Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Het einde komt in zicht; in vier jaar zijn meer dan negenduizend akten verwerkt tot leesbare, doorzoekbare en sorteerbare informatie.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Fa  Fe  Fi  Fo  Fu  Fy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
FABER, vroedsman Faber naastligger ten noorden Noorderhaven 83 1727 247 15r
FABER, Faber candidatus bewoner Heiligeweg 9 1735 249 22r
FABER, de erven van burgemeester Faber naastligger ten oosten Noordijs 5 1774 258 137v
FABER, de erven van burgemeester Faber naastligger ten zuiden Noordijs 5 1774 258 137v
FABER, A. A. L. Faber naastligger ten noorden Zuiderhaven 4 1793 264 79v
FABER, A. A. J. Faber Noorderhaven 70 1808 268 89v
FABER, ABRAHAM Abraham Faber bieder woning en weefwinkel Zoutsloot NZ 1779 259 305v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jans Faber mr. scheepstimmerman koper huis Scheerstraat 10 1772 258 62r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jans Faber mr. scheepstimmerman verkoper Lombardstraat 10 1776 258 242v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faber mr. scheepstimmerman Kerkpoort (gebied) 1779 259 204v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faber mr. scheepstimmerman Kruisstraat 1779 259 215r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faber mr. scheepstimmerman Hofstraat 1780 259 282v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faber naastligger ten noorden* Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faber Rommelhaven 6 1779 259 306v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faber scheepstimmerman verkoper Schritsen 2 1783 261 60r
FABER, ANDRIES Andries Faber koper huis Noorderhaven 34 1666 239 7va
FABER, ANDRIES Andries Faber naastligger ten noorden Rinnertspijp 1666 239 8ra
FABER, ANTJE Anna Geertruida Faber Nieuwstraat 40 1804 267 27r
FABER, ANTJE Anna Geertruida Faber Voorstraat 55 1804 267 29r
FABER, ANNE Annaeus Faber naastligger ten noorden Voorstraat 99 1779 259 212v
FABER, ANTJE HENDRIKS Antje Hendriks Faber Kromme Elleboogsteeg 1772 258 11r
FABER, ANTJE HENDRIKS Antje Hendriks Faber Vioolsteeg 1772 258 13r
FABER, ANTJE HENDRIKS Antje Hendriks Faber Vioolsteeg 1772 258 13r
FABER, ANTJE WALINGS Antje Walings Faber Franekerpoort (gebied) 1796 264 317v
FABER, AREND Arend J. Faber mr. grofsmid koper huis en grofsmederij Noorderhaven 70 1808 268 89v
FABER, AREND JANS de gerepudieerde boedel van wijlen Arend Jans Faber verkoper Noorderhaven 70 1809 268 297r
FABER, AUKE JANS Aucke Jans Faber naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1768 257 36v
FABER, AUKE Auke Faber, c.u. koper pakhuis Hoogstraat NZ 1768 257 83v
FABER, AUKE Auke Faber naastligger ten noorden Nieuwstraat 14 1772 258 2ar
FABER, AUKE JANS burgervaandrig Auke Jans Faber mr. ijzersmid koper stal Nieuwstraat 10 1769 257 109r
FABER, AUKE JANS Auke Jans Faber Scheerstraat 10 1772 258 62r
FABER, AUKE JANS wijlen Auke Jans Faber koopman Rommelhaven 1 1773 258 75v
FABER, AUKE JANS wijlen Auke Janz Faber koopman Brouwersstraat 12 1773 258 68v
FABER, AUKE JANS burgerhopman Auke Janzen Faber verkoper Noorderhaven ZZ 1771 257 232v
FABER, AUKJE Aukje Faber Voorstraat 84 1807 267 334v
FABER, BAUKJE EISES Boukjen Eyses Faber Heiligeweg 27 1789 263 108v
FABER, KLAAS JANS mede vroedschap Claas Jansen Faber, c.u. koper tichelwerk met 3 1/2 pm land met daarop o.m.een loods en huis ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claas Jansen Faber verkoper ten zuiden van Harlingen 1663 238 202v
FABER, KLAAS JANS de hovinge van Claas Jansen Faber naastligger ten westen Rozengracht NZ 1664 238 212v
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claas Jansen Faber, c.u. verkoper Wasbleek 1664 238 215r
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claas Jansen Faber, c.u. verkoper Rapenburg ZZ 1664 238 221v
FABER, KLAAS JANS Claas Jansen Faber naastligger ten westen Rozengracht 1665 239 2v
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claas Jansen Faber, burger koper hof of tuin met bomen en planten met een zomerhuis en vijvers met een stenen kan 1667 239 91v
FABER, KLAAS JANS mede vroedsman Claas Jansen Faber koper tichelwerk met huis en loodsen staande op een derde half pondemaat land ten zuiden van Harlingen 1667 239 125v
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claas Janses Faber koper huis of stal Lombardstraat 1684 242 52v
FABER, KLAAS vroedsman Claes Faber naastligger ten oosten Rapenburg 1664 238 28ar
FABER, KLAAS Gemeensman Claes Faber voormalig eigenaar en gebruiker der hof Wasbleek 1680 241 103v
FABER, KLAAS Claes Faber verkoper Wasbleek 1680 241 103v
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claes Jansen Faber verkoper Grote Kerkstraat 19 1675 240 207v
FABER, KLAAS JANS Vroedsman Claes Jansen Faber verkoper Zuiderhaven ZZ 1680 241 95r
FABER, KLAAS JANS Claes Jansen Faber verkoper ten zuiden van Harlingen 1680 241 104r
FABER, KLAAS JANS wijlen Claes Jansen Faber verkoper Prinsenstraat 2 1681 241 139r
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claes Jansen Faber mr. smid verkoper Lombardstraat 1685 242 72r
FABER, JANS wijlen Conelis Jans Faber Bargebuurt WZ 1797 265 34r
FABER, KORNELIS Cornelis Faber naastligger ten oosten Noorderhoofd 1 1782 260 211r
FABER, KORNELIS JANS wijlen Cornelis Jans Faber mr. ijzersmid eigenaar en bewoner Noorderhaven 1 1797 265 59r
FABER, KORNELIS JANS wijlen Cornelis Jans Faber Noorderhaven 108 1801 265 299v
FABER, KORNELIS JANS Cornelis Jans Faber curator Zuiderhaven 28 1801 265 301r
FABER, DIRK Dirk Faber Rapenburg ZZ 1808 268 123v
FABER, DIRK Dirk Faber Kruisstraat 3 1808 268 124r
FABER, DIRK Dirk Faber Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid verkoper Zuiderstraat ZZ 1766 256 212v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper huis Kerkpoortstraat 25 de Witte Trompet 1766 256 214r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper Moriaanstraat 1 1766 256 215r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper 2/3 huis Lanen 20 1767 256 232r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid verkoper Zoutsloot ZZ 1767 256 240v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid verkoper Romastraat ZZ 1767 257 22r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid verkoper Lanen 20 1767 257 22v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber naastligger Kruisstraat 1768 257 67v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber naastligger Kruisstraat 1768 257 68r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid verkoper Kruisstraat 6 1768 257 89r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper Sint Jacobstraat OZ 1768 257 95v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid Sint Jacobstraat 15 1769 257 116v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper huis Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber, c.s. naastligger ten westen Hoogstraat 40 1771 257 205r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper huis Kromme Elleboogsteeg 1772 258 11r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper kamer of woninge Vioolsteeg 1772 258 13r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid naastligger ten zuiden (is koper) Vioolsteeg 1772 258 13r
FABER, DIRK CHRISTIAANS de erven van Dirk Christiaans Faber naastligger ten noorden Voorstraat 89 1780 259 230r
FABER, DIRK CHRISTIAANS wijlen Dirk Christiaans Faber mr. smid Zuiderhaven 61 1790 263 379r
FABER, DIRK CHRISTIAANS wijlen Dirk Christiaans Faber mr. smid Kerkpoortstraat NZ 1790 263 379r
FABER, DIRK CHRISTIAANS de erven van Dirk Christiaans Faber naastligger ten oosten Noorderhaven 108 1801 265 299v
FABER, DOUWE HARMENS Douwe Harmens Faber verpachter grond Kleine Kerkstraat 8 1766 256 194r
FABER, DOUWE HENDRIKS Douwe Hendriks Faber koper huis Schritsen 65b 1752 252 226v
FABER, DOUWE HENDRIKS Douwe Hendriks Faber dweilwever verkoper Schritsen 1774 258 157v
FABER, DOUWE HENDRIKS Douwe Hendriks Faber koper huis Hofstraat 1774 258 194r
FABER, DOUWE HENDRIKS Douwe Hendriks Faber verkoper Hofstraat NZ 1777 259 27v
FABER, DOUWE JANS Douwe Jans Faber timmerman koper huis, scheepstimmerhelling en timmerhuis (en twee zilveren lepels.) Zoutsloot NZ 1769 257 96v
FABER, DOUWE JANS Douwe Jans Faber mr. scheepstimmerman koper huis Zoutsloot NZ 1770 257 181r
FABER, DOUWE JANS Douwe Jansen Faber, burger blauwverver koper door niaar huis en plaats Brouwersstraat 3 1720 246 59r
FABER, DOUWE JANS wijlen Douwe Jansz Faber scheepstimmerman Zoutsloot NZ 1779 259 305v
FABER, DOUWE JANS wijlen Douwe Jansz Faber scheepstimmerman Zoutsloot NZ 1779 259 305v
FABER, EILE Eile Faber koopman koper huis Kleine Kerkstraat 7 1797 265 54v
FABER, EILE Eile Faber Kleine Kerkstraat 7 1799 265 192r
FABER, FEIKE Feyke Faber naastligger ten westen Vijverstraat 1659 238 2ar
FABER, FEIKE Fijke Faber verkoper Noordijs OZ 1661 238 91v
FABER, FOKKE JANS Focke Jans Faber mr. ijzersmid koper huis Lammert Warndersteeg 10 1768 257 80r
FABER, FOKKE JANS Focke Jans Faber mr. ijzersmid koper huis en smederij Rozengracht 37 1770 257 165r
FABER, FOEKE JANS Foeke Jans Faber naastligger ten westen Hofstraat NZ 1777 259 61v
FABER, FOKKE Fokke J. Faber mr. ijzersmid verkoper Rozengracht 37 1779 259 182r
FABER, FOKKE de erven van Fokke Faber naastligger ten zuiden Hoogstraat 40 1787 262 153r
FABER, FOKKE JANS Fokke Jans Faber naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1770 257 172r
FABER, FOKKE JANS Fokke Jans Faber mr. ijzersmid koper woning Bildtpoort (gebied) 1770 257 182r
FABER, FOKKE JANS Fokke Jans Faber naastligger ten zuiden Rozengracht 37 1774 258 131r
FABER, FOKKE JANS Fokke Jans Faber naastligger ten oosten Kerkpoort (gebied) 1775 258 206r
FABER, FOKKE JANS Fokke Jans Faber naastligger ten oosten Kerkpoort (gebied) 1775 258 235r
FABER, FOKKE JANS Fokke Jans Faber mr. smid koper huis Hofstraat NZ 1777 259 27v
FABER, FOKKE JANS Fokke Jans Faber mr. smid koper stal en wagenhuis Rozengracht 37 1777 259 47v
FABER, FOKKE JANS wijlen Fokke Jans Faber mr. ijzersmid Kerkpoort (gebied) 1779 259 204v
FABER, FOKKE JANS Fokke Jansen Faber naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied) 1773 258 114v
FABER, FOKKE JANS Fokke Jansen Faber naastligger ten oosten Kerkpoort (gebied) 1773 258 114v
FABER, FOKKE JANS Fokke Jansen Faber, c.u. naastligger ten zuiden Hoogstraat 40 1779 259 205r
FABER, FOKKE JANS wijlen Fokke Jansen Faber mr. ijzersmid Kruisstraat 1779 259 215r
FABER, FOKKE JANS wijlen Fokke Jansen Faber mr. ijzersmid Hofstraat 1780 259 282v
FABER, FOKKE JANS Fokke Jansen Faber mr. ijzersmid koper provisioneel stal met hooivak en zolder Lanen NZ 1779 259 303r
FABER, FOLKE MINNES huisman Folke Minnes Faber Zuiderhaven 39 1771 257 192v
FABER, FOLKE MINNES huisman Folke Minnes Faber onbekend 1771 257 192v
FABER, FOLKE MINNES huisman Folke Minnes Faber onbekend 1771 257 192v
FABER, FOLKE MINNES Folke Minnes Faber huisman Grote Ossenmarkt 6 1772 258 6r
FABER, GEERTJE GERBENS Geertje Gerbens Faber Prinsenstraat 4 1806 267 228v
FABER, GEERTRUIDA ISAAKS Geertrui Ysaacs Faber verkoper Schritsen NZ 1796 264 318v
FABER, HARMEN DOUWES Harmen Douwes Faber mr. blauwverver verkoper Zoutsloot 1724 246 200v
FABER, HARMEN DOUWES huur aan Harmen Douwes Faber blauwverver huur lopend jaar Brouwersstraat 3 1725 246 236v
FABER, HARMEN DOUWES Harmen Douwes Faber blauwverver verkoper Brouwersstraat 3 1725 246 236v
FABER, HARMEN DOUWES Harmen Douwes Faber mr. blauwverver verpachter grond weefwinkel Heiligeweg 26 1729 247 248v
FABER, HARMEN DOUWES Harmen Douwes Faber verpachter grond Romastraat 35 1731 247 390r
FABER, HARMEN DOUWES Harmen Douwes Faber koopman geniaarde koper van 1/2 Scheerstraat 3 1733 248 273v
FABER, HARMEN DOUWES Harmen Douwes Faber oud mr. blauwverver verkoper Brouwersstraat 1 1735 249 77v
FABER, HENDRIK Hendrick Faber Wasbleek 1684 242 17r
FABER, HENDRIK Hendrick Faber Kerkpoortstraat 1684 242 18r
FABER, HENDRIK Hendrick Faber verkoper Nieuwstraat 1684 242 18v
FABER, HENDRIK Hendrik Faber apotheker huurder Noorderhaven 34 1669 239 190r
FABER, HENDRIK Hendrik Faber koper woning ten noorden van de tuin gekocht door Jan Faber Droogstraat 1666 239 7va
FABER, HENDRIK Hendrik Faber naastligger ten westen Noorderhaven 83 1745 251 105v
FABER, HENDRIK Hendrik Faber naastligger ten westen Noorderhaven 79 1745 251 3va
FABER, HENDRIK Hendrik Faber naastligger ten westen Noorderhaven 79 1745 251 5ra
FABER, HENDRIK Hendrik Faber naastligger ten westen Noorderhaven 83 1751 252 126v
FABER, HENDRIK Hendrik Faber naastligger ten westen Noorderhaven 79 1751 252 154r
FABER, HENDRIK de weduwe van Hendrik Faber naastligger ten westen Vijverstraat 30 1771 257 236r
FABER, HENDRIK Hendrik Faber huurder (voor de voorkamer) Lanen 40 1801 266 26r
FABER, HENDRIK REINS Hendrik Reins Faber mr. grofsmid koper huis of woning Hofstraat 59 1741 250 166r
FABER, HENDRIK REINS Hendrik Reins Faber naastligger ten westen Hofstraat NZ 1755 253 250r
FABER, HENDRIK REINS Hendrik Reins Faber mr. ijzersmid koper huis Bildtstraat 20 1762 255 122r
FABER, HENDRIK REINS Hendrik Reins Faber mr. ijzersmid koper huis Vijverstraat 28 1763 255 190v
FABER, HENDRIK REINS de erven van Hendrik Reins Faber naastligger ten zuiden Bildtstraat 18 1771 257 193v
FABER, HENDRIKJE REINS wijlen Hendrik Reins Faber Vijverstraat 30 1771 257 236r
FABER, HENDRIK REINS wijlen Hendrik Reins Faber Hofstraat NZ 1779 259 226r
FABER, HENDRIK REINS Hendrik Reins Faber Vijverstraat 28 1781 260 7r
FABER, HENDRIK REINS Hendrik Reins Faber Vijverstraat 30 1781 260 8r
FABER, HENDRIK het huis bewoond door verkopers broer Henricus Faber naastligger ten noorden Noorderhaven 34achter 1668 239 162r
FABER, HENDRIK Henricus Faber apotheker verkoper Rinnertspijp 2 1669 239 206r
FABER, ISAAK Isaack Faber naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1794 264 220r
FABER, ISAAK Isaak Faber naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1801 265 278r
FABER, ISAAK JANS Isaak Jans Faber verkoper (curator van Marijke Fokkes Faber) Kerkpoortstraat 1792 264 17r
FABER, ISAAK Isack Faber naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1804 267 42r
FABER, ISAAK Izac Faber naastligger ten westen Hoogstraat 31 1793 264 121r
FABER, J. de gerepudieerde boedel van wijlen J. Faber Noorderhaven 70 1808 268 89v
FABER, JAN Jan Faber, c.u. mr. chirurgijn koper huis Hoogstraat de Drie Weiten Bollen 1668 239 130v
FABER, JAN mr. Jan Faber verkoper Hoogstraat NZ 1668 239 136v
FABER, JAN mr. Jan Faber, c.u. verkoper onbekend 1669 239 200r
FABER, JAN Jan Faber koper woning Hoogstraat NZ 1666 239 7ra
FABER, JAN Jan Faber koper tuin ten noorden van het perceel gekocht door Jan Faber Hoogstraat 1666 239 7va
FABER, JAN de tuin van Jan Faber naastligger ten zuiden Droogstraat 1666 239 7va
FABER, JAN Jan Faber koper huis ten zuiden van het pereel gekocht door Andries Faber Rinnertspijp 1666 239 8ra
FABER, JAN Jan A. Faber naastligger ten noorden Voorstraat 27 1785 261 286r
FABER, JAN Jan Waling Faber bakker huurder bakkerij Kerkpoortstraat 1793 264 98r
FABER, JAN Jan H. Faber naastligger ten noorden Voorstraat 27 1803 266 298r
FABER, JAN Jan A. Faber naastligger ten noorden Voorstraat 27 1807 267 351r
FABER, JAN ARENDS Jan Arends Faber mr. grofsmid verkoper Rinnertspijp WZ 1788 263 10v
FABER, JAN ARENDS Jan Arends Faber naastligger ten oosten Noorderhaven 68 1790 263 224v
FABER, JAN ARENDS Jan Arends Faber mr. smid verkoper Zuiderhaven 61 1790 263 379r
FABER, JAN ARENDS Jan Arends Faber mr. smid verkoper Kerkpoortstraat NZ 1790 263 379r
FABER, JAN ARENDS Jan Arends Faber verkoper Noorderhaven 108 1801 265 299v
FABER, JAN ARENDS Jan Arends Faber verkoper Zuiderhaven 28 1801 265 301r
FABER, JAN ARENDS Jan Arents Faber koper huis Noorderhaven 70 1777 259 42v
FABER, JAN JANS Jan Jansen Faber huurder Nutstraat 4 1803 266 260r
FABER, JAN LUITJENS Jan Luitjes Faber mr. banketbakker koper huis Voorstraat 51 de Leren Emmer 1802 266 110v
FABER, JAN LUITJENS Jan Luitjes Faber mr. koek- en banketbakker koper huis Sint Odolphisteeg 4 1809 268 186r
FABER, JAN LUITJENS Jan Luitjes Faber banketbakker koper huis, tuin en stallen Voorstraat 42 1809 268 287r
FABER, JAN LUITJENS Jan Luitjes Faber banketbakker koper huis, tuin en stallen Lanen 63 1809 268 287r
FABER, JAN WALINGS Jan Walings Faber mr. broodbakker Tuinsteeg 4 1809 268 195v
FABER, JAN ISAAKS Jan Ysaacks Faber kuipersknecht koper huis Hoogstraat 29 1808 268 97r
FABER, Jan. A. Faber naastligger ten noorden Voorstraat 27 1797 265 12v
FABER, JANKE MEILES Jantje Meiles Faber Noorderhaven 108 1801 265 299v
FABER, JANKE MEILES Jantje Meiles Faber Zuiderhaven 28 1801 265 301r
FABER, JANKE MEILES Jantje Meiles Faber verkoper Noorderhaven 110 1801 266 37v
FABER, JANKE MEILES Jantje Meiles Faber verkoper Zeilmakersstraat 1801 266 39v
FABER, JOHANNES NANNES mr. Joan Nannes Faber chirurgijn verkoper Noorderhaven 34achter 1668 239 162r
FABER, JOHANNES NANNES Joan Nannes Faber, c.u. verkoper Hoogstraat 1668 239 176r
FABER, LIEUWKE MARTENS Leucke Martens Faber mede eigenaar Nieuwstraat OZ 1665 239 1ra
FABER, LIEUWKE MARTENS Leuke Martens Faber commissaris der trekschippers verkoper Franekereind 23 1665 239 6v
