Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordijs 12 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Noordijs 12,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Noordijs 12 7-033 7-033 C-198 C-075
aangrenzende stegensteeg
Noordijs 12naamloze steeg ten noorden


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-033 Noordijs 12huis
eigenaarDieucke Pieters
gebruikerSytse Hessels
huurwaardeCG 40:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-033 Noordijs 12huis
eigenaarDieucke Pieters
gebruikerSytse Hessels
huurwaardeCG 40:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:00:00
aansl. huurw. voldaan16-3-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-033 Noordijs 12huis
eigenaarDieuke Pyters
gebruikerSytse Hessels
huurwaardeCG 40:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:13:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-033 Noordijs 12huis
eigenaarerven Deucke Pyters
gebruikerSytse Hessels
huurwaardeCG 40:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:13:06


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-033 Noordijs 12Sytse Hessels, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00


 


 


 


 


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0031r van 6 mei 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 12Noordijs WZhuis
 
koperBente Sytses van der Zee, gehuwd metkoopmanGG 550:00:00
Elisabeth Goslings Piekinga
naastligger ten zuidende weduwe van van der Zee
naastligger ten westende weduwe van van der Zee
naastligger ten noordende weduwe van Salverda
naastligger ten oostenNoordijs [staat: vaart]
verkoperAnneus Lourens Tabeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBente Sytses v.d. Zee x Elisabeth Goslings Piekinga koopt een welbetimmerd huis met graanzolders, wz. Noordijs, geschikt voor kruidenierswinkel. Vrij in- en uitgang door een steeg naar de Voorstraat. Ten O. de vaart, ten Z. en W. wd. v.d. Zee, ten N. wd. Salverda. Geen grondpacht. Gekocht van koopman Anneus Lourens Tabes voor 550 gg.


 


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0266v van 30 aug 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 12Noordijs WZhuis
 
koperEelkje Bentes IJsenbeek, weduwe vanGG 470:07:00
wijlen Zytse Drieses van der Zee
huurderPieter Lanting c.s.CG 70:00:00
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidenHessel Douwes zoutdrager
naastligger ten westenHessel Douwes zoutdrager
naastligger ten noordende erven van Sybe Salverda koopman
curatorAlbert Wijmers Bakker, over de geabandonneerde boedel vankoopman
verkoperBente van der Zee, gehuwd met
Elisabeth Piekinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelkje Bentes IJsenbeek wv Sytse Douwes v.d. Zee koopt een huis wz. Noordijs, aan meerderen verhuurd. Ten O. die straat, ten W. en Z. Hessel Douwes, zoutdrager, ten N. erven Sybe Salverda. Gekocht van de curator over de boedel van Bente van der Zee x Elisabeth Piekinga, voor 470 gg.


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-032 Noordijs 12P Postmabierdraager


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-033 Noordijs 12Jan BrouwerCG 4:00:00


1812 - bewonersadresnaamgegevens
C-198Noordijs 12Petrus Binksmageb 26 aug 1808 HRL, ovl 5 aug 1812 HRL, N.H., ovl wijk C-198, ged 18 sep 1808 HRL, zv Albartus B., en Sipkje Nauta; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1812


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-198Noordijs 12A Binksma A Binksma zonder bedrijf


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 128 van 25 nov 1825
adressoortbedraggebruik
C-198Noordijs 12koopaktefl. 1700huis C-198
 
verkoperAlbertus Binksma
koperGrietje Beva


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 683Noordijs 12wed. Pieter Hessels ReitsmaHarlingenhuis en erf (151 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-198Noordijs 12Aaltje Teunis Beva, overleden op 16 oktober 1835Noordijs C 198 (inwonend bij haar zuster), zuster van Grietje Teunis Beva (wed. Pieter Hessels Reidsma). Saldo fl. 13.167,84. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-198Noordijs 12Karel Jans Timmer, overleden op 6 december 1838scheepstimmerbaas Zuiderhaven F 6, man van Geertje Wygers (erft vruchtgebruik), vader van Jan, kantoorbediende Noordijs C 198 en afwezige Wyger Karels Timmer, varenspersoon (op reis naar Indien). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-198Noordijs 12Grietje Teunis Beva, overleden op 2 februari 184772 jr, (geboren 22/3/1775), overleden Noordijs C 198, wed. Pieter Hessels Reidsma, moeder van wijlen Teertske Pieters Reidsma (vrouw van Jan Timmer, kantoorbediende, moeder van minderjarige Karel, Margaretha, Petrus, Frans, Wieger en Geertruida Jans Timmer). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-198Noordijs 12Aaltje Freerks van der Hout... Bakker; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1828, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk C-198, wijk G-247; oud 58 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-192; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-198Noordijs 12Adam Tjeerds Stoker... Reins en Liesbeth Adams Prikkenaar; BS huw 1812, huw 1841, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-243, wijk C-198, wijk D-166, wijk E-249, supp wijk G-377; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-098; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-198Noordijs 12Age Bos... (Ages); BS huw 1828, ovl 1829, huw 1830, ovl 1868, huw 1874, ovl 1875, bevrHRL 1851 wijk A-238, wijk C-198, wijk F-098; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-228; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-198Noordijs 12Rinse van Baren... zv Douwe vB., en Idske Abbema; BS ovl 1846; 1887 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, 158, wijk C-198, wijk A-166, wijk D-044, 46, wijk E-220, supp A- 271, supp wijk G-437; oud 45 jaar, geb Workum (!) en ... (alles)


1876 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 3878Noordijs 12


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3966C-075 (Noordijs)Willem Hidmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3966Noordijs 12 (C-075)Melle Weersma


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noordijs 12 Cornelis Groendijkcandidaat notaris
vorige grondslagf. 1400
huidige grondslagf. 1600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noordijs 12D.A.Postemaonderwijzer


1938 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noordijs 12, HarlingenNoordijs 12W. Markensteintimmer- en metselwerken


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noordijs 12, HarlingenNoordijs 12J.P. de Jongkolen en olie


1965 - adresboekadresnaam
Noordijs 12J.P. (Jan) de Jong


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noordijs 12rijksmonument 20610
  terug