Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderstraat 10 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zuiderstraat 10,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderstraat 10 4-254 4-261 H-184 H-229
aangrenzende stegensteeg
Zuiderstraat 10Zuidersteeg of Zuiderpoortssteeg ten westen


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 pagina 233r van 12 dec 1629 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Zuiderstraat 10


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0166r van 7 mrt 1658 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 10bij de Havenpoort1/2 huis
 
koper Claes Jurriens Fonteyn burgerkoopman GG 700:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 6:00:00
naastligger ten oostenHaye Sytses burger schipper (groot-)
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenMayke Sibrens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHaye Sytses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Jurjens Fontein koopt een 1/2 huis c.a., omtrent de Havenpoort. Ten O. de koper, ten W. Maycke Sibrens en een steeg, met vrij in- en uitgang door die steeg. De andere 1/2 is van het weeskind van wl. Dirk Douwes. Gekocht van Haye Sytses, grootveerschipper.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-254 Zuiderstraat 10kamer
eigenaarClaes Gerloffs
gebruikerRienk Jouws
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-254 Zuiderstraat 10kamer
eigenaarClaes Gerloffs
gebruikerRienk Jouws
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:00
aansl. huurw. voldaan26-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-254 Zuiderstraat 10camer
eigenaarJacob Jansen
gebruikerJan Hansen
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:10:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-254 Zuiderstraat 10huis
eigenaarJan Alberts
gebruikerJan Alberts c.s.
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-254 Zuiderstraat 10Douwe Lieuwes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 06:00:00


 


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0262r van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 10Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]1/2 huis
 
koperRein Miedema, gehuwd metstrandmeesterCG 177:00:00
Margareta Bakker
huurderGerben Folkerts c.s.
naastligger ten oostenGeert de Beer
naastligger ten westenS. Miedema c.s.
naastligger ten noordenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenG. Stinstra medicinae doctor
verkoperG. Stinstra, kleinkind vanmedicinae doctor
verkoperJacob Oosterbaan, kleinkind vankoopman
wijlen Volkert Pieters Schellingwouw
wijlen Antie Feddriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Miedema, strandmeester x Margaretha Bakker koopt een huis c.a. omtrent de Zuiderpoort, verhuurd aan Gerben Folkerts. Ten O. Geert de Beer, ten W. Simon Miedema, ten Z. de verkopers, ten N. de straat. Gekocht van G. Stinstra, med. dr., en Jacob Oosterbaan, in qlt. als mede-erven van hun grootouders Folkert Pieters Schellingwou x Antie Feddrix, voor 177 cg.


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0192r van 19 dec 1806 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 10Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperoud burgemeester B. Fontein, gehuwd met
Anna van Loon
huurderoud burgemeester B. Fontein CG 80:00:00
huurderAnna van Loon
naastligger ten oostenBarend Visser
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenTjeerd Claasen
naastligger ten zuidenHendrik Tobé
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenBarend Visser
verkoperSymon R. Miedemastrandmeester
verkoperJohannes Jacobs Kerkhovenmr. huistimmerman
koperoud burgemeester B. Fontein, gehuwd metCG 1975:00:00
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Fontein, oud-burgemeester x Anna van Loon koopt een huis omtrent de Zuiderpoort, met een mandelige steeg ten Z. Ten O. en N. Barend Visser, ten W. de (Zuider?)straat, ten Z. Tjeerd Claasen en Hendrik Tobee. Gekocht van Simon Miedema, strandmr., en Johannes Jacobs Kerkhoven, mr. huistimmerman, voor 975 cg., en voor de losse goederen nog 125 cg.


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0192r van 19 dec 1806 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 10Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperoud burgemeester B. Fontein, gehuwd met
Anna van Loon
huurderoud burgemeester B. Fontein CG 80:00:00
huurderAnna van Loon
naastligger ten oostenBarend Visser
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenTjeerd Claasen
naastligger ten zuidenHendrik Tobé
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenBarend Visser
verkoperSymon R. Miedemastrandmeester
verkoperJohannes Jacobs Kerkhovenmr. huistimmerman
koperoud burgemeester B. Fontein, gehuwd metCG 1975:00:00
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Fontein, oud-burgemeester x Anna van Loon koopt een huis omtrent de Zuiderpoort, met een mandelige steeg ten Z. Ten O. en N. Barend Visser, ten W. de (Zuider?)straat, ten Z. Tjeerd Claasen en Hendrik Tobee. Gekocht van Simon Miedema, strandmr., en Johannes Jacobs Kerkhoven, mr. huistimmerman, voor 975 cg., en voor de losse goederen nog 125 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-261 Zuiderstraat 10P J PietersenCG 2:00:00huis en stallingen


