Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Het einde komt in zicht; in vier jaar zijn meer dan negenduizend akten verwerkt tot leesbare, doorzoekbare en sorteerbare informatie.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ea  Ee  Ei  Eo  Eu  Ey  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
EBINGA, EEBE Ebbe Ebbinga juwelier verkoper Droogstraat 1726 246 270v
EKEMA, mr. Ecama huurder onbekend 1732 248 96r
EKEMA, DIRK Dirk Ecama schoolmeester koper weefwinkel Nieuwstraat 14 1775 258 230r
EKEMA, DIRK Dirk Ecama schoolmeester naastligger ten zuiden Nieuwstraat 14 1775 258 230r
EKEMA, DIRK Dirk Ecama schoolmeester koper huis Nieuwstraat 16 1775 258 230v
EKEMA, DIRK de weefwinkel gekocht door Dirk Ecama schoolmeester naastligger ten noorden Nieuwstraat 16 1775 258 230v
EKEMA, DIRK Dirk Ecama verkoper Ooievaarsteeg 1780 259 234v
EKEMA, DIRK Durk Ecama Nieuwstraat 14 1779 259 198r
EKEMA, DIRK Durk Ecama Nieuwstraat WZ 1779 259 198r
EKEMA, HENDRIKJE Hendrikje Ecama koper huis Ooievaarsteeg 1780 259 234v
EKEMA, ABE Abbas Ecoma gerechtsbode koper 8/10 huis Noordijs 5 1683 241 244r
EKEMA, ABE Abbas Ecoma gerechtsbode te harlingen koper provisioneel 2/10 huis Noordijs 1683 241 66va
EKEMA, ABE Abbas Ecoma naastligger ten noorden Noordijs OZ 1687 242 165r
EKEMA, IEKE WILLEMS hopman Eco Willems Ecoma Franekereind 27 1692 243 2va
EKEMA, IEKE WILLEMS hopman Eco Willems Ecoma Franekereind 27 1692 243 2va
EKEMA, IEKE WILLEMS hopman Eco Willems Ecoma Franekereind 27 1692 243 2va
EKEMA, IEKE WILLEMS hopman Eco Willems Ecoma Franekereind 27 1692 243 2va
EKEMA, LIJSBET IEKES bejaarde vrijster Lijsbet Ekes Ecoma verkoper van 3/12 Hoogstraat 19 1740 250 80v
EKEMA, LIJSBET IEKES bejaarde vrijster Lijsbet Ekes Ecoma verkoper van 3/12 Droogstraat ZZ 1740 250 87v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix Eeckhout, burger koper huis Hoogstraat NZ 1693 243 38v
, KORNELIS mr. Cornelis Eekama naastligger ten zuiden Zoutsloot 119 1753 253 73v
, RUURD Ruurd Eekel verkoper Nieuwstraat 35 1792 264 45v
, RUURD Ruurd Eekel verkoper Nieuwstraat 35 1793 264 122v
BERENDS, RUURD Ruurd Beerends Eekel naastligger ten zuiden Nieuwstraat 33 1775 258 219r
BERENDS, RUURD Ruurd Beernds Eekel bontwever koper dwarshuisje en tuintje Nieuwstraat 35 1764 256 87r
IEKES, LIJSBET Elisabeth Eekes Eekema Voorstraat 16 1766 256 179r
, HENDRIKJE Henderina Eekema Droogstraat ZZ 1782 260 207r
EKE, ALBERT Albert van Eeken schipper koper van 1/2 Rommelhaven 18 1804 267 35v
EKE, ALBERT Albert van Eeken schipper verkoper van 1/2 Vioolsteeg OZ 1804 267 73v
EKE, ALBERT Albert van Eeken naastligger ten zuiden Comediesteeg WZ 1807 267 342v
EKE, ALBERT Albert van Eeken koper huis Comediesteeg WZ 1807 267 345r
EKE, ALBERT Albert van Eeken Zoutsloot 51 1807 268 4r
EKE, ALBERT Albert van Eeken naastligger ten westen Noorderhaven 90 1810 269 30r
EKE, JAN Jan van Eeken koper huis met winkel Voorstraat 89 1804 267 60v
EEKHOUT, HENDRIK Hendrik Eekholt naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1709 245 89v
EEKHOUT, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendriks Eekholt naastligger ten westen ten oosten van Harlingen NZ 1700 244 39r
EEKHOUT, HENDRIK HENDRIKS de crediteuren van wijlen Hendrik Hendriks Eekholt houtkoper onder het resort van deze stad verkoper Hoogstraat NZ 1711 245 139v
EEKHOUT, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendrix Eekholt naastligger ten westen Grote Kerkstraat 4 1708 245 74r
, HENDRIK de erven van Hendrick Eekhout naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1711 245 160v
, HENDRIK Hendrik Eekhout mr. sleefmaker naastligger ten westen Grote Kerkstraat ZZ 1699 244 27r
, HENDRIK Hendrik Eekhout naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1706 244 341v
