiebaan naastligger ten zuiden Bildtstraat 12 1705 244 302v
GEITJEBAAN, SIEBREN TJERKS de erven van Sybren Tierx Geitiebaan naastligger ten noorden Bildtstraat 16 1716 245 267v
, SIERK Sierk Geitiebaen, burger schipper (smak-) koper huis Noorderhaven 66 1733 248 178v
FOLKERTS, SIERK Sierk Folkerts Geitiebaen mr. metselaar koper schuur of tanerij Karremanstraat ZZ 1735 249 69r
FOLKERTS, SIERK Sierk Folkerts Geitiebaen mr. metselaar naastligger ten zuiden Karremanstraat ZZ 1735 249 69r
GEITJEBAAN, SIERK wijlen Sierk Geitjebaan Noorderhaven 66 1752 252 180r
GEITJEBAAN, SIERK FOLKERTS wijlen Sierk Folkerts Geitjebaan Bildtstraat 9 1752 252 199v
GEITJEBAAN, SIERK FOLKERTS wijlen Sierk Folkerts Geitjebaan Bildtstraat 11 1752 253 8r
GEITJEBAAN, SIERK de weduwe van Sjerk Geitjebaan huurder beneden Rommelhaven 26b 1766 256 158v
GEITJEBAAN, IETJE SIERKS Yttje Sierks Geitjebaan verkoper Bildtstraat 11 1752 253 8r
GELDER, DAAM KORNELIS Daam Cornelis Gelder verkoper Scheerstraat 5 1694 243 98v
GELDER, JAN oud burgemeester Jan Gelder naastligger ten zuiden Noorderhaven ZZ 1662 238 126r
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder koper 1/9 huis en hof (had reeds 2/9 part in bezit) Franekereind 15 het Hooghuis 1715 245 250r
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder koper 1/9 huis en hof Franekereind 15 het Hooghuis 1715 245 252v
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder koper 4/9 huis en hof Franekereind 15 het Hooghuis 1717 245 293r
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder koper 1/9 huis en hof genaamd Het Hooghuis Franekereind 15 het Hooghuis 1717 245 301v
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder eigenaar van 8/9 Franekereind 15 1717 245 301v
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saepke Folkerts Gelder koper stalling Molenpad ZZ 1720 246 69r
, JAN erven Jan Gelderop naastligger ten oosten Rapenburg 1729 247 258r
GELDERSMA, HESSEL Hessel Geldersma mr. schilder Rozengracht 20 1729 247 250v
GELDERSMA, HESSEL Hessel Geldersma mr. schilder Noorderhoofd 1 1729 247 253v
, PAULUS Paulus van Gelein curator Leerlooierssteeg WZ 1801 266 21r
, JAN wijlen Jan Gelemuyen Zoutsloot NZ 1727 247 43v
GELINDE, JARICH Jaerig Gelinda huurder Voorstraat 12 1753 253 93r
GELINDE, JAN Jan Gelinda koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 22 1767 257 15r
GELINDE, JARICH Jarig Gelinda koopman naastligger ten zuiden Schritsen 52 1767 256 260v
GELINDE, JARICH Jarig Gelinda koopman Franekereind 25 1772 258 61r
GELINDE, JARICH Jarig Gelinda koopman Franekereind 29oost 1772 258 65r
GELINDE, PIETER Pieter Gelinda koopman verkoper (Hypothecaire en geregistreerde crediteur van Lourens Jansen Clinchamer en Maicke) Kruisstraat 1726 246 256v
GELINDE, PIETER Pieter Gelinda, burger koopman verwandelaar huis (als een toehaak) Hoogstraat 1 1733 248 235r
GELINDE, PIETER Pieter Gelinda koopman koper huis Hoogstraat 1 1733 248 252v
GELINDE, PIETER Pieter Gelinda koper huis, tuin en ververij Rozengracht 16 1733 248 262v
GELINDE, PIETER Pieter Gelinda koopman naastligger ten westen Zuiderhaven 79a 1735 249 48r
GELINDE, PIETER Pieter Gelinda koopman naastligger ten noorden Zuiderhaven 79a 1735 249 48r
GELINDE, PIETER Pieter Gelinda koopman naastligger ten noorden Schritsen 50achter 1736 249 120r
GELINDE, PIETER Pieter Gelinda koopman naastligger ten noorden Schritsen 50achter 1736 249 12va
GELINDE, PIETER Pieter Gelinda huurder Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
GELINDE, JAN Jan Gelinde huurder Zuiderhaven 79 1753 253 38v
GELINDE, JAN Jan Gelinde koopman koper huis en hof Noorderhaven 24 1754 253 141v
GELINDE, JAN meerderjarig vrijgezel Jan Gelinde bontreder verkoper Hoogstraat 1 1754 253 174r
GELINDE, JAN Jan Gelinde koopman naastligger ten westen Rozengracht ZZ 1761 255 89r
GELINDE, JAN Jan Gelinde naastligger ten oosten Rozengracht 14 1765 256 126v
GELINDE, JAN Jan Gelinde koopman naastligger ten westen Rozengracht ZZ 1765 256 131v
GELINDE, JAN Jan Gelinde naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 21 1766 256 227r
GELINDE, JAN Jan Gelinde naastligger ten zuiden Noorderhaven 26 1770 257 152v
GELINDE, JAN Jan Gelinde naastligger ten westen Noorderhaven 26 1770 257 152v
GELINDE, JAN Jan Gelinde naastligger ten oosten Rozengracht 14 1774 258 151v
GELINDE, JAN wijlen Jan Gelinde koopman en fabrikant van bonten Noorderhaven 24 1779 259 222v
GELINDE, JAN wijlen Jan Gelinde koopman en fabrikant van bonten Rozengracht 16 1780 259 271v
GELINDE, JAN wijlen Jan Gelinde koopman en fabrikant van bonten Rozengracht 18 1780 259 271v
GELINDE, JAN Jan Gelinde mr. verver en glasmaker koper huis en achterkamer of weefwinkel Both Apothekerstraat OZ 1789 263 121v
GELINDE, JAN Jan Gelinde mr. verver huurder Zuiderhaven 77west 1795 264 284v
GELINDE, JAN de erven van Jan Gelinde naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ 1805 267 179r
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde koper Sint Christoffelsteeg WZ 1763 255 229r
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde koopman naastligger ten zuiden Schritsen 52 1765 256 122r
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde naastligger ten zuiden Schritsen 52 1779 259 180v
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde koopman verkoper Noorderhaven 24 1779 259 222v
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde koopman verkoper Rozengracht 16 1780 259 271v
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde koopman verkoper Rozengracht 18 1780 259 271v
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde koopman koper kamer of achterhuis Schritsen 52 1780 259 299v
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde koopman naastligger ten westen Schritsen 52 1780 259 299v
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde koopman naastligger ten zuiden Schritsen 52 1780 259 299v
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde koopman naastligger ten westen Schritsen 52 1780 259 301v
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde koopman naastligger ten zuiden Schritsen 52 1780 259 301v
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde verkoper Sint Christoffelsteeg 6 1781 260 96r
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde koopman naastligger ten zuiden Schritsen 52 1781 260 135v
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde koopman naastligger ten westen Schritsen 52 1781 260 135v
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde koopman naastligger ten zuiden Schritsen 52 1781 260 313r
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde koopman naastligger ten westen Schritsen 52 1781 260 313r
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde koopman en plateelbakker verkoper Schritsen 50 1783 261 61r
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde koopman en plateelbakker verkoper Schritsen 50achter 1783 261 61r
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde, n.u. naastligger ten oosten Voorstraat 52west 1790 263 279r
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde, n.u. naastligger ten zuiden Voorstraat 52west 1790 263 279r
GELINDE, JARICH de testamentaire executeurs over de boedel van Jarig Gelinde koopman verkoper Voorstraat 52oost 1803 266 295v
GELINDE, JARICH de testamentaire executeurs over de boedel van Jarig Gelinde koopman verkoper Voorstraat ZZ 1803 266 295v
GELINDE, JARICH de testamentaire executeurs over de boedel van Jarig Gelinde koopman verkoper Lanen 1803 266 295v
GELINDE, JARICH de testamentaire executeurs over de boedel van Jarig Gelinde koopman verkoper Lanen 1803 266 295v
GELINDE, JARICH de testamentaire executeurs over de boedel van Jarig Gelinde koopman verkoper Lanen 1803 266 295v
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde schipper (trekveer-) verkoper (trekschipper Harlingen - Leeuwarden ) Both Apothekerstraat 15 1810 269 24v
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde schipper (trekveer-) koper huis Bedelaarsteeg 3 1811 269 119r
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde schipper (trekveer-) koper huis Lanen 79 1811 269 119r
GELINDE, P. P. Gelinde koopman naastligger ten noorden Rozengracht 1738 249 349r
GELINDE, PETRUS monsieur Petrus Gelinde koper huis en gleibakkerij Schritsen 50 1721 246 95v
GELINDE, PIETER Pieter Gelinde, c.u. koper huis met een tuintie daaragter Hoogstraat 1 1713 245 199v
GELINDE, PIETER Pieter Gelinde koopman naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1730 247 354v
GELINDE, PIETER Pieter Gelinde koopman diakoon van Liemendijk 1738 249 342r
GELINDE, PIETER Pieter Gelinde koopman diakoon van de Rapenburg ZZ 1738 249 262r
GELINDE, PIETER Pieter Gelinde koopman naastligger ten noorden Rozengracht ZZ 1744 251 30v
GELINDE, PIETER Pieter Gelinde naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1805 267 184v
GELINDE, PIETER Pieter Gelinde melktapper koper huis en voormalige grutterij onbekend 1806 267 226r
GELINDE, PIETER Pieter Gelinde schipper (trekveer-) koper huis en logement Franekereind 27 de Stad Groningen 1808 268 129r
GELINDE, PIETER Pieter Gelinde verkoper Rozenstraat 3 1809 268 209r
GELINDE, PIETER Pieter Gelinde kastelein koper 1/2 huis Both Apothekerstraat 15 1810 269 24v
GELINDE, PIETER Pyter Gelinde, c.u. koopman huurder Hoogstraat 7 1745 251 95v
GELINDE, PIETER Pytter Gelinde, c.u. koopman huurder Hoogstraat 7 1747 251 173r
, Gelinde [staat: Glinda] koopman naastligger ten westen Schritsen 52 1734 248 354r
, Gelinde [staat: Glinda] koopman naastligger ten zuiden Schritsen 52 1734 248 354r
, JAN Jan Gelinde [staat: Glinda] koopman verkoper van 1/3 Zuiderhaven 79 1749 252 29r
, JARICH Jarig Gelinde [staat: Glinda] koopman verkoper van 1/3 Zuiderhaven 79 1749 252 29r
, PIETER Pieter Gelinde [staat: Glinda] verkoper van 1/3 Zuiderhaven 79 1749 252 29r
, PIETER Pieter Gelinde [staat: Glinda], de oude Zuiderhaven 79 1749 252 29r
, PIETER Pytter Gelinde [staat: Glinda] koopman verkoper (als gecommiteerde uit de hypotecaire crediteuren van Lourens Jansen Clinkhamer e) Brouwersstraat 20 1726 246 266r
, JAN Jan Gelinde [staat: Glinde] naastligger ten noorden Rozengracht 1763 255 206r
, PIETER Pyter Gelinde [staat: Glinde] naastligger ten westen Rozengracht 20 1742 250 273v
GEMMENICH, JAKOB Jacobus Gemmenich I.U. Student naastligger ten zuiden Steenhouwersstraat 4 1696 243 217v
GEMMENICH, JAKOB Jacobus Gemmenich I.U. Student naastligger ten westen Steenhouwersstraat 4 1696 243 217v
GEMMENICH, PAULUS Paulus Gemmenich secretaris naastligger ten zuiden Steenhouwersstraat 4 1682 241 233v
GEMMENICH, PAULUS Paulus Gemmenich secretaris naastligger ten westen Steenhouwersstraat 4 1682 241 233v
GENT, PETRUS Petrus van Gent mr. gortmaker koper huis, gortmakerij en stal Voorstraat 70 1767 256 231r
GENT, PETRUS Petrus van Gent, burger mr. gortmaker verkoper Voorstraat 70 1771 257 210v
GENT, PIETER Pieter van Gent koopman en mr. gortmaker verkoper Hofstraat 20 1764 256 81r
GENT, PIETER Pieter van Gent koopman en mr. gortmaker verkoper Hofstraat 18 1764 256 81v
, ANTONIUS Anthoni Gerardi naastligger ten noorden Rommelhaven 5 1732 248 116v
, ANTONIUS Anthony Gerardi, burger havenchercher koper door niaar huis + tuin Hoogstraat 10 1729 247 268r
, ANTONIUS Antoni Gerardi naastligger ten oosten Rommelhaven 1737 249 211r
, ANTONIUS Antoni Gerardi naastligger ten oosten Hoogstraat 6 1743 251 8r
, ANTONIUS Antoni Gerardi naastligger ten zuiden Hoogstraat 6 1743 251 8r
, ANTONIUS Anthony Gerardy naastligger ten oosten Hoogstraat 6 1745 251 67v
, ANTONIUS Anthony Gerardy naastligger ten zuiden Hoogstraat 6 1745 251 67v
, PIETER de erven van Pieter Gerbals naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1733 248 215r
GERBRANDA, FOLKERT Folkert Gerbranda, c.u. naastligger ten zuiden Nieuwstraat 46 1804 267 86r
GERBRANDA, FOLKERT Folkert Gerbranda koper huis Nieuwstraat WZ 1804 267 91r
GERBRANDA, FOLKERT Folkert Gerbranda schoenmakersknecht verkoper Nieuwstraat WZ 1805 267 184r
GERBRANDA, R. R. Gerbranda naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 10 1766 256 210r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda koopman en fabrikeur Heiligeweg NZ 1756 254 31v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda koper huis Heiligeweg 21 1765 256 132v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 22 1766 256 175r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 22 1766 256 175r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda Grote Kerkstraat 38achter 1767 257 13r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda Tiepelsteeg 1767 257 13r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda oud mr. bakker Heiligeweg 23 1768 257 74v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda verkoper Heiligeweg 21 1770 257 148v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda koopman koper 1/2 woning Both Apothekerstraat 9 1770 257 155v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda koopman verkoper Grote Kerkstraat 12 1771 257 205v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda koopman verkoper Tiepelsteeg 1771 257 206v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 24 1771 257 207r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda koopman verkoper Grote Kerkstraat 24 1771 257 207r
GERBRANDA, REIN de verkoper Rein Gerbranda mr. bakker naastligger ten westen Heiligeweg 19 1773 258 118r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda mr. bakker verkoper Heiligeweg 19 1773 258 118r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda mr. bakker naastligger ten westen Heiligeweg 19 1774 258 181r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda naastligger ten oosten Heiligeweg 15 1776 258 249r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda mr. bakker verkoper Heiligeweg 17 1778 259 126r
, REIN Rein Gerbrande mr. bakker verkoper Heiligeweg 25 1773 258 122v
, NICOLAAS Nicolaas Gerdner militair sergeant huurder (zo lang hij garnizoen houdt in Harlingen) Rinnertspijp OZ 1800 265 239r
GERLSMA, AUKJE RUURDS Auckjen Ruirds Gerlsma verkoper van 1/3 Zuiderpoort (gebied) 1727 247 50v
