Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lammert Warndersteeg 13 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Lammert Warndersteeg 13,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Lammert Warndersteeg 13a 3-167 3-190 G-229 G-272
 huisnummer lager   Lammert Warndersteeg 13 3-167 3-190 G-229 G-272
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-167 Lammert Warndersteeg 13akamer en schuir
eigenaarHendrik Hendriks
gebruikerHendrik Hendriks
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-167 Lammert Warndersteeg 13ahuis en schuir
eigenaarHendrik Hendriks
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingdoor de executeur ontfangen


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-167 Lammert Warndersteeg 13akamer en schuir
eigenaarJelle Hendriks
gebruikerJelle Hendriks
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:06:08


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-167 Lammert Warndersteeg 13ahuis en schuir
eigenaarJan Hennes
gebruikerJan Hennes
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:06:10


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-167 Lammert Warndersteeg 13aJan Hinnes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 08:00:00


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-190 Lammert Warndersteeg 13aWillem LieuwesCG 1:10:00


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0054v van 2 sep 1810 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 13Wijk G-230 stalling
 
koperRuurtje Rienders, weduwe vanCG 116:00:00
wijlen Jan Beydschat
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperKlaas Jans Roodtjekoemelker


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-229Lammert Warndersteeg 13aJacob Willems Bonnema... 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); gebruiker van wijk G-229; eigenaar en medegebruiker Willem L. Bonnema, (vader), trekschipper, (vermeld als Jan W.B. ), 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-229Lammert Warndersteeg 13aWillem Lieuwes Bonnema... van wijk B-064; gebruiker is Truyke IJ. Faber, kinderschoolhoudster, 1814. (GAH204); id. van wijk G-229, tevens zelf gebruiker, trekschipper; medegebruiker Jan Willems Bonnema, (zoon), 1814. (GAH204); Wij ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-229Lammert Warndersteeg 13aWillem L Bonnema Willem L Bonnema trekschipper
G-229Lammert Warndersteeg 13aJan Willems Bonnema
G-229Lammert Warndersteeg 13Willem L Bonnema trekschipper
G-229Lammert Warndersteeg 13Jan Willems Bonnema


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 173 van 20 dec 1821
adressoortbedraggebruik
G-229Lammert Warndersteeg 13koopaktefl. 500huis, stalling en koemelkerij G-229
 
verkoperJelle Klazes Hidma
koperKlaas Tijsses Bruinsma (te Almenum)
koperYtje Lieuwes Kingma (te Almenum)


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 28 van 13 mrt 1828
adressoortbedraggebruik
G-229Lammert Warndersteeg 13koopaktefl. 700huis, stalling en koemelkerij G-229
 
verkoperKlaas Tijsses Bruinsma
koperFedde Douwes Rinkema (te Almenum)
koperJantje Jans Rinkema (te Almenum)


1830 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-229Lammert Warndersteeg 13Fedde Douwes Rinkema, overleden op 4 januari 183062 jr, melktapper Lammert Warnderssteeg G 229, wednr. Trijntje Dirks, man van Jantje Jans Rinkema, melktapster (enige testamentair erfgenaam), vader van Douwe, Dirk, Fokke, Anne, Tjietske, Antje en Trijntje Feddes Rinkema (uit 1e huwelijk) en Jantje en Ymkje Feddes Rinkema (uit 2e huwelijk) (alle 9 kinderen elk fl. 50,-). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 916Lammert Warndersteeg 13Jantje Jans, wed. Fedde Douwes RinkemaHarlingenhuis en erf (280 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-229Lammert Warndersteeg 13aJantje Jans Rinkema... 14 Wijnmaand 1809; ondertrouw HRL; oud 60 jaar, geb Opende en wonende te HRL. 1839, melktapperse, wijk G-229; VT1839; J.J.R. weduwe Fedde Douwes, eigenaresse van perceel nr. 916 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-229Lammert van der steegAnna Mosjepluk24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-229Lammert van der steegJantie J Rinkema60 jOpende Grv, protestant, weduwe, melktappersche
G-229Lammert van der steegJacobus Reinhart22 jHarlingenm, protestant, gehuwd
G-229Lammert van der steegYemkje Rinkema20 jAlmenumv, protestant, gehuwd
G-229Lammert van der steegJantie Reinhart7 wHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-229Lammert van der steegJantie Rinkema22 jAlmenumv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-229Lammert Warndersteeg 13Jantje Jans Rinkema, overleden op 4 februari 184161 jr, geboren Opeinde, overleden Lammert Warndersteeg G 229, weduwe, moeder van Jantje en Ymkje Feddes Rinkema (vrouw van Jacob R. Reinhart, arbeider). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-229Lammert Warndersteeg 13Jantje Feddes Rinkema, overleden op 15 september 184629 jr (geboren 8/12/1817), overleden Landwarndersteeg G 229, ongehuwd, zuster van Ymkje Feddes Rinkema (vrouw van Jacob Reinhart, melktapper) (enige testamentair erfgenaam), halfzuster van Anne, idem, Dirk, arbeider Sexbierum, Fokke, idem, wijlen Douwe, in leven melktapper Almenum (vader van Jeike, Trijntje en Jantje Douwes Rinkema), Tjitske (wed. Broer Weidema), te Dokkum, Trijntje (vrouw van Gooi Tjallings Schaafsma, houtmolenaarsknecht aldaar) en Antje Feddes Rinkema (vrouw van Evert Hoog, pakhuisknecht). Saldo fl. 262,55. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-229Lammert Warndersteeg 13Hendrik Franses de Boer, overleden op 15 juli 18482 mnd (geboren 15/5/1848), overleden Landwerndersteeg G 229, zoon van Frans Jetzes de Boer, keetknecht en Petronella Hendriks Zijlstra, broer van minderjarige Jetze Franses de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1852 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-229Lammert Warndersteeg 13Rimke Walles Bergsma, overleden op 28 juli 1852geboren 15/10/1851, zoon van Walle Bergsma, koopman (Kerkpoort G 229) en Ienskje Zaagstra, broer van minderjarige Bauke, Saapke, Harmina en Johannes Walles Bergsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 916G-229 (Lammert Warndersteeg)erv. Douwe Tuinstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3663Lammert Warndersteeg 13a (G-272)Meindert G. Pollema


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lammerwarnderst. 13 Herrt jornamelkventer
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lammert Warndersteeg 13H.Jornalandarbeider
  terug