FABER, LUITJEN Luitje Faber naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 5west 1810 268 360v
FABER, LUITJEN PIETERS Luitje Pieters Faber Havenplein ZZ 1804 267 41r
FABER, MAAIKE FOKKES Maayke Fokkes Faber verkoper Franekerpoort (gebied) 1796 264 317v
FABER, NANNES Maeyke* Nannes Faber (Zie Alle Friezen: Huwelijk (Maeyke)) Hoogstraat 30 1668 239 29ra
FABER, MEILE Meile D. Faber naastligger ten oosten Wasbleek ZZ 1781 260 145r
FABER, MEILE Meile D. Faber naastligger ten zuiden Wasbleekstraat WZ 1781 260 145r
FABER, MEILE Meile Faber mr. ijzersmid Lammert Warndersteeg 1783 261 56v
FABER, MEILE Meile D. Faber naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1783 261 113r
FABER, MEILE Meile Faber naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1783 261 114r
FABER, MEILE Meile Faber mr. ijzersmid Lammert Warndersteeg 1784 261 150r
FABER, MEILE Meile Faber naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1784 261 150r
FABER, MEILE Meile Faber, c.s. naastligger ten ? Bildtpoort (gebied) 1784 261 151r
FABER, MEILE Meile D. Faber verkoper Kromme Elleboogsteeg 1784 261 240v
FABER, MEILE de kinderen van Meile D. Faber naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1784 261 245v
FABER, MEILE Meile D. Faber Bildtpoort (gebied) 1785 261 260r
FABER, MEILE Meile D. Faber verkoper Zuiderhaven 36 1785 261 269v
FABER, MEILE Meile D. Faber verkoper Zuiderpoort (gebied) 1785 261 270v
FABER, MEILE Meile D. Faber verkoper Bargebuurt 1785 261 280r
FABER, MEILE Meile Faber naastligger ten noorden Bargebuurt 1787 262 226v
FABER, MEILE de erven van Meile Faber naastligger ten noorden Bargebuurt 1789 263 173v
FABER, MEILE wijlen Meile Faber mr. grofsmid weduwnaar van Kromme Elleboogsteeg 1793 264 107v
FABER, MEILE D. Meile D. Faber middelste der 3 huizen door hem nieuw gesticht voor enkele jaren Bildtpoort (gebied) 1786 262 57r
FABER, MEILE D. Meile D. Faber verkoper Bildtpoort (gebied) 1786 262 57r
FABER, MEILE D. Meile D. Faber westelijkste van de 3 voorkamers door hem voor weinige jaren gesticht Bildtpoort (gebied) 1786 262 79v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid Hoogstraat 38 1771 257 204r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper wagenhuis Kerkpoort (gebied) 1779 259 204v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber naastligger ten oosten Hoogstraat 36 1780 259 251r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. grofsmid koper huis Simon Stijlstraat 3 1780 259 264v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1781 260 57v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber naastligger ten zuiden Wasbleek WZ 1781 260 57v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper door niaar huis Nieuwstraat 22 1782 260 290r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis en bakkerij Zuiderpoort (gebied) 1782 261 2r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper woning en zomerhuis Zuiderpoort (gebied) 1782 261 2r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber naastligger ten oosten Hoogstraat 36 1782 261 5r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis Vijver OZ 1783 261 22v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis Lammert Warndersteeg OZ 1783 261 23r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis waarin diverse woningen Noorderhaven 107 de Beyert 1783 261 23v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis Bildtpoort (gebied) 1783 261 110v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis Kerkpoortstraat 1 1783 261 124r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper tuin, zomerhuis en verdere gerechtigheden Kerkpoort (gebied) 1783 261 125r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis Nieuwstraat 20 1784 261 145r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid naastligger ten zuiden Nieuwstraat 20 1784 261 145r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper helling, timmerhuis en huis Achterstraat 1784 261 213v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Rozengracht 37 1784 261 235r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Anjelierstraat ZZ 1784 261 236v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Wasbleek 1784 261 237v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Nieuwstraat 33 1784 261 238v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Kerkpoortstraat 1 1784 261 239v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber eerdere gebruiker Kromme Elleboogsteeg 1784 261 240v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Nieuwstraat 22 1784 261 241v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Nieuwstraat 20 1784 261 257r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Bildtpoort (gebied) 1785 261 260r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Vijver OZ 1785 261 262r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Simon Stijlstraat 3 1785 261 266v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Kerkpoortstraat 1785 261 267v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Rapenburg 1785 261 268v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Bildtpoort (gebied) 1785 261 298r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1785 262 14r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber naastligger ten noorden Vijver OZ 1785 262 17r
FABER, MEILE DIRKS wijlen Meile Dirks Faber verkoper Lammert Warndersteeg 1785 262 29r
FABER, MEILE DIRKS wijlen Meile Dirks Faber gebruiker Zuiderhaven 61 1790 263 379r
FABER, MEILE DIRKS wijlen Meile Dirks Faber mr. smid Zuiderhaven 61 1790 263 379r
FABER, MEILE DIRKS wijlen Meile Dirks Faber mr. smid Kerkpoortstraat NZ 1790 263 379r
FABER, MEILE DIRKS wijlen Meile Dirks Faber mr. grofsmid Rozengracht 37 1792 264 21v
FABER, MEILE DIRKS wijlen Meile Dirks Faber Noorderhaven 108 1801 265 299v
FABER, MEILE DIRKS wijlen Meile Dirks Faber Zuiderhaven 28 1801 265 301r
FABER, MEILE DIRKS Meille Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis en smederij Rozengracht 37 1779 259 182r
FABER, MEILE als smederij door Meyle D. Faber gebruiker Zuiderhaven 61 1795 264 279r
FABER, MEILE DIRKS Meyle Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis Kerkpoort (gebied) 1782 260 180r
FABER, MEILE DIRKS Meyle Dirks Faber naastligger ten oosten Kerkpoort (gebied) 1782 260 180r
FABER, MEILE DIRKS Meyle Dirks Faber verkoper Bildtpoort (gebied) 1786 262 79v
FABER, MEILE DIRKS Meyle Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis, hoving en smederij (beschrijving en prijs goederen smederij) Rozengracht 37 1787 262 162v
FABER, MINNE ABES Minne Abes Faber mr. grofsmid koper 2 nieuw getimmerde woonkamers Nieuwstraat 14 1779 259 198r
FABER, MINNE ABES Minne Abes Faber mr. grofsmid koper 2 nieuw getimmerde woonkamers Nieuwstraat WZ 1779 259 198r
FABER, MINNE ABES de erven van Minne Abes Faber naastligger ten zuiden Nieuwstraat 10 1780 259 261v
FABER, NANNE JANS de kinderen en erfgenamen van de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Hoogstraat NZ 1666 239 6va
FABER, NANNE JANS de kinderen en erfgenamen van de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Hoogstraat 30 1666 239 7ra
FABER, NANNE JANS de tuin van de erven van Nanne Jansen Faber, c.u. naastligger ten noorden Hoogstraat NZ 1666 239 7ra
FABER, NANNE JANS de kinderen en erfgenamen van de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Hoogstraat NZ 1666 239 7ra
FABER, NANNE JANS de kinderen en erfgenamen van de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Hoogstraat 1666 239 7va
FABER, NANNE JANS de kinderen en erfgenamen van de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Droogstraat 1666 239 7va
FABER, NANNE JANS de kinderen en erfgenamen van de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Noorderhaven 34 1666 239 7va
FABER, NANNE JANS de kinderen en erfgenamen van de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Rinnertspijp 1666 239 8ra
FABER, PABE Pabe Faber mr. bakker koper huis en bakkerij Grote Ossenmarkt 21 1798 265 118r
FABER, PABE Pabe O. Faber verkoper Grote Ossenmarkt 21 1801 266 42v
FABER, REBEKKA Rebecca Faber verkoper Brouwersstraat 15 1695 243 135r
FABER, REBEKKA Rebecca Faber verkoper Brouwersstraat 17 1695 243 135v
FABER, REBEKKA Rebecca Faber verkoper Brouwersstraat 19 1695 243 136r
FABER, REIN Rein H. Faber mr. ijzersmid koper huis en weefwinkel Droogstraat NZ 1777 259 89v
FABER, REIN vroedsman Rein H. Faber mr. ijzersmid koper huis Achterstraat 1782 261 8v
FABER, REIN Rein H. Faber naastligger ten westen Noorderhaven 80 1783 261 102v
FABER, REIN vroedsman Rein Faber naastligger ten noorden Noorderhaven NZ 1785 261 311v
FABER, REIN vroedsman Rein Faber verkoper van 1/6 Schritsen 67 1787 262 214r
FABER, REIN Rein Faber naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1789 263 172r
FABER, REIN vroedsman Rein Faber naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1790 263 182v
FABER, REIN vroedsman Rein Faber naastligger ten oosten Bildtstraat 21 1794 264 196v
FABER, REIN vroedsman Rein Faber verkoper Bildtstraat 20 1794 264 205v
FABER, REIN vroedsman Rein Faber verkoper Bargebuurt WZ 1794 264 207v
FABER, REIN vroedsman Rein Faber verkoper Zoutsloot ZZ 1794 264 209r
FABER, REIN Rein Faber, c.s. naastligger ten noorden Noorderhaven NZ 1794 264 227r
FABER, REIN vroedsman Rein Faber verkoper Noorderhaven NZ 1794 264 227r
FABER, REIN de erven van oud vroedsman Rein H. Faber mr. ijzersmid Droogstraat 37 1800 265 223r
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber ijzersmid koper door niaar huis Kleine Bredeplaats 23 1772 258 41v
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid verkoper Kleine Bredeplaats OZ 1775 258 239r
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid koper huis Zoutsloot NZ 1777 259 40v
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid koper huis Kerkpoortstraat 1777 259 43v
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid koper huis Grote Ossenmarkt 10 1777 259 84r
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid verkoper Hofstraat NZ 1779 259 226r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper huis Spijkerboor (gebied) 1780 259 289v
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid verkoper Vijverstraat 28 1781 260 7r
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid verkoper Vijverstraat 30 1781 260 8r
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid verkoper Oosterbolwerk 1781 260 9r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper van 1/2 Spijkerboor (gebied) ZZ 1781 260 31r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper huis Kerkpoortstraat 1 1781 260 142r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper Zoutsloot 115 1782 260 177v
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper Rommelhaven ZZ 1782 260 178v
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper huis en tuintje Noorderhaven 76 1782 260 200v
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber mr. grofsmid geniaarde koper Nieuwstraat 22 1782 260 290r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper van 1/3 jeneverstokerij Rommelhaven 26b 1783 261 71v
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber, burger koper huis Schritsen 67 1783 261 100r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper Noorderhaven 76 1783 261 115r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 1 1783 261 124r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper huis Bargebuurt WZ 1784 261 133r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber mr. grofsmid koper huis en bakkerij Zoutsloot NZ 1784 261 182r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper Rommelhaven ZZ 1786 262 63r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper huis, hof en tuin Zoutsloot ZZ 1787 262 177v
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper Achterstraat 1788 263 43v
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper Zoutsloot NZ 1788 263 45r
FABER, REIN HENDRIKS de erven van oud vroedsman Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid Bildtstraat 23 1800 265 220v
FABER, REIN Reyn Faber naastligger ten zuiden Bildtstraat 18 1785 262 18r
FABER, REIN Reyn Faber mr. grofsmid koper huis Bargebuurtspoortje WZ 1799 265 141r
FABER, RIEMER TEUNIS Riemer Teunis Faber verkoper Droogstraat ZZ 1657 237 131r
FABER, RINSKE JANS Rinske Jans Faber Zuiderpoort (gebied) 1702 244 173r
FABER, ROUKJE EISES Roukjen Eyses Faber Grote Bredeplaats 23 1808 268 147r
FABER, RUURD DIRKS Ruurd Dirks Faber koopman verkoper Sint Jacobstraat 15 1735 249 30r
FABER, S. S. Faber, candidatus huurder Grote Kerkstraat 12 1736 249 154r
FABER, SIJKE JANS Sijke Jans Faber verkoper Hondenstraat 12 1662 238 158v
FABER, SJOERD DOUWES Sjoerd Douwes Faber koper huis Zuiderstraat 18 1801 266 25r
FABER, SJOERD DOUWES Sjoerd Douwes Faber mr. smid curator Zuiderstraat 18 1801 266 25r
FABER, SWAANTJE REINS Swaentje Reyns Faber, burger Vijverstraat 30 1729 247 294v
FABER, WALING JANS Waling Jans Faber naastligger ten westen Rommelhaven 6 1767 257 252r
FABER, WALING JANS Waling Jans Faber naastligger ten noorden Rommelhaven ZZ 1767 257 252r
FABER, WALING JANS Waling Jansen Faber mr. ijzersmid koper kamer Rommelhaven ZZ 1775 258 221r
FABER, WALING JANS Waling Jansen Faber naastligger ten noorden Rommelhaven ZZ 1775 258 221r
FABER, WALING JANS Waling Jansen Faber mr. ijzersmid koper bovenkamer van een huis Rommelhaven ZZ 1776 258 246v
FABER, WALING JANS Waling Jansen Faber mr. ijzersmid eigenaar benedenwoning Rommelhaven ZZ 1776 258 246v
FABER, WALING JANS Waling Jansen Faber mr. ijzersmid naastligger ten noorden Rommelhaven ZZ 1776 258 246v
FABER, WALING JANS de nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Waling Jansen Faber verkoper Rommelhaven 6 1779 259 306v
FABER, ISAAK Ysaac Faber naastligger ten westen Hoogstraat 31 1805 267 163v
FABER, ISAAK JANS Ysaac Jans Faber mr. kuiper verkoper van 1/5 Schritsen NZ 1796 264 318v
FABER, ISAAK JANS Ysaack Jans Faber verkoper Hoogstraat 29 1808 268 97r
FABER, ISAAK JANS Ysac Jans Faber naastligger ten westen Hoogstraat 31 1810 269 104v
FABER, ISAAK Ysak Faber naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ 1787 262 172v
FABER, ISAAK JANS Ysak Jans Faber mr. kuiper koper huis Hoogstraat 29 1765 256 138r
FABER, JANS Yzaac Jans Faber mr. kuiper verkoper Lanen 22 1801 266 9r
FABER, ISAAK JANS Yzaak Jans Faber mr. kuiper verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r
FABER, ISAAK JANS Yzaak Jans Faber mr. kuiper verkoper Schritsen 25 1801 265 293r
, AUKE Auke Faber* naastligger ten noorden Nieuwstraat 14 1775 258 230r
, A. A. Fabes naastligger ten westen Zoutsloot 106 1788 263 60r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes Faeber verpachter grond Kleine Kerkstraat 8 1735 249 27v
, HENDRIK Hendrik Faeber naastligger ten westen Noorderhaven 83 1751 252 115v
, HENDRIK Hendrik Faeber naastligger ten westen Noorderhaven 83 1751 252 129r
JANS, WALING Waeling Jansen Faeber ijzersmid koper huis Rommelhaven ZZ 1755 253 202r
, AALTJE Alida van Faessen, burger Lanen 12 1728 247 77r
VALK, HARMEN PIETERS Oud burgeraandrig Harmen Pyters Falck koper 1/3 huis Vijverstraat 7 1677 240 261v
VALK, HARMEN PIETERS de brouwerij van Harmen Pyters Falck naastligger ten westen Vijverstraat 7 1677 240 261v
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pytters Falck, burger brouwer koper hof met bomen, planten en zomerhuis 1670 240 20r
VALK, JURJEN de kamers van Jurrien Falck bakker naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1660 238 20r
VALK, JURJEN Jurrien Falck bakker naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1660 238 20r
, JURJEN de bakkerswoning van Jurien Falck* naastligger ten westen Achterstraat 3 1660 238 14r
, KLAAS hopman Claes Falcken naastligger ten westen Hoogstraat NZ 1667 239 121av
, KLAAS hopman Claes Falcken naastligger ten noorden Hoogstraat NZ 1667 239 121av
, KLAAS burger hopman Claes Falcken koper kamer met de hof ten zuiden en ervoor Droogstraat 1668 239 132r
, KLAAS burger hopman Claes Falcken naastligger ten westen Droogstraat 1668 239 132r
JANS, KLAAS burgerhopman Claes Jansen Falcken koper door niaar huis Hoogstraat NZ de Hond 1667 239 121av
JANS, KLAAS wijlen Claes Jansen Falckenburg 't Poortje 1699 243 400v
VALK, HARING PIETERS oud vaandrig Haring Pieter Falk naastligger ten westen Sint Odolphisteeg WZ 1674 240 138r
VALK, JURJEN Jurrien Falk, burger koper Lombardstraat 4 1660 238 44v
VALK, SAKE Sake Falk naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 19 1727 246 310r
JANS, KLAAS wijlen Claes Jansen Falkenburgh Voorstraat 87 1694 243 73r
KLASES, ANTJE Antie Clases Falkens verkoper van 1/4 deel Wasbleek WZ 1735 249 39v
KLASES, ANTJE Antje Claases Falkens verkoper Hoogstraat NZ 1744 251 51v
KLASES, ANTJE Antje Claeses Falkens verkoper van 1/2 Lanen NZ 1731 248 31v
KLASES, ANTJE dochter Antje Clases Falkens, c.u. Voorstraat 20 1730 247 365v
KLASES, ANTJE Antje Clases Falkens koper van 1/2 door niaar Herenwaltje 9 1731 248 54r
KLASES, ANTJE Antje Clases Falkens Rinnertspijp WZ 1739 250 3va
DOUWES, KLAAS wijlen Claas Douwes Falkens mr. brouwer Voorstraat 20 1730 247 365v
DOUWES, KLAAS wijlen Claas Douwes Falkens Voorstraat 20 1731 247 386r
