Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Het einde komt in zicht; in vier jaar zijn meer dan negenduizend akten verwerkt tot leesbare, doorzoekbare en sorteerbare informatie.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Da  De  Di  Do  Du  Dy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs d'Adam, c.f. koper lege plaats Zuiderhaven 33 1651 236 170r
DAMEN, JAN Jan Daame, c.u. militair huurder perceel 4 (per week) Zeilmakersstraat 1801 266 39v
HENDRIKS, BEREND wijlen Barendt Hendriks Dahl Zuiderstraat 29 1746 251 144r
HENDRIKS, BEREND Berend Hendriks Dahl [staat: Dalh], burger koper huis Zuiderstraat 29 1730 247 370r
, JOHANNES Johannes Dahman verkoper Schritsen 52 1779 259 180v
, WILLEM Wilhelm Dahman, c.u. muziekmeester Schritsen 52 1779 259 180v
, JOHANNES Johannes Dahmens naastligger ten zuiden Zuiderstraat 25 1774 258 169v
DAKE, J. de weleerw. hr. ds. J. H. Dake predikant Brouwersstraat WZ 1802 266 151v
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalen, burger c.u. koper 2 kamers met hovinge, tuin en planten ten oosten en noorden Gardenierstraat NZ 1641 234 154v
DALEN, TEUNIS WILLEMS de tuin van Teunis Willems van Dalen naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1641 234 155v
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalen, c.u. seemtouwer verkoper onbekend 1651 236 148r
DALEN, TEUNIS WILLEMS wijlen Teunis Willems van Dalen Kerkpoortstraat 1658 237 171v
DALEN, TEUNIS WILLEMS de hovinge van Teunis Willems van Dalen naastligger ten zuiden Weverstraat 1659 237 199r
DALEN, de erven van Thonas van Dalen naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1659 238 11v
DALEN, TEUNIS WILLEMS Tonis Willems van Dalen, c.u. koper huis (1e betaling?, 56 GG verhoging 2e koop?) Kleine Kerkstraat WZ 1641 234 131v
DALEN, TEUNIS WILLEMS Tonis Willems van Dalen, c.u. naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat WZ 1641 234 131v
DALFSEN, als bewoner van Dalsen commies naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 23 1719 246 35r
DALFSEN, van Dalsen notarius publicus naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 1782 260 225r
DALFSEN, van Dalsen notaris naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1797 265 66v
DALFSEN, van Dalsen naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1797 265 66v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen notaris Kerkpoortstraat 1777 259 43v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen , c.u. naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1778 259 115v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen , c.u. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1778 259 115v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1778 259 157v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1778 259 157v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen, n.u. naastligger ten noorden Lanen 31 1779 259 209v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen notaris naastligger ten westen Noorderhaven ZZ 1780 259 280r
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen publieq notaris ? Hofstraat NZ 1783 261 17r
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen notaris naastligger ten oosten Droogstraat 1789 263 77v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1807 267 303v
DALFSEN, A. R. A. R. van Dalsen naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1786 262 79v
DALFSEN, AALTJE Aaltje van Dalsen Bildtpoort (gebied) 1787 262 196r
DALFSEN, AALTJE Aaltje van Dalsen Nieuwstraat 35 1792 264 45v
DALFSEN, AALTJE wijlen Aaltje van Dalsen Lanen 91 1793 264 127v
DALFSEN, Aug. Rob. van Dalsen notaris koper huis Ooievaarsteeg 1785 261 299r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustinus Robberti van Dalsen verkoper Karremanstraat 1773 258 96r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustinus Robbertus van Dalsen notaris Lanen NZ 1784 261 186r
DALFSEN, Augustius Robbertus van Dalsen notaris Bargebuurt 1787 262 226v
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robberti van Dalsen notarius publicus geauthoriseerde curator bonorum Noorderhaven 40 1775 258 228v
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robberti van Dalsen notarius publicus geauthoriseerde curator bonorum Zoutsloot NZ 1775 258 231r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robertus van Dalsen notarius publicus Scheerstraat 3 1776 258 253v
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsen notaris verkoper Wortelstraat ZZ 1776 259 4v
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsen notaris verkoper onbekend 1776 259 6r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsen notaris verkoper Voorstraat 29 1776 259 7r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsen notaris verkoper Noorderhaven 34 1777 259 69v
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robertus van Dalsen notaris verkoper Lanen 51 1779 259 191r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robertus van Dalsen notaris verkoper Lanen 45 1779 259 193v
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsen notaris verkoper Zuiderhaven 4 1783 261 88r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsen Lanen 21 1785 261 310r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsen notaris koper hof van 104 x 35 voet, prieel Droogstraat 11 1785 262 13r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsen notaris en procureur verkoper Vismarkt 1 1788 262 249r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsen notaris koper tuin met zomerhuis Zoutsloot ZZ 1788 263 17r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsen naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1788 263 17r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsen notaris koper huis Zuiderhaven 4 1793 264 79v
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsen notaris koper huis en herberg Noorderhaven 24 het Schippers Gezelschap 1794 264 186r
DALFSEN, EVA Eva van Dalsen Noorderhaven 31 1806 267 188r
DALFSEN, EVA Eva van Dalsen Noorderhaven 33 1806 267 188r
, A. A. R. van Dalzen notaris naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1784 261 225r
R., A. A. R. van Dalzen naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1786 262 57r
R., A. A. R. van Dalzen naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1786 262 84r
, AALTJE Aaltje van Dalzen kopers Noorderhaven 24 1782 260 244r
, AALTJE Aaltje van Dalzen Noorderhaven 24 1784 261 200r
, AALTJE Aaltje van Dalzen Lanen 91 1789 263 146v
, AUGUSTINUS Augustinus Robbertus van Dalzen notaris verkoper Prinsenstraat 2 1780 260 5v
DAM, GRIETJE Grietje van Dam verkoper Sint Jacobstraat 21 1665 239 8v
DAM, HANS KEIMPES oud burgemeester Hans Keimpes Dam naastligger ten oosten wonende in het gasthuis Sint Odolphisteeg OZ 1689 242 272r
DAM, HANS KEIMPES wijlen oud burgemeester Hans Keimpes Dam wonende in het gasthuis Sint Odolphisteeg OZ 1689 242 272r
DAM, HENDRIK HESSELS Hendrik Hessels van Dam schipper (smak-) koper huis Grote Bredeplaats 16 1803 266 180r
DAM, HENDRIK HESSELS wijlen Hendrik Hessels van Dam Grote Bredeplaats 16 1806 267 209v
DAM, MARTJEN Mart van Dam Liemendijk ZZ 1798 265 120r
DAM, MARTHA Martha van Dam Anjelierstraat 39 1809 268 266r
DAM, MARTHA Martha van Dam Anjelierstraat 41 1809 268 266r
DAM, PETRONELLA Petronella van Dam Lanen 38 1808 268 44v
DAM, TRIJNTJE het huis van Trijntie van Dam naastligger ten westen Voorstraat NZ 1674 240 138v
DAM, TRIJNTJE het huis van Trijntie van Dam naastligger ten oosten Voorstraat 75 1676 240 215r
DAM, TRIJNTJE Trijntie van Dam verkoper Voorstraat NZ 1676 240 236r
DAM, TRIJNTJE Trijntje van Dam verkoper Sint Jacobstraat 21 1665 239 8v
, JOHANNES Johannes Daman trompetter op het Admiraliteitsjacht koper huis Zuiderstraat 1768 257 86r
, JAN Jan Damast verpachter grond Gardenierstraat NZ 1749 251 261v
, JAN het huis bewoond door Jan Damast naastligger ten oosten Noorderhaven 27 1751 252 144v
, JAN Jan Damast naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1751 252 177v
, JAN Jan Damast naastligger ten zuiden Droogstraat 22 1753 253 70r
, JAN Jan Damast naastligger ten zuiden Droogstraat 22 1755 253 221r
, JAN Jan Damast verpachter grond Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
, JOHANNES wijlen Johannes Dame oud trompetter van het Admiraliteitsjacht Zuiderstraat 23 1781 260 156r
, JOHANNES Johannes Damen, c.u. trompetter huurder Schritsen 49 1761 255 105v
, WILLEM Wilhelm Damen trompetter op het Prinsenjacht koper huis Schritsen 52 1767 256 260v
I., PIETER wijlen Pieter I. Dames schipper (groot-) Vijverstraat 4 1774 258 188v
JANS, PIETER Pieter Jansen Dames schipper Zuiderhaven 24 1740 250 83r
JANS, PIETER Pytter Jansen Dames schipper naastligger ten westen Vijverstraat 6 1741 250 7ra
JANS, PIETER Pytter Jansen Dames naastligger ten oosten Zuiderhaven 37 1752 253 33v
PIETERS, IETJE Ytje Pieters Dames, burgerse kopers Voorstraat 51 1775 258 226r
, KLAAS Claas Damser mr. metselaar verkoper Bildtstraat 16 1762 255 119v
DANE, HENDRIK Hendrik Dane koper huis Havenplein ZZ 1803 266 273v
DANE, HENDRIK Hendrik Dane kastelein in de Hopzak geniaarde koper Schritsen 50achter 1808 268 22v
DANE, HENDRIK Hendrik Dane verkoper Havenplein 10 1808 268 91r
DANE, HENDRIK Hendrik Dane koper huis en herberg Kerkpoortstraat 24 Hof van Friesland 1808 268 99v
DANE, HENDRIK Hendrik Dane koper huis en herberg Rozengracht 37 Hof van Friesland 1808 268 99v
DANE, HENDRIK wijlen Hendrik Dane kastelein eigenaar Rozengracht 37 1809 268 236v
DANE, HENDRIK wijlen Hendrik Dane kastelein eigenaar Kerkpoortstraat 24 1809 268 236v
DANSER, KLAAS Claas Danser naastligger ten westen Bildtstraat 14 1756 254 32v
DANSER, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Danser, burger metselaar koper huis Zoutsloot 28 1734 248 284r
DANSER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Danser plateelschilder en winkelier verkoper Franekereind 3 1805 267 155r
DANSER, JANKE KLASES Janke Claases Danser Zoutsloot 86 1768 257 87r
DANSER, JOHANNES Johannes Danser bewoner Gardenierstraat NZ 1759 254 226v
, G. G. van Danswijk naastligger ten oosten Anjelierstraat 27 1808 268 69v
, GERRIT Gerrit van Danswijk, c.u. huurder huis Noorderhaven 93 1788 263 47v
