Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Het einde komt in zicht; in vier jaar zijn meer dan negenduizend akten verwerkt tot leesbare, doorzoekbare en sorteerbare informatie.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.
Spring naar: Aa  Ae  Ai  Ao  Au  Ay  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
AA, ARJEN Vrijheer van Cronenburgh Loenen Grijsoord Adriaan Wittert van der Aa verkoper ten oosten van Harlingen 1710 245 125r
AA, ARJEN Heer van Cronenburgh, Loenen, Grijsoord Adriaan Wittert van der Aa verkoper Lanen nz 1712 245 168v
AA, Vrijheer van Cronenburgh Loenen Grisoord etc Wittert van der Aa naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1710 245 127r
AA, Vrijheer van Cronenburgh Loenen Grisoord etc Wittert van der Aa verkoper ten oosten van Harlingen 1710 245 127r
AARDENBURG, Aardenberg naastligger ten noorden Schritsen nz 1803 266 289r
AARDENBURG, C. C. Aardenburg naastligger ten westen Hofstraat 20 1764 256 81r
AARDENBURG, C. vroedsman C. Aardenburg, i.c. naastligger ten westen Rozengracht nz 1768 257 43r
AARDENBURG, C. oud burgemeester C. Aardenburg, c.u. naastligger ten oosten Rozengracht nz 1778 259 146v
AARDENBURG, KORNELIS vroedsman Cornelis Aardenburg koopman Rozengracht nz 1763 255 210v
AARDENBURG, KORNELIS Cornelis Aardenburg, lid van de gemeente koper hof Hofstraat 1764 256 80r
AARDENBURG, KORNELIS Cornelis Aardenburg naastligger ten zuiden Hofstraat 1764 256 80r
AARDENBURG, KORNELIS Cornelis Aardenburg naastligger ten westen Hofstraat 1764 256 80r
AARDENBURG, KORNELIS Cornelis Aardenburg naastligger ten noorden Hofstraat 1764 256 80r
AARDENBURG, KORNELIS Cornelis Aardenburg, lid van de gemeente koper huis Hofstraat 18 Almenum 1764 256 81v
AARDENBURG, KORNELIS Cornelis Aardenburg naastligger ten zuiden Hofstraat 18 1764 256 81v
AARDENBURG, KORNELIS vroedsman Cornelis Aardenburg koopman koper lege grond Hofstraat 16 1765 256 124r
AARDENBURG, KORNELIS Cornelis Aardenburg naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1765 256 124r
AARDENBURG, KORNELIS Cornelis Aardenburg naastligger ten westen Hofstraat 16 1765 256 124r
AARDENBURG, KORNELIS Cornelis Aardenburg verkoper Rozengracht nz 1778 259 146v
AARDENBURG, KORNELIS oud burgemeester Cornelis Aardenburg verkoper Voorstraat 45 1780 259 276r
AARDENBURG, KORNELIS Oud burgemeester Cornelis Aardenburg Rozengracht nz 1785 261 263r
AARDENBURG, HISKE Hiske Aardenburg verkoper Heiligeweg zz 1787 262 180r
AARDENBURG, S. S. Aardenburg naastligger ten noorden Rozengracht nz 1778 259 146v
AARDENBURG, SJOERD Sioerd Aardenburg ingenieur in dienst van de Staat verkoper Rozengracht nz 1785 261 263r
AARDENBURG, SJOERD PIETERS Sioerd Pytters Aardenburg, burger c.u. mr. molenaar koper huis met touwwinkel, en hof Noorderhaven 24 1741 250 148v
AARDENBURG, SJOERD PIETERS Sjoerd Pieters Aardenburg winkelier Heiligeweg zz 1756 253 253r
AARSEN, ANTJE Anna van Aarsen verkoper Anjelierstraat 39 1809 268 266r
AARSEN, ANTJE Anna van Aarsen verkoper Anjelierstraat 41 1809 268 266r
AARSEN, ANTJE de weduwe van Anna van Aarsen verkoper Grote Kerkstraat 31 1809 268 271r
AARSEN, GEERTRUIDA Geertruida van Aarsen verkoper Zoutsloot nz 1779 259 305v
AARSEN, GEERTRUIDA Geertruida van Aarsen verkoper Zoutsloot nz 1779 259 305v
AARSEN, MAGNUS vroedsman Magnus van Aarsen Hondenstraat 7 1759 254 210v
AARSEN, MAGNUS vroedsman Magnus van Aarsen Grote Bredeplaats 14 1759 254 212r
AARSEN, MAGNUS vroedsman Magnus van Aarsen koper huis Franekereind 1 1761 255 86v
AARSEN, MAGNUS de weduwe van Magnus van Aarsen naastligger ten oosten Schritsen 53 1781 260 129r
AARSEN, MAGNUS wijlen vroedsman Magnus van Aarsen Schritsen 55 1786 262 147r
, ANTJE Anna van Aasen naastligger ten westen is teven verkoper Achterstraat 1795 264 278r
, ANTJE Anna van Aasen verkoper Achterstraat 1795 264 278r
, SIEMEN Symon Abagae gedaagde Voorstraat zz 1667 239 121ar
ABBEMA, ANTJE RINTJES Antie Rinties Abbema verwandelaar van 1/3 Noorderhaven 111 1693 243 57v
, RINSE de schuur van Rinse Abbes* kuiper naastligger ten zuiden Hoogstraat zz 1706 244 320r
, RINSE Rinse Abbes* kuiper naastligger ten westen Hoogstraat zz 1706 244 320r
ABEL, D. D. Abel huurder (per week) Moriaanstraat 1800 265 255v
ABITS, Adriaantje Abitsch Noorderhaven 36 1781 260 100v
ABITS, Adriaantje Abitsch Rinnertspijp 1 1781 260 106r
ABITS, Adriaantje Abitsch Voorstraat 11b 1781 260 109v
ABITS, Adriaantje Abitsch Noorderhaven 54 1781 260 109v
ABITS, Adriaantje Abitsch Voorstraat 11 1781 260 109v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz Rozengracht 28 1781 260 57v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz (volgens DTB-boek: Abitzch) Rozengracht nz 1781 260 57v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz Wasbleek 1781 260 57v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz Wasbleek 1781 260 57v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz Wasbleek 1781 260 57v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz Nieuweburen 11 1781 260 97v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz Zuiderstraat 1781 260 99r
ABBEMA, HIELKE Hylke Abma, thans uitlandig verkoper van 1/16 Voorstraat 3 1810 269 112v
ABBEMA, JOCHEM Jochem Abma verkoper van 1/16 Voorstraat 3 1810 269 112v
, JAN Jan Adam Abraham trekveerschipper verkoper Scheerstraat 9 1803 266 203r
, JOHANNES Johan Adam Abraham oud beurtschipper verkoper Lanen nz 1785 262 7v
ADAMS, JOHANNES Johannes Adams Abrahams naastligger ten noorden Nieuwstraat wz 1794 264 200v
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acama, burger apotheker koper kamer Carl Visschersteeg 1742 250 226v
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acama apotheker koper huis Brouwersstraat 14 1743 250 300r
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acama, c.u. naastligger ten westen Brouwersstraat 14 1743 250 300r
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acama naastligger ten noorden Brouwersstraat 16 1749 251 279r
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acama naastligger ten noorden Brouwersstraat 16 1749 252 17v
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acama apotheker verkoper Brouwersstraat 12zuid 1754 253 158r
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acama apotheker Rozengracht 1754 253 173r
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acama apotheker Rozengracht 1755 253 216r
, MEINERT Meynardus Ackenbold verkoper Noorderhaven 104 1695 243 134r
AKKER, Gemeensman Acker verpachter grond Lammert Warndersteeg 1678 241 14r
AKKER, de hof van dr. Acker naastligger ten zuiden Zoutsloot zz 1694 243 91v
AKKER, de dochters van notaris Acker huurder Grote Ossenmarkt nz 1717 245 296r
AKKER, ALBERT Albert Acker koopman bieder Noordergrachtswal 1679 241 11ra
AKKER, ALBERT JANS Albert Jans Acker, c.u. koper 1/3 huis Noorderhaven 1667 239 19ra
AKKER, ALBERT JANS Albert Jansen Acker, c.u. koper hof met een vrije in- en uitgang op het noorden op Rapenburg Rapenburg 1668 239 170r
AKKER, ALBERT JANS Albert Jansen Acker koper pakhuis met een walling Noorderhaven 106 1681 241 122v
AKKER, ALBERT JANS Hopman Albert Jansen Acker bieder Hoogstraat 1683 241 68va
AKKER, ALBERT JANS hopman Albert Jansen Acker naastligger ten westen Noorderhaven 82 1684 242 54r
AKKER, ALBERT JANS hopman Albert Jansen Acker, burger koper huis achter het huis vd verkopers Noorderhaven 72 1685 242 82r
AKKER, ALBERT JANS hopman Albert Jansen Acker naastligger ten noorden Voorstraat 35 1685 242 85v
AKKER, Albertie Acker koopman naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1679 241 49v
AKKER, KLAAS de tuin van dr. Claes Acker naastligger ten zuiden Zoutsloot zz 1696 243 221r
AKKER, DIEUWKE GERRITS Dieuke Gerrits Acker verkoper Nieuwstraat 1738 249 335v
AKKER, ELBERT Elbert Acker koopman bewoner Noorderhaven 80 1687 242 176r
AKKER, ELBERT Elbert Acker verkoper Noorderhaven 80 1687 242 176r
AKKER, EILERT Eldert Acker verkoper Rapenburg zz 1687 242 177r
AKKER, FOKELTJE Fokeltie Acker Drie Roemerssteeg 5 1727 247 56v
AKKER, GERARDUS Gerhardus Acker notaris Hoogstraat 1683 241 68va
AKKER, GERARDUS Gerhardus Acker notaris Droogstraat 1683 241 69va
AKKER, GERARDUS Gerhardus Acker notaris koper huis Lanen zz 1684 242 42r
AKKER, GERARDUS Gerhardus Acker, burger publiek notaris koper kamer Romastraat 6 1693 243 45v
AKKER, GERARDUS Gerhardus Acker, burger notaris koper hof met vruchtbomen en afdak Rozengracht 1696 243 237v
AKKER, GERARDUS Gerhardus Acker, c.u. notaris koper huis Noorderhaven nz 1696 243 258r
AKKER, GERRIT de weduwe van Gerrit Acker voormalig eigenaarse Nieuwstraat wz 1738 249 18va
AKKER, GERRIT de weduwe van Gerrit Acker voormalig eigenaarse Nieuwstraat wz 1738 249 19ra
AKKER, JANKE de erven van Janneke Acker naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 8 1735 249 138v
AKKER, JANKE ALBERTS Janneke Alberts Acker naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 1730 247 312v
AKKER, JELMER EGBERTS Jelmer Egberts Acker winkelier koper 1/4 huis Voorstraat zz 1776 259 12v
AKKER, JELMER EGBERTS Jelmer Egberts Acker verkoper (Tevens huurder) Voorstraat 62 1785 262 14r
AKKER, JOHANNES Joannes Acker, burger med. Doctor koper Lammert Warndersteeg oz 1685 242 93r
AKKER, JOHANNES dr. Joannes Acker verkoper voor de andere helft Lammert Warndersteeg 3 1687 242 160v
AKKER, NICOLAAS dr. Nicolaus Acker naastligger ten zuiden Lanen zz 1694 243 118r
AKKER, NICOLAAS dr. Nicolaus Acker, burger medicinae doctor koper pan- en estrikwerk (Plus 7 zilveren lepels; zie DTB: huwelijk van Claes Wopkes Acker en Grytie Reyer) Moriaanstraat 1 1696 243 242r
AKKER, NICOLAAS de tuin van dr. Nicolaus Acker naastligger ten zuiden Zoutsloot zz 1699 244 17r
AKKER, TRIJNTJE GERRITS Trijntje Gerryts Acker Zuiderhaven 30 1756 254 9v
AKKER, TRIJNTJE GERRITS Trijntje Gerryts Acker verkoper Zuiderhaven 1765 256 101v
AKKER, WOPKE JANS de zoutkeet van de gemeensman Wopcke Jans Acker naastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg 1667 239 65v
AKKER, WOPKE JANS de zoutkeet van de gemeensman Wopcke Jans Acker naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg 1667 239 65v
