Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Het einde komt in zicht; in vier jaar zijn meer dan negenduizend akten verwerkt tot leesbare, doorzoekbare en sorteerbare informatie.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
   beroep  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  

hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
, SARA Sara Andriys* aandraagster naastligger ten oosten Heiligeweg 1640 234 114v
, SARA Sara Andriys* aandraagster naastligger ten oosten Heiligeweg 1640 234 114v
KROL, JAKOB Jacobus Crol academiae secretaris binnen Franeker Hoogstraat 45 1676 240 31ra
KNIJFF, dr. Wilhelmus Knijff academiae secretarius verkoper Rapenburg NZ 1675 240 171v
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijff academiae secretarius verkoper Rapenburg NZ 1675 240 172r
KNIJFF, W. dr. W. Knijff academiae secrets. verkoper Rapenburg NZ 1675 240 173v
KNIJFF, W. dr. W. Knijff academiae secrets. verkoper Steenhouwersstraat 4 1675 240 174r
KNIJFF, de in de volgende akte genoemde kamer van dr. W: Knijff academiae secrets. naastligger ten westen Molenpad ZZ 1675 240 170v
KNIJFF, dr. W: Knijff academiae secrets. verkoper Molenpad ZZ 1675 240 170v
KNIJFF, dr. W: Knijff academiae secrets. verkoper Molenpad ZZ 1675 240 171r
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijff academiae secrets. verkoper Zoutsloot 7 1675 240 172v
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijff academiae secrets. verkoper Rapenburg NZ 1675 240 173r
BAKKER, R. R. Backer actuarius en advocaat vacatien en verteringen wegens strijk-en verhooggelden Kleine Bredeplaats 3 1737 249 184r
KUIPER, JAKOB S. Jacob S. Kuiper administrateur mouterij en turfhuis Kruisstraat 1776 258 259v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES oud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma oud administrator van 's lands Impositien koper huis Franekereind 2 1761 255 111r
ALTENA, R. R. H. Altena advocaat Hofstraat 5 1794 264 223r
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsma advocaat verkoper onbekend 1685 242 96r
FRISIUS, dr. Franciscus Frisius advocaat verkoper van 1/3 Noorderhaven 109 1722 246 153r
GRATEMA, S. S. Gratama advocaat Lanen 81achter 1794 264 189r
GRATEMA, SEERP Seerp Gratama advocaat koper huis Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
GRATEMA, SEERP Dr. Seerp Gratema advocaat koper pakhuis en achterhuis Noorderhaven 93 1789 263 78v
GRATEMA, SEERP Seerp Gratema advocaat koper Grote Kerkstraat 17 1792 264 63v
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik advocaat verkoper Wortelstraat 4 1808 268 40v
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik advocaat Hoogstraat 35 1808 268 40v
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik advocaat curator Bildtstraat 15 1808 268 42v
HANEKUIK, W. J. Hanekuik advocaat Nieuwstraat WZ 1806 267 242v
HANEKUIK, W. J. Hanekuik advocaat Nieuwstraat 48 1806 267 244r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat koper huis Kruisstraat 3 1808 268 124r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat koper huis Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat verkoper Noorderhaven 69 1808 268 158v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat Hoogstraat 38 1809 268 280r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat verkoper Grote Kerkstraat 19 1809 268 283r
HANEKUIK, WIEBE Wybe Hanekuik, JUD advocaat verkoper (lasthebber van Pier Abes) Hoogstraat 19 1792 264 28v
HANEKUIK, WIEBE dr. Wybo J. Hanekuik advocaat verkoper (advocaat voor de hove van Friesland) Nieuwstraat 1799 265 139r
HANEKUIK, WIEBE dr. Wybo J. Hanekuik advocaat verkoper (advocaat voor de hove van Friesland) Kerkpad WZ 1799 265 140r
HANEKUIK, WIEBE dr. Wybo J. Hanekuik advocaat verkoper (advocaat voor de hove van Friesland) Bargebuurtspoortje WZ 1799 265 141r
HANEKUIK, WIEBE dr. Wybo J. Hanekuik advocaat verkoper (advocaat voor den hove van Friesland) Wasbleek 1799 265 145r
HARDOMANS, GERARDUS wijlen dr. Gerardus Hardomans advocaat Voorstraat 7a 1663 238 183r
HESLINGA, GERARDUS dr. Gerhardus Heslinga, burger c.u. advocaat koper 1/2 woning of kamer Kerkpad WZ 1669 239 199r
HIDDEMA, JURJEN dr. Georgius Hiddema advocaat verkoper (advocaat voor de hove van Friesland ) Bildtpoort (gebied) 1700 244 79v
HUBER, JURJEN Georgius Huber advocaat Hondenstraat 3 1729 247 240r
MUNNIK, JOHANNES Johannes Munniks advocaat koper huis, pakhuis en tuin Rozengracht NZ 1795 264 243v
OOSTERBAAN, de heer Ev. Oosterbaan advocaat Noorderhaven NZ 1787 262 159r
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaan advocaat verkoper Noorderhaven 41 1787 262 187r
SLOTERDIJK, TIETE Dr. Titus Sloterdijk advocaat Noorderhaven ZZ 1717 245 306r
SLUIS, THEOTARDUS wijlen dr. Theotardus van der Sluis advocaat Hofstraat NZ 1696 243 199v
SLUIS, THEOTARDUS Theotardus van der Sluys advocaat (advocaat in de hove van Friesland) Voorstraat 25 1685 242 83v
SLUIS, THEOTARDUS Theotardus van der Sluys advocaat Noorderhaven 68 1685 242 84v
STAMBKE, Stambke advocaat huurder Noorderhaven 109 1781 260 130v
STAMBKE, HENDRIK dr. Hendrik Philip Stambke advocaat verkoper (advocaat vd hove van Friesland ) Lanen 34 1778 259 150v
STAMBKE, HENDRIK Dr. Hendrik Philip Stambke advocaat verkoper Rozenstraat 1798 265 79r
STAMBKE, HENDRIK Henri Philip Stambke advocaat Steenhouwersstraat 3 1799 265 159r
STAMBKE, HENDRIK Henri Philip Stambke advocaat Steenhouwersstraat 4 1799 265 160r
STAMBKE, HENDRIK Henri Philip Stambke advocaat Liemendijk ZZ 1799 265 161v
STAMBKE, HENDRIK Henri Philip Stambke advocaat Schritsen 60 1799 265 166v
STAMBKE, Phliip Stambke, JUD advocaat verkoper (lasthebber van Wopke en Sytse Sibbeles) Hoogstraat 19 1792 264 28v
WESTRA, HENDRIK Henricus Westra advocaat koper huis Droogstraat ZZ 1789 263 144r
WESTRA, HENDRIK Henricus Westra advocaat koper huis of pakhuis en lege ruimte gebruikt als smederij Zuiderhaven 28 1801 265 301r
WESTRA, HENDRIK JANS Dr. Henricus Jans Westra advocaat koper huis Zoutsloot 1789 263 94v
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijma advocaat verkoper Scheffersplein 7 1808 268 33v
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijma advocaat verkoper Wortelstraat 4 1808 268 40v
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijma advocaat Hoogstraat 35 1808 268 40v
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijma advocaat curator Bildtstraat 15 1808 268 42v
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijma advocaat koper huis Hoogstraat 5 1808 268 48v
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijma advocaat Zeilmakersstraat 11 1808 268 88r
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijma advocaat verkoper Havenplein 16 1809 268 294v
ALTENA, REINER curator Renardus Hessel van Altena advocaat en notaris verkoper ten oosten van Harlingen 1794 264 179v
ALTENA, REINER Renardus Hessel van Altena advocaat en notaris verkoper Noordijs WZ 1794 264 193v
ALTENA, REINER Renardus Hessel van Altena advocaat en notaris verkoper Brouwersstraat 8 1794 264 195r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik advocaat en notaris verkoper Voorstraat 42 1809 268 287r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik advocaat en notaris verkoper Lanen 63 1809 268 287r
