Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lammert Warndersteeg 16 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Lammert Warndersteeg 16,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lammert Warndersteeg 16a 3-169 3-192 G-205 G-252
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lammert Warndersteeg 16 3-169 3-192 G-205 G-252
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-169 Lammert Warndersteeg 16a
eigenaarHans Hendrix
gebruikerHans Hendrix
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-169 Lammert Warndersteeg 16a
eigenaarHans Hendrix
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-169 Lammert Warndersteeg 16awoning
eigenaarHans Hendriks
gebruikerHans Hendriks
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-169 Lammert Warndersteeg 16awoning
eigenaarJan Oepkes
gebruikerBote Gerbens
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-169 Lammert Warndersteeg 16aPaulus Daniels, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 08:00:00


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-192 Lammert Warndersteeg 16aTjalling JurjensCG 0:10:00huis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-205Lammert Warndersteeg 16aFetje Pieters Metselaargeb 1750 ... , ovl 8 sep 1814 HRL, huwt met Tjalling Jurjens Brameyer, ovl wijk G-205; BS ovl 1814; 1826 overlijdens; sterfhuis wijk G-205/L. Warndersteeg 1, Westerkerk; vdGaast begraaflijst


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-205Lammert Warndersteeg 16aTjalling Jurjens Brameyer... Willem F. Mandema, varensgesel, en Sibout Rinkes wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-205, stadsarbeider, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-205Lammert Warndersteeg 16aTjalling Brameyer Tjalling Brameyer stadsarbeider
G-205Lammert Warndersteeg 16Tjalling Brameyer stadsarbeider


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 973Lammert Warndersteeg 16Akke Gerrits MunnicksHarlingenhuis en erf (52 m²)


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 08 feb 1832
G-205Lammert Warndersteeg 16aHuizinge in de Lammert Warnderssteeg, bewoner rients feddes de, wit. Finaal verkocht op 27 feb 1833 door notaris Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-205Lammert Warndersteeg 16aAllert Sjoerds van Reenen... is Ulbe Jacobs, 1814. (GAH204); oud 47 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, stalknecht, wijk G-205; VT1839; Aldert v. R. eigenaar van perceel nr. 209 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 557, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-205Lammert Warndersteeg 16aJacoba Jacobs Adams... van Harl]]; huw Grote Kerk HRL 1809 dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-205, wijk H-103; Klaas Wybes en Jacoba Adams, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-205Lammert Warndersteeg 16aLeentje Albertsoud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-205; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. G-205 A van Reenen stemgerechtigde


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-205Lammert Warndersteeg 16Petronella Tamboezer, overleden op 3 februari 183911 mnd, overleden Landwerndersteeg G 205. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 7) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-205Lammert van steegAllard van Reenen47 jStavorengezin 1, m, protestant, gehuwd, stalknegt
G-205Lammert van steegLeentie Alberts48 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-205Lammert van steegMichiel van Reenen12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-205Lammert van steegSjoerd van Reenen7 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-205Lammert van steegRiekje van Reenen9 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-205Lammert van steegPieter Riem26 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, geen
G-205Lammert van steegAngenietje van Arum24 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-205Lammert van steegHendrik Riem6 mHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-205Lammert Warndersteeg 16Leena Herberts, overleden op 3 december 184050 jr, overleden Landwerndersteeg G 205, vrouw van Allert van Reenen, huisknecht, moeder van minderjarige Michiel, Sjoerd en Frederica Allerts van Reenen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-205Lammert Warndersteeg 16Mink Boonstra, overleden op 29 september 18428 mnd (geboren 5/2/1842), overleden Landwarndersteeg G 205. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 180) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-205Lammert Warndersteeg 16Tietje Westerhoek, overleden op 17 oktober 1842bijna 3 jr (geboren 19/3/1840), overleden Landwarndersteeg G 205. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 97) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-205Lammert Warndersteeg 16Rinske Karst van der Meulen, overleden op 20 mei 1843(Certificaat van onvermogen), 21 jr (geboren 15/1/1822), overleden Landwarndersteeg G 205, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-205Lammert Warndersteeg 16Gatske Rommerts de Jager, overleden op 22 januari 1847(Certificaat van onvermogen: 2/1), 3 jr (geboren 5/7/1843), overleden Landwerndersteeg G 205. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51025 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 18 en 21 van 21 apr 1847
adressoortbedraggebruik
G-205Lammert Warndersteeg 16provisionele en finale toewijzingfl. 330huis aan de westkant in de Lammertwarnderssteeg G-205
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
verkoperHans Wybrandus van Straten
koperRinse van Vliet


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-205Lammert Warndersteeg 16aAntje Egberts de Wilde... met Johannes Fielbach op 8 mei 1828 HRL, huw.afk. 20 en 27 apr 1828, wonende te te HRL. 1826, ovl wijk G-205, dv Egbert Alberts dW, en Maaike Jeltes Visser; BS huw 1825, ovl 1826, huw 1828, ovl 1862, bev.reg. HRL ... (alles)


1862 - bewonersadresnaamgegevens
G-205Lammert Warndersteeg 16aWebeltje Boomsma... 1851 wijk G-094, 205; oud 36 jaar, (vnm: Wemeltie), geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk H-149; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 973G-205 (Lammert Warndersteeg)Johannes Filbachwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 973G-252 (Lammertwarndersteeg)Wed. en erven Johannes Schragewoonhuis


1895 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 06 dec 1895
G-205Lammert Warndersteeg 16aHuis met plaats in de LammertWarndersteeg. Provisioneel verkocht op 6 dec 1895 door notaris Kijlstra..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 973Lammert Warndersteeg 16a (G-252)Eelke Bootsma
  terug