AKKER, WOPKE JANS gezworen gemeensman Wopcke Jansen Acker koper kamer met een loods erachter Weverstraat 1667 239 89r
AKKER, WOPKE Gemeensman Wopke Acker verkoper Weverstraat 1681 241 149r
AKKER, WOPKE oud gemeensman Wopke Acker naastligger ten noorden Brouwersstraat wz 1682 241 62va
AKKER, WOPKE JANS gezworen gemeensman Wopke Jansen Acker, c.u. koper hof met bomen en plantagie en een nieuw gebouwd zomerhuis Hofstraat 16 1669 239 183r
AKKER, WOPKE JANS Gemeensman Wopke Jansen Acker verkoper Grote Bredeplaats 24 1681 241 134r
AKKER, WOPKE JANS wijlen Wopke Jansen Acker Lammert Warndersteeg oz 1685 242 93r
AKKER, IEFKE Yefke Acker koper huis Noorderhaven nz 1737 249 207v
AKKER, IEFKE Yffke Acker Noorderhaven 85 1747 251 170r
, KLAAS de tuin van dr. Claes Ackers naastligger ten zuiden Zoutsloot zz 1694 243 78r
, NEELTJE Neeltie Ackers Rozengracht 1708 245 70v
, Dr. Vobiscus Ackers Rozengracht 1708 245 70v
, IEFKE Yfke Ackers Rozengracht 1708 245 70v
AKKERSLOOT, ANTJE PIETERS De kinderen van wijlen Antie Pieters Ackersloot verkoper Heiligeweg zz 1679 241 60r
AKKERSLOOT, KORNELIS GERRITS Cornelis Gerryts van Ackersloot gelastigde van zijn broeder Zuiderpoort (gebied) 1683 241 263v
AKKERSLOOT, KORNELIS PIETERS Cornelis Pieters Ackersloot verkoper Heiligeweg zz 1679 241 60r
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS Jielles Gerryts van Ackersloot verkoper Rinnertspijp wz 1685 242 97v
AKKERSLOOT, JILLES Jillis Ackersloot naastligger ten oosten Noorderhaven nz 1679 241 6ra
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS Jillis Gerryts van Ackersloot koper huis Zuiderpoort (gebied) 1680 241 103r
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS Jillis Gerryts Ackersloot naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1680 241 109v
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS Jillis Gerryts van Ackersloot verkoper Zuiderpoort (gebied) 1683 241 263v
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS Jillis Gerryts van Ackersloot eigenaar van de resterende 13/30 parten Noorderhaven nz 1678 241 5ra
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS Jillis Gerryts van Ackersloot bieder Noorderhaven nz 1678 241 5ra
AKKERSLOOT, P. P. Ackersloot koopman naastligger ten oosten Hoogstraat 1 1701 244 90r
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Ackersloot naastligger ten noorden Kerkpoortstraat nz 1683 241 257v
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Ackersloot naastligger ten westen Kerkpoortstraat nz 1683 241 257v
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Ackersloot, c.s. naastligger ten noorden Rommelhaven 15 1693 243 31r
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Ackersloot, c.s. naastligger ten noorden Rommelhaven 15 1696 243 194r
AKKERSLOOT, PIETER Erven van Pieter Ackersloot naastligger ten noorden Rommelhaven 15 1713 245 198r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pieter Pieters Ackersloot, burger verkoper Heiligeweg zz 1679 241 60r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pieter Pieters Ackersloot koper achter uit-en ingang Weverstraat 1682 241 210r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pieter Pieters Ackersloot naastligger ten westen Weverstraat 1682 241 210r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS de erven van Pieter Pieters Ackersloot eigenaar van 1/2 Hoogstraat 20 1693 243 35r
AKKERSLOOT, PIETER Pyter Ackersloot koper Grondpacht 1-0-0 1679 241 54v
AKKERSLOOT, PIETER Pytter Ackersloot bieder Voorstraat 1682 241 50va
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pytter Pytters Ackersloot, c.s. verkoper Noorderhaven 1660 238 22v
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pytter Pytters Ackersloot naastligger ten zuiden Noorderhaven zz 1682 241 228r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pytter Pytters Ackersloot mr. tichelaar en koopman koper kamer Droogstraat 1701 244 102r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pytter Pytters Ackersloot naastligger ten oosten Droogstraat 1701 244 102r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pytter Pytters Ackersloot naastligger ten zuiden Droogstraat 1701 244 102r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pytter Pyttersen Ackersloot koper 1/8 huis Voorstraat 64 1684 242 39r
AKKERSLOOT, PIETERS Yddtie Pytters Ackersloot koper (door niaar) huis Hoogstraat nz 1685 242 64r
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ydtie Pieters Ackersloot koper hoving met bomen en planten Weverstraat 1699 244 18r
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ydtie Pieters Ackersloot, c.u. naastligger ten oosten Weverstraat 1699 244 18r
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ydtie Pieters Ackersloot, c.u. naastligger ten noorden Weverstraat 1699 244 18r
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Yetie Pieters Ackersloot koper perceel/plaats Kerkpoortstraat de Olde Hillebrandt 1696 243 219v
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Yetie Pieters Ackersloot, c.m. naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1696 243 219v
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Yetie Pieters Ackersloot, c.m. naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1696 243 219v
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ytie Pieters Ackersloot koper huis met een hofke erachter Kerkpoortstraat 27 1695 243 172v
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ytie Pieters Ackersloot, c.m. naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 27 1695 243 172v
, PIETER aan erven van Pyter Ackerslooth verpachter grond Noorderhaven 8 1721 246 98v
, IEFKE Yefke Ackker verkoper Noorderhaven 87 1747 251 168r
AKKRINGA, E. de erven van de weduwe van E. Ackringa naastligger ten noorden 't Poortje 1802 266 170v
AKKRINGA, J. J. Ackringa naastligger ten zuiden 't Poortje zz 1790 263 222r
AKKRINGA, JAN RUTGERS Jan Rutgers Ackringa naastligger ten oosten Weverstraat zz 1791 263 360r
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Ackringa mr. metselaar verkoper 't Poortje 1771 257 244v
AKKRINGA, PIER RUTGERS wijlen Pier Rutgers Ackringa Noorderhaven 87 1789 263 67r
AKKRINGA, RUURD Ruurd Ackringa verkoper Lanen nz 1783 261 47v
AKKRINGA, RUURD Ruurd Ackringa koper huis (huur 40 cg per jaar) Raamstraat 1 1784 261 161r
AKKRINGA, RUURD Ruurd Ackringa naastligger ten zuiden Schritsen 50a 1790 263 213r
PIERS, TETJE Tettje Piers Acringa verkoper Raamstraat 1 1784 261 161r
ACRONIUS, F. F. Acronius naastligger ten westen Voorstraat 65 1784 261 256r
ACRONIUS, FEDDE Fedde Acronius mr. zilversmid koper huis Voorstraat 63 1752 253 4r
ACRONIUS, FEDDE Fedde Acronius Voorstraat 63 1801 266 22v
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pieters de Adam, burgerse kopers Weeshuisstraat nz 1679 241 40v
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pieters Adam, burgerse kopers 1679 241 41v
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pytters de Adam, burgerse kopers Brouwersstraat wz 1683 241 272v
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pytters de Adam Havenplein zz 1684 242 56r
ADAM, AATJE PIETERS Attje Pytters de Adam Franekereind 12 1706 244 327v
ADAM, AATJE PIETERS Attje Pytters de Adam Franekereind 12 1706 244 327v
ADAM, FONGERKE ARJENS Fongerke Arjens de Adam naastligger ten westen Zuiderhaven 71a 1734 248 336v
ADAM, FONGERKE ARJENS Fongerke Arjens de Adam verkoper Zuiderhaven 71a 1734 248 336v
ADAM, FONGERKE ARJENS Fongerke Arjens de Adam eigenaar van 1/3 deel Zuiderhaven 71a 1735 249 50r
ADAM, FRANS JAKOBS de erfgenamen van Frans Jacobs de Adam eerdere eigenaar Schritsen 52 1667 239 119r
ADAM, FRANS JAKOBS de erven van Frans Jacobs de Adam naastligger ten oosten Zuiderhaven 65 1667 239 119v
ADAM, FRANS JAKOBS de weduwe en kinderen van Frans Jacobs de Adam verkoper Schritsen zz 1667 239 20va
ADAM, HANS ARJENS Hans Arjens de Adam verkoper Zuiderhaven 71a 1735 249 50r
ADAM, HEILTJE FRANSES Heiltie Fransen de Adam bieders 1679 241 12ra
ADAM, HEILTJE FRANSES Heiltie Fransen de Adam, burger Kerkpoortstraat 27a 1696 243 227v
ADAM, HEILTJE FRANSES Heiltie Fransen de Adam Hoogstraat 10 1697 243 275r
ADAM, HEILTJE FRANSES wijlen Heiltie Fransen de Adam Zuiderhaven 71a 1738 249 257r
ADAM, HEILTJE FRANSES Heyltie Fransen de Adam kopers Noorderhaven 48 1683 241 249v
ADAM, HILTJE FRANSES Hiltie Fransen de Adam verkopers Zuiderhaven 71a 1682 241 185r
ADAM, HILTJE FRANSES Hiltie Fransen de Adam Kleine Kerkstraat 9 1706 245 1v
ADAM, HILTJE FRANSES Hiltje Fransen de Adam Kerkpoortstraat 31 1706 244 322v
ADAM, JAKOB FRANSES Jacob Fransen de Adam mr. bakker verkopers Heiligeweg zz 1679 241 60r
ADAM, JAKOB FRANSES Jacob Fransen de Adam, burger verkopers voor 4/10 parten Zuiderhaven nz 1679 241 12ra
ADAM, JAKOB FRANSES Jacob Fransen de Adam, burger gebruiker 1679 241 12ra
ADAM, JAN JAKOBS Jan Jacobs de Adam koper 1/2 schoenmakersperk Schritsen 52 1667 239 119r
ADAM, JAN JAKOBS de looierij van Jan Jacobs de Adam naastligger ten zuiden Schritsen 52 1667 239 119r
ADAM, PETRUS ARJENS Petrus Adriani de Adam verkoper Zuiderhaven 71a 1735 249 50r
ADAM, PIETER Pieter de Adam naastligger ten westen Zuiderhaven 71a 1734 248 332r
ADAM, PIETER Pieter de Adam naastligger Zuiderhaven 71a 1734 248 336v
ADAM, PIETER Pieter de Adam naastligger ten oosten Voorstraat 5 1747 251 206v
ADAM, PIETER Pieter de Adam naastligger ten noorden Voorstraat 5 1747 251 206v
ADAM, PIETER ARJENS Pieter Ariens de Adam naastligger ten oosten Voorstraat 5 1734 248 314r
ADAM, PIETER ARJENS Pieter Ariens de Adam naastligger ten noorden Voorstraat 5 1734 248 314r
ADAM, PIETER ARJENS Pieter Arjens de Adam naastligger ten oosten Voorstraat 5 1733 248 207r
ADAM, PIETER ARJENS Pieter Arjens de Adam naastligger ten noorden Voorstraat 5 1733 248 207r
ADAM, PIETER JAKOBS Pieter Jacobs de Adam Franekereind 14 1668 239 26ra
ADEMA, Burgemeester Adama naastligger ten oosten Franekereind 17 1686 242 115r
ADEMA, AALTJE PIETERS Aeltie Pyters Adama verkoper Lanen 82 1735 249 93v