, GERRIT Gerrit van Danswijk huurder achterhuis Noorderhaven 93 1789 263 78v
, GERRIT Gerrit van Danswijk, burger sergeant verkoper Noorderhaven 90 1792 264 51r
, GERRIT Gerrit van Danswijk naastligger ten oosten Karremanstraat 1798 265 115r
, GERRIT Gerrit van Danswijk, c.u. koper tuin met vruchtdragende bomen, zomerhuis en prieel Liemendijk NZ 1798 265 116r
, GERRIT Gerrit van Danswijk naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1799 265 161v
, GERRIT Gerrit van Danswijk koopman koper huis Herenwaltje 6 1809 268 329v
, GERRIT Gerrit van Danswijk koper 7 huizen Herenwaltje 4 1810 269 4v
, GERRIT Gerrit van Danswijk koper 7 huizen Zoutsloot 76 1810 269 4v
, GERRIT Gerrit van Danswijk koper 7 huizen Zoutsloot 74 1810 269 4v
, GERRIT Gerrit van Danswijk koper 7 huizen Zoutsloot 72 1810 269 4v
, GERRIT Gerrit van Danswijk koper 7 huizen Zoutsloot 70 1810 269 4v
, GERRIT Gerrit van Danswijk koper 7 huizen Zoutsloot 68 1810 269 4v
, GERRIT Gerrit van Danswijk koper 7 huizen Zoutsloot 66 1810 269 4v
, GERRIT Gerrit van Danswijk koper 7 huizen Zoutsloot 64 1810 269 4v
, GERRIT Gerryt van Danswijk koper huis Noorderhaven 90 1791 263 298r
, JOHANNES de weduwe van Johannes Danzer huurder Gardenierstraat NZ 1763 256 2r
DEKEMA, BERBER de erven van Berbara Decama verpachter grond ((voor 1/1)) Voorstraat 49 1659 237 187r
DEKKER, JAKOB SIEBES Jacob Sybes Decker mr. timmerman Oosterbolwerk 1764 256 38v
DEKKER, JAKOB SIEBES Jacob Sybes Decker mr. timmerman Wasbleek 1764 256 39v
DEKKER, JAKOB SIEBES Jacob Sybes Decker mr. timmerman verkoper Grote Kerkstraat 31west 1764 256 40v
DEKKER, JAKOB SIEBES Jacob Sybes Decker mr. timmerman Grote Kerkstraat 36 1764 256 43r
, HENDRIKJE Hendrickien Declant verkopers Voorstraat 7a-west 1682 241 192r
, WILLEM Willem Deersma naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r
, WILLEM Willem Deersma naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v
BERENDS, WILLEM Willem Baerents Deersma verkoper Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum koper greidland groot met de halve ?laen? Negen pondemaat, 11 einsen, 3 roeden en 4 vo ((per pm)) noordoost van Harlingen 1662 238 140r
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum, c.u. naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1662 238 140r
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum koper provisioneel 4 pondemaat land (zie Alle Friezen: Anske Jacobs Dersum, Achlum) noordoost van Harlingen 1668 239 30ra
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum verkoper (zie Alle Friezen: Anske Jacobs Dersum, Achlum) noordoost van Harlingen 1668 239 30ra
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes Deersum geniaarde koper Franekereind 12 1695 243 168v
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes Deersum koopman koper provisioneel 1/2 huis en tuintje Franekereind 12 1695 243 7ra
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes Deersum verkoper Franekereind 12 1706 244 327v
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes van Deersum naastligger ten oosten Franekereind 8 1707 245 29r
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes van Deersum naastligger ten zuiden Franekereind 8 1707 245 29r
DEERSUM, GRIETJE FEDDES Grietie Feddes van Deersum verkoper Noorderhaven 99 1733 248 256v
DEERSUM, GRIETJE FEDDRIKS Grietje Feddericks van Deersum Noorderhaven 71 1726 246 281r
DEERSUM, GRIETJE FEDDRIKS Grietje Feddrix van Deersum verkoper van 1/4 Droogstraat NZ 1728 247 143r
DEERSUM, GRIETJE FEDDRIKS Grietje Feddrix van Deersum naastligger ten westen Noorderhaven 71 1728 247 146r
DEERSUM, GRIETJE FEDDRIKS Grietje Feddrix van Deersum verkoper van 1/4 deel Noorderhaven 71 1728 247 146r
DEERSUM, GRIETJE FEDDRIKS Grietje Feddrix van Deersum verkoper van 1/48 Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
DEERSUM, GRIETJE FEDDRIKS Grietje Feddrix van Deersum verkoper Voorstraat ZZ 1729 247 279r
, KAREL het huis gekocht door Carel van Deinse naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 31 1706 244 315r
, KAREL Carel van Deinse, c.u. verkoper Kerkpoortstraat 1711 245 163v
, JOHANNA juffrouw Johanna Henrietta Dekeling verkoper van 13/16 Lombardstraat 2 1740 250 94v
, JOHANNA juffrouw Johanna Henrietta Dekeling verkoper van 13/16 Hoogstraat 32 1740 250 96ar
KET, FREERK Frederik Deket Vijverstraat 13 1728 247 76r
KET, JAN Jan Deket koper huis en hof Nutstraat 2 1707 245 37v
KET, JAN Jan Deket, q.q. naastligger ten zuiden Vijver OZ 1717 245 286r
KET, JAN Jan Deket naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36 1717 245 290r
KET, JAN Jan Deket klerk van ontvanger Widenbrugh verkoper Nutstraat 2 1718 246 14r
KET, JAN Jan Deket verkoper Vijverstraat 13 1728 247 76r
KET, JAN Jan Deket substituut ontvanger van Franekeradeel geniaarde koper Zuiderhaven 71a 1734 248 332r
KET, JAN Jan Deket, burger ontvanger koper 2/3 huis, en tuin daarachter Zuiderhaven 71a 1735 249 50r
KET, JAN Jan Deket, burger ontvanger naastligger ten westen Zuiderhaven 71a 1735 249 50r
KET, JOHANNES Johannes Deket naastligger ten zuiden Vijver OZ 1712 245 167v
, JAN Jan Deket [staat: de Ket] ontvanger eigenaar van 2/4 Zuiderhaven 71a 1735 249 78v
, JAN Jan Deket [staat: de Ket] ontvanger naastligger ten westen Zuiderhaven 71a 1735 249 78v
KET, Deketh lidzetter naastligger ten westen Schritsen ZZ 1777 259 64r
KET, Deketh naastligger ten zuiden Schritsen 60 1784 261 174v
KET, Deketh naastligger ten westen Schritsen 60 1784 261 174v
KET, de heer Deketh naastligger ten oosten Schritsen ZZ 1803 266 282r
KET, de heer Deketh naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1803 266 282r
KET, de heer Deketh naastligger ten westen Schritsen ZZ 1803 266 282r
KET, ANTJE Anna Deketh koper Hondenstraat 12 1808 268 116v
KET, ANTJE Anna Deketh koper Vijver 1 1808 268 116v
KET, ANTJE Anna Deketh koper Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
KET, CATHARINA Catharina Deketh koper Hondenstraat 12 1808 268 116v
KET, CATHARINA Catharina Deketh koper Vijver 1 1808 268 116v
KET, CATHARINA Catharina Deketh koper Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
KET, E. de heer E. Deketh naastligger ten westen Schritsen 44 1783 261 84r
KET, EVERT Everardus Deketh vendumeester bij de Admiraliteit verkoper Voorstraat 24 1773 258 89v
KET, EVERT Everardus Deketh vendumeester bij de Admiraliteit verkoper Rommelhaven 10 1773 258 91v
KET, EVERT Everhardus Deketh vendumeester Admiraliteit kopers Zuiderhaven 67 1774 258 134r
KET, EVERT de tweede genoemde koper Everhardus Deketh vendumeester Admiraliteit naastligger ten westen Zuiderhaven 67 1774 258 134r
KET, EVERT Everhardus Deketh vendumeester Admiraliteit kopers Raamstraat 8 1774 258 134r
KET, EVERT Everhardus Deketh vendumeester Admiraliteit onbekend 1774 258 146r
KET, EVERT Everhardus Deketh vendumeester bij de Admiraliteit koper huis met achter ruimte/pottebakkerij Schritsen ZZ 1777 259 64r
KET, EVERT Everhardus Deketh naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1777 259 64r
KET, EVERT de verkoper Everhardus Deketh naastligger ten westen Schritsen 60 1788 263 8r
KET, EVERT Everhardus Deketh vendumeester bij de Admiraliteit verkoper Schritsen 60 1788 263 8r
KET, EVERT de verkoper Everhardus Deketh naastligger ten oosten Schritsen ZZ 1788 263 8r
KET, EVERT de verkoper Everhardus Deketh naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1788 263 8r
KET, EVERT Everhardus Deketh vendumeester bij de Admiraliteit verkoper Schritsen ZZ 1788 263 8r
KET, FREERK Fredrik Deketh koper huis en tuin Hondenstraat 12 1808 268 116v
KET, FREERK Fredrik Deketh koper huis en tuin Vijver 1 1808 268 116v
KET, FREERK Fredrik Deketh koper huis en tuin Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
KET, GOVERT de erven van Goverd Deketh secretaris van de grietenij Franekeradeel Schritsen 60 1788 263 8r
KET, GOVERT de erven van Goverd Deketh secretaris van de grietenij Franekeradeel Schritsen ZZ 1788 263 8r
KET, GOVERT Govert Deketh koper Hondenstraat 12 1808 268 116v
KET, GOVERT Govert Deketh koper Vijver 1 1808 268 116v
KET, GOVERT Govert Deketh koper Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
KET, JAN Jan Deketh ontvanger van Franekeradeel naastligger ten westen Zuiderhaven 71a 1738 249 343v
KET, JAN Jan Deketh ontvanger van Franekeradeel verkoper Zuiderhaven 71a 1738 249 343v
KET, JAN Jan Deketh ontvanger naastligger ten westen Zuiderhaven 71a 1738 249 257r
KET, JAN wijlen mr. Jan Deketh medelid Nationale Rekenkamer Hondenstraat 12 1808 268 116v
KET, JAN wijlen mr. Jan Deketh medelid Nationale Rekenkamer Vijver 1 1808 268 116v
KET, JAN wijlen mr. Jan Deketh medelid Nationale Rekenkamer Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
KET, JANKE Janneke Deketh koper Hondenstraat 12 1808 268 116v
KET, JANKE Janneke Deketh koper Vijver 1 1808 268 116v
KET, JANKE Janneke Deketh koper Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
KET, P. Commissaris P. Deketh huurder Zuiderhaven 52 1791 263 292r
KET, P. P. Deketh naastligger ten zuiden Raamstraat WZ 1807 267 305v
KET, P. de Heer P. Deketh naastligger ten zuiden Schritsen 44 1807 268 13r
KET, P. de Heer P. Deketh naastligger ten westen Schritsen 44 1807 268 13r
KET, PETRUS Petrus Everhardus Deketh koper Hondenstraat 12 1808 268 116v
KET, PETRUS Petrus Everhardus Deketh koper Vijver 1 1808 268 116v
KET, PETRUS Petrus Everhardus Deketh koper Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
KET, PETRUS mr. Petrus Deketh ontvanger curator Hondenstraat 12 1808 268 116v
KET, PETRUS mr. Petrus Deketh ontvanger curator Vijver 1 1808 268 116v
KET, PETRUS mr. Petrus Deketh ontvanger curator Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
KET, TETJE Tettje Deketh koper Hondenstraat 12 1808 268 116v
KET, TETJE Tettje Deketh koper Vijver 1 1808 268 116v
KET, TETJE Tettje Deketh koper Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
, EVERT Everhardus Deketh [staat: de Keth] vendumeester bij de Admiraliteit koper huis, erf en hof ((voor twee in deze akte verkochte percelen)) Schritsen 36 1784 261 190r
, EVERT Everhardus Deketh [staat: de Keth] vendumeester bij de Admiraliteit koper huis ((voor twee in deze akte verkochte percelen)) Schritsen ZZ 1784 261 190r