, HENDRIK Hendrik Eekhout naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1706 244 342v
, HENDRIK Hendrik Eekhout naastligger ten westen ten oosten van Harlingen NZ 1706 244 345r
, HENDRIK Hendrik Eekhout naastligger ten westen ten oosten van Harlingen NZ 1707 245 17v
EELKEMA, ds. Eelcoma naastligger ten noorden Brouwersstraat 13 1768 257 38r
EELKEMA, AALTJE Aaltie van Eelcoma verkoper van 3/8 Noordijs OZ 1692 243 1r
EELKEMA, ANTJE EELKES Antie Eelkes Eelcoma Zoutsloot 119 1700 244 65v
EELKEMA, CATHARINA Catharina van Eelcoma verkoper van 2/8 Noordijs OZ 1692 243 1r
EELKEMA, KLAAS Claes Eelcoma naastligger ten westen William Boothstraat 1682 241 228v
EELKEMA, KLAAS IEKES Claes Eekkes Eelcoma geadmitteerde landmeter ten zuiden van Harlingen 1681 241 164r
EELKEMA, KLAAS EELKES Claes Eelckes Eelcoma, burger koopman schriftelijke last en procuratie hebbende van Voorstraat 40 1682 241 220v
EELKEMA, KLAAS EELKES Claes Eelckes Eelcoma, JUD advokaat Hof van Friesland curator van het nagelaten weeskind van Moriaanstraat 1683 241 241v
EELKEMA, EELKE Eelcke Rinkerts Eelcoma koopman sterkt voor zoveel nodig de verkopers Franekereind 38 1680 241 26va
EELKEMA, EELKE RINNERTS de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Eelcke Rinnerts Eelcoma koopman koper lands kruithuis of magazijn van buspulver ten oosten van Harlingen 1681 241 171r
EELKEMA, EELKE RINNERTS wijlen Eelcke Rinnerts Eelcoma koopman had het kruithuis al eerder gekocht van de Raden ter Admiraliteit te Harlingen ten oosten van Harlingen 1681 241 171r
EELKEMA, EELKE RINNERTS Eelco Rinnerts Eelcoma eigenaar andere helft der molen, samen met ten zuiden van Harlingen 1679 241 49r
EELKEMA, EELKE RUURDS Eelco Ruurts Eelcoma naastligger ten zuiden onbekend 1677 241 1v
EELKEMA, EELKE RINNERTS Eelko Rinnerts Eelcoma verkoper Voorstraat 40 1671 240 66v
EELKEMA, JARICH Jarichius Eelcoma onderwijzer van de latijnse school koper huis Lanen 56 1765 256 97v
EELKEMA, JARICH Jarichius Eelcoma praeceptor der latijnse scholen verkoper Noordijs 1 1765 256 129v
EELKEMA, JARICH Jarichius Eelcoma onderwijzer van de latijnse school verkoper Rommelhaven 11 1765 256 130v
EELKEMA, JARICH Jarichius Eelcoma praeceptor der Latijnse scholen koper huis Brouwersstraat 11 1766 256 220v
EELKEMA, JARICH Jarichius Eelcoma rector te Bolsward verkoper Heiligeweg 9 1771 257 214r
EELKEMA, JARICH Jarichius Eelcoma rector der Latijnse Scholen te Bolsward verkoper van 1/2 Brouwersstraat 11 1773 258 87r
EELKEMA, JARICH Jarichius Eelcoma rector der Latijnse scholen te Bolsward geauthoriseerde curator met speciale macht van alienatie Zoutsloot 1773 258 128r
EELKEMA, JARICH Jarichius Eelcoma rector der Latijnse Scholen verkoper Lanen 54 1792 264 4r
EELKEMA, JARICH Jarig Eelcoma naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 12 1771 257 205v
EELKEMA, LOLKE RINNERTS eerder Lolcke Rinnerts Eelcoma koopman huurder ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
EELKEMA, RINNERT de erven van wijlen Rinnert Eelcoma naastligger ten noorden William Boothstraat 1682 241 228v
EELKEMA, RINNERT EELKES wijlen Rinnert Eelckes Eelcoma verkoper Moriaanstraat 1683 241 241v
EELKEMA, RINNERT EELKES wijlen Rinnert Eelkes Eelcoma koopman Noordijs WZ 1683 241 65va
EELKEMA, SUFFRIDUS Doctor Suffridus van Eelcoma advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/2 Noordijs WZ 1683 241 65va
EELKEMA, SUFFRIDUS Suffridus van Eelcoma advocaat Hof van Friesland verkoper Zuiderhaven 18 1686 242 122v
EELKEMA, SUFFRIDUS Suffridus van Eelcoma, JUD advocaat Hof van Friesland verkoper van 3/8 Noordijs OZ 1692 243 1r
, CATHARINA wijlen Catharina van Eelkoma Zoutsloot OZ 1706 245 5r
, CATHARINA wijlen Catrina van Eelkoma verkoper Noorderhaven 49 1707 245 10r
, GERARDUS Gerardus Eelkoma, c.u. huurder Gardenierstraat NZ 1806 267 202r
