Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vijver 3 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Vijver 3,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Vijver 3 8-076 8-083 E-103 E-102
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-076 Vijver 3huis
eigenaarJan Takes
gebruikerJan Takes
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-076 Vijver 3huis
eigenaarJan Takes
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-076 Vijver 3huis
eigenaarJan Taekes
gebruikerJan Taekes
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-076 Vijver 3huis
eigenaarJan Taekes
gebruikerJan Taekes c.s.
huurwaardeCG 43:10:00
aanslag huurwaardeCG 07:05:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-076 Vijver 3Jan Sytses Bakker, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-083 Vijver 3Wopke DjoerdsCG 4:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-103Vijver 3Albert van Eeken... met Jan L. Faber, van wijk D-031; gebruiker Luitje P. Faber, zonder bedrijf, 1814. (GAH204); id. van wijk E-103; gebruiker J.C. Fokkens, commies; 1814. (GAH204); eigenaar, samen met Schelte vd Hoeven, van wijk E-207; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-103Vijver 3J. C Fokkensgebruiker van wijk E-103, commies, eigenaar is Albert van Eeken, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-103Vijver 3Albert van Eeken & Comp J C Fokkens commis


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-103Vijver 3Rinse Harmens Smits, overleden op 28 april 1825man van Aafke Thomas Stuff (De Vijver E 103), vader van minderjarige Hermanus, Trijntje, Thomas, Antje en Johanna Rinses Smits. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 60 van 12 jul 1827
adressoortbedraggebruik
E-103Vijver 3koopaktefl. 400huis E-103
 
verkoperAnne Sjoerds Foekens
koperHans Wybrandus van Straten
koperHouwkjen Thomas Poelstra
Wilhelmina Weddelooper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1227Vijver 3Anne Johannes DijkHarlingenvarensgezelhuis en erf (85 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-103Vijver 3Tjeerdtje Jacobs van Slooten, overleden op 1 november 1835dochter van Jacob van Slooten, stadsbode Vijverstraat E 103, zuster van afwezige Johannes, militair Ned. Indien, Sipke, koopman, Hiltje, naaister, Wybe, bakker Abbekerk/NH en Hendrik Jacobs van Slooten, 2e luitenant Vlissingen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-103Op de VijverDouwe Siderius26 jHarlingenm, protestant, gehuwd, verwer en glasemaker
E-103Op de VijverGrietje Aené20 jSt Jacobv, protestant, gehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-103Vijver 3Eeke Dirksgeb 1789 HRL, ovl 29 sep 1858 HRL, ongehuwd, Nederlands Hervormd; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk E-103, 104


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-103Vijver 3Geertje Sybesgeb 1785 HRL, N.H., bev.reg. HRL 1851 wijk E-103, 104, wijk H-108, supp wijk G-437


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1227E-103 (Vijverstraat)Antje R. Smit vrouw van Gooike A. van Slootenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1227E-102 (Vijver)Antje Rinses Smit, vrouw van G.A. van Slootenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3595Vijver 3 (E-102)A.A. Snijder


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Vijver 3 Jan de Vriesbootwerker
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Vijver 3J. de Vriesbootwerker


1965 - adresboekadresnaam
Vijver 3F. (Fedde) v.d. Molen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Vijver 3beeldbepalend pand6 van 10
  terug