, EVERT Everhardus Deketh [staat: de Keth] vendumeester Admiraliteit naastligger ten oosten Schritsen ZZ 1786 262 77r
, EVERT Everhardus Deketh [staat: de Keth] vendumeester Admiraliteit naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1786 262 77r
, EVERT Everhardus Deketh [staat: de Keth] vendumeester Admiraliteit naastligger ten westen Schritsen ZZ 1786 262 77r
, EVERT Everhardus Deketh [staat: de Keth] vendumeester Admiraliteit verkoper Schritsen ZZ 1786 262 77r
, GOVERT Goverd Deketh [staat: de Keth], c.s. naastligger ten oosten Schritsen ZZ 1782 260 224r
, GOVERT Goverd Deketh [staat: de Keth], c.s. naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1782 260 224r
, P. P. Deketh [staat: de Keth] naastligger ten zuiden Schritsen 42 1810 269 48v
, P. P. Deketh [staat: de Keth] naastligger ten westen Schritsen 42 1810 269 48v
, JAN Jan Deketh [staat: de Ket] ontvanger-generaal van Franekeradeel koper huis Zuiderhaven 65 1729 247 229r
, JAN Jan Dekett, n.f. naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 7 1721 246 95r
DEKKER, Dekker huurder woning achter zomerhuis Zuiderhaven ZZ 1782 260 170v
DEKKER, AUGUSTINUS Augustinus Dekker mr. kleermaker koper huis Lanen 84 1807 267 348v
DEKKER, HENDRIK Hendrik Dekker bontwever huurder achterliggende woning met uitgang in de Anjeliersstraat Achterstraat 1782 260 310r
DEKKERS, SIEMEN de weduwe van Simon Dekkers naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31west 1749 252 14v
DEKNATEL, JAN Jan Deknatel naastligger ten zuiden Noorderhaven 107 1783 261 9v
DEKNATEL, JAN Jan Deknatel naastligger ten zuiden (N.B. heeft ten zuiden ook nog een kerk ?) Noorderhaven 107 1783 261 23v
DEKNATEL, JAN Jan Deknatel verkoper Noorderhaven 107 1783 261 23v
DEKNATEL, wijlen Jorn Deknatel Noorderhaven 107 1796 264 320v
PIETERS, JAN Jan Pieters Delft naastligger ten zuiden Hoogstraat 22 1665 239 29v
PIETERS, JAN Jan Pieters Delft wijnkoper naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1666 239 36v
, JOHANNA Johanna Dentzsch Voorstraat 29 1806 267 279v
, JOHANNA Johanna Magdalena Dentzsch Rapenburg 14 1807 268 11v
DEPPE, EVERT Everhardus Deppe Havenplein 16 1801 266 16r
, IEPKE Ypke Dernt verkoper Droogstraat ZZ 1719 246 37r
, A. A. Detelmeyer koopman verkoper Noorderhaven 114 1795 264 238r
, Anth. Determeyer huurder Noorderhaven 114 1805 267 182v
, ANTONIUS Anthon Determeyer koopman koper huis Sint Jacobstraat 11 1807 267 307v
, ANTONIUS Anthony Determeyer koopman geniaarde koper van 1/2 Heiligeweg 16 1791 263 315v
, ANTONIUS Anthoon Determeyer, en comp. kooplieden koper huis Noorderhaven 114 Bijleveld 1809 268 214r
, ANTONIUS Anthoon Determeyer, en comp. kooplieden huurder Noorderhaven 114 1809 268 214r
, ANTONIUS Anthoon Determeyer koopman verkoper Sint Jacobstraat 11 1809 268 243v
, ANTONIUS compagnon van Anthoon Determeyer koopman verkoper Sint Jacobstraat 11 1809 268 243v
, JURJEN Jurjen van Deulen koper huis Hoogstraat 22 het Holderhuisje 1801 265 281r
, HENDRIK Hendrik Deurnat koper huis en blokmakerij Prinsenstraat 4 1806 267 228v
, JAN Jan van Deursen naastligger ten oosten Moriaanstraat 1 1766 256 215r
, JAN Jan van Deursen mr. bontwever naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ 1783 261 57r
, JAN Jan van Deursen mr. bontwever verkoper Moriaanstraat NZ 1783 261 57r
, JAN Jan van Deursen mr. bontwever verkoper Moriaanstraat NZ 1783 261 58r
HENDRIKS, ROELOF Roelof Hendriks ter Deus varkensslager koper huis Lanen 64 1782 260 253r
HENDRIKS, ROELOF Roelof Hendriks ter Deus varkensslager verkoper Lanen 64 1804 267 105v
, KAREL Carel van Deynse trekwerker koper huis Kerkpoortstraat 31 1706 244 322v
, REIN Rein Dhaman mr. zadelmaker koper huis Scheerstraat 3 de Scheer 1805 267 174v
, REIN Rein Dhaman zadelmaker naastligger ten oosten Scheerstraat 1 1806 267 266v
DIEST, AGNIETJE Agnieta van Diest koper Voorstraat 34 1785 262 48v
DIEST, DEBORA Debora van Diest Kleine Bredeplaats 16 1753 253 114v
DIJK, ANTJE Antje K. van Dijk Hofstraat 15 1808 268 151r
DIJK, ANTJE Antje K. van Dijk Hofstraat 15 1808 268 151r
DIJK, ANTJE Antje van Dijk Hofstraat 13 1809 268 230r
DIJK, LIJSBET Elizabeth R. van Dijk koper Lanen 35oost 1808 268 113r
DIJK, LIEUWE Lieuwe Dijk naastligger ten noorden Karremanstraat WZ 1718 246 29v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk, c.u. huurder Grote Kerkstraat 22 1778 259 105v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten zuiden Heiligeweg 21 1780 259 248r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker koper huis en bakkerij Grote Kerkstraat 23 1785 262 11r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23 1785 262 11r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker koper hoving, tuin en zomerhuis Romastraat 27 1786 262 114r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 21 1787 262 220v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten noorden Romastraat 25 1788 262 243v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker koper hof en tuin Romastraat 15 1789 263 106r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten oosten Romastraat 15 1789 263 106r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten noorden Romastraat 29 1789 263 145r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker koper huis Hofstraat 33 1790 263 276v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker Heiligeweg 23 1791 263 307r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten zuiden Gardenierstraat 12 1791 263 329r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten noorden Romastraat 27 1796 264 351v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker verkoper Hofstraat 33 1798 265 105r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 21 1799 265 197v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten noorden Romastraat 27 1802 266 137r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten noorden Romastraat 29 1802 266 141r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten oosten Romastraat 13 1803 266 187v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 21 1803 266 255v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1804 267 52v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker verkoper Nieuwstraat WZ 1806 267 229v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker Heiligeweg 27 1808 268 52r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker verkoper Karremanstraat 11 1808 268 56v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker verkoper Karremanstraat 13 1808 268 56v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker verkoper Bargebuurt 2 1808 268 58r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker verkoper Rommelhaven 20achter 1808 268 59v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker verkoper Zoutsloot 47 1808 268 62r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker verkoper Rapenburg 22 1808 268 63v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker verkoper Rapenburg ZZ 1808 268 63v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker verkoper Rapenburg ZZ 1808 268 63v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker verkoper Vijverstraat 11 1808 268 75r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. broodbakker koper huis en bakkerij Grote Kerkstraat 24 1808 268 140r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 22 1810 268 337v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten westen Plantsoen 4 1810 269 13v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten noorden Romastraat 25 1810 269 18r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 21 1811 269 141r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 21 1811 269 141r
DIJK, ROELOFKE Roelofke van Dijk Borstelsteeg 5 1808 268 35v
DIJK, Roulof van Dijk mr. bakker koper door niaar huis Grote Kerkstraat 23achter 1778 259 112r
DIJK, RUURD Ruurd van Dijk kastelein Grote Bredeplaats 22 1805 267 180v
DIJK, RUURD wijlen Ruurd van Dijk kastelein verkoper herberg Zoutsloot 54 Benthem 1806 267 238r
DIJK, RUURD JANS Ruurd Jans van Dijk schipper op Amsterdam (beurt-) huurder Heiligeweg 60 1793 264 151v
DIJK, RUURD JANS Ruurd Jans van Dijk schipper op Amsterdam (beurt-) koper huis Zoutsloot 1796 264 343v
DIJK, SIETSE Sytse van Dijk naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 7 1778 259 138v
DIJK, SIETSE Sytse van Dijk naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 3 1780 259 264v
DIJK, SIETSE Sytse van Dijk naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1787 262 149v
DIJK, SIETSE Sytze van Dijk mr. pruikmaker koper huis Simon Stijlstraat 5 1774 258 158v
DIJK, SIETSE Sytze van Dijk mr. pruikmaker koper van 1/2 huis Simon Stijlstraat 3 1785 261 266v
DIJK, SIETSE Sytze van Dijk mr. pruikmaker koper van 1/2 Simon Stijlstraat 3 1785 261 266v
DIJK, SIETSE Sytze van Dijk naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 3 1785 261 266v
DIJK, SIETSE Sytze van Dijk pruikmaker naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 7 1789 263 135v
DIJK, SIETSE Zytze van Dijk mr. pruikmaker koper huis Grote Kerkstraat 44 1797 265 49v
DIJKSMA, JAN burgervaandrig Jan Dijksma Brouwersstraat 5 1727 247 45v
DIJKSMA, JAN burgervaandrig Jan Dijksma Romastraat 1727 247 46v
DIJKSMA, JAN burgervaandrig Jan Dijksma Gardenierstraat 1727 247 47v
DIJKSMA, LIJSBET Lijsbeth Dijksma Bildtstraat 16 1762 255 119v
DIJKSMA, RIEMKJE SIEBRENS Riemke Sybrens Dijksma Sint Jacobstraat OZ 1793 264 149v
DIJKSMA, SARA de erven van Sara Dijksma naastligger ten westen Schritsen 25 1801 265 293r
DIJKSMA, SARA de erven van Sara Dijksma naastligger ten westen Schritsen 25 1801 265 293r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijksma naastligger ten zuiden Vijver 1749 252 23v
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijksma mr. kleermaker verkoper Gardenierstraat 1 1750 252 87r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijksma mr. kleermaker curator (curator bij testament) Oosterbolwerk 1754 253 175r
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeke Dijksma Voorstraat 49 1783 261 82r
DIJKSTRA, ANDRIES ALLES Andries Ales Dijkstra koopman koper huis Noorderhaven 39 de Drie Parochië 1791 263 324r