GERLSMA, AUKJE RUURDS Aukjen Ruirdts Gerlsma verkoper Zuiderpoort (gebied) 1710 245 131r
GERLSMA, AUKJE RUURDS Aukjen Ruirdts Gerlsma verkoper Zuiderpoort (gebied) 1710 245 131r
GERLSMA, AUKJE RUURDS Aukjen Ruirdts Gerlsma verkoper Zuiderhaven 18 1711 245 139r
GERLSMA, EELKE SJOUKES Eelcke Sjoukes Gerlsma koopman verkoper van 1/2 Rommelhaven 15 1713 245 198r
GERLSMA, EELKE SJOUKES Eelke Sjoukes Gerlsma Hoogstraat ZZ 1710 245 103r
GERLSMA, RUURD ULBES burgervaandrig Ruird Ulbes Gerlsma koper hof met bomen, planten, prieel en bellividere Zuiderhaven 18 1676 240 241r
GERLSMA, RUURD ULBES mede vroedsman en oud burgemeester Ruird Ulbes Gerlsma koper kamer (Of: 20 zilveren ducatons) Zuiderpoort (gebied) 1696 243 257v
GERLSMA, RUURD ULBES pakhuis van de erven van oud burgemeester Ruird Ulbes Gerlsma naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1699 244 19r
GERLSMA, RUURD ULBES Vroedsman Ruyrd Ulbes Gerlsma koper door niaar huis Zuiderstraat ZZ 1682 241 176v
GERLSMA, RUURD ULBES Ruyrd Ulbes Gerlsma naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1682 241 176v
GERLSMA, RUURD ULBES Vroedsman Ruyrd Ulbes Gerlsma naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1682 241 215r
GERLSMA, RUURD ULBES Vroedsman Ruyrd Ulbes Gerlsma naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1682 241 222v
GERLSMA, RUURD ULBES Mede-vroedschap Ruyrd Ulbes Gerlsma koper land 1/6 van 9 pm ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
GERLSMA, RUURD ULBES vroedsman Ruyrd Ulbes Gerlsma naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1683 241 263v
GERLSMA, RUURD ULBES vroedsman Ruyrd Ulbes Gerlsma naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1683 241 263v
GERLSMA, RUURD ULBES de stal van vroedsman Ruyrdt Ulbes Gerlsma naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1682 241 212v
GERLSMA, RUURD ULBES Mede-vroedschap Ruyrdt Ulbes Gerlsma koper greidland 1/3 van 4 pm onbekend 1682 241 230r
GERLSMA, RUURD ULBES mede vroedsman Ruyrdt Ulbes Gerlsma koper huis Noorderhaven ZZ de Vergulde Bijl 1685 242 87v
ULBES, RUURD vroedsman Ruyrdt Ulbes Gerlsman koper huis Zuiderstraat NZ 1685 242 61r
ULBES, RUURD vroedsman Ruyrdt Ulbes Gerlsman naastligger ten zuidwesten Zuiderstraat NZ 1685 242 61r
ULBES, RUURD Burgervaandrik Ruyrd Ulbes Gerlssma koper Zuiderhaven 18 1679 241 42r
GEERMANS, JAKOB J. Jacobis J. Germans keurslijfmaker koper huis Brouwersstraat 8 1799 265 186r
GEERMANS, JAKOB representant van het volk van Friesland Jacobus Germans koper huis Lanen 93 het Blauwe Lam 1798 265 68r
GEERMANS, JAKOB Jacobus Germans naastligger ten oosten Lanen 93 1798 265 68r
GEERMANS, JAKOB Jacobus Germans naastligger ten noorden Lanen 93 1798 265 68r
GEERMANS, JAKOB de verkoper Jacobus Germans naastligger ten zuiden Lanen 91 1799 265 205r
GEERMANS, JAKOB Jacobus Germans koopman en distillateur verkoper Lanen 91 1799 265 205r
GEERMANS, JAKOB Jacobus Germans naastligger ten zuiden Schritsen 64 1801 265 295v
GEERMANS, JAKOB Jacobus Germans naastligger ten zuiden Schritsen 64 1803 266 294v
GEERMANS, JAKOB Jacobus Germans naastligger ten noorden Brouwersstraat 10 1806 267 268v
, JAKOB Jacob van Germen naastligger ten westen Lanen 4 1808 268 166v
GERROLTSMA, burgemeester Geroltsma naastligger ten zuiden Zuiderhaven 21 1693 243 58r
GERROLTSMA, oud burgemeester Geroltsma naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ 1695 243 121r
GERROLTSMA, oud burgemeester Geroltsma naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ 1695 243 121r
GERROLTSMA, weduwe van oud burgemeester Geroltsma naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1702 244 161v
GERROLTSMA, AUKJE RUURDS Auckjen Ruirds Geroltsma Scheffersplein 25 1702 244 162v
GERROLTSMA, R. de weduwe van burgemeester R. Geroltsma naastligger ten oosten Zuiderstraat 1700 244 82v
GERROLTSMA, RUURD ULBES de weduwe en erven van oud burgemeester Ruird Ulbes Geroltsma naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1699 243 394r
GERROLTSMA, RUURD ULBES burgemeester Ruyrd Ulbes Geroltsma koper woning Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
GERROLTSMA, RUURD ULBES burgemeester Ruyrdt Ulbes Geroltsma verkoper Zuiderhaven 23achter 1694 243 83r
, LIJSBET Elisabeth van Gerritsheim Schritsen 52 1767 256 260v
GERROLTSMA, RUURD ULBES oud burgemeester, thans vroedsman Ruird Ulbes Gerroltsma, c.u. naastligger ten westen Zuiderstraat NZ 1696 243 226v
GERROLTSMA, RUURD ULBES oud burgemeester, thans vroedsman Ruird Ulbes Gerroltsma verkoper Zuiderstraat NZ 1696 243 226v
GERROLTSMA, RUURD ULBES Vaandrig Ruyrd Ulbes Gerroltsma naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1680 241 103r
GERROLTSMA, RUURD ULBES Vaandrig Ruyrd Ulbes Gerroltsma naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1680 241 103r
, HENDRIK de weduwe van Hendrik Gerryt naastligger ten westen Oosterbolwerk 1764 256 38v
GIJSBERTS, BRUIN oud burgemeester Bruyn Gijsberts Gersma Voorstraat ZZ 1634 233 131r
GIJSBERTS, BRUIN oud burgemeester Bruyn Gijsberts Gersma Zuiderhaven ZZ 1634 233 131r
GIJSBERTS, BRUIN oud burgemeester Bruyn Gijsberts Gersma Zuiderhaven ZZ 1634 233 131r
GIJSBERTS, BRUIN oud burgemeester Bruyn Gijsberts Gersma Zuiderhaven ZZ 1634 233 131r
, JAN Jan van Gerven, e.a. huurder Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
, SIEMEN Symen Gettinga naastligger ten oosten Weverstraat 1682 241 210r
, JEROEN Jeroen Geukers huurder Rapenburg 1785 261 307r
, J. J. Geyze naastligger ten oosten Noorderhaven 72 1808 268 45v
, GEERTRUIDA Geertruid Gezel Voorstraat 70 1767 256 231r
, GEERTRUIDA Geertruid Gezel, burger Voorstraat 70 1771 257 210v
GEMMENICH, Ghemmenich sekretaris naastligger ten noorden Bildtstraat WZ 1680 241 116v
GEMMENICH, wagenhuis van Ghemmenich naastligger ten zuiden 1685 242 94r
GEMMENICH, stal van Ghemmenich naastligger ten westen 1685 242 94r
GEMMENICH, JAKOB Jacob van Ghemmenich Zuiderhaven 54 1698 243 352v
GEMMENICH, JAKOB de hof van Jacobus Ghemmenich J.U. studiosus naastligger ten noorden onbekend 1695 243 169v
GEMMENICH, PAULUS Paulus Jacob van Ghemmenich sekretaris van het College ter Admiraliteit koper twee huisen Rozengracht 40 1680 241 116r
GEMMENICH, ZACHEUS dr. Zacheus van Ghemmenich advocaat Hof van Friesland Zuiderhaven 54 1698 243 352v
, Ghemmenig naastligger ten noorden onbekend 1685 242 95v
, Grootmajoor Giesou, c.u. huurder Grote Bredeplaats 8a 1764 256 35v
, GERARDUS Gerard Gijze koopman koper huis ((voor 3 percelen)) Zuiderhaven 39 1804 267 69v
, GERARDUS Gerard Gijze koper woning met bordes ((voor 3 percelen)) Grote Ossenmarkt 6a 1804 267 69v
, GERARDUS Gerard Gijze koper woning ((voor 3 percelen)) Grote Ossenmarkt 6 1804 267 69v
, GERARDUS Gerard Gijze koopman koper pakhuis Noorderhaven 74 Bremen 1806 267 192ar
, GERARDUS Gerard Gijze negotiant verkoper Noorderhaven 74 1807 268 3r
, GERARDUS Gerard Gijze koopman verkoper Zuiderhaven 39 1807 268 7v
, GERARDUS Gerard Gijze koopman verkoper Grote Ossenmarkt 8 1807 268 7v
, GERARDUS Gerard Gijze koopman verkoper Grote Ossenmarkt 6 1807 268 7v
GIPSON, burgemeester Gipson naastligger ten westen Voorstraat 27 1661 238 72v
GIPSON, de hof van oud burgemeester Gipson naastligger ten noorden Achterstraat ZZ 1666 239 34r
GIPSON, ADAM de hovinge van burgemeester Adam Gipson naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1662 238 151r
GIPSON, ADAM burgemeester Adam Gipson koper 1/2 huis en hovinge (andere helft van het huis zie akte folio 77) Zoutsloot 1661 238 8av
GIPSON, ADAM JANS Adam Jansen Gipson naastligger ten westen Noorderhaven 52 1656 237 101v
GIPSON, ADAM JANS Adam Jansen Gipson verkoper Noorderhaven ZZ 1662 238 126r
GIPSON, ADAM JANS huis en hovinge van burgemeester Adam Jansen Gipson naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1663 238 16ar
GIPSON, ADAM JANS huis en hovinge van burgemeester Adam Jansen Gipson naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1663 238 16ar
GIPSON, JANS de hof van burgemeester Adama Jansen Gipson naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1662 238 151v
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson, burger koper schuur of huis Lammert Warndersteeg OZ 1640 234 108v
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson, pro se et q.q. koper 2 boven- en beneden kamers en nog een kamer met een schuurtje ten oosten en zuid Lammert Warndersteeg OZ 1640 234 109r
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson koper huis Grote Kerkstraat NZ 1640 234 111r
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson, burger koper kamer Heiligeweg 1640 234 114v
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson, c.u. koper lege plaats met bomen en planten onbekend 1641 234 157r
GIPSON, JAN ADAMS de gleibakkerij van Jan Adams Gipson, c.u. naastligger ten westen onbekend 1641 234 157r
GIPSON, JAN ADAMS de gleibakkerij van Jan Adams Gipson, c.u. naastligger ten noorden onbekend 1641 234 157r
, HARMEN Harmen Gla naastligger ten noorden Rozenstraat WZ 1661 238 109r
, HARMEN Harmen Gla naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1661 238 12ar
, HARMEN Harmen Gla naastligger ten noorden Rozenstraat WZ 1665 239 12v
, HARMEN de kamer van Harmen Gla naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1673 240 117v
, HARMEN Harmen Gla naastligger ten noorden Rozenstraat 1682 241 206v
GLAA, HARMEN Harmen Glaa koper kamer Rozenstraat 1660 238 21r
GLAA, HARMEN de andere kamer van Harmen Glaa naastligger ten zuiden Rozenstraat 1660 238 21r
GLAA, HARMEN Harmen Glaa bieder 1660 238 7ar1
GLAA, HARMEN de kamers van Harmen Glaa naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1684 242 50v
GLADSMA, ANDRIES PIERS de hof van gemeensman Andries Piers Gladsma naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1708 245 69r
GLADSMA, ARJAANTJE ANDRIES Arjaentie Andries Gladsma naastligger ten westen Achterstraat 1725 246 219r
GLADSMA, ARJAANTJE ANDRIES Arjaentie Andries Gladsma verkoper 1/3 Achterstraat 1725 246 219r
GLADSMA, GERRITJE ANDRIES Gerritie Andries Gladsma naastligger ten westen Achterstraat 1725 246 219r
GLADSMA, GERRITJE ANDRIES Gerritie Andries Gladsma verkoper 1/3 Achterstraat 1725 246 219r
GLADSMA, PIER Pier Gladsma naastligger ten noorden Karremanstraat 13 1728 247 140r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsma Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsma twn westen Achterstraat 1725 246 219r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsma verkoper 1/3 Achterstraat 1725 246 219r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsma naastligger ten zuiden Achterstraat 1726 246 263r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsma naastligger ten westen Achterstraat 1726 246 263r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsma naastligger ten noorden Karremanstraat 13 1731 248 24r
GLADSMA, PIER ANDRIES wijlen Pier Andrys Gladsma Karremanstraat 1735 249 81v
GLADSMA, PIER ANDRIES wijlen Pier Andrys Gladsma estrikbakker Karremanstraat 13 1735 249 3va
GLADSMA, PIER ANDRIES wijlen Pier Andrys Gladsma estrikbakker Karremanstraat 13 1735 249 3va
GLADSMA, PIER ANDRIES wijlen Pier Andrys Gladsma Karremanstraat 13 1735 249 3va
GLADSMA, PIER ANDRIES wijlen Pier Andrys Gladsma Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
GLADSMA, PIER ANDRIES wijlen Pier Andrys Gladsma estrikbakker Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
GLADSMA, PIETER ANDRIES wijlen Pieter Andrys Gladsma estrikbakker Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saakjen Piers Gladsma, burger Zoutsloot NZ 1739 250 47r
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma verkoper van 1/3 Karremanstraat 13 1735 249 95r
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma verkoper van 1/3 estrikwerk Karremanstraat 13 1735 249 3va
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma verkoper van 1/3 huis Karremanstraat 13 1735 249 3va
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma verkoper van 1/6 huis en weefwinkel Karremanstraat 13 1735 249 3va
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma verkoper van 1/3 estrikwerk Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma verkoper van 1/3 huis Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma verkoper van 1/6 huis en weefwinkel Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsma verkoper van 1/6 Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntje Piers Gladsma Karremanstraat OZ 1744 251 45v
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntje Piers Gladsma verkoper Karremanstraat OZ 1759 254 217r
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Tryntie Piers Gladsma Karremanstraat 13 1735 249 95r
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Tryntie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Karremanstraat 13 1735 249 3va
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Tryntie Piers Gladsma verkoper van 2/3 Karremanstraat 13 1735 249 3va
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Tryntie Piers Gladsma verkoper van 1/6 Karremanstraat 13 1735 249 3va
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Tryntie Piers Gladsma verkoper van 2/3 Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Tryntie Piers Gladsma verkoper van 2/3 Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma Karremanstraat 13 1735 249 95r
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Karremanstraat 13 1735 249 3va
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 2/3 Karremanstraat 13 1735 249 3va
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/6 Karremanstraat 13 1735 249 3va
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 2/3 Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 2/3 Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/6 Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
PIERS, SAAKJE Saakjen Piers Gladstra verkoper Zoutsloot NZ 1748 251 249v
ANDRIES, ARJAANTJE Arjaentie Andrys Gladtsma verkoper van 1/2 Schritsen 64 1742 250 219v
PIERS, SAAKJE Saekjen Piers Gladtsma verkoper van 1/6 Schritsen 64 1742 250 219v
PIERS, TRIJNTJE Trijntie Piers Gladtsma verkoper van 1/6 Schritsen 64 1742 250 219v
