Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Raamstraat 3 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Raamstraat 3,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Raamstraat 3 4-045 4-046 F-064 F-059
 huisnummer lager  huisnummer hoger Raamstraat 5 4-044 4-045 F-064 F-059
1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 184r van aug 1645 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Raamstraat 5Ipe Meynerts, mr. timmerman x Rinck? Annes koopt een ledige plaets met bomen etc. in de straat [tegen]over Frans Reyners` [Templar] hof. Ten O. de schoenmakersperken, ten Z. Jaytie [later: Jantie] Romckes, ten W. de [Raam]straat en Templaers hof, ten N. Jelle Annes c.s. Geen grondpacht. Gekocht van secretaris op Ameland Suffridus Joannes x Maycke van der Laen, voor 320 GG.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0089r van 14 jul 1649 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 5Schritsenlooierij of perk
 
koper door niaarIpe Meinerts timmermanCG 224:00:00
geniaarde koperPyter Hendrickx c.u.zeemtouwer
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenBiene Wybrants
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFedde Pyters, en
de de erven van Maycke van der Laen
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Ipe Meinerts, timmerman, koopt na niaar ratione vicinitatis, een looierij of perk, zz. Schritsen. Ten O. een openbare steeg (Leerlooierssteeg of Perksteeg), ten Z. Biene Wybrants, ten N. Fedde Pyters en erven Maycke v.d. Laan. Geen grondpacht. Gekocht van [niet vermeld], voor 224 CG.


 


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 180v van dec 1651 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Raamstraat 5Timen Pytters [Steur], commissaris bij de Admiraliteit, c.u., kopen een huis, loods, plaats en houtstek erachter. Ten O. een openbare steeg, ten Z. de verkoper en Bienne Wybrens, ten W. de Raamstraat, ten N. Fedde Pytters en de verkoper. Grondpacht 2 CG aan de Stad. Gekocht van Ipe Meinerts, voor 1003 GG.


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 213r van nov 1652 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Raamstraat 3Kapt. Jurjen Groenewolt koopt huis in de Raamstraat. Ten O. en Z. Kapt. Tymen Pyters, ten W. de straat, ten N. erven Jelle Annes. Gekocht van Ipe Meynerts.


 


 


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0093v van 3 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 3Raamstraat OZhuis genaamd de Steur
 
koperSymon Groenwolt, gehuwd metprocureur postulantGG 1051:00:00
Grietie Bentes
bewonerds. Daniël Renemanpredikant
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJouck Jaities
naastligger ten westenRaamstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis van Jurrien Groenwoldt kapitein
verkoperde boedelredders van Tijmen Pytters Steur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Groenwolt, proc. post. x Grietie Bentes koopt mooi huis c.o.a. oz. Raamstraat, waar 'de Steur' in de gevel staat, strekkende achterwaarts tot aan de Perksteeg. Ten Z. Joucke Jayties, ten N. de capitein Jurrien Groenewolt. Gekocht van de commissarissen over de boedel van Tymen Pieters Steur.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 398r van mrt 1692 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Raamstraat 3Hendrickjen Isaax Groenewolt, vrijster, koopt een huis oz. Raamstraat. Met beschrijving. Ten O. en Z. een verhuurd huis, ten W. de straat, ten N. Pieter Yges, grootschipper. Gekocht van erven Jurjen Jansen Groenewolt x Aeltie Ritskes, voor 341 gg.


 


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0279r van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 5Raamstraathuis met een lege plaats of tuintje
 
koperJan Tierx, gehuwd metGG 320:00:00
Tettie Andries
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:05:00
naastligger ten oostenSymen Groenewolt n.f.
naastligger ten oostenTyttie Sanstra
naastligger ten zuidenReyner Claessen Fonteyn
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenSymen Groenewolt n.f.
verkoperJacob Joosten, en namens zijn broermr. huistimmerman
verkoperRomke Joostes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Tjerx x Tettie Andries koopt een huis oz. Raamstraat. Ten O. Tyttie Sanstra en Symen Groenwolt, ten W. die straat, ten Z. Reiner Claasen Fontein, ten N. Symen Groenwolt. Met uitgebreide beschrijving van het huis. Gekocht van Jacob Joosten, mr. huistimmerman, en zijn broer Romke Joosten, voor 320 gg.