ADEMA, GOSSE JOHANNES het koolstek van oud burgemeester Gosse Joannis Adama naastligger ten zuiden Zuiderplein 3 1667 239 71r
ADEMA, GOSSE JOHANNES oud burgemeester Gosse Joannis Adama naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1667 239 13va
ADEMA, JARICH Jarig Adama mr. bakker naastligger ten westen Nieuwstraat 1732 248 157v
ADEMA, JARICH PIETERS Jarig Pyters Adama mr. bakker verkoper Lombardstraat 1735 249 65r
ADEMA, JARICH PIETERS Jarigh Pytters Adama koper huis Franekereind 19 1667 239 113v
ADEMA, JOHANNES Johannes Adama naastligger ten zuiden Achterstraat 1787 262 199v
ADEMA, JOHANNES Johannes Adama naastligger ten zuiden Achterstraat 1787 262 201r
ADEMA, JOHANNES Johannes Adama naastligger ten zuiden Achterstraat 1787 262 202v
ADEMA, JOHANNES Johannes Adama Vijverstraat zz 1794 264 203r
ADEMA, PIETER het huis de Grauwe kat van Pieter Adama naastligger ten noorden Lanen 82a 1717 245 294r
ADEMA, PIETER JARICHS Pieter Jarigs Adama, c.u. koper huis De Grauwe kat genaamd Simon Stijlstraat 1715 245 239r
ADDENS, H. H. Addens apotheker ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
ADDENS, H. H. Addens eigenaar van 1/3 ten noorden van Harlingen 1810 269 45r
ADDENS, HARMEN Harmanus Addens Bildtpoort (gebied) 1803 266 288r
ADELAAR, De erven van Adelaar kapitein naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
ADEMA, Burgemeester Adema naastligger ten zuiden Franekereind nz 1687 242 166r
ADEMA, oud burgemeester Adema naastligger ten oosten Franekereind 17 1694 243 3va
ADEMA, burgemr. Adema naastligger ten oosten Franekereind 17 1708 245 52v
ADEMA, vroedsman Adema, c.s. naastligger ten westen Hoogstraat 9 1745 251 92v
ADEMA, vroedsman Adema, c.s. eigenaar van 2/3 Hoogstraat 7 1745 251 95v
ADEMA, AALTJE PIETERS Aeltie Pieters Adema verkoper Franekereind 19 1749 252 28r
ADEMA, AALTJE PIETERS Aeltje Pieters Adema verkoper van 1/18 Grachtswalplein 1729 247 263v
ADEMA, ANTJE HARMENS Antje Harmens Adema verkoper Hofstraat zz 1765 256 128v
ADEMA, DIEUWKE Dieuwke Adema verkoper van 1/3 Voorstraat 101 1781 260 70v
ADEMA, DIRKJE Dirkje Adema Noorderhaven 23 1806 267 193r
ADEMA, DIRKJE Dirkje Adema Voorstraat 36 1807 267 336r
ADEMA, EELKE vroedsman Eelco Adema Hoogstraat 7 1749 252 2v
ADEMA, FOKELTJE EELKES Fokeltie Eelkes Adema verkoper Hoogstraat 7 1749 252 2v
ADEMA, GOSSE JOHANNES burgemeester Gosse Joannes Adema commissaris Franekereind zz 1669 239 36ra
ADEMA, JARICH Vroedsman Jarig Adema Grondpacht 1-9-0 1681 241 41va
ADEMA, JARICH Jarig Adema eigenaar 1699 244 9r
ADEMA, JARICH Jarig Adema constapel en werkmeester Franekereind 19 1749 252 28r
ADEMA, JARICH PIETERS burgemeester Jarig Pieters Adema naastligger ten westen Franekereind 21 1681 241 183v
ADEMA, JARICH SIEBOUTS wijlen Jarig Sybouts Adema assistent wachtmeester Kleine Bredeplaats wz 1756 253 259r
ADEMA, JARICH SIEBOUTS wijlen Jarig Sybouts Adema Kleine Bredeplaats wz 1756 253 259r
ADEMA, JARICH SIEBOUTS wijlen Jarig Sybouts Adema assistent wachtmeester Vijver 1756 253 260v
ADEMA, JARICH SIEBOUTS wijlen Jarig Sybouts Adema Vijver 1756 253 260v
ADEMA, JARICH oud burgemeester Jarigh Adema koper huis met loodske en plaats William Boothstraat oz 1697 243 321r
ADEMA, JARICH oud burgemeester Jarigh Adema naastligger ten zuiden William Boothstraat oz 1697 243 321r
ADEMA, JARICH Jarigh Adema naastligger ten westen Franekereind 21 1746 251 160r
ADEMA, JARICH Jarigh Adema naastligger ten noorden Franekereind 21 1746 251 160r
ADEMA, PIETERS Jarix Pytters Adema naastligger ten zuiden Franekereind nz 1703 244 196r
ADEMA, PIETERS oud burgemeester Jarix Pytters Adema mr. bakker verkoper Franekereind nz 1703 244 196r
ADEMA, JOHANNES burgemeester Joannis Adema commissaris Zuiderstraat nz 1669 239 41ra
ADEMA, JOHANNES Johannes Adema herbergier verkoper Noorderhaven 24 1784 261 200r
ADEMA, JOHANNES Johannes Adema schipper koper huis, tuin en hoving Bildtpoort (gebied) 1787 262 196r
ADEMA, JOHANNES Johannes Adema koper huis Lanen zz het Blauwe Lam 1789 263 146v
ADEMA, JOHANNES Johannes Adema koopman koper van 1/2 dubbel huis Vijverstraat zz 1792 264 25r
ADEMA, JOHANNES Johannes Adema schipper op Medemblik koper huis Nieuwstraat 1792 264 45v
ADEMA, JOHANNES Johannes Adema koopman koper gedeelte timmerwinkel Heiligeweg nz 1793 264 85v
ADEMA, JOHANNES Johannes Adema huurder Heiligeweg nz 1793 264 85v
ADEMA, JOHANNES Johannes Adema beurtschipper op Medemblik tuin & zomerhuis Kromme Elleboogsteeg 1793 264 107v
ADEMA, JOHANNES Johannes Adema naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1793 264 110v
ADEMA, JOHANNES Johannes Adema naastligger ten noorden Heiligeweg nz 1793 264 120r
ADEMA, JOHANNES Johannes Adema, c.u. huurder Lanen 91 1793 264 127v
ADEMA, JOHANNES wijlen Johannes Adema Lanen 91 1793 264 127v
ADEMA, JOHANNES Johannes Adema naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1795 264 250r
ADEMA, JOHANNES Johannes Adema, thans afwezig Bargebuurt 20 1809 268 201r
ADEMA, LUBBERT Lubbert Adema huurder boven (per week) Vijverstraat 2 1802 266 122v
SJOERDS, ANNE wijlen Annius Sioerds Adenburg mr. metselaar Lanen 16 1737 249 210r
PIETERS, SJOERD Sjoerd Pieters Adenburg molenaar koper van 1/8 Rapenburg 1729 247 269v
PIETERS, SJOERD Sjoerd Pieters Adenburg molenaar koper van 1/8 Weverstraat 1729 247 270v
ADIUS, de heer Adius secretaris naastligger ten noorden Spinhuisstraat 1666 239 47r
ADIUS, Adius convooimeester naastligger ten westen Noorderhaven 79 1713 245 186r
ADIUS, Adius convooimeester bieder huis Noorderhaven 74 1708 245 313r
ADIUS, EDGER de heer dr. Adigerus Adius secretaris van het college der Admiraliteit naastligger ten oosten Zuiderhaven 54 1665 239 10r
ADIUS, EDGER de heer Adigerus Adius convooimeester huurder Noorderhaven nz 1696 243 258r
ADIUS, EDGER wijlen de heer Adigerus Adius verkoper Zuiderhaven 56 1698 243 352v
ADIUS, JOHANNA vrou Johanna van Adius verkoper Zuiderhaven 56 1698 243 356v
ADMIRAAL, PIETER Pieter Admiraal naastligger ten westen Liemendijk 1738 249 342r
ADMIRAAL, PIETER BANIERS Pieter Baniers Admiraal mr. wolspinner verkoper Bargebuurtspoortje 1761 255 48v
ADMIRAAL, PIETER LASES Pyter Lases Admiraal wolspinner verkoper Zoutsloot nz 1755 253 233v
EBINGA, DOMINICUS s.s.minist.candidatus Dominicus Aebinga verkoper andere helft Hoogstraat 7 1702 244 188v
EBINGA, DOMINICUS s.s.minist.candidatus Dominicus Aebinga verkoper andere helft Hoogstraat 9 1702 244 189r
AGEMA, HARMEN AGES burgerhopman Harmen Aeges Aegema verkoper Bargebuurtspoortje 1733 248 194r
, JUNIUS oud hopman Junius van Aelema naastligger ten westen 1734 248 285v
, JUNIUS oud hopman Junius van Aelema naastligger ten noorden 1734 248 285v
AARDENBURG, SJOERD PIETERS Sjoerd Pyters Aerdenburg, burger koper van 1/8 1742 250 234r
AARDENBURG, SJOERD PIETERS Sjoerd Pyters Aerdenburg naastligger ten zuiden Hofstraat 1756 254 3v
AARDENBURG, SJOERD PIETERS Sjoerd Pytters Aerdenburg molenaar koper 1/15 wind-, rogge- en weitmolen met huis, schuur en paardenstal de Kerkpoortsmolen 1744 251 36v
PIETERS, SJOERD Sjoerd Pieters Aerdenburgh molenaar verkoper van 1/8 Rapenburg zz 1730 247 350r
PIETERS, SJOERD Sjoerd Pieters Aerdenburgh naastligger ten oosten Wasbleek 1736 249 112v
PIETERS, SJOERD Sjoerd Pieters Aerdenburgh molenaar en winkelier verkoper van 1/2 Wasbleek 1747 251 174r
AGEMA, HARMEN oud hopman Harmen Agama naastligger ten noorden Noordijs 1734 248 290r
AGEMA, HARMEN oud burgerhopman Harmen Agama koper huis Heiligeweg 9 het Zwaantje 1735 249 22r
AGEMA, HARMEN Harmen Agama koper pakhuis Heiligeweg 1735 249 22r
AGEMA, HARMEN Harmen Agama naastligger ten oosten Heiligeweg 7 1735 249 23ar
AGEMA, HARMEN AGES burgerhopman Harmen Ages Agama mr. brouwer koper huis Franekereind 2 1728 247 125v
AGEMA, JOOST burgemeester Joost Agama verkoper Vijverstraat nz 1732 248 102v
AGEMA, de weduwe van oud burgerhopman Agema naastligger ten zuiden Brouwersstraat 8 1739 250 4r
AGEMA, de weduwe van oud burgerhopman Agema naastligger ten westen Brouwersstraat 8 1739 250 4r
AGEMA, oud burgerhopman Agema naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 1749 251 272v
AGEMA, oud burgerhopman Agema naastligger ten westen Grote Kerkstraat 1749 251 272v
AGEMA, AGE Aege Agema naastligger ten noorden Heiligeweg zz 1764 256 18v
AGEMA, AGE Age Agema naastligger ten noorden Heiligeweg zz 1759 254 239v
AGEMA, AGE Age Agema mr. steenhouwer verkoper Heiligeweg 9 1766 256 205v
AGEMA, AGE Age Agema mr. steenhouwer Grote Kerkstraat 12 1766 256 210r
AGEMA, AGE Age Agema mr. steenhouwer koper huis Heiligeweg 32 1771 257 183v
AGEMA, AGE Age Agema naastligger ten oosten Heiligeweg 32 1771 257 183v
AGEMA, AGE wijlen Age Agema naastligger ten oosten Tiepelsteeg oz 1777 259 44v
AGEMA, AGE wijlen Age Agema mr. steenhouwer Heiligeweg 32 1777 259 49r
AGEMA, AGE wijlen Age Agema mr. steenhouwer Nieuwstraat 1777 259 50r
AGEMA, AGE wijlen Age Agema mr. steenhouwer Heiligeweg 20 1777 259 51r
AGEMA, AGE wijlen Age Agema mr. steenhouwer Heiligeweg 34 1778 259 148r
AGEMA, AGE DIRKS Age Dirks Agema doodgraver verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
AGEMA, AGE DIRKS Age Dirks Agema doodgraver verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
AGEMA, AGE DIRKS Age Dirks Agema mr. steenhouwer en doodgraver koper huis Heiligeweg 20 1752 253 30v
AGEMA, AGE DIRKS Age Dirks Agema, burger koper huis Heiligeweg 34 1757 254 93r
AGEMA, AGE JELLES Age Jelles Agema, c.u. koper huis Hoogstraat 6 1809 268 185r
AGEMA, AGE JELLES Age Jelles Agema, c.u. huurder Hoogstraat 6 1809 268 185r
AGEMA, ANTJE Antje Agema Heiligeweg 32 1777 259 49r
AGEMA, ANTJE Antje Agema verkoper Vijver oz 1801 266 10r
AGEMA, BAARTJE DIRKS meerderjarige vrijster Baetje Dirks Agema verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
AGEMA, BAARTJE DIRKS meerderjarige vrijster Baetje Dirks Agema verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
AGEMA, BEATRIX Beatrix Agema Noorderhaven zz 1737 249 217r
AGEMA, BEATRIX Beatrix Agema Rommelhaven 26b 1739 250 5r
AGEMA, BEATRIX Beatrix Agema Zuiderhaven 47 1751 252 117v
AGEMA, BEATRIX Beatrix Agema Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