PIERS, IETJE Yttie Piers Gladtsma verkoper van 1/6 Schritsen 64 1742 250 219v
, HARMEN Harmen Glae, burger koper kamer Rozenstraat 1660 238 31v
ANDRIES, PIER Pier Andries Glaesema, c.u. naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1711 245 143r
GLAS, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Glas naastligger ten westen onbekend 1676 240 234r
ANDRIES, PIER Pier Andrys Glasema estrikbakker Zoutsloot ZZ 1735 249 59v
GLASTRA, ANTJE SJOERDS Antie Sjoerds Glastra onbekend 1732 248 96r
GLASTRA, SJOERD wijlen Sjoerd Glastra Zoutsloot NZ 1781 260 67r
GLASTRA, SJOERD wijlen Sjoerd Glastra Achterstraat ZZ 1781 260 67r
, JAN Jan Glastra van Loon huurder andere gedeelte Grote Kerkstraat 20 1799 265 170v
PIERS, ANDRIES oud hopman Andries Piers Glatsma naastligger ten westen Liemendijk 1702 244 150v
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1725 246 247r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma, burger mr. estrikbakker Rapenburg ZZ 1727 247 58v
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma, burger mr. estrikbakker Rozenstraat 2 1727 247 59v
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma, burger mr. estrikbakker koper grond (Lengte OW: 18 voet, breedte NZ: 14 voet) Schritsen 36 1728 247 208r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten oosten Schritsen 36 1728 247 208r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten noorden Schritsen 36 1728 247 208r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma koper grond lengte OW:18 houtvoeten, breedte NZ: 14 houtvoeten Karremanstraat 13 1729 247 234r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten oosten Karremanstraat 13 1729 247 234r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten westen Karremanstraat 13 1729 247 234r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten noorden Karremanstraat 13 1729 247 234r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1729 247 261v
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1729 247 288r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1730 247 358v
ANDRIES, PIER wijlen Pier Andries Glatsma estrikbakker onbekend 1753 253 80v
ANDRIES, PIER Pier Andrys Glatsma naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1732 248 106v
ANDRIES, PIER Pier Andrys Glatsma naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1732 248 106v
, WIEPKJE Wypk Gleins verkoper van 1/2 Romastraat NZ 1664 238 232r
, BEREND wijlen Beernd Gleis onbekend 1765 256 114r
, JOHANNA Johanna Gleis verkoper van 1/2 onbekend 1765 256 114r
, KOENRAAD Coenraad van Glied, c.u. voormalig bewoner Voorstraat 93achter 1785 262 23v
, JAN Jan Glinde naastligger ten westen Rozengracht 40 1764 256 68r
GOGH, L. L. van Goch koopman naastligger ten oosten Voorstraat 7a 1802 266 139r
GOGH, L. L. C. van Goch naastligger ten oosten Voorstraat 7a 1803 266 290r
GOGH, LIJSBERT KLASES Lijsbertus Claases van Goch schildersgezel koper huis Voorstraat 9 1795 264 283v
, FRANS Frans Godefrooy naastligger ten westen Lanen 80 1789 263 80v
, FRANS Frans Godefrooy Lanen 78 1792 264 59r
, FRANS Frans Godefroy mr. pruikmaker koper huis Lanen 78 het Cartouw 1766 256 145r
GOEDE, IEME HERES Ime Heeres de Goede, c.u. koper huis Voorstraat 59 1659 238 9r
GOEDE, IEME HERES Ime Heeres de Goede, c.u. koper stal met plaats en tuin daarachter Vijverstraat ZZ 1668 239 155v
GOEDE, IEME HERES wijlen Yeme Heres de Goede Voorstraat NZ 1671 240 7ra
GOEDE, IEME HERES Yme Heres de Goede verkoper Liemendijk 1662 238 133r
, SAAPKE erven Saepke Goetama?/ Gratama naastligger ten westen Rapenburg 1729 247 258r
GAL, AUKE de erfgenamen van Aucke Arien Gol naastligger ten oosten Lanen NZ 1667 239 120v
GAL, JANKE AUKES Jancke Auckes Gol, burgerse verkoper Lanen 1671 240 67r
, JAKOB Jacob Goldsmid verkoper Vijverstraat 6 1806 267 196r
GOLDSMIT, JAKOB de verkoper Jacob Philippus Goldsmit naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 1a 1806 267 197r
GOLDSMIT, JAKOB Jacob Philippus Goldsmit verkoper Grote Ossenmarkt 1a 1806 267 197r
GOLDSMIT, JAKOB Jacob Philippus Goldsmith koopman (joods -) koper huis Grote Ossenmarkt 1a 1805 267 109v
GOLDSMIT, JAKOB Jacob Goldsmith koopman (joods -) koper huis Vijverstraat 6 1805 267 133r
GOLDSMIT, JAKOB Jacob Goldsmith naastligger ten zuiden Vijverstraat 6 1805 267 133r
GONGGRIJP, burgemeester Gonggrijp naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1716 245 268v
GONGGRIJP, de erven van Gonggrijp naastligger ten westen Kerkpoort (gebied) 1748 251 216r
GONGGRIJP, de heer Gonggrijp naastligger ten zuiden Rozengracht 16 1788 262 295v
GONGGRIJP, Griffier Gonggrijp naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1792 264 69v
GONGGRIJP, de weduwe van Gonggrijp naastligger ten zuiden Noorderhaven 18 1808 268 115v
GONGGRIJP, Gonggrijp naastligger ten westen Droogstraat 77 1809 268 311v
GONGGRIJP, Gonggrijp naastligger ten westen Herenwaltje 4 1810 269 4v
GONGGRIJP, Gonggrijp naastligger ten westen Zoutsloot 76 1810 269 4v
GONGGRIJP, Gonggrijp naastligger ten westen Zoutsloot 74 1810 269 4v
GONGGRIJP, Gonggrijp naastligger ten westen Zoutsloot 72 1810 269 4v
GONGGRIJP, Gonggrijp naastligger ten westen Zoutsloot 70 1810 269 4v
GONGGRIJP, Gonggrijp naastligger ten westen Zoutsloot 68 1810 269 4v
GONGGRIJP, Gonggrijp naastligger ten westen Zoutsloot 66 1810 269 4v
GONGGRIJP, Gonggrijp naastligger ten westen Zoutsloot 64 1810 269 4v
GONGGRIJP, de weduwe Gonggrijp naastligger ten westen Schritsen 9 1811 269 139r
GONGGRIJP, ALBERT vroedsman Albert Gonggrijp naastligger ten westen Grote Bredeplaats 15 1781 260 116r
GONGGRIJP, ALBERT vroedsman Albert Gonggrijp mr. bakker verkoper Grote Bredeplaats 13 1782 260 268r
GONGGRIJP, ALBERT vroedsman Albert Gonggrijp mr. bakker koper huis en bakkerij Voorstraat NZ 1783 261 30r
GONGGRIJP, ALBERT vroedsman Albert Gonggrijp mr. bakker koper 1/2 wind rogge- en weitmolen onbekend de Bildtpoortsmolen 1783 261 89r
GONGGRIJP, ALBERT JANS vroedsman Albert Jans Gonggrijp eigenaar van 1/2 Grachtswalplein 1782 260 226r
GONGGRIJP, AUKJE Aukjen Gonggrijp Noorderhaven 65 1752 252 214v
GONGGRIJP, BAUKE Bauke Gonggrijp verkoper van 1/4 Noorderhaven 34 1784 261 172r
GONGGRIJP, BAUKE Bauke Gonggrijp verkoper van 1/4 Rinnertspijp 4 1784 261 173v
GONGGRIJP, BAVIUS Bavius Gonggrijp klerk ter secretarie verkopers Voorstraat 50 1682 241 180v
GONGGRIJP, BERBER HARMENS Berber Harmens Gonggrijp Brouwersstraat 8 1738 249 274v
GONGGRIJP, BERBER HARMENS Berber Harmens Gonggrijp verwandelaar Brouwersstraat 8 1738 249 274v
GONGGRIJP, BERBER HARMENS Berber Harmens Gonggrijp verwandelaar erf aan de westkant van de Brouwersgracht strekkende tot de Carel Vissers Steeg Brouwersstraat WZ 1738 249 274v
GONGGRIJP, GEERTJE Geertje Gonggrijp verkoper van 1/4 Noorderhaven 34 1784 261 172r
GONGGRIJP, GEERTJE Geertje Gonggrijp verkoper van 1/4 Rinnertspijp 4 1784 261 173v
GONGGRIJP, GEERTJE JANS Geertje Jans Gonggrijp koper Grote Bredeplaats 25 1783 261 86r
GONGGRIJP, GEERTJE JANS Geertje Jans Gonggrijp Grote Bredeplaats NZ 1789 263 65v
GONGGRIJP, H. H. Gonggrijp koopman naastligger ten oosten Rozengracht 1738 249 349r
GONGGRIJP, H. weledelgestrenge heer H. G. Gonggrijp griffier bij de Admiraliteit koper woning Zoutsloot ZZ 1789 263 128v
GONGGRIJP, H. majoor H. Gonggrijp Noorderhaven 12 1789 263 169r
GONGGRIJP, H. weledelgestrenge heer H. J. Gonggrijp naastligger ten westen Zuiderhaven 57 1791 263 336r
GONGGRIJP, H. de weduwe van H. Gonggrijp naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 9 1802 266 164v
GONGGRIJP, H. H. G. Gonggrijp naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1807 267 356r
GONGGRIJP, H. H. G. Gonggrijp naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1807 267 356r
GONGGRIJP, H. de weduwe van H. Gonggrijp naastligger ten westen Grote Bredeplaats 23 1808 268 147r
GONGGRIJP, H. H. Gonggrijp naastligger ten zuiden Schritsen 2 1809 268 251v
GONGGRIJP, HANS wijnkoper Hans Gonggrijp Grote Bredeplaats 24 1708 245 57r
GONGGRIJP, HANS Hans Gonggrijp naastligger ten noorden Voorstraat 7 1715 245 234v
GONGGRIJP, HANS Hans Gonggrijp koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 44 1717 245 291r
GONGGRIJP, HANS Hans Gonggrijp naastligger ten zuiden Voorstraat 34 1717 245 297v
GONGGRIJP, HANS hof van Hans Gonggrijp koopman naastligger ten noorden Zoutsloot 77 1718 246 13v
GONGGRIJP, HANS Hans Gonggrijp koopman verkoper Kleine Bredeplaats 23 1719 246 35r
GONGGRIJP, HANS Hanso Godofredus Gonggrijp koper dubbel huis met tuin Zuiderhaven 55 1758 254 154v
GONGGRIJP, HANS GOTES Hanso Godes Gonggrijp griffier bij de Admiraliteit koper huis Jan Ruurdstraat 3 1791 263 286v
GONGGRIJP, HANS GOTES Hanso Godes Gonggrijp naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1791 263 286v
GONGGRIJP, HARING Haring Gonggrijp huurder beneden Noorderhaven 54 1781 260 109v
GONGGRIJP, HARING wijlen Haring Gonggrijp mr. kuiper Noorderhaven 34 1784 261 172r
GONGGRIJP, HARING wijlen Haring Gonggrijp mr. kuiper Rinnertspijp 4 1784 261 173v
GONGGRIJP, HARMEN Harmanus Gonggrijp koopman in wijnen verkoper Schritsen 56westac 1739 250 37v
GONGGRIJP, HARMEN het panwerk van vroedsman Harmanus Gonggrijp naastligger ten westen Wasbleek 3 1742 250 229r
GONGGRIJP, HARMEN vroedsman Harmanus Gonggrijp, c.u. wijnhandelaar naastligger ten oosten Rozengracht 20 1742 250 273v
GONGGRIJP, HARMEN vroedsman Harmanus Gonggrijp, c.u. wijnhandelaar naastligger ten zuiden Rozengracht 20 1742 250 273v
GONGGRIJP, HARMEN vroedsman Harmanus Gonggrijp wijnhandelaar Rozengracht 20 1742 250 273v
GONGGRIJP, HARMEN het panwerk van vroedsman Harmanus Gonggrijp naastligger ten oosten Rozengracht ZZ 1744 251 30v
GONGGRIJP, HARMEN de erven van Harmanus Gonggrijp naastligger ten noorden Voorstraat NZ 1759 254 249v
GONGGRIJP, HARMEN vroedsman Harmanus Gonggrijp Noorderhaven 62 1771 257 222v
GONGGRIJP, HARMEN Harmen Gonggrijp naastligger ten noorden Voorstraat NZ 1739 250 56v
GONGGRIJP, HARMEN de erven van Harmen Gonggrijp naastligger ten zuiden Rozengracht 28 1748 251 218r
GONGGRIJP, HARMEN stadsmajoor en wachtmeester Harmen Gonggrijp geniaarde koper Zuiderhaven 53 1777 259 66v
GONGGRIJP, HARMEN Harmen Gonggrijp stadswachtmeester koper Zoutsloot NZ 1777 259 75r
GONGGRIJP, HARMEN Harmen Gonggrijp stadswachtmeester koper Bargebuurt 1779 259 166r
GONGGRIJP, HARMEN Harmen Gonggrijp naastligger ten zuiden Bargebuurt 1779 259 166r
GONGGRIJP, HARMEN stadsmajoor Harmen Gonggrijp verkoper Zoutsloot 1782 260 181r
GONGGRIJP, HARMEN stadsmajoor Harmen Gonggrijp verkoper van 1/4 Noorderhaven 34 1784 261 172r
GONGGRIJP, HARMEN stadsmajoor Harmen Gonggrijp verkoper van 1/4 Rinnertspijp 4 1784 261 173v
GONGGRIJP, HARMEN Harmen Gonggrijp wachtmeester koper huis Grote Bredeplaats 11 1785 262 45r
GONGGRIJP, HARMEN Harmen Gonggrijp executeur (adjunct -) koper Spinstraat 7 1786 262 72v
GONGGRIJP, HARMEN majoor Harmen Gonggrijp naastligger ten oosten Noorderhaven 12 1788 262 269r
GONGGRIJP, HARMEN Harmen Gonggrijp naastligger ten westen Lanen 40 1790 263 208v
GONGGRIJP, HARMEN de weduwe van Harmen Gonggrijp naastligger ten westen Grote Bredeplaats 13 1802 266 148r
GONGGRIJP, HARMEN JANS Harmen Jans Gonggrijp verkoper Bildtpoort (gebied) 1786 262 139r
GONGGRIJP, HARMEN JANS Harmen Jans Gonggrijp verkoper Lanen ZZ 1790 263 264r
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS Harmen Thomas Gonggrijp contrarolleur der convooien en licenten koper huis met een hof of tuin met bomen en planten Voorstraat 50 1677 240 250v
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS wijlen Harmen Thomas Gonggrijp contrarolleur der convooien en licenten Voorstraat 50 1682 241 180v
GONGGRIJP, HERE Heere Gonggrijp naastligger ten zuiden Rozengracht 20 1788 262 290r
GONGGRIJP, IJSBRAND IJsbrand Gonggrijp oud bakker huurder Zoutsloot 78 1782 260 202r
GONGGRIJP, IJSBRAND IJsbrand Gonggrijp huurder onderste gedeelte Lammert Warndersteeg WZ 1784 261 134r
GONGGRIJP, J. vroedsman J. Gonggrijp naastligger ten westen Voorstraat NZ 1763 255 209v
GONGGRIJP, JAN Jan Gonggrijp mr. pruikmaker verkoper Zoutsloot 45 1796 265 6r
GONGGRIJP, JAN Jan H. Gonggrijp mr. pruikmaker koper huis Bildtstraat 14 1809 268 256r
GONGGRIJP, JAN Jan H. Gonggrijp naastligger ten zuiden Bildtstraat 12 1810 269 37v
GONGGRIJP, JAN HARMENS Jan Harmens Gonggrijp mr. kuiper koper huis Noorderhaven 34 1777 259 69v
GONGGRIJP, JAN HARMENS Jan Harmens Gonggrijp mr. kuiper koper huis Rinnertspijp 4 1783 261 44v
GONGGRIJP, JAN HARMENS wijlen Jan Harmens Gonggrijp mr. kuiper Noorderhaven 34 1784 261 172r
GONGGRIJP, JAN HARMENS wijlen Jan Harmens Gonggrijp mr. kuiper Rinnertspijp 4 1784 261 173v
GONGGRIJP, JOOST burgemeester Joost Gonggrijp verkoper Noorderhaven 82 1710 245 110v
GONGGRIJP, JOOST Joost Gonggrijp, burger verkoper Kleine Bredeplaats 23 1719 246 35r
GONGGRIJP, JOOST Joost Gonggrijp, burger mr. bakker en koopman Weverstraat NZ 1730 247 324v
GONGGRIJP, JOOST Joost Gonggrijp koopman Weverstraat 1730 247 330v
GONGGRIJP, JOOST hof van oud burgemeester Joost Gonggrijp naastligger ten zuiden Schritsen 56 1731 248 9v
GONGGRIJP, JOOST heer Joost Gonggrijp, old burgemeester naastligger ten oosten Zoutsloot 1732 248 76r
GONGGRIJP, JOOST Joost Gonggrijp naastligger ten oosten Voorstraat 49 1741 250 167v
GONGGRIJP, JOOST de kamer van vroedsman Joost Gonggrijp, n.u. naastligger ten zuiden Noorderhaven 94 1749 251 277v
GONGGRIJP, JOOST Joost Gonggrijp, n.u. naastligger ten westen Havenplein 5 1752 252 223v
GONGGRIJP, JOOST Joost Gonggrijp naastligger ten westen Zoutsloot 85 1754 253 170v
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Gonggrijp naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1755 253 225r
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Gonggrijp naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1755 253 225r
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Gonggrijp naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1755 253 225r
GONGGRIJP, JOOST Joost Gonggrijp naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1768 257 90r
GONGGRIJP, JOOST Joost Gonggrijp naastligger ten oosten Voorstraat 35 1769 257 107r
