Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Odolphisteeg 4 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Sint Odolphisteeg 4,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Odolphisteeg 4 6-089 6-086 E-183 E-173
1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0123v van 10 jan 1641 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odulphisteygh] bij het Raadhuishuis
 
koperAndries Hendrix, enGG 320:00:00
Trijn Martens
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:07:00
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenWillem Gijsbarts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLijsbet Hanses
verkoperPeter Peters Cantie c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Hendrix x Trijn Martens koopt een huis wz. Sint Odolphisteeg omtrent het Raadhuis. Ten Z. Willem Gijsberts, ten N. ten naasten wd. Lijsbet Hanses. Gekocht van Pieter Piers?, voor 320 gg.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0142r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZ [staat: Ste. Odulphisteegh]3/4 huis
 
koperIede Hansen c.u. burgersGG 450:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:07:00
naastligger ten zuidenWillem Gisbaerts
naastligger ten westende erven van Tiberius Templar
naastligger ten noordenhet huis van wijlen Claes Sibes
verkopererven van Trijn Martens, weduwe van
wijlen Andries Hendrix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIede Hansen koopt 3/4 huis ten W. van de Odolphisteeg. Ten W. erven Tiberius Templar, ten Z. Willem Gijberts, ten N. wl. Claes Sibes. Gekocht van erven Trijn Martens wv Andries Hendrix, voor 450 gg.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0122v van 12 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 4St. Odolphisteeg WZhuis
 
koperFeite Tjeerts GG 551:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:07:00
naastligger ten oostenSt. Odolphisteeg
naastligger ten zuidenWillem Gijsberts
naastligger ten westenReiner Templar
naastligger ten noordenMoses Abrahams
verkoperYde Hansen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeite Tjeerts koopt huis Odulpistich. Ten O. de steeg, ten Z. Willem Gijsberts, ten W. Reiner Templar qq., ten N. Moses Abrahams. Grondpacht 7 st. gekocht van Yde Hanses c.u. voor 551 GG.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0149v van 19 okt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odolphisteeg]huis
 
koperBavius Ziricus c.u.notarisCG 810:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:07:00
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenWillem Gijsberts
naastligger ten westenReiner Templar
naastligger ten noordenMoses Abrahams
verkoperFeite Tieerds c.u.


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0127v van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 4Odolphisteeg WZhuis
 
koperAgge Jeltes Baske, gehuwd metGG 400:00:00
kopersWibrigjen Heyns burgerse
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:07:00
naastligger ten oostenOdolphisteeg
naastligger ten zuidenGerryt Willems Buys
naastligger ten westenTibery Templaer
naastligger ten noordenMoses Abrahams
verkopergemeensman Bavius Ziricusnotaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAgge Jeltes Baske x Wibrichje Heyns koopt een huis wz. Odolphisteeg. Ten O. die steeg, ten W. de ledige plaets van Tibery Templaer, ten Z. Gerryt Willems, wiens huis een mandelige muur heeft met dit verkochte huis, ten N. Moses Abrahams. Grondpacht 7 st. Gekocht van Bavius Ziricus, gemeensman en notaris publicus, voor 400 gg.


 


 


 


 


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0194r van 2 apr 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odolphisteeg]huis
 
koperDirck Hugens, gehuwd metkoopmanGG 221:00:00
Stijntie Hendrix
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:07:07
huurderSchuttenius notarisGG 22:00:07
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: Odolphisteeg]
naastligger ten zuidenJacob Harmens
naastligger ten westende hof van de weduwe en erven van Dirck Jansen haven cherger
naastligger ten noordenBrechtie Jacobs
verkoperJelte Agesmr. brouwer en koopmanDoccum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens x Stijntie Hendrix koopt een huis wz. Sint Odolphisteeg. Ten O. die steeg, ten W. de hof van wd. en erven Dirck Jansen, havencherger, ten Z. Jacob Harmens, ten N. Brechtie Jacobs. Gekocht van Jelte Ages, mr. brouwer te Dokkum.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-089 Sint Odolphisteeg 4huis
eigenaarBregtie Jacobs
gebruikerBregtie Jacobs
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-089 Sint Odolphisteeg 4huis
eigenaarBregtie Jacobs
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-089 Sint Odolphisteeg 4huis
eigenaarBregtje Jacobs
gebruikerBregtje Jacobs
opmerkingpauper


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-089 Sint Odolphisteeg 4huis
eigenaarBregtje Jacobs
gebruikerBregtje Jacobs
opmerkingpauper


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-089 Sint Odolphisteeg 4Clara Claases, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 00:00:00


 


 


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0177v van 12 dec 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZ bij de Raadhuispijphuis
 
koperoud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma GG 126:00:00
koperJoost Zeeman bode (stads-)
huurderJan Everts c.u. en c.s.
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenJacob Ratsma
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenObbe Hendriks
verkoperhuisman Ulbe Sybrens, zoon vanWitmarsum
huisman Sybren UlbesWitmarsum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Tjeerds Radsma, mr. horlogemaker, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen oud-burgerkolonel Sybrand Feikes Camsma en stadsbode Joost Zeeman, een huis wz. Odolphisteeg bij de Raadhuispijp, verhuurd aan Jan Everts en anderen. Met beschrijving van het huis. Ten O. die steeg, ten W.?, ten Z. Jacob Tjeerds Radsma, ten N. Obbe Hendriks. Zie de condities. Gekocht van Ulbe Sybrens, huisman te? en zijn vader Sybren Ulbes, huisman, voor 126 gg.


