Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 51 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Kerkpoortstraat 51,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 51 3-111 3-133 G-277 G-293
1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0025ra van 24 jan 1675 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 51Kerkpoortstraat NZ hoek Molenpad [staat: achter de Grote Kerk op Rapenburg]huis
 
koper provisioneelN. N. GG 104:00:00
naastligger ten oostende gewezen kamer van Pyter Fransen
naastligger ten zuidenhet huis van Hans Lammerts bakker
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenMolenpad
verkoperde gezamelijke erven van Pyter Fransen


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-111 Kerkpoortstraat 51huis
eigenaarJetse Hansen
gebruikerJetse Hansen
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-111 Kerkpoortstraat 51huis
eigenaarwed. Jetse Hansen
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00
aansl. huurw. voldaan9-9-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-111 Kerkpoortstraat 51kamer
eigenaarwed. Jetse Hanses
gebruikerwed. Jetse Hanses
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0300r van 15 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 51Molenpad ZZhuis
 
koperTjeerd Jans Zanstra, gehuwd metbontweverCG 160:00:00
Pytje Jans Schonebeek
naastligger ten zuidenHans Jetses mr. bakker
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenMolenpad
verkoperSybe Oepkesvarend persoon
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Jans Sanstra, bontwever x Pytje Jans Schoonebeek koopt een huis zz. Molenpad. Ten O.?, ten Z. mr. bakker Hans Jetses, ten W. de straat, ten N. het Molenpad. Gekocht van Sybe Oepkes, zeevarende, voor 160 cg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-111 Kerkpoortstraat 51huis
eigenaarerven Jetse Hanses
gebruikerHans Jetses
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-111 Kerkpoortstraat 51Hans Jetses, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaalCG 16:00:00


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-133 Kerkpoortstraat 51Atze LubbertsCG 2:00:00


 


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-277Kerkpoortstraat 51Geertruida Harmens Klumpert... 1812 HRL, huwt met Klaas Alberts Kamstra, doet overlijdensaangifte van Neeltje Barends in 1811, ovl wijk G-277, gealimenteerd, dv Harmen K, en Fokeltje Hendriks; BS ovl 1811; 1812 overlijdens, ovl 1814, huw 1834, ovl ... (alles)


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-277Kerkpoortstraat 51Klaas Alberts Kamstra... K, geb 1807 HRL, Etje Klazes K, geb 1803 HRL, Albertje Klazes K, geb ... , wolkammer 1812, ovl wijk G-277, zv Albert Jacobs en Etje Claases; BS ovl 1812; 1814 overlijdens, ovl 1837, ovl ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-277Kerkpoortstraat 51Jan Alberts Bakker... (GAH204); id. van wijk G-037; gebruiker is Pieter Aukes van Vliet wed., 1814. (GAH204); id. van wijk G-277; gebruiker Jiellis van Straaten, sjouwer, 1814. (GAH204); kind: Jetske Jans Bakker, geb 2 mrt 1810, ged 25 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-277Kerkpoortstraat 51Jielles van Stra(a)ten... varensgezel, zv Jan vS, en Antie Jans (van Kampen); BS huw 1812, ovl 1836; gebruiker van wijk G-277, sjouwer; eigenaar is Jan A. Bakker, 1814. (GAH204); geb 24 may 1788, (als: Jillert), ged 8 jun 1788 Grote ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-277Kerkpoortstraat 51Jan A Bakker Jielles van Straaten sjouwer


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 33 en 37 van 3 mrt 1819
adressoortbedraggebruik
G-277Kerkpoortstraat 51provisionele en finale toewijzingfl. 50huis G-277
 
verkoperJan Sikkes IJzenbeek
verkoperGouke Hingst
verkoperMartinus Gerbrands Pettinga
koperBregtje Jans van Klinken


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1775Kerkpoortstraat 51erven Douwe Franzes de BoerTerschellinghuis (36 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-277Kerkpoortstraat 51Gelfske Hiddes de Vries... en Tjietske Wiarda; BS huw 1834, ovl 1848, ovl 1859; oud 61 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk G-277; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-277Gelske Hiddes de Vries61 jArumv, protestant, weduwe


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-277Kerkpoortstraat 51Tjeerd Sierks Riem, overleden op 18 februari 18402 mnd, overleden Hofstraat G 277. (CzOG nr. 29) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-277Kerkpoortstraat 51Sybren Bouricius... 2e huwt met Paulina vd Hirck, (gk), op 2 mrt 1842 HRL, wonende te HRL, werkman in 1851, N.H., ovl wijk G-277, zv Rienk Jans B., en Dora (= Theodora) Gerbens; BS huw 1842, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-260, 282; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-277Kerkpoortstraat 51Yepkje Sybes Fokkema... Jans; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-192, wijk B-160, wijk G-277; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-261; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1775G-277 (Rapenburg)Armvoogdij van Witmarsumwoonhuis


1868 - bewonersadresnaamgegevens
G-277Kerkpoortstraat 51Johannes IJsenbeek... ovl wijk B-093, zv Trijntje Ruurds; BS huw 1828, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk B-160, wijk A-192, wijk G-277; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk G-261; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1775G-293 (Kerkpoortstraat) Armvoogdij te Witmarsumwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1775Kerkpoortstraat 51 (G-293)Grietje Bauritius (wed. G. Tinga)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 51D. de Bruingrondwerker
  terug