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Gonggrijp verkoper Noorderhaven 62 1771 257 222v
GONGGRIJP, JOOST Joost Gonggrijp naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1771 257 231r
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Gonggrijp naastligger ten oosten Karremanstraat 1771 257 248v
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Gonggrijp naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1778 259 111r
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Gonggrijp naastligger ten oosten Voorstraat 35 1779 259 183r
GONGGRIJP, JOOST wijlen vroedsman Joost Gonggrijp Nieuwstraat 1780 259 278r
GONGGRIJP, JOOST wijlen vroedsman Joost Gonggrijp Havenplein 3 1780 259 279r
GONGGRIJP, JOOST Joost Gonggrijp huurder Hoogstraat 14 1807 267 333v
GONGGRIJP, JOOST Joost Gonggrijp koper huis Zoutsloot 100 1808 268 31v
GONGGRIJP, JOOST Joost Gonggrijp schoolmeester koper huis Oosterkeetstraat 11 1810 269 20v
GONGGRIJP, JOOST vrvroedsman Joost Rinae Gonggrijp verkoper Simon Stijlstraat 6 1756 254 47v
GONGGRIJP, JOOST Joost Rinia Gonggrijp naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1736 249 132r
GONGGRIJP, JOOST Joost Rinia Gonggrijp mr. bakker en boelgoedsroeper koper woning Droogstraat 1740 250 116v
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Rinia Gonggrijp naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1743 251 6r
GONGGRIJP, JOOST de ingang van de tuin van vroedsman Joost Rinia Gonggrijp naastligger ten westen Zoutsloot 83 1751 252 157r
GONGGRIJP, JOOST de tuin van vroedsman Joost Rinia Gonggrijp naastligger ten noorden Zoutsloot 83 1751 252 157r
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Rinia Gonggrijp verkoper van 1/2 Hofstraat 17 1757 254 100v
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Rinia Gonggrijp verkoper Hofstraat 17 1757 254 100v
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Rinia Gonggrijp verkoper Voorstraat 51 1775 258 226r
GONGGRIJP, JOOST wijlen vroedsman Joost Rinia Gonggrijp verkoper Voorstraat 37 1780 259 274r
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Rinja Gonggrijp naastligger ten oosten Karremanstraat 11 1749 252 30v
GONGGRIJP, JUSTUS oud burgemeester Justus Gonggrijp wijnsteker koper huis Vismarkt 1 1729 247 277r
GONGGRIJP, JUSTUS oud burgemeester Justus Gonggrijp naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) ZZ 1730 247 321r
GONGGRIJP, JUSTUS oud burgemeester Justus Gonggrijp naastligger ten oosten Noorderhaven 58 1730 247 322r
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp mr. bakker huurder Heiligeweg 25 1773 258 122v
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp naastligger ten oosten Achterstraat 1782 260 310r
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp, c.u. huurder Noorderhaven NZ 1783 261 50v
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp koopman verkoper van 1/2 Brouwersstraat 3 1785 261 271v
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp mr. bakker naastligger ten oosten Zoutsloot 77 1787 262 182r
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp mr. bakker naastligger ten westen Zoutsloot 77 1787 262 182r
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp mr. bakker naastligger ten noorden Zoutsloot 77 1787 262 182r
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1787 262 238v
GONGGRIJP, RINIA bakkerij van Rinia Gonggrijp bakker naastligger ten westen Zoutsloot 1790 263 216v
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp, c.u. huurder Zoutsloot 22 1802 266 145r
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp naastligger ten oosten Karremanstraat 11 1808 268 56v
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp naastligger ten oosten Karremanstraat 13 1808 268 56v
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp huurder Zoutsloot 79 1810 268 362r
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp huurder Oosterkeetstraat 11 1810 269 20v
GONGGRIJP, RINIA JOOSTES Rinia Joosten Gonggrijp mr. bakker Voorstraat 37 1780 259 274r
GONGGRIJP, RINIA JOOSTES Rinia Joosten Gonggrijp mr. bakker verkoper van 1/2 Nieuwstraat 1780 259 278r
GONGGRIJP, RINIA JOOSTES Rinia Joosten Gonggrijp mr. bakker verkoper van 1/2 Havenplein 3 1780 259 279r
GONGGRIJP, RINIA JOOSTES Rinia Joosten Gonggrijp Zoutsloot NZ 1790 263 251v
GONGGRIJP, Hopman Rinina Gonggrijp, c.u. koper huis Kleine Bredeplaats 1 1712 245 171r
GONGGRIJP, ROELOFKE Roelofke Gonggrijp Noorderhaven 62 1771 257 222v
GONGGRIJP, THOMAS Thomas Gonggrijp, burger koper schoenmakersperk Zoutsloot ZZ 1698 243 347r
GONGGRIJP, THOMAS wijlen Thomas Gonggrijp Kleine Bredeplaats 23 1719 246 35r
GONGGRIJP, THOMAS HARMENS Thomas Harmens Gonggrijp naastligger ten oosten Zoutsloot 1706 244 331v
GONGGRIJP, THOMAS de erven van Tomas Gonggrijp naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 21 1718 246 23v
GONGGRIJP, THOMAS HARMENS Tomas Harmens Gonggrijp naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) ZZ 1716 245 263v
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES Ysbrand Joosten Gonggrijp mr. bakker Voorstraat 37 1780 259 274r
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES Ysbrand Joosten Gonggrijp mr. bakker verkoper van 1/2 Nieuwstraat 1780 259 278r
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES Ysbrand Joosten Gonggrijp mr. bakker verkoper van 1/2 Havenplein 3 1780 259 279r
GONGGRIJP, de weduwe van Gongrijp naastligger ten noorden Kroonsteeg 2 1805 267 135r
GONGGRIJP, AALTJE THOMAS Aeltje Thomas Gongrijp verkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 30 1729 247 294v
GONGGRIJP, ANTJE THOMAS Antje Thomas Gongrijp verkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 30 1729 247 294v
GONGGRIJP, BAVIUS Bavius Gongrijp distillateur huurder Bildtpoort (gebied) 1693 243 30v
GONGGRIJP, KORNELIS Cornelius Gongrijp, s.s. theol. studiosus te Frane koper 1/2 huis Sint Odolphisteeg WZ 1725 246 225r
GONGGRIJP, G. G. Gongrijp naastligger ten zuiden Noorderhaven 98achter 1766 256 185r
GONGGRIJP, H. kolonel H. Gongrijp naastligger ten westen Zuiderhaven 57 1777 259 60r
GONGGRIJP, HANS Oud burgervaandrig Hans Gongrijp, burger wijnsteker koper huis Noorderhaven 46 1706 245 2v
GONGGRIJP, HANS Hans Gongrijp verkoper Zoutsloot NZ 1722 246 137v
GONGGRIJP, HANS ingang tuin Hans Gongrijp naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1727 247 43v
GONGGRIJP, HANS Hans Gongrijp naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1727 247 43v
GONGGRIJP, HANS Hans Gongrijp koopman verkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 30 1729 247 294v
GONGGRIJP, HANS Hanso Gongrijp wijnhandelaar verkoper Noorderhaven 46 1722 246 133v
GONGGRIJP, HANS gesterkt door Hanso Gongrijp Sint Odolphisteeg WZ 1725 246 225r
GONGGRIJP, HANS Hanso Gongrijp, burger koopman verkoper Sint Odolphisteeg 2 1727 247 49v
GONGGRIJP, HANS Hanso Gongrijp klerk ter secretarie van het college ter Admiraliteit koper hoving, tuin en prieel Droogstraat NZ 1773 258 101r
GONGGRIJP, HANS Hanso Gongrijp klerk ter secretarie van het college ter Admiraliteit koper huis Zoutsloot ZZ 1773 258 101r
GONGGRIJP, HANS GODFRIEDS Hanso Godefridus Gongrijp substituut secretaris bij de Marine naastligger ten oosten Zoutsloot 1796 264 343v
GONGGRIJP, HARMEN Harmanus Gongrijp wijnhandelaar Sint Odolphisteeg WZ 1735 249 97r
GONGGRIJP, HARMEN Harmanus Gongrijp wijnhandelaar Both Apothekerstraat OZ 1735 249 98r
GONGGRIJP, HARMEN Harmanus Gongrijp wijnhandelaar Sint Odolphisteeg 14 1735 249 99r
GONGGRIJP, HARMEN Harmanus Gongrijp Sint Odolphisteeg WZ 1735 249 100r
GONGGRIJP, HARMEN Harmanus Gongrijp wijnhandelaar Hofstraat 7 1735 249 104v
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS Harmen Thomas Gongrijp contrarolleur der convooien en licenten verkoper Heiligeweg 40 1666 239 9ra
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS Harmen Thomas Gongrijp contrarolleur der convooien en licenten Heiligeweg 40 1666 239 9ra
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS Harmen Thomas Gongrijp contrarolleur der convooien en licenten verkoper van 1/8 onbekend 1672 240 80r
GONGGRIJP, HENDRIK Lt. Colonel Hendrik Gongrijp (Lt.Colonel in dienst vd Ned.Staat) Zuiderhaven 55 1758 254 154v
GONGGRIJP, HENDRIK Hendrik Gongrijp luitenant-kolonel bij de Troupes van de Staat der Verenigde Nederlande Droogstraat NZ 1773 258 101r
GONGGRIJP, HENDRIK Hendrik Gongrijp luitenant-kolonel bij de Troupes van de Staat der Verenigde Nederlande Zoutsloot ZZ 1773 258 101r
GONGGRIJP, THOMAS Hermnanus Thomas Gongrijp verkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 30 1729 247 294v
GONGGRIJP, J. oud burgemeester J. Gongrijp naastligger ten westen Noorderhaven 92 1734 249 5r
GONGGRIJP, J. vroedsman J. Gongrijp naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1773 258 97r
GONGGRIJP, J. vroedsman J. Gongrijp naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1773 258 97r
GONGGRIJP, J. vroedsman J. Gongrijp naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1773 258 97r
GONGGRIJP, JAN HARMENS Jan Harmens Gongrijp verkoper Kleine Bredeplaats 5 1773 258 99r
GONGGRIJP, JOOST Joost Gongrijp mr. tinnegieter Noorderhaven 48 1701 244 134r
GONGGRIJP, JOOST Joost Gongrijp koper huis Voorstraat 37 1726 246 253r
GONGGRIJP, JOOST oud burgemeester Joost Gongrijp koper tuin vanouds perk Schritsen 50 1728 247 128v
GONGGRIJP, JOOST oud burgemeester Joost Gongrijp verkoper Zoutsloot ZZ 1737 249 181v
GONGGRIJP, JOOST Joost Gongrijp naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1757 254 63v
GONGGRIJP, JOOST Joost Gongrijp naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1766 256 177v
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Gongrijp naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1767 257 29r
GONGGRIJP, JOOST joost Gongrijp naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1767 257 29r
GONGGRIJP, JOOST Joost Gongrijp naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1767 257 29r
GONGGRIJP, JOOST Joost Rinja Gongrijp naastligger ten oosten Voorstraat 35 1729 247 258v
GONGGRIJP, JUSTUS oud burgemeester Justus Gongrijp naastligger ten noorden Zoutsloot WZ 1729 247 290v
GONGGRIJP, JUSTUS oud burgemeester Justus Gongrijp Vijverstraat 30 1729 247 294v
GONGGRIJP, JUSTUS oud burgemeester Justus Gongrijp naastligger ten zuiden Schritsen 56 1730 247 299r
GONGGRIJP, JUSTUS oud burgemeester Justus Gongrijp wijnsteker koper huis Noorderhaven 52 1730 247 307v
GONGGRIJP, oud burgemeester en hopman Rijnjee Gongrijp, burger mr. chirurgijn verkoper Kleine Bredeplaats 1 1728 247 78r
GONGGRIJP, RINIA oud burgemeester en hopman Rinia Gongrijp, c.u. koper tuin en zomerhuis Zoutsloot NZ 1722 246 137v
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gongrijp, c.u. huurder Zoutsloot NZ 1795 264 260r
GONGGRIJP, ROELOFKE THOMAS Roelofke Thomas Gongrijp verkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 30 1729 247 294v
GONGGRIJP, SIEBREN THOMAS Sybren Thomas Gongrijp verkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 30 1729 247 294v
GONGGRIJP, THOMAS Thomas Gongrijp mr. schoenmaker Nieuwstraat 42 1699 244 21r
GONGGRIJP, THOMAS Thomas Gongrijp mr. schoenmaker koper huis Kleine Bredeplaats 23 1699 244 34v
JANS, JAN Jan Jansen Goorties naastligger ten westen Weverstraat NZ 1662 238 130r
GORTER, KLAAS Claas Gorter naastligger ten westen Scheerstraat 4 1802 266 60r
GORTER, KLAAS de erven van Claas Gorter naastligger ten westen Scheerstraat 4 1808 268 32r
GORTER, KLAAS JOHANNES Claas Johannes Gorter voorman koper wagenhuis en stalling Scheerstraat 2 1789 263 101r
GORTER, FEMKE KLASES Fimmigje Clasen Gorter Hoogstraat 43 1808 268 157v
GORTER, JAN JANS Jan Jansen Gorter naastligger ten westen Weverstraat NZ 1668 239 129v
GORTER, JOHANNES Johannes Gorter naastligger ten oosten Noordijs 1 1808 268 164r
, JAN de erven van Jan Gortier Franekereind ZZ 1680 241 25ra
JANS, JAN de erven van Jan Jansen Gortier verkoper Franekereind 23oost 1677 240 273v
, JAN Jan Gortiers naastligger ten oosten Karremanstraat 1685 242 100r
, GERRIT de weduwe van Gerrit Gortmaker naastligger ten westen Karremanstraat 1708 245 41v
, GERRIT de weduwe van Gerrit Gortmaker naastligger ten westen Karremanstraat 1710 245 118r
GOSLINGA, PETRUS Petrus Gosliga, JUD advocaat Hof van Friesland testamentaire administrator over de nagelaten goederen van Brouwersstraat 5 1782 260 223r
, KLAASKE Claeske Goslinghs naastligger ten zuiden Liemendijk 1682 241 221v
, KLAASKE Claeske Goslinghs verkopers van 1/2 Liemendijk 1682 241 221v
, JAKOB Burgemeester Jacobus Goslinghs gesterkt de verkoper Debora Coedercq Noorderhaven 106 1681 241 122v
, JAKOB oud burgemeester Jacobus Goslinghs naastligger ten oosten Noorderhaven 50 1683 241 245r
, JANKE Jancke Goslinghs naastligger ten zuiden Liemendijk 1682 241 221v
, JANKE Jancke Goslinghs verkoper van 1/2 Liemendijk 1682 241 221v
GOSLINGS, oud burgemeester Goslings naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 20 1701 244 349r
GOSLINGS, oud burgemeester Goslings naastligger ten noorden Voorstraat NZ 1701 244 351v
GOSLINGS, oud burgemeester Goslings, c.u. naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 22 1709 245 94r
GOSLINGS, oud burgemeester Goslings, c.u. verkoper Grote Bredeplaats 22 1709 245 94r
GOSLINGS, ADAM Adam Goslings verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg WZ 1730 247 312r
GOSLINGS, DANIEL wijlen Daniel Goslings Rinnertspijp WZ 1795 264 244v
GOSLINGS, EVERT Evert Goslings koper huis Sint Odolphisteeg WZ 1762 255 166v
GOSLINGS, EVERT Evert Goslings naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg WZ 1768 257 94v
GOSLINGS, JAKOB Jacobus Goslings, burger notaris koper huis met het eigendom van de steeg ten westen Noorderhaven 52 1667 239 83r
GOSLINGS, JAKOB Mede-regerend burgemeester Jacobus Goslings notaris koper huis Simon Stijlstraat 2 1680 241 63r
GOSLINGS, JAKOB Burgemeester Jacobus Goslings commissaris Grote Bredeplaats 19 1680 241 90v
GOSLINGS, JAKOB Burgemeester Jacobus Goslings gesterkt de verkoper Debora Lubberti Voorstraat 61 1681 241 121r