, GERARDUS Gerardus Eelkoma naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1806 267 202r
, J. J. Eelkoma naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 10 1766 256 210r
, JARICH Jarichius Eelkoma onderwijzer van de latijnse school koper huis Heiligeweg 9 1766 256 205v
EGGERS, WOPKE de weduwe van Wopke Eggens huurder Hoogstraat 27 1801 265 278r
PIEBES, DIEUWKE Dieucke Pybes Egginga, burger verkoper Kromme Elleboogsteeg WZ 1692 243 11r
EEKHOUT, MINKE Minke Eikhout verkoper Zuiderhaven 99 1799 265 200r
DANIELS, Pihlippus Daniels Eilsenius verkoper Bildtpoort (gebied) 1678 241 18v
EISINGA, FRANS de erfgenamen van Frans Eisinga verpachter grond Brouwersstraat 1665 239 31r
EISINGA, FRANS de erfgenamen van Frans Eisinga verpachter grond Brouwersstraat 11 1669 239 185v
EISINGA, FRANS de erven van Frans van Eisinga verpachter grond Brouwersstraat 7 1684 242 20v
EISMA, ANTJE Anna Eisma verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat WZ 1709 245 95r
EISMA, CATHARINA Catelina Eisma verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat WZ 1709 245 95r
EISINGA, JULIUS de erfgenamen van de overste Julius van Eissinga verpachter grond Brouwersstraat 19 1641 234 147v
EKEMA, de weduwe van mr. Ekama naastligger ten noorden William Boothstraat OZ 1769 257 125v
EKEMA, KORNELIS Cornelis Ekama stadsschoolmeester koper huis, nieuw vertimmerd onbekend 1732 248 96r
EKEMA, DIRK Derk Ekama schrijf en rekenmeester verkoper Zoutsloot 121 1781 260 19r
EKEMA, DIRK Dirk Ekama koper huis Ooievaarsteeg 1773 258 71v
, BEREND Beern Ekel mr. kleermaker Kleine Bredeplaats 2 1686 242 125r
SIEBRENS, BEREND Beernt Sibrens Ekel mr. kleermaker Kleine Bredeplaats 2 1684 242 14r
EKEMA, RIJKJE KORNELIS Rikjen Cornelis Ekema verkoper Zoutsloot NZ 1781 260 67r
EKEMA, RIJKJE KORNELIS Rikjen Cornelis Ekema verkoper Achterstraat ZZ 1781 260 67r
EKEMA, SIEMEN Symon Ekema mr. chirurgijn verkoper Brouwersstraat 13 1768 257 38r
, ALBERT Albert van Eken koopman koper Voorstraat 42 1809 268 287r
, ALBERT Albert van Eken koopman koper Lanen 63 1809 268 287r
EKKRINGA, JAN Jan Ekkringa huurder Noorderhaven 64 1778 259 153r
, MARGARETA Margarieta Elbring, burger naastligger ten oosten Lanen 82 1737 249 172v
, MARGARETA Margarieta Elbring, burger Lanen 82 1737 249 172v
, CATHARINA Catharina van Elcoma naastligger ten oosten Noorderhaven 47 1695 243 172r
, STEFFEN Steffen Eleman, c.u. mr. slotmaker huurder van de woning waar de Vergulden Feder uithangt Grote Kerkstraat 20 de Vergulden Feder 1663 238 162r
, STEFFEN Steffen Eleman huurder Grote Kerkstraat 3 1668 239 150r
, LUDSER Luiter Elferick verkoper van 1/10 Hofstraat 47 1752 252 209r
, MARIA Maria Elferick verkoper van 1/10 Hofstraat 47 1752 252 209r
GERRITS, JAN Jan Gerryts Elfers winkelier koper huis Scheerstraat 11 1773 258 70v
, MARIA wijlen Maria Elida Elffring Bildtstraat 19 1810 268 351r
ELFRINK, MARIA Maria Alida Elfring Bildtstraat 19 1780 259 236v
ELGERSMA, AALTJE Aaltje Elgersma verkoper Wasbleek 1759 254 233v
ELGERSMA, AALTJE Aaltje Elgersma Bildtstraat 21 1769 257 141r
ELGERSMA, ANTJE Antje Elgersma verkoper Wasbleek 1759 254 233v
ELGERSMA, ANTJE Antje Elgersma huurder Bildtstraat 21 1769 257 141r
ELGERSMA, KLAAS Claas Elgersma verkoper Wasbleek 1759 254 233v
ELGERSMA, FRANS burgemeester Franciscus Elgersma notaris curator Noorderhaven 69 1752 253 272r
ELGERSMA, GRIETJE Grietje Elgersma erflater Wasbleek 1759 254 233v
ELGERSMA, JOHANNES Johannes Elgersma schipper op Amsterdam (beurt-) Lanen NZ 1731 248 31v
ELGERSMA, JOHANNES Johannes Elgersma schipper Herenwaltje 9 1731 248 54r
ELGERSMA, JOHANNES Johannes Elgersma schipper op Amsterdam (beurt-) verkoper van 1/2 Romastraat ZZ 1734 248 350r
ELGERSMA, JOHANNES de nagelaten kinderen van Johannes Elgersma schipper op Amsterdam (beurt-) verkoper Noorderhaven 69 1752 253 272r
