Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Jekelsteeg 1 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Jekelsteeg 1,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Jekelsteeg 1 6-ong 6-ong F-217 F-209
 


 


 


 


1813 - bewonersadresnaamgegevens
F-217Jekelsteeg 1Lolkje Cornelis Blokmakerook: Lolkje Cornelis; geb 10 apr 1799 HRL, ged 23 apr 1799 HRL, ovl 28 feb 1813 HRL; wijk F-217, dv Cornelis Jarigs B., en Tjietske Fransen (Ludinga); dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1813


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 133 van 11 mei 1813
adressoortbedraggebruik
F-217Jekelsteeg 1koopaktehuis aan de Laanen F-217
 
verkoperSikko Bentes IJzenbeek
koperCornelis Jarigs Blokmaker


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-217Jekelsteeg 1Cornelis Jarigs Blokmaker... huw 1824, huw 1833, ovl 1833fr, ovl 1840, ovl 1846, ovl 1847, ovl 1858; eigenaar en gebruiker van wijk F-217, blokmakersknegt, 1814. (GAH204); C.J.B. eigenaar van perceel nr. 1367 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-217Jekelsteeg 1Cornelis J Blokmaker Cornelis J Blokmaker blokmakersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1367Jekelsteeg 1Cornelis Jarigs BlokmakerHarlingenarbeiderhuis en erf (60 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-217Jekelsteeg 1Janke Blokmakeroud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-217; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-217Jekelsteeg 1Sije Martens de Groot... 1799, BS huw 1822, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk D-128; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-217; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-217Jekelsteeg 1Tjietske Fransen Ludinga... HRL 1799, 1805, 1811, BS huw 1838, ovl 1846, ovl 1858; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-217; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-217LaanenTjietske Ludinga67 jHarlingenv, protestant, weduwe
F-217LaanenJanke Blokmaker32 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-217LaanenSeye de Groot40 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-217LaanenYpkie G Daam39 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-217LaanenDirk de Groot7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-217LaanenAntie de Groot16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-217LaanenGrietje de Groot4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-217LaanenJohanna de Groot2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-217Jekelsteeg 1Sjoerd Barteles Schuitinga, overleden op 20 juli 184253 jr, scheepstimmerman, geboren Dokkum, overleden Laanen F 217, gehuwd, met kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 91) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-217Jekelsteeg 1Yepkje Gerardus Daams... BS huw 1822, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk D-128; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-217; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1367F-217 (Lanen)Frans Blokmakerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1367F-209 (De Lanen)Bauke van der Gaast en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1367Jekelsteeg 1 (F-209)Eelke Wagenaar (en Cons.)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Jekelsteeg 1 Pieter Katsreiniger
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Jekelsteeg 1P.Katswerkman gemeente reiniging
  terug