GOSLINGS, JAKOB Burgemeester Jacobus Goslings als commissarissen Rapenburg ZZ 1682 241 200r
GOSLINGS, JAKOB de hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacobus Goslings notaris verkoper Grote Bredeplaats 22 1719 246 36v
GOSSES, GRIETJE wijlen Grietie Gosses Rozengracht ZZ 1657 237 134v
, JAN Jan Goyer naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ 1646 235 235v
, JAN Jan Goyer naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1650 236 100v
, JAN erven van Jan de Goyer verkoper Kerkpoortstraat 1657 237 122ar
, JAN erven van Jan de Goyer naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1657 237 122r
, JAN erven Jan de Goyer verkoper Kerkpoortstraat 1657 237 122r
EVERTS, JAN Jan Everts Goyer, burger c.u. naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1648 236 20r
EVERTS, JAN Jan Everts Goyer, burger c.u. verkoper Kerkpoortstraat 1648 236 20r
GRAAT, KLAAS PIEKES Claes Piekes de Graad naastligger ten zuidoosten Vianen 2 1705 244 310r
GRAAT, KLAAS PIEKES mr. Claes Piekes de Graad geadmitteerde landmeter naastligger ten westen Both Apothekerstraat 1716 245 276v
GRAAT, KLAAS PIEKES de erven van Claes Piekes de Graad naastligger ten westen Vianen 1719 246 43v
GRAAT, EGBERT Engbert Graad naastligger ten westen Anjelierstraat ZZ 1759 254 196r
GRAAF, AUGUSTINUS PIETERS Augustinus Pieters de Graaf, burger mr. wagenmaker koper huis Rommelhaven 8 1730 247 345r
GRAAF, AUGUSTINUS PIETERS wijlen Augustinus Pyters de Graaf Rommelhaven 8 1749 251 280r
GRAAF, AUGUSTINUS PIETERS Augustinus Pytters de Graaf wagenmaker koper huis CA Zuiderstraat 25 1727 246 299r
GRAAF, AUGUSTINUS PIETERS Augustynus Pieters de Graaf mr. wagenmaker verkoper Zuiderstraat 25 1728 247 120r
GRAAF, JAN AUGUSTINUS Jan Augustinus de Graaf mr. zadelmaker verkoper van 1/2 Rommelhaven 8 1749 251 280r
GRAAF, TRIJNTJE Trijntje J. de Graaf Voorstraat 19 1801 265 297r
GRAAF, AUGUSTINUS Augustinus de Graaff naastligger ten westen Vioolsteeg WZ 1737 249 183v
GRAAF, GRIETJE PIETERS Grietie Pyters de Graaff verkoper Lanen 87 1750 252 50v
GRAAF, GRIETJE PIERS Grietje Piers de Graaff, burger Weeshuisstraat 1740 250 104r
GRAAF, GRIETJE PIETERS Grietje Pytters de Graaff koper huis Lanen 87 1740 250 105v
GRAAF, LIEUWE WILLEMS Lieuwe Willems Graaff bewoner Noorderhaven 76 1689 242 282v
GRAAF, LIEUWE WILLEMS de gelastigden van Lieuwe Willems de Graaff verkoper Noorderhaven 41 1696 243 257r
GRAAF, PIETER Pieter Graaff Romastraat ZZ 1711 245 161r
GRAAF, PIETER DIRKS de crediteuren van Pyter Dirks Graaff mr. scheepstimmerman verkoper Schritsen ZZ 1711 245 143r
GRAAF, PIETER DIRKS Pytter Dirx Graaff geniaarde koper Vijverstraat NZ 1703 244 190v
GRAAF, PIETER DIRKS Pytter Dirxen Graaff Heiligeweg 7 1708 245 43v
GRAAF, WATSE DIRKS Watse Dirx Graaff scheepstimmerman Romastraat ZZ 1711 245 161r
JANS, JAN Jan Jansen Graaffsma mr. steenhouwer en grafmaker koper huis Heiligeweg 34 1685 242 71r
JANS, JAN Jan Jansen Graaffsma mr. steenhouwer en grafmaker naastligger ten noorden Heiligeweg 34 1685 242 71r
, EGBERT wijlen Engbert Graas bontwever Droogstraat 1775 258 212v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Graatema Voorstraat 12 1807 267 350r
GERRITS, BEREND Beern Gerrits Grab verkoper en erflater Tiepelsteeg 1730 247 337v
GRACHT, TRIJNTJE PIETERS Trijntie Pieters van der Gracht, burger Herenwaltje 1697 243 328r
PIEKES, KLAAS Claes Pieckes de Graed naastligger ten westen Vianen 1701 244 106v
GRAAF, AUGUSTINUS Augustinus de Graef naastligger ten westen Vioolsteeg 1742 250 279v
GRAAF, DIRK wijlen Dirk Graef Romastraat ZZ 1698 243 376r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff, c.s. verkoper Lanen 42 1634 233 132v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff verkoper Rozengracht 1634 233 135r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff, q.q. verkoper Rozengracht 1634 233 135r
GRAAF, JAKOB WILLEMS de verkopers Jacob Willems de Graeff, c.s. naastligger ten oosten Rozengracht 1634 233 135r
GRAAF, JAKOB WILLEMS de verkopers Jacob Willems de Graeff, c.s. naastligger ten westen Rozengracht 1634 233 135r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff verkoper Rozengracht 1634 233 135r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff, q.q. verkoper Rozengracht 1634 233 135r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff verkoper Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff, q.q. verkoper Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v
GRAAF, LEENDERT Lenert Graeff bewoner woning 1 Lanen ZZ 1680 241 23ra
GRAAF, PIETER Pieter Graeff verkoper Schritsen 4 1716 245 272r
GRAAF, PIETER Pytter Graeff huurder 1 kamer Zuiderhaven 18 1692 243 23v
, EGBERT Engbert Graes mr. bontwever koper woning en weefwinkel Droogstraat ZZ 1754 253 129r
GRATEMA, T. de tuin van T. Graetema naastligger ten zuiden Weverstraat 1747 251 203r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Graetema naastligger ten oosten Molenpad 1749 252 35r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Graetema naastligger ten zuiden Molenpad 1749 252 35r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Graetema, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 79 1751 252 154r
, AUGUSTINUS Augustinus de Graff mr. wagenmaker naastligger ten westen Vioolsteeg WZ 1736 249 146v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pytters van der Grafft Brouwersstraat 9 1699 244 29r
JANS, JAN Jan Jansen Grafsma naastligger ten westen Grote Kerkstraat 40west 1697 243 282r
JANS, JAN Jan Jansen Grafsma naastligger ten westen Grote Kerkstraat 34 1697 243 283v
JANS, JAN Jan Jansen Grafsma naastligger ten westen Grote Kerkstraat 36achter 1700 244 48r
JANS, JAN Jan Jansen Grafsma naastligger ten westen Grote Kerkstraat 40west 1709 245 99r
JANS, JAN Jan Jansen Grafsma naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 30 1710 245 117r
JANS, JAN Jan Jansen Grafsma mr. steenhouwer verkoper Grote Kerkstraat 26 1710 245 134r
JANS, JAN Jan Jansen Grafsma verkoper Heiligeweg 36 1710 245 134v
JANS, JAN Jan Jansen Grafsma verkoper Heiligeweg 34 1710 245 135r
JANS, JAN Jan Jansen Grafsma verkoper Grote Kerkstraat 32 1710 245 135v
JANS, JAN Jan Jansen Grafsma verkoper Grote Kerkstraat 38 1710 245 136r
JANS, JAN Jan Janses Grafsma naastligger ten westen Grote Kerkstraat 40west 1706 244 336v
GRACHT, TRIJNTJE Trijntie van der Gragt verkoper Heiligeweg 25 1723 246 181r
GRACHT, TRIJNTJE PIETERS Trijntie Pieters van der Gragt, burger Heiligeweg 66 1698 243 385r
, de hopman Granda naastligger ten oosten Rapenburg 1695 243 130r
JANS, WALING Waling Jansen Granda, burger cherger bij de Admiraliteit koper huis Zuiderhaven 18 1678 241 6r
JANS, WALING burgerhopman Waling Jansen Granda naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied) 1696 243 195r
JANS, WALING hopman Walingh Jansen Granda verkoper Zuiderhaven 18 1693 243 36v
JANS, WALING Waelingh Jansen Grande cherger bij de Admiraliteit koper huis Kerkpoortstraat OZ 1683 241 263r
GRATEMA, de weduwe van Gratama naastligger ten noorden Vijverstraat 13 1771 257 237r
GRATEMA, ARJEN Arjen Gratama koopman koper helft hoog en laag van een panwerk, woonhuizen, tuintje, paardenstalling en wage Zoutsloot 1758 254 140r
GRATEMA, ARJEN Arjen Gratama koopman naastligger ten oosten Zoutsloot 1758 254 140r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama gebruiker en fabrikant Rozengracht 28 1781 260 145r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Rozengracht 28 1781 260 145r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Wasbleek ZZ 1781 260 145r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Wasbleekstraat WZ 1781 260 145r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Wasbleekstraat WZ 1781 260 145r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Wasbleekstraat WZ 1781 260 145r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Rapenburg 1785 261 300r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Molenpad 18 1785 261 301r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Molenpad 16 1785 261 302r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Molenpad 14 1785 261 305r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Rapenburg 1785 261 307r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Rapenburg NZ 1785 262 1r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Rapenburg NZ 1785 262 2r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama kopers William Boothstraat 1786 262 87r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama koper door niaar pakhuis van 22 x 112 voet ((voor 3 percelen)) Hoogstraat 17 1792 264 37r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama koper door niaar pakhuis ((voor 3 percelen)) Hoogstraat 15 1792 264 37r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama koper door niaar huis en tuin Droogstraat 20 1792 264 37r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama Zuiderhaven 49 1793 264 95v
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama Grote Ossenmarkt 14 1793 264 95v
GRATEMA, Aurelia Gratama koper huis Raamstraat WZ 1807 267 300v
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama naastligger ten westen [staat: oosten] Raamstraat WZ 1807 267 300v
GRATEMA, AURELIA de weduwe van Aurelia Gratama verkoper Anjelierstraat 29 1808 268 120v
GRATEMA, CATHARINA juffrouw Catharina Gratama koper door niaar huis Franekereind 3 1777 259 30r
GRATEMA, CATHARINA Catharina Gratama verkoper Franekereind NZ 1801 265 279v
GRATEMA, CATHARINA Catharina Gratama naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1803 266 200v
GRATEMA, CATHARINA Catharina Gratama verkoper Ooievaarsteeg 1803 266 200v
GRATEMA, F. F. Gratama koopman verkoper Droogstraat 81 1809 268 314r
GRATEMA, F. F. Gratama koopman verkoper Droogstraat 79 1809 268 319r
GRATEMA, JAN Jan Gratama naastligger ten westen Noorderhaven 71 1787 262 235v
GRATEMA, JAN Jan Gratama verkoper Noorderhaven 90 1791 263 298r
GRATEMA, JAN Jan Gratama verkoper Noorderhaven 69 1791 263 339r
GRATEMA, S. dr. S. Gratama naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1789 263 128v
GRATEMA, S. dr. S. Gratama naastligger ten zuiden [staat: noorden] Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
GRATEMA, S. dr. S. Gratama naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
GRATEMA, S. S. Gratama advocaat Lanen 81achter 1794 264 189r
GRATEMA, S. S. Gratama hoogleraar natuur- en volkerenrecht verkoper huis Voorstraat 16 1805 267 132ar
GRATEMA, S. S. Gratama naastligger ten zuiden Comediesteeg 2 1807 267 347r
GRATEMA, S. S. Gratama naastligger ten zuiden Comediesteeg 1 1807 267 353r
GRATEMA, S. S. Gratama naastligger ten zuiden Voorstraat 78 1808 268 27r
GRATEMA, S. professor S. Gratama Lanen 79 1809 268 309v
GRATEMA, S. professor S. Gratama verkoper Droogstraat 77 1809 268 311v
GRATEMA, S. professor S. Gratama Droogstraat 81 1809 268 314r
GRATEMA, S. professor S. Gratama Droogstraat 83 1809 268 316v
GRATEMA, S. professor S. Gratama Heerensteeg 10 1809 268 316v
GRATEMA, S. professor S. Gratama Droogstraat 79 1809 268 319r
GRATEMA, S. professor S. Gratama verkoper Grote Kerkstraat 17 1809 268 327v
GRATEMA, S. professor S. Gratama verkoper Herenwaltje 6 1809 268 329v
GRATEMA, SEERP Seerp Gratama advocaat Hof van Friesland koper huis, tuin en achterhuis Voorstraat 16 1786 262 94v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratama advocaat Hof van Friesland koper huis Lanen 79 1787 262 231v
GRATEMA, SEERP Seerp Gratama advocaat koper huis Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
GRATEMA, SEERP Seerp Gratama advocaat Hof van Friesland koper woning en weefwinkel Liemendijk 1793 264 123v
GRATEMA, SEERP professor Seerp Gratama, JUD man en voogd van zijn huisvrouw Grote Kerkstraat 20 1799 265 170v
GRATEMA, SEERP professor Seerp Gratama verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 1802 266 167r
GRATEMA, SEERP Seerp Gratama koopman verkoper van 1/4 Noorderhaven 1 1809 268 308r
GRATEMA, T. wijlen T. Gratama Noorderhaven 96 1771 257 247r
GRATEMA, T. de erven van T. Gratama naastligger ten westen Voorstraat 18 1774 258 153v
GRATEMA, T. T. Gratama naastligger ten westen Noorderhaven 79 1785 261 311v
GRATEMA, T. T. Gratama naastligger ten westen Bildtstraat WZ 1791 263 325v
GRATEMA, T. T. Gratama koper Noorderhaven 1 1797 265 59r
GRATEMA, T. T. Gratama naastligger ten oosten Bildtstraat 24 1803 266 176v
GRATEMA, T. T. Gratama koopman naastligger ten noorden Droogstraat 77 1809 268 311v
GRATEMA, T. T. Gratama koopman verkoper Droogstraat 77 1809 268 311v
GRATEMA, T. de heer T. Gratama naastligger ten oosten Droogstraat 10 1810 268 332v
GRATEMA, TJEPKE Tiepke Gratama koopman Noorderhaven ZZ 1767 256 237r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman executeur testamentair Zuiderhaven 36 1755 253 232v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman koper woning en weefwinkel Rapenburg NZ 1756 253 257v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman naastligger ten westen Rapenburg NZ 1756 253 257v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1756 253 257v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama naastligger ten westen Rapenburg 1756 254 26v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman koper huis met plaats en loodske Heiligeweg 21 1756 254 33v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman koper van 1/2 Zoutsloot 1757 254 58v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama naastligger ten oosten Franekereind 34 1758 254 122v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman koper ten oosten van Harlingen 1758 254 137v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman Vijver OZ 1758 254 143v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman koper Zuiderhaven 23 1759 254 223v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1757 254 263r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman koper huis Voorstraat 33 1762 255 172r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper ten oosten van Harlingen NZ 1763 255 208v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman koper 1/2 huis (voor twee percelen) Zuiderhaven 23 1763 255 215v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman eigenaar van 1/2 Zuiderhaven 23 1763 255 215v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman koper 1/2 huis (voor twee percelen) Vijver OZ 1763 255 215v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman eigenaar van 1/2 Vijver OZ 1763 255 215v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman koper huis en ijzersmederij Noordijs 23 1763 255 236r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 79 1763 255 238r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 81 1763 255 238r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama, c.u. koopman koper provisioneel huis Rapenburg 1763 255 265r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama naastligger ten westen Voorstraat 41 1764 256 54r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman koper huis Voorstraat 39 1764 256 57r