TJALLINGII, JAKOB dr. Jacobus Tjallingii advocaat en notaris verkoper Kruisstraat 10 1761 255 51r
TJALLINGII, JAKOB Dr. Jacobus Tjallingii advocaat en notaris koper huis Zuiderpoort (gebied) OZ 1766 256 222r
CONRADI, A. de heer A. J. Conradi advocaat en secretaris koper huis (korte beschrijving van het verkochte) Noorderhaven NZ 1787 262 159r
NANNES, H. H. Nannings advocaat Hof van Friesland verkoper Nieuwstraat 1684 242 18v
HILLEBRANDS, JAKOB Jacobus Hillebrands advocaat Hof van Friesland verkoper Voorstraat 46 1699 244 24r
HILLEBRANDS, JAKOB dr. Jacobus Hillebrands advocaat Hof van Friesland verkoper Noordijs 19 1700 244 64v
, JOHANNES dr. Johannes Clonkers advocaat Hof van Friesland Steenhouwersstraat 2 1732 248 86r
, JOHANNES dr. Johannes Clonkers advocaat Hof van Friesland Zoutsloot ZZ 1732 248 90r
NANNES, K Nannings advocaat Hof van Friesland Wasbleek 1684 242 17r
NANNES, K Nannings advocaat Hof van Friesland Kerkpoortstraat 1684 242 18r
ALBERDA, WILLEM curator Willem Albarda advocaat Hof van Friesland verkoper Zuiderhaven 25 1794 264 170v
ALEMA, J. vroedsman J. van Alema advocaat Hof van Friesland verkoper Noorderhaven 73 1784 261 248r
ALEMA, JUNIUS Junius van Alema advocaat Hof van Friesland koper huis Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r
ALEMA, JUNIUS vroedsman Junius van Alema advocaat Hof van Friesland verkoper Noorderhaven 75 1784 261 247v
ALTENA, REINER wijlen dr. Reinardus Hessel van Altena advocaat Hof van Friesland Hofstraat 5 1796 264 349r
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsma advocaat Hof van Friesland verkoper Voorstraat NZ 1680 241 24ra
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsma advocaat Hof van Friesland Noorderhaven ZZ 1680 241 24ra
BAKKER, ROMKE KORNELIS Romke Cornelis Backer advocaat Hof van Friesland verkoper Noorderhaven 55 1731 247 387r
BECHIUS, SIEBREN dr Sibrandus Bechius advocaat Hof van Friesland koper huis Noorderhaven 76 1689 242 282v
BECHIUS, SIEBREN dr Sibrandus Bechius advocaat Hof van Friesland naastligger ten zuiden Noorderhaven 76 1689 242 282v
BECHIUS, SIEBREN dr. Sybrandus Bechius advocaat Hof van Friesland koper 1/2 huis Voorstraat NZ 1676 240 236r
BELIDA, FILIPPUS dr. Philippus Belida, burger advocaat Hof van Friesland koper hof Lanen 23 1696 243 231r
BELIDA, FILIPPUS dr. Philippus Belida advocaat Hof van Friesland koper tuintje of hof met bomen en prieel Lanen 23 1696 243 231v
, FILIPPUS de gezworen gemeensman dr. Philippus Belyda, JUD advocaat Hof van Friesland verkoper Grote Bredeplaats 31 1697 243 323v
BOLTEN, ARNOLDUS dr. Arnoldus Bolten advocaat Hof van Friesland verkoper Vioolsteeg 1646 235 221v
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, JUD advocaat Hof van Friesland naastligger ten oosten Drie Roemerssteeg OZ 1752 253 11r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, JUD advocaat Hof van Friesland naastligger ten zuiden Drie Roemerssteeg OZ 1752 253 11r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, JUD advocaat Hof van Friesland naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg OZ 1752 253 11r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, JUD advocaat Hof van Friesland verkoper Drie Roemerssteeg OZ 1752 253 11r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, JUD advocaat Hof van Friesland verkoper Lanen 12 1752 253 12v
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, JUD advocaat Hof van Friesland naastligger ten oosten Drie Roemerssteeg OZ 1752 253 14r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, JUD advocaat Hof van Friesland naastligger ten zuiden Drie Roemerssteeg OZ 1752 253 14r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, JUD advocaat Hof van Friesland verkoper Drie Roemerssteeg OZ 1752 253 14r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, JUD advocaat Hof van Friesland naastligger ten oosten Drie Roemerssteeg 5 1752 253 15v
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, JUD advocaat Hof van Friesland verkoper Drie Roemerssteeg 5 1752 253 15v
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, JUD advocaat Hof van Friesland naastligger ten oosten Drie Roemerssteeg 7 1752 253 17r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, JUD advocaat Hof van Friesland naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg 7 1752 253 17r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, JUD advocaat Hof van Friesland verkoper Drie Roemerssteeg 7 1752 253 17r
BRUINSMA, TEEKE Taco Bruynsma, JUD advocaat Hof van Friesland curator Voorstraat 50 1692 243 1ra
KLONKERTS, JOHANNES Johannes Clonckers advocaat Hof van Friesland Steenhouwersstraat 2 1732 248 82v
CODDE, SIEMEN dr. Simon Codde advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/2 Rapenburg 1695 243 130r
CODDE, SIEMEN dr. Simon Codde advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/2 Hofstraat NZ 1695 243 130v
CODDE, SIEMEN dr. Simon Codde advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 1695 243 131r
CODDE, SIEMEN dr. Simon Codde advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/2 Kerkpad WZ 1695 243 131v
CODDE, SIEMEN dr. Simon Codde advocaat Hof van Friesland verkoper Kerkpoortstraat 1695 243 142r
CODDE, SIEMEN dr. Simon Codde advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/2 (zie ook scan: 0243-0142r) Kerkpoortstraat 1695 243 142v
EELKEMA, SUFFRIDUS Doctor Suffridus van Eelcoma advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/2 Noordijs WZ 1683 241 65va
EELKEMA, SUFFRIDUS Suffridus van Eelcoma advocaat Hof van Friesland verkoper Zuiderhaven 18 1686 242 122v
EELKEMA, SUFFRIDUS Suffridus van Eelcoma, JUD advocaat Hof van Friesland verkoper van 3/8 Noordijs OZ 1692 243 1r
GEMMENICH, ZACHEUS dr. Zacheus van Ghemmenich advocaat Hof van Friesland Zuiderhaven 54 1698 243 352v
GOSLINGA, PETRUS Petrus Gosliga, JUD advocaat Hof van Friesland testamentaire administrator over de nagelaten goederen van Brouwersstraat 5 1782 260 223r
GRATEMA, SEERP Seerp Gratama advocaat Hof van Friesland koper huis, tuin en achterhuis Voorstraat 16 1786 262 94v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratama advocaat Hof van Friesland koper huis Lanen 79 1787 262 231v
GRATEMA, SEERP Seerp Gratama advocaat Hof van Friesland koper woning en weefwinkel Liemendijk 1793 264 123v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland Heiligeweg 15 1788 263 11v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland verkoper Heiligeweg 34 1788 263 24r
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland koper huis en hof Kerkpad 4 1788 263 25v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland verkoper Kerkpad 4 1788 263 25v
GUALTERI, JOHANNES burgerhopman dr. Johannis Gualtery advocaat Hof van Friesland Franekereind 30 1640 234 111v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik advocaat Hof van Friesland verkoper (NB.houder van het reversaal) Gardenierstraat 1788 262 242v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat Hof van Friesland verkoper Noordijs WZ 1793 264 125r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat Hof van Friesland verkoper Zuiderhaven 24 1795 264 268v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat Hof van Friesland Brouwersstraat 23 1799 265 143r