AGEMA, BEATRIX AIES Biatrix Ayes Agema Grote Bredeplaats nz 1744 251 34v
AGEMA, DIRK Dirk Agema, burger mr. chirurgijn koper huis + tuin (vrije opgang door steeg naar de Lanen) Schritsen 5 1730 247 331r
AGEMA, DIRK wijlen Dirk Agema chirurgijn Schritsen 5 1731 248 56v
AGEMA, HARMEN Harmen Agema, burger mr. brouwer koper woning Zoutsloot nz 1729 247 293v
AGEMA, HARMEN oud burgerhopman Harmen Agema huurder Brouwersstraat 14 1734 248 330r
AGEMA, HARMEN oud burgerhopman Harmen Agema verkoper Franekereind 2 1734 249 16r
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 14 1735 249 99r
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten westen Sint Odolphisteeg wz 1735 249 100r
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat zz 1736 249 154r
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten westen Grote Kerkstraat zz 1736 249 154r
AGEMA, HARMEN oud hopman Harmen Agema naastligger ten noorden Noordijs 1739 250 42v
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 14 1740 250 121v
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten oosten Heiligeweg 7 1743 250 295r
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten noorden Lanen 33 1750 252 90r
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten noorden Lanen 33 1751 252 109v
AGEMA, HARMEN oud burgerhopman Harmen Agema verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
AGEMA, HARMEN oud burgerhopman Harmen Agema curator Zuiderhaven 47 1751 252 117v
AGEMA, HARMEN oud burgerhopman Harmen Agema verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
AGEMA, HARMEN oud burgerhopman Harmen Agema curator Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten zuiden Voorstraat 30achter 1753 253 56v
AGEMA, HARMEN oud burgerhopman Harmen Agema koper woning en weefwinkel Romastraat nz 1753 253 109r
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten westen Heiligeweg 11 1754 253 133v
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat oz 1755 253 203v
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 1759 254 246v
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 1763 255 220av
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten oosten Hoogstraat 25 1764 256 30r
AGEMA, HARMEN oud burgerhopman Harmen Agema bewoner Heiligeweg 9 1766 256 205v
AGEMA, HARMEN wijlen oud burgerhopman Harmen Agema Heiligeweg 9 1766 256 205v
AGEMA, HARMEN wijlen oud burgerhopman Harmen Agema Grote Kerkstraat 12 1766 256 210r
AGEMA, HARMEN AGES Harmen Ages Agema mr. bierbrouwer, collecteur koper huis met gebruik put Franekerpoort (gebied) zz 1728 247 204v
AGEMA, HARMEN AGES burger hopman Harmen Ages Agema mr. brouwer voogd burgerweeshuis Franekerpoort (gebied) nz 1730 247 333v
AGEMA, HARMEN AGES Harmen Ages Agema mr. brouwer naastligger ten noorden Weverstraat 1730 247 351r
AGEMA, HARMEN AGES Harmen Ages Agema koper huis en hof Hoogstraat 15 1740 250 124v
AGEMA, HARMEN AGES oud burgerhopman Harmen Ages Agema verkoper Hoogstraat 15 1766 256 149v
AGEMA, HARMEN AGES oud burgerhopman Harmen Ages Agema verkoper Romastraat 1766 256 150v
AGEMA, HARMEN AGES oud burgerhopman Harmen Ages Agema verkoper Lanen 31 1766 256 151v
AGEMA, J. wijlen J. Agema mr. steenhouwer Grote Kerkstraat zz 1778 259 126v
AGEMA, J. J. Agema steenhouwer huurder Heiligeweg 34 1788 263 24r
AGEMA, JELLE Jelle Agema naastligger ten westen Heiligeweg 17 1778 259 126r
AGEMA, JELLE Jelle Agema naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat zz 1778 259 126v
AGEMA, JELLE Jelle Agema koper huis Heiligeweg 34 1778 259 148r
AGEMA, JELLE Jelle Agema naastligger ten westen Heiligeweg 17 1780 259 245r
AGEMA, JELLE Jelle Agema naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1783 261 138r
AGEMA, JELLE Jelle Agema naastligger ten westen Heiligeweg 17 1788 262 261r
AGEMA, JELLE Jelle Agema mr. steenhouwer Heiligeweg 15 1788 263 11v
AGEMA, JELLE Jelle Agema steenhouwer Heiligeweg 34 1788 263 24r
AGEMA, JELLE Jelle Agema, c.u. huurder Grote Kerkstraat 44 1788 263 25v
AGEMA, JELLE Jelle Agema Grote Kerkstraat 44 1788 263 25v
AGEMA, JELLE stadswachtmeester Jelle Agema verkoper Lanen zz 1791 263 346v
AGEMA, JELLE Jelle Agema huurder Hoogstraat 27 1801 265 278r
AGEMA, JELLE oud majoor Jelle Agema huurder Weeshuisstraat nz 1802 266 50v
AGEMA, JOHANNES Johannes Agema chirurgijn en vroedmeester koper huis en tuin Brouwersstraat 10 1806 267 268v
AGEMA, JOOST burgemeester Joost Agema, burger koper huis Zuiderhaven nz 1728 247 67r
AGEMA, JOOST oud burgemeester Joost Agema, burger koper huis Vijverstraat 1729 247 281r
AGEMA, JOOST burgemeester Joost Agema koper huis Gardenierstraat 1741 250 186v
AGEMA, JOOST de erven van burgemeester Joost Agema naastligger ten oosten Zuiderhaven 45 1743 251 28r
AGEMA, JOOST oud burgemeester Joost Agema naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 14 1745 251 58v
AGEMA, JOOST wijlen burgemeester Joost Agema Zuiderhaven 47 1751 252 117v
AGEMA, JOOST burgemeester Joost Agema Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
AGEMA, RINSKE DIRKS Rinske Dirks Agema Brouwersstraat 16 1749 251 279r
AGEMA, RINSKE DIRKS Rinske Dirks Agema verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
AGEMA, RINSKE DIRKS Rinske Dirks Agema verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
AGEMA, RINSKE DIRKS Rinske Dirks Agema Brouwersstraat 12zuid 1754 253 158r
AGEMA, ROELOFKE Roelofke Agema Schritsen 51 1752 252 189r
AGEMA, ROELOFKE DIRKS Roelofke Dirks Agema verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
AGEMA, ROELOFKE DIRKS Roelofke Dirks Agema verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
PIEBES, DIEUWKE Dieuke Piebes Agginga, burger verkoper (volgens DTB:Aeginga) William Boothstraat oz 1694 243 111r
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Baucke Fockes Agricola verkoper Grote Bredeplaats 35 1701 244 92v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Baucke Fockes Agricola, c.s. verkoper Rinnertspijp 1 1701 244 93v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Baucke Fockes Agricola, burger verkoper Kleine Bredeplaats 1 1712 245 171r
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Baucke Fockes Agricola naastligger ten westen Zoutsloot zz 1716 245 258v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola, burger verkoper Voorstraat 101 1700 244 45r
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola koopman verkoper Brouwersstraat oz 1702 244 148v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola koper tuin met zomerhuis Hofstraat 1702 244 167ar
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola, c.u. verkoper Prinsensteeg zz 1720 246 64v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES de erven van Bauke Fockes Agricola naastligger ten westen Zoutsloot zz 1728 247 80r
AGRICOLA, BAUKE Bauke Sockes Agricola naastligger ten noorden Droogstraat 1721 246 124v
AGRICOLA, JANKE Jan Agricola 1667 239 19va
AGRICOLA, JAN JANS de hof van Jan Jansen Agricola naastligger ten oosten Weverstraat 1666 239 57v
AGRICOLA, JAN JANS de hof van Jan Jansen Agricola naastligger ten oosten Weverstraat zz 1667 239 66r
AGRICOLA, JAN JANS Jan Jansen Agricola 1667 239 99av
, KORNELIS Cornelis Aizema verkoper Grote Ossenmarkt 5 1718 246 16v
, PIETJE Pytter Aizema verkoper Grote Ossenmarkt 5 1718 246 16v
, RITSKJE Ritske Aizema verkoper Grote Ossenmarkt 5 1718 246 16v
, PIETER Pieter Akersloot koopman naastligger ten oosten Hoogstraat 1 1708 245 312r
AKKER, Akker notaris naastligger ten zuiden Hofstraat zz 1698 243 365v
AKKER, ALBERT Hopman Albert Akker naastligger ten zuiden Rapenburg zz 1682 241 200r
AKKER, ALBERT JANS Hopman Albert Jansen Akker verkoper Achterstraat 1682 241 197r
AKKER, FOKELTJE Fokeltie Akker Voorstraat 41 1734 249 1r
AKKER, FOKELTJE Fokeltie Akker Voorstraat 43 1735 249 33v
AKKER, G. G. Akker, c.u. notaris Rapenburg zz 1694 243 79r
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akker, burger notaris koper huis oz 1694 243 98r
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akker, burger notaris verkoper Schritsen nz 1694 243 105v
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akker notaris verkoper 1695 243 133r
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akker, burger notaris koper 1/8 huis Zuiderhaven nz 1695 243 133v
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akker notaris verkoper Noorderhaven 64 1698 243 358v
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akker notaris koper hof met zomerhuis Hofstraat 1701 244 114r
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akker, c.u. notaris koper heerlijk huis met plaats en put (koper wordt ook eigenaar vd steeg ten oosten ) Noorderhaven 74 1702 244 143v
AKKER, GERARDUS tuin van Gerhardus Akker , c.u. notaris naastligger ten zuiden Hofstraat 1702 244 167ar
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akker notaris verkoper Hofstraat 1702 244 167ar
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akker notaris naastligger ten oosten Noorderhaven zz 1702 244 169v
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akker notarius publicus verkoper Noorderhaven 74 1708 245 313r
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akker notarius publicus verkoper Noorderhaven 77 1708 245 313r
AKKER, NICOLAAS dr. Nicolaus Akker, burger medicinae doctor koper huis met een tuintje erachter Schritsen 41 1694 243 93v
AKKER, NICOLAAS Nicolaus Akker medicinae doctor naastligger ten zuiden Lanen 48 1696 243 209r
AKKER, NICOLAAS Nicolaus Akker, burger medicinae doctor koper Lanen 50 1698 243 370v
AKKER, NICOLAAS Nicolaus Akker, c.u. naastligger ten zuiden Lanen 50 1698 243 370v
AKKER, NICOLAAS Dr. Nicolaus Akker medicus Noorderhaven nz 1702 244 167v
AKKER, NICOLAAS Nicolaus Akker medicinae doctor Droogstraat 1705 244 300v
AKKER, WOPKE Gemeensman Wopke Akker verkoper ten zuiden van Harlingen 1681 241 153v
AKKER, IEFKE Yefke Akker Noorderhaven 85 1738 249 283r
AKKER, IEFKE Yefke Akker naastligger ten oosten Noorderhaven 85 1738 249 283r
AKKERBOOM, ANTJE REINS Antje Reins Akkerboom Kleine Bredeplaats 3 1807 267 335v