GRATEMA, TJEPKE Hr. Tjepke Gratama koopman koper huis Zuiderhaven 25 1764 256 66r
GRATEMA, TJEPKE hr. Tjepke Gratama naastligger ten noorden Zuiderhaven 25 1764 256 66r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 22 1765 256 95r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper Heiligeweg 21 1765 256 132v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper Franekereind 36 1766 256 159v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper Voorstraat 39 1766 256 161r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama groothandelaar koper van 1/2 Voorstraat 16 1766 256 179r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman Noorderhaven 98achter 1766 256 185r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman en fabrikant koper deftig huis Noorderhaven 91 1766 256 187v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman koper deftig huis Hofstraat NZ 1766 256 219r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper Noordijs 23 1767 256 233r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper Zoutsloot 41 1767 256 236r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman Nieuwstraat 1767 256 238r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1767 257 13r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper van 1/2 Voorstraat 16 1768 257 38v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama naastligger Hofstraat 17 1768 257 52r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper Hofstraat NZ 1768 257 68v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama verkoper Rapenburg ZZ 1768 257 69v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman koper huis, tuin en stal Noorderhaven 69 1768 257 90v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koper huis en hof Voorstraat 16 1769 257 111r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama naastligger ten zuiden Borstelsteeg 1 1769 257 123v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman koper huis en neeringrijke backerij Bildtstraat 13 1770 257 161r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper Tiepelsteeg 1771 257 212r
GRATEMA, TJEPKE de erven van Tjepke Gratama naastligger ten westen Noorderhaven 93 1771 257 216r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman koper huis Noorderhaven ZZ 1771 257 232v
GRATEMA, TJEPKE wijlen Tjepke Gratama koopman Franekereind 19 1771 257 238r
GRATEMA, TJEPKE wijlen Tjepke Gratama Vijver OZ 1771 257 239v
GRATEMA, TJEPKE wijlen Tjepke Gratama Zuiderhaven 23 1771 257 242v
GRATEMA, TJEPKE wijlen Tjepke Gratama Zuiderhaven 25 1771 257 245v
GRATEMA, TJEPKE de weduwe van Tjepke Gratama naastligger ten oosten Weverstraat 1772 258 21v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper Bildtstraat 13 1787 262 234r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman Rozengracht 50 1788 262 285v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman Voorstraat 66 1788 262 297r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama naastligger ten oosten Noorderhaven 89 1791 263 345r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman Hofstraat ZZ 1793 264 156r
GRATEMA, TJEPKE dr. Tjepke Gratama naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1795 264 289r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama Rommelhaven 15 1796 265 10r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama Bargebuurt WZ 1797 265 34r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama verkoper en executeur Sint Odolphisteeg WZ 1799 265 169v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman Noorderhaven 95 1800 265 230r
GRATEMA, TJEPKE curator Tjepke Gratama koopman verkoper (van de geabandonneerde boedel van) Kerkpoort (gebied) 1800 265 245r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman Sint Jacobstraat 4 1800 265 265r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama naastligger ten westen Bildtstraat 22 1801 265 298v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper Zuiderhaven 27 1802 266 122v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper Vijverstraat 4 1802 266 122v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper Noorderhaven NZ 1803 266 184r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama Ooievaarsteeg 1803 266 200v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper Lanen 1807 267 292r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama Comediesteeg WZ 1807 267 342v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama Comediesteeg WZ 1807 267 345r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama Voorstraat 54 1807 267 347r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama Comediesteeg 2 1807 267 347r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama Comediesteeg WZ 1807 267 347r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama Comediesteeg 1 1807 267 353r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper Noorderhaven 70 1808 268 89v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman Noorderhaven 70 1809 268 297r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper van 1/4 Noorderhaven 1 1809 268 308r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper Lanen 79 1809 268 309v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper Droogstraat 83 1809 268 316v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper Heerensteeg 10 1809 268 316v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper Schritsen 49 1810 269 91r
GRATEMA, TJEPKE SEERPS Tjepke Seerps Gratama koopman verkoper Rapenburg 1708 245 50v
GRATEMA, TRIJNTJE SEERPS Trijntie Seerps Gratama Franekertrekvaart 1693 243 39v
GRATEMA, TRIJNTJE SEERPS wijlen Trijntie Seerps Gratama Zoutsloot 125 1718 246 24r
GRATEMA, FOLKERT Volkert Gratama naastligger ten oosten Rapenburg 1731 248 53v
GRATEMA, FOLKERT Volkert Gratama naastligger ten noorden Rapenburg 1731 248 53v
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratema Zuiderhaven 73 1793 264 91r
GRATEMA, J. J. Gratema naastligger ten westen Noorderhaven 93 1788 263 47v
GRATEMA, S. dr. S. Gratema Voorstraat 60 1792 264 58r
GRATEMA, S. S. Gratema Grote Kerkstraat 17 1792 264 63v
GRATEMA, S. S. J. Gratema naastligger ten zuiden Bildtstraat 24 1793 264 93v
GRATEMA, S. S. Gratema naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 9 1809 268 187v
GRATEMA, S. S. Gratema verkoper (dhr. Gratema is professor te Groningen ) Herenwaltje 4 1810 269 4v
GRATEMA, S. S. Gratema verkoper (dhr. Gratema is professor te Groningen ) Zoutsloot 76 1810 269 4v
GRATEMA, S. S. Gratema verkoper (dhr. Gratema is professor te Groningen ) Zoutsloot 74 1810 269 4v
GRATEMA, S. S. Gratema verkoper (dhr. Gratema is professor te Groningen ) Zoutsloot 72 1810 269 4v
GRATEMA, S. S. Gratema verkoper (dhr. Gratema is professor te Groningen ) Zoutsloot 70 1810 269 4v
GRATEMA, S. S. Gratema verkoper (dhr. Gratema is professor te Groningen ) Zoutsloot 68 1810 269 4v
GRATEMA, S. S. Gratema verkoper (dhr. Gratema is professor te Groningen ) Zoutsloot 66 1810 269 4v
GRATEMA, S. S. Gratema verkoper (dhr. Gratema is professor te Groningen ) Zoutsloot 64 1810 269 4v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland Heiligeweg 15 1788 263 11v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland verkoper Heiligeweg 34 1788 263 24r
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland koper huis en hof Kerkpad 4 1788 263 25v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland verkoper Kerkpad 4 1788 263 25v
GRATEMA, SEERP Dr. Seerp Gratema advocaat koper pakhuis en achterhuis Noorderhaven 93 1789 263 78v
GRATEMA, SEERP Seerp Gratema advocaat koper Grote Kerkstraat 17 1792 264 63v
GRATEMA, SEERP Seerp Gratema koopman koper pakhuis Noorderhaven 79 1793 264 74v
GRATEMA, SEERP Seerp Gratema naastligger ten oosten Noorderhaven 79 1793 264 74v
GRATEMA, SIPKE de weduwe van Sipke Gratema naastligger ten noorden Rapenburg 1710 245 103v
GRATEMA, T. T. Gratema naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1789 263 98v
GRATEMA, T. T. Gratema naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1793 264 76v
GRATEMA, T. T. Gratema naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 9 1809 268 187v
GRATEMA, Tiepe Gratema naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1699 244 13r
GRATEMA, TJEPKE het hof van de vaandrager Tiepke Gratema naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 53 1697 243 266r
GRATEMA, TJEPKE hof van Tiepke Gratema naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1699 244 13r
GRATEMA, TJEPKE de erven van Tiepke Gratema naastligger ten westen Rapenburg 1709 245 95v
GRATEMA, TJEPKE de erven van Tiepke Gratema naastligger ten noorden Rapenburg 1709 245 95v
GRATEMA, TJEPKE wijlen Tiepke Gratema Franekereind 15 1715 245 250r
GRATEMA, TJEPKE wijlen Tiepke Gratema Franekereind 15 1715 245 252v
GRATEMA, TJEPKE wijlen Tiepke Gratema Franekereind 15 1717 245 293r
GRATEMA, TJEPKE wijlen Tiepke Gratema Franekereind 15 1717 245 301v
GRATEMA, TJEPKE wijlen Tiepke Gratema Franekereind 15 1717 245 301v
GRATEMA, TJEPKE Tiepke Gratema Rommelhaven 8 1749 251 280r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koper door niaar huis Weverstraat 1747 251 203r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema naastligger ten zuiden Weverstraat 1749 252 34r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koopman koper huis en hof Franekereind 36 1750 252 84r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema naastligger ten westen Rapenburg NZ 1750 252 104r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1750 252 104r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 79 1751 252 115v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 79 1751 252 126v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 79 1751 252 129r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koopman koper provisioneel huis (wegens achterstallige grondpachten 80 CG) Zuiderhaven 17 de Brandaris 1751 252 243r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema naastligger ten zuiden Noordijs 23 1752 253 2v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koper van 1/5 huis en herberg en stal (is het 4e erf westwaarts van de Roode Ploeg) Hoogstraat 25 de Rode Ploeg 1752 253 25v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koper van 1/5 huis en herberg en stal (is het 4e erf westwaarts van de Roode Ploeg) Hoogstraat 17 de Rode Ploeg 1752 253 25v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koopman koper van 1/2 huis Weeshuisstraat 1753 253 47v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koopman koper estrikwerk, 3 huizen, paardenstal, wagenhuis en cementhuis Zoutsloot ZZ 1757 254 60v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema naastligger ten oosten Noordijs 23 1757 254 75v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koopman verkoper van 1/2 Zuiderhaven 6 1758 254 144v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koopman gedaagde William Boothstraat OZ 1758 254 265r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koopman gedaagde William Boothstraat OZ 1758 254 265r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koopman koper huis Voorstraat 60 1760 255 18v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema, c.s. naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1760 255 41r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema, c.s. naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1760 255 43ar
GRATEMA, TJEPKE de heer Tjepke Gratema koopman koper huis, houtschuur, hof en plaats Zuiderhaven 18 1761 255 53r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema naastligger ten westen Rommelhaven 10 1761 255 74v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema, c.s. naastligger ten noorden Spijkerboor (gebied) 1761 255 78v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koopman koper woning Tiepelsteeg 1761 255 106r
GRATEMA, TJEPKE de heer Tjepke Gratema koopman koper huis en stokerij Zoutsloot 41 1762 255 121r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koopman koper 1/4 van 6 pm weiland gebruikt als blekerij Noordergrachtswal 1762 255 127v
GRATEMA, TJEPKE de heer Tjepke Gratema koopman koper van 1/3 1/3 huis, houtschuur, hof en plaats Zuiderhaven ZZ 1762 255 140r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koopman eigenaar van 1/3 Zuiderhaven ZZ 1762 255 140r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koopman verkoper van 2/3 Zuiderhaven ZZ 1762 255 157v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koopman verkoper Hoogstraat 25 1764 256 30r
GRATEMA, TJEPKE de erven van Tjepke Gratema naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1773 258 101r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koopman koper Noorderhaven 93 1789 263 78v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema naastligger ten westen Noorderhaven 93 1789 263 78v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koopman koper Noorderhaven 79 1793 264 74v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema naastligger ten oosten Noorderhaven 79 1793 264 74v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema curator Noorderhaven 1 1797 265 59r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koopman koper tuin, zomerhuis en prieel Achterstraat 29 1809 268 239v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koopman verkoper Lanen 54 1810 269 110r