HANEKUIK, W. curator W. J. Hanekuyk advocaat Hof van Friesland verkoper Noordijs 19 1794 264 181r
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenroth advocaat Hof van Friesland Heiligeweg 40 1808 268 81r
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenroth advocaat Hof van Friesland verkoper Heiligeweg 40 1808 268 81r
HARKEROTH, EILE Dr. Eylardus Folkardus Harkenroth advocaat Hof van Friesland verkoper Hoogstraat 30 1801 265 306r
HASIUS, dr. Hasius advocaat Hof van Friesland Zuiderhaven 24 1668 239 178v
HEINSIUS, VINCENT dr. Vincentius Heinsius advocaat Hof van Friesland Schritsen NZ 1694 243 109v
HIDDEMA, JURJEN het huis in de Vijverstraat van Dr. Georgius Hiddema advocaat Hof van Friesland naastligger ten zuiden (is de verkoper) Grote Bredeplaats 6b 1710 245 128v
HIDDEMA, JURJEN Dr. Georgius Hiddema advocaat Hof van Friesland verkoper Grote Bredeplaats 6b 1710 245 128v
HIDDEMA, JURJEN Dr. Georgius Hiddema advocaat Hof van Friesland verkoper Vijverstraat NZ 1713 245 187r
HILLEBRANDS, WILLEM dr. Wilhelmus Hillebrants advocaat Hof van Friesland koper huis Voorstraat 13 1668 239 128r
LOON, NICOLAAS Nicolaus van Loon, JUD advocaat Hof van Friesland verkoper Nieuweburen 13 1782 260 230r
NAUTA, R. R. Nauta advocaat Hof van Friesland Zoutsloot ZZ 1792 264 69v
NAUTA, RUDOLF Rudolph Nauta advocaat Hof van Friesland Drie Roemerssteeg 1 1774 258 154v
NIJKERK, FOLKERT dr. Folkerus Nijkerk advocaat Hof van Friesland verkoper Sint Odolphisteeg WZ 1725 246 225r
, JOHANNES Joannes Petreaus advocaat Hof van Friesland verkoper Voorstraat 67 1677 241 2v
PIERSMA, PETRUS dr. Petrus Piersma, JUD advocaat Hof van Friesland verkoper Heiligeweg 62 1698 243 381v
SCHAAF, SIEDS mr. Syds Schaaff, JUD advocaat Hof van Friesland onbekend 1780 259 292v
SLOTERDIJK, DOMINICUS dr. Dominicus Slooterdiek advocaat Hof van Friesland koper zoutkeet met een steeg erbij Scheffersplein OZ 1697 243 311v
SLOTERDIJK, DOMINICUS dr. Dominicus Sloterdijk advocaat Hof van Friesland koper huis met een potas branderij William Boothstraat 1698 243 360r
SLOTERDIJK, DOMINICUS Dominicus Sloterdijk advocaat Hof van Friesland Hoogstraat 45 1702 244 146v
SLOTERDIJK, DOMINICUS dr. Dominicus Sloterdijk advocaat Hof van Friesland verkopers van 1/4 Rommelhaven 1702 244 180v
SLOTERDIJK, WILLEM dr. Wilhelmus Sloterdijk advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/4 Rommelhaven 1702 244 180v
SLUIS, THEOTARDUS dr. Theotardus van der Sluys advocaat Hof van Friesland Raamstraat 6noord 1685 242 74r
STAMBKE, HENDRIK Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland naastligger ten oosten Zuiderhaven 54 1786 262 66r
STAMBKE, HENDRIK Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland last- en procuratie hebbende Zuiderhaven 54 1786 262 66r
STAMBKE, HENDRIK Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland naastligger ten oosten Spinstraat 7 1786 262 72v
STAMBKE, HENDRIK Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland Spinstraat 7 1786 262 72v
STAMBKE, HENDRIK Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland naastligger ten zuiden Steenhouwersstraat 2 1786 262 74r
STAMBKE, HENDRIK Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland Steenhouwersstraat 2 1786 262 74r
STAMBKE, HENDRIK Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland koper huis Schritsen 60 1790 263 266v
STAMBKE, HENDRIK Dr. Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland verkoper Hoogstraat 3 1793 264 103v
STAMBKE, HENDRIK dr. Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland Anjelierstraat ZZ 1796 264 345r
STAMBKE, HENDRIK dr. Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland redders van de boedel van Grote Kerkstraat 31oost 1796 264 347r
STAMBKE, HENDRIK dr. Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland Romastraat 27 1796 264 351v
STAMBKE, HENDRIK Dr. Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland Grote Kerkstraat 25 1796 265 2r
STAMBKE, HENDRIK Dr. Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland Heiligeweg 38 1796 265 4r
STAMBKE, HENDRIK Henri Philip Stambke, JUD advocaat Hof van Friesland koper hoving, zomerhuis, weefwinkel, bomen en planten (lijfrente per jaar op het lijf van) Karremanstraat 1775 258 222r
STAMBKE, HENDRIK Henrie Philip Stambke advocaat Hof van Friesland koper huis, tuin en achterwoning Rozengracht 2 1784 261 179r
, HENDRIK dr. Hendrik Philip Stamke advocaat Hof van Friesland Grote Bredeplaats 18 1796 264 350r
SWALUE, ALEXANDER dr. Alexander Otto Swalue advocaat Hof van Friesland verkoper van 3/8 Grote Bredeplaats 18 1747 251 204r
SWALUE, ALEXANDER dr. Alexander Otto Swalue advocaat Hof van Friesland verkoper van 3/8 Grote Bredeplaats 20 1747 251 205r
SWALUE, BERNARDUS dr. Bernhardus Swalue advocaat Hof van Friesland verkoper Noorderhaven NZ 1696 243 258r
SWALUE, BERNARDUS dr. Bernhardus Johannes Swalue advocaat Hof van Friesland verkoper van 3/8 Grote Bredeplaats 18 1747 251 204r
SWALUE, BERNARDUS dr. Bernhardus Johannes Swalue advocaat Hof van Friesland verkoper van 3/8 Grote Bredeplaats 20 1747 251 205r
, JAKOB Jacobus Tiallingii advocaat Hof van Friesland verkoper lasthebber van Noorderhaven NZ 1737 249 207v
TJALLINGII, JAKOB Jacobus Tjallingii advocaat Hof van Friesland naastligger ten noorden en Brouwersstraat 33 1735 249 74v
TJALLINGII, JAKOB Jacobus Tjallingii advocaat Hof van Friesland naastligger ten oosten en Brouwersstraat 33 1735 249 74v
TJALLINGII, JAKOB Jacobus Tjallingii advocaat Hof van Friesland verkoper en Brouwersstraat 33 1735 249 74v
TJALLINGII, JAKOB dr. Jacobus Tjallingii advocaat Hof van Friesland verkoper Raamstraat 8 1766 256 221v
TJALLINGII, JAKOB Jacobus Tjallingii advocaat Hof van Friesland verkoper Zuiderpoort (gebied) 1775 258 241r
TJALLINGII, JAKOB Jacobus Tjallingii, JUD advocaat Hof van Friesland Scheffersplein 27 1781 260 47v
WESTRA, HENDRIK Dr. Henricus Westra advocaat Hof van Friesland koper van 1/2 huis en tuintje (korte beschrijving van het verkochte) Noorderhaven 71 1787 262 235v
WESTRA, HENDRIK Dr. Henricus Westra advocaat Hof van Friesland koper hegt gebouwde en florisante lijnbaan Havenpoort 1789 263 139v
WESTRA, HENDRIK Henricus Westra advocaat Hof van Friesland koper huis en timmerwinkel Noorderhaven NZ 1790 263 265v
WESTRA, HENDRIK JANS Dr. Henricus Jans Westra advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/4 Rozengracht 50 1788 262 285v
WESTRA, HENDRIK JANS Dr. Henricus Jans Westra advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/4 Voorstraat 66 1788 262 297r
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra advocaat Hof van Friesland Kleine Kerkstraat 1 1789 263 93r
WOUDE, SIKKE Sicco van der Woude advocaat Hof van Friesland verkoper Karremanstraat OZ 1778 259 139v
WOUDE, SIKKE Sicco van der Woude advocaat Hof van Friesland Karremanstraat OZ 1778 259 140v
WOUDE, SIKKE Sicco van der Woude advocaat Hof van Friesland verkoper Bargebuurt WZ 1778 259 141v
REEN, SIEBREN Sybrandus Reen advocaat Hof van Friesland en bouwmeester hebbende approbatie van zijn vader Voorstraat 89 1734 248 352r
REEN, SIEBREN Sybrandus Reen advocaat Hof van Friesland en bouwmeester hebbende approbatie van zijn vader Hofstraat 16 1734 248 353r
