Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 25 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Grote Kerkstraat 25,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 25 3-062 3-078 G-192 G-238


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 25, Harlingen
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-062 Grote Kerkstraat 25huis
eigenaarFoppe Claessen erven
gebruikerAntie Ottes (voor 11 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerJacob Dirks (voor 14 gl. 0 st. 0 penn.)
huurwaardeCG 25:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-062 Grote Kerkstraat 25huis
eigenaarFoppe Claessen erven
gebruikerNanning Tijssen
gebruikerJetske Goslings
huurwaardeCG 25:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00
aansl. huurw. voldaan18-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-062 Grote Kerkstraat 25huis
eigenaarFoppe Clasen erven
gebruikerBoldewijn Hayes cum soc.
huurwaardeCG 25:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:03:00


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0364v van 10 dec 1730 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 25Grote Kerkstraat1/2 huis
 
koper van 1/2Ettje Claeses, gehuwd metGG 90:07:00
Jan Hessels Swartschipper (wijd-)
koper van 1/2Grietje Claeses, gehuwd metMarsum
Jacob Gerkesmr. chirurgijnMarsum
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:02:00
naastligger ten oostenGerben Pieters
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenvroedman Vosma n.u.
naastligger ten noordenvroedman Vosma n.u.
verkoperGrietje Foppes, weduwe van
wijlen Bauke Foekes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEttje Claeses x wijdschipper Jan Hessels Swart en Grietje Claeses x mr. chirurgijn te Marssum Jacob Gerkes kopen samen 1/2 huis in de Grote Kerkstraat. Ten O. Gerben Pieters, ten W. en N. de vroedsman Vosma, ten Z. de straat. Gekocht van Grietje Foppes wv Bauke Foekes.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-062 Grote Kerkstraat 25huis
eigenaarerven Jan Hessels
gebruikerKeimpe Bouwes c.s.
huurwaardeCG 31:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:03:06


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-062 Grote Kerkstraat 25Johannes Fransbergen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00


 


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
 
3-062 Grote Kerkstraat 25huis
eigenaarerven Jan Hessels
gebruikerJoh. Fransbergen
huurwaardeCG 31:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:12:12


 


 


 


 


 


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0016r van 11 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 25Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperThomas Lammerts oud fabrikeurGG 350:00:00
huurder deelSchelte Oedses Baantjer c.u.GG 0:10:00
huurder deelAntje Jans GG 0:08:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:02:00
naastligger ten oostenWillem Ruurds
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenAnthony Vuirpijl
naastligger ten noordends. Harkenroth
verkoper en curatorJan Pyters Schenkoud scheepstimmerman
verkoper van 1/2Hendrik Pesma, en curator vannotaris
Ettje Clases, weduwe van
wijlen Jan Hessels Swart
verkoper van 1/2Gerke Jacobsmr. ijzersmidMarssum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas Lammerts [van Hees], oud-fabriquer, koopt huis nz. Grote Kerkstraat. Ten O. Willem Ruurds, ten Z. de Kerkstraat, ten W. Anthony Vuurpijl, ten N. ds. Harkenroth. Gekocht van erven Ettje Clases wv Jan Hessels Swart voor 1/2, en mr. smid Gerke Jacobs te Marssum voor 1/2.


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0010r van 16 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 25Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperWillem Haeyes, gehuwd metCG 455:00:00
Antje WybesArum
huurderCaspar Rivëe CG 23:00:00
Schelte Oedses
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:02:00
naastligger ten oostenWillem Ruirds
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenAnthony Vuurpijl
naastligger ten noordende erven van ds. Harkenroth
verkoperThomas Lammerts van Heesoud fabrikeur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Hayes x Antje Wybes koopt huis nz. Kerkstraat, in 2-en bewoond. Ten O. Willem Ruurds, ten W. Anthony Vuurpijl, ten Z. de Kerkstraat, ten N. erven ds. Harkenroth. Gekocht van Thomas Lammerts van Hees.