 


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0058v van 3 mrt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 3Raamstraat OZhuis
 
koperHendriekien Isack Groenewolt, gehuwd metGG 425:00:00
Schelte Pietersmr. timmerman
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]
naastligger ten zuidenJan Tjerx
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenHendriekien Isack Groenewolt c.u.
verkoperRomke Gerx, man en voogd vanschipper op Dokkum-Stroobos (trekveer-)
Grietie Symons Groenewolt
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrickjen Ysacks Groenewolt x Schelte Piers, mr. timmerman, koopt een fraai huis oz. Raamstraat, waar 'De Steur' in de gevel is uitgehouwen., met vrij in- en uitgang in de Perksteeg. Ten O. die steeg, ten Z. Jan Tjerx, ten W. die straat, ten N. de koper. Gekocht van Romke Gerx, trekschipper van Dokkum op Stroobos x Grietje Symens Groenewolt, voor 425 gg. en 1 zilveren ducaton 'tot toehaak'.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-044 Raamstraat 5huis
eigenaarwed. Jan Tierks
gebruikerwed. Jan Tierks
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00
 
4-045 Raamstraat 3huis
eigenaarSchelte Pieters
gebruikerTeunis Jilderts cum soc.
huurwaardeCG 38:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:12:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-044 Raamstraat 5huis
eigenaarwed. Jan Tierx
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00
aansl. huurw. voldaan24-7-1720
 
4-045 Raamstraat 3huis
eigenaarSchelte Pieters
gebruikerJetske Jochems cum soc.
huurwaardeCG 38:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:12:00
aansl. huurw. voldaan18-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-044 Raamstraat 5huis
eigenaarwed. Jan Tjerks
gebruikerwed. Jan Tjerks
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:06:08
 
4-045 Raamstraat 3huis
eigenaarSchelte Pyters
gebruikerW. B. Deersma cum soc.
huurwaardeCG 38:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:06:08


 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0210r van 5 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 3Raamstraat NZhuis genaamd de Steur
 
koperJacob Jarigs van der Ley, gehuwd metGG 399:00:00
Aeltje Andries
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]
naastligger ten zuidenPier Wouters n.u.schipper
naastligger ten zuidenvroedsman Tjeerd Cornelis brouwer
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordende verkoper Antje Scheltes
naastligger ten noordende verkoper Pieter Scheltema
verkoper van 1/2Antje Scheltes, kind
verkoper van 1/2Pieter Scheltema, kinderen vangerechtsbode
Schelte Pietersbouwmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jarigs v.d. Ley x Aaltje Andries koopt huis oz. Raamstraat, waar 'de Steur' uithangt, met in- en uitgang in de Perksteeg. Ten O. deze steeg, ten Z. schipper Pier Wouters en vroedsman Tjeerd Cornelis Brouwer, ten W. de Raamstraat, ten N. de verkopers. Gekocht van Antje Scheltes en gerechtsbode Pieter Scheltema, elk voor 1/2, met toestemming van hun vader bouwmeester Schelte Pieters.


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-044 Raamstraat 5huis en stal
eigenaarJacob Jarigs
gebruikerWillem Deersma
huurwaardeCG 38:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:06:10
 
4-045 Raamstraat 3huis
eigenaarPyter Scheltema c.s.
gebruikerPyter Scheltema c.s.
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00


 


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0033v van 31 mei 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 3Raamstraat OZstalling, wagenhuis en 2 aparte woningen met een tuintje
 
koper door niaarJan Jarigs van der Ley meerderjarig vrijgezelGG 570:14:00
geniaarde koperJan Ewerts, gehuwd met
Antie Dirks
huurderJacob Clasen
huurderUilke Melis
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]
naastligger ten zuidenPier Wouters
naastligger ten zuidenoud burgemeester Tjeerd Brouwer
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordende weduwe van Gosse Jansen
verkoperJacob Jarigs van der Ley, gehuwd metkoopman
Aaltie Anderies
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jarigs v.d. Ley koopt, na niaar, stalling, wagenhuis en 2 aparte woningen met tuintje, tussen Raamstraat en Perksteeg. Ten O. die steeg, ten Z. Jan Wouters en burgemeester Tjeerd Brouwer, ten W. de Raamstraat, ten N. wd. Gosse Jansen. Gekocht van Jacob Jarigs v.d. Ley x Aaltie Andries. (Zie ook ZH 73).


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-044 Raamstraat 5Uilke Melis, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00
4-045 Raamstraat 3wed. Gosse Jansen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 00:00:00


 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0173r van 21 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 3Raamstraat tot in de Perksteegstalling, wagenhuis en 2 aparte woningen met een tuintje
 
koperWilhelmus van Kastel herbergierCG 935:00:00
huurderde weduwe van Uilke Meelis
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]
naastligger ten zuidende erven van burgemeester Tjeerd Brouwer
naastligger ten zuidenPier Wouters
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordende weduwe van Gosse Jansen
verkoperJan Jaerigs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWilhelmus van Kassel, herbergier onder Almenum, koopt stalling, wagenhuis en twee aparte woningen met een tuintje, strekkende van de Raamstraat tot in de Perksteeg. Bewoond door Uilke Meelis wd. voor 45 cg. Geen grondpacht. Ten O. de Perksteeg, ten Z. erven burgemeester Tjeerd Brouwer en Pier Wouters, ten W. de Raamstraat, ten N. wd. Gosse Jansen. Gekocht van Jan Jaerigs v.d. Ley, koopman, voor 935 cg.