DIJKSTRA, ANSKE Anske Dijkstra huurder Zoutsloot ZZ 1806 267 247r
DIJKSTRA, KORNELISKE Cornelia L. Dijkstra Hoogstraat 45 1805 267 146r
DIJKSTRA, JAN Jan Dijkstra mr. pruikmaker verkoper Noorderhaven 8 1803 266 300r
DIJKSTRA, JAN Jan S. Dijkstra koper huis en tuintje Voorstraat 33 1805 267 183v
DIJKSTRA, JAN Jan S. Dijkstra huurder Voorstraat 33 1805 267 183v
DIJKSTRA, JAN Jan Dijkstra sleper koper huis Rapenburg ZZ 1808 268 123v
DIJKSTRA, JAN TEEDES Jan Taedes Dijkstra, c.u. huurder Grote Bredeplaats 5west 1801 265 289r
DIJKSTRA, JANKE JOHANNES Jantje Joh. Dijkstra Lanen 82a 1800 265 253r
DIJKSTRA, MARIA Marijke Dijkstra Zeilmakersstraat 11 1808 268 88r
DIJKSTRA, SIBBELTJE KLASES Sibbeltje Claases Dijkstra kopers Grachtswalplein 1782 260 226r
DIJKSTRA, SIBBELTJE KLASES Sibbeltje Claases Dijkstra eigenaar van 1/2 Grachtswalplein 1782 260 226r
DIJKSTRA, SIEUWKE JANS Sjieuwke Jans Dijkstra Lanen 50 1810 268 352v
DIJKSTRA, IEBELTJE TEEDES Ybeltje Taedes Dijkstra Vijverstraat 4 1806 267 206r
, LIJSBET Lysbet Dijsema Hofstraat NZ 1732 248 89v
, DEBORA Debora van Dijst, burger Kleine Bredeplaats 16 1745 251 77r
, DEBORA Debora van Dijst Voorstraat 7 1753 253 87r
DIJKSMA, JAN het huis bewoont door Jan Dijxma naastligger ten westen Moriaanstraat 1711 245 154v
DIJKSMA, JAN wijlen oud burgemeester Jan Dijxma Zuiderhaven 75 1754 253 152v
DIJKSMA, JAN wijlen Jan Dijxma onbekend 1754 253 188r
DIJKSMA, JANKE meerderjarige vrijster Janke Dijxma Sint Jacobstraat 12 1772 258 38v
DIJKSMA, JANKE JANS meerderjarige ongehuwde jonge dogter Janke Jans Dijxma koper huis Schritsen NZ 1770 257 166r
DIJKSMA, JANKE JANS Janke Jans Dijxma gebruiker Schritsen NZ 1770 257 166r
DIJKSMA, LIJSBET SIEBES Lijsbeth Sybes Dijxma, burger Hofstraat NZ 1731 247 389r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxma mr. kleermaker koper huis Schritsen NZ 1731 248 20v
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxma mr. kleermaker Vijverstraat 13 1740 250 112r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxma naastligger ten westen Vijverstraat NZ 1742 250 214av
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxma naastligger ten westen Schritsen 25 1753 253 36r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxma koper door niaar huis Schritsen NZ 1753 253 108r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxma naastligger ten oosten Schritsen NZ 1753 253 108r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxma naastligger ten zuiden Vijver OZ 1758 254 143v
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxma naastligger ten zuiden Vijver OZ 1763 255 215v
DIJKSMA, TEEKE de weduwe van Taeke Dijxma naastligger ten westen Vijverstraat NZ 1768 257 40r
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeke Dijxma mr. kleermaker Schritsen NZ 1770 257 166r
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeke Dijxma mr. kleermaker Schritsen NZ 1770 257 166r
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeke Dijxma Vijverstraat 13 1771 257 237r
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeke Dijxma Vijverstraat 13 1771 257 237r
DIJKSMA, TEEKE de erven van Taeke Dijxma naastligger ten zuiden Vijver OZ 1771 257 239v
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeko Dijxma Schritsen NZ 1782 261 6r
DIJKSMA, IETJE Yttje Dijxma huurder voorste gedeelte Vijverstraat 13 1771 257 237r
, TEEKE Take Dijxma ? mr. kleermaker Zuiderpoort (gebied) 1756 254 8v
PIETERS, JAN Jan Pieters Dik, c.u. koper woning Droogstraat ZZ 1717 245 294v
DIKLAND, ROMMERT Rommert Dikland contrarolleur der convooien en licenten Kleine Bredeplaats 10 1769 257 143r
DIKLAND, ROMMERT Rommert Dikland contrarolleur der convooien en licenten Kleine Bredeplaats WZ 1769 257 143r
DIKLAND, SIETSKE FREERKS Sydske Freerks Dikland Bildtstraat 17 1760 255 33r
DIKLAND, SIETSKE FREERKS Sytske Freerks Dikland deftig huis Bildtstraat 17 1757 254 84v
, KASPER Casper Dillard huurder Nieuwstraat 14 1779 259 198r
, KASPER Casper Dillard huurder Nieuwstraat WZ 1779 259 198r
, ANTONIUS Anthony Dillofs huurder voorbovenkamer 3 Herenknechtenkamerstraat 19 1781 260 81v
DIEMER, ADAM Adam Dimmer huurder Gardenierstraat 1804 267 17v
ANDRIES, ANDRIES Andries Andries Dinga verwandelaar Noorderhaven NZ 1640 234 104r
ANDRIES, ANDRIES Andries Andries Dinga aanhandelaar 3 huizen 1640 234 104r
, ANTONIUS Antoni Dingshoff gebruiker tuin Zuiderpoort (gebied) 1735 249 32r
, DIRK Dirk Dinhart huurder Heiligeweg 36 1810 269 108r
, NICOLAAS Dr. Nicolaus Dionisius verkoper Peterseliestraat ZZ 1647 235 267r
, FROUKJE Frouckien van Dixtra Zuiderhaven 54 1658 237 174r
, FREERK Frederick Dobbart hovenier Lanen ZZ 1732 248 81r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens Dobbersma verkoper Hoogstraat 1685 242 63v
, FREERK wijlen Frederik Dobbert hovenier Bargebuurt 1737 249 168r
, FREERK wijlen Fredrik Dobbert hovenier Lanen 54 1736 249 134r
, GRIETJE Grietje Dobbert Havenplein ZZ 1790 263 262v
DOKKUM, JAN JANS Jan Jansen van Dockum, burger koper huis Bildtstraat OZ 1683 241 257r
DOKTER, GERBEN JANS huisman Gerben Jansen Doctor Lanen 78 1766 256 145r
DOKTER, GERBEN JANS huisman Gerben Jansen Doctor Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
DOKTER, GERBEN JANS huisman Gerben Jansen Doctor Wasbleek 1766 256 148r
DOKTER, GERBEN JANS huisman Gerben Jansen Doctor Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
DOKTER, GERBEN JANS huisman Gerben Jansen Doctor Moriaanstraat 1 1766 256 180r
, JAKOB Jacob Dodenhuizen eigenaar van 1/2 Voorstraat 31 1793 264 86r
, JAKOB Jacob Dodenhuizen mr. slager verkoper Droogstraat 10 1810 268 332v
, PETRONELLA Petronella Dodenhuizen verkoper Voorstraat 31 1793 264 86r
DOEKSEN, AUKJE wijlen Akke Doekes Kerkpoortstraat 1791 263 380r
DOES, van der Does ritmeester van Jan de Jager de jonge Noorderhaven 104 1681 241 39va
DOKKUM, KORNELIS ARJENS Cornelis Arriens van Dokkum notaris koper hof of tuin met bomen en planten met een nieuw zomerhuis en een visrijke vijver 1663 238 197r
, JOHANNA Johanna Dolinga Lombardstraat 4 1772 258 33v
, JOHANNA Johanna Dolinga verkoper Lombardstraat 4 1791 263 295v
, majoor Dolleman huurder Schoolstraat 2 1791 263 340v
DOMA, CATHARINA Catharina van Doma Voorstraat 47 1687 242 208v
DOMA, PIEBE Pybo van Doma raad Hof van Friesland koper grondpacht 1/2 van 7-00-00 GG Simon Stijlstraat 6 1670 240 22ar
DOMA, WIETSKE JAKOBS Wytske Jacobs Doma Noorderhaven 104 1641 234 142r
JAKOBS, SIEBREN Sybren Jacobs Domcker naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ 1647 235 263r
, J. J. Dominicus huurder Havenplein 16 1809 268 294v
, Dieuwercke Dominicy Kleine Bredeplaats WZ 1689 242 294r
, burgemeester Doncker naastligger ten oosten Nieuwstraat 1742 250 253v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Doncker, burgerse koper kamer onbekend 1659 237 207v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Doncker naastligger ten westen onbekend 1659 237 207v
JAKOBS, ANTJE de erven van Antie Jacobs Doncker naastligger ten noorden Voorstraat 91 1733 248 237r
, GEESKE Geeske Doncker naastligger ten noorden Voorstraat 89 1676 240 242r
, HENDRIK Hendrick Doncker naastligger ten westen Grote Kerkstraat 2 1688 242 231r
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pyters Doncker, c.u. koper hoekhuis Lanen 87 1676 240 235v
, JAKOB Jacob Doncker naastligger ten zuiden Rommelhaven 24b 1696 243 224v
SIEMENS, JAKOB Jacob Symons Doncker koper provisioneel huis met nog een klein huisje Schoolsteeg WZ 1680 241 19ra
, JAN burgemeester Jan Doncker koopman woning Nieuwstraat 1742 250 252r
PIETERS, JAN vroedsman Jan Pieters Doncker koopman Lanen 87 1730 247 316r
, RINSKE Rinske Doncker koper huis Rommelhaven 8 1749 251 280r
, SIEMEN Simen Doncker naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 20 1664 238 205r
, SIEMEN Simon Doncker naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ 1667 239 96v
, SIEMEN wijlen Symon Doncker Schoolsteeg WZ 1680 241 19ra
PIETERS, MAAIKE Maaike Pyters Doneker Noorderhaven NZ 1724 246 203v
DONIA, HOBBE TIEMENS de landen van de plaats van wijlen Hobbe Timeus Donia naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
DONIA, KEIMPE Keimpe Donia naastligger ten oosten onbekend 1642 234 173v
DONKER, AALTJE Aaltje Donker Droogstraat ZZ 1751 252 177v
DONKER, ANTJE Antie Donker naastligger ten noorden Voorstraat 93 1718 246 32r
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donker Hofstraat NZ 1799 265 165r
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donker Ooievaarsteeg OZ 1799 265 172r
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donker Ooievaarsteeg OZ 1799 265 173r
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donker Oosterbolwerk WZ 1799 265 174r
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donker Nieuwstraat WZ 1799 265 175r
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donker Nieuwstraat WZ 1799 265 175r
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donker WZ 1799 265 176r
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donker Rapenburg ZZ 1799 265 177r
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donker Rapenburg NZ 1799 265 179v
DONKER, HENDRIKJE Hendrikjen Donker Zuiderstraat 25 1728 247 120r
DONKER, HENDRIKJE Hendrikjen Donker, burger Rommelhaven 8 1730 247 345r
DONKER, HENDRIKJE PIETERS Hendrikjen Pyters Donker winkelier verkoper van 1/2 Rommelhaven 8 1749 251 280r
DONKER, J. vroedsman J. Donker Hofstraat 16 1732 248 150r
DONKER, J. vroedsman J. Donker Rozengracht 1732 248 150r
DONKER, JAKOB Jacob Donker naastligger ten noorden Voorstraat NZ 1707 245 34r
DONKER, JAKOB de weduwe van Jacob Donker naastligger ten oosten Noorderhaven 64 1718 246 6v
DONKER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendriks Donker naastligger ten westen Noorderhaven 68 1700 244 61v
DONKER, JAN Jan Donker Voorstraat 58 1729 247 276r
DONKER, JAN vroedsman Jan Donker koper huis Noorderhaven 77 1731 248 46r
DONKER, JAN vroedsman Jan Donker naastligger ten noorden Lanen 89 1731 248 49r
DONKER, JAN Jan Donker naastligger ten westen Grote Kerkstraat 2 1731 248 61r
DONKER, JAN Jan Donker, vroedsman naastligger ten westen Noorderhaven 44 1731 248 64r
DONKER, JAN vroedsman Jan Donker Rozengracht 38 1733 248 193r
