Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van William Boothstraat 29 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
William Boothstraat 29,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger William Boothstraat 29 2-181 2-210 D-065 D-064
 huisnummer lager  huisnummer hoger William Boothstraat 31 2-180 2-211 D-065 D-064
 huisnummer lager  huisnummer hoger William Boothstraat 33 2-180 2-211 D-065 D-064
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 127 2-180 2-211 D-065 D-064
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 127 2-181 2-210 D-065 D-064
 


1645 - rooiboek blz. 2v sub 1adresbetrefttekst
Zoutsloot 0 Sioerd Tierdts Suiriger
Tiberius Templar
De Magistraet van Harlingen, door hunne Gecommitteerde met overroepinge van de Boumeesteren, op de clachte van Sioerd Tierdts Suiriger, de E. Tiberius Templar ter plaatse contentiues te compareeren geciteert sijnde, oculare inspectie genomen hebbende, verstaet ende verclaert dat de gedachte Templar achter sijne huijsinge op de Soltsloot staende daer de brandewijns ketel uthanght, de stakettinge vande nieu aengeleide tuyn te verre oostwaerts uijtgeset heeft, soo dat de tuyn voor een groot deel soude comen over de olde gemene diept aldaer, ordonnerende dien wegens hem Templar, den voors. stakettinge soo verre westwaerts in te setten tot binnen de wal van t olde diept voors. Actum den 27en Martij 1645.


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-180 William Boothstraat 31keet
eigenaarTiaerd Tiaerdsen
gebruikerTiaerd Tiaerdsen
opmerkingstaat ledigh
 
2-181 William Boothstraat 29pakhuis
eigenaarTiaerd Tiaerdsen
gebruikerTiaerd Tiaerdsen
opmerkingledigh


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-180 William Boothstraat 31keet
eigenaarPieter Tiebbes
huurwaardeCG 200:00:00
aanslag huurwaardeCG 40:00:00
aansl. huurw. voldaan17-6-1720
 
2-181 William Boothstraat 29pakhuis
eigenaarPieter Tiebbes
opmerkingstaet ledig
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-180 William Boothstraat 31keeth
eigenaarPyter Tjebbes
gebruikerPyter Tjebbes
huurwaardeCG 200:00:00
aanslag huurwaardeCG 33:06:08
 
2-181 William Boothstraat 29huis
eigenaarPyter Tjebbes
gebruikerPyter Tjebbes
opmerkingledig


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-180 William Boothstraat 31keet
eigenaarwed. Pieter Tjebbes
gebruikerwed. Pieter Tjebbes
huurwaardeCG 200:00:00
aanslag huurwaardeCG 33:06:10
 
2-181 William Boothstraat 29huis
eigenaarwed. Pieter Tjebbes
gebruikerwed. Pieter Tjebbes
opmerkingledigh 15:--:--


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-210 William Boothstraat 29Doopsgezinde GemeenteCG 0:00:00wees en diaconiehuis (lotten)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-065William Boothstraat 29Frans Willems Leemkoel... van wijk D-064, zoutkeet ''de Valk'', gebruiker is Anth. ter deus, keetknegt, 1814. (GAH24); id. van wijk D-065 en wijk D-066, pakhuizen, 1814. (204); eigenaar en gebruiker van wijk E-015, koopman, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-065William Boothstraat 29F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
D-065William Boothstraat 31F Leemkoel pakhuis
D-065William Boothstraat 33F Leemkoel pakhuis
D-065Zoutsloot 127F Leemkoel pakhuis
D-065Zoutsloot 0F Leemkoel pakhuis
D-065William Boothstraat 29Oud Adres: Zoutsloot 127
D-065William Boothstraat 31
D-065William Boothstraat 33
D-065Zoutsloot 127
D-065Zoutsloot 0


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 752William Boothstraat 33Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanhuis (12 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 752Zoutsloot 127Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanhuis (12 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 753Zoutsloot 127Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanzoutfabriek en erf (380 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 753William Boothstraat 29Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanzoutfabriek en erf (380 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 753William Boothstraat 31Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanzoutfabriek en erf (380 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-065William Boothstraat 29Sjoukje Eeltjes de Boer... Sikkes dB, en Mayke Sijtses Posthuma; BS huw 1827, 18324 overlijdens, huw 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk D-065; oud 34 jaar, geb Veenwouden en wonende te HRL. 1839, wijk E-208; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-065William Boothstraat 29Bouwe Siebrens de Vries... Murks; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1822, huw 1825, huw 1837, ovl 1861, bev.reg. Ha18 51 wijk D-065; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk E-208; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 753D-064 (Zoutsloot)Leendert Hannema en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3521D-063 (Zoutsloot)Leendert Hannemawoonhuis
Sectie A nr. 3520D-064 (Zoutsloot)Leendert Hannemapakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4796Zoutsloot 127 (D-064)fa. Sjoerd Hannema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 7086William Boothstraat 29gemeentelijk monument13 van 20 1934
William Boothstraat tegenover 29beeldbepalend pand7 van 10
  terug