ELGERSMA, JOHANNES Johannis Elgersma schipper koper woning Romastraat ZZ 1731 248 56r
ELGERSMA, JOHANNES Johannis Elgersma schipper verkoper van 1/4 Wasbleek WZ 1735 249 39v
ELGERSMA, NICOLAAS burgemeester Nicolaus Elgersma Zuiderhaven 39 1771 257 192v
ELGERSMA, NICOLAAS burgemeester Nicolaus Elgersma onbekend 1771 257 192v
ELGERSMA, NICOLAAS burgemeester Nicolaus Elgersma onbekend 1771 257 192v
ELGERSMA, NICOLAAS Nicolaus Elgersma notaris Grote Ossenmarkt 6 1772 258 6r
ELIAS, BENEDICTUS JOSEFS Benedictus Joseph Elias naastligger ten westen Grote Kerkstraat 17 1783 261 26r
ELIAS, Benidictus Joseph Elias verkoper Grote Kerkstraat 15 1795 264 289r
ELIAS, STEFFEN wijlen Steffen Elias schipper Herenknechtenkamerstraat OZ 1759 254 190v
, NATHANAEL Nathan Eliasar huurder van 1/2 Grote Kerkstraat 25 1783 261 93r
, SARA Sara Eliasar Kerkpoortstraat 1756 254 30v
, SARA Sara Eliasar Kerkpoortstraat 1756 254 30v
SIKKES, HILTJE Hiltie Sickes Elings huurder (dochter van de verkoperse) Voorstraat NZ 1676 240 236r
, SIKKE wijlen Sicko Elings Voorstraat NZ 1676 240 236r
, JAN de brouwerij van Jan Elshof naastligger ten westen Hoogstraat 29 1765 256 138r
, JAN Jan Elshof naastligger ten noorden Hoogstraat 29 1765 256 138r
, JAN Jan Elshof naastligger ten noorden Voorstraat 3 1766 256 200v
, JAN Jan Elshof naastligger ten noorden Hoogstraat 31 1774 258 175r
, JAN Jan Elshof mr. brouwer Droogstraat 1775 258 212v
, JAN Jan Elshof naastligger ten noorden Hoogstraat 31 1775 258 232r
JANS, JAN Jan Jansen Elshof koopman koper huis, brouwerij, tapperij, hof, koe- en paardenstal Hoogstraat 27 1765 256 122v
JANS, JAN Jan Jansen Elshof mr. brouwer verkoper Hoogstraat 27 1775 258 236r
, JAN Jan Elshoff ? verkoper van 1/2 Droogstraat NZ 1777 259 89v
, JAN Jan Elshoff ? verkoper van 1/2 Droogstraat NZ 1777 259 89v
, JAN Jan Hendrik Elwrik verkoper van 1/4 Hofstraat NZ 1745 251 109r
JANS, LUDSER zijn kinderen Luiter Jans Elwrik Hofstraat NZ 1745 251 109r
JANS, MARIA Maria Jans Elwrik Hofstraat NZ 1745 251 109r
, PIETER Pieter Embdenaar schrijver aan het comptoir van de losrenten te Leeuwarden verkoper Bildtstraat 17 1804 267 67v
BERENDS, PIETER Pieter Barends Embdenaar verkoper Steenhouwersstraat 3 1799 265 159r
BERENDS, PIETER Pieter Barends Embdenaar verkoper Steenhouwersstraat 4 1799 265 160r
BERENDS, PIETER Pieter Barends Embdenaar verkoper Liemendijk ZZ 1799 265 161v
BERENDS, PIETER Pieter Barends Embdenaar verkoper Schritsen 60 1799 265 166v
BERENDS, PIETER Pieter Barends Embdenaar commies verkoper Heiligeweg 52 1809 268 191v
EMMEN, Emmen commies huurder Havenplein 14 1798 265 103r
, WILLEM Willem Emmeriks bontwever verkoper Weverstraat ZZ 1765 256 90v
, STIJNTJE Stijntie Vytus Enema Schritsen 54 1660 238 16v
, KORNELIS ds. Cornelius van Engele, burger koper zoutkeet met toebehoren en een pakhuis Zoutsloot 1754 253 169r
ENGELEN, ANTJE Anna Maria Engelen kopers Simon Stijlstraat 5 1774 258 158v
ENGELEN, C. ds. C. van Engelen, c.u. predikant huurder Noordijs 23 1757 254 75v
ENGELEN, DOMINICUS KORNELIS Dominicus Cornelis van Engelen verkoper Zoutsloot 1757 254 111r
ENGELEN, ENGEL KORNELIS Engel Cornelis van Engelen bibliothecaris van de Academie te Franeker verkoper Zuiderhaven 65 1695 243 133v
ENGELS, BRECHTJE Bregtje Engels Hofstraat 1753 253 88v
ENGELS, BRECHTJE Bregtje Engels verkoper Hofstraat ZZ 1763 255 226r
ENGELSMAN, DIRK Dirck Engelsman naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1641 234 132v
ENGELSMAN, DIRK de loods van de weduwe van Dirck Engelsman naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1663 238 171v
ENGELSMAN, DIRK de weduwe van Dirck Engelsman naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1661 238 11ar
ENGELSMAN, DIRK Dirick Engelsman naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1657 237 108v