DONKER, JAN vroedsman Jan Donker koopman Grote Kerkstraat 44 1737 249 217v
DONKER, JAN vroedsman Jan Donker tichelaar Voorstraat 28 1738 249 221v
DONKER, JAN Jan Donker Wasbleek NZ 1738 249 287r
DONKER, JAN Jan Donker Wasbleek NZ 1738 249 287r
DONKER, JAN oud burgemeester Jan Donker naastligger ten noorden Lanen 89 1739 250 36r
DONKER, JAN burgemeester Jan Donker naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg 1744 251 40v
DONKER, JAN de weduwe van burgemeester Jan Donker naastligger ten westen Noorderhaven 79 1745 251 105v
DONKER, JAN de weduwe van oud burgemeester Jan Donker naastligger ten westen Noorderhaven 79 1745 251 3va
DONKER, JAN de weduwe van oud burgemeester Jan Donker naastligger ten westen Noorderhaven 81 1745 251 3va
DONKER, JAN de weduwe van oud burgemeester Jan Donker naastligger ten westen Noorderhaven 79 1745 251 5ra
DONKER, JAN PIETERS Jan Pieters Donker verkoper van 1/16 Lanen 87 1730 247 316r
DONKER, JAN PIETERS vroedsman Jan Pieters Donker koopman koper hof en zomerhuis onbekend 1731 248 17r
DONKER, JAN PIETERS burgemeester Jan Pieters Donker verkoper Lanen 87 1740 250 105v
DONKER, JAN PIETERS Jan Pyters Donker, mede vroedschap koopman verkoper Noorderhaven 42 1732 248 81v
DONKER, JANKE Janke Donker naastligger ten westen Noorderhaven 44 1717 245 291r
DONKER, LIJSBET Lijsbeth Donker onbekend 1737 249 175r
DONKER, LIJSBET JAKOBS Lijsbeth Jacobs Donker, cum matre verkoper Noorderhaven ZZ 1720 246 82r
DONKER, LIJSBET JAKOBS Lijsbeth Jacobs Donker verkoper Grote Ossenmarkt 1 1720 246 87v
DONKER, MAAIKE PIETERS Mayke Pieters Donker verkoper van 1/16 Lanen 87 1730 247 316r
DONKER, MAAIKE PIETERS Mayke Pieters Donker Zuiderhaven 18 1731 248 11v
DONKER, MAAIKE PIETERS Mayke Pyters Donker Zuiderhaven 18 1731 248 21v
DONKER, MAAIKE PIETERS Mayke Pyters Donker Zuiderhaven 18 1731 248 38r
DONKER, MAAIKE PIETERS Mayke Pyters Donker Zuiderhaven 18 1731 248 38r
DONKER, MAAIKE PIETERS Mayke Pyters Donker Zuiderhaven 18 1731 248 38r
DONKER, RINSKE HENDRIKS Reinske Hendrix Donker verkoper Grote Ossenmarkt 1 1720 246 87v
DONKER, RINSKE Rinske Donker Weverstraat 1747 251 203r
DONKER, RINSKE Rinske Donker Franekereind 36 1750 252 84r
DONKER, RINSKE Rinske Donker Voorstraat 33 1762 255 172r
DONKER, RINSKE Rinske Donker Voorstraat 16 1766 256 179r
DONKER, RINSKE Rinske Donker naastligger ten westen Noorderhaven 98achter 1766 256 185r
DONKER, RINSKE Rinske Donker verkoper Noorderhaven 98achter 1766 256 185r
DONKER, RINSKE Rinske Donker verkoper Noorderhaven ZZ 1767 256 237r
DONKER, RINSKE Rinske Donker verkoper Nieuwstraat 1767 256 238r
DONKER, RINSKE Rinske Donker Voorstraat 16 1768 257 38v
DONKER, RINSKE Rinske Donker Voorstraat 16 1769 257 111r
DONKER, RINSKE Rinske Donker verkoper Franekereind 19 1771 257 238r
DONKER, RINSKE Rinske Donker verkoper Vijver OZ 1771 257 239v
DONKER, RINSKE Rinske Donker verkoper Zuiderhaven 23 1771 257 242v
DONKER, RINSKE Rinske Donker verkoper Zuiderhaven 25 1771 257 245v
DONKER, RINSKE Rinske Donker verkoper Noorderhaven 96 1771 257 247r
DONKER, TRIJNTJE Tryntie Donker gebruiker Schritsen 52 1734 248 354r
, HENDRIK de erven van het huis genaamt het Swarte Kruis van Hendrik Donkers naastligger ten westen Grote Kerkstraat 2 1711 245 143v
, JAKOB Jacob Donkers naastligger ten zuiden Schoolsteeg 1705 244 309r
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks Donkers naastligger ten noorden Voorstraat 3 1700 244 54v
, FREERK Frederik Doodenhuis naastligger ten oosten Voorstraat 29 1776 259 7r
, JAKOB Jacobus Doodenhuis naastligger ten oosten Voorstraat 29 1806 267 279v
, JAKOB Jacob Doodenhuizen mr. vleeshouwer koper huis Bildtstraat 24 1803 266 176v
, JAKOB Jacob Doodenhuizen naastligger ten zuiden Noorderhaven 74 1807 268 3r
, Tybertus Doolweert koper huis, plaats en kamer Lanen ZZ 1719 246 57r
, de erven van de weduwe van commissariske Doolwit naastligger ten westen Lanen 20 1753 253 110r
, HENDRIK Hendrick Doomtie verkoper (vertrokken naar Indie) Grote Ossenmarkt 25 1676 240 247r
JANS, DIRK Dirk Jansen van Dooren, burger mr. ijzersmid verkoper Lanen 36 1730 247 347r
DORENBOS, JAN Jan Doorenbosch Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v
DOORN, DIRK JANS Dirk Jansen van Doorn mr. ijzersmid naastligger ten westen Lanen 74 1735 249 70v
DOORN, DIRK JANS Dirk Jansen van Doorn, burger mr. ijzersmid naastligger ten noorden Lanen ZZ 1738 249 269r
DOORN, DIRK JANS Dirk Jansen van Doorn, burger mr. ijzersmid verkoper Lanen ZZ 1738 249 269r
DOORN, JAN Jan Doorn naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 25 1659 237 183r
DOORN, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Doorn metselaar geniaarde koper van 1/2 Zuiderhaven 27 1730 247 326v
DOORN, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Doorn, burger metselaar koper kamer + loods + bak Zuiderhaven ZZ 1730 247 333r
DOORNAT, HENDRIK Hendrik Doornat naastligger ten noorden Prinsenstraat 6 1806 267 255v
DOORNAT, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Doornat sjouwerman koper huis Grote Ossenmarkt 1a 1801 266 28r
DOORNAT, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Doornat verkoper Grote Ossenmarkt 1a 1805 267 109v
, JAN Jan Doorntie naastligger ten westen Pothondjessteeg 1659 237 218r
, CATHARINA Catharina van Dors Noorderhaven 100 1651 236 160r
DORTMAN, HARMEN Harmanus Dortman mr. kuiper koper huis Rozengracht NZ 1729 247 251v
DORTMAN, HARMEN Harmanus Dortman mr. kuiper naastligger ten noorden Brouwersstraat 17 1737 249 188v
DORTMAN, HARMEN onmondige nagelaten kinderen van Harmanus Dortman Brouwersstraat 15 1745 251 72v
DORTMAN, HARMEN onmondige nagelaten kinderen van Harmanus Dortman Hofstraat 16 1745 251 73v
DORTMAN, HARMEN Hermanus Dortman mr. kuiper koper hof+planten+bomen+zomerhuis Hofstraat ZZ 1729 247 287r
DOUMA, SIEBOUT burgerhopman Sybout Douma mr. zilversmid Romastraat NZ 1728 247 116v
DOYEMA, JAN Jan Doyema naastligger ten westen Scheffersplein 1770 257 153v
DOYEMA, JAN WIEBRENS Jan Wybrandus Doyema soldaat in dienst van de Oostindische compagnije Nieuwstraat 34achter 1770 257 171r
DOYEMA, JAN WIEBRENS Jan Wybrandus Doyema soldaat in dienst van de Oostindische compagnije Franekerpoort (gebied) 1770 257 175v
DOYEMA, JAN WIEBRENS Jan Wybrandus Doyema soldaat in dienst van de Oostindische compagnije Ooievaarsteeg 1771 257 221v
DOYS, J. J. Doys equipagemeester huurder Grote Bredeplaats 8b 1760 255 39r
DRAAIER, de weduwe van Drayer naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1776 258 249v
DRAAIER, HARMEN KLASES Harmen Clases Drayer naastligger ten westen Both Apothekerstraat 1648 236 31r
DRAAIER, HARMEN KLASES Harmen Clases Drayer verkoper Both Apothekerstraat 1648 236 31r
DREYER, DIENA TJEBBES Dina Tiebbes Dreier verkoper Sint Christoffelsteeg 2 1713 245 196v
DREYER, DIENA TJEBBES de erven van Dina Tiebbes Dreier naastligger ten oosten Noorderhaven 37 1717 245 281r
DREYER, DIENA TJEBBES de erven van Dina Tiebbes Dreier verkoper Noorderhaven 37 1717 245 281r
DREYER, DIENA TJEBBES de kinderen en kleinkinderen van wln. Dina Tiebbes Dreier naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1717 245 294v
DREYER, DIENA TJEBBES de kinderen en kleinkinderen van wln. Dina Tiebbes Dreier naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1717 245 294v
DREYER, DIENA TJEBBES de kinderen en kleinkinderen van wln. Dina Tiebbes Dreier verkoper Droogstraat ZZ 1717 245 294v
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreier koopman koper grond en erf, bestaande uit woning, 2 kamers en paardestal Bildtpoort (gebied) 1714 245 210r
DREYER, HIELKE de erven van Hylke Dreier naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1783 261 15r
DREYER, PIETER TJEBBES Pieter Tiebbes Dreier koper van 1/2 Zoutsloot 125 1718 246 24r
DREYER, PIETER TJEBBES Pieter Tiebbes Dreier koper zoutkeet, half pakhuis en 2 aparte huizen (kopers bewonen helft v huis) Zoutsloot 1719 246 43r
DREYER, TJEBBE Tiebbe Dreier, c.s. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1664 238 208r
TJEBBES, DIENA de erven van Dina Tiebbes Drejer naastligger ten westen Noorderhaven 95 1717 245 281v
TJEBBES, DIENA de erven van Dina Tiebbes Drejer naastligger ten noorden Noorderhaven 95 1717 245 281v
TJEBBES, DIENA de erven van Dina Tiebbes Drejer verkoper Noorderhaven 95 1717 245 281v
PIETERS, MICHIEL Migchiel Pieters Dreso koopman koper huis ca Noorderhaven 89 1791 263 345r
DREYER, wijlen Dreyer Voorstraat 57 1740 250 82r
DREYER, wijlen Dreyer Brouwersstraat 18 1742 250 227r
DREYER, Dreyer procureur fiscaal naastligger ten westen Moriaanstraat 1748 251 237r
DREYER, Dreyer fiscaal naastligger ten westen Moriaanstraat 12 1751 252 121r
DREYER, Dreyer fiscaal naastligger ten zuiden Hoogstraat 4 1751 252 134v
DREYER, Dreyer fiscaal naastligger ten noorden Rozemarijnstraat OZ 1753 253 126v
DREYER, de tuin van Dreyer fiscaal naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1756 253 258r
DREYER, Dreyer fiscaal naastligger ten zuiden Hoogstraat 4 1756 253 268r
DREYER, stal en wagenhuis van fiscael Dreyer naastligger ten noorden Hofstraat 1756 254 3v
DREYER, fiscaal Dreyer naastligger ten westen Havenplein ZZ 1772 258 58r
DREYER, ARJEN PIETERS Arie Pieters Dreyer schipper (snik-) verkoper Kleine Ossenmarkt 4 1783 261 54v
DREYER, ARJEN PIETERS Arie Pieters Dreyer schipper (snik-) verkoper Kleine Ossenmarkt 6 1783 261 54v
DREYER, ARJEN PIETERS zijn vader Aris Pieters Dreyer collecteur Rozemarijnstraat 1 1746 251 155v
DREYER, ARJEN PIETERS Aris Pieters Dreyer Spinhuisstraat 4 1747 251 180r
DREYER, ARJEN PIETERS wijlen Aris Pieters Dreyer Kleine Bredeplaats 12 1763 255 247v
DREYER, ARJEN ARJENS Arjen Aris Dreyer winkelier Grote Kerkstraat 35 1772 258 19r
DREYER, ARJEN ARJENS Arjen Aris Dreyer winkelier Grote Kerkstraat 35 1772 258 19r
DREYER, ARJEN ARJENS Arjen Aris Dreyer Grote Kerkstraat 35 1777 259 67v
DREYER, ARJEN PIETERS Arjen Pieters Dreyer arbeider verkoper Kleine Ossenmarkt 4 1783 261 54v
DREYER, ARJEN PIETERS Arjen Pieters Dreyer arbeider verkoper Kleine Ossenmarkt 6 1783 261 54v
DREYER, B. de hof van B. Dreyer procureur fiscaal naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1761 255 76r