DOUWES, KLAAS de weduwe van Claas Douwes Falkens naastligger ten oosten Hoogstraat NZ 1739 250 79v
DOUWES, KLAAS Claas Douwes Falkens naastligger ten oosten Hoogstraat NZ 1744 251 51v
DOUWES, KLAAS Claes Douwes Falkens naastligger ten westen Hoogstraat 31 1728 247 64v
DOUWES, KLAAS Claes Douwes Falkens naastligger ten noorden Hoogstraat 31 1728 247 64v
DOUWES, KLAAS wijlen Claes Douwes Falkens mr. brouwer Wasbleek WZ 1735 249 39v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Claeses Falkens verkoper van 1/2 Lanen NZ 1731 248 31v
KLASES, TRIJNTJE dochter Trijntje Clases Falkens, c.u. Voorstraat 20 1730 247 365v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Clases Falkens koper van 1/2 door niaar huis Herenwaltje 9 1731 248 54r
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Clases Falkens verkoper van 1/4 Wasbleek WZ 1735 249 39v
, PIETER Pieter Farijn naastligger ten noorden Rozengracht 42 1680 241 117v
PIETERS, PIETER wijlen Pytter Pytters Farijn Zoutsloot ZZ 1741 250 151v
, PIETER Pieter Farrijn, burger winkelier koper kamer Gardenierstraat ZZ 1694 243 112v
, PIETER Pieter Farrijn, e.a. naastligger ten oosten Franekereind 25 1696 243 190v
, PIETER Pieter Farrijn, burger koper woning Scheffersplein 1697 243 262r
, PIETER Pieter Farrijn, burger winkelier verkoper Scheffersplein 1698 243 338r
, PIETER Pieter Farrijn, burger winkelier verkoper Hofstraat NZ 1698 243 354r
, PIETER de kamer van Pieter Farrijn naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
, PIETER Pyter Farrijn huurder westelijkste woning Franekereind 23west 1687 242 167r
, PIETER Pyter Farrijn, c.u. verkoper Kerkpoortstraat WZ 1717 245 282r
, PIETER Pytter Farrijn opperman geniaarde koper Hoogstraat 1684 242 20r
, PIETER Pytter Farrijn koper provisioneel huis Franekereind 27 1692 243 2va
, PIETER Pytter Farrijn koper provisioneel huis Franekereind 27 1692 243 2va
, PIETER Pyter Farrijns naastligger ten oosten Franekereind 25 1729 247 223v
, JOHANNES Johan Adam Fausma kok op de Admiraliteits wadlegger koper huis Kleine Kerkstraat 10 1772 258 25v
, JOHANNES wijlen Johan Adam Fausma Kleine Kerkstraat 10 1805 267 176r
, JAKOB de weduwe van Jacobus Faust huurder Rapenburg ZZ 1808 268 63v
, JOHANNES de weduwe van Johannes Faust huurder Grote Kerkstraat 25 1809 268 206r
, JOHANNES Johan A. Faustman naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 12 1773 258 94r
, KAREL Carel le [sta Febre koopman Zuiderhaven 36 1668 239 159v
KLASES, KLAAS wijlen burgerhopman Claes Claessen Fedde Hoogstraat 23 1697 243 270v
KLASES, KLAAS Claes Clasen Fedde koper huis, plaats en schuur Hoogstraat NZ 1684 242 55v
FEDDEMA, Feddema secretaris naastligger ten noorden Zuiderhaven 53 1801 266 47v
FEDDEMA, Feddema secretaris Zuiderhaven 53 1802 266 101r
FEDDEMA, BAUKJE HARMENS Baukjen Harmens Feddema Hoogstraat 1 1701 244 90r
FEDDEMA, DIRK Dirk Feddema schrijf- en rekenmeester Heiligeweg 2 1793 264 135v
FEDDEMA, DIRK wijlen Dirk Feddema schoolmeester Noorderhaven 114 1795 264 238r
FEDDEMA, JAN Jan Feddema schrijf- en rekenmeester (stads-) koper huis Grote Ossenmarkt 18 1763 255 260r
FEDDEMA, JAN wijlen Jan Feddema stadsschoolmeester en organist Grote Ossenmarkt 18 1794 264 204r
FEDDEMA, JANKE REINERS de erven van Jancke Reiners Feddema naastligger ten westen Havenplein 1680 241 68v
FEDDEMA, WIETSE Wytze Feddema, c.u. schoolmeester huurder Brouwersstraat 23 1799 265 143r
FEDDEMA, WIETSE Wytze Feddema schrijf- en rekenmeester (stads-) koper huis Lanen 91 het Blauwe Schaap 1799 265 205r
FEDDEMA, Y. Y. Feddema procureur naastligger ten westen Schritsen 37 1790 263 274r
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema klerk ter secretarie koper huis en tuintje (huur 70 cg per jaar) Schritsen 35 1784 261 160r
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema procureur postulant verkoper Zoutsloot NZ 1790 263 251v
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema procureur postulant verkoper Nieuwstraat 25 1791 263 311v
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema procureur postulant verkoper (lasthebber van Grietje Sibbeles) Hoogstraat 19 1792 264 28v
FEDDEMA, IEPE curator Ype Feddema procureur postulant verkoper Bildtstraat 21 1794 264 196v
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema klerk koper huis Grote Ossenmarkt 18 1794 264 204r
FEDDEMA, IEPE curator Ype Feddema klerk ter secretarie verkoper Grote Ossenmarkt 18 1794 264 204r
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema procureur postulant en gemeente klerk verkoper Schritsen 35 1795 264 246r
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema secretaris van Harlingen Grote Ossenmarkt 18 1803 266 263r
FEDDEMA, IEPE wijlen Ype Feddema Grote Ossenmarkt 18 1803 266 269r
FEDDER, Hermennus Fedder schermmeester Kerkpoortstraat WZ 1695 243 120r
, FILIPPUS Filippus Fedderen koopman Hofstraat 1756 254 46v
VENEMA, DOEKE Doeke Feenema naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1767 257 13r
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doeke Wybrens Feenema, burger koper huis Voorstraat 57 1751 252 167v
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jans Feenstra naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 1 1763 255 179v
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Feenstra mr. bakker koper van 1/3 huis Voorstraat 52west 1754 253 191v
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Feenstra mr. bakker koper 2/3 huis Voorstraat 52west 1757 254 96v
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Feenstra mr. bakker eigenaar van 1/3 Voorstraat 52west 1757 254 96v
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Feenstra verkoper Voorstraat ZZ 1758 254 118r
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Feenstra mr. bakker koper huis en bakkerij Grote Kerkstraat 23 1761 255 95r
VEENSTRA, HEILTJE Heiltje L. Feenstra Noorderhaven 16 1809 268 218v
VEENSTRA, OEGE Oege Feenstra mr. gortmaker koper huis, tuin met agterwoninge Hoogstraat 23 de Rode Ploeg 1772 258 47r
VEENSTRA, OEGE Oege Feenstra naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1776 258 262r
VEENSTRA, OEGE vroedsman Oege Feenstra naastligger ten westen Hoogstraat 25 1782 260 236r
VEENSTRA, OEGE de minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Oege Feenstra grutter verkoper Hoogstraat 23 1781 260 312r
VEENSTRA, ROELOF Roelof Feenstra naastligger ten oosten Hofstraat 4 1810 269 96r
VEENSTRA, ROELOF Roelof Feenstra naastligger ten zuiden Hofstraat 4 1810 269 96r
VEENSTRA, ROELOF Roelof Feenstra naastligger ten westen Hofstraat 4 1810 269 96r
VEENSTRA, S. S. Feenstra koopman koper huis en gebouw gebruikt als jeneverstokerij Zoutsloot ZZ 1795 264 241v
VEENSTRA, S. S. Feenstra koopman koper huis bestaande uit 2 kamers Spinhuisstraat 1 1806 267 214v
VEENSTRA, S. S. Feenstra koopman naastligger ten noorden Spinhuisstraat 1 1806 267 214v
VEENSTRA, S. S. Feenstra naastligger ten westen Rozengracht 4 1809 268 277r
VEENSTRA, SJOERD Sjoerd Feenstra koper huis, tuin en achterwoning Steenhouwersstraat 3 1799 265 159r
VEENSTRA, SJOERD Sjoerd Feenstra koopman koper pakhuis Rozengracht ZZ 1800 265 214r
VEENSTRA, SJOERD Sjoerd Feenstra verkoper Droogstraat 47 1801 265 296v
VEENSTRA, SJOERD Sjoerd Feenstra koopman en distelateur verkoper Zoutsloot 40 1801 265 305v
VEENSTRA, SJOUKJE Sjoukje Feenstra Bildtpoort (gebied) 1805 267 109r
VEENSTRA, SJOUKE Sjoukje Feenstra koper huis Grote Kerkstraat 19 1809 268 283r
VEENSTRA, SJOUKJE Sjouwkje Feenstra Voorstraat 52west 1790 263 279r
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Feerdijk verkoper Heiligeweg NZ 1756 254 31v
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Feerdijk naastligger ten westen Grote Kerkstraat 38achter 1767 257 13r
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Feerdijk verkoper Grote Kerkstraat 38achter 1767 257 13r
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Feerdijk naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1767 257 13r
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Feerdijk verkoper Tiepelsteeg 1767 257 13r
REINERS, JANKE Janke Reinders Feerdijk verkoper Grote Kerkstraat 23 1759 254 184r
TJEERDS, KEIMPE Keympe Tjeerds Feerdijk naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1746 251 145r
TJEERDS, KEIMPE Keympe Tjeerds Feerdijk mr. sleefmaker verkoper Tiepelsteeg 1746 251 145r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Feerdijk mr. bakker huurder Grote Kerkstraat 23 1761 255 95r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Feerdijk mr. bakker koper provisioneel huis en bakkerij Grote Kerkstraat 23 1765 256 264r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Feerdijk huurder Grote Kerkstraat 23 1765 256 264r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Feerdijk mr. bakker koper huis Grote Kerkstraat 21 1770 257 179r
TJEERDS, TJEERD de kopers Tjeerd Tjeerds Feerdijk, c.u. mr. bakker naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 21 1770 257 179r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Feerdijk mr. bakker koper huis Grote Kerkstraat 12 1771 257 205v
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerdsen Feerdijk huurder (zoon van de verkopers) Grote Kerkstraat 23 1759 254 184r
TJEERDS, TJEERD wijlen Tjeerd Tjeerdsen Feerdijk mr. bakker verkoper Grote Kerkstraat 23 1759 254 184r
TJEERDS, TJEERD wijlen Tjeerd Tjeerdsen Feerdijk Karremanstraat 23 1760 254 255r
TJEERDS, TJEERD Tjeerds Tjeerds Feerdijk mr. bakker verkoper Grote Kerkstraat 12 1772 258 59r
VEERSMA, AREND Arend Feersma timmerman koper huis Nieuwstraat WZ 1806 267 242v
VEERSMA, AREND Arend Feersma naastligger ten westen Nieuwstraat 48 1806 267 244r
VEERSMA, AREND Arend Feersma naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48 1806 267 244r
VEERSMA, AREND Arend Feersma mr. uurwerkmaker huurder Grote Bredeplaats 18 1807 267 301v
VEERSMA, AREND Arend Feersma naastligger ten zuiden Nieuwstraat 46achter 1810 269 12r
VEERSMA, AREND JANS Arend Jans Feersma timmerknecht koper huis Grote Bredeplaats 18 1801 266 27r
VEERSMA, AREND JANS Arend Jans Feersma verkoper Grote Bredeplaats 18 1807 267 301v
VEERSMA, FRANS Frans Feersma naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 13 1802 266 148r
VEERSMA, FRANS JANS Frans Jans Feersma koper zeeliedenhuis Grote Bredeplaats 18 1807 267 301v
VEERSMA, TRIJNTJE meerderjarige vrijster Trijntje Feersma verkoper Voorstraat 7a 1762 255 149r
FEIKEMA, MAAIKE Mayke Feikema Voorstraat 58achter 1711 245 152v
FEIKEMA, MAAIKE Mayke Feikema Voorstraat 58achter 1711 245 152v
FEIKEMA, SJOERD Sioerd Feikema naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1785 261 263r
, KAREL de kamer van Caerle Feiskers naastligger ten westen Brouwersstraat 1667 239 110r
FEITEMA, BAUKJE Baukje Feitama verkoper ten oosten van Harlingen 1790 263 282v
FEITEMA, BAUKJE de minderjarige Baukjen Feitama Hoogstraat 18 1758 254 128v
FEITEMA, BAUKJE juffrouw Baukjen Feitama koper huis en tuintje Sint Odolphisteeg OZ 1765 256 102v
FEITEMA, BAUKJE Juffrouw Baukjen Feitama verkoper Hondenstraat 8 1765 256 112v
FEITEMA, EEDE SIEBRENS Ede Sibrans Feitama koper onbekend 1633 233 102v
FEITEMA, S. S. Feitama koopman naastligger ten oosten Rommelhaven 11 1765 256 130v
FEITEMA, S. S. Feitama naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23 1765 256 264r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitama koopman verkoper Noordijs 1 1758 254 171v
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitama naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23 1759 254 184r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitama naastligger ten zuiden Hoogstraat ZZ 1765 256 103r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitama naastligger ten westen Hoogstraat ZZ 1765 256 103r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitama naastligger ten zuiden Rommelhaven 26b 1766 256 158v
FEITEMA, SIEBREN Sybrand P. Feitama koopman naastligger ten oosten Lanen 86 1771 257 222r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand P. Feitama koopman naastligger ten zuiden Lanen 86 1771 257 222r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitama naastligger ten oosten Rommelhaven 11 1772 258 7v
FEITEMA, SIEBREN de erven van Sybrand Feitama naastligger ten westen Heiligeweg 3 1782 260 222r
FEITEMA, SIEBREN wijlen Sybrand Feitama Noordijs WZ 1782 260 254r
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pieters Feitama koopman verkoper Grote Kerkstraat 21 1770 257 179r
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pytters Feitama, burger plateelbakker verkoper van 1/4 Scheerstraat 11 1737 249 216r
FEITEMA, SIEBREN Sybrant P. Feitama plateelbakker koper huis en bakkerij Noordijs 1 1737 249 180r
FEITEMA, houtschuur weduwe Feitema naastligger ten zuiden Scheerstraat 6 1729 247 290r
FEITEMA, Feitema koopman naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1737 249 206v
FEITEMA, Feitema koopman naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1741 250 148r
FEITEMA, de weduwe van Feitema naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1778 259 94r
FEITEMA, BAUKJE de erven van Baukje Feitema naastligger ten oosten Voorstraat 36 1807 267 336r
FEITEMA, BAUKJE de erven van Baukje Feitema naastligger ten zuiden Voorstraat 36 1807 267 336r
FEITEMA, BAUKJE SIEBRENS Baukje Sybrands Feitema Zuiderhaven 49 1774 258 192v
FEITEMA, BAUKJE Baukjen Feitema verkoper van 1/8 Rozengracht 2 1753 253 119r
FEITEMA, BAUKJE Baukjen Feitema verkoper van 1/8 Noorderhaven 39 1753 253 120r
FEITEMA, BAUKJE Baukjen Feitema verkoper van 1/8 Noorderhaven 39 1753 253 121r
FEITEMA, BAUKJE Baukjen Feitema verkoper van 1/8 onbekend 1753 253 122r
FEITEMA, BAUKJE minderjarige dochter Baukjen Feitema Hoogstraat 18 1758 254 131r
FEITEMA, BAUKJE Baukjen Feitema koper lijnbaan met hennepschuur, terhuis en knechhtenwoning Bildtpoort (gebied) 1781 260 72v
FEITEMA, BAUKJE Baukjen Feitema verkoper van 1/3 Noorderhaven NZ 1784 261 258r
FEITEMA, CATHARINA Catharina Feitema Noordijs OZ 1787 262 191v
FEITEMA, MAAIKE Mayke Feitema Voorstraat 58achter 1717 245 298r
FEITEMA, MAAIKE Mayke Feitema Voorstraat 58achter 1717 245 298r
FEITEMA, MAAIKE SIEBRENS Mayke Sibrandts Feitema naastligger ten oosten Sint Christoffelsteeg 1714 245 220v
FEITEMA, PIETER Pieter Feitema, n.u. verkoper Rommelhaven 24 1718 246 6r
FEITEMA, PIETER wijlen Pieter Feitema, burger koopman Lombardstraat ZZ 1728 247 96v
FEITEMA, PIETER Pieter Feitema mr. glijbakker Grachtswalplein 1729 247 263v
FEITEMA, PIETER de erven van Pieter Feitema koopman naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 4 1735 249 28v
FEITEMA, PIETER de erven van Pieter Feitema naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 6 1735 249 31r
FEITEMA, PIETER de weduwe en erven van Pyter Feitema koopman naastligger ten zuiden Noordijs 1 1728 247 65v
FEITEMA, PIETER de erven van Pytter Feitema koopman naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 4 1740 250 142v
FEITEMA, S. de weduwe van S. Feitema naastligger ten oosten Zoutsloot 69 1774 258 184r
FEITEMA, S. de weduwe van S. Feitema, voorhuis naastligger ten westen Heiligeweg 3 1786 262 128r
FEITEMA, S. de erven van S. Feitema koopman naastligger ten zuiden Noordijs OZ 1787 262 191v
FEITEMA, SIEBREN Sibrand Feitema koopman verkoper Noordijs 1679 241 29r
FEITEMA, SIEBREN het estrikwerk van Sibrand Feitema koopman naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1739 250 44v
FEITEMA, SIEBREN Sibrand Feitema koopman naastligger ten zuiden Hoogstraat 1751 252 146v
FEITEMA, SIEBREN Sibrandus Feitema naastligger ten zuiden onbekend 1682 241 230r
FEITEMA, SIEBREN Sibrant Feitema eigenaar van 1/2 van 9 pm greidland ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
FEITEMA, SIEBREN Sybrand P. Feitema, burger plateelbakker verkoper van 1/2 Zoutsloot 86 1740 250 99r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema Rozengracht 2 1753 253 119r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema Noorderhaven 39 1753 253 120r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema Noorderhaven 39 1753 253 121r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema onbekend 1753 253 122r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema naastligger ten oosten Zoutsloot 67 1755 253 238v
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema naastligger ten westen Heiligeweg NZ 1756 254 31v
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema koopman naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23 1761 255 95r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema koopman naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1763 255 214r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema naastligger ten zuiden Scheerstraat 4 1763 255 214r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema mede eigenaar Scheerstraat 4 1763 255 214r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema koopman naastligger ten zuiden onbekend 1773 258 102v
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema koopman naastligger ten westen onbekend 1773 258 102v
FEITEMA, SIEBREN wijlen Sybrand Feitema koopman Zuiderhaven 49 1774 258 192v
FEITEMA, SIEBREN wijlen Sybrand Feitema Noorderhaven 70 1777 259 42v