 


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0264r van 29 dec 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 3Raamstraat tot aan de Perksteeghuis, stalling, wagenhuis en tuintje
 
koper provisioneelDirk Christiaans mr. ijzersmidGG 326:14:00
huurderLieuwe Tjerks
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]
naastligger ten zuidenCornelis Brouwer
naastligger ten zuidenWouter Piers
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenPier Rutgers
verkoperburgemeester Taeke Stephani, curator van
de minderjarige nagelaten kinderen van Wilhelmus van Castelherbergier
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) De kinderen van wl. herbergier Wilhelmus van Cassel, laten verkopen een huis stalling, wagenhuis en tuin, strekkende van de Raamstraat af tot aan de Perksteeg. Ten O. die steeg, ten Z. Cornelis Brouwer en Wouter Piers, ten W. de Raamstraat, ten N. Pier Rutgers. Er is geboden door mr. ijsersmid Dirk Christiaens.


 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0252r van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 3Raamstraat tot aan de Perksteeghuis, stalling, wagenhuis en tuintje
 
koper door niaarPaulus Dirks mr. timmermanGG 345:07:00
geniaarde koperSchelte Sipkesmr. huistimmerman
huurderLieuwe Tjerks
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]
naastligger ten zuidenWouter Piers
naastligger ten zuidenCornelis Brouwer
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenPier Rutgers
verkoperSicco Rienstra, curator van de verlaten boedel vangezworen klerk
Bernardus Dreyer, gehuwd met
Alida van der Geest


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0132r van 16 jan 1774 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 3achterPerksteeg2 kamers
 
koperSibenius Lambergen commissaris ter recherche bij de admiraliteitCG 350:00:00
huurder woning 1Bouwe Jacobs
huurder woning 2panbakker
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]
naastligger ten zuidenSibenius Lambergen commissaris ter recherche bij de admiraliteit
naastligger ten westenWouter Piers
naastligger ten westenJan Paulus koopman
naastligger ten noordenPier Rutgers
verkoperJan Pauluskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiberius Lambergen koopt 2 camers in de Perksteeg. Ten O. die steeg, ten W. Schelte Piers? en de verkoper, ten Z. de koper, ten N. Pier Rutgers. Gekocht van Jan Paulus [Lansenberg].


 


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0065r van 31 aug 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 3Raamstraat OZhuis en wagenhuis
 
koperJelle Jacobs, gehuwd metmr. timmerman CG 310:00:00
Joukje IJsbrandi
huurderJelle Jacobs mr. timmerman CG 20:00:00
naastligger ten oostenSibrandus Lambergen
naastligger ten zuidenWouter Piers
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenPier Rutgers
verkoperJan Pouluskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Jacobs, stadsbouwmeester x Joukje IJsbrandi koopt huis en wagenhuis. Ten O. Sibrandus Lambergen, ten Z. Wouter Piers, ten W. de straat, ten N. Pier Rutgers. Gekocht van koopman Jan Poulus [Lansenberg].


 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0296v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 3Raamstraattimmerwinkel
 
koperSchelte Sipkes mr. timmermanCG 400:00:00
naastligger ten oostenS. Lambergen
naastligger ten zuidenWouter Piers
naastligger ten westenRaamstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenPier Akkringa
verkoperJelle Jacobsstadsbouwmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Sipkes, mr. timmerman koopt timmerwinkel. Ten O. S. Lambergen, ten Z. Wouter Piers, ten W. de straat, ten N. B.? Akkringa. Gekocht van Jelle Jacobs, stadsbouwmeester


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0053r van 6 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 5Raamstraat OZhuis
 
koperWillem Ypey contrarolleur der convooien en licentenGG 435:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:05:00
naastligger ten oostenRooms Katholieke Kerk
naastligger ten zuidende koper Willem Ypey c.s.
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenSchelte Sipkes
verkoper en curatorburgerkolonel Jan de Reus
verkoper en curator vanPieter Hannema
Wouter Piers, gehuwd metschipper (schuit-)
Antje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Ypey, contrarolleur der convooyen en licenten, koopt een huis oz. Raamstraat. Ten O. de Roomsche Kerk, ten Z. de koper, ten W. die straat, ten N. Schelte Sipkes. Vorige eigenaar was Wouter Piers, schuitschipper. Gekocht van de curatoren over de boedel van Wouter Piers x Antje Jans, voor 435 cg.


