Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 1 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zuiderhaven 1,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Zuiderhaven 1 8-024 8-026 C-195 C-190


Huisnaam in: 1877
Gebruik: koffiehuis
Naam: nieuw zeeburg
Kwartier/wijk C-195
Verkoper:
Koper/eigenaar:
1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 65r van 7 apr 1616 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Zuiderhaven 1Obbe Geerties, grootschipper x Richt Tiercx kopen een huis nz zuider nieuwe haven. Ten O. Tiaerdt Sioerdts Bonck en een gemene steeg, ten W. Pieter Jacobs. Vrije in- en uitgang door de steeg. Grondacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van mr. timmerman Jan Sydses x Aeffke Jacobs, voor 1200 GG.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-024 Zuiderhaven 1huis
eigenaarPieter Wybes
gebruikerTrijntie Pieters
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:16:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-024 Zuiderhaven 1huis
eigenaarYdtje Dirx
gebruikerYdtje Dirx cum soc.
huurwaardeCG 27:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:08:00
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingaen ruwel betaelt


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-024 Zuiderhaven 1huis
eigenaarYtie Dirks
gebruikerYtie Dirks cum soc.
huurwaardeCG 27:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:10:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-024 Zuiderhaven 1huis
eigenaarCaspar de Haas
gebruikerJacob Alles c.s.
huurwaardeCG 37:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:03:06


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-024 Zuiderhaven 1Lolke Beerns, bestaande uit 4 personenheeft 4 gealimenteerde kostgangers
aangebooden capitaalCG 04:00:00
8-024 Zuiderhaven 1Jan Alberts, bestaande uit 6 personen, insolvent
aangebooden capitaalCG 00:00:00


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-026 Zuiderhaven 1Jan HannemaCG 0:10:00huis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-195Zuiderhaven 1Harm Beckmanzie voor overige gegevens Harmanus Beekman; gebruiker van wijk C-195, kastelein; eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-195Zuiderhaven 1Harmanus Joseph Beekman... B., en Bernardina Pas; BS huw 1812, huw 1813, huw 1814, huw 1818, ovl 1821, ovl 1828; gebruiker wijk C-195, kastelein, de geslnm is dan: BECKMAN, Harm, 1814, wijk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-195Zuiderhaven 1Jan Hannema... 1814. (GAH204); id. van wijk C-146, gebruiker is P. Gelinde, herbergier, 1814. (GAH204); id. van wijk C-195, gebruiker is Harm. Beckman, kastelein, 1814. (GAH204); id. van wijk E-020, gebruiker is Freerk Hoekstra, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-195Zuiderhaven 1Jan Hannema Harm Beckman kastelein


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-195Zuiderhaven 1Harmanus Beekman, overleden op 19 oktober 1821kastelein Zayen/ Bayenstraat C 195), man van Riemke Hendriks van Minnema, tapperse (testamentair erfgenaam). Saldo fl. 48,-. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 484Zuiderhaven 1Sjoerd Jacobus HannemaHarlingenzoutziederhuis (70 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-195Zuiderhaven 1Henderika de Haan... 1837, huw 1839, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk C-200; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-195; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-195Zuiderhaven 1Lieuwe Sietses Hoog... Kerk HRL 191, BS huw 1839, brfr1864 overlijdens; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, tapper, wijk C-195; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-195NoorderhavenLieuwe S Hoog28 jHarlingenm, protestant, gehuwd, tapper
C-195NoorderhavenHenderika de Haan30 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
C-195NoorderhavenDjeuke Terdeus23 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
C-195NoorderhavenJohannes Terdeus8 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-195NoorderhavenGosse Terdeus6 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-195NoorderhavenMaria Terdeus4 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 484C-195 (Aan de Haven)Leendert Hannema en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 484C-190 (Zuiderhaven)IJme O. Faberwoonhuis


1893 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 1Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Jacobus J. Alta een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk C no. 190 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1893 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 14 jul 1893
C-195Zuiderhaven 1Eene huizinge, vroeger koffiehuis nieuw zeeburg bij de Havenbrug. Finaal verkocht op 14 jul 1893 door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 555..


1894 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 1Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Lodewijk Tigchelaar een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk C no. 190 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4654Zuiderhaven 1 (C-190)


1906 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 1Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij (Chris Kroon)


1910 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1C. KroonZeezichtcafé-restaurant


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenC. Kroon79Café-Rest. 'Zeezicht'


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenC. Kroon79Café-Rest. 'Zeezicht'


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenC. Kroon79Café-Rest. "Zeezicht"


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 1 Christiaan Krooncaféhouder
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1100


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenC. Kroon79Café-Rest. "Zeezicht"


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.C. Kroon79Café-Rest.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.C. Kroon79Café-Rest.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.C. Kroon79Café-Rest.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.C. Kroon79Café-Rest.


1927 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1C. KroonZeezichthotel café restaurant


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1C. KroonZeezichthotel café restaurant


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 1C.Kroonhotelhouder


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1C. KroonZeezichthotel


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1C. KroonZeezichthotel, café, restaurant


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.C. Kroon79Hotel-café-rest.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 1Hotel-Café-Rest. Zeezicht536C. Kroon


1946 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1P. MiedemaZeezichthotel café restaurant


1946 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1P. MiedemaZeezichthotel café restaurant


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1 Zeezichthotel


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenHotel-Café-Rest. Zeezicht536P. Miedema


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenHotel-Café-Rest. Zeezicht536P. Miedema


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenHotel-Café-Rest. Zeezicht536P. Miedema


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1 Zeezichthotel


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1 Zeezichthotel


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 1C. (Christiaan) Miedema


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1 Zeezichthotel
  terug