FEITEMA, SIEBREN wijlen Sybrand Feitema koopman Kleine Bredeplaats 9 1785 262 20r
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pieters Feitema koopman naastligger ten zuiden Hoogstraat 18 1758 254 131r
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pieters Feitema koopman verkoper woning Hoogstraat 18 1758 254 131r
FEITEMA, SIEBREN PIETERS wijlen Sybrand Pieters Feitema Noorderhaven 109 1781 260 130v
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pyters Feitema koper van 1/2 Zoutsloot 115 1731 248 35r
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pyters Feitema koopman koper door niaar huis, pakhuis met plaats en tuintje Hoogstraat 18 1758 254 128v
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pyters Feitema koopman verkoper Zuiderhaven 99 1759 254 234v
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pytters Feitema, burger gleibakker koper pakhuis Roeperssteeg 2 1741 250 145v
FEITEMA, SIEBREN Sybrandt Feitema verkoper Roeperssteeg 7 1672 240 113r
FEITEMA, Sybrandus* Feitema naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
FEITEMA, Sybrandus* Feitema naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
FEITEMA, SIEBREN Sybrant Feitema naastligger ten oosten Zuiderhaven 47 1751 252 117v
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrant Pytters Feitema koopman koper Karremanstraat NZ 1736 249 148v
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrant Pytters Feitema koopman naastligger ten noorden Karremanstraat NZ 1736 249 148v
FEITEMA, SIEBREN Sybrant Pyttetrs Feitema koopman naastligger ten westen Karremanstraat NZ 1736 249 148v
FEITSMA, ? Feitsma koopman naastligger ten zuiden onbekend 1701 244 116r
FEITSMA, SIEBREN wijlen Sybrand Feitsma Zoutsloot NZ 1790 263 251v
VELLINGA, DIRK Dirk Fellinga naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1768 257 64r
VELLINGA, DIRK Dirk Fellinga naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1776 259 5v
VELLINGA, DIRK Dirk Fellinga naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1778 259 109r
VELLINGA, DIRK Dirk Fellinga koper huis en brouwerij met inventaris Grote Bredeplaats 14 1778 259 124r
VELLINGA, TRIJNTJE Trijntje Fellinga Grote Bredeplaats 6a 1798 265 109v
, MARIA Maria Johanna Felon Voorstraat 51 1802 266 110v
FEIKES, IETJE Yttje Feikes Felsma, burger koper huis onbekend 1754 253 188r
, SUFFRIDUS Suffridus Felting bode provinciaal van Groningen en Ommelanden (zie Alle Groningers: Sifridus (Sigefridus, Sijfridus, Sigefrijdus) Velting) Bargebuurt 1740 250 140v
, BAARTJE wijlen Baetje Feltsma Kleine Bredeplaats 12 1754 253 140r
FEIKES, BAARTJE Baetje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5 1727 247 45v
FEIKES, BAARTJE Baetje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Romastraat 1727 247 46v
FEIKES, BAARTJE Baetje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Gardenierstraat 1727 247 47v
HARINGS, FEIKE stadsmajoor Feike Harings Feltsma verkoper Brouwersstraat 11 1698 243 345v
HARINGS, FEIKE stadsmajoor Feike Harings Feltsma verkoper van 1/6 Heiligeweg 68 1698 243 348r
HARINGS, FEIKE Feycke Haringhs Feltsma majoor verkoper (Hypotheekverstrekster Berber Sybes) Liemendijk 1698 243 392r
, GERARDUS Gerard Feltsma, burger mr. chirurgijn verkoper Karremanstraat WZ 1730 247 349r
, GERARDUS Gerardus Feltsma chirurgijn koper huis met tuin+vruchtbomen en wijnstok Karremanstraat 1729 247 256v
FEIKES, GERARDUS Gerardus Feykes Feltsma mr. chirurgijn verkoper van 1/5 Romastraat 1727 247 46v
FEIKES, GERARDUS Gerardus Feykes Feltsma mr. chirurgijn verkoper van 1/5 Gardenierstraat 1727 247 47v
, GERARDUS Gerhardus Feltsma mr. chirurgijn koper huis Karremanstraat WZ 1729 247 220v
FEIKES, GERARDUS Gerhardus Feykes Feltsma mr. chirurgijn verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5 1727 247 45v
, GRIETJE Grietje Feltsma verkoper (wegens absentie van haar man voor zichzelf handelend) Franekereind 25 1731 248 1r
FEIKES, GRIETJE Grietje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5 1727 247 45v
FEIKES, GRIETJE Grietje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Romastraat 1727 247 46v
FEIKES, GRIETJE Grietje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Gardenierstraat 1727 247 47v
FEIKES, TRIJNTJE Trijntie Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5 1727 247 45v
FEIKES, TRIJNTJE Trijntie Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Romastraat 1727 247 46v
FEIKES, TRIJNTJE Trijntie Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Gardenierstraat 1727 247 47v
FEIKES, IETJE Yttie Feykes Feltsma, burger verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5 1727 247 45v
FEIKES, IETJE Yttie Feykes Feltsma, burger verkoper van 1/5 Romastraat 1727 247 46v
FEIKES, IETJE Yttie Feykes Feltsma, burger verkoper van 1/5 Gardenierstraat 1727 247 47v
VELSEN, GERARDUS weleerwaarde heer ds. Gerrardus van Felzen em. predikant Voorstraat 8 1781 260 15v
VELSEN, GERARDUS weleerwaarde heer ds. Gerrardus van Felzen em. predikant 't Poortje 3 1781 260 15v
VENEMA, ANNE Anius Fenema notaris en fiscaal verkoper Zuiderstraat ZZ 1682 241 215r
VENEMA, ANNE Annius Fenema gezworen klerk der secretarie koper Kerkpoort (gebied) 1667 239 94v
VENEMA, ANNE Annius Fenema verkoper Noorderhaven 34 1669 239 190r
VENEMA, ANNE Annius Fenema notaris en fiscaal koper huis Zuiderstraat ZZ 1682 241 212v
VENEMA, BEITSKE Beitske Fenema Oosterbolwerk 1781 260 42v
VENEMA, DOEKE Doeke Fenema naastligger ten noorden Borstelsteeg 1 1769 257 123v
VENEMA, DOEKE Doeke Fenema mr. verver en glasmaker koper huis en weefwinkel Romastraat ZZ 1781 260 34v
VENEMA, DOEKE Doeke Fenema naastligger ten oosten Voorstraat 59 1781 260 50r
VENEMA, DOEKE Doeke Fenema naastligger ten noorden Voorstraat 59 1781 260 50r
VENEMA, DOEKE Doeke Fenema mr. verver en glazenmaker koper van 1/3 Grote Kerkstraat 46 1782 260 235r
VENEMA, DOEKE Doeke Fenema mr. schilder en glasemaker koper hof en ? Kruisstraat 1784 261 234r
VENEMA, DOEKE Doeke Fenema naastligger ten westen Droogstraat 61 1785 261 277r
VENEMA, DOEKE Doeke Fenema naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 15 1795 264 289r
VENEMA, UILKE Uilke Fenema naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1784 261 194v
FERF, ANNE Anne Ferff schoolmeester in de Diaconie School verkoper Nieuwstraat 54 1808 268 46v
TJEERDS, KNIERKE Knierke Tjeerdts van der Ferm, burger Kerkpoort (gebied) 1695 243 144r
FERWERDA, ANTJE Anna S. Ferwerda Lanen 28 1810 269 6r
FERWERDA, JOHANNES Johannes Ferwerda koper provisioneel 1/2 huis Voorstraat 12 1739 250 3ra
FERWERDA, JOHANNES Johannes Ferwerda koper huis en hof Kerkpad 16 1750 252 67r
FERWERDA, JOHANNES de crediteuren van de verlaten boedel van wijlen Johannes Ferwerda verkoper Kerkpad 16 1751 252 168v
FERWERDA, JOHANNES de crediteuren van de verlaten boedel van wijlen Johannes Ferwerda verkoper Scheffersplein 21 1751 252 170r
FERWERDA, JOHANNES Johannis Ferwerda koper zoutkeet met o.m. 2 selhuizen, turfschuur Scheffersplein OZ 1741 250 170v
FERWERDA, PETRUS Petrus Ferwerda huurder Voorstraat 40 1742 250 258v
FERWERDA, PETRUS Petrus Ferwerda, n.u. naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 2 1745 251 65v
FERWERDA, PETRUS Petrus Ferwerda, n.u. en c.s. naastligger ten noorden Zuiderhaven 71a 1747 251 200r
FERWERDA, PETRUS Petrus Ferwerda koffieschenker Droogstraat NZ 1749 252 15v
FERWERDA, PETRUS Petrus Ferwerda koffieschenker Voorstraat 32 1751 252 159r
FERWERDA, PETRUS Petrus Ferwerda koffieschenker Sint Odolphisteeg WZ 1751 252 159r
FERWERDA, PIETER Pieter Ferwerda Voorstraat 12 1739 250 3ra
BOUWES, GEERTJE Geertie Bouwes Ferx kopers Noordijs 1679 241 29r
, JOHANNES Johannes W. Fettevogel naastligger ten noorden Lanen 86 1787 262 174v
, W. W. Fettevogel koopman koper 5/8 van 6 pm greidland ten noorden van Harlingen 1797 265 48r
JANS, WIETSE Wytze Jans Fettevogel mr. wolkammer en koopman koper huis Kleine Bredeplaats 19 1774 258 135r
JANS, WIETSE Wytze Jans Fettevogel mr. wolkammer en koopman huurder huis Kleine Bredeplaats 19 1774 258 135r
, SIEBREN Sybrand Feytaema koopman naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1771 257 243v
, SIEBREN Sybrand Feytaema koopman naastligger ten zuiden Scheerstraat 4 1771 257 243v
, wijlen Feytama Zoutsloot 1777 259 63r
, BAUKJE Baukje Feytama naastligger ten oosten Voorstraat 36 1792 264 34v
, BAUKJE Baukje Feytama naastligger ten zuiden Voorstraat 36 1792 264 34v
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Voorstraat 36 1792 264 34v
, BAUKJE Baukje Feytama Hoogstraat 17 1792 264 37r
, BAUKJE Baukje Feytama Hoogstraat 15 1792 264 37r
, BAUKJE Baukje Feytama Droogstraat 20 1792 264 37r
, BAUKJE Baukje Feytama Achterstraat 1792 264 39v
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Bildtpoort (gebied) 1792 264 41v
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Zuiderhaven 18 1792 264 60v
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Franekerpoort (gebied) 1792 264 67r
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Noorderhaven 79 1793 264 74v
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Droogstraat ZZ 1793 264 76v
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Voorstraat 99 1793 264 82v
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Zuiderhaven 49 1793 264 95v
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Grote Ossenmarkt 14 1793 264 95v
, BAUKJE de erven van Baukje Feytama naastligger ten oosten Voorstraat 36 1805 267 113v
, BAUKJE Baukje Feytama naastligger ten zuiden Voorstraat 36 1805 267 113v
, CATHARINA Catharina Feytama koper 1/2 pakhuis Noorderhaven 106 1795 264 234v
, IEDE Iede Feytama, burger c.s. koper huis met een grote hovinge ten oosten en nog een kamer met een prieel erachter onbekend 1641 234 145r
IEDES, SIEBREN de erfgenamen van Sibrant Iedes Feytama naastligger ten oosten onbekend 1641 234 131r
, SIEBREN Sybrand Feytama naastligger ten zuiden Hoogstraat 1763 255 262v
, SIEBREN Sybrand Feytama naastligger ten westen Hoogstraat 1763 255 262v
, SIEBREN Sybrand Feytama naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 16 1767 257 5v
, SIEBREN wijlen Sybrand Feytama koopman Noordijs OZ 1782 260 289r
, SIEBREN wijlen Sybrand Feytama koopman Noordijs OZ 1782 260 289r
, SIEBREN Heer Sybrand Feytama eigenaar van 1/2 Noorderhaven 106 1795 264 234v
, SIEBREN de erven van Sybrand Feytama naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1802 266 60r
, SIEBREN de erven van Sybrand Feytama naastligger ten zuiden Scheerstraat 4 1802 266 60r
, SIEBREN Sybrandt P. Feytama naastligger ten zuiden Scheerstraat 8oost 1768 257 36v
, Feytema naastligger ten oosten onbekend 1634 233 128r
, Feytema koopman Franekereind 18 1720 246 61r
, BAUKJE Baukjen Feytema verkoper van 1/3 Droogstraat 11 1785 262 13r
, BAUKJE Baukjen Feytema ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
, DIRK Dirck Feytema Noorderhaven 1671 240 47r
, DIRK Dirck Feytema Noorderhaven ZZ 1671 240 47v
, DIRK Dirck Feytema Noorderhaven NZ 1671 240 48r
, DIRK Dirck Feytema ten oosten van Harlingen 1671 240 48v
SIEBRENS, EEDE Ede Sybrandts Feytema , q.q. koper kamer Sint Christoffelsteeg WZ 1633 233 107v
, Eduwert Feytema verkoper van 1/2 Voorstraat 71 1681 241 171v
, JAKOB Jacob Feytema Noorderhaven 1671 240 47r
, JAKOB Jacob Feytema Noorderhaven ZZ 1671 240 47v
, JAKOB Jacob Feytema Noorderhaven NZ 1671 240 48r
, JAKOB Jacob Feytema ten oosten van Harlingen 1671 240 48v
, JAN de gezamenlijke erven van Jan Feytema verkoper Noorderhaven 1671 240 47r
, JAN de gezamenlijke erven van Jan Feytema verkoper Noorderhaven ZZ 1671 240 47v
, JAN de gezamenlijke erven van Jan Feytema verkoper Noorderhaven NZ 1671 240 48r
, JAN de gezamenlijke erven van Jan Feytema verkoper ten oosten van Harlingen 1671 240 48v
, PIETER Pieter Feytema koopman naastligger ten noorden Lanen NZ 1727 247 10r
, PIETER wijlen Pieter Feytema, burger koopman gedeelte woning Voorstraat ZZ 1729 247 279r
, PIETER de erven van Pieter Feytema koopman naastligger ten noorden Lanen NZ 1743 251 3r
, PIETER Pieter Feytema verkoper Heiligeweg 1oost 1802 266 126r
, PIETER Pieter Feytema, burger verkoper Zoutsloot 22 1802 266 145r
, PIETER de weduwe van Pieter Feytema huurder Hoogstraat 5 1805 267 118v
, PIETER wijlen Pyter Feytema koopman Noordijs OZ 1726 246 273v
, PIETER wijlen Pyter Feytema mr. gleibakker en koopman onbekend 1728 247 110v
IEDES, SIEBREN de erfgenamen van Syberen Ydes Feytema naastligger ten oosten Noorderhaven 104 1641 234 142r
, SIEBREN Sybrand Feytema koopman en plateelbakker koper huis Noordijs OZ 1735 249 57v
, SIEBREN Sybrand Feytema koopman en plateelbakker naastligger ten westen Noordijs OZ 1735 249 57v
, SIEBREN Sybrand Feytema koopman koper Karremanstraat 1735 249 81v
, SIEBREN Sybrand Feytema koopman eigenaar van 1/4 Karremanstraat 1735 249 81v
, SIEBREN Sybrand Feytema koopman naastligger ten westen Karremanstraat 1735 249 81v
, SIEBREN Sybrand Feytema koopman naastligger ten zuiden Scheerstraat ZZ 1736 249 114r
, SIEBREN Sybrand Feytema koper provisioneel Karremanstraat 13 1735 249 3va
, SIEBREN Sybrand Feytema koopman koper provisioneel Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
, SIEBREN Sybrand Feytema koopman koper provisioneel Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
, SIEBREN Sybrand Feytema koopman naastligger ten noorden Voorstraat 27 1746 251 126r
, SIEBREN de plaats van Sybrandt Feytema naastligger ten westen Zuiderhaven 61 1669 239 212r
EEDES, SIEBREN de weduwe en erven van Sybrandt Edes Feytema verpachter grond Sint Jacobstraat 4 1634 233 130v
PIETERS, SIEBREN Sybrandt Pieters Feytema koopman en plateelbakker verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 26 1749 251 263v
PIETERS, SIEBREN Sybrandt Pieters Feytema reversaalhouder Kerkpoortstraat 27 1760 255 6v
, SIEBREN Sybrandus Feytema, burger gleibakker verkoper Sint Jacobstraat 4 1682 241 211r
, SIEBREN Sybrandus Feytema eigenaar van 1/2 van 9 pm ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, SIEBREN Sybrandus Feytema naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, SIEBREN Sybrant Feytema verkoper van 1/2 Voorstraat 71 1681 241 171v
, KORNELIS Cornelis Tomas Fiell, burger mr.glazenmaker verkoper Lanen 1651 236 150r
FIJLSTRA, GEERTJE JOHANNES Geertje Johannes Fijlstra, burgerse kopers Heiligeweg 8 1774 258 193r
, JAN Jan Fijselaer kapitein bij de Admiraliteit koper huis Zuiderhaven ZZ 1660 238 64r
JANS, JAN Jan Jansen Fijselaer kapitein naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1662 238 129r
JANS, JAN Jan Jansen Fijselar, c.u. kapitein ter zee koper huis Kerkpoort (gebied) 1664 238 212r
JANS, JAN Jan Jansen Fijselar, c.u. kapitein ter zee koper hovinge met bomen, planten en prieel Rozengracht NZ 1664 238 212v
FIKKENS, PETRUS ds. Petrus van Fikkens verkoper (tevens procuratie hebbende over de kinderen/erfgenamen van Wopke Buma ) Rozengracht NZ 1778 259 146v
H., G. G. H. ten Fin gedeeltelijk bewoner Rapenburg NZ 1786 262 92v
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens ten Fin fabrikeur in bonten Rapenburg NZ 1786 262 92v
FINK, HANS ARENDS Hans Arents Finck, burger koper Scheerstraat 5 1694 243 110v
FINK, JAN Jan Finck, c.u. verkoper 1668 239 169r
FINK, JAN eerder eigendom van Jan Finck, c.u. onbekend 1673 240 118v
, JAN de huizen van Jan Finckel naastligger ten zuiden Brouwersstraat 13 1672 240 77r
FINK, HANS ARENDS Hans Arents Fink verkoper Scheerstraat 5 1713 245 190v
FINK, Menus Fink naastligger ten zuiden Voorstraat 24 1796 264 316r
JANS, ANTJE Antie Jans Finkelbos verkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 25 1709 245 90v
, KORNELIS Cornelis Finkelbos verkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 25 1709 245 90v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Finkelbos varensgezel Noorderhaven 31 1707 245 15r
, JAN wijlen Jan Finkelbos, nom.filia verkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 25 1709 245 90v
, medekoper Finkelbosch Grote Bredeplaats 29 1673 240 129v
, JAN Jan Finkelbosch, burger ordris Capt.in dienst der Ed:Mog:heden Raeden ter Admiraliteit in Frie koper huis Grote Bredeplaats 29 1673 240 129v
, ANTONIUS Anthony Finks naastligger ten westen Romastraat ZZ 1753 253 100r
FISCHER, KAREL de erfgenamen van Caarl Fischer naastligger ten westen Brouwersstraat 1660 238 59r
FRANSES, DIRK Dirck Fransen Fisker fisker (visser)? verkoper Liemendijk 1660 238 20v
VISSER, BAUKJE FRANSES Bauckien Fransen Fisscher huurder Voorstraat 48 1668 239 23ra
VISSER, BAUKJE FRANSES Bauckien Franssen Fisscher koper huis Zuiderhaven 77oost 1668 239 148v
VISSER, KLAAS Claas Fisscher verkoper onbekend 1667 239 72r
VISSER, KLAAS de kamer van Claes Fisscher naastligger ten westen Molenpad ZZ 1675 240 171r
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Fisscher koper 2 kamers aan elkaar Molenpad 1667 239 116v
VISSER, DIRK gemeensman Dirck Fisscher naastligger ten westen Rozengracht ZZ 1668 239 138r
VISSER, DIRK gemeensman Dirck Fisscher naastligger ten oosten Rozengracht ZZ 1668 239 24ra
VISSER, DIRK FRANSES Dirck Fransen Fisscher, c.u. verkoper Kleine Bredeplaats WZ 1660 238 46v
VISSER, DIRK FRANSES gemeensman Dirck Fransen Fisscher verkoper Rommelhaven 1667 239 118v