GRATEMA, TJEPKE SEERPS Tjepke Seerps Gratema naastligger ten westen Rapenburg 1698 243 344v
GRATEMA, TJEPKE SEERPS Tjepke Seerps Gratema naastligger ten noorden Rapenburg 1698 243 344v
GRATEMA, TJEPKE SEERPS Tjepke Seerps Gratema koopman koper provisioneel Voorstraat 50 1692 243 1ra
GRATEMA, TRIJNTJE wijlen Trijntie Gratema Franekereind 15 1717 245 301v
GRATEMA, TRIJNTJE SEERPS Trijntje Seerps Gratema, burger Franekereind 10 1695 243 129r
GRATINGA, HARMEN RINNERTS Harmen Rinnerts Gratinga verkoper Romastraat NZ 1657 237 137r
GRAUDA, ANTJE JANS Antie Jans Grauda, burger Voorstraat 47 1715 245 241v
GRAUDA, ANTJE JANS Antie Jans Grauda verkoper Voorstraat 47 1719 246 36r
GRAUDA, JAN FOLKERTS Jan Folckerts Grauda, c.u. koper 1/2 huis, gebouwd op een kelder en een achterhuis Voorstraat 65 1675 240 188r
GRAUDA, JAN FOLKERTS Jan Folckerts Grauda verkoper Schritsen 50 1684 242 44v
GRAUDA, JAN FOLKERTS Jan Folkerts Grauda koopman koper 1/2 huis, plaats, loods en achterhuis Voorstraat 65 1675 240 177r
GRAUDA, MAAIKE WALINGS Mayke Walinghs Grauda Voorstraat 10 1684 242 28r
GRAUDA, PIETER Pieter Grauda koopman gebruiker ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
GRAUDA, PIETER PIETERS Pyter Pyters Grauda, burger koopman verkoper Kerkpoort (gebied) 1695 243 144r
GRAUDA, PIETER PIETERS Pyter Pyters Grauda, c.u. koopman huurder Zuiderhaven 73oost 1699 243 397v
GRAUDA, PIETER Pytter Grauda Zoutsloot 47 1701 244 103r
GRAUDA, PIETER PIETERS Pytter Pytters Grauda, c.u. koper grondpacht 4-00-00 CG Zuiderhaven ZZ 1674 240 141v
GRAUDA, PIETER PIETERS Pytter Pytters Grauda koopman koper van 1/2 gleibakkerij Schritsen 50 1681 241 168v
GRAUDA, PIETER PIETERS Pytter Pytters Grauda bewoner achterste gedeelte Brouwersstraat WZ 1683 241 272v
GRAUDA, PIETER PIETERS de gleibakkerij van Pytter Pytters Grauda Schritsen 50 1684 242 54v
GRAUDA, PIETER PIETERS Pytter Pytters Grauda, burger galeibakker koper huis Schritsen 50achter 1699 243 394v
GRAUDA, PIETER PIETERS Pytter Pytters Grauda, burger c.u. galeibakker naastligger ten noorden Schritsen 50achter 1699 243 394v
GRAUDA, PIETER PIETERS Pytter Pyttersen Grauda, burger koopman koper 1/2 gleibakkerij Schritsen 50 1684 242 44v
GRAUDA, WALING JANS hopman Waeling Jansen Grauda, burger koper huis Voorstraat 12 1694 243 94v
GRAUDA, WALING de hopman Waelingh Grauda koper huis Vijverstraat NZ 1695 243 120v
GRAUDA, WALING JANS hopman Waelingh Jansen Grauda verkoper Vijverstraat NZ 1695 243 146v
GRAUDA, WALING JANS Waling Jansen Grauda, c.u. verkoper Brouwersstraat 21 1670 240 24r
GRAUDA, WALING JANS Waling Jansen Grauda, c.u. verkoper Brouwersstraat 21achter 1670 240 24r
GRAUDA, WALING JANS Waling Jansen Grauda heeft vrije op-en afslag over de helling Zuiderhaven ZZ 1681 241 32va
GRAUDA, WALING JANS Waling Jansen Grauda cherger bij de Admiraliteit verkoper Zuiderhaven ZZ 1684 242 58r
GRAUDA, WALING JANS hopman Waling Jansen Grauda, burger verkoper Vijver 6 1695 243 167r
GRAUDA, WALING JANS burgerhopman Waling Jansen Grauda verkoper Kerkpoort (gebied) 1695 243 176v
GRAUDA, WALING JANS Waling Jansen Grauda naastligger ten noorden Kerkpoortstraat WZ 1697 243 308r
GRAUDA, WALING JANS burgerhopman Waling Jansen Grauda verkoper Vijverstraat 4 1697 243 309r
GRAUDA, WALING JANS Oud burger hopman Waling Jansen Grauda verkoper Liemendijk 1710 245 123v
GRAUDA, WALING JANS het huis van Waling Jansen Grauda naastligger ten oosten Voorstraat 10 1714 245 229r
GRAUDA, WALING JANS de erven van Waling Jansen Grauda naastligger ten oosten Voorstraat 10 1739 250 10v
GRAUDA, WALING JANS hopman Waling Janz Grauda verkoper Kerkpoortstraat WZ 1696 243 210v
GRAUDA, WALING JANS Walingh Jansen Grauda koper provisioneel 2 kamers Zuiderhaven ZZ 1681 241 38va
GRAUDA, WALING JANS Walingh Jansen Grauda geniaarde koper Nieuwstraat 48 1689 242 284v
GRAUDA, WALING JANS hopman Walingh Jansen Grauda verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 2r
GRAUDA, WALING JANS hopman Walingh Jansen Grauda naastligger ten westen Noorderhaven 68 1692 243 7v
GRAUDA, WALING JANS Walingh Jansen Grauda koper huis Vijverstraat 4 de Vergulde Bezem 1692 243 16r
GRAUDA, WALING JANS hopman Walingh Jansen Grauda koper kamer Rapenburg NZ 1693 243 29r
GRAUDA, WALING JANS oud burgerhopman Walingh Jansen Grauda koper huis Liemendijk 1698 243 392r
GRAUDA, WALING JANS oud hopman Walingh Jansen Grauda verkoper Rapenburg 1710 245 103v
GRAUDA, WIEBE PIETERS Wijbe Pieters Grauda naastligger ten oosten Vijver OZ 1715 245 254r
GRAUDA, WIEBE Wybe Grauda naastligger ten zuiden Schritsen 54 1710 245 122v
GRAUDA, WIEBE de verkoper Wybe Grauda koopman naastligger ten zuiden Schritsen 50 1712 245 169r
GRAUDA, WIEBE Wybe Grauda koopman verkoper Schritsen 50 1712 245 169r
GRAUDA, WIEBE meerderjarig vrijgezel Wybe Grauda Schritsen 50achter 1715 245 247r
GRAUDA, WIEBE erven Wybe Grauda naastligger ten oosten Vijver 7 1729 247 272v
FOLKERTS, JAN Jan Folckerts Grauda* koopman koper van 1/2 Schritsen 50 1681 241 168v
JANS, SIETSE Sytse Jansen Grauwerf Bargebuurt OZ 1685 242 83r
GRAUWERT, SIETSE JANS Sytse Jansen Grauwert koper huis of woning Bildtpoort (gebied) 1676 240 220v
GRAVIUS, nagelaten woning van Gravius naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 3 1762 255 132r
GREIDANUS, AUSONIUS Ausonius Greidanus predikant verkoper van 1/2 Voorstraat 13 1788 263 46r
GREIDANUS, AUSONIUS Ausonius Greidanus predikant verkoper van 1/8 Rozengracht 4 1809 268 277r
GREIDANUS, DIEUWKE JAKOBS Dieuke Jacobus Greidanus Rozengracht 37 1800 265 247r
GREIDANUS, DIEUWKE JAKOBS Dieuwke Jacobus Greidanus Rozengracht 37 1792 264 21v
GREIDANUS, MARIA Maria Greidanus Rozengracht 4 1769 257 106r
GREIDANUS, MARIA Maria Greidanus Nieuweburen 1780 259 281r
GREIDANUS, MARIA Maria Greidanus Nieuweburen 1780 259 281r
GREIDANUS, MARIA Maria Greidanus Nieuweburen 1780 259 281r
GREIDANUS, MARIA wijlen mej. Maria Greidanus Rozengracht 4 1809 268 277r
GREIDANUS, PETRONELLA Petronella Greidanus verkoper van 1/2 Voorstraat 13 1788 263 46r
GREIDANUS, PETRONELLA Petronella Greidanus verkoper van 1/8 Rozengracht 4 1809 268 277r
GREIDANUS, PETRUS Petrus Greidanus preceptor koper huis en tuin Grote Bredeplaats 6a 1798 265 109v
GREIDANUS, PETRUS Petrus Greidanus rector der Latijnse Scholen koper huis Grote Bredeplaats 6b 1806 267 205r
GREIDANUS, PETRUS Petrus Greidanus rector der Latijnse Scholen naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6b 1806 267 205r
GREIDANUS, PETRUS Petrus Greidanus rector der Latijnse Scholen naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 6b 1806 267 205r
GREIDANUS, PETRUS Petrus Greidanus conrector verkoper van 1/4 Rozengracht 4 1809 268 277r
GREIDANUS, T. T. Greidanus apotheker naastligger ten zuiden Noorderhaven 56 1781 260 157r
GREIDANUS, T. de weduwe van T. Greidanus naastligger ten westen Voorstraat 15 1783 261 43v
GREIDANUS, TJEERD Tjeerd Greidanus apotheker geniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 2 1771 257 208v
, ANDRIES Andreas Grendler mr. fijnschilder Hondenstraat 8 1790 263 205v
, FEDDRIK Feddrick Greolts, c.u. slager verkoper Kerkpoortstraat NZ 1675 240 190v
GRETTINGA, hopman Grettinga naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1662 238 124r
GRETTINGA, het koolstek van Grettinga bouwmeester naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 18 1694 243 84r
GRETTINGA, ANTJE Antie Grettinga verkoper Grote Bredeplaats 22 1677 240 260r
GRETTINGA, ANTJE Antie Grettinga verkoper van 1/3 Zuiderhaven NZ 1695 243 132v
GRETTINGA, ANTJE RINNERTS Antie Rinnerts Grettinga, burger Grote Bredeplaats 22 1650 236 140v
GRETTINGA, DIENA Dina Grettinga verkoper van 1/8 Noordijs 4 1693 243 54r
GRETTINGA, HARMEN burgerhopman Harmanus Grettinga koper huis en achterhuis strekkende vd haven tot in de Droogstraat Noorderhaven NZ 1658 237 177v
GRETTINGA, HARMEN een kamer en de hof van Harmanus Grettinga bouwmeester naastligger ten westen Lanen 25 1694 243 100v
GRETTINGA, HARMEN hopman Harmen Grettinga naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1661 238 76v
GRETTINGA, HARMEN Harmen Grettinga bouwmeester verkoper Noorderhaven NZ 1668 239 135v
GRETTINGA, HARMEN Harmen Grettinga bouwmeester verkoper Lanen 44achter 1702 244 139v
GRETTINGA, HARMEN Harmen Grettinga verkoper Lanen 44achter 1702 244 139v
GRETTINGA, HARMEN Harmen Grettinga verkoper Lanen 44achter 1702 244 139v
GRETTINGA, HARMEN bouwmeester Hermannus Grettinga naastligger ten zuiden Lanen 23 1696 243 231r
GRETTINGA, HARMEN bouwmeester van de stad Harlingen Hermannus Grettinga mede rechter van Barradeel verkoper Lanen 23 1696 243 231v
GRETTINGA, HARMEN Hermanus Grettinga stads bouwmeester koper kamer met tuintje Lanen 23 1685 242 88r
GRETTINGA, HARMEN Hermanus Grettinga bouwmeester van Harlingen verkoper van 1/3 (Mede-rechter van Barradeel) Zuiderhaven NZ 1695 243 132v
GRETTINGA, HIDDE NANNES mr. Hiddes Nannes Grettinga verkoper van 1/3 onbekend 1675 240 21va
GRETTINGA, N. N. N. Grettinga bouwmeester naastligger ten zuiden Lanen 42 1707 245 33v
GRETTINGA, NANNE HIDDES Nanne Hiddes Grettinga naastligger ten westen Voorstraat 52 1659 237 208r
GRETTINGA, NANNE HIDDES Nanne Hiddes Grettinga naastligger ten westen Voorstraat 52 1659 237 208r
GRETTINGA, NANNE HIDDES Nanne Hiddes Grettinga, burger tichelaar koper Moriaanstraat 3 1659 238 1r
GRETTINGA, NANNE HIDDES de kamers en hof van Nanne Hiddes Grettinga naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1660 238 53r
GRETTINGA, NANNE HIDDES het nagelaten weeskind van wijlen Nanne Hiddes Grettinga verkoper Voorstraat 50 1670 239 41va
GRETTINGA, SIEMEN SIEMENS wijlen Simen Simens Grettinga Lanen 48 1658 237 179r
GRETTINGA, SIEMEN Simon Grettinga apotheker bewoner Voorstraat 23 1688 242 230r
GRETTINGA, SIEMEN Simon Grettinga, burger apotheker naastligger ten noorden Schritsen NZ 1688 242 251v
GRETTINGA, SIEMEN Simon Grettinga, burger apotheker verkoper Schritsen NZ 1688 242 251v
GRETTINGA, SIEMEN Simon Grettinga naastligger ten zuiden Kerkpoort (gebied) 1688 242 258r
GRETTINGA, SIEMEN Simon Grettinga Noordijs 4 1693 243 54r
GRETTINGA, SIEMEN wijlen Simon Grettinga Schritsen NZ 1694 243 109v
GRETTINGA, SIEMEN Symen Grettinga naastligger ten zuiden Lanen 48 1646 235 234r
GRETTINGA, SIEMEN het huis van Symen Grettinga naastligger ten oosten Schritsen 1649 236 66r
GRETTINGA, SIEMEN Symen Grettinga, burger koper hof, prieel, bomen en planten Kerkpoortstraat 1676 240 234v
GRETTINGA, SIEMEN Symen Grettinga apotheker naastligger ten oosten Lanen 48 1689 242 277v
GRETTINGA, SIEMEN Symen Grettinga apotheker naastligger ten zuiden Lanen 48 1689 242 277v
GRETTINGA, SIEMEN SIEMENS Symen Symens Grettinga naastligger ten westen Schritsen 1649 236 84v
GRETTINGA, SIEMEN Symon Grettinga, q.q. apotheker verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 24 1681 241 36va
GRETTINGA, SIEMEN Symon Grettinga, q.q. apotheker verkoper van 1/2 Heiligeweg 19 1681 241 36va
GRETTINGA, SIEMEN Symon Grettinga, q.q. apotheker verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat OZ 1681 241 36va
GRETTINGA, SIEMEN Symon Grettinga apotheker huurder ((36 ducatons)) Voorstraat 24 1685 242 77r
GREUTLING, H. wijlen H. Greutling Lanen 63 1809 268 272r
GREUTLING, HENDRIK Hendrik Greutling mr. bontwever koper huis Lanen 21noord 1793 264 139r
GREUTLING, HENDRIK Hendrik Greutling, c.u. huurder Lombardstraat 1793 264 140v
GREVELING, TJ. Tj. J. Greveling veenbaas verkoper Rozengracht NZ 1795 264 243v
GREVELING, TJERK Tjerk Greveling veenbaas Lanen 16 1798 265 72r
GREIDANUS, TJEERD Tjeerd Greydanus apotheker koper huis Voorstraat 13 1763 255 199v
, J. J. E. Grien Noorderhaven 31 1788 262 259v
, DAVID David Griffen Schritsen 25 1753 253 36r
, DAVID David Griffen Grote Bredeplaats NZ 1753 253 68r
, DAVID David Griffen ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
GRIFFIN, DAVID David Griffin Grote Bredeplaats 21 1766 256 227r
GRIFFIN, DAVID David Griffin, n.u. naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 3 1767 257 3v
GRIFFIN, DAVID David Griffin Scheffersplein 1770 257 153v
GRIFFIN, DAVID David Griffin Scheffersplein 1770 257 153v
GRIFFIN, DAVID David Griffin Scheffersplein 1770 257 153v
GRIFFIN, DAVID David Griffin Nieuwstraat 34achter 1770 257 171r
GRIFFIN, DAVID David Griffin koopman Nieuwstraat 34achter 1772 258 5v
GRIFFIN, DAVID David Griffin kurkesnijder Grote Ossenmarkt 5 1772 258 56v
, ANTJE Anneke Grijps Rozengracht ZZ 1666 239 58v
GROEN, ALBERT SIEBES Albart Sibes Groen, burger koper hovinge (Plus 1 ducaat) Rapenburg 1662 238 121r
GROEN, ALBERT SIEBES Albart Sybes Groen koper voor- en achterhuis met een grote lege plaats er tussen in tevens met een vrije (met een vrje reed of drift en uitgang achter door de poort naar de grote plaats) Voorstraat 8 1661 238 115v
GROEN, ALBERT SIEBES de hovinge van Albart Sybes Groen naastligger ten westen Rapenburg 1664 238 221r
GROEN, ALBERT SIEBES de hof van Albart Sybes Groen naastligger ten westen Rapenburg NZ 1669 238 25av
GROEN, ALBERT SIEBES Albart Sybes Groen verkoper Voorstraat 8 1665 239 5ra
GROEN, ALBERT SIEBES Albart Sybes Groen verkoper (verkoper namens de kinderen?(zie vorigge akte)???????) Rapenburg 1665 239 6ra
GROEN, ALBERT SIEBES Albert Sybes Groen, c.u. koper huis Franekerpoort (gebied) 1657 237 124r
GROEN, ALBERT SIEBES Albert Sybes Groen naastligger ten oosten Hoogstraat 1663 238 18av
GROEN, BEREND HENDRIKS Beernt Hendriks Groen mr. bontwever erfgenamen van Kerkpoortstraat 1744 251 35v
GROEN, BEREND JANS wijlen Berend Jansen Groen Franekerpoort (gebied) 1783 261 75r
GROEN, BEREND HENDRIKS Berent Hendriks Groen, c.u. bontwever koper huis Grote Kerkstraat 38 het Glas 1717 245 291v
GROEN, KASPER Caspar Groen bontwever koper huis Kerkpoortstraat 1706 244 335r
GROEN, CATHARINA Catharina Groen Kerkpoortstraat 1754 253 153v
GROEN, FRANS Frans Groen koper woning Moriaanstraat 1711 245 154v
GROEN, FRANS Frans Groen Moriaanstraat ZZ 1735 249 72r
GROEN, GERRIT JANS Gerrit Jansen Groen verkoper Schritsen ZZ 1647 235 250v
