Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Moriaanstraat 4 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Moriaanstraat 4,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Moriaanstraat 4 (niet bekend) (niet bekend) G-255 G-333
 huisnummer lager  huisnummer hoger Moriaanstraat 6 (niet bekend) (niet bekend) G-255 G-332
 


 


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-255Moriaanstraat 4Jan Berends Oppenkamp... Harmens; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1854, ovl 1855, bev.reg. Ha18 51 wijk D-157; gebruiker van wijk G-255, wewer; eigenaar is Jelle Boomsma, 1814. (GAH204); RCKS, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-255Moriaanstraat 4Jelle Jetses Boomsma... gebruiker is M. Holte, bouwmeester, 1814. (B2 04); id. van wijk G-254, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk G-255; gebruiker Jan Oppenkamp, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-260; gebruiker Frans Smith vrouw, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-255Moriaanstraat 4Jelle Boomsma Jan Oppenkamp wewer
G-255Moriaanstraat 6Jan Oppenkamp wewer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1765Moriaanstraat 4Broer BoomsmaHarlingenhuis en erf (54 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1765Moriaanstraat 6Broer BoomsmaHarlingenhuis en erf (54 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-255Moriaanstraat 4Geert Jurjens van der Wal... wijk E-251, wijk G-257, wijk H-090, 129; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerknecht, wijk G-255; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-255Moriaanstraat 4Sjoukje/Susanna Jans Noordkamp... HRL 1851 wijk G-257; oud 48 jaar, (vnm: Susanna), geb en wonende te HRL. 1839, bokkenrookster wijk G-255; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-255Geert J van der Wal43 jHarlingengezin 1, m, protestant, weduwnaar, timmerknegt
G-255Theunis G van der Wal13 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-255Susanna Noordkamp48 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd, bokkenrookster


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-255Moriaanstraat 4Antonius Anskes Spijkermans Knoop... Katholiek, zv Anske Atzes SK, en Jeltje Teunis Gijlen; BS huw 1828, huw 1843, bev.reg. HRL 1851 wijk G-255, supp wijk B-238, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-255Moriaanstraat 4Haye Pieters Robijn... 1856, N.H., Vst 25 jun 1856 uit Arum, zv Pieter R, en Dieuwke Hidma; BS ovl 1884; bev.reg. HRL 1851 wijk G-255, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1765G-255 (Achter de groote kerk)Pieter J. Broekema en mede eig.woonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
G-255Moriaanstraat 4Jouwkje Weyzenbach... met Cornelis Aukes van Houten op 22 okt 1820 HRL, huw.afk. 8 en 15 okt 1820, wonende te HRL, ovl wijk G-255, dv Hille Pieters W, en Grietje Johannes; BS huw 1820, ovl 1841, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk F-207, ... (alles)


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 09 feb 1871
G-255Moriaanstraat 4Krachtens rechterlijke authorisatie: een huis en erf, waarin twee bokkinghangen achter de Groote Kerk. Provisioneel verkocht op 21 feb 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
G-255Moriaanstraat 4Een huis en erf, waarin twee bokkinghangen achter de Groote Kerk. Finaal verkocht op 23 feb 1872 door nots. Kijlstra. Waarop geboden is f. 311..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 01 mrt 1872
G-255Moriaanstraat 4Krachtens rechterlijke authorisatie: een huis en erf, waarin twee bokkinghangen achter de Groote Kerk. Finaal verkocht op 6 mrt 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 311..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1765*G-332 (Moriaanstraat)Douwe de Boer en Harent van der Sluiswoonhuis
Sectie A nr. 1765*G-333 (Moriaanstraat)Douwe de Boer en Harent van der Sluiswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4867Moriaanstraat 4 (G-333)Douwe de Boer
Sectie A nr. 4868Moriaanstraat 6 (G-332)Douwe de Boer


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Moriaanstraat 4 IJpe Dijkstra2e stoker gasfabriek
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Moriaanstraat 4D.Terpstragrondwerker
  terug