DREYER, BEREND Baarnt Dreyer, burger procureur fiscaal koper woning uitgezonderd winkel en toonbank in het voorhuis Lanen 72 1748 251 241v
DREYER, BEREND Beerend Dreyer procureur fiscaal koper van 1/3 huis Noorderhaven 9 de Zeeton 1748 251 232v
DREYER, BEREND Beernd Dreyer procureur fiscaal koper jaarlijkse grondpacht tot 2 CG uit een huis Grote Ossenmarkt 1 1751 252 152r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer procureur fiscaal koper 1/2 pakhuis, van beneden tot de 2e zolderinge, met spinnerij Spinhuisstraat 4 1746 251 153r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer procureur fiscaal koper huis Rozemarijnstraat 1 1746 251 155v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer procureur fiscaal verkoper Spinhuisstraat 4 1747 251 180r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer fiscaal koper hof met zomerhuis, huis en nog een woning Droogstraat NZ 1749 252 15v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer procureur fiscaal koper huis (in het voorhuis een bottelarij en tinkas) Vijver 1749 252 23v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer procureur fiscaal curator Midlumerlaan 1750 252 80r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer procureur fiscaal verkoper Moriaanstraat 10 1751 252 123v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer gerechts fiscaal koper huis Grote Kerkstraat 40 1751 252 142r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer procureur fiscaal koper huis Kleine Bredeplaats 12 1751 252 175v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer procureur fiscaal koper huis Zuiderhaven 33 de Zeven Gevels 1751 252 176v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer procureur fiscaal Noorderhaven 1752 252 193v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer gerechts fiscaal curator Bildtpoort (gebied) 1752 252 237r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer gerechts fiscaal koper hof met zomerhuis Romastraat NZ 1752 253 1r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer gerechts fiscaal Schritsen 35 1753 253 51r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer gerechts fiscaal koper 1/4 huis Kleine Bredeplaats 12 1753 253 91v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer, c.u. gerechts fiscaal naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 12 1753 253 91v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer, c.u. gerechts fiscaal naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 12 1753 253 91v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer gerechts fiscaal koper 1/2 huis Kleine Bredeplaats 12 1754 253 140r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer gerechts fiscaal eigenaar van 1/2 Kleine Bredeplaats 12 1754 253 140r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 12 1754 253 140r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 12 1754 253 140r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer gerechts fiscaal koper 1/4 huis Kleine Bredeplaats 12 1754 253 150v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer gerechts fiscaal eigenaar van 1/4 Kleine Bredeplaats 12 1754 253 150v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer, c.u. naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 12 1754 253 150v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer, c.u. naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 12 1754 253 150v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer gerechtsfiscaal executeur testamentair en verkoper Zuiderhaven 36 1755 253 232v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer fiscaal naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 2 1756 253 263r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer fiscaal naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 2 1756 253 263r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer fiscaal verkoper Grote Ossenmarkt 2 1756 253 263r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer gerechts fiscaal curator Grote Kerkstraat 16 1752 253 270r
DREYER, BERNARDUS proc.fiscaal Bernardus Dreyer verkoper Kerkpoortstraat 1756 254 30v
DREYER, BERNARDUS procureur fiscaal Bernardus Dreyer verkoper Hofstraat 1756 254 46v
DREYER, BERNARDUS procureur fiscaal Bernardus Dreyer verkoper Hofstraat 1756 254 46v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer procureur fiscaal koper dubbel huis Zuiderhaven 31 1757 254 65r
DREYER, BERNARDUS procureur fiscaal Bernardus Dreyer verkoper Rozemarijnstraat 1757 254 72r
DREYER, BERNARDUS procureur Bernardus Dreyer verkoper Zoutsloot 1757 254 87r
DREYER, BERNARDUS procureur Bernardus Dreyer verkoper Zoutsloot NZ 1757 254 107v
DREYER, BERNARDUS procureur Bernardus Dreyer verkoper Zoutsloot NZ 1757 254 107v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer geniaarde koper 't Poortje 9 1757 254 114v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer procureur fiscaal geniaarde koper Romastraat 15 1758 254 147r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer, c.u. procureur fiscaal naastligger ten oosten Romastraat 15 1758 254 147r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer procureur fiscaal naastligger ten noorden Zuiderhaven 35 1758 254 170v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer procureur fiscaal verkoper Zuiderhaven 35 1758 254 170v
DREYER, BERNARDUS de verkoper Bernardus Dreyer fiscaal procureur naastligger ten oosten Zuiderhaven 33 1759 254 200r
DREYER, BERNARDUS de verkoper Bernardus Dreyer fiscaal procureur verkoper Zuiderhaven 33 1759 254 200r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer fiscaal ontvanger geld Karremanstraat OZ 1759 254 217r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer procureur fiscaal verkoper Voorstraat NZ 1759 254 249v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer procureur fiscaal verkoper van 1/2 Schritsen 3 1760 255 17r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer notaris verkoper Voorstraat 60 1760 255 18v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer notaris koper huis genaamd de Seeven Gewels, gedeelte van het Zuiderhaven 35 de Zeven Gevels 1760 255 25v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer, c.u. naastligger Zuiderhaven 35 1760 255 25v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer procureur fiscaal Voorstraat NZ 1760 255 31v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer procureur fiscaal verkoper van 1/2 Schritsen 1 1761 255 63r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer notaris en procureur fiscaal naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 2 1761 255 114r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer notaris en procureur fiscaal verkoper Grote Ossenmarkt 2 1761 255 114r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer notaris en procureur fiscaal verkoper Snakkerburen (gebied) 1762 255 162r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer notaris en procureur fiscaal Fabrieksstraat 28 1762 255 167v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer Kleine Bredeplaats 12 1763 255 247v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer Oosterbolwerk 1763 255 249r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer Zuiderhaven 35 1763 255 250v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer Raamstraat 3 1763 255 252r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer Zuiderhaven 31 1763 255 253v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer notaris verkoper Voorstraat 62 1767 256 250r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer notaris koper huis Havenplein ZZ 1768 257 58v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer notaris en procureur fiscaal verkoper Hoogstraat 16 1770 257 173r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer notaris verkoper Kerkpad WZ 1770 257 176v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer notaris verkoper Kleine Kerkstraat 12 1771 257 212v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer notaris Voorstraat 82 1771 257 217v
DREYER, BERNARDUS wijlen Bernardus Dreyer notaris en procureur fiscaal Havenplein 10 1773 258 98r
DREYER, Bernardys Dreyer, cum patre procureur fiscaal koper woning Moriaanstraat ZZ 1748 251 234v
DREYER, BERNARDUS Bernhardus Dreyer procureur fiscaal geniaarde koper van 1/2 Weverstraat 1747 251 203r
DREYER, BERNARDUS Bernhardus Dreyer procureur fiscaal verkoper Weverstraat 1749 251 281r
DREYER, BERNARDUS Bernhardus Dreyer procureur fiscaal verkoper Weverstraat 1749 251 282v
DREYER, BERNARDUS Bernhardus Dreyer procureur fiscaal geniaarde koper Sint Jacobstraat 2 1754 253 130r
DREYER, BERNARDUS Bernhardus Dreyer procureur fiscaal verkoper Vijver OZ 1758 254 143v
DREYER, DIENA TJEBBES Dina Tjebbes Dreyer Simon Stijlstraat 6 1666 239 52v
DREYER, DIENA TJEBBES Dina Tjebbes Dreyer koper Voorstraat 47 1687 242 208v
DREYER, DIENA TJEBBES paardestal en huis van Dina Tjebbes Dreyer naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 6 1701 244 129r
DREYER, DIENA TJEBBES Dina Tjebbes Dreyer verkoper van 1/2 Simon Stijlstraat 6 1701 244 129r
DREYER, DIENA TJEBBES Dina Tjebbes Dreyer verkoper van 1/8 Simon Stijlstraat 6 1701 244 129r
DREYER, DIENA TJEBBES Dina Tjebbes Dreyer verkoper van 1/8 Simon Stijlstraat 6 1701 244 129r
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreyer koopman Voorstraat 66 1713 245 188r
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreyer koper erve off huis-stede Zoutsloot NZ 1714 245 213v
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreyer naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1714 245 213v
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pieters Dreyer Zuiderhaven 2 1733 248 254r
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pyters Dreyer Noorderhaven NZ 1725 246 224v
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pyters Dreyer Noorderhaven NZ 1725 246 224v
DREYER, FEDDE PIETERS de weduwe van Fedde Pyters Dreyer koopman naastligger ten westen Bildtstraat WZ 1727 247 29r
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pyters Dreyer koopman Voorstraat 20 1731 247 386r
DREYER, FEDDE PIETERS weduwe Fedde Pyters Dreyer naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1731 248 30r
