Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 10 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Nieuwstraat 10,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Nieuwstraat 10 (niet bekend) (niet bekend) D-103 D-147
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 12 (niet bekend) (niet bekend) D-103 D-146
 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0107r van 11 apr 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 10Nieuwstraat WZ 10/12 [staat: einde Nieuwe straat]stal
 
koperChristiaan Claeses, gehuwd metCG 42:00:00
Yebbeltje Luitens
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:14:00
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Nieuwe straat]
naastligger ten zuidenHarke Tjebbes
naastligger ten westende erven van Johan Douwes
naastligger ten noordenstraat
verkoperGerryt Andries
Wellemoet Johans


 


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0217v van 28 jan 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 10Nieuwstraat WZ 10/12 aan het einde bij de Franekerpoortstal en wagenhuis
 
koperSjoerd Talma burgerkoopmanGG 248:00:00
huurderSytske Dirks
wijlen Cristiaen Clases
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:14:00
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenGerlof Jansen
naastligger ten westenBerend Geersma
naastligger ten noordenstraat
verkoperde hypothecaire crediteuren van de verlaten boedel van Cristiaen Clases, gehuwd metwinkelier en slijper
Sytske Dirks


 


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0087v van 11 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 10Nieuwstraat WZ 10/12 [staat: Nieuwe straat] bij de Franekerpoort aan het einde van destal en wagenhuis
 
koperPyter Zaakes, gehuwd metmr. brouwerCG 400:00:00
Eelkien Willems
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:14:00
naastligger ten oostenNieuwe straat
naastligger ten zuidenvoormalig huis van Gerloff Jansen
naastligger ten westende weduwe van Beernt Geersma
naastligger ten noordenN. N.
verkoperZytske Dirx, weduwe van
wijlen Christiaan Claasessleper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Zaakes, mr. brouwer x Eelkjen Willems kopen stalling en wagenhuis c.a. op het eind van de Nieuwe straat omtrent de Franekerpoort. Grondpacht 14 st. Ten O. de Nieuwe straat, ten Z. Gerloff Jansz geweesen huis, ten W. Beernt Geersma wd. Gekocht van Sjoerd Talma, destillateur, als lasthebber van Zijtske Dirx, laatst wd. van wl. Christiaan Claases, sleeper, voor 400 cg.


 


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0243v van 7 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 10Nieuwstraat WZ 10/12 [staat: bij de Franekerpoortsdwinger]huis bestaande uit een paardenstal en kamer
 
koperDouwe Pieters Mazet schipper (trekveer-)CG 500:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:14:00
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenstraat
verkoperPytter Zakes, gehuwd metmr. brouwerDokkum
Eelkjen WillemsDokkum


 


 


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0109r van 2 apr 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 10Nieuwstraat WZ 10/12 [staat: in de Franekerspoortsdwinger in de Nijestraat]stal
 
koperburgervaandrig Auke Jans Faber mr. ijzersmidGG 170:00:00
huurderBouwe Jurres CG 24:00:00
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Nijestraat]
naastligger ten zuidenGerryt Hulscher
naastligger ten westenSybrand F. Kamsma
naastligger ten noordenstraat
verkoperburgemeester Hendrik Schaaff, grootvader van
Geertje Sybrands Talma
Aafke Sybrands Talma


 


 


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0043r van 27 sep 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 10Nieuwstraat WZ 10/12 bij de Franekerpoortsdwingerdubbele ijzersmederij
 
kopervroedsman Johannes Ruitinga GG 130:00:00
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidende weduwe van G. Hulscher
naastligger ten westenSybrand Camsma
naastligger ten noordenstraat
verkoperburgervaandrig Sicco Rienstra, als curator vanprocureur postulant
wijlen Auke Jans, gehuwd met
wijlen Hylkje Abbes Kuiper


 


 


 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0261v van 12 mrt 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 10Nieuwstraat WZ 10/12 [staat: Nieuwestraat]wagenhuis
 
koperBente van der Ley koopmanGG 135:00:00
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende erven van Minne Abes Faber
naastligger ten westenSybrand Kamsma
naastligger ten noordenstraat
verkoperYtie Leverland, weduwe van
wijlen vroedsman Johannes Ruitinga


 


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0028r van 14 sep 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 10Nieuwstraat WZ 10/12 op de hoek stalling en wagenhuis
 
koperoud burgemeester Jan Tamboezer GG 109:21:00
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenOene Fokkes
naastligger ten westenvroedsman Feike Kamsma
naastligger ten noordenstraat
verkoperdr. Wybe Jacobs Hanekuik, curator
verkoperdr. Henricus Jans Westra, curator
verkoperPieter Sjoerds Hannema, curatoren overkoopman
Jarig Annes van der Ley


 


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0250r van 29 jun 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 10Nieuwstraat WZ 10/12stal en wagenhuis
 
koperTeunis Beydschat, gehuwd metCG 175:00:00
Martjen Hendriks Huving
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Tamboezer


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-103Nieuwstraat 10Teunis Cornelis Beidschat... Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1808, BS ovl 1812, ovl 1838; eigenaar en gebruiker van wijk D-103, sjouwer, 1814. (GAH204); T.C.B. ende Martje Hendriks Huising, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-103Nieuwstraat 10T Beidschat T Beidschat sjouwer
D-103Nieuwstraat 12T Beidschat sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 835Nieuwstraat 10Teunis BeitschatHarlingensleperstal (48 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 835Nieuwstraat 12Teunis BeitschatHarlingensleperstal (48 m²)


1840 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 835D-103 Teunis BeidschatHarlingengeamoveerd


1840 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 835D-103 Teunis BeidschatHarlingengeamoveerd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2233D-103 (Nieuwstraat)Murk R. Lammingawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3531D-146 (Nieuwstraat)Murk Riemers Lammingawoonhuis
Sectie A nr. 3530D-147 (Nieuwstraat)Murk Riemers Lammingawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3530Nieuwstraat 10 (D-147)Germen Monsma
Sectie A nr. 3531Nieuwstraat 12 (D-146)Germen Monsma


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Nieuwstraat 12 Marinus C. de Goedtdarmenbewerker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 12H.Ploegstraarbeider
  terug