Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Hofstraat 6,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 6 4-084 4-080 H-012 H-016
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 6 4-085 4-080 H-012 H-016
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 8 4-085 4-081 H-012 H-015
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 11 4-169 4-166 H-012 H-027
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-084 Hofstraat 6
eigenaarOede Sapes kindt
gebruikerOede Sapes kindt
opmerkingonvermogende
 
4-085 Hofstraat 6huis en tuin
eigenaarTomas Fransen
gebruikerTomas Fransen
huurwaardeCG 21:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:04:00
 
4-169 Rozengracht 11huis
eigenaarjuffr. Maria van Heerma
gebruikerschoutbenagt Middagten
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-084 Hofstraat 6
eigenaarOede Sapes kind
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--
 
4-085 Hofstraat 6huis etc.
eigenaarTomas Fransen
huurwaardeCG 21:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:04:00
aansl. huurw. voldaan23-7-1720
 
4-169 Rozengracht 11huis
eigenaarjuffer Heerman
gebruikerds. Reddingius
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00
aansl. huurw. voldaan12-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-084 Hofstraat 6huis of stal
eigenaarvroedsman Vosma
gebruikervroedsman Vosma
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:00:00
 
4-085 Hofstraat 6huis etc.
eigenaarTomas Fransen
gebruikerTomas Fransen
huurwaardeCG 21:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:10:00
 
4-169 Rozengracht 11huis
eigenaarjuffrs. Heerma
gebruikerds. Redding
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:06:08


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-084 Hofstraat 6huis (halff)
eigenaarPieter Sjoerds
gebruikerPieter Sjoerds
opmerking1728 insolvent verklaart
 
4-084 Hofstraat 6huis (halff)
eigenaarSchelte Cornelis
gebruikerGerryt Christiaans
huurwaardeCG 28:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:13:06
 
4-085 Hofstraat 6huis
eigenaarwed. Ype Sents
gebruikerwed. Ype Sents
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:06:10
 
4-169 Rozengracht 11hoff
eigenaarvroedsman Buma
gebruikerTrijntie Jans
huurwaardeCG 26:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:06:10


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-084 Hofstraat 6Wouter Jansen, bestaande uit 1 persoon1/2 huis, heeft 1 weeversknegt
aangebooden capitaalCG 06:00:00
4-084 Hofstraat 6wed. Albert Seerps, bestaande uit 2 personen1/2 huis
aangebooden capitaalCG 05:00:00
4-085 Hofstraat 6Sent Ypes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 08:00:00


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-133 Rozengracht 11M Vink
4-133 1/2Rozengracht 11Jan Beerends, 36 jaar, gehuwd
4-133 1/3Rozengracht 11Cornelis Teunis


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-080 Hofstraat 6CG 0:00:00


 


1813 - bewonersadresnaamgegevens
H-012Hofstraat 6Geertje Hendriks Zwaalgeb 7 sep 1801 HRL, ged 29 sep 1801, N.H., ovl 11 apr 1813 HRL; wijk H-012, dv Hendrik Z, en Minke Vink; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-012Hofstraat 6Minne Vink... (GAH204); id. van wijk H-011; gebruiker Lourens Tuininga wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker wijk H-012, tuinier, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-025; gebruiker Albert Abeles wed., gealimenteerd, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-012Hofstraat 6M Vink M Vink tuinier
H-012Hofstraat 8M Vink tuinier
H-012Rozengracht 11M Vink tuinier


