Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Carl Visschersteeg 2 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Carl Visschersteeg 2,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Carl Visschersteeg 2 (niet bekend) (niet bekend) F-051 F-051
1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 62r van 9 apr 1643 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Carl Visschersteeg 2Andries Tiercx c.u. kopen twee kamers aan elkaar. Ten O. Caerle Visschers steygh, ten Z. de kamers van Wobke Wytses, ten W. Huybert Clasen, ten N. een wd. Wobbe. Grondpacht 42 st aan de Stad. Gekocht van Tymen Dircks voor 100 GG.


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-051Carl Visschersteeg 2Ernst van Assen... m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-051Carl Visschersteeg 2Marten Jans Boldewijn... HRL 1800, 1804, 1806, ovl 1811, huw 1823, huw 1828, ovl 1860, ovl 1868; eigenaar en gebruiker van wijk F-051, gealimenteert, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-051Carl Visschersteeg 2Marten Boldewijn wedMarten Boldewijn wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1534Carl Visschersteeg 2Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis (30 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-051Carl Visschersteeg 2Eeke Doedes Nauta... Freerks; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1833, ovl 1841; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-051; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-051Carl Visschersteeg 2Jan M Boudewijnoud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk F-051; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-051Carl Visschersteeg 2Sjoukje Allesoud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-051; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-051KalvissersteegJan M Boudewijn39 jHarlingenm, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
F-051KalvissersteegEeke Nauta36 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-051KalvissersteegSjoerdtie Boudewijn10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-051KalvissersteegLijsbert Boudewijn7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-051KalvissersteegMartje Boudewijn4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-051KalvissersteegDoetje Boudewijn1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-051KalvissersteegSjouwkje Alles66 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-051Carl Visschersteeg 2Sjoerdtje Alles, overleden op 17 januari 184060 jr, overleden Carl Visserstraat F 51, weduwe. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 15) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-051Carl Visschersteeg 2Anna Clasina van Assen... ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk F-010, 51; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-007; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1534F-051 (Karlvischerssteeg)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1868 - bewonersadresnaamgegevens
F-051Carl Visschersteeg 2Jan Martens Boldewijn... 15 en 22 jun 1823, 2e huwt met Eeke Doedes Nauta op 20 jun 1833 HRL, A 17 aug 1853 Amsterdam, ovl wijk F-051, zv Marten Jans B., en Sjoerdtje Ables Portier; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1823, huw 1833, ovl ... (alles)


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 20 dec 1870
F-051Carl Visschersteeg 2Eene woning in de Kalvisscherssteeg. Publiek verkocht op 28 dec 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1534F-051 (Carlvisschersteeg)Pier Schaafsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1534Carl Visschersteeg 2 (F-051)Pier Schaafsma (Jr.)
  terug