 


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0035v van 18 mrt 1781 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZhuis
 
koper door niaarHoyte Lieuma c.u.zilversmidGG 188:14:00
geniaarde koperAdam Roerich, en zijn broeder
Samuel Roerich
huurderBenjamin Levy
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenHoyte Lieuwma
naastligger ten westenJohannes Frank
naastligger ten noordenJan Everts
verkoper en curator vanvroedsman Harmen Ratsma
Jacob Tjeerds Ratsma, gehuwd met
Hendrina Bijlsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHoyte Lieuwma, mr. silversmid voor hemzelf en als voogd over zijn vrouw kopen, na niaar societatis en vicinitatis tegen Adam en Samuel Roerich, een braave huizinge c.a. in de Odolphisteeg. Geen grondpacht. Ten O. de Odolphisteeg, ten Z. Hoyte Lieuwma, ten W. Johannes Frank, ten N. Jan Everts. Gekocht van (de gerepudieerde boedel van) Jacob Tjeerds Ratsma en Hendrina Bijlsma, voor 188 gg.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0104v van 19 jun 1808 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZhuis
 
koperJan van der Heide, gehuwd metCG 900:00:00
Trintje Bokkes
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenoud burgemeester J. Frank
naastligger ten noordenJan E. Akkringa
verkoper van 1/2Grietje Fokkes, weduwe van
wijlen Hoyte Lieuwmamr. zilversmid
verkoper van 1/6Jacomina H. Lieuwma, weduwe van
wijlen Marcelis Tamboezer
verkoper van 1/6meerderjarige jongman Fokke H. Lieuwma
verkoper van 1/6meerderjarige vrijster Anna Lieuwma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan v.d. Weide, mr. verver x Trijntje Bakker koopt (b) Huis naast, ten N. van het vorige, wijk E-181, met ten O. de Odolphisteeg, ten W. Johs Frank, ten Z. perceel a), ten N. Jan E. Akkringa. Gekocht van Grietje Fokkes wv Hoyte Lieuwma, mr. zilversmid voor 1/2 en Jacomien Hoytes Lieuwma wv Marcellus Tamboezer, Fokke H. Lieuwma en Anna Lieuwma samen voor de helft, als erven van hun vader H. Lieuwma.


 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0186r van 15 jan 1809 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolpisteeg WZ wijk E-183huis
 
koperJan Luitjes Faber mr. koek- en banketbakkerCG 301:05:00
huurderCornelis Annes c.u.
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:07:00
naastligger ten oostenSint Odolpisteeg
naastligger ten zuidenJ. Akkringa
naastligger ten westenA. Terwogt
naastligger ten noordenA. Terwogt
verkoperoud mederaad in de Vroedschap van Leeuwarden Johannes Groenia, executeur testamentair, enLeeuwarden
verkoperAlbert Bolman, executeur testamentair van
oud burgemeester Johannes Vrank
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Luitjes Faber, mr. koek- en banketbakker koopt huis wz. Odolphisteeg, wijk E-183. Ten O. de steeg, ten W. en N. Adam Terwogt, ten Z. J. Akkringa. Verkopers executeurs v.d. boedel Johs. Frank.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-086 Sint Odolphisteeg 4Jan L FaberCG 1:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-183Sint Odolphisteeg 4Jan Luitjes Faber... van Eeken, van wijk E-031, gebruiker Luitje P. Faber, zonder bedrijf, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-183, gebruiker is Ruurd Steffens wed., visvrouw, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-183Sint Odolphisteeg 4Ruurd Steffensovl voor 1815; wed. R.S. gebruiker van wijk E-183, vischvrouw; eigenaar is Jan L. Faber 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-183Sint Odolphisteeg 4Jan L Faber Ruurd Steffens wedvischvrouw


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1126Sint Odolphisteeg 4Jan Luitjes FaberHarlingenkoopmanhuis (45 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-183Sint Odolphisteeg 4Bauke Tjeerds Kerkhoven... Molenaar; BS huw 1837, huw 1838, ovl 1888; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk E-183; VT1839; geb 31 dec 1810, ged 20 jan 1811 Grote Kerk HRL, zv Tjeerd Kerkhoven en Aafke ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-183Sint Odolphisteeg 4Martje Hendriks Kuipers... 1837, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk E-215; oud 30 jaar, geb Veenwouden en wonende te HRL. 1839, wijk E-183; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-183Bauke Kerkhoven29 jHarlingenm, protestant, gehuwd, timmerman
E-183Martha Kuipers30 jVeenwoudenv, protestant, gehuwd
E-183Aafke Kerkhoven1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-183Sint Odolphisteeg 4Geeske Annes Gerbranda... Reins en Marike Jans Volbring; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1831, ovl 1894, bev.reg. HRL 1851 wijk E-183; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-151; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1126E-183 (Sint Odolphisteeg)Catharina de Boer vrouw van H. Tuimelaarwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1126E-173 (St. Odolphisteeg)Esscher Posthumuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1126Sint Odolphisteeg 4 (E-173)Kornelis Posthumus


1918 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50100 (notaris mr. Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 80 en 84 van 22 mei 1918
adressoortbedraggebruik
E-173Sint Odolphisteeg 4provisionele en finale toewijzingfl. 4248huizen aan de Voorstraat 34 en Sint Odolphisteeg 2
 
verkoperTrijntje Stuur (wv Kornelis Posthumus)
koperFokke van der Molen


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
St. Odolphisteeg 4 Johan H. Outhuijsewerkman
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Odolphisteeg 4J.Helfrichtransportarbeider
Sint Odolphisteeg 4A.Nagelkoperslager
  terug