VISSER, DIRK FRANSES gemeensman Dirck Fransen Fisscher, c.u. verpachter grond Zuiderhaven ZZ 1668 239 158v
VISSER, DIRK FRANSES gemeensman Dirck Fransen Fisscher, c.u. naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1668 239 158v
VISSER, DIRK FRANSES gemeensman Dirck Fransen Fisscher, c.u. verkoper Zuiderhaven ZZ 1668 239 158v
VISSER, HEIN FRANSES Hein Fransen Fisscher naastligger ten westen Grote Bredeplaats 21 1669 239 195v
VISSER, PIETER FASES Pyter Faeses Fisser lijnslager koper Bildtstraat 17 1757 254 84v
, WILLEM Willem Flacq kapitein naastligger ten oosten Havenplein 14 1808 268 134v
, WILLEM William Flacq kapitein koper huis Havenplein ZZ 1807 267 313r
, WILLEM Willem Flaman huurder ([bedrag niet vermeld]) Nieuwstraat 1780 259 278r
, WILLEM Willem Flaman huurder Franekerpoort (gebied) 1783 261 63r
VLASBLOEM, HENDRIK RIENKS Hendrick Rienx Flasbloem koper Grote Bredeplaats 2 1684 242 35r
VLASBLOEM, HENDRIK RIENKS Hendrick Rienx Flasbloem koper Grote Bredeplaats 2 1684 242 36r
VLASBLOEM, HENDRIK RIENKS Hendrick Rienx Flasbloem koper Grote Bredeplaats 2 1684 242 36v
JANS, JAKOB Jacob Jansen Flasblom naastligger ten oosten Schritsen NZ 1649 236 70v
JANS, JAKOB Jacob Jansen Flasblom naastligger ten oosten Schritsen 1651 236 166r
FLEUR, KOERT wijlen Koert Fleur Nieuwstraat OZ 1671 240 7ra
KOERTS, HENDRIK Hendrickus Coerts Fleurs Nieuwstraat OZ 1682 241 47va
, LIEUWE Liuwe Fliger koper 1/4 huis Lanen NZ 1663 238 21av
JANS, LIEUWE Lyuve Jansen Fliger koper 3/4 huis Lanen NZ 1663 238 173v
FLINK, TJITSKE JANS Tjetske Jans Flink Rapenburg 57 1751 252 174r
FLINK, TJITSKE JANS Tjietske Jans Flink Grote Kerkstraat 37 1766 256 155v
FLINK, TJITSKE JANS Tzietske Jans Flink Grote Kerkstraat 37 1753 253 128v
FLORIS, IEDE wijlen Yde Floris onbekend 1790 263 200r
FLORISON, ds. Florison naastligger ten oosten Lanen 30 1808 268 61r
FLORISON, ds. Florison naastligger ten noorden Schritsen 23 1808 268 85r
FLORISON, LOURENS Laurentius Florison predikant Noordijs 1786 262 52r
FLORISON, LOURENS Laurentius Florison predikant Lanen ZZ 1786 262 52r
FLORISON, LOURENS Laurentius Florison predikant Lanen ZZ 1786 262 52r
FLORISON, LOURENS JOHANNES weleerwaarde heer Laurentius Johannes Florison predikant Heiligeweg 66 1787 262 180r
, FRANS Frans Fluks koper huis en smederij Noorderhaven 70 1809 268 297r
, JAKOB Cobes Flun koperslagersknecht huurder Rapenburg NZ 1792 264 64v
, BEREND Beernd Fock mr. bontwever verkoper Molenpad 1764 256 82v
, BEREND Berend Fock Both Apothekerstraat 15noord 1774 258 155v
, BEREND Berend Fock Both Apothekerstraat 15noord 1774 258 155v
, FLORIS Florens Fockelman koper huis, tuin Weverstraat NZ 1727 247 1r
, FLORIS Florens Fockelman koper plaats Weverstraat 1727 247 17r
, FLORIS Florens Fockelman naastligger ten oosten Weverstraat 1727 247 17r
, FLORIS Florens Fockelman naastligger ten noorden Weverstraat 1727 247 17r
FOKKENS, ANNE Anne S. Fockens schoolonderwijzer koper huis Lanen 71 1805 267 151v
FOKKENS, ANNE Anne S. Fockens huurder Lanen 71 1805 267 151v
FOKKENS, SJOERD de weduwe van Sjoerd Fockens Lanen 71 1805 267 151v
FOEKENS, PIETER Pieter Foekens klerk ter secretarie van Westdongeradeel koper huis, stal en wagenhuis Lanen 71 1791 263 370ar
FOEKENS, SJOERD Sioerd Foekens koper huis en achterhuis Havenplein 1785 261 259v
FOEKENS, SJOERD Sjoerd Foekens koopman koper woning, weefwinkel en plaatsje ? Gardenierstraat NZ 1787 262 185r
FOEKENS, SJOERD Sjoerd Foekens verkoper Droogstraat ZZ 1789 263 98v
FOEKENS, SJOERD Sjoerd Foekens verkoper Noorderhaven 89 1790 263 198r
FOEKENS, SJOERD Sjoerd Foekens schoolmeester Lanen 71 1791 263 370ar
VOGELSANG, SIETSE PIETERS wijlen Sytse Piters Fogelsangh onbekend 1641 234 157r
VOGELSANG, THEODORUS Dr. Theodorus Fogelsangh secretaris van Franekeradeel verkoper Franekereind 1648 236 16r
VOGELSANG, THEODORUS Dr. Theodorus Fogelsangh verkoper van 1/4 Zuiderhaven 8 1658 237 157v
, BEREND Beerend Fok Kerkpoortstraat 55 1781 260 113r
, BEREND Beerend Fok Rapenburg NZ 1781 260 113r
, JOHANNES Johannes Fok huurder Rapenburg NZ 1799 265 179v
FOKKE, SALOMON Salomon Fokke koopman Grote Kerkstraat 29 1727 247 32v
FOKKE, SALOMON Salomon Fokke koopman Vijverstraat 4 1727 247 34r
, JOHANNES Johannes Fold huurder Rapenburg NZ 1804 267 56r
FOLKERTSMA, KORNELIS Cornelis Folkertsma mr. bakker koper huis met zomerwoning met plaats en bleek hierachter en stuk grond van zes voet Noorderhaven 26 1798 265 69r
FOLKERTSMA, KORNELIS Cornelis Folkertsma Noorderhaven 26 1801 266 41r
FOLKERTSMA, KORNELIS Cornelis Folkertsma Noorderhaven 26 1801 266 41r
FOLPERDA, Folperda predikant naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1736 249 117r
FOLPERDA, Folperda predikant naastligger ten noorden Brouwersstraat 14 1738 249 348r
FOLPERDA, DIRK DOEKES Dirck Doeckes Folperda Brouwersstraat 14 1743 250 300r
FOLPERDA, DOEKE Duco Folperda predikant naastligger ten noorden Brouwersstraat 14 1734 248 330r
FOLPERDA, DOEKE ds. Duco Folperda naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1742 250 226v
FOLPERDA, DOEKE Duco Folperda predikant verkoper Brouwersstraat 14 1743 250 300r
VONCK VAN LIENDEN, DIRK Jhr. Dirck Fonck van Linden koper huis, hof en een kamer daarachter Zuiderhaven ZZ 1658 237 172r
FONGERS, TETTE Tettingh Fongers naastligger ten westen Romastraat 1651 236 170v
FONGERS, WIEBE Wybe Fongers, c.u. en c.s. huurder Droogstraat ZZ 1751 252 177v
VONK, MICHIEL Michiel Fonk huurder achterwoning Rommelhaven ZZ 1782 260 274r
FONTEIN, FILIPPUS Philips Fontaine, de jonge koopman koper 1/2 huis Lanen 1661 238 101v
FONTEIN, de hof van rentmeester Fontein naastligger ten oosten Droogstraat 1657 237 137v
FONTEIN, de hof van rentmeester Fontein naastligger ten noorden Droogstraat 1657 237 137v
FONTEIN, hof van Fontein rentmeester naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1660 238 70r
FONTEIN, hof van Fontein rentmeester naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1660 238 70r
FONTEIN, de keet van burgemeester Fontein naastligger ten zuiden Hoogstraat 33 1668 239 131r
FONTEIN, oud burgemeester Fontein naastligger ten zuiden Rinnertspijp 2 1669 239 206r
FONTEIN, burgemeester Fontein huurder Franekereind 14 1668 239 26ra
FONTEIN, Fontein naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1681 241 166r
FONTEIN, Fontein naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1681 241 166r
FONTEIN, de erven van burgemeester Fontein naastligger ten zuiden Franekereind 20 1689 242 300v
FONTEIN, Fontein koopman naastligger ten noorden Lanen NZ 1708 245 51v
FONTEIN, ds. Fontein naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 8 1733 248 245r
FONTEIN, ds. Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven 43 1743 251 26r
FONTEIN, ds. Fontein naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 8 1745 251 108r
FONTEIN, de heer Fontein , e.a. naastligger ten noorden Heiligeweg 60noord 1779 259 196v
FONTEIN, de heer Fontein naastligger ten oosten Heiligeweg 52 1805 267 110v
FONTEIN, Fontein koopman koper huis en erf Grote Bredeplaats 35 1805 267 173r
FONTEIN, de heer Fontein negotiant koper Noorderhaven 74 1807 268 3r
FONTEIN, AAFKE REINERS weduwe Aafke Reinders Fontein naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1725 246 224v
FONTEIN, AAFKE REINERS weduwe Aafke Reinders Fontein verkoper (voor haarzelf en als moeder en wettige voorstander v haar minderjarige dochter) Noorderhaven NZ 1725 246 224v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reiners Fontein, burger Noorderhaven 61 1709 245 100r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reiners Fontein Bildtpoort (gebied) 1714 245 210r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reiners Fontein, burger verkoper van 1/2 Voorstraat 36 1734 248 299v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fontein verkoper Voorstraat 66 1713 245 188r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fontein Zoutsloot NZ 1714 245 213v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fontein Zoutsloot NZ 1714 245 213v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fontein koper van 1/2 huis en tuin, uithangbord Hof van Friesland Voorstraat 36 1730 247 339r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fontein koper huis, tuin, stalling en wagenhuis Voorstraat 20 1731 247 386r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fontein verpachter grond Brouwersstraat 18 1742 250 227r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fontein verkoper van 1/12 Rozengracht NZ 1729 247 251v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fontein verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ 1732 248 148v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fontein gebruiker graanzolders Zuiderhaven 2 1733 248 254r
FONTEIN, ANTJE REINERS Anna Reiniers Fontein Noorderhaven 37 1717 245 281r
FONTEIN, ANTJE REINERS wijlen Anna Reiniers Fontein Noorderhaven 37 1717 245 281r
FONTEIN, ANTJE REINERS wijlen Anna Reiniers Fontein Noorderhaven 95 1717 245 281v
FONTEIN, ANTJE REINERS wijlen Antie Reiners Fontein Voorstraat 70 1715 245 238v
FONTEIN, AUKJE keten van Auckjen Fontein naastligger ten zuiden Franekereind 18 1720 246 61r
FONTEIN, AUKJE REINERS Auckjen Reiners Fontein Lammert Warndersteeg 1709 245 87v
FONTEIN, AUKJE Aukje Fontein verkoper van 1/4 Noorderhaven 71 1787 262 235v
FONTEIN, AUKJE REINERS kinderen van wijlen Aukje Reyners Fontein verkoper van 1/4 deel Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
FONTEIN, AUKJE REINERS Aukjen Reiners Fontein verkoper Voorstraat 12 1753 253 93r
FONTEIN, AUKJE REINERS Aukjen Reiners Fontein verkoper Voorstraat 14 1753 253 97v
FONTEIN, AUKJE REINERS kinderen van Aukjen Reyners Fontein verkoper van 1/4 Rozengracht NZ 1729 247 251v
FONTEIN, AURELIA Aurelia Fontein verkoper van 1/4 Droogstraat NZ 1789 263 172r
FONTEIN, B. B. Fontein mr. koekbakker naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 3 1780 259 264v
FONTEIN, B. hopman B. Fontein naastligger ten oosten Voorstraat 62 1785 262 14r
FONTEIN, B. B. Fontein naastligger ten westen Voorstraat 66 1788 262 297r
FONTEIN, B. stokerij van B. Fontein naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1795 264 241v
FONTEIN, B. B. Fontein koopman naastligger ten oosten Voorstraat 62 1797 265 53v
FONTEIN, B. oud burgemeester B. Fontein koper huis Zuiderstraat 10 1806 267 192r
FONTEIN, B. oud burgemeester B. Fontein huurder Zuiderstraat 10 1806 267 192r
FONTEIN, B. oud burgemeester B. Fontein koper huis Zuiderstraat 10 1806 267 192r
FONTEIN, B. oud burgemeester B. Fontein verkoper Voorstraat 64 1807 267 311r
FONTEIN, B. oud burgemeester B. Fontein naastligger ten noorden Zuiderstraat 16 1809 268 207v
FONTEIN, BOUWE minderjarige vrijgezel Bouwe Fontein koper huis en bakkerij Voorstraat 64 de Witte Roos 1778 259 137v
FONTEIN, BOUWE burgerhopman Bouwe Fontein koper wagenhuis Zoutsloot ZZ 1783 261 14r
FONTEIN, BOUWE Bouwe Fontein naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1786 262 90v
FONTEIN, BOUWE Bouwe Fontein naastligger ten oosten Voorstraat 62 1787 262 149v
FONTEIN, BOUWE Bouwe Fontein naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1791 263 297r
FONTEIN, BOUWE Bouwe Fontein naastligger ten noorden Zuiderstraat 16 1810 269 105v
FONTEIN, BOUWE Bouwe Fontein verkoper Zoutsloot 38 1810 269 107r
FONTEIN, KLAAS het pakhuis van Claas Fontein naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1663 238 164v
FONTEIN, KLAAS de hof van Claas Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven 46 1668 239 150v
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1740 250 132r
FONTEIN, KLAAS de heer Claas Fontein, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 73 1748 251 213r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein curator Grote Bredeplaats 4 1752 252 201r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein koper huis Drie Roemerssteeg 5 1752 253 15v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein curator Weeshuisstraat 1753 253 47v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein Zoutsloot NZ 1755 253 236r
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein naastligger ten oosten Noorderhaven 69 1752 253 272r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein curator Noorderhaven 69 1752 253 272r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein verkoper in naam van Wasbleek 1759 254 233v
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg OZ 1768 257 76v
FONTEIN, KLAAS de heer Claas Fontein naastligger ten oosten Noorderhaven 69 1768 257 90v
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1777 259 77v
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein verkoper Drie Roemerssteeg 5 1782 260 168v
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein naastligger ten westen Droogstraat 1783 261 25r
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein Noorderhaven NZ 1784 261 225r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein Noorderhaven 79 1785 261 311v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein Noorderhaven NZ 1785 261 311v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein Noorderhaven NZ 1785 261 311v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein Noorderhaven NZ 1785 261 311v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein Droogstraat NZ 1785 261 311v
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein Droogstraat NZ 1785 262 12r
FONTEIN, KLAAS erfgezetene Claas Fontein Noorderhaven 71 1787 262 235v
FONTEIN, KLAAS wijlen Claas Fontein Droogstraat NZ 1789 263 172r
FONTEIN, KLAAS de erven van Claas Fontein naastligger ten westen Droogstraat NZ 1790 263 182v
FONTEIN, KLAAS DIRKS Claas Dirx Fontein Noorderhaven 99 1733 248 256v
FONTEIN, KLAAS JURJENS de hovinge van Claas Jurjens Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven 46 1662 238 159v
FONTEIN, KLAAS JURJENS de hof van Claas Jurjens Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1669 239 33va
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claes Fontein koper huis Bildtstraat 21 1752 253 7r
FONTEIN, KLAAS Claes Fontein naastligger ten westen Droogstraat NZ 1753 253 40r
FONTEIN, KLAAS [als bewoner?] Claes Fontein, c.s. naastligger ten westen Voorstraat 14 1753 253 97v
FONTEIN, KLAAS [als bewoner?] Claes Fontein naastligger ten westen Voorstraat 14 1759 254 219r
FONTEIN, KLAAS Claes Fontein naastligger ten zuiden Bildtstraat 19 1769 257 138r
FONTEIN, KLAAS erfgezeeten Claes Fontein verkoper Bildtstraat 21 1769 257 141r
FONTEIN, KLAAS DIRKS Claes Dirks Fontein koopman verkoper Droogstraat NZ 1733 248 231r
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claes Jurriens Fontein naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1663 238 163r
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claes Jurriens Fontein naastligger ten noorden Weeshuisstraat 7 1663 238 163v
FONTEIN, D. D. Fontein, c.s. naastligger ten noorden Heiligeweg 60 1793 264 151v
FONTEIN, D. de heer D. Fontein naastligger ten oosten Franekereind 2 1803 266 178v
FONTEIN, D. de heer D. Fontein naastligger ten oosten Heiligeweg 62 1805 267 187r
FONTEIN, D. D. Fontein naastligger ten oosten Heiligeweg 52 1809 268 191v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koper huis en hof ((voor de vier in deze akte verkochte percelen)) Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koper huis ((voor de vier in deze akte verkochte percelen)) Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koper drie kamers of woningen ((voor de vier in deze akte verkochte percelen)) Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koper huis ((voor de vier in deze akte verkochte percelen)) Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman Weverstraat 1782 260 294v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman Fabrieksstraat 28 1782 260 296r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman (tevens curator) Kerkpoortstraat 1782 261 1r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman (tevens curator) Kerkpoortstraat 1782 261 1r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein Noorderhaven 106 1784 261 197v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein huurder bovengedeelte Noorderhaven 106 1784 261 197v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein naastligger ten oosten Franekereind 4 1784 261 202r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein verkoper van 1/3 van 1/2 Noorderhaven NZ 1784 261 225r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman verkoper van 1/3 van 1/2 zijn aandeel als erfgenaam van Jan Pieters Oldaans, met Elisabeth Scheltema, sam Noorderhaven 79 1785 261 311v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman verkoper van 1/3 van 1/2 zijn aandeel als erfgenaam van jan Pieters Oldaans met Elisabeth Scheltema, same Noorderhaven NZ 1785 261 311v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein verkoper van 1/3 van 1/2 zijn aandeel als erfgenaam van Jan Pieters Oldaans met Elisabeth Scheltema, same Noorderhaven NZ 1785 261 311v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein verkoper van 1/3 van 1/2 zijn aandeel als erfgenaam van jan Pieters Oldaans, met Elisabeth Scheltema, sam Noorderhaven NZ 1785 261 311v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein verkoper van 1/3 van 1/2 zijn aandeel als erfgenaam van Jan Pieters Oldaans, met Elisabeth Scheltema, sam Droogstraat NZ 1785 261 311v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein naastligger ten oosten Heiligeweg 66 1787 262 180r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein naastligger ten zuiden Heiligeweg 66 1787 262 180r