SLOTERDIJK, WILLEM Wilhelmus Sloterdijk advocaat Hof van Friesland en oud secretaris van Sneek verkoper Kerkpoortstraat 1705 244 303v
SCHELTINGA, ALLERT Alardus Scheltinga advocaat Hof van Friesland en secr. Van de delen binnen en buiten de d verkoper Kruisstraat 10 1706 244 343r
BRAAM, Regneerus Braam advocaat Hof van Friesland en secretaris van Barradeel verkoper van 1/2 Voorstraat 36 1734 248 299v
HEEMSTRA, ANDRIES huis en brouwerij van dr. Andraeas Heemstra, q.q. advocaat Hof van Friesland en secretaris van Harlingen naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1650 236 134v
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andraeas Heemstra, q.q. advocaat Hof van Friesland en secretaris van Harlingen verkoper Zuiderhaven ZZ 1650 236 134v
BAKKER, ROMMERT Romulus Backer advocaat Hof van Friesland, oudsecretaris Barradeel huis Noorderhaven 55 1730 247 354r
HIDDEMA, JURJEN Dr. Georgius Hiddema advocaat Hof van Friesland, pensionaris van Leeuwarden verkoper Grote Bredeplaats 6b 1716 245 262v
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen advocaat Hof van Friesland, secretaris prov. rekenkamer koper bouwland ca. 4 pm ((per pm)) ten zuiden van Harlingen ZZ 1660 238 44r
SLOTERDIJK, TIETE dr. Titus Sloterdijk advocaat Hof van Friesland, vroedsman van Leeuwarden Noorderhaven ZZ 1714 245 228v
, WILLEM Willem Cransen, JUD advocaat Hof van Groningen en Ommelanden Noorderhaven 62 1771 257 222v
BOK, SJOERD Sievert de Bok advocaat Hof van Holland verkoper Voorstraat NZ 1773 258 80r
WIJDENBRUG, ERNST Ernst Willem van Wijdenbrug advocaat-fiscaal bij de Admiraliteit requireerde Lanen NZ 1782 260 317r
BECHIUS, SIEBREN Sibrandus Bechius advokaat Hof van Friesland koper huis Noorderhaven 90 1680 241 74r
BELIDA, FILIPPUS Philippus Belida advokaat Hof van Friesland koper huis onbekend 1682 241 177v
BELIDA, FILIPPUS Philippus Belida, JUD burger advokaat Hof van Friesland koper huis Grote Bredeplaats 31 1683 241 251r
EELKEMA, KLAAS EELKES Claes Eelckes Eelcoma, JUD advokaat Hof van Friesland curator van het nagelaten weeskind van Moriaanstraat 1683 241 241v
, TRIJNTJE Trijntie akkermaakster huurder Vijverstraat 1696 243 260v
DOUWES, KLAAS Claes Douwes mr. ankersmid koper en huurder huis en ten zuiden hiervan een zoutstek, thans in gebruik als smederij, en nog e Zuiderhaven 18 1667 239 117r
DOUWES, KLAAS Claes Douwes , c.u. mr. ankersmid koper huis en hof Zuiderhaven ZZ 1668 239 127v
DOUWES, KLAAS de smederij en hof van Claes Douwes , c.u. mr. ankersmid naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1668 239 127v
DOUWES, KLAAS Claes Douwes mr. ankersmid naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1675 240 174v
DOUWES, KLAAS Claes Douwes mr. ankersmid naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1684 242 19r
DOUWES, KLAAS wijlen Claes Douwes ankersmid voormalig eigenaar Zuiderhaven ZZ 1686 242 107v
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts mr. ankersmid koper nieuwe smederij met de hof, planten en put daarachter Zuiderhaven 18 1674 240 167r
IJSBRANDS, DIRK het houtstek en hof van Dirck IJsbrandts mr. ankersmid naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1675 240 174v
IJSBRANDS, DIRK de weduwe en erfgenamen van wijlen Dirck IJsbrandts ankersmid verkoper Zuiderpoort (gebied) 1683 241 235v
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts mr. ankersmid Zuiderhaven ZZ 1687 242 194v
SIEBRENS, FOPPE Foppe Sibrandts mr. ankersmid verkoper Zuiderhaven ZZ 1664 238 234v
SIEBRENS, FOPPE Foppe Sibrants ankersmid naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1659 237 187v
SIEBRENS, FOPPE Foppe Sybrand ankersmid verkoper Zuiderpoort (gebied) 1664 238 218r
SIEBRENS, FOPPE Foppe Sybrens , c.u. mr. ankersmid koper huis, houtstek en hovinge Zuiderhaven ZZ 1649 236 86r
SIEBRENS, FOPPE Foppe Sybrens ankersmid naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1662 238 129r
PIETERS, LUCAS Lucas Pieters mr. ankersmid verkoper Zuiderhaven 17 1784 261 146r
JANS, PIETER Pyter Jansen mr. ankersmid koper huis met tuin Zuiderhaven ZZ 1687 242 194v
LUCAS, PIETER Pytter Lucas mr. ankersmid Franekereind 27 1740 250 134r
JANS, PIETER Pyter Jansen Ooy mr. ankersmid koper Prinsenstraat 2 de Hooge Tinne 1695 243 148v
JANS, PIETER Pieter Jansen Oy mr. ankersmid koper houten pakhuisje met een lege plaats erachter strekkend tot de stal van de erven Zuiderhaven 6 1692 243 25r
BRAAM, NICOLAAS Nicolaus Bramius, burger apotecarius koper huis en lege plaats meet een loods daarachter en een vrij uitgang terzijde naar Nieuwstraat 1650 236 127v
, apotheker naastligger ten westen Voorstraat 7a-west 1682 241 192r
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pytters , burger apotheker geniaarde koper Franekereind 23oost 1646 235 215v
PIETERS, ABRAHAM kleine huis van verkoper Abram Pyters , c.u. apotheker naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1646 235 211r
PIETERS, ABRAHAM Abram Pyters , c.u. apotheker verkoper Bildtstraat 21 1646 235 211r
HANSES, ARJEN Arjen Hansen apotheker verkoper en erfgenamen onder beneficie van inventaris van Noordijs 1679 241 29r
HEINS, KLAAS Gesworen gemeensman Claas Heins apotheker verkoper Achterstraat 1784 261 213v
FEIKES, FEIKE burgervaandrig Feicke Feickens apotheker Voorstraat 81 1774 258 162v
PIETERS, GERRIT Gerrit Pyters apotheker naastligger ten westen Liemendijk NZ 1648 236 30r
HEINS, KLAAS wijlen Klaas Heins apotheker Achterstraat NZ 1795 264 278r
UILKES, MEILE wijlen Meyle Uylckes apotheker naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1681 241 152r
SIETSES, REIN Rein Zytses apotheker curator Hoogstraat 1694 243 4ra
SIETSES, REIN Reyn Sytses apotheker naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1681 241 171r
WIEBES, REINER Reyner Wybes , burger apotheker koper huis Kleine Bredeplaats WZ 1728 247 215v
, Romkeyn Fijtses apotheker verkoper onbekend 1687 242 211v
FEDDES, SJOERD Sioerd Feddes apotheker huurder Kleine Bredeplaats 19 1687 242 190r
FEDDES, SJOERD Sjoerdt Feddes apotheker koper huis Voorstraat 2 1687 242 187r
PIETERS, SIEDS Syds Pietters , burger apotheker koper huis Kleine Bredeplaats 2 1706 244 312r
PIETERS, SIEDS Syds Pytters oud apotheker verkoper Rozengracht 38 1685 242 97r
PIETERS, SIEDS Syds Pytters apotheker huurder Lanen 13 1699 243 392v
PIETERS, SIEDS Sydts Pytters , burger apotheker koper hof Rozengracht 38 1667 239 92v
PIETERS, SIEDS Sydts Pytters , c.u. apotheker koper 1/2 hof Rozengracht 1667 239 18va
PIETERS, SIEDS Sydts Pytters apotheker naastligger ten oosten Franekereind 6 1684 242 23r
PIETERS, SIEDS Syts Pieters , burger apotheker koper 1/4 huis, tuin, .schuur en kamers onbekend 1682 241 229r
PIETERS, SIEDS Syts Pieters , burger apotheker reeds eigenaars van de overige 3/4 parten onbekend 1682 241 229r
PIETERS, SIEDS Zydts Pytters , burger apotheker Nieuwstraat 40 1695 243 147v
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acama, burger apotheker koper kamer Carl Visschersteeg 1742 250 226v
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acama apotheker koper huis Brouwersstraat 14 1743 250 300r