AKKERBOOM, ANTJE REINS Antje Reins Akkerboom naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 3 1807 267 335v
AKKERBOOM, GRIETJE REINS Grietje Reyns Akkerboom Brouwersstraat 8 1795 264 258v
AKKRINGA, PIER RUTGERS de erven van Pier Rutgers Akkeringa naastligger ten westen Havenplein 1785 261 259v
AKKERMAN, PIETER Pieter Akkerman koper hof en 2 woonkamers Nieuwstraat wz 1806 267 229v
AKKERMAN, PIETER Pieter Akkerman naastligger ten noorden Moriaanstraat 3 1808 268 142r
AKKERMAN, PIETER Pieter Akkerman koper tuin, pakhuis en zomerhuis Kerkpoortstraat 31 de Zilverberg en de Rode Deuren 1810 268 344v
AKKERMAN, PIETER Pieter Akkerman naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 31 1810 268 344v
, GERARDUS Gerardus Akkers notarius publicus verkoper Rozengracht 1708 245 70v
, GERARDUS Gerhardus Akkers , c.u. notaris naastligger ten oosten Noorderhaven 75 1701 244 112r
, JANKE de hof van Janneke Akkers naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 1709 245 81v
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS Jillis Gerrits van Akkersloot koper 1/2 kamer of woning Rinnertspijp 2 1669 239 206r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pyter Pyters Akkersloot, burger koopman koper loods en plaats (plus de steen nodig om een potkast te bouwen) 1660 238 34r
AKKERSLOOT, PIETER Pytter Akkersloot, c.s. naastligger ten noorden Rommelhaven 15 1698 243 379v
AKKERSLOOT, PIETER de vrouw van Pieter Akkerslooth naastligger ten zuiden Droogstraat zz 1660 238 33v
AKKRINGA, E. als gebruiker E. Akkringa naastligger ten zuiden Bildtstraat 18 1802 266 142r
AKKRINGA, EVERT de weduwe van Evert Akkringa naastligger ten noorden 't Poortje 1771 257 244v
AKKRINGA, EVERT Evert Akkringa koper huis en wagenmakerij Bildtstraat 20 1810 269 26v
AKKRINGA, EVERT Evert Akkringa huurder Bildtstraat 20 1810 269 26v
AKKRINGA, G. G. Akkringa koopman bewoner Grote Bredeplaats 23 1808 268 147r
AKKRINGA, G. G. Akkringa naastligger ten oosten Hoogstraat 6 1809 268 185r
AKKRINGA, G. G. Akkringa naastligger ten zuiden Hoogstraat 6 1809 268 185r
AKKRINGA, GOSLING Gosling Akkringa Zuiderhaven nz 1799 265 200r
AKKRINGA, GOSLING Gosling Akkringa naastligger ten oosten Rommelhaven 3 1809 268 296r
AKKRINGA, GOSLING Gosling Akkringa naastligger ten noorden Rommelhaven 3 1809 268 296r
AKKRINGA, J. J. Akkringa naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 4 1809 268 186r
AKKRINGA, JAN Jan E. Akkringa naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 6 1808 268 104v
AKKRINGA, JAN Jan E. Akkringa naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 4 1808 268 104v
AKKRINGA, JAN Jan E. Akkringa naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg wz 1808 268 105r
AKKRINGA, JAN RUTGERS Jan Rutgers Akkringa , c.u. koper huis Noorderhaven 87 1777 259 87r
AKKRINGA, JAN RUTGERS burgerbevelhebber Jan Rutgers Akkringa verkoper Zuiderhaven 54 1788 263 63v
AKKRINGA, JAN RUTGERS Jan Rutgers Akkringa naastligger ten noorden Weverstraat zz 1791 263 360r
AKKRINGA, JAN RUTGERS Jan Rutgers Akkringa naastligger ten oosten Weverstraat zz 1791 263 360r
AKKRINGA, JAN RUTGERS Jan Rutgers Akkringa Franekereind 40 1798 265 106r
AKKRINGA, PIER Pier Akkringa naastligger ten oosten Noorderhaven 85 1777 259 91v
AKKRINGA, PIER Pier Akkringa mr. metselaar huurder Kleine Bredeplaats oz 1778 259 96r
AKKRINGA, PIER Pier Akkringa naastligger ten noorden Raamstraat 3 1780 259 296v
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Akkringa naastligger ten oosten Noorderhaven nz 1779 259 167v
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Akkringa mr. metselaar koper huis Noorderhaven 85 de Drie Kaarsen 1780 259 284v
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Akkringa mr. metselaar naastligger ten oosten Noorderhaven 85 1780 259 284v
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Akkringa mr. metselaar Lanen nz 1779 259 303r
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Akkringa mr. metselaar Lanen nz 1779 259 303r
AKKRINGA, PIER RUTGERS de weduwe van Pier Rutgers Akkringa naastligger ten oosten Noorderhaven nz 1785 261 311v
AKKRINGA, SIETSKE RUTGERS wijlen Sydske Rutgers Akkringa Lanen nz 1779 259 303r
AKKRINGA, SIETSKE RUTGERS wijlen Sydske Rutgers Akkringa Lanen nz 1779 259 303r
ALEMA, FOEKJE juffrouw Foeckjen van Alama ten noorden van Harlingen 1697 243 296r
ALEMA, JUNIUS oud burgerhopman Junius van Alama koper huis Sint Jacobstraat 12 1733 248 200r
ALEMA, JUNIUS oud burgerhopman Junius van Alama naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 14 1734 248 310r
ALEMA, WILLEM Willem Alama huurder Nieuwstraat wz 1779 259 198r
ALEMA, WILLEM Willem Alama huurder Nieuwstraat wz 1779 259 198r
ALBADA, JOHANNES Johannes Albada koper huis Hoogstraat 5 1805 267 118v
ALBADA, LAMMERT Lammert Albada koper wagenhuis Vioolsteeg 1804 267 37r
ALBERDA, de weduwe van Albarda huurster Grote Bredeplaats 6a 1798 265 109v
ALBERDA, de heer Albarda, n.u. naastligger ten westen William Boothstraat 1806 267 220v
ALBERDA, Albarda naastligger ten westen Zoutsloot 86 1806 267 264r
ALBERDA, KORNELIS J.U.D. Cornelis Albarda secretaris van Het Bildt curatoren over Voorstraat 24 1732 248 151v
ALBERDA, HENDRIK oud secretaris Ferwerderadeel Henricus Julius Albarda verkoper Rozengracht 37 1806 267 235v
ALBERDA, JOHANNES Johannes Albarda medicus en zoutbrander koper 3 huizen Zuiderhaven 39 1786 262 101r
ALBERDA, JOHANNES Johannes Albarda medicus en zoutbrander koper 3 huizen Grote Ossenmarkt 6 1786 262 101r
ALBERDA, JOHANNES Johannes Albarda medicus en zoutbrander koper 3 huizen Grote Ossenmarkt 8 1786 262 101r
ALBERDA, JOHANNES Johannes Albarda medicinae doctor koper huis Nieuwstraat zz 1791 263 311v
ALBERDA, JOHANNES Dr. Johannes Albarda koper huis (medelid van het Vertegenwoordigend Ligchaam des Bataafsche Volks) Zoutsloot 78 1801 265 283v
ALBERDA, JOHANNES de oliemolen van dr. Johannes Albarda naastligger ten oosten Zoutsloot 78 1801 265 283v
ALBERDA, JOHANNES dr. Johannes Albarda medicinae doctor koper 2/3 terpentijnstokerij en huis ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
ALBERDA, JOHANNES Johannes Albarda medicinae doctor verkoper van 1/3 Bildtpoort (gebied) 1803 266 288r
ALBERDA, JOHANNES Johannes Albarda baljuw 9e district Friesland verkoper Hoogstraat 5 1808 268 48v
ALBERDA, JOHANNES Johannes Albarda baljuw 9e district verkoper Zoutsloot 78 1808 268 92r
ALBERDA, JOHANNES Johannes Albarda baljuw 9e district Zoutsloot 84 1808 268 127r
ALBERDA, WILLEM curator Willem Albarda advocaat Hof van Friesland verkoper Zuiderhaven nz 1794 264 170v
ALBADA, LAMMERT Lammert Albeda mr. verver koper Rommelhaven zz 1783 261 69v
ALBERDA, KORNELIS Cornelis Alberda Secretaris van het Bildt curator Liemendijk 1740 250 85r
ALBERDA, HENDRIK Henricus Julius van Alberda oud secretaris Ferwerderadeel verkoper (houder van het reversaal staande op huis en herberg Het hoff van Friesland) Rozengracht 1799 265 150r
ALBERDA, J. Dr. J. Alberda verkoper Zuiderhaven 25 1789 263 127r
ALBERDA, J. J. Alberda, n.u. medicinae doctor naastligger ten noorden Zoutsloot wz 1800 265 229r
ALBERDA, J. Dr. J. Alberda naastligger ten oosten Zoutsloot 1801 265 284v
ALBERDA, JOHANNES dr. Johannes Alberda koper huis Zuiderhaven 25 1789 263 127r
ALBERDA, JOHANNES dr. Johannes Alberda drost van het 7e drostampt naastligger ten noorden Zuiderhaven 39 1804 267 69v
ALBERDA, JOHANNES dr. Johannes Alberda drost van het 7e drostampt verkoper Zuiderhaven 39 1804 267 69v
ALBERDA, JOHANNES dr. Johannes Alberda drost van het 7e drostampt naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 6a 1804 267 69v
ALBERDA, JOHANNES dr. Johannes Alberda drost van het 7e drostampt naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 6a 1804 267 69v
ALBERDA, JOHANNES dr. Johannes Alberda drost van het 7e drostampt naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 6a 1804 267 69v
ALBERDA, JOHANNES Johannes Alberda drost van het 7e drostampt verkoper Grote Ossenmarkt 6a 1804 267 69v
ALBERDA, JOHANNES dr. Johannes Alberda drost van het 7e drostampt verkoper Grote Ossenmarkt 6 1804 267 69v
ALBERDA, JOHANNES Johannes Alberda drost van Wonseradeel en Hennaarderadeel verkoper Nieuwstraat 25 1806 267 259v
ALBERDA, LAMMERT Lammert Alberda mr. verver curator Borstelsteeg 4 1809 268 246v
ALBERDA, LAMMERT Lammert Alberda mr. verver curator Borstelsteeg 6 1809 268 246v
ALBERDA, LAMMERT Lammert Alberda mr. verver curator Grote Kerkstraat 29 1809 268 246v
ALBERDA, TIETJE Titia Johanna Alberda Noordijs wz 1793 264 125r
ALBERDA, TIETJE Titia Johanna Alberda Noordijs 19 1794 264 181r
ALBERTS, JAN Jan Alberts timmerman verkoper Lanen 85 1770 257 147v
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts mr. kuiper verkoper Rapenburg zz 1791 263 373v
WILLEMS, RIENK de erfgenamen van Rienk Willems Aleblas koopman verkoper Liemendijk 1710 245 122r
ALEMA, de heer van Alema, c.u. huurder Rozengracht 1754 253 173r
ALEMA, ABRAHAM Abraham Alema zilversmid koper huis de Kartouw Lanen 80 1720 246 83r
ALEMA, ABRAHAM Abraham Alema naastligger ten oosten Lanen 78 1722 246 128r
ALEMA, CATHARINA Catharina van Alema verkoper Noorderhaven 43 1789 263 110r
ALEMA, CATHARINA Catharina van Alema verkoper Franekereind zz 1789 263 117v
ALEMA, CATHARINA Catharina van Alema verkoper Ooievaarsteeg zz 1789 263 120v
ALEMA, FOEKJE Foeckien Alema kopers Wasbleek 1680 241 103v
ALEMA, FOEKJE Foeckien Alema kopers ten zuiden van Harlingen 1681 241 164r
ALEMA, FOEKJE Foeckien Alema naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1681 241 164r
ALEMA, FOEKJE Foeckien Alema naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1681 241 164r
ALEMA, FOEKJE Juffr. Foekjen van Alema naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats wz 1711 245 162v
ALEMA, FOEKJE Foekjen van Alema Noorderhaven 44 1741 250 175v
ALEMA, FOEKJE Foekjen Alema verkoper Noorderhaven 44 1745 251 82r
ALEMA, FREERK de heer J.U.D. Fredericus van Alema koper dubbel huis Zuiderhaven 55 1754 253 183r
ALEMA, FREERK Fredericus van Alema klerk verkoper (klerk bij de gedeputeerde staten van Friesland ) Zuiderhaven 55 1758 254 154v