FONTEIN, DIRK erfgezetene Dirk Fontein verkoper van 1/4 Noorderhaven 71 1787 262 235v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman koper wagenhuis en paardestallen Kruisstraat 6 1788 263 7r
FONTEIN, DIRK erfgezeten te Sulvert Dirk Fontein verkoper van 1/4 Droogstraat NZ 1789 263 172r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein Zuiderhaven 50 1790 263 223v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koper door niaar huis Franekereind 4 1792 264 49v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein naastligger ten oosten Franekereind 4 1792 264 49v
FONTEIN, DIRK Heer Dirk Fontein naastligger ten noorden Noorderhaven 106 1795 264 234v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman koper tuin en zomerhuis Kruisstraat NZ 1804 267 23v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman koper wagenhuis Droogstraat NZ 1807 267 356r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein, c.u. huurder Hoogstraat 5 1808 268 48v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman naastligger ten oosten Heiligeweg 40 1808 268 81r
FONTEIN, DIRK de Heer Dirk Fontein naastligger ten oosten Franekereind 2 1808 268 95v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein naastligger ten oosten Heiligeweg 40 1808 268 110v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein naastligger ten oosten Kruisstraat 5 1809 268 276r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein naastligger ten oosten Heiligeweg 40 1809 268 302v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein naastligger ten oosten Heiligeweg 68 1810 269 66v
FONTEIN, DIRK Durk Fontein verkoper van 1/3 van 1/2 Droogstraat NZ 1785 262 12r
FONTEIN, F. de hof van F. Fontein naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1700 244 48v
FONTEIN, F. de hof van F. Fontein naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1700 244 48v
FONTEIN, F. de weduwe van Dr. F. Fontein naastligger ten noorden Lanen 53 1766 256 209r
FONTEIN, F. F. Fontein naastligger ten zuiden Franekereind 14 1767 257 252r
FONTEIN, F. F. Fontein naastligger ten westen Franekereind 14 1767 257 252r
FONTEIN, F. F. Fontein naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1784 261 224r
FONTEIN, F. F. Fontein naastligger ten oosten Kruisstraat 1787 262 219v
FONTEIN, FEDDRIK de heer Feddrik Fontein naastligger ten oosten Voorstraat 36 1764 256 75r
FONTEIN, FEDDRIK de heer Feddrik Fontein naastligger ten zuiden Voorstraat 36 1764 256 75r
FONTEIN, FEDDRIK heer Feddrik Fontein medicinae doctor Sint Odolphisteeg OZ 1765 256 102v
FONTEIN, FEDDRIK Heer Feddrik Fontein naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg OZ 1765 256 102v
FONTEIN, FEDDRIK Hr. Feddrik Fontein medicinae doctor koper huis Lanen 1765 256 112r
FONTEIN, FEDDRIK Feddrik Fontein naastligger ten oosten Lanen 1765 256 112r
FONTEIN, FEDDRIK Feddrik Fontein naastligger ten westen Lanen 1765 256 112r
FONTEIN, FEDDRIK Feddrik Fontein naastligger ten noorden Lanen 1765 256 112r
FONTEIN, FEDDRIK heer Feddrik Fontein medicinae doctor Hondenstraat 8 1765 256 112v
FONTEIN, hof van Fr. Fontein naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1703 244 191v
FONTEIN, hof van Fr. Fontein naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1703 244 191v
FONTEIN, FREERK de heer Freedrik Fontein naastligger ten zuiden Nieuwstraat 38 1761 255 66v
FONTEIN, FREERK Freek Fontein koopman verkoper Nieuwstraat 40 1759 254 204r
FONTEIN, FREERK Freek Fontein koper huis (?) Noorderhaven NZ 1787 262 168v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten westen Heiligeweg 9 1735 249 22r
FONTEIN, FREERK de stalling van Freerk Fontein koopman naastligger ten zuiden Nieuwstraat 38 1738 249 234r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koper door niaar pakhuis Franekereind 16 1739 250 35v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman naastligger ten zuiden Franekereind 16 1739 250 35v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten zuiden Franekereind 18 1739 250 62r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten westen Franekereind 18 1739 250 62r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman koper 1/2 zoutkeet en het recht van huur van grootvaders zoutketen (in gebruik bij beide verwandelaars; koper verwerft tevens het recht van de as-ha) Lammert Warndersteeg 1 1741 250 161r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman eigenaar van 1/2 Lammert Warndersteeg 1 1741 250 161r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1 1741 250 161r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper onbekend 1741 250 161r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten noorden Nieuwstraat 46 1749 252 9r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten zuiden Nieuwstraat 38 1750 252 61v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein, burger koopman koper huis en tuintje (Plus 25 CG voor de vrouw van Laas Spannenburg) Franekereind 12 1750 252 75v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein, burger koopman koper huis Franekereind 10 1750 252 103r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein, c.u. naastligger ten oosten Franekereind 10 1750 252 103r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein, c.u. naastligger ten zuiden Franekereind 10 1750 252 103r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten zuiden Franekereind 20 1753 253 71r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein zoutzieder koper huis onbekend 1755 253 197v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten zuiden onbekend 1755 253 197v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten westen onbekend 1755 253 197v
FONTEIN, FREERK de heer Freerk Fontein zoutbrander koper huis Kruisstraat 10 de Drie Schelvissen 1761 255 51r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper Wasbleek 1762 255 128v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper Scheerstraat 3 1762 255 130r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein Heiligeweg 40 1762 255 176r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman koper van 8/64 29/64 dubbelhuis, bekend als suikerrafinaderij (de prijs voor de losse goederen bedraagt: 5437-10-00 CG) Noorderhaven 79 1763 255 238r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman koper van 8/64 29/64 dubbelhuis, bekend als suikerrafinaderij (de prijs voor de losse goederen bedraagt: 5437-10-00 CG) Noorderhaven 81 1763 255 238r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman koper van 8/64 29/64 pakhuis, behorend bij de suikerrafinaderij (de prijs voor de losse goederen bedraagt: 5437-10-00 CG) Droogstraat NZ 1763 255 238r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman koper van 8/64 29/64 huis, behorend bij de suikerrafinaderij (de prijs voor de losse goederen bedraagt: 5437-10-00 CG) Noorderhaven 83 1763 255 238r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper Franekerpoort (gebied) 1764 256 70v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper Rommelhaven 10 1764 256 72v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper Noorderhaven 98 1764 256 73r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper Noorderhaven 92 1765 256 100v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten westen Kruisstraat ZZ 1765 256 120r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten zuiden Franekereind 20 1765 256 264r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten westen Franekereind 20 1765 256 264r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman koper door niaar huis Franekereind 20 1769 257 126v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten zuiden Franekereind 20 1769 257 126v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten westen Franekereind 20 1769 257 126v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten oosten Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1770 257 172r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1771 257 190v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten zuiden Franekereind 14 1771 257 199r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten westen Franekereind 14 1771 257 199r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten zuiden Franekereind 14 1773 258 109r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten westen Franekereind 14 1773 258 109r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein zoutbrander en koopman verkoper Kruisstraat 10 1775 258 245r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman koper huis Kruisstraat 1779 259 215r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1780 259 237v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 79 1785 261 311v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven NZ 1785 261 311v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven NZ 1785 261 311v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven NZ 1785 261 311v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper van 1/8 Droogstraat NZ 1785 261 311v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper van 1/2 Noorderhaven 71 1787 262 235v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper van 1/2 Droogstraat NZ 1789 263 172r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman koper huis en weefwinkel Lammert Warndersteeg WZ 1792 264 11v
FONTEIN, FREERK de heer Freerk Fontein huurder Voorstraat 16 1805 267 132ar
FONTEIN, FREERK de Heer Freerk Fontein koopman koper twee huizen en pakhuis naast elkaar Noorderhaven 31 1806 267 188r
FONTEIN, FREERK de Heer Freerk Fontein koopman koper twee huizen en pakhuis naast elkaar Noorderhaven 33 1806 267 188r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein Zuiderhaven 8 1810 269 35v
FONTEIN, FREERK DIRKS Freerk Dirks Fontein zoutzieder koper huis Heiligeweg 7 1735 249 23ar
FONTEIN, FREERK DIRKS Freerk Dirks Fontein koopman en zoutzieder verkoper Heiligeweg 7 1743 250 295r
FONTEIN, GIJSBERT de hof van Ghijsbart Fontein naastligger ten westen Hoogstraat NZ 1668 239 159r
FONTEIN, GIJSBERT JURJENS Ghijsbert Jurjens Fontein naastligger ten westen Voorstraat 20 1668 239 160r
FONTEIN, GIJSBERT JURJENS Gijsbart Jurrjans Fontein curator Voorstraat 8 1665 239 5ra
FONTEIN, GIJSBERT JURJENS Gijsbart Jurrjans Fontein verkoper (verkoper namens de kinderen?(zie vorigge akte)???????) Rapenburg 1665 239 6ra
FONTEIN, GIJSBERT de hof van Gijsbert Fontein naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1665 239 27r
FONTEIN, GIJSBERT de hof van Gijsbert Fontein naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1665 239 27r
FONTEIN, GIJSBERT Gijsbert Fontein verkoper Ooievaarsteeg WZ 1668 239 139r
FONTEIN, GIJSBERT het pakhuis van de weduwe van Gijsbert Fontein naastligger ten oosten Hondenstraat 2 1670 240 25v
FONTEIN, GIJSBERT JURJENS het houtstek van Gijsbert Juriens Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven 15 1663 238 187v
FONTEIN, GRIETJE REINERS Grietje Reyners Fontein verkoper van 1/4 Rozengracht NZ 1729 247 251v
FONTEIN, HENDRIK Hendrick Fontein Voorstraat 57 1695 243 144v
FONTEIN, HESSELTJE wijlen Hesseltje Fontein Zuiderhaven 39 1771 257 192v
FONTEIN, HESSELTJE wijlen Hesseltje Fontein onbekend 1771 257 192v
FONTEIN, HESSELTJE wijlen Hesseltje Fontein onbekend 1771 257 192v
FONTEIN, J. de heer J. Fontein naastligger ten zuiden Lanen 29 1804 267 92v
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman Noorderhaven NZ 1784 261 225r
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman Noorderhaven 79 1785 261 311v
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman Noorderhaven NZ 1785 261 311v
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman Noorderhaven NZ 1785 261 311v
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman Noorderhaven NZ 1785 261 311v
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman Droogstraat NZ 1785 261 311v
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman verkoper van 1/3 van 1/2 (Vertegenwoordigt tevens broer Durk Fontein) Droogstraat NZ 1785 262 12r
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman koper kamer Kruisstraat 1787 262 219v
FONTEIN, JAN Jan Fontein koper huis, tuin, stalling en wagenhuis Voorstraat 28 1790 263 219r
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman koper huis en bakkerij (wekelijkse lijfrente) Franekereind 14 1793 264 105v
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten zuiden Franekereind 14 1793 264 105v
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman verkoper Droogstraat NZ 1794 264 164v
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten noorden Lanen 23 1796 264 333v
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten westen Sint Odolphisteeg WZ 1799 265 169v
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ 1802 266 146r
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman koper huis, erf en plekje grond van 24x8 voet Moriaanstraat NZ 1802 266 147r
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman koper zomerhuis, hof en tuin Moriaanstraat NZ 1802 266 159r
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten westen Moriaanstraat NZ 1802 266 159r
FONTEIN, JAN de heer Jan Fontein naastligger ten noorden Lanen 27 1803 266 195v
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten westen Voorstraat 30 1806 267 256v
FONTEIN, JAN Jan Fontein Bildtpoort (gebied) 1807 267 337v
FONTEIN, JAN Jan Fontein Zoutsloot NZ 1807 267 337v
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten oosten Voorstraat 26 1807 267 341v
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten zuiden Voorstraat 26 1807 267 341v
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten oosten Moriaanstraat 3 1808 268 142r
FONTEIN, JAN de heer Jan Fontein naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1809 268 223r
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1809 268 224v
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten noorden Lanen 27 1809 268 304v
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten westen Voorstraat 30 1809 268 321v
FONTEIN, JAN de heer Jan Fontein naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 31 1810 268 344v
FONTEIN, JURJEN Jurjen Fontein naastligger ten westen Wasbleek 1680 241 103v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claassen Fontein naastligger ten oosten Franekereind 12 1695 243 168v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claesen Fontein verkoper Noorderhaven NZ 1684 242 27v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claeses Fontein koopman Schritsen ZZ 1688 242 241v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fontein, burger koper nieuw huis Weeshuisstraat NZ 1679 241 40v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fontein naastligger ten noorden Weeshuisstraat NZ 1679 241 40v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fontein, burger koper 8 stuivers jaarlijkse grondpacht onbekend 1679 241 41v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fontein koopman verpachter grond Nieuwstraat 50 1693 243 47r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fontein koopman koper van 1/3 2 kamers (Plus 5 CG aan de inwoners voor opstal, elk 2 CG en 10 stuivers) onbekend 1695 243 150r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fontein Zoutsloot ZZ 1695 243 6ra
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claesses Fontein naastligger ten oosten Rozengracht 30 1687 242 209r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claesses Fontein naastligger ten oosten Rozengracht 30 1687 242 209r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Clasen Fontein koper huis Franekereind 12 1706 244 327v
FONTEIN, JURJEN KLASES het pakhuis van de erven van Jurjen Clasen Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven 65 1725 246 214v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Clases Fontein verkoper Franekereind 12 1706 244 327v
FONTEIN, JURJEN de erven van 't pakhuis van Jurrien Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven 65 1717 245 298v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claessen Fontein Franekereind 12 1695 243 168v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claessen Fontein koopman naastligger ten oosten Franekereind 12 1695 243 7ra
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Clasen Fontein verpachter grond Nieuwstraat 50 1700 244 60v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Clasen Fontein naastligger ten oosten Havenplein 18a 1702 244 155v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Clases Fontein verkoper Zuiderhaven ZZ 1673 240 126r
FONTEIN, LAAS Laes Fontein naastligger ten westen Droogstraat NZ 1772 258 12r
FONTEIN, LIJSBET REINERS Liesske Reyners Fontein verkoper van 1/4 deel Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
FONTEIN, MARGARETA Margaretha Fontein Grote Bredeplaats 33 1810 269 78v