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acama apotheker verkoper Brouwersstraat 12zuid 1754 253 158r
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acama apotheker Rozengracht 12 1754 253 173r
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acama apotheker Rozengracht 10 1755 253 216r
ADDENS, H. H. Addens apotheker ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
, SIEMEN Simon Biddema apotheker koper hof met zomerhuis Romastraat 6 1705 244 301v
, ANTONIUS de heer Anthonius van Blankendaal apotheker Voorstraat 101 1781 260 70v
BONKE, KORNELIS Cornelis Boncq, burger c.u. apotheker koper 4/7 huis Voorstraat 49 1659 237 187r
BONKE, KORNELIS Cornelis Boncq apotheker Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
BONKE, KORNELIS Cornelis Boncq apotheker Heiligeweg NZ 1676 240 31va
BRAAM, GAUKE Gouke Braam, burger apotheker verkoper Noorderhaven 91 1716 245 259r
BRAAM, GAUKE Gouke Braam apotheker verkoper Nieuwstraat 1719 246 44r
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Clases Braam, burger apotheker verkoper Rapenburg ZZ 1687 242 202v
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Clases Braam, burger apotheker verkoper Kerkpad 1 1687 242 204r
BRAAM, Goverius Braam apotheker gecommitteerden uit de crediteuren van Bildtstraat OZ 1683 241 257r
BRAAM, Goverius Braam, burger apotheker koper huis Bildtstraat 25 1683 241 258v
BRAAM, Goverius Braam, burger apotheker naastligger ten oosten Bildtstraat 25 1683 241 258v
BRAAM, JOUKE KLASES Jouke Claasen Braam, burger apotheker verkoper Droogstraat 1688 242 255r
BRAAM, Braem apotheker Noorderhaven 83 1719 246 38v
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braem apotheker naastligger ten westen Rapenburg 1646 235 231v
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braem apotheker naastligger ten oosten Voorstraat 52 1659 237 208r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braem apotheker naastligger ten oosten Voorstraat 52 1659 237 208r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerryts Braem apotheker naastligger ten westen Rapenburg 1658 237 178v
BRAAM, Gaberius Braem apotheker naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1676 240 238v
BRAAM, Gaverinus Braem apotheker naastligger ten westen Rapenburg 1672 240 91v
BRAAM, Gaverius Braem apotheker kopers Noorderhaven 106 1681 241 122v
BRAAM, Gaverius Braem, burger apotheker koper Noorderhaven 72 1685 242 82r
BRAAM, Gaverius Braem apotheker naastligger ten noorden Noorderhaven NZ 1685 242 82v
BRAAM, Gaverius Braem, burger apotheker koper zoutkeet Lammert Warndersteeg 3 1685 242 93r
BRAAM, GAUKE Goucke Braem apotheker koper provisioneel huis bestaande uit twee kamers Nieuwstraat OZ 1682 241 47va
BRAAM, GAUKE KLASES de hof van Goucke Claessen Braem apotheker naastligger ten oosten Bildtstraat 23 1697 243 267r
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claessen Braem, burger apotheker koper huis Noorderhaven NZ 1697 243 269v
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Clasen Braem, burger apotheker 1/2 huis Noorderhaven 72 1687 242 207r
BRAAM, Goverius Braem, burger apotheker koper hof, prieel en zomerhuis Zuiderhaven ZZ 1683 241 255r
BRAAM, GAUKE tuin en huis van Goucke Braems apotheker naastligger ten oosten Bildtstraat 1674 240 137r
BRAAM, GAUKE tuin en huis van Goucke Braems apotheker naastligger ten zuiden Bildtstraat 1674 240 137r
BRAAM, NICOLAAS Nicolaus Gerardi Bramius, burger apotheker koper huis Lanen NZ 1659 237 192v
BRAAM, NICOLAAS Nicolaus Gerardi Bramius, burger apotheker naastligger ten oosten Lanen NZ 1659 237 192v
BRAAM, NICOLAAS GERARDUS Nicolaus Gerardi Bramius apotheker koper zoutkeet Lammert Warndersteeg 3 1663 238 174v
CONRADI, JOHANNES Johannes Conradi apotheker Voorstraat 63 1739 250 55r
CONRADI, JOHANNES Johannes Conradi apotheker Voorstraat NZ 1739 250 56v
CONRADI, JOHANNES Johannes Conradi apotheker Schritsen 2 1739 250 59v
CONRADI, JOHANNES Johannes Conradi apotheker onbekend 1739 250 64r
CONRADI, JOHANNES wijlen Johannes Conradi apotheker Simon Stijlstraat 5 1759 254 216v
KOSTER, HILLEBRAND Hilbrand Coster apotheker koper huis Lanen 74 1806 267 215v
KRAP, GERARDUS wijlen Gerardus Crab apotheker Grote Bredeplaats NZ 1751 252 242r
KRAP, GERARDUS wijlen Gerardus Crab apotheker Grote Bredeplaats NZ 1752 252 244r
KRAP, GERARDUS Gerhardus Crab apotheker Voorstraat 29 1707 245 24v
FABER, HENDRIK Hendrik Faber apotheker huurder Noorderhaven 34 1669 239 190r
FABER, HENDRIK Henricus Faber apotheker verkoper Rinnertspijp 2 1669 239 206r
GREIDANUS, T. T. Greidanus apotheker naastligger ten zuiden Noorderhaven 56 1781 260 157r
GREIDANUS, TJEERD Tjeerd Greidanus apotheker geniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 2 1771 257 208v
GRETTINGA, SIEMEN Simon Grettinga apotheker bewoner Voorstraat 23 1688 242 230r
GRETTINGA, SIEMEN Simon Grettinga, burger apotheker naastligger ten noorden Schritsen NZ 1688 242 251v
GRETTINGA, SIEMEN Simon Grettinga, burger apotheker verkoper Schritsen NZ 1688 242 251v
GRETTINGA, SIEMEN Symen Grettinga apotheker naastligger ten oosten Lanen 48 1689 242 277v
GRETTINGA, SIEMEN Symen Grettinga apotheker naastligger ten zuiden Lanen 48 1689 242 277v
GRETTINGA, SIEMEN Symon Grettinga, q.q. apotheker verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 24 1681 241 36va
GRETTINGA, SIEMEN Symon Grettinga, q.q. apotheker verkoper van 1/2 Heiligeweg 19 1681 241 36va
GRETTINGA, SIEMEN Symon Grettinga, q.q. apotheker verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat OZ 1681 241 36va
GRETTINGA, SIEMEN Symon Grettinga apotheker huurder ((36 ducatons)) Voorstraat 24 1685 242 77r
GREIDANUS, TJEERD Tjeerd Greydanus apotheker koper huis Voorstraat 13 1763 255 199v
HANNEMA, Hannema apotheker naastligger ten oosten Voorstraat 45 1789 263 89r
HANNEMA, Hannema apotheker naastligger ten noorden Voorstraat 45 1789 263 89r
HANNEMA, JAKOB Jacobus Hannema apotheker koper huis Voorstraat 47 1787 262 212v
HANNEMA, JAKOB SJOERDS Jacobus Sjoerds Hannema apotheker koper huis Gardenierstraat 3 1792 264 27v
HEINS, Heins apotheker naastligger ten noorden Vijverstraat 5 1758 254 163r
HEINS, Heins apotheker naastligger ten oosten Achterstraat 1792 264 39v
HEINS, Heins apotheker naastligger ten zuiden Achterstraat 1792 264 39v
HEINS, KLAAS Claas Heins apotheker koper huis Hoogstraat 6 1763 255 191v
HEINS, KLAAS Claas Heins apotheker verkoper Hoogstraat 6 1763 255 200v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert, burger apotheker koper 2 kamers Moriaanstraat 1682 241 227v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert, burger apotheker naastligger ten westen Moriaanstraat 1682 241 227v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert, burger apotheker naastligger ten zuiden Moriaanstraat 1682 241 227v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker koper provisioneel hof, 2 prieeltjes en woning Kerkpoortstraat 1682 241 49ra