ALEMA, J. de keet van dr. J. Alema naastligger ten noorden Scheffersplein 27 1781 260 47v
ALEMA, J. dr. J. van Alema naastligger ten westen Nieuwstraat 1783 261 121r
ALEMA, J. vroedsman J. van Alema advocaat Hof van Friesland verkoper Noorderhaven 73 1784 261 248r
ALEMA, J. J. Alema naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1785 261 261r
ALEMA, J. burgemeester J. van Alema naastligger ten oosten Noorderhaven nz 1787 262 159r
ALEMA, J. burgemeester J. van Alema naastligger ten oosten Noorderhaven 41 1787 262 187r
ALEMA, JAN Jan Alema Grote Ossenmarkt 25 1728 247 69r
ALEMA, JAN Jan van Alema, c.s. naastligger ten oosten Voorstraat 22 1753 253 92r
ALEMA, JUNIUS medegedeputeerde Junius Alema koper schuur (gedeputeerde in de staten van Friesland ) Zoutsloot 1657 237 140v
ALEMA, JUNIUS Junius van Alema koper huis, tuin, paardestal, schuur+ander vertrek(achter huis erven Gilles martens Noorderhaven 43 1720 246 88r
ALEMA, JUNIUS gesterkt door Junius Alema Voorstraat 2 1721 246 122v
ALEMA, JUNIUS oud burgerhopman Junius Alema naastligger ten zuiden Zoutsloot zz 1727 247 39r
ALEMA, JUNIUS oud burger hopman Junius van Alema Grachtswalplein 1729 247 263v
ALEMA, JUNIUS burger hopman Junius van Alema naastligger ten westen Zoutsloot wz 1729 247 290v
ALEMA, JUNIUS burgerhopman Junius van Alema koper loods + erf Franekerpoort (gebied) zz 1730 247 321r
ALEMA, JUNIUS Junius van Alema naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) zz 1730 247 321r
ALEMA, JUNIUS Junius van Alema naastligger ten zuiden Zoutsloot zz 1732 248 105v
ALEMA, JUNIUS Junius van Alema naastligger ten zuiden Zoutsloot zz 1734 248 333v
ALEMA, JUNIUS oud burgerhopman Junius Alema naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 14 1734 249 17r
ALEMA, JUNIUS oud hopman Junius Alema naastligger ten oosten Noorderhaven nz 1736 249 142r
ALEMA, JUNIUS oud hopman Junius Alema naastligger ten noorden Noorderhaven nz 1736 249 142r
ALEMA, JUNIUS Junius Alema naastligger ten westen Zoutsloot zz 1737 249 181v
ALEMA, JUNIUS Junius Alema naastligger ten oosten Noorderhaven 41 1737 249 198r
ALEMA, JUNIUS Junius Alema naastligger ten noorden Noorderhaven 41 1737 249 198r
ALEMA, JUNIUS Junius van Alema naastligger ten westen Zoutsloot zz 1737 249 204v
ALEMA, JUNIUS Junius Alema naastligger ten oosten Zoutsloot 1738 249 338r
ALEMA, JUNIUS het zomerhuis van de heer Junius van Alema naastligger ten oosten Zoutsloot 80 1750 252 73v
ALEMA, JUNIUS de hof van de heer Junius van Alema naastligger ten zuiden Zoutsloot 80 1750 252 73v
ALEMA, JUNIUS de hof van de heer Junius van Alema naastligger ten westen Zoutsloot 1750 252 73v
ALEMA, JUNIUS het zomerhuis van de heer Junius van Alema naastligger ten noorden Zoutsloot 1750 252 73v
ALEMA, JUNIUS de heer Junius van Alema naastligger ten noorden Spekmarkt 2 1754 253 134v
ALEMA, JUNIUS de heer Junius van Alema naastligger ten zuiden Zoutsloot zz 1754 253 179r
ALEMA, JUNIUS burgerhopman Junius van Alema verkoper Lanen 80 1759 254 207r
ALEMA, JUNIUS tuin van Junius Alema naastligger ten oosten William Boothstraat oz 1758 254 265r
ALEMA, JUNIUS Junius Alema naastligger ten oosten William Boothstraat oz 1758 254 265r
ALEMA, JUNIUS tuin van Junius Alema naastligger ten oosten William Boothstraat oz 1758 254 266v
ALEMA, JUNIUS tuin van Junius Alema naastligger ten oosten William Boothstraat oz 1758 254 266v
ALEMA, JUNIUS Junius Alema naastligger ten zuiden Zoutsloot zz 1764 256 24r
ALEMA, JUNIUS tuin van de Heer Junius van Alema naastligger ten westen Wortelstraat nz 1767 256 239r
ALEMA, JUNIUS tuin van de Heer Junius van Alema naastligger ten noorden Wortelstraat nz 1767 256 239r
ALEMA, JUNIUS de heer Junius Alema naastligger ten oosten William Boothstraat oz 1768 257 41r
ALEMA, JUNIUS Junius Alema naastligger ten westen Zoutsloot 94 1768 257 42r
ALEMA, JUNIUS Junius Alema naastligger ten oosten Zoutsloot 1768 257 48r
ALEMA, JUNIUS Junius Alema naastligger ten zuiden Zoutsloot 86 1768 257 82v
ALEMA, JUNIUS hof van de heer Junius van Alema naastligger ten zuiden Zoutsloot 86 1768 257 85r
ALEMA, JUNIUS de heer Junius van Alema naastligger ten oosten Zoutsloot 86 1768 257 87r
ALEMA, JUNIUS de heer Junius van Alema naastligger ten zuiden Zoutsloot 86 1768 257 87r
ALEMA, JUNIUS wijlen Junius van Alema Zoutsloot zz 1771 257 197v
ALEMA, JUNIUS wijlen Junius Alema Scheffersplein 25 1778 259 113v
ALEMA, JUNIUS Junius van Alema naastligger ten westen Nieuwstraat 56 1779 259 214r
ALEMA, JUNIUS Junius van Alema meede advocaat bij het Hof van Vriesland etc. koper huis Franekereind 25 1779 259 221r
ALEMA, JUNIUS vroedsman Junius van Alema advocaat Hof van Friesland verkoper Noorderhaven 75 1784 261 247v
ALEMA, JUNIUS wijlen oud burgemeester Junius van Alema Noorderhaven 43 1789 263 110r
ALEMA, JUNIUS wijlen oud burgemeester Junius van Alema Franekereind zz 1789 263 117v
ALEMA, JUNIUS wijlen oud burgemeester Junius van Alema Ooievaarsteeg zz 1789 263 120v
ALEMA, oud burgemeester Junyus van Alema koopman verkoper Sint Jacobstraat wz 1743 251 19r
, ABRAHAM Abraham Alenia koper huis bomen plantage zomerhuis Rozengracht nz 1721 246 117r
, LEVI Levi Alexander huurder Lanen zz 1802 266 104ar
, LEVI Levie Alexander koper huis Heiligeweg 13 1810 269 56r
ALGERA, AAFKE Aafke Algera Heiligeweg zz 1666 239 49r
ALGERA, HAIE Haye Algra Gardenierstraat 8 1750 252 58v
, NAMKE Namkjen Algra van Fontein verkoper van 1/4 Zuiderhaven 39 1771 257 192v
, NAMKE Namkjen Algra van Fontein verkoper van 1/4 1771 257 192v
, NAMKE Namkjen Algra van Fontein verkoper van 1/4 1771 257 192v
, IEBELTJE Ybeltje Algra van Fontein verkoper van 1/4 Zuiderhaven 39 1771 257 192v
, IEBELTJE Ybeltje Algra van Fontein verkoper van 1/4 1771 257 192v
, IEBELTJE Ybeltje Algra van Fontein verkoper van 1/4 1771 257 192v
, NAMKE Namkjen Algra van Fonteyn Grote Ossenmarkt 6 1772 258 6r
, IEBELTJE Ybeltje Algra van Fonteyn verkoper van 3/4 Grote Ossenmarkt 6 1772 258 6r
, JOHANNES Johannes Allee huurder Simon Stijlstraat 5 1759 254 216v
SIEMENS, GERRIT Gerryt Symens Allega verkoper Kruisstraat 1660 238 47r
ALLEMA, JAN Jan van Allema, c.u. huurder Voorstraat 18 1757 254 105r
ALMA, IEDE DIRKS Yde Dirx Alma, c.u. koper huis Grote Ossenmarkt zz 1657 237 117r
ALPHEN, BEREND Beern Alphen, burger verkoper Kromme Elleboogsteeg zz 1729 247 225v
, JAKOB Jacob Alsbach, c.s. huurder (per week ) Weverstraat zz 1758 254 127r
, HENDRIK Henderik Altema koopman koper van 1/8 (bezitter suikerraffinaarderij 1/8) Noorderhaven 83 1727 247 15r
ALTEN, TJALLING Tialling van Alten, c.u. huurder Achterstraat 1667 239 86r
ALTENA, vroedsman Altena naastligger ten oosten Voorstraat 48 1721 246 100v
ALTENA, vroedsman Altena naastligger ten zuiden Voorstraat 48 1721 246 100v
ALTENA, vroedsman Altena naastligger ten westen Romastraat 1727 247 46v
ALTENA, vroedsman Altena naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 24 1729 247 226r
ALTENA, oud burgervaandrig Altena naastligger ten oosten Heiligeweg 15 1731 248 55v
ALTENA, vroedsman Altena naastligger ten westen Noorderhaven 66 1752 252 180r
ALTENA, Heer van Altena naastligger ten oosten Voorstraat 39 1766 256 161r
ALTENA, Heer van Altena naastligger ten noorden Voorstraat 39 1766 256 161r
ALTENA, Altena koopman naastligger ten zuiden Rozengracht nz 1784 261 223r
ALTENA, AAFKE Aafke J. Altena koper van 1/3 huis Lanen 39 1809 268 222r
ALTENA, AAFKE ARJENS Aefke Arjens Altena Noorderhaven zz 1700 244 49r
ALTENA, ARJEN Vaandrig Arjen Altena naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 24 1681 241 36va
ALTENA, ARJEN vroedsman Arjen Altena naastligger ten oosten Voorstraat 48 1699 243 395r
ALTENA, ARJEN vroedsman Arjen Altena naastligger ten zuiden Voorstraat 48 1699 243 395r
ALTENA, ARJEN vroedsman Arjen Altena, c.s. naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat zz 1699 243 399r
ALTENA, ARJEN vaandrig Arjen Altena koper Voorstraat zz 1692 243 1ra
ALTENA, ARJEN vaandrig Arjen Altena koper Voorstraat 44 1692 243 1ra
ALTENA, ARJEN oud vaandrig Arjen Altena, c.s. naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 24 1694 243 4va
ALTENA, ARJEN vroedsman Arjen Altena lakenkoper verkoper vd helft (3/6 deel) Ooievaarsteeg 1702 244 153v
ALTENA, ARJEN oud burgervaandrig Arjen Altena huurder Schritsen 5 1731 248 56v
ALTENA, ARJEN ARJENS burgervaandrig Arjen Arjens Altena koper hof met bomen en planten Weverstraat 1684 242 38r
ALTENA, ARJEN ARJENS vaandrager Arjen Arjens Altena, c.s. naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 20 1685 242 65v
ALTENA, ARJEN ARJENS vaandrager Arjen Arjens Altena, c.s. naastligger ten westen Grote Kerkstraat 20 1685 242 65v
ALTENA, ARJEN ARJENS vaandrig Arjen Arjens Altena verkoper Gardenierstraat zz 1693 243 50v
ALTENA, GIJSBERT Gijsbert Altena koopman verkoper Noorderhaven 79 1751 252 115v
ALTENA, GIJSBERT Gijsbert Altena koopman verkoper Droogstraat 27 1751 252 115v
ALTENA, GIJSBERT Gijsbert Altena koopman verkoper Noorderhaven 83 1751 252 115v
ALTENA, HENDRIK WIERDS grietman Hendricus Wiardus van Altena Voorstraat nz 0 256 197v
ALTENA, HENDRIK WIERDS grietman Hendricus Wiardus van Altena Voorstraat 41 1766 256 199v
ALTENA, HENDRIK Hendrik Altena koopman koper van 1/8 Zoutsloot 1728 247 62r
ALTENA, JAN Jan Altena koopman koper huis met beneden een weefwinkel Voorstraat 1777 259 70v
ALTENA, JAN Jan J. Altena koopman koper pan- en estrikwerk, ovenhuis, turfschuur, knegtswoning, paardestal, wagenhuis, z Rozengracht 34 1778 259 123r
ALTENA, JAN de heer Jan Altena bewoner voorkamer Kerkpoort (gebied) 1782 260 190r
ALTENA, JAN Jan Altena naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1782 261 1r
ALTENA, JAN Jan Altena naastligger ten zuiden Voorstraat 46 1784 261 148r
ALTENA, JAN Jan Altena naastligger ten westen Voorstraat 46 1784 261 148r
ALTENA, JAN Jan Altena koopman koper huis Lanen 1784 261 168r
ALTENA, JAN Jan Altena koopman naastligger ten westen Lanen 1784 261 168r
ALTENA, JAN Jan Altena koopman Gardenierstraat zz 1791 263 355r
ALTENA, JAN Hr. Jan Altena naastligger ten oosten Kerkpoortstraat zz 1791 263 380r