ENGELSMAN, DIRK Dirk Engelsman naastligger ten oosten Karremanstraat 1664 238 203v
ENGELSMAN, DIRK de loods van de weduwe van Dirk Engelsman naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1663 238 17av
ENGELSMAN, DIRK loods van de weduwe van Dirk Engelsman naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1665 239 3v
ENNEMA, de erven van de heer Ennema naastligger ten noorden Vijverstraat 1663 238 176v
ENNEMA, ANTONIUS Anthonius Ennema zoutzieder bieder voor beide panden eigenaar van 3/4 Bildtstraat 1680 241 28ra
ENNEMA, ANTONIUS wijlen Antonius Ennema Zoutsloot ZZ 1695 243 138r
ENNEMA, ANTONIUS wijlen Antonius Ennema Zoutsloot ZZ 1695 243 138r
ENNEMA, JOHANNES wijlen Joannes Ennema commys Grote Bredeplaats ZZ 1680 241 28ra
ENNEMA, PAULUS JANS burgemeester Paulus Jansen Ennema, c.u. koper zoutkeet Nieuwstraat 40 1642 234 174v
ENNEMA, TJEERD Vroedsman Tieerdt Ennema naastligger ten oosten Voorstraat 81 1707 245 24r
, Enninga mr. ijzersmid naastligger ten westen Vijverstraat 4 1806 267 206r
, HERE Heere Enninga mr. ijzersmid koper huis en grofsmederij Zuiderhaven 27 1802 266 122v
, HERE Heere Enninga mr. ijzersmid koper huis Vijverstraat 4 1802 266 122v
, J. J. Enninga naastligger ten noorden Zuiderhaven 29 1809 268 268v
ENS, AALTJE AGES Aaltje Aeges Ens onbekend 1664 238 204r
ENS, KLAAS FOPPES Claes Foppes Ens, c.u. bewoner Schritsen NZ 1694 243 109v
ENS, FOPPE KLASES Foppe Claesen Ens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1698 243 377v
ENS, FOPPE KLASES Foppe Claessens Ens schipper Admiraliteitsjacht in Friesland koper huis en klein tuintje Heiligeweg NZ 1680 241 61v
ENS, FOPPE KLASES Foppe Clasen Ens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1689 242 266r
ENS, FOPPE KLASES Foppe Clasen Ens naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 39 1706 244 324av
ENS, FOPPE KLASES Foppe Clasen Ens, burger naastligger ten zuiden Heiligeweg NZ 1707 245 7v
ENS, FOPPE KLASES Foppe Clasen Ens, burger verkoper Heiligeweg NZ 1707 245 7v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs Ens? naastligger ten oosten Bildtstraat 1719 246 33v
EPPINGA, GERARDUS Gerardus Eppinga mr. zilversmid koper huis Voorstraat 46 1784 261 148r
EPPINGA, GERARDUS wijlen Gerardus Eppinga mr. Zilversmid Voorstraat 46 1797 265 38r
, MARTHA Martha Erkelens koper van 1/2 huis Rozengracht 1728 247 126v
, MARTHA Martha Erklens Rozengracht NZ 1728 247 130r
ERNST, GERRIT WIEBES Gerrit Wybes Ernst naastligger ten westen Voorstraat 81 1706 244 312v
ES, van Es landbaas eigenaar Zuiderhaven 77west 1809 268 240v
, SAMUEL Samuel Escalé, c.u. koper hof met schone vrugtdragende bomen en planten Zuiderhaven 18 1717 245 296v
ESKES, JAN Jan Eskens naastligger ten oosten Kruisstraat 10 1728 247 70r
ESKES, JAN Jan Eskens bontwever Kruisstraat 10 1728 247 70r
ESKES, JAN Jan Eskes bontwever naastligger ten oosten Kruisstraat 10 1728 247 102v
, HARMEN de heer Harmen Essich Zuiderhaven 54 1634 233 130r
ESTA, van Esta koopman naastligger ten westen Rozengracht NZ 1784 261 223r
ESTA, AUKJE TJEERDS Auckien Tieerds van Esta naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
ESTA, AUKJE TJEERDS Auckien Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
ESTA, AUKJE TJEERDS Auckien Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Weverstraat 1732 248 156r
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Teerds van Esta verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Nieuwstraat 18 1732 248 159r
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Hoogstraat 53 1732 248 160v
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Tieerds van Esta, burger Nieuwstraat WZ 1732 248 175v
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Tieerds van Esta Gardenierstraat 5 1733 248 280r