 


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0093r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 25Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperJohannes van Pruisen, gehuwd metmr. broekmakerGG 241:21:00
koperElisabeth Muller
huurder van 1/2de weduwe van Caspar Rive
huurder van 1/2Nathan Eliasar
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:02:00
naastligger ten oostenHendrik Daniels
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenJohannes van Pruisen mr. broekmaker
naastligger ten noordende heer Harkenroth
verkoperHaye WillemshuismanWijnaldum


 


 


 


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0002r van 6 nov 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 25Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperhuisman Johannes Dirks, gehuwd metGG 34:07:00
Hesje DoedesAlmenum
huurderJohannes Bakker
Aaron Jacobs
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:02:00
naastligger ten oostenWybren Broers
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende verkopers q.q.
naastligger ten noordenDr. E. F. Harkenroth
Hendrik Winter, geauthoriseerde redder van de boedelkastelein in het Herenlogement
Dr. Hendrik Philip Stambke, geauthoriseerde redders van de boedel vanadvocaat Hof van Friesland
verkoperwijlen Johannes Thomas Mentze, in de wandeling genoemdmr. broekmaker
wijlen Johannes van Pruizen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Dirks huisman x Hesje Doedes kopen een huis in de Grote Kerkstraat, door een middenmuur in twee afzonderlijke woningen verdeeld, nu bewoond door Johannes Bakker en Aaron Jacobs als huurders. Grondpacht 2 st. Ten O. Wybren Broers, ten Z. de Kerkstraat, ten W. de verkopers qq., ten N. ds. E.F. Harkenroth. Gekocht van (Hendrik Winter, kastelein in het Heeren Logement en dr. Hendrik Stambke, advocaat voor het Hof van Friesland, als de geauthoriseerde redders van het sterfhuis en boedel van) wl. mr. broekmaker Johannes Thomas Mentze, in de wandeling Van Pruizen genaamd, voor 34 gg. 7 st.


 


 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0127r van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 25Grote Kerkstraat NZhuis in tweeën bewoond
 
koperHendrik ter Heyde koopmanCG 145:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:02:00
huurder van 1/2de weduwe van Jan van Kempen CG 1:02:00
huurder van 1/2Abe Johannes CG 1:08:00
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenHendrik Jansen
naastligger ten noordends. Harkenroth
verkoperhuisman Johannes TolsmaAlmenum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik ter Heide koopt huis c.a. nz. Grote Kerkstraat. Het is in 2en bewoond en gescheiden door een middenmuur. Verhuurd aan wd. Jan van Kempen (1/2) en Abe Johannes (1/2). Ten O.?, ten W. Hendrik Jansen, ten Z. die straat, ten N. dr. Harkenroth. Gekocht van Johannes Tolsma, huisman onder Almenum, voor 145 gg.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0243v van 8 mei 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 25Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperHendrik Jans, gehuwd metmr. schoenmakerCG 173:00:00
Catharina Bruining
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:02:00
huurder gedeeltede weduwe van Jan van Kempen CG 1:02:00
huurder gedeelteAbe Johannes c.u.CG 1:08:00
naastligger ten oostenCornelis Jonker koopman
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenHendrik Jans, gehuwd metmr. schoenmaker
Catharina Bruining
naastligger ten noordends. Harkenroth
verkoperHendrik ter Heidekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jans, mr. schoenmaker x Catharina Bruining koopt een huis c.a. nz. Grote Kerkstraat, in 2en bewoond, met een mandelige muur ertussen. Ten O. koopman Cornelis Jonker, ten Z. de Kerkstraat, ten W. de koper, ten N. dr. Harkenroth. Gekocht van koopman Hendrik ter Heide, voor 173 cg.


 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0327v van 3 mei 1807 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 25Grote Kerkstraat NZ wijk G-194huis
 
koperJohannes Harmens ter Mos, gehuwd metCG 80:15:00
Marijke Voets
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:02:00
huurderKlaaske Folkerts CG 0:08:00
huurderAnthoon Willems CG 1:08:00
naastligger ten oostenCornelis Jonker
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenmr. E. Harkenroth
verkoperHendrik Jans, gehuwd metmr. schoenmaker
Catharina Bruining
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Harmens (ter Mos) x Marijke Voets, koemelker onder Harlingen, koopt (b) een huis ten O. van (a), bewoond door meerdere gezinnen, met ten O. Cornelis Jonker, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. de koper, ten N. Harkenroth. Gekocht van mr. schoenmaker Hendrik Jans x Catharina Bruining, voor 286 gulden. N.B. Zie ook bij perceel (a), Heiligeweg 38.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 206r van jan 1809 , betreft pand G-193 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Grote Kerkstraat 25


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0206r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 25Grote Kerkstraat wijk NZ G-192 en G-193huis
 
koperCornelis Piers slotmakerCG 75:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:02:00
huurderBartle Watzes c.u.
huurderde weduwe van Johannes Faust
naastligger ten oostenals huurder* Hettinga
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende erven van Johannes
naastligger ten noordenJohannes Kerkhoven c.s.
H. Helmer, curatordrogist
Lammert Dirks, curatoren overgardenier
verkoperHarmen Johannes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-078 Grote Kerkstraat 25Cornelis P van der HoevenCG 2:00:00stond: johannes harmens


