Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordijs 19 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Noordijs 19,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noordijs 19 2-151 2-184 D-019 D-015
1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0179r van 10 jan 1669 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 19Noordijs OZhuis
 
koperBroer Jansen mr. chirurgijnGG 1205:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:08:00
naastligger ten oostende hof van de erven van de weduwe van Jacob Pytters koopman
naastligger ten zuidenSjoerd Ages smid
naastligger ten westenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten noordenEelco Rinnerts
verkoperde erfgenamen van Trijntje Claases, weduwe van
wijlen Jacob Pytterskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Broer Jansen, Stadschirurgijn, koopt een huis, keuken en plaets, oz. Noordijs. Ten O. de hof v.d. verkoper, ten Z. smid Sjoerd Ages, ten W. de straat en diept, ten N. de koopman Eelco Rinnerts. Gekocht van de gezamenlijke erfgenamen van Trijntje Claases (Braam?) wv koopman Jacob Pytters.


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0086v van 11 feb 1672 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 19[niet vermeld]huis, hof, paardenstalling en huis aan de zijkant aangebouwd met de eigendom van
 
koperJan Foppes, enkoopmanGG 4810:15:00
Theunis Foppeskoopman
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:17:08
verpachter grondstads armvoogdijCG 1:17:00
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenhet huis van Freerck Jacobs, enkoopman
de hof van Lammert Claesenkoopman
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenhet huis en de mouterij van Eelco Rinnerts
verkopercommandeur-kolonel in de fortresse Boertange Gerrit van Ammama, als vader en wettige voorstander over zijn zoonkapitein over een compagnie te voet
Jochum van Viersen, echtelijk geprocre?rt bij
juffrouw Bennu van Viersen, als erfgenaam van
juffrouw Uilkjen van Viersen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan- en Theunis Foppes, kooplieden, kopen heerlijk huis en hof met paardenstal en een huis daar terzijde aangebouwd, met de steeg ten Z. van dat achterhuis, waardoor Freerk Jacobs een vrij in- en uitgang en op- en afslag zal hebben. Ten O. de Zoutsloot, ten W. het Noordijs, ten Z. Freerk Jacobs en de hof van Lammert Claesens, ten N. Eelco Rinnerts en de mouterij. Gekocht van Gerrit van Ammama, commandeur kolonel in het fort Boertange en kapt. over een Cie. te voet, als vader en voogd over zijn zoon Jochum van Ammama bij wl. Bennu? van Viersen, als erven van Uilkjen van Viersen.


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0064v van 7 apr 1700 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 19Noordijs OZ strekkende tot aan de William Boothstraat [staat: Zoutsloot]huis, hof en pakhuis
 
koper door niaarDieuwerke Cornelis Wijngaerden, gehuwd metCG 3945:00:00
burgemeester Sybe Sijes Hilma
geniaarde koperSeerp Doedes Bakker, gehuwd met
Auckien Huiberts Braem
Lucas van Hulten, huurdercommies generaal
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidende erven van Eelke Rinnerts
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenJacob Meiles n.l.koopman
verkoperdr. Jacobus Hillebrandsadvocaat Hof van FrieslandMakkum
verkoperAegien Hillebrands, gehuwd metMakkum
Johannes Beimaconvooimeester Makkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDieuwke Cornelis Wijngaarden x Sybe Sijes Hilma, burgemeester koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Seerp Doedes, bakker x Auckien Huiberts Braam, een mooi huis, hof met bomen etc. en een deftig pakhuis, strekkende van oz. Noordijs tot achter aan de wz. Zoutsl. (W.B. straat. ), laatst verhuurd aan de Commies-Generaal Lucas van Hulten. Ten O. de W.B. straat, ten W. het Noordijs, ten Z. de koopman Eelke Rinnerts, ten N. de koopman Jacob Meiles (Ollema?). Er is mede-eigen dom v.d. steeg ten Z. van het grote huis. Seerp Doedes, bakker wilde het kopen van dr. Jacobus Hillebrands, advocaat bij het Hof van Friesland, en Aegien Hillebrands x Johannes Beima, convooimeester te Makkum, voor 3945 cg.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0182v van 15 okt 1702 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 19Noordijs OZ tot aan de Zoutsloothuis met hof met daarachter een pakhuis
 
koperJacob Franses Roorda, gehuwd metkoopmanGG 2460:00:00
Antie JansGG 3:00:00
verpachter grondde Stad Harlingen
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenerven van Eelke Rinnerts
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenJacob Meiles n.l.
verkoperde gecommiteerde crediteuren van burgemeester Sybe Seyes Hilma c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Fransen Roorda x Antie Jans koopt een mooi huis en deftige hof met een royaal pakhuis erachter, resp. staande oz. Noordijs en wz. Zoutsloot (W.B. straat), zoals het door burgemeester Hilma in eigendom is geweest. Ten O. die Zoutsloot, ten W. het Noordijs, ten Z. Albert Rinnerts?, ten N. Jacob Meiles (Ollema?). Gekocht van de crediteuren v.d. boedel van Sybe Sijes Hilma, voor 2460 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-151 Noordijs 19huis
eigenaarTeunis Foppes erven
gebruikerJarig Jacobs
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-151 Noordijs 19huis
eigenaarTeunis Foppes erven
gebruikerJarig Jacobs
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00
aansl. huurw. voldaan8-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-151 Noordijs 19huis
eigenaarTeunis Foppes erven
gebruikerJarig Jacobs
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:06:08