1813 - bewonersadresnaamgegevens
H-184Zuiderstraat 10Luutske Feddes Bijlgeb 1786 HRL, ovl 8 dec 1813 HRL; ovl wijk H-184; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-184Zuiderstraat 10Fedde Sjoerds Bijl... huwt met Doetje Bennes, scheepstimmerman; BS ovl 1815; 1816 huwelijken; eigenaar en gebruiker van wijk H-184, timmerman, 1814. (204); eigenaar van wijk H-191, ledig, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk H-212, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-184Zuiderstraat 10Fedde S Bijl Fedde S Bijl timmerman


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-184Zuiderstraat 10Doedtje Binnes, overleden op 29 juli 1820wed. Fedde Sjoerds Bijl (overleden 10/6/1815: ingesteld vruchtgebruik ad fl. 213,58 vervalt nu), laatst vrouw van Hendrik Geerts Klatter, paardendokter (Zuiderpoort H 184, getrouwd 10/11/1816), zuster van wijlen Alle (vader van Binne, arbeider Buitenpost, Jan, idem Veenklooster en Jitske Alles Westerhof, vrouw van Wybe Lubbes van der Ley, voerman Optwijzel), wijlen Oeble (vader van Binne, timmerman Buitenpost, Jitte, arbeider Kooten, Tjeerd, landbouwer Optwijzel, Sied, arbeider Augustinusga, Aukje, vrouw van Klaas Jans de Groot, winkelier Kollumerzwaag en Trijntje Oebles de Boer, vrouw van Pieter Sjoerds Wijma, arbeider Kootstertille) en wijlen Minke Binnes (moeder van Minke Hendriks Elsinga, vrouw van Sybren Willems Westra, landbouwer Drogeham). Saldo fl. 285,59. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 107 en 115 van 17 sep 1823
adressoortbedraggebruik
H-184Zuiderstraat 10provisionele en finale toewijzingfl. 247uitmuntend huis H-184
 
verkoperHendrik Geerts Klatter
koperWillem Sybes de Boer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1969Zuiderstraat 10Willem Siebes de BoerHarlingenlootshuis en erf (168 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-184Zuiderstraat 10Anna C Wegberoud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-184; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-184Zuiderstraat 10Froukje Sietses Beidschat... 1825, N.H., dv Sijtse Cornelis B., en Jeltje Simons Swart; BS huw 1825, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk H-184; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-197; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-184Zuiderstraat 10Willem Siebes de Boer... eigenaar is Age Agema wed., 1814. (GAH204); oud 52 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, loots, wijk H-184; VT1839; W.S. d. B. eigenaar van perceel nr. 1969 te HRL, loots, woonplaats HRL, legger nr. 100, huis en ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. H-184 W S de Boer stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-184Willem S de Boer52 jLemmerm, protestant, gehuwd, loots
H-184Anna C Wegber51 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-184Stijntie de Boer26 jHarlingenv, protestant, weduwe
H-184Anna Catharina van Laar2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-184Alida Margar. van Laar1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-184Zuiderstraat 10Willem Sybes de Boer, overleden op 6 juli 184457 jr, geboren Lemmer 2/2/1787, loods, overleden Zuidergat H 184, gehuwd, vader van Sybe, zeekapitein en Stijntje Willems de Boer (wed. Geert van Laar). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-184Zuiderstraat 10Hiltje Jans Wierstra... Jacobs vd Boom op 15 jun 1823 HRL, huw.afk. 25 mei en 1 jun 1823, dienstmeid. wonende te HRL, ovl wijk H-184, N.H., wonende te HRL. 1838, dv Jan Doedes W, en Sietske Hilles Hilstra; BS huw 1823, ovl 1838, ovl 1864, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-184Zuiderstraat 10Pieter Wijga... 1839, zv Enne Ennes W, en Atje Pieters Bos; BS huw 1825, huw 1839, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1969H-184 (Bij de Zuiderpoort)Siebe W. de Boerwoonhuis
Sectie A nr. 1969H-189 (Zuidergat)Siebe W. de Boerachterhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1969H-229 (Zuiderstraat)Jurjen Posthumus c.u.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4501Zuiderstraat 10 (H-228)Fokke Overzet


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderstraat 10 Fokke Overzetbroodbakker
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1927 - kentekenadresnaam
B-11910
Zuiderstraat 10Abraham Schut


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderstraat 10A.Schutkoopman
Zuiderstraat 10aR.Smedingtransportarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderstraat 10T. (Trijntje) Zeijlemaker


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderstraat 10rijksmonument 20794
  terug