ALTENA, JAN wijlen Jan Altena koopman Rozengracht zz 1794 264 214r
ALTENA, JAN wijlen Jan Altena koopman Rozengracht zz 1794 264 217r
ALTENA, JAN wijlen Jan Altena koopman Zoutsloot nz 1794 264 224r
ALTENA, JAN de weduwe van Jan Altena naastligger ten zuiden Voorstraat 46 1797 265 38r
ALTENA, JAN de weduwe van Jan Altena naastligger ten westen Voorstraat 46 1797 265 38r
ALTENA, JAN de erven van Jan Altena naastligger ten westen Nieuwstraat wz 1806 267 229v
ALTENA, JANKE de ongehuwde Janke J. Altena koper van 1/3 Lanen 39 1809 268 222r
ALTENA, HENDRIKS Luirdske Hendriks Altena verkoper Noorderhaven 79 1751 252 154r
ALTENA, HENDRIKS Luirdske Hendriks Altena verkoper Noorderhaven 79 1751 252 154r
ALTENA, HENDRIKS Luirdske Hendriks Altena verkoper Noorderhaven 79 1751 252 154r
ALTENA, N. vroedsman N. N. Altena naastligger ten westen Voorstraat 1757 254 89v
ALTENA, N. vroedsman N. N. Altena naastligger ten noorden Voorstraat 1757 254 89v
ALTENA, NICOLAAS Heer Nicolaas van Altena commies van de lands gemene middelen verkoper Voorstraat nz 0 256 197v
ALTENA, NICOLAAS Heer Nicolaas van Altena commies van de lands gemene middelen verkoper Voorstraat 41 1766 256 199v
ALTENA, Pyrs Altena naastligger ten oosten Lanen 17 1758 254 169v
ALTENA, R. R. H. Altena advocaat Hofstraat nz 1794 264 223r
ALTENA, REINER wijlen dr. Reinardus Hessel van Altena advocaat Hof van Friesland Hofstraat nz 1796 264 349r
ALTENA, REINER curator Renardus Hessel van Altena advocaat en notaris verkoper ten oosten van Harlingen 1794 264 179v
ALTENA, REINER Renardus Hessel van Altena advocaat en notaris verkoper Noordijs wz 1794 264 193v
ALTENA, REINER Renardus Hessel van Altena advocaat en notaris verkoper Brouwersstraat 8 1794 264 195r
ALTENA, S. vroedsman S. Altena, c.u. huurder Noorderhaven 64 1753 253 99r
ALTENA, S. vroedsman S. Altena naastligger ten zuiden Voorstraat 18 1757 254 105r
ALTENA, S. vroedsman S. Altena naastligger ten westen Voorstraat 18 1757 254 105r
ALTENA, S. de weduwe van S. Altena naastligger ten westen Voorstraat 1777 259 70v
ALTENA, SIEBRICHJE de ongehuwde Sybregje Altena koper van 1/3 Lanen 39 1809 268 222r
ALTENA, SIEDS vroedsman Syds Altena, burger koper huis en tuin Voorstraat 22 1753 253 92r
ALTENA, SIEDS Hr. Syds Altena naastligger ten zuiden Voorstraat 46 1765 256 140v
ALTENA, SIEDS Hr. Syds Altena naastligger ten westen Voorstraat 46 1765 256 140v
ALTENA, SIEDS burgemeester Syds Altena verkoper Voorstraat 46 1765 256 140v
ALTENA, SIEDS oud burgemeester de heer Syds Altena Grote Bredeplaats 1767 257 32r
ALTENA, TIETJE Titia Altena Noorderhaven 79 1763 255 238r
ALTENA, TIETJE Titia Altena Noorderhaven 81 1763 255 238r
ALTENA, TIETJE Titia Altena Droogstraat nz 1763 255 238r
ALTENA, TIETJE Titia Altena Noorderhaven 83 1763 255 238r
ALTENA, TRIJNTJE Trijntie Altena verkoper Noorderhaven 79 1751 252 129r
ALTENA, TRIJNTJE Trijntie Altena verkoper Droogstraat 27 1751 252 129r
ALTENA, TRIJNTJE Trijntie Altena verkoper Noorderhaven 83 1751 252 129r
ALTENA, TRIJNTJE Trijntje Altena huurder Rinnertspijp 1753 253 65v
ALTENA, TIETJE PIETERS Tyttie Pieters Altena verkoper Noorderhaven 79 1751 252 126v
ALTENA, TIETJE PIETERS Tyttie Pieters Altena verkoper Droogstraat 27 1751 252 126v
ALTENA, TIETJE PIETERS Tyttie Pieters Altena verkoper Noorderhaven 83 1751 252 126v
ARJENS, ARJEN oud burgemeester en vaandrig Arjen Arjens Altenae lakenkoper koper 1/2 huis (koper bezit reeds de andere helft) Heiligeweg 1697 243 278r
ALTHUSIUS, Althuisius naastligger ten noorden Zuiderhaven 83 1796 264 311r
ALTHUSIUS, Althuisius naastligger ten westen Zuiderhaven 83 1796 264 311r
ALTHUSIUS, LIJSBET Lijsbeth Althuisius Droogstraat zz 1791 263 297r
ALTHUSIUS, Gerarus Althuizius naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 6 1788 263 57r
ALTHUSIUS, TEEKE Taeke Althusius koper huis Zeepziedersstraat 3 1804 267 57r
ALTHUSIUS, TEEKE Taeke Althusius verkoper Voorstraat 84 1807 267 334v
ALTHUSIUS, TEEKE Taeke Althusius verkoper Voorstraat 84 1807 267 334v
LOURENS, JAKOB Jacob Louwrens Amack koper achter en voorkamer met de plaats daartussen Peterseliestraat 1683 241 242v
AMAMA, de hof van de heer Amama naastligger ten westen 1667 239 91v
AMAMA, De erven van Amama naastligger ten westen Noorderhaven 48 1680 241 73r
AMAMA, ANTJE juffrouw Anna Amama Zuiderhaven 56 1668 239 150v
AMAMA, JAN Jan Amama naastligger ten oosten Noorderhaven 44 1665 239 5v
AMAMA, JAN de heer Jan Amama naastligger ten westen Voorstraat 7a 1668 239 132v
AMAMA, JOHANNES de heer Joannes Amama mede verkoper van het 1/2 deel Rozengracht 42 1667 239 102v
AMELANDER, Amelander schrijver huurder Vijver 4 1802 266 166r
AMELANDER, KLAAS SIPKES Claas Sipkes Amelander naastligger ten westen Hoogstraat 1666 239 7ra
AMELANDER, KLAAS SIPKES Claes Sipkes Amelander naastligger ten oosten Hoogstraat 1667 239 121av
AMELANDER, KLAAS SIPKES Claes Sipkes Amelander naastligger ten westen Lombardstraat 1668 239 131v
AMELANDER, JAN JANS Jan Jansen Amelander, burger verkoper Bargebuurt wz 1730 247 319v
AMELANDER, JAN JANS Jan Jansen Amelander koper huis en tuin of hof Zoutsloot 47 1748 251 243r
AMELANDER, P. de vrouw van P. Amelander huurder Franekereind 40 1808 268 145r
AMELANDER, PETRUS ANNES Petrus Anneus Amelander koper huis en tuin Rozengracht 4 1809 268 277r
AMELANDER, TEUNIS JANS Theunis Jansen Amelander mr. wolkammer Rozengracht 20 1729 247 250v
AMELANDER, TEUNIS JANS Theunis Jansen Amelander Noorderhoofd 1 1729 247 253v
, SIJE Seye Amelius huurder boven Bildtpoort (gebied) 1793 264 360r
AMAMA, AGATHA Agatha van Ammama nagelaten kind Noorderhaven zz 1679 241 15ra
AMAMA, AGATHA Agatha van Ammama erfgename Noorderhaven zz 1679 241 15ra
AMAMA, JAN Gedeputeerde Staat Jan van der Ammama vader en wettige voorstander over zijn kinderen in echt verwekt bij Vijverstraat 14 1679 241 36r
AMAMA, JELTJE Jeltie van der Ammama nagelaten kind Noorderhaven zz 1679 241 15ra
AMAMA, JELTJE Jeltie van Ammama erfgename Noorderhaven zz 1679 241 15ra
AMAMA, JOHANNES mede gedeputeerde de heer Joan Ammama naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 17 1668 239 146r
AMAMA, JOHANNES mede gedeputeerde de heer Joan Ammama verkoper Grote Ossenmarkt 17 1668 239 146r
AMAMA, JOHANNES de heer Joan Ammama verkoper Vijverstraat 1668 239 155v
AMAMA, JOHANNES Wijlen Joan van Ammama Gedeputeerde Staat der provincie 1680 241 24ra
AMAMA, JOHANNES Wijlen Joan van Ammama Gedeputeerde Staat der provincie Noorderhaven 1680 241 24ra
AMAMA, JOHANNES Wijlen Joannes van Ammama Gedeputeerde Staat van Friesland Noorderhaven zz 1679 241 15ra
AMAMA, JOCHEM Jochum van Ammama kapitein nagelaten kinderen van en erfgenamen van hun ouders Noorderhaven zz 1679 241 15ra
AMAMA, JOCHEM Jochum van Ammama kapitein allen erfgenamen van Noorderhaven zz 1679 241 15ra
AMAMA, JOHANNES Johan van Ammama ontvanger der licenten en convooien koper huis Zuiderhaven 23 1660 238 28r
AMAMA, JOHANNES mede gedeputeerde van de Staten va Friesland Johan Ammama verkoper Vijverstraat zz 1668 239 32ra
AMAMA, JOHANNES mede gedeputeerde van de Staten van Friesland Johan Ammama verkoper Vijverstraat zz 1668 239 32va
AMAMA, JOHANNES Johan van Ammama 1685 242 96r
AMAMA, JAN convooimeester Jan Ammema koper (convooimeester de Licenten en Convooien ) Zoutsloot 1657 237 140v
ANDELA, FEDDRIKS Bucke Feddricx Andla naastligger ten westen Rozengracht 4 1660 238 43r
ANDREAE, de erven van dr. Andrae naastligger ten zuiden Weverstraat zz 1801 266 29r
ANDREAE, de erven van dr. Andrae naastligger ten westen Weverstraat zz 1801 266 29r
ANDREAE, LIJSBET Elisabeth Andrae Bildtstraat 20 1810 269 26v
ANDREAE, LIJSBET Elisabeth Andrae huurder Bildtstraat 20 1810 269 26v
ANDREAE, G. wijlen G. Andrae Ooievaarsteeg 1803 266 200v
ANDREAE, G. de weduwe van dr. G. Andrae naastligger ten noorden Kerkpoortstraat nz 1806 267 210v
ANDREAE, G. de weduwe van G. Andrae naastligger ten oosten Klaverbladstraat 14 1810 268 334v
ANDREAE, GAJUS de weduwe van Gajus Andrae huurder (inwonend) Hoogstraat 10 1808 268 98r
ANDREAE, GAJUS dr. Gayus Andrae Franekereind 3 1777 259 30r
ANDREAE, G. dr. G. Andrea naastligger ten oosten Noordijs 27 1786 262 138r
ANDREAE, G. dr. G. Andrea naastligger ten zuiden Noordijs 27 1786 262 138r
ANDREAE, G. de erven van ds. G. Andrea naastligger ten zuiden Weverstraat 1802 266 135r
ANDREAE, G. de erven van ds. G. Andrea naastligger ten westen Weverstraat 1802 266 135r
ANDREAE, G. Dr. G. Andreae, n.u. naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1782 261 1r
ANDREAE, G. dr. G. Andreae, n.u. naastligger ten noorden Noordijs 25 1791 263 356v
ANDREAE, G. Dr. G. Andreae, n.u. naastligger ten noorden Kerkpoortstraat zz 1791 263 380r
ANDREAE, G. G. Andreae naastligger ten noorden Noordijs 1797 265 57v
ANDREAE, GAJUS wijlen Gajus Andreae medicinae doctor Franekereind nz 1801 265 279v
ANDREAE, TAMARA juffrouw Tamara Margarethe Andreae Scheffersplein 25 1762 255 133r
ANDREAE, TAMARA Thamara Margareta Andree verkoper Scheffersplein 25 1778 259 113v
ANDRINGA, de erven van Andringa naastligger ten zuiden Zuiderstraat 27 1778 259 155v
ANDRINGA, de juffers Andringa naastligger ten zuiden Zuiderhaven 21 1802 266 104r
ANDRINGA, ARJAANTJE Adriana van Andringa koper dwarshuis en bleekveld Vijverstraat 6 1779 259 178r
ANDRINGA, ARJAANTJE Adriana van Andringa verkoper Zuiderpoort (gebied) 1803 266 235r
ANDRINGA, GEERTRUIDA Geertruida Johanna C. van der Andringa huurder en koper huis Zuiderhaven 25 1784 261 176v
ANDRINGA, GEERTRUIDA Geertruida Johanna C. van Andringa koper huis Vijverstraat 19 1784 261 177v
ANDRINGA, GEERTRUIDA Geertruida van Andringa Zuiderhaven 25 1789 263 127r
ANDRINGA, J. juffrouw J. C. van Andringa naastligger ten noorden Zuiderhaven 25 1789 263 127r
ANDRINGA, J. J. C. van Andringa naastligger ten noorden Zuiderhaven nz 1794 264 170v
ANDRINGA, JOHANNA Johanna Clara van Andringa koper Vijverstraat 6 1779 259 178r
ANDRINGA, JOHANNA Johanna Clara van Andringa koper huis Zuiderhaven 23 1781 260 136v
ANDRINGA, JOHANNA Johanna Clara van Andringa naastligger ten oosten Zuiderhaven 23 1781 260 136v
