Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 34 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Grote Kerkstraat 34,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 34 (niet bekend) (niet bekend) G-186 G-233
aangrenzende stegensteeg
Grote Kerkstraat 34naamloze steeg ten noorden


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0283v van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 34Grote Kerkstraat ZZ in een steeg [staat: in een zijsteeg van de Kerkstraat]woning
 
koperJan Martens c.u.GG 90:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:03:00
naastligger ten oostenJes Fockes
naastligger ten zuidenJes Fockes
naastligger ten westenJan Jansen Grafsma
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenJan Martens c.u.
verkoperGertie Beerns, weduwe van
wijlen Jacob Auckes


 


 


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0123v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 34Grote Kerkstraat ZZ tussen de brug en kerkhof in een steeg in te gaanhuis en hof
 
koperBarend Izacs koopman (joods -)CG 800:00:00
bewonerJacob Blesma c.u.
naastligger ten oostenBerend Verlage
naastligger ten zuidenHendrik Egberts
naastligger ten westenhet tweede in deze akte verkochte huis
naastligger ten noordenBarend Izacs koopman (joods -)
verkoperCornelis Jacobus Wetzenswinkelier
Dirk Cornelis Wetzenswinkelier


 


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0231r van 16 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 34Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperJan Steenbrink koopmanCG 183:00:00
huurderZaake Meinderts
naastligger ten zuidenArend Bartling
naastligger ten oostenHans Claasen
naastligger ten noordenHans Claasen
naastligger ten westenN. N.
Levy Jacobs, gelastigde vankoopman (joods -)
verkoperde erven van Gomperts Salomon


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-186Grote Kerkstraat 34Ane Oepkes Zomergeb 5 jan 1804 HRL, ovl 1 jul 1813 HRL; wijk G-186, ged 24 jan 1801 HRL, zv Oepke Z, en Klaaske Jans; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-186Grote Kerkstraat 34Arend Hendriks Bartling... 1814. (GAH204); id. van wijk G-185; gebruiker Bernardus Witte, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk G-186; gebruiker P. van der Stok vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk G-197; gebruiker is Asmus Feddes wed., ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-186Grote Kerkstraat 34Pieter Okkes van der Stok... huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS ovl 1814; vrouw P. vdS. gebruiker wijk G-186; eigenaar is A. Bartling erven, 1814. (GAH204); P.O. vdS. van HRL. en Trijntje Harmens Smith van Arum, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-186Grote Kerkstraat 34A Bartling ervenP van der Stok vrouw


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1629Grote Kerkstraat 34Hendrikus WitteHarlingenkoopmanhuis en erf (53 m²)


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 mrt 1832
G-186Grote Kerkstraat 34Huizinge in de Groote Kerkstraat. Finaal verkocht op 28 mrt 1832 door notaris Hanekuijk en Wijma..


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-186Grote KerkstraatWybe J Feenstra64 jHarlingenm, protestant, gehuwd, schippersknegt
G-186Grote KerkstraatAntie S Krol53 jDokkumv, protestant, gehuwd
G-186Grote KerkstraatAntie S Vink18 jLeekv, protestant, ongehuwd
G-186Grote KerkstraatGeertje Feenstra10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-186Grote Kerkstraat 34Antje Sybes Krol... HRL 1851 wijk G-026, 176, 184, supp wijk G-402; oud 53 jaar, geb Dokkum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-186; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-186Grote Kerkstraat 34Wybe Jochems Feenstra... HRL 1851 wijk G-026, 176, 184; oud 64 jaar (!), geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk G-186; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1629G-186 (Kerkstraat)Jacobus Cornelis Rooswinkelwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3834G-233 (Kerkstraat)Jacobus Cornelis Rooswinkelwoonhuis


1881 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 30 dec 1881
G-186Grote Kerkstraat 34Een huis met erf . Finaal verkocht op 30 dec 1881 door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 488..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4455Grote Kerkstraat 34 (G-233) (Onbekend)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 34D.Monsmaventer
  terug