GROEN, HARMEN Harmen Groen Noorderhaven ZZ 1782 260 314v
GROEN, J. J. Groen, c.u. huurder Gardenierstraat 1789 263 71v
GROEN, JAKOB Jacob Groen huurder Gardenierstraat NZ 1787 262 185r
GROEN, JAN Jan Coenraad Groen naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 17 1737 249 197r
GROEN, JAN KOENRAADS Jan Coenraads Groen mr. bontwever koper huis, weefwinkel en plaats Nieuwstraat 20 1737 249 199v
GROEN, JAN KOENRAADS Jan Coenraads Groen verkoper Nieuwstraat 20 1768 257 56r
GROEN, JAN KOENRAADS Jan Coenraeds Groen naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 17 1743 251 2r
GROEN, JAN JANS Jan Jansen Groen koper 3/4 huis Kerkpoortstraat 1744 251 35v
GROEN, JAN JANS Jan Jansen Groen naastligger ten noorden Molenpad 1 1750 252 57v
GROEN, JAN JANS Jan Jansen Groen naastligger ten noorden Molenpad 1 1752 252 228r
GROEN, JAN JANS Jan Jansen Groen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1753 253 76r
GROEN, JAN JANS Jan Jansen Groen bontwever curator Hofstraat 65 1753 253 76v
GROEN, JAN JANS de weduwe van Jan Jansen Groen naastligger ten noorden Molenpad 1754 253 154v
GROEN, JAN JANS wijlen haar 1e echtgenoot Jan Jansen Groen Kerkpoortstraat 1761 255 46r
GROEN, JAN JOHANNES Jan Johannes Groen criwever Noorderhaven 110 1801 266 37v
GROEN, JAN JOHANNES Jan Johannes Groen criwever Zeilmakersstraat 1801 266 39v
GROEN, JAN LODEWIJKS Jan Lodewijks Groen metselaar koper huis met potkast Weverstraat 1802 266 135r
GROEN, JAN LODEWIJKS Jan Lodewijks Groen koper huis Kerkpoortstraat 45 1808 268 68v
GROEN, JOHANNES Joannes Groen waagdrager bewoner Sint Odolphisteeg OZ 1681 241 136v
GROEN, JOHANNES Johannes Groen, n.u. naastligger ten westen Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
GROEN, JOHANNES JANS Johannes Jans Groen, burger koper huis Ooievaarsteeg 1783 261 15r
GROEN, LIJSBET JANS minderjarige dochter Lijsberth Jansen Groen verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 1744 251 35v
GROEN, LODEWIJK JANS Lodewijk Jans Groen, c.u. huurder Kerkpoortstraat 39 1793 264 146v
GROEN, SIEMEN Simon Groen, c.u. huurder Voorstraat 48 1782 260 163v
GROEN, SIEMEN JANS Simon Jans Groen koper huis Heiligeweg 46 1790 263 202r
GROEN, SIEMEN JANS wijlen Simon Jans Groen Heiligeweg 46 1805 267 127v
GROEN, SIEMEN de weduwe van Symen Groen naastligger ten westen Kruisstraat NZ 1805 267 121r
GROEN, TRIJNTJE ALBERTS Trijntie Albarts Groen Voorstraat NZ 1675 240 183r
, TEEUWIS Tewes Groeneschrey Voorstraat 45 1780 259 276r
GROENEVELD, JAKOB Jacob Groeneveld pruikmaker Schritsen 53 1768 257 44v
GROENEWOUD, ANTJE Anna Groenewold Ooievaarsteeg 1745 251 110r
GROENEWOUD, KLAAS meerderjarig vrijgezel Claes Groenewold verkoper van 1/5 Schritsen 25 1753 253 36r
GROENEWOUD, KLAAS meerderjarig vrijgezel Claes Groenewold verkoper van 1/5 Grote Bredeplaats NZ 1753 253 68r
GROENEWOUD, KLAAS meerderjarig vrijgezel Claes Groenewold verkoper van 1/5 ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewold, c.u. naastligger ten westen Grote Bredeplaats 23 1722 246 134v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewold Schritsen 25 1753 253 36r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewold Grote Bredeplaats NZ 1753 253 68r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewold ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
GROENEWOUD, JANKE Janke Groenewold verkoper van 1/5 Schritsen 25 1753 253 36r
GROENEWOUD, JANKE Janke Groenewold verkoper van 1/5 Grote Bredeplaats NZ 1753 253 68r
GROENEWOUD, JANKE Janke Groenewold verkoper van 1/5 ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
GROENEWOUD, JANKE Janke Groenewold verkoper Scheffersplein 1770 257 153v
GROENEWOUD, JANKE Janke Groenewold verkoper Scheffersplein 1770 257 153v
GROENEWOUD, JANKE Janke Groenewold verkoper Scheffersplein 1770 257 153v
GROENEWOUD, JANKE Janke Groenewold koper huis Nieuwstraat 34achter 1770 257 171r
GROENEWOUD, JANKE Janke Groenewold verkoper Nieuwstraat 34achter 1772 258 5v
GROENEWOUD, SARA Saara Groenewold koper huis Nieuwstraat 34achter 1745 251 111r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold koper 2 woningen Ooievaarsteeg 1745 251 110r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold koper 2 woningen Ooievaarsteeg 1745 251 110r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold, burger koper lege plek of bleekveld met een nieuwe muur erom Ooievaarsteeg 1746 251 118v
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold, burger koper lege plek of bleekveld met een nieuwe muur erom Ooievaarsteeg 1746 251 118v
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1746 251 118v
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1746 251 118v
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold, burger koper Brouwerij, mouterij, huis en een woning Scheffersplein OZ 1746 251 119r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold, burger koper Brouwerij, mouterij, huis en een woning Scheffersplein OZ 1746 251 119r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1746 251 119r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1746 251 119r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold, burger koper brouwerij, mouterij, huis en een woning Scheffersplein OZ 1746 251 119r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold, burger koper brouwerij, mouterij, huis en een woning Scheffersplein OZ 1746 251 119r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold verkoper van 1/5 Schritsen 25 1753 253 36r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold verkoper van 1/5 Schritsen 25 1753 253 36r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
GROENEWOUD, SARA de erven van Sara Groenewold naastligger ten noorden William Boothstraat OZ 1769 257 140v
GROENEWOUD, SARA de erven van Sara Groenewold naastligger ten noorden William Boothstraat OZ 1769 257 140v
GROENEWOUD, THOMAS wijlen Thomas Ysaeks Groenewold Kleine Bredeplaats 19 1727 246 310r
GROENEWOUD, THOMAS Thomas Ysax Groenewold naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 17 1701 244 138r
, ABRAHAM het huis van Abraham Groenewoldt, c.u. naastligger ten westen Zuiderhaven 54 1658 237 174r
, JAKOB Jacobus Groenewoldt naastligger ten westen Schritsen 31 1748 251 224v
, SARA Sara Groenewoldt koper 4/5 huis (koper bezit reeds 1/5 als mede erfgename van Jacobus Groenewold) Grote Bredeplaats NZ 1753 253 68r
, SARA Sara Groenewoldt koper 4/5 huis (koper bezit reeds 1/5 als mede erfgename van Jacobus Groenewold) Grote Bredeplaats NZ 1753 253 68r
GROENEWOUD, het huis van Groenewolt naastligger ten zuiden Schritsen 50achter 1699 243 394v
GROENEWOUD, de erven van Groenewolt kapitein naastligger ten zuiden Vijverstraat 6 1736 249 150r
GROENEWOUD, ABRAHAM burger hopman Abraham Groenewolt secretaris van de Raad der Admiraliteit verkoper Zuiderhaven 52 1665 239 10r
GROENEWOUD, ABRAHAM Abram Groenewolt commies naastligger ten oosten Rozengracht 1664 238 207r
GROENEWOUD, ABRAHAM Abram Groenewolt commies naastligger ten zuiden Rozengracht 1664 238 207r
GROENEWOUD, ANTJE JANS Antje Jans Groenewolt Scheffersplein 1732 248 83r
GROENEWOUD, GRIETJE SIEMENS Grietie Symons Groenewolt Raamstraat 3 1700 244 58v
GROENEWOUD, GRIETJE SIEMENS Grijttie Simons Groenewolt Franekereind NZ 1708 245 63r
GROENEWOUD, GRIETJE Grytie Groenewolt verkoper Voorstraat 92 1696 243 232v
GROENEWOUD, ISAAKS Hendriekien Isack Groenewolt koper huis Raamstraat 3 de Steur 1700 244 58v
GROENEWOUD, ISAAKS Hendriekien Isack Groenewolt, c.u. naastligger ten noorden Raamstraat 3 1700 244 58v
GROENEWOUD, ISAAK Isack Groenewolt koper onbekend 1660 238 29v
GROENEWOUD, JAKOB Jacob Groenewolt cum sorore naastligger ten westen Grote Bredeplaats 23 1729 247 247r
GROENEWOUD, JAKOB Jacob Groenewolt, c.s. naastligger ten zuiden Lanen 34 1732 248 122r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewolt, c.sorore naastligger ten oosten Schritsen 35 1724 246 198r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewolt naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat OZ 1728 247 111v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewolt, c.u. naastligger ten oosten Schritsen NZ 1731 248 20v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewolt naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1735 249 96r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewolt naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1738 249 347r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewolt verpachter grond Franekereind 36 1738 249 258v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewolt verpachter grond Franekereind 36 1738 249 19va
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewolt verkoper van 1/2 Voorstraat NZ 1739 250 67av
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewolt verpachter grond Franekereind ZZ 1740 250 133r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewolt verpachter grond ten oosten van Harlingen 1742 250 213r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewolt verpachter grond ten oosten van Harlingen NZ 1743 251 11r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewolt verkoper van 1/2 William Boothstraat 37 1745 251 80v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewolt opzichter verkoper Karremanstraat 1745 251 85v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewolt verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat OZ 1747 251 202r
GROENEWOUD, JAKOB de erven van Jacobus Groenewolt, c.s. verpachter grond Franekereind 30 1752 252 196r
GROENEWOUD, JURJEN Jurien Groenewolt kapitein koper kamer met er voor een vuurboetje (dient als zomerkeuken) in de stadswal Zuiderhaven ZZ 1662 238 122r
GROENEWOUD, JURJEN wijlen Jurjen Groenewolt kapitein onbekend 1687 242 179v
GROENEWOUD, JURJEN de weduwe van Jurjen Groenewolt kapitein naastligger ten oosten Grote Bredeplaats NZ 1699 243 398v
GROENEWOUD, JURJEN Jurjen Groenewolt naastligger ten westen Grote Bredeplaats 18 1701 244 350r
GROENEWOUD, JURJEN JANS Jurjen Jansen Groenewolt, c.u. kapitein koper huis Grote Ossenmarkt 5 1659 238 3r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewolt naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewolt naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
GROENEWOUD, SIEMEN Symen Groenewolt, n.f. naastligger ten oosten Raamstraat 5 1697 243 279r
GROENEWOUD, SIEMEN Symen Groenewolt, n.f. naastligger ten noorden Raamstraat 5 1697 243 279r
GROENEWOUD, THOMAS Thomas Groenewolt naastligger ten noorden Lanen 5 1700 244 348r
GROENEWOUD, ISAAK JANS Ysaac Jansen Groenewolt schipper (grootveer-) koper 1/2 huis en hof met en planten (Koper bezit reeds de andere helft) Rozengracht 1666 239 34v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoud, c.s. verpachter grond Franekereind 30 1739 250 32r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoud naastligger ten zuiden Noorderhaven 24 1741 250 148v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoud gerechtsbode Franekereind 23 1778 259 156v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoud gerechtsbode Franekereind 23west 1778 259 156v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoud gerechtsbode Franekereind 29 1781 260 46r
GROENEWOUD, JANKE Janke Groenewoud verkoper Grote Bredeplaats 21 1766 256 227r
GROENEWOUD, JANKE Janke Groenewoud verkoper Grote Ossenmarkt 5 1772 258 56v
GROENEWOUD, L. L. V. Groenewoud verkoper Nieuwstraat 56 1800 265 244r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewoud naastligger ten noorden Zoutsloot 1758 254 175v
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewoud naastligger ten noorden Zoutsloot 1758 254 175v
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewoud Grote Bredeplaats 21 1766 256 227r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewoud Grote Bredeplaats 21 1766 256 227r
GROENEWOUD, WIETSKE BROERS bejaarde vrijster Wytske Broers Groenewoud verkoper onbekend 1740 250 110v
GROENEWOUD, WIETSKE BROERS bejaarde vrijster Wytske Broers Groenewoud naastligger ten noorden onbekend 1740 250 110v
GROENEWOUD, WIETSKE BROERS bejaarde vrijster Wytske Broers Groenewoud verkoper onbekend 1740 250 110v
GROENEWOUD, GRIETJE SIEMENS Grietie Simons Groenewout verkoper Noordijs 1714 245 223v
GROENEWOUD, ISAAK Isack Groenewout kapitein koper kamer onbekend 1669 239 193r
GROENEWOUD, ISAAK Isack Groenewout koper huis Grote Bredeplaats 21 1669 239 195v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewout naastligger ten oosten onbekend 1736 249 121r
, JAN Jan Groenheide verkoper Weverstraat 1663 238 192r
, JAN het huis van Jan Groenheide naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1670 240 13av
WILLEMS, JAN Jan Willems Groenheide verkoper Anjelierstraat 1658 237 175ar
WILLEMS, JAN Jan Willems Groenheide, c.u. verkoper Weverstraat 1660 238 61r
WILLEMS, JAN Jan Willems Groenheide, c.u. koper huis met een aparte woning erachter Nieuwstraat 1663 238 178v
, JAN Jan Groenheyde naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1650 236 102r
WILLEMS, JAN Jan Willems Groenheyde verkoper Oosterkeetstraat 1661 238 118r
GROENIA, JOHANNES oud mederaad in de Vroedschap van Leeuwarden Johannes Groenia verkoper Sint Odolphisteeg 4 1809 268 186r
GROENIA, JOHANNES Johannes Groenia verkoper Voorstraat 32 1809 268 189v
GROENLAND, PIETER JANS Piter Jansen Groenland, burger c.u. verkoper Noorderhaven 107 1641 234 158v
JANS, PIETER Pyter Jans Groenlant verkoper Sint Christoffelsteeg 1646 235 233r
JANS, PIETER Pyter Jansen Groenlant koper huis William Boothstraat OZ 1641 234 142v
, JURJEN het huis van Jurrien Groenwoldt kapitein naastligger ten noorden Raamstraat 3 1672 240 93v
GROENEWOUD, Groenwolt kapitein naastligger ten zuiden Vijverstraat 1677 240 262v
GROENEWOUD, ABRAHAM burgerhopman Abraham Groenwolt commies bij de Admiraliteit koper huis, hovinge en lege plaats of de huisstede ten westen Zuiderhaven 46 1662 238 159v
GROENEWOUD, ABRAHAM de erfgenamen van de weduwe van Abraham Groenwolt commies naastligger ten westen Zuiderhaven 48 1667 239 123v
GROENEWOUD, ABRAHAM wijlen Abraham Groenwolt commies Zuiderhaven 46 1668