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Tieerds van Esta naastligger ten oosten Gardenierstraat 5 1733 248 280r
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukjen Tjeerds van Esta Nieuwstraat 40 1727 246 300r
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukjen Tjeerds van Esta, burger Zuiderhaven 23 1731 248 65r
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukjen Tjeerds van Esta Vismarkt 1 1739 250 43v
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukjen Tjeerds van Esta Voorstraat 97 1739 250 49v
ESTA, F. de weduwe van F. J. Esta huurder Noorderhaven 96 1771 257 247r
ESTA, F. F. van Esta koopman Scheffersplein 27 1781 260 47v
ESTA, F. F. F. van Esta Brouwersstraat 33 1783 261 74r
ESTA, F. Heer F. van Esta naastligger ten westen van wagenhuis Rozengracht ZZ 1794 264 214r
ESTA, F. Heer F. van Esta naastligger ten westen van wagenhuis Rozengracht ZZ 1794 264 217r
ESTA, F. F. F. van Esta naastligger ten oosten Rozengracht ZZ 1802 266 74v
ESTA, F. F. F. van Esta naastligger ten zuiden Rozengracht ZZ 1802 266 74v
ESTA, F. F. F. van Esta koopman koper huis gebruikt als timmerwinkel Rozengracht ZZ 1802 266 95v
ESTA, F. F. F. van Esta koopman naastligger ten oosten Rozengracht ZZ 1802 266 95v
ESTA, F. F. F. van Esta koopman naastligger ten zuiden Rozengracht ZZ 1802 266 95v
ESTA, F. gemeentebestuurslid F. van Esta koper 1/2 huis Rozengracht 1805 267 125r
ESTA, F. F. van Esta naastligger ten westen Rozengracht 1805 267 125r
ESTA, F. F. F. Esta koper paarden- en koestalling Wasbleek 1805 267 147v
ESTA, F. F. F. Esta naastligger ten westen Wasbleek 1805 267 147v
ESTA, F. F. F. Esta naastligger ten noorden Wasbleek 1805 267 147v
ESTA, F. F. van Esta naastligger ten zuiden Wasbleek WZ 1806 267 208v
ESTA, F. F. F. van Esta naastligger ten oosten Spinhuisstraat 1 1806 267 214v
ESTA, F. F. F. van Esta naastligger ten zuiden Spinhuisstraat 1 1806 267 214v
ESTA, F. de Heer F. F. van Esta naastligger ten oosten Wasbleek 7 1808 268 80r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Esta koopman naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Esta koopman verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Esta koopman verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Esta koopman verkoper van 1/5 Nieuwstraat 18 1732 248 159r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Esta koopman verkoper van 1/5 Hoogstraat 53 1732 248 160v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Esta naastligger ten westen en Vijverstraat 5 1737 249 191r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Esta, burger koopman naastligger ten westen Vijverstraat 5 1736 249 119r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Esta, burger koopman verkoper Vijverstraat 5 1736 249 119r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Esta koopman koper huis onbekend 1753 253 79r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Esta koopman naastligger ten oosten onbekend 1753 253 79r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Esta koopman naastligger ten oosten onbekend 1754 253 157r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Esta koopman verkoper onbekend 1754 253 157r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Esta naastligger ten westen Vijverstraat 5 1756 254 22v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Esta naastligger ten westen Herenknechtenkamerstraat 19 1763 255 197v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Esta naastligger ten oosten Zuiderhaven 23 1763 255 215v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Esta naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23 1763 255 215v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Esta koopman koper huis Bargebuurt het Halfgemaakte Schip 1766 256 228r
ESTA, FOEKE TJEERDS Foeke Tjeerds van Esta naastligger ten oosten Zuiderhaven 23 1731 248 65r