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-151 Noordijs 19huis
eigenaarerven Teunis Foppes
gebruikerJarig Jacobs
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:06:10


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-151 Noordijs 19wed. Jarig Jacobs, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaalCG 50:00:00


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0161v van 26 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 19Noordijs OZ huis, hof, zomerhuis, stal en zeepziederij
 
koper op redemptieHeer Daniel Heinsius, gehuwd metCG 18000:00:00
Debora Hartman
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:17:08
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenAllard Scheltinga c.s.
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenBente van der Ley
verkoperTeunis van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDaniel Heinsius x Debora Hartman kopen huis, hof, zomerhuis, stalling en zeepziederij aan het Noordijs, strekkende tot aan de Zoutsloot (W. Boothstraat). Ten O. de Zoutsloot, ten W. de straat en diept, ten Z. Allard Scheltinga, ten N. Bente v.d. Ley. Gekocht van Teunis v.d. Ley. Het is een koop bij redemptie voor de tijd van 3 jaren.


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0181r van 4 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 19Noordijs OZhuis
 
koperWillem Sandt van Nooten, gehuwd metGG 1065:00:00
Titia Johanna Alberda
huurderElisabeth Huidekoper CG 80:00:00
naastligger ten zuidende weduwe van Gouke Hingst
naastligger ten westenNoordijs
verkopercurator W. J. Hanekuyk, namensadvocaat Hof van Friesland
Allard Scheltinga


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-175 Noordijs 19W S van Nooten


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-184 1/2Noordijs 19W S van NotenCG 2:10:00zeperij


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-019Noordijs 19Willem Sandt van Nooten... de Groot, kleine negotie, Jacobus de Zwaan, schoenlapper, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-019, vendumeester, 1814. (GAH204); id. van wijk D-032, zeepziederij, ledig, 1814. (GAH204); heeft een chais ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-019Noordijs 19W S van Noten W S van Noten vendumeester


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-019Noordijs 19Willem Sandt v. Norten, overleden op 26 mei 1821man van Titia-Johanna Albarda (getrouwd Ferwerd 1790, testamentair erfgenaam, Noordijs/ Zoutsloot D 19), waarschijnlijk vader van Cornelis, ontvanger Deventer, Dieuwke (vrouw van J. van Borcharen, Secretaris Gorinchem) en Agatha-Margaretha Willems Sandt van Noten. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 730Noordijs 19wed. Willem Sands van NootenHarlingenhuis en erf (240 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-019Noordijs 19Agatha Margaretha Sandt van Nooten... HRL, dv Willem SvN, en Titia Johanna Alberda; BS huw 1843; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-019; VT1839; geb 29 nov 1795, ged 12 jan 1796 Grote Kerk HRL, dv Willem Sandt van Nooten en Titia Johanna ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-019Noordijs 19Jeltie Jacobioud 38 jaar, geb Embden, Dl, en wonende te HRL. 1839, wijk D-019; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-019Noordijs 19Johanna Titia Albarda... ovl 1841; regattdv 1826-93; in 1839: Titia Johanna, oud 77 jaar, geb Ferwerd, wonende te HRL. 1839, wijk D-019; VT1839; geb 3 okt 1762, huisvrouw van Willem Sant van Nooten, ovl 10 jan 1841; staat in boek: akten, ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-019NoordijsTitia Johanna Albarda77 jFerwerdv, protestant, weduwe
D-019NoordijsAgatha Sandt van Nooten42 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-019NoordijsTrijntie Brugsma42 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
D-019NoordijsJeltie Jacobi38 jEmbdenv, protestant, ongehuwd


1841 - personele belastingadreseigenaargrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Noordijs wed willem s van nooten200 gl.10.00 gl.13.000 gl.15.00 gl.14.00 gl.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-019Noordijs 19Margaretha van Stratengeb 4 dec 1779 HRL, vanaf 1860 niet meer gevonden ih bevr; bev.reg. HRL 1851 wijk D-019


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-019Noordijs 19Trijntje Wybes Brugsma... bev.reg. HRL 1851 wijk B-073, 184, wijk C-062; oud 42 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-019; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 730D-019 (Noordijs)Jan Fontein Tuinhoutwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2876D-015 (Noordijs)Jan Fontein Tuinhoutwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4440Noordijs 19 (D-015)Nicolaas Simonsz


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 19N. Simonsz32Lid. Ged. Staten v. Friesland


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 19N. Simonsz32


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 19N. Simonsz32


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 19N. Simonsz32


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 19N. Simonsz32


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noordijs 19 Nicolaas Simonszburgemeester
vorige grondslagf. 13600
huidige grondslagf. 14600
Noordijs 19 Frits Simonszcementfabrikant
vorige grondslagf. 2700
huidige grondslagf. 2800


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 19N. Simonsz32


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 19N. Simonsz32


1923 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noordijs 19, HarlingenNoordijs 19N. SimonszV.V.V.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 19N. Simonsz32


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 19N. Simonsz32


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 19N. Simonsz32


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noordijs 19N.Simonsz-


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 19N. Simonsz32


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 19N. Simonsz465


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsE. Simonsz465


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsConsultatiebur. v. T.b.c.-bestrijding465(spr.u. Di. 9-11)


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsE. Simonsz465


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsConsultatiebur. v. T.b.c.-bestrijding465(spr.u. Di. 9-11)


1965 - adresboekadresnaam
Noordijs 19F. (Frans) Ditzel


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noordijs 19rijksmonument 20614


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4440Noordijs 19
  terug