Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 1 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Lanen 1,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Lanen 1 6-055 6-056 E-136 E-134
 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-055 Lanen 1huis
eigenaarburgemeester Winsma
gebruikerwed. Cornelis Yes
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-055 Lanen 1huis
eigenaarburgem. Winsma
gebruikerwed. Cornelis Yes
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
aansl. huurw. voldaan27-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-055 Lanen 1huis
eigenaarburgemeester Wynsma
gebruikerwed. Cornelis Yes
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-055 Lanen 1huis
eigenaarJacob Jochems
gebruikerJacob Jochems
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-055 Lanen 1erven Jacob Jocchems, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 08:00:00
6-055 /2Lanen 1Sikke Eelkes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 03:00:00


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-054 Lanen 1Wijbe Swart, 26 jaar, gehuwd


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-056 Lanen 1Wybe Nammerts wedCG 1:10:00huis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-136Lanen 1Klaas Hanses Swartovl voor 1827, huwt met Jieke Wybes; BS ovl 1826; wed. K.H.S. eigenaar en gebruiker van wijk E-136, naaister, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-136Lanen 1Claas H Swart wedClaas H Swart wednaayster


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-136Lanen 1Jieke Wybes de Vries, overleden op 26 november 1826turf/strookoopvrouw Lanen E 136, wed. Klaas Zwart, moeder van wijlen Lijske, in leven te Franeker (moeder van minderjarige Klaas, Jieke en Trijntje Jans Dijkstra: gealimenteerd door armvoogdij Franeker) en wijlen Wybe Klazes Zwart, in leven zeilmakersknecht (man van wijlen Antje Berends, vader van Wytske Wybes Zwart: voogd is haar grootmoeder Wytske Jans, wafelbakker, wed. Berend Jans). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1240Lanen 1erven wed. Klaas ZwartHarlingenhuis (49 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-136Lanen 1Minke Wijgageb 1790 Midsland, Terschelling, ovl 29 okt 1857 HRL, ongehuwd, N.H., dv Enne Ennes W, geb Symontje Jans; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 49 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk E-136; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-136LaanenAukje van Akkeren26 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, schoenmaker
E-136LaanenJouwkje S Moed25 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
E-136LaanenMenke Wiga49 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-136Lanen 1Jan Bakker, overleden op 23 augustus 1847(Certificaat van onvermogen), 1/2 jr, overleden Lanen E 136. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-136Lanen 1Saske Dirks... Scheltinga, zv Dirk Tjietses en Rijnskje Foppes; BS huw 1820, ovl 1834, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1240E-136 (de Lanen)Lijkle Olphert Duikerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1240E-134 (De Lanen)Rafaël Paiswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1240Lanen 1 (E-134)Raphaël Pais


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 1 Walle de Jagerkoopman in lompen
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900
  terug