ESTA, FOEKE TJEERDS Foeke Tjeerds van Esta naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23 1731 248 65r
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Esta verwandelaar huis en grote hof (toehaak te betalen door Fokke Tjeerds van Esta) Zuiderhaven ZZ 1735 249 55v
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Esta verwandelaar huis en grote hof (toehaak te betalen door Fokke Tjeerds van Esta) Zuiderhaven 29 1735 249 55v
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Esta, burger zoutkoper koper woning Spinstraat 1739 250 19v
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Esta koopman naastligger ten westen Zuiderhaven 48 1740 250 120v
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Esta koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1743 250 287v
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Esta naastligger ten westen Zuiderhaven 46 1745 251 66v
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Esta koopman naastligger ten oosten (? wordt hij gezien als de verkoper en in die zin dus naastligger?) Noorderhaven 96 1749 251 276r
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Esta koopman naastligger ten westen Noorderhaven 94 1749 251 277v
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Esta koopman verkoper Zuiderhaven 25 1764 256 66r
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Esta koopman verkoper van 3/4 Zuiderhaven 38 1764 256 85v
ESTA, FOKKE TJEERDS wijlen Fokke Tjeerds van Esta koopman Zoutsloot 1767 256 258r
ESTA, FRANS Frans T. van Esta naastligger ten westen Rozengracht NZ 1785 261 263r
ESTA, FRANS Frans F. van Esta koper pan- en estrikwerk, en o.a. div. woningen, tuinen, zomerhuis, stal en wagenhuis Rozengracht 50 1788 262 285v
ESTA, FRANS Frans F. van Esta naastligger ten oosten Rozengracht 50 1788 262 285v
ESTA, FRANS Frans F. van Esta koopman koper 2 huizen Wasbleek 1799 265 145r
ESTA, FRANS Frans F. van Esta koopman naastligger ten oosten huis 1 Wasbleek 1799 265 145r
ESTA, FRANS Frans F. van Esta koopman naastligger ten noorden huis 1 Wasbleek 1799 265 145r
ESTA, FRANS Frans F. van Esta koopman naastligger ten westen huis 2 Wasbleek 1799 265 145r
ESTA, FRANS Frans F. van Esta koopman naastligger ten noorden huis 2 Wasbleek 1799 265 145r
ESTA, FRANS Frans van Esta naastligger ten westen Rozengracht NZ 1802 266 130r
ESTA, FRANS Frans van Esta naastligger ten westen Heiligeweg 24 1805 267 180r
ESTA, FRANS Frans F. van Esta koopman Zoutsloot ZZ 1807 267 303v
ESTA, FRANS Frans Esta naastligger ten westen Rozengracht 7 1809 268 274v
ESTA, FRANS FOKKES Frans Fokkes van Esta koopman koper pan- en estrikwerk (voor vijf percelen) Rozengracht 28 1781 260 145r
ESTA, FOKKES Fredske Fokkes van Esta, meerderjarige vrijster verkoper van 1/4 Zuiderhaven 38 1764 256 85v
ESTA, FREERK TJEERDS Freerck Tjeerds van Esta koopman verkoper van 1/5 Weverstraat 1732 248 156r
ESTA, MAAIKE TJEERDS Maike Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
ESTA, MAAIKE TJEERDS Mayk Tieerds van Esta naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
ESTA, MAAIKE TJEERDS Mayk Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
ESTA, MAAIKE TJEERDS Mayke Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Nieuwstraat 18 1732 248 159r
ESTA, MAAIKE TJEERDS Mayke Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Hoogstraat 53 1732 248 160v
ESTA, MAAIKE TJEERDS Mayke Tjeerds van Esta verkoper van 1/5 Weverstraat 1732 248 156r
ESTA, TJEERDS Sierckien Tieerds van Esta naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
ESTA, SIERKJE TJEERDS Sierckien Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
ESTA, SIEMEN Simon Esta staatsbode verkoper Hoogstraat 25 1764 256 30r
ESTA, SIEMEN FOKKES Simon Fockes Esta koper van 1/5 Hoogstraat 25 1752 253 25v
