Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Moriaanstraat 3 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Moriaanstraat 3,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Moriaanstraat 3 (niet bekend) (niet bekend) G-251 G-335


Huisnaam in: 1646
Gebruik:
Naam: de jonge prins
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0001r van 30 okt 1659 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Moriaanstraat 3Moriaanstraat NZhuis genaamd 't huis Lieuwenburgh
 
koperJohannes van Swoll burgernotarisGG 189:00:00
koperNanne Hiddes Grettinga burgertichelaar
koperFoppe Pieters Steensma burgerkoopman
naastligger ten oostenSeerp Lammerts kuiper
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenTymen Hayema
naastligger ten noordende hof van de heer Evout Steensma
verkoperweduwnaar Lieuwe Lieuwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes van Swol, not. publ., Nanne Hiddes Grettinga, tichelaar, en Foppe Pieters Steensma, kopen het huis 'Leeuwenburg' in de Moriaanstraat. Ten O. kuiper Seerp Lammerts, ten Z. die straat, ten W. Tymen Hayema, ten N. de door Ewout Steensma gekochte hof, welke vrij in- en uitgang naar zijn hof heeft langs de wz. van dit verkochte huis. Geen grondpacht. Gekocht van Lieuwe Lieuwes, met toestemming van de crediteuren van hem en zijn wl. huisvrouw, voor 189 gg.


 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0031r van 5 feb 1660 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Moriaanstraat 3Moriaanstraathuis genaamd Lieuuenburgh
 
koperWillem Dircks burgerGG 240:00:00
naastligger ten oostenSeerp Lammerts Swerm
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenTijmen Hayema
naastligger ten noordende hof van de heer Evout Stiensma
verkoperFoppe Pytters Stiensma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Dircx koopt het huis 'Leeuwenburg' nz. Moriaanstraat. Ten O. Seerp Lammerts Swerms, ten W. Symen Hayema, ten Z. die straat, ten N. de hof van Ewout Steensma, die vrij uit- en ingang heeft ten W. van dit gekochte huis. Gekocht van Foppe Pytters Steensma, voor 240 gg.


 


 


 


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0142r van 2 okt 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Moriaanstraat 3Grote Kerk, achter dezomerhuis, pakhuis en tuin
 
koperS. Feenstra koopmanCG 675:00:00
naastligger ten oostenJan Fontein
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten noordenPieter Akkerman
verkoperJan C. Reidsma, zoon vanmr. koekbakker
wijlen Klaas Jans


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-251Moriaanstraat 3Hendrgerryts Kostermogelijk dezelfde als hieronder vermeld; (2x); gebruiker van wijk G-251, gealimenteerd, eigenaar is Jan Fontein, tuin 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-251Moriaanstraat 3Jan Fontein... id. van wijk G-223, zoutkeet ''de Vos'', gebruiker Douwe van der Woude, 1814. (GAH204); id. van wijk G-251, tuin, gebruiker Hendrik Gerrijts Koster, gealimenteerd, 1814. (GAH204); Jochum Vredeveld, Bombardier ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-251Moriaanstraat 3Jan Fontein tuin
G-251Moriaanstraat 3Hendrik Gerryts Koster gealimenteerd


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 216 van 1 dec 1820
adressoortbedraggebruik
G-251Moriaanstraat 3koopaktefl. 500zomerhuis G-251 en woning G-308
 
verkoperFreerk Jans Fontein
koperGerrit Jans Teenstra


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-251Moriaanstraat 3Anna Dirks Zeilmaker, overleden op 18 december 1823dochter van Dirk Annes Zeilmaker, wever (Hofstraat G 251) en Leentje Klazes de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 03 jun 1831
G-251Moriaanstraat 3Huizinge aan de stadsvesten. Finaal verkocht op 8 jun 1831 door notaris Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 896Moriaanstraat 3Lieuwe DirksHarlingenvarensgezelhuis en erf (49 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-251Moriaanstraat 3Hiltje Harmanus Schut... Gust; BS huw 1828 1839 overlijdens, ovl 1869; oud 28 jaar, geb Pekel en wonende te HRL. 1839, wijk G-251; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-251Moriaanstraat 3Tietje Postmaoud 66 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk G-251; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-251Hendrik Harms27 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, varensgezel
G-251Jantie de Graaf25 jWorkumgezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
G-251Tietje Harms3 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-251Johanna Harms1 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-251Tietje Postma66 jWorkumgezin 1, v, protestant, weduwe
G-251Hiltie Schut28 jPekelgezin 2, v, protestant, weduwe
G-251Andele Draayer1 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-251Fennigje Draayer9 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-251Moriaanstraat 3Jan Hendriks Harmens, overleden op 15 juli 18406 mnd, overleden Molenpad G 251. (CzOG nr. 52) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 19 en 23 van 4 mrt 1846
adressoortbedraggebruik
G-251Moriaanstraat 3provisionele en finale toewijzingfl. 120a. huis G-226, b. huis G-251
 
verkoperHenderikus Fluks
koperHendrik Hendriks Faber


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 896G-251 (Achter de groote kerk)Hendrik H. Faberwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 896G-335 (Moriaanstraat)Hendrik H. Faberwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4410Moriaanstraat 3 (G-335)Rein Leijen (en Cons.)
  terug