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pyters Dreyer, burger Zoutsloot NZ 1732 248 148v
DREYER, FEDDE PIETERS meerderjarige vrijgezel Fedde Pytters Dreyer verkoper van 1/8 Simon Stijlstraat 6 1701 244 129r
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pytters Dreyer koopman naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1723 246 180v
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pytters Dreyer koopman naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1723 246 180v
DREYER, HENDRIKJE Hendrina Dreyer Voorstraat 47 1787 262 212v
DREYER, HINKE PIETERS Henke Pyters Dreyer, burger Zoutsloot ZZ 1728 247 80r
DREYER, HINKE PIETERS Henke Pyters Dreyer, burger Zoutsloot ZZ 1728 247 80r
DREYER, HINKE PIETERS Henke Pyters Dreyer, burger Zoutsloot NZ 1728 247 81v
DREYER, HINKE PIETERS Henke Pyters Dreyer, burger Zoutsloot ZZ 1728 247 82v
DREYER, HINKE PIETERS Henke Pytters Dreyer verkoper van 1/8 Simon Stijlstraat 6 1701 244 129r
DREYER, HINKE PIETERS Hincke Pieters Dreyer Voorstraat 23 1696 243 186v
DREYER, HINKE PIETERS Hincke Pieters Dreyer Zoutsloot 1697 243 306r
DREYER, HINKE PIETERS Hincke Pyters Dreyer, burger Zoutsloot ZZ 1695 243 151r
DREYER, HINKE PIETERS Hinke Pieters Dreyer, burger Droogstraat 1694 243 113r
DREYER, HIELKE Hylke Dreyer, c.u. mr. tinnegieter huurder 1e pand Voorstraat 76 1755 253 211v
DREYER, HIELKE Hylke Dreyer zoutbrander koper lijnbaan, teerhuis, hennepzolder en knechtswoning Franekerpoort (gebied) 1764 256 31v
DREYER, HIELKE Hr. Hylke Dreyer koopman koper huis 2 jaar oud Rommelhaven 10 1764 256 72v
DREYER, HIELKE Hylke Dreyer, c.s. naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1767 256 237r
DREYER, HIELKE wijlen Hylke Dreyer zoutbrander William Boothstraat OZ 1769 257 125v
DREYER, HIELKE wijlen Hylke Dreyer koopman Rommelhaven 10 1773 258 91v
DREYER, HIELKE de erven van Hylke Dreyer naastligger ten zuiden Zoutsloot 121 1781 260 19r
DREYER, HIELKE de erven van Hylke Dreyer naastligger ten noorden Rommelhaven 12 1781 260 125r
DREYER, HIELKE PIETERS Hylke Pyters Dreyer koper zoutkeet met inventaris, schuur en meidenkamer en een aparte stalling en tuintje Zoutsloot 1757 254 111r
DREYER, HIELKE PIETERS Hylke Pyters Dreyer, burger c.u. naastligger ten westen William Boothstraat OZ 1758 254 132v
DREYER, HIELKE PIETERS Hylke Pyters Dreyer, burger c.u. naastligger ten noorden William Boothstraat OZ 1758 254 132v
DREYER, HIELKE PIETERS Hylke Pyters Dreyer, burger verkoper William Boothstraat OZ 1758 254 132v
DREYER, J. juffrouw J. Dreyer naastligger ten oosten Rommelhaven 8 1783 261 69v
DREYER, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Dreyer verkoper van 5/24 ten zuiden van Harlingen 1668 239 156r
DREYER, JAKOB TJEBBES Jacob Tjibbes Dreyer Zuiderhaven ZZ 1678 241 5v
DREYER, JAN HANSES Jan Hansen Dreyer huurder 2e gedeelte daarnaast Voorstraat 62 1766 256 176r
DREYER, JAN HANSES Jan Hansen Dreyer huurder Voorstraat 62 1767 256 250r
DREYER, JAN HANSES wijlen Jan Hansen Dreyer competerende uit de boedel en nalatenschap van Noorderhaven 88 1782 260 246r
DREYER, JAN HANSES de erfportie van wijlen Jan Hansen Dreyer verkoper Nieuwstraat 22 1782 260 290r
DREYER, JAN JANS Jan Janzen Dreyer, c.u. huurder Voorstraat 94 1769 257 128v
DREYER, JANKE Janke Dreyer Scheffersplein 29 1785 262 28r
DREYER, JANKE Janke Dreyer Voorstraat 40 1789 263 177r
DREYER, JANKE Janke Dreyer verkoper van 1/2 noordoost van Harlingen 1808 268 103r
DREYER, PIETER TJEBBES Pieter Tiebbes Dreyer koopman koper huis tuin en alles wat aard, spijker en nagelvast zit en zeepziederij Noorderhaven NZ 1725 246 224v
DREYER, PIETER TJEBBES de weduwe van Pieter Tiebbes Dreyer bewoner van het pakhuis Roeperssteeg 2 1737 249 193r
DREYER, PIETER TJEBBES de weduwe van Pieter Tiebbes Dreyer naastligger ten zuiden Roeperssteeg 2 1737 249 193r
DREYER, PIETER TJEBBES Pieter Tjebbes Dreyer koopman testament executeur Zoutsloot ZZ 1728 247 80r
DREYER, PIETER TJEBBES Pieter Tjebbes Dreyer koopman testament executeur Zoutsloot NZ 1728 247 81v
DREYER, PIETER TJEBBES Pieter Tjebbes Dreyer koopman testament executeur Zoutsloot ZZ 1728 247 82v
DREYER, PIETER TJEBBES wijlen Pieter Tjebbes Dreyer koopman Voorstraat 61 1736 249 106r
DREYER, PIETER TJEBBES Pyter Tiebbes Dreyer verkoper van 5/24 ten zuiden van Harlingen 1668 239 156r
DREYER, PIETER TJEBBES de stal van wijlen Pyter Tjebbes Dreyer naastligger ten westen Droogstraat NZ 1677 240 38ra
DREYER, PIETER TJEBBES Pyter Tjebbes Dreyer, c.u. koopman geniaarde koper Noordijs 23 1721 246 110r
DREYER, PIETER TJEBBES Pyter Tjebbes Dreyer koopman verkoper (voorheen bewoner) Brouwersstraat WZ 1725 246 234r
DREYER, PIETER TJEBBES wijlen Pyter Tjebbes Dreyer koopman Noorderhaven 61 1731 248 30r
DREYER, PIETER TJEBBES wijlen Pyter Tjebbes Dreyer koopman Zoutsloot NZ 1731 248 30r
DREYER, PIETER TJEBBES kinderen en erfgenamen van wijlen Pyter Tjebbes Dreyer koopman huurder Voorstraat 61 1741 250 197v
DREYER, PIETER TJEBBES wijlen Pyter Tjebbes Dreyer koopman verkoper (verkoop zonder decreet volgens testament ?) Voorstraat 61 1741 250 197v
DREYER, PIETER TJEBBES de stal van Pytter Tjebbes Dreyer naastligger ten westen Droogstraat NZ 1670 239 220r
DREYER, PIETER TJEBBES de weduwe van Pytter Tjebbes Dreyer naastligger ten zuiden Roeperssteeg 2 1741 250 145v
DREYER, PIETER TJEBBES de zoutkeet van wijlen Pytter Tjebbes Dreyer naastligger ten noorden William Boothstraat 37 1745 251 80v
DREYER, R. juffrouw R. Dreyer naastligger ten oosten Rommelhaven 8 1783 261 69v
DREYER, RINSKE HIELKES Rinske Hylkes Dreyer Gardenierstraat 3 1792 264 27v
DREYER, TJEBBE Tiebbe Dreyer naastligger ten noorden onbekend 1650 236 112r
DREYER, TJEBBE Tiebbe Dreyer naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1660 238 33v
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pieters Dreyer koopman koper paardenstal Droogstraat NZ 1663 238 185r
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pyters Dreyer Franekereind 23oost 1642 234 171v
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pyters Dreyer William Boothstraat 27 1642 234 171v
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pytters Dreyer naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1661 238 89r
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pytters Dreyer naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1661 238 89r
DREYER, TJEBBE Tjebbe Dreyer koper woning Sint Christoffelsteeg WZ 1763 255 229r
DREYER, TJEBBE Tjebbe Dreyer naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1769 257 142r
DREYER, TJEBBE Tjebbe Dreyer koopman koper Rommelhaven 10 1773 258 91v
DREYER, TJEBBE Tjebbe Dreyer verkoper Sint Christoffelsteeg 6 1781 260 96r
DREYER, TJEBBE Tjebbe Dreyer koopman Franekereind 34 1781 260 123v
DREYER, TJEBBE Tjebbe Dreyer koopman naastligger ten noorden William Boothstraat OZ 1782 260 242v
DREYER, TJEBBE PIETERS Tjebbe Pyters Dreyer, burger c.u. koper hof met prieel en schuur ten noorden Zoutsloot 1633 233 111v
DREYER, TJEBBE PIETERS kinderen van wijlen Tjebbe Pytters Dreyer , c.u. Simon Stijlstraat 6 1701 244 129r
DREYER, TJEBBE Tjibbe Dreyer koper huis William Boothstraat OZ 1769 257 125v
DREYER, TJEBBE Tjibbe Dreyer naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ 1769 257 125v
DREYER, TJEBBE wijlen zijn steevader Tjibbe Dreyer William Boothstraat 125 1791 263 332v
DREYER, TRIJNTJE TJEBBES Trijntie Tiebbes Dreyer Noorderhaven 109 1722 246 153r
DREYER, TRIJNTJE ARJENS Trijntje Aris Dreyer Kleine Ossenmarkt 4 1783 261 54v
DREYER, TRIJNTJE ARJENS Trijntje Aris Dreyer Kleine Ossenmarkt 6 1783 261 54v
DREYER, TRIJNTJE PIETERS Tryntie Pytters Dreyer (minderjarige dochter ) Simon Stijlstraat 6 1701 244 129r
DREYER, IEBELTJE Ybeltie Dreyer verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ 1732 248 148v
DREYER, IEBELTJE FEDDES Ybeltie Feddes Dreyer Voorstraat 36 1734 248 299v
DREYER, IEBELTJE FEDDES Ybeltje Feddes Dreyer Voorstraat 36 1730 247 339r
PIETERS, FEDDE wijlen Fedde Pieters Dreyers koopman Voorstraat 36 1734 248 299v
DRIJFHOUT, NANNE DIRKS Nanne Dirks Drijfhout koopman Voorstraat 81 1774 258 162v
DRIJFHOUT, NANNE DIRKS Nanne Dirks Drijfhout koopman Voorstraat 79 1774 258 162v
DROGENHAM, wijlen Drogenham bakenmeester Moriaanstraat 1731 248 23v
DROGENHAM, EVERT wijlen Everhard Drogenham lakenmeester Kerkpoortstraat 1733 248 250v
DRONRIJP, ALBERTJE Albertina Dronrijp, burger Zuiderhaven 79 1753 253 38v
DRONRIJP, ALBERTJE Albertina Dronrijp, burger Zuiderhaven 79 1763 255 192v
DRONRIJP, J. J. Dronrijp havenmeester naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1758 254 144v
DRONRIJP, JAKOB burgervaandrig Jacobus Dronrijp havenmeester koper huis met 2 tuintjes, pakhuis en graanzolders Zuiderhaven 2 1733 248 254r
DRONRIJP, JAKOB burgerhopman Jacobus Dronrijp oud havenmeester huurder deel Zuiderhaven 2 1752 252 187v
DRONRIJP, JOHANNES Johannes Dronrijp havenmeester koper huis met 2 kleine tuintjes, pakhuis en graanzolders Zuiderhaven 2 1752 252 187v
DRONRIJP, JOHANNES Johannes Dronrijp havenmeester naastligger ten noorden Weeshuisstraat 1753 253 47v
DRONRIJP, JOHANNES burgervaandrig Johannes Dronrijp havenmeester naastligger ten noorden Zuiderhaven 4 1762 255 116r
DRONRIJP, JOHANNES burgervaandrig Johannes Dronrijp havenmeester verkoper Zuiderhaven 4 1762 255 116r
DRONRIJP, JOHANNES burgervaandrig Johannes Dronrijp havenmeester verkoper Zuiderhaven 2 1762 255 124v
DRONRIJP, JOHANNES Johannes Dronrijp havenmeester naastligger ten noorden Zuiderhaven 4 1771 257 201v
DRONRIJP, JOHANNES Johannes Dronrijp havenmeester naastligger ten zuiden Havenplein ZZ 1772 258 58r
DRONRIJP, JOHANNES Johannes Dronrijp naastligger ten noorden Zuiderhaven 4 1773 258 67v
DRONRIJP, JOHANNES Johannes Dronrijp naastligger ten zuiden Havenplein 26 1774 258 138r
DRONRIJP, JOHANNES wijlen burgervaandrig Johannes Dronrijp Zuiderhaven 2 1779 259 207v
DROST, de weduwe van Drost naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1782 260 169v
DROST, ANTJE MONSES de erven van Anna Montys Drost verkoper Havenplein ZZ 1659 237 199v
DROST, KLAAS de erven van Claas Drost naastligger ten noorden Zoutsloot 1708 245 49r
DROST, KLAAS LAMMERTS Claes Lammerts Drost, c.u. schipper (schuit-) koper huis Hoogstraat 27 1677 240 270r