ESTA, SIEMEN FOKKES Simon Fockes Esta koper van 1/5 Hoogstraat 17 1752 253 25v
ESTA, SJOUKJE TJEERDS Sioukien Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
ESTA, SJOUKJE TJEERDS Sioukien Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Nieuwstraat 18 1732 248 159r
ESTA, SJOUKJE TJEERDS Sioukien Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Hoogstraat 53 1732 248 160v
ESTA, SJOUKJE TJEERDS Sjouckien Tjeerds van Esta verkoper van 1/5 Weverstraat 1732 248 156r
ESTA, SJOUKJE TJEERDS Sjoukjen Tjeerds Esta, burger Sint Odolphisteeg 2 1727 247 49v
ESTA, SIEMEN FOKKES vrijgezel Symon Fockes van Esta koopman verkoper (geëmancipeerd bij de hove van Friesland) Grote Kerkstraat 40 1751 252 142r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes Esta, burger koopman koper huis Vijver 7 1729 247 272v
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Esta Voorstraat 58 1729 247 276r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Esta koopman naastligger ten westen Schritsen 56 1730 247 299r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Esta, burger koopman verkoper Grote Bredeplaats 16 1730 247 344r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes Esta, burger koopman verkoper Simon Stijlstraat 6 1729 247 6va
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes Esta, burger koopman verkoper Lanen 83 1729 247 9ra
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes Esta koper huis + hof daarachter (onlangs door Hanekuik als naastleger geniaard) Zuiderhaven ZZ 1731 248 7v
ESTA, TJEERD FOKKES hof van Tjeerd Fockes van Esta naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1731 248 21v
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Esta, burger koopman verkoper Kerkpad OZ 1731 248 59v
ESTA, TJEERD FOEKES Tjeerd Foekes van Esta koopman verkoper Zuiderhaven 18 1731 248 27v
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fokkes van Esta koopman koper huis, smitte Zuiderhaven ZZ 1731 248 20r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fokkes van Esta naastligger ten oosten (koper) Zuiderhaven ZZ 1731 248 20r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fokkes van Esta naastligger ten zuiden (koper) Zuiderhaven ZZ 1731 248 20r
ESTA, TIETJE TJEERDS wijlen Tyttje Tjeerds Esta Simon Stijlstraat 6 1729 247 6va
ESTA, TIETJE TJEERDS wijlen Tyttje Tjeerds Esta, burger Lanen 83 1729 247 9ra
MEINERTS, IEMKJE Ymkje Meinderts Etten Voorstraat 89 1804 267 60v
, KLAAS Claes Evema huurder Voorstraat 47 1724 246 204r
, HARMEN vrijgezel Harmen Evernik bontwever koper huis en weefwinkel Ooievaarsteeg 17 1743 251 2r
, HARMEN Harmen Evernik mr. bontwever verkoper Ooievaarsteeg 17 1756 254 44v
EVERTS, J. J. C. Evers Voorstraat 55 1804 267 29r
EIK, W. W. Eyck gesworen clercq van Menaldumadeel Kerkpoortstraat 1796 264 309v
, HENDRIK Henke Eykhout Zuiderhaven 99 1784 261 226r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen Eylards mr. linnenwever koper huis Scheffersplein OZ 1734 248 335v
EISINGA, FRANS de erfgenamen van Frans van Eysinga verpachter grond Brouwersstraat OZ 1641 234 140r
EISINGA, JULIUS de erven van Julius van Eysinga verpachter grond ((Lb)) Brouwersstraat 1633 233 122r
EISINGA, JULIUS de erven van jhr. Julius van Eysinga verpachter grond Brouwersstraat 21 1675 240 182r
EISMA, ANTJE Anna Eysma verkoper ene helft Gardenierstraat NZ 1700 244 86r
EISMA, ANTJE Anna Eysma verkoper van 1/2 Voorstraat 69 1701 244 89r
EISMA, ANTJE Anna Eysma verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 18 1701 244 91v
EISMA, CATHARINA Catalina Eysma verkoper van 1/2 Voorstraat 69 1701 244 89r
EISMA, CATHARINA Catalina Eysma verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 18 1701 244 91v
EISMA, CATHARINA Cathalina Eysma verkoper andere helft Gardenierstraat NZ 1700 244 86r