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert, burger apotheker koper huis en tuin Kerkpoortstraat 27 1683 242 5v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 27 1683 242 5v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker naastligger ten westen Zuiderhaven 71 1686 242 110v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker naastligger ten zuiden Kerkpoort (gebied) 1688 242 258r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert, burger apotheker koper huis Kerkpoortstraat NZ 1689 242 284r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert, burger apotheker koper Kerkpoortstraat NZ 1689 242 284r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker koper huis met een vrije uit- en ingang naar de Droogstraat Noorderhaven NZ 1693 243 31v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1694 243 95r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1694 243 95r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1694 243 95r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert, burger apotheker verkoper Voorstraat 7 1715 245 234v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert apotheker verkoper Zuiderhaven 71a 1682 241 185r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert apotheker naastligger ten westen Voorstraat 7a-west 1682 241 192r
HEMERT, ARJAANTJE HANSES Arjen Hansen van Hemert, burger apotheker geniaarde koper Noorderhaven 48 1683 241 249v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert apotheker verkopers van 6/10 Zuiderhaven 71a 1679 241 12ra
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert apotheker verkopers van 6/10 onbekend 1679 241 12ra
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert apotheker verkopers van 6/10 onbekend 1679 241 12ra
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert, burger apotheker verkoper Noorderhaven 42 1685 242 95r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert, burger apotheker koper tuin, prieel en zomerhuis Zuiderhaven 6 1687 242 188v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert, burger apotheker koper huis Voorstraat 23 1688 242 230r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert, burger apotheker koper huis Grote Kerkstraat 15 1683 241 241r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert, burger apotheker koper schuur of peerdestal Moriaanstraat 1683 241 241v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert, burger apotheker naastligger ten noorden Moriaanstraat 1683 241 241v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert, burger apotheker naastligger ten oosten Moriaanstraat 1683 241 241v
HEMERT, ARJEN HANSES het hof achter het huis genaamd de Silverberg van Arrien Hansen van Hemert, burger c.u. apotheker naastligger Kerkpoortstraat 27a de Silverberg 1696 243 227v
HEMERT, ARJEN HANSES Arrien Hanses van Hemert apotheker verkoper Voorstraat 23 1696 243 186v
HIDDEMA, SIEMEN curator Simon Hiddema apotheker verkoper onbekend 1705 244 308v
HIDDEMA, SIEMEN Simon Hiddema apotheker koper hof Weverstraat 1706 244 324r
HIDDEMA, SIEMEN het hoff van Simon Hiddema apotheker naastligger ten oosten Weverstraat 1711 245 156r
HOUT, D. D. van der Hout apotheker naastligger ten westen Voorstraat 93 1802 266 86v
HOUT, D. D. van der Hout apotheker naastligger ten westen Voorstraat 93 1802 266 86v
HOUT, D. D. van der Hout apotheker naastligger ten noorden Voorstraat 93 1802 266 86v
HOUT, DOEDE Doede van der Hout apotheker koper huis, tuin en hovinge ((voor twee percelen in deze akte)) Voorstraat 91 1785 262 23v
HOUT, DOEDE Doede van der Hout apotheker huurder Voorstraat 89 1785 262 31v
JACOBIDES, EMILIUS Aemilius Jacobides, burger apotheker Noorderhaven 111 1693 243 57v
JELGERSMA, Vulthetus Jelgersma, c.u. apotheker verkoper Gardenierstraat 2 1664 238 240v
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker koper 1/2 huis Drie Roemerssteeg 5 1727 247 56v
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker verkoper Zoutsloot NZ 1731 248 51r
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker koper huis Noorderhaven 92 1734 249 5r
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker naastligger ten zuiden Noorderhaven 92 1734 249 5r
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker curator van Noorderhaven NZ 1737 249 207v
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker curator Karremanstraat 13 1735 249 3va
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker curator Karremanstraat 13 1735 249 3va
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker curator Karremanstraat 13 1735 249 3va
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
JELGERSMA, WILT oud burgemeester Wiltetus Jelgersma apotheker curator Schritsen 64 1742 250 219v
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersma, burger apotheker koper huis Voorstraat 47 1659 237 184r
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersma apotheker koper provisioneel huis Zoutsloot NZ 1682 241 52va
JELGERSMA, Wulthetus Jelgersma, c.soc. apotheker naastligger ten oosten Droogstraat 1658 237 176ar
JELGERSMA, Wulthetus Jelgersma apotheker naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1669 239 197v
JORNA, SIEMEN Simon Jorna apotheker koper 1/2 huis genaamd het Engels huis Zuiderhaven 48 eschrijving van het verkochte 1664 238 232v
JORNA, SIEMEN gemeensman Symen Jorna apotheker bewoner Voorstraat 64 1682 241 51ra
JORNA, SIEMEN vroedsman Symon Jorna, burger c.u. apotheker koper huis Kerkpoortstraat 27 de Silverbergh 1669 239 196v
JORNA, SIEMEN oud burgemeester Symon Jorna apotheker huurder Voorstraat 64 1684 242 39r
KRAB, GERARDUS Gerhardus Krab apotheker verkoper van 1/2 Voorstraat 29 1716 245 274r
, KLEIS burgervaandrig Cleys Lantingh apotheker koper huis Kleine Bredeplaats 19 1677 240 265r
, KLEIS Cleys Lantingh apotheker naastligger ten noorden Lanen 9west 1681 241 133v
, KLEIS Cleys Lantingh apotheker naastligger ten oosten Lanen 9west 1681 241 133v
LYKLEMA, D. D. Lyklama apotheker huurder Brouwersstraat 10 1806 267 268v
MECIMA, JOHANNES Joh. Mecima apotheker koper 1/2 huis en zwavelraffinaderij Bildtpoort (gebied) 1779 259 188v
MECIMA, JOHANNES Joh. Mecima apotheker eigenaar van 1/2 Bildtpoort (gebied) 1779 259 188v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima apotheker koper huis Voorstraat 94 de Spijkerton 1769 257 128v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima apotheker eigenaar van 1/2 Kleine Bredeplaats 4 1773 258 104v
MECIMA, JOHANNES vroedsman Johannes Mecima apotheker verkopers Kleine Bredeplaats 4 1774 258 180r
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima apotheker verkoper Voorstraat 94 1779 259 185r
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma apotheker koper kamer, hovinge met belvedere/zomerhuis Liemendijk 1658 237 172av
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma apotheker verkoper Weverstraat 1659 237 199r
MEULEN, ALEF oud burgerhopman Aleft van der Meulen apotheker koper tuin met zomerhuis Weverstraat ZZ 1751 252 138v
MEULEN, AALTJE Alet van der Meulen apotheker naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1772 258 36v
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meylsma apotheker koper huis Voorstraat 19 1659 237 196v
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meylsma apotheker verkoper Voorstraat 19 1661 238 83r
MEULEN, ALEF Alef van der Muelen apotheker koper dubbele woning en tuintje Kerkpoortstraat 31 de Rode Deuren 1753 253 60v