DROST, KLAAS LAMMERTS Claes Lammerts Drost verkoper Wortelstraat 1 1678 241 22r
DROST, KLAAS LAMMERTS Claes Lammerts Drost koper dwarshuis Zoutsloot NZ 1680 241 85v
DROST, KLAAS LAMMERTS Claes Lammerts Drost naastligger ten westen Zoutsloot 1681 241 32va
DROST, KLAAS LAMMERTS w Claes Lammerts Drost Zoutsloot 1687 242 215r
DROST, GELSKE Gelske Drost verkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ 1782 260 176v
DROST, GERRIT Gerryt Drost verkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ 1782 260 176v
DROST, HEIN meerderjarige vrijgezel Hein Drost verkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ 1782 260 176v
DROST, HEIN Hein Drost naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1784 261 232r
DROST, HEIN Hein Drost, c.u. naastligger ten noorden Karremanstraat WZ 1788 262 251r
DROST, HEIN Hein Drost koper van 1/2 Karremanstraat WZ 1788 262 255r
DROST, HEIN Hein Drost naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1789 263 96r
DROST, HEIN Hein Drost koopman koper huis, erf, brouwerij, tapperij, mouterij, pakhuis, stalling en wagenhuis Heiligeweg 16 het Springend Paard 1791 263 315v
DROST, HEIN Hein Drost mr. brouwer Both Apothekerstraat 3 1792 264 44v
DROST, HEIN Hein Drost mr. brouwer verkoper Brouwersstraat 19 1793 264 155r
DROST, HEIN Hein Drost mr. brouwer verkoper Heiligeweg 16 1793 264 159r
DROST, HEIN Hein Drost mr. brouwer en koopman verkoper Karremanstraat WZ 1794 264 165v
DROST, HEIN Hein Drost huurder (voor de weefwinkel) Havenplein ZZ 1802 266 53v
DROST, HENDRIK wijlen Hendrick Drost Brouwersstraat 19 1781 260 160r
DROST, HENDRIK REMMERTS Hendrick Rimmerts Drost koper huis Anjelierstraat 1658 237 175r
DROST, HENDRIK RINNERTS Hendrick Rinnerts Drost, c.u. verkoper Nieuwstraat WZ 1661 238 93r
DROST, HENDRIK Hendrik Drost mr. bontwever onbekend 1761 255 64v
DROST, HENDRIK Hendrik Drost mr. bontwever koper huis Zuiderhaven ZZ 1762 255 153v
DROST, HENDRIK de weduwe van Hendrik Drost naastligger ten oosten (verdere naastliggers: de tuin van Sjierk Tolsma, Age Johannes, Rein Smit c.s., D) Zuiderhaven ZZ 1781 260 21v
DROST, HENDRIK wijlen Hendrik Drost Zuiderhaven ZZ 1782 260 176v
DROST, HENDRIK HEINS Hendrik Heins Drost koper huis Schritsen 22 1810 269 2r
DROST, TEEKES Lembarts Taciti Drost koper huis en loods met voor een tuin en een hovinge achter Zuiderhaven ZZ 1658 237 169ar
DROST, Mr. Rombarth Drost, c.u. verkoper Romastraat 1658 237 179v
DROST, ROMMERT mr. Rombartus Drost naastligger ten oosten Rozengracht ZZ 1666 239 58v
DROST, ROMMERT mr. Rombartus Drost verkoper Rozengracht ZZ 1668 239 138r
DROST, ROMMERT ds. Rombartus Drost, c.u. verpachter grond Zuiderhaven ZZ 1669 239 214r
DROST, ROMMERT ds. Rombartus Drost verkoper Zuiderhaven ZZ 1669 239 214r
DROST, ROMMERT Rombartus Drost naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1670 240 22r
DROST, ROMMERT ds. Rombartus Drost, c.u. verkoper Brouwersstraat 1671 240 35r
DROST, ROMMERT Rombartus Drost, c.u. koper huis en tuin Rozengracht 1671 240 36v
DROST, ROMMERT Rombartus Drost hijpodudascalus naastligger ten oosten Rozengracht 20 1681 241 156r
DROST, ROMMERT wijlen Rombartus Drost oud Latijnse schoolmeester Rozengracht ZZ 1694 243 78v
DROST, ROMMERT mr. Rombertus Drost naastligger ten oosten Romastraat NZ 1657 237 137r
, ROMMERT Rombartus Drost [staat: Dorst] hypodidascalus der Latijnse scholen Grote Kerkstraat 1695 243 155r
, LOLKE de weduwe van Lolcke van Drylst naastligger ten westen Grote Ossenmarkt NZ 1662 238 144v
, MICHIEL Michiel Dryso naastligger ten zuiden Droogstraat 10 1810 268 332v
DUBLINGA, FREERK Fredrik Dublinga koper huis Voorstraat 19 1801 265 297r
DUBLINGA, NICOLAAS ds. Nicolaus Dublinga predikant verkoper Lanen 83 1718 246 5r
DUBOIS, CATHARINA Catalina Dubois naastligger ten westen Zuiderstraat ZZ 1668 239 174r
DUBOIS, CATHARINA Catalina Dubois naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1670 240 9v
DUBOIS, CATHARINA de erven van Cathalina Dubois naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ 1682 241 212v
DUBOIS, CATHARINA de erven van Catharina Dubois naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ 1682 241 215r
DUBOIS, CATHARINA de erven van wijlen Catharina Dubois naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1682 241 222v
DUBOIS, JAKOB JANS Jacob Jansen Dubois verkoper Lombardstraat 1649 236 97r
DUBOIS, JAKOB JANS Jacob Jansen Dubois, burger koopman koper huis Rozengracht ZZ 1657 237 134v
, JAN Jan Duicker, c.u. stadsbierdrager huurder van het huis Hofstraat 16 1697 243 326r
DUDEN, ROELOF Roeloff van Duiden naastligger ten westen Voorstraat 28 1700 244 68v
DUDEN, ROELOF wijlen vaandrig Roeloff van Duiden Voorstraat 26 1718 245 309r
DUIKER, JAN wijlen Jan Duiker zoutdrager Nieuwstraat 48 1693 243 47v
DUIKER, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Duiker, burger Rozenstraat WZ 1730 247 334v
, HENDRIK Hendrik Duiman suikerrafineerder koper huis Hoogstraat 14 1745 251 86v
EVERTS, TJERK Tjerk Everts Duimke, c.u. koper van 3/6 huis Bildtstraat 22 1714 245 207v
DUINEN, van Duinen, c.u. luitenant huurder Vijverstraat NZ 1793 264 157v
DUINEN, RUURD Ruird op de Duinen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1710 245 122ar
HARMENS, HILLEBRAND hopman Hilbrand Harmens Duinia, burger koper huis Grote Ossenmarkt NZ 1717 245 296r
HENDRIKS, JANKE Janneke Hendriks Duining Schritsen 60 1784 261 174v
IEDES, TIJS Thijs Yedes Duininga koopman koper huis of stal Rozenstraat 3 1810 268 357v
, KORNELIS Cornelis Duinker sjouwer koper huis Kerkpoortstraat 1 1784 261 239v
, KORNELIS Cornelis Duinker naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1785 262 29r
, KORNELIS Cornelis Duinker naastligger ten westen Kerkpoortstraat 5 1795 264 288r
, KORNELIS Cornelis Duinker naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1796 264 335r
, KORNELIS wijlen Cornelis Duinker Kerkpoortstraat 1 1797 265 52r
DUMAN, C. C. Duman mr. schoenmaker naastligger ten westen Grote Bredeplaats 22 1805 267 180v
DUMAN, C. C. Duman schoenmaker naastligger ten westen Grote Bredeplaats 22 1808 268 173r
DUMAN, KOERT Coerd Duman koopman Brouwersstraat 1b 1784 261 229r
DUMAN, KOERT Coerd Duman koopman Kerkpoortstraat 31 1784 261 230r
DUMAN, KOERT Coerd Duman koopman Carl Visschersteeg 1784 261 231r
DUMAN, KOERT Coerd Duman koopman Gardenierstraat 2 1784 261 232r
DUMAN, KOERT Coerd Duman koopman Gardenierstraat 1 1784 261 233r
DUMAN, KOERT Coert Duman naastligger ten westen Grote Bredeplaats 22 1790 263 181r
DUMAN, KOERT Coert Duman naastligger ten westen Grote Bredeplaats 22 1791 263 372v
DUMAN, KOERT Coert Duman naastligger ten oosten Lanen 21noord 1793 264 139r
DUMAN, KOERT Coert H. Duman naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 18 1796 264 350r
DUMAN, KOERT Coert Duman mr. schoenmaker naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 18 1796 265 1r
DUMAN, KOERT Coert Duman mr. schoenmaker verkoper Grote Bredeplaats 18 1796 265 1r
DUMAN, KOERT Coert Duman naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 18 1801 266 27r
DUMAN, KOERT Coert Duman naastligger ten westen Grote Bredeplaats 22 1802 266 96v
DUMAN, KOERT Coert Duman naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 18 1807 267 301v
DUMAN, KOERT Coert Duman naastligger ten oosten Lanen 63 1809 268 272r
DUMAN, KOERT BROERS Coert Broers Duman koper door niaar huis Grote Bredeplaats 18 1796 264 350r
DUMAN, KOERT HENDRIKS Coert Hendriks Duman mr. schoenmaker geniaarde koper Grote Bredeplaats 10 1776 259 11v
DUMAN, KOERT HENDRIKS Coert Hendriks Duman mr. schoenmaker koper huis Grote Bredeplaats 20 1778 259 131r
DUMAN, FREERK Fredrik Duman, c.u. huurder Spekmarkt 4 1796 265 8v
DUMAN, FREERK Fredrik Duman huurder Schritsen 56westac 1803 266 283r
DUMAN, FREERK Fredrik Duman naastligger ten zuiden Anjelierstraat 27 1808 268 69v
DUMAN, HENDRIK Hendrik Duman suikerraffineerdersknecht koper huis (volgens DTB: Dohman) Lanen NZ 1750 252 101v
DUMAN, HENDRIK Hendrik Duman, burger verkoper Hoogstraat 18 1751 252 160v
DUMAN, HENDRIK Hendrik Duman koper huis Lanen 82a 1800 265 253r
DUMAN, HENDRIK Hendrik F. Duman naastligger ten noorden Spekmarkt 1 1809 268 210v
DUMAN, RUURD Ruurd Duman koper huis Schritsen 63 1811 269 157v
DUNIA, ANTJE HARMENS bejaarde ongehuwde dochter Antie Harmens Dunia verkoper Grote Ossenmarkt NZ 1748 251 247v
DUNIA, HILLEBRAND HARMENS hopman Hilbrandt Harmens Dunia verkoper Kerkpoort (gebied) 1718 246 19r
DUNIA, HILLEBRAND HARMENS hopman Hilbrandt Harmens Dunia naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 11 1718 246 26v
IEDES, TIJS Thijs Yedes Duninga koper huis Grote Ossenmarkt 15 1803 267 4r
, HILLEBRAND hopman Hillebrand Dunja, c.s. naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 11 1740 250 140r
DUNNE, JOHANNA de weduwe van Johannes Dunne naastligger ten oosten Vianen 1719 246 43v
, DANIEL Daeniel Dupres, e.a. naastligger ten westen Romastraat ZZ 1668 239 164r
, JAN Jan van Durse, c.u. naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ 1754 253 138r
, ROELOF Roeloff van Duyden mr. pasteibakker koper en huurder huis met een plaats en schuur of pakhuis Voorstraat 26 1699 243 401v
DUIF, JOHANNES Joannes Duyff secretaris van Smallingerland Brouwersstraat 15 1695 243 135r
DUIF, JOHANNES Joannes Duyff secretaris van Smallingerland (zie ook scan: 0243-0135r) Brouwersstraat 17 1695 243 135v
DUIF, JOHANNES Joannes Duyff secretaris van Smallingerland (zie ook scan: 0243-0135r) Brouwersstraat 19 1695 243 136r
DUIF, JOHANNES Johannis Duyff, n.u. secretaris naastligger ten zuiden Brouwersstraat 13 1684 242 14v
, JAN Jan Duyker zoutdrager huurder Nieuwstraat 56 1682 241 184r
JAKOBS, EVERT Ewert Jacobs Duymke naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1685 242 73v
EVERTS, JAKOB Jacob Ewerts Duymke, c.u. koper huis Zoutsloot NZ 1686 242 110r
DUITS, KORNELIS WILLEMS Cornelis Willems Duyts, burger schipper (wijd-) Rapenburg NZ 1686 242 150v
DUITS, WILLEM SIPKES Willem Sipkes Duyts naastligger ten westen Peterseliestraat 1648 236 8r
, LIJSBET Lijsbert Dyksma, burger Zoutsloot 28 1734 248 284r
, NICOLAAS Dr. Nicolaus Dyonisius, burger koper hovinge met prieel Rapenburg 1646 235 231v