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1729Hofstraat 6Jochem Bonnefacius OolgaardHarlingenguardenierhuis (35 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1730Hofstraat 8Jochem Bonnefacius OolgaardHarlingenguardenierhuis (70 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1733Rozengracht 11Jochem Bonnefacius OolgaardHarlingenguardenierplaisiertuin (744 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1733aRozengracht 11Jochem Bonnefacius OolgaardHarlingenguardenierpakhuisje (36 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-012Hofstraat 6Jochum Oolgaard... zie echter hieronder (gdat !!); oud 40 jaar, (vnm: Joachim), geb en wonende te HRL. 1839, tuinman, wijk H-012; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-012Hofstraat 6Johan Hendrikus Neyssel... 1874; oud 38 jaar, (vnm: Hendrikus), geb Leer, Oostfriesland. en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk H-012; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. H-012 J Oolgaard stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-012HofstraatHendrikus Neysel38 jLeer in Oostvr.gezin 1, m, protestant, gehuwd, schoenmaker
H-012HofstraatKlaaske Akkerboom37 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
H-012HofstraatJohannes Neysel14 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-012HofstraatCoenraad Neysel9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-012HofstraatRinse Neysel5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-012HofstraatGrietje Neysel12 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-012HofstraatAnna Neysel1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-012HofstraatJoachim Oolgaard40 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd, tuinman
H-012HofstraatChristina Oolgaard45 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-012HofstraatDurkje Faber22 jAlmenumgezin 2, v, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-012Hofstraat 6Oense Neyssel, overleden op 28 februari 18406 jr, overleden Hofstraat H 12. (CzOG nr. 13) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-012Hofstraat 8Oense Neyssel, overleden op 28 februari 18406 jr, overleden Hofstraat H 12. (CzOG nr. 13) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-012Rozengracht 11Oense Neyssel, overleden op 28 februari 18406 jr, overleden Hofstraat H 12. (CzOG nr. 13) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-012Hofstraat 6Christina Magdalena Oolgaard... HRL 1851 wijk B-040, wijk C-191 bev.reg. HRL 1860-80; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-012; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-012Hofstraat 6Houkje Ulbes Strikwerda... 1851 wijk B-034, wijk F-322, H -12; oud 29 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk G-313; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-012Hofstraat 6Klaaske Eeltjes Akkerboom... BS huw 1824, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk B-009, 12; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-012; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1729H-012 (Hofstraat)Okke Beidschatwoonhuis
Sectie A nr. 1733aH-244 (Rozengracht)Okke Beidschatpakhuis


1870 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Rozengracht 11, HarlingenRozengracht 11Schaafsma, Antje Elisabeth'Op den 31 Oct.
1870 is door
ANTJE ELISABETH
SCHAAFSMA
den eersten
steen gelegd.'
In 1990 verwijderd wegens beschadiging


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1729H-016 (Hofstraat)Adam Lodewijks Hoekwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4819Hofstraat 6 (H-016)Douwe de Boer (Bzn.)
Sectie A nr. 4184Hofstraat 8 (H-015)Maartje R. Kuiken (wed. J.A. Blijstra, en Cons.)
Sectie A nr. 4307Rozengracht 11 (H-027)Jan P. Schaafsma


1919 - kentekenadresnaam
B-2829
Rozengracht 11H. Smit


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 11Herm. Smit101Vethandel


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hofstraat 6 Levie de Vriestaxateur
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500
Hofstraat 8 Bauke Kuiperskantoorbediende
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700
Hofstraat 8 Paulus de la Fetteonderwijzer
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 700
Rozengracht 11 Lammert Buismankoopman
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 2000


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 11Herm. Smit101Vethandel


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 11H. Smit101Veth.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 11H. Smit101Veth.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 11H. Smit101Veth.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hofstraat 6G.Eskesbode
Hofstraat 8H.Teernstrabroodventer
Rozengracht 11E.Dijkstraklerk n.t.m.
Rozengracht 11W.Lubachklerk posterijen
Rozengracht 11aA. van Ringelestijnmachinist groote vaart


1965 - adresboekadresnaam
Hofstraat 6J.H. (Jan) de Rover
Rozengracht 11T.B. (Theodorus) Jorna


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hofstraat 6beeldbepalend pand5 van 10
Sectie A nr. 4307Rozengracht 11gemeentelijk monument10 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4307Rozengracht 11
  terug