MUNTER, JUNIUS Junius Munter, n.u. apotheker naastligger ten zuiden Noorderhaven 109 1722 246 153r
NAUTA, LIEUWE Livius Nauta, burger apotheker Zuiderhaven 99 1686 242 128v
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker koper hof, vruchtdragende bomen, wijnstokken, bloemen, kruiden, prieel en zomerhuis Rozengracht NZ 1675 240 186r
NAUTA, Ziricus Nauta, c.u. apotheker koper huis Grote Kerkstraat 19 1678 241 11r
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker Rozengracht NZ 1678 241 19r
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker verkopers Scheerstraat 1 1679 241 52v
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker koper hof Weverstraat 1681 241 145r
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker koper provisioneel zoutkeet en steeg Scheffersplein 19 1682 241 56va
NAUTA, Ziricus Nauta, burger apotheker gecommitteerden over de boedel van Noordergrachtswal 1686 242 151r
, SIKKE Sicco P. Reynsma apotheker koper huis, tuin, brouwerij, stalling en mouterij Hoogstraat 27 de Lelie 1794 264 166v
RIJPMA, LIEUWE vroedsman Livius Rijpema apotheker verkoper Wasbleek 1706 244 318r
RIJPMA, LIEUWE de tuin van Livius Rijpma apotheker naastligger ten oosten Rozengracht 40 1692 243 7r
RIJPMA, LIEUWE Livius Ripama apotheker curator Romastraat NZ 1698 243 349r
RIJPMA, LIEUWE Livius Ripema apotheker Schritsen NZ 1694 243 109v
RIJPMA, LIEUWE Livius Ripema apotheker naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 3 1695 243 161v
RUITINGA, JOHANNES Johannes Ruitinga apotheker koper 1/3 terpentijnstokerij en huis ten noorden van Harlingen 1810 269 45r
RUITINGA, JOHANNES Johannes Ruitinga apotheker eigenaar van 1/3 ten noorden van Harlingen 1810 269 45r
RUITINGA, W. W. Ruitinga apotheker naastligger ten westen Moriaanstraat NZ 1781 260 40v
RUITINGA, WATSE Watse Ruitinga apotheker koper huis, bleekveld en agterhuis Noorderhaven 101 1790 263 182v
RUITINGA, WATSE Watse Ruitinga apotheker koper stal en Wagenhuis Droogstraat NZ 1790 263 182v
RUITINGA, WATSE Watse Ruitinga apotheker koper dubbel pakhuis Liemendijk 1790 263 185r
RUITINGA, WATSE Watze Ruitinga apotheker verkoper Hoogstraat 1 1782 260 204r
RUITINGA, WATSE Watze Ruitinga apotheker verkoper Oosterbolwerk 1784 261 154v
RIJPMA, LIEUWE Livius Rypema, burger apotheker koper huis en paardenstal 't Poortje 3 1694 243 103r
RIJPMA, LIEUWE vroedsman Livius Rypema apotheker koper woning met onder- en bovenkamer 't Poortje 7 1706 244 326v
RIJPMA, LIEUWE vroedsman Livius Rypema apotheker Bargebuurt 1706 244 329r
RIJPMA, LIEUWE vroedsman Livius Rypema apotheker verkoper Romastraat NZ 1709 245 3v
, tuin van Schaef apotheker naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1727 247 50v
, HENDRIK vroedsman Hendricus Schaef, burger apotheker verkoper Spekmarkt 4 1728 247 212v
SYBESMA, PETRUS JEROENS Petrus Heronimus Sibersma, burger apotheker koper huis Heiligeweg 8 1647 235 245r
TADEMA, ANNE Anne J. Tadema apotheker koper huis met plaats, tuin, bleekveld en daarachter een dubbel pakhuis. Voorstraat 75 1798 265 92v
TADEMA, ANNE Anne Tadema apotheker verkoper van 1/4 Zoutsloot ZZ 1802 266 162r
TADEMA, ANNE JELLES Anne Jelles Tadema apotheker koper huis Brouwersstraat 3 het Bolswarder Veer 1797 265 27r
, TJALLING Tjalling Tallingii Pietersz apotheker koper deftig huis Noordijs 23 1757 254 75v
, REGNERUS Regnerus Templar apotheker verkoper Hofstraat 1660 238 48v
, REGNERUS Regnerus Templar apotheker verkoper Schritsen 48 1666 239 41r
, REINER Reiner Templar, burger apotheker koper huis met een vrije in- en uitgang in de St. Odolphisteeg Voorstraat 32 1669 239 208v
, REINER Reyner Templer apotheker verkoper Voorstraat 80 1669 239 207r
, TJALLING Tialling Tiallingii apotheker verkopers van 7/12, broeders Noorderhaven NZ 1737 249 207v
TJALLINGII, keet van Tjallingii apotheker naastligger Lammert Warndersteeg WZ 1745 251 78v
TJALLINGII, JOHANNES Johannes Tjallingii apotheker verkoper Scheffersplein 27 1781 260 47v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii apotheker naastligger ten noorden en Brouwersstraat 33 1735 249 74v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii apotheker naastligger ten oosten en Brouwersstraat 33 1735 249 74v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii apotheker verkoper en Brouwersstraat 33 1735 249 74v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii apotheker koper zoutkeet Lammert Warndersteeg 3 1739 250 73v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii apotheker verpachter grond Noorderhaven 16 1759 254 188v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii, c.u. apotheker huurder Voorstraat NZ 1763 255 209v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii apotheker koper woning Lammert Warndersteeg WZ 1763 256 4r
TJALLINGII, TJALLING PIETERS Tjalling Pieters Tjallingii apotheker koper jaarlijkse grondpacht van huis bewoond door Noorderhaven ZZ 1758 254 180r
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Visser apotheker koper 1/2 huis, loods en plaats Rozengracht 40 1659 237 180v
WIJNGAARD, REIN Rein Wijngaerden apotheker verkoper Kerkpoortstraat 27 1669 239 196v
WIJNGAARDEN, REIN Rein Wijngaerden apotheker verkoper Kerkpoortstraat 27 1669 239 196v
RUITINGA, WATSE Watze Ruitinga apotheker en chemist koper stalling en wagenhuis Droogstraat NZ 1794 264 164v
RUITINGA, W. W. Ruitinga apotheker en drogist naastligger ten oosten Voorstraat 92 1804 267 75r
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Pietrsz Tjallingii apotheker en koopman koper van 1/2 Kruisstraat 10 1755 253 211r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker en ontvanger verkoper kamer Noorderhaven 46 1702 244 171r
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburen koper huis Grote Kerkstraat 1 1679 241 56r
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 1 1679 241 56r
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburen naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 1 1679 241 56r
HANNEMA, JAKOB Jacobus Hannema apotheker en zoutbrander koper huis Zoutsloot WZ 1800 265 229r
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii apotheker en zoutbrander verkoper Kruisstraat 10 1761 255 51r
TJALLINGII, TJALLING PIETERS Tjalling Pytersz Tjallingii apotheker en zoutbrander koper woning Kromme Elleboogsteeg 1762 255 119r
TJALLINGII, TJALLING PIETERS Tjalling Pytersz Tjallingii apotheker en zoutbrander naastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg 1762 255 119r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker te Harlingen verkoper Noorderhaven NZ 1697 243 269v
, WOUTER Wouter Burgershoff apothekersknecht Gardenierstraat 4 1808 268 152v
, WOUTER Wouter Burgershoff apothekersknecht Gardenierstraat 4 1808 268 152v
RUITINGA, WATSE Watse Ruitinga apothekersknecht koper huis Voorstraat 94 de Spijkerton 1779 259 185r
STERK, ADAM Adam Sterk apothekersknecht koper huis Spekmarkt 1 1806 267 284v
STERK, ADAM Adam Sterk apothekersknecht verkoper Spekmarkt 1 1809 268 210v
TJEERDS, FEITE Feyte Tieerts appelkoper naastligger ten oosten Moriaanstraat 1 1659 238 3v
, LEENTJE kamer bewoond door Leentie appelverkoopster grondpacht verschuldigd aan dit huis Hofstraat 17 1692 243 17v
, LEENTJE Leentie appelverkoopster huurder Hofstraat 19 1692 243 19v