 


1786 - reëelkohieradresgebruik
 
4-044 Raamstraat 5
eigenaar
gebruiker
opmerkingweggebroken
 
4-045 Raamstraat 3timmerwinkel
eigenaarSchelte Sipkes
gebruikerSchelte Sipkes
huurwaardeCG 16:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:18:02


1794 - reëelkohieradresgebruik
 
4-044 Raamstraat 5
eigenaar
gebruiker
opmerkingweggebroken
 
4-045 Raamstraat 3timmerwinkel
eigenaarSchelte Sipkes
gebruikerSchelte Sipkes
huurwaardeCG 16:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:18:02


 


 


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0292r van 1 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 3Raamstraat OZpakhuis
 
koperPieter Tetrode koopmanCG 365:00:00
huurderF. van der Plaats CG 28:00:00
naastligger ten oostende heer Lambergen
naastligger ten zuidends. Mentes
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenHendrik Jans
verkoperDieuke Scheltes, gehuwd met
Tjepke Saakesmr. blokmaker
verkoperAntje Scheltes, gehuwd met
Pier Freerkshuistimmerman
verkoperTjietske Scheltes, weduwe van
wijlen Sybren Lolkesvarenspersoon
verkoperPieter Minnes, vader van en vertegenwoordigtmr. huistimmerman
Minne, zoon van
Hiltje, dochter van
wijlen Aukje Scheltes, zijn eerste vrouw
verkoperYzaak Jans Faber, vader van en vertegenwoordigtmr. kuiper
Geertruid Scheltes, dochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Tetrode koopt pakhuis oz. Raamstraat. Ten O. Lambergen, ten Z. ds. Mentes, ten W. die straat, ten N. Hendrik Jansen. Gekocht van Dieuke Scheltes x mr. blokmaker Tjepke Saakes, Antje Scheltes x huistimmerman Pier Freerks, Tjitske Scheltes wv Sybren Lolkes, mr. huistimmerman Pieter Minnes, wednr. van Aukje Scheltes en mr. kuiper Yzaac Jans Faber voor zijn dochter Geertruid Scheltes.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-046 Raamstraat 3P TetrodeCG 2:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-064Raamstraat 3Albert Jans Bolman... (GAH204); id. van wijk F-056; gebruiker Teunis C. Furstenburg, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk F-064; stal en wagenhuis, ledig, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-002, pakhuis, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-064Raamstraat 3A Bolman stal en wagenhuis ledig
F-064Raamstraat 5 stal en wagenhuis ledig


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1511Raamstraat 5Jan ValckenierHarlingenzeehandelaarstal en wagenhuis (72 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1512Raamstraat 3Jan ValckenierHarlingenzeehandelaarhuis en erf (78 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-064Raamstraat 3Styntje Geerts van der Woude... N.H., dv Geert vdW en Aaltje Hendriks (Hoffinga); BS huw 1819, ovl 1849, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk F-064; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-071; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-064Raamstraat 3Ulbe Ruurds Visser... 1816, huw 1817, huw 1818, ovl 1833, huw 1834; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, grofsmid. wijk F-064; VT1839; U.R.V. eigenaar van perceel nr. 1900 te HRL, grofsmidsknegt, woonplaats HRL, legger nr. 724, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-064Raamstraat 3Willemke Tjebbes Deinumgeb 1811 Workum, huwt met Ulbe Ruurds Visser op 22 mei 1834 HRL, wonende te HRL, dv Tjebbe Jarigs D, en Gatske IJsbrands Bouma; BS huw 1834; oud 29 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk F-064; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-064RaamstraatUlbe P Visser43 jHarlingenm, protestant, gehuwd, grofsmid
F-064RaamstraatWillemke Deinum29 jWorkumv, protestant, gehuwd
F-064RaamstraatMatthijs Visser16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-064RaamstraatEelke Visser9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-064RaamstraatTjebbe Visser4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1511F-064 (Raamstraat)Sjoerd Rodenhuistimmerwinkel
Sectie A nr. 1512F-063 (Raamstraat)Sjoerd Rodenhuiswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1511F-059 (Raamstraat)Israëlitische Gemeentebad
Sectie A nr. 1512F-059 (Raamstraat)Israëlitische Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1512Raamstraat 3 (F-059)Israël. Gemeente
Sectie A nr. 1511Raamstraat 5 (F-059)Israël. Gemeente


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Raamstraat 3 Leonard GoldsmidIsr. Godsdienst
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 1100


1928 - adresboekadresnaamberoep
Raamstraat 3H.M.Trompetterisraelisch godsdienst-onderwijzer
  terug