Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Raamstraat 6 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Raamstraat 6,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Raamstraat 6 8-153 8-176 F-067 F-064
1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0074r van 25 jan 1685 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 6noordRaamstraat WZhof met bomen
 
koperReyner Claessen Fonteyn burgerkoopmanCG 250:00:00
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenN. N. trompetter op het Prinsenjacht
naastligger ten westeneen pottenbakkerij of ledige plaats
naastligger ten noordende verkoper Yffke Jelles Jeddema
verkoper van 1/2Yffke Jelles Jeddema, gehuwd met
dr. Theotardus van der Sluys, enadvocaat Hof van FrieslandLeeuwarden
verkoper van 1/2Antie Jelles Jeddema, gehuwd met
Jacob Romckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyner Claessen Fontein koopt een mooie hof met bomen etc. ten W. v.d. Raamstraat. Ten O. die straat, ten W. een pottenbakkerij of ledige plaets, ten Z. de trompetter van het vorstelijke jacht, ten N. de camer van verkoper. Gekocht van Yfke Jelles Jeddema x dr. Theotardus v.d. Sluys, advocaat bij het Hof van Friesland, te Leeuwarden, voor 1/2, en Antie Jelles Jeddema x Jacob Romckes (Braam), voor 1/2, voor 250 cg.


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0078r van 1 feb 1685 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 6noordRaamstraat WZ1/2 hof
 
koperburgemeester Wybe Sjoerdts Wiltschut CG 230:00:00
naastligger ten oosten*Raamstraat
naastligger ten zuiden*N. N. trompetter vh Furstelijke Jacht
verkoperReyner Clasen Fontein


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-153 Raamstraat 6huis
eigenaarJacob Romkes Braam
gebruikerDirk van Zeist
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0300v van 4 jul 1717 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 6zuidRaamstraat WZhof met bomen, planten en somerhuis
 
koperSalomon Stapert GG 143:00:00
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidende weduwe van Popta koopman
naastligger ten westenArjen van Hemert
naastligger ten noordende hof van Reiner Claessen Fontein
verkoperFroukjen Wilhelmi, weduwe van
wijlen de olde burgemr. Jacob Croese


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-153 Raamstraat 6huis
eigenaarSalomon Stapert
gebruikerAntie Sjoerds Schiere
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00
aansl. huurw. voldaan31-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-153 Raamstraat 6huis
eigenaarSalomon Stapert
gebruikerAntje Sjoerds Schiere cum soc.
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-153 Raamstraat 62 huisen
eigenaarPhilippus Swart
gebruikerPhilippus Swart (voor 30 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerjuffrouw van der Wolt (voor 60 gl. 0 st. 0 penn.)
huurwaardeCG 90:00:00
aanslag huurwaardeCG 15:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-153 Raamstraat 6juffr. van der Wolt, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaalCG 00:00:00


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-176 Raamstraat 6Betting AlbertsCG 2:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-067Raamstraat 6Betting Alberts de Boer... HRL 1801, BS huw 1812, huw 1815, ovl 1827, ovl 1846, ovl 1859, ovl 1861; eigenaar en gebruiker van wijk F-067, schipper, 1814. (GAH204); B.A. dB. ende Pietje Jans Schaafsma, beide van HRL, zijnde de aangevinge gedaan ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-067Raamstraat 6Betting Alberts de Boer Betting Alberts de Boer schipper


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49010 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 93 van 17 feb 1817
adressoortbedraggebruik
F-067Raamstraat 6koopaktefl. 800huis op de Schritsen F-067
 
verkoperBetting Alberts de Boer
koperJane Wybrens Bakker


1822 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49015 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 226 van 31 mei 1822
adressoortbedraggebruik
F-067Raamstraat 6koopaktefl. 700huis aan de zuidkant van de Schritsen F-067
 
verkoperJan Wybrands Bakker
koperJeltje Arends Baksma (wv Klaas Lourens Koster)


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49021 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 130 en 139 van 4 jun 1828
adressoortbedraggebruik
F-067Raamstraat 6provisionele en finale toewijzingfl. 653huis met achterwoning aan de Schritsen F-067
 
verkoperWigle de Vries
koperMinse Rengers


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. F-067 M J Ringers stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-067SchritzenMenso Johs. Ringers38 jFranekerm, protestant, gehuwd, onderwijzer
F-067SchritzenMaayke Atsma34 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
F-067SchritzenDaniel Ringers14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-067SchritzenRienk Ringers12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-067SchritzenKeimpe Ringers10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-067SchritzenHein Ringers6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-067SchritzenJohannes Ringers2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-067SchritzenTrientie Ringers7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-067SchritzenDoetje Posthumus5 jItensv, protestant, ongehuwd
F-067SchritzenGeertje ..22 jFranekerv, rooms katholiek, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-067Raamstraat 6Jouwert Minzes Ringers, overleden op 25 mei 18422 jr, overleden Schritzen F 67, zoon van Minse Johannes Ringers en Maaike Rienks Atsma, broer van minderjarige Daniel, Rienk, Keimpe, Trientje, Hein en Johannes Minzes Ringers. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-067Raamstraat 6Jan Harents van der Sluis... N.H., zv Harent Pieters vdS, en Trientje Gabes Oosterwerff; BS huw 1823, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk F-067, wijk G-120, wijk B-009, wijk E-002; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-145; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-067Raamstraat 6Jouwkje Oebles Platje... Thijssens P, en Joukje Roels; BS huw 1823, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-009, wijk E-002, wijk F-067, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-067Raamstraat 6Maaike Atsma... 187, 347, supp wijk F-379, supp wijk G-403; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-067; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-067Raamstraat 6Minze Johannes Ringers... E-241, wijk F-060; oud 38 jaar, (vnm: Menso J. ), geb Franeker en wonende te HRL. 1839, onderwijzer, wijk F-067; ... (alles)


1858 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 03 dec 1858
F-067Raamstraat 6Eene huizinge of twee woningen aan de Scritsen, in huur bij, Zaagsma. Publiek verkocht op 15 dec 1858 door notaris Goslings. Waarop geboden is f. 1375..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3559F-064 (Raamstraat)Wijger Harmens Cz.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3559Raamstraat 6 (F-064)Wyger Harmens (Czn.)
  terug