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-192Grote Kerkstraat 25Cornelis Piers van der Hoef... Kerk HRL 1809, 1810, BS huw 1812, ovl 1816, huw 1817, huw 1820, ovl 1821, ovl 1843; eigenaar van wijk G-192, smederij, 1814. (GAH204); id. van wijk G-193, 1814. (GAH204); C.P. vdH. en IJefke Sijbrands de Vries, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-192Grote Kerkstraat 25Cornelis van der Hoef smederij


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 989Grote Kerkstraat 25erven Cornelis van der HoefHarlingenhuis (56 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-192Grote Kerkstraat 25Willem Oenes Visser... en Grietje Willems dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1829, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-237, wijk G-192, 193, 283, 318; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk G-188; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-192Grote Kerkstraat 25Yefke Sybrens de Vries... van genoegzaam bewijs, 30 jul 1808; ondertrouw HRL; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-192; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-192Grote KerkstraatJob J Adema49 jHarlingenm, protestant, gehuwd, kuiper
G-192Grote KerkstraatYfke de Vries64 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-192Grote KerkstraatRindert van der Hoef25 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-192Grote KerkstraatJohannes van der Hoef18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-192Grote KerkstraatHyke van der Hoef23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-192Grote Kerkstraat 25Yefke Sybrens de Vries, overleden op 20 oktober 184367 jr (geboren 21/4/1776), overleden Kerkstraat G 192, wed. en gehuwd, 3 kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 147) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51022 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 4 van 24 feb 1844
adressoortbedraggebruik
G-192Grote Kerkstraat 25koopaktefl. 350huis in de Grote Kerkstraat G-192 en G-193
 
verkoper en cedentAnna Cornelis van der Hoese
verkoper en cedentCatharina Cornelis van der Hoese (te Midlum, gehuwd met Huite Barteles de Graaf)
verkoper en cedentHieke Cornelis van der Hoese (te Midlum)
koper en schuldenaarNicolaas Teunis Straatsma (gehuwd met Teetske Jacobs Rignalda)
cessionarisJarig Cornelis Mollema


1845 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 989G-090 Klaas StraatsmaHarlingenvan voren veranderd


1845 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 989G-091 Klaas StraatsmaHarlingenvan voren veranderd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-192Grote Kerkstraat 25Aaltje Gerrits de Vries... ged 14 dec 1794 Grote Kerk HRL; kind: Elizabeth Fransen, geb 10 apr 1797, ged 2 may 1797 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-192Grote Kerkstraat 25Dieuwke Postmageb 7 jan 1778 Sneek, ovl 17 feb 1859 HRL, 1e huwt met Dirk vd Burg, 2e huwt met Rein Avontuur, Vst 27 feb 1854/55 uit Sneek, N.H., dv Johannes P, en Hielkje ... ; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk B-032, wijk G-192


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-192Grote Kerkstraat 25Job Jielles Adema... HRL 1851 wijk A-248, wijk F-228, wijk H-108; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kuiper, wijk G-192; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-192Grote Kerkstraat 25Levij Liepman de Vries... huwt met Mariane Stokvis, winkelbediende en koopman, NI, woonde tussen 1851 en 1860 in wijk D-027, wijk G-192 wijk G-0263, kind: Schoone Levi dV, geb 1810 HRL; BS huw 1832, ovl 1870, bevrHRL 1851 wijk D-027, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-192Grote Kerkstraat 25Minke Franses de Vries... dV, en Aaltje Gerrits de Vries; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1829, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk G-192; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-188; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 989G-192 (Kerkstraat)Nicolaas T. Straatsmawoonhuis
Sectie A nr. 989G-193 (Kerkstraat)Nicolaas T. Straatsmawoonhuis


1863 - bewonersadresnaamgegevens
G-192Grote Kerkstraat 25Teetske Jacobs Ringnalda... C-158; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 989G-238 (Kerkstraat)Nicolaas T. Straatsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 989Grote Kerkstraat 25 (G-238)Christoffel J. de Vries


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 25 Bernardus Fikkesmid
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Kerkstraat 25, HarlingenGrote Kerkstraat 25F. Ferwerdaelectrische licht- en krachtinstallaties, reparatie


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 25F.Ferwerdaelectricien


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Kerkstraat 25, HarlingenGrote Kerkstraat 25Sj. de Jongmeubelmakerij


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Kerkstraat 25, HarlingenGrote Kerkstraat 25Sj. de Jongmeubelmakerij, restauratie en reparatie


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 25rijksmonument 20462
  terug