FONTEIN, MARGARETA Margaretha Fontein Rinnertspijp 1 1810 269 78v
FONTEIN, MARIA weduwe Maria Fontein geniaarde koper Hondenstraat 4 1726 246 260r
FONTEIN, MARIA Maria Fontein naastligger ten zuiden Zuiderhaven 71a 1734 248 332r
FONTEIN, MARIA Maria Fontein naastligger ten zuiden Zuiderhaven 71a 1734 248 336v
FONTEIN, MARIA Marijke Fontein Rapenburg 1701 244 117v
FONTEIN, FILIPPUS Philips de la Fontein, de jonge verkoper Lanen ZZ 1665 239 30r
FONTEIN, PIETER Pieter Fontein, c.u. verkoper Zuiderpoort (gebied) 1660 238 21v
FONTEIN, PIETER Pytter Fontein naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1660 238 32r
FONTEIN, R. R. G. Fontein Zuiderstraat 1706 244 324ar
FONTEIN, R. R. C. Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven 6 1711 245 145r
FONTEIN, REINER Reinder Fontein koopman naastligger ten zuiden Franekereind 16 1739 250 35v
FONTEIN, REINER de zoutkeet van Reinder Fontein, c.s. koopman naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 3 1739 250 73v
FONTEIN, REINER KLASES Reinder Clasen Fontein verkoper Brouwersstraat WZ 1703 244 194r
FONTEIN, REINER KLASES Reinder Clasens Fontein koopman verkoper Vijverstraat NZ 1703 244 190v
FONTEIN, REINER Reiner Fontein koper provisioneel huis Zuiderhaven ZZ 1680 241 20va
FONTEIN, REINER Reiner C. Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven 6 1714 245 221r
FONTEIN, REINER Reiner Fontein koopman naastligger ten zuiden Schritsen 52 1717 245 300r
FONTEIN, REINER Reiner Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven 73oost 1720 246 77v
FONTEIN, REINER Reiner Fontein erflater Rozengracht NZ 1729 247 251v
FONTEIN, REINER Reiner Fontein koopman verkoper Lammert Warndersteeg 1 1741 250 161r
FONTEIN, REINER Reiner Fontein koopman aanhandelaar 61,5 pm land met daarop huis, schuur en hof onbekend 1741 250 161r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claas Fontein koopman naastligger ten oosten Rozengracht 40 1699 244 8v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claesen Fontein koper 1/2 hof en kamertje Zuiderhaven ZZ 1673 240 126r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claesen Fontein eigenaar van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1673 240 126r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claesen Fontein, sr naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1726 246 251v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claesen Fontein naastligger ten oosten Spinstraat 1726 246 254r
FONTEIN, REINER KLASES hof van Reiner Claessen Fontein naastligger ten noorden Raamstraat 8 1702 244 173v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claessen Fontein koopman naastligger ten oosten onbekend 1709 245 83v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claessen Fontein koopman naastligger ten westen Zuiderhaven 73oost 1710 245 105r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claessen Fontein naastligger ten oosten Havenplein 18a 1716 245 271v
FONTEIN, REINER KLASES de hof van Reiner Claessen Fontein naastligger ten noorden Raamstraat 6zuid 1717 245 300v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fontein koper grondpacht 12-00-00 CG ((betreft een ledige plaats waar voorheen een timmerbedrijf is geweest)) Zuiderhaven 18 1707 245 27v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fontein koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1724 246 211r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fontein naastligger ten oosten Weeshuisstraat 1726 246 249v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fontein naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 1726 246 249v
FONTEIN, REINER KLASES als bewoner Reiner Clases Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven 73oost 1699 243 397v
FONTEIN, REINER DIRKS Reiner Dirks Fontein koopman verkoper Noordijs WZ 1735 249 102r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein koopman naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1698 243 347r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper Havenplein 18a 1702 244 155v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper Havenplein 18 1702 244 156v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS hof van Reiner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Zoutsloot 1702 244 157v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper Zoutsloot 1702 244 157v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS hof van Reiner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Herenwaltje 1702 244 158r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper Herenwaltje 1702 244 158r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS kamer en hof van Reiner Gijsberts Fontein , c.u. naastligger ten westen Droogstraat 1702 244 158v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS kamer en hof van Reiner Gijsberts Fontein , c.u. naastligger ten noorden Droogstraat 1702 244 158v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper Droogstraat 1702 244 158v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS hof van Reiner Gijsberts Fontein naastligger ten zuiden onbekend 1702 244 187r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein Zuiderhaven 50 1706 244 321r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper Franekerpoort (gebied) 1706 244 322r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein Zuiderhaven 18 1707 245 27v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS kinderen van Reiner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven 37 1726 246 260v
FONTEIN, REINER PIETERS Reiner Pytters Fontein koopman naastligger ten oosten Herenwaltje OZ 1686 242 109v
FONTEIN, REINER DIRKS Reinier Dirks Fontein naastligger ten zuiden Noordijs WZ 1735 249 87r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reinier Gijsberts Fontein naastligger ten westen verkogte hof van Zoutsloot 1706 244 331v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reinier Gijsberts Fontein verkoper Zoutsloot 1706 244 331v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reinier Gijsberts Fontein Zuiderhaven 18 1706 244 332v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS gesterkt door Reinier Gijsberts Fontein verkoper Lanen 80 1720 246 83r
FONTEIN, REINER de weduwe van Reynder Fontein naastligger ten noorden Herenwaltje OZ 1693 243 48v
FONTEIN, REINER Reyner Fontein naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen ZZ 1684 242 35v
FONTEIN, REINER Reyner Fontein naastligger ten noorden Herenwaltje OZ 1693 243 14r
FONTEIN, REINER de erven van Reyner Fontein naastligger ten westen Zoutsloot 1694 243 91r
FONTEIN, REINER de erven van Reyner Fontein naastligger ten westen Zoutsloot 1694 243 107r
FONTEIN, REINER Reyner Fontein naastligger ten oosten onbekend 1695 243 150r
FONTEIN, REINER Reyner Fontein naastligger ten westen onbekend 1695 243 150r
FONTEIN, REINER Reyner Fontein naastligger ten noorden onbekend 1695 243 150r
FONTEIN, REINER Reyner Gijsberts Fontein verkoper Lanen NZ 1701 244 139r
FONTEIN, REINER Reyner Fontein erflater Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fontein koopman Kerkpoort (gebied) 1688 242 258r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fontein koopman Kerkpoort (gebied) 1688 242 258r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fontein koopman Kerkpoort (gebied) 1688 242 258r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fontein, burger koopman koper hof met bomen, zomerhuis en prieel (Met een dubbele ducaat) Zuiderhaven 6 1693 243 50ar
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fontein, burger koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 6 1693 243 50ar
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesen Fontein verkoper Noorderhaven NZ 1684 242 27v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesen Fontein verkoper Rozengracht NZ 1692 243 3r
FONTEIN, REINER KLASES de erven van Reyner Claesen Fontein verkoper Weeshuisstraat NZ 1728 247 195v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein, burger koper kamer, loods en lege plek Zuiderhaven ZZ 1694 243 77v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1694 243 77v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1694 243 77v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein koopman koper van 1/3 onbekend 1695 243 150r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein koopman koper kamer met een loods en een tuintje erachter onbekend 1695 243 150v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein koopman verpachter grond onbekend 1695 243 150v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein koopman naastligger ten oosten onbekend 1695 243 150v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein koopman naastligger ten noorden onbekend 1695 243 150v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesses Fontein koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 6 1687 242 188v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesses Fontein, burger koopman koper huis Lanen OZ 1687 242 195v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Clasen Fontein verkoper Raamstraat 6noord 1685 242 78r
FONTEIN, REINER KLASES de erven van Reyner Clasen Fontein naastligger ten oosten Spinhuisstraat 1 1727 247 42r
FONTEIN, REINER KLASES de erven van de weduwe van Reyner Clasen Fontein verkoper Zuiderhaven 73west 1728 247 148v
FONTEIN, REINER KLASES de erven van Reyner Clasen Fontein verkoper Raamstraat WZ 1728 247 149v
FONTEIN, REINER KLASES de erven van Reyner Clasen Fontein verkoper Zuiderhaven 44 1728 247 197v
FONTEIN, REINER KLASES de erven van Reyner Clasen Fontein verkoper Lanen 1728 247 199r
FONTEIN, REINER KLASES de erven van Reyner Clasen Fontein verkoper Zuiderhaven 46 1728 247 200r
FONTEIN, REINER KLASES de erven van Reyner Clasen Fontein verkoper Weeshuisstraat 1728 247 201v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Clases Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1696 243 188r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Classen Fontein naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 1698 243 375r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS curator Reyner Gijsberts Fontein verkoper van 1/10 Noorderhaven NZ 1684 242 27v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten zuiden zoutkeet van Zoutsloot 123 1687 242 212v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein, burger koopman koper 2 kamers onbekend 1692 243 21r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de hof en kamer van Reyner Gijsberts Fontein, burger koopman naastligger ten westen onbekend 1692 243 21r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de hof en kamer van Reyner Gijsberts Fontein, burger koopman naastligger ten noorden onbekend 1692 243 21r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein, c.u. naastligger ten noorden William Boothstraat OZ 1693 243 52v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein verkoper William Boothstraat OZ 1693 243 52v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein verkoper William Boothstraat OZ 1693 243 52v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Herenwaltje OZ 1693 243 55v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten zuiden Herenwaltje OZ 1693 243 55v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten noorden Herenwaltje OZ 1693 243 55v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Herenwaltje OZ 1694 243 95v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten zuiden Herenwaltje OZ 1694 243 95v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten noorden Herenwaltje OZ 1694 243 95v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein koopman naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1696 243 197r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Herenwaltje OZ 1698 243 336r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten noorden Herenwaltje OZ 1698 243 336r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven 48 1698 243 356v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS dr. Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Herenwaltje OZ 1698 243 369v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS dr. Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten zuiden Herenwaltje OZ 1698 243 369v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS dr. Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten noorden Herenwaltje OZ 1698 243 369v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS hof van Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Herenwaltje OZ 1702 244 141r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein verkoper Herenwaltje OZ 1702 244 141r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de kinderen van Reyner Gijsberts Fontein verpachter grond Zuiderhaven 18 1734 248 307r
FONTEIN, REINER KLASES Reynier Claassen Fontein, burger koopman verkoper van 1/3 Franekereind 17 1686 242 115r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de hof van Reynier Gijsberts Fontein koopman naastligger ten noorden onbekend 1696 243 198v
FONTEIN, RUURD Ruurd Fontein koopman Voorstraat 64 1778 259 137v
FONTEIN, RUURD Ruurd Fontein Zuiderhaven 77oost 1794 264 229r
FONTEIN, RUURD Ruurd Fontein Zuiderhaven 77west 1795 264 284v
FONTEIN, SCHELTE gemeensman Schelto Fontein rentmeester verkoper Voorstraat 59 1659 238 9r
FONTEIN, SCHELTE de zoutkeet van de oud gemeensman Schelto Fontein naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 3 1663 238 174v
FONTEIN, SCHELTE oud gemeensman Schelto Fontein, c.u. verkoper Lammert Warndersteeg 3 1663 238 174v
FONTEIN, SCHELTE de keet van oud burgemeester Schelto Fontein naastligger tegenover Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 14v
FONTEIN, SCHELTE oud burgemeester Schelto Fontein, c.u. verkoper Lammert Warndersteeg 1670 240 26v
FONTEIN, SCHELTE oud burgemeester Schelto Fontein naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 29 1673 240 129v
FONTEIN, SCHELTE vroedsman Schelto Jureins Fontein rentmeester koper huis (en een blancq van ieder gulden ?) Noorderhaven 34 1659 238 7r
FONTEIN, SCHELTE JURJENS oud gemeensman Schelto Jurjans Fontein rentmeester verkoper Karremanstraat WZ 1664 238 218v
FONTEIN, IEBELTJE Ybeltie Fontein naastligger ten oosten Vioolsteeg 1735 249 38v
FONTEIN, IEBELTJE Ybeltie Fontein Voorstraat NZ 1742 250 275v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltie Reiners Fontein verkoper van 1/4 Zuiderhaven 18 1731 248 11v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltie Reynders Fontein verkoper Zuiderhaven 2 1733 248 254r
FONTEIN, IEBELTJE Ybeltje Fontein verkoper van 1/4 deel Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
FONTEIN, IEBELTJE Ybeltje Fontein naastligger ten oosten Voorstraat 89 1734 248 352r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltje Reiners Fontein Noorderhaven 61 1731 248 30r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltje Reiners Fontein Zoutsloot NZ 1731 248 30r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltje Reyners Fontein de regnerus secretaris van Barradeel verkoper van 1/4 Rozengracht NZ 1729 247 251v
FONTEIN, IEBELTJE Yebeltie Fontein, burger verkoper Noorderhaven 61 1734 248 315v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Yebeltie Reynders Fontein koper huis en tuin Voorstraat 91 1733 248 237r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Yebeltje Reyners Fontein koper 3/4 huis, 2 tuintjes, pakhuis, graanzolder Weeshuisstraat 1728 247 201v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Yebeltje Reyners Fontein eigenaar van 1/4 Weeshuisstraat 1728 247 201v
, AALTJE Aaltje Fontein van Reidsma verkoper van 1/4 Zuiderhaven 39 1771 257 192v
, AALTJE Aaltje Fontein van Reidsma verkoper van 1/4 onbekend 1771 257 192v
, AALTJE Aaltje Fontein van Reidsma verkoper van 1/4 onbekend 1771 257 192v
, GIJSBERT wijlen Gijsberth Fontein van Reidsma Zuiderhaven 39 1771 257 192v
, GIJSBERT wijlen Gijsberth Fontein van Reidsma onbekend 1771 257 192v
, GIJSBERT wijlen Gijsberth Fontein van Reidsma onbekend 1771 257 192v
, REINER oud raadsman Reinder Fontein van Reidsma verkoper van 1/4 Zuiderhaven 39 1771 257 192v
, REINER oud raadsman Reinder Fontein van Reidsma verkoper van 1/4 onbekend 1771 257 192v
, REINER oud raadsman Reinder Fontein van Reidsma verkoper van 1/4 onbekend 1771 257 192v
, AALTJE Aaltje Fontein van Reydsma Grote Ossenmarkt 6 1772 258 6r
, REINER oud raadsman van Harlingen Reynder Fontein van Reydsma verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6 1772 258 6r
FONTEIN, de kamer of stalling van Fonteyn naastligger ten westen Rozengracht 40 1672 240 111v
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claes Juriens Fonteyn naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1657 237 132r
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claes Jurriens Fonteyn, burger koopman koper 1/2 huis Zuiderstraat 10 1658 237 166r
FONTEIN, KLAAS JURJENS de erven van Claes Jurriens Fonteyn koper van 1/2 Lanen 1671 240 67r
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteyn naastligger ten oosten Noordijs 1786 262 52r
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteyn naastligger ten zuiden Noordijs 1786 262 52r