, LEENTJE Leentie appelverkoopster huurder Hofstraat NZ 1693 243 69r
HIDDES, ALBERT Albert Hiddes arbeider Spekmarkt 6 1753 253 48v
HIDDES, ALBERT Albert Hiddes arbeider onbekend 1755 253 197r
TJERKS, KLAAS Claas Tjerks arbeider verkoper Kerkpoortstraat 1762 255 142r
TJERKS, KLAAS Claas Tjerks arbeider verkoper van 1/2 Rozengracht 37 1763 255 203r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks arbeider verkoper Karremanstraat 1763 255 201v
KARSTES, FOKKE Focke Carsten arbeider koper huis Bildtpoort (gebied) het Half Maakt Schip 1784 261 151r
HENDRIKS, GERBEN Gerben Hendriks arbeider Karremanstraat NZ 1767 256 246r
KLASES, HENDRIK Hendrik Claases arbeider koper huis Grote Kerkstraat 15 1766 256 225r
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels arbeider Karremanstraat 23 1760 254 255r
JOHANNES, JAKOB Jacobus Johannes arbeider verkoper ((voor 1/5)) Ooievaarsteeg 1783 261 15r
HARMENS, JAN Jan Harmens arbeider verkoper Zoutsloot ZZ 1803 266 214r
IEPES, JAN Jan Ypes , burger arbeider koper huis Grote Ossenmarkt 8 1745 251 108r
JANS, JARICH Jarig Jans arbeider Nieuwstraat 14 1781 260 12r
JANS, JELLE Jelle Jans arbeider verkoper Havenplein 1784 261 144r
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wieberens arbeider verkoper Gardenierstraat 1 1765 256 94r
JOCHEMS, JOCHEM de nagelaten kinderen van Jogchum Jogchums arbeider verkoper van 3/8 Carl Visschersteeg 1742 250 221v
SAKES, KEIMPE Keimpe Sakes arbeider verkoper Bargebuurt OZ 1764 256 87v
JETSES, MURK Murk Jetses arbeider verkoper van 1/5 Scheerstraat ZZ 1778 259 142v
ABES, PIER Pier Abes arbeider koper weefwinkel en plaats Karremanstraat 1783 261 36v
JOHANNES, PIETER Pieter Johannes arbeider verkoper Zoutsloot 1801 265 284v
ARJENS, PIETER Pyter Arjens arbeider verkoper Zuiderpoort (gebied) 1756 254 50v
GERBENS, SAKE Saake Gerbens arbeider Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v
JELLES, SIEMEN Simon Jelles arbeider koper huis en gedeelte van een hof Rapenburg 1784 261 157r
JELLES, SIEMEN Simon Jelles arbeider verkoper Rapenburg ZZ 1785 262 9r
JANS, SIPKE Sipke Jansen arbeider Carl Visschersteeg 1790 263 191v
FRANSES, STEFFEN Steffen Fransen arbeider verkoper Voorstraat 89 1764 256 56v
FRANSES, STEFFEN Steffen Fransen arbeider verkoper Droogstraat 59 1768 257 72r
JANS, SIEBE Sybe Jans arbeider verkoper Grote Kerkstraat 2 1787 262 205v
SJOERDS, TJERK Tjerk Sjoerds arbeider verkoper Zuiderpoort (gebied) 1788 263 59r
SIEMENS, WILLEM Willem Symens arbeider Karremanstraat 30 1762 255 146r
BARTELDS, WOPKE Wopke Bartles arbeider verkopers Zeilmakersstraat WZ 1774 258 142v
HESSELS, WIEBE Wybe Hessels arbeider koper huis NZ 1807 267 334r
MATTEUS, IEBE Yep Mattheus arbeider Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v
BOS, LUCAS Lucas Bos arbeider verkoper van 1/3 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r
BOS, LUCAS Lucas Bos arbeider verkoper van 1/3 van 1/2 Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
BOS, LUCAS Lucas Bos arbeider verkoper van 1/3 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r
BOS, LUCAS Luicas Bos arbeider verkoper van 1/3 van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
BOS, LUCAS Luicas Bos arbeider verkoper van 1/3 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
BOS, LUCAS Luicas Bos arbeider verkoper Hofstraat NZ 1766 256 219r
DREYER, ARJEN PIETERS Arjen Pieters Dreyer arbeider verkoper Kleine Ossenmarkt 4 1783 261 54v
DREYER, ARJEN PIETERS Arjen Pieters Dreyer arbeider verkoper Kleine Ossenmarkt 6 1783 261 54v
, JOHANNES Johannes Kibbelaar arbeider Noorderhaven NZ 1787 262 159r
, JOHANNES Johannes Kibbelaar arbeider Grote Kerkstraat 10 1787 262 161r
, JOHANNES Johannes Kibbelaar arbeider Grote Bredeplaats 35 1787 262 164r
ROYEN, JAN HARMENS Jan Harmanus van Rooyen arbeider koper huis Hoogstraat 33 1801 266 8r
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veen arbeider verkoper van 2/3 Rommelhaven ZZ 1776 258 246v
KLASES, HERE Heere Claasen arbeider in de zoutkeet koper huis Nieuwstraat 1780 259 278r
PIETERS, JOHANNES Johan Pieters arbeider op het tigchelwerk koper huis en weefwinkel Ooievaarsteeg 1742 250 270r
NOREL, HENDRIK Hendrik Norel architect huurder Lammert Warndersteeg 1733 248 197v
PIETERS, FRIDS mr. Frids Pytters aritmaticus ende lieffhebber der mathematie consten ende zeevaert koper huis (en de verkoper de const van navigatie te leren wat op 30 LL gerekend werd) Schritsen 55 1661 238 88v
PIETERS, FRIDS de gezamenlijke erfgenamen van Frids Pyters aritmethicus en schoolmeester verkoper Schritsen NZ 1680 241 75v
HERES, AGE Age Heeres assistent koper huis Heiligeweg 23 1791 263 307r
OEBELES, BOTE Bote Oebeles assistent huurder achterhuis Voorstraat 28 1738 249 221v
ANNES, DOUWE Douwe Annes assistent koper huis Schritsen 37 1767 256 251r
ANNES, DOUWE wijlen Douwe Annes assistent Bildtpoort (gebied) ZZ 1790 263 271r
ANNES, DOUWE wijlen Douwe Annes assistent Zoutsloot NZ 1790 263 272v
ANNES, DOUWE wijlen Douwe Annes assistent Schritsen 37 1790 263 274r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs assistent verkoper Hoogstraat 31 1723 246 166r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs assistent verkoper Franekerpoort (gebied) 1723 246 166v
JANS, JAN Jan Janzen oud assistent huurder Liemendijk ZZ 1799 265 161v
SIEBRENS, JAN Jan Sybrands assistent koper woning met tuintje en bleekveld Sint Odolphisteeg OZ 1753 253 107r
SIEBRENS, JAN Jan Sybrands assistent verkoper Sint Odolphisteeg OZ 1755 253 209r
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens assistent huurder Sint Odolphisteeg OZ 1765 256 102v
, JAKOB wijlen Jacobus Wetsensius assistent Karremanstraat WZ 1714 245 226v
OENES, ANNE Anne Oenes assistent bij de Admiraliteit koper huis Schritsen 4 1761 255 72v
DOEKES, DIRK Dirck Doeckes assistent bij de Admiraliteit koper huis Brouwersstraat 12zuid 1713 245 199r
IJSBRANDS, WALKE Walke IJsbrandts assistent bij de Admiraliteit koper en huurder huis Brouwersstraat 15 1695 243 135r
BANDSTRA, TIJS curator Thijs Saake Bandstra assistent bij de Admiraliteit verkoper Bildtstraat 21 1794 264 196v
BANDSTRA, TIJS SAKES Thijs Sakes Bandstra assistent bij de Admiraliteit verkoper Zuiderhaven 61 1790 263 379r
BANDSTRA, TIJS SAKES Thijs Sakes Bandstra assistent bij de Admiraliteit verkoper Kerkpoortstraat NZ 1790 263 379r
BANDSTRA, TIJS SAKES Tijs Saakes Bandstra assistent bij de Admiraliteit koper huis Schritsen 37 1790 263 274r
ANNES, DOUWE Douwe Annes assistent bij het Gerecht der Stad Bargebuurtspoortje 1784 261 158v
KEIMPES, WESSEL Wessel Keimpes assistent en schipsleper bij de Admiraliteit Zuiderhaven 47 1751 252 117v
KEIMPES, WESSEL Wessel Keimpes assistent en schipsleper bij de Admiraliteit Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
DOEKES, DIRK Dirk Doekes assistent gewaldige provoost bij de Admiraliteit geniaarde koper Brouwersstraat 20 1708 245 49v
ANNES, REIN Rein Annes assistent provoost bij de Admiraliteit verkoper Lanen 13 1783 261 73r
ADEMA, JARICH SIEBOUTS wijlen Jarig Sybouts Adema assistent wachtmeester Kleine Bredeplaats 20 1756 253 259r
ADEMA, JARICH SIEBOUTS wijlen Jarig Sybouts Adema assistent wachtmeester Vijver 1756 253 260v