ANDRINGA, JOHANNA Johanna Clara van Andringa negotiante verkoper van 1/3 Zuiderhaven 25 1784 261 176v
ANDRINGA, JOHANNA Johanna Clara van Andringa negotiante verkoper Vijverstraat 19 1784 261 177v
ANDRINGA, JOHANNA Johanna Clara van Andringa verkoper Zuiderhaven 23 1804 267 12v
ANDRINGA, ROMELIA mevrouw Romelia van Andringa Zuiderhaven 56 1698 243 356v
ANDRINGA, ROMELIA vrouw Romelia van Andringa Zuiderhaven 56 1746 251 146v
ANDRINGA, EUSEBIUS ds. Sibius Andringa Predikant koper huis Noorderhaven 96 1771 257 247r
ANDRINGA, W. W. S. van Andringa Zuiderhaven 25 1789 263 127r
ANDRINGA, Walzo S. van Andringa, n.p. Zuiderhaven 25 1789 263 127r
ANDRINGA, WATSE oud burgemeester van Dokkum Watze van Andringa koper huis Zuiderhaven 25 1771 257 245v
ANDRINGA, WATSE wijlen Watze van Andringa Zuiderhaven 25 1784 261 176v
ANDRINGA, WATSE SIEBES luitenant bij de Ed. geoctroyeerde Oostindische Compagnie Watze Sybes van Andringa verkoper Zuiderhaven 2 1788 262 299v
ANDRINGA, WATSE Watze Sybius van Andringa secretaris van het dorp Schijndel Zuiderhaven nz 1794 264 170v
, ds. Sibuis van Andrtinga predikant verkoper Noorderhaven 96 1779 259 192r
, wijlen Aniëdes Schritsen 54 1765 256 122r
, HARMEN Harmanus Anthoni huurder Droogstraat 1 1771 257 229r
, TEUNIS Teunis Anthoni grootschipper koper huis Noorderhaven 26 1770 257 152v
, IETJE Ytie Anthoni verkoper Bargebuurt 1779 259 175v
, de weduwe van Antones huurder Spijkerboor (gebied) 1780 259 289v
ANTONIDES, WIJNAND Wijnant Antoni Both Apothekerstraat 1701 244 106v
APPELMAN, FEITE Feyte Appelman naastligger ten westen Rommelhaven 1682 241 186v
APPELMAN, JOUKE TJEERDS De erven van Joucke Tjeerdts Appelman naastligger ten westen Zoutsloot 1681 241 126r
, FOPPE Foppe Appeltaets naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg wz 1728 247 94v
, FRANS Frans Appeltati, c.u. huurder Grote Kerkstraat 1667 239 100v
, KLAASKE de hypothaire en praegnante crediteuren van Claeske Arahams verkoper Noorderhaven 104 1714 245 218v
, NICOLAAS doc.? Nicolaus Arckenbout koper huis met kamers erachter en een tuin met prieel en bomen Heiligeweg zz 1667 239 70r
, NICOLAAS Nicolaus Arckenbout koper huis en kamer met een hof, pri?el en bomen Heiligeweg zz 1667 239 13va
ARENDS, J. de weduwe van J. W. Arend naastligger ten oosten Spekmarkt 1 1809 268 210v
ARENDS, JOHANNES Johan Willem Arend koper huis Heiligeweg nz 1807 267 293v
AERNTSMA, MEINERT Meinert J. Arendsma verkoper Scheffersplein oz 1746 251 119r
AERNTSMA, MEINERT Meinert J. Arendsma verkoper Scheffersplein oz 1746 251 119r
AERNTSMA, ISAAK MEINERTS minderjarige zoon Ysak Meinderts Arendsma Scheffersplein oz 1746 251 119r
AERNTSMA, ISAAK MEINERTS minderjarige zoon Ysak Meinderts Arendsma Scheffersplein oz 1746 251 119r
AERNTSMA, MEINERT burgervaandrig Meindert Arentsma mr. brouwer naastligger ten westen Nieuwstraat 1737 249 204r
AERNTSMA, MEINERT Meinert Arentsma mr. brouwer naastligger ten westen Nieuwstraat 1740 250 129v
AERNTSMA, MEINERT Meyndert Arentsma mr. brouwer verkoper Ooievaarsteeg 1746 251 118v
AERNTSMA, MEINERT JASPERS Meyndert Jaspers Arentsma mr. brouwer naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1745 251 110r
AERNTSMA, MEINERT JASPERS Meyndert Jaspers Arentsma mr. brouwer verkoper Ooievaarsteeg 1745 251 110r
AERNTSMA, MEINERT JASPERS Meyndert Jaspers Arentsma mr. brouwer verkoper Ooievaarsteeg 1745 251 111r
ARINK, BEREND Beerend Arink mr. timmerman koper huis Hoogstraat zz 1807 267 333v
, MEINERT Meinardus Arkenbout verkoper Voorstraat 57 1695 243 144v
, MEINERT Meinert Arkenbout verkoper Heiligeweg zz 1710 245 129r
ARNOLDI, Hineke Arnoldi Heiligeweg nz 1759 254 250v
, KLAAS eigenaars van het huis van wijlen Claes Arquens naastligger Voorstraat nz 1660 238 40v
AARSEN, AURELIA Aurelia van Arssen Rozengracht 37 1770 257 165r
AARSEN, MAGNUS wijlen vroedsman Magnus van Arssen Schritsen 55 1770 257 170r
ARUM, P. P. van Arum koopman mede eigenaar Noorderhaven 31 1786 262 106r
ARUM, P. P. van Arum koopman naastligger ten zuiden Noorderhaven 12 1788 262 269r
ARUM, P. P. van Arum koopman naastligger ten zuiden Noorderhaven 12 1789 263 169r
ARUM, PIETER Pieter van Arum koopman verkoper Lanen 1761 255 108v
ARUM, PIETER Pieter van Arum koopman Noorderhaven 31 1771 257 226r
ARUM, PIETER Pieter van Arum koopman verkoper Prinsenstraat 4 1778 259 119v
ARUM, PIETER Pieter van Arum koopman verkoper Noorderhoofd 1 1778 259 119v
ARUM, PIETER Pieter van Arum koopman verkoper Noorderhoofd 1 1778 259 121r
ARUM, PIETER Pieter van Arum verkoper van 1/2 Noorderhaven 31 1788 262 259v
ARUM, PIETER Pieter van Arum koopman verkoper Noorderhaven 3 1793 264 84r
ARUM, PIETER Pieter van Arum naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 7 1794 264 177v
ARUM, PIETER minderjarige kinderen van Pieter van Arum koopman Grote Bredeplaats 9 1802 266 164v
ARUM, PIETER de twee minderjarige kinderen van Pieter van Arum koopman Grote Bredeplaats 7 1802 266 173r
ARUM, PIETER Pyter van Arum naastligger ten oosten Kleine Ossenmarkt 3 1756 254 51v
ASMUS, ANTJE Antje Asmus verkoper van 1/4 't Poortje wz 1706 244 326v
ASMUS, ERASMUS PIETERS Asmus Pieters Asmus kapitein koper huis, tuintje en houtschuur Noorderhaven 23 1791 263 358r
ASMUS, ERASMUS PIETERS Asmus Pieters Asmus equipagemeester verkoper Noorderhaven 23 1806 267 193r
ASMUS, JOCHEM PIETERS Jochem Pieters Asmus equipagemeester bij de Admiraliteit op de Maze residerend in Hellevoet Noorderhaven 23 1791 263 358r
ASMUS, JOCHEM PIETERS Jochum Pieters Asmus adjunct bootsman bij de Admiraliteit koper huis, tuintje en houtschuur Noorderhaven 23 1787 262 167r
ASMUS, P. de weduwe van P. Asmus naastligger ten noorden Brouwersstraat 12 1788 262 276v
ASMUS, PIETER Pieter Asmus naastligger ten noorden Rinnertspijp wz 1770 257 151v
ASMUS, PIETER Pieter Asmus, c.u. huurder Zuiderhaven 4 1773 258 67v
ASMUS, PIETER wijlen Pieter Asmus grootschipper Brouwersstraat 10 1790 263 228r
ASMUS, PIETER wijlen Pieter Asmus Schritsen zz 1794 264 169v
ASMUS, PIETER wijlen Pieter Asmus scheepscapitein 1797 265 40r
ASPEREN, oud burgemeester Asperen Grondpacht 1-0-0 ten oosten van Harlingen 1680 241 25ra
ASPEREN, oud burgemeester Asperen naastligger ten oosten Franekereind zz 1686 242 114r
ASPEREN, Burgemeester Asperen kopers Weverstraat zz 1687 242 167v
ASPEREN, Asperen oud vaandrig gebruikt door 1722 246 133r
ASPEREN, JAKOB LOURENS Jacob Laurens Asperen mr. gortmaker verkoper ten zuiden van Harlingen 1721 246 119v
ASPEREN, JAKOB LOURENS Jacob Lourens Asperen mr. gortmaker koper koestal Weverstraat nz 1693 243 28r
ASPEREN, JAN JANS Jan Jansen Asperen mr. bakker Rommelhaven 15 1713 245 198r
ASPEREN, LOURENS het gorthuis van de erven van de oud burgemeester Lourens Asperen naastligger ten westen Weverstraat nz 1693 243 28r
ASPEREN, LOURENS de erven van oud burgemeester Lourens Asperen verkoper Weverstraat nz 1693 243 28r
ASPEREN, LOURENS de erven van oud burgemeester Lourens Asperen naastligger ten oosten Franekereind zz 1697 243 281r
ASPEREN, LOURENS JAKOBS vroedsman Lourens Jacobs Asperen koper kamer Weverstraat 1666 239 61r
ASPEREN, LOURENS JAKOBS vroedsman Lourens Jacobs Asperen huurder ten zuiden van Harlingen 1667 239 94r
ASPEREN, LOURENS JAKOBS Burgemeester Lourens Jacobs Asperen verkoper, en curator over helft van een huis Grote Kerkstraat zz 1681 241 43va
ASPEREN, MAAIKE LOURENS Mayke Lourens Asperen Noordijs oz 1697 243 318v
, LOURENS de erven van d'oud burgemeester Louwrens Asperens naastligger ten oosten Franekereind zz 1707 245 11v
ASPERS, oud burgemeester Aspers naastligger ten westen Franekereind 30 1680 241 81v
ASPERS, Burgemeester Aspers laatst tgebruiker van de 5 pondematen ten zuiden van Harlingen 1683 241 249r
ASPERS, LOURENS JAKOBS oud burgemeester Lourens Jacobs Aspers koper huis Franekereind 30 1680 241 81v
ASSEN, ds. van Assen predikant naastligger ten oosten Noorderhaven 55 1786 262 119r
ASSEN, ds. van Assen naastligger ten westen Noorderhaven 57 1802 266 56v
ASSEN, ds. van Assen naastligger ten noorden Noorderhaven 57 1802 266 56v
ASSEN, ERNST Ernst van Assen koper ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
ASSEN, ERNST Ernst van Assen eigenaar van 1/3 Bildtpoort (gebied) 1803 266 288r
ASSEN, ERNST Ernst van Assen verkoper ten noorden van Harlingen 1810 269 45r
ASSEN, JOHANNES Johannes van Assen predikant koper huis Noorderhaven nz 1785 262 3r
ASSEN, JOHANNES Johannes van Assen predikant ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
ATLAS, L. L. Atlas koper huis Anjelierstraat 29 1808 268 120v
ATLAS, LAMMERT Lambertus Atlas mr. bakker koper huis Bildtstraat 18 1804 267 8v
ATLAS, LAMMERT Lammert Atlas naastligger ten noorden Bildtstraat 20 1810 269 26v
ATSMA, BEREND Beernt Atsma huurder Sint Christoffelsteeg wz 1794 264 189r
ATSMA, JURJEN huis genaamd Het Wapen van Friesland van dr. Georgius Atsma curator over huis Noorderhaven zz 1679 241 15ra
ATSMA, JURJEN Dr Georgius Atsma Mede-advokaat voor het Hof van Friesland verkoper en curator over de kinderen van huis 1680 241 24ra
ATSMA, JURJEN Dr Georgius Atsma Mede-advokaat voor het Hof van Friesland verkoper en curator over de kinderen van huis Noorderhaven 1680 241 24ra
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsma advocaat verkoper 1685 242 96r
ATTEMA, AAFKE Aafke Attema verkoper Klaverbladstraat 14 1810 268 334v
ATTEMA, JAN Jan Attema naastligger ten oosten Zuiderbolwerk 1787 262 188v
ATTEMA, JAN Jan Attema naastligger ten noorden Zuiderbolwerk 1787 262 188v
ATTEMA, JAN de erven van Jan Attema naastligger ten oosten Kerkpoortstraat nz 1806 267 210v
AUKEMA, UILKE wijlen Uilke Aukema zilversmidsknecht Franekereind 1753 253 81v
AUKEMA, UILKE Uilke Aukema mr. zilversmid Herenknechtenkamerstraat oz 1766 256 157v
AUKEMA, UILKE Uilke Aukema mr. zilversmid Rommelhaven 26b 1766 256 158v
AUKEMA, UILKE Uilke Aukema, c.u. huurder Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
AUKEMA, UILKE Uilke Aukema mr. zilversmid Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
AUKEMA, UILKE Uilke Aukema mr. zilversmid Kleine Bredeplaats wz 1766 256 203r
AUKEMA, UILKE PAULUS Uilke Poulus Aukema zilversmid Lanen 62 1752 252 206v