FONTEIN, JURJEN Georgius Fonteyn med.doctor verkoper van 1/3 van 1/2 Lammert Warndersteeg 1 1678 241 14r
FONTEIN, JURJEN Georgius Fonteyn medicinae doctor verkoper voor zich zelf Grote Bredeplaats 31 1683 241 251r
FONTEIN, JURJEN Georgius Fonteyn medicinae doctor gelastigde sampt als conjuncta persona de rato van en voor zijn zuster Grote Bredeplaats 31 1683 241 251r
FONTEIN, GIJSBERT Gijsbert Fonteyn, burger koopman koper houtstek Hondenstraat ZZ 1660 238 59v
FONTEIN, GIJSBERT wijlen Gijsbert Fonteyn Lanen 1671 240 67r
FONTEIN, GIJSBERT JURJENS Gisbert Juriens Fonteyn verkoper Zoutsloot NZ 1657 237 139r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claesen Fonteyn, burger koper koop van eeuwige jaarlijke grondpacht tot 6 cg Brouwersstraat WZ 1683 241 272v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claesen Fonteyn koper 1/2 huis (de andere helft was al in het bezit van de kopers, een rijksdaalder voor het jon) Havenplein ZZ 1684 242 56r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fonteyn, burger koper hof met verscheidene peer- en appelbomen en verdere planten, een vijver, vis en 1677 240 270v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Classen Fonteyn naastligger ten oosten Havenplein 20 1686 242 127r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claesen Fonteyn grondpacht 6-00-00 CG Zuiderhaven ZZ 1674 240 158v
FONTEIN, JURJEN KLASES de gleybakkerij van Jurrien Claesen Fonteyn naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ 1674 240 163r
FONTEIN, JURJEN KLASES het huis van Jurrien Claesen Fonteyn naastligger ten westen Zuiderhaven NZ 1674 240 163r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claesen Fonteyn verkoper Zuiderhaven NZ 1674 240 163r
FONTEIN, JURJEN KLASES het huis van Jurrien Claesen Fonteyn naastligger ten oosten onbekend 1674 240 164r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claesen Fonteyn verkoper onbekend 1674 240 164r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claesen Fonteyn Grote Ossenmarkt 2 1675 240 180r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claesen Fonteyn verkoper Grote Ossenmarkt 2 1675 240 180r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claeses Fonteyn, c.u. koper grondpacht 8-00-00 CG Zuiderhaven NZ 1674 240 159r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claeses Fonteyn Zuiderhaven NZ 1674 240 159r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claeses Fonteyn, c.u. koper grondpacht 6-00-00 CG Zuiderhaven ZZ 1674 240 159v
FONTEIN, JURJEN KLASES grondpacht uit het huis van Jurrien Claeses Fonteyn eigenaar van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1674 240 159v
FONTEIN, MARIA Maria Fonteyn verkoper van 1/3 van 1/2 Lammert Warndersteeg 1 1678 241 14r
FONTEIN, MARIA Maria Fonteyn verkoper/verwandelaar Hondenstraat 4 1725 246 243r
FONTEIN, MARIA Maria Fonteyn aanhandelaar pakhuis Zuiderhaven 69 1725 246 243r
FONTEIN, MARIA Marija Fonteyn, jongedochter verkoper voor haar zelf Grote Bredeplaats 31 1683 241 251r
FONTEIN, FILIPPUS Philips de la Fonteyn, de jonge eigenaar van 1/2 Lanen ZZ 1663 238 177r
FONTEIN, REINER Reiner Fonteyn naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1680 241 20va
FONTEIN, REINER GIJSBERTS wijlen burgemeester Jan Everts Bijenkorff Reiner Gijsberts Fonteyn, burger koper kamer Zoutsloot ZZ 1681 241 162r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fonteyn naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1681 241 162r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fonteyn naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1681 241 162r
FONTEIN, REINER Reyner Fonteyn, burger koper huis Zuiderhaven 73west 1678 241 5r
FONTEIN, REINER de hof van Reyner Fonteyn naastligger ten westen Zoutsloot 1682 241 46va
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesen Fonteyn naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1683 241 255r
FONTEIN, REINER KLASES zijn broeder Reyner Claeses Fonteyn koper Zuiderhaven ZZ 1674 240 158v
FONTEIN, REINER KLASES grondpacht uit de hof van Reyner Claeses Fonteyn Zuiderhaven ZZ 1674 240 158v
FONTEIN, REINER KLASES zijn broeder Reyner Claeses Fonteyn Zuiderhaven ZZ 1674 240 159v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteyn, burger koopman koper hof met bomen Raamstraat 6noord 1685 242 74r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteyn naastligger ten zuiden Raamstraat 5 1697 243 279r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteyn naastligger ten zuiden Schritsen 48 1697 243 294r
FONTEIN, REINER KLASES de erven van Reyner Clasen Fonteyn verkoper Havenplein 10 1728 247 196v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteyn koper huis Zoutsloot 1681 241 129v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteyn, burger koopman koper huis Zoutsloot 1682 241 230v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteyn, burger koopman koper huis Zoutsloot 1682 241 230v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteyn koper door niaar huis Wortelstraat 1 1684 242 26r
FONTEIN, SCHELTE JURJENS Gemeensman Schelte Juriens Fonteyn, c.u.;burgers koper schone hovinge Droogstraat 1650 236 115v
FONTEIN, SCHELTE JURJENS oud burgemeester wijlen Schelte Jurjens Fonteyn vader van de 3 genoemde Fonteyns Grote Bredeplaats 31 1683 241 251r
FONTEIN, SCHELTE Schelto Fonteyn, burger rentmeester koper van 1/3 huis met een nieuwe achterwoning Karremanstraat 22 1658 237 173r
FONTEIN, SCHELTE rentmeester Schelto Fonteyn naastligger ten zuiden Noorderhaven 104 1659 237 220v
FONTEIN, SCHELTE rentmeester Schelto Fonteyn naastligger ten westen Noorderhaven 104 1659 237 220v
FONTEIN, SCHELTE wijlen Schelto Fonteyn Lammert Warndersteeg 1 1678 241 14r
FONTEIN, SCHELTE JURJENS Schelto Jurians Fonteyn, burger rentmeester verkoper van 1/2 Zuiderhaven 18 1658 237 151v
FONTEIN, SCHELTE JURJENS gemeensman Schelto Jurjans Fonteyn verkoper Hofstraat ZZ 1662 238 148r
FONTEIN, SUSANNA Susanna Fonteyn verkoper van 1/3 van 1/2 Lammert Warndersteeg 1 1678 241 14r
FONTEIN, TRIJNTJE JURJENS de erfgenamen van Trijntie Jurriens Fonteyn verkoper Grote Bredeplaats 10 1660 238 66v
FOPMA, burgemeester Fopma naastligger ten noorden Grote Kerkstraat NZ 1710 245 115v
FOPMA, burgemeester Fopma naastligger ten noorden Grote Kerkstraat NZ 1721 246 103r
FOPMA, burgemeester Fopma naastligger ten noorden Grote Kerkstraat NZ 1722 246 147v
FOPMA, BAUKJE Baukjen Fopma Voorstraat 97 1737 249 187v
FOPMA, BAUKJE Baukjen Fopma Hofstraat 16 1741 250 147v
FOPMA, FRANS Frans Fopma naastligger ten zuiden Rozengracht 37 1798 265 95v
FOPMA, FRANS Frans Fopma naastligger ten westen Rozengracht 37 1798 265 95v
FOPMA, FRANS BAUKES Frans Baukes Fopma koper herberg met nieuwe kolfbaan en ijzersmederij Rozengracht 37 de Gekroonde Zeevaart 1792 264 21v
FOPMA, FRANS BAUKES Frans Baukes Fopma verkoper Rozengracht 37 1800 265 247r
FOPMA, JOHANNES Johannes Fopma koopman verkoper van 1/3 Scheffersplein 25 1702 244 162v
FOPMA, SIPKJE TJALLINGS Sipkjen Tjallings Fopma, burger Kleine Bredeplaats WZ 1744 251 38v
FOPMA, TJALKE ARJENS gemeensman Tialke Ariens Fopma naastligger ten noorden Grote Kerkstraat NZ 1697 243 316v
FOPMA, TJALLING ARJENS Tjalle Arjens Fopma meeregerend burgemeester verkoper Tiepelsteeg 1721 246 93r
FOPMA, TJALLING ARJENS burgemeester Tjalle Arjens Fopma verkoper Heiligeweg 26 1721 246 93v
FOPMA, TJALLING ARJENS burgemeester Tjalle Arjens Fopma hypothecaire crediteur Grote Kerkstraat NZ 1721 246 103r
FOPMA, TJALLING ARJENS burgemeester Tjalle Arjens Fopma naastligger ten westen Grote Kerkstraat 29 1727 247 32v
FOPMA, TJALLING ARJENS burgemeester Tjalle Arjens Fopma naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 29 1727 247 32v
, Foppius, jr. Grote Bredeplaats 6west 1671 240 64v
VORM, het panwerk van de hopman van der Form naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen NZ 1707 245 17v
VORM, het huis van hopman van der Form naastligger ten oosten Franekereind NZ 1707 245 19v
VORM, hopman van der Form naastligger ten oosten Franekereind NZ 1708 245 63r
VORM, en hopman van der Form naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1709 245 82v
VORM, het panwerk van hopman van der Form naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1709 245 89v
VORM, het panwerk van van der Form naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1711 245 160v
VORM, oud hopman van der Form, q.q. naastligger ten oosten Noordijs OZ 1721 246 97v
VORM, vroedsman van der Form naastligger ten zuiden Noordijs 23 1727 246 302v
VORM, TJEERDS burgerhopman Tjeerds van der Form zoutzieder verkoper van 1/2 Franekereind 8 1707 245 29r
VORM, HILLEBRAND Hilbrand van der Form bontwever verkoper Noordergrachtswal 1762 255 127v
VORM, JAKOB oud burgemeester Jacob van der Form, c.u. huurder Hoogstraat 7 1740 250 84r
VORM, JAKOB oud burgemeester en vroedsman Jacobus van der Form verkoper Rommelhaven NZ 1737 249 177v
VORM, JAKOB oud burgemeester Jacobus van der Form huurder Franekereind 3 1738 249 223r
VORM, JAKOB oud burgemeester Jacobus van der Form verkoper ten oosten van Harlingen 1742 250 213r
VORM, JANKE TJEERDS Janke Tieerds van der Form Nieuwstraat 34achter 1723 246 179r
VORM, JANKE TJEERDS Janke Tjeerds van der Form verkoper Noorderhaven 113 1723 246 187r
VORM, JANKE TJEERDS Janke Tjeerds van der Form Scheffersplein 1732 248 83r
VORM, JANKE TJEERDS Janke Tjeerds van der Form Hoogstraat 15 1740 250 124v
VORM, JENTJE TJEERDS wijlen Janke Tjeerds van der Form Hoogstraat 15 1766 256 149v
VORM, JANKE TJEERDS wijlen Janke Tjeerds van der Form Romastraat 25 1766 256 150v
VORM, JANKE TJEERDS wijlen Janke Tjeerds van der Form Lanen 31 1766 256 151v
VORM, JANKE TJEERDS wijlen Janke Tjeerds van der Form Heiligeweg 9 1766 256 205v
VORM, JANKE TJEERDS wijlen Janke Tjeerds van der Form Grote Kerkstraat 10 1766 256 210r
VORM, JANKE Janneke van der Form Heiligeweg 9 1735 249 22r
VORM, JANKE TJEERDS Janske Tieerds van der Form Scheffersplein OZ 1723 246 169r
VORM, T. T. van der Form mr. koperslager naastligger ten zuiden Noorderhaven 56 1781 260 157r
VORM, T. wijlen T. van der Form mr. koperslager Voorstraat 15 1783 261 43v
VORM, TJEERD Tiaard van der Form naastligger ten noorden Zoutsloot 1715 245 319r
VORM, TJEERD TJEERDS Tiaard Tiaardsen van der Form naastligger ten westen Franekereind 12 1695 243 7ra
VORM, TJEERD oud burgerhopman Tieerd van der Form, pro se en n.l. verkoper Zoutsloot 125 1718 246 24r
VORM, TJEERD TJEERDS Tieerd Tieerds van der Form verkoper Franekereind 15 1717 245 301v
VORM, TJEERD Tjaard Tjaardsen van der Form naastligger ten westen Franekereind 12 1695 243 168v
VORM, TJEERD hopman Tjeerd van der Form naastligger ten westen Franekereind 12 1706 244 327v
VORM, TJEERD het panwerk van hopman Tjeerd van der Form naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen NZ 1706 244 345r
VORM, TJEERD Tjeerd van der Form koperslager verkoper Noordergrachtswal 1762 255 127v
VORM, TJEERD Tjeerd van der Form mr. koperslager koper huis Voorstraat 15 1775 258 220r
VORM, TJEERD Tjeerd van der Form mr. koperslager huurder Voorstraat 51 1775 258 226r
VORM, TJEERD de weduwe van Tjeerd van der Form huurder benedenvoor Schritsen 24 1789 263 103r
VORM, TJEERD TJEERDS Tjeerd Tjeerds van der Form naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen NZ 1700 244 39r
VORM, TJEERD TJEERDS burgerhopman Tjeerd Tjeerds van der Form zoutzieder verkoper van 1/2 Franekereind 8 1707 245 29r
VORM, TJEERD TJEERDS Tjeerd Tjeerdsen van der Form, burger koper huis Franekereind 10 1695 243 129r
VORM, TJEERD TJEERDS hopman Tjeerd Tjeerdsen van der Form zoutzieder ten oosten van Harlingen 1706 244 341v
VORM, TJEERD TJEERDS hopman Tjeerd Tjeerdsen van der Form zoutzieder ten oosten van Harlingen 1706 244 342v
VORM, TRIJNTJE Trijntje van der Form verkoper Noordergrachtswal 1762 255 127v
VORMER, KLAAS PIETERS Claes Pytters Former huisman verkoper Grote Kerkstraat NZ 1710 245 106r
FORMHOLT, de huisinge van Formholt naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1709 245 92v
FORMHOLT, CHRISTINA Christina Formholt Noorderhaven 104 1695 243 134r
FORMHOLT, CHRISTINA Christina Formholt Voorstraat 57 1695 243 144v
FORMHOLT, DIRK Dirck Formholt verkoper Voorstraat 57 1695 243 144v
FORMHOLT, DIRK Dirk Formholt koper provisioneel huis Lanen 82 de Grauwe Kat 1712 245 315v
FORMHOLT, HENDRIK Hendrick Formholt koper provisioneel Noorderhaven 104 de Witte Arend 1681 241 39va
FORMHOLT, HENDRIK Hendrick Formholt, burger naastligger ten noorden Lanen 5 1686 242 155v
FORMHOLT, HENDRIK Hendrick Formholt, burger verkoper Lanen 5 1686 242 155v
FORMHOLT, HENDRIK Hendrick Formholt naastligger ten oosten Voorstraat 55 1687 242 204v
FORMHOLT, HENDRIK Hendrick Formholt verkoper Voorstraat 55 1687 242 204v
FORMHOLT, HENDRIK Hendrick Formholt Noorderhaven 104 1695 243 134r
FORMHOLT, HENDRIK Hendrick Formholt Voorstraat 57 1695 243 144v
FORMHOLT, HENDRIK Hendrik Formholt verkoper Voorstraat 57 1695 243 144v
, DIRK Dirck Formhout, c.u. verkoper Lanen 82 1715 245 239r
, DIRK Dirck Formhout, c.u. verkoper Zuiderpoort (gebied) ZZ 1719 246 37v
JAKOBS, RIPPERT Rippert Jacobs Forsenburch naastligger ten westen Hofstraat 47 1651 236 159r
JAKOBS, RIPPERT Rippert Jacobs Forsenburg naastligger ten oosten Heiligeweg 36 1664 238 206v
JAKOBS, RIPPERT Rippert Jacobs Forsenburg naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 26 1669 238 24av
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Forsenburgh Lanen ZZ 1662 238 13av
, BERBER Barber Forsenburgh naastligger ten noorden Kruisstraat 1660 238 47r
JAKOBS, BERBER Berbercke Jacobs Forsenburgh verkoper onbekend 1647 235 241v
JAKOBS, RIPPERT Rippert Jacobs Forsenburgh, c.u. koper huis Grote Kerkstraat 28 1648 236 10v
JAKOBS, RIPPERT Rippert Jacobs Forsenburgh* naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 28 1664 238 211r
RIPPERTS, LOURENS Louwrens Ripperts Forssenburgh mr. bakker koper huis Bildtstraat 1 1680 241 76v
FORTUIN, GERARDUS Gerhard Fortuin verkoper van 1/2 Rozengracht NZ 1683 241 260r
FORTUIN, Fortuyn naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1680 241 97r
FORTUIN, GERARDUS het huis van Heere Gerard Fortuyn naastligger ten westen Hoogstraat NZ 1676 240 224r
FORTUIN, GERARDUS het huis van Heere Gerard Fortuyn naastligger ten noorden Hoogstraat NZ 1676 240 224r
FORTUIN, GERARDUS de heer Gerard Fortuyn verkoper Hoogstraat NZ 1676 240 224r
FORTUIN, GERARDUS de hof van de heer Gerard Fortuyn naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1676 240 225r
FORTUIN, GERARDUS de hof van de heer Gerard Fortuyn naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1676 240 225r
FORTUIN, GERARDUS de heer Gerard Fortuyn verkoper Droogstraat NZ 1676 240 225r
FORTUIN, GERARDUS Gerard Fortuyn Dijksgedeputeerde van het Nieuwe Bild en regent Ritske Boelema Gasthui verkoper Hoogstraat 1679 241 43v
FORTUIN, GERARDUS Gerard Fortuyn Dijksgedeputeerde van het Nieuwe Bild en regent Ritske Boelema Gasthui verkoper Hoogstraat 1679 241 43v
FORTUIN, GERARDUS Gerard Fortuyn naastligger ten zuiden Zoutsloot 1679 241 56v
FORTUIN, GERARDUS Gerard Fortuyn verkoper Zoutsloot 1679 241 56v
FORTUIN, GERARDUS Gerhard Fortuyn voormalig eigenaar Zoutsloot 1681 241 125v
FORTUIN, GERARDUS Gerhard Fortuyn verkoper Droogstraat NZ 1687 242 193v
FORTUIN, Gerrad Fortuyn naastligger ten noorden Zoutsloot 1680 241 77r
FORTUIN, GERARDUS Gerrard Fortuyn naastligger ten zuiden Zoutsloot 1679 241 59r
FORTUIN, GERARDUS Gerrard Fortuyn naastligger ten oosten Zoutsloot 1679 241 59r
FORTUIN, GERARDUS Gerrard Fortuyn verkoper Zoutsloot 1679 241 59r
FORTUIN, GERARDUS Gerrard Fortuyn verkoper Zoutsloot 1679 241 59v
FORTUIN, GERARDUS Gerrard Fortuyn naastligger ten noorden Zoutsloot 1680 241 61r
FORTUIN, GERARDUS Gerrard Fortuyn Dijksgedeputeerde van het Nieuwe Bild en regent Ritske Boelema Gasthui verkoper Zoutsloot 1680 241 61r
VOSMA, JOHANNES Johannes Fosma naastligger ten oosten Voorstraat 93 1685 242 61v
VOSMA, JOHANNES Johannes Fosma verkoper van 1/3 onbekend 1701 244 120r
VOSMA, WILLEM oud vaandrig Willem Fosma naastligger ten noorden OZ 1663 238 180v
VOSMA, WILLEM Willem Fosma naastligger ten oosten Midlumerlaan 1670 240 30v
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Fosma naastligger ten oosten Voorstraat 80 1669 239 207r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Fosma naastligger ten zuiden Voorstraat 80 1669 239 207r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS oud vaandrager Willem Hendrix Fosma verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 15 1669 239 213r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS het land van Willem Hendrix Fosma naastligger ten oosten Midlumerlaan 1671 240 46r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Fosma koper provisioneel 1/2 huis Simon Stijlstraat 1 1671 240 8va
, DIRK Dirk Fossenberg huurder Hofstraat ZZ 1763 255 226r
, HARMEN Harmen Franck koper kamer Zuiderhaven ZZ 0 235 212r
FRANKENA, KNIERKE Coenira Franckena kopers Wasbleek 1680 241 118v
FRANKENA, Coerina van Franckena